Éva Simon. Εισαγωγή στο νομικό πλαίσιο της Κοινωνίας της Πληροφορίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Éva Simon. Εισαγωγή στο νομικό πλαίσιο της Κοινωνίας της Πληροφορίας"

Transcript

1 Éva Simon Εισαγωγή στο νομικό πλαίσιο της Κοινωνίας της Πληροφορίας Κανονιστικό Πλαίσιο Εντός της Κοινωνίας της Πληροφορίας Το κεφάλαιο αυτό ασχολείται με τα θεωρητικά και πρακτικά θέματα του νομικού κανονιστικού πλαισίου της Κοινωνίας της Πληροφορίας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο Διαδίκτυο. Το παρόν διδακτικό εγχειρίδιο απευθύνεται σε αναγνώστες αρκετών χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οπότε θα αποφύγουμε τη συζήτηςη νομικών θεμάτων σε εθνικό επίπεδο. Στόχος μας είναι οι αναγνώστες να κατανοήσουν τις αρχές της νομικής ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη γενική κανονιστική πολιτική, η οποία καθορίζει το κανονιστικό πλαίσιο, καθώς και να αναπτύξουν οι ίδιοι άποψη σχετικά με τα διάφορα ζητήματα. 1. Τι ακριβώς σημαίνει «νομικός κανονισμός της Κοινωνίας της Πληροφορίας;» Κατά μια ευρύτερη θεώρηση, ο νομικός κανονισμός της Κοινωνίας της Πληροφορίας, αλλιώς γνωστός και ως νόμος της Κοινωνίας της Πληροφορίας, σημαίνει όλες εκείνες τις κανονιστικές αλληλεπιδράσεις που μπορούν να ανακύψουν εντός της Κοινωνίας της Πληροφορίας. Εάν δεχθούμε ότι η τωρινή κοινωνία αποτελεί μια Κοινωνία της Πληροφορίας, τότε μπορούμε να πούμε ότι όλοι οι νόμοι, οι δικαστικές αποφάσεις, η αυτo-ρύθμιση και οι κοινωνικές φόρμες αποτελούν μέρος του νομικού υλικού της Κοινωνίας της Πληροφορίας, το οποίο στην ουσία αγκαλιάζει το σύνολο του νομικού συστήματος. Εδώ πάντως θα χρησιμοποιήσουμε την έκφραση «νόμος της Κοινωνίας της 163

2 164 Εισαγωγή στο νομικό πλαίσιο της Κοινωνίας της Πληροφορίας Πληροφορίας» με μια πιο περιορισμένη έννοια, αναφερόμενοι στους κανόνες που διέπουν τις κοινωνικές σχέσεις και τις τεχνολογικές δυνατότητες, οι οποίες εδράζονται στα σύγχρονα δίκτυα επικοινωνιών. Εντός του νόμου της Κοινωνίας της Πληροφορίας, ο αναγνώστης συναντά συχνά την έκφραση νόμος του Διαδικτύου, ως έναν ειδικό τομέα. Αυτό όμως μπορεί να είναι παραπλανητικό, καθώς μπορεί να εκληφθεί ότι ο Διαδικτυακός νομικός κανονισμός διαφέρει από άλλους αντίστοιχους και περιλαμβάνει μόνο τους κανόνες που διέπουν το Διαδίκτυο. Είναι καλύτερα, προς αποφυγή ασαφειών, να συζητάμε για τον νόμο της Κοινωνίας της Πληροφορίας, μια υπο-περιοχή του οποίου είναι ο κανονισμός που διέπει τις νομικές πράξεις που διενεργούνται στο Διαδίκτυο. Ο νόμος (το δίκαιο) της Κοινωνίας της Πληροφορίας περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, ερωτήματα προσβασιμότητας, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, προστασία προσωπικών δεδομένων, ελευθερία της έκφρασης, ηλεκτρονικό εμπόριο, νόμο έντυπου υλικού, συγκεκριμένους τύπους εγκλημάτων μέσω υπολογιστών, ηλεκτρονικές υπογραφές όπως επίσης και θέματα δικαιοδοσίας του διεθνούς δικαίου. Ενώ το ποινικό δίκαιο, το συνταγματικό δίκαιο ή το αστικό δίκαιο αποτελούν υπο-περιοχές, σαφώς διαχωρισμένες και με διαφορετικές κανονιστικές διατάξεις και αρχές, τα δικαιώματα εν τούτοις της Κοινωνίας της Πληροφορίας παρουσιάζουν μια οριζόντια διαστρωμάτωση, καθώς εμπλέκονται στο καθένα οργανωμένο νομικό σύστημα. Όταν λοιπόν μιλάμε για τα σύστημα αρχών και αξιών που διέπουν την Κοινωνία της Πληροφορίας, δεν μπορούμε να αγνοήσουμε το γεγονός ότι η κοινωνία μεταβάλλεται με ταχείς ρυθμούς. Ο αντικειμενικός σκοπός του γράμματος του νόμου και του νομικού συστήματος είναι η ευστάθεια. Συνεπώς, αυτά μπορούν να κανονίσουν, μετά από επισταμένη θεώρηση μόνο πραγματικές περιπτώσεις, οι οποίες εμφανίζονται μαζικά. Σύμφωνα με αυτά, υπάρχουν δύο δυνατές μέθοδοι κανονισμού: Οι νομοθέτες είτε προσπαθούν να προβλέψουν τις αναμενόμενες, πραγματικές συνθήκες, διαμέσου ex-ante κανονισμού, είτε αναμένουν τη διαδικασία να αναπτυχθεί πλήρως και κατόπιν προβαίνουν σε κανονισμό, κάτι που αποκαλείται ex-post κανονισμός (εκ των προτέρων ή εκ των υστέρων). Στην περίπτωση νομικών κανονισμών εντός της Κοινωνίας της Πληροφορίας, οι ex-ante κανονισμοί είναι δυνατοί μόνο σε μια πολύ περιορισμένη σφαίρα θεμάτων, λόγω της ταχείας μεταβολής των τεχνολογικών λύσεων και εργαλείων. Ο ex-ante κανονισμός δημιουργεί μια ξεκάθαρη και διαφανή κατάσταση, μπορεί εύκολα όμως να μετατραπεί σε εμπόδιο στο δρόμο της ανάπτυξης, εφόσον προσπαθεί να προβλέψει άγνωστες περιπτώσεις με διάφορες κανονιστικές διατάξεις. Στην περίπτωση κανονισμού ex-post, ο νομοθέτης αντιδρά σε υπαρκτές απαιτήσεις. Όσο η αγορά αυτό-κανονίζεται, ο νομοθέτης δεν παρεμβαίνει. Στην ιδανική περίπτωση, ακόμη και κατά τη στιγμή της παρέμβασης, ο νομοθέτης παρεμβαίνει μόνο τόσο, όσο είναι απολύτως αναγκαίο. Εκτός από τους κανόνες που δημιουργούνται και θεσπίζονται από τα νομοθετικά σώματα, ο αυτό-

3 Éva Simon 165 κανονισμός της αγοράς και των παραγόντων που συμμετέχουν σε αυτή είναι επίσης σημαντικός. Με τον όρο αυτορύθμιση, εννοούμε εκείνα τα ανεξάρτητα συστήματα κανόνων των διαφόρων τομέων της επιχειρηματικής ζωής, όπως π.χ. τα εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια, όσον αφορά το θεσμικό τους ρόλο. Το σύστημα των κανόνων που δημιουργείται από τους παράγοντες της αγοράς μπορεί και προσαρμόζεται πιο ευέλικτα στις ταχείς μεταβολές της Κοινωνίας της Πληροφορίας. Αυτοί οι μηχανισμοί αυτό-κανονισμού μπορούν να χρησιμεύσουν ως ενδείξεις, στον νομοθέτη. Οποτεδήποτε η αγορά είναι σε θέση να αυτορυθμιστεί, τότε δεν υπάρχει ανάγκη νομοθετικής, κρατικής, παρεμβολής. Ένα καλό παράδειγμα αυτού είναι η κατανομή των domain names. 1 Λόγω της παγκόσμιας φύσης του Διαδικτύου οι εργασίες που σχετίζονται με την διανομή και τη διαχείριση των domain names θα πρέπει να κανονιστούν σε διεθνές επίπεδο. Η αυτό-ρύθμιση λειτούργησε εδώ ήδη από την αρχική φάση. 2 Οι διάφορες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και άλλα έγγραφα, υπογραμμίζουν τη σημασία της αυτο-ρύθμισης Η ανάγκη ύπαρξης Ρυθμίσεων Καθώς η Κοινωνία της Πληροφορίας κέρδιζε έδαφος, οι κοινωνικές δομές μετασχηματίστηκαν και αυτές. 4 Το Διαδίκτυο άλλαξε τις διαστάσεις της επικοινωνίας, της επιχειρηματικότητας και της κρατικής λειτουργίας. Στη δεκαετία του 1980 το Διαδίκτυο χρησιμοποιούταν ως επί το πλείστον για ακαδημαϊκούς σκοπούς και η χρήση αυτή απαιτούσε εξειδικευμένες τεχνικές γνώσεις. Μεγάλη 1 Το domain name είναι μια τεχνική ταυτοποίηση, ένα όνομα αποτελούμενο από αλφαριθμητικούς χαρακτήρες το οποίο χρησιμοποιείται ως στοιχείο ταυτοποίησης στο Διαδίκτυο, αντί της διεύθυνσης IP, λόγω της ευκολίας απομνημόνευσης του. 2 Σε ορισμένες χώρες (π.χ. Φιλανδία και Ισπανία) η απόδοση κωδικού γεωγραφικής περιοχής (cctld country code) εποπτεύεται από κρατικούς οργανισμούς. 3 πάρχουν Υπάρχουν συγκεκριμένες υπο-περιοχές π.χ. του ηλεκτρονικού εμπορίου και της διακίνησης περιεχομένου, οι οποίες αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγματα. 4 Στο έργο τους με τίτλο «Δίκαιο και Διαδίκτυο: Ένα πλαίσιο για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο», οι er- Terrett και Menaghan συγκρίνουν τις νομικές σχέσεις του Διαδικτύου με την ανάπτυξη του Βρετανικού εμπορικού δικαίου κατά τον 17 ο αιώνα. Την εποχή εκείνη, μια ολόκληρη σειρά νόμων και νομικών περιπτώσεων εξασφάλιζαν τους κανόνες νομικών σχέσεων που αναφερόταν στο εμπόριο. Όμως, με την ανακάλυψη νέων ηπείρων και την ανάπτυξη νέων μορφών εμπορίου, δημιουργήθηκαν νέοι οργανισμοί και τράπεζες. Αυξήθηκε τόσο ο όγκος του εμπορίου, όσο και η ταχύτητα διενέργειας συναλλαγής. Ως συνέπεια αυτού, έγιναν φανερές οι ελλείψεις του κανονιστικού πλαισίου. Οι νομοθέτες έπρεπε να βρουν απαντήσεις τόσο για τις παλαιές, όσο και για τις νέες κοινωνικές συνθήκες, είτε εφαρμόζοντας τους ήδη υπαρκτούς κανόνες, κάτι το οποίο θα αποτελούσε ανασταλτικό παράγοντα στην ανάπτυξη νέων συνθηκών, είτε τροποποιώντας το ρυθμιστικό πλαίσιο και εισάγοντας ένα σύστημα πρακτικών, κατάλληλα προσαρμοσμένο στα νέες συνθήκες. Συγκριτικά με τις μεταβολές στη Βρετανία κατά τον 17 ο αιώνα, η διαφορά είναι ότι σήμερα δεν είναι μια μεμονωμένη χώρα, αλλά όλες οι χώρες του κόσμου θα πρέπει να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις του Διαδικτύου.

4 166 Εισαγωγή στο νομικό πλαίσιο της Κοινωνίας της Πληροφορίας πρόοδος σημειώθηκε με την έλευση του Παγκόσμιου Ιστού το Η χρήση του Δικτύου κατέστη προσιτή σε όλους και σύντομα εμφανίστηκε εμπορικό και διαφημιστικό περιεχόμενο και ταυτόχρονα, η ανάγκη κανονισμού και ρύθμισης του Διαδικτύου, τόσο ως απαίτηση των επιχειρήσεων, όσο και της ευθύνης του νομοθέτη. Η απόκριση στην ανάγκη ύπαρξης ρυθμιστικού πλαισίου ασχολήθηκε με δύο ερωτήματα. Το πρώτο από αυτά: «Είναι αναγκαίος ή ακόμη και δυνατός, ο κανονισμός του Διαδικτύου;». Το δεύτερο: «Εάν είναι δυνατή ή αναγκαία η παρέμβαση μέσω νομοθετικών μέτρων, ποια μορφή θα πρέπει να έχουν αυτά;» Τα κύρια επιχειρήματα αναφορικά με τη δυνατότητα ύπαρξης κανονιστικού πλαισίου, αφορούν το θέμα της εξασφάλισης ελεγξιμότητας σε ένα αποκεντρωμένο δίκτυο, όπως είναι το Διαδίκτυο, στο οποίο δεν έχει ολική εξουσία καμία συγκεκριμένη κρατική αρχή. Αρχικά, δεν ήταν δυνατόν να αποφανθεί κανείς σχετικά με το ποια θεωρία περί ρύθμισης του Διαδικτύου θα επικρατούσε. Ο τρόπος με τον οποίον αντιλαμβανόμαστε το Διαδίκτυο μεταβάλλεται συνεχώς, όπως και οι συζητήσεις περί αυτού. Νέες θεωρίες εμφανίζονται συνεχώς, θέματα τακτοποιούνται, άλλα προκύπτουν στη θέση τους. Η θεώρηση του Kuhn, όσον αφορά την αλλαγή προτύπων στην εξέλιξη των επιστημονικών θεωριών, μπορεί να εφαρμοστεί σε αυτή τη διαδικασία. Συγκεκριμένα, περισσότερες της μιας θεωρίες αντιμάχονται η μία την άλλη, μέχρι να επικρατήσει κάποια από αυτές που ασχολούνται με το συγκεκριμένο επιστημονικό αντικείμενο. Μιλάμε τότε για αλλαγή προτύπου. 6 Οι αντιμαχόμενες θεωρίες, όσον αφορά το κανονιστικό πλαίσιο της Κοινωνίας της Πληροφορίας, μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε τρεις ομάδες (Kuhn, 1996). Ο Μύθος Του Νομικού Κενού Σύμφωνα με το μύθο του νομικού κενού 7, το γεγονός ότι καμία κρατική οντότητα δεν έχει την αποκλειστική εξουσία επί του Διαδικτύου, σημαίνει ότι κανένα κράτος δεν έχει την παραμικρή εξουσία επί αυτού. Οπαδοί της αντίληψης αυτής δεν ήταν μόνο άνθρωποι λιγότερο εξοικειωμένοι με την τεχνολογία και το Διαδίκτυο, αλλά μάλλον η πλειοψηφία των χρηστών του Διαδικτύου. Ο μύθος του 5 Ο Παγκόσμιος Ιστός διαφέρει από το Διαδίκτυο με την έννοια ότι το Διαδίκτυο είναι ένα δίκτυο από δίκτυα, στα οποία είναι συνδεδεμένοι εκατομμύρια υπολογιστές και το οποίο καθιστά δυνατή τη μεταξύ τους επικοινωνία, ενώ ο Ιστός αναφέρεται στη διασύνδεση υπερ-κειμένων και άλλης πληροφορίας, χρησιμοποιώντας το Διαδίκτυο. Επομένως, ο Παγκόσμιος Ιστός είναι ένα σύστημα κατανομής πληροφοριών που βασίζεται στο Διαδίκτυο. 6 Μια τέτοια αλλαγή συντελεστικέ με τη λεγόμενη «Κοπερνίκεια Στροφή» ή με τη εωρία της Σχετι- Μια τέτοια αλλαγή συντελεστικέ με τη λεγόμενη «Κοπερνίκεια Στροφή» ή με τη Θεωρία της Σχετικότητας του Einstein. Κατά την περίοδο της διαμάχης, πριν την αλλαγή προτύπου, οι αντιμαχόμενες θεωρίες δεν έχουν κοινό έδαφος συνεννόησης, αναπτύσσεται μεταξύ τους ένα χάσμα επικοινωνίας, το οποίο βέβαια μπορεί να γεφυρωθεί, με αρκετά μεγάλη δυσκολία όμως. Οι οπαδοί των αντιμαχόμενων προτύπων θεωρούν διαφορετικά φαινόμενα ως παρεμφερή και τα κατηγοριοποιούν με διαφορετικό τρόπο. 7 Μια από τις επικρατούσες θεωρίες στη δεκαετία του 1990.

5 Éva Simon 167 νομικού κενού απέρριπτε την κρατική παρέμβαση και θεωρούσε το Διαδίκτυο ως ένα χώρο όπου οι χρήστες του είναι οι μόνοι αρμόδιοι για τον καθορισμό ενός ρυθμιστικού συστήματος, το οποίο θα βρισκόταν πέρα και πάνω από οποιαδήποτε κρατική επιρροή. 8 Αυτοί που συμμερίζονται αυτήν την κανονιστική άποψη ισχυρίζονται ότι ο μόνος τρόπος ρύθμισης του Διαδικτύου είναι η συστηματική συμμόρφωσή στους «καλούς τρόπους» ( netiquette ), στο σύστημα ηθικών αξιών που αναπτύχθηκε από τους ίδιους τους χρήστες. Καμιά κρατική ή διεθνής οντότητα δεν μπορεί ως αυθεντία να ρυθμίσει το χώρο που αναπτύσσεται από τους χρήστες του Διαδικτύου. Ειδικός Κανονιστικός Χώρος Οι θεωρίες της δεύτερης ομάδας θεωρούν το Διαδίκτυο ως ένα κανονιστικό αντικείμενο ειδικού τύπου. Οι οπαδοί των θεωριών αυτών επιχειρηματολογούν υπέρ της ανάπτυξης ενός ρυθμιστικού συστήματος, το οποίο ασχολείται με θέματα της ελευθερίας του λόγου, της ανωνυμίας και του ηλεκτρονικού εμπορίου, ως θέματα του Δικαίου του Διαδικτύου. Η επιθυμία της δημιουργίας των νόμων του Διαδικτύου μπορεί να αναχθεί στον μύθο του νομικού κενού. Η θεωρία αυτή, θεωρεί το Διαδίκτυο ως μια ανεξάρτητη αρχή, η οποία υπάρχει στα δίκτυα, ανεξάρτητη της φυσικής, γεωγραφικής θέσης των υπολογιστών ή των χρηστών. Η ανάγκη για την δημιουργία του Διαδικτυακού Δικαίου άρχισε να κερδίζει έδαφος, όταν εμφανίστηκαν προβλήματα επιβολής τάξης. Ολοκληρωμένος Κανονισμός Η Τρίτη ομάδα αποτελείται από αντιπροσώπους του νικηφόρου, εκ των πραγμάτων, προτύπου, οι οποίοι δεν προσπάθησαν να διαχωρίσουν τις νομικές σχέσεις του Διαδικτύου από τις ήδη υπάρχουσες κοινωνικές δομές αλλά τις θεώρησαν ως ένα ενσωματωμένο τμήμα τους. Στα πλαίσια αυτά μπορούν να ομαδοποιηθούν οι θεωρίες που αφορούν το ρυθμιστικό κανονισμό του Διαδικτύου, με βάση κάποιες μικρές ή μεγάλες προσαρμογές του υπάρχοντος νομικού συστήματος. Όταν πλέον είχε εμφανιστεί ένα ικανό πλήθος προβληματικών πραγματικών καταστάσεων στο Διαδίκτυο, έγινε φανερό ότι το Διαδίκτυο δεν μπορεί να εξαιρεθεί του υπάρχοντος ποινικού δικαίου και των νομικών συνεπειών του αστι- 8 Ο J.P. Barlow διαμόρφωσε τη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας του Κυβερνοχώρου, το Σύμφωνα με αυτή, «Δε διαθέτουμε κάποια εκλεγμένη κυβέρνηση, ούτε και είναι πιθανό να γίνει κάτι τέτοιο Δηλώνω ότι ο παγκόσμιος κοινωνικός χώρος τον οποίο χτίζουμε, πρόκειται να είναι φυσιολογικά ανεξάρτητος από την τυραννία που επιδιώκετε να μας επιβάλλετε. Δεν έχετε κανένα ηθικό δικαίωμα να μας εξουσιάζεται, ούτε διαθέτετε κάποια μέθοδο εξαναγκασμού για την οποία υπάρχει λόγος να τη φοβόμαστε αληθινά. Οι κυβερνήσεις αντλούν τις δυνάμεις δικαιοδοσίας τους από τη συγκατάθεση των κυβερνωμένων. Ούτε ζητήσατε, ούτε έχετε λάβει την δική μας. Ο κυβερνοχώρος βρίσκεται έξω από την δικαιοδοσία σας.»

6 168 Εισαγωγή στο νομικό πλαίσιο της Κοινωνίας της Πληροφορίας κού δικαίου. Σήμερα, έχει γίνει αποδεκτό ότι το Διαδίκτυο δε διαφέρει και τόσο από τον κόσμο που ξέραμε μέχρι τώρα. Οι άνθρωποι αγοράζουν βιβλία από το Διαδίκτυο, οι διαφημιστές διαφημίζουν τα προϊόντα τους εκεί οι άνθρωποι συνομιλούν μεταξύ τους, διαβάζουν εφημερίδες οπότε πολλοί συμβατικοί νόμοι, οι οποίοι έχουν αναπτυχθεί δεκαετίες τώρα, μπορούν να εφαρμοστούν και στο Διαδίκτυο. 3. Συστάσεις προς Ρύθμιση Ο κανονισμός που διέπει το Διαδίκτυο είναι διαφορετικός σε κάθε χώρα λόγω τοπικών πολιτικών, κοινωνικών και πολιτισμικών διαφορών, όπως επίσης και επειδή οι νομοθέτες μεταφέρουν στον κόσμο του Διαδικτύου νομική ορολογία και βασικές αξίες, οι οποίες δημιουργήθηκαν πριν την εμφάνιση του Διαδικτύου. Επιτείνοντας το επιχείρημα αυτό, οι D. Johnson και D.Post, στο άρθρο τους «Law and Borders: The rise of Law in Cyberspace» (Johnson-Post, 1996), προτείνουν μια λύση, μέσω της αυτό-ρύθμισης που επιβάλλουν οι ίδιοι οι χρήστες, προς υπέρβαση των όποιων νομικών συστημάτων κάθε επιμέρους χώρας. Σύμφωνα με την επιχειρηματολογία τους, το Διαδίκτυο θα πρέπει να θεωρηθεί ως ανεξάρτητη αρχή, όταν τα ονόματα των χρηστών και οι διευθύνσεις του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δημιουργούν ζωή, άλλη από την πραγματική ζωή που διάγουν τα άτομα. Λογικά, οι προτροπές για δημιουργία μιας κοινής υπερ-εθνικής ρυθμιστικής αρχής, μπορεί να αναχθεί σε αυτή τη θεωρία που μόλις αναφέραμε. Στο βιβλίο του με τίτλο «The Law of Cyber-Space» (Kamal, 2005), ο A. Kamal αναφέρει ότι θα πρέπει να ξεκινήσει διάλογος σε παγκόσμια κλίμακα, σχετικά με τη δημιουργία ενός συνεπούς και συγκροτημένου νομικού κανονιστικού πλαισίου. Η λύση, σύμφωνα με τον Kamal είναι η σύναψη διεθνών συμφωνιών, με βάση την ενοποίηση των διαφόρων νομικών συστημάτων, οι οποίες θα είναι καθολικά αποδεκτές. Ο Kamal συγκρίνει το νομικό κανονισμό του Διαδικτύου με το πρόβλημα των διεθνών υδάτων, στο οποίο η απουσία διεθνών συμφωνιών είχε δημιουργήσει νομικό κενό. Η διεθνής κοινότητα ξεκίνησε διαπραγματεύσεις περί του Δικαίου της Θάλασσας και τελικά επετεύχθησαν διεθνείς συμφωνίες επί του θέματος. «Εδώ η πρόκληση είναι πολύ μεγαλύτερη. Οι ρυθμοί μεταβολής είναι πρωτόγνωροι, οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν απειλούν όλες ανεξαιρέτως τις χώρες, νέες δυσχέρειες και «παγόβουνα» εμφανίζονται καθημερινώς και οι αντιδράσεις προσαρμογής σε παγκόσμια κλίμακα είναι σποραδικές, υποτονικές ή και ανύπαρκτες. Δεν μπορεί να υπάρξει καμιά αμφιβολία ότι ένα γενικά αποδεκτό

7 Éva Simon 169 και συνεχές Δίκαιο του Κυβερνοχώρου είναι ζωτικής σημασίας». 9 Ο Kamal υποστηρίζει ότι μόνο μέσω ενός διεθνούς οργανισμού μπορεί αυτό να υλοποιηθεί αποτελεσματικά. Οι ερευνητές που προσπάθησαν να δημιουργήσουν Διαδικτυακό κανονισμό αντιτιθέμενοι στο μύθο του νομικού κενού, επιστρατεύουν τα αντεπιχειρήματα στα παραπάνω. Σύμφωνα με τον C. Reed, κάθε λειτουργός οποιασδήποτε νομικής Διαδικτυακής σχέσης (ο χρήστης, ο πάροχος Διαδικτυακών υπηρεσιών, ο πάροχος Διαδικτυακού περιεχομένου κλπ.) υπάρχει ως οντότητα στον πραγματικό κόσμο και εμπίπτει σε κάποια μορφή δικαιοδοσίας. Το Δίκτυο και οι υπολογιστές έχουν φυσική ύπαρξη, συνεπώς και αυτά υπόκεινται σε κάποια δικαιοδοσία. «Στην πραγματικότητα, το Διαδίκτυο δεν είναι μια μη κανονιστική οντότητα, αντίθετα είναι ένας από τους πλέον κανονιστικούς χώρους του κόσμου και λόγω του γεγονότος ότι είναι προσβάσιμο από οπουδήποτε, εμπίπτει σε όλες τις υπάρχουσες δικαιοδοσίες.» (Reed, 2000) Μεταξύ όσων επιχειρηματολογούν για Διαδικτυακές ρυθμίσεις, ο L. Lessig διακρίνει τέσσερεις ρυθμιστικές λύσεις: α) Νομικό κανονισμό, κάτι που σημαίνει κατ αναλογία εφαρμογή των κατάλληλων ήδη υπαρχόντων κανονιστικών συστημάτων. Αυτά συμπεριλαμβάνουν τα διάφορα δίκαια και το κοινό δίκαιο, ειδικότερα. β) Ο δεύτερος τύπος λύσης είναι ο κανονισμός με βάση τη δομή του συστήματος. Αυτό σημαίνει ότι οι κανόνες εμφανίζονται μέσω της τεχνολογίας υλικού και λογισμικού, δηλαδή μέσω των τυποποιήσεων και των πρωτοκόλλων που ορίζονται κατά την πορεία ανάπτυξης της αρχιτεκτονικής του Διαδικτύου και της λειτουργίας του. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται η χρήση των διευθύνσεων IP, με βάση τις όποιες ταυτοποιείται ο κάθε χρήστης. 10 Επομένως, η ρύθμιση με βάση την αρχιτεκτονική δημιουργεί λειτουργικές καταστάσεις του συστήματος, ανεξάρτητα από τις όποιες νομικές ρυθμίσεις. γ) Ο τρίτος τύπος αποτελείται από εκείνες τις κοινωνικές φόρμες, οι οποίες παρόμοια με άλλες παρεμφερείς κοινωνικές αλληλεπιδράσεις, ρυθμίζουν τη λειτουργία του Διαδικτύου. (Αναφερόμαστε σε μερικά τυπικά συστήματα κανόνων συμπεριφοράς που έχουν αναπτυχθεί κατά την διάρκεια της κοινωνικής συνύπαρξης των ατόμων: λέμε «γεια!» όταν συναντούμε κάποιον, σε μια συνομιλία ακούμε την άλλη πλευρά κλπ). δ) Ο τέταρτος τύπος ρύθμισης είναι ο ρυθμιστικός μηχανισμός της αγοράς. Οι νόμοι της προσφοράς και της ζήτησης στη Διαδικτυακή αγορά είναι, κατά ένα μέρος τουλάχιστον, ίδιοι με αυτούς άλλων αγορών, ενώ φυσικά έχουν εμφανιστεί και 9 Εξετάζοντας προσεκτικά το επιχείρημα αυτό, καταλαβαίνουμε ότι το Διαδίκτυο αποτελεί πηγή κινδύνου και αυτό είναι το νόημα που βρίσκεται πίσω από την ανάγκη ύπαρξης ρυθμιστικού πλαισίου που πρεσβεύει ο Kamal. 10 Κάθε χρήστης που συνδέεται στο Διαδίκτυο λαμβάνει μια διεύθυνση IP. Οι υπολογιστές χρησιμοποιούν τις διευθύνσεις αυτές για τη μεταξύ τους επικοινωνία. Δεν μπορεί να υπάρξουν δύο ταυτόσημες IP διευθύνσεις στο Διαδίκτυο. Αυτό εξασφαλίζει την επικοινωνία μεταξύ δύο οποιονδήποτε υπολογιστών. Επίσης, αυτό σημαίνει ότι κάθε εμπλεκόμενο μέρος μπορεί να ταυτοποιηθεί, κατά τη διενέργεια μιας οποιασδήποτε Διαδικτυακής ανταλλαγής πληροφοριών.

8 170 Εισαγωγή στο νομικό πλαίσιο της Κοινωνίας της Πληροφορίας νέες αγοραίες συμπεριφορές (Lessig, 1999). Η σπουδαιότητα της θεωρίας του Lessig έγκειται στο ότι δεν αποσκοπεί στη δημιουργία ενός νέου ρυθμιστικού συστήματος, αλλά μάλλον στη συστηματοποίηση και οργάνωση του λειτουργικού μηχανισμού του Διαδικτύου. 4. Το αντικείμενο των ρυθμίσεων Η βιβλιογραφία των κοινωνικών επιστημών διαχωρίζει συνήθως 4 θεωρίες, οι οποίες επεξηγούν τους λόγους της κρατικής παρέμβασης στις διαδικασίες της αγοράς, μέσω ρυθμίσεων: Αδυναμία της αγοράς: όταν η αγορά αδυνατεί να επιλύσει συγκεκριμένα δομικά προβλήματα (π.χ. έλλειψη ανταγωνισμού, μονοπώλια, ασύμμετρη νομική μεταχείριση, τυπική στον τομέα της προστασίας των καταναλωτών κλπ.). Δημόσιο συμφέρον: όταν η πολιτεία παρεμβαίνει για λόγους προστασίας του δημόσιου συμφέροντος. Ιδιωτικό συμφέρον: όταν ο στόχος των ρυθμίσεων είναι η πολιτεία να ρυθμίσει τις συνθήκες της αγοράς, προς όφελος συγκεκριμένων παραγόντων (για παράδειγμα να παρεμποδίσει ανταγωνιστές να εισέλθουν στην αγορά). Κύκλος ζωής: κατά την αρχική φάση, η ρύθμιση εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, το οποίο σε κατοπινή φάση καθίσταται ιδιωτικό συμφέρον, συγκεκριμένων παραγόντων της αγοράς. Προς αποκατάσταση αυτών των δομικών μετατοπίσεων, η πολιτεία παρεμβαίνει ξανά και ξανά. Οι λύσεις για το ρυθμιστικό πλαίσιο του Διαδικτύου μπορούν να χωριστούν σε δύο γενικές ομάδες: μία από αυτές είναι η ομάδα των κανόνων που ρυθμίζουν την πρόσβαση στο Διαδίκτυο και αφορούν κυρίως τις υποδομές. Η δεύτερη ομάδα είναι το ρυθμιστικό σύστημα που αφορά θέματα Διαδικτυακού περιεχομένου. Η πρώτη ομάδα συμπεριλαμβάνει κανόνες επικοινωνίας, τεχνικά ζητήματα σχετικά με την πρόσβαση, καθώς και τον μερικό ή πλήρη περιορισμό πρόσβασης (Διαδικτυακό φιλτράρισμα) στο Διαδίκτυο, ο οποίος μπορεί να υπάρξει για πολιτικούς ή άλλους λόγους. 11 Το κανονιστικό σύστημα που ανήκει στη δεύτερη ομάδα μπορεί να χωριστεί σε μερικά επιμέρους πεδία. Τα χωρικά όρια του παρόντος κεφαλαίου δε μας επιτρέπουν να ασχοληθούμε με όλες τις κανονιστι- 11 Έως τα τέλη της δεκαετίας του 1980, οι υπηρεσίες επικοινωνιών παρεχόταν είτε από κυβερνητικούς, είτε από δημόσιους φορείς, σε όλες τις χώρες πλην των Η.Π.Α. Το αποτέλεσμα της ιδιωτικοποίησης που ξεκίνησε στη δεκαετία του 1980 (στην δεκαετία του 1990 για τις πρώην κομμουνιστικές χώρες) ήταν ότι τα επικοινωνιακά συστήματα, τα οποία πλέον δεν ανήκουν στο κράτος, κατέστησαν αναγκαία τη δημιουργία κάποιου έστω είδους νομολογίας, ώστε να εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία τους. Με το τέλος των μονοπωλίων, οι ρυθμίσεις συνέχισαν να αναπτύσσονται και επεκτάθηκαν σε θέματα δικαίου του ανταγωνισμού και προστασίας του καταναλωτή.

9 Éva Simon 171 κές μορφές που αναφέρονται στο Διαδίκτυο. Επομένως, θα συζητήσουμε μόνο εκείνα τα νομικά συστήματα που ανήκουν στη δεύτερη ομάδα και μάλιστα συγκεκριμένες μόνο υποπεριοχές τους. Θα δώσουμε έμφαση στις ρυθμίσεις περιεχομένου και στα δικαιώματα πληροφόρησης. Αναφορικά με τα θέματα περιεχομένου, είναι σημαντικό να παρατηρήσουμε ότι οι νόμοι που ρυθμίζουν τις Διαδικτυακές δραστηριότητες, οι μηχανισμοί αυτο-ρύθμισης της αγοράς και οι κοινωνικές νόρμες δεν αποτελούν κάτι το ιδιαίτερο, ή καλύτερα, εμφανίζουν κάποια καινοτομία σε ορισμένα και μόνο χαρακτηριστικά τους. Φανταστείτε ότι μια συκοφαντική δήλωση περί ενός προσώπου εμφανίζεται σε κάποιο έντυπο μέσο ενημέρωσης, ή στην τηλεόραση, τότε το θιγόμενο μέρος μπορεί αποτελεσματικά να διεκδικήσει μια σειρά αποζημιώσεων. Εάν λοιπόν ένα τέτοιο δημοσίευμα εμφανιστεί στο Διαδίκτυο, τότε τόσο οι κανόνες περί συκοφαντίας, όσο και αυτοί περί αποζημιώσεων, εξακολουθούν να ισχύουν. Το πρόβλημα μπορεί βέβαια να είναι πιο πολύπλοκο, π.χ. το δημοσίευμα να εμφανίστηκε σε κάποια άλλη χώρα, ή η συγκεκριμένη ιστοσελίδα που το περιέχει να υπάρχει σε έναν εξυπηρετητή που βρίσκεται σε μια άλλη χώρα, από αυτή στην οποία βρίσκεται το θιγόμενο πρόσωπο. Λαμβάνοντας αυτό υπόψη, μπορούμε να διατυπώσουμε την άποψη ότι η περίπτωση είναι παρόμοια με την αντίστοιχη επί ενός έντυπου μέσου ή μιας τηλεοπτικής εκπομπής κάποιας άλλης χώρας. Το κύριο πρόβλημα αναφορικά με το Διαδίκτυο δεν είναι ότι θα πρέπει να δημιουργηθούν εντελώς νέοι κανόνες, αλλά μάλλον ο τρόπος καθορισμού των νομικών αρμοδιοτήτων, όπως επίσης και ο τρόπος εφαρμογής των ήδη υφιστάμενων κανόνων. Τα υπάρχοντα ρυθμιστικά πλαίσια τα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο, τη φορολογία, τα θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας, τη σύναψη συμβολαίων και την ύπαρξη ρητρών, είναι παρεμφερή στις διάφορες δημοκρατικές χώρες και διέπονται από διεθνείς συμφωνίες. 5. Θέματα δικαιοδοσίας Η έννοια της εθνικής κυριαρχίας αποτέλεσε τη βάση της δημιουργίας και της αποδοχής των νομικών συστημάτων. Ένα από τα υπό αμφισβήτηση θέματα, σε συνδυασμό με την ανάγκη ρύθμισης του Διαδικτύου, είναι μέχρι ποιο βαθμό θα πρέπει να εγκαταλειφθεί η έννοια της εθνικής κυριαρχίας, με την εξαφάνιση ουσιαστικά των συνόρων. Ένα από τα πλέον διάσημα σχετικά παραδείγματα, είναι η περίπτωση της Yahoo! Στην αρχική ιστοσελίδα της με Αμερικανική έδρα επιχείρησης, οι χρήστες διενέργησαν δημοπρασία αντικειμένων που ανήκαν σε Ναζιστές και λόγω της πράξεως αυτής δύο Γαλλικοί οργανισμοί (LICRA και UEJF) κατέθεσαν μήνυση εναντίον της εταιρείας το 2000, ισχυριζόμενοι ότι η διάθεση τέτοιων αντικειμένων προς πώληση στις Διαδικτυακές δημοπρασίες της Yahoo! αποτε-

10 172 Εισαγωγή στο νομικό πλαίσιο της Κοινωνίας της Πληροφορίας λεί παραβίαση του Γαλλικού Δικαίου. Στην απόφασή του το Γαλλικό Ανώτατο Δικαστήριο αναφέρει ότι η Yahoo! θα πρέπει να αναπτύξει ένα σύστημα φιλτραρίσματος, ώστε να αποκλειστούν οι Γάλλοι χρήστες από δημοπρασίες παρόμοιων αντικειμένων και μη συμμόρφωση της εταιρείας σε αυτό θα επιφέρει πρόστιμα της τάξης των φράγκων την ημέρα. Αν και η Yahoo! άλλαξε την πολιτική που ακολουθούσε σε θέματα δημοπρασιών, αρνήθηκε εντούτοις να αποδεχθεί την απόφαση του Γαλλικού δικαστηρίου και προσέφυγε στο Δικαστήριο της California, υποστηρίζοντας ότι μια δικαστική απόφαση που λαμβάνεται στη Γαλλία δεν είναι δυνατόν να είναι εφαρμόσιμη σε μια εταιρεία με έδρα την Αμερική. Το 2001, το Αμερικανικό Δικαστήριο αποφάσισε ότι η Yahoo! δεν ήταν υποχρεωμένη να συμμορφωθεί με την Γαλλική απόφαση, όσων αφορά περιορισμούς περιεχομένων: οι Αμερικανικοί νόμοι ισχύουν και εφαρμόζονται για τις ιστοσελίδες που επιχειρούν από Αμερικανικό έδαφος και σύμφωνα με την Πρώτη Τροποποίηση 12 του Αμερικανικού Συντάγματος, ο ιδιοκτήτης των αντικειμένων κατέχει το δικαίωμα της ελευθερίας του λόγου και αποφάσεις ξένων δικαστηρίων δεν είναι εκτελεστέες. Το Αμερικανικό Εφετείο εξέφρασε ίδια γνώμη και απόφαση το Φυσικά, η απόφαση αυτή ισχύει μόνο για την Αμερικανική Yahoo! Η αντίστοιχη Γαλλική θυγατρική εταιρεία υποχρεούται σε συμμόρφωση προς τους Γαλλικούς νόμους και στις αποφάσεις των Γαλλικών δικαστηρίων. 13 Ρυθμιστικά πεδία σχετικά με την Κοινωνία της Πληροφορίας Όπως έχουμε ήδη αναφέρει, το νομικό υλικό που αφορά την Κοινωνία της Πληροφορίας εμπλέκεται οριζόντια στο νομικό μας σύστημα. Οι νόμοι και οι κανόνες, οι σχετικοί με την Κοινωνία της Πληροφορίας, άπτονται, σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό, διαφόρων περιοχών του Δικαίου. Δεν μπορούμε να συζητήσουμε όλα τα κανονιστικά θέματα της Κοινωνίας της Πληροφορίας, ο αναγνώστης όμως μπορεί να ανατρέξει στην προτεινόμενη βιβλιογραφία, προκειμένου να εντρυφήσει σε μια εις βάθος θεώρηση των διαφόρων τομέων του Δικαίου. 14 Όπως και σε κάθε ρυθμιστικό τομέα, έτσι και εδώ, το νομικό περιεχόμενο που αναφέρεται στην Κοινωνία της Πληροφορίας μπορεί να ομαδοποιηθεί σύμφωνα με το σύστημα του νόμου. 15 Υπάρχουν δύο διακριτές ομάδες: οι νόμοι που 12 Το Κογκρέσο δεν δύναται να νομοθετεί αναφορικά με την ίδρυση και διάδοση μιας θρησκείας, ούτε να εμποδίζει την ελεύθερη λατρεία της, ούτε να εμποδίζει την ελευθερία του λόγου, ούτε του τύπου, ούτε το δικαίωμα των ανθρώπων να συνευρίσκονται ειρηνικά, ούτε θα απαγορεύει την αίτηση συνδρομής της πολιτείας (1791). 13 Η περίπτωση αυτή δείχνει ότι σε περίπτωση διαμάχης, τα εθνικά δικαστήρια επιδιώκουν την επικύρωση της δικαιοδοσίας τους. 14 Βλέπε προτεινόμενη βιβλιογραφία στο τέλος του Κεφαλαίου. 15 Στο παρόν Κεφάλαιο ασχολούμαστε με συγκεκριμένα ρυθμιστικά όργανα και αρχές που δημιουργούνται από τα νομοθετικά σώματα και θα αποφύγουμε τη συζήτηση κανόνων τεχνολογίας, αγοράς και κοινωνιολογίας. Στις υποσημειώσεις αναφέρονται οι αντίστοιχες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

11 Éva Simon 173 οργανώνουν τις νομικές σχέσεις μεταξύ του κράτους και των πολιτών, καθώς και μεταξύ των διαφόρων κρατικών ή δημόσιων οργανισμών (το λεγόμενο δημόσιο δίκαιο) και οι νόμοι που οργανώνουν τις νομικές σχέσεις μεταξύ πολιτών και εταίρων, όπως επίσης και μεταξύ των μελών της αστικής κοινωνίας (αστικό δίκαιο). Η διαφοροποίηση βασίζεται στη σχέση των εμπλεκόμενων μερών. Ενώ στην πρώτη περίπτωση μπορούμε να μιλάμε για μια ανισότιμη νομική σχέση, σχέση ανώτερου-κατώτερου, στο αστικό δίκαιο η τυπική νομική σχέση ενέχει το στοιχείο της ισοτιμίας και του συντονισμού. Στα νομικά συστήματα της ηπειρωτικής Ευρώπης, μπορούμε να διακρίνουμε τέσσερεις κύριες κατηγορίες: 1) αστικό δίκαιο, 2) ποινικό δίκαιο, 3)διοικητικό δίκαιο και 4) συνταγματικό δίκαιο. 1. Το αστικό δίκαιο ρυθμίζει θέματα ατομικής και οικογενειακής ιδιοκτησίας φυσικών και νομικών προσώπων σε περιπτώσεις ισότιμης συμμετοχής των εταίρων και η κρατική παρέμβαση, πλέον της νομοθετικής, εντοπίζεται μόνο όταν υπάρχει ζήτημα δικαστικής διαμάχης. Οι πλέον σημαντικές περιοχές, οι οποίες επηρεάζουν την Κοινωνία της Πληροφορίας είναι οι εξής: 16 Ηλεκτρονικό εμπόριο (e-commerce) 17 Ψηφιακή υπογραφή (digital signature) 18 Ρύθμιση περιεχομένου (content regulation) Προστασία δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας Directive 2000/31/EC of the European Parliament and of the Council of 8 June 2000 on certain legal aspects of information society services, in particular electronic commerce, in the Internal Market (Directive on electronic commerce) 17 Directive 1999/93/EC of the European Parliament and of the Council of 13 December 1999 on a Community framework for electronic signatures 18 Decision No o 456/2005/EC of the European Parliament and of the Council of 9 March 2005 establishing a multiannual Community programme to make digital content in Europe more accessible, usable and exploitable (Text with EEA relevance) 19 Directive 2001/84/EC of the European Parliament and of the Council of 27 September 2001 on the resale right for the benefit of the author of an original work of art, Council Directive 91/250/EEC of 14 May 1991 on the legal protection of computer programs, Council Directive 92/100/EEC of 19 November 1992 on rental rights and lending rights and on certain rights related to copyright in the field of intellectual property, Council Directive 93/83/EEC of 27 September 1993 on the coordination of certain rules concerning copyright and rights related to copyright applicable to satellite broadcasting and cable retransmission, Council Directive 93/98/EEC of 29 October 1993 harmonizing the terms of protection of copyright and certain related rights, Directive 96/9/EC of the European Parliament and of the Council of 11 March 1996 on the legal protection of databases, Corrigendum to Directive 2001/29/ EC of the European Parliament and of the Council of 22 May 2001 on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society (OJ L 167 of ), Directive 2001/84/EC of the European Parliament and of the Council of 27 September 2001 on the resale right for the benefit of the author of an original work of art, Directive 2004/48/EC of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the enforcement of intellectual property rights (Text with

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. Θεσμικό πλαίσιο ηλεκτρονικών διεπιχειρησιακών συναλλαγών ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. Θεσμικό πλαίσιο ηλεκτρονικών διεπιχειρησιακών συναλλαγών ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Θεσμικό πλαίσιο ηλεκτρονικών διεπιχειρησιακών συναλλαγών ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Η ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ;

ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Η ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ; Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Η ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ; ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τα υγειονομικά συστήματα βρίσκονται σε τεράστια εξέλιξη

Τα υγειονομικά συστήματα βρίσκονται σε τεράστια εξέλιξη Τα υγειονομικά συστήματα βρίσκονται σε τεράστια εξέλιξη Οι αλλαγές που εισάγονται από την ηλεκτρονική υγεία, μεταβάλλουν τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρούν οι συμμετέχοντες (ιατροί, ασθενείς, προμηθευτές

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΘΕΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Υπό του φοιτητή: ΛΑΓΟΥΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

Τα δικαιώματα στο Διαδίκτυο

Τα δικαιώματα στο Διαδίκτυο ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ H ΗΘΙΚΗ ΣΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ Τα δικαιώματα στο Διαδίκτυο ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ Σ. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικές Προμήθειες στο Δημόσιο Τομέα: Υφιστάμενη κατάσταση κ Προοπτικές στην Ελλάδα & την Ευρωπαϊκή Ένωση

Ηλεκτρονικές Προμήθειες στο Δημόσιο Τομέα: Υφιστάμενη κατάσταση κ Προοπτικές στην Ελλάδα & την Ευρωπαϊκή Ένωση Ηλεκτρονικές Προμήθειες στο Δημόσιο Τομέα: Υφιστάμενη κατάσταση κ Προοπτικές στην Ελλάδα & την Ευρωπαϊκή Ένωση Τίτλος Μελέτης: Ηλεκτρονικές Προμήθειες στο Δημόσιο Τομέα: Υφιστάμενη Κατάσταση κ Προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ MARKETING ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ MARKETING ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ MARKETING ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΓΡΗΓΟΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθµιστικά Πλαίσια και Νοµοθεσία των ηµοσίων Συγκοινωνιών 1

Ρυθµιστικά Πλαίσια και Νοµοθεσία των ηµοσίων Συγκοινωνιών 1 Ρυθµιστικά Πλαίσια και Νοµοθεσία των ηµοσίων Συγκοινωνιών 1 Για την χρήση του ακόλουθου υλικού: Ο σκοπός του PORTAL είναι η επιτάχυνση της εφαρµογής των ευρηµάτων των ερευνητικών έργων της ΕΕ στον τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. & Εφαρμογές Λογιστικών Γραφείων

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. & Εφαρμογές Λογιστικών Γραφείων Α.Τ.Ε.Ι. Σερρών Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής Ηλεκτρονικό Εμπόριο & Εφαρμογές Λογιστικών Γραφείων Σπουδάστρια Εμμανουηλίδου Παναγιώτα Επιβλέπων Αθανασίου Δημήτριος 1 0BΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1BΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

NETWORK FOR TEACHING THE INFORMATION SOCIETY (NET-IS)

NETWORK FOR TEACHING THE INFORMATION SOCIETY (NET-IS) NETWORK FOR TEACHING THE INFORMATION SOCIETY (NET-IS) Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Συγγραφείς: Κέρστιν Σιάκα, Επίκουρη Καθηγήτρια, Θέμης Κότσιαλος, Εργαστηριακός Συνεργάτης, Αλεξάνδρειο

Διαβάστε περισσότερα

Heal-Legal: Ανάπτυξη Υπηρεσιών Νομικής Συμβουλευτικής για Θέματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας που Αφορούν στα Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ιδρύματα

Heal-Legal: Ανάπτυξη Υπηρεσιών Νομικής Συμβουλευτικής για Θέματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας που Αφορούν στα Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ιδρύματα Heal-Legal: Ανάπτυξη Υπηρεσιών Νομικής Συμβουλευτικής για Θέματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας που Αφορούν στα Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ιδρύματα Ηλιάνα Αρακά, araka@uom.gr Μάριος Μαυρίδης, mmavridis@gmail.com Πρόδρομος

Διαβάστε περισσότερα

«Εφαρμογές Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (Open Source Software) στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μία Διεθνής Εμπειρία»

«Εφαρμογές Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (Open Source Software) στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μία Διεθνής Εμπειρία» ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «Εφαρμογές Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (Open

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Ελ. Βενιζέλου 236, 163 41 Ηλιούπολη ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210-9949837, Τηλεοµοιοτυπία (Fax): 210-5238967 Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο (e mail): esaea@otenet.gr http://www.esaea.gr

Διαβάστε περισσότερα

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την καθηγήτριά μου, κα Αλεξανδροπούλου. Αιγυπτιάδου Ευγενία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του τμήματος Εφαρμοσμένης

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την καθηγήτριά μου, κα Αλεξανδροπούλου. Αιγυπτιάδου Ευγενία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του τμήματος Εφαρμοσμένης ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (M.I.S.) Διπλωματική Εργασία: Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ)

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΝΕΑΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ. για την προστασία των καταναλωτών στην Ευρωπ ϊκή Ένωση. (υποβλήθηκε από την Επιτροπή)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ. για την προστασία των καταναλωτών στην Ευρωπ ϊκή Ένωση. (υποβλήθηκε από την Επιτροπή) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 2.10.2001 COM(2001) 531 τελικό ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ για την προστασία των καταναλωτών στην Ευρωπ ϊκή Ένωση (υποβλήθηκε από την Επιτροπή) ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ για την προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Ε Ι Ρ Α Ι Ω Σ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Ε Ι Ρ Α Ι Ω Σ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Ε Ι Ρ Α Ι Ω Σ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. Quality Management Systems Training for SMEs Leonardo da Vinci Project ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 9001:2008, ΣΕ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία Θέμα: "Η ευθύνη των παρόχων για το περιεχόμενο στο διαδίκτυο"

Διπλωματική Εργασία Θέμα: Η ευθύνη των παρόχων για το περιεχόμενο στο διαδίκτυο U.E.L. - SCHOOL OF ARCHITECTURE, COMPUTING & ENGINEERING MSC INFORMATION SECURITY & COMPUTER FORENSICS Διπλωματική Εργασία Θέμα: "Η ευθύνη των παρόχων για το περιεχόμενο στο διαδίκτυο" Μαλαπέτσας Χ. Διονύσιος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΥΦΟΣ ΤΗΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΤΟ ΥΦΟΣ ΤΗΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟ ΥΦΟΣ ΤΗΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Φοιτήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Οδηγίες για τις Κυβερνητικές Βιβλιοθήκες

Κατευθυντήριες Οδηγίες για τις Κυβερνητικές Βιβλιοθήκες IFLA Professional Report (Greek translation) Κατευθυντήριες Οδηγίες για τις Κυβερνητικές Βιβλιοθήκες Επιμέλεια Nancy Bolt και Suzanne Burge Μετάφραση από τα Αγγλικά: Μαρία Μονόπωλη και Άννα Μάστορα Κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ DOWNLOADING ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Το ηλεκτρονικό εμπόριο μπορεί να οριστεί από τέσσερις διαφορετικές οπτικές γωνίες:

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Το ηλεκτρονικό εμπόριο μπορεί να οριστεί από τέσσερις διαφορετικές οπτικές γωνίες: Ηλεκτρονικό Εμπόριο Πρόκειται για κάθε είδος εμπορικής συναλλαγής μεταξύ προσώπων (φυσικών και μη) που πραγματοποιείται με ηλεκτρονικά μέσα. Είναι η διάθεση και αγοραπωλησία προϊόντων ηλεκτρονικά, η διεκπεραίωση

Διαβάστε περισσότερα

AΡΘΡΟ 29 Οµάδα Εργασίας για την Προστασία των εδοµένων

AΡΘΡΟ 29 Οµάδα Εργασίας για την Προστασία των εδοµένων AΡΘΡΟ 29 Οµάδα Εργασίας για την Προστασία των εδοµένων 5401/01/EL/Τελικό WP 55 Έγγραφο εργασίας για την επιτήρηση των ηλεκτρονικών επικοινωνιών στον τόπο εργασίας Εκδόθηκε στις 29 Μαΐου 2002 Σχόλια: *

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Επιβλέπων καθηγητής Ζαχαράτος Γεράσιμος Παπουτσή Αικατερίνη Σελ. 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ.4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Διαβάστε περισσότερα

ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: Το κανονιστικό πλαίσιο των ιατροτεχνολογικών προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ. Θέμα:

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ. Θέμα: Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: «Η Οδηγία 2006/24/ΕΚ για την Τήρηση Τηλεπικοινωνιακών Δεδομένων Κίνησης: Επιπτώσεις & Ζητήματα Ενσωμάτωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 24.1.2007 COM(2007) 23 τελικό. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τελική Εργασία

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τελική Εργασία ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τελική Εργασία Θέμα: «Κοινωνική ένταξη μεταναστών. Αρχές που πρέπει να διέπουν τις πολιτικές κοινωνικής ένταξης των μεταναστών. Προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα