Η Πολιτική της Νοµιµοποίησης. Παράνοµων Μεταναστών: Ελληνική και ιεθνής Εµπειρία

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η Πολιτική της Νοµιµοποίησης. Παράνοµων Μεταναστών: Ελληνική και ιεθνής Εµπειρία"

Transcript

1 Η Πολιτική της Νοµιµοποίησης Παράνοµων Μεταναστών: Ελληνική και ιεθνής Εµπειρία της Τζένης Καβουνίδη Παρατηρητήριο Απασχόλησης Ερευνητική-Πληροφορική Μάρτιος

2 Η Πολιτική της Νοµιµοποίησης Παράνοµων Μεταναστών: Ελληνική και ιεθνής Εµπειρία της Τζένης Καβουνίδη Περιεχόµενα 1. Τo Πρόβληµα της παράνοµης µετανάστευσης, τα θετικά και αρνητικά της πολιτικής της νοµιµοποίησης 2. Η Πολιτική της νοµιµοποίησης στις διάφορες εκδοχές της: Χαρακτηριστικά προγραµµάτων νοµιµοποίησης 3. ιοικητικές πλευρές προγραµµάτων νοµιµοποίησης και σχετικά προβλήµατα 4. Το Ευρύτερο πλαίσιο της παράνοµης µετανάστευσης και της πολιτικής της νοµιµοποίησης Παραποµπές 2

3 1. Τo Πρόβληµα της Παράνοµης Μετανάστευσης, τα Θετικά και Αρνητικά της Πολιτικής της Νοµιµοποίησης Η µετανάστευση αποτελεί µια από τις µεγαλύτερες προκλήσεις που αντιµετωπίζουν τα σύγχρονα κράτη. Από τη µια, η µετανάστευση προσφέρει σηµαντικές ευκαιρίες στις οικονοµίες των χωρών υποδοχής αλλά από την άλλη µπορεί να αποτελέσει την πηγή πολλών προβληµάτων. Η πρόκληση για τις χώρες υποδοχής συνίσταται ακριβώς στο να σχεδιάσουν και να εφαρµόσουν πολιτικές κατάλληλες ώστε να αξιοποιηθούν οι σχετικές ευκαιρίες προς όφελός τους και ταυτόχρονα να αµβλυνθούν οι σχετικοί κίνδυνοι. Τα δύο προγράµµατα νοµιµοποίησης αλλοδαπών που εφαρµόστηκαν στην Ελλάδα και ξεκίνησαν το 1998 και το 2001 αντίστοιχα αντιπροσωπεύουν ένα σοβαρό βήµα στην αντιµετώπιση της πρόκλησης που θέτει η µετανάστευση στην περίπτωση της Ελλάδας. Είναι µια πολιτική που παρουσιάζει πολλά πλεονεκτήµατα αλλά και µειονεκτήµατα ενώ χαρακτηρίζεται και από δυσκολίες στην εφαρµογή της. Η πολιτική της νοµιµοποίησης έχει εφαρµοστεί σε αρκετές χώρες πλέον και έχει συσσωρευτεί µια σχετική διεθνής εµπειρία. Έχει µεγάλη σηµασία η εξέταση και σύγκριση της ελληνικής εµπειρίας όσον αφορά την πολιτική της νοµιµοποίησης µε τις 3

4 εµπειρίες άλλων χωρών πρώτον επειδή η πολιτική της νοµιµοποίησης σίγουρα θα συζητηθεί ξανά σε κύκλους διαµόρφωσης πολιτικών στην Ελλάδα ως εναλλακτική πολιτική αντιµετώπισης των προβληµάτων που προκύπτουν µε την παράνοµη µετανάστευση και δεύτερον επειδή υπάρχουν ακόµα, στη φάση που διανύει η πολιτική της νοµιµοποίησης, δυνατότητες παρέµβασης µε πολιτικές που θα βελτιώσουν την αποτελεσµατικότητα της πολιτικής, η οποία δεν έχει κριθεί ακόµα. Στην έκθεση αυτή θα εξεταστεί πρώτον ορισµένα από τα προβλήµατα που θέτει η παράνοµη µετανάστευση και οι πιο σηµαντικές θετικές και αρνητικές επιπτώσεις που αποδίδονται στην πολιτική της νοµιµοποίησης. Στη συνέχεια ακολουθεί παρουσίαση των χαρακτηριστικών πολλών άλλων προγραµµάτων που έχουν εφαρµοστεί διεθνώς. Εξετάζονται µετά ορισµένα από τα πιο σοβαρά από τα διοικητικά προβλήµατα που συνάντησαν τα δύο ελληνικά προγράµµατα κατά την εφαρµογή τους. Η Ελλάδα βρέθηκε αντιµέτωπη µε τη µεγάλη πρόκληση της µετανάστευσης σχετικά πρόσφατα και ξαφνικά. Όπως άλλες χώρες της Νότιας Ευρώπης, η Ελλάδα µετατράπηκε κατά τη δεκαετία του 1970 από παραδοσιακή χώρα αποστολής µεταναστών σε χώρα υποδοχής. Στην περίπτωση της Ελλάδας όµως, η τότε µετατροπή στο µεταναστευτικό ισοζύγιο ήταν αποτέλεσµα κυρίως της παλιννόστησης Ελλήνων µεταναστών, ιδιαίτερα από τη Γερµανία και άλλες χώρες της Βόρειας Ευρώπης (Fakiolas and King 1996). Αν και κατά τη δεκαετία του 1970 σηµειώθηκαν αξιόλογες εισροές 4

5 προς την Ελλάδα από χώρες της Ασίας και Αφρικής, ήταν µικρές σε σχέση µε αυτές που έµελλαν να σηµειωθούν από τα µέσα της δεκαετίας του 1980 από χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης που τα σοσιαλιστικά τους καθεστώτα γνώρισαν πρώτα τη φιλελευθεροποίηση και σε συνέχεια την κατάρρευση. Με την κατάρρευση των σοσιαλιστικών αυτών καθεστώτων από το τέλος της δεκαετίας του 1980, ξεκίνησε η µετανάστευση µεγάλων διαστάσεων προς την Ελλάδα και σε µια δεκαετία περίπου οι µετανάστες έφτασαν να αποτελούν σχεδόν το 10% του πληθυσµού. Η συντριπτική πλειοψηφία των µεταναστών που βρίσκονται σήµερα στην Ελλάδα προέρχεται ακριβώς από τις πρώην σοσιαλιστικές χώρες αυτές της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Αντίθετα, οι πηγές της µετανάστευσης προς τις άλλες χώρες της Νότιας Ευρώπης είναι πολυποίκιλες (Cavounidis 2002a). Κοινό όµως χαρακτηριστικό της νέας µεταναστευτικής εµπειρίας της Ελλάδας και των άλλων χωρών της Νότιας Ευρώπης ήταν ότι µεγάλο τµήµα του πληθυσµού µεταναστών βρισκόταν στη χώρα παράνοµα, 1 είτε διότι εισήλθαν παράνοµα είτε διότι έληξε η ισχύς της σχετικής τους βίζας ή άδειας παραµονής. Οι νέες αυτές χώρες υποδοχής µεταναστών αντιµετώπισαν παρόµοια προβλήµατα και διλήµµατα πολιτικής. Η παράνοµη διαµονή και εργασία µεταναστών δηµιουργεί διάφορες ανεπιθύµητες καταστάσεις, τόσο στην αγορά εργασίας όσο και στην κοινωνία 1 Βλ. King (2000) για µια ανάλυση των παραγόντων στους οποίους οφείλεται η µετανάστευση προς τις χώρες αυτές όπως και η παράνοµη εργασία µεταναστών στις χώρες αυτές. 5

6 γενικότερα. Αποτέλεσµα είναι να καθίσταται η πρόκληση που θέτει η µετανάστευση ακόµα πιο πολύπλοκη και να πολλαπλασιάζονται τα σχετικά διλήµµατα πολιτικής. Στην αγορά εργασίας, οι παράνοµοι µετανάστες αναγκάζονται και αναλαµβάνουν εργασίες οι οποίες δεν διέπονται από τις ρυθµίσεις της εργατικής νοµοθεσίας. Συνήθως πληρώνονται λιγότερο απ ότι άλλοι εργαζόµενοι και δεν έχουν ασφαλιστική κάλυψη. Αποτέλεσµα είναι να δηµιουργείται άνισος ανταγωνισµός στην αγορά εργασίας ανάµεσα στους εργοδότες και τις επιχειρήσεις που απασχολούν εργαζόµενους νόµιµα και σε εκείνους που απασχολούν εργαζόµενους παράνοµα. Απολαµβάνουν έτσι σηµαντικά πλεονεκτήµατα οι εργοδότες που απασχολούν προσωπικό παράνοµα. Το µισθολογικό κόστος της εργασίας είναι µικρότερο όπως και το µη µισθολογικό κόστος της εργασίας, εφόσον δεν καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές. Προκύπτουν και άλλα πλεονεκτήµατα για τους εργοδότες όπως για παράδειγµα µεγαλύτερη ευελιξία, εφόσον δεν υπόκεινται σε ρυθµίσεις για την απόλυση του προσωπικού. Βέβαια, η παράνοµη ιδιότητα των µεταναστών λειτουργεί ως προστασία για τον εργοδότη µια και είναι απίθανο να προχωρήσουν στην καταγγελία των υποβαθµισµένων ορών εργασίας εφόσον θα υποστούν ποινή και ο ίδιοι (Tapinos 2000). Πρέπει ακόµα να σηµειωθεί ότι έχει αναφερθεί ως δυσµενή επίπτωση της παρουσίας πλήθους παράνοµων µεταναστών η καθυστέρηση της αναδιάρθρωσης της εθνικής οικονοµίας εφόσον οι εργοδότες έχουν πρόσβαση σε εξαιρετικά φτηνό εργατικό δυναµικό. Μπορεί έτσι να 6

7 αναβάλλεται η επένδυση σε νέες τεχνολογίες που θα προωθούν την παραγωγικότητα, την ανταγωνιστικότητα και τη µακρόχρονη ευρωστία επιχειρήσεων και να επιτρέπει την επιβίωση επιχειρήσεων που δεν έχουν προοπτικές στην αγορά παρά µόνο εάν λειτουργούν µε υποβαθµισµένους µισθούς και συνθήκες εργασίας. (Papademetriou 1994). Με την παράνοµη µετανάστευση προφανώς τίθενται σοβαρά θέµατα ανθρώπινων δικαιωµάτων. Επειδή δεν µπορούν να προσφύγουν στη δικαιοσύνη, οι παράνοµοι µετανάστες είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι στην εκµετάλλευση όχι µόνο στο πλαίσιο της αγοράς εργασίας αλλά και πέραν απ αυτήν, όπως για παράδειγµα στις σχέσεις τους ως ενοικιαστές στέγης. Όχι µόνο στερούνται δικαιώµατα προσφυγής στη δικαιοσύνη αλλά και δεν έχουν πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες που θεωρούνται δικαιώµατα στις χώρες υποδοχής όπου διαµένουν όπως για παράδειγµα σε υπηρεσίες υγείας σε περίπτωση ασθένειας ή ατυχήµατος (Council of Europe 2001). Η διάδοση και διεύρυνση καταστάσεων όπου δεν υπάρχει πρόσβαση σε αγαθά, υπηρεσίες και δικαιώµατα που απολαµβάνουν τα περισσότερα µέλη της κοινωνίας, καταστάσεων που συχνά περιγράφονται µε τον όρο «κοινωνικό αποκλεισµό», υπονοµεύει και την κοινωνική συνοχή, εφόσον δηµιουργούνται κοινωνικές εντάσεις και διαιρέσεις. Αν οι νόµιµοι µετανάστες αποτελούν οµάδα πληθυσµού ιδιαίτερα εκτεθειµένη στον κίνδυνο του κοινωνικού αποκλεισµού, οι παράνοµοι µετανάστες είναι εξ ορισµού αποκλεισµένοι εφόσον δεν έχουν πρόσβαση σε διάφορα δικαιώµατα χαρακτηριστικά της συγκεκριµένης κοινωνίας. Όπως έχει σηµειωθεί (Rudiger 7

8 and Spencer 2003), δεν συµφέρει σε καµιά κοινωνία να αγνοήσει την ύπαρξη ενός κοινωνικού στρώµατος χωρίς δικαιώµατα επειδή µοιραία θα αποβεί σε βάρος της ευηµερίας της. Αναφορικά µε τα προβλήµατα που προκύπτουν από την παράνοµη µετανάστευση, έχει παρατηρηθεί επιπλέον ότι η αίσθηση της κοινής γνώµης ότι η µετανάστευση προς τη συγκεκριµένη χώρα είναι ανεξέλεγκτη, προωθεί τη διαµόρφωση αρνητικών διαθέσεων προς τους µετανάστες εν γένει, νόµιµους και µη. Πολύ συχνά συµβάλλει στη ξενοφοβία, δηµιουργεί άγχος σε διάφορα κοινωνικά στρώµατα και οδηγεί σε ακραίες πολιτικές αντιδράσεις, καθιστώντας έτσι πιο δύσκολη η αποδοχή των µεταναστών από τους γηγενείς (Papademetriou 2003). Έχει σηµειωθεί ακόµα, ως προς τις δυσµενείς συνέπειες της παράνοµης µετανάστευσης, ότι η ανοχή από τις κρατικές αρχές της παράνοµης διαµονής και εργασίας των µεταναστών υπονοµεύει το κύρος του κράτους στην κοινή γνώµη. Συγκεκριµένα, τίθεται σε αµφισβήτηση η θέληση ή και η ικανότητα του κράτους να εφαρµόσει τους νόµους και να τιµωρήσει τους παραβάτες. Στην προσπάθειά τους να αντιµετωπίσουν τα προβλήµατα και τις ανεπιθύµητες καταστάσεις που προκύπτουν από την παράνοµη διαµονή και εργασία των µεταναστών, οι χώρες υποδοχής έχουν εξετάσει πολλές πολιτικές, µεταξύ των οποίων και την πολιτική της νοµιµοποίησης των µεταναστών. Η πολιτική της νοµιµοποίησης έχει δηµιουργήσει µεγάλο 8

9 προβληµατισµό σε κύκλους λήψης αποφάσεων πολιτικής για θέµατα µετανάστευσης επειδή καταλογίζονται στην πολιτική αυτή όχι µόνο θετικά αποτελέσµατα αλλά και αρνητικά. Άρα καθίσταται συνήθως πολύπλοκο θέµα η λήψη της απόφασης υπέρ ή κατά της υιοθέτησης της πολιτικής της νοµιµοποίησης. Θα σηµειωθούν στη συνέχεια τα πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα της πολιτικής αυτής που αναφέρονται πιο συχνά στη σχετική βιβλιογραφία και που λαµβάνονται συνήθως υπόψη στις σχετικές διαβουλεύσεις. Αδιαµφισβήτητο πλεονέκτηµα της πολιτικής της νοµιµοποίησης είναι βέβαια ότι αποκαθίστανται τα ανθρώπινα δικαιώµατα των παράνοµων µεταναστών. Από ανθρωπιστική άποψη, η νοµιµοποίηση εξαρθρώνει καταστάσεις που έρχονται σε αντίθεση µε τις αξίες δηµοκρατικών κοινωνιών. Όσον αφορά την αγορά εργασίας, η απόκτηση των προϋποθέσεων για την ανάληψη νόµιµης απασχόλησης σηµαίνει ότι δεν αναγκάζονται πλέον να δεχθούν αµοιβές και άλλους όρους εργασίας κατώτερους από εκείνους που προβλέπονται από το νόµο. Έτσι επανορθώνονται οι όροι ανταγωνισµού στην αγορά εργασίας. Πέραν από την αγορά εργασίας, η απόκτηση της νόµιµης ιδιότητας βελτιώνει τη «διαπραγµατευτική θέση» του µετανάστη γενικότερα και καθίσταται λιγότερο ευάλωτο στην εκµετάλλευση από εγκληµατικούς κύκλους και τη συµµετοχή σε παράνοµες δραστηριότητες. Από την άποψη αυτή, 9

10 µπορεί να θεωρηθεί ότι η πολιτική της νοµιµοποίησης συµβάλλει στη δηµόσια ασφάλεια της χώρας. Βέβαια, η πολιτική της νοµιµοποίησης σηµατοδοτεί συνήθως την προσπάθεια του κράτους να ανακτήσει τον έλεγχο που είχε χάσει στα µεταναστευτικά θέµατα. Έτσι από την πλευρά αυτή η πολιτική της νοµιµοποίησης ίσως να εκτιµάται από το κράτος ως πλεονέκτηµα, αν και η διεθνής εµπειρία δείχνει ότι είναι πολύ πιθανό να συσσωρευτεί ξανά µεγάλος πληθυσµός παράνοµων µεταναστών σε σύντοµο χρονικό διάστηµα, ιδιαίτερα αν δεν τροποποιηθούν ορισµένες πολιτικές. Άλλη θετική πλευρά της πολιτικής της νοµιµοποίησης των µεταναστών είναι ότι αποκοµίζονται από τη διαδικασία της νοµιµοποίησης πληροφορίες σηµαντικές για τη χώρα υποδοχής. Λόγω ακριβώς της παρανοµίας, οι χώρες υποδοχής δεν διαθέτουν στοιχεία για το µέγεθος του πληθυσµού των παράνοµων µεταναστών που βρίσκονται στο έδαφός τους ούτε για το µέγεθος των επιµέρους υπηκοοτήτων που συνθέτουν τον πληθυσµό τους. Ανάλογα µε τις πληροφορίες που ζητούνται στις διοικητικές διαδικασίες, µπορούν να προκύψουν πληροφορίες και για τα επαγγέλµατα και κλάδους της εθνικής οικονοµίας όπου απασχολούνται οι µετανάστες. Από την άποψη αυτή, της συλλογής πληροφοριών, θεωρείται ότι η διαδικασία της νοµιµοποίησης µπορεί να συµβάλλει στη χάραξη πολιτικών. Πρέπει να σηµειωθεί ακόµη, µε αφορµή την ελληνική περίπτωση, ότι η εφαρµογή της πολιτικής της νοµιµοποίησης µπορεί να παρουσιάζει σηµαντικά 10

11 οφέλη για ταµεία κοινωνικής ασφάλειας που πλήττονται από χρηµατοδοτική κρίση. Εφόσον µε τη νοµιµοποίηση καταβάλλουν εισφορές άτοµα που ήταν προηγουµένως εκτός του συστήµατος ασφάλισης, εξασφαλίζονται νέα έσοδα για τα ταµεία αυτά. Μάλιστα, είχε ισχυριστεί από ορισµένους σχολιαστές ότι ο βασικός λόγος που προχώρησε η ελληνική κυβέρνηση στην πολιτική της νοµιµοποίησης ήταν ακριβώς τους πρόσθετους πόρους που θα αποκόµιζαν τα ασφαλιστικά ταµεία. Από την άλλη, το πιο σηµαντικό µειονέκτηµα της πολιτικής της νοµιµοποίησης που επισηµαίνεται συνεχώς στη σχετική βιβλιογραφία (π.χ. Bohning 1996) είναι ότι είναι πιθανό να ενθαρρύνει νέα ρεύµατα παράνοµης µετανάστευσης προς τη συγκεκριµένη χώρα υποδοχής επειδή δηµιουργεί ελπίδες ότι θα υπάρχει ένα επόµενο πρόγραµµα νοµιµοποίησης στο µέλλον. Τα νέα ρεύµατα αυτά διευκολύνονται από το γεγονός ότι έχουν προηγηθεί µετανάστες από τις ίδιες κοινότητες στη χώρα προέλευσης (Garson 2003), δηλαδή έχουν διαµορφωθεί κοινωνικά δίκτυα που τα µέλη τους στη χώρα υποδοχής µπορούν να προσφέρουν σηµαντική βοήθεια σε νεοεισερχόµενους όπως µε την ανεύρεση εργασίας, την παροχή προσωρινής στέγης κλπ. Μάλιστα, έχει υποστηριχθεί ότι µετά τη νοµιµοποίησή τους, οι µετανάστες βρίσκονται σε καλύτερη θέση να βοηθήσουν νέους µετανάστες από τη χώρα προέλευσης, καθιστώντας έτσι την προοπτική της µετανάστευσης ακόµα πιο ελκυστική. Ένα ακόµα µειονέκτηµα που έχει σηµειωθεί σχετικά µε την πολιτική της νοµιµοποίησης είναι ότι «ανταµείβει» την παράβαση νόµων. Με την εφαρµογή 11

12 της πολιτικής της νοµιµοποίησης, µπορεί οι παράνοµοι µετανάστες να καταλήξουν να είναι νόµιµοι µετανάστες πριν από άλλους υποψήφιους µετανάστες που ακολουθούν τις νόµιµες διαδικασίες και περιµένουν τη σειρά τους στη χώρα προέλευσης (OECD 2003). Τέλος, έχει αναφερθεί επίσης ως προβληµατική όψη της πολιτικής της νοµιµοποίησης ότι µπορεί να αποτρέπει τα κράτη που την εφαρµόζουν από το να σχεδιάσουν κανονικά συστήµατα για την είσοδο µεταναστών, ιδίως για την είσοδο µεταναστών χαµηλής ειδίκευσης (OECD 2003). ηλαδή, η αποτυχία των υφιστάµενων πολιτικών µετανάστευσης «µπαλώνεται» µε την πολιτική της νοµιµοποίησης αντί να απαντάται µε την αναθεώρηση πολιτικών µετανάστευσης. Το ζήτηµα αυτό θα συζητηθεί περαιτέρω στο τελευταίο µέρος της έκθεσής αυτής. Μετά από την εξέταση τέτοιων παραγόντων που θεωρούνται θετικές ή αρνητικές πλευρές της πολιτικής της νοµιµοποίησης, ορισµένες κυβερνήσεις έχουν πάρει την απόφαση να εφαρµόσουν πρόγραµµα νοµιµοποίησης των µεταναστών που βρίσκονται παράνοµα στο έδαφός τους. Ανάµεσα σε αυτές είναι η Γαλλία, οι Η.Π.Α, η Ιταλία, η Ισπανία και η Πορτογαλία. Η Ελλάδα ήταν η τελευταία χώρα της Νότιας Ευρώπης να υιοθετήσει την πολιτική της νοµιµοποίησης. Ειδικότερα, η Ισπανία ήταν η πρώτη χώρα της Νότιας Ευρώπης να υιοθετήσει την πολιτική της νοµιµοποίησης παράνοµων µεταναστών, µε την εφαρµογή σχετικού προγράµµατος το 1985 ενώ ακολούθησαν η Ιταλία το 12

13 1987 και η Πορτογαλία το Όταν ξεκίνησε το πρώτο ελληνικό πρόγραµµα τον Ιανουάριο του 1998, η Ιταλία διεξήγαγε ήδη το τέταρτό της πρόγραµµα, ενώ η Ισπανία είχε ολοκληρώσει τρία και η Πορτογαλία δύο (OECD 2000). Πρέπει να σηµειωθεί ότι στην περίπτωση της Ελλάδας, η απόφαση υπέρ της πολιτικής της νοµιµοποίησης αλλοδαπών ήταν καρπός διαβουλεύσεων µε διάφορους κοινωνικούς φορείς. Το 1996 συστάθηκε, από το Ελληνικό κοινοβούλιο, µια επιτροπή που ζήτησε από φορείς εργοδοτών, ελεύθερων επαγγελµατιών και των εργαζόµενων, τις γνώµες τους για το ενδεχόµενο της νοµιµοποίησης των παράνοµων µεταναστών. Ίσως ο πιο θερµός οπαδός υπέρ του µέτρου ήταν η ΓΣΕΕ, η όποία υπερασπίστηκε την πολιτική της νοµιµοποίησης µεταξύ άλλων για να προστατευτούν οι Έλληνες εργαζόµενοι από ανεπιθύµητους ορούς ανταγωνισµού στην αγορά εργασίας. Η απόφαση υπέρ της νοµιµοποίησης εµφανίστηκε µε τη µορφή δύο Προεδρικών ιαταγµάτων στο τέλος του 1997 και συγκεκριµένα µε το Π και το Π του 1997 ενώ το σχετικό πρόγραµµα εφαρµόστηκε από την 1 Ιανουαρίου του Το δεύτερο πρόγραµµα νοµιµοποίησης προβλέφτηκε στο νέο νόµο για τη µετανάστευση, Ν του 2001, και η εφαρµογή του ξεκίνησε τον Ιούνιο του Επειδή θεωρείται ως πολύ σοβαρή επίπτωση της πολιτικής της νοµιµοποίησης η πιθανότητα να ενθαρρύνει νέες εισροές παράνοµων µεταναστών, σχεδόν κάθε χώρα που έχει υιοθετήσει την πολιτική της νοµιµοποίησης, έχει παρουσιάσει το συγκεκριµένο πρόγραµµα που 13

14 ανακοινώνει ως το ένα και µοναδικό ή έστω ως το τελευταίο πρόγραµµα που πρόκειται να εφαρµοστεί από τη συγκεκριµένη χώρα υποδοχής. Πρέπει να σηµειωθεί ότι τα προγράµµατα νοµιµοποίησης συνοδεύονται συνήθως από δηλώσεις ότι θα ενταθούν οι προσπάθειες των εθνικών αρχών για τον έλεγχο των συνόρων και της ενδοχώρας, ώστε να µην συσσωρευτεί και πάλι πληθυσµός παράνοµων µεταναστών. Η διεθνής εµπειρία όµως έχει δείξει ότι τα προγράµµατα νοµιµοποίησης αλλοδαπών, ακόµα και αν συνοδεύονται από ενισχυµένους πόρους και προσπάθειες για τη φύλαξη των συνόρων και της ενδοχώρας, σχεδόν ποτέ δεν αποτρέπουν την εµφάνιση νέου πληθυσµού παράνοµων µεταναστών. Μάλιστα, αρκετές χώρες έχουν προχωρήσει σε πολλαπλά προγράµµατα νοµιµοποίησης, παρά τις αρχικές τους προθέσεις. Τούτο παρατηρείται και στην περίπτωση των χωρών της Νότιας Ευρώπης, που αν και έχουν µετατραπεί σχετικά πρόσφατα σε σηµαντικές χώρες υποδοχής, ήδη καταµετρούν αρκετά προγράµµατα νοµιµοποίησης στο ενεργητικό τους. Έτσι, η Ισπανία ήταν η πρώτη να προχωρήσει στην πολιτική της νοµιµοποίησης το 1985 ενώ το 2001 ξεκίνησε το πέµπτο της πρόγραµµα. Η Ιταλία εφάρµοσε το πρώτο δικό της πρόγραµµα το 1987 και το πρόγραµµα του 1998 ήταν το τέταρτό της. Το τρίτο πρόγραµµα της Πορτογαλίας εφαρµόστηκε το 2001 (OECD 2000, OECD 2003). Πρέπει να σηµειωθεί ότι πριν λήξει το πρώτο Ελληνικό πρόγραµµα νοµιµοποίησης του 1998, είχαν ήδη ξεκινήσει συζητήσεις για νέο πρόγραµµα. 14

15 Τούτο διότι κατά τη διάρκεια εφαρµογής του πρώτου προγράµµατος, διαπιστώθηκε ότι από τους µετανάστες που συµµετείχαν στο πρώτο στάδιο της διαδικασίας και απέκτησαν την προσωρινή άδεια παραµονής ή τη «λευκή κάρτα», πολλοί δεν προχώρησαν στο δεύτερο στάδιο, δηλαδή δεν υπέβαλαν αίτηση για την άδεια περιορισµένης χρονικής διάρκειας ή την «πράσινη κάρτα», παρόλο που παρατάθηκε η προθεσµία υποβολής της σχετικής αίτησης στην προσπάθεια να αυξηθεί η συµµετοχή. Οι τότε συζητήσεις αφορούσαν ακριβώς ένα πρόγραµµα «δεύτερης ευκαιρίας» για όσους είχαν συµµετάσχει στο πρώτο αλλά όχι στο δεύτερο στάδιο της διαδικασίας. Τελικά όµως το δεύτερο Ελληνικό πρόγραµµα νοµιµοποίησης που προβλέφτηκε από το νέο µεταναστευτικό νόµο του 2001, απευθύνθηκε σε ευρύτερο πληθυσµό παράνοµων µεταναστών και όχι µόνο σε όσους είχαν υποβάλει αίτηση στο πρώτο στάδιο αλλά όχι στο δεύτερο στάδιο του πρώτου προγράµµατος νοµιµοποίησης. Σε διεθνές επίπεδο αναγνωρίζεται τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερο σε κύκλους λήψης αποφάσεων όπως και ανάµεσα σε ακαδηµαϊκούς που ασχολούνται µε τη µετανάστευση, ότι η πολιτική της νοµιµοποίησης και η ενίσχυση των ελέγχων των συνόρων και του εσωτερικού δεν έχουν αποφέρει τα αναµενόµενα αποτελέσµατα. Συγκεκριµένα, δεν επιτεύχθηκε µε τα µέτρα αυτά η αναχαίτιση του φαινοµένου της παράνοµης µετανάστευσης. Η αναγνώριση αυτή έχει οδηγήσει στην αναθεώρηση παλαιότερων απόψεων για την παράνοµη µετανάστευση και το ρόλο της πολιτικής της νοµιµοποίησης. Οι νέες απόψεις που διαµορφώνονται σήµερα για την παράνοµη µετανάστευση και την πολιτική της νοµιµοποίησης και 15

16 φαίνεται να συµµερίζονται από όλο και περισσότερους, εξετάζονται στο τελευταίο µέρος της έκθεσης αυτής. Στο επόµενο µέρος θα γίνει µια συγκριτική εξέταση των προγραµµάτων νοµιµοποίησης που έχουν εφαρµοστεί σε διάφορες χώρες µέχρι σήµερα. 16

17 2. Η Πολιτική της νοµιµοποίησης στις διάφορες εκδοχές της: Χαρακτηριστικά προγραµµάτων νοµιµοποίησης Τα προγράµµατα νοµιµοποίησης που έχουν εφαρµοστεί τις τελευταίες δεκαετίες από διάφορες χώρες υποδοχής ανά τον κόσµο παρουσιάζουν µεγάλη διαφοροποίηση και ως προς τις προϋποθέσεις συµµετοχής και ως προς τα δικαιώµατα και υποχρεώσεις που απορρέουν από τη νοµιµοποίηση. Βέβαια οι συγκεκριµένες προϋποθέσεις που υιοθετούνται όπως και τα δικαιώµατα και υποχρεώσεις που συνεπάγεται η νοµιµοποίηση σχετίζονται µε τους στόχους που προσπαθεί να πετύχει η συγκεκριµένη χώρα υποδοχής µε την πολιτική της νοµιµοποίησης. Στη συνέχεια, τα είδη των προϋποθέσεων συµµετοχής που έχουν υιοθετηθεί στα διάφορα προγράµµατα νοµιµοποίησης θα παρουσιαστούν και µετά θα εξεταστούν τα δικαιώµατα και υποχρεώσεις που απορρέουν από τα διάφορα προγράµµατα νοµιµοποίησης. Πρώτον, όµως, θα πρέπει να γίνει αναφορά στις βασικές προϋποθέσεις συµµετοχής στα δύο Ελληνικά προγράµµατα νοµιµοποίησης, ώστε ο αναγνώστης να είναι σε θέση να κάνει τη σχετική σύγκριση. Στο πρώτο Ελληνικό πρόγραµµα, ή βασική προϋπόθεση συµµετοχής στο πρώτο 17

18 στάδιο, από το οποίο προέκυψε η άδεια προσωρινής παραµονής ή η λεγόµενη «λευκή κάρτα», ήταν ότι ο µετανάστης βρισκόταν παράνοµα στο ελληνικό έδαφος στις 27 Νοεµβρίου 1997, την προηγούµενη µέρα δηλαδή της δηµοσίευσης των σχετικών Προεδρικών ιαταγµάτων 358 και 359. εδοµένο ότι η εφαρµογή του προγράµµατος ξεκίνησε την , είναι σαφές ότι ήταν µικρό το χρονικό διάστηµα κατά το οποίο ήταν υποχρεωµένο να βρισκόταν κανείς στην Ελλάδα. Με άλλα λόγια, ακόµα και οι µετανάστες που είχαν φτάσει σχετικά πρόσφατα είχαν δικαίωµα συµµετοχής. Οι προϋποθέσεις που υιοθετήθηκαν δηλαδή ήταν έτσι ώστε να συµπεριληφθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι παράνοµοι µετανάστες. Στο δεύτερο όµως στάδιο του πρώτου προγράµµατος, η επιτυχής ολοκλήρωσης του οποίου οδήγησε στην άδεια παραµονής περιορισµένης διάρκειας ή τη λεγόµενη «πράσινη κάρτα», «µετριάστηκε» το εύρος του προγράµµατος µε την εισαγωγή πρόσθετης προϋπόθεσης συµµετοχής. Συγκεκριµένα, προϋπόθεση ήταν η προσκόµιση αποδείξεων νόµιµης απασχόλησης και πιο συγκεκριµένα, ότι ο µετανάστης ή η µετανάστρια είχε αποκτήσει ένα ορισµένο εργασιακό εισόδηµα µετά από την και πριν την υποβολή της αίτησης. Ήταν απαραίτητη η απόδειξη ότι είχαν πραγµατοποιηθεί οι αντίστοιχες συνεισφορές προς κάποιο ασφαλιστικό ταµείο. Από την άλλη, στο δεύτερο Ελληνικό πρόγραµµα νοµιµοποίησης, υιοθετήθηκε η προϋπόθεση της προηγούµενης παραµονής του µετανάστη στο Ελληνικό έδαφος για τουλάχιστον ένα έτος. Συγκεκριµένα, έπρεπε ο 18

19 µετανάστης ή η µετανάστρια να είχε παραµείνει στην Ελλάδα για τουλάχιστον ένα χρόνο πριν από τις Υπήρχαν διάφοροι τρόποι µε τους οποίους θα µπορούσε κανείς να αποδείξει την παραµονή του αυτή όπως µε τη σχετική ένδειξη στο διαβατήριο, µε την πληρωµή κάποιου λογαριασµού τηλεφώνου, ηλεκτρικού, κλπ. Επιπλέον προϋπόθεση ήταν η απόκτηση ασφαλιστικών ενσήµων ενός έτους, δηλαδή ενσήµων που αντιστοιχούσαν σε 250 ηµέρες, είτε µε τακτικές εισφορές στο πλαίσιο της εργασίας είτε µε την αγορά τους από το ασφαλιστικό ταµείο. Πριν την εξέταση των διάφορων προϋποθέσεων που έχουν υιοθετηθεί σε προγράµµατα σε άλλες χώρες υποδοχής, πρέπει να σηµειωθεί ότι τα προγράµµατα νοµιµοποίησης µπορούν να αναλυθούν σύµφωνα µε διάφορα κριτήρια. Για παράδειγµα, µια πρόσφατη συγκριτική έρευνα νοµικής προσέγγισης των προγραµµάτων νοµιµοποίησης που έχουν εφαρµοστεί σε οκτώ χώρες της Ευρώπης (Apap et al 2000) διέκρινε πέντε διαφορετικές διαστάσεις σύµφωνα µε τις οποίες θα µπορούσαν να µελετηθούν τα προγράµµατα. Πρόκειται συγκεκριµένα για τις εξής διαστάσεις: 1) εάν έχει χαρακτήρα µόνιµο ή «µιας και έξω», 2) εάν έχει χαρακτήρα «fait accompli» ή προστασίας, 3) εάν είναι ατοµικό ή συλλογικό, 4) εάν προκύπτει από λόγους σκοπιµότητας ή υποχρέωσης, 5) εάν έχει χαρακτήρα οργανωµένο ή άτυπο. Όσον αφορά τα δεδοµένα και τα διλήµµατα πολιτικής που αντιµετωπίζει η Ελλάδα όπως και άλλες χώρες της Νότιας Ευρώπης, θεωρείται ότι η πρώτη από τις πέντε διαστάσεις ενδιαφέρει περισσότερο και έτσι θα γίνει σύντοµη σχετική αναφορά. 19

20 ιαδικασία «µιας και έξω» πρόκειται για διαδικασία που απευθύνεται σε έναν πληθυσµού παράνοµων µεταναστών ορισµένου αριθµού που βρίσκεται ήδη στη χώρα υποδοχής µέχρι κάποια συγκεκριµένη ηµεροµηνία. Τα περισσότερα προγράµµατα που έχουν πραγµατοποιηθεί µέχρι στιγµής σε χώρες υποδοχής ανά τον κόσµο είναι του είδους αυτού. Από την άλλη, τα µόνιµα, ή «συνεχή» προγράµµατα νοµιµοποίησης είναι συνεχούς χαρακτήρα και δεν υπάγονται σε συγκεκριµένο χρονικό πλαίσιο. Με άλλα λόγια, αφορούν όχι µόνο µετανάστες που βρίσκονται ήδη στη χώρα υποδοχής αλλά και µετανάστες που µπορεί ενδεχοµένως να βρίσκονται παράνοµα στην Ελλάδα στο µέλλον. Μπορεί να υιοθετηθεί από τη χώρα υποδοχής κάποια προϋπόθεση ως προς τη διάρκεια της παραµονής, όπως για παράδειγµα ότι βρίσκονταν στη χώρα παράνοµα για τουλάχιστον ορισµένο αριθµό ετών. Κατά συνέπεια, δεν υπάρχει ένας συγκεκριµένος, ανώτατος αριθµός µεταναστών που συµπληρώνουν τις προϋποθέσεις για συµµετοχή στο πρόγραµµα όπως στην περίπτωση των προγραµµάτων «µιας και έξω». Στη Νότια Ευρώπη, µέχρι στιγµής µόνο η Ισπανία έχει προχωρήσει προς την κατεύθυνση της πολιτικής της συνεχούς νοµιµοποίησης, µε την υιοθέτηση το έτος 2000 ενός νόµου µε τη σχετική πρόβλεψη (Apap et al 2000). Επειδή θεωρείται ότι αντίστοιχες πολιτικές µπορεί να προκαλέσουν σηµαντικές νέες εισροές µεταναστών, τις έχουν αντιµετωπίσει µε επιφύλαξη οι περισσότερες χώρες υποδοχής που χαρακτηρίζονται από διλήµµατα πολιτικής λόγω της παράνοµης µετανάστευσης. Ωστόσο, όπως έχει σηµειωθεί από πολλές µεριές, η συχνότητα µε την οποία διάφορες χώρες, όπως για 20

21 παράδειγµα η Ισπανία και η Ιταλία, 2 έχουν διεξάγει προγράµµατα νοµιµοποίησης του είδους «µιας και έξω», τείνει να καθιστά δυσδιάκριτα, από άποψη πρακτική, τα δύο είδη προγραµµάτων Προϋποθέσεις συµµετοχής Α. Προϋποθέσεις παραµονής Όσον αφορά τις προϋποθέσεις συµµετοχής, πρέπει πρώτον να σηµειωθεί ότι σύµφωνα µε ορισµένους ειδικούς του χώρου της διαµόρφωσης πολιτικών για τη µετανάστευση, οι προϋποθέσεις που υιοθετούνται θα πρέπει να σχεδιαστούν µε τρόπο ώστε να συµπεριλαµβάνουν όσο το δυνατόν περισσότερους παράνοµους µετανάστες που βρίσκονται στη χώρα επειδή αλλιώς «θα συνεχίζει να υπάρχει παρανοµία εξ ορισµού» (Bohning 1996). Μάλιστα, πολύ συχνά, όπως και έγινε στην περίπτωση της Ελλάδας µε το δεύτερο πρόγραµµα νοµιµοποίησης, η πολιτική της νοµιµοποίησης εισάγεται ως µέρος ενός νέου νόµου για τη µετανάστευση, που µαζί προσφέρουν µια νέα ευκαιρία να «σβηστούν τα περασµένα» και να γίνει µια νέα αρχή, χωρίς την ύπαρξη πληθυσµού παράνοµων µεταναστών που έχει συσσωρευτεί κατά το παρελθόν (Meissner and Papademetriou 1988). Η προηγούµενη παραµονή στη χώρα υποδοχής αποτελεί κριτήριο που έχει υιοθετηθεί πολύ συχνά ως προϋπόθεση συµµετοχής σε διάφορα προγράµµατα νοµιµοποίησης. Όσο πιο παλιά στο παρελθόν τοποθετηθεί η 2 Βλ. Κεφάλαιο 1 εδώ. 21

22 σχετική ηµεροµηνία µέχρι την οποία θα έπρεπε να βρισκόταν κανείς στη χώρα υποδοχής, τόσο µεγαλύτερο βέβαια είναι το ποσοστό του παράνοµου πληθυσµού που δεν καλύπτεται από το πρόγραµµα. Για παράδειγµα, στο πρόγραµµα νοµιµοποίησης που εφαρµόστηκε στις Η.Π.Α. µετά τη σχετική πρόβλεψη στο νέο νόµο για τη µετανάστευση του 1986, το κριτήριο ήταν ότι έπρεπε να βρισκόταν στη χώρα παράνοµα ο µετανάστης µέχρι το 1972 ή να είχε συνεχή παρουσία στις Η.Π.Α. από την ενώ πολλοί µετανάστες ιδίως από το Μεξικό πηγαινοέρχονταν και εργάζονταν στις Η.Π.Α. εποχιακά ή περιστασιακά. Αποτέλεσµα των προϋποθέσεων αυτών ήταν να παραµείνει πολύ µεγάλος ο παράνοµος πληθυσµός µεταναστών στις Η.Π.Α. παρόλη την εφαρµογή του προγράµµατος. Από την άλλη, κατά το πρώτο στάδιο του πρώτου Ελληνικού προγράµµατος νοµιµοποίησης του 1998, βασική προϋπόθεση ήταν ότι ο µετανάστης ή η µετανάστρια βρισκόταν στο ελληνικό έδαφος µια ηµέρα πριν τη δηµοσίευση του σχετικού διατάγµατος. Σύµφωνα µε το κριτήριο αυτό απέκτησαν πρόσβαση στο πρόγραµµα σχεδόν το σύνολο των παράνοµων µεταναστών που βρίσκονταν στη χώρα αλλά µε την εισαγωγή του κριτηρίου της νόµιµης απασχόλησης και συνεισφορών σε ασφαλιστικό ταµείο στο δεύτερο στάδιο της διαδικασίας, περιορίστηκε ο αριθµός των µεταναστών που προχώρησαν στο δεύτερο στάδιο της διαδικασίας, µε συνέπεια να παραµένει ένας αξιόλογος σε αριθµό πληθυσµός παράνοµων µεταναστών στη χώρα. Στο δεύτερο Ελληνικό πρόγραµµα νοµιµοποίησης που προβλέφτηκε µε το νέο νόµο 2910 του 2001, πάλι υιοθετήθηκαν κριτήρια παραµονής. 22

23 Ειδικότερα, προϋπόθεση συµµετοχής ήταν ότι ο µετανάστης ή η µετανάστρια είτε είχε υποβάλει αίτηση στο πρώτο ή και το δεύτερο στάδιο του πρώτου προγράµµατος αλλά στο ενδιάµεσο διάστηµα είχε καταστεί πάλι παράνοµος/η, είτε βρισκόταν στην Ελλάδα παράνοµα για ένα τουλάχιστον χρόνο πριν τη δηµοσίευση του σχετικού νόµου. Όπως αναφέρθηκε πριν, ήταν πολλαπλοί οι τρόποι µε τους οποίους θα µπορούσε κανείς να αποδείξει την παραµονή του για ένα τουλάχιστον χρόνο. Η ρύθµιση ότι αντί για την προσκόµιση αποδείξεων περί της διάρκειας παραµονής θα µπορούσε εναλλακτικά να πληρώσει κανείς τα ένσηµα ασφαλιστικού ταµείου που αντιστοιχούσαν σε ένα έτος εργασίας, προκάλεσε έντονη κριτική από πολλές µεριές και τη διατύπωση υποθέσεων ότι ένας από τους σκοπούς, αν όχι και ο βασικός, της εφαρµογής της πολιτικής της νοµιµοποίησης ήταν η ενίσχυση των ασφαλιστικών ταµείων. Β. Κριτήρια οικογενειακά Οι οικογενειακές σχέσεις έχουν επίσης χρησιµοποιηθεί ως προϋποθέσεις συµµετοχής σε προγράµµατα νοµιµοποίησης µεταναστών. Για παράδειγµα, χώρες όπως τη Γαλλία, την Ιταλία και την Ιαπωνία έχουν νοµιµοποιήσει αλλοδαπούς που µπορούν να αποδείξουν τους συγγενικούς τους δεσµούς µε άτοµα που βρίσκονται νόµιµα στη συγκεκριµένη χώρα. Στη Γαλλία συγκεκριµένα, παράνοµοι µετανάστες που ήταν γονείς παιδιών που είχαν γεννηθεί στη Γαλλία, απέκτησαν νόµιµη ιδιότητα (Garson 2003). 23

24 Γ. Κριτήρια εργασίας Πολλά προγράµµατα νοµιµοποίησης παράνοµων µεταναστών έχουν βασιστεί σε κριτήρια εργασίας. Τα συγκεκριµένα κριτήρια εργασίας που έχουν χρησιµοποιηθεί είναι πολλών µορφών, όπως για παράδειγµα της νοµιµότητας της εργασίας, της διάρκειας της εργασιακής ζωής στη χώρα υποδοχής, ή του επαγγέλµατος. Ορισµένα από τα σχετικά κριτήρια που έχουν υιοθετηθεί σε διάφορα προγράµµατα θα εξεταστούν στη συνέχεια. Πρώτον όµως πρέπει να γίνει σχετική αναφορά στην Ελληνική περίπτωση. Και στα δύο Ελληνικά προγράµµατα νοµιµοποίησης, χρησιµοποιήθηκαν κριτήρια εργασίας. Τα συγκεκριµένα κριτήρια που υιοθετήθηκαν αναδεικνύουν η σηµασία που αποδόθηκε από τις Ελληνικές αρχές στην ένταξη της αδήλωτης εργασίας που έκαναν οι µετανάστες στον επίσηµο, δηλωµένο τοµέα της οικονοµίας, ή εναλλακτικά, όπως ισχυρίστηκε από ορισµένους παρατηρητές, στην ενίσχυση των ασφαλιστικών ταµείων που αντιµετώπιζαν οικονοµικές δυσκολίες. Από την άποψη αυτή, της έµφασης δηλαδή στη νοµιµότητα της εργασίας, τα κριτήρια που υιοθετήθηκαν στα Ελληνικά προγράµµατα είναι παρόµοια µε εκείνα άλλων προγραµµάτων που έχουν εφαρµοστεί σε χώρες της Νότιας Ευρώπης. Όλα έχουν δώσει βάρος σε προϋποθέσεις που αφορούν την εργασία και ιδιαίτερα τη νοµιµότητα της απασχόλησης, στην προσπάθειά τους να ωθήσουν τους µετανάστες και τους εργοδότες τους στην «επιφάνεια», έξω από την ανεπίσηµη οικονοµία. Συνεπώς, ο περιορισµός της ανεπίσηµης οικονοµίας θα µπορούσε να 24

«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ»

«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» Σίμος Δανιηλίδης Δήμαρχος Συκεών, Μέλος Δ.Σ. ΚΕΔΚΕ Με ιδιαίτερη χαρά συμμετέχω στη 4 η Γενική Συνέλευση αποδήμων Αιρετών της Αυτοδιοίκησης. Γνωρίζετε

Διαβάστε περισσότερα

μεταναστευτικό ζήτημα θετικό βήμα το εγχείρημα της συγκέντρωσης της σχετικής νομοθεσίας σε ενιαίο κείμενο νόμου.

μεταναστευτικό ζήτημα θετικό βήμα το εγχείρημα της συγκέντρωσης της σχετικής νομοθεσίας σε ενιαίο κείμενο νόμου. Ομιλία της Συνηγόρου του Πολίτη Καλλιόπης Σπανού στη Διεθνή Συνδιάσκεψη της ΟΚΕ στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με θέμα: «Μια ολοκληρωμένη και κοινή μεταναστευτική

Διαβάστε περισσότερα

Απασχόληση και πολιτισµός, πυλώνες κοινωνικής συνοχής και ένταξης των µεταναστών για µια βιώσιµη Ευρώπη

Απασχόληση και πολιτισµός, πυλώνες κοινωνικής συνοχής και ένταξης των µεταναστών για µια βιώσιµη Ευρώπη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Επιτροπή των Περιφερειών ιάσκεψη µε θέµα Απασχόληση και πολιτισµός, πυλώνες κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Ηµερίδα του ΚΕΠΕΑ της ΓΣΕΕ µε θέµα: «Πολιτικές ενίσχυσης της Απασχόλησης»

Ηµερίδα του ΚΕΠΕΑ της ΓΣΕΕ µε θέµα: «Πολιτικές ενίσχυσης της Απασχόλησης» Ηµερίδα του ΚΕΠΕΑ της ΓΣΕΕ µε θέµα: «Πολιτικές ενίσχυσης της Απασχόλησης» Ν. ΑΝΑΛΥΤΗΣ 27/3/2003 Κατά την έναρξη του 21 ου αιώνα, από τις κυριότερες προκλήσεις που απασχολούν την Ευρώπη και φυσικά και τη

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά δικαιώµατα που ισχύουν για µετανάστες σε αντικανονική κατάσταση

Βασικά δικαιώµατα που ισχύουν για µετανάστες σε αντικανονική κατάσταση Βασικά δικαιώµατα που ισχύουν για µετανάστες σε αντικανονική κατάσταση Έγγραφο θέσης της Κάριτας Ευρώπης (ΚΕ) για τα δικαιώµατα των µεταναστών σε αντικανονική κατάσταση Εισαγωγή Η Κάριτας Ευρώπης (ΚΕ)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ : 8-9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 ΘΕΜΑ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ : 8-9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 ΘΕΜΑ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ : 8-9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 ΘΕΜΑ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Σκοπός του σεμιναρίου που διεξήχθη στο κεντρικό κτίριο του Ε.Κ.Κ.Α., στις 8-9 Ιουλίου, ώρες 17:00-20:00, ήταν η πληροφόρηση

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1986L0378 EL 09.03.1997 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 24ης Ιουλίου 1986 για την εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν προσαρτάται στην Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2006 2007 και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της.

Το παρόν προσαρτάται στην Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2006 2007 και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Β ΣΤΗΝ ΕΓΣΣΕ 2006-2007 Το παρόν προσαρτάται στην Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2006 2007 και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της. ΣYΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ 1. Γενικές παρατηρήσεις Μέσα στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΜΟΡΦΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΜΟΡΦΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ Η κατάσταση έλλειψης εργασίας, κατά την οποία υπάρχει δυσαρμονία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης, προσφέρονται λίγες θέσεις εργασίας, ενώ υπάρχουν πάρα πολλοί ενδ9ιαφερόμενοι. Είναι έννοια

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ»

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα της γυναίκας εν μέσω οικονομικής κρίσης

Εργασιακά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα της γυναίκας εν μέσω οικονομικής κρίσης Αθήνα, 09/03/2011 ΑΡΘΡΟ της Αικ. Ζαφείρη Καμπίτση Επιτ. Γεν. Διευθυντού ΟΑΕΕ Τ. Προέδρου Δ.Σ ΤΑΠΟΤΕ ΘΕΜΑ : Εργασιακά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα της γυναίκας εν μέσω οικονομικής κρίσης Ι. Είναι γνωστό

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Δελτίο Τύπου ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Παγκόσμια Έρευνα του Boston Consulting Group για λογαριασμό της Ciett αποκαλύπτει πώς οι παλαιωμένες

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου Α.Π : οικ. 3032/06. Προς : Περιφέρειες της χώρας /νσεις Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών και Μετανάστευσης

Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου Α.Π : οικ. 3032/06. Προς : Περιφέρειες της χώρας /νσεις Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜ. ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ /ΝΣΗ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ Α ΤΜΗΜΑ Α ΕΙΩΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ Ταχ. /νση: Σταδίου 31 Ταχ.Κώδικας: 105

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Θέµα: Ενηµέρωση Πληροφόρηση υποψηφίων σε διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού σε φορείς της δηµόσιας διοίκησης βάσει του ν. 2190/1994 Βοηθός Συνήγορος του

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 21.5.2015 JOIN(2015) 24 final 2015/0110 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. «Μεικτά» Συστήματα Καπιταλισμού και η Θέση της Ελλάδας

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. «Μεικτά» Συστήματα Καπιταλισμού και η Θέση της Ελλάδας ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ «Μεικτά» Συστήματα Καπιταλισμού και η Θέση της Ελλάδας Η θεωρία VoC, βασίζεται σε σημαντικό βαθμό στην ανάλυση των δύο βασικών μοντέλων καπιταλισμού των φιλελεύθερων

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη της Μάλτας, από τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, για τις εξωτερικές πτυχές της μετανάστευσης: το ζήτημα της διαδρομής της κεντρικής

Διακήρυξη της Μάλτας, από τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, για τις εξωτερικές πτυχές της μετανάστευσης: το ζήτημα της διαδρομής της κεντρικής Βαλέτα, 3 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) Διακήρυξη της Μάλτας, από τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, για τις εξωτερικές πτυχές της μετανάστευσης: το ζήτημα της διαδρομής της κεντρικής Μεσογείου 1. Χαιρετίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Κ.Ε.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (Ν. 4071/2012)

ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Κ.Ε.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (Ν. 4071/2012) ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Κ.Ε.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (Ν. 4071/2012) Εισαγωγή Ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 η Ελλάδα μετατράπηκε από χώρα

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο για τη λειτουργία των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ήμος: 1 / 16. 1.Ιδιότητα ερωτώµενου Δήµαρχος Πρόεδρος ΣΕΜ µέλος ΣΕΜ άλλο

Ερωτηματολόγιο για τη λειτουργία των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ήμος: 1 / 16. 1.Ιδιότητα ερωτώµενου Δήµαρχος Πρόεδρος ΣΕΜ µέλος ΣΕΜ άλλο 1 / 16 Ερωτηματολόγιο για τη λειτουργία των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ήμος: 1.Ιδιότητα ερωτώµενου Δήµαρχος Πρόεδρος ΣΕΜ µέλος ΣΕΜ άλλο 2.Συγκροτήθηκε στο Δήµο σας ΣΕΜ; ΝΑΙ ΟΧΙ (αν όχι συνεχίστε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗ ΚΡΙΣΗ

ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΤΡΙΜΕΡΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ ΚΟΡΥΦΗΣ 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗ ΚΡΙΣΗ 1. Από την έναρξη της προσφυγικής κρίσης το 2013, τα κράτη μέλη της ΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΟΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΑΝ ΑΥΤΩΝ

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΟΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΑΝ ΑΥΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ο ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΟΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΑΝ ΑΥΤΩΝ 7.1 Εισαγωγή Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επεσήµανε ένα σύνολο δράσεων προτεραιότητας που είναι απαραίτητες για την προώθηση των στόχων που έθεσε η ιάσκεψη

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΒ/ΕΚ 84.1)

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΒ/ΕΚ 84.1) Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας Μονάδα Παρακολούθησης της Κοινής Γνώμης Βρυξέλλες, 14 Οκτωβρίου 2015 Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΒ/ΕΚ 84.1) Parlemeter 2015 Μέρος Ι Οι κύριες προκλήσεις για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί το προτεινόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Συνάντησης. Υποστηρικτικό Υλικό Συνάντησης 1

Θέματα Συνάντησης. Υποστηρικτικό Υλικό Συνάντησης 1 ΤΡΙΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ «ΕΛΕΝΗ ΣΚΟΥΡΑ» για την «Ενίσχυση της Συμμετοχής των Γυναικών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες» στις Θέματα Συνάντησης Ολοκλήρωση προτάσεων για την

Διαβάστε περισσότερα

10133/1/09 REV 1 ΓΣΓ/γλε 1 DG G

10133/1/09 REV 1 ΓΣΓ/γλε 1 DG G ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 29 Mαΐου 2009 (04.06) (OR. en) 10133/1/09 REV 1 SOC 362 ECOFIN 392 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Γραμματείας του Συμβουλίου προς : το Συμβούλιο (Απασχόληση, Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση ιεθνούς Συνάντησης AGE/inc, Κολόνια, Γερµανία 16-17 Μαΐου 2006 Στα πλαίσια ενός υπερεθνικού προγράµµατος ανταλλαγής µε χρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συναντήθηκαν εκπρόσωποι συνδέσµων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α. Ο συγγραφέας αναφέρεται στην ανεργία των ντόπιων που οφείλεται στη μετανάστευση αλλοδαπών, γεγονός

Διαβάστε περισσότερα

ικαιώματα των ασθενών όσον αφορά τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη: ερωτήσεις και απαντήσεις

ικαιώματα των ασθενών όσον αφορά τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη: ερωτήσεις και απαντήσεις ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (ΜΕΜΟ) Βρυξέλλες, 22 Οκτωβρίου 2013 ικαιώματα των ασθενών όσον αφορά τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη: ερωτήσεις και απαντήσεις Ένας ηλικιωμένος Γερμανός που

Διαβάστε περισσότερα

International Migration Outlook: SOPEMI - 2006 Edition. Προοπτικές της διεθνούς µετανάστευσης : SOPEMI Έκδοση 2006. Κύριο άρθρο

International Migration Outlook: SOPEMI - 2006 Edition. Προοπτικές της διεθνούς µετανάστευσης : SOPEMI Έκδοση 2006. Κύριο άρθρο International Migration Outlook: SOPEMI - 2006 Edition Summary in Greek Προοπτικές της διεθνούς µετανάστευσης : SOPEMI Έκδοση 2006 Περίληψη στα ελληνικά Κύριο άρθρο ιαχείριση της µετανάστευσης: µια λεπτή

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική της Coca-Cola Τρία Έψιλον για το HIV/AIDS

Πολιτική της Coca-Cola Τρία Έψιλον για το HIV/AIDS Πολιτική της Coca-Cola Τρία Έψιλον για το HIV/AIDS Περίληψη Βασικό µέληµα της Coca-Cola Τρία Έψιλον αποτελεί η ευηµερία των εργαζοµένων της. Η Εταιρεία αναγνωρίζει ότι οι εργαζόµενοι σε µερικές από τις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΟΚΕ ΕΛΛΑΔΑΣ, κ. Χρήστου ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ TRESMED 4 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 10-11/9/2012

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΟΚΕ ΕΛΛΑΔΑΣ, κ. Χρήστου ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ TRESMED 4 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 10-11/9/2012 ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΟΚΕ ΕΛΛΑΔΑΣ, κ. Χρήστου ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ TRESMED 4 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 10-11/9/2012 Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, Σας ευχαριστώ όλους που ήρθατε στη χώρα μας και

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΓΕΝΝΗΘΕΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΑΠΟΓΟΝΩΝ ΤΟΥΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΓΕΝΝΗΘΕΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΑΠΟΓΟΝΩΝ ΤΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΓΕΝΝΗΘΕΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΑΠΟΓΟΝΩΝ ΤΟΥΣ (AD HOC ΕΝΟΤΗΤΑ Ε.Ε., ΕΤΟΥΣ 2008) Η ad hoc έρευνα εργατικού δυναµικού έχει στόχο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Ασφάλιση αλλοδαπών μετά την έκδοση των Π.Δ 358/97 και 359/97»

ΘΕΜΑ : «Ασφάλιση αλλοδαπών μετά την έκδοση των Π.Δ 358/97 και 359/97» ΘΕΜΑ : «Ασφάλιση αλλοδαπών μετά την έκδοση των Π.Δ 358/97 και 359/97» Σας κοινοποιούμε τα υπ'αριθ. 358 και 359/97 Προεδρικά Διατάγματα (ΦΕΚ 240/τ.Α'/28-11-97) σχετικά με την νόμιμη παραμονή και εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες της επιτροπής καταπολέµησης της απάτης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

Ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες της επιτροπής καταπολέµησης της απάτης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας EL Ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες της επιτροπής καταπολέµησης της απάτης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για την περίοδο Ιανουαρίου 2001 - Φεβρουαρίου 2002 14 Μαρτίου 2002 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή......3

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Y2071BEN 12256/REV/E L FEDERATION BANCAIRE DE L UNION EUROPEENNE ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΟΜΟΣΜΟΝ ΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Comité bancaire pour les Affaires sociales européennes Τραπεζική Επιτροπή για τις ευρωπαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 2 Απριλίου 2014 (OR. en) 8443/14 ASIM 34 RELEX 298 DEVGEN 79

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 2 Απριλίου 2014 (OR. en) 8443/14 ASIM 34 RELEX 298 DEVGEN 79 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 2 Απριλίου 2014 (OR. en) 8443/14 ASIM 34 REX 298 DEVGEN 79 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αποδέκτης: Θέμα: Επιτροπή των Μονίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΝΟΤΗΤΑ Η ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΠΡΟΟΙΜΙΟ 2 η ΕΝΟΤΗΤΑ

2η ΕΝΟΤΗΤΑ Η ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΠΡΟΟΙΜΙΟ 2 η ΕΝΟΤΗΤΑ 2η ΕΝΟΤΗΤΑ Η ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΟΟΙΜΙΟ 2 η ΕΝΟΤΗΤΑ Στην 2 η Ενότητα Η ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - αναφέρουμε τους ισχύοντες εργασιακούς νόμους που αφορούν στους μετανάστες που ζουν στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Τα Αίτια και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Μετανάστευσης. Πραγματικοί Μισθοί, Παγκόσμια Παραγωγή, Ωφελημένοι και Ζημιωμένοι

Τα Αίτια και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Μετανάστευσης. Πραγματικοί Μισθοί, Παγκόσμια Παραγωγή, Ωφελημένοι και Ζημιωμένοι Τα Αίτια και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Μετανάστευσης Πραγματικοί Μισθοί, Παγκόσμια Παραγωγή, Ωφελημένοι και Ζημιωμένοι Η Παγκόσµια Μετανάστευση Το 2010, 214 εκατομμύρια άνθρωποι ήταν μετανάστες, κατοικούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Η δράση χρηµατοδοτείται από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα υτικής Μακεδονίας. Συγχρηµατοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και

Διαβάστε περισσότερα

Τα Αίτια και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Μετανάστευσης. Πραγματικοί Μισθοί, Παγκόσμια Παραγωγή, Ωφελημένοι και Ζημιωμένοι

Τα Αίτια και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Μετανάστευσης. Πραγματικοί Μισθοί, Παγκόσμια Παραγωγή, Ωφελημένοι και Ζημιωμένοι Τα Αίτια και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Μετανάστευσης Πραγματικοί Μισθοί, Παγκόσμια Παραγωγή, Ωφελημένοι και Ζημιωμένοι Καθ. Γ. Αλογοσκούφης, Διεθνής Οικονομική και Παγκόσμια Οικονομία, 2014 Η Παγκόσµια

Διαβάστε περισσότερα

Νότια Ευρώπη. Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Ελληνικά

Νότια Ευρώπη. Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Ελληνικά Νότια Ευρώπη Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός Η πρόσφατη οικονομική κρίση επηρέασε εκατομμύρια Ευρωπαίων πολιτών με πολλούς να χάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Σ/Ν ΤΟΥ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Σ/Ν ΤΟΥ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 25, 2013 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Σ/Ν ΤΟΥ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΣΟΚ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ Λευκωσία, 17 Δεκεμβρίου 2013 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ: ΘΕΜΑ: Όλα τα Μέλη Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ Κύριε, Το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων σας πληροφορεί ότι τη Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

Στάσεις και αντιλήψεις της ελληνικής κοινωνίας απέναντι στους μετανάστες

Στάσεις και αντιλήψεις της ελληνικής κοινωνίας απέναντι στους μετανάστες Στάσεις και αντιλήψεις της ελληνικής κοινωνίας απέναντι στους μετανάστες Θεωρητικό πλαίσιο και ανάλυση αποτελεσμάτων της πανελλαδικής ποσοτικής έρευνας VPRC Φεβρουάριος 2007 13106 / Διάγραμμα 1 Γενικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Εξαµηνιαία Έρευνα Συγκυρίας στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις 2 1. Εισαγωγή Το ΙΤΕΠ άρχισε να διεξάγει δύο φορές το χρόνο Έρευνα Συγκυρίας µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλιστικά προϊόντα σύνταξης. Tα προβλήματα και οι δυνατότητες ανταπόκρισης της ασφαλιστικής αγοράς.

Ασφαλιστικά προϊόντα σύνταξης. Tα προβλήματα και οι δυνατότητες ανταπόκρισης της ασφαλιστικής αγοράς. Ασφαλιστικά προϊόντα σύνταξης. Tα προβλήματα και οι δυνατότητες ανταπόκρισης της ασφαλιστικής αγοράς. Θέλω να συγχαρώ το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο για την οργάνωση του Συνεδρίου αυτού που

Διαβάστε περισσότερα

Τί ισχύει στις άλλες χώρες της Ε.Ε. σχετικά µε την κτήση ιθαγένειας από τέκνα αλλοδαπών που γεννιούνται και/ή ανατρέφονται στην επικράτειά τους;

Τί ισχύει στις άλλες χώρες της Ε.Ε. σχετικά µε την κτήση ιθαγένειας από τέκνα αλλοδαπών που γεννιούνται και/ή ανατρέφονται στην επικράτειά τους; Τί ισχύει στις άλλες χώρες της Ε.Ε. σχετικά µε την κτήση ιθαγένειας από τέκνα αλλοδαπών που γεννιούνται και/ή ανατρέφονται στην επικράτειά τους; Με το ν.3838/2010 εισήχθησαν στην ελληνική έννοµη τάξη ρυθµίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 3386/2005

Θέμα: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 3386/2005 Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου Θέμα: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 3386/2005 Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Ειδικοί

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου 18/11/2014

Δελτίο Τύπου 18/11/2014 Δελτίο Τύπου 18/11/2014 Ο ΟΑΕΔ / EURES και η BBi Communication ανταποκρίνονται στις ανάγκες της Φινλανδίας για απασχόληση στον τομέα της δημόσιας υγείας και περίθαλψης - Έλληνες γιατροί και νοσηλευτές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΑΚΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΕΚΤΑΚΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ανεργία, ως αποτέλεσμα της ύφεσης και των διαρθρωτικών προβλημάτων της ελληνικής οικονομίας, αποτελεί σήμερα το μεγαλύτερο κοινωνικό πρόβλημα στη χώρα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή Περιφερειακής Πολιτικής, Μεταφορών και Τουρισµού ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 10 Ιουλίου 2001 ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Περιφερειακής Πολιτικής, Μεταφορών και Τουρισµού προς

Διαβάστε περισσότερα

Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες Δικαιώματα - Υποχρεώσεις

Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες Δικαιώματα - Υποχρεώσεις Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες Δικαιώματα - Υποχρεώσεις ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δράση 4: Καμπάνια ενημέρωσης σχετικά με τα δικαιώματα των φτωχών και κοινωνικά αποκλεισμένων ομάδων στην υγεία, την παιδεία και την εργασία.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ: 24 Ανάπτυξη πλαισίου Κοινωνικού Διαλόγου σε επίπεδο κλάδου και επιχείρησης για την ανάδειξη των προσαρμογών των

ΔΡΑΣΗ: 24 Ανάπτυξη πλαισίου Κοινωνικού Διαλόγου σε επίπεδο κλάδου και επιχείρησης για την ανάδειξη των προσαρμογών των ΔΡΑΣΗ: 24 Ανάπτυξη πλαισίου Κοινωνικού Διαλόγου σε επίπεδο κλάδου και επιχείρησης για την ανάδειξη των προσαρμογών των καταστατικών κειμένων διοίκησης ανθρώπινου ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: δυναμικού ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1 Μια πρόταση του καθηγητή Άγγελου Στεργίου για την ασφάλιση των οικιακών βοηθών ΕΙΣΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ

1 Μια πρόταση του καθηγητή Άγγελου Στεργίου για την ασφάλιση των οικιακών βοηθών ΕΙΣΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ 1 Μια πρόταση του καθηγητή Άγγελου Στεργίου για την ασφάλιση των οικιακών βοηθών ΕΙΣΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ Σε κύριο πρόβλημα βιωσιμότητας του ασφαλιστικού συστήματος ανάγεται η καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής. Κι

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 28/4/2009. Αριθµ. Πρωτ. Α02/1102 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ & ΒΑΡΕΩΝ

Αθήνα 28/4/2009. Αριθµ. Πρωτ. Α02/1102 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ & ΒΑΡΕΩΝ Αθήνα 28/4/2009 Αριθµ. Πρωτ. Α02/1102 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ & ΒΑΡΕΩΝ ΕΠ/ΤΩΝ Ταχ. ιεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες :. Παπαθανασίου

Διαβάστε περισσότερα

A. ΠΗΓΕΣ &ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

A. ΠΗΓΕΣ &ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ A. ΠΗΓΕΣ &ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ (πηγές) 1. ΕΛΣΤΑΤ : πληθυσμιακά μεγέθη και ηλικιακή δομή Απογραφές πληθυσμού 2001, 2011 (Σύνολο Χώρας, NUTS2-επίπεδο περιφέρειας)

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτική Κοινωνιολογία

Αγροτική Κοινωνιολογία Αγροτική Κοινωνιολογία Θεματική ενότητα 6: Η αστικο-αντιστροφή & οι μετανάστες στη Νότια Ευρώπη και την Ελλάδα 3/3 Όνομα καθηγητή: Χαράλαμπος Κασίμης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικοί

Διαβάστε περισσότερα

H κυκλική µετανάστευση στην Ευρώπη. Μια συγκριτική επισκόπηση

H κυκλική µετανάστευση στην Ευρώπη. Μια συγκριτική επισκόπηση H κυκλική µετανάστευση στην Ευρώπη. Μια συγκριτική επισκόπηση Prof. Anna Triandafyllidou European University Institute, Robert Schuman Centre for Advanced Studies Ερευνητικό Πρόγραµµα ΜΕΤΟΙΚΟΣ Αθήνα, 12

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική κρίση και μετανάστευση κοινωνικο-οικονομικοί παράμετροι και τρόποι διαχείρισης. Γρηγόρης Νεοκλέους Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Οικονομική κρίση και μετανάστευση κοινωνικο-οικονομικοί παράμετροι και τρόποι διαχείρισης. Γρηγόρης Νεοκλέους Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Οικονομική κρίση και μετανάστευση κοινωνικο-οικονομικοί παράμετροι και τρόποι διαχείρισης Γρηγόρης Νεοκλέους Πανεπιστήμιο Λευκωσίας 1 Παγκοσμιοποίηση και μετανάστευση Η παγκοσμιοποίηση δεν είναι νέο φαινόμενο.

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση για την ίση μεταχείριση ημεδαπών και αλλοδαπών στην κοινωνική ασφάλεια, 1962 Νο

Σύμβαση για την ίση μεταχείριση ημεδαπών και αλλοδαπών στην κοινωνική ασφάλεια, 1962 Νο Σύμβαση για την ίση μεταχείριση ημεδαπών και αλλοδαπών στην κοινωνική ασφάλεια, 1962 Νο. 118 1 Υιοθετήθηκε την 28η Ιουνίου 1962 από τη Γενική Συνδιάσκεψη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας κατά την 46η σύνοδό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1996-1998 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2000

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 29.6.2011 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για την εφαρμογή της οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικές κατά της φτώχειας

Πολιτικές κατά της φτώχειας Πολιτικές κατά της φτώχειας Συντονισµός των πολιτικών κατά της φτώχειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση Ίδρυση Παρατηρητηρίου Εθνικών Πολιτικών για την Καταπολέµηση του Κοινωνικού Αποκλεισµού (1991) Η καταπολέµηση

Διαβάστε περισσότερα

αντιπροσωπεύουν περίπου το τέσσερα τοις εκατό του συνολικού πληθυσμού διαμορφώνονται νέες συνθήκες και δεδομένα που απαιτούν νέους τρόπους

αντιπροσωπεύουν περίπου το τέσσερα τοις εκατό του συνολικού πληθυσμού διαμορφώνονται νέες συνθήκες και δεδομένα που απαιτούν νέους τρόπους Χαιρετισμός της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Εργαστήριο με θέμα «Παιδική φτώχεια και ευημερία : 'Έμφαση στην κατάσταση των παιδιών μεταναστών στην Κύπρο και την Ευρωπαϊκή Ένωση» 17 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘ.. Ρυθµίσεις Εργασιακών θεµάτων για τις ανάγκες εφαρµογής προγράµµατος σταθερότητας της Ελληνικής Οικονοµίας.

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘ.. Ρυθµίσεις Εργασιακών θεµάτων για τις ανάγκες εφαρµογής προγράµµατος σταθερότητας της Ελληνικής Οικονοµίας. ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘ.. Ρυθµίσεις Εργασιακών θεµάτων για τις ανάγκες εφαρµογής προγράµµατος σταθερότητας της Ελληνικής Οικονοµίας. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Tις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων - Ελληνικό Ινστιτούτο Μεταφορών ιεθνές Συνέδριο Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα Αθήνα, Φεβρουαρίου 2002

Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων - Ελληνικό Ινστιτούτο Μεταφορών ιεθνές Συνέδριο Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα Αθήνα, Φεβρουαρίου 2002 Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων - Ελληνικό Ινστιτούτο Μεταφορών ιεθνές Συνέδριο Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα Αθήνα, 21-22 Φεβρουαρίου 2002 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Ο ΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΑΕΔ για νέες προσλήψεις (Ιανουάριος 2013)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΑΕΔ για νέες προσλήψεις (Ιανουάριος 2013) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΑΕΔ για νέες προσλήψεις (Ιανουάριος 2013) Στα πλαίσιο της τρέχουσας οικονομικής συγκυρίας, όπου σημαντικά ζητούμενα αποτελούν τόσο η συγκράτηση των ποσοστών ανεργίας, όσο και η υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Καταβολής Ασφαλιστικών Εισφορών προς τους Ασφαλισμένους Κύριας Ασφάλισης

Οδηγίες Καταβολής Ασφαλιστικών Εισφορών προς τους Ασφαλισμένους Κύριας Ασφάλισης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΑΕΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ-ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ Ταχ. Διευθ.:Ακτή Μιαούλη 17-19 Ταχ. Κωδ.:

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση πρόθεσης σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου. για την υλοποίηση της Πράξης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΣΕΡΡΩΝ»

Ανακοίνωση πρόθεσης σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου. για την υλοποίηση της Πράξης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΣΕΡΡΩΝ» ΚΕΚ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας - Περιφερειακής Ενότητας Σερρών ΑΕ Κεντρική δομή ΜΕΛΕΝΙΚΙΤΣΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΗΛ 23299207 ΦΑΞ 23251861 Γραφεία Επικοινωνίας & Ενημέρωσης Σέρρες, Υψηλάντου 4 3ος Όροφος ΤΗΛ 23223640

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ο Υπουργός Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας κ. Βασίλης Μαγγίνας μίλησε σήμερα Δευτέρα 16 Ιουλίου στο Όγδοο Διακυβερνητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Σ.Ε.Ε. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ υπ αριθµ Αθήνα 4/1/2011 ΠΡΟΣ Τα Εργατικά Κέντρα και Οµοσπονδίες ύναµης Γ.Σ.Ε.Ε. Θέµα: Συλλογικές διαπραγµατεύσεις & Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας. 10 κρίσιµα σηµεία. Συνάδελφοι, Στις

Διαβάστε περισσότερα

Ισότητα των φύλων. http://www.esfhellas.gr/images/upcontent/documents/new/odefarm.zip

Ισότητα των φύλων. http://www.esfhellas.gr/images/upcontent/documents/new/odefarm.zip Ισότητα των φύλων Πηγή: http://www.esfhellas.gr/index.asp?node=111 ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ - ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΙΑ ΡΟΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΟΙ ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΟ Γ' ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.6.2016 COM(2016) 421 final 2016/0194 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Φλώρινα, Δεκέμβριος 2012 Η εξωτερική μετανάστευση από και προς τη Δυτική Μακεδονία στην περίοδο 1990-2009 και οι επιπτώσεις στην αγορά εργασίας

Φλώρινα, Δεκέμβριος 2012 Η εξωτερική μετανάστευση από και προς τη Δυτική Μακεδονία στην περίοδο 1990-2009 και οι επιπτώσεις στην αγορά εργασίας Φλώρινα, Δεκέμβριος 2012 Η εξωτερική μετανάστευση από και προς τη Δυτική Μακεδονία στην περίοδο 1990-2009 και οι επιπτώσεις στην αγορά εργασίας Χρήστος Νίκας Εισαγωγή Η εισροή μεταναστών στην Ελλάδα και

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 13 Μαρτίου 2007

Αθήνα, 13 Μαρτίου 2007 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜ. ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ /ΝΣΗ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ Α ΤΜΗΜΑ Α ΕΙΩΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ Αθήνα, 13 Μαρτίου 2007 Αριθ. Πρωτ. :

Διαβάστε περισσότερα

Η Πρόκληση της Ανταγωνιστικότητας Η Εκθεση για την Παγκόσµια Ανταγωνιστικότητα,

Η Πρόκληση της Ανταγωνιστικότητας Η Εκθεση για την Παγκόσµια Ανταγωνιστικότητα, Xαιρετισµός Υπουργού Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού κ. Αντώνη Μιχαηλίδη στην εκδήλωση που διοργανώνεται από την Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως και το Cyprus College µε τη στήριξη των Price Waterhouse

Διαβάστε περισσότερα

Νέες μορφές απασχόλησης. Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Νέες μορφές απασχόλησης. Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Νέες μορφές απασχόλησης 1 Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ποιες είναι οι νέες μορφές απασχόλησης; Σύμβαση ορισμένου χρόνου Μερική απασχόληση Προσωρινή απασχόληση Σύμβαση έργου Υπεργολαβία Εκ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2008(INI) Σχέδιο γνωμοδότησης Ádám Kósa. PE v01-00

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2008(INI) Σχέδιο γνωμοδότησης Ádám Kósa. PE v01-00 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 24.10.2013 2013/2008(INI) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-20 Ádám Kósa (PE519.793v01-00) σχετικά με την πολιτική συνοχής της ΕΕ και τη στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (MiFID) και οι επιπτώσεις του στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα

Το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (MiFID) και οι επιπτώσεις του στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα Το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (MiFID) και οι επιπτώσεις του στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα Σπύρος Φιλάρετος Γενικός Διευθυντής Alpha Bank, Πρόεδρος Εκτελεστικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Η αγορά τροφίμων ακολουθεί τη ζήτηση και η ζήτηση τις ενισχύσεις

Η αγορά τροφίμων ακολουθεί τη ζήτηση και η ζήτηση τις ενισχύσεις >> ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Φράντς Φίσλερ, πρώην Επίτροπος Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Η αγορά τροφίμων ακολουθεί τη ζήτηση και η ζήτηση τις ενισχύσεις Επενδύσεις και συνεργασίες τα αντίδοτα στην κρίση Με την αποσύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

3. Τα αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, τα βιβλία, τα ψυγεία και οι τηλεοράσεις ανήκουν στα:

3. Τα αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, τα βιβλία, τα ψυγεία και οι τηλεοράσεις ανήκουν στα: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1. Η χρησιµότητα της Πολιτικής Οικονοµίας είναι κυρίως: α) Η δυνατότητα που µας παρέχει να επεµβαίνουµε στο οικονοµικό σύστηµα για να βελτιώνουµε τους όρους ζωής του ανθρώπου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ, ΚΑΤΟΧΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ Α ΕΙΑΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΑΠΌ ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΩΝ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ.

ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ, ΚΑΤΟΧΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ Α ΕΙΑΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΑΠΌ ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΩΝ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ. ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ, ΚΑΤΟΧΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ Α ΕΙΑΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΑΠΌ ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΩΝ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ. Με αφορµή πληθώρα αναφορών ενδιαφεροµένων αλλοδαπών, κατόχων προσωρινής άδειας παραµονής του ν. 2910/2001,

Διαβάστε περισσότερα

Äà Ļ» Æê Aποτελέσματα διαβούλευσης με την κοινωνία

Äà Ļ» Æê Aποτελέσματα διαβούλευσης με την κοινωνία Ä»» Æ ¹ Äà Ļ» Æê Ιούνιος - Ιούλιος 2016 Aποτελέσματα διαβούλευσης με την κοινωνία για το κυβερνητικό μας πρόγραμμα Φύλο Ηλικίες Γυναίκες 22.2% 60+ 17.1% εώς 29 10.6% 30-39 20.5% Άνδρες 77.8% 50-59 22.6%

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας & Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας

Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας & Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας & Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Ημερίδα με θέμα «Η αγορά εργασίας σε κρίση». Συνεδρία: Οι συνέπειες της κρίσης σε διάφορες

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα Έρευνας για τη µισθοδοσία αντρών και γυναικών στον κλάδο του ωροµίσθιου κυβερνητικού προσωπικού.

Αποτελέσµατα Έρευνας για τη µισθοδοσία αντρών και γυναικών στον κλάδο του ωροµίσθιου κυβερνητικού προσωπικού. Αποτελέσµατα Έρευνας για τη µισθοδοσία αντρών και γυναικών στον κλάδο του ωροµίσθιου κυβερνητικού προσωπικού. Η έρευνα βασίστηκε σε στοιχεία του Υπουργείου Οικονοµικών,τα οποία όµως συµπεριλαµβάνουν και

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό δελτίο για το σεμινάριο κοινωνικής ενσωμάτωσης

Ενημερωτικό δελτίο για το σεμινάριο κοινωνικής ενσωμάτωσης Ενημερωτικό δελτίο για το σεμινάριο για αλλοδαπούς και αλλοδαπές που διαμένουν μεγαλύτερο διάστημα στη Γερμανία, για πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για Γερμανούς υπηκόους με ανεπαρκείς γνώσεις γερμανικών.

Διαβάστε περισσότερα

Η Ερευνητική Στρατηγική

Η Ερευνητική Στρατηγική Η Ερευνητική Στρατηγική Ο τομέας της Υγείας Η σύγχρονη έρευνα στον τομέα της υγείας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης σκοπεύει να εξασφαλίσει την πρόσβαση όσων ζουν στα κράτημέλη σε υγειονομική περίθαλψη υψηλής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή ικαιωµάτων των Γυναικών και Ίσων Ευκαιριών 15 Φεβρουαρίου 2002 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 2001/0111(COD) ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής ικαιωµάτων των Γυναικών και Ίσων Ευκαιριών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 25. "Για την ασφάλιση ασθένειας των γεωργικών εργατών"

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 25. Για την ασφάλιση ασθένειας των γεωργικών εργατών ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 25 "Για την ασφάλιση ασθένειας των γεωργικών εργατών" Η Γενική Συνδιάσκεψη της ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας που συγκλήθηκε στη Γενεύη από το ιοικητικό Συµβούλιο του ιεθνούς Γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

Μετάφραση από την πολωνική γλώσσα ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ

Μετάφραση από την πολωνική γλώσσα ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ Μετάφραση από την πολωνική γλώσσα ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ Γενικά θέματα Η άδεια παραμονής πολίτη Ευρωπαϊκής Ένωσης στο έδαφος της Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.7.2016 COM(2016) 293 final Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία διαπιστώνεται ότι δεν έχουν ληφθεί αποτελεσματικά μέτρα από την Πορτογαλία σε εφαρμογή της σύστασης

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια Η ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. κατάλληλο προσωπικό για µόνιµη απασχόληση (Πανευρωπαϊκή έρευνα

Εισηγήτρια Η ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. κατάλληλο προσωπικό για µόνιµη απασχόληση (Πανευρωπαϊκή έρευνα Εισηγήτρια Dr. Βενετία Κουσσία, Πρόεδρος και ιευθύνουσα Σύµβουλος, MANPOWER Φεβρουάριος 2011 Η ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 1. Την δεκαετία 2000-2009 τοποθετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

15312/16 ΙΑ/ακι 1 DGD 1B

15312/16 ΙΑ/ακι 1 DGD 1B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) 15312/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 9 Δεκεμβρίου 2016 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠ.Ε.Κ.Σ.Α Ανακοινώνει

Η ΕΠ.Ε.Κ.Σ.Α Ανακοινώνει ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ταχ. Δ/νση Κλεισόβης 12 Τ.Κ. 106 77, Αθήνα Τηλέφωνο: 210 3303060 e- mail: info@epeksa.gr Αθήνα, 11/03/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 79 Η ΕΠ.Ε.Κ.Σ.Α Ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter. «Οδηγούµε τους ανθρώπους στην επιτυχία σε έναν κόσµο που συνεχώς αλλάζει» TEYΧΟΣ 2 ο. Τριµηνιαίο ενηµερωτικό Η.R.

Newsletter. «Οδηγούµε τους ανθρώπους στην επιτυχία σε έναν κόσµο που συνεχώς αλλάζει» TEYΧΟΣ 2 ο. Τριµηνιαίο ενηµερωτικό Η.R. Newsletter Τριµηνιαίο ενηµερωτικό Η.R. Newsletter TEYΧΟΣ 2 ο «Οδηγούµε τους ανθρώπους στην επιτυχία σε έναν κόσµο που συνεχώς αλλάζει» Εditorial Αγαπητοί συνεργάτες, Το τρίµηνο που διανύσαµε η Adecco πραγµατοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΑ Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αθήνας

ΕΚΑ Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αθήνας ΕΚΑ Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αθήνας ] Ηµερίδα ΤΕΕ «Επιτυχία σηµαίνει κανένα ατύχηµα» Χαιρετισµός του Προέδρου του ΕΚΑ Γρηγόρη Φελώνη Παρασκευή, 2 Νοεµβρίου 2001 1 Το ζήτηµα των συνθηκών εργασίας αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Καταθέσαµε σήµερα το πρωί το Σχέδιο Νόµου για τις Συµπράξεις ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα.

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Καταθέσαµε σήµερα το πρωί το Σχέδιο Νόµου για τις Συµπράξεις ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Πέµπτη 4 Αυγούστου 2005 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Με αφορµή την κατάθεση σήµερα στη Βουλή του Σχεδίου Νόµου για τις Συµπράξεις ηµοσίου και Ιδιωτικού

Διαβάστε περισσότερα