Οι Ελληνικές Τράπεζες στη Βουλγαρία (Ανάλυση βασικών αριθμοδεικτών)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οι Ελληνικές Τράπεζες στη Βουλγαρία (Ανάλυση βασικών αριθμοδεικτών)"

Transcript

1 Οι Ελληνικές Τράπεζες στη Βουλγαρία (Ανάλυση βασικών αριθμοδεικτών) Δημήτριος Πετρόπουλος Τμήμα Βιολογικών Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ιδρυμα Καλαμάτας Κυριαζόπουλος Γεώργιος Τμήμα Χρηματοοικονομικό Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ιδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Αθανάσιος Παπαγεωργίου Τμήμα Φυτικής Παραγωγής Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ιδρυμα Καλαμάτας Δημήτριος Χρ. Πασχαλίδης Σύμβουλος Επιχειρήσεων Περίληψη Η ανάλυση του τραπεζικού τομέα έχει αποτελέσει αντικείμενο μελέτης αρκετών ερευνητών. Στην παρούσα εργασία θα αξιολογείτε η κερδοφορία και η αποδοτικότητα της κερδοφορίας των ελληνικών τραπεζών που δραστηριοποιούνται στη Βουλγαρία για τη χρονική περίοδο Για να επιτευχθούν τα παραπάνω παρουσιάζετε η πορεία των ελληνικών τραπεζών που δραστηριοποιούνται στη Βουλγαρία, αναλύετε η διαμόρφωση των βασικών οικονομικών μεγεθών, καθώς των βασικών αριθμοδεικτών. Επίσης γίνεται συγκριτική ανάλυση της πορείας των οικονομικών μεγεθών και αριθμοδεικτών των ελληνικών τραπεζών που δραστηριοποιούνται στη Βουλγαρία με τα αντίστοιχα των μητρικών τραπεζών στην Ελλάδα, καθώς και με το σύνολο του τραπεζικού τομέα στην Ελλάδα και στη Βουλγαρία αντίστοιχα. Για την ανάλυση των οικονομικών μεγεθών των ελληνικών τραπεζών που δραστηριοποιούνται στη Βουλγαρία χρησιμοποιούνται οι ομάδες αριθμοδεικτών, όπως: κερδοφορίας-αποδοτικότητας, ρευστότητας, κεφαλαιακής επάρκειας. Μέσω της ανάλυσης των παραπάνω αριθμοδεικτών συγκρίνεται η διαμόρφωση των αντίστοιχων μεγεθών, τόσο μεταξύ των μεμονωμένων τραπεζών, όσο και διαχρονικά. Επίσης συγκρίνεται η διαμόρφωση των παραπάνω μεγεθών με τα αντίστοιχα του συνόλου του τραπεζικού τομέα Ελλάδας και Βουλγαρίας. Ακόμη, μέσω της παραπάνω ανάλυσης επισημαίνονται οι αιτίες των μεταβολών διαχρονικά. Επίσης σημαντικά στοιχεία εξάγονται για την επίδραση της οικονομικής κρίσης στους παραπάνω δείκτες. Τέλος από την συγκριτική ανάλυση των τραπεζών με το σύνολο του τραπεζικού τομέα της Ελλάδας και Βουλγαρίας μπορούμε να έχουμε ασφαλή στοιχεία για το σύνολο της οικονομίας των δύο χωρών και κυρίως για τις επενδύσεις. ΕΣΔΟ 2011 Παρουσιάσεις 78

2 Λέξεις κλειδιά: τράπεζες, τραπεζικός τομέας, κερδοφορία, αποδοτικότητα, ρευστότητα JEL Classifications: Ε51, Ε52, G21 Εισαγωγή Από τα είκοσι και πλέον έτη που έχουν μεσολαβήσει από την αλλαγή του κοινωνικοοικονομικού συστήματος στη Βουλγαρία, έχουν προκύψει σημαντικά στοιχεία προς μελέτη στον ευρύτερο τομέα της οικονομίας. Έχουν αλλάξει σε μεγάλο βαθμό τα χαρακτηριστικά της βουλγάρικης οικονομίας από τα πρώτα έτη των αλλαγών. Επίσης έχει αλλάξει ριζικά και το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Στο τέλος του 1990 υπήρχαν σε λειτουργία 70 εμπορικές τράπεζες ενώ το 1991 ο αριθμός των τραπεζών έφθασε τον αριθμό ρεκόρ των 78. Στις αρχές του 1997 διεθνή χρηματοπιστωτικά ινστιτούτα θέτουν όρους στην Βουλγάρικη κυβέρνηση για τη σταθεροποίηση της βουλγάρικης οικονομίας. Τα μέτρα που υιοθετήθηκαν δίνουν έμφαση στην αναδιάρθρωση του τραπεζικού τομέα ο οποίος βρίσκεται σε περίοδο έντονης αποσταθεροποίησης. Η Εθνική Βουλγάρικη Τράπεζα άλλαξε ριζοσπαστικά στρατηγική ελαττώνοντας σημαντικά τις επαναχρηματοδοτήσεις και βελτιώνοντας τα κίνητρα των εμπορικών τραπεζών.(δήμας 2007). Αυτή η διαδικασία των μεταρρυθμίσεων του τραπεζικού συστήματος, που είναι μέρος των αλλαγών σε όλο το φάσμα της οικονομίας, δημιούργησε τις προϋποθέσεις για επενδύσεις από ξένες τράπεζες στη Βουλγαρία. Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα αντιλαμβανόμενο τη δυναμική και τις προοπτικές της περιοχής τόσο των Βαλκανίων, όσο και της ΝΑ Ευρώπης, κατέχει σημαντική θέση στην ανάπτυξη του τραπεζικού τομέα σε αυτές τις περιοχές. Το έτος 2007 ήταν ορόσημο για τη Βουλγαρία αφού στις αρχές τους αυτού έγινε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη Βουλγαρία η Τραπεζική δραστηριότητα που προέρχονταν από την Ελλάδα και άλλες ξένες χώρες δεν παρουσίαζε μεγάλο ενδιαφέρον. Το συνολικό ποσό των τραπεζικών εξαγορών και συγχωνεύσεων στην Βουλγαρία από το έτος 2004 έως το έτος 2006 ήταν 265,97 εκατομμύρια δολάρια για τις Ελληνικές τράπεζες. Ποιο συγκεκριμένα οι ελληνικές τράπεζες αντιμετωπίζουν τα Βαλκάνια ως μια ενιαία οικονομική αγορά και επιδιώκουν με τις δραστηριότητές τους να βελτιώσουν τη συνολική κερδοφορία τους, καθώς σταδιακά η ελληνική τραπεζική αγορά, ιδιαίτερα ο τομέας της λιανικής τραπεζικής, έχει ξεπεράσει πλέον τα επίπεδα ωρίμανσης, παρουσιάζοντας μια σειρά προβλήματα, σε συνδυασμό με την παρατεταμένη οικονομική κρίση. Η εξωστρέφεια αυτή του τραπεζικού συστήματος στην Ελλάδα δεν είναι μόνο μια απλή χρηματοδοτική επέκταση στα Βαλκάνια. Αλλά αποτελεί στην πράξη οργανωτικό εκσυγχρονισμό σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας του, για τη δυναμική συμμετοχή του σε χρηματοδοτικές δραστηριότητες τόσο της ελληνικής όσο και της ξένης επιχειρηματικότητας εκτός εθνικών συνόρων. Συγκεκριμένα για τη Βουλγαρία, οι ελληνικές τράπεζες, τόσο μέσω αυτόνομης ανάπτυξης, αλλά και μέσω εξαγορών και συγχωνεύσεων, κατέχουν σημαντικό ΕΣΔΟ 2011 Παρουσιάσεις 79

3 μερίδιο της αγοράς και σχεδιάζουν περαιτέρω σημαντική επέκταση τόσο στον τομέα του δικτύου καταστημάτων όσο και των τραπεζικών εργασιών. 1 Οι Ελληνικές τράπεζες που έπαιξαν πρωταγωνιστικό ρόλο στις εξαγορές και συγχωνεύσεις στην περιοχή της Βουλγαρίας είναι η Eurobank και η Τράπεζα Πειραιώς οι οποίες εξαγόρασαν την τράπεζες DZI Bank και την Eurobank (Βουλγαρική) αντίστοιχα η κάθε μία. Το ποσοστό συμμετοχής καθώς επίσης και το ποσό εξαγοράς φαίνονται στον παρακάτω πίνακα 1 2. Πίνακας 1. Οι ελληνικές τράπεζες που συγχωνεύτηκαν και εξαγόρασαν τράπεζας της Βουλγαρίας Ποσό Ελληνική Τράπεζα Βουλγάρικη Τράπεζα Ποσοστό Εξαγοράς Αγοραστής Στόχος Συμμετοχής (USD Εκατ.) Eurobank DZI Bank 74,26% 200,20 Πειραιώς Eurobank 99,70% 65,77 Σύνολο 265,97 Πηγή: Mergerstat. Intellinet. Bloomberg. Athens Stock Exchange Το συνολικό ποσό των τραπεζικών εξαγορών και συγχωνεύσεων στην χώρα της Βουλγαρίας από χώρες εκτός Ελλάδας την περίοδο του 2004 έως την περίοδο του 2006 σε εκατομ. USD διαμορφώθηκε στο ποσό των 532,56 και συγκεκριμένα οι τράπεζες που έπαιξαν πρωταγωνιστικό ρόλο στις εξαγορές και συγχωνεύσεις στην περιοχή της Βουλγαρίας είναι η Novator του Ηνωμένου Βασιλείου, η Αυστριακή Bank Austria και η Ουγγρική τράπεζα OTP Bank. Το ποσοστό συμμετοχής καθώς επίσης και το ποσό εξαγοράς των τραπεζικών εξαγορών και συγχωνεύσεων σε τράπεζες της Βουλγαρίας από ξένες τράπεζες φαίνονται στον παρακάτω πίνακα 2 3. Πίνακας 2. Οι υπόλοιπες χώρες που συγχωνεύτηκαν και εξαγόρασαν τράπεζες της Βουλγαρίας. Ξένη Τράπεζα Αγοραστής Βουλγάρικη Τράπεζα Στόχος Χώρα Αγοραστή Ποσοστό Συμμετοχής Ποσό Εξαγοράς (USD Εκατ.) Novator EIBank Ην.Βασίλειο 18,27% 30,01 Bank Austria Herbros Bank Αυστρία 99,90% 127,20 OTP Bank DSK Bank Ουγγαρία 100,00% 375,35 Σύνολο 532,56 Πηγή: Mergerstat. Intellinet. Bloomberg. Athens Stock Exchange Το Βουλγαρικό τραπεζικό σύστημα κυριαρχείται από ξένες τράπεζες. Το ποσοστό των συνολικών κεφαλαίων που ελέγχονται από τράπεζες του εξωτερικού αυξήθηκε σταδιακά από 38% το 1999 σε 76% το Οι τράπεζες 1 Kyriazopoulos G., Petropoulos D., (2011) «How the cross border mergers and acquisitions of the Greek banks in the Balkan area improve the course of profitability, efficiency and liquidity indexes of them?» 8 th AFE Samos Greece 2 Κυριαζόπουλος Γ., Πετρόπουλος Δ. (2010) «Διασυνοριακές Εξαγορές και Συγχωνεύσεις Ελληνικών Τραπεζών σε χώρες των Βαλκανίων μετα την εισαγωγή Του Ευρώ στην Ελλάδα». ΕΣΔΟ Καβάλα 3 Κυριαζόπουλος Γ., Πετρόπουλος Δ. (2010) «Διασυνοριακές Εξαγορές και Συγχωνεύσεις Ελληνικών Τραπεζών σε χώρες των Βαλκανίων μετα την εισαγωγή Του Ευρώ στην Ελλάδα». ΕΣΔΟ Καβάλα ΕΣΔΟ 2011 Παρουσιάσεις 80

4 που αγοράστηκαν από ξένους προχώρησαν σε ριζική αναδιάρθρωση, αλλά στη διαδικασία αυτή ορισμένες απώλεσαν μερίδια αγοράς. Για παράδειγμα, η Bulbank το 1999 και πριν την εξαγορά της από την UniCredito είχε μερίδιο αγοράς βάσει ενεργητικού 25%, ενώ το 2005 είχε μερίδιο 10% περίπου. Αντίθετα, οι τοπικές ιδιωτικές τράπεζες ενδυναμώθηκαν σταδιακά αυξάνοντας το μερίδιο αγοράς τους βάσει χορηγήσεων σε πελάτες σε 21% το 2005, από 15% το Το 2005, οι 8 εγχώριες ιδιωτικές τράπεζες που δραστηριοποιούνται στην χώρα ήλεγχαν μόλις το 24% των κεφαλαίων του τραπεζικού συστήματος και οι δύο κρατικές τράπεζες το 2% περίπου. 4 Το τραπεζικό σύστημα στη Βουλγαρία έχει ήδη εισέλθει σε νέα φάση εξελίξεων, μέσω εγχώριων συγχωνεύσεων και εξαγορών, που θα επιφέρουν νέες σημαντικές ανακατατάξεις. Συγχωνεύσεις και συνεργασίες μεταξύ δύο ή και παραπάνω πιστωτικών ιδρυμάτων αναμένεται να δημιουργήσουν τράπεζες στρατηγικής σημασίας με ηγετική θέση στην αγορά. Η συγχώνευση της ιταλικής UniCreditο με την γερμανική Hypo-Vereinsbank, (HVB) που ολοκληρώθηκε στις 15 Ιουνίου 2005, είχε σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία νέων ισορροπιών στην τραπεζική αγορά της Βουλγαρίας. Η UniCreditο και η HVB ελέγχουν τρεις τράπεζες στη Βουλγαρία, την Bulbank (από πλευράς UniCreditο) και τις HVB Biochim (πρώην Biochim Commercial Bank) και Hebrosbank (από πλευράς HVB). Η συγχώνευση μεταξύ των Bulbank, HVB Bank Viochim και HebrosBank θα δημιουργήσει ένα μεγάλο πιστωτικό ίδρυμα, το οποίο θα συγκεντρώνει μερίδια αγοράς ανέφικτα για τους ανταγωνιστές. Επιπλέον, το πρώτο εξάμηνο του 2006 η ένωση των καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς και της θυγατρικής της Piraeus Eurobank AD είχε ως αποτέλεσμα την δημιουργία μεγαλύτερης τράπεζας που καταλαμβάνει την 8η θέση στην κατάταξη, ξεπερνώντας τις Economic Investment Βank, SG- Express Bank και DZI Bank που κατείχαν αντίστοιχα την 8η, 9η, και 10η θέση το Κυρίαρχη θέση στην τραπεζική αγορά της Βουλγαρίας έχει ο όμιλος UniCredito με μερίδιο βάσει ενεργητικού 21,8% το 2005 και μερίδιο βάσει χορηγήσεων 21,9%. Ακολουθούσε η ουγγρική OPT Bank, μετά την εξαγορά της DSK Bank, με μερίδιο ενεργητικού 13,6% και μερίδιο χορηγήσεων 16,3%. 5 Συνολικά, η χώρα με την μεγαλύτερη διείσδυση στην τραπεζική αγορά της Βουλγαρίας είναι η Ελλάδα, μετά την πρόσφατη εξαγορά της DZI Bank από την EFG Eurobank-Εργασίας. Τον Ιούνιο 2006 οι πέντε μεγάλοι ελληνικοί τραπεζικοί όμιλοι συγκέντρωναν το 23,6% των κεφαλαίων του τραπεζικού συστήματος και το 26,2% των χορηγήσεων σε πελάτες. (Κυριαζόπουλος Γ., Πετρόπουλος Δ., 2010). Οι ελληνικές τράπεζες που αναλύονται στη συγκεκριμένη εργασία είναι η Εθνική Τράπεζα, η Alpha Bank, η Eurobank, η Εμπορική Τράπεζα και η Τράπεζα Πειραιώς. Η παραπάνω πέντε τράπεζες ουσιαστικά αποτελούν την ελληνική παρουσία του ελληνικού τραπεζικού συστήματος στη Βουλγαρία. Ο Όμιλος της Εθνικής Τράπεζας δραστηριοποιείται στη Βουλγαρία μέσω της θυγατρικής Τράπεζας United Bulgarian Bank AD. Η United Bulgarian Bank AD συγκαταλέγεται ανάμεσα στις τρεις μεγαλύτερες τράπεζες της Βουλγαρίας, με μερίδιο αγοράς 12% στο σύνολο των χορηγήσεων και 16% στις καταθέσεις. 4 Κυριαζόπουλος Γ., Πετρόπουλος Δ. (2010) «Διασυνοριακές Εξαγορές και Συγχωνεύσεις Ελληνικών Τραπεζών σε χώρες των Βαλκανίων μετα την εισαγωγή Του Ευρώ στην Ελλάδα». ΕΣΔΟ Καβάλα 5 Κυριαζόπουλος Γ., Πετρόπουλος Δ. (2010) «Διασυνοριακές Εξαγορές και Συγχωνεύσεις Ελληνικών Τραπεζών σε χώρες των Βαλκανίων μετα την εισαγωγή Του Ευρώ στην Ελλάδα». ΕΣΔΟ Καβάλα ΕΣΔΟ 2011 Παρουσιάσεις 81

5 Η Alpha Bank κατέχει 12% στο σύνολο των χορηγήσεων και 16% στις καταθέσεις. Η Eurobank μέσω της εξαγόρασης του 98,7% της Bulgarian Postbank, κατέχει 12% στο σύνολο των χορηγήσεων και 16% στις καταθέσεις. Η Εμπορική Τράπεζα, μέσω της θυγατρικής της Emporiki Bank Bulgaria EAD κατέχει 12% στο σύνολο των χορηγήσεων και 16% στις καταθέσεις. Η Τράπεζα Πειραιώς μετά την εξαγόραση το 2005 της Eurobank (εμπορική τράπεζα της Βουλγαρίας) διαθέτει παρουσία στο σύνολο της Βουλγαρίας. Έτσι κατέχει 12% στο σύνολο των χορηγήσεων και 16% στις καταθέσεις. Μεθοδολογική Προσέγγιση Σκοπός της εργασίας είναι να παρουσιάσει, να εκτιμήσει τα βασικά οικονομικά μεγέθη των παραπάνω τραπεζικών ιδρυμάτων που δραστηριοποιούνται στη Βουλγαρία και να κάνει μία συγκριτική ανάλυση με το σύνολο του τραπεζικού τομέα της Βουλγαρίας. Η ανάλυση πραγματοποιείται για την επταετία Η περίοδος αυτή περιλαμβάνει και τη τριετία ( ) της χρηματοοικονομικής κρίσης, έτσι η εικόνα και η συμπεριφορά των χρηματοοικονομικών δεικτών θα είναι ποιο ουσιαστική. Η ανάλυση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων μιας επιχείρησης περιλαμβάνει πέραν της επιλογής του κατάλληλου δείκτη και τη σύγκριση, χωρίς την οποία οι εξαγόμενες σχέσεις δεν αποκτούν σημασία και το πιθανότερο δεν οδηγούν σε ορθή ερμηνεία. Η σύγκριση νοείται και σε σχέση με το χρόνο και σε σχέση με τις ομοειδείς επιχειρήσεις ή τον κλάδο. Η διπλή αυτή σύγκριση δίνει τη δυνατότητα ορθότερης ερμηνείας των δεικτών και συνεπώς της κατάστασης στην επιχείρηση. (Παπούλιας, 2000) Για να επιτευχθεί αυτό θα αναλυθούν τα βασικά οικονομικά μεγέθη των τραπεζών. Τα οικονομικά μεγέθη που θα αναλυθούν είναι: 1. Ενεργητικό 2. Σύνολο καταθέσεων 3. Σύνολο χορηγήσεων 4. Καθαρά κέρδη προ φόρων 5. Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Η ανάλυση των παραπάνω οικονομικών μεγεθών έχει ως αντικείμενο τη μελέτη των σχέσεων των οικονομικών στοιχείων, τόσο στη δεδομένη χρονική στιγμή, όσο και των τάσεων αυτών διαχρονικά. Για τα παραπάνω οικονομικά μεγέθη στη συγκεκριμένη εργασία παρουσιάζεται η ποσοστιαία μεταβολή τους για το διάστημα της εξεταζόμενης περιόδου. Επίσης για τα παραπάνω μεγέθη, παρουσιάζεται η ποσοστιαία συμμετοχή τους, στο σύνολο του τραπεζικού τομέα της Βουλγαρίας. Σε συνέχεια αναλύονται οι παρακάτω αριθμοδείκτες που καταγράφονται στη βιβλιογραφία ως οι πλέον εύχρηστοι δείκτες μέτρησης ΕΣΔΟ 2011 Παρουσιάσεις 82

6 των οικονομικών μεγεθών και χαρακτηριστικών (κερδοφορία, αποδοτικότητα, ρευστότητα) των τραπεζών 6. α. Κερδοφορίας Αποδοτικότητας 7 α.1 ROA= καθαρά κέρδη / Σύνολο Ενεργητικού (αντανακλά την ικανότητα της διοίκησης να χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους χρηματοοικονομικούς πόρους (ενεργητικό) που έχει στη διάθεση της, προκειμένου να δημιουργεί κέρδη). α.2 ROE = καθαρά κέρδη / Ίδια Κεφάλαια (δείχνει την αποτελεσματικότητα με την οποία η τράπεζα χρησιμοποιεί τα κεφάλαια των ιδιοκτητών της, καθώς παρουσιάζει το μέγεθος των κερδών που δημιουργήθηκαν από τα κεφάλαια που έχουν επενδύσει οι μέτοχοι-ιδιοκτήτες της τράπεζας-επιχείρησης) (Βασιλείου,1999). β. Ρευστότητας 8 β.1 Χορηγήσεις / Καταθέσεις (Δείχνει την ανάγκη των Τραπεζών σε σχέση με τα Δάνεια και τις Καταθέσεις. Δίχως την απαιτούμενη Ρευστότητα να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της, μια Τράπεζα μπορεί να αποτύχει). β.2 Σύνολο Ενεργητικού / Σύνολο Χορηγήσεων (Δείχνει την αναλογία των Δανείων που κατακρατεί η Τράπεζα (Υψηλή Τιμή σημαίνει Χαμηλή Αποδοτικότητα και Χαμηλό Κίνδυνο). Η χρήση των αριθμοδεικτών αποτελεί μια από τις πλέον διαδεδομένες και δυναμικές μεθόδους χρηματοοικονομικής ανάλυσης. Αποτελέσματα Οικονομικά μεγέθη Τα οικονομικά μεγέθη μιας επιχείρησης παρέχουν πληροφορίες που μπορούν να βοηθήσουν τους ενδιαφερόμενους για τις επιχειρηματικές μονάδες να λάβουν σωστές αποφάσεις. Στον Πίνακα 3 παρουσιάζονται τα απόλυτα μεγέθη για το έτος Οι μεταβολές των οικονομικών μεγεθών μας δείχνουν της τάση και τη δυναμική αυτών κατά την εξεταζόμενη περίοδο. Οι μεταβολές αυτές παρουσιάζονται στον Πίνακα 4. Από την ανάλυση του Πίνακα 4 διαπιστώνουμε τη συνεχή ανάπτυξη των εξεταζόμενων τραπεζών. Η ανάπτυξη αυτή οφείλεται στην επέκταση των υποκαταστημάτων των τραπεζών, καθώς επίσης στις αγορές και συγχωνεύσεις βουλγάρικων τραπεζών. Διαπιστώνουμε επίσης ότι η ανάπτυξη αυτή υπερβαίνει το ρυθμό μεταβολής των παραπάνω μεγεθών για το σύνολο του τραπεζικού τομέα της Βουλγαρίας. 6 Petropoulos D., Kyriazopoulos G., (2010) «Profitability, efficiency and liquidity of the Co-operative banks in Greece» ICOAE Athens. 7 Vasiliou D., Financial Management Patra Vasiliou D., Financial Management Patra ΕΣΔΟ 2011 Παρουσιάσεις 83

7 Πίνακας 3. Οικονομικά μεγέθη 2010 (000 λέβα * ) Ελληνικές Τράπεζες ΕΝΕΡΓΗΤΙΚ Ο ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ Σ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙ Σ ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ALPHA BANK** EUROBANK ΕΘΝΙΚΗ ΥΠΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Εξαίρεση παρουσιάζουν τα Καθαρά Κέρδη προ Φόρων, όπου το σύνολο των πέντε εξεταζόμενων τραπεζών παρουσιάζει μείωση κατά 17%, έναντι αύξηση κατά 28% του συνόλου του τραπεζικού τομέα της Βουλγαρίας. Πίνακας 4. Ποσοστιαίες Μεταβολές οικονομικών μεγεθών ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚ Ο % ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ Σ % ΧΟΡΗΓΗΣΕΙ Σ % ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ % ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ % ΠΕΙΡΑΙΩΣ 856,00 753,00 936,00 466, ,00 ΕΜΠΟΡΙΚΗ 548, ,00 560,00-523,00 156,00 ALPHA BANK 1404, , , , ,00 EUROBANK 769,00 712, ,00 811,00 682,00 ΕΘΝΙΚΗ 211,00 222,00 287,00-4,00 236,00 ΥΠΟ 442,00 457,00 636,00-17,00 403,00 ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 195,00 221,00 337,00 28,00 267,00 Από την ανάλυση του Πίνακα 4 διαπιστώνουμε τη συνεχή ανάπτυξη των εξεταζόμενων τραπεζών. Η ανάπτυξη αυτή οφείλεται στην επέκταση των υποκαταστημάτων των τραπεζών, καθώς επίσης στις εξαγορές και συγχωνεύσεις βουλγάρικων τραπεζών. Διαπιστώνουμε επίσης ότι η ανάπτυξη αυτή υπερβαίνει το ρυθμό μεταβολής των παραπάνω μεγεθών για το σύνολο του τραπεζικού τομέα της Βουλγαρίας. Εξαίρεση παρουσιάζουν τα Καθαρά Κέρδη προ Φόρων, όπου το σύνολο των πέντε εξεταζόμενων τραπεζών παρουσιάζει μείωση κατά 17%, έναντι αύξηση κατά 28% του συνόλου του τραπεζικού τομέα της Βουλγαρίας. * Το λέβα είχε σταθερή ισοτιμία με το μάρκο 1μάρκο=2 λέβα. Σήμερα η ισοτιμία του με το ευρώ κυμαίνεται στο 1,90 λέβα ΕΣΔΟ 2011 Παρουσιάσεις 84

8 ** Η ALPHA BANK λειτουργεί σαν υποκατάστημα της αντίστοιχης ελληνικής τράπεζας. Έτσι η ζημίες που καταγράφει το υποκατάστημα της Βουλγαρίας, αποτυπώνονται σαν αρνητικά ίδια κεφάλαια στους ισολογισμούς του υποκαταστήματος. Από την ανάλυση του Πίνακα 5 διαπιστώνεται η έντονη παρουσία των πέντε εξεταζόμενων τραπεζών στο σύνολο του τραπεζικού τομέα της Βουλγαρίας. Όλα τα εξεταζόμενα οικονομικά μεγέθη έχουν σχεδόν διπλασιαστεί στο τέλος της εξεταζόμενης περιόδου (2010) και διαμορφώνονται περίπου στο 30% του συνόλου του τραπεζικού τομέα της χώρας. Εξαίρεση παρουσιάζουν τα Καθαρά Κέρδη προ Φόρων, όπου έχουν υποχώρηση στο 12,09 έναντι 18,98 το Πίνακας 5. Ποσοστιαία συμμετοχή στο σύνολο του τραπεζικού τομέα της Βουλγαρίας ΚΑΘΑΡΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 1,71 5,53 2,10 5,56 2,72 6,44 1,62 7,13 0,38 5,62 ΕΜΠΟΡΙΚΗ 0,35 0,76 0,21 0,79 0,51 0,77 0,32-1,07 0,87 0,59 - ALPHA BANK 0,54 2,74 0,66 3,46 0,80 3,04 0,37 11,35 0,19 1,58 EUROBANK 2,91 8,56 3,41 8,61 1,96 8,80 0,79 5,57 3,67 7,80 ΕΘΝΙΚΗ 9,62 10,1 2 10,0 7 10,0 9 11,2 5 9,96 15,8 7 11,81 11,9 8 10,9 7 ΥΠΟ 15,1 3 27,7 1 16,4 5 28,5 1 17,2 4 29,0 1 18,9 7 12,09 17,0 9 26,5 6 ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Αναλύοντας την επιμέρους συμμετοχή των πέντε εξεταζόμενων τραπεζών διαπιστώνουμε την μεγάλη παρουσία της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος μέσω της θυγατρικής Τράπεζας United Bulgarian Bank AD. Σε συνέχεια ακολουθεί η Eurobank και στην Τρίτη θέση η Τράπεζα Πειραιώς. Οι δύο επόμενες τράπεζες (Εμπορική Τράπεζα και η ALHPA BANK) λειτουργούν σαν θυγατρικές των αντίστοιχων ελληνικών τραπεζών και δεν έχουν εξαγοράσει ή συγχωνευτούν με βουλγάρικες τράπεζες. Αριθμοδείκτες 9, 10 α. Κερδοφορίας Αποδοτικότητας α.1 ROA= καθαρά κέρδη / Σύνολο Ενεργητικού Αναλύοντας το συγκεκριμένο αριθμοδείκτη μπορούμε: Να συγκρίνουμε την αποδοτικότητα μεταξύ των συνεταιριστικών τραπεζών 9 Petropoulos D., Kyriazopoulos G., (2010) «Profitability, efficiency and liquidity of the Co-operative banks in Greece» ICOAE Athens. 10 Papoulias G. (2000) «Financial Management» Published by G. Papoulias, Athens ΕΣΔΟ 2011 Παρουσιάσεις 85

9 Να παρακολουθήσουμε την αποδοτικότητα διαχρονικά Να συγκρίνουμε την αποδοτικότητα των συνεταιριστικών τραπεζών με την αποδοτικότητα του συνόλου του τραπεζικού τομέα Να διερευνηθούν οι αιτίες των μεταβολών διαχρονικά. Από την ανάλυση του Πίνακα 6 διαπιστώνουμε, ότι η αποδοτικότητα του συνόλου των εξεταζόμενων τραπεζών, για τα τρία πρώτα έτη της περιόδου (2004, 2005, 2006) είναι υψηλότερη σε σχέση με την αποδοτικότητα του συνόλου του τραπεζικού τομέα της Βουλγαρίας. Στη συνέχεια για τα έτη 20007, 2008, 2009, 2010 συνεχώς μειώνεται και υπολείπεται του συνολικού τραπεζικού τομέα της χώρας. Επίσης παρατηρούμαι ότι η μεταβολή του συγκεκριμένου δείκτη για το σύνολο των πέντε εξεταζόμενων τραπεζών παρουσιάζει μείωση 84,87%, έναντι μείωση 56,48% για το σύνολο του τραπεζικού τομέα. Βασική αιτία για τη διαφορά του δείκτη μεταξύ του υποσυνόλου των εξεταζόμενων τραπεζών και του συνόλου του τραπεζικού τομέα της Βουλγαρίας είναι το γεγονός ότι για την εξεταζόμενη περίοδο έχει αυξηθεί το ενεργητικό τους, κυρίως με την ίδρυση νέων καταστημάτων. Πίνακας 6. Απόδοση Ενεργητικού (ROA) - Δείκτης Τράπεζα, % μεταβολή Μέσος όρος επταετίας ΠΕΙΡΑΙΩΣ 2,05 1,40 1,43 1,13 1,57 1,41 1,21-40,98 1,46 ΕΜΠΟΡΙΚΗ 2,02 2,63 0,17-0,57-0,78-1,34-1,32-165,35 0,12 ALPHA BANK 1,50 1,25 0,26 0,04-1,20-3,42-3,90-360,00-0,78 EUROBANK 0,58 0,70 0,20 1,26 2,01 0,38 0,61 5,17 0,82 ΕΘΝΙΚΗ 3,56 3,51 4,23 3,36 2,99 1,37 1,10-69,10 2,87 2,71 2,55 2,72 1,90 1,89 0,50 0,41-84,87 1,81 ΤΡΑΠΕΖIK OY ΤΟΜΕΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙ ΑΣ 2,16 2,09 2,25 2,14 2,22 1,23 0,94-56,48 1,86 α.2 ROE = καθαρά κέρδη / Ίδια Κεφάλαια Αναλύοντας το συγκεκριμένο αριθμοδείκτη αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων, μπορούμε να διαπιστώσουμε κατά πόσο επιτεύχθηκε ο στόχος πραγματοποιήσεως ενός ικανοποιητικού αποτελέσματος. Από τα στοιχεία που παρουσιάζονται στον Πίνακα 7 διαπιστώνουμε ότι ενώ, ο αριθμοδείκτης αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων του συνόλου των εξεταζόμενων τραπεζών ήταν ποιο υψηλός για την διετία και κυμαινόταν στο ίδιο περίπου επίπεδο με το σύνολο του τραπεζικού τομέα της Βουλγαρίας, στη συνέχεια της εξεταζόμενης περιόδου, ο συγκεκριμένος δείκτης μειώνεται αρκετά. Η μείωση αυτή αφορά τόσο το υποσύνολο των εξεταζόμενων τραπεζών, όσο και επιμέρους τράπεζες (Εμπορική, Alpha). Τέλος παρατηρούμαι ότι, η μεταβολή του συγκεκριμένου δείκτη για το υποσύνολο των εξεταζόμενων τραπεζών παρουσιάζει αύξηση κατά 16,24% για το σύνολο του τραπεζικού τομέα ο δείκτης παρουσιάζει αύξηση κατά 219,91%. ΕΣΔΟ 2011 Παρουσιάσεις 86

10 Σαν αιτίες της παραπάνω συμπεριφοράς του αριθμοδείκτη αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων θα μπορούσαν να αναφερθούν οι εξής: Η αύξηση των καταστημάτων των εξεταζόμενων τραπεζών, δεν συνοδεύτηκε από ταυτόχρονη αύξηση του μεριδίου τους στη βουλγάρικη αγορά Υπερεπένδυση κεφαλαίων των εξεταζόμενων τραπεζών Μη ανάλογη αύξηση των κερδών του υποσυνόλου των εξεταζόμενων τραπεζών και του συνόλου του τραπεζικού τομέα της Βουλγαρίας. Για την εξεταζόμενη περίοδο τα κέρδη των εξεταζόμενων τραπεζών έχουν μειωθεί κατά 17,86%, ενώ τα κέρδη του συνόλου του τραπεζικού τομέα της Βουλγαρίας έχουν αυξηθεί κατά 28,94%. Μεγάλες διαφοροποιήσεις στην αύξηση των ιδίων κεφαλαίων μεταξύ των πέντε εξεταζόμενων τραπεζών και του συνόλου των τραπεζών. Για την εξεταζόμενη περίοδο, τα ίδια κεφάλαια των εξεταζόμενων τραπεζών έχουν αυξηθεί κατά 403%, ενώ τα ίδια κεφάλαια του τραπεζικού τομέα της Βουλγαρίας έχουν αυξηθεί κατά 267,70% Πίνακας 7. Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων (ROΕ) Δείκτης Τράπεζα % μεταβολή Μέσος όρος επταετίας ΠΕΙΡΑΙΩΣ 2,05 1,40 2,60 2,49 2,10 9,83 8,77 327,80 4,18 ΕΜΠΟΡΙΚΗ 2,02 2,63 0,41 1,09 4,61-13,70-12,47-717,33-2,20 ALPHA BANK 1,50 1,25 1,49 1,34 0,51-91,32-49, ,00-19,26 EUROBANK 0,58 0,70 1,05 1,06 0,86 3,06 4,94 751,72 1,75 ΕΘΝΙΚΗ 3,56 2,37 0,32 1,22 1,40 10,67 7,44 108,99 3,85 2,71 2,70 2,48 2,40 1,73 4,19 3,15 16,24 2,77 ΤΡΑΠΕΖIKO Y ΤΟΜΕΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ Σ 2,16 3,40 3,07 3,01 2,11 9,20 6,91 219,91 4,27 β. Ρευστότητας β.1 Χορηγήσεις / Καταθέσεις Αναλύοντας το συγκεκριμένο αριθμοδείκτη ρευστότητας, μπορούμε να διαπιστώσουμε τη δυνατότητα της τράπεζας να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της. Αναλύοντας τον Πίνακα 8 διαπιστώνουμε, ότι οι χορηγήσεις υπολείπονταν των καταθέσεων, τόσο για τις πέντε εξεταζόμενες τράπεζες, όσο και για το σύνολο του τραπεζικού τομέα. Εξαίρεση παρουσιάζει η Εμπορική Τράπεζα για τα έτη 2004, 2005, Επίσης διαπιστώνουμε ότι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης συνεχώς αυξάνεται τόσο για τις πέντε εξεταζόμενες τράπεζες, όσο και για το σύνολο του τραπεζικού τομέα της χώρας. Η συνεχή αυτή αύξηση έχει σαν αποτέλεσμα το 2010 ο δείκτης να διαμορφώνεται στο 94,53 και 92,94 αντίστοιχα. Τέλος παρατηρούμαι ότι ο μέσος όρος για την εξεταζόμενη περίοδο για το σύνολο των πέντε τραπεζών ΕΣΔΟ 2011 Παρουσιάσεις 87

11 διαμορφώνεται στο 86,18% ενώ για το σύνολο του τραπεζικού τομέα της χώρας στο 81,47%. Πίνακας 8. Ρευστότητας (Χορηγήσεις / Καταθέσεις) Δείκτης Τράπεζα % μεταβολή Μέσος όρος επταετία ς ΠΕΙΡΑΙΩΣ 88,52 75,99 78,64 98,88 102,27 108,60 107,56 21,51 94,35 162,2 ΕΜΠΟΡΙΚΗ 3 106,97 96,29 93,97 95,85 101,23 90,45-44,25 106,71 ALPHA BANK 82,98 87,55 58,93 84,52 85,05 84,13 81,85-1,36 80,72 EUROBANK 39,30 46,51 47,40 85,58 90,43 94,00 94,92 141,53 71,16 ΕΘΝΙΚΗ 76,36 84,01 90,44 94,92 99,96 93,50 91,70 20,09 90,13 71,61 75,19 78,63 92,13 95,95 95,20 94,53 32,01 86,18 ΤΡΑΠΕΖIKOY ΤΟΜΕΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ 68,34 69,80 66,59 86,02 91,61 94,98 92,94 36,00 81,47 β.2 Σύνολο Ενεργητικού / Σύνολο Χορηγήσεων Αναλύοντας τον Πίνακα 9 διαπιστώνουμε ότι ο συγκεκριμένος δείκτης παρουσιάζει μεγάλες διαφοροποιήσεις και διακυμάνσεις. Ακόμη παρατηρούμε ότι ό συγκεκριμένος αριθμοδείκτης συνεχώς μειώνεται τόσο για τις επιμέρους εξεταζόμενες τράπεζες, όσο και για το σύνολο του τραπεζικού τομέα της Βουλγαρίας. Βέβαια για όλα τα παραπάνω σημεία ο δείκτης διαμορφώνεται μεγαλύτερος του εκατό. Πίνακας 9. Ρευστότητας (Σύνολο Ενεργητικού/Σύνολο Χορηγήσεων*100) Δείκτης Τράπεζα % μεταβ ολή Μέσος όρος επταετ ίας ΠΕΙΡΑΙΩΣ 117,54 136,43 150,54 114,64 111,61 108,25 108,42-7,76 121,06 ΕΜΠΟΡΙΚΗ 126,98 132,47 132,03 119,02 114,41 110,18 124,58-1,89 122,81 ALPHA BANK 126,02 119,91 173,70 119,26 117,34 114,96 113,63-9,83 126,40 EUROBANK 276,86 245,75 235,75 131,16 124,70 123,74 122,76-55,66 180,10 - ΕΘΝΙΚΗ 159,59 159,01 146,31 120,36 114,41 122,88 128,23 19,65 135,83-26,41 137,50 163,80 163,54 157,17 121,64 116,74 119,06 120,54 ΤΡΑΠΕΖIK OY ΤΟΜΕΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙ ΑΣ 186,71 185,21 190,92 131,61 124,72 122,65 126,20-32,41 152,57 ΕΣΔΟ 2011 Παρουσιάσεις 88

12 Επίσης παρατηρούμε ότι, η μεταβολή του συγκεκριμένου δείκτη για το σύνολο των εξεταζόμενων τραπεζών παρουσιάζει μείωση κατά 26,41% ενώ για το σύνολο του τραπεζικού τομέα ο δείκτης παρουσιάζει μείωση κατά 32,41%. Συμπεράσματα Ένα βασικό συμπέρασμα που προκύπτει από τη παρούσα εργασία είναι ότι οι πέντε ελληνικές τράπεζες που αναλύονται - παρόλη τη σύντομη σχετικά περίοδο δραστηριοποίησης τους και επέκταση τους στη βουλγάρικη οικονομία - έχουν καταγράψει σημαντικά μεγέθη και καταλαμβάνουν ένα μεγάλο μέρος του τραπεζικού συστήματος της χώρας. Αυτό είναι αποτέλεσμα τόσο των εξαγορών και συγχωνεύσεων (Πειραιώς, Eurobank), όσο και της δυναμικής επέκτασης στην εγχώρια αγορά. Από την ανάλυση των βασικών οικονομικών στοιχείων των πέντε ελληνικών τραπεζών που δραστηριοποιούνται στη Βουλγαρία, προκύπτει η δυναμική ανάπτυξη αυτών, καθώς και η σημαντική παρουσία τους στο βουλγάρικο τραπεζικό σύστημα. Η εκτίμηση της κερδοφορίας και αποδοτικότητας των πέντε ελληνικών τραπεζών που δραστηριοποιούνται στη Βουλγαρία, διαμορφώνονται σε ικανοποιητικά επίπεδα. Συγκεκριμένα οι αντίστοιχοι αριθμοδείκτες διαμορφώνονται σε καλύτερα επίπεδα από ότι οι αντίστοιχοι του συνόλου των τραπεζών για την τριετία Ενώ για το διάστημα οι αντίστοιχοι δείκτες υπολείπονται από τους αντίστοιχους του συνόλου του τραπεζικού συστήματος. Αυτό είναι αποτέλεσμα κυρίως της δυναμικής επέκτασης των συγκεκριμένων τραπεζών στη βουλγάρικη αγορά, η οποία ανακόπηκε από την παγκόσμια οικονομική κρίση. Βιβλιογραφία Βασιλείου Δ. (1999) «Χρηματοοικονομική Διοίκηση» Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ΕΑΠ, Πάτρα Δήμας Α. Γ. (2007) «Κερδοφορία και Αποδοτικότητα των Βουλγάρικων τραπεζών» Επιθεώρηση Οικονομικών Επιστημών, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Κυριαζόπουλος Γ., Πετρόπουλος Δ. (2010) «Διασυνοριακές Εξαγορές και Συγχωνεύσεις Ελληνικών Τραπεζών σε χώρες των Βαλκανίων μετα την εισαγωγή Του Ευρώ στην Ελλάδα». ΕΣΔΟ Καβάλα Kyriazopoulos G., Petropoulos D., (2011) «How do the cross border mergers and acquisitions of the Greek banks in the Balkan area improve the course of profitability, efficiency and liquidity indexes of them?» 8th AFE Samos Greece Νιάρχος Ν. (1997) «Χρηματοοικονομική Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων» Εκδόσεις Α.Σταμούλης, Αθήνα Παπούλιας Γ. (2000) «Χρηματοοικονομική Διοίκηση» Γ. Παπούλιας, Αθήνα Petropoulos D., Kyriazopoulos G., (2010) «Profitability, efficiency and liquidity of the Co-operative banks in Greece» ICOAE Athens. Πηγές Εκθέσεις Βουλγάρικης Εθνικής Τράπεζας για τα έτη ΕΣΔΟ 2011 Παρουσιάσεις 89

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2007

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2007 Αθήνα, 31 Ιουλίου 2007 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2007 Αύξηση Κερδοφορίας κατά 31% σε 417εκ. Επιτάχυνση Χορηγήσεων Νέας Ευρώπης κατά 109% 1 και Ομίλου κατά 33% Ενίσχυση Παρουσίας στο Εξωτερικό, με

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Οικονομικά στοιχεία 2007 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2008 +70% Αύξηση Καθαρών Κερδών στα 1 678 εκατ. * σε εκατ. 2007 2006 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ 1 678 990 +70% Καθαρά κέρδη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2003

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2003 Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου, 2004 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2003 Καθαρά κέρδη 273 εκατ. (+39%) Μέρισµα ανά µετοχή 0,60 (απόδοση 3,9% 1 ) Ενίσχυση της Θέσης της Τράπεζας στην Ελλάδα και τη ΝΑ Ευρώπη ----------------

Διαβάστε περισσότερα

Διασυνοριακές Εξαγορές και Συγχωνεύσεις Ελληνικών Τραπεζών σε Χώρες των Βαλκανίων μετά την Εισαγωγή του Ευρώ στην Ελλάδα.

Διασυνοριακές Εξαγορές και Συγχωνεύσεις Ελληνικών Τραπεζών σε Χώρες των Βαλκανίων μετά την Εισαγωγή του Ευρώ στην Ελλάδα. Διασυνοριακές Εξαγορές και Συγχωνεύσεις Ελληνικών Τραπεζών σε Χώρες των Βαλκανίων μετά την Εισαγωγή του Ευρώ στην Ελλάδα. Κυριαζόπουλος Γεώργιος Καθηγητής Εφαρμογών ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας kyriazog@teikoz.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αθήνα, 6 Μαΐου 2008 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αύξηση Καθαρών Κερδών Ομίλου κατά 5,7% σε 215εκ. Ενίσχυση Οργανικών προ φόρων Κερδών κατά 24,2% σε 234εκ. Πενταπλασιασμός Κερδών από τη «Νέα Ευρώπη» σε

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας A Εξάμηνο 2008 Αθήνα, 28 Αυγούστου 2008 σε εκατ. Α 6μηνο 2008 Α 6μηνο 2007 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ * 835 724 +15% Καθαρά κέρδη από εγχώριες δραστηριότητες 510 478

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2007

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2007 Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2007 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2007 Ταχεία Ανάπτυξη Εργασιών στην Ελλάδα και το Εξωτερικό o o Αύξηση Χορηγήσεων κατά 33,5% για τον Όμιλο και 160% στη Νέα Ευρώπη Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2006

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2006 Αθήνα, 1 Αυγούστου 2006 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2006 Ισχυρή Αύξηση Καθαρών Κερδών κατά 41,6% σε 318εκ. Επέκταση Χορηγήσεων κατά 24,5% και Κεφαλαίων υπό ιαχείριση κατά 22,9% υναµική Αύξηση Εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα B Τριμήνου 2009

Αποτελέσματα B Τριμήνου 2009 Αποτελέσματα B Τριμήνου 2009 Αύξηση καθαρών κερδών σε 88εκ., 9% υψηλότερα σε σχέση με το Α τρίμηνο Διπλασιασμός οργανικών κερδών σε 61εκ. το Β τρίμηνο, από 33εκ. το Α τρίμηνο Αύξηση χορηγήσεων Ομίλου προς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 ΑΘΗΝΑΙ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006 Ο Όµιλος Alpha Bank Κατά τη διάρκεια της χρήσεως 2005 συνεχίσθηκε η κερδοφόρος πορεία του Οµίλου και αξιοποιήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Παρουσία. Διαφήμιση αποταμιευτικού προϊόντος της Polbank EFG (Πολωνία). 40

Διεθνής Παρουσία. Διαφήμιση αποταμιευτικού προϊόντος της Polbank EFG (Πολωνία). 40 Διεθνής Παρουσία Η Eurobank EFG αναγνωρίζοντας έγκαιρα την ευκαιρία και τη δυναμική που παρουσιάζει η Νέα Ευρώπη στον τομέα των τραπεζικών δραστηριοτήτων, υλοποιεί τα τελευταία χρόνια μία μακροπρόθεσμη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Καθαρά κέρδη 81εκ. έναντι 5εκ. το προηγούμενο τρίμηνο Αύξηση χορηγήσεων κατά 12% και καταθέσεων κατά 17% σε ετήσια βάση Βελτίωση δείκτη χορηγήσεων προς καταθέσεις στο 114%

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία: Συγχωνεύσεις και εξαγορές στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο. Που αποβλέπουν και τι επιτυγχάνουν.

Πτυχιακή Εργασία: Συγχωνεύσεις και εξαγορές στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο. Που αποβλέπουν και τι επιτυγχάνουν. Πτυχιακή Εργασία: Συγχωνεύσεις και εξαγορές στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο. Που αποβλέπουν και τι επιτυγχάνουν. Πάρις - Θεόδωρος Καραγιαννίδης. Α.Μ. 01/056 Υπευθ. Καθ.- Δρ. Ι. Χατζηκιάν Τμήμα Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2010

Αποτελέσματα Έτους 2010 Αποτελέσματα Έτους 2010 Καθαρά κέρδη Ομίλου 113εκ. 1 το 2010, μειωμένα κατά 69% έναντι του 2009 Βελτίωση κερδών από την Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη στα 32εκ. το 2010 έναντι ζημιών 44εκ. το 2009

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ( ΑΤΕΙ) ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Π ΤΥ Χ ΙΑ Κ Η ΕΡ ΓΑ Σ ΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ( ΑΤΕΙ) ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Π ΤΥ Χ ΙΑ Κ Η ΕΡ ΓΑ Σ ΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ( ΑΤΕΙ) ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ (ΒΙΟ.ΘΕ.Κ.Α.) Π ΤΥ Χ ΙΑ Κ Η ΕΡ ΓΑ Σ ΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΩΝ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 1 Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 2016 1 Καθαρά Κέρδη 46εκ. το Β τρίμηνο και 106εκ. το Α εξάμηνο 2016 Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 1,3% έναντι του Α τριμήνου σε 388εκ. Αύξηση εσόδων από προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 4.1 Εισαγωγή Όπως είδαμε σε προηγούμενο κεφάλαιο ο τραπεζικός τομέας παίζει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη μιας οικονομίας όταν λειτουργεί αποτελεσματικά. Ο σκοπός του παρόντος

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2008

Αποτελέσματα Έτους 2008 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2009 Αποτελέσματα Έτους 2008 Αύξηση Καταθέσεων Πελατών κατά 26,3% σε 45,7δισ. Αύξηση Χορηγήσεων κατά 22,4% σε 57,1δισ. - Ενίσχυση υπολοίπων δανείων προς ελληνικές επιχειρήσεις άνω των

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα α τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank

Αποτελέσματα α τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank Δελτίο τύπου 26 Μαΐου Αποτελέσματα α τριμήνου του Ομίλου Marfin Popular Bank Τα καθαρά κέρδη του α τριμήνου διαμορφώθηκαν σε 71 εκατ. Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε 181.5 εκατ. το α τρίμηνο, ενισχυμένα

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής. Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση

Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής. Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση 1 Χρηματοοικονομική ανάλυση Χρηματοοικονομική Ανάλυση είναι η ανάλυση που σκοπός της είναι: ο προσδιορισμός των δυνατών

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ»

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β.5.3 Μικροοικονομικά Δεδομένα Επιχειρήσεων στο Δήμο Αθηναίων Ιούλιος 2014 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κέρδη μετά τη φορολογία 244 εκατ. Ετήσια αύξηση 6% Υψηλή απόδοση ιδίων κεφαλαίων 24,4% Μείωση δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων σε 3,6%

Κέρδη μετά τη φορολογία 244 εκατ. Ετήσια αύξηση 6% Υψηλή απόδοση ιδίων κεφαλαίων 24,4% Μείωση δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων σε 3,6% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου Κέρδη μετά τη φορολογία 244 εκατ. Ετήσια αύξηση 6% Υψηλή απόδοση ιδίων κεφαλαίων 24,4% Μείωση δείκτη μη εξυπηρετούμενων

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009 26Αυγούστου 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά κέρδη Ομίλου: 71,3εκ. (+1,8%), Τράπεζα: 84,7 (+56,9%) Διατήρηση υψηλών ρυθμών αύξησης χορηγήσεων (22,9% έναντι 7,6% της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ

ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 30.09. Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε 88.5 (1)(2) εκατ. για το εννεάμηνο και 10.7

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2004

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2004 Αθήνα, 5 Αυγούστου, 2004 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2004 υναµική αύξηση χορηγήσεων κατά 25% 1 είκτης Κόστους / Εσόδων στο 49% Αύξηση Καθαρών Κερδών κατά 54% σε 179 εκ. Το Α Εξάµηνο του 2004 η

Διαβάστε περισσότερα

A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος

A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος Κέρδη πριν τις προβλέψεις 165 εκατ. (+46% έναντι α τριμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2005

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2005 Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2006 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2005 υναµική Αύξηση Καθαρών Κερδών κατά 47,4% σε 501εκ. έναντι στόχου 450εκ. ιανοµή Μερίσµατος 0,90 ανά µετοχή και δωρεάν µετοχών 2 νέες στις 10 παλαιές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Σ' ένα περιβάλλον όπου ο ανταγωνισμός γίνεται σκληρότερος καθημερινά, τα τραπεζικά ιδρύματα θα πρέπει να έχουν πλήρη εικόνα της κατάστασης που διαγράφεται μπροστά

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας 6μηνο 2007 Αθήνα, 30 Αυγούστου 2007 +61% Αύξηση Καθαρών Κερδών στα 878 εκατ. σε εκατ. 6μηνο 07 6μηνο 06 % Καθαρά κέρδη 878 546 +61% Καθαρά κέρδη από εγχώριες δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Κέρδη µετά από φόρους (εκατ ευρώ)

Κέρδη µετά από φόρους (εκατ ευρώ) 0,40 Κέρδη ανά µετοχή, µετά από φόρους +11,0% 0,36 ΑΥΞΗΣΗ 11,0% ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡ ΩΝ ΤΟ 2002 ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τα προ φόρων κέρδη του Οµίλου το 2002 διαµορφώθηκαν σε 115,1 εκατ ευρώ, έναντι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2009

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2009 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2009 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΓΕΘΩΝ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2009 Κέρδη προ φόρων, 160,32 εκ. ευρώ, έναντι κερδών 2,00 εκ. ευρώ, κατά

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank

Αποτελέσματα Γ τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank Δελτίο τύπου 29 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ τριμήνου του Ομίλου Marfin Popular Bank Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε 88.5 (1)(2) εκατ. για το εννεάμηνο και 10.7 (1) εκατ. το γ τρίμηνο. Τα καθαρά έσοδα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15 Επαρκής ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Επαρκής ρευστότητα παρά τις δυσμενείς συνθήκες Δάνεια προς καταθέσεις στο 104% σε επίπεδο Ομίλου και 95% στην Ελλάδα Τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας 9μηνο 2007 Αθήνα, 29 Νοεμβρίου 2007 +66% Αύξηση Καθαρών Κερδών στα 1 313 εκατ. σε εκατ. 9μηνο 07 9μηνο 06 % Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ 1 313 791 +66% Καθαρά κέρδη από

Διαβάστε περισσότερα

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 87%

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 87% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 A τρίμηνο 2011 Ικανοποιητική κερδοφορία Κέρδη πριν τις προβλέψεις 172 εκατ. Κέρδη μετά τη φορολογία 71 εκατ.

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία «Economist» 11/05/2015. Κυρίες και Κύριοι,

Ομιλία «Economist» 11/05/2015. Κυρίες και Κύριοι, Ομιλία «Economist» 11/05/2015 Κυρίες και Κύριοι, Μετά από 6 χρόνια βαθιάς ύφεσης, το 2014, η Ελληνική οικονομία επέστρεψε σε θετικούς ρυθμούς, οι οποίοι μπορούν να ενισχυθούν. Παράλληλα, διαφαίνονται προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ

Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ Ανάλυση λογιστικών καταστάσεων Ένας από τους σκοπούς της χρηματοοικονομικής επιστήμης αποτελεί η αξιολόγηση και αξιοποίηση των στοιχείων που έχουν συγκεντρωθεί και καταγραφεί

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα B Τριμήνου 2011

Αποτελέσματα B Τριμήνου 2011 Αποτελέσματα B Τριμήνου 2011 Καθαρά λειτουργικά κέρδη εκ. το Β τρίμηνο και 76εκ. το Α εξάμηνο του 2011 1 Σημαντική ενίσχυση κερδοφορίας από τις εργασίες στο εξωτερικό κατά 5% σε 20εκ. το Β τρίμηνο Συμμετοχή

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Κεφαλαιακή Επάρκεια: Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώνεται στο 8,1% μετά την καταβολή από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κεφαλαιακής

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας. Α 3μηνο Αθήνα, Μάιος 2009

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας. Α 3μηνο Αθήνα, Μάιος 2009 Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Α 3μηνο 2009 Αθήνα, 29 Μαΐου 2009 σε εκατ. Α 3μηνο 2009 Α 3μηνο 2008 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ Καθαρά κέρδη στην Ελλάδα Καθαρά κέρδη Finansbank Καθαρά κέρδη ΝΑ Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ EFG EUROBANK ERGASIAS ΚΑΙ Η ΙΕΘΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ

Ο ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ EFG EUROBANK ERGASIAS ΚΑΙ Η ΙΕΘΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ Ο ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ EFG EUROBANK ERGASIAS ΚΑΙ Η ΙΕΘΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ Ο Τραπεζικός Όµιλος EFG Eurobank Ergasias Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias ιδρύθηκε το 1990 µε αρχική επωνυµία "Ευρωεπενδυτική Τράπεζα".

Διαβάστε περισσότερα

Σύγκριση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος με τα αντίστοιχα άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Περιεχόμενα. Μάρτιος 1999

Σύγκριση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος με τα αντίστοιχα άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Περιεχόμενα. Μάρτιος 1999 με τα αντίστοιχα άλλων ευρωπαϊκών χωρών του Σαράντη Λώλου Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής ς Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 1 2. Διάρθρωση του Ενεργητικού... 2 3. Διάρθρωση του Παθητικού... 3 4. Κερδοφορία

Διαβάστε περισσότερα

3 χρή η ρ μ. Εισαγωγή στην ανάλυση με τη χρήση αριθμοδεικτών. Στην διαστρωματική ή κάθετη ανάλυση περιλαμβάνονται η κατάρτιση της χρηματοοικονομικής

3 χρή η ρ μ. Εισαγωγή στην ανάλυση με τη χρήση αριθμοδεικτών. Στην διαστρωματική ή κάθετη ανάλυση περιλαμβάνονται η κατάρτιση της χρηματοοικονομικής Εισαγωγή στην ανάλυση με τη χρήση αριθμοδεικτών 3 χρή η ρ μ Στην διαστρωματική ή κάθετη ανάλυση περιλαμβάνονται η κατάρτιση της χρηματοοικονομικής κατάστασης «κοινού μεγέθους» και ο υπολογισμός διαφόρων

Διαβάστε περισσότερα

Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009

Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009 ελτίο τύπου 25 Φεβρουαρίου 2010 Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009 Τα καθαρά κέρδη του Οµίλου που αναλογούν στους µετόχους διαµορφώθηκαν σε 30.0 εκατ. το δ τρίµηνο

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 Το Διοικητικό Συμβούλιο της SFS Group Public Company Limited (η «Εταιρεία»), σε συνεδρία του στις 27

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2011

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2011 Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2011 Αύξηση λειτουργικών κερδών σε 1εκ. το Γ τρίμηνο, από εκ. το Β τρίμηνο. 89εκ. καθαρά λειτουργικά κέρδη το εννεάμηνο του 2011 (- 575εκ. μετά το PSI της 21 ης Ιουλίου) 1 Κέρδη

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιωμένη η λειτουργική απόδοση και στο Α Τρίμηνο του 2011

Βελτιωμένη η λειτουργική απόδοση και στο Α Τρίμηνο του 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Βελτιωμένη η λειτουργική απόδοση και στο Α Τρίμηνο του 2011 Οι πρωτοβουλίες μείωσης των εξόδων επιφέρουν ικανοποιητικά αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 24 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ενοποιηµένος Λογαριασµός Αποτελεσµάτων πρώτου τριµήνου 24 2 Ενοποιηµένος Ισολογισµός στις

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το 2010

Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το Τα υψηλότερα ετήσια Λειτουργικά Κέρδη προ προβλέψεων των δύο τελευταίων χρόνων Η συνδυασμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ Αθήνα - 27 Μαΐου 2011 Δηλώσεις Διοίκησης «Η πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ενίσχυσε τον ισολογισμό και βελτίωσε τους δείκτες

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2010

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2010 Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2010 Βελτίωση δεικτών ρευστότητας και κεφαλαιακής επάρκειας του Ομίλου παρά τη δυσμενή συγκυρία Καθαρά κέρδη 105εκ. 1 το εννεάμηνο του 2010, μειωμένα κατά 62% έναντι της αντίστοιχης

Διαβάστε περισσότερα

Σόφια, 11 Ιανουαρίου 2012 Α.Π.: ΟΕΥ 3070/1/ΑΣ 61

Σόφια, 11 Ιανουαρίου 2012 Α.Π.: ΟΕΥ 3070/1/ΑΣ 61 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ EMBASSY OF GREECE IN SOFIA OFFICE FOR ECONOMIC & COMMERCIAL AFFAIRS Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, tel.: (003592) 9447959,

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

Α ΤΡΙΜΗΝΟ 2004 ΑΥΞΗΣΗ 36,7% ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡ ΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Α ΤΡΙΜΗΝΟ 2004 ΑΥΞΗΣΗ 36,7% ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡ ΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Κέρδη µετά από φόρους αναλογούντα στους µετόχους 35 3 25 +36,7% 2 35, 15 25,6 1 5 Μεγέθη Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς 24 23 Ταµείο & ιαθέσιµα στην ΤτΕ 337 462 Απαιτήσεις από τράπεζες 4 196 Χορηγήσεις 11.284

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2011 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 42 εκατ. 1 Δείκτης Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Core Tier I) 10% 2

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2011 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 42 εκατ. 1 Δείκτης Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Core Tier I) 10% 2 Αποτελέσματα Εννεαμήνου Καθαρά Κέρδη Ευρώ 42 εκατ. 1 Δείκτης Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Core Tier I) 10 2 Περαιτέρω Απομόχλευση του Ισολογισμού - Ισχυρή κεφαλαιακή θέση με τοv δείκτη Κύριων Βασικών

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα. Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα. Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 2014 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 278 Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2010

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2010 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2010 Καθαρά κέρδη 2010 προ των εκτάκτων φορολογικών υποχρεώσεων στα 485εκατ., ( 50% έναντι του 2009). Καθαρά κέρδη 2010 μετά την έκτακτη φορολογία στα 406 εκατ. ( 56% έναντι του

Διαβάστε περισσότερα

Α ΤΡΙΜΗΝΟ 2004 ΑΥΞΗΣΗ 36,7% ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡ ΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Α ΤΡΙΜΗΝΟ 2004 ΑΥΞΗΣΗ 36,7% ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡ ΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Κέρδη µετά από φόρους αναλογούντα στους µετόχους 35 3 25 +36,7% 2 35, 15 25,6 1 5 Μεγέθη Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς 24 23 Ταµείο & ιαθέσιµα στην ΤτΕ 337 462 Απαιτήσεις από τράπεζες 4 196 Χορηγήσεις 11.284

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 «Η συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση, η οποία πλήττει την Ελληνική κοινωνία έχει συρρικνώσει σημαντικά το σύνολο της δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2007 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 670 εκατ. (+41,5%)

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2007 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 670 εκατ. (+41,5%) Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2007 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 670 εκατ. (+41,5%) ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Οι συνολικές χορηγήσεις μας αυξήθηκαν κατά 24,8% σε Ευρώ 40,3 δισ. - Οι χορηγήσεις στη Νοτιοανατολική Ευρώπη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΧΚ έχει ως αντικείμενο τη μελέτη των σχέσεων των οικονομικών δεδομένων που αναφέρονται στις λογιστικές καταστάσεις σε μια δεδομένη χρονική στιγμή

Η ΑΧΚ έχει ως αντικείμενο τη μελέτη των σχέσεων των οικονομικών δεδομένων που αναφέρονται στις λογιστικές καταστάσεις σε μια δεδομένη χρονική στιγμή Η ΑΧΚ έχει ως αντικείμενο τη μελέτη των σχέσεων των οικονομικών δεδομένων που αναφέρονται στις λογιστικές καταστάσεις σε μια δεδομένη χρονική στιγμή καθώς και των τάσεων που διαμορφώνονται διαχρονικά.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα Οµίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσµατα Οµίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσµατα Οµίλου Εθνικής Τράπεζας Οικονοµικά στοιχεία 2007 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2008 +70% Αύξηση Καθαρών Κερδών στα 1 678 εκατ. * σε εκατ. 2007 2006 Καθαρά κέρδη µετόχων ΕΤΕ 1 678 990 +70% Καθαρά κέρδη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2010

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2010 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2010 Καθαρά κέρδη Ομίλου 61εκ., μειωμένα κατά 24% έναντι του περυσινού Α τριμήνου και 16εκ. μετά την έκτακτη φορολογική εισφορά Καθαρά έσοδα προ προβλέψεων 411εκ., αυξημένα κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 1993-1995

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 1993-1995 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 1993 1995 Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στην εργασία που προηγήθηκε ( Οι επιπτώσεις στις εμπορικές τράπεζες της μείωσης του εργάσιμου χρόνου στις 35 ώρες χωρίς μείωση των αποδοχών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β.5.5 ΕΡΕΥΝΑ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ ΚΑΙ ΕΠΕ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Φεβρουάριος 2015 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005 ALPHA BANK Αποτελέσµατα Α τριµήνου Αθήνα, 29 Ιουνίου Το Χρηµατοοικονοµικό Περιβάλλον Ικανοποιητικό χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον Αµετάβλητα βραχυπρόθεσµα επιτόκια Υψηλοί ρυθµοί πιστωτικής επέκτασης Ταχεία

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά Κέρδη Ομίλου: 82,4 εκ. (-1,6%, σε επαναλαμβανόμενη βάση +6,4%), Τράπεζας: 96,3 εκ. (+46,7%), με περαιτέρω βελτίωση της προ προβλέψεων οργανικής

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Alpha Bank Cyprus Ltd α εξαμήνου 2015

Οικονομικά Αποτελέσματα Alpha Bank Cyprus Ltd α εξαμήνου 2015 Οικονομικά Αποτελέσματα Alpha Bank Cyprus Ltd α εξαμήνου 2015 Τα Οικονομικά Αποτελέσματα της Alpha Bank Cyprus Ltd του α εξαμήνου 2015 εμφάνισαν ζημίες μετά από φόρους ύψους Ευρώ 15,1 εκατ. σε σύγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Η χρηματοοικονομική ανάλυση των ελληνικών τραπεζών και η ναυτιλιακή χρηματοδότηση» Διπλωματική Εργασία για

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς - Σηµαντική αύξηση των κερδών µετά από φόρους, στα 85 εκατ., έναντι ζηµιών τις 10 προηγούµενες ετήσιες χρήσεις. - Ο δείκτης

Διαβάστε περισσότερα

Οκτώβριος Η δοµή της αγοράς

Οκτώβριος Η δοµή της αγοράς EXECUTIVE SUMMARY ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 2002 Η επισκόπηση αυτή βασίστηκε σε δηµοσιευµένα στοιχεία και πληροφορίες, για την ορθότητα των οποίων η KANTOR CAPITAL Α.Ε. δε φέρει καµία ευθύνη. Οι υπολογισµοί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Χρήσεως από 1 ης Ιανουαρίου 2007 έως 31 ης Δεκεμβρίου 2007

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Χρήσεως από 1 ης Ιανουαρίου 2007 έως 31 ης Δεκεμβρίου 2007 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Χρήσεως από 1 ης Ιανουαρίου 2007 έως 31 ης Δεκεμβρίου 2007 Αύξηση της πορείας των εσόδων από επαναλαμβανόμενες πηγές (επιτοκιακά έσοδα), της τάξεως του 16,09%. Αύξηση του χαρτοφυλακίου

Διαβάστε περισσότερα

Όµιλος ATEbank - Αποτελέσµατα A Τριµήνου 2011

Όµιλος ATEbank - Αποτελέσµατα A Τριµήνου 2011 Όµιλος ATEbank - Αποτελέσµατα A Τριµήνου 2011 25 Μαΐου 2011 Αύξηση κερδών προ προβλέψεων Α τριµήνου 2011 Το Πρόγραµµα Αναδιάρθρωσης και η επικείµενη Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ισχυροποιούν την ATEbank

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Ανακεφαλαιοποίηση 4δισ. από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με το Δείκτη Συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας να διαμορφώνεται στο 9,0% και αντίστοιχη βελτίωση της ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη μεγεθών και αυξημένη επαναλαμβανόμενη κερδοφορία στα πλαίσια των στόχων για το έτος. Ισχυρή ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 83%

Ανάπτυξη μεγεθών και αυξημένη επαναλαμβανόμενη κερδοφορία στα πλαίσια των στόχων για το έτος. Ισχυρή ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 83% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 Ανάπτυξη μεγεθών και αυξημένη επαναλαμβανόμενη κερδοφορία στα πλαίσια των στόχων για το έτος Κέρδη πριν τις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΔΙΕΘΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ενότητα 6: Διαχείριση Διεθνούς Δραστηριότητας Τραπεζών Μιχαλόπουλος Γεώργιος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟ Νοεμβρίου 2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟ Νοεμβρίου 2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟ 2012 28 Νοεμβρίου 2012 - Ο ΟΜΙΛΟΣ ΛΑΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΕ ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ - ΣΤΑΘΕΡΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ- ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ- ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ- ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου υπολόγισε τις κεφαλαιακές ανάγκες του τραπεζικού τομέα μέσω ανεξάρτητου διαγνωστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ ΣΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ «Η ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ»

ΑΡΘΡΟ ΣΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ «Η ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ» ΑΡΘΡΟ ΣΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ «Η ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ» Το ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα υπήρξε πρωτοπόρος κλάδος στη διαδικασία μετασχηματισμού και σύγκλισης της ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 145 12 95 Κέρδη µετά από φόρους αναλογούντα στους µετόχους 142,5 4,4% 11,5 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 24 ΑΥΞΗΣΗ 4,4% ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡ ΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Η ΥΨΗΛΟΤΕΡΗ ΕΠΙ ΟΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2014 Αποτελέσματα Α Τριμήνου Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων κατά 9,0% έναντι του Δ τριμήνου σε 194εκ. Μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 12,7% έναντι του Δ τριμήνου και 11,0% σε συγκρίσιμη

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αθήνα 23 Φεβρουαρίου 2005

ALPHA BANK ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αθήνα 23 Φεβρουαρίου 2005 ALPHA BANK ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αθήνα 23 Φεβρουαρίου 2005 Στρατηγικές Προτεραιότητες Κερδοφορία και Αποτελεσµατικότητα Έµφαση στην χρηµατοδότηση Έξοδα / Έσοδα 2003 ιδιωτών και µικρών επιχειρήσεων Σύνολο Οµίλου

Διαβάστε περισσότερα

Διαχρονική Εξέλιξη των Μεγεθών του Εξωτερικού Εμπορίου Αγροτικών Προϊόντων στην Ελλάδα την Περίοδο 1994-2008

Διαχρονική Εξέλιξη των Μεγεθών του Εξωτερικού Εμπορίου Αγροτικών Προϊόντων στην Ελλάδα την Περίοδο 1994-2008 Διαχρονική Εξέλιξη των Μεγεθών του Εξωτερικού Εμπορίου Αγροτικών Προϊόντων στην Ελλάδα την Περίοδο 1994-2008 Δρ. Δημήτριος Π. Πετρόπουλος Επίκουρος Καθηγητής Γεωργικής Οικονομίας ΤΕΙ Καλαμάτας d.petro@teikal.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Ισόρροπη και σταθερή ανάπτυξη των οικονοµικών µεγεθών τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. Περαιτέρω βελτίωση των περιθωρίων κέρδους

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Αύξηση σε Καθαρά Έσοδα και Μεικτά Λειτουργικά Κέρδη ως αποτέλεσμα της αποδοτικής εμπορικής πολιτικής και των αποτελεσματικών

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα B. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια

Ειδικό Παράρτημα B. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια Ειδικό Παράρτημα B Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου 290 Β. Ανάλυση ανά περιφέρεια Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται η γεωγραφική διάσταση της διάρθρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd

Οικονομικά Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd Οικονομικά Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd Τα Οικονομικά Αποτελέσματα της Alpha Bank Cyprus Ltd του εννεαμήνου 2015 εμφάνισαν ζημίες μετά από φόρους ύψους Ευρώ 6,8 εκατ. σε σύγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας

Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ (008) ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας 12 10 8 6 4 2 0-2 % 1999 Η δυναµική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: εννεάμηνo 2011

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: εννεάμηνo 2011 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: εννεάμηνo 2011 Περιστολή δαπανών: Καθαρό επιτοκιακό περιθώριο στο 3,66% Οριακές ζημίες στα 7 εκατ., πριν την απομείωση των ομολόγων Μείωση λειτουργικών εξόδων κατά -5% έναντι του

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο καταστημάτων Hyper καταστήματα με χώρους Parking-Destination Locations 41 καταστήματα σε Ελλάδα και Κύπρο

Δίκτυο καταστημάτων Hyper καταστήματα με χώρους Parking-Destination Locations 41 καταστήματα σε Ελλάδα και Κύπρο Προφίλ Η Jumbo κατέχει ηγετική θέση στον κλάδο, κατάσταση η οποία δεν φαίνεται να μπορεί να αμφισβητηθεί στο ορατό μέλλον, καθώς οφείλεται σε ένα μίγμα παραγόντων, οι κυριότεροι από τους οποίους είναι:

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική ανάλυση

Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική ανάλυση Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική ανάλυση Αλεξόπουλος Γιώργος Μάιος-Ιούνιος 2013 1 - Ορισμός - οικονομική θέση, - ενδιαφερόμενοι, - λήψη αποφάσεων 2 1 Τι είναι η Χρηματοοικονομική Ανάλυση; Τι Σχέση έχει

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α εξαμήνου 2007 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 454 εκατ. (+48,4%)

Αποτελέσματα Α εξαμήνου 2007 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 454 εκατ. (+48,4%) Αποτελέσματα Α εξαμήνου 2007 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 454 εκατ. (+48,4%) Το 2007 αποτελεί έτος ορόσημο για την Alpha Bank, καθώς δημιουργούμε μία σταθερή λειτουργική βάση στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, όπου το Δίκτυό

Διαβάστε περισσότερα

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων Ομίλου

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων Ομίλου Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων Ομίλου Τα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων του Ομίλου το 2ο 3μηνο 2016 αυξήθηκαν ετησίως 48% στα 362 εκατ. Με προσαρμογή για τα έκτακτα στοιχεία, η αύξηση ήταν 10% ετησίως στα

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Α Τριμήνου 2017

Οικονομικά Στοιχεία Α Τριμήνου 2017 Οικονομικά Στοιχεία Α Τριμήνου 2017 Καθαρά Κέρδη 37εκ. το Α τρίμηνο 2017, εκ των οποίων 29εκ. από τις διεθνείς δραστηριότητες Οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αυξημένα κατά 9,6% σε ετήσια βάση Νέα μη εξυπηρετούμενα

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011

Προκαταρκτικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 Ανακοίνωση Έκθεση και Επεξηγηματική Κατάσταση: Προκαταρκτικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 Αύξηση οργανικής κερδοφορίας o Κέρδη πριν τις προβλέψεις και την απομείωση

Διαβάστε περισσότερα

Εξέλιξη βασικών μεγεθών Αποτελεσμάτων (ποσά σε εκ. ευρώ)

Εξέλιξη βασικών μεγεθών Αποτελεσμάτων (ποσά σε εκ. ευρώ) Αποτελέσματα περιόδου 1.1 3.9.213 Εξέλιξη βασικών μεγεθών Αποτελεσμάτων (ποσά σε εκ. ευρώ) 45 4 35 3 25 2 Πωλήσεις 412 39 358 312 287 23 198 18 16 14 12 1 8 EBITDA 13,1 14,8 17,1 13,3 1,9 9,1 13,3 15 6

Διαβάστε περισσότερα

Πραγματοποιείται με την κατάταξη των στοιχείων κατά κατηγορίες για μια σειρά ετών. Η σύγκριση των στοιχείων με παρελθόντα στοιχεία αυξάνει την

Πραγματοποιείται με την κατάταξη των στοιχείων κατά κατηγορίες για μια σειρά ετών. Η σύγκριση των στοιχείων με παρελθόντα στοιχεία αυξάνει την Πραγματοποιείται με την κατάταξη των στοιχείων κατά κατηγορίες για μια σειρά ετών. Η σύγκριση των στοιχείων με παρελθόντα στοιχεία αυξάνει την χρησιμότητα και εμφανίζει την φύση και τις τάσεις των τρεχουσών

Διαβάστε περισσότερα