Ενημέρωση για τα ερευνητικά προγράμματα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ενημέρωση για τα ερευνητικά προγράμματα"

Transcript

1 Συνοπτικός Κατάλογος 1 Πρόγραμμα: COST Προθεσμία Υποβολής Open call for Proposals: European Cooperation in Science and Technology (COST) 27/09/ /06/2013 COST OFFICE - EUROPEAN SCIENCE FOUNDATION 2 Πρόγραμμα: ΕΛΛΑΔΑ - ΠΓΔΜ Προθεσμία Υποβολής 3rd Call for Project Proposals "Greece - FYROM" /08/ /06/2013 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ INTERREG 3 Πρόγραμμα: IKYDA Προθεσμία Υποβολής Πρόγραμμα προώθησης των ανταλλαγών και της επιστημονικής συνεργασίας Ελλάδας-Γερμανίας (IKYDA) 13/09/2013 Φυσικά Πρόσωπα 19/06/2013 ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

2 Συνοπτικός Κατάλογος 4 Πρόγραμμα: ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION PROGRAMME (EIP) Προθεσμία Υποβολής Facilitating transnational low season tourism exchanges in Europe encouraging Senior Citizens to travel 75-G-ENT-CIP-13-B-N03S01 26/09/2013 Οικονομία - Επιχειρήσεις - Βιομηχανία - Τουρισμός 08/07/2013 EUROPEAN COMMISSION - ENTERPRISE AND INDUSTRY DIRECTORATE GENERAL 5 Πρόγραμμα: Information and Communication Technologies Προθεσμία Υποβολής FP7 Call for Proposals - "Future Internet"-2013 FP ICT-FI 10/12/2013 Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών 08/07/2013 EUROPEAN COMMISSION - DIRECTORATE GENERAL FOR RESEARCH & INNOVATION 6 Πρόγραμμα: Food, Agriculture and Fisheries, and Biotechnology Προθεσμία Υποβολής FP7 Call for Proposals - FEEDTRIALS KBBE 2013 FP7-KBBE-2013-FEEDTRIALS 01/10/2013 Υγεία, Τρόφιμα, Έρευνα & Ανάπτυξη 08/07/2013 EUROPEAN COMMISSION - DIRECTORATE GENERAL FOR RESEARCH & INNOVATION

3 1 Πρόγραμμα: COST Open call for Proposals: European Cooperation in Science and Technology (COST) COST OFFICE - EUROPEAN SCIENCE FOUNDATION 11/06/ /09/2013 Summary: Proposers are invited to locate their topic within one domain. However, inter-disciplinary proposals not fitting readily into a single domain should be submitted as trans-domain proposals (TDP) and will be evaluated separately. Proposals should include researchers from a minimum of five COST countries. Financial support for an action of 19 participating countries is in the range of EUR p.a., normally for four years, subject to available budget. Proposals will be evaluated in two stages (except for the TDP - see below). Preliminary proposals (maximum words/3 pages), submitted using the on-line template at should provide a brief overview of the proposal and its intended impact. Proposals not conforming to the eligibility criteria of COST (e.g. requesting research funding) will be excluded. Eligible proposals will be evaluated by the relevant Domain Committees in accordance with the published criteria at Proposers of selected preliminary proposals will be invited to submit a full proposal. Full proposals will be peer reviewed according to the evaluation criteria at The decision will normally be taken within six months of the collection date and the actions should expect to start within three months thereafter. The collection date for preliminary proposals is 27 September 2013, Brussels time. Around 20 % will be invited to submit a full proposal for final selection of approximately 40 new actions, subject to available budget. Full proposals will be invited by 22 November 2013 for submission by 24 January Proposals submitted under TDP follow a specific pilot evaluation procedure, requiring submission of one single proposal, and must be registered by 27 September 2013, Brussels time. The collection date for TDP is 8 November 2013, Brussels time. This proposal will be remotely evaluated in two steps, followed by TDP hearings and supervised by a TDP Panel. Additional details can be found at cost.eu/domain_actions/tdp. Decisions on action approval are expected in May The next collection date is envisaged for 8 March 2014, including the specific collection of TDP according to the pilot procedure. Proposers may wish to contact their national COST Coordinator (CNC) for information

4 and guidance - see Proposals must be submitted on-line to the COST Office website. :PDF

5 2 Πρόγραμμα: ΕΛΛΑΔΑ - ΠΓΔΜ 3rd Call for Project Proposals "Greece - FYROM" ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ INTERREG 11/06/ /08/2013 Summary: The present Call for Proposals is open to both Programme Priorities and to the six related Measures: PRIORITY MEASURES 1. Enhancement of cross-border economic development 1.1 Economic development 1.2 Enhance Human Resources 1.3 Promote sustainable tourism 1.4 Protect human life 2. Enhancement of the environmental resources and cultural heritage of the programme area 2.1 Promote and protect the environmental resources of the area 2.2 Promote and protect the natural and cultural heritage of the area For Tertiary Education and Research Institutions, the following apply for each country: Greece: Every Department from a University or a Research Institute may participate in no more than 1 project proposal per Measure. The former Yugoslav Republic of Macedonia: Each Faculty or Institute may participate in no more than one proposal per Measure. Important notice to the particiapants from our institution (Aristotle University of Thessaloniki): Due to the above mentioned limitations, in order to participate to this call for proposals, please send an to expressing your interest, including details and information about the person responsible, his/her department, Programme Priority and Measure. als-for-all-priority-axes

6 3 Πρόγραμμα: IKYDA Πρόγραμμα προώθησης των ανταλλαγών και της επιστημονικής συνεργασίας Ελλάδας-Γερμανίας (IKYDA) Φυσικά Πρόσωπα ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 19/06/ /09/2013 Περίληψη: Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) και η ΓερμανικήΥπηρεσία Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών (DAAD), με στόχο την περαιτέρω προώθηση τηςεπιστημονικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας υλοποιεί απότο έτος 2000 ένα ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δράσης. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ομάδες επιστημόνων ή ερευνητών όλων των γνωστικών αντικειμένων, οι οποίοι καλούνται να υλοποιήσουν ένα κοινό ερευνητικό πρόγραμμα με τουςγερμανούς εταίρους με αμοιβαίες ανταλλαγές επισκέψεων (Πρόγραμμα IKYDA Programm fuer projektbezogenen Personenaustausch). Το Ι.Κ.Υ. ανακοινώνει ότι για το έτος 2014 θα χρηματοδοτήσει έως δεκαοκτώ (18) ερευνητικά προγράμματα και επισημαίνει ότι, σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος προτεραιότητα δίδεται στη μετεκπαίδευση και εξειδίκευση νέων επιστημόνων. Η αίτηση υποψηφιότητα ςπροϋποθέτει την υποβολή συγκεκριμένης ερευνητικής πρότασης η οποία θα έχει προηγουμένως συμφωνηθεί από κοινού με το συνεργαζόμενο ίδρυμα στη Γερμανία και θα περιλαμβάνει λεπτομερή ανάλυση του επιστημονικού στόχου του ερευνητικού προγράμματος στο πλαίσιο της ελληνογερμανικής συνεργασίας και της αμοιβαίας συμμετοχής των ομάδων. Η αίτηση υποψηφιότηταςυποβάλλεται στον αντίστοιχο Εθνικό Φορέα (Ι.Κ.Υ. DAAD) κάθε χώρας από τον συντονιστή της ομάδας. Πιο συγκεκριμένα για την Ελλάδα, ο συντονιστήςθα πρέπει να είναι Έλληναςπολίτης μέλος1.ε.π., Ε.Π. των Α.Τ.Ε.Ι., ήερευνητήςσε θέση ευθύνης ελληνικού Ερευνητικού Ιδρύματος. Τα μέλη της ομάδας θα πρέπει να είναι μέλη Δ.Ε.Π., Ε.Π. των Α.Τ.Ε.Ι., ερευνητές ελληνικών Ερευνητικών Ιδρυμάτων, διδάκτορες, υποψήφιοι διδάκτορες ή μεταπτυχιακοί φοιτητές. Η ερευνητική ομάδα της κάθε χώρας θα πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον τρία (3) μέλη, συμπεριλαμβανομένου και του συντονιστή και χωρίς περιορισμό ως προς τον μέγιστο αριθμό μελών. Επιτρέπεται η συνεργασία δύο ή περισσοτέρων Ιδρυμάτων (και από τις δύο πλευρές)

7 4 Πρόγραμμα: ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION PROGRAMME (EIP) Facilitating transnational low season tourism exchanges in Europe encouraging Senior Citizens to travel 75-G-ENT-CIP-13-B-N03S01 Οικονομία - Επιχειρήσεις - Βιομηχανία - Τουρισμός EUROPEAN COMMISSION - ENTERPRISE AND INDUSTRY DIRECTORATE GENERAL 08/07/ /09/2013 Summary: The general objective of this call for proposals is to facilitate transnational tourism flows of seniors within Europe in the low season with a view to: 1. Foster the demand and supply of transnational tourism for seniors; 2. Improve tourism seasonality patterns across Europe, by contributing to the extention of the tourism season; 3. Create innovative tourism packages for seniors, which will be available and sustainable after the EU co-financed period; 4. Set up and strenghten sustainable public-private European partnerships, to contribute creating a European tourism domestic market for seniors in the long term. Specific Objectives: The specific objectives of this call and the possible activities (lists are not exhaustive and provided only for general reference) to implement them are the following: a) To set up and/or strengthen public and private partnerships at European, national and/or regional levels, with the participation of tourism SMEs, with a view to facilitate transnational tourism exchanges for seniors in the low season within Europe. b) To develop innovative and sustainable transnational tourism package(s) for seniors, aiming at increasing tourism flows in Europe off-season, involving at least two countries, and carry out an appropriate number of pilot tests to assess it(their) effectiveness within the EC cofinanced period. c) To strengthen synergies with existing initiatives and transnational projects in the field of tourism. d) To develop promotion and communication activities to disseminate the transnational packages and raise awareness on the tourism offer for seniors. Specific Requirements The proposals - Shall focus on the senior target group - Shall be based on trans-national public and private partnerships - Shall propose a model or mechanism for transnational exchanges - Shall be technically and financially sustainable

8 - Shall be measurable - Shall give visibility to the European Union's support to this project. - Shall exclude that any co-financing from the EU budget is used to subside, either directly or indirectly, any tourist travel. NT-CIP-13-B-N03S01&specificProgram=EIP

9 5 Πρόγραμμα: Information and Communication Technologies FP7 Call for Proposals - "Future Internet"-2013 FP ICT-FI Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών EUROPEAN COMMISSION - DIRECTORATE GENERAL FOR RESEARCH & INNOVATION 08/07/ /12/2013 Summary: Topics called: Challenge 1: Pervasive and Trusted Network and Service Infrastructures FI.ICT Expansion of Use Case FI.ICT Technology Foundation Extension and Usage 13-ICT-FI&specificProgram=COOPERATION#wlp_call_FP

10 6 Πρόγραμμα: Food, Agriculture and Fisheries, and Biotechnology FP7 Call for Proposals - FEEDTRIALS KBBE 2013 FP7-KBBE-2013-FEEDTRIALS Υγεία, Τρόφιμα, Έρευνα & Ανάπτυξη EUROPEAN COMMISSION - DIRECTORATE GENERAL FOR RESEARCH & INNOVATION 08/07/ /10/2013 Summary: Topics called: Activity 2.3: Life sciences, biotechnology and biochemistry for sustainable non-food products and processes Activity 2.1 Area Environmental biotechnology KBBE : Two-year carcinogenicity rat feeding study with maize NK603 Notes: One project may be funded Collaborative Project (small or medium-scale focused research project) The requested European Union (EU) contribution shall not exceed EUR per proposal. The duration of the proposed project shall be maximum 4 years. BE-2013-FEEDTRIALS&specificProgram=COOPERATION#wlp_call_FP

ΔΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010

ΔΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Υ Π Ο Β Ο Λ Η Σ Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ω Ν Σ Τ Ο Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Τ Η Σ ΔΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010 Τ Ο Υ Ι Δ Ρ Υ Μ Α Τ Ο Σ Π Ρ Ο Ω Θ Η Σ Η Σ Ε Ρ

Διαβάστε περισσότερα

D14+D15: RECOMMENDATIONS

D14+D15: RECOMMENDATIONS ura Contract no. 030145 Co-ordinating Regional Primary Sector Policies for Boosting Innovation CoRIn Co-ordination Action Support for the coherent development of policies Regions of Knowledge 2 D14+D15:

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τον Πολίτη και τις Αδελφοποιήσεις Πόλεων

Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τον Πολίτη και τις Αδελφοποιήσεις Πόλεων Ελληνική ΕΕΛΛ ΛΛΗΗ ΝΝΙ ΙΚΚΗΗ ΔΔΗΗΜΟ ΚΚΡΡΑΑ ΤΤΙ ΙΑΑ ΥΥΠΟΥΥΡΡ ΓΓΕΕΙ ΙΟ ΕΕΣΣΩΤΤΕΕΡΡΙ ΙΚΚΩΝΝ HH EE E LL LLL L EE E NN II ICC R EE EPP P UU B LL LII I CC MM II INN II SS IST R Y OO FF FII I NN T EE ER II IOO

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ. Multilateral Projects - Transfer of Innovation / TOI ΤΟΜΕΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ. Multilateral Projects - Transfer of Innovation / TOI ΤΟΜΕΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Multilateral Projects - Transfer of Innovation / TOI ΤΟΜΕΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Leonardo da Vinci Σχέδια Μεταφοράς Καινοτομίας Leonardo da Vinci 2011 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

REPUBLIC OF CYPRUS MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE

REPUBLIC OF CYPRUS MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE REPUBLIC OF CYPRUS MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE INTERIM REPORT ON THE IMPLEMENTATION OF THE PROGRAMME EDUCATION AND TRAINNING 2010 MAY 2009 Table of Contents Page PREFACE 1 CHAPTER 1: Key Competences

Διαβάστε περισσότερα

Athens, 31/05/2013 Ref. nr.: 10657. To: The Foreign Diplomatic Authorities in Greece. SUBJECT: Scholarships Programme (2013-2014) for Foreigners

Athens, 31/05/2013 Ref. nr.: 10657. To: The Foreign Diplomatic Authorities in Greece. SUBJECT: Scholarships Programme (2013-2014) for Foreigners HELLENIC REPUBLIC MINISTRY OF EDUCATION & RELIGIOUS AFFAIRS, CULTURE & SPORT ------ STATE SCHOLARSHIPS FOUNDATION (Ι.Κ.Υ.) DIRECTORATE FOR SPECIAL PROGRAMMES, INTERNATIONAL SCHOLARSHIPS UNIT FOR FOREIGNERS

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ SUBMISSION FORM ΚΟΙΝΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ JOINT RESEARCH AND TECHNOLOGY PROGRAMMES 2011 2012

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ SUBMISSION FORM ΚΟΙΝΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ JOINT RESEARCH AND TECHNOLOGY PROGRAMMES 2011 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

5 ο Επετειακό Τεύχος 2010-2015. 5th Anniversary Issue 2010-2015. Νο 60/61 Ιούνιος-Ιούλιος 2015/June-July 2015. Περιεχόμενα ΔΔΙ ΙΙΟΟΙ

5 ο Επετειακό Τεύχος 2010-2015. 5th Anniversary Issue 2010-2015. Νο 60/61 Ιούνιος-Ιούλιος 2015/June-July 2015. Περιεχόμενα ΔΔΙ ΙΙΟΟΙ Ελληνική ΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙ ΙΙ ΚΚΗΗ ΔΔΗΗΜΜ ΟΟΚΚΡΡ ΑΑΤΤΙ ΙΙ ΑΑ ΥΥΠΠΟΟΥΥΡΡΓΓΕΕΙ ΙΙ ΟΟ ΕΕΣΣΩΩΤΤΕΕΡΡΙ ΙΙΚΚΩΩΝΝ KK AAI II ΔΔΙ ΙΙΟΟΙ ΚΚΗΗΤΤΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣ ΑΑΝΝ ΑΑΣΣ ΥΥΓΓΚΚΡΡΟΟΤΤΗΗΣΣ ΗΗΣΣ HHEELLLLEENNI II CC RREEPPUUBBLLI

Διαβάστε περισσότερα

DATA COLLECTION QUESTIONNAIRES AND GREEK CASE STUDΙΕS

DATA COLLECTION QUESTIONNAIRES AND GREEK CASE STUDΙΕS EUROPEAN QUALITY OBSERVATORY DATA COLLECTION QUESTIONNAIRES AND GREEK CASE STUDΙΕS VERSION: 0.1 (DRAFT VERSION) LAST EDITOR: ITI -CERTH TEAM DATE: 2004-03-04. A.1 Version Version Date / Contributor Summary

Διαβάστε περισσότερα

Η Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία ΔΑΦΝΗ

Η Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία ΔΑΦΝΗ Πέμπτη 10 Μαΐου 2012 Η Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία ΔΑΦΝΗ Προτίθεται να αναθέσει σε Φυσικό ή Νομικό πρόσωπο υπηρεσίες που αφορούν την υλοποίηση μέρους του αντικειμένου του Ευρωπαϊκού έργου με τίτλο

Διαβάστε περισσότερα

Research and Innovation performance in

Research and Innovation performance in Research and Innovation performance in Cyprus Country Profile 2013 Research and Innovation EUROPEAN COMMISSION Directorate General for Research and Innovation Directorate C Research and Innovation Unit

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Μελέτης: 27 /2015

Αριθμός Μελέτης: 27 /2015 Αριθμός Μελέτης: 27 /2015 Έργο: Ανάπτυξη σχεδίου δράσης επιδεικτικής εφαρμογής του GRASP MED με πιλοτική εφαρμογή την ενεργειακή αναβάθμιση επιλεγμένων Δημοτικών Κτηρίων Φορέας: Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος

Διαβάστε περισσότερα

For More Information

For More Information CHILDREN AND FAMILIES EDUCATION AND THE ARTS ENERGY AND ENVIRONMENT HEALTH AND HEALTH CARE INFRASTRUCTURE AND TRANSPORTATION The RAND Corporation is a nonprofit institution that helps improve policy and

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑ ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΤΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥ ΕΣ & ΕΡΓΑΣΙΑ

ΣΤΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑ ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΤΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥ ΕΣ & ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΥΧΟΣ 9 ΣΤΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑ ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΤΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥ ΕΣ & ΕΡΓΑΣΙΑ Νοέµβριος 2012 Ενδιαφέρεσαι για Υποτροφίες Μεταπτυχιακά Βοήθεια στη σύνταξη Βιογραφικού Σηµειώµατος Βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ INNOVATIVE ACTIONS IN THE REGION OF WESTERN GREECE

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ INNOVATIVE ACTIONS IN THE REGION OF WESTERN GREECE ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ INNOVATIVE ACTIONS IN THE REGION OF WESTERN GREECE ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΠΧ_1050) ΔΙΑΛΕΞΗ #5: Περιφερειακή πολιτική της ΕΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΜΣ «ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Research and Innovation performance in

Research and Innovation performance in Research and Innovation performance in Greece Country Profile 2013 Research and Innovation EUROPEAN COMMISSION Directorate General for Research and Innovation Directorate C Research and Innovation Unit

Διαβάστε περισσότερα

Directive 2004/12/EC of the European Parliament and of the Council of 11 February 2004 amending Directive 94/62/EC on packaging and packaging waste

Directive 2004/12/EC of the European Parliament and of the Council of 11 February 2004 amending Directive 94/62/EC on packaging and packaging waste Country: Greece Date Table Completed: March 2009 Person(s) completing Table: Short introduction on transposition context Directive 94/62/EC on packaging and packaging waste was transposed in the Greek

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ Διεύθυνση Συμβουλευτικών Εργασιών ΕΥΡΩΠΑΙΚΉ ΕΝΩΣΗ Μονάδα 3 Δίκτυα και Επικουρικότητα Επιτροπή των Περιφερειών ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Regional ITS Action Plan

Regional ITS Action Plan Regions for Intelligent Transport Solutions Network This project is co-financed by the European Regional Development Fund and made possible by the INTERREG IVC programme Project Duration: 31.01.2012 31.12.2014

Διαβάστε περισσότερα

Adaptation of permanent training approach for rural women returning to the labour market: the Beypazari model

Adaptation of permanent training approach for rural women returning to the labour market: the Beypazari model RURWOMBACK PROJECT Adaptation of permanent training approach for rural women returning to the labour market: the Beypazari model PROPOSALS FOR ADAPTATION OF PERMANENT TRAINING COMPILATION REPORT Authors:

Διαβάστε περισσότερα

HELLENIC-KM3NeT-NETWORK. Εθνικό Δίκτυο Σηλεσκοπίας Νετρίνων KM3NeT National Network for Neutrino Telescopy KM3NeT

HELLENIC-KM3NeT-NETWORK. Εθνικό Δίκτυο Σηλεσκοπίας Νετρίνων KM3NeT National Network for Neutrino Telescopy KM3NeT Εθνικό Δίκτυο Σηλεσκοπίας Νετρίνων KM3NeT National Network for Neutrino Telescopy KM3NeT ΜΑΡΣΙΟ 2009 / MARCH 2009 1 ΕΝΟΤΗΤΑ. Α 2 Ε ΕΝΟΣΗΣΑ. Α 3 Έντυπο Α1: Περίληψη- rm Ακρωνύμιο Πρότασης /Acronym of the

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Βραβεία για τις Καινοτόμες Περιφέρειες και Πόλεις της Ευρώπης (RegioStars 2014)

ΘΕΜΑ: Βραβεία για τις Καινοτόμες Περιφέρειες και Πόλεις της Ευρώπης (RegioStars 2014) Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ OIKONOMIKHΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

LIFE07NAT/GR/000296. Inception Report Covering the project activities from 01/01/2009 to 30/09/2009

LIFE07NAT/GR/000296. Inception Report Covering the project activities from 01/01/2009 to 30/09/2009 LIFE Project Number LIFE07NAT/GR/000296 Inception Report Covering the project activities from 01/01/2009 to 30/09/2009 Reporting Date 30/09/2009 LIFE+ PROJECT NAME or Acronym Actions for the conservation

Διαβάστε περισσότερα

Learning Community - Immigrants as educational facilitators pave the way for immigrants to access lifelong learning

Learning Community - Immigrants as educational facilitators pave the way for immigrants to access lifelong learning WP1 1 Ιανουαρίου 2010 [LEARNING COMMUNITY - IMMIGRANTS AS EDUCATIONAL FACILITATORS PAVE THE WAY FOR IMMIGRANTS TO ACCESS LIFELONG LEARNING] Learning Community - Immigrants as educational facilitators pave

Διαβάστε περισσότερα

7 th International Conference in Open & Distance Learning - November 2013, Athens, Greece - PROCEEDINGS

7 th International Conference in Open & Distance Learning - November 2013, Athens, Greece - PROCEEDINGS i Ελληνικό Ανοικτό Περιοδικό ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ελληνικό Δίκτυο Ανοικτής Πανεπιστήμιο & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης ICODL 2013 7 ο Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση 2013 Μεθοδολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ημέρα Ναυτιλίας Πειραιάς, 28-29 Μαΐου 2015. European Maritime Day Piraeus, 28-29 May 2015

Ευρωπαϊκή Ημέρα Ναυτιλίας Πειραιάς, 28-29 Μαΐου 2015. European Maritime Day Piraeus, 28-29 May 2015 ΕΕ ΛΛ ΛΛΗΗΝΝΙ ΙΙ ΚΚΗΗ ΔΔ ΗΗΜΜ ΟΟΚΚΡΡΑΑΤΤΙ ΙΙΑΑ ΥΥΠΠ ΟΟΥΥΡΡΓΓΕΕΙ ΙΙΟΟ ΕΕΣΣΩΩΤΤΕΕΡΡΙ ΙΙΚΚΩΩΝΝ KKAAI II ΔΔΙ ΙΙΟΟΙ ΙΙΚΚΗΗΤΤΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣ ΑΑΝΝ ΑΑΣΣΥΥΓΓΚΚΡΡΟΟΤΤΗΗΣΣΗΗΣΣ HH E L L E NN II ICC RR EPP E UUBBL LII ICC

Διαβάστε περισσότερα

Adaptation of permanent training approach for rural women returning to the labour market: the Beypazari model

Adaptation of permanent training approach for rural women returning to the labour market: the Beypazari model R E F E R E N C E D O C U M E N T R U R W O M B A C K PROJECT Adaptation of permanent training approach for rural women returning to the labour market: the Beypazari model 2 0 0 9 - T R 1 - L E O 0 5-0

Διαβάστε περισσότερα

ICT Adoption and Digital Growth in Greece

ICT Adoption and Digital Growth in Greece ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977 11 Tsami Karatassoυ Str., 117 42 Athens,

Διαβάστε περισσότερα