Pilota600mmrez1. N Rd = N Rd = M Rd = V Ed = N Rd = M y M Rd = M y. M Rd = N 0.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Pilota600mmrez1. N Rd = N Rd = M Rd = V Ed = N Rd = M y M Rd = M y. M Rd = N 0."

Transcript

1 Bc. Martin Vozár Návrh výstuže do pilót Diplomová práca 8x24.00 kr Pilota600mmrez1 Typ prvku: nosník Prostředí: X0 Beton:C20/25 f ck = 20.0 MPa; f ct = 2.2 MPa; E cm = MPa Ocelpodélná:B500 (f yk = MPa; E = MPa) Ocelpříčná:B500 (f yk = MPa; E = MPa) Vzpěr Vzpěr není uvažován Y S tlačenou výztuží není počítáno. Třmínky Profil: 8.0 mm; Vzdálenost: 0.15 m; Střihy: 2 Z N N Rd = M Rd = N Rd = M Rd = N Rd = M Rd = N Ed = N Rd = V Ed = N Rd = -M y M Rd = M Ed = M Rd = M y N Rd = M Rd = N Celkové posouzení průřezu VYHOVUJE [FIN EC - Beton 2D (studentská verze) verze hardwarový klíč 2026 / 1 Vozár Martin Copyright 2011 Fine spol. s r.o. All Rights Reserved 1 studentská verze

2 Bc. Martin Vozár Návrh výstuže do pilót Diplomová práca 8x2 kr Pilota600mmrez2 Typ prvku: nosník Prostředí: X0 Beton:C20/25 f ck = 20.0 MPa; f ct = 2.2 MPa; E cm = MPa Ocelpodélná:B500 (f yk = MPa; E = MPa) Ocelpříčná:B500 (f yk = MPa; E = MPa) Vzpěr Vzpěr není uvažován Y S tlačenou výztuží není počítáno. Třmínky Profil: 8.0 mm; Vzdálenost: 0.15 m; Střihy: 2 Z N N Rd = M Rd = N Rd = M Rd = N Rd = M Rd = N Ed = N Rd = V Ed = N Rd = -M y M Rd = M Ed = M Rd = M y N Rd = M Rd = N Celkové posouzení průřezu VYHOVUJE [FIN EC - Beton 2D (studentská verze) verze hardwarový klíč 2026 / 1 Vozár Martin Copyright 2011 Fine spol. s r.o. All Rights Reserved 2 studentská verze

3 Bc. Martin Vozár Návrh výstuže do pilót Diplomová práca 8x24.00 kr Pilota600mmrez3 Typ prvku: nosník Prostředí: X0 Beton:C20/25 f ck = 20.0 MPa; f ct = 2.2 MPa; E cm = MPa Ocelpodélná:B500 (f yk = MPa; E = MPa) Ocelpříčná:B500 (f yk = MPa; E = MPa) Vzpěr Vzpěr není uvažován Y S tlačenou výztuží není počítáno. Třmínky Profil: 8.0 mm; Vzdálenost: 0.15 m; Střihy: 2 Z N N Rd = M Rd = N Rd = M Rd = N Rd = M Rd = N Ed = N Rd = V Ed = N Rd = -M y M Rd = M Ed M= Rd = M y N Rd = M Rd = N Celkové posouzení průřezu VYHOVUJE [FIN EC - Beton 2D (studentská verze) verze hardwarový klíč 2026 / 1 Vozár Martin Copyright 2011 Fine spol. s r.o. All Rights Reserved 3 studentská verze

4 Bc. Martin Vozár Návrh výstuže do pilót Diplomová práca 8x24.00 kr Pilota600mmrez4 Typ prvku: nosník Prostředí: X0 Beton:C20/25 f ck = 20.0 MPa; f ct = 2.2 MPa; E cm = MPa Ocelpodélná:B500 (f yk = MPa; E = MPa) Ocelpříčná:B500 (f yk = MPa; E = MPa) Vzpěr Vzpěr není uvažován Y S tlačenou výztuží není počítáno. Třmínky Profil: 8.0 mm; Vzdálenost: 0.15 m; Střihy: 2 Z N N Rd = M Rd = N Rd = M Rd = N Rd = M Rd = N Ed = N Rd = V Ed = N Rd = -M y M Rd = M Ed = M Rd = M y N Rd = M Rd = N Celkové posouzení průřezu VYHOVUJE [FIN EC - Beton 2D (studentská verze) verze hardwarový klíč 2026 / 1 Vozár Martin Copyright 2011 Fine spol. s r.o. All Rights Reserved 4 studentská verze

5 Bc. Martin Vozár Návrh výstuže do pilót Diplomová práca 8x24.00 kr Pilota600mmrez5 Typ prvku: nosník Prostředí: X0 Beton:C20/25 f ck = 20.0 MPa; f ct = 2.2 MPa; E cm = MPa Ocelpodélná:B500 (f yk = MPa; E = MPa) Ocelpříčná:B500 (f yk = MPa; E = MPa) Vzpěr Vzpěr není uvažován Y S tlačenou výztuží není počítáno. Třmínky Profil: 8.0 mm; Vzdálenost: 0.15 m; Střihy: 2 Z N N Rd = M Rd = N Rd = M Rd = N Rd = M Rd = N Ed = N Rd = V Ed N= Rd = -M y M Rd = M Ed M= Rd 27 = M y N Rd = M Rd = N Celkové posouzení průřezu VYHOVUJE [FIN EC - Beton 2D (studentská verze) verze hardwarový klíč 2026 / 1 Vozár Martin Copyright 2011 Fine spol. s r.o. All Rights Reserved 5 studentská verze

6 Posúdenie kotiev REZ 1 VSTUPNÉ ÚDAJE: KOTVA 1 KOTVA 2 i:= Charakteristická hodnota sily v jednej kotve (s GEO5) S k1 := 187.5kN S k2 := kN Uhol vnútorného trenia zeminy v okolý korena (priemerná hodnota) Vzdialenosť medzi jednotlivymi kotvami φ := 38.5 φ := l := 1m l := 1m 1 2 Uhol sklonu kotvy od horizontalnej roviny α := 25 α := Na predpinanie a kotvenie pouzijem 7-drotove lano uložené v koreni z betonu C 30/37 - súdržnosť s betónom R bt:= 0.65MPa Súcinitel spolahlivosti zataženia γ f := 1.5 Kotvená dlzka kotvy v konreni Výpoctové trenie korena (Porovnávacia hodnota) Dlzka korena kotvy Priemer korena kotvy (predpolad) Priemer lanovej časti kotvy l ka1 := 6m l ka2 := 7.5m τ pd1 := 230kPa τ pd2 := 150kPatab. 8.7 /2/ l k1 := 6m l k2 := 7.5m d k := 300mm d s1 := 31mm d s2 := 46.7mm vrt 150mm Posúdenie súdržnosti kotvy s S ki koreňom: l ka.mini DLZKA_KOTVY_1 := "VYHOVUJE" l ka1 > l ka.min1 := l πd si R ka.mini = l kai = bt m DLZKA_KOTVY_1 = "VYHOVUJE" 7.5 DLZKA_KOTVY_2 := "VYHOVUJE" l ka2 > l ka.min2 DLZKA_KOTVY_2 = "VYHOVUJE" Posúdenie dĺžky koreňa: Objemmová tiaž zeminy v oklolí kotvy (priemerná) γ := 20 kn γ := 20.5 kn 1 m 3 2 m 3 Hlbka stredu korena kotvy od povrchu h := 7.62m h := 13.18m 1 2 Výpočtové trenie korena o zeminu ( ) γ h cos α i i i τ di := γ f tan( φ i ) τ = τ =

7 Porovnanie s nameranými hodnotami τ di = τ pdi = kpa kpa S ki Minimálna dlzka korena l k.mini := l πd k τ k.mini = l ki = di DLZKA_KORENA_1 := "VYHOVUJE" l k1 > l k.min DLZKA_KORENA_1 = "VYHOVUJE" DLZKA_KORENA_2 := "VYHOVUJE" l k2 > l k.min2 DLZKA_KORENA_2 = "VYHOVUJE"

8 /

9 Posúdenie kotiev REZ 2 VSTUPNÉ ÚDAJE: KOTVA 1 KOTVA 2 i:= Charakteristická hodnota sily v jednej kotve (s GEO5) S k1 := 153kN S k2 := 369kN Uhol vnútorného trenia zeminy v okolý korena (priemerná hodnota) Vzdialenosť medzi jednotlivymi kotvami φ := 38.5 φ := l := 1m l := 1m 1 2 Uhol sklonu kotvy od horizontalnej roviny α := 25 α := Na predpinanie a kotvenie pouzijem 7-drotove lano uložené v koreni z betonu C 30/37 - súdržnosť s betónom R bt:= 0.65MPa Súcinitel spolahlivosti zataženia γ f := 1.5 Kotvená dlzka kotvy v koreni Výpoctové trenie korena (Porovnávacia hodnota) Dlzka korena kotvy Priemer korena kotvy (predpolad) Priemer lanovej časti kotvy l ka1 := 5m l ka2 := 6.1m τ pd1 := 230kPa τ pd2 := 200kPatab. 8.7 /2/ l k1 := l ka1 l k2 := l ka2 d k := 300mm d s1 := 15.5mm d s2 := 46.7mm vrt 150mm Posúdenie súdržnosti kotvy s S ki koreňom: l ka.mini DLZKA_KOTVY_1 := "VYHOVUJE" l ka1 > l ka.min1 := l πd si R ka.mini = l kai = bt m DLZKA_KOTVY_1 = "VYHOVUJE" 6.1 DLZKA_KOTVY_2 := "VYHOVUJE" l ka2 > l ka.min2 DLZKA_KOTVY_2 = "VYHOVUJE" Posúdenie dĺžky koreňa: Objemmová tiaž zeminy v oklolí kotvy (priemerná) γ := 20 kn γ := 20 kn 1 m 3 2 m 3 Hlbka stredu korena kotvy od povrchu h := 6.33m h := 11.59m 1 2 Výpočtové trenie korena o zeminu ( ) γ h cos α i i i τ di := γ f tan( φ i ) τ = τ =

10 Porovnanie s nameranými hodnotami τ di = τ pdi = kpa kpa S ki Minimálna dlzka korena l k.mini := l πd k τ k.mini = l ki = di DLZKA_KORENA_1 := "VYHOVUJE" l k1 > l k.min DLZKA_KORENA_1 = "VYHOVUJE" DLZKA_KORENA_2 := "VYHOVUJE" l k2 > l k.min2 DLZKA_KORENA_2 = "VYHOVUJE"

11 Posúdenie kotiev REZ 3 VSTUPNÉ ÚDAJE: KOTVA 1 KOTVA 2 i:= Charakteristická hodnota sily v jednej kotve (s GEO5) S k1 := 225kN S k2 := 443kN Uhol vnútorného trenia zeminy v okolý korena (priemerná hodnota) Vzdialenosť medzi jednotlivymi kotvami φ := 38.5 φ := l := 1m l := 1m 1 2 Uhol sklonu kotvy od horizontalnej roviny α := 25 α := Na predpinanie a kotvenie pouzijem 7-drotove lano uložené v koreni z betonu C 30/37 - súdržnosť s betónom R bt:= 0.65MPa Súcinitel spolahlivosti zataženia γ f := 1.5 Kotvená dlzka kotvy v koreni Výpoctové trenie korena (Porovnávacia hodnota) Dlzka korena kotvy Priemer korena kotvy (predpolad) Priemer lanovej časti kotvy l ka1 := 6m l ka2 := 8m τ pd1 := 230kPa τ pd2 := 150kPatab. 8.7 /2/ l k1 := l ka1 l k2 := l ka2 d k := 300mm d s1 := 31mm d s2 := 46.7mm vrt 150mm Posúdenie súdržnosti kotvy s S ki koreňom: l ka.mini DLZKA_KOTVY_1 := "VYHOVUJE" l ka1 > l ka.min1 := l πd si R ka.mini = l kai = bt m DLZKA_KOTVY_1 = "VYHOVUJE" 8 DLZKA_KOTVY_2 := "VYHOVUJE" l ka2 > l ka.min2 DLZKA_KOTVY_2 = "VYHOVUJE" Posúdenie dĺžky koreňa: Objemmová tiaž zeminy v oklolí kotvy (priemerná) γ := 20 kn γ := 20 kn 1 m 3 2 m 3 Hlbka stredu korena kotvy od povrchu h := 7.12m h := 12.55m 1 2 Výpočtové trenie korena o zeminu ( ) γ h cos α i i i τ di := γ f tan( φ i ) τ = τ =

12 Porovnanie s nameranými hodnotami τ di = τ pdi = kpa kpa S ki Minimálna dlzka korena l k.mini := l πd k τ k.mini = l ki = di DLZKA_KORENA_1 := "VYHOVUJE" l k1 > l k.min DLZKA_KORENA_1 = "VYHOVUJE" 8 DLZKA_KORENA_2 := "VYHOVUJE" l k2 > l k.min2 DLZKA_KORENA_2 = "VYHOVUJE"

13 Posúdenie kotiev REZ 4 VSTUPNÉ ÚDAJE: KOTVA 1 KOTVA 2 i:= Charakteristická hodnota sily v jednej kotve (s GEO5) S k1 := 197kN S k2 := 418kN Uhol vnútorného trenia zeminy v okolý korena (priemerná hodnota) Vzdialenosť medzi jednotlivymi kotvami φ := 38.5 φ := l := 1m l := 1m 1 2 Uhol sklonu kotvy od horizontalnej roviny α := 25 α := Na predpinanie a kotvenie pouzijem 7-drotove lano uložené v koreni z betonu C 30/37 - súdržnosť s betónom R bt:= 0.65MPa Súcinitel spolahlivosti zataženia γ f := 1.5 Kotvená dlzka kotvy v koreni Výpoctové trenie korena (Porovnávacia hodnota) Dlzka korena kotvy Priemer korena kotvy (predpolad) Priemer lanovej časti kotvy l ka1 := 6m l ka2 := 5.6m τ pd1 := 230kPa τ pd2 := 230kPatab. 8.7 /2/ l k1 := l ka1 l k2 := l ka2 d k := 300mm d s1 := 31mm d s2 := 46.7mm vrt 150mm Posúdenie súdržnosti kotvy s S ki koreňom: l ka.mini DLZKA_KOTVY_1 := "VYHOVUJE" l ka1 > l ka.min1 := l πd si R ka.mini = l kai = bt m DLZKA_KOTVY_1 = "VYHOVUJE" 5.6 DLZKA_KOTVY_2 := "VYHOVUJE" l ka2 > l ka.min2 DLZKA_KOTVY_2 = "VYHOVUJE" Posúdenie dĺžky koreňa: Objemmová tiaž zeminy v oklolí kotvy (priemerná) γ := 20 kn γ := 20 kn 1 m 3 2 m 3 Hlbka stredu korena kotvy od povrchu h := 6.33m h := 11.59m 1 2 Výpočtové trenie korena o zeminu ( ) γ h cos α i i i τ di := γ f tan( φ i ) τ = τ =

14 Porovnanie s nameranými hodnotami τ di = τ pdi = S ki 230 Minimálna dlzka korena l k.mini := l πd k τ k.mini = l ki = di DLZKA_KORENA_1 := "VYHOVUJE" l k1 > l k.min1 kpa 230 kpa DLZKA_KORENA_1 = "VYHOVUJE" DLZKA_KORENA_2 := "VYHOVUJE" l k2 > l k.min2 DLZKA_KORENA_2 = "VYHOVUJE"

15 Posúdenie kotiev REZ 5,6 VSTUPNÉ ÚDAJE: KOTVA 1 KOTVA 2 i:= Charakteristická hodnota sily v jednej kotve (s GEO5) S k1 := 305kN S k2 := 0kN Uhol vnútorného trenia zeminy v okolý korena (priemerná hodnota) Vzdialenosť medzi jednotlivymi kotvami φ := 38.5 φ := l := 1m l := 0m 1 2 Uhol sklonu kotvy od horizontalnej roviny α := 25 α := Na predpinanie a kotvenie pouzijem 7-drotove lano uložené v koreni z betonu C 30/37 - súdržnosť s betónom R bt:= 0.65MPa Súcinitel spolahlivosti zataženia γ f := 1.5 Kotvená dlzka kotvy v koreni Výpoctové trenie korena (Porovnávacia hodnota) Dlzka korena kotvy l ka1 := 7m l ka2 := 0m τ pd1 := 230kPa τ pd2 := 0kPa tab. 8.7 /2/ l k1 := l ka1 l k2 := l ka2 Priemer korena kotvy (predpolad) Priemer lanovej časti kotvy d k := 300mm d s1 := 31mm d s2 := 0mm vrt 150mm Posúdenie súdržnosti kotvy s S ki koreňom: l ka.mini DLZKA_KOTVY_1 := "VYHOVUJE" l ka1 > l ka.min1 := l πd si R ka.mini = l kai = bt m 7 DLZKA_KOTVY_1 = "VYHOVUJE" 0 0 DLZKA_KOTVY_2 := "VYHOVUJE" l ka2 > l ka.min2 DLZKA_KOTVY_2 = "NEVYHOVUJE" Posúdenie dĺžky koreňa: Objemmová tiaž zeminy v oklolí kotvy (priemerná) γ := 20 kn γ := 0 kn 1 m 3 2 m 3 Hlbka stredu korena kotvy od povrchu h := 7.5m h := 0m 1 2 Výpočtové trenie korena o zeminu ( ) γ h cos α i i i τ di := γ f tan( φ i ) τ = τ =

16 Porovnanie s nameranými hodnotami τ di = τ pdi = kpa kpa S ki Minimálna dlzka korena l k.mini := l πd k τ k.mini = l ki = di DLZKA_KORENA_1 := "VYHOVUJE" l k1 > l k.min1 DLZKA_KORENA_1 = "VYHOVUJE" 0 0 DLZKA_KORENA_2 := "VYHOVUJE" l k2 > l k.min2 DLZKA_KORENA_2 = "NEVYHOVUJE"

17 Roznášací profil pre paženie REZ 1 - spôsob výpočtu VSTUPNNÉ ÚDAJE: Sila v jedontivých kotvách N ed1 := 187.5kN N ed2 := 472kN Osová vzdialenosť kotiev os 1 := 1m os 2 := 1m 1 N ed1 2 1 Návrhové hodnoty momentov M Ed1 := os 8 os 1 = knm Ed2 := 1 8 N ed2 2 os os 2 2 = 59 kn Normova hodnota medze klzu: f y := 235MPa Materiálové charakteristiky: E:= MPa G:= 81000MPa ν:= 0.3 SÚČINITEĽ SPOĽAHLIVOSTI MATERIÁLU PRI -odolnosti prierezu: γ M0 := 1.0 NÁVRH 1 : U 160 klopenie - uvažujem bez klopenia χ LT1 := 1 POTREBNÉ PRIEREZOVÉ CHARAKTERISTIKY : POSÚDENIE NAVRHNUTÉHO PRIEREZU (I.MSU) f y M brd1 := χ LT1 W y γ M0 W y := m 3 M brd1 = kn posudenie1 := "VYHOVUJE NA ÚNOSNOSŤ" M Ed1 1 M brd1 "NEVYHOVUJE NA ÚNOSNOSŤ " otherwise posudenie1 = "VYHOVUJE NA ÚNOSNOSŤ" Faktor využitia: NAVRHUJEM PRVOK Z PROFILU U 160 A Z OCELE S235 NÁVRH 1 : U 240 POTREBNÉ PRIEREZOVÉ CHARAKTERISTIKY : POSÚDENIE NAVRHNUTÉHO PRIEREZU (I.MSU) f y M brd2 := χ LT1 W y γ M0 M Ed1 = % M brd1 W y := m 3 M brd2 = kn posudenie1 := "VYHOVUJE NA ÚNOSNOSŤ" M Ed2 1 M brd2 "NEVYHOVUJE NA ÚNOSNOSŤ " otherwise posudenie1 = "VYHOVUJE NA ÚNOSNOSŤ" Faktor využitia: NAVRHUJEM PRVOK Z PROFILU U 240 A Z OCELE S235 M Ed2 = % M brd2

Navrh a posudenie mosta: 222-00 D1 Hubova-Ivachnova

Navrh a posudenie mosta: 222-00 D1 Hubova-Ivachnova avrh a posudenie mosta: -00 D1 Hubova-Ivachnova 1. Materiálové charakteristiky: BETO: C 30/37 B35 B 400 - objemova tiaz zelezobetonu ρ b := 5 k m - dovolene namahanie betonu v σ bc := 8. MPa HLAVE ZATAZEIE

Διαβάστε περισσότερα

Baumit StarTrack. Myšlienky s budúcnosťou.

Baumit StarTrack. Myšlienky s budúcnosťou. Baumit StarTrack Myšlienky s budúcnosťou. Lepiaca kotva je špeciálny systém kotvenia tepelnoizolačných systémov Baumit. Lepiace kotvy sú súčasťou tepelnoizolačných systémov Baumit open (ETA-09/0256), Baumit

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση ευστάθειας βράχων Εισαγωγή δεδομένων

Ανάλυση ευστάθειας βράχων Εισαγωγή δεδομένων Ριζάρειο - Πελοπίδα 5 Ανάλυση ευστάθειας βράχων Εισαγωγή δεδομένων Μελέτη Ημερομηνία : 5.06.007 Ρυθμίσεις Πρότυπο - συντελεστές ασφάλειας Ανάλ ευστάθειας Μεθοδολογία επαλήθευσης : Συντ ασφάλειας (ASD)

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση ευστάθειας πρανούς Εισαγωγή δεδομένων

Ανάλυση ευστάθειας πρανούς Εισαγωγή δεδομένων Ριζάρειο - Πελοπίδα 5 γεωτεχνικών τεκμηρίωση - στάδιο Ανάλυση ευστάθειας πρανούς Εισαγωγή δεδομένων Έργο Ημερομηνία : 04.0.03 Ρυθμίσεις (εισαγωγή τρέχουσας εργασίας) Ανάλ ευστάθειας Σεισμική ανάλυση :

Διαβάστε περισσότερα

Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení

Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení Výpočet lineárneho stratového súčiniteľa tepelného mosta vzťahujúceho sa k vonkajším rozmerom: Ψ e podľa STN EN ISO 10211 Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení Objednávateľ: Ing. Natália Voltmannová

Διαβάστε περισσότερα

η = 1,0-(f ck -50)/200 pre 50 < f ck 90 MPa

η = 1,0-(f ck -50)/200 pre 50 < f ck 90 MPa 1.4.1. Návrh priečneho rezu a pozĺžnej výstuže prierezu ateriálové charakteristiky: - betón: napr. C 0/5 f ck [Pa]; f ctm [Pa]; fck f α [Pa]; γ cc C pričom: α cc 1,00; γ C 1,50; η 1,0 pre f ck 50 Pa η

Διαβάστε περισσότερα

Τοίχος αντιστήριξης. Ευρωκώδικες. Εγχειρίδιο αναφοράς. Αθήνα, Μάρτιος 2012. Version 1.0.26

Τοίχος αντιστήριξης. Ευρωκώδικες. Εγχειρίδιο αναφοράς. Αθήνα, Μάρτιος 2012. Version 1.0.26 Τοίχος αντιστήριξης Ευρωκώδικες Εγχειρίδιο αναφοράς Αθήνα, Μάρτιος 2012 Version 1.0.26 Περιεχόμενα 1 Γενικά στοιχεία για το πρόγραμμα...3 2 Εισαγωγή δεδομένων...4 2.1 Διατομή... 4 2.2 Επίχωση... 6 2.3

Διαβάστε περισσότερα

ING. MARIÁN PETRÁŠ AUTORIZOVANÝ STAVEBNÝ INŽINIER PRE NOSNÉ KONŠTRUKCIE A STATIKU STAVIEB

ING. MARIÁN PETRÁŠ AUTORIZOVANÝ STAVEBNÝ INŽINIER PRE NOSNÉ KONŠTRUKCIE A STATIKU STAVIEB ING. MARIÁN PETRÁŠ AUTORIZOVANÝ STAVEBNÝ INŽINIER PRE NOSNÉ KONŠTRUKCIE A STATIKU STAVIEB HVIEZDOSLAVOVA 0, 97 0 TRNAVA, tel. 0905 / 4 56, 0/5574 STATICKÝ VÝPOČET NOSNEJ KONŠTRUKCIE STRECHY A STROPU NÁZOV

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχ μενα. Πρόλογος... 9. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή... 13. Κεφάλαιο 2 Βάσεις σχεδιασμού... 27

Περιεχ μενα. Πρόλογος... 9. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή... 13. Κεφάλαιο 2 Βάσεις σχεδιασμού... 27 Περιεχ μενα Πρόλογος... 9 Πρόλογος 3 ης έκδοσης... 11 Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή... 13 1.1 Γενικά Ιστορική αναδρομή... 13 1.2 Aρχές λειτουργίας ορισμοί... 20 Κεφάλαιο 2 Βάσεις σχεδιασμού... 27 2.1 Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΡΙΩΡΟΦΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΡΙΩΡΟΦΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΝ Πτυχιακή διατριβή ΜΕΛΕΤΗ ΤΡΙΩΡΟΦΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛ ΛΙΚΟ Σιαθάς Γεώργιος Λεμεσός 2014 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Κοπη υπόγειου εδάφους Εισαγωγή δεδομένων

Ανάλυση Κοπη υπόγειου εδάφους Εισαγωγή δεδομένων Ριζάρειο - Πελοπίδα 5 Ανάλυση Κοπη υπόγειου εδάφους Εισαγωγή δεδομένων Μελέτη Ημερομηνία : 8.0.007 Κτίρια γεωτεχνικών τεκμηρίωση - στάδιο Συντεταγμένη Ύψος Βάθος x [] x [] v [] h [] B nr. 90,00 0,00,57,50

Διαβάστε περισσότερα

εν απαιτείται οπλισµός διάτµησης για διατµητική δύναµη µικρότερη ή ίση µε την τιµή V Rd,c

εν απαιτείται οπλισµός διάτµησης για διατµητική δύναµη µικρότερη ή ίση µε την τιµή V Rd,c Χ. Κααγιάννης, Πολιτικός Μηχ. ΕΜΠ,. Μηχ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Κατασκευών Ωπλισµένου Σκυοδέµατος και Αντισεισµικού Σχεδιασµού ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΘ Συνοπτική Παουσίαση Σχεδιασµού έναντι ιάτµησης

Διαβάστε περισσότερα

KOMPOSTÁREŇ KYSUCKÉ NOVÉ MESTO

KOMPOSTÁREŇ KYSUCKÉ NOVÉ MESTO SO01-2 STATICKÝ POSUDOK SAPORT KOMPOSTÁREŇ KYSUCKÉ NOVÉ MESTO SAPORT s.r.o. Chotárna 270/15 911 05 Trenčín tel. 0905 / 606 801 email: info@saport.sk web: www.saport.sk STAVBA : Kompostáreň Kysucké Nové

Διαβάστε περισσότερα

Návod k programu POROTHERM 2010

Návod k programu POROTHERM 2010 Návod k programu POROTHER 200 Overenie odolnosti murovaného prvku (stena, pilier) z murovacích prvkov POROTHER podľa STN EN 996-- Rez - N d d hd Stena Pilier t t b b=m m 2 w w h /2 h /2 h w m 2 N d N md

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλίο Οδηγιών. Copyright RUNET and C. Georgiadis 2002-2004

Βιβλίο Οδηγιών. Copyright RUNET and C. Georgiadis 2002-2004 Copyright RUNET and C. Georgiadis 2002-2004 Βιβλίο Οδηγιών Το Πρόγραµµα FRAME2Dexprees που περιγράφεται σε αυτό το βιβλίο οδηγιών, προστατεύεται από τους νόµους περί πνευµατικών δικαιωµάτων και τις διεθνείς

Διαβάστε περισσότερα

Οριακή Κατάσταση. με ή χωρίς ορθή δύναμη

Οριακή Κατάσταση. με ή χωρίς ορθή δύναμη ΤΕΕ Θράκης Κομοτηνή 10.10.2009 Σχεδιασμός φορέων από σκυρόδεμα με βάση τον Ευρωκώδικα 2 Μέρος 1-1 (EN 1992-1-1) Οριακή Κατάσταση Αστοχίας έναντι Κάμψης με ή χωρίς ορθή δύναμη Γιαννόπουλος Πλούταρχος Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

PRIEMER DROTU d = 0,4-6,3 mm

PRIEMER DROTU d = 0,4-6,3 mm PRUŽINY PRUŽINY SKRUTNÉ PRUŽINY VIAC AKO 200 RUHOV SKRUTNÝCH PRUŽÍN PRIEMER ROTU d = 0,4-6,3 mm èíslo 3.0 22.8.2008 8:28:57 22.8.2008 8:28:58 PRUŽINY SKRUTNÉ PRUŽINY TECHNICKÉ PARAMETRE h d L S Legenda

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση του διατμητικού πασσάλου Εισαγωγή δεδομένων

Ανάλυση του διατμητικού πασσάλου Εισαγωγή δεδομένων Ανάλυση του διατμητικού πασσάλου Εισαγωγή δεδομένων Μελέτη Ημερομηνία :.09.05 Ρυθμίσεις (εισαγωγή τρέχουσας εργασίας) Υλικά και πρότυπα Κατασκευές από σκυρόδεμα : Συντελεστές EN 99-- : Μεταλλικές κατασκευές

Διαβάστε περισσότερα

Επαλήθευση της ομάδας πασσάλων Εισαγωγή δεδομένων

Επαλήθευση της ομάδας πασσάλων Εισαγωγή δεδομένων Επαλήθευση της ομάδας πασσάλων Εισαγωγή δεδομένων Μελέτη Περιγραφή Μελετητής Ημερομηνία Ρυθμίσεις : : : Pile Group - Exaple 3 Ing. Jiri Vanecek 28.10.2015 (εισαγωγή τρέχουσας εργασίας) Υλικά και πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΟΚΟΥ ΙΡΕ 180 ΣΕ ΔΟΚΟ ΗΕΑ 260

ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΟΚΟΥ ΙΡΕ 180 ΣΕ ΔΟΚΟ ΗΕΑ 260 ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΟΚΟΥ ΙΡΕ 180 ΣΕ ΔΟΚΟ ΗΕΑ 60 Έργο Υπολογισμός συνδέσεων τέμνουσας COPYRIGHT 1999-013 LH ΛΟΓΙΣΜΙΚΉ Fespa 10 5.6.0.14 - Connection1_MTC.tss - Σελίδα /8 1. Παραδοχές μελέτης Οι συνδέσεις ροπής δοκού

Διαβάστε περισσότερα

Akumulátory. Membránové akumulátory Vakové akumulátory Piestové akumulátory

Akumulátory. Membránové akumulátory Vakové akumulátory Piestové akumulátory www.eurofluid.sk 20-1 Membránové akumulátory... -3 Vakové akumulátory... -4 Piestové akumulátory... -5 Bezpečnostné a uzatváracie bloky, príslušenstvo... -7 Hydromotory 20 www.eurofluid.sk -2 www.eurofluid.sk

Διαβάστε περισσότερα

EN ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΟΚΟΥ Ο.Σ. ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΙΚΑ ΦΟΡΤΊΑ. γεωμετρία: b= 0,30 m h= 0,70 m L= 6,00 m L/h= 8,57 Εντατικά Μεγέθη Σχεδιασμού

EN ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΟΚΟΥ Ο.Σ. ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΙΚΑ ΦΟΡΤΊΑ. γεωμετρία: b= 0,30 m h= 0,70 m L= 6,00 m L/h= 8,57 Εντατικά Μεγέθη Σχεδιασμού EN 1998 - ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΟΚΟΥ Ο.Σ. ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΙΚΑ ΦΟΡΤΊΑ σελ.1 γεωμετρία: b= 0,30 m h= 0,70 m L= 6,00 m L/h= 8,57 Εντατικά Μεγέθη Σχεδιασμού εφελκυσμός άνω ίνα {L} i=1 εφελκυσμός άνω ίνα {R} i=2 N sd.l

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΜΜΙΚΤΟΥ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΚΟΙΛΟΔΟΚΟΥ ΓΕΜΙΣΜΕΝΗΣ ΜΕ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΜΜΙΚΤΟΥ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΚΟΙΛΟΔΟΚΟΥ ΓΕΜΙΣΜΕΝΗΣ ΜΕ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Διάμετρος διατομής υλικά: f (N/mm 2 ) 6 Χάλυβας 2 235 Σκυρόδεμα 2 2 Διατομή Χάλυβα: 12 Χάλυβας Ο/Σ 3 section 355,6x5, συντελεστές ασφαλείας: D (mm) 355,6 γ a = 1, t (mm) 5, γ c = 1,5 A a (cm 2 ) 55,1 γ

Διαβάστε περισσότερα

C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém

C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém C.1. Tepelná izolácia penový polystyrén C.2. Tepelná izolácia minerálne dosky alebo lamely C.3. Tepelná izolácia extrudovaný polystyrén C.4. Tepelná izolácia penový

Διαβάστε περισσότερα

Επαλήθευση ενισχυμένης τοιχοποιίας Εισαγωγή δεδομένων

Επαλήθευση ενισχυμένης τοιχοποιίας Εισαγωγή δεδομένων Επαλήθευση ενισχυμένης τοιχοποιίας Εισαγωγή δεδομένων Μελέτη Ημερομηνία : 0.08.006 Ρυθμίσεις (εισαγωγή τρέχουσας εργασίας) Υλικά και πρότυπα Κατασκευές από σκυρόδεμα : Συντελεστές EN 99-- : Ενισχυμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΜΖΥΑΝΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ. Πηπρηαθή εξγαζία ΒΑΘΜΟΝΟΜΖΖ ΦΖΦΗΑΚΖ ΦΧΣΟΓΡΑΦΗΚΖ ΜΖΥΑΝΖ ΜΖ ΔΠΑΝΓΡΧΜΔΝΟΤ ΠΣΖΣΗΚΟΤ ΜΔΟΤ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΜΖΥΑΝΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ. Πηπρηαθή εξγαζία ΒΑΘΜΟΝΟΜΖΖ ΦΖΦΗΑΚΖ ΦΧΣΟΓΡΑΦΗΚΖ ΜΖΥΑΝΖ ΜΖ ΔΠΑΝΓΡΧΜΔΝΟΤ ΠΣΖΣΗΚΟΤ ΜΔΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΜΖΥΑΝΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ Πηπρηαθή εξγαζία ΒΑΘΜΟΝΟΜΖΖ ΦΖΦΗΑΚΖ ΦΧΣΟΓΡΑΦΗΚΖ ΜΖΥΑΝΖ ΜΖ ΔΠΑΝΓΡΧΜΔΝΟΤ ΠΣΖΣΗΚΟΤ ΜΔΟΤ Αληψλεο Παλαγηψηνπ Λεκεζφο 2014 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

stavba : Rekonštrukcia vodohospodárskych objektov. Protipožiarne nádrže na Železnej studienke č. 3 a 4. B.1

stavba : Rekonštrukcia vodohospodárskych objektov. Protipožiarne nádrže na Železnej studienke č. 3 a 4. B.1 Ing. Anton V Y S K O Č číslo oprávnenia autorizovaný stavebný inžinier 0019 * A * 2-1,4 Toryská 34, 821 07 Bratislava 0019 * A * 3-1 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμο φοιτητή:... ΑΕΜ:...

Ονοματεπώνυμο φοιτητή:... ΑΕΜ:... Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Χειμερινό Εξάμηνο 00-0 Διάρκεια εξέτασης: ώρες Εξέταση Θεωρίας: ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ Διδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ

Διαβάστε περισσότερα

Všeobecná charakteristika stropného systému Ipeľských tehelní (IT) Príklady vytvorenia otvorov v strope a vytvorenie konzol pre balkóny

Všeobecná charakteristika stropného systému Ipeľských tehelní (IT) Príklady vytvorenia otvorov v strope a vytvorenie konzol pre balkóny Všeobecná charakteristika stropného systému Ipeľských tehelní (IT) Polomontovaný keramický stropný systém IT je súčasťou kompletného tehlového systému BRITTERM. Príklady vytvorenia otvorov v strope a vytvorenie

Διαβάστε περισσότερα

difúzne otvorené drevovláknité izolačné dosky - ochrana nie len pred chladom...

difúzne otvorené drevovláknité izolačné dosky - ochrana nie len pred chladom... (TYP M) izolačná doska určená na vonkajšiu fasádu (spoj P+D) ρ = 230 kg/m3 λ d = 0,046 W/kg.K 590 1300 40 56 42,95 10,09 590 1300 60 38 29,15 15,14 590 1300 80 28 21,48 20,18 590 1300 100 22 16,87 25,23

Διαβάστε περισσότερα

Page 1 ENGLISH / METRIC UNITS SECTION 240 HALLIBURTON TECHNICAL DATA CALCULATIONS, FORMULAE AND SLURRY TABLES Copyright 1985, 1999, 2001 HaIliburton Company ALL RIGHTS RESERVED ρ

Διαβάστε περισσότερα

09. 4M -VK ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΞΑΜΕΝΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΞΑΜΕΝΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

09. 4M -VK ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΞΑΜΕΝΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΞΑΜΕΝΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΞΑΜΕΝΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΞΑΜΕΝΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Έχοντας βεβαιωθεί ότι η εγκατάσταση του προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση κεκλιμένων καρφιών Εισαγωγή δεδομένων

Ανάλυση κεκλιμένων καρφιών Εισαγωγή δεδομένων Ανάλυση κεκλιμένων καρφιών Εισαγωγή δεδομένων Μελέτη Ημερομηνία : 8.0.05 Ρυθμίσεις (εισαγωγή τρέχουσας εργασίας) Υλικά και πρότυπα Κατασκευές από σκυρόδεμα : Συντελεστές EN 99-- : Aνάλυση τοίχου Υπολ ενεργητικών

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Τεχνογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Σερρών Σχή Τεχνογικών Εφαρµογών Τµήµα Πιτικών οµικών Έργων Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Επιφανειακές θεµελιώσεις ιδάσκων: Κίρτας Εµµανουήλ Σέρρες, Σεπτέµβριος 010 1 Μάθηµα:

Διαβάστε περισσότερα

Strana 1/5 Príloha k rozhodnutiu č. 544/2011/039/5 a k osvedčeniu o akreditácii č. K-052 zo dňa Rozsah akreditácie

Strana 1/5 Príloha k rozhodnutiu č. 544/2011/039/5 a k osvedčeniu o akreditácii č. K-052 zo dňa Rozsah akreditácie Strana 1/5 Rozsah akreditácie Názov akreditovaného subjektu: CHIRANALAB, s.r.o., Kalibračné laboratórium Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá IČO: 36 331864 Kalibračné laboratórium s fixným rozsahom

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7 Προσδιορισμός των καλωδίων και της Προστασίας τους (συν.)

Κεφάλαιο 7 Προσδιορισμός των καλωδίων και της Προστασίας τους (συν.) Κεφάλαιο 7 Προσδιορισμός των καλωδίων και της Προστασίας τους (συν.) Παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη Ελάχιστες διατομές καλωδίων Ικανότητα θερμικής φόρτισης μονωμένων αγωγών και καλωδίων στη μόνιμη

Διαβάστε περισσότερα

Διατμητική αστοχία τοιχώματος ισογείου. Διατμητική αστοχία υποστυλώματος λόγω κλιμακοστασίου

Διατμητική αστοχία τοιχώματος ισογείου. Διατμητική αστοχία υποστυλώματος λόγω κλιμακοστασίου Διατμητική αστοχία τοιχώματος ισογείου Διατμητική αστοχία υποστυλώματος λόγω κλιμακοστασίου Ανάλογα με τη στατική φόρτιση δημιουργούνται περιοχές στο φορέα όπου έχουμε καθαρή κάμψη ή καμπτοδιάτμηση. m(x)

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για τον χρήστη 10/2010. Οδηγίες συναρμολόγησης και εφαρμογής. Σανίδες καλουπώµατος

Πληροφορίες για τον χρήστη 10/2010. Οδηγίες συναρμολόγησης και εφαρμογής. Σανίδες καλουπώµατος 10/2010 Πληροφορίες για τον χρήστη 999792009 el Οδηγίες συναρμολόγησης και εφαρμογής Σανίδες καλουπώµατος by Doka Industrie GmbH, A-3300 Amstetten 2 999792009-10/2010 Πίνακας περιεχομένων 4 Εισαγωγή 4

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός συνδέσεως διαγωνίου. Σύνδεση διαγωνίου Δ (1) με τη δοκό Δ1.1 (1) και το στύλο Κ 1 (1)

Υπολογισμός συνδέσεως διαγωνίου. Σύνδεση διαγωνίου Δ (1) με τη δοκό Δ1.1 (1) και το στύλο Κ 1 (1) Υπολογισμός συνδέσεως διαγωνίου Σύνδεση διαγωνίου Δ 100.1 (1) με τη δοκό Δ1.1 (1) και το στύλο Κ 1 (1) Έργο Υπολογισμός συνδέσεως διαγωνίου COPYRIGHT 1999-2013 LH ΛΟΓΙΣΜΙΚΉ Fespa 10 5.6.0.14 - Connection1_MTC.tss

Διαβάστε περισσότερα

Trapézové profily Lindab Coverline

Trapézové profily Lindab Coverline Trapézové profily Lindab Coverline Trapézové profily - produktová rada Rova Trapéz T-8 krycia šírka 1 135 mm Pozink 7,10 8,52 8,20 9,84 Polyester 25 μm 7,80 9,36 10,30 12,36 Trapéz T-12 krycia šírka 1

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΟΠΛΙΣΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΙΓΝΑΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΟΠΛΙΣΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΙΓΝΑΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΟΠΛΙΣΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΓΝΑΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α.Π.Θ. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSc Επικοινωνία:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1. Στο φορέα του σχήματος ζητούνται να χαραχθούν τα διαγράμματα M, Q, N. (3 μονάδες)

ΘΕΜΑ 1. Στο φορέα του σχήματος ζητούνται να χαραχθούν τα διαγράμματα M, Q, N. (3 μονάδες) ΘΕΜΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ: Στο φορέα του σχήματος ζητούνται να χαραχθούν τα διαγράμματα M, Q, N. (3 μονάδες) ΕΠΙΛΥΣΗ: Ο φορέας χωρίζεται στα τμήματα Α και Β. Το τμήμα Α είναι τριαρθρωτό τόξο. Απομονώνοντας το Α και

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Υλικά

Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Υλικά Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Υλικά Δομική Μηχανική ΙΙΙ Χρ. Ζέρης Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, ΕΜΠ Το Ευρωπαϊκό πλαίσιο Μελετών και Εκτέλεσης έργων ΕΝ 10080 Χάλυβας οπλισμού Νοέμ. 2013 Χ. Ζέρης 2 ΕΚΩΣ, ΕΝ1992:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΘΙΚΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΘΙΚΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΘΙΚΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (με τις αιώνιες αξίες και σε σύζευξη με τη σκέψη) Οι φαντασιώσεις και τα ψέματα του ανθρώπου χωρίς αυτογνωσία (Επιλογή και σχηματισμός μεγάλης περίληψης)

Διαβάστε περισσότερα

Περιβάλλον και Ανάπτυξη ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ

Περιβάλλον και Ανάπτυξη ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΓΙΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ - ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ (Γ.Π.Μ..) «ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ» 1 ε ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΠΟΤΓΧΝ «Υσξνρξνληθή αλάιπζε θαη δηαρείξηζε άκεζεο αλάγθεο ζε πεξηβάιινλ

Διαβάστε περισσότερα

Betónové mosty 2 (BM2)

Betónové mosty 2 (BM2) Betónové mosty 2 (BM2) Mosty z predpätého betónu Ing. Patrik KOTULA, PhD. Tel.: + 421 41 513 5662 Fax.: + 421 41 513 5690 E-mail: patrik.kotula@fstav.uniza.sk http://svf.uniza.sk/kskm/ ŽILINSKÁ UNIVERZITA

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗΝ ΒΑΣΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΚΔΟΣΗ

ΣΤΗΝ ΒΑΣΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΚΔΟΣΗ 4 ΣΤΗΝ ΒΑΣΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΚΔΟΣΗ ΜΟΤΕΡ 800m 3 ΔΥΟ ΕΙΣΟΔΩΝ ΤΡΕΙΣ ΠΕΡΣΙΔΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΜΙΑ ΠΕΡΣΙΔΑ ΕΚΤΟΝΩΣΗΣ ΠΕΡΣΙΔΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Φ120 ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το Εικονογραφημένο Βιβλίο στην Προσχολική Εκπαίδευση

Το Εικονογραφημένο Βιβλίο στην Προσχολική Εκπαίδευση Το Εικονογραφημένο Βιβλίο στην Προσχολική Εκπαίδευση Ενότητα 4.8: Αγγελική Γιαννικοπούλου Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΑΠΗ) Διδακτική Πρακτική Διδακτική πρακτική: Δήμητρα Γιάννε.

Διαβάστε περισσότερα

Κατανομή της ροπής στα μέλη της ανάλογα με τη δυσκαμψία τους. Τα άκρα θεωρούνται πακτωμένα εκτός αν υπάρχουν συνθήκες άρθρωσης.

Κατανομή της ροπής στα μέλη της ανάλογα με τη δυσκαμψία τους. Τα άκρα θεωρούνται πακτωμένα εκτός αν υπάρχουν συνθήκες άρθρωσης. Υπολογισμός ροπών Κατανομή της ροπής στα μέλη της ανάλογα με τη δυσκαμψία τους Τα άκρα θεωρούνται πακτωμένα εκτός αν υπάρχουν συνθήκες άρθρωσης. Οι τιμές της ροπής Μ1 στην κορυφή του μέλους 1 και της Μ2

Διαβάστε περισσότερα

Επαλήθευση πεδιλοδοκού Εισαγωγή δεδομένων

Επαλήθευση πεδιλοδοκού Εισαγωγή δεδομένων Επαλήθευση πεδιλοδοκού Εισαγωγή δεδομένων Μελέτη Ημερομηνία : 02.11.2005 Ρυθμίσεις (εισαγωγή τρέχουσας εργασίας) Υλικά και πρότυπα Κατασκευές από σκυρόδεμα : Συντελεστές EN 199211 : Καθιζήσεις Μέθοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ)

ΟΡΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ) Σχεδιασμός Θεμελιώσεων με Πασσάλους με βάση τον Ευρωκώδικα 7.1 Β. Παπαδόπουλος Τομέας Γεωτεχνικής ΕΜΠ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΜΕ ΠΑΣΣΑΛΟΥΣ ΟΡΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ) ΑΣΤΟΧΙΑΣ Απώλεια συνολικής ευστάθειας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη τοίχου ανιστήριξης

Μελέτη τοίχου ανιστήριξης FESPA 5.2.0.88-2012 LH Λογισμική Μελέτη τοίχου ανιστήριξης Σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες Ο Μηχανικός Σχέδιο τοίχου αντιστήριξης 0 0.55 1.1 1.65 2.2 2.75 3.3 3.85 4.4 4.95 5.5 0 0.53 1.06 1.59 2.12 2.65 3.18

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΑΤΟΜΗΣ - ΜΕΛΟΥΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΑ 3

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΑΤΟΜΗΣ - ΜΕΛΟΥΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΑ 3 ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΑΤΟΜΗΣ - ΜΕΛΟΥΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΑ 3 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΜΑΡΤΙΟΣ 1999 Α. ΑΝΤΟΧΗ ΙΑΤΟΜΗΣ 1.ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΣ ( 5.4.3 ). N t.rd = min { N pl. Rd = A f y / γ M0, N u.

Διαβάστε περισσότερα

7. Στρέψη. Κώστας Γαλιώτης, καθηγητής Τμήμα Χημικών Μηχανικών. 7. Στρέψη/ Μηχανική Υλικών

7. Στρέψη. Κώστας Γαλιώτης, καθηγητής Τμήμα Χημικών Μηχανικών. 7. Στρέψη/ Μηχανική Υλικών 7. Στρέψη Κώστας Γαλιώτης, καθηγητής Τμήμα Χημικών Μηχανικών 7. Στρέψη/ Μηχανική Υλικών 2015 1 Εισαγωγή Σε προηγούμενα κεφάλαια μελετήσαμε πώς να υπολογίζουμε τις ροπές και τις τάσεις σε δομικά μέλη τα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίµηση και Ενισχύσεις Κατασκευών στο Πλαίσιο του ΚΑΝ.ΕΠΕ. και των Ευρωκωδίκων

Αποτίµηση και Ενισχύσεις Κατασκευών στο Πλαίσιο του ΚΑΝ.ΕΠΕ. και των Ευρωκωδίκων Με την υποστήριξη τουτεε/π.τ. Ευβοίας Ηµερίδα: ιερεύνηση, Προστασία και Ενισχύσεις Κατασκευών Σκυροδέµατος Αποτίµηση και Ενισχύσεις Κατασκευών στο Πλαίσιο του ΚΑΝ.ΕΠΕ. και των Ευρωκωδίκων καθ. ΣτέφανοςΗ.

Διαβάστε περισσότερα

ADAPTOR. Λογισµικό Προσαρµογής του ETABS στις Απαιτήσεις της Ελληνικής Πράξης. Εγχειρίδιο Επαλήθευσης για Μεµονωµένα Πέδιλα

ADAPTOR. Λογισµικό Προσαρµογής του ETABS στις Απαιτήσεις της Ελληνικής Πράξης. Εγχειρίδιο Επαλήθευσης για Μεµονωµένα Πέδιλα ADAPTOR Λογισµικό Προσαρµογής του ETABS στις Απαιτήσεις της Ελληνικής Πράξης Εγχειρίδιο Επαλήθευσης για Μεµονωµένα Πέδιλα Version 1.0 Ιανουάριος 004 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Το λογισµικό Adaptor και όλα τα

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρομαγνητικό κύμα είναι η ταυτόχρονη διάδοση ενός ηλεκτρικού και ενός μαγνητικού πεδίου στο χώρο.

Ηλεκτρομαγνητικό κύμα είναι η ταυτόχρονη διάδοση ενός ηλεκτρικού και ενός μαγνητικού πεδίου στο χώρο. ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΚΥΜΑ 1. Τι είναι το ηλεκτρομαγνητικό κύμα Ηλεκτρομαγνητικό κύμα είναι η ταυτόχρονη διάδοση ενός ηλεκτρικού και ενός μαγνητικού πεδίου στο χώρο. Το φως, οι ακτίνες Χ, τα ραδιοκύματα κ.λ.π.

Διαβάστε περισσότερα

Επιτραπέζια μίξερ C LINE 10 C LINE 20

Επιτραπέζια μίξερ C LINE 10 C LINE 20 Επιτραπέζια μίξερ C LINE 10 Χωρητικότητα κάδου : 10 lt Ναί Βάρος: 100 Kg Ισχύς: 0,5 Kw C LINE 20 Χωρητικότητα κάδου : 20 lt Βάρος: 105 Kg Ισχύς: 0,7 Kw Ναί Επιδαπέδια μίξερ σειρά C LINE C LINE 10 Χωρητικότητα

Διαβάστε περισσότερα

b w = 200 mm h = 600 mm d = 550 mm

b w = 200 mm h = 600 mm d = 550 mm εδοέν : ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ Μονώροφος πλισικός φορές ε τετρπλή συετρί Μόνον νωδοή Υλικά : σκυρόδε C0/5 f ck 0 MPa γ c,50 χάλυβς B500C f yk 500 MPa γ,5 εδοέν νωδοής : Κάτοψη Ύψος ορόφου h 4,0 m Υποστυλώτ 50/50 mm

Διαβάστε περισσότερα

PRUŽNOSŤ A PEVNOSŤ PRE ŠPECIÁLNE INŽINIERSTVO

PRUŽNOSŤ A PEVNOSŤ PRE ŠPECIÁLNE INŽINIERSTVO ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE Fakulta špeciálneho inžinierstva Doc. Ing. Jozef KOVAČIK, CSc. Ing. Martin BENIAČ, PhD. PRUŽNOSŤ A PEVNOSŤ PRE ŠPECIÁLNE INŽINIERSTVO Druhé doplnené a upravené vydanie Určené

Διαβάστε περισσότερα

Θεµελιώσεις - Αντιστηρίξεις Επιφανειακές Θεµελιώσεις

Θεµελιώσεις - Αντιστηρίξεις Επιφανειακές Θεµελιώσεις Οριακή Κατάσταση Σχεδιασµός έναντι θραύσης Απαιτήσεις Ευρωκώδικα 7 Μηχανισµός Θραύσης - Παραδοχές Υπολογισµός Φέρουσας Ικανότητας Μέθοδοι: Terzaghi, Meyerhof, Hansen, Vesic, Caquot-Kerisel, Ευρωκώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανικός χώρος διαστάσεων σε κάτοψη 24mx48m, περιβάλλεται από υποστυλώματα πλευράς 0.5m

Βιομηχανικός χώρος διαστάσεων σε κάτοψη 24mx48m, περιβάλλεται από υποστυλώματα πλευράς 0.5m Βιομηχανικός χώρος διαστάσεων σε κάτοψη 24mx48m, περιβάλλεται από υποστυλώματα πλευράς 0.5m μέσα στο επίπεδο του πλαισίου, 0.4m κάθετα σ αυτό. Τα γωνιακά υποστυλώματα είναι διατομής 0.4x0.4m. Υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ Α. ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΩΝ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Έκδοση 2, 02/2002 Εποξική ρητίνη χαμηλού ιξώδους υδροφιλική Γενικά Εφαρμογές Προδιαγραφές προϊόντος Ιδιότητες προϊόντος Διαδικασία ανάμιξης Εποξικό συγκολλητικό σκυροδέματος δύο συστατικών για επισκευές

Διαβάστε περισσότερα

Δύνονται το μϋτρο ελαςτικότητασ Ε=70GPa, η διατομό των ρϊβδων Α=2cm 2 και ο ςυντελεςτόσ θερμικόσ διαςτολόσ α=23*10-6 / ο C.

Δύνονται το μϋτρο ελαςτικότητασ Ε=70GPa, η διατομό των ρϊβδων Α=2cm 2 και ο ςυντελεςτόσ θερμικόσ διαςτολόσ α=23*10-6 / ο C. 1 E.M.Π. - ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΙ - 17/06/2013 ΘΕΜΑ 1 ο Ο ςυμμετρικόσ επύπεδοσ φορϋασ ΑΒ ςτηρύζεται με κυλύςεισ ςτα ςημεύα Α και Β και με τισ δύο ελαςτικϋσ ρϊβδουσ (1) και (2) ςτιβαρότητασ

Διαβάστε περισσότερα

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti príloha č. 7 k vyhláške č. 428/2010 Názov prevádzkovateľa verejného : Spravbytkomfort a.s. Prešov Adresa: IČO: Volgogradská 88, 080 01 Prešov 31718523

Διαβάστε περισσότερα

6 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

6 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Περιεχόμενα Πρόλογος... 7 Αμφιέρειστη τεγίδα ψυχρής ελάσεως δεσμευμένη από την επικάλυψη, υπό ανεμοπίεση... 9 Αμφιέρειστη τεγίδα ψυχρής ελάσεως δεσμευμένη από την επικάλυψη υπό αναρρόφηση ανέμου... 7 3

Διαβάστε περισσότερα

Výpočet. grafický návrh

Výpočet. grafický návrh Výočet aaetov a afcký návh ostuu vtýčena odobných bodov echodníc a kužncových obúkov Píoha. Výočet aaetov a afcký návh ostuu vtýčena... Vtýčene kajnej echodnce č. Vstuné údaje: = 00 ; = 8 ; o = 8 S ohľado

Διαβάστε περισσότερα

NÁVRH A POSÚDENIE SKLADBY VOZOVKY

NÁVRH A POSÚDENIE SKLADBY VOZOVKY NÁVRH A POSÚDENIE SKLADBY VOZOVKY cesta III/520006 a MK v obci Novoť. Akcia : Investor : Obecný úrad Novoť Miesto : k.ú. Novoť, okres Námestovo Obsah 1. Úvod 2. Použité podklady 3. Popis konštrukcie vozovky

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΓΔΩΣΔΥΝΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΔΡΗBΑΛΛΟΝΣΟ. Πηςσιακή διαηπιβή

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΓΔΩΣΔΥΝΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΔΡΗBΑΛΛΟΝΣΟ. Πηςσιακή διαηπιβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΓΔΩΣΔΥΝΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΔΡΗBΑΛΛΟΝΣΟ Πηςσιακή διαηπιβή «ΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΤΓΑΣΗΚΟΤ ΑΠΟΣΤΠΩΜΑΣΟ ΣΖ ΠΑΣΑΣΑ ΣΑ ΚΟΚΚΗΝΟΥΩΡΗΑ ΚΤΠΡΟΤ». Ζξαθιένπο Βαιεληίλα Λεκεζόο [2014]

Διαβάστε περισσότερα

Προφανώς, λόγω των ίσων προβόλων, ο ανά μέτρο μήκους. 4 Ηδη από αυτό καταλαβαίνουμε ότι δεν έχει νόημα ο έλεγχος. σε διάτρηση.

Προφανώς, λόγω των ίσων προβόλων, ο ανά μέτρο μήκους. 4 Ηδη από αυτό καταλαβαίνουμε ότι δεν έχει νόημα ο έλεγχος. σε διάτρηση. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Δύσκαμπτο πέδιλο χωρίς ροπή. Δύσκαμπτο πέδιλο με ροπή 3. Εύκαμπτο πέδιλο χωρίς ροπή 3.Α Με οπλισμό διάτρησης 3.Β Χωρίς οπλισμό διάτρησης 1. Δύσκαμπτο κεντρικό πέδιλο (χωρίς ροπή) Ζητείται:

Διαβάστε περισσότερα

ΚEΦΑΛΑΙΟ 1. Πίνακες. Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι κάθε γραµµή και στήλη ενός πίνακα A ορίζει µονοσήµαντα τη θέση κάθε στοιχείου A

ΚEΦΑΛΑΙΟ 1. Πίνακες. Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι κάθε γραµµή και στήλη ενός πίνακα A ορίζει µονοσήµαντα τη θέση κάθε στοιχείου A ΚEΦΑΛΑΙΟ Πίνακες Εστω και είναι το σώµα των πραγµατικών και των µιγαδικών αριθµών αντιστοίχως Στο εξής όταν γράφουµε F θα εννοούµε είτε το είτε το Ορισµός Eστω F = ή και m, Κάθε ορθογώνια διάταξη m A F

Διαβάστε περισσότερα

M E T A L R U B B E R E N G I N E E R I N G

M E T A L R U B B E R E N G I N E E R I N G M E T A L R U B B E R E N G I N E E R I N G AGOM INTERNATIONAL srl Via Mesero, 12 20010 OSSONA (MI) Italia Ph.0039 (0)2 9029111 Fax 0039 (0)2 9010201 http://www.agom.it e-mail: agom@agom.it ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

TECHNICKÁ NORMA NA MECHANICKÉ KOTVENIE ETICS

TECHNICKÁ NORMA NA MECHANICKÉ KOTVENIE ETICS TECHNICKÁ NORMA NA MECHANICKÉ KOTVENIE ETICS Peter Briatka 1 Technický a skúšobný ústav stavebný Studená 3, 821 04 Bratislava e-mail: briatka@tsus.sk Abstrakt Slovenský a český stavebný trh a zvyklosti

Διαβάστε περισσότερα

Η ιπταμένη τέφρα ως υλικό υποβάσεων οδοστρωμάτων

Η ιπταμένη τέφρα ως υλικό υποβάσεων οδοστρωμάτων Πρακτικά 2ου Πανελληνίου Συνεδρίου για την Αξιοποίηση των Βιομηχανικών Παραπροϊόντων στη Δόμηση, ΕΒΙΠΑΡ, Αιανή Κοζάνης, 1-3 Ιουνίου 2009 Η ιπταμένη τέφρα ως υλικό υποβάσεων οδοστρωμάτων Ι. Παπαγιάννη,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΘΕΜΑ 1

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΘΕΜΑ 1 ΔΕΔΟΜΕΝΑ: ΘΕΜΑ 1 Στο φορέα του σχήματος ζητούνται: α) να χαραχθούν τα διαγράμματα Μ, Q, N (3.5 μονάδες) β) η κατακόρυφη βύθιση του κόμβου 7 λόγω της φόρτισης και μιας ομοιόμορφης μείωσης της θερμοκρασίας

Διαβάστε περισσότερα

Μεμβράνη Στεγανοποίησης Σηράγγων

Μεμβράνη Στεγανοποίησης Σηράγγων Φύλλο Ιδιοτήτων Έκδοση 12/04/2012 Κωδικός: 2012.03.04.050 Μεμβράνη Στεγανοποίησης Σηράγγων Περιγραφή Η είναι μία ομοιογενής μεμβράνη στεγανοποίησης με βάση το πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC-P) με στρώση ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Ασκήσεις Διδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Ονοματεπώνυμο:

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Ασκήσεις Διδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Ονοματεπώνυμο: Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Ασκήσεις Διδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Α Σέρρες 6-6-009 Ονοματεπώνυμο: Εξάμηνο Βαθμολογία: ΖΗΤΗΜΑ 1 ο Δίνεται ο ξυλότυπος

Διαβάστε περισσότερα

Keramický polomontovaný strop

Keramický polomontovaný strop Keramický polomontovaný strop 3.1.1 Všeobecná charakteristika Keramický polomontovaný strop je zložený z keramických nosníkov s priestorovou ou KNPV a keramických stropných vložiek KSV TermoBRIK. Výhodou

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικό Τμήμα Παν/μιο Ιωαννίνων - Ειδική Σχετικότητα - Λυμένα Προβλήματα - ΙI

Φυσικό Τμήμα Παν/μιο Ιωαννίνων - Ειδική Σχετικότητα - Λυμένα Προβλήματα - ΙI .11.011 Άσκηση 1: Χρησιμοποιήστε την διωνυμική σχέση 1x N = i=0 N! i! N i! xi για να υπολογίστε το 1 V /c για (α) V = 0.01c και (β) V = 0.9998c (α) Η διωνυμική σχέση είναι ιδανική για προσεγγίσεις όταν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ *

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ * ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ * 1 η σειρά ΑΣΚΗΣΗ 1 Ζητείται ο έλεγχος σε κάμψη μιάς δοκού ορθογωνικής διατομής 250/600 (δηλ. Πλάτους 250 mm και ύψους 600 mm) για εντατικά μεγέθη: Md = 100 KNm Nd = 12 KN Προσδιορίστε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 5 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Εφαρμοσμένη Μηχανική Επιστήμη Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

2ο Mέρος: Αριθμητικά παραδείγματα

2ο Mέρος: Αριθμητικά παραδείγματα 5.5m 0.4m Y T1Y 300/25 X BY1 25/50 BY2 25/50 BY3 25/50 1.2m BX9 25/50 0.4m Τ3Χ 375/25 0.4m BX10 25/50 C7 40/40 C8 40/40 BY4 25/50 Π1Υ 25/270 BY5 25/50 BY6 25/50 BX6 25/50 BX7 25/50 BX8 25/50 BX4 25/50

Διαβάστε περισσότερα

- pravac n je zadan s točkom T(2,0) i koeficijentom smjera k=2. (30 bodova)

- pravac n je zadan s točkom T(2,0) i koeficijentom smjera k=2. (30 bodova) MEHANIKA 1 1. KOLOKVIJ 04/2008. grupa I 1. Zadane su dvije sile F i. Sila F = 4i + 6j [ N]. Sila je zadana s veličinom = i leži na pravcu koji s koordinatnom osi x zatvara kut od 30 (sve komponente sile

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΩΝ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Γιάννης Ζήνωνος Λεμεσός 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία «ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ Ή ΣΥΜΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΣΥΝΟΛΟΥ» ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ Κ.

Διπλωματική Εργασία «ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ Ή ΣΥΜΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΣΥΝΟΛΟΥ» ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ Κ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΜΒΑ) «ΝΕΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» Διπλωματική Εργασία «ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

x(t) = (x 1 (t), x 1 (t),..., x n (t)) R n R [a, b] t 1:1 c 2 : x(t) = (x(t), y(t)) = (cos t, sin t), t 0, π ]

x(t) = (x 1 (t), x 1 (t),..., x n (t)) R n R [a, b] t 1:1 c 2 : x(t) = (x(t), y(t)) = (cos t, sin t), t 0, π ] συνεχές τόξο (arc) - τροχιά R [a, b] t 1:1 επί x(t) = (x 1 (t), x 1 (t),..., x n (t)) R n x i (t), i = 1, 2,..., n συνεχείς συναρτήσεις, π.χ c 1 : x(t) = (x(t), y(t)) = (1 t, 1 t), t [0, 1] [ c 2 : x(t)

Διαβάστε περισσότερα

25x30. 25x30. Π2 Πρ1. Π1 Πρ2. Άσκηση 3 η

25x30. 25x30. Π2 Πρ1. Π1 Πρ2. Άσκηση 3 η Πλάκες ο εργαστήριο 1 Άσκηση 3 η Δίνεται ο ξυλότυπος του σχήματος που ακολουθεί καθώς και τα αντίστοιχα μόνιμα και κινητά φορτία των πλακών. Ζητείται η διαστασιολόγηση των πλακών, συγκεκριμένα: Η εκλογή

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοχές - Φορτία. Οροφοι : 3 Υπόγεια: 0. Επικάλυψη δαπέδων= 0.80[kN/m²], Τοίχοι σε δάπεδα= 0.00[KN/m²] γg=1.35, γq=1.50. I, α=0.160g=1.

Παραδοχές - Φορτία. Οροφοι : 3 Υπόγεια: 0. Επικάλυψη δαπέδων= 0.80[kN/m²], Τοίχοι σε δάπεδα= 0.00[KN/m²] γg=1.35, γq=1.50. I, α=0.160g=1. Παράδειγμα εκτύπωσης FEDRA... Παραδοχές - Φορτία Ονομασία Εργου-Μελέτης Διεύθυνση έργου Μηχανικός Μελετητής Παράδειγμα εκτύπωσης FEDRA ΙΩΑΝΝΙΝΑ Μηχανικός Α... Γενικά Χαρακτηριστικά Κτιρίου Οροφοι Οροφοι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ. ιοίκησης Επιχειρήσεων. Ασκήσεις στο Μάθηµα: «Κοστολόγηση»

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ. ιοίκησης Επιχειρήσεων. Ασκήσεις στο Μάθηµα: «Κοστολόγηση» ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων Ασκήσεις στο Μάθηµα: «Κοστολόγηση» (Έκδοση Γ) Οκτώβριος 2013 ιδάσκοντες: ρ. ρογαλάς Α. Γεώργιος, επιστηµονικός συνεργάτης ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας Λέκτορας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΕΩΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΜΕ ΓΕΩΥΦΑΣΜΑΤΑ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΕΝ 13719

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΕΩΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΜΕ ΓΕΩΥΦΑΣΜΑΤΑ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΕΝ 13719 Επιβλέπων : Δ. Κ. Ατματζίδης, Καθηγητής ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΕΩΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΜΕ ΓΕΩΥΦΑΣΜΑΤΑ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΕΝ 13719 ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ T. ΚΟΝΔΥΛΗ Διπλ.

Διαβάστε περισσότερα

09. VK.TOIXOS 4M -VK ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΙΧΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ

09. VK.TOIXOS 4M -VK ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΙΧΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ VK.TOIXOS ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΙΧΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ 2 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Απαιτήσεις συστήµατος. Επεξεργαστής κεντρικής µονάδας: Intel Pentium στα 120MHz ή µεγαλύτερος. Μνήµη RAM

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΘΕΜΑ: ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΤΑΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΝΤΑΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΑΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Γεωργικών μηχανημάτων ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ, ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΗΠΟΥ ΝΤΑΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Περιεχόμενα Καλλιεργητές Βαρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΚΟΙ ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ OΧΗΜΑΤΑ ΑΝΩΜΑΛΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ. Ασκήσεις

ΓΕΩΡΓΙΚΟΙ ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ OΧΗΜΑΤΑ ΑΝΩΜΑΛΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ. Ασκήσεις ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΟΙ ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ OΧΗΜΑΤΑ ΑΝΩΜΑΛΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ Ασκήσεις Δρ Γ. Παραδεισιάδης Αναπληρωτής Καθηγητής ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το άτομο του Υδρογόνου

Το άτομο του Υδρογόνου Το άτομο του Υδρογόνου Δυναμικό Coulomb Εξίσωση Schrödinger h e (, r, ) (, r, ) E (, r, ) m ψ θφ r ψ θφ = ψ θφ Συνθήκες ψ(, r θφ, ) = πεπερασμένη ψ( r ) = 0 ψ(, r θφ, ) =ψ(, r θφ+, ) π Επιτρεπτές ενέργειες

Διαβάστε περισσότερα

Odťahy spalín - všeobecne

Odťahy spalín - všeobecne Poznámky - všeobecne Príslušenstvo na spaliny je súčasťou osvedčenia CE. Z tohto dôvodu môže byť použité len originálne príslušenstvo na spaliny. Povrchová teplota na potrubí spalín sa nachádza pod 85

Διαβάστε περισσότερα