Jaanus Kerge Marju Past. Diabeet. I tüüp

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Jaanus Kerge Marju Past. Diabeet. I tüüp"

Transcript

1 Jaanus Kerge Marju Past Diabeet I tüüp Eesti Diabeediliit Tallinn 2005

2 Raamatu koostamisel on kasutatud Soome Diabeediliidu materjale. Skeemid: Ulvi Kuusk Välja antud Soome Diabeediliidu toel Kirjastaja: Eesti Diabeediliit Eesti Diabeediliit, 2005 ISBN Trükk: MC International

3 Austatud lugeja! Teil või teie lähedasel on avastatud diabeet (suhkruhaigus) vanuses alla 35. Haiguse ilmnemine käis kiirelt, teil on käes insuliin, süstevahendid ja suhkrumõõtur ning saadud esmased näpunäited arstilt ja diabeediõelt. Teis püsib lootus sellest kõigest peagi vabaneda, kuid vaistlikult järgite siiski asjatundjatelt saadud nõuannet. Selle raamatukese ülesanne on kanda paberil seda, mida esmastel nõustamistel kuulsite. See kujutab endast hädavajalikku miinimumi I tüüpi diabeetiku jaoks, et säilitada töövõime ja hea enesetunne ning jätkata elu.

4 4 Mis on diabeet? Diabeet ehk suhkurtõbi on energiaainevahetusehäire, mis on tingitud kõhunäärme vähesest insuliinitootmisest või insuliini toime nõrgenemisest ja insuliini eritumise puudulikkusest. Eristatakse: w I tüüpi ehk insuliinsõltuvat w II tüüpi ehk insuliinsõltumatut diabeeti. Diabeedi diagnoosimise kriteeriumid Veeniveri Kapillaariveri Normväärtus w tühja kõhuga <5,6 mmol/l <5,6 mmol/l w2 tundi pärast sööki <6,7 mmol/l <7,8 mmol/l Langenud suhkrutaluvus w tühja kõhuga <6,1 mmol/l <6,1 mmol/l w2 tundi pärast sööki 6,7-9,9 mmol/l 7,8-11,0 mmol/l Diabeet w tühja kõhuga >6,1 mmol/l >6,1 mmol/l w2 tundi pärast sööki >10,0 mmol/l >11,1 mmol/l I tüüpi diabeedi puhul on inimesel välja kujunenud insuliinipuudus. Varem arvati, et kõhunääre lõpetab insuliini tootmise äkki. Suhkurtõve puhkemisele viiv sündmuste ahel algab aga juba aastaid enne tõeliste sümptomite avaldumist. Haiguse tekkimine on kuni pooltel juhtudel seotud päriliku eelsoodumusega. I tüüpi diabeet tekib, kui pärilik eelsoodumus kohtub mingi välise faktoriga. Kõik välised diabeeti vallandavad tegurid pole teada, kuid arvatakse, et nendeks on viirused, samuti toitumisharjumused. Kõrgenenud veresuhkrust tulenevad haigusnähud janu, suur vedeliku tarve, kehakaalu langus ja väsimus tekivad siis, kui kõhunäärmes insuliini tootvate rakkude arv on vähenenud ligi 80-90% ja järelejäänust ei piisa, et tagada normaalset veresuhkru taset. Insuliini ülesandeks on viia verest suhkrud rakkudesse. Suhkur koos rasvadega kindlustab organismi energiaga. Süües saame enamasti liitsuhkruid, mis seedeelunditest verre imenduvad glükoosina, seega täpne olles: veresuhkur = (vere)glükoos.

5 I ja II tüüpi diabeedi võrdlusjooni Insuliinsõltuv diabeet (I tüüp) Insuliinsõltumatu diabeet (II tüüp) w umbes 15% diabeetikuist w Pärilikkus: 2-6% juhtudest on ka vanematel diabeet w harilikult normaalkaalulised w haigestumine sagedamini vanuses alla 35 aasta w sümptomid tekivad harilikult mõne päeva või nädalaga w insuliini tootvad kõhunäärme saarekese rakud hävinevad w oma insuliin puudub w asendusravi insuliiniga w insuliinravi sobitatakse toitumise ja liikumisega vastavalt veresuhkru omakontrolli tulemusele w umbes 85% diabeetikuist w Pärilikkus: 40 50% juhtudest on ka vanematel diabeet w sageli ülekaalulisus w haigestumine sagedamini kõrgemas eas w sageli sümptomiteta, areng hiiliv ja aeglane kuude aastate vältel w insuliini toime nõrgenenud, eritus vähenenud w oma insuliinitoodang võib aastate möödudes lõppeda w raviks eelkõige organismi enda insuliini toime tõhustamine kehakaalu vähendamise ja liikumise abil w vajaduse korral organismi enda insuliini toime tõhusust ja eritumist suurendav ravi ning insuliinravi Ravi I tüüpi diabeedi puhul seisneb ravi puuduva insuliini süstimises. Haiguse alguses pärast veresuhkru normaliseerimist võib vahel ilmneda ajavahemik, kus süstitava insuliini vajadus väheneb. See ei näita aga haiguse kadu insuliinravi peab jätkuma, kuigi väiksemate kogustega. Sellise ajutise haiguse vaibefaasi tingib veel elujõuliste insuliini tootvate β-rakkude suutlikkus anda oma osaline panus organismi insuliini vajadusse. See periood võib kesta pool aastat, vahel ka mõne aasta. Mesinädalate perioodi lõppedes süstitava insuliini annused jälle kasvavad. Süstitava insuliini hulk normkaalulisel inimesel on keskmiselt ühikut päevas, mis jaguneb põhi- ehk baasinsuliiniks (nimetatakse ka 5

6 basaalinsuliiniks) ja söögikordade eel või ajal süstitavaks nn. toiduehk boolusinsuliiniks. Baasinsuliin moodustab ligi 60% (18-24 ühikut) süstitavast insuliini päevakogusest. Toiduinsuliini kogus sõltub söödud toidu, peamiselt süsivesikute (liitsuhkrute) hulgast. Püsiv baasinsuliini tase saavutatakse hommikul ja õhtul süstitud pikatoimelise insuliiniga või pikatoimelise analooginsuliiniga, mida enamasti süstitakse üks kord ööpäevas. Piltlikult peaks baasinsuliin kindlustama insuliinitarbe söömata olles kogu ööpäevaks. Süües hangitud suhkrute rakkudesse toimetamiseks süstime boolusehk toiduinsuliini, milleks sobivad kõige paremini lühitoimelised analooginsuliinid. Analooginsuliinid on tarvitusel aastate teisest poolest. Nende kiire toime on saavutatud tavalise lühitoimelise iniminsuliini koostise muutmise teel. Siit ka nimi analooginsuliin. Kasutatakse ka tavalisi iniminsuliine, mille toime analooginsuliinidega võrreldes on veidi aeglasema algusega ja pikema kestusega. Erinevate insuliinide toimeajad Toime algus (t) Toime maksimum (t) Toime kestus (t) Ülilühitoimelised Humalog 0,25 0,5 0,5 2,5 <5 NovoRapid <0, Lühitoimelised Humulin Regular 0,5 1, Actrapid 0, Insuman Rapid 0, Keskmise toimeajaga Humulin NPH Humulin Lente Pika toimeajaga Lantus 2 24 Millist insuliinravi skeemi kasutada, otsustab arst koos patsiendiga. Joonised skeemidest piltlikustavad enamlevinud variante. 6

7 Joonis 1. Terve inimese insuliini eritumine. Insuliini sekretsioon Joonis 1 näitab insuliini eritumist tervel inimesel. Ööpäevaringselt on vaja baasinsuliini, katmaks ainevahetuse ja muu elutegevuse vajadusi. Süües on lisaks tarvilik ka boolusinsuliin, katmaks toidust saadavate süsivesikute imendumisel tekkivat kiiret veresuhkru tõusu. Ideaalset baasinsuliini iseloomustab ühtlane stabiilne kontsentratsioon organismis. Boolusinsuliin peaks toimima võimalikult kiiresti ja selle toimimisaeg ei tohiks venida liiga pikaks. Joonis 2. Insuliini intensiivravi skeem. Pikatoimeline insuliin (NPH) Lühitoimeline insuliin (analoog) Siin on kombineeritud pikatoimelist NPH-insuliini lühitoimelise analooginsuliiniga. Pikk NPH toimib baasinsuliinina. Kahe süstekorra puhul tagatakse suhteliselt stabiilne nivoo 24 tunni vältel. Toidukordade eel süstitav lühitoimeline insuliin annab aga insuliini 7

8 kontsentratsiooni kiire tõusu ja vajaliku kiirusega languse. Lühitoimelist insuliini süstitakse iga söögikorra eel (skeemil on kujutatud olukorda kolme toidukorraga päevas). Selline raviskeem on kõige füsioloogilisem, andes tarbitava toidu kogustele vastavate insuliinidooside korral väga hea veresuhkru taseme. Joonis 3. Seguinsuliinide kasutamine ravis. Pikatoimeline insuliin (NPH) Lühitoimeline insuliin (analoog) Seguinsuliini puhul on juba süstevahendi ampullis omavahel segatud lühitoimeline ja pikatoimeline insuliin teatud vahekorras (30/70 30% lühitoimelist : 70% pikatoimelist; 25/75 25% lühitoimelist : 75% pikatoimelist). Sel puhul süstitakse tavaliselt kaks korda päevas. Sellise skeemi puhul kipub sagedasti tekkima probleeme seoses lõunasöögiaegse veresuhkru taseme kõrgenemisega. Raviskeem võib ikkagi nõuda täiendavaid süste lühitoimelise insuliiniga. Dooside määratlemine ja katsetamine eeldab head koostööd diabeetiku, arsti ja diabeediõe vahel. Teie enda soovid ja ideed on arutlustele aluseks ning õe ja arsti roll on nende baasil leida sobilikem lahendus. Viimane ei saa olla muutumatu dogma, vaid tööjuhend, mis loomulikult vajab aeg-ajalt täiendamist, vahel lausa ümbertegemist. 8

9 Ravi sobivuse hindamine Veresuhkru taset mõõdetakse millimoolides liitri kohta (mmol/l). Tervel inimesel on tühja kõhu puhul veresuhkru normiks 3,3 5,6 mmol/l. Pärast sööki peaks tase jääma alla 7,5 mmol/l. Diabeedi puhul on ideaalne ravitulem sama. I tüüpi diabeedi puhul on ööpäevased glükoositaseme kõikumised vahel üllatavad. Võib esineda ka soovitust oluliselt kõrgemaid veresuhkru näitusid. Mõõtmistulemused vajavad lahtimõtlemist, soovitavalt koos asjatundjaga näiteks endokrinoloogi või diabeediõega. Vähetähtsad ei ole ka soovitused kogenud diabeetikult olgu otsekontaktis või interneti vahendusel*. Kõrgete või tugevalt kõikuvate veresuhkru näitudega ei ole soovitav üksi jääda: selgitus ja nõuanne loovad teadmuse, millel põhineb hea toimetulek diabeediga. Veresuhkru taseme mõõtmine on tarvilik, sest vahetu enesetunde muutus annab suhkru kõrgenemisest tunda alles tasemel üle 11 mmol/l ning alanemisel alla 2,5 mmol/l. Tagamaks püsivalt head enesetunnet ja vältimaks suhkru kõrgenemisest tulenevaid tüsistusi, peaks glükoositase püsima vahemikus 4 8 mmol/l. Kas see nii ka tegelikult on, selle kohta saab kinnitust vaid regulaarsel mõõtmisel. Mõõtes veresuhkrut enne sööki, saame infot peamiselt baasinsuliini doosi sobivusest. Lisades ka söögijärgse mõõtmise (1,5 2 tundi pärast sööki), saame teavet toidu süsivesikute hulga ja söögikorra eel manustatud boolus- ehk toiduinsuliini doosi sobivusest. Insuliinidooside sobivust ja toidu vastavust pikemas ajas iseloomustab glükosüleeritud (glükeeritud) hemoglobiin ehk Hb A1c (USAs lihtsalt A1c). See näitaja kajastab vere punalibledes asuva hapnikukandja hemoglobiini suhkrustumise protsenti ja annab pildi keskmisest veresuhkru tasemest punaliblede eluea, s.o 2 3 kuu vältel. Kaudse viite saame ka kehakaalust selle lisandumine vihjab liigsele insuliinile ja toidule. Kaalu alanemine võib aga olla tingitud liignappidest toiduinsuliini annustest ja samaaegsest vähesest toidust või ka pikaajalisest liigkõrgest veresuhkru tasemest. Veresuhkrut mõõdab ja * Eesti Diabeediliidu koduleheküljel on foorum, kus diabeetikud keskustlevad probleemide üle ja jagavad kogemusi. Enamasti ütlevad sõna sekka ka meedikud. 9

10 end kaalub diabeetik kodus, Hb A1c määratakse arsti juures. Kodus tarvitatavad mõõturid on tänapäeval täpsed, seega kodumõõtmised on usaldusväärsed, kui hoolikalt järgida iga aparaadi juhendit ning paluda vahel diabeediõel kontrollida, kas mõõtmistehnika on õige. Tulemused peaks kandma päevikusse, vastava arvutiprogrammi olemasolul tuleks aga aeg-ajalt teha veresuhkrukõverate väljatrükke. See annab ülevaatlikuma pildi ning ka arsti ja õe juures on see oluline teave haiguse kulu hindamiseks. Toitumine ja füüsiline koormus Normaalse kehakaaluga I tüüpi diabeetiku toitumine ei erine omaealiste tervislikult toituvate tervete inimeste omast. Tavaelus on energiavajadus päeviti väga erinev. Seega, mida vabamad soovime olla oma igapäevategemistes ja -toitumises, seda osavamad peame olema toiduvajaduse ja -koguse ning selleks vajaliku insuliini doosi määramisel. Veresuhkrutaseme hea tasakaalu hoidmisel on oluline tarbitavate süsivesikute koguse hindamine igal söögikorral selleks, et valida sobiv insuliinidoos. Normaalse kehakaalu puhul on g süsivesikute 2 rakku toimetamiseks vajalik üks ühik toiduinsuliini. Seega on oskuslik süsivesikute hindamine aluseks normaalse veresuhkru hoidmisel. Täpsemat teavet toitumise kohta saate raamatust Diabeetiku toiduvalik g süsivesikuid vastab ühele leivaühikule (LÜ); USAs vastab LÜ 15 g süsivesikutele. 10

11 Arvestatav insuliini doosi vajadus inimesel Insuliiniannus (TÜ/kg päevas) 3 Patsiendi iseloomustus 0,5 Aktiivne sportlane 0,6 Tervisespordiga tegeleja; naine menstruaaltsükli 1. faasis 0,7 Naine menstruaaltsükli viimasel nädalal või raseduse 1. trimestril; kerge viirusinfektsiooniga patsient; laps puberteedi alguses 0,8 Naine raseduse 2. trimestril; puberteedi-ealine nooruk; patsient raskekujulise viirusinfektsiooniga 0,9 Naine raseduse 3. trimestril; patsient bakteriaalse infektsiooniga 1 Naine raseduse lõppfaasis; patsient raske bakteriaalse infektsiooniga; nooruk puberteedi kõrgpunktis 1,5 2,0 Nooruk puberteedi kõrgpunktis, kui tal on lisaks ka infektsioonhaigus Füüsiline koormus reeglina langetab veresuhkrusisaldust. Kui aga veresuhkru tase on kõrge mmol/l ja enam, võib füüsilise koormuse (näiteks treeningu) järgselt glükoosi tase hoopis tõusta. Sellest johtuvalt on oluline mõõta veresuhkru taset enne rasket füüsilist tööd või treeningut. Kui füüsilise treenimise kogemus puudub, tuleb alustada lihtsamast, näiteks jalutamisest. Oluline on aga muuta füüsiline koormus igapäevaseks vajaduseks siis ilmneb ka selle veresuhkru taset alandav ja ühtlustav toime, rääkimata üldisest toonuse tõusust. Jalutamine ei nõua pealegi veresuhkru mõõtmist ega väga põhjalikku eelnevat tervisehinnangut. Kui olete olnud sage treenija, siis diabeedi ilmnedes jätkake samas vaimus. Samas, suurtel koormustel või kui treening kestab üle poole tunni, on vajalik vähemalt alguses mõõta ka veresuhkrut, nii enne kui ka pärast koormust. 3 TÜ toimeühik. Ühes milliliitris on 100 toimeühikut (ka ühikut). 11

12 Tunde kestvatel treeningutel (näiteks murdmaasuusatamine, matkamine) oleks hea kontrollida veresuhkrut ka koormuse kestel. Kui füüsiline koormus on väga tugev või kestab kaua, tuleb tarvitada täiendavalt süsivesikuid g (1 2 leivaühikut) ilma täiendava insuliinisüsteta. Kui koormus kestab kaks või enam tundi (jalgsi- ja rattamatk või seenel marjul käimine), on soovitav eelnevalt mõne ühiku võrra vähendada baasinsuliini doosi (mis toimib või hakkab toimima koormuse kestel), vältimaks veresuhkru liigset alanemist. Hüpoglükeemia See on eriline seisund, mille põhjustab liiga madal veresuhkru tase alla 3,0 mmol/l. Hüpoglükeemia võib ilmneda järgmistes olukordades: w tavalise insuliinidoosi katteks olete tarbinud oluliselt vähem süsivesikuid (näiteks: kiirustate ja jätate söögi pooleli; olete isutu ja sööte vähem); w tehtud on tavalisest suurem insuliini doos ekslikult või tahtlikult (näiteks: kiirustades või halva valgustuse puhul süstite oluliselt suurema koguse; tahtlikult valitud suurem doos, kuid toit sisaldas süsivesikuid arvatust vähem); w tavalisest oluliselt tugevam füüsiline koormus (näiteks: kõndimise asemel jooks liiklusvahendile rutates, kodune kiirustav suurpuhastus, ootamatu füüsilise koormusega tööülesanne); w alkoholi tarvitamine on ka mõõdukates kogustes suhkrut alandava toimega, suurte koguste puhul toob ebakaine pea kaasa väärad doosimäärangud ja söömisotsused; w ettevaatust ka kevadel, kiirel ilmastiku soojenemise perioodil ja reisimisel. 12

13 Tunnused: w ootamatult ilmunud nõrkus w higistamine w käte- või seesmine värin w pearinglus w kahvatus w rahutus w hirm w südamekloppimine w näljatunne w nägemisehäire w mõtete hajusus jne. Nende hoiatavate nähtude püsimisel, juhul kui te ise ei võta midagi ette või kedagi pole teid abistamas, võib vahel üsna kiiresti, olenevalt konkreetsetest faktoritest (nagu süstitud insuliini kogus, söögiaeg ja -hulk, füüsiline koormus) areneda hüpoglükeemiline kooma ehk teadvusetus, mis eluohtlikkuse tõttu nõuab kiiret meditsiinilist abi. Esmaabi hüpoglükeemia puhul Loetletud nähtude puhul tuleb pikalt mõtlemata kohe süüa juua kergesti imenduvaid süsivesikuid. Näiteks: w 4 5 teelusikatäit suhkrut või mett; w 20 g šokolaadi; w klaas tavalist (suhkruga) limonaadi või mahla või piima; w 2 apelsini või üks banaan. Kui seisund 10 minuti jooksul ei parane, korrata sama annust g süsivesikuid (2 leivaühikut). Seisundi paranedes on aeg mõelda hüpoglükeemia põhjuste üle. Veel nõuandeid Üksi olles ärge raisake enam aega veresuhkru mõõtmisele tarbige kohe süsivesikute-rikkaid toiduaineid. Tähtis on ka, et teie lähikondsed (pereliikmed, kaasõpilased ja töökaaslased) oskaksid õigesti reageerida, kui muutute ootamatult kahvatuks, pidurdatuks või kummaliselt aktiivseks ning kõnelete asjakohatult. 13

14 Teadvusekaotuse või neelamisraskuste ilmnemisel ei tohi jooki suhu kallata: see võib inimese lämmatada. Sel puhul aitab vaid veeni süstitud glükoos või glükagoonisüst lihasesse. Glükagoon on saadaval apteekides, kuid üksnes arsti retseptiga. Kasutamine on samas lihtne ega nõua meditsiinipersonali abi. Teadvuse kaotuse puhul on vaja w kohe kutsuda kiirabi; w keerata abivajaja küljele; w kontrollida, et tema suus ei oleks võõrkehi. w Mett või siirupit võib ettevaatlikult ja väikeses koguses hõõruda sõrmedega põskede siseküljele (sõrmed sisenegu abivajaja suunurgast hammaste ees osaliselt teadvusetu võib hammustada!). Diabeetik kandku ilmtingimata kaasas vastavat tunnuskaarti või randmevõru, kus on kirjas, et ta süstib insuliini ning kuidas abistada teadvusetuse korral. 14

15 Süstimine Insuliin on manustatav ainult süstimise teel. Suukaudsel võtmisel insuliinil toime puudub, sest see on valguline preparaat ega imendu seedetraktist (vaid lõhustub seal). Enamik I tüüpi diabeetikuist kasutab insuliini süstimiseks kas vahetatavate ampullidega pen-süstlaid või eeltäidetud ühekordseid pensüstlaid. Võimalus on süstida ka tavalise insuliinisüstlaga. Pen-süstaldega on insuliini doseerimine aga tunduvalt mugavam ja ligi 20 korda täpsem. Süstimistel on tähtis: w süstekohtade vahetamine ehk naha säästlik kasutus, mis tagab insuliini ühtlasema imendumise ja väldib nahavigastusi; w järgida erinevate süsteks sobivate keha piirkondade mõju insuliini imendumiskiirusele: ú kõhtu süstitakse eelistatult söögikordade insuliin ja asetatakse insuliinipumba kanüül sealt imendub insuliin kiiresti; ú reis ja tuhar sobivad eeskätt pikatoimelise insuliini manustamiseks sealt toimub suhteliselt aeglane imendumine; w süstida naha-alusesse koesse, mis on imendumiseks sobivaim ja enamasti ka valutuim kiht. Süstimisnurk on vabalt valitav ning sõltub nõela pikkusest ja nahaaluse rasvkoe paksusest. 15

16 16 Diabeediga kaasuvad haigused Siin mõtleme eelkõige külmetushaigusi, mis meid kõiki kevaditisügiseti kollitavad. Esimene ja tähtsaim reegel: insuliiniannust ei tohi ära jätta ega vähendada ka vaatamata isutusele, iiveldusele või halvale enesetundele. Insuliinitarve suureneb kehatemperatuuri kõrgenemisega kulgevate haiguste puhul, seega on vajalik tavalisest sagedasem veresuhkru ja uriini atsetoonisisalduse omakontroll. Atsetoon uriinis iseloomustab insuliinipuuduse määra organismis. Atsetoon on jääkaine, mis moodustub energia ammutamisel rasvadest. Veidi tõusnud veresuhkru taseme alandamiseks piisab 10 15% baasinsuliini lisamisest. Atsetoon võib olla uriini tekkinud, kui veresuhkrunäit küünib üle 13 mmol/l seda peaks siis kontrollima. Samuti on nii kõrge veresuhkru taseme korral vaja tõsta lühitoimelise insuliini doose vähemalt 20%. Lisaks tuleb teha lühitoimelise insuliini süste tavalisest sagedamini. Kõik palavikuga kulgevad seisundid suurendavad vedeliku tarbimise vajadust. Kui palavik kestab mitu päeva ning veresuhkur ei alane, vajate juba ka arsti nõu. Diabeedi tüsistustest Diabeedist johtuvate haiguste ehk hilistüsistuste all mõistetakse kaua kestnud ja halva suhkrutasakaaluga diabeedi põhjustatud häireid mõningate elundite talitluses. Veresuhkru püsivalt kõrge tase ja selle suures ulatuses kõikumine võib tekitada kahjustusi, mis ilmnevad silmades, neerudes ja närvides. Kui diabeedi ravitasakaal on pidevalt hea, saab elundimuutuseid peaaegu täielikult vältida. Tänapäeval on võimalik diabeeti nii tulemuslikult ravida, et raskete elundimuutuste tekkimist ei pea kartma. Tuleb siiski meeles pidada, et hoolika raviga peab alustama kohe pärast haigestumist ning ebaõnnestunud ravi korral võivad muutused ikkagi tekkida. Vaatamata ravi üldisele arenemisele, sõltuvad ravitulemused kokkuvõttes aga suhkruhaigetest endist, nende ravimotivatsioonist ning teadmistest oskustest ennast hästi ravida. Tõestust on leidnud tõsiasi, et parim kaitse nende probleemide vastu on normaalne veresuhkur.

17 Silmade puhul on vajalik iga-aastane silmaarsti kontroll, kus vaadatakse silmapõhja veresoonte seisundit. Tavalisim suhkurtõve põhjustatud elundimuutus on silma võrkkestahaigus ehk retinopaatia. Varases staadiumis võivad diabeediga kaasneda nägemishäired. Diabeedi puhkemisel tekkinud nägemishäired on põhjustatud silmaläätse suhkrusisalduse tõusust, mille tõttu lääts tursub. Kui veresuhkur normaliseerub, lähevad ka sellised muutused mööda mõne nädala jooksul. Neerude kontrolli teeb raviarst. Selleks määratakse uriinis mikrovalke, mille liigne tase annab viite neerukahjustusele. Viimane on parandatav veresuhkru hoolsama kontrolliga ja teatud ravimitega, millel on neeru kaitsev toime. Närvikahjustuse suhtes on ohtlik nii lühiaegselt kõrge veresuhkur kui püsivalt soovitust kõrgem veresuhkru tase. Samas annab veresuhkru normaliseerumine tihti kahjustuse ilmingute taandumise. Diabeedi põhjustatud närvisüsteemi muutusi nimetatakse neuropaatiaks. Jalgu peab ise kontrollima ja näitama ka raviarstile. Tavalisemateks vaevusteks on alajäsemete valu, krambid ja tundehäired. Et ka jalgade higistamine väheneb, siis muutub nahk kuivaks ja kergesti lõhenevaks. Häirub jalgade verevarustus ja tekivad haavandid, mille paranemine on väga vaevarikas. Tähtis on ka vererõhu mõõtmine. Kui vererõhk on tõusnud, vajab see ravi, vältimaks kõrgenenud vererõhust johtuvat kahjulikku mõju neerudele, südamele ja veresoontele. 17

18 Hilistüsistuste vältimiseks... s Hoidke veresuhkur tasakaalus. s Hoidke oma vererõhk korras. s Ärge suitsetage. s Tarbige hästi vähe alkoholi. s Laske oma silmapõhju uurida vähemalt üks kord aastas. s Laske korrapäraselt teha uriini mikroalbuminuuria-uuringuid (vähemalt üks kord aastas). s Kandke põhjalikult hoolt oma jalgade eest ning laske diabeediõel või arstil vähemalt üks kord aastas neid kontrollida. Viivitamatult tuleb pöörduda arsti poole ka tagasihoidlikena tunduvate jalavigastuste korral. s Hoolitsege, et teie vere rasvasisaldust jälgitaks regulaarselt. s Enne kui alustate suurt füüsilist koormust nõudva tegevusega, laske oma südant uurida. 18

19 Diabeedi ravitulemuste hindamine hea rahuldav halb Veresuhkur enesekontrollil (mmol/l) tühja kõhuga < 5,5 > 5,5 > 6,0 1,5-2 t pärast sööki < 7,5 > 7,5 > 9,0 HbA1c (%) < 6,5 > 6,5 > 7,5 Üldkolesterool (mmol/l) < 4,8 4,8-6,0 > 6,0 HDL-kolesterool (mmol/l) > 1,2 1,0-1,2 < 1,0 LDL-kolesterool (mmol/l) < 3,0 3,0-4,0 > 4,0 Triglütseriidid (mmol/l) < 1,7 1,7-2,2 > 2,2 KMI* (kg/m²) mehed < 25 < 27 > 27 naised < 24 < 26 > 26 Vererõhk (mmhg) < 130/80 130/80-140/90 > 140/90 * Kehamassi indeks = kehakaal jagatud pikkuse ruuduga (kg/m²). Näiteks: kaal 75 kg, pikkus 170 cm, siis KMI = 75 : 1,7² 26. Olulisim on enesetunde parandamine. Ravi eesmärgid ja teile sobivad raviviisid leiate koos oma raviarstiga. 19

20 Sisukord Mis on diabeet?...4 Ravi...5 Ravi sobivuse hindamine... 9 Toitumine ja füüsiline koormus Hüpoglükeemia Süstimine Diabeediga kaasuvad haigused Diabeedi tüsistustest Diabeedi ravitulemuste hindamine

Kompleksarvu algebraline kuju

Kompleksarvu algebraline kuju Kompleksarvud p. 1/15 Kompleksarvud Kompleksarvu algebraline kuju Mati Väljas mati.valjas@ttu.ee Tallinna Tehnikaülikool Kompleksarvud p. 2/15 Hulk Hulk on kaasaegse matemaatika algmõiste, mida ei saa

Διαβάστε περισσότερα

HSM TT 1578 EST 6720 611 954 EE (04.08) RBLV 4682-00.1/G

HSM TT 1578 EST 6720 611 954 EE (04.08) RBLV 4682-00.1/G HSM TT 1578 EST 682-00.1/G 6720 611 95 EE (0.08) RBLV Sisukord Sisukord Ohutustehnika alased nõuanded 3 Sümbolite selgitused 3 1. Seadme andmed 1. 1. Tarnekomplekt 1. 2. Tehnilised andmed 1. 3. Tarvikud

Διαβάστε περισσότερα

Wyeth Lederle Pharma GmbH A-1150 Vienna

Wyeth Lederle Pharma GmbH A-1150 Vienna PAKENDI INFOLEHT Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte. - Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda. - Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu arsti või apteekriga. - Ravim on välja

Διαβάστε περισσότερα

Pakendi infoleht: teave kasutajale. Foradil Aerolizer, 12 mikrogrammi inhalatsioonipulber kõvakapslis Formoteroolfumaraatdihüdraat

Pakendi infoleht: teave kasutajale. Foradil Aerolizer, 12 mikrogrammi inhalatsioonipulber kõvakapslis Formoteroolfumaraatdihüdraat Pakendi infoleht: teave kasutajale Foradil Aerolizer, 12 mikrogrammi inhalatsioonipulber kõvakapslis Formoteroolfumaraatdihüdraat Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku

Διαβάστε περισσότερα

Pakendi infoleht: teave kasutajale. Doxycyclin STADA, 100 mg tabletid Doksütsükliin

Pakendi infoleht: teave kasutajale. Doxycyclin STADA, 100 mg tabletid Doksütsükliin Pakendi infoleht: teave kasutajale Doxycyclin STADA, 100 mg tabletid Doksütsükliin Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht alles, et seda

Διαβάστε περισσότερα

F l 12. TRANSPORDINÄHTUSED JA BIOENERGEETIKA ALUSED

F l 12. TRANSPORDINÄHTUSED JA BIOENERGEETIKA ALUSED 1. TRANSPORDINÄHTUSED JA BIOENERGEETIKA ALUSED Eluks on vajalik pidev aine ja energia transport (e suunatud liikumine) läbi biosfääri ja konkreetselt bioloogilise aine. Biosfäär ehk elukeskkond on Maa

Διαβάστε περισσότερα

Äge hingamisteede obstruktsioon. Pille Mukk Pulmonoloog

Äge hingamisteede obstruktsioon. Pille Mukk Pulmonoloog Äge hingamisteede obstruktsioon Pille Mukk Pulmonoloog Hingamisteede ägeda obstruktsiooni...... kõige sagedasemaks põhjuseks on bronhospasm ehk bronhiseinte silelihaskiudude kokkutõmbumine. Diferentsiaaldiagnostika:

Διαβάστε περισσότερα

Väikelapse tervisehäired ja kuidas nendega toime tulla

Väikelapse tervisehäired ja kuidas nendega toime tulla Väikelapse tervisehäired ja kuidas nendega toime tulla Juhised lapsevanematele Sisukord: Vigastused ja hädaolukorrad, Anne Ormisson 3 Hädaolukorraks tuleb valmis olla Mis võib juhtuda Hammustused Kukkumine

Διαβάστε περισσότερα

ESF5511LOX ESF5511LOW ET NÕUDEPESUMASIN KASUTUSJUHEND 2 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 21 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 41

ESF5511LOX ESF5511LOW ET NÕUDEPESUMASIN KASUTUSJUHEND 2 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 21 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 41 ESF5511LOX ESF5511LOW ET NÕUDEPESUMASIN KASUTUSJUHEND 2 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 21 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 41 2 www.electrolux.com SISUKORD 1. OHUTUSINFO... 3 2. OHUTUSJUHISED...

Διαβάστε περισσότερα

Tervis. apteegist. Mis viiks kaamose? Õpi õigesti sööma. Kuidas pikendada suve Mesi teeb imet Tervis algab soolestikust Kui uni ei tule

Tervis. apteegist. Mis viiks kaamose? Õpi õigesti sööma. Kuidas pikendada suve Mesi teeb imet Tervis algab soolestikust Kui uni ei tule Ülikooli Apteegi kliendiajakiri / sügis 2014 Tervis Hind 1.60 apteegist 3.2014 Õpi õigesti sööma Mis viiks kaamose? Kuidas pikendada suve Mesi teeb imet Tervis algab soolestikust Kui uni ei tule Sügiseks

Διαβάστε περισσότερα

RASKE KOMBINEERITUD IMMUUNPUUDULIKKUS

RASKE KOMBINEERITUD IMMUUNPUUDULIKKUS RASKE KOMBINEERITUD IMMUUNPUUDULIKKUS Publikatsioon oli võimalik tänu CSL Behring üldisele koolitusgrantile RASKE KOMBINEERITUD IMMUUNPUUDULIKKUS See brosüür on ette nähtud patsientidele ja nende perekondadele

Διαβάστε περισσότερα

ASTMA RAVI JA ENNETAMISE JUHISTE LÜHIVERSIOON

ASTMA RAVI JA ENNETAMISE JUHISTE LÜHIVERSIOON ASTMA RAVI JA ENNETAMISE JUHISTE LÜHIVERSIOON ARSTIDELE JA MEDITSIINIÕDEDELE Uuendatud 2006. a. PÕHINEB ASTMA RAVI JA ENNETAMISE ÜLEMAAILMSEL STRATEEGIAL 18.06.2008 1/22 SISUKORD ASTMA RAVI JA ENNETAMISE

Διαβάστε περισσότερα

LOFY Füüsika looduslikus ja tehiskeskkonnas I (3 EAP)

LOFY Füüsika looduslikus ja tehiskeskkonnas I (3 EAP) LOFY.01.087 Füüsika looduslikus ja tehiskeskkonnas I (3 EAP) Sissejuhatus... 1 1. Füüsika kui loodusteadus... 2 1.1. Loodus... 2 1.2. Füüsika... 3 1.3. Teaduse meetod... 4 2. Universumiõpetus... 7 3. Liikumine

Διαβάστε περισσότερα

Pesumasin Πλυντήριο ρούχων Mosógép Veļas mašīna

Pesumasin Πλυντήριο ρούχων Mosógép Veļas mašīna ET Kasutusjuhend 2 EL Οδηγίες Χρήσης 17 HU Használati útmutató 34 LV Lietošanas instrukcija 50 Pesumasin Πλυντήριο ρούχων Mosógép Veļas mašīna ZWG 6120K Sisukord Ohutusinfo _ 2 Ohutusjuhised _ 3 Jäätmekäitlus

Διαβάστε περισσότερα

UNEHÄIRED JA LIIKLUSOHUTUS

UNEHÄIRED JA LIIKLUSOHUTUS UNEHÄIRED JA LIIKLUSOHUTUS Unenäod sünnitavad koletisi. Francisco Goya www.fotoplakat.ee Saateks Olukord Eesti liikluses on muret tekitav: 2007. a 9 kuuga hukkus liiklusõnnetuste taga - järjel 152 inimest

Διαβάστε περισσότερα

LISA I RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

LISA I RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE LISA I RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Ristofor 50 mg/850 mg õhukese polümeerikattega tabletid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Üks tablett sisaldab 50 mg sitagliptiini

Διαβάστε περισσότερα

Pakendi infoleht: teave kasutajale. MEDROL 4 mg tabletid MEDROL 16 mg tabletid Metüülprednisoloon

Pakendi infoleht: teave kasutajale. MEDROL 4 mg tabletid MEDROL 16 mg tabletid Metüülprednisoloon Pakendi infoleht: teave kasutajale MEDROL 4 mg tabletid MEDROL 16 mg tabletid Metüülprednisoloon Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht alles,

Διαβάστε περισσότερα

Võite registreerida oma toote parema teeninduse saamiseks: www.electrolux.com/productregistration

Võite registreerida oma toote parema teeninduse saamiseks: www.electrolux.com/productregistration EMS20300...... ET MIKROLAINEAHI KASUTUSJUHEND 2 EL ΦΟΎΡΝΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 16 HU MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 32 SK MIKROVLNNÁ RÚRA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 47 SL MIKROVALOVNA PEČICA NAVODILA

Διαβάστε περισσότερα

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE. Valsacombi 80 mg/12,5 mg Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 80 mg valsartaani ja 12,5 mg hüdroklorotiasiidi.

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE. Valsacombi 80 mg/12,5 mg Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 80 mg valsartaani ja 12,5 mg hüdroklorotiasiidi. RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Valsacombi, 80 mg/12,5 mg õhukese polümeerikattega tabletid Valsacombi, 160 mg/12,5 mg õhukese polümeerikattega tabletid Valsacombi, 160 mg/25 mg õhukese

Διαβάστε περισσότερα

Kõrv vastu arvutit: testis 2.1 arvutikõlarid

Kõrv vastu arvutit: testis 2.1 arvutikõlarid Microsofti telefoni- Windows on tagasi Testime Nikoni uut D7000 kaamerat Kinect teeb mängud täitsa uueks Uputame ja togime Samsungi matkafoni Nr 69, jaanuar 2011 Hind 42.90 kr; 2.74 Kõrv vastu arvutit:

Διαβάστε περισσότερα

1. Milleks see raamat?

1. Milleks see raamat? BIOIDENTSETE HORMOONIDE IME THE MIRACLE OF BIO-IDENTICAL HORMONES (2008). Michael E. Platt, M.D. Refereerinud dr Triin Eller Märkus lugejale soovitused selles raamatus põhinevad eestkätt autori enda arusaamadel

Διαβάστε περισσότερα

Söömishäire psüühiline haigus, mis mõjutab kehalist tervist. Kodused mürgistusohud ja esmaabi. Miks juuksed välja langevad? Jalad kevadeks korda!

Söömishäire psüühiline haigus, mis mõjutab kehalist tervist. Kodused mürgistusohud ja esmaabi. Miks juuksed välja langevad? Jalad kevadeks korda! kevad 2013 hind 1,60 Söömishäire psüühiline haigus, mis mõjutab kehalist tervist Kodused mürgistusohud ja esmaabi Miks juuksed välja langevad? Jalad kevadeks korda! Toimetuse info Väljaandja Ülikooli Apteek

Διαβάστε περισσότερα

LOFY Füüsika kui loodusteadus (2 EAP)

LOFY Füüsika kui loodusteadus (2 EAP) LOFY.01.108 Füüsika kui loodusteadus (2 EAP) 1. Sissejuhatus... 1 I. Teoreetilised alused... 4 2. Mõtlemisviisid... 4 3. Teaduslik mõtlemisviis... 5 4. Loodusteadusliku mõtlemisviisi kujundamine... 6 Kirjandus...

Διαβάστε περισσότερα

Külmik-sügavkülmuti Ψυγειοκαταψύκτης Hűtő - fagyasztó Ledusskapis ar saldētavu Šaldytuvas-šaldiklis

Külmik-sügavkülmuti Ψυγειοκαταψύκτης Hűtő - fagyasztó Ledusskapis ar saldētavu Šaldytuvas-šaldiklis ET Kasutusjuhend 2 EL Οδηγίες Χρήσης 14 HU Használati útmutató 27 LV Lietošanas instrukcija 41 LT Naudojimo instrukcija 53 Külmik-sügavkülmuti Ψυγειοκαταψύκτης Hűtő - fagyasztó Ledusskapis ar saldētavu

Διαβάστε περισσότερα

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada uut ohutusteavet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest.

Διαβάστε περισσότερα

Tablet. Helekollane, ümmargune ja kumer poolitusjoonega tablett. Diameeter 9 mm. Tableti saab jagada võrdseteks annusteks.

Tablet. Helekollane, ümmargune ja kumer poolitusjoonega tablett. Diameeter 9 mm. Tableti saab jagada võrdseteks annusteks. RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Doxycycline Vitabalans, 100 mg tabletid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITIIVNE KOOSTIS Tablett sisaldab 100 mg doksütsükliini (doksütsükliinhüklaadina). INN.

Διαβάστε περισσότερα

preciz.hu Külmik-sügavkülmuti Ψυγειοκαταψύκτης Hűtő - fagyasztó Ledusskapis ar saldētavu Šaldytuvas-šaldiklis ZRB36101WA ZRB36101XA

preciz.hu Külmik-sügavkülmuti Ψυγειοκαταψύκτης Hűtő - fagyasztó Ledusskapis ar saldētavu Šaldytuvas-šaldiklis ZRB36101WA ZRB36101XA ET EL HU LV LT Kasutusjuhend 2 Οδηγίες Χρήσης 13 Használati útmutató 26 Lietošanas instrukcija 38 Naudojimo instrukcija 50 Külmik-sügavkülmuti Ψυγειοκαταψύκτης Hűtő - fagyasztó Ledusskapis ar saldētavu

Διαβάστε περισσότερα

Ravimi omaduste kokkuvõte. Üks tablett sisaldab 115,4 mg doksütsükliinhüklaati, mis vastab 100 mg doksütsükliinile.

Ravimi omaduste kokkuvõte. Üks tablett sisaldab 115,4 mg doksütsükliinhüklaati, mis vastab 100 mg doksütsükliinile. 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Doxylan, 100 mg tabletid Ravimi omaduste kokkuvõte 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Üks tablett sisaldab 115,4 mg doksütsükliinhüklaati, mis vastab 100 mg doksütsükliinile.

Διαβάστε περισσότερα

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Calcigran, 500 mg/200 RÜ närimistabletid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Üks tablett sisaldab 500 mg kaltsiumi (kaltsiumkarbonaadina) ja

Διαβάστε περισσότερα

Treeni targalt! SPORDIRAPORT

Treeni targalt! SPORDIRAPORT Treeni targalt! SPORDIRAPORT Nimi: Mati Maasikas Sugu: mees Vanus: 39 Kaal (kg): 86 Pikkus (cm): 2 Spordiala: triatlon Sagedus (päeva/nädalas): 6 Kestvus (tundi/nädalas): 18 Treeningperiood: intensiivsed

Διαβάστε περισσότερα

ORGAANILINE RÄNI. Räni taastab limaskestade hingamise ja seedesüsteemi (kõri-, mao-, kopsu-, jne).

ORGAANILINE RÄNI. Räni taastab limaskestade hingamise ja seedesüsteemi (kõri-, mao-, kopsu-, jne). ORGAANILINE RÄNI Räni (Si) on metalloid metallist kristall tagurpidi kvantoptiliste omadustega, mis tähendab, et kui see on kiiritatud UV kiirgusega, toodab see elektrivoolu ja, eriliste elektriliste eritingimuste

Διαβάστε περισσότερα

Vektoralgebra seisukohalt võib ka selle võrduse kirja panna skalaarkorrutise

Vektoralgebra seisukohalt võib ka selle võrduse kirja panna skalaarkorrutise Jõu töö Konstanse jõu tööks lõigul (nihkel) A A nimetatakse jõu mooduli korrutist teepikkusega s = A A ning jõu siirde vahelise nurga koosinusega Fscos ektoralgebra seisukohalt võib ka selle võrduse kirja

Διαβάστε περισσότερα

UUED JA HUVITAVAD TOIDUAINED, MIS VÕIKSID OLLA MEIE IGAPÄEVAMENÜÜS. Elle Kalamägi

UUED JA HUVITAVAD TOIDUAINED, MIS VÕIKSID OLLA MEIE IGAPÄEVAMENÜÜS. Elle Kalamägi UUED JA HUVITAVAD TOIDUAINED, MIS VÕIKSID OLLA MEIE IGAPÄEVAMENÜÜS Elle Kalamägi 2011 MIDA ME NIMETAME SUPERFOODIKS EHK SUPERTOIDUAINEKS? Superfoodid ehk supertoiduained on looduslikult kasvavad maailma

Διαβάστε περισσότερα

Krooniline neeruhaige: sisearsti ja nefroloogi koostöö haige jälgimisel Madis Ilmoja

Krooniline neeruhaige: sisearsti ja nefroloogi koostöö haige jälgimisel Madis Ilmoja Krooniline neeruhaige: sisearsti ja nefroloogi koostöö haige jälgimisel Madis Ilmoja AS Lääne-Tallinna Keskhaigla Nefroloogiakeskus 1 2 ESMASED UURINGUD Uriini analüüs, kusjuures patsient peab meeles pidama

Διαβάστε περισσότερα

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Duracef 1 g lahustuvad tabletid Duracef 500 mg kõvakapslid Duracef 250 mg / 5 ml suukaudse suspensiooni pulber 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Διαβάστε περισσότερα

Molekulaargeneetilised uuringud sisekliinikus. Tiina Kahre, ühendlabori geneetikakeskus

Molekulaargeneetilised uuringud sisekliinikus. Tiina Kahre, ühendlabori geneetikakeskus Molekulaargeneetilised uuringud sisekliinikus Tiina Kahre, ühendlabori geneetikakeskus Ülevaade α1-antitrüpsiini puudulikkuse hemokromatoosi Wilsoni tõve laktoositalumatuse Kliinilisest pildist, diagnostikast

Διαβάστε περισσότερα

HIV/AIDS-i JA NARKOMAANIAGA SEOTUD TEADMISED, HOIAKUD JA KÄITUMINE SÜÜDIMÕISTETUTE HULGAS LIILIA LÕHMUS, AIRE TRUMMAL

HIV/AIDS-i JA NARKOMAANIAGA SEOTUD TEADMISED, HOIAKUD JA KÄITUMINE SÜÜDIMÕISTETUTE HULGAS LIILIA LÕHMUS, AIRE TRUMMAL HIV/AIDS-i JA NARKOMAANIAGA SEOTUD TEADMISED, HOIAKUD JA KÄITUMINE SÜÜDIMÕISTETUTE HULGAS LIILIA LÕHMUS, AIRE TRUMMAL TALLINN 06 SISUKORD SISSEJUHATUS... 6 1. ÜLEVAADE UURIMUSE KORRALDAMISEST... 7 2. VALIMI

Διαβάστε περισσότερα

1._Vee kvaliteet (21.5 p)

1._Vee kvaliteet (21.5 p) Tutvu 20 minuti jooksul kogu olümpiaaditööga, et oma tegevust planeerida. Ülesannete lahendamise järjekord ei ole oluline! Püüa vastused vormistada nii selgelt ja korrektselt kui võimalik. Valikvastuste

Διαβάστε περισσότερα

LISA I RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

LISA I RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE LISA I RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS FORSTEO, 20 mikrogrammi/80 mikroliitris süstelahus eeltäidetud ampullsüstlas 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Iga 80 mikroliitrine

Διαβάστε περισσότερα

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE Rhinocort Aqua, 64 mikrogrammi/annuses ninasprei, suspensioon 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Ninasprei 1 annus sisaldab 1,28 mg/ml (64 mikrogrammi)

Διαβάστε περισσότερα

3. Peatükk. KLASSIKALISE ÜLDFÜÜSIKA MÕISTED LIIKUMINE: KINEMAATIKA

3. Peatükk. KLASSIKALISE ÜLDFÜÜSIKA MÕISTED LIIKUMINE: KINEMAATIKA 3. Peatükk. KLASSIKALISE ÜLDFÜÜSIKA MÕISTED LIIKUMINE: KINEMAATIKA Füüsika osa nimega mehaanika on teadus mis käsitleb kehade liikumist ja tasakaalu jõudude mõjul. Klassikaline mehaanika põhilähendused:

Διαβάστε περισσότερα

A) PAIGALDUS. B) KUIDAS KASUTADA CB-d

A) PAIGALDUS. B) KUIDAS KASUTADA CB-d A) PAIGALDUS 1) KUHU JA KUIDAS PAIGALDADA CB SAATJA a) Paigaldage saatja nii, et see oleks mugavalt käepärane kasutamiseks. b) Teie CB saatja ei tohi segada sõiduki juhti ega kaasreisijat. c) Saatja paigaldamisel

Διαβάστε περισσότερα

Doxycyclin STADA, 100 mg tabletid

Doxycyclin STADA, 100 mg tabletid RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Doxycyclin STADA, 100 mg tabletid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS 1 tablett sisaldab 104,1 mg doksütsükliinmonohüdraati, mis on ekvivalentne

Διαβάστε περισσότερα

Termodünaamika I seadus. Termodünaamika. Süsteemid

Termodünaamika I seadus. Termodünaamika. Süsteemid Termodünaamika I seadus Süsteemid ja olekud. Töö ja energia. Soojus Kalorimeetria Entalpia ja soojusmahtuvus Faasiülemineku entalpiad Aurustumine ja kondenseerumine Sulamine ja tahkumine Reaktsioonientalpia

Διαβάστε περισσότερα

Vere kolesterooli ja selle fraktsioonide sisalduse normist kõrvalekalduvad Väärtused

Vere kolesterooli ja selle fraktsioonide sisalduse normist kõrvalekalduvad Väärtused HÜPERKOLESTEROLEEMIA Hüperkolesteroleemiaga inimeste hulk Eestis on sedavõrd suur, et nendega puutuvad kokku kõik praktiseerivad arstid. Medikamentoosse ravi alustamisele peab eelnema/kaasnema toitumisalane

Διαβάστε περισσότερα

ASTRONOOMIA. põhikooli loodusteaduste õpetajatele. Peeter Tenjes

ASTRONOOMIA. põhikooli loodusteaduste õpetajatele. Peeter Tenjes ASTRONOOMIA põhikooli loodusteaduste õpetajatele Peeter Tenjes Tartu 2008 I osa: Üldine astronoomia 1. Tähistaevas ja taevakehade liikumine 1.1 Meie asend maailmas Universum on kogu ruumi, aja, aine ja

Διαβάστε περισσότερα

ph Mõõtmine ph mõõtmise täpsus Kalibreerimisgraafik Enamasti salvestab ph meeter tõusu s (toatemperatuuril ca 59 mv/ph)

ph Mõõtmine ph mõõtmise täpsus Kalibreerimisgraafik Enamasti salvestab ph meeter tõusu s (toatemperatuuril ca 59 mv/ph) ph Mõõtmine Potentsiomeetria olulisim rakendus ph meetri tööpõhimõte Siin vaatleme vaid potentsiomeetrilist ph mõõtmist Olemus: ph meeter on sisuliselt millivoltmeeter, mis mõõdab tema külge ühendatud

Διαβάστε περισσότερα

Pliidiplaat Εστίες Plīts Placa

Pliidiplaat Εστίες Plīts Placa ET EL LV PT 2 16 33 48 Pliidiplaat Εστίες Plīts Placa ZEL6640XBA Sisukord Ohutusinfo 2 Ohutusjuhised 3 Seadme kirjeldus 5 Igapäevane kasutamine 7 Vihjeid ja näpunäiteid 9 Puhastus ja hooldus 10 Veaotsing

Διαβάστε περισσότερα

Vedelikud ja tahkised. Aine olekud. Molekulidevahelised jõud E P

Vedelikud ja tahkised. Aine olekud. Molekulidevahelised jõud E P Molekulidevahelised jõud Vedelike struktuur ja omadused Viskoossus ja pindpinevus Vedelike vastasmõju tahkisega Tahkised Kristalli struktuur Metallid Sulamid Ioonilised tahkised Molekulaarsed tahkised

Διαβάστε περισσότερα

siis on tegemist sümmeetrilise usaldusvahemikuga. Vasakpoolne usaldusvahemik x i, E x = EX, D x = σ2

siis on tegemist sümmeetrilise usaldusvahemikuga. Vasakpoolne usaldusvahemik x i, E x = EX, D x = σ2 Vahemikhinnangud Vahemikhinnangud Olgu α juhusliku suuruse X parameeter ja α = α (x 1,..., x n ) parameetri α hinnang. Kui ε > 0 on kindel suurus, siis vahemiku (α ε, α +ε) otspunktid on samuti juhuslikud

Διαβάστε περισσότερα

I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS MULTAQ 400 mg õhukese polümeerikattega tabletid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Iga tablett sisaldab 400 mg dronedarooni (vesinikkloriidina).

Διαβάστε περισσότερα

LISA I RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

LISA I RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE LISA I RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS INTEGRILIN 0,75 mg/ml infusioonilahus 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Infusioonilahuse 1 ml sisaldab 0,75 mg eptifibatiidi. Üks

Διαβάστε περισσότερα

Staatika ja kinemaatika

Staatika ja kinemaatika Staatika ja kinemaatika MHD0071 I. Staatika Leo eder Mehhatroonikainstituut Mehaanikateaduskond allinna ehnikaülikool 2016 Sisukord I Staatika 1. Sissejuhatus. 2. Newtoni seadused. 3. Jõud. 4. ehted vektoritega.

Διαβάστε περισσότερα

LISA I RAVIMITE NIMETUSTE, RAVIMVORMIDE, TUGEVUSTE, MANUSTAMISVIISIDE, TAOTLEJATE, MÜÜGILOA HOIDJATE LOETELU LIIKMESRIIKIDES

LISA I RAVIMITE NIMETUSTE, RAVIMVORMIDE, TUGEVUSTE, MANUSTAMISVIISIDE, TAOTLEJATE, MÜÜGILOA HOIDJATE LOETELU LIIKMESRIIKIDES LISA I RAVIMITE NIMETUSTE, RAVIMVORMIDE, TUGEVUSTE, MANUSTAMISVIISIDE, TAOTLEJATE, MÜÜGILOA HOIDJATE LOETELU LIIKMESRIIKIDES 1 Liikmesriik Müügiloa hoidja Ravimi väljamõeldud nimetus Tugevus Ravimvorm

Διαβάστε περισσότερα

EESTI VABARIIGI TARTU ÜLIKOOLI TOIMETUSED ACTA ET С0МЕШТ10Ш UNIVERSITATIS TARTUENSIS (DORPATENSIS) HUMANIORA TARTU 1926

EESTI VABARIIGI TARTU ÜLIKOOLI TOIMETUSED ACTA ET С0МЕШТ10Ш UNIVERSITATIS TARTUENSIS (DORPATENSIS) HUMANIORA TARTU 1926 EESTI VABARIIGI TARTU ÜLIKOOLI TOIMETUSED ACTA ET С0МЕШТ10Ш UNIVERSITATIS TARTUENSIS (DORPATENSIS) HUMANIORA IX TARTU 1926 EESTI VABARIIGI TARTU ÜLIKOOLI ACTA ET (10Ю1ЕШТ10Ш UNIVERSITATIS TARTUENSIS (DORPATENSIS)

Διαβάστε περισσότερα

Avaliku võtmega krüptograafia

Avaliku võtmega krüptograafia Avaliku võtmega krüptograafia Ahto Buldas Motiivid Salajase võtme vahetus on tülikas! Kas ei oleks võimalik salajases võtmes kokku leppida üle avaliku kanali? 2 Probleem piiramatu vastasega! Kui vastane

Διαβάστε περισσότερα

Digi-TV vastuvõtt Espoo saatjalt

Digi-TV vastuvõtt Espoo saatjalt Digi-TV vastuvõtt Espoo saatjalt Digi-TV vastuvõtuks Soomest on võimalik kasutada Espoo ja Fiskars saatjate signaali. Kuna Espoo signaal on üldjuhul tugevam, siis kasutatakse vastuvõtuks põhiliselt just

Διαβάστε περισσότερα

ESF4510LOW ET NÕUDEPESUMASIN KASUTUSJUHEND 2 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 20 PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 40 RO MAŞINĂ DE SPĂLAT VASE

ESF4510LOW ET NÕUDEPESUMASIN KASUTUSJUHEND 2 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 20 PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 40 RO MAŞINĂ DE SPĂLAT VASE ESF4510LOW ET NÕUDEPESUMASIN KASUTUSJUHEND 2 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 20 PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 40 RO MAŞINĂ DE SPĂLAT VASE MANUAL DE UTILIZARE 60 2 SISUKORD 1. OHUTUSINFO... 3 2. OHUTUSJUHISED...

Διαβάστε περισσότερα

OMA MAJA. Tarmo Andre Elvisto käsitööline ja mänedžer ühes nahas. Mõnus maakodu Muhumaal. juuli 2007 nr 6 (55)

OMA MAJA. Tarmo Andre Elvisto käsitööline ja mänedžer ühes nahas. Mõnus maakodu Muhumaal. juuli 2007 nr 6 (55) OMA MAJA juuli 2007 nr 6 (55) 10 Mõnus maakodu Muhumaal 44 Tarmo Andre Elvisto käsitööline ja mänedžer ühes nahas REKLAAM 2 OMA MAJA REKLAAM SAAJOS INEXA AVAB UUSI UKSI Saajos Inexa on toonud Baltimaade

Διαβάστε περισσότερα

TARTU ÜLIKOOL Teaduskool. V. Väinaste. Kehade pöördliikumine

TARTU ÜLIKOOL Teaduskool. V. Väinaste. Kehade pöördliikumine TARTU ÜLIKOOL Teaduskool V. Väinaste Kehade pöördliikumine TARTU 009 1 Kehade pöördliikumine Mehaanikas eristatakse kehade liikumise kahte põhiliiki: a) kulgliikumine b) pöördliikumine Kulgliikumise korral

Διαβάστε περισσότερα

5. DETAILI SISEPINNA OMADUSED. ehk. Eelnevast: Ristlõike vastupanuvõime sõltub varda koormamise viisist. σ epüür N. τ epüür. max. Joonis 5.

5. DETAILI SISEPINNA OMADUSED. ehk. Eelnevast: Ristlõike vastupanuvõime sõltub varda koormamise viisist. σ epüür N. τ epüür. max. Joonis 5. 5. DETL SSEPNN OMDUSED 66 5. DETL SSEPNN OMDUSED 5.. Ristlõige kui varda tugevuse mõõt Tugevusanalüüsi oluline küsimus: Kas detaili ristlõike kuju ja mõõtmed on optimaalsed? ek Jäme varras on tugevam,

Διαβάστε περισσότερα

Biomehaanika printsiibid

Biomehaanika printsiibid BIOMEHAANIKA PRINTSIIBID Biomehaanika printsiibid Jaan Ereline TÜ spordibioloogia ja füsioteraapia instituut - Biomehaanika jaotus. - Massi jagunemine inimkehas. - Liikumisaparaadi deformatsioonid. - Luukangid.

Διαβάστε περισσότερα

Kroonilised hingamiselundkonna haigused

Kroonilised hingamiselundkonna haigused Hingamisteede haigused... Kroonilised hingamiselundkonna haigused Maire Vasar September 2008 50% väikelaste ja 1/3 koolilaste pöördumistest peretohtri (GP) poole 20-35% ägeda patoloogiaga hospitaliseeritud

Διαβάστε περισσότερα

Bronhiaalastma. (Füsioteraapia) 23/09/ :12. Mis on astma? Bronhiaalastma olemus tulenevalt definitsioonist (I)

Bronhiaalastma. (Füsioteraapia) 23/09/ :12. Mis on astma? Bronhiaalastma olemus tulenevalt definitsioonist (I) Bronhiaalastma (Füsioteraapia) A. Altraja, TÜ Kopsukliinik Mis on astma? Astma on hingamisteede krooniline põletikuline haigusseisund, millele on iseloomulikud korduvate episoodidena tekkivad: Köha Vilistav

Διαβάστε περισσότερα

isegi siis, kui meil puudub soov sekkuda nüüdisaja probleemidesse.

isegi siis, kui meil puudub soov sekkuda nüüdisaja probleemidesse. RENÉ GUÉNONI raamatu Nüüdismaailma kriis ( La crise du monde moderne ) tõlkimisel kasutasime kirjastuse Gallimard 1946. aastal ilmunud väljaannet, tõlkele lisasime seletavaid märkusi ka raamatu itaalia-

Διαβάστε περισσότερα

KAS OLED VALMIS MINEMA VÄLISMAALE TÖÖLE? Mida on vaja teada välismaal elamise ja töötamise ning paljude muude asjade kohta. Sotsiaalne Euroopa

KAS OLED VALMIS MINEMA VÄLISMAALE TÖÖLE? Mida on vaja teada välismaal elamise ja töötamise ning paljude muude asjade kohta. Sotsiaalne Euroopa KAS OLED VALMIS MINEMA VÄLISMAALE TÖÖLE? Mida on vaja teada välismaal elamise ja töötamise ning paljude muude asjade kohta Sotsiaalne Euroopa Euroopa Komisjon ega ükski komisjoni nimel tegutsev isik ei

Διαβάστε περισσότερα

Püsimagneti liikumine juhtme suhtes

Püsimagneti liikumine juhtme suhtes 2.3. Faraday katsed Suure avastuse sünnihetk on teaduse ajaloos harva teada kuupäevalise täpsusega. Elektromagnetilise induktsiooni avastamine kuulub aga nende harvade erandite hulka. See on nii tänu avastuse

Διαβάστε περισσότερα

Bronhiaalastma 14/10/ :27. Mis on astma? Bronhiaalastma (edaspidi astma) definitsioon (Global Initiative for Asthma 2007)

Bronhiaalastma 14/10/ :27. Mis on astma? Bronhiaalastma (edaspidi astma) definitsioon (Global Initiative for Asthma 2007) Bronhiaalastma A. Altraja, TÜ Kopsukliinik Mis on astma? Astma on krooniline hingamisteede põletikuline haigus, millele on iseloomulikud korduvate episoodidena: Vilistav hingamine Õhupuudus Köha Pöörduv

Διαβάστε περισσότερα

Epidemioloogiliste terminite lühisõnastik

Epidemioloogiliste terminite lühisõnastik Epidemioloogiliste terminite lühisõnastik Andmed [Data] - informatsioon, mistahes laadi faktid. Data on mitmuses, datum on ainsuses. Andmestik [Data set] süstematiseeritud infokogum, tavaliselt elektroonilisel

Διαβάστε περισσότερα

Molekulaarfüüsika - ja termodünaamika alused

Molekulaarfüüsika - ja termodünaamika alused Molekulaarfüüsika - ja termodünaamika alused Ettevalmistus kontrolltööks 1. Missugustel väidetel põhineb molekulaarkineetiline teooria? Aine koosneb molekulidest Osakesed on pidevas liikumises Osakestele

Διαβάστε περισσότερα

Cariva. Tehke kvaliteet oma elu osaks

Cariva. Tehke kvaliteet oma elu osaks Cariva Tehke kvaliteet oma elu osaks Cariva... tõestatud Tehke kvaliteed oma elu osaks kvaliteet, modernne stiil Valge Elevandiluu Spetsiaalselt disainitud rahuldamaks turu nõudmisi. Cariva sulab kokku

Διαβάστε περισσότερα

I KURSUS - FLA I OSA - FÜÜSIKA UURIMISMEETOD ENN KIRSMAN

I KURSUS - FLA I OSA - FÜÜSIKA UURIMISMEETOD ENN KIRSMAN I KURSUS - FLA I OSA - FÜÜSIKA UURIMISMEETOD ENN KIRSMAN 2014 Sisukord Sisukord... 1 1.1. Sissejuhatus füüsikasse... 2 1.1.1. Maailm. Loodus... 2 1.1.2. Loodusteadused... 2 1.1.3. Vaatleja... 2 1.1.4.

Διαβάστε περισσότερα

Tallinna Tehnikaülikool Mehaanikainstituut Rakendusmehaanika õppetool. Andrus Salupere. Staatika /EMR0010/ Loengukonspekt

Tallinna Tehnikaülikool Mehaanikainstituut Rakendusmehaanika õppetool. Andrus Salupere. Staatika /EMR0010/ Loengukonspekt Tallinna Tehnikaülikool Mehaanikainstituut Rakendusmehaanika õppetool Andrus Salupere Staatika /EMR0010/ Loengukonspekt Tallinn 2006 Eessõna Käesolev loengukonspekt on mõeldud kasutamiseks Tallinna Tehnikaülikooli

Διαβάστε περισσότερα

Täiskasvanute astma käsitlus esmatasandil ravijuhend. Töörühma koosoleku protokoll nr 7. Kuupäev 18.veebruar 2014, kl

Täiskasvanute astma käsitlus esmatasandil ravijuhend. Töörühma koosoleku protokoll nr 7. Kuupäev 18.veebruar 2014, kl Täiskasvanute astma käsitlus esmatasandil ravijuhend Töörühma koosoleku protokoll nr 7 Kuupäev 18.veebruar 2014, kl 11.00 15.00 Koht Osalejad Juhatajad Protokollija Päevakord Vastuvõetud otsused Ravila

Διαβάστε περισσότερα

Loeng 4. ISLM MUDEL. Lembit Viilup Ph.D IT Kolledž

Loeng 4. ISLM MUDEL. Lembit Viilup Ph.D IT Kolledž Loeng 4. ISLM MUDEL Sissejuhatus Sissejuhatus 1. ISLM mudelit peetakse Keynesi teooia kokkuvõtteks. Kokkuvõtte koostasid juba tema õpilased. 2. ISLM mudel laiendab sissetulekute kulutuste (Q/E) mudelit

Διαβάστε περισσότερα

III LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE, MÄRGISTUS JA PAKENDI INFOLEHT

III LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE, MÄRGISTUS JA PAKENDI INFOLEHT III LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE, MÄRGISTUS JA PAKENDI INFOLEHT Märkus: käesolev ravimi omaduste kokkuvõtte, märgistuse ja pakendi infolehe versioon on kehtiv komisjoni otsuse tegemise ajal. Pärast komisjoni

Διαβάστε περισσότερα

I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS SUTENT 12,5 mg kõvakapslid SUTENT 25 mg kõvakapslid SUTENT 37,5 mg kõvakapslid SUTENT 50 mg kõvakapslid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE

Διαβάστε περισσότερα

Keskkonnateabe Keskus Mustamäe tee 33. Peeter Ennet

Keskkonnateabe Keskus Mustamäe tee 33. Peeter Ennet VEEKOGUDE VEEKVALITEET JA VEESÄÄST CV Peeter Ennet Peeter.Ennet@keskkonnainfo.ee Haridus 1964-1969 Tallinna Tehnikaülikool; Ehitusteaduskond, veevarustus ja kanalisatsioon 1976 tehnikakandidaat, (juh)

Διαβάστε περισσότερα

Digitaalne loogika (Digital Logic)

Digitaalne loogika (Digital Logic) Digitaalne loogika (Digital Logic) KOMBINATOORSED LOOGIKASKEEMID Bufrid, kolmeolekulised- ja transmissioonelemendid Bufrid (liinivõimendid) Skeemides, kus loogikalülitused peavad tüürima suuri mahtuvuslikke

Διαβάστε περισσότερα

EE-EP B1 TEHNIKAVALDKOND

EE-EP B1 TEHNIKAVALDKOND TEHNIKAVALDKOND Käesolev leiutis käsitleb immunomoduleerivaid polünukleotiidide. See käsitleb ka leiutisekohaste polünukleotiidide manustamist immuunsusreaktsiooni moduleerimiseks. TEHNIKA TASE 1 2 Immuunsusreaktsiooni

Διαβάστε περισσότερα

PÕHILISED ORGAANILISED ÜHENDID

PÕHILISED ORGAANILISED ÜHENDID PÕHILISED ORGAANILISED ÜHENDID 1.1. Sissejuhatus SÜSIVESIKUD e SAHHARIIDID Kõige lihtsam on tähistada neid ühendeid mõistega süsivesik, sest: valdav enamik siia kuuluvatest ühenditest on C-hüdraadid (Cn(H2O)m),

Διαβάστε περισσότερα

Radioaktiivsus. Aatom ja aatomituum

Radioaktiivsus. Aatom ja aatomituum Radioaktiivsus Aatom ja aatomituum Esimesed vaated mateeria diskreetse iseloomu kohta tekkisid Vana-India filosoofilistes ringkondades juba esimesel aastatuhadel enne meie ajaarvamist. Vana-Kreeka filosoofid

Διαβάστε περισσότερα

USK ja ELU. Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku väljaanne. Toimetus. Edith-Helen Ulm, Marje Rohtla, Sergei Seleznjov tel

USK ja ELU. Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku väljaanne. Toimetus. Edith-Helen Ulm, Marje Rohtla, Sergei Seleznjov tel USK ja ELU Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku väljaanne Toimetus: Edith-Helen Ulm, Marje Rohtla, Sergei Seleznjov tel. 513 0327 Keeletoimetaja: Anneli Sihvart Vastutav väljaandja: EAÕK Kirikuvalitsus Wismari

Διαβάστε περισσότερα

President Herbert ASC autoraadiojaama kasutusjuhend

President Herbert ASC autoraadiojaama kasutusjuhend President Herbert ASC autoraadiojaama kasutusjuhend PAIGALDAMINE 1)Raadiosaatja paigaldamine Raadiosaatja paigaldamisel jälgige järgmisi nõudeid a) ergonoomilisus, kasutamine peab olema mugav, juurdepääs

Διαβάστε περισσότερα

SÜVAVEEPUMBAD SQ, SQE

SÜVAVEEPUMBAD SQ, SQE SÜVAVEEPUMBAD SQ, SQE Enne paigaldustööde algust tuleb käesolevad paigaldus- ja kasutusjuhendid hoolikalt läbi lugeda. Paigaldamine ja kasutamine peab vastama ka kohalikele eeskirjadele ning aktsepteeritud

Διαβάστε περισσότερα

Viljandi paarikas 21. novembril 2015

Viljandi paarikas 21. novembril 2015 1 Umbes 100 aastat tagasi kirjutas Hiiumaalt pärit Priidu oma tütrele järgmise kirja: Armas laps! Seadus ei luba Sind mitte Hatsonile minna. Sulle tõuseb hirmus palju tunnistajaid sinu vastu rannast ja

Διαβάστε περισσότερα

Maardu hüdroakumulatsioonijaama ehitamise eeluuring

Maardu hüdroakumulatsioonijaama ehitamise eeluuring Töö nr ENE 09002 Maardu hüdroakumulatsioonijaama ehitamise eeluuring Tallinn 2009 Meie oskused on Teie edu! OÜ Energiasalv ÅF-ESTIVO AS Estonia pst 1/3 Väike-Ameerika 8 10143 Tallinn, Eesti 10129 Tallinn,

Διαβάστε περισσότερα

KULUVUS GAG PEATREPI JA MUINSUSKAITSE AMETI MAJA TREPI NÄIDETEL SISSEJUHATUS

KULUVUS GAG PEATREPI JA MUINSUSKAITSE AMETI MAJA TREPI NÄIDETEL SISSEJUHATUS GUSTAV ADOLFI GÜMNAASIUM SIIM RAUD 11. KLASS KULUVUS GAG PEATREPI JA MUINSUSKAITSE AMETI MAJA TREPI NÄIDETEL JUHENDAJA ERKKI SOIKA SISSEJUHATUS Gustav Adolfi Gümnaasiumi korruseid ühendab üks aukartust

Διαβάστε περισσότερα

Spordijoogid ja -toidud Spordivitamiinid Toidulisandid Spordikreemid

Spordijoogid ja -toidud Spordivitamiinid Toidulisandid Spordikreemid www.freesport.ee Spordijoogid ja -toidud Spordivitamiinid Toidulisandid Spordikreemid AKTIIVSETELE INIMESTELE Freesport Trading OÜ Kaupmehe 7 A7 10114 Tallinn Tel.: 51 54 026 50 92 234 info@freesport.ee

Διαβάστε περισσότερα

4.4 SOOJUSE SALVESTAMINE

4.4 SOOJUSE SALVESTAMINE 4.4 SOOJUSE SALVESTAMINE Soojust saab salvestada suhteliselt lihtsalt vedelike või tahkete ainete kuumutamisega. Soojuse võtmine sellisest salvestist võib toimuda loomuliku või sundkonvektsiooni teel,

Διαβάστε περισσότερα

Rein Teinberg: "Põllumajandusloomade geneetika", 7. POPULATSIOONIGENEETIKA. toimetanud M. Viikmaa, "Valgus", Tallinn, 1978.

Rein Teinberg: Põllumajandusloomade geneetika, 7. POPULATSIOONIGENEETIKA. toimetanud M. Viikmaa, Valgus, Tallinn, 1978. Rein Teinberg: "Põllumajandusloomade geneetika", toimetanud M. Viikmaa, "Valgus", Tallinn, 1978 7. POPULATSIOONIGENEETIKA lk 202-215 Põllumajandusloomade geneetika üheks iseärasuseks, võrreldes üldgeneetikaga

Διαβάστε περισσότερα

värske rõhk kreeka blogiluule intervjuu Kaarel B. Väljamäega

värske rõhk kreeka blogiluule intervjuu Kaarel B. Väljamäega värske rõhk IV/2011 (nr 28) Martin jõela Kaur Riismaa Eda Ahi Sveta Grigorjeva Egon Ilisson Edina Szvoren kreeka blogiluule intervjuu Kaarel B. Väljamäega Värske Rõhu toimetus Peatoimetaja: Lauri Eesmaa

Διαβάστε περισσότερα

4.1 Keskpingevõrkude konfiguratsioon

4.1 Keskpingevõrkude konfiguratsioon 4 Keskpingevõrgud Elektrit toodetakse teadupärast elektrijaamades. Sealt kantakse elektrienergia tarbijateni elektrivõrkude vahendusel. Kõrgepingevõrkude kaudu kantakse elektrit suurte vahemaade taha,

Διαβάστε περισσότερα

VESI ORGANISMIS

VESI ORGANISMIS VESI ORGANISMIS HÜPONATREEMIA Peeter Saadla SA TÜK Sisekliinik sisearst 40% lahustunud aineid Kogu kehas sisalduva vee jaotumine erinevate vedelikuruumide vahel 2 7 31 1 3 13 Transtsellulaarselt Vereplasmas

Διαβάστε περισσότερα

SOOJUSFÜÜSIKA ALUSED. Tehniline termodünaamika Soojusläbikanne ANDRES TALVARI

SOOJUSFÜÜSIKA ALUSED. Tehniline termodünaamika Soojusläbikanne ANDRES TALVARI SOOJUSFÜÜSIKA ALUSED Tehniline termodünaamika Soojusläbikanne ANDRES TALVARI Õppevahend on mõeldud kasutamiseks Sisekaitseakadeemia päästekolledži üliõpilastele õppeaine Soojusfüüsika omandamisel, kuid

Διαβάστε περισσότερα

SARKOIDOOS Alan Altraja, TÜ Kopsukliinik

SARKOIDOOS Alan Altraja, TÜ Kopsukliinik SARKOIDOOS Alan Altraja, TÜ Kopsukliinik Sarkoidoosi definitsioon - mõiste 1991 (Yamamoto et al., Sarcoidosis 1992) Teadmata etioloogiaga multisüsteemne haigus Haigestuvad noored ja keskealised täiskasvanud

Διαβάστε περισσότερα

ANTENNID JA RF ELEKTROONIKA. Sisukord. Loengumaterjalid Koostanud: ass. Sulev Reisberg ja prof. Andres Taklaja

ANTENNID JA RF ELEKTROONIKA. Sisukord. Loengumaterjalid Koostanud: ass. Sulev Reisberg ja prof. Andres Taklaja ANTENNID JA RF ELEKTROONIKA Loengumaterjalid Koostanud: ass. Sulev Reisberg ja prof. Andres Taklaja Sisukord. Antennide tüübid... 3. Antennide parameetrid... 4 Antenni kasutegur... 4 Suunategur (directivity)...

Διαβάστε περισσότερα

KASUTUSJUHEND 2 NOTICE D'UTILISATION 15 ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 30 LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 46 NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 60 ET FR EL LV LT

KASUTUSJUHEND 2 NOTICE D'UTILISATION 15 ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 30 LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 46 NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 60 ET FR EL LV LT EC2200AOW2 ET FR EL LV LT SÜGAVKÜLMKIRST CONGÉLATEUR COFFRE ΟΡΙΖΌΝΤΙΟΣ ΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ HORIZONTĀLĀ SALDĒTAVA ŠALDYMO DĖŽĖ KASUTUSJUHEND 2 NOTICE D'UTILISATION 15 ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 30 LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 46

Διαβάστε περισσότερα

Coulomb i seadus Coulomb i katsed Coulomb i seadus. Punktlaeng Elektrikonstant...

Coulomb i seadus Coulomb i katsed Coulomb i seadus. Punktlaeng Elektrikonstant... sisukord Elektriväli ja magnetväli Elektromagnetismi uurimisaine Sissejuhatus elektromagnetnähtuste füüsikasse 2 Elektromagnetismi uurimise ajaloost 3 Elektromagnetismi kursuse struktuur 8 8 9 0 2 Elektrilaeng

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 18/5/2014 ΑΚΥΡΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 18/5/2014 ΑΚΥΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 18/5/2014 ΑΚΥΡΑ ΑΔΑΜΗΣ Δ.Κ. / Τ.Κ. E.T. ΕΓΓ/ΝΟΙ ΨΗΦΙΣΑΝ ΕΓΚΥΡΑ ΓΙΟΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΕΥΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΝΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΑΛΙΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΣΤΡΟΣ 5 2.728 1.860 36 1.825 69 3,8% 152 8,3% 739 40,5%

Διαβάστε περισσότερα