ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΥΠΟΓΕΙΑΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΥΠΟΓΕΙΑΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΗΣ"

Transcript

1 ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.Π.Θ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΥΠΟΓΕΙΑΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΥΠΟΓΕΙΑ Υ ΡΑΥΛΙΚΗ 1.1 ΤΥΠΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Σε µεγάλο αριθµό προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι Μηχανικοί Περιβάλλοντος έχουν να υπολογίσουν ροές σε «πορώδη µέσα»: αυτά χαρακτηρίζονται από την συνύπαρξη στερεάς φάσης και διακένων µέσα στα οποία λαµβάνει χώρα ροή. -Υπόγειοι υδροφορείς: είναι γεωλογικοί σχηµατισµοί οι οποίοι συγκεντρώνουν το µεγαλύτερο µέρος των εκµεταλλεύσιµων υδατικών πόρων. Αυτοί µπορεί να είναι χαλαροί υδροφορείς (δηλ. γεωλογικοί σχηµατισµοί οι οποίοι αποτελούνται από ανεξάρτητους κόκκους) είτε ρωγµατωµένοι (π.χ. βραχόµαζα η οποία περιέχει µεγάλο αριθµό από ρωγµές). -Χηµικοί αντιδραστήρες διαφόρων τύπων -Τεχνητοί υγρότοποι υπεδάφιας ροής. Πρόκειται για εγκαταστάσεις καθαρισµού αποβλήτων που αποτελούνται από πορώδες µέσο (άµµος, χαλίκι, κροκάλες) στο οποίο έχουν φυτευτεί κατάλληλα φυτά. Ο καθαρισµός γίνεται µε βιοχηµικές διεργασίες (τα φυτά υποστηρίζουν την δράση των µικροοργανισµών που είναι προσκολληµένοι στο πορώδες µέσο). Στα µέσα αυτά θεωρούµε σε πρώτη προσέγγιση ότι η ροή λαµβάνει χώρα σε έναν µεγάλο αριθµό από «µικρούς αγωγούς». Αυτό µπορεί να συµβαίνει τόσο σε χαλαρούς υδροφορείς (δηλ. υδροφορείς οι οποίοι αποτελούνται από ανεξάρτητους κόκκους) είτε σε συνεκτικούς ρωγµατωµένους υδροφορείς (π.χ. βραχόµαζα η οποία περιέχει µεγάλο αριθµό από ρωγµές). Το αντικείµενο της παρούσης παράδοσης εστιάζεται στην υδραυλική των υπόγειων υδροφορέων. 1. Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΙΣΟ ΥΝΑΜΟΥ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΜΕΣΟΥ Ο αναλυτικός υπολογισµός της ροής σε καθέναν από τους µικρούς αγωγούς παρουσιάζει προβλήµατα: -Η ακριβής θέση τους και η γεωµετρία τους είναι αδύνατον να προσδιοριστούν. -Ακόµα και αν έχουµε τα γεωµετρικά στοιχεία ο υδραυλικός υπολογισµός θα ήταν επίπονος και χρονοβόρος.

3 -Τελικά η ακριβής πληροφορία για τη λεπτοµερή κατανοµή της ροής θα ήταν άχρηστη. Για τους λόγους αυτούς εφαρµόζουµε την προσέγγιση του ισοδύναµου συνεχούς µέσου: Εξετάζουµε τις µέσες τιµές της ιδιότητας που µας ενδιαφέρει (πορώδες, ταχύτητα, πίεση συγκέντρωση..) σε έναν Αντιπροσωπευτικό Στοιχειώδη Όγκο (Α.Σ.Ο.).(ή REV: Representative Elementary Volume). Υποθέτουµε συχνά για λόγους ευκολίας ότι ο όγκος αυτός είναι σφαιρικός. Για να ισχύει η προσέγγιση του ισοδύναµου συνεχούς µέσου πρέπει να πληρούνται οι παρακάτω συνθήκες: Η ακτίνα της σφαίρας να είναι αρκετά µεγάλη σε σχέση µε την διάµετρο των κόκκων ή από την απόσταση των ρωγµών µεταξύ τους, ώστε, οι µέσες τιµές να είναι ανεξάρτητες τόσο από την ακτίνα της σφαίρας όσο από την θέση που έχει το κέντρο της σφαίρας. Οι διαστάσεις του ΑΣΟ να είναι πολύ µικρές σε σχέση µε τις διαστάσεις του υπόγειου σχηµατισµού που λαµβάνει χώρα η ροή ώστε ο ΑΣΟ να µπορεί να θεωρηθεί σηµείο. Στους φυσικούς γεωλογικούς σχηµατισµούς η µεγάλη αύξηση της κλίµακας παρατήρησης συµπεριλαµβάνει οδηγεί στην επίδραση ετερογενειών µεγάλης κλίµακας. Οι ετερογένειες αυτές είναι δυνατόν να οφείλονται στις χωρικές διακυµάνσεις του µεγέθους των πόρων των κόκκων ή του πορώδους. Τυπικά µεγέθη τα οποία εξετάζουµε µε την βοήθεια του ΑΣΟ είναι η ταχύτητα των ρύπων, η τιµές της συγκέντρωσης η το πιεζοµετρικό φορτίο. 1.3 ΤΟ ΠΙΕΖΟΜΕΤΡΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ Είναι γνωστό από τη Μηχανική Ρευστών και την Υδραυλική ότι η ειδική µηχανική ενέργεια ενός σωµατιδίου υγρού ανά µονάδα βάρους µπορεί να δοθεί από την παρακάτω σχέση: p v E z = + z+ γ g όπου p γ z v g Πίεση Ειδικό βάρος Απόσταση από το επίπεδο αναφοράς Ταχύτητα ροής Επιτάχυνση βαρύτητας

4 Με άλλα λόγια η ειδική µηχανική ενέργεια ανά µονάδα όγκου χωρίζεται στα εξής µεγέθη: p /γ Το έργο που µπορεί να παράγει το σωµατίδιο ρευστού λόγω της πίεσης που ασκείται σε αυτό z Το έργο που είναι απαραίτο για να ανυψωθεί ένα σωµατίδιο σε ένα ορισµένο ύψος v / g Κινητική ενέργεια Συχνά στους υπόγειους υδροφορείς οι ταχύτητες είναι µικρές, και κατά συνέπεια η κινητική ενέργεια είναι αµελητέα. Μπορούµε να χρησιµοποιήσουµε λοιπόν την παρακάτω σχέση: p E z h= + z γ Όπου h το πιεζοµετρικό ύψος. Κατά την διεύθυνση της ροής έχουµε µείωση του πιεζοµετρικού φορτίου: Η µηχανική ενέργεια µετατρέπεται σε θερµότητα. Βασικό πλεονέκτηµα του πιεζοµετρικού ύψους είναι ότι µπορούµε να το µετρήσουµε εύκολα τόσο στο πεδίο όσο στο εργαστήριο. 1.4 NΟΜΟΣ ΤΟΥ DARCY Για την ροή σε κολώνα που περιέχει πορώδες µέσο µπορεί να διαπιστωθεί πειραµατικά η παρακάτω γραµµική σχέση µεταξύ της κλίσης του πιεζοµετρικού φορτίου και παροχής: h Q= KA L Q h L Κ Α Παροχή ιαφορά πιεζοµετρικού φορτίου στις δύο άκρες της κολώνας To µήκος της κολώνας Συντελεστής υδραυλικής αγωγιµότητας Επιφάνεια της κολώνας κάθετα στην ροή Η σχέση αυτή µπορεί να γραφεί και µε την παρακάτω µορφή: h q= K L

5 Όπου q η ταχύτητα Darcy ( q = Q / A ) Έχει αποδειχθεί (ολοκληρώνοντας τις εξισώσεις Navier Stokes) ότι ο νόµος του Darcy ισχύει εάν πληρούνται η παρακάτω προϋποθέσεις -Να ισχύει η προσέγγιση του ισοδύναµου συνεχούς µέσου -Οι δυνάµεις αδρανείας να είναι αρκετά µικρές ώστε οι µη γραµµικοί όροι της εξίσωσης Navier Stokes να είναι αµελητέοι -Η ροή να είναι µονοφασική (οµογενές υγρό, αµελητέες διαφορές πυκνότητας) Ενδείξεις για την ισχύ του νόµου του Νταρσύ έχουµε αν θεωρήσουµε ένα εξιδανικευµένο πορώδες µέσο το οποίος αποτελείται από µία σειρά από παράλληλες ρωγµές ορθογωνικής διατοµής πλάτους b και ύψους w (b>>w). Από την Μηχανική Ρευστών ξέρουµε ότι αν οι δυνάµεις αδρανείας είναι αµελητέες, η παροχή ανάµεσα σε δύο πλάκες δίνεται από την σχέση Q ρ όπου: 3 ρgb w h = 1µ L ρ η πυκνότητα και µ το ιξώδες, Αν θεωρήσουµε ότι οι ρωγµές καταλαµβάνουν ένα ορισµένο ποσοστό του χώρου (πορώδες n) η συνολική παροχή σε µία «διατοµή πορώδους µέσου» δίνεται από την σχέση (βλέπε π.χ. Κωτσοβίνος 003): ρgb h Q= Aρ 1µ L όπου Aρτο συνολικό εµβαδόν των διακένων στην διατοµής την οποία εξετάζουµε. Ξέροντας ότι η συνολική επιφάνεια µίας διατοµής Α ισούται µε είναι το πορώδες. A= A / n όπου n ρ Κατά συνέπεια h Q= KA L όπου ρgb K = n 1µ

6 Ανάλογες σχέσεις µπορούµε να βγάλουµε, για την περίπτωση για την οποία οι ρωγµές έχουν κυλινδρικό σχήµα, χρησιµοποιώντας τις εξισώσεις για την ροή στο εσωτερικό ενός κυλίνδρου (βλέπε π.χ. Κωτσοβίνος 003). Mπορούµε να ορίσουµε την µέση ταχύτητα: h q= Q / A= K L Στην πράξη ο συντελεστής Κ ο οποίος αντιστοιχεί σε πορώδη µέσα µε πρακτική σηµασία είναι µικρότερος από την παραπάνω εκτίµηση, λόγω της ακανόνιστης γεωµετρίας των διακένων, η οποία συνεπάγεται µεγάλες απώλειες ενέργειας. Ο συντελεστής Κ (υδραυλική αγωγιµότητα) εξαρτάται από τις γεωµετρικές ιδιότητες του πορώδους µέσου αλλά και από τις ιδιότητες του ρευστού Ο συντελεστής k=kµ/(ρg) (διαπεράτοτητα) έχει διαστάσεις επιφάνειας και εξαρτάται µόνο από τις ιδιότητες του πορώδους µέσου και όχι από τις ιδιότητες του ρευστού. Μπορούµε να γενικεύσουµε την παραπάνω σχέση (θεωρώντας π.χ. ότι το µήκος της κολώνας είναι αµελητέο σε σχέση µε τις χαρακτηριστικές διαστάσεις του πορώδους µέσου). ( ) q x h = K x Θεωρώντας επιπλέον ότι το πορώδες µέσο είναι ισότροπο προκύπτει ότι: h ( q) y = K, y Ή ακόµα: r q = K h ( ) q z h = K z Η διαπερατότητα k και κατά συνέπεια η υδραυλική αγωγιµότητα Κ µπορούν να εκτιµηθούν να εκτιµηθεί όταν ξέρουµε τις γεωµετρικές ιδιότητες του πορώδους µέσου. Μία εξίσωση η οποία χρησιµοποιείται συχνά είναι η παρακάτω εµπειρική εξίσωση: k = cd Όπου k [ cm ], d [cm] και c[-]. H µεταβλητή d συµβολίζει µία τυπική διάµετρο των κόκκων (ορισµένοι συγγραφείς προτείνουν να χρησιµοποιηθεί η d 10 (δηλαδή η διάµετρος των κόκκων η οποία είναι µεγαλύτερη από το 10% των κόκκων σε βάρος. Ο συντελεστής c µπορεί να θεωρηθεί ίσος µε 45 για αµµώδη άργιλο και µε 140 για καθαρή άµµο. Συχνά χρησιµοποιείται η τιµή 100.

7 Η παραπάνω εξίσωση ισχύει όταν το πορώδες µέσο είναι ισότροπο. Όταν το πορώδες µέσο είναι ανισότροπο και οι άξονες x,y,z ταυτίζονται µε τους κύριους άξονες του τανυστή διαπερατότητας οι συνιστώσες της ταχύτητας δίνονται από τις παρακάτω εξισώσεις: h ( q) x = K xx, x h ( q) y = K yy, y ( q) z = K zz h y Για περίπτωση που δεν έχουµε προσρόφηση των ρυπαντών από τον στερεό σκελετό η ταχύτητα των ρυπαντών (ταχύτητα του µετώπου ρύπανσης) µπορεί να εκφραστεί µε την παρακάτω σχέση: q v= n Η εξίσωση Darcy περιέχει (στην απλούστερη πιθανή περίπτωση της µονοδιάστατης ροής) περιέχει δύο αγνώστους: την ταχύτητα και το πιεζοµετρικό φορτίο (στην περίπτωση τρισδιάστατη ροή οι άγνωστοι είναι τέσσερις ενώ οι εξισώσεις ροής είναι τρεις). Για να έχουµε ένα κλειστό σύστηµα χρησιµοποιούµε και την εξίσωση της συνέχειας (εξίσωση της διατήρησης της µάζας). Απαλείφοντας από το παραπάνω σύστηµα την ταχύτητα καταλήγουµε, για πολλά προβλήµατα πρακτικού ενδιαφέροντος, σε ένα σύστηµα εξισώσεων το οποίο έχει την δοµή της εξίσωσης της θερµότητας. Αναλυτικές λύσεις µπορούν να βρεθούν για εξιδανικευµένες περιπτώσεις ροής. 1.5 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ Υ ΡΟΦΟΡΕΩΝ -Υδροφορείς υπό πίεση Υδροφορείς των οποίων η µεταβολή της στάθµης του νερού κατά την κατακόρυφο εµποδίζεται από αδιαπέρατο γεωλογικό σχηµατισµό -Υδροφορείς µε ελεύθερη επιφάνεια (φρεάτιοι υδροφορείς) Υδροφορείς για τους οποίους η ελεύθερη επιφάνεια µπορεί να µεταβάλλεται χωρίς περιορισµούς. -Ηµιπερατοί υδροφορείς Υδροφορείς των οποίων η µεταβολή της στάθµης του νερού κατά την κατακόρυφο περιορίζεται από γεωλογικό σχηµατισµό µε χαµηλή διαπερατότητα Το βάθος ροής στους υπόγειους υδροφορείς είναι µερικές δεκάδες και έως µερικές εκατοντάδες µέτρα. Η έκταση τους κατά την οριζόντια κατεύθυνση είναι συνήθως περισσότερα χιλιόµετρα. Κατά συνέπεια η ροή µπορεί να θεωρηθεί οριζόντια για πολλά πρακτικά προβλήµατα.

8 . ΚΙΝΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥΣ Υ ΡΟΦΟΡΕΙΣ.1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΟΓΕΙΑΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΗΣ.1.1 ΕΞΙΣΩΣΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ Περίπτωση Υδροφορέα υπό πίεση Έστω µονοδιάστατη οριζόντια ροή. Εξετάζουµε το ισοζύγιο µάζας σε ένα πρίσµα µε συντεταγµένες πλευρών x- x/ και x+ x/ αντίστοιχα. Το ύψος του υπό πίεση υδροφόρου στρώµατος µπορεί να θεωρηθεί σταθερό και συµβολίζεται µε B ενώ το πλάτος του πρίσµατος ισούται µε w. Θεωρούµε την περίπτωση κατά την οποία η ροή λαµβάνει χώρα κατά την θετική φορά του άξονα x. Θεωρούµε την περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρχουν ανταλλαγές νερού µε το εξωτερικό περιβάλλον (π.χ. από αντλήσεις, επαναφορτίσεις, διείσδυση νερού από βροχοπτώσεις, απώλειες νερού από εξατµισοδιαπνοή, ανταλλαγές ρευστού µε επιφανειακά υδάτινα σώµατα κ.λ.π.). Στην περίπτωση αυτή το ισοζύγιο νερού γράφεται ως εξής: V(t) = Vin( t ) Vout ( t ) (1) όπου V(t) η µεταβολή του όγκου νερού κατά το χρονικό σηµείο t, V in, και V out ο εισρέον και ο εκρέον όγκος νερού αντίστοιχα κατά το χρονικό σηµείο t. Λαµβάνοντας υπόψη µας ότι η µεταβολή του πεδίου ροής ενδεχοµένως δεν είναι συνεχής έχουµε την κλασσική σχέση: [ Q ( t ) Q ( t ] t V(t) = ) () in out όπου t ένα τυχόν (µικρό) χρονικό διάστηµα, Q in ( t) η εισρέουσα παροχή στο πρίσµα και Q out ( t) η εκρέουσα παροχή Παίροντας υπόψη µας την κλασσική σχέση µεταξύ παροχής και ταχύτητας, δηλαδή ότι η παροχή η οποία διέρχεται από µία επιφάνεια ισούται µε το εµβαδόν της επιφάνειας αυτής επί την συνιστώσα του πεδίου ταχυτήτων η οποία είναι κάθετη στην επιφάνεια αυτή, αλλά και τον ορισµό της φοράς του πεδίου ταχυτήτων προκύπτουν οι σχέσεις: Q in Q out ( t ) [ q( x x /, t) ][ Bw] ( t ) [ q( x+ x /, t) ][ Bw] = (3α) = (3β) Για τον υπολογισµό της µεταβολής του όγκου νερού, µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε τον κλασσικό ορισµό του συντελεστή αποθηκευτικότητας: 1

9 S c ( ) h( t) V t = (4) A όπου Α το εµβαδόν την κάτοψης του εξεταζόµενου τµήµατος του υδροφόρου και h( t) η µεταβολή του πιεζοµετρικού φορτίου ανάµεσα σε δύο διαδοχικά χρονικά βήµατα. Προφανώς ισχύουν οι σχέσεις: A= w x (5) h t = h x, t+ t h x, t (6) ( ) ( ) ( ) Εισαγάγοντας τις εξισώσεις (3) (6) στην εξίσωση () προκύπτει η παρακάτω σχέση: ( x, t+ t) h( x, t) [ q( x+ x /, t) q( x x /, t) ] h S c = -B (7) t x Παίρνοντας υπόψη µας τους κλασικούς ορισµούς της παραγώγου, οι οποίοι µπορούν να γραφούν έως εξής: ( x+ x / ) φ( x x / ) φ φ = lim (8α) x x 0 x φ φ( t+ t) φ( t) = lim. (8β) t t 0 t Προκύπτει η παρακάτω µορφή της εξίσωσης της συνέχειας (ή διατήρησης της µάζας): h q S c + B = 0 (9) t x Είναι εύκολο να αποδειχτεί ότι για την περίπτωση µη σταθερού πάχους τους υδροφορέα η εξίσωση της συνέχειας πρέπει να γραφεί ως εξής: ( Βq) h S c + = 0 (10) t x Η µεθοδολογία που παρουσιάσαµε µπορεί να χρησιµοποιηθεί και για τον προσδιορισµό της εξίσωσης της συνέχεια σε δύο διαστάσεις για την περίπτωση οριζόντιας ροής Περίπτωση υδροφορέα µε ελεύθερη επιφάνεια Θεωρούµε µία περίπτωση ανάλογη περίπτωση µε προηγουµένως µε την διαφορά ότι το ύψος του πρίσµατος είναι ίσο µε το βάθος ροής και κατά συνέπεια µεταβάλλεται στον χώρο και τον χρόνο. Ενώ λοιπόν οι εξισώσεις (1) και () ισχύουν αντί των εξισώσεων (3α) και (3β) πρέπει να χρησιµοποιηθούν οι παρακάτω σχέσεις: Q in Q out ( t) [ q( x x /, t) ][ h( x x /, t) ]w ( t ) [ q( x+ x /, t) ][ h( x+ x /, t) ] = (11α) = w (11β)

10 Αν και η φυσική σηµασία του συντελεστή αποθηκευτικότητας είναι εντελώς διαφορετική για τους υδροφορείς υπό πίεση και τους υδροφορείς µε ελεύθερη επιφάνεια, η µαθηµατική περιγραφή του είναι ίδια. Χρησιµοποιώντας λοιπόν τις εξισώσεις (1), (),(11α), (11β), (4), (5) και (6) προκύπτει ότι: h( x+ x/, t+ t) h( x+ x /, t) [ h(x+ x, t) q( x+ x, t) h( x, t) q( x, t) ] S u = - (1α) t x Παίρνοντας υπόψη µας τον ορισµό της παραγώγου, προκύπτει η εξίσωση της διατήρησης της µάζας για τους φρεάτιους υδροφορείς: h ( hq) S u + = 0 (13) t x Γενικευµένη µορφή της εξίσωσης της συνέχειας Με τη µέθοδο τη οποία παρουσιάσαµε παραπάνω για οριζόντια δισδιάσταστη ροή η εξίσωση της συνέχειας γράφεται ως εξής: Για τους υδροφορείς υπό πίεση:: h Bq Bq x y Sc + + = 0 (14 α ) t x y Για τους φρεάτιους υδροφορείς: h hq hq x y SU + + = 0 (14β) t x y Όταν έχουµε εισροή ή εκροή (εµπλουτισµό, άντληση, επαναπλήρωση, ανταλλαγές ρευστού µε άλλα υδροφόρα στρώµατα εξατµισοδιαπνοή κλπ.) οι παραπάνω εξισώσεις γράφονται: S h Bq + t x Bq + y x y c = R (15 α ) S h hq + t x hq + y x y U = R (15β) Όπου ο συντελεστής R εκφράζει την ανταλλαγή ρευστού ανάµεσα στον υδροφορέα και τα εξωτερικά συστήµατα (διείσδυση νερού της βροχής, απώλειες λόγω εξατµισοδιαπνοής, αντλήσεις ή εµπλουτισµό από φρέατα κλπ.)..1. ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΟΓΕΙΑΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΝΤΑΡΣΥ Εισαγάγοντας την εξίσωση του Νταρσύ στις παραπάνω εξισώσεις προκύπτει: 3

11 4 R y h BK y x h BK x t h S c = + + ) ( ) ( R y h hk y x h hk x t h S u = + + ) ( ) ( Θέτοντας T=KB ;όπου Τ η µεταφορικότητα ή µεταβιβαστικότητα (transmissivity) R y h T y x h T x t h S c = + + ) ( ) ( Η εξίσωση για τους υδροφορείς υπό πίεση έχει την δοµή της εξίσωσης της θερµότητας. Για µικρές διακυµάνσεις της στάθµης µπορούµε να θεωρήσουµε το µέγεθος u T ανεξάρτητο του h (ισοδύναµη µεταφορικότητα), εάν θέσουµε KH T u =, όπου H η µέση στάθµη του βάθους ροής, ως προς τον χρόνο, σε ένα σηµείο του υδροφορέα. Κατά συνέπεια: R y h T y x h T x t h S u u u = + ) ( ) ( οι παραπάνω εξισώσεις γράφονται και σε πιο συµπαγή µορφή: R h T t h S c = ) ( R h T t h S u u = ) ( όπου ο τελεστής Nabla σε δύο διαστάσεις για (χωρικά) σταθερό συντελεστή µεταφορικότητας: R h T t h S c = όπου ο τελεστής Nabla σε δύο διαστάσεις ή R y h x h T t h S c = +

12 5 για µόνιµη ροή και για αµελητέες εισροές εκροές έχουµε την εξίσωση του Laplace 0 = + y h x h ή 0 = h Για γνωστές οριακές συνθήκες υπάρχει µεγάλος αριθµός αναλυτικών λύσεων της παραπάνω λύσης χρησιµοποιώντας µιγαδικούς αριθµούς.

13 .1. ΜΟΝΟ ΙΑΣΤΑΤΗ ΡΟΗ ΣΕ ΥΠΟΓΕΙΟΥΣ Υ ΡΟΦΟΡΕΙΣ Μη µόνιµη ροή σε υδροφορέα η οποία προκαλείται από την απότοµη άνοδο της στάθµης ποταµού. Εξετάζουµε µία µονοδιάστατη ροή σε υπόγειο υδροφορέα ο οποίος βρίσκεται ανάµεσα σε δύο ποταµούς. Η απόσταση µεταξύ των δύο ποταµών ισούται µε L. Θεωρούµε ότι ισχύει ο νόµος του Νταρσύ, ότι µπορεί να χρησιµοποιηθεί η εξίσωση της συνέχειας στην γραµµική (ή γραµµικοποιηµένη) µορφή της και ότι επίσης οι τιµές των παραµέτρων είναι σταθερές στον χώρο. Κατά συνέπεια η πιεζοµετρία µπορεί να περιγραφεί από την παρακάτω εξίσωση: h h S = T, (Ι) t x όπου S ένας συντελεστής αποθηκευτικότητας και Τ η µεταφορικότητα (ή µεταβιβαστικότητα) του υδροφόρου σχηµατισµού. Αρχικά θεωρούµε ότι το όλο σύστηµα βρίσκεται σε ισορροπία και η τιµή της πιεζοµετρίας είναι σταθερή σε όλον τον σχηµατισµό και ίση µε h= H 0. Για t 0 έχουµε απότοµη ανύψωση της στάθµης του ποταµού ο οποίος έρχεται σε επαφή µε τον υδροφορέα στο σηµείο x=0 στα h= H 1. Η στάθµη της πιεζοµετρίας στον δεύτερο ποταµό είναι σταθερή σε όλη την διάρκεια του φαινοµένου. Εξαιτίας της ανόδου της στάθµης αρχίζει η ροή µέσα στον υδροφόρο σχηµατισµό. Εισαγάγοντας την µεταβλητή h = h - H 0, η οποία συµβολίζει την διαταραχή η οποία προκαλείται στο πιεζοµετρικό φορτίο του υδροφορέα από την απότοµη άνοδο της στάθµης του ποταµού και επίσης τη µεταβλητή α = T/S, η εξίσωση (Ι)µπορεί να γραφτεί ως εξής: h h = α (II) t x µε αρχικές συνθήκες h = 0 και οριακές συνθήκες h = h= H 1 H 0 για x=0 και h = 0 για x=l. Παρατηρούµε ότι η εξίσωση (ΙΙ) αλλά και οι οριακές της συνθήκες, έχουν την ίδια µαθηµατική δοµή µε τη µαθηµαική εξίσωση για τον προσδιορισµό της συνιστώσας της ταχύτητας u για την ροή ανάµεσα σε δύο πλάκες, «από τις οποίες η µια είναι ακίνητη και η άλλη αρχίζει ξαφνικά να κινείται» η οποία είχε εξετασθεί στην Ρευστοµηχανική. Κατά συνέπεια η γενική µορφή της λύσης µπορεί να γραφεί ως εξής: x h ( ) = αt nπx h x, t h 1 exp n π sin (ΙΙΙ) L π n= 1 L L Για σχετικά µικρούς χρόνους για τους οποίους η διαταραχή δεν έχει φτάσει στον ποταµό κατάντη µπορεί να χρησιµοποιηθεί η λύση για ο ηµιάπειρο µέσο (βλέπε την

14 παράγραφο η οποία πραγµατεύεται την «ροή προερχόµενη από σταθερή κίνηση πλάκας σε άπειρο χώρο (πρώτο πρόβληµα Stokes) της Ρευστοµηχανικής. Για το πρόβληµα το οποίο εξετάζουµε η λύση γράφεται: x h ( x, t) = h 1 erf (ΙV) αt όπου erf η συνάρτηση σφάλµατος (error function). Για την περίπτωση ηµιάπειρου µέσου το µήκος του µετώπου της διαταραχής µπορεί να εκτιµηθεί από την εξίσωση: L F = 3 αt (V). Προφανώς για να ισχύει η εξίσωση (IV) πρέπει να ισχύει η σχέση: L F < L. L F

15 . Υ ΡΑΥΛΙΚΗ ΦΡΕΑΤΩΝ..1 Υ ΡΑΥΛΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΡΟΗΣ ΑΠΟ ΑΝΤΛΗΣΗ ΦΡΕΑΤΟΣ..1.1 Ο νόµος του THEISS Θα εξετάσουµε την πτώση στάθµης σε υπό πίεση υδροφορέα, «άπειρης» έκτασης στην οριζόντια διεύθυνση και πάχους Β. Θεωρώντας ότι: -Οι ταχύτητες είναι αρκετά χαµηλές ώστε οι όροι αδρανείας να είναι αµελητέοι. -Η γεωµετρία των πόρων είναι τέτοια ώστε να ισχύει µακροσκοπικά η προσέγγιση του ισοδύναµου συνεχούς -Υπάρχει υδραυλική ισορροπία στο εσωτερικό ενός ΑΣΟ -Ο ιδιότητες του υδροφορέα είναι σταθερές στον χώρο -Το µέσο είναι ισότροπο -Η ροή είναι οριζόντια -Η ανταλλαγές υγρού µε το εξωτερικό περιβάλλον είναι αµελητέες Μπορούµε να περιγράψουµε τις µεταβολές της πιεζοµετρίας h µε την παρακάτω εξίσωση: h h h = T + t x y S (1) η παραπάνω εξίσωση γράφεται σε διανυσµατική µορφή: h S t = T h () όπου ο τελεστής Nabla σε δύο διαστάσεις: µοναδιαία διανύσµατα. r r = ex + ey, e r xκαι x y e r yτα Είναι καλό να εκφράσουµε τις παραπάνω εξισώσεις για το πρόβληµα που εξετάζουµε, λόγω της συµµετρίας εκ περιστροφής, σε πολικές συντεταγµένες: h S t h 1h 1 = T + + r r r r h ϑ h και παίρνοντας υπόψη µας ότι = 0 : ϑ

16 h S t όπου h 1h = T + r r r, (3 α ) r = x + y η απόσταση από το πηγάδι. Θεωρούµε ότι πριν από την έναρξη της άντλησης, το σύστηµα ήταν σε ισορροπία, δηλαδή η στάθµη της πιεζοµετρίας ήταν παντού σταθερή: h= h0. Η πτώση της στάθµης ορίζεται σαν: s= h 0 h. Κατά συνέπεια η εξίσωση που περιγράφει την πτώση στάθµης έχει την ίδια δοµή µε την εξίσωση για το πιεζοµετρικό φορτίο: s S t s 1s = T + r r r (4). Η αρχική συνθήκη γράφεται: s ( r,0 ) = 0 ενώ η πρώτη οριακή συνθήκη προκύπτει από το γεγονός ότι δεν υπάρχει πτώση στάθµης σε άπειρη απόσταση από τον υδροφορέα: s, t =. ( ) 0 Θεωρώντας ότι η αντλούµενη παροχή Qείναι σταθερή, µπορούµε να ορίσουµε και την δεύτερη οριακή συνθήκη µε την παρακάτω µεθοδολογία: h -Η ειδική παροχή σε µία κάθετη διατοµή δίνεται από την σχέση: Qδ = T r -Η παροχή προκύπτει αν πολλαπλασιάσουµε την περίµετρο της γεώτρησης µε την h παροχή σε µία κάθετη διατοµή: Q= ( πrw) Qδ = πrwt όπου r r = r w η ακτίνα r= r w της γεώτρησης. Κατά συνέπεια η δεύτερη οριακή συνθήκη γράφεται: s r r r= r w = Q πt. (5) Εισαγάγοντας τη µεταβλητή Boltzman: u = r / 4αt, όπου α = T / S η εξίσωση για την πτώση στάθµης µετατρέπεται από εξίσωση µε µερικές παραγώγους σε µία κανονική διαφορική εξίσωση:

17 d s du 1 ds = 0 u du (6) Με οριακές συνθήκες: ( ) = 0 s (6 α ) u ds du u 0 = Q 4πT 1 (6β) Για την τελευταία εξίσωση κάναµε την παραδοχή ότι µπορούµε να θεωρήσουµε την γεώτρηση σαν σηµείο, λόγω του µικρού µέγεθος της ακτίνας σε σχέση µε τις διαστάσεις του προβλήµατος. Η εξίσωση (6) είναι µία γραµµική οµογενής εξίσωση πρώτης τάξης ως προς s Λ =. u Ολοκληρώνοντας µία φορά την (6) προκύπτει ότι: ds u du u = C 1 e (7) Όπου η σταθερά C1υπολογίζεται αν πάρουµε υπόψη µας την (6β) σε C 1 Q =. 4πT Κατά συνέπεια: ds du Q = 4πT u e u (7) Ολοκληρώνοντας την (7) προκύπτει ότι: s= Q 4πT u u e u du (8) Εισαγάγοντας την συνάρτηση πηγαδιού W(u) η οποία ορίζεται από την σχέση ( 1 ) s ds du ds r r ds r = r = r = = u r du dr du 4α t 4αt du ds du. s από την εξίσωση (5): r r r= 0 = Q πt s u u u= 0 = Q 4πT

18 W(u) = u u e u du προκύπτει ότι: Q s= W( u ) (9) 4πT Τιµές για την συνάρτηση W(u) είναι καταχωρηµένες σε πίνακες (π.χ. Bear, 1979). Η παραπάνω συνάρτηση µπορεί να εκφραστεί και µε την βοήθεια της σειράς: W(u) = ln(u) u u u + u x! 3x3! 4x4! Στην πράξη για u< 0.01µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε την σχέση W(u) ln(u) κατά συνέπεια: 3 4 s Q r S ln( ) = 4πT 4Tt Q. 5Tt ln 4πT r S (10) Η εξισώσεις (9) και (10) αποκαλούνται εξισώσεις του Theis. Η εξίσωση (10) αναφέρεται και σαν εξίσωση του Jacob. Αριθµητικό Παράδειγµα Υπολογίστε την πτώση στάθµης σε έναν υδροφορέα υπό πίεση σε απόσταση r 1 = 0. 3m και r = 5m από την γεώτρηση, 7 ώρες από την έναρξη της άντλησης, για / σταθερή παροχή Q=.0315m s. ίνονται οι ιδιότητες του υδροφορέα T= m / s και S=0.001 Λύση Ο συντελεστής α υπολογίζεται σε: α =Τ/S = 9.4m s. Η µεταβλητή Boltzman στις θέσεις που εξετάζουµε παίρνει τις τιµές: (. 3) 8 0 u = = 9 499x10 1 4x9. 4x( 7x3600 ). /

19 ( ) 4 u 5 = = 6 596x10 4x9. 4x( 7x3600 ). Επειδή u 1, u < 0 01µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε την εξίσωση (10).. Προκύπτει ότι: s 1 = ln( ) m 8 4 x = π x s = ln( ) m 4 4 x = π x10

20 ..1. Το αντίστροφο πρόβληµα της υπόγειας υδραυλικής (Αξιολόγηση αποτελεσµάτων δοκιµαστικών αντλήσεων για την περίπτωση µη µόνιµης ροής) Η κλασσική προσέγγιση στην υπόγεια υδραυλική (αλλά και σε άλλα γνωστικά αντικείµενα) είναι η προσοµοίωση φαινοµένων µε την επίλυση διαφορικών εξισώσεων. Στις διαφορικές αυτές εξισώσεις θεωρούνται όλοι οι συντελεστές γνωστοί, όπως επίσης και οι οριακές ή οι αρχικές συνθήκες. Ζητούµενο είανι η εύρεση της εξαρτηµένης µεταβλητής: πιεζοµετρία, συγκέντρωση ρυπαντών, θερµοκρασία. (Η µέθοδος επίλυσης των παραπάνω εξισώσεων εξαρτάται από τον βαθµό δυσκολίας του προβλήµατος και από την επιθυµητή ακρίβεια). Σε πολλά πρακτικά προβλήµατα απαιτείται µεγάλη ακρίβεια και κατά συνέπεια είναι απαραίτητη η εκτίµηση παραµέτρων από δεδοµένα πεδίου, πριν την καθαυτό αξιοποίηση του µαθηµατικού οµοιώµατος. Η µετρήσεις γίνονται σε µικρή κλίµακα ή.σε ειδικές συνθήκες έτσι ώστε να είναι εφικτή η ερµηνεία των αποτελεσµάτων. Η διεργασία αξιοποίησης των αποτελεσµάτων αυτών είναι πιο εύκολη όταν είναι διαθέσιµες αναλυτικές λύσεις. Αναφέρθηκε ήδη µία τέτοια λύση για την περίπτωση άντλησης από γεώτρηση σε υπό πίεση υδροφορέα ο οποίος µπορεί να θεωρηθεί οµοιογενής «απείρων διαστάσεων», η ροή δισδιάστατη, οι συνθήκες τέτοιες ώστε να ισχύει ο νόµος του Νταρσύ και η ροή να είναι οριζόντια. Για την περίπτωση κατά την οποία πριν από την έναρξη της άντλησης δεν υπήρχε ροή και η παροχή άντλησης είναι σταθερή, είχε αποδειχθεί στο κεφάλαιο «Yδραυλικός υπολογισµός µη µόνιµης ροής από άντληση φρέατος» ότι η πτώση στάθµης µπορεί να υπολογισθεί από την σχέση: s= Q 4πT u u e u du (1) όπου u = r / 4αtκαι α = T / S Οι ονοµασίες των παραπάνω µεταβλητών έχουν ήδη διευκρινισθεί, όπως επίσης και το γεγονός ότι για µικρές τιµές του u (u<0.01) η σχέση (1) µπορεί να γραφεί: s = Q. 5Tt ln, 4πT r S η χρησιµοποιώντας τον δεκαδικό λογάριθµο: s =.3Q. 5Tt log 4πT r S ()

21 Στην πράξη µετριέται η πτώση της στάθµης συναρτήσει του χρόνου σε πιεζόµετρο το οποί είναι τοποθετηµένο σε µικρή απόσταση από την αντλητική γεώτρηση (έτσι ώστε να ισχύει η υπόθεση u<0.01). Στο χρονικό σηµείο t 1 η πτώση στάθµης δίνεται από την σχέση:.3q. 5Tt1 s 1 = log 4πT r S ενώ στο χρονικό σηµείο t από την σχέση.3q. 5Tt = log 4πT r S s (3) (4) Από τις εξισώσεις (3) και (4) συνεπάγεται ότι:. 3Q t s= s s1 = log (5) 4πT t 1 Εάν επιλέξουµε τους χρόνους έτσι ώστε τα t 1 και t να απέχουν µεταξύ τους έναν λογαριθµικό κύκλο ( t / t 10 ) η (5) µετατρέπεται στην παρακάτω σχέση: 1 =. 3Q s= s s1 = (6) 4πT ή ισοδύναµα: T. 3Q = 4π s (6 α ) Η πτώση στάθµης µπορεί να προσδιορισθεί από µετρήσεις πεδίου, ενώ η παροχή θεωρείται γνωστή: κατά συνέπεια από την (6) µπορεί να προσδιορισθεί η µεταφορικότητα. Για τον προσδιορισµό του S ακολουθούµε την εξής διαδικασία: Θέτοντας στην () s=0 προκύπτει ότι:.3q. 5Tt log 4πT r S 0 = 0 (7) Η (7) είναι ισοδύναµη µε την σχέση:. 5Tt r S 0 = 1

22 Κατά συνέπεια:. 5Tt 0 S = (8) r όπου t 0 είναι το σηµείο τοµής της καµπύλης πτώσης στάθµης µε τον άξονα του χρόνου, η µεταφορικότητα είναι γνωστή από το προηγούµενο υπολογιστικό βήµα,. ενώ η απόσταση του πιεζόµετρου παρατήρησης r από την γεώτρηση είναι γνωστή. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Το παρακάτω παράδειγµα εφαρµογής αναφέρεται στο βιβλίο «Physical and Chemical Hydrogeology» των P.A.Domenico και F.W. Scwartz: Ζητείται να αξιοποιηθούν τα δεδοµένα της δοκιµαστικής άντλησης του Σχήµατος (1). (min) ΣΧΗΜΑ 1 Καταγραφή της πτώσης στάθµης σε πηγάδι παρατήρησης σε ηµιλογαριθµικό χαρτί (απόσταση από το την γεώτρηση 305 m, Q=5.43x10^3m3/d.). O άξονας των x αντιστοιχεί µε τον χρόνο ενώ ο άξονας των y στην πτώση στάθµης σε σχέση µε το επίπεδο ηρεµίας. ΛΥΣΗ ΑΠό το σχήµα 1 προκύπτει ότι για t1 = 10λεπτά της ώρας s 1 = m, ενώ για t = 100λεπτά της ώρας s = m. Προκύπτει ότι για ένα λογαριθµικό κύκλο: s= 0. 4m Από την (6 α ) προκύπτει ότι: T = m / day= m / s Για s=0 t0 = 5 min.: Αντικαθιστώντας στην (8) προκύπτει ότι: S =

23 .. ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΡΟΗΣ ΑΠΟ ΑΝΤΛΗΣΗ ΦΡΕΑΤΟΣ Η ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Υ ΡΟΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ...1 Υδρογεώτρηση σε άπειρο υδροφορέα µε πεπερασµένη ακτίνα επιρροής Σε περίπτωση άντλησης νερού από υδροφορέα «άπειρων» διαστάσεων (δηλαδή για περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν είναι αισθητή η επίδραση των ορίων), θεωρητικά η ροή δεν γίνεται ποτέ µόνιµη. Η αναλυτική λύση για την περίπτωση υδροφορέα υπό πίεση µε οµοιόµορφες ιδιότητες, παρουσιάστηκε στο κεφάλαιο «Yδραυλικός Υπολογισµός µη µόνιµης ροής από άντληση φρέατος». Στην πράξη συναντάµε συχνά περιπτώσεις σταθεροποίησης της ροής µετά από ένα ορισµένο χρονικό διάστηµα. Παρατηρείται δηλαδή ότι δεν παρουσιάζεται πτώση στάθµης σε αποστάσεις από την γεώτρηση µεγαλύτερες από µία ακτίνα επιρροής R. (βλέπε σχήµα 1). Η ακτίνα αυτή µπορεί να προσδιορισθεί από εµπειρικούς τύπους ή (κατά προτίµηση) µετά από επαρκή γνώση των ιδιοτήτων του εξεταζόµενου) υδροφορέα. Για τις περιπτώσεις αυτές, κατά τις οποίες ισχύουν στον υδροφορέα οι συνθήκες ότι οι ιδιότητες ου υδροφορέα µπορούν να θεωρηθούν σταθερές,η πτώση της πιεζοµετρίας σε σχέση µε την στάθµη ηρεµίας, s, για r w r R, (όπου r wη ακτίνα της γεώτρησης), δίνεται από την σχέση: s= - Q ln πt r R (1) Για αποστάσεις από την υδρογεώτρηση µεγαλύτερες από την ακτίνα επιρροής ( R ) r > η πτώση στάθµης µπορεί να θεωρηθεί µηδενική. Για πολλά πρακτικά προβλήµατα µπορούµε να θεωρήσουµε ότι η πτώση στάθµης µέσα στην γεώτρηση ( s w ) δίνεται από την σχέση: s= - Q rw ln πt R (1α) όπου Q παροχή, Τ η µεταφορικότητα ή µεταβαστικότητα (transmissivity) και r η + απόσταση από το πηγάδι ( r = x y ). Όπως είναι γνωστό µεταφορικότητα Τ µπορεί να εκφραστεί και από την σχέση: T=KB () Όπου Κ η υδραυλική αγωγιµότητα και Β το πάχος του υπό πίεση υδροφορέα..

24 Για αποστάσεις από την υδρογεώτρηση µεγαλύτερες από την ακτίνα επιρροής ( R ) r > η πτώση στάθµης µπορεί να θεωρηθεί µηδενική (Υπενθυµίζεται ότι η πτώση στάθµης ορίζεται από την σχέση: s = h 0 + h( r), όπου h 0 είναι το σταθερό στον χώρο- ύψος της πιεζοµετρίας πριν την λειτουργία της γεώτρησης στάθµη ηρεµίας- και h(r) είναι η στάθµη της πιεζοµετρίας σε απόσταση r από την γεώτρηση κατά την λειτουργία της αντλητικής γεώτρησης και µετά την αποκατάσταση της µόνιµης ροής.) Σχήµα 1: Μόνιµη ροή σε υπό πίεση υδροφορέα Όπως είχε παρουσιαστεί στο κεφάλαιο «Yδραυλικός Υπολογισµός µη µόνιµης ροής από άντληση φρέατος» η διαφορική εξίσωση για την πτώση στάθµης r είναι η: s S t s 1s = T + r r r (3) Για την περίπτωση µόνιµης ροής την οποία εξετάζουµε σε αυτό το κεφάλαιο η εξίσωση () µετατρέπεται στην παρακάτω µορφή: s 1s + = 0 r r r (4).

25 είναι προφανές ότι εξίσωση (1) ικανοποιεί την εξίσωση (4) όπως επίσης και την συνθήκη: s= 0 για r=r. Εµπειρικές σχέσεις για τον προσδιορισµό της ακτίνας επιρροής R αναφέρονται µεταξύ άλλων στον Bear (1979), π. χ,: R= 3000s w K 1/ Στην παραπάνω εξίσωση οι διαστάσεις της ακτίνας επιρροής και της πτώσης στάθµης στην γεώτρηση είναι µέτρα [m], ενώ της υδραυλικής αγωγιµότητας είναι [m/s].... Υπολογισµός της υδραυλικής συµπεριφοράς συστήµατος υδρογεωτρήσεων Εφόσον η διαφορική εξίσωση (4) είναι γραµµική, ισχύει για τις λύσεις της η αρχή της επαλληλίας και µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε τη λύση της (εξίσωση 1) για να µελετήσουµε πιο σύνθετες προβλήµατα. Μία τέτοια περίπτωση είναι όταν έχουµε δύο υδρογεωτρήσεις σε απόσταση L µεταξύ τους (L=b). Σύµφωνα µε την αρχή ης επαλληλίας (superposition principle) µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε την εξίσωση () για να υπολογίσουµε την πτώση στάθµης σε τυχόν σηµείο Σ του υδροφορέα από την πρώτη γεώτρηση και στην συνέχεια να χρησιµοποιήσουµε την ίδια εξίσωση για να υπολογίσουµε την πτώση στάθµης η οποία προκαλείται από την δεύτερη γεώτρηση. Η πραγµατική πτώση στάθµης στο σηµείο Σ προκύπτει από το άθροισµα των δύο παραπάνω µεγεθών. Θεωρούµε ότι η γεώτρηση 1 βρίσκεται στο σηµείο y=0, x=-b ενώ η γεώτρηση στο σηµείο y=0, x=b. Έστω x,y οι συντεταγµένες του σηµείου Σ. Η απόσταση του σηµείου Σ από την πρώτη γεώτρηση δίνεται από την σχέση: r 1 + = ( x+ b ) y (5) Αντικαθιστώντας την (5) στην (1) προκύπτει ότι επίδραση την πρώτης γεώτρησης στο σηµείο Σ αντιστοιχεί σε µία ταπείνωση του πιεζοµετρικού φορτίου κατά: ( x+ b) Q + y 1 = ln πt R s 1 (6).

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΥΠΟΓΕΙΑΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΗΣ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΥΠΟΓΕΙΑΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΥΠΟΓΕΙΑΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΗΣ Άνοιξη 2007 Εισαγωγή Σκοπός της παρούσης ενότητας ασκήσεων είναι η αφοµοίωση των εισαγωγικών παραδόσεων του µαθήµατος «Υπόγεια Υδραυλική», της σύνδεσης της ύλης παραδόσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΞΑΝΘΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αγγελίδης Π., Αναπλ. καθηγητής ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑΧΥΣΗ Α ΡΑΝΩΝ ΡΥΠΩΝ ΙΑΧΥΣΗ Α ΡΑΝΩΝ ΡΥΠΩΝ Στην αρχική περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Υ ΡΑΥΛΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΡΥΠΩΝ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Υ ΡΑΥΛΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΡΥΠΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Υ ΡΑΥΛΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΡΥΠΩΝ 1 ο ΘΕΜΑ (1,5 Μονάδες) Στην παράδοση είχε παρουσιαστεί η αριθµητική επίλυση της εξίσωσης «καθαρής συναγωγής» σε µία διάσταση, η µαθηµατική δοµή της οποίας είναι

Διαβάστε περισσότερα

. Υπολογίστε το συντελεστή διαπερατότητας κατά Darcy, την ταχύτητα ροής και την ταχύτητα διηθήσεως.

. Υπολογίστε το συντελεστή διαπερατότητας κατά Darcy, την ταχύτητα ροής και την ταχύτητα διηθήσεως. Μάθημα: Εδαφομηχανική Ι, 7 ο εξάμηνο. Διδάσκων: Ιωάννης Ορέστης Σ. Γεωργόπουλος, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Πολιτικών Έργων Υποδομής, Δρ Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Θεματική περιοχή: Υδατική ροή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ- ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ NAVIER STOKES

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ- ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ NAVIER STOKES ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ- ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ NAVIER STOKES ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΣΕ ΕΝΑΝ ΑΠΕΙΡΟΣΤΟ ΟΓΚΟ ΡΕΥΣΤΟΥ Στο κεφάλαιο αυτό θα εξετάσουμε την ισορροπία των δυνάμεων οι οποίες ασκούνται σε ένα τυχόν σωματίδιο ρευστού.

Διαβάστε περισσότερα

Προστασία Υδροφόρων Οριζόντων Τρωτότητα. Άσκηση 1

Προστασία Υδροφόρων Οριζόντων Τρωτότητα. Άσκηση 1 Προστασία Υδροφόρων Οριζόντων Τρωτότητα Άσκηση 1 Σε μια περιοχή αναπτύσσεται υδροφόρος ορίζοντας, του οποίου η πιεζομετρία παρουσιάζεται στο χάρτη. Στην ίδια περιοχή υπάρχει γεώτρηση ύδρευσης για παρακείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο M4. Κίνηση σε δύο διαστάσεις

Κεφάλαιο M4. Κίνηση σε δύο διαστάσεις Κεφάλαιο M4 Κίνηση σε δύο διαστάσεις Κινηµατική σε δύο διαστάσεις Θα περιγράψουµε τη διανυσµατική φύση της θέσης, της ταχύτητας, και της επιτάχυνσης µε περισσότερες λεπτοµέρειες. Θα µελετήσουµε την κίνηση

Διαβάστε περισσότερα

Υπόγεια ροή. Εξισώσεις (μονοφασικής) ροής Εξισώσεις πολυφασικής ροής

Υπόγεια ροή. Εξισώσεις (μονοφασικής) ροής Εξισώσεις πολυφασικής ροής Υπόγεια ροή Εξισώσεις (μονοφασικής) ροής Εξισώσεις πολυφασικής ροής Ποια προβλήματα λύνονται με ποια εργαλεία; Μονοδιάστατα προβλήματα (ή μονοδιάστατη απλοποίηση -D πεδίων ροής), σταθερή υδραυλική κλίση

Διαβάστε περισσότερα

Mεταφορά διαλυμένου ρύπου σε κορεσμένο έδαφος: Μαθηματική περιγραφή

Mεταφορά διαλυμένου ρύπου σε κορεσμένο έδαφος: Μαθηματική περιγραφή Mεταφορά διαλυμένου ρύπου σε κορεσμένο έδαφος: Μαθηματική περιγραφή Βασικό ερώτημα: Πού θα πάει ο ρύπος; Παρουσίαση από 4 Μεταφορά λόγω μεταγωγής+διάχυσης+διασποράς Ροή μάζας λόγω μεταγωγής Ροή μάζας ρύπου

Διαβάστε περισσότερα

Υπόγεια Υδραυλική. 1 η Εργαστηριακή Άσκηση Εφαρμογή Νόμου Darcy

Υπόγεια Υδραυλική. 1 η Εργαστηριακή Άσκηση Εφαρμογή Νόμου Darcy Υπόγεια Υδραυλική 1 η Εργαστηριακή Άσκηση Εφαρμογή Νόμου Darcy Τα υπόγεια υδατικά συστήματα Τα υπόγεια υδατικά συστήματα είναι συγκεντρώσεις υπόγειου νερού, που εμφανίζουν τα χαρακτηριστικά της υπόγειας

Διαβάστε περισσότερα

Υδραυλική των Υπόγειων Ροών

Υδραυλική των Υπόγειων Ροών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 4: Υδραυλική των πηγαδιών Καθηγητής Κωνσταντίνος Λ. Κατσιφαράκης Αναπληρωτής Καθηγητής Νικόλαος Θεοδοσίου Καθηγητής Περικλής Λατινόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Υ ΡΑΥΛΙΚΗ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Υ ΡΑΥΛΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.Π.Θ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Υ ΡΑΥΛΙΚΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 008-009 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 1. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΕΞΙΣΩΣΗΣ ΣΥΝΑΓΩΓΗΣ Αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

Υπόγεια Υδραυλική και Υδρολογία

Υπόγεια Υδραυλική και Υδρολογία ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 2: ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ DARCY Καθηγητής Κωνσταντίνος Λ. Κατσιφαράκης Αναπληρωτής Καθηγητής Νικόλαος Θεοδοσίου ΑΠΘ Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΞΑΝΘΗ ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΞΑΝΘΗ ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΞΑΝΘΗ ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Αγγελίδης Π., Αναπλ. Καθηγητής ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΣΤΡΩΤΗ ΡΟΗ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΣΤΕΡΕΗ ΣΦΑΙΡΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ REYNOLDS

Διαβάστε περισσότερα

Mεταφορά διαλυμένου ρύπου σε κορεσμένο έδαφος: Μαθηματική περιγραφή

Mεταφορά διαλυμένου ρύπου σε κορεσμένο έδαφος: Μαθηματική περιγραφή Mεταφορά διαλυμένου ρύπου σε κορεσμένο έδαφος: Μαθηματική περιγραφή Βασικό ερώτημα: Πού θα πάει ο ρύπος; Παρουσίαση 3 από 4 Tρία λυμένα παραδείγματα & μαθησιακοί στόχοι (έως τώρα) Τρία ερωτήματα μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΕΑΤΑ. Α. ΝΑΝΟΥ-ΓΙΑΝΝΑΡΟΥ Οκτώβριος 2007

ΦΡΕΑΤΑ. Α. ΝΑΝΟΥ-ΓΙΑΝΝΑΡΟΥ Οκτώβριος 2007 ΦΡΕΑΤΑ Α. ΝΑΝΟΥ-ΓΙΑΝΝΑΡΟΥ Οκτώβριος 007 Φρέατα - Παραδοχές Ισχύει ο νόµος του Dacy Υδροφόρο στρώµαοµογενές ισότροπο και άπειρης έκτασης Πυθµένας της στρώσης οριζόντιος Στην περίπτωση περιορισµένου υδροφορέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τεχνική Υδρολογία Διαγώνισμα κανονικής εξέτασης

ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τεχνική Υδρολογία Διαγώνισμα κανονικής εξέτασης ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τεχνική Υδρολογία Διαγώνισμα κανονικής εξέτασης 2012-2013 1 ΠΡΩΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ-ΘΕΩΡΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 30 ΛΕΠΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ: 3 ΚΛΕΙΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ Α Θέμα 1 (μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Μ. Πανταζίδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΕΜΠ Θεματική Ενότητα 7 Μεταφορά ρύπων στο υπόγειο νερό Μεταφορά λόγω μεταγωγής και υδροδυναμικής διασποράς Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Εκμετάλλευση και Προστασία των Υπόγειων Υδατικών Πόρων

Εκμετάλλευση και Προστασία των Υπόγειων Υδατικών Πόρων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Εκμετάλλευση και Προστασία των Υπόγειων Υδατικών Πόρων Ενότητα 6: Μεταφορά ρύπων σε υδροφορείς Αναπληρωτής Καθηγητής Νικόλαος Θεοδοσίου

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Υδρολογία (Ασκήσεις)

Τεχνική Υδρολογία (Ασκήσεις) Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Τεχνική Υδρολογία (Ασκήσεις) Κεφάλαιο 6 ο : Υδρολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΛΗΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ. Προϋποθέσεις

ΑΝΤΛΗΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ. Προϋποθέσεις ΑΝΤΛΗΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ Κατά τη διάρκεια των αντλήσεων σε έργα υδροληψίας (γεωτρήσεις, πηγάδια) δημιουργείται σαν συνέπεια των αντλήσεων ένας ανάστροφος κώνος ή κώνος κατάπτωσης (depession cone) του οποίου

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρομαγνητισμός. Ηλεκτρικό δυναμικό. Νίκος Ν. Αρπατζάνης

Ηλεκτρομαγνητισμός. Ηλεκτρικό δυναμικό. Νίκος Ν. Αρπατζάνης Ηλεκτρομαγνητισμός Ηλεκτρικό δυναμικό Νίκος Ν. Αρπατζάνης Ηλεκτρικό δυναμικό Θα συνδέσουμε τον ηλεκτρομαγνητισμό με την ενέργεια. Χρησιμοποιώντας την αρχή διατήρησης της ενέργειας μπορούμε να λύνουμε διάφορα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6. Εισαγωγή στη µέθοδο πεπερασµένων όγκων επίλυση ελλειπτικών και παραβολικών διαφορικών εξισώσεων

Κεφάλαιο 6. Εισαγωγή στη µέθοδο πεπερασµένων όγκων επίλυση ελλειπτικών και παραβολικών διαφορικών εξισώσεων Κεφάλαιο 6 Εισαγωγή στη µέθοδο πεπερασµένων όγκων επίλυση ελλειπτικών παραβολικών διαφορικών εξισώσεων 6.1 Εισαγωγή Η µέθοδος των πεπερασµένων όγκων είναι µία ευρέως διαδεδοµένη υπολογιστική µέθοδος επίλυσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 1 η & 2 η : ΟΡΙΑΚΟ ΣΤΡΩΜΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 1 η & 2 η : ΟΡΙΑΚΟ ΣΤΡΩΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 1 η & 2 η : ΟΡΙΑΚΟ ΣΤΡΩΜΑ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΡΩΤΟΥ ΟΡΙΑΚΟΥ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΕΠΙΠΕΔΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Σκοπός της άσκησης Στην παρούσα εργαστηριακή άσκηση γίνεται μελέτη του Στρωτού

Διαβάστε περισσότερα

p& i m p mi i m Με τη ίδια λογική όπως αυτή που αναπτύχθηκε προηγουµένως καταλήγουµε στην έκφραση της κινητικής ενέργειας του ρότορα i,

p& i m p mi i m Με τη ίδια λογική όπως αυτή που αναπτύχθηκε προηγουµένως καταλήγουµε στην έκφραση της κινητικής ενέργειας του ρότορα i, Κινητική Ενέργεια Κινητήρων Περνάµε τώρα στη συνεισφορά κινητικής ενέργειας λόγω της κίνησης & ϑ m του κινητήρα που κινεί την άρθρωση µε q& και, προφανώς όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήµα, ευρίσκεται στον

Διαβάστε περισσότερα

κατά το χειµερινό εξάµηνο του ακαδηµαϊκού έτους ΕΜ-351 του Τµήµατος Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών της Σχολής Θετικών

κατά το χειµερινό εξάµηνο του ακαδηµαϊκού έτους ΕΜ-351 του Τµήµατος Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών της Σχολής Θετικών Ύλη που διδάχτηκε κατά το χειµερινό εξάµηνο του ακαδηµαϊκού έτους 2005-2006 στα πλαίσια του µαθήµατος ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΥΛΙΚΩΝ Ι ΕΜ-351 του Τµήµατος Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών της Σχολής Θετικών Επιστηµών

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Μηχανικής Ρευστών. Εργασία 1 η : Πτώση πίεσης σε αγωγό κυκλικής διατομής

Εργαστήριο Μηχανικής Ρευστών. Εργασία 1 η : Πτώση πίεσης σε αγωγό κυκλικής διατομής Εργαστήριο Μηχανικής Ρευστών Εργασία 1 η : Πτώση πίεσης σε αγωγό κυκλικής διατομής Ονοματεπώνυμο:Κυρκιμτζής Γιώργος Σ.Τ.Ε.Φ. Οχημάτων - Εξάμηνο Γ Ημερομηνία εκτέλεσης Πειράματος : 12/4/2000 Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΡΟΗ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΓΩΓΟ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΡΟΗ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΓΩΓΟ Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΡΕΥΣΤΩΝ 8 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΡΟΗ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΓΩΓΟ Σκοπός του πειράματος είναι να μελετηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Υπόγεια ροή. Παρουσίαση 1 από 4: Κατεύθυνση κίνησης υπόγειου νερού. Περιεχόμενα

Υπόγεια ροή. Παρουσίαση 1 από 4: Κατεύθυνση κίνησης υπόγειου νερού. Περιεχόμενα Υπόγεια ροή Παρουσίαση 1 από 4: Κατεύθυνση κίνησης υπόγειου νερού Περιεχόμενα 1) Εισαγωγή (κίνητρο μελέτης υπόγειας ροής) 2) Αναζήτηση απάντησης στην ερώτηση «προς τα πού κινείται το υπόγειο νερό» 1 Βασικό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Εισαγωγικά Στην περίπτωση που επιθυμείται να διακινηθεί υγρό από μία στάθμη σε μία υψηλότερη στάθμη, απαιτείται η χρήση αντλίας/ αντλιών. Γενικώς, ονομάζεται δεξαμενή

Διαβάστε περισσότερα

Κίνηση σε Ηλεκτρικό Πεδίο.

Κίνηση σε Ηλεκτρικό Πεδίο. Κίνηση σε Ηλεκτρικό Πεδίο. 3.01. Έργο κατά την μετακίνηση φορτίου. Στις κορυφές Β και Γ ενόςισοπλεύρου τριγώνου ΑΒΓ πλευράς α= 2cm, βρίσκονται ακλόνητα δύο σηµειακά ηλεκτρικά φορτία q 1 =2µC και q 2 αντίστοιχα.

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τοµέας Υδατικών Πόρων Μάθηµα: Αστικά Υδραυλικά Έργα Μέρος Α: Υδρευτικά έργα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τοµέας Υδατικών Πόρων Μάθηµα: Αστικά Υδραυλικά Έργα Μέρος Α: Υδρευτικά έργα Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τοµέας Υδατικών Πόρων Μάθηµα: Αστικά Υδραυλικά Έργα Μέρος Α: Υδρευτικά έργα Άσκηση E9: Εκτίµηση παροχών εξόδου κόµβων, υπολογισµός ελάχιστης κατώτατης

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣ 145 Μαθηµατικές Μέθοδοι στη Φυσική. 5 Μαίου 2012

ΦΥΣ 145 Μαθηµατικές Μέθοδοι στη Φυσική. 5 Μαίου 2012 ΦΥΣ 145 Μαθηµατικές Μέθοδοι στη Φυσική 5 Μαίου 2012 Συµπληρώστε τα στοιχεία σας στο παρακάτω πίνακα τώρα Ονοµατεπώνυµο Αρ. Ταυτότητας Username Password Δηµιουργήστε ένα φάκελο στο home directory σας µε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΑΚΟ ΣΤΡΩΜΑ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ. Σημειώσεις. Επιμέλεια: Άγγελος Θ. Παπαϊωάννου, Ομοτ. Καθηγητής ΕΜΠ

ΟΡΙΑΚΟ ΣΤΡΩΜΑ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ. Σημειώσεις. Επιμέλεια: Άγγελος Θ. Παπαϊωάννου, Ομοτ. Καθηγητής ΕΜΠ ΟΡΙΑΚΟ ΣΤΡΩΜΑ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Σημειώσεις Επιμέλεια: Άγγελος Θ. Παπαϊωάννου, Ομοτ. Καθηγητής ΕΜΠ Αθήνα, Απρίλιος 13 1. Η Έννοια του Οριακού Στρώματος Το οριακό στρώμα επινοήθηκε για

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Η2. Ο νόµος του Gauss

Κεφάλαιο Η2. Ο νόµος του Gauss Κεφάλαιο Η2 Ο νόµος του Gauss Ο νόµος του Gauss Ο νόµος του Gauss µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως ένας εναλλακτικός τρόπος υπολογισµού του ηλεκτρικού πεδίου. Ο νόµος του Gauss βασίζεται στο γεγονός ότι η ηλεκτρική

Διαβάστε περισσότερα

Κινηματική ρευστών. Ροή ρευστού = η κίνηση του ρευστού, μέσα στο περιβάλλον του

Κινηματική ρευστών. Ροή ρευστού = η κίνηση του ρευστού, μέσα στο περιβάλλον του 301 Κινηματική ρευστών Ροή ρευστού = η κίνηση του ρευστού, μέσα στο περιβάλλον του Είδη ροής α) Σταθερή ή μόνιμη = όταν σε κάθε σημείο του χώρου οι συνθήκες ροής, ταχύτητα, θερμοκρασία, πίεση και πυκνότητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ιατύπωση σκεδαζόµενου πεδίου στο FDTD

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ιατύπωση σκεδαζόµενου πεδίου στο FDTD ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ιατύπωση σκεδαζόµενου πεδίου στο FDTD H µέθοδος πεπερασµένων διαφορών στο πεδίο του χρόνου (Finite Difference Time Domain method είναι µια από τις πιο γνωστές και εύχρηστες αριθµητικές µεθόδους

Διαβάστε περισσότερα

(1) ταχύτητα, v δεδομένη την πιο πάνω κατανομή θερμοκρασίας; 6. Γιατί είναι σωστή η προσέγγιση του ερωτήματος [2]; Ποια είναι η

(1) ταχύτητα, v δεδομένη την πιο πάνω κατανομή θερμοκρασίας; 6. Γιατί είναι σωστή η προσέγγιση του ερωτήματος [2]; Ποια είναι η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Σειρά Ασκήσεων σε Συναγωγή Θερμότητας Οι λύσεις θα παρουσιαστούν στις παραδόσεις του μαθήματος μετά την επόμενη εβδομάδα. Για να σας φανούν χρήσιμες στην κατανόηση της ύλης του μαθήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Συνήθεις διαφορικές εξισώσεις προβλήματα οριακών τιμών

Συνήθεις διαφορικές εξισώσεις προβλήματα οριακών τιμών Συνήθεις διαφορικές εξισώσεις προβλήματα οριακών τιμών Οι παρούσες σημειώσεις αποτελούν βοήθημα στο μάθημα Αριθμητικές Μέθοδοι του 5 ου εξαμήνου του ΤΜΜ ημήτρης Βαλουγεώργης Καθηγητής Εργαστήριο Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

Βρείτε την εξίσωση της γραµµής ροής που τη χρονική στιγµή t = 0 διέρχεται από το σηµείο P ( 1,2 ).

Βρείτε την εξίσωση της γραµµής ροής που τη χρονική στιγµή t = 0 διέρχεται από το σηµείο P ( 1,2 ). ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΜΕΣΟΥ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, Εξ. ιδ. 04 Καθηγητής Ι. Βαρδουλάκης, Σ.Ε.Μ.Φ.Ε. :00 µ.- 5:00 µ.µ., Τετάρτη 7 Αυγούστου 00 Γκ. 04, 05, 8, 0, 07, 07, 08 Θέµα : ίδεται το πεδίο ταχυτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΑΖΑΣ ΘΕΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΑΖΑΣ ΡΟΠΗΣ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ ΣΩΜΑΤΩΝ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΑΖΑΣ ΘΕΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΑΖΑΣ ΡΟΠΗΣ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΑΖΑΣ ΘΕΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΑΖΑΣ ΡΟΠΗΣ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ ΣΩΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Α. Υπολογισμός της θέσης του κέντρου μάζας συστημάτων που αποτελούνται από απλά διακριτά μέρη. Τα απλά διακριτά

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ / ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΞΑΝΘΗ ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ. Αγγελίδης Π., Επίκ. καθηγητής

ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ / ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΞΑΝΘΗ ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ. Αγγελίδης Π., Επίκ. καθηγητής ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ / ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΞΑΝΘΗ ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Αγγελίδης Π., Επίκ. καθηγητής ΘΕΩΡΙΑ ΟΜΟΙΩΜΑΤΩΝ ΘΕΩΡΙΑ ΟΜΟΙΩΜΑΤΩΝ Πριν την κατασκευή μεγάλων Υδραυλικών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ Π. Σιδηρόπουλος Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Π.Θ. E-mail: psidirop@teilar.gr ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΥΣΗ. Σχήµα 1: Είδη διάχυσης

ΙΑΧΥΣΗ. Σχήµα 1: Είδη διάχυσης ΙΑΧΥΣΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ιάχυση (diffusin) είναι ο µηχανισµός µεταφοράς ατόµων (όµοιων ή διαφορετικών µεταξύ τους) µέσα στη µάζα ενός υλικού, λόγω θερµικής διέγερσής τους. Αποτέλεσµα της διάχυσης

Διαβάστε περισσότερα

ηλεκτρικό ρεύµα ampere

ηλεκτρικό ρεύµα ampere Ηλεκτρικό ρεύµα Το ηλεκτρικό ρεύµα είναι ο ρυθµός µε τον οποίο διέρχεται ηλεκτρικό φορτίο από µια περιοχή του χώρου. Η µονάδα µέτρησης του ηλεκτρικού ρεύµατος στο σύστηµα SI είναι το ampere (A). 1 A =

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ ΡΕΥΣΤΩΝ

ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ ΡΕΥΣΤΩΝ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ ΡΕΥΣΤΩΝ Α. Παϊπέτης 6 ο Εξάμηνο Μηχανικών Επιστήμης Υλικών Εισαγωγή Φύση και μορφή δυνάμεων/ ρυθμός παραμόρφωσης Σωματικές δυνάμεις: δυνάμεις σε όγκο ελέγχου που είναι πλήρης ρευστού

Διαβάστε περισσότερα

Υπόγεια ροή. Παρουσίαση 3 από 4: Ταχύτητα κίνησης υπόγειου νερού & ρύπου. (Tαχύτητα μεταγωγής)

Υπόγεια ροή. Παρουσίαση 3 από 4: Ταχύτητα κίνησης υπόγειου νερού & ρύπου. (Tαχύτητα μεταγωγής) Υπόγεια ροή Παρουσίαση 3 από : Ταχύτητα κίνησης υπόγειου νερού & ρύπου (Tαχύτητα μεταγωγής) Απλό μοντέλο εδαφικής στήλης: συμπαγής κύλινδρος επιφάνειας Α με πολλά κυλινδρικά ανοίγματα R=0.5cm R=1cm =100cm

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ ΙΙΙ. Διάχυση Συναγωγή. Δημήτριος Τσιπλακίδης e mail: dtsiplak@chem.auth.gr url: users.auth.gr/~dtsiplak

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ ΙΙΙ. Διάχυση Συναγωγή. Δημήτριος Τσιπλακίδης e mail: dtsiplak@chem.auth.gr url: users.auth.gr/~dtsiplak 1 ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ ΙΙΙ Διάχυση Συναγωγή Δημήτριος Τσιπλακίδης e mail: dtsiplak@chem.auth.gr url: users.auth.gr/~dtsiplak Μεταφορά μάζας Κινητήρια δύναμη: Διαφορά συγκέντρωσης, ΔC Μηχανισμός: Διάχυση (diffusion)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Μ. Πανταζίδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΕΜΠ Θεματική Ενότητα 4 Υπόγεια ροή Κατεύθυνση κίνησης υπόγειου νερού Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ιόδευση των πληµµυρών

ιόδευση των πληµµυρών ιόδευση των πληµµυρών Με τον όρο διόδευση εννοούµε τον υπολογισµό του πληµµυρικού υδρογραφήµατος σε µια θέση Β στα κατάντη ενός υδατορρεύµατος, όταν αυτό είναι γνωστό σε µια θέση Α στα ανάντη ή αντίστοιχα

Διαβάστε περισσότερα

Εκμετάλλευση και Προστασία των Υπόγειων Υδατικών Πόρων

Εκμετάλλευση και Προστασία των Υπόγειων Υδατικών Πόρων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Εκμετάλλευση και Προστασία των Υπόγειων Υδατικών Πόρων Ενότητα 9: Ζώνες προστασίας γεωτρήσεων Αναπληρωτής Καθηγητής Νικόλαος Θεοδοσίου

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηµατικές Μέθοδοι (Μοντελοποίηση)

Μαθηµατικές Μέθοδοι (Μοντελοποίηση) Μαθηµατικές Μέθοδοι (Μοντελοποίηση) Μεθοδολογία Μοντελοποίησης Αρχές ιατήρησης Βαθµοί Ελευθερίας και Ρύθµιση Μη Γραµµικά / Γραµµικά Συστήµατα Τεχνικές Γραµµικοποίησης 1 Μεθοδολογία Μοντελοποίησης! Ορισµός

Διαβάστε περισσότερα

Απόδειξη της σχέσης 3.17 που αφορά στην ακτινωτή ροή µονοφασικού ρευστού σε οµογενές πορώδες µέσο

Απόδειξη της σχέσης 3.17 που αφορά στην ακτινωτή ροή µονοφασικού ρευστού σε οµογενές πορώδες µέσο ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ασκήσεις Απόδειξη της σχέσης 3.7 που αφορά στην ακτινωτή ροή µονοφασικού ρευστού σε οµογενές πορώδες µέσο Νόµος Darcy: A dp π rh dp Q Q µ dr µ dr I e Q µ dr Q µ dr dp dp

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγµατα ροής ρευστών (Moody κλπ.)

Παραδείγµατα ροής ρευστών (Moody κλπ.) Παραδείγµατα ροής ρευστών (Mooy κλπ.) 005-006 Παράδειγµα 1. Να υπολογισθεί η πτώση πίεσης σε ένα σωλήνα από χάλυβα του εµπορίου µήκους 30.8 m, µε εσωτερική διάµετρο 0.056 m και τραχύτητα του σωλήνα ε 0.00005

Διαβάστε περισσότερα

Πορώδη µέσα - Εξισώσεις ροής

Πορώδη µέσα - Εξισώσεις ροής ΝΟΜΟΣ DARCY Πορώδη µέσα - Εξισώσεις ροής (1) Αρχή διατήρησης µάζας - Εξίσωση συνέχειας (2) Εξισώσεις κίνησης (εξισώσεις Navier-Stokes) Ροή συνήθως στρωτή, µε πολύµικρό αριθµό Reynolds =έρπουσα ροή, εποµένως:

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 12: Υδραυλική ανάλυση δικτύων διανομής

Κεφάλαιο 12: Υδραυλική ανάλυση δικτύων διανομής Κεφάλαιο 12: Υδραυλική ανάλυση δικτύων διανομής Εννοιολογική αναπαράσταση δίκτυων διανομής Σχηματοποίηση: δικτυακή απεικόνιση των συνιστωσών του φυσικού συστήματος ως συνιστώσες ενός εννοιολογικού μοντέλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 ο 1. Aν ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ενός σώματος είναι σταθερός, τότε το σώμα: (i) Ηρεμεί. (ii) Κινείται με σταθερή ταχύτητα. (iii) Κινείται με μεταβαλλόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΕ 14 6η ΕΡΓΑΣΙΑ Παράδοση ( Οι ασκήσεις είναι ϐαθµολογικά ισοδύναµες)

ΦΥΕ 14 6η ΕΡΓΑΣΙΑ Παράδοση ( Οι ασκήσεις είναι ϐαθµολογικά ισοδύναµες) ΑΣΚΗΣΗ 1 ΦΥΕ 14 6η ΕΡΓΑΣΙΑ Παράδοση 30-06-08 ( Οι ασκήσεις είναι ϐαθµολογικά ισοδύναµες) Α) Τρία σηµειακά ϕορτία τοποθετούνται στις κορυφές ενός τετραγώνου πλευράς α, όπως ϕαίνεται στο σχήµα 1. Υπολογίστε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΡΟΥΣ-ΡΟΠΕΣ Α ΡΑΝΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΡΟΥΣ-ΡΟΠΕΣ Α ΡΑΝΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΡΟΥΣ-ΡΟΠΕΣ Α ΡΑΝΕΙΑΣ 6.. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Για τον υπολογισµό των τάσεων και των παραµορφώσεων ενός σώµατος, που δέχεται φορτία, δηλ. ενός φορέα, είναι βασικό δεδοµένο ή ζητούµενο

Διαβάστε περισσότερα

u u u u u u u u u u u x x x x

u u u u u u u u u u u x x x x Βασικοί συµβολισµοί και σχέσεις ϕ ϕ ui & ϕ=, ϕ, i=, ui, j= t x x u1 u1 u1 x1 x2 x u 3 1, 1 ui, j ui, j u1, 1 ui, j ui, j u u u u u u u u u u u i 2 2 2 i, j= = i, j 2, 2 i, j = i, j 2, 2 i, j = x j x1 x2

Διαβάστε περισσότερα

Ροπή αδράνειας. q Ας δούµε την ροπή αδράνειας ενός στερεού περιστροφέα: I = m(2r) 2 = 4mr 2

Ροπή αδράνειας. q Ας δούµε την ροπή αδράνειας ενός στερεού περιστροφέα: I = m(2r) 2 = 4mr 2 ΦΥΣ 131 - Διαλ.22 1 Ροπή αδράνειας q Ας δούµε την ροπή αδράνειας ενός στερεού περιστροφέα: m (α) m (β) m r r 2r 2 2 I =! m i r i = 2mr 2 1 I = m(2r) 2 = 4mr 2 Ø Είναι δυσκολότερο να προκαλέσεις περιστροφή

Διαβάστε περισσότερα

5 Μετρητές παροχής. 5.1Εισαγωγή

5 Μετρητές παροχής. 5.1Εισαγωγή 5 Μετρητές παροχής 5.Εισαγωγή Τρεις βασικές συσκευές, με τις οποίες μπορεί να γίνει η μέτρηση της ογκομετρικής παροχής των ρευστών, είναι ο μετρητής Venturi (ή βεντουρίμετρο), ο μετρητής διαφράγματος (ή

Διαβάστε περισσότερα

Μακροσκοπική ανάλυση ροής

Μακροσκοπική ανάλυση ροής Μακροσκοπική ανάλυση ροής Α. Παϊπέτης 6 ο Εξάμηνο Μηχανικών Επιστήμης Υλικών Εισαγωγή Μακροσκοπική ανάλυση Όγκος ελέγχου και νόμοι της ρευστομηχανικής Θεώρημα μεταφοράς Εξίσωση συνέχειας Εξίσωση ορμής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΥΠΑΣΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΥΠΑΣΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΥΠΑΣΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Σχόλια για 1. άντληση με επεξεργασία - Δοκιμασμένη τεχνολογία - Κατ αρχήν κατάλληλη για κάθε είδος ρύπου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΤΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ. Οι εφαρμογές της διαστατικής ανάλυσης είναι:

ΔΙΑΣΤΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ. Οι εφαρμογές της διαστατικής ανάλυσης είναι: ΔΙΑΣΤΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Χρήσεις της διαστατικής ανάλυσης Η διαστατική ανάλυση είναι μία τεχνική που κάνει χρήση της μελέτης των διαστάσεων για τη λύση των προβλημάτων της Ρευστομηχανικής. Οι εφαρμογές της διαστατικής

Διαβάστε περισσότερα

ιανυσµατικά πεδία Όπως έχουµε ήδη αναφέρει ένα διανυσµατικό πεδίο είναι µια συνάρτηση

ιανυσµατικά πεδία Όπως έχουµε ήδη αναφέρει ένα διανυσµατικό πεδίο είναι µια συνάρτηση 44 ιανυσµατικά πεδία Όπως έχουµε ήδη αναφέρει ένα διανυσµατικό πεδίο είναι µια συνάρτηση F : U R R. Για εµάς φυσικά µια τέτοια συνάρτηση θα θεωρείται ότι είναι τουλάχιστον συνεχής και συνήθως C και βέβαια

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά κεφάλαια δικτύων αποχέτευσης

Ειδικά κεφάλαια δικτύων αποχέτευσης Ειδικά κεφάλαια δικτύων αποχέτευσης (συναρµογές, προβλήµατα µεγάλων και µικρών ταχυτήτων) ηµήτρης Κουτσογιάννης Τοµέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών & Θαλάσσιων Έργων Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Προβλήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Υδρολογία. Κεφάλαιο 6 ο : Υδρολογία Υπόγειων Νερών. Φώτιος Π. ΜΑΡΗΣ

Τεχνική Υδρολογία. Κεφάλαιο 6 ο : Υδρολογία Υπόγειων Νερών. Φώτιος Π. ΜΑΡΗΣ Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Τεχνική Υδρολογία Κεφάλαιο 6 ο : Υδρολογία Υπόγειων

Διαβάστε περισσότερα

Καρτεσιανό Σύστηµα y. y A. x A

Καρτεσιανό Σύστηµα y. y A. x A Στη γενική περίπτωση µπορούµε να ορίσουµε άπειρα συστήµατα συντεταγ- µένων τα οποία να µας επιτρέπουν να προσδιορίσουµε τη θέση ενός σηµείου. Στη Φυσική χρησιµοποιούνται αρκετά. Τα βασικά από αυτά θα εξετάσουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2016 Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2016 Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Ε_3.Φλ(ε) ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ Ηµεροµηνία: Κυριακή 4 Απριλίου 6 ιάρκεια Εξέτασης: ώρες ΘΕΜΑ Α ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ηµιτελείς προτάσεις Α Α4 να γράψετε στο απαντητικό φύλλο τον αριθµό της πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΗ ΑΕΡΑ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΚΥΛΙΝΔΡΟ

ΡΟΗ ΑΕΡΑ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΚΥΛΙΝΔΡΟ ΡΟΗ ΑΕΡΑ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΚΥΛΙΝΔΡΟ Η μελέτη της ροής μη συνεκτικού ρευστού γύρω από κύλινδρο γίνεται με την μέθοδο της επαλληλίας (στην προκειμένη περίπτωση: παράλληλη ροή + ροή διπόλου). Εδώ περιοριζόμαστε να

Διαβάστε περισσότερα

Αστικά υδραυλικά έργα

Αστικά υδραυλικά έργα Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος Αστικά υδραυλικά έργα Υδραυλική ανάλυση δικτύων διανομής Δημήτρης Κουτσογιάννης, Καθηγητής ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Άδεια Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ

ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός της κινηματικής είναι η περιγραφή της κίνησης του ρευστού Τα αίτια που δημιούργησαν την κίνηση και η αναζήτηση των δυνάμεων που την διατηρούν είναι αντικείμενο της

Διαβάστε περισσότερα

A2. ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ-ΚΛΙΣΗ-ΜΟΝΟΤΟΝΙΑ

A2. ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ-ΚΛΙΣΗ-ΜΟΝΟΤΟΝΙΑ A. ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ-ΚΛΙΣΗ-ΜΟΝΟΤΟΝΙΑ d df() = f() = f (), = d d.κλίση ευθείας.μεταβολές 3.(Οριακός) ρυθµός µεταβολής ή παράγωγος 4.Παράγωγοι βασικών συναρτήσεων 5. Κανόνες παραγώγισης 6.Αλυσωτή παράγωγος 7.Μονοτονία

Διαβάστε περισσότερα

υ r 1 F r 60 F r A 1

υ r 1 F r 60 F r A  1 2.2. Ασκήσεις Έργου-Ενέργειας. 4.2.1. Θεώρηµα Μεταβολής της Κινητικής Ενέργειας. ΘΜΚΕ. Ένα σώµα µάζας m=2kg ηρεµεί σε οριζόντιο επίπεδο. Σε µια στιγµή δέχεται την επίδραση οριζόντιας δύνα- µης, το µέτρο

Διαβάστε περισσότερα

3. ΥΝΑΜΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΩΝ ΒΡΑΧΙΟΝΩΝ

3. ΥΝΑΜΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΩΝ ΒΡΑΧΙΟΝΩΝ 3. ΥΝΑΜΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΩΝ ΒΡΑΧΙΟΝΩΝ Η δυναµική ασχολείται µε την εξαγωγή και τη µελέτη του δυναµικού µοντέλου ενός ροµποτικού βραχίονα. Το δυναµικό µοντέλο συνίσταται στις διαφορικές εξισώσεις που περιγράφουν

Διαβάστε περισσότερα

Υπόγεια ροή. Παρουσίαση 2 από 4: Νόμος Darcy

Υπόγεια ροή. Παρουσίαση 2 από 4: Νόμος Darcy Υπόγεια ροή Παρουσίαση 2 από 4: Νόμος Darcy 1 Κύρια ερωτήματα ροής & νόμος Darcy Πόσον όγκο νερού μπορούμε να αντλήσουμε; Σχετικά μεγέθη: ταχύτητα, παροχή σε απλά μονοδιάστατα προβλήματα, τα βρίσκουμε

Διαβάστε περισσότερα

2. Οι νόµοι της κίνησης, οι δυνάµεις και οι εξισώσεις κίνησης

2. Οι νόµοι της κίνησης, οι δυνάµεις και οι εξισώσεις κίνησης Οι νόµοι της κίνησης, οι δυνάµεις και οι εξισώσεις κίνησης Βιβλιογραφία C Kittel, W D Knight, A Rudeman, A C Helmholz και B J oye, Μηχανική (Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις ΕΜΠ, 1998) Κεφ, 3 R Spiegel, Θεωρητική

Διαβάστε περισσότερα

, όπου οι σταθερές προσδιορίζονται από τις αρχικές συνθήκες.

, όπου οι σταθερές προσδιορίζονται από τις αρχικές συνθήκες. Στην περίπτωση της ταλάντωσης µε κρίσιµη απόσβεση οι δύο γραµµικώς ανεξάρτητες λύσεις εκφυλίζονται (καταλήγουν να ταυτίζονται) Στην περιοχή ασθενούς απόσβεσης ( ) δύο γραµµικώς ανεξάρτητες λύσεις είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Μ. Πανταζίδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΕΜΠ Θεματική Ενότητα Υπόγεια ροή Ταχύτητα κίνησης υπόγειου νερού και ρύπου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Έργο-Ενέργεια Ασκήσεις Έργου-Ενέργειας Θεώρηµα Μεταβολής της Κινητικής Ενέργειας. ΘΜΚΕ Μεταβλητή δύναµη και κίνηση

Έργο-Ενέργεια Ασκήσεις Έργου-Ενέργειας Θεώρηµα Μεταβολής της Κινητικής Ενέργειας. ΘΜΚΕ Μεταβλητή δύναµη και κίνηση 2.2. Ασκήσεις Έργου-Ενέργειας. 2.2.1. Θεώρηµα Μεταβολής της Κινητικής Ενέργειας. ΘΜΚΕ. Ένα σώµα µάζας m=2kg ηρεµεί σε οριζόντιο επίπεδο. Σε µια στιγµή δέχεται την επίδραση οριζόντιας δύνα- µης, το µέτρο

Διαβάστε περισσότερα

Σχολικός Σύµβουλος ΠΕ03

Σχολικός Σύµβουλος ΠΕ03 Ασκήσεις Μαθηµατικών Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου ρ. Παναγιώτης Λ. Θεοδωρόπουλος Σχολικός Σύµβουλος ΠΕ03 e-mail@p-theodoropoulos.gr Στην εργασία αυτή ξεχωρίζουµε και µελετάµε µερικές περιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο M6. Κυκλική κίνηση και άλλες εφαρµογές των νόµων του Νεύτωνα

Κεφάλαιο M6. Κυκλική κίνηση και άλλες εφαρµογές των νόµων του Νεύτωνα Κεφάλαιο M6 Κυκλική κίνηση και άλλες εφαρµογές των νόµων του Νεύτωνα Κυκλική κίνηση Αναπτύξαµε δύο µοντέλα ανάλυσης στα οποία χρησιµοποιούνται οι νόµοι της κίνησης του Νεύτωνα. Εφαρµόσαµε τα µοντέλα αυτά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι (ΘΕ ΠΛΗ 12) ΕΡΓΑΣΙΑ 4

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι (ΘΕ ΠΛΗ 12) ΕΡΓΑΣΙΑ 4 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι (ΘΕ ΠΛΗ ) ΕΡΓΑΣΙΑ 4 Ηµεροµηνία αποστολής στον φοιτητή: 9 Φεβρουαρίου 5. Τελική ηµεροµηνία αποστολής από τον φοιτητή: Μαρτίου 5.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2. Μέθοδος πεπερασµένων διαφορών προβλήµατα οριακών τιµών µε Σ Ε

Κεφάλαιο 2. Μέθοδος πεπερασµένων διαφορών προβλήµατα οριακών τιµών µε Σ Ε Κεφάλαιο Μέθοδος πεπερασµένων διαφορών προβλήµατα οριακών τιµών µε Σ Ε. Εισαγωγή Η µέθοδος των πεπερασµένων διαφορών είναι από τις παλαιότερες και πλέον συνηθισµένες και διαδεδοµένες υπολογιστικές τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΛΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΛΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΛΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ Στο κεφάλαιο αυτό θα ασχοληθούµε αρχικά µε ένα µεµονωµένο σύστηµα δύο σωµάτων στα οποία ασκούνται µόνο οι µεταξύ τους κεντρικές δυνάµεις, επιτρέποντας ωστόσο και την

Διαβάστε περισσότερα

Υδραυλική των Υπόγειων Ροών

Υδραυλική των Υπόγειων Ροών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 2: Το νερό στους υπόγειους υδροφορείς Καθηγητής Κωνσταντίνος Λ. Κατσιφαράκης Αναπληρωτής Καθηγητής Νικόλαος Θεοδοσίου Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Μάθημα: Προχωρημένη Υδρογεωλογία. Ενότητα 2 η : Θεωρία- Επεξεργασία Δοκιμαστικών αντλήσεων ΑΘΗΝΑ 2009

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Μάθημα: Προχωρημένη Υδρογεωλογία. Ενότητα 2 η : Θεωρία- Επεξεργασία Δοκιμαστικών αντλήσεων ΑΘΗΝΑ 2009 `` `` άθημα: ροχωρημένη δρογεωλογία νότητα 2 η : εωρία- πεξεργασία οκιμαστικών αντλήσεων 2009 `` `` ι δοκιμαστικές αντλήσεις γίνονται κυρίως για δύο λόγους: για να μας δώσουν πληροφορίες για τη δυναμικότητα,

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Διαφορική Εξίσωση και λύση αυτής

1.1. Διαφορική Εξίσωση και λύση αυτής Εισαγωγή στις συνήθεις διαφορικές εξισώσεις 9 Διαφορική Εξίσωση και λύση αυτής Σε ότι ακολουθεί με τον όρο συνάρτηση θα εννοούμε μια πραγματική συνάρτηση μιας πραγματικής μεταβλητής, ορισμένη σε ένα διάστημα

Διαβάστε περισσότερα

h 1 M 1 h 2 M 2 P = h (2) 10m = 1at = 1kg/cm 2 = 10t/m 2

h 1 M 1 h 2 M 2 P = h (2) 10m = 1at = 1kg/cm 2 = 10t/m 2 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 4 Ο Ενότητα: Βασικές υδραυλικές έννοιες Πίεση απώλειες πιέσεως Ι. Υδροστατική πίεση Η υδροστατική πίεση, είναι η πίεση που ασκεί το νερό, σε κατάσταση ηρεμίας, στα τοιχώματα του δοχείου που

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα μεταφοράς για εφαρμογές αποκατάστασης & σχόλια. Άντληση και επεξεργασία, φυσική εξασθένηση, διάλυση κηλίδας NAPL, περατά διαφράγματα

Παραδείγματα μεταφοράς για εφαρμογές αποκατάστασης & σχόλια. Άντληση και επεξεργασία, φυσική εξασθένηση, διάλυση κηλίδας NAPL, περατά διαφράγματα Παραδείγματα μεταφοράς για εφαρμογές αποκατάστασης & σχόλια Άντληση και επεξεργασία, φυσική εξασθένηση, διάλυση κηλίδας NAPL, περατά διαφράγματα Σχόλια για άντληση με επεξεργασία Δοκιμασμένη τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Η ύλη του επιλέχθηκε από τη διεθνή και την ελληνική βιβλιογραφία, η οποία χρησιμοποιήθηκε από το συγγραφέα κατά τη διδασκαλία

Η ύλη του επιλέχθηκε από τη διεθνή και την ελληνική βιβλιογραφία, η οποία χρησιμοποιήθηκε από το συγγραφέα κατά τη διδασκαλία Πρόλογος IX ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το νερό είναι ένας από τους πλέον θεμελιώδεις παράγοντες της ύπαρξης και της διατήρησης των ζωντανών οργανισμών στον πλανήτη μας. Η μεγαλύτερη διαθέσιμη αποθήκη νερού, που ικανοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΑ 3,4. Συστήµατα ενός Βαθµού ελευθερίας. k Για E 0, η (1) ισχύει για κάθε x. Άρα επιτρεπτή περιοχή είναι όλος ο άξονας

ΚΕΦΑΛΑΙΑ 3,4. Συστήµατα ενός Βαθµού ελευθερίας. k Για E 0, η (1) ισχύει για κάθε x. Άρα επιτρεπτή περιοχή είναι όλος ο άξονας ΚΕΦΑΛΑΙΑ,4. Συστήµατα ενός Βαθµού ελευθερίας. Να βρεθούν οι επιτρεπτές περιοχές της κίνησης στον άξονα ' O για την απωστική δύναµη F, > και για ενέργεια Ε. (α) Είναι V και οι επιτρεπτές περιοχές της κίνησης

Διαβάστε περισσότερα

Υπόδειξη: Στην ισότροπη γραμμική ελαστικότητα, οι τάσεις με τις αντίστοιχες παραμορφώσεις συνδέονται μέσω των κάτωθι σχέσεων:

Υπόδειξη: Στην ισότροπη γραμμική ελαστικότητα, οι τάσεις με τις αντίστοιχες παραμορφώσεις συνδέονται μέσω των κάτωθι σχέσεων: Μάθημα: Εδαφομηχανική Ι, 5 ο εξάμηνο. Διδάσκων: Ιωάννης Ορέστης Σ. Γεωργόπουλος, Π.Δ.407/80, Δρ Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Θεματική περιοχή: Σχέσεις τάσεων παραμορφώσεων στο έδαφος. Ημερομηνία: Δευτέρα

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Στραγγίσεις (Θεωρία) Ενότητα 9 : Η ασταθής στράγγιση των εδαφών Ι Δρ.

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Στραγγίσεις (Θεωρία) Ενότητα 9 : Η ασταθής στράγγιση των εδαφών Ι Δρ. Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Στραγγίσεις (Θεωρία) Ενότητα 9 : Η ασταθής στράγγιση των εδαφών Ι Δρ Μενέλαος Θεοχάρης 61 Γενικά Η ροή του υπόγειου νερού ονομάζεται ασταθής,

Διαβάστε περισσότερα

1. Στατικός Ηλεκτρισµός

1. Στατικός Ηλεκτρισµός 1) Τα πρώτα πειράµατα της χρονιάς. 1. Μπορείτε να ερµηνεύσετε τις παρακάτω πειραµατικές παρατηρήσεις; B Α Γυάλινη ράβδος i) Μια αφόρτιστη µεταλλική ράβδος κρέµεται όπως στο σχήµα από µονωτικό νήµα και

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΘΕΩΡΙΑ & ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΘΕΩΡΙΑ & ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Π.Φ. ΜΟΙΡΑ 693 946778 ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΘΕΩΡΙΑ & ΑΣΚΗΣΕΙΣ Περιεχόμενα. Φαινόμενα μεταφοράς Ορισμοί. Ενεργός διατομή 3. Ενεργός διατομή στο μοντέλο των σκληρών σφαιρών

Διαβάστε περισσότερα

5.1 Συναρτήσεις δύο ή περισσοτέρων µεταβλητών

5.1 Συναρτήσεις δύο ή περισσοτέρων µεταβλητών Κεφάλαιο 5 ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ 5.1 Συναρτήσεις δύο ή περισσοτέρων µεταβλητών Οταν ένα µεταβλητό µέγεθος εξαρτάται αποκλειστικά από τις µεταβολές ενός άλλου µεγέθους, τότε η σχέση που συνδέει

Διαβάστε περισσότερα

Q 12. c 3 Q 23. h 12 + h 23 + h 31 = 0 (6)

Q 12. c 3 Q 23. h 12 + h 23 + h 31 = 0 (6) Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τοµέας Υδατικών Πόρων Μάθηµα: Τυπικά Υδραυλικά Έργα Μέρος 2: ίκτυα διανοµής Άσκηση E0: Μαθηµατική διατύπωση µοντέλου επίλυσης απλού δικτύου διανοµής

Διαβάστε περισσότερα