ER LAC G.D. KOUTLIS S.A SMART PLAST ECO

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ER LAC G.D. KOUTLIS S.A SMART PLAST ECO"

Transcript

1 Σελίδα αρ / 05 Καρτέλα ασφάλειας VOC Μείγματα. Επικίνδυνα (Οδηγία 2004/42/CE) προϊόντα : αποσύνθεσης. 8. Εσωτερικής Έλεγχος Με θερμική της χρήσης αποσύνθεση έκθεσης/ατομική µατ για ή σε τοίχους περίπτωση και προστασία. οροφές. πυρκαγιάς μπορεί να ελευθερωθούν ατμοί δυνητικά βλαβεροί στην υγεία. 1. VOC Το Στοιχεία προϊόν εκφρασμένα ουσίας/παρασκευάσματος δεν περιέχει σε g/l υλικά προιόντος καταχωρημένα έτοιμου και για ως χρήση εταιρείας/επιχείρησης επικίνδυνα : για την ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον διατάξεις των εντολών 67/548/CEE και/ή Μέγιστη Τοξικολογικές Παράμετροι του τιμή Κανονισμού : ελέγχου. πληροφορίες. (CE) 1272/2008 (CLP) 30,00 (και (2010) επόμενες μετατροπές και προσαρμογές) VOC Αναγνωριστικός προιόντος : κωδικός προϊόντος 25,00 4. Δεν Μη Μέτρα διαθέσιμες είναι πρώτων γνωστά πληροφορίες. βοηθειών. επεισόδια που προκαλούνται βλάβες στην υγεία οφειλόμενες στην έκθεση του προιόντος. Σε κάθε περίπτωση συστήνεται Επωνυμία να Αξιολόγηση ενεργείτε σύμφωνα χημικής ασφάλειας. με τους κανόνες της καλής SMART βιομηχανικής PLAST ECO υγιεινής. Το σκεύασμα μπορεί, σε ιδιαίτερα ευαίσθητα υποκείμενα, να προκαλέσει Περιγραφή Έλεγχοι έκθεσης. ελαφρές των μέτρων συνέπειες πρώτων στην βοηθειών. υγεία από έκθεση σε εισπνοή ή/και δερματικης απορρόφησης ή/και επαφής με τα μάτια η/και κατάποση Όχι Δεν Συναφείς ειδικότερα αξιολογήθηκε προσδιοριζόμενες αναγκαίες. μια αξιολόγηση Συστήνεται χρήσεις χημικής κάθε της ασφαλείας ουσίας περίπτωση για ή του η τήρηση μείγμα μείγματος και των τις και κανόνων ουσίες αντενδεικνυόμενες που καλής εμπεριέχονται βιομηχανικής χρήσεις. υγιεινής Τήρηση Πληροφορίες των μέτρων για τις ασφαλείας τοξικολογικές που χρησιμοποιούνται επιπτώσεις. κατά την διακίνηση χημικών ουσιών ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Μη Περιγραφή/χρήση Άλλες Σημαντικότερα διαθέσιμες πληροφορίες. ΤΟΥ συμπτώματα ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ και επιδράσεις, άμεσες Υδατοδιάλυτο ή μεταγενέστερες. οικολογικό χρώμα οικοδομών για εσωτερική χρήση. Δεν είναι χρειάζεται. γνωστά επεισόδια βλαπτικά για την υγεία που να οφείλονται στο προιόν ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Οικολογικές Στοιχεία του ΜΑΤΙΩΝ προμηθευτή πληροφορίες. του δελτίου δεδομένων ασφαλείας 4.3. ΓΕΝΙΚή Δεν Ένδειξη χρειάζεται. BIBΛIOΓΡΑΦIΑ: οιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας. Μη Χρησιμοποιείτε ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 1. Οδηγία διαθέσιμες 1999/45/CE ΧΕΡΙΩΝ πληροφορίες. σύμφωνα και μεταγενέστερες τις καλές πρακτικές τροποποιήσεις εργασίας αποφεύγοντας να ρίπτετε το προιόν στο περιβάλλον. Ειδοποιήστε τις αρμόδιες Δεν 2. αρχές Εταιρική Οδηγία χρειάζεται. αν μορφή το 67/548/CEE προιόν φτάσει και σε μεταγενέστερες υδάτινα ρεύματα τροποποιήσεις ή αποχετεύσεις ER LAC και G.D. ή προσαρμογές αν KOUTLIS εμόλυνε S.A το έδαφος ή τη βλάστηση ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 3. Διεύθυνση Μέτρα Κανονίσμός Τοξικότητα. για την ΔΕΡΜΑΤΟΣ (ΕΚ) καταπολέμηση 1907/2006 (REACH) της πυρκαγιάς. 34ο ΧΛΜ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ Δεν 4. Τοποθεσία Μη Κανονίσμός διαθέσιμες χρειάζεται. και πληροφορίες. κράτος (ΕΚ) 1272/2008 (CLP) ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙ ΑΤΙΙΚΗΣ Πυροσβεστικά Κανονίσμός (ΕΚ) μέσα. 790/2009 (I Atp. CLP) ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ 6. Φυσικές Κανονίσμός Ανθεκτικότητα και ΜΕΣΑ χημικές (ΕΚ) και 453/2010 ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ικανότητα ιδιότητες. αποικοδόμησης. Τηλ Ο 7. Μη the εξοπλισμός διαθέσιμες merck index. πυρόσβεσης πληροφορίες. Εκδ. 10 θα πρέπει να είναι του τύπου: Fax διοξείδιο του άνθρακα, αφρός, πούδρα και νέφος νερού ΜΕΣΑ 8. διεύθυνση Στοιχεία handling ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ηλεκτρονικού για chemical τις βασικές safety ΠΟΥ ταχυδρομείου φυσικές ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ και του χημικές ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ιδιότητες. ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κανένα Φυσική 9. αρμοδίου niosh Δυνατότητα κατάσταση ιδιαίτερο. - registry βιοσυσσώρευσης. of toxic effectv of chemical substances υγρό Χρώμα 10. που Μη διαθέσιμες inrs είναι - fiche υπεύθυνος toxicologique πληροφορίες. για το δελτίο δεδομένων λευκό 5.2. ασφαλείας. Οσμή 11. Ειδικοί Patty - κίνδυνοι industrial που hygiene προκύπτουν and toxicology από την ουσία καμία ή το οσμή μείγμα ΚΙΝΔΥΝΟΙ Κατώφλι 12. Κινητικότητα n.i. Sax-dangerous οσμής. ΑΠΟ ΤΗΝ στο έδαφος. ΕΚΘΕΣΗ properties ΣΕ of ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ industrial materials-7 ΦΩΤΙΑΣ kai., 1989 Μην Υπεύθυνος ph. διαθέσιμες αναπνέετε για πληροφορίες. τη προϊόντα διάθεση από στην την αγορά: καύση (οξείδιο του Μη ER-LAC άνθρακα, διαθέσιμο. προϊόντα τοξικής πυρόλυσης, κλπ). Σημείο τήξης ή σημείο ψύξης Σημείο Σημείωση Αριθμός Συστάσεις Αποτελέσματα βρασμού. για τηλεφώνου για το τους χρήστη: της πυροσβέστες. αξιολόγησης επείγουσας ανάγκης ΑΒΤ και αααβ. Διάστημα οι Μη ΓΕΝΙΚΕΣ πληροφορίες διαθέσιμες ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ απόσταξης. πληροφορίες. που περιέχονται στην καρτέλα αυτή βασίζονται στις γνώσεις που μας ήταν διαθέσιμες κατά την ημερομηνία της τελευταίας Σημείο Για έκδοσης. Χρησιμοποιείστε επείγουσες ανάφλεξης. Ο χρήστης πληροφορίες πίεση πρέπει νερού απευθυνθείτε να για βεβαιωθεί να ψύξετε σε για > τα την δοχεία καταλληλότητα και C. να εμποδίσετε και πληρότητα την αποσύνθεση των πληροφοριών και την σε δημιουργία σχέση με τη ουσιών συσγκεκριμένη πιθανόν επικίνδυνων χρήση του Ταχύτητα προιόντος. για Άλλες την υγεία. αρνητικές εξάτμισης Φοράτε επιπτώσεις. πάντα πλήρη αντιπυρικό εξοπλισμό. Συλλέξτε το νερό της πυρόσβεσης για να μη χυθεί στο αποχετευτικό σύστημα. 2. Ιδιότητα Απορρίψτε Μη Το Προσδιορισμός έγγραφο διαθέσιμες ανάφλεξης το αυτό μολυσμένο πληροφορίες. δεν επικινδυνότητας. των πρέπει στερεών νερό να από και θεωρηθεί των την πυρόσβεση υγρών ως εγγύηση Μη και διαθέσιμο. καμιάς τα υπολείμματα ιδιότητας συγκεκριμένης από τη φωτιά σύμφωνα του προιόντος. με τους ισχύοντες κανονισμούς. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Κάτω Επειδή όριο η ανάφλεξης. χρήση του προιόντος δεν γίνεται υπό Μη τον διαθέσιμο. άμεσο έλεγχό μας, ο χρήστης υποχρεούται να εφαρμόζει με προσωπική του ευθύνη τους 13. Ειδικό Ανω νόμους Στοιχεία όριο κράνος και ανάφλεξης. τις σχετικά διατάξεις με προσωπίδα, με που την ισχύουν απόρριψη. αντιπυρικά σε ζητήματα ρούχα υγιεινής Μη (αντιπυρικό διαθέσιμο. και ασφάλειας. σακάκι και Αποποιούμαστε παντελόνι, με κάθε ιμάντες ευθύνης γύρω για ανορθόδοξες από τα χέρια, χρήσεις. τα πόδια και τη μέση), 2.1. γάντια Κάτω Ταξινόμηση όριο εργασίας εκρηξιμότητας. της ουσίας (αντιπυρικά, ή του μείγματος. που δεν κόβονται και διηλεκτρικά), μάσκα υποπίεσης με κάλυμμα όλου το προσώπου ή ατομικός αναπνευστήρας Ανω Μέθοδοι όριο εκρηξιμότητας. διαχείρισης (ατομικής αποβλήτων. προστασίας) σε περίπτωση Μη μεγάλης διαθέσιμο. ποσότητας καπνού. Επαναχρησιμοποιήστε Το Τάση προϊόν ατμών. δεν έχει ταξινόμηση όταν είναι κινδύνου δυνατόν. κατά Υπόλοιπα τις διατάξεις Μη καθαρού διαθέσιμο. των προϊόντος εντολών 67/548/CEE πρέπει να θεωρούνται και 1999/45/CE μη επικίνδυνα και/ή του Κανονισμού απόβλητα. (CE) 1272/ Η (CLP) Πυκνότητα Μέτρα απόρριψη (και για επόμενες Ατμών την θα πρέπει αντιμετώπιση μετατροπές να γίνεται και από τυχαίας προσαρμογές). εγκεκριμένο έκλυσης. φορέα διαχείρισης αποβλήτων, σύμφωνα με τους εθνικούς και τοπικούς κανονισμούς. ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΗ Ειδικό βάρος. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1,50-1,60 Kg/l Ακατάλληλες Διαλυτότητα Στοιχεία Προσωπικές επισήμανσης. συσκευασίες προφυλάξεις, θα πρέπει προστατευτικός να ανακτώνται εξοπλισμός διαλυτό ή να απορρίπτονται σε και νερό διαδικασίες σύμφωνα έκτακτης με το ανάγκης. εθνικούς κανόνες διαχείρισης αποβλήτων. Χρησιμοποιήστε Συντελεστής κατανομής: αναπνευστική n-οκτανόλη/νερό συσκευή αν απελευθερωθούν αναθυμιάσεις ή πούδρα στον αέρα. 14. Θερμοκρασία Το Πληροφορίες προιόν δεν αυτοανάφλεξης. απαιτεί σχετικά σημάνσεις με τη μεταφορά. κινδύνου σύμφωνα με τις οδηγίες 67/548/CEE και 1999/45/CE και τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις και 6.2. Θερμοκρασία προσαρμογές. Περιβαλλοντικές Απσύνθεσης προφυλάξεις.. Το Ιξώδες προϊόν προιόν να δεν μην θεωρείται χύνεται στους επικίνδυνο υπονόμους, σύμφωνα σε επίγεια με 8000 τις και ισχύουσες υπόγεια cp ύδατα διατάξεις και σε γειτονικές ζητήματα περιοχές. μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων οδικά (A.D.R.), Ιδιότητες σιδηροδρομικά καύσης (RID), θαλάσσια (IMDG code) και αεροπορικά (IATA) Σύμβολα Μέθοδοι κινδύνου: και υλικά Κανένα. για περιορισμό και καθαρισμό Περιορίστε Άλλες πληροφορίες. 15. Στοιχεία χρησιμοποιώντας σχετικά με τη νομοθεσία. χώμα ή αδρανή υλικά. Συλλέξτε όσο περισσότερο υλικό γίνεται και εξουδετερώστε το υπόλοιπο με πίεση νερού. Ακατάλληλα Φράσεις κινδύνου υλικά (Ρ): πρέπει να απορρίπτονται όπως προβλέπεται παρακάτω στο σημείο Συμβουλές Παραπομπή Κανονισμοί/νομοθεσία προφύλαξης σε άλλα τμήματα. (Σ): σχετικά με την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία ή το μείγμα. 10. Ενδεχόμενες Σταθερότητα πληροφορίες και δραστικότητα. που αφορούν τα μέσα ατομικής προστασίας και την αποικοδόμηση αναγράφονται στους τομείς 8 και 13. Κατηγορία Seveso Το Χειρισμός Δραστικότητα. προιόν δεν και απαιτεί αποθήκευση. σημάνσεις κινδύνου σύμφωνα με τον κανονισμό (CE) 1272/2008 (CLP) και τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις και Περιορισμοί προσαρμογές. Δεν υπάρχουν σχετικοί ιδαίτεροι μ ετο κίνδυνοι προϊόν ή αντίδρασης άλλες ουσίες με που άλλες εμπεριέχονται ουσίες στις σύμφων κανονικές αμ ετο συνθήκες Συνημμένο χρήσης XVII και του αποθήκευσης. Κανονισμού (ΕΚ) 1907/ Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό Αποθηκεύσατε Άλλοι Χημική κίνδυνοι. σταθερότητα. σε κλειστά ετικετοποιημένα δοχεία. Το προιόν είναι σταθερό στις κανονικές συνθήκες χρήσης και αποθήκευσης Ουσίες Μη Συνθήκες διαθέσιμες που υπόκεινται για πληροφορίες. την ασφαλή στην Candidate φύλαξη, List συμπεριλαμβανομένων (AΡ. 59 REACH). τυχόν ασυμβίβαστων Κανονικές Πιθανότητα συνθήκες επικίνδυνων αποθήκευσης αντιδράσεων. χωρίς ιδιαίτερες ασυμβατότητες. 3. Σε Σύνθεση/πληροφορίες κανονικές καταστάσεις χρήσης για τα και συστατικά. αποθήκευσης δεν προβλέπονται επικίνδυνες αντιδράσεις Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις Μη Ουσίες. Συνθήκες διαθέσιμες που υπόκεινται προς πληροφορίες. αποφυγήν. σε εξουσιοδότηση (Συνημμένο XIV REACH). ιδιαίτερη. Πραγματοποιήστ ετις συνήθεις προφυλλάξεις έναντι των χημικών προϊόντων. Μη σχετική πληροφορία Μη συμβατά υλικά. Υγιεινομικοί Μη διαθέσιμες έλεγχοι πληροφορίες..

2 Σελίδα αρ. 2 / Μείγματα. Το προϊόν δεν περιέχει υλικά καταχωρημένα ως επικίνδυνα για την ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον διατάξεις των εντολών 67/548/CEE και/ή του Κανονισμού (CE) 1272/2008 (CLP) (και επόμενες μετατροπές και προσαρμογές). 4. Μέτρα πρώτων βοηθειών Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών. Όχι ειδικότερα αναγκαίες. Συστήνεται σε κάθε περίπτωση η τήρηση των κανόνων καλής βιομηχανικής υγιεινής Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, άμεσες ή μεταγενέστερες. Δεν είναι γνωστά επεισόδια βλαπτικά για την υγεία που να οφείλονται στο προιόν Ένδειξη οιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας. 5. Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς Πυροσβεστικά μέσα. ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΜΕΣΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ Ο εξοπλισμός πυρόσβεσης θα πρέπει να είναι του τύπου: διοξείδιο του άνθρακα, αφρός, πούδρα και νέφος νερού. ΜΕΣΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κανένα ιδιαίτερο Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα. ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΦΩΤΙΑΣ Μην αναπνέετε προϊόντα από την καύση (οξείδιο του άνθρακα, προϊόντα τοξικής πυρόλυσης, κλπ) Συστάσεις για τους πυροσβέστες. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Χρησιμοποιείστε πίεση νερού για να ψύξετε τα δοχεία και να εμποδίσετε την αποσύνθεση και την δημιουργία ουσιών πιθανόν επικίνδυνων για την υγεία. Φοράτε πάντα πλήρη αντιπυρικό εξοπλισμό. Συλλέξτε το νερό της πυρόσβεσης για να μη χυθεί στο αποχετευτικό σύστημα. Απορρίψτε το μολυσμένο νερό από την πυρόσβεση και τα υπολείμματα από τη φωτιά σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Ειδικό κράνος με προσωπίδα, αντιπυρικά ρούχα (αντιπυρικό σακάκι και παντελόνι, με ιμάντες γύρω από τα χέρια, τα πόδια και τη μέση), γάντια εργασίας (αντιπυρικά, που δεν κόβονται και διηλεκτρικά), μάσκα υποπίεσης με κάλυμμα όλου το προσώπου ή ατομικός αναπνευστήρας (ατομικής προστασίας) σε περίπτωση μεγάλης ποσότητας καπνού. 6. Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης. Χρησιμοποιήστε αναπνευστική συσκευή αν απελευθερωθούν αναθυμιάσεις ή πούδρα στον αέρα Περιβαλλοντικές προφυλάξεις. Το προϊόν να μην χύνεται στους υπονόμους, σε επίγεια και υπόγεια ύδατα και γειτονικές περιοχές Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό. Περιορίστε χρησιμοποιώντας χώμα ή αδρανή υλικά. Συλλέξτε όσο περισσότερο υλικό γίνεται και εξουδετερώστε το υπόλοιπο με πίεση νερού. Ακατάλληλα υλικά πρέπει να απορρίπτονται όπως προβλέπεται παρακάτω στο σημείο Παραπομπή σε άλλα τμήματα. Ενδεχόμενες πληροφορίες που αφορούν τα μέσα ατομικής προστασίας και την αποικοδόμηση αναγράφονται στους τομείς 8 και Χειρισμός και αποθήκευση Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό. Αποθηκεύσατε σε κλειστά ετικετοποιημένα δοχεία Συνθήκες για την ασφαλή φύλαξη, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων. Κανονικές συνθήκες αποθήκευσης χωρίς ιδιαίτερες ασυμβατότητες Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις.

3 Σελίδα αρ. 3 / 5 8. Έλεγχος της έκθεσης/ατομική προστασία Παράμετροι ελέγχου Έλεγχοι έκθεσης. Τήρηση των μέτρων ασφαλείας που χρησιμοποιούνται κατά την διακίνηση χημικών ουσιών. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΑΤΙΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΕΡΙΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΣ 9. Φυσικές και χημικές ιδιότητες Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες. Φυσική κατάσταση υγρό Χρώμα λευκό Οσμή καμία οσμή Κατώφλι οσμής. ph. Σημείο τήξης ή σημείο ψύξης. Σημείο βρασμού. Διάστημα απόσταξης. Σημείο ανάφλεξης. > 60 C. Ταχύτητα εξάτμισης Ιδιότητα ανάφλεξης των στερεών και των υγρών Κάτω όριο ανάφλεξης. Ανω όριο ανάφλεξης. Κάτω όριο εκρηξιμότητας. Ανω όριο εκρηξιμότητας. Τάση ατμών. Πυκνότητα Ατμών Ειδικό βάρος. 1,50-1,60 Kg/l Διαλυτότητα διαλυτό σε νερό Συντελεστής κατανομής: n-οκτανόλη/νερό Θερμοκρασία αυτοανάφλεξης. Θερμοκρασία Απσύνθεσης. Ιξώδες cp Ιδιότητες καύσης 9.2. Άλλες πληροφορίες. 10. Σταθερότητα και δραστικότητα Δραστικότητα. Δεν υπάρχουν ιδαίτεροι κίνδυνοι αντίδρασης με άλλες ουσίες στις κανονικές συνθήκες χρήσης και αποθήκευσης Χημική σταθερότητα. Το προιόν είναι σταθερό στις κανονικές συνθήκες χρήσης και αποθήκευσης Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων. Σε κανονικές καταστάσεις χρήσης και αποθήκευσης δεν προβλέπονται επικίνδυνες αντιδράσεις Συνθήκες προς αποφυγήν. Καμία ιδιαίτερη. Πραγματοποιήστ ετις συνήθεις προφυλλάξεις έναντι των χημικών προϊόντων Μη συμβατά υλικά.

4 Σελίδα αρ. 4 / Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης. Με θερμική αποσύνθεση ή σε περίπτωση πυρκαγιάς μπορεί να ελευθερωθούν ατμοί δυνητικά βλαβεροί στην υγεία. 11. Τοξικολογικές πληροφορίες. Δεν είναι γνωστά επεισόδια που προκαλούνται βλάβες στην υγεία οφειλόμενες στην έκθεση του προιόντος. Σε κάθε περίπτωση συστήνεται να ενεργείτε σύμφωνα με τους κανόνες της καλής βιομηχανικής υγιεινής. Το σκεύασμα μπορεί, σε ιδιαίτερα ευαίσθητα υποκείμενα, να προκαλέσει ελαφρές συνέπειες στην υγεία από έκθεση σε εισπνοή ή/και δερματικης απορρόφησης ή/και επαφής με τα μάτια η/και κατάποση Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις. 12. Οικολογικές πληροφορίες. Χρησιμοποιείτε σύμφωνα με τις καλές πρακτικές εργασίας αποφεύγοντας να ρίπτετε το προιόν στο περιβάλλον. Ειδοποιήστε τις αρμόδιες αρχές αν το προιόν φτάσει σε υδάτινα ρεύματα ή αποχετεύσεις ή αν εμόλυνε το έδαφος ή τη βλάστηση Τοξικότητα Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποικοδόμησης Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης Κινητικότητα στο έδαφος Αποτελέσματα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αααβ Άλλες αρνητικές επιπτώσεις. 13. Στοιχεία σχετικά με την απόρριψη Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων. Επαναχρησιμοποιήστε όταν είναι δυνατόν. Υπόλοιπα καθαρού προϊόντος πρέπει να θεωρούνται μη επικίνδυνα απόβλητα. Η απόρριψη θα πρέπει να γίνεται από εγκεκριμένο φορέα διαχείρισης αποβλήτων, σύμφωνα με τους εθνικούς και τοπικούς κανονισμούς. ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Ακατάλληλες συσκευασίες θα πρέπει να ανακτώνται ή να απορρίπτονται σύμφωνα με το εθνικούς κανόνες διαχείρισης αποβλήτων. 14. Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά. Το προιόν δεν θεωρείται επικίνδυνο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις σε ζητήματα μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων οδικά (A.D.R.), σιδηροδρομικά (RID), θαλάσσια (IMDG code) και αεροπορικά (IATA). 15. Στοιχεία σχετικά με τη νομοθεσία Κανονισμοί/νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία ή το μείγμα. Κατηγορία Seveso. Περιορισμοί σχετικοί μ ετο προϊόν ή άλλες ουσίες που εμπεριέχονται σύμφων αμ ετο Συνημμένο XVII του Κανονισμού (ΕΚ) 1907/2006. Ουσίες που υπόκεινται στην Candidate List (AΡ. 59 REACH). Ουσίες που υπόκεινται σε εξουσιοδότηση (Συνημμένο XIV REACH). Υγιεινομικοί έλεγχοι.

5 Σελίδα αρ. 5 / 5 VOC (Οδηγία 2004/42/CE) : Εσωτερικής χρήσης µατ για τοίχους και οροφές. VOC εκφρασμένα σε g/l προιόντος έτοιμου για χρήση : Μέγιστη τιμή : 30,00 (2010) VOC προιόντος : 25, Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας. Δεν αξιολογήθηκε μια αξιολόγηση χημικής ασφαλείας για το μείγμα και τις ουσίες που εμπεριέχονται. 16. Άλλες πληροφορίες. ΓΕΝΙΚή BIBΛIOΓΡΑΦIΑ: 1. Οδηγία 1999/45/CE και μεταγενέστερες τροποποιήσεις 2. Οδηγία 67/548/CEE και μεταγενέστερες τροποποιήσεις και προσαρμογές 3. Κανονίσμός (ΕΚ) 1907/2006 (REACH) 4. Κανονίσμός (ΕΚ) 1272/2008 (CLP) 5. Κανονίσμός (ΕΚ) 790/2009 (I Atp. CLP) 6. Κανονίσμός (ΕΚ) 453/ the merck index. Εκδ handling chemical safety 9. niosh - registry of toxic effectv of chemical substances 10. inrs - fiche toxicologique 11. Patty - industrial hygiene and toxicology 12. n.i. Sax-dangerous properties of industrial materials-7 kai., 1989 Σημείωση για το χρήστη: οι πληροφορίες που περιέχονται στην καρτέλα αυτή βασίζονται στις γνώσεις που μας ήταν διαθέσιμες κατά την ημερομηνία της τελευταίας έκδοσης. Ο χρήστης πρέπει να βεβαιωθεί για την καταλληλότητα και πληρότητα των πληροφοριών σε σχέση με τη συσγκεκριμένη χρήση του προιόντος. Το έγγραφο αυτό δεν πρέπει να θεωρηθεί ως εγγύηση καμιάς ιδιότητας συγκεκριμένης του προιόντος. Επειδή η χρήση του προιόντος δεν γίνεται υπό τον άμεσο έλεγχό μας, ο χρήστης υποχρεούται να εφαρμόζει με προσωπική του ευθύνη τους νόμους και τις διατάξεις που ισχύουν σε ζητήματα υγιεινής και ασφάλειας. Αποποιούμαστε κάθε ευθύνης για ανορθόδοξες χρήσεις.

DUE-CI ELECTRONIC snc

DUE-CI ELECTRONIC snc DUE-CI ECTRONIC snc ΤΜΗΜΑ 8. 11. 15. 16. Έλεγχος Τοξικολογικές Στοιχεία Άλλες πληροφορίες. της σχετικά έκθεσης/ατομική πληροφορίες. με τη... νομοθεσία. / >> προστασία.... / >>... / >>... / >> Δελτίο Δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο εδοµένων Ασφαλείας

ελτίο εδοµένων Ασφαλείας Σελίδα αρ. 1/15 ελτίο εδοµένων Ασφαλείας ΤΜΗΜΑ 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Επωνυµία 1.2. Συναφείς προσδιοριζόµενες χρήσεις της ουσίας

Διαβάστε περισσότερα

Complesal Solub 7-12-40

Complesal Solub 7-12-40 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ORTIVA TOP 20/12,5 SC Εκδοχή 6- Η παρούσα έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις.

ORTIVA TOP 20/12,5 SC Εκδοχή 6- Η παρούσα έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα Κωδικός σχεδιασμού A13703G 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 ΠΡΟΪΟΝ:

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 ΠΡΟΪΟΝ: ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 1. Στοιχεία ουσίας / μείγματος και εταιρείας / επιχείρησης Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

Complesal Fluid Red 5-8-10

Complesal Fluid Red 5-8-10 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ GRAFFITI REMOVER FOR SENSITIVE SURFACES

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ GRAFFITI REMOVER FOR SENSITIVE SURFACES Ημερομηνία αναθεώρησης APRIL 2013 Aναθεώρηση 5 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ GRAFFITI REMOVER FOR SENSITIVE SURFACES ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΟΥΣΊΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΆΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ/ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ 1.1. Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

Fluxa Baktericid Art.-Nr. 9002

Fluxa Baktericid Art.-Nr. 9002 Σελίδα 1/9 Ασφαλείας σύμφωνα με Οδηγία (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH) ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος περαιτέρω πληροφορίες: E-Mail

Διαβάστε περισσότερα

Complesal Fluid Green 10-4-7

Complesal Fluid Green 10-4-7 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ FLUXCLENE CLEANING SOLVENT (Combi)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ FLUXCLENE CLEANING SOLVENT (Combi) Ημερομηνία αναθεώρησης APRIL 2013 Aναθεώρηση 7 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ FLUXCLENE CLEANING SOLVENT (Combi) ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΟΥΣΊΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΆΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ/ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ 1.1. Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 ΠΡΟΪΟΝ:

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 ΠΡΟΪΟΝ: ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 1. Στοιχεία ουσίας / μείγματος και εταιρείας / επιχείρησης Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις Αυτό το Δελτίο Ασφάλειας ανταποκρίνεται στις Οδηγίες και νομικές απαιτήσεις της Ελλάδας και δεν ανταποκρίνεται οπωσδήποτε στις απαιτήσεις άλλων χωρών. ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο δεδοµένων ασφαλείας σύµφωνα µε το 1907/2006/EK, Άρθρο 31

ελτίο δεδοµένων ασφαλείας σύµφωνα µε το 1907/2006/EK, Άρθρο 31 Σελίδα: 1/7 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης - Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος - - Συναφείς προσδιοριζόµενες χρήσεις της ουσίας ή του µείγµατος και αντενδεικνυόµενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Στοιχεία της ουσίας ή του παρασκευάσµατος και του προµηθευτή

ΦΥΛΛΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Στοιχεία της ουσίας ή του παρασκευάσµατος και του προµηθευτή METAL BRITE HD ΦΥΛΛΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ SECTION 1 Στοιχεία της ουσίας ή του παρασκευάσµατος και του προµηθευτή 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονοµασία προϊόντος: METAL BRITE HD 1.2 Συναφείς προσδιορισµένες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ STYCCOBOND F81 RESIN

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ STYCCOBOND F81 RESIN Ημερομηνία αναθεώρησης 30/09/14 Aναθεώρηση 9 Ημερομηνία αντικατάστασης 22/01/13 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ STYCCOBOND F81 RESIN ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΟΥΣΊΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΆΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ/ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

*. 'i-t* *. * ΕυΙΑ * )':(.λ.. {:( ),.{i;({;τ

*. 'i-t* *. * ΕυΙΑ * )':(.λ.. {:( ),.{i;({;τ *. 'i-t* *. * ΕυΙΑ * )':(.λ.. {:( ),.{i;({;τ ΔΙ::ΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟεϊοιμασμένο σύμφωνα με το Παράρτημα 11του Κανονισμού REACH (EC) 190712006, τον Κανονισμό CLP (EC) 127212008 και τον Κανονισμό (EC) 453/2010.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΣ ( Material Safety Data Sheet ) REBEL 10 EC

ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΣ ( Material Safety Data Sheet ) REBEL 10 EC ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΣ ( Material Safety Data Sheet ) ελτίο εδοµένων Ασφαλείας Προϊόντος (MSDS) Σύµφωνα µε τον Κανονισµό 1907/2006/ΕΚ Έκδοση: 1 Έτος : 2011 REBEL 10 EC 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

STARTER NUTRIVANT 11-36-24 + ME

STARTER NUTRIVANT 11-36-24 + ME 1. Στοιχεία ουσίας / παρασκευάσµατος και εταιρείας Χηµική ονοµασία Συνώνυµα Χηµικός τύπος Αριθµός CAS Χηµική οµάδα Μοριακό βάρος Είδος προϊόντος και χρήση ιεύθυνση Παραγωγού: Επικοινωνία: Τηλέφωνα ανάγκης:,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με την οδηγία (EE) No. 453/2010

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με την οδηγία (EE) No. 453/2010 ITW Permatex 10 Columbus Blvd. Hartford, CT 06106 USA Telephone: 1-87-Permatex (877) 376-2839 Emergency: 800-255-3924 (ChemTel) International Emergency: 00+ 1+ 813-248-0585 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΔΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΔΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗ ΓΕΝ.ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΗ ΟΔΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΕΡΩΤΗΕΙ ΠΟΑΠΩΝ ΑΠΑΝΤΗΕΩΝ για την ΑΡΧΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΗ το παρόν φυλλάδιο περιέχεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ: ΘΕΙΙΚΟ ΟΞΥ 1. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ Επιδράσεις και συµπτώµατα Μάτια : Το θειικό οξύ είναι διαβρωτική ουσία και µπορεί να προκαλέσει σοβαρό ερεθισµό (ερυθρότητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ Σε περίπτωση πυρκαγιάς καλέστε 1 9 9 Ηλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.fireservice.gr ΟΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘ. ΒΑΛΑΒΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΧΗΜΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ. Πληροφορίες για Επικίνδυνες Χημικές Ουσίες

ΑΘ. ΒΑΛΑΒΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΧΗΜΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ. Πληροφορίες για Επικίνδυνες Χημικές Ουσίες ΑΘ. ΒΑΛΑΒΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΧΗΜΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Πληροφορίες για Επικίνδυνες Χημικές Ουσίες ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΘΕΜΑΤΑ Μη κερδοσκοπική εκδοτική εταιρεία ΑΘ. ΒΑΛΑΒΑΝΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Υ & Α Ν Τ Ι Μ Ε Τ Ω Π Ι Σ Η Σ Ε Κ Τ Α Κ Τ Ω Ν Α Ν Α Γ Κ Ω Ν Τ Μ Η Μ Α Σ Χ Ε

Διαβάστε περισσότερα

CLP. Ταξινόμηση Επισήμανση Συσκευασία. Classification Labeling Packaging. Νέος Κανονισμός 1272/2008/ΕΚ. για την. ουσιών και μειγμάτων

CLP. Ταξινόμηση Επισήμανση Συσκευασία. Classification Labeling Packaging. Νέος Κανονισμός 1272/2008/ΕΚ. για την. ουσιών και μειγμάτων CLP Νέος Κανονισμός 1272/2008/ΕΚ για την Ταξινόμηση Επισήμανση Συσκευασία ουσιών και μειγμάτων Classification Labeling Packaging H Κοινοτική νομοθεσία CLP και GHS για ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Construction. Ενέσιμο φράγμα ανοδικής υγρασίας βάσεως σιλάνης. Περιγραφή Προϊόντος. Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 23/11/2009 Κωδικός: 04.02.

Construction. Ενέσιμο φράγμα ανοδικής υγρασίας βάσεως σιλάνης. Περιγραφή Προϊόντος. Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 23/11/2009 Κωδικός: 04.02. Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 23/11/2009 Κωδικός: 04.02.060 SikaMur -InjectoCream -100 SikaMur -InjectoCream -100 Ενέσιμο φράγμα ανοδικής υγρασίας βάσεως σιλάνης Construction Περιγραφή Προϊόντος Εφαρμογές

Διαβάστε περισσότερα

Construction. SikaMur -InjectoCream -100. Ενέσιμο φράγμα ανοδικής υγρασίας σιλανικής βάσεως. Περιγραφή Προϊόντος

Construction. SikaMur -InjectoCream -100. Ενέσιμο φράγμα ανοδικής υγρασίας σιλανικής βάσεως. Περιγραφή Προϊόντος Construction Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 03/06/2014 (v1) Κωδικός: 07.02.030 Αριθμός Ταυτοποίησης: 010707040000000002 SikaMur -InjectoCream -100 SikaMur -InjectoCream -100 Ενέσιμο φράγμα ανοδικής υγρασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Υγιείς Εργασιακές Σχέσεις ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Εγχειρίδιο Λειτουργού Εργασιακών Σχέσεων ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Το Έργο συγχρηµατοδοτείται από την Κυπριακή ηµοκρατία και το Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Construction. Πολυμερής μεμβράνη στεγανοποίησης δωμάτων. Περιγραφή Προϊόντος EN 13956 06 1213

Construction. Πολυμερής μεμβράνη στεγανοποίησης δωμάτων. Περιγραφή Προϊόντος EN 13956 06 1213 Construction Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση: 10/01/2014 (v1) Κωδικός: 04.03.120 Αριθμός Ταυτοποίησης: 010910032000150000 Sarnafil TG 66-15 EN 13956 06 1213 Sarnafil TG 66-15 Πολυμερής μεμβράνη στεγανοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21993 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1450 14 Ιουνίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 36060/1155 /Ε.103 Καθορισμός πλαισίου κανόνων, μέτρων και διαδικασι ών για την ολοκληρωμένη

Διαβάστε περισσότερα