ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ. Των ποδοσφαιριστών της FOOTBALL LEAGUE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ. Των ποδοσφαιριστών της FOOTBALL LEAGUE"

Transcript

1 ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Των ποδοσφαιριστών της FOOTBALL LEAGUE

2 ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η FOOTBALL LEAGUE, σε συνεργασία µε τον Π.Σ.Α.Π, έχει αναλάβει µία πολύ ευγενή αποστολή: Να συνδράµει όσο γίνεται περισσότερο τους ποδοσφαιριστές των µελών της στην αντιµετώπιση των συνεπειών από απρόβλεπτα γεγονότα που ενδέχεται ν αντιµετωπίσουν στον τοµέα της ΥΓΕΙΑΣ κατά τη διάρκεια της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου. Για να µπορέσετε ν αξιοποιήσετε στο µεγαλύτερο δυνατό βαθµό την παροχή αυτή, σας στέλνουµε ένα συνοπτικό οδηγό µε τις ασφαλιστικές καλύψεις σας καθώς και µε τις διαδικασίες που πρέπει κατά περίπτωση ν ακολουθείτε προκειµένου να εξυπηρετηθείτε όσο το δυνατόν πληρέστερα. Η καλή συνεργασία όλων µας θα συντελέσει σε µεγάλο βαθµό στη συνέχιση και βελτίωση του προγράµµατος και των παροχών. Όλα τα συµβαλλόµενα µέρη εγγυώνται ότι θα κάνουν το καλύτερο δυνατόν ώστε να µπορέσετε να ασχοληθείτε µε τις αγωνιστικές σας υποχρεώσεις, απερίσπαστοι από κάθε ανησυχία για απρόοπτα γεγονότα που µπορεί ν αντιµετωπίσετε κατά την εκτέλεση των αγωνιστικών καθηκόντων σας. Ιανουάριος,

3 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ Το Οµαδικό Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο 3754 υπογράφηκε µεταξύ της FOOTBALL LEAGUE και της Ασφαλιστικής Εταιρίας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α. και ασφαλίζει τους ποδοσφαιριστές για την περίοδο από 07/10/2014 έως το τέλος της αγωνιστικής περιόδου 2014/15. Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ιδρύθηκε το Στα 38 χρόνια λειτουργίας της έχει διαγράψει συνεχή πορεία ανάπτυξης και προόδου ως Εταιρία υψηλού κύρους και αξιοπιστίας. Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ είναι µια πλήρης Ασφαλιστική Εταιρία που δραστηριοποιείται σε όλους τους σύγχρονους Κλάδους ασφάλισης, παρέχοντας ολοκληρωµένη ασφαλιστική κάλυψη τόσο σε ατοµικό όσο και επιχειρησιακό επίπεδο, µε ειδικά σχεδιασµένα πρωτοποριακά και ευέλικτα ασφαλιστικά προγράµµατα. Η Εταιρία διατηρεί ένα Δίκτυο Πωλήσεων άρτια εκπαιδευµένων συνεργατών που απασχολούνται σε σηµεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα και οι οποίοι εξυπηρετούν περισσότερους από ευχαριστηµένους πελάτες. Η Ασφαλιστική Εταιρία εγγυάται τις παροχές και όλοι οι ασφαλισµένοι καλύπτονται από ένα Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο, το οποίο αποτελεί το κριτήριο για την ερµηνεία οποιουδήποτε θέµατος σχετικού µε την ασφάλιση. Το έντυπο αυτό δεν αποτελεί συµβόλαιο. Σκοπός του είναι να εξηγήσει γενικά τον τρόπο λειτουργίας του προγράµµατος και να ενηµερώσει για τις προσφερόµενες ασφαλιστικές παροχές. Το πρωτότυπο Οµαδικό Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο, όπου αναφέρονται µε λεπτοµέρειες οι όροι ασφάλισης, βρίσκεται στα γραφεία της Football League. 2

4 ΠΟΙΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ολοι οι ποδοσφαιριστές που έχουν επαγγελµατικό συµβόλαιο µε τις Π.Α.Ε. µέλη της Football League και έχουν δηλωθεί στην Ασφαλιστική Εταιρία. Οι ασφαλισµένοι ποδοσφαιριστές µπορούν να ασφαλίσουν τα εξαρτώµενα µέλη τους (σύζυγοι και τέκνα από 3 µηνών έως 18 ετών). Απαραίτητη προϋπόθεση για την ασφάλιση των εξαρτωµένων µελών είναι η συµπλήρωση της Αίτησης Συµµετοχής Οµαδικής Ασφάλισης µε τα παρακάτω στοιχεία για κάθε εξαρτώµενο µέλος: - Ονοµατεπώνυµο - Σχέση µε τον κυρίως ασφαλισµένο - Ηµεροµηνία Γέννησης - Ερωτηµατολόγιο Υγείας ΙΣΧΥΣ ΚΑΙ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Το πρόγραµµα οµαδικής ασφάλισης παρέχει 24ωρη και παγκόσµια κάλυψη. Η ασφάλιση τελειώνει όταν η Ασφαλιστική Εταιρία ή η FOOTBΑLL LEAGUE καταγγείλουν το συµβόλαιο ή δεν το ανανεώσουν ή όταν ο ασφαλισµένος διακόψει την επαγγελµατική του σχέση µε ΠΑΕ µέλος της Football League. 3

5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ Α. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισµένου από οποιαδήποτε αιτία, θα καταβάλλεται στους δικαιούχους ποσό ίσο µε Β. ΜΟΝΙΜΗ ΟΛΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ Σε περίπτωση Μόνιµης Ολικής Ανικανότητας από ασθένεια θα καταβάλλεται στον ασφαλισµένο ποσό ίσο µε Γ. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΘΑΝΑΤΟΥ & ΜΟΝΙΜΗΣ ΟΛΙΚΗΣ / ΜΕΡΙΚΗΣΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Σε περίπτωση θανάτου ασφαλισµένου από ατύχηµα θα καταβάλλεται στους δικαιούχους ποσό ίσο µε ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ ΠΟΣΟ ΙΣΟ ΜΕ Σε περίπτωση θανάτου εξαιτίας τροχαίου ατυχήµατος Σε περίπτωση Μόνιµης Ολικής Ανικανότητας από ατύχηµα θα καταβάλλεται στον ασφαλισµένο ποσό ίσο µε Σε περίπτωση Μόνιµης Ολικής Ανικανότητας από τροχαίο ατύχηµα θα καταβάλλεται στον ασφαλισµένο ποσό ίσο µε Σε περίπτωση Μόνιµης Μερικής Ανικανότητας από ατύχηµα θα καταβάλλεται στον ασφαλισµένο ποσοστό % των ανάλογα µε το βαθµό ανικανότητας Σε περίπτωση Μόνιµης Μερικής Ανικανότητας από τροχαίο ατύχηµα θα καταβάλλεται στον ασφαλισµένο ποσοστό % των ανάλογα µε το βαθµό ανικανότητας Δ. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΚΑΙΡΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Ή ΑΣΘΕΝΕΙΑ Σε περίπτωση Πρόσκαιρης Ολικής Ανικανότητας για εργασία ασφαλισµένου, εξ αιτίας ατυχήµατος ή ασθενείας, θα του καταβάλλεται το µήνα ποσό ίσο µε Εναρξη Παροχής η ηµέρα ανικανότητας 6 Μήνες Ανώτατη Διάρκεια Παροχής Ε. ΕΥΡΕΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ/ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Ή ΑΣΘΕΝΕΙΑ Ανώτατο ετήσιο ποσό παροχής κατ άτοµο Ποσό απαλλαγής κατ άτοµο 50 4

6 Ι. Νοσοκοµειακή Περίθαλψη Καλύπτονται: Έξοδα για Δωµάτιο & Τροφή, έξοδα χειρουργείου, αµοιβές ιατρού, χειρουργού, αναισθησιολόγου, ειδικά υλικά, χειρουργικές επεµβάσεις χωρίς διανυκτέρευση, χρήση αποκλειστικής νυκτερινής νοσοκόµας, χρήση ασθενοφόρου για µεταφορά από και προς το Νοσοκοµείο και λοιπές νοσηλευτικές υπηρεσίες µε την προϋπόθεση ότι είναι αναγκαίες για την περίθαλψη του ασφαλισµένου. Ανώτατο ποσό για Δωµάτιο & Τροφή την ηµέρα Στα λοιπά Νοσηλευτικά Ιδρύµατα της χώρας Στο εξωτερικό ή σε Μ.Ε.Θ Σε περίπτωση που ο ασφαλισµένος νοσηλευθεί σε θέση ανώτερη αυτής που αντιστοιχεί στο αναγραφόµενο όριο για Δωµάτιο και Τροφή, το ποσοστό συµµετοχής της Ασφαλιστικής Εταιρίας στα πραγµατοποιηθέντα και αναγνωριζόµενα έξοδα νοσηλείας µειώνεται κατά δεκαπέντε (15) εκατοστιαίες µονάδες, κατά ανώτερη θέση νοσηλείας, πέραν του αρχικού ποσοστού συµµετοχής. Απόδοση Εξόδων Σε συµβεβληµένα νοσηλευτικά Ιδρύµατα Σε µη συµβεβληµένα νοσηλευτικά Ιδρύµατα 100% 80% των πραγµατικών δαπανών που έκανε ο ασφαλισµένος Σε περίπτωση που άλλος ασφαλιστικός φορέας καλύψει τουλάχιστον το 20% των δαπανών, τότε θα καταβάλλεται το του υπολοίπου (διαφορά µεταξύ των αναγνωρισµένων εξόδων και των δαπανών που αποζηµιώθηκαν από άλλο Φορέα). Σε περίπτωση που άλλος ασφαλιστικός φορέας καλύψει ποσοστό µικρότερο του 20% των δαπανών, τότε θα καταβάλλεται το του υπολοίπου (διαφορά µεταξύ των αναγνωρισµένων εξόδων και των δαπανών που αποζηµιώθηκαν από άλλο Φορέα). Αµοιβές Χειρουργών & Αναισθησιολόγων Καταβάλλεται ποσό βάσει πρωτοτύπων αποδείξεων και µέχρι των ανωτάτων ορίων που προβλέπονται στον Πίνακα Αµοιβών Χειρουργών, ανάλογα µε την σπουδαιότητα της επέµβασης. Ανώτατα Όρια Αµοιβών Βαρύτητα επέµβασης Ειδική ή Εξαιρετικά Βαρεία Βαρεία Μεγάλη Μεσαία Μικρή ή Πολύ Μικρή Χειρουργού Ευρώ Ευρώ Ευρώ 950 Ευρώ 370 Ευρώ 5 Αναισθησιολόγου 500 Ευρώ 400 Ευρώ 300 Ευρώ 200 Ευρώ 100 Ευρώ 100% 80%

7 ΙΙ. Εξωνοσοκοµειακή Περίθαλψη Καλύπτονται: Ιατρικές Επισκέψεις, διαγνωστικές εξετάσεις Ανώτατο ποσό παροχής κατ άτοµο ετησίως Ιατρικές Επισκέψεις Ανώτατο ποσό παροχής για κάθε ιατρική επίσκεψη Ανώτατο όριο ιατρικών επισκέψεων κατ άτοµο ετησίως Απόδοση Εξόδων Σε συµβεβληµένα νοσηλευτικά Δίκτυα Πρωτοβάθµιας Περίθαλψης Σε µη συµβεβληµένους ιατρούς Διαγνωστικές Εξετάσεις Απόδοση Εξόδων Σε συµβεβληµένα νοσηλευτικά Δίκτυα Πρωτοβάθµιας Περίθαλψης Σε µη συµβεβληµένα νοσηλευτικά Δίκτυα Πρωτοβάθµιας Περίθαλψης % 80% 100% 80% ΣΤ. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΩΝ (Αποκλειστικά στα Εντεταλµένα Φυσιοθεραπευτήρια) Ανώτατο Μηνιαίο Ποσό Δαπανών ανά ΠΑΕ 500 Ζ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Η ΑΣΘΕΝΕΙΑ Σε περίπτωση νοσηλείας ασφαλισµένου, για την οποία άλλος ασφαλιστικός φορέας καταβάλει όλα τα έξοδα, θα καταβάλλεται νοσοκοµειακό επίδοµα από την 1η ηµέρα νοσηλείας και για κάθε ηµέρα ίσο µε Ανώτατη διάρκεια παροχής ηµέρες νοσηλείας Η. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Η ΑΣΘΕΝΕΙΑ Σε περίπτωση νοσηλείας ασφαλισµένου, για την οποία άλλος ασφαλιστικός φορέας καταβάλει όλα τα έξοδα, θα καταβάλλεται χειρουργικό επίδοµα ίσο µε ποσοστό των ανάλογα µε τη βαρύτητα της επέµβασης 6 900

8 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ Α. ΕΥΡΕΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ/ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Ή ΑΣΘΕΝΕΙΑ Ανώτατο ετήσιο ποσό παροχής κατ άτοµο Ποσό απαλλαγής κατ άτοµο Ι. Νοσοκοµειακή Περίθαλψη Καλύπτονται: Έξοδα για Δωµάτιο & Τροφή, έξοδα χειρουργείου, αµοιβές ιατρού, χειρουργού, αναισθησιολόγου, ειδικά υλικά, χειρουργικές επεµβάσεις χωρίς διανυκτέρευση, χρήση αποκλειστικής νυκτερινής νοσοκόµας, χρήση ασθενοφόρου για µεταφορά από και προς το Νοσοκοµείο και λοιπές νοσηλευτικές υπηρεσίες µε την προϋπόθεση ότι είναι αναγκαίες για την περίθαλψη του ασφαλισµένου. Ανώτατο ποσό για Δωµάτιο & Τροφή την ηµέρα Στα λοιπά Νοσηλευτικά Ιδρύµατα της χώρας Στο εξωτερικό ή σε Μ.Ε.Θ. Σε περίπτωση που ο ασφαλισµένος νοσηλευθεί σε θέση ανώτερη αυτής που αντιστοιχεί στο αναγραφόµενο όριο για Δωµάτιο και Τροφή, το ποσοστό συµµετοχής της Ασφαλιστικής Εταιρίας στα πραγµατοποιηθέντα και αναγνωριζόµενα έξοδα νοσηλείας µειώνεται κατά δεκαπέντε (15) εκατοστιαίες µονάδες, κατά ανώτερη θέση νοσηλείας, πέραν του αρχικού ποσοστού συµµετοχής. Απόδοση Εξόδων Σε συµβεβληµένα νοσηλευτικά Ιδρύµατα Σε µη συµβεβληµένα νοσηλευτικά Ιδρύµατα % 80% των πραγµατικών δαπανών που έκανε ο ασφαλισµένος Αµοιβές Χειρουργών & Αναισθησιολόγων Καταβάλλεται ποσό βάσει πρωτοτύπων αποδείξεων και µέχρι των ανωτάτων ορίων που προβλέπονται στον Πίνακα Αµοιβών Χειρουργών Αναισθησιολόγων, ανάλογα µε την σπουδαιότητα της επέµβασης. Ανώτατα Όρια Αµοιβών Βαρύτητα επέµβασης Ειδική ή Εξαιρετικά Βαρεία Βαρεία Μεγάλη Μεσαία Μικρή ή Πολύ Μικρή Χειρουργού Ευρώ Ευρώ Ευρώ 950 Ευρώ 370 Ευρώ 7 Αναισθησιολόγου 500 Ευρώ 400 Ευρώ 300 Ευρώ 200 Ευρώ 100 Ευρώ

9 ΙΙ. Εξωνοσοκοµειακή Περίθαλψη Καλύπτονται: Ιατρικές Επισκέψεις, διαγνωστικές εξετάσεις Ανώτατο ποσό παροχής κατ άτοµο ετησίως Ιατρικές Επισκέψεις Ανώτατο ποσό παροχής για κάθε ιατρική επίσκεψη Ανώτατο όριο ιατρικών επισκέψεων κατ άτοµο ετησίως Απόδοση Εξόδων Σε συµβεβληµένα νοσηλευτικά Δίκτυα Πρωτοβάθµιας Περίθαλψης Σε µη συµβεβληµένους ιατρούς Διαγνωστικές Εξετάσεις Απόδοση Εξόδων Σε συµβεβληµένα νοσηλευτικά Δίκτυα Πρωτοβάθµιας Περίθαλψης Σε µη συµβεβληµένα νοσηλευτικά Δίκτυα Πρωτοβάθµιας Περίθαλψης % 80% 100% 80% Β. ΠΑΡΟΧΗ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ Επίδοµα Φυσιολογικού Τοκετού Επίδοµα Καισαρικής Τοµής Επίδοµα Αποβολής Γ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Η ΑΣΘΕΝΕΙΑ Σε περίπτωση νοσηλείας ασφαλισµένου, για την οποία άλλος ασφαλιστικός φορέας καταβάλει όλα τα έξοδα, θα καταβάλλεται νοσοκοµειακό επίδοµα από την 1η ηµέρα νοσηλείας και για κάθε ηµέρα ίσο µε Ανώτατη διάρκεια παροχής ηµέρες νοσηλείας Δ. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Η ΑΣΘΕΝΕΙΑ Σε περίπτωση νοσηλείας ασφαλισµένου, για την οποία άλλος ασφαλιστικός φορέας καταβάλει όλα τα έξοδα, θα καταβάλλεται χειρουργικό επίδοµα ίσο µε ποσοστό των ανάλογα µε τη βαρύτητα της επέµβασης 8 900

10 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΚΑΛΥΨΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ Οι κυρίως ασφαλισµένοι καθώς και τα εξαρτώµενα µέλη τους που ασφαλίζονται µε το πρόγραµµα οµαδικής ασφάλισης µπορούν να νοσηλεύονται στα Συµβεβληµένα µε την Εταιρία νοσηλευτικά ιδρύµατα, αναλαµβάνοντας η Εταιρία την απευθείας εξόφληση της σχετικής δαπάνης, στο ποσοστό που της αναλογεί, σύµφωνα µε τα επιµέρους όρια της παροχής Νοσοκοµειακή Εξωνοσοκοµειακή Περίθαλψη από Ατύχηµα ή Ασθένεια. Στα Συµβεβληµένα Νοσοκοµεία, η Ασφαλιστική Εταιρία αποζηµιώνει το ποσό του Φ.Π.Α. που επιβάλλεται στις δαπάνες νοσηλείας (εξαιρουµένων των αµοιβών ιατρών). Στα µη Συµβεβληµένα Νοσοκοµεία, το αντίστοιχο ποσό του Φ.Π.Α. βαρύνει τον ασφαλισµένο. ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΑΘΗΝΑ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ MEDITERRANEO HOSPITAL ΩΝΑΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ «METROPOLITAN» ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑ ΙΑΣΩ ΠΑΙΔΩΝ ΙΑΣΩ ΡΕΑ ΟΡΑΣΙΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΟΡΑΣΙΣ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΡΑΣΙΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ EUROMEDICA-ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ EUROMEDICA ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ EUROMEDICA ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΛΑΡΙΣΑ ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 9 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 107, ΑΘΗΝΑ Μ. ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ 15, ΑΘΗΝΑ ΔΙΣΤΟΜΟΥ 5 7, ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΝΤΕΡΣΕΝ 1, Ν. ΨΥΧΙΚΟ ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ 60, ΑΡΕΩΣ 36, Π. ΦΑΛΗΡΟ ΔΙΣΤΟΜΟΥ 5 7, ΜΑΡΟΥΣΙ ΗΛΕΙΑΣ 8 12, ΓΛΥΦΑΔΑ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 356, ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 1 & ΕΘΝ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ 9, ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 34, ΠΕΙΡΑΙΑΣ Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 37 39, ΜΑΡΟΥΣΙ Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 37 39, ΜΑΡΟΥΣΙ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 383 & ΠΕΝΤΕΛΗΣ 17 Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 98 & ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΥΜΗΤΤΟΥ 7 & ΠΕΝΤΕΛΗΣ, Π.ΦΑΛΗΡΟ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 33, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 10, ΠΥΛΑΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 86 Μ. ΚΑΛΑΣ & ΓΡΑΒΙΑΣ 2 ΝΙΚ. ΜΑΝΟΥ 16 ΒΙΖΥΗΣ 1 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 8ο Χλµ. Π.Ε.Ο. ΛΑΡΙΣΑΣ-ΑΘΗΝΩΝ

11 ΚΡΗΤΗ CRETA INTERCLINIC ΙΑΣΙΣ-ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ ΑΣΚΛΗΠΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ ΡΟΔΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΙΝΩΟΣ 63, ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μ. ΜΠΟΤΣΑΡΗ 76-78, ΧΑΝΙΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 8, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΩΦ. ΡΟΔΟΥ ΛΙΝΔΟΥ Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωµα της µεταβολής του πίνακα συµβεβληµένων νοσηλευτικών ιδρυµάτων χωρίς προηγούµενη ειδοποίηση του Λήπτη της Ασφάλισης. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΕΣ - ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ Δεν καλύπτονται από το παρόν Πρόγραµµα κίνδυνοι που προέρχονται από: Για όλες τις παροχές - Συγγενείς παθήσεις και τις επιπλοκές τους - Προϋπάρχουσες της ασφάλισης παθήσεις και τις επιπλοκές τους, προϋπάρχουσες τραυµατικές και µετατραυµατικές παθήσεις και τις επιπλοκές τους. - Εισβολή ή επιδροµή εχθρού, εξωτερικό ή εµφύλιο πόλεµο, πολιτικές ή στρατιωτικές στάσεις, ανταρσίες, κινήµατα, οχλαγωγίες, απεργίες, επιτάξεις, πράξεις σφετερισµού εξουσίας, καταστάσεις πολιορκίας καθώς και από οποιαδήποτε πολεµικά όπλα, µέσα ή ενέργειες, στρατιωτικά γυµνάσια ή ασκήσεις. Οποιαδήποτε υπηρεσία του ασφαλισµένου στις ένοπλες δυνάµεις σε καιρό ειρήνης ή πολέµου. - Αυτοκτονία κατά τον πρώτο χρόνο υπαγωγής στην ασφάλιση ανεξάρτητα από την διανοητική κατάσταση του ασφαλισµένου. - Χρήση αεροπλάνων ή άλλων εναέριων µέσων, εκτός αν ο ασφαλισµένος είναι επιβάτης αεροσκάφους αεροπορικής εταιρίας που λειτουργεί νόµιµα και εκτελεί τακτικές γραµµές εναέριων συγκοινωνιών ή πτήσεις τσαρτερ. - Αµεσες ή έµµεσες συνέπειες του µετασχηµατισµού του ατοµικού πυρήνα καθώς και ακτινοβολίες που προκαλούνται από την τεχνητή επιτάχυνση των ατοµικών σωµατιδίων. - Ατυχήµατα που θα συµβούν σε χρόνο που ο ασφαλισµένος βρίσκεται υπο την επήρεια ναρκωτικών, ηρεµιστικών διεγερτικών ουσιών ή σε κατάσταση µέθης (ποσοστό περιεκτικότητας οινοπνεύµατος στο αίµα πάνω από τα εκάστοτε νόµιµα όρια). - Συµµετοχή σε αγώνες ταχύτητας, δοκιµές ή επιδείξεις αγώνων, µε χρήση µηχανικών µέσων, καταδύσεις, αναρριχήσεις µε σχοινιά, πτήσεις µε αερόστατο, πτώση µε αλεξίπτωτο, αεροπτερισµό και εν γένει επικίνδυνα σπορ. - Οδήγηση οποιουδήποτε µηχανικού µέσου για το οποίο ο Ασφαλιζόµενος στερείται νόµιµης άδειας. - Συµµετοχή του ασφαλισµένου σε τέλεση ή απόπειρα τέλεσης εγκληµατικών πράξεων. 10

12 - Το Σύνδροµο επίκτητης ανοσοποιητικής ανεπάρκειας και τις επιπλοκές του. Ψυχικές, διανοητικές ή νευρικές, νευροφυτικές διαταραχές ή ασθένειες ή επιληπτικές κρίσεις. Για την παροχή Μόνιµης Ολικής Ανικανότητας από Ασθένεια - Συγγενείς παθήσεις, επιπλοκές ή απότοκα τους. - Χρόνιες εκφυλιστικές παθήσεις των οστών. Για την παροχή Θανάτου και Μόνιµης Ολικής Ανικανότητας από Ατύχηµα - Προϋπάρχουσα της ασφάλισης σωµατική ή πνευµατική αναπηρία. Για την παροχή Πρόσκαιρης Ολικής Ανικανότητας για εργασία από Ατύχηµα ή Ασθένεια - Ανικανότητα κατά τη διάρκεια της οποίας το ασφαλιζόµενο πρόσωπο δεν βρίσκονταν υπό ιατρική παρακολούθηση. - Ψυχικές παθήσεις συµπεριλαµβανοµένων των νευρώσεων, των διαταραχών της προσωπικότητας, των διανοητικών καθυστερήσεων (εξαιρουµένων όλων των οργανικών νευρολογικών παθήσεων). Για την παροχή Νοσοκοµειακής και Εξωνοσοκοµειακής Περίθαλψης από Ατύχηµα ή Ασθένεια - Γενικές εξετάσεις (τσεκ απ) ή εξετάσεις χωρίς σαφή αιτιολογία. - Εγκυµοσύνη, τοκετό, αποβολή άµβλωση, εξωµήτρια κύηση ή θεραπεία βελτίωσης της ικανότητας για τεκνοποίηση, άµεσα ή έµµεσα. - Αισθητικές ή πλαστικές χειρουργικές επεµβάσεις ή θεραπείες µε σκοπό τον καλλωπισµό µερών του σώµατος, εκτός αν κρίνονται αναγκαίες µετά από ατύχηµα. - Θεραπείες για απώλεια βάρους λόγω νοσογόνου παχυσαρκίας, ανατοµικές δυσπλασίες. - Ψυχικών και ψυχωσικών διαταραχών, συµπεριλαµβανοµένων και των διαταραχών της προσωπικότητας και των διανοητικών καθυστερήσεων, εξαιρουµένων όλων των οργανικών νευρολογικών παθήσεων. - Διαθλαστικές ανωµαλίες των οφθαλµών, προσαρµογές γυαλιών ή φακών επαφής καθώς και το κόστος της αγοράς τους. - Παθήσεις οδόντων και ούλων εκτός αν κρίνεται απαραίτητη η νοσηλεία ή η θεραπεία µετά από ατύχηµα που συνέβη κατά την διάρκεια ισχύος του ασφαλιστηρίου συµβολαίου, εξαιρουµένης και στην περίπτωση αυτής της προσθετικής οδοντιατρικής. - Παιδικοί ή κάθε είδους προληπτικοί εµβολιασµοί. - Φυσιοθεραπείες. - Δαπάνες Ροµποτικής Χειρουργικής ή Τηλεχειρουργικής. 11

13 ΠΩΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΝΕΣΤΕ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ Οποιοδήποτε αίτηµα για αποζηµίωση θα πρέπει να υποβάλλεται το αργότερο εντός δύο µηνών από τη γένεσή του. Πέραν αυτού του διαστήµατος κανένα παραστατικό δεν θα γίνεται αποδεκτό. Κάθε αίτηση αποζηµίωσης ασφαλισµένου ποδοσφαιριστή σύµφωνα µε το πρόγραµµα πρέπει απαραιτήτως να υποβάλλεται προς έγκριση στον Ιατρό Ελεγκτή της Εταιρίας κ. Στέργιο Καρακίτσιο (τηλ. επικοινωνίας ). Στη συνέχεια, και αφού το αίτηµα εγκριθεί καταρχήν από τον Ιατρό Ελεγκτή, οι απαιτούµενες διαδικασίες έχουν ως εξής : Σε περίπτωση Νοσοκοµειακής Περίθαλψης (νοσηλεία): α) Νοσηλεία σε Συµβεβληµένο Νοσοκοµείο Κατά την εισαγωγή του σε Συµβεβληµένο Νοσοκοµείο ο Ασφαλισµένος θα πρέπει να έχει µαζί του την Κάρτα Ασφάλισής του, την ταυτότητά του και το βιβλιάριο υγείας του και να δηλώσει σαν τρόπο πληρωµής την απευθείας εξόφληση από την ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ, σύµφωνα µε τους όρους του οµαδικού συµβολαίου Στην περίπτωση αυτή ο ασφαλισµένος δεν επιβαρύνεται µε το κόστος της νοσηλείας. β) Νοσηλεία σε µη Συµβεβληµένο Νοσοκοµείο Σε συνεργασία µε τον Ιατρό της οµάδας, ο ασφαλισµένος θα πρέπει να στείλει στην Εταιρία, το ταχύτερο, µετά την έξοδό του από το Νοσοκοµείο, τα ακόλουθα δικαιολογητικά: Το Εισιτήριο Εξιτήριο του Νοσοκοµείου στο οποίο θα αναγράφεται η αιτία της νοσηλείας. Το πρωτότυπο τιµολόγιο, στο οποίο θα υπάρχει πλήρης ανάλυση εξόδων. Τις πρωτότυπες, θεωρηµένες από την εφορία, αποδείξεις παροχής υπηρεσιών των γιατρών (χειρουργού, αναισθησιολόγου), Το Ενηµερωτικό Δελτίο Νοσηλεία και το Πρακτικό Χειρουργείου. Σε περίπτωση που γίνει χρήση υπηρεσιών αποκλειστικής νοσοκόµου και οι αποδείξεις που εκδίδει δεν είναι θεωρηµένες από την Εφορία, τότε θα πρέπει να τις θεωρήσει η Προϊσταµένη Νοσοκόµος του Νοσοκοµείου στο οποίο νοσηλεύτηκε ο ασφαλισµένος. Σε περίπτωση νοσηλείας του ασφαλισµένου εκτός Ελλάδας, οι αποδείξεις και τα 12

14 δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι θεωρηµένα από το τοπικό Ελληνικό Προξενείο και µεταφρασµένα στην Ελληνική γλώσσα. Η ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ θα καλύψει το ποσό του Φ.Π.Α. που έχει επιβληθεί στις δαπάνες νοσηλείας, µόνο στα συµβεβληµένα νοσηλευτικά ιδρύµατα. Στα µη συµβεβληµένα νοσηλευτικά ιδρύµατα, το ποσό του Φ.Π.Α. επιβαρύνει τον ασφαλισµένο. γ) Χειρουργικό Επίδοµα Κάθε αίτηµα για καταβολή χειρουργικού επιδόµατος θα πρέπει να συνοδεύεται από το εισιτήριο εξιτήριο του Νοσοκοµείου, στο οποίο θα αναγράφεται η αιτία της νοσηλείας, το είδος της χειρουργικής επέµβασης που πραγµατοποιήθηκε καθώς και αντίγραφο του Πρακτικού Χειρουργείου. δ) Νοσοκοµειακό Επίδοµα Κάθε αίτηµα για καταβολή Νοσοκοµειακού Επιδόµατος θα πρέπει να συνοδεύεται από το εισιτήριο εξιτήριο του Νοσοκοµείου στο οποίο θα αναγράφεται η αιτία της νοσηλείας. Σε περίπτωση Περίθαλψης Εκτός Νοσοκοµείου: α) Ιατρικές επισκέψεις στο Συµβεβληµένο Δίκτυο Ο ασφαλισµένος, µπορεί να επισκεφθεί ιατρό του Συµβεβληµένου Δικτύου Πρωτοβάθµιας Περίθαλψης. Στην περίπτωση αυτή ο ασφαλισµένος δεν επιβαρύνεται µε το κόστος της επίσκεψης. β) Ιατρικές επισκέψεις σε ιατρό εκτός Συµβεβληµένου Δικτύου Σε περίπτωση που ασφαλισµένος επισκεφθεί ιατρό εκτός Συµβεβληµένου Δικτύου Πρωτοβάθµιας Περίθαλψης, θα καταβάλλει το κόστος της επίσκεψης και στη συνέχεια θα υποβάλλει στην Εταιρία την πρωτότυπη θεωρηµένη από την Εφορία, απόδειξη παροχής υπηρεσιών καθώς και γνωµάτευση για τη φύση της πάθησης. γ) Διαγνωστικές εξετάσεις στο Συµβεβληµένο Δίκτυο Σε συνεργασία µε τον Ιατρό της Οµάδας, ο Ιατρός Ελεγκτής της Εταιρίας θα κατευθύνει τον ασφαλισµένο σε Διαγνωστικό Κέντρο του Συµβεβληµένου Δικτύου Πρωτοβάθµιας Περίθαλψης. Για τη διενέργεια της εξέτασης ο ασφαλισµένος θα πρέπει απαραιτήτως να έχει µαζί του το σχετικό ιατρικό παραπεµπτικό. δ) Διαγνωστικές εξετάσεις εκτός Συµβεβληµένου Δικτύου Σε περίπτωση που ασφαλισµένος πραγµατοποιήσει εξετάσεις εκτός Συµβεβληµένου Δικτύου Πρωτοβάθµιας Περίθαλψης, θα καταβάλλει το κόστος της εξέτασης και στη συνέχεια θα υποβάλλει στην Εταιρία τα πρωτότυπα τιµολόγια, το πόρισµα της εξέτασης και το παραπεµπτικό του ιατρού που συνέστησε την εξέταση. Σε περίπτωση Πρόσκαιρης Ολικής Ανικανότητας για Εργασία: Ο θεράπων ιατρός του ασφαλισµένου θα πρέπει να συµπληρώσει και να στείλει στην Εταιρία το έντυπο «ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΛΟΓΩ ΠΡΟΣΚΑΙΡΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ» κατά την έναρξη της ανικανότητας του ασφαλισµένου, στο οποίο θα αναγράφει το είδος της πάθησής, η ηµεροµηνία του ατυχήµατος καθώς και ο προβλεπόµενος χρόνος αποχής του ασφαλισµένου από κάθε αθλητική δραστηριότητα. Το 13

15 συγκεκριµένο έντυπο θα πρέπει να αποστέλλεται στα κεντρικά της Εταιρίας µας (fax : ), προκειµένου να λαµβάνουµε γνώση του αιτήµατος. Μετά την εξέταση του αιτήµατος, η Εταιρία αναλαµβάνει την υποχρέωση αποστολής θετικής ή αρνητικής απάντησης ως πρς την κάλυψη του περιστατικού. Μετά το πέρας της ανικανότητας θα πρέπει να στέλνεται στην Εταιρία το έντυπο «ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ», όπου θα αναγράφεται το τελικό χρονικό διάστηµα αποχής του από κάθε αθλητική δραστηριότητα και το οποίο θα υπογράφεται από τον προπονητή της Οµάδας, τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή καθώς και από το Διοικητικό Υπεύθυνο της Π.Α.Ε.. Σε περίπτωση Μητρότητας εξαρτωµένου µέλους: Εισιτήριο Εξιτήριο µαιευτηρίου στο οποίο να αναγράφεται ο τρόπος πραγµατοποίησης του τοκετού καθώς και αντίγραφο της σχετικής Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης. Οι Παροχές Μητρότητας, καταβάλλονται µε την προϋπόθεση ότι ο τοκετός θα λάβει χώρα τουλάχιστον δέκα (10) µήνες µετά την ηµεροµηνία ένταξης της ασφαλισµένης στην ασφάλιση. Σε περίπτωση αποβολής, προσκόµιση ιατρικής βεβαίωσης του µαιευτήρα καθώς και σχετικού υπέρηχου. Το επίδοµα καταβάλλεται µόνο στην περίπτωση που η αποβολή συµβεί µετά τη δέκατη όγδοη (18η) εβδοµάδα κύησης. Το Τµήµα Αποζηµιώσεων της Ασφαλιστικής Εταιρίας διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει οποιοδήποτε έντυπο θεωρήσει αναγκαίο για τη διακρίβωση των συνθηκών κάθε αιτήµατος αποζηµίωσης. ΣΗΜΕΙΩΣEIΣ Σε περίπτωση που η Ασφαλιστική Εταιρία, σε κάποια χρονική στιγµή και κάτω από ορισµένες συνθήκες, δεν επιµείνει στην αυστηρή εφαρµογή κάποιου όρου του Συµβολαίου, αυτό δεν µπορεί να ερµηνευτεί σαν παραίτηση της Ασφαλιστικής Εταιρίας από τον όρο αυτό. Δεν µπορεί ακόµη να ερµηνευτεί σαν τροποποίηση του σχετικού όρου, ούτε µπορεί να θεωρηθεί ότι ο όρος αυτός δεν θα εφαρµόζεται σε άλλη χρονική στιγµή ή συνθήκες. Διευκρινίζεται ότι για στρατευµένους ποδοσφαιριστές η ασφαλιστική κάλυψη ισχύει µόνο κατά τη διάρκεια προπονήσεων και αγώνων (επισήµων ή φιλικών) καθώς και κατά την διάρκεια των µετακινήσεων τους από και προς τους χώρους προπόνησης ή αγώνα. Ελεγκτής Ιατρός (θέµατα εγκρίσεων εξετάσεων, φυσιοθεραπειών, χειρουργείων κ.λ.π.) κ. Στέργιος Καρακίτσιος (τηλ ) Πληροφορίες για το συµβόλαιο υποστήριξη ασφαλισµένων Υπεύθυνος συνεργάτης: κ.κ. Αγγελος Προύντζος (τηλ , ) 14

16 Λ. Κηφισίας 274, , Χαλάνδρι

Πρόταση Ομαδικής Ασφάλισης για τους Εργαζόμενους του ΚΕΘΕΑ

Πρόταση Ομαδικής Ασφάλισης για τους Εργαζόμενους του ΚΕΘΕΑ Πρόταση Ομαδικής Ασφάλισης για τους Εργαζόμενους του ΚΕΘΕΑ 1 Η ομαδική Ασφάλιση: Είναι ένα σύνολο παροχών Προστασίας, Υγείας και Εξασφάλισης για τον εργαζόμενο & την οικογένειά του. Δίνεται πέραν και πλέον

Διαβάστε περισσότερα

3. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ( κωδ.καλ. 5101 )

3. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ( κωδ.καλ. 5101 ) Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Α Ρ Ο Χ Ω Ν 1. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ ( κωδ. καλ. LIFE ) ΕΠΙΠΕΔΟ Ι ΕΠΙΠΕΔΟ ΙΙ ΕΠΙΠΕΔΟ ΙΙΙ Σε περίπτωση θανάτου από οποιαδήποτε αιτία, καταβάλλονται στους δικαιούχους του ασφαλιζομένου 10.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση. Ομαδικό Συμβόλαιο πελατών

Παρουσίαση. Ομαδικό Συμβόλαιο πελατών Παρουσίαση Ομαδικό Συμβόλαιο πελατών ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΕΛΑΤΩΝ Ομαδικό Πελατών ΙNTERAMERICAN & INFOTRUST 3 εναλλακτικά σχέδια Υγείας ετησίως ανανεούμενα Σχέδιο 3 Σχέδιο 2 Σχέδιο 1 ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΕΛΑΤΩΝ - ΣΧΕΔΙΟ 1 Νοσοκομειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΥΡΕΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ Ή ΑΤΥΧΗΜΑ Ή ΤΟΚΕΤΟ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΥΡΕΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ Ή ΑΤΥΧΗΜΑ Ή ΤΟΚΕΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΥΡΕΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ Ή ΑΤΥΧΗΜΑ Ή ΤΟΚΕΤΟ Ποιοι καλύπτονται Α. Όλοι οι υπάλληλοι της Τράπεζας από την πρώτη ημέρα που αναλαμβάνουν εργασία,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 254/2012. Αθήνα, 02/07/2012 ΠΡΟΣ: ΔΙΚΤΥΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ MEGA BROKERS S.A. ΘΕΜΑ: ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEGA BROKERS S.A. Αγαπητοί συνεργάτες,

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 254/2012. Αθήνα, 02/07/2012 ΠΡΟΣ: ΔΙΚΤΥΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ MEGA BROKERS S.A. ΘΕΜΑ: ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEGA BROKERS S.A. Αγαπητοί συνεργάτες, ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 254/2012 Αθήνα, 02/07/2012 ΠΡΟΣ: ΔΙΚΤΥΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ MEGA BROKERS S.A. ΘΕΜΑ: ΟΜΑΔΙΚΟ MEGA BROKERS S.A. Αγαπητοί συνεργάτες, Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι παρότι τα αποτελέσματα των πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Tα Νέα. ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 30 ΜΑΪΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 Βερανzέρου 34, 6ος όροφος, Αθήνα 10432 Τηλ.: 210 5241410 και 20

Tα Νέα. ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 30 ΜΑΪΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 Βερανzέρου 34, 6ος όροφος, Αθήνα 10432 Τηλ.: 210 5241410 και 20 Tα Νέα ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 30 ΜΑΪΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 Βερανzέρου 34, 6ος όροφος, Αθήνα 10432 Τηλ.: 210 5241410 και 20 ΣΤΑ ΔΙΚΑ ΜΑΣ ΧΕΡΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ Η ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΜΑΣ Λίγο πριν από την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛ. ΥΓΕΙΑΣ, ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΕΑ ΕΕΚΕ-ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΛ. ΥΓΕΙΑΣ, ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΕΑ ΕΕΚΕ-ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛ. ΥΓΕΙΑΣ, ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΕΑ ΕΕΚΕ-ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Συνοπτική περιγραφή των καλύψεων του ΤΕΑ ΕΕΚΕ και του Ομαδικού Ασφαλιστηρίου. ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ TEA-EEKE μέχρι 70 ετών ΟΜΑΔΙΚΟ ΑΣΦ. Τα ημερήσια έξοδα για

Διαβάστε περισσότερα

Επιπλέον Υπηρεσίες Υγείας Μέσω Συνεργασιών για κατόχους ΟΜΑΔΙΚΩΝ συμβολαίων Ζωής & Υγείας (1/7)

Επιπλέον Υπηρεσίες Υγείας Μέσω Συνεργασιών για κατόχους ΟΜΑΔΙΚΩΝ συμβολαίων Ζωής & Υγείας (1/7) Επιπλέον Υπηρεσίες Υγείας Μέσω Συνεργασιών για κατόχους ΟΜΑΔΙΚΩΝ συμβολαίων Ζωής & Υγείας (1/7) ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ (Όμιλος) Μ. Γερουλάνου 15, Αθήνα 10 696600 Φιλελλήνων 4, Πειραιάς 10 45800 Μητροπόλεως 86, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘ. ΠΡΟΣΦ. 9624 /13

ΑΡΙΘ. ΠΡΟΣΦ. 9624 /13 ΑΡΙΘ. ΠΡΟΣΦ. 9624 /13 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Για τα μέλη της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Ο.Μ.Α.Ε Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2013 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Ο.Μ.Α.Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ : GL/60000540 ΚΩ ΙΚΟΣ : 0-8000

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ : GL/60000540 ΚΩ ΙΚΟΣ : 0-8000 ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ : GL/60000540 ΚΩ ΙΚΟΣ : 0-8000 ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ : Λ.Ε.Α.. ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ GL/3146/02 Το ανωτέρω Οµαδικό Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο ανανεώνεται και τροποποιείται όπως ακολουθεί, µε την παρούσα Πρόσθετη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής.. Ημερομηνία έκδοσης προσφοράς. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Τα ασφαλιστικά προγράμματα MICRO

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας

Νέο Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας Department: Διεύθυνση Πωλήσεων Country: Ελλάδα Νέο Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας Η Ασφάλιση Υγείας σε Επίπεδο Οικογένειας Υπάρχει οικογενειακός προϋπολογισμός. Οικονομίες κλίμακος. Ενιαίες παροχές. Ένα

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε νέο δικαιολογητικό, από την 1/2/2011, θα αποστέλλεται στις Κεντρικές Υπηρεσίες, σύμφωνα με την πιο κάτω περιγραφόμενη διαδικασία.

Κάθε νέο δικαιολογητικό, από την 1/2/2011, θα αποστέλλεται στις Κεντρικές Υπηρεσίες, σύμφωνα με την πιο κάτω περιγραφόμενη διαδικασία. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ ΠΡΟΣ: - Τις Περιφερειακές Υπηρεσιακές Ενότητες - Όλο το Παραγωγικό Δίκτυο Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2011 ΘΕΜΑ: Κεντροποίηση διαχείρισης των αποζημιώσεων των Ομαδικών Συμβολαίων

Διαβάστε περισσότερα

Επιπλέον Υπηρεσίες Υγείας Μέσω Συνεργασιών για κατόχους ΑΤΟΜΙΚΩΝ συμβολαίων (1/7)

Επιπλέον Υπηρεσίες Υγείας Μέσω Συνεργασιών για κατόχους ΑΤΟΜΙΚΩΝ συμβολαίων (1/7) Επιπλέον Υπηρεσίες Υγείας Μέσω Συνεργασιών για κατόχους ΑΤΟΜΙΚΩΝ συμβολαίων (/7) στις εξετάσεις / χρήση ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ (Όμιλος) Μ. Γερουλάνου 5, Αθήνα 0 696600 & Φιλελλήνων 34, Πειραιάς 0 45800 & Μητροπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

Tα Νέα. ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 Βερανzέρου 34, 6ος όροφος, Αθήνα 10432 Τηλ.: 210 5241410 και 20

Tα Νέα. ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 Βερανzέρου 34, 6ος όροφος, Αθήνα 10432 Τηλ.: 210 5241410 και 20 Tα Νέα ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 Βερανzέρου 34, 6ος όροφος, Αθήνα 10432 Τηλ.: 210 5241410 και 20 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΟΥ ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΜΑΣ Όλοι οι συμμετέχοντες στο

Διαβάστε περισσότερα

Για τις αποζημιώσεις των συμβάντων που προκύπτουν έως την 31.12.2013 ισχύει το παλαιό καθεστώς.

Για τις αποζημιώσεις των συμβάντων που προκύπτουν έως την 31.12.2013 ισχύει το παλαιό καθεστώς. ALPHA BANK ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Αθήναι, 19 Δεκεμβρίου 2013 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 264 ΘΕΜΑ: ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το Ασφαλιστικό σας Πρόγραµµα

Το Ασφαλιστικό σας Πρόγραµµα Το Ασφαλιστικό σας Πρόγραµµα Οµαδικό Πρόγραµµα Ασφάλι σης Ζωής & Υγείας - 8 - Πίνακας Παροχών ΣΧΕ ΙΟ 1 Ασφάλεια Ζωής 1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ - 5400 Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισµένου από οποιαδήποτε αιτία

Διαβάστε περισσότερα

Προνόμια στην ασφάλεια υγείας, ειδικά για τα μέλη μας

Προνόμια στην ασφάλεια υγείας, ειδικά για τα μέλη μας Προνόμια στην ασφάλεια υγείας, ειδικά για τα μέλη μας www.interamerican.gr Ο Προμηθευτικός & Καταναλωτικός Συνεταιρισμός Αστυνομικών Αττικής εξασφαλίζει ασφαλιστικά προνόμια, ειδικά για τα μέλη του! Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ Ονοματεπώνυμο Ασφαλιζόμενου: ΠΕΛΑΤΙΔΟΥdΑΓΑΠΗΤΗ Ονοματεπώνυμο Αντισυμβαλλομένου: ΠΕΛΑΤΟΠΟΥΛΟΣdΑΞΙΟΤΙΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ Ασφαλιστικό Γραφείο: Ονοματεπώνυμο Συνεργάτη: Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

Διαβάστε περισσότερα

Προνόμια στην ασφάλεια υγείας, ειδικά για τα μέλη μας

Προνόμια στην ασφάλεια υγείας, ειδικά για τα μέλη μας ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 1 9 7 6 Προνόμια στην ασφάλεια υγείας, ειδικά για τα μέλη μας www.interamerican.gr ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιπλέον Υπηρεσίες Υγείας Μέσω Συνεργασιών για κατόχους ΑΤΟΜΙΚΩΝ συμβολαίων (1/11)

Επιπλέον Υπηρεσίες Υγείας Μέσω Συνεργασιών για κατόχους ΑΤΟΜΙΚΩΝ συμβολαίων (1/11) σας, οι δωρεάν και οι εκπτώσεις για τα περιστατικά που αναγράφονται στον πίνακα ισχύουν μετά την εξάντληση του ετήσιου ορίου της κάλυψής σας για διαγνωστικές Επιπλέον Υπηρεσίες Υγείας Μέσω Συνεργασιών

Διαβάστε περισσότερα

Επιπλέον Υπηρεσίες Υγείας Μέσω Συνεργασιών για κατόχους ΑΤΟΜΙΚΩΝ συμβολαίων (1/11)

Επιπλέον Υπηρεσίες Υγείας Μέσω Συνεργασιών για κατόχους ΑΤΟΜΙΚΩΝ συμβολαίων (1/11) Επιπλέον Υπηρεσίες Υγείας Μέσω Συνεργασιών για κατόχους ΑΤΟΜΙΚΩΝ συμβολαίων (/) εξετάσεις / χρήση ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ (Όμιλος) Μ. Γερουλάνου 5, Αθήνα 0 696600 & Φιλελλήνων 34, Πειραιάς 0 45800 & Μητροπόλεως 86,

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για υποβολή προσφοράς

Πληροφορίες για υποβολή προσφοράς Οµαδικές Ασφαλίσεις Πληροφορίες για υποβολή προσφοράς Α. Βασικά στοιχεία υποψηφίου πελάτη: Επωνυµία (επιχείρησης / συλλόγου / ένωσης κ.λ.π) ραστηριότητα επιχείρησης Ονοµατεπώνυµο & θέση αρµοδίου ιεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας

Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας Ευελιξία Συνθέστε το δικό σας Medical Safety Εστιάστε στα σημεία που θέτει ως προτεραιότητα ο υποψήφιος ασφαλισμένος. 2 3 Βασικά Κριτήρια Επιλογής 1. Ανώτατο Όριο Ετήσιων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝ.Π.Ε. Γ Σεπτεµβρίου 8 (8 ος Όροφος), 104 32 Αθήνα Τηλ: 210 5239746-7, 210 5236839 Fax: 210 5239686

ΣΥΝ.Π.Ε. Γ Σεπτεµβρίου 8 (8 ος Όροφος), 104 32 Αθήνα Τηλ: 210 5239746-7, 210 5236839 Fax: 210 5239686 ΣΥΝ.Π.Ε. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ & ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Γ Σεπτεµβρίου 8 (8 ος Όροφος), 104 32 Αθήνα Τηλ: 210 5239746-7, 210 5236839 Fax: 210 5239686 Μία ακόµη µεγάλη επιτυχία

Διαβάστε περισσότερα

- Προσκομίζω στο γραφείο κίνησης του Νοσοκομείου θεωρημένο το βιβλ. υγείας μου και ζητώ να γίνει χρήση του ΕΟΠΤΤ.

- Προσκομίζω στο γραφείο κίνησης του Νοσοκομείου θεωρημένο το βιβλ. υγείας μου και ζητώ να γίνει χρήση του ΕΟΠΤΤ. υχνές Ερωτήσεις 1) Σι χρειάζεται να κάνω σε περίπτωση νοσηλείας; - Καλώ στο 18189 (επιλ.2) προκειμένου να ενημερωθώ για τα συμβεβλημένα νοσοκομεία. - Προσκομίζω στο γραφείο κίνησης του Νοσοκομείου θεωρημένο

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας Μελέτη Ασφάλισης Υγείας Στοιχεία Συνεργάτη Ονοματεπώνυμο: ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΕΛΛΟΥ Κωδικός: 03272 Στοιχεία Πελάτη Ονοματεπώνυμο: ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΑΣ Πελάτης: Ηλικία: Φύλο: ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΑΣ 34 Generali Medical Family

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Συμβόλαια πρώην ΑΣΤΕΡΑ

Θέμα: Συμβόλαια πρώην ΑΣΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 109668 Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2012 Προς το Παραγωγικό Δίκτυο Θέμα: Συμβόλαια πρώην ΑΣΤΕΡΑ Αγαπητοί Συνεργάτες, Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 264. Για τις αποζημιώσεις των συμβάντων που προκύπτουν έως την 31.12.2013 ισχύει το παλαιό καθεστώς.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 264. Για τις αποζημιώσεις των συμβάντων που προκύπτουν έως την 31.12.2013 ισχύει το παλαιό καθεστώς. ALPHA BANK ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Αθήναι, 19 Δεκεμβρίου 2013 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 264 ΘΕΜΑ: ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ - ΑΣΦ ΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αγαπητοί Ασφαλισμένοι Οι σελίδες που ακολουθούν περιέχουν περίληψη των όρων του συμβολαίου ομαδικής ασφάλισης που υπέγραψε ο εργοδότης σας με την ΕΘΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΠΟΤΑ ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΑΣ A CLASS & COMFORT

ΤΙΠΟΤΑ ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΑΣ A CLASS & COMFORT ΤΙΠΟΤΑ ΕΝ ΕΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΑΣ A CLASS & COMFORT Clinic A Class & Comfort Clinic A Class & Comfort. H υγεία σε πρώτη θέση! Tα προγράµµατα Clinic A Class και Comfort είναι δύο

Διαβάστε περισσότερα

Tα Νέα. ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 28 IOYΛΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Βερανzέρου 34, 6ος όροφος, Αθήνα 10432 Τηλ.: 210 5241410 και 20

Tα Νέα. ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 28 IOYΛΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Βερανzέρου 34, 6ος όροφος, Αθήνα 10432 Τηλ.: 210 5241410 και 20 Tα Νέα ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 28 IOYΛΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Βερανzέρου 34, 6ος όροφος, Αθήνα 10432 Τηλ.: 210 5241410 και 20 ΝΕΟΙ ΟΡΟΙ ΣΤΟ ΟΜΑΔΙΚΟ ΜΑΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ Στη διάρκεια του τελευταίου χρόνου ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ Η παρούσα κάλυψη διέπεται από τους Ορισμούς και Γενικούς Όρους του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου και τους Ορισμούς και Ειδικούς Όρους Συμπληρωματικών Καλύψεων Ατυχήματος

Διαβάστε περισσότερα

Α: Καβάλας 2 και Κωλλέτη, City Gate, Θεσσαλονίκη, τ.κ.: 54627 Τ: +30 2310 500 263-4 F: +30 2310 500 265 email: info@solvency.gr web: www.solvency.

Α: Καβάλας 2 και Κωλλέτη, City Gate, Θεσσαλονίκη, τ.κ.: 54627 Τ: +30 2310 500 263-4 F: +30 2310 500 265 email: info@solvency.gr web: www.solvency. Α: Καβάλας 2 και Κωλλέτη, City Gate, Θεσσαλονίκη, τ.κ.: 54627 Τ: +30 2310 500 263-4 F: +30 2310 500 265 email: info@solvency.gr web: www.solvency.gr Η Δέσμευσή μας Στην προσπάθεια για επαφή με όσο το δυνατό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ & ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ & ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ Παροχή Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου από οποιαδήποτε αιτία, οι δικαιούχοι δικαιούνται να εισπράξουν το ποσό που ορίζεται από το Συμβόλαιο για την κάλυψη αυτή (28 μηνιαίους μισθούς).

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : «Υπόδειγμα επιστολής ενημέρωσης Ασφαλισμένων»

Θέμα : «Υπόδειγμα επιστολής ενημέρωσης Ασφαλισμένων» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣ Επιθεωρήσεις και τις λοιπές Μονάδες Παραγωγής Περιφερειακές Υποδιευθύνσεις Περιφερειακούς Τομείς, Υποκαταστήματα Αθήνα, 25 Οκτωβρίου 2010 Θέμα : «Υπόδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας Μελέτη Ασφάλισης Υγείας Στοιχεία Συνεργάτη Ονοματεπώνυμο: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΑΓΙΑΝΟΥ Κωδικός: 03332 Στοιχεία Πελάτη Ονοματεπώνυμο: ΡΟΔΑΝΘΗ ΓΑΤΣΟΥ Πελάτης: Ηλικία: Φύλο: ΡΟΔΑΝΘΗ ΓΑΤΣΟΥ 53 Γυναίκα Generali Medical

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΚΑΛΥΨΗ JUNIOR (ΕΞJUN)

ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΚΑΛΥΨΗ JUNIOR (ΕΞJUN) ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΚΑΛΥΨΗ JUNIOR (ΕΞJUN) ΚΩ ΙΚΟΣ ΟΡΟΥ: 504052 Άρθρο 1o: Ορισµοί Ανώτατο όριο κάλυψης: Ανώτατο ετήσιο όριο κάλυψης είναι το συνολικό ποσό αποζηµίωσης που θα καταβάλλει η Εταιρία ανά έτος για

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή. Personal Freedom. Για να μην σας ανησυχεί το απρόοπτο.

Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή. Personal Freedom. Για να μην σας ανησυχεί το απρόοπτο. Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Personal Freedom Για να μην σας ανησυχεί το απρόοπτο. 01 Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Personal Freedom Νιώστε ασφαλείς από τα απρόοπτα της ζωής! Τα απρόοπτα είναι μέρος της

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας Μελέτη Ασφάλισης Υγείας Στοιχεία Συνεργάτη Ονοματεπώνυμο: Ε.ΜΑΜΑΝΙΔΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε Κωδικός: 12039 Στοιχεία Πελάτη Ονοματεπώνυμο: ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΕΛΛΑΣ Πελάτης: Ηλικία: Φύλο: ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΕΛΛΑΣ 60 Άνδρας Generali Medical

Διαβάστε περισσότερα

Ομαδικό συμβόλαιο Πελατών... Απρίλιος Διεύθυνση Ομαδικών & Corporate Business

Ομαδικό συμβόλαιο Πελατών... Απρίλιος Διεύθυνση Ομαδικών & Corporate Business Ομαδικό συμβόλαιο Πελατών... Απρίλιος 2016 Διεύθυνση Ομαδικών & Corporate Business ... Το περιβάλλον σήμερα Η σημερινή πραγματικότητα στην Υγεία... Αυξημένος χρόνος αναμονής για ραντεβού με ιατρούς Αναμονή

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 27/10/2014. Συν/φοι,

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 27/10/2014. Συν/φοι, Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Συν/φοι, 27/10/2014 Οι συνεχείς κυβερνητικές επιθέσεις, με τις μεγάλες και δυσβάστακτες περικοπές στους μισθούς και τις συντάξεις, με τις συνεχείς ανατιμήσεις στα είδη πρώτης ανάγκης

Διαβάστε περισσότερα

2. Νοσηλεία. 3. Επείγον Περιστατικό

2. Νοσηλεία. 3. Επείγον Περιστατικό 2. Νοσηλεία Θεωρείται η θεραπευτική αγωγή που πρέπει σύµφωνα µε ιατρική γνωµάτευση να γίνει εντός Νοσηλευτικού Ιδρύµατος και για την οποία είναι ιατρικώς αναγκαία και επιβεβληµένη, η παραµονή του Ασφαλισµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ 23912/2012 00009256 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ 23912/2012 00009256 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Ελλάδος Κεντρικά Γραφεία Διεύθυνση Ομαδικών Ασφαλίσεων No Αρ. Συμβολαίου Συμβαλλόμενος ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ 23912/2012 00009256 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Allianz (fij) Μ'αυτή την Πρόσθετη Πράξη, η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αγαπητοί Ασφαλισμένοι Οι σελίδες που ακολουθούν περιέχουν περίληψη των όρων του συμβολαίου ομαδικής ασφάλισης που υπέγραψε ο εργοδότης σας με την ΕΘΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ασφαλίσεις Υγείας και Περίθαλψης του Ομίλου μας. Προστατεύουν Άριστα το Πολυτιμότερο Αγαθό της Ζωής μας

Οι Ασφαλίσεις Υγείας και Περίθαλψης του Ομίλου μας. Προστατεύουν Άριστα το Πολυτιμότερο Αγαθό της Ζωής μας Οι Ασφαλίσεις Υγείας και Περίθαλψης του Ομίλου μας Προστατεύουν Άριστα το Πολυτιμότερο Αγαθό της Ζωής μας Οι Ασφαλίσεις Υγείας και Περίθαλψης του Ομίλου μας MEDISYSTEM MEDIHOSPITAL Freedom Ιατρικές επισκέψεις

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαία Αποζημίωση λόγω Ανικανότητας

Μηνιαία Αποζημίωση λόγω Ανικανότητας ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Tο Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου στο οποίο είναι προσαρτημένο και ισχύει μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Medical Safety. Το προσωπικό σας σύστημα υγείας!

Medical Safety. Το προσωπικό σας σύστημα υγείας! Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Medical Safety Το προσωπικό σας σύστημα υγείας! - Έχετε φανταστεί ένα ολόκληρο μηχανισμό προηγμένων υπηρεσιών υγείας και περίθαλψης σχεδιασμένο από εσάς και προσαρμοσμένο

Διαβάστε περισσότερα

Μόνιμη Ολική Ανικανότητα. Αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου στο οποίο

Μόνιμη Ολική Ανικανότητα. Αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου στο οποίο ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΜΟΝΙΜΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου, στο οποίο είναι προσαρτημένο και ισχύει μόνο στην περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Για Εκπαιδευτική Χρήση. Απρίλιος 2006

Για Εκπαιδευτική Χρήση. Απρίλιος 2006 ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ή ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Θ! ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΖΩΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Μ αυτό το Παράρτημα, που αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 86791 Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2013

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 86791 Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 86791 Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2013 ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ, ΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ, ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ, ΤΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προς : Όλους τους Συνεργάτες. Κοινοποίηση :

Προς : Όλους τους Συνεργάτες. Κοινοποίηση : Εσωτερικό Σηµείωµα Από : ιεύθυνση Offer Σελίδες : 1 ΑΧΑ Ασφαλιστική Α.Ε. Προς : Όλους τους Συνεργάτες Tel : + 30 210 728 8000 Fax : +33 210 726 8810 Email:. Αριθµός επιστολής : Κοινοποίηση : Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

Νοσοκοµειακό Πρόγραµµα Υγείας

Νοσοκοµειακό Πρόγραµµα Υγείας Νοσοκοµειακό Πρόγραµµα Υγείας Ένας δισεπίλυτος γρίφος 2 Υγεία Οι σηµερινές συνθήκες στον τοµέα υγείας χαρακτηρίζονται από: Αβεβαιότητα παροχών των κοινωνικών φορέων. Περιορισµένη ρευστότητα νοικοκυριών.

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενος για Ασφάλιση : ΣΤΡΑΪΤΟΥΡΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ Ημερομηνία Γέννησης : 7/12/1979 Ηλικία : 33

Προτεινόμενος για Ασφάλιση : ΣΤΡΑΪΤΟΥΡΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ Ημερομηνία Γέννησης : 7/12/1979 Ηλικία : 33 Κεντρικά Γραφεία: Λεωφ. Κηφισίας 119, 151 24, Μαρούσι, Αθήνα Τηλ: 210 87.87.000 e-mail: contact@metlifealico.gr www.metlifealico.gr Σπύρος Γεωργιάδης Ασφαλιστικός Σύμβουλος Γραφείο Πωλήσεων DSF 581 Δ.:

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Π. Συχνότερες Ερωτήσεις Προγράµµατος

Σ.Ε.Π. Συχνότερες Ερωτήσεις Προγράµµατος Πίνακας Περιεχοµένων 1. Ποιά είναι τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα του Safe Life Premium;... 3 2. Τι οφέλη προσφέρει το Safe Life Premium στους πελάτες ;... 3 3. Το ανώτατο όριο κάλυψης των 1.000.000 ή

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις / Απαντήσεις*

Ερωτήσεις / Απαντήσεις* Ερωτήσεις / Απαντήσεις* * Οι αναφερόµενες απαντήσεις είναι για κατανόηση των όρων του ασφαλιστηρίου και σε καµία περίπτωση δεν τους υποκαθιστούν Ερώτηση 1 Πως λειτουργεί το ανώτατο όριο της νοσοκομειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΙΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ Διστόμου 9, Μαρούσι Τηλ: 210 699100 www.gaiamaternity ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Εθνάρχου Μακαρίου 60, Περιστέρι Τηλ: 210 5799000 www.iatrikoperisteriou.gr ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ/ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

CORIM Ltd. Intermediary induction

CORIM Ltd. Intermediary induction Intermediary induction BUPA International Ιδρύθηκε πριν από 60 χρόνια 10 εκατοµµύρια ασφαλισµένοι 190 χώρες 7.500 συµβεβληµένα νοσοκοµεία σε όλο τον κόσµο Ο µεγαλύτερος διεθνής φορέας ασφάλισης εκπατρισµένων

Διαβάστε περισσότερα

MEDIcash: Η Φιλοσοφία του προγράμματος

MEDIcash: Η Φιλοσοφία του προγράμματος MEDIcash: Η Φιλοσοφία του προγράμματος 1. Προσφέρει οικονομική ενίσχυση έναντι του υψηλού κόστους νοσηλείας, σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος χρειαστεί να νοσηλευτεί ή να χειρουργηθεί 2. Αποτελεί συμπληρωματική

Διαβάστε περισσότερα

Department: Sales Department. Country: Greece. Generali Hellas. Medical Easy Νοσοκομειακό

Department: Sales Department. Country: Greece. Generali Hellas. Medical Easy Νοσοκομειακό Department: Sales Department Country: Greece Generali Hellas Medical Easy Νοσοκομειακό Generali Hellas Athens March, 0 Medical Easy Νοσοκομειακό Ας το γνωρίσουμε!!!! Generali Hellas Athens March, 0 Βασικά

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιο πρόγραμμα Νοσοκομειακής περίθαλψης

Ετήσιο πρόγραμμα Νοσοκομειακής περίθαλψης Ετήσιο πρόγραμμα Νοσοκομειακής περίθαλψης ..με μια ματιά 3 Νέο Νοσοκομειακό πρόγραμμα Ετήσιας Διάρκειας Κάλυψη Ετησίως ανανεούμενη Κεφάλαιο 500.000 Απαλλαγές 0 ή 1.500 Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα: Η απαλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

Στην ασφάλιση υγείας, τώρα, η επιλογή είναι απλή!

Στην ασφάλιση υγείας, τώρα, η επιλογή είναι απλή! Στην ασφάλιση υγείας, τώρα, η επιλογή είναι απλή! Η 1η direct ασφάλιση Ασφάλιση υγείας απλή, προσιτή και εγγυημένη! Η Anytime, η 1η direct ασφάλιση στη χώρα μας, από την INTERAMERICAN, φροντίζει τώρα και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΙΜΟΛΟΓΗΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΠΡΟΤΙΜΟΛΟΓΗΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ Εγκύκλιος Υπηρεσιακή Ν Ο : 483 Αθήνα, 20 Μαϊου 2016 ΠΡΟΤΙΜΟΛΟΓΗΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Επισυνάπτονται οι νέοι πίνακες παροχών και ασφαλίστρων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ OMAΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ OMAΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ OMAΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Περιεχόμενα Groupama Φοίνιξ.. 3 Ποιοι Συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Ομαδικής Ασφάλισης 4 Πίνακας Παροχών. 5 Γενικές Οδηγίες για τη Λειτουργία του Προγράμματος.. 8 Συνεργαζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Εν Υγεία ΚΩ. ΕΞ ΕΚ ( ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ )

Εν Υγεία ΚΩ. ΕΞ ΕΚ ( ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ) Εν Υγεία ΚΩ. ΕΞ ΕΚ ( ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ( ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ) ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΞ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚ Ιατρικές Συµβουλές Απεριόριστα Απεριόριστα

Διαβάστε περισσότερα

Κ Λ Α Δ Ο Σ Ο Μ Α Δ Ι Κ Ω Ν Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Ε Ω Ν ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ: 2438 ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: 9481/0101

Κ Λ Α Δ Ο Σ Ο Μ Α Δ Ι Κ Ω Ν Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Ε Ω Ν ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ: 2438 ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: 9481/0101 Κ Λ Α Δ Ο Σ Ο Μ Α Δ Ι Κ Ω Ν Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Ε Ω Ν ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ: 2438 ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: 9481/0101 ΛΗΠΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ O.T.Y.E. ΚΩΔΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Νέο Πρόγραμμα Ομαδικής Ασφάλισης Προσωπικού / Συμπληρωματική Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη

Θέμα: Νέο Πρόγραμμα Ομαδικής Ασφάλισης Προσωπικού / Συμπληρωματική Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη Διεύθυνση Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού Αθήνα, 15.02.2013 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Κατηγορία : Προσωπικό Αριθμός : 3973 Αριθμός : 361 Θέμα: Νέο Πρόγραμμα Ομαδικής Ασφάλισης Προσωπικού / Συμπληρωματική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΛΟΓΩ ΜΟΝΙΜΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Η ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΙ ΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΤΥΧΗΜΑ Κάθε τυχαίο γεγονός που οφείλεται σε αιφνίδια

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση Νοσοκομειακής Περίθαλψης από Ασθένεια ή Ατύχημα

Ασφάλιση Νοσοκομειακής Περίθαλψης από Ασθένεια ή Ατύχημα ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ Ή ΑΤΥΧΗΜΑ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Το Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Ασφαλιστηρίου στο οποίο προσαρτάται και ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Υγείας: Με στόχο τη δυναμική και κερδοφόρο ανάπτυξη!

Προγράμματα Υγείας: Με στόχο τη δυναμική και κερδοφόρο ανάπτυξη! Προγράμματα Υγείας: Με στόχο τη δυναμική και κερδοφόρο ανάπτυξη! Περιεχόμενα 1. Οι προκλήσεις στο χώρο της Υγείας Απεικόνιση της πραγματικότητας Αναγνώριση ευκαιριών & κινδύνων Διαμόρφωση στρατηγικής κερδοφόρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ (με εκπιπτόμενο ποσό) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ (με εκπιπτόμενο ποσό) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ (με εκπιπτόμενο ποσό) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με βάση τις παροχές και τα ασφάλιστρα που αναφέρονται στο Ασφαλιστήριο, η Εταιρία

Διαβάστε περισσότερα

Premium Νοσοκομειακό Α'-100% (κωδ )

Premium Νοσοκομειακό Α'-100% (κωδ ) Premium Νοσοκομειακό Α'-100% (κωδ. 30252) Η Εταιρία καλύπτει τα Αναγνωρισμένα Έξοδα Νοσοκομειακής Περίθαλψης, όπως αναλυτικά περιγράφεται παρακάτω, με ανώτατο ετήσιο όριο, ανά Περιστατικό Νοσηλείας και

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά. Καλύψεις. Διευκρινίσεις. Ασφαλίσεις Προσώπων

Χαρακτηριστικά. Καλύψεις. Διευκρινίσεις. Ασφαλίσεις Προσώπων Ασφαλίσεις Προσώπων Το πρόγραμμα New ΥΓΕΙΑ Maximum είναι ένα νέο πρωτοποριακό πλήρες Νοσοκομειακό Πρόγραμμα. Στόχος του είναι να προσφέρει με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο την οικονομική στήριξη σε περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Κ Λ Α Δ Ο Σ Ο Μ Α Δ Ι Κ Ω Ν Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Ε Ω Ν ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ: 2438 ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: 9481/0101

Κ Λ Α Δ Ο Σ Ο Μ Α Δ Ι Κ Ω Ν Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Ε Ω Ν ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ: 2438 ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: 9481/0101 Κ Λ Α Δ Ο Σ Ο Μ Α Δ Ι Κ Ω Ν Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Ε Ω Ν ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ: 2438 ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: 9481/0101 ΛΗΠΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ O.T.Y.E. ΚΩΔΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Tα Νέα. ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 19 ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 Βερανzέρου 34, 6ος όροφος, Αθήνα 10432 Τηλ.: 210 5241410 και 20

Tα Νέα. ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 19 ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 Βερανzέρου 34, 6ος όροφος, Αθήνα 10432 Τηλ.: 210 5241410 και 20 Tα Νέα ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 19 ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 Βερανzέρου 34, 6ος όροφος, Αθήνα 10432 Τηλ.: 210 5241410 και 20 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ (και με νέο Καταστατικό) Εισερχόμενοι στη δεύτερη

Διαβάστε περισσότερα

Βασική Περίθαλψη για όλους με εκπιπτόμενο Όροι

Βασική Περίθαλψη για όλους με εκπιπτόμενο Όροι Βασική Περίθαλψη για όλους με εκπιπτόμενο Όροι ΚΩΔ. ΚΑΛ. 218/01/01/0708 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με βάση τις παροχές και τα ασφάλιστρα που αναφέρονται στο Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο, η Εταιρία καλύπτει

Διαβάστε περισσότερα

Νοσοκομειακό Χειρουργικό Ολοκληρωμένο Φύλακας Άγγελος

Νοσοκομειακό Χειρουργικό Ολοκληρωμένο Φύλακας Άγγελος Νοσοκομειακό Ολοκληρωμένο Φύλακας Άγγελος MEDIcash: Η Φιλοσοφία του προγράμματος 1. Προσφέρει οικονομική ενίσχυση έναντι του υψηλού κόστους νοσηλείας, σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος χρειαστεί να νοσηλευτεί

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης DIAGNOSIS COMPLETE

Όροι Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης DIAGNOSIS COMPLETE Όροι Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης DIAGNOSIS COMPLETE ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΡΤΑΣ Γενικοί Όροι του Παραρτήματος Το παρόν παράρτημα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του κυρίου

Διαβάστε περισσότερα

INTERNATIONAL HEALTH AND HOSPITAL PLAN (IHHP) ΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

INTERNATIONAL HEALTH AND HOSPITAL PLAN (IHHP) ΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ INTERNATIONAL HEALTH AND HOSPITAL PLAN (IHHP) ΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ 2013 IHI BUPA ihi Bupa International Health and Hospital Plan 2011 2 Η διαφορά της ihi Bupa ihi Bupa ο ειδικός

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Ασφάλιση Προσωπικού ατυχήματος. Ασφάλιση σοβαρών ασθενειών

Ασφάλιση πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Ασφάλιση Προσωπικού ατυχήματος. Ασφάλιση σοβαρών ασθενειών Good.. newsletter Αγαπητοί πελάτες, Η δέσµευσή µου την στιγµή που επιλέξαµε παρέα το συµβόλαιο της νοσοκοµειακής σας περίθαλψης ήταν να είµαι παρόν σε κάθε συµβουλή αλλά και ενηµέρωση. Συγκεντρώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Για τους σκοπούς του Συμπληρωματικού αυτού Συμβολαίου ισχύουν οι παρακάτω ορισμοί:

Για τους σκοπούς του Συμπληρωματικού αυτού Συμβολαίου ισχύουν οι παρακάτω ορισμοί: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 2ης ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗΣ Το παρόν Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Συμπληρωματικού Ασφαλιστηρίου Νοσοκομειακής Περίθαλψης στο οποίο προσαρτάται και ισχύει εφόσον αναγράφεται

Διαβάστε περισσότερα

Για την υλοποίηση της ασφάλισης απαιτούνται τα εξής :

Για την υλοποίηση της ασφάλισης απαιτούνται τα εξής : Ασφαλιζόμενα Πρόσωπα Ασφαλίζονται ομάδες προσώπων με ελάχιστο αριθμό ασφαλιζομένων δέκα (10) άτομα. Για ασφάλιση ομάδας πάνω από πενήντα (50) άτομα, ειδικά για το πρόγραμμα Ομαδικής Ασφάλισης Εργαζομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αγαπητοί Ασφαλισμένοι Οι σελίδες που ακολουθούν περιέχουν περίληψη των όρων του συμβολαίου ομαδικής ασφάλισης που υπέγραψε ο εργοδότης σας με

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ. Θέμα : Ομαδικές Ασφαλίσεις

ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ. Θέμα : Ομαδικές Ασφαλίσεις ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ Θέμα : Ομαδικές Ασφαλίσεις Η SENATUS σε συνεργασία με την Groupama Φοίνιξ, στο πλαίσιο του πλάνου εκσυγχρονισμού και ανάπτυξης των ομαδικών ασφαλίσεων ζωής

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Benefit Club

Advanced Benefit Club Advanced Benefit Club 2015 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 800 800 99 99 (χωρίς χρέωση από σταθερό) 210 61 27 722 (από κινητό) 24 ώρες το 24ωρο 365 ημέρες το χρόνο ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τι είναι το Advanced Benefit Club (ABC);

Διαβάστε περισσότερα

Yγειονοµική περίθαλψη των φοιτητών (Π.. 327/83)

Yγειονοµική περίθαλψη των φοιτητών (Π.. 327/83) Yγειονοµική περίθαλψη των φοιτητών (Π.. 327/83) Άρθρο 1 - Ποιοι δικαιούνται υγειονοµική περίθαλψη α. Υγειονοµική περίθαλψη, ιατροφαρµακευτική και νοσοκοµειακή, δικαιούνται οι προπτυχιακοί και µεταπτυχιακοί

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα : ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝ ΙΚΑΤΟΥ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Θέµα : ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝ ΙΚΑΤΟΥ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Ε ΡΑ : Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 274, ΧΑΛΑΝ ΡΙ, 152 32 ΤΗΛ.ΚΕΝΤΡΑ:210 6829601 FAX:210 8119725 Γ.Ε.ΜΗ. : 322801000 Α.Φ.Μ. 094060402 http:// www.europaikipisti.gr info@europisti.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Underwriting

Εγχειρίδιο Underwriting Εγχειρίδιο Underwriting Εγχειρίδιο Underwriting 0 Ηµεροµηνία Ενηµέρωσης : Ιανουάριος 2014 Εγχειρίδιο Underwriting 1 1. Αίτηση Ασφάλισης 1.1 Για την σωστή συµπλήρωση της αίτησης πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα: Εκπαίδευσης. Χώρα: Ελλάδα

Τμήμα: Εκπαίδευσης. Χώρα: Ελλάδα Τμήμα: Εκπαίδευσης Χώρα: Ελλάδα Γιατί το Medical Easy είναι Μοναδικό! Εξαιρετικά Ανταγωνιστικό Ασφάλιστρο. Αναδεικνύει τον ρόλο του Συνεργάτη ως Συμβούλου και όχι ως χειριστή διαδικασιών: Χωρίς ανάμειξή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ ΆΡΘΡΟ 1ο: ΕΞΑΓΟΡΑ Το ασφαλιστήριο μπορεί να εξαγορασθεί : α. όταν πρόκειται για συμβόλαια διάρκειας πληρωμής ασφαλίστρων μέχρι και δέκα (10) χρόνων, μετά την πληρωμή

Διαβάστε περισσότερα

Εξ-ασφαλίζουμε την Υγεία σας

Εξ-ασφαλίζουμε την Υγεία σας Έκδοση: Απρίλιος 2016 Allianz Ελλάδος Λ. Αθηνών 110, Κτίριο Γ' 104 42 Αθήνα Κέντρο Επικοινωνίας: 210 69 99 999 www.allianz.gr Allianz Ελλάδος Προσωπικές Λύσεις Εξασφαλίζουμε την Υγεία σας Προστατέψτε το

Διαβάστε περισσότερα

Υγεία [ Clinic Comfort ] Eιδικός Όρος Νοσοκομειακής Περίθαλψης (EO 101)

Υγεία [ Clinic Comfort ] Eιδικός Όρος Νοσοκομειακής Περίθαλψης (EO 101) Υγεία [ Clinic Comfort ] Eιδικός Όρος Νοσοκομειακής Περίθαλψης (EO 101) Άρθρο 1. Έκταση της κάλυψης Α. Δαπάνες Νοσοκομειακής Περίθαλψης Σε περίπτωση που ο Ασφαλιζόμενος, εξαιτίας ασθενείας ή ατυχήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Tα Νέα. ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 20 ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Βερανzέρου 34, 6ος όροφος, Αθήνα 10432 Τηλ.: 210 5241410 και 20

Tα Νέα. ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 20 ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Βερανzέρου 34, 6ος όροφος, Αθήνα 10432 Τηλ.: 210 5241410 και 20 Tα Νέα ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 20 ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Βερανzέρου 34, 6ος όροφος, Αθήνα 10432 Τηλ.: 210 5241410 και 20 ΝΑ ΣΤΗΡΙΞΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΤΟ ΟΜΑΔΙΚΟ ΜΑΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ Σε ύψος 2,2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με βάση τις παροχές και τα ασφάλιστρα που αναφέρονται στο Ασφαλιστήριο, η Εταιρία καλύπτει, με τους

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος Υπηρεσιακή Νο 138

Εγκύκλιος Υπηρεσιακή Νο 138 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Εγκύκλιος Υπηρεσιακή Νο 138 ΘΕΜΑ : Safe Family, Safe Life Αθήνα, 20 εκεµβρίου 2007 Σε συνέχεια της Εγκυκλίου 132/23-10-2007 σας αποστέλλουµε προς ενηµέρωσής σας

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος αριθ Αναπροσαρμογή ασφαλίστρου Ασφαλιστηρίων Υγείας

Εγκύκλιος αριθ Αναπροσαρμογή ασφαλίστρου Ασφαλιστηρίων Υγείας Αθήνα, 23 Αυγούστου 2010 Προς όλους τους Συνεργάτες ΣΕΙΡΑ 2 Εγκύκλιος αριθ. 1159 Αναπροσαρμογή ασφαλίστρου Ασφαλιστηρίων Υγείας Όπως ήδη γνωρίζετε, το κόστος της νοσοκομειακής και εξωνοσοκομειακής δαπάνης

Διαβάστε περισσότερα

Πλήρης Περίθαλψη για Όλους µε εκπιπτόµενο

Πλήρης Περίθαλψη για Όλους µε εκπιπτόµενο Πλήρης Περίθαλψη για Όλους µε εκπιπτόµενο Η ανάγκη / Η ανάγκη εξασφάλισης της Υγείας του έλληνα καταναλωτή Για πρωτοβάθµια περίθαλψη και Για δευτεροβάθµια περίθαλψη Ο σηµαντικός κοινωνικός ρόλος του Ασφαλιστικού

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ. «Alpha Υπερκάλυψη Νοσηλείας Π.Ο.Ε.Δ. ΙΙ» Σχέδιο Υγείας Μελών Π.Ο.Ε.Δ. Απολαύστε τη ζωή σας με ασφάλεια!

ALPHA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ. «Alpha Υπερκάλυψη Νοσηλείας Π.Ο.Ε.Δ. ΙΙ» Σχέδιο Υγείας Μελών Π.Ο.Ε.Δ. Απολαύστε τη ζωή σας με ασφάλεια! «Alpha Υπερκάλυψη Νοσηλείας Π.Ο.Ε.Δ. ΙΙ» Σχέδιο Υγείας Μελών Π.Ο.Ε.Δ. Απολαύστε τη ζωή σας με ασφάλεια! Το ομαδικό σχέδιο ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, που δημιουργήθηκε αποκλειστικά για τα μέλη της Π.Ο.Ε.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή. Team Spirit. Για ομάδες με ισχυρούς δεσμούς.

Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή. Team Spirit. Για ομάδες με ισχυρούς δεσμούς. Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Team Spirit Για ομάδες με ισχυρούς δεσμούς. 01 Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Team Spirit Το ανθρώπινο δυναμικό σε πρώτο πλάνο! Το ανθρώπινο δυναμικό είναι το σημαντικότερο

Διαβάστε περισσότερα

Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων λόγω Ανικανότητας

Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων λόγω Ανικανότητας ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΛΟΓΩ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ To Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Σύνθετης Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα