ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ: ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΑ Λουτράκι 19/02/11. Γ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ: ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΑ Λουτράκι 19/02/11. Γ."

Transcript

1 ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ: ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΑ Λουτράκι 19/02/11 Γ. Καρατασάκης

2 QUESTIONS What is the aim of cardiology training? How much does a cardiologist need to know? What is the level of skills a cardiologist need? Who defines and checks the competence of cardiologists? National or international level?

3 POLICIES OF MEDICAL EDUCATION VERTICAL: Subspecialties, expensive diagnostic and therapeutic modalities. Pro: Development of knowledge, skills and experience. Medicine advances through subspecialties Contra: Too expensive, possibility of mistakes because of unilateral thinking, need for large number of doctors

4 POLICIES OF MEDICAL EDUCATION HORIZONTAL: Low cost procedures, no subspecialties. Pro: Cost-effective, socially acceptable, medicine oriented to the patient. Contra: Retardation of knowledge development, no specific skills

5 MEDICAL EDUCATION Clinical education has not kept pace with: Changing health system expectations Evolving practice requirements New information A focus on improving quality New technologies

6 MEDICAL EDUCATION Medical schools and teaching hospitals should share learning resources Greece?? Simulation laboratories Standardized patient programs, Information technology applications

7 AIM The clinical subject of cardiology aims to deliver competent care for patients presenting with disorders of the heart, the pulmonary vasculature and the systemic arterial and venous systems

8 Training in Cardiology Cardiology is expanding (subspecialties) Knowledge required for all cardiologists often confused with knowledge of specific fields Coordination of training Assurance that the knowledge and skills of a cardiologist are independent of the location (hospital, town, country) of training.

9 TRAINING Knowledge of and exposure to a broad range of medical conditions Generic knowledge and skills, communication, bioethics, biostatistics, ability to analyze, interpret and utilize medical literature The trainee should have the linguistic ability to communicate with pts and colleagues in the country of training

10 Duration- recommendations Six years of postgraduate training Two years of common trunk medicine Four years of cardiology LABS OUTPATIENTS- ER Consultation for other services

11 Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του CHAPTER ON TRAINING OF MEDICAL SPECIALISTS IN THE EUROPEAN UNION κάθε ειδικευόμενος πρέπει να αποκτήσει εμπειρία στις εξής παρακλινικές-εργαστηριακές εξετάσεις, τις οποίες πρέπει να έχει μελετήσει προσωπικά: ΗΚΓφήματα : 1000 Holter: 200 Hλεκτροκαρδιογραφικές οκιμασίες κόπωσης : 300 Υπερηχοκαρδιογραφικές μελέτες : 500 Προγραμματισμός βηματοδοτών 50 Τοποθέτηση προσκαίρου βηματοδότη 10 Τοποθέτηση καθετήρων Swan-Ganz 20

12 TRAINING Trainees should have the opportunity to rotate through different institutions for several aspects of the curriculum that do not exist in the initial center

13 TRAINERS Accredited Experience in research and teaching Equal number of trainers and trainees Director of training

14 Elzubeir, Rizk, United Arab Emirates, Med Education 2001

15 EXAMPLES OF CRITICAL INCIDENTS REPORTED BY RESIDENTS WITHIN 8 DIMENSIONS OF FACULTY TEACHING EFFECTIVENESS Clinical competence Enthusiasm for teaching Respect for colleagues Respect for patients Integrity Acceptance of responsibility for patient care Ability to admit errors Responsible use of resources

16 TRAINING INSTITUTIONS Beds Labs OP ER Surgery Cmbination of institutions

17 USA In programs with a total of more than six trainees, for each 1.5 residents there must be no less than one faculty member who must devote at least 20 hours per week to teaching, research, administration, and/or the critical evaluation of the performance, progress, and competence of the residents.

18 USA There must be laboratories that provide resources for electrocardiography, ambulatory electrocardiogram (ECG) recording, exercise testing, echocardiography (including Doppler and transesophageal studies), and radionuclide techniques. Other hospital resources should include facilities for assessment of peripheral vascular disease and pulmonary physiology.

19 USA Diagnostic techniques, including: a. Magnetic resonance imaging b. Fast computed tomography c. Positron emission tomography

20

21

22 ΕΛΛΑΣ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΠΗΡΧΑΙΩΜΕΝΟ Οι ερωτήσεις θεωρίας - έκθεση ιδεών Ηεξέταση«παρά «παρά την κλίνη του ασθενούς» ατελής Αραιότερες-σοβαρότερες εξετάσεις

23

24 ECHO Most used cardiac imaging test 23 million echo studies in US annually 2.5 million stress echo Most common use LV function assessment Valvular heart disease Haemodynamics Essential in management of all forms of heart disease

25 Tx List 13 years ago LVFn

26

27

28

29

30

31 TEE When not

32

33 STRESS

34 EXAMS

35 RE-ACCREDITATION

36

37 QUALITY

38

39

40 GO DIGITAL No Snapshots

41 SERIAL EVALUATION

42 Sonosite, Vivid i

43 Echo and imaging Stetho-scope Σκοπώ Echo is a stethoscope in real terms Probably an adjunct to the clinical evaluation Part of the physical examination?

44

45 POSITION PAPER OF THE EAE Aid to the clinical exam No extra charge No independent echo report

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55 THANK YOU

56

57

58

59 Clinical application of quantitative stress echo systolic velocity reproducible, accurate simple, practical regression models matched controls normative series high NPV non-specific strain rate / PSS index reproducibility suboptimal difficult in clinical practice time-consuming automated analysis less affected by tethering suitable after infarction best for LAD, viability

60 Evaluation of Coronary Artery Disease Left ventricular inotropic reserve Surrogates of arterial inflammation Interleukin-6, CRP Myocardial perfusion Coronary flow reserve Epicardial flow+microvascular functional integrity

61 Picano Am J Hypert 2001 PROGNOSTIC IMPACT OF CFR: A COMBINED APPROACH BY INTERPLAYING WITH MYOCARDIAL DYSYNERGY AND CORONARY ANATOMY

62 baseline Adenosine CFR=2.8

63 Review : Hell J Card : Roelandt, Bom, Thoraxcenter

64

65

66

67

68

69 Feasibility of remote echocardiography with satellite transmission and real-time interpretation to support medical activities in the austere medical environment The study demonstrates the feasibility and diagnostic accuracy of remote, real-time echocardiography using satellite transmission for mass casualty triage or humanitarian relief efforts. Huffer LL et al J Am Soc Echocardiogr Jun;17(6):670-4.

70 The robot and the satellite for teleoperating echographic examination in Earth isolated sites or onboard ISS At the expert center, the ultrasound medical expert moves a fictive probe, connected to a computer (n degrees 1) which sends, the coordinate changes of this probe via an ISDN or satellite line to a second computer (n degrees 2), located at the isolated site, which applies them to the robotic arm holding the real echographic probe. The system was also tested successfully using satellite links in a limited number of cases (approx 30). Arbeille et al J Gravit Physiol Jul;11(2):P233-4

71

72

73 1 msv = 50 chest x-rays The threshold of 50 msv of epidemiological evidence is surpassed by a typical cardiologic patient with known or suspected coronary artery disease, in one single hospital admission.

74 Acute chromosomal DNA damage in human lymphocytes after radiation exposure in invasive cardiovascular procedure: Eur Heart J 2007 Micronucleus levels after ionizing radiation following invasive cardiac procedures:

75 Lack of radiological awareness among physicians working in a tertiary-care cardiological centre. Int J Cardiol Sep 1;103(3): Contribution of nuclear and radiological tests in overall radiation exposure of average US inhabitant: as <0.01% (36% of physicians) or <1% (31%) or <10% (22%): correct answer given by 11% of physicians: >10% Risk of fatal cancer associated with a stress myocardial perfusion scintigraphy procedure: as "zero" (48%) or "<1 in 10 million"(19%) or "<1 in 1 million" (28%) correct answer given by 5%: >1 in 10,000 tests Dose exposure of a myocardial stress perfusion scintigraphy: as equal to one (13%), or one-half (9%), or three times (49%) that of a chest X-ray correct answer given by 29%: 500 times The average level of radiological awareness was not correlated to the number of radiological-

76 American College of Radiology : "White Paper on Radiation Dose in Medicine April 2007 The White Paper set forth practical suggestions to minimize radiation risk, including education for all stakeholders in the principles of radiation safety and preferential use of alternative (nonionizing) imaging techniques, such as MRI and ultrasound. These recommendations are especially relevant for cardiologists, who prescribe and/or practice medical imaging examinations accounting for at least 50% of the total effective dose by radiation medicine, which amounts to an equivalent of about 160 chest x-rays per head per year in US (=3.2mSv). Were they be enacted, these simple recommendations would determine a revolution in the contemporary way of teaching,

77 From benefit to risk-benefit The ALARA principle recognizes that there is no magnitude of radiation exposure that is known to be completely safe. This principle confers a responsibility on all physicians to minimize the radiation injury hazard to their patients, to their professional staff, and to themselves

78 Picano, E. Informed consent and communication of risk from radiological and nuclear medicine examinations: how to escape from a communication inferno. Education and Debate. BMJ 2004, 329,

79 Pennell et al: Working Group on Cardiovascular Magnetic Resonance of the European Society of Cardiology: Clinical indications for cardiovascular magnetic resonance [CMR]: Consensus Panel report. / Eur Heart J 2004, 25:

80

81

82

83 Wikis, Blogs and Podcasts: Emerging Tools for Virtual Collaborative Practice and Learning/CPD in Medicine The lecturer should give the audience full reason to believe that all his powers have been exerted for their pleasure and instruction. Michael Faraday ( ) - English physicist

84

85

86

87 USA Program Requirements for Residency Education in Cardiovascular Disease (Internal Medicine)

88 ΕΚΕ Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του CHAPTER ON TRAINING OF MEDICAL SPECIALISTS IN THE EUROPEAN UNION κάθε ειδικευόμενος πρέπει να αποκτήσει εμπειρία στις εξής παρακλινικές-εργαστηριακές εξετάσεις, τις οποίες πρέπει να έχει μελετήσει προσωπικά: ΗΚΓφήματαατα : 1000 Holter: 200 Hλεκτροκαρδιογραφικές οκιμασίες κόπωσης : 500 Υπερηχοκαρδιογραφικές μελέτες : 400 Õðåñç ïêáñäéïãñáöéêýò ìåëýôåò Doppler: 200 Õðåñç ïêáñäéïãñáöéêýò ìåëýôåò, äéïéóïöüãåéåò: 50 Åðßóçò ðñýðåé íá Ý åé óõììåôüó åé, ôïõëü éóôïí ùò âïçèüò óôéò ðáñáêüôù åðåìâüóåéò: Óôåöáíéïãñáößá - áñéóôåñü êïéëéïãñáößá: 300 Äåîéüò-áñéóôåñüò êáèåôçñéáóìüò : 100 ÁéìáôçñÝò çëåêôñïöõóéïëïãéêýò ìåëýôåò (+ICD) : 50 Ðñïãñáììáôéóìüò âçìáôïäïôþí : 20 Ðñïãñáììáôéóìüò ICD : 10

89 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Εξωτερικά ιατρεία/τμήμα επειγόντων Πλήρης Μονάς εμφραγμάτων 6 κλίνες Ολες οι μη επεμβατικές μέθοδοι Στεφανιογραφία Αίθουσα σεμιναρίων Χώρος για ειδικευομένους Πρόγραμμα εκπαίδευσης

90

91 ΗΠΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΙΑΣΤΗΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Μήνες Θάλαμοι 8 τουλάχιστον Αιμοδυναμικό Εργ. 4 τουλάχιστον Μη αιματηρά Εργ έτη ΗΛΦ Εργαστήριο 4 Σύνολο 36 Αναγκαίες ελάχιστες πράξεις Καθετηριασμοί στεφανιογραφίες 100 οκιμασίες κόπωσης 50 Υπερηχοκαρδιογραφικές εξετάσεις 150 There must not be excessive reliance on residents for service

92 ΗΠΑ -OI ΥΠΟΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΛΙΝΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 2 ανά 1.5 ειδικευομένους Κατάλληλα εξοπλισμένο εργαστήριο Εξωτερικά ιατρεία Μονάδα εμφραγμάτων Καρδιοχειρουργικό Τμήμα 2 επεμβάσεις / εβδομάδα Τουλάχιστον 100 πράξεις / 50 ασθενείς Επίσημη διδασκαλία Απαραίτητα άφθονα εφόδια βηματοδοτών απινιδωτών πρώτος χειριστής βοηθός

93 Οι ειδικευόμενοι πρέπει να γράφουν μόνοι τους υπό επίβλεψη και συζήτηση τις εντολές νοσηλείας Teaching Rounds Τλχ 3 / εβδομάδα 4½ώρες Συνεδριάσεις Σεμινάρια

94 ΗΠΑ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΑ 1 έτος 127 προγράμματα μόνο 56 δίδουν στοιχεία 1.6 ειδικευόμενοι/πρόγραμμα 6.3 full-time διδάσκαλοι (1.5/1 με ειδικευομένους) 4.8 ομιλίες/συνεδριάσεις/εβδομάδα 71.4% πρόγραμμα βελτίωσης δεξιοτήτων διδασκαλίας 39% Research rotation

95 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΞΑΣΚΗΣΗΣ Τουλάχιστον 250 επεμβατικές πράξεις με σαφή συμμετοχή Συμμετοχή στο σχεδιασμό επεμβάσεων «μετράει» είναι για κάθε πράξη υπό τον έλεγχο διδακτικού προσωπικού

96 Curriculum for interventional cardiology subspecialty training in Europe Six months prepares the patient for the intervention assists angioplasty procedure Six months primary operator for simple angioplasties under close supervision and assists for the most complex angioplasty procedures Second year performs angioplasty procedures

97 Requirements for training center and training supervisors Independent interventional cardiology unit Units not integrated in a cardiology department can be exceptionally considered Program should perform at least 800 coronary angioplasties per year At least two supervisors with an experience of at least 1000 coronary interventions At least 200 interventions as primary operator

98 ΚΟΙΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΩΝ (CENTERS OF EXCELLENCE) Ταχεία αναταπόκριση σε οικονομικές μεταβολές Εστιασμός πολυ- έρευνας σε κοινούς στόχους Συντονισμός έσω eξωτερικών δραστηριοτήτων Lobby για οικονομικές ενισχύσεις Κυριαρχεί στην τοπική κλινική αγορά Ακολουθούν επιθετικά προγράμματα ανάπτυξης Παρακάμπτουν τη γραφειοκρατία Πρέπει να συνεισφέρουν στα υπάρχοντα συστήματα υγείας Feldman et al Am J Med 2005;118: Association of Professors of Medicine

99 ACADEMIC HEALTH CENTERS

100 Educating Doctors to Provide High Quality Medical Care A Vision for Medical Education in the United States Report of the Ad Hoc Committee of Deans

101

102

103 Tell the learner exactly what to expect, including the methods of student support Advise the teacher what to do to deliver the content and support the learners in their tasks of personal and professional development Help the institution to set appropriate assessments of student learning and implement relevant evaluations of the educational provision Tell society how the school is executing its social responsibilities

104

105 Steinert Medical Education 2004 Effective small group tutors A positive group atmosphere Active student participation and group interaction Adherence to small group goals Clinical relevance and integration Cases that promote thinking and problem solving

106

107

108

109

110

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. Internal Evaluation Report of the Nursing Department of the

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. Internal Evaluation Report of the Nursing Department of the ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Internal Evaluation

Διαβάστε περισσότερα

Presenters Name: Dr. Paraskevi Chatzipanagiotou, Assistant Professor, Ed. Management Anastasia Savva, MA Educational Leadership

Presenters Name: Dr. Paraskevi Chatzipanagiotou, Assistant Professor, Ed. Management Anastasia Savva, MA Educational Leadership Presenters Name: Dr. Paraskevi Chatzipanagiotou, Assistant Professor, Ed. Management Anastasia Savva, MA Educational Leadership Institution: European University Cyprus, Department of Education 6 Diogenes

Διαβάστε περισσότερα

STUDENTS WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS. A Handbook for Students of the University of Nicosia

STUDENTS WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS. A Handbook for Students of the University of Nicosia STUDENTS WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS A Handbook for Students of the University of Nicosia EH&S Office October 2013 Contents Introduction 1 SECTION I: Disability Services 2 Overview of procedures 2 Disability

Διαβάστε περισσότερα

STUDENTS WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS. A Booklet for Faculty and Staff of the University of Nicosia

STUDENTS WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS. A Booklet for Faculty and Staff of the University of Nicosia STUDENTS WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS A Booklet for Faculty and Staff of the University of Nicosia EH&S Office September 2012 Contents Introduction 1 SECTION I: Disability Services 2 Overview of procedures

Διαβάστε περισσότερα

STUDENTS WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS. A Handbook for Students of the University of Nicosia

STUDENTS WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS. A Handbook for Students of the University of Nicosia STUDENTS WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS A Handbook for Students of the University of Nicosia EH&S Office August 2014 Contents Introduction 1 SECTION I: Disability Services 2 Overview of procedures 2 Disability

Διαβάστε περισσότερα

REPUBLIC OF CYPRUS MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE

REPUBLIC OF CYPRUS MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE REPUBLIC OF CYPRUS MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE INTERIM REPORT ON THE IMPLEMENTATION OF THE PROGRAMME EDUCATION AND TRAINNING 2010 MAY 2009 Table of Contents Page PREFACE 1 CHAPTER 1: Key Competences

Διαβάστε περισσότερα

Adaptation of permanent training approach for rural women returning to the labour market: the Beypazari model

Adaptation of permanent training approach for rural women returning to the labour market: the Beypazari model RURWOMBACK PROJECT Adaptation of permanent training approach for rural women returning to the labour market: the Beypazari model PROPOSALS FOR ADAPTATION OF PERMANENT TRAINING COMPILATION REPORT Authors:

Διαβάστε περισσότερα

Your Career Charger M a n a g e M e n t t r a i n i n g C a t a l o g u e 2 0 1 4

Your Career Charger M a n a g e M e n t t r a i n i n g C a t a l o g u e 2 0 1 4 Your Career Charger M a n a g e m e n t T r a i n i n g C a t a l o g u e 2 0 1 4 TABLE OF CONTENTS THE HELLENIC AMERICAN 3 EXPERIENCE 56-63 risk management yearly training plan 4-9 64-71 information

Διαβάστε περισσότερα

Review article Ανασκόπηση

Review article Ανασκόπηση :139-148 :139-148 Review article Ανασκόπηση Quality policy in the veterinary diagnostic laboratory; the paradigm of application of Good Laboratory Practice Athanasiou L.V. Diagnostic Laboratory, Department

Διαβάστε περισσότερα

PROVISION FOR STUDENTS WITH DYSLEXIA IN EFL: AN ETHNOGRAPHIC CASE STUDY

PROVISION FOR STUDENTS WITH DYSLEXIA IN EFL: AN ETHNOGRAPHIC CASE STUDY PROVISION FOR STUDENTS WITH DYSLEXIA IN EFL: AN ETHNOGRAPHIC CASE STUDY By MARIA RONTOU A thesis submitted to the University of Birmingham in part fulfilment for the degree of EdD Language Studies School

Διαβάστε περισσότερα

Adaptation of permanent training approach for rural women returning to the labour market: the Beypazari model

Adaptation of permanent training approach for rural women returning to the labour market: the Beypazari model R E F E R E N C E D O C U M E N T R U R W O M B A C K PROJECT Adaptation of permanent training approach for rural women returning to the labour market: the Beypazari model 2 0 0 9 - T R 1 - L E O 0 5-0

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΙΑΤΡΙΚΗ: Ειδικότητα στην Ευρώπη Εξειδίκευση στην Ελλάδα;

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΙΑΤΡΙΚΗ: Ειδικότητα στην Ευρώπη Εξειδίκευση στην Ελλάδα; ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΙΑΤΡΙΚΗ: Ειδικότητα στην Ευρώπη Εξειδίκευση στην Ελλάδα; Ελένη Ασκητοπούλου Επείγουσα Ιατρική γιατί χρειάζεται µια ακόµη ειδικότητα; µια ιατρική ειδικότητα γεννιέται όταν διαπιστωθούν: ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

The difference between. having a job & having a career

The difference between. having a job & having a career The difference between having a job & having a career professional Training Catalogue 2015 TABLE OF CONTENTS 3 A CALL FOR READINESS 54-61 RISK MANAGEMENT WHAT OUR CLIENTS SAY ABOUT US 4-5 / STRATEGIC

Διαβάστε περισσότερα

WP3.2 SURVEY OF THE TRAINING RECIPIENTS & THE CONTROL GROUP

WP3.2 SURVEY OF THE TRAINING RECIPIENTS & THE CONTROL GROUP Leonardo da Vinci A EUROPEAN OBSERVATORY OF THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFELONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES & THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS WP3.2 SURVEY OF THE TRAINING RECIPIENTS & THE CONTROL

Διαβάστε περισσότερα

7 th International Conference in Open & Distance Learning - November 2013, Athens, Greece - PROCEEDINGS

7 th International Conference in Open & Distance Learning - November 2013, Athens, Greece - PROCEEDINGS i Ελληνικό Ανοικτό Περιοδικό ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ελληνικό Δίκτυο Ανοικτής Πανεπιστήμιο & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης ICODL 2013 7 ο Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση 2013 Μεθοδολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Grasp knowledge into your hands JANUARY - JUNE 2013

Grasp knowledge into your hands JANUARY - JUNE 2013 KPMG ACADEMY Grasp knowledge into your hands JANUARY - JUNE 2013 Foreword Dear clients and friends, The KPMG Academy training activities have been met with great success. As of April 2009, our experienced

Διαβάστε περισσότερα

Υγεία εν Δράσει Μεταρρυθμίζοντας το ΕΣΥ για τη Βελτίωση της Υγείας των Πολιτών

Υγεία εν Δράσει Μεταρρυθμίζοντας το ΕΣΥ για τη Βελτίωση της Υγείας των Πολιτών Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Υγείας Υγεία εν Δράσει Μεταρρυθμίζοντας το ΕΣΥ για τη Βελτίωση της Υγείας των Πολιτών Με την υποστήριξη της Ομάδας Δράσης για την Ελλάδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Προτεινόμενο

Διαβάστε περισσότερα

UNDERGRADUATE & GRADUATE PROGRAMS MASTER 2 IN ECONOMICS AND MANAGEMENT OF INTERNATIONAL TOURISM BACHELOR IN MANAGEMENT

UNDERGRADUATE & GRADUATE PROGRAMS MASTER 2 IN ECONOMICS AND MANAGEMENT OF INTERNATIONAL TOURISM BACHELOR IN MANAGEMENT UNDERGRADUATE & GRADUATE PROGRAMS MASTER 2 IN ECONOMICS AND MANAGEMENT OF INTERNATIONAL TOURISM BACHELOR IN MANAGEMENT Ο Δ Η Γ Ο Σ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν 1 Μάθετε περισσότερα Find out more Επισκεφτείτε

Διαβάστε περισσότερα

EXTERNAL EVALUATION REPORT

EXTERNAL EVALUATION REPORT EXTERNAL EVALUATION REPORT Technological Educational Institution (T.E.I.) of Athens DEPARTMENTS: DASTA Career/Alumni/Extension Innovation & Entrepreneurship Internship/Practicum 14 January 2012 External

Διαβάστε περισσότερα

Learning Community - Immigrants as educational facilitators pave the way for immigrants to access lifelong learning

Learning Community - Immigrants as educational facilitators pave the way for immigrants to access lifelong learning WP1 1 Ιανουαρίου 2010 [LEARNING COMMUNITY - IMMIGRANTS AS EDUCATIONAL FACILITATORS PAVE THE WAY FOR IMMIGRANTS TO ACCESS LIFELONG LEARNING] Learning Community - Immigrants as educational facilitators pave

Διαβάστε περισσότερα

ANALYSIS OF SCIENTIFIC STUDIES (UNTIL NOV 2010)

ANALYSIS OF SCIENTIFIC STUDIES (UNTIL NOV 2010) ANALYSIS OF SCIENTIFIC STUDIES (UNTIL NOV 2010) A) FULL ARTICLES PUBLISHED IN ENGLISH IN JOURNAL CITATION REPORTS (PUBMED, SCOPUS) 1) ACUTE EFFECTS OF NICOTINE WITHDRAWAL SYNDROME IN PILOTS DURING FLIGHT

Διαβάστε περισσότερα

WP3.1 SURVEY OF THE TRAINING PROVIDERS

WP3.1 SURVEY OF THE TRAINING PROVIDERS Leonardo da Vinci A EUROPEAN OBSERVATORY OF THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFELONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES & THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS WP3.1 SURVEY OF THE TRAINING PROVIDERS GREECE DRAFT

Διαβάστε περισσότερα

PSYCHIATRIKI 26 (1), 2015 55. Psychiatry training in the United Kingdom - Part 2: The training process. N. Christodoulou, 1 K.

PSYCHIATRIKI 26 (1), 2015 55. Psychiatry training in the United Kingdom - Part 2: The training process. N. Christodoulou, 1 K. PSYCHIATRIKI 26 (1), 2015 55 Special article Ειδικό άρθρο Psychiatry training in the United Kingdom - Part 2: The training process N. Christodoulou, 1 K. Kasiakogia 2 1 University of Nottingham, Nottingham,

Διαβάστε περισσότερα

Annual Report 2013 1

Annual Report 2013 1 Annual Report 2013 1 Contents MESSAGE FROM THE CHAIRMAN OF THE BOARD...page 4 MESSAGE FROM THE CHAIRMAN OF THE SCIENTIFIC COMMITTEE...page 6 MESSAGE FROM THE MANAGER...page 8 MEMBERS OF THE BOARD... page

Διαβάστε περισσότερα

MINISTRY OF EDUCATION, LIFELONG LEARNING AND RELIGIONS CENTRE FOR THE GREEK LANGUAGE. Thessaloniki

MINISTRY OF EDUCATION, LIFELONG LEARNING AND RELIGIONS CENTRE FOR THE GREEK LANGUAGE. Thessaloniki MINISTRY OF EDUCATION, LIFELONG LEARNING AND RELIGIONS CENTRE FOR THE GREEK LANGUAGE Guide to the examination for the certificate of attainment in Greek Thessaloniki Academic Committee for the Certificate

Διαβάστε περισσότερα

7 th International Conference in Open & Distance Learning - November 2013, Athens, Greece - PROCEEDINGS

7 th International Conference in Open & Distance Learning - November 2013, Athens, Greece - PROCEEDINGS i i ii iii iv TraIning teachers in competence based education the TRANSIt use case in Greece Katerina Riviou Ellinogermaniki Agogi, R&D Department kriviou@ea.gr Sofoklis Sotiriou Ellinogermaniki Agogi,

Διαβάστε περισσότερα

THE INTERNATIONAL BACCALAUREATE PROGRAM AT ACS ATHENS

THE INTERNATIONAL BACCALAUREATE PROGRAM AT ACS ATHENS THE INTERNATIONAL BACCALAUREATE PROGRAM AT ACS ATHENS Welcome to the International Baccalaureate program at ACS Athens! As you may know, ACS was the first school to implement the IB in Greece, and one

Διαβάστε περισσότερα

DEGREE IN PHYSIOTHERAPY

DEGREE IN PHYSIOTHERAPY HELLENIC REPUBLIC MINISTRY OF EDUCATION & RELIGION TECHNOLOGICAL EDUCATION INSTITUTE (T.E.I.) OF WESTERN GREECE SCHOOL OF HEALTH & WELFARE PROFESSIONS Department of Physical Therapy DEGREE IN PHYSIOTHERAPY

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΑΤΡΑ COURSE HANDBOOK Contents Letter from the Editorial Group - Η Ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

23rd International Meeting Cardiology Today

23rd International Meeting Cardiology Today 23rd International Meeting Cardiology Today 10-11 March 2012 Four Seasons Hotel Limassol - Cyprus Final Program & Abstracts Book Under the Patronage of: H.E. The President of the Republic of Cyprus, Mr.

Διαβάστε περισσότερα