ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ"

Transcript

1 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΤΕΥΧΟΣ VΙ (Κεφάλαιο 11 Α ) ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΘΗΝΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2012

2 Πρόλογος Στο τεύχος αυτό περιλαμβάνεται ο Στρατηγικός Σχεδιασμός της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου σύμφωνα με την Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Ακολουθεί η Δομή και οι προδιαργραφές που τίθενται από την ως άνω Εγκύκλιο. Στις βασικές ενότητες του Τεύχους περιλαμβάνονται ο Στρατηγικός Σχεδιασμός με επιμέρους κεφάλαια την Περιγραφή και Αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης και την Στρατηγική της Περιφέρειας και τις Αναπτυξιακές Προτεραιότητες, καθώς επίσης και το πρώτο Μέρος του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, που αφορά την εξειδίκευση των στρατηγικών στόχων σε Άξονες και την εξειδίκευση των Αξόνων σε Μέτρα. Στο παρόν τεύχος περιλαμβάνονται προσθήκες και συμπληρώσεις, σύμφωνα με τις οδηγίες της Επιτροπής Παρακολούθησης και τις εισηγήσεις των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. 2

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ- ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Περιγραφή Βασικά γεωγραφικά, πληθυσμιακά, κοινωνικά, οικονομικά, πολεοδομικά, περιβαλλοντικά και αναπτυξιακά χαρακτηριστικά της Περιφέρειας καθώς και των σχέσεων και των αλληλεξαρτήσεων της με την ευρύτερη περιοχή... 7 Γεωγραφική Σύνθεση... 7 Διοικητική Διαίρεση (Πρόγραμμα Καλλικράτης )...13 Δημογραφικά Δεδομένα...15 Ομοιότητες και Διαφορές των δύο Νομών...21 Γεωμορφολογικά Χαρακτηριστικά...22 Φυσικοί Πόροι...25 Φυσικό Περιβάλλον - Οικοσυστήματα...32 Γεωλογικοί Πόροι...43 Τομείς Παραγωγής...45 Πρωτογενής Τομέας...46 Δευτερογενής Τομέας...70 Τριτογενής Τομέας...72 Απασχόληση -Ανεργία...78 Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν Τεχνική Υποδομή Ύδρευση Διαχείριση Υγρών- Στερεών Αποβλήτων Δίκτυα Μέσα Μεταφορών Ενέργεια Τηλεπικοινωνίες και Τεχνολογίες της Πληροφορικής και Επικοινωνιών..138 Τεχνολογία Καινοτομία Κοινωνική Υποδομή Εκπαίδευση Υγεία Πρόνοια Αθλητισμός Κύριες Δημόσιες Υπηρεσίες Οργανωτικά Χαρακτηριστικά και τα Οικονομικά της Περιφέρειας, ως Οργανισμού Γραφείο Περιφερειάρχη και Γραφεία Αντιπεριφερειαρχών Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Διευθύνσεις Τεχνικών Έργων Κυκλάδων και Δωδεκανήσων Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας Διεύθυνση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Διεύθυνση Διαφάνειας Εξυπηρέτησης του Πολίτη

4 Διεύθυνση Διοίκησης Διεύθυνση Οικονομικού Διεύθυνση Διοικητικού Οικονομικού Δωδεκανήσου Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Διεύθυνση Κτηνιατρικής Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Κυκλάδων Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Διεύθυνση Βιομηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Διεύθυνση Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης και Εμπορίου Διεύθυνση Τουρισμού Διεύθυνση Ανάπτυξης Κυκλάδων Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Κυκλάδων Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Δωδεκανήσου Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Κυκλάδων Νομική Υπηρεσία Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας Αυτοτελές Τμήμα Παλλαϊκής Άμυνας και Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτων Αναγκών (ΠΑΜ. ΠΣΕΑ.) Αυτοτελές Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων Προσωπικό Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Προσωπικό Ειδικών Θέσεων Οικονομικά Στοιχεία Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Αξιολόγηση Μειονεκτήματα και Πλεονεκτήματα της Περιφέρειας ως προς τα κρίσιμα ζητήματα, τις ανάγκες των Δήμων και των πολιτών καθώς επίσης και την εκτιμώμενη ζήτηση για την παροχή υπηρεσιών σε επίπεδο Περιφέρειας Ιεράρχηση και αξιολόγηση προτεραιοτήτων στρατηγικής ανάπτυξης σύμφωνα με τα αποτελέσματα Έρευνας στους Τοπικούς Φορείς Ιεράρχηση και αξιολόγηση κοινωνικών προβλημάτων Τα κρίσιμα ζητήματα ανάπτυξης, τα οποία είναι σκόπιμο να αντιμετωπιστούν από την Περιφέρεια κατά την επόμενη μεσοπρόθεσμη περίοδο, ιεραρχημένα κατά σειρά προτεραιότητας Πρωτογενής Τομέας Γεωργία- Κτηνοτροφία Αλιεία- Ιχθυοκαλλιέργειες Δευτερογενής Τομέας Τριτογενής Τομέας Τουρισμός Πολιτισμός Μεταφορές Νησιωτικότητα και Εθνικό Σύστημα Μεταφορών

5 Οι μεταφορές στο Νότιο Αιγαίο στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Μεταφορών Ενέργεια Χωροταξικός Σχεδιασμός & Προβλήματα συγκρούσεων χρήσεων γης Διαχείριση Υδάτινων Πόρων Περιβαλλοντική Διαχείριση Δυνατότητες και υφιστάμενες αδυναμίες των υπηρεσιών της Περιφέρειας και των Νομικών Προσώπων της, σε σχέση με τις λειτουργίες που επιτελούν, το ανθρώπινο δυναμικό, την υλικοτεχνική υποδομή τους, την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, καθώς και σε σχέση με την οικονομική τους κατάσταση Ευκαιρίες και περιορισμοί από εξωγενείς παράγοντες Επίδραση Εξωγενών Παραγόντων Επίδραση της Οικονομικής Κρίσης Δημιουργία Ειδικών Οικονομικών Ζωνών ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ Διατύπωση του Αναπτυξιακού Οράματος της Περιφέρειας και των κατευθυντήριων αρχών, που πρέπει να διέπουν τον τρόπο λειτουργίας της και τον τρόπο διοίκησης των υποθέσεων περιφερειακού επιπέδου Προσδιορισμός Στρατηγικής της Περιφέρειας Στρατηγικές Επιλογές Νησιωτικής Ανάπτυξης: Εξωγενής και Ολοκληρωμένη Ενδογενής Ανάπτυξη Συνοπτικές επισημάνσεις τομεακών στρατηγικών κατευθύνσεων Στρατηγική «Ευρώπη 2020» Στρατηγικοί Στόχοι του Αιγαιακού Χώρου Νέοι Θεσμικοί Στόχοι της Περιόδου Υποστηρικτικές Πολιτικές Αξιοποίηση Δημόσιας Περιουσίας Αναβάθμιση Διοικητικής Ικανότητας της Περιφέρειας Βελτίωση της Οικονομικής Κατάστασης της Περιφέρειας Προσδιορισμός των αναπτυξιακών προτεραιοτήτων, σύμφωνα με τις οποίες θα διαμορφωθεί το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, λαμβάνοντας υπόψη τις εθνικές (τομεακές και περιφερειακές) αναπτυξιακές προτεραιότητες ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ Εξειδίκευση των Γενικών Στρατηγικών στόχων σε ειδικούς Εξειδίκευση των Αξόνων σε μέτρα (που αντιστοιχούν σε ειδκούς στόχους) που αφορούν: Υποδομές, Υγεία, Πολιτισμό και Αθλητισμό, Ενέργεια- Φυσικοί Πόροι, Οικονομικά της Περιφέρειας, Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της Περιφέρειας και των Νομικών Προσώπων της, πληροφοριακά συστήματα και συστήματα βελτίωσης της διοικητικής ικανότητας της Περιφέρειας, ολοκληρωμένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες στον πολίτη

6 Ομάδα Έργου Επιστημονικός Υπεύθυνος o Νικόλαος Κόνσολας, Ομότιμος Καθηγητής του Παντείου Πανεπιστημίου, Επίτιμος Πρόεδρος Ι.Π.Α. Επιστημονικοί Σύμβουλοι o Αθανάσιος Παπαδασκαλόπουλος, Καθηγητής Περιφερειακού Προγραμματισμού Διευθυντής του Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης o Ντόρα Κόνσολα, Καθηγήτρια Πολιτιστικής Ανάπτυξης και Πολιτικής στο Πάντειο Πανεπιστήμιο o Μανώλης Χριστοφάκης, Επίκουρος Καθηγητής Τοπικής Ανάπτυξης και Μεταφορών στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Επιστημονικοί Συνεργάτες o Νικόλαος Καραχάλης, Διδάκτωρ Τουριστικής Πολιτικής o Ρούλα Λαλαίτου, Αρχαιολόγος o Αναστάσιος Τασόπουλος, Καθηγητής Πληροφορικής στο Πάντειο Πανεπιστήμιο o Όλγα Παπαδάκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ευρωπαϊκής Πολιτικής Παντείου Πανεπιστημίου o Βαλαντάσης Κανέλλος Νικόλαος, Πτυχιούχος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης o Μαρία Τσίγκα, MSc Περιφερειακής Ανάπτυξης o Κώστας Ρόντος, Καθηγητής Ποσοτικής Ανάλυσης στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου 6

7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 1.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ- ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Περιγραφή Βασικά γεωγραφικά, πληθυσμιακά, κοινωνικά, οικονομικά, πολεοδομικά, περιβαλλοντικά και αναπτυξιακά χαρακτηριστικά της Περιφέρειας καθώς και των σχέσεων και των αλληλεξαρτήσεων της με την ευρύτερη περιοχή Γεωγραφική Σύνθεση Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου εκτείνεται σε μια τεράστια θαλάσσια ζώνη από τις ακτές της Αττικής (Μακρόνησος) έως τα νότια παράλια της Τουρκίας (Καστελόριζο). Αποτελείται από 79 νησιά, από τα οποία κατοικούνται τα 48 και 178 βραχονησίδες. Η συνολική της έκταση είναι 5,286 τ.χλμ. (ποσοστό 4% της επιφάνειας της Ελλάδας) και ο πληθυσμός της ανέρχεται σε κατοίκους (βάση της Aπογραφής 2011). Αποτελείται από τους Νομούς Κυκλάδων και Δωδεκανήσου. Ο νομός Δωδεκανήσου έχει έκταση 2714 τ.χλμ. και πληθυσμό κατοίκους. Τα κυριότερα νησιά που αποτελούν το νησιωτικό αυτό σύμπλεγμα είναι, κατά σειρά μεγέθους, τα εξής: Ρόδος, Κάρπαθος, Κως, Αστυπάλαια, Κάλυμνος, Κάσος, Τήλος, Σύμη, Λέρος, Νίσυρος, Πάτμος, Χάλκη, Λειψοί, Μεγίστη ή Καστελόριζο και Αγαθονήσι. Υπάρχουν και άλλα νησάκια από τα οποία ξεχωρίζουν τα νησιά : Ψέραμος, Αγαθονήσι, Λέβιθα,, Αλιμιά και Αρκοί. Σαριά, Τέλενδος, Κίναρος, Οφιούσσα, Σύρνα, Αρμαθιά, Φαρμακονήσι, Κουνούποι, Νίμος, Ρω, Αστακίδα, Σέσκλιο και άλλα πολύ μικρότερα. Η Ρόδος είναι το μεγαλύτερο 7

8 νησί της Δωδεκανήσου και το τέταρτο στην Ελλάδα μετά την Κρήτη, την Εύβοια και τη Μυτιλήνη (Λέσβος). Η έκταση της είναι τ.χλμ. και το σχήμα της είναι στενόμακρο με μέγιστο μήκος 77 χλμ. και μέγιστο πλάτος 37 χλμ. Το μήκος της ακτογραμμής της είναι 220 χλμ. Αποτελεί το σημαντικότερο κέντρο του οργανωμένου τουρισμού της χώρας. Η νήσος Μεγίστη ή Καστελλόριζο είναι το νότιο-ανατολικότερο νησί της Δωδεκανήσου και βρίσκεται 72 ναυτικά μίλια από τη Ρόδο. Έχει έκταση 9,45 τετρ. χλμ., χωρίς τα νησάκια Ρω, Στρογγυλή, Άγιος Γεώργιος, Ψαραδιά και Αγρελιά. Το μήκος της ακτογραμμής είναι 18,3 χλμ. περίπου. Η Σύμη είναι το όγδοο σε μέγεθος νησί της Δωδεκανήσου με έκταση 58,1 τ.χλμ. και μήκος ακτών 85 χλμ. Είναι ορεινή και βραχώδης. Γύρω της υπάρχουν νησίδες και βραχονησίδες. Πρόσφατα παρουσιάζει σημαντικό τουριστικό ενδιαφέρον. Το έβδομο σε έκταση νησί, η Τήλος, με εμβαδό 61,49 τ.χλμ. και μήκος ακτών 75 χλμ. νησί της Δωδεκανήσου βρίσκεται στο βορειοανατολικό Αιγαίο, ανάμεσα στα νησιά Νίσυρο, Χάλκη και Κνίδο. Το έδαφος είναι ορεινό, με ψηλότερη κορυφή τον Προφήτη Ηλία. Οι οικισμοί είναι τρεις, του Μεγάλου Χωριού, των Λειβαδιών και του Αγίου Αντωνίου. Η Χάλκη βρίσκεται δυτικά από το μέσο της Ρόδου, σε απόσταση 10 χλμ. περίπου από το ακρωτήρι Αρμενιστής και 15 χλμ. από την Κάμειρο Σκάλα. Έχει έκταση 28,5 τ.χλμ., μήκος ακτογραμμής 34,78 χλμ. Το νησί της Κω συνορεύει βόρεια με την Κάλυμνο, νότια με τη Νίσυρο, ανατολικά με την Τουρκία και τον Κεραμεικό κόλπο και δυτικά με την Αστυπάλαια. Βόρεια βρέχεται από το Ικάριο πέλαγος και νότια από το Καρπάθιο. Η συνολική έκταση του νησιού είναι 282,5 τ.χλμ., το σχήμα του είναι μακρόστενο και το μήκος των ακτών του είναι 121 χλμ. Η τουριστική ανάπτυξη του νησιού εντυπωσιακή ως υποδοχέας οργανωμένου τουρισμού. Η Νίσυρος βρίσκεται νότια της Ικαρίας, βόρεια της Τήλου και δυτικά των τουριστικών ακτών. Έχει έκταση 41,4 τ.χλμ. και περίμετρο ακτών 28 χλμ. Έχει σχήμα σχεδόν κυκλικό και οι ακτές της δεν παρουσιάζουν πλούσιο διαμελισμό. Το Αγαθονήσι είναι η βορειότερη νησίδα του δωδεκανησιακού συμπλέγματος με έκταση 13,5 τ.χλμ. και μήκος ακτογραμμής 29,4 χλμ. Η απόσταση του από την Πάτμο και η έλλειψη συγκοινωνιακών μέσων δημιούργησαν δυσκολίες στους κατοίκους του νησιού. Για το λόγο αυτό από το 1954 αποτελεί ανεξάρτητη κοινότητα. Η Αστυπάλαια ή Σταμπαλιά είναι το πέμπτο κατά σειρά νησί των Δωδεκανήσων. Έχει έκταση 96,7 τ.χλμ. και μήκος ακτών 110 χλμ. Νησί άνυδρο και ξηρό καλύπτεται κατά 97,8% από σκληρόφυλλους θάμνους, που χρησιμοποιούνται για βοσκή και μελισσοκομία. 8

9 Η Κάλυμνος, είναι το τέταρτο σε έκταση νησί του Νομού Δωδεκανήσου. Είναι ορεινή και σχετικά άγονη. Περιβάλλεται από διάφορα μικρά νησιά, άλλα κατοικήσιμα όπως η Τέλενδος και η Ψέριμος και άλλα ακατοίκητα, όπως η Πλάτη, η Σαρή, το Γαϊδουρονήσι, η Αγία Κυριακή και ο Καλαβρός. Στο νησί υπάρχουν 12 οικισμοί. Η γεργική δραστηριότητα, ο αναρριχητικός τουρισμός και η αλιεία χαρακτηρίζουν την οικονομία του νησιού. Βορειοανατολικά των Δωδεκανήσων, ανάμεσα στην Πάτμο και τη Λέρο, βρίσκεται ένα σύμπλεγμα νησιών, με το μεγαλύτερο τους Λειψούς. Έχουν έκταση 15,82 τ.χλμ. (χωρίς τις νησίδες) και μήκος ακτογραμμής 33,13 χλμ. περίπου. Η Λέρος είναι το ένατο σε έκταση νησί του Νομού Δωδεκανήσου (έκταση 53 τ.χλμ. και μήκος ακτών 71 χλμ.). Είναι βραχώδες νησί με μικρές πεδινές εκτάσεις ανάμεσα στα διάφορα υψώματα. Στο νησί υπάρχουν 10 οικισμοί. Διαθέτει σημαντικό φυσικό λιμάνι και έχει δυνατότητες τουριστικής ανάπτυξης. Η Πάτμος, το νησί της Αποκάλυψης, έχει έκταση 34,55 τ.χλμ. και η περίμετρος των ακτών της έχει μήκος 61 χλμ. περίπου. Μαζί με τα νησιά Αρκιοί και Μάραθος (που βρίσκονται ανατολικά της) αποτελεί ομώνυμο δήμο με έκταση 45 τ.χλμ. Έδρα της είναι η Χώρα και μεγαλύτερος οικισμός της η Σκάλα. Έχει στενόμακρο σχήμα, με μέγιστο μήκος 63 χλμ. και μέγιστο πλάτος 10 χλμ. Τα εδάφη της είναι ηφαιστειογενή, βραχώδη και άδεντρα. Η ανάπτυξη του τουρισμού αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα του νησιού. Η Κάρπαθος, απλωμένη μεταξύ της Ρόδου και της Κρήτης, είναι το δεύτερο σε μέγεθος νησί της Δωδεκανήσου με έκταση 301 τ.χλμ. και μήκος ακτών 180 χλμ. Περιλαμβάνει συνολικά 12 χωριά (Πηγάδια, Απέρι, Αρκάσα, Φοινίκι, Βωλάδα, Μενετές, Μεσοχώρι, Όθος, Όλυμπος, Διαφάνι, Πυλές και Σπόα) και εννέα οικισμούς (Μερτώνας, Κατόδιο, Κυρά Παναγιά, Λακκί, Άη Γιάννης, Κήπος Αφιάρτη, Λευκός, Αυλώνα, Άγιος Νικόλαος). Σταδιακή άνοδος του τουρισμού παρατηρείται και στο νησί αυτό τα τελευταία χρόνια. Η Κάσος αποτελεί το νοτιότερο τμήμα του Δωδεκανησιακού συμπλέγματος και βρίσκεται μεταξύ Καρπάθου και Κρήτης. Η συνολική έκταση του νησιού είναι 62 τ.χλμ. και έχει μήκος ακτών 50 χλμ. Αποτελεί ενιαίο Δήμο με πρωτεύουσα το Φρυ και οικισμούς-χωριά την Αγία Μαρίνα, το Αρβανιτοχώρι, την Παναγιά και το Πόλι. Ο Νομός Κυκλάδων, έχει έκταση 2572 τ.χλμ. και πληθυσμό κατοίκους. Αποτελείται από τα παρακάτω κατά τάξη μεγέθους νησιά: Νάξος, Ανδρος, Πάρος, Τήνος, Μήλος, Κέα, Αμοργός, Ιος, Κύθνος, Μύκονος, Σύρος, Θήρα, Σέριφος, Σίφνος, Σίκινος, Ανάφη, Κίμωλος, Αντίπαρος, Φολέγανδρος, 9

10 Ηρακλέια, Θηρασία, Σχοινούσα και Κουφονήσια. Υπάρχουν και άλλα νησιά και νησίδες όπως: Μακρόνησος, Γυάρος, Δεσποτικό, Δήλος, Πολύαιγος, Κάρος, Ρήνεια, Δονούσα, Αννάνες, Φαλκονέρα, Ανυδρος, Στρογγυλό, Τραγονήσι, Σεριφόπουλο, Καράβι, Παλαιά και Νέα Καμμένη, κ.α. Η Άνδρος είναι η μεγαλύτερη μετά τη Νάξο νήσος των Κυκλάδων. Έχει έκταση 379,7 τ.χλμ.και το μήκος των ακτών της είναι 176 χιλιόμετρα. Η Ανάφη βρίσκεται ανατολικά της Σαντορίνης, με την οποία και αποτελούν τα νοτιοανατολικότερα νησιά των Κυκλάδων, και απέχει από τον Πειραιά 150 μίλια. Πρωτεύουσα του νησιού είναι η Ανάφη (Χώρα), ενώ η συνολική της επιφάνεια εκτιμάται στα 38,3 τ.χλμ. με συνολικό ανάπτυγμα ακτών 38 χιλιόμετρα. Η Σαντορίνη ή Θήρα βρίσκεται νότια της Ίου και δυτικά από την Ανάφη. Απέχει από τον Πειραιά 128 ναυτικά μίλια και 63 ναυτικά μίλια από τη Κρήτη. Η έκταση της είναι 75,8 τ.χλμ.. Αποτελεί σημαντικό τουριστικό προορισμό των Κυκλάδων. Η Θηρασία είναι ένα μικρό νησί το οποίο, μέχρι την Μινωική έκρηξη των προϊστορικών χρόνων που δημιούργησε την καλδέρα, αποτελούσε κομμάτι της νήσου Στρογγύλη, της οποίας σήμερα συμπληρώνει το κυκλικό περίγραμμα μαζί με τα νησιά Σαντορίνη και Ασπρονήσι. Η Ίος ανήκει στις νότιες Κυκλάδες. Έχει έκταση τχλμ, με 2 ορατούς όγκους. Η υψηλότερη κορυφή είναι ο Πύργος 732μ.. Πρωτεύουσα είναι η Ίος ή Χώρα. Η Σίκινος, βρίσκεται μεταξύ των νήσων Φολέγανδρου και Ίου και σε απόσταση 14 και 10 μίλια αντίστοιχα. Από τον Πειραιά απέχει 102 μίλια. Πρωτεύουσα του νησιού είναι η ομώνυμος Σίκινος ή Κάστρο. Η επιφάνειά της εκτιμάται στα 41 τ.χλμ. ενώ έχει μήκος ακτών 40 χιλιόμετρα. Ο δε περίπλους της νήσου είναι 17 μίλια. Γύρω από τη Σίκινο βρίσκονται οι ακόλουθες νησίδες, βόρειο-δυτικά: η Βολάδα, ο Άγιος Γεώργιος, και η Καρδιώτισσα (η αρχαία Λάγουσα), και νότιοδυτικά ο Καλόγερος. Η Φολέγανδρος απέχει 15 μίλια (ανατολικά) από τη Μήλο και 22 μίλια ΒΔ. από τη Σαντορίνη. Αποκαλείται επίσης και Πολύκαντρος ή Πολύκανδρος. Πρωτεύουσα είναι η Χώρα (ή πόλη Φολέγανδρος), και πληθυσμό 667 κατοίκους. Απέχει από τον Πειραιά 102 μίλια και έχει συνολικό μήκος 13 χλμ.. Η Κέα, γνωστή και ως Τζια, έχει έκταση 134,693 χλμ με μήκος αυτής 88χλμ. Είναι το 6 ο μεγαλύτερο νησί των Κυκλάδων. Πρωτεύουσα είναι η Ιουλίδα με 700 κατοίκους και λιμάνι η Κορησία, το Λιβάδι όπως το λένε, με 350 κατοίκους. Έχει προοπτικές ανάπτυξης τουρισμού city break. Η Κύθνος, έχει έκταση 99,3 τ.χλμ. και μήκος ακτογραμμών περίπου 104 χιλιόμετρα, ενώ απέχει 56 ν. μίλια από το λιμάνι του Πειραιά. Η Κίμωλος με πρωτεύουσα του το Χωριό 10

11 Κιμώλου, έχει έκταση 35,7. Στην Κοινότητα Κιμώλου υπάγονται και τα τρία ακατοίκητα νησιά, η Πολύαιγος, ο Άγιος Ευστάθιος και ο Άγιος Γεώργιος. Η Μήλος είναι το νοτιοδυτικότερο νησί των Κυκλάδων, με σημαντικό μεταλλευτικό πλούτο. Έχει έκταση χλμ και μήκος ακτογραμμής 139 χλμ. Η υψηλότερη κορυφή της είναι ο Προφήτης Ηλίας (751 μ.). Συνδέεται ακτοπλοϊκά με Πειραιά (86 ν.μ.) όπως και με τα άλλα νησιά, καθώς και αεροπορικώς με την Αθήνα. Πρωτεύουσα η Πλάκα (Μήλος) με 790 κατοίκους. Στα βορειοδυτικά της, βρίσκεται το μικρό νησί της Αντιμήλου. Έχει έκταση 82 χλμ. Και ακτογραμμή 13 χλμ. Είναι ακατοίκητο. Η Σέριφος με πρωτεύουσα τη Χώρα (ή Σέριφος), έχει έκταση 73,2 τ.χλμ. και μήκος ακτών 83 χιλιόμετρα. Η Σίφνος είναι νησί μεσαίου μεγέθους στις δυτικές Κυκλάδες. Έχει έκταση 73,2 τετραγωνικών χιλιομέτρων, μήκος 15 χιλιόμετρα και πλάτος 7.5 χιλιόμετρα. Απέχει περίπου 130 χιλιόμετρα ή 80 ναυτικά μίλια από τον Πειραιά. Η ακτογραμμή της είναι περίπου 70 χιλιόμετρα. Η Μύκονος με πρωτεύουσα τη Χώρα, έχει έκταση 85,5 τ.χλμ., ενώ έχει μήκος ακτών 89 χιλιόμετρα. Αποτελεί ένα από τα πρώτα νησιά που αναπτύχθηκε τουριστικά και δέχεται ήδη από τη δεκατία του 60 μαζικό τουρισμό. Η επιφάνεια της Αμοργού εκτιμάται στα 121 τ.χλμ., ενώ έχει μήκος ακτών 126 χιλιόμετρα. Πρωτεύουσα του νησιού είναι η Χώρα Αμοργού, ενώ το κύριο λιμάνι της νήσου είναι τα Κατάπολα. Οι κάτοικοι ασχολούνται παραδοσιακά με τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις, την κτηνοτροφία αλλά και την αλιεία. Η Δονούσα γνωστή και ως Δενούσα, με την Αμοργό αποτελούν τα ανατολικότερα νησιά των Κυκλάδων. Η έκτασή της είναι 13,5 τ.χλμ., λοφώδης και πετρώδης (μέγιστης διαμέτρου 3 μίλια). Η Ηρακλειά είναι το δυτικότερο κατοικίσιμο νησί του συμπλέγματος των λεγομένων Μικρών Ανατολικών Κυκλάδων. Πρωτεύουσα της νήσου είναι ο συνοικισμός Παναγιά. Τα Κουφονήσια αποτελούνται από το Κάτω και Επάνω Κουφονήσι. Το Κάτω Κουφονήσι έχει έκταση 4,3 τ. χλμ. και είναι σχεδόν ακατοίκητο, ενώ το Επάνω Κουφονήσι έχει έκταση 3,5 τ. χλμ. και 366 κατοίκους. Κύρια και αποκλειστική ενασχόληση των κατοίκων αποτελεί η αλιεία. Η Σχοινούσα με πρωτεύουσα του νησιού τη Σχοινούσα, βίσκεται στο κέντρο περίπου του συμπλέγματος των Μικρών Ανατολικών Κυκλάδων, έχει έκταση 7,8 τ. χλμ.. Η Νάξος είναι το μεγαλύτερο νησί των Κυκλάδων. Η έκτασή της είναι 435 τ.χλμ και το μήκος της ακτογραμμής 91 χλμ. Βρίσκεται ακριβώς στο κέντρο του Αιγαίου. Η Αντίπαρος με κατοίκους σύμφωνα με την Απογραφή του 2011, έχει έκταση 34,8 τ.χμ. συμπεριλαμβάνοντας τη νήσο της Αντιπάρου, το Δεσποτικό και το Στρογγυλό, ενώ απέχει λιγότερο από 11

12 ένα ναυτικό μίλι από την Πάρο. Η Πάρος έχει έκταση 195 τ.χμ. και μήκος ακτών 111 χλμ. Ο πληθυσμός του νησιού, κατά την Απογραφή του 2011, είναι κάτοικοι, με σημαντική άνοδο της τουριστικής κίνησης τα τελευταία χρόνια. Η Σύρος, είναι πρωτεύουσα της Περιφέρειας Νότιου Αιγαίου. Πρωτεύουσά της είναι η Ερμούπολη. Έχει πληθυσμό κατοίκους σύμφωνα με την απογραφή του 2011, ενώ κατά το παρελθόν υπήρξε ναυτικό, βιομηχανικό και πολιτιστικό κέντρο του νέου ελληνικού κράτους. Αποτελεί κέντρο του τουρισμού της μορφής city break. Η Τήνος είναι το 4 ο μεγαλύτερο νησί των Κυκλάδων μετά τη Νάξο, την Άνδρο και τη Πάρο. Έχει έκταση 197 τχλ. Ο πληθυσμός του νησιού είναι κάτοικοι, με τους περισσότερους να ζουν στη πρωτεύουσα στην πρωτεύουσα Τήνο (4.500) που είναι και το λιμάνι. Αποτελεί σημαντικό κέντρο του θρησκευτικού τουρισμού. 12

13 Διοικητική Διαίρεση (Πρόγραμμα Καλλικράτης ) Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, σύμφωνα με το Πρόγραμμα Καλλικράτης, χωρίζεται σε 13 Περιφερειακές Ενότητες αποτελούμενες από 34 Δήμους που είναι τα αυτοδιοικούμενα κατά τόπο νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και αποτελούν τον πρώτο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης. Ειδικότερα οι Κυκλάδες αποτελούνται από 9 Περιφερειακές Ενότητες και 19 Δήμους, ενώ τα Δωδεκάνησα αποτελούνται από 4 Περιφερειακές Ενότητες και 15 Δήμους. Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται οι Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Πίνακας Περιφερειακές Ενότητες Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Α/Α Περιφερειακή Νησιά Α/Α Περιφερειακή Νησιά Ενότητα Ενότητα Κυκλάδες Δωδεκάνησα 1 Άνδρου Άνδρος 1 Καλύμνου Αγαθονήσι 2 Θήρας Ανάφη Αστυπάλαια Θήρα Καλύμνου Θηρασιά Λειψοί Ίος Λέρος Σίκινος Πάτμος Φολέγανδρος Αρκίοι 3 Κέας - Κύθνου Κέα 2 Καρπάθου Κάρπαθος Κύθνος Κάσος 4 Μήλου Κίμωλος 3 Κω Κως Μήλος Νίσυρος Σέριφος 4 Ρόδου Μεγίστη Σίφνος Ρόδος 5 Μυκόνου Μύκονος Σύμη 6 Νάξου Αμοργός Τήλος Δονούσα Χάλκη Ηρακλεία Κουφονήσια Σχοινούσσα 7 Πάρου Νάξος Αντίπαρος Πάρος 8 Σύρου Σύρος 9 Τήνου Τήνος Σύνολο Περιφερειακών Ενοτήτων Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου: 13 Πηγή: Υπουργείο Εσωτερικών Στον ακόλουθο Πίνακα παρουσιάζονται οι Δήμοι και οι Δημοτικές Ενότητες της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. 13

14 Πίνακας Δήμοι Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Α/Α Δήμοι Δημοτικές Νησιά Α/Α Δήμοι Δημοτικές Νησιά Ενότητες Ενότητες Κυκλάδες Δωδεκάνησα Άνδρου 1 Αγαθονησίου - Αγαθονήσι 1 Άνδρου Κορθίου Άνδρος 2 Αστυπάλαιας - Αστυπάλαια Υδρούσας 3 Καλυμνίων - Καλύμνου 2 Ανάφης - Ανάφη 4 Λειψών - Λειψοί Θήρας Θήρα 5 Λέρου - Λέρος 3 Θήρας Πάτμος Οίας* Θηρασιά 6 Πάτμου - Αρκίοι** 4 Ιητών - Ίος Καρπάθου 7 Καρπάθου 5 Σίκινου - Σίκινος Ολύμπου Κάρπαθος 6 Φολεγάνδρου Φολέγανδρος 8 Κάσου - Κάσος 7 Κέας - Κέα Δικαίου 8 Κύθνου - Κύθνος 9 Κω Ηρακλειδών Κως 9 Κιμώλου - Κίμωλος Κω 10 Μήλου - Μήλος 10 Νίσυρου - Νίσυρος 11 Σερίφου - Σέριφος 11 Μεγίστης - Μεγίστη 12 Σίφνου Σίφνος Αρχάγγελου 13 Μυκόνου - Μύκονος Αταβύρου 14 Αμοργού - Αμοργός Αφάντου Δονούσης Δονούσα Ιαλυσού Ηρακλείας Ηρακλέια Καλλιθέας Νάξου και Κουφονησίων Κουφονήσια 12 Ρόδου Καμείρου Ρόδος 15 Μικρών Σχοινούσσης Σχοινούσσα Λινδίων Κυκλάδων Δρυμαλίας Νάξος Νότιας Ρόδου Νάξου Πεταλούδων 16 Αντίπαρου - Αντίπαρος Ρόδου 17 Πάρου - Πάρος 13 Σύμης - Σύμη 18 Άνω Σύρου 14 Τήλου - Τήλος Σύρου - Ερμουπόλεως Σύρος 15 Χάλκης - Χάλκη Ερμούπολης Ποσειδωνίας 19 Τήνου Εξωμβούργου Πανόρμου Τήνος Τήνου Σύνολο Δήμων Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου: 34 Πηγή: Υπουργείο Εσωτερικών *Τα όρια της Δημοτικής Ενότητας Οίας, του Δήμου Θήρας, εκτείνονται πέραν της Θήρας και στη Θηρασιά. **Οι Αρκίοι ανήκουν διοικητικά στον Δήμο Πάτμου, χωρίς να αποτελούν ξεχωριστή Δημοτική Ενότητα. 14

15 Δημογραφικά Δεδομένα Ο Πληθυσμός της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, σύμφωνα με την Απογραφή του 2011 είναι άτομα, πιο συγκεκριμένα κατοικούν στα Δωδεκάνησα και στις Κυκλάδες. Η πληθυσμιακή εξέλιξη της Περιφέρειας μεταξύ των ετών παρουσιάζει μια ανάπτυξη της τάξη του 48,81%, αντίστοιχα η ανάπτυξη των επιμέρους Νομών της για την ίδια περίοδο είναι της τάξεως του 36,44% για τις Κυκλάδες και 57,64% για τα Δωδεκάνησα, σύμφωνα με τα στοιχεία του πίνακα που ακολουθεί. Πίνακας Πληθυσμιακή εξέλιξη Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Περιφέρεια Σύνολο Κυκλάδες Δωδεκάνησα Νοτίου Αιγαίου Χώρας % μεταβολή ,61 2,42 19,88 11, % μεταβολή ,26 6,27 12,69 5, % μεταβολή ,56 19,80 16,27 6,86 % μεταβολή ,95 30,39 57,06 25, % μεταβολή ,96% 4,64% 0,37% -1,61% % μεταβολή ,81% 36,44% 57,64% 23,03% Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ Στον ακόλουθο Πίνακα παρουσιάζεται ο μόνιμος πληθυσμός για το 2011 της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου κατά Περιφερειακή Ενότητα και Νομό σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ. καθώς και η συμμετοχή της κάθε Περιφερειακής Ενότητας και Νομού στον συνολικό πληθυσμό της Περιφέρειας. 15

16 Χωρική Ενότητα Κυκλάδων Πίνακας Μόνιμος Πληθυσμός Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Α/Α κατά Περιφερειακή Ενότητα, 2011 Περιφερειακή Ενότητα Πληθυσμός % Συμμετοχή Πληθυσμού Περιφερειακών Ενοτήτων 1 Άνδρου ,97% 2 Θήρας ,01% 3 Κέας - Κύθνου ,21% 4 Μήλου ,22% 5 Μυκόνου ,30% 6 Νάξου ,93% 7 Πάρου ,83% 8 Σύρου ,93% 9 Τήνου ,78% Σύνολο Νομού Κυκλάδων ,18% Δωδεκανήσου 10 Καλύμνου ,59% 11 Καρπάθου ,35% 12 Κω ,11% 13 Ρόδου ,77% Σύνολο Νομού Δωδεκανήσου ,82% Σύνολο Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου % Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ Στο ακόλουθο Διάγραμμα παρουσιάζεται η ποσοστιαία συμμετοχή κάθε περιφερειακής Ενότητας στο συνολικό Πληθυσμό της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. 16

17 Διάγραμμα Από τα στοιχεία του Πίνακα και του Διαγράμματος που προηγήθηκαν φαίνεται ότι ο Νομός Δωδεκανήσου έχει το 61,82% του συνολικού πληθυσμού της Περιφέρειας. Επίσης η Περιφερειακή Ενότητα της Ρόδου είναι εκείνη με τη μεγαλύτερη συμμετοχή στον συνολικό πληθυσμό της Περιφέρειας, γεγονός αναμενόμενο αφού η Ρόδος σα νησί κατέχει σχεδόν το 40% του συνολικού πληθυσμού της Περιφέρειας. Αξιοσημείωτο είναι πως πέραν της Περιφερειακής Ενότητας της Ρόδου οι δυο ακόλουθες Περιφερειακές Ενότητες με τη μεγαλύτερη συμμετοχή στο συνολικό πληθυσμό της Περιφέρειας είναι του Νομού Δωδεκανήσου. Συγκεκριμένα τη δεύτερη και την τρίτη θέση καταλαμβάνουν οι Περιφερειακές Ενότητες της Κω και της Καλύμνου αντίστοιχα. Όσον αφορά τον Νομό Κυκλάδων οι Περιφερειακές Ενότητές με τη μεγαλύτερη συμμετοχή στο συνολικό πληθυσμό της Περιφέρειας είναι οι Περιφερειακές Ενότητες της Νάξου και της Σύρου, που καταλαμβάνουν την τέταρτη και την πέμπτη θέση στη κατάταξη συμμετοχής στον συνολικό πληθυσμό της Περιφέρειας. Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται η κατανομή του μόνιμου πληθυσμού της Περιφέρειας για το 2011 κατά Δήμο. 17

18 Πίνακας Μόνιμος Πληθυσμός Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου κατά Δήμο και Δημοτική Ενότητα,2011 Α/Α Δήμος Πληθυσμός Δήμου Α/Α Δήμος Πληθυσμός Δήμου Νομός Κυκλάδων Νομός Δωδεκανήσου 1 Αγαθονησίου Άνδρου Αστυπάλαιας Καλυμνίων Ανάφης Λειψών Θήρας Λέρου Πάτμου Ιητών Σίκινου Καρπάθου Φολεγάνδρου Κάσου Κέας Κύθνου Κω Κιμώλου Μήλου Νίσυρου Σερίφου Μεγίστης Σίφνου Μυκόνου Αμοργού Νάξου και Μικρών Κυκλάδων Ρόδου Αντίπαρου Πάρου Σύμης Τήλου 790 Σύρου Χάλκης 490 Ερμούπολης Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ 19 Τήνου

19 Στον ακόλουθο Πίνακα παρουσιάζεται ο πληθυσμός της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου σε φθίνουσα σειρά, κατά νησί. Πίνακας Πραγματικός Πληθυσμός Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου κατά νησί σε φθίνουσα σειρά, 2001 Α/Α Νησιά Πληθυσμός 1 Ρόδος Κως Σύρος Νάξος Καλύμνου Θήρα Πάρος Άνδρος Μύκονος Τήνος Λέρος Κάρπαθος Μήλος Πάτμος Σύμη Σίφνος Κέα Αμοργός Ίος Κύθνος Σέριφος Αστυπάλαια Αντίπαρος Κάσος Νίσυρος Κίμωλος Λειψοί Φολέγανδρος Τήλος Μεγίστη Κουφονήσια Χάλκη Ανάφη Θηρασιά Σίκινος Σχοινούσσα Δονούσα Αγαθονήσι Ηρακλέια Αρκίοι 50 Σύνολο Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ 19

20 Στον ακόλουθο Πίνακα παρουσιάζεται η κατανομή των νησιών της Περιφέρειας σε πληθυσμιακές ομάδες. Πίνακας Κατανομή Νησιών Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου σε πληθυσμιακές ομάδες, 2001 Πληθυσμιακές Ομάδες Νησιά Πληθυσμός Νησιών άνω των κατοίκων Ρόδος κάτοικοι Κως Σύρος Νάξος Καλύμνου κάτοικοι Θήρα Πάρος Άνδρος Μύκονος κάτοικοι Τήνος Λέρος Κάρπαθος Μήλος Πάτμος κάτοικοι Σύμη Σίφνος Κέα Αμοργός Ίος Κύθνος Σέριφος Αστυπάλαια κάτοικοι Αντίπαρος Κάσος 990 Νίσυρος 948 Κίμωλος 769 Λειψοί 698 Φολέγανδρος 667 Τήλος 533 Μεγίστη 430 Κουφονήσια 366 Χάλκη 313 Ανάφη 273 Θηρασιά κάτοικοι Σίκινος 238 Σχοινούσσα 206 Δονούσα 163 Αγαθονήσι 158 Ηρακλέια 151 Αριθμός Νησιών ανά ομάδα Αρκίοι 50 Σύνολο Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ

21 Από τον προηγούμενο πίνακα φαίνεται πως τα περισσότερα νησιά της περιφέρειας είναι πολύ μικρού μεγέθους, γεγονός που περιγράφει την πολυδιάσπαση του νησιωτικού αυτού χώρου. Συγκεκριμένα, 12 νησιά της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ανήκουν στην πληθυσμιακή τάξη των κατοίκων, 11 στην τάξη κατοίκων, 6 στην τάξη κατοίκων, 5 στην τάξη των , 4 στην τάξη των κατοίκων, ενώ για στις τάξεις των και και άνω κατοίκων αντιστοιχεί μόνο ένα νησί για κάθε μία από αυτές. Ομοιότητες και Διαφορές των δύο Νομών Παρά το γεγονός ότι σε γενικές γραμμές η φυσιογνωμία του νησιωτικού αυτού χώρου είναι ενιαία, με κύριο χαρακτηριστικό τον κατακερματισμό και την μεγάλη ποικιλία νησιών διαφορετικού μεγέθους και χαρακτηριστικών, παρατηρούνται και ορισμένες διαφορές μεταξύ των δύο συστατικών χωρικών ενοτήτων- Νομών (Δωδεκανήσου και Κυκλάδων), που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στην περαιτέρω ανάλυση. Η πρώτη βασική διαφορά είναι η ύπαρξη μεγαλύτερης ανισότητας στην έκταση και στον πληθυσμό του Νομού Δωδεκανήσου, με βασικό χαρακτηριστικό την κυριαρχία της Ρόδου. Ωστόσο, μεγαλύτερο κατακερματισμό παρουσιάζουν οι Κυκλάδες, γεγονός που αντανακλάται και στην αντίστοιχη διοικητική διαμέριση σε Περιφερειακές Ενότητες. Ειδικότερα, οι Κυκλάδες αποτελούνται από 9 Περιφερειακές Ενότητες και 19 Δήμους, ενώ τα Δωδεκάνησα αποτελούνται από μόλις 4 Περιφερειακές Ενότητες, με 15 Δήμους. Ως προς την αναπτυξιακή εξέλιξη και το επίπεδο ανάπτυξης των δύο χωρικών ενοτήτων και οι δύο Νομοί υπερτερούν σε σχέση με τη χώρα. Κατατάσσονται μάλιστα στους αναπτυγμένους Νομούς της χώρας, με κ.κ. ΑΕΠ που υπερβαίνει αρκετά το αντίστοιχο εθνικό. Βέβαια, εδώ πρέπει να επισημανθεί, κάτι που θα φανεί και από την ανάλυση των επόμενων κεφαλαίων της μελέτης, ότι η υπεροχή αυτή οφείλεται σε ορισμένους τουριστικούς πόλους ανάπτυξης και δεν είναι ισόρροπη χωρικά και κλαδικά, γεγονός που επίσης πρέπει να ληφθεί υπόψη στον αναπτυξιακό σχεδιασμό. Ωστόσο, από την προηγηθείσα ανάλυση παρατηρείται σχετικός δυναμισμός του Νομού Κυκλάδων, καθώς αυξάνεται η συμμετοχή του Νομού στο συνολικό 21

ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΑ Α ΚΥΠΡΟΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΑ Α ΚΥΠΡΟΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΑ Α ΚΥΠΡΟΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: ΕΛΛΑ Α - ΚΥΠΡΟΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: CCI 2007CB163PO058

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Πύλου Νέστορος Α Φάση Στρατηγικός Σχεδιασμός ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Πύλου Νέστορος Α Φάση Στρατηγικός Σχεδιασμός ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1. Ο.Τ.Α ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Στο πλαίσιο της διαδικασίας εκσυγχρονισμού της οργάνωσης και λειτουργίας της

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚ Α ΝΗΣΙΑ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΝΙΣΥΡΟΥ

ΧΩΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚ Α ΝΗΣΙΑ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΝΙΣΥΡΟΥ ΧΩΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚ Α ΝΗΣΙΑ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΝΙΣΥΡΟΥ Μιλτιάδης Λάζογλου 1 Κωνσταντίνος Τασιόπουλος 2 Email: 1 mlazoglou@civil.auth.gr 2 tasiopok@gmail.com Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Γεωγραφία Ελλάδας. Σκοπός τους είναι η κάλυψη, πρώτα, των γενικών χαρακτηριστικών της χώρας

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Γεωγραφία Ελλάδας. Σκοπός τους είναι η κάλυψη, πρώτα, των γενικών χαρακτηριστικών της χώρας 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Οι σηµειωσεις αυτές αφορούν την Τουριστική Γεωγραφία Ελλάδας. Σκοπός τους είναι η κάλυψη, πρώτα, των γενικών χαρακτηριστικών της χώρας και έπειτα η παρουσίαση των περιφερειών της από άποψη υποδοµής

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ 128 Α/ 3.07.08 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Αριθμ.6876/4871 Έγκριση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης.

ΦΕΚ 128 Α/ 3.07.08 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Αριθμ.6876/4871 Έγκριση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης. ΦΕΚ 128 Α/ 3.07.08 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Αριθμ.6876/4871 Έγκριση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης

Η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΥΤΟΥ Η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης

Η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης Αριθμ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΥΤΟΥ Η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» (Δράση 1)

«ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» (Δράση 1) Δικαιούχος: Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική Πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας των Ρομά Δυτικής Αττικής» Έργο: «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Τίτλος : ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Κωδικός Ε.Π. : 10 CCI : 2007GR161PO007 Αθήνα, Ιούνιος 2007 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ : ΓΕΡΟΚΟΥ Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ Χημικός Μηχανικός ΜΠΑΚΑ ΜΑΡΙΑ Μηχανικός Χωροταξίας Πολεοδομίας

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ... 5 ΙΙΙ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ... 7 IV. ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ... 10

Ι. ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ... 5 ΙΙΙ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ... 7 IV. ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ... 10 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 Ι. ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ... 5 ΙΙΙ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ... 7 IV. ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ... 10 V. 1 η ΦΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ... 12 Α.1 - ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΟΤΑ... 13 Α.1.1 - Κατάσταση και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ (MASTER PLAN) / ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ (BUSINESS PLAN) ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2006 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ (MASTER

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑϊΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑϊΚΗ ΕΝΩΣΗ ΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑϊΚΗ ΕΝΩΣΗ Βόρειο Αιγαίο Νότιο Αιγαίο Κρήτη --'.. f="~ Ευρωπαϊκή Επιτροπή Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα Βασ. Σοφίας 2 106 74 Αθήνα Τηλ. 01Π251 000 Το κείμενο ολοκληρώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.)

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) Ελλάδος περιόδου 2014-2020 Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) επί του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 2020 [Δεύτερο σχέδιο υποβολή 03.09.2014] 1 Σ ελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007-2013 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης «Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική Περίοδος 2007 2013

Προγραμματική Περίοδος 2007 2013 Προγραμματική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Τίτλος: ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Κωδικός Ε.Π.: 9 CCI: 2007GR161PO008 Αθήνα, Σεπτέμβριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάδοχος: ΧΩΡΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, Έφη Καραθανάση και Συν. Ε.Ε. Αγαθουπόλεως 3, 11257, Αθήνα, τηλ. 2108670066, fax: 2108676996

Ανάδοχος: ΧΩΡΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, Έφη Καραθανάση και Συν. Ε.Ε. Αγαθουπόλεως 3, 11257, Αθήνα, τηλ. 2108670066, fax: 2108676996 Ανάδοχος: ΧΩΡΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, Έφη Καραθανάση και Συν. Ε.Ε. Αγαθουπόλεως 3, 11257, Αθήνα, τηλ. 2108670066, fax: 2108676996 Οµάδα µελέτης: Ευθυµία Καραθανάση, ρ. Αρχιτέκτων Χωροτάκτης Πολεοδόµος,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2253 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 128 3 Ιουλίου 2008 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Αριθμ. 6876/4871 Εγκριση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδια σμού και Αειφόρου Ανάπτυξης.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΒΑΣΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΕΣ ΛΕΚΑΝΕΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΕΣ ΛΕΚΑΝΕΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΕΣ ΛΕΚΑΝΕΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ Αειφορική Διαχείριση Νερού μέσω της Ενδυνάμωσης της Κοινής Ευθύνης σε Μεσογειακές Λεκάνες Απορροής ΜΑΪΟΣ 2012 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΕΣ ΛΕΚΑΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14345 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1138 11 Ιουνίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 24208 Έγκριση Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΙ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ, ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ, ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ & ΘΕΡΜΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ...3 1.1. Διοικητική διάρθρωση περιοχής παρέμβασης...3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (Ε.Α.Π.) 2012-2016 για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης και Φλώρινας) στο πλαίσιο του Τέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ` Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Σελίδα 1 από 23 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ» ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Αθήνα, Μάρτιος 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου, Επίτιµος Πρόεδρος Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης

Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου, Επίτιµος Πρόεδρος Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΙΩΝ Κόνσολας Νικόλαος Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου, Επίτιµος Πρόεδρος Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης Παπαδασκαλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΥΠΕΧΩΔΕ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 Αριθμ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Λ Υ Σ Η - Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ι Σ

Α Ν Α Λ Υ Σ Η - Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ι Σ Ν Ο Μ Α Ρ Χ Ι Α Κ Η Α Υ Τ Ο Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Α Ν Α Τ Ο Λ Ι Κ Η Σ Α Τ Τ Ι Κ Η Σ Δ Η Μ Ο Σ Μ Α Ρ Κ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ Μ Ε Σ Ο Γ Α Ι Α Σ Μ Ε Λ Ε Τ Η A N Α Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η Σ Τ Ο Υ Γ Ε Ν Ι Κ Ο Υ Π Ο Λ Ε Ο Δ Ο Μ Ι Κ

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατική Περίοδος

Προγραµµατική Περίοδος Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Τίτλος: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Κωδικός Ε.Π.: 2 CCI: 2007GR161PO004 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Αθήνα, Μάρτιος 2007 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα