Πηγή : F. Pouqueville (dressée sur les mémoires), 1827.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πηγή : F. Pouqueville (dressée sur les mémoires), 1827."

Transcript

1 Κοσμηρά Ιωαννίνων ( ) 1 του Κώστα Β. Καρανάτση* Με την χαραυγή του 19 ου αιώνα η Κοσμηρά ανιχνεύεται ευκρινώς στα έργα των ξένων περιηγητών. σοι από αυτούς περνούν, και κάποιοι θητεύουν, από την Ήπειρο κάνουν μνεία στο χωριό και την υποδεικνύουν, σταθερό σημείο ένδειξης, στις χαρτογραφήσεις τους. Οι αναφορές τους όμως είναι φτωχικές συγκριτικά με τις αναφορές που κάνουν σε άλλα χωριά, λιτές δίχως λεπτομέρειες και πληροφορίες που δυσκολεύουν το έργο της ανασύστασης. Εντούτοις η διαφαινόμενη ασημαντότητα της Κοσμηράς στα κείμενα γίνεται σημαντική στους χάρτες αφού δεν παραλείπεται από κανένα χάρτη της εποχής που αφορά την Ήπειρο. Πηγή : F. Pouqueville (dressée sur les mémoires), Διάλεξη που δόθηκε στις 8 Απριλίου 2012 στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων, εκδηλώσεων της Φιλοπροόδου Κίνησης Κοσμηράς. Σο κείμενο της διάλεξης τροποποιήθηκε μόνον σχετικά με τις λιγοστές υποσημειώσεις που παρατίθενται στην παρούσα εκδοχή * Επίκουρος Καθηγητής Οικονομικής Ιστορίας στο Σμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, φίλος της Κοσμηράς και κάποτε, την περίοδο , κάτοικος.

2 Οι πιο αξιόπιστοι περιηγητές για την Ήπειρο θεωρούνται οι F. Pouqueville και W. Leake που τύχανε και θητείας ως υποπρόξενοι της Γαλλίας και Μ. Βρετανίας αντιστοίχως. Ο F. Pouqueville ως πρόξενος στα Γιάννενα συνέτασσε και απέστελλε στο Τπουργείο Εξωτερικών της Γαλλίας εκθέσεις αναφορικά με τα εμπορικά ενδιαφέροντα που παρουσίαζε η περιοχή και τα πολιτικά δρώμενα της εποχής του Αλή Πασά. ε μια από αυτές τις εκθέσεις, αναφερόμενος στους οικισμούς του λεκανοπεδίου Ιωαννίνων συναντάμε την Κοσμηρά με σαράντα (40) ελληνικά σπίτια. Σα στοιχεία της έκθεσης αυτής παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί Οικισμοί & χωριά οροπεδίου Ιωαννίνων (1811) Ονομασία Χαρακτηρισμός Αριθμός Οικιών Απασχόληση Αγ. Γεώργιος χωριό 30 ελλ. σπίτια Γεωργοί Λιγκιάδες θερινός οικισμός διαμονή κτηνοτρόφων Μπαρκουμάδες χωριό 45 ελλ. πίτια Γεωργοί (λάχανα, πατάτες) Κατσικά χωριό (συν χάνι) 60 ελλ. σπίτια Γεωργοί Νησί χωριό 80 ελλ. σπίτια Χαράδες Πέραμα χωριό 40 ελλ. καλύβες τρούντζια Βελτσίστα χωριό (συν χάνι) 80 ελλ. σπίτια Γεωργοί Λαψίστα χωριό 80 ελλ. σπίτια Γεωργοί (καλαμπόκια), κτηνοτρόφοι Πεστά χωριό 20 ελλ. σπίτια Γεωργοί (καλαμπόκια), κτηνοτρόφοι Νεοχώρι χωριό (φτωχό) 15 ελλ. σπίτια Γεωργοί (καλαμπόκια), κτηνοτρόφοι Μπέσδουνο χωριό 60 ελλ. σπίτια Σζίτζα Ροδοτόπι 40 ελλ. καλύβες Γεωργοί Υανερωμένη οικισμός Γαρδίκι οικισμός 40 ελλ. σπίτια Ζέλοβο 30 ελλ. σπίτια Μπισδουνόπουλο (συν χάνι) 20 ελλ. καλύβες ταυράκι 30 ελλ. σπίτια οντοβίτσα 40 ελλ. σπίτια Ραψίστα κωμόπολη 140 ελλ. σπίτια Κοσμηρά 40 ελλ. σπίτια Πηγή : A.M.A.E., série M&D/Turquie, t.22, no Doc.110, F. Pouqueville, Εάν υιοθετήσουμε τους δημογραφικούς υπολογισμούς του Θανάση Παπαχαρίση στον πρόλογο της Γεωγραφίας του Θεσπρωτού 2 τότε ο πληθυσμός της Κοσμηράς θα πρέπει να κυμαίνονταν μεταξύ διακοσίων (200) και διακοσίων ογδόντα (280) κατοίκων που 2 ΚΟΜΑ ΘΕΠΡΨΣΟΤ και ΑΘΑΝΑΙΟΤ ΧΑΛΙΔΑ, Γεωγραφία Αλβανίας και Ηπείρου. Εξ ανεκδότου χειρογράφου του Κοσμά Θεσπρωτού, με τοπογραφικά σχεδιαγράμματα και γεωγραφικούς χάρτας του ιδίου, προλεγόμενα και σημειώσεις Αθαν. Φ. Παπαχαρίσης, εκδόσεις ΕΗΜ, Ιωάννινα 1964, σελ.17*.

3 σύμφωνα με τον Pouqueville ήταν όλοι Έλληνες, δηλαδή χριστιανοί ορθόδοξοι με λαλιά ελληνική. το Σαξίδι, o Pouqueville αναφέρει συχνά την Κοσμηρά στα δρομολόγια που κάνει εντοπίζοντας την δεξιά από τον δρόμο «που οδηγούσε στα ερείπια της Πασσαρώνας». Ενώ στην Αναγέννηση 3, το άλλο έργο του Pouqueville, η Κοσμηρά συνδέεται με το ούλι, σημειώνοντας ότι ανήκει στις παρυφές της «υμπολιτείας». Από την άλλη, ο Άγγλος υποπρόξενος W. Leake στο δικό του Σαξίδι 4 επιβεβαιώνει τα στοιχεία του Γάλλου προξένου και μας παρέχει κάποιες επιπρόσθετες πληροφορίες για την τοποθεσία, τις καλλιέργειες αλλά και κάποιον Σαχίρ Αγά που συχνά τον συνοδεύει στην περιοχή. «14 Ιουλίου, πληροφορήθηκα για αξιόλογα ερείπια στους πρόποδες του όρους Ολύτσικα και ξεκινώ να πάω προς τα εκεί το απόγευμα. Ο δρόμος αφήνει την Ραψίστα τετρακόσα με πεντακόσια μέτρα αριστερά και εισέρχεται σε ένα άνοιγμα της ράχης που συνορεύει δυτικά με την πεδιάδα των Ιωαννίνων, περνάει αριστερά της Κοσμηράς, ένα χωριό που βρίσκεται καταμεσής αμπελώνων και αφού διασχίσει την κορυφογραμμή της ράχης κατεβαίνει σε μια στενή κοιλάδα στους πρόποδες της Ολύτσικας ( )». Ενώ αλλού, μάλλον στην επιστροφή του από το ίδιο δρομολόγιο άλλη φορά και χρονιά, σημειώνει : «( ) όπως κατεβαίναμε την κορυφογραμμή της ράχης, ο Σαχίρ Αγάς μου υπέδειξε απέναντι, στο βουνό του υρράκου κάτι Ελληνικά ερείπια που βρίσκονται στην Γότιστα ( ). τις κατηφορίσαμε από την Κοσμηρά - που είχαν σταματήσει να ξεκουραστούν - στην πεδιάδα των Ιωαννίνων μέσω μιας ήπιας πλαγιάς κατάφυτης με βρίζα που ποτίζεται από έναν χείμαρρο. το τέλος της κατηφοριάς, που αρχίζει η πεδιάδα των Ιωαννίνων, τα χωράφια είναι όλα καλλιεργημένα. την είσοδο της, στις 12.53, περάσαμε από την Ραψίστα (= Πεδινή), ένα μεγάλο χωριό ( )». Επιπρόσθετα λοιπόν πληροφορούμαστε για την πρώτη εικοσαετία του 19 ου αιώνα ότι οι Κοσμηριώτες επιδίδονταν στην αμπελοκαλλιέργεια και στην καλλιέργεια βρίζας που χρησιμοποιούνταν κυρίως για ψωμί (αλεύρι) αλλά και σαν ζωοτροφή, ενώ όσον αφορά την τοποθεσία και γεωμορφολογία φαίνεται πως τα χρόνια δεν άλλαξαν τίποτε : η πλαγιά, ο χείμαρρος, η απόσταση - με άλογο - μέχρι το κέντρο της Πεδινής, κ.λπ. 3 Histoire de la Régénération de la Grèce, éd. Didot, Paris 1824 και Voyage de la Grèce, éd. Didot, Paris W. Leake, Travels in Northern Greece, London 1835

4 Εντωμεταξύ την ίδια περίπου χρονική περίοδο με τους περιηγητές τα Γιάννενα ανθούν «στα άρματα, στα γρόσια και τα γράμματα». Σα σχολεία των Μπαλάνου και Χαλίδα καταγράφονται ως τα καλύτερα των Βαλκανίων. Ο Αθανάσιος Χαλίδας, πρωτοπόρος για την εποχή του, διδάσκει μεταξύ άλλων μαθημάτων και το μάθημα της Γεωγραφίας. Αργότερα, ο μαθητής του Κοσμάς Θεσπρωτός επεξεργάζεται και συμπληρώνει τις σημειώσεις της Γεωγραφίας για να τις διδάξει και αυτός με τη σειρά του 5. την Γεωγραφία, η Κοσμηρά δεν αναφέρεται αλλά κοσμεί τους χάρτες σε αντίθεση με άλλα χωριά και κωμοπόλεις, πολύ πιο σημαντικά, που δεν φιγουράρουν σε αυτούς. Κατά τη γνώμη μου η υπόδειξη της Κοσμηράς σε όλους τους χάρτες της εποχής ερμηνεύεται από τον δρόμο, δηλαδή λειτουργούσε ως σήμανση στην αναγνώριση του δρόμου για την Παραμυθιά ή τη σωστή κατεύθυνση για κάποιον που όδευε προς τα Γιάννενα 6. Πηγή : Κοσμάς Θεσπρωτός, 1833 (έκδοση 1964). 5 Σο χειρόγραφο της Γεωγραφίας ολοκληρώθηκε κατά τον Αθ. Παπαχαρίση το 1833 (βλ. σελ. 15*) 6 Η άποψη αυτή επιβεβαιώνεται από την καθολική αναφορά στους δρομοδείκτες που εκδόθηκαν και κυκλοφόρησαν στη διάρκεια του 19 ου αιώνα. Από τον δρομοδείκτη του Μιχαήλ Γλυκεί (1828) έως και το δρομολόγιο του Ζώτου (1878) ή και το οδοιπορικό του Ιφικράτη Κοκίδη (1880) η Κοσμηρά αποτελεί την πινακίδα της «εθνικής οδού» για Παραμυθιά και το τελευταίο σημείο αναγνώρισης ότι πορεύεσαι σωστά στο δρόμο για τα Γιάννενα. Από την Κοσμηρά να φθάσει κανείς στα Γιάννενα χρειάζονταν τρεις (3) με τρεισήμισι (3 1/2) ώρες.

5 τη συνέχεια της χρονολογικής αναζήτησης στοιχείων για την Κοσμηρά παίρνουν θέση τα έργα του Παναγιώτη Αραβαντινού. τα στατιστικά δεδομένα της Χρονογραφίας 7, έκδοση του 1856, που σημαίνει ότι τα στοιχεία σχετίζονται με τη δεκαετία του 1840, η Κοσμηρά ανήκει στο διοικητικό διαμέρισμα της Σσαρακοβίστας, ήδη γνωστό από τους περιηγητές, έχει είκοσι τέσσερα (24) μόλις σπίτια, ενώ τα «στεφάνια», δηλαδή οι οικογένειες, είναι τριάντα τέσσερεις (34) και συνεπώς ο πληθυσμός, σύμφωνα με τη στατιστική μέθοδο του συγγραφέα 8, Πηγή: Π. Αραβαντινός, 1856 b:336 ανέρχεται σε εκατόν σαράντα πέντε (145) κατοίκους. Εκκλησιαστικά ανήκει στην Μητρόπολη Ιωαννίνων, οι κάτοικοι μιλούν αποκλειστικά την Ελληνική και το σημαντικότερο, η Κοσμηρά τελεί υπό καθεστώς ιδιοκτησίας, δηλαδή είναι τσιφλίκι ή όπως το χαρακτηρίζει ο αείμνηστος Φριστόφορος Παππάς, είναι «κτήμα». Ποιανού όμως ήταν «κτήμα» ; Σου Σαχίρ αγά, τον οποίο συναντήσαμε σε προηγούμενο παράθεμα να οδηγεί και συνοδεύει τον Άγγλο υποπρόξενο W. Leake στην ευρύτερη περιοχή. Σο στοιχείο αυτό επιτρέπει να συμπεράνουμε την φτώχια της Κοσμηράς στα μέσα του 19 ου αιώνα. το άλλο του έργο, Περιγραφή της Ηπείρου, η Κοσμηρά χαίρει ελάχιστων αναφορών και συγκεκριμένα μια αναφορά στον καθένα από τους τρεις τόμους που είναι εντελώς φτωχές πληροφοριακά! 7 Αραβαντινός, Π., Χρονογραφία της Ηπείρου των τε όμορων ελληνικών και ιλλυρικών χωρών, διατρέχουσα κατά σειράν τα εν αυταίς συμβάντα από του σωτηρίου έτους μέχρι του 1854, εν Αθήναις 1856, τ.2. 8 Ο Αραβαντινός προσθέτει σπίτια και «στεφάνια» διαιρώντας δια δυο και το αποτέλεσμα πολλαπλασιάζει με πέντε (5) ανθρώπους.

6 Αργότερα, στο έργο του γιατρού Ι. Λαμπρίδη, Ηπειρωτικά Μελετήματα και στο τεύχος «Κουρεντιακά και Σσαρκοβιστιακά», που εκδίδεται το 1888 η Κοσμηρά συνεχίζει να εντάσσεται διοικητικά στο τμήμα της Σσαρκοβίστας. Ο Λαμπρίδης διαχωρίζει τα σαράντα οκτώ (48) χωριά της περιοχής σε Βορρά και Νότο. Σα είκοσι τρία (23) ανήκουν στο βόρειο τμήμα και τα υπόλοιπα στο νότιο. Αυτά που ανήκουν στο βόρειο τμήμα τα υποδιαιρεί σε «Κατσιανουχώρια» (10) και σε κυρίως Σσαρκοβίστα (13). την κυρίως Σσαρκοβίστα εντάσσει την Κοσμηρά. τη σύνθεση του πληθυσμού της Σσαρκοβίστας αναφέρει ότι η Κοσμηρά εκείνη την εποχή περιλάμβανε και μια (1) οικογένεια Αθιγγάνων, η οποία, διευκρινίζει, μιλούσε Ελληνικά όπως εξάλλου όλοι οι κάτοικοι του χωριού. Οι αναφορές του Ι. Λαμπρίδη στην Κοσμηρά είναι τόσες όσες χρειάζονται να καταλάβουμε την ασημαντότητα του οικισμού την δεκαετία του Εντούτοις στο ιστορικό σκέλος μας παρέχει κάποιες πληροφορίες που βοηθούν να ξεκαθαρίσουμε το καθεστώς της γαιοκτησίας: Η Κοσμηρά από το 1760 περίπου μέχρι και το 1800 περίπου ανήκει στην «ομοσπονδία του ούλη» ή «υμπολιτεία του ουλίου». Ήταν το τελευταίο προς βορρά χωριό της «υμπολιτείας» και υποθέτω πως είναι το χωριό «της κορυφής της επισκοπούσης την πεδιάδα των Ιωαννίνων» όπως χαρακτηριστικά γράφει δίχως να ονοματίζει. Η Κοσμηρά δεν ανήκει στο σκληρό πυρήνα της «υμπολιτείας», αλλά ήταν προστατευμένο μέλος. Για την προστασία οι Κοσμηριώτες απέδιδαν γεώμορο, δηλαδή ένα μέρος των προϊόντων που παρήγαγαν με την διαφορά πως ήταν το μισό από αυτό που έδιναν στους Σούρκους. Σο μέρος αυτό των προϊόντων (γεώμορο) έπαιρναν τα χωριά Έλιζνα και Βαριάδες, χωριά του σκληρού πυρήνα της υμπολιτείας στα οποία διαφέντευε η πατριά Σζαβέλα που είχε υπό προστασία την Κοσμηρά και την Κωστάνιαννη. Από τα παραπάνω καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η Κοσμηρά προ του 1760 πρέπει να ήταν ιδιοκτησία κάποιου σπάχη ή άλλου αξιωματούχου, αγά ή μπέη. Από το 1760 έως περίπου το 1790 ήταν φόρου υποτελής της οικογένειας των Σζαβελαίων ή Σζαβελλάτων. την πρώτη στρατιωτική επιχείρηση, εκστρατεία του Αλή Πασά εναντίον των ουλιωτών (1789) η Κοσμηρά ηττάται και πέφτει ξανά στα χέρια των Σούρκων ενώ ο Αλής δημεύει τη γη των Κοσμηριωτών «σεβόμενος μόνον την (γη και γενικώς περιουσία) των μονών, εκκλησιών και πρακτόρων αυτού». τους Κοσμηριώτες όμως μένει η φήμη αφού «η παρουσία ανδρών του

7 χωριού Κοσμηρά εις την πεδιάδα Ιωαννίνων ενεποίει μέχρι χθες τρόμον και φρίκην τοις Αλβανοίς» σημειώνει ο Λαμπρίδης στα «ουλιώτικα» 9. Η ουσία είναι ότι γύρω στο 1790 και σίγουρα προ του 1800, η Κοσμηρά γίνεται ξανά τσιφλίκι («κτήμα») και με το καθεστώς αυτό θα πορευθεί έως την απαλλοτρίωση του 1926 (Επιτροπή Απαλλοτρίωσης, απόφαση υπ αριθ. 17/11 Ιουνίου 1926). Σα παραχωρητήρια θα δοθούν το 1936 ενώ έως το 1940 οι Κοσμηριώτες πλήρωναν στο Ελληνικό Δημόσιο (Σαμείο) χρηματικά ποσά αναλόγως της εκτάσεως των κλήρων τους ως αποζημίωση στους Σούρκους ιδιοκτήτες που είχαν πλέον ανταλλαχθεί με τη συνθήκη της Λοζάνης. Σο εξώφυλλο βιβλίου του Φριστόφορου Παππά για την Κοσμηρά από όπου αντλήθηκαν και αρκετά στοιχεία της παρούσης διάλεξης. 9 Σα «ουλιώτικα» εκδόθηκαν το 1890 οπότε το «μέχρι χθες» θα πρέπει να αφορά απόηχο πολύ παλαιότερων δεκαετιών.

8 Γενικά, το καθεστώς γαιοκτησίας είναι κομβικής σημασίας στην ανασύσταση της ιστορίας του τόπου της Κοσμηράς, ώστε να κατανοήσουμε την εξέλιξη που επήλθε στις μέρες μας. Μέχρι το 1840 ιδιοκτήτης (!!! 10 ) του κτήματος Κοσμηράς φέρεται ο Σαχίρ - αγάς. Μετά ένα μέρος περνά στον Φαϊρεντίν Πασά και το μεγαλύτερο στους Σουρκο - Αρμένιους Παπατζιάν (Βαβαδζιάν ή Μπαμπαντζιάν). Οι Παπατζιάν εκμισθώνουν και μάλλον υπενοικιάζουν, και δεν πωλούν όπως υποστηρίζει ο Φριστόφορος Παππάς, τα ¾ της Κοσμηράς, δηλαδή το μερτικό τους που ορίζει εδώ το μεγαλύτερο, στον Ι. Λούλη, γνωστό Γιαννιώτη - Κατσάνο της εποχής, ιδιοκτήτη μεταξύ άλλων και της στοάς Λούλη στα Γιάννενα. Πολλοί ήταν οι Έλληνες που εκμίσθωναν (δημοπρατούσαν) φόρους εκείνη την εποχή, μια εποχή που χαρακτηρίζονταν από αστάθεια σε όλα τα επίπεδα και που η εκμίσθωση από την υπενοικίαση και την πώληση δεν διακρινόταν με ευκρίνεια. Σο 1875 ένδεκα (11) οικογένειες Κοσμηριωτών - τότε ανέρχονταν σε πενήντα (50) οικογένειες, δηλαδή σε τριακοσίους (300) περίπου κατοίκους - διεκδικούν τριάντα επτά (37) χωράφια από τον Αχμέτ Αγά Παπατζιάν. Εικάζω δυο εκδοχές : ή πρόκειται για διεκδίκηση βακούφικων ή πρόκειται για διεκδίκηση των προαναφερθέντων, πλέον απογόνων, «πρακτόρων» του Αλή Πασά που συνέχιζαν να χαίρουν προνομίων. Η πρώτη εκδοχή μου φαίνεται πιο κοντά στην αποκατάσταση της ιστορίας δεδομένου ότι το τέσσερεις οικογένειες Κοσμηριωτών διώχνονται από το χωριό ως καταπατητές βακούφικης γης 11. πως και να έχει όμως το θέμα της διεκδίκησης σημασία έχει ότι καταλήγει στο δικαστήριο όπου, μετά από χρονοβόρες διαδικασίες, αποφαίνεται υπέρ των Κοσμηριωτών. Εντούτοις η απόφαση του δικαστηρίου δεν υλοποιείται ποτέ και αντί αυτής οι δικαιωμένοι διεκδικητές φυλακίζονται 12! Σην περίοδο αυτή η πάλαι ποτέ κραταιά οθωμανική αυτοκρατορία τελεί υπό βαθιά κρίση και οι μεταρρυθμίσεις διαδέχονται η μια την άλλη δίχως όμως να αγγίζουν το μικρό χωριό της Κοσμηράς που οι κάτοικοί του συνέχιζαν να είναι κολίγοι. Έτσι τον Αχμέτ Παπατζιάν διαδέχεται ο γιος του Περτέφ που επωφελείται τον κάματο και το βιός των κατοίκων του χωριού έως την απόφαση απαλλοτρίωσης του υπουργείου Γεωργίας (52520/ ) που υλοποιήθηκε, όπως προαναφέραμε, το ε αυτό το καθεστώς γαιοκτησίας και για όλα αυτά τα χρόνια το σύστημα της επίμορτης καλλιέργειας άφηνε το 10 Λάθος χρησιμοποιεί τη λέξη «ιδιοκτήτης» ο Φριστόφορος Παππάς στο πόνημά του για την Κοσμηρά, διότι δεν υφίσταται η έννοια της ιδιοκτησίας στην οθωμανική αυτοκρατορία. 11 Η αναφορά στα Αγαθοεργήματα του Ι. Λαμπρίδη 12 Με τα γεγονότα αυτά και το θέμα της διεκδίκησης ασχολήθηκε διεξοδικά ο Φριστόφορος Παππάς σε δυο δημοσιεύματα στο Ηπειρωτικό Ημερολόγιο του 1999 το ένα και του το δεύτερο.

9 1/3 της παραγωγής των χωραφιών στους καλλιεργητές και τα 3/4 του προϊόντος των αμπελιών ενώ κάθε οικογένεια υποχρεώνονταν στην ετήσια παράδοση ενός (1) αρνιού και το γάλα μιας ημέρας. Ίσως και εξαιτίας των δοσιμάτων αυτών ευνοήθηκε η αμπελοκαλλιέργεια και η κτηνοτροφία συνεπικουρούμενα βέβαια από την μορφολογία του εδάφους, την ποιότητα της γης και το κλίμα. Από την άλλη πλευρά και με αυτές τις συνθήκες δεν υπήρχε μέλλον για προκοπή. Εντούτοις και έως το 1940, τον Πόλεμο, δεν παρατηρείται καμιά σημαντική «έξοδο» κατοίκων ούτε καν προς τα Γιάννενα. Ναι μεν κάποιοι, λιγοστοί μεταναστεύουν και άλλοι τόσοι οδεύουν προς το κλεινόν άστυ αλλά δεν παρατηρείται το φαινόμενο της μετανάστευσης ούτε της αστυφιλίας στο βαθμό που χαρακτήριζε άλλα χωριά. ε αυτό ίσως να συνέβαλε το γεγονός ότι πριν τον Πόλεμο ακόμη αποπλήρωναν την ιδιοκτησία τους ως αποζημίωση, όπως προαναφέρθηκε, και έτσι δεσμευμένοι δυσκολεύονταν στο δρόμο της ξενιτιάς. Η Κοσμηρά σε όλη τη διάρκεια του 19 ου αιώνα και έως την απαλλοτρίωση είναι ένα φτωχό χωριό που ως τέτοιο δεν έχει να επιδείξει κάτι λιγότερο ή περισσότερο από τα όμορα ή και πιο απομακρυσμένα χωριά της Σσαρακοβίστας που τελούσαν υπό καθεστώς ιδιοκτησίας. Σο άλμα, η διάκριση, το όνομα έρχεται μετά τον Πόλεμο και μάλιστα αρκετά αργά, την δεκαετία του Η εγγύτητα της Κοσμηράς με το κλεινόν άστυ της Ηπείρου, την πόλη των Ιωαννίνων και η εργασιακή ένταξη πολλών παιδιών της στον ευρύτερο δημόσιο τομέα της πόλεως ανασύρει το χωριό από την φτώχεια προσδίδοντας στους κατοίκους του το προσωνύμιο του «Οβριού». Η ερμηνεία είναι προσωπική και εντελώς υποθετική, δηλαδή ατεκμηρίωτη. κέφτομαι πως η απότομη μεταπήδηση από την φτώχεια και τους περιορισμούς στην οικονομική θαλπωρή και σιγουριά του δημοσίου (έτσι νοούνταν και εν μέρει νοείται ο ευρύτερος δημόσιος τομέας) επηρέασε συμπεριφοριστικά τους Κοσμηριώτες σε «Οβριούς», με την έννοια του σφιχτοχέρη! Βέβαια η υποθετική αυτή ερμηνεία χρήζει εξέτασης και έρευνας από εσάς τους ίδιους στη βάση της μνήμης που γαλουχηθήκατε, των προγονικών συμπεριφορών, των διασωθέντων γραπτών (αλληλογραφία, ορμήνιες, κ.λπ.), του αγέρα που ανασάνατε και μεγαλώσατε ευχαριστώ για την υπομονή σας να με ακούσετε

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ονοματεπώνυμο σπουδαστή: Στεργίου Αφροδίτη. Επιβλέπων καθηγητής: Σακκάς Σπυρίδων

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ονοματεπώνυμο σπουδαστή: Στεργίου Αφροδίτη. Επιβλέπων καθηγητής: Σακκάς Σπυρίδων ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Δημογραφικό πρόβλημα των περιοχών που βρίσκονται στα σύνορα του Νομού Ιωαννίνων με την Αλβανία από το 1980 και μετά. Οικονομικές επιπτώσεις από την ερήμωση των περιοχών αυτών Μορφές

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ

Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ 1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ Πριν από 60 χρόνια Σήμερα ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΧΑΡΝΕΣ 2013-2014 Ο Ελληνισμός της Διασποράς 1 Μαθητές Γκίκα Δήμητρα Γκίκα Χριστίνα Ιωακειμίδου

Διαβάστε περισσότερα

(Από αριστερά προς τα δεξιά: Ζαφειρένια Θεοδωράκη, Καθηγητής Αριστείδης Χατζής, Γεωργία Παπαλεξίου.)

(Από αριστερά προς τα δεξιά: Ζαφειρένια Θεοδωράκη, Καθηγητής Αριστείδης Χατζής, Γεωργία Παπαλεξίου.) Συνέντευξη του Αναπλ. Καθηγητή Φιλοσοφίας Δικαίου και Θεωρίας Θεσμών κυρίου Αριστείδη Χατζή στα μέλη της συντακτικής ομάδας του Ζαφειρένια Θεοδωράκη και Γεωργία Παπαλεξίου. * (Από αριστερά προς τα δεξιά:

Διαβάστε περισσότερα

21-0074_GEOL_GEOGR_B GYM_Geologia 1/8/13 3:47 PM Page 1 ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ B ΓΥΜΝΑΣΙOΥ

21-0074_GEOL_GEOGR_B GYM_Geologia 1/8/13 3:47 PM Page 1 ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ B ΓΥΜΝΑΣΙOΥ 21-0074_GEOL_GEOGR_B GYM_Geologia 1/8/13 3:47 PM Page 1 ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ B ΓΥΜΝΑΣΙOΥ 21-0074_GEOL_GEOGR_B GYM_Geologia 1/11/13 5:09 PM Page 2 ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Άρης Ασλανίδης, Φυσικός, Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

Α.2.1. Δημογραφικά και Κοινωνικά χαρακτηριστικά

Α.2.1. Δημογραφικά και Κοινωνικά χαρακτηριστικά Α.2. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ Α.2.1. Δημογραφικά και Κοινωνικά χαρακτηριστικά Α.2.1.1. Πληθυσμός Δημογραφική εξέλιξη Ο πληθυσμός του Δήμου Τρικκαίων από το 1961 έως και το 2001, έτος τελευταίας απογραφής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΛΒ' ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Κύπρου 68, 46100 Ηγουμενίτσα τηλ. 26650 29177, 26650 29178 e-mail: lbepka@culture.gr Γενική Επιμέλεια Αικατερίνη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑ ΠΗΛΙΟΥ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ Μια προσέγγιση από την πλευρά του φύλου

ΠΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ Μια προσέγγιση από την πλευρά του φύλου ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ - ΑΞΟΝΑΣ 4 - ΜΕΤΡΟ 4.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ 4.1.1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ 4.1.1.α ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής Θέμα πτυχιακής εργασίας : Στατιστική παρουσίαση των γεωργικών προϊόντων του Νομού Ξάνθης υποβληθείσα στην Καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΜΕΤΡΗΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΣΙ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. σχεδιασμός», Νέα Σύνορα, Α. Λιβάνης, Αθήνα, σελ.13.

Εισαγωγή. σχεδιασμός», Νέα Σύνορα, Α. Λιβάνης, Αθήνα, σελ.13. Εισαγωγή Ζω στην Ήπειρο και συγκεκριμένα στην πόλη των Ιωαννίνων. Περπατώντας στους δρόμους της πόλης μου, πολλές φορές το βλέμμα μου έπεσε πάνω σε αγάλματα ή προτομές ανθρώπων και σε μνημεία όπως αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Κ Τ Υ Ο Α Ε Ι Φ Ο Ρ Ω Ν Ν Η Σ Ω Ν Δ Α Φ Ν Η

Δ Ι Κ Τ Υ Ο Α Ε Ι Φ Ο Ρ Ω Ν Ν Η Σ Ω Ν Δ Α Φ Ν Η ΔΙΚΤΥΟ ΑΕΙΦΟΡΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΑΦΝΗ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2006 Ερευνητικό έργο: Έρευνα για την αειφόρο ανάπτυξη στην Φολέγανδρο Ερευνητής: Γεώργιος Καρακατσάνης Επικοινωνία: Τηλέφωνο: 6945552243 E-mail: karakas11361@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Η παιδεία στο χώρο της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας από την ίδρυση του αλβανικού κράτους µέχρι σήµερα. Κωστάντω Μπαρούτα - Ξέρρα

Η παιδεία στο χώρο της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας από την ίδρυση του αλβανικού κράτους µέχρι σήµερα. Κωστάντω Μπαρούτα - Ξέρρα Η παιδεία στο χώρο της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας από την ίδρυση του αλβανικού κράτους µέχρι σήµερα Κωστάντω Μπαρούτα - Ξέρρα Η συγκεκριµένη εισήγηση έχει ως στόχο να κάνει µια προσέγγιση του θέµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Ιωάννης Πανάρετος Καθηγητής Τμήματος Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Οδηγίες και Υποδείξεις για την Συγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΡΟΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Α.Μ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΡΟΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Α.Μ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η απορρόφηση των πτυχιούχων του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ Πτυχιακή εργασία µε τίτλο: Η ερµηνεία του παραδοσιακού κλαρίνου στις κοινότητες των ROM στη Γουµένισσα του Κιλκίς και στη Νάουσα Ηµαθίας από

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΝΙΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΠΕΡΑΣΜΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ

ΓΡΑΝΙΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΠΕΡΑΣΜΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΓΡΑΝΙΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΠΕΡΑΣΜΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΧΑΡΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΥΤΙΚΑ Ν. ΔΡΑΜΑΣ 1 2 9 3 4 11 1 2 ΥΠΟΜΝΗΜΑ Λίμνη Λευκογείων Παραδοσιακός οικισμός 5 10 3 4 Χιονοδρομικό Κέντρο Φαλακρού

Διαβάστε περισσότερα

AHMET UZUN Ο ΑΛΗ ΠΑΣΑΣ Ο ΤΕΠΕΛΕΝΛΗΣ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΟΥ

AHMET UZUN Ο ΑΛΗ ΠΑΣΑΣ Ο ΤΕΠΕΛΕΝΛΗΣ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΟΥ AHMET UZUN Ο ΑΛΗ ΠΑΣΑΣ Ο ΤΕΠΕΛΕΝΛΗΣ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΟΥ Μετάφραση από τα τουρκικά: Γιώργος Σύρμας** Ο 18ος αιώνας αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα περιόδου κατά την οποία τα αποτελέσματα ραγδαίων εξελίξεων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 19 ΟΥ ΑΙΩΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821 *

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 19 ΟΥ ΑΙΩΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821 * ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 19 ΟΥ ΑΙΩΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821 * Σκοπός της ομιλίας αυτής δεν είναι να επαναλάβει γνωστά γεγονότα ή να

Διαβάστε περισσότερα

Moυσική από την Ήπειρο. Moυσική από την Ήπειρο

Moυσική από την Ήπειρο. Moυσική από την Ήπειρο Moυσική από την Ήπειρο Moυσική από την Ήπειρο Μουσική από την Ήπειρο Επιστημονική επιμέλεια - κείμενα - επιλογή ηχητικού υλικού Γιώργος Κοκκώνης Επιμέρους κείμενα Σίσσυ Θεοδοσίου Ηλίας Σκουλίδας Επιμέλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΗΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΑ ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΛΗΞΗ OΒA, OΒO

ΣΤΑΘΗΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΑ ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΛΗΞΗ OΒA, OΒO ΣΤΑΘΗΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΑ ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΛΗΞΗ OΒA, OΒO ΑΘΗΝΑ 2014 ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΣΤΑΘΗΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΑ ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Θεσσαλονίκη

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Θεσσαλονίκη ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ οδηγός για τις εξετάσεις πιστοποίησης της ελληνομάθειας Θεσσαλονίκη 1 Συγγραφή του περιεχομένου και επιμέλεια της έκδοσης: Ν. Αντωνοπούλου Συνεργάστηκαν:

Διαβάστε περισσότερα

Η ηπειρώτισσα γυναίκα της οικιακής και εξωοικιακής εργασίας

Η ηπειρώτισσα γυναίκα της οικιακής και εξωοικιακής εργασίας Πρόγραμμα Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG IIIA ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2000-2006 Η Εικόνα της Μητέρας μεταξύ παράδοσης και σύγχρονης εποχής Πρόγραμμα Παρέμβασης 11 Άξονας Προτεραιότητας 003: Περιβάλλον & Πολιτιστική

Διαβάστε περισσότερα

Η ελληνική µειονότητα της Αλβανίας σήµερα

Η ελληνική µειονότητα της Αλβανίας σήµερα Η ελληνική µειονότητα της Αλβανίας σήµερα Λάµπρος Μπαλτσιώτης ρ Σύγχρονης Ιστορίας 1. Ιστορικό πλαίσιο 1 Α. Πριν το 1940 Η επέκταση της Ελλάδας προς βορά µε τους Βαλκανικούς Πολέµους το 1912-1913 κατοχύρωσε

Διαβάστε περισσότερα

Το Αργάκι, πριν, τότε και τώρα Άννα Μαραγκού, Μάρτιος 2009

Το Αργάκι, πριν, τότε και τώρα Άννα Μαραγκού, Μάρτιος 2009 Το Αργάκι, πριν, τότε και τώρα Άννα Μαραγκού, Μάρτιος 2009 Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον Πολιτιστικό Όμιλο Αργακίου για την τιμή να μου εμπιστευθεί την αποψινή ομιλία καθότι ούτε Αργακιώτισσα είμαι, ούτε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΛΑΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΛΑΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΛΑΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΜΕΛΟΣ ΛΟΓΟΣ ΚΙΝΗΣΗ ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΑ «ΣΥΜΒΟΛΑ» ΚΑΙ «ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ» ΣΤΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΤΗΣ ΝΕΔΟΥΣΑΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ: ΠΑΥΛΟΥ ΜΠΑΤΣΙΚΟΥΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ. Συζητήσεις Στρογγυλής Τραπέζης

ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ. Συζητήσεις Στρογγυλής Τραπέζης ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ Συζητήσεις Στρογγυλής Τραπέζης Η Συγχώνευση των Ελληνικών Τραπεζών Μάρτιος 2002 Δελτίίο Αρ.. 1 Η Συγχώνευση των Ελληνικών Τραπεζών Η Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης πραγματοποιήθηκε τη Παρασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΕΤΗΣΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2007, 2008 ΚΑΙ 2009. ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ.

ΘΕΜΑ: ΕΤΗΣΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2007, 2008 ΚΑΙ 2009. ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ. ΘΕΜΑ: ΕΤΗΣΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2007, 2008 ΚΑΙ 2009. ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑΣ: ΜΠΙΤΣΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑΣ ΕΠΟΠΤΕΥΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Τζουμέρκων. Μελέτη - Πρόταση έργου

Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Τζουμέρκων. Μελέτη - Πρόταση έργου Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Τζουμέρκων Μελέτη - Πρόταση έργου Αρχαιολογικές επεμβάσεις και έρευνες στην περιοχή της αρχαίας Αθαμανίας και του βυζαντινού Τζεμέρνικου Υπεύθυνοι Μελέτης: Αγγέλη Ανθή

Διαβάστε περισσότερα

Για την τύχη των απλών, αθώων, ανθρώπων

Για την τύχη των απλών, αθώων, ανθρώπων Για την τύχη των απλών, αθώων, ανθρώπων Η ΖΩΗ των λαών, όπως και των ατόμων, χαρακτηρίζεται από σειρά γεγονότων. Άλλα από αυτά είναι ευτυχή, άλλα είναι δυσάρεστα, άλλα προέρχονται από τη θέληση των ιδίων

Διαβάστε περισσότερα