ΔΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010"

Transcript

1 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Υ Π Ο Β Ο Λ Η Σ Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ω Ν ΔΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Ι Δ Ρ Υ Μ Α Τ Ο Σ Π Ρ Ο Ω Θ Η Σ Η Σ Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ ΔΡΑΣH ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ «Συμμετοχή σε Κοινά Ερευνητικά Προγράμματα» ΚΟΙΝΑ/CORNET/0511

2 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Υ Π Ο Β Ο Λ Η Σ Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ω Ν ( ) ( ), ( ) «ΔΕΣΜΗΣ Προγραμμάτων για Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία » ( ), ,,. ( ) «Συμμετοχή σε Κοινά Ευρωπαϊκά Προγράμματα» «Διεθνής Συνεργασία».,,,,,,,,,,,. καλεί τους ενδιαφερόμενους φορείς, οργανισμούς, επιχειρήσεις και πρόσωπα που ικανοποιούν τις απαιτήσεις της Πρόσκλησης να υποβάλουν προτάσεις, Σελ. 2 από 43

3 Γ Ε Ν Ι Κ Α Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Σ V. «Ανάπτυξη Διεθνούς Δικτύωσης και Συνεργασίας» : Διεθνής Συνεργασία : Συμμετοχή σε Κοινά Ευρωπαϊκά Προγράμματα : ΚΟΙΝΑ/CORNET/0511. : 26 Μαΐου : 30 Σεπτεμβρίου 2011, ώρα (ώρα Κύπρου) : Ευρώ ( ) : Κάτια Νικολαΐδου Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η...,,, ERA-NET.,,.,, ( ).,.,. Σελ. 3 από 43

4 CORNET 8 /.,. Σ Τ Ο Χ Ο Ι,. 12 CORNET,.. Σελ. 4 από 43

5 Θ Ε Μ Α Τ Ι Κ Ε Σ Ε Ν Ο Τ Η Τ Ε Σ : Θεματική Ενότητα 1. «Τεχνολογία» Θεματική Ενότητα 2. «Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών» Θεματική Ενότητα 3. «Αειφόρος Ανάπτυξη», Θεματική Ενότητα 4. «Υγεία και Βιολογικές Επιστήμες» Θεματική Ενότητα 5. «Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες» Σελ. 5 από 43

6 Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Α Ε Ρ Γ Ω Ν Δραστηριότητες Έργων 100% ( ) Διάρκεια Έργων δώδεκα (12) έως είκοσι τέσσερις (24) μήνες. Αποτελέσματα Έργων, - ( ),,,,... Δ Ι Κ Τ Υ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ, Δικαιούχοι Ελάχιστο Διεθνικό Δίκτυο ( / ) 2 CORNET. ( ) Συντονιστή του Διεθνικού Δικτύου Συνεργασίας /. Ομάδας Χρηστών / (SME User Committee). Σελ. 6 από 43

7 CORNET Δίκτυο Κυπριακής Συμμετοχής ( ) (..4) / (..1.2), ( ). Η παρουσία στο Δίκτυο Συνεργασίας ενός τουλάχιστον Συνδέσμου Επιχειρήσεων (Β.4) με μόνιμη έδρα στις περιοχές που ελέγχει η Κυπριακή Δημοκρατία είναι υποχρεωτική. ( ) (..1.2), (..4) (..1.2). : Ομάδας Χρηστών (5).. (4). Προϋποθέσεις Συμμετοχής Φορέων και Προσώπων : (2),,,,,,, ( ),,. Σελ. 7 από 43

8 Χ Ρ Η Μ Α Τ Ο Δ Ο Τ Η Σ Η Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Προϋπολογισμός Πρόσκλησης Ευρώ. /, ( CORNET (www.cornet-era.net). Χρηματοδότηση Έργων Ευρώ. Τρόπος Χρηματοδότησης. : 35% : 45% :., : (α), (2), (35%), / (β), (2),, 25%.,, 10% /. Ένταση Ενίσχυσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Σελ. 8 από 43

9 Κανόνες και Όροι Χρηματοδότησης :,, , 5%. Σελ. 9 από 43

10 Επιλέξιμες Δαπάνες ( ) : Δαπάνες Προσωπικού:..,. Όργανα και Εξοπλισμός:.. : ( : 5 ). «/» ( : 3 ). Αγορά Υπηρεσιών (μέχρι 10%):, (Audit) Διάχυση (τουλάχιστον 4%): (,, ). (1).,. Μετακινήσεις: ( 5 ). Αναλώσιμα:.,,,. Πρόσβαση (μέχρι 10%):. Υπερκεφαλικά (μέχρι 20%): γ (,, ). Ειδικά Έξοδα:. Σελ. 10 από 43

11 Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ω Ν, Προκαταρκτικός Έλεγχος : Εγκυρότητα Υποβολής: ( ) ( ),. Έντυπα Έκταση:. Γλώσσα:. Δίκτυο Συνεργασίας: ( ) ( ) /,. Διάρκεια:. Προϋπολογισμός:,. Συμβατότητα:, « ». Κανονισμοί-Νομοθεσία:,,, /. Πεδίο Εφαρμογής: ( ). Επιστημονική Αξιολόγηση. : Σελ. 11 από 43

12 30 : ( ) : : : : : 24. Επιλέξιμη Πρόταση v 60/100.,. Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων,..,. Ενστάσεις Σελ. 12 από 43

13 Δ Ι Α Π Ρ Α Γ Μ Α Τ Ε Υ Σ Η - Σ Υ Μ Β Ο Λ Α Ι Α Κλήση σε Διαπραγμάτευση,, (2). Διαδικασία Διαπραγμάτευσης «Ε.V-CORNET» & Έντυπο Προϋπολογισμού,, : (,,,, ), (,,,,, 7 ),,,,, (.. 25 ). Τελική Απόφαση, (2). Υπογραφή Συμβολαίων.,. Σελ. 13 από 43

14 Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η - Π Α Ρ Α Κ Ο Λ Ο Υ Θ Η Σ Η (. 23). Εκθέσεις Προόδου : /.,. Αξιοποίηση και Διάχυση Γνώσης Δ Ι Α Δ Ι Κ Α Σ Ι Α Υ Π Ο Β Ο Λ Η Σ Έντυπα CORNET o Ειδικά Έντυπα Υποβολής, CORNET (www.cornet-era.net). Γλώσσα αγγλική. Χρόνος CORNET 30 η Σεπτεμβρίου 2011, ώρα (ώρα Κύπρου). Περιεχόμενο (α) Υποβολή CORNET CORNET Σελ. 14 από 43

15 CORNET (β) Υποβολή ΙΠΕ Συντονιστής του Κυπριακού Δικτύου. Σημειώνεται ότι, στο Μέρος «3 Project Consortium» του Εντύπου «Proposal Application Form» της Διεθνικής Πρότασης, πρέπει να υποδειχθεί σε παρένθεση για κάθε κυπριακό φορέα, ο ρόλος του στο Κυπριακό Δίκτυο Συνεργασίας (π.χ ΑΦ, ΣΦ1, ΣΦ2, ΣΦ3, ΣΦ4). ένα (2) εκτυπωμένα αντίγραφα (, )., (1) ψηφιακός δίσκος (CD-ROM) οκτώ αρχεία, pdf. 10Mb. ( ) (UDF WINDOWS XP WINDOWS VISTA WINDOWS 7) ( ).,,.,. Συλλογή και Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ( ) 2001,.. Σελ. 15 από 43

16 Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Ε Σ, (www.research.org.cy),. Πληροφορίες., /..,, CORNET (www.cornet-era.net). Χρήσιμα Έγγραφα, : « », « », « » CORNET Στοιχεία Επικοινωνίας : : : : Σελ. 16 από 43

17 Διεύθυνση Υποβολής Προτάσεων : 123,, 2042,. : , Σελ. 17 από 43

18 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Ι Υπολογισμός Έντασης Ενίσχυσης για Δραστηριότητες Έρευνας και Ανάπτυξης Α. ΒΑΣΙΚΗ ΕΝΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ Υπολογίζεται σύμφωνα με τον ερευνητικό χαρακτήρα του έργου Ερευνητικός Χαρακτήρας Έργου Μικρή Επιχείρηση (Β1) Μεσαία Επιχείρηση (Β2) Α.1 Δραστηριότητες Βασικής Έρευνας 100% Μεγάλη Επιχείρηση (Β3) Ερευνητικός Φορέας / Δημόσιος Κοινωφελής Οργανισμός (Α1 και Γ1) Α.2 Δραστηριότητες Βιομηχανικής (Εφαρμοσμένης) Έρευνας 70% 60% 50% 100% 1 Α.3 Δραστηριότητες Πειραματικής Ανάπτυξης 45% 35% 25% Β. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΝΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ Προστίθεται στη Βασική Ένταση σε περίπτωση που το έργο καλύπτει μια από τις πιο κάτω ειδικές πρόνοιες:, (, ),. Επιχείρηση (Β1, Β2, Β3) 15% 2 1 (..,, ).,. 2 (..,, ).,. Σελ. 18 από 43

19 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α I I Guidelines for Applicants CORNET 12 th Call for Proposals Opening National and Regional Programmes for transnational Collective Research between SME Associations and Research Organisations. Closing date: September 30, 2011 at 12pm (noon) Submission per to Σελ. 19 από 43

20 0. P R E F A C E This document describes the rules for submitting proposals for trans-national collective research in the framework of the 12 th Joint CORNET Call. This call is a joint initiative of funding organisations. These organisations (ministries or agencies) will be commonly referred to as funding organisations in this text. The basic principle in the 12 th Joint CORNET Call is that rules, templates and funding conditions of the involved funding organisations remain applicable. Applicants are strongly advised to contact their national or regional funding organisation well before and during the preparation of project proposals. The participating funding organisations, the CORNET contact persons in the national / regional funding organisations and the most recent information on the call will be available on the CORNET website: The project application has to be sent by to before the call deadline. After deadline, the CORNET Call Office will check if the application is duly completed. Only applications which are complete at deadline of the call will be accepted. You will receive an acknowledgement by from the CORNET Call Office confirming receipt of the complete application. If you have not received confirmation within 48 hours after deadline, please contact the CORNET Call Office (c/o AiF, Ms. Almut Buechner, Σελ. 20 από 43

21 1. I N T R O D U C T I O N 1. 1 C o n t e x t o f t h e C a l l This call is organised by CORNET (COllective Research NETworking). The partners in CORNET are national or regional ministries and funding agencies from various European countries, which wish to facilitate transnational cooperation on the basis of their respective national and regional funding schemes. CORNET was initiated as an ERA-NET in 2005 and is now a self-sustaining network. For more information on CORNET please visit: B a s i c C o n c e p t s o f t h e C O R N E T C a l l s a n d C o l l a b o r a t i o n b e t w e e n P r o g r a m m e s This 12 th Joint Call for Collective Research Proposals is based on existing funding programmes for (collective) research in the participating countries/regions. As for the previous CORNET Calls, the added value is to make trans-national collaboration possible for these national/regional programmes, whereby every project participant will be funded by the funding organisation of their own country or region. This implies that rules for participation and funding in CORNET are basically the same as the ones currently applicable in the national/regional programmes of the various participating countries/regions. Therefore, different rules may apply to participants within one project consortium. An overview of the national/regional programmes and their eligibility criteria can be found on the CORNET website Please note that the European Commission is neither involved in the definition or preparation of the call, nor in the evaluation or funding of approved projects. Σελ. 21 από 43

22 2. C O L L E C T I V E R E S E A R C H P R O J E C T S The main eligibility criterion concerning submitted proposals is that they address collective research. The defining characteristics of collective research are: It serves the need of a wide grouping of companies, mostly small and medium sized enterprises (SMEs). This grouping is represented by a body such as a federation, a trade association, a sectoral institute etc. (herein commonly referred to as association ), which takes a key role in planning, organising and, generally, paying for the collective research work. Knowledge transfer (dissemination) is an integral part of collective research. It has to be ensured that the results of research are spread throughout the target grouping of companies by suitable measures (e. g. presentations, conferences, training etc.), and that there is a technical and legal path for technology transfer to all interested SMEs of the concerned sector, without discrimination. Finally, collective research is pre-competitive. Collective research is distinct from other forms of enterprise R&D, which may generally be classified as: corporate : R&D performed by a company for its own benefit; collaborative or cooperative : R&D performed by several companies on a sharedcost basis for their own individual benefit; contract : R&D contracted by one or several companies from one or several thirdparty research performers, again to the individual benefit of the contracting company or companies. --- Such projects are not eligible for funding in the CORNET Call. --- A second essential criterion is to demonstrate clearly the significant added value, when performing the research on a trans-national scale (more than just having a larger forum for the dissemination of individual results!). The project should be set up such that the specific competencies of the various countries or regions are combined to build up a level of knowledge and know-how, which could not be obtained by one single participant or by a set of individual participants working in parallel. There is no thematic focus in the 12 th Joint CORNET Call. Consortia from all industrial sectors are invited to submit proposals, dealing with any technology. However, some participating agencies or ministries might be interested to specifically support project building in selected technical areas. Σελ. 22 από 43

23 3. F U N D I N G 3. 1 G e n e r a l Essential feature of the CORNET funding scheme is that funding is allocated according to the rules of the involved national/regional programmes. Each CORNET partner (i. e. funding organisation) provides funds to accepted projects on national/regional level. In general, the respective applicant (association) will be funded by the corresponding national/regional agency; no money crosses borders. Due to the differences between the national/regional funding programmes, there will be (possibly significant) differences in the funding rules and eligible costs for each project participant. It is important that the consortium adopts a clear and open internal communication policy on this, so that participants do not feel disadvantaged during the course of the project. If significant differences exist within the consortium, it is advisable to address this fact in the Consortium Agreement A m o u n t a n d T e r m s o f F u n d i n g Projects are funded by a grant to the project budget. They should have a maximum duration of 2 years. Most of the participating funding agencies have no pre-set budget restrictions for the 12 th Joint CORNET Call. An important criterion is that the budget is well balanced in all respects. In principle, no association should have a disproportionately large share, nor should any association have an insignificant contribution. The size of the target group in each of the participating countries or regions can be taken as a parameter to establish a fair balance. In other words, it can be reasonable that a country with a larger market brings in a proportionally larger contribution. On the other hand, there is no reason to artificially correct an apparent imbalance, e. g. if a specific technical competence is required for the project, which is available in a smaller country, the proportionally larger contribution from this country can be justified. Σελ. 23 από 43

24 3. 3 T y p e o f a c t i v i t i e s t h a t c a n b e f u n d e d The main types of targeted activities are: Industrial research and development; Applied research and development; In some countries/regions, the following activities can also be funded: Demonstrations; Technology / knowledge transfer; Dissemination workshops and training. An overview of the types of activities and their funding in the various countries participating in CORNET is on the CORNET website: Please contact the respective national/regional funding organisation for updated funding information E l i g i b l e C o s t s / E x p e n d i t u r e s Here, too, national/regional rules apply. There are no additional CORNET rules. Depending on the national/regional rules, funding is based either on costs or expenditures. For detailed information, please contact your national/regional funding organisation. Typical cost/expenditure categories are: Personnel; Overhead; Travel & subsistence; Material, consumables and, if national/regional funding is on cost basis, also equipment depreciation; Subcontracting costs / expenditures that are not part of R&D. In-kind contributions, such as use of plant and buildings, tools, materials, testing, consultancy services, researchers or PhD students etc. are accepted in some countries/regions to a limited extent. In other countries/regions in-kind contributions can be mandatory. Please check with your funding organisation which costs/expenditures are eligible, and what the funding rates and conditions are. Σελ. 24 από 43

25 Generally not allowed are market-related costs/expenditures; costs/expenditures which are not directly associated with the project; costs/expenditures of the project application; eligible costs/expenditures which cannot be presented in a traceable/auditable form T i m i n g o f P a y m e n t s The timing of payments will also be according to national/regional rules. Therefore, participants will not necessarily receive (pre-)payments at the same time. If some of the participants have approved funding for a period shorter than the full duration of the project (e. g. only 1 year), and conditional funding afterwards, this should be described in the Consortium Agreement. Σελ. 25 από 43

26 4. P R O J E C T C O N S O R T I U M 4. 1 P r e a m b l e National/regional rules apply also for the composition of consortia. In addition, some new conditions apply due to the trans-national character of the consortia. These additional rules are not in contradiction to the local rules, but they might in some cases be more restrictive. This chapter describes a number of distinct roles that need to be identified and defined in collective research projects in general. Secondly, the rules for participation in a CORNET project are given for each of these roles D e f i n i t i o n o f R o l e s A s s o c i a t i o n s The descriptions of associations are defined according to the national/regional programme rules. For the present purpose of collective research, associations are defined as organisations that have been set up (temporarily) to represent the interests of SMEs in a particular industrial sector. An essential characteristic of an association is that it has a well-defined list of members (SMEs) and well-defined membership criteria and rules. Furthermore, the membership of the association has to include a significant number of SMEs in the related sector. While associations may have a wide range of activities, the main tasks concerning research will typically include: Identifying the research needs of the members; Organising collective research based on the identified needs of the members and carried out by a research performer; Facilitating technology transfer of the research results to the members. Examples of associations according to these terms are professional federations and trade associations. In some countries, an ad-hoc grouping of SMEs is considered an association as long as they have a clear membership, are open to other SMEs in the sector to join the group, and strive to represent a significant part of the SME community in their sector. In some countries, organisations have been set up to focus mainly or solely on the research needs of SMEs in a particular sector, and also to perform the research in-house. Such organisations have a well-defined and representative membership of SMEs in the concerned sector, and therefore they comply with the definition of association. They play a double role, as association and research performer (see Σελ. 26 από 43

27 below). Examples are the Centres Techniques in France and the Institutos Tecnológicos in Spain R e s e a r c h P e r f o r m e r s ( R T O ) The research performer (or research and technology organisation; RTO) is the organisation that carries out the research defined and requested by the association. In general, the research is based on a quotation, which the RTO submits to the association. RTOs usually are university laboratories, other publicly funded institutes or private non-profit research institutes. As mentioned above, some collective research centres combine this role with the role of an association S M E U s e r C o m m i t t e e ( S M E U C ) An SME user committee (SME UC) is a small group of companies, having a particular common interest in the R&D results of the project. They commit themselves to be available (e. g. twice a year) for active participation in SME UC meetings, organised by the project coordinator for the purpose of monitoring project progress. Within a project it is desirable to organise trans-national meetings. For practical reasons, a share of SME UC meetings can be organised per involved country/region. In this latter case, a coordinator is appointed by the association that is the participant for the country/region. The role of the SME UC is to advise the project consortium on the relevance of the R&D results and to give direction on how to proceed. Whenever it is planned to test R&D results in a real environment, the SMEs involved in testing have to be members of the SME UC. The SME UC is set up at the beginning of the project and supervises/advises it until the end R u l e s f o r P a r t i c i p a t i o n i n C O R N E T P r o j e c t s A s s o c i a t i o n s Only associations, as defined above, are eligible to submit a proposal for funding R e s e a r c h P e r f o r m e r s Research performers execute the research work as subcontractors to the associations. They are also formally participants of the project and of the consortium. In case of acceptance of the project, they are required to sign the consortium agreement, since they are the main producers of intellectual property (IP) and potential performers of dissemination activities. These two issues (IP, dissemination) form the main part of the Consortium Agreement. If needed, other (commercial) contributors can be included as minor subcontractors to one of the participants. In some countries/regions limitations apply for the funding of Σελ. 27 από 43

28 subcontractors and often quotations have to be requested from more than one potential subcontractor. It is advisable to check funding conditions with the concerned funding organisations, whenever subcontractor work is required S M E U s e r C o m m i t t e e An SME user committee (SME UC) is mandatory for CORNET projects, even if the national/regional rules do not prescribe this. Each participating country or region must have at least 5 SMEs in the SME UC. Members of the SME UC are not participants of the project, and they are not required to sign the consortium agreement. Consortia will be required to organise regular SME UC meetings, to take minutes of the meetings, to take the advice on board, and to show at subsequent SME UC meetings how the feedback was integrated in the project plan. In case national/regional rules exist for (the equivalent of) SME UCs, these rules also need to be respected by the concerned participant(s). In general, travel costs of SMEs in the SME UCs are not funded. The consortia are free to decide how the SME UC meetings will be organised (per year e. g. either one trans-national meeting for all involved or a series of national/regional meetings), provided that a significant number of SME UC members are regularly involved. Letters of Intent (LoI) to join the SME UC, signed by a legal representative of the corresponding SME, must be provided with the proposal. The presence of a representative and motivated SME UC will be an important eligibility criterion for CORNET projects P r o j e c t C o o r d i n a t o r Each consortium nominates one association as project coordinator. During the proposal preparation phase, one of the responsibilities of the project coordinator is to ensure that every association is in contact with its national/regional funding organisation, in order to ensure compliance with national/regional rules. The funding organisation of the project coordinator will provide specific support to comply with the CORNET rules. Any association as defined in this section can take the role of project coordinator, EXCEPT for the mentioned ad-hoc grouping of enterprises, since it is expected that such an organisation will not be sufficiently established to take that responsibility C O R N E T P r o j e c t C o n s o r t i u m A minimum of 2 associations is required, from 2 different countries (not regions) that have a funding organisation participating in the CORNET call. It is however strongly recommended to build consortia with more than 2 partners. This minimum implies that the associations are also able to carry out the research by themselves. If this is not the case, the minimum requirements additionally enclose Σελ. 28 από 43

29 research performers. The figure at the end of this section presents the construction of a CORNET project and the involved actors. The consortium has to be well-balanced (see also section Funding ). This will be an important evaluation criterion. 5. A P P L I C A T I O N P R O C E S S 5. 1 T i m i n g Although in many countries/regions projects can be submitted continuously, CORNET collective research project proposals will be submitted according to a deadline. The deadline for the 12 th Joint CORNET Call is September 30, 2011 at pm (noon). Proposals submitted after that time will not be considered A d v i c e a n d A s s i s t a n c e It is highly recommended to discuss the proposal concept, innovation potential, target group, project construction, financial planning etc. with an advisor from your funding organisation before detailed preparation of the proposal, and to interact further during development of the consortium and writing of the proposal S u b m i s s i o n o f F u l l P r o p o s a l For the 12 th call, the full proposal has to be submitted only by the submitting association by to The full proposal as well as annexed documents should preferably be in Portable Document Format (PDF). The size of each document must not exceed 10 MB. In addition to the innovation purpose and the technical project description, the proposal should explicitly address all of the eligibility criteria mentioned in these guidelines and convincingly explain how they are fulfilled. Also a complete and detailed financial plan must be given. In parallel, all partners have to send a national/regional application form to their own national/regional funding organisation, using the local template and referring to the CORNET project proposal. The same deadline applies for the national/regional submission: September 30, 2011 at p. m. (noon) or even earlier, depending on the deadline of the national/regional programme. An overview of the national/regional funding organisations, where these forms are to be submitted, can be found on Additional information that may be required by the national/regional funding organisations, but that is not relevant for other agencies or external experts, can be mentioned in the local project proposal. Σελ. 29 από 43

30 For the national/regional submission, the national/regional rules apply L a n g u a g e The CORNET application form should be entirely in English, including all annexes. Exceptions of this rule have to be agreed with all national/regional funding organisations involved in a project proposal. The national/regional application form will generally be in the national language, unless agreed otherwise with the concerned funding organisation. 6. G U I D E L I N E S T O T H E A P P L I C A T I O N F O R M 6. 1 G e n e r a l I n f o r m a t i o n Enter the acronym and title of your project. Mark if your project is a new application, a resubmission or a follow-on project Select the technological and market/application area your project addresses. Enter the details of your project consortium. List all participants, starting with the coordinating association. Select their function in the consortium (coordinating association, association, research performer). Enter the country/region they originate in. Specify the estimated project costs/expenditures. In the next step, distinguish between the funding you request from your funding organisation and your own financial contribution to the project. Own financial contribution (co-financing) comprises e. g. also cash or in-kind contribution from your SME UC. Enter start and end date, and project duration (max. 24 months) P r o j e c t O u t l i n e A b s t r a c t Note: The information entered in this section is considered as public. Please limit the length of the abstract to one page in total. Describe the goal and background of your project including the problem that will be addressed, the innovation target, the methodology that will be deployed and the expected outcomes. Describe also the economic impact and the potential to exploit the R&D results. Explain the pre-competitive character of the project. Give a general description of the project consortium. Σελ. 30 από 43

31 T e c h n o l o g i c a l D e v e l o p m e n t E n v i s a g e d Note: the information entered in this section will be treated as confidential I n n o v a t i o n T a r g e t a n d N e e d o f t h e S M E s i n t h e S e c t o r Describe what the overall innovation target of the project is for the SMEs in the target sector. This should include details of the technical or scientific breakthrough being sought. Describe the problem or the need that will be addressed with this project, as identified by the SMEs in the sector. Make a clear distinction between background information that the reader needs to know to understand and position the problem, and the specific description of the need D e s c r i p t i o n o f t h e T e c h n o l o g i c a l D e v e l o p m e n t s E n v i s a g e d i n t h e P r o j e c t T e c h n o l o g i c a l S t e p s a n d R i s k s I n v o l v e d Describe the technological steps related to your project and describe how these will be addressed. Describe the risk involved in the development steps S t a t e - o f - t h e - a r t a n d T e c h n o l o g i c a l A l t e r n a t i v e s Describe the state-of-the-art worldwide. Mention existing solutions and their shortcomings. Mention relevant publications, patents etc. Describe the state-of-the-art in the participating countries/regions. State if there are any technological alternatives and mention the advantages or disadvantages compared to the technological developments envisaged in your project R e s e a r c h M e t h o d Describe the research methods used in your project as well as the alternatives to these methods. Explain the advantages and disadvantages of the chosen method. Σελ. 31 από 43

32 E x p e c t e d P r o j e c t R e s u l t s Describe the concrete results expected at the end of your project (new methodology, equipment, processes, standards, etc). Σελ. 32 από 43

33 M a r k e t S e c t o r a n d A d d e d V a l u e t o t h e S M E s Note: the information entered in this section will be treated as confidential T a r g e t e d M a r k e t S e c t o r Describe the market sector or industrial branch where your project is aimed at and indicate market sectors both at national and international level E s t i m a t e d S i z e o f t h e M a r k e t S e c t o r Describe the estimated size of the targeted market sector (number of SMEs in the sector, turnover, employees etc.). Describe the expected coverage of your project within this sector P o s i t i o n a n d P r e - c o m p e t i t i v e C h a r a c t e r o f t h e P r o j e c t Position your project in the value chain in the sector and explain the pre-competitive character of your collective research project S u s t a i n a b i l i t y o f t h e P r o j e c t R e s u l t s a n d C o o p e r a t i o n List the problems that will remain to be solved after the end of the project. Explain who will be in charge of the project follow up work. Describe how the cooperation continues after the project. Describe further cooperation that is intended/planned/possible E c o n o m i c I m p a c t o f t h e P r o j e c t Describe the relevance of the project to the sector and the added value to the SMEs. Describe economic advantages of the project and cost effectiveness. Describe the job creation and safeguarding potential. If relevant, mention notable social aspects of the project: Impact on level of qualification, working conditions, impact on quality of life, relevant legislation and regulations etc D i s s e m i n a t i o n S t r a t e g y With respect to the pre competitive character of the project, describe the approach to the distribution of the project results to the final beneficiaries (SMEs) of the project, both on national and international level (workshops, courses, consultations, website, papers, published work, reports, research sample, exhibition to fairs, symposia etc.) Σελ. 33 από 43

D14+D15: RECOMMENDATIONS

D14+D15: RECOMMENDATIONS ura Contract no. 030145 Co-ordinating Regional Primary Sector Policies for Boosting Innovation CoRIn Co-ordination Action Support for the coherent development of policies Regions of Knowledge 2 D14+D15:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010

ΔΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Υ Π Ο Β Ο Λ Η Σ Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ω Ν Σ Τ Ο Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Τ Η Σ ΔΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010 Τ Ο Υ Ι Δ Ρ Υ Μ Α Τ Ο Σ Π Ρ Ο Ω Θ Η Σ Η Σ Ε Ρ

Διαβάστε περισσότερα

Adaptation of permanent training approach for rural women returning to the labour market: the Beypazari model

Adaptation of permanent training approach for rural women returning to the labour market: the Beypazari model RURWOMBACK PROJECT Adaptation of permanent training approach for rural women returning to the labour market: the Beypazari model PROPOSALS FOR ADAPTATION OF PERMANENT TRAINING COMPILATION REPORT Authors:

Διαβάστε περισσότερα

HELLENIC-KM3NeT-NETWORK. Εθνικό Δίκτυο Σηλεσκοπίας Νετρίνων KM3NeT National Network for Neutrino Telescopy KM3NeT

HELLENIC-KM3NeT-NETWORK. Εθνικό Δίκτυο Σηλεσκοπίας Νετρίνων KM3NeT National Network for Neutrino Telescopy KM3NeT Εθνικό Δίκτυο Σηλεσκοπίας Νετρίνων KM3NeT National Network for Neutrino Telescopy KM3NeT ΜΑΡΣΙΟ 2009 / MARCH 2009 1 ΕΝΟΤΗΤΑ. Α 2 Ε ΕΝΟΣΗΣΑ. Α 3 Έντυπο Α1: Περίληψη- rm Ακρωνύμιο Πρότασης /Acronym of the

Διαβάστε περισσότερα

REPUBLIC OF CYPRUS MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE

REPUBLIC OF CYPRUS MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE REPUBLIC OF CYPRUS MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE INTERIM REPORT ON THE IMPLEMENTATION OF THE PROGRAMME EDUCATION AND TRAINNING 2010 MAY 2009 Table of Contents Page PREFACE 1 CHAPTER 1: Key Competences

Διαβάστε περισσότερα

Your Career Charger M a n a g e M e n t t r a i n i n g C a t a l o g u e 2 0 1 4

Your Career Charger M a n a g e M e n t t r a i n i n g C a t a l o g u e 2 0 1 4 Your Career Charger M a n a g e m e n t T r a i n i n g C a t a l o g u e 2 0 1 4 TABLE OF CONTENTS THE HELLENIC AMERICAN 3 EXPERIENCE 56-63 risk management yearly training plan 4-9 64-71 information

Διαβάστε περισσότερα

Adaptation of permanent training approach for rural women returning to the labour market: the Beypazari model

Adaptation of permanent training approach for rural women returning to the labour market: the Beypazari model R E F E R E N C E D O C U M E N T R U R W O M B A C K PROJECT Adaptation of permanent training approach for rural women returning to the labour market: the Beypazari model 2 0 0 9 - T R 1 - L E O 0 5-0

Διαβάστε περισσότερα

DATA COLLECTION QUESTIONNAIRES AND GREEK CASE STUDΙΕS

DATA COLLECTION QUESTIONNAIRES AND GREEK CASE STUDΙΕS EUROPEAN QUALITY OBSERVATORY DATA COLLECTION QUESTIONNAIRES AND GREEK CASE STUDΙΕS VERSION: 0.1 (DRAFT VERSION) LAST EDITOR: ITI -CERTH TEAM DATE: 2004-03-04. A.1 Version Version Date / Contributor Summary

Διαβάστε περισσότερα

WP3.2 SURVEY OF THE TRAINING RECIPIENTS & THE CONTROL GROUP

WP3.2 SURVEY OF THE TRAINING RECIPIENTS & THE CONTROL GROUP Leonardo da Vinci A EUROPEAN OBSERVATORY OF THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFELONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES & THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS WP3.2 SURVEY OF THE TRAINING RECIPIENTS & THE CONTROL

Διαβάστε περισσότερα

Η Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία ΔΑΦΝΗ

Η Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία ΔΑΦΝΗ Πέμπτη 10 Μαΐου 2012 Η Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία ΔΑΦΝΗ Προτίθεται να αναθέσει σε Φυσικό ή Νομικό πρόσωπο υπηρεσίες που αφορούν την υλοποίηση μέρους του αντικειμένου του Ευρωπαϊκού έργου με τίτλο

Διαβάστε περισσότερα

Learning Community - Immigrants as educational facilitators pave the way for immigrants to access lifelong learning

Learning Community - Immigrants as educational facilitators pave the way for immigrants to access lifelong learning WP1 1 Ιανουαρίου 2010 [LEARNING COMMUNITY - IMMIGRANTS AS EDUCATIONAL FACILITATORS PAVE THE WAY FOR IMMIGRANTS TO ACCESS LIFELONG LEARNING] Learning Community - Immigrants as educational facilitators pave

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. Internal Evaluation Report of the Nursing Department of the

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. Internal Evaluation Report of the Nursing Department of the ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Internal Evaluation

Διαβάστε περισσότερα

Virtual Music School User-centred plan

Virtual Music School User-centred plan Virtual Music School User-centred plan USER CENTER PLAN USER CENTER PLAN VEMUS Project IST 27952 User-centred plan Project Information Project No. IST-27952 Project acronym VEMUS Project title Virtual

Διαβάστε περισσότερα

PREPARING TEACHERS TO TEACH WITH ICT

PREPARING TEACHERS TO TEACH WITH ICT Cyprus Pedagogical Institute PREPARING TEACHERS TO TEACH WITH ICT LEONARDO EUPT3 PROJECT Deliverable D11 Project Evaluation Plan & Instruments WP8: Evaluation & Quality Assurance WP Leader: Innovade LI

Διαβάστε περισσότερα

BUILD UP Skills Greece. D3.2 Consultation Methodology and Structure Plan

BUILD UP Skills Greece. D3.2 Consultation Methodology and Structure Plan BUILD UP Skills Greece D3.2 Consultation Methodology and Structure Plan 1 The sole responsibility for the content of this publication etc lies with the authors. It does not necessarily reflect the opinion

Διαβάστε περισσότερα

The difference between. having a job & having a career

The difference between. having a job & having a career The difference between having a job & having a career professional Training Catalogue 2015 TABLE OF CONTENTS 3 A CALL FOR READINESS 54-61 RISK MANAGEMENT WHAT OUR CLIENTS SAY ABOUT US 4-5 / STRATEGIC

Διαβάστε περισσότερα

RURWOMBACK PROJECT Adaptation of permanent training approach for rural women returning to the labour market: the Beypazari model GOOD PRACTICES

RURWOMBACK PROJECT Adaptation of permanent training approach for rural women returning to the labour market: the Beypazari model GOOD PRACTICES RURWOMBACK PROJECT Adaptation of permanent training approach for rural women returning to the labour market: the Beypazari model GOOD PRACTICES 1 Name of Organisations: 1. CVT Georgiki Anaptixi Agricultural

Διαβάστε περισσότερα

National Report GREECE

National Report GREECE National Report GREECE WP4 Empirical Research Results IACM/FORTH May 2007 PREMA Work Package 4 Empirical Research Results 1 Table of Contents Introduction... 1 Samples and Study Types... 6 Major studies...

Διαβάστε περισσότερα

Measurement and Reduction of Administrative Burdens in 13 sectors in Greece Final Report Food Safety

Measurement and Reduction of Administrative Burdens in 13 sectors in Greece Final Report Food Safety Measurement and Reduction of Administrative Burdens in 13 sectors in Greece Final Report Food Safety Co-financed by Greece and the European Union 2 Table of Contents Acronyms and Abbreviations... 5 Executive

Διαβάστε περισσότερα

ICT Adoption and Digital Growth in Greece

ICT Adoption and Digital Growth in Greece ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977 11 Tsami Karatassoυ Str., 117 42 Athens,

Διαβάστε περισσότερα

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation Deliverable D3.3.3 DEVELOPMENT OF INNO-SME NETWORKS PILOT ONLINE COLLABORATIVE PLATFORM Thessaloniki, March 2011 According to specifications

Διαβάστε περισσότερα

Actions for the conservation of coastal dunes with Juniperus spp. in Crete and the South Aegean (Greece) JUNICOAST

Actions for the conservation of coastal dunes with Juniperus spp. in Crete and the South Aegean (Greece) JUNICOAST Deliverable A.9.2 Determination of the Governance structure 2 LIFE07NAT/GR/000296 Actions for the conservation of coastal dunes with Juniperus spp. in Crete and the South Aegean (Greece) JUNICOAST Action

Διαβάστε περισσότερα

Social Fieldwork Research (FRANET)

Social Fieldwork Research (FRANET) Social Fieldwork Research (FRANET) Severe forms of Labour Exploitation Supporting victims of severe forms of labour exploitation in having access to justice in EU Member States Greece, 2014 FRANET contractor:

Διαβάστε περισσότερα

Coal Combustion Products and REACH

Coal Combustion Products and REACH Coal Combustion Products and REACH Hans-Joachim Feuerborn ECOBA European Coal Combustion Products Association Klinkestrasse 27-31, D-45136 Essen Keywords: REACH, CCP, product, waste, end-of-waste, downstream

Διαβάστε περισσότερα

LIFE07NAT/GR/000296. Inception Report Covering the project activities from 01/01/2009 to 30/09/2009

LIFE07NAT/GR/000296. Inception Report Covering the project activities from 01/01/2009 to 30/09/2009 LIFE Project Number LIFE07NAT/GR/000296 Inception Report Covering the project activities from 01/01/2009 to 30/09/2009 Reporting Date 30/09/2009 LIFE+ PROJECT NAME or Acronym Actions for the conservation

Διαβάστε περισσότερα

A case of ritual compliance? The role of European Structural Funds in the shaping of the Greek employment policy (1995 2008)

A case of ritual compliance? The role of European Structural Funds in the shaping of the Greek employment policy (1995 2008) A case of ritual compliance? The role of European Structural Funds in the shaping of the Greek employment policy (1995 2008) by Dr. Yiorgos Ioannidis Paper presented to the International Conference Beyond

Διαβάστε περισσότερα

Integrated intelligent LEARNing environment for Reading and Writing. Evaluation plan

Integrated intelligent LEARNing environment for Reading and Writing. Evaluation plan Integrated intelligent LEARNing environment for Reading and Writing D7.1 Evaluation plan Document identifier D7 1 Evaluation Plan_final.docx Date 2014-09-29 WP WP7 Partners EPIRUS, DYSACT, IOE WP Lead

Διαβάστε περισσότερα

Corporate Social Responsibility Report 2011 High Performance Responsibly Delivered.

Corporate Social Responsibility Report 2011 High Performance Responsibly Delivered. Corporate Social Responsibility Report 2011 High Performance Responsibly Delivered. B S H I K I A K E S S Y S K E V E S A. B. E. The brands managed in Greece by BSH Ikiakes Syskeves A.B.E. Contents C O

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΡΟΟ ΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΕΣΜΗΣ 2009-2010

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΡΟΟ ΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΕΣΜΗΣ 2009-2010 ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΡΟΟ ΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΕΣΜΗΣ 009-010 INTERIM PROGRESS REPORT FORM FOR RESEARCH PROJECTS FUNDED BY DESMI 009-010 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ PROJECT TITLE ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ HOST

Διαβάστε περισσότερα