ΗΜΗΤΡΑ ΚΟΓΚΙ ΟΥ Αν. Καθηγήτρια στο Παιδαγωγικό Τµήµα ηµοτικής Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΗΜΗΤΡΑ ΚΟΓΚΙ ΟΥ Αν. Καθηγήτρια στο Παιδαγωγικό Τµήµα ηµοτικής Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ."

Transcript

1 Κογκίδου. (2004). Φεµινιστικές Αναγνώσεις της Επαγγελµατικής Ταυτότητας των Εκπαιδευτικών. Στο: Πρακτικά του ιεθνούς Συνεδρίου Κοινωνιολογίας Ετερότητα και Κοινωνία, CD σσ Αθήνα: ΕΚΚΕ / Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών / Association Internationale des Sociologues de Langue Francaise / Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών /Σύλλογος Ελλήνων Κοινωνιολόγων / Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. ΗΜΗΤΡΑ ΚΟΓΚΙ ΟΥ Αν. Καθηγήτρια στο Παιδαγωγικό Τµήµα ηµοτικής Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ. Φεµινιστικές αναγνώσεις της επαγγελµατικής ταυτότητας των εκπαιδευτικών. Περίληψη Σκιαγραφείται ένα εννοιολογικό πλαίσιο για τη διερεύνηση της έµφυλης φύσης της διαδικασίας συγκρότησης της ταυτότητας των εκπαιδευτικών και της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών. Αναφέρονται οι διαφορετικοί λόγοι και πρακτικές που καθόρισαν/ καθορίζουν τη θέση της γυναίκας και του άνδρα εκπαιδευτικού σ ένα συγκεκριµένο σύστηµα κοινωνικών σχέσεων, όπως για παράδειγµα: - Η κοινωνική παραδοχή για την καταλληλότητα της διδασκαλίας για τις γυναίκες. - Οι διαφοροποιήσεις στην κατανοµή ανδρών / γυναικών στις διάφορες βαθµίδες της εκπαίδευσης και στις ειδικότητες. - Η υποαντιπροσώπευση των γυναικών στη διοικητική ιεραρχία όλων των θεσµών της εκπαίδευσης. - Οι διαφορετικές αναπαραστάσεις των ανδρών και γυναικών εκπαιδευτικών για τον ρόλο τους. Στη συνέχεια επισηµαίνεται η ανάγκη ανάπτυξης νέων µοντέλων για την επαγγελµατική ταυτότητα και τον επαγγελµατισµό των εκπαιδευτικών, οι οποίες θα παίρνουν υπόψη σηµαντικές φεµινιστικές κριτικές που έγιναν σ αυτές τις έννοιες και, τέλος, προτείνονται φεµινιστικές αναγνώσεις.

2 1. Εισαγωγή Σε µία περίοδο κρίσιµων κοινωνικών µεταβολών διεθνώς είναι φυσικό να επηρεάζονται οι εσωτερικές διεργασίες και οι κοινωνικές και οικονοµικές αλλαγές στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο αυτής της προσαρµογής της χώρας µας στη νέα κατάσταση και στις σύγχρονες προκλήσεις στον αιώνα των µεγάλων και ριζικών µετασχηµατισµών που διανύουµε, υποθέτω ότι µας απασχολεί πολύ το τι σηµαίνει να «είσαι εκπαιδευτικός», ποιο είναι δηλ. το περιεχόµενο του ρόλου µας. Υποθέτω, όµως, ότι µας απασχολεί λιγότερο αν υπάρχουν διαφορές ως προς το ζήτηµα αυτό ανάλογα µε το φύλο και γενικότερα η διερεύνηση της έµφυλης διαδικασίας συγκρότησης της ταυτότητας των εκπαιδευτικών και της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών. Πως δηλ. το πατριαρχικό σύστηµα έχει επηρεάσει τη φύση του επαγγέλµατος θεωρώντας το ως κατεξοχήν «γυναικείο επάγγελµα», ή κατά πόσον το επαγγελµατικό κύρος και η αυτονοµία του/της εκπαιδευτικού επηρεάστηκε από αυτή τη θεώρηση. 2. Εµπειρίες των γυναικών εκπαιδευτικών στη σύγχρονη κοινωνία Στην αυγή του νέου αιώνα οι γυναίκες εκπαιδευτικοί αιωρούνται ακόµη ανάµεσα στην ιδιωτική και στη δηµόσια σφαίρα, 1 δύο σφαίρες που παραµένουν σε µεγάλο βαθµό ξεχωριστές, ενώ την ίδια ώρα, αλληλεπιδρούν, εισβάλλουν η µία στην άλλη και έτσι δηµιουργούνται κρίσεις, συγκρούσεις και διλήµµατα - στη ζωή των γυναικών κυρίως. 2 Υπάρχουν πολλές φωνές γυναικών εκπαιδευτικών που ψάχνουν να βρουν τη θέση τους σε αυτόν τον κόσµο, που είναι σε µια ανοιχτή και ατέρµονη αναζήτηση της «υποκειµενικότητας» τους, που είναι ταυτόχρονα ατοµική και συλλογική. 1 Παρά την προοδευτική νοµοθεσία στην Ελλάδα και την υιοθέτηση θετικών µέτρων υπέρ των γυναικών, η ουσιαστική υλοποίηση της ισότητας των δύο φύλων δεν έχει επιτευχθεί ακόµα. Υπάρχουν ενδείξεις για την ύπαρξη σηµαντικών ανισοτήτων µεταξύ ανδρών και γυναικών σε όλους τους τοµείς της κοινωνικής και οικονοµικής ζωής στη χώρα µας. Για µια συνοπτική παρουσίαση της θέσης της γυναίκας στο δηµόσιο και ιδιωτικό χώρο στην Ελλάδα βλ. Κετσετζοπούλου και Συµεωνίδου (2002). 2 Ενώ και οι οικογενειακές σχέσεις µεταβάλλονται σταδιακά στη σύγχρονη Ελλάδα, οι παραδοσιακές αξίες παραµένουν σε µεγάλο βαθµό ισχυρές. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα πρόσφατης έρευνας (βλ.για συνοπτική παρουσίαση Κετσετζοπούλου και Συµεωνίδου 2002) τα οποία αποτυπώνουν την κατάσταση όσον αφορά την κατανοµή των νοικοκυριών µεταξύ των συντρόφων και τον τρόπο 2

3 Επιπρόσθετα, έχουν µελετηθεί και καταγραφεί µια σειρά από λόγους και πρακτικές που διαµορφώνουν την αντιφατική κοινωνική θέση των γυναικών στην εκπαίδευση µε όρους ευκαιριών για καριέρα και συνθηκών εργασίας. Χαµένη σε αυτούς τους λόγους, τις ιδεολογίες και τις πρακτικές, η γυναίκα εκπαιδευτικός επιχειρεί δειλά να διαβεί σύνορα, αντιπαρατίθεται σε πατριαρχικές δοµές και ιδεολογίες, εναντιώνεται σε ηγεµονικούς λόγους που επιβάλλουν «φυσικούς» ρόλους και καθήκοντα στην εκπαίδευση, αναζητά την ταυτότητά της και αντιµετωπίζει δυσκολίες στην προσπάθειά της να διαµορφώσει µια ταυτότητα που ξεπερνά τους περιορισµούς και τα όρια δηµόσιου/ ιδιωτικού, να επαναδηµιουργήσει νέους όρους αυτόνοµης ύπαρξης σε ένα κόσµο που αλλάζει, σε ένα θεσµό που αλλάζει. Άλλοτε πιστεύει πως εξουσιάζει το µέλλον της, την καριέρα της παρόλο που βλέπει τον αποκλεισµό της από την διοίκηση -, βιώνει το διπλό φορτίο των υποχρεώσεων στον ιδιωτικό και στο δηµόσιο χώρο και είναι ταυτόχρονα αφοσιωµένη στα παιδιά της στο σχολείο. Μια στρατηγική µοιρολατρίας, όπως την περιγράφει ο Cogger (1985), φαίνεται να περιγράφει καλύτερα την πραγµατικότητα της ζωής της. Ανακατασκευάζει ορισµούς καριέρας και δεσµεύσεις, χρησιµοποιεί στρατηγικές για µεγιστοποίηση της ευελιξίας µέσα στο πλαίσιο συγκεκριµένης πατριαρχικής συναλλαγής. Στις προσπάθειες αυτές πολλές γυναίκες εκπαιδευτικοί βιώνουν συγκρούσεις, βρίσκονται αντιµέτωπες µε διλήµµατα και παράδοξα. Όπως υποστηρίζει ο Nias (1989), το επάγγελµα της εκπαιδευτικού, ιδιαίτερα στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση, είναι ένα επάγγελµα που προϋποθέτει την ικανότητα να ζεις και να χειρίζεσαι δηµιουργικά ένα πλήθος διληµµάτων, εντάσεων, αντιφάσεων, αβεβαιότητας και παράδοξων. Υπάρχουν στη βιβλιογραφία, αλλά και γνωρίζω προσωπικά, πολλές µαρτυρίες από σύγχρονα αυτοβιογραφικά δεδοµένα γυναικών εκπαιδευτικών που σκιαγραφούν την κατάσταση αυτή. 3. Η θέση των γυναικών στην απασχόληση στην Ελλάδα Παρά τη γενικά ανοδική τάση της συµµετοχής των γυναικών στο εργατικό δυναµικό 3 την περίοδο και τη βελτίωση των τυπικών προσόντων των εργαζοµένων γυναικών, ο καταµερισµός της εργασίας κατά φύλο συνεχίζει να αποτελεί συµφιλίωσης της εργασιακής και οικογενειακής ζωής, η παραδοσιακή κατανοµή των ρόλων των δύο φύλων εξακολουθεί να είναι πολύ ισχυρή στην Ελλάδα. 3 Σύµφωνα τα στοιχεία της Έρευνας Εργατικού υναµικού 2000( ΕΣΥΕ, αδηµοσίευτα στοιχεία, βλ.κετσετζοπούλου,2002) η συµµετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας υπολείπεται σηµαντικά τόσο αυτής των ανδρών, όσο και της αντίστοιχης στα υπόλοιπα κράτη της Ε.Ε. 3

4 καθοριστικό παράγοντα για τη διαδικασία ένταξης και εξέλιξης των γυναικών στην αγορά εργασίας. Σύµφωνα τα στοιχεία της Έρευνας Εργατικού υναµικού 2000 ( ΕΣΥΕ, αδηµοσίευτα στοιχεία, βλ.κετσετζοπούλου,2002) οι γυναικείες θέσεις στο σύνολό τους, συγκριτικά µε τους άνδρες, είναι οι χαµηλότερες ιεραρχικά θέσεις στην παραγωγή (αυτές των µισθωτών και των συµβοηθούντων µελών), ωστόσο στις θέσεις αυτές οφείλεται η αύξηση της συνολικής απασχόλησης διαχρονικά. Συνυφασµένο µε το παραπάνω ζήτηµα είναι και το επίπεδο των αποδοχών των γυναικών που εξακολουθεί να είναι χαµηλότερο των ανδρών. Η συµµετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας στην Ελλάδα τη δεκαετία του 90 παρουσιάζει, όµως, και σηµαντικές µεταβολές. Συνοψίζοντας τα βασικά χαρακτηριστικά της γυναικείας απασχόλησης η Κετσετζοπούλου (2002) διαπιστώνει αύξηση της συµµετοχής τους στο εργατικό δυναµικό, σηµαντική βελτίωση του εκπαιδευτικού επιπέδου των εργαζοµένων γυναικών 4, αύξηση της απασχόλησης των γυναικών ως µισθωτών του τριτογενή τοµέα, αύξηση της ανεργίας 5 και διατήρηση της µακρόχρονης ανεργίας σε υψηλά επίπεδα. 6 Παρά τις σηµαντικές αυτές µεταβολές, διαπιστώνεται υποεκπροσώπηση των γυναικών σε σηµαντικούς τοµείς της οικονοµικής και κοινωνικής ζωής, όπως στον τοµέα της επιστήµης, στην έρευνα, στα κέντρα λήψης αποφάσεων και γενικά στις υψηλές βαθµίδες της επαγγελµατικής ιεραρχίας. 7 Σύµφωνα µε τα στατιστικά στοιχεία της Έρευνας του Εργατικού υναµικού, η γυναικεία απασχόληση αυξήθηκε µε ρυθµούς ταχύτερους από τον µέσο όρο στον κλάδο των υπηρεσιών και σε όλες σχεδόν τις επαγγελµατικές κατηγορίες του κλάδου κατά τη τελευταία δεκαετία. 4 Οι µεταβολές στο επίπεδο εκπαίδευσης, και ιδιαίτερα στις υψηλές εκπαιδευτικές βαθµίδες, ήταν ιδιαίτερα σηµαντικές την τελευταία δεκαετία στην Ελλάδα - παράγοντας που θεωρείται ότι συµβάλλει στην αυξηµένη είσοδο των γυναικών στην αγορά εργασίας.(για αναλυτική παρουσίαση της διαµόρφωσης της κατά φύλο και ηλικία συµµετοχής στην εκπαίδευση βλ. Μαράτου Αλιπράντη κ.ά.,2002) 5 Η ανεργία τα ποσοστά της οποίας στις γυναίκες, σε όλα τα εκπαιδευτικά επίπεδα, είναι υπερδιπλάσια από αυτήν των ανδρών (φθάνει το 15,4% του γυναικείου εργατικού δυναµικού και αποτελεί από τα υψηλότερα στην Ε.Ε.) επιβεβαιώνοντας ότι και το 2001 η ανεργία είναι γένους θηλυκού και σχετίζεται µε το κοινωνικό φύλο. (Έρευνα Εργατικού υναµικού ΕΣΥΕ, αδηµοσίευτα στοιχεία, βλ.κετσετζοπούλου,2002) 6 Επιπλέον, παράγοντες που σχετίζονται µε το κοινωνικό φύλο εµποδίζουν πολλές γυναίκες να εισέλθουν στην αγορά εργασίας ή παρεµποδίζουν την ισότιµη πρόσβαση. Τέλος, υπάρχει µεγάλος αριθµός ατόµων που τελικά αποσύρονται αποθαρρηµένοι από τη δυσκολία εξεύρεσης απασχόλησης. Οι πιθανότητες µετάβασης από την ανεργία στην οικονοµική αδράνεια για τις γυναίκες παραµένουν υψηλότερες από τις αντίστοιχες για τους άνδρες καθ όλη τη διάρκεια της περιόδου Έκθεση της οµάδας εργασίας Γυναίκες και Επιστήµη του δικτύου ΕΤΑΝ. 4

5 Ο καταµερισµός της εργασίας µε βάση το φύλο συνάγεται και από την συµµετοχή των γυναικών στις επαγγελµατικές κατηγορίες. Σύµφωνα µε τη σχετική ανάλυση των Κετσετζοπούλου και Συµεωνίδου (2002) η συµµετοχή των γυναικών στα επαγγέλµατα που είτε απαιτείται µεγαλύτερη ευθύνη ή θεωρείται ότι έχουν υψηλό κοινωνικό κύρος εµφανίζεται εξαιρετικά µικρή ή συγκριτικά περιορισµένη, ενώ, αντίθετα υπερεκπροσωπούνται σε άλλους, όπως στην εκπαίδευση. Στη συνέχεια θα καταγραφεί διεξοδικά η συγκεκριµένη θέση των γυναικών στον τοµέα της εκπαίδευσης, καθώς και γενικότερα στον επιστηµονικό και ερευνητικό τοµέα και θα επιχειρηθούν ερµηνείες που καθορίζουν αυτή τη θέση. 4. Η θέση των γυναικών στην εκπαίδευση 4.1 ιδακτικό Προσωπικό Πρωτοβάθµιας / ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και Φύλο Η καταλληλότητα της διδασκαλίας για τις γυναίκες αποτελεί µια πάγια κοινωνική παραδοχή που έχει επηρεάσει τη φύση του επαγγέλµατος θεωρώντας το κατάλληλο για τις γυναίκες, ιδιαίτερα στη πρωτοβάθµια εκπαίδευση. Παρατηρείται διεθνώς µια αυξητική τάση του αριθµού των γυναικών στο επάγγελµα, ένδειξη κατά την Βασιλού-Παπαγεωργίου(1995) της υποβάθµισης του κοινωνικού κύρους των εκπαιδευτικών, γεγονός που ερµηνεύει και την σταδιακή αποχώρηση των ανδρών. Οι γυναίκες αποτελούν διεθνώς την πλειοψηφία στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση και την δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Ειδικότερα όσον αφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύµφωνα µε τα στοιχεία της Eurostat (UOE) 8 για το έτος , στα 6 από τα 13 κράτη για τα οποία έχουµε διαθέσιµα στοιχεία κατά φύλο πάνω από 80% των εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση και την δευτεροβάθµια εκπαίδευση ήταν γυναίκες. Και στην Ελλάδα παρατηρείται η ίδια τάση καθώς ο αριθµός των γυναικών στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση αυξάνεται σταδιακά. Το έτος το 56,76% του διδακτικού προσωπικού της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης ήταν γυναίκες. 8 Τα στοιχεία της Eurostat (UOE) αναφέρονται στο European Commission (2002), The Life of Women and Men in Europe : A Statistical Portrait. Luxembourg 5

6 (βλ. Πίνακα 1 και 2 ιδακτικό Προσωπικό Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης κατά Φύλο 1980/ /01 ). Η εικόνα αυτή, όµως, θα µεταβληθεί σύντοµα, σύµφωνα µε τα στοιχεία της Βασιλού- Παπαγεωργίου(1995), και θα υπάρξει πλήρης ποσοτική κυριαρχία µε το διορισµό νέων εκπαιδευτικών- που στη πλειοψηφία θα είναι γυναίκες µε βάση τη σύνθεση του φοιτητικού πληθυσµού των αντίστοιχων τµηµάτων- και την αποχώρηση ενός µεγάλου ποσοστού ανδρών εκπαιδευτικών που είναι στις υπό συνταξιοδότηση ηλικιακές κατηγορίες. 9 Αν και τα τελευταία χρόνια παρατηρούνται διαφοροποιήσεις στη κατανοµή των κοριτσιών στους διάφορους κλάδους µε κύριο χαρακτηριστικό τον προσανατολισµό τους και προς τις θετικές επιστήµες, ακόµη και το έτος µεγάλο ποσοστό του φοιτητικού δυναµικού των τµηµάτων προσχολικής αγωγής (95%) 10, και των τµηµάτων δηµοτικής εκπαίδευσης (76%) ήταν γυναίκες. 11 Παρατηρούµε ότι ενώ στο παρελθόν η διάκριση εντοπιζόταν στη µειωµένη συµµετοχή των γυναικών στη πανεπιστηµιακή εκπαίδευση, σήµερα έχει µετατοπιστεί στο είδος της εκπαίδευσης, στη διάρκειά της και στην αξία του διπλώµατος (Κετσετζοπούλου και Συµεωνίδου, 2002). Τα κορίτσια συνεχίζουν να είναι πλειοψηφία στις σχολές που οδηγούν σε γυναικεία επαγγέλµατα, µε µέτρια οικονοµική απόδοση και µε µειωµένο σχετικά κοινωνικό κύρος (Κάτσικας,1996). Στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση στην Ελλάδα το ακαδηµαϊκό έτος το 54% ήταν γυναίκες. Η συντριπτική τους πλειοψηφία κατείχε συγκεκριµένες ειδικότητες, κυρίως στον τοµέα των ανθρωπιστικών επιστηµών. Για παράδειγµα, αποτελούσαν το 58% των φιλόλογων, το 90,9% των διδασκόντων στην αγγλική γλώσσα, το 95,6% τ στην γαλλική γλώσσα,το 68% στη µουσική, και το 99,5% στην οικιακή οικονοµίαόχι όµως στη θεολογία και στη γυµναστική. (βλ. Πίνακα 3 ιδακτικό Προσωπικό και Σχολικοί Σύµβουλοι ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης κατά Φύλο και κατά Περιοχή Γνωστικού Αντικειµένου 1996 ). 9 Η πλήρης ποσοτική κυριαρχία των γυναικών στη πρωτοβάθµια εκπαίδευση στο µέλλον τεκµαίρεται και από το σηµαντικό ποσοστό τους στις οµάδες µε λίγα έτη υπηρεσίας. Το 1990 οι γυναίκες αποτελούσαν το 68% και 60,6% των εκπαιδευτικών µε 0-5 και αντίστοιχα µε 5-10 έτη υπηρεσίας (Kontogiannopoulou- Polydorides, G. and Zambeta, E., 1997). 10 Η άρση του αποκλεισµού των ανδρών από τα τµήµατα αυτά πραγµατοποιήθηκε το Πηγή: Αδηµοσίευτα στοιχεία Υ.Π.Ε.Π.Θ. Επεξεργασία : Kontogiannopoulou- Polydorides, G. and Zambeta, E.,

7 4.2. ιδακτικό Προσωπικό της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης, Ερευνητικό υναµικό και Φύλο Παρόλο που οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το ήµισυ των αποφοίτων των πανεπιστηµίων σε 14 από τα 15 κράτη-µέλη της Ε.Ε., οι άνδρες αποτελούν την πλειονότητα των µελών του διδακτικού προσωπικού στη τριτοβάθµια εκπαίδευση και στα ερευνητικά ινστιτούτα, σύµφωνα µε τα δεδοµένα του ιακρατικού Ερευνητικού Προγράµµατος ΕΤΑΝ Women in Science (WiS). 12 Στην Ε.Ε. περίπου τα 2/3 του ερευνητικού προσωπικού στην τριτοβάθµια εκπαίδευση είναι άνδρες και παρόµοια κατάσταση επικρατεί και στα κρατικά ερευνητικά ινστιτούτα. Το έτος 1999 οι γυναίκες αποτελούσαν περίπου το 20% των µελών του διδακτικού προσωπικού στη βαθµίδα του αναπληρωτή/τριας. Το ποσοστό αυτό µειώνεται ακόµη περισσότερο στην υψηλότερη ιεραρχικά βαθµίδα του/της καθηγητή/τριας όπου οι γυναίκες αποτελούν το 10%. Στην Ελλάδα το ακαδηµαϊκό έτος οι γυναίκες αποτελούν το 27,9% του προσωπικού της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης ενώ παρατηρείται άνιση κατανοµή στις διάφορες βαθµίδες και ειδικότητες. 13 Σύµφωνα µε τα στοιχεία του Ε.Κ.Κ.Ε. (από την συµµετοχή του σε διακρατική έρευνα ΕΤΑΝ European Technology Assessment Network της Γενικής ιεύθυνσης Έρευνας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής), το 2000 οι γυναίκες αποτελούσαν το 9,5% των µελών ΕΠ της Α βαθµίδας, το 20,3% των αναπληρωτών/τριών και το 30,6% των µελών που είναι στη βαθµίδα επίκουρου/ης. Η επιστηµονική καριέρα στο πανεπιστήµιο φαίνεται ότι εξακολουθεί να είναι γένους αρσενικού και οι γυναίκες εξαφανίζονται από την ακαδηµαϊκή ζωή πριν προλάβουν να καταλάβουν υψηλές θέσεις στην ιεραρχία. Μικρή εκπροσώπηση των γυναικών υπάρχει σε όλες τις θέσεις-κλειδιά της επιστήµης και της έρευνας. Όπως προκύπτει από πρόσφατη µελέτη σε 50 ερευνητικούς φορείς 12 Στο ερευνητικό πρόγραµµα Women in Science συµµετείχαν: Eurostat, Recearch DG, Helsinki Group on Women and Science. Από ελληνικής πλευράς συνεργάστηκε το Ε.Κ.Κ.Ε. 13 Γενική Γραµµατεία Ισότητας, (2000) 4 η και 5 η Εθνική Έκθεση της Ελλάδος προς την Επιτροπή του ΟΗΕ για την εξάλειψη κάθε µορφής διακρίσεων σε βάρος των γυναικών (περίοδος ), Αθήνα. 7

8 της χώρας στο πλαίσιο του προγράµµατος ΕΤΑΝ, 14 το 34,7% του συνολικού ερευνητικού δυναµικού είναι γυναίκες. Σύµφωνα µε τα δεδοµένα αυτά η χώρα µας σηµειώνει αρκετά υψηλές επιδόσεις στην απασχόληση γυναικών ερευνητριών, ωστόσο αυτό αφορά µόνον στον κρατικό - δηµόσιο τοµέα. 15 Από την κατανοµή των ενταγµένων ερευνητών σε βαθµίδες διαπιστώνεται ότι στις υψηλότερες βαθµίδες οι γυναίκες είναι ελάχιστες (17,3%), ενώ η διαφορά µειώνεται στις χαµηλότερες ερευνητικές βαθµίδες. Επιπλέον, διαπιστώνεται πολύ µικρή συµµετοχή των γυναικών σε υψηλές διοικητικές θέσεις. Όπως είπε ο αρµόδιος επίτροπος Φιλίπ Μπουσκέν 16 σε συνέδριο που πραγµατοποιήθηκε στο Βερολίνο τον Οκτώβριο του 2003 υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ερευνας και Τεχνολογίας για να πετύχει η Ευρώπη να αυξηθούν µέχρι το 2010 οι δαπάνες για έρευνα και τεχνολογία στο 3% του Α.Ε.Π. για κάθε κράτος-µέλος, πρέπει να αξιοποιηθεί και το γυναικείο δυναµικό. Υπολογίζεται ότι θα χρειασθούν άλλες επιστήµονες-ερευνητές σε ισάριθµες θέσεις εργασίας, κυρίως στην παραγωγή. Ο επίτροπος µάλιστα επισήµανε το γεγονός ότι πολλές γυναίκες ολοκληρώνουν την τριτοβάθµια εκπαίδευσή τους σε διάφορα επιστηµονικά πεδία, ωστόσο αυτή η εκπαίδευση δεν αξιοποιείται επαγγελµατικά από τις επιχειρήσεις και τους φορείς. Παρόµοια εικόνα παρουσιάζουν και οι Ακαδηµίες Επιστηµών στην Ε.Ε., οι οποίες όχι µόνον ανδροκρατούνται, αλλά και µε µεγάλη διαφορά. Στην Ελλάδα οι γυναίκες αποτελούν το 0,06% των µελών στην Ακαδηµία Αθηνών (µια µόνον γυναίκα) ιαφοροποιήσεις στην κατανοµή ανδρών / γυναικών στις διάφορες βαθµίδες της εκπαίδευσης και στη σύνθεση του κλάδου της δευτεροβάθµιας και τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. Με βάση τις υπάρχουσες στατιστικές της εκπαίδευσης, ενώ αυξήθηκε το ποσοστό φοίτησης των γυναικών στην τριτοβάθµια εκπαίδευση και η διδασκαλiα θεωρείται 14 Βλ. Τεπέρογλου Α., Μαράτου Αλιπράντη Λ., Κετσετζοπούλου Μ.( 2001) Μελέτη για την ενίσχυση της συµµετοχής των γυναικών στην επιστηµονική έρευνα στην Ελλάδα, τελική έκθεση, Αθήνα, ΕΚΚΕ- Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας. 15 Σύµφωνα µε τα διαθέσιµα στοιχεία για την Ελλάδα, στη χώρα µας η έρευνα πραγµατοποιείται κυρίως στα πανεπιστήµια, υπό την εποπτεία του υπουργείου Παιδείας και στα κρατικά ερευνητικά κέντρα, τα περισσότερα από τα οποία είναι υπό την επίβλεψη της Γενικής Γραµµατείας Ερευνας και Τεχνολογίας (Γ.Γ.Ε.Τ.), υπό την αιγίδα του υπουργείου Ανάπτυξης. 8

9 γυναικείο επάγγελµα, παρατηρούµε ότι το επάγγελµα του/της πανεπιστηµιακού παραµένει, κυρίως, ανδρικό οχυρό. Αν και αυξήθηκε ο αριθµός των γυναικών στα πανεπιστήµια αποτελούν περίπου το 1/3 του συνολικού διδακτικού προσωπικού-, συνήθως καταλαµβάνουν τις χαµηλότερες θέσεις στην ακαδηµαϊκή ιεραρχία και τείνουν να αντιπροσωπεύονται λιγότερο στους τοµείς των θετικών επιστηµών και των τεχνολογιών. Παρατηρούµε δηλ. ότι ενώ το ποσοστό των γυναικών στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση είναι υψηλό -περισσότερο από το 50% του συνολικού προσωπικού είναι γυναίκες- όσο αυξάνεται η ηλικία των διδασκοµένων και απαιτείται πιο εξειδικευµένη παρεχόµενη γνώση, τόσο µειώνεται το ποσοστό των γυναικών εκπαιδευτικών. Μια πιο προσεκτική ανάγνωση των στοιχείων του Πίνακα 3 ( ιδακτικό Προσωπικό και Σχολικοί Σύµβουλοι ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης κατά Φύλο και κατά Περιοχή Γνωστικού Αντικειµένου 1996) αποκαλύπτει και άλλες ανισότητες- θέµα µε το οποίο θα ασχοληθούµε στη συνέχεια. Ακόµη και στις ειδικότητες που υπερτερούν οι γυναίκες ( π.χ. το 58% των φιλολόγων είναι γυναίκες) αυτό δεν αντανακλάται αναλογικά στον αριθµό των σχολικών συµβούλων (το 14,7% είναι γυναίκες ). Εκτός από την άνιση κατανοµή των αντρών και γυναικών στις διάφορες ειδικότητες, υπάρχει και άνιση κατανοµή στο Γυµνάσιο και το Λύκειο, µε τις γυναίκες (ανεξαρτήτως ειδικότητας) να διδάσκουν σε µεγαλύτερο ποσοστό από τους άντρες στο Γυµνάσιο. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύµφωνα µε τα στοιχεία της Eurostat (UOE) 17, στα 6 από τα 13 κράτη για τα οποία έχουµε διαθέσιµα στοιχεία κατά φύλο, το έτος , περίπου το 60% των εκπαιδευτικών στις πρώτες τάξεις της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ήταν γυναίκες, ενώ το ποσοστό µειώνεται στο 50% κατά µέσο όρο στις µεγαλύτερες τάξεις. Η άνιση αυτή κατανοµή γυναικών / αντρών στις διάφορες ειδικότητες και βαθµίδες συνδέεται προφανώς και µε µια µορφή άνισης κατανοµής γοήτρου, κύρους κι εξουσίας. 16 Σύµφωνα µε άρθρο της δηµοσιογράφου Μίχου, στη "Μακεδονία της Κυριακής" (19/10/2003) 17 Όπως 8 9

10 4.4.«Οι Γυναίκες διδάσκουν και οι Άνδρες διοικούν». Παρά την αύξηση της συµµετοχής των γυναικών στην εκπαίδευση, η θέση τους µε όρους κύρους, γοήτρου, εξουσίας είναι υποδεέστερη. Το εκπαιδευτικό σύστηµα αναπαράγει τον κοινωνικό καταµερισµό της εργασίας και τις εξουσιαστικές σχέσεις ανάµεσα στους άντρες και τις γυναίκες, καθώς υπάρχει ελάχιστη εκπροσώπηση των γυναικών στη διοικητική ιεραρχία όλων των βαθµίδων της εκπαίδευσης καθώς και άλλων θεσµών της εκπαίδευσης (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, συνδικαλιστικά όργανα κ.ά.) Παράδειγµα 1 ο Στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, το 1996, ενώ η πλειονότητα του προσωπικού ήταν γυναίκες, στην υψηλότερη βαθµίδα των συµβούλων ήταν µόνον άνδρες ( δηλ. στη λήψη αποφάσεων που αφορούν στο σχεδιασµό των αναλυτικών προγραµµάτων και του περιεχοµένου των διδακτικών βιβλίων)(kontogiannopoulou-polydorides & Zambeta, 1997). Το 2003 η εικόνα διαφοροποιήθηκε ελάχιστα. Στη θέση του Προέδρου είναι άνδρας και στις θέσεις των Αντιπροέδρων- οι οποίοι είναι και πρόεδροι των Τµηµάτων -είναι 5 άνδρες και 2 γυναίκες. Χαρακτηριστικό είναι ότι γυναίκα τοποθετείται στο Τµήµα Ειδικής Αγωγής, ενώ άνδρας στο Τµήµα Ερευνών- Τεκµηρίωσης και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας. Στους Συµβούλους, οι οποίοι µαζί µε τον Πρόεδρο και τους Αντιπροέδρους απαρτίζουν την Ολοµέλεια του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, υπάρχει η εξής εκπροσώπιση: στους 31 Συµβούλους, οι 9 είναι γυναίκες και οι 22 άνδρες Παράδειγµα 2 ο Στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση το έτος δεν υπήρξε καµιά γυναίκα προϊσταµένη ιεύθυνσης. Υπήρχαν δύο γυναίκες προϊσταµένες γραφείου (1,4%), 7 γυναίκες σχολικοί σύµβουλοι ηµοτικής Εκπαίδευσης (2,7%) και 100% στην προσχολική αγωγή (αποτέλεσµα προηγούµενου θεσµικού αποκλεισµού των ανδρών από τις σχολές νηπιαγωγών και στη συνέχεια εξ αιτίας των στερεοτύπων που σε 18 Πηγή: Ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. 10

11 µεγάλο βαθµό ισχύουν ακόµα για τον φυλετικό καταµερισµό της εργασίας). Το έτος οι γυναίκες εκπαιδευτικοί κατείχαν το 15% στις διευθύνσεις σχολείων (από 4/θ και πάνω). (βλ. Πίνακα 4 ιοικητικά Στελέχη Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης, 1996 ). Τα στοιχεία των τελευταίων κρίσεων το έτος 2003 δεν είναι όλα διαθέσιµα. Σύµφωνα µε τα στοιχεία για την πρωτοβάθµια εκπαίδευση που αφορούν στους σχολικούς συµβούλους, υπάρχει αύξηση του ποσοστού των γυναικών (από 2,7% το 1996 σε 20,7% το 2003). Επίσης, αυξήθηκε το ποσοστό των γυναικών σχολικών συµβούλων στην ειδική αγωγή (από 0% το 1996 σε 12,5% το 2003). (βλ. Πίνακα 5 Σχολικοί Σύµβουλοι Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης, 2003 ). Υπάρχουν διαφοροποιήσεις στο ποσοστό των γυναικών σχολικών συµβούλων στα διάφορα γεωγραφικά διαµερίσµατα της Ελλάδας (το µεγαλύτερο ποσοστό έχει η περιφέρεια της πρωτεύουσας 37,5% - αν και παρατηρούνται σηµαντικές διαφορές ανάλογα µε το βαθµό αστικοποίησης της περιοχής) (βλ. Πίνακες 6 και 7 Σχολικοί Σύµβουλοι Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ανά Γεωγραφικό ιαµέρισµα, 2003 και Σχολικοί Σύµβουλοι Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Περιοχής Πρωτευούσης, 2003) Παράδειγµα 3 ο Στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση το ακαδηµαϊκό έτος υπήρξαν 3 γυναίκες προϊστάµενοι ιεύθυνσης (5,5%), 5 γυναίκες προϊσταµένες γραφείων Γενικής Εκπαίδευσης (7,8%), καµία Τεχνικής-Επαγγελµατικής και 29 γυναίκες σχολικοί σύµβουλοι (14,9%). (βλ. Πίνακα 8 ιοικητικά Στελέχη ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, 1996) Παράδειγµα 4 ο Η εικόνα στην τριτοβάθµια εκπαίδευση δεν είναι πολύ διαφορετική. Για παράδειγµα, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.), που είναι ένα από τα µεγαλύτερα πανεπιστήµια στην Ελλάδα, υπάρχει το 2003 η εξής 11

12 εκπροσώπηση στις πρυτανικές αρχές, στις διοικήσεις των σχολών και των τµηµάτων και στο συνδικαλιστικό όργανο: Πρυτανεία: άνδρας Πρύτανις και 2 άνδρες και 1 γυναίκα Αντιπρυτάνεις. Κοσµήτορες: 7 άνδρες και 1 γυναίκα. Πρόεδροι Τµηµάτων: 36 άνδρες και 7 γυναίκες. ΕΣ ΕΠ (Ενιαίος Σύλλογος ιδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού) που είναι το συνδικαλιστικό όργανο του ιδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού στο Α.Π.Θ.: καµία γυναίκα Γυναίκες, ταυτότητα και επαγγελµατισµός Παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον η διερεύνηση των διαδικασιών µε τις οποίες συγκροτείται η ταυτότητα του άντρα και της γυναίκας εκπαιδευτικού και πώς αυτό επιδρά στον τρόπο µε τον οποίο βιώνεται το φύλο και διαµορφώνονται οι εκπαιδευτικές πρακτικές. Στη συνέχεια θα προσπαθήσω να χαρτογραφήσω, συνοπτικά, τις γυναίκες εκπαιδευτικούς σε ένα συγκεκριµένο σύστηµα κοινωνικών σχέσεων, που καθορίζουν τη θέση τους στην εκπαίδευση σήµερα και τις προοπτικές στη καριέρα τους καθοριστικά στίγµατα της οποίας καταγράψαµε προηγούµενα. Σε αυτή τη διαδικασία πρακτικές και λόγοι, παρελθούσες / παρούσες και µελλοντικές απεικονίσεις της ταυτότητας της γυναίκας εκπαιδευτικού αναδύονται και αναµιγνύονται. Ας χρησιµοποιήσουµε ως παραδείγµατα δύο όψεις της καθηµερινής δουλειάς των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης. Α) Όπως περιγράψαµε προηγούµενα, το γεγονός ότι οι γυναίκες αποτελούν πλειονότητα στις τάξεις και µειονότητα στη διοίκηση επιβιώνει ακόµη και σήµερα σε µικρότερη, όµως, κλίµακα σε σύγκριση µε το παρελθόν. Επιπρόσθετα, άµεσα συνυφασµένο µε το φαινόµενο αυτό είναι η κοινωνική πρακτική της ανάληψης της πρώτης τάξης, κυρίως, αλλά και των υπολοίπων µικρών τάξεων από γυναίκες εκπαιδευτικούς (όπως και των θέσεων στην προσχολική αγωγή). Το ερώτηµα είναι γιατί για τη διδασκαλία µικρών παιδιών θεωρούνταν / θεωρούνται πιο κατάλληλες οι γυναίκες. 12

13 Καταρχήν ο κυρίαρχος λόγος στην εκπαίδευση αναπαριστούσε τη γυναίκα δασκάλα ως µητέρα και, κατά συνέπεια, το επαγγελµατικό της κύρος ήταν συνυφασµένο µε την οικιακή εργασία στην ιδιωτική σφαίρα. Η επαγγελµατική της ταυτότητα ήταν κατώτερη του άντρα καθώς περιείχε αρετές και δεξιότητες της ιδιωτικής σφαίρας που ορισµένες φορές είναι ασύµβατες µε τον επαγγελµατισµό των εκπαιδευτικών. Ενώ οι µητρικές λειτουργίες 19 ήταν κυρίαρχες στην αντίληψη του ρόλου των γυναικών εκπαιδευτικών, διαφοροποιηµένα στοιχεία αυτού του ρόλου επιβιώνουν έως σήµερα και ερµηνεύουν εν µέρει το φαινόµενο. Αν σταµατήσουµε να αναζητούµε απαντήσεις στη «φύση» της γυναίκας, τότε ανοίγονται και άλλες προοπτικές. Όπως, για παράδειγµα, η δυνατότητα να αναζητήσουµε απαντήσεις στην παράδοση και στα οικονοµικά οφέλη ενός φθηνού εργατικού δυναµικού που µπορεί να αυξοµειωθεί σύµφωνα µε δηµογραφικές, πολιτικές ή άλλες επιταγές. Β) Σύµφωνα µε όλα τα διαθέσιµα δεδοµένα η θέση των γυναικών στο σχολείο και γενικότερα στο εκπαιδευτικό σύστηµα καθορίζεται άµεσα ή έµµεσα σε µικρότερο ή µεγαλύτερο βαθµό - µε κριτήριο το φύλο. Αυτό το φαινόµενο αποτελεί µια πραγµατικότητα που έχει πολλές επιπτώσεις σε πολλά επίπεδα. Πιο συγκεκριµένα, η τάξη του σχολείου στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση, ως τόπος εργασίας, παραµένει ακόµη ο ιδανικός τόπος για να αναπτυχθεί η «φυσική» προδιάθεση των γυναικών: να είναι µε τα παιδιά και να φροντίζει τους άλλους. Στη δηµόσια σφαίρα δηλαδή του σχολείου, η τάξη λειτουργεί σαν µια ιδιωτική ζώνη, όπου η γυναίκα δασκάλα έχει κυριαρχία, µια κυριαρχία όµως που δεν µπορεί πλήρως να εξασκήσει, γιατί είναι «άτυπη», εύθραυστη, υπόκειται σε θεσµικούς περιορισµούς. Μια προσοµοίωση της εξουσίας που έχουν οι γυναίκες παραδοσιακά ως µητέρες στην οικογένεια. Οι µητρικές αναπαραστάσεις είναι ακόµη αρκετά κυρίαρχες και στον λόγο των γυναικών εκπαιδευτικών, ιδιαίτερα των δύο πρώτων βαθµίδων. Πολλές γυναίκες βρίσκονται παγιδευµένες στο «κατακτηµένο» πεδίο της διδασκαλίας. Αυτή η σύνδεση του ρόλου τους µε τις µητρικές λειτουργίες (πραγµατικές ή 19 Η διδασκαλία, όπως και η µητρότητα, έχει τις προσδοκίες της αφοσίωσης, του αλτρουϊσµού, της αυταπάρνησης, της φροντίδας, τους στενούς δεσµούς, τις ενοχές από την εγκατάλειψη των παιδιών, το συναίσθηµα ότι η δουλειά δεν έγινε καλά, δεν ολοκληρώθηκε. Η δασκάλα αποτελούσε µοντέλο γονιού στο σχολείο, το υποκατάστατο της καλής µανούλας που θα υποδεχτεί στην πρώτη τάξη το παιδί, δηλαδή ο συνδετικός κρίκος ανάµεσα στην οικογένεια και στο σχολείο, υπεύθυνη για τη φροντίδα, συναισθηµατική και ψυχική ευεξία όλης της µεγάλης οικογένειας του σχολείου. 13

14 φαντασιωσικές) αποτελούν αφετηρία για πολλές µαταιώσεις που βιώνουν σήµερα οι γυναίκες εκπαιδευτικοί στο πεδίο των παιχνιδιών εξουσίας. Το ζήτηµα αυτό είναι αρκετά σοβαρό καθώς αναδείχτηκε από τη φεµινιστική δουλειά στο σχολείο είναι ότι ο παραδοσιακός καταµερισµός της εργασίας ανάµεσα στα φύλα στην εκπαιδευτική διαδικασία συµβάλλει στην αναπαραγωγή της πατριαρχικής και/ ή καπιταλιστικής τάξης. Το πραγµατοποιεί παρέχοντας µοντέλα άνισων σχέσεων εξουσίας και διαφοροποίησης ρόλων που ενισχύουν τη σύνδεση της θηλυκότητας µε την ανατροφή, τη φροντίδα, την υπηρεσία των άλλων. (Acker, 1994) Από τα παραπάνω προκύπτει η ανάγκη να κατανοήσουµε, καταρχήν, τούς σύνθετους τρόπους µε τους οποίους η ιστορικά καθορισµένη διχοτοµία για τα φύλα χρησιµοποιήθηκε ως πλαίσιο σχηµατισµού των ταυτοτήτων των εκπαιδευτικών. Η κατάθεση των παραδειγµάτων αναδεικνύει ότι ο δυϊσµός των φύλων είναι ακόµη παρόν σε πολύ µεγάλο τµήµα του λόγου για την εκπαίδευση που πριµοδοτούν ανδρικούς κώδικες φύλου στη διαµόρφωση των αντιλήψεων για τους σύγχρονους εκπαιδευτικούς και τις πρακτικές τους. Όπως αναφέρει η Dillabough (1999), αυτοί οι δυϊσµοί εµπεριέχονται σε πολλές έννοιες στο χώρο της εκπαίδευσης- έννοιες που προϋποθέτουν µια α-φυλη, δηλ. µη εγκατεστηµένη στις έµφυλες σχέσεις και αποπλαισιωµένη αντίληψη της επαγγελµατικής ταυτότητας και του επαγγελµατισµού των εκπαιδευτικών Η γένεση της διδασκαλίας ως επάγγελµα κατάλληλο για γυναίκες Η παράδοξη θέση της γυναίκας στην εκπαίδευση δεν προέκυψε στο κενό. Προέκυψε από τη διχοτοµία που οδήγησε τις γυναίκες να ταλαντώνονται σε δύο κόσµους: τον ιδιωτικό και το δηµόσιο. Yπάρχουν λόγοι και πρακτικές που οικοδόµησαν τη θεώρηση της «διδασκαλίας ως καριέρας κατάλληλης για γυναίκες», ιδιαίτερα στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση. Η γένεση αυτής της αντίληψης στις περισσότερες χώρες τοποθετείται στα τέλη του 19 ου αι. -αρχές του 20ου όταν εγκαθιδρύθηκε η υποχρεωτική εκπαίδευση. Το επάγγελµα της δασκάλας ήταν ο τρόπος να βγουν οι µορφωµένες γυναίκες στον κόσµο της εργασίας αποτελώντας ταυτόχρονα φθηνό εργατικό δυναµικό 14

Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο.

Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Τα τελευταία χρόνια βρισκόµαστε µπροστά σε µια βαθµιαία αποδόµηση της ανδροκρατικής έννοιας της ηγεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των εκπαιδευτικών στην αποδόµηση των έµφυλων ταυτοτήτων: προϋποθέσεις, αντιστάσεις και όρια

Ο ρόλος των εκπαιδευτικών στην αποδόµηση των έµφυλων ταυτοτήτων: προϋποθέσεις, αντιστάσεις και όρια Ο ρόλος των εκπαιδευτικών στην αποδόµηση των έµφυλων ταυτοτήτων: προϋποθέσεις, αντιστάσεις και όρια Ελένη Μαραγκουδάκη Επίκ. Καθηγήτρια Τµήµα ΦΠΨ, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων Tα κορίτσια φοιτούν σε ίσο ή και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΧΤΕΛΙΔΗΣ, ΥΒΟΝ ΚΟΣΜΑ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΧΤΕΛΙΔΗΣ, ΥΒΟΝ ΚΟΣΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παιδική ηλικία είναι ένα ζήτημα για το οποίο η κοινωνιολογία έχει δείξει μεγάλο ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια. Από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 έως σήμερα βρίσκεται υπό εξέλιξη ένα πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

VII. ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ

VII. ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ VII. ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1.0 Αριθµός µαθητών στα σχολεία Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 2.0 Τριτοβάθµια Εκπαίδευση 83 Ισότητα

Διαβάστε περισσότερα

Η λειτουργία της εκπαίδευσης στην κοινωνικοποίηση των ατόμων για το ρόλο των φύλων

Η λειτουργία της εκπαίδευσης στην κοινωνικοποίηση των ατόμων για το ρόλο των φύλων Η λειτουργία της εκπαίδευσης στην κοινωνικοποίηση των ατόμων για το ρόλο των φύλων Μάριος Βρυωνίδης 5ο Εκπαιδευτικό Συνέδριο ΟΕΛΜΕΚ - ΠΟΕΔ ΟΛΤΕΚ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ «Φύλο και Εκπαίδευση : Μια εξίσωση ισότητας» Σάββατο

Διαβάστε περισσότερα

3. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

3. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ . ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έτος Ίδρυσης: 9 ΠΑΛΙΕΡΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.). Η κατά φύλο σύνθεση των μελών ΔΕΠ (Συνολικά στοιχεία). Κατανομή

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

1. ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ . ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Έτος Ίδρυσης: 7 ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Η ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΕΠ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ).... ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΒΑΘΜΙΔΑ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)....

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2012-2013 Η ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση Μέρος Α : το ευρωπαϊκό & διεθνές πλαίσιο αναφοράς (2001-2012)

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2012-2013 Η ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση Μέρος Α : το ευρωπαϊκό & διεθνές πλαίσιο αναφοράς (2001-2012) 1 ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2012-2013 Η ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση Μέρος Α : το ευρωπαϊκό & διεθνές πλαίσιο αναφοράς (2001-2012) Διεθνείς & εθνικές βάσεις δεδομένων: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1.

2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1. 2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1. : - :. : : ( /,, ) :...., -, -.,,... 1.,, 2,,,....,,,...,, 2008 1. 2. - : On Demand 1. 9 2. 9 2.1 9 2.2 11 2.3 14 3. 16 3.1 16 3.1.1 16 3.1.1. 16 3.1.1. 25 3.1.2 26

Διαβάστε περισσότερα

Κ. Ζερβού 1, Α. Παρασκευάς 2

Κ. Ζερβού 1, Α. Παρασκευάς 2 Διερεύνηση των Απόψεων εν Ενεργεία Γυναικών Εκπαιδευτικών Σχετικά με το Ρόλο του Οικογενειακού Περιβάλλοντος για την Επιμόρφωσή τους στα Πλαίσια της Δια Βίου Μάθησης Κ. Ζερβού 1, Α. Παρασκευάς 2 1 Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Μαίρη Κουτσελίνη Τµήµα Επιστηµών τη Αγωγή ιευθύντρια τη Έδρα ΟΥΝEΣΚO Για την Ισότητα και Ενδυνάµωση των Φύλων

Μαίρη Κουτσελίνη Τµήµα Επιστηµών τη Αγωγή ιευθύντρια τη Έδρα ΟΥΝEΣΚO Για την Ισότητα και Ενδυνάµωση των Φύλων Μαίρη Κουτσελίνη Τµήµα Επιστηµών τη Αγωγή ιευθύντρια τη Έδρα ΟΥΝEΣΚO Για την Ισότητα και Ενδυνάµωση των Φύλων «Η Εκπαίδευση είναι ένα από τα πιο σηµαντικά µέσα για Ενδυνάµωση των γυναικών µε τη Γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του παρόντος είναι να παρουσιάσει τον τρόπο δημιουργία και λειτουργίας Γραφείου Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ. Συντάκτριες - ηµιουργοί: Αγγέλου ήµητρα Ζορµπά Βασιλική

ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ. Συντάκτριες - ηµιουργοί: Αγγέλου ήµητρα Ζορµπά Βασιλική ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ Συντάκτριες - ηµιουργοί: Αγγέλου ήµητρα Ζορµπά Βασιλική ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΦΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΕΦΗΒΕΙΑ ΒΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΡΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνές συνέδριο για την έρευνα και την εκπαίδευση γύρω από τη γυναίκα

Διεθνές συνέδριο για την έρευνα και την εκπαίδευση γύρω από τη γυναίκα Επ. fcoiv. Ερ., Gr. R. So. Re. 1983 Διεθνές συνέδριο για την έρευνα και την εκπαίδευση γύρω από τη γυναίκα Λάουρα Μαράτου-Αλιπράντη* Το πρώτο διεθνές συνέδριο για την «Έρευνα και εκπαίδευση γύρω από τη

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Επιστημών της Αγωγής. MA Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Επιστημών της Αγωγής. MA Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Φιλοσοφία του προγράμματος MA Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση Η Κυπριακή κοινωνία, πολυπολιτισμική εκ παραδόσεως και λόγω ιστορικών και γεωγραφικών συνθηκών

Διαβάστε περισσότερα

15. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

15. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ . ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Έτος Ίδρυσης: 98 ΚΑΝΑΒΕΛΗ ΕΛΙΑΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Η κατά φύλο σύνθεση των μελών ΔΕΠ (συνολικά στοιχεία).... Κατανομή των μελών ΔΕΠ κατα φυλο και βαθμιδα (συνολικα στοιχεια).... Η κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΚΟΠΟΣ Το διδακτορικό πρόγραμμα στην Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση αποσκοπεί στην εμβάθυνση και κριτική

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΌΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΛΑΔΑΚΗ ΌΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΡΟΔΟΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ:

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΌΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΛΑΔΑΚΗ ΌΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΡΟΔΟΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ: 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΌΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΛΑΔΑΚΗ ΌΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΡΟΔΟΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 8 ΙΑΛΥΣΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Ηµερίδα «Σπουδές στη Γεωγραφία και Προοπτικές Σταδιοδροµίας», Τµήµα Γεωγραφίας, Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2006. ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

http://sep4u.gr Oι συνολικές θέσεις εισακτέων το 2009 στα Ελληνικά ΑΕΙ: 4370 και το 2014 3.925

http://sep4u.gr Oι συνολικές θέσεις εισακτέων το 2009 στα Ελληνικά ΑΕΙ: 4370 και το 2014 3.925 1 ο Επιστημονικό Πεδίο Κοινά με άλλα Επιστημονικά Πεδία 1ο και 4ο - Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών (Αγρίνιο) -Πολιτισμικής Τεχ/γίας και Επικ/νίας (Μυτιλήνη) -Τεχνών Ήχου και

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρα σε βιβλία, περιοδικά και άλλες επιστημονικές εκδόσεις με

Άρθρα σε βιβλία, περιοδικά και άλλες επιστημονικές εκδόσεις με Άρθρα σε βιβλία, περιοδικά και άλλες επιστημονικές εκδόσεις με κριτές (2007-10) 1. Βιτσιλάκη, Χ. (2007). «Ο λόγος για την κατά φύλα διαίρεση των επαγγελμάτων» Στο Βιτσιλάκη, Χ., Φώκιαλη, Π., Φύλο και Απασχόληση.

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΩΝ Β. Η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΛΕΝΗ ΝΙΝΑ-ΠΑΖΑΡΖΗ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΩΝ Β. Η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΛΕΝΗ ΝΙΝΑ-ΠΑΖΑΡΖΗ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΩΝ Β. Η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΛΕΝΗ ΝΙΝΑ-ΠΑΖΑΡΖΗ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΘΗΝΑ 2004 1 2 Απασχόληση και ανεργία των γυναικών: το χάσμα

Διαβάστε περισσότερα

Μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα Ανισότητες: από την καταγραφή στην ανατροπή

Μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα Ανισότητες: από την καταγραφή στην ανατροπή Μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα Ανισότητες: από την καταγραφή στην ανατροπή Η μελέτη της Ευαγγελίας Παπαπέτρου για την απασχόληση - ανεργία και τις μισθολογικές διαφορές ανδρών

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες και υλικό του μαθήματος είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα eclass.uth.gr

Πληροφορίες και υλικό του μαθήματος είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα eclass.uth.gr Τίτλος Μαθήματος: Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Κωδικός μαθήματος: SEAB109 (3Ω/Υ) Είδος Μαθήματος: Υποχρεωτικό Εξάμηνο σπουδών: 3o και 4 ο Μονάδες ECTS: 6 Διδάσκων: Γιάννης Πεχτελίδης e mail: pechtelidis@uth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νάκου Αλεξάνδρα Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής Ο όρος ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ δημιουργεί μία αίσθηση ασάφειας αφού επιδέχεται πολλές εξηγήσεις. Υπάρχει συνεχής διάλογος και προβληματισμός ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

Η σχέση Ιστορίας και Φιλοσοφίας των Επιστημών με την Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες Κωνσταντίνα Στεφανίδου, PhD

Η σχέση Ιστορίας και Φιλοσοφίας των Επιστημών με την Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες Κωνσταντίνα Στεφανίδου, PhD Η σχέση Ιστορίας και Φιλοσοφίας των Επιστημών με την Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες Κωνσταντίνα Στεφανίδου, PhD Εργαστήριο Διδακτικής, Επιστημολογίας Φυσικών Επιστημών και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία της Ιστοριογραφίας

Ιστορία της Ιστοριογραφίας Ιστορία της Ιστοριογραφίας Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 2) Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Πολυμέρης Βόγλης Παραδοσιακή ιστοριογραφία Εδραιώνεται τον 19 ο αιώνα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ TIMSS 2015 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS Τι είναι η Έρευνα TIMSS; Η Έρευνα Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) του Διεθνούς Οργανισμού για την Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Άριστα (1 st Class)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Άριστα (1 st Class) 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Επώνυμο: ΜΑΥΡΙΔΗΣ Όνομα: ΗΡΑΚΛΗΣ Ημερομηνία γέννησης: 7 Σεπτεμβρίου 1963 Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος - 2 παιδιά Διεύθυνση κατοικίας: Μελπομένης 3, Βάρη, Αττική 166 72

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαµπος Βρασίδας www.cardet.org www.unic.ac.cy info@cardet.org Ανασκόπηση Σύγχρονες τάσεις Στοιχεία από ΕΕ Προκλήσεις Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Kεφάλαιο Τρίτο. Θεωρητική θεμελίωση. Έννοιες, Ορισμοί, Πεδίο. Το πρόβλημα της επιστημονικής ταυτότητας της ΣΕ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Kεφάλαιο Τρίτο. Θεωρητική θεμελίωση. Έννοιες, Ορισμοί, Πεδίο. Το πρόβλημα της επιστημονικής ταυτότητας της ΣΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 Kεφάλαιο Πρώτο Θεωρητική θεμελίωση. Έννοιες, Ορισμοί, Πεδίο. Το πρόβλημα της επιστημονικής ταυτότητας της ΣΕ 1.1. Η Σύγκριση. Έννοια και περιεχόμενο... 14 1.2. Η Συγκριτική Εκπαίδευση.

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Τμήμα: Βιολογίας 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

12. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

12. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης . Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Έτος Ίδρυσης: 97 ΠΑΛΙΕΡΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Περιεχόμενα. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ( ).... Η κατά φύλο σύνθεση των μελών ΔΕΠ (συνολικά στοιχεία).... Κατανομή των μελών ΔΕΠ

Διαβάστε περισσότερα

Κλίμακα. Φορέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου & Κοινωνικού Κεφαλαίου. Ρομά και εκπαίδευση ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΡΟΜΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ

Κλίμακα. Φορέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου & Κοινωνικού Κεφαλαίου. Ρομά και εκπαίδευση ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΡΟΜΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ Κλίμακα Φορέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου & Κοινωνικού Κεφαλαίου Ρομά και εκπαίδευση ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΡΟΜΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ 2015 Κλίμακα Φορέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου & Κοινωνικού Κεφαλαίου Η ΚΛΙΜΑΚΑ είναι

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικό Σεμινάριο. Διαφοροποίηση της διδασκαλίας σε πολυπολιτισμικές τάξεις

Επιμορφωτικό Σεμινάριο. Διαφοροποίηση της διδασκαλίας σε πολυπολιτισμικές τάξεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Διαφοροποίηση της διδασκαλίας σε πολυπολιτισμικές τάξεις ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Γυναίκα & Απασχόληση

1. Γυναίκα & Απασχόληση 1. Γυναίκα & Απασχόληση Παρά τα βήματα προόδου τα οποία έχουν σημειωθεί τα τελευταία χρόνια, τόσο σε θεσμικό επίπεδο (νομοθετικό έργο), όσο και στην ανάπτυξη «ειδικευμένων πολιτικών και δράσεων» καταπολέμησης

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φιλολογία Τμήμα Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής 1 Μελέτη απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ OΣ Πειραιάς, Μάρτιος 2009 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Η Γενική Γραµµατεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ Ο ρόλος της Δια βίου Μάθησης στην καταπολέμηση των εκπαιδευτικών και κοινωνικών ανισοτήτων. Τοζήτηματωνκοινωνικώνανισοτήτωνστηνεκπαίδευσηαποτελείένα

Διαβάστε περισσότερα

154 Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Αθήνας

154 Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Αθήνας 154 Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Αθήνας Σκοπός Σκοπός του Τμήματος είναι η παιδαγωγική κατάρτιση ατόμων, που θα ασχοληθούν με την εκπαίδευση και αγωγή παιδιών προσχολικής ηλικίας. Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

8. ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ 8.1 ΒΙΒΛΙΑ. 8.1.1. Μετά τη µονιµοποίηση στη βαθµίδα της επίκουρης καθηγήτριας

8. ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ 8.1 ΒΙΒΛΙΑ. 8.1.1. Μετά τη µονιµοποίηση στη βαθµίδα της επίκουρης καθηγήτριας 8. ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ 8.1 ΒΙΒΛΙΑ 8.1.1. Μετά τη µονιµοποίηση στη βαθµίδα της επίκουρης καθηγήτριας 2010 Φώκιαλη, Π., ιαστάσεις Κοινωνικο-Οικονοµικής Ανάπτυξης στην Εκπαίδευση. Θεωρητικές Αναζητήσεις, Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Νέες μέθοδοι-ορολογία. Μετά την. επικοινωνιακή προσέγγιση: η παιδαγωγική των κειμενικών ειδών. Κειμενικά είδη για διδακτική χρήση.

Νέες μέθοδοι-ορολογία. Μετά την. επικοινωνιακή προσέγγιση: η παιδαγωγική των κειμενικών ειδών. Κειμενικά είδη για διδακτική χρήση. Νέες μέθοδοι-ορολογία. Μετά την επικοινωνιακή προσέγγιση: η παιδαγωγική των κειμενικών ειδών. Κειμενικά είδη για διδακτική χρήση. Γραμματισμός: έννοια-παιδαγωγικές συνέπειες Σήμερα, στην αναπτυγμένη τεχνολογικά

Διαβάστε περισσότερα

Φύλο και Αναλυτικά Προγράμματα: Η υπόσχεση των Γυναικείων Σπουδών στα Ελληνικά Πανεπιστήμια στον 21 ο αιώνα.

Φύλο και Αναλυτικά Προγράμματα: Η υπόσχεση των Γυναικείων Σπουδών στα Ελληνικά Πανεπιστήμια στον 21 ο αιώνα. Φύλο και Αναλυτικά Προγράμματα: Η υπόσχεση των Γυναικείων Σπουδών στα Ελληνικά Πανεπιστήμια στον 21 ο αιώνα. Κογκίδου Δήμητρα ** Οι περισσότερες διαμάχες και έρευνα για την έμφυλη διάσταση των αναλυτικών

Διαβάστε περισσότερα

«4.1.1. Δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά των αποφοίτων

«4.1.1. Δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά των αποφοίτων Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΤΠΕ) ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ: Η φοιτήτρια Δάφνη Καλογεράκη εκπόνησε κατά το ακαδ. έτος 2010-2011 την πτυχιακή εργασία:

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνη Επιστημονικού Πεδίου Χρυσή Χατζηχρήστου

Υπεύθυνη Επιστημονικού Πεδίου Χρυσή Χατζηχρήστου «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Υποέργο 1: «Εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οδηγών για τον εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μάθηµα: Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Γ Φάσης) ΜΙΧΑΗΛ ΣΚΟΥΜΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ Διεθνείς τάσεις στη θεωρία, την έρευνα και την πρακτική σήμερα - Μελλοντικές προοπτικές. Δρ Ανδρέας Κυθραιώτης

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ Διεθνείς τάσεις στη θεωρία, την έρευνα και την πρακτική σήμερα - Μελλοντικές προοπτικές. Δρ Ανδρέας Κυθραιώτης ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ Διεθνείς τάσεις στη θεωρία, την έρευνα και την πρακτική σήμερα - Μελλοντικές προοπτικές Δρ Ανδρέας Κυθραιώτης 1 Βασικά σημεία παρουσίασης Αλλαγές στα εκπαιδευτικά συστήματα χωρών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΣΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΟ ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΣΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΟ ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΣΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΟ ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ 1 ΤΕΥΧΟΣ ISBN ΣΕΙΡΑΣ: 978-9963-0-9115-7

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών. Πρακτική Άσκηση. Ενότητα 1: Εισαγωγικά

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών. Πρακτική Άσκηση. Ενότητα 1: Εισαγωγικά Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Πρακτική Άσκηση Ενότητα 1: Εισαγωγικά Αν. Καθηγήτρια: Σοφία Αυγητίδου E-mail: saugitidoy@uowm.gr Μέντορες: Βάσω Αλεξίου, Λίζα Θεοδωρίδου, Αγάπη Κοσκοσίδου Παιδαγωγικό Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Ναταλία Σπυροπούλου. Υποψήφια Διδάκτωρ, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Τμήμα Κοινωνιολογίας.

Ναταλία Σπυροπούλου. Υποψήφια Διδάκτωρ, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Τμήμα Κοινωνιολογίας. Ναταλία Σπυροπούλου Κοινωνιολόγος Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμων Γ Βαθμίδας Επικοινωνία Γραφείο 5.5, τηλ. 210-7491714, e-mail nspyropou@ekke.gr Σπουδές Υποψήφια Διδάκτωρ, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχολή Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΝΑΙ Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΓΕΝΟΥΣ ΘΗΛΥΚΟΥ; Ιστορική Εξέλιξη & Κοινωνική Ανάλυση

ΕΙΝΑΙ Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΓΕΝΟΥΣ ΘΗΛΥΚΟΥ; Ιστορική Εξέλιξη & Κοινωνική Ανάλυση ΕΙΝΑΙ Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΓΕΝΟΥΣ ΘΗΛΥΚΟΥ; Ιστορική Εξέλιξη & Κοινωνική Ανάλυση ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΦΥΛΟ Μυστήριο αποτελεί τα τελευταία 20 χρόνια η συνεχής µείωση της συµµετοχής του γυναικείου φύλου στην επιστήµη των

Διαβάστε περισσότερα

Γλαύκη Γκότση, Δρ. Ιστορίας της Τέχνης

Γλαύκη Γκότση, Δρ. Ιστορίας της Τέχνης Γλαύκη Γκότση, Δρ. Ιστορίας της Τέχνης Γυναίκες καλλιτέχνες και δημόσιος χώρος στη σύγχρονη Ελλάδα: όροι και όρια μιας σχέσης Διάχυτη είναι στις μέρες μας η αντίληψη ότι πλέον οι αντιξοότητες, θεσμικές

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάπτυξη της κουλτούρας και του κλίματος του σχολείου

Η ανάπτυξη της κουλτούρας και του κλίματος του σχολείου Η ανάπτυξη της κουλτούρας και του κλίματος του σχολείου Δρ Ανδρέας Κυθραιώτης Δρ Δημήτρης Δημητρίου Δρ Παναγιώτης Αντωνίου Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Νεοπροαχθέντων. Διευθυντών Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;» ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Συνάντησης. Υποστηρικτικό Υλικό Συνάντησης 1

Θέματα Συνάντησης. Υποστηρικτικό Υλικό Συνάντησης 1 ΤΡΙΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ «ΕΛΕΝΗ ΣΚΟΥΡΑ» για την «Ενίσχυση της Συμμετοχής των Γυναικών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες» στις Θέματα Συνάντησης Ολοκλήρωση προτάσεων για την

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Δομώ - Οικοδομώ - Αναδομώ

Δομώ - Οικοδομώ - Αναδομώ Δομώ - Οικοδομώ - Αναδομώ Χριστίνα Τσακαρδάνου Εκπαιδευτικός Πανθομολογείται πως η ανάπτυξη του παιδιού ορίζεται τόσο από τα γενετικά χαρακτηριστικά του, όσο και από το πλήθος των ερεθισμάτων που δέχεται

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτην Προςχολική Εκπαίδευςη. Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ ςτη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτην Προςχολική Εκπαίδευςη. Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ ςτη Σχολική Μονάδα ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ, ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτην Προςχολική Εκπαίδευςη Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ ςτη Σχολική Μονάδα Ζκθεςη

Διαβάστε περισσότερα

Κογκίδου. (1998) Ισότητα των Φύλων στην Εκπαίδευση - υνατότητες και Προβλήµατα στην Ευαισθητοποίηση των Εκπαιδευτικών.

Κογκίδου. (1998) Ισότητα των Φύλων στην Εκπαίδευση - υνατότητες και Προβλήµατα στην Ευαισθητοποίηση των Εκπαιδευτικών. Κογκίδου. (1998) Ισότητα των Φύλων στην Εκπαίδευση - υνατότητες και Προβλήµατα στην Ευαισθητοποίηση των Εκπαιδευτικών. (Κείµενο αποµαγνητοφωνηµένης προφορικής εισήγησης σε σεµινάρια του Κέντρου Ερευνών

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ

Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ Δομή παρουσίασης Εισαγωγή Έννοια της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Γιατί διαφοροποίηση διδασκαλίας; Θετικά αποτελέσματα από την εφαρμογή της διαφοροποιημένης

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία»

«Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία» «Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία» Σίμου Δανάη Μεταπτυχιακή φοιτήτρια: Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση danai.simou@st.ouc.ac.cy Περίληψη: Στη σημερινή κοινωνία παρατηρούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ι.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέματα Διδακτικής Εννοιών της Φυσικής για την Προσχολική Ηλικία

Ειδικά Θέματα Διδακτικής Εννοιών της Φυσικής για την Προσχολική Ηλικία Ειδικά Θέματα Διδακτικής Εννοιών της Φυσικής για την Προσχολική Ηλικία Ενότητα 2η: Το φύλο στην εκπαίδευση Κώστας Ραβάνης Σχολή Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ ΚΩΣΤΑΣ Α.Μ.

ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ ΚΩΣΤΑΣ Α.Μ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ» ΕΠΟΠΤΕΥΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΝΤΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρητικό Πλαίσιο και Πρακτικές Εφαρμογές

Θεωρητικό Πλαίσιο και Πρακτικές Εφαρμογές 18-19 Οκτωβρίου 2014 Αθήνα Διήμερο Πρακτικό Επιμορφωτικό Σεμινάριο Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού: Θεωρητικό Πλαίσιο και Πρακτικές Εφαρμογές Εισηγήτρια: Δρ Παμουκτσόγλου Αναστασία τ. Πάρεδρος Αξιολόγησης Παιδαγωγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Πειραιάς 17.05.2006 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση αποτελεί ένα εναλλακτικό σύστημα παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης. Ειδοποιό διαφορά από τα

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση αποτελεί ένα εναλλακτικό σύστημα παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης. Ειδοποιό διαφορά από τα Εξ αποστάσεως εκπαίδευση Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση αποτελεί ένα εναλλακτικό σύστημα παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης. Ειδοποιό διαφορά από τα παραδοσιακά συστήματα συνιστά το γεγονός ότι διδάσκοντες και

Διαβάστε περισσότερα

Ηγεσία και Ποιότητα σε Ιδιωτικά Σχολεία ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. (E x e c u t i v e S u m m a r y ) Λεωνίδας Χυτήρης, Καθηγητής ιοικητικής Επιστήµης

Ηγεσία και Ποιότητα σε Ιδιωτικά Σχολεία ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. (E x e c u t i v e S u m m a r y ) Λεωνίδας Χυτήρης, Καθηγητής ιοικητικής Επιστήµης Ηγεσία και Ποιότητα σε Ιδιωτικά Σχολεία ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (E x e c u t i v e S u m m a r y ) Λεωνίδας Χυτήρης, Καθηγητής ιοικητικής Επιστήµης Λουκάς Νικ. Άννινος, Υποψήφιος ιδάκτωρ ιοικητικής Επιστήµης

Διαβάστε περισσότερα

Ναταλία Σπυροπούλου. Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Υποψήφια Διδάκτωρ

Ναταλία Σπυροπούλου. Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Υποψήφια Διδάκτωρ Ναταλία Σπυροπούλου Κοινωνιολόγος Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμων Γ Βαθμίδας Επικοινωνία Γραφείο 5.5, τηλ. 210-7491714, e-mail: nspyropou@ekke.gr Σπουδές Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών,

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη: 8-11-2013 Αριθµ. Πρωτ.: 1492 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της Κοινωνίας της Γνώσης

Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της Κοινωνίας της Γνώσης Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της Κοινωνίας της Γνώσης Η ένταξη των ΤΠΕ στα πλαίσια των στόχων της εκπαίδευσης για το 2010 Αναπτυξιακή Στρατηγική για την Εκπαίδευση 2007-2013 Ευρωπαϊκές πολιτικές H Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Από τη θεωρία στην πράξη: Η Εμπειρία της Ένταξης της Οπτικής του Φύλου στα Αναλυτικά Προγράμματα της Πρωτοβάθμιας

Από τη θεωρία στην πράξη: Η Εμπειρία της Ένταξης της Οπτικής του Φύλου στα Αναλυτικά Προγράμματα της Πρωτοβάθμιας Από τη θεωρία στην πράξη: Η Εμπειρία της Ένταξης της Οπτικής του Φύλου στα Αναλυτικά Προγράμματα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Κυπριακής Εκπαίδευσης ΜΑΡΙΑ ΓΚΑΣΟΥΚΑ ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Οι Υπουργοί Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

ΠΡΟΣ: Οι Υπουργοί Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Β, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ -----

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ 4 1. Εγγεγραμμένοι

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Πολιτική Επιστήμη 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

4. Σηµειώ -στε. 8 Μάθηση ως διαδικασία και όχι µόνον ως περιεχόµενο ή αποτέλεσµα 9 Διαθεµατική ολική προσέγγιση της διδασκαλίας και µάθησης

4. Σηµειώ -στε. 8 Μάθηση ως διαδικασία και όχι µόνον ως περιεχόµενο ή αποτέλεσµα 9 Διαθεµατική ολική προσέγγιση της διδασκαλίας και µάθησης ΑΣΚΗΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Με βάση τα παρακάτω παιδαγωγικά κριτήρια αξιολογήστε το µαθησιακό περιβάλλον µίας διδακτικής παρέµβασης σηµειώνοντας την ύπαρξή τους είτε µε εισαγωγή σχολίου πάνω στα

Διαβάστε περισσότερα

Προς µια γλωσσική πολιτική την εποχή της παγκοσµιοποίησης και του διαδικτύου: ο σχεδιασµός του ΚΕΓ

Προς µια γλωσσική πολιτική την εποχή της παγκοσµιοποίησης και του διαδικτύου: ο σχεδιασµός του ΚΕΓ Προς µια γλωσσική πολιτική την εποχή της παγκοσµιοποίησης και του διαδικτύου: ο σχεδιασµός του ΚΕΓ ηµήτρης Κουτσογιάννης Τµήµα Φιλολογίας Φιλοσοφική Σχολή, Α.Π.Θ. Επιστηµονικός συνεργάτης του ΚΕΓ dkoutsog@lit.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΟΚΕ ΕΛΛΑΔΑΣ, κ. Χρήστου ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ TRESMED 4 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 10-11/9/2012

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΟΚΕ ΕΛΛΑΔΑΣ, κ. Χρήστου ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ TRESMED 4 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 10-11/9/2012 ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΟΚΕ ΕΛΛΑΔΑΣ, κ. Χρήστου ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ TRESMED 4 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 10-11/9/2012 Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, Σας ευχαριστώ όλους που ήρθατε στη χώρα μας και

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ» Μάθημα 1 «Μία πρώτη γνωριμία με την εκπαιδευτική έρευνα»

«ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ» Μάθημα 1 «Μία πρώτη γνωριμία με την εκπαιδευτική έρευνα» «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ» Μάθημα 1 «Μία πρώτη γνωριμία με την εκπαιδευτική έρευνα» Τα θέματά μας Γιατί «μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας» για εσάς; Ποιους τομείς είναι δυνατόν

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Παιδαγωγική Σχολή Τμήμα: Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΘΗΛΥΚΟΤΗΤΑ ΑΝΔΡΟΠΡΕΠΕΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΑΥΤΟΥ ΑΥΤΟ-ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΑ/ΑΥΤΟΠΟΡΤΡΕΤΟ

ΘΗΛΥΚΟΤΗΤΑ ΑΝΔΡΟΠΡΕΠΕΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΑΥΤΟΥ ΑΥΤΟ-ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΑ/ΑΥΤΟΠΟΡΤΡΕΤΟ ΜΕΤΑΜΦΙΕΣΕΙΣ ΘΗΛΥΚΟΤΗΤΑ ΑΝΔΡΟΠΡΕΠΕΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΑΥΤΟΥ ΑΥΤΟ-ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΑ/ΑΥΤΟΠΟΡΤΡΕΤΟ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΑΥΤΟΥ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Το φύλο δεν είναι ένα απλό γεγονός

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΕΠΠΑΙΚ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2013-2014

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΕΠΠΑΙΚ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2013-2014 Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΕΠΠΑΙΚ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2013-2014 ΜΑΘΗΜΑ: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ & ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΘΕΜΑ: ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΟΜΑΔΑ 6 η : Μηλάκης

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοήµερη εκπαίδευση. Η ευρωπαϊκή εµπειρία»

«Ολοήµερη εκπαίδευση. Η ευρωπαϊκή εµπειρία» «Ολοήµερη εκπαίδευση. Η ευρωπαϊκή εµπειρία» H έρευνα του Ο.Ο.Σ.Α. «PISA» (Programme for International Student Assesment, Πρόγραµµα ιεθνούς Αξιολόγησης Μαθητών) αναζωπύρωσε τη συζήτηση για τα προγράµµατα

Διαβάστε περισσότερα

Τυπικές προϋποθέσεις απόκτησης μεταπτυχιακού τίτλου εξειδίκευσης

Τυπικές προϋποθέσεις απόκτησης μεταπτυχιακού τίτλου εξειδίκευσης Εκπονώ διπλωματική ερευνητική εργασία στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση: αυτό είναι εκπαιδευτική έρευνα; κι αν ναι, τι έρευνα είναι; Αντώνης Λιοναράκης 7-8 Ιουνίου 2008 Τυπικές προϋποθέσεις απόκτησης μεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Γραφεία: Κτήριο Αποστολίδη, Καλλιπόλεως και Ερεσού 1 T.K. 20537, 1678 Λευκωσία, Τηλ.: + 357 22893850, Τηλομ.: + 357 22 894491 Παρουσίαση 26 Ιανουαρίου 2014 2. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Πανεπιστήμιο Αιγαίου ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Τμήμα Τίτλος Απόφοιτου: Αντικείμενο του τμήματος: Κατευθύνσεις (εφόσον υπάρχουν) Διάρκεια Σπουδών: Προφίλ υποψήφιου μαθητή Κοινωνιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

(δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων

(δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων (δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων γλωσσών που τον εξοικειώνουν µε άλλες κουλτούρες, ευνοούν

Διαβάστε περισσότερα

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση. Womens Business Gerasimos Tzamarelos, PhD 27 November 2014 Έννοιες Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Φύλο (sex) Σεξουαλικότητα (sexuality) Σεξουαλική υγεία (sexual health) Κοινωνική ταυτότητα (γένος) (gender) Κοινωνική ταυτότητα φύλου (gender identity) Σεξουαλικός προσανατολισµός

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α.

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Τι θα Δούμε. Γιατί αλλάζει το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών. Παιδαγωγικό πλαίσιο του νέου Α.Π.Σ. Αρχές του νέου Α.Π.Σ. Μαθησιακές περιοχές του νέου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ:EDG 613 Διδάσκων Κουτούζης Μανώλης 2012-2013 ΛΕΜΟΝΙΑ ΜΠΟΥΤΣΚΟΥ F 20122594

ΜΑΘΗΜΑ:EDG 613 Διδάσκων Κουτούζης Μανώλης 2012-2013 ΛΕΜΟΝΙΑ ΜΠΟΥΤΣΚΟΥ F 20122594 ΜΑΘΗΜΑ:EDG 613 Διδάσκων Κουτούζης Μανώλης 2012-2013 ΛΕΜΟΝΙΑ ΜΠΟΥΤΣΚΟΥ F 20122594 ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΕΝΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ. ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός και εφαρµογή προγραµµάτων δια βίου µάθησης: Νοσηλευτική Βασισµένη σε Ενδείξεις

Σχεδιασµός και εφαρµογή προγραµµάτων δια βίου µάθησης: Νοσηλευτική Βασισµένη σε Ενδείξεις Σχεδιασµός και εφαρµογή προγραµµάτων δια βίου µάθησης: Νοσηλευτική Βασισµένη σε Ενδείξεις Αρετή Σταυροπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια Τµήµα Νοσηλευτικής, ΤΕΙ Κρήτης 41o Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΣΝΕ Κρήτη 2014 ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

11. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

11. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ . ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Έτος ίδρυσης: 9 ΨΩΦΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Παραδόθηκε από:κωνσταντίνα Ψωφάκη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.... Η ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΕΠ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ).... ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι, Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνετε να απευθύνω χαιρετισμό στο συνέδριό σας για την «Οικογένεια στην κρίση», για

Κυρίες και Κύριοι, Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνετε να απευθύνω χαιρετισμό στο συνέδριό σας για την «Οικογένεια στην κρίση», για Κυρίες και Κύριοι, Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνετε να απευθύνω χαιρετισμό στο συνέδριό σας για την «Οικογένεια στην κρίση», για ένα τόσο εξαιρετικά σημαντικό θέμα που αγγίζει και αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Στη διαδικασία διαμόρφωσης των κοινωνιών, συνέβαλλε και η γυναικεία εργασία κάτω βέβαια από διάφορες μορφές ανισοτιμίας. Σταδιακά όμως, μέσω των γυναικείων συνδικαλιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ (ενδεικτική)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ (ενδεικτική) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ (ενδεικτική) AB ΑΛΗ Α. (1989): Οι Βαθµοί είναι Αναγκαίοι; Παιδαγωγικές και Κοινωνιολογικές Απόψεις και Προσεγγίσεις για την Αξιολόγηση και Βαθµολογία στο Σχολείο, Σύγχρονη Εποχή,

Διαβάστε περισσότερα