ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ. Των ποδοσφαιριστών της FOOTBALL LEAGUE

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ. Των ποδοσφαιριστών της FOOTBALL LEAGUE"

Transcript

1 ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Των ποδοσφαιριστών της FOOTBALL LEAGUE

2 ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η FOOTBALL LEAGUE, σε συνεργασία µε τον Π.Σ.Α.Π, έχει αναλάβει µία πολύ ευγενή αποστολή: Να συνδράµει όσο γίνεται περισσότερο τους ποδοσφαιριστές των µελών της στην αντιµετώπιση των συνεπειών από απρόβλεπτα γεγονότα που ενδέχεται ν αντιµετωπίσουν στον τοµέα της ΥΓΕΙΑΣ κατά τη διάρκεια της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου. Για να µπορέσετε ν αξιοποιήσετε στο µεγαλύτερο δυνατό βαθµό την παροχή αυτή, σας στέλνουµε ένα συνοπτικό οδηγό µε τις ασφαλιστικές καλύψεις σας καθώς και µε τις διαδικασίες που πρέπει κατά περίπτωση ν ακολουθείτε προκειµένου να εξυπηρετηθείτε όσο το δυνατόν πληρέστερα. Η καλή συνεργασία όλων µας θα συντελέσει σε µεγάλο βαθµό στη συνέχιση και βελτίωση του προγράµµατος και των παροχών. Όλα τα συµβαλλόµενα µέρη εγγυώνται ότι θα κάνουν το καλύτερο δυνατόν ώστε να µπορέσετε να ασχοληθείτε µε τις αγωνιστικές σας υποχρεώσεις, απερίσπαστοι από κάθε ανησυχία για απρόοπτα γεγονότα που µπορεί ν αντιµετωπίσετε κατά την εκτέλεση των αγωνιστικών καθηκόντων σας. Ιανουάριος,

3 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ Το Οµαδικό Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο 3754 υπογράφηκε µεταξύ της FOOTBALL LEAGUE και της Ασφαλιστικής Εταιρίας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α. και ασφαλίζει τους ποδοσφαιριστές για την περίοδο από 07/10/2014 έως το τέλος της αγωνιστικής περιόδου 2014/15. Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ιδρύθηκε το Στα 38 χρόνια λειτουργίας της έχει διαγράψει συνεχή πορεία ανάπτυξης και προόδου ως Εταιρία υψηλού κύρους και αξιοπιστίας. Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ είναι µια πλήρης Ασφαλιστική Εταιρία που δραστηριοποιείται σε όλους τους σύγχρονους Κλάδους ασφάλισης, παρέχοντας ολοκληρωµένη ασφαλιστική κάλυψη τόσο σε ατοµικό όσο και επιχειρησιακό επίπεδο, µε ειδικά σχεδιασµένα πρωτοποριακά και ευέλικτα ασφαλιστικά προγράµµατα. Η Εταιρία διατηρεί ένα Δίκτυο Πωλήσεων άρτια εκπαιδευµένων συνεργατών που απασχολούνται σε σηµεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα και οι οποίοι εξυπηρετούν περισσότερους από ευχαριστηµένους πελάτες. Η Ασφαλιστική Εταιρία εγγυάται τις παροχές και όλοι οι ασφαλισµένοι καλύπτονται από ένα Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο, το οποίο αποτελεί το κριτήριο για την ερµηνεία οποιουδήποτε θέµατος σχετικού µε την ασφάλιση. Το έντυπο αυτό δεν αποτελεί συµβόλαιο. Σκοπός του είναι να εξηγήσει γενικά τον τρόπο λειτουργίας του προγράµµατος και να ενηµερώσει για τις προσφερόµενες ασφαλιστικές παροχές. Το πρωτότυπο Οµαδικό Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο, όπου αναφέρονται µε λεπτοµέρειες οι όροι ασφάλισης, βρίσκεται στα γραφεία της Football League. 2

4 ΠΟΙΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ολοι οι ποδοσφαιριστές που έχουν επαγγελµατικό συµβόλαιο µε τις Π.Α.Ε. µέλη της Football League και έχουν δηλωθεί στην Ασφαλιστική Εταιρία. Οι ασφαλισµένοι ποδοσφαιριστές µπορούν να ασφαλίσουν τα εξαρτώµενα µέλη τους (σύζυγοι και τέκνα από 3 µηνών έως 18 ετών). Απαραίτητη προϋπόθεση για την ασφάλιση των εξαρτωµένων µελών είναι η συµπλήρωση της Αίτησης Συµµετοχής Οµαδικής Ασφάλισης µε τα παρακάτω στοιχεία για κάθε εξαρτώµενο µέλος: - Ονοµατεπώνυµο - Σχέση µε τον κυρίως ασφαλισµένο - Ηµεροµηνία Γέννησης - Ερωτηµατολόγιο Υγείας ΙΣΧΥΣ ΚΑΙ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Το πρόγραµµα οµαδικής ασφάλισης παρέχει 24ωρη και παγκόσµια κάλυψη. Η ασφάλιση τελειώνει όταν η Ασφαλιστική Εταιρία ή η FOOTBΑLL LEAGUE καταγγείλουν το συµβόλαιο ή δεν το ανανεώσουν ή όταν ο ασφαλισµένος διακόψει την επαγγελµατική του σχέση µε ΠΑΕ µέλος της Football League. 3

5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ Α. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισµένου από οποιαδήποτε αιτία, θα καταβάλλεται στους δικαιούχους ποσό ίσο µε Β. ΜΟΝΙΜΗ ΟΛΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ Σε περίπτωση Μόνιµης Ολικής Ανικανότητας από ασθένεια θα καταβάλλεται στον ασφαλισµένο ποσό ίσο µε Γ. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΘΑΝΑΤΟΥ & ΜΟΝΙΜΗΣ ΟΛΙΚΗΣ / ΜΕΡΙΚΗΣΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Σε περίπτωση θανάτου ασφαλισµένου από ατύχηµα θα καταβάλλεται στους δικαιούχους ποσό ίσο µε ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ ΠΟΣΟ ΙΣΟ ΜΕ Σε περίπτωση θανάτου εξαιτίας τροχαίου ατυχήµατος Σε περίπτωση Μόνιµης Ολικής Ανικανότητας από ατύχηµα θα καταβάλλεται στον ασφαλισµένο ποσό ίσο µε Σε περίπτωση Μόνιµης Ολικής Ανικανότητας από τροχαίο ατύχηµα θα καταβάλλεται στον ασφαλισµένο ποσό ίσο µε Σε περίπτωση Μόνιµης Μερικής Ανικανότητας από ατύχηµα θα καταβάλλεται στον ασφαλισµένο ποσοστό % των ανάλογα µε το βαθµό ανικανότητας Σε περίπτωση Μόνιµης Μερικής Ανικανότητας από τροχαίο ατύχηµα θα καταβάλλεται στον ασφαλισµένο ποσοστό % των ανάλογα µε το βαθµό ανικανότητας Δ. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΚΑΙΡΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Ή ΑΣΘΕΝΕΙΑ Σε περίπτωση Πρόσκαιρης Ολικής Ανικανότητας για εργασία ασφαλισµένου, εξ αιτίας ατυχήµατος ή ασθενείας, θα του καταβάλλεται το µήνα ποσό ίσο µε Εναρξη Παροχής η ηµέρα ανικανότητας 6 Μήνες Ανώτατη Διάρκεια Παροχής Ε. ΕΥΡΕΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ/ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Ή ΑΣΘΕΝΕΙΑ Ανώτατο ετήσιο ποσό παροχής κατ άτοµο Ποσό απαλλαγής κατ άτοµο 50 4

6 Ι. Νοσοκοµειακή Περίθαλψη Καλύπτονται: Έξοδα για Δωµάτιο & Τροφή, έξοδα χειρουργείου, αµοιβές ιατρού, χειρουργού, αναισθησιολόγου, ειδικά υλικά, χειρουργικές επεµβάσεις χωρίς διανυκτέρευση, χρήση αποκλειστικής νυκτερινής νοσοκόµας, χρήση ασθενοφόρου για µεταφορά από και προς το Νοσοκοµείο και λοιπές νοσηλευτικές υπηρεσίες µε την προϋπόθεση ότι είναι αναγκαίες για την περίθαλψη του ασφαλισµένου. Ανώτατο ποσό για Δωµάτιο & Τροφή την ηµέρα Στα λοιπά Νοσηλευτικά Ιδρύµατα της χώρας Στο εξωτερικό ή σε Μ.Ε.Θ Σε περίπτωση που ο ασφαλισµένος νοσηλευθεί σε θέση ανώτερη αυτής που αντιστοιχεί στο αναγραφόµενο όριο για Δωµάτιο και Τροφή, το ποσοστό συµµετοχής της Ασφαλιστικής Εταιρίας στα πραγµατοποιηθέντα και αναγνωριζόµενα έξοδα νοσηλείας µειώνεται κατά δεκαπέντε (15) εκατοστιαίες µονάδες, κατά ανώτερη θέση νοσηλείας, πέραν του αρχικού ποσοστού συµµετοχής. Απόδοση Εξόδων Σε συµβεβληµένα νοσηλευτικά Ιδρύµατα Σε µη συµβεβληµένα νοσηλευτικά Ιδρύµατα 100% 80% των πραγµατικών δαπανών που έκανε ο ασφαλισµένος Σε περίπτωση που άλλος ασφαλιστικός φορέας καλύψει τουλάχιστον το 20% των δαπανών, τότε θα καταβάλλεται το του υπολοίπου (διαφορά µεταξύ των αναγνωρισµένων εξόδων και των δαπανών που αποζηµιώθηκαν από άλλο Φορέα). Σε περίπτωση που άλλος ασφαλιστικός φορέας καλύψει ποσοστό µικρότερο του 20% των δαπανών, τότε θα καταβάλλεται το του υπολοίπου (διαφορά µεταξύ των αναγνωρισµένων εξόδων και των δαπανών που αποζηµιώθηκαν από άλλο Φορέα). Αµοιβές Χειρουργών & Αναισθησιολόγων Καταβάλλεται ποσό βάσει πρωτοτύπων αποδείξεων και µέχρι των ανωτάτων ορίων που προβλέπονται στον Πίνακα Αµοιβών Χειρουργών, ανάλογα µε την σπουδαιότητα της επέµβασης. Ανώτατα Όρια Αµοιβών Βαρύτητα επέµβασης Ειδική ή Εξαιρετικά Βαρεία Βαρεία Μεγάλη Μεσαία Μικρή ή Πολύ Μικρή Χειρουργού Ευρώ Ευρώ Ευρώ 950 Ευρώ 370 Ευρώ 5 Αναισθησιολόγου 500 Ευρώ 400 Ευρώ 300 Ευρώ 200 Ευρώ 100 Ευρώ 100% 80%

7 ΙΙ. Εξωνοσοκοµειακή Περίθαλψη Καλύπτονται: Ιατρικές Επισκέψεις, διαγνωστικές εξετάσεις Ανώτατο ποσό παροχής κατ άτοµο ετησίως Ιατρικές Επισκέψεις Ανώτατο ποσό παροχής για κάθε ιατρική επίσκεψη Ανώτατο όριο ιατρικών επισκέψεων κατ άτοµο ετησίως Απόδοση Εξόδων Σε συµβεβληµένα νοσηλευτικά Δίκτυα Πρωτοβάθµιας Περίθαλψης Σε µη συµβεβληµένους ιατρούς Διαγνωστικές Εξετάσεις Απόδοση Εξόδων Σε συµβεβληµένα νοσηλευτικά Δίκτυα Πρωτοβάθµιας Περίθαλψης Σε µη συµβεβληµένα νοσηλευτικά Δίκτυα Πρωτοβάθµιας Περίθαλψης % 80% 100% 80% ΣΤ. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΩΝ (Αποκλειστικά στα Εντεταλµένα Φυσιοθεραπευτήρια) Ανώτατο Μηνιαίο Ποσό Δαπανών ανά ΠΑΕ 500 Ζ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Η ΑΣΘΕΝΕΙΑ Σε περίπτωση νοσηλείας ασφαλισµένου, για την οποία άλλος ασφαλιστικός φορέας καταβάλει όλα τα έξοδα, θα καταβάλλεται νοσοκοµειακό επίδοµα από την 1η ηµέρα νοσηλείας και για κάθε ηµέρα ίσο µε Ανώτατη διάρκεια παροχής ηµέρες νοσηλείας Η. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Η ΑΣΘΕΝΕΙΑ Σε περίπτωση νοσηλείας ασφαλισµένου, για την οποία άλλος ασφαλιστικός φορέας καταβάλει όλα τα έξοδα, θα καταβάλλεται χειρουργικό επίδοµα ίσο µε ποσοστό των ανάλογα µε τη βαρύτητα της επέµβασης 6 900

8 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ Α. ΕΥΡΕΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ/ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Ή ΑΣΘΕΝΕΙΑ Ανώτατο ετήσιο ποσό παροχής κατ άτοµο Ποσό απαλλαγής κατ άτοµο Ι. Νοσοκοµειακή Περίθαλψη Καλύπτονται: Έξοδα για Δωµάτιο & Τροφή, έξοδα χειρουργείου, αµοιβές ιατρού, χειρουργού, αναισθησιολόγου, ειδικά υλικά, χειρουργικές επεµβάσεις χωρίς διανυκτέρευση, χρήση αποκλειστικής νυκτερινής νοσοκόµας, χρήση ασθενοφόρου για µεταφορά από και προς το Νοσοκοµείο και λοιπές νοσηλευτικές υπηρεσίες µε την προϋπόθεση ότι είναι αναγκαίες για την περίθαλψη του ασφαλισµένου. Ανώτατο ποσό για Δωµάτιο & Τροφή την ηµέρα Στα λοιπά Νοσηλευτικά Ιδρύµατα της χώρας Στο εξωτερικό ή σε Μ.Ε.Θ. Σε περίπτωση που ο ασφαλισµένος νοσηλευθεί σε θέση ανώτερη αυτής που αντιστοιχεί στο αναγραφόµενο όριο για Δωµάτιο και Τροφή, το ποσοστό συµµετοχής της Ασφαλιστικής Εταιρίας στα πραγµατοποιηθέντα και αναγνωριζόµενα έξοδα νοσηλείας µειώνεται κατά δεκαπέντε (15) εκατοστιαίες µονάδες, κατά ανώτερη θέση νοσηλείας, πέραν του αρχικού ποσοστού συµµετοχής. Απόδοση Εξόδων Σε συµβεβληµένα νοσηλευτικά Ιδρύµατα Σε µη συµβεβληµένα νοσηλευτικά Ιδρύµατα % 80% των πραγµατικών δαπανών που έκανε ο ασφαλισµένος Αµοιβές Χειρουργών & Αναισθησιολόγων Καταβάλλεται ποσό βάσει πρωτοτύπων αποδείξεων και µέχρι των ανωτάτων ορίων που προβλέπονται στον Πίνακα Αµοιβών Χειρουργών Αναισθησιολόγων, ανάλογα µε την σπουδαιότητα της επέµβασης. Ανώτατα Όρια Αµοιβών Βαρύτητα επέµβασης Ειδική ή Εξαιρετικά Βαρεία Βαρεία Μεγάλη Μεσαία Μικρή ή Πολύ Μικρή Χειρουργού Ευρώ Ευρώ Ευρώ 950 Ευρώ 370 Ευρώ 7 Αναισθησιολόγου 500 Ευρώ 400 Ευρώ 300 Ευρώ 200 Ευρώ 100 Ευρώ

9 ΙΙ. Εξωνοσοκοµειακή Περίθαλψη Καλύπτονται: Ιατρικές Επισκέψεις, διαγνωστικές εξετάσεις Ανώτατο ποσό παροχής κατ άτοµο ετησίως Ιατρικές Επισκέψεις Ανώτατο ποσό παροχής για κάθε ιατρική επίσκεψη Ανώτατο όριο ιατρικών επισκέψεων κατ άτοµο ετησίως Απόδοση Εξόδων Σε συµβεβληµένα νοσηλευτικά Δίκτυα Πρωτοβάθµιας Περίθαλψης Σε µη συµβεβληµένους ιατρούς Διαγνωστικές Εξετάσεις Απόδοση Εξόδων Σε συµβεβληµένα νοσηλευτικά Δίκτυα Πρωτοβάθµιας Περίθαλψης Σε µη συµβεβληµένα νοσηλευτικά Δίκτυα Πρωτοβάθµιας Περίθαλψης % 80% 100% 80% Β. ΠΑΡΟΧΗ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ Επίδοµα Φυσιολογικού Τοκετού Επίδοµα Καισαρικής Τοµής Επίδοµα Αποβολής Γ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Η ΑΣΘΕΝΕΙΑ Σε περίπτωση νοσηλείας ασφαλισµένου, για την οποία άλλος ασφαλιστικός φορέας καταβάλει όλα τα έξοδα, θα καταβάλλεται νοσοκοµειακό επίδοµα από την 1η ηµέρα νοσηλείας και για κάθε ηµέρα ίσο µε Ανώτατη διάρκεια παροχής ηµέρες νοσηλείας Δ. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Η ΑΣΘΕΝΕΙΑ Σε περίπτωση νοσηλείας ασφαλισµένου, για την οποία άλλος ασφαλιστικός φορέας καταβάλει όλα τα έξοδα, θα καταβάλλεται χειρουργικό επίδοµα ίσο µε ποσοστό των ανάλογα µε τη βαρύτητα της επέµβασης 8 900

10 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΚΑΛΥΨΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ Οι κυρίως ασφαλισµένοι καθώς και τα εξαρτώµενα µέλη τους που ασφαλίζονται µε το πρόγραµµα οµαδικής ασφάλισης µπορούν να νοσηλεύονται στα Συµβεβληµένα µε την Εταιρία νοσηλευτικά ιδρύµατα, αναλαµβάνοντας η Εταιρία την απευθείας εξόφληση της σχετικής δαπάνης, στο ποσοστό που της αναλογεί, σύµφωνα µε τα επιµέρους όρια της παροχής Νοσοκοµειακή Εξωνοσοκοµειακή Περίθαλψη από Ατύχηµα ή Ασθένεια. Στα Συµβεβληµένα Νοσοκοµεία, η Ασφαλιστική Εταιρία αποζηµιώνει το ποσό του Φ.Π.Α. που επιβάλλεται στις δαπάνες νοσηλείας (εξαιρουµένων των αµοιβών ιατρών). Στα µη Συµβεβληµένα Νοσοκοµεία, το αντίστοιχο ποσό του Φ.Π.Α. βαρύνει τον ασφαλισµένο. ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΑΘΗΝΑ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ MEDITERRANEO HOSPITAL ΩΝΑΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ «METROPOLITAN» ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑ ΙΑΣΩ ΠΑΙΔΩΝ ΙΑΣΩ ΡΕΑ ΟΡΑΣΙΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΟΡΑΣΙΣ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΡΑΣΙΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ EUROMEDICA-ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ EUROMEDICA ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ EUROMEDICA ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΛΑΡΙΣΑ ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 9 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 107, ΑΘΗΝΑ Μ. ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ 15, ΑΘΗΝΑ ΔΙΣΤΟΜΟΥ 5 7, ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΝΤΕΡΣΕΝ 1, Ν. ΨΥΧΙΚΟ ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ 60, ΑΡΕΩΣ 36, Π. ΦΑΛΗΡΟ ΔΙΣΤΟΜΟΥ 5 7, ΜΑΡΟΥΣΙ ΗΛΕΙΑΣ 8 12, ΓΛΥΦΑΔΑ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 356, ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 1 & ΕΘΝ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ 9, ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 34, ΠΕΙΡΑΙΑΣ Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 37 39, ΜΑΡΟΥΣΙ Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 37 39, ΜΑΡΟΥΣΙ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 383 & ΠΕΝΤΕΛΗΣ 17 Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 98 & ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΥΜΗΤΤΟΥ 7 & ΠΕΝΤΕΛΗΣ, Π.ΦΑΛΗΡΟ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 33, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 10, ΠΥΛΑΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 86 Μ. ΚΑΛΑΣ & ΓΡΑΒΙΑΣ 2 ΝΙΚ. ΜΑΝΟΥ 16 ΒΙΖΥΗΣ 1 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 8ο Χλµ. Π.Ε.Ο. ΛΑΡΙΣΑΣ-ΑΘΗΝΩΝ

11 ΚΡΗΤΗ CRETA INTERCLINIC ΙΑΣΙΣ-ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ ΑΣΚΛΗΠΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ ΡΟΔΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΙΝΩΟΣ 63, ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μ. ΜΠΟΤΣΑΡΗ 76-78, ΧΑΝΙΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 8, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΩΦ. ΡΟΔΟΥ ΛΙΝΔΟΥ Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωµα της µεταβολής του πίνακα συµβεβληµένων νοσηλευτικών ιδρυµάτων χωρίς προηγούµενη ειδοποίηση του Λήπτη της Ασφάλισης. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΕΣ - ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ Δεν καλύπτονται από το παρόν Πρόγραµµα κίνδυνοι που προέρχονται από: Για όλες τις παροχές - Συγγενείς παθήσεις και τις επιπλοκές τους - Προϋπάρχουσες της ασφάλισης παθήσεις και τις επιπλοκές τους, προϋπάρχουσες τραυµατικές και µετατραυµατικές παθήσεις και τις επιπλοκές τους. - Εισβολή ή επιδροµή εχθρού, εξωτερικό ή εµφύλιο πόλεµο, πολιτικές ή στρατιωτικές στάσεις, ανταρσίες, κινήµατα, οχλαγωγίες, απεργίες, επιτάξεις, πράξεις σφετερισµού εξουσίας, καταστάσεις πολιορκίας καθώς και από οποιαδήποτε πολεµικά όπλα, µέσα ή ενέργειες, στρατιωτικά γυµνάσια ή ασκήσεις. Οποιαδήποτε υπηρεσία του ασφαλισµένου στις ένοπλες δυνάµεις σε καιρό ειρήνης ή πολέµου. - Αυτοκτονία κατά τον πρώτο χρόνο υπαγωγής στην ασφάλιση ανεξάρτητα από την διανοητική κατάσταση του ασφαλισµένου. - Χρήση αεροπλάνων ή άλλων εναέριων µέσων, εκτός αν ο ασφαλισµένος είναι επιβάτης αεροσκάφους αεροπορικής εταιρίας που λειτουργεί νόµιµα και εκτελεί τακτικές γραµµές εναέριων συγκοινωνιών ή πτήσεις τσαρτερ. - Αµεσες ή έµµεσες συνέπειες του µετασχηµατισµού του ατοµικού πυρήνα καθώς και ακτινοβολίες που προκαλούνται από την τεχνητή επιτάχυνση των ατοµικών σωµατιδίων. - Ατυχήµατα που θα συµβούν σε χρόνο που ο ασφαλισµένος βρίσκεται υπο την επήρεια ναρκωτικών, ηρεµιστικών διεγερτικών ουσιών ή σε κατάσταση µέθης (ποσοστό περιεκτικότητας οινοπνεύµατος στο αίµα πάνω από τα εκάστοτε νόµιµα όρια). - Συµµετοχή σε αγώνες ταχύτητας, δοκιµές ή επιδείξεις αγώνων, µε χρήση µηχανικών µέσων, καταδύσεις, αναρριχήσεις µε σχοινιά, πτήσεις µε αερόστατο, πτώση µε αλεξίπτωτο, αεροπτερισµό και εν γένει επικίνδυνα σπορ. - Οδήγηση οποιουδήποτε µηχανικού µέσου για το οποίο ο Ασφαλιζόµενος στερείται νόµιµης άδειας. - Συµµετοχή του ασφαλισµένου σε τέλεση ή απόπειρα τέλεσης εγκληµατικών πράξεων. 10

12 - Το Σύνδροµο επίκτητης ανοσοποιητικής ανεπάρκειας και τις επιπλοκές του. Ψυχικές, διανοητικές ή νευρικές, νευροφυτικές διαταραχές ή ασθένειες ή επιληπτικές κρίσεις. Για την παροχή Μόνιµης Ολικής Ανικανότητας από Ασθένεια - Συγγενείς παθήσεις, επιπλοκές ή απότοκα τους. - Χρόνιες εκφυλιστικές παθήσεις των οστών. Για την παροχή Θανάτου και Μόνιµης Ολικής Ανικανότητας από Ατύχηµα - Προϋπάρχουσα της ασφάλισης σωµατική ή πνευµατική αναπηρία. Για την παροχή Πρόσκαιρης Ολικής Ανικανότητας για εργασία από Ατύχηµα ή Ασθένεια - Ανικανότητα κατά τη διάρκεια της οποίας το ασφαλιζόµενο πρόσωπο δεν βρίσκονταν υπό ιατρική παρακολούθηση. - Ψυχικές παθήσεις συµπεριλαµβανοµένων των νευρώσεων, των διαταραχών της προσωπικότητας, των διανοητικών καθυστερήσεων (εξαιρουµένων όλων των οργανικών νευρολογικών παθήσεων). Για την παροχή Νοσοκοµειακής και Εξωνοσοκοµειακής Περίθαλψης από Ατύχηµα ή Ασθένεια - Γενικές εξετάσεις (τσεκ απ) ή εξετάσεις χωρίς σαφή αιτιολογία. - Εγκυµοσύνη, τοκετό, αποβολή άµβλωση, εξωµήτρια κύηση ή θεραπεία βελτίωσης της ικανότητας για τεκνοποίηση, άµεσα ή έµµεσα. - Αισθητικές ή πλαστικές χειρουργικές επεµβάσεις ή θεραπείες µε σκοπό τον καλλωπισµό µερών του σώµατος, εκτός αν κρίνονται αναγκαίες µετά από ατύχηµα. - Θεραπείες για απώλεια βάρους λόγω νοσογόνου παχυσαρκίας, ανατοµικές δυσπλασίες. - Ψυχικών και ψυχωσικών διαταραχών, συµπεριλαµβανοµένων και των διαταραχών της προσωπικότητας και των διανοητικών καθυστερήσεων, εξαιρουµένων όλων των οργανικών νευρολογικών παθήσεων. - Διαθλαστικές ανωµαλίες των οφθαλµών, προσαρµογές γυαλιών ή φακών επαφής καθώς και το κόστος της αγοράς τους. - Παθήσεις οδόντων και ούλων εκτός αν κρίνεται απαραίτητη η νοσηλεία ή η θεραπεία µετά από ατύχηµα που συνέβη κατά την διάρκεια ισχύος του ασφαλιστηρίου συµβολαίου, εξαιρουµένης και στην περίπτωση αυτής της προσθετικής οδοντιατρικής. - Παιδικοί ή κάθε είδους προληπτικοί εµβολιασµοί. - Φυσιοθεραπείες. - Δαπάνες Ροµποτικής Χειρουργικής ή Τηλεχειρουργικής. 11

13 ΠΩΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΝΕΣΤΕ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ Οποιοδήποτε αίτηµα για αποζηµίωση θα πρέπει να υποβάλλεται το αργότερο εντός δύο µηνών από τη γένεσή του. Πέραν αυτού του διαστήµατος κανένα παραστατικό δεν θα γίνεται αποδεκτό. Κάθε αίτηση αποζηµίωσης ασφαλισµένου ποδοσφαιριστή σύµφωνα µε το πρόγραµµα πρέπει απαραιτήτως να υποβάλλεται προς έγκριση στον Ιατρό Ελεγκτή της Εταιρίας κ. Στέργιο Καρακίτσιο (τηλ. επικοινωνίας ). Στη συνέχεια, και αφού το αίτηµα εγκριθεί καταρχήν από τον Ιατρό Ελεγκτή, οι απαιτούµενες διαδικασίες έχουν ως εξής : Σε περίπτωση Νοσοκοµειακής Περίθαλψης (νοσηλεία): α) Νοσηλεία σε Συµβεβληµένο Νοσοκοµείο Κατά την εισαγωγή του σε Συµβεβληµένο Νοσοκοµείο ο Ασφαλισµένος θα πρέπει να έχει µαζί του την Κάρτα Ασφάλισής του, την ταυτότητά του και το βιβλιάριο υγείας του και να δηλώσει σαν τρόπο πληρωµής την απευθείας εξόφληση από την ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ, σύµφωνα µε τους όρους του οµαδικού συµβολαίου Στην περίπτωση αυτή ο ασφαλισµένος δεν επιβαρύνεται µε το κόστος της νοσηλείας. β) Νοσηλεία σε µη Συµβεβληµένο Νοσοκοµείο Σε συνεργασία µε τον Ιατρό της οµάδας, ο ασφαλισµένος θα πρέπει να στείλει στην Εταιρία, το ταχύτερο, µετά την έξοδό του από το Νοσοκοµείο, τα ακόλουθα δικαιολογητικά: Το Εισιτήριο Εξιτήριο του Νοσοκοµείου στο οποίο θα αναγράφεται η αιτία της νοσηλείας. Το πρωτότυπο τιµολόγιο, στο οποίο θα υπάρχει πλήρης ανάλυση εξόδων. Τις πρωτότυπες, θεωρηµένες από την εφορία, αποδείξεις παροχής υπηρεσιών των γιατρών (χειρουργού, αναισθησιολόγου), Το Ενηµερωτικό Δελτίο Νοσηλεία και το Πρακτικό Χειρουργείου. Σε περίπτωση που γίνει χρήση υπηρεσιών αποκλειστικής νοσοκόµου και οι αποδείξεις που εκδίδει δεν είναι θεωρηµένες από την Εφορία, τότε θα πρέπει να τις θεωρήσει η Προϊσταµένη Νοσοκόµος του Νοσοκοµείου στο οποίο νοσηλεύτηκε ο ασφαλισµένος. Σε περίπτωση νοσηλείας του ασφαλισµένου εκτός Ελλάδας, οι αποδείξεις και τα 12

14 δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι θεωρηµένα από το τοπικό Ελληνικό Προξενείο και µεταφρασµένα στην Ελληνική γλώσσα. Η ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ θα καλύψει το ποσό του Φ.Π.Α. που έχει επιβληθεί στις δαπάνες νοσηλείας, µόνο στα συµβεβληµένα νοσηλευτικά ιδρύµατα. Στα µη συµβεβληµένα νοσηλευτικά ιδρύµατα, το ποσό του Φ.Π.Α. επιβαρύνει τον ασφαλισµένο. γ) Χειρουργικό Επίδοµα Κάθε αίτηµα για καταβολή χειρουργικού επιδόµατος θα πρέπει να συνοδεύεται από το εισιτήριο εξιτήριο του Νοσοκοµείου, στο οποίο θα αναγράφεται η αιτία της νοσηλείας, το είδος της χειρουργικής επέµβασης που πραγµατοποιήθηκε καθώς και αντίγραφο του Πρακτικού Χειρουργείου. δ) Νοσοκοµειακό Επίδοµα Κάθε αίτηµα για καταβολή Νοσοκοµειακού Επιδόµατος θα πρέπει να συνοδεύεται από το εισιτήριο εξιτήριο του Νοσοκοµείου στο οποίο θα αναγράφεται η αιτία της νοσηλείας. Σε περίπτωση Περίθαλψης Εκτός Νοσοκοµείου: α) Ιατρικές επισκέψεις στο Συµβεβληµένο Δίκτυο Ο ασφαλισµένος, µπορεί να επισκεφθεί ιατρό του Συµβεβληµένου Δικτύου Πρωτοβάθµιας Περίθαλψης. Στην περίπτωση αυτή ο ασφαλισµένος δεν επιβαρύνεται µε το κόστος της επίσκεψης. β) Ιατρικές επισκέψεις σε ιατρό εκτός Συµβεβληµένου Δικτύου Σε περίπτωση που ασφαλισµένος επισκεφθεί ιατρό εκτός Συµβεβληµένου Δικτύου Πρωτοβάθµιας Περίθαλψης, θα καταβάλλει το κόστος της επίσκεψης και στη συνέχεια θα υποβάλλει στην Εταιρία την πρωτότυπη θεωρηµένη από την Εφορία, απόδειξη παροχής υπηρεσιών καθώς και γνωµάτευση για τη φύση της πάθησης. γ) Διαγνωστικές εξετάσεις στο Συµβεβληµένο Δίκτυο Σε συνεργασία µε τον Ιατρό της Οµάδας, ο Ιατρός Ελεγκτής της Εταιρίας θα κατευθύνει τον ασφαλισµένο σε Διαγνωστικό Κέντρο του Συµβεβληµένου Δικτύου Πρωτοβάθµιας Περίθαλψης. Για τη διενέργεια της εξέτασης ο ασφαλισµένος θα πρέπει απαραιτήτως να έχει µαζί του το σχετικό ιατρικό παραπεµπτικό. δ) Διαγνωστικές εξετάσεις εκτός Συµβεβληµένου Δικτύου Σε περίπτωση που ασφαλισµένος πραγµατοποιήσει εξετάσεις εκτός Συµβεβληµένου Δικτύου Πρωτοβάθµιας Περίθαλψης, θα καταβάλλει το κόστος της εξέτασης και στη συνέχεια θα υποβάλλει στην Εταιρία τα πρωτότυπα τιµολόγια, το πόρισµα της εξέτασης και το παραπεµπτικό του ιατρού που συνέστησε την εξέταση. Σε περίπτωση Πρόσκαιρης Ολικής Ανικανότητας για Εργασία: Ο θεράπων ιατρός του ασφαλισµένου θα πρέπει να συµπληρώσει και να στείλει στην Εταιρία το έντυπο «ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΛΟΓΩ ΠΡΟΣΚΑΙΡΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ» κατά την έναρξη της ανικανότητας του ασφαλισµένου, στο οποίο θα αναγράφει το είδος της πάθησής, η ηµεροµηνία του ατυχήµατος καθώς και ο προβλεπόµενος χρόνος αποχής του ασφαλισµένου από κάθε αθλητική δραστηριότητα. Το 13

15 συγκεκριµένο έντυπο θα πρέπει να αποστέλλεται στα κεντρικά της Εταιρίας µας (fax : ), προκειµένου να λαµβάνουµε γνώση του αιτήµατος. Μετά την εξέταση του αιτήµατος, η Εταιρία αναλαµβάνει την υποχρέωση αποστολής θετικής ή αρνητικής απάντησης ως πρς την κάλυψη του περιστατικού. Μετά το πέρας της ανικανότητας θα πρέπει να στέλνεται στην Εταιρία το έντυπο «ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ», όπου θα αναγράφεται το τελικό χρονικό διάστηµα αποχής του από κάθε αθλητική δραστηριότητα και το οποίο θα υπογράφεται από τον προπονητή της Οµάδας, τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή καθώς και από το Διοικητικό Υπεύθυνο της Π.Α.Ε.. Σε περίπτωση Μητρότητας εξαρτωµένου µέλους: Εισιτήριο Εξιτήριο µαιευτηρίου στο οποίο να αναγράφεται ο τρόπος πραγµατοποίησης του τοκετού καθώς και αντίγραφο της σχετικής Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης. Οι Παροχές Μητρότητας, καταβάλλονται µε την προϋπόθεση ότι ο τοκετός θα λάβει χώρα τουλάχιστον δέκα (10) µήνες µετά την ηµεροµηνία ένταξης της ασφαλισµένης στην ασφάλιση. Σε περίπτωση αποβολής, προσκόµιση ιατρικής βεβαίωσης του µαιευτήρα καθώς και σχετικού υπέρηχου. Το επίδοµα καταβάλλεται µόνο στην περίπτωση που η αποβολή συµβεί µετά τη δέκατη όγδοη (18η) εβδοµάδα κύησης. Το Τµήµα Αποζηµιώσεων της Ασφαλιστικής Εταιρίας διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει οποιοδήποτε έντυπο θεωρήσει αναγκαίο για τη διακρίβωση των συνθηκών κάθε αιτήµατος αποζηµίωσης. ΣΗΜΕΙΩΣEIΣ Σε περίπτωση που η Ασφαλιστική Εταιρία, σε κάποια χρονική στιγµή και κάτω από ορισµένες συνθήκες, δεν επιµείνει στην αυστηρή εφαρµογή κάποιου όρου του Συµβολαίου, αυτό δεν µπορεί να ερµηνευτεί σαν παραίτηση της Ασφαλιστικής Εταιρίας από τον όρο αυτό. Δεν µπορεί ακόµη να ερµηνευτεί σαν τροποποίηση του σχετικού όρου, ούτε µπορεί να θεωρηθεί ότι ο όρος αυτός δεν θα εφαρµόζεται σε άλλη χρονική στιγµή ή συνθήκες. Διευκρινίζεται ότι για στρατευµένους ποδοσφαιριστές η ασφαλιστική κάλυψη ισχύει µόνο κατά τη διάρκεια προπονήσεων και αγώνων (επισήµων ή φιλικών) καθώς και κατά την διάρκεια των µετακινήσεων τους από και προς τους χώρους προπόνησης ή αγώνα. Ελεγκτής Ιατρός (θέµατα εγκρίσεων εξετάσεων, φυσιοθεραπειών, χειρουργείων κ.λ.π.) κ. Στέργιος Καρακίτσιος (τηλ ) Πληροφορίες για το συµβόλαιο υποστήριξη ασφαλισµένων Υπεύθυνος συνεργάτης: κ.κ. Αγγελος Προύντζος (τηλ , ) 14

16 Λ. Κηφισίας 274, , Χαλάνδρι

Κ Λ Α Δ Ο Σ Ο Μ Α Δ Ι Κ Ω Ν Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Ε Ω Ν ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ: 2438 ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: 9481/0101

Κ Λ Α Δ Ο Σ Ο Μ Α Δ Ι Κ Ω Ν Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Ε Ω Ν ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ: 2438 ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: 9481/0101 Κ Λ Α Δ Ο Σ Ο Μ Α Δ Ι Κ Ω Ν Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Ε Ω Ν ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ: 2438 ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: 9481/0101 ΛΗΠΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ O.T.Y.E. ΚΩΔΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Λ Α Δ Ο Σ Ο Μ Α Δ Ι Κ Ω Ν Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Ε Ω Ν ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ: 2438 ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: 9481/0101

Κ Λ Α Δ Ο Σ Ο Μ Α Δ Ι Κ Ω Ν Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Ε Ω Ν ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ: 2438 ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: 9481/0101 Κ Λ Α Δ Ο Σ Ο Μ Α Δ Ι Κ Ω Ν Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Ε Ω Ν ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ: 2438 ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: 9481/0101 ΛΗΠΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ O.T.Y.E. ΚΩΔΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητέ Συνεργάτη, Συγκεκριμένα προσφέρονται οι παρακάτω ασφαλιστικές παροχές:

Αγαπητέ Συνεργάτη, Συγκεκριμένα προσφέρονται οι παρακάτω ασφαλιστικές παροχές: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ OTEplus Τεχνικές και Επιχειρηματικές Λύσεις Ανώνυμη Εταιρεία Υπηρεσίες Φύλαξης 43284 / 01.03.2014 1 Αγαπητέ Συνεργάτη, Με ιδιαίτερη ευχαρίστηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αγαπητοί Ασφαλισμένοι Οι σελίδες που ακολουθούν περιέχουν περίληψη των όρων του συμβολαίου ομαδικής ασφάλισης που υπέγραψε ο εργοδότης σας με

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 35600/01.01.2010 1 Αγαπητέ Συνεργάτη, Με ιδιαίτερη ευχαρίστηση σας παρουσιάζουμε το Πρόγραμμα Ομαδικής Ασφάλισης Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αγαπητοί Ασφαλισμένοι Οι σελίδες που ακολουθούν περιέχουν περίληψη των όρων του συμβολαίου ομαδικής ασφάλισης που υπέγραψε ο εργοδότης σας με την ΕΘΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ - ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΠΕΤ - ΟΤΕ

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ - ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΠΕΤ - ΟΤΕ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ - ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΠΕΤ - ΟΤΕ ΒΕΡΑΝΖΕΡΟΥ 34 ΑΘΗΝΑ 104 32 Τηλ: 210 5241576-9 Αρ. φύλλου 243 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Μνήμη Πολυτεχνείου σελ. 12 ΠρΟγραμμα ομαδικής ασφάλισης Το

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Οµαδικής Ασφάλισης

Πρόγραµµα Οµαδικής Ασφάλισης Πρόγραµµα Οµαδικής Ασφάλισης ΤΩΝ ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΛΕΑ Ή ΤΩΝ ΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥΣ Ηµεροµηνία Έκδοσης : 1/7/2011 Εισαγωγικό Σηµείωµα Το παρόν έντυπο έχει συνταχθεί µε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 262/2012 ΘΕΜΑ: ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ MEGA BROKERS S.A. INTERAMERICAN

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 262/2012 ΘΕΜΑ: ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ MEGA BROKERS S.A. INTERAMERICAN ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 262/2012 Αθήνα, 31/07/2012 ΠΡΟΣ: ΔΙΚΤΥΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ MEGA BROKERS S.A. ΘΕΜΑ: ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ MEGA BROKERS S.A. INTERAMERICAN Αγαπητοί συνεργάτες, Σας γνωρίζουμε ότι το ομαδικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ OMAΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ OMAΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ OMAΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Περιεχόμενα Groupama Φοίνιξ.. 3 Ποιοι Συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Ομαδικής Ασφάλισης 4 Πίνακας Παροχών. 5 Γενικές Οδηγίες για τη Λειτουργία του Προγράμματος.. 8 Συνεργαζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρία: Η ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία «METLIFE Α.Ε.Α.Ζ.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας αρ. 119).

Εταιρία: Η ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία «METLIFE Α.Ε.Α.Ζ.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας αρ. 119). ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ Kids Care Plus ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Η MetLife, που στο εξής θα καλείται η Εταιρία, ασφαλίζει με αυτό το Ασφαλιστήριο, που στο εξής θα καλείται Ασφαλιστήριο, τον Κυρίως Ασφαλισμένο και το Ασφαλισμένο

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα : ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝ ΙΚΑΤΟΥ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Θέµα : ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝ ΙΚΑΤΟΥ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Ε ΡΑ : Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 274, ΧΑΛΑΝ ΡΙ, 152 32 ΤΗΛ.ΚΕΝΤΡΑ:210 6829601 FAX:210 8119725 Γ.Ε.ΜΗ. : 322801000 Α.Φ.Μ. 094060402 http:// www.europaikipisti.gr info@europisti.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πλήρης Περίθαλψη για Όλους

Πλήρης Περίθαλψη για Όλους Πλήρης Περίθαλψη για Όλους Η ανάγκη / Η ανάγκη εξασφάλισης της Υγείας του έλληνα καταναλωτή Για πρωτοβάθµια περίθαλψη και Για δευτεροβάθµια περίθαλψη Ο σηµαντικός κοινωνικός ρόλος του Ασφαλιστικού Συµβούλου

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Έντυπο Προγράμματος Ασφαλίσεως Πιστωτικών Καρτών της Alpha Bank

Ενημερωτικό Έντυπο Προγράμματος Ασφαλίσεως Πιστωτικών Καρτών της Alpha Bank Ενημερωτικό Έντυπο Προγράμματος Ασφαλίσεως Πιστωτικών Καρτών της Alpha Bank Το παρόν ενημερωτικό έντυπο περιέχει χρήσιμες πληροφορίες και ορισμούς για το πρόγραμμα ασφαλίσεως των πιστωτικών καρτών της

Διαβάστε περισσότερα

Συµπληρωµατικη Παροχη

Συµπληρωµατικη Παροχη Συµπληρωµατικη Παροχη FAMILY MEDICAL ΕΙ ΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΤΥΧΗΜΑ Κάθε τυχαίο γεγονός που οφείλεται σε αιφνίδια και βίαιη εξωτερική αιτία, ανεξάρτητη από τη θέληση του Ασφαλισµένου και προκαλεί

Διαβάστε περισσότερα

Κ ΑΛ Υ ΨΗ ΕΞΟ ΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. M E D I h o s p i t a l S m a r t & F l e x i ( Α 3 6 Α )

Κ ΑΛ Υ ΨΗ ΕΞΟ ΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. M E D I h o s p i t a l S m a r t & F l e x i ( Α 3 6 Α ) Κ ΑΛ Υ ΨΗ ΕΞΟ ΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ M E D I h o s p i t a l S m a r t & F l e x i ( Α 3 6 Α ) FH Smart & Flexi Α Ρ Θ Ρ Ο 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Σύµφωνα µε τους όρους του παρόντος Ασφαλιστηρίου και όσα αναγράφονται

Διαβάστε περισσότερα

Οµαδικό Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο Ιατροφαρµακευτικής Περίθαλψης Εθνική και Υγεία Όροι Συµβολαίου Εθνική και Υγεία Σελίδα 1 από 25 Η σελίδα αυτή παρέµεινε σκοπίµως κενή Εθνική και Υγεία Σελίδα 2 από 25 Οµαδικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2002861

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2002861 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2002861 Α. ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 1. ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Αριθμός Ομαδικού Ασφαλιστηρίου, Συμβαλλόμενος, Α.Φ.Μ./Δ.Ο.Υ.,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΠΡΩΤ. 86791 Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2013. ΘΕΜΑ: Νέο προϊόν Ασφάλισης Υγείας με την ονομασία ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤAΣΙΑ ΚΩΔ. Υ4Θ

ΑΡ. ΠΡΩΤ. 86791 Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2013. ΘΕΜΑ: Νέο προϊόν Ασφάλισης Υγείας με την ονομασία ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤAΣΙΑ ΚΩΔ. Υ4Θ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 86791 Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2013 ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ, ΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ, ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ, ΤΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ WELCOME

ΝΕΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ WELCOME ΝΕΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ WELCOME ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ...5 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ (ΓΟ 110001)...8-14 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑTA: Μόνιμη Ολική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ MEGA BROKERS S.A.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ MEGA BROKERS S.A. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ MEGA BROKERS S.A. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ( ) 1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ 20.000,00 2. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ & ΜΟΝΙΜΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ από ατύχημα Θάνατος από ατύχημα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Policyno

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Policyno ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Policyno ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ (ΛΗΠΤΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ) ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ Κ.Σ.: Synergatis Symbalomenos Asfalismenos Symbstreet SymbTK SymbPerioxi Asfstreet AsfTK AsfPerioxi ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Υ4Θ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ Σύμφωνα με τους γενικούς όρους του παρόντος ασφαλιστηρίου υγείας, η Ανώνυμη Ελληνική Εταιρία Γενικών Ασφαλειών " Η ΕΘΝΙΚΗ ", στο εξής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΥΡΟ. Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου υγείας EXCLUSIVE CARE

ΑΚΥΡΟ. Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου υγείας EXCLUSIVE CARE Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου υγείας EXCLUSIVE CARE Γενικοί Όροι Δια του παρόντος συνομολογείται και γίνεται αποδεκτό ότι εφόσον καταβάλλονται τα ασφάλιστρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στα παρακάτω άρθρα του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΚΛΟΠΗ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ Για κλοπή µίας αποσκευής µέχρι το ποσό των 300,00.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΚΛΟΠΗ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ Για κλοπή µίας αποσκευής µέχρι το ποσό των 300,00. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ (Τravel Assistance Basic) ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΑΡΘΡΟ 8 ΑΡΘΡΟ 9 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΑΘΟΝΤΟΣ Κάλυψη κόστους χωρίς περιορισµό όταν η µεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Anytime Health Value

ΒΙΒΛΙΟ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Anytime Health Value ΒΙΒΛΙΟ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Anytime Health Value INTERAMERICAN ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ Α.Ε. 1 Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το Anytime Health Value, ένα μοναδικό πρόγραμμα ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Νέα προϊόντα υγείας, «Safe Life for All» και «Safe Life Diagnosis»

Θέµα: Νέα προϊόντα υγείας, «Safe Life for All» και «Safe Life Diagnosis» ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ Εγκύκλιος Υπηρεσιακή Ν Ο : 155 Αθήνα, 2 Ιουλίου 2008 Θέµα: Νέα προϊόντα υγείας, «Safe Life for All» και «Safe Life Diagnosis» Η Εταιρία µε στόχο την προσφορά

Διαβάστε περισσότερα

MEGACARE 100 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ / ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 467

MEGACARE 100 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ / ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 467 MEGACARE 100 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ / ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 467 Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΓΑ (Εταιρία ή Ασφαλιστής) καλύπτει τον Ασφαλισμένο και τα μέλη της οικογένειάς

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Προσωπικών Ατυχημάτων & Ασθενειών

Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Προσωπικών Ατυχημάτων & Ασθενειών Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Προσωπικών Ατυχημάτων & Ασθενειών Σεπτέμβριος 2013 Σεπτέμβριος 2013 Εισαγωγή Αγαπητέ Ασφαλισμένε, Σας συγχαίρουμε για την επιλογή σας να ενταχθείτε στη μεγάλη οικογένεια

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΕΛΙ Α 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 2 ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΛΟΥΣ ΣΤΟ ΤΕΑ ΥΠΟΙΚ 1. ικαίωµα εγγραφής 2. ιαδικασία υπαγωγής 3 3 4 3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 1. Γενικά 2. Περιγραφή παροχών

Διαβάστε περισσότερα