Πνευµατικά ικαιώµατα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πνευµατικά ικαιώµατα"

Transcript

1

2 Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται ρητώς η δηµιουργία αντιγράφου, είτε µέρους είτε όλου, χωρίς την έγγραφη άδεια του εκδότη. Η διάθεσή του επιτρέπεται ως αυτούσιου για ενηµερωτικούς σκοπούς και µόνο. ήλωση Ευθυνών H ACTA A.E. δηλώνει µε τον παρόν, ότι διενεργεί συνεχόµενους ελέγχους ώστε το παρόν να καλύπτει τα πιο αυστηρά κριτήρια ποιότητας όσον αφορά την εγκυρότητα του περιεχόµενου, πάρα ταύτα δεν έχει καµία ευθύνη για οποιαδήποτε ζηµία προκύψει από την χρήση του παρόντος είτε κατά τµήµα είτε κατά όλο. Το περιεχόµενο του παρόντος είναι δυνατόν να τροποποιηθεί ή καταργηθεί όποτε κριθεί απαραίτητο, και χωρίς προηγούµενη ενηµέρωση. Ενηµέρωση Εξεταστέας Ύλης Η εξεταστέα ύλη (syllabus) ανακοινώνεται στο δικτυακό χώρο ο οποίος είναι και ο µόνος που αναγνωρίζεται από την ACTA A.E. ως σηµείο ενηµέρωσης των ενδιαφεροµένων. ACTA A.E. Θεσσαλονίκη: Εγνατίας 1 ΤΚ: Τηλ: ΦΑΞ: Αθήνα: Βασ. Σοφίας 55 ΤΚ: Τηλ: ΦΑΞ: Σελίδα 2 από 11

3 Περιεχόµενα Εξεταστέας Ύλης Ενότητες 1. ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΟΝΤΕΛΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟ SITE ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΤΥΧΕΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Σελίδα 3 από 11

4 Επεξηγηµατικό Σηµείωµα Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν γνώσεις και δεξιότητες σχετικά µε το ηλεκτρονικό εµπόριο. Αρχή Εξεταστέας Ύλης 1. ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 1.1. Η εξέλιξη του Internet 1.2. Ο τρόπος λειτουργίας του Το Μοντέλο Client/Server Τα πρωτόκολλα σύνδεσης Η ονοµατολογία δικτύων (DNS) 1.3. Υπηρεσίες του Internet Ο Παγκόσµιος Ιστός (World Wide Web) Telnet File Transfer Protocol (FTP) Άλλες υπηρεσίες 1.4. Πρόσβαση στο Internet Είδη συνδέσεων 1.5. Πλοήγηση στον Παγκόσµιο Ιστό (World Wide Web) Οι φυλλοµετρητές (Web Browsers) και ο Παγκόσµιος Ιστός Μηχανές αναζήτησης Εισαγωγή στις µηχανές αναζήτησης Οι τελεστές αναζήτησης Ασφάλεια κατά την πλοήγηση Θέµατα δεοντολογίας 1.6. Η επιχειρηµατικότητα στο διαδίκτυο Παραδείγµατα Σελίδα 4 από 11

5 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 2.1. Ιστορική αναδροµή 2.2. Ηλεκτρονικό εµπόριο και ηλεκτρονικό επιχειρείν 2.3. Οφέλη ηλεκτρονικού εµπορίου 2.4. Τεχνολογίες ηλεκτρονικού εµπορίου 2.5. Ο κύκλος του ηλεκτρονικού εµπορίου 2.6. Κατηγορίες ηλεκτρονικού εµπορίου B2B B2C C2C P2P Άλλες κατηγορίες (B2G, C2G) Ηλεκτρονική διακυβέρνηση 2.7. Εµπόριο µέσω κινητής συσκευής (mobile commerce) Το πλαίσιο του m-commerce Τα smartphones και η έκρηξη του m-commerce Το application store της Apple To android market Το ovi store της Nokia 3. ΜΟΝΤΕΛΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 3.1. Ή έννοια του επιχειρησιακού µοντέλου 3.2. Ταξινόµηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις ηλεκτρονικές επιχειρήσεις Ε-shop E-procurement E-auction Ε-mall Ε-marketplace Virtual communities Value chain service provider Value chain integrators Collaboration platforms Information brokerage Trust and other services Ταξινόµηση των επιχειρησιακών προτύπων 3.3. Συµπεράσµατα Σελίδα 5 από 11

6 4. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΣΗ 4.1. Η ασφάλεια στο ηλεκτρονικό εµπόριο 4.2. Συνηθισµένες απειλές στο ηλεκτρονικό εµπόριο Απειλές στον κύκλο µιας συναλλαγής Κακόβουλος κώδικας Phising Hacking Απάτη πιστωτικών καρτών Spoofing (Pharming) Sniffing Άλλες απειλές 4.3. Τεχνολογικές λύσεις Προστασία της επικοινωνίας µε Κρυπτογραφία Προστασία καναλιών επικοινωνίας µε SSL, Secure HTTP, VPN Προστασία δικτύων µε firewalls Προστασία server και client µε antivirus 4.4. Κρυπτογραφία Εισαγωγή στη κρυπτογραφία Παρελθόν και µέλλον της κρυπτογραφίας Γιατί πρέπει να χρησιµοποιείται Μέθοδοι κρυπτογράφησης Συµµετρικά κρυπτοσυστήµατα Ασύµµετρα κρυπτοσυστήµατα Σύγκριση συµµετρικών και ασύµµετρων Η υποδοµή δηµοσίου κλειδιού Κρυπτογράφηση δηµοσίου κλειδιού Ψηφιακή υπογραφή Συνάρτηση ταξινόµησης ηµιουργία και επαλήθευση ψηφιακής υπογραφής Πιστοποίηση ψηφιακής υπογραφής Υπηρεσίες παρόχων πιστοποίησης Προγράµµατα κρυπτογράφησης PGP X Προστασία καναλιών επικοινωνίας SSL Secure HTTP VPN 4.6. Προστασία δικτύων µε firewalls Firewalls Proxy servers 4.7. Προστασία server και client Σελίδα 6 από 11

7 Authentication and access control mechanisms Antivirus software 5. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 5.1. Τύποι συστηµάτων πληρωµών Μετρητά, Επιταγές, Πιστωτικές κάρτες, Προπληρωµένες κάρτες 5.2. Στοιχεία πληρωµών 5.3. Εισαγωγή στις ηλεκτρονικές πληρωµές 5.4. Τύποι και κατηγορίες συστηµάτων ηλεκτρονικών πληρωµών Πιστωτικές κάρτες ιαδικασία πληρωµής µε πιστωτική κάρτα Το πρωτόκολλο ασφαλείας SET ιαδικασία πληρωµής µε χρήση του SET Προ-πληρωµένες κάρτες Ηλεκτρονικά Πορτοφόλια Παρουσίαση του paypal Χρεωστικές κάρτες Υπηρεσίες µεταφοράς χρηµάτων 5.5. Μέθοδοι πληρωµών που προσφέρονται 5.6. Καινοτοµικά συστήµατα ηλεκτρονικών πληρωµών M-payment 6. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟ SITE 6.1 Απόφαση για το είδος του χώρου 6.2 Υλοποίηση in house ή outsourcing 6.3 Οι παράγοντες που χρειάζονται βελτιστοποίηση ηµιουργία σελίδας Περιεχόµενο σελίδας Μεταφορά σελίδας 6.4 Αρχιτεκτονική web site tier tier tier Multi-tier Σελίδα 7 από 11

8 6.5 Web server software Ποια είναι τα software Αρχή λειτουργίας ενός web server Client side προγραµµατισµός Active X Controls Plug ins JavaScript VBScript Java Applets Server side προγραµµατισµός Cgi Asp Php Jsp Σύγκριση δύο τεχνολογιών 6.6 Application servers 6.7 Συστήµατα ιαχείρισης Βάσεων εδοµένων Microsoft SQL Server MySQL Oracle database Sybase Adaptive Server Enterprise PostgreSQL 6.8 Ενδεικτικές λύσεις (case studies) 6.9 Η επιλογή του hardware 6.10 Σχεδιασµός του site Σχεδιασµός του περιεχοµένου Σχεδιασµός της παρουσίασης Σχεδιασµός της πλοήγησης Εργαλεία συγγραφής ιστοσελίδων Microsoft FrontPage Macromedia Dreamweaver Adobe Go Live 6.11 Μεταφορά σελίδας Η τηλεπικοινωνιακή υποδοµή του site 6.12 Οι σχέσεις µε τις τράπεζες E-banking 6.13 Outsourcing Επιλογή της κατάλληλης εταιρίας Σελίδα 8 από 11

9 6.14 Έτοιµες λύσεις λογισµικού Συστήµατα Ηλεκτρονικού εµπορίου (e-commerce software) Χαρακτηριστικά λογισµικών Παρουσίαση των πιο γνωστών open source e-commerce software Χρήση e-commerce software ιαχείριση και δυνατότητες συστήµατος 7. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ 7.1 Internet marketing 7.2 Τεχνολογίες του Internet Marketing Web transaction logs Cookies and Web bugs Databases, data warehouses, and data mining Advertising networks H περίπτωση της double click Customer relationship management (CRM) systems 7.3 Μέθοδοι επικοινωνίας και προώθησης του site 7.4 Καταχώρηση σε µηχανές αναζήτησης Πως λειτουργούν Λέξεις κλειδιά Meta tags Web crawlers ιαφορές στις µηχανές αναζήτησης Προγράµµατα προώθησης ιστοσελίδων Πως λειτουργεί το Google adwords 7.5 Ε-mail marketing Το πρόβληµα των spam 7.6 Αγορά διαφηµιστικού χώρου Banner και pop ups 7.7 Άλλες µέθοδοι προώθησης Συµφωνίες για ανταλλαγή link Χορηγία σε newsgroup και blogs 7.8 Viral marketing Περιπτώσεις των Hotmail, Amazon, Geocities, ICQ, Τράπεζα Κύπρου 7.9 Κλασσικές µέθοδοι προώθησης 7.10 Μίξη online και offline µεθόδων 7.11 Μέτρηση και απόδοση της διαφήµισης Σελίδα 9 από 11

10 8. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ 8.1 Μετρήσεις διαδικτύου 8.2 Πληροφορίες από την ανάλυση 8.3 Αξιοποίηση των πληροφοριών 8.4 Προγράµµατα ανάλυσης (Log Analyzer) 8.5 Ερµηνεία των αποτελεσµάτων Hits Requests ή page views Impressions Users ή Unique IP Addresses CTR (Click Through Rate) Visits (ή sessions) Average requests per visit Request duration Entry pages Exit pages Errors (ή 404 Errors) Referrer Data (ή Referrals) 8.6 Αναφορές δηµοτικότητας 9. ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΤΥΧΕΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Η Ευρωπαϊκή και Ελληνική νοµοθεσία για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές σήµερα 9.2. Νοµοθετικό πλαίσιο των ηλεκτρονικών αγορών στην Ευρώπη 9.3. Εικόνα της Κοινοτικής Νοµοθεσίας Ηλεκτρονικό εµπόριο συναλλαγές Ηλεκτρονικές επικοινωνίες Ηλεκτρονικά συστήµατα πληρωµών Ηλεκτρονικό χρήµα Κατοχύρωση ονοµάτων χώρου (domain name) Πνευµατική ιδιοκτησία Ηλεκτρονικό έγκληµα Προστασία δεδοµένων Προστασία καταναλωτή Φορολογία 9.4. Εικόνα της Ελληνικής Νοµοθεσίας 9.5. Οι κύριες οδηγίες και η προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας Οδηγία ηλεκτρονικού εµπορίου 2000/31 Σελίδα 10 από 11

11 Σηµαντικότερα σηµεία Αποτελέσµατα εφαρµογής Οδηγία για τις ηλεκτρονικές υπογραφές Σηµαντικότερα σηµεία Προστασία προσωπικών δεδοµένων Σηµαντικότερα σηµεία 9.6. Συµπεράσµατα Τέλος Εξεταστέας Ύλης Σελίδα 11 από 11

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Κωδικός Πακέτου ACTA - CEC 010 Certified E-Commerce Consultant Τίτλος Πακέτου

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Κωδικός Πακέτου ACTA - CEC 010 Certified E-Commerce Consultant Τίτλος Πακέτου Κωδικός Πακέτου ACTA - CEC 010 Certified E-Commerce Consultant Τίτλος Πακέτου Εκπαιδευτικές Ενότητες Είδος Προγράμματος Μέθοδος Διδασκαλίας Πιστοποιημένος Σύμβουλος Ηλεκτρονικού Εμπορίου - ACTA Διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Certified Cisco Information Technology Essential Expert (C.C.I.T.E.E)

Certified Cisco Information Technology Essential Expert (C.C.I.T.E.E) (C.C.I.T.E.E) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα.

Διαβάστε περισσότερα

Πνευµατικά ικαιώµατα

Πνευµατικά ικαιώµατα Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται ρητώς η δηµιουργία αντιγράφου,

Διαβάστε περισσότερα

Certified Engineer Manager (CEM)

Certified Engineer Manager (CEM) Certified Engineer Manager (CEM) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα

Διαβάστε περισσότερα

Certified Telecommunications & Network Professional (CTNP) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 1.0

Certified Telecommunications & Network Professional (CTNP) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 1.0 (CTNP) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Certified Front Office Manager (CFOM)

Certified Front Office Manager (CFOM) Certified Front Office Manager (CFOM) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΙΣΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ «Certified E-Commerce Application Developer» SYLLABUS. Έκδοση 1.0

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΙΣΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ «Certified E-Commerce Application Developer» SYLLABUS. Έκδοση 1.0 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΙΣΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ SYLLABUS Vellum Global Educational Services A.E. 2015 Έκδοση 1.0 Εξεταστέα Ύλη 2015 Vellum Global Educational Services A.E. Αναγεννήσεως 46

Διαβάστε περισσότερα

Πνευµατικά ικαιώµατα

Πνευµατικά ικαιώµατα Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται ρητώς η δηµιουργία αντιγράφου,

Διαβάστε περισσότερα

Πνευµατικά ικαιώµατα

Πνευµατικά ικαιώµατα Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται ρητώς η δηµιουργία αντιγράφου,

Διαβάστε περισσότερα

2.1.1 Ethernet 5 2.1.2 Token ring

2.1.1 Ethernet 5 2.1.2 Token ring Vellum E-Commerce Professional Certificate Πιστοποιητικό ανάπτυξης εφαρµογών ηλεκτρονικού εµπορίου Vellum Global Educational Services Σελίδα 1 από 1 Vellum E-Commerce Professional Certificate Πιστοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

Πνευµατικά ικαιώµατα

Πνευµατικά ικαιώµατα Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται ρητώς η δηµιουργία αντιγράφου,

Διαβάστε περισσότερα

Πνευµατικά ικαιώµατα

Πνευµατικά ικαιώµατα Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται ρητώς η δηµιουργία αντιγράφου,

Διαβάστε περισσότερα

Πνευµατικά ικαιώµατα

Πνευµατικά ικαιώµατα Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται ρητώς η δηµιουργία αντιγράφου,

Διαβάστε περισσότερα

Πνευµατικά ικαιώµατα

Πνευµατικά ικαιώµατα Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται ρητώς η δηµιουργία αντιγράφου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α: ΕΙΣΑΓΩΓΗ Β: ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Γ: ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Ε: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α: ΕΙΣΑΓΩΓΗ Β: ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Γ: ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Ε: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1o: INTERNET Α: ΕΙΣΑΓΩΓΗ Β: ΤΙ ΕΊΝΑΙ INTERNET Γ: ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ INTERNET E: ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤ: ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Ζ:ΜΕΘΟΔΟΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πνευµατικά ικαιώµατα

Πνευµατικά ικαιώµατα Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται ρητώς η δηµιουργία αντιγράφου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Δημιουργία ιστοσελίδας πώλησης και πλειστηριασμού ποδηλάτων

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Δημιουργία ιστοσελίδας πώλησης και πλειστηριασμού ποδηλάτων Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Αυτοματισμού ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Δημιουργία ιστοσελίδας πώλησης και πλειστηριασμού ποδηλάτων Εισηγητής-Επιβλέπων: Αγγελόπουλος Ιωάννης Εκπόνηση εργασίας: Παναγόπουλος Βασίλης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ Η ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΟΥΣ, ΣΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία στο µάθηµα Στρατηγικές για την Πληροφορική και την Τηλεµατική για το γ' εξάµηνο

Εργασία στο µάθηµα Στρατηγικές για την Πληροφορική και την Τηλεµατική για το γ' εξάµηνο ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήµατα Εργασία στο µάθηµα Στρατηγικές για την Πληροφορική και την Τηλεµατική για το γ' εξάµηνο Θέµα: Tιµολόγηση σχεδίασης και ανάπτυξης δικτυακού

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ηλεκτρονικού Καταστήματος (e-shop) με την εφαρμογή ανοικτού κώδικα Joomla και του component "virtuemart"

Ανάπτυξη Ηλεκτρονικού Καταστήματος (e-shop) με την εφαρμογή ανοικτού κώδικα Joomla και του component virtuemart ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Ανάπτυξη Ηλεκτρονικού Καταστήματος (e-shop) με την εφαρμογή ανοικτού κώδικα Joomla και του component "virtuemart" ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Τμήμα Εφαρμογών της Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία

Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Τμήμα Εφαρμογών της Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Τμήμα Εφαρμογών της Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Επιχειρηματικότητας Πτυχιακή Εργασία Θέμα: «Το ηλεκτρονικό εμπόριο και τα παραδοσιακά τυριά.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ PHP MYSQL CSS «Certified Web Developer using PHP, MySQL & CSS» SYLLABUS. Έκδοση 1.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ PHP MYSQL CSS «Certified Web Developer using PHP, MySQL & CSS» SYLLABUS. Έκδοση 1. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ PHP MYSQL CSS SYLLABUS Vellum Global Educational Services A.E. 2015 Έκδοση 1.0 Εξεταστέα Ύλη 2015 Vellum Global Educational Services A.E.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ιδάσκων:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ Χ. ΜΑΡΙΓΚΟΥ Η

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ Χ. ΜΑΡΙΓΚΟΥ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Ανάθεση έργου σε τρίτους (Outsourcing): Έννοια Περιεχόµενο-Ρόλος- Εφαρµογές και Τάσεις στο χώρο του

Διαβάστε περισσότερα

Τύπας ημήτριος ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τύπας ημήτριος ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σύγχρονες καταναλωτικές προτιμήσεις και νέοι τρόποι αγορών των καταναλωτών με την διείσδυση του ηλεκτρονικού εμπορίου. Έρευνα για την πόλη της Κοζάνης. Επιβλέπων καθηγητής: κ. Ασημόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν

Οδηγός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Σειρά Σεμιναρίων 2013 «Ηλεκτρονικό εμπόριο η επιχείρηση στη νέα ψηφιακή εποχή» Οδηγός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν Δρ. Μάρκος Κουργιαντάκης Διδάκτορας Τμ. Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Ιούλιος 2012 Version 01.0

Ιούλιος 2012 Version 01.0 Ιούλιος 2012 Version 01.0 PEOPLECERT ΕΛΛΑΣ Α.Ε Φορέας Πιστοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού Κοραή 3, 105 64 Αθήνα, Τηλ.: 210 372 9100, Fax: 210 372 9101, e-mail: info@peoplecert.gr, www.peoplecert.gr Πνευματικά

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση ψηφιακών τεχνολογιών στα πληροφοριακά συστήματα για ηλεκτρονικό εμπόριο στο δασικό τομέα

Αξιοποίηση ψηφιακών τεχνολογιών στα πληροφοριακά συστήματα για ηλεκτρονικό εμπόριο στο δασικό τομέα Αξιοποίηση ψηφιακών τεχνολογιών στα πληροφοριακά συστήματα για ηλεκτρονικό εμπόριο στο δασικό τομέα Ζαχαρούλα Ανδρεοπούλου 1, Βασιλική Καραβασίλη 2 1. Επίκουρος Καθηγήτρια Εργαστήριο Δασικής Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΣΤ' ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΚΥΚΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΕΙ ΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ ΣΠΟΥ ΩΝ Κ -Σ03: ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΞΕΛΙΞΗΣ

ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΑΦΝΗ Ν. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Επόπτης Καθηγητής: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΝ ΡΙΑΝΑΚΗ ΑΘΗΝΑ ΜΑΙΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 4 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 1.1 Γενικά στοιχεία...

Διαβάστε περισσότερα