ΕΜΠ ΔΠΜΣ Εφαρμοσμένες Μαθηματικές Επιστήμες Αλγόριθμοι Εξόρυξης Πληροφορίας. Διάλεξη01Εισαγωγή

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΜΠ ΔΠΜΣ Εφαρμοσμένες Μαθηματικές Επιστήμες Αλγόριθμοι Εξόρυξης Πληροφορίας. Διάλεξη01Εισαγωγή"

Transcript

1 ΕΜΠ ΔΠΜΣ Εφαρμοσμένες Μαθηματικές Επιστήμες Αλγόριθμοι Εξόρυξης Πληροφορίας Διάλεξη01Εισαγωγή

2 Η πληροφορία είναι ζωτική Τεχνητή Γονιμοποίηση Συλλογή ωαρίων Γονιμοποίηση με σπέρμα συντρόφου ή δότη Παράγονται αρκετά έμβρυα, κάποιο από αυτά μεταφέρεται στη μήτρα Το πρόβλημα: επιλογή βέλτιστου (με μεγαλύτερη πιθανότητα επιβίωσης) εμβρίου Ηεπιλογήβασίζεταισε60 καταγεγραμμένα χαρακτηριστικά του εμβρύου (μορφολογία, ωάριο, σπέρμα, λεμφικό θυλάκιο κ.ά.). Ένας εμβρυολόγος αδυνατεί να λάβει υπ όψιν το σύνολο των χαρακτηριστικών. Λύση: Αλγόριθμος Εξόρυξης Πληροφορίας Ερευνητική ομάδα στη Μ. Βρετανία αναζητεί μεθόδους αυτοματοποίησης της διαδικασίας επιλογής, βασισμένη σε εκτενές αρχείο ιστορικών δεδομένων. 2

3 Η πληροφορία είναι ζωτική Κτηνοτροφία Παραγωγή γάλακτος και κρέατος Τυπικά, το 1/5 τωναγελάδωνενόςκοπαδιούθανατώνεταικάθεχρόνο Το πρόβλημα: επιλογή χείριστου συνόλου προς σφαγή Η απόφαση στηρίζεται σε χαρακτηριστικά παραγωγικότητας, φυλής, γονιμότητας, υγείας, συμπεριφοράς κ.ά. Περίπου 700 χαρακτηριστικά για κάθε μονάδα παραγωγής γάλακτος συλλέγονται από εταιρεία στη Νέα Ζηλανδία, η οποία διατηρεί αρχείο για εκατομμύρια μονάδες. Λύση: Αλγόριθμος Εξόρυξης Πληροφορίας Επιχειρείται η εξακρίβωση των κανόνων εκείνων που χρησιμοποιούνται από επιτυχημένους κτηνοτρόφους, ώστε να διαδοθεί η γνώση και εμπειρία τους. 3

4 Τα δεδομένα αφθονούν Cost Data per day generated and collected (implicit) Data Storage Communication of Data The data gap understood (explicit) 1990 Time Time 2010 Malthus Law of Information: Το νέο πληροφοριακό περιεχόμενο διπλασιάζεται κάθε χρόνο Ο χρόνος που δαπανάται για την κατανάλωση πληροφοριών παραμένει σταθερός 4

5 Τα δεδομένα αφθονούν Μόνο ένα μικρό ποσοστό (5-10%) των συλλεγόμενων δεδομένων τυγχάνει ανάλυσης Μία τυπική επιχειρησιακή βάση δεδομένων σήμερα περιέχει συχνά μεγάλο αριθμό εγγραφών ( ) δεδομένων πολλών διαστάσεων ( μεταβλητές) Τελικά: We are drowning in data, but starving for knowledge! Πώς μπορούν να εξερευνηθούν εκατομμύρια εγγραφών εκατοντάδων μεταβλητών, ώστε να ανακαλυφθούν πρότυπα (patterns)? 5

6 Απόταδεδομέναστην πληροφορία και τη γνώση 6

7 Εξόρυξη πληροφορίας και γνώσης από δεδομένα Data mining: όρος που χρησιμοποιείται λανθασμένα γιαναπεριγράψειτοσύνολοτης διαδικασίας εξόρυξης γνώσης από βάσεις δεδομένων (Knowledge Discovery in Databases) Ορισμός: The nontrivial extraction of implicit, previously unknown, and potentially useful information from data. Εναλλακτικά: Statistics at scale, speed and simplicity. Στο εξής: Εξόρυξη Πληροφορίας / Γνώσης από Δεδομένα Data Mining 7

8 Αφετηρία Το ερευνητικό πεδίο αποτελεί τομή μεθόδων και εργαλείων που πηγάζουν από Στατιστική Μηχανική Μάθηση Βάσεις & αποθήκες δεδομένων Αποτελεί σύγχρονη εξέλιξη, το πρώτο σχετικό συνέδριο πραγματοποιήθηκε το Πειραματική επιστήμη! Statistics Artificial Intelligence & Machine Learning Databases & Data Warehouses 8

9 Περιεχόμενα μαθήματος Διάλεξη01: Εισαγωγή Διάλεξη02: Συνιστώσες δεδομένων, οπτικοποίηση & εξερεύνηση Διάλεξη03: Προεπεξεργασία & επιλογή δεδομένων Διάλεξη04: Απεικόνιση γνώσης, αξιοπιστία & αποτίμηση Διάλεξη05: Αλγόριθμοι εκμάθησης (κανόνες ταξινόμησης, δένδρα αποφάσεων) Διάλεξη06: Αλγόριθμοι εκμάθησης (αλγόριθμοι ομαδοποίησης, κανόνες συσχέτισης) 9

10 Περιεχόμενα μαθήματος Διάλεξη07: Αλγόριθμοι εκμάθησης (κανόνες Bayes, νευρωνικά δίκτυα) Διάλεξη08: Αλγόριθμοι εκμάθησης (μετα-μαθησιακοί αλγόριθμοι) Διάλεξη09: Παρουσίαση Εργασιών Διάλεξη10: Εισαγωγή στο Σημασιολογικό Ιστό (Σ.Πόνης) Διάλεξη11: Εισαγωγή στις Οντολογίες (Σ.Πόνης) Διάλεξη12: Λογισμικό Επιχειρηματικής Ευφυΐας SAP (Σ.Πόνης) 10

11 Βιβλίο Οι διαλέξεις στηρίζονται στο Data Mining, Practical Machine Learning Tools and Techniques, Witten & Frank, Morgan Kaufmann, Ιούνιος

12 Λογισμικό WEKA: Waikato Environment for Knowledge Analysis 12

13 blog blogspot.com/ 13

14 Πρόβλημα: Ασθενής καταναλωτική πίστη Ισχυρά ανταγωνιστική αγορά Βάση δεδομένων πελατών με χαρακτηριστικά επιλογών και προφίλ τους Ανάλυση προτύπων συμπεριφοράς παλαιών πελατών Εντοπισμός κρίσιμων διακριτών χαρακτηριστικών πιστών ή πρώην πελατών Ανάδειξη πελατών υψηλής πιθανότητας διακοπής συνεργασίας Ειδικός χειρισμός συγκεκριμένων ομάδων πελατών, υπερβολικά κοστοβόρος για εφαρμογή του στο σύνολο των πελατών Άλλες εφαρμογές "In today s highly competitive, customer-centered, service-oriented economy, data is the raw material that fuels business growth if only it can be mined." 14

15 Πρότυπα Επομένως αναζητούνται αλγόριθμοι εντοπισμού προτύπων (patterns) και κανονικοτήτων σε δεδομένα Το πρόβλημα είναι κάθε άλλο παρά καινούργιο, ωστόσο σήμερα Τα δεδομένα είναι αποθηκευμένα σε ηλεκτρονική μορφή Ο όγκος δεδομένων και επομένως ο αριθμός πιθανός προτύπων είναι τεράστιος Η αναζήτηση είναι (ημι)αυτοματοποιημένη Ισχυρά πρότυπα αξιόπιστες προβλέψεις Πρόβλημα 1: τα περισσότερα πρότυπα είναι χαμηλού βαθμού ενδιαφέροντος Πρόβλημα 2: τα πρότυπα είναι πιθανόν ανακριβή ή πλαστά Πρόβλημα 3: τα δεδομένα είναι διαστρεβλωμένα ή ελλιπή 15

16 Περιγραφή προτύπων Περιγραφή προτύπων Μαύρο κουτί: μη κατανοητοί μηχανισμοί Διαφανές κουτί: αποκαλύπτει τη δομή του προτύπου δομική περιγραφή Οι δομικές (structural) περιγραφές αναπαριστούν τα πρότυπα με σαφώς ορισμένο (ρητό, explicit) τρόπο, με σκοπό την Πρόβλεψη Κατανόηση και επεξήγηση πρόβλεψης Θα πραγματευτούμε την εύρεση και περιγραφή δομικών προτύπων σε δεδομένα με τεχνικές που ανήκουν στο πεδίο της Μηχανικής Μάθησης (Machine Learning) 16

17 Περιγραφή δομικών προτύπων Παράδειγμα: κανόνες if-then για τη σύσταση περί φακών επαφής Age Spectacle prescription Astigmatism Tear production rate Recommended lenses Young Myope No Reduced None Young Hypermetrope No Normal Soft Pre-presbyopic Hypermetrope No Reduced None Presbyopic Myope Yes Normal Hard If tear production rate = reduced then recommendation = none Otherwise, if age = young and astigmatic = no then recommendation = soft 17

18 Παραδείγματα Οι διαλέξεις αφορούν τη (μηχανική) μάθηση μέσω παραδειγμάτων, επομένως δε θα μπορούσαν παρά να περιέχουν πλήθος παραδειγμάτων. Χρησιμοποιούνται διάφορα σύνολα δεδομένων (datasets) από ποικιλία πεδίων αναφοράς Η έκταση των παραδειγμάτων είναι μη ρεαλιστική Ωστόσο είναι ικανή για τη λεπτομερειακή μελέτη και κατανόηση των αλγορίθμων 18

19 Πρόβλημα Καιρού Συνθήκες διεξαγωγής ενός ορισμένου παιχνιδιού Outlook Temperature Humidity Windy Play Sunny Hot High False No Sunny Hot High True No Overcast Hot High False Yes Rainy Mild Normal False Yes If outlook = sunny and humidity = high then play = no If outlook = rainy and windy = true then play = no If outlook = overcast then play = yes If humidity = normal then play = yes If none of the above then play = yes 19

20 Κανόνες Ταξινόμησης & Συσχέτισης Κανόνες Ταξινόμησης (Classification rules) If outlook = sunny and humidity = high then play = no Προβλέπουν την κατηγορία στην οποία ανήκει το συγκεκριμένο παράδειγμα (instance, example), πχ play/no play. Κανόνες Συσχέτισης (Association rules) If temperature = cool then humidity = normal If windy = false and play = no then outlook = sunny and humidity = high Συσχετίζουν τις τιμές των διάφορων χαρακτηριστικών (attributes) μεταξύ τους 20

21 Πρόβλημα Καιρού με μικτά χαρακτηριστικά Τα χαρακτηριστικά λαμβάνουν πιθανόν αριθμητικές τιμές Outlook Temperature Humidity Windy Play Sunny False No Sunny True No Overcast False Yes Rainy False Yes If outlook = sunny and humidity > 83 then play = no If outlook = rainy and windy = true then play = no If outlook = overcast then play = yes If humidity < 85 then play = yes If none of the above then play = yes 21

22 Πρόβλημα Φακών Επαφής Age Spectacle prescription Astigmatism Tear production rate Recommended lenses Young Myope No Reduced None Young Myope No Normal Soft Young Myope Yes Reduced None Young Myope Yes Normal Hard Young Hypermetrope No Reduced None Young Hypermetrope No Normal Soft Young Hypermetrope Yes Reduced None Young Hypermetrope Yes Normal Hard Pre-presbyopic Myope No Reduced None Pre-presbyopic Myope No Normal Soft Pre-presbyopic Myope Yes Reduced None Pre-presbyopic Myope Yes Normal Hard Pre-presbyopic Hypermetrope No Reduced None Pre-presbyopic Hypermetrope No Normal Soft Pre-presbyopic Hypermetrope Yes Reduced None Pre-presbyopic Hypermetrope Yes Normal None Presbyopic Myope No Reduced None Presbyopic Myope No Normal None Presbyopic Myope Yes Reduced None Presbyopic Myope Yes Normal Hard Presbyopic Hypermetrope No Reduced None Presbyopic Hypermetrope No Normal Soft Presbyopic Hypermetrope Yes Reduced None Presbyopic Hypermetrope Yes Normal None 22

23 Σύνολο κανόνων If tear production rate = reduced then recommendation = none If age = young and astigmatic = no and tear production rate = normal then recommendation = soft If age = pre-presbyopic and astigmatic = no and tear production rate = normal then recommendation = soft If age = presbyopic and spectacle prescription = myope and astigmatic = no then recommendation = none If spectacle prescription = hypermetrope and astigmatic = no and tear production rate = normal then recommendation = soft If spectacle prescription = myope and astigmatic = yes and tear production rate = normal then recommendation = hard If age young and astigmatic = yes and tear production rate = normal then recommendation = hard If age = pre-presbyopic and spectacle prescription = hypermetrope and astigmatic = yes then recommendation = none If age = presbyopic and spectacle prescription = hypermetrope and astigmatic = yes then recommendation = none 23

24 Δένδρο κανόνων 24

25 Πρόβλημα ταξινόμησης λουλουδιών Ίρις Sepal length Sepal width Petal length Petal width Type Iris setosa Iris setosa Iris versicolor Iris versicolor Iris virginica Iris virginica If petal length < 2.45 then Iris setosa If sepal width < 2.10 then Iris versicolor... 25

26 Πρόβλημα πρόβλεψης απόδοσης CPU Cycle time (ns) MYCT Main memory (Kb) MMI N Cache (Kb) Channels Performance MMAX CACH CHMIN CHMAX PRP PRP = MYCT MMIN MMAX CACH CHMIN CHMAX 26

27 Πρόβλημα εργασιακών διαπραγματεύσεων Attribute Type Duration (Number of years) Wage increase first year Percentage 2% 4% 4.3% 4.5 Wage increase second year Percentage? 5% 4.4% 4.0 Wage increase third year Percentage???? Cost of living adjustment {none,tcf,tc} none tcf? none Working hours per week (Number of hours) Pension {none,ret-allw, empl-cntr} none??? Standby pay Percentage? 13%?? Shift-work supplement Percentage? 5% 4% 4 Education allowance {yes,no} yes??? Statutory holidays (Number of days) Vacation {below-avg,avg,gen} avg gen gen avg Long-term disability assistance {yes,no} no?? yes Dental plan contribution {none,half,full} none? full full Bereavement assistance {yes,no} no?? yes Health plan contribution {none,half,full} none? full half Acceptability of contract {good,bad} bad good good good 27

28 Δένδρα απόφασης 28

29 Ταξινόμηση σόγιας Attribute Number of values Sample value Environment Time of occurrence 7 July Precipitation 3 Above normal Seed Condition 2 Normal Mold growth 2 Absent Fruit Condition of fruit pods 4 Normal Fruit spots 5? Leaves Condition 2 Abnormal Leaf spot size 3? Stem Condition 2 Abnormal Stem lodging 2 Yes Roots Condition 3 Normal Diagnosis 19 Diaporthe stem canker 29

30 Κανόνες If leaf condition is normal and stem condition is abnormal and stem cankers is below soil line and canker lesion color is brown then diagnosis is rhizoctonia root rot If leaf malformation is absent and stem condition is abnormal and stem cankers is below soil line and canker lesion color is brown then diagnosis is rhizoctonia root rot Ησημασίατης γνώσης πεδίου (domain knowledge): Ισχύει ότι, εάν leaf condition is normal, τότε leaf malformation is absent, επομένως οι δύο κανόνες ταυτίζονται. 30

31 Εφαρμογές Τα προηγούμενα παραδείγματα είναι εξωπραγματικάαπλάκαιέχουνπερισσότερο διδακτικό παρά επιδεικτικό χαρακτήρα. Στην πράξη; Τυπικές εφαρμογές αλγορίθμων εξόρυξης δεδομένων είναι 31

32 Παροχή δανείου Ερωτηματολόγιο για σχετικές οικονομικές και προσωπικές πληροφορίες Αποδοχή / απόρριψη αίτησης δανειοδότησης Συνήθης στατιστικές τεχνικές καλύπτουν αποτελεσματικά το 90% των περιπτώσεων Οι υπόλοιπες ασαφείς περιπτώσεις αξιολογούνται από ειδικούς Ωστόσο το 50% των αποδεκτών ασαφών περιπτώσεων δεν αποπληρώνουν Λύση: απόρριψη όλων των ασαφών περιπτώσεων Υποβέλτιστη, καθώς οι ασαφείς πελάτες είναι σημαντικοί από άποψη ρευστότητας για τον τραπεζικό οργανισμό 32

33 Παροχή δανείου 1000 παραδείγματα εκπαίδευσης ασαφών περιπτώσεων 20 χαρακτηριστικά Ηλικία Οικογενειακή κατάσταση Διάρκεια εργασίας υπό τον ίδιο εργοδότη Διάρκεια συνεργασίας με την τράπεζα Άλλα δάνεια Οι κανόνες που προέκυψαν αποδείχθηκαν σωστοί στο 70% των περιπτώσεων Οι ειδικοί επιτύγχαναν μόνο στο 50% Οι κανόνες είναι ίσως χρήσιμοι για την απόκτηση γνώσης και την παροχή εξηγήσεων στους πελάτες 33

34 Πωλήσεις & Marketing Άμεσο Marketing: οι προσφορές προώθησης προϊόντος είναι συχνά κοστοβόρες και έχουν ένα πολύ χαμηλό αλλά ιδιαίτερα προσοδοφόρο ποσοστό απόκρισης Οι βάσεις δεδομένων καταναλωτών περιέχουν πλήθος στοιχείων αγοραστικής συμπεριφοράς Η άντληση κανόνων από τις βάσεις αυτές έχει πλήθος εφαρμογών στο άμεσο marketing Οι στοχευμένες προωθητικές ενέργειες κοστίζουν λιγότερο και αποδίδουν περισσότερα 34

35 Πωλήσεις & Marketing Ανάλυση καλαθιού αγοράς μέσω εύρεσης κανόνων συσχέτισης για την ανάδειξη ομάδων προϊόντων που συχνά αγοράζονται μαζί Τυπικά πραγματοποιείται σε βάσεις δεδομένων super market Μπορεί να αναδείξει πχ ότι Οι πελάτες που αγοράζουν μπύρα συχνά προμηθεύονται και πίτσα Κάθε Πέμπτη, οι πελάτες που αγοράζουν μπύρα αγοράζουν επίσης πάνες Τέτοιες πληροφορίες έχουν δυνητικά μεγάλη προστιθέμενη αξία Αποδοτική αναδιάταξη προϊόντων, Διαχείριση αποθεμάτων Συχνά τα δεδομένα αγοραστικής συμπεριφοράς που αποκτώνται μέσω προσωπικών εκπτωτικών καρτών είναι μεγαλύτερης αξίας από την παρεχόμενη έκπτωση 35

36 Η εξόρυξη γνώσης ως αναζήτηση & γενίκευση Επαγωγική μάθηση: εύρεση "αντίληψης" (concept, το αποτέλεσμα της μαθησιακής διαδικασίας) που περιγράφει τα δεδομένα Παράδειγμα: σύνολα κανόνων ως περιγραφική γλώσσα Εύρεση κανόνων: Το πρόβλημα εύρεσης κανόνων μπορεί να θεωρηθεί ως αναζήτηση σε έναν τεράστιο, πλην όμως πεπερασμένο, χώρο αναζήτησης Καταγραφή όλων των πιθανών συνόλων κανόνων Απόρριψη περιγραφών που δεν ταιριάζουν στα παραδείγματα Επιλογή περιγραφών που εμπεριέχουν την επιθυμητή αντίληψη 36

37 Η εξόρυξη γνώσης ως αναζήτηση & γενίκευση Έστω το προαναφερθέν πρόβλημα καιρού (διαφάνεια 19) Πιθανά σύνολα κανόνων: Άπειρα; Όχι! Ωστόσο, τεράστιος αριθμός 4 x 4 x 3 x 3 x 2 = 288 πιθανοί κανόνες, Αν κάθε σύνολο περιέχει το πολύ 14 κανόνες, όσα και τα παραδείγματα, προκύπτουν 2,7 x πιθανά σύνολα κανόνων Λύση: αλγόριθμοι περικοπής υποψηφίων συνόλων Πρακτικά προβλήματα: Περισσότερες από μία λύσεις επιβιώνουν Καμία λύση δεν επιβιώνει Η γλώσσα περιγραφής που επιλέχθηκε είναι ακατάλληλη Θόρυβος στα δεδομένα 37

38 Μεροληψία Υιοθετώνταςτηνοπτικήτηςεξόρυξηςγνώσηςως αναζήτηση & γενίκευση, οι ακόλουθες αποφάσεις ανακύπτουν ως οι πλέον σημαντικές για τα συστήματα μηχανικής μάθησης Γλώσσα περιγραφής πληροφορίας Μέθοδος σάρωσης χώρου αναζήτησης Μέθοδος αποφυγής υπερπροσαρμογής στα δεδομένα εκπαίδευσης Μεροληψία (bias) κατά την αναζήτηση Μεροληψία γλώσσας περιγραφής Μεροληψία αναζήτησης Μεροληψία αποφυγής υπερπροσαρμογής 38

39 Μεροληψία Μεροληψία γλώσσας περιγραφής Είναι η γλώσσα περιγραφής οικουμενική ή θέτει περιορισμούς στο ποια γνώση μπορεί να αποκτηθεί; Η γνώση πεδίου μπορεί να αποκλείσει a priori κάποιες περιγραφές από την αναζήτηση Μεροληψία αναζήτησης Η αναζήτηση είναι ευρετική (πχ greedy / beam search) Κατεύθυνση αναζήτησης (απότογενικόστοειδικό/ από το ειδικό στο γενικό) Μεροληψία αποφυγής υπερπροσαρμογής Κριτήριο αποτίμησης, ισορροπεί ανάμεσα σε απλότητα και αριθμό λαθών Διάφορες τεχνικές, πχ κλάδεμα προς τα εμπρός / πίσω 39

40 Ηθικά ζητήματα Ηθικά ζητήματα ανακύπτουν στις πρακτικές εφαρμογές εξόρυξης πληροφορίας από βάσεις δεδομένων Η εξόρυξη γνώσης χρησιμοποιείται συχνά για διακρίσεις Για παράδειγμα, απόφανση περί δανειοδότησης, χρησιμοποιώντας δεδομένα όπως φύλο, θρησκεία, εθνικότητα με μη ηθικό ή και παράνομο τρόπο Εξαρτάται από την εφαρμογή Για παράδειγμα, η χρήση των ίδιων δεδομένων σε ιατρικές εφαρμογές είναι αποδεκτή Ο αποκλεισμός των ευαίσθητων δεδομένων δεν είναι εύκολος Για παράδειγμα, ο ταχυδρομικός κώδικας μπορεί να συσχετίζεται με μία συγκεκριμένη εθνικότητα 40

41 Ηθικά ζητήματα Ερωτήσεις υψηλής σημαντικότητας Ποιος έχει πρόσβαση στα δεδομένα; Για ποιο σκοπό έχουν συλλεγεί τα δεδομένα; Τι είδους συμπεράσματα μπορούν να εξαχθούν νομίμως από αυτά; Πιθανές προειδοποιήσεις πρέπει να συνοδεύουν τα αποτελέσματα Οι αλγόριθμοι εξόρυξης πληροφορίας είναι απλώς ένα εργαλείο, η αξιολόγηση και χρήση των αποτελεσμάτων τουςείναιζήτημαανθρωπίνωναποφάσεωνκαιόχι μηχανικής μάθησης 41

42 Τέλος Επόμενη διάλεξη: Συνιστώσες Δεδομένων, Οπτικοποίηση & Εξερεύνηση 42

ΕΜΠ ΔΠΜΣ Εφαρμοσμένες Μαθηματικές Επιστήμες Αλγόριθμοι Εξόρυξης Πληροφορίας. Διάλεξη 04: Απεικόνιση Γνώσης, Αξιοπιστία & Αποτίμηση

ΕΜΠ ΔΠΜΣ Εφαρμοσμένες Μαθηματικές Επιστήμες Αλγόριθμοι Εξόρυξης Πληροφορίας. Διάλεξη 04: Απεικόνιση Γνώσης, Αξιοπιστία & Αποτίμηση ΕΜΠ ΔΠΜΣ Εφαρμοσμένες Μαθηματικές Επιστήμες Αλγόριθμοι Εξόρυξης Πληροφορίας Διάλεξη 04: Απεικόνιση Γνώσης, Αξιοπιστία & Αποτίμηση Η μορφή των εξαγομένων και η σημασία της Δεδομένα input Αλγόριθμοι Εξόρυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Ανάλυση Οικονομικών Δεδομένων με Χρήση Τεχνικών Εξόρυξης Μεταπτυχιακός φοιτητής: Ζαβουδάκης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΞΟΡΥΞΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (Data Mining) ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ

Η ΕΞΟΡΥΞΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (Data Mining) ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» Η ΕΞΟΡΥΞΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (Data Mining) ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Τμήμα: Τεχνολογίες Διαχείρισης Πληροφορίας και Παγκόσμιου Ιστού Κατηγοριοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΑΠΟ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ. Σπουδάστρια Αρχοντοπούλου Ελένη. Εισηγητής Καθηγητής

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΑΠΟ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ. Σπουδάστρια Αρχοντοπούλου Ελένη. Εισηγητής Καθηγητής ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΑΠΟ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Σπουδάστρια Αρχοντοπούλου Ελένη Εισηγητής Καθηγητής Ρ γ. Γκούμας Στέφανος Καβάλα 2009 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 1 1.1.

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Κοινωνικών Δικτύων ως Βάση ενός Συστήματος Συστάσεων

Χρήση Κοινωνικών Δικτύων ως Βάση ενός Συστήματος Συστάσεων ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Τεχνολογιών του Σημασιολογικού Ιστού στη Διαχείριση Γνώσης στα Πλαίσια της Ηλεκτρονικής Τραπεζικής

Εφαρμογή Τεχνολογιών του Σημασιολογικού Ιστού στη Διαχείριση Γνώσης στα Πλαίσια της Ηλεκτρονικής Τραπεζικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» Εφαρμογή Τεχνολογιών του Σημασιολογικού Ιστού στη Διαχείριση Γνώσης στα

Διαβάστε περισσότερα

«LOGISTICS ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ SUPER MARKET ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ» ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

«LOGISTICS ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ SUPER MARKET ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ» ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ «LOGISTICS ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ SUPER MARKET ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ» ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Χαρίλαος Βασιλάκος,

Διαβάστε περισσότερα

D A T A C T I F D A T A M I N I N G S U I T E

D A T A C T I F D A T A M I N I N G S U I T E D A T A C T I F D A T A M I N I N G S U I T E ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το σύστημα παραγωγής γνώσης και πρόβλεψης DATACTIF είναι μια καινοτομία στο χώρο του data mining και της επιχειρηματικής ευφυΐας γενικότερα. Πέρα

Διαβάστε περισσότερα

Data Mining & CRM. «Τεχνικές Εξόρυξης δεδομένων στα συστήματα Customer Relationship Management (CRM)»

Data Mining & CRM. «Τεχνικές Εξόρυξης δεδομένων στα συστήματα Customer Relationship Management (CRM)» «Τεχνικές Εξόρυξης δεδομένων στα συστήματα Customer Relationship Management (CRM)» 1 Πίνακας Περιεχομένων: 1. Εισαγωγή... 4 1.1 Πρόλογος... 4 1.2 Στόχοι της εργασίας... 4 1.3 Δομή της εργασίας... 5 2.Το

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Δυναμικής Απόδοσης Τιμής από Πωλητές που δρουν σε Ηλεκτρονικές Αγορές

Τεχνικές Δυναμικής Απόδοσης Τιμής από Πωλητές που δρουν σε Ηλεκτρονικές Αγορές ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακάλυψη Γνώσης από Βιολογικά Δεδομένα

Ανακάλυψη Γνώσης από Βιολογικά Δεδομένα ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ανακάλυψη Γνώσης από Βιολογικά Δεδομένα Διδακτορική Διατριβή Γεώργιος Τζανής Πτυχιούχος Τμήματος Πληροφορικής Α.Π.Θ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κρήτης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών

Πανεπιστήμιο Κρήτης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Κρήτης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Χρήση αυτόνομων οντοτήτων λογισμικού στη διαχείριση πόρων ενός συστήματος επείγουσας προνοσοκομειακής ιατρικής Ζαμπούλης Ξενοφών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Μ.Π.Σ. ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ- LOGISTICS ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Προμήθειες Μεταφορικών Υπηρεσιών υπό Συνθήκες Δημοπρασίας

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοτικοί είκτες Υπηρεσιών Βιβλιοθηκών και ιαχείριση Πόρων: Μεθοδολογίες Ανάλυσης και στρατηγικός σχεδιασµός.

Ποιοτικοί είκτες Υπηρεσιών Βιβλιοθηκών και ιαχείριση Πόρων: Μεθοδολογίες Ανάλυσης και στρατηγικός σχεδιασµός. Ποιοτικοί είκτες Υπηρεσιών Βιβλιοθηκών και ιαχείριση Πόρων: Μεθοδολογίες Ανάλυσης και στρατηγικός σχεδιασµός. Αριστείδης Μελετίου Πολυτεχνείο Κρήτης, Πολυτεχνειούπολη, 73100 Χανιά, amlet@library.tuc.gr.

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Μελέτη Μηχανισμών Εκτίμησης Ελλιπούς Πληροφορίας σε Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων

Συγκριτική Μελέτη Μηχανισμών Εκτίμησης Ελλιπούς Πληροφορίας σε Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Συγκριτική Μελέτη Μηχανισμών Εκτίμησης Ελλιπούς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Τοµέας Ηλεκτρικών Βιοµηχανικών ιατάξεων και Συστηµάτων Αποφάσεων ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Κατασκευή ταξινομητών weighted knn με metric ball trees για εφαρμογές ανακάλυψης γνώσης από βάσεις δεδομένων Oracle

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Κατασκευή ταξινομητών weighted knn με metric ball trees για εφαρμογές ανακάλυψης γνώσης από βάσεις δεδομένων Oracle ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Κατασκευή ταξινομητών weighted knn με metric ball trees για εφαρμογές ανακάλυψης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ STARTUP ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ: ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ. της ΕΥΤΥΧΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ STARTUP ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ: ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ. της ΕΥΤΥΧΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Περιεχόμενα 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN ΕΝ ISO 9001:2008 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος ένταξης

Διαβάστε περισσότερα

Κοστολόγηση δραστηριοτήτων

Κοστολόγηση δραστηριοτήτων Κοστολόγηση δραστηριοτήτων (Activity Based Costing ABC) Βασίλης Σ. Μουστάκης Πολυτεχνείο Κρήτης Χανιά, 2000 moustaki@logistics.tuc.gr Μια πρώτη ματιά Στο κείμενο που ακολουθεί παρουσιάζουμε τα κύρια σημεία

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή μοντέλων Data Mining με Γενικευμένα Νευρωνικά Δίκτυα Παλινδρόμησης GRNN σε βάσεις δεδομένων Oracle

Κατασκευή μοντέλων Data Mining με Γενικευμένα Νευρωνικά Δίκτυα Παλινδρόμησης GRNN σε βάσεις δεδομένων Oracle ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τµήµα Πληροφορικής και Επικοινωνιών ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Κατασκευή μοντέλων Data Mining με Γενικευμένα Νευρωνικά Δίκτυα Παλινδρόμησης GRNN

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΨιαΙΠπλ ν Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΠΙΤΖΙΛΗΣ - ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Α.Ε» ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων

Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων "Σχεδίαση και Υλοποίηση συμπεριφορικών παιγνίων για σύγχρονες Πλατφόρμες Κινητών Συσκευών" ("Design and Implementation of

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ e-crm

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ e-crm Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ e-crm ΑΓΑΘΗ Β. ΤΣΟΒΙΛΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Επιβλέπων Καθηγητής : Ρομπογιαννάκης Ιωάννης ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΣΧΟΛΗ Σ.Δ.Ο. Α.Τ.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ «ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝ ΥΑΣΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΥΒΡΙ ΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων ( E.R.P.)»

«Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων ( E.R.P.)» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήματα σε Επιχειρησιακό Περιβάλλον

Πληροφοριακά Συστήματα σε Επιχειρησιακό Περιβάλλον Πτυχιακή Εργασία με τίτλο Πληροφοριακά Συστήματα σε Επιχειρησιακό Περιβάλλον Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής Επιβλέπουσα Καθηγήτρια Αγγελή

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ»

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» Οδηγός ανάπτυξης εξαγωγών Δεκέμβριος 2014 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη κατηγοριοποίησης δεδομένων με Μηχανές Διανυσμάτων Υποστήριξης (Support Vector Machines) και υλοποίηση εφαρμογής.

Μελέτη κατηγοριοποίησης δεδομένων με Μηχανές Διανυσμάτων Υποστήριξης (Support Vector Machines) και υλοποίηση εφαρμογής. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μελέτη κατηγοριοποίησης δεδομένων με Μηχανές Διανυσμάτων Υποστήριξης (Support Vector Machines) και

Διαβάστε περισσότερα