ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ"

Transcript

1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ (ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΤΕΤΗΣΗ ΣΧΟΛΩΝ, ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) Ημερομηνία Εξέτασης: Σάββατο, 28 Απριλίου 2007 Εξεταστικό Κέντρο: Ξενοδοχείο Απολλώνια, Λεμεσός Διάρκεια: Τρείς (3) ώρες Ωρα: 09:00-12:00 ΓΕΝΙΚΑ Η γραπτή εξέτασης αποτελείται από δύο ενότητες: ΜΕΡΟΣ Α: Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής (Multiple choice Questions). Μία (1) Μονάδα για κάθε ορθή απάντηση (Σύνολο 70 Μονάδες) ΜΕΡΟΣ Β: ΕΛΛΗΝΙΚΑ (Σύνολο 30 Μονάδες) Θα πρέπει να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις στο Βιβλιάριο Απαντήσεων. Η βαθμολογία για κάθε ερώτηση ή υπό-ερώτηση φαίνεται στην παρένθεση. Το γραπτό αποτελείται από δεκαοκτώ (18) σελίδες. Ελέγξετε τον αριθμό τους και σε περίπτωση που λείπουν σελίδες, παρακαλώ, ενημερώσετε τον υπεύθυνο των εξετάσεων

2 ΜΕΡΟΣ Α: Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής (Σύνολο 70 Μονάδες) QUESTION 1 Which statement best describes a problem? A. A problem is a group of incidents that recur occasionally. B. A problem is a group of incidents with different symptoms. C. A problem is a significant incident with an unknown cause. D. A problem is a single incident with a known solution. QUESTION 2 Which statement best describes the concept of teamwork? A. Teamwork involves competing with others to prove you are the best. B. Teamwork involves having all team members participate. C. Teamwork involves keeping ideas to yourself in case they do not work. D. Teamwork involves working separately to achieve personal goals. QUESTION 3 CUT calls with a problem you know they could solve using the Support Centre web site. What is a best practice for encouraging the customer to try self-help? A. Ask if they have tried the website and give them the answer. B. Respectfully talk them through the self-help process. C. Send them an with a link to the web site. D. Tell them that the answer is on the web site and give them the URL. QUESTION 4 What is the most important reason why Support Centres monitor incidents? A. Incident monitoring is done by all good Support Centres. B. Incident monitoring is an ITIL best practice. C. Incident monitoring is the Support Centre primary function. D. Incident monitoring results in improved quality of services. QUESTION 5 What behaviour should be avoided when talking with CUT personnel on the telephone? A. Addressing the customer by name. B. Asking the customer technical questions. C. Telling the customer to hold. D. Using terms of endearment. IST_Officer Exam_Y07 Page 2 of 2

3 QUESTION 6 What is a best practice for building positive working relationships with other groups in the Support Centre? A. Share gossip about other teams. B. Share your knowledge. C. Treat others in the same way they treat you. D. Treat others nicely if they can help you. QUESTION 7 What is the major difference between problem management and incident management? A. Incident management and problem management are the same. B. Incident management aims to get people back to work quickly and problem management tries to stop incidents from recurring. C. Incident management aims to prevent problems from occurring in the first place, and problem management solves problems. D. Incident management is used first, and problem management is used if incident management does not work. QUESTION 8 What is the best reason for using a standard greeting when answering telephone calls? A. Using a standard greeting complies with Support Centre standards. B. Using a standard greeting ensures consistent service. C. Using a standard greeting makes the customer feel humble. D. Using a standard greeting prevents individuals developing their own greetings. QUESTION 9 What is the most likely benefit of recording all incidents? A. Recording all incidents enables the Support Centre to be proactive. B. Recording all incidents demonstrates the effectiveness of the Support Centre. C. Recording all incidents establishes service levels. D. Recording all incidents saves the Support Centre money. QUESTION 10 Your help desk/support centre wishes to become a model for best practice, what is one of the main sources of excellent information and advice to help achieve this? A. A web master magazine. B. Senior management meetings. C. Knowledge Centred Support. D. The marketing department. IST_Officer Exam_Y07 Page 3 of 3

4 QUESTION 11 A project is planned to rollout that will add new software to the network. Call volume is not expected to change as few people will have access to the new software. What requirements should you consider? A. STAFFING REQUIREMENTS B. HISTORICAL REQUIREMENTS C. APPLICATION REQUIREMENTS D. SCHEDULING REQUIREMENTS QUESTION 12 What statement best describes the purpose of incident management? A. The purpose of incident management is to ensure that all calls are logged. B. The purpose of incident management is to manage the customer expectation. C. The purpose of incident management is to manage the service level agreement. D. The purpose of incident management is to restore normal service as quickly as possible. QUESTION 13 What is a best practice if your Support Centre does not have the technical knowledge required to resolve an incident? A. Log as much of the call as you understand. B. Log the call and escalate the incident to a technical specialist. C. Log the call and tell a colleague about the incident. D. Log the call and tell the customer you will call back. QUESTION 14 When one of your customers has attempted to resolve their own problem, what is a best practice for encouraging and praising their efforts? A. Ask them questions about what they have done. B. Chuckle quietly to yourself. C. Share the story with your colleagues. D. Tell them it was a good effort, but that they are wrong. QUESTION 15 What is the best reason for providing status updates to your customers? A. Providing status updates demonstrates sympathy for the customer. B. Providing status updates ensures that you control the call. C. Providing status updates is required by the SLA. D. Providing status updates reduces the number of inbound calls. IST_Officer Exam_Y07 Page 4 of 4

5 QUESTION 16 What is the most important role of support centre services? A. Support centre services provides technical solutions to all calls. B. Support centre services serves as the customer single point of contact. C. Support centre services educates customers about application software. D. Support centre services provides the customer with a department to blame. QUESTION 17 What is the best description of an operational level agreement? A. An operational level agreement is a legal document defining the penalties for failure to comply with the SLA. B. An operational level agreement is an agreement between first level support and other internal support teams. C. An operational level agreement is an agreement between internal support teams and vendors. D. An operational level agreement is an agreement between IT and its customers. QUESTION 18 Which traits should a Help Desk manager look for an analyst to determine if the analyst can effectively multitask? A. handles stress and prioritize B. takes the initiative and is creative C. takes chances and switches topics D. changes perspectives often and is self sufficient QUESTION 19 A customer calls with a printing problem. You start the troubleshooting process by asking some simple questions. The customer admits that this is his first time using a computer. Which three questions should be used to obtain necessary information to solve the problem? (Choose three) A. Ask the customer if he is the only one who can print to this server B. Ask the customer if a start button or disk icon appears on the screen C. Ask the customer if he has experienced any problems recently with any other applications D. Guide the customer through checking the printer connection and making sure the power is turned on QUESTION 20 What are two advantages of Computer Telephony integration applications? (Choose two) A. It enables intelligent routing of calls. B. It reduces costs by increasing productivity. C. It allows effective communication over the internet. D. The manual logging of call-related information can be used for invoicing purposes. IST_Officer Exam_Y07 Page 5 of 5

6 QUESTION 21 What should the Help Desk consider when working with different customers? A. All customers consider their problem to be an emergency B. All customers are unique individuals with their own perceptions C. All customers have similar expectations regarding quality service D. Customers who work for the same company have similar expectations QUESTION 22 Which three statements about effective inter-departmental relationships are true? (Choose three) A. Management responsibilities are shared B. Other departments are supported even when they make a mistake C. You treat people in your organization as they were your customer D. Information is shared among departments within your organization QUESTION 23 What is the most likely benefit of implementing a knowledge management system in a support center? A. Implementing a knowledge management system allows the support center to cut back on its hours of operation. B. Implementing a knowledge management system keeps ownership of knowledge in the support center. C. Implementing a knowledge management system promotes competition among support teams. D. Implementing a knowledge management system reduces the time needed to train new employees. QUESTION 24 What is the most likely benefit of having a good marketing strategy for the support center? A. A good marketing strategy decreases the total cost of ownership for the support center. B. A good marketing strategy gives the support center's analysts more accountability. C. A good marketing strategy increases awareness that the support center provides a return on investment (ROI). D. A good marketing strategy decreases the support center's headcount. IST_Officer Exam_Y07 Page 6 of 6

7 QUESTION 25 What is the primary technical benefit of virtualization? A. separation of physical from logical resources allows greater control over how resources are allocated and utilized B. automated management of resource partitioning and provisioning increases efficiency and reduces IT staffing costs C. separation of physical from logical resources reduces the impact of hardware or software obsolescence D. partitioning and provisioning of virtualized resources allows greater alignment of IT infrastructure and business goals QUESTION 26 Customers are moving toward shared and consolidated solutions because of pressure from which source? A. Shortage of qualified IT staff. B. High cost of "one application, one server" policies. C. Need to remain competitive by getting products to market quickly. D. Explosive growth of data storage needs. QUESTION 27 You have gathered information about CUT s (Cyprus University of Technology) management style and corporate vision. You have also established their requirements regarding IT performance, reliability, affordability, and availability. What information do you still need before you can propose a solution? A. scalability needs B. competitors' proposed solutions and pricing C. implementation support needs D. configuration services requirements QUESTION 28 You are proposing an HP solution for a CIO who is concerned about decreasing the cost of IT operational expenses. Which suggestion should you stress in your proposal? A. achieving higher system availability B. limiting system downtime C. maximizing their existing IT infrastructure D. supporting next-generation initiatives QUESTION 29 What aspect of network attached storage/storage attached network (NAS/SAN) fusion increases the cost-effectiveness of storage for companies with large amounts of operational data? (Choose two) IST_Officer Exam_Y07 Page 7 of 7

8 A. Scalability allows CUT to match its storage infrastructure closely to its storage needs, increasing return on investment. B. In-box upgrades anticipate storage system evolution, decreasing total cost of ownership. C. Decentralization of management tasks enables each department to determine its own service level objectives (SLOs). D. Integration of file and block data increases storage network performance and availability. E. Virtualization of storage systems increases productivity by reducing the risk of downtime. QUESTION 30 Which business benefits does clustering provide? (Choose two) A. fault tolerance B. high availability C. rapid backup and restore capabilities D. improved performance E. integration of heterogeneous operating systems QUESTION 31 You work as the network administrator at CUT. The CUT network consists of a single Active Directory domain named CUT.AC.CY. All servers on the CUT network run Windows Server 2003 and all client computers run Windows XP Professional. You have received instruction from the Manager to assist in the configuration and maintenance of desktop applications. You install a program which installs its own Control Panel application. What should you do if you want to change the category in which this Control Panel application appears? A. Make a registry edit B. Use the Add / Remove Program Wizard C. Define a new replacement group policy D. This cannot be done QUESTION 32 You work as the network administrator at CUT. The CUT network consists of a single Active Directory domain named CUT. All servers on the CUT network run Windows Server 2003 and all client computers run Windows XP Professional. You have received instruction from the CIO to assist in the configuration and maintenance of desktop applications. You have been instructed to set up Outlook Express (OE) as your client. Rate this comment: By default, OE does not check addressees against entries in LDAP servers. A. True B. False C. True only if there are LDAP servers on the same subnet D. False - LDAP is never supported by OE IST_Officer Exam_Y07 Page 8 of 8

9 QUESTION 33 Which three criteria are primary considerations when determining the need for a SAN deployment? (Choose three) A. Storage Consolidation B. Ensuring High Availability C. Reducing Server CPU Cycles D. Enabling cross platform LAN file access. E. Reducing Network Congestion during Backups. QUESTION 34 Which three are advantages of using a SAN in a campus environment? (choose three) A. Consolidate storage in a data center B. Increase storage resource utilization C. Decrease network traffic due to backup D. Decrease network traffic due to storage decentralization QUESTION 35: Of the protocols list, which one is connection oriented? A. IP B. UDP C. DNS D. TCP E. All protocols listed are connection oriented QUESTION 36: Which layer of the OSI model handles encryption? A. Presentation Layer - L6 B. Application Layer - L7 C. Session Layer - L5 D. Data Link Layer - L2 QUESTION 37: Which auditing practice relates to the controlling of hardware, software, firmware, and documentation to insure it has not been improperly modified? A. System Control B. Configuration Control C. Consequence Assessment D. Certification / Accreditation IST_Officer Exam_Y07 Page 9 of 9

10 QUESTION 38: Decentralized access control allows. A. File owners to determine access rights B. Help Desk personnel to determine access rights C. IT personnel to determine access rights D. Security Officers to determine access rights E. Security Officers to delegate authority to other users QUESTION 39: Name three types of firewalls. (Choose three) A. Packet Filtering B. Application Proxy C. Stateful Inspection D. Microsoft Proxy E. SonicWall F. Raptor Firewall QUESTION 40: X.500 protocol relates to which technology? A. L2TP B. LDAP C. L2F D. PPTP QUESTION 41: In a Public Key Infrastructure (PKI), what is the role of a directory server? A. To issue certificates to users B. To make user certificates available to others C. Authorizes CA servers to issue certificates to users D. Is the root authority for the PKI QUESTION 42: What is a big difference between Java Applets and Active X controls? A. Active X controls can run on any platform B. Java Applets only run in Windows C. Java Applets have access to the full Windows OS D. Active X controls have access to the full Windows OS QUESTION 43: A type of virus that resides in a Word or Excel document is called a virus? IST_Officer Exam_Y07 Page 10 of 10

11 QUESTION 44: Overloading or congesting a system's resources so that it is unable to provide required services is referred to as: A. Swamping B. Denial of Service C. Bandwidth displacement D. A passive attack E. ICMP redirect QUESTION 45: HTTPS is a secure protocol used on the Internet. Upon what protocol is it based? A. FTP B. SSL C. IPSec D. Kerberos QUESTION 46: You want to build a network that uses names as addresses. What protocol must you implement to accomplish this functionality? A. IPX B. SPX C. TCP/IP D. NetBEUI QUESTION 47: You want to implement a mechanism to resolve a host name on a UNIX server. What mechanism can you use? A. IPX B. ARP C. HOSTS D. LMHOSTS QUESTION 48: You are a network technician at your company. The company has a large network. You want to break up the network into three networks - Network A, Network B, and Network C. You want to configure each network so that it treats the network and node number differently. What is the process of changing the configuration of Network A, Network B, and Network C so that it treats the network and node number differently? A. routing B. proxying C. switching D. subnetting IST_Officer Exam_Y07 Page 11 of 11

12 QUESTION 49: You are the network administrator at your company. You are designing a backup strategy for your company's file server. The file server currently holds 40 GB of data. The CEO of your company instructs you to run backups only after business hours to avoid impacting network performance. Your company is open for regular business Monday to Friday from 8 a.m. to 5 p.m. You purchase a 50 GB tape drive with a data transfer rate of 2.1 GB per hour. On which days can you perform full backups? (Choose all that apply) A. Monday B. Tuesday C. Wednesday D. Thursday E. Friday QUESTION 50: Study the Exhibit below carefully: Workstation A is capable of connecting to Server 1, but cannot connect to Server 2. What should you do first to solve this problem? A. Reboot Server 2. B. Check the Workstation A gateway address. C. Reload Workstation A's operating system. D. Check the Workstation B gateway address. IST_Officer Exam_Y07 Page 12 of 12

13 QUESTION 51: Which of the following methods encapsulates standard PPP by means of a variety of media? A. IPsec B. SSL C. L2TP D. Kerberos QUESTION 52: Which of the following statements describes a VLAN? A. An Ethernet network that uses PPP encapsulation. B. A conceptual LAN that is created in CAD environment. C. A group of ports that behaves as an independent switch. D. A collection of computers that utilizes an experimental protocol. QUESTION 53: There is always the concern that users will download viruses when a network is connected to the Internet. What can you do to protect the systems? A. Install virus protection on each workstation B. Install a network virus protection suite C. Install a firewall D. Install a proxy QUESTION 54: You have installed a new anti-virus program on all the computers in your network. Later, you installed and configure a RAID controller on one of your servers. You are now experiencing system crashes throughout the network. What should you do to resolve this problem? A. Disable the RAID controller. B. Uninstall the anti-virus program. C. Install the latest anti-virus update from the vendor. D. Check the anti-virus vendor for system patches or service packs. QUESTION 55: You work as a network administrator for CUT. Your backup strategy consists of weekly backups of your network servers. Where should you store the tapes, for disaster recovery? A. In the CIO's office B. In the Network administrator's desk C. In a locked safe at an onsite location D. In a locked safe at on offsite location IST_Officer Exam_Y07 Page 13 of 13

14 QUESTION 56: You are the network administrator at your company. You are designing a backup strategy for your company's file server. The file server currently holds 40 GB of data. The CEO of your company instructs you to run backups only after business hours to avoid impacting network performance. Your company is open for regular business Monday to Friday from 8 a.m. to 5 p.m. You purchase a 50 GB tape drive with a data transfer rate of 2.1 GB per hour. On which days can you perform full backups? (Choose all that apply) A. Monday B. Tuesday C. Wednesday D. Thursday E. Friday QUESTION 57: In order to share a local printer on a Microsoft network, which one of the following services is required? A. Print spooler services B. File and print sharing services C. Server services D. Remote access services QUESTION 58: Using 100BASE-TX, which cable is used to connect a client workstation to a switch? A. Category 5 crossover cable B. Coaxial cable C. Category 3 straight cable D. Category 5 straight cable QUESTION 59: Which of the following is responsible for resolving an IP address to the MAC address? A. ARP B. DNS C. DHCP D. WINS QUESTION 60: All users on the network have been unable to connect to the server for the last 15 minutes. The server cannot ping any of the workstations or its own loopback address even after a reboot. Which statement is true? A. The server NIC (Network Interface Card) has failed. B. All clients need to be rebooted. C. The DNS (Domain Name Service) server needs to be restarted. D. The DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) server needs to be restarted. IST_Officer Exam_Y07 Page 14 of 14

15 QUESTION 61: Which of the following methods transfers files with the use of a UDP (User Datagram Protocol)? A. HTTP (Hypertext Transfer Protocol) B. TFTP (Trivial File Transfer Protocol) C. SCP (Secure Copy Protocol) D. FTP (File Transfer Protocol) QUESTION 62: Authentication server, tickets, and session keys are associated with which of the following security protocols? A. EAP (Extensible Authentication Protocol) B. RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service) C. Kerberos D. CHAP (Challenge Handshake Authentication Protocol) QUESTION 63: Which one of the following topologies does FDDI (Fiber Distributed Data Interface) use? A. Star B. Bus C. Mesh D. Ring QUESTION 64: Which of the following is true about IPv4 (Internet Protocol version 4) and IPv6 (Internet Protocol version 6) interoperability? A. IPv4 (Internet Protocol version 4) addresses are added to the IPv6 (Internet Protocol version 6) address. B. IPv4 (Internet Protocol version 4) addresses cannot co-exist with IPv6 (Internet Protocol version 6) addresses. C. IPv4 (Internet Protocol version 4) addresses use the first 32 bits of an IPv6 (Internet Protocol version 6) address. D. IPv4 (Internet Protocol version 4) addresses use the last 32 bits of an IPv6 (Internet Protocol version 6) address. QUESTION 65: Which protocol is used for error reporting in concert with IP (Internet Protocol)? A.SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) B. ICMP (Internet Control Message Protocol) C. IGMP (Internet Group Multicast Protocol) D. SNMP (Simple Network Management Protocol) IST_Officer Exam_Y07 Page 15 of 15

16 QUESTION 66: An administrator of a Windows 2000 network recently added a DNS (Domain Name Service) server to the network and deployed AD (Active Directory). Users have been instructed to update their TCP / IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) configuration to ensure they will use the correct DNS (Domain Name Service) server. What command should the users input? A. nbtstat -RR B. nslookup C. ipconfig/renew D. winipcfg QUESTION 67: The network administrator is configuring a computer to run SLIP (Serial Line Internet Protocol) as a dial-up protocol. Which protocol should be installed? A. TCP / IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) B. IPX / SPX (Internetwork Packet Exchange / Sequence Packet Exchange) C. NetBEUI (Network Basic Input / Output Extended User Interface) D. Appleshare IP (Internet Protocol) QUESTION 68: Which one of the following disk fault tolerance mechanisms requires at least three disks and one controller? A. Disk duplexing B. Disk mirroring C. Disk striping D. Disk imaging QUESTION 69: Cyprus University of Technology (CUT) wishes to establish a secure network connection with another University over the Internet. Both Universities must have access to each other resources without allowing general public access. What describes the type of network that should be employed? A. Extranet B. Subnet C. WAN (Wide Area Network) D. Intranet IST_Officer Exam_Y07 Page 16 of 16

17 QUESTION 70: A network administrator is troubleshooting a wireless LAN (Local Area Network) that is experiencing trouble with interference. A scan of the wireless network reports that there are two WAPs (Wireless Access Point) from different companies within range of the LAN (Local Area Network). The two WAPs (Wireless Access Point) have different SSIDs (Service Set Identifier) than the LAN (Local Area Network) WAP (Wireless Access Point), but the same channel. Also, the WEP (Wired Equivalent Privacy) appears to be the same on all WAPs (Wireless Access Point). What should the network administrator do to cut down on the interference of the wireless clients on the LAN (Local Area Network)? A. Change the LAN (Local Area Network) WAP (Wireless Access Point) to the same SSID (Service Set Identifier) as the other two WAPs (Wireless Access Point) B. Change the WEP (Wired Equivalent Privacy) settings on the two WAPs (Wireless Access Point) to be different than that of the LAN (Local Area Network), WAP (Wireless Access Point), and WEP (Wired Equivalent Privacy) settings C. Change the LAN (Local Area Network) WAP (Wireless Access Point) channel to a different channel than the other two WAPs (Wireless Access Point) D. Change the LAN (Local Area Network) WAP (Wireless Access Point) WEP (Wired Equivalent Privacy) settings to be different than that of the other two WAPs (Wireless Access Point) ΜΕΡΟΣ Β: ΕΛΛΗΝΙΚΑ (Σύνολο 30 Μονάδες) 1. Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει ετοιμάσει και δρομολογήσει την Υπηρεσία υποστήριξης χρηστών (HELP DESK) για την καλύτερη εξυπηρέτηση του ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού, όπως επίσης και των φοιτητών. Το Πανεπιστήμιο εκτός από την νοσηλευτική σχολή στην Λευκωσία θα αποτελείται και από άλλα κτήρια περίπου στην Λεμεσό για να καλύψει όλες τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές του ανάγκες. Η επιτροπή Συστημάτων Πληροφορικής και Τεχνολογίας (ΥΣΠΤ) σας έχει αναθέσει υπεύθυνο του έργου και ζητά όπως γίνει ο σχεδιασμός, εγκατάσταση και υλοποίησης του. Αναπτύξατε τους λόγους και κατάλληλους τρόπους για να πείσετε την επιτροπή στην έγκριση αγοράς του πιο πάνω λογισμικού. (Μονάδες 10) 2. Ποιές είναι οι βασικές διαφορές μεταξύ των τεχνολογιών WI-FI και WI-MAX; (Μονάδες 5) 3. Πάνω από το 40% των μεγάλων επιχειρήσεων και οργανισμών χρησιμοποιούν Linux και γενικότερα ανοικτές τεχνολογίες (πηγή: Business Week) και πολλές ακόμη βρίσκονται στο στάδιο σχεδίασης της μετάβασης σε ανοικτές τεχνολογίες. Οι ανοικτές τεχνολογίες χρησιμοποιούνται σε πάρα πολλούς τομείς της αγοράς λειτουργώντας από κεντρικούς διακομιστές (Servers) μέχρι φορητές συσκευές τελικών χρηστών. Ειδικά στον χώρο των διακομιστών, ενδεικτικό παράδειγμα αποτελεί η χρήση του Web Server Apache που το μερίδιο αγοράς του παγκοσμίως ξεπερνά το 65% στο σύνολο των πεδίων ορισμών (domains). (πηγή: netcraft.com) IST_Officer Exam_Y07 Page 17 of 17

18 Πιστεύετε ότι η χρήση των ανοιχτών τεχνολογιών (open source) λύνει αρκετά προβλήματα σε ένα οργανισμό; Αναφέρατε πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα σε περίπτωση που το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο αποφασίσει να υιοθετήσει μια τέτοια λύση. (Μονάδες 5) 4. Η υπηρεσία ασφάλειας δικτύου (Security) έχει ως βασικό σκοπό την διασφάλιση της ασφάλειας των συστημάτων, δεδομένων και υπηρεσιών που βρίσκονται υπό την διαχείριση της Υπηρεσίας Συστημάτων Πληροφορικής και Τεχνολογίας (ΥΣΠΤ). Κύριος στόχος είναι η διασφάλιση της σωστής λειτουργίας των εξυπηρετητών και σταθμών εργασίας όλων των τμημάτων του Πανεπιστημίου αλλά και ο προληπτικός έλεγχος καλής χρήσης των δικτυακών πόρων. Παράλληλα, για καλή χρήση του δικτύου παρέχει πληροφόρηση στους διαχειριστές αλλά και χρήστες του δικτύου σχετικά με θέματα ασφάλειας όπως ο έλεγχος ακεραιότητας ενός συστήματος και η διαδικασία ανάκαμψης από παραβίαση. Γενικότερα παρέχονται συμβουλές και ενημέρωση μέσω της τεχνικής υποστήριξης των χρηστών (Help-Desk), μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και μέσω ανακοινώσεων στο cy. Αναφέρατε μερικές περιπτώσεις κακής χρήσης του δικτύου που ΔΕΝ συνάδουν με τα ακαδημαϊκά ήθη του Πανεπιστημίου. (Μονάδες 5) 5. Τι σημαίνει το ακρώνυμο RFID και ποιά η χρησιμότητα του; 6. Συνοπτικά, τι είναι το Benchmarking; (Μονάδες 3) (Μονάδες 2) IST_Officer Exam_Y07 Page 18 of 18

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ (ΘΕΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) Ημερομηνία Εξέτασης: Τετάρτη, 15 Ιουλίου 2009

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Open Σεμιναρίων Microsoft & Cisco Courses

Πρόγραμμα Open Σεμιναρίων Microsoft & Cisco Courses Πρόγραμμα Open Σεμιναρίων Σεπτεμβρίου - Δεκεμβρίου 2013 Microsoft & Cisco Courses MICROSOFT WINDOWS SERVER 2008 R2 (σελ. 2-4) MICROSOFT WINDOWS SERVER 2012 (σελ. 5-7) MICROSOFT SHAREPOINT SERVER 2010/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013-2014 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-IOYNIOY 2014 ΤΑΞΗ: Β ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 13/06/2014

ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013-2014 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-IOYNIOY 2014 ΤΑΞΗ: Β ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 13/06/2014 ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013-2014 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-IOYNIOY 2014 ΤΑΞΗ: Β ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 13/06/2014 ΜΑΘΗΜΑ: Δίκτυα CISCO ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 2 ΩΡΕΣ ΩΡΑ: 7:45 9:45 Όνομα Μαθητή/τριας:...

Διαβάστε περισσότερα

HP Ελλάς : Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες Κατάλογος Προγραμματισμένων Ανοικτών Σεμιναρίων : Ιούλιος - εκέμβριος 2015

HP Ελλάς : Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες Κατάλογος Προγραμματισμένων Ανοικτών Σεμιναρίων : Ιούλιος - εκέμβριος 2015 400 HP SERVER (http://h10076.www1.hp.com/education/curr-proliant.htm) HE643s Introduction to HP ProLiant servers : This course provides essential ProLiant Gen8 training to System Administrators responsible

Διαβάστε περισσότερα

6DEPLOY Module 0: Introduction to the E- Learning Package

6DEPLOY Module 0: Introduction to the E- Learning Package 6DEPLOY Module 0: Introduction to the E- Learning Package INTRODUCTION This e- learning package is just one element of a comprehensive set of facilities provided by the 6DEPLOY project to support the deployment

Διαβάστε περισσότερα

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation Deliverable D3.3.3 DEVELOPMENT OF INNO-SME NETWORKS PILOT ONLINE COLLABORATIVE PLATFORM Thessaloniki, March 2011 According to specifications

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΟΣΑ ΠΕΡΙΜΕΝΑΤΕ PANASONIC NS1000 SIP BUSINESS COMMUNICATIONS SERVER AND ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ON-DEMAND ΑΥΞΗΣΗ CAPACITY ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟ ΟΣΑ ΠΕΡΙΜΕΝΑΤΕ PANASONIC NS1000 SIP BUSINESS COMMUNICATIONS SERVER AND ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ON-DEMAND ΑΥΞΗΣΗ CAPACITY ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ALWAyS ΠΑΝΤΑ MORe THAN ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ you expect ΑΠΟ ΟΣΑ ΠΕΡΙΜΕΝΑΤΕ PANASONIC NS1000 SIP BUSINESS COMMUNICATIONS SERVER WITH ME ΠOIOTHTA HD QUALITY HD FULL ΕΝΙΑΙΕΣ TRANSPAReNT ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ NETWORKING ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Glossary of Terms and Definitions Greek

Glossary of Terms and Definitions Greek Glossary of Terms and Definitions Greek ITIL v3 Glossary, Greek translation of English v3 May 2007 Δπραξηζηήξηα Δθθξάδνπκε ηελ επγλσκνζύλε θαη ηηο επραξηζηίεο καο γηα ηελ πξνζπάζεηα ηνπ Stuart Rance θαη

Διαβάστε περισσότερα

The difference between. having a job & having a career

The difference between. having a job & having a career The difference between having a job & having a career professional Training Catalogue 2015 TABLE OF CONTENTS 3 A CALL FOR READINESS 54-61 RISK MANAGEMENT WHAT OUR CLIENTS SAY ABOUT US 4-5 / STRATEGIC

Διαβάστε περισσότερα

Factors Influencing Cloud ERP Adoption

Factors Influencing Cloud ERP Adoption Factors Influencing Cloud ERP Adoption A Comparison Between SMEs and Large Companies Master Thesis 15 ECTS, INFM03 June 2013 Authors: Amar Alajbegovic Vasileios Alexopoulos Achilles Desalermos Supervisor:

Διαβάστε περισσότερα

Your Career Charger M a n a g e M e n t t r a i n i n g C a t a l o g u e 2 0 1 4

Your Career Charger M a n a g e M e n t t r a i n i n g C a t a l o g u e 2 0 1 4 Your Career Charger M a n a g e m e n t T r a i n i n g C a t a l o g u e 2 0 1 4 TABLE OF CONTENTS THE HELLENIC AMERICAN 3 EXPERIENCE 56-63 risk management yearly training plan 4-9 64-71 information

Διαβάστε περισσότερα

ITIL Γλωσσάριο και συντομογραφίες. Ελληνικά

ITIL Γλωσσάριο και συντομογραφίες. Ελληνικά Ελληνικό γλωσσάριο ITIL, v1.0, 28 Nοέμβρη 2012 βασισμένο στο αγγλικό γλωσσάριο v1.0, 29 Ιουλίου 2011 ITIL Γλωσσάριο και συντομογραφίες Ελληνικά 1 Ευχαριστίες Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τoν Ashley Hanna

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2012-2013 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2012-2013 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2012-2013 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΜΑΘΗΜΑ: Δίκτυα Cisco ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 03/06/2013 ΤΑΞΗ: Β Κατεύθυνσης ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2:00 ΩΡΑ: 7:45 09:45 π.μ Οδηγίες:

Διαβάστε περισσότερα

PATANJALI YOGPEETH (BABA RAMDEV s INSTITUTION MANAGEMENT SYSTEM)

PATANJALI YOGPEETH (BABA RAMDEV s INSTITUTION MANAGEMENT SYSTEM) PROJECT REPORT ON PATANJALI YOGPEETH (BABA RAMDEV s INSTITUTION MANAGEMENT SYSTEM) Submitted in partial fulfillment of the requirements for qualifying. UNDER SUPERVISION OF: SUBMITTED BY. 1 Baluja Labs

Διαβάστε περισσότερα

ICT Adoption and Digital Growth in Greece

ICT Adoption and Digital Growth in Greece ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977 11 Tsami Karatassoυ Str., 117 42 Athens,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο / Επιχειρείν (Electronic Commerce / Business)

Εισαγωγή στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο / Επιχειρείν (Electronic Commerce / Business) Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Τμήματος ΗΜ & ΜΥ (Άνοιξη - 2011) Δίκτυα Προστιθέμενης Αξίας EDI και Εφαρμογές Ηλεκτρονικού Εμπορίου Εισαγωγή στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο / Επιχειρείν (Electronic Commerce

Διαβάστε περισσότερα

Adaptation of permanent training approach for rural women returning to the labour market: the Beypazari model

Adaptation of permanent training approach for rural women returning to the labour market: the Beypazari model RURWOMBACK PROJECT Adaptation of permanent training approach for rural women returning to the labour market: the Beypazari model PROPOSALS FOR ADAPTATION OF PERMANENT TRAINING COMPILATION REPORT Authors:

Διαβάστε περισσότερα

Presenters Name: Dr. Paraskevi Chatzipanagiotou, Assistant Professor, Ed. Management Anastasia Savva, MA Educational Leadership

Presenters Name: Dr. Paraskevi Chatzipanagiotou, Assistant Professor, Ed. Management Anastasia Savva, MA Educational Leadership Presenters Name: Dr. Paraskevi Chatzipanagiotou, Assistant Professor, Ed. Management Anastasia Savva, MA Educational Leadership Institution: European University Cyprus, Department of Education 6 Diogenes

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Ηεπιχείρησημετάταe. Ασφάλεια Δικτύων και Υποδομών

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Ηεπιχείρησημετάταe. Ασφάλεια Δικτύων και Υποδομών ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ηεπιχείρησημετάταe Ασφάλεια Δικτύων και Υποδομών Παρουσίαση στα πλαίσια των κύκλων εκπαίδευσης του Θεσσαλονίκη, Απρίλιος 2006 Σπύρογλου Οδυσσέας, M.Sc.,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα ΕΝΕΡΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: Μηχανογραφηµένο Σύστηµα ιαχείρισης. Επιταγών Κατάρτισης Τύπου Voucher

Περιεχόµενα ΕΝΕΡΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: Μηχανογραφηµένο Σύστηµα ιαχείρισης. Επιταγών Κατάρτισης Τύπου Voucher Μηχανογραφημένο Σύστημα Διαχείρισης Επιταγών Κατάρτισης Τύπου Voucher ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ_ΤΕΥΧΟΣ #21 / Τρίτη 09 Ιουλίου 2013 ΕΝΕΡΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους έως

Διαβάστε περισσότερα

KPMG ACADEMY JANUARY - JUNE 2010. Grasp knowledge into your hands

KPMG ACADEMY JANUARY - JUNE 2010. Grasp knowledge into your hands KPMG ACADEMY JANUARY - JUNE 2010 Grasp knowledge into your hands - 2 - Foreword Dear clients and friends, The KPMG Academy training activities were met with great success during the past year. Our experienced

Διαβάστε περισσότερα

AppleCare Protection Plan. Getting Started Guide

AppleCare Protection Plan. Getting Started Guide AppleCare Protection Plan Getting Started Guide Contents 5 English 45 Русскии 69 Polski 89 Ελληνικά 111 Magyar AppleCare Protection Plan Fact Sheet Service and support from the people who know your Mac

Διαβάστε περισσότερα

DSL-G31 ADSL 2/2+ Ασύρματος Δρομολογητής Μόντεμ (Για ASUS EZ περιβάλλον χρήστη)

DSL-G31 ADSL 2/2+ Ασύρματος Δρομολογητής Μόντεμ (Για ASUS EZ περιβάλλον χρήστη) DSL-G31 ADSL 2/2+ Ασύρματος Δρομολογητής Μόντεμ (Για ASUS EZ περιβάλλον χρήστη) Εγχειρίδιο Χρήστη GK4862 Πρώτη Έκδοση Ιούλιος 2009 Copyright 2009 ASUSTeK Computer Inc. Διατηρούνται όλα τα δικαιώματα μας.

Διαβάστε περισσότερα

DATA COLLECTION QUESTIONNAIRES AND GREEK CASE STUDΙΕS

DATA COLLECTION QUESTIONNAIRES AND GREEK CASE STUDΙΕS EUROPEAN QUALITY OBSERVATORY DATA COLLECTION QUESTIONNAIRES AND GREEK CASE STUDΙΕS VERSION: 0.1 (DRAFT VERSION) LAST EDITOR: ITI -CERTH TEAM DATE: 2004-03-04. A.1 Version Version Date / Contributor Summary

Διαβάστε περισσότερα

Attacks and Intrusion

Attacks and Intrusion Attacks and Intrusion Intruders significant issue for networked systems is hostile or unwanted access either via network or local can identify classes of intruders: masquerader misfeasor clandestine user

Διαβάστε περισσότερα

PREPARING TEACHERS TO TEACH WITH ICT

PREPARING TEACHERS TO TEACH WITH ICT Cyprus Pedagogical Institute PREPARING TEACHERS TO TEACH WITH ICT LEONARDO EUPT3 PROJECT Deliverable D11 Project Evaluation Plan & Instruments WP8: Evaluation & Quality Assurance WP Leader: Innovade LI

Διαβάστε περισσότερα

KPMG ACADEMY. Grasp knowledge into your hands

KPMG ACADEMY. Grasp knowledge into your hands KPMG ACADEMY Grasp knowledge into your hands January - June 2011 Foreword Dear clients and friends, The KPMG Academy training activities have been met with great success. The training activities of the

Διαβάστε περισσότερα

θέσεις εργασίας Περιεχόμενα Ζητείται Προσωπικό για τον κλάδο Πωλήσεων σελ. 8-9 σελ. 4 σελ. 6 σελ. 10 σελ. 12 σελ. 14-15 25.

θέσεις εργασίας Περιεχόμενα Ζητείται Προσωπικό για τον κλάδο Πωλήσεων σελ. 8-9 σελ. 4 σελ. 6 σελ. 10 σελ. 12 σελ. 14-15 25. ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ_ΤΕΥΧΟΣ #28 / Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2013 Περιεχόμενα σελ. 4 Υπάλληλοι Γραφείου, Γραμματείς, Στελέχη Επιχειρήσεων, Λογιστές, Οικονομικά Στελέχη σελ. 6 Μηχανογράφηση, Προγραμματιστές σελ. 10

Διαβάστε περισσότερα

KPMG ACADEMY JULY - DECEMBER 2010. Grasp knowledge into your hands

KPMG ACADEMY JULY - DECEMBER 2010. Grasp knowledge into your hands KPMG ACADEMY JULY - DECEMBER 2010 Grasp knowledge into your hands Foreword Dear clients and friends, The KPMG Academy training activities have been met with great success. Our experienced training team

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Θεωρία των Περιορισµών και η εφαρµογή της στην διαχείριση έργων «Critical Chain Project Management

Εισαγωγή στην Θεωρία των Περιορισµών και η εφαρµογή της στην διαχείριση έργων «Critical Chain Project Management Εισαγωγή στην Θεωρία των Περιορισµών και η εφαρµογή της στην διαχείριση έργων «Critical Chain Project Management Εκδήλωση του PMI-GREECE Αθήνα 17/12/2008 Highly Dispersed Supply Chain Business complexity

Διαβάστε περισσότερα