Απασχόληση και ανάπτυξη στην ΕΕ Χάρτης πορείας προς ένα αειφόρο μέλλον

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Απασχόληση και ανάπτυξη στην ΕΕ Χάρτης πορείας προς ένα αειφόρο μέλλον"

Transcript

1 Η Ευρώπη σε εξέλιξη Απασχόληση και ανάπτυξη στην ΕΕ Χάρτης πορείας προς ένα αειφόρο μέλλον Ευρωπαϊκή Ένωση

2 Το παρόν φυλλάδιο και άλλες σύντομες, σαφείς πληροφορίες σχετικά με την ΕΕ διατίθενται στην ηλεκτρονική διεύθυνση ec.europa.eu/publications Ευρωπαϊκή Επιτροπή Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας Εκδόσεις 1049 Βρυξέλλες Βέλγιο Το κείμενο ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο του Εικονογράφηση εξωφύλλου: BilderBox.com Λουξεμβούργο: Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, σ. 21 x 29,7 cm ISBN DOI /19784 Ευρωπαϊκές Κοινότητες, 2009 Επιτρέπεται η αναπαραγωγή. Για κάθε χρησιμοποίηση ή αναπαραγωγή μεμονωμένων φωτογραφιών απαιτείται απευθείας άδεια από τους κατόχους των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Printed in Germany Tυπωμένο σε χαρτί λευκασμένο χωρίς χλώριο

3 Η Ευρώπη σε εξέλιξη Απασχόληση και ανάπτυξη στην ΕΕ Χάρτης πορείας προς ένα αειφόρο μέλλον «Η απάντηση σ την πρόκληση της παγκοσμιοποίησης δεν είναι η εσωσ τρέφεια μέσα από νέ ες μορφές προσ τατευτισμού, αλλά η καινοτομία.»

4 Η Ευρώπη σε εξέλιξη Περιεχόμενα Προς ένα αειφόρο μέλλον 03 Οι προκλήσεις του σύγχρονου κόσμου 04 Η γνώση και η καινοτομία φέρνουν ανάπτυξη 05 Οι ανταγωνιστικές επιχειρήσεις δημιουργούν θέσεις εργασίας 07 Επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό 09 Μια πιο πράσινη οικονομία 12 Εξασφάλιση του κατάλληλου οικονομικού πλαισίου 13 Διαβάστε περισσότερα 15

5 Η στρατηγική της Λισαβόνας πώς λειτουργεί; Η στρατηγική της ΕΕ για την απασχόληση και την ανάπτυξη είναι γνωστή και ως στρατηγική της Λισαβόνας. Πήρε το όνομά της από την πόλη στην οποία χαράχτηκε από τους ηγέτες της ΕΕ το Στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής, οι χώρες της ΕΕ καθόρισαν ορισμένους ακριβείς στόχους και δείκτες για την κοινή τους προσπάθεια να δημιουργήσουν περισσότερες θέσεις εργασίας και μεγαλύτερη ανάπτυξη. Οι κυριότεροι από αυτούς είναι ότι μέχρι το 2010 το ποσοστό απασχόλησης πρέπει να αυξηθεί στο 70 % και οι επενδύσεις στην έρευνα να φθάσουν το 3 % του ΑΕγχΠ (ακαθάριστο εγχώριο προϊόν). Οι περισσότερες από αυτές τις προσπάθειες καταβάλλονται στις επί μέρους χώρες της ΕΕ, καθώς η εκπαιδευτική πολιτική και η πολιτική σε θέματα αγοράς εργασίας αποτελούν δική τους ευθύνη. Κάθε χρόνο όμως οι χώρες υποβάλλουν πληροφορίες για την πρόοδο που έχουν σημειώσει και επιπλέον η κατάσταση συζητείται από τους αρχηγούς κυβερνήσεων στην ετήσια εαρινή σύνοδο κορυφής, όπου η ανάπτυξη και η απασχόληση βρίσκονται πάντα στο επίκεντρο των συνομιλιών. Έτσι, οι χώρες ανταλλάσσουν απόψεις για τους βέλτιστους τρόπους δημιουργίας θέσεων εργασίας. Μία από τις προτεραιότητες της πολιτικής της ΕΕ είναι να εξασφαλίσει στις επόμενες γενιές ένα μέλλον δίκαιο, περιβαλλοντικά αειφόρο και με ευημερία. Ο δρόμος προς την κατεύθυνση αυτή περνά μέσα από μια πιο πράσινη οικονομία με μεγαλύτερη ανάπτυξη και περισσότερες θέσεις εργασίας. Τούτο θα επιτευχθεί μέσω του συντονισμού της οικονομικής πολιτικής, της πολιτικής απασχόλησης και της περιβαλλοντικής πολιτικής. Οι συλλογικές προσπάθειες των κρατών μελών της ΕΕ αποτελούν την καλύτερη εγγύηση για να καταμεριστούν δίκαια τα οφέλη αυτής της στρατηγικής σε κάθε γωνιά της ΕΕ και να είναι διαθέσιμα στις μελλοντικές γενιές. 03 Προς ένα αειφόρο μέλλον Πρόκειται για ένα εγχείρημα που δεν είναι εύκολο, αλλά αγγίζει τις βαθύτερες ανησυχίες των πολιτών, όπως γνωρίζουν καλά οι ηγέτες της ΕΕ. Η αλληλεγγύη, η οποία αποτελεί υπόβαθρο αυτής της στρατηγικής, έχει αποδεδειγμένα πλεονεκτήματα. Το παράδειγμα χωρών όπως η Ιρλανδία και η Ισπανία είναι εύγλωττο για το πώς η προσχώρηση στην ΕΕ μπορεί να αυξήσει το ρυθμό της οικονομικής ανάπτυξης σε ολόκληρη την ΕΕ. Η προσχώρηση στην ΕΕ δεν επέφερε μόνο νέες θέσεις εργασίας και μεγαλύτερη ευημερία στις χώρες αυτές, αλλά δημιούργησε και νέες αγορές καθώς και θέσεις εργασίας για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις σε άλλες χώρες της ΕΕ. Απασχόληση και ανάπτυξη στην ΕΕ Προς ένα αειφόρο μέλλον Σε ορισμένους τομείς κρίνεται απαραίτητη η λήψη νομοθετικών μέτρων σε επίπεδο ΕΕ ή η χορήγηση κονδυλίων από τον προϋπολογισμό της ΕΕ. Τότε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διατυπώνει τη σχετική πρόταση, η οποία συζητείται με μη κυβερνητικές οργανώσεις και άλλους εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών, ενώ η τελική απόφαση λαμβάνεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο Υπουργών. Τα θέματα που απασχολούν περισσότερο τους πολίτες της ΕΕ δημοσκόπηση της κοινής γνώμης την άνοιξη του 2008 (%) Αύξηση τιμών/πληθωρισμός Ανεργία Εγκληματικότητα Οικονομική κατάσταση Σύστημα υγειονομικής περίθαλψης Συντάξεις Μετανάστευση Φορολογία Στέγαση Εκπαιδευτικό σύστημα Τρομοκρατία Με βάση τις δύο πρώτες ανησυχίες των πολιτών Πηγή: Ευρωβαρόμετρο. Η έρευνα υποστηρίζει την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας Vanparysmedia

6 Απασχόληση και ανάπτυξη στην ΕΕ Οι προκλήσεις του σύγχρονου κόσμου 04 Οι προκλήσεις του σύγχρονου κόσμου Οι σύγχρονες κοινωνίες βασίζονται στη γνώση ιδίως οι ανεπτυγμένες οικονομίες που βρίσκονται αντιμέτωπες με τον ανταγωνισμό από αναδυόμενες οικονομίες σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον. Η απάντηση στην πρόκληση της παγκοσμιοποίησης δεν είναι η εσωστρέφεια μέσα από νέες μορφές προστατευτισμού, αλλά η καινοτομία. Το ίδιο ισχύει για τις άλλες μεγάλες προκλήσεις του σύγχρονου κόσμου τη γήρανση του πληθυσμού και τη διατήρηση του περιβάλλοντος, ιδίως δε την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Σπουδάζουμε και εργαζόμαστε περισσότερα χρόνια, ζούμε περισσότερο και αποκτούμε λιγότερα παιδιά. Έτσι, η φύση και οι ανάγκες της κοινωνίας μας αλλάζουν, όπως πρέπει να αλλάξουν και οι νοοτροπίες. Οι άνθρωποι πρέπει να ενθαρρυνθούν να παρατείνουν τον εργάσιμο βίο τους μερικές φορές σε βάση μερικής απασχόλησης καθώς μεγαλώνουν σε ηλικία και να τους δοθεί η δυνατότητα να το πράξουν μέσω ευκαιριών για διά βίου μάθηση. Αυτό είναι επωφελές τόσο για το άτομο όσο και για την κοινωνία. Προσφέρει δυναμισμό στην οικονομία και, κατ επέκταση, φορολογικά έσοδα. Τα τελευταία είναι αναγκαία για τη διατήρηση των σημερινών συστημάτων κοινωνικής πρόνοιας, συμπεριλαμβανομένων των συντάξεων για όλους. Η κλιματική αλλαγή είναι η άλλη μεγάλη πρόκληση, σε συνδυασμό με το γενικότερο πρόβλημα της περιβαλλοντικής υποβάθμισης και της μείωσης της βιοποικιλότητας. Σήμερα χρησιμοποιούμε τους πόρους της γης με μη αειφόρο ρυθμό. Η στρατηγική της ΕΕ για την ανάπτυξη και την απασχόληση αποσκοπεί στη δημιουργία θέσεων εργασίας και την αειφόρο ανάπτυξη για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων, με βάση: τη γνώση και την καινοτομία, την απελευθέρωση επιχειρηματικού δυναμικού, την επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό και μια πιο πράσινη οικονομία. Η προτυποποίηση μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή αποτελεί κινητήρια δύναμη στη σύγχρονη μεταποιητική βιομηχανία Vanparysmedia

7 Η σύνδεση των σχολείων με το Διαδίκτυο έχει ουσιαστική σημασία για τη μελλοντική ανταγωνιστικότητά μας HΕΕ φιλοδοξεί να γίνει μία από τις πιο δυναμικές οικονομίες στον κόσμο και μία από τις οικονομίες που βασίζονται περισσότερο στη γνώση. Για να επιτύχει αυτούς τους στόχους, πρέπει να διατηρεί προβάδισμα στις νέες τεχνολογίες και έναντι των ανταγωνιστών της. Η ελεύθερη διακίνηση της γνώσης στην ΕΕ έχει γίνει εξίσου σημαντική για την επίτευξη αυτών των στόχων με την ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων, των υπηρεσιών, των κεφαλαίων και των προσώπων τις τέσσερις θεμελιώδεις ελευθερίες που βρίσκονται στον πυρήνα της ΕΕ. Αντιμετώπιση της πρόκλησης Προκειμένου να αντιμετωπίσει την πρόκληση της γνώσης, η ΕΕ αποφάσισε να χρησιμοποιεί το 3 % του οικονομικού πλούτου που παράγει κάθε χρόνο (εκφρασμένου ως ΑΕγχΠ) για έρευνα και ανάπτυξη (Ε & Α). Το 2006 το ποσοστό αυτό ήταν μόλις 1,8 % έναντι 2,6 % στις Ηνωμένες Πολιτείες και 3,3 % στην Ιαπωνία. Το αντίστοιχο ποσοστό της Κίνας το 2005 ήταν 1,3 %, με τη διαφορά ότι στη χώρα αυτή οι δαπάνες για Ε & Α σε σχέση με τον εθνικό πλούτο αυξάνονται με πολύ ταχύτερο ρυθμό. Αν η τάση αυτή συνεχιστεί, η Κίνα θα μπορούσε να ξεπεράσει την ΕΕ μέχρι το τέλος της δεκαετίας. Ωστόσο, οι χώρες της ΕΕ επιταχύνουν για να επιτύχουν το στόχο του 3 %. Έχουν όλες καταρτίσει φιλόδοξες στρατηγικές για την αύξηση της έρευνας και ανάπτυξης και την τόνωση της καινοτομίας στις χώρες τους. Οι δημόσιες δαπάνες για Ε & Α έχουν αυξηθεί σημαντικά. Σημαντικές προσπάθειες καταβάλλονται επίσης με την παροχή κινήτρων υπό μορφή μειώσεων φόρου σε ιδιωτικές εταιρείες και οργανισμούς προκειμένου να προβούν σε επενδύσεις στην Ε & Α. Η καινοτομία που δημιουργεί θέσεις εργασίας με υψηλό «περιεχόμενο γνώσης» έχει καίρια σημασία για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας. Το επίπεδο της καινοτομίας μπορεί να μετρηθεί, για παράδειγμα, με βάση τον αριθμό ευρυζωνικών συνδέσεων στο Διαδίκτυο, τη διαθεσιμότητα κεφαλαίων για τη 05 Η γνώση και η καινοτομία φέρνουν ανάπτυξη χρηματοδότηση νεοσύστατων επιχειρήσεων που προσπαθούν να εισάγουν στην αγορά τις καινοτομίες τους, τις εξαγωγές προϊόντων υψηλής τεχνολογίας, τον αριθμό αιτήσεων για διπλώματα ευρεσιτεχνίας και τον αριθμό των ατόμων με πανεπιστημιακή ή ισοδύναμη εκπαίδευση. Ο στόχος της ΕΕ να αποκτήσουν όλα τα σχολεία πρόσβαση υψηλής ταχύτητας στο Διαδίκτυο μέχρι το 2010 αποτελεί ένα μόνο παράδειγμα του τρόπου δράσης της ΕΕ στον εν λόγω τομέα. Η ΕΕ υστερεί σε όλους αυτούς τους τομείς έναντι των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ιαπωνίας, αλλά η απόσταση μειώνεται, ιδίως σε σχέση με τις ΗΠΑ. Απασχόληση και ανάπτυξη στην ΕΕ Η γνώση και η καινοτομία φέρνουν ανάπτυξη Δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη το 2006 (% ΑΕγχΠ) ΕΕ 1,8 Στόχος ΕΕ για το ,0 1 Κίνα( ) 1,3 Ιαπωνία 3,3 stock.xchng Ηνωμένες Πολιτείε 1 ( ) ,6 Πηγή: Eurostat.

8 Απασχόληση και ανάπτυξη στην ΕΕ Η γνώση και η καινοτομία φέρνουν ανάπτυξη 06 Πώς θα γίνουν οι πόλεις πιο «πράσινοι» τόποι κατοικίας Τα καυσαέρια από τα οχήματα αποτελούν πρόβλημα για τις περισσότερες πόλεις. Τα προγράμματα που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ μπορούν να συμβάλλουν ώστε οι πόλεις, μαθαίνοντας από τις εμπειρίες των άλλων, να γίνουν πιο «πράσινες» για μία οικολογική διαβίωση. Το πρόγραμμα Civitas ξεκίνησε το 2002, ακριβώς για αυτόν το σκοπό. Η Λιουμπλιάνα, η πρωτεύουσα της Σλοβενίας, αποτελεί μέρος του προγράμματος Civitas Mobilis, το οποίο αποσκοπεί στη διευκόλυνση της κυκλοφορίας στις συμμετέχουσες πόλεις και μάλιστα με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον. Οι εταίροι της είναι το Ντέμπρετσεν στην Ουγγαρία, η Οντένσε στη Δανία, η Τουλούζ στη Γαλλία και η Βενετία στην Ιταλία. Στο πλαίσιο του Civitas Mobilis, η Λιουμπλιάνα εξετάζει νέα είδη καυσίμων κίνησης των τοπικών λεωφορείων τα οποία θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας και σε άλλους τομείς της οικονομίας της Σλοβενίας. «Με την παραγωγή βιοκαυσίμων ντίζελ από τοπικές καλλιέργειες, οι οποίες δεν προορίζονται για κάλυψη αναγκών σε τρόφιμα, επιτυγχάνουμε αμέσως δυο στόχους: μεγαλύτερη αυτάρκεια στον ενεργειακό εφοδιασμό, καθώς και επικερδή βιοπορισμό για τους μικρούς αγρότες», αναφέρει ο υπεύθυνος διαχείρισης του έργου, Zdenka Šimonovič. «Με τη συμμετοχή στο εν λόγω πρόγραμμα, μας δίνεται η δυνατότητα να αξιολογήσουμε τα δικά μας προγράμματα και να έχουμε ένα μέτρο σύγκρισης με εκείνα των υπολοίπων, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης λεωφορειολωρίδων, λωρίδων στους αυτοκινητόδρομους για κοινή χρήση αυτοκινήτων, και καλύτερων ποδηλατόδρομων. Η Τουλούζ, για παράδειγμα, είναι θεματικός πρωτοπόρος στο πλαίσιο του προγράμματος Civitas ως προς τη βελτίωση της δομής και της ποιότητας των μέσων μαζικής μεταφοράς, ενώ η Βενετία έχει επιτύχει σημαντική μείωση της ρύπανσης μέσω της από κοινού χρήσης αυτοκινήτων. Εμείς από την πλευρά μας έχουμε προβάλει τρόπους με τους οποίους οι οδηγοί μπορούν να πεισθούν να μη σταθμεύουν σε ποδηλατόδρομους.» Από το εργαστήριο στην αγορά Η Ευρώπη πρέπει να καλύψει αυτά τα κενά και ταυτόχρονα να βελτιώσει την ικανότητά της να μετατρέπει τα επιτυχή αποτελέσματα της έρευνας στο εργαστήριο σε προϊόντα που μπορούν να πωληθούν. Αυτός είναι ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους η ΕΕ πρόκειται να δαπανήσει περισσότερα από 50 δισ. ευρώ στην έρευνα κατά την περίοδο Το ποσό αυτό έρχεται να προστεθεί στις αντίστοιχες δαπάνες των επί μέρους χωρών της ΕΕ και διατίθεται για έργα συνεργασίας μεταξύ επιστημόνων από διάφορα κράτη μέλη σε πλειάδα τομέων, από τη νανοτεχνολογία μέχρι την αεροδιαστημική. Το νέο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας, που ξεκίνησε τις δραστηριότητές του το 2008, ενισχύει περαιτέρω τη σύνδεση μεταξύ επιστήμης, ανώτατης εκπαίδευσης και καινοτομίας. Ενθαρρύνει τη δημιουργία δικτύων που μπορούν να μετατρέψουν καινοτόμες ιδέες σε ευκαιρίες απασχόλησης σε τομείς όπως η κλιματική αλλαγή, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η επόμενη γενιά τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας.

9 Οι πόροι της ΕΕ δεν διατίθενται μόνο για θέσεις εργασίας στη βιομηχανία Οι επιχειρήσεις επωφελήθηκαν σημαντικά από την ενιαία αγορά της ΕΕ, όπου η κυκλοφορία των προϊόντων δεν παρεμποδίζεται από εσωτερικά σύνορα. Όταν βρίσκονται αντιμέτωπες με περισσότερο ανταγωνισμό, οι επιχειρήσεις καινοτομούν και χαμηλώνουν τις τιμές τους. Μπορούν έτσι να ανταγωνιστούν αποτελεσματικότερα με προϊόντα που παράγονται σε άλλες χώρες, τόσο στην αγορά της ΕΕ όσο και στις αγορές του υπόλοιπου κόσμου. Εκτιμάται ότι 2,75 εκατ. από το σύνολο των θέσεων εργασίας που δημιουργήθηκαν μεταξύ των ετών 1996 και 2006 δεν θα υπήρχαν χωρίς την ενιαία αγορά. Ωστόσο, η ενιαία αγορά λειτουργεί καλύτερα για τα προϊόντα από ό,τι για τις υπηρεσίες, ενώ οι κανόνες για το άνοιγμα των αγορών μερικές φορές παραβιάζονται. Υπάρχουν επίσης τομείς στους οποίους δεν έχει καταστεί δυνατό ακόμη να συμφωνηθούν κανόνες για την άρση των εμποδίων στις συναλλαγές, ιδίως στους τομείς των υπηρεσιών και των χρηματοοικονομικών αγορών. Περιορισμός της γραφειοκρατίας Επιπλέον, οι υφιστάμενοι κανόνες μερικές φορές είναι υπέρ το δέον περίπλοκοι. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει 07 Οι ανταγωνιστικές επιχειρήσεις δημιουργούν θέσεις εργασίας Δίκαιη κατανομή των οφελών ξεκινήσει ένα φιλόδοξο πρόγραμμα με σκοπό τον περιορισμό της γραφειοκρατίας που προκύπτει από τους κανόνες της ΕΕ για τις επιχειρήσεις κατά 25 % από το 2007 μέχρι το Τούτο θα επιφέρει επίσης μείωση των εξόδων. Η ενιαία αγορά δεν αφορά βέβαια μόνο τη φυσική ροή προϊόντων και υπηρεσιών. Αφορά επίσης την εξασφάλιση ανταγωνιστικής υποδομής για τις ροές αυτές ελεύθερες αγορές ενέργειας, όπου οι καταναλωτές να μπορούν να επιλέξουν μεταξύ διαφόρων παρόχων, φθηνότερες τηλεπικοινωνίες και ολοκληρωμένα οδικά και σιδηροδρομικά δίκτυα που συνδέουν μεταξύ τους όλα τα σημεία της ΕΕ, απ άκρου εις άκρον. Περισσότερο από το 40 % του προϋπολογισμού της ΕΕ διατίθεται άμεσα για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την ανάπτυξη, καθώς και για τη δίκαιη κατανομή των οφελών σε ολόκληρη την ΕΕ. Τούτο γίνεται για να μειωθεί το χάσμα μεταξύ των λιγότερο τυχερών και των πιο ευκατάστατων, τόσο σε ατομικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο ολόκληρων περιφερειών. Τα χρήματα διοχετεύονται μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και του Ταμείου Συνοχής. Τα τρία αυτά ταμεία μαζί διαθέτουν σε ετήσια βάση σχεδόν 60 εκατ. ευρώ για τις δαπάνες τους. Οι πόροι του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) διατίθενται με σκοπό να βοηθηθούν οι εργαζόμενοι και οι εταιρείες να προσαρμοστούν στην αλλαγή, να βελτιωθεί η πρόσβαση στην απασχόληση για αναζητούντες εργασία, ανέργους, γυναίκες και μετανάστες, να προωθηθεί η κοινωνική ένταξη μειονεκτουσών ομάδων, να καταπολεμηθούν οι διακρίσεις και να βελτιωθούν τα εκπαιδευτικά συστήματα. Κάθε χρόνο το Ταμείο συμβάλλει στην κατάρτιση 4 εκατ. ατόμων, ενώ 2 εκατ. άνεργοι βρίσκουν εργασία μετά τη συμμετοχή τους σε σχέδια του ΕΚΤ. Εκτιμάται ότι το ΕΚΤ θα δημιουργήσει σχεδόν μισό εκατομμύριο νέες θέσεις εργασίας μεταξύ των ετών 2008 και Το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής εστιάζουν το έργο τους σε περιοχές της ΕΕ με κατ κεφαλήν εισόδημα χαμηλότερο από τον μέσο όρο ή με ιδιαίτερα υψηλή ανεργία. Οι πόροι τους διατίθενται σε εταιρείες με σκοπό τη δημιουργία βιώσιμων θέσεων εργασίας, και σε έργα υποδομής, ιδίως σε έργα που βελτιώνουν την έρευνα και ανάπτυξη, τις τηλεπικοινωνίες, το περιβάλλον, την ενέργεια και τις μεταφορές. Το Ταμείο στηρίζει την περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένης της διασυνοριακής συνεργασίας. Πολλά έργα υποδομής των διευρωπαϊκών δικτύων, όπως δρόμοι, γέφυρες και σιδηρόδρομοι, καθώς και δίκτυα μεταφοράς ηλεκτρισμού και αερίου, καίριας σημασίας για τη σύνδεση των απώτατων άκρων της ΕΕ, λαμβάνουν επίσης χρηματοδότηση από αυτά τα Ταμεία. Το ίδιο ισχύει για σχέδια στους τομείς της ενέργειας και των μεταφορών με σαφές περιβαλλοντικό όφελος. EC- DG Regio Απασχόληση και ανάπτυξη στην ΕΕ Οι ανταγωνιστικές επιχειρήσεις δημιουργούν θέσεις εργασίας

10 Απασχόληση και ανάπτυξη στην ΕΕ Οι ανταγωνιστικές επιχειρήσεις δημιουργούν θέσεις εργασίας 08 Ένα λιμάνι μπορεί να σημαίνει πολλά Το σουηδικό λιμάνι του Karlshamn στηρίχθηκε στο εμπόριο και τη βιομηχανία, αλλά πριν από μια δεκαετία οι παραδοσιακές βιομηχανίες σημείωσαν ύφεση και ο πληθυσμός της πόλης μειωνόταν. Το μεγαλύτερο ποσοστό του εργατικού δυναμικού που απέμεινε γενικά διέθετε χαμηλές δεξιότητες. Φαινόταν ξεκάθαρα ότι η πόλη έπρεπε να αξιοποιήσει ορισμένα από τα υφιστάμενα πλεονεκτήματά της προκειμένου να αναπτύξει επιχειρηματικούς τομείς με βάση τη γνώση και τις υπηρεσίες. Οι πόροι της ΕΕ συνετέλεσαν ώστε να μεθοδευτεί η απάντηση στην πρόκληση η NetPort.Karlshamn είναι μια μη κερδοσκοπική οργάνωση που προωθεί την ψηφιακή καινοτομία από το στάδιο της αρχικής ιδέας ως το τελικό προϊόν. Η NetPort.Karlshamn αριθμεί σήμερα 50 εταιρείες ως μέλη της. «Είχαμε μια καλή βάση», διαπιστώνει ο Samuel Henningsson, υπεύθυνος διαχείρισης έργου. «Λειτουργούσε ήδη ένα ινστιτούτο τεχνολογίας στο Karlshamn, οι σχέσεις μεταξύ της επιχείρησης και του ινστιτούτου ήταν ήδη στενές, και ο αριθμός των επιχειρήσεων λογισμικού στην περιοχή αυξανόταν.» «Η στήριξη της ΕΕ στις αρχές της τρέχουσας δεκαετίας έδρασε ως καταλύτης προκειμένου να συγκεντρωθούν περισσότερα κεφάλαια και να μας δοθούν κίνητρα για τη δημιουργία των απαιτούμενων για την αλλαγή παραγόντων. Ωστόσο, επρόκειτο απλώς για ένα μοχλό», τονίζει ο κ. Henningsson. «Τώρα η NetPort.Karlshamn στηρίζεται στις δικές της δυνάμεις με 70 % της χρηματοδότησης να προέρχεται από τη δημοτική αρχή, 10% από το πανεπιστημιακό περιβάλλον, 10% από τοπικές επιχειρήσεις, και το τελευταίο 10% από άλλες πηγές». Είχε δε αισθητή επιτυχία. Από τις αρχές του 2008, έχουν δημιουργηθεί χάρη στο πρόγραμμα NetPort περισσότερες από 250 θέσεις εργασίας, ενώ έχουν ιδρυθεί 35 επιχειρήσεις. Ο στόχος για το 2017 είναι νέες θέσεις εργασίας και 100 επιχειρήσεις. «Η NetPort.Karlshamn αποτελεί ένα καλό παράδειγμα για το πόσο σημαντική είναι η συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων και πανεπιστημίων», σημειώνει ο Henningsson. «Αυτό δεν σημαίνει μόνο ότι η πανεπιστημιακή έρευνα εφαρμόζεται στις επιχειρήσεις και στον δημόσιο τομέα, αλλά ότι και το πανεπιστήμιο αντιλαμβάνεται τις ανάγκες των επιχειρήσεων και του δημόσιου τομέα.» Αφοπλισμός μιας ωρολογιακής βόμβας ηλεκτρονικών αποβλήτων Οι παλαιοί ηλεκτρoνικοί υπολογιστές αποτελούν μια περιβαλλοντική ωρολογιακή βόμβα με αθόρυβη αντίστροφη μέτρηση σε πολλά σπίτια. Σχετική έρευνα που διενεργήθηκε στην Ελλάδα για την αντικατάσταση ηλεκτρονικών υπολογιστών καταδεικνύει ότι είτε αποθηκεύουμε τους παλιούς υπολογιστές σε μια γωνία είτε τους χαρίζουμε. Κατά πάσα πιθανότητα, αυτοί που τους λαμβάνουν, κάνουν το ίδιο. Πολλές εταιρείες συγκεντρώνουν τους παλαιούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές σε αποθηκευτικούς χώρους μέχρι να ληφθεί μια απόφαση για το τι θα απογίνουν. Εάν αυτοί οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές καταλήξουν τελικά στα σκουπίδια χωρίς να επαναχρησιμοποιηθεί ό,τι μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί, και διασφαλίζοντας την κατάλληλη διάθεση για τα υπόλοιπα μέρη θα καταστούν ακίνδυνα με τις κατάλληλες μεθόδους, μπορούν να αποτελέσουν εν δυνάμει απειλή για την ανθρώπινη υγεία και το οικοσύστημα. Με τη βοήθεια χρηματοδότησης από την ΕΕ, η περιοχή της Αττικής στην Ελλάδα ανέπτυξε ένα νέο σύστημα για τη συλλογή, την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση παλαιών ηλεκτρονικών υπολογιστών. Η εν λόγω πρωτοβουλία ήταν η πρώτη σχετική στην Ελλάδα. Σχετικές έρευνες είχαν ήδη δείξει ότι οι πολίτες είναι πρόθυμοι να απαλλαγούν από τους παλιούς υπολογιστές τους με υπευθυνότητα εφόσον το σύστημα παρέχει τις σχετικές διευκολύνσεις, δηλαδή εάν λειτουργεί σε τοπικό επίπεδο. Το πιλοτικό πρόγραμμα καθόρισε το σχέδιο διαχείρισης ηλεκτρονικών αποβλήτων για ολόκληρη την περιοχή, ενώ ο δήμος της Αγίας Βαρβάρας οργάνωσε την εκστρατεία συγκέντρωσης αποβλήτων. Πραγματοποιήθηκε επίσης και μια λαχειοφόρος αγορά με διεκδικούμενο έπαθλο έναν καινούριο ηλεκτρονικό υπολογιστή. «Το πρόγραμμα απέδειξε ότι η ανακύκλωση ηλεκτρονικών υπολογιστών αποτελεί σπουδαία ιδέα από οικονομική άποψη, αφού η πώληση παλαιών μεταλλικών τμημάτων και άλλων υλικών αποσυναρμολογημένων ηλεκτρονικών υπολογιστών μπορεί να αποτελέσει πηγή εισοδήματος», αναφέρει ο καθηγητής του Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου κ. Δημήτριος Καλιαμπάκος. «Το πρόγραμμα επίσης δημιούργησε νέες ευκαιρίες εργασίας για ευπαθείς ομάδες ατόμων, καθώς αρκετά άτομα με ειδικές ανάγκες απασχολήθηκαν στην αποσυναρμολόγηση παλαιών ηλεκτρονικών υπολογιστών.» Ειδικά μέτρα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις Η δημιουργία θέσεων εργασίας και η ανάπτυξη θα παραμείνουν επίσης σε στασιμότητα, αν δεν καινοτομήσουν οι μικρές επιχειρήσεις της ΕΕ. Σε ολόκληρη την ΕΕ υπάρχουν περίπου 23 εκατ. μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), οι οποίες εξασφαλίζουν τα δύο τρίτα του συνόλου των θέσεων εργασίας στην ΕΕ. Το πρόγραμμα-πλαίσιο για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία (CIP) με χρηματοδότηση άνω των 2 δισ. ευρώ για την περίοδο έχει σχεδιαστεί γι αυτές. Το πρόγραμμα στηρίζει την ανάπτυξη της καινοτομίας στις επιχειρήσεις και τη βιομηχανία και την καλύτερη πρόσβαση σε χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες προς επιχειρήσεις. Βοηθά τις ΜΜΕ να υιοθετήσουν τις νέες τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας και προωθεί τη χρήση ανανεώσιμων ενεργειών και την ενεργειακή αποδοτικότητα.

11 Πρέπει να υπάρχει χώρος για όλους στην εργασία Hδημιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας με υψηλό περιεχόμενο γνώσης και οι οποίες παρέχουν ικανοποίηση στον εργαζόμενο είναι σημαντική από μόνη της, αλλά επιπλέον είναι επωφελής και για την κοινωνία. Πρώτον, όσο περισσότεροι άνθρωποι έχουν εργασία τόσο λιγότεροι μένουν στο περιθώριο της οικονομικής ανάπτυξης. Δεύτερον, όσο μεγαλύτερο είναι το γνωστικό περιεχόμενο της εργασίας τόσο μεγαλύτερη είναι η αξία της εργασίας καθενός με άλλα λόγια, αυτό που οι οικονομολόγοι ονομάζουν «παραγωγικότητα». Η διατήρηση περισσότερων ανθρώπων στο χώρο της εργασίας και μάλιστα σε θέσεις εργασίας με υψηλή προστιθέμενη αξία έχει καίρια σημασία για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας και τη δημιουργία αρκετών εσόδων ώστε να διατηρηθεί το σύστημα κοινωνικής πρόνοιας και συντάξεων, όπως το γνωρίζουμε μέχρι σήμερα. Ασφαλώς, είναι ανώφελο να δημιουργούνται καλύτερες θέσεις εργασίας, αν δεν υπάρχουν άνθρωποι Alamy Images με την κατάλληλη εκπαίδευση και τα κατάλληλα προσόντα για να τις καλύψουν. Οι χώρες της ΕΕ συνεργάζονται για να εξασφαλίσουν ότι οι πολιτικές τους στους τομείς της εκπαίδευσης και της απασχόλησης δεν θα επιτρέψουν να συμβεί κάτι τέτοιο. Έχουν ορίσει από κοινού ορισμένους σαφείς στόχους για την απασχόληση και την εκπαίδευση. Για παράδειγμα, έχει τεθεί ως στόχος μέχρι το 2010 να παρέχεται σε κάθε νέο άνθρωπο που μένει άνεργος η δυνατότητα εργασίας, μαθητείας, κατάρτισης ή άλλο μέτρο εντός τεσσάρων μηνών. Άλλος ένας στόχος είναι να μειωθεί το μέσο ποσοστό των μαθητών της 09 Επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό ΕΕ που εγκαταλείπουν πρόωρα την εκπαίδευση σε 10 % κατ ανώτατο όριο. Οι κοινοί στόχοι είναι αρκετά ευέλικτοι ώστε να επιτρέπουν σε κάθε χώρα να τους προσαρμόζει στις ιδιαίτερες συνθήκες της. Ωστόσο, η επίγνωση ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι υπόλοιπες χώρες θα εξετάσουν την πρόοδό τους τις βοηθά να μην παρεκκλίνουν από την πορεία τους. Αυτός ο συντονισμός παρέχει σε κάθε χώρα εύκολη πρόσβαση στις βέλτιστες πρακτικές των υπόλοιπων χωρών. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό όσον αφορά την αναζήτηση Με ποικιλία στον τουρισμό δημιουργούνται περισσότερες θέσεις εργασίας Ο ήλιος και η άμμος αποτελούν πόλους έλξης για πολλά τουριστικά θέρετρα της Μεσογείου, αλλά, ενώ προσελκύουν εκατομμύρια επισκέπτες, για πολλούς άλλους δεν αρκούν. Η διαφοροποίηση είναι δυνατόν να αυξήσει την ελκυστικότητα ενός προορισμού. Επίσης παρατείνει την τουριστική περίοδο, αφού δημιουργεί περισσότερες θέσεις εργασίας και προσφέρει επαγγελματική σταθερότητα σε έναν τομέα του οποίου η σημασία ως πηγής θέσεων εργασίας συχνά παραβλέπεται. Ωστόσο, εννέα εκατομμύρια άτομα στην ΕΕ εργάζονται στον τουριστικό κλάδο που αναπτύσσεται ταχύτερα από πολλούς άλλους τομείς της οικονομίας. Η Κύπρος είναι ένας προορισμός που επιδιώκει να τονίσει ότι έχει περισσότερα να προσφέρει από τις παραλίες. Προσπαθεί επιπλέον να αξιοποιήσει στο μέγιστο τον ιστορικό, πολιτισμικό και φυσικό της πλούτο. Πριν από μερικά χρόνια, με τη συνδρομή της ΕΕ, άρχισε να αναπτύσσεται στην Κύπρο ο αγροτικός τουρισμός. Το γεγονός αυτό είχε ως φυσικό επακόλουθο τη συμμετοχή της Κύπρου στο πρόγραμμα «Εξέχοντες ευρωπαϊκοί τουριστικοί προορισμοί» (EDEN) της ΕΕ. Το πρόγραμμα παρουσιάστηκε στο πλαίσιο ενός διαγωνισμού για την ανάδειξη του «Καλύτερου αναδυόμενου προορισμού υπαίθρου» σε καθεμία από δέκα πιλοτικές χώρες, δηλ. εννέα κράτη μέλη της ΕΕ και μια υποψήφια προς ένταξη χώρα, την Κροατία. Στην περίπτωση της Κύπρου, νικητής αναδείχθηκε η περιοχή του όρους Τρόοδος, με πευκόφυτες βουνοπλαγιές, κοιλάδες με αμπελώνες και οπωροφόρα δέντρα. Στο Τρόοδος ζουν επίσης γύπες, όρνια και κοράκια όπως και στον Όλυμπο. «Η κατάκτηση αυτής της διάκρισης υπογραμμίζει τη σημασία που έχει για μας η αειφόρος τουριστική ανάπτυξη», αναφέρει η Μάρω Καζέπη, συντονίστρια του προγράμματος EDEN στην Κύπρο. «Επίσης η συμμετοχή στο πρόγραμμα EDEN παρέχει μια εξαιρετική ευκαιρία δικτύωσης και ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών με άλλους αγροτικούς προορισμούς.» Απασχόληση και ανάπτυξη στην ΕΕ Επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό

12 Απασχόληση και ανάπτυξη στην ΕΕ Επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό 10 τρόπων ένταξης στην αγορά εργασίας ομάδων όπως οι νέοι, οι γυναίκες, οι ηλικιωμένοι εργαζόμενοι, τα άτομα με αναπηρία, οι νόμιμοι μετανάστες και οι μειονότητες. Η διά βίου μάθηση έχει καθοριστική σημασία Οι ικανότητες που απαιτούνται για τις θέσεις εργασίας σε μια οικονομία της γνώσης δεν είναι στατικές. Κατά συνέπεια, είναι σημαντικό να υπάρχουν ευκαιρίες διά βίου μάθησης. Από τα σχολεία μέχρι και την εκπαίδευση των ενηλίκων, το πρόγραμμα διά βίου μάθησης της ΕΕ στηρίζει τη δημιουργία τέτοιων ευκαιριών προωθώντας τις διασυνοριακές ανταλλαγές, την ανάπτυξη γλωσσικών ικανοτήτων και την ανταλλαγή καλών πρακτικών. Στόχος των χωρών της ΕΕ είναι επίσης να υπάρχουν παρόμοιες απαιτήσεις όσον αφορά τα ακριβή προσόντα που χρειάζονται για την απόκτηση ενός πτυχίου ή την άσκηση ενός επαγγέλματος. Κατ αυτό τον τρόπο οι σπουδαστές οποιασδήποτε ηλικίας μπορούν ευκολότερα να συνδυάζουν περιόδους σπουδών σε διαφορετικές χώρες και να επιτυγχάνουν την αναγνώριση των προσόντων τους σε οποιαδήποτε χώρα καταλήξουν να εργάζονται. Η απόκτηση νέων ικανοτήτων μπορεί να μην αρκεί για να παραμείνει κανείς στην ίδια εταιρεία καθ όλη τη διάρκεια του εργάσιμου βίου του. Ο ρυθμός των τεχνολογικών αλλαγών και της παγκοσμιοποίησης οδηγεί στη διαρκή εμφάνιση νέων εταιρειών που εκμεταλλεύονται τις νέες εξελίξεις, αλλά και στον αφανισμό των εταιρειών που δεν μπορούν να τις παρακολουθήσουν. Μια επιχείρηση που χρειάζεται προσωρινή στήριξη ενόσω προσπαθεί να προσαρμοστεί στις εξελίξεις μπορεί ενδεχομένως να λάβει βοήθεια από την κυβέρνησή της ή από την ΕΕ. Αν μια επιχείρηση κλείσει, οι εργαζόμενοι που έμειναν χωρίς εργασία συχνά είναι επιλέξιμοι για επανακατάρτιση χρηματοδοτούμενη από την ΕΕ. Η χρηματοδότηση Βοήθεια για την αντιμετώπιση της πρόκλησης της παγκοσμιοποίησης Η διάθεση για μάθηση έχει ζωτική σημασία στον σύγχρονο χώρο εργασίας Το πιο ανοικτό εμπόριο οδηγεί εν γένει σε οφέλη τόσο για την ανάπτυξη όσο και για την απασχόληση, αλλά ενώ παρουσιάζονται νέες ευκαιρίες απασχόλησης, άλλες μπορεί να χάνονται. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση ιδρύθηκε ειδικά για την αντιμετώπιση τέτοιων καταστάσεων. Παρέχει έκτακτη ειδική στήριξη σε εργαζομένους που χάνουν τη δουλειά τους λόγω αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου. Η Μάλτα ήταν μία από τις πρώτες χώρες που επωφελήθηκαν. Το Ταμείο χορηγεί χρηματοδότηση κατά κανόνα μόνον σε περίπτωση απώλειας ή περισσότερων θέσεων εργασίας. Λόγω του μικρού μεγέθους της, η Μάλτα θεωρήθηκε ειδική περίπτωση, όταν χάθηκαν 675 θέσεις εργασίας στον τομέα των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και ειδών ένδυσης, διότι μία εταιρεία μετέφερε όλη την παραγωγή της στην Ασία, ενώ μία άλλη μετέφερε ορισμένες δραστηριότητες στη βόρεια Αφρική. Ο αριθμός αυτός αντιστοιχεί σε περίπου απολύσεις στη Γερμανία, στο Ηνωμένο Βασίλειο ή στη Γαλλία. Η χρηματοδότηση του Ταμείου προσαρμογής στην παγκοσμιοποίηση χορηγείται μόνον εφόσον οι απολύσεις έγιναν παρά τις προσπάθειες της εταιρείας να προσαρμοστεί στη νέα κατάσταση. Οι δύο εταιρείες της Μάλτας είχαν καταβάλει τέτοιες προσπάθειες, επενδύοντας τόσο σε εγκαταστάσεις όσο και στο ανθρώπινο δυναμικό τους, αλλά ο ρυθμός της διαρθρωτικής αλλαγής της παγκόσμιας οικονομίας ήταν υπερβολικά γρήγορος. Η ΕΕ χορήγησε περίπου το ήμισυ του ποσού του 1,3 εκατ. ευρώ που διέθεσε η κυβέρνηση της Μάλτας για να βοηθήσει τους απολυθέντες εργαζομένους με συμβουλές για το πώς να βρουν νέα εργασία, βοήθεια για να γίνουν ανεξάρτητοι εργαζόμενοι και επανακατάρτιση. Vanparysmedia

13 μπορεί να προέλθει είτε από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο είτε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση που δημιουργήθηκε το 2007, ειδικά για να βοηθήσει όσους χάνουν τη δουλειά τους λόγω της παγκοσμιοποίησης. Το 2007, για παράδειγμα, η Γερμανία έλαβε 12,8 εκατ. ευρώ για τη στήριξη εργαζομένων που έχασαν τη δουλειά τους όταν η εταιρεία κατασκευής κινητών τηλεφώνων της Ταϊβάν BenQ αποφάσισε να αποσύρει όλη την οικονομική υποστήριξη από τις δύο γερμανικές θυγατρικές της και να μεταφέρει την παραγωγή της κυρίως στην Άπω Ανατολή. Καίρια η ευελιξία Σε μια οικονομία που βασίζεται στη γνώση και σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον, η ευελιξία όσον αφορά τη δυνατότητα αλλαγής θέσεων εργασίας κατά τη διάρκεια του εργάσιμου βίου είναι ίσως απαραίτητη. Η πολιτική της ευελιξίας με ασφάλεια αποτελεί την απάντηση στο πλαίσιο αυτό. Ευελιξία με ασφάλεια σημαίνει ένα μοντέλο κράτους πρόνοιας με προδραστική πολιτική στην αγορά εργασίας. Το μοντέλο αυτό αποτελεί συνδυασμό ευέλικτων κανόνων πρόσληψης και απόλυσης (ευελιξία για τους εργοδότες) και υψηλών παροχών για τους ανέργους (ασφάλεια για τους εργαζομένους). Δεν σημαίνει ενθάρρυνση της εργασιακής ανασφάλειας της διαδοχικής απασχόλησης, για παράδειγμα, σε βραχυπρόθεσμες ή προσωρινές θέσεις εργασίας. Αντίθετα, αφορά τη δημιουργία ενός ευρύτερου πλαισίου απασχόλησης, όπου η εργασιακή κινητικότητα, και ιδίως η ανέλιξη σε θέσεις εργασίας με υψηλότερες αμοιβές και καλύτερες συνθήκες εργασίας, αποτελεί μέρος ενός συνηθισμένου προτύπου σταδιοδρομίας. Όσο επιτυχής και αν είναι η ΕΕ στη δημιουργία θέσεων εργασίας και την ανάπτυξη, θα υπάρχουν πάντα άνθρωποι που θα χρειάζονται ένα δίχτυ ασφαλείας όχι μόνο μέσω της εκπαίδευσης και της επανακατάρτισης, αλλά και μέσω πολιτικών που αποσκοπούν στη μείωση της 11 φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού με τη στήριξη κοινωνικών παροχών. Τούτο αποτελεί κυρίως ευθύνη των εθνικών κυβερνήσεων, αλλά και στον τομέα αυτό οι χώρες της ΕΕ έχουν κοινούς στόχους και ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές, και χρησιμοποιούν το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ως πηγή βοήθειας. Μέγιστη αξιοποίηση της κινητικότητας Ένα από τα επιτεύγματα της ΕΕ είναι η παροχή της δυνατότητας στους πολίτες της να εργαστούν σε μια πληθώρα χωρών, τόσο σε εκείνους που αναζητούν εργασία όσο και στους εργοδότες. Ωστόσο, το πρώτο βήμα δεν είναι κατ ανάγκη εύκολο. Με τη βοήθεια πόρων της ΕΕ, στην πόλη Erfurt της Γερμανίας έχει ιδρυθεί το Ευρωπαϊκό Κέντρο Σταδιοδρομίας (ECC). Το Κέντρο παρέχει συμβουλές στους νέους της εν λόγω περιοχής που μαστίζεται από υψηλά ποσοστά ανεργίας για τους τρόπους επαγγελματικής αποκατάστασης σε άλλες περιοχές Το Κέντρο λειτουργεί σε στενή συνεργασία με την EURES, την Ευρωπαϊκή Πύλη Επαγγελματικής Κινητικότητας, η οποία συνδέει τις υπηρεσίες απασχόλησης όλων των κρατών μελών της ΕΕ, καθώς και ορισμένων άλλων χωρών. Η EURES διαθέτει δίκτυο συμβούλων οι οποίοι παρέχουν, μέσω προσωπικής επαφής, πληροφόρηση και καθοδήγηση προς όσους αναζητούν εργασία, αλλά και προς τους εργοδότες. Υπάρχουν περισσότεροι από 700 σύμβουλοι EURES ανά την Ευρώπη. Ειδικεύονται σε πρακτικά, νομικά και διοικητικά ζητήματα σχετικά με την κινητικότητα σε εθνικό και διασυνοριακό επίπεδο. Εργάζονται στις δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης κάθε κράτους μέλους ή στους οργανισμούς εταίρους του δικτύου της EURES. Ένας από τους ικανοποιημένους πελάτες του Κέντρου δηλώνει: «Αναζητώντας μια ευκαιρία στην Ιρλανδία, απευθύνθηκα στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Σταδιοδρομίας του Erfurt. Η συνέντευξη ήταν ιδιαίτερα χρήσιμη. Μέσα σε πολύ σύντομο διάστημα έλαβα ηλεκτρονικά τις πρώτες προτάσεις προσφοράς εργασίας. Μού δόθηκε επίσης η δυνατότητα να συμμετάσχω σε σεμινάρια διαπολιτισμικής εκπαίδευσης ώστε να εξοικειωθώ περισσότερο με την Ιρλανδία και το λαό της. Η διαμονή μου στην Ιρλανδία ήταν μια αξέχαστη εμπειρία.» Απασχόληση και ανάπτυξη στην ΕΕ Επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό

14 Απασχόληση και ανάπτυξη στην ΕΕ Μια πιο πράσινη οικονομία 12 κλιματική αλλαγή, η οποία προκαλείται από τις εκπομπές διοξει- H δίου του άνθρακα και άλλων αερίων που είναι γνωστά ως αέρια του θερμοκηπίου, αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες απειλές κατά του πλανήτη μας. Οι εκπομπές από τη χρήση ενέργειας και τις μεταφορές, που αποτελούν και τις βασικές αιτίες της κλιματικής αλλαγής, δεν περιορίζονται αρκετά γρήγορα. Οι ηγέτες της ΕΕ έχουν δεσμευτεί ότι θα εξασφαλίσουν τη συγκράτηση των εκπομπών και ότι θα χρησιμοποιήσουν την παγκόσμια οικονομική και πολιτική θέση της ΕΕ για να πείσουν και άλλες χώρες να πράξουν το ίδιο. Η ΕΕ έχει θέσει ορισμένους πολύ φιλόδοξους στόχους για τον περιορισμό των εκπομπών στο εσωτερικό της, την παραγωγή περισσότερου ηλεκτρισμού από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τη χρήση περισσότερων αειφόρων βιοκαυσίμων αντί της βενζίνης και του αερίου εφόσον υπάρξουν αειφόρα βιοκαύσιμα από καλλιέργειες μη εδώδιμων φυτών. Η αναχαίτιση της κλιματικής αλλαγής και γενικότερα ο τερματισμός της Μια πιο πράσινη οικονομία υποβάθμισης του περιβάλλοντος και της εξάντλησης των πόρων του πλανήτη είναι ουσιώδης για την αειφόρο ανάπτυξη. Πρόκειται για το είδος οικονομικής ανάπτυξης που θα επιτρέψει σε περισσότερους από εμάς, αλλά και στις μελλοντικές γενιές, να απολαύσουμε υψηλή ποιότητα ζωής και σχετική ευημερία. Οι πράσινες πολιτικές συμβάλλουν στη δημιουργία θέσεων εργασίας και την ανάπτυξη Οι ευρωπαϊκές οικολογικές βιομηχανίες αποτελούν σημαντικό και ταχέως αναπτυσσόμενο τμήμα της οικονομίας της ΕΕ, καθότι αντιπροσωπεύουν το 2,1 % του ΑΕγχΠ. Επεκτείνονται κατά 5 % το χρόνο, δηλαδή με πολύ ταχύτερο ρυθμό σε σχέση με την οικονομία στο σύνολό της. Οι οικολογικές βιομηχανίες της ΕΕ περιλαμβάνουν δραστηριότητες όπως ο έλεγχος της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, η διαχείριση των αποβλήτων, η διαχείριση των στερεών αποβλήτων, οι ανανεώσιμες ενέργειες και η ανακύκλωση, απασχολούν δε 3,5 εκατ. ανθρώπους σε θέσεις εργασίας πλή- ρους απασχόλησης. Οι εγκαταστάσεις αιολικής ενέργειας είναι ένας τομέας που γνωρίζει πολύ γρήγορη ανάπτυξη. Οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις των οικολογικών βιομηχανιών κατέχουν ισχυρή θέση σε παγκόσμιο επίπεδο. Η ΕΕ εκτιμάται ότι κατέχει το ένα τρίτο της παγκόσμιας αγοράς οικολογικών βιομηχανιών μιας αγοράς της οποίας η αξία αναμένεται να φθάσει περίπου τα 500 δισ. ευρώ το Το 1999, αναμενόταν ότι οι εξαγωγές οικολογικών προϊόντων από την ΕΕ από τα υφάσματα από κάνναβη μέχρι τις ανεμογεννήτριες θα αυξάνονταν στην καλύτερη περίπτωση από 8,5 δισ. ευρώ το 1998 σε 22 δισ. ευρώ το Το επίπεδο αυτό είχε ήδη επιτευχθεί το Το δυναμικό καινοτομίας με οικολογικό προσανατολισμό των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων έχει υποτιμηθεί. Τα στοιχεία δείχνουν ότι η σαφής νομοθεσία στον τομέα του περιβάλλοντος ενθαρρύνει τις εταιρείες να δημιουργήσουν νέα οικολογικά προϊόντα και φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογίες που με τη σειρά τους βοηθούν τις εταιρείες μάλλον να μειώσουν τα έξοδά τους, παρά το αντίθετο. Ο ηγετικός ρόλος της ΕΕ παγκοσμίως στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής θα αποφέρει πρόσθετα πλεονεκτήματα στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις μέσω αυξημένων πιέσεων για ακόμη περισσότερη καινοτομία. Vanparysmedia Η κατασκευή ηλιακών συλλεκτών είναι επωφελής για το κλίμα και την αγορά εργασίας

15 Το ευρώ βοηθά ώστε οι τιμές να είναι υπό έλεγχο απασχόληση και η ανάπτυξη H μπορούν να ευδοκιμήσουν μόνο σε ένα σταθερό οικονομικό περιβάλλον, όπου καμία χώρα της ΕΕ δεν εφαρμόζει οικονομικές πολιτικές που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν τις προσπάθειες των υπολοίπων. Τα μέλη της ΕΕ έχουν συμφωνήσει όχι μόνο επ αυτού, αλλά και για το πώς μπορούν να συνδυαστούν η οικονομική πολιτική και οι στρατηγικές απασχόλησης. Η Οικονομική και Νομισματική Ένωση (ΟΝΕ) παρέχει τη βάση προς τούτο. Το ευρώ δεν έχει καθιερωθεί ακόμη σε όλα τα μέλη της ΕΕ, αλλά όλες οι χώρες της ΕΕ έχουν καθορίσει κοινές παραμέτρους που δημιουργούν οικονομική σταθερότητα σε όλα τα κράτη μέλη, με την εφαρμογή των αρχών της χρηστής διαχείρισης της οικονομίας, όπως το να τηρούν μια ισορροπία μεταξύ των εσόδων και των δαπανών τους ή, αν καταφύγουν σε δανεισμό, να μη δανείζονται σε τέτοιο βαθμό ώστε η αποπληρωμή του χρέους να αποτελεί εμπόδιο της οικονομικής ανάπτυξης. Η εξυπηρέτηση του χρέους 13 Εξασφάλιση του κατάλληλου οικονομικού πλαισίου Το ευρώ ένα νόμισμα, πολλές ευκαιρίες στην τελευταία περίπτωση θα συρρίκνωνε ανεπίτρεπτα τις δημόσιες δαπάνες σε άλλους τομείς, όπως οι υποδομές, η κοινωνική πρόνοια και η δημιουργία θέσεων εργασίας. Οι υπουργοί οικονομίας και οικονομικών συναντώνται τακτικά για να επιβεβαιώσουν ότι δεν υπάρχουν παρεκκλίσεις από την πορεία. Οι χώρες με νόμισμα το ευρώ έχουν το δικό τους πλαίσιο συνάντησης, γνωστό ως ευρωομάδα. Το ευρώ είναι πιθανώς το πιο απτό επίτευγμα της ΕΕ. Το ενιαίο νόμισμα χρησιμοποιείται σε 16 χώρες (2009), στις οποίες αντιστοιχούν τα δύο τρίτα του πληθυσμού της ΕΕ (περισσότερα από 350 εκατ. άνθρωποι). Οι χώρες αυτές είναι το Βέλγιο, η Γερμανία, η Ιρλανδία, η Ελλάδα, η Ισπανία, η Γαλλία, η Ιταλία, η Κύπρος, το Λουξεμβούργο, η Μάλτα, οι Κάτω Χώρες, η Αυστρία, η Πορτογαλία, η Σλοβενία και η Φινλανδία η Σλοβακία χρησιμοποιεί το ευρώ από την 1η Ιανουαρίου Η Δανία, η Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο δεν χρησιμοποιούν επί του παρόντος το ευρώ, ενώ οι χώρες που προσχώρησαν στην ΕΕ το 2004 και το 2007 έχουν δεσμευθεί ότι θα το καθιερώσουν όταν θα είναι έτοιμες. Τα οφέλη Σε ένα στοιχειώδες επίπεδο, το ευρώ παρουσιάζει το πλεονέκτημα ότι καθιστά περιττή την αγορά συναλλάγματος για τα ταξίδια σε μεγάλο μέρος της ΕΕ. Για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη ζώνη του ευρώ το ενιαίο νόμισμα αποφέρει σημαντική εξοικονόμηση πόρων. Δεν χρειάζεται να λαμβάνουν μέτρα προστασίας έναντι των αιφνίδιων διακυμάνσεων των τιμών συναλλάγματος ή να επιβαρύνονται με έξοδα για τις διασυνοριακές πληρωμές. Για τους μεμονωμένους καταναλωτές, το ευρώ διευκολύνει τις συγκρίσεις των τιμών, καθώς και τις διασυνοριακές αγορές, ιδίως επί γραμμής. Η διαφάνεια των τιμών είναι επωφελής για τον ανταγωνισμό, καθώς ασκεί καθοδική πίεση στις τιμές στη ζώνη του ευρώ. Το ευρώ έχει γίνει ένα ελκυστικό διεθνές νόμισμα. Οι τουρίστες μπορούν ολοένα και περισσότερο να ταξιδεύουν ανά τον κόσμο έχοντας μαζί τους ευρώ, ενώ οι επιχειρήσεις εκτελούν τις συναλλαγές τους με ευρώ πολύ πέραν των συνόρων των χωρών που το έχουν υιοθετήσει ως νόμισμα. Το ευρώ προωθεί το εμπόριο. Οι χώρες της ΕΕ που το χρησιμοποιούν έχουν γίνει η μεγαλύτερη εμπορική δύναμη στον κόσμο. Το 2006, τους αντιστοιχούσε περισσότερο από το 13 % του παγκόσμιου εμπορίου, λίγο περισσότερο από το μερίδιο των Ηνωμένων Πολιτειών. Το ενιαίο νόμισμα έχει αυξήσει την ανάπτυξη και τις θέσεις εργασίας. Έχει επίσης οδηγήσει τα επιτόκια σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα. Εξετάζοντας την οικονομία στο σύνολό της στη ζώνη του ευρώ, διαπιστώνεται ότι ο μέσος πληθωρισμός μειώθηκε από 9,3 % κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1970 και 7,5 % κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1980 σε 2,1 % κατά μέσον όρο μετά το Το ευρώ προστατεύει επίσης τους καταναλωτές έναντι των οδυνηρών επιπτώσεων όσων συμβαίνουν στον υπόλοιπο κόσμο, για παράδειγμα έναντι της κλιμάκωσης των τιμών του πετρελαίου. Η τιμή του πετρελαίου έχει πενταπλασιαστεί σε δολάρια τα τελευταία πέντε χρόνια, ενώ η αύξηση της τιμής του πετρελαίου σε ευρώ είναι πολύ μικρότερη. Το ίδιο ισχύει για τις πρόσφατες αυξήσεις στις διεθνείς τιμές των τροφίμων. stock.xchng Απασχόληση και ανάπτυξη στην ΕΕ Εξασφάλιση του κατάλληλου οικονομικού πλαισίου

16 Απασχόληση και ανάπτυξη στην ΕΕ Εξασφάλιση του κατάλληλου οικονομικού πλαισίου 14 Δεδομένα και αριθμοί βασικά επιτεύγματα όσον αφορά την απασχόληση και την ανάπτυξη Η στρατηγική της ΕΕ για την απασχόληση και την ανάπτυξη έχει συμβάλει με διάφορους τρόπους στα πρόσφατα οικονομικά επιτεύγματα της ΕΕ: Η ΕΕ αναμένεται να δημιουργήσει περισσότερα από 10 εκατ. θέσεις εργασίας κατά την περίοδο Το ποσοστό απασχόλησης στην ΕΕ αυξήθηκε από 62,5 % το 2001 σε 65,4 % το 2007 και αναμένεται να αυξηθεί σε 67 % περίπου το Η ανεργία μειώθηκε σημαντικά τα τελευταία χρόνια και αναμένεται να είναι κατά τι χαμηλότερη του 7 % το Παρά την αναστάτωση στις παγκόσμιες αγορές, η οικονομική μεγέθυνση παρέμεινε σταθερή στο 2,8 % περίπου το 2007, ενώ το 2008 αναμένεται να κυμανθεί στο 2,0 % Λαμβάνοντας υπόψη τις έντονες αυξήσεις των τιμών του πετρελαίου, της ενέργειας και των τροφίμων, ο πληθωρισμός θα αυξηθεί πιθανώς το 2008 φθάνοντας το 3,6 % περίπου. Το 2009, αναμένεται να μειωθεί ξανά σε σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα προσεγγίζοντας περισσότερο τον μεσοπρόθεσμο στόχο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για πληθωρισμό 2 %. Ένα πλαίσιο για χαμηλό πληθωρισμό Ο χαμηλός πληθωρισμός αποτελεί καίριο στοιχείο της οικονομικής σταθερότητας. Ο ισόρροπος προϋπολογισμός και τα χαμηλά επίπεδα χρέους σε μια χώρα συμβάλλουν στο χαμηλό πληθωρισμό, καθότι οι χώρες αυτές δεν χρειάζονται δανεισμό. Τούτο μειώνει τις ανοδικές πιέσεις στην τιμή του χρήματος, δηλαδή τα επιτόκια. Τα χαμηλά επιτόκια εν γένει αντικατοπτρίζουν χαμηλό πληθωρισμό. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ο τραπεζίτης των εμπορικών τραπεζών της ΕΕ, διαδραματίζει καίριο ρόλο στη διατήρηση του πληθωρισμού σε χαμηλά επίπεδα στις 16 χώρες που χρησιμοποιούν το ευρώ (2009). Καθορίζει το επιτόκιο δανεισμού που εφαρμόζει στις τράπεζες σε τέτοιο επίπεδο, ώστε το μέσο ποσοστό πληθωρισμού στις χώρες αυτές να διατηρείται χαμηλό, αλλά κοντά στο 2 % με την πάροδο του χρόνου. Οι κεντρικές τράπεζες άλλων χωρών της ΕΕ καθορίζουν τα δικά τους επιτόκια, αλλά στο πλαίσιο της ΟΝΕ ο πληθωρισμός δεν πρέπει να παρουσιάζει μεγάλες διαφοροποιήσεις μεταξύ των χωρών. Ο στόχος διατήρησης του πληθωρισμού σε χαμηλά επίπεδα κοντά στο 2 % έχει επιτευχθεί σε όλα τα χρόνια ύπαρξης του ευρώ, αλλά το 2008 οι τιμές αυξήθηκαν περισσότερο λόγω των παγκόσμιων τιμών του πετρελαίου και των τροφίμων. Το ευρώ είναι καλό για την απασχόληση Μετά την καθιέρωσή του το 1999, το ευρώ κέρδισε σταδιακά αξιοπιστία στις παγκόσμιες χρηματοπιστωτικές αγορές, οι οποίες σε ορισμένες περιπτώσεις ήταν προετοιμασμένες να το απορρίψουν ως «πείραμα» την πολύ πρώιμη περίοδο της καθιέρωσής του. Η αύξηση της αξιοπιστίας του ευρώ βοήθησε επίσης τις επιχειρήσεις, καθότι μπορούν πλέον να συναλλάσσονται με το ευρώ σε ολόκληρο τον κόσμο. Το ευρώ είχε επίσης ευεργετική επίδραση στην απασχόληση και την ανάπτυξη: από το 1999, περίπου 16 εκατομμύρια. θέσεις εργασίας έχουν δημιουργηθεί στη ζώνη του ευρώ (τις χώρες της ΕΕ που χρησιμοποιούν το ευρώ). Μελλοντικές προοπτικές Η ΕΕ έχει ήδη σημειώσει σημαντική επιτυχία τα τελευταία χρόνια όσον αφορά τη δημιουργία θέσεων εργασίας, χάρη στη σύμπραξη μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των εθνικών κυβερνήσεων για την προώθηση διαρθρωτικών αλλαγών στις αγορές εργασίας και στις πολιτικές της για την προώθηση της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας. Στις αρχές της δεκαετίας, το ποσοστό των εργαζομένων παρέμενε στάσιμο γύρω στο 63 %, έναντι του επιδιωκόμενου 70 % μέχρι το Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια σημειώθηκε πρόοδος και το ποσοστό αυτό έχει αυξηθεί, φθάνοντας περίπου το 66 %. Περίπου 7,5 εκατ. θέσεις εργασίας δημιουργήθηκαν στην ΕΕ μόνο κατά την περίοδο Η ανεργία μειώθηκε σε επίπεδα πρωτόγνωρα για τις τελευταίες δύο δεκαετίες, ενώ οι αγορές εργασίας παρουσιάζουν μεγαλύτερη αντοχή στις οικονομικές κάμψεις και ο αριθμός των θέσεων εργασίας εξακολουθεί να αυξάνεται. Το ευρώ έχει αποφέρει απτά οφέλη στις επιχειρήσεις stock.xchng Η στρατηγική της ΕΕ για την ανάπτυξη και την απασχόληση δεν διεκδικεί κατ αποκλειστικότητα τα εύσημα για τη θετική αυτή εξέλιξη. Οι χώρες της ΕΕ θα είχαν εισαγάγει πολλές μεταρρυθμίσεις ούτως ή άλλως. Ωστόσο, τα στοιχεία δείχνουν ότι η συντονισμένη προσέγγιση έχει αποφέρει σημαντικά οφέλη.

17 15 Απασχόληση και ανάπτυξη στην ΕΕ Διαβάστε περισσότερα Διαβάστε περισσότερα Οικονομική πολιτική της ΕΕ: ec.europa.eu/economy_finance Πώς το ευρώ μας ωφελεί όλους: ec.europa.eu/economy_finance/publications/publication9869_el.pdf Δέκα χρόνια με το ευρώ δέκ,α ιστορίες επιτυχίες: ec.europa.eu/economy_finance/emu10/successes/index_el.htm Πολιτική απασχόλησης και κοινωνική πολιτική της ΕΕ: ec.europa.eu/social

18 Απασχόληση και ανάπτυξη THE EU IN στην THE ΕΕ WORLD Επικοινωνήστε TRADE HELPS με GROWTH την ΕΕ 16 Επικοινωνήστε με την ΕΕ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση σε όλες τις επίσημες γλώσσες διατίθενται από τον δικτυακό τόπο Europa: europa.eu ΜΕ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ Σε όλη την Ευρώπη υπάρχουν εκατοντάδες τοπικά κέντρα πληροφοριών της ΕΕ. Μπορείτε να βρείτε τη διεύθυνση του πλησιέστερου σε σας κέντρου στον δικτυακό τόπο: europedirect.europa.eu ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ Ή ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ H Europe Direct είναι μια υπηρεσία που απαντά στα ερωτήματά σας σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με αυτή την υπηρεσία τηλεφωνικά, με ατελή κλήση, στον αριθμό (ή πληρώνοντας την κλήση, εφόσον βρίσκεστε εκτός ΕΕ, στον αριθμό ), ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μέσω του δικτυακού τόπου: europedirect.europa.eu ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Οι εκδόσεις για την ΕΕ είναι προσιτές απλώς με ένα κτύπημα πλήκτρου στον ιστοχώρο του Βιβλιοπωλείου της ΕΕ: bookshop.europa.eu Για πληροφορίες και δημοσιεύματα σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση στα ελληνικά, μπορείτε να απευθυνθείτε: ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Aντιπροσωπεία στην Ελλάδα Βασιλίσσης Σοφίας Αθήνα ΕΛΛΑΔΑ/GREECE Τηλ Φαξ Internet: ec.europa.eu/ellada/ Αντιπροσωπεία στην Κύπρο Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ένωσης Λεωφ. Βύρωνος Λευκωσία Τ.Θ , 1683 Λευκωσία ΚΥΠΡΟΣ/CYPRUS Τηλ Φαξ Internet: ec.europa.eu/cyprus ΓΡΑΦΕΙA ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ Γραφείο για την Ελλάδα Λεωφόρος Αμαλίας Αθήνα ΕΛΛΑΔΑ/GREECE Τηλ Φαξ Internet: Γραφείο Πληροφοριών Κύπρου Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ένωσης Λεωφ. Βύρωνος Λευκωσία/Nicosia Τ.Θ , 1683 Λευκωσία/Nicosia ΚΥΠΡΟΣ/CYPRUS Τηλ Φαξ Internet: Επίσης, άλλες πηγές πληροφόρησης για την ΕΕ στην Κύπρο είναι οι εξής: Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Κύπρου Διεύθυνση Οδός Προεδρικού Μεγάρου Λευκωσία/Nicosia ΚΥΠΡΟΣ/CYPRUS Τηλ Φαξ Internet: Ευρωπαϊκό Κέντρο Πληροφόρησης στη Λευκωσία Διεύθυνση Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Κύπρου Οδός Προεδρικού Μεγάρου Λευκωσία/Nicosia ΚΥΠΡΟΣ/CYPRUS Europe Line: Φαξ Internet: eicy.eu/europedirect Ευρωπαϊκό Κέντρο Πληροφόρησης στη Λεμεσό Διεύθυνση Δήμος Αμμοχώστου Λεωφόρος Μακαρίου Γ Λεμεσός/Lemesos ΚΥΠΡΟΣ/CYPRUS Europe Line: Φαξ Internet: eicy.eu/europedirect Αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Γραφεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπάρχουν σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαθέτει Αντιπροσωπείες και σε άλλα μέρη του κόσμου

19 Η Ευρωπαϊκή Ένωση Κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2008) Υποψήφιες χώρες

20 THE EU IN THE WORLD TRADE HELPS GROWTH 18 EL Η Ευρώπη σε εξέλιξη Απασχόληση και ανάπτυξη στην ΕΕ Χάρτης πορείας προς ένα αειφόρο αύριο οικονομική ανάπτυξη και η δημιουργία θέσεων εργασίας έχουν ζωτική H σημασία για τη διαφύλαξη του τρόπου ζωής μας και του βιοτικού μας επιπέδου. Αντιμέτωποι με τις προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης, της γήρανσης του πληθυσμού και της κλιματικής αλλαγής, οι ηγέτες της ΕΕ κατάρτισαν μια άρτια στρατηγική για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την ανάπτυξη, αλλά και για τη δίκαιη κατανομή των οφελών σε ολόκληρη την ΕΕ και σε όλες τις κοινωνικές ομάδες. Η στρατηγική της ΕΕ για την ανάπτυξη και την απασχόληση αρχίζει να αποφέρει καρπούς. Συμβάλλει στην απελευθέρωση του δυναμικού της ΕΕ στη γνώση και την καινοτομία, τη μετατροπή ιδεών σε ανταγωνιστικές επιχειρηματικές ευκαιρίες, την επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό και τη δημιουργία μιας πιο πράσινης οικονομίας προς όφελος της απασχόλησης σήμερα και στο μέλλον. NA-AB EL-C ISSN ISBN

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2014 Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 Συνολική πληροφόρηση Η σύμβαση εταιρικής σχέσης με την Κύπρο καθορίζει ένα ορόσημο για επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ Μέρος πρώτο: Η πορεία προς μία κοινή ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα (ΔΕΔ) χρηματοδοτούνται εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εν μέρει από τα κράτη μέλη. Η χρηματοδοτική ενίσχυση της ΕΕ λειτουργεί ως καταλύτης,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΛΕΨΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ

ΔΟΥΛΕΨΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ ΣΠΟΥΔΑΣ Ε Νεολαία σε κίνηση: ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΟΥ Η Ευρώπη στηρίζει τους νέους ΔΟΥΛΕΨΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΘΕ ΚΙΝΗΣΟΥ ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ στην ΕΕ Δεν είναι υπεύθυνη ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ;

Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ; Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ; Από την έναρξη της παγκόσμιας οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης, η ΕΕ βρίσκεται αντιμέτωπη με χαμηλά επίπεδα επενδύσεων. Απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Τα πιστεύω μας. Οι άνθρωποί μας

Τα πιστεύω μας. Οι άνθρωποί μας Οι επιτυχίες μας κατά την περίοδο 2009 2014 Ποιοί είμαστε Είμαστε η μεγαλύτερη πολιτική οικογένεια της Ευρώπης και η δράση μας αναπτύσσεται με γνώμονα ένα κεντροδεξιό πολιτικό όραμα. Είμαστε η Κοινοβουλευτική

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL

Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Εσωτερική Αγορά, Βιομηχανία, Επιχειρηματικότη τα και ΜΜΕ ΣΥΝΟΨΗ Πίνακας επιδόσεων της Ένωσης για την Καινοτομία το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Νέων είναι ένα στοιχείο της διαδικασίας του Διαρθρωμένου Διαλόγου που φέρνει σε επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΕΝΔΥΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ. Τι είναι και τι κάνει. Κοινωνική Ευρώπη

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΕΝΔΥΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ. Τι είναι και τι κάνει. Κοινωνική Ευρώπη ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΕΝΔΥΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ Τι είναι και τι κάνει Κοινωνική Ευρώπη Δεν είναι υπεύθυνη ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε κάποιο άτομο που ενεργεί εκ μέρους της Επιτροπής για την ενδεχόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ 74. Φθινόπωρο 2010 ΚΥΠΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Μαρτίου 2011 ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΡΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ 74. Φθινόπωρο 2010 ΚΥΠΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Μαρτίου 2011 ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΡΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ 74 ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Φθινόπωρο 2010 ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΡΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΠΡΟΣ (ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Μαρτίου 2011 Αντιπροσωπεία της

Διαβάστε περισσότερα

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 15 Ιουλίου 2014 Α.Π. 28265

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 15 Ιουλίου 2014 Α.Π. 28265 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020

Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020 Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020 Πρακτικός Οδηγός Πώς να σχεδιάσετε ένα πολυταμειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα για την ενεργειακά αποδοτική ανακαίνιση του κτιριακού δυναμικού Σχεδιάζετε τα επιχειρησιακά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 15.4.2015 2014/2236(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την κοινωνική επιχειρηματικότητα και την κοινωνική καινοτομία στην καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

EIB AT 50 Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2008

EIB AT 50 Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2008 EIB AT 50 Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2008 ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΟΜΙΛΙΑ Π. ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ - ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Κύριε Υπουργέ, Κυρίες και κύριοι, Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω σήμερα στην εκδήλωση της

Διαβάστε περισσότερα

Το Cedefop με λίγα λόγια. Ο οργανισμός που στηρίζει την ευρωπαϊκή πολιτική για την ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων

Το Cedefop με λίγα λόγια. Ο οργανισμός που στηρίζει την ευρωπαϊκή πολιτική για την ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων Το Cedefop με λίγα λόγια Ο οργανισμός που στηρίζει την ευρωπαϊκή πολιτική για την ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων Περισσότερες πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούν να αναζητηθούν στο διαδίκτυο,

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος MEMO/07/506 Βρυξέλλες, 26 Νοεµβρίου 2007 Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος 1. Επιχειρησιακό πρόγραµµα «Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος» - Πρόγραµµα στο πλαίσιο των στόχων

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών

Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΟΝΟΛΟΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Προστασία του Περιβάλλοντος με τη χρήση Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ 5 Δεκεμβρίου 2014

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ 5 Δεκεμβρίου 2014 Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ 5 Δεκεμβρίου 2014 Άδωνις Κωνσταντινίδης Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης Δομή Παρουσίασης Εισαγωγή:

Διαβάστε περισσότερα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα «Ενεργειακά δίκτυα στην Ευρώπη η υλοποίηση ενός οράματος» The Economist «Η Θάλασσα της Ευρώπης: Σκιαγραφώντας τον χάρτη της οικονομικής ανάπτυξης» Θεσσαλονίκη, 17 Φεβρουαρίου 2014 Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας.

Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας. Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας Ιωάννινα, 27 Μαρτίου 2015, Ενημερωτικό Τεχνικό Σεμινάριο ECOFUNDING 1 Το Επιμελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013»

1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013» 1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013» Πώς η ΚΓΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Προκλήσεις Οικονομικές 3 στόχοι πολιτικής Βιώσιμη παραγωγή τροφίμων συμβολή στο γεωργικό εισόδημα και μείωση των

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ Λευκωσία, 13 Δεκεμβρίου 2014 Γεωργία Χριστοφίδου Διευθύντρια Προγραμματισμού Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα ελληνική πραγματική οικονομία

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα ελληνική πραγματική οικονομία Τι περιλαμβάνει ο συνολικός απολογισμός του 2010 και ποιο είναι το πρόγραμμα της ΕΤΕπ για το 2011; Το πρόσθετο πακέτο στήριξης της ΕΤΕπ, ανήλθε σε 61 δις κατά την τριετία 2008-2010, ποσό κατά 11 δις υψηλότερο

Διαβάστε περισσότερα

Ποια είναι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων;

Ποια είναι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων; Ποια είναι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων; Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) είναι η τράπεζα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Παρέχει χρηματοδότηση και τεχνογνωσία σε υγιή και βιώσιμα επενδυτικά σχέδια,

Διαβάστε περισσότερα

5η ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΕΣ / ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ

5η ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΕΣ / ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ 5η ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΕΣ / ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ 5 η ΕΝΟΤΗΤΑ Στην 5η Ενότητα - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΕΣ / ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ περιγράφουμε

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους

Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους Ειδικό ευρωβαρόμετρο 386 Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στον πληθυσμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ευρύτερα ομιλούμενη μητρική γλώσσα είναι η γερμανική (16%), έπονται η ιταλική και η αγγλική (13%

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ: 24 Ανάπτυξη πλαισίου Κοινωνικού Διαλόγου σε επίπεδο κλάδου και επιχείρησης για την ανάδειξη των προσαρμογών των

ΔΡΑΣΗ: 24 Ανάπτυξη πλαισίου Κοινωνικού Διαλόγου σε επίπεδο κλάδου και επιχείρησης για την ανάδειξη των προσαρμογών των ΔΡΑΣΗ: 24 Ανάπτυξη πλαισίου Κοινωνικού Διαλόγου σε επίπεδο κλάδου και επιχείρησης για την ανάδειξη των προσαρμογών των καταστατικών κειμένων διοίκησης ανθρώπινου ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: δυναμικού ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

H Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων με μια ματιά

H Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων με μια ματιά H Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων με μια ματιά Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), ως η τράπεζα της ΕΕ, παρέχει χρηματοδότηση και τεχνογνωσία για την υλοποίηση υγιών και βιώσιμων επενδύσεων στην Ευρώπη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ 1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 1.1 Αναφερθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.8.2014 L 230/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 834/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κοινού πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 - Με την παρούσα εγκύκλιο γίνεται αποτύπωση της προόδου των διαπραγµατεύσεων για τη διαµόρφωση του Κανονιστικού πλαισίου της νέας περιόδου, καθώς και των σηµαντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΟΙ ΟΧΤΩ ΠΥΛΕΣ

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΟΙ ΟΧΤΩ ΠΥΛΕΣ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΟΙ ΟΧΤΩ ΠΥΛΕΣ http://www.teachernet.gov.uk/sustainableschools/ Μετάφραση από τα αγγλικά: Ειρήνη Λυμπέρη ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ; Η αειφόρος

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου 18/11/2014

Δελτίο Τύπου 18/11/2014 Δελτίο Τύπου 18/11/2014 Ο ΟΑΕΔ / EURES και η BBi Communication ανταποκρίνονται στις ανάγκες της Φινλανδίας για απασχόληση στον τομέα της δημόσιας υγείας και περίθαλψης - Έλληνες γιατροί και νοσηλευτές

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Εμμανουέλα Κουρούση Μονάδα Β Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

INTERREG IVC EUROPE. Παρουσίαση του Προγράμματος. Δρ. Ράλλης Γκέκας

INTERREG IVC EUROPE. Παρουσίαση του Προγράμματος. Δρ. Ράλλης Γκέκας INTERREG IVC EUROPE Παρουσίαση του Προγράμματος Δρ. Ράλλης Γκέκας ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020 ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Έξυπνη: αποτελεσματικότερες επενδύσεις στην εκπαίδευση, την έρευνα & την καινοτομία.

Διαβάστε περισσότερα

Εκδήλωση/ συζήτηση στο 5o Φόρουμ Αυτοδιοίκησης Βίλια 15/6/20013 με θέμα: "Ανάπτυξη Αυτοδιοίκηση η Ευρωπαϊκή πρόταση"

Εκδήλωση/ συζήτηση στο 5o Φόρουμ Αυτοδιοίκησης Βίλια 15/6/20013 με θέμα: Ανάπτυξη Αυτοδιοίκηση η Ευρωπαϊκή πρόταση Εκδήλωση/ συζήτηση στο 5o Φόρουμ Αυτοδιοίκησης Βίλια 15/6/20013 με θέμα: "Ανάπτυξη Αυτοδιοίκηση η Ευρωπαϊκή πρόταση" Άρης Περουλάκης : Επικεφαλής του Τμήματος Επικοινωνίας, Εταιρικών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Δελτίο Τύπου ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Παγκόσμια Έρευνα του Boston Consulting Group για λογαριασμό της Ciett αποκαλύπτει πώς οι παλαιωμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 14 και 15 Νοεμβρίου 2013. Τοποθέτηση του Προέδρου της Ο.Κ.Ε. κ. Χρ. Πολυζωγόπουλου. στην 2 η Συνεδρία με θέμα:

Αθήνα, 14 και 15 Νοεμβρίου 2013. Τοποθέτηση του Προέδρου της Ο.Κ.Ε. κ. Χρ. Πολυζωγόπουλου. στην 2 η Συνεδρία με θέμα: ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Αθήνα, 14 και 15 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) «ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014» Οικονομικό και κοινωνικό σκέλος

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) «ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014» Οικονομικό και κοινωνικό σκέλος Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας Μονάδα Παρακολούθησης της Κοινής Γνώμης Βρυξέλλες, 15 Σεπτεμβρίου 2013 Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) «ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014»

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Medeea International Conference Mediterranean Energy Cities Λευκωσία, 16 Μαΐου 2013 Γραφείο Προγραμματισμού Άδωνις Κωνσταντινίδης,

Διαβάστε περισσότερα

Μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) Προς ένα καλύτερο μέλλον για τα ιχθυοαποθέματα και τους αλιείς

Μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) Προς ένα καλύτερο μέλλον για τα ιχθυοαποθέματα και τους αλιείς Μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) Προς ένα καλύτερο μέλλον για τα ιχθυοαποθέματα και τους αλιείς Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με μια ματιά Δράση ενάντια στην υπεραλίευση, με στόχο

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants Training Session Ευκαιρίες χρηµατοδότησης για έργα σχετικά µε την προστασία του περιβάλλοντος στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και στην Περιφέρεια Ηπείρου γενικότερα Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012 «Ειδικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. www.kas.de

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. www.kas.de ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ www.kas.de ΣΕΛΊΔΑ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ 3 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 1. Κανονιστικό πλαίσιο του

Διαβάστε περισσότερα

49η ιδακτική Ενότητα ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. ιευκρινίσεις, Συµπληρώσεις, Παρατηρήσεις

49η ιδακτική Ενότητα ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. ιευκρινίσεις, Συµπληρώσεις, Παρατηρήσεις 49η ιδακτική Ενότητα ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ιευκρινίσεις, Συµπληρώσεις, Παρατηρήσεις 1. «Η υλοποίηση αυτών των στόχων ζήτηση» (σ. 195) Ήδη σήµερα 500 περίπου Ευρωσύµβουλοι βοηθούν

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης εργασίας, η οποία εξελίσσεται σε έξι μέρη που δημοσιεύονται σε αντίστοιχα τεύχη. Τεύχος 1, 2013.

Το παρόν αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης εργασίας, η οποία εξελίσσεται σε έξι μέρη που δημοσιεύονται σε αντίστοιχα τεύχη. Τεύχος 1, 2013. Είναι Πράγματι οι Γερμανοί Φτωχότεροι από τους Έλληνες, in DEEP ANALYSIS Ενέργεια Παγκόσμιες Ενεργειακές Ανάγκες της Περιόδου 2010-2040 του Ιωάννη Γατσίδα και της Θεοδώρας Νικολετοπούλου in DEEP ANALYSIS

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΓΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ» Β ΚΥΜΑ

«ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΓΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ» Β ΚΥΜΑ «ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΓΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ» Β ΚΥΜΑ Διεξαγωγή: CMR Cypronetwork και CIIM Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Οικονομικών Ταυτότητα έρευνας Μέγεθος δείγματος: Ημερομηνία διεξαγωγής: Κάλυψη:

Διαβάστε περισσότερα

''Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για τη Νεολαία -Νέοι και Αγορά Εργασίας: προκλήσεις και προοπτικές''

''Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για τη Νεολαία -Νέοι και Αγορά Εργασίας: προκλήσεις και προοπτικές'' ''Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για τη Νεολαία -Νέοι και Αγορά Εργασίας: προκλήσεις και προοπτικές'' Άρης Περουλάκης Αναπληρωτής Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της ΕΕ στην Ελλάδα Τμήμα Επικοινωνίας / Εταιρικών

Διαβάστε περισσότερα

11256/12 IKS/nm DG G1A

11256/12 IKS/nm DG G1A ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 6 Ιουλίου 2012 (OR. en) 11256/12 UEM 211 ECOFIN 585 SOC 562 COMPET 430 ENV 526 EDUC 203 RECH 266 ENER 295 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέµα: ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Εθνικό Πρόγραμμα για την Επανεκκίνηση της Αθήνας, τη Δημιουργία Θέσεων Εργασίας και τη Στήριξη της Κοινωνικής Συνοχής

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Εθνικό Πρόγραμμα για την Επανεκκίνηση της Αθήνας, τη Δημιουργία Θέσεων Εργασίας και τη Στήριξη της Κοινωνικής Συνοχής Δευτέρα, 9 Απριλίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Εθνικό Πρόγραμμα για την Επανεκκίνηση της Αθήνας, τη Δημιουργία Θέσεων Εργασίας και τη Στήριξη της Κοινωνικής Συνοχής Υπογράφηκε σήμερα 09/04 από την Υπουργό Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Έκθεση της ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Photovoltaic Technology Research Advisory Council, PV-TRAC). ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτης Τουριστικής Δαπάνης στην περιοχή της Μεσογείου

Δείκτης Τουριστικής Δαπάνης στην περιοχή της Μεσογείου Δείκτης Τουριστικής Δαπάνης στην περιοχή της Μεσογείου Ιανουάριος - Απρίλιος Καταναλωτική δαπάνη εισερχόμενου τουρισμού σε έξι Μεσογειακές χώρες, με επιμέρους στοιχεία για την Ελλάδα Αύγουστος 2 Αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο»

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» 1. Εθνικό πλαίσιο επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Σκοπός του νέου νόμου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (νόμος 3468/2006 ΑΠΕ)

Διαβάστε περισσότερα

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, για το μήνα

Διαβάστε περισσότερα

Νότια Ευρώπη. Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Ελληνικά

Νότια Ευρώπη. Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Ελληνικά Νότια Ευρώπη Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός Η πρόσφατη οικονομική κρίση επηρέασε εκατομμύρια Ευρωπαίων πολιτών με πολλούς να χάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Η δύναμη της Ενιαίας Αγοράς

Η δύναμη της Ενιαίας Αγοράς Η δύναμη της Ενιαίας Αγοράς Ηδύναμη της Ενιαίας Αγοράς 457 εκατομμύρια κάτοικοι 10,26 τρισεκατομμύρια Ευρώ συνολικό Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν ελεύθερη διακίνηση ανθρώπων, προϊόντων και κεφαλαίων μεγαλύτερες

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020

Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020 Βασικά Στοιχεία του Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020 Ηράκλειο 29 Ιουνίου 2015 Το όραμα του αναπτυξιακού σχεδιασμού Δυναμική και Βιώσιμη Κρήτη Βιώσιμη σε όρους οικονομικούς, περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς Δυναμική με

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία κ. Nicolette Kressl Υφυπουργού Οικονομικών της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας

Ομιλία κ. Nicolette Kressl Υφυπουργού Οικονομικών της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας Ομιλία κ. Nicolette Kressl Υφυπουργού Οικονομικών της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας Εισαγωγή Κατ αρχάς θα ήθελα να σας μεταφέρω τους χαιρετισμούς του πρώην Ομοσπονδιακού Υπουργού των Οικονομικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί

Διαβάστε περισσότερα

Η επικαιρότητα. της μελέτης. Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Υποχώρηση διεθνούς ζήτησης για τουριστικές υπηρεσίες

Η επικαιρότητα. της μελέτης. Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Υποχώρηση διεθνούς ζήτησης για τουριστικές υπηρεσίες Η επικαιρότητα Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της μελέτης 0 Υποχώρηση διεθνούς ζήτησης για τουριστικές υπηρεσίες Συνέχιση της διαρθρωτικής κρίσης του κυπριακού τουρισμού Υιοθέτηση του ευρώ Έλλειμμα στο

Διαβάστε περισσότερα

Η ειδικότητα του Μηχανικού Παραγωγής & Διοίκησης και η συμβολή του στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας

Η ειδικότητα του Μηχανικού Παραγωγής & Διοίκησης και η συμβολή του στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας Ημερίδα TEE "Η Ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα και ο ρόλος των Ελλήνων Μηχανικών" Η ειδικότητα του Μηχανικού Παραγωγής & Διοίκησης και η συμβολή του στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (17) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) Eurostat - Β τρίμηνο 2012 -

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (17) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) Eurostat - Β τρίμηνο 2012 - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης

Διαβάστε περισσότερα

Η γεωργία αποτελεί ζωτικής σημασίας τομέας για την οικονομία της ΕΕ, κατατάσσοντας την σε ένα από τους μεγαλύτερους παραγωγούς τροφίμων στον

Η γεωργία αποτελεί ζωτικής σημασίας τομέας για την οικονομία της ΕΕ, κατατάσσοντας την σε ένα από τους μεγαλύτερους παραγωγούς τροφίμων στον Περιφερειακό Συνέδριο ΕΕ Κύπρος Αειφόρος Αγροτική Ανάπτυξη Ακάμα 24 Ιανουαρίου 2015 Αίθουσα Συνεδρίων - Ξενοδοχείο Droushia Heights (Δρούσεια) Δημήτρης Παπαδάκης - Ευρωβουλευτής (ΕΔΕΚ, S&D) "Η σημασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. Στρατηγικός Στόχος του ΕΠΑνΕΚ:

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. Στρατηγικός Στόχος του ΕΠΑνΕΚ: ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 Στρατηγικός Στόχος του ΕΠΑνΕΚ: «η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, της μετάβασης στην ποιοτική επιχειρηματικότητα με αιχμή την καινοτομία και την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-27. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/2295(INI) 27.3.2013. Σχέδιο γνωμοδότησης Tamás Deutsch. PE508.059v01-00

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-27. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/2295(INI) 27.3.2013. Σχέδιο γνωμοδότησης Tamás Deutsch. PE508.059v01-00 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 27.3.2013 2012/2295(INI) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-27 Tamás Deutsch (PE506.093v01-00) σχετικά με την καινοτομία για βιώσιμη ανάπτυξη: μια

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs «Στρατηγικές Ανάπτυξης Συνεργατικών Σχηματισμών στις Ελληνικές Περιφέρειες» Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης Οικονομολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Cyprus EU Presidency Summit: Leadership Strategy for Stability, Progress and Prosperity in Europe, 8-9 Οκτωβρίου 2012, Hilton Park Λευκωσία

Cyprus EU Presidency Summit: Leadership Strategy for Stability, Progress and Prosperity in Europe, 8-9 Οκτωβρίου 2012, Hilton Park Λευκωσία Υ.Σ.Ε. 5.29.10 Cyprus EU Presidency Summit: Leadership Strategy for Stability, Progress and Prosperity in Europe, 8-9 Οκτωβρίου 2012, Hilton Park Λευκωσία Ομιλία Υπουργού Συγκοινωνιών και Έργων: The EU

Διαβάστε περισσότερα

ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012

ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 30 Ιανουαρίου 2012 (OR. en) ΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΜΙΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΕΥΝΟΪΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΜΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΝΟΪΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Ως κλάδος τηλεπικοινωνιών ορίζεται η παραγωγή τηλεπικοινωνιακού υλικού και η χρήση των παραγόμενων τηλεπικοινωνιακών προϊόντων και

Διαβάστε περισσότερα

10 χρόνια από την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: διδάγματα και προοπτικές

10 χρόνια από την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: διδάγματα και προοπτικές Europe at Schools through Art and Simulation (EuropeStARTS) 11 Μαΐου 2014 10 χρόνια από την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: διδάγματα και προοπτικές Ευαγόρας Λ. Ευαγόρου Λέκτορας

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε

Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε ΕΣΠΑ 2014-2020 Το 3 ο πρόγραμμα μεταξύ των 28 που εγκρίνεται από την Κομισιόν Ταχεία υποβολή και έγκριση των επιμέρους Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ανοίγοντας την Εκπαίδευση μέσω των νέων τεχνολογιών

Ανοίγοντας την Εκπαίδευση μέσω των νέων τεχνολογιών Ανοίγοντας την Εκπαίδευση μέσω των νέων τεχνολογιών Ημερίδα για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Μαθησιακή Διαδικασία 23 Φεβρουαρίου 2013 Αναστασία Οικονόμου Προϊσταμένη

Διαβάστε περισσότερα

Μεταξύ 2011 και 2012 η ανεργία στην Ελλάδα συνέχισε να αυξάνεται σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και ειδικά στους ενήλικες νέους.

Μεταξύ 2011 και 2012 η ανεργία στην Ελλάδα συνέχισε να αυξάνεται σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και ειδικά στους ενήλικες νέους. Η ποιότητα της μετάφρασης και η συνοχή της με το πρωτότυπο κείμενο εργασίας αποτελούν αποκλειστική ευθύνη των συγγραφέων της μετάφρασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αντίφασης μεταξύ του αρχικού έργου και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με σκοπό την επίτευξη των στρατηγικών

Διαβάστε περισσότερα

Στη Β Αθήνας. Νίκος Δένδιας. Μπορεί! Υποψήφιος Βουλευτής Β Αθήνας

Στη Β Αθήνας. Νίκος Δένδιας. Μπορεί! Υποψήφιος Βουλευτής Β Αθήνας Στη Β Αθήνας Νίκος Δένδιας Μπορεί! Υποψήφιος Βουλευτής Β Αθήνας Στη Β Αθήνας Νίκος Δένδιας Μπορεί! 11 βασικές θέσεις του Νίκου Δένδια, για τους πολίτες της Β Αθήνας Έχουμε ένα μεγάλο πατριωτικό καθήκον

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στάθης Ραγκούσης Διευθύνων Σύµβουλος Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Οι αιτίες του χρέους των χωρών της περιφέρειας: Συμμετοχή στην ΟΝΕ και ελλείμματα του ιδιωτικού τομέα

Οι αιτίες του χρέους των χωρών της περιφέρειας: Συμμετοχή στην ΟΝΕ και ελλείμματα του ιδιωτικού τομέα ΣΥΝΟΨΗ 21 ΣΥΝΟΨΗ Οι αιτίες του χρέους των χωρών της περιφέρειας: Συμμετοχή στην ΟΝΕ και ελλείμματα του ιδιωτικού τομέα 1. Η αναταραχή στην Ευρωζώνη οφείλεται στην παγκόσμια κρίση χρηματιστικοποίησης η

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΨΗΦΙΣΜΑ

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΨΗΦΙΣΜΑ Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Βρυξέλλες, 15 Φεβρουαρίου 2007 ΨΗΦΙΣΜΑ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα "Η εφαρμογή της ανανεωμένης στρατηγικής της Λισσαβώνας" CESE

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομος οδηγός του ευρώ

Σύντομος οδηγός του ευρώ Σύντομος οδηγός του ευρώ Οικονομικές και Χρηματοδοτικές Υποθέσεις Σχετικά με το ευρώ Το ευρώ γεννιέται το 1999: εμφανίζεται για πρώτη φορά σε εκκαθαριστικά σημειώματα αποδοχών, λογαριασμούς και τιμολόγια.

Διαβάστε περισσότερα

ENTANGLE Ενημερωτικό Δελτίο #1

ENTANGLE Ενημερωτικό Δελτίο #1 Πλαίσιο του ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Έργου.. 1 Περιγραφή του έργου. 2 Εταίροι... 3 Εναρκτήρια συνάντηση στις Βρυξέλλες 4 Επανεξετάζοντας την εκπαίδευση.4 Επαφές χρηματοδότηση.5 Πρόσθετες εθνικές διεθνείς έρευνες έδειξαν

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Μητροπόλεως 42, 105 63 Αθήνα τηλ.: 210 3259200, fax: 210 3259209 Ανταγωνιστικότητα Πρώτα Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την απασχόληση και την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόβλεψηγια 70-80% ωςτο 2030!

Πρόβλεψηγια 70-80% ωςτο 2030! ΕυρωπαϊκήΕνεργειακήΠολιτική Λ. Γούτα Χηµικός Μηχανικός ΣύµβουλοςΕνέργειας, Περιβάλλοντος &Ανάπτυξης Υποψήφια Βουλευτής Ν, Α Θεσ/νίκης, 2007 1 Ενέργεια και Περιβάλλον : υο προκλήσεις Οι αλλαγές των τελευταίων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ S P R I N G S C H O O L ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 3-8 Μαΐου 2015 Ξενοδοχείο Caravia Beach, Κως Οργάνωση: Μονάδα Ευρωπαϊκού Τουρισμού/ Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet (Πανεπιστήμιο Αθηνών) Υποστηρικτές:

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση της παιδικής φτώχιας

Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση της παιδικής φτώχιας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ημερομηνία: ευτέρα, 28 Φεβρουαρίου 2011 Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΡΑΣΕΙΣ. Μάριος Τζιτζινάκης Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

Η ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΡΑΣΕΙΣ. Μάριος Τζιτζινάκης Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Μάριος Τζιτζινάκης Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων Το 76% της παραγωγής τροφίμων για τον άνθρωπο εξαρτάται από τη μελισσοκομία. Το 84 % των φυτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 υιοθετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020.

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Γεώργιος Γιαννούσης Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ Κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής Αναπτυξιακό όραμα: «Η συμβολή στην αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΕΡΓΑΛΕΊΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΣΥΝΟΧΉΣ 2014-2020 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα URBACT III: 1 η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη σύσταση Δικτύων Πόλεων για Σχεδιασμό Δράσεων (Action Planning Networks)

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα URBACT III: 1 η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη σύσταση Δικτύων Πόλεων για Σχεδιασμό Δράσεων (Action Planning Networks) Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

και Πολιτική Απασχόλησης

και Πολιτική Απασχόλησης Αγορά Εργασίας και Πολιτική Απασχόλησης Μαρίνα Ρήγου Παπαμηνά Παρατηρητήριο Αγοράς Εργασίας, Τμήμα Εργασίας, ΥΕΠΚΑ Οργανόγραμμα Τμήματος Τμήμα Εργασίας Υπηρεσία Αλλοδαπών Συντονισμός ΔΥΑ, Μηχανογραφική

Διαβάστε περισσότερα

4η ΘΟΣΣ: Γεωργοπεριβαλλοντικές Δράσεις Κλιματική Αλλαγή. Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2012

4η ΘΟΣΣ: Γεωργοπεριβαλλοντικές Δράσεις Κλιματική Αλλαγή. Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2012 4η ΘΟΣΣ: Γεωργοπεριβαλλοντικές Δράσεις Κλιματική Αλλαγή Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2012 Σκοπός και Διαδικασίες Εργασιών των ΘΟΣΣ Σκοπός: η διαμόρφωση προτάσεων βασικών στρατηγικών επιλογών για την αγροτική

Διαβάστε περισσότερα

Παρακολούθηση & Αξιολόγηση με τη νέα ΚΑΠ Λογική της παρέμβασης και προτεινόμενοι δείκτες

Παρακολούθηση & Αξιολόγηση με τη νέα ΚΑΠ Λογική της παρέμβασης και προτεινόμενοι δείκτες Παρακολούθηση & Αξιολόγηση με τη νέα ΚΑΠ Λογική της παρέμβασης και προτεινόμενοι δείκτες 3 η Τεχνική Συνάντηση Ομάδας Καθοδήγησης 27 Απριλίου 2012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 ΕΥΔ

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 23 04 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΠΕΡΑΑ «Το

Διαβάστε περισσότερα