ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΕ ΚΕΙΜΕΝΙΚΟ ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΕ ΚΕΙΜΕΝΙΚΟ ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ"

Transcript

1 ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΕ ΚΕΙΜΕΝΙΚΟ ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Mεταπτυχιακό πρόγραµµα του τµήµατος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης του Καποδιστριακού πανεπιστηµίου Αθηνών ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ιδάσκοντες: Μ. Ντάβου, Α.Αρµενάκης

2 2 ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΕ ΚΕΙΜΕΝΙΚΟ ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ εργασία για το µάθηµα ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ του µεταπτυχιακού προγράµµατος του τµήµατος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης του Καποδιστριακού πανεπιστηµίου Αθηνών ιδάσκοντες: Μ. Ντάβου, Α.Αρµενάκης Μαρίλη ουζίνα, Νεκτάριος Σαρτζετάκης Η εικόνα του εξωφύλλου είναι η εικόνα που προσφέρει η επίσκεψη στο δωµάτιο hellas του IRC, µε ένα εικονικό πρόγραµµα κειµενικής επικοινωνίας όπως είναι το Microsoft

3 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ 4 2. Η ΜΕΘΟ ΟΣ 8 3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 21

4 4 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η ποιοτική ανάλυση τριών δειγµατοληπτικών παρατηρήσεων σε κειµενικά εικονικά περιβάλλοντα επικοινωνίας αποπειράται να προσδιορίσει το επικοινωνιακό πλαίσιο στο ψηφιακό περιβάλλον εστιαζόµενη στη θεµατολογία, στους ταυτοποιητικούς µηχανισµούς και στους ρόλους που υποδύονται οι συµµετέχοντες. Η συγκεκριµένη µορφή επικοινωνίας αποδεικνύεται πιο περίπλοκη, και πιο ασαφής. Προσφέρει, όµως, περισσότερες δυνατότητες για την ικανοποίηση του επικοινωνιακού αιτήµατος.

5 5 Στόχος της συγκεκριµένης έρευνας είναι η ποιοτική ανάλυση της επικοινωνίας σε εικονικό (virtual) περιβάλλον και η απόπειρα προσδιορισµού των ιδιαίτερων ίσως χαρακτηριστικών που προσλαµβάνει αυτή η επικοινωνία σε σύγκριση µε την πρόσωπο µε πρόσωπο επικοινωνία (face to face). Κεντρικό ερώτηµα της έρευνας αποτελεί ο τρόπος µε τον οποίο διαµορφώνεται η επικοινωνία σε ένα κειµενικό εικονικό περιβάλλον (textual virtual environment) ελεύθερης πρόσβασης, όπου η επικοινωνία στερείται της ακουστικής και οπτικής της διάστασης, βασίζεται δε αποκλειστικά στη κειµενική της αποτύπωση. Η µονοδιάστατη φύση της υποχρεώνει τους συνοµιλητές στη γραπτή απόδοση αυτονόητων και ίσως αυθόρµητων προφορικών εκφράσεων, στη καθιέρωση µιας έγγραφης προφορικότητας όπου η ταχύτητα της πληκτρολόγησης ανταγωνίζεται την ταχύτητα της σκέψης, όπου η γραφή εµπλουτίζεται µε την αµεσότητα σε πραγµατικό χρόνο (real time) του προφορικού λόγου.η µη ορατότητα των συνοµιλητών επιτρέπει ταυτοτικούς πειραµατισµούς και υποχρεώνει στη γραπτή περιγραφή ενεργειών ή χαρακτηριστικών που ωστόσο παραµένουν ανεπαλήθευτα. Το γεγονός της ευρείας αποδοχής της διαµεσολαβηµένης κειµενικής επικοινωνίας µέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή ίσως να ανταποκρίνεται στην ανάγκη επικοινωνίας χωρίς τις δεσµεύσεις της πρόσωπο µε πρόσωπο επικοινωνίας.

6 6 Η έρευνα µας για τα κειµενικά εικονικά περιβάλλοντα επικοινωνίας (textual virtual environments) οριοθετήθηκε στα Relay Chat Network. πλαίσια του Internet Internet Relay Chat Network (IRC) Το IRC, Internet Relay Chat Network είναι ένα πρόγραµµα (software) διαµεσολαβηµένης επικοινωνίας µε τη χρήση δικτύου υπολογιστών (computer mediated communication). Το γεγονός ότι είναι δωρεάν είναι ένα χαρακτηριστικό που το διαφοροποιεί από τα άλλα προγράµµατα επικοινωνίας. Ο κάθε χρήστης µπορεί να πάρει στην κατοχή του (να κατεβάσει - download) κάποιο πρόγραµµα σύνδεσης µε ένα IRC server, και να έχει πρόσβαση στις υπηρεσίες επικοινωνίας που προσφέρεται δωρεάν σε όλους τους χρήστες του Internet. To IRC ως πρόγραµµα επικοινωνίας είναι από τα παλιότερα που εµφανίζονται στο χώρο του Internet, και εκτός από το ότι είναι δωρεάν, έχει και άλλα χαρακτηριστικά που του προσφέρουν µια παγκοσµιότητα χρήσης. Το IRC είναι ένα πλήρες και αυτόνοµο κειµενικό περιβάλλον επικοινωνίας, αφού σε αυτό το περιβάλλον επικοινωνίας µπορούν να έχουν πρόσβαση όλοι όσοι είναι συνδεδεµένοι στο Internet, ανεξάρτητα από τις ταχύτητες σύνδεσης, τις δυνατότητες του υπολογιστή τους, και άλλους περιορισµούς που θέτουν άλλα προγράµµατα επικοινωνίας.

7 7 Όπως κάθε χώρος επικοινωνίας,έτσι και το IRC έχει τους δικούς του κανόνες και περιορισµούς που θέτονται για να διατηρηθεί οµαλή και εν µέρει ελεγχόµενη η λειτουργία του. Ο έλεγχος των όσων λέγονται και γίνονται µέσα σε αυτά τα δωµάτια ασκείται από τους εκάστοτε οικοδεσπότες (HOSTS) οι οποίοι παρακολουθούν, ακόµα και όταν δεν µετέχουν, τα τεκταινόµενα στο χώρο. Οι κανόνες και τα όρια του χώρου ανακοινώνονται σε όλους κάθε φορά που συνδέονται µε έναν IRC server. Η έννοια του χώρου αποκτά µια νέα διάσταση στα πλαίσια του κειµενικού ηλεκτρονικού επικοινωνιακού περιβάλλοντος. Η χωρική διάταξη, η τοποθέτηση των συνοµιλούντων µέσα στο χώρο και η αντικειµενική του σύλληψη δεν υφίσταται. Ίσως η σύλληψη του χώρου να πραγµατοποιείται στη φαντασία του κάθε ένα από τους συµµετέχοντες ή και να στερείται σηµασίας. Η επικοινωνία απαγκιστρώνεται χωρικά. Η προσέγγιση ενός τέτοιου χώρου εικονικής κειµενικής επικοινωνίας (textual virtual communication) και η ποιοτική ανάλυση του αποτελεί ένα καινούργιο εγχείρηµα. Η εργασία αυτή µέσα από την περιορισµένη παρατήρηση ενός συγκεκριµένου καναλιού IRC, αποσκοπεί στο να καταγράψει και να ερµηνεύσει τις επικοινωνιακές διεργασίες που πραγµατοποιήθηκαν σε τρεις τυχαίες συνοµιλίες. Αποπειρόµαστε να διερευνήσουµε τη θεµατολογία που αναπτύσσεται, την ονοµατοθεσία και τον προσδιορισµό της ταυτότητας των συνοµιλούντων, τους ρόλους που ενδύονται προκειµένου

8 8 να αποτιµήσουµε εντέλει την επικοινωνιακή διαδικασία και να επαληθεύσουµε ή να απορρίψουµε τις διατυπωµένες υποθέσεις µας.

9 9 2. Η ΜΕΘΟ ΟΣ ΕΙΓΜΑ Το δείγµα της συγκεκριµένης έρευνας συλλέχθηκε σε τυχαίες χρονικές περιόδους από ένα σταθερό κανάλι του ελληνικού IRC. Η επιλογή του συγκεκριµένου καναλιού υπήρξε σκόπιµη, δεδοµένου ότι πρόκειται για το πιο πολυσύχναστο ελληνικό κανάλι IRC,πράγµα που εγγυάται την αντιπροσωπευτικότητα του δείγµατος. Θεωρήσαµε επαρκές για την έκταση της συγκεκριµένης έρευνας το υλικό που συλλέχθηκε από τρεις ηµίωρες συνοµιλίες. ΥΛΙΚΟ Το ερευνητικό υλικό εκτείνεται σε εκατό σελίδες εκτυπωµένων διαλόγων που επισυνάπτονται αυτούσιες στο Παράρτηµα της εργασίας, περιλαµβάνει δε τρεις παρατηρήσεις τα χαρακτηριστικά των οποίων είναι τα εξής: 1 η Παρατήρηση Πραγµατοποιήθηκε: Πέµπτη 5 Μαρτίου, 1998 από τις 18:35 έως τις 19:05 Ενεργά µετέχοντα µέλη: 50 Αριθµός λέξεων κειµένου παρατήρησης: η Παρατήρηση Πραγµατοποιήθηκε: Σάββατο 7 Μαρτίου, 1998 από τις 12:30 έως τις 13:00 Ενεργά µετέχοντα µέλη: 24 Αριθµός λέξεων κειµένου παρατήρησης: 3.585

10 10 3 η Παρατήρηση Πραγµατοποιήθηκε: Κυριακή 8 Μαρτίου, 1998 από τις 18:15 έως τις 18:50 Ενεργά µετέχοντα µέλη: 40 Αριθµός λέξεων κειµένου παρατήρησης: Η γλώσσα του κειµενικού υλικού είναι κυρίως η ελληνική, δευτερευόντως η αγγλική, χρησιµοποιούνται όµως λατινικοί χαρακτήρες για τη µεταγραφή των ελληνικών λέξεων. Πρόκειται για τη διάλεκτο του ελληνικού Internet, τα επονοµαζόµενα greekglish. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Στα πλαίσια της µη συµµετοχικής παρατήρησης η διαδικασία που ακολουθήσαµε κάθε φορά για την συλλογή των στοιχείων ήταν: Είσοδος στο χώρο (δωµάτιο) συζήτησης #hellas του ελληνικού IRC από κάποιο server, χρησιµοποίηση ενός ονόµατος (Nickname) που να είναι γενικά αδιάφορο και να µην προκαλεί την προσοχή. Για αυτό το λόγο χρησιµοποιήθηκε δύο φορές το όνοµα egw και µια φορά το όνοµα OmoRfos, ονόµατα συνηθισµένα σε αυτό το χώρο. Με την χρήση του τελευταίου ονόµατος είχαµε και µια παρανόηση µε κάποιον άλλο µετέχοντα που νόµισε ότι ήµασταν κάποιος γνωστός του. Αλλά η όλη παρεξήγηση διευθετήθηκε ψιθυριστά (in whispers) µεταξύ µας, χωρίς να λεχθεί τίποτα στον κοινό χώρο συζήτησης. Η κάθε παρατήρηση είχε διάρκεια περίπου τριάντα λεπτών, και η είσοδος και έξοδος από το δωµάτιο γινόταν µε τον πιο διακριτικό τρόπο παρουσίας. Θα πρέπει εδώ να

11 11 τονίσουµε ότι αν και θα µπορούσαµε να είµαστε αόρατοι στο χώρο προτιµήσαµε να φαίνεται η παρουσία µας, απαρνούµενοι το ρόλο του αόρατου παρατηρητή. Αναλυτικά η διαδικασία που ακολουθήσαµε είναι σχετικά απλή. Κάθε µια από αυτές τις µέρες µπαίναµε στη συγκεκριµένη λίστα συζητήσεων (IRC) και στο συγκεκριµένο δωµάτιο (#hellas) όπου και µετά από παραµονή περίπου µισής ώρας, και προσπαθώντας να µην εµπλακούµε σε κάποια συζήτηση, αποθηκεύαµε σε ένα αρχείο όλα τα κείµενα των συζητήσεων που παρακολουθήσαµε σε αυτό το χρόνο και στη συνέχεια αµέσως βγαίναµε από το συγκεκριµένο χώρο. Κατά τη διάρκεια της παρατήρησης δεν κρατήθηκαν σηµειώσεις ή παρατηρήσεις, προτιµήσαµε όλη η διαδικασία ανάλυσης των δεδοµένων να γίνει µετά από την ολοκλήρωση της συλλογής όλων των παρατηρήσεων. Και αυτό γιατί, λόγω του πρωτότυπου της έρευνας αυτής, πιστεύουµε ότι θα ήταν πολύ εύκολο να περάσουµε σε εύκολα εν θερµώ συµπεράσµατα, δεδοµένης της πολυπλοκότητας του υλικού.

12 12 3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Σε αυτό το µέρος της εργασίας θα παρουσιάσουµε τα δεδοµένα που αντλήσαµε από τις τρεις ηµέρες που διεξήγαµε την παρατήρηση. Τα δεδοµένα µας διακρίνονται σε ποσοτικά και ποιοτικά, αν µια τέτοια διάκριση είναι εφικτή. Ως ποσοτικά δεδοµένα παίρνουµε τα ονόµατα των ενεργά συµµετεχόντων στη κάθε παρατήρηση, και µε αυτό εννοούµε όσους µιλάνε ή εκτελούν κάποια άλλη επιτρεπόµενη ενέργεια (ανταλλαγή κάποιας εντολής ή σηµείωσης, άνοιγµα ενός fortune cookie, κλπ). Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει και για τις τρεις ηµέρες παρατήρησης τα ονόµατα των εκάστοτε ενεργά µετεχόντων, και τις ενέργειες που ο καθένας έχει επιτελέσει. 1 η Παρατήρηση 2 η Παρατήρηση 3 η Παρατήρηση Όνοµα Αρ. Εν. Όνοµα Αρ. Εν. Όνοµα Αρ.Εν. Achille 6 ricudis 110 Boombastick 7 faith 7 froggina 23 DiMMaN 73 Kouklos 6 HSOC 1 GRIZANO 18 Slash 12 Dama 145 PALALOS 5 AERATOS 34 FLAVOUR 46 PoPaY 50 Duke 48 Aleka 2 Arnissa 5 Fly-5 12 DeNvEr-X 14 vassilis 22 mastoras1 8 irena 2 kerk 6 DEUS 160 Dinos 11 Raven 4 Achoo 19 SEX_MAN 2 SMILE 97 Demonmas s 5 ainstain 14 bagos 3

13 13 nancyboy 11 baby 2 Ozzy 4 SDFG 8 Coolkid 2 lancelot 3 GUSGUNIS 45 adis 14 MetallicA 7 moroyli 42 ysar 5 _Crow 17 _Crow 5 OmoRfos 14 FLoyd7 5 NASA 14 LionKing 2 stavros 4 glyka 3 PAPIAS 4 Lion 4 Jester 4 Slash 9 manual 1 Digi 5 ELLHNAS 3 Boldtrick 4 has 8 spider 3 Quick_Demo 5 n Kanena 7 Kouklos 28 kerberos 6 MoDe-cOoL 9 STEDON 6 GFF 2 rockas 3 Arnissa 2 Fotis 17 AgentProvo 3 athan 3 cateur Agapi 8 thalia13 2 ERMHS 14 MaRiOs 6 NikosH 3 ektoras 5 tragedious 3 Stefanos 1 SMILE 26 Dancer 36 tragedious 3 Kuklwpas 28 xgeorge 3 Raiden_ 8 Quick_Dem 2 StArLoRd 6 on macgyver 16 FERRE 10 GIANNA 3 ioanna 2 PEOS 3 Eirini 3 Ioanna5 1 DimitraX 8 XASMA 13 ysar 6 htampaki 8 karnisovas 7 Rena 10 Iks 6 Greeneye 3 ph Eleni 8 AsTaNaPaN 1 E POUTSARA 2 S koursaros 3 gor 3 skouliki 5 rockas 3 rita 2

14 14 Στη συνέχεια παρουσιάζουµε για κάθε µια από τις παρατηρήσεις τις αλλαγές ονοµάτων (Nicknames) που έγιναν, από τους µετέχοντες, κατά τη διάρκεια της. 1 η Παρατήρηση MoDe-cOoL is now known as koko. Sam-dzZz is now known as MoDe-cOoL koko is now known as Sam-dzZz. jom is now known as SADaxionia. Achille is now known as Kanena. Kanena is now known as Achille. elgreko is now known as Sharah VOULGAROKTONOS is now known as Eleni. koursaros is now known as rompinos. joan- is now known as joan1 nancyboy is now known as MUDRISZKI rompinos is now known as koursaros. Biohazard is now known as mst. mst is now known as mst_killa. MUDRISZKI is now known as NANCYBOY AERATOS is now known as PROFILAKT PROFILAKT is now known as PEOS PEOS is now known as AERATOS. mst_killa is now known as Biohazard piupiu is now known as piolin. piolin is now known as gor. 2 η Παρατήρηση irena is now known as PAPIAS. manouli is now known as nikoleta gotia is now known as WHITE 3 η Παρατήρηση

15 15 Plumber_ is now known as Plumber. _ is now known as Ozzy. knockdoo is now known as dimitris. dodos is now known as veta. DeNvEr-X-StArLoRd is now known as StArLoRd. Gary is now known as alexis-. vassilis is now known as Raiden_. Dancer is now known as Manos. SpaWn is now known as Beastie. Beastie is now known as Orion. ΣΥΖΗΤΗΣΗ Βασικοί άξονες της ποιοτικής ανάλυσης του υλικού αποτέλεσαν η θεµατολογία των συζητήσεων, η ονοµατοθεσία, η ταυτότητα υποδυόµενοι ρολόι. των συµµετεχόντων και οι ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ιαπιστώσαµε πως συγκεκριµένα θέµατα µονοπωλούσαν την συζήτηση στην εκάστοτε παρατήρηση, ανάλογα µε την επικαιρότητα αλλά και τις διαθέσεις των συνοµιλούντων. (α) αθλητική επικαιρότητα Η θεµατολογία στην 3η παρατήρηση είναι αµιγώς αθλητική, επηρεασµένη από τον επικείµενο αγώνα µπάσκετ. Παρατηρούµε πως η συνθηµατολογία και ο ρυθµός της αποτυπώνονται γραπτά και εµπλουτίζονται από ηχοποιηµένες εκφράσεις καθώς και από βωµολοχίες συνυφασµένες µε την αθλητική συνθηµατολογία.

16 16 DiMMaN says: GO GO GO TI GOLA TI GOLARA TAN AFTI (β) τετριµµένες συζητήσεις Καθηµερινά θέµατα όπως η δουλειά, η κούραση, ο σχολιασµός ενός έργου ή στιγµιότυπα από µια βραδινή έξοδο εµφανίζονται και στα κειµενικά περιβάλλοντα επικοινωνίας. Host Dinos says: ti kaneis palikari Host Kouklos says: douleua mwre den mou les re magka TON TITANIOKO PWS TON BRHKES GUSGUNI? GUSGUNIS says: ta left mou pisw! Ίσως σε αυτή τη περίπτωση η επικοινωνία να µη διαφέρει από την δαµεσολαβηµένη τηλεφωνική της µορφή ή την άµεση διαπροσωπική της. ιακρίνεται οικειότητα και ίσως η γνωριµία των συνοµιλούντων να εκτείνονται και πέρα από τον ηλεκτρονικό τόπο συνάντησης. Μοιράζονται πέρα από εικονικές και πραγµατικές τους σκηνές, πράγµα που ίσως καθιστά το ηλεκτρονικό µέσο ως υποκατάστατο του τηλεφωνικού µέσου. (γ) ερωτικές συζητήσεις Η ποιότητα της ερωτικής συζήτησης κυµαίνετε από το διακριτικό και εγκεφαλικό παιχνίδι (Host DAMA µε

17 17 ricoudi στη τρίτη παρατήρησης) στην απροκάλυπτη και ίσως αδιάντροπη χρήση σεξουαλικών εκφράσεων και ονοµάτων και χαρακτηρισµών. Ιχνηλατούµε και λανθάνων ερωτικό παιχνίδι στους ψίθυρους (whispers) που ανταλλάσσουν µεταξύ τους. ricudinaki mou nomizeis oti tha mporouses na antekseis 2 leptakia xwris emena? Dama _OXI ric ma se parakalw Dama Ante kala me fwnazoun ligo mesa pleae? Dama ALLA MONO DYO... Το ερωτικό τους παιχνίδι δεν µπορεί να αποµονωθεί σε ένα µέρος της στιχοµυθίας τους. Από το συγκεκριµένο απόσπασµα διακρίνουµε την ύποπτη οικειότητα τους και την παιγνιώδη διάθεση τους, που αγγίζει τα όρια του έξυπνου φλερτ. Ο τρόπος µε τον οποίο η Dama προετοιµάζει την αναχώρηση της προδίδει, ίσως, τη γυναικεία της ταυτότητα, καλοπιάνοντας τον ricudi και κολακεύοντας τον ανδρικό εγωισµό του. Του ζητάει την άδεια....

18 18 faith says: POLY GAMIADES SHMERA!... Η πρώτη παρατήρηση περιλαµβάνει εντατική σεξουαλική υβριολογία. Το γεγονός ότι η συζήτηση ελάχιστα αποκλίνει αποδεικνύει ίσως τις διαθέσεις, την ηλικία και τα ενδιαφέροντα των συνοµιλούντων. Ωστόσο δεν αποκλείεται η γενικότερη εικονική ατµόσφαιρα να ευνοεί τέτοιου είδους συζητήσεις. Σηµειώνουµε ότι η λογοκρισία είναι περιορισµένη. Υποθέτουµε ότι συζήτηση παροµοίου επιπέδου δύσκολα πραγµατοποιείται σε διαπροσωπική επικοινωνία. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Η µη ορατότητα καθιστά δυνατή την επέµβαση στην πραγµατική στην πραγµατική ταυτότητα µε τον απλούστερο τρόπο: την ονοµατοθεσία. Το όνοµα µεταµφιέζει την ταυτότητα µεγεθύνοντας κάποιο χαρακτηριστικό (GOUSGOUNIS), προσδίδοντας ηπιότερα χαρακτηριστικά (morouli) ή µεταλλάσσοντας την πραγµατική ταυτότητα (skouliki, DEUS, AsTaNaPaNE). ιαπιστώνουµε µια ιδιαίτερη επινοητικότητα ως προς την ονοµατοθεσία, αλλά και έντονη τάση οικειοποίησης του ονόµατος και της ταυτότητας που αυτό υποδηλώνει. εν αποκλείεται η εν ψυχρώ αλλαγή ονόµατος, αλλά ούτε και η χρήση του πραγµατικού ονόµατος. Ωστόσο η προτίµηση που εµφανίζεται στη βραχυκύκλωση της ταυτότητας µέσω του ονόµατος προσδίδει ίσως στους συνοµιλούντες τη δυνατότητα να υποδυθούν ένα άλλο εγώ.

19 19... pios eisai? Ela nte poios malakas eimai? allo frouto OmoRfos whispers to ainstain: giati apokleietai? katse...den eisai o ricudis? ma den mporei kanenas allos den tha katalabaine auta pou lew swsta... ainstain whispers to OmoRfos: giati exo ta myala mou 14 a nai swsta oute esu katalabaineis... ara o ricudis eimai den eisai o ricudiiiiisssssss ainstain's ouaaaaaaaa ti les re a, katalabaineis?

20 20 suggnwmh den to eixa katalabei... den to eixa katalabei..????????????? ara DEN EIMAI H DAMA!!!! OmoRfos whispers to ainstain: kala pistepse me... ouaaaaaaaaaaaa DEN EINAI H DAMA snifff snifffff ma...ma afou eimai... ainstain whispers to OmoRfos: de se pisteyo afou mou eipan oti eimai... afou... afou Το ταυτοποιητικό παιχνίδι κορυφώνεται τη στιγµή που η Dama αυτοαναρωτιέται για την ίδια της την ταυτότητα και την αυτο-αναιρεί, εµπλεκόµενη στη διαδικασία που ξεκίνησε ο ricudis. Τα όρια του σοβαρού και του παιχνιδιού είναι δυσδιάκριτα. Η αποδοχή όµως της ρευστής αυτής ταυτότητας είναι σαφής. Παράλληλα σε επίπεδο ψίθυρων (whispers)

21 21 αποτυπώνεται το φαινόµενο της ονοµαστικής κλωνοποίησης του OmoRfou που οδηγεί σε παρανόηση της ηλεκτρονικής του ταυτότητας. ΥΠΟ ΥΟΜΕΝΟΙ ΡΟΛΟΙ Πρωταγωνιστικοί, παρατηρητικοί και περιθωριακοί είναι οι ρόλοι που υποδύονται οι συµµετέχοντες. Ο πρωταγωνιστικός ρόλος δεν περιορίζεται µόνο στους οικοδεσπότες που κατευθύνουν ή ελέγχουν τη συζήτηση, αλλά και σε έξυπνους ή δηµοφιλείς χρήστες. O ricudis στη δεύτερη παρατήρηση διαδραµατίζει πρωταγωνιστικό ρόλο, ικανοποιώντας διαφορετικά αιτήµατα για επικοινωνία, της Dama και της frogina συγχρόνως και προκαλώντας τις αντιδράσεις της Dama. Οι περιθωριακοί ρόλοι διακρίνονται σε εκούσιους και ακούσιους. Παρατηρούµε την προσπάθεια που καταβάλουν ορισµένοι συµµετέχοντες για να προσεγγίσουν την προσοχή ή την αγανάκτηση τους όταν παραµελούνται. STEDON says: iparxei kanenas edo pou na poulaei xapia???????? spider says: GIATI ME KLANETE OLI SAS???????????????????????????????????? O παρατηρητικός ρόλος εντοπίζεται στους επισκέπτες που χωρίς να παρεµβαίνουν παρακολουθούν τη συζήτηση και επιλέγουν αν θα αποχωρήσουν ή αν θα εµπλακούν.

22 22

23 23 4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η γραπτή προφορικότητα του επικοινωνιακού κώδικα στα κειµενικά εικονικά περιβάλλοντα (textual virtual environments) καθιστά πιο περίπλοκη την επικοινωνιακή διαδικασία. Τα σύµβολα του γραπτού λόγου πρέπει να χρησιµοποιηθούν κατάλληλα ώστε να αποτυπώσουν και το χρωµατισµό της φωνής και την έκφραση του προσώπου και την κίνηση του σώµατος και την σιωπή. Η απροσδιοριστία του χώρου και της ταυτότητας ακυρώνει δύο αναπόσπαστα στοιχεία της άµεσης διαπροσωπικής επικοινωνίας. Εποµένως η κειµενική εικονική επικοινωνία διαφοροποιείται από την πρόσωπο µε πρόσωπο επικοινωνία. Η ταυτότητα συγχέεται, οι ρόλοι εναλλάσσονται, νέοι κανόνες επιβάλλονται. Ίσως ο νέος αυτός τρόπος επικοινωνίας να ανταποκρίνεται στις επικοινωνιακές ανάγκες του σύγχρονου ανθρώπου. Ίσως να προεκτείνει τους καθιερωµένους τρόπους επικοινωνίας. Ίσως να τους υποκαθιστά, ίσως να τους αντικαταστήσει. Η απροσδιοριστία και η διεύρυνση των επικοινωνιακών ορίων στα εικονικά περιβάλλοντα προσφέρει την ψευδαίσθηση της δυνατότητας κάλυψης των επικοινωνιακών αναγκών που η διαπροσωπική και η έως τώρα διαµεσολαβηµένη επικοινωνία δεν κάλυψε πλήρως. Η συνολική εντύπωση που αποκοµίζουµε, όµως, από την ποιοτική ανάλυση των επικοινωνιακών διεργασιών στα κειµενικά εικονικά περιβάλλοντα, είναι ότι

24 24 το επικοινωνιακό αίτηµα παραµένει µερικώς ανικανοποίητο.

25 25 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. John W. Creswell, Qualitative Inquiry and Research Design, SAGE, London Esther Dyson, A Design for Leaving in the Digital Age, Release 2.0, Broadway Books, New York Tony Feldman, an Introduction to digital media, Routledge London Steven Johnson, Interface Culture: How new technology transforms the way we create and communicate, HarperCollins, New York Thomas R. Lindlof, Qualitative Communication Research Methods, SAGE, London Celia Pearce, The Interactive book, Macmillan Technical Publishing, Indianapolis Sherry Turkle, Life on the Screen, Identity in the Age of the Internet, Simon & Schuster, New York 1995

26 26 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΡΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

27 27 Πέµπτη 5 Μαρτίου, :35 έως 19:05 1η Παρατήρηση There are 123 users and 91 invisible on 20 servers 9 operator(s) online 70 channels formed I have 21 clients and 1 servers =+= Welcome to Gr-Irc-Net =+= =+= via _rea.edu.physics.uch.gr_ - Herakleion, Crete, Greece =+= For IRC Questions or Problems contact BILIAS in irc _ Remember, this is a service not a right!._ =+= Rules and Regulations =+= o _NO BOTS ARE ALLOWED ON THIS SERVER._ o NO Net Split Riding. o NO Colliding of users. o NO Multiple clients. o NO Fake User IDs. o NO Flooding of users. o NO Massmodes, take-overs, net hack deops and network abuse. o User harassment of any sort is strictly FORBIDDEN. o Users using this server agree to follow the rules, or they will be banned from this server WITHOUT any notice. If you have any problems use Available ports: 6667 and 7000 _/server otrere.irc.gr_ Grizano has left the helen has joined the Host Achille kicked Gamieste out of the chat room, saying "Just Because". Gamieste has left the faith says: POLY GAMIADES SHMERA! Kouklos says: oloi oi gamiades edw mphkan shmera Slash says: nai gia! AERATOS says:

28 28 TIS POUTANAS EDO AERATOS says: TIS POUTANAS EDO AERATOS says: TIS POUTANAS EDO Duke says: oi malakes ennoeis Host Jester kicked AERATOS out of the chat room, saying "o3w". AERATOS has left the Fly-5 says: xaxaxaxa Slash says: H8RE H ANOI3H:) Duke says: parakalo mi floodarete Slash says: heh mastoras1 says: eides re faith Lion has left the MaNouLi has joined the otan ta lega egw!!! Duke says: ego parakalo ki o jester dagkwnei Fly-5 says: poia anoiksh re????!! me egrafe!! Achoo has joined the johnny_ has left the Fly-5 says: exoume anoiksh???????????????????????? nikos- has left the

29 29 Achoo says: pw pw bans Fly-5 says: xmmmmmmmmmmmm Fly-5 says: xmmmmmmmmmmmm glyka has joined the Giorgos has joined the MaNouLi has left the Manzarek has left the MoDe-cOoL is now known as koko. zampon has joined the Slash has left the Slash has joined the Sam-dzZz is now known as MoDe-cOoL. Duke says: perierga ops Host Slash says: :) Duke says: lete ;) Demonmass says: ouf fevgo Demonmass says: C ya faith says: xypnhsan fainetai ma gavles shmera... nancyboy says: hremia bros faith says: xexexe nancyboy says: hremia bros

30 30 Kouklos thn kanei matakia has joined the SDFG says: skase prostixe Kouklos says: oloi oi gamiades edw hrthan shmera Duke says: <--- koko is now known as Sam-dzZz. Kouklos says: mpraboooo johnny_ has joined the SDFG says: nai GUSGUNIS says: koukle :semna Kouklos has left the mastoras1 says: me ena doniti sto xeri lalalalalallalalalalala1 _Crow heretaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa pipes1 LEGER has left the SotirakiS has joined the pipes2 matakia says: kalhspera :) moroyli says: bakc! pipes3

31 31 _Crow says: ton kosmo tous anthropous kai ton Jester Duke says: deus! haha! dp has left the skata! moroyli says: back _Crow says: hahah Jesssssssssssssssssssssssssssss moroyli says: deus? Duke says: 'starw! Host NASA says: thanx clairoula mou moroyli says: ti re? _Crow has left the xaxaxa!!duke salparw dike mou1! Host NASA says: no op Fly-5 (nagomena.wav) Fly-5 just played nagomena.wav!fly-5 nagomena.wav [266 KBytes] moroyli? Duke says: RELO! makia! moroyli says: giati vrizeis pali? Demonmass says:

32 32 mpainei o enas vgainei o allos GUSGUNIS says: re DEUS pio siga tragouda...rta aytia mou re! Gwendolyn has left the xaxaxaxa duke1! SotirakiS says: RELO!! moroyli says: oppps.. Host Achille kicked Clairi out of the chat room, saying "den 8a bgazeis ta op pou sou dinw :P". Clairi has left the Clairi has joined the has has joined the VAGELAROS has left the Demonmass says: apla kapios na iparxei na vlepei... ftyse re magka kamia petra!!xaxaxax1 moroyli says: apo poion pira op ego re paidia? Achoo says: ts Demonmass has left the AERATOS has joined the xaxaxaxax!!sorry gusguni exeis dikio1! mastoras1 says: hallo clairi Achoo says: papi kaneis? :)

33 33 alex has joined the moroyli says: anyway thnx... GUSGUNIS says: xexexe moroyli? GUSGUNIS says: i know SotirakiS has left the xaxaxaxaxaxa! GFF--- has left the to_koukli has left the MoDe-cOoL is gone. troo tora min me enohlite... grrr mourh se kobw1! moroyli says: re gamoto..min paizetaime ta modes... Diesel has left the moroyli says: varetihka... moroyli says: deus e? gusguni!!:) Achoo says: achille lamer ou! GUSGUNIS says: ela! xaxaxax! demis has left the

34 34 glyka says: LEGAKI AN EISAI MESA MILA MOU!!! tipota gelaw gusguni1! Host Jester says: poios malakas moirazei ops re pousth mou paksimadi has joined the Fly-5 says: kala ti einai ayto edo to kanali!!?? GUSGUNIS says: xexexexexexexe GUSGUNIS says: paije mpala Digi has joined the jom has joined the xalara!!:) moroyli says: makia? alex has left the makia! moroyli says: (flash..) ZIGOLO has left the se sena1 Host Slash says: hmmm faith says: re ante kofte to me ta ops ginestai malakes moroyli says: :)))))))))))))) Fly-5 says: ante re kleidoste ton chanserv pou paizetai me ta ops

35 35 greco has left the GUSGUNIS says: re mwro se mas tipota(kiss)? Mao has joined the moroyli says: gus oxi re... kala egw ksou dinw filakia esy giati den mou dineis? noel has left the moroyli says: me tipota.. xaxaxaxax! z4rad has left the gus!! moroyli says: mono se 5-6 dino ego.. Fly-5 says: kante 50 atoma ops kai kofte to GUSGUNIS says: giati kale? noel has joined the Sexoualas has left the AERATOS says: kale gus eeeeee!!!eipame oxi na mas fas kai thn kopela!!xaxaxa!!katse kala1 Host Slash bored moroyli says: xixixixixixixixixixixixixix moroyli says: naikala.. jom is now known as SADaxionia.

36 36 VASO3 has joined the GUSGUNIS says: kala kala kane to conne! faith says: h dwste se olous op h se kanena xaxaxaxaxaxaxax!! Digi says: ANTE RE AEKARAAAAAAA moroyli says: re deus... moroyli says: ekei poy esai... pesmou! moroyli says: ftoyyyyyyyyyy has says: wi moroyli nai? Digi says: faith aytes einai poly palies epoxes Achille is now known as Kanena. sou katse? xaxaxaxax! sorry1 Host Clairi has left the Host Kanena says: oriste se kanena SOULA has joined the

37 37 xaxaxaxaxax!!kalo htan1 moroyli says: eeee..liog makira eisai re.. AERATOS says: exo na kano sex 4 ores moroyli says: xixixixixixixixixixixixixix xaxaxaxaxaxaxxaxaxaxax! moroyli says: kalo leei.. moroyli says: oust! oxi re dipla eimaste1!!!! Duke says: HAHA MoDe-cOoL says: achille ahahahahahaha Fly-5 has left the NASA says: kaloooooooo Host Kanena says: modecool ema...:) GUSGUNIS says: kaloooooooooooooooooooooooooooooooooooo moroyli? moroyli says: deus? Vaggelis has left the moroyli says: kriti den eisai re? pesto!!! powernic has joined the

38 38 nai!!!hrakleio!! MoDe-cOoL says: ehehehe has says: EISASTE GELIOI OLOI moroyli says: eeee...ftoyyyyyyyyyyyyyy AERATOS says: gusgunis xexex moroyli says: snif... AERATOS says: OPA RE MEGALE!! moroyli says: xixixixixixixixixixixixixix Clepsydra has joined the zxaxaxaxaxaxax1! glyka has left the Host Jester says: egw pantws eimai Jester MoDe-cOoL says: op ston kanena re!!! esyu pou eisai? SDFG says: ante gamisou salonika? moroyli says: xixixixixixixixixixixixixix moroyli says: stin alli akri.. moroyli says: nai..

39 39 moroyli has been sending messages to you too rapidly, and is now being ignored. Duke says: ki ego eimai Malakas Host Kanena says: Jester kane kai sy /nick theos na teleiwnoume SDFG says: nai Host Kanena says: o 8eos GUSGUNIS says: m aeratos kala e eisai megalh koufala xaxaxa1!anebenw koritsaki mou se 15,eres!!! Duke exei erethistei Host Kanena says: kai kanenas allos Host Kanena says: axaxaxax se xalaei!>? xaxaxaxaxaxxaxa! Digi says: fainete apo xilimetra makria AERATOS says: gusgunis xeexxexexexxe Clepsydra says: korrrrrrrrrrrrr nancyboy says: a nancyboy says: a SDFG says: bnnnnnnnnnnnnnnnnnn xaxaxaxax!!ajkou erwthsh?

40 40 Duke psaxnei gomena gia gamo kalergis has left the SDFG says: pipinia Clepsydra says: moroyli : nai {{DIAS}} has left the DeNvEr-X has left the Duke says: (ktl sunafh) Duke says: na einai omorfi egw pantrevthka duke1! Mado has left the Duke says: na einai adinati rockas has joined the Duke says: na exei megalo stithos ti na paw na kanw salonika? duke1! AgentProvocateur has joined the Kanena is now known as Achille. Duke says: na einai sobari timia eugeniki NiCkoLaz has joined the xaxaxax!!emenaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Duke says: na einai kai xazh

41 41 SDFG has left the DeNvEr-X has joined the Duke says: HAHAHAHAH rockas says... Hello All!!(;) erxomai kathe xrono panw na dw ti pezetai!!!!! Clepsydra says: moroyli : oxi prospa8ei! faith says: plousia kai wraia Achoo says: chanst xalara1!!! AgentProvocateur says: any girls here from california? faith says: xexexe gosutarw agria salonika!! NiCkoLaz has left the xaxaxaxaxxa1 Stelios_ has left the Rafael has joined the Agapi has joined the Host Slash says: hi rockas Duke says: DEUS mallon kamia kerkurea tha bro AgentProvocateur

42 42 has left the Rafael has left the Host Slash says: hows goin? xaxaxaxaxa!!giati rte magka ti exoune avtes? oi kerkyrees>? kalergis has joined the johnny_ has left the the has joined the jimh has joined the elgreko has joined the Sexoualas has joined the Duke says: AFOU EIMAI KERKUREOS RE MALAKA! MOGGOLA THA PARW? Agapi says: geiaaaaaa Duke says: koita re pramata Host Achille says: Agapi!:) AERATOS says: panta me diplo profilaktiko XAXAXAXXAXA!!MALAKA MIA MOGGOLA GIA SENA THA HTHNA OTI THA ITHELES!!!!! MATS has joined the plaka plaka! Agapi says: Achilleeeeeeeeeeeee Clepsydra says:

1 / 5 SFINAKIAFM.COM ΕΚΠΟΜΠΗ "Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ EL PASSO" ΠΕΜΠΤΗ 12/1/2012 9-10 µµ. το LIVE CHAT της εκποµπής ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΣ Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΜΨΩΝ

1 / 5 SFINAKIAFM.COM ΕΚΠΟΜΠΗ Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ EL PASSO ΠΕΜΠΤΗ 12/1/2012 9-10 µµ. το LIVE CHAT της εκποµπής ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΣ Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΜΨΩΝ 1 / 5 9 : 06 PM spyros ei passo: KALISPERA STO PANEL... 9 : 06 PM Lea: tha sas do se ligo 9 : 06 PM Zoenk: KALISPERA SPYRO! 9 : 06 PM Dj Papaki_Sfinakia Fm: kalhspera Spyro 9 : 06 PM Dj Papaki_Sfinakia

Διαβάστε περισσότερα

01. MIPOS ERTHEIS 01. ΜΗΠΩΣ ΕΡΘΕΙΣ. Γιώργος Ιωαννίδης,Αποστολία Διανέλου. Giorgos Ioannidis,Apostolia Dianeloy. Έξω βρέχει και το τζάμι θολωμένο

01. MIPOS ERTHEIS 01. ΜΗΠΩΣ ΕΡΘΕΙΣ. Γιώργος Ιωαννίδης,Αποστολία Διανέλου. Giorgos Ioannidis,Apostolia Dianeloy. Έξω βρέχει και το τζάμι θολωμένο 01. ΜΗΠΩΣ ΕΡΘΕΙΣ Γιώργος Ιωαννίδης,Αποστολία Διανέλου 01. MIPOS ERTHEIS Giorgos Ioannidis,Apostolia Dianeloy Έξω βρέχει και το τζάμι θολωμένο μήπως έρθεις απόψε περιμένω μήπως μέσα απ'την βροχή εμφανιστείς

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα. ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Κρήτης Ερωτηματολόγιο 533569 'Γλώσσα Προγραμματισμού ΙΙ' Ερωτηματολόγιο 533569

Αποτελέσματα. ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Κρήτης Ερωτηματολόγιο 533569 'Γλώσσα Προγραμματισμού ΙΙ' Ερωτηματολόγιο 533569 Αποτελέσματα Ερωτηματολόγιο 533569 Σύνολο εγγραφών σε αυτό το ερώτημα: 9 Σύνολο εγγραφών στο ερωτηματολόγιο: 9 Ποσοστό συνόλου: 100.00% σελίδα 1 / 49 Ομάδα: Ερωτηματολόγιο Ερώτηση: S0. Θέλετε να συμπληρώσετε

Διαβάστε περισσότερα

Leuterakis Chum Chum gia sas. 18 hours ago Like. Kostas Pat xronia polla trele!!!!!! 18 hours ago Like

Leuterakis Chum Chum gia sas. 18 hours ago Like. Kostas Pat xronia polla trele!!!!!! 18 hours ago Like Το Esc ξεκινά με σημερινό θέμα τα Greeklish!!! Δείτε μας ΤΩΡΑ ζωντανά στην ΕΤ-1 αλλά και μέσω του LIVE Streaming από εδώ: http://www.facebook.com/esctv.gr?sk=app_197936773558886 Leuterakis Chum Chum gia

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Python Μάθημα 3: πίνακες και βρόγχος επανάληψης for (για) Νοέμβριος 2014 Χ. Αλεξανδράκη, Γ.

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Python Μάθημα 3: πίνακες και βρόγχος επανάληψης for (για) Νοέμβριος 2014 Χ. Αλεξανδράκη, Γ. Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Python Μάθημα 3: πίνακες και βρόγχος επανάληψης for (για) Νοέμβριος 2014 Χ. Αλεξανδράκη, Γ. Δημητρακάκης Πίνακες/Λίστες Σε πολλές περιπτώσεις στον προγραμματισμό υπάρχει η

Διαβάστε περισσότερα

GreekPod101 Learn Greek with FREE Podcasts

GreekPod101 Learn Greek with FREE Podcasts Upper Beginner S1 A Greek Wedding in Crete 1 Greek2 Romanizati 2 English 3 Vocabular 3 Phrase Usag 4 Grammar Poin 5 Cultural 6In Greek Φεβρουαρίου είναι τα γενέθλια της ξαδ πάω οπωσδήποτε. Θα φύγω από

Διαβάστε περισσότερα

Ο κίνδυνος των chain-letters

Ο κίνδυνος των chain-letters 09 Mar 2007 Ο κίνδυνος των chain-letters by CyberWalker Πρόσφατα, ένας πολύ καλός μου φίλος, μου προώθησε εν αγνοία του ένα email που μιλούσε για ένα γρήγορο τρόπο πλουτισμού. (!) Πριν λίγους μήνες είχα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΕ εγκρίνει νέο πρόγραµµα για ασφαλέστερη χρήση του Ίντερνετ και διαθέτει 55 εκατ. ευρώ ώστε να καταστεί ασφαλές για τα παιδιά

Η ΕΕ εγκρίνει νέο πρόγραµµα για ασφαλέστερη χρήση του Ίντερνετ και διαθέτει 55 εκατ. ευρώ ώστε να καταστεί ασφαλές για τα παιδιά IP/8/899 Βρυξέλλες, 9 εκεµβρίου 8 Η ΕΕ εγκρίνει νέο πρόγραµµα για ασφαλέστερη χρήση του Ίντερνετ και διαθέτει εκατ. ευρώ ώστε να καταστεί ασφαλές για τα παιδιά Από την η Ιανουαρίου 9 η ΕΕ θα διαθέτει ένα

Διαβάστε περισσότερα

%CE%AC%CE%B5+%CE%AD%CE%BD%CE%B1+%CE%BC%CE%B1

%CE%AC%CE%B5+%CE%AD%CE%BD%CE%B1+%CE%BC%CE%B1 1 of 33 21/5/2014 11:07 πµ /navbar.g?targetblogid=1446100868043211159&blogname=%ce%a6 Επόµενο ιστολόγιο» %CE%AC%CE%B5+%CE%AD%CE%BD%CE%B1+%CE%BC%CE%B1 ηµιουργία ιστολογίου Συνδεση Monday, October 12, 2009

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Ι. ΧΑΤΖΗΛΥΓΕΡΟΥ ΗΣ

ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Ι. ΧΑΤΖΗΛΥΓΕΡΟΥ ΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ» ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Ι. ΧΑΤΖΗΛΥΓΕΡΟΥ ΗΣ ΠΑΤΡΑ 2005 1 Περιεχόµενα (1) Περιγραφή του Προβλήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Πτυχιακή εργασία ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΔΥΝΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΣΤΟΥΣ ΕΙΚΟΝΙΚΟΥΣ ΚΟΣΜΟΥΣ Ηλιάνα Σοφοκλέους Λεμεσός 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Online(?) Communities Management...σε ανοιχτή επικοινωνία με τους fans...

Online(?) Communities Management...σε ανοιχτή επικοινωνία με τους fans... Online(?) Communities Management...σε ανοιχτή επικοινωνία με τους fans... Γιάννης Π. Τριανταφύλλου διευθυντής μάρκετινγκ Online? Ή... Community What? Τι σημαίνει κοινότητα για σας;...ας κάνουμε την άσκηση...

Διαβάστε περισσότερα

... Anyone? *Τρι-τριιιτ... Τρι-τριιιτ...* Άθεοι! Γαµώ το Χριστό σας! Φάε ένα µαλάκα!: Άθεοι! Γαµώ το Χριστό σας! 1 of 36 21/5/2014 11:08 πµ

... Anyone? *Τρι-τριιιτ... Τρι-τριιιτ...* Άθεοι! Γαµώ το Χριστό σας! Φάε ένα µαλάκα!: Άθεοι! Γαµώ το Χριστό σας! 1 of 36 21/5/2014 11:08 πµ http://web.archive.org/web/2010080171316/http://faeenamalaka.blog... 1 of 36 21//2014 11:08 πµ Αυγ 10-19 Ιαν 12 Monday, October 12, 2009 Άθεοι! Γαµώ το Χριστό σας! Τι γίνεται στο internet τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Final Test Grammar. Term C'

Final Test Grammar. Term C' Final Test Grammar Term C' Book: Starting Steps 1 & Extra and Friends Vocabulary and Grammar Practice Class: Junior AB Name: /43 Date: E xercise 1 L ook at the example and do the same. ( Κξίηα ηξ παοάδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

Γκρεμίζουν τα όνειρα των ξενιτεμένων

Γκρεμίζουν τα όνειρα των ξενιτεμένων Γκρεμίζουν τα όνειρα των ξενιτεμένων ΓΕΡΜΑΝΙΑ By Elliniki Gnomi on October 14, 2011 at 09:20 Γιάννης Δελόγλου j.deloglou@elliniki-gnomi.eu Στουτγάρδη. Ο αγιασμός στα σχολεία έγινε όπου έγινε- αλλά οι ευχές

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο Δεξιοτήτων

Σεμινάριο Δεξιοτήτων Σεμινάριο Δεξιοτήτων (email, βιογραφικό, κλπ.) Σταύρος Κομηνέας, Ευάγγελος Χαρμανδάρης Τμήμα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Πανεπιστήμιο Κρήτης Πως γράφουμε/στέλνουμε ένα σωστό email; (Α) Γράφουμε πάντα το όνομά

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26. 18 November 2014

LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26. 18 November 2014 LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26 18 November 2014 But Weekend I love The song I sing I smile I laugh Greek (thing) Greek(people) Greek (man) αλλά (το) Σαββατοκύριακο αγαπώ (το) τραγούδι τραγουδώ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011 Διάρκεια Διαγωνισμού: 3 ώρες Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις Μέγιστο Βάρος (20 Μονάδες) Δίνεται ένα σύνολο από N σφαιρίδια τα οποία δεν έχουν όλα το ίδιο βάρος μεταξύ τους και ένα κουτί που αντέχει μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ

ΕΡΕΥΝΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ Πολυτεχνείο Κρήτης - Βιβλιοθήκη Απρίλιος 2005 Περιεχόµενα Εισαγωγή.2 Μεθοδολογία έρευνας 3 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Α. ηµογραφικά στοιχεία.....4 Β. Χρήση της βιβλιοθήκης....5 Γ.

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014 LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV 4 February 2014 Somewhere κάπου (kapoo) Nowhere πουθενά (poothena) Elsewhere αλλού (aloo) Drawer το συρτάρι (sirtari) Page η σελίδα (selida) News τα νέα (nea)

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG 4 March 2014 Family η οικογένεια a/one(fem.) μία a/one(masc.) ένας father ο πατέρας mother η μητέρα man/male/husband ο άντρας letter το γράμμα brother ο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ ΚΛΑΣΕΩΝ (Class relationships)

ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ ΚΛΑΣΕΩΝ (Class relationships) ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ ΚΛΑΣΕΩΝ (Class relationships) Σκοπός Σκοπός των συσχετίσεων είναι να αναπαριστούν την αλληλεπίδραση μεταξύ των κλάσεων και των αντικειμένων. Απεικονίζονται διαγραμματικά με μία γραμμή μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ/ LESSONS ABOUT RESPONSIBILITY Μάθημα 1: Νιώθω υπερήφανος όταν.../ I feel proud when.

Διαβάστε περισσότερα

Τα προγράμματα αυτά σήμερα είναι τα εξής:

Τα προγράμματα αυτά σήμερα είναι τα εξής: Η Επιτροπη Ευρωπαικών Προγραμμάτων του Πανεπιστημίου Νεάπολις (ΕΠΝ) αποτελείται από Ερευνητές, Συμβούλους, Νομικό Σύμβουλο, Ακαδημαϊκούς και Διοικητικούς, των οποίων ο κύριος στόχος είναι να εντοπίσουν,

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG. 14 January 2013

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG. 14 January 2013 LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG 14 January 2013 Up πάνω Down κάτω In μέσα Out/outside έξω (exo) In front μπροστά (brosta) Behind πίσω (piso) Put! Βάλε! (vale) From *** από Few λίγα (liga) Many

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28. 2 December 2014

LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28. 2 December 2014 LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28 2 December 2014 Place/Seat Right (noun) I am right I am not right It matters It does not matter The same (singular) The same (Plural) Η θέση Το δίκιο Έχω

Διαβάστε περισσότερα

Καλωσορίσατε στο Emphasys Centre!

Καλωσορίσατε στο Emphasys Centre! Καλωσορίσατε στο Emphasys Centre! This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement GREEK Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement Female 1: Το μωρό μου θα ρθει σύντομα, θα πρέπει να κανονίσω τα οικονομικά μου. Άκουσα ότι η κυβέρνηση δεν δίνει πλέον το Baby Bonus. Ξέρεις τίποτα γι

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM minazoulovits@phrlaw.gr What is BYOD? Information Commissioner's Office

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΕΜΕΝΩΝ ΩΣ ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΛΛΗΝΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΣΩΜΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΟΦΙΑ ΤΡΥΠΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΧΡΗΣΗ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΕΜΕΝΩΝ ΩΣ ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΛΛΗΝΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΣΩΜΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΟΦΙΑ ΤΡΥΠΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΗ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΕΜΕΝΩΝ ΩΣ ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΗΓΗ: ΜΕΛΕΤΗ ΙΔΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ ΣΕ ΕΛΛΗΝΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΣΩΜΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ JANET DECESARIS ΣΟΦΙΑ ΤΡΥΠΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΦΡΑΣΕΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΔΙΓΛΩΣΣΗ ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ταξινόμηση επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα είναι μικρότεροι το 1000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Διάρκεια: 3,5 ώρες Καλή

Διαβάστε περισσότερα

GreekPod101.com Learn Greek with FREE Podcasts

GreekPod101.com Learn Greek with FREE Podcasts Pod101.com Learn with FREE Podcasts Beginner S1 This Is Athens Or Is It? 1 English Vocabulary Phrase Usage Grammar Points Cultural Insight 3 5 6 Pod101.com Learn with FREE Podcasts Πέτρα Γκόρντον Κοπέλα

Διαβάστε περισσότερα

3/6/2015. Τιτίκα Δημητρούλια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

3/6/2015. Τιτίκα Δημητρούλια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τιτίκα Δημητρούλια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τελευταία έρευνα στην Ελλάδα: 2000-2001 Αφορούσε την επαγγελματική κατάσταση των μεταφραστών Διεξήχθη μέσω σωματείων και συλλόγων ως επί το πλείστον

Διαβάστε περισσότερα

Επι Mένοντας Διεθνώς. Λίζα Μάγιερ. Managing Director, Fortis Venustas

Επι Mένοντας Διεθνώς. Λίζα Μάγιερ. Managing Director, Fortis Venustas Επι Mένοντας Διεθνώς Λίζα Μάγιερ Managing Director, Fortis Venustas Reinventing your Business Διαγράφοντας το παρελθόν και χαράζοντας το μέλλον Υπάρχει μέλλον μετά την κρίση; Ηκρίσηοδηγεί στην αναζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Μικροϋπολογιστών

Συστήματα Μικροϋπολογιστών ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ Συστήματα Μικροϋπολογιστών 3η Oμάδα Ασκήσεων Δημητρίου Ανδριάνα 03110684 Σκούρα Ελένη 03110721 1 η 4 η Άσκηση i) Στο πρόβλημα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ

ΕΡΕΥΝΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ Πολυτεχνείο Κρήτης - Βιβλιοθήκη Απρίλιος 2005 Περιεχόµενα Εισαγωγή.2 Μεθοδολογία έρευνας 3 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Α. ηµογραφικά στοιχεία.....4 Β. Χρήση της βιβλιοθήκης....5 Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ MSN MESSENGER. Αρχικά πάμε στο μενού Programs και κλικάρουμε την επιλογή CHAT

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ MSN MESSENGER. Αρχικά πάμε στο μενού Programs και κλικάρουμε την επιλογή CHAT ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ MSN MESSENGER Αρχικά πάμε στο μενού Programs και κλικάρουμε την επιλογή CHAT Στα προγράμματα που μας εμφανίζει επιλέγουμε το MSN MESSENGER Κλικάρουμε το START PROGRAM Μας εμφανίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Βρει;τε το επα;γγελµα και γρα;χτε το κα;τϖ απο; κα;υε εικο;να στα ελληνικα;.

Βρει;τε το επα;γγελµα και γρα;χτε το κα;τϖ απο; κα;υε εικο;να στα ελληνικα;. Βρει;τε το επα;γγελµα και γρα;χτε το κα;τϖ απο; κα;υε εικο;να στα ελληνικα;. γιατρο;ω, στρατιϖτικο;ω, πψροσβε;στηω, τραγοψδιστη;ω, πολιτικο;ω, κηποψρο;ω, ποδοσφαιριστη;ω, καυαριστη;ω, ψπα;λληλοω, τροξονο;µοω

Διαβάστε περισσότερα

Special edition of the Technical Chamber of Greece on Video Conference Services on the Internet, 2000 CU-SEEME

Special edition of the Technical Chamber of Greece on Video Conference Services on the Internet, 2000 CU-SEEME CU-SEEME A.S. DRIGAS Applied Technologies Department NCSR DEMOKRITOS Ag. Paraskevi GREECE dr@imm.demokritos.gr http://imm.demokritos.gr Το Cu-SeeMe είναι ένα πρόγραµµα Video Conference που σας επιτρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες ένταξης σήματος D U N S Registered στην ιστοσελίδα σας και χρήσης του στην ηλεκτρονική σας επικοινωνία Για οποιαδήποτε ερώτηση, σας παρακαλούμε επικοινωνήστε

Διαβάστε περισσότερα

Γυναίκες στις ΤΠΕ Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής

Γυναίκες στις ΤΠΕ Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Γυναίκες στις ΤΠΕ Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Πρόεδρος.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα Γυναίκες και ΤΠΕ στην Ευρώπη Επτά (7) εκατοµµύρια άνθρωποι εργάζονται στον τοµέα των ΤΠΕ (Τεχνολογίες ΠληροφορικήςκαιΕπικοινωνιών)

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η Ψηφιακή Υποδοµή DARIAH-GR. Ελένη Κατσιαδάκη Ακαδηµία Αθηνών, 8 Απριλίου 2014

Τι είναι η Ψηφιακή Υποδοµή DARIAH-GR. Ελένη Κατσιαδάκη Ακαδηµία Αθηνών, 8 Απριλίου 2014 Τι είναι η Ψηφιακή Υποδοµή DARIAH-GR Ελένη Κατσιαδάκη Ακαδηµία Αθηνών, 8 Απριλίου 2014 Η εισαγωγή της διαχείρισης της πληροφορίας και των ψηφιακών µεθόδων έρευνας στο πεδίο των ανθρωπιστικών επιστηµών

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * *

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * In the first chapter, we practiced the skill of reading Greek words. Now we want to try to understand some parts of what we read. There are a

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Είναι γνωστό άτι καθημερινά διακινούνται δεκάδες μηνύματα (E~mail) μέσω του διαδικτύου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Είναι γνωστό άτι καθημερινά διακινούνται δεκάδες μηνύματα (E~mail) μέσω του διαδικτύου GREEKLISH: ΜΙΑ ΝΕΑ ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ; Α.Καράκος, Λ.Κωτούλας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Είναι γνωστό άτι καθημερινά διακινούνται δεκάδες μηνύματα (E~mail) μέσω του διαδικτύου {INTERNEη από την μια άκρη του κόσμου

Διαβάστε περισσότερα

Diakritˆ Majhmatikˆ I. Leutèrhc KuroÔshc (EÔh Papaðwˆnnou)

Diakritˆ Majhmatikˆ I. Leutèrhc KuroÔshc (EÔh Papaðwˆnnou) Diakritˆ Majhmatikˆ I Leutèrhc KuroÔshc (EÔh Papaðwˆnnou) PlhroforÐec... Tetˆrth, 09.00-11.00, Paraskeu, 18.00-20.00 SÔggramma 1: Λ. Κυρούσης, Χ. Μπούρας, Π. Σπυράκης. Διακριτά Μαθηματικά: Τα Μαθηματικά

Διαβάστε περισσότερα

This is an electronic reprint of the original article. This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail.

This is an electronic reprint of the original article. This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. This is an electronic reprint of the original article. This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Author(s): Chasandra, Mary; Tsiaousi, Louisa; Zisi, Vasiliki; Karatzaferi,

Διαβάστε περισσότερα

45% of dads are the primary grocery shoppers

45% of dads are the primary grocery shoppers 45% of dads are the primary grocery shoppers 80% for millennial dads Y&R New York North America s study on dads Shutterfly greeting cards/2014 Goodbye daddy rule. Hello daddy cool! Οι new generation daddiesέχουν

Διαβάστε περισσότερα

FSM Toolkit Exercises

FSM Toolkit Exercises ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Τομέας Τηλεπικοινωνιών Αναπληρωτής Καθηγητής: Αλέξανδρος Ποταμιάνος Ονοματεπώνυμο: Α Μ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΤΗΛ 413 : Συστήματα Επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Python Μάθημα 4: Συναρτήσεις (functions) και δομοστοιχεία (modules) στην Python

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Python Μάθημα 4: Συναρτήσεις (functions) και δομοστοιχεία (modules) στην Python Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Python Μάθημα 4: Συναρτήσεις (functions) και δομοστοιχεία (modules) στην Python Νοέμβριος 2014 Χ. Αλεξανδράκη, Γ. Δημητρακάκης Συναρτήσεις (Functions) Στον προγραμματισμό,

Διαβάστε περισσότερα

SPECIAL VERBS (auxiliary verbs) (βοηθητικά ρήµατα)

SPECIAL VERBS (auxiliary verbs) (βοηθητικά ρήµατα) SPECIAL VERBS (auxiliary verbs) (βοηθητικά ρήµατα) CAN-COULD To βοηθητικό ρήµα can δείχνει: α. δυνατότητα-ικανότητα β. πιθανότητα - άδεια Π.χ. I can lift this box (ικανότητα) can I go out? (άδεια) You

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΥΔΡΕΙΟΥ

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΥΔΡΕΙΟΥ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΥΔΡΕΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΘΩΜΑΣ ΑΕΜ: 1391 ΤΖΙΦΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΕΜ: 1517 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Δρ. ΠΟΓΑΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Special edition of the Technical Chamber of Greece on Video Conference Services on the Internet, 2000. PIRCH 32 v0.92b

Special edition of the Technical Chamber of Greece on Video Conference Services on the Internet, 2000. PIRCH 32 v0.92b PIRCH 32 v0.92b A.S. DRIGAS Applied Technologies Department NCSR DEMOKRITOS Ag. Paraskevi GREECE dr@imm.demokritos.gr http://imm.demokritos.gr Το Pirch 32 είναι ένα από τα καλύτερα προγράµµατα επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα

Λειτουργικά Συστήματα Λειτουργικά Συστήματα Ενότητα: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ No:01 Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

MS 075 Growing old is inevitable, growing up is optional. MS 142 Good friends are worth holding onto.

MS 075 Growing old is inevitable, growing up is optional. MS 142 Good friends are worth holding onto. 68 ίπτυχες ευχετήριες κάρτες 15 x 15 cm, λευκές εσωτερικά, συσκευασµένες µε φάκελο MS 019 Nothing is more beautiful than the love that has weathered the storms of life. MS 036 Life is nothing without friendship.

Διαβάστε περισσότερα

e-εκπαιδευτησ gakis_kostas@yahoo.gr, arispaliouras@yahoo.gr Περίληψη Η παρούσα εισήγηση αφορά την παρουσίαση του εκπαιδευτικού λογισμικού με τίτλο

e-εκπαιδευτησ gakis_kostas@yahoo.gr, arispaliouras@yahoo.gr Περίληψη Η παρούσα εισήγηση αφορά την παρουσίαση του εκπαιδευτικού λογισμικού με τίτλο e-εκπαιδευτησ K. Γάκης 1 και Α. Παλιούρας 2 1 3ο ΣΕΚ Ανατ. Αττικής 2 Γενικό Λύκειο Αρτέμιδος gakis_kostas@yahoo.gr, arispaliouras@yahoo.gr Περίληψη Η παρούσα εισήγηση αφορά την παρουσίαση του εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

AME SAMPLE REPORT James R. Cole, Ph.D. Neuropsychology

AME SAMPLE REPORT James R. Cole, Ph.D. Neuropsychology Setting the Standard since 1977 Quality and Timely Reports Med-Legal Evaluations Newton s Pyramid of Success AME SAMPLE REPORT Locations: Oakland & Sacramento SCHEDULING DEPARTMENT Ph: 510-208-4700 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Η αντίσταση στην ανθρωπιστική ψυχοθεραπεία

Η αντίσταση στην ανθρωπιστική ψυχοθεραπεία Η αντίσταση στην ανθρωπιστική ψυχοθεραπεία Σταλίκας Αναστάσιος, Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο Γιωτσίδη Βασιλική, Διδάκτωρ Κλινικής Ψυχολογίας, Ψυχοθεραπεύτρια. Χριστίνα Σεργιάννη, Διδάκτωρ Κλινικής Ψυχολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ «ERASMUS+: ΝΕΟΛΑΙΑ»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ «ERASMUS+: ΝΕΟΛΑΙΑ» ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ «ERASMUS+: ΝΕΟΛΑΙΑ» Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων 17 Μαρτίου 2014, με παράταση 24 Μαρτίου 2014 Για περίοδο έναρξης σχεδίων 17/6/2014 31/12/2014 Βασική Δράση 1 Μαθησιακή Κινητικότητα

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *6301456813* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χειρισμού Απλής Συσκευής

Οδηγίες Χειρισμού Απλής Συσκευής Smart Communication Server Οδηγίες Χειρισμού Απλής Συσκευής Παρακαλούμε διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή σας και αποθηκεύστε το για μελλοντική χρήση. Πριν χρησιμοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ031 - Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

ΕΠΛ031 - Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Εισαγωγή στην Fortran ΕΠΛ031 Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Νέαρχος Πασπαλλής Επισκέπτης Ακαδημαϊκός (Λέκτορας) nearchos@cs.ucy.ac.cy Γραφείο #B120, Τηλ. ext. 2744 FORTRAN: Ιστορική Αναδρομή 1954 1957, πρώτος

Διαβάστε περισσότερα

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 Name.. Class. Date. EXERCISE 1 Answer the question. Use: Yes, it is or No, it isn t. Απάντηςε ςτισ ερωτήςεισ. Βάλε: Yes, it is ή No, it isn

Διαβάστε περισσότερα

Summary Report - Apr 28, 2012 letsdoit Survey: eksipnoteros.gr

Summary Report - Apr 28, 2012 letsdoit Survey: eksipnoteros.gr Summary Report - Apr 28, 2012 letsdoit Survey: eksipnoteros.gr Ψωνίζετε σε διαφορετικά Super Market ανάλογα με τις προσφορές; Ναι 32.6% Mερικές φορές 40.7% Όχι 26.7% 1. Ψωνίζετε σε διαφορετικά Super Market

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και βασικής παραμετροποίησης σεναρίου εστίασης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και βασικής παραμετροποίησης σεναρίου εστίασης Εγχειρίδιο εγκατάστασης και βασικής παραμετροποίησης σεναρίου εστίασης Σε αυτό το εγχειρίδιο θα καλύψουμε τη μεθοδολογία εγκατάστασης ενός σεναρίου εστίασης από την αρχή έως το σημείο των βασικών ρυθμίσεων

Διαβάστε περισσότερα

MUM ATHENS, GREECE 2015

MUM ATHENS, GREECE 2015 Presentation: Basic & Advanced RouterOS Setups (ΒΑΣΙΚΕΣ & ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ROUTEROS) Project Manager IonianWiFi Internet Services www.ionianwifi.gr ΠΡΩΤΗ ΕΠΑΦΗ Χρήση του Mikrotik RB951Ui-

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Ασφάλειας

Στρατηγικές Ασφάλειας Στρατηγικές Ασφάλειας Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων. Διδάσκων: Σ. Κοντογιάννης Least/(Most) Privileges Defense in Depth Συγκεντρωτική Στρατηγική Weakest Link Strategy Fail Safe Stance Fail Safe Stance

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας. Υπηρεσίες Internet. ίκτυα Η/Υ. Επίπεδο Εφαρµογής. Ενότητα θ

Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας. Υπηρεσίες Internet. ίκτυα Η/Υ. Επίπεδο Εφαρµογής. Ενότητα θ Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας Υπηρεσίες Internet ίκτυα Η/Υ Επίπεδο Εφαρµογής O Παγκόσµιος Ιστός (World Wide Web) Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-mail) Υπηρεσία FTP (File Transfer

Διαβάστε περισσότερα

Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA

Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA Αθήνα 1 η Απριλίου 2015 Και γιατί μας νοιάζει ή μας αφορά; Νέα Ευρωπαική νομοθεσία Τίνος είναι τα προσωπικά δεδομένα; Και λοιπόν; Τα περιστατικά

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 381

1 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 381 1 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 381 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ FORUM (E-GROUP) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Generics και ArrayLists

Generics και ArrayLists ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αλγοριθμική και Προγραμματισμός Παναγιώτης Σφέτσος sfetsos@it.teithe.gr Generics και ArrayLists Προσοχή!!! Να εκτελεστούν πρώτα όλες οι ασκήσεις τις Θεωρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ INTERNET HOSTS

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ INTERNET HOSTS Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών Α.Τ.Ε.Ι. Σερρών Σέρρες Μάρτιος 2006 ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΦΑΛΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ INTERNET HOSTS Βροχίδης Ηλίας ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Επιβλέπων Καθηγητής: Χουβαρδάς

Διαβάστε περισσότερα

Risk Management & Business Continuity Τα εργαλεία στις νέες εκδόσεις

Risk Management & Business Continuity Τα εργαλεία στις νέες εκδόσεις Risk Management & Business Continuity Τα εργαλεία στις νέες εκδόσεις Α. Χατζοπούλου Υπεύθυνη Τμήματος Επιθεωρήσεων Πληροφορικής TÜV AUSTRIA HELLAS Οκτώβριος 2014 CLOSE YOUR EYES & THINK OF RISK Μήπως κάποια

Διαβάστε περισσότερα

@ BY AVENUES PRIVATE INSTITUTE JUNE 2014

@ BY AVENUES PRIVATE INSTITUTE JUNE 2014 1 Εκεί που η ποιότητα συναντά την επιτυχία Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου 7, Αρεδιού Τηλ. 22874368/9 2 ENGLISH INSTITUTE A Place where quality meets success 7, Makarios Avenue, Arediou, Tel. 22874368/9 99606442 Anglia

Διαβάστε περισσότερα

Adjectives. Describing the Qualities of Things. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015

Adjectives. Describing the Qualities of Things. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 Adjectives Describing the Qualities of Things A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 Getting Started with Adjectives It's hard to say much using only nouns and pronouns Simon is a father.

Διαβάστε περισσότερα

RMCLab. Remote Monitored and Controlled Laboratory

RMCLab. Remote Monitored and Controlled Laboratory RMCLab Remote Monitored and Controlled Laboratory Help with Microsoft Windows XP and Norton Internet Security Firewalls Ακολούθως δίνονται αναλυτικές οδηγίες για την σωστή διαχείριση του Firewall των Windows

Διαβάστε περισσότερα

EDUC.ATION CLASS 11 Σεπτεμβρίου 2013 @Found.ation

EDUC.ATION CLASS 11 Σεπτεμβρίου 2013 @Found.ation EDUC.ATION CLASS 11 Σεπτεμβρίου 2013 @Found.ation How to get started in the US Ecosystem Business Environment, Opportunities and Prerequisites Χαράλαμπος Παπαδόπουλος Γραμματέας Οικονομικών & Εμπορικών

Διαβάστε περισσότερα

Croy Lesson 10. Kind of action and time of action. and/or Redup. using the verb λύω

Croy Lesson 10. Kind of action and time of action. and/or Redup. using the verb λύω A Lesson 10 Vocabulary Summer Greek Croy Lesson 10 Ω ἄγω αἴρω ἀναβαίνω ἀπέρχοµαι ἀποθνῄσκω ἀποκτείνω καταβαίνω µέλλω ὀφείλω συνάγω ἀπόστολος, ὁ ἱερόν, τό παρά (G,D,A) (+ gen.) from; (+ dat.) beside, with,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ CISCO JABBER ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΣ-ΕΔ/76

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ CISCO JABBER ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΣ-ΕΔ/76 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ CISCO JABBER ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΣ-ΕΔ/76 31/07/2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Terabyte Technology Ltd

Terabyte Technology Ltd Terabyte Technology Ltd is a Web and Graphic design company in Limassol with dedicated staff who will endeavour to deliver the highest quality of work in our field. We offer a range of services such as

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός mirc Κανόνες lesbian.gr

Οδηγός mirc Κανόνες lesbian.gr Οδηγός mirc Κανόνες lesbian.gr Υπάρχουν συγκεκριµένα πράγµατα που δεν πρέπει να κάνετε στο irc. Αυτά συµπεριλαµβάνουν το flooding,το repeating, το op begging, την διαφήµιση, το να µοιράζετε virus (ιούς),το

Διαβάστε περισσότερα

α. 1024 Megabyte. β. 1024 Gigabyte. γ. 1048576 Gigabyte. δ. 1048576 byte.

α. 1024 Megabyte. β. 1024 Gigabyte. γ. 1048576 Gigabyte. δ. 1048576 byte. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ Μάθηµα: ΕI ΙΚΟ (Η.Υ.)

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1ο. 1.1.5 Πολυπρογραμματισμός 1.1.6 Πολυδιεργασία 1.2.2. Κατηγορίες Λειτουργικών Συστημάτων

Κεφάλαιο 1ο. 1.1.5 Πολυπρογραμματισμός 1.1.6 Πολυδιεργασία 1.2.2. Κατηγορίες Λειτουργικών Συστημάτων Κεφάλαιο 1ο 1.1.5 Πολυπρογραμματισμός 1.1.6 Πολυδιεργασία 1.2.2. Κατηγορίες Λειτουργικών Συστημάτων http://leitourgika-systhmata-epal-b.ggia.info Creative Commons License 3.0 Share-Alike Πολυπρογραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

SOAP API. https://bulksmsn.gr. Table of Contents

SOAP API. https://bulksmsn.gr. Table of Contents SOAP API https://bulksmsn.gr Table of Contents Send SMS...2 Query SMS...3 Multiple Query SMS...4 Credits...5 Save Contact...5 Delete Contact...7 Delete Message...8 Email: sales@bulksmsn.gr, Τηλ: 211 850

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα - Internet Υπηρεσίες Internet O Παγκόσµιος Ιστός (World Wide Web) Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-mail) Υπηρεσία FTP (File Transfer Protocol)

ίκτυα - Internet Υπηρεσίες Internet O Παγκόσµιος Ιστός (World Wide Web) Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-mail) Υπηρεσία FTP (File Transfer Protocol) Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας Κέρκυρα ίκτυα - Internet 2 Υπηρεσίες Internet O Παγκόσµιος Ιστός (World Wide Web) ΜηχανέςΑναζήτησηςστοWeb Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-mail) Υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

Επιστήμη και Δημοσιογραφία. Δημοσιογραφία Επιστήμης Μπορούν να αποτυπωθούν δημοσιογραφικά τα αποτελέσματα της επιστήμης;

Επιστήμη και Δημοσιογραφία. Δημοσιογραφία Επιστήμης Μπορούν να αποτυπωθούν δημοσιογραφικά τα αποτελέσματα της επιστήμης; Δημοσιογραφία Μπορούν να αποτυπωθούν δημοσιογραφικά τα αποτελέσματα της επιστήμης; Μενέλαος Σωτηρίου 8ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία», Αθήνα, 10-12 Νοεμβρίου 2011 Επιστήμη και Δημοσιογραφία «Η

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου Εισαγωγή Ρόλος της εικόνας και της φήµης των τουριστικών προορισµών, σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΙ Εξετάσεις Ιουνίου 2002

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΙ Εξετάσεις Ιουνίου 2002 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Εξετάσεις Ιουνίου (α) Αναπτύξτε την µέθοδο του τραπεζίου για τον αριθµητικό υπολογισµό του ολοκληρώµατος: b I( f ) = f ( x) a όπου f (x) συνεχής και ολοκληρώσιµη

Διαβάστε περισσότερα

MOBILE & TABLET APPLICATION FOR HOTELS Create now your application and get a unique tool for your hotel. Targeted Mobile Applications

MOBILE & TABLET APPLICATION FOR HOTELS Create now your application and get a unique tool for your hotel. Targeted Mobile Applications Create now your application and get a unique tool for your hotel. Targeted Mobile Applications Branch of 3ds group / www.3ds.gr 50% των αναζητήσεων από κινητά, καταλήγουν σε αγορά 17% των ταξιδιωτών αναζητούν

Διαβάστε περισσότερα

Inside workshops/ Μέσα στο εργαστήριο

Inside workshops/ Μέσα στο εργαστήριο Οι πλαστικές σακούλες αποτελούν σημαντική πηγή ρύπανσης καθ όλο τον κύκλο ζωής τους. Για την παραγωγή τους, καταναλώνονται προϊόντα πετρελαίου, νερο, ενέργεια και εκπέμπονται χημικές ουσίες τα οποία ευθύνονται

Διαβάστε περισσότερα

GreekPod101.com Learn Greek with FREE Podcasts

GreekPod101.com Learn Greek with FREE Podcasts Absolute Beginner S1 Your Greek Family is Calling 1 Greek Romanization English Vocabulary Phrase Usage Grammar Points Cultural Insight 4 4 5 Greek Ναι; Α μαμά, ναι... Ναι, εδώ είμαι... Ναι, όλα είναι εντάξει.

Διαβάστε περισσότερα

Αλίκη Λέσση. CNS&P Presales Engineer

Αλίκη Λέσση. CNS&P Presales Engineer Αλίκη Λέσση CNS&P Presales Engineer Agenda Η BYTE Διεθνείς τάσεις A New Reality All Virtual Case Study 2 Από τις μεγαλύτερες ελληνικές εταιρείες παροχής ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής και επικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Έ ρ ε υ ν α γ ι α τ α η λ. τ σ ι γ ά ρ α Πρώτη καταχώρηση: 25/08/2012

Έ ρ ε υ ν α γ ι α τ α η λ. τ σ ι γ ά ρ α Πρώτη καταχώρηση: 25/08/2012 29/08/2012 Αρκάδιος Δείτε το χάρτη αναζήτηση αρχική σελίδα > Κοινωνία Έ ρ ε υ ν α γ ι α τ α η λ. τ σ ι γ ά ρ α Πρώτη καταχώρηση: 25/08/2012 18:18 Κοινωνία Τέλος ακινησίας στα Ι.Χ.! πάει... έχουν ξεφύγει...

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά του ebeam Complete. Ό, τι χρειάζεται η σύγχρονη αίθουσα διδασκαλίας

Χαρακτηριστικά του ebeam Complete. Ό, τι χρειάζεται η σύγχρονη αίθουσα διδασκαλίας Χαρακτηριστικά του ebeam Complete Ένα ebeam, Δύο Χρήσεις Πίνακας Ψηφιακής Αντιγραφής ή Διαδραστικός Ασπροπίνακας; Οι πίνακες με την δυνατότητα της ψηφιακής αντιγραφής (Copyboards) καταγράφουν τις σημειώσεις

Διαβάστε περισσότερα

PROXY SERVER. Άριστη πύλη διαχωρισμού μεταξύ του εσωτερικού δικτύου και του Internet.

PROXY SERVER. Άριστη πύλη διαχωρισμού μεταξύ του εσωτερικού δικτύου και του Internet. PROXY SERVER Άριστη πύλη διαχωρισμού μεταξύ του εσωτερικού δικτύου και του Internet. Αποτελεσματικό εργαλείο για την απόκρυψη των εσωτερικών λεπτομερειών και διευθύνσεων IP του δικτύου. Αυξάνει τη συνολική

Διαβάστε περισσότερα

Guidelines for Use. RDNS' clients originate from 145 countries and speak 74 languages.

Guidelines for Use. RDNS' clients originate from 145 countries and speak 74 languages. Guidelines for Use RDNS is committed to the Multicultural Victoria Act 2004, which informs RDNS' policies to ensure people from culturally and linguistically diverse (CALD) backgrounds can enjoy access

Διαβάστε περισσότερα

ΑφήγησηκαιΕκπαίδευση: ιστορίες για όλους, ιστορίες από όλους

ΑφήγησηκαιΕκπαίδευση: ιστορίες για όλους, ιστορίες από όλους Αριστοτέλειο Κολλέγιο Θεσσαλονίκης Ημερίδα«ΤοΣχολείοστηνΨηφιακήΕποχή: Διαδραστικοί Πίνακες και Πλατφόρμες e-learning» Θεσσαλονίκη, 12 Μαρτίου2011 ΑφήγησηκαιΕκπαίδευση: ιστορίες για όλους, ιστορίες από

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4ο: Εντολές επιλογής

Κεφάλαιο 4ο: Εντολές επιλογής Χρήστος Τσαγγάρης ΕΕ ΙΠ Τµήµατος Μαθηµατικών, Πανεπιστηµίου Αιγαίου Κεφάλαιο 4ο: Εντολές επιλογής Μέχρι τώρα παρατηρήσαµε ότι τα προβλήµατα που αντιµετωπίσαµε είχαν σειριακή κίνηση, δηλαδή η µία εντολή

Διαβάστε περισσότερα