Περιεχόμενα

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περιεχόμενα 6. 7. 8. 9. 10. 11."

Transcript

1

2

3

4 Περιεχόμενα Παρουσίαση της ΈκθεσηςΒιώσιμης Ανάπτυξης...4 Μήνυμα του Διευθύνοντος Συμβούλου του Ομίλου Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Ο Όμιλος σε αριθμούς Σημαντικά γεγονότα το Κοινωνική Υπευθυνότητα στον Όμιλο Εταιρική Διακυβέρνηση Επιχειρηματικές Αξίες & Αρχές GRI & UNGC...22 Η Συμβολή μας στην Κοινωνία Κοινωνική προσφορά εντός Ελλάδος Κοινωνική προσφορά εκτός Ελλάδος...30 Οι Άνθρωποι μας Σύστημα διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση - Επιμόρφωση Υγεία & Ασφάλεια στο Χώρο Εργασίας Πολιτική & Συστήματα Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας Εκτίμηση & Έλεγχος Επαγγελματικών Κινδύνων Ασφάλεια λειτουργίας Διαχείριση αλλαγών Διασφάλιση της υγείας των εργαζομένων Εκπαίδευση στην Υγεία και στην Ασφάλεια Επενδύσεις σε θέματα Ασφάλειας Στόχοι και Δείκτες Υγείας & Ασφάλειας Υγεία & Ασφάλεια στις θυγατρικές εταιρείες ΕΚΟ ΑΒΕΕ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ ΟΚΤΑ - ΣΚΟΠΙΑ DIAXON ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (T-power)...60 Η Συμβολή μας στο Περιβάλλον Κατανάλωση Ενέργειας & Φυσικών πόρων Εκπομπές Αερίων από τις Εγκαταστάσεις των Διυλιστηρίων Ποιότητα της ατμόσφαιρας Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων Προστασία Βιοποικιλότητας Περιβαλλοντικά Στοιχεία Θυγατρικών Εταιρειών ΕΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (T-POWER) DIAXON ΟΚΤΑ Κλιματική αλλαγή Κανονισμός REACH Περιβαλλοντικές Επενδύσεις Περιβαλλοντική εκπαίδευση Περιβαλλοντικοί δείκτες GRI...78 Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας...82 Συμμετοχή σε Κοινές Δράσεις με ομοειδείς εταιρείες & άλλους φορείς...84 Συνοπτική Οικονομική Απόδοση Οικονομικοί πίνακες και δείκτες λειτουργίας Κοινωνικό προϊόν Αντιστοιχία Έκθεσης - Δεικτών GRI - Αρχών UNGC...91 Επικύρωση Απολογισμού STATEMENT OF APPLICATION LEVEL CHECK...97 Συντομογραφίες - Γλωσσάρι...98 Επικοινωνία...101

5 1. Παρουσίαση της Έκθεσης. Βιώσιμης Ανάπτυξης Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ σας καλωσορίζει στην ανασκόπηση της βιώσιμης ανάπτυξής του κατά το Η παρούσα έκδοση, με τίτλο Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2008, συνιστά την, για τέταρτη συνεχή χρονιά από το 2005, ετήσια έκδοση του Ομίλου με σκοπό την επικαιροποίηση της ενημέρωσης και πληροφόρησης προς τους κοινωνικούς του εταίρους (stakeholders). Όπως και στις προηγούμενες εκθέσεις, η πρόθεσή μας είναι να κατανοήσουν οι μέτοχοι, οι επενδυτές, οι πελάτες μας, οι εργαζόμενοι και η κοινωνία (ειδικότερα κοντά στις περιοχές που δραστηριοποιούμαστε αλλά και γενικότερα ως σύνολο) τι σημαίνει βιώσιμη ανάπτυξη για τον Όμιλο ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ. Αυτή η έκθεση είναι ένα σημαντικό μέσον στην προσπάθειά μας για διαφανή εταιρική πολιτική. Για την κατάρτισή της λήφθηκαν υπόψη οι στρατηγικής σημασίας επενδύσεις, οι οποίες συμβάλλουν στη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ο ανθρώπινος παράγοντας, η σημασία της ασφάλειας στον εργασιακό χώρο, ο σημαντικός ρόλος των τοπικών κοινωνιών, ενώ παράλληλα, στόχος ήταν η δημιουργία προστιθέμενης αξίας για όλους τους κοινωνικούς μας εταίρους. Υλοποιώντας τον περσινό μας στόχο συνεχίζουμε τη συστηματική εφαρμογή διεθνών δεικτών και πρακτικών του Global Reporting Initiative (GRI) και αρχών του Οικουμενικού Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών (UNGC), στους τομείς που μπορούν να εφαρμοστούν, ώστε να διευκολυνθεί η αξιολόγηση του περιεχομένου αλλά και η σύγκριση. Σε αυτό το πλαίσιο ο αναγνώστης θα κατανοήσει πως η κοινωνική υπευθυνότητα και η στρατηγική ανάπτυξης του Ομίλου συνιστούν δύο έννοιες που δεν δρουν ανταγωνιστικά αλλά είναι στενά συνδεδεμένες μεταξύ τους. Στο τέλος της έκθεσης (ενότητα 8.3) ο σχετικός πίνακας διευκολύνει την αντιστοίχιση των δεικτών του GRI και των αρχών του UNGC με τις σχετικές ενότητες αυτής της έκθεσης. 4

6

7 08 ετήσιος απολογισμός 2008 Στην έκθεση παρουσιάζονται, εν συντομία, ο Όμιλος, οι δραστηριότητές του και η οικονομική του απόδοση, ενώ, αναλυτικά παρουσιάζεται η στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης και ειδικότερα: η συμβολή του Ομίλου προς το περιβάλλον και η συμβολή του Ομίλου προς το κοινωνικό σύνολο, αναλύοντας την προσφορά εκτός και εντός της Ελλάδος και ειδικότερα προς τις τοπικές κοινωνίες, αλλά και την πολιτική μας προς τους εργαζόμενους. Αυτή η έκθεση, αφενός μεν συνιστά μια αυτόνομη έκδοση αφετέρου δε αποτελεί συμπληρωματικό μέρος του ετήσιου απολογισμού του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ. Περισσότερη και ειδικότερη πληροφόρηση, τόσο για τον Όμιλο και τη στρατηγική του όσο και για τα προϊόντα του και τις διεργασίες του, μπορεί ο αναγνώστης να αναζητήσει στην ιστοσελίδα του Ομίλου,. ή καθώς και στις εταιρικές εκδόσεις. Επιπλέον, η έκθεση, συνιστά ένα μέσον επικοινωνίας για την κοινωνική και περιβαλλοντική απόδοση του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, αλλά και μια προσέγγιση παρουσίασης των στοιχείων και των δεικτών που μετρώνται, συνεπώς δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ως μια λεπτομερής καταγραφή όλων των δράσεων που ο Όμιλος αναλαμβάνει ή υποστηρίζει. Στόχος της έκθεσης είναι να απεικονίσει και να επικοινωνήσει, αμφίδρομα, το εύρος και το σκοπό αυτών των περιβαλλοντικών και κοινωνικών δράσεων του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ στοχεύοντας πάντα στη βιώσιμη ανάπτυξη. 6

8 Μήνυμα του Διευθύνοντος Συμβούλου του Ομίλου Τη χρονιά που πέρασε, η οικονομική κρίση και η οικονομική ύφεση επηρέασαν αρνητικά τις κοινωνίες σε παγκόσμιο επίπεδο. Σε αυτή τη δύσκολη χρηματο-οικονομική περίοδο, οι επιχειρήσεις αναθεωρούν τη στρατηγική τους επιδιώκοντας τον εξορθολογισμό των λειτουργιών τους, με ιδιαίτερη έμφαση στον περιορισμό των δαπανών τους. Ωστόσο, θα πρέπει να αποδείξουν ότι η Εταιρική Κοινωνική Υπευθυνότητά τους (ΕΚΕ) έχει ουσία και βάθος, δεν εξαντλείται σε κάποιες δράσεις, για επικοινωνιακούς λόγους, αλλά εστιάζει σε πολιτικές που συμβάλλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη. Σήμερα, η κοινωνική διάσταση των επιχειρήσεων αποτελεί σημείο αναφοράς για την εύρυθμη και κοινωνικά αποδεκτή λειτουργία τους στο παρόν αλλά και την ανταγωνιστικότητά τους στο μέλλον (βιώσιμη ανάπτυξη). Η υιοθέτηση συμπεριφορών που τους καθιστά κοινωνικά υπεύθυνους, διασφαλίζει την κοινωνική άδεια λειτουργίας τους. Η δική μας απάντηση σε αυτήν την κρίση είναι η προσπάθεια μείωσης του λειτουργικού μας κόστους με ταυτόχρονη βελτίωση της απόδοσής μας. Η συνεχής αύξηση των αναγκών για κατανάλωση ενέργειας παγκοσμίως, αναγκαστικά θα οδηγήσει σε αύξηση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, γι αυτό και την επόμενη εικοσαετία θα ενταθεί η προσπάθεια για επενδύσεις ενεργειακά αποδοτικές και φιλικές προς το κλίμα Για να αντιμετωπίσουμε αυτήν την πρόκληση θα συνεχίσουμε τις επενδύσεις για καθαρότερα καύσιμα σε συνδυασμό με την υλοποίηση έργων για την ενεργειακή εξοικονόμηση και αυτό θα επηρεάσει όλη την παραγωγική αλυσίδα. Διαβλέποντας τις εξελίξεις προχωρούμε στον εκσυγχρονισμό όλων των λειτουργικών μας δομών, με συνέπεια και προσήλωση προς τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης. Εκτός από την συνολική συνεισφορά μας στο κοινωνικό προϊόν, προτεραιότητα αποτελούν οι ασφαλείς συνθήκες εργασίας καθώς και η προστασία του περιβάλλοντος. Συγκεκριμένα οι δείκτες ατυχημάτων (LWIF) διατηρούν την τελευταία πενταετία την πτωτική τους πορεία, συγκλίνοντας έτσι ακόμα περισσότερο με τον μέσο όρο των ευρωπαϊκών διυλιστηρίων. Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στο πρόγραμμα μετασχηματισμού, σε όλες τις δραστηριότητες του Ομίλου, με στόχο την ενίσχυση των λειτουργιών μας, καθώς και στο επενδυτικό πρόγραμμα αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού των διυλιστηρίων Ελευσίνας και Θεσσαλονίκης, δύο έργα τα οποία προχωρούν σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό και που θα βελτιώσουν τις περιβαλλοντικές συνθήκες, με σημαντική μείωση των εκπομπών και κατά συνέπεια βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας. Οι πραγματοποιούμενες σε ετήσια βάση επενδύσεις μας για το περιβάλλον, συμβάλλουν καθοριστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, στις τοπικές κοινωνίες όπου δραστηριοποιούμαστε, αλλά και γενικότερα στη χώρα, λόγω της παραγωγής καθαρότερων καυσίμων προς τους τελικούς καταναλωτές. Οι εκπομπές αερίων ρύπων μειώθηκαν περαιτέρω και ενδεικτικά αναφέρεται η μείωση στις εκπομπές διοξειδίου του θείου, οι οποίες είναι κατά 60% χαμηλότερες από τα όρια που καθορίζει η πολιτεία. Σε αυτό συνέβαλαν τόσο τα έργα στα διυλιστήρια Ασπροπύργου και Θεσσαλονίκης, όσο και το χαμηλότερο θείο στο καύσιμο ιδιοκατανάλωσης. Στη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας, δαπανήσαμε άνω των 200 εκ. σε περιβαλλοντικά έργα, πέραν των έργων για την βελτίωση της ποιότητας καυσίμων, για τα οποία βρισκόμαστε σε πλήρη συμμόρφωση με τις τελευταίες ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ αποτελεί έναν απόλυτα αφοσιωμένο κοινωνικό εταίρο στην αντιμετώπιση ζητημάτων βιώσιμης ανάπτυξης. 7

9 08 ετήσιος απολογισμός 2008 Για τον Όμιλο το κοινωνικό έργο αλλά και η συνεχής στήριξη των τοπικών κοινωνιών, στις οποίες δραστηριοποιείται μέσα από ένα πλήθος δράσεων, αποτελούν προτεραιότητα και δέσμευση. Στην ευρύτερη περιοχή του Θριασίου πεδίου και της Δυτικής Θεσσαλονίκης εφαρμόζεται ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, το οποίο είναι εστιασμένο στις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες, στους νέους, στην υγεία, τον αθλητισμό και τον πολιτισμό. Στόχος μας είναι να εξελιχθούμε σε πρότυπο εταιρικού κοινωνικού εταίρου. Η περίοδος σημαντικών αλλαγών στην παγκόσμια οικονομία θα συνεχισθεί και το Η παγκόσμια οικονομική ύφεση που παρατηρείται από τις αρχές του έτους, θα επιφέρει σημαντικές προκλήσεις, είμαστε όμως βέβαιοι ότι η ισχυρή θέση της Εταιρείας μας, καθώς και η κινητοποίηση και η συμμετοχή του ανθρώπινου δυναμικού μας, θα μας επιτρέψουν όχι μόνο να ανταπεξέλθουμε στις δυσκολίες αλλά και θα οδηγήσει σε περαιτέρω βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας και ισχυροποίηση της θέσης μας, σε όλες τις αγορές, στις οποίες δραστηριοποιούμαστε. Σε αυτό το πλαίσιο αναδιοργανώνουμε όλα τα συστήματα ανθρώπινου δυναμικού, στοχεύοντας στην δημιουργία ενιαίας κουλτούρας, εντός του Ομίλου, η οποία θα εστιάζει στην υψηλή απόδοση και θα βασίζεται στην αξιοκρατία και την υπευθυνότητα. Η δέσμευσή μας για βιώσιμη ανάπτυξη, κατά πρώτον, επιβεβαιώνεται από την προσήλωση στις αρχές μας για:..δημιουργία ασφαλών συνθηκών εργασίας...βελτίωση των περιβαλλοντικών μας επιδόσεων...επενδύσεις σε βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές και προστασίας περιβάλλοντος...παραγωγή καθαρότερων καυσίμων...ανάπτυξη σχέσεων εμπιστοσύνης με τις τοπικές κοινωνίες, τους μετόχους, τους πελάτες, τους προμηθευτές...βελτίωση των εργασιακών σχέσεων και προσέλκυση των πλέον ικανών στελεχών για απασχόληση στην Εταιρεία...Επενδύσεις σε εναλλακτικές μορφές ενέργειας. Κατά δεύτερον ενισχύεται από τη σταδιακή υιοθέτηση των δεικτών GRI, με στόχο την πλήρη εφαρμογή τους το 2010, καθώς και, η εθελοντική υποστήριξη του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ από το Αυτή η δημόσια δέσμευση εκφράζει την επιθυμία της διοίκησης, των εργαζομένων και του Ομίλου γενικότερα για συνεχή ανάπτυξη αλλά με υπεύθυνο τρόπο. Οφείλουμε να αναπτυσσόμαστε, αλλά με τρόπο καινοτόμο, αποδεκτό από την κοινωνία που διασφαλίζει τη βιώσιμη ανάπτυξη. Σε αυτό το πλαίσιο, αυτή η έκδοση συνιστά, και, την πρώτη έκθεση προόδου (Continuation on Progress) με σκοπό την αναζήτηση μιας ιδανικής ισορροπίας μεταξύ των οικονομικών, των κοινωνικών, των περιβαλλοντικών, των καινοτόμων και των δημιουργικών στόχων, δημοσιοποιώντας και διαχέοντας, με διαφάνεια και αξιοπιστία, τα αποτελέσματά μας. Η βιώσιμη ανάπτυξη ορίζεται από τις αρχές και αξίες μας και αποτυπώνεται στις πολιτικές και την επιχειρηματική κουλτούρα του Ομίλου. Αυτά δεσμεύουν τον Όμιλο και τον κάθε εργαζόμενο, σε μια διαρκή μέριμνα για το περιβάλλον, τον ασφαλή εργασιακό χώρο και την κοινωνικά υπεύθυνη συμπεριφορά. Ι.Α. Κωστόπουλος Διευθύνων Σύμβουλος 8

10 1.1 Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ είναι ο μεγαλύτερος βιομηχανικός και εμπορικός όμιλος στην Ελλάδα με σύνολο ενεργητικού 5,2 δις, ίδια κεφάλαια (περιλαμβανομένων δικαιωμάτων μειοψηφίας) 2,5 δις την και κύκλο εργασιών 10,1 δις κατά το Απασχολεί στην Ελλάδα και στο εξωτερικό άτομα και αποτελεί μια καθετοποιημένη πετρελαϊκή επιχείρηση, το εύρος της οποίας περιλαμβάνει:..διύλιση αργού πετρελαίου και διάθεση καυσίμων...εμπορία προϊόντων πετρελαίου συμπεριλαμβανομένων και των διεθνών πωλήσεων...παραγωγή και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας...έρευνα και παραγωγή υδρογονανθράκων...παραγωγή και εμπορία πετροχημικών και χημικών...συμμετοχή στο φυσικό αέριο, μέσω της ΔΕΠΑ ΑΕ...Συμμετοχή στη μεταφορά αργού πετρελαίου και προϊόντων. (αγωγοί, θαλάσσιες μεταφορές). 9

11 08 ετήσιος απολογισμός 2008 Εταιρείες Ομίλου και συμμετοχές ανά κλάδο δραστηριότητας Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ δραστηριοποιείται σε διάφορους τομείς, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, μέσω της μητρικής εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε., των θυγατρικών της, των συνδεδεμένων εταιρειών και των κοινοπραξιών στις οποίες μετέχει. ΔΙΥΛΙΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑ ΧΗΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (Διύλιση & Εμπορία) ΕΡΕΥΝΑ & ΠΑΡΑΓΩΓΗ Υ/Α ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΡΓΟΥ/ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΑΓΩΓΟΙ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε. ΚΑΛΥΨΩ E.Π.E. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. ΝΤΙΑΞΟΝ Α.Β.Ε.Ε. ΑRTENIUS ΕΛΛΑΣ Α.Ε. OKTA AD SKOPJE ΗELLENIC PETROLEUM CYPRUS LTD JUGOPETROL AD KOTOR EKO BULGARIA EAD EKO YU AD BEOGRAD EKO GEORGIA LTD GLOBAL S.A. ELDA PETROLEUM ALBANIA SH.P.K ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. CALFRAC WELL SERVICES LTD MELROSE & OIL SEARCH ΑΙΓΥΠΤΟΣ - W.OBAYED ELPEDISON ΑΣΠΡΟΦΟΣ Α.Ε. Ε.Α.Κ.Α.Α. Α.Ε. VARDAX S.A. ΕΛΠΕ Α.Ε. - ΘΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ-ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΠΑ Α.Ε. 10

12 ΣΕΡΒΙΑ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ Π.Γ.Δ.Μ. ΑΛΒΑΝΙΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ ΛΙΒΥΗ ΑΙΓΥΠΤΟΣ EΜΠΟΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΔΙΥΛΙΣΗ EΡΕΥΝΑ & ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ 11

13 08 ετήσιος απολογισμός Ο Όμιλος σε αριθμούς Όμιλος με κύκλο εργασιών κέρδη (EBITDA) 10,1 δις 514 εκ. διανομή μερίσματος 137,5 εκ. (ή 0,45 /μετοχή) και δράση σε 10 χώρες με εργαζόμενους εντός Ελλάδος και συνολικά εργαζόμενους στον Όμιλο διαχειρίζεται το 16% των πρατηρίων στην Ελλάδα [ 1245 πρατήρια ] έχει 13 εγκαταστάσεις αποθήκευσης & διανομής καυσίμων 23 σταθμούς ανεφοδιασμού αεροσκαφών 3 εμφιαλωτήρια υγραερίου 1 μονάδα παραγωγής λιπαντικών 303 πρατήρια εκτός Ελλάδος Συμμετέχει σε 4 αγωγούς: Μπουργκάς- Αλεξανδρούπολης, Ελλάδας-Ιταλίας, TGI, South Stream 3 διυλιστήρια στην Ελλάδα που καλύπτουν το 76% της διυλιστικής ικανότητας στην Ελλάδα Πωλήσεις προϊόντων εγχωρίων διυλιστηρίων: 15,9 1 Διυλιστήριο στα Σκόπια με πωλήσεις 1113 εκ. τόνοι χιλ. τόνοι Επενδύσεις επόμενης 4ετιας 2 δις Επενδύσεις για το περιβάλλον, : 100 εκ : 210 εκ. κοινωνικό προϊόν 529 εκ. Επενδύσεις ΕΚΕ 2,5 εκ. Επενδύσεις 2,2 εκ. σε θέματα ασφάλειας εργασιακών χώρων ώρες εκπαίδευσης 12

14 Ολοκληρωμένη Λειτουργία Ομίλου Ασπρόπυργος Π ρ ο μ η θ ε υ τ έ ς Ελευσίνα Θεσσαλονίκη ΟΚΤΑ, Σκόπια Εμπορία Diaxon Π ε λ ά τ ε ς Θεσσαλονίκη ELPEDISON Φυσικό Αέριο Πρώτες Ύλες Αγορά Πετρελαιοειδή Αργό Πετρέλαιο Προπυλένιο Πολυπροπυλένιο Φιλμ BOPP PVC, Διαλύτες, Καυστική Σόδα, Χλώριο Διυλιστήρια Πετροχημικά Εργοστάσιο Κομoτηνής Εργοστάσιο Ηλεκτροπαραγωγής 13

15 08 ετήσιος απολογισμός Σημαντικά γεγονότα το /01/08 Επιχειρηματική συμφωνία μεταξύ ΕΛΠΕΤ- ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΑΕ και κυβέρνησης της πγδμ. 14/02/08 Ανακοινώθηκαν τα οικονομικά αποτελέσματα 12μηνου Τα Ενοποιημένα Καθαρά Κέρδη ανήλθαν σε 351 εκ. αυξημένα κατά 35% σε σχέση με το 2006, και τα οποία αντιστοιχούν σε 1,15 ανά μετοχή (EPS). 01/05/08 Ο Όμιλος ξεκίνησε ένα έργο αριστοποίησης των τριών διυλιστηρίων του, σε συνεργασία με την Shell Global Solutions (SGS). Εντοπίστηκαν περιοχές βελτίωσης, κυρίως στη λειτουργία και τη συντήρηση των εγκαταστάσεων, με στόχο τη βελτίωση των περιθωρίων κέρδους και τον περιορισμό των λειτουργικών δαπανών. Τα αναμενόμενα οφέλη αποτιμώνται σε πάνω από 70 εκ. ευρώ ετησίως. Ο στόχος του Ομίλου είναι να πραγματοποιηθούν οι βελτιώσεις που εντοπίσθηκαν, μέσα στην επόμενη τριετία. 12/05/08 Ανακοινώθηκαν τα οικονομικά αποτελέσματα Α τριμήνου 2008 Σε 97 εκ. ανήλθαν τα Ενοποιημένα Καθαρά Κέρδη (Net Income) για το Α τρίμηνο 2008, αυξημένα κατά 77% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2007, και τα οποία αντιστοιχούν σε 0,32 ανά μετοχή (EPS). Αντίστοιχα, τα Ενοποιημένα Κέρδη πριν από τα χρηματοοικονομικά έξοδα, φόρους και αποσβέσεις (EBITDA) ανήλθαν στα 141 εκ., παρουσιάζοντας αύξηση 39%. 15/05/08 Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφάσισε τη διανομή μερίσματος, για τη χρήση 2007, συνολικού ύψους 0,50 ανά μετοχή. Δεδομένης της διανομής προμερίσματος ύψους 0,15 ανά μετοχή, σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, στις , το υπόλοιπο προς διανομή μέρισμα ανέρχεται σε 0,35 ανά μετοχή. 20/05/08 Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. και η INEΟS ChlorVinyls υπέγραψαν συμφωνία με την οποία η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ θα εμπορεύεται και θα διανέμει στην Ελλάδα ρητίνες S-PVC που παράγει η INEOS. Η συμφωνία αυτή ενισχύει τη θέση της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ στην ελληνική αγορά και στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων. Ως μέρος της συμφωνίας, η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ προγραμματίζει επενδύσεις ύψους περίπου 700 χιλ., για την ενίσχυση των υποδομών της εφοδιαστικής αλυσίδας, με στόχο την αποτελεσματική ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών. 03/07/08 Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε και η EDISON SpA, η δεύτερη μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και διανομής φυσικού αερίου της Ιταλίας, ανακοίνωσαν την υπογραφή της οριστικής τους συμφωνίας, για στρατηγική συμμαχία στον τομέα της παραγωγής και εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας. Η συμμαχία αυτή θα λάβει τη μορφή μίας κοινής εταιρείας συμμετοχών, στόχος της οποίας είναι η ανάδειξή της σε ηγετικό σχήμα στην αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, με χαρτοφυλάκιο παραγωγικής ισχύος MW και δραστηριοποίηση στην εμπορία της ηλεκτρικής ενέργειας. 07/08/08 Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα Α εξαμήνου / Β τριμήνου 2008 με αύξηση καθαρών κερδών Β τριμήνου κατά 3%, σε 130εκ., με τα καθαρά κέρδη Α εξαμήνου ενισχυμένα κατά 25%, σε 227εκ. Το δυσμενές περιβάλλον διύλισης αντισταθμίστηκε από την άνοδο των τιμών πετρελαίου, τη βελτιωμένη απόδοση των διυλιστηρίων, τη συνεχιζόμενη ισχυροποίηση των κλάδων Εμπορίας, Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικού Αερίου, καθώς και τον καλύτερο έλεγχο των δαπανών. 31/10/08 Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. ανακοίνωσε ότι εξαγόρασε την Opet Aygaz Bulgaria EAD («OAB»), η οποία διαχειρίζεται ένα δίκτυο 17 νεόδμητων πρατηρίων καυσίμων που βρίσκονται σε μεγάλες πόλεις της Βουλγαρίας ή γύρω από αυτές, όπου η ζήτηση είναι υψηλή. Επίσης, η OAB διαθέτει 3 αποθήκες καυσίμων σε θέσεις στρατηγικής σημασίας (μία εκ των οποίων στη Σόφια) και πολυάριθμα οικόπεδα που προορίζονται για την κατασκευή πρατηρίων καυσίμων. Εκτός από τις δραστηριότητες 14

16 λιανικής που διεξάγει, η OAB κατέχει σημαντική θέση στην τοπική χονδρική αγορά υγραερίου, λόγω του ανεπτυγμένου δικτύου τροφοδοσίας που διαθέτει 12/11/08 Ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων Γ τριμήνου. Με εξαίρεση τις επιπτώσεις αποτίμησης των αποθεμάτων, η λειτουργική κερδοφορία του Ομίλου ενισχύθηκε σημαντικά, λόγω της ανόδου των περιθωρίων διύλισης, των βελτιωμένων αποδόσεων και των ισχυρών επιδόσεων των άλλων κλάδων. Στο Γ τρίμηνο τα καθαρά, «συγκρίσιμα» κέρδη EBITDA σημείωσαν άνοδο κατά 30%, σε ετήσια βάση, σε 172εκ. Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. ανακοίνωσε ότι μεταβίβασε τα δικαιώματα της έρευνας και παραγωγής υδρογονανθράκων στη Λιβύη στον Γάλλο-βελγικό ενεργειακό όμιλο GDF Suez. Η συμφωνία αυτή αποτελεί ένα ακόμη βήμα στην υλοποίηση της στρατηγικής για την αναδιάρθρωση του χαρτοφυλακίου στην Έρευνα και Παραγωγή Υδρογονανθράκων με σκοπό τη δημιουργία αξίας και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας του Ομίλου. Το συμφωνηθέν τίμημα ανήλθε σε $151 εκ. ( 120 εκ.), υπερκαλύπτοντας τις ιστορικές δαπάνες έρευνας σε αυτές τις περιοχές, αλλά και όλων των ερευνητικών δαπανών της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕ- ΛΑΙΑ για το Επισημαίνεται ότι στη συμφωνία προβλέπεται η καταβολή επιπλέον τιμήματος σε περίπτωση νέων μελλοντικών ανακαλύψεων. Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, μέσα σε ένα γρήγορα εναλλασσόμενο και ολοένα πιο δύσκολο επιχειρηματικό περιβάλλον, ενίσχυσε τη λειτουργική κερδοφορία του κατά το Τα κέρδη, προ χρηματοοικονομικών εξόδων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA), αναπροσαρμοσμένα για τις επιπτώσεις από την αποτίμηση των αποθεμάτων, καθώς και άλλων μη λειτουργικών κερδών ενισχύθηκαν κατά 12%, ενώ οι καθαρές ταμειακές ροές διπλασιάσθηκαν σε σχέση με το Αναλυτικότερα, στις κύριες δραστηριότητες του Ομίλου, η λειτουργική κερδοφορία του κλάδου Διύλισης αυξήθηκε κατά 14%, στην εμπορία η λειτουργική κερδοφορία παρέμεινε στα ίδια επίπεδα ενώ συνεχίσθηκαν η αναδιάρθρωση του δικτύου λιανικής στην Ελλάδα και η ανάπτυξη στα Βαλκάνια. Ο κλάδος Πετροχημικών επηρεάσθηκε αρνητικά από τη συνεχιζόμενη διεθνή ύφεση, που προκάλεσε μείωση της ζήτησης και των περιθωρίων κέρδους, ενώ τα αποτελέσματα του κλάδου Ηλεκτρικής Ενέργειας ήταν ιδιαίτερα θετικά, λόγω των αυξημένων μέσων μικτών περιθωρίων. Τέλος τα κέρδη από την κατά 35% συμμετοχή του Ομίλου στη ΔΕΠΑ, λόγω της αυξημένης κατανάλωσης και ανόδου των τιμών φυσικού αερίου, υπερδιπλασιάσθηκαν. Η συνεχής προσπάθεια για τον εκσυγχρονισμό όλων των λειτουργικών δομών του Ομίλου είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη στρατηγική και την επιχειρηματική απόδοση και επίδοση του Ομίλου. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσονται η διαρκής βελτίωση της λειτουργίας του και αύξηση της συνεισφοράς του προς το σύνολο των κοινωνικών του εταίρων, η σύνθεση και η αξία του κοινωνικού προϊόντος, οι επενδύσεις σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, οι ασφαλείς συνθήκες εργασίας και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών στις τοπικές κοινωνίες όπου δραστηριοποιείται, αλλά και γενικότερα στη χώρα, λόγω της παραγωγής φιλικότερων προς το περιβάλλον καυσίμων προς τους τελικούς καταναλωτές. 15

17 2. Κοινωνική Υπευθυνότητα στον Όμιλο 2.1 Εταιρική Διακυβέρνηση Σύμφωνα με τους κανόνες περί εταιρικής διακυβέρνησης, πρώτιστη υποχρέωση και καθήκον των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας είναι η διαρκής επιδίωξη της ενίσχυσης της μακροχρόνιας οικονομικής αξίας και αποδοτικότητας της εταιρείας, καθώς και η προάσπιση του γενικού εταιρικού συμφέροντος. Το Διοικητικό Συμβούλιο προστατεύει τα συμφέροντά των μετόχων και αποφασίζει στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας και των εσωτερικών κανονισμών λειτουργίας της εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη και το ευρύτερο κοινωνικό συμφέρον. Είναι το ανώτατο διοικητικό όργανο της εταιρείας και εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της. 16

18 Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από δεκατρία (13) μέλη και η θητεία του είναι πενταετής:..επτά (7) μέλη διορίζονται από το Δημόσιο...Δύο (2) μέλη διορίζονται από τη μέτοχο εταιρεία με την επωνυμία «Paneuropean Oil and Industrial Holdings S.A.» ή από τις συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις...δύο (2) μέλη-εκπρόσωποι των εργαζομένων στην εταιρεία εκλέγονται με άμεση και καθολική ψηφοφορία και με το σύστημα της απλής αναλογικής από τους εργαζόμενους...δύο (2) μέλη-εκπρόσωποι των μετόχων της μειοψηφίας διορίζονται από την Ειδική Γενική Συνέλευση των υπολοίπων μετόχων της μειοψηφίας. Ευθύμιος Ν. Χριστοδούλου Ιωάννης Κωστόπουλος Θεόδωρος - Αχιλλέας Βάρδας Γεώργιος Καλλιμόπουλος Παναγιώτης Παυλόπουλος Βασίλειος Μπαγιώκος Ιουλία Αρμάγου Ελισάβετ Τυπάλδου-Λοβέρδου Νικόλαος Πευκιανάκης Αλέξιος Αθανασόπουλος Παναγιώτης Οφθαλμίδης Δημήτριος Μηλιάκος Ιάσων Στράτος Πρόεδρος - Εκτελεστικό Mέλος Δ.Σ. Διευθύνων Σύμβουλος - Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.. (εκπρόσωπος των εργαζομένων) Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.. (εκπρόσωπος των εργαζομένων) Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.. (εκπρόσωπος μετόχων μειοψηφίας) Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.. (εκπρόσωπος μετόχων μειοψηφίας) 17

19 08 Επιτροπή Χρηματοοικονομικών και Οικονομικού Σχεδιασμού (αποτελούμενη από 1 εκτελεστικό μέλος και 2 μη εκτελεστικά μέλη). Οι βασικές αρμοδιότητες της επιτροπής αυτής είναι:..εξετάζει, σε συνεργασία με τη Γενική Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών και τους Ορκωτούς Ελεγκτές, τα ετήσια προγράμματα διενέργειας ελέγχων...εξετάζει θέματα διορισμού, θητείας ή αποχώρησης των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας...Ενημερώνεται από το Διευθύνοντα Σύμβουλο, τη Γεν. Διεύετήσιος απολογισμός 2008 Επιτροπές Διοικητικού Συμβουλίου: Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά την εκάστοτε συγκρότησή του σε σώμα, ορίζει την ιδιότητα και τις αρμοδιότητες των μελών του ως εκτελεστικών και μη. Ο αριθμός των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να είναι μικρότερος του 1/3 του συνολικού αριθμού των μελών του. Η σημερινή σχέση 3:10 μεταξύ των εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών του ΔΣ διασφαλίζει την αποφυγή των συγκρουόμενων συμφερόντων. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο και το Διευθύνοντα Σύμβουλο και μετά από πρόταση του Διευθύνοντος Συμβούλου ορίζει τους Γενικούς Διευθυντές και τους Διευθυντές Ι της Εταιρείας. Στο Διοικητικό Συμβούλιο αναφέρεται άμεσα η Διεύθυνση Ι Εσωτερικού Ελέγχου Ομίλου, η οποία εποπτεύεται από μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. Βασική αποστολή της είναι να προγραμματίζει, να συντονίζει και να εφαρμόζει βέλτιστη και αποτελεσματική λειτουργία εσωτερικού ελέγχου στα συστήματα και στις διαδικασίες της Εταιρείας και των θυγατρικών της, μέσω διεξαγωγής τακτικών, έκτακτων και ειδικών ελέγχων, τα πορίσματα των οποίων αξιοποιούνται από τη Διοίκηση, ώστε να εξασφαλίζεται η σύννομη, ομαλή και αποδοτική λειτουργία του Ομίλου. Αποτελούνται από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτελεστικά και μη), ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, όπου και αναφέρονται, και είναι οι ακόλουθες : Επιτροπή Εσωτερικού Ελέγχου (αποτελούμενη από 3 μη εκτελεστικά μέλη). Έργο της επιτροπής αυτής είναι η εποπτεία της Διεύθυνσης Ι Εσωτερικού Ελέγχου Ομίλου, κατά τα προβλεπόμενα από το Ν.3016/02 και όσων προκύπτουν από την εκτέλεση του έργου της. Επιτροπή Προμηθειών Πετρελαιοειδών (αποτελούμενη από τον Πρόεδρο Δ.Σ., τον Δ/ντα Σύμβουλο και 1 εκτελεστικό μέλος). Έργο της επιτροπής αυτής είναι η κατακύρωση διαγωνισμών και η έγκριση προμηθειών πετρελαιοειδών, μετά από ομόφωνη απόφαση των μελών της επιτροπής, μεταξύ δύο συνεδριάσεων του Δ.Σ., για αγορά, πώληση και μεταφορά αργού πετρελαίου και προϊόντων αυτού, ύψους άνω των 100 εκατομμυρίων ευρώ. 18

20 θυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και τους Ορκωτούς Ελεγκτές, σχετικά με σημαντικούς κινδύνους ή επιχειρηματικά ανοίγματα και κρίνει τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος για την Εταιρεία...Εξετάζει, σε συνεργασία με το Διευθύνοντα Σύμβουλο και τους Ορκωτούς Ελεγκτές, τις απλές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και τα σχετικά προσαρτήματα, όπως επίσης τις τριμηνιαίες και εξαμηνιαίες καταστάσεις, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο, πριν την υποβολή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο και διαπιστώνει: -..Οποιεσδήποτε αλλαγές στον τρόπο σύνταξης. -..Τομείς που απαιτούν ιδιαίτερες αποφάσεις κρίσης. -..Σημαντικές αναπροσαρμογές που προκύπτουν από τον έλεγχο. -..Τήρηση των λογιστικών αρχών και πρακτικών. -..Τήρηση των νόμων και των κανόνων του Χρηματιστηρίου...Εξετάζει το χρηματοοικονομικό σχεδιασμό της εταιρείας. Επιτροπή Αμοιβών και Σχεδιασμού Διαδοχής (αποτελούμενη από 3 μη εκτελεστικά μέλη και 1 εκτελεστικό μέλος). Η επιτροπή αυτή προτείνει και εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο την πολιτική αμοιβών, παροχών και οικονομικών κινήτρων για τα ανώτατα στελέχη της εταιρείας. Πιο συγκεκριμένα:..προτείνει τις αρχές της πολιτικής αμοιβών και παροχών της εταιρείας σε διευθυντικά στελέχη, στις οποίες θα βασίζονται οι αποφάσεις του Διευθύνοντα Συμβούλου...Προτείνει την ακολουθητέα εκάστοτε πολιτική αμοιβών και παροχών των ανωτάτων διευθυντικών στελεχών, στις οποίες θα βασίζονται οι αποφάσεις του Δ.Σ...Προτείνει στο Διευθύνοντα Σύμβουλο, το σύνολο των αμοιβών (σταθερών και μεταβλητών - περιλαμβανομένων και των δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών) των εκτελεστικών μελών του Δ.Σ., ως και των ανωτάτων διευθυντικών στελεχών της εταιρείας...εισηγείται στο Δ.Σ. και δι αυτού στη Γεν. Συνέλευση των μετόχων, το σύνολο των αμοιβών του Προέδρου του Δ.Σ. και του Διευθύνοντα Συμβούλου...Φροντίζει για την άμεση ύπαρξη κατάλληλης διαδοχής των Γενικών Διευθυντών και των διευθυντικών στελεχών της Εταιρείας και υποβάλλει σχετικές εισηγήσεις προς το Διευθύνοντα Σύμβουλο. Επιτροπή Κανονισμού Προμηθειών Μεγάλων Έργων (αποτελούμενη από τον Πρόεδρο Δ.Σ., το Διευθύνοντα Σύμβουλο και 1 εκτελεστικό μέλος). Έργο της επιτροπής αυτής είναι η έγκριση παραγγελιών ύψους εκ. ευρώ, για τα έργα αναβάθμισης των Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων Ελευσίνας και Θεσσαλονίκης. Επιτροπή Εργασιακών Θεμάτων (αποτελούμενη από 1 εκτελεστικό μέλος και 1 μη εκτελεστικό μέλος). Τα προαναφερόμενα μέλη μαζί με τον Πρόεδρο του πλέον αντιπροσωπευτικού σωματείου των εργαζομένων ή τον αναπληρωτή του, αποτελούν την Επιτροπή Εργασιακών Θεμάτων, σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Εργασίας της Εταιρείας. 19

21 08 ετήσιος απολογισμός 2008 Λοιπές επιτροπές, Ενδεικτικά αναφέρονται: Συμβούλιο Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης. Το Συμβούλιο αυτό, του οποίου την εποπτεία έχει ο Πρόεδρος του Δ.Σ., συζητά και επεξεργάζεται θέματα στρατηγικού σχεδιασμού και ανάπτυξης της Εταιρείας, παρακολουθεί δε περιοδικά την πορεία υλοποίησης του επιχειρησιακού και επενδυτικού προγράμματος. Εκτελεστική Επιτροπή. Αποφασίζει επί θεμάτων στρατηγικού χαρακτήρα στους τομείς επιχειρηματικών δράσεων των θυγατρικών Εταιρειών εσωτερικού και εξωτερικού του Ομίλου, καθώς και των Γενικών Διευθύνσεων, των Διευθύνσεων Ι και των Διευθύνσεων, που υπάγονται απευθείας στο Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕ- ΛΑΙΑ Α.Ε. Ειδικότερα, εγκρίνει το επιχειρησιακό σχέδιο κάθε επιχειρησιακής μονάδας, παρακολουθεί την υλοποίησή του, τις τυχόν αποκλίσεις του, την πρόοδο των εργασιών, καθώς και τα συνολικά οικονομικά και λειτουργικά αποτελέσματα των δραστηριοτήτων του Ομίλου. Επιπρόσθετα, θέτει προτεραιότητες επιχειρησιακών δράσεων, αποφασίζει πολιτικές διαχείρισης θεμάτων και συντονίζει τα σχέδια δράσης των επιμέρους επιχειρηματικών μονάδων του Ομίλου. Η Εκτελεστική Επιτροπή λαμβάνει αποφάσεις ή - όπου απαιτείται - διαμορφώνει προτάσεις, που θα υποβάλλονται από το Διευθύνοντα Σύμβουλο προς το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. Επιτροπή Επενδύσεων. Η επιτροπή αυτή, της οποίας την εποπτεία έχει ο Γενικός Δ/ντής Εφοδιασμού & Εμπορίας Πετρελαιοειδών, συζητά και επεξεργάζεται θέματα, που αφορούν την έγκριση και υλοποίηση επενδύσεων στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις της Εταιρείας, στην Ηλεκτροπαραγωγή και στην Έρευνα και Παραγωγή υδρογονανθράκων, παρακολουθεί δε περιοδικά την πορεία υλοποίησης των επενδύσεων αυτών. Επίσης:..Διεξάγει έλεγχο (post investment audit) αμέσως μετά την υλοποίηση μιας επένδυσης, και στη συνέχεια, μετά από 1 και 3 χρόνια από την ολοκλήρωσή της...ορίζει ομάδα έργου, που θα εισηγηθεί νέα διαδικασία εγκρίσεων επενδύσεων...εγκρίνει, πριν από την Εκτελεστική Επιτροπή, το 5ετές και το ετήσιο πρόγραμμα επενδύσεων του Ομίλου. Οι επιτροπές αυτές διασφαλίζουν την άρρηκτη σύνδεση των αρχών της εταιρικής διακυβέρνησης με την ευρύτερη εταιρική της κουλτούρα, καθώς η ορθή διακυβέρνηση δεν περιορίζεται στην τυπική τήρηση των νόμων, αλλά απαιτεί προσωπική αξιοπιστία και υπευθυνότητα. Για την περαιτέρω διασφάλιση αξιοπιστίας η οργανωτική δομή είναι κατά τέτοιο τρόπο διαμορφωμένη, ώστε συγκεκριμένες Διευθύνσεις να αναφέρονται άμεσα στη Διοίκηση. Επιτροπή Ανθρώπινου Δυναμικού Ομίλου. Η επιτροπή αυτή, της οποίας την εποπτεία έχει ο Δ/νων Σύμβουλος της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε., αποφασίζει ή εισηγείται στη Διοίκηση επί θεμάτων στρατηγικού χαρακτήρα στον τομέα του Ανθρώπινου Δυναμικού, επιβλέποντας την ορθή διαμόρφωση και υλοποίησή τους, ώστε να επιτυγχάνεται η εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των εταιρειών του Ομίλου, να εξασφαλίζεται ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τον Όμιλο, μέσω κατάλληλων συστημάτων προσέλκυσης, αξιοποίησης, ανταμοιβής, παρακίνησης, ανάπτυξης και εξέλιξης των εργαζομένων και να δημιουργείται κοινή ομιλική κουλτούρα, ενισχύοντας την εποικοδομητική εσωτερική επικοινωνία. Βασικές αρμοδιότητες της επιτροπής είναι:..υιοθέτηση ή αναθεώρηση συστημάτων, πολιτικών και διαδικασιών, που αφορούν το Ανθρώπινο Δυναμικό...Καθορισμός βασικών αρχών και κατευθύνσεων του πενταετούς επιχειρησιακού προγράμματος σε θέματα Ανθρώπινου Δυναμικού...Προσδιορισμός και προγραμματισμός κάλυψης αναγκών ανώτερων και ανώτατων διευθυντικών θέσεων...προσδιορισμός και προγραμματισμός αριθμού και τυπικών προσόντων για νέες προσλήψεις προσωπικού...διαχρονική διαμόρφωση της Οργανωτικής Δομής...Προγράμματα ανάπτυξης και διαδοχής στελεχών, καθώς και εκπαίδευσης προσωπικού...πρόγραμμα διαμόρφωσης ενιαίας ομιλικής κουλτούρας...πλαίσιο κατάρτισης Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, Εσωτερικού Κανονισμού Εργασίας και καθορισμός Προσωπικού Ασφαλείας για κάθε εταιρεία του Ομίλου...Καθορισμός στρατηγικής εσωτερικής επικοινωνίας...καθορισμός ενεργειών για την ευθυγράμμιση των στελεχών και του προσωπικού με τους επιχειρησιακούς στόχους του Ομίλου...Έρευνες εργασιακής ικανοποίησης του προσωπικού. Επίσης, εισηγείται στην Επιτροπή Αμοιβών και Σχεδιασμού Διαδοχής προτάσεις, για την πολιτική αμοιβών και παροχών στα ανώτερα και ανώτατα διευθυντικά στελέχη, καθώς και προτάσεις για το πρόγραμμα διαδοχής σε ανώτερα και ανώτατα επίπεδα ιεραρχίας του Ομίλου. 20

Η συμβολή μας στην Κοινωνία

Η συμβολή μας στην Κοινωνία 3. Η συμβολή μας στην Κοινωνία Η εταιρική κοινωνική υπευθυνότητα (ΕΚΕ) συνιστά ουσιαστικό τμήμα ή αναδεικνύεται σε όλες τις εκφάνσεις της στρατηγικής, της επιχειρηματικότητας και της καθημερινής λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Υπευθυνότητα στον Όμιλο

Κοινωνική Υπευθυνότητα στον Όμιλο 2. Κοινωνική Υπευθυνότητα στον Όμιλο 2.1 Εταιρική Διακυβέρνηση Σύμφωνα με τους κανόνες περί εταιρικής διακυβέρνησης, πρώτιστη υποχρέωση και καθήκον των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας είναι

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα

Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Παρουσίαση της ΈκθεσηςΒιώσιμης Ανάπτυξης...4 Μήνυμα του Διευθύνοντος Συμβούλου του Ομίλου...7 1.1 Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ...9 1.2 Ο Όμιλος σε αριθμούς...12

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 14 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου Θετικά αποτελέσματα Γ Τριμήνου λόγω αριστοποίησης λειτουργίας Διυλιστηρίου Ελευσίνας, αυξημένων εξαγωγών και βελτιωμένης λειτουργικής επίδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ISO 26000 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ISO 26000 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ISO 26000 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΡΟΣ 3-4 ΙΩΑΝΝΗΣ Λ. ΣΟΥΦΛΗΣ Δρ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (isouflis@otenet.gr) ΜΑΙΟΣ 2013 ΔΟΜΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΑΡΧΕΣ, ΟΡΟΛΟΓΙΑ, ΟΡΙΣΜΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ, ΤΑΣΕΙΣ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Γενικές Πληροφορίες...84. Επικοινωνία...85 Υπηρεσίες ενημέρωσης των Μετόχων...86 Επικοινωνία για τον Απολογισμό...87

Περιεχόμενα. Γενικές Πληροφορίες...84. Επικοινωνία...85 Υπηρεσίες ενημέρωσης των Μετόχων...86 Επικοινωνία για τον Απολογισμό...87 Περιεχόμενα 1. 2. 3. 4. O Όμιλος... 4 Μήνυμα προς τους μετόχους...4 Ο Όμιλος συνοπτικά...9 Ο Όμιλος το 2008...11 Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.στα Χρηματιστήρια...13 Ιστορική Αναδρομή...18 Διοίκηση Ομίλου...20

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Έτους/ Δ τριμήνου 2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Έτους/ Δ τριμήνου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 28 Φεβρουαρίου 2012 Αποτελέσματα Έτους/ Δ τριμήνου 2012 Ικανοποιητικά αποτελέσματα σε ένα δύσκολο περιβάλλον Έναρξη συνεισφοράς διυλιστηρίου Ελευσίνας Επιτυχής ολοκλήρωση της αναχρηματοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 10 Νοεμβρίου 2016 Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2016 Θετικά αποτελέσματα λόγω αύξησης παραγωγής και εξαγωγών, παρά τη σημαντική υποχώρηση των διεθνών περιθωρίων διύλισης Οι ισχυρές

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Αλληλεγγύη

Κοινωνική Αλληλεγγύη ??? 28.5.14 1 Κοινωνική Αλληλεγγύη 2009 2013 200Κ ευρώ για τη στήριξη Κοινωνικών Παντοπωλείων και σίτιση απόρων 1,5 εκατ. ευρώ σε δωρεές πετρελαίου θέρμανσης για στήριξη ευπαθών κοινωνικά ομάδων (άνεργοι,

Διαβάστε περισσότερα

UN GLOBAL COMPACT (ΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΤΟΥ ΟΗΕ) United Nations Development Programme Programme Management Office Athens, Greece

UN GLOBAL COMPACT (ΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΤΟΥ ΟΗΕ) United Nations Development Programme Programme Management Office Athens, Greece UN GLOBAL COMPACT (ΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΤΟΥ ΟΗΕ) United Nations Development Programme Programme Management Office Athens, Greece Τι είναι το Global Compact H μεγαλύτερη, παγκόσμια πρωτοβουλία εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 10 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου Βελτιωμένα αποτελέσματα λόγω υψηλότερων διεθνών περιθωρίων διύλισης και αυξημένης συνεισφοράς των εξαγωγών από το διυλιστήριο Ελευσίνας Η πτώση των διεθνών

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και ΜΜΕ. Δρ. Νικολάου Ιωάννης Λέκτορας Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και ΜΜΕ. Δρ. Νικολάου Ιωάννης Λέκτορας Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και ΜΜΕ Δρ. Νικολάου Ιωάννης Λέκτορας Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 2. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27 Αυγούστου 2015 Αποτελέσµατα Β Τριµήνου / Α Εξαµήνου 2015 Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης Ο Όµιλος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 30 Ιουλίου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Βελτίωση λειτουργικών αποτελεσμάτων σε όλες τις βασικές δραστηριότητες του Ομίλου Επιτυχής υλοποίηση χρηματοοικονομικής στρατηγικής με βελτίωση σε ρευστότητα

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με το Οικουμενικό Σύμφωνο

Σχετικά με το Οικουμενικό Σύμφωνο Σχετικά με το Οικουμενικό Σύμφωνο Εισαγωγή 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ. 04 Τι είναι το Οικουμενικό Σύμφωνο; 05 06 06 Οι 10 αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου Γιατί μια διεθνής Πρωτοβουλία; Ποιοι συμμετέχουν; Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού αναφέρει στο άρθρο 27- Βιοτικό επίπεδο. Το παιδί έχει δικαίωμα σε ένα κατάλληλο επίπεδο ζωής.

Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού αναφέρει στο άρθρο 27- Βιοτικό επίπεδο. Το παιδί έχει δικαίωμα σε ένα κατάλληλο επίπεδο ζωής. ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΘΕ ΠΑΙΔΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟ Παιδιά σε Κίνδυνο Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού αναφέρει στο άρθρο 27- Βιοτικό επίπεδο. Το παιδί έχει δικαίωμα σε ένα κατάλληλο επίπεδο ζωής.

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός Διαχείρισης 2008. Γενική Συνέλευση των Μετόχων 3 Ιουνίου 2009

Απολογισμός Διαχείρισης 2008. Γενική Συνέλευση των Μετόχων 3 Ιουνίου 2009 Απολογισμός Διαχείρισης 2008 Γενική Συνέλευση των Μετόχων 3 Ιουνίου 2009 Διαχείριση 2008 Στρατηγικοί Στόχοι και Προτεραιότητες Αποτελέσματα Α τριμήνου 2009 1 Αποτελέσματα 2008 Κύρια σημεία Δύσκολο επιχειρηματικό

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικές βέλτιστης διαχείρισης ενέργειας στην ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ. Όραμα και εφαρμογές.

Πολιτικές βέλτιστης διαχείρισης ενέργειας στην ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ. Όραμα και εφαρμογές. Πολιτικές βέλτιστης διαχείρισης ενέργειας στην ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ. Όραμα και εφαρμογές. Δρ. Σπύρος Ι. Κιαρτζής Υποδιευθυντής Εναλλακτικών Πηγών Ενέργειας Δραστηριότητες του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Β Τριμήνου / Α Εξαμήνου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Β Τριμήνου / Α Εξαμήνου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 25 Αυγούστου 2016 Αποτελέσματα Β Τριμήνου / Α Εξαμήνου 2016 Βελτίωση στα αποτελέσματα λόγω αυξημένης παραγωγής, παραγωγικότητας και πωλήσεων, παρά την υποχώρηση των διεθνών περιθωρίων διύλισης

Διαβάστε περισσότερα

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) 2013

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) 2013 COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) 2013 Απρίλιος 2014 Περιεχόμενα 1. H Εταιρία 2. Δήλωση Δέσμευσης Διοίκησης 3. Δέσμευση προς την Αγορά 4. Ανθρώπινα Δικαιώματα 5. Συνθήκες Εργασίας 6. Περιβάλλον 7. Καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 26 Φεβρουαρίου 2015 Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2014 Ρεκόρ παραγωγής και εξαγωγών σε συνδυασμό με βελτιωμένα διεθνή περιθώρια διύλισης οδηγούν σε ισχυρά λειτουργικά αποτελέσματα Σημαντική επιβάρυνση

Διαβάστε περισσότερα

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP)

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) Ιανουάριος 2012 Περιεχόμενα 1. H Εταιρία 2. Δήλωση Δέσμευσης Διοίκησης 3. Δέσμευση προς την Αγορά 4. Ανθρώπινα Δικαιώματα- Συνθήκες Εργασίας 5. Περιβάλλον 6. Καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 30 Μαΐου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Το δυσμενές περιβάλλον διύλισης και ιδιαίτερα η χειρότερη περίοδος πετρελαίου θέρμανσης των τελευταίων ετών στην Ελλάδα επηρέασαν τα αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεάμηνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεάμηνου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 12 Νοεμβρίου 2015 Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεάμηνου 2015 Ιστορικά υψηλά λειτουργικά αποτελέσματα Ομίλου, αυξημένες εξαγωγές, διατήρηση ομαλής τροφοδοσίας αγοράς μετά τα capital controls

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2010 ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2010 ΕΝΕΡΓΕΙΑ Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2010 ΕΝΕΡΓΕΙΑ Εγκαταστάσεις Διυλιστηρίου Ελευσίνας Η Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2 Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2010 Εισαγωγή Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ δημοσίευσε τον πρώτο Κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A. Η Δέσμευση της Διοίκησης...3. Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4. Εταιρικές Αξίες Ομίλου ΤΙΤΑΝ...

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A. Η Δέσμευση της Διοίκησης...3. Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4. Εταιρικές Αξίες Ομίλου ΤΙΤΑΝ... «ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ & ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΙΤΑΝ» Μάιος 2008 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A Η Δέσμευση της Διοίκησης......3 Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4 Εταιρικές Αξίες Ομίλου

Διαβάστε περισσότερα

& Οικουμενικό Σύμφωνο

& Οικουμενικό Σύμφωνο & Οικουμενικό Σύμφωνο Εισαγωγή 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ. 04 05 Η συμμετοχή του Ομίλου ΤITAN στην πρωτοβουλία για το Οικουμενικό Σύμφωνο Συλλογικές πρωτοβουλίες και δεσμεύσεις του Ομίλου ΤΙΤΑΝ για την ΕΚΕ και

Διαβάστε περισσότερα

8.3 Πίνακας Δεικτών Global Reporting Intiative G3.1

8.3 Πίνακας Δεικτών Global Reporting Intiative G3.1 8.3 Πίνακας Δεικτών Global Reporting Intiative G3.1 Ο ς ΕΥ του ΟΤΕ και της COSMOTE βασίζεται στις απαιτήσεις που ορίζονται από το Global Reporting Initiative (GRI). Ο ς ΕΥ 2013 του ΟΤΕ και της COSMOTE

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά Δέσμευσης (Communication on Engagement - COE)

Αναφορά Δέσμευσης (Communication on Engagement - COE) Αναφορά Δέσμευσης (Communication on Engagement - COE) του QualityNet Foundation (QNF) στο Οικονομικό Σύμφωνο του ΟΗΕ (UN Global Compact - UNGC) Περίοδος Αναφοράς: 2010-2015 Χώρα Αναφοράς: Ελλάδα Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Ηµερίδα Ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης εργοδοτών για την Απασχόληση Ατόµων µε Αναπηρία Θεσσαλονίκη, 19-5-08 Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη: Μόδα ή φιλοσοφία εταιρικής προοπτικής? Το παράδειγµα των ΕΛΠΕ Λιάνα

Διαβάστε περισσότερα

EKΘEΣH BIΩΣIMHΣ ANAΠTYΞHΣ 2009

EKΘEΣH BIΩΣIMHΣ ANAΠTYΞHΣ 2009 4 EKΘEΣH BIΩΣIMHΣ ANAΠTYΞHΣ Περιεχόμενα 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Παρουσίαση της Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης 6 Μήνυμα του Διευθύνοντος Συμβούλου του Ομίλου 9 Παρουσίαση της Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΒΡΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ / ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΒΡΟΥ 20/11/14. Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Αθανάσιος Πανταζής - Οικονομολόγος

ΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΒΡΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ / ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΒΡΟΥ 20/11/14. Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Αθανάσιος Πανταζής - Οικονομολόγος ΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΒΡΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ / ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΒΡΟΥ 20/11/14 Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Αθανάσιος Πανταζής - Οικονομολόγος ΕΚΕ (1) Ως Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη νοείται η ηθική ευθύνη, η συμπεριφορά

Διαβάστε περισσότερα

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP)

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2008-2009 ALUMIL S.A. COP REPORT 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ΟΙ ΔΕΚΑ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ...4 ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ...6 ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ...8 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ...9 ALUMIL S.A.

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το 2010

Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το Τα υψηλότερα ετήσια Λειτουργικά Κέρδη προ προβλέψεων των δύο τελευταίων χρόνων Η συνδυασμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Δ Τριμήνου / Έτους 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Δ Τριμήνου / Έτους 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 25 Φεβρουαρίου 2016 Αποτελέσματα Δ Τριμήνου / Έτους 2015 Ισχυρά λειτουργικά αποτελέσματα λόγω εκμετάλλευσης υψηλών διεθνών περιθωρίων διύλισης και βελτιωμένης λειτουργίας διυλιστηρίων Επιβάρυνση

Διαβάστε περισσότερα

1. Την παρουσίαση του ελληνικού προτύπου ΕΛΟΤ 1452 για τη διαχείριση της ποιότητας εμπορικών καταστημάτων,

1. Την παρουσίαση του ελληνικού προτύπου ΕΛΟΤ 1452 για τη διαχείριση της ποιότητας εμπορικών καταστημάτων, Εκδήλωση για Πρότυπο ποιότητας για εμπορικά καταστήματα Νέες εκδόσεις προτύπων συστημάτων διαχείρισης αίθουσα Εμπορικού και Εισαγωγικού Συλλόγου Πατρών πλ. Γεωργίου Α 25, ΠΑΤΡΑ Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

Ένας Ενεργειακός Όμιλος με Ηγετική Θέση στη ΝΑ Ευρώπη

Ένας Ενεργειακός Όμιλος με Ηγετική Θέση στη ΝΑ Ευρώπη Ένας Ενεργειακός Όμιλος με Ηγετική Θέση στη ΝΑ Ευρώπη 2 nd SOUTH EAST EUROPE ENERGY DIALOGUE Θεσσαλονίκη 21 Μαΐου 2008 1 Αποτελέσματα 2007 Στρατηγικοί Στόχοι και Προτεραιότητες Κύρια Στοιχεία 2008 2 ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2009

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2009 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2009 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΓΕΘΩΝ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2009 Κέρδη προ φόρων, 160,32 εκ. ευρώ, έναντι κερδών 2,00 εκ. ευρώ, κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Έτους / Δ τριμήνου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Έτους / Δ τριμήνου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27 Φεβρουαρίου 2014 Αποτελέσματα Έτους / Δ τριμήνου 2013 Το αναβαθμισμένο διυλιστήριο Ελευσίνας και τα προγράμματα μετασχηματισμού, αντιστάθμισαν εν μέρει τα χαμηλότερα διεθνή περιθώρια διύλισης

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιωμένη η λειτουργική απόδοση και στο Α Τρίμηνο του 2011

Βελτιωμένη η λειτουργική απόδοση και στο Α Τρίμηνο του 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Βελτιωμένη η λειτουργική απόδοση και στο Α Τρίμηνο του 2011 Οι πρωτοβουλίες μείωσης των εξόδων επιφέρουν ικανοποιητικά αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» Γιάννης Κωστόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.

«ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» Γιάννης Κωστόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. «ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ DIVANI CARAVEL ΤΡΙΤΗ, 15 ΜΑΪΟΥ 2012 Γιάννης Κωστόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. 1/19 Εισαγωγή Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ είναι ένας ηγετικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ & ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, PROLEPSIS Η ΑΝΑΓΚΗ Η οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) 2012

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) 2012 COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) 2012 Μάρτιος 2013 Περιεχόμενα 1. H Εταιρία 2. Δήλωση Δέσμευσης Διοίκησης 3. Ανθρώπινα Δικαιώματα- Συνθήκες Εργασίας 4. Περιβάλλον 5. Δέσμευση προς την Αγορά 6. Καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα α τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank

Αποτελέσματα α τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank Δελτίο τύπου 26 Μαΐου Αποτελέσματα α τριμήνου του Ομίλου Marfin Popular Bank Τα καθαρά κέρδη του α τριμήνου διαμορφώθηκαν σε 71 εκατ. Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε 181.5 εκατ. το α τρίμηνο, ενισχυμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 παρ. 1 του Ν 3091/2002 (ΦΕΚ Α 330/24.12.2002),

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 (1/1-31/12/13)

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 (1/1-31/12/13) ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 (1/1-31/12/13) Η ετήσια αυτή Έκθεση συνοδεύει τις Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) για την χρήση που έληξε την 31

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική Διακυβέρνηση: Η πρόσφατη εμπειρία του Ν.4364/2016 για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις

Εταιρική Διακυβέρνηση: Η πρόσφατη εμπειρία του Ν.4364/2016 για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις Εταιρική Διακυβέρνηση: Η πρόσφατη εμπειρία του Ν.4364/2016 για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις IIA, Ιούλιος 2016 Dr. Stamatis Dritsas, CPA (GR), AAIA,CRP Deputy CEO, Head of Risk Advisory Services Sol Consulting

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσθετη Πληροφόρηση. Κοινωνικό Προϊόν

Πρόσθετη Πληροφόρηση. Κοινωνικό Προϊόν 3. Πρόσθετη Πληροφόρηση Κοινωνικό Προϊόν Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ έχει προσδιορίσει ποια είναι τα ενδιαφερόμενα μέρη (κοινωνικοί μέτοχοι ή stakeholders) με τα οποία συνδιαλέγεται, επικοινωνεί ή συνεργάζεται

Διαβάστε περισσότερα

II. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣTΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

II. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣTΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Περιεχόμενα I. Ο ΟΜΙΛΟΣ... 5 Μήνυμα προς τους μετόχους... 5 Ο Όμιλος συνοπτικά...10 Ο Όμιλος το 2007...15 Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. στα Χρηματιστήρια...18 Ιστορική αναδρομή...26 Το Διεθνές Περιβάλλον...28

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυν

Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυν ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ 2012 Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυν Από το 2006, ως Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, δημοσιεύουμε τον Απολογισμό Εταιρικής Υπευθυνότητας με στόχο να συμβάλουμε στην καλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015 31 Αυγούστου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015 Σημαντική ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 για το Α Εξάμηνο του έτους: κέρδη 61,7εκ έναντι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Αύξηση σε Καθαρά Έσοδα και Μεικτά Λειτουργικά Κέρδη ως αποτέλεσμα της αποδοτικής εμπορικής πολιτικής και των αποτελεσματικών

Διαβάστε περισσότερα

Eτήσιος Απολογισμός 2010. Ενέργεια ΓΙΑ ΖΩΗ

Eτήσιος Απολογισμός 2010. Ενέργεια ΓΙΑ ΖΩΗ Eτήσιος Απολογισμός 2010 Ενέργεια ΓΙΑ ΖΩΗ Περιεχόμενα 1. Ο Όμιλος Μήνυμα προς τους μετόχους... 4 Ο Όμιλος συνοπτικά... 8 Εταιρική Δομή Ομίλου... 9 Ολοκληρωμένη Λειτουργία Ομίλου... 10 Ο Όμιλος το 2010...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 2014-2019 (Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ) Αξιότιμοι συνάδελφοι, Οι Δήμοι, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ της ΧΑΛΚΟΡ ως best practice εφαρμογής του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας

ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ της ΧΑΛΚΟΡ ως best practice εφαρμογής του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ της ΧΑΛΚΟΡ ως best practice εφαρμογής του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας ΓΡΑΜΜΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Εξειδικευμένοι συνεργάτες του QualityNet Foundation μπορούν να σας υποστηρίξουν στη διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Καθαρά κέρδη 81εκ. έναντι 5εκ. το προηγούμενο τρίμηνο Αύξηση χορηγήσεων κατά 12% και καταθέσεων κατά 17% σε ετήσια βάση Βελτίωση δείκτη χορηγήσεων προς καταθέσεις στο 114%

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός 2014 Παρουσίαση ιευθύνοντος Συμβούλου Γ. Στεργιούλη. Γενική Συνέλευση Μετόχων. 25 Ιουνίου 2015

Απολογισμός 2014 Παρουσίαση ιευθύνοντος Συμβούλου Γ. Στεργιούλη. Γενική Συνέλευση Μετόχων. 25 Ιουνίου 2015 Απολογισμός 2014 Παρουσίαση ιευθύνοντος Συμβούλου Γ. Στεργιούλη Γενική Συνέλευση Μετόχων 25 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Απολογισμός και αποτελέσματα 2014 Στρατηγική Ομίλου Αποτελέσματα & κύριες εξελίξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Πέμπτη, 3 Απριλίου 2008, ώρα 10:00 Grand Ballroom, Ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρετανία» (Βασ. Γεωργίου Α αρ. 1) ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Η SCA δεσμεύεται για τη δημιουργία αξιών για τους υπαλλήλους, τους πελάτες, τους καταναλωτές, τους μετόχους καθώς και για τους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Πηνελόπη Παγώνη ιευθύντρια Υγιεινής, Ασφάλειας & Περιβάλλοντος Οµίλου ΕΛΠΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Πηνελόπη Παγώνη ιευθύντρια Υγιεινής, Ασφάλειας & Περιβάλλοντος Οµίλου ΕΛΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Πηνελόπη Παγώνη ιευθύντρια Υγιεινής, Ασφάλειας & Περιβάλλοντος Οµίλου ΕΛΠΕ ΗΕλληνικά Πετρέλαια Ανταποκρίνεται στον Στόχο της για Βιώσιµη Ανάπτυξη Αναβάθµιση των

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2008

Αποτελέσματα Έτους 2008 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2009 Αποτελέσματα Έτους 2008 Αύξηση Καταθέσεων Πελατών κατά 26,3% σε 45,7δισ. Αύξηση Χορηγήσεων κατά 22,4% σε 57,1δισ. - Ενίσχυση υπολοίπων δανείων προς ελληνικές επιχειρήσεις άνω των

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 29 Μαΐου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 Επάνοδος στην κερδοφορία στο επίπεδο των ενοποιημένων λειτουργικών αποτελεσμάτων EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 για το Α Τρίμηνο του

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 1. Σύσταση... 3 2. Σύνθεση... 3 3. Σκοπός... 3 4. Καθήκοντα και Αρμοδιότητες... 3 4.1. Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ανακοίνωση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2008 της Εμπορικής Τράπεζας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ανακοίνωση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2008 της Εμπορικής Τράπεζας Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2009 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ανακοίνωση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2008 της Εμπορικής Τράπεζας Τα αποτελέσματα του 2008 επηρεάστηκαν σημαντικά από το επιδεινούμενο οικονομικό περιβάλλον.

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Το πρότυπο ISO9001:2015 και οι εφαρμογές του

Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Το πρότυπο ISO9001:2015 και οι εφαρμογές του Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Το πρότυπο ISO9001:2015 και οι εφαρμογές του 4 η ενότητα Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας ΕΜΠ Απαιτήσεις του ISO9001:2015 1. Αντικείμενο 2. Τυποποιητική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΕΔΟ B (συμπεριλαμβάνονται και τα κριτήρια του Επιπέδου C)

ΕΠΙΠΕΔΟ B (συμπεριλαμβάνονται και τα κριτήρια του Επιπέδου C) 2. Ουσιαστικότητα ΕΠΙΠΕΔΟ B (συμπεριλαμβάνονται και τα κριτήρια του Επιπέδου C) Ενδεικτικοί δείκτες επίδοσης κατά Ο Οργανισμός δημοσιοποιεί ποιές πτυχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης και εταιρικής υπευθυνότητας

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργασία σχολείου με φορείς και οργανισμούς για την εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία στην κοινότητα. Διαπιστώσεις και προοπτικές.

Συνεργασία σχολείου με φορείς και οργανισμούς για την εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία στην κοινότητα. Διαπιστώσεις και προοπτικές. Συνεργασία σχολείου με φορείς και οργανισμούς για την εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία στην κοινότητα. Διαπιστώσεις και προοπτικές. Αναστασία Δημητρίου Αν. Καθηγήτρια Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Γενικές Πληροφορίες Επικοινωνία...85 Υπηρεσίες ενημέρωσης των Μετόχων...86 Επικοινωνία για τον Απολογισμό...87

Περιεχόμενα. Γενικές Πληροφορίες Επικοινωνία...85 Υπηρεσίες ενημέρωσης των Μετόχων...86 Επικοινωνία για τον Απολογισμό...87 Περιεχόμενα 1. 2. 3. 4. O Όμιλος... 4 Μήνυμα προς τους μετόχους...4 Ο Όμιλος συνοπτικά...9 Ο Όμιλος το 2008...11 Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.στα Χρηματιστήρια...13 Ιστορική Αναδρομή...18 Διοίκηση Ομίλου...20

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ. Επίδοση, Αξιοπιστία, Διαφάνεια

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ. Επίδοση, Αξιοπιστία, Διαφάνεια ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ Επίδοση, Αξιοπιστία, Διαφάνεια ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ - EMAS Το Κοινοτικό Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Οικολογικού

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρικά Γραφεία CYTA Δευτέρα, 3 Φεβρουαρίου 2014

Κεντρικά Γραφεία CYTA Δευτέρα, 3 Φεβρουαρίου 2014 Συνέδριο «H Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στην εποχή της Οικονομικής Κρίσης: Επανατοποθέτηση ή εγκατάλειψη;» Κεντρικά Γραφεία CYTA Δευτέρα, 3 Φεβρουαρίου 2014 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΣΙΚΟΙ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στη ΔΕΗ

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στη ΔΕΗ Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στη ΔΕΗ Ετήσιο Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «Στηρίζω» Αθήνα, Ιούνιος 2011 Λένα Σαρικάκη Τομεάρχης Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Διεύθυνση Στρατηγικής Τομέας Εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ Πίνακας περιεχομένων Άρθρο 1 Εισαγωγή... 3 Άρθρο 2 Πυλώνες υπεύθυνου εφοδιασμού... 3 2.1 Ανθρώπινα δικαιώματα στην εργασία... 3 2.2 Υγεία και ασφάλεια...

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Sustainable 3 rd Party Logistics ΑΘΗΝΑ, 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Sustainable 3 rd Party Logistics ΑΘΗΝΑ, 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 Sustainable 3 rd Party Logistics ΑΘΗΝΑ, 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 1 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 2 Η Π.Α.Ε.Γ.Α.Ε. (Προνομιούχος Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Αποθηκών Ελλάδος) είναι η πρώτη ελληνική εταιρεία παροχής υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Η εταιρική υπευθυνότητα ως αναπόσπαστο μέρος της εταιρικής κουλτούρας και στρατηγικής. Κωνσταντίνος Ευριπίδης, Διευθύνων Σύμβουλος

Η εταιρική υπευθυνότητα ως αναπόσπαστο μέρος της εταιρικής κουλτούρας και στρατηγικής. Κωνσταντίνος Ευριπίδης, Διευθύνων Σύμβουλος Η εταιρική υπευθυνότητα ως αναπόσπαστο μέρος της εταιρικής κουλτούρας και στρατηγικής Κωνσταντίνος Ευριπίδης, Διευθύνων Σύμβουλος 4 ο Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Λευκωσία, 01.07.2011 Η GENESIS

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας στις υπηρεσίες Υγείας: Προϋπόθεση για την ανάπτυξη και την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών. (ISO 9001 ISO 22000 ISO 14001 ISO 27001 ISO 50001 OHSAS 18001) Σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Ποιότητας. Αρμοδιότητες

Πολιτική Ποιότητας. Αρμοδιότητες Πολιτική Ποιότητας 1.1 Σκοπός Η πολιτική ποιότητας επιβεβαιώνει τη δέσμευση της Διοίκησης του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου (ΠΣ Σ.Τ.Ξ.Ε.) στα θέματα ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων

Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων ΘΕΜΑ 1 Ο : Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για την χρήση 2012, και των επ αυτών Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 31/8/2016

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 31/8/2016 Γενικός Δείκτης Εικόνα Αγοράς Άνοδος στο Χ.Α. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 564,37 μονάδες, σημειώνοντας κέρδη 0,48%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 24,67 εκατ. εκ των οποίων 0,93 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Ελέγχου κατά τη συνεδρίασή της υπ' αριθμ. 11/12-5-2004 (θ.1). Εγκρίθηκε από το Δ.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;» ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ Δ/Σ ΤΗΣ «ΠΑΝΕΛΚΟ Α.Ε.» ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2010

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ Δ/Σ ΤΗΣ «ΠΑΝΕΛΚΟ Α.Ε.» ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2010 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ Δ/Σ ΤΗΣ «ΠΑΝΕΛΚΟ Α.Ε.» ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2010 Η έκθεση διαχείρισης του (Δ.Σ.) που ακολουθεί, αφορά στη χρήση 2010 συντάχθηκε και είναι εναρμονισμένη με βάση το πνεύμα και τα αναφερόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Ισόρροπη και σταθερή ανάπτυξη των οικονοµικών µεγεθών τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. Περαιτέρω βελτίωση των περιθωρίων κέρδους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ. Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ. Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

2.5 Ενδιαφερόμενα Μέρη

2.5 Ενδιαφερόμενα Μέρη 2.5 Ενδιαφερόμενα Μέρη Τα βασικά ενδιαφερόμενα μέρη του ΟΤΕ και της COSMOTE είναι οι εργαζόμενοι οι επενδυτές οι πελάτες, οι δημόσιοι και ρυθμιστικοί φορείς, τα Μ.Μ.Ε. και οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ: Η ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ: Η ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ: Η ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ Άρθρο ΣΤ1 Δικαιώματα και υποχρεώσεις των φοιτητών του Ιδρύματος 1. Οι φοιτητές του Ιδρύματος, έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα: α) Να ενημερώνονται έγκαιρα και επαρκώς για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ 2009 ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ 2009 ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ 2009 ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ 2009 ΑΡΧΗ 1: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να υποστηρίζουν και να σέβονται την προστασία των διεθνώς διακηρυγμένων ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Επιδιώκουμε συστηματικά την αποτελεσματική

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς

Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς - Κέρδη 85,1 εκατ. µετά από φόρους πέτυχε η GENIKI Bank στο εννεάµηνο του 2014, έναντι ζηµιών τις 10 προηγούµενες ετήσιες χρήσεις.

Διαβάστε περισσότερα

4 Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

4 Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας www.cera.org.cy Εισαγωγή 3 Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) έχει συσταθεί το 2003 σύµφωνα µε οδηγίες της Ε.Ε. Είναι η Εθνική Ανεξάρτητη Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας και µε βάση τις αρµοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Βιώσιμη Ανάπτυξη και ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

Βιώσιμη Ανάπτυξη και ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Ιούνιος 2011 Βιώσιμη Ανάπτυξη και ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Πηνελόπη Παγώνη Διευθύντρια Ι Υγιεινής, Ασφάλειας, Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης Ομίλου Αυτή η αναφορά είναι αποκλειστικά για χρήση της Ελληνικά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ο Διάλογος που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας Sustainable Greece 2020, αποτελεί τη συστηματική καταγραφή των θέσεων όλων των προσκεκλημένων στην Πρωτοβουλία Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.-31.12.2005 (ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.Α.-ΔΡΟΜΕΑΣ») Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, Το 2005 που

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Σεπτέμβριος 2013 Κανονισμός Ελεγκτικής Επιτροπής (Audit Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του της 23.11.1995, αποφάσισε

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 14 ης Απριλίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30 μ.μ.

«ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 14 ης Απριλίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30 μ.μ. «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 12512346000 ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 14 ης Απριλίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30 μ.μ. Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

Η εταιρία μας διαθέτει δύο πλωτές παραγωγικές μονάδες πάχυνσης ιχθυοπληθυσμού στο Δήμο Δεσφίνας Φωκίδας.

Η εταιρία μας διαθέτει δύο πλωτές παραγωγικές μονάδες πάχυνσης ιχθυοπληθυσμού στο Δήμο Δεσφίνας Φωκίδας. Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΚΙΡΦΙΣ ΑΕ -ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 7 ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (περίοδος από 1.1.2012

Διαβάστε περισσότερα