ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 1345 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση του Πρωτοκόλλου της 6ης Συνόδου της Ελ ληνο Ινδικής Μικτής Οικονομικής Επιτροπής ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ Διόρθωση σφάλματος στο Άρθρο 98 στο ν. 4139/2013 «Περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατά ξεις» (ΦΕΚ Α 74)... 2 ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (1) Έγκριση του Πρωτοκόλλου της 6ης Συνόδου της Ελληνο Ινδικής Μικτής Οικονομικής Επιτροπής. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, AΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της Συμφωνίας οικονομικής, επιστημο νικής και τεχνικής συνεργασίας μεταξύ των Κυβερνήσε ων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ινδίας η οποία υπογράφηκε στην Αθήνα στις 23 Σεπτεμβρίου 1983 και κυρώθηκε με τον ν. 1495/1984, που δημοσιεύθηκε στο υπ αριθμ. 178 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, τεύχος Α, της 14ης Νοεμβρίου Τη διάταξη του άρθρου δευτέρου του ως άνω κυ ρωτικού νόμου σύμφωνα με την οποία τα Πρωτόκολλα Πρακτικά που καταρτίζονται από την Μικτή Επιτροπή του άρθρου 5 της Συμφωνίας εγκρίνονται με Κοινή Πρά ξη των αρμοδίων κατά περίπτωση Υπουργών. 3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63 ΦΕΚ 98/Α/ ). 4. Το γεγονός ότι εκ της εφαρμογής των διατάξεων του υπό έγκριση Πρωτοκόλλου δεν προκαλείται πρό σθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού πλέον αυτής που προκύπτει από τις βασικές διατάξεις της Συμφωνίας και που είχε εκτιμηθεί στην Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. 5. Το περιεχόμενο του υπό έγκριση Πρωτοκόλλου, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε ως έχει και στο σύνολό του το Πρωτό κολλο της 6ης Συνόδου της Ελληνο Ινδικής Μικτής Οι κονομικής Επιτροπής, που υπεγράφη στην Αθήνα στις 28 Μαρτίου 2011, το κείμενο του οποίου σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής:

2 1346 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) PROTOCOL OF THE 6 th SESSION OF THE INDIA - HELLENIC JOINT ECONOMIC COMMITTEE (ATHENS, ) The sixth Session of the India - Hellenic Joint Economic Committee, set up under the Agreement on Economic, Scientific and Technical Cooperation between the Government of the Republic of India and the Government of the Hellenic Republic, was held in Athens on March 28th, The Indian Delegation was headed by the Minister of State for Commerce and Industry Mr. Jyotiraditya Scindia and the Hellenic Delegation was headed by Deputy Minister of Foreign Affairs Mr. Spyros Kouvelis. The Session was jointly inaugurated by Mr. Spyros Kouvelis, Deputy Minister for Foreign Affairs, Government of the Hellenic Republic and by Mr. Jyotiraditya Scindia, Minister of State for Commerce and Industry, Government of the Republic of India. The composition of the two Delegations is at Annex I. The adopted agenda for the Joint Committee meeting is at Annex II. The two Sides took note of the present levels of trade and investment flows and agreed that all efforts would be made to strengthen bilateral trade and investment in fields of economic activity presenting opportunities on both sides. The deliberations of the Joint Economic Committee and discussions between the two sides took place in a cordial atmosphere, reflecting friendly relations between the two countries and their desire to strengthen and further develop their economic and commercial relations on the basis of mutual benefit. The Heads of the two Delegations discussed the economic situation of their countries, exchanged views on WTO issues and regional and multilateral development. Both sides shared the view that at the present time, when the world economy is still facing many difficulties and uncertainty, solutions should be sought for closer mutual economic cooperation as well as for promotion of multilateral and inter-regional trade and removal of existing barriers to trade. Both Sides agreed that the Joint Economic Committee mechanism needs to be strengthened by holding regular meetings alternately in the two countries, to boost economic engagement and suggest measures to enhance bilateral trade and investment flows. The deliberations of the Joint Committee meeting reflected the warm and friendly relations between the two countries. Discussions were held with the intention of establishing a partnership between the two countries, as well as of further strengthening bilateral economic and commercial relations.

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) REVIEW AND PERSPECTIVES OF BILATERAL ECONOMIC RELATIONS. The leader of the Hellenic Delegation highlighted the country s role in the European Union, South Eastern Europe and the Mediterranean, its geographical and economic position as a gateway to the European Union and South-Eastern Europe, as well the numerous areas of opportunity for investments and joint ventures for Indian businesspersons that arise. He expressed Greece s keen desire to attract Indian investments, especially following the recent adoption of the new legislative framework for investment in Greece, as well as to strengthen trade and economic relations with India. The leader of the Indian delegation highlighted the rapid growth of the Indian economy in recent years and its emergence as a major investor in some of the EU countries. He also expressed India's keen interest to widen and intensify the scope of bilateral economic relations in the identified areas of mutual interest between India and Greece. 2. TRADE AND ECONOMIC COOPERATION BETWEEN GREECE AND INDIA 2.1 Cooperation in the field of Trade 2.1(a) Review of bilateral trade Both Sides reviewed bilateral trade over the past few years. Although bilateral trade between the two countries had been gradually increasing since , since 2007 onwards bilateral trade marked a decline mainly due to the global economic situation; consequently, it was agreed that intensive efforts would be made to promote and expand bilateral exchanges. 2.1(b) Measures for developing bilateral trade Diversification of composition of trade Both Sides noted that there is a need to enhance cooperation in traditional areas of trade and also to diversify the bilateral trade mix, in order to include nontraditional items. They noted the rapid economic changes taking place in both countries and agreed that concrete measures were necessary to harvest the opportunities that arise. The setting up of joint ventures and the enhancement of bilateral direct investment flows were pointed out as particularly promising sectors. Both Sides noted that substantial possibilities for enhanced trade and investment cooperation existed in Tourism, Agriculture, Maritime sector, Air Transport, Science and Technology, Construction and Infrastructure, Information and Communication Technology, Pharmaceuticals and Traditional Systems of Medicines, Bio-technology, Engineering sector, Renewable Energy Sources, and Green Technologies. 2.1 (c) Participation in fairs and exhibitions Reiterating the recognition of the significance of fairs and exhibitions for the promotion of bilateral trade, the two Sides expressed their desire to further support their companies and other organizations to participate in fairs and exhibitions taking place in the two countries, as in the past. The Indian Side informed that the India Trade Promotion Organization (ITPO) has been regularly participating in the Thessaloniki International Trade Fair (Greece) and indicated interest to participate in other important international fairs in Greece. The Indian Side once again requested the Hellenic Delegation to urge the Hellenic Foreign Trade Board (HEPO) and other

4 1348 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) competent Hellenic authorities to coordinate with the India Trade Promotion Organization (ITPO), in order to implement Greek participation in Indian trade fairs. 2.2 Bilateral institutional framework 2.2(a) Double Taxation Avoidance Agreement (DTAA) An Agreement for the avoidance of double taxation with respect to taxes on income is applied between the Republic of Greece and the Republic of India since January 1 st Both Sides had expressed their wish to revise this Agreement in order to meet worldwide modern economic standards. A revised text was initialed in May Later, the Indian Side requested for a revision in Article 8 of the agreed text. The Indian Side proposed a compromise formulation to break the gridlock on article 8 and requested the Hellenic Side to respond. Both sides are still negotiating to resolve this issue. The revised Agreement will further enable both economic communities to benefit of potential investments in an updated legal framework. Both Sides have also stressed their devotion in continuing efforts for a quick and mutually beneficial resolution of the arisen issue that will lead to the revision of the aforementioned Agreement. 2.2(b) Air services Agreement Both Sides agreed to continue their efforts to promote air transport relations and they committed themselves to arrange a meeting at their earliest convenience, in order to finalize the initialing of the bilateral Air Services Agreement, negotiations upon which commenced in 2007, for the purpose of creating a concrete legal environment, which will encourage and facilitate the airlines of both Sides. 2.3 Investment Cooperation Both Sides encourage the signing of Memoranda of Understanding in the field of investment promotion cooperation between the Hellenic Organization Invest in Greece and the Indian organization Invest India, respectively, in order to further facilitate bilateral investment flows. Both Sides reaffirmed their will to continue their cooperation aiming at enhancing and expanding business ties between Greek and Indian entities in the field of investment and the promotion of investment opportunities. The implementation Agencies for this purpose on the Hellenic side is the Organization Invest in Greece, and on the Indian side the organizations Invest India, respectively. The Hellenic side presented sectors of the Greek economy that offer a particularly high potential of attracting foreign investment, including Renewable Energy Sources and Green Technologies, Tourism, Agriculture, Maritime Transportation, Ports Development and related services, Air Transport, Science and Technology, Bio-technology, Infrastructure Development, Metal Manufacturing, Information and Communication Technology. The Indian side stated that India offers tremendous investment opportunities in all manufacturing industries, chemicals, drugs & Pharmaceuticals, Infrastructure,

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1349 Agro-processing, Renewable energy and knowledge based sectors like Biotechnology. The Hellenic side mentioned that a number of Greek companies are already active in India; Greek investment in India is focused on the fields of Industry, Machinery and Equipment, Mining, Packaging Materials & Machinery, Research, Textiles, Retail Trade and other Services. 3. ENHANCING BILATERAL COOPERATION IN PRIORITY SECTORS 3.1 Tourism The Joint Committee noted that taking into consideration the history of links between India and Greece, there is a huge potential for boosting bilateral tourist flows. In this context, the two Sides agreed to encourage their National Tourism Administrations to convene the 2nd Session of the Greek-Indian Joint Commission, provided for in the Agreement on Tourism Cooperation, on a date and place which will be mutually agreed through diplomatic channels. Moreover, the Greek National Tourism Organisation (G.N.T.O.) has proposed specific forms of cooperation between the two countries in the following areas: Promotion of high quality tourist packages to potential high-class and high-income Indian consumers travelling for leisure, business or other purposes (lifestyle/wedding/shopping tourism etc.) Creation of a network of cooperation between the Greek side (Ministry of Culture & Tourism - G.N.T.O.) and prominent Bollywood filmmakers so that Greece can serve as a Venue for the Indian filmmaking industry laboration of joint tourist packages of cultural tourism and other forms of Special Interest Tourism Potential launching of direct flights between the two countries through India s national air carrier (Air India) as well as the establishment of Greece as the said airline s hub in the Southeastern Mediterranean. Both sides expressed their satisfaction about the progress achieved so far in their bilateral relations in the field of tourism and reiterated their willingness to further promote their cooperation in the said field. With a view to intensifying the bilateral tourism movement, both Sides will examine the possibility of organizing familiarization trips for tourism professionals and journalists from the two countries. 3.2 Agriculture Both Sides expressed their willingness to implement the Memorandum of Understanding for cooperation in the sector of Agriculture, signed in New Delhi, on 5/2/2001 and, on the basis of this, they agreed in taking steps for convening at the earliest, the Joint Hellenic-India Committee for cooperation in the field of Agriculture. The Hellenic Side expressed its interest in phyto-sanitary issues and, in particular, to be informed of the detailed rules and procedural requirements posed by the Indian Authorities, under which imports of plant origin products, such as kiwi fruits, apples, oranges and plums, could be implemented in the Indian market. In this respect, both Sides agreed to enhance the cooperation among the competent

6 1350 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) authorities, namely the Directorate of Plant Produce Protection of the Ministry of Rural Development and Food of Greece and the Department of Agriculture & Cooperation of the Ministry of Agriculture of India. The Hellenic Side underlined the importance they attach to the progress on the GI track of the India EU BTIA negotiations. They further reiterated that Geographical Indications enhance consumer demand for high quality agricultural products,, and benefit the farmers income by increasing the added value of their production. The Indian Side indicated that India had its own domestic law on GI s, which was fully compliant with its international obligations. The Indian side outlined areas for bilateral technical cooperation such as Phytosanitary Measures, SPS issues, harmonisation of SPS Standards Integrated Pest Management, Registration of Pesticides and residue monitoring, fruit and vegetable cultivation and Market Access Issues of mutual concern Maritime Sector Both Sides stressed their willingness to further promote their relations in the shipping sector. To this end, the Hellenic Side underlined the importance of concluding, the soonest possible, the bilateral agreement on the avoidance of Double Taxation, which was initialed in Athens (in May 2005) The two Sides expressed the importance attributed to the seafarers profession, particularly in the fields of facilitation of the seafarers mobility for exercising their profession and their repatriation, as well as their fair treatment in the event of a maritime accident, in accordance with the relevant international instruments in force. The two countries pointed out their wish to enhance their cooperation in international maritime fora, especially in the area of air emission from ships, so as to seek viable solutions in the framework of the International Maritime Organization. Moreover, the two Sides agreed to cooperate in the port sector and specifically, in the fields of port development and management. 3.4 Air Transport Both Sides indicated keen interest in potential launching of direct flights between the two countries through India s air carriers. The Hellenic Side further desired that Greece be established as a hub in the South-eastern Mediterranean, for operations by Indian air-carriers. This would further facilitate business contacts and tourist exchanges between the two countries. 3.5 Science and Technology Both Sides agreed that there is enormous potential for cooperation in the Science and Technology Sector for mutual benefit and welcomed the signing of the Executive Program in the fields of Science and Technology for the period 2010 to 2013, at Athens on 5 th November, Both sides expressed their desire to promote the implementation of the ideas contained in this Executive Program and recognized the need to identify innovation-led technology programmes between Greek and Indian scientific institutions and organizations, research institutes,

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1351 universities and other institutions of higher education in areas such as, ICT, Nanotechnology, Life Sciences & Biomedical Sciences, Chemical and Physical Sciences, Environmental Sciences, Seismology and Geodynamic, ocean and marine sciences and energy technologies. The Hellenic Side stated that the bilateral scientific and technological cooperation and its focus on the creation of new and innovative technologies will strengthen the existing linkages between the Greek and Indian scientific establishments. The implementation Agencies for this purpose on the Hellenic side is the General Secretariat for Research and Technology of the Ministry of Education, Life Long Learning and Religious Affairs, and on the Indian side the Department of Science & Technology, Ministry of Science & Technology. A meeting of experts from the two implementation Agencies will take place the soonest possible; the date and the place of the meeting will be agreed upon through diplomatic channels Innovation The two sides agreed to take steps and encourage the effort of both the state and private sectors in the field of innovation development and cooperation. Specific attention may be given to fields of cooperation including Information Management Tools for security purposes, Document Management Systems for Government services cooperation and Knowledge Management Systems for the medical sector Renewable energy sector Both sides indicated that the renewable energy sector presents great potential, particularly in the fields of solar and wind technology and needs to be jointly exploited. Since both countries are fairly advanced in this sector, the scientific exchanges and collaboration as envisaged under the executive program signed recently in Athens by the first Joint Science and Technology Committee need to be implemented urgently. Furthermore, the sector of energy efficiency holds a strong potential, given background and know-how of both sides. Prototypes developed could be used for commercial purposes. Bio-fuels represent another potential area for collaboration. The Indian side recalled the MoU being negotiated between Ministry of CRES of Greece and Dept. of Science and Technology of government of India and requested the Greek side to offer their views on the Indian proposal of February The Hellenic side reaffirmed its interest in signing the MoU and requested the Indian side to appoint the counterpart of CRES Standardisation, conformity assessment and testing The Hellenic Side informed that the Hellenic Organisation for Standardisation (ELOT), aiming at the promotion of technical and scientific cooperation in the fields of Standardisation, has proposed to the Indian Side the signing of a Memorandum of Understanding with the Bureau of Indian Standards. The draft received from the Indian Side in September 2010 has been accepted by the Hellenic Side. Two signed copies of the final draft were handed over to the Indian Side for completion of formalities at their end.

8 1352 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) Moreover, the Hellenic National Accreditation System (ESYD), aiming at the promotion of technical and scientific Cooperation in the fields of Accreditation, has proposed to the Indian Side the signing of a Memorandum of Understanding with the National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories (NABL) and the National Accreditation Board for Certification Bodies (NABCB) of the Quality Council of India respectively Both Sides welcomed the intention of the above mentioned bodies to continue their fruitful negotiations aiming at the signing of the MoUs expeditiously Construction and Infrastructure The Indian side informed the Hellenic side that India s growing economy need sustained development of infrastructure. The Indian side also presented the opportunities for investment in the Indian infrastructure sector and indicated that Greek companies were known for their expertise in civil infrastructure. The Indian side requested the Hellenic side to mobilize its companies in order to invest in these sectors in India. The Hellenic side noted with interest the opportunities in India in the development of highways, ports, airports, power transmission lines. The Hellenic side noted with interest the immense potential in this sector and indicated that they would encourage large Greek construction companies to get in touch with interested parties in India Public Asset Restructuring and Privatization Programme The Hellenic Side informed the Indian side about the Hellenic Government s firm decision to accelerate, in full transparency, the implementation of its Programme on public real estate and asset privatizations. Concerning public real estate management, the Hellenic Government is in the process of setting up an inventory of commercial state-owned real estate assets, as well as of selecting major real estate assets to be privatized. The Hellenic Side handed over to the Indian Side a list indicating an initial portfolio of properties with a potential for the development of tourism and other economic activities. Moreover, the Hellenic Side noted that there is an ongoing process of evaluation of available options from financial and legal points of view- concerning the privatization and restructuring of a wide range of companies in which the Greek State holds stakes. The Hellenic Side handed over to the Indian Side an indicative list of such companies which are considered for privatization. The Indian side noted with interest the Greek list of properties having tourism and other economic activities portfolio as well as the Greek Programme on public real estate and asset privatizations and stated that it would be shared with relevant industry apex chambers and other co-ordinating bodies. Indian business persons were now outward looking due to liberalization of the economy and there was greater investment by Indian companies in Europe today than ever before.

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) COOPERATION IN OTHER AREAS 4.1 Information and Communication Technology The Indian Side reiterated India s strength in the Communication and IT sectors. Both sides agreed that this sector represents one of the high growth sectors where cooperation needs to be enhanced. NASSCOM and Electronics and Software Export Promotion Council were two of the Industry Associations from the Indian side which would be involved for furthering the bilateral relationship in this sector. The Indian side offered, through Telecommunications Consultants India Ltd (TCIL) to provide Consultancy and Turnkey Project execution services from concept to completion in all fields of Telecommunication, Information Technology, Civil Engineering and Architecture. TCIL would also like to provide its services in the field of ICT related to Telecom operation support, Telecom & IT networking, Teleeducation software development and modernization of Postal services for Greece Government. Indian side is also keen to provide Telecom and IT related training to Greece technical personnel. The Hellenic side stated that the liberalization in the field of telecommunications that occurred during the last years in Greece resulted in the implementation of important investment projects in the field. A number of significant Greek companies have already a dynamic presence in the region of the Balkans and the Black Sea by transmitting their knowledge and know-how. Since India is the 5 th market in the world in this domain, there exists a broad field for cooperation and joint activities between our companies in the sector. 4.2 Indian traditional systems of medicines The Indian side noted the large potential for trade in this sector and indicated the global recognition of the benefits of traditional systems of medicine. The holistic approach of traditional medicine nurtures the immunity system to prevent disease. Indian side mentioned that India has 700,000 registered practitioners and how its usage is being integrated in the health treatment in India. The Hellenic Side indicated that there are a number of ayurvedic centres in Greece. 4.3 EU-India Free Trade Agreement Both sides agreed that the outcome of the latest EU-India FTA meeting between the chief negotiators which was held in Brussels on 28 February and 1 March was positive. The next meeting of chief negotiators is scheduled for 4-5 April. The meeting between India s Commerce Secretary and the DG Trade Director General is planned for 7 April. Greece wishes that both parties remain committed to concluding the negotiations by spring. Greece reiterates its support for reaching an ambitious and balanced agreement and welcomes the Commission's and India s endeavours towards achieving this goal.

10 1354 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1355 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ 6ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΜΕΙΚΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟ ΙΝΔΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΑΘΗΝΑ, 28/03/2011) Η έκτη Σύνοδος της Μεικτής Ελληνο Ινδικής Οικονομι κής Επιτροπής, η οποία συστάθηκε βάσει της Συμφωνίας Οικονομικής, Επιστημονικής και Τεχνικής Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Ινδίας, πραγμα τοποιήθηκε στην Αθήνα, στις 28 Μαρτίου Η Ελλη νική Αντιπροσωπεία είχε επικεφαλής τον Υφυπουργό Εξωτερικών κ. Σπύρο Κουβέλη και η Αντιπροσωπεία της Ινδίας είχε επικεφαλής τον Υπουργό Εμπορίου και Βιομηχανίας κ. Jyotiraditya Scindia. Η Σύνοδος εγκαινιάστηκε από κοινού από τον κ. Σπύρο Κουβέλη, Υφυπουργό Εξωτερικών της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και τον κ. Jyotiraditya Scindia, Υπουργό Εμπορίου και Βιομηχανίας της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Ινδίας. Η σύνθεση των δύο Αντιπροσωπειών φαίνεται στο Παράρτημα Ι. Η εγκεκριμένη ημερήσια διάταξη της συ νεδρίασης της Μεικτής Επιτροπής φαίνεται στο Πα ράρτημα II. Οι δύο Πλευρές έλαβαν γνώση των υφιστάμενων επιπέδων εμπορικών και επενδυτικών ροών και συμ φώνησαν ότι θα καταβάλουν κάθε προσπάθεια για τη βελτίωση των διμερών εμπορικών συναλλαγών και των επενδύσεων στους τομείς της οικονομικής δρα στηριότητας που παρουσιάζουν ευκαιρίες και για τις δύο Πλευρές. Οι αποφάσεις της Μεικτής Οικονομικής Επιτροπής και οι συζητήσεις μεταξύ των δύο Πλευρών πραγματοποιήθηκαν σε εγκάρδιο κλίμα, γεγονός που αντικατοπτρίζει τις φιλικές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών και την επιθυμία τους να βελτιώσουν και να αναπτύξουν περαιτέρω τις οικονομικές και εμπορικές σχέσεις τους, στη βάση του αμοιβαίου οφέλους. Οι Επικεφαλής των δύο Αντιπροσωπειών συζήτησαν την οικονομική κατάσταση των χωρών τους, αντάλλα ξαν απόψεις για θέματα του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) και για την περιφερειακή και πολυμε ρή ανάπτυξη. Και οι δύο Πλευρές συμμερίστηκαν την άποψη ότι, προς το παρόν, όταν η παγκόσμια οικονομία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει πολλές δυσκολίες και αβεβαιότητα, θα πρέπει να αναζητηθούν λύσεις για στε νότερη αμοιβαία οικονομική συνεργασία, καθώς και για την προώθηση των πολυμερών και διαπεριφερειακών εμπορικών συναλλαγών και την άρση των υφισταμένων εμποδίων στο εμπόριο. Και οι δύο Πλευρές συμφώνησαν ότι ο μηχανισμός της Μεικτής Οικονομικής Επιτροπής πρέπει να βελτι ωθεί με την πραγματοποίηση τακτικών συναντήσεων, εναλλάξ στις δύο χώρες, με σκοπό την προώθηση των οικονομικών σχέσεων και την πρόταση μέτρων για τη βελτίωση των διμερών εμπορικών και επενδυτικών ροών. Οι αποφάσεις της συνεδρίασης της Μεικτής Επιτρο πής απήχησαν τις θερμές και φιλικές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών. Οι συζητήσεις πραγματοποιήθηκαν με την πρόθεση της δημιουργίας συνεργειών μεταξύ των δύο χωρών, καθώς και για την περαιτέρω βελτίωση των διμερών οικονομικών και εμπορικών σχέσεων. 1. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΔΙΜΕΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ. Ο επικεφαλής της Ελληνικής Αντιπροσωπείας τόνισε το ρόλο της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Νοτι οανατολική Ευρώπη και τη Μεσόγειο, τη γεωγραφική και οικονομική της θέση, ως πύλης προς την Ευρωπα ϊκή Ένωση και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, καθώς και το πλήθος των τομέων ευκαιριών για επενδύσεις και κοινοπραξίες που προκύπτουν για τους Ινδούς επιχει ρηματίες. Εξέφρασε την έντονη επιθυμία της Ελλάδας για προσέλκυση ινδικών επενδύσεων, ιδίως μετά την πρόσφατη έγκριση του νέου νομοθετικού πλαισίου για επενδύσεις στην Ελλάδα, καθώς και για τη βελτίωση των εμπορικών και οικονομικών σχέσεων με την Ινδία. Ο επικεφαλής της Ινδικής Αντιπροσωπείας τόνισε την ταχεία ανάπτυξη της ινδικής οικονομίας κατά τα τελευ ταία έτη και την ανάδειξή της ως σημαντικού επενδυτή σε ορισμένες από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εξέφρασε, επίσης, το έντονο ενδιαφέρον της Ινδίας για τη διεύρυνση και την εντατικοποίηση του αντικειμένου των διμερών οικονομικών σχέσεων, σε συγκεκριμένους τομείς κοινού ενδιαφέροντος μεταξύ Ινδίας και Ελλάδας. 2. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΝΔΙΑΣ 2.1 Συνεργασία στον τομέα του Εμπορίου 2.1 (α) Ανασκόπηση των διμερών συναλλαγών Και οι δύο Πλευρές εξέτασαν τις διμερείς εμπορικές συναλλαγές κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών. Αν και οι διμερείς εμπορικές συναλλαγές μεταξύ των δύο χωρών σημείωναν σταδιακή αύξηση από το , από το 2007 και μετά το διμερές εμπόριο σημείωσε κάμψη, κυρίως λόγω της παγκόσμιας οικονομικής κατάστασης. Κατά συνέπεια, συμφωνήθηκε ότι θα καταβληθούν εντα τικές προσπάθειες για την προώθηση και την επέκταση των διμερών συναλλαγών. 2.1 (β) Μέτρα για την ανάπτυξη των διμερών εμπορι κών συναλλαγών Διαφοροποίηση της σύνθεσης των συναλλαγών Και οι δύο Πλευρές επισήμαναν ότι υφίσταται ανάγκη βελτίωσης της συνεργασίας σε παραδοσιακούς τομείς του εμπορίου, αλλά και για τη διαφοροποίηση του μείγ ματος των διμερών εμπορικών συναλλαγών, έτσι ώστε να περιλαμβάνουν και μη παραδοσιακά αντικείμενα. Έλαβαν υπόψη τις ταχείες οικονομικές μεταβολές που λαμβάνουν χώρα και στις δύο χώρες και συμφώνησαν ότι ήταν αναγκαία η λήψη συγκεκριμένων μέτρων για την εκμετάλλευση των ευκαιριών που προκύπτουν. Η δημιουργία κοινοπραξιών και η βελτίωση των διμερών ροών άμεσων επενδύσεων επισημάνθηκαν ως ιδιαιτέρως υποσχόμενοι τομείς. Και οι δύο Πλευρές επισήμαναν ότι υφίστανται ουσιαστικές δυνατότητες για βελτίωση της συνεργασίας στους τομείς των εμπορικών συναλλαγών και των επενδύσεων στον τουρισμό, τη γεωργία, τη ναυτιλία, τις αεροπορικές μεταφορές, την επιστήμη και την τεχνολογία, τις κατασκευές και τις υποδομές, την τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνιών, τα φαρμα κευτικά προϊόντα και τα παραδοσιακά συστήματα φαρ μάκων, τη βιοτεχνολογία, τη μηχανική, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, και τις πράσινες τεχνολογίες. 2.1 (γ) Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις Επαναλαμβάνοντας την αναγνώριση της σημασίας των εμπορικών εκθέσεων για την προώθηση των διμε ρών εμπορικών συναλλαγών, οι δύο Πλευρές εξέφρασαν την επιθυμία τους για περαιτέρω υποστήριξη των επι χειρήσεων και λοιπών φορέων τους για συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις που πραγματοποιούνται στις δύο χώρες, όπως και στο παρελθόν. Η Ινδική Πλευρά ενημέ

12 1356 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ρωσε ότι ο Ινδικός Οργανισμός Προώθησης Εμπορίου (ITPO) συμμετέχει τακτικά στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλο νίκης (Ελλάδα) και εξέφρασε ενδιαφέρον για συμμετοχή σε άλλες σημαντικές διεθνείς εκθέσεις στην Ελλάδα. Η Ινδική Πλευρά ζήτησε εκ νέου από την Ελληνική Αντι προσωπεία να καλέσει τον Ελληνικό Οργανισμό Εξω τερικού Εμπορίου (ΟΕΕ) και άλλες αρμόδιες ελληνικές αρχές να συντονιστούν με τον Ινδικό Οργανισμό Προ ώθησης Εμπορίου (ITPO), προκειμένου να υλοποιήσουν την ελληνική συμμετοχή σε ινδικές εμπορικές εκθέσεις. 2.2 Διμερές θεσμικό πλαίσιο 2.2 (α) Συμφωνία Αποφυγής Διπλής Φορολογίας (DTAA). Μία συμφωνία για την αποφυγή της διπλής φορολο γίας, αναφορικά με τους φόρους επί του εισοδήματος, εφαρμόζεται μεταξύ της Δημοκρατίας της Ελλάδας και της Δημοκρατίας της Ινδίας από την 1η Ιανουαρίου Και οι δύο Πλευρές εξέφρασαν την επιθυμία τους να αναθεωρήσουν τη Συμφωνία αυτή, ώστε να αντα ποκρίνεται στα διεθνή σύγχρονα οικονομικά πρότυπα. Ένα αναθεωρημένο κείμενο μονογραφήθηκε το Μάιο του Αργότερα, η Ινδική Πλευρά ζήτησε την ανα θεώρηση του Άρθρου 8 του συμφωνηθέντος κειμένου. Η Ινδική Πλευρά πρότεινε μια συμβιβαστική διατύπωση προκειμένου να θέσει τέρμα στο αδιέξοδο σχετικά με το Άρθρο 8 και ζήτησε από την Ελληνική Πλευρά να απαντήσει. Και οι δύο Πλευρές εξακολουθούν να δια πραγματεύονται για την επίλυση του ζητήματος αυτού. Η αναθεωρημένη Συμφωνία θα επιτρέψει περαιτέρω και στις δύο οικονομικές κοινότητες να επωφεληθούν από δυνητικές επενδύσεις σε ένα εκσυγχρονισμένο νο μικό πλαίσιο. Και οι δύο Πλευρές έχουν τονίσει, επίσης, τη δέσμευσή τους για τη συνέχιση των προσπαθειών για μια ταχεία και αμοιβαία επωφελή επίλυση του ανακύψα ντος ζητήματος, η οποία θα οδηγήσει στην αναθεώρηση της προαναφερόμενης Συμφωνίας. 2.2 (β) Συμφωνία αεροπορικών μεταφορών Και οι δύο Πλευρές συμφώνησαν να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους για την προώθηση των σχέσεων αε ροπορικών μεταφορών και δεσμεύτηκαν να ορίσουν μια συνάντηση το συντομότερο δυνατό, προκειμένου να ορι στικοποιήσουν τη μονογραφή της διμερούς Συμφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών, οι διαπραγματεύσεις για την οποία άρχισαν το 2007, με σκοπό τη δημιουργία ενός συγκεκριμένου νομικού περιβάλλοντος, το οποίο θα εν θαρρύνει και θα διευκολύνει τις αεροπορικές εταιρείες και των δύο Πλευρών. 2.3 Επενδυτική Συνεργασία Και οι δύο Πλευρές ενθαρρύνουν την υπογραφή Μνη μονίων Κατανόησης στον τομέα της συνεργασίας για την προώθηση των επενδύσεων μεταξύ του Ελληνικού Οργανισμού «Επενδύστε στην Ελλάδα» και του ινδι κού οργανισμού «Επενδύστε στην Ινδία», αντίστοιχα, προκειμένου να διευκολυνθούν, περαιτέρω, οι διμερείς επενδυτικές ροές. Και οι δύο Πλευρές επαναβεβαίωσαν τη βούλησή τους να συνεχίσουν τη συνεργασία τους, με στόχο τη βελτίω ση και την επέκταση των επιχειρηματικών δεσμών μεταξύ Ελληνικών και Ινδικών φορέων, στον τομέα των επενδύ σεων και για την προώθηση των επενδυτικών ευκαιριών. Οι φορείς υλοποίησης, για το σκοπό αυτό, από την Ελληνική Πλευρά είναι ο Οργανισμός «Επενδύστε στην Ελλάδα» και για την Ινδική Πλευρά ο Οργανισμός «Επεν δύστε στην Ινδία», αντίστοιχα. Η Ελληνική Πλευρά παρουσίασε τους τομείς της ελ ληνικής οικονομίας που παρέχουν μια ιδιαίτερα υψη λή προοπτική για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων, συμπεριλαμβανόμενων και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και των πράσινων τεχνολογιών, του τουρι σμού, της γεωργίας, των ναυτιλιακών μεταφορών, της εκμετάλλευσης λιμένων και των συναφών υπηρεσιών, των αεροπορικών μεταφορών, της επιστήμης και τεχνο λογίας, της βιοτεχνολογίας, της ανάπτυξης υποδομών, των μεταλλικών κατασκευών και της τεχνολογίας πλη ροφοριών και επικοινωνιών. Η Ινδική Πλευρά δήλωσε ότι η Ινδία παρέχει τεράστιες επενδυτικές ευκαιρίες σε όλες τις μεταποιητικές βιο μηχανίες, τα χημικά, τα φάρμακα και τα φαρμακευτικά προϊόντα, τις υποδομές, τη μεταποίηση γεωργικών προϊ όντων, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τους τομείς που βασίζονται στη γνώση, όπως η βιοτεχνολογία. Η Πλευρά Ελληνική ανέφερε ότι πολλές ελληνικές εταιρείες δραστηριοποιούνται ήδη στην Ινδία. Οι ελ ληνικές επενδύσεις στην Ινδία επικεντρώνονται στους τομείς της βιομηχανίας, των μηχανημάτων και του εξο πλισμού, των μεταλλείων, των υλικών και μηχανημάτων συσκευασίας, της έρευνας, της κλωστοϋφαντουργίας, του λιανικού εμπορίου και άλλων υπηρεσιών. 3. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΤΟΜΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3.1 Τουρισμός Η Μεικτή Επιτροπή επεσήμανε ότι, λαμβάνοντας υπό ψη το ιστορικό των δεσμών μεταξύ της Ινδίας και της Ελλάδας, υφίστανται τεράστιες προοπτικές για τη βελ τίωση των διμερών τουριστικών ροών. Στο πλαίσιο αυτό, οι δύο Πλευρές συμφώνησαν να ενθαρρύνουν τις Εθνικές Τουριστικές Διοικήσεις τους να συγκαλέσουν τη 2η Σύνοδο της Ελληνο Ινδικής Μει κτής Επιτροπής που προβλέπεται στη Συμφωνία Συ νεργασίας στον τομέα του Τουρισμού, σε ημερομηνία και τόπο που θα συμφωνηθούν από κοινού μέσω της διπλωματικής οδού. Επιπλέον, ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (ΕΟΤ) έχει προτείνει ειδικές μορφές συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών, στους ακόλουθους τομείς: Προώθηση υψηλής ποιότητας τουριστικών πακέτων σε δυνητικούς υψηλού επιπέδου και υψηλού εισοδήμα τος Ινδούς καταναλωτές που ταξιδεύουν για αναψυχή, επαγγελματικούς λόγους ή για άλλους σκοπούς (τρόπος ζωής / γάμος / τουρισμός / ψώνια κ.λπ.) Δημιουργία ενός δικτύου συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Πλευράς (Υπουργείο Πολιτισμού & Τουρι σμού ΕΟΤ) και εξεχόντων κινηματογραφιστών του Μπόλιγουντ, ώστε η Ελλάδα να μπορεί να χρησιμεύσει ως χώρος για την ινδική κινηματογραφική βιομηχανία Δημιουργία κοινών τουριστικών πακέτων πολιτιστι κού τουρισμού και άλλων μορφών Τουρισμού Ειδικού Ενδιαφέροντος Ενδεχόμενη έναρξη απευθείας πτήσεων μεταξύ των δύο χωρών μέσω του εθνικού αερομεταφορέα της Ιν δίας (Air India), καθώς και καθιέρωση της Ελλάδας ως κέντρου της εν λόγω αεροπορικής εταιρείας στη Νοτι οανατολική Μεσόγειο. Και οι δύο Πλευρές εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την πρόοδο που έχει επιτευχθεί μέχρι σήμερα στις διμερείς τους σχέσεις, στον τομέα του τουρισμού, και επανέλαβαν τη βούλησή τους να προωθήσουν περαι

13 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1357 τέρω τη συνεργασία τους στον εν λόγω τομέα. Με σκοπό την εντατικοποίηση της διμερούς τουριστικής κίνησης, οι δύο Πλευρές θα εξετάσουν τη δυνατότητα διοργάνωσης ταξιδιών εξοικείωσης για επαγγελματίες του τουρισμού και δημοσιογράφους των δύο χωρών. 3.2 Γεωργία Και οι δύο Πλευρές εξέφρασαν την προθυμία τους να εφαρμόσουν το Μνημόνιο Κατανόησης για συνεργασία στον τομέα της γεωργίας, το οποίο υπεγράφη στο Νέο Δελχί, στις 5/2/2001 και, βάσει αυτού, συμφώνησαν να λάβουν μέτρα για τη σύγκληση, το συντομότερο δυνατό, της Μεικτής Ελληνο Ινδικής Επιτροπής για Συνεργασία στον τομέα της Γεωργίας. Η Ελληνική Πλευρά εξέφρασε το ενδιαφέρον της για φυτοϋγειονομικά θέματα και, ειδικότερα, για ενημέρωση ως προς τους λεπτομερείς κανόνες και τις διαδικα στικές απαιτήσεις που τίθενται από τις Ινδικές Αρχές, σύμφωνα με τα οποία θα μπορούσαν να πραγματοποι ηθούν στην αγορά της Ινδίας εισαγωγές προϊόντων φυτικής προέλευσης, όπως τα ακτινίδια, τα μήλα, τα πορτοκάλια και τα δαμάσκηνα. Από την άποψη αυτή, και οι δύο Πλευρές συμφώνησαν να βελτιώσουν τη συνερ γασία μεταξύ των αρμοδίων αρχών, και συγκεκριμένα της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της Ελλάδας και του Τμήματος Γεωργίας και Συνεργασίας του Υπουργείου Γεωργίας της Ινδίας. Η Ελληνική Πλευρά υπογράμμισε τη σημασία που αποδίδει στην πρόοδο του θέματος γεωγραφικής προέλευσης (GI) κατά τις διαπραγματεύσεις για την Ευρείας Βάσεως Διμερή Συμφωνία Εμπορίου και Επεν δύσεων (BTIA) μεταξύ Ινδίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περαιτέρω, επανέλαβε ότι οι ενδείξεις γεωγραφικής προέλευσης βελτιώνουν την καταναλωτική ζήτηση για υψηλής ποιότητας γεωργικά προϊόντα και ωφελούν το εισόδημα των αγροτών, αυξάνοντας την προστιθέμενη αξία της παραγωγής τους. Η Ινδική Πλευρά ανέφερε ότι η Ινδία είχε τη δική της εσωτερική νομοθεσία για τις ενδείξεις γεωγραφικής προέλευσης, η οποία ήταν απολύτως σύμφωνη με τις διεθνείς υποχρεώσεις της. Η Ινδική Πλευρά περιέγραψε, εν συντομία, τομείς διμε ρούς τεχνικής συνεργασίας, όπως τα φυτοϋγειονομικά μέτρα, τα θέματα υγειονομικών και φυτοϋγειονομικών προτύπων (SPS), η εναρμόνιση των προτύπων SPS, η ολοκληρωμένη διαχείριση επιβλαβών οργανισμών, η κα ταχώριση φυτοφαρμάκων και ο έλεγχος των καταλοί πων, η καλλιέργεια καρπών και λαχανικών και θέματα πρόσβασης στην αγορά αμοιβαίου ενδιαφέροντος. 3.3 Ναυτιλιακός Τομέας Και οι δύο Πλευρές τόνισαν τη βούλησή τους να προω θήσουν περαιτέρω τις σχέσεις τους στο ναυτιλιακό το μέα. Για το σκοπό αυτό, η Ελληνική Πλευρά υπογράμμισε τη σημασία της σύναψης, το συντομότερο δυνατό, της διμερούς συμφωνίας περί αποφυγής διπλής φορολογί ας, η οποία μονογραφήθηκε στην Αθήνα (Μάιος 2005). Οι δύο Πλευρές εξέφρασαν τη σημασία που αποδίδουν στο επάγγελμα του ναυτικού, ιδίως στους τομείς της διευκόλυνσης της κινητικότητας των ναυτικών για την άσκηση του επαγγέλματός τους και του επαναπατρι σμού τους, καθώς και της ισότιμης μεταχείρισή τους σε περίπτωση θαλάσσιου ατυχήματος, σύμφωνα με τις σχετικές διεθνείς πράξεις που ισχύουν. Οι δύο χώρες επεσήμαναν την επιθυμία τους να βελτι ώσουν τη συνεργασία τους στα διεθνή ναυτιλιακά φόρα, ιδίως στον τομέα των ατμοσφαιρικών εκπομπών από τα πλοία, έτσι ώστε να αναζητήσουν βιώσιμες λύσεις στο πλαίσιο του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Επιπλέον, οι δύο Πλευρές συμφώνησαν να συνεργα στούν στο λιμενικό τομέα και ειδικότερα, στους τομείς της εκμετάλλευσης και της διαχείρισης λιμένων. 3.4 Αεροπορικές Μεταφορές Και οι δύο Πλευρές ανέφεραν έντονο ενδιαφέρον για τη δυνητική έναρξη απευθείας πτήσεων μεταξύ των δύο χωρών, μέσω των αερομεταφορέων της Ινδίας. Η Ελληνική Πλευρά, περαιτέρω, ανέφερε την επιθυμία της να καθιερωθεί η Ελλάδα ως κομβικό σημείο στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο, για τα δρομολόγια Ινδικών αερομεταφορέων. Αυτό θα διευκόλυνε περαιτέρω τις επιχειρηματικές επαφές και τις τουριστικές ανταλλαγές μεταξύ των δύο χωρών. 3.5 Επιστήμη και Τεχνολογία Και οι δύο Πλευρές συμφώνησαν ότι υφίστανται τε ράστιες δυνατότητες για συνεργασία στον τομέα της επιστήμης και της τεχνολογίας, προς αμοιβαίο όφε λος και χαιρέτισαν την υπογραφή του Εκτελεστικού Προγράμματος στους τομείς της Επιστήμης και της Τεχνολογίας, για την περίοδο , στην Αθήνα, στις 5 Νοεμβρίου Και οι δύο Πλευρές εξέφρασαν την επιθυμία τους να προωθήσουν την υλοποίηση των ιδεών που εμπεριέχονται σε αυτό το Εκτελεστικό Πρό γραμμα και αναγνώρισαν την ανάγκη προσδιορισμού καινοτόμων τεχνολογικών προγραμμάτων μεταξύ ελ ληνικών και ινδικών επιστημονικών ιδρυμάτων και ορ γανισμών, ερευνητικών ιδρυμάτων, πανεπιστήμιων και άλλων ιδρυμάτων ανώτερης εκπαίδευσης, σε τομείς όπως οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ), η νανοτεχνολογία, οι επιστήμες της ζωής και οι βιοϊατρικές επιστήμες, οι χημικές και οι φυσικές επιστή μες, οι περιβαλλοντικές επιστήμες, η σεισμολογία και η γεωδυναμική, οι ωκεανοί και οι θαλάσσιες επιστήμες και οι ενεργειακές τεχνολογίες. Η Ελληνική Πλευρά ανέφερε ότι η διμερής συμφω νία επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας και η εστίασή της στη δημιουργία νέων και καινοτόμων τε χνολογιών θα βελτιώσουν τους υφιστάμενους δεσμούς μεταξύ των ελληνικών και των ινδικών επιστημονικών ιδρυμάτων. Οι φορείς υλοποίησης, για το σκοπό αυτό, από την Ελληνική Πλευρά είναι η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και για την Ινδική Πλευρά το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας του Υπουργείου Επιστημών και Τεχνολογίας. Μια συνάντηση εμπειρο γνωμόνων των δύο φορέων υλοποίησης θα λάβει χώρα το συντομότερο δυνατό. Η ημερομηνία και ο τόπος της συνάντησης θα συμφωνηθούν δια της διπλωματικής οδού Καινοτομίες Οι δύο Πλευρές συμφώνησαν να λάβουν μέτρα και να ενθαρρύνουν τις προσπάθειες, τόσο του κρατικού όσο και του ιδιωτικού τομέα, στο χώρο της ανάπτυξης και της συνεργασίας για τις καινοτομίες. Ιδιαίτερη προσοχή μπορεί να δοθεί στους τομείς συ νεργασίας, συμπεριλαμβανόμενων και των Εργαλείων Πληροφόρησης της Διοίκησης για λόγους ασφαλείας,

14 1358 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) των Συστημάτων Διαχείρισης Εγγράφων για τη συνερ γασία των κρατικών υπηρεσιών και των Συστημάτων Διαχείρισης Γνώσης για τον ιατρικό τομέα Τομέας ανανεώσιμων πηγών ενέργειας Και οι δύο Πλευρές ανέφεραν ότι ο τομέας των ανα νεώσιμων πηγών ενέργειας παρουσιάζει μεγάλες προ οπτικές, ιδίως στους τομείς της ηλιακής και της αιολι κής τεχνολογίας, και πρέπει να αξιοποιηθεί από κοινού. Δεδομένου ότι οι δύο χώρες έχουν προχωρήσει αρκετά σε αυτόν τον τομέα, οι επιστημονικές ανταλλαγές και η συνεργασία, όπως προβλέπονται στο πλαίσιο του εκτελεστικού προγράμματος που υπεγράφη πρόσφατα στην Αθήνα από την πρώτη Μεικτή Επιστημονική και Τεχνολογική Επιτροπή, πρέπει να υλοποιηθούν επειγό ντως. Επιπλέον, ο τομέας της ενεργειακής απόδοσης προσφέρει μια ισχυρή προοπτική, δεδομένου του υπό βαθρου και της τεχνογνωσίας και των δύο Πλευρών. Τα πρωτότυπα που έχουν αναπτυχθεί θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για εμπορικούς σκοπούς. Τα βι οκαύσιμα αντιπροσωπεύουν έναν άλλο πιθανό χώρο συνεργασίας. Η Ινδική Πλευρά υπενθύμισε το Μνημόνιο Κατανόη σης, το οποίο είναι υπό διαπραγμάτευση μεταξύ του Υπουργείου που είναι αρμόδιο για το Κέντρο Ανανεώ σιμων Πηγών Ενέργειας στην Ελλάδα και του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας της Κυβέρνησης της Ινδίας, και ζήτησε από την Ελληνική Πλευρά να εκφράσει τις απόψεις της σχετικά με την πρόταση της Ινδίας η οποία υποβλήθηκε το Φεβρουάριο του Η Ελληνική Πλευρά επιβεβαίωσε το ενδιαφέρον της για την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης και ζή τησε από την Ινδική Πλευρά να ορίσει τον ομόλογο του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Τυποποίηση, αξιολόγηση πιστότητας και δοκιμές Η Ελληνική Πλευρά ενημέρωσε ότι ο Ελληνικός Οργα νισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ), με στόχο την προώθηση της τεχνικής και επιστημονικής συνεργασίας στους το μείς της τυποποίησης, πρότεινε στην Ινδική Πλευρά την υπογραφή ενός Μνημονίου Κατανόησης με την Υπηρε σία Ινδικών Προτύπων. Το σχέδιο κειμένου που λήφθηκε από την Ινδική Πλευρά το Σεπτέμβριο του 2010 έγινε δεκτό από την Ελληνική Πλευρά. Δύο υπογεγραμμένα αντίγραφα του τελικού σχεδίου παραδόθηκαν στην Ιν δική Πλευρά, για την ολοκλήρωση των διατυπώσεων από πλευράς τους. Επιπλέον, το Εθνικό Σύστημα Διαπιστεύσεων (ΕΣΥΔ), με στόχο την προώθηση της τεχνικής και επιστημονικής συνεργασίας στους τομείς των διαπιστεύσεων, πρότει νε στην Ινδική Πλευρά την υπογραφή ενός Μνημονίου Κατανόησης με το Εθνικό Συμβούλιο Διαπιστεύσεων, με τα Εργαστήρια Δοκιμών και Βαθμονομήσεων (NABL) και το Εθνικό Συμβούλιο Διαπιστεύσεων για Φορείς Πι στοποίησης (NABCB) του Συμβουλίου Ποιότητας της Ινδίας, αντιστοίχως. Και οι δύο Πλευρές χαιρέτισαν την πρόθεση των προ αναφερόμενων φορέων να συνεχίσουν τις εποικοδο μητικές διαπραγματεύσεις τους, με σκοπό την ταχεία υπογραφή των Μνημονίων Κατανόησης Κατασκευές και υποδομές Η Ινδική Πλευρά ενημέρωσε την Ελληνική Πλευρά ότι η αναπτυσσόμενη οικονομία της Ινδίας χρειάζεται βιώσιμη ανάπτυξη των υποδομών. Η Ινδική Πλευρά παρουσίασε, επίσης, τις ευκαιρίες για επενδύσεις στον Ινδικό τομέα των υποδομών και ανέφερε ότι οι ελληνικές εταιρείες είναι γνωστές για την εμπειρία τους στις αστικές υπο δομές. Η Ινδική Πλευρά ζήτησε από την Ελληνική Πλευρά να κινητοποιήσει τις επιχειρήσεις της, προκειμένου να επενδύσουν στους τομείς αυτούς στην Ινδία. Η Ελληνική Πλευρά σημείωσε με ενδιαφέρον τις ευ καιρίες στην Ινδία, για την ανάπτυξη αυτοκινητοδρόμων, λιμένων, αεροδρομίων και γραμμών μεταφοράς ηλε κτρικής ενέργειας. Η Ελληνική Πλευρά έλαβε υπόψη με ενδιαφέρον τις τεράστιες προοπτικές στον τομέα αυτό και δήλωσε ότι θα ενθαρρύνει τις μεγάλες ελληνικές κατασκευαστικές εταιρείες να έρθουν σε επαφή με τα ενδιαφερόμενα μέρη στην Ινδία Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και Ιδιωτικοποιήσεων Δημόσιων Περιουσιακών Στοιχείων Η Ελληνική Πλευρά ενημέρωσε την Ινδική Πλευρά για τη σταθερή απόφαση της Ελληνικής Κυβέρνησης να επιταχύνει, με πλήρη διαφάνεια, την υλοποίηση του προγράμματός της για ιδιωτικοποίηση της δημόσιας ακίνητης περιουσίας και των περιουσιακών στοιχείων. Όσον αφορά στη διαχείριση δημόσιων ακινήτων, η Ελ ληνική Κυβέρνηση είναι στη διαδικασία της δημιουργί ας ενός καταλόγου των εμπορικών κρατικών ακινήτων, καθώς και της επιλογής μεγάλων ακινήτων προς ιδιω τικοποίηση. Η Ελληνική Πλευρά παρέδωσε στην Ινδική Πλευρά έναν κατάλογο, στον οποίο παρατίθεται ένα αρχικό χαρτοφυλακίου ακινήτων, με προοπτική για την ανάπτυξη του τουρισμού και άλλων οικονομικών δρα στηριοτήτων. Επιπλέον, η Ελληνική Πλευρά ανέφερε ότι υφίσταται μια συνεχιζόμενη διαδικασία αξιολόγησης των διαθέσιμων επιλογών από οικονομική και νομική άποψη σχετικά με την ιδιωτικοποίηση και την αναδι άρθρωση ενός ευρέος φάσματος εταιριών, στις οποί ες το Ελληνικό Δημόσιο έχει συμμετοχή. Η Ελληνική Πλευρά παρέδωσε στην Ινδική Πλευρά έναν ενδεικτικό κατάλογο των εν λόγω εταιριών που εξετάζονται προς ιδιωτικοποίηση. Η Ινδική Πλευρά έλαβε υπόψη με ενδιαφέρον τον ελ ληνικό κατάλογο περιουσιακών στοιχείων που έχουν χαρτοφυλάκιο τουριστικών και άλλων οικονομικών δραστηριοτήτων, καθώς και το ελληνικό πρόγραμμα για ιδιωτικοποίηση δημόσιας ακίνητης περιουσίας και περιουσιακών στοιχείων και δήλωσε ότι θα το μοιράσει στα σχετικά ανώτατα βιομηχανικά επιμελητήρια και λοιπούς συντονιστικούς φορείς. Οι Ινδοί επιχειρηματίες είναι πλέον εξωστρεφείς λόγω της απελευθέρωσης της οικονομίας και υπάρχει σήμερα αύξηση των επενδύσεων από ινδικές εταιρείες στην Ευρώπη, περισσότερο από ποτέ άλλοτε. 4. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ 4.1 Τεχνολογία των Πληροφοριών και των Επικοινωνιών Η Ινδική Πλευρά επανέλαβε την ισχύ της Ινδίας στους τομείς των επικοινωνιών και της πληροφορικής. Και οι δύο Πλευρές συμφώνησαν ότι ο τομέας αυτός αποτελεί έναν από τους τομείς υψηλής ανάπτυξης, όπου πρέπει να βελτιωθεί η συνεργασία. Η Εθνική Ένωση Επιχειρήσεων Λογισμικού και Υπηρεσιών (NASSCOM) και το Συμβούλιο Προώθησης Εξαγωγών Ηλεκτρονικών και Λογισμικού είναι δύο από τους Εμπορικούς Συλλό γους από την Ινδική Πλευρά οι οποίοι θα μπορούσαν να

15 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1359 συμμετάσχουν στην προώθηση των διμερών σχέσεων στον τομέα αυτό. Η Ινδική Πλευρά προσφέρθηκε, μέσω της εταιρείας Σύμβουλοι Τηλεπικοινωνιών της Ινδίας (TCIL) να παρά σχει συμβουλές και υπηρεσίες εκτέλεσης έργων, με το κλειδί στο χέρι, από το σχεδιασμό ως την υλοποίηση, σε όλους τους τομείς των τηλεπικοινωνιών, της πληροφο ρικής, της πολιτικής μηχανικής και της αρχιτεκτονικής. Η TCIL θα ήθελε, επίσης, να προσφέρει τις υπηρεσίες της στον τομέα των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών που σχετίζονται με την υποστήριξη των τηλεπικοινωνιακών λειτουργιών, της δικτύωσης τηλεπι κοινωνιών & πληροφορικής, της ανάπτυξης λογισμικού τηλεκπαίδευσης και του εκσυγχρονισμού των ταχυ δρομικών υπηρεσιών για λογαριασμό της Ελληνικής Κυβέρνησης. Η Ινδική Πλευρά είναι, επίσης, πρόθυμη να παράσχει εκπαίδευση τηλεπικοινωνιών και πληρο φορικής σε ελληνικό τεχνικό προσωπικό. Η Ελληνική Πλευρά δήλωσε ότι η απελευθέρωση στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, η οποία συνέβη τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, είχε ως αποτέλεσμα την υλοποίηση σημαντικών επενδυτικών σχεδίων στον τομέα αυτό. Μία σειρά σημαντικών ελληνικών επιχειρή σεων έχουν ήδη δυναμική παρουσία στην περιοχή των Βαλκανίων και της Μαύρης Θάλασσας, μεταφέροντας τις γνώσεις και την τεχνογνωσία τους. Δεδομένου ότι η Ινδία είναι η 5η αγορά στον κόσμο στον τομέα αυτό, υφίσταται ένα ευρύ πεδίο συνεργασίας και κοινών δρα στηριοτήτων μεταξύ των εταιρειών μας στο συγκεκρι μένο κλάδο. 4.2 Ινδικά παραδοσιακά συστήματα φαρμάκων Η Ινδική Πλευρά επεσήμανε τις μεγάλες προοπτικές για εμπορικές συναλλαγές στον τομέα αυτό και ανέ φερε την παγκόσμια αναγνώριση των πλεονεκτημάτων των παραδοσιακών συστημάτων ιατρικής. Η ολιστική προσέγγιση της παραδοσιακής ιατρικής υποβοηθεί την ανάπτυξη του ανοσοποιητικού συστήματος για την πρό ληψη ασθενειών. Η Ινδική Πλευρά ανέφερε ότι η Ινδία έχει καταχωρημένους επαγγελματίες και πως η χρήση τους εντάσσεται στη φροντίδα της υγείας στην Ινδία. Η Ελληνική Πλευρά ανέφερε ότι υφίσταται ένας αριθ μός κέντρων ayurveda στην Ελλάδα. 4.3 Συμφωνία Ελεύθερων Εμπορικών Συναλλαγών Ευ ρωπαϊκής Ένωσης Ινδίας Και οι δύο Πλευρές συμφώνησαν ότι τα αποτελέσματα της τελευταίας συνάντησης για τη Συμφωνία Ελεύθε ρων Εμπορικών Συναλλαγών Ευρωπαϊκής Ένωσης Ινδί ας, μεταξύ των επικεφαλής των διαπραγματεύσεων, η οποία πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 28 Φε βρουαρίου και στις 1 Μαρτίου, ήταν θετική. Η επόμενη συνάντηση των επικεφαλής των διαπραγματεύσεων έχει προγραμματιστεί για τις 4 5 Απριλίου. Η συνάντηση μεταξύ του Γραμματέα Εμπορίου της Ινδίας και του Γενικού Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Εμπορίου έχει προγραμματιστεί για τις 7 Απριλίου. Η Ελλάδα επιθυμεί να παραμείνουν και τα δύο μέρη δεσμευμένα για ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων μέχρι την άνοιξη. Η Ελλάδα επαναλαμβάνει την υποστή ριξή της για την επίτευξη μιας φιλόδοξης και ισορρο πημένης συμφωνίας και εκφράζει την ικανοποίησή της για τις προσπάθειες της Επιτροπής και της Ινδίας για την επίτευξη του στόχου αυτού. Η Ινδία εξέφρασε την επιθυμία της για τη σύναψη μιας φιλόδοξης και ισορροπημένης Ευρείας Βάσεως Διμερούς Συμφωνίας Εμπορίου και Επενδύσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συμμερίστηκε την άποψη ότι η προ αναφερθείσα Συμφωνία θα επιφέρει σημαντικά οικονο μικά οφέλη τόσο στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και στην Ινδία. 4.4 Διεθνής Αναπτυξιακή Συνεργασία Στον τομέα της διεθνούς ανάπτυξης, η Ελληνική Δημο κρατία και η Δημοκρατία της Ινδίας εξέφρασαν το ενδι αφέρον τους να αναζητήσουν τρόπους βελτίωσης της συνεργασίας τους σε κοινούς τομείς προτεραιότητας. Οι συζητήσεις πραγματοποιήθηκαν σε ατμόσφαιρα αμοιβαίας φιλίας και κατανόησης. Και οι δύο Πλευρές επισήμαναν ότι η Μεικτή Επιτροπή λειτούργησε ως φό ρουμ προαγωγής της αλληλοκατανόησης και συμφώνη σαν να συνεργαστούν στενά για την περαιτέρω προώ θηση της συνεργασίας, μέσω συζητήσεων και διαλόγου. Και οι δύο Πλευρές συμφώνησαν ότι η 7η Συνεδρία της Μεικτής Οικονομικής Επιτροπής μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Ινδίας θα λάβει χώρα στο Νέο Δελχί, σε ημερομηνία που θα συμφωνηθεί μέσω της διπλωματικής οδού. Οι δύο Πλευρές συμφώνησαν να δημιουργήσουν ένα μηχανισμό για την παρακολούθηση της υλοποίησης των συμφωνηθέντων πρωτοκόλλων και μνημονίων που προ κύπτουν από τις εργασίες της Ελληνο Ινδικής Μεικτής Οικονομικής Επιτροπής. Από την άποψη αυτή, η Ινδική και η Ελληνική Πλευρά θα ορίσουν υπεύθυνους επικοι νωνίας στο Υπουργείο Εμπορίου και Βιομηχανίας και στο Υπουργείο Εξωτερικών, αντίστοιχα. Έγινε στην Αθήνα, στις 28 Μαρτίου 2011 σε δύο πρω τότυπα, στην αγγλική γλώσσα, και τα δύο κείμενα όντας εξίσου αυθεντικά. Για την Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας Σπύρος Κουβέλης Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών Για την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Ινδίας Jyotiraditya Scindia Υπουργός Εμπορίου και Βιομηχανίας Ακριβής μετάφραση του Αγγλικού πρωτότυπου εγ γράφου. Αθήνα, 29 Απριλίου 2011 Ο μεταφραστής, Στέφανος Τέφος Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ Αθήνα, 5 Απριλίου 2013 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩN, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ

16 1360 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ (2) Στο Άρθρο 98 στο ν. 4139/2013 «Περί εξαρτησιογό νων ουσιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 74), «Μετα βατικές διατάξεις Β Μέρους» παρ. 1, γίνεται η εξής διόρθωση: από το εσφαλμένο: «Οι διατάξεις των άρθρων 61, 62, 82 και 94 παράγραφοι 1 και 2 καταλαμβάνουν και τις εκκρεμείς υποθέσεις», στο ορθό: «Οι διατάξεις των άρθρων 61, 62, 83 και 93 παράγραφοι 1 και 2 καταλαμβάνουν και τις εκκρεμείς υποθέσεις». (Από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων) * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική»

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Επίκαιρα Θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Σταμάτιος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οργάνωση Study Visit στο πλαίσιο του έργου ClusterPoliSEE στην Αθήνα. 23-24 Απριλίου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οργάνωση Study Visit στο πλαίσιο του έργου ClusterPoliSEE στην Αθήνα. 23-24 Απριλίου 2013 Παρασκευή 19 Απριλίου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οργάνωση Study Visit στο πλαίσιο του έργου ClusterPoliSEE στην Αθήνα 23-24 Απριλίου 2013 Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ»

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ» I ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

PVC + ABS Door Panels

PVC + ABS Door Panels PVC + ABS Door Panels Η εταιρεία «ΤΕΧΝΗ Α.Ε.» ιδρύθηκε στην Ξάνθη, το 1988 με αντικείμενο τις ηλεκτροστατικές βαφές μετάλλων. Με σταθερά ανοδική πορεία, καταφέρνει να επεκτείνει τις δραστηριότητες της

Διαβάστε περισσότερα

4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond

4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond 4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond Wherever you are, we re there to support small business Providing information and advice on market opportunities, European

Διαβάστε περισσότερα

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Need for Professional Tourism Education Η Ανάγκη για Επαγγελματική Τουριστική Εκπαίδευση Tourism:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΘΕΜΑ»

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΘΕΜΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Π.Μ.Σ. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΘΕΜΑ» «Εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΛΟΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που υποβλήθηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. I(III) Αρ. 3287,11.12.98 1199 Ν. 19(ΠΙ)/98

Ε.Ε. Παρ. I(III) Αρ. 3287,11.12.98 1199 Ν. 19(ΠΙ)/98 Ε.Ε. Παρ. I(III) Αρ. 3287,11.12.98 1199 Ν. 19(ΠΙ)/98 Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ Κύπρου και Αρμενίας για Συνεργασία στους Τομείς του Πολιτισμού, Παιδείας και Επιστημών (Κυρωτικός) Νόμος του 1998 εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτική εκδήλωση για τις ερευνητικές υποδομές 26.04.2013. Δημήτρης Δενιόζος Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ

Ενημερωτική εκδήλωση για τις ερευνητικές υποδομές 26.04.2013. Δημήτρης Δενιόζος Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ Ενημερωτική εκδήλωση για τις ερευνητικές υποδομές 26.04.2013 Δημήτρης Δενιόζος Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ Οι «αιρεσιμότητες» του «νέου ΕΣΠΑ» Θεματικός στόχος 1: Ενδυνάμωση της έρευνας,

Διαβάστε περισσότερα

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 LEGISLATIVE FRAMEWORK Regulation 1083/2006 (general provisions for ERDF). Regulation 1080/2006 (ERDF) Regulation 1028/2006 (Implementing

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Ο.Ε. ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: κ. ΟΥΡΑΝΟΥ ΕΡΜΙΟΝΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ: ΔΕΜΕΤΖΟΥ ΑΓΛΑΪΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Μάρκετινγκ Αθλητικών Τουριστικών Προορισμών 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Μάρκετινγκ Αθλητικών Τουριστικών Προορισμών 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού» ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σπουδάστρια Δακανάλη Νικολέτα Α.Μ. 5567. "Πώς η εξέλιξη της τεχνολογίας επηρεάζει την απόδοση των επιχειρήσεων" ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Σπουδάστρια Δακανάλη Νικολέτα Α.Μ. 5567. Πώς η εξέλιξη της τεχνολογίας επηρεάζει την απόδοση των επιχειρήσεων ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Σπουδάστρια Δακανάλη Νικολέτα Α.Μ. 5567 "Πώς η εξέλιξη της τεχνολογίας επηρεάζει την

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Επιχειρηματική Αποστολή και Φόρουμ στη Γερμανία (Βερολίνο, Ντίσελντορφ, Μόναχο) 16-18 Ιουνίου 2015

Θέμα: Επιχειρηματική Αποστολή και Φόρουμ στη Γερμανία (Βερολίνο, Ντίσελντορφ, Μόναχο) 16-18 Ιουνίου 2015 30 Μαρτίου 2015 ΠΡΟΣ: Όλα τα Μέλη του ΚΕΒΕ και Μέλη Διμερών Επιχειρηματικών Συνδέσμων Κυρίες, κύριοι, Θέμα: Επιχειρηματική Αποστολή και Φόρουμ στη Γερμανία (Βερολίνο, Ντίσελντορφ, Μόναχο) 16-18 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕΣΩ ΔΕΙΚΤΩΝ Επιβλέπων: Αθ.Δελαπάσχος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ Α ΓΙΑ ΤΑΞΙ ΙΩΤΕΣ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΑΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ

ΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ Α ΓΙΑ ΤΑΞΙ ΙΩΤΕΣ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΑΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ, ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ Α ΓΙΑ ΤΑΞΙ ΙΩΤΕΣ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΑΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΑΛΕΞΙΑ ΤΣΕΡΛΙΓΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Γ. Α. ΦΡΑΓΚΙΑ ΑΚΗΣ. 2012 σελ.

Διαβάστε περισσότερα

AKAΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ-ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

AKAΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ-ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ AKAΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ-ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ : ΜΟΤΣΚΑΛΙΔΗΣ ΒΑΛΕΡΙΟΣ, ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Ε ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: Η Γηνίθεζε Αιιαγώλ (Change Management) ζην Γεκόζην Σνκέα: Η πεξίπησζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ ύγρξνλνπ Γεκνζηνλνκηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Ημερίδα θέμα «Τρόποι χρηματοδότησης Παρόχων Ενεργειακών Υπηρεσιών (ESCOs) για έργα που υλοποιούνται μέσω Συμβάσεων Ενεργειακής Απόδοσης»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Ημερίδα θέμα «Τρόποι χρηματοδότησης Παρόχων Ενεργειακών Υπηρεσιών (ESCOs) για έργα που υλοποιούνται μέσω Συμβάσεων Ενεργειακής Απόδοσης» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ημερίδα θέμα «Τρόποι χρηματοδότησης Παρόχων Ενεργειακών Υπηρεσιών (ESCOs) για έργα που υλοποιούνται μέσω Συμβάσεων Ενεργειακής Απόδοσης» Tο Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών μετά από εισήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Ε ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Κ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ : Σνπξηζηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο (ΣΟΑ) ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Σνπξηζκφο θαη Οηθνλνκηθή Κξίζε Δπηβιέπσλ : Νηνχβαο Λνπθάο πνπδάζηξηα : Σζαγθαξάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη & Διαχείριση Αγροτικού Χώρου» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ «Η συμβολή των Τοπικών Προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην ΝΑΥΤΙΛΙΑ «ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΔΕΞΑΜΕΝΟΠΛΟΙΩΝ» Βενέτη Ερμίνα Διπλωματική εργασία που υποβλήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία, δραστηριοποιείται από το 1983, με αντικείμενο την μελέτη, το σχεδιασμό και την επίπλωση καταστημάτων.

Διαβάστε περισσότερα

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο Ντίνα Μπάγκα Γραφείο Διαμεσολάβησης Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων http://liaison.rc.uoi.gr Τηλ. 2651007976,

Διαβάστε περισσότερα

Το Φόρουμ θα προσφωνήσει ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κ. Γιώργος Λακκοτρύπης

Το Φόρουμ θα προσφωνήσει ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κ. Γιώργος Λακκοτρύπης 22 Δεκεμβρίου 2014 ΠΡΟΣ: Όλα τα Μέλη του ΚΕΒΕ Μέλη Διμερών Επιχειρηματικών Συνδέσμων Κυρίες, κύριοι, Θέμα: Επίσκεψη Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού στην Τεχεράνη Επιχειρηματική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ ΑΝΔΡΕΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ Λεμεσός 2012 i ii ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

JEREMIE Joint European Resources for Micro to medium Enterprises

JEREMIE Joint European Resources for Micro to medium Enterprises JEREMIE Joint European Resources for Micro to medium Enterprises ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αθήνα, 1 η Ιουνίου 2010 Σχετικά με την Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στο «Σχέδιο Επιμερισμού Ρίσκου και Συγχρηματοδότησης» της

Διαβάστε περισσότερα

Context-aware και mhealth

Context-aware και mhealth ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Context-aware και mhealth ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Του Κουβαρά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Κατ/νση Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Μοντέλα στρατηγικής διοίκησης και

Διαβάστε περισσότερα

Entrepreneurship in Greece. Antonis Tsiflis

Entrepreneurship in Greece. Antonis Tsiflis Entrepreneurship in Greece Antonis Tsiflis About GEM Global Entrepreneurship Monitor is the only project that monitors entrepreneurship worldwide over time 69 countries in 2012 Greece participating since

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: «Ζ εθαξκνγή εξγαιείσλ Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο ζην Γεκφζην θαη Ηδησηηθφ ηνκέα: Ζ πεξίπησζε ηνπ Κνηλνχ Πιαηζίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας Erasmus Ημ/νια: Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος Αρ. Πρωτοκ.: admin 891

Γραφείο Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας Erasmus Ημ/νια: Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος Αρ. Πρωτοκ.: admin 891 Γραφείο Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας Erasmus Ημ/νια: 10-03-2016 Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος Αρ. Πρωτοκ.: admin 891 Τηλ. Επικοινωνίας: +302310807507 E-mail: careers@ihu.edu.gr ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Πεδίο Έρευνας και Τεχνολογίας. Όνομα Εργαστηρίου Σχολή Ιστορίας. Έρευνα Εργαστηρίου Α/Α

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Πεδίο Έρευνας και Τεχνολογίας. Όνομα Εργαστηρίου Σχολή Ιστορίας. Έρευνα Εργαστηρίου Α/Α ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΟΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ταξινομημένα κατά Πεδίο Έρευνας και Τεχνολογίας) Α/Α 1 Πεδίο Έρευνας και Τεχνολογίας Γεωπολιτική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Το franchising ( δικαιόχρηση ) ως µέθοδος ανάπτυξης των επιχειρήσεων λιανικού εµπορίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΑ Αρ. Πρωτ.: 14243

ΑΓΙΑ Αρ. Πρωτ.: 14243 SPP 2 nd Network meeting Greece: Larissa INVITATION ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ Τμήμα : Τεχνικών Υπηρεσιών Αγιά, 08/09/2011 Ταχυδρομική Δ/νση : ΑΓΙΑ Αρ. Πρωτ.: 14243 Ταχ. Κώδικας : 400 03 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Το μελλοντικό Ευρωπαϊκό Ενεργειακό σύστημα: Υλοποίηση των ενεργειακών στόχων για το 2030

Το μελλοντικό Ευρωπαϊκό Ενεργειακό σύστημα: Υλοποίηση των ενεργειακών στόχων για το 2030 DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING, COMPUTER ENGINEERING AND INFORMATICS Το μελλοντικό Ευρωπαϊκό Ενεργειακό σύστημα: Υλοποίηση των ενεργειακών στόχων για το 2030 Dr. Andreas Poullikkas Chair and Associate

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΜΑΤΟΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΜΑΤΟΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΜΑΤΟΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ : ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΙΑ NEA ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αγγλική Τουριστική Ορολογία

Αγγλική Τουριστική Ορολογία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Αγγλική Τουριστική Ορολογία Ενότητα 6: Exercises Κουτσογιάννη Ευαγγελία Τμήμα Διοίκηση Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

"ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ 2011-2013"

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ 2011-2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Επιμέλεια Κρανιωτάκη Δήμητρα Α.Μ. 8252 Κωστορρίζου Δήμητρα Α.Μ. 8206 Μελετίου Χαράλαμπος Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

1 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΡΙΤΑΡΗΣ

1 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΡΙΤΑΡΗΣ 69 Φεβρουάριος 2011 Περιεχόμενα Η συμβολή του Ιωάννη Καποδίστρια στην εδραίωση της ανεξαρτησίας και της ουδετερότητας της Ελβετίας σ. 1 Οι νέες ισορροπίες στην Ασία και Μ. Ανατολή Η ινδοϊστραηλινή συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΤΕΥΧΟΣ Νο 110 - Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2014 Το πρώτο βραβείο κέρδισε η Ελλάδα για την φωτογραφία Blue + Yellow = Green στον διαγωνισμό 2014 του

Διαβάστε περισσότερα

1. Κατά τη διάρκεια του Φόρουμ θα γίνει παρουσίαση της Κύπρου σαν Επιχειρηματικό και Επενδυτικό Κέντρο.

1. Κατά τη διάρκεια του Φόρουμ θα γίνει παρουσίαση της Κύπρου σαν Επιχειρηματικό και Επενδυτικό Κέντρο. 7 Σεπτεμβρίου 2015 ΠΡΟΣ: Όλα τα Μέλη του ΚΕΒΕ Μέλη Διμερών Επιχειρηματικών Συνδέσμων Κυρίες, κύριοι, Θέμα: Επίσκεψη Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού σε Λονδίνο και Παρίσι Επιχειρηματική

Διαβάστε περισσότερα

Λέξεις κλειδιά: Αρωματικά και Φαρμακευτικά Φυτά, Κατευθυντήριες Γραμμές Γεωργικής Πρακτικής και Συγκομιδής, Α.Φ.Φ.

Λέξεις κλειδιά: Αρωματικά και Φαρμακευτικά Φυτά, Κατευθυντήριες Γραμμές Γεωργικής Πρακτικής και Συγκομιδής, Α.Φ.Φ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αναντίρρητα στα αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά αποδίδεται τεράστια σημασία τόσο για το άρωμα τους όσο και για τις θεραπευτικές τους ιδιότητες που προέρχονται είτε από ξηρά δρόγη είτε από τα αιθέρια

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματική Αποστολή και Φόρουμ, Τελ Αβίβ, Ισραήλ Νοεμβρίου 2014

Επιχειρηματική Αποστολή και Φόρουμ, Τελ Αβίβ, Ισραήλ Νοεμβρίου 2014 Λευκωσία 14 Οκτωβρίου 2014 TO: Όλα τα μέλη του ΚΕΒΕ και Μέλη του Κύπρο-Ισραηλίτικου Επιχειρηματικού Συνδέσμου Επιχειρηματική Αποστολή και Φόρουμ, Τελ Αβίβ, Ισραήλ 25-27 Νοεμβρίου 2014 Το Κυπριακό Εμπορικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΖΑΡΑΒΕΛΑ Δ. 1, και ΒΡΥΩΝΗΣ Δ. 1 1 4ο Τ.Ε.Ε. Καλαμάτας, Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκ/σης Μεσσηνίας e-mail: dzaravela@yahoo.qr ΕΚΤΕΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Από τις κύριες

Διαβάστε περισσότερα

European Constitutional Law

European Constitutional Law ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI OPEN ACADEMIC COURSES Unit 1: The EU as an international (or supranational?) organization Lina Papadopoulou Ass. Prof. of Constitutional Law, Jean Monnet Chair for

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: Εκπαίδευση: Μέσο ανάπτυξης του ανθρώπινου παράγοντα και εργαλείο διοικητικής µεταρρύθµισης Επιβλέπουσα:

Διαβάστε περισσότερα

Priorities of the Greek ehealth ecosystem

Priorities of the Greek ehealth ecosystem Priorities of the Greek ehealth ecosystem Mina Boubaki IT Department, Ministry of Health ehealth Network, ehealth Forum 2014 Participants: Commercial, academic, health, well being and social care stakeholders,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΜΕ ΟΙΚΙΣΚΟΥΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ STUDY PHOTOVOLTAIC PARK WITH SUBSTATIONS

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ Χρυσάνθη Κοντογιώργη, Χηµικός Μηχανικός ΕΜΠ, MSc, Γραφείο Ευκολιών Υποδοχής Αποβλήτων Πλοίων, ΟΛΠ ΑΕ Ιωάννης Θεοχάρης, Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, ιευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

BRAIN AWARENESS ACTIVITY IN NEUROSCIENCES. City Date Time Hall. Rethymno, Crete 13 March pm Xenia Hall, Rethymno

BRAIN AWARENESS ACTIVITY IN NEUROSCIENCES. City Date Time Hall. Rethymno, Crete 13 March pm Xenia Hall, Rethymno BRAIN AWARENESS ACTIVITY IN NEUROSCIENCES City Date Time Hall Rethymno, Crete 13 March 2013 6.30 pm Xenia Hall, Rethymno TITLE: THE MENTAL HEALTH TODAY: THE ROLE OF THE BRAIN 1 Title of the 2 Title of

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Δυνατοτήτων στην Εκπαίδευση μέσω της Πρωτοβουλίας GEO

Ανάπτυξη Δυνατοτήτων στην Εκπαίδευση μέσω της Πρωτοβουλίας GEO Ανάπτυξη Δυνατοτήτων στην Εκπαίδευση μέσω της Πρωτοβουλίας GEO Χρηστιά Ελένη - Τριτάκης Βασίλειος - Τριτάκη Λήδα Ελληνικό Γραφείο GEO Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή διατριβή

Μεταπτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μεταπτυχιακή διατριβή «100% Α.Π.Ε.» : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η Διεθνής Έκθεση ΚΕΜ Franchise φέρνει κοντά τον Αραβικό κόσμο και τις ελληνικές επιχειρήσεις

Η Διεθνής Έκθεση ΚΕΜ Franchise φέρνει κοντά τον Αραβικό κόσμο και τις ελληνικές επιχειρήσεις Η Διεθνής Έκθεση ΚΕΜ Franchise φέρνει κοντά τον Αραβικό κόσμο και τις ελληνικές επιχειρήσεις Αγαπητά Μέλη, Η 14 η Διεθνής Έκθεση ΚΕΜ Franchise τελεί υπό την αιγίδα του Αραβο- Ελληνικού Επιμελητηρίου Εμπορίου

Διαβάστε περισσότερα

Μιχάλης Βαφόπουλος, vafopoulos.org

Μιχάλης Βαφόπουλος, vafopoulos.org Μιχάλης Βαφόπουλος, vafopoulos.org Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. Πρόγραμμα σεμιναρίου Εισαγωγή Από τα ανοικτά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ «Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης:

Διαβάστε περισσότερα

þÿ¼ ½ ±Â : ÁÌ» Â Ä Å ÃÄ ²µ þÿä Å ÃÇ»¹º Í Á³ Å

þÿ¼ ½ ±Â : ÁÌ» Â Ä Å ÃÄ ²µ þÿä Å ÃÇ»¹º Í Á³ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ ½»Åà Äɽ µ½½ ¹Î½ Ä Â þÿ±¾¹»ì³ à  º±¹ Ä Â þÿ±à ĵ»µÃ¼±Ä¹ºÌÄ Ä±Â

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα διπλωματικής εργασίας: «Από το «φρενοκομείο» στη Λέρο και την Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση: νομικό πλαίσιο και ηθικοκοινωνικές διαστάσεις»

Θέμα διπλωματικής εργασίας: «Από το «φρενοκομείο» στη Λέρο και την Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση: νομικό πλαίσιο και ηθικοκοινωνικές διαστάσεις» ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΕΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ & ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΗΣ & ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ: ΔΙΚΑΙΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΒΙΟΗΘΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Επιχειρηματική Αποστολή και Φόρουμ Σε Σλοβακία (Μπρατισλάβα) και Τσεχία (Πράγα) 1 & 3 Δεκεμβρίου 2015

Θέμα: Επιχειρηματική Αποστολή και Φόρουμ Σε Σλοβακία (Μπρατισλάβα) και Τσεχία (Πράγα) 1 & 3 Δεκεμβρίου 2015 ΠΡΟΣ: Όλα τα Μέλη του ΚΕΒΕ Μέλη Διμερών Επιχειρηματικών Συνδέσμων 5 Οκτωβρίου 2015 Κυρίες, κύριοι, Θέμα: Επιχειρηματική Αποστολή και Φόρουμ Σε Σλοβακία (Μπρατισλάβα) και Τσεχία (Πράγα) 1 & 3 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ SUBMISSION FORM ΚΟΙΝΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ JOINT RESEARCH AND TECHNOLOGY PROGRAMMES 2011 2012

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ SUBMISSION FORM ΚΟΙΝΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ JOINT RESEARCH AND TECHNOLOGY PROGRAMMES 2011 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Συνάντησης

Πρόγραμμα Συνάντησης 4 th SPP NETWORK MEETING GREECE. Athens, 16 December 2011 Agenda Προεδρείο: Ε. Σκουλά, Κ. Γεωργίου, Α. Δαλαμάγκα Πρόγραμμα Συνάντησης Ώρα Θέμα Εισηγητής 10:00-10:05 Χαιρετισμός Νικόλαος Σαράντης Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Συμπράξεις Δημοσίου Ιδιωτικού Τομέα στη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων

Συμπράξεις Δημοσίου Ιδιωτικού Τομέα στη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων Συμπράξεις Δημοσίου Ιδιωτικού Τομέα στη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων Αντώνης Μαυρόπουλος, Ανδρέας Κουσκούρης, Άννα Καρκαζή, ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (ΕΠΕΜ), Αχαρνών 141 Β, 104 46 Αθήνα, τηλ. 210-8627598,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Σπουδάστρια: Διαούρτη Ειρήνη Δήμητρα Επιβλέπων καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Συµβολαιακή Γεωργία: νέα δυναµική ανάπτυξης της επιχειρηµατικότητας ή νέα χρηµατοδοτική µορφή προς ενδυνάµωση της γεωργικής οικονοµίας; ΤΙΓΚΑΣ ΠΕΤΡΟΣ

Συµβολαιακή Γεωργία: νέα δυναµική ανάπτυξης της επιχειρηµατικότητας ή νέα χρηµατοδοτική µορφή προς ενδυνάµωση της γεωργικής οικονοµίας; ΤΙΓΚΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» Συµβολαιακή Γεωργία: νέα δυναµική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Προοπτικές Εναρμόνισης της Ελληνικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας με τις Προδιαγραφές του Μοντέλου

Διαβάστε περισσότερα

Pantelos Group of Companies

Pantelos Group of Companies Pantelos Group of Companies Company Profile Η εταιρεία «ΤΕΧΝΗ Α.Ε.» ιδρύθηκε στην Ξάνθη, το 1988 µε αντικείµενο τις ηλεκτροστατικές βαφές µετάλλων. Με σταθερά ανοδική πορεία, καταφέρνει να επεκτείνει τις

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των νοσοκομειακών βιβλιοθηκών.

Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των νοσοκομειακών βιβλιοθηκών. Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των νοσοκομειακών βιβλιοθηκών. Καλογεράκη Ελένη Βιβλιοθήκη Γ.Ν.Α «Ο Ευαγγελισμός», Msc Inf Scienc, Κοινωνιολόγος, Βιβλιοθηκονόμoς, Σαρανταπόρου 8, Άνω Ηλιούπολη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ INDEX ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ TECHNICAL INFORMATION ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΟΠΕΣ ROUND HOLES ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΟΠΕΣ SQUARE HOLES

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ INDEX ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ TECHNICAL INFORMATION ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΟΠΕΣ ROUND HOLES ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΟΠΕΣ SQUARE HOLES Η εταιρεία Λεωνίδας Ματθαίου µεταφέρει µια εµπειρία 41 χρόνων, συνεχίζοντας την πορεία που ξεκίνησε ο πατέρας του, Ιωάννης Ματθαίου, από το 1967, στον Πειραιά. Επανιδρύθηκε το 2008, µε νέες ιδέες και προϊόντα,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ- ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ- ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ- ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ- ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ «ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ-ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ- ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΙΕΤΙΑ» ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΖΕΡΒΟΣ AM 507 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

NETWORKING & COOPERATION ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

NETWORKING & COOPERATION ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Setting up a cooperation network between representatives of Immigrant Integration Councils and similar institutions of local government and representatives of immigrant organizations at European level

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΠΟΣΟ «ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΕΙΝΑΙ»;

ΣΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΠΟΣΟ «ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΕΙΝΑΙ»; Γ Ε Ω Π Ο Ν Ι Κ Ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ:Αγροτικής οικονοµιας & Ανάπτυξης ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

υπηρεσίες / services ΜΕΛΕΤΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ PLANNING - DESIGN ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ COMMERCIAL PLANNING ΕΠΙΠΛΩΣΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ FURNISHING - EQUIPMENT

υπηρεσίες / services ΜΕΛΕΤΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ PLANNING - DESIGN ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ COMMERCIAL PLANNING ΕΠΙΠΛΩΣΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ FURNISHING - EQUIPMENT Αρχιτεκτονικές και διακοσμητικές μελέτες, με λειτουργικό και σύγχρονο σχέδιασμό, βασισμένες στην μοναδικότητα του πελάτη. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ανάλυση των χαρακτηριστικών των προϊόντων και ένταξη του τρόπου

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Παραδοσιακά Προϊόντα Διατροφική Αξία και η Πιστοποίηση τους

Πτυχιακή Εργασία. Παραδοσιακά Προϊόντα Διατροφική Αξία και η Πιστοποίηση τους ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Παραδοσιακά Προϊόντα Διατροφική Αξία και η Πιστοποίηση τους Εκπόνηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

HIV HIV HIV HIV AIDS 3 :.1 /-,**1 +332

HIV HIV HIV HIV AIDS 3 :.1 /-,**1 +332 ,**1 The Japanese Society for AIDS Research The Journal of AIDS Research +,, +,, +,, + -. / 0 1 +, -. / 0 1 : :,**- +,**. 1..+ - : +** 22 HIV AIDS HIV HIV AIDS : HIV AIDS HIV :HIV AIDS 3 :.1 /-,**1 HIV

Διαβάστε περισσότερα

þÿ à ¼±Ã ± Ä Â ±¾¹»Ì³ à  ÄÉ þÿœµ» ³ ± º±¹ ÀÁ ²» ¼±Ä¹Ã¼

þÿ à ¼±Ã ± Ä Â ±¾¹»Ì³ à  ÄÉ þÿœµ» ³ ± º±¹ ÀÁ ²» ¼±Ä¹Ã¼ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016 þÿ à ¼±Ã ± Ä Â ±¾¹»Ì³ à  ÄÉ þÿåà±»»»é½ Ä Â ¼Ìù±Â ¹ º þÿœµ» ³ ±

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Το μάρκετινγκ των ελληνικών αγροτικών παραδοσιακών προϊοντων : Η περίπτωση της μέλισσας και των προϊοντων της

ΘΕΜΑ: Το μάρκετινγκ των ελληνικών αγροτικών παραδοσιακών προϊοντων : Η περίπτωση της μέλισσας και των προϊοντων της ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Το μάρκετινγκ των ελληνικών αγροτικών παραδοσιακών προϊοντων : Η περίπτωση της μέλισσας

Διαβάστε περισσότερα

Τα Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικών Πόρους των κρατών, που συμμετέχουν σε αυτά

Τα Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικών Πόρους των κρατών, που συμμετέχουν σε αυτά 6 th 6 th MONITORING COMMITTEE MEETING BANSKO, 26.5.2015 Priority Axis 4: TECHNICAL ASSISTANCE State of Play Aphrodite LIOLIOU Unit D Administration and Informatics T.A. contributes to the effective implementation

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ»

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» Διπλωματική Εργασία Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

Όλνκα πνπδάζηξηαο: Γξεγνξία αββίδνπ Α.Δ.Μ:7859. Δπηβιέπνλ Καζεγεηήο: Παζραιίδεο Αζαλάζηνο ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

Όλνκα πνπδάζηξηαο: Γξεγνξία αββίδνπ Α.Δ.Μ:7859. Δπηβιέπνλ Καζεγεηήο: Παζραιίδεο Αζαλάζηνο ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ Εςπωπαϊϊκή Εταιιπείία,, ο θεσμόρ καιι η ανάπτςξη τηρ. Όλνκα πνπδάζηξηαο: Γξεγνξία αββίδνπ Α.Δ.Μ:7859 Δπηβιέπνλ Καζεγεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: Αμηνιφγεζε κίαο δηαπξαγκάηεπζεο. Μειέηε Πεξίπησζεο: Ζ αλέγεξζε ηεο Νέαο Δζληθήο Λπξηθήο θελήο, ηεο Νέαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Προς: Όλα τα Μέλη Από : Γενικό Γραμματέα. Αγαπητά Μέλη,

ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Προς: Όλα τα Μέλη Από : Γενικό Γραμματέα. Αγαπητά Μέλη, Προς: Όλα τα Μέλη Από : Γενικό Γραμματέα Αγαπητά Μέλη, ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Θέμα: Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2015/1148 του Συμβουλίου της Ε.Ε. της 14 ης Ιουλίου 2015 για την τροποποίηση της απόφασης 2010/413/ΚΕΠΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση και Πολιτισμός: έρευνα προκαταρκτικής αξιολόγησης μίας εικονικής έκθεσης

Εκπαίδευση και Πολιτισμός: έρευνα προκαταρκτικής αξιολόγησης μίας εικονικής έκθεσης Εκπαίδευση και Πολιτισμός: έρευνα προκαταρκτικής αξιολόγησης μίας εικονικής έκθεσης Education and Culture: front-end evaluation of a virtual exhibition Σαπφώ Μορτάκη, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο & Ανοιχτό

Διαβάστε περισσότερα

National RIS3 Entrepreneurial Discovery Process State of Play, July 2016

National RIS3 Entrepreneurial Discovery Process State of Play, July 2016 MINISTRY OF EDUCATION, RESEARCH AND RELIGIOUS AFFAIRES MINISTRY OF EDUCATION AND RELIGIOUS AFFAIRS, CULTURE AND SPORTS National RIS3 Entrepreneurial Discovery Process State of Play, July 2016 GENERAL SECRETARIAT

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1. Πτυχίο τμήματος Εμπορικών Επιστημών από την Ανωτάτη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών (ΑΣΟΕΕ) και έτος κτήσης 1984.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1. Πτυχίο τμήματος Εμπορικών Επιστημών από την Ανωτάτη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών (ΑΣΟΕΕ) και έτος κτήσης 1984. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙΘΕΤΟ: ΛΕΚΑΡΑΚΟΥ ΟΝΟΜΑ: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΝ. ΠΑΤΕΡΑ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΕΤΡΟΥ ΡΑΛΛΗ & ΘΗΒΩΝ 250, ΑΙΓΑΛΕΩ, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210.5381433, 6946.908071 E-mail: k.lekarakou@yahoo.com Επάγγελμα:

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή Εργασία: «Διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν τη διατήρηση της γεωργικής χρήσης της γης σε περιαστικές περιοχές»

Μεταπτυχιακή Εργασία: «Διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν τη διατήρηση της γεωργικής χρήσης της γης σε περιαστικές περιοχές» ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας &Ανάπτυξης Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη και Διαχείριση του Αγροτικού Χώρου» Μεταπτυχιακή Εργασία: «Διερεύνηση των παραγόντων

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη των μεταβολών των χρήσεων γης στο Ζαγόρι Ιωαννίνων 0

Μελέτη των μεταβολών των χρήσεων γης στο Ζαγόρι Ιωαννίνων 0 Μελέτη των μεταβολών των χρήσεων γης στο Ζαγόρι Ιωαννίνων 0 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ - ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" 2 η ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

http://hdl.handle.net/11728/6817 Downloaded from HEPHAESTUS Repository, Neapolis University institutional repository

http://hdl.handle.net/11728/6817 Downloaded from HEPHAESTUS Repository, Neapolis University institutional repository Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Law and Social Sciences http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ ÅÁÉÀ±Êº ˆ½Éà º±¹ ı ±½ þÿ º º±, œ±á ± þÿ Á̳Á±¼¼± ¹µ ½  º±¹ ÅÁÉÀ±ÊºÌ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πολιτικών και Δομικών Έργων

Τμήμα Πολιτικών και Δομικών Έργων Τμήμα Πολιτικών και Δομικών Έργων Πτυχιακή Εργασία: Τοπογραφικό διάγραμμα σε ηλεκτρονική μορφή κεντρικού λιμένα Κέρκυρας και κτιρίου νέου επιβατικού σταθμού σε τρισδιάστατη μορφή και σχεδίαση με AutoCAD

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η Ψηφιακή Υποδοµή DARIAH-GR. Ελένη Κατσιαδάκη Ακαδηµία Αθηνών, 8 Απριλίου 2014

Τι είναι η Ψηφιακή Υποδοµή DARIAH-GR. Ελένη Κατσιαδάκη Ακαδηµία Αθηνών, 8 Απριλίου 2014 Τι είναι η Ψηφιακή Υποδοµή DARIAH-GR Ελένη Κατσιαδάκη Ακαδηµία Αθηνών, 8 Απριλίου 2014 Η εισαγωγή της διαχείρισης της πληροφορίας και των ψηφιακών µεθόδων έρευνας στο πεδίο των ανθρωπιστικών επιστηµών

Διαβάστε περισσότερα

Linked Heritage Kick-off meeting Rome, 29/4/2011

Linked Heritage Kick-off meeting Rome, 29/4/2011 Linked Heritage Kick-off meeting Rome, 29/4/211 Hellenic Ministry of Culture and Tourism Directorate of Informatics & Telecommunications Hellenic Ministry of Culture & Tourism (HMCT) responsible for monitoring

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Δυνατοτήτων στην Εκπαίδευση μέσω της Πρωτοβουλίας GEO

Ανάπτυξη Δυνατοτήτων στην Εκπαίδευση μέσω της Πρωτοβουλίας GEO Ανάπτυξη Δυνατοτήτων στην Εκπαίδευση μέσω της Πρωτοβουλίας GEO Χρηστιά Ελένη - Τριτάκης Βασίλειος - Τριτάκη Λήδα Ελληνικό Γραφείο GEO Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Β ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Θέµα:

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Β ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Θέµα: Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Β ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: Πολιτιστική Επικοινωνία και Τοπική ηµοσιότητα: Η αξιοποίηση των Μέσων Ενηµέρωσης, ο ρόλος των

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΧΝ ΓΔΦΤΡΧΝ ΑΠΟ ΑΠΟΦΖ ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΑΗΘΖΣΗΚΖ

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΧΝ ΓΔΦΤΡΧΝ ΑΠΟ ΑΠΟΦΖ ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΑΗΘΖΣΗΚΖ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΣΟΜΔΑ ΓΟΜΟΣΑΣΗΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΧΝ ΓΔΦΤΡΧΝ ΑΠΟ ΑΠΟΦΖ ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΑΗΘΖΣΗΚΖ ΔΤΘΤΜΗΑ ΝΗΚ. ΚΟΤΚΗΟΤ 01104766 ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ:ΑΝ.ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ Ή ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΙΕΡΙΩΝ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ Ή ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΙΕΡΙΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ Ή ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

LIFE12 BIO/GR/ Demonstration of good practices to minimize impacts of wind farms on biodiversity in Greece

LIFE12 BIO/GR/ Demonstration of good practices to minimize impacts of wind farms on biodiversity in Greece Περίληψη Στο πλαίσιο της Δράσης Α.2. του προγράμματος προετοιμάστηκε και στάλθηκε ερωτηματολόγιο συλλογής και ανάλυσης απόψεων των εμπλεκόμενων φορέων για τη συμβολή στη βέλτιστη σχεδίαση και υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα