ΤΕΤΑΡΤΗ 14/4/04 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 3 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 11 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 12 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 13 ΠΕΜΠΤΗ 15/4/04 ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ, POSTERS - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΤΑΡΤΗ 14/4/04 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 3 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 11 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 12 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 13 ΠΕΜΠΤΗ 15/4/04 ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ, POSTERS - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ"

Transcript

1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 10 ου ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ Ε.Γ.Ε ΤΕΤΑΡΤΗ 14/4/04 14:00-18:00 Έναρξη Εγγραφών - Πανεπιστήµιο Μακεδονίας - Θεσσαλονίκη 19:00- Τελετή Έναρξης - Αίθουσα Τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης - εξίωση ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 3 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 11 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 12 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 13 ΠΕΜΠΤΗ 15/4/04 ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ, POSTERS - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 09:00-11:00 Σεισµολογία Υδρογεωλογία Τεχνική Γεωλογία Ωκεανογραφία, Θαλάσσια Γεωλογία, Γεωαρχαιολογία 11:00-11:30 ιάλειµµα-καφές 11:30-13:30 Σεισµολογία Υδρογεωλογία Τεχνική Γεωλογία Αρχαιοµετρία 13:30-15:00 ιάλειµµα 15:00-16:00 POSTERS 16:00-18:00 Σεισµολογία Βιοµηχανικά Ορυκτά και Πετρώµατα Τεχνική Γεωλογία 18:00-18:30 ιάλειµµα-καφές 18:30-20:30 Σεισµολογία Βιοµηχανικά Ορυκτά και Πετρώµατα Τεχνική Γεωλογία Τηλεπισκόπηση και Γεωλογία, Πληροφορική στις Γεωεπιστήµες Τηλεπισκόπηση και Γεωλογία, Πληροφορική στις Γεωεπιστήµες POSTERS (ΗΜΙΟΡΟΦΟΣ): Φυσική Εσωτερικού της Γής, Σεισµολογία, Υδρογεωλογία, Βιοµηχανικά Ορυκτά και Πετρώµατα, Τεχνική Γεωλογία, Τηλεπισκόπηση και Γεωλογία, Πληροφορική στις Γεωεπιστήµες, Αρχαιοµετρία, Ενεργειακές Πρώτες Ύλες, Παλαιοντολογία, Ορυκτολογία, Κοιτασµατολογία ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16/4/04 ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ, POSTERS - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 09:00-11:00 Πετρολογία, Γεωχηµεία Νεοτεκτονική, Γεωλογία Τεταρτογενούς, Ιζηµατολογία Εφαρµοσµένη Γεωφυσική, Γεωθερµία 11:00-11:30 ιάλειµµα-καφές 11:30-13:30 Πετρολογία, Γεωχηµεία Νεοτεκτονική, Γεωλογία Τεταρτογενούς, Ιζηµατολογία Εφαρµοσµένη Γεωφυσική, Γεωθερµία Γεωεπιστήµες και Περιβάλλον, Γεώτοποι, Γεωλογία και Εκπαιδευση Γεωεπιστήµες και Περιβάλλον, Γεώτοποι, Γεωλογία και Εκπαιδευση 13:30-15:00 ιάλειµµα 15:00-16:00 POSTERS 16:00-18:00 Πετρολογία, Γεωχηµεία Νεοτεκτονική, Γεωλογία Τεκτονική Γεωλογία Τεταρτογενούς, Ιζηµατολογία 18:00-18:30 ιάλειµµα-καφές 18:30-20:30 Ορυκτολογία, Στρωµατογραφία Τεκτονική Γεωλογία Κοιτασµατολογία POSTERS (ΗΜΙΟΡΟΦΟΣ): Πετρολογία, Γεωχηµεία, Νεοτεκτονική, Γεωλογία Τεταρτογενούς, Ιζηµατολογία, Στρωµατογραφία, Εφαρµοσµένη Γεωφυσική, Γεωθερµία, Τεκτονική Γεωλογία, Γεωεπιστήµες και Περιβάλλον, Γεώτοποι, Γεωλογία και Εκπαιδευση, Φυσική Γεωγραφία, Σπηλαιολογία, Ωκεανογραφία, Θαλάσσια Γεωλογία, Γεωαρχαιολογία ΣΑΒΒΑΤΟ 17/4/04 ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 09:00-11:00 Ορυκτολογία, Κοιτασµατολογία Παλαιοντολογία Φυσική Γεωγραφία, Σπηλαιολογία 11:00-11:30 ιάλειµµα-καφές 11:30-13:00 Φυσική Γεωγραφία, Σπηλαιολογία 13:00-13:30 ιάλειµµα 13:30-15:30 Τελετή λήξης - Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας - εξίωση Ενεργειακές Πρώτες Ύλες Ενεργειακές Πρώτες Ύλες 3

2 SUMMARY TIMETABLE OF THE 10 th CONGRESS OF THE G.S.G. WEDNESDAY 14/4/04 14:00-18:00 Registration University of Macedonia - Thessaloniki 19:00- Opening Ceremony Main Aula of the Aristotle University of Thessaloniki Evening reception ROOM 3 ROOM 11 ROOM 12 ROOM 13 THURSDAY 15/4/04 ORAL PRESENTATIONS, POSTERS UNIVERSITY OF MACEDONIA 09:00-11:00 Seismology Hydrogeology Engineering Geology Oceanography, Marine Geology, Geoarcheology 11:00-11:30 Coffee break 11:30-13:30 Seismology Hydrogeology Engineering Geology Archaeometry 13:30-15:00 Break 15:00-16:00 POSTERS 16:00-18:00 Seismology Industrial Rocks and Minerals Engineering Geology 18:00-18:30 Coffee break 18:30-20:30 Seismology Industrial Rocks and Minerals Engineering Geology Remote Sensing and Geology, Informatics and Geosciences Remote Sensing and Geology, Informatics and Geosciences POSTERS (MEZZANINE): Physics of the Earth Interior, Seismology, Hydrogeology, Industrial Rocks and Minerals, Engineering Geology, Remote Sensing and Geology, Informatics and Geosciences, Archaeometry, Energy Resources, Paleontology, Mineralogy, Ore Deposits FRIDAY 16/4/04 ORAL PRESENTATIONS, POSTERS UNIVERSITY OF MACEDONIA 09:00-11:00 Petrology, Geochemistry Neotectonics, Quaternary Geology, Sedimentology 11:00-11:30 Coffee break 11:30-13:30 Petrology, Geochemistry Neotectonics, Quaternary Geology, Sedimentology Applied Geophysics, Geothermy Applied Geophysics, Geothermy 13:30-15:00 Break 15:00-16:00 POSTERS 16:00-18:00 Petrology, Neotectonics, Structural Geology Geochemistry Quaternary Geology, Sedimentology 18:00-18:30 Coffee break 18:30-20:30 Mineralogy, Stratigraphy Structural Geology Geosciences and Environment, Geotopes, Geology and Education Geosciences and Environment, Geotopes, Geology and Education Ore Deposits POSTERS (MEZZANINE): Petrology, Geochemistry, Neotectonics, Quaternary Geology, Sedimentology, Stratigraphy, Applied Geophysics, Geothermy, Structural Geology, Geosciences and Environment, Geotopes, Geology and Education, Physical Geography, Speleology, Oceanography, Marine Geology, Geoarcheology SATURDAY 17/4/04 ORAL PRESENTATIONS UNIVERSITY OF MACEDONIA 09:00-11:00 Mineralogy, Paleontology Physical Geography, Energy Resources Ore Deposits Speleology 11:00-11:30 Coffee break 11:30-13:00 Physical Geography, Energy Resources Speleology 13:00-13:30 Break 13:30-15:30 Closing ceremony Main Aula of the University of Macedonia - Reception 4

3 ΠΕΜΠΤΗ - THURSDAY 15/4/2004 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 3 ROOM 3 ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑ SEISMOLOGY Προεδρείο: A. Κυρατζή Π. Χατζηδηµητρίου Chairmen: A. Kiratzi - P. Hatzidimitriou 09:00 M. Stratou, A. Savvaidis, M. Papadopoulou, D. Panagiotopoulos USING GIS AND EARTHQUAKE SCENARIOS FOR THE ASSESSMENT OF EMERGENCY RESPONSE IN CASE OF A STRONG EARTHQUAKE. AN APPLICATION IN THE URBAN AREA OF THESSALONIKI, GREECE 09:15 Z. Roumelioti, A. Kiratzi, N. Theodulidis REGIONAL WAVEFORM SIMULATION OF THE 1999 ATHENS EARTHQUAKE BY THE EMPIRICAL GREEN S FUNCTION METHOD 09:30 C. Benetatos, A. Kiratzi, K. Kementzetzidou, Z. Roumelioti, G. Karakaisis, E. Scordilis, I. Latoussakis, G. Drakatos THE PSACHNA (EVIA ISLAND) EARTHQUAKE SWARM OF JUNE :45 B. Papazachos, E. Scordilis, D. Panagiotopoulos, C. Papazachos, G. Karakaisis GLOBAL RELATIONS BETWEEN SEISMIC FAULT PARAMETERS AND EARTHQUAKES MOMENT 10:00 Α. Γκανάς, Β. Καραστάθης, Α. Αγάλος, Γ. Λεοντογιαννάκος, Σ. Παυλίδης ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΙΕΓΕΡΣΗΣ ΤΩΝ ΣΕΙΣΜΩΝ ΤΟΥ 1894 ΣΤΟ ΡΗΓΜΑ ΤΗΣ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ ΜΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ 10:15 S. Lalechos, Ch. Metaxas, D. Fountoulis, G. Papadopoulos, A. Angelopoulos PRELIMINARY RESULTS OF THE STUDY OF EARTHQUAKE SWARM IN PSACHNA AREA, EVIA ISLAND, GREECE 10:30 I. Papaioannou, G. Papadopoulos, S. Pavlides THE EARTHQUAKE OF 426BC IN N. EVOIKOS GULF REVISITED: AMALGAMATION OF TWO DIFFERENT STRONG EARTHQUAKE EVENTS? 10:45 V. Karakostas, E. Papadimitriou, C. Papazachos PROPERTIES OF THE 2003 LEFKADA, IONIAN ISLANDS, GREECE, EARTHQUAKE SEISMIC SEQUENCE ΠΕΜΠΤΗ - THURSDAY 15/4/2004 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 3 ROOM 3 ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑ SEISMOLOGY Προεδρείο: E. Παπαδηµητρίου Ν. Θεοδουλίδης Chairmen: E. Papadimitriou - Ν. Theodulidis 11:30 A. Kiratzi, Roumelioti, Ch. Benetatos, N. Theodulidis, A. Savvaidis, A. Panou, H.Tziavos, P. Savvaidis, Th. Hatzigogos, S. Koutoupes SEISIMPACT-THES: SCENARIO EARTHQUAKES AFFECTING THE BUILT ENVIRONMENT OF THE PREFECTURE OF THESSALONIKI 11:45 P. Savvaidis, I. Doukas, Th. Hatzigogos, I. Tziavos, A. Kiratzi, Z. Roumelioti, A. Savvaidis, N. Theodulidis, G. Drakatos, S. Koutoupes, G. Karantonis, A. Sotiriadis SEISIMPACT-THES: A SYSTEM FOR THE EVALUATION OF SEISMIC IMPACT IN THE BUILT ENVIRONMENT OF THE PREFECTURE OF THESSALONIKI 12:00 K. Orfanogiannaki, G. Papadopoulos SEISMICITY CRITERIA FOR THE REAL-TIME IDENTIFICATION OF FORESHOCKS IN THE CORINTH GULF 12:15 I. Banitsiotou, T. Tsapanos, P. Hatzidimitriou, V. Margaris PARAMETRIC-HISTORIC PROCEDURE FOR PROBABILISTIC SEISMIC HAZARD ANALYSIS IN GREECE AND THE ADJACENT AREA 12:30 K. Makropoulos, I. Kassaras, G. Stournaras, E. Kapourani, E. Valadaki, S. Plessas RESULTS FROM A MULTIDISCIPLINARY MICROZONATION STUDY IN THE CITY OF MYTELENE (LESVOS ISLAND, GREECE) 12:45 I. Baskoutas, I. Kalogeras, G. Papadopoulos, M. Herraiz, C. Perez, G. Panopoulou, M. Sachpazi MAPING OF CODA Q ATTENUATION ALONG THE SEISMOLOGICAL NETWORK OF NATIONAL OBSERVATORY OF ATHENS 13:00 I. Baskoutas, G. Papadopoulos, G. Panopoulou LONG TEMPORAL VARIATION OF SEISMIC PARAMETER FOR SEISMIC PATTERN IDENTIFICATION IN GREECE 5

4 ΠΕΜΠΤΗ - THURSDAY 15/4/2004 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 3 ROOM 3 ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑ SEISMOLOGY Προεδρείο: Γ. Καρακαΐσης Γ. Παδόπουλος Chairmen: G. Karakaisis - G. Papadopoulos 16:00 A. Fokaefs, G. Papadopoulos HISTORICAL EARTHQUAKES IN THE REGION OF LEFKADA ISLAND, IONIAN SEA - ESTIMATION OF MAGNITUDES FROM EPICENTRAL INTENSITIES 16:15 I. Kalogeras, G. Marketos, Y. Theodoridis A TOOL FOR COLLECTING, QUERYING, AND MINING MACROSEISMIC DATA 16:30 G. Papadopoulos, V. Karastathis, K. Konstantinou, A. Ganas, K. Orfanogiannaki THE 2 DECEMBER 2002 KILLINI EARTHQUAKE, ITS FORESHOCKS AND CRUSTAL HETEROGENEITY 16:45 A.Tzanis, F. Vallianatos PRECURSORY ACCELERATION OF SEISMICITY: FROM THE THEORETICAL ELEGANCE TO THE PRACTICAL DIFFICULTIES 17:00 N. Theodulidis, B. Margaris, Ch. Papaioannou, I. Kalogeras, V. Karastathis, C. Papazachos, A. Skarlatoudis HEAD V1.0 : HELLENIC ACCELEROGRAM DATABASE 17:15 M. Kourouzidis, G. Karakaisis, B. Papazachos, C. Makropoulos PROPERTIES OF FORESHOCKS AND AFTERSHOCKS IN THE AREA OF GREECE 17:30 M. Kourouzidis, G. Karakaisis, B. Papazachos, C. Makropoulos THE CRITICAL EARTHQUAKE MODEL: OBSERVATIONS IN CRITICAL AREAS OF THE BROADER AEGEAN AREA 17:45 V. Karakostas, E. Papadimitriou, C. Papazachos, M. Tranos GEOGRAPHICAL AND DEPTH DISTRIBUTION OF THE MICROSEISMIC ACTIVITY AROUND CHIOS ISLAND ΠΕΜΠΤΗ - THURSDAY 15/4/2004 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 3 ROOM 3 ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑ SEISMOLOGY Προεδρείο: Θ. Τσάπανος. Παναγιωτόπουλος Chairmen: T. Tsapanos - D. Panagiotopoulos 18:30 O. Galanis, C. Papazachos, P. Hatzidimitriou, E. Scordilis APPLICATION OF 3-D VELOCITY MODELS AND RAY TRACING IN THE DOUBLE DIFFERENCE EARTHQUAKE LOCATION ALGORITHMS: APPLICATION TO A DATA SET FROM THE MYGDONIA BASIN (NORTHERN GREECE) 18:45 C. Papazachos, E. Scordilis, G. Karakaisis, B. Papazachos FURTHER PROPERTIES OF THE CRITICAL EARTHQUAKE MODEL 19:00 A. Savvaidis, N. Theodoulidis, A. Panou, D. Kemetzentzidou, C. Papazachos, P. Hatzidimitriou, P-Y. Bard GEOPHYSICAL INFORMATION FROM AMBIENT NOISE DATA: THE CASE OF MYGDONIAN BASIN 19:15 D. Vamvakaris, C. Papazachos, E. Karagianni, E. Scordilis, P. Hatzidimitriou DETERMINATION OF FAULT PLANE SOLUTIONS USING WAVEFORM AMPLITUDES AND RADIATION PATTERN IN THE MYDGONIA BASIN (N. GREECE) 19:30 M. Pirli, N. Voulgaris, J. Alexopoulos, K. Makropoulos INSTALLATION AND PRELIMINARY RESULTS FROM A SMALL APERTURE SEISMIC ARRAY IN TRIPOLI, GREECE 19:45 Π. Μητρόπουλος, Κ. Notsu, Ν. ελήµπασης, Ν. Κακαβάς, Π. Βουδούρης ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΟΝΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΡΑ ΟΝΙΟΥ ΣΤΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΝΕΡΑ 20:00 A. Panou, P. Hatzidimitriou, C. Papazachos, N. Theodulidis, K. Stylianidis AMBIENT NOISE HORIZONTAL-TO-VERTICAL SPECTRAL RATIO FOR ASSESSING SITE EFFECTS IN URBAN ENVIRONMENTS: THE CASE OF THESSALONIKI (NORTHERN GREECE) 6

5 ΠΕΜΠΤΗ - THURSDAY 15/4/2004 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 11 ROOM 11 Υ ΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑ HYDROGEOLOGY Προεδρείο: Γ. ηµόπουλος Γ. Σταµάτης Chairmen: G. Dimopoulos G. Stamatis 09:00 Ε. Καµπέρης, Ε. Κόκκινου,. Μονόπωλης ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ Υ ΡΟΛΟΓΙΚΩΝ/Υ ΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΩ ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟ) 09:15 Ν. Λαµπράκης, Γ. Παναγόπουλος, Ε. Πυτικάκης Υ ΡΟΧΗΜΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΕ ΙΝΗ ΖΩΝΗ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΠΗΝΕΙΟΥ, Ν. ΗΛΕΙΑΣ 09:30 P. Giannoulopoulos ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΦΑΛΜΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ ΤΟΥ ΑΡΓΟΛΙΚΟΥ ΠΕ ΙΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ - ΙΑΣΠΟΡΑΣ 09:45 Β. Περλέρος,. Παπαµαστοράκης, Μ. Κριτσωτάκης, E. ρακοπούλου, Α. Παναγόπουλος ΥΠΟΓΕΙΟ Υ ΑΤΙΚΟ ΥΝΑΜΙΚΟ ΚΡΗΤΗΣ. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 10:00 Γ. Παναγόπουλος, Ε. Πυτικάκης, Ν. Λαµπράκης Υ ΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΣΣΗΝΗΣ, Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ. 10:15 Γ. Σταµάτης, Γ. Μιγκίρος ΣΧΕΣΗ ΙΑΡΡΗΚΤΙΚΗΣ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ Υ ΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΣΥΜΠΑΓΩΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΟΣΣΑΣ (Α. ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΕΛΛΑ Α) 10:30 Γ. Σταµάτης, Ε. Ζαγγανά ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΙΧΝΗΘΕΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ Υ ΡΟΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΚΑΡΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΌΣΣΑΣ /(ΘΕΣΣΑΛΙΑ-ΕΛΛΑ Α) 10:45 Α. Παναγόπουλος, Σ. ρακοπούλου, Β. Περλέρος ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ΟΜΟΙΩΜΑΤΟΣ MODFLOW ΣΕ ΚΑΡΣΤΙΚΟ Υ ΡΟΦΟΡΕΑ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΟΥ ΒΟΙΩΤΙΚΟΥ ΚΗΦΙΣΟΥ ΠΕΜΠΤΗ - THURSDAY 15/4/2004 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 11 ROOM 11 Υ ΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑ HYDROGEOLOGY Προεδρείο: Ν. Λαµπράκης - Α. Μανάκος Chairmen: N. Lambrakis A. Manakos 11:30 P. Chilakos, C. Kavouras WATER MANAGMENT AT ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT. A CRITICAL APPROACH 11:45 Κ. Βουδούρης, Κ. Νίκας, Α. Αντωνάκος ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΥΦΑΛΜΥΡΩΣΗΣ ΣΕ ΠΑΡΑΚΤΙΟΥΣ Υ ΡΟΦΟΡΟΥΣ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ 12:00 Γ. ηµόπουλος, Β. Μπαρούτη Υ ΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΟΪΡΑΝΗΣ. ΦΥΣΙΚΕΣ ΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 12:15 Γ. ηµόπουλος, Κ. Λουπασάκης ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΗΓΩΝ ΑΡΑΒΗΣΣΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ Υ ΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΜΩΝΥΜΟΥ Υ ΡΟΦΟΡΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑ (ΝΟΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ) 12:30 Φ. Πλιάκας, Ι. ιαµαντής, Α. Καλλιώρας, Χ. Πεταλάς ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΥΦΑΛΜΥΡΙΝΣΗΣ ΣΕ ΠΕ ΙΝΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΡΟ ΟΠΗΣ ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ 12:45 D. Rapti GEOCHEMICAL COMPOSITION OF THE WATER RESOURCES IN THE RIVER PO DELTA (NORTHERN ITALY): IMPLICATIONS FOR THE ENVIRONMENTAL IMPACT 13:00. Ζαρρής, Κρ. Μαγγίνα,. Παναγούλια, Ε. Λυκούδη ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ ΣΤΕΡΕΟΑΠΟΡΡΟΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΚΡΙΒΗ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΙΑΒΡΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗΣ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΟΥ Π. ΒΕΝΕΤΙΚΟΥ 13:15 Α. Μανάκος, Γ. ηµόπουλος ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΟΧΙΑΚΩΝ ΟΜΟΙΩΜΑΤΩΝ SARIMA ΣΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ. ΤΟ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΤΟΥ ΚΑΡΣΤΙΚΟΥ Υ ΡΟΦΟΡΕΑ ΤΗΣ ΚΡΑΝΙΑΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ, ΘΕΣΣΑΛΙΑ 13:30 Β. Περλέρος, Κ. Αντωνιάδης, Ε. ρακοπούλου ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ Υ ΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΙΒΑ ΙΩΝ ΤΗΣ Ν.ΤΗΛΟΥ 7

6 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 11 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΚΑΙ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ ΠΕΜΠΤΗ - THURSDAY 15/4/2004 ROOM 11 INDUSTRIAL ROCKS AND MINERALS Προεδρείο: Θ. Μαρκόπουλος Μ. Σταµατάκης Chairmen: Th. Markopoulos - M. Stamatakis 16:00 Ι. Χατζηπαναγής,. Βουγιούκας Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΛΙΘΟΣΤΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΛΟΜΙΤΙΚΩΝ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΦΑΛΑΚΡΟΥ 16:15 V. Psycharis, V. Perdikatsis, G. Christidis CRYSTAL STRUCTURE AND RIETVELD REFINEMENT OF ZEOLITE A SYNTHESIZED FROM FINE- GRAINED PERLITE WASTE MATERIALS 16:30 Α. Καστρινάκη, Α. Τσιραµπίδης, Κ. Μιχαηλίδης, Γ. Τρώντσιος ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΗΛΟΛΙΘΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ, ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 16:45 G. Christidis, N. Sakellariou, E. Repouskou, Th. Markopoulos INFLUENCE OF ORGANIC MATTER AND IRON OXIDES ON THE COLOUR PROPERTIES OF A MICRITIC LIMESTONE FROM KEFALONIA 17:00 N. Kantiranis, M. Stamatakis, A. Filippidis, C. Squires THE UPTAKE ABILITY OF THE CLINOPTILOLITIC TUFFS OF SAMOS ISLAND, GREECE 17:15 Κ. Σικαλίδης, Ν. Καραγιαννίδης ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΚΑΙ ΜΙΓΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ ΩΣ Ε ΑΦΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ 17:30 S. Pavlidou, A. Koroneos, C. Papastefanou, G. Christofides, S. Stoulos, M. Vavelides NATURAL RADIOACTIVITY OF GRANITES AS BUILDING MATERIALS 17:45 T. Grammatikopoulos, K. Salonikis, A. Kladis PRELIMINARY MINERALOGICAL EVALUATION OF THE GRAND MINE WOLLASTONITE DEPOSIT, JILIN PROVINCE, CHINA ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 11 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΚΑΙ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ ΠΕΜΠΤΗ - THURSDAY 15/4/2004 ROOM 11 INDUSTRIAL ROCKS AND MINERALS Προεδρείο: Ε. Γκάρτζος - Κ. Σικαλίδης Chairmen: E. Gartzos Κ. Sikalides 18:30 A. Τσιραµπίδης Η ΧΡΗΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 18:45 Θ. Μαρκόπουλος, Γ. Τριανταφύλλου, Ε. Μανούτσογλου ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΙΟΓΕΝΩΝ ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΑΙΡΕΘΙΑΝΑ ΤΗΣ ΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Υ ΡΑΥΛΙΚΗΣ ΑΣΒΕΣΤΟΥ 19:00 Κ. Νταγκουνάκη, Α. Κασώλη-Φουρναράκη, Α. Τσιραµπίδης, Κ. Σικαλίδης AΝΘΡΑΚΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΝΟΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΑΙ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΥΑΛΟΥΡΓΙΑ, ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΟΞΙΝΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ 19:15. Γαλανάκης, Π. Πλούµης, Π. Μαστρογιάννης ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ - ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΥΠΩΝ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΣΤΗN ΠΕΡΙΟΧΗ ΖΩΟ ΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΒΕΡΜΙΟΥ ( ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ) 19:30 Ε. Ρεπούσκου, Θ. Μαρκόπουλος, Ι. Πολυχρονάκης ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ. ΚΡΗΤΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Ο ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ. 19:45 S. Marica QUATERNARY BASALTS FROM ROMANIA CHARACTERISTICS AND NON-CONVENTIONAL USES 20:00 Μ. Βιδάκης,. Γαλανάκης ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ(ΑΣΒΕΣΤΙΤΙΚΩΝ ΜΑΡΜΑΡΩΝ) ΣΤΑ ΤΑΛΑΙΑ ΟΡΗ (ΒΟΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΡΗΤΗ) 20:15 E. Gartzos COMPARATIVE STABLE ISOTOPES STUDY OF THE MAGNESITE DEPOSITS OF GREECE 8

7 ΠΕΜΠΤΗ - THURSDAY 15/4/2004 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 12 ROOM 12 ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ENGINEERING GEOLOGY Προεδρείο: Π.Μαρίνος Ι. Φουντούλης Chairmen: P. Marinos - I. Fountoulis 09:00 Κ. Λουπασάκης, Β. Χρηστάρας, Γ. ηµόπουλος, Θ. Χατζηγώγος ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΧΩΜΑΤΙΝΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ. ΦΡΑΓΜΑ ΥΗΣ ΣΦΗΚΙΑΣ, ΒΕΡΟΙΑ 09:15 Ν. Σαµπατακάκης, Α. Σπυρόπουλος, Γ. Κούκης KΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΛΕΙΟΠΛΕΙΣΤΟΚΑΙΝΙΚΩΝ Α ΡΟΜΕΡΩΝ ΙΖΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Ν.ΑΧΑΪΑΣ ΣΑΝ Α ΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΙΑΦΟΡΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 09:30 Ν. Σαµπατακάκης, Γ. Κούκης, Ν. Σπανού ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ 09:45 Ν. Σαµπατακάκης, Γ. Κούκης, Σ. Παπανακλή ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΧΕΣΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 10:00 Μ. Χατζηαγγέλου, Κ. Αναγνωστόπουλος ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ HERSCEL-BUCKLEY ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΙΕΙΣ ΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΕΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΟΡΩ ΕΣ ΜΕΣΟ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΟΚΙΜΩΝ 10:15 Π. Μαρίνος, Τ. Χριστοδουλοπούλου, Β. Περλέρος ΑΡΓΙΛΙΚΟΙ ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΙ ΤΟΥ ΦΛΥΣΧΗ. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΙΑΝΟΙΞΗ ΤΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΕΚΤΡΟΠΗΣ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΓΑ ΟΥΡΑ ΡΟ ΟΥ 10:30 Π. Μαρίνος, Β. Μαρίνος, Γ. Στούµπος, Μ. Νόβακ, Κ. Κορκάρης, Μ. Μπενίση Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ "ΑΘΗΝΑΪΚΟΥ ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΥ" ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΤΥΠΟΥ ΑΣΠΙ ΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΙΑΝΟΙΞΗ ΤΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 10:45 Γ. Κωνσταντοπούλου ΤΕΧΝΙΚΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΟΜΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΕ ΚΑΤΟΛΙΣΘΑΙΝΟΝΤΕΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΟΡΕΙΝΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΠΕΜΠΤΗ - THURSDAY 15/4/2004 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 12 ROOM 12 ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ENGINEERING GEOLOGY Προεδρείο: Β. Χρηστάρας Γ. ανάµος Chairmen: B. Christaras G. Danamos 11:30 D. Kavadias, A. Patouchas, I. Koukouvelas, T. Doutsos IMPACT OF HUMAN USE IN SLIDING AREAS: TWO CASE HISTORIES FROM AGIOS VLASSIS-STEREA HELLAS AND AGIOKAMPOS-THESSALY, GREECE 11:45 Χ. Σαρόγλου, Π. Μαρίνος, Γ. Τσιαµπάος ΓΕΩΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΤΟΧΗ ΤΟΥ ΑΡΡΗΚΤΟΥ ΠΕΤΡΩΜΑΤΟΣ. Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΙΣΟΤΡΟΠΙΑΣ 12:00 Γ. Παπαθανασίου, Β. Χρηστάρας, Σπ. Παυλίδης, Κ. Πιτιλάκης ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΛΕΥΚΑ ΑΣ (14/08/03 ΜS=6.4) 12:15 Ι. Φουντούλης, Ι. Λαδάς, Ε. Σπυρίδωνος, Η. Μαριολάκος Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ Υ ΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗ ΤΗΣ ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΑΡΚΑ ΙΑΣ 12:30 I. Mariolakos, I. Fountoulis, I. Ladas, Em. Andreadakis, V. Christaras, D. Zireau SLOPE STABILITY PROBLEMS AND DEFORMATION OF ANCIENT WALL IN OLYMPIA ARCHAEOLOGICAL SITE, GREECE 12:45 Α. Σφέικος, Π. Μαρίνος H ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΦΛΥΣΧΗ ΤΗΣ ΠΙΝ ΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΙΑΝΟΙΞΗ ΣΗΡΑΓΓΑΣ, ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΖΩΝΗΣ ΕΠΩΘΗΣΗΣ: ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΑΝΟΙΞΗ ΤΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΕΚΤΡΟΠΗΣ ΝΕΡΩΝ ΤΟΥ ΑΧΕΛΩΟΥ ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 13:00 Α. Σφέικος, Θ. Στιµάρατζης, Α. Κίλιας, Β. Χρηστάρας Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΩΝ ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ ΠΙΝ ΟΥ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΣΚΑΦΗ ΓΙΑ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΨΗΛΟΥ ΠΡΑΝΟΥΣ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΡΕΙΝΗ ΑΡΓΙΘΕΑ, Ν. ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ 13:15 Β. Κοντογιάννη, Μ. Ρουµάνης, Π. Ψιµούλης, Σ. Στείρος AΚΡΙΒΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΤΟΥ ΤΑΝΥΣΤΗ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΙΑΤΟΜΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΑΠΟ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ (ΓΕΩ ΑΙΤΙΚΑ ΚΛΠ.) Ε ΟΜΕΝΑ 9

8 ΠΕΜΠΤΗ - THURSDAY 15/4/2004 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 12 ROOM 12 ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ENGINEERING GEOLOGY Προεδρείο: Γ. Ξειδάκης. Ρόζος Chairmen: G. Xeidakis D. Rozos 16:00 Θ. Στιµάρατζης, Β. Χρηστάρας, Γ. ηµόπουλος, Α. Κίλιας, M. Χατζηαγγέλου, Ν. Χατζηγώγος ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΟΡΥΓΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ (ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ) 16:15 Ν. Μουρτζάς ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΕ ΕΝΕΡΓΑ ΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ: ΟΙ ΝΕΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ ΤΗΣ ΙΩΡΥΓΑΣ ΙΣΘΜΟΥ 16:30 Ν. Μουρτζάς, Α. Γκιόλας, Η. Σωτηρόπουλος ΥΠΟΓΕΙΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΓΕΩΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΠΙΝ ΟΥ: Η ΣΗΡΑΓΓΑ ΑΝΗΛΙΟΥ 16:45 Ν. Μουρτζάς, Η. Σωτηρόπουλος ΠΑΛΑΙΟΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΜΑΛΑΚΑΣΑΣ 17:00 Ε. Λέκκας, Γ. ανάµος, Σ. Λόζιος, Ε. Σκούρτσος, Ε. Βερύκιου Η ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΛΕΥΚΑ ΑΣ (14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2003) ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΥΝΟΗΣΑΝ ΤΗΝ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΤΟΥΣ 17:15 G. Xeidakis, A. Torok, S. Skias, B. Kleb ENGINEERING GEOLOGICAL PROBLEMS ASSOCIATED WITH KARST TERRAINS. THEIR INVESTIGATION, MONITORING AND MITIGATION 17:30 B. Μαρίνος, Π. Μαρίνος, E. Hoek ΓΕΩΛΟΓΙΚΟΣ ΕΙΚΤΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ, GSI: ΕΦΑΡΜΟΓΗ, ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΕ ΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΤΟΥ ΠΕΤΡΩΜΑΤΟΣ ΠΕΜΠΤΗ - THURSDAY 15/4/2004 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 12 ROOM 12 ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ENGINEERING GEOLOGY Προεδρείο: Ε. Λέκκας - Γ. Τσιαµπάος Chairmen: E. Lekkas G. Tsiambaos 18:30 Λ. Σωτηρόπουλος, Ε. Λυµπέρης, Α. Σιγάλας, Κ. Προβιά, Γ. Ντουνιάς ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΣΑΚΩΝΑΣ Ν. ΑΡΚΑ ΙΑΣ. ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ 18:45. Αργυρίου, Γ. Μελέκης ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ-ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟΜΙΩΝ ΤΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ (ΤΜΗΜΑ 3.2: ΑΝΘΟΧΩΡΙ-ΜΕΤΣΟΒΟ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ) ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ 19:00. Αργυρίου, Λ. Πολυµενάκος ΟΙ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΩΡΩΠΟΥ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΜΠΤΗΡΙΟ Ο Ο ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 19:15. Ρόζος, Ε. Αποστολίδης ΤΕΧΝΙΚΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΟΧΙΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΜΙΚΡΟ ΧΩΡΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY 19:30. Ρόζος, Ε. Αποστολίδης ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΦΘΙΩΤΙ ΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΧΕΤΙΚΗΣ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 19:45 Ν. Σαµπατακάκης, Ν. Κατριβέσης, Γ. Κούκης ΟΙ Ε ΑΦΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ 20:00 Τ. Χριστοδουλοπούλου, Π. Τσώλη-Καταγά ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ Υ ΡΑΥΛΙΚΗ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΜΑΡΓΩΝ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΜΙΚΡΟ ΟΜΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΥΣ ΣΥΣΤΑΣΗ 20:15. Βογιατζής, Α. ηµητρίου, Γ. Παπαθανασίου, Β. Χρηστάρας, Ν. Καντηράνης, Α. Φιλιππίδης, Ε. Μωραΐτη ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΙΣ ΒΡΑΧΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ 14/8/03 ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΑ ΜEΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΑΝΑΝΤΗ ΠΡΑΝΕΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΡΥΜΩΝΑΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ, Ν. ΛΕΥΚΑ ΑΣ 10

9 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 13 ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ, ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑ, ΓΕΩΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΠΕΜΠΤΗ - THURSDAY 15/4/2004 ROOM 13 OCEANOGRAPHY, MARINE GEOLOGY, GEOARCHAEOLOGY Προεδρείο: Η. Μαριολάκος Χ. Μαρουκιάν Chairmen: I. Mariolakos Ch. Maroukian 09:00 I. Mariolakos, D. Mariolakos THE ARGON FIELD IN ARCADIA, THE SINKHOLE OF NESTANI VILLAGE, THE GOD POSEIDON AND THE SUBMARINE DINI SPRINGS IN ARGOLIC GULF (PELOPONNISOS, GREECE). A GEOMYTHOLOGICAL APPROACH OF THE POSEIDON BIRTH 09:15 Ν. Μουρτζάς, Ε. Κολαΐτη, N. Hellner, Π. Μαρίνος ΠΑΛΑΙΟΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΤΙΚΩΝ ΑΚΤΩΝ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΗΛΟΥ 09:30 Χ. Μαρουκιάν, Κ. Γάκη Παπαναστασίου, Χ. Πιτερός ΓΕΩΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΜΥΚΗΝΑΙΚΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ, ΝΟΤΙΟ-ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΡΓΟΛΙΚΟ ΠΕ ΙΟ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 09:45 Γ. Κοσιάρης, Κ. Μιχαήλ ΟΙ ΜΥΛΟΠΕΤΡΕΣ ΤΩΝ ΠΕΤΡΩΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΡΟ ΟΠΗΣ 10:00. Χριστοδούλου, Μ. Γεραγά, Γ. Παπαθεοδώρου, Γ. Φερεντίνος, Ι. Καπόλος, Ε. Παπαδάκης, Α. αραµούσκα, Γ. Παναγόπουλος, Ν. Λαµπράκης Η ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ ΣΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΥΘΟΚΟΡΗΜΑΤΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ. ΕΝΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΙΜΕΝΑ ΠΑΤΡΩΝ 10:15. Μπούζος, Ν. Κοντόπουλος ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΤΟΥ ΚΑΪΑΦΑ ( /ΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ) 10:30 K. Albanakis, M. Styllas, V. Yfantis VARIATIONS OF SEA LEVEL AND SEA SURFACE TEMPERATURE IN THE CALDERA OF SANTORINI ISLAND, SOUTHERN AEGEAN SEA ΠΕΜΠΤΗ - THURSDAY 15/4/2004 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 13 ROOM 13 ΑΡΧΑΙΟΜΕΤΡΙΑ ARCHAEOMETRY Προεδρείο:. Κοντοπούλου - Σ. ηµητριάδης Chairmen: D. Kondopoulou S. Dimitriades 11:30 E. De Marco, S. Spassov, D. Kondopoulou PRELIMINARY INVESTIGATIONS OF THREE HELLENISTIC KILNS (KATERINI NORTHERN GREECE): ROCKMAGNETIC PROPERTIES AND GEOMAGNETIC FIELD DIRECTIONS 11:45 V. Melfos MINERALOGICAL AND STABLE ISOTOPIC STUDY OF ANCIENT WHITE MARBLE QUARRIES IN LARISA, THESSALY, GREECE 12:00 V. Cetean INFORMATION CONCERNING BUILDINGS CONSTRUCTION TECHNICS OF GETO-DACS IN THE FIRST MILLENIUM B.C. 12:15 Α. Σοφιανοπούλου, Β. Λαµπρόπουλος, Ν. Καντηράνης ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΦΥΑΛΩΜΕΝΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ ΣΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 12:30 Ε. Αηδονά, R. Scholger, H. Mauritsch NEW TECHNIQUES FOR SAMPLING AND CONSOLIDATION OF SEDIMENTS: APPLICATION TO BURNT SOILS FROM AN ARCHAEOLOGICAL SITE IN AUSTRIA 12:45 Θ. Μαρκόπουλος, Ε. Ρεπούσκου, Π. Ροτόντο, Σ. Φανού ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΝΕΩΝ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΤΗΣ VILLA DEI QUINTILI, ΣΤΗ ΡΩΜΗ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ 13:00 Ν. Επιτρόπου ΟΙ ΑΡΧΑΙΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΧΡΥΣΟΥ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΥΤΙΚΗ ΡΟ ΟΠΗ 13:15 Σ. ηµητριάδης ΓΕΩΛΟΓΙΚΟΙ ΑΝΤΙΚΑΤΟΠΤΡΙΣΜΟΙ ΣΤΑ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΤΗΣ ΝΕΟΛΙΘΙΚΗΣ ΚΝΩΣΣΟΥ ΚΑΙ Η ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ 11

10 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 13 ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΓΕΩΛΟΓΙΑ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΙΣ ΓΕΩΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΠΕΜΠΤΗ - THURSDAY 15/4/2004 ROOM 13 REMOTE SENSING AND GEOLOGY, INFORMATICS AND GEOSCIENCES Προεδρείο: Θ. Αστάρας Σ. Στείρος Chairmen: Th. Astaras S. Stiros 16:00 T. Mimides THE APPLICATION OF FRACTALS IN HYDROGEOLOGY AND ROCK MECHANICS 16:15 Γ. Σκιάνης,. Βαϊόπουλος, Κ. Νικολακόπουλος ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΙΚΤΗ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ TVI ΜΕ ΤΗ ΣΥΝ ΡΟΜΗ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ 16:30 Is. Parcharidis, E. Lagios, V. Sakkas DIFFERENTIAL INTERFEROMETRY AS A TOOL OF AN EARLY WARNING SYSTEM IN REDUCING THE VOLCANO RISK: THE CASE OF NISYROS VOLCANO 16:45 S. Stiros, P. Triantafyllidis, A. Chasapis GEODETIC EVIDENCE FOR ACTIVE UPLIFT OF THE OLYMPUS MT, GREECE 17:00 S. Koutoupes, G. Karantonis, A. Sotiriadis, A. Kiratzi, K. Valadaki SEISIMPACT-THES: DESIGN, DEVELOPMENT AND APPLICATION OF AN INFORMATION SYSTEM TO ASSESS THE VULNERABILITY TO EARTHQUAKE HAZARD OF THE BUILT ENVIRONMENT OF THE PREFECTURE OF THESSALONIKI 17:15 N. Voulgaris, I. Parcharidis, M. Pahoula, E. Pirlis CORRELATION OF TECTONICS, SEISMICITY AND GEOTHERMICS OF LESBOS ISLAND USING REMOTE SENSING DATA AND GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEMS 17:30 E. Lagios, I. Parcharidis, V. Sakkas, D. Feurer, D. Raucoules D., S. LE Mouelic, C. King, C. Nec, N. Ovali., A. Ferretti., R. Capes, C. Geraint HUMAN INDUCED SUSIDENCE MONITORING OF ATHENS USING ADVANCED SPACE RADAR INTERFEROMETRIC TECHNIQUES: PRELIMINARY RESULTS ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 13 ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΓΕΩΛΟΓΙΑ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΙΣ ΓΕΩΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΠΕΜΠΤΗ - THURSDAY 15/4/2004 ROOM 13 REMOTE SENSING AND GEOLOGY, INFORMATICS AND GEOSCIENCES Προεδρείο: E. Λάγιος Ισ. Παρχαρίδης Chairmen: E. Lagios - Is. Parcharidis 18:30 S. Vassilopoulou, V. Sakkas, E. Lagios, A. Ganas SURFACE TEMPERATURE MONITORING OF NISYROS VOLCANO (GREECE) USING SPACE AND GROUND TECHNIQUES 18:45 V. Sakkas, Is. Parcharidis, E. Lagios, K. Soukis, E. Vassilakis GROUND DEFORMATION IN CEPHALONIA ISLAND DEDUCED BY DGPS AND DINSAR 19:00 Π. Τσόµπος, Μ. Στεφούλη ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΚΦΟΡΤΙΣΕΩΝ ΠΗΓΑΙΩΝ Υ ΑΤΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ: ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΗ Ν. ΕΥΒΟΙΑ - Φ.Χ. "ΨΑΧΝΑ" 19:15 Θ. Αστάρας, Κ. Βουβαλίδης,. Οικονοµίδης ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ-ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΛΛΟΥΒΙΑΚΩΝ ΡΙΠΙ ΙΩΝ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ LANDSAT/TM ΚΑΙ TERRA/ASTER 19:30 Em. Psomiadis, G. Migiros, Is. Parcharidis, S. Poulos SHORT PERIOD CHANGE DETECTION OF SPERCHIOS LOWER DELTA AREA USING SPACE RADAR IMAGES 19:45 Μ. Φουµέλης, Εµµ. Βασιλάκης ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΜΕΘΟ ΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΛΙΣΕΩΝ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΑΝΑΓΛΥΦΟΥ. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ GIS 20:00 I. Zacharias, E. Dimitriou, Th. Koussouris IMPLEMENTING HYDROLOGIC MODELING, GIS AND REMOTE SENSING TO ESTIMATE THE WATER BALANCE OF A LAKE CATCHMENT 12

11 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - FRIDAY 16/4/2004 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 3 ROOM 3 ΠΕΤΡΟΛΟΓΙΑ, ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ PETROLOGY, GEOCHEMISTRY Προεδρείο: Χ. Καταγάς Α. Μαγγανάς Chairmen: C. Katagas A. Magganas 09:00 Π. Τσαουσίδου, Α. Τσαγκαλίδης, Ε. Γκάρτζος, Κ. Χαϊντούτη,. Γασπαράτος,. Ταρενίδης ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ Fe, Al, Cu, Co, Cr, Ni, Zn ΣΕ Ε ΑΦΗ ALFISOLS ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ ΠΟΥ ΣΧΗΜΑΤΙΣΘΗΚΑΝ ΣΕ ΓΑΒΒΡΟ 09:15. Γασπαράτος, Κ. Χαϊντούτη,. Ταρενίδης, Α. Τσαγκαλίδης ΒΑΘΜΟΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗΣ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΜΑΤΑ ΣΙ ΗΡΟΥ-ΜΑΓΓΑΝΙΟΥ Ε ΑΦΩΝ ΜΕ ΑΤΕΛΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΗ 09:30 G. Kanellopoulou, V. Perdikatsis, A. Foscolos, A GEOCHEMICAL AND MINERALOGICAL ANALYSIS OF SEDIMENTS FROM THE GULF OF ELEFSINA 09:45 Τ. Σολδάτος, Κ. Νταγκουνάκη O ΠΛΟΥΤΩΝΙΤΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΡΑΜΑΣ: ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑ-ΠΕΤΡΟΛΟΓΙΑ-ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ 10:00 Ε. Dotsika, Υ. Maniatis, Ε. Tzavidopoulos, D. Poutoukis, K. Albanakis HYDROGEOCHEMICAL CONDITION OF THE PIKROLIMNI LAKE (KILKIS GREECE) 10:15 I. Iliopoulos, C. Katagas CORUNDUM BEARING METABAUXITES FROM IKARIA ISLAND (GREECE): MINERALOGY AND GEOCHEMISTRY 10:30. Βρυνιώτης, Κ. Παπαδοπούλου Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΠΟΤΑΜΩΝ ΛΟΥΡΟΥ ΚΑΙ ΑΡΑΧΘΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΖΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΓΕΩΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - FRIDAY 16/4/2004 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 3 ROOM 3 ΠΕΤΡΟΛΟΓΙΑ, ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ PETROLOGY, GEOCHEMISTRY Προεδρείο: Α. Κατερινόπουλος D. Milovanović Chairmen: A. Katerinopoulos - A. Katerinopoulos 11:30 Σ. Ζαχαριάδου ΓΕΩΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΜΙΓΜΑΤΙΤΙΩΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΪΖΗΜΑΤΩΝ ΠΗΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΡΑΘΟ ΩΡΟΥ, ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΓΕΥΓΕΛΗΣ, ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ, ΕΛΛΑ Α 11:45 D. Prelevic, V. Cvetković, S. Foley, R. Romer SERBIAN TERTIARY ULTRAPOTASSIC PROVINCE-PETROLOGY, GEOCHEMISTRY AND GEODYNAMIC SIGNIFICANCE 12:00 D. Prelevic, V. Cvetkovic THE ROLE OF MAGMA-MIXING PROCESSES IN THE ORIGIN OF TERTIARY SHOSHONITIC AND HIGH- K-CALCALKALINE VOLCANICS FROM SERBIA 12:15 G. Vougioukalakis, G. Eleftheriadis, G. Christofides, A. Koroneos, T. Soldatos, F. Innocenti, P. Manetti, I. Villa, M. Fytikas PETROLOGY AND GEOCHEMISTRY OF THE ALMOPIA PLIOCENE VOLCANICS 12:30 K. Resimić-Šarić, V. Cvetković, A. Koroneos PETROLOGY, GEOCHEMISTRY AND PETROGENESIS OF THE ŽDRALJICA OPHIOLITIC COMPLEX (CENTRAL SERBIA) 12:45 N. Vaskovic, A. Koroneos, G. Christofides, D. Sreckovic-Batocanin, D. Milovanovic MINERALOGY AND PETROLOGY OF THE BRNJICA GRANITOIDS (EASTERN SERBIA) 13:00 A. Magganas, A. Katerinopoulos, Axel Gerdes, K. Kyriakopoulos Sr-Nd ISOTOPIC STUDY OF HERCYNIAN GRANITOIDS FROM THE PELAGONIAN ISOPIC ZONE 13:15 V. Cvetković, V. Knežević, G. Christofides, A. Koroneos, G. Poli ORIGIN, EVOLUTION AND GEOTECTONIC SETTING OF GRANITOID ROCKS OF CER MT. (WESTERN SERBIA) 13

12 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - FRIDAY 16/4/2004 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 3 ROOM 3 ΠΕΤΡΟΛΟΓΙΑ, ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ PETROLOGY, GEOCHEMISTRY Προεδρείο: E. Mπόσκος Α. Κασσώλη-Φουρναράκη Chairmen: E. Mposkos A. Kassoli-Fournaraki 16:00 B. Tsikouras, S. Karipi, T. Grammatikopoulos, K. Hatzipanagiotou MINERALOGICAL STUDY OF SPINELS-CHROMITES FROM ULTRAMAFIC ROCKS FROM THE ITI AND KALLIDROMON OPHIOLITES (CONTINENTAL CENTRAL GREECE): INDICATORS FOR EVOLUTION AND GEOTECTONIC SETTING. 16:15 G. Ananiadis, I. Vakalas, A. Zelilidis, B. Tsikouras PROVENANCE OF PINDOS FLYSCH DEPOSITS IN METSOVO AND FOURNA AREAS USING SCANNING ELECTRON MICROSCOPY AND MICROANALYSIS 16:30 I. Vakalas, G. Ananiadis, A. Zelilidis, N. Kontopoulos, B. Tsikouras PROVENANCE OF PINDOS FORELAND FLYSCH DEPOSITS USING SCANNING ELECTRON MICROSCOPY AND MICROANALYSIS 16:45 L. Papadopoulou, G. Christofides, A. Koroneos, T. Soldatos, G. Eleftheriadis, M. Brocker EVOLUTION AND ORIGIN OF THE MARONIA PLUTON, THRACE, GREECE 17:00 Π. Βουδούρης, Κ. Αρίκας, Α. Κατερινόπουλος ΜΟΛΥΒ ΟΥΧΟΙ ΑΛΟΥΝΙΤΕΣ ΣΕ ΖΩΝΕΣ ΕΞΑΛΛΟΙΩΣΗΣ ΕΠΙΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΡΦΥΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ 17:15 P. Pomonis, B. Tsikouras, Κ. Hatzipanagiotou COMPARATIVE GEOCHEMICAL STUDY OF THE TRIASSIC TRACHYANDESITES OF GLYKOMILIA AND ALKALI BASALTS FROM THE KOZIAKAS OPHIOLITE MÉLANGE (W. THESSALY): IMPLICATIONS FOR THEIR ORIGIN 17:30 F. Pomoni-Papaioannou, V. Karakitsios, E. Kamberis, F. Marnelis CHEVRON-TYPE HALITE AND NODULAR ANHYDRITE IN THE TRIASSIC SUBSURFACE EVAPORITES OF THE IONIAN ZONE (WESTERN GREECE) 17:45 E. Mposkos, A. Krohe NEW EVIDENCES OF THE LOW-P/HIGH-T PRE-ALPINE METAMORPHISM AND MEDIUM-P ALPINE OVERPRINT OF THE PELAGONIAN ZONE DOCUMENTED IN METAPELITES AND ORTHOGNEISSES FROM THE VORAS MASSIF, MACEDONIA, NORTHERN GREECE ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - FRIDAY 16/4/2004 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 3 ROOM 3 ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑ, ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑ MINERALOGY, ORE DEPOSITS Προεδρείο: Ν. Σκαρπέλης Κ. Μιχαήλ Chairmen: N. Skarpelis C. Michael 18:30 T. Grammatikopoulos, L. Porrit, K. Salonikis MINERALOGICAL CHARACTERIZATION OF GOLD-BEARING ROCKS FROM THE NALUNAQ GOLD DEPOSIT, SOUTH GREENLAND 18:45 N.Skarpelis GEOLOGY AND ORIGIN OF SUPERGENE IRON AND ZINC ORES AT LAVRION, ATTICA (GREECE) 19:00 Κ. Σερέλης E. Γκάρτζος. Π. Τσαουσίδου ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΞΑΛΛΟΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΕΡΒΑΣΙΚΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΝ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΤΗ ΣΤΗ Β. ΕΥΒΟΙΑ 19:15 Κ. Μιχαήλ, Μ. ηµήτρουλα Υ ΡΟΘΕΡΜΙΚΕΣ ΕΞΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΟΦΟΡΙΕΣ ΤΩΝ ΕΠΙΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΕΤΡΩΤΩΝ 19:30 Χ. Σολωµός, Π. Βουδούρης, Α. Κατερινόπουλος ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΛΛΟΦΟΡΙΑΣ ΒΙΣΜΟΥΘΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥ ΑΝΤΙΜΟΝΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΜΑΡΙΖΑΣ ΛΑΥΡΙΟΥ 19:45 Φ. Περγάµαλης,. Καραγεωργίου, Α. Κούκουλης ΜΕΤΑΛΛΟΓΕΝΕΣΗ ΟΥΡΑΝΙΟΥΧΟΥ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 20:00 A. Godelitsas, A. Putnis FROM MINEERAL SURFACE SCIENCE AND MOLECULAR GEOCHEMISTRY TOWARDS NANOGEOSCIENCE: DISSOLUTION, SORPTION AND CRYSTAL GROWTH PHENOMENA AT THE CALCITE-WATER INTERFACE IN THE PRESENCE OF HEAVY METAL IONS 20:15 Φ. Περγάµαλης,. Καραγεωργίου, Α. Κούκουλης ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΟΛΥΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ Ν. ΠΕΡΑΜΟΥ - ΛΟΥΤΡΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ 14

13 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 11 ΝΕΟΤΕΚΤΟΝΙΚΗ, ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΤΕΤΑΡΤΟΓΕΝΟΥΣ, ΙΖΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - FRIDAY 16/4/2004 ROOM 11 NEOTECTONICS, QUARTENARY GEOLOGY, SEDIMENTOLOGY Προεδρείο: Θ. Ροντογιάννη Γ. Συρίδης Chairmen: Th. Rondoyanni G. Syrides 09:00 Ι. Λαδάς, Η. Μαριολάκος, Ι. Φουντούλης ΝΕΟΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΠΥΛΙΑΣ (Ν ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ) 09:15 Β. Καψιµάλης, Σ. Πούλος, Χ. Τζιαβός, Π. Παυλάκης, Σ. Αλεξανδή ΓΕΩ ΥΝΑΜΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΤΕΤΑΡΤΟΓΕΝΟΥΣ 09:30 C. Papazachos, D. Mountrakis, E. Karagianni, M. Tranos, D. Vamvakaris STRESS-FIELD AND ACTIVE TECTONICS IN NORTHERN GREECE USING SEISMOLOGICAL AND NEOTECTONIC INFORMATION 09:45 Κ. Τρίκολας, Α. Αλεξούλη-Λειβαδίτη ΝΕΟΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΟΜΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΑΙΓΙΟ (Β.ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ) 10:00 Π. Πάσχος ΝΕΟΤΕΡΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΟΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΟΜΗ ΤΟΥ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ 10:15 S. Verrios, V. Zygouri, S. Kokkalas MORPHOTECTONIC ANALYSIS IN THE ELIKI FAULT ZONE (GULF OF CORINTH, GREECE) 10:30 A.Tzanis, S. Chailas, H. Kranis AEROMAGNETIC AND TOPOGRAPHIC CONSTRAINTS ON THE ACTIVE TECTONICS OF CENTRAL GREECE 10:45 Θ. Χατούπης, Ι. Φουντούλης ΝΕΟΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 11 ΝΕΟΤΕΚΤΟΝΙΚΗ, ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΤΕΤΑΡΤΟΓΕΝΟΥΣ, ΙΖΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - FRIDAY 16/4/2004 ROOM 11 NEOTECTONICS, QUARTENARY GEOLOGY, SEDIMENTOLOGY Προεδρείο: Ν. Κοντόπουλος Φ. Ποµόνη - Παπαϊωάννου Chairmen: N. Kondopoulos - F. Pomoni-Papaioannou 11:30 Th. Rondoyanni, Ch. Georgiou, D. Galanakis EVIDENCES OF ACTIVE FAULTING IN THRACE REGION, NORTH-EASTERN GREECE 11:45 E. Zovoilis, E. Konstantinidis, I. Koukouvelas TECTONIC GEOMORPHOLOGY OF ESCARPMENTS: THE CASE OF KOMPOTADES AND NEA ANCHIALOS FAULTS 12:00 E. Van Overloop, R. Fairbridge, J. Han, J. Hus, M. Hatziotou, R. Paepe, I. Mariolakos, S. Nassopoulou PALAEOSOL CYCLES IN PLEISTOCENE AND HOLOCENE SEQUENCES COMPARED WITH PLANETARY CYCLES 12:15 R. Paepe, I. Mariolakos, E. Van Overloop, S. Nassopoulou, J. Hus, M. Hatziotou, G. Livaditis, V. Sabot THE QUATERNARY SOIL-GEOLOGICAL STRATIGRAPHY OF GREECE 12:30 Γ. Ρουσάκης, Α. Καραγεώργης, Β. Λυκούσης, Ν. Κονισπολιάτης ΙΖΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ-ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΠΟΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΙΖΗΜΑΤΩΝ ΒΑΘΙΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΑΓΕΤΩ Η ΠΕΡΙΟ Ο ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ 12:45. Μπούζος, Ν. Κοντόπουλος ΙΖΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΤΟΥ ΚΑΪΑΦΑ ( /ΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ) 13:00 K. Getsos, A. Zelilidis, F. Pomoni-Papaioannou TRIASSIC CARBONATE AND EVAPORITE SEDIMENTATION ΙΝ ΙΟΝΙΑΝ ZONE (WESTERN GREECE): PALAEOGEOGRAPHIC AND PALAEOCLIMATIC IMPLICATION 13:15 Α. Καρκάνας, Ν. Κοντόπουλος ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΚΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΜΕΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΧΑΛΙΚΩΝ ΤΟΥ ΒΟΙΩΤΙΚΟΥ ΚΗΦΙΣΟΥ ΚΑΙ Η ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΤΟΥΣ ΣΗΜΑΣΙΑ 15

14 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 11 ΝΕΟΤΕΚΤΟΝΙΚΗ, ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΤΕΤΑΡΤΟΓΕΝΟΥΣ, ΙΖΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - FRIDAY 16/4/2004 ROOM 11 NEOTECTONICS, QUARTENARY GEOLOGY, SEDIMENTOLOGY Προεδρείο: Α. Τσιραµπίδης - X. Ιωακείµ Chairmen: A. Tsirambides Ch. Ioakim 16:00 Ν. Κονισπολιάτης, Κ. Περισσοράτης ΙΖΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 16:15 G. Ghionis TEXTURAL CHARACTERISTICS OF BEACH CUSPS ON SANDY BEACHES 16:30 I. Mariolakos, D. Mariolakos, I. Fountoulis, A. Tziovara, A. Champilomati, Ch. Anagnostou, D. Sakellariou SHALLOW SAMPLING DRILLINGS IN THE ACHELOOS DELTA AREA: PRELIMINARY RESULTS AND RADIOCARBON DATING 16:45 G. Syrides, M. Fytikas, G. Vougioukalakis DISTAL VOLCANIC ASH DEPOSITS IN THE LACUSTRINE SEDIMENTS OF THE MYGDONIA BASIN: PHYSICO-CHEMICAL CHARACTERISTICS AND CHRONOSTRATIGRAPHIC POSITION. 17:00 Α. Μπουζίνος, X. Ιωακείµ ΠΑΛΑIΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΛΙΓΝΙΤΗ ΤΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ #53 ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΤΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ 17:15 A. Tsirambides GENESIS AND PHYSICAL CHARACTERISTICS OF THE NEOGENE RED BEDS FROM THE CEDAR HILLS OF THESSALONIKI, MACEDONIA, GREECE 17:30 P. Neumann, Sp. Bellas, W. Zacher SEDIMENTOLOGY AND PALEONTOLOGY OF SANTONIAN TO MAASTRICHTIAN DEEP-WATER LIMESTONES IN WESTERN GREECE ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - FRIDAY 16/4/2004 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 11 ROOM 11 ΣΤΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ STRATIGRAPHY Προεδρείο: Σ. Τσαιλά Μoνόπωλη - N. Krstic Chairmen: S. Tsaila Monopoli - N. Krstic 18:30 V. Karakitsios, H. Tsikos, Y. Van Breugel, I. Bakopoulos, L. Koletti CRETACEOUS OCEANIC ANOXIC EVENTS IN WESTERN CONTINENTAL GREECE 18:45 Ε. Λόγος, Α. Μαρκοπούλου- ιακαντώνη ΝΕΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΣΤΗ ΣΤΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΣΤΡΟΦΑ ΩΝ (ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ,. ΕΛΛΑ Α) 19:00 Σ. Σωτηρόπουλος, Ε. Καµπέρης, Σ. Τσαιλά Μoνόπωλη, Μ. Τριανταφύλλου ΣΤΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΦΛΥΣΧΗ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ (ΙΟΝΙΑ ΖΩΝΗ) 19:15 Ιων. Αργυριάδης ΑΝΩΚΡΗΤΙ ΙΚΗ ΕΠΙΚΛΥΣΗ ΣΤΟΥΣ ΟΦΕΙΟΛΙΘΟΥΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΙΝ ΟΥ. ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 19:30 Κ. Τρίκολας, Α. Αλεξούλη-Λειβαδίτη, Ε. Κοσκερίδου ΟΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΑΝΩ ΠΛΕΙΣΤΟΚΑΙΝΙΚΕΣ ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ (Β. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ) 19:45 G. Ananiadis, I. Vakalas, A. Zelilidis, K. Stoykova PALAEOGEOGRAPHIC EVOLUTION OF PINDOS BASIN DURING PALEOGENE USING CALCAREOUS NANNOFOSSILS 20:00 I. Vakalas, G. Ananiadis, N. Kontopoulos, A. Zelilidis AGE DETERMINATION AND PALAEOGEOGRAPHIC RECONSTRUCTION OF PINDOS FORELAND BASIN BASED ON CALCAREOUS NANNOFOSSILS 20:15 N. Dumurdzanov, Dj. Mihajlovic, N. Krstic, G. Petrov UPPER MIOCENE AND UPPER PLIOCENE PALEOGEOGRAPHY OF MARIOVO 16

15 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 12 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ, ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - FRIDAY 16/4/2004 ROOM 12 APPLIED GEOPHYSICS, GEOTHERMY Προεδρείο: Γ. Τσόκας - A. Γιαννόπουλος Chairmen: G. Tsokas - A. Giannopoulos 09:00 Α. Σταµπολίδης, Γ. Τσόκας ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΕΠΑΦΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΒΑΘΟΥΣ ΤΑΦΗΣ ΤΩΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΕΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ 09:15 P. Tsourlos INVERSION OF ELECTRICAL RESISTIVITY TOMOGRAPHY DATA DERIVING FROM 3-D STRUCTURES 09:30 T. Toth, J. Baker, H. de Boom, S. Puszta, D. van de Roest, G. Sideris, G. Tsokas, P. Tsourlos, K. Vrana, V. Zolotarev INTEGRATED GEOPHYSICAL TECHNIQUES FOR SURVEYING AND QUANTIFYING POTENTIALLY POLLUTED SEDIMENTS IN EUROPEAN WATERWAYS 09:45 Γ. Τσόκας, Π. Τσούρλος, Γ. Σταινχάουερ, Α. Σταµπολίδης, Γ. Βαργεµέζης ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ ΙΑΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΚΩΠΗΛΑΤΟ ΡΟΜΙΟΥ ΣΤΟΝ ΜΑΡΑΘΩΝΑ (ΑΤΤΙΚΗ) 10:00 I. Zananiri, D. Kondopoulou, S. Dimitriadis, A.Kilias A COMBINED AMS, MICROTEXTURAL AND PALEOMAGNETIC STUDY OF THE TERTIARY VRONDOU PLUTONIC COMPLEX, NORTHERN GREECE: IMPLICATIONS AS TO ITS EMPLACEMENT MECHANISM AND DEFORMATION 10:15 I. Zananiri, D. Kondopoulou ANISOTROPY OF MAGNETIC SUSCEPTIBILITY (AMS) IN VOLCANIC FORMATIONS: THEORY AND PRELIMINARY RESULTS FROM RECENT VOLCANICS OF BROADER AEGEAN 10:30 Γ. Κρητικάκης, Α. Βαφείδης, J. Gourry ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ RAYLEIGH ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΧΩΡΟ ΑΠΟΘΕΣΗΣ AΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΣΤΗ Β. ΙΤΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ PORTO PETROLI, GENOVA 10:45 Α. Βαφείδης, H. Hamdan, Γ. Κρητικάκης, Ν. Ανδρονικίδης, Μ. Κουκαδάκη, Ν. Οικονόµου, Ν. Σπανουδάκης, Ε. Μανούτσογλου, Ν. Κουµάκης, Σ. Λαµπαθάκης ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΙΑΘΛΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΙΜΝΟ ΕΞΑΜΕΝΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ,.ΠΕΛΕΚΑΝΟΥ, Ν.ΧΑΝΙΩΝ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 12 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ, ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - FRIDAY 16/4/2004 ROOM 12 APPLIED GEOPHYSICS, GEOTHERMY Προεδρείο: Μ. Φυτίκας - Α. Βαφείδης Chairmen: M. Fytikas A. Vafides 11:30 Α. Βαφείδης, Ε. Μανούτσογλου Ν. Ανδρονικίδης, H. Hamdan, Μ. Κουκαδάκη, Γ. Κρητικάκης, Ν. Οικονόµου, Ν. Σπανουδάκης ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ ΙΑΣΚΟΠΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΟΠΕ ΙΟ ΟΜΑΛΟΥ, Ν.ΧΑΝΙΩΝ 11:45 Π. Κάρµης, Γ. Βαργεµέζης, Η. Παπαδόπουλος, Π. Τσούρλος HΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟ ΟΣ ΠΑΡΟ ΙΚΩΝ ΠΕ ΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΩΝ ΠΕ ΙΩΝ 12:00 N. Diamanti, A. Giannopoulos EFFECTS OF SUBSURFACE INTERFACE ROUGHNESS ON GROUND PENETRATING RADAR SIGNALS 12:15 A. Giannopoulos SIMULATING GROUND PENETRATING RADAR USING GPRMAX 12:30 Κ. Καρύτσας,. Μενδρινός ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 12:45 Μ. Μπιρµπίλη, Κ. Χρηστάνης, Ν. Λαµπράκης, Κ. Καρύτσας ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΥ ΠΕ ΙΟΥ ΘΕΡΜΩΝ ΝΙΓΡΙΤΑΣ (Ν.ΣΕΡΡΩΝ) 13:00 T. Kreuser, P. Aslanidis THERMAL USE OF SHALLOW GEOTHERMAL ENERGY BY HEAT EXCHANGE PUMPS IN GERMANY 17

16 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - FRIDAY 16/4/2004 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 12 ROOM 12 ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ STRUCTURAL GEOLOGY Προεδρείο: A. Κίλιας Σ. Λέκκας Chairmen: A. Kilias - S. Lekkas 16:00. Σακελλαρίου, Ε. Καµπέρη, Β. Λυκούσης ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΙΖΗΜΑΤΟΓΕΝΕΣΗ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ 16:15 E. Skourtsos, S. Lekkas KOSMAS-GYTHIO UNIT: A METAMORPHIC CARBONATE SEQUENCE OVERLYING THE PHYLLITES- QUARTZITES SERIES IN SOUTHERN PELOPONNESUS 16:30 Σ. Παυλίδης, Σ. Βαλκανιώτης,. Κεραµυδάς, Σ. Σµπόρας, Α. Γκανάς ΤΟ ΕΝΕΡΓΟ ΡΗΓΜΑ ΤΗΣ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ - ΕΠΑΝΕΚΤΙΜΗΣΗ ΜΕ ΝΕΑ ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ Ε ΟΜΕΝΑ 16:45 J. Brunn, I. Argyriadis, J. Braud POSITION MAGMATIQUE DES OPHIOLITES DU NW DE LA GRECE 17:00 D. Theocharis, H. Kranis, N. Palyvos S-LANDFORMS: INDICATORS OF PROGRESSIVE TRANSTENSIONAL DEFORMATION? 17:15 Γ. Μιγκίρος, Β. Αντωνίου, Βαρ. Αντωνίου Η ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΟΜΗ ΤΟΥ ΒΕΡΜΙΟΥ 17:30 F. Alonso-Chaves, J. Soto, M. Orozco, A. Kilias, M. Tranos TECTONIC EVOLUTION OF THE BETIC CORDILLERA: AN OVERVIEW ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - FRIDAY 16/4/2004 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 12 ROOM 12 ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ STRUCTURAL GEOLOGY Προεδρείο:. Μουντράκης Γ. Μιγκίρος Chairmen: D. Mountrakis G. Migiros 18:30 Α. Αυγερινάς, Α. Κίλιας,. Μουντράκης, Α. Κορωναίος ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ, ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΚΥΝΙΩΝ ΓΡΑΝΙΤΙΚΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΛΑΓΟΝΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΟΡΟΣΕΙΡΑ ΤΟΥ ΒΟΡΑ (ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ, ΕΛΛΑ Α) 18:45 Κ. Τρίκολας, Α. Αλεξούλη-Λειβαδίτη ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΟΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΗΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ (Β.ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ) 19:00 Ch. Fassoulas, J. Rahl, J. Ague, K. Henderson PATTERNS AND CONDITIONS OF DEFORMATION IN THE PLATTENKALK NAPPE, CRETE, GREECE: A PRELIMINARY STUDY 19:15 A. Ouzounis, A. Kilias, D. Mountrakis KINEMATIC AND STRAIN ANALYSIS OF DEFORMATION OF THE PELAGONIAN NAPPE IN THE SOUTHERN VERMIO MT. (NORTHERN GREECE) 19:30 A. Kostakioti, P. Xypolias, S. Kokkalas, T. Doutsos THRUST FAULT DAMAGE ZONES IN CARBONATE ROCKS: AN EXAMPLE FROM THE EXTERNAL HELLENIDES 19:45 S. Lekkas, Ε. Skourtsos THE NAPPE STRUCTURE OF THE TECTONIC WINDOW OF DOLIANA (CENTRAL PELOPONNESUS) 20:00 Ε. Μπάση, Κ. Σούκης, Σ. Λέκκας Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΑΡΗΣ ΚΥΡΟΥ ΠΗΡΑ ΣΤΟ ΠΑΝΕΙΟ ΟΡΟΣ (ΝΑ ΑΤΤΙΚΗ) 20:15 K. Soukis, D. Papanikolaou CONTRASTING GEOMETRY BETWEEN ALPINE AND POST-ALPINE TECTONIC STRUCTURES IN ANAFI ISLAND (CYCLADES) 18

17 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 13 ΓΕΩΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΓΕΩΤΟΠΟΙ, ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - FRIDAY 16/4/2004 ROOM 13 GEOSCIENCES AND ENVIRONMENT, GEOTOPES, GEOLOGY AND EDUCATION Προεδρείο: Β. Περδικάτσης - Κ. Αρίκας Chairmen: B. Perdikatsis K. Arikas 09:00 Κ. Αρίκας, V. Watzl, D. Goetz ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΚΙΡΚΗΣ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ 09:15 Γ. Χατζηγιάννης Η ΕΣΜΕΥΣΗ ΤΟΥ CO 2 : ΜΙΑ ΝΕΑ ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ 09:30 A. Τριανταφύλλου, Η. Κύρος, Β. Ευαγγελόπουλος, Α. Ασβεστά, Χ. ιαµαντόπουλος ΧΩΡΟΧΡΟΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΩΜΑΤΙ ΙΑΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΗ ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ 09:45 Γ. Τριανταφύλλου, Ε. Μανούτσογλου H ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΣΒΕΣΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 10:00 T. Mimides IODINE IN TERRESTRIAL ECOSYSTEMS 10:15. Μωραΐτης, Γ. Χρηστίδης MΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΡΟΦΗΣΗΣ ΚΑΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΡΟΝΤΙΟΥ ΣΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΛΙΝΟΠΤΙΛΟΛΙΘΟ ΜΕ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΒΗΤΑ ΚΑΙ ΓΑΜΜΑ 10:30 Β. Περδικάτσης, Ν. Σπάρταλη,. Μωραίτης, Ε. Μανούτσογλου ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΩΝ ΣΕ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ ΙΑΦΟΡΟΥ ΛΙΘΟΛΟΓΙΑΣ 10:45 A. Grigoriadou, A. Georgakopoulos, A. Kassoli-Fournaraki, A. Filippidis, G. Papastergios, J. Schwarzbauer ORGANIC POLLUTANTS IN THE INDUSTRIAL AREA EAST OF KAVALA, NORTHERN GREECE ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 13 ΓΕΩΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΓΕΩΤΟΠΟΙ, ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - FRIDAY 16/4/2004 ROOM 13 GEOSCIENCES AND ENVIRONMENT, GEOTOPES, GEOLOGY AND EDUCATION Προεδρείο: Α. Τριανταφύλλου Α. Αποστολίκας Chairmen: A. Triantafyllou A. Apostolikas 11:30 G. Papastergios, A. Georgakopoulos, A, Filippidis, A. Grigoriadou, J.L. Fernández -Turiel, D. Gimeno HEAVY METALS AND TOXIC TRACE ELEMENTS CONTENTS IN SELECTED AREAS OF THE KAVALA PREFECTURE, NORTHERN GREECE 11:45 V. Matovic, N. Vaskovic THE EVALUATION OF STATE OF SANDSTONE BUILDINGS IN BELGRADE (SERBIA ) 12:00 Α. Αποστολίκας, Κ. Μαγκλάρας, Ε. Φρογουδάκης, Θ. Παντσέλης ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, ΣΥΝ ΕΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 12:15 Γ. Φέρµελη, Α. ιακαντώνη-μαρκοπούλου ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΟΠΩΝ ΣΕ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 12:30 Ειρ. Θεοδοσίου- ρανδάκη EΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΕΩΤΟΠΟΥΣ ΤΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 12:45 Γ. Φέρµελη, Α. ιακαντώνη-μαρκοπούλου ΟΙ ΓΕΩΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΑ ΤΗΣ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ 13:00 Ν. Σκαρπέλης, Α. Ασηµακοπούλου, Κ. Μιχαλοπούλου Η Ι ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α: ΜΙΑ ΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ 19

18 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 3 ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑ, ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟ - SATURDAY 17/4/2004 ROOM 3 MINERALOGY, ORE DEPOSITS Προεδρείο: Μ. Βαβελίδης Γ. Χριστίδης Chairmen: M. Vavelidis G. Christides 09:00 Α. Χατζηκύρκου, Κ. Μιχαηλίδης Η ΘΕΙΟΥΧΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΦΟΡΙΑ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΠΤΑ ΕΝ ΡΟΥ ΚΑΙ ΡΑΧΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΡΟ ΟΠΗΣ 09:15 V. Mladenova, T. Kerestedjian, D. Dimitrova THE BALKAN MOUNTAINS PALEOZOIC GOLD DEPOSITS 09:30 K. Bogdanov, D. Tsonev, K. Popov MINERAL ASSEMBLAGES AND GENESIS OF THE CU-AU EPITHERMAL DEPOSITS IN THE SOUTHERN PART OF THE PANAGUYRISHTE ORE DISTRICT, BULGARIA 09:45 S. Τombros, K. Seymour PANORMOS BAY AU-AG-TE EPITHERMAL MINERALIZATION, TINOS ISLAND: A UNIQUE CASE OF EPITHERMAL PRECIOUS METAL TELLURIDE DEPOSIT 10:00 Ν. Καντηράνης, Α. Χ. Στεργίου, Α. Φιλιππίδης, Α. ρακούλης ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΤΟΥ ΑΜΟΡΦΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΕΡΙΘΛΑΣΙΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΚΤΙΝΩΝ-Χ 10:15 Ι. Μαράντος, Γ. Κοσιάρης, Σ. Καραντάση, Β. Περδικάτσης, Γ. Χριστίδης MΕΛΕΤΗ ΕΞΑΛΛΟΙΩΣΕΩΝ ΤΡΙΤΟΓΕΝΩΝ ΗΦΑΙΣΤΕΙΟΚΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΣΠΡΟΥΛΑ, ΝΕΑ ΣΑΝΤΑ, Ν. ΡΟ ΟΠΗΣ 10:30 Σ. Παπαζησίµου, Σ. Καλαϊτζίδης ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΥΚΤΩΝ ΣΕ ΛΙΓΝΙΤΗ ΜΕ ΠΕΡΙΘΛΑΣΙΜΕΤΡΙΑ ΑΚΤΙΝΩΝ Χ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΘΕΣΗΣ (XRD-PSD) ΣΑΒΒΑΤΟ - SATURDAY 17/4/2004 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 11 ROOM 11 ΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΑ PALEONTOLOGY Προεδρείο: Α. Μαρκοπούλου- ιακαντώνη - Α. Ζαµπετάκη Λέκκα Chairmen: A. Markopoulou-Diakantoni A. Zambetaki - Lekka 09:00 H. Drinia, A. Antonarakou, N. Tsaparas DIVERSITY AND ABUNDANCE TRENDS OF PLANKTONIC AND BENTIC FORAMINIFERA FROM THE SOUTHERN PART OF THE IRAKLION BASIN, CENTRAL CRETE 09:15 Α. Μαρκοπούλου- ιακαντώνη, Ε. Λόγος Η ΑΝΕΥΡΕΣΗ ΤΟΥ METAXYTHERIUM CUVIERI CHRISTOL ΣΤΑ ΙΖΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΕΙΟΚΑΙΝΟΥ ΤΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 09:30 D. Frydas ΟPAL PHYTOPLANKTON STRATIGRAPHY FOR NEOGENE TO QUATERNARY MARINE SEDIMENTS IN GREECE AND THE SOUTHEASTERN MEDITERRANEAN SEA 09:45 Π. Α. Αντωνιάδης, Ε. Μαυρίδου ΣΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΑΡΠΟΙ ΑΠΟ ΛΙΓΝΙΤΙΚΑ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 10:00 Ε. Μανούτσογλου Η ΜΕΣΟΖΩΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΕΣ ΣΠΟΓΓΟΑΠΟΙΚΙΕΣ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗ ΟΜΑ Α ΤΩΝ ΠΛΑΚΩ ΩΝ ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΩΝ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙ ΩΝ 10:15 M. Γεραγά, Γ. Μυλωνά, Σ. Τσαϊλά-Μονόπωλη, Γ. Παπαθεοδώρου, Γ. Φερεντίνος ΜΙΚΡΟΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΠΥΡΗΝΑ Ζ1 ΑΠΟ ΤΟ ΙΟΝΙΟ ΠΑΛΑΙΟΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ- ΠΑΛΑΙΟΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ. 10:30 Α. Ζαµπετάκη Λέκκα, Α. Κεµερίδου ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΜΕ LOFTUSIA ANATOLICA ΣΕ ΑΝΩΚΡΗΤΙ ΙΚΟΥΣ ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΟΥΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (ΒΟΙΩΤΙΑ, ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ Α). ΠΑΛΑΙΟΒΙΟΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ. 20

19 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 12 ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ, ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟ - SATURDAY 17/4/2004 ROOM 12 PHYSICAL GEOGRAPHY, SPELEOLOGY Προεδρείο: Γ. Λειβαδίτης Κ. Αλµπανάκης Chairmen: G. Livadites C. Albanakis 09:00 Θ. Παυλίδης, Ι. ηµητριάδης, Β. Γκαϊτατζής, Π. Τσιώρας ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΩ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ RAFTING 09:15 Ν. Τσουκαλάς, Κ. Παπαδοπούλου Βρυνιώτη H ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΚΑΡΣΤ ΣΤΗΝ ΑΝΩ ΒΛΑΣΙΑ, ΑΧΑΪΑΣ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΩΛΟΝΟΥ ΠΙΝ ΟΥ ΣΤΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΤΟΥ 09:30 Γ. Λειβαδίτης, Α. Αλεξούλη-Λειβαδίτη ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ 09:45 S. Skias GEO-ENVIRONMENTAL PROBLEMS OF THE ALEXANDROUPOLIS COASTAL ZONE, NORTHERN GREECE 10:00 Κ. Παυλόπουλος, Ε. Καρύµπαλης, Π. Καρκάνας, Λ. Παρλαµά, Ι. Μάνος, Μ. Τριανταφύλλου ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΟΡΜΟΥ ΠΑΛΑΜΑΡΙΟΥ (ΒΟΡΕΙΟ ΥΤΙΚΗ ΣΚΥΡΟΣ) ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΝΩΤΕΡΟ ΟΛΟΚΑΙΝΟ 10:15 Ι. Βρουχάκης, Κ. Βουβαλίδης, Α. Σφέικος, Σ. Μαργώνη Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ Υ ΡΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΠΟΡΤΑΪΚΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ 10:30 Κ. Αλµπανάκης, Κ. Βουβαλίδης, Π. Κοµµατά, Σ. Σπανού, Α. Ψιλοβίκος ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΠΥΘΜΕΝΑ ΤΗΣ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑΣ ΤΟΥ ΜΕΣΟΛΛΟΓΓΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΓΣΠ ΚΑΙ ΙΑΣΤΗΜΙΚΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 12 ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ, ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟ - SATURDAY 17/4/2004 ROOM 12 PHYSICAL GEOGRAPHY, SPELEOLOGY Προεδρείο: Α. Αλεξούλη-Λειβαδίτη - Φ. Πλιάκας Chairmen: Α. Alexouli Livaditi F. Pliakas 11:30 Β. Παγούνης, Σ. Καλυκάκης, Π. Μπιζά, Χ. Παπαδόπουλος Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΡΙΣ ΙΑΣΤΑΤΗΣ ΣΑΡΩΣΗΣ ΩΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΣΠΗΛΑΙΩΝ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΣΠΗΛΑΙΟ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ 11:45 Χ. Πεταλάς, Φ. Πλιάκας, Ι. ιαµαντής, Α. Καλλιώρας MΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο :00 Λ. Σταµατόπουλος, Ν. Κοντόπουλος, Μ. Voltaggio, Μ. Βranca ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟ Ο ΤΟΥ U/TH ΣΕ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ / ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΑΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ Β /ΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΕΛΛΑ Α 12:15 Γ. Ξειδάκης, Π. εληµάνη ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΙΑΒΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΒΙΣΤΩΝΙ ΑΣ ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ 12:30 Π. εληµάνη, Γ. Ξειδάκης ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ ΜΠΑΛΟΥΣΤΡΑ (ΑΒ ΗΡΑ) Ν. ΞΑΝΘΗΣ 21

20 ΣΑΒΒΑΤΟ - SATURDAY 17/4/2004 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 13 ROOM 13 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ENERGY RESOURCES Προεδρείο: A. Γεωργακόπουλος - Κ. Χρηστάνης Chairmen: A. Georgakopoulos - K. Christanis 09:00 G. Siavalas, E. Tsompanidou, S. Kalaitzidis, A. Bouzinos, K. Christanis EARLY STAGES OF LIGNITE-FORMATION IN PTOLEMAIS BASIN - A COAL-PETROGRAPHIC APPROACH 09:15 Γ. Τριανταφύλλου, Α. Βουτετάκη, Β. Γκέκας ΑΠΟ ΟΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΓΑΙΑΝΘΡΑΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΦΑΙΝΟΛΗΣ 09:30 Τ. Φωκιανού ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΝ 21Ο ΑΙΩΝΑ 09:45 Κ. Χαλάστρα, Ν. Κολοβός, Ο. Μανωλιάδης ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΛΗΡΩΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ ΣΤΟ ΥΠΕΡΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΟΡΥΧΕΙΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΠΕ ΙΟΥ ΤΟΥ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 10:00 N. Kantiranis, A. Georgakopoulos, A. Filippidis, A. Drakoulis MINERALOGY AND ORGANIC MATTER CONTENT OF BOTTOM ASH SAMPLES FROM AGIOS DIMITRIOS POWER PLANT, GREECE 10:15 N. Rigakis, Th. Noussinanos, F. Marnelis, V. Karakitsios OIL POTENTIAL OF PREAPULIAN ZONE 10:30 Μ. Γ. Γαλετάκης, Κ. Παπανικολάου ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΘΟ ΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙ ΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝ ΙΑΜΕΣΩΝ ΑΓΟΝΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΛΙΓΝΙΤΗ ΠΟΥ ΕΞΟΡΥΣΣΕΤΑΙ ΑΠΟ ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΑ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΑ ΣΑΒΒΑΤΟ - SATURDAY 17/4/2004 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 13 ROOM 13 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ENERGY RESOURCES Προεδρείο: Θ. Κώτης - Φ. Περγάµαλης Chairmen: Th. Kotis F. Pergamalis 11:30 P. Proedrou, K. Papakonstantinou PRINOS BASIN: A MODEL FOR OIL EXPLORATION 11:45 Α. Χατζηαποστόλου, Σ. Καλαϊτζίδης, Σ. Παπαζησίµου, Κ. Χρηστάνης,. Βάγιας ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΧΗΜΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟΥ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΣ ΠΕΛΛΑΝΑΣ (Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ) 12:00 Θ. Κώτης, Φ. Περγάµαλης,. Ε. Καραγεωργίου, Κ. Κούκουλη ΕΓΧΩΡΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ: ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ 12:15 A. Iordanidis, K. Gudulas, D. Mitrou, J. Garcia-Guinea APPLICATION OF IN SITU T-ESEM AND T-XRD ON GREEK LIGNITES; A PRELIMINARY EXPERIMENTAL STUDY 12:30 A. Iordanidis, J.D.J. van Doesburg, S. Oikonomidis MINERALOGY AND GEOCHEMISTRY OF DENSITY-SEPARATED LIGNITE FRACTIONS 22

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ EXTENDED ABSTRACTS CATALOGUE

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ EXTENDED ABSTRACTS CATALOGUE INFORMATION CONCERNING BUILDINGS CONTRUCTION TECHNICS OF GETO AR1_109 CETEAN V. DACS IN THE IST MILLENIUM B.C. MINERALOGICAL AND STABLE ISOTOPIC STUDY OF ANCIENT WHITE AR10_372 MELFOS V. MARBLE QUARRIES

Διαβάστε περισσότερα

Προσθήκες οικοδοµών Extensions of Built - properties. 'Ογκος Volume 4.930 3.801.376 968.144 29.792 2.563 957 1.803.342 966.319

Προσθήκες οικοδοµών Extensions of Built - properties. 'Ογκος Volume 4.930 3.801.376 968.144 29.792 2.563 957 1.803.342 966.319 Table 2. Extensions of built-properties, storeys, volume, surface and value thereon, by geographic region. Σύνολο Χώρας 16.778 16.546 12.322.582 3.116.192 81.223 Greece, Total ΑΤΤΙΚΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

'Ογκος Volume. Επιφάνεια Surface 9.384 1.267.272 381.424 4 660.875 196.966 112.399 372.398 1.929 PREFECTURE OF EASTERN ATTIKI ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

'Ογκος Volume. Επιφάνεια Surface 9.384 1.267.272 381.424 4 660.875 196.966 112.399 372.398 1.929 PREFECTURE OF EASTERN ATTIKI ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ κατά διοικητική περιφέρεια και νοµό. Μάρτιος 5 Table 4. New dwellings and improvements of dwellings, number of habitable volume and surface thereon, by geographic region. March 5 Όγκος σε µ3, επιφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 1-4 Ιουνίου 2010 Πρόγραμμα - Δρομολόγιο Σύνταξη Επιμέλεια: Καθηγητής Μιχ. Σταματάκης

Διαβάστε περισσότερα

Ηµεροµηνία Ηµέρα Ώρα Μάθηµα Εξεταστής Επιτηρητής Αίθουσα Υλικά της Γης Ι: οµή. Παπούλης κ. Σ. Πασσά. Εισαγωγή στην Επιστήµη των Η/Υ ΙΙ

Ηµεροµηνία Ηµέρα Ώρα Μάθηµα Εξεταστής Επιτηρητής Αίθουσα Υλικά της Γης Ι: οµή. Παπούλης κ. Σ. Πασσά. Εισαγωγή στην Επιστήµη των Η/Υ ΙΙ ΕΞΑΜΗΝΟ Β κ. Χ. Ράθωση Υλικά της Γης Ι: οµή Π. Τσώλη-Καταγά 11/06/2009 Πέµπτη 9:00-12:00 Κρυστάλλων και Ιδιότητες. Παπούλης Ορυκτών κ. Π. Μπουρούνη 12/06/2009 Παρασκευή 9:00-12:00 Φυσική ΙΙ Β. Γιαννέτας

Διαβάστε περισσότερα

Ώρα: 10:31:35 ΜΑΘΗΤΕΣ(ΝΗΠΙΑ) ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ Σελίδα 1 από 5 ----- Νοµός ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 137572 67589 56288 27809 80521 39453 763 327 ΜΟΝΟΘΕΣΙΟ 35402 17261 15378 7542 19765 9600

Διαβάστε περισσότερα

Τα δεδομένα του ΝΟΑΝΕΤ είναι διαθέσιμα στην ελληνική και διεθνή επιστημονική κοινότητα από τον δικτυακό τόπο www.gein.noa.gr/gps.

Τα δεδομένα του ΝΟΑΝΕΤ είναι διαθέσιμα στην ελληνική και διεθνή επιστημονική κοινότητα από τον δικτυακό τόπο www.gein.noa.gr/gps. NOANET: Το δίκτυο GNSS του Ε.Α.Α για την μελέτη της Γεωδυναμικής ΓεωφυσικήςτουΕλληνικούΧώρου Δρ Αθανάσιος Η. Γκανάς Γεωλόγος Σεισμολόγος Ερευνητής Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

Προπτυχιακών Σπουδών: Τµήµα Γεωλογίας Α.Π.Θ».

Προπτυχιακών Σπουδών: Τµήµα Γεωλογίας Α.Π.Θ». ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΙΠΕΡΑ K. ΚΥΡΙΑΚΗ MSc Γεωλόγος Ηµερ. και τόπος γεννήσεως: Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (e-mail): 15/04/1983, Θεσσαλονίκη heraia@geo.auth.gr, piperakyr@gmail.com ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 2008- Σήµερα Υποψήφια

Διαβάστε περισσότερα

Κατανομή σεισμικών βλαβών σε μητροπολιτικές περιοχές χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του Ερωτηματολογίου: Η περίπτωση της πόλης της Θεσσαλονίκης

Κατανομή σεισμικών βλαβών σε μητροπολιτικές περιοχές χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του Ερωτηματολογίου: Η περίπτωση της πόλης της Θεσσαλονίκης 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 1801 Κατανομή σεισμικών βλαβών σε μητροπολιτικές περιοχές χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του Ερωτηματολογίου:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Σ Χ Ο Λ Η Θ Ε Τ Ι Κ Ω Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ω Ν

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Σ Χ Ο Λ Η Θ Ε Τ Ι Κ Ω Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ω Ν ΑΡΡΙΙΣΤΟΤΕΛΕΙΙΟ ΠΑΝΕΠΙΙΣΤΗΜΙΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΙΚΗΣ Σ Χ Ο Λ Η Θ Ε Τ Ι Κ Ω Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ω Ν Τ Μ Η Μ Α Γ Ε Ω Λ Ο Γ Ι Α Σ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Δ Ι Δ Α Σ Κ Α Λ Ι Α Σ & Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ω Ν ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

Διαβάστε περισσότερα

8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 657

8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 657 8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 657 ΙΖΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΚΟΚΚΙΝΟ ΛΙΜΑΝΑΚΙ ΚΑΙ ΜΑΡΙΚΕΣ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΑΦΗΝΑΣ) ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΣΟ Α 47.180.281.037,09 43.730.351.532,41 ΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ Β. ΠΑΠΑΖΑΧΟΣ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΜΕΑ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ Β. ΠΑΠΑΖΑΧΟΣ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΜΕΑ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ Β. ΠΑΠΑΖΑΧΟΣ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΜΕΑ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 1. Βιογραφικά Στοιχεία - Σπουδές - Μετεκπαιδεύσεις Γεννήθηκα

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιογεωγραφικη εξελιξη του Βορειου Ευβοϊκου Κολπου στο Ανωτατο Τεταρτογενες

Παλαιογεωγραφικη εξελιξη του Βορειου Ευβοϊκου Κολπου στο Ανωτατο Τεταρτογενες 8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 745 Παλαιογεωγραφικη εξελιξη του Βορειου Ευβοϊκου Κολπου στο Ανωτατο Τεταρτογενες Σακελλαρίου Δ.*, Καψιμάλης Β., Ρουσάκης Γ., Γεωργίου Π., Καμπέρη Ε., Κανελλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

"ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ" - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ ΕΦΕΠΑΕ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ ΕΦΕΠΑΕ "ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ" - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ ΕΦΕΠΑΕ Α/Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΣ ΩΡΑ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 1 5/10/2011 ΕΥΒΟΙΑΣ ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ - ΑΙΘΟΥΣΑ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΥ ΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 18:00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΜΕΑΕ ΚΑΙ ΚΕ Υ (ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. 2010) 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩ ΙΚΟΣ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ΠΕ31ΚΙΝ ΠΕ31ΝΟ ΕΒΠ Α ΑΘΗΝΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΜΕΑΕ ΚΑΙ ΚΕ Υ (ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. 2010) 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩ ΙΚΟΣ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ΠΕ31ΚΙΝ ΠΕ31ΝΟ ΕΒΠ Α ΑΘΗΝΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΜΕΑΕ ΚΑΙ ΚΕ Υ (ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. 2010) 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩ ΙΚΟΣ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. + ΚΕ Υ ΠΕ21-ΠΕ26 ΠΕ23 ΠΕ24 ΠΕ25 ΠΕ28 ΠΕ29 ΠΕ30 ΠΕ31ΕΠ. ΠΕ31ΚΙΝ ΠΕ31ΝΟ ΕΒΠ Α ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Pb-Zn Ore deposits in Greece

Pb-Zn Ore deposits in Greece Pb-Zn Ore deposits in Greece 1. Kirki-Evros* 2. Thermes* 3. Thasos P. Kavala Pangaeon* 4. Agistron Vrontou* 5. Pontokerasia Kilkis* 6. Chalkidiki* 7. Lavrio* 8. Molaoi -Lakonia 9. Cyclades (Milos, Siphnos,

Διαβάστε περισσότερα

είκτες Ποιότητας Σταθερών Ευρυζωνικών Υπηρεσιών

είκτες Ποιότητας Σταθερών Ευρυζωνικών Υπηρεσιών είκτες Ποιότητας Σταθερών Ευρυζωνικών Υπηρεσιών B01: Ταχύτητα µετάδοσης δεδοµένων στο τµήµα συγκέντρωσης Ο δείκτης εκφράζει το ρυθµό µετάδοσης δεδοµένων που επιτυγχάνεται κατά τη µεταφορά αρχείων µέσω

Διαβάστε περισσότερα

Pressure Stimulated Currents Μια πειραματική τεχνική ανάδειξης της επερχόμενης θραύσης υλικών

Pressure Stimulated Currents Μια πειραματική τεχνική ανάδειξης της επερχόμενης θραύσης υλικών Pressure Stimulated Currents Μια πειραματική τεχνική ανάδειξης της επερχόμενης θραύσης υλικών Ερευνητική ομάδα : Δήμος Τριάντης, Καθηγητής, Διευθυντής του Εργαστηρίου Κίμων Αναστασιάδης, Καθηγητής Ηλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ. Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας.

ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ. Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας. ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας. Επικοινωνία Τηλέφωνο: +30-24610-68298 Fax: +30-24610-39682 Email: aiordanidis@yahoo.co.uk και

Διαβάστε περισσότερα

.Β. Τσικούρας Βιογραφικό Σημείωμα

.Β. Τσικούρας Βιογραφικό Σημείωμα ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α. ΤΣΙΚΟΥΡΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 1.1 Σπουδές 1982-1986: Πτυχίο Γεωλογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών (Άριστα). 1987-1992: Διδακτορικό Δίπλωμα, Τμήμα Γεωλογίας Πανεπιστημίου Πατρών (Άριστα). 1.2 Ερευνητικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΡΙΣΜΟΣ Η Γεωλογία είναι ο κλάδος των Γεωεπιστημών που καλύπτει τη μελέτη και την έρευνα της σύστασης, του σχηματισμού, της συμπεριφοράς του γήινου φλοιού, όπως επίσης και τους παράγοντες κάτω από την

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ

Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟ: 7 ο ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Β. ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ, Καθηγητής Β. ΜΑΡΙΝΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΘΗΝΑ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ Οικονοµικό Έτος 2016 Νοµού ΣΥΝΟΛΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ-ΝΟΜΑΡΧΙΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 1. ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ/ΝΟΜΑΡΧΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Διδάσκων: Μπελόκας Γεώργιος Επίκουρος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Γεωλογείν περί Σεισμών...3. 2. Λιθοσφαιρικές πλάκες στον Ελληνικό χώρο... 15. 3. Κλάδοι της Γεωλογίας των σεισμών...

ΜΕΡΟΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Γεωλογείν περί Σεισμών...3. 2. Λιθοσφαιρικές πλάκες στον Ελληνικό χώρο... 15. 3. Κλάδοι της Γεωλογίας των σεισμών... ΜΕΡΟΣ 1 1. Γεωλογείν περί Σεισμών....................................3 1.1. Σεισμοί και Γεωλογία....................................................3 1.2. Γιατί μελετάμε τους σεισμούς...........................................

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργοι ρυθμοι ιζηματογενεσης στον Β. Ευβοϊκο και στον Κολπο των Αλκυονιδων. Συγκριση με τη μεθοδο του Pb-210.

Ενεργοι ρυθμοι ιζηματογενεσης στον Β. Ευβοϊκο και στον Κολπο των Αλκυονιδων. Συγκριση με τη μεθοδο του Pb-210. 8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 831 Ενεργοι ρυθμοι ιζηματογενεσης στον Β. Ευβοϊκο και στον Κολπο των Αλκυονιδων. Συγκριση με τη μεθοδο του Pb-2. Ε. Καμπέρη και Δ. Σακελλαρίου Ελληνικό Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικές Διασκοπήσεις για την Χαρτογράφηση Αγωγών και Διαρροών

Ηλεκτρικές Διασκοπήσεις για την Χαρτογράφηση Αγωγών και Διαρροών Ηλεκτρικές Διασκοπήσεις για την Χαρτογράφηση Αγωγών και Διαρροών Δρ. Νίκος Παπαδόπουλος Εργαστήριο Γεωφυσικής Δορυφορικής Τηλεπισκόπισης και Αρχαιοπεριβάλλοντος Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών (Ι.Μ.Σ.)

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές μέθοδοι στρωματογραφίας

Βασικές μέθοδοι στρωματογραφίας Βασικές μέθοδοι στρωματογραφίας ΛΙΘΟΣΤΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΒΙΟΣΤΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΧΡΟΝΟΣΤΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ Μαγνητοστρωματογραφία Σεισμική στρωματογραφία ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ Παραλληλισμός στρωμάτων από περιοχή σε περιοχή με στόχο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. : gkritik@mred.tuc.gr. Κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος (Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Γεωτεχνολογία

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. : gkritik@mred.tuc.gr. Κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος (Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Γεωτεχνολογία ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο : ΚΡΗΤΙΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ημερομηνία Γέννησης : 29 Νοεμβρίου 1976 Τόπος Γέννησης : Ρόδος Οικογενειακή Κατάσταση : Έγγαμος με δύο παιδιά Στρατιωτικές Υποχρεώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Character of the area

Character of the area Location Shoreline length (Km) Character of the area Short-term rate (m/y) Kos island 0.7 Sandy beach -1.12 Kos island 0.3 Touristic beach -2.30 Kos island 2.8 Remote beach -1.70 Kos island 2.5 Beach /

Διαβάστε περισσότερα

Καθ. Ζαχαρίας Αγιουτάντης

Καθ. Ζαχαρίας Αγιουτάντης Ερευνητικό και εργαστηριακό δυναµικό του Τµήµατος ΜηχΟΠ για την υποστήριξη της έρευνας και της εκµετάλλευσης κοιτασµάτων υδρογονανθράκων στην ευρύτερη περιοχή Καθ. Ζαχαρίας Αγιουτάντης Το Τµήµα µας Το

Διαβάστε περισσότερα

Η νέα εποχή για τις έρευνες και τις επενδύσεις στον Πρίνο Συνέντευξη Τύπου Μαθιός Ρήγας, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Η νέα εποχή για τις έρευνες και τις επενδύσεις στον Πρίνο Συνέντευξη Τύπου Μαθιός Ρήγας, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Η νέα εποχή για τις έρευνες και τις επενδύσεις στον Πρίνο Συνέντευξη Τύπου Μαθιός Ρήγας, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Energean Oil & Gas Αθήνα, 15 Ιουνίου 2015 Περιεχόμενα 1. Οι άδειες του Πρίνου 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΛΑΙΟΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΟΥ ΡΗΓΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΙΚΗΣ (ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ)*

ΠΑΛΑΙΟΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΟΥ ΡΗΓΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΙΚΗΣ (ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ)* Δελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας, Τομ. XXXIV/1, 199-205,2001 Πρακτικό 90υ Διεθνούς Συνεδρίου, Αθήνα, Σεπτέμβριος 2001 Bulletin οι the Geological Society οι Greece, Vol. XXXIV/1, 199-205, 2001 Proceedings

Διαβάστε περισσότερα

Σταύρος Κουτουπές Γ. Καραντώνης, Α. Σωτηριάδης, Α. Κυρατζή, Κ. Βαλαδάκη, Ν. Θεοδουλίδης, Α. Σαββαίδης, Η. Τζιαβός, Π. Σαββαίδης, Ι.

Σταύρος Κουτουπές Γ. Καραντώνης, Α. Σωτηριάδης, Α. Κυρατζή, Κ. Βαλαδάκη, Ν. Θεοδουλίδης, Α. Σαββαίδης, Η. Τζιαβός, Π. Σαββαίδης, Ι. DESIGN, DEVELOPMENT AND APPLICATION OF AN INFORMATION SYSTEM TO ASSESS THE VULNERABILITY TO EARTHQUAKE HAZARD OF THE BUILT ENVIRONMENT OF THE PREFECTURE OF THESSALONIKI Σταύρος Κουτουπές Γ. Καραντώνης,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Τόμος Χρήστος Ενεργειακή Αιγαίου

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Τόμος Χρήστος Ενεργειακή Αιγαίου ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Τόμος Χρήστος Ενεργειακή Αιγαίου Ανάπτυξη Ταμιευτήρων Πετρελαίου εδομένα Ταμιευτήρα Γεωφυσική ιαγραφίες Πυρήνες Testς Παραγωγής PVT Ερμηνεία Στατικό Μοντέλο

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων

Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων Καθηγητής Ζαχαρίας Αγιουτάντης Σπουδές στο Πολυτεχνείο Κρήτης και μελλοντικές επαγγελματικές προοπτικές Δευτέρα 18 Ιουνίου 2011 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β434Ν-ΑΓΝ. Αθήνα, 8 Σεπτεµβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΔΑ: Β434Ν-ΑΓΝ. Αθήνα, 8 Σεπτεµβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ /ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. /νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Αν. Καραµατσούκης Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Προστατευόμενες θαλάσσιες περιοχές φυσικής κληρονομιάς

Προστατευόμενες θαλάσσιες περιοχές φυσικής κληρονομιάς Προστατευόμενες θαλάσσιες περιοχές φυσικής κληρονομιάς Habitat: κυρίαρχη μορφή, γύρω από την οποία αναπτύσσεται ένας οικότοπος Χλωρίδα (π.χ. φυτό-φύκος) Πανίδα (π.χ. ύφαλος διθύρων) Γεωλογική μορφή (π.χ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΙΝΙΚΟΣ Α. ΒΑΜΒΑΚΑΡΗΣ

ΔΟΜΙΝΙΚΟΣ Α. ΒΑΜΒΑΚΑΡΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΟΜΙΝΙΚΟΣ Α. ΒΑΜΒΑΚΑΡΗΣ ΓΕΩΛΟΓΟΣ - ΓΕΩΦΥΣΙΚΟΣ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ Υ ΑΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΗΣ Υ ΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΤΡΙΧΩΝΙ ΑΣ STUDY FOR THE WATER BALANCE OF TRICHONIS LAKE CATCHMENT

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ Υ ΑΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΗΣ Υ ΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΤΡΙΧΩΝΙ ΑΣ STUDY FOR THE WATER BALANCE OF TRICHONIS LAKE CATCHMENT ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ EUROPEAN COMMISSION DIRECTORATE GENERAL - ENVIRONMENT ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE-ΦΥΣΗ 99 PROGRAMME LIFE-NATURE 99 ΕΡΓΟ: ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΒΕΣΤΟΥΧΩΝ ΒΑΛΤΩΝ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 0-0 Α ΕΞΑΜΗΝΟ 0 Φυσική Ι 4 0 4 4 0 Μαθηματικά Ι 0 4 4 03 Πλανήτης Γη: Εξωγενείς Διεργασίες 0 04 Χημεία Ι 0 4 4 06 Εισαγωγή στην Επιστήμη των Η/Υ Ι

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές CCS στην Ελλάδα

Προοπτικές CCS στην Ελλάδα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΙΚΤΥΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ-Β ΚΥΚΛΟΣ» ΕΡΓΟ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΥΝΑΜΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΙΟΞΕΙ ΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ABSTRACT: We applied the strong ground motion stochastic simulation method for finite

ABSTRACT: We applied the strong ground motion stochastic simulation method for finite 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 2082 Στοχαστική προσομοίωση της ισχυρής σεισμικής κίνησης από ενεργές τεκτονικές δομές κοντά στην πόλη

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογίες εκτίµησης κινδύνων και παρακολούθησης σχετικά µε τη γεωλογική αποθήκευση CO 2. ρ. Ν. Κούκουζας - Φ. ΖΙΩΓΟΥ

Μεθοδολογίες εκτίµησης κινδύνων και παρακολούθησης σχετικά µε τη γεωλογική αποθήκευση CO 2. ρ. Ν. Κούκουζας - Φ. ΖΙΩΓΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΙΚΤΥΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΥΝΑΜΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΙΟΞΕΙ ΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» Μεθοδολογίες εκτίµησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σελίδα 1 από 10 ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α/Α ΤΜΗΜΑΤΑ 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 1 ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ 275 300 295 285 270 270 220 250 300 2 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ 205 225 220 215

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σελίδα 1 από 12 1 ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ 300 295 285 270 270 220 250 300 300 2 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ 225 220 215 215 250 250 270 270 300 3 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 420 410 390 370 370 370 350 350 330 4 ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 340

Διαβάστε περισσότερα

Επενδύσεις και Επενδυτικό Περιβάλλον στην Έρευνα &Παραγωγή Υδρογονανθράκων

Επενδύσεις και Επενδυτικό Περιβάλλον στην Έρευνα &Παραγωγή Υδρογονανθράκων ΙΕΝΕ 16 ο Εθνικό Συνέδριο Ενέργειας «Ενέργεια & Ανάπτυξη 2011» Επενδύσεις και Επενδυτικό Περιβάλλον στην Έρευνα &Παραγωγή Υδρογονανθράκων Δρ Κωνσταντίνος Α. Νικολάου Γεωλόγος Πετρελαίων- Ενεργειακός Οικονομολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Καθηγητής. Τομέας Γεωφυσικής Τμήμα Γεωλογίας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Καθηγητής. Τομέας Γεωφυσικής Τμήμα Γεωλογίας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Μ. ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Καθηγητής Τομέας Γεωφυσικής Τμήμα Γεωλογίας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΘΕΣΣΑΛΟΝIΚΗ 2012 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΣΠΟΥΔΕΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΤΙΤΛΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ... 1

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ... 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 1.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Κ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ...1 1.2. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ...1 1.3. ΠΗΓΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ... 2 1.4. ΟΜΑ Α ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ... 3 2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: Περιβαλλοντικά Συστήματα

ΜΑΘΗΜΑ: Περιβαλλοντικά Συστήματα ΜΑΘΗΜΑ: Περιβαλλοντικά Συστήματα ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Καθ. Γεώργιος Χαραλαμπίδης ΤΜΗΜΑ: Μηχανικών Περιβάλλοντος & Μηχανικών Αντιρρύπανσης 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΝ ΡΑ ΙΟΝΟΥΚΛΙ ΙΩΝ ΚΑΙ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΝ ΡΑ ΙΟΝΟΥΚΛΙ ΙΩΝ ΚΑΙ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΝ ΡΑ ΙΟΝΟΥΚΛΙ ΙΩΝ ΚΑΙ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Νικόλαος Κ. Ευαγγελίου Χηµικός ΕΚΕΦΕ «ηµόκριτος» Ινστιτούτο Πυρηνικής Τεχνολογίας Ακτινοπροστασίας Εργαστήριο Ραδιενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ & ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ «ΣΕΙΣΜΙΚΑ ΜΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ «ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ»» ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΛΠΙΔΕΣ;

ΕΡΕΥΝΑ & ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ «ΣΕΙΣΜΙΚΑ ΜΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ «ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ»» ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΛΠΙΔΕΣ; Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας: Ημερίδα για την Έρευνα και Εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων στην Ελλάδα ΕΡΕΥΝΑ & ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ «ΣΕΙΣΜΙΚΑ ΜΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ «ΑΝΟΙΚΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

PIAAC GREECE Σχέδιο δειγµατοληψίας Κύριας Έρευνας (MS)

PIAAC GREECE Σχέδιο δειγµατοληψίας Κύριας Έρευνας (MS) PIAAC GREECE Σχέδιο δειγµατοληψίας Κύριας Έρευνας (MS) ΙωάννηςΝικολαΐδης, Ελληνική Στατιστική Αρχή Προϊστάµενος του Τµήµατος Μεθοδολογίας, Ανάλυσης και Μελετών e-mail: giannikol@statistics.gr 1. Ερευνώµενος

Διαβάστε περισσότερα

Sustainable Aggregates Resource Management SARMα

Sustainable Aggregates Resource Management SARMα Sustainable Aggregates Resource Management SARMα Βιώσιμη Διαχείριση Αδρανών Υλικών Καθηγητής Αγιουτάντης Ζαχαρίας Επιστημονικός υπεύθυνος Έργου Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑ Α Α ΕΜΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑ Α Α ΕΜΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑ Α Α ΕΜΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Συντονιστική επιτροπή: ΡΟΖΟΣ., Τεχν. Γεωλόγος, Επικ. Καθηγητής Ε.Μ.Π. ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΣ Π., Γεωλόγος, Επιστ. Συνεργάτης Ε.Μ.Π. Ερευνητική οµάδα: ΑΛΕΞΟΥΛΗ ΛΕΙΒΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΟΝΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ EΥΒΟΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΡΑ ΟΝΙΟΥ ΣΤΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΝΕΡΑ.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΟΝΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ EΥΒΟΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΡΑ ΟΝΙΟΥ ΣΤΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΝΕΡΑ. ελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας τοµ. XXXVI, 2004 Πρακτικά 10 ου ιεθνούς Συνεδρίου, Θεσ/νίκη Απρίλιος 2004 Bulletin of the Geological Society of Greece vol. XXXVI, 2004 Proceedings of the 10 th

Διαβάστε περισσότερα

Θέσεις ΑΣΕΠ-Πίνακας ΣΟΧ αναρτημένος 23 Ιουλίου 2013

Θέσεις ΑΣΕΠ-Πίνακας ΣΟΧ αναρτημένος 23 Ιουλίου 2013 Θέσεις ΑΣΕΠ-Πίνακας αναρτημένος 23 Ιουλίου Οι ημερομηνίες στη στήλη ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΣΕΠ είναι ενδεικτικές και οι υποψήφιοι θα πρέπει να επικοινωνούν με το Φορέα για την υποβολή των αιτήσεων. Οι ημερομηνίες στη

Διαβάστε περισσότερα

Πιθανά πεδία υδρογονανθράκων σε ιζηµατογενείς λεκάνες, τόσο στη χέρσο όσο και στη θάλασσα, εντός της ΑΟΖ της χώρας µας

Πιθανά πεδία υδρογονανθράκων σε ιζηµατογενείς λεκάνες, τόσο στη χέρσο όσο και στη θάλασσα, εντός της ΑΟΖ της χώρας µας ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΥΔΡΟΓΟΝΑΘΡΑΚΕΣ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ Πιθανά πεδία υδρογονανθράκων σε ιζηµατογενείς λεκάνες, τόσο στη χέρσο όσο και στη θάλασσα, εντός της ΑΟΖ της χώρας µας ΑΒΡΑΑΜ ΖΕΛΗΛΙΔΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ενότητα 12: Βιομηχανική ρύπανση- Υγρά βιομηχανικά απόβλητα και διάθεση αυτών (Μέρος 1 ο ) Ζαγγανά Ελένη Σχολή : Θετικών Επιστημών Τμήμα : Γεωλογίας

Διαβάστε περισσότερα

Spatiotemporal footprint of the WNV in Greece 2010 2012: Analysis & Risk Αssessment in a GIS Εnvironment

Spatiotemporal footprint of the WNV in Greece 2010 2012: Analysis & Risk Αssessment in a GIS Εnvironment Integrated surveillance and control programme for West Nile virus and malaria in Greece (MIS 365280) Spatiotemporal footprint of the WNV in Greece 2010 2012: Analysis & Risk Αssessment in a GIS Εnvironment

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Διαχείριση Εκβολών & Παράκτιας Ζώνης π. Νέστου

Περιβαλλοντική Διαχείριση Εκβολών & Παράκτιας Ζώνης π. Νέστου Περιβαλλοντική Διαχείριση Εκβολών & Παράκτιας Ζώνης π. Νέστου Γ. Συλαίος 1, Ν. Καμίδης 1,2, & Β. Τσιχριντζής 1 1 Εργαστήριο Οικολογικής Μηχανικής & Τεχνολογίας, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Δημοκρίτειο

Διαβάστε περισσότερα

A SYSTEM FOR THE EVALUATION OF SEISMIC IMPACT IN THE BUILT ENVIRONMENT OF THE PREFECTURE OF THESSALONIKI

A SYSTEM FOR THE EVALUATION OF SEISMIC IMPACT IN THE BUILT ENVIRONMENT OF THE PREFECTURE OF THESSALONIKI A SYSTEM FOR THE EVALUATION OF SEISMIC IMPACT IN THE BUILT ENVIRONMENT OF THE PREFECTURE OF THESSALONIKI ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Παρασκευάς

Διαβάστε περισσότερα

DR Alexandros Stampolidis

DR Alexandros Stampolidis DR Alexandros Stampolidis Personal Information Name of Father : Dimosthenis Birthdate : 16/3/1972 Birthplace : Kilkis, N.Greece Citizenship : Greek Marital Status : Married with 3 children Work Address

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 1 62ο ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 15/10/2015 09:00 42 2 1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α ΑΘΗΝΑΣ 23/10/2015 09:00 49 3 162ο ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 4/11/2015 09:00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ INTERREG IIIA / PHARE CBC ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ: ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ Καθηγητής Βασίλειος A. Τσιχριντζής Διευθυντής, Εργαστήριο Οικολογικής Μηχανικής και Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Συνάντηση Εργασίας για τις Αρχαίες Ελληνικές Διαλέκτους

Συνάντηση Εργασίας για τις Αρχαίες Ελληνικές Διαλέκτους Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Συνάντηση Εργασίας για τις Αρχαίες Ελληνικές Διαλέκτους Ministry of Education and Religious Affairs, Culture and

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Χρυσαυγή Χατζηχριστοδούλου Θεσσαλονίκη, 28 Ιουνίου 2011 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Πληροφορίες: Χρυσαυγή Χατζηχριστοδούλου Θεσσαλονίκη, 28 Ιουνίου 2011 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Γραμματεία ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πληροφορίες: Χρυσαυγή Χατζηχριστοδούλου Θεσσαλονίκη, 28 Ιουνίου 2011 Τηλ. : 2310 99 8450 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

2. ΓΕΩΛΟΓΙΑ - ΝΕΟΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

2. ΓΕΩΛΟΓΙΑ - ΝΕΟΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 2. 2.1 ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται συνοπτικά το Γεωλογικό-Σεισμοτεκτονικό περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής του Π.Σ. Βόλου - Ν.Ιωνίας. Η ευρύτερη περιοχή της πόλης του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓEN. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ ΕΝ Ρ/ΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΜΠΕΛΟΥ & ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ Ταχ /νση: Αχαρνών 2 Ταχ. Κώδικας: 101.76, ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:. Γραµµατικός,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Ζαφειρία ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ 1, Αναστασία ΚΥΡΑΤΖΗ 2, Douglas DREGER 3

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Ζαφειρία ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ 1, Αναστασία ΚΥΡΑΤΖΗ 2, Douglas DREGER 3 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 2105 Άμεσος υπολογισμός συνθετικών χαρτών της εδαφικής κίνησης από σεισμούς στην Ελλάδα: αποτελέσματα πιλοτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΑΝΑΓΛΥΦΟΥ. Δρ Γεώργιος Μιγκίρος

ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΑΝΑΓΛΥΦΟΥ. Δρ Γεώργιος Μιγκίρος ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΕΞΩΜΑΛΥΝΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΝΑΓΛΥΦΟΥ Δρ Γεώργιος Μιγκίρος Καθηγητής Γεωλογίας ΓΠΑ Ο πλανήτης Γη έτσι όπως φωτογραφήθηκε το 1972 από τους αστροναύτες του Απόλλωνα 17 στην πορεία τους για τη σελήνη. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σεισμός της 8 ης Ιανουαρίου 2012 στο θαλάσσιο χώρο ΝΑ της Λήμνου Ι. Καλογεράς, Ν. Μελής & Χ. Ευαγγελίδης

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σεισμός της 8 ης Ιανουαρίου 2012 στο θαλάσσιο χώρο ΝΑ της Λήμνου Ι. Καλογεράς, Ν. Μελής & Χ. Ευαγγελίδης ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σεισμός της 8 ης Ιανουαρίου 2012 στο θαλάσσιο χώρο ΝΑ της Λήμνου Ι. Καλογεράς, Ν. Μελής & Χ. Ευαγγελίδης Στις 16:16 τοπική ώρα της 8 ης Ιανουαρίου 2012 σημειώθηκε ισχυρή σεισμική δόνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΥΘΟΚΟΡΗΜΑΤΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ.

ΒΥΘΟΚΟΡΗΜΑΤΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ. Η ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΥΘΟΚΟΡΗΜΑΤΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ. ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΙΜΕΝΑ ΠΑΤΡΩΝ Δ. Χριστοδούλου, Μ. Γεραγά, Γ. Παπαθεοδώρου, Γ. Φερεντίνος, Ι. Καπόλος, Ε. Παπαδάκης και Α. Δαραμούσκα ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνα Νικ. Κοτοπούλη. Αχ. Παράσχου 1, 264 42 Πάτρα. Αγγλικά (καλά). Γαλλικά (μέτρια)

Κωνσταντίνα Νικ. Κοτοπούλη. Αχ. Παράσχου 1, 264 42 Πάτρα. Αγγλικά (καλά). Γαλλικά (μέτρια) 1. ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονομα: Κωνσταντίνα Νικ. Κοτοπούλη. Τόπος και Χρόνος Γέννησης: Αθήνα, 1941. Διεύθυνση: Ξένες Γλώσσες: Αχ. Παράσχου 1, 264 42 Πάτρα. Αγγλικά (καλά). Γαλλικά (μέτρια) Σπουδές

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΟΡΦΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΤΗΝΟΥ (ΚΥΚΛΑΔΕΣ) ΩΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΤΗΣ

Η ΜΟΡΦΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΤΗΝΟΥ (ΚΥΚΛΑΔΕΣ) ΩΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΤΗΣ Η ΜΟΡΦΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΤΗΝΟΥ (ΚΥΚΛΑΔΕΣ) ΩΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΤΗΣ 9 th Symposium on Oceanography & Fisheries, 2009 - Proceedings, Volume Ι Αναγνώστου, Β. 1, Κυριακίδου, Χ. 2, Δρακοπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ ΕΤΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Α/Α ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ ΕΤΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Α/Α ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ ΕΤΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 1 1.ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΡ ΕΥΤΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ.. ΠΛΑΤΑΝΟΥ.. ΓΡΑΜΒΟΥΣΑΣ.. ΦΑΛΕΝΙΑΝΩΝ.. ΜΑΛΑΘΥΡΟΥ.. ΒΟΥΛΓΑΓΩ Β. ΤΜΗΜΑ ΠΕΛΕΚΑΝΟΥ 2.ΑΡ ΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΠΑΛΑΙΩΝ ΡΟΥΜΑΤΩΝ 3.ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ Υ ΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗ ΤΗΣ ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΑΡΚΑ ΙΑΣ

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ Υ ΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗ ΤΗΣ ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΑΡΚΑ ΙΑΣ ελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας τοµ. XXXVI, 2004 Πρακτικά 10 ου ιεθνούς Συνεδρίου, Θεσ/νίκη Απρίλιος 2004 Bulletin of the Geological Society of Greece vol. XXXVI, 2004 Proceedings of the 10 th

Διαβάστε περισσότερα

Η κατανομh των αργιλικων ορυκτων στα επιφανειακa ιζhματα του ΑιγαIου ΠελAγους: ΑνασκOπηση υπαρχoντων δεδομeνων και πληροφοριων.

Η κατανομh των αργιλικων ορυκτων στα επιφανειακa ιζhματα του ΑιγαIου ΠελAγους: ΑνασκOπηση υπαρχoντων δεδομeνων και πληροφοριων. 8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 165 Η κατανομh των αργιλικων ορυκτων στα επιφανειακa ιζhματα του ΑιγαIου ΠελAγους: ΑνασκOπηση υπαρχoντων δεδομeνων και πληροφοριων. Σεραφείμ Ε. Πούλος Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΚΟΥΚΟΥΒΕΛΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΚΟΥΚΟΥΒΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΚΟΥΚΟΥΒΕΛΑΣ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΣΠΟΥ ΕΣ- ΤΙΤΛΟΙ- ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ Πάτρα 2010 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Προσωπικά στοιχεία 3 2. Πανεπιστηµιακές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚ ΡΟΜΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2003-2004 ΣΕ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚ ΡΟΜΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2003-2004 ΣΕ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΕΡΓΩΝ» των Σχολών Μηχανικών Μεταλλείων- Μεταλλουργών και Πολιτικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

15/01/2015 Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών 09:07:38

15/01/2015 Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών 09:07:38 Ειδικότητα : 99 Βασική ειδικότητα Εξάµηνο : 1 44 ΑΓΓΛΙΚΑ I 160 ΓΕΝ. ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ Εργ.:ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 3010 ΓΕΝΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ Ι Εργ.:ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ 3030 ΓΕΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΖΩΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΛΙΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΛΙΕΙΑΣ 1 ΕΒΡΟΥ 25513-50496 25513-50498 alieia@nomevrou.gr; 25513-50498 2 ΟΡΕΣΤΙΑ ΑΣ 25520-23433 saraglidou@pamth.gov.gr; 25520-23328 3 ΡΟ ΟΠΗΣ 25313-50241 25313-50240 aliias@pamth.gov.gr; 25310-36700 4 ΞΑΝΘΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βαλκανιώτης Σ. 1, Ζερβοπούλου Α. 1, Γκανάς Α. 2 και Παυλίδης, Σ. 1. Εισαγωγή

Βαλκανιώτης Σ. 1, Ζερβοπούλου Α. 1, Γκανάς Α. 2 και Παυλίδης, Σ. 1. Εισαγωγή ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ: ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ Επιστημονικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη 21, 22 & 23 Οκτωβρίου 2005 Πολεοδομική επέκταση των Μητροπόλεων και αύξηση της Σεισμικής Επικινδυνότητας

Διαβάστε περισσότερα

1. ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

1. ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Oνοµατεπώνυµο: ΑΒΡΑΑΜ ΖΕΛΗΛΙ ΗΣ Γεννήθηκα στη Μαρίνα Ναούσης στις 3.5.1960 1966-1972: ηµοτικό Σχολείο στη Μαρίνα Ναούσης. 1972-1978: Γυµνάσιο στη Νάουσα. 1979-1983: Γεωλογικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Κατηγορίες Περιοχών Ανάπτυξης Υδτοκαλλιεργειών (Π.Α.Υ.) ΝΟΜΟΣ/OI ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΑΡΚΑ ΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΝΟΜ. ΙΑΜ ΠΕΙΡΑΙΑ) ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ ΚΟΡΙΝΙΘΙΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Κατηγορίες Περιοχών Ανάπτυξης Υδτοκαλλιεργειών (Π.Α.Υ.) ΝΟΜΟΣ/OI ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΑΡΚΑ ΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΝΟΜ. ΙΑΜ ΠΕΙΡΑΙΑ) ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ ΚΟΡΙΝΙΘΙΑΣ Α ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Κατηγορίες Περιοχών Ανάπτυξης Υδτοκαλλιεργειών (Π.Α.Υ.) ΠΕΡΙΟΧΕΣ Ι ΙΑΙΤΕΡΑ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ Π.Α.Υ Α.1 ΣΑΓΙΑ Α-ΚΑΛΑΜΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Α.2 ΚΟΛΠΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ Α.3 ΥΤ. ΑΚΤΕΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ESTIMATION OF HYDROLOGIC BALANCE OF PERDIKA S STREAM DRAINAGE BASIN, KOZANI, NW GREECE

ESTIMATION OF HYDROLOGIC BALANCE OF PERDIKA S STREAM DRAINAGE BASIN, KOZANI, NW GREECE ,.., 1. *, 2. 2. 1, /,. 32, 55134,, opatrikaki@yahoo.gr 2,, &, 54124,, kazakis@geo.auth.gr :,, -,., 133,6 Km 2 -. ( - ) -. - -.., ( ). 23,59 m 2 951,8 m. ( ). - (G.I.S.). - -. 15%, - 12%, 635 mm. ESTIMATION

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΑ ΠΟΡΦΥΡΙΤΙΚΟΥ ΧΑΛΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΑ ΠΟΡΦΥΡΙΤΙΚΟΥ ΧΑΛΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΑ ΠΟΡΦΥΡΙΤΙΚΟΥ ΧΑΛΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η καταβύθιση της Αφρικανικής πλάκας κάτω από την Ευρασιατική στο χώρο του Βορείου Αιγαίου κατά το Τριτογενές είχε ως αποτέλεσμα το σχηματισμό μαγματικών πετρωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

T.E.I. 11434 4407 2242 638 426 67 515 111 499 133 802 327 44 34 37 34 7 0 9148 3735 1316 318 7673 3322 159 95

T.E.I. 11434 4407 2242 638 426 67 515 111 499 133 802 327 44 34 37 34 7 0 9148 3735 1316 318 7673 3322 159 95 sed10pin21 Ηµ/νία: 21/06/2005 ΠΙΝΑΚΑΣ 2.1 ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ -ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Σελίδα 1 από 10 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΑ ΟΣ 12009 4569 2442 685 546 96 524 112 527 138 845 339 71 49 61 49 10 0 9496

Διαβάστε περισσότερα

File: D:\ISTOSELIDA\se11tei_02\sed11_pin7si.txt 5/10/2004, 1:05:22µµ

File: D:\ISTOSELIDA\se11tei_02\sed11_pin7si.txt 5/10/2004, 1:05:22µµ Ηµ/νία: 05/10/2004 Σελίδα 1 από 7 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1566 659 1228 511 213 92 62 19 6 2 6 2 8 2 7 3 5 2 6 4 8 6 17 16 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 1489 650 1171 507 207 90 58 17 5 2 2 1 4 2 6 3 5 2 6 4 8 6 17 16

Διαβάστε περισσότερα

Ηµ/νία: 23/11/2010 sed12bstud Ώρα: 09:06:13 Σελίδα 1 από 9 ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (Α.Ε.Ι.)- ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ, ΕΞΑΜΗΝΟ IT0688 ΣΠΟΥ ΩΝ,

Ηµ/νία: 23/11/2010 sed12bstud Ώρα: 09:06:13 Σελίδα 1 από 9 ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (Α.Ε.Ι.)- ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ, ΕΞΑΜΗΝΟ IT0688 ΣΠΟΥ ΩΝ, Ηµ/νία: 23/11/2010 sed12bstud Ώρα: 09:06:13 Σελίδα 1 από 9 ------------------------------------------ ------- -------- ------- -------- ------- -------- ------- -------- ------- -------- ------- --------

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ 1. ΣΕΚ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ 1. ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ - ΤΥΡΟΚΟΜΙΑΣ 3. ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ 1. ΣΕΚ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ 1. ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ - ΤΥΡΟΚΟΜΙΑΣ 3. ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ 1. ΣΕΚ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ 2. ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 4. ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 5. ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2. ΣΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ Ι.Γ.Μ.Ε. ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΤΩΝ Α ΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ.- ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ Α ΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ Ι.Γ.Μ.Ε. ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΤΩΝ Α ΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ.- ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ Α ΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ & MΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ Ι.Γ.Μ.Ε. ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΤΩΝ Α ΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ.- ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ Α ΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Από Ι.Χατζηπαναγή,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24431 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1949 18 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 124809/Β7/4 12 2002 (ΦΕΚ 1584/τ.Β /20.12.2002)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΙΝΟΣ, Επ. ΚΑΘ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Β. ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ, ΚΑΘ. Φεβρουάριος 2015 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

"Γεωπεριβαλλοντικές επιπτώσεις των πυρκαγιών στον ευρύτερο χώρο της Αρχαίας Ολυµπίας, Κρόνιος λόφος - Προτάσεις µέτρων."

Γεωπεριβαλλοντικές επιπτώσεις των πυρκαγιών στον ευρύτερο χώρο της Αρχαίας Ολυµπίας, Κρόνιος λόφος - Προτάσεις µέτρων. "Γεωπεριβαλλοντικές επιπτώσεις των πυρκαγιών στον ευρύτερο χώρο της Αρχαίας Ολυµπίας, Κρόνιος λόφος - Προτάσεις µέτρων." Dr. rer nat. ΗΛΙΑΣ ΜΑΡΙΟΛΑΚΟΣ, Οµότιµος Καθηγητής Γεωλογίας* Dr. ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ»

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» Διπλωματική Εργασία Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ 10. Εφαρμογές Τεχνικής Γεωλογίας Διδάσκων: Μπελόκας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΥΦΑΛΜΥΡΩΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΥΦΑΛΜΥΡΩΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΥΦΑΛΜΥΡΩΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Χ. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑΣ: ΓΕΩΛΟΓΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα