Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα EL-Tertiary. Έλεγχος της ηλεκτρικής κατανάλωσης στον Τριτογενή τομέα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα EL-Tertiary. Έλεγχος της ηλεκτρικής κατανάλωσης στον Τριτογενή τομέα"

Transcript

1 Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Έλεγχος της ηλεκτρικής κατανάλωσης στον Τριτογενή τομέα Φωτεινή Καραμάνη, Χημικός Μηχ/κος, ΚΑΠΕ Crowne Plaza, 20/6/2008

2 Εισαγωγή Η ηλεκτρική κατανάλωση στον Τριτογενή Τομέα συνεχώς αυξάνεται: μεταξύ του 1995 και 2005 κατά 3% το έτος στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 25 κρατών αναμένεται μια επιπλέον αύξηση περισσότερο από 2% το χρόνο κατά την διάρκεια των επόμενων 15 χρόνων. Το αντικείμενο του προγράμματος EL-TERTIARY είναι να προβάλει μια περισσότερο αποδοτική χρήση του ηλεκτρισμού στον Τριτογενή Τομέα.

3 Το πρόγραμμα EL-Tertary Συγκέντρωση των διαθέσιμων δεδομένων σε εθνικό επίπεδο Ανάλυση της ποιότητας των δεδομένων και των μεθοδολογιών Εναρμόνιση σκέψεων για εμπειρική μεθοδολογία συλλογής δεδομένων Πιλοτικές δράσεις χρησιμοποιώντας τις μεθοδολογίες που αναπτύχθηκαν Συμπεράσματα για την δυνατότητα ενεργειακής εξοικονόμησης και τις πολιτικές Διάδοση των αποτελεσμάτων και προτάσεις για βελτίωση της ενεργειακής πολιτικής

4 Υποστηρίζεται από 18 Οργανισμούς 12 Ευρωπαϊκών χωρών Χώρα Γερμανία Γαλλία Βέλγιο Ελλάδα Ιταλία Πορτογαλία Τσεχία Ρουμανία Ουγγαρία Ολλανδία Λετονία Βουλγαρία Οργανισμός Fraunhofer ISI, IGS, Energereferant Frankfurt ADEME, Armines, EDF R&D Genergie ΚΑΠΕ eerg, ISIS ISR-UC, ADENE SEVEn ARCE CEU Foundation WHC EKODOMA EnEffect

5 Εξεταζόμενα κτίρια-τελική χρήση Κατηγορίες κτιρίων Κτίρια γραφείων Super Markets Ξενοδοχεία Νοσοκομεία Σχολεία, Πανεπιστήμια Παιδικοί σταθμοί Γηροκομεία Αεροδρόμια Χρήση Ηλεκτρικής Ενέργειας Φωτισμός Εξοπλισμός Γραφείου Αερισμός Κλιματισμός Ψύξη Παραγωγή ζεστού νερού Ηλεκτρική Θέρμανση

6 Συγκέντρωση των διαθέσιμων δεδομένων σε εθνικό επίπεδο Δεδομένα από περισσότερες από 50 πηγές συγκεντρώθηκαν από μελέτες σε εθνικό επίπεδο κάθε χώρας Κλάδος Χονδρικό και λιανικό εμπόριο (50-52) Ξενοδοχεία και εστιατόρια (55) Ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί/ Διαχείριση Ακίνητης περιουσίας (60-64/ 70-74) Εκπαίδευση (80) Υγεία και Κοινωνική μέριμνα (85) Άλλες δραστηριότητες (90-93) Συνολικός αριθμός εξεταζόμενων κτιρίων Από τα δεδομένα που συγκεντρώθηκαν, δημιουργήθηκε βάση δεδομένων. Τα στοιχεία επεξεργάστηκαν και προέκυψαν δείκτες ηλεκτρικής κατανάλωσης ανά χρήση, κλάδο και χώρα.

7 Ηλεκτρική κατανάλωση ανά κλάδο Άλλες δραστηριότητες Ενδιάμεσοι οργανισμοί Εκπαίδευση Υγεία & Κοινωνική μέριμνα Κλάδος Αυστρία Βέλγιο Βουλγαρία Τσεχία Δανία Γαλλία Γερμανία Ελλάδα Ιταλία Λετονία Ολλανδία Νορβηγία Πορτογαλία Ρουμανία Ισπανία Σουηδία Ηνωμένο Βασίλειο Ξενοδοχεία & εστιατόρια & λιανικό εμπόριο Χονδρικό Κατανάλωση (kwh/m2)

8 Επιμερισμός της ηλεκτρικής κατανάλωσης ανά τελική χρήση Αυστρία Βουλγαρία Τσεχία 120 Δανία 110 Γαλλία 100 Γερμανία 90 Ελλάδα Κατανάλωση (kw h/m2) Φωτισμός Κλιματισμός Ψύξη Χρήση Εξοπλ.Γραφείου Κινητήρες Ζεστό Νερό Θέρμανση Άλλες Χρήσεις Ιταλία Λετονία Ολλανδία Νορβηγία Πορτογαλία Ρουμανία Ισπανία Σουηδία Ηνωμένο Βασίλειο

9 Ηλεκτρική κατανάλωση ανά τελική χρήση στο Λιανικό & Χονδρικό Εμπόριο Βουλγαρία Δανία Γαλλία Γερμανία Ελλάδα Ιταλία Ολλανδία Νορβηγία Ρουμανία Κλιματισμός Ψύξη Εξοπλ.Γραφείου Κινητήρες Ζεστό Νερό Θέρμανση Άλλες Χρήσεις Χρήση Φωτισμός Κατανάλωση (kw h/m 2)

10 Ηλεκτρική κατανάλωση ανά τελική χρήση στα Ξενοδοχεία και Εστιατόρια Άλλες Χρήσεις Κλιματισμός Ψύξη Εξοπλ.Γραφείου Κινητήρες Ζεστό Νερό Θέρμανση Χρήση Δανία Γαλλία Γερμανία Ελλάδα Ιταλία Λετονία Πορτογαλία Ρουμανία Φωτισμός Κατανάλωση (kw h/m 2)

11 Ηλεκτρική κατανάλωση ανα τελική χρήση στους Ενδιάμεσους Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς Austria Τσεχία Δανία Γαλλία Κατανάλωση (kwh/m2) Γερμανία Ελλάδα Ιταλία Λετονία Ολλανδία Nορβηγία Ρουμανία Ισπανία Σουηδία 0 Ηνωμένο Βασίλειο Φωτισμός Κλιματισμός Ψύξη Εξοπλ.Γραφείου Χρήση Κινητήρες Ζεστό Νερό Θέρμανση Άλλες Χρήσεις

12 Ηλεκτρική κατανάλωση ανα τελική χρήση στην Εκπαίδευση Βουλγαρία Δανία Γερμανία Ιταλία Λετονία Ολλανδία Νορβηγία Ρουμανία Σουηδία Φωτισμός Κλιματισμός Ψύξη Εξοπλ.Γραφείου Κινητήρες Ζεστό Νερό Θέρμανση Άλλες Χρήσεις Χρήση Κατανάλωση (kwh/m2)

13 Ηλεκτρική κατανάλωση ανά τελική χρήση στη Υγεία και την Κοινωνική Μέριμνα Δανία Γερμανία Ελλάδα Λετονία Ολλανδία Noρβηγία Πορτογαλία Ρουμανία Σουηδία Φωτισμός Κλιματισμός Ψύξη Εξοπλ.Γραφείου Κινητήρες Ζεστό Νερό Θέρμανση Άλλες Χρήσεις Χρήση Κατανάλωση (kw h/m 2)

14 Ενεργειακοί δείκτες και ποσοστό του συνόλου της κατανάλωσης ανά τελική χρήση Στα γραφήματα που ακολουθούν δίνονται η ειδική κατανάλωση ανά τελική χρήση καθώς και το ποσοστό συμμετοχής στην συνολική κατανάλωση: 1. Ολόκληρου του τριτογενή τομέα 2. Των εξεταζόμενων κλάδων ξεχωριστά

15 Κατανάλωση ανά τελική χρήση στον Τριτογενή τομέα Άλλες χρήσεις 32,3 kwh/m2-23% Φωτισμός 23,5kWh/m2-16% Κλιματισμός 17,9 kwh/m2-12% Ηλεκτρική θέρμανση 14,4 kwh/m2-10% Ζεστό νερό 2,3 kwh/m2-2% Κινητήρες 12,9 kwh/m2-9% Εξοπλισμός Γραφείου 10,6 kwh/m2-7% Ψύξη 29,5 kwh/m2-21%

16 Ξενοδοχεία και Εστιατόρια Άλλες χρήσεις 62 kwh/m2-40% Φωτισμός 21,3 kwh/m2-13% Κλιματισμός 22,4 kwh/m2-14% Ηλεκτρική θέρμανση 3,61 kwh/m2-2% Ψύξη 34,5 kwh/m2-22% Ζεστό νερό 1,9 kwh/m2-1% Κινητήρες 10,5 kwh/m2-7% Εξοπλισμός Γραφείου 1,9 kwh/m2-1%

17 Υγεία και Κοινωνική Μέριμνα Άλλες χρήσεις 33,6 kwh/m2-32% Φωτισμός 19,2 kwh/m2-18% Κλιματισμός 10,0 kwh/m2-9% Ψύξη 1,7 kwh/m2-2% Εξοπλισμός Γραφείου 3,3 kwh/m2-3% Ηλεκτρική θέρμανση 20,3 kwh/m2-19% Ζεστό νερό 12,3 kwh/m2-11% Κινητήρες 6,4 kwh/m2-6%

18 Εκπαίδευση Φωτισμός 11,5 kwh/m2-25% Κλιματισμός 1 kwh/m2-2% Ψύξη 2,8 kwh/m2-6% Άλλες χρήσεις 11 kwh/m2-24% Εξοπλισμός Γραφείου 2 kwh/m2-4% Κινητήρες 3,2 kwh/m2-7% Ηλεκτρική θέρμανση 12,4 kwh/m2-28% Ζεστό νερό 1,9 kwh/m2-4%

19 Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο Φωτισμός 41,2 kwh/m2-21% Άλλες χρήσεις 60 kwh/m2-31% Κλιματισμός 16,7 kwh/m2-8% Ηλεκτρική θέρμανση 12,8 kwh/m2-7% Ψύξη 38,2 kwh/m2-20% Ζεστό νερό 1,7 kwh/m2-1% Κινητήρες 16,7 kwh/m2-9% Εξοπλισμός Γραφείου 4,9 kwh/m2-3%

20 Ενδιάμεσοι Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί Ηλεκτρική θέρμανση 18,2 kwh/m2-10% Άλλες χρήσεις 33,6 kwh/m2-19% Φωτισμός 27,0 kwh/m2-15% Ζεστό νερό 2,8 kwh/m2-2% Κλιματισμός 37,6 kwh/m2-20% Κινητήρες 11,8 kwh/m2-7% Εξοπλισμός Γραφείου 21,0 kwh/m2-12% Ψύξη 26,3 kwh/m2-15%

21 Άλλες Δραστηριότητες Φωτισμός 16 kwh/m2-19% Κλιματισμός 7,8 kwh/m2-9% Άλλες χρήσεις 39,4 kwh/m2-49% Ψύξη 1,7 kwh/m2-2% Ηλεκτρική θέρμανση 4,1 kwh/m2-5% Ζεστό νερό 1 kwh/m2-1% Κινητήρες 8,1kWh/m2-10% Εξoπλισμός Γραφείου 4,3kWh/m2-5%

22 Ανάλυση της ποιότητας των δεδομένων

23 Ανάλυση της ποιότητας των μεθοδολογιών

24 Συμπεράσματα από την ανάλυση των μελετών Τα δεδομένα που συλλέχθηκαν παρουσιάζουν μεγάλη ανομοιογένεια ως προς: 1. Την μεθοδολογία. 2. Τον αριθμό των κτιρίων που μελετώνται. Μερικές χώρες παρουσιάζουν μελέτες που έγιναν σε συγκεκριμένα κτίρια, και άλλες χώρες μελέτες που έγιναν σε μεγάλο αριθμό κτιρίων του συγκεκριμένου τομέα 3. Τον επιμερισμό της κατανάλωσης ανά τελική χρήση. Σε πολλές περιπτώσεις η κατανάλωση του αερισμού δίνεται μαζί με την κατανάλωση του κλιματισμού, κτλ. Τα στοιχεία που προέκυψαν πρέπει να χρησιμοποιηθούν μόνο για εκτιμήσεις.

25 Πιλοτικές δράσεις Πραγματοποιήθηκαν καταγραφές σε 112 κτίρια των 12 χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα: 49 κτίρια γραφείων 35 σχολεία 9 ξενοδοχεία 6 νοσοκομεία 6 supermarkets 3 χώρους άθλησης Τα περισσότερα από τα κτίρια ήταν μεγαλύτερα από 1000m2 και κατασκευάστηκαν μετά το 1984

26 Πιλοτικές δράσεις Δημιουργία δικτυακής πύλης όπου κάθε χώρα καταχωρεί τα αποτελέσματα των καταγραφών σε βάση δεδομένων Οι πληροφορίες που καταχωρούνται αφορούν: Γενικές πληροφορίες του κτιρίου (τοποθεσία, χρήση, έκταση, κτλ.) Δεδομένα λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος (ετήσια κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας) Καταγραφές συστημάτων (φωτισμός, αερισμός, κλιματισμός, κτλ.) Χρονική περίοδο μετρήσεων (μακροχρόνιες, περιοδικές μετρήσεις) Υπολογισμούς (ώρες λειτουργίας, εγκατεστημένη ισχύς, φορτίο) Δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας

27 Δικτυακή Πύλη

28 Δικτυακή Πύλη

29 Δικτυακή Πύλη

30 Συμπεράσματα Τα μέχρι σήμερα διαθέσιμα στοιχεία ηλεκτρικής κατανάλωσης στον τριτογενή τομέα δεν επαρκούν για να δώσουν μια καθαρή εικόνα του τομέα. Τα αποτελέσματα από την ανάλυση των πιλοτικών δράσεων βρίσκονται στο τελικό στάδιο επεξεργασίας τους και θα είναι διαθέσιμα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Τα στοιχεία αυτά, βασισμένα σε πραγματικές καταγραφές, θα: συμβάλουν στον εντοπισμό των δυνατοτήτων εξοικονόμησης ενέργειας μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν συγκριτικά από τους ενδιαφερόμενους (ιδιοκτήτες, εταιρίες, συμβούλους, κτλ.) προκειμένου να εντοπίσουν την ενεργειακή κατάσταση του κτιρίου τους παρουσιάζουν μια ολοκληρωμένη μεθοδολογία ενεργειακή ανάλυσης για τα κτίρια του τριτογενή τομέα

31 Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.

Διαδικασία εξόρυξης και ανάλυσης στοιχείων για το κτιριακό απόθεμα και την ενεργειακή του απόδοση

Διαδικασία εξόρυξης και ανάλυσης στοιχείων για το κτιριακό απόθεμα και την ενεργειακή του απόδοση Διαδικασία εξόρυξης και ανάλυσης στοιχείων για το κτιριακό απόθεμα και την ενεργειακή του απόδοση Ομάδα σύνταξης Δρ. Έλενα Δασκαλάκη Δρ. Κωνσταντίνος Μπαλαράς Πόπη Δρούτσα, MSc Σίμων Κοντογιαννίδης, MSc

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Επιθεώρηση Κτιρίων

Ενεργειακή Επιθεώρηση Κτιρίων AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ενεργειακή Επιθεώρηση Κτιρίων σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ- ΚΤΙΡΙΟ Δ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΠΘ. Διπλωματική Εργασία με θέμα: Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας:

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ- ΚΤΙΡΙΟ Δ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΠΘ. Διπλωματική Εργασία με θέμα: Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Διπλωματική Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Κατανάλωση Ενέργειας στα Δημόσια Νοσοκομεία 1

Κατανάλωση Ενέργειας στα Δημόσια Νοσοκομεία 1 Κατανάλωση Ενέργειας στα Δημόσια Νοσοκομεία 1 Ηλίας Σωφρόνης, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Γιώργος Μαρκογιαννάκης, Μηχανολόγος Μηχανικός M.Sc. Συνεργάτες ΚΑΠΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα νοσοκομεία έχουν μία από τις υψηλότερες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ & ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ & ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ & ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Κ. Γ. ΔΡΟΥΤΣΑ, M.Sc. Φυσικός Περιβάλλοντος, ΕιδικόςΤεχνικόςΕπιστήμονας pdroutsa@meteo.noa.gr Ομάδα Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΟΕΕ)

Διαβάστε περισσότερα

1. Πρόλογος... 3. 2. Το Ευρωπαϊκό Θεσμικό Πλαίσιο... 4. 3. Η Αγορά Φ/Β και το Θεσμικό Πλαίσιο στην Ελλάδα... 10

1. Πρόλογος... 3. 2. Το Ευρωπαϊκό Θεσμικό Πλαίσιο... 4. 3. Η Αγορά Φ/Β και το Θεσμικό Πλαίσιο στην Ελλάδα... 10 1. Πρόλογος....................... 3 2. Το Ευρωπαϊκό Θεσμικό Πλαίσιο...... 4 3. Η Αγορά Φ/Β και το Θεσμικό Πλαίσιο στην Ελλάδα..................... 10 4. Προοπτικές για την ανάπτυξη των Ενσωματωμένων σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Εργαστήριο Κατασκευής Συσκευών Διεργασιών ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 11/06/2015 Ε. Γιαμά Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο Δήμος Ηρακλείου αποτελεί το βασικό πυλώνα του αναπτυξιακού σχεδιασμού σε τοπικό επίπεδο. Δίνει μεγάλο βάρος στη βιώσιμη ενεργειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 2014

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 2014 ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 2014 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Περιεχόμενα Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η...5 Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 1...6 «ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ»...6 1.1 Ανάγκη για ενεργειακή

Διαβάστε περισσότερα

Eco Building Conference 2012

Eco Building Conference 2012 Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2012 MEC EXPO CENTER Eco Building Conference 2012 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: Ενεργειακή Ανακαίνιση Κατοικιών: από τα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) στην υλοποίηση των μέτρων/συστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση ενέργειας και περιβαλλοντική διαχείριση στα νοσοκομεία: Εφαρμογή στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»

Εξοικονόμηση ενέργειας και περιβαλλοντική διαχείριση στα νοσοκομεία: Εφαρμογή στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» Εξοικονόμηση ενέργειας και περιβαλλοντική διαχείριση στα νοσοκομεία: Εφαρμογή στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» E. Xλιοπάνου Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» Ε. Γιαμά και Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό

02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό Κεφάλαιο 02-04 σελ. 1 02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό Όπως επισημάνθηκε στο κεφάλαιο 01-04, η πρώτη ύλη για τα «ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας είναι μη επικίνδυνα απόβλητα, κυρίως παραγόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου

Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου 2014 Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου Λγος (ΜΧ) Παύλου Ντέμης Ενεργειακή Απόδοση Κτηρίου Πτυχιακή Εργασία Λγος (ΜΧ) Παύλου Ντέμης Επιβλέποντες Καθηγητές Κλάδας Γ. Αντώνιος Καθηγητής ΕΜΠ Καθηγητής ΣΤΕΑΜΧ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη τοπικών σχεδίων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μέχρι το 2020 LIFE07 ENV/GR/000282 LAYMAN S REPORT

Ανάπτυξη τοπικών σχεδίων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μέχρι το 2020 LIFE07 ENV/GR/000282 LAYMAN S REPORT Ανάπτυξη τοπικών σχεδίων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μέχρι το 2020 LIFE07 ENV/GR/000282 LAYMAN S REPORT ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αντικείμενο και στόχοι του έργου Περιοχή εφαρμογής Μεθοδολογία Αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό Εγχειρίδιο για τον Φωτισμό

Τεχνικό Εγχειρίδιο για τον Φωτισμό ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENBUILDING Τεχνικό Εγχειρίδιο για τον Φωτισμό Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... Error! Bookmark not defined. 2. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ... Error! Bookmark not defined. 3. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ B ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε. Γ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Νοέμβριος 2007 Σελ. 1 / 278

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια Δήμου Τανάγρας

Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια Δήμου Τανάγρας Σχηματάρι, 2014 Στις 5 Μαρτίου 2013, ο Δήμαρχος Ευάγγελος Γεωργίου, ύστερα από εξουσιοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου,υπέγραψε το έντυπο προσχώρησης του στο «Σύμφωνο των Δημάρχων»(Covenant of Mayors).

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Διαδικτυακού Εργαλείου για την Παρακολούθηση των Ενεργειακών Καταναλώσεων του Κτιριακού Τομέα ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ανάπτυξη Διαδικτυακού Εργαλείου για την Παρακολούθηση των Ενεργειακών Καταναλώσεων του Κτιριακού Τομέα ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ανάπτυξη Διαδικτυακού Εργαλείου για την Παρακολούθηση

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική διαχείριση στον οικιακό τομέα με χρήση τεχνολογιών Internet

Περιβαλλοντική διαχείριση στον οικιακό τομέα με χρήση τεχνολογιών Internet Περιβαλλοντική διαχείριση στον οικιακό τομέα με χρήση τεχνολογιών Internet Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο την απόκτηση του διπλώματος στο ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Αθήνα, Ιανουάριος 2011 Έκδοση 1.0 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η δράση πραγµατοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα

Διαβάστε περισσότερα

BUILD UP Skills Κύπρος. Ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης

BUILD UP Skills Κύπρος. Ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης BUILD UP Skills Κύπρος Ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης Ιούλιος, 2012 Την αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο της έκθεσης αυτής φέρουν οι συγγραφείς. Δεν εκφράζει απαραίτητα τις απόψεις της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

«Τεχνική αξιολόγηση επεμβάσεων ενεργειακής εξοικονόμησης σε διώροφη πολυκατοικία με τη χρήση του λογισμικού Τ.Ε.Ε. Κ.Εν.Α.Κ.»

«Τεχνική αξιολόγηση επεμβάσεων ενεργειακής εξοικονόμησης σε διώροφη πολυκατοικία με τη χρήση του λογισμικού Τ.Ε.Ε. Κ.Εν.Α.Κ.» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ Δ.Π.Μ.Σ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΟΡΜΠΑ Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Με θέμα: «Τεχνική αξιολόγηση επεμβάσεων ενεργειακής εξοικονόμησης

Διαβάστε περισσότερα

CARBONTOUR. Strategic Planning Towards Carbon Neutrality in Tourism Accommodation Sector

CARBONTOUR. Strategic Planning Towards Carbon Neutrality in Tourism Accommodation Sector LIFE09 ENV/GR/000297 Strategic Planning Towards Carbon Neutrality in Tourism Accommodation Sector CARBONTOUR Deliverable 3.3: Carbon footprint software tool operational manual (in Greek) February 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Ο.Ε.Ε.)

ΟΜΑΔΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Ο.Ε.Ε.) ΟΜΑΔΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Ο.Ε.Ε.) www.energycon.org ΒΙΒΛΙΑ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Η/Υ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 134 σελίδες DAYLIGHT TECHNIQUES

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ : ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ : ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ > ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ : ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Άμεσες Ξένες Επενδύσεις στην Ελλάδα. Μεταπτυχιακός Φοιτητής: Παναγιώτης Ρήγας. Επιβλέπων καθηγητής: Χρήστος Αλεξάκης

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Άμεσες Ξένες Επενδύσεις στην Ελλάδα. Μεταπτυχιακός Φοιτητής: Παναγιώτης Ρήγας. Επιβλέπων καθηγητής: Χρήστος Αλεξάκης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Άμεσες Ξένες Επενδύσεις στην Ελλάδα Μεταπτυχιακός Φοιτητής: Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ MUNICIPALITY OF THESSALONIKI ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ MUNICIPALITY OF THESSALONIKI ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ MUNICIPALITY OF THESSALONIKI ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή... 4 2 Παρουσίαση του Δήμου Θεσσαλονίκης... 6 2.1 Γενική περιγραφή... 6 2.2 Γεωγραφική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ. Εφαρμογή ευρωπαϊκών μεθοδολογιών και λογισμικών για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας κτιρίων» (40 ώρες) Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Πράσινα μέτρα. στηνελλάδα. αξιολόγηση οφέλους/κόστους από την υλοποίηση σειράς δράσεων προώθησης των ανανεώσιμων πηγών και της εξοικονόμησης ενέργειας

Πράσινα μέτρα. στηνελλάδα. αξιολόγηση οφέλους/κόστους από την υλοποίηση σειράς δράσεων προώθησης των ανανεώσιμων πηγών και της εξοικονόμησης ενέργειας Οικονομικό Πανεπιστήμιο ΑΘΗΝΩΝ Ιούνιος 2010 Πράσινα μέτρα στηνελλάδα αξιολόγηση οφέλους/κόστους από την υλοποίηση σειράς δράσεων προώθησης των ανανεώσιμων πηγών και της εξοικονόμησης ενέργειας Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα