ΤΕΤΑΡΤΗ 14/4/04 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 3 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 11 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 12 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 13 ΠΕΜΠΤΗ 15/4/04 ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ, POSTERS - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΤΑΡΤΗ 14/4/04 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 3 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 11 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 12 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 13 ΠΕΜΠΤΗ 15/4/04 ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ, POSTERS - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ"

Transcript

1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 10 ου ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ Ε.Γ.Ε ΤΕΤΑΡΤΗ 14/4/04 14:00-18:00 Έναρξη Εγγραφών - Πανεπιστήµιο Μακεδονίας - Θεσσαλονίκη 19:00- Τελετή Έναρξης - Αίθουσα Τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης - εξίωση ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 3 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 11 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 12 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 13 ΠΕΜΠΤΗ 15/4/04 ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ, POSTERS - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 09:00-11:00 Σεισµολογία Υδρογεωλογία Τεχνική Γεωλογία Ωκεανογραφία, Θαλάσσια Γεωλογία, Γεωαρχαιολογία 11:00-11:30 ιάλειµµα-καφές 11:30-13:30 Σεισµολογία Υδρογεωλογία Τεχνική Γεωλογία Αρχαιοµετρία 13:30-15:00 ιάλειµµα 15:00-16:00 POSTERS 16:00-18:00 Σεισµολογία Βιοµηχανικά Ορυκτά και Πετρώµατα Τεχνική Γεωλογία 18:00-18:30 ιάλειµµα-καφές 18:30-20:30 Σεισµολογία Βιοµηχανικά Ορυκτά και Πετρώµατα Τεχνική Γεωλογία Τηλεπισκόπηση και Γεωλογία, Πληροφορική στις Γεωεπιστήµες Τηλεπισκόπηση και Γεωλογία, Πληροφορική στις Γεωεπιστήµες POSTERS (ΗΜΙΟΡΟΦΟΣ): Φυσική Εσωτερικού της Γής, Σεισµολογία, Υδρογεωλογία, Βιοµηχανικά Ορυκτά και Πετρώµατα, Τεχνική Γεωλογία, Τηλεπισκόπηση και Γεωλογία, Πληροφορική στις Γεωεπιστήµες, Αρχαιοµετρία, Ενεργειακές Πρώτες Ύλες, Παλαιοντολογία, Ορυκτολογία, Κοιτασµατολογία ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16/4/04 ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ, POSTERS - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 09:00-11:00 Πετρολογία, Γεωχηµεία Νεοτεκτονική, Γεωλογία Τεταρτογενούς, Ιζηµατολογία Εφαρµοσµένη Γεωφυσική, Γεωθερµία 11:00-11:30 ιάλειµµα-καφές 11:30-13:30 Πετρολογία, Γεωχηµεία Νεοτεκτονική, Γεωλογία Τεταρτογενούς, Ιζηµατολογία Εφαρµοσµένη Γεωφυσική, Γεωθερµία Γεωεπιστήµες και Περιβάλλον, Γεώτοποι, Γεωλογία και Εκπαιδευση Γεωεπιστήµες και Περιβάλλον, Γεώτοποι, Γεωλογία και Εκπαιδευση 13:30-15:00 ιάλειµµα 15:00-16:00 POSTERS 16:00-18:00 Πετρολογία, Γεωχηµεία Νεοτεκτονική, Γεωλογία Τεκτονική Γεωλογία Τεταρτογενούς, Ιζηµατολογία 18:00-18:30 ιάλειµµα-καφές 18:30-20:30 Ορυκτολογία, Στρωµατογραφία Τεκτονική Γεωλογία Κοιτασµατολογία POSTERS (ΗΜΙΟΡΟΦΟΣ): Πετρολογία, Γεωχηµεία, Νεοτεκτονική, Γεωλογία Τεταρτογενούς, Ιζηµατολογία, Στρωµατογραφία, Εφαρµοσµένη Γεωφυσική, Γεωθερµία, Τεκτονική Γεωλογία, Γεωεπιστήµες και Περιβάλλον, Γεώτοποι, Γεωλογία και Εκπαιδευση, Φυσική Γεωγραφία, Σπηλαιολογία, Ωκεανογραφία, Θαλάσσια Γεωλογία, Γεωαρχαιολογία ΣΑΒΒΑΤΟ 17/4/04 ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 09:00-11:00 Ορυκτολογία, Κοιτασµατολογία Παλαιοντολογία Φυσική Γεωγραφία, Σπηλαιολογία 11:00-11:30 ιάλειµµα-καφές 11:30-13:00 Φυσική Γεωγραφία, Σπηλαιολογία 13:00-13:30 ιάλειµµα 13:30-15:30 Τελετή λήξης - Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας - εξίωση Ενεργειακές Πρώτες Ύλες Ενεργειακές Πρώτες Ύλες 3

2 SUMMARY TIMETABLE OF THE 10 th CONGRESS OF THE G.S.G. WEDNESDAY 14/4/04 14:00-18:00 Registration University of Macedonia - Thessaloniki 19:00- Opening Ceremony Main Aula of the Aristotle University of Thessaloniki Evening reception ROOM 3 ROOM 11 ROOM 12 ROOM 13 THURSDAY 15/4/04 ORAL PRESENTATIONS, POSTERS UNIVERSITY OF MACEDONIA 09:00-11:00 Seismology Hydrogeology Engineering Geology Oceanography, Marine Geology, Geoarcheology 11:00-11:30 Coffee break 11:30-13:30 Seismology Hydrogeology Engineering Geology Archaeometry 13:30-15:00 Break 15:00-16:00 POSTERS 16:00-18:00 Seismology Industrial Rocks and Minerals Engineering Geology 18:00-18:30 Coffee break 18:30-20:30 Seismology Industrial Rocks and Minerals Engineering Geology Remote Sensing and Geology, Informatics and Geosciences Remote Sensing and Geology, Informatics and Geosciences POSTERS (MEZZANINE): Physics of the Earth Interior, Seismology, Hydrogeology, Industrial Rocks and Minerals, Engineering Geology, Remote Sensing and Geology, Informatics and Geosciences, Archaeometry, Energy Resources, Paleontology, Mineralogy, Ore Deposits FRIDAY 16/4/04 ORAL PRESENTATIONS, POSTERS UNIVERSITY OF MACEDONIA 09:00-11:00 Petrology, Geochemistry Neotectonics, Quaternary Geology, Sedimentology 11:00-11:30 Coffee break 11:30-13:30 Petrology, Geochemistry Neotectonics, Quaternary Geology, Sedimentology Applied Geophysics, Geothermy Applied Geophysics, Geothermy 13:30-15:00 Break 15:00-16:00 POSTERS 16:00-18:00 Petrology, Neotectonics, Structural Geology Geochemistry Quaternary Geology, Sedimentology 18:00-18:30 Coffee break 18:30-20:30 Mineralogy, Stratigraphy Structural Geology Geosciences and Environment, Geotopes, Geology and Education Geosciences and Environment, Geotopes, Geology and Education Ore Deposits POSTERS (MEZZANINE): Petrology, Geochemistry, Neotectonics, Quaternary Geology, Sedimentology, Stratigraphy, Applied Geophysics, Geothermy, Structural Geology, Geosciences and Environment, Geotopes, Geology and Education, Physical Geography, Speleology, Oceanography, Marine Geology, Geoarcheology SATURDAY 17/4/04 ORAL PRESENTATIONS UNIVERSITY OF MACEDONIA 09:00-11:00 Mineralogy, Paleontology Physical Geography, Energy Resources Ore Deposits Speleology 11:00-11:30 Coffee break 11:30-13:00 Physical Geography, Energy Resources Speleology 13:00-13:30 Break 13:30-15:30 Closing ceremony Main Aula of the University of Macedonia - Reception 4

3 ΠΕΜΠΤΗ - THURSDAY 15/4/2004 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 3 ROOM 3 ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑ SEISMOLOGY Προεδρείο: A. Κυρατζή Π. Χατζηδηµητρίου Chairmen: A. Kiratzi - P. Hatzidimitriou 09:00 M. Stratou, A. Savvaidis, M. Papadopoulou, D. Panagiotopoulos USING GIS AND EARTHQUAKE SCENARIOS FOR THE ASSESSMENT OF EMERGENCY RESPONSE IN CASE OF A STRONG EARTHQUAKE. AN APPLICATION IN THE URBAN AREA OF THESSALONIKI, GREECE 09:15 Z. Roumelioti, A. Kiratzi, N. Theodulidis REGIONAL WAVEFORM SIMULATION OF THE 1999 ATHENS EARTHQUAKE BY THE EMPIRICAL GREEN S FUNCTION METHOD 09:30 C. Benetatos, A. Kiratzi, K. Kementzetzidou, Z. Roumelioti, G. Karakaisis, E. Scordilis, I. Latoussakis, G. Drakatos THE PSACHNA (EVIA ISLAND) EARTHQUAKE SWARM OF JUNE :45 B. Papazachos, E. Scordilis, D. Panagiotopoulos, C. Papazachos, G. Karakaisis GLOBAL RELATIONS BETWEEN SEISMIC FAULT PARAMETERS AND EARTHQUAKES MOMENT 10:00 Α. Γκανάς, Β. Καραστάθης, Α. Αγάλος, Γ. Λεοντογιαννάκος, Σ. Παυλίδης ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΙΕΓΕΡΣΗΣ ΤΩΝ ΣΕΙΣΜΩΝ ΤΟΥ 1894 ΣΤΟ ΡΗΓΜΑ ΤΗΣ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ ΜΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ 10:15 S. Lalechos, Ch. Metaxas, D. Fountoulis, G. Papadopoulos, A. Angelopoulos PRELIMINARY RESULTS OF THE STUDY OF EARTHQUAKE SWARM IN PSACHNA AREA, EVIA ISLAND, GREECE 10:30 I. Papaioannou, G. Papadopoulos, S. Pavlides THE EARTHQUAKE OF 426BC IN N. EVOIKOS GULF REVISITED: AMALGAMATION OF TWO DIFFERENT STRONG EARTHQUAKE EVENTS? 10:45 V. Karakostas, E. Papadimitriou, C. Papazachos PROPERTIES OF THE 2003 LEFKADA, IONIAN ISLANDS, GREECE, EARTHQUAKE SEISMIC SEQUENCE ΠΕΜΠΤΗ - THURSDAY 15/4/2004 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 3 ROOM 3 ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑ SEISMOLOGY Προεδρείο: E. Παπαδηµητρίου Ν. Θεοδουλίδης Chairmen: E. Papadimitriou - Ν. Theodulidis 11:30 A. Kiratzi, Roumelioti, Ch. Benetatos, N. Theodulidis, A. Savvaidis, A. Panou, H.Tziavos, P. Savvaidis, Th. Hatzigogos, S. Koutoupes SEISIMPACT-THES: SCENARIO EARTHQUAKES AFFECTING THE BUILT ENVIRONMENT OF THE PREFECTURE OF THESSALONIKI 11:45 P. Savvaidis, I. Doukas, Th. Hatzigogos, I. Tziavos, A. Kiratzi, Z. Roumelioti, A. Savvaidis, N. Theodulidis, G. Drakatos, S. Koutoupes, G. Karantonis, A. Sotiriadis SEISIMPACT-THES: A SYSTEM FOR THE EVALUATION OF SEISMIC IMPACT IN THE BUILT ENVIRONMENT OF THE PREFECTURE OF THESSALONIKI 12:00 K. Orfanogiannaki, G. Papadopoulos SEISMICITY CRITERIA FOR THE REAL-TIME IDENTIFICATION OF FORESHOCKS IN THE CORINTH GULF 12:15 I. Banitsiotou, T. Tsapanos, P. Hatzidimitriou, V. Margaris PARAMETRIC-HISTORIC PROCEDURE FOR PROBABILISTIC SEISMIC HAZARD ANALYSIS IN GREECE AND THE ADJACENT AREA 12:30 K. Makropoulos, I. Kassaras, G. Stournaras, E. Kapourani, E. Valadaki, S. Plessas RESULTS FROM A MULTIDISCIPLINARY MICROZONATION STUDY IN THE CITY OF MYTELENE (LESVOS ISLAND, GREECE) 12:45 I. Baskoutas, I. Kalogeras, G. Papadopoulos, M. Herraiz, C. Perez, G. Panopoulou, M. Sachpazi MAPING OF CODA Q ATTENUATION ALONG THE SEISMOLOGICAL NETWORK OF NATIONAL OBSERVATORY OF ATHENS 13:00 I. Baskoutas, G. Papadopoulos, G. Panopoulou LONG TEMPORAL VARIATION OF SEISMIC PARAMETER FOR SEISMIC PATTERN IDENTIFICATION IN GREECE 5

4 ΠΕΜΠΤΗ - THURSDAY 15/4/2004 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 3 ROOM 3 ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑ SEISMOLOGY Προεδρείο: Γ. Καρακαΐσης Γ. Παδόπουλος Chairmen: G. Karakaisis - G. Papadopoulos 16:00 A. Fokaefs, G. Papadopoulos HISTORICAL EARTHQUAKES IN THE REGION OF LEFKADA ISLAND, IONIAN SEA - ESTIMATION OF MAGNITUDES FROM EPICENTRAL INTENSITIES 16:15 I. Kalogeras, G. Marketos, Y. Theodoridis A TOOL FOR COLLECTING, QUERYING, AND MINING MACROSEISMIC DATA 16:30 G. Papadopoulos, V. Karastathis, K. Konstantinou, A. Ganas, K. Orfanogiannaki THE 2 DECEMBER 2002 KILLINI EARTHQUAKE, ITS FORESHOCKS AND CRUSTAL HETEROGENEITY 16:45 A.Tzanis, F. Vallianatos PRECURSORY ACCELERATION OF SEISMICITY: FROM THE THEORETICAL ELEGANCE TO THE PRACTICAL DIFFICULTIES 17:00 N. Theodulidis, B. Margaris, Ch. Papaioannou, I. Kalogeras, V. Karastathis, C. Papazachos, A. Skarlatoudis HEAD V1.0 : HELLENIC ACCELEROGRAM DATABASE 17:15 M. Kourouzidis, G. Karakaisis, B. Papazachos, C. Makropoulos PROPERTIES OF FORESHOCKS AND AFTERSHOCKS IN THE AREA OF GREECE 17:30 M. Kourouzidis, G. Karakaisis, B. Papazachos, C. Makropoulos THE CRITICAL EARTHQUAKE MODEL: OBSERVATIONS IN CRITICAL AREAS OF THE BROADER AEGEAN AREA 17:45 V. Karakostas, E. Papadimitriou, C. Papazachos, M. Tranos GEOGRAPHICAL AND DEPTH DISTRIBUTION OF THE MICROSEISMIC ACTIVITY AROUND CHIOS ISLAND ΠΕΜΠΤΗ - THURSDAY 15/4/2004 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 3 ROOM 3 ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑ SEISMOLOGY Προεδρείο: Θ. Τσάπανος. Παναγιωτόπουλος Chairmen: T. Tsapanos - D. Panagiotopoulos 18:30 O. Galanis, C. Papazachos, P. Hatzidimitriou, E. Scordilis APPLICATION OF 3-D VELOCITY MODELS AND RAY TRACING IN THE DOUBLE DIFFERENCE EARTHQUAKE LOCATION ALGORITHMS: APPLICATION TO A DATA SET FROM THE MYGDONIA BASIN (NORTHERN GREECE) 18:45 C. Papazachos, E. Scordilis, G. Karakaisis, B. Papazachos FURTHER PROPERTIES OF THE CRITICAL EARTHQUAKE MODEL 19:00 A. Savvaidis, N. Theodoulidis, A. Panou, D. Kemetzentzidou, C. Papazachos, P. Hatzidimitriou, P-Y. Bard GEOPHYSICAL INFORMATION FROM AMBIENT NOISE DATA: THE CASE OF MYGDONIAN BASIN 19:15 D. Vamvakaris, C. Papazachos, E. Karagianni, E. Scordilis, P. Hatzidimitriou DETERMINATION OF FAULT PLANE SOLUTIONS USING WAVEFORM AMPLITUDES AND RADIATION PATTERN IN THE MYDGONIA BASIN (N. GREECE) 19:30 M. Pirli, N. Voulgaris, J. Alexopoulos, K. Makropoulos INSTALLATION AND PRELIMINARY RESULTS FROM A SMALL APERTURE SEISMIC ARRAY IN TRIPOLI, GREECE 19:45 Π. Μητρόπουλος, Κ. Notsu, Ν. ελήµπασης, Ν. Κακαβάς, Π. Βουδούρης ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΟΝΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΡΑ ΟΝΙΟΥ ΣΤΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΝΕΡΑ 20:00 A. Panou, P. Hatzidimitriou, C. Papazachos, N. Theodulidis, K. Stylianidis AMBIENT NOISE HORIZONTAL-TO-VERTICAL SPECTRAL RATIO FOR ASSESSING SITE EFFECTS IN URBAN ENVIRONMENTS: THE CASE OF THESSALONIKI (NORTHERN GREECE) 6

5 ΠΕΜΠΤΗ - THURSDAY 15/4/2004 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 11 ROOM 11 Υ ΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑ HYDROGEOLOGY Προεδρείο: Γ. ηµόπουλος Γ. Σταµάτης Chairmen: G. Dimopoulos G. Stamatis 09:00 Ε. Καµπέρης, Ε. Κόκκινου,. Μονόπωλης ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ Υ ΡΟΛΟΓΙΚΩΝ/Υ ΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΩ ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟ) 09:15 Ν. Λαµπράκης, Γ. Παναγόπουλος, Ε. Πυτικάκης Υ ΡΟΧΗΜΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΕ ΙΝΗ ΖΩΝΗ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΠΗΝΕΙΟΥ, Ν. ΗΛΕΙΑΣ 09:30 P. Giannoulopoulos ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΦΑΛΜΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ ΤΟΥ ΑΡΓΟΛΙΚΟΥ ΠΕ ΙΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ - ΙΑΣΠΟΡΑΣ 09:45 Β. Περλέρος,. Παπαµαστοράκης, Μ. Κριτσωτάκης, E. ρακοπούλου, Α. Παναγόπουλος ΥΠΟΓΕΙΟ Υ ΑΤΙΚΟ ΥΝΑΜΙΚΟ ΚΡΗΤΗΣ. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 10:00 Γ. Παναγόπουλος, Ε. Πυτικάκης, Ν. Λαµπράκης Υ ΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΣΣΗΝΗΣ, Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ. 10:15 Γ. Σταµάτης, Γ. Μιγκίρος ΣΧΕΣΗ ΙΑΡΡΗΚΤΙΚΗΣ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ Υ ΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΣΥΜΠΑΓΩΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΟΣΣΑΣ (Α. ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΕΛΛΑ Α) 10:30 Γ. Σταµάτης, Ε. Ζαγγανά ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΙΧΝΗΘΕΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ Υ ΡΟΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΚΑΡΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΌΣΣΑΣ /(ΘΕΣΣΑΛΙΑ-ΕΛΛΑ Α) 10:45 Α. Παναγόπουλος, Σ. ρακοπούλου, Β. Περλέρος ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ΟΜΟΙΩΜΑΤΟΣ MODFLOW ΣΕ ΚΑΡΣΤΙΚΟ Υ ΡΟΦΟΡΕΑ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΟΥ ΒΟΙΩΤΙΚΟΥ ΚΗΦΙΣΟΥ ΠΕΜΠΤΗ - THURSDAY 15/4/2004 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 11 ROOM 11 Υ ΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑ HYDROGEOLOGY Προεδρείο: Ν. Λαµπράκης - Α. Μανάκος Chairmen: N. Lambrakis A. Manakos 11:30 P. Chilakos, C. Kavouras WATER MANAGMENT AT ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT. A CRITICAL APPROACH 11:45 Κ. Βουδούρης, Κ. Νίκας, Α. Αντωνάκος ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΥΦΑΛΜΥΡΩΣΗΣ ΣΕ ΠΑΡΑΚΤΙΟΥΣ Υ ΡΟΦΟΡΟΥΣ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ 12:00 Γ. ηµόπουλος, Β. Μπαρούτη Υ ΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΟΪΡΑΝΗΣ. ΦΥΣΙΚΕΣ ΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 12:15 Γ. ηµόπουλος, Κ. Λουπασάκης ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΗΓΩΝ ΑΡΑΒΗΣΣΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ Υ ΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΜΩΝΥΜΟΥ Υ ΡΟΦΟΡΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑ (ΝΟΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ) 12:30 Φ. Πλιάκας, Ι. ιαµαντής, Α. Καλλιώρας, Χ. Πεταλάς ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΥΦΑΛΜΥΡΙΝΣΗΣ ΣΕ ΠΕ ΙΝΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΡΟ ΟΠΗΣ ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ 12:45 D. Rapti GEOCHEMICAL COMPOSITION OF THE WATER RESOURCES IN THE RIVER PO DELTA (NORTHERN ITALY): IMPLICATIONS FOR THE ENVIRONMENTAL IMPACT 13:00. Ζαρρής, Κρ. Μαγγίνα,. Παναγούλια, Ε. Λυκούδη ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ ΣΤΕΡΕΟΑΠΟΡΡΟΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΚΡΙΒΗ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΙΑΒΡΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗΣ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΟΥ Π. ΒΕΝΕΤΙΚΟΥ 13:15 Α. Μανάκος, Γ. ηµόπουλος ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΟΧΙΑΚΩΝ ΟΜΟΙΩΜΑΤΩΝ SARIMA ΣΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ. ΤΟ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΤΟΥ ΚΑΡΣΤΙΚΟΥ Υ ΡΟΦΟΡΕΑ ΤΗΣ ΚΡΑΝΙΑΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ, ΘΕΣΣΑΛΙΑ 13:30 Β. Περλέρος, Κ. Αντωνιάδης, Ε. ρακοπούλου ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ Υ ΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΙΒΑ ΙΩΝ ΤΗΣ Ν.ΤΗΛΟΥ 7

6 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 11 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΚΑΙ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ ΠΕΜΠΤΗ - THURSDAY 15/4/2004 ROOM 11 INDUSTRIAL ROCKS AND MINERALS Προεδρείο: Θ. Μαρκόπουλος Μ. Σταµατάκης Chairmen: Th. Markopoulos - M. Stamatakis 16:00 Ι. Χατζηπαναγής,. Βουγιούκας Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΛΙΘΟΣΤΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΛΟΜΙΤΙΚΩΝ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΦΑΛΑΚΡΟΥ 16:15 V. Psycharis, V. Perdikatsis, G. Christidis CRYSTAL STRUCTURE AND RIETVELD REFINEMENT OF ZEOLITE A SYNTHESIZED FROM FINE- GRAINED PERLITE WASTE MATERIALS 16:30 Α. Καστρινάκη, Α. Τσιραµπίδης, Κ. Μιχαηλίδης, Γ. Τρώντσιος ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΗΛΟΛΙΘΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ, ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 16:45 G. Christidis, N. Sakellariou, E. Repouskou, Th. Markopoulos INFLUENCE OF ORGANIC MATTER AND IRON OXIDES ON THE COLOUR PROPERTIES OF A MICRITIC LIMESTONE FROM KEFALONIA 17:00 N. Kantiranis, M. Stamatakis, A. Filippidis, C. Squires THE UPTAKE ABILITY OF THE CLINOPTILOLITIC TUFFS OF SAMOS ISLAND, GREECE 17:15 Κ. Σικαλίδης, Ν. Καραγιαννίδης ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΚΑΙ ΜΙΓΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ ΩΣ Ε ΑΦΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ 17:30 S. Pavlidou, A. Koroneos, C. Papastefanou, G. Christofides, S. Stoulos, M. Vavelides NATURAL RADIOACTIVITY OF GRANITES AS BUILDING MATERIALS 17:45 T. Grammatikopoulos, K. Salonikis, A. Kladis PRELIMINARY MINERALOGICAL EVALUATION OF THE GRAND MINE WOLLASTONITE DEPOSIT, JILIN PROVINCE, CHINA ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 11 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΚΑΙ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ ΠΕΜΠΤΗ - THURSDAY 15/4/2004 ROOM 11 INDUSTRIAL ROCKS AND MINERALS Προεδρείο: Ε. Γκάρτζος - Κ. Σικαλίδης Chairmen: E. Gartzos Κ. Sikalides 18:30 A. Τσιραµπίδης Η ΧΡΗΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 18:45 Θ. Μαρκόπουλος, Γ. Τριανταφύλλου, Ε. Μανούτσογλου ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΙΟΓΕΝΩΝ ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΑΙΡΕΘΙΑΝΑ ΤΗΣ ΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Υ ΡΑΥΛΙΚΗΣ ΑΣΒΕΣΤΟΥ 19:00 Κ. Νταγκουνάκη, Α. Κασώλη-Φουρναράκη, Α. Τσιραµπίδης, Κ. Σικαλίδης AΝΘΡΑΚΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΝΟΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΑΙ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΥΑΛΟΥΡΓΙΑ, ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΟΞΙΝΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ 19:15. Γαλανάκης, Π. Πλούµης, Π. Μαστρογιάννης ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ - ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΥΠΩΝ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΣΤΗN ΠΕΡΙΟΧΗ ΖΩΟ ΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΒΕΡΜΙΟΥ ( ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ) 19:30 Ε. Ρεπούσκου, Θ. Μαρκόπουλος, Ι. Πολυχρονάκης ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ. ΚΡΗΤΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Ο ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ. 19:45 S. Marica QUATERNARY BASALTS FROM ROMANIA CHARACTERISTICS AND NON-CONVENTIONAL USES 20:00 Μ. Βιδάκης,. Γαλανάκης ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ(ΑΣΒΕΣΤΙΤΙΚΩΝ ΜΑΡΜΑΡΩΝ) ΣΤΑ ΤΑΛΑΙΑ ΟΡΗ (ΒΟΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΡΗΤΗ) 20:15 E. Gartzos COMPARATIVE STABLE ISOTOPES STUDY OF THE MAGNESITE DEPOSITS OF GREECE 8

7 ΠΕΜΠΤΗ - THURSDAY 15/4/2004 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 12 ROOM 12 ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ENGINEERING GEOLOGY Προεδρείο: Π.Μαρίνος Ι. Φουντούλης Chairmen: P. Marinos - I. Fountoulis 09:00 Κ. Λουπασάκης, Β. Χρηστάρας, Γ. ηµόπουλος, Θ. Χατζηγώγος ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΧΩΜΑΤΙΝΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ. ΦΡΑΓΜΑ ΥΗΣ ΣΦΗΚΙΑΣ, ΒΕΡΟΙΑ 09:15 Ν. Σαµπατακάκης, Α. Σπυρόπουλος, Γ. Κούκης KΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΛΕΙΟΠΛΕΙΣΤΟΚΑΙΝΙΚΩΝ Α ΡΟΜΕΡΩΝ ΙΖΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Ν.ΑΧΑΪΑΣ ΣΑΝ Α ΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΙΑΦΟΡΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 09:30 Ν. Σαµπατακάκης, Γ. Κούκης, Ν. Σπανού ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ 09:45 Ν. Σαµπατακάκης, Γ. Κούκης, Σ. Παπανακλή ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΧΕΣΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 10:00 Μ. Χατζηαγγέλου, Κ. Αναγνωστόπουλος ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ HERSCEL-BUCKLEY ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΙΕΙΣ ΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΕΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΟΡΩ ΕΣ ΜΕΣΟ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΟΚΙΜΩΝ 10:15 Π. Μαρίνος, Τ. Χριστοδουλοπούλου, Β. Περλέρος ΑΡΓΙΛΙΚΟΙ ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΙ ΤΟΥ ΦΛΥΣΧΗ. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΙΑΝΟΙΞΗ ΤΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΕΚΤΡΟΠΗΣ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΓΑ ΟΥΡΑ ΡΟ ΟΥ 10:30 Π. Μαρίνος, Β. Μαρίνος, Γ. Στούµπος, Μ. Νόβακ, Κ. Κορκάρης, Μ. Μπενίση Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ "ΑΘΗΝΑΪΚΟΥ ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΥ" ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΤΥΠΟΥ ΑΣΠΙ ΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΙΑΝΟΙΞΗ ΤΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 10:45 Γ. Κωνσταντοπούλου ΤΕΧΝΙΚΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΟΜΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΕ ΚΑΤΟΛΙΣΘΑΙΝΟΝΤΕΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΟΡΕΙΝΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΠΕΜΠΤΗ - THURSDAY 15/4/2004 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 12 ROOM 12 ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ENGINEERING GEOLOGY Προεδρείο: Β. Χρηστάρας Γ. ανάµος Chairmen: B. Christaras G. Danamos 11:30 D. Kavadias, A. Patouchas, I. Koukouvelas, T. Doutsos IMPACT OF HUMAN USE IN SLIDING AREAS: TWO CASE HISTORIES FROM AGIOS VLASSIS-STEREA HELLAS AND AGIOKAMPOS-THESSALY, GREECE 11:45 Χ. Σαρόγλου, Π. Μαρίνος, Γ. Τσιαµπάος ΓΕΩΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΤΟΧΗ ΤΟΥ ΑΡΡΗΚΤΟΥ ΠΕΤΡΩΜΑΤΟΣ. Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΙΣΟΤΡΟΠΙΑΣ 12:00 Γ. Παπαθανασίου, Β. Χρηστάρας, Σπ. Παυλίδης, Κ. Πιτιλάκης ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΛΕΥΚΑ ΑΣ (14/08/03 ΜS=6.4) 12:15 Ι. Φουντούλης, Ι. Λαδάς, Ε. Σπυρίδωνος, Η. Μαριολάκος Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ Υ ΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗ ΤΗΣ ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΑΡΚΑ ΙΑΣ 12:30 I. Mariolakos, I. Fountoulis, I. Ladas, Em. Andreadakis, V. Christaras, D. Zireau SLOPE STABILITY PROBLEMS AND DEFORMATION OF ANCIENT WALL IN OLYMPIA ARCHAEOLOGICAL SITE, GREECE 12:45 Α. Σφέικος, Π. Μαρίνος H ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΦΛΥΣΧΗ ΤΗΣ ΠΙΝ ΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΙΑΝΟΙΞΗ ΣΗΡΑΓΓΑΣ, ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΖΩΝΗΣ ΕΠΩΘΗΣΗΣ: ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΑΝΟΙΞΗ ΤΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΕΚΤΡΟΠΗΣ ΝΕΡΩΝ ΤΟΥ ΑΧΕΛΩΟΥ ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 13:00 Α. Σφέικος, Θ. Στιµάρατζης, Α. Κίλιας, Β. Χρηστάρας Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΩΝ ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ ΠΙΝ ΟΥ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΣΚΑΦΗ ΓΙΑ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΨΗΛΟΥ ΠΡΑΝΟΥΣ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΡΕΙΝΗ ΑΡΓΙΘΕΑ, Ν. ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ 13:15 Β. Κοντογιάννη, Μ. Ρουµάνης, Π. Ψιµούλης, Σ. Στείρος AΚΡΙΒΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΤΟΥ ΤΑΝΥΣΤΗ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΙΑΤΟΜΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΑΠΟ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ (ΓΕΩ ΑΙΤΙΚΑ ΚΛΠ.) Ε ΟΜΕΝΑ 9

8 ΠΕΜΠΤΗ - THURSDAY 15/4/2004 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 12 ROOM 12 ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ENGINEERING GEOLOGY Προεδρείο: Γ. Ξειδάκης. Ρόζος Chairmen: G. Xeidakis D. Rozos 16:00 Θ. Στιµάρατζης, Β. Χρηστάρας, Γ. ηµόπουλος, Α. Κίλιας, M. Χατζηαγγέλου, Ν. Χατζηγώγος ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΟΡΥΓΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ (ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ) 16:15 Ν. Μουρτζάς ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΕ ΕΝΕΡΓΑ ΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ: ΟΙ ΝΕΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ ΤΗΣ ΙΩΡΥΓΑΣ ΙΣΘΜΟΥ 16:30 Ν. Μουρτζάς, Α. Γκιόλας, Η. Σωτηρόπουλος ΥΠΟΓΕΙΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΓΕΩΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΠΙΝ ΟΥ: Η ΣΗΡΑΓΓΑ ΑΝΗΛΙΟΥ 16:45 Ν. Μουρτζάς, Η. Σωτηρόπουλος ΠΑΛΑΙΟΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΜΑΛΑΚΑΣΑΣ 17:00 Ε. Λέκκας, Γ. ανάµος, Σ. Λόζιος, Ε. Σκούρτσος, Ε. Βερύκιου Η ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΛΕΥΚΑ ΑΣ (14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2003) ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΥΝΟΗΣΑΝ ΤΗΝ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΤΟΥΣ 17:15 G. Xeidakis, A. Torok, S. Skias, B. Kleb ENGINEERING GEOLOGICAL PROBLEMS ASSOCIATED WITH KARST TERRAINS. THEIR INVESTIGATION, MONITORING AND MITIGATION 17:30 B. Μαρίνος, Π. Μαρίνος, E. Hoek ΓΕΩΛΟΓΙΚΟΣ ΕΙΚΤΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ, GSI: ΕΦΑΡΜΟΓΗ, ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΕ ΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΤΟΥ ΠΕΤΡΩΜΑΤΟΣ ΠΕΜΠΤΗ - THURSDAY 15/4/2004 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 12 ROOM 12 ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ENGINEERING GEOLOGY Προεδρείο: Ε. Λέκκας - Γ. Τσιαµπάος Chairmen: E. Lekkas G. Tsiambaos 18:30 Λ. Σωτηρόπουλος, Ε. Λυµπέρης, Α. Σιγάλας, Κ. Προβιά, Γ. Ντουνιάς ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΣΑΚΩΝΑΣ Ν. ΑΡΚΑ ΙΑΣ. ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ 18:45. Αργυρίου, Γ. Μελέκης ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ-ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟΜΙΩΝ ΤΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ (ΤΜΗΜΑ 3.2: ΑΝΘΟΧΩΡΙ-ΜΕΤΣΟΒΟ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ) ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ 19:00. Αργυρίου, Λ. Πολυµενάκος ΟΙ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΩΡΩΠΟΥ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΜΠΤΗΡΙΟ Ο Ο ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 19:15. Ρόζος, Ε. Αποστολίδης ΤΕΧΝΙΚΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΟΧΙΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΜΙΚΡΟ ΧΩΡΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY 19:30. Ρόζος, Ε. Αποστολίδης ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΦΘΙΩΤΙ ΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΧΕΤΙΚΗΣ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 19:45 Ν. Σαµπατακάκης, Ν. Κατριβέσης, Γ. Κούκης ΟΙ Ε ΑΦΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ 20:00 Τ. Χριστοδουλοπούλου, Π. Τσώλη-Καταγά ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ Υ ΡΑΥΛΙΚΗ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΜΑΡΓΩΝ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΜΙΚΡΟ ΟΜΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΥΣ ΣΥΣΤΑΣΗ 20:15. Βογιατζής, Α. ηµητρίου, Γ. Παπαθανασίου, Β. Χρηστάρας, Ν. Καντηράνης, Α. Φιλιππίδης, Ε. Μωραΐτη ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΙΣ ΒΡΑΧΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ 14/8/03 ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΑ ΜEΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΑΝΑΝΤΗ ΠΡΑΝΕΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΡΥΜΩΝΑΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ, Ν. ΛΕΥΚΑ ΑΣ 10

9 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 13 ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ, ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑ, ΓΕΩΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΠΕΜΠΤΗ - THURSDAY 15/4/2004 ROOM 13 OCEANOGRAPHY, MARINE GEOLOGY, GEOARCHAEOLOGY Προεδρείο: Η. Μαριολάκος Χ. Μαρουκιάν Chairmen: I. Mariolakos Ch. Maroukian 09:00 I. Mariolakos, D. Mariolakos THE ARGON FIELD IN ARCADIA, THE SINKHOLE OF NESTANI VILLAGE, THE GOD POSEIDON AND THE SUBMARINE DINI SPRINGS IN ARGOLIC GULF (PELOPONNISOS, GREECE). A GEOMYTHOLOGICAL APPROACH OF THE POSEIDON BIRTH 09:15 Ν. Μουρτζάς, Ε. Κολαΐτη, N. Hellner, Π. Μαρίνος ΠΑΛΑΙΟΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΤΙΚΩΝ ΑΚΤΩΝ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΗΛΟΥ 09:30 Χ. Μαρουκιάν, Κ. Γάκη Παπαναστασίου, Χ. Πιτερός ΓΕΩΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΜΥΚΗΝΑΙΚΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ, ΝΟΤΙΟ-ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΡΓΟΛΙΚΟ ΠΕ ΙΟ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 09:45 Γ. Κοσιάρης, Κ. Μιχαήλ ΟΙ ΜΥΛΟΠΕΤΡΕΣ ΤΩΝ ΠΕΤΡΩΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΡΟ ΟΠΗΣ 10:00. Χριστοδούλου, Μ. Γεραγά, Γ. Παπαθεοδώρου, Γ. Φερεντίνος, Ι. Καπόλος, Ε. Παπαδάκης, Α. αραµούσκα, Γ. Παναγόπουλος, Ν. Λαµπράκης Η ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ ΣΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΥΘΟΚΟΡΗΜΑΤΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ. ΕΝΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΙΜΕΝΑ ΠΑΤΡΩΝ 10:15. Μπούζος, Ν. Κοντόπουλος ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΤΟΥ ΚΑΪΑΦΑ ( /ΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ) 10:30 K. Albanakis, M. Styllas, V. Yfantis VARIATIONS OF SEA LEVEL AND SEA SURFACE TEMPERATURE IN THE CALDERA OF SANTORINI ISLAND, SOUTHERN AEGEAN SEA ΠΕΜΠΤΗ - THURSDAY 15/4/2004 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 13 ROOM 13 ΑΡΧΑΙΟΜΕΤΡΙΑ ARCHAEOMETRY Προεδρείο:. Κοντοπούλου - Σ. ηµητριάδης Chairmen: D. Kondopoulou S. Dimitriades 11:30 E. De Marco, S. Spassov, D. Kondopoulou PRELIMINARY INVESTIGATIONS OF THREE HELLENISTIC KILNS (KATERINI NORTHERN GREECE): ROCKMAGNETIC PROPERTIES AND GEOMAGNETIC FIELD DIRECTIONS 11:45 V. Melfos MINERALOGICAL AND STABLE ISOTOPIC STUDY OF ANCIENT WHITE MARBLE QUARRIES IN LARISA, THESSALY, GREECE 12:00 V. Cetean INFORMATION CONCERNING BUILDINGS CONSTRUCTION TECHNICS OF GETO-DACS IN THE FIRST MILLENIUM B.C. 12:15 Α. Σοφιανοπούλου, Β. Λαµπρόπουλος, Ν. Καντηράνης ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΦΥΑΛΩΜΕΝΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ ΣΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 12:30 Ε. Αηδονά, R. Scholger, H. Mauritsch NEW TECHNIQUES FOR SAMPLING AND CONSOLIDATION OF SEDIMENTS: APPLICATION TO BURNT SOILS FROM AN ARCHAEOLOGICAL SITE IN AUSTRIA 12:45 Θ. Μαρκόπουλος, Ε. Ρεπούσκου, Π. Ροτόντο, Σ. Φανού ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΝΕΩΝ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΤΗΣ VILLA DEI QUINTILI, ΣΤΗ ΡΩΜΗ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ 13:00 Ν. Επιτρόπου ΟΙ ΑΡΧΑΙΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΧΡΥΣΟΥ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΥΤΙΚΗ ΡΟ ΟΠΗ 13:15 Σ. ηµητριάδης ΓΕΩΛΟΓΙΚΟΙ ΑΝΤΙΚΑΤΟΠΤΡΙΣΜΟΙ ΣΤΑ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΤΗΣ ΝΕΟΛΙΘΙΚΗΣ ΚΝΩΣΣΟΥ ΚΑΙ Η ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ 11

10 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 13 ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΓΕΩΛΟΓΙΑ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΙΣ ΓΕΩΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΠΕΜΠΤΗ - THURSDAY 15/4/2004 ROOM 13 REMOTE SENSING AND GEOLOGY, INFORMATICS AND GEOSCIENCES Προεδρείο: Θ. Αστάρας Σ. Στείρος Chairmen: Th. Astaras S. Stiros 16:00 T. Mimides THE APPLICATION OF FRACTALS IN HYDROGEOLOGY AND ROCK MECHANICS 16:15 Γ. Σκιάνης,. Βαϊόπουλος, Κ. Νικολακόπουλος ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΙΚΤΗ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ TVI ΜΕ ΤΗ ΣΥΝ ΡΟΜΗ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ 16:30 Is. Parcharidis, E. Lagios, V. Sakkas DIFFERENTIAL INTERFEROMETRY AS A TOOL OF AN EARLY WARNING SYSTEM IN REDUCING THE VOLCANO RISK: THE CASE OF NISYROS VOLCANO 16:45 S. Stiros, P. Triantafyllidis, A. Chasapis GEODETIC EVIDENCE FOR ACTIVE UPLIFT OF THE OLYMPUS MT, GREECE 17:00 S. Koutoupes, G. Karantonis, A. Sotiriadis, A. Kiratzi, K. Valadaki SEISIMPACT-THES: DESIGN, DEVELOPMENT AND APPLICATION OF AN INFORMATION SYSTEM TO ASSESS THE VULNERABILITY TO EARTHQUAKE HAZARD OF THE BUILT ENVIRONMENT OF THE PREFECTURE OF THESSALONIKI 17:15 N. Voulgaris, I. Parcharidis, M. Pahoula, E. Pirlis CORRELATION OF TECTONICS, SEISMICITY AND GEOTHERMICS OF LESBOS ISLAND USING REMOTE SENSING DATA AND GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEMS 17:30 E. Lagios, I. Parcharidis, V. Sakkas, D. Feurer, D. Raucoules D., S. LE Mouelic, C. King, C. Nec, N. Ovali., A. Ferretti., R. Capes, C. Geraint HUMAN INDUCED SUSIDENCE MONITORING OF ATHENS USING ADVANCED SPACE RADAR INTERFEROMETRIC TECHNIQUES: PRELIMINARY RESULTS ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 13 ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΓΕΩΛΟΓΙΑ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΙΣ ΓΕΩΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΠΕΜΠΤΗ - THURSDAY 15/4/2004 ROOM 13 REMOTE SENSING AND GEOLOGY, INFORMATICS AND GEOSCIENCES Προεδρείο: E. Λάγιος Ισ. Παρχαρίδης Chairmen: E. Lagios - Is. Parcharidis 18:30 S. Vassilopoulou, V. Sakkas, E. Lagios, A. Ganas SURFACE TEMPERATURE MONITORING OF NISYROS VOLCANO (GREECE) USING SPACE AND GROUND TECHNIQUES 18:45 V. Sakkas, Is. Parcharidis, E. Lagios, K. Soukis, E. Vassilakis GROUND DEFORMATION IN CEPHALONIA ISLAND DEDUCED BY DGPS AND DINSAR 19:00 Π. Τσόµπος, Μ. Στεφούλη ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΚΦΟΡΤΙΣΕΩΝ ΠΗΓΑΙΩΝ Υ ΑΤΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ: ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΗ Ν. ΕΥΒΟΙΑ - Φ.Χ. "ΨΑΧΝΑ" 19:15 Θ. Αστάρας, Κ. Βουβαλίδης,. Οικονοµίδης ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ-ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΛΛΟΥΒΙΑΚΩΝ ΡΙΠΙ ΙΩΝ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ LANDSAT/TM ΚΑΙ TERRA/ASTER 19:30 Em. Psomiadis, G. Migiros, Is. Parcharidis, S. Poulos SHORT PERIOD CHANGE DETECTION OF SPERCHIOS LOWER DELTA AREA USING SPACE RADAR IMAGES 19:45 Μ. Φουµέλης, Εµµ. Βασιλάκης ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΜΕΘΟ ΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΛΙΣΕΩΝ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΑΝΑΓΛΥΦΟΥ. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ GIS 20:00 I. Zacharias, E. Dimitriou, Th. Koussouris IMPLEMENTING HYDROLOGIC MODELING, GIS AND REMOTE SENSING TO ESTIMATE THE WATER BALANCE OF A LAKE CATCHMENT 12

11 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - FRIDAY 16/4/2004 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 3 ROOM 3 ΠΕΤΡΟΛΟΓΙΑ, ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ PETROLOGY, GEOCHEMISTRY Προεδρείο: Χ. Καταγάς Α. Μαγγανάς Chairmen: C. Katagas A. Magganas 09:00 Π. Τσαουσίδου, Α. Τσαγκαλίδης, Ε. Γκάρτζος, Κ. Χαϊντούτη,. Γασπαράτος,. Ταρενίδης ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ Fe, Al, Cu, Co, Cr, Ni, Zn ΣΕ Ε ΑΦΗ ALFISOLS ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ ΠΟΥ ΣΧΗΜΑΤΙΣΘΗΚΑΝ ΣΕ ΓΑΒΒΡΟ 09:15. Γασπαράτος, Κ. Χαϊντούτη,. Ταρενίδης, Α. Τσαγκαλίδης ΒΑΘΜΟΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗΣ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΜΑΤΑ ΣΙ ΗΡΟΥ-ΜΑΓΓΑΝΙΟΥ Ε ΑΦΩΝ ΜΕ ΑΤΕΛΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΗ 09:30 G. Kanellopoulou, V. Perdikatsis, A. Foscolos, A GEOCHEMICAL AND MINERALOGICAL ANALYSIS OF SEDIMENTS FROM THE GULF OF ELEFSINA 09:45 Τ. Σολδάτος, Κ. Νταγκουνάκη O ΠΛΟΥΤΩΝΙΤΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΡΑΜΑΣ: ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑ-ΠΕΤΡΟΛΟΓΙΑ-ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ 10:00 Ε. Dotsika, Υ. Maniatis, Ε. Tzavidopoulos, D. Poutoukis, K. Albanakis HYDROGEOCHEMICAL CONDITION OF THE PIKROLIMNI LAKE (KILKIS GREECE) 10:15 I. Iliopoulos, C. Katagas CORUNDUM BEARING METABAUXITES FROM IKARIA ISLAND (GREECE): MINERALOGY AND GEOCHEMISTRY 10:30. Βρυνιώτης, Κ. Παπαδοπούλου Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΠΟΤΑΜΩΝ ΛΟΥΡΟΥ ΚΑΙ ΑΡΑΧΘΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΖΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΓΕΩΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - FRIDAY 16/4/2004 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 3 ROOM 3 ΠΕΤΡΟΛΟΓΙΑ, ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ PETROLOGY, GEOCHEMISTRY Προεδρείο: Α. Κατερινόπουλος D. Milovanović Chairmen: A. Katerinopoulos - A. Katerinopoulos 11:30 Σ. Ζαχαριάδου ΓΕΩΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΜΙΓΜΑΤΙΤΙΩΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΪΖΗΜΑΤΩΝ ΠΗΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΡΑΘΟ ΩΡΟΥ, ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΓΕΥΓΕΛΗΣ, ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ, ΕΛΛΑ Α 11:45 D. Prelevic, V. Cvetković, S. Foley, R. Romer SERBIAN TERTIARY ULTRAPOTASSIC PROVINCE-PETROLOGY, GEOCHEMISTRY AND GEODYNAMIC SIGNIFICANCE 12:00 D. Prelevic, V. Cvetkovic THE ROLE OF MAGMA-MIXING PROCESSES IN THE ORIGIN OF TERTIARY SHOSHONITIC AND HIGH- K-CALCALKALINE VOLCANICS FROM SERBIA 12:15 G. Vougioukalakis, G. Eleftheriadis, G. Christofides, A. Koroneos, T. Soldatos, F. Innocenti, P. Manetti, I. Villa, M. Fytikas PETROLOGY AND GEOCHEMISTRY OF THE ALMOPIA PLIOCENE VOLCANICS 12:30 K. Resimić-Šarić, V. Cvetković, A. Koroneos PETROLOGY, GEOCHEMISTRY AND PETROGENESIS OF THE ŽDRALJICA OPHIOLITIC COMPLEX (CENTRAL SERBIA) 12:45 N. Vaskovic, A. Koroneos, G. Christofides, D. Sreckovic-Batocanin, D. Milovanovic MINERALOGY AND PETROLOGY OF THE BRNJICA GRANITOIDS (EASTERN SERBIA) 13:00 A. Magganas, A. Katerinopoulos, Axel Gerdes, K. Kyriakopoulos Sr-Nd ISOTOPIC STUDY OF HERCYNIAN GRANITOIDS FROM THE PELAGONIAN ISOPIC ZONE 13:15 V. Cvetković, V. Knežević, G. Christofides, A. Koroneos, G. Poli ORIGIN, EVOLUTION AND GEOTECTONIC SETTING OF GRANITOID ROCKS OF CER MT. (WESTERN SERBIA) 13

12 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - FRIDAY 16/4/2004 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 3 ROOM 3 ΠΕΤΡΟΛΟΓΙΑ, ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ PETROLOGY, GEOCHEMISTRY Προεδρείο: E. Mπόσκος Α. Κασσώλη-Φουρναράκη Chairmen: E. Mposkos A. Kassoli-Fournaraki 16:00 B. Tsikouras, S. Karipi, T. Grammatikopoulos, K. Hatzipanagiotou MINERALOGICAL STUDY OF SPINELS-CHROMITES FROM ULTRAMAFIC ROCKS FROM THE ITI AND KALLIDROMON OPHIOLITES (CONTINENTAL CENTRAL GREECE): INDICATORS FOR EVOLUTION AND GEOTECTONIC SETTING. 16:15 G. Ananiadis, I. Vakalas, A. Zelilidis, B. Tsikouras PROVENANCE OF PINDOS FLYSCH DEPOSITS IN METSOVO AND FOURNA AREAS USING SCANNING ELECTRON MICROSCOPY AND MICROANALYSIS 16:30 I. Vakalas, G. Ananiadis, A. Zelilidis, N. Kontopoulos, B. Tsikouras PROVENANCE OF PINDOS FORELAND FLYSCH DEPOSITS USING SCANNING ELECTRON MICROSCOPY AND MICROANALYSIS 16:45 L. Papadopoulou, G. Christofides, A. Koroneos, T. Soldatos, G. Eleftheriadis, M. Brocker EVOLUTION AND ORIGIN OF THE MARONIA PLUTON, THRACE, GREECE 17:00 Π. Βουδούρης, Κ. Αρίκας, Α. Κατερινόπουλος ΜΟΛΥΒ ΟΥΧΟΙ ΑΛΟΥΝΙΤΕΣ ΣΕ ΖΩΝΕΣ ΕΞΑΛΛΟΙΩΣΗΣ ΕΠΙΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΡΦΥΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ 17:15 P. Pomonis, B. Tsikouras, Κ. Hatzipanagiotou COMPARATIVE GEOCHEMICAL STUDY OF THE TRIASSIC TRACHYANDESITES OF GLYKOMILIA AND ALKALI BASALTS FROM THE KOZIAKAS OPHIOLITE MÉLANGE (W. THESSALY): IMPLICATIONS FOR THEIR ORIGIN 17:30 F. Pomoni-Papaioannou, V. Karakitsios, E. Kamberis, F. Marnelis CHEVRON-TYPE HALITE AND NODULAR ANHYDRITE IN THE TRIASSIC SUBSURFACE EVAPORITES OF THE IONIAN ZONE (WESTERN GREECE) 17:45 E. Mposkos, A. Krohe NEW EVIDENCES OF THE LOW-P/HIGH-T PRE-ALPINE METAMORPHISM AND MEDIUM-P ALPINE OVERPRINT OF THE PELAGONIAN ZONE DOCUMENTED IN METAPELITES AND ORTHOGNEISSES FROM THE VORAS MASSIF, MACEDONIA, NORTHERN GREECE ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - FRIDAY 16/4/2004 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 3 ROOM 3 ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑ, ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑ MINERALOGY, ORE DEPOSITS Προεδρείο: Ν. Σκαρπέλης Κ. Μιχαήλ Chairmen: N. Skarpelis C. Michael 18:30 T. Grammatikopoulos, L. Porrit, K. Salonikis MINERALOGICAL CHARACTERIZATION OF GOLD-BEARING ROCKS FROM THE NALUNAQ GOLD DEPOSIT, SOUTH GREENLAND 18:45 N.Skarpelis GEOLOGY AND ORIGIN OF SUPERGENE IRON AND ZINC ORES AT LAVRION, ATTICA (GREECE) 19:00 Κ. Σερέλης E. Γκάρτζος. Π. Τσαουσίδου ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΞΑΛΛΟΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΕΡΒΑΣΙΚΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΝ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΤΗ ΣΤΗ Β. ΕΥΒΟΙΑ 19:15 Κ. Μιχαήλ, Μ. ηµήτρουλα Υ ΡΟΘΕΡΜΙΚΕΣ ΕΞΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΟΦΟΡΙΕΣ ΤΩΝ ΕΠΙΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΕΤΡΩΤΩΝ 19:30 Χ. Σολωµός, Π. Βουδούρης, Α. Κατερινόπουλος ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΛΛΟΦΟΡΙΑΣ ΒΙΣΜΟΥΘΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥ ΑΝΤΙΜΟΝΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΜΑΡΙΖΑΣ ΛΑΥΡΙΟΥ 19:45 Φ. Περγάµαλης,. Καραγεωργίου, Α. Κούκουλης ΜΕΤΑΛΛΟΓΕΝΕΣΗ ΟΥΡΑΝΙΟΥΧΟΥ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 20:00 A. Godelitsas, A. Putnis FROM MINEERAL SURFACE SCIENCE AND MOLECULAR GEOCHEMISTRY TOWARDS NANOGEOSCIENCE: DISSOLUTION, SORPTION AND CRYSTAL GROWTH PHENOMENA AT THE CALCITE-WATER INTERFACE IN THE PRESENCE OF HEAVY METAL IONS 20:15 Φ. Περγάµαλης,. Καραγεωργίου, Α. Κούκουλης ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΟΛΥΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ Ν. ΠΕΡΑΜΟΥ - ΛΟΥΤΡΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ 14

13 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 11 ΝΕΟΤΕΚΤΟΝΙΚΗ, ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΤΕΤΑΡΤΟΓΕΝΟΥΣ, ΙΖΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - FRIDAY 16/4/2004 ROOM 11 NEOTECTONICS, QUARTENARY GEOLOGY, SEDIMENTOLOGY Προεδρείο: Θ. Ροντογιάννη Γ. Συρίδης Chairmen: Th. Rondoyanni G. Syrides 09:00 Ι. Λαδάς, Η. Μαριολάκος, Ι. Φουντούλης ΝΕΟΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΠΥΛΙΑΣ (Ν ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ) 09:15 Β. Καψιµάλης, Σ. Πούλος, Χ. Τζιαβός, Π. Παυλάκης, Σ. Αλεξανδή ΓΕΩ ΥΝΑΜΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΤΕΤΑΡΤΟΓΕΝΟΥΣ 09:30 C. Papazachos, D. Mountrakis, E. Karagianni, M. Tranos, D. Vamvakaris STRESS-FIELD AND ACTIVE TECTONICS IN NORTHERN GREECE USING SEISMOLOGICAL AND NEOTECTONIC INFORMATION 09:45 Κ. Τρίκολας, Α. Αλεξούλη-Λειβαδίτη ΝΕΟΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΟΜΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΑΙΓΙΟ (Β.ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ) 10:00 Π. Πάσχος ΝΕΟΤΕΡΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΟΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΟΜΗ ΤΟΥ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ 10:15 S. Verrios, V. Zygouri, S. Kokkalas MORPHOTECTONIC ANALYSIS IN THE ELIKI FAULT ZONE (GULF OF CORINTH, GREECE) 10:30 A.Tzanis, S. Chailas, H. Kranis AEROMAGNETIC AND TOPOGRAPHIC CONSTRAINTS ON THE ACTIVE TECTONICS OF CENTRAL GREECE 10:45 Θ. Χατούπης, Ι. Φουντούλης ΝΕΟΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 11 ΝΕΟΤΕΚΤΟΝΙΚΗ, ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΤΕΤΑΡΤΟΓΕΝΟΥΣ, ΙΖΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - FRIDAY 16/4/2004 ROOM 11 NEOTECTONICS, QUARTENARY GEOLOGY, SEDIMENTOLOGY Προεδρείο: Ν. Κοντόπουλος Φ. Ποµόνη - Παπαϊωάννου Chairmen: N. Kondopoulos - F. Pomoni-Papaioannou 11:30 Th. Rondoyanni, Ch. Georgiou, D. Galanakis EVIDENCES OF ACTIVE FAULTING IN THRACE REGION, NORTH-EASTERN GREECE 11:45 E. Zovoilis, E. Konstantinidis, I. Koukouvelas TECTONIC GEOMORPHOLOGY OF ESCARPMENTS: THE CASE OF KOMPOTADES AND NEA ANCHIALOS FAULTS 12:00 E. Van Overloop, R. Fairbridge, J. Han, J. Hus, M. Hatziotou, R. Paepe, I. Mariolakos, S. Nassopoulou PALAEOSOL CYCLES IN PLEISTOCENE AND HOLOCENE SEQUENCES COMPARED WITH PLANETARY CYCLES 12:15 R. Paepe, I. Mariolakos, E. Van Overloop, S. Nassopoulou, J. Hus, M. Hatziotou, G. Livaditis, V. Sabot THE QUATERNARY SOIL-GEOLOGICAL STRATIGRAPHY OF GREECE 12:30 Γ. Ρουσάκης, Α. Καραγεώργης, Β. Λυκούσης, Ν. Κονισπολιάτης ΙΖΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ-ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΠΟΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΙΖΗΜΑΤΩΝ ΒΑΘΙΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΑΓΕΤΩ Η ΠΕΡΙΟ Ο ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ 12:45. Μπούζος, Ν. Κοντόπουλος ΙΖΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΤΟΥ ΚΑΪΑΦΑ ( /ΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ) 13:00 K. Getsos, A. Zelilidis, F. Pomoni-Papaioannou TRIASSIC CARBONATE AND EVAPORITE SEDIMENTATION ΙΝ ΙΟΝΙΑΝ ZONE (WESTERN GREECE): PALAEOGEOGRAPHIC AND PALAEOCLIMATIC IMPLICATION 13:15 Α. Καρκάνας, Ν. Κοντόπουλος ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΚΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΜΕΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΧΑΛΙΚΩΝ ΤΟΥ ΒΟΙΩΤΙΚΟΥ ΚΗΦΙΣΟΥ ΚΑΙ Η ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΤΟΥΣ ΣΗΜΑΣΙΑ 15

14 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 11 ΝΕΟΤΕΚΤΟΝΙΚΗ, ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΤΕΤΑΡΤΟΓΕΝΟΥΣ, ΙΖΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - FRIDAY 16/4/2004 ROOM 11 NEOTECTONICS, QUARTENARY GEOLOGY, SEDIMENTOLOGY Προεδρείο: Α. Τσιραµπίδης - X. Ιωακείµ Chairmen: A. Tsirambides Ch. Ioakim 16:00 Ν. Κονισπολιάτης, Κ. Περισσοράτης ΙΖΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 16:15 G. Ghionis TEXTURAL CHARACTERISTICS OF BEACH CUSPS ON SANDY BEACHES 16:30 I. Mariolakos, D. Mariolakos, I. Fountoulis, A. Tziovara, A. Champilomati, Ch. Anagnostou, D. Sakellariou SHALLOW SAMPLING DRILLINGS IN THE ACHELOOS DELTA AREA: PRELIMINARY RESULTS AND RADIOCARBON DATING 16:45 G. Syrides, M. Fytikas, G. Vougioukalakis DISTAL VOLCANIC ASH DEPOSITS IN THE LACUSTRINE SEDIMENTS OF THE MYGDONIA BASIN: PHYSICO-CHEMICAL CHARACTERISTICS AND CHRONOSTRATIGRAPHIC POSITION. 17:00 Α. Μπουζίνος, X. Ιωακείµ ΠΑΛΑIΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΛΙΓΝΙΤΗ ΤΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ #53 ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΤΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ 17:15 A. Tsirambides GENESIS AND PHYSICAL CHARACTERISTICS OF THE NEOGENE RED BEDS FROM THE CEDAR HILLS OF THESSALONIKI, MACEDONIA, GREECE 17:30 P. Neumann, Sp. Bellas, W. Zacher SEDIMENTOLOGY AND PALEONTOLOGY OF SANTONIAN TO MAASTRICHTIAN DEEP-WATER LIMESTONES IN WESTERN GREECE ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - FRIDAY 16/4/2004 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 11 ROOM 11 ΣΤΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ STRATIGRAPHY Προεδρείο: Σ. Τσαιλά Μoνόπωλη - N. Krstic Chairmen: S. Tsaila Monopoli - N. Krstic 18:30 V. Karakitsios, H. Tsikos, Y. Van Breugel, I. Bakopoulos, L. Koletti CRETACEOUS OCEANIC ANOXIC EVENTS IN WESTERN CONTINENTAL GREECE 18:45 Ε. Λόγος, Α. Μαρκοπούλου- ιακαντώνη ΝΕΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΣΤΗ ΣΤΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΣΤΡΟΦΑ ΩΝ (ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ,. ΕΛΛΑ Α) 19:00 Σ. Σωτηρόπουλος, Ε. Καµπέρης, Σ. Τσαιλά Μoνόπωλη, Μ. Τριανταφύλλου ΣΤΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΦΛΥΣΧΗ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ (ΙΟΝΙΑ ΖΩΝΗ) 19:15 Ιων. Αργυριάδης ΑΝΩΚΡΗΤΙ ΙΚΗ ΕΠΙΚΛΥΣΗ ΣΤΟΥΣ ΟΦΕΙΟΛΙΘΟΥΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΙΝ ΟΥ. ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 19:30 Κ. Τρίκολας, Α. Αλεξούλη-Λειβαδίτη, Ε. Κοσκερίδου ΟΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΑΝΩ ΠΛΕΙΣΤΟΚΑΙΝΙΚΕΣ ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ (Β. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ) 19:45 G. Ananiadis, I. Vakalas, A. Zelilidis, K. Stoykova PALAEOGEOGRAPHIC EVOLUTION OF PINDOS BASIN DURING PALEOGENE USING CALCAREOUS NANNOFOSSILS 20:00 I. Vakalas, G. Ananiadis, N. Kontopoulos, A. Zelilidis AGE DETERMINATION AND PALAEOGEOGRAPHIC RECONSTRUCTION OF PINDOS FORELAND BASIN BASED ON CALCAREOUS NANNOFOSSILS 20:15 N. Dumurdzanov, Dj. Mihajlovic, N. Krstic, G. Petrov UPPER MIOCENE AND UPPER PLIOCENE PALEOGEOGRAPHY OF MARIOVO 16

15 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 12 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ, ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - FRIDAY 16/4/2004 ROOM 12 APPLIED GEOPHYSICS, GEOTHERMY Προεδρείο: Γ. Τσόκας - A. Γιαννόπουλος Chairmen: G. Tsokas - A. Giannopoulos 09:00 Α. Σταµπολίδης, Γ. Τσόκας ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΕΠΑΦΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΒΑΘΟΥΣ ΤΑΦΗΣ ΤΩΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΕΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ 09:15 P. Tsourlos INVERSION OF ELECTRICAL RESISTIVITY TOMOGRAPHY DATA DERIVING FROM 3-D STRUCTURES 09:30 T. Toth, J. Baker, H. de Boom, S. Puszta, D. van de Roest, G. Sideris, G. Tsokas, P. Tsourlos, K. Vrana, V. Zolotarev INTEGRATED GEOPHYSICAL TECHNIQUES FOR SURVEYING AND QUANTIFYING POTENTIALLY POLLUTED SEDIMENTS IN EUROPEAN WATERWAYS 09:45 Γ. Τσόκας, Π. Τσούρλος, Γ. Σταινχάουερ, Α. Σταµπολίδης, Γ. Βαργεµέζης ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ ΙΑΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΚΩΠΗΛΑΤΟ ΡΟΜΙΟΥ ΣΤΟΝ ΜΑΡΑΘΩΝΑ (ΑΤΤΙΚΗ) 10:00 I. Zananiri, D. Kondopoulou, S. Dimitriadis, A.Kilias A COMBINED AMS, MICROTEXTURAL AND PALEOMAGNETIC STUDY OF THE TERTIARY VRONDOU PLUTONIC COMPLEX, NORTHERN GREECE: IMPLICATIONS AS TO ITS EMPLACEMENT MECHANISM AND DEFORMATION 10:15 I. Zananiri, D. Kondopoulou ANISOTROPY OF MAGNETIC SUSCEPTIBILITY (AMS) IN VOLCANIC FORMATIONS: THEORY AND PRELIMINARY RESULTS FROM RECENT VOLCANICS OF BROADER AEGEAN 10:30 Γ. Κρητικάκης, Α. Βαφείδης, J. Gourry ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ RAYLEIGH ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΧΩΡΟ ΑΠΟΘΕΣΗΣ AΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΣΤΗ Β. ΙΤΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ PORTO PETROLI, GENOVA 10:45 Α. Βαφείδης, H. Hamdan, Γ. Κρητικάκης, Ν. Ανδρονικίδης, Μ. Κουκαδάκη, Ν. Οικονόµου, Ν. Σπανουδάκης, Ε. Μανούτσογλου, Ν. Κουµάκης, Σ. Λαµπαθάκης ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΙΑΘΛΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΙΜΝΟ ΕΞΑΜΕΝΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ,.ΠΕΛΕΚΑΝΟΥ, Ν.ΧΑΝΙΩΝ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 12 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ, ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - FRIDAY 16/4/2004 ROOM 12 APPLIED GEOPHYSICS, GEOTHERMY Προεδρείο: Μ. Φυτίκας - Α. Βαφείδης Chairmen: M. Fytikas A. Vafides 11:30 Α. Βαφείδης, Ε. Μανούτσογλου Ν. Ανδρονικίδης, H. Hamdan, Μ. Κουκαδάκη, Γ. Κρητικάκης, Ν. Οικονόµου, Ν. Σπανουδάκης ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ ΙΑΣΚΟΠΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΟΠΕ ΙΟ ΟΜΑΛΟΥ, Ν.ΧΑΝΙΩΝ 11:45 Π. Κάρµης, Γ. Βαργεµέζης, Η. Παπαδόπουλος, Π. Τσούρλος HΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟ ΟΣ ΠΑΡΟ ΙΚΩΝ ΠΕ ΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΩΝ ΠΕ ΙΩΝ 12:00 N. Diamanti, A. Giannopoulos EFFECTS OF SUBSURFACE INTERFACE ROUGHNESS ON GROUND PENETRATING RADAR SIGNALS 12:15 A. Giannopoulos SIMULATING GROUND PENETRATING RADAR USING GPRMAX 12:30 Κ. Καρύτσας,. Μενδρινός ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 12:45 Μ. Μπιρµπίλη, Κ. Χρηστάνης, Ν. Λαµπράκης, Κ. Καρύτσας ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΥ ΠΕ ΙΟΥ ΘΕΡΜΩΝ ΝΙΓΡΙΤΑΣ (Ν.ΣΕΡΡΩΝ) 13:00 T. Kreuser, P. Aslanidis THERMAL USE OF SHALLOW GEOTHERMAL ENERGY BY HEAT EXCHANGE PUMPS IN GERMANY 17

16 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - FRIDAY 16/4/2004 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 12 ROOM 12 ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ STRUCTURAL GEOLOGY Προεδρείο: A. Κίλιας Σ. Λέκκας Chairmen: A. Kilias - S. Lekkas 16:00. Σακελλαρίου, Ε. Καµπέρη, Β. Λυκούσης ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΙΖΗΜΑΤΟΓΕΝΕΣΗ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ 16:15 E. Skourtsos, S. Lekkas KOSMAS-GYTHIO UNIT: A METAMORPHIC CARBONATE SEQUENCE OVERLYING THE PHYLLITES- QUARTZITES SERIES IN SOUTHERN PELOPONNESUS 16:30 Σ. Παυλίδης, Σ. Βαλκανιώτης,. Κεραµυδάς, Σ. Σµπόρας, Α. Γκανάς ΤΟ ΕΝΕΡΓΟ ΡΗΓΜΑ ΤΗΣ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ - ΕΠΑΝΕΚΤΙΜΗΣΗ ΜΕ ΝΕΑ ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ Ε ΟΜΕΝΑ 16:45 J. Brunn, I. Argyriadis, J. Braud POSITION MAGMATIQUE DES OPHIOLITES DU NW DE LA GRECE 17:00 D. Theocharis, H. Kranis, N. Palyvos S-LANDFORMS: INDICATORS OF PROGRESSIVE TRANSTENSIONAL DEFORMATION? 17:15 Γ. Μιγκίρος, Β. Αντωνίου, Βαρ. Αντωνίου Η ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΟΜΗ ΤΟΥ ΒΕΡΜΙΟΥ 17:30 F. Alonso-Chaves, J. Soto, M. Orozco, A. Kilias, M. Tranos TECTONIC EVOLUTION OF THE BETIC CORDILLERA: AN OVERVIEW ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - FRIDAY 16/4/2004 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 12 ROOM 12 ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ STRUCTURAL GEOLOGY Προεδρείο:. Μουντράκης Γ. Μιγκίρος Chairmen: D. Mountrakis G. Migiros 18:30 Α. Αυγερινάς, Α. Κίλιας,. Μουντράκης, Α. Κορωναίος ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ, ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΚΥΝΙΩΝ ΓΡΑΝΙΤΙΚΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΛΑΓΟΝΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΟΡΟΣΕΙΡΑ ΤΟΥ ΒΟΡΑ (ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ, ΕΛΛΑ Α) 18:45 Κ. Τρίκολας, Α. Αλεξούλη-Λειβαδίτη ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΟΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΗΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ (Β.ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ) 19:00 Ch. Fassoulas, J. Rahl, J. Ague, K. Henderson PATTERNS AND CONDITIONS OF DEFORMATION IN THE PLATTENKALK NAPPE, CRETE, GREECE: A PRELIMINARY STUDY 19:15 A. Ouzounis, A. Kilias, D. Mountrakis KINEMATIC AND STRAIN ANALYSIS OF DEFORMATION OF THE PELAGONIAN NAPPE IN THE SOUTHERN VERMIO MT. (NORTHERN GREECE) 19:30 A. Kostakioti, P. Xypolias, S. Kokkalas, T. Doutsos THRUST FAULT DAMAGE ZONES IN CARBONATE ROCKS: AN EXAMPLE FROM THE EXTERNAL HELLENIDES 19:45 S. Lekkas, Ε. Skourtsos THE NAPPE STRUCTURE OF THE TECTONIC WINDOW OF DOLIANA (CENTRAL PELOPONNESUS) 20:00 Ε. Μπάση, Κ. Σούκης, Σ. Λέκκας Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΑΡΗΣ ΚΥΡΟΥ ΠΗΡΑ ΣΤΟ ΠΑΝΕΙΟ ΟΡΟΣ (ΝΑ ΑΤΤΙΚΗ) 20:15 K. Soukis, D. Papanikolaou CONTRASTING GEOMETRY BETWEEN ALPINE AND POST-ALPINE TECTONIC STRUCTURES IN ANAFI ISLAND (CYCLADES) 18

17 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 13 ΓΕΩΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΓΕΩΤΟΠΟΙ, ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - FRIDAY 16/4/2004 ROOM 13 GEOSCIENCES AND ENVIRONMENT, GEOTOPES, GEOLOGY AND EDUCATION Προεδρείο: Β. Περδικάτσης - Κ. Αρίκας Chairmen: B. Perdikatsis K. Arikas 09:00 Κ. Αρίκας, V. Watzl, D. Goetz ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΚΙΡΚΗΣ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ 09:15 Γ. Χατζηγιάννης Η ΕΣΜΕΥΣΗ ΤΟΥ CO 2 : ΜΙΑ ΝΕΑ ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ 09:30 A. Τριανταφύλλου, Η. Κύρος, Β. Ευαγγελόπουλος, Α. Ασβεστά, Χ. ιαµαντόπουλος ΧΩΡΟΧΡΟΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΩΜΑΤΙ ΙΑΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΗ ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ 09:45 Γ. Τριανταφύλλου, Ε. Μανούτσογλου H ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΣΒΕΣΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 10:00 T. Mimides IODINE IN TERRESTRIAL ECOSYSTEMS 10:15. Μωραΐτης, Γ. Χρηστίδης MΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΡΟΦΗΣΗΣ ΚΑΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΡΟΝΤΙΟΥ ΣΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΛΙΝΟΠΤΙΛΟΛΙΘΟ ΜΕ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΒΗΤΑ ΚΑΙ ΓΑΜΜΑ 10:30 Β. Περδικάτσης, Ν. Σπάρταλη,. Μωραίτης, Ε. Μανούτσογλου ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΩΝ ΣΕ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ ΙΑΦΟΡΟΥ ΛΙΘΟΛΟΓΙΑΣ 10:45 A. Grigoriadou, A. Georgakopoulos, A. Kassoli-Fournaraki, A. Filippidis, G. Papastergios, J. Schwarzbauer ORGANIC POLLUTANTS IN THE INDUSTRIAL AREA EAST OF KAVALA, NORTHERN GREECE ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 13 ΓΕΩΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΓΕΩΤΟΠΟΙ, ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - FRIDAY 16/4/2004 ROOM 13 GEOSCIENCES AND ENVIRONMENT, GEOTOPES, GEOLOGY AND EDUCATION Προεδρείο: Α. Τριανταφύλλου Α. Αποστολίκας Chairmen: A. Triantafyllou A. Apostolikas 11:30 G. Papastergios, A. Georgakopoulos, A, Filippidis, A. Grigoriadou, J.L. Fernández -Turiel, D. Gimeno HEAVY METALS AND TOXIC TRACE ELEMENTS CONTENTS IN SELECTED AREAS OF THE KAVALA PREFECTURE, NORTHERN GREECE 11:45 V. Matovic, N. Vaskovic THE EVALUATION OF STATE OF SANDSTONE BUILDINGS IN BELGRADE (SERBIA ) 12:00 Α. Αποστολίκας, Κ. Μαγκλάρας, Ε. Φρογουδάκης, Θ. Παντσέλης ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, ΣΥΝ ΕΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 12:15 Γ. Φέρµελη, Α. ιακαντώνη-μαρκοπούλου ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΟΠΩΝ ΣΕ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 12:30 Ειρ. Θεοδοσίου- ρανδάκη EΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΕΩΤΟΠΟΥΣ ΤΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 12:45 Γ. Φέρµελη, Α. ιακαντώνη-μαρκοπούλου ΟΙ ΓΕΩΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΑ ΤΗΣ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ 13:00 Ν. Σκαρπέλης, Α. Ασηµακοπούλου, Κ. Μιχαλοπούλου Η Ι ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α: ΜΙΑ ΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ 19

18 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 3 ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑ, ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟ - SATURDAY 17/4/2004 ROOM 3 MINERALOGY, ORE DEPOSITS Προεδρείο: Μ. Βαβελίδης Γ. Χριστίδης Chairmen: M. Vavelidis G. Christides 09:00 Α. Χατζηκύρκου, Κ. Μιχαηλίδης Η ΘΕΙΟΥΧΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΦΟΡΙΑ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΠΤΑ ΕΝ ΡΟΥ ΚΑΙ ΡΑΧΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΡΟ ΟΠΗΣ 09:15 V. Mladenova, T. Kerestedjian, D. Dimitrova THE BALKAN MOUNTAINS PALEOZOIC GOLD DEPOSITS 09:30 K. Bogdanov, D. Tsonev, K. Popov MINERAL ASSEMBLAGES AND GENESIS OF THE CU-AU EPITHERMAL DEPOSITS IN THE SOUTHERN PART OF THE PANAGUYRISHTE ORE DISTRICT, BULGARIA 09:45 S. Τombros, K. Seymour PANORMOS BAY AU-AG-TE EPITHERMAL MINERALIZATION, TINOS ISLAND: A UNIQUE CASE OF EPITHERMAL PRECIOUS METAL TELLURIDE DEPOSIT 10:00 Ν. Καντηράνης, Α. Χ. Στεργίου, Α. Φιλιππίδης, Α. ρακούλης ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΤΟΥ ΑΜΟΡΦΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΕΡΙΘΛΑΣΙΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΚΤΙΝΩΝ-Χ 10:15 Ι. Μαράντος, Γ. Κοσιάρης, Σ. Καραντάση, Β. Περδικάτσης, Γ. Χριστίδης MΕΛΕΤΗ ΕΞΑΛΛΟΙΩΣΕΩΝ ΤΡΙΤΟΓΕΝΩΝ ΗΦΑΙΣΤΕΙΟΚΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΣΠΡΟΥΛΑ, ΝΕΑ ΣΑΝΤΑ, Ν. ΡΟ ΟΠΗΣ 10:30 Σ. Παπαζησίµου, Σ. Καλαϊτζίδης ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΥΚΤΩΝ ΣΕ ΛΙΓΝΙΤΗ ΜΕ ΠΕΡΙΘΛΑΣΙΜΕΤΡΙΑ ΑΚΤΙΝΩΝ Χ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΘΕΣΗΣ (XRD-PSD) ΣΑΒΒΑΤΟ - SATURDAY 17/4/2004 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 11 ROOM 11 ΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΑ PALEONTOLOGY Προεδρείο: Α. Μαρκοπούλου- ιακαντώνη - Α. Ζαµπετάκη Λέκκα Chairmen: A. Markopoulou-Diakantoni A. Zambetaki - Lekka 09:00 H. Drinia, A. Antonarakou, N. Tsaparas DIVERSITY AND ABUNDANCE TRENDS OF PLANKTONIC AND BENTIC FORAMINIFERA FROM THE SOUTHERN PART OF THE IRAKLION BASIN, CENTRAL CRETE 09:15 Α. Μαρκοπούλου- ιακαντώνη, Ε. Λόγος Η ΑΝΕΥΡΕΣΗ ΤΟΥ METAXYTHERIUM CUVIERI CHRISTOL ΣΤΑ ΙΖΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΕΙΟΚΑΙΝΟΥ ΤΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 09:30 D. Frydas ΟPAL PHYTOPLANKTON STRATIGRAPHY FOR NEOGENE TO QUATERNARY MARINE SEDIMENTS IN GREECE AND THE SOUTHEASTERN MEDITERRANEAN SEA 09:45 Π. Α. Αντωνιάδης, Ε. Μαυρίδου ΣΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΑΡΠΟΙ ΑΠΟ ΛΙΓΝΙΤΙΚΑ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 10:00 Ε. Μανούτσογλου Η ΜΕΣΟΖΩΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΕΣ ΣΠΟΓΓΟΑΠΟΙΚΙΕΣ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗ ΟΜΑ Α ΤΩΝ ΠΛΑΚΩ ΩΝ ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΩΝ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙ ΩΝ 10:15 M. Γεραγά, Γ. Μυλωνά, Σ. Τσαϊλά-Μονόπωλη, Γ. Παπαθεοδώρου, Γ. Φερεντίνος ΜΙΚΡΟΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΠΥΡΗΝΑ Ζ1 ΑΠΟ ΤΟ ΙΟΝΙΟ ΠΑΛΑΙΟΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ- ΠΑΛΑΙΟΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ. 10:30 Α. Ζαµπετάκη Λέκκα, Α. Κεµερίδου ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΜΕ LOFTUSIA ANATOLICA ΣΕ ΑΝΩΚΡΗΤΙ ΙΚΟΥΣ ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΟΥΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (ΒΟΙΩΤΙΑ, ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ Α). ΠΑΛΑΙΟΒΙΟΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ. 20

19 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 12 ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ, ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟ - SATURDAY 17/4/2004 ROOM 12 PHYSICAL GEOGRAPHY, SPELEOLOGY Προεδρείο: Γ. Λειβαδίτης Κ. Αλµπανάκης Chairmen: G. Livadites C. Albanakis 09:00 Θ. Παυλίδης, Ι. ηµητριάδης, Β. Γκαϊτατζής, Π. Τσιώρας ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΩ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ RAFTING 09:15 Ν. Τσουκαλάς, Κ. Παπαδοπούλου Βρυνιώτη H ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΚΑΡΣΤ ΣΤΗΝ ΑΝΩ ΒΛΑΣΙΑ, ΑΧΑΪΑΣ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΩΛΟΝΟΥ ΠΙΝ ΟΥ ΣΤΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΤΟΥ 09:30 Γ. Λειβαδίτης, Α. Αλεξούλη-Λειβαδίτη ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ 09:45 S. Skias GEO-ENVIRONMENTAL PROBLEMS OF THE ALEXANDROUPOLIS COASTAL ZONE, NORTHERN GREECE 10:00 Κ. Παυλόπουλος, Ε. Καρύµπαλης, Π. Καρκάνας, Λ. Παρλαµά, Ι. Μάνος, Μ. Τριανταφύλλου ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΟΡΜΟΥ ΠΑΛΑΜΑΡΙΟΥ (ΒΟΡΕΙΟ ΥΤΙΚΗ ΣΚΥΡΟΣ) ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΝΩΤΕΡΟ ΟΛΟΚΑΙΝΟ 10:15 Ι. Βρουχάκης, Κ. Βουβαλίδης, Α. Σφέικος, Σ. Μαργώνη Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ Υ ΡΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΠΟΡΤΑΪΚΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ 10:30 Κ. Αλµπανάκης, Κ. Βουβαλίδης, Π. Κοµµατά, Σ. Σπανού, Α. Ψιλοβίκος ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΠΥΘΜΕΝΑ ΤΗΣ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑΣ ΤΟΥ ΜΕΣΟΛΛΟΓΓΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΓΣΠ ΚΑΙ ΙΑΣΤΗΜΙΚΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 12 ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ, ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟ - SATURDAY 17/4/2004 ROOM 12 PHYSICAL GEOGRAPHY, SPELEOLOGY Προεδρείο: Α. Αλεξούλη-Λειβαδίτη - Φ. Πλιάκας Chairmen: Α. Alexouli Livaditi F. Pliakas 11:30 Β. Παγούνης, Σ. Καλυκάκης, Π. Μπιζά, Χ. Παπαδόπουλος Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΡΙΣ ΙΑΣΤΑΤΗΣ ΣΑΡΩΣΗΣ ΩΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΣΠΗΛΑΙΩΝ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΣΠΗΛΑΙΟ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ 11:45 Χ. Πεταλάς, Φ. Πλιάκας, Ι. ιαµαντής, Α. Καλλιώρας MΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο :00 Λ. Σταµατόπουλος, Ν. Κοντόπουλος, Μ. Voltaggio, Μ. Βranca ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟ Ο ΤΟΥ U/TH ΣΕ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ / ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΑΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ Β /ΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΕΛΛΑ Α 12:15 Γ. Ξειδάκης, Π. εληµάνη ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΙΑΒΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΒΙΣΤΩΝΙ ΑΣ ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ 12:30 Π. εληµάνη, Γ. Ξειδάκης ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ ΜΠΑΛΟΥΣΤΡΑ (ΑΒ ΗΡΑ) Ν. ΞΑΝΘΗΣ 21

20 ΣΑΒΒΑΤΟ - SATURDAY 17/4/2004 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 13 ROOM 13 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ENERGY RESOURCES Προεδρείο: A. Γεωργακόπουλος - Κ. Χρηστάνης Chairmen: A. Georgakopoulos - K. Christanis 09:00 G. Siavalas, E. Tsompanidou, S. Kalaitzidis, A. Bouzinos, K. Christanis EARLY STAGES OF LIGNITE-FORMATION IN PTOLEMAIS BASIN - A COAL-PETROGRAPHIC APPROACH 09:15 Γ. Τριανταφύλλου, Α. Βουτετάκη, Β. Γκέκας ΑΠΟ ΟΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΓΑΙΑΝΘΡΑΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΦΑΙΝΟΛΗΣ 09:30 Τ. Φωκιανού ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΝ 21Ο ΑΙΩΝΑ 09:45 Κ. Χαλάστρα, Ν. Κολοβός, Ο. Μανωλιάδης ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΛΗΡΩΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ ΣΤΟ ΥΠΕΡΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΟΡΥΧΕΙΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΠΕ ΙΟΥ ΤΟΥ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 10:00 N. Kantiranis, A. Georgakopoulos, A. Filippidis, A. Drakoulis MINERALOGY AND ORGANIC MATTER CONTENT OF BOTTOM ASH SAMPLES FROM AGIOS DIMITRIOS POWER PLANT, GREECE 10:15 N. Rigakis, Th. Noussinanos, F. Marnelis, V. Karakitsios OIL POTENTIAL OF PREAPULIAN ZONE 10:30 Μ. Γ. Γαλετάκης, Κ. Παπανικολάου ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΘΟ ΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙ ΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝ ΙΑΜΕΣΩΝ ΑΓΟΝΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΛΙΓΝΙΤΗ ΠΟΥ ΕΞΟΡΥΣΣΕΤΑΙ ΑΠΟ ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΑ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΑ ΣΑΒΒΑΤΟ - SATURDAY 17/4/2004 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 13 ROOM 13 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ENERGY RESOURCES Προεδρείο: Θ. Κώτης - Φ. Περγάµαλης Chairmen: Th. Kotis F. Pergamalis 11:30 P. Proedrou, K. Papakonstantinou PRINOS BASIN: A MODEL FOR OIL EXPLORATION 11:45 Α. Χατζηαποστόλου, Σ. Καλαϊτζίδης, Σ. Παπαζησίµου, Κ. Χρηστάνης,. Βάγιας ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΧΗΜΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟΥ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΣ ΠΕΛΛΑΝΑΣ (Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ) 12:00 Θ. Κώτης, Φ. Περγάµαλης,. Ε. Καραγεωργίου, Κ. Κούκουλη ΕΓΧΩΡΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ: ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ 12:15 A. Iordanidis, K. Gudulas, D. Mitrou, J. Garcia-Guinea APPLICATION OF IN SITU T-ESEM AND T-XRD ON GREEK LIGNITES; A PRELIMINARY EXPERIMENTAL STUDY 12:30 A. Iordanidis, J.D.J. van Doesburg, S. Oikonomidis MINERALOGY AND GEOCHEMISTRY OF DENSITY-SEPARATED LIGNITE FRACTIONS 22

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ EXTENDED ABSTRACTS CATALOGUE

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ EXTENDED ABSTRACTS CATALOGUE INFORMATION CONCERNING BUILDINGS CONTRUCTION TECHNICS OF GETO AR1_109 CETEAN V. DACS IN THE IST MILLENIUM B.C. MINERALOGICAL AND STABLE ISOTOPIC STUDY OF ANCIENT WHITE AR10_372 MELFOS V. MARBLE QUARRIES

Διαβάστε περισσότερα

F GE L O. Greece. Congress Programme

F GE L O. Greece. Congress Programme OGY SCH O O F GE OL L O A. U H..T Greece Congress Programme 10 th International Congress of the Hellenic Geographical Society October 22 nd 24 th, Thessaloniki 2014 President: Vice-President: Organizing

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α. Αλέξανδρος Σ. Σαββαΐδης ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΙΤΣΑΚ

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α. Αλέξανδρος Σ. Σαββαΐδης ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΙΤΣΑΚ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Αλέξανδρος Σ. Σαββαΐδης Γεωλόγος - Δρ. Γεωφυσικός Κάτοχος Διπλώματος Ειδίκευσης στη Γεωφυσική ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΙΤΣΑΚ ΘΕΣΑΛΛΟΝΙΚΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιοξάριον Φωκίδος, 1943

Παλαιοξάριον Φωκίδος, 1943 ΓΕΩΡΓΙΟΣ Χρ. ΚΟΥΚΗΣ Καθηγητής Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μίου Πατρών και Πρόεδρος του Τμήματος Γεωλογίας ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ Παλαιοξάριον Φωκίδος, 1943 ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΤΙΤΛΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΤΙΤΛΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Μ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Δρ. Γεωλόγος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΤΙΤΛΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ, Μάρτιος 2009 σελ. 1 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Διεύθυνση οικίας: Λαρίσης 7 Πεύκη, 15121 Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Επιµέλεια καταλόγου: ρ Αναστάσιος Φ. Μαυράκης. Κατάλογος Επιστηµονικών Εργασιών για το Θριάσιο Πεδίο. Μέρος Α

Επιµέλεια καταλόγου: ρ Αναστάσιος Φ. Μαυράκης. Κατάλογος Επιστηµονικών Εργασιών για το Θριάσιο Πεδίο. Μέρος Α Κατάλογος Επιστηµονικών Εργασιών για το Θριάσιο Πεδίο Μέρος Α Τα δεδοµένα που προκύπτουν από τις µετρήσεις ρύπανσης περιβάλλοντος του Γραφείου Ελέγχου Ρύπανσης και Ποιότητας Περιβάλλοντος (ΓΕΡΠΠΕ) του

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. Παντελεήμων Μ. Σουπιός Δρ. Γεωλόγος

Βιογραφικό Σημείωμα. Παντελεήμων Μ. Σουπιός Δρ. Γεωλόγος Βιογραφικό Σημείωμα Παντελεήμων Μ. Σουπιός Δρ. Γεωλόγος Καθηγητής Τμήματος Μηχανικών Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος Τ.Ε.Ι Κρήτης Γνωστικό Αντικείμενο «Υδρογεωλογία & Τεχνολογία Εντοπισμού Υδατικών Πόρων»

Διαβάστε περισσότερα

Τα εσωτερικά ύδατα - Λίμνες και ποτάμια ΕΙ ΙΚΕΣ ΣΥΝΕ ΡΙΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΑΙΘΟΥΣΑ Β. ευτέρα 07 Μαΐου 2012 Ειδική Συνεδρία Φυκολογίας

Τα εσωτερικά ύδατα - Λίμνες και ποτάμια ΕΙ ΙΚΕΣ ΣΥΝΕ ΡΙΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΑΙΘΟΥΣΑ Β. ευτέρα 07 Μαΐου 2012 Ειδική Συνεδρία Φυκολογίας ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΑΙΘΟΥΣΑ Α ευτέρα 07 Μαΐου 2012 ιαχρονική Εξερεύνηση των Θαλασσών από τους Έλληνες Α Μέρος - Ερευνώντας το Υδάτινο Σύστημα Β Μέρος - Το Υδάτινο Σύστημα και ο Άνθρωπος ευτέρα 07 - Τρίτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1ο Κεφάλαιο 2ο Κεφάλαιο 3ο Κεφάλαιο 4ο Κεφάλαιο

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1ο Κεφάλαιο 2ο Κεφάλαιο 3ο Κεφάλαιο 4ο Κεφάλαιο ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στη διατριβή αυτή µελετάται η γεωµορφολογία της ευρύτερης περιοχής γύρω από και κατά µήκος της σεισµικής ρηξιγενούς ζώνης της Αταλάντης. Στο 1 ο Κεφάλαιο δίδεται επισκόπηση της βιβλιογραφίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΩΜΑΣ ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΘΩΜΑΣ ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΘΩΜΑΣ ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Τηλ.: 22510-36829 -E-mail: hasiotis@marine.aegean.gr Εκπαίδευση 1990: Πτυχίο Γεωλογίας: Γεωλογικό Τμήμα - Σχολή Θετικών Επιστημών Πανεπιστημίου Πατρών

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Γεωφυσικής (http://geophysics.geo.auth.gr/applgeo/) Τομέας Γεωφυσικής Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Γεωφυσικής (http://geophysics.geo.auth.gr/applgeo/) Τομέας Γεωφυσικής Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του Γρηγορίου Ν. Τσόκα Καθηγητή Εφαρμοσμένης Γεωφυσικής Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Γεωφυσικής (http://geophysics.geo.auth.gr/applgeo/) Τομέας Γεωφυσικής Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

Curriculum Vitae Resume

Curriculum Vitae Resume Curriculum Vitae Resume Name: Vassilis Date of birth: February 23, 1942 Place of birth: Giannitsa, Greece Address: Department of Mineral Resources Engineering, Technical University of Crete, Chania 73100,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ Αναπληρωτής Καθηγητής στον Τομέα Γεωφυσικής του Τμήματος Γεωλογίας του Α. Π. Θ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2013 2 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΙΤΛΟΙ 1.1 Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΡ. ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ, ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΡ. ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ, ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΡ. ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ, ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 2012 1 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πιθανά πεδία υδρογονανθράκων σε ιζηµατογενείς λεκάνες, τόσο στη χέρσο όσο και στη θάλασσα, εντός της ΑΟΖ της χώρας µας

Πιθανά πεδία υδρογονανθράκων σε ιζηµατογενείς λεκάνες, τόσο στη χέρσο όσο και στη θάλασσα, εντός της ΑΟΖ της χώρας µας ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΥΔΡΟΓΟΝΑΘΡΑΚΕΣ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ Πιθανά πεδία υδρογονανθράκων σε ιζηµατογενείς λεκάνες, τόσο στη χέρσο όσο και στη θάλασσα, εντός της ΑΟΖ της χώρας µας ΑΒΡΑΑΜ ΖΕΛΗΛΙΔΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Παρουσίαση Προγράμματος

Συνοπτική Παρουσίαση Προγράμματος Συνοπτική Παρουσίαση Προγράμματος Ημέρα Ώρα Κεντρικό Αμφιθέατρο Αίθουσα Α Αίθουσα Β Πέμπτη 14/5 Παρασκευή 15/5 09:30-11:30 Αλιευτικές απορρίψεις: σύνθεση, επιβίωση και τελικοί αποδέκτες Ωκεανογραφικές

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2009 Δρ. ΝΤΟΤΣΙΚΑ Π. ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2009 Δρ. ΝΤΟΤΣΙΚΑ Π. ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ FAX ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ ΝΤΟΤΣΙΚΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΟΤΗΤΑ Καθηγητής Υδρογεωλογίας, Τομέας Γεωλογικού και Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος, Γενικού Τμήματος του Γ.Π.Α.

ΙΔΙΟΤΗΤΑ Καθηγητής Υδρογεωλογίας, Τομέας Γεωλογικού και Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος, Γενικού Τμήματος του Γ.Π.Α. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα: Γεώργιος Επώνυμο: Σταμάτης Όνομα πατρός: Νικόλαος Ημερομηνία γέννησης: 16-1-51 Τόπος γέννησης: Βάγια - Θηβών, Βοιωτίας Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος, 2 παιδιά ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αίθουσα Τελετών- Πανεπιστήµιο Κύπρου (Λεωφ. Καλλιπόλεως 75 Λευκωσία) Ceremony Hall- University of Cyprus (Kallipoleos Avenue 75 - Lefkosia)

Αίθουσα Τελετών- Πανεπιστήµιο Κύπρου (Λεωφ. Καλλιπόλεως 75 Λευκωσία) Ceremony Hall- University of Cyprus (Kallipoleos Avenue 75 - Lefkosia) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - PROGRAMME 7ο Πανελληνίο ( ιεθνές) Συνέδριο Μετεωρολογίας, Κλιµατολογίας και Φυσικής της Ατµόσφαιρας 7th Panhellenic (International) Conference of Meteorology, Climatology and Atmospheric Physics

Διαβάστε περισσότερα

CURICULUM VITAE. Education : Ph D, D.I.C., B Sc (Geol), B. Materials

CURICULUM VITAE. Education : Ph D, D.I.C., B Sc (Geol), B. Materials CURICULUM VITAE Όνομα :ΣΩΤΗΡΙΟΣ Επώνυμο : ΒΑΡΝΑΒΑΣ Ιδιότητα : Καθηγητής Αντικείμενο / Research : Name : Soterios Surname : Varnavas Rank : Professor APPLIED ENVIRONMENTAL GEOCHEMISTRY MARINE ENVIRONMENTAL

Διαβάστε περισσότερα

Μορφοτεκτονική εξέλιξη της Δελταϊκής περιοχής του Πηνειού (Θεσσαλία)

Μορφοτεκτονική εξέλιξη της Δελταϊκής περιοχής του Πηνειού (Θεσσαλία) Μορφοτεκτονική εξέλιξη της Δελταϊκής περιοχής του Πηνειού (Θεσσαλία) Βασιλάκης Εμμ. 1, Μαυρούλης Σ. 1, Αλεξόπουλος Ι. 1 και Δίλαλος Σ. 1 1 Τμήμα Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπίστημιο

Διαβάστε περισσότερα

συμμετέχοντες στην επιστημονική δυναμική του «10ου Πανελλήνιου Συμποσίου Ωκεανογραφίας & Αλιείας», στα χέρια σας κρατάτε το πρόγραμμα της εκδήλωσης.

συμμετέχοντες στην επιστημονική δυναμική του «10ου Πανελλήνιου Συμποσίου Ωκεανογραφίας & Αλιείας», στα χέρια σας κρατάτε το πρόγραμμα της εκδήλωσης. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1 Αγαπητοί φίλοι, συμμετέχοντες στην επιστημονική δυναμική του «10ου Πανελλήνιου Συμποσίου Ωκεανογραφίας & Αλιείας», στα χέρια σας κρατάτε το πρόγραμμα της εκδήλωσης. Είναι το επετειακό «10ο

Διαβάστε περισσότερα

2η ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑΣ [ΑΘΗΝΑ 14 MAΪOY 2014]

2η ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑΣ [ΑΘΗΝΑ 14 MAΪOY 2014] 1 2η ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑΣ [ΑΘΗΝΑ 14 MAΪOY 2014] Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας 2η ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2ης ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑΣ 09:00-09:30 Προσέλευση

Διαβάστε περισσότερα

10 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ 07-11 Μαΐου 2012 Ίδρυμα Ευγενίδου, Αθήνα http://symposia.hcmr.gr

10 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ 07-11 Μαΐου 2012 Ίδρυμα Ευγενίδου, Αθήνα http://symposia.hcmr.gr 10 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ 07-11 Μαΐου 2012 Ίδρυμα Ευγενίδου, Αθήνα http://symposia.hcmr.gr 26 Απριλίου 2012 Καλωσόρισμα Αγαπητοί φίλοι, συμμετέχοντες στην επιστημονική δυναμική του

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Προσωπικά στοιχεία. Σπουδές

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Προσωπικά στοιχεία. Σπουδές ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του Αθαν. Γ. Τριανταφύλλου Καθηγητή ΤΕΙ υτικής Μακεδονίας Προσωπικά στοιχεία Επώνυµο Όνοµα Όνοµα Πατέρα Τριανταφύλλου Αθανάσιος Γεώργιος Ηµεροµηνία Γεννήσεως 13/12/1954 Οικογενειακή

Διαβάστε περισσότερα

Επιµέλεια καταλόγου: ρ Αναστάσιος Φ. Μαυράκης Τελευταία Ενηµέρωση: 25 Ιουνίου 2015 DOI: 10.13140/2.1.1465.0245 (generated from ResearchGate)

Επιµέλεια καταλόγου: ρ Αναστάσιος Φ. Μαυράκης Τελευταία Ενηµέρωση: 25 Ιουνίου 2015 DOI: 10.13140/2.1.1465.0245 (generated from ResearchGate) Κατάλογος Επιστηµονικών Εργασιών για το Θριάσιο Πεδίο και τον Κόλπο της Ελευσίνας Catalogue of Scientific Papers for Thriasio Plain and Elefsis Gulf Ο «Κατάλογος Επιστηµονικών Εργασιών για το Θριάσιο Πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

1. ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

1. ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοµατεπώνυµο: Γεώργιος Παναγόπουλος Τόπος και χρονολογία γέννησης: Αθήνα, 15-01-1975 Τηλέφωνο: 2610-991119 κινητό: 6974-605354 Email: gpanagopoulos@teimes.gr ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του Αθαν. Γ. Τριανταφύλλου Καθηγητή ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας. Τριανταφύλλου. Αθανάσιος. Γεώργιος. atria@kozani.teikoz.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του Αθαν. Γ. Τριανταφύλλου Καθηγητή ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας. Τριανταφύλλου. Αθανάσιος. Γεώργιος. atria@kozani.teikoz. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του Αθαν. Γ. Τριανταφύλλου Καθηγητή ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Προσωπικά στοιχεία Επώνυμο Όνομα Όνομα Πατέρα Τριανταφύλλου Αθανάσιος Γεώργιος Ημερομηνία Γεννήσεως 13/12/1954 Οικογενειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΣΟΛΟ ΒΘΟΓΡΑΥΘΙΟ ΖΛΔΘΩΛΑ

ΤΜΣΟΛΟ ΒΘΟΓΡΑΥΘΙΟ ΖΛΔΘΩΛΑ ΤΜΣΟΛΟ ΒΘΟΓΡΑΥΘΙΟ ΖΛΔΘΩΛΑ ΑΒΡΑΑΛ ΕΔΚΖΚΘΔΖ ΙΑΗΖΓΖΣΖ ΣΛΖΛΑΣΟ ΓΔΩΚΟΓΘΑ ΦΟΚΖ ΗΔΣΘΙΩΜ ΔΠΘΣΖΛΩΜ ΠΑΜΔΠΘΣΖΛΘΟΤ ΠΑΣΡΩΜ Ξμξμαςεπώμσμξ: ΑΒΠΑΑΛ ΕΔΚΖΚΘΔΖΡ Οαςοώμσμξ: Λύοχμ όπξπ γέμμηρηπ: Λαοίμα Μαξύρηπ Ζμεοξμημία γέμμηρηπ:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ Θ Ω Μ Α Σ Κ. Μ Α Κ Ε Δ Ω Ν Γ Ε Ω Λ Ο Γ Ο Σ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Α.Π.Θ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ Θεσσαλονίκη 2014 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΣΠΟΥΔΕΣ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1.1. Βιογραφικά Στοιχεία Ονοματεπώνυμο:

Διαβάστε περισσότερα