Οι Ελληνικές Τράπεζες στη Βουλγαρία (Ανάλυση βασικών αριθμοδεικτών)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οι Ελληνικές Τράπεζες στη Βουλγαρία (Ανάλυση βασικών αριθμοδεικτών)"

Transcript

1 Οι Ελληνικές Τράπεζες στη Βουλγαρία (Ανάλυση βασικών αριθμοδεικτών) Δημήτριος Πετρόπουλος Τμήμα Βιολογικών Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ιδρυμα Καλαμάτας Κυριαζόπουλος Γεώργιος Τμήμα Χρηματοοικονομικό Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ιδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Αθανάσιος Παπαγεωργίου Τμήμα Φυτικής Παραγωγής Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ιδρυμα Καλαμάτας Δημήτριος Χρ. Πασχαλίδης Σύμβουλος Επιχειρήσεων Περίληψη Η ανάλυση του τραπεζικού τομέα έχει αποτελέσει αντικείμενο μελέτης αρκετών ερευνητών. Στην παρούσα εργασία θα αξιολογείτε η κερδοφορία και η αποδοτικότητα της κερδοφορίας των ελληνικών τραπεζών που δραστηριοποιούνται στη Βουλγαρία για τη χρονική περίοδο Για να επιτευχθούν τα παραπάνω παρουσιάζετε η πορεία των ελληνικών τραπεζών που δραστηριοποιούνται στη Βουλγαρία, αναλύετε η διαμόρφωση των βασικών οικονομικών μεγεθών, καθώς των βασικών αριθμοδεικτών. Επίσης γίνεται συγκριτική ανάλυση της πορείας των οικονομικών μεγεθών και αριθμοδεικτών των ελληνικών τραπεζών που δραστηριοποιούνται στη Βουλγαρία με τα αντίστοιχα των μητρικών τραπεζών στην Ελλάδα, καθώς και με το σύνολο του τραπεζικού τομέα στην Ελλάδα και στη Βουλγαρία αντίστοιχα. Για την ανάλυση των οικονομικών μεγεθών των ελληνικών τραπεζών που δραστηριοποιούνται στη Βουλγαρία χρησιμοποιούνται οι ομάδες αριθμοδεικτών, όπως: κερδοφορίας-αποδοτικότητας, ρευστότητας, κεφαλαιακής επάρκειας. Μέσω της ανάλυσης των παραπάνω αριθμοδεικτών συγκρίνεται η διαμόρφωση των αντίστοιχων μεγεθών, τόσο μεταξύ των μεμονωμένων τραπεζών, όσο και διαχρονικά. Επίσης συγκρίνεται η διαμόρφωση των παραπάνω μεγεθών με τα αντίστοιχα του συνόλου του τραπεζικού τομέα Ελλάδας και Βουλγαρίας. Ακόμη, μέσω της παραπάνω ανάλυσης επισημαίνονται οι αιτίες των μεταβολών διαχρονικά. Επίσης σημαντικά στοιχεία εξάγονται για την επίδραση της οικονομικής κρίσης στους παραπάνω δείκτες. Τέλος από την συγκριτική ανάλυση των τραπεζών με το σύνολο του τραπεζικού τομέα της Ελλάδας και Βουλγαρίας μπορούμε να έχουμε ασφαλή στοιχεία για το σύνολο της οικονομίας των δύο χωρών και κυρίως για τις επενδύσεις. ΕΣΔΟ 2011 Παρουσιάσεις 78

2 Λέξεις κλειδιά: τράπεζες, τραπεζικός τομέας, κερδοφορία, αποδοτικότητα, ρευστότητα JEL Classifications: Ε51, Ε52, G21 Εισαγωγή Από τα είκοσι και πλέον έτη που έχουν μεσολαβήσει από την αλλαγή του κοινωνικοοικονομικού συστήματος στη Βουλγαρία, έχουν προκύψει σημαντικά στοιχεία προς μελέτη στον ευρύτερο τομέα της οικονομίας. Έχουν αλλάξει σε μεγάλο βαθμό τα χαρακτηριστικά της βουλγάρικης οικονομίας από τα πρώτα έτη των αλλαγών. Επίσης έχει αλλάξει ριζικά και το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Στο τέλος του 1990 υπήρχαν σε λειτουργία 70 εμπορικές τράπεζες ενώ το 1991 ο αριθμός των τραπεζών έφθασε τον αριθμό ρεκόρ των 78. Στις αρχές του 1997 διεθνή χρηματοπιστωτικά ινστιτούτα θέτουν όρους στην Βουλγάρικη κυβέρνηση για τη σταθεροποίηση της βουλγάρικης οικονομίας. Τα μέτρα που υιοθετήθηκαν δίνουν έμφαση στην αναδιάρθρωση του τραπεζικού τομέα ο οποίος βρίσκεται σε περίοδο έντονης αποσταθεροποίησης. Η Εθνική Βουλγάρικη Τράπεζα άλλαξε ριζοσπαστικά στρατηγική ελαττώνοντας σημαντικά τις επαναχρηματοδοτήσεις και βελτιώνοντας τα κίνητρα των εμπορικών τραπεζών.(δήμας 2007). Αυτή η διαδικασία των μεταρρυθμίσεων του τραπεζικού συστήματος, που είναι μέρος των αλλαγών σε όλο το φάσμα της οικονομίας, δημιούργησε τις προϋποθέσεις για επενδύσεις από ξένες τράπεζες στη Βουλγαρία. Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα αντιλαμβανόμενο τη δυναμική και τις προοπτικές της περιοχής τόσο των Βαλκανίων, όσο και της ΝΑ Ευρώπης, κατέχει σημαντική θέση στην ανάπτυξη του τραπεζικού τομέα σε αυτές τις περιοχές. Το έτος 2007 ήταν ορόσημο για τη Βουλγαρία αφού στις αρχές τους αυτού έγινε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη Βουλγαρία η Τραπεζική δραστηριότητα που προέρχονταν από την Ελλάδα και άλλες ξένες χώρες δεν παρουσίαζε μεγάλο ενδιαφέρον. Το συνολικό ποσό των τραπεζικών εξαγορών και συγχωνεύσεων στην Βουλγαρία από το έτος 2004 έως το έτος 2006 ήταν 265,97 εκατομμύρια δολάρια για τις Ελληνικές τράπεζες. Ποιο συγκεκριμένα οι ελληνικές τράπεζες αντιμετωπίζουν τα Βαλκάνια ως μια ενιαία οικονομική αγορά και επιδιώκουν με τις δραστηριότητές τους να βελτιώσουν τη συνολική κερδοφορία τους, καθώς σταδιακά η ελληνική τραπεζική αγορά, ιδιαίτερα ο τομέας της λιανικής τραπεζικής, έχει ξεπεράσει πλέον τα επίπεδα ωρίμανσης, παρουσιάζοντας μια σειρά προβλήματα, σε συνδυασμό με την παρατεταμένη οικονομική κρίση. Η εξωστρέφεια αυτή του τραπεζικού συστήματος στην Ελλάδα δεν είναι μόνο μια απλή χρηματοδοτική επέκταση στα Βαλκάνια. Αλλά αποτελεί στην πράξη οργανωτικό εκσυγχρονισμό σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας του, για τη δυναμική συμμετοχή του σε χρηματοδοτικές δραστηριότητες τόσο της ελληνικής όσο και της ξένης επιχειρηματικότητας εκτός εθνικών συνόρων. Συγκεκριμένα για τη Βουλγαρία, οι ελληνικές τράπεζες, τόσο μέσω αυτόνομης ανάπτυξης, αλλά και μέσω εξαγορών και συγχωνεύσεων, κατέχουν σημαντικό ΕΣΔΟ 2011 Παρουσιάσεις 79

3 μερίδιο της αγοράς και σχεδιάζουν περαιτέρω σημαντική επέκταση τόσο στον τομέα του δικτύου καταστημάτων όσο και των τραπεζικών εργασιών. 1 Οι Ελληνικές τράπεζες που έπαιξαν πρωταγωνιστικό ρόλο στις εξαγορές και συγχωνεύσεις στην περιοχή της Βουλγαρίας είναι η Eurobank και η Τράπεζα Πειραιώς οι οποίες εξαγόρασαν την τράπεζες DZI Bank και την Eurobank (Βουλγαρική) αντίστοιχα η κάθε μία. Το ποσοστό συμμετοχής καθώς επίσης και το ποσό εξαγοράς φαίνονται στον παρακάτω πίνακα 1 2. Πίνακας 1. Οι ελληνικές τράπεζες που συγχωνεύτηκαν και εξαγόρασαν τράπεζας της Βουλγαρίας Ποσό Ελληνική Τράπεζα Βουλγάρικη Τράπεζα Ποσοστό Εξαγοράς Αγοραστής Στόχος Συμμετοχής (USD Εκατ.) Eurobank DZI Bank 74,26% 200,20 Πειραιώς Eurobank 99,70% 65,77 Σύνολο 265,97 Πηγή: Mergerstat. Intellinet. Bloomberg. Athens Stock Exchange Το συνολικό ποσό των τραπεζικών εξαγορών και συγχωνεύσεων στην χώρα της Βουλγαρίας από χώρες εκτός Ελλάδας την περίοδο του 2004 έως την περίοδο του 2006 σε εκατομ. USD διαμορφώθηκε στο ποσό των 532,56 και συγκεκριμένα οι τράπεζες που έπαιξαν πρωταγωνιστικό ρόλο στις εξαγορές και συγχωνεύσεις στην περιοχή της Βουλγαρίας είναι η Novator του Ηνωμένου Βασιλείου, η Αυστριακή Bank Austria και η Ουγγρική τράπεζα OTP Bank. Το ποσοστό συμμετοχής καθώς επίσης και το ποσό εξαγοράς των τραπεζικών εξαγορών και συγχωνεύσεων σε τράπεζες της Βουλγαρίας από ξένες τράπεζες φαίνονται στον παρακάτω πίνακα 2 3. Πίνακας 2. Οι υπόλοιπες χώρες που συγχωνεύτηκαν και εξαγόρασαν τράπεζες της Βουλγαρίας. Ξένη Τράπεζα Αγοραστής Βουλγάρικη Τράπεζα Στόχος Χώρα Αγοραστή Ποσοστό Συμμετοχής Ποσό Εξαγοράς (USD Εκατ.) Novator EIBank Ην.Βασίλειο 18,27% 30,01 Bank Austria Herbros Bank Αυστρία 99,90% 127,20 OTP Bank DSK Bank Ουγγαρία 100,00% 375,35 Σύνολο 532,56 Πηγή: Mergerstat. Intellinet. Bloomberg. Athens Stock Exchange Το Βουλγαρικό τραπεζικό σύστημα κυριαρχείται από ξένες τράπεζες. Το ποσοστό των συνολικών κεφαλαίων που ελέγχονται από τράπεζες του εξωτερικού αυξήθηκε σταδιακά από 38% το 1999 σε 76% το Οι τράπεζες 1 Kyriazopoulos G., Petropoulos D., (2011) «How the cross border mergers and acquisitions of the Greek banks in the Balkan area improve the course of profitability, efficiency and liquidity indexes of them?» 8 th AFE Samos Greece 2 Κυριαζόπουλος Γ., Πετρόπουλος Δ. (2010) «Διασυνοριακές Εξαγορές και Συγχωνεύσεις Ελληνικών Τραπεζών σε χώρες των Βαλκανίων μετα την εισαγωγή Του Ευρώ στην Ελλάδα». ΕΣΔΟ Καβάλα 3 Κυριαζόπουλος Γ., Πετρόπουλος Δ. (2010) «Διασυνοριακές Εξαγορές και Συγχωνεύσεις Ελληνικών Τραπεζών σε χώρες των Βαλκανίων μετα την εισαγωγή Του Ευρώ στην Ελλάδα». ΕΣΔΟ Καβάλα ΕΣΔΟ 2011 Παρουσιάσεις 80

4 που αγοράστηκαν από ξένους προχώρησαν σε ριζική αναδιάρθρωση, αλλά στη διαδικασία αυτή ορισμένες απώλεσαν μερίδια αγοράς. Για παράδειγμα, η Bulbank το 1999 και πριν την εξαγορά της από την UniCredito είχε μερίδιο αγοράς βάσει ενεργητικού 25%, ενώ το 2005 είχε μερίδιο 10% περίπου. Αντίθετα, οι τοπικές ιδιωτικές τράπεζες ενδυναμώθηκαν σταδιακά αυξάνοντας το μερίδιο αγοράς τους βάσει χορηγήσεων σε πελάτες σε 21% το 2005, από 15% το Το 2005, οι 8 εγχώριες ιδιωτικές τράπεζες που δραστηριοποιούνται στην χώρα ήλεγχαν μόλις το 24% των κεφαλαίων του τραπεζικού συστήματος και οι δύο κρατικές τράπεζες το 2% περίπου. 4 Το τραπεζικό σύστημα στη Βουλγαρία έχει ήδη εισέλθει σε νέα φάση εξελίξεων, μέσω εγχώριων συγχωνεύσεων και εξαγορών, που θα επιφέρουν νέες σημαντικές ανακατατάξεις. Συγχωνεύσεις και συνεργασίες μεταξύ δύο ή και παραπάνω πιστωτικών ιδρυμάτων αναμένεται να δημιουργήσουν τράπεζες στρατηγικής σημασίας με ηγετική θέση στην αγορά. Η συγχώνευση της ιταλικής UniCreditο με την γερμανική Hypo-Vereinsbank, (HVB) που ολοκληρώθηκε στις 15 Ιουνίου 2005, είχε σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία νέων ισορροπιών στην τραπεζική αγορά της Βουλγαρίας. Η UniCreditο και η HVB ελέγχουν τρεις τράπεζες στη Βουλγαρία, την Bulbank (από πλευράς UniCreditο) και τις HVB Biochim (πρώην Biochim Commercial Bank) και Hebrosbank (από πλευράς HVB). Η συγχώνευση μεταξύ των Bulbank, HVB Bank Viochim και HebrosBank θα δημιουργήσει ένα μεγάλο πιστωτικό ίδρυμα, το οποίο θα συγκεντρώνει μερίδια αγοράς ανέφικτα για τους ανταγωνιστές. Επιπλέον, το πρώτο εξάμηνο του 2006 η ένωση των καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς και της θυγατρικής της Piraeus Eurobank AD είχε ως αποτέλεσμα την δημιουργία μεγαλύτερης τράπεζας που καταλαμβάνει την 8η θέση στην κατάταξη, ξεπερνώντας τις Economic Investment Βank, SG- Express Bank και DZI Bank που κατείχαν αντίστοιχα την 8η, 9η, και 10η θέση το Κυρίαρχη θέση στην τραπεζική αγορά της Βουλγαρίας έχει ο όμιλος UniCredito με μερίδιο βάσει ενεργητικού 21,8% το 2005 και μερίδιο βάσει χορηγήσεων 21,9%. Ακολουθούσε η ουγγρική OPT Bank, μετά την εξαγορά της DSK Bank, με μερίδιο ενεργητικού 13,6% και μερίδιο χορηγήσεων 16,3%. 5 Συνολικά, η χώρα με την μεγαλύτερη διείσδυση στην τραπεζική αγορά της Βουλγαρίας είναι η Ελλάδα, μετά την πρόσφατη εξαγορά της DZI Bank από την EFG Eurobank-Εργασίας. Τον Ιούνιο 2006 οι πέντε μεγάλοι ελληνικοί τραπεζικοί όμιλοι συγκέντρωναν το 23,6% των κεφαλαίων του τραπεζικού συστήματος και το 26,2% των χορηγήσεων σε πελάτες. (Κυριαζόπουλος Γ., Πετρόπουλος Δ., 2010). Οι ελληνικές τράπεζες που αναλύονται στη συγκεκριμένη εργασία είναι η Εθνική Τράπεζα, η Alpha Bank, η Eurobank, η Εμπορική Τράπεζα και η Τράπεζα Πειραιώς. Η παραπάνω πέντε τράπεζες ουσιαστικά αποτελούν την ελληνική παρουσία του ελληνικού τραπεζικού συστήματος στη Βουλγαρία. Ο Όμιλος της Εθνικής Τράπεζας δραστηριοποιείται στη Βουλγαρία μέσω της θυγατρικής Τράπεζας United Bulgarian Bank AD. Η United Bulgarian Bank AD συγκαταλέγεται ανάμεσα στις τρεις μεγαλύτερες τράπεζες της Βουλγαρίας, με μερίδιο αγοράς 12% στο σύνολο των χορηγήσεων και 16% στις καταθέσεις. 4 Κυριαζόπουλος Γ., Πετρόπουλος Δ. (2010) «Διασυνοριακές Εξαγορές και Συγχωνεύσεις Ελληνικών Τραπεζών σε χώρες των Βαλκανίων μετα την εισαγωγή Του Ευρώ στην Ελλάδα». ΕΣΔΟ Καβάλα 5 Κυριαζόπουλος Γ., Πετρόπουλος Δ. (2010) «Διασυνοριακές Εξαγορές και Συγχωνεύσεις Ελληνικών Τραπεζών σε χώρες των Βαλκανίων μετα την εισαγωγή Του Ευρώ στην Ελλάδα». ΕΣΔΟ Καβάλα ΕΣΔΟ 2011 Παρουσιάσεις 81

5 Η Alpha Bank κατέχει 12% στο σύνολο των χορηγήσεων και 16% στις καταθέσεις. Η Eurobank μέσω της εξαγόρασης του 98,7% της Bulgarian Postbank, κατέχει 12% στο σύνολο των χορηγήσεων και 16% στις καταθέσεις. Η Εμπορική Τράπεζα, μέσω της θυγατρικής της Emporiki Bank Bulgaria EAD κατέχει 12% στο σύνολο των χορηγήσεων και 16% στις καταθέσεις. Η Τράπεζα Πειραιώς μετά την εξαγόραση το 2005 της Eurobank (εμπορική τράπεζα της Βουλγαρίας) διαθέτει παρουσία στο σύνολο της Βουλγαρίας. Έτσι κατέχει 12% στο σύνολο των χορηγήσεων και 16% στις καταθέσεις. Μεθοδολογική Προσέγγιση Σκοπός της εργασίας είναι να παρουσιάσει, να εκτιμήσει τα βασικά οικονομικά μεγέθη των παραπάνω τραπεζικών ιδρυμάτων που δραστηριοποιούνται στη Βουλγαρία και να κάνει μία συγκριτική ανάλυση με το σύνολο του τραπεζικού τομέα της Βουλγαρίας. Η ανάλυση πραγματοποιείται για την επταετία Η περίοδος αυτή περιλαμβάνει και τη τριετία ( ) της χρηματοοικονομικής κρίσης, έτσι η εικόνα και η συμπεριφορά των χρηματοοικονομικών δεικτών θα είναι ποιο ουσιαστική. Η ανάλυση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων μιας επιχείρησης περιλαμβάνει πέραν της επιλογής του κατάλληλου δείκτη και τη σύγκριση, χωρίς την οποία οι εξαγόμενες σχέσεις δεν αποκτούν σημασία και το πιθανότερο δεν οδηγούν σε ορθή ερμηνεία. Η σύγκριση νοείται και σε σχέση με το χρόνο και σε σχέση με τις ομοειδείς επιχειρήσεις ή τον κλάδο. Η διπλή αυτή σύγκριση δίνει τη δυνατότητα ορθότερης ερμηνείας των δεικτών και συνεπώς της κατάστασης στην επιχείρηση. (Παπούλιας, 2000) Για να επιτευχθεί αυτό θα αναλυθούν τα βασικά οικονομικά μεγέθη των τραπεζών. Τα οικονομικά μεγέθη που θα αναλυθούν είναι: 1. Ενεργητικό 2. Σύνολο καταθέσεων 3. Σύνολο χορηγήσεων 4. Καθαρά κέρδη προ φόρων 5. Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Η ανάλυση των παραπάνω οικονομικών μεγεθών έχει ως αντικείμενο τη μελέτη των σχέσεων των οικονομικών στοιχείων, τόσο στη δεδομένη χρονική στιγμή, όσο και των τάσεων αυτών διαχρονικά. Για τα παραπάνω οικονομικά μεγέθη στη συγκεκριμένη εργασία παρουσιάζεται η ποσοστιαία μεταβολή τους για το διάστημα της εξεταζόμενης περιόδου. Επίσης για τα παραπάνω μεγέθη, παρουσιάζεται η ποσοστιαία συμμετοχή τους, στο σύνολο του τραπεζικού τομέα της Βουλγαρίας. Σε συνέχεια αναλύονται οι παρακάτω αριθμοδείκτες που καταγράφονται στη βιβλιογραφία ως οι πλέον εύχρηστοι δείκτες μέτρησης ΕΣΔΟ 2011 Παρουσιάσεις 82

6 των οικονομικών μεγεθών και χαρακτηριστικών (κερδοφορία, αποδοτικότητα, ρευστότητα) των τραπεζών 6. α. Κερδοφορίας Αποδοτικότητας 7 α.1 ROA= καθαρά κέρδη / Σύνολο Ενεργητικού (αντανακλά την ικανότητα της διοίκησης να χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους χρηματοοικονομικούς πόρους (ενεργητικό) που έχει στη διάθεση της, προκειμένου να δημιουργεί κέρδη). α.2 ROE = καθαρά κέρδη / Ίδια Κεφάλαια (δείχνει την αποτελεσματικότητα με την οποία η τράπεζα χρησιμοποιεί τα κεφάλαια των ιδιοκτητών της, καθώς παρουσιάζει το μέγεθος των κερδών που δημιουργήθηκαν από τα κεφάλαια που έχουν επενδύσει οι μέτοχοι-ιδιοκτήτες της τράπεζας-επιχείρησης) (Βασιλείου,1999). β. Ρευστότητας 8 β.1 Χορηγήσεις / Καταθέσεις (Δείχνει την ανάγκη των Τραπεζών σε σχέση με τα Δάνεια και τις Καταθέσεις. Δίχως την απαιτούμενη Ρευστότητα να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της, μια Τράπεζα μπορεί να αποτύχει). β.2 Σύνολο Ενεργητικού / Σύνολο Χορηγήσεων (Δείχνει την αναλογία των Δανείων που κατακρατεί η Τράπεζα (Υψηλή Τιμή σημαίνει Χαμηλή Αποδοτικότητα και Χαμηλό Κίνδυνο). Η χρήση των αριθμοδεικτών αποτελεί μια από τις πλέον διαδεδομένες και δυναμικές μεθόδους χρηματοοικονομικής ανάλυσης. Αποτελέσματα Οικονομικά μεγέθη Τα οικονομικά μεγέθη μιας επιχείρησης παρέχουν πληροφορίες που μπορούν να βοηθήσουν τους ενδιαφερόμενους για τις επιχειρηματικές μονάδες να λάβουν σωστές αποφάσεις. Στον Πίνακα 3 παρουσιάζονται τα απόλυτα μεγέθη για το έτος Οι μεταβολές των οικονομικών μεγεθών μας δείχνουν της τάση και τη δυναμική αυτών κατά την εξεταζόμενη περίοδο. Οι μεταβολές αυτές παρουσιάζονται στον Πίνακα 4. Από την ανάλυση του Πίνακα 4 διαπιστώνουμε τη συνεχή ανάπτυξη των εξεταζόμενων τραπεζών. Η ανάπτυξη αυτή οφείλεται στην επέκταση των υποκαταστημάτων των τραπεζών, καθώς επίσης στις αγορές και συγχωνεύσεις βουλγάρικων τραπεζών. Διαπιστώνουμε επίσης ότι η ανάπτυξη αυτή υπερβαίνει το ρυθμό μεταβολής των παραπάνω μεγεθών για το σύνολο του τραπεζικού τομέα της Βουλγαρίας. 6 Petropoulos D., Kyriazopoulos G., (2010) «Profitability, efficiency and liquidity of the Co-operative banks in Greece» ICOAE Athens. 7 Vasiliou D., Financial Management Patra Vasiliou D., Financial Management Patra ΕΣΔΟ 2011 Παρουσιάσεις 83

7 Πίνακας 3. Οικονομικά μεγέθη 2010 (000 λέβα * ) Ελληνικές Τράπεζες ΕΝΕΡΓΗΤΙΚ Ο ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ Σ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙ Σ ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ALPHA BANK** EUROBANK ΕΘΝΙΚΗ ΥΠΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Εξαίρεση παρουσιάζουν τα Καθαρά Κέρδη προ Φόρων, όπου το σύνολο των πέντε εξεταζόμενων τραπεζών παρουσιάζει μείωση κατά 17%, έναντι αύξηση κατά 28% του συνόλου του τραπεζικού τομέα της Βουλγαρίας. Πίνακας 4. Ποσοστιαίες Μεταβολές οικονομικών μεγεθών ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚ Ο % ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ Σ % ΧΟΡΗΓΗΣΕΙ Σ % ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ % ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ % ΠΕΙΡΑΙΩΣ 856,00 753,00 936,00 466, ,00 ΕΜΠΟΡΙΚΗ 548, ,00 560,00-523,00 156,00 ALPHA BANK 1404, , , , ,00 EUROBANK 769,00 712, ,00 811,00 682,00 ΕΘΝΙΚΗ 211,00 222,00 287,00-4,00 236,00 ΥΠΟ 442,00 457,00 636,00-17,00 403,00 ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 195,00 221,00 337,00 28,00 267,00 Από την ανάλυση του Πίνακα 4 διαπιστώνουμε τη συνεχή ανάπτυξη των εξεταζόμενων τραπεζών. Η ανάπτυξη αυτή οφείλεται στην επέκταση των υποκαταστημάτων των τραπεζών, καθώς επίσης στις εξαγορές και συγχωνεύσεις βουλγάρικων τραπεζών. Διαπιστώνουμε επίσης ότι η ανάπτυξη αυτή υπερβαίνει το ρυθμό μεταβολής των παραπάνω μεγεθών για το σύνολο του τραπεζικού τομέα της Βουλγαρίας. Εξαίρεση παρουσιάζουν τα Καθαρά Κέρδη προ Φόρων, όπου το σύνολο των πέντε εξεταζόμενων τραπεζών παρουσιάζει μείωση κατά 17%, έναντι αύξηση κατά 28% του συνόλου του τραπεζικού τομέα της Βουλγαρίας. * Το λέβα είχε σταθερή ισοτιμία με το μάρκο 1μάρκο=2 λέβα. Σήμερα η ισοτιμία του με το ευρώ κυμαίνεται στο 1,90 λέβα ΕΣΔΟ 2011 Παρουσιάσεις 84

8 ** Η ALPHA BANK λειτουργεί σαν υποκατάστημα της αντίστοιχης ελληνικής τράπεζας. Έτσι η ζημίες που καταγράφει το υποκατάστημα της Βουλγαρίας, αποτυπώνονται σαν αρνητικά ίδια κεφάλαια στους ισολογισμούς του υποκαταστήματος. Από την ανάλυση του Πίνακα 5 διαπιστώνεται η έντονη παρουσία των πέντε εξεταζόμενων τραπεζών στο σύνολο του τραπεζικού τομέα της Βουλγαρίας. Όλα τα εξεταζόμενα οικονομικά μεγέθη έχουν σχεδόν διπλασιαστεί στο τέλος της εξεταζόμενης περιόδου (2010) και διαμορφώνονται περίπου στο 30% του συνόλου του τραπεζικού τομέα της χώρας. Εξαίρεση παρουσιάζουν τα Καθαρά Κέρδη προ Φόρων, όπου έχουν υποχώρηση στο 12,09 έναντι 18,98 το Πίνακας 5. Ποσοστιαία συμμετοχή στο σύνολο του τραπεζικού τομέα της Βουλγαρίας ΚΑΘΑΡΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 1,71 5,53 2,10 5,56 2,72 6,44 1,62 7,13 0,38 5,62 ΕΜΠΟΡΙΚΗ 0,35 0,76 0,21 0,79 0,51 0,77 0,32-1,07 0,87 0,59 - ALPHA BANK 0,54 2,74 0,66 3,46 0,80 3,04 0,37 11,35 0,19 1,58 EUROBANK 2,91 8,56 3,41 8,61 1,96 8,80 0,79 5,57 3,67 7,80 ΕΘΝΙΚΗ 9,62 10,1 2 10,0 7 10,0 9 11,2 5 9,96 15,8 7 11,81 11,9 8 10,9 7 ΥΠΟ 15,1 3 27,7 1 16,4 5 28,5 1 17,2 4 29,0 1 18,9 7 12,09 17,0 9 26,5 6 ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Αναλύοντας την επιμέρους συμμετοχή των πέντε εξεταζόμενων τραπεζών διαπιστώνουμε την μεγάλη παρουσία της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος μέσω της θυγατρικής Τράπεζας United Bulgarian Bank AD. Σε συνέχεια ακολουθεί η Eurobank και στην Τρίτη θέση η Τράπεζα Πειραιώς. Οι δύο επόμενες τράπεζες (Εμπορική Τράπεζα και η ALHPA BANK) λειτουργούν σαν θυγατρικές των αντίστοιχων ελληνικών τραπεζών και δεν έχουν εξαγοράσει ή συγχωνευτούν με βουλγάρικες τράπεζες. Αριθμοδείκτες 9, 10 α. Κερδοφορίας Αποδοτικότητας α.1 ROA= καθαρά κέρδη / Σύνολο Ενεργητικού Αναλύοντας το συγκεκριμένο αριθμοδείκτη μπορούμε: Να συγκρίνουμε την αποδοτικότητα μεταξύ των συνεταιριστικών τραπεζών 9 Petropoulos D., Kyriazopoulos G., (2010) «Profitability, efficiency and liquidity of the Co-operative banks in Greece» ICOAE Athens. 10 Papoulias G. (2000) «Financial Management» Published by G. Papoulias, Athens ΕΣΔΟ 2011 Παρουσιάσεις 85

9 Να παρακολουθήσουμε την αποδοτικότητα διαχρονικά Να συγκρίνουμε την αποδοτικότητα των συνεταιριστικών τραπεζών με την αποδοτικότητα του συνόλου του τραπεζικού τομέα Να διερευνηθούν οι αιτίες των μεταβολών διαχρονικά. Από την ανάλυση του Πίνακα 6 διαπιστώνουμε, ότι η αποδοτικότητα του συνόλου των εξεταζόμενων τραπεζών, για τα τρία πρώτα έτη της περιόδου (2004, 2005, 2006) είναι υψηλότερη σε σχέση με την αποδοτικότητα του συνόλου του τραπεζικού τομέα της Βουλγαρίας. Στη συνέχεια για τα έτη 20007, 2008, 2009, 2010 συνεχώς μειώνεται και υπολείπεται του συνολικού τραπεζικού τομέα της χώρας. Επίσης παρατηρούμαι ότι η μεταβολή του συγκεκριμένου δείκτη για το σύνολο των πέντε εξεταζόμενων τραπεζών παρουσιάζει μείωση 84,87%, έναντι μείωση 56,48% για το σύνολο του τραπεζικού τομέα. Βασική αιτία για τη διαφορά του δείκτη μεταξύ του υποσυνόλου των εξεταζόμενων τραπεζών και του συνόλου του τραπεζικού τομέα της Βουλγαρίας είναι το γεγονός ότι για την εξεταζόμενη περίοδο έχει αυξηθεί το ενεργητικό τους, κυρίως με την ίδρυση νέων καταστημάτων. Πίνακας 6. Απόδοση Ενεργητικού (ROA) - Δείκτης Τράπεζα, % μεταβολή Μέσος όρος επταετίας ΠΕΙΡΑΙΩΣ 2,05 1,40 1,43 1,13 1,57 1,41 1,21-40,98 1,46 ΕΜΠΟΡΙΚΗ 2,02 2,63 0,17-0,57-0,78-1,34-1,32-165,35 0,12 ALPHA BANK 1,50 1,25 0,26 0,04-1,20-3,42-3,90-360,00-0,78 EUROBANK 0,58 0,70 0,20 1,26 2,01 0,38 0,61 5,17 0,82 ΕΘΝΙΚΗ 3,56 3,51 4,23 3,36 2,99 1,37 1,10-69,10 2,87 2,71 2,55 2,72 1,90 1,89 0,50 0,41-84,87 1,81 ΤΡΑΠΕΖIK OY ΤΟΜΕΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙ ΑΣ 2,16 2,09 2,25 2,14 2,22 1,23 0,94-56,48 1,86 α.2 ROE = καθαρά κέρδη / Ίδια Κεφάλαια Αναλύοντας το συγκεκριμένο αριθμοδείκτη αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων, μπορούμε να διαπιστώσουμε κατά πόσο επιτεύχθηκε ο στόχος πραγματοποιήσεως ενός ικανοποιητικού αποτελέσματος. Από τα στοιχεία που παρουσιάζονται στον Πίνακα 7 διαπιστώνουμε ότι ενώ, ο αριθμοδείκτης αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων του συνόλου των εξεταζόμενων τραπεζών ήταν ποιο υψηλός για την διετία και κυμαινόταν στο ίδιο περίπου επίπεδο με το σύνολο του τραπεζικού τομέα της Βουλγαρίας, στη συνέχεια της εξεταζόμενης περιόδου, ο συγκεκριμένος δείκτης μειώνεται αρκετά. Η μείωση αυτή αφορά τόσο το υποσύνολο των εξεταζόμενων τραπεζών, όσο και επιμέρους τράπεζες (Εμπορική, Alpha). Τέλος παρατηρούμαι ότι, η μεταβολή του συγκεκριμένου δείκτη για το υποσύνολο των εξεταζόμενων τραπεζών παρουσιάζει αύξηση κατά 16,24% για το σύνολο του τραπεζικού τομέα ο δείκτης παρουσιάζει αύξηση κατά 219,91%. ΕΣΔΟ 2011 Παρουσιάσεις 86

10 Σαν αιτίες της παραπάνω συμπεριφοράς του αριθμοδείκτη αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων θα μπορούσαν να αναφερθούν οι εξής: Η αύξηση των καταστημάτων των εξεταζόμενων τραπεζών, δεν συνοδεύτηκε από ταυτόχρονη αύξηση του μεριδίου τους στη βουλγάρικη αγορά Υπερεπένδυση κεφαλαίων των εξεταζόμενων τραπεζών Μη ανάλογη αύξηση των κερδών του υποσυνόλου των εξεταζόμενων τραπεζών και του συνόλου του τραπεζικού τομέα της Βουλγαρίας. Για την εξεταζόμενη περίοδο τα κέρδη των εξεταζόμενων τραπεζών έχουν μειωθεί κατά 17,86%, ενώ τα κέρδη του συνόλου του τραπεζικού τομέα της Βουλγαρίας έχουν αυξηθεί κατά 28,94%. Μεγάλες διαφοροποιήσεις στην αύξηση των ιδίων κεφαλαίων μεταξύ των πέντε εξεταζόμενων τραπεζών και του συνόλου των τραπεζών. Για την εξεταζόμενη περίοδο, τα ίδια κεφάλαια των εξεταζόμενων τραπεζών έχουν αυξηθεί κατά 403%, ενώ τα ίδια κεφάλαια του τραπεζικού τομέα της Βουλγαρίας έχουν αυξηθεί κατά 267,70% Πίνακας 7. Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων (ROΕ) Δείκτης Τράπεζα % μεταβολή Μέσος όρος επταετίας ΠΕΙΡΑΙΩΣ 2,05 1,40 2,60 2,49 2,10 9,83 8,77 327,80 4,18 ΕΜΠΟΡΙΚΗ 2,02 2,63 0,41 1,09 4,61-13,70-12,47-717,33-2,20 ALPHA BANK 1,50 1,25 1,49 1,34 0,51-91,32-49, ,00-19,26 EUROBANK 0,58 0,70 1,05 1,06 0,86 3,06 4,94 751,72 1,75 ΕΘΝΙΚΗ 3,56 2,37 0,32 1,22 1,40 10,67 7,44 108,99 3,85 2,71 2,70 2,48 2,40 1,73 4,19 3,15 16,24 2,77 ΤΡΑΠΕΖIKO Y ΤΟΜΕΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ Σ 2,16 3,40 3,07 3,01 2,11 9,20 6,91 219,91 4,27 β. Ρευστότητας β.1 Χορηγήσεις / Καταθέσεις Αναλύοντας το συγκεκριμένο αριθμοδείκτη ρευστότητας, μπορούμε να διαπιστώσουμε τη δυνατότητα της τράπεζας να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της. Αναλύοντας τον Πίνακα 8 διαπιστώνουμε, ότι οι χορηγήσεις υπολείπονταν των καταθέσεων, τόσο για τις πέντε εξεταζόμενες τράπεζες, όσο και για το σύνολο του τραπεζικού τομέα. Εξαίρεση παρουσιάζει η Εμπορική Τράπεζα για τα έτη 2004, 2005, Επίσης διαπιστώνουμε ότι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης συνεχώς αυξάνεται τόσο για τις πέντε εξεταζόμενες τράπεζες, όσο και για το σύνολο του τραπεζικού τομέα της χώρας. Η συνεχή αυτή αύξηση έχει σαν αποτέλεσμα το 2010 ο δείκτης να διαμορφώνεται στο 94,53 και 92,94 αντίστοιχα. Τέλος παρατηρούμαι ότι ο μέσος όρος για την εξεταζόμενη περίοδο για το σύνολο των πέντε τραπεζών ΕΣΔΟ 2011 Παρουσιάσεις 87

11 διαμορφώνεται στο 86,18% ενώ για το σύνολο του τραπεζικού τομέα της χώρας στο 81,47%. Πίνακας 8. Ρευστότητας (Χορηγήσεις / Καταθέσεις) Δείκτης Τράπεζα % μεταβολή Μέσος όρος επταετία ς ΠΕΙΡΑΙΩΣ 88,52 75,99 78,64 98,88 102,27 108,60 107,56 21,51 94,35 162,2 ΕΜΠΟΡΙΚΗ 3 106,97 96,29 93,97 95,85 101,23 90,45-44,25 106,71 ALPHA BANK 82,98 87,55 58,93 84,52 85,05 84,13 81,85-1,36 80,72 EUROBANK 39,30 46,51 47,40 85,58 90,43 94,00 94,92 141,53 71,16 ΕΘΝΙΚΗ 76,36 84,01 90,44 94,92 99,96 93,50 91,70 20,09 90,13 71,61 75,19 78,63 92,13 95,95 95,20 94,53 32,01 86,18 ΤΡΑΠΕΖIKOY ΤΟΜΕΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ 68,34 69,80 66,59 86,02 91,61 94,98 92,94 36,00 81,47 β.2 Σύνολο Ενεργητικού / Σύνολο Χορηγήσεων Αναλύοντας τον Πίνακα 9 διαπιστώνουμε ότι ο συγκεκριμένος δείκτης παρουσιάζει μεγάλες διαφοροποιήσεις και διακυμάνσεις. Ακόμη παρατηρούμε ότι ό συγκεκριμένος αριθμοδείκτης συνεχώς μειώνεται τόσο για τις επιμέρους εξεταζόμενες τράπεζες, όσο και για το σύνολο του τραπεζικού τομέα της Βουλγαρίας. Βέβαια για όλα τα παραπάνω σημεία ο δείκτης διαμορφώνεται μεγαλύτερος του εκατό. Πίνακας 9. Ρευστότητας (Σύνολο Ενεργητικού/Σύνολο Χορηγήσεων*100) Δείκτης Τράπεζα % μεταβ ολή Μέσος όρος επταετ ίας ΠΕΙΡΑΙΩΣ 117,54 136,43 150,54 114,64 111,61 108,25 108,42-7,76 121,06 ΕΜΠΟΡΙΚΗ 126,98 132,47 132,03 119,02 114,41 110,18 124,58-1,89 122,81 ALPHA BANK 126,02 119,91 173,70 119,26 117,34 114,96 113,63-9,83 126,40 EUROBANK 276,86 245,75 235,75 131,16 124,70 123,74 122,76-55,66 180,10 - ΕΘΝΙΚΗ 159,59 159,01 146,31 120,36 114,41 122,88 128,23 19,65 135,83-26,41 137,50 163,80 163,54 157,17 121,64 116,74 119,06 120,54 ΤΡΑΠΕΖIK OY ΤΟΜΕΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙ ΑΣ 186,71 185,21 190,92 131,61 124,72 122,65 126,20-32,41 152,57 ΕΣΔΟ 2011 Παρουσιάσεις 88

12 Επίσης παρατηρούμε ότι, η μεταβολή του συγκεκριμένου δείκτη για το σύνολο των εξεταζόμενων τραπεζών παρουσιάζει μείωση κατά 26,41% ενώ για το σύνολο του τραπεζικού τομέα ο δείκτης παρουσιάζει μείωση κατά 32,41%. Συμπεράσματα Ένα βασικό συμπέρασμα που προκύπτει από τη παρούσα εργασία είναι ότι οι πέντε ελληνικές τράπεζες που αναλύονται - παρόλη τη σύντομη σχετικά περίοδο δραστηριοποίησης τους και επέκταση τους στη βουλγάρικη οικονομία - έχουν καταγράψει σημαντικά μεγέθη και καταλαμβάνουν ένα μεγάλο μέρος του τραπεζικού συστήματος της χώρας. Αυτό είναι αποτέλεσμα τόσο των εξαγορών και συγχωνεύσεων (Πειραιώς, Eurobank), όσο και της δυναμικής επέκτασης στην εγχώρια αγορά. Από την ανάλυση των βασικών οικονομικών στοιχείων των πέντε ελληνικών τραπεζών που δραστηριοποιούνται στη Βουλγαρία, προκύπτει η δυναμική ανάπτυξη αυτών, καθώς και η σημαντική παρουσία τους στο βουλγάρικο τραπεζικό σύστημα. Η εκτίμηση της κερδοφορίας και αποδοτικότητας των πέντε ελληνικών τραπεζών που δραστηριοποιούνται στη Βουλγαρία, διαμορφώνονται σε ικανοποιητικά επίπεδα. Συγκεκριμένα οι αντίστοιχοι αριθμοδείκτες διαμορφώνονται σε καλύτερα επίπεδα από ότι οι αντίστοιχοι του συνόλου των τραπεζών για την τριετία Ενώ για το διάστημα οι αντίστοιχοι δείκτες υπολείπονται από τους αντίστοιχους του συνόλου του τραπεζικού συστήματος. Αυτό είναι αποτέλεσμα κυρίως της δυναμικής επέκτασης των συγκεκριμένων τραπεζών στη βουλγάρικη αγορά, η οποία ανακόπηκε από την παγκόσμια οικονομική κρίση. Βιβλιογραφία Βασιλείου Δ. (1999) «Χρηματοοικονομική Διοίκηση» Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ΕΑΠ, Πάτρα Δήμας Α. Γ. (2007) «Κερδοφορία και Αποδοτικότητα των Βουλγάρικων τραπεζών» Επιθεώρηση Οικονομικών Επιστημών, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Κυριαζόπουλος Γ., Πετρόπουλος Δ. (2010) «Διασυνοριακές Εξαγορές και Συγχωνεύσεις Ελληνικών Τραπεζών σε χώρες των Βαλκανίων μετα την εισαγωγή Του Ευρώ στην Ελλάδα». ΕΣΔΟ Καβάλα Kyriazopoulos G., Petropoulos D., (2011) «How do the cross border mergers and acquisitions of the Greek banks in the Balkan area improve the course of profitability, efficiency and liquidity indexes of them?» 8th AFE Samos Greece Νιάρχος Ν. (1997) «Χρηματοοικονομική Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων» Εκδόσεις Α.Σταμούλης, Αθήνα Παπούλιας Γ. (2000) «Χρηματοοικονομική Διοίκηση» Γ. Παπούλιας, Αθήνα Petropoulos D., Kyriazopoulos G., (2010) «Profitability, efficiency and liquidity of the Co-operative banks in Greece» ICOAE Athens. Πηγές Εκθέσεις Βουλγάρικης Εθνικής Τράπεζας για τα έτη ΕΣΔΟ 2011 Παρουσιάσεις 89

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Οικονομικά στοιχεία 2007 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2008 +70% Αύξηση Καθαρών Κερδών στα 1 678 εκατ. * σε εκατ. 2007 2006 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ 1 678 990 +70% Καθαρά κέρδη

Διαβάστε περισσότερα

Διασυνοριακές Εξαγορές και Συγχωνεύσεις Ελληνικών Τραπεζών σε Χώρες των Βαλκανίων μετά την Εισαγωγή του Ευρώ στην Ελλάδα.

Διασυνοριακές Εξαγορές και Συγχωνεύσεις Ελληνικών Τραπεζών σε Χώρες των Βαλκανίων μετά την Εισαγωγή του Ευρώ στην Ελλάδα. Διασυνοριακές Εξαγορές και Συγχωνεύσεις Ελληνικών Τραπεζών σε Χώρες των Βαλκανίων μετά την Εισαγωγή του Ευρώ στην Ελλάδα. Κυριαζόπουλος Γεώργιος Καθηγητής Εφαρμογών ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας kyriazog@teikoz.gr

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Παρουσία. Διαφήμιση αποταμιευτικού προϊόντος της Polbank EFG (Πολωνία). 40

Διεθνής Παρουσία. Διαφήμιση αποταμιευτικού προϊόντος της Polbank EFG (Πολωνία). 40 Διεθνής Παρουσία Η Eurobank EFG αναγνωρίζοντας έγκαιρα την ευκαιρία και τη δυναμική που παρουσιάζει η Νέα Ευρώπη στον τομέα των τραπεζικών δραστηριοτήτων, υλοποιεί τα τελευταία χρόνια μία μακροπρόθεσμη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας A Εξάμηνο 2008 Αθήνα, 28 Αυγούστου 2008 σε εκατ. Α 6μηνο 2008 Α 6μηνο 2007 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ * 835 724 +15% Καθαρά κέρδη από εγχώριες δραστηριότητες 510 478

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία: Συγχωνεύσεις και εξαγορές στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο. Που αποβλέπουν και τι επιτυγχάνουν.

Πτυχιακή Εργασία: Συγχωνεύσεις και εξαγορές στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο. Που αποβλέπουν και τι επιτυγχάνουν. Πτυχιακή Εργασία: Συγχωνεύσεις και εξαγορές στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο. Που αποβλέπουν και τι επιτυγχάνουν. Πάρις - Θεόδωρος Καραγιαννίδης. Α.Μ. 01/056 Υπευθ. Καθ.- Δρ. Ι. Χατζηκιάν Τμήμα Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 4.1 Εισαγωγή Όπως είδαμε σε προηγούμενο κεφάλαιο ο τραπεζικός τομέας παίζει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη μιας οικονομίας όταν λειτουργεί αποτελεσματικά. Ο σκοπός του παρόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2005

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2005 Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2006 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2005 υναµική Αύξηση Καθαρών Κερδών κατά 47,4% σε 501εκ. έναντι στόχου 450εκ. ιανοµή Μερίσµατος 0,90 ανά µετοχή και δωρεάν µετοχών 2 νέες στις 10 παλαιές

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ»

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β.5.3 Μικροοικονομικά Δεδομένα Επιχειρήσεων στο Δήμο Αθηναίων Ιούλιος 2014 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ EFG EUROBANK ERGASIAS ΚΑΙ Η ΙΕΘΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ

Ο ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ EFG EUROBANK ERGASIAS ΚΑΙ Η ΙΕΘΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ Ο ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ EFG EUROBANK ERGASIAS ΚΑΙ Η ΙΕΘΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ Ο Τραπεζικός Όµιλος EFG Eurobank Ergasias Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias ιδρύθηκε το 1990 µε αρχική επωνυµία "Ευρωεπενδυτική Τράπεζα".

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ

Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ Ανάλυση λογιστικών καταστάσεων Ένας από τους σκοπούς της χρηματοοικονομικής επιστήμης αποτελεί η αξιολόγηση και αξιοποίηση των στοιχείων που έχουν συγκεντρωθεί και καταγραφεί

Διαβάστε περισσότερα

Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας

Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ (008) ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας 12 10 8 6 4 2 0-2 % 1999 Η δυναµική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Διαχρονική Εξέλιξη των Μεγεθών του Εξωτερικού Εμπορίου Αγροτικών Προϊόντων στην Ελλάδα την Περίοδο 1994-2008

Διαχρονική Εξέλιξη των Μεγεθών του Εξωτερικού Εμπορίου Αγροτικών Προϊόντων στην Ελλάδα την Περίοδο 1994-2008 Διαχρονική Εξέλιξη των Μεγεθών του Εξωτερικού Εμπορίου Αγροτικών Προϊόντων στην Ελλάδα την Περίοδο 1994-2008 Δρ. Δημήτριος Π. Πετρόπουλος Επίκουρος Καθηγητής Γεωργικής Οικονομίας ΤΕΙ Καλαμάτας d.petro@teikal.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Κεφαλαιακή Επάρκεια: Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώνεται στο 8,1% μετά την καταβολή από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κεφαλαιακής

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15 Επαρκής ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Επαρκής ρευστότητα παρά τις δυσμενείς συνθήκες Δάνεια προς καταθέσεις στο 104% σε επίπεδο Ομίλου και 95% στην Ελλάδα Τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα B. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια

Ειδικό Παράρτημα B. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια Ειδικό Παράρτημα B Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου 290 Β. Ανάλυση ανά περιφέρεια Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται η γεωγραφική διάσταση της διάρθρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 «Η συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση, η οποία πλήττει την Ελληνική κοινωνία έχει συρρικνώσει σημαντικά το σύνολο της δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005 ALPHA BANK Αποτελέσµατα Α τριµήνου Αθήνα, 29 Ιουνίου Το Χρηµατοοικονοµικό Περιβάλλον Ικανοποιητικό χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον Αµετάβλητα βραχυπρόθεσµα επιτόκια Υψηλοί ρυθµοί πιστωτικής επέκτασης Ταχεία

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ ΣΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ «Η ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ»

ΑΡΘΡΟ ΣΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ «Η ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ» ΑΡΘΡΟ ΣΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ «Η ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ» Το ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα υπήρξε πρωτοπόρος κλάδος στη διαδικασία μετασχηματισμού και σύγκλισης της ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΔΙΕΘΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ενότητα 6: Διαχείριση Διεθνούς Δραστηριότητας Τραπεζών Μιχαλόπουλος Γεώργιος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΤΡΑΠΕΖΟΑΣΦΑΛΕΙΕΣ (Bancassurance) ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ : Alpha Bank

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΤΡΑΠΕΖΟΑΣΦΑΛΕΙΕΣ (Bancassurance) ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ : Alpha Bank ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΑΠΕΖΟΑΣΦΑΛΕΙΕΣ (Bancassurance) ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ : Alpha Bank ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΡΑΠΕΖΟΑΣΦΑΛΕΙΕΣ? Τραπεζοαφάλεια (Bancassurance) ονομάζεται η διείσδυση των τραπεζών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Ισόρροπη και σταθερή ανάπτυξη των οικονοµικών µεγεθών τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. Περαιτέρω βελτίωση των περιθωρίων κέρδους

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά Κέρδη Ομίλου: 82,4 εκ. (-1,6%, σε επαναλαμβανόμενη βάση +6,4%), Τράπεζας: 96,3 εκ. (+46,7%), με περαιτέρω βελτίωση της προ προβλέψεων οργανικής

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

χώρας το δεκάμηνο του 2014 ξεπέρασαν το σύνολο των διανυκτερεύσεων ολόκληρου του έτους 2013.

χώρας το δεκάμηνο του 2014 ξεπέρασαν το σύνολο των διανυκτερεύσεων ολόκληρου του έτους 2013. Σημαντική ήταν η αύξηση που παρουσίασε ο εισερχόμενος τουρισμός προς τη χώρα μας την τελευταία διετία (2013-2014), καθώς οι αφίξεις των αλλοδαπών τουριστών εκτιμάται ότι ξεπέρασαν το επίπεδο ρεκόρ των

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ- ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ- ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ- ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου υπολόγισε τις κεφαλαιακές ανάγκες του τραπεζικού τομέα μέσω ανεξάρτητου διαγνωστικού

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο καταστημάτων Hyper καταστήματα με χώρους Parking-Destination Locations 41 καταστήματα σε Ελλάδα και Κύπρο

Δίκτυο καταστημάτων Hyper καταστήματα με χώρους Parking-Destination Locations 41 καταστήματα σε Ελλάδα και Κύπρο Προφίλ Η Jumbo κατέχει ηγετική θέση στον κλάδο, κατάσταση η οποία δεν φαίνεται να μπορεί να αμφισβητηθεί στο ορατό μέλλον, καθώς οφείλεται σε ένα μίγμα παραγόντων, οι κυριότεροι από τους οποίους είναι:

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Οι ελληνικές τράπεζες στα Βαλκάνια Επιβλέπων Καθηγητής: Β. Χουλιάρας

Θέμα: Οι ελληνικές τράπεζες στα Βαλκάνια Επιβλέπων Καθηγητής: Β. Χουλιάρας Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής Θέμα: Οι ελληνικές τράπεζες στα Βαλκάνια Επιβλέπων Καθηγητής: Β. Χουλιάρας Ταχματζίδου Σοφία Ακαδημαϊκό έτος 2009

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Ανακεφαλαιοποίηση 4δισ. από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με το Δείκτη Συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας να διαμορφώνεται στο 9,0% και αντίστοιχη βελτίωση της ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

100 ημέρες. Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013

100 ημέρες. Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013 Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου 100 ημέρες Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013 Σταθεροποίηση, Αναδιάρθρωση και Απορρόφηση πρώην Λαϊκής, Γενική Συνέλευση Μετόχων για εκλογή νέου Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή Ετήσια Αποτελέσματα Ομίλου GENIKI Bank Παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία το και ένα χρόνο μετά την επιτυχή ένταξή της στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς, η GENIKI Bank βελτίωσε σταδιακά το λειτουργικό

Διαβάστε περισσότερα

Πραγματοποιείται με την κατάταξη των στοιχείων κατά κατηγορίες για μια σειρά ετών. Η σύγκριση των στοιχείων με παρελθόντα στοιχεία αυξάνει την

Πραγματοποιείται με την κατάταξη των στοιχείων κατά κατηγορίες για μια σειρά ετών. Η σύγκριση των στοιχείων με παρελθόντα στοιχεία αυξάνει την Πραγματοποιείται με την κατάταξη των στοιχείων κατά κατηγορίες για μια σειρά ετών. Η σύγκριση των στοιχείων με παρελθόντα στοιχεία αυξάνει την χρησιμότητα και εμφανίζει την φύση και τις τάσεις των τρεχουσών

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε κλάδο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2001 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2001 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 7 Μαρτίου 2002 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2001 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Σηµαντική αύξηση στις χορηγήσεις (27%) και τις καταθέσεις (14%) Αύξηση εσόδων (5%) και καθαρών κερδών (3%) Μέρισµα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014

ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ΜΑΪΟΣ 2015 Για τους σκοπούς του άρθρου 38, παρ.4 των Κανόνων Λειτουργίας της Εναλλακτικής Αγοράς ΕΝ.Α Δομή Παρουσίασης Η Εταιρεία Ο Όμιλος Ιστορική

Διαβάστε περισσότερα

Όµιλος Εταιριών. Ένωση Θεσµικών Επενδυτών. Μάιος 2007

Όµιλος Εταιριών. Ένωση Θεσµικών Επενδυτών. Μάιος 2007 Όµιλος Εταιριών Ένωση Θεσµικών Επενδυτών Μάιος 2007 Εταιρικό Προφίλ Η µεγαλύτερος Όµιλος εταιριών πληροφορικής στην Ελλάδα* 26 χρόνια συνεχούς ανάπτυξης Εισαγωγή στο Χ.Α. το 1998 (Κατηγορία Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης)

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2013 Μετά από Φόρους: Ευρώ - 102 εκατ. 1

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2013 Μετά από Φόρους: Ευρώ - 102 εκατ. 1 Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2013 Μετά από Φόρους: Ευρώ - 102 εκατ. 1 - Η χρηματοοικονομική επίδοση της Τραπέζης επηρεάσθηκε θετικά από τα υψηλότερα Βασικά Λειτουργικά Έσοδα και τα μειωμένα Λειτουργικά Έξοδα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/08-30/06/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/08-30/06/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 1805/Β/29-9-99 ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/08-30/06/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3 Ν.3283/04 (

Διαβάστε περισσότερα

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πειραιάς, 17 Ιουλίου 2013 (Πηγή: Icap) ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ελληνική οικονομία εξακολούθησε να λειτουργεί υπό καθεστώς βαθειάς ύφεσης και το 2012, η έκταση της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 205 Δείκτης κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων CET σχεδόν αμετάβλητος σε τριμηνιαία βάση παρά την πίεση στα εγχώρια έσοδα λόγω της εκτεταμένης τραπεζικής αργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ THΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ WEB-DEVELOPMENT 2002. Σύµβουλοι Επιχειρήσεων και Τεχνολογίας

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ THΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ WEB-DEVELOPMENT 2002. Σύµβουλοι Επιχειρήσεων και Τεχνολογίας ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ THΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ WEB-DEVELOPMENT 2002 Σύµβουλοι Επιχειρήσεων και Τεχνολογίας Αθήνα, Σεπτέµβριος 2003 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ WEB-DEVELOPMENT 2002 1. Υπηρεσίες Web-development - οµή

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK. Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2003. Αθήνα 7 Μαίου 2003

ALPHA BANK. Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2003. Αθήνα 7 Μαίου 2003 ALPHA BANK Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2003 Αθήνα 7 Μαίου 2003 1 Στεγαστικά Δάνεια εκατ Στεγαστικά Στεγαστικά Δάνεια Δάνεια Υπόλοιπα Υπόλοιπα Στεγαστικά Στεγαστικά Δάνεια Δάνεια Μερίδιο Μερίδιο Αγοράς Αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015

Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015 Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015 Οριακή κερδοφορία για τους πρώτους έξι μήνες Στο 61% τα ΜΕΔ Παραμένουν η μεγαλύτερη πρόκληση Ενθαρρυντικές οι εξελίξεις στην αγορά ακινήτων Θετικό το μομέντουμ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 25 Φεβρουαρίου 2011 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία εκ-10 εκ-09 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οι τρόποι διείσδυσης των ελληνικών χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων στα Βαλκάνια (Βουλγαρία, Ρουμανία, π ΓΔΜ, Αλβανία, Σερβία Μαυροβούνιο)

ΘΕΜΑ: Οι τρόποι διείσδυσης των ελληνικών χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων στα Βαλκάνια (Βουλγαρία, Ρουμανία, π ΓΔΜ, Αλβανία, Σερβία Μαυροβούνιο) ΘΕΜΑ: Οι τρόποι διείσδυσης των ελληνικών χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων στα Βαλκάνια (Βουλγαρία, Ρουμανία, π ΓΔΜ, Αλβανία, Σερβία Μαυροβούνιο) Εισηγητής: Παναγιώτης Φράγκος. Α.Μ. : 1990080 Επιβλέπων: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή: www.hellastat.eu. Διατηρούνται οι υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης εσόδων και κερδών. Αυξάνονται τα χρέη και οι ανάγκες χρηματοδότησης.

Εισαγωγή: www.hellastat.eu. Διατηρούνται οι υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης εσόδων και κερδών. Αυξάνονται τα χρέη και οι ανάγκες χρηματοδότησης. Ετήσια επισκόπηση & προοπτικές που απορρέουν από συνεντεύξεις με αρμόδια στελέχη του κλάδου Σύγκριση και μεταβολές στην συμπεριφορά επιχειρήσεων & κλάδου στην συναλλακτική τούς συμπεριφορά (ημέρες πληρωμής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Οικονοµικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διµερών οικονοµικών και εµπορικών σχέσεων, κατά το α 6µηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία)

ΘΕΜΑ : Οικονοµικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διµερών οικονοµικών και εµπορικών σχέσεων, κατά το α 6µηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία) ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ EMBASSY OF GREECE IN SOFIA OFFICE FOR ECONOMIC & COMMERCIAL AFFAIRS Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, tel.: (003592) 9447959,

Διαβάστε περισσότερα

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις: Έρευνα Συγκυρίας

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις: Έρευνα Συγκυρίας Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις: Έρευνα Συγκυρίας Ιούλιος 2012 Παύλος Μυλωνάς Γενικός Διευθυντής Στρατηγικής και Δραστηριοτήτων Εξωτερικού Chief Economist Ανδρέας Αθανασόπουλος Γενικός Διευθυντής Λιανικής Τραπεζικής

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Επαρκής ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Επαρκής ρευστότητα παρά τις δυσμενείς συνθήκες Δάνεια προς καταθέσεις στο 95% σε επίπεδο Ομίλου, και 83% στην Ελλάδα Τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις. ιάρκεια εξετάσεων: Μια ώρα και 30 λεπτά Ονοµατεπώνυµο φοιτητού/τριας;... Αρ. Μητρ.:...

Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις. ιάρκεια εξετάσεων: Μια ώρα και 30 λεπτά Ονοµατεπώνυµο φοιτητού/τριας;... Αρ. Μητρ.:... ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ: ΙΟΥΝΙΟΣ 2004 ΜΑΘΗΜΑ: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Α.ΝΟΥΛΑΣ Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις. ιάρκεια εξετάσεων: Μια

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2015 μετά από Φόρους Ευρώ -838,4 εκατ.

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2015 μετά από Φόρους Ευρώ -838,4 εκατ. Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2015 μετά από Φόρους Ευρώ -838,4 εκατ. Κύριες Εξελίξεις - Οριακές κεφαλαιακές ανάγκες, ήτοι μόλις Ευρώ 263 εκατ., μετά τον Έλεγχο της Ποιότητας των Στοιχείων του Ενεργητικού (Asset

Διαβάστε περισσότερα

0114/00011892/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd ABCY

0114/00011892/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd ABCY 0114/00011892/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd Οικονομικά Αποτελέσματα α τριμήνου 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd Επισυνάπτουμε ανακοίνωση και αποτελέσματα για την περίοδο 1 Ιανουαρίου έως

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015 3 Νοεμβρίου Οικονομικά Στοιχεία Τριμήνου Αύξηση των κερδών προ προβλέψεων κατά 8,4% έναντι του Β τριμήνου σε 230εκ. Ανθεκτικότητα καθαρών εσόδων από τόκους (-1,8% στο τρίμηνο) παρά τους κεφαλαιακούς ελέγχους.

Διαβάστε περισσότερα

2 Η απασχόληση στο εμπόριο: Διάρθρωση και εξελίξεις

2 Η απασχόληση στο εμπόριο: Διάρθρωση και εξελίξεις 2 Η απασχόληση στο εμπόριο: Διάρθρωση και εξελίξεις 2.1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Στο Μέρος αυτό αποτυπώνονται οι εξελίξεις στη διάρθρωση και στα βασικά χαρακτηριστικά της απασχόλησης στο εμπόριο σε σχέση

Διαβάστε περισσότερα

Το δεύτερο τρίµηνο χαρακτηρίστηκε από την εξαγορά της National Starch και το πρόγραµµα για την ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας

Το δεύτερο τρίµηνο χαρακτηρίστηκε από την εξαγορά της National Starch και το πρόγραµµα για την ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας ελτίο Τύπου Αθήνα, 25 Αυγούστου, 2008 Το δεύτερο τρίµηνο χαρακτηρίστηκε από την εξαγορά της National Starch και το πρόγραµµα για την ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας Η Henkel σηµείωσε ικανοποιητική οργανική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ΟΥ 6ΜΗΝΟΥ 2013. Αποτελέσματα 1 ου 6μήνου 2013 - Δηλώσεις Διοίκησης. Μιχάλης Σάλλας, Πρόεδρος ΔΣ

ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ΟΥ 6ΜΗΝΟΥ 2013. Αποτελέσματα 1 ου 6μήνου 2013 - Δηλώσεις Διοίκησης. Μιχάλης Σάλλας, Πρόεδρος ΔΣ Αποτελέσματα 1 ου 6μήνου 2013 - Δηλώσεις Διοίκησης «Με την ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης και της αναδιάρθρωσης, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα γυρίζει σελίδα. H αποκατάσταση της κεφαλαιακής βάσης των

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης

Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης Ακαδημαϊκό Έτος 2014 2015 Εξάμηνο 8 ο 4 η Διάλεξη: Χρηματοοικονομική ανάλυση & αριθμοδείκτες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία Ιουν-08 Ιουν-07 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων 149.660 163.075 (8%) Σύνολο εξόδων 78.363 77.649 1% Μερίδιο από συνδεδεµένη εταιρεία -- 1.575

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ Δεκέμβριος 2014 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

: Οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διμερών οικονομικών και εμπορικών σχέσεων, κατά το α 6μηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία)

: Οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διμερών οικονομικών και εμπορικών σχέσεων, κατά το α 6μηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία) ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ EMBASSY OF GREECE IN SOFIA OFFICE FOR ECONOMIC & COMMERCIAL AFFAIRS Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, tel.: (003592) 9447959,

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία κ. Ν. Καραμούζη, Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου ομίλου Eurobank EFG. στo Forum στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας GO International

Ομιλία κ. Ν. Καραμούζη, Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου ομίλου Eurobank EFG. στo Forum στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας GO International Ομιλία κ. Ν. Καραμούζη, Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου ομίλου Eurobank EFG στo Forum στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας GO International Δευτέρα, 7 Φεβρουαρίου στην Κύπρο Κύριοι Υπουργοί, Κύριοι Πρέσβεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2006 ( 01/01/06-30/06/06 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2006 ( 01/01/06-30/06/06 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 1805/Β/29-9-99 ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2006 ( 01/01/06-30/06/06 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3 Ν.3283/04 ( ΦΕΚ 210/2-11-2004

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 14 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου Θετικά αποτελέσματα Γ Τριμήνου λόγω αριστοποίησης λειτουργίας Διυλιστηρίου Ελευσίνας, αυξημένων εξαγωγών και βελτιωμένης λειτουργικής επίδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση. προς επενδυτές

Παρουσίαση. προς επενδυτές 1 εκεµβρίου 2006 Σύνοψη Συγκροτήµατος Στρατηγική και Βασικοί παράγοντες κερδοφορίας Σηµαντικά οικονοµικά στοιχεία Παράρτηµα 1 Παρουσίαση Παράρτηµα 2 προς επενδυτές Σελίδα 1 1 εκεµβρίου 2006 Σύνοψη Συγκροτήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Με επιστροφή στην κερδοφορία ολοκληρώνεται η πρώτη χρήση της Εμπορικής Τράπεζας μετά την ενσωμάτωση στον Όμιλο της Crédit Agricole

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Με επιστροφή στην κερδοφορία ολοκληρώνεται η πρώτη χρήση της Εμπορικής Τράπεζας μετά την ενσωμάτωση στον Όμιλο της Crédit Agricole Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2008 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2007 Εμπορικής Τράπεζας Με επιστροφή στην κερδοφορία ολοκληρώνεται η πρώτη χρήση της Εμπορικής Τράπεζας μετά την ενσωμάτωση στον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 (1/1-31/12/13)

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 (1/1-31/12/13) ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 (1/1-31/12/13) Η ετήσια αυτή Έκθεση συνοδεύει τις Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) για την χρήση που έληξε την 31

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως μεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011 Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Σεπτέμβριος 2012 Οικονομικές Μελέτες 34 Σύνοψη βασικών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΗΣ ALPHA BANK ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ

Η ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΗΣ ALPHA BANK ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΕΡΡΕΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΗΣ ALPHA BANK ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για την περίοδο Ιανουαρίου 2014 - Ιουνίου 2014

Δραστηριότητες του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για την περίοδο Ιανουαρίου 2014 - Ιουνίου 2014 Δραστηριότητες του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για την περίοδο Ιανουαρίου 2014 - Ιουνίου 2014 1) Πιστωτικά ιδρύματα που έλαβαν κεφαλαιακή ενίσχυση Αυξήσεις Μετοχικού Κεφαλαίου (ΑΜΚ) Συστημικών

Διαβάστε περισσότερα

"Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΛΑΔΟ: ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΛΑΔΟ: ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ T.E.I. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ "Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΛΑΔΟ: ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ Ο Τραπεζικός κλάδος Ιστορική Αναδρομή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ανταγωνισμός στον κλάδο είναι υψηλός και επικεντρώνεται σε σημεία όπως η προσφερόμενη τιμή, οι προσφορές, η μάρκα(brand), η διαφήμιση.

Ο ανταγωνισμός στον κλάδο είναι υψηλός και επικεντρώνεται σε σημεία όπως η προσφερόμενη τιμή, οι προσφορές, η μάρκα(brand), η διαφήμιση. Ετήσια επισκόπηση & προοπτικές που απορρέουν από συνεντεύξεις με αρμόδια στελέχη του κλάδου Σύγκριση και μεταβολές στην συμπεριφορά επιχειρήσεων & κλάδου στην συναλλακτική τούς συμπεριφορά (ημέρες πληρωμής

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη: το χρηματοοικονομικό προφίλ της μεταποίησης στο Βορειοελλαδικό Τόξο.

Μελέτη: το χρηματοοικονομικό προφίλ της μεταποίησης στο Βορειοελλαδικό Τόξο. Μελέτη: το χρηματοοικονομικό προφίλ της μεταποίησης στο Βορειοελλαδικό Τόξο. Αποτελέσματα από την επεξεργασία 226 ισολογισμών ισάριθμων βιομηχανιών με έδρα την Ήπειρο, τη Μακεδονία και τη Θράκη Βασικό

Διαβάστε περισσότερα

Οι κυριότερες δραστηριότητες της Τράπεζας για το έτος 2011 συνοψίζονται στα παρακάτω:

Οι κυριότερες δραστηριότητες της Τράπεζας για το έτος 2011 συνοψίζονται στα παρακάτω: ΕΙΣΗΓΗΣΗ κ. Δ. ΓΑΤΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΥΣ i. Κύριες Δραστηριότητες 2011. Οι κυριότερες δραστηριότητες της Τράπεζας για το έτος 2011 συνοψίζονται στα παρακάτω: Λειτουργία 2 ου καταστήματος στο Βόλο (Ιωλκού

Διαβάστε περισσότερα

Πωλήσεις EBITDA. Κέρδη μετά από φόρους. Κέρδη προ φόρων 23,5 25,8 300 16,1 10,9 13,3 17,1 7,9 14,3 16,1 19,4 22,3 10,3 9,7 6,4 2,6 13,4 13,1 8,9 5,7

Πωλήσεις EBITDA. Κέρδη μετά από φόρους. Κέρδη προ φόρων 23,5 25,8 300 16,1 10,9 13,3 17,1 7,9 14,3 16,1 19,4 22,3 10,3 9,7 6,4 2,6 13,4 13,1 8,9 5,7 Αποτελέσματα χρήσης 1.1-3.9.215 4 35 358 Πωλήσεις 312 287 283 298 3 25 EBITDA 23,5 25,8 3 25 2 15 1 213 19 2 15 1 1,9 13,3 17,1 16,1 7,9 5 5 21 211 212 (*) 213 214 9M 214 9M 215 21 211 212 (*) 213 214

Διαβάστε περισσότερα

BUSINESS LEADERS IN GREECE

BUSINESS LEADERS IN GREECE ΕΙΣΑΓΩΓΗ BUSINESS LEADERS IN GREECE «Το έτος 2014 αποτέλεσε έτος ορόσημο για την Ελληνική οικονομία, με εμφανή τα σημάδια ανακοπής της υφεσιακής πορείας και καταγραφής θετικού ρυθμού μεταβολής του ΑΕΠ

Διαβάστε περισσότερα

8 η Εξαμηνιαία Αναφορά για την Ευρυζωνικότητα

8 η Εξαμηνιαία Αναφορά για την Ευρυζωνικότητα 8 η Εξαμηνιαία Αναφορά για την Ευρυζωνικότητα Φεβρουάριος 2009 Περιεχόμενα Η Ευρυζωνική Ανάπτυξη στην Ελλάδα 3 Εγχώρια Ευρυζωνική Κάλυψη 4 Εξέλιξη Λιανικού Κόστους Πρόσβασης 6 Εξέλιξη Ευρυζωνικών Συνδέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: «ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ» ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2.

Διαβάστε περισσότερα

www.arnos.gr www.oktonia.com www.uni-learn.gr

www.arnos.gr www.oktonia.com www.uni-learn.gr ΕΡΩΤΗΜΑ Α (Α.1) Παρουσιάστε κατά την κρίση σας τις επιδιώξεις / σκοπούς των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων (ΑΞΕ) του Ομίλου ΟΤΕ, όπως δραστηριοποιείται στο χώρο της κινητής τηλεφωνίας μέσω της θυγατρικής του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ Επιχειρήσεων για τον Εκσυγχρονισμό τους και την Ποιοτική αναβάθμιση των Παρεχόμενων Υπηρεσιών»

ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ Επιχειρήσεων για τον Εκσυγχρονισμό τους και την Ποιοτική αναβάθμιση των Παρεχόμενων Υπηρεσιών» ΕΣΠΑ 2014-2020 Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ Επιχειρήσεων για τον Εκσυγχρονισμό τους και την Ποιοτική αναβάθμιση των Παρεχόμενων Υπηρεσιών» ΕΠΑνΕΚ Κεντρικός στρατηγικός στόχος του ΕΠΑνΕΚ είναι η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 ALPHA ΑΝΩ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 ALPHA ΑΝΩ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 ALPHA ΑΝΩ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ALPHA ΑΝΩ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Αρ. Εγκρ.E.K. 697/31.10.07 ΦΕΚ 2200/Β/14.11.2007 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2010 Περίοδος 01/01/2010-30/06/2010

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 31.12.2005 31.12.2004 Διαφοροποίηση σε % έτους 2005 έναντι του έτους 2004 % Κύκλος εργασιών 15.018.396 14.827.278 1% Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ Δελτίο Τύπου, 29.08.14 2014 Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών Αποτελέσματα 4 ου 3μήνου 2014 Τα επαναλαμβανόμενα προ φόρων και προβλέψεων κέρδη (εξαιρουμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ 11 Αυγούστου 211 Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων Σύγκριση συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων για την Κύπρο και τη ζώνη του ευρώ ΙΟΥΛΙΟΣ 211 Η Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων

Διαβάστε περισσότερα

«20 χρόνια συνεισφοράς των Κινητών Επικοινωνιών στην οικονομία και κοινωνία» Συμβολή στην ανάπτυξη με παρόν και μέλλον

«20 χρόνια συνεισφοράς των Κινητών Επικοινωνιών στην οικονομία και κοινωνία» Συμβολή στην ανάπτυξη με παρόν και μέλλον «20 χρόνια συνεισφοράς των Κινητών Επικοινωνιών στην οικονομία και κοινωνία» Συμβολή στην ανάπτυξη με παρόν και μέλλον 1 H εξέλιξη των Κινητών Επικοινωνιών 1993-2013 2 Κινητή Τηλεφωνία: 20 χρόνια κοντά

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική Παρουσίαση. Hertz (Autohellas) 1

Εταιρική Παρουσίαση. Hertz (Autohellas) 1 Εταιρική Παρουσίαση Hertz (Autohellas) 1 Hertz - Autohellas Hertz Παρουσία σε 150 χώρες με περισσότερα από 7,000 σημεία πώλησης. Το μεγαλύτερο rent-a-car παγκοσμίως. Ισχυρό Εμπορικό Σήμα. Autohellas Ομεγαλύτερος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ: Ετήσια Έκθεση 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ: Ετήσια Έκθεση 2011 Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάση 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax:210 92 33 977 11 Tsami Karatasi, 117 42 Athens, Greece,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ και ΕΤΑΙΡΙΩΝ

ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ και ΕΤΑΙΡΙΩΝ INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ και ΕΤΑΙΡΙΩΝ Οι ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΙΑΦΟΡΕΣ ΣΧΕΣΗ ΜΗΤΡΙΚΗΣ &ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Με την ευγενική χορηγία Οι Τρεις Κυριότερες Μέθοδοι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤ04 ΣΤ05: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤ04 ΣΤ05: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤ04 ΣΤ05: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ 1. Γενικά I. Τα Πιστωτικά Ιδρύματα υποβάλλουν στην Τράπεζα της Ελλάδος (με το υπόδειγμα ΣΤ04), ανά εξάμηνο, στοιχεία οφειλετών

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία :

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία : ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΒΙΟΤΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.»ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικές καταστάσεις

Οικονοµικές καταστάσεις Οικονοµικές καταστάσεις Θ έ µ α τ α κ ε φ α λ α ί ο υ Σκοπός οικονοµικών καταστάσεων. Η κατάσταση του ισολογισµού τέλους χρήσης. Η κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων χρήσης. Ο πίνακας διάθεσης αποτελεσµάτων.

Διαβάστε περισσότερα

Ο κλάδος της ιχθυοκαλλιέργειας αποτελεί ένα δυναμικό και συνεχώς εξελισσόμενο κλάδο της οικονομίας.

Ο κλάδος της ιχθυοκαλλιέργειας αποτελεί ένα δυναμικό και συνεχώς εξελισσόμενο κλάδο της οικονομίας. Ετήσια επισκόπηση & προοπτικές που απορρέουν από συνεντεύξεις με αρμόδια στελέχη του κλάδου Σύγκριση και μεταβολές στην συμπεριφορά επιχειρήσεων & κλάδου στην συναλλακτική τούς συμπεριφορά (ημέρες πληρωμής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Specisoft www.specisoft.gr ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting, Ρητά Διοίκησης,

Διαβάστε περισσότερα

Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα Έτους 2013 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς

Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα Έτους 2013 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα Έτους 2013 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς - Περαιτέρω Ενίσχυση των Υψηλών Χρηµατοοικονοµικών εικτών και Θωράκιση του Ισολογισµού - Βελτίωση του Λειτουργικού

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. Οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις παίζουν σημαντικό ρόλο στον ιδιαίτερα ανταγωνιστικό κλάδο που δραστηριοποιούνται και η δράση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Specisoft www.specisoft.gr ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting,

Διαβάστε περισσότερα