Obsah 1. Logano G221 A Hlavné části kotla Pripojovacie rozmery Technické údaje Typy používaných palív

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Obsah 1. Logano G221 A Hlavné části kotla Pripojovacie rozmery Technické údaje Typy používaných palív"

Transcript

1

2 2

3 Obsah 1. Logano G221 A Hlavné části kotla Pripojovacie rozmery Technické údaje Typy používaných palív Inštalácia Pripojenie k elektrickej sieti Pripojenie ku komínu, prívod spaľovacieho vzduchu Predpisy a podmienky prevádzky zariadenia Zákon o ochrane ovzdušia Prevádzkové požiadavky Výpočet veľkosti kotla Typické schémy zapojenia vykurovacieho systému Systém s 1 vykurovacím okruhom a ohrevom TÚV Systém s 2 vykurovacími okruhmi a ohrevom TÚV Systém s 2 zmiešavanými vykurovacími okruhmi a ohrevom TÚV Systém s 1 vykurovacím okruhom a solárnym ohrevom TÚV Systém s 1 vykurovacím okruhom a tepelným čerpadlom pre ohrev TÚV Systém s 2 zmiešavanými (4WV) vykurovacími okruhmi a ohrevom TÚV Vybavenie bezpečnostnými prvkami Použitie bezpečnostných prvkov Požiadavky na umiestnenie kotla Umiestnenie spaľovacieho zariadenia Prívod spaľovacieho vzduchu Spalinová cesta Regulátor ťahu komína Komponenty vybavenia vykurovacieho systému Tlaková expanzná nádoba Otvorená expanzná nádoba Zariadenie pre zvýšenie teploty vratnej vody Doplnkové moduly regulátora ST-702 zpid Modul ST-61 riadenie zmiešavaného okruhu Modul ST-65 GSM ovládánie pomocou mobilného telefonu Modul ST-500 Ethernet ovládánie pomocou PC Priestorové termostaty

4 Liatinový teplovodný automatický kotol určený pre spaľovanie hnedého uhlia, čierneho uhlia a drevených peliet 1. Logano G221 A Kotol Logano G221 A je určený pre spaľovanie hnedého uhlia, čierneho uhlia a peliet. Jedná sa o automatický kotol s občasnou kontrolou obsluhy (min. 1x denne). Kotol je určený k vykurovaniu objektov a nepriamemu ohrevu teplej užitkovej vody tepelným výkonom max. 25 kw alebo 30 kw. Kotol je dodávaný s umiestnením zásobníka a horáka na ľavej alebo pravej strane. Dôležité údaje sú uvedené na typovom štítku kotla - výkon, špecifikácia paliva, maximálna prevádzková teplota a ďalšie. Kotol je prevádzkovaný s ventilátorom a pri podtlaku na výstupe spalín. Kotol pri provádzke pracuje v podmienkach bez kondenzácie. Pri prevádzke kotla na nižší než menovitý výkon môže výstupná teplota spalín poklesnúť pod 160 C. Prednosti kotla: - vysoká priama účinnosť až 80 % - výmenník z vysoko kvalitnej liatiny - liatinový retortový horák s uložením litinového podávacieho dopravníka na oboch koncoch - elektronická regulácia prevádzky kotla - možnosť regulácie až 2 zmiešavaných okruhov pomocou špeciálneho príslušenstva - možnosť pripojenia modulov pre ovládanie pomocou mobilného telefónu alebo internetu 1.1. Hlavné časti kotla 1. Teleso výmenníka 2. Podstavec s popolníkom 3. Horák 4. Ventilátor 5. Násypka paliva 6. Riadiaca jednotka a b c d Podávací dopravník s pohonom Príruba násypky Pripojenie ventilátora Retorta horáka 4

5 1.2. Pripojovacie rozmery A Názov Skratka Jednotka 25 kw 30 kw Výška A mm 1580 Výška pripojenia odťahu spalín B mm 1290 Výška spiatočky kotla C mm 630 Hĺbka kotla L mm Dĺžka pripojenia odťahu spalín F mm 180 Šířka kotla G mm Pripojenie odťahu spalín H mm 150 Hmotnosť - Kg Prípojka vykurovacej vody VK/RK - Vnútorný závit G 2 5

6 1.3. Technické údaje Jednotka 25kW 30kW Trieda kotle podľa normy EN 303-5: Počet kotlových článkov Obsah vody l Účinnosť % <80% Teplotný rozsah kotlovej vody C 45 až 80 Minimálna teplota vratnej vody C 65 Teplota spalín pri menovitom výkone C 180 až 210 Teplota spalín pri minimálnom výkone C 100 Hmotnostný tok spalín g/sec Potrebný komínový ťah Pa Prípustný prevádzkový tlak bar 4 Max. skúšobný tlak bar 8 Objem zásobníka paliva l Inštalovaný elektrický príkon W 240 Palivo hnedé uhlie - 17 MJ/kg Menovitý tepelný výkon* kw 21,5 28,0 Spotreba paliva pri menovitom výkone kg/h 5,7 7,4 Doba horenia h Palivo čierne uhlie - 34 MJ/kg Menovitý tepelný výkon* kw 23,3 30,4 Spotreba paliva pri menovitom výkone Kg/h 3,9 5,0 Doba horenia h Palivo drevené pelety A1 15,6 MJ/kg Menovitý tepelný výkon* kw 22,7 28,8 Spotreba paliva při menovitom výkone Kg/h 6,5 8,3 Doba horenia h *minimálny výkon vždy 30% z menovitého výkonu. Hydraulická tlaková strata Q [l/hod] 6

7 1.4. Typy používaných palív Predpísané palivo pro kotly radu Logano G221 A automat je určený pre spalovanie predpísaného paliva: Typ paliva Hnedé uhlie - orech 2 Čierne uhlie - orech Drevené pelety Veľkosť zrna mm Ø 6-14 Dĺžka mm max. 30 Výhrevnosť MJ/kg min. 17 min. 30 min. 17 Obsah vody % max. 20 max. 20 max. 12 Obsah popola % max. 12 max. 6,5 max. 1,5 Obsah síry % max. 0,9 max. 0,7 Merná sírnatosť g/mj max. 0,5 Obsah prachu % max. 10 max. 10 max. 10 Teplota tavenia popoľa C min min min Obsah bituménov % max. 3,5 Pevné biopalivá musia zodpovedať norme ČSN EN , fosílne palivá norme ČSN Kotol sa nesmie používať na spalovanie odpadkov. Použittie iných ako predpísaných palív je zakázané. V kotle nie je dovolené spaľovať palivo na rošte, napr. kusové drevo, uhlie s inou ako predpísanou veľkosťou zrna. Pri skladovaní a umiestnení paliva je nutné dodržať tieto požiadavky - pre správne spaľovanie je nutné používať suché palivo, skladované minimálne pod prístreškom, lepšie v samostatnej, suchej miestnosti - keď je palivo skladované v rovnakej miestnosti ako kotol, musí byť medzi kotlom a palivom vzdialenosť min mm 1.5. Inštalácia Pred inštaláciou kotla musia býť splnené príslušné podmienky platné pre danú krajinu. Za dodržanie podmienok inštalácie zodpovedá prevádzkovateľ a príslušná odborná firma, ktorá vykonáva inštaláciu. Miestnosť inštalácie musí spĺňať nasledovné podmienky: - miesto inštalácie musí byť vhodné pre bezpečnú prevádzku - miestnosť inštalácie musí byť chránená pred mrazom - kotol sa smie inštalovať a prevádzkovať iba v miestnostiach s nepretržitým účinným vetraním - musí byť zaistený dostatočný prívod čerstvého vzduchu - plocha pre inštaláciu musí mať dostatočnú nosnosť a musí byť rovná a vodorovná - kotol se smie inštalovať iba na nehorľavý podklad - odvod spalín musí byť vzdialený od horlavých materiálov min. 200 mm - odporúčame minimálny manipulačný priestor nad kotlom (s bezpečnostným výmenníkom) 400 mm Základová doska musí byť väčšia ako pôdorys kotla, na prednej strane minimálne o 300 mm, na ostatných stranách cca o 100 mm. Manipulačný priestor musí umožniť bezpečnú obsluhu kotla, najmä zo strany horáka musí byť zaistěná vzdialenosť 1000 mm kvôli prípadnej demontáži podávacieho dopravníka. 7

8 1.6. Pripojenie k elektrickej sieti Kotol je určený pre inštaláciu do základného prostredia AA5/AB5 podľa ČSN Pripojuje se do zásuvky 230 V/10 A, ktorá musí zostať prístupná pre nutné odpojenie kotla od siete v prípade napr. opravy kotla. Zásuvkový okruh musí byť chránený prúdovým chráničom s vybavovacím prúdem 30 ma. Spotreba elektrickej energie Jedn. 25 kw 30 kw Inštalovaný príkon W 240 Spotreba pri menovitom výkone W Spotreba pri minimálnom výkone W Spotreba v režime Stand-by W 5 5 Spotreba pri rozhorievaní W Pripojenie ku komínu, prívod spaľovacieho vzduchu Pripojenie kotle ku komínovému prieduchu musí byť vykonané podľa miestnych predpisov a noriem, so súhlasom kominárskej firmy. Kotly v systéme ústredného kúrenia musia byť pripojené na samostatný komínový prieduch. Komín so správnym ťahom je základným predpokladom pre dobrú funkciu kotla. Ovplyvňuje tak výkon kotle, ako aj jeho účinnosť. Kotol smie byť pripojený iba ku komínovému prieduchu, ktorý má dostatočný ťah. Požadovaný ťah komína je uvedený v tabuĺke technických parametrov a musí byť dodržaný s presnosťou +/- 3 Pa. Rozmery komína Rozmery komína sú iba informatívne pre približnú predstavu. Skutočné rozmery a vyhotovenie musia byť stanovené výpočtom odborným projektantom. Pri výpočte komína musí byť vykonaný výpočet prívodu spalovacieho vzduchu. Pre predbežnú informáciu musí být zaistené volné prrpojenie miestnosti inštalácie s vonkajším priestorom otvorom o priereze min. 1 dm 2 na 10 kw inštalovaného príkonu. Kotol Palivo Výkon Ťah Spotreba paliva Spotreba vzduchu Hmotnostný Ø160 Ø180 Ø200 Ø250 tok spalín G221 A 25 Hnedé uhlie 17 MJ/kg 21,5 kw 5,7 kg/h 40,6 m 3 /h 16,6 g/s 7 m 7 m 7 m Čierne uhlie 34 MJ/kg 23,3 kw 18 Pa 3,9 kg/h 47,4 m 3 /h 18,6 g/s 8 m 8 m 7 m 7 m Pelety 15,6 MJ/kg 22,7 kw 6,5 kg/h 51,3 m 3 /h 20,8 g/s 8 m 7 m 7 m 7 m G221 A 30 Hnedé uhlie 17 MJ/kg 21,5 kw 7,4 kg/h 52,9 m 3 /h 21,6 g/s 9 m 8 m 8 m 7 m Čierne uhlie 34 MJ/kg 23,3 kw 20 Pa 5,0 kg/h 61,9 m 3 /h 24,2 g/s 10 m 8 m 8 m 8 m Pelety 15,6 MJ/kg 22,7 kw 8,3 kg/h 65,1 m 3 /h 26,4 g/s 10 m 9 m 8 m 8 m 8

9 2. Predpisy a podmienky prevádzky zariadenia Kotol Logano G221 A automat je konštruovaný podľa normy ČSN EN ako kotol s automatickým prikladaním pre spaľovanie predpísaného druhu paliva. Môže pracovať pri prevádzkovom tlaku podľa technických údajov a je vhodný pre vykurovacie systémy podľa požiadaviek normy ČSN EN Inštalácia kotla a celého vykurovaciehoho systému musí zodpovedať: predpisom pre stavbu budov zákonným požiadavkám miestnym predpisom Vykonanie inštalácie, pripojenie elektrického napájania, ako aj údržbu a opravy môžu vykonávať iba pracovníci s požadovanou kvalifikáciou. Pred inštaláciou je potrebné informovať kominára, pred spustením zariadenia musí byť vykonaná revízia spalinových ciest. Pre kotly na pevhé palivá platí nutnosť čistenia a kontroly spalinových ciest. Tieto požiadavky sú uvedené v zákone, prípadne vo vyhláške. Pre Českú republiku je to zákon 91/2010 Zb. ktorý predpisuje čistenie komína používaného pre zariadenia na pevné palivá do 50 kw, 3x ročne čistenie a 1x ročne kontrolu spalinových cest Zákon o ochrane ovzdušia Jednotlivé krajiny, kde sú prevádzkované kotly na pevné palivá, môžu mať vydaný predpis na ochranu ovzdušia, ktorý stanovuje podmienky a limity emisií znečišťujúcich látok pri prevádzke takýchto zariadení. Pre Českú republiku je to Zákon o ochrane ovzdušia 201/2012 Zb., ktorý okrem iného stanovuje pre kotly na pevné palivá s príkonom 10 až 300 kw limity znečisťujúcich látok pre novo inštalované kotly od a od Kotly na pevné palivá, ktoré nevyhovujú požiadavkám zákona, musia byť do vyradené z prevádzky. Zákon taktiež definuje povinnosti prevádzkovateľa takýchto zariadení, okrem iného pravidelné kontroly kotlov raz za dva roky. 9

10 3. Prevádzkové požiadavky Kotly na pevné palivá vyžadujú pre zaistenie dlhej životnosti dostatočnú teplotu vratnej vody. Táto teplota je min. 65 C, pri jej nedodržaní môžu kondenzovať spaliny v kotle a poškodzovať kotlové teleso, taktiež môže dôjsť k nedokonalému spaľovaniu paliva a tým k zníženiu účinnosti spaľovania. Pre kotly na pevné palivá je povolené používať výlučne predpísané paliva (viď. technické údaje). Pri použití iného ako odporučeného paliva nemusia byť dosiahnuté uvedené parametre zariadenia. Často pri použití nepovoleného paliva nemusí kotol pracovať vôbec. Pri použití nepovoleného paliva je taktiež zaťažované životné prostredie vysokými emisiami škodlivých látok. Vzduch pre spalovanie musí byť privedený z vonkajšieho priestoru vytvorením vhodného prieduchu. Veľkosť prieduchu je nutné stanoviť výpočtom, pre prvotné účely pre kotly do 50 kw je možné uvažovať s čistým prierezom prieduchu 1 dm 2 na 10 kw inštalovaného výkonu. Vzduch pro spalovanie nesmie byť znečistený, najmä halogenovými zložkami. Tieto sú obsiahnuté v sprejoch, riedidlách, čistacich a odmasťovacích prostriedkoch a pod. Návrh vzduchových ciest musí vylúčiť nasávanie výparov z chemických čistiarní, lakovní apod. Nebezpečenstvo korózie zo strany vykurovacej vody je spôsobené prítomnosťou kyslíku vo vykurovacej vode. Kyslík môže vnikať do vykurovacej vody pri nízkom (negatívnom) tlaku vykurovacej vody, vplyvom chybného výpočtu expanznej nádoby alebo použitím plastových trubiek bez kyslíkovej bariéry. Ak nie je možné použiť tesne uzatvorený vykurovací systém bez stáleho pôsobenia kyslíka, je potrebné vykonať opatrenia proti korózii. Vhodné opatrenia sú použitie mäkkej vody vo vykurovacom systéme, protikorózne prostriedky pre vykurovacie systémy, použitie materiálov s antikoróznym povrchom (napr. plastové trubky pre podlahové vykurovanie s kyslíkovou bariérou). Antikorózne prostriedky musia byť aplikované v súlade s návodom od ich výrobcu. Ak nie je možné vykonať účinnú ochranu proti korózii, je nutné takýto okruh oddeliť od kotlového okruhu napr. sekundárnym výmenníkom. 10

11 4. Výpočet veľkosti kotla Výpočet vykurovacieho systému vychádza z tepelných strát objektu, prípadne potreby ďalších energií. Veľmi záleží na konštrukcii objektu, použitej izolácii, vyhotovení okien a ďalších prvkov, ovplyvňujících tepelné straty objektu. Výpočet preto musí vykonať projektant v obore vykurovacej techniky, ktorý stanoví na základe tepelných vlastností objektu, veľkosti jednotlivých miestností a uvažovaného druhu vykurovacích telies potrebu výkonu kotla. Pre orientačnú predstavu je možné použít vzorec: P * 0,13 + V * 0,05 Výkon kotla Q = P vykurovaná plocha objektu [m 2 ] V vykurovací objem objektu [m 3 ] Q - požadovaný výkon kotla [kw] Tento vzorec uvažuje obvyklé tepelné straty bežných starších objektov. Podrobný výpočet se však môže výrazne líšiť. Ak sa kotol na pevné palivá inštaluje do stávajúceho objektu a je známa spotreba zemného plynu, je možné použiť informatívny vzorec (pre staršie budovy, MINERGIE ): Q gas [m 3 /rok] Výkon kotla Q min = m 3 /rok/kw Q gas Q min spotreba zemného plynu za rok [m2] minimálny požadovaný výkon kotla [kw] Pre samotiažny systém je nutné zvýšit veľkosť kotla o 10% pre rozkúrenie. 11

12 5. Typické schémy zapojenia vykurovacieho systému Pripojenie kotla na pevné palivá do hydraulického systému vyžaduje rešpektovanie určitých pravidiel. Okrem zákonných požadaviek a technických pravidel pre inštaláciu vykurovacieho zariadenia je veľmi dôležité zohľadniť požiadavky užívateľa na prevádzku systému. Kotel na pevné palivá je možné prevádzkovat samostatne alebo v kombinácii s ďalším zdrojom tepla, od toho se odvíja vybavenie systému prevádzkovými prvkami, bezpečnostným zariadením, prípadne riadiacim systémom. Pripojenie kotla do samostatného komína je technicky nejlepšie riešenie a malo by byť prednostne použité pri plánování vykurovacieho systému. Uvedené hydraulické zapojenia sú doporučené pro zaistenie spoľahlivej prevádzky vykurovacieho systému. Pre všetky príklady systému vykurovacieho zariadenia platí: usporiadanie systému je nutné chápať ako jako doporučenie uvedené zapojenia nemusia byť úplné pri návrhu systému musis byť dodržané všetky miestne platné predpisy, pokyny a smernice, týkajúce sa inštalácie systému a dimenzovánia jednotlivých prvkov systému Tabuľka použitých skratiek Skratka AW DA E EK EZ FAG FB FE FK FSS FV FWR HK HP KR PH PS PSS PT PV PWE PZ REG SA SH SMF SP1 ST-61 SV SWR THV WWM Z Popis Výstup TÚV Membránová expanzná nádoba Odvzdušnenie Vstup studenej vody Vstup cirkulácie Snímač teploty spalín Snímač TÚV Plniaci/vypúšťací kohút Kotlový snímač Snímač kolektora Snímač teploty vykurovacieho okruhu Snímač teploty spiatočky kotla Vykurovací okruh Elektrické vykurovacie teleso Spätná klapka Čerpadlo vykurovacieho okruhu Nabíjecie čerpadlo TÚV Čerpadlo solárného okruhu Priestorový termostat Tech Prepúšťací ventil Kotlové čerpadlo Cirkulačné čerpadlo Regulátor Tech ST-702 zpid Uzatvárací ventil Zmiešavací ventil Filter Ochrana proti prepätiu Modul pre riadenie zmiešavaného okruhu Poistný ventil Trojcestný zmiešavací ventil Termostatický ventil vykurovacieho telesa Termostatický zmiešavač TÚV Zásobník TÚV 12

13 5.1. Systém s 1 vykurovacím okruhom a ohrevom TÚV Základné zapojenie vykurovacieho systému, ktorý je riadený regulátorom kotla ST-702. Použitie trojcestného ventilu SWR je nutné pre zaistenie teploty vratnej vody 65 C. Nastavenie minimálnej teploty vykurovacej vody musí byť vyššie, ako je nastavená teplota vratnej vody. Spínanie čerpadiel PWE a PS je po dosiahnutí nastavenej teploty vykurovacej vody (45 C). Ak nie je použitá príprava TÚV, je možné čerpadlo PS použiť ako druhé vo vykurovacom systéme. Jeho spínacia teplota je potom určená snímačom FB, ktorý je umiestnený na potrubí vykurovacej vody na vhodnom mieste podľa potreby. Priestorový termostat PT môže byť typ On/Off s beznapäťovým kontaktom alebo regulátor Tech, pripojený na komunikačnú linku RS

14 5.2. Systém s 2 vykurovacími okruhmi a ohrevom TÚV Zapojenie vykurovacieho systému so zmiešavaným okruhom, ktorý je riadený regulátorom kotla ST-702, doplneným prídavným modulom ST-61. Tento modul riadi zmiešavací trojcestný alebo štvorcestný ventil. Parametre pre riadenie ventilu sú nastavené v regulátore Tech. Zmiešavaný vykurovací okruh môže byť riadený ekvitermicky. Použitie trojcestného ventilu SWR je nutné pre zaistenie teploty vratnej vody 65 C. Nastavenie minimálnej teploty vykurovacej vody musí byť vyššie, ako je nastavená teplota vratnej vody. Spínanie čerpadiel PWE a PS je po dosiahnutí nastavenej teploty vykurovacej vody (45 C). Ak nie je použitá príprava TÚV, je možné čerpadlo PS použiť ako druhé vo vykurovacom systéme. Jeho spínacia teplota je potom určená snímačom FB, ktorý je umiestnený na potrubí vykurovacej vody na vhodnom mieste podľa potreby. Priestorový termostat PT môže byť typ On/Off s beznapäťovým kontaktom alebo regulátor Tech, pripojený na komunikačnú linku RS

15 5.3. Systém s 2 vykurovacími okruhmi a ohrevom TÚV Zapojenie vykurovacieho systému s dvomi zmiešavanými okruhmi, ktorý je riadený regulátorom kotla ST- 702, doplneným dvomi prídavnými modulmi ST-61. Tieto moduly riadia zmiešavacie trojcestné alebo štvorcestné ventily. Parametre pre riadenie ventilov sú nastavené v regulátore Tech. Zmiešavané vykurovacie okruhy môžu byť riadené ekvitermicky. Použitie trojcestného ventilu SWR je nutné pre zaistenie teploty vratnej vody 65 C. Nastavenie minimálnej teploty vykurovacej vody musí byť vyššie, ako je nastavená teplota vratnej vody. Spínanie čerpadiel PWE a PS je po dosiahnutí nastavenej teploty vykurovacej vody (45 C). Ak nie je použitá príprava TÚV, je možné čerpadlo PS použiť ako druhé vo vykurovacom systéme. Jeho spínacia teplota je potom určená snímačom FB, ktorý je umiestnený na potrubí vykurovacej vody na vhodnom mieste podľa potreby. Priestorový termostat PT môže byť typ On/Off s beznapäťovým kontaktom alebo regulátor Tech, pripojený na komunikačnú linku RS

16 5.4. Systém s 1 vykurovacím okruhom a solárnym ohrevom TÚV Zapojenie vykurovacieho systému, ktorý je riadený regulátorom kotla ST-702. Použitie trojcestného ventilu SWR je nutné pre zaistenie teploty vratnej vody 65 C. Nastavenie minimálnej teploty vykurovacej vody musí byť vyššie, ako je nastavená teplota vratnej vody. Spínanie čerpadiel PWE a PS je po dosiahnutí nastavenej teploty vykurovacej vody (45 C). Solárný systém pracuje samostatne, nabíja zásobník TÚV. Solárny systém je riadený vhodným regulátorom, napr. ST-401n. Cirkulačné čerpadlo PZ je nutné riadiť samostatne, napr. časovým spínačom. Priestorový termostat PT môže byť typ On/Off s beznapäťovým kontaktom alebo regulátor Tech, pripojený na komunikačnú linku RS

17 5.5. Systém s 1 vykurovacím okruhom a tepelným čerpadlom pre ohrev TÚV Zapojenie vykurovacieho systému, ktorý je riadený regulátorom kotla ST-702. Použitie trojcestného ventilu SWR je nutné pre zaistenie teploty vratnej vody 65 C. Nastavenie minimálnej teploty vykurovacej vody musí byť vyššie, ako je nastavená teplota vratnej vody. Spínanie čerpadiel PWE a PS je po dosiahnutí nastavenej teploty vykurovacej vody (45 C). Systém tepelného čeradla pracuje samostatne, nabíja zásobník TÚV. Cirkulačné čerpadlo PZ je nutné riadiť samostatne, napr. časovým spínačom. Priestorový termostat PT môže byť typ On/Off s beznapäťovým kontaktom alebo regulátor Tech, pripojený na komunikačnú linku RS

18 5.6. Systém s dvomi vykurovacími okruhmi a ohrevom TÚV Zapojenie vykurovacieho systému s dvomi zmiešavanými okruhmi, ktorý je riadený regulátorom kotla ST- 702, doplneným dvomi prídavnými modulmi ST-61. Tieto moduly riadia zmiešavacie štvorcestné ventily. Parametre pre riadenie ventilov sú nastavené v regulátore ST-702. Zmiešavané vykurovacie okruhy môžu byť riadené ekvitermicky, každý samostatne. Teplotu vratnej vody 65 C zaisťujú moduly ST-61. Spínanie čerpadiel PWE a PS je po dosiahnutí nastavenej teploty vykurovacej vody (45 C). Priestorový termostat PT môže byť typ On/Off s beznapäťovým kontaktom alebo regulátor Tech, pripojený na komunikačnú linku RS

19 6. Vybavenie vykurovacieho systému bezpečnostnými prvkami Systém s kotlom na pevné palivá je všeobecne obtiažne regulovateľný. Kotol v prípade poruchy vykurovacieho systému nie je možné zastaviť a preto musí byť vybavený podľa normy ČSN EN zariadením pre odvod prebytočného tepľa. Kotly Bosch TT môžu byť vybavené bezpečnostným tepelným výmenníkom, ktorý toto prebytočné teplo odvedie z kotla. Bezpečnostné vybavenie kotla musí byť v súlade s ČSN EN Otvorený vykurovací systém je možné použiť pri správnom vyhotovení, ale nedoporučuje sa Použitie bezpečnostných prvkov kotla podľa ČSN EN Bezpečnostné vybavenie pre kotly na pevné palivá do 100 kw a bezpečnostným obmedzovačom teploty do 110 C RK Vratná voda VK Vykurovacia voda 1 Kotol 2 Bezpečnostný výmenník chladiaca slučka 3 Uzatvárací ventil vykurovacej/vratnej vody 4 Tepelný regulátor výkonu kotla - TRV 5 Termostatický ventil chladiacej slučky ako obmedzovač teploty STB 6 Teplomer vody v kotle 7 Poistný pretlakový ventil 2,5 bar / 3 bar 8 Odpad od poistného ventilu 9 Tlakomer vody v kotle 10 Kontrola množstva vody v kotle (stavoznak) 11 Napúšťací ventil so spätnou klapkou 12 Vypúšťací ventil 13 Potrubie pre pripojenie expanznej nádoby 14 Uzatvárací ventil s poistkou proti neúmyselnému uzatvoreniu 15 Vypúšťací ventil expanznej nádoby 16 Tlaková expanzná nádoba 17 Vstup chladiacej vody (min. 2,0 bar a 20 l/min.) 18 Regulátor ťahu komína 19 Komín 19

20 7. Požiadavky na umiestnenie kotla 7.1. Umiestnenie spaľovacieho zariadenia Pri inštalácii vykurovacieho systému je treba dodržiavať tieto predpisy: stavebné predpisy a normy pre inštaláciu vykurovacích zariadení ustanovenia miestnych stavebných predpisov o zabezpečení prívodu spaľovacieho vzduchu a vedení odťahu spalín predpisy a normy upravujúce bezpečnostno technické vybavenie vykurovacieho systému Miestnosť inštalácie musí spĺňať nasledujúce podmienky: miesto inštalácie musí býť vhodné pre bezpečnú prevádzku miestnosť inštalácie musí byť chránená pred mrazom kotol se smie inštalovať a prevádzkovať iba v miestnostiach s nepretržitým účinným vetraním musí byť zaistený dostatočný prívod čerstvého vzduchu plocha pre inštaláciu musí mať dostatočnú nosnosť, musí být rovná a vodorovná kotol se smie instalovať iba na nehorlavý podklad Kotol na tuhé palivá nesmie byť inštalovaný v týchto priestoroch: obytné priestory, schodištia únikové cesty (chodby) garáže, skladištia potravín, WC v priestoroch s nebezpečenstvom požiaru alebo výbuchu Kotol na tuhé palivá musí byť umiestnený v dostatočnej vzdialenosti od horlavých častí / stavebných konštrukcií a vstavaného nábytku tak, aby pri menovitom výkone kotla nepresiahla teplota týchto povrchov 85 C. Inak je nutné dodržať minimálnu vzdialenosť 40 cm. Pokiaľ je kotol postavený na horlavú (drevenú) podlahu, je nutné použiť nehorlavú podložku, která presahuje obrys kotla po stranách min. 10 cm a v prednej (obslužnej) časti o min. 30 cm Prívod spaľovacieho vzduchu Miesto inštalácie musí spĺňať podmienky pre prívod spaľovacieho vzduchu stanovené príslušnými vnútroštátnými, regionálnými alebo miestnymi predpismi pre kotolne a musí byť v súlade s príslušnými požiadavkami noriem. Pre Českú republiku je nutné dodržať ČSN :2010. Kotol na pevné palivá (spotrebič typu B) sa smie inštalovať: do miestnosti, ktorá je aspoň nepriamo vetratelná s minimálnym objemom 4 m 3 na 1 kw príkonu kotla v priestore inštalácie nesmie byť vytváraný podtlak vplyvom vetracích zariadení (ventilátor, digestor) pro bezpečnú a spoľahlivú prevádzku je treba zaistiť prívod vzduchu pre spalovanie podľa výkonu kotla a použitého paliva prepojenie vetracími otvormi s vonkajším priestorom o priereze nejmenej 100 cm 2 na 1 kw príkonu zdroja prepojenie prívodu spaľovacieho vzduchu medzi miestnosťou inštalácie kotla a priestorom prepojeným s vonkajším priestorom musí byť otvorom s minimálnym prierezom 150 cm Spalinová cesta Komín s dobrým ťahom je jedným zo základných predpokladov správnej funkcie kotla. Zásadne ovplyvňuje výkon a hospodárnosť kotla a celého vykurovacieho systému. Kotel smie byť pripojený iba na komín s dostatočným ťahom. Pri výpočte je treba brať do úvahy veľkosť hmotnostného toku spalín pri celkovom menovitom tepelnom výkone. Účinná výška komína sa počíta od zaústenia spalín do komína. Potrebný ťah komína je nutné dodržať s toleranciou ±3 Pa. Ťah komína je možné znížiť na požadovanú hodnotu pomocou regulátora ťahu komína. Komín musí spĺňať nasledujúce podmienky: komín a pripojenie odťahu spalín musí spĺňať platné predpisy (ČSN :2010) komín musí byť odolný voči vlhkosti pripojenie odťahu spalín musí byť vybavené kontrolným a čistiacim otvorom spalinovod by mal byť čo najkratší a od kotla ku komínu smerovať so sklonom nahor pod uhlom 10 40, s vylúčením kolien 90 spalinovod dlhší ako 2 m si vyžaduje dodatočné upevnenie všetky súčásti potrubí odťahu spalín musia byť vyrobené z nehorlavých materiálov. 20

21 Tlakové pomery pri napojení jedného kotla na komín Potrebný ťah komína Tlakový rozdiel > 0 Podtlak vo zvislej časti odvodu spalín Pretlak Atmosférický tlak Podtlak Pre prívod vzduchu Pre kotol Pre pripojenie odvodu spalín Požadovaný podtlak vo zvislej časti komína 7.4. Regulátor ťahu komína (Rozmery regulátora ťahu ZUK150) Pre inštaláciu do komína Pre inštaláciu do odvodu spalín Regulátor ťahu dokáže automaticky regulovať (znižovať) ťah komína. Môže byť inštalovaný do komínového telesa alebo do odvodu spalín. Pre zaistenie potrebných podmienok pre činnosť kotla (teplota spalín, tvorba sadzí) by mal byť regulátor montovaný pred vstup spalín do komína. 21

22 8. Komponenty vybavenia vykurovacieho systému 8.1. Tlaková expanzná nádoba Použitie tlakových expanzných nádob vo vykurovacích systémoch má mnoho výhod, z ktorých hlavná je zabránenie prístupu vzduchu do vykurovacieho systému. U niektorých systémov s tlakovou expanznou nádobou dochádzalo k vyšším nárastom tlaku vplyvom nesprávne vykonaného výpočtu. Po dlhodobých skúškach kotlových telies je navrhnutý spôsob výpočtu veľkosti tlakovej expanznej nádoby s ohľadom na maximálny tlakový rozdiel, ktorý nemôže pri dynamickom namáhaní poškodiť kotlové teleso. Tento tlakový rozdiel je stanovený na 0,50 bar. Pri montáži tlakových expanzných nádob k ocelovým kotlom do 50 kw musia byť rešpektované nižšie uvedené zásady: Prívodné potrubie k tlakovej expanznej nádobe musí byť čo najkratšie, bez uzáverov a s možnosťou dilatácie. Expanzná nádoba musí byť umiestnená tak, aby nemohlo dôjsť k ohrievaniu nádoby sálavým teplom. Každá vykurovacia sústava musí byť vybavená najmenej jedným spoľahlivým poistným ventilom, umiestneným na výstupnom potrubí na kotle a manometrom. Umiestnenie, montáž a svetlosť poistných ventilov musia zodpovedať ČSN Pri montáži poistného ventilu je potrebné prekontrolovať správnosť jeho nastavenia maximálnym prevádzkovým pretlakom, pri kterom sa musí poistný ventil otvoriť. V prípade vyššieho otváracieho tlaku poistného ventilu je nutné vykonať nové nastavenie (výmenu). Montáž a nastavenie poistného ventilu, montáž s preskúšaním a úpravou tlaku plynu v tlakovej expanznej nádobe smie vykonávať iba firma s oprávnením. Pred napustením systému vodou je nutné overiť tlak plynu v tlakovej expanznej nádobe, či je vyšší ako hydrostatická výška v systéme. Zdroj tepla musí byť vybavený zabezpečovacím zariadením podľa ČSN Najvyššia pracovná teplota je obmedzená na 95 C. Tlaková expanzná nádoba a jej prívodné potrubie musia byť chránené proti zamrznutiu vody. Pretlak plynu v expanznej nádobe možno upraviť odpustením na hodnotu hydraulického tlaku sústavy za studena. Odpustenie sa vykonáva cez ventil na tlakovej nádobe. Vonkajšia kontrola tlakovej expanznej nádoby a kontrola plniaceho tlaku musí byť vykonaná najmenej 1x za rok. Pri správne zvolenej tlakovej expanznej nádobe nesmie nastať väčší skutočný tlakový rozdiel ako 0,6 bar pri teplotách vody v systémr od 10 do 90 C. Tento tlakový rozdiel možno vyskúšať pri vykurovacej skúške, keď sa voda v systéme zahrieva zo studeného stavu. Ak dôjde k väčšiemu tlakovému rozdielu ako 0,6 bar, ide o nesprávnu voľbu tlakovej expanznej nádoby a vzniká nebezpečenstvo poškodenia kotlového telesa. Výpočet objemu tlakovej expanznej nádoby: Objem tlakovej expanznej nádoby: O = 1,3 * V * (P1+B)/B B - tlakový rozdiel, stanovený na hodnotu 0,50 bar P1 - hydrostatický tlak v absolútnej hodnote (bar) V - zväčšený objem vody v celom systéme... V = G * Δv 1,3 - koeficient bezpečnosti G - hmotnosť vody vo vykurovacom systéme Δv - zväčšenie merného objemu vody pri určitom teplotnom rozdiele (dm 3 /kg) Δt C Δv dm 3 /kg 0,0224 0,0355 0,0431 Skutečný tlakový rozdíl může být vyšší než vypočtený maximálně o 0,1 bar v případě mezních výpočtových hodnot a v důsledku zvýšení tlaku plynu v tlakové expanzní nádobě tlakem vody. Príklad Hmotnosť vody vo vykurovacom systéme G = 180 kg Hydrostatická výška vody v systéme 9,5 m Absolutna hodnota hydrostatického tlaku P1 = 1,95 bar Rozdiel teplôt v systéme Δt = 80 C Objemová zmena pre Δt 80 C v = 0,0355 dm3/kg Otevárací pretlak poistného ventilu 1,80 bar Tlakový rozdiel B 0,5 bar Zväčšenie objemu vody v celom systéme V = G * Δv = 180 * 0,0355 = 6,39 dm 3 Minimálny potrebný objem expanznej nádoby O = 1,3 * 6,39 * (1,95 + 0,5)/0,5 = 40,7 dm 3 Podľa vypočítaného objemu tlakovej expanznej nádoby určíme skutočný objem podľa najbližšie vyrábanej veľkosti expanznej nádoby: O = 50 dm 3 22

23 Upozornenie Pokiaľ má tlaková expanzná nádoba predĺžiť životnosť kotla, musí sa odstrániť nízkoteplotná korózia spalinových ciest udržaním teploty vratnej vody v kotle nad rosným bodom asi 65 C, napr. pomocou zmiešavacieho zariadenia. Ak sa nezabráni nízkoteplotnej korózii, tak kotol skoroduje zo strany spalín a tlaková expanzná nádoba vo väčšine prípadov skráti životnosť kotla pôsobením tlaku a dynamickým namáháním stien kotla Otvorená expanzná nádoba Otvorené expanzné nádoby sa v súčastosti takmer neprojektujú. Príčinou je možnosť ich zamrznutia v tepelne - izolačno nechránenom pôdnom prostore, otvorená hladina vody, ktorá umožňuje odpar vykurovacej vody a teda nutnosť jej doplňovania v priebehu vykurovacieho obdobia rovnako ako sýtenie vykurovacej vody kyslíkom. Nárast podielu kyslíka vo vzduchu, ktorý je vo vykurovacej vode, je daný dvakrát väčším súčiniteľom rozpustnosti tohoto plynu vo vode v porovnaní so súčiniteľom rozpustnosti dusíka. Pri reakci kyslíka s kovovými materiálmi vykurovacej sústavy tak vznikajú korózne produkty ohrozujúce ďalšie prvky vykurovacej sústavy či spôsobujú prevádzkové ťažkosti. Výpočet objemu otvorenej expanznej nádoby: Objem otvorenej expanznej nádoby: O = 1,6 * G * Δv G Δv - hmotnosť vody vo vykurovacom systéme - zväčšenie merného objemu vody při teplotnom rozdiele Δt (dm 3 /kg) 8.3. Zariadenie pre zvýšenie teploty vratnej vody Pri prevádzke systému môže dlhšiu dobu do kotla prúdiť chladná voda. To platí pre systémy s veľkým obsahom vody (> 15 l / kw). Takéto ochladzovanie kotla v priestore spalinových ciest vedie k väčšej tvorbe dechtu a horším prevádzkovým parametrom. Ochladením spalín pod ich rosný bod tieto kondenzujú a kondenzát spôsobuje koróziu týchto plôch. Pre zabránenie tohto problému je nutné ku kotlu nainštalovať zariadenie na zvýšenie teploty vratnej vody. Nastavenie minimálnej teploty vykurovacej vody musí byť vyššie, než je nastavená teplota vratnej vody. Najvhodnejšia je systémová rýchlomontážna skupina Oventrop Regumat RTA (až do cca. 30 kw). Ďalšia možnosť je použitie trojcestného alebo štvorcestného zmiešavacieho ventilu v zapojení podľa systémových schém. Trojcestný zmiešavací ventil má dva vstupy a jeden výstup. Médium je zmiešavané podľa polohy disku ventilu. S rastúcou teplotou na senzore sa priamy priechod (A) otvára a bočný priechod (B) sa zatvárá. Rozsah regulácie je 50 C až 80 C, podľa citlivosti termočlena. Typ zmiešavače k VS Zeta DN25 6,5 21 DN40 9,5 52 Typ směšovače L [mm] H [mm] H 1 [mm] SW [mm] DN DN

24 Tlaková strata trojcestného ventilu môže byť vypočítaná podľa vzorca Δp tlaková strata V prietok ventilom Systémová skupina Oventrop Regumat RTA RH vratná voda zo systému RK vratná voda do kotla VH vykurovacia voda do systému VK vykurovacia voda z kotla Oventrop Regumat RTA svetlosť mm DN25 max. tlak bar 10 max. teplota C 120 k SV m 3 /hod 3,9 otváracia teplota C 65 otvárací tlak ventilu mbar 20 Tlaková strata systémovej skupiny Ovenrtop Regumat RTA Δp tlaková strata V prietok skupinou 24

25 9. Doplnkové moduly regulátora ST-702 zpid 9.1. Modul ST-61 - riadenie zmiešavaného okruhu Modul je určený na obsluhu jednoho trojcestného alebo štvorcestného zmiešavacieho ventilu vykurovacieho okruhu. Umožňuje riadenie teploty vykurovacieho okruhu pomocou ekvitermickej krivky a zaistenej požadovanej teploty vratnej vody do kotla. Ak je použitá táto ochrana na všetkých okruhoch, nie je nutné chráňiť kotol samostatným termostatickým trojcestným ventilom. K regulátoru ST-702 je možné pripojiť dva moduly ST-61, ich nastavenie sa vykonáva z tohto regulátora Modul ST-65 GSM ovládanie pomocou mobilného telefónu Modul umožňuje riadenie kotla pomocou mobilného telefónu. Pomocou SMS správ je užívateľ informovaný o každom alarme kotla. Užívateľ si môže pomocou SMS správy vyžiadať v ľubovoľnom čase informácie o aktuálnej hodnote teplôt všetkých snímačov. Taktiež je možné zmeniť požiadavku na teplotu ľubovoľného okruhu. Ako doplnková možnosť je pripojenie ďalších dvoch snímačov teploty, vstupného kontaktu a ovládánie výstupu (napr. relé). Pre tieto prvky je možné nastaviť podmienky zaslania SMS so správou o udalosti Modul ST-500 Ethernet - ovládanie pomocou PC Modul Ethernet slúži na diaľkové ovládánie prevádzky kotla pomocou internetu alebo lokálnej siete. Užívateľ kontroluje na počítači stav všetkých zariadení vykurovacej súustavy a činnosť každého zariadenia je zobrazená formou animácie. Okrem zobrazenia teploty každého snímača môže užívateľ meniť zadané teploty pre čerpadlá aj zmiešavacie ventily. Je možné zobraziť históriu teplôt a históriu všetkých alarmov riadiacej jednotky Priestorové termostaty K riadiacej jednotke ST-702 je možné pripojiť rôzne priestorové regulátory s beznapäťovým kontaktom On/Off alebo termostaty Tech pomocou komunikačnej linky RS232. Pomocou týchto priestorových termostatov možno pohodlne riadiť požadovanú priestorovú teplotu, teplotu kotla, zásobníka TÚV alebo zmiešavacích ventilov bez nutnosti prechádzania ku kotlu. K dispozícii sú aj bezdrôtové typy. 25

26 Poznámky 26

27 27

28

Nová generácia tepelných čerpadiel Gorenje Informácie o výrobku Názov modelu: Aerogor ECO prevodník 10 A Typ: vzduch na vodu (DC prevodník)

Nová generácia tepelných čerpadiel Gorenje Informácie o výrobku Názov modelu: Aerogor ECO prevodník 10 A Typ: vzduch na vodu (DC prevodník) Nová generácia tepelných čerpadiel Gorenje Informácie o výrobku Názov modelu: Aerogor ECO prevodník 10 A Typ: vzduch na vodu (DC prevodník) Vykurovací systém s tepelným čerpadlom vzduch - voda (Aerogor

Διαβάστε περισσότερα

Lev KKZ Lev Heliotwin KKZ

Lev KKZ Lev Heliotwin KKZ Solárne systémy Plynové kondenzačné kotly condens Lev KKZ Lev Heliotwin KKZ Stacionárne kondenzačné kotly Kompaktné jednotky na vykurovanie a ohrev teplej vody v zabudovanom zásobníku. Vysokoúčinné, úsporné

Διαβάστε περισσότερα

Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení

Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení Výpočet lineárneho stratového súčiniteľa tepelného mosta vzťahujúceho sa k vonkajším rozmerom: Ψ e podľa STN EN ISO 10211 Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení Objednávateľ: Ing. Natália Voltmannová

Διαβάστε περισσότερα

Odťahy spalín - všeobecne

Odťahy spalín - všeobecne Poznámky - všeobecne Príslušenstvo na spaliny je súčasťou osvedčenia CE. Z tohto dôvodu môže byť použité len originálne príslušenstvo na spaliny. Povrchová teplota na potrubí spalín sa nachádza pod 85

Διαβάστε περισσότερα

Váš Vaillant predajca:

Váš Vaillant predajca: Vaillant Group Slovakia, s.r.o. Pplk. Pľjušťa 45, 909 01 Skalica Tel: +421 34 6966 101 Fax: +421 34 6966 111 Vaillant Centrá: Vaillant Group Slovakia, s.r.o. Bratislava, Gagarinova 7/B Prešov, Vajanského

Διαβάστε περισσότερα

NÁVOD NA MONTÁŽ A INŠTALÁCIU PRE ZÁSOBNÍKOVÉ OHRIEVAČE VODY A AKUMULAČNÉ ZÁSOBNÍKY ZÁRUČNÝ LIST

NÁVOD NA MONTÁŽ A INŠTALÁCIU PRE ZÁSOBNÍKOVÉ OHRIEVAČE VODY A AKUMULAČNÉ ZÁSOBNÍKY ZÁRUČNÝ LIST SK NÁVOD NA MONTÁŽ A INŠTALÁCIU PRE ZÁSOBNÍKOVÉ OHRIEVAČE VODY A AKUMULAČNÉ ZÁSOBNÍKY ZÁRUČNÝ LIST OHRIEVAČE VODY S NEPRIAMYM OHREVOM TÚV S JEDNÝM VYMENNIKOM: ЕV (Х)S 200; 300; 500; 800; 1000; 1500; 2000

Διαβάστε περισσότερα

Hoval Modul-plus Ohrievač vody. Popis produktu. Hoval ohrievač vody Modul-plus. Ovládací panel s termostatmi

Hoval Modul-plus Ohrievač vody. Popis produktu. Hoval ohrievač vody Modul-plus. Ovládací panel s termostatmi Ohrievač vody Popis produktu Hoval ohrievač vody Ohrievač teplej vody z nerezu Plášť vykurovacej vody z ocele Tepelný výmenník vo forme modulových buniek z ocele pre tepelné výkony až 0 000 l/h à 60 C

Διαβάστε περισσότερα

CENNÍK VYBRANÝCH VÝROBKOV

CENNÍK VYBRANÝCH VÝROBKOV CENNÍK VYBRANÝCH VÝROBKOV platný od 1. 4. 2015 POISTNÉ VENTILY 311 Poistný ventil. Vypúšťací pretlak 20 %. Uzatvárací rozdiel 20 %. PN 10 Prevádzková teplota 5 110 C Nastavenia: 2,5-3 - 3,5-4 - 5-6 - 7-8

Διαβάστε περισσότερα

Podklady pre projektovanie vydanie 10/2010. Plynové kondenzačné kotly. Logano plus GB402. Rozsah výkonu od 320 kw do 620 kw. Teplo je náš element

Podklady pre projektovanie vydanie 10/2010. Plynové kondenzačné kotly. Logano plus GB402. Rozsah výkonu od 320 kw do 620 kw. Teplo je náš element Podklady pre projektovanie vydanie 10/2010 Logano plus GB402 Plynové kondenzačné kotly Rozsah výkonu od 320 kw do 620 kw Teplo je náš element Obsah Obsah 1 Plynový kondenzačný kotol s hliníkovým výmenníkom

Διαβάστε περισσότερα

Spalinový výmenník medený výmenník s výkonom 24 kw zabezpečuje dokonalé využitie teploty spalín.

Spalinový výmenník medený výmenník s výkonom 24 kw zabezpečuje dokonalé využitie teploty spalín. Riadiaca elektronika zabezpečuje spoľahlivú, bezpečnú a plne automatickú prevádzku kotla, je osadená diagnostickými funkciami a umožňuje veľmi ľahké nastavenie základných parametrov pre vykurovanie a prípravu

Διαβάστε περισσότερα

Závesné kondenzačné kotly LEV

Závesné kondenzačné kotly LEV Závesné kondenzačné kotly LEV Spôsob rozlišovania a označovania závesných plynových kotlov: LEV XX XXX Spôsob využitia: O - kotol bez ohrevu teplej vody (TV) V - kotol s ohrevom TV prietokovým spôsobom

Διαβάστε περισσότερα

Príslušenstvo kotla. Vonkajší snímač Priestorové regulátory Thermolink - ekvitermická regulácia Prestavba kotla KKO pre funkciu ohrevu teplej vody

Príslušenstvo kotla. Vonkajší snímač Priestorové regulátory Thermolink - ekvitermická regulácia Prestavba kotla KKO pre funkciu ohrevu teplej vody Príslušenstvo kotla Vonkajší snímač Priestorové regulátory Thermolink - ekvitermická regulácia Prestavba kotla KKO pre funkciu ohrevu teplej vody Vonkajší snímač Vonkajší snímač pripájame ku kotlu len

Διαβάστε περισσότερα

Akumulátory. Membránové akumulátory Vakové akumulátory Piestové akumulátory

Akumulátory. Membránové akumulátory Vakové akumulátory Piestové akumulátory www.eurofluid.sk 20-1 Membránové akumulátory... -3 Vakové akumulátory... -4 Piestové akumulátory... -5 Bezpečnostné a uzatváracie bloky, príslušenstvo... -7 Hydromotory 20 www.eurofluid.sk -2 www.eurofluid.sk

Διαβάστε περισσότερα

Regulátor rozdielového tlaku (PN 25) AVP montáž do spiatočky a montáž do prívodu, meniteľné nastavenie

Regulátor rozdielového tlaku (PN 25) AVP montáž do spiatočky a montáž do prívodu, meniteľné nastavenie Údajový list Regulátor rozdielového tlaku (PN 25) AVP montáž do spiatočky a montáž do prívodu, meniteľné nastavenie Popis AVP(-F) je priamočinný regulátor rozdielového tlaku, vyvinutý predovšetkým pre

Διαβάστε περισσότερα

NÁVOD NA OBSLUHU A INŠTALÁCIU

NÁVOD NA OBSLUHU A INŠTALÁCIU NÁVOD NA OBSLUHU A INŠTALÁCIU Kombinované ohrievače a zásobníky vody pre zvislú montáž ZÁSOBNÍKOVÝ OHRIEVAČ VODY ZÁSOBNÍKY TEPLEJ VODY OKC 80 OKC 100 OKC 100/1 m 2 OKC 125 OKC 125/1 m 2 OKC 160 OKC 160/1

Διαβάστε περισσότερα

NÁVRH NÍZKOTLAKOVEJ PLYNOVEJ KOTOLNE PRE POLYFUNKČNÝ OBJEKTOM

NÁVRH NÍZKOTLAKOVEJ PLYNOVEJ KOTOLNE PRE POLYFUNKČNÝ OBJEKTOM SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE STAVEBNÁ FAKULTA NÁVRH NÍZKOTLAKOVEJ PLYNOVEJ KOTOLNE PRE POLYFUNKČNÝ OBJEKTOM 15927 SV (SvF-5366-26533) Študijný program: Technické zariadenie budov Pracovisko:

Διαβάστε περισσότερα

Plynové kondenzačné kotly ComfortLine

Plynové kondenzačné kotly ComfortLine Technická dokumentácia Plynové kondenzačné kotly ComfortLine CGB-2(K) CGW-2 CGS-2 CSZ-2 Plynové kondenzačné kotly ComfortLine Plynové kondenzačné kotly ComfortLine CGB-2 strana 3 CGB-2(K) strana 4 CSW-120

Διαβάστε περισσότερα

CERAPURSMART. Plynový závesný kondenzačný kotol ZSB 14-3 C... ZSB 22-3C... ZWB 24-3 C... Návod na inštaláciu a údržbu pre servisného technika

CERAPURSMART. Plynový závesný kondenzačný kotol ZSB 14-3 C... ZSB 22-3C... ZWB 24-3 C... Návod na inštaláciu a údržbu pre servisného technika Návod na inštaláciu a údržbu pre servisného technika Plynový závesný kondenzačný kotol CERAPURSMART 6 70 63 085-00.O ZSB 4-3 C... ZSB - 3C... ZWB 4-3 C... 6 70 65 77 (0/04) SK Obsah Obsah Vysvetlenie symbolov

Διαβάστε περισσότερα

NÁVOD NA OBSLUHU A INŠTALÁCIU

NÁVOD NA OBSLUHU A INŠTALÁCIU NÁVOD NA OBSLUHU A INŠTALÁCIU ZÁSOBNÍKOVÉ OHRIEVAČE VODY S NEPRIAMYM OHREVOM Kombinované Elektrické OKC 80 OKCE 50 OKC 100 OKC 100/1 m 2 OKCE 80 OKC 125 OKC 125/1 m 2 OKCE 100 OKC 160 OKC 160/1 m 2 OKCE

Διαβάστε περισσότερα

ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ A VYUŽÍVANIE OZE PODĽA TECHNICKÝCH NORIEM JASNÁ

ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ A VYUŽÍVANIE OZE PODĽA TECHNICKÝCH NORIEM JASNÁ ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ A VYUŽÍVANIE OZE PODĽA TECHNICKÝCH NORIEM Teplo na prípravu teplej vody Ing. Zuzana Krippelová doc. Ing.Jana Peráčková, PhD. STN EN 15316-3-1- Vykurovacie systémy v budovách. Metóda

Διαβάστε περισσότερα

NÁVOD NA OBSLUHU KOTOL NA SPALOVANIE PELIET ATTACK PELLET

NÁVOD NA OBSLUHU KOTOL NA SPALOVANIE PELIET ATTACK PELLET SK NÁVOD NA OBSLUHU KOTOL NA SPALOVANIE PELIET ATTACK, s.r.o. - 08/2010 ATTACK PELLET ATTACK PELLET - Kotol na spaľovanie peliet - Kotol na spaľovanie drevných peliet. - Montáž, kontrolné rozkúrenie a

Διαβάστε περισσότερα

Servopohon vzduchotechnických klapiek 8Nm, 16Nm, 24Nm

Servopohon vzduchotechnických klapiek 8Nm, 16Nm, 24Nm Servopohon vzduchotechnických klapiek 8Nm, 16Nm, 24Nm Spoločnosť LUFBERG predstavuje servopohony s krútiacim momentom 8Nm, 16Nm, 24Nm pre použitie v systémoch vykurovania, ventilácie a chladenia. Vysoko

Διαβάστε περισσότερα

condens Návod na inštaláciu PANTHER CONDENS 12 KKO 25 KKO 30 KKO 25 KKV

condens Návod na inštaláciu PANTHER CONDENS 12 KKO 25 KKO 30 KKO 25 KKV condens Návod na inštaláciu PANTHER CONDENS KKO 5 KKO 30 KKO 5 KKV OBSAH ÚVOD Návod... 3. Dokumentácia k výrobku...3. Príslušné dokumenty...3.3 Vysvetlenie symbolov...3 Popis zariadenia... 3. Ochranné

Διαβάστε περισσότερα

ELEKTRICKÝ PRÙTOKOVÝ OHؾVAÈ VODY ELEKTRICKÝ PRIETOKOVÝ OHRIEVAČ VODY

ELEKTRICKÝ PRÙTOKOVÝ OHؾVAÈ VODY ELEKTRICKÝ PRIETOKOVÝ OHRIEVAČ VODY ELEKTRICKÝ PRÙTOKOVÝ OHؾVAÈ VODY ELEKTRICKÝ PRIETOKOVÝ OHRIEVAČ VODY 3,5 4,4 5,5 Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou funkci.

Διαβάστε περισσότερα

TECHNICKÝ CENNÍK 2015 / 10. Od októbra 2015 novinka možnosť predĺženej záruky na nové kondenzačné kotly! rokov Z Á R U K A A V N Á P R E D Ĺ Ž E N Á

TECHNICKÝ CENNÍK 2015 / 10. Od októbra 2015 novinka možnosť predĺženej záruky na nové kondenzačné kotly! rokov Z Á R U K A A V N Á P R E D Ĺ Ž E N Á A V N Á O T N A R A G rokov Z Á R U K A P R E D Ĺ Ž E N Á Od októbra 215 novinka možnosť predĺženej záruky na nové kondenzačné kotly! TECHNICKÝ CENNÍK 215 / 1 Platný od 1. októbra 215 do odvolania alebo

Διαβάστε περισσότερα

Návod na inštaláciu TIGER CONDENS 25 KKZ21 25 KKZ42

Návod na inštaláciu TIGER CONDENS 25 KKZ21 25 KKZ42 Návod na inštaláciu TIGER CONDENS 25 KKZ2 25 KKZ42 OBSAH ÚVOD Návod...3. Dokumentácia k výrobku...3.2 Príslušné dokumenty...3.3 Vysvetlenie symbolov...3 2 Popis zariadenia...3 2. Ochranné funkcie zariadenia...3

Διαβάστε περισσότερα

AerobTec Altis Micro

AerobTec Altis Micro AerobTec Altis Micro Záznamový / súťažný výškomer s telemetriou Výrobca: AerobTec, s.r.o. Pionierska 15 831 02 Bratislava www.aerobtec.com info@aerobtec.com Obsah 1.Vlastnosti... 3 2.Úvod... 3 3.Princíp

Διαβάστε περισσότερα

Návod na montáž a údržbu

Návod na montáž a údržbu Návod na montáž a údržbu Plynový kondenzačný kotol 6 720 619 605-00.1O Logamax plus GB172-14 GB172-20 GB172-24 GB172-24K Pre odborných pracovníkov Pred montážou a údržbou si prosím dôkladne prečítajte

Διαβάστε περισσότερα

Regulátory vykurovania a prípravy TÚV pre systémy CZT

Regulátory vykurovania a prípravy TÚV pre systémy CZT Regulátory vykurovania a prípravy TÚV pre systémy CZT 2 381 RVD110 RVD130 Regulátory na použitie v odovzdávacích staniciach a zariadeniach systémov CZT. Regulácia vykurovacieho okruhu s čerpadlom. Príprava

Διαβάστε περισσότερα

Návod na montáž a údržbu

Návod na montáž a údržbu Návod na montáž a údržbu Plynový závesný kondenzačný kotol 6 720 615 600-001.1TD Logamax plus GB162-15/25/35/45 GB162-25 T40 S Pre odborných pracovníkov Pred montážou a údržbou si prosím dôkladne prečítajte

Διαβάστε περισσότερα

Modul zmiešavača MM/MM-2

Modul zmiešavača MM/MM-2 ávod na montáž a obsluhu Modul zmiešavača /-2 WOLF GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tel. +49-8751/74-0 www.wolf-heiztechnik.de Art.-r.: 3061889_201607 SK Obsah Bezpečnostné pokyny... 4 ormy a predpisy...

Διαβάστε περισσότερα

KÖBER s.r.o. NÁSTENNÉ KONDENZAČNÉ KOTLE MOTAN POPIS KOTLA

KÖBER s.r.o. NÁSTENNÉ KONDENZAČNÉ KOTLE MOTAN POPIS KOTLA KÖBER s.r.o. NÁSTENNÉ KONDENZAČNÉ KOTLE MOTAN POPIS KOTLA MKDENS 36 Typ: C13SPV36MEF MKDENS 25 Typ: C14SPV25MEF 0087 0480 Dodávateľ: ProAut s.r.o., Školská 30, 911 05 Trenčín IČO: 36341002 IČDPH: Sk2021919603

Διαβάστε περισσότερα

DAKON FB DAKON FB-D NÁVOD K INŠTALÁCII,OBSLUHE A ÚDRŽBE LIATINOVÉHO STACIONÁRNEHO KOTLA NA PEVNÉ PALIVO

DAKON FB DAKON FB-D NÁVOD K INŠTALÁCII,OBSLUHE A ÚDRŽBE LIATINOVÉHO STACIONÁRNEHO KOTLA NA PEVNÉ PALIVO NÁVOD K INŠTALÁCII,OBSLUHE A ÚDRŽBE LIATINOVÉHO STACIONÁRNEHO KOTLA NA PEVNÉ PALIVO DAKON FB DAKON FB-D UVýrobca: DAKON s.r.o.,794 01 KRNOV-Pod Cvilínem, Ve Vrbině 588/3 FB20... Liatinový kotol na pevné

Διαβάστε περισσότερα

Staromlynská 29, Bratislava tel: , fax: http: //www.ecssluzby.sk SLUŽBY s. r. o.

Staromlynská 29, Bratislava tel: , fax: http: //www.ecssluzby.sk   SLUŽBY s. r. o. SLUŽBY s. r. o. Staromlynská 9, 81 06 Bratislava tel: 0 456 431 49 7, fax: 0 45 596 06 http: //www.ecssluzby.sk e-mail: ecs@ecssluzby.sk Asynchrónne elektromotory TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA. Nominálne výkony

Διαβάστε περισσότερα

Lev. Návod na obsluhu a inštaláciu kotla. Závesný kondenzačný kotol Výkon 5-27,9 kw / 5,7-31,7 kw Ohrev teplej vody (24 / 28 KKV) 24 KKV 28 KKV 28 KKO

Lev. Návod na obsluhu a inštaláciu kotla. Závesný kondenzačný kotol Výkon 5-27,9 kw / 5,7-31,7 kw Ohrev teplej vody (24 / 28 KKV) 24 KKV 28 KKV 28 KKO Lev Návod na obsluhu a inštaláciu kotla 24 KKV 28 KKV 28 KKO Závesný kondenzačný kotol Výkon 5-27,9 kw / 5,7-31,7 kw Ohrev teplej vody (24 / 28 KKV) SK verzia 0020041820_01 Protherm Lev 24 KKV, 28 KKV,

Διαβάστε περισσότερα

Základná škola s materskou školou v...

Základná škola s materskou školou v... Základná škola s materskou školou v... Pozn. Údaje o kotli, druhu paliva, limitoch, odčítanej účinnosti a výpočty sú uvedené ako príklad. ObÚŽP......... Váš list zn./zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka V...

Διαβάστε περισσότερα

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU termet NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU Plynové kondenzačné kotly ústredého kúrenia s integrovaným zásobníkom DVOJFUNKČNÉ ECOCONDENS INTEGRA-20 ECOCONDENS INTEGRA-25 VÁŽENÝ ZÁKAZNÍK str.2 Gratulujeme

Διαβάστε περισσότερα

PRIEMER DROTU d = 0,4-6,3 mm

PRIEMER DROTU d = 0,4-6,3 mm PRUŽINY PRUŽINY SKRUTNÉ PRUŽINY VIAC AKO 200 RUHOV SKRUTNÝCH PRUŽÍN PRIEMER ROTU d = 0,4-6,3 mm èíslo 3.0 22.8.2008 8:28:57 22.8.2008 8:28:58 PRUŽINY SKRUTNÉ PRUŽINY TECHNICKÉ PARAMETRE h d L S Legenda

Διαβάστε περισσότερα

NÁVOD NA INŠTALÁCIU, OBSLUHU A ÚDRŽBU KOTLA

NÁVOD NA INŠTALÁCIU, OBSLUHU A ÚDRŽBU KOTLA NÁVOD NA INŠTALÁCIU, OBSLUHU A ÚDRŽBU KOTLA TerMoMaX inka 24 / 35 / 24K / 35K kondenzačný kotol na plyn s výmenníkom z liatiny a hliníka, uzatvorenou spaľovacou komorou a keramickým horákom s predzmiešaním

Διαβάστε περισσότερα

ZÁSOBNÍKOVÉ OHRIEVAČE VODY S NEPRIAMYM OHREVOM

ZÁSOBNÍKOVÉ OHRIEVAČE VODY S NEPRIAMYM OHREVOM Návod na obsluhu a inštaláciu ZÁSOBNÍKOVÉ OHRIEVAČE VODY S NEPRIAMYM OHREVOM UBS 80 M UBS 100 UBS 100 V UBS 100 M UBS 100 Q UBS 125 UBS 125 V UBS 125 M UBS 125 Q UBS 160 UBS 160 V UBS 160 M UBS 160 Q UBS

Διαβάστε περισσότερα

ATTACK DPX. Návod na správnu inštalácu, prevádzku a čistenie kotla.

ATTACK DPX. Návod na správnu inštalácu, prevádzku a čistenie kotla. 04/ 2011 1 Obsah 1. Inštalácia a parametre komína...3 2. Overenie správnych parametrov komína...4 3. Prístroje na meranie ťahu komína...5 4.Pracovný tlak v hydraulickom okruhu...6 5. Ochrana kotla proti

Διαβάστε περισσότερα

Všeobecne. Odvod spalín v zvislej rovine. Plynové kondenzačné kotly. Zoradenie čistiacich otvorov:

Všeobecne. Odvod spalín v zvislej rovine. Plynové kondenzačné kotly. Zoradenie čistiacich otvorov: Poznámky Všeobecne Vykurovacie kotly Junkers sú odskúšané a schválené v súlade so smernicami o plynových zariadeniach ES (90/396/EHS, 92/42/EHS, 72/23/EHS, 89/336/EHS) a EN677. Príslušenstvo na spaliny

Διαβάστε περισσότερα

Systém rozvodu vzduchu

Systém rozvodu vzduchu Technické údaje Systém rozvodu vzduchu CWL-Excellent Wolf Slovenská republika s.r.o. Galvaniho 7 821 04 Bratislava tel. +421 4820 0802 fax +421 4820 0814 info@wolfsr.sk www.wolfsr.sk 3063644_201602 Zmeny

Διαβάστε περισσότερα

Návod na inštaláciu a údržbu Logamax plus GB162-15/25/35/45 V3 GB T40 S V3. Pred inštalácie a údržbou si prosím dôkladne prečítajte

Návod na inštaláciu a údržbu Logamax plus GB162-15/25/35/45 V3 GB T40 S V3. Pred inštalácie a údržbou si prosím dôkladne prečítajte Plynové kondenzačné kotly 670808078 (05/0) SK Návod na inštaláciu a údržbu Logamax plus GB6-5/5/35/45 V3 GB6-5 T40 S V3 Pred inštalácie a údržbou si prosím dôkladne prečítajte Obsah Obsah Vysvetlenie symbolov

Διαβάστε περισσότερα

Systém diaľkového prenosu údajov Systém diaľkového prenosu údajov...105

Systém diaľkového prenosu údajov Systém diaľkového prenosu údajov...105 OBSAH OBSAH Závesné plynové kotly Logamax U052/U054 (K)...2 Logamax U052 T/U054 T...3 Príslušenstvo ku U052/U054 (T)...4 Komínové sady pre kotly Logamax U052...6 Závesné kondenzačné kotly Logamax plus

Διαβάστε περισσότερα

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti príloha č. 7 k vyhláške č. 428/2010 Názov prevádzkovateľa verejného : Spravbytkomfort a.s. Prešov Adresa: IČO: Volgogradská 88, 080 01 Prešov 31718523

Διαβάστε περισσότερα

Regulátor CZT pre jeden vykurovací okruh a TÚV

Regulátor CZT pre jeden vykurovací okruh a TÚV 2 510 Regulátor CZ pre jeden vykurovací okruh a ÚV RVD120 RVD140 ultifunkčný regulátor vykurovania pre výmenníkové stanice CZ a zariadenia s - Bus komunikáciou. Vhodné pre reguláciu vykurovacieho okruhu

Διαβάστε περισσότερα

Vitodens 100-W. Efektívny, s dlhou životnosťou, cenovo atraktívny

Vitodens 100-W. Efektívny, s dlhou životnosťou, cenovo atraktívny Vitodens 100-W Nástenný plynový kondenzačný kotol typ WB1C s modulovaným cylindrickým horákom MatriX a výhrevnou plochou Inox-Radial pre prevádzku závislú ako aj nezávislú na vzduchu v miestnosti. Menovitý

Διαβάστε περισσότερα

Návod na montáž a údržbu

Návod na montáž a údržbu Návod na montáž a údržbu Plynový nástenný kotol 6 720 613 0-00.1O Logamax U052-24/28T U054-24/28T Pre odborných pracovníkov Pred začatím montáže a údržby si prosím pozorne prečítajte 6 720 613 007 (2011/05)

Διαβάστε περισσότερα

Plynový nástenný kotol CERACLASSEXCELLENCE

Plynový nástenný kotol CERACLASSEXCELLENCE Návod na inštaláciu a údržbu pre servisného technika Plynový nástenný kotol CERACLASSEXCELLENCE 70 3 085-00.O ZSC 4-3 MFA... ZSC 8-3 MFA... ZSC 35-3 MFA... ZWC 4-3 MFA... ZWC 8-3 MFA... ZWC 35-3 MFA...

Διαβάστε περισσότερα

KLIMATIZÁCIA - VODNÉ SYSTÉMY. Kazetové fancoily. Technický návod COLORADO K OG 9, 12, 18. Vnútorné jednotky Chladiaci výkon (kw) Vykurovací výkon (kw)

KLIMATIZÁCIA - VODNÉ SYSTÉMY. Kazetové fancoily. Technický návod COLORADO K OG 9, 12, 18. Vnútorné jednotky Chladiaci výkon (kw) Vykurovací výkon (kw) KLIMATIZÁCIA VODNÉ SYSTÉMY Kazetové fancoily Technický návod COLORADO K OG 9, 12, 18 Vnútorné jednotky Chladiaci výkon (kw) Vykurovací výkon (kw) K 9 OG 2T 2,2 3,3 K 12 OG 2T 3,5 4,6 K 18 OG 2T 5 5,9 K

Διαβάστε περισσότερα

RGS rekuperačné jednotky

RGS rekuperačné jednotky RGS rekuperačné jednotky ENKO s.r.o. ENKO Plus s.r.o. to je ENKO s.r.o. Študentská 1 Irkutská 92 Poličná 57 040 01 Košice 851 10 Bratislava 757 01 Valašské Meziříčí OPLÁŠTENIE Opláštenie vyrobené z hliníkových

Διαβάστε περισσότερα

Návod na montáž, obsluhu a údržbu CLAS CLAS 24 FF CLAS 28 FF

Návod na montáž, obsluhu a údržbu CLAS CLAS 24 FF CLAS 28 FF Návod na montáž, obsluhu a údržbu CLAS CLAS 24 FF CLAS 28 FF CLAS FF 2 Obsah: Základné údaje Dôležité upozornenia 3 Značka CE 3 Symboly na výrobnom štítku 4 Bezpečnostné pokyny 4 Popis výrobku Ovládací

Διαβάστε περισσότερα

Podklady pre projektovanie a inštaláciu tepelných čerpadiel

Podklady pre projektovanie a inštaláciu tepelných čerpadiel Podklady pre projektovanie Podklady pre projektovanie Vydanie 8/2007 Podklady pre projektovanie a inštaláciu tepelných čerpadiel Teplo je náš element Obsah Obsah Obsah...1 Prečo tepelné čerpadlo?...5

Διαβάστε περισσότερα

Výmena vykurovacieho zdroja a úpravy systému UVK ZŠ Kukučínova, Vranov n/t Ústredné vykurovanie 1. VŠEOBECNÉ ÚDAJE... 3

Výmena vykurovacieho zdroja a úpravy systému UVK ZŠ Kukučínova, Vranov n/t Ústredné vykurovanie 1. VŠEOBECNÉ ÚDAJE... 3 1. VŠEOBECNÉ ÚDAJE... 3 2. ROČNÁ POTREBA TEPLA NA VYKUROVANIE... 3 3. ROČNÁ SPOTREBA PLYNU NA VYKUROVANIE... 3 4. ZATRIEDENIE VYHRADENÝCH TECHNICKÝCH ZARIADENÍ... 3 5. OPIS VYKUROVACIEHO SYSTÉMU... 4 6.

Διαβάστε περισσότερα

TEPLA S AKUMULACÍ DO VODY

TEPLA S AKUMULACÍ DO VODY V čísle prinášame : Odborný článok ZEMNÉ VÝMENNÍKY TEPLA Odborný článok ZÁSOBNÍK TEPLA S AKUMULACÍ DO VODY Odborný článok Ekonomika racionalizačných energetických opatrení v bytovom dome s následným využitím

Διαβάστε περισσότερα

S ENERGIOU EFEKTÍVNE V BYTOVÝCH DOMOCH

S ENERGIOU EFEKTÍVNE V BYTOVÝCH DOMOCH S ENERGIOU EFEKTÍVNE V BYTOVÝCH DOMOCH VPLYV ZATEPLENIA DOMU NA HYDRAULICKÉ VYREGULOVANIE SIEA 03.05.2011 Ing. František VRANAY, PhD. Stavebná fakulta TU v Košiciach SPOSOBY DOSIAHNUTIA ÚSPOR PRI VYKUROVANÍ

Διαβάστε περισσότερα

Základná charakteristika. Vlastnosti Technické parametre Schéma funkcie Ochranné funkcie kotla

Základná charakteristika. Vlastnosti Technické parametre Schéma funkcie Ochranné funkcie kotla Základná charakteristika Vlastnosti Technické parametre Schéma funkcie Ochranné funkcie kotla Vlastnosti Plynulá modulácia výkonu Ekvitermická regulácia (pri použití zodpovedajúceho priestorového regulátora

Διαβάστε περισσότερα

C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém

C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém C.1. Tepelná izolácia penový polystyrén C.2. Tepelná izolácia minerálne dosky alebo lamely C.3. Tepelná izolácia extrudovaný polystyrén C.4. Tepelná izolácia penový

Διαβάστε περισσότερα

NÁVOD NA INŠTALÁCIU, OBSLUHU A ÚDRŽBU KOTLA

NÁVOD NA INŠTALÁCIU, OBSLUHU A ÚDRŽBU KOTLA NÁVOD NA INŠTALÁCIU, OBSLUHU A ÚDRŽBU KOTLA TERMOMAX INKA M /n /MB /nb 50 kondenzačný kotol na plyn s výmenníkom z liatiny a hliníka, uzatvorenou spaľovacou komorou a keramickým horákom s predzmiešaním

Διαβάστε περισσότερα

Návod na montáž, obsluhu a údržbu. CLAS system. CLAS system 15 FF CLAS system 24 FF CLAS system 28 FF CLAS system 32 FF

Návod na montáž, obsluhu a údržbu. CLAS system. CLAS system 15 FF CLAS system 24 FF CLAS system 28 FF CLAS system 32 FF Návod na montáž, obsluhu a údržbu CLAS system CLAS system 15 FF CLAS system 24 FF CLAS system 28 FF CLAS system 32 FF CLAS SYSTEM FF 2 Obsah: Základné údaje Dôležité upozornenia 3 Značka CE 3 Symboly na

Διαβάστε περισσότερα

Návod na montáž, obsluhu a údržbu kondenzačných kotlov Q7K-12-SOLO Q7K-18-SOLO Q7K-24-SOLO Q7K-30-SOLO Q7K-24-COMBI Q7K-28-COMBI Q7K-32-COMBI

Návod na montáž, obsluhu a údržbu kondenzačných kotlov Q7K-12-SOLO Q7K-18-SOLO Q7K-24-SOLO Q7K-30-SOLO Q7K-24-COMBI Q7K-28-COMBI Q7K-32-COMBI Návod na montáž, obsluhu a údržbu kondenzačných kotlov Q7K-12-SOLO Q7K-18-SOLO Q7K-24-SOLO Q7K-30-SOLO Q7K-24-COMBI Q7K-28-COMBI Q7K-32-COMBI OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY... 3 VŠEOBECNE... 3 INŠTALÁCIA

Διαβάστε περισσότερα

Regulátor teploty s ponorným snímačom

Regulátor teploty s ponorným snímačom 3 334 SYCO 100 Regulátor teploty s ponorným snímačom s 3-polohovým výstupom RE132 Regulátor teploty s ponorným snímačom teploty pre jednoduché vykurovacie zariadenia Kompaktná konštrukcia 3- polohové ovládanie

Διαβάστε περισσότερα

AUTOMATICKÝ TEPLOVODNÝ KOTOL SO ZÁSOBNÍKOM NA SPAĽOVANIE DREVNYCH PELIET, UHLIA DO 25mm

AUTOMATICKÝ TEPLOVODNÝ KOTOL SO ZÁSOBNÍKOM NA SPAĽOVANIE DREVNYCH PELIET, UHLIA DO 25mm AUTOMATICKÝ TEPLOVODNÝ KOTOL SO ZÁSOBNÍKOM NA SPAĽOVANIE DREVNYCH PELIET, UHLIA DO 25mm NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU KOTLA MAGA 25 PU, MAGA 50 PU MAGA s.r.o., Samuela Kollára 86, 979 01 Čerenčany Rimavská

Διαβάστε περισσότερα

Návod na montáž, obsluhu a údržbu CLAS B CF CLAS B 24 CF

Návod na montáž, obsluhu a údržbu CLAS B CF CLAS B 24 CF Návod na montáž, obsluhu a údržbu CLAS B 24 CF 2 Obsah: Základné údaje Dôležité upozornenia 3 Značka CE 3 Symboly na výrobnom štítku 4 Bezpečnostné pokyny 4 Popis výrobku Ovládací panel 6 Rozmery kotla

Διαβάστε περισσότερα

Hocheffizienz-Wärmepumpen. Vysokoefektívne tepelné čerpadlá

Hocheffizienz-Wärmepumpen. Vysokoefektívne tepelné čerpadlá Planungsunterlage Projektové podklady Hocheffizienz-Wärmepumpen Vysokoefektívne tepelné čerpadlá BWL-1-A, BWL-1-I Luft/Wasser vzduch-voda BWS-1 Sole/Wasser soľanka-voda Obsah Obsah... strana Základy 1.

Διαβάστε περισσότερα

6300 Haskovo, 67 Saedinenie Blvd, tel.: (+359) POKYNY

6300 Haskovo, 67 Saedinenie Blvd, tel.: (+359) POKYNY ERATO Plc 6300 Haskovo, 67 Saedinenie Blvd, tel.: (+359) 38 603047 ERATO Plc POKYNY k montáž, nastavenie a servis Automatizovaného horáka na pelety ERATO GP20 a ERATO GP20+ na liatinový vodoohrevný kotol

Διαβάστε περισσότερα

/ 1 4. Tepelné čerpadlo vzduch-voda

/ 1 4. Tepelné čerpadlo vzduch-voda 2 0 1 3 / 1 4 ESTIA Tepelné čerpadlo vzduch-voda ESTIA Tepelné čerpadlo vzduch-voda Múdro kúriť, pritom šetriť a súčasne chrániť životné prostredie! Životné prostredie a naše emisie CO 2 sa týkajú nás

Διαβάστε περισσότερα

ATTACK DPX - Splyňovací kotol

ATTACK DPX - Splyňovací kotol ATTACK DPX - Splyňovací kotol - Montáž, kontrolné rozkúrenie a zaškolenie obsluhy vykoná montážny technik zaškolený výrobcom, ktorý tiež vyplní protokol o inštalácii kotla. - Pri splyňovaní dochádza v

Διαβάστε περισσότερα

TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA TEPLOVZDUŠNÉ PLYNOVÉ AGREGÁTY ĎALŠIE INFORMÁCIE: ĎALŠIE INFORMÁCIE:

TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA TEPLOVZDUŠNÉ PLYNOVÉ AGREGÁTY ĎALŠIE INFORMÁCIE:  ĎALŠIE INFORMÁCIE: TEPLOVZDUŠNÉ PLYNOVÉ AGREGÁTY Priemyselné vykurovanie TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA PRE ĎALŠIE INFORMÁCIE NAVŠTÍVTE NAŠU STRÁNKU: WWW.PAKOLE.SK GTV-20A, C, CL Verzia_02 GTV-27A, C, CL GTV-33A, C, CL GTV-40A,

Διαβάστε περισσότερα

Drevosplyňujúce kotly

Drevosplyňujúce kotly VIGAS 18 DPA, VIGAS 26 DPA Drevo splyňujúce kotly VIGAS Drevosplyňujúce kotly NÁVOD NA INŠTALÁCIU, MONTÁŽ, OBSLUHU A POUŽÍVANIE KOTLA Záručný list s reguláciou AK 4000 VIMAR 2016 Ver.D 2.00 1 Drevosplyňujúce

Διαβάστε περισσότερα

Harmonizované technické špecifikácie Trieda GP - CS lv EN Pevnosť v tlaku 6 N/mm² EN Prídržnosť

Harmonizované technické špecifikácie Trieda GP - CS lv EN Pevnosť v tlaku 6 N/mm² EN Prídržnosť Baumit Prednástrek / Vorspritzer Vyhlásenie o parametroch č.: 01-BSK- Prednástrek / Vorspritzer 1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku: Baumit Prednástrek / Vorspritzer 2. Typ, číslo výrobnej dávky

Διαβάστε περισσότερα

Soline EV. Návod na použitie a upozornenia

Soline EV. Návod na použitie a upozornenia Soline EV SK Návod na použitie a upozornenia OBSAH 1 VŠEOBECNÉ UPOZORNENIA 2 BALENIE 3 TECHNICKÉ VLASTNOSTI A ROZMERY 3.1 POPIS... 5 3.2 ROZMERY... 5 3.3 TECHNICKÉ ÚDAJE... 5 3.4 STRATY HYDRAULICKÝM ODPOROM...

Διαβάστε περισσότερα

OHRIEVAČE VODY A VYKUROVANIE

OHRIEVAČE VODY A VYKUROVANIE OHRIEVAČE VOY A VYKUROVANIE História firmy Vitajte vo svete ohrievačov vody EÍZ EÍZ je popredný špecialista v oblasti distribúcie, predaja a servisu ohrievačov vody. Firmu založil Miroslav Elíz v roku

Διαβάστε περισσότερα

Teplo je všade v prírode. Využime ho čo najlepšie.

Teplo je všade v prírode. Využime ho čo najlepšie. Vysokoefektívne tepelné čerpadlá Teplo je všade v prírode. Využime ho čo najlepšie. Komplexné reišenie kúrenia: Wolf - tepelné čerpadlá 02 03 Obsah Úsporné a šetrné kúrenie s vysokoefektívnymi tepelnými

Διαβάστε περισσότερα

Návod na montáž a údržbu

Návod na montáž a údržbu Návod na montáž a údržbu Tepelné čerpadlá 70 44 808-00.1T Logatherm WPL 10 A WPL 1 A WPL 14 A WPL 18 A WPL 5 A WPL 31 A Pre odborných pracovníkov Pred začiatkom montáže a údržby si pozorne prečítajte!

Διαβάστε περισσότερα

OBSAH : 1) Technická správa. 2) Špecifikácia materiálu Rozpočet. 3) Výkresová dokumentácia

OBSAH : 1) Technická správa. 2) Špecifikácia materiálu Rozpočet. 3) Výkresová dokumentácia OBSAH : 1) Technická správa IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VŠEOBECNÉ ÚDAJE TEPELNÁ BILANCIA ENERGETICKÁ BILANCIA NÁVRH STROJNÉHO ZARIADENIA KOTOLNE PARAMETRE ZARIADENIA KOTOL POISTNÉ ZARIADENIE OBEHOVÉ ČERPADLÁ DOPLŇOVANIE

Διαβάστε περισσότερα

OLYMPS DOOR spol. s r.o. Návod na inštaláciu a obsluhu

OLYMPS DOOR spol. s r.o. Návod na inštaláciu a obsluhu Návod na inštaláciu a obsluhu Dôležité informácie Gratulujeme vám, že ste si vybrali výrobok firmy Nice. Prečítajte si prosím tento návod. Aby boli tieto pokyny lepšie zrozumiteľné, boli usporiadané do

Διαβάστε περισσότερα

Vitodens 100-W. Efektívny, s dlhou životnosťou, cenovo atraktívny

Vitodens 100-W. Efektívny, s dlhou životnosťou, cenovo atraktívny Vitodens 100-W Nástenný plynový kondenzačný kotol typ WB1C s modulovaným cylindrickým horákom MatriX a výhrevnou plochou Inox-Radial pre prevádzku závislú ako aj nezávislú na vzduchu v miestnosti. Menovitý

Διαβάστε περισσότερα

KATALÓGOVÝ CENNÍK TECH

KATALÓGOVÝ CENNÍK TECH KATALÓGOVÝ CENNÍK TECH Aktualizácia 01.04.2015 Uvedené ceny sú bez DPH Názorne zobrazené produkty môžu byť odlišné od skutočných Obrázok Modul Popis regulácie Katalógová cena Regulátory k čerpadlu Regulátor

Διαβάστε περισσότερα

NÁVOD NA INŠTALÁCIU, MONTÁŽ, OBSLUHU A POUŽÍVANIE KOTLA

NÁVOD NA INŠTALÁCIU, MONTÁŽ, OBSLUHU A POUŽÍVANIE KOTLA Splyňovacie kotly NÁVOD NA INŠTALÁCIU, MONTÁŽ, OBSLUHU A POUŽÍVANIE KOTLA Záručný list VIGAS A VIGAS Lambda Control s reguláciou AK 4000 VIMAR 2015 1 Obsah Prehlásenie o zhode... 1. Technický popis...

Διαβάστε περισσότερα

30 Ochrana potrubia pred mrazom alebo jeho temperovanie

30 Ochrana potrubia pred mrazom alebo jeho temperovanie 30 Ochrana potrubia pred mrazom alebo jeho temperovanie Všeobecne Silné mrazy v zimnom období ohrozujú vodovody a odpadové potrubia, ktoré neodolávajú nízkym teplotám a môžu zamrznúť alebo dokonca prasknúť.

Διαβάστε περισσότερα

Príručka pokynov a upozornení. Inštalatér Užívateľ Technik. UB INOX Solar ANTIKOROVÝ ZÁSOBNÍK TÚV SO ZABUDOVANÝM SOLÁRNYM OKRUHOM

Príručka pokynov a upozornení. Inštalatér Užívateľ Technik. UB INOX Solar ANTIKOROVÝ ZÁSOBNÍK TÚV SO ZABUDOVANÝM SOLÁRNYM OKRUHOM SK Príručka pokynov a upozornení Inštalatér Užívateľ Technik UB INOX Solar 200-2 ANTIKOROVÝ ZÁSOBNÍK TÚV SO ZABUDOVANÝM SOLÁRNYM OKRUHOM Vážený zákazník, gratulujeme Vám, že ste si zvolil vysoko kvalitný

Διαβάστε περισσότερα

η = 1,0-(f ck -50)/200 pre 50 < f ck 90 MPa

η = 1,0-(f ck -50)/200 pre 50 < f ck 90 MPa 1.4.1. Návrh priečneho rezu a pozĺžnej výstuže prierezu ateriálové charakteristiky: - betón: napr. C 0/5 f ck [Pa]; f ctm [Pa]; fck f α [Pa]; γ cc C pričom: α cc 1,00; γ C 1,50; η 1,0 pre f ck 50 Pa η

Διαβάστε περισσότερα

Riadenie elektrizačných sústav. Riadenie výkonu tepelných elektrární

Riadenie elektrizačných sústav. Riadenie výkonu tepelných elektrární Riadenie elektrizačných sústav Riadenie výkonu tepelných elektrární Ak tepelná elektráreň vyrába elektrický výkon P e, je možné jej celkovú účinnosť vyjadriť vzťahom: el Q k n P e M u k prevodný koeficient

Διαβάστε περισσότερα

ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ A VYUŽÍVANIE OZE PODĽA TECHNICKÝCH NORIEM JASNÁ

ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ A VYUŽÍVANIE OZE PODĽA TECHNICKÝCH NORIEM JASNÁ ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ A VYUŽÍVANIE OZE PODĽA TECHNICKÝCH NORIEM 1. Úvod 2. Základný princíp NTV / VTCH 3. Základné typy NTV a VTCH z noriem 4. NTV / VTCH v normách STN EN 15 377 5. NTV / VTCH v normách

Διαβάστε περισσότερα

MERACIA a REGULAČNÁ TECHNIKA Prešov s.r.o. Komplexné referencie 03/2010 ELEKTRONIKA a AUTOMATIZÁCIA

MERACIA a REGULAČNÁ TECHNIKA Prešov s.r.o. Komplexné referencie 03/2010 ELEKTRONIKA a AUTOMATIZÁCIA MERACIA a REGULAČNÁ TECHNIKA Prešov s.r.o. Komplexné referencie 03/2010 ELEKTRONIKA a AUTOMATIZÁCIA 1. Študentský domov TUKE Košice, Budovateľská ul., Prešov kaskádne spínanie 2 kotlov, regulácia vratnej

Διαβάστε περισσότερα

Splitové tepelné čerpadlo vzduch/voda

Splitové tepelné čerpadlo vzduch/voda Projektové podklady a návod na montáž Splitové tepelné čerpadlo vzduch/voda BWL-1 S(B)-07/10/14 s prevádzkovým denníkom Ab: HCM-3 FW 1.30 AM FW 1.40 Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tel. (+49)

Διαβάστε περισσότερα

Montážny a servisný návod

Montážny a servisný návod Montážny a servisný návod Kondenzačná závesná centrála s integrovaným vrstveným zásobníkom CGW-11/100 CGW-20/120 CGW-24/140 Wolf Slovenská republika s.r.o., Galvaniho 7, 821 04 Bratislava, tel. +421 2

Διαβάστε περισσότερα

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU ZÁVESNÝCH PLYNOVÝCH ZÁSOBNÍKOVÝCH OHRIEVAČOV VODY S ODVODOM SPALÍN DO KOMÍNA PRÍSLUŠENSTVO OHRIEVAČOV VODY prerušovač ťahu poistný ventil so spätným ventilom zoznam servisných

Διαβάστε περισσότερα

Regulátor vykurovania

Regulátor vykurovania September 1996 SIGMAGYR Regulátor vykurovania RVL470 Použitie Funkcie Základná funkcia Multifunkčný regulátor vykurovania pre bytové a nebytové budovy; vhodný na reguláciu vstupnej teploty vykurovacích

Διαβάστε περισσότερα

difúzne otvorené drevovláknité izolačné dosky - ochrana nie len pred chladom...

difúzne otvorené drevovláknité izolačné dosky - ochrana nie len pred chladom... (TYP M) izolačná doska určená na vonkajšiu fasádu (spoj P+D) ρ = 230 kg/m3 λ d = 0,046 W/kg.K 590 1300 40 56 42,95 10,09 590 1300 60 38 29,15 15,14 590 1300 80 28 21,48 20,18 590 1300 100 22 16,87 25,23

Διαβάστε περισσότερα

Vykurovanie plynom. Vykurovacie systémy Priemyselné systémy Chladiace systémy

Vykurovanie plynom. Vykurovacie systémy Priemyselné systémy Chladiace systémy Vykurovanie plynom Vykurovacie systémy Priemyselné systémy Chladiace systémy Predslov 2/3 Vykurovanie plynom vždy jasná vec Na nasledujúcich stranách Vás chceme obsiahlo informovať o rozdielnych technikách,

Διαβάστε περισσότερα

NÁVOD NA OBSLUHU A INŠTALÁCIU KOTLA

NÁVOD NA OBSLUHU A INŠTALÁCIU KOTLA 1 NÁVOD NA OBSLUHU A INŠTALÁCIU KOTLA Obsah: str. 1. Použitie a prednosti kotla... 3 2. Technické údaje kotla ATTACK FX... 3 3. Popis... 8 3.1 Konštrukcia kotla... 8 3.2 Regulačné a zabezpečovacie prvky...

Διαβάστε περισσότερα

Honeywell. Smile. ekvitermický regulátor vykurovania SDC a regulátor diaľkového vykurovania DHC 43 NÁVOD NA OBSLUHU

Honeywell. Smile. ekvitermický regulátor vykurovania SDC a regulátor diaľkového vykurovania DHC 43 NÁVOD NA OBSLUHU Honeywell Smile ekvitermický regulátor vykurovania SDC a regulátor diaľkového vykurovania DHC 43 NÁVOD NA OBSLUHU Obsah 1 SOFTVÉROVÁ VERZIA...5 2 BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY...6 2.1 Použitie...6 2.2 Podmienky

Διαβάστε περισσότερα

S energiou efektívne. Ako v vybrať domácnosti tepelné čerpadlo znížiť spotrebu tepla na vykurovanie a ohrev vody

S energiou efektívne. Ako v vybrať domácnosti tepelné čerpadlo znížiť spotrebu tepla na vykurovanie a ohrev vody S energiou efektívne Ako v vybrať domácnosti tepelné čerpadlo znížiť spotrebu tepla na vykurovanie a ohrev vody EURÓPSKA ÚNIA EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI Porovnávajte

Διαβάστε περισσότερα

Prof. Ing. Jaroslav Valášek, CSc. Návrh cirkulácie ohriatej pitnej vody a výpočet nastavenia regulačných ventilov Alwa Kombi 4.

Prof. Ing. Jaroslav Valášek, CSc. Návrh cirkulácie ohriatej pitnej vody a výpočet nastavenia regulačných ventilov Alwa Kombi 4. Honeywell Prof. Ing. Jaroslav Valášek, CSc Návrh cirkulácie ohriatej pitnej vody a výpočet nastavenia regulačných ventilov Alwa Kombi 4. Honeywell Bratislava 2006 1 Spôsoby výpočtu cirkulácie teplej vody

Διαβάστε περισσότερα

DOMÁCE VODNÉ TEPELNÉ ČERPADLO SPLIT - NÁVOD NA OBSLUHU A INŠTALÁCIU

DOMÁCE VODNÉ TEPELNÉ ČERPADLO SPLIT - NÁVOD NA OBSLUHU A INŠTALÁCIU DOMÁCE VODNÉ TEPELNÉ ČERPADLO SPLIT - NÁVOD NA OBSLUHU A INŠTALÁCIU SK 1 SLOVENČINA DHWHPU26G ON/OFF Pred použitím vášho domáceho tepelného vodného čerpadla si prosím pozorne prečítajte tento návod a uschovajte

Διαβάστε περισσότερα

CENNÍK LÓG ÍK CENNÍK 2016 TA ENN KA C

CENNÍK LÓG ÍK CENNÍK 2016 TA ENN KA C CENNÍK KTLÓG CENNÍK CENNÍK 2016 OBSH Typ zariadenia Rozsah výkonu Charakteristiky Obj. kód bez DPH s DPH Str. Kondenzačné kotly nad 35 kw závesné, vhodné aj do kaskády (3,4-900 kw) VICTRIX PRO 35 ErP 3,4

Διαβάστε περισσότερα

200% Atrieda 4/2011. www.elite.danfoss.sk. nárast počtu bodov za tento výrobok MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

200% Atrieda 4/2011. www.elite.danfoss.sk. nárast počtu bodov za tento výrobok MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Atrieda 4/2011 ROČNÍK 9 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Súťažte o skvelé ceny! Zdvojnásobte tento mesiac svoju šancu setmi Danfoss RAE! Zapojte sa do veľkej súťaže inštalatérov Danfoss a vyhrajte atraktívne

Διαβάστε περισσότερα