ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2. Άνθος Ανθικός Τύπος -Ανθοταξίες Καρπός Καρποταξίες

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2. Άνθος Ανθικός Τύπος -Ανθοταξίες Καρπός Καρποταξίες"

Transcript

1 ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 Άνθος Ανθικός Τύπος -Ανθοταξίες Καρπός Καρποταξίες

2 ΑΝΘΟΣ Σύνθετο όργανο, συνδέεται άμεσα με την παραγωγή των σπερμάτων και την εγγενή αναπαραγωγή Προέρχεται από ανθοφόρους οφθαλμούς, φέρει φύλλα μεταμορφωμένα σε ανθικά μέρη, τοποθετημένα σε κοντό βλαστικό άξονα Όσο πιο εξελιγμένο είναι το φυτό, τόσο μικρότερα άνθη Η μελέτη των διαφορών στην κατασκευή του, προσφέρει ένα από τα πιο αξιόπιστα κριτήρια: στην ταξινόμηση του είδους, στον έλεγχο των συγγενικών σχέσεων μέσα στο άθροισμα και στην ανίχνευση των οδών καταγωγής, γιατί Από όλα τα όργανα του φυτού, τα άνθη επηρεάζονται λιγότερο από τις συνθήκες του περιβάλλοντος.

3 ΑΝΘΙΚΑ ΜΕΡΗ Φύονται σε ανθοφόρο βλαστό, το μίσχο, το κατώτερο μέρος του οποίου ονομάζεται ποδίσκος (η ύπαρξή του ή η απουσία του διακρίνει τα άνθη σε έμμισχα ή επιφυή αντίστοιχα) και το ανώτερο όπου προσφύονται τα υπόλοιπα μέρη του άνθους, ανθοδόχη ή θάλαμος Τα βασικά μέρη ενός άνθους είναι τέσσερα: ΣΕΠΑΛΑ ΠΕΤΑΛΑ ΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΛΥΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΗ ΑΝΔΡΕΙΟ ΠΕΡΙΑΝΘΙΟ ΚΑΡΠΟΦΥΛΛΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΟΥΣΙΩΔΗ: Τα μέρη του άνθους που είναι απαραίτητα στον εγγενή πολ/σμό (στήμονες & ύπερος) ΕΠΟΥΣΙΩΔΗ: Τα μέρη του άνθους που προστατεύουν τα ουσιώδη (περιγόνιο & περιάνθιο)

4

5 ΑΝΘΙΚΑ ΜΕΡΗ (2) Πλήρη: τα άνθη που διαθέτουν ολα τα παραπάνω τέσσερα μέρη Ελλιπή: τα άνθη στα οποία απουσιάζει έστω και ένα από τα τέσσερα μέρη ΤΕΛΕΙΟ ΑΝΘΟΣ: Έχει τα ουσιώδη & επουσιώδη μέρη ανεπτυγμένα ΑΤΕΛΕΣ ΑΝΘΟΣ: Έχει μόνο τα ουσιώδη μέρη ανεπτυγμένα και/ή μερικά επουσιώδη ΣΤΗΜΟΝΟΦΟΡΑ: Ατελή άνθη με στήμονες μόνο ΥΠΕΡΟΦΟΡΑ: Ατελή άνθη με ύπερο μόνο

6 ΑΝΘΙΚΑ ΜΕΡΗ (3) Τα μέρη του άνθους τοποθετούνται στον ανθικό άξονα σε σπονδυλωτή (κυκλική) συνήθως διάταξη, σπάνια σπειροειδή (ακυκλική), και σπανιότερα ημικυκλική (και οι δυο). Στις εξελιγμένες μορφές αγγειοσπέρμων επικρατεί η κυκλική διάταξη των μελών του άνθους, σε 1-16 σπονδύλους (δικότυλα 4-5 σπόνδυλοι, σπάνια 2-3 και στα μονοκότυλα 3 σπόνδυλοι)

7 ΑΝΘΙΚΑ ΜΕΡΗ (4) Ισομερή άνθη: όταν όλα τα σπονδυλώματα έχουν τον ίδιο αριθμό μελών Ανισομερή άνθη: όταν μερικά σπονδυλώματα έχουν διαφορετικό αριθμό μελών Πολυμερή άνθη: όταν ο αριθμός των μελών των σπονδυλωμάτων είναι μεγαλύτερος από τον τυπικό αριθμό των μελών (πολυμερισμός) Ολιγομερή άνθη: όταν ο αριθμός των μελών του σπονδυλώματος είναι μικρότερος (ολιγομερισμός)

8 ΠΕΡΙΑΝΘΙΟ (ΚΑΛΥΚΑΣ+ΣΤΕΦΑΝΗ) Ο κάλυκας: Αποτελείται από τα σέπαλα τα οποία είναι ελαφρώς μεταμορφωμένα φύλλα και προστατεύουν τον ανθικό οφθαλμό κατά την οντογενετική φάση Όταν οι ανθοφόροι οφθαλμοί αναπτύσσονται σε προστατευτική θήκη, τότε τα σέπαλα είναι λιγότερο σημαντικά και ελαττώνονται ή απουσιάζουν Πολλές φορές είναι έντονα χρωματισμένα (πεταλοειδή) Τα σέπαλα μπορεί να είναι ελεύθερα (χωριστοσέπαλο άνθος) ή μπορεί να συμφύονται μεταξύ τους (συσσέπαλο ή ομοσέπαλο άνθος)

9

10 ΠΕΡΙΑΝΘΙΟ (ΚΑΛΥΚΑΣ+ΣΤΕΦΑΝΗ) Η στεφάνη (πέταλα): Μεταμορφωμένα φύλλα που περιέχουν χρωστικές διάφορες της χλωροφύλλης, έχουν λίγες ή καθόλου ίνες και λεπτότερη δομή Σημαντικά για την προσέλκυση επικονιαστών οι οποίοι πρέπει να μεταφέρουν τη γύρη μεταξύ φυτών ίδιου είδους Σε είδη που επικονιάζονται μέσω νερού ή ανέμου τα πέταλα συχνά δεν αναπτύσσονται Τα πέταλα μπορεί να είναι ελεύθερα (χωριστοπέταλη στεφάνη) ή μπορεί να συμφύονται μεταξύ τους (κωδωνοειδής, σωληνοειδής, τροχοειδής κ.λ.π. στεφάνη)

11

12 ΠΕΡΙΑΝΘΙΟ (ΚΑΛΥΚΑΣ+ΣΤΕΦΑΝΗ) Ανάλογα με την ύπαρξη ή μη περιανθίου τα άνθη διακρίνονται σε: Αποχλαμυδικά: άνθη χωρίς περιάνθιο Απλοχλαμυδικά ή μονοχλαμυδικά: άνθη με ένα μόνο σπονδύλωμα Ομοιόχλαμυδικά: άνθη με δύο σπονδυλώματα με μέλη όμοια σε μορφή, μέγεθος και χρώμα. Τότε, το περιάνθιο ονομάζεται και περιγόνιο και τα φύλλα του περιγονίου ονομάζονται τέπαλα- αν το περιγόνιο είναι πράσινο ονομάζεται καλυκοειδές ή αφανές και αν έχει χρώμα ονομάζεται στεφανοειδές Ετεροχλαμυδικά: τυπική περίπτωση όπου το περιάνθιο διακρίνεται στα δύο βασικά του σπονδυλώματα (κάλυκας και στεφάνη)

13 ετεροχλαμυδικό ομοιοχλαμυδικό απλοχλαμυδικό

14 ΑΝΔΡΕΙΟ Ονομάζεται και ανδρωνίτης του άνθους και αποτελείται από τους στήμονες Στήμονας: αποτελείται από το άγονο νήμα (γ), που στην κορυφή του φέρει το γόνιμο νήμα (ανθήρας) Κάθε ανθήρας έχει δύο θήκες και κάθε μία φέρει δύο σάκκους (γυρεόσακκοι) (α) που συνδέονται με άγονο ιστό (β) (συνοχέας)

15 ΣΤΗΜΟΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΛΦΟΙ: Όταν οι στήμονες συμφύονται σε μία δέσμη (αντίστοιχα δι- τρι- πολύ- αδελφία) ΕΠΙΠΕΤΑΛΙΟΙ: Συμφύονται στα πέταλα ΕΠΙΣΕΠΑΛΙΟΙ: Συμφύονται στα σέπαλα ΣΥΝΑΝΘΗΡΟΙ: Οι ανθήρες συμφύονται μεταξύ τους σε σωλήνα, ενώ τα νήματα είναι ελεύθερα ΔΙΔΥΝΑΜΙΑ: Οι δύο στήμονες βραχύτεροι από τους άλλους δύο ΤΕΤΡΑΔΥΝΑΜΙΑ: Οι δύο στήμονες βραχύτεροι και οι τέσσερις μακρύτεροι ΓΥΝΑΝΔΡΙΑ: οι ανθήρες συμφύονται με τον ύπερο

16 ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΤΗΜΟΝΩΝ

17 ΚΑΡΠΟΦΥΛΛΑ Καρπόφυλλα και σπερματικές βλάστες σχηματίζουν τον γυναικωνίτη του άνθους Ο ύπερος αποτελείται από την ωοθήκη στο κάτω μέρος, το στύλο που είναι η επιμήκυνση των καρπόφυλλων και το κολλώδες στίγμα στο άνω μέρος Ο στύλος έχει μορφή πεταλοειδή, επιμήκη, κυλινδρική, ριπιδοειδή κ.λ.π. Το στίγμα είναι σφαιροειδές, πτεροειδές, φυλλοειδές κ.λ.π. και φέρει αδένες, τρίχες ή ιξώδη ουσία για την συγκράτηση των γυρεόκοκκων

18 ΚΑΡΠΟΦΥΛΛΑ (2) Το κάθε καρπόφυλλο είναι ένα μεταμορφωμένο φύλλο και έτσι στην ωοθήκη μπορούμε να διακρίνουμε την κοιλιακή ή γαστρική ραφή στην ένωση των δύο χειλέων Ο αριθμός των καρποφύλλων που λαμβάνει μέρος στο σχηματισμό του γυναικωνίτη είναι χαρακτηριστικός για κάθε οικογένεια Μονόκαρπος: ο γυναικωνίτης με ένα καρπόφυλλο Πολύκαρπος: ο γυναικωνίτης με >1 καρπόφυλλα Απόκαρπος: ο γυναικωνίτης με διαφορετικό ύπερο για κάθε καρπόφυλλο Σύγκαρπος: ο γυναικωνίτης με κοινή ωοθήκη για όλα τα καρπόφυλλα

19 ΚΑΡΠΟΦΥΛΛΑ (3) Ο σύγκαρπος γυναικωνίτης μπορεί να χαρακτηριστεί ως μονόχωρος (κοινόκαρπος) ή πολύκαρπος (υποδιαίρεση σε περισσότερους εσωτερικούς χώρους) ή παράκαρπος (ημιτελείς χώρους) Σπερματικές βλάστες: βρίσκονται μέσα στην ωοθήκη κεντρικά ή πλευρικά σε ειδικό ιστό (πλακούντας) με τον οποίο ενώνονται με ποδίσκο (χάλαζα) Οι σπερματικές βλάστες χαρακτηρίζονται ως άτροπες, ανάτροπες ή καμπυλότροπες

20 Διαφορετικές θέσεις τοποθέτησης του πλακούντα στην ωοθήκη

21

22 ΤΥΠΟΙ ΩΟΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΕΩΝ ΕΠΙΦΥΗΣ ΩΟΘΗΚΗ ΥΠΟΓΥΝΟ ΑΝΘΟΣ 90% οικογενειών, Π.χ Cruciferae, Liliaceae, Papilionaceae κ.α Η ωοθήκη βρίσκεται πάνω από σημείο εκφύσεως των στημόνων και των πετάλων ΥΠΟΦΥΗΣ ΩΟΘΗΚΗ ΕΠΙΓΥΝΟ ΑΝΘΟΣ Λίγες οικογένειες, Π.χ Compositae, Amaryllideae Η ωοθήκη βρίσκεται κάτω από το σημείο εκφύσεως των στημόνων ΜΕΣΟΦΥΗΣ ΩΟΘΗΚΗ ΠΕΡΙΓΥΝΟ ΑΝΘΟΣ Ελάχιστες οικογένειες, Π.χ Rosaceae Οι στήμονες εκφύονται στο μέσο της ωοθήκης

23

24 ΑΝΘΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ Τα άνθη των αγγειοσπέρμων, ανάλογα με τη σχέση συμμετρίας που εμφανίζουν διακρίνονται σε: ΠΟΛΥΣΥΜΜΕΤΡΙΚΑ ή ΑΚΤΙΝΟΜΟΡΦΑ: Συμμετρικά στον άξονα, τέμνονται σε δύο όμοια τμήματα με πολλά κάθετα επίπεδα, που διέρχονται από το μέσο του άνθους. Ακτινόμορφα άνθη απαντώνται σε πάρα πολλά φυτά.

25 ΑΝΘΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ (2) ΔΙΣΥΜΜΕΤΡΙΚΑ: Έχουν δύο τμήματα συμμετρίας με διαφορετική μορφή μεταξύ τους. Η συμμετρία επιτυγχάνεται με δύο μόνο κάθετα επίπεδα, διερχόμενα από το κέντρο του άνθους. Δισυμμετρικά άνθη απαντούν σπανίως στη φύση.

26 ΑΝΘΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ (3) ΜΟΝΟΣΥΜΜΕΤΡΙΚΑ ή ΖΥΓΟΜΟΡΦΑ: Ένα μόνο κάθετο επίπεδο διερχόμενο από το κέντρο του άνθους είναι δυνατό να τα χωρίσει σε δύο συμμετρικά τμήματα. Τέτοιου είδους άνθη απαντούν κυρίως σε οικογένειες που επικονιάζονται μέσω εντόμων ή κάποιες φορές και σε ανεμόφιλες.

27 ΑΝΘΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ (4) ΑΣΥΜΜΕΤΡΑ: Δεν έχουν κανένα επίπεδο συμμετρίας. Τέτοια άνθη είναι πρωτογενή ακυκλικά άνθη ή δευτερογενώς ασύμμετρα κυκλικά άνθη. Εντελώς ασύμμετρα απαντώνται σπάνια στη φύση.

28 ΑΝΘΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ Αφορά την αποτύπωση της δομής του άνθους με γράμματα και αριθμούς. Στον ανθικό τύπο, κάθε σπονδύλωμα του άνθους παριστάνεται με το αρχικό γράμμα της ονομασίας του: Κάλυκας (Κ) Στεφάνη (Σ) Ανδρείο (Α) Γυναικείο (Γ) Περιγόνιο (Π)

29 ΑΝΘΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ (2) Η συμμετρία του άνθους σημειώνεται στην αρχή του ανθικού τύπου με τα εξής σύμβολα: Ακτινόμορφο άνθος ( ) Ζυγόμορφο άνθος ( ) ή ( ) Δισυμμετρικό άνθος (ϯ) ή (+) Ασύμμετρο άνθος ( )

30 ΑΝΘΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ (3) Σύμφυση μελών ( ) Πρόσφυση οργάνων [ ] Επιφυής ωοθήκη Γ_ Μεσοφυής ωοθήκη Γ - Υποφυής ωοθήκη Γ Αριθμός μελών 1,2,3 Πολυάριθμα μέλη Αόριστος αριθμός μελών (n) Έλλειψη σπονδυλώματος 0 Μέλη σε 2 σπονδυλώματα 1,2,3..+ 1,2,3..

31 ΑΝΘΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ (4) Κ2+2Σ4Α2+4Γ(2): Ο κάλυκας αποτελείται από 2 διμελή σπονδυλώματα (4 σέπαλα σε 2 σειρές), η στεφάνη από 1 τετραμελές σπονδύλωμα (4 πέταλα), οι ανθήρες βρίσκονται σε δύο σπονδυλώματα ( 6 στήμονες, 2 και 4 σε κάθε σειρά), ο ύπερος είναι επιφυής (άρα άνθος υπόγυνο) και αποτελείται από δύο καρπόφυλλα που συμφύονται

32 ΤΑΞΙΑΝΘΙΕΣ Τα άνθη πολλές φορές είναι μονήρη (επάκρια στη κορυφή ενός φυλλοφόρου βλαστού π.χ. παπαρούνα ή μασχαλιαία στην μασχάλη φύλλου π.χ. κάππαρη) Συνήθως όμως φύονται σε ομάδες με απλό ή διακλαδισμένο άξονα, γυμνό ή με βράκτεια φύλλα, σχηματίζοντας ταξιανθία Οι ταξιανθίες διακρίνονται σε δύο βασικούς τύπους: τις βοτρυώδεις ή μονοποδιακές και τις κυματώδεις ή συμποδιακές

33 ΤΑΞΙΑΝΘΙΕΣ (2) Απλές Βοτρυώδεις α. ΒΟΤΡΥΣ Αποτελείται από ένα κεντρικό άξονα που θεωρητικά αυξάνει απεριόριστα και επί του οποίου φύονται πλάγια έμμισχα άνθη β. ΣΤΑΧΥΣ Αποτελείται από ένα κεντρικό άξονα που θεωρητικά αυξάνει απεριόριστα και πάνω σε αυτόν φύονται πλάγια επιφυή άνθη Παραλλαγές του στάχεως: Ίουλος: Ο στάχυς που ο κεντρικός του άξονας είναι εύκαμπτος, χαλαρός και αποπίπτει μετά την ωρίμανση. Έχει συνήθως άνθη μονόκλινα Σπάδικας: Ο στάχυς που ο κεντρικός του άξονας παχύνεται, καθίσταται σαρκώδης και πάνω σε αυτόν φύονται τα επιφυή άνθη Κώνος: Ο στάχυς που ο κεντρικός του άξονας και τα βράκτια φύλλα γίνονται ξυλώδη

34 ΤΑΞΙΑΝΘΙΕΣ (3) γ. ΣΚΙΑΔΙΟ Ο κεντρικός άξονας παύει να αυξάνει μετά από κάποιο σημείο. Από αυτό το σημείο και μετά εκφύονται πολλά έμμισχα άνθη με ισομεγέθεις και ισοπαχείς ποδίσκους δ. ΚΕΦΑΛΙΟ Ο κύριος άξονάς του είναι βραχύς στην κορυφή διαπλατύνεται και καθίσταται κοίλος ή κυρτός ή λαμβάνει τη μορφή δίσκου και πάνω σε αυτόν φύονται πολυάριθμα επιφυή άνθη

35 Βότρυς στάχυς ίουλος σπάδικας

36 κώνος κεφάλια σκιάδιο

37 ΤΑΞΙΑΝΘΙΕΣ (4) Σύνθετες Βοτρυώδεις Φέρουν πλάγιους άξονες με περαιτέρω διακλαδώσεις α. ΣΥΝΘΕΤΟΣ ΒΟΤΡΥΣ Επάνω στον επιμήκη κύριο άξονα υπάρχουν πολυάριθμες διακλαδώσεις σε βοτρυώδη διάταξη β. ΣΥΝΘΕΤΟΣ ΣΤΑΧΥΣ Επάνω στον επιμήκη κύριο άξονα, αντί μεμονωμένων ανθέων, σχηματίζονται μικροί στάχεις γ. ΣΥΝΘΕΤΟ ΣΚΙΑΔΙΟ Είναι σκιάδιο, το οποίο φέρει στη θέση των μεμονωμένων ανθέων απλά σκιάδια

38 Σύνθετος βότρυς Σύνθετο σκιάδιο Σύνθετος στάχυς

39 ΤΑΞΙΑΝΘΙΕΣ (5) Κυματώδεις ή Συμποδιακές Ταξιανθίες Πολλοί άξονες που ο κύριος άξονάς τους υπολείπεται των πλάγιων αξόνων ΜΟΝΟΧΑΣΙΟ Όταν κάτω από το επάκριο άνθος εκπτύσσεται ένας πλευρικός κλάδος, κάτω δε από αυτόν με τον ίδιο τρόπο έχουμε μια άλλη διακλάδωση κτλ. 1. ΡΙΠΙΔΙΟ Λέγεται όταν οι πλάγιες δικλαδώσεις της ταξιανθίας βρίσκονται στη δεξιά και αριστερή πλευρά και στο ίδιο επίπεδο 2. ΔΡΕΠΑΝΙΟ Όταν όλες οι πλάγιες διακλαδώσεις σχηματίζονται προς μια μόνο πλευρά και επί του ίδιου επιπέδου

40 ΤΑΞΙΑΝΘΙΕΣ (6) γ. ΘΥΣΑΝΟΣ Όταν οι πλάγιες διακλαδώσεις σχηματίζονται δεξιά και αριστερά σε διαφορετικά επίπεδα και εναλλάσσονται μεταξύ τους δ. ΒΟΣΤΡΥΧΟΣ Όταν οι πλάγιες διακλαδώσεις σχηματίζονται από τη μια πλευρά σε σχέση με την προηγούμενη, αλλά σε διαφορετικό επίπεδο

41 ριπίδιο δρεπάνιο θύσανος βόστρυχος

42 ΤΑΞΙΑΝΘΙΕΣ (6) ΔΙΧΑΣΙΟ Λέγεται όταν κάτω από το άκρο του κύριου βλαστού εκφύονται δύο διακλαδώσεις, που χωρίζονται περαιτέρω με όμοιο τρόπο ΠΛΕΙΟΧΑΣΙΟ Λέγεται όταν κάτω από το άκρο του κύριου βλαστού εκπτύσσονται τρεις ή περισσότεροι εξ ίσου ισχυροί πλάγιοι βλαστοί

43 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΓΕΝΩΝ ΤΩΝ ΑΝΘΕΩΝ ΣΤΑ ΦΥΤΑ Διγενή ή ερμαφρόδιτα: άνθη στα οποία απαντούν συγχρόνως στήμονες και ύπερος Μονογενή ή δίκλινα: άνθη τα οποία διαθέτουν μόνο γυναικωνίτη ή ανδρωνίτη Ερμαφροδιτισμός: φυτά με διγενή άνθη Ανδρομονοικία: φυτά με διγενή άνθη και άρρενα μονογενή Γυνομονοικία: φυτά με διγενή και θήλεα μονογενή άνθη Μονοικία: φυτά με άρρενα μονογενή και θήλεα μονογενή άνθη

44 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΓΕΝΩΝ ΤΩΝ ΑΝΘΕΩΝ ΣΤΑ ΦΥΤΑ (2) Ανδροδιοικία: φυτά με μόνο διγενή άνθη ή μόνο μονογενή άρρενα άνθη Γυνοδιοικία: φυτά με μόνο διγενή άνθη ή μόνο μονογενή θήλεα άνθη Διοικία: φυτά με μονογενή άρρενα άνθη ή μονογενή θήλεα άνθη Τριοικία: φυτά με διγενή άνθη ή μονογενή άρρενα ή μονογενή θήλεα

45 ΕΠΙΚΟΝΙΑΣΗ Η λειτουργία της μεταφοράς των ώριμων γυρεοκόκκων από τους ανθήρες του ανδρείου στο στίγμα του υπέρου του φυτού. ΑΥΤΟΓΑΜΙΑ Ή ΑΥΤΕΠΙΚΟΝΙΑΣΗ Μεταφορά γυρεοκόκκων από τους ανθήρες στο στίγμα του ίδιου άνθους. Γίνεται σε διγενή άνθη και αποτελεί εξαίρεση. Αυτογόνιμα είναι τα είδη των σιτηρών πλην της σίκαλης.

46 ΕΠΙΚΟΝΙΑΣΗ (2) ΑΠΟΦΥΓΗ ΑΥΤΟΓΑΜΙΑΣ 1. ΕΤΕΡΟΣΤΥΛΙΑ Διαφορετικό μήκος μεταξύ στημόνων και υπέρου. Διακρίνεται σε: α) Ετεροδιστυλία -Το στίγμα βρίσκεται αρκετά κάτω από τους ανθήρες β) Ετεροτριστυλία: - Άνθη με μακρύ στύλο και στήμονες κοντούς και μέτριους - Άνθη με μέτριο στύλο και στήμονες μακρούς και κοντούς - Άνθη με κοντό στύλο και στήμονες μέτριους και μακρούς

47 ΕΠΙΚΟΝΙΑΣΗ (3) 2. ΕΡΚΟΓΑΜΙΑ Οι ανθήρες και τα στίγματα είναι κατασκευασμένα έτσι ώστε να εμποδίζεται η αυτεπικονίαση π.χ. Iris sp. 3. ΔΙΧΟΓΑΜΙΑ Οι ανθήρες και τα στίγματα ωριμάζουν σε διαφορετικές χρονικές περιόδους - Προτερανδρία π.χ. Compositae, Allium sp. - Προτερογυνία π.χ. Arum sp., Clematis sp.

48 ΕΠΙΚΟΝΙΑΣΗ (4) ΑΛΛΟΓΑΜΙΑ Ή ΣΤΑΥΡΕΠΙΚΟΝΙΑΣΗ 1. ΓΕΙΤΟΝΟΓΑΜΙΑ Η επικονίαση γίνεται μεταξύ δύο ανθέων του ίδιου φυτού 2. ΞΕΝΟΓΑΜΙΑ Η επικονίαση γίνεται μεταξύ δύο ανθέων διαφορετικών φυτών Σε όλα τα δίκλινα άνθη Δημιουργία νέων γονιδιακών συνδυασμών

49 ΕΠΙΚΟΝΙΑΣΗ (5) ΜΕΣΑ ΣΤΑΥΡΕΠΙΚΟΝΙΑΣΗΣ: Αναλόγως το μέσο με το οποίο επιτυγχάνεται η επικονίαση τα φυτά διαχωρίζονται σε: ΑΝΕΜΟΦΙΛΑ (Άνεμος) ΖΩΟΦΙΛΑ (Ζώα-Έντομα-Πτηνά) ΥΔΡΟΦΙΛΑ (Νερό)

50 ΕΠΙΚΟΝΙΑΣΗ (6) ΑΝΕΜΟΦΙΛΙΑ: Η επικονίαση γίνεται με τη βοήθεια του ανέμου. - Μικρά, μη νεκταριοφόρα άνθη, περισσότερα - Οι στήμονες παράγουν μεγάλη ποσότητα ελαφρών, λείων και ξηρών γυρεοκόκκων γρήγορη και εύκολη μεταφορά σε μεγάλες αποστάσεις - Τα στίγματα είναι πτεροειδή με μεγάλη επιφάνεια συγκράτηση μεγάλου αριθμού γυρεοκόκκων Τα φυτά που επικονιάζονται με τον άνεμο δεν εξαρτώνται από έντομα ή άλλα ζώα και γι αυτό τα άνθη τους δεν παράγουν νέκταρ, έχουν μικρό μέγεθος, άτονα χρώματα και δεν αναδύουν άρωμα

51 ΕΠΙΚΟΝΙΑΣΗ (7) ΖΩΟΓΑΜΙΑ: Η επικονίαση επιτυγχάνεται με τη βοήθεια ζώων, εντόμων και πτηνών - Προϋποθέτει την κανονική και για αρκετό χρονικό διάστημα επίσκεψη των ζώων και των εντόμων στα φυτά - Γύρη και νέκταρ είναι εκλεκτή τροφή για τα έντομα και τα πτηνά - Παράγοντες προσέλκυσης: Οπτικοί ή Χημικοί

52 ΕΠΙΚΟΝΙΑΣΗ (8) ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΕΠΙΚΟΝΙΑΣΤΕΣ ΜΕΛΙΣΣΕΣ : Συλλέγουν νέκταρ και γύρη - Προσελκύονται από συνδυασμό οσμής και όρασης κυρίως όμως από το υπεριώδες φως που ανακλάται από τα καροτενοειδή - επικονιάζουν άνθη με κίτρινο, πορτοκαλί και κόκκινο χρώμα ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ: Άνθη παρόμοια με αυτά που επικονιάζονται από μέλισσες - Βλέπουν το ερυθρό, το μπλε και το κίτρινο χρώμα και προσελκύονται από τέτοια άνθη - Τα νυχτόβια λεπιδόπτερα επισκέπτονται άνθη που έχουν είτε χρώματα που ξεχωρίζουν στο σκοτάδι, είτε διαπεραστικό άρωμα (π.χ. αμαρυλλίδα, καπνός) ΠΤΗΝΑ: Τρέφονται με νέκταρ, πέταλα ή έντομα- έχουν ασθενή αίσθηση οσμής και έντονη αίσθηση χρώματος- επικονιάζουν άνθη με μεγάλες ποσότητες από νέκταρ, ασθενές άρωμα και έντονα χρώματα (συνήθως κόκκινο και κίτρινο) Π.χ. ιβίσκος, ορχιδέα

53 ΕΠΙΚΟΝΙΑΣΗ (9) ΝΥΧΤΕΡΙΔΕΣ: Επικονιάζουν άνθη μεγάλα σε μέγεθος, που παράγουν μεγάλες ποσότητες από νέκταρ και γύρη, δεν έχουν έντονα χρώματα, έχουν όμως έντονο άρωμα- έχουν λεπτή και επιμήκη γλώσσα ΣΚΑΘΑΡΙΑ: Η αίσθηση της οσμής είναι περισσότερο ανεπτυγμένη από την αίσθηση της όρασης, έτσι επικονιάζουν κυρίως άνθη λευκά ή με άτονο χρώμα αλλά με δυνατό άρωμα. Π.χ. μανόλια, κρίνος, αγριοτριανταφυλλιά ΥΔΡΟΦΙΛΙΑ: Απαντάται σε φυτά που ζουν στο νερό. Συνήθως επικονιάζονται με έντομα ή τον αέρα αφού πρώτα αναδυθούν από το νερό. Σε άλλες περιπτώσεις η γύρη επιπλέει στην επιφάνεια του νερού έως ότου συναντήσει το στίγμα (π.χ. Ruppia sp., Callitriche sp.)

54 ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ Ακολουθεί την επικονίαση των ανθέων και είναι η ένωση του αρσενικού γαμέτη που περιέχεται στο γυρεόκοκκο του στήμονα και του θηλυκού γαμέτη που περιέχεται στον εμβρυόσακκο της ωοθήκης

55 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ 1. Εναπόθεση γυρεοκόκκων πάνω στο στίγμα 2. Πρόσληψη νερού και εκβλάστηση με σχηματισμό σωληνοειδούς προβολής, του γυρεοσωλήνα 3. Η πορεία της γονιμοποίησης εξαρτάται από τον αριθμό των σπερματικών βλαστών που υπάρχουν στην ωοθήκη 4. Ο γυρεοσωλήνας περνάει το στύλο και εισέρχεται στην κοιλότητα της ωοθήκης 5. Διαμέσου της μικροπύλης εισέρχεται στην σπερματική βλάστη και στον εμβρυόσακκο, όπου συναντάει τον έναν από τους δυο συνεργούς και αδειάζει το περιεχόμενό του 6. Το κυτόπλασμα και ο πυρήνας του βλαστητικού κυττάρου αποδιοργανώνονται 7. Το ένα σπερμιοκύτταρο έρχεται σε επαφή με το ωοκύτταρο και το άλλο με το κεντρικό 8. Ακολουθεί ταυτόχρονη ένωση των πυρηνών (διπλή γονιμοποίηση) και προκύπτει ένας διπλοειδής πυρήνας (ζυγωτό) που με διαδοχικές διαιρέσεις θα δώσει το έμβρυο και ένας τριπλοειδής πυρήνας που θα δώσει το ενδοσπέρμιο.

56 ΚΑΡΠΟΣ Καρπός ονομάζεται η μετά τη γονιμοποίηση εξαλλοιωθείσα και αυξηθείσα ωοθήκη. Διαθέτει μεγάλη μορφολογική σταθερότητα, γι αυτό αποτελεί ουσιαστικό κριτήριο ταξινόμησης.

57 ΚΑΡΠΟΣ (2) Με τη διπλή γονιμοποίηση ξεκινά η έναρξη φαινομένων που θα οδηγήσουν στην ανάπτυξη σπερμάτων και καρπού: Η σπερματική βλάστη αναπτύσσεται σε σπέρμα Ο πρωτογενής πυρήνας του ενδοσπερμίου διαιρείται σχηματίζοντας το ενδοσπέρμιο Ο ζυγωτός αναπτύσσεται σε έμβρυο Οι χιτώνες αναπτύσσονται σε περίβλημα του σπέρματος Τα τοιχώματα της ωοθήκης μεταπλάθονται σε τοιχώματα του καρπού (περικάρπιο)

58 ΚΑΡΠΟΣ (3) Το περικάρπιο διαφοροποιείται σε εξωκάρπιο, μεσοκάρπιο και ενδοκάρπιο Το μεσοκάρπιο είναι σαρκώδες ή ξηρό, πολύστρωμο, ενώ το εξωκάρπιο και ο ενδοκάρπιο είναι μονόστρωμα Τα στρώματα αυτά μπορεί να είναι δερματώδη, ινώδη, ξυλώδη ή σαρκώδη ΠΑΡΘΕΝΟΚΑΡΠΙΑ: Το φαινόμενο δημιουργίας καρπών χωρίς να προηγηθεί γονιμοποίηση του ωαρίου. Οι καρποί που σχηματίζονται με αυτό τον τρόπο μπορεί να είναι άσπερμοι ή να έχουν σπέρματα ατροφικά. Στη γεωργική πράξη προκαλείται τεχνητά με τη χρήση φυτοορμονών.

59 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΡΠΩΝ ΓΝΗΣΙΟΙ: Οι καρποί που προέρχονται μόνο από την ωοθήκη ΨΕΥΔΕΙΣ: Οι καρποί που προέρχονται και από άλλα μέρη του άνθους εκτός της ωοθήκης ΑΠΛΟΣ: Ο καρπός που προέρχεται από έναν ύπερο ΣΥΝΘΕΤΟΣ: Ο καρπός που προέρχεται από περισσότερους ύπερους του ίδιου άνθους ή περισσότερα του ενός άνθη (ταξιανθία) ΣΥΝΘΕΤΟΙ ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΡΠΟΙ: Οι καρποί που προέρχονται από πολλούς ύπερους και από άλλα μέρη του άνθους εκτός της ωοθήκης

60 ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΑΡΠΟΙ Ταξινομικά χωρίζονται σε: - Σαρκώδεις (Το περικάρπιο είναι εν μέρει ή εξ ολοκλήρου σαρκώδες) - Ξηρούς (Το περικάρπιο είναι σκληρεγχυματικό)

61 ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ 1. ΔΙΑΡΡΗΚΤΟΙ Οι καρποί οι οποίοι κατά την ωρίμανση ανοίγουν και ελευθερώνουν τα σπέρματα. 2. ΑΔΙΑΡΡΗΚΤΟΙ Οι καρποί οι οποίοι παραμένουν κλειστοί προστατεύοντας τα σπέρματα μέχρι τη βλάστηση. 3. ΜΕΡΙΣΤΟΚΑΡΠΟΙ Το μοναδικό καρπόφυλλο διαιρείται σε πολλά μέρη τα οποία όταν ωριμάσουν παραμένουν ενωμένα και περιέχουν από ένα σπέρμα

62 ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ (2) 4. ΘΡΑΥΣΤΟΚΑΡΠΟΙ Αποτελούνται από δύο ή περισσότερα καρπόφυλλα τα οποία όταν ωριμάσουν διαιρούνται σε κλειστά τμήματα, καθένα από τα οποία περιέχει από ένα σπέρμα. 5. ΣΧΙΖΟΚΑΡΠΙΑ Οι καρποί οι οποίοι κατά την ωρίμανση σπάζουν σε μονόσπερμα καρπόφυλλα, τα οποία κρέμονται συνήθως πάνω από ένα στυλίσκο.

63 ΔΙΑΡΡΗΚΤΟΙ ΚΑΡΠΟΙ ΛΟΒΟΣ ή ΧΕΔΡΩΠΑΣ: Ένα καρπόφυλλο. Κατά την ωρίμανση, διάρρηξη του καρπού κατά μήκος της κοιλιακής και ραχιαίας ραφής (Fabaceae) ΘΥΛΑΚΟΣ: Ένα καρπόφυλλο. Κατά την ωρίμανση, διάρρηξη του καρπού κατά μήκος της κοιλιακής ραφής (Delphinium, Magnolia) ΚΕΡΑΣ: Δύο καρπόφυλλα που ανοίγουν από πάνω προς τα κάτω και φέρουν μεταξύ τους ψευδοδιάφραγμα που περιέχει τα σπέρματα (Brassicaceae, Lamiaceae)

64 ΔΙΑΡΡΗΚΤΟΙ ΚΑΡΠΟΙ (2) ΚΑΨΑ: Δύο ή περισσότερα καρπόφυλλα, που ανοίγουν κατά ποικίλους τρόπους Α) ΦΡΑΓΜΟΡΡΑΓΗΣ ΚΑΨΑ - ανοίγει από τη ραφή των καρποφύλλων (Hypericum) Β) ΤΟΙΧΟΡΡΑΓΗΣ ΚΑΨΑ - ανοίγει από σχισμή της ραχιαίας ραφής των καρποφύλλων (Iris, Tulipa, Viola) Γ) ΦΡΑΓΜΟΛΥΤΗ ΚΑΨΑ ή ΠΙΞΙΔΙΟ - ανοίγει εγκάρσια και αποχωρίζεται το κάλυμα (Ericaceae) Δ) ΠΟΡΟΡΡΑΓΗΣ ΚΑΨΑ - τα σπέρματα ελευθερώνονται από πόρους οι οποίοι υπάρχουν στην επιφάνεια της κάψας (Papaver)

65 ΑΔΙΑΡΡΗΚΤΟΙ ΚΑΡΠΟΙ ΚΑΡΥΟ: Δερματώδες ή ξυλώδες περικάρπιο, το οποίο συνήθως δε συμφύεται με το σπέρμα (Corylus, Fagus, Quercus). ΣΑΜΑΡΙΟ: Το περικάρπιο σχηματίζει πτέρυγες. Μπορεί να έχει συμμετρική κατασκευή (Acer) ΚΑΡΥΟΨΗ: Το περικάρπιο συμφύεται με το φλοιό του σπέρματος (Poaceae) ΑΧΑΙΝΙΟ: Μικρός καρπός με ένα σπέρμα που συνδέεται στο περικάρπιο με τον ομφαλικό ιμάντα (Asteraceae)

66 ΣΑΡΚΩΔΕΙΣ ΚΑΡΠΟΙ ΔΡΥΠΗ: Έχει σαρκώδες εξωκάρπιο και μέρος από το μεσοκάρπιο, ενώ ένα μέρος από το μεσοκάρπιο και το ενδοκάρπιο είναι ξυλώδη. Φέρουν ένα ή περισσότερα καρπόφυλλα (Olea, Prunus) ΡΑΓΑ: Χαρακτηρίζονται από περικάρπιο σαρκώδες ή με δερματώδες περίβλημα. Έχουν από ένα έως πολλά καρπόφυλλα και σπέρματα. Διακρίνονται σε τυπικές ράγες (Cydonia, Eriobotrya, Malus, Pyrus) και σε εσπερίδια, με δερματώδες περίβλημα και εσωτερική διαμερισματοποίηση (Citrus)

67 ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΡΠΟΙ ΜΙΜΑΙΚΥΛΟ: μετά τη γονιμοποίηση του άνθους, ο ανθικός άξονας γίνεται σαρκώδης, φαιρικός και πάνω σε αυτό βρίσκονται τα σπέρματα που είναι μικρά κάρυα. Προέρχεται από πολλές απόκαρπες ωοθήκες και θεωρείται συγκάρπιο (π.χ. Fragaria vesca) ΣΥΚΟ: σφαιρική ταξικαρπία που σχηματίζεται από ταξιανθία με εσωτερικά πολλά παράνθια φύλλα. Οι καρποί είναι μικρά αχαίνια ΜΗΛΟ ή ΑΠΙΟ: ο κάλυκας συμφύεται με την ωοθήκη και εξελίσσεται σε σφαιρικό σαρκώδες περίβλημα στο κέντρο του οποίου βρίσκονται δρυποειδείς καρποί

68 ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΡΠΟΙ (2) ΣΤΕΓΟΚΑΡΠΙΟ: ανθοδόχη και κάλυκας γίνονται σαρκώδεις με σχήμα σταμνοειδές, κοιλαίνονται εσωτερικά και μέσα στην κοιλότητα βρίσκοντα μικρά κάρυα (καρπός τριανταφυλλιάς) ΣΙΔΙΟ: ο κάλυκας συμφύεται με τα τοιχώματα της ωοθήκης, αυξάνονται μαζί και περιβάλλονται από ξηρό δερματώδες κέλυφος

69 1. Θύλακας, 2. Χέδροπας, 3. Φραγμορραγής κάψα 4. Εγκάρσια τομή φραγμορραγούς κάψας 5. Τοιχορραγής κάψα 6. Τοιχορραγής κάψα μετά το άνοιγμα, 7-8. Φραγμόλυτη κάψα (πυξίδιο), 9. Φραγμόλυτη κάψα μετά το άνοιγμα, 10. Κέρας, 11. Κάρυο, 12. Κάρυο με πτερύγια, 13. Αχαίνιο με τρίχες, 14. Αχαίνιο, 15. Δρύπη, 16. Μεριστοκάρπιο, 17. Θραυστοκάρπιο, 18. Σχιζοκάρπιο, 19. Πολλαπλός ή σύνθετος καρπός, 20,21. Συγκάρπια, 22,23.Σύνθετοι

70 Πιξίδιο Hyoscyamus albus Κέρας Biscutella didyma Κάψα Τοιχορραγής Tulipa gesneriana Κάψα Φραγμορραγής Hypericum

71 Λοβός Pisum sativum Κάψα Πορορραγής Gossypium hirsutum ΣΧΙΖΟΚΑΡΠΙΑ Θύλακος Ranunculus

72 ΘΡΑΥΣΤΟΚΑΡΠΟΙ ΜΕΡΙΣΤΟΚΑΡΠΟΙ Arachis hypogaea Σαμάριο Κάρυο Querqus

73 Καρύοψη Zea mays Αχαίνιο Helianthus annuus Δρύπη μήλο

74 Ράγα Lycopersicon esculentum Εσπερίδιο Citrus sinensis Σύκο Ficus carica Μιμαίκυλο Fragaria vesca

75 Συγκάρπιο Ananas comosus

76 Σίδιο Punica granatum Στεγοκάρπιο Rosa canina Συγκάρπιο Rubus

Το άνθος Λειτουργίες α. παράγονται οι αρσενικοί και θηλυκοί γαμέτες β. συμβαίνει η γονιμοποίηση γ. πραγματοποιείται η ανάπτυξη του εμβρύου

Το άνθος Λειτουργίες α. παράγονται οι αρσενικοί και θηλυκοί γαμέτες β. συμβαίνει η γονιμοποίηση γ. πραγματοποιείται η ανάπτυξη του εμβρύου Άνθος Αναπαραγωγή Το άνθος Λειτουργίες 1. Όργανο εγγενούς παραγωγής των ανώτερων φυτών α. παράγονται οι αρσενικοί και θηλυκοί γαμέτες β. συμβαίνει η γονιμοποίηση γ. πραγματοποιείται η ανάπτυξη του εμβρύου

Διαβάστε περισσότερα

Άθροισµα Anthophyta η Magnoliophyta (Angiospermae) (Αγγειόσπερµα)

Άθροισµα Anthophyta η Magnoliophyta (Angiospermae) (Αγγειόσπερµα) Άθροισµα Anthophyta η Magnoliophyta (Angiospermae) (Αγγειόσπερµα) Τα Anthophyta (ή Angiospermae) μοιάζουν µε τα Cycadophyta στα εξής: α) έχουν πρωτογενώς πτεροειδή ή µε. πτεροειδή νεύρωση φύλλα, β) μερικές

Διαβάστε περισσότερα

Οικογένεια LAMIACEAE (ή LABIATAE): Χειλανθή

Οικογένεια LAMIACEAE (ή LABIATAE): Χειλανθή Τάξη Lamiales Οικογένεια LAMIACEAE (ή LABIATAE): Χειλανθή Αριθμός γενών: περίπου 251 (στην Ευρώπη 41, στην Μεσογειακή περιοχή 45, στην Ελλάδα 34) Αριθμός ειδών: περίπου 6700 ( στην Ευρώπη 452, στην Ελλάδα.197).

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Μίτωση... 41 Μείωση... 44 ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΚΥΤΟΠΛΑΣΜΑΤΟΣ (ΚΥΤΟΚΙΝΗΣΗ)... 48

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Μίτωση... 41 Μείωση... 44 ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΚΥΤΟΠΛΑΣΜΑΤΟΣ (ΚΥΤΟΚΙΝΗΣΗ)... 48 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟ ΦΥΤΙΚΟ ΚΥΤΤΑΡΟ... 17 ΚΥΤΤΑΡΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ... 19 ΚΥΤΤΑΡΙΚΟΣ ΣΚΕΛΕΤΟΣ... 22 Μικροσωληνίσκοι... 23 Μικρονηµάτια ακτίνης... 28 ΠΥΡΗΝΑΣ... 31 Πυρηνικός φάκελλος... 33 Πυρηνόπλασµα... 35 Χρωµατίνη...

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΑ ΣΑΡΙΚΑ - ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ, Βιολόγος, Υποψήφια διδάκτωρ. Πανεπιστηµίου Αθηνών

ΜΑΡΙΑ ΣΑΡΙΚΑ - ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ, Βιολόγος, Υποψήφια διδάκτωρ. Πανεπιστηµίου Αθηνών Μορφολογικά γνωρίσµατα χρησιµοποιούµενα στην ταξινόµηση των φυτών. Ταξινοµική αξία των διαφόρων µορφολογικών χαρακτήρων: ρίζα, βλαστός, φύλλα, άνθος, ταξιανθίες, καρποί. ΜΑΡΙΑ ΣΑΡΙΚΑ - ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ, Βιολόγος,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Μίτωση... 39 Μείωση... 42 ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΚΥΤΟΠΛΑΣΜΑΤΟΣ (ΚΥΤΟΚΙΝΗΣΗ)... 46

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Μίτωση... 39 Μείωση... 42 ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΚΥΤΟΠΛΑΣΜΑΤΟΣ (ΚΥΤΟΚΙΝΗΣΗ)... 46 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟ ΦΥΤΙΚΟ ΚΥΤΤΑΡΟ... 15 ΚΥΤΤΑΡΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ... 17 ΚΥΤΤΑΡΙΚΟΣ ΣΚΕΛΕΤΟΣ... 20 Μικροσωληνίσκοι... 21 Μικρονημάτια ακτίνης... 26 ΠΥΡΗΝΑΣ... 29 Πυρηνικός φάκελλος... 31 Πυρηνόπλασμα... 33 Χρωματίνη...

Διαβάστε περισσότερα

6o Eργαστήριο Βιολογία Φυτών Ι. Φύλλο Άνθος - Αναπαραγωγή

6o Eργαστήριο Βιολογία Φυτών Ι. Φύλλο Άνθος - Αναπαραγωγή 6o Eργαστήριο Βιολογία Φυτών Ι Φύλλο Άνθος - Αναπαραγωγή Φωτοσύνθεση: Δέσμευση της ηλιακής ενέργειας και του CO 2 της ατμόσφαιρας και μετατροπή σε οργανικές θρεπτικές ενώσεις φως 6 CO 2 + 12 H 2 O --------->

Διαβάστε περισσότερα

Δομή και Λειτουργία Φυτικών Οργανισμών (ΒΙΟΛ-152) 10 η Ενότητα

Δομή και Λειτουργία Φυτικών Οργανισμών (ΒΙΟΛ-152) 10 η Ενότητα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Δομή και Λειτουργία Φυτικών Οργανισμών (ΒΙΟΛ-152) 10 η Ενότητα ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΝΘΟΥΣ: Ανατομική διάπλαση άνθους- Γονιμοποίηση-Καρποί και Σπέρματα-

Διαβάστε περισσότερα

Οικογένεια: SALICACEAE

Οικογένεια: SALICACEAE Οικογένεια: SALICACEAE Αριθμός γενών: 57 (4), (Στην Ελλάδα 2). Αριθμός ειδών: περίπου 650.( 350). Γεωγραφική εξάπλωση: Η οικογένεια είναι κοινή σε ολόκληρο τη Β Εύκρατη ζώνη, ενώ λίγα είδη εμφανίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κισσάβου - Ελασσόνας

Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κισσάβου - Ελασσόνας ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΙΣΣΑΒΟΥ - ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ Νοέμβριος 2014 Δρ Θεόδωρος Β. Κουτσός Αναγνώριση φυτών. Στοιχεία της Ελληνικής Χλωρίδας Η Ελλάδα διακρίνεται από μεγάλη ποικιλία κλιματικών τύπων,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ του ΧΩΡΟΥ και του ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ του ΧΩΡΟΥ και του ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ Παρ/μα Δράμας Τμήμα: Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Εργαστήριο Μορφολογίας και Φυσιολογίας Φυτών ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ του ΧΩΡΟΥ και του ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Μέρος της βιβλιοθήκης Άποψη του

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΕΧΝΗΤΗ ΕΠΙΚΟΝΙΑΣΗ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΕΧΝΗΤΗ ΕΠΙΚΟΝΙΑΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΦΥΤΩΝ ΤΕΧΝΗΤΗ ΕΠΙΚΟΝΙΑΣΗ 1 Ύπερος ( ): ωοθήκη (εμβρυόσακος), στύλος, στίγμα Ανδρείο ( ): στήμονες (νήμα, ανθήρας) στίγμα στύλος πέταλο ανθήρας νήμα σέπαλο ωοθήκη εμβρυόσακος Τυπικό τέλειο άνθος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΦΥΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΩΝ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΦΥΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΦΥΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΩΝ 1 Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΩΝ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΩΝ Μορφολογία άνθους (απαραίτητη η γνώση της προκειμένου να κάνουμε διασταυρώσεις) Μέρη του άνθους (πλήρες) κάλυκας- σέπαλα περιάνθιο στεφάνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΥΒΙΑΔΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

ΕΥΡΥΒΙΑΔΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΕΥΡΥΒΙΑΔΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 2010-11 Κεφάλαιο 1: Η Οργάνωση της ζωής 1. Από ποια μέρη αποτελείται το μικροσκόπιο; 2. Στην εικόνα φαίνεται ένα μικροσκόπιο. Να γράψετε τα μέρη του όπως υποδεικνύονται από

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Δενδροκομία

Εισαγωγή στη Δενδροκομία 1 Εισαγωγή στη Δενδροκομία Αθανάσιος Μολασιώτης Επίκουρος καθηγητής Εργαστήριο Δενδροκομίας ΑΠΘ (Τηλ.:+30 2310 998882; E-mail:amolasio@agro.auth.gr) 2 Γεωργία Ασχολείται με την ανάπτυξη & εκμετάλλευση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΦΥΤΩΝ 2η ΙΑΛΕΞΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ. ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας Γενετική Βελτίωση Φυτών ρ. Πριµηκύριος Νικόλας

ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΦΥΤΩΝ 2η ΙΑΛΕΞΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ. ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας Γενετική Βελτίωση Φυτών ρ. Πριµηκύριος Νικόλας ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΦΥΤΩΝ 2η ΙΑΛΕΞΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΦΥΤΩΝ Ασσυριακό ανάγλυφο επικονίασης χουρµαδιάς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ανάπτυξη και αναπαραγωγή των οργανισµών εξασφαλίζεται µε µιτωτικές και µειωτικές

Διαβάστε περισσότερα

11 η Εργαστηριακή άσκηση: ΆΝΘΟΣ Ι: ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΑΝΘΕΩΝ

11 η Εργαστηριακή άσκηση: ΆΝΘΟΣ Ι: ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΑΝΘΕΩΝ 11 η Εργαστηριακή άσκηση: ΆΝΘΟΣ Ι: ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΑΝΘΕΩΝ Τα όργανα εγγενούς αναπαραγωγής των φυτών είναι τα άνθη. Το άνθος βρίσκεται επί της ανθοδόχης, ενώ συνδέεται για στήριξη και τροφοδοσία από το φυτικό

Διαβάστε περισσότερα

Άθροισμα GINKGOPHYTA Τάξη Ginkgoales Οικογένεια GINKGOACEAE. Αριθμός γενών: 1.(Ginkgo) Αριθμός ειδών: 1.(Ginkgo biloba L.)

Άθροισμα GINKGOPHYTA Τάξη Ginkgoales Οικογένεια GINKGOACEAE. Αριθμός γενών: 1.(Ginkgo) Αριθμός ειδών: 1.(Ginkgo biloba L.) Άθροισμα GINKGOPHYTA Τάξη Ginkgoales Οικογένεια GINKGOACEAE Αριθμός γενών: 1.(Ginkgo) Αριθμός ειδών: 1.(Ginkgo biloba L.) Ιστορία - Γεωγραφική εξάπλωση: Ο μοναδικός αντιπρόσωπος της οικογένειας είναι το

Διαβάστε περισσότερα

Γιγαρτόκαρπα Μηλιά (Malus pumilla)

Γιγαρτόκαρπα Μηλιά (Malus pumilla) Σκοπός της άσκησης Τρόπος καρποφορίας οπωροφόρων δένδρων κύρια καρποφόρα όργανα των οπωροφόρων δέντρων σε ποια ηλικίας βλαστούς βρίσκονται τα καρποφόρα όργανα µακροσκοπική διάκριση βλαστοφόρων από ανθοφόρους

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 8. Ηδοµή καιηλειτουργεί του σπέρµατος

Κεφάλαιο 8. Ηδοµή καιηλειτουργεί του σπέρµατος Κεφάλαιο 8 Ηδοµή καιηλειτουργεί του σπέρµατος Σπέρµατα - καρποί Αποτελούν την κύρια πηγή τροφής ανθρώπων και ζώων Έχουν µεγάλη οικονοµική - κοινωνική σηµασία Η εξέλιξη του πολιτισµού στηρίχθηκε σε µεγάλο

Διαβάστε περισσότερα

Κλάση Magnoliatae ( ικότυλα) Υπόκλαση II Hamamelididae

Κλάση Magnoliatae ( ικότυλα) Υπόκλαση II Hamamelididae Κλάση Magnoliatae ( ικότυλα) Υπόκλαση II Hamamelididae Σχεδόν πάντα ξυλώδη φυτά Συνήθως δεν υπάρχει περιάνθιο, όταν υπάρχει είναι οµοιοχλαµυδικό (= κάλυκας και στεφάνη όµοια περιγόνιο) Hamamelididae Fagales

Διαβάστε περισσότερα

ΛΗΘΑΡΓΟΣ. Οικολήθαργος (διάπαυση) Παραλήθαργος (κυριαρχία κορυφής) Ενδολήθαργος (κύριος λήθαργος) (ενδογενείς παρεμποδιστές)

ΛΗΘΑΡΓΟΣ. Οικολήθαργος (διάπαυση) Παραλήθαργος (κυριαρχία κορυφής) Ενδολήθαργος (κύριος λήθαργος) (ενδογενείς παρεμποδιστές) ΛΗΘΑΡΓΟΣ Το χειμώνα σταμάτημα της βλάστησης, πτώση φύλλων στα φυλλοβόλα ώστε να προσαρμοστούν στις επικείμενες δύσκολες συνθήκες Λήθαργος = ορατή αδρανή κατάσταση Οικολήθαργος (διάπαυση) Παραλήθαργος (κυριαρχία

Διαβάστε περισσότερα

- εξωκάρπιο - ενδοκάρπιο. µεσοκάρπιο. Καρπόδεση. τα τοιχώµατα της ωοθήκης αναπτύσσονται σεπερικάρπιο. εξωκάρπιο η εξωτερική στρώση κυττάρων(φλούδα)

- εξωκάρπιο - ενδοκάρπιο. µεσοκάρπιο. Καρπόδεση. τα τοιχώµατα της ωοθήκης αναπτύσσονται σεπερικάρπιο. εξωκάρπιο η εξωτερική στρώση κυττάρων(φλούδα) Καρπόδεση τα τοιχώµατα της ωοθήκης αναπτύσσονται σεπερικάρπιο - εξωκάρπιο - µεσοκάρπιο - ενδοκάρπιο εξωκάρπιο η εξωτερική στρώση κυττάρων(φλούδα) µεσοκάρπιο πολλές ενδιάµεσες στρώσεις κυττάρων ενδοκάρπιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ - ΖΙΖΑΝΙΟΛΟΓΙΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ - ΖΙΖΑΝΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ - ΖΙΖΑΝΙΟΛΟΓΙΑ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2014-15 Α. Λιόπα-Τσακαλίδη Γ. Ζερβουδάκης ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Συστηματική βοτανική των Λαχανικών Ταξινόμηση με βάση την διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Σπέρματα και Καρποί. Το σπέρμα είναι μία πολυκύτταρη δομή με την οποία διασπείρονται τα ανθόφυτα

Σπέρματα και Καρποί. Το σπέρμα είναι μία πολυκύτταρη δομή με την οποία διασπείρονται τα ανθόφυτα Ο καρπός φέρει και προστατεύει τα σπέρματα: μια βοηθητική δομή του κύκλου ζωής των ανθοφύτων Το σπέρμα είναι μία πολυκύτταρη δομή με την οποία διασπείρονται τα ανθόφυτα Σπέρματα και Καρποί Γονιμοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Σπέρματα και Καρποί. Το σπέρμα είναι μία πολυκύτταρη δομή με την οποία διασπείρονται τα ανθόφυτα

Σπέρματα και Καρποί. Το σπέρμα είναι μία πολυκύτταρη δομή με την οποία διασπείρονται τα ανθόφυτα Ο καρπός φέρει και προστατεύει τα σπέρματα: μια βοηθητική δομή του κύκλου ζωής των ανθοφύτων Το σπέρμα είναι μία πολυκύτταρη δομή με την οποία διασπείρονται τα ανθόφυτα Σπέρματα και Καρποί Γονιμοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΦΥΤΑ. Πολυκύτταροι ευκαρυωτικοί οργανισμοί, με λειτουργικά εξειδικευμένους ιστούς. Φωτοσυνθετικοί, αυτότροφοι οργανισμοί

ΤΑ ΦΥΤΑ. Πολυκύτταροι ευκαρυωτικοί οργανισμοί, με λειτουργικά εξειδικευμένους ιστούς. Φωτοσυνθετικοί, αυτότροφοι οργανισμοί ΤΑ ΦΥΤΑ Πολυκύτταροι ευκαρυωτικοί οργανισμοί, με λειτουργικά εξειδικευμένους ιστούς. Φωτοσυνθετικοί, αυτότροφοι οργανισμοί Περιέχουν χλωροφύλλες α και β και καροτενοειδή. Το άμυλο είναι η κύρια αποθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Lisa V. Fine - Coastal Vineyards

Lisa V. Fine - Coastal Vineyards ΘΕΜΑΤΑ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥ_2 ΑΡΓΥΡΩ ΜΠΕΚΑΤΩΡΟΥ Επίκουρος Καθηγήτρια Χημείας & Τεχνολογίας Τροφίμων Πάτρα 2016 Lisa V. Fine - Coastal Vineyards 4. Φύλλο Ανατομία Συνδέεται με το βλαστό στο

Διαβάστε περισσότερα

Λουλούδια- Επικονίαση-Καρποί-Σπόροι

Λουλούδια- Επικονίαση-Καρποί-Σπόροι Λουλούδια- Επικονίαση-Καρποί-Σπόροι 250579 Natural Europe CIP-ICT PSP-2009-3 Χατζηνικολάκη Ελένη Βοτανικό τμήμα Εκπαιδευτικό τμήμα ΜΦΙΚ Η ενότητα «Φύση είναι το σπίτι μας» του βιβλίου της ΜτΠ αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Οικογένεια APIACEAE ή UMBELLIFERAE: Σκιαδανθή.

Οικογένεια APIACEAE ή UMBELLIFERAE: Σκιαδανθή. Τάξη Apiales Οικογένεια APIACEAE ή UMBELLIFERAE: Σκιαδανθή. Αριθμός γενών: περίπου 300 (στην Ευρώπη 111, στην Ελλάδα 70). Αριθμός ειδών: από 2500 έως 3000 (ανάλογα με την συστηματική άποψη, περίπου 210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ( Ε.Κ.Φ.Ε ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ( Ε.Κ.Φ.Ε ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ( Ε.Κ.Φ.Ε ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Θέμα: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΑΝΘΟΥΣ Μέσος χρόνος πειράματος: 45 λεπτά Α. ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ Εργαλεία Υλικά Διαλύματα - Χρωστικές Μεγεθυντικός

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΑ ΒΟΤΑΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Δ. ΜΑΤΘΟΠΟΥΛΟΣ 1 ΦΥΤΙΚΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 450.ΟΟΟ ΕΙΔΗ ΠΡΟΚΑΡΥΩΤΙΚΑ 3.600 ΕΥΚΑΡΥΩΤΙΚΑ 450.000 1.600 ΒΑΚΤΗΡΙΑ 33.000 ΦΥΚΗ 2.000 ΚΥΑΝΟΦΥΚΗ 100.000000

Διαβάστε περισσότερα

οργανισµοί (n-2n) Σποριόφυτο = διπλοειδές Στα περισσότερα χερσαία φυτά (Σπερµατόφυτα)) η

οργανισµοί (n-2n) Σποριόφυτο = διπλοειδές Στα περισσότερα χερσαία φυτά (Σπερµατόφυτα)) η X. ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΑΥΞΗΣΗ ΦΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ Γαµετογένεση αγγειοσπέρµων Επικονίαση Γονιµοποίηση Ανάπτυξη του φυτικού εµβρύου Σπέρµατα και καρποί ΑΥΞΗΣΗ Φυτικοί ρυθµιστές αύξησης Επίδραση περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ & ΒΙΟΛΟΓΙΑ Ο ΤΩΝ ΖΙΖΑΝΙΩΝ

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ & ΒΙΟΛΟΓΙΑ Ο ΤΩΝ ΖΙΖΑΝΙΩΝ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ & ΒΙΟΛΟΓΙΑ Ο ΤΩΝ ΖΙΖΑΝΙΩΝ Ζ Ι Ν 30 Ζιζάνια - αναγνώριση & αντιμετώπιση Βλήτο άσπρο Amaranthus albus L. Amaranthaceae AMAAL Tumble pigweed Το άσπρο βλήτο είναι ετήσιο, εαρινό, δικοτυλήδονο φυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΖΙΖΑΝΙΩΝ 8. Χαµοµήλι (Chamomilla recutita, Asteraceae)

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΖΙΖΑΝΙΩΝ 8. Χαµοµήλι (Chamomilla recutita, Asteraceae) ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΖΙΖΑΝΙΩΝ 8 Χαµοµήλι (Chamomilla recutita, Asteraceae) Το χαµοµήλι είναι ετήσιο, χειµερινό, δικοτυλήδονο φυτό µε όρθια έκφυση και φθάνει µέχρι το ύψος των 60 cm. Αναπαράγεται µε σπόρους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΕ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Επιμέλεια: Καγιάρας Νικόλαος - Φυσικός Εργαστηριακή διδασκαλία των Φυσικών Μαθημάτων

ΕΚΦΕ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Επιμέλεια: Καγιάρας Νικόλαος - Φυσικός Εργαστηριακή διδασκαλία των Φυσικών Μαθημάτων Παρασκευή και μικροσκοπική παρατήρηση νωπού παρασκευάσματος γυρεόκοκκων (γύρης) Γύρη (γυρεόκοκκοι) είναι τα αρσενικά αναπαραγωγικά κύτταρα των σπερματόφυτων. Στα φυτά που έχουν άνθη, οι γυρεόκοκκοι βρίσκονται

Διαβάστε περισσότερα

Taxus L. Τάξος, Ίταμος, η Ήμερο Έλατο

Taxus L. Τάξος, Ίταμος, η Ήμερο Έλατο Οικογένεια TAXACEAE Τα φυτά που περιλαμβάνει συνήθως είναι δίοικα αειθαλή δένδρα ή θάμνοι, με σπειροειδώς τοποθετημένα τα γραμμοειδή, επίπεδα φύλλα. Φυτά με ελάχιστους ή χωρίς ρητινοφόρους αγωγούς. Αρσενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΩΣΗ 2. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΙΑΣ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ 2. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΙΑΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΦΥΤΩΝ 2. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΙΑΣ 1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΙΑΣ Διαίρεση Υποδιαίρεση Κλάση Οικογένεια Γένος Είδος Bread wheat Σπερµατόφυτα Αγγειόσπερµα Μονοκοτυλήδονα Graminae Triticum aestivum Cotton

Διαβάστε περισσότερα

Οικογένεια ARAUCARIACEAE Αριθμός γενών: 2.( Araucaria, Agathis ) Αριθμός ειδών: περίπου 32. Γεωγραφική εξάπλωση:

Οικογένεια ARAUCARIACEAE Αριθμός γενών: 2.( Araucaria, Agathis ) Αριθμός ειδών: περίπου 32. Γεωγραφική εξάπλωση: Οικογένεια ARAUCARIACEAE Αριθμός γενών: 2.( Araucaria, Agathis ) Αριθμός ειδών: περίπου 32 Γεωγραφική εξάπλωση: Οι αντιπρόσωποι της οικογένειας εξαπλώνονται αποκλειστικά στο Ν. ημισφαίριο και απουσιάζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΦΥΤΩΝ. Έκφραση φύλου

ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΦΥΤΩΝ. Έκφραση φύλου ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΦΥΤΩΝ Έκφραση φύλου Έκφραση φύλου: Ορισμός «Η διαδικασία με την οποία ελέγχεται μέσα στο φυτό ο τύπος των ανθοφόρων οφθαλμών» Το φύλο αναφέρεται στα διαφορετικά χαρακτηριστικά που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΠΟΦΟΡIΑ ΟΠΩΡΟΦΟΡΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ

ΚΑΡΠΟΦΟΡIΑ ΟΠΩΡΟΦΟΡΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ 1 ΚΑΡΠΟΦΟΡIΑ ΟΠΩΡΟΦΟΡΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ Στάδια καρποφορίας, σχηματισμός ανθικών καταβολών & καρποφόρα όργανα Αθανάσιος Μολασιώτης Επίκουρος καθηγητής Εργαστήριο Δενδροκομίας ΑΠΘ (Τηλ.: 2310 991693; E-mail:amolasio@agro.auth.gr)

Διαβάστε περισσότερα

ΖΙΖΑΝΙΟΛΟΓΙΑ. ωδεκάνθι (Lamium amplexicaule, Lamiaceae)

ΖΙΖΑΝΙΟΛΟΓΙΑ. ωδεκάνθι (Lamium amplexicaule, Lamiaceae) 14 ωδεκάνθι (Lamium amplexicaule, Lamiaceae) Το δωδεκάνθι είναι ετήσιο, χειµερινό, δικοτυλήδονο φυτό µε όρθια έκφυση και φθάνει µέχρι το ύψος των 30 cm. Αναπαράγεται µε σπόρους και φυτρώνει από το φθινόπωρο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1: ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ

Κεφάλαιο 1: ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ Κεφάλαιο 1: ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ Σύνοψη, προαπαιτούµενη γνώση για τον αραβόσιτο Ο αραβόσιτος (καλαµπόκι) ανήκει στα σιτηρά των θερµών κλιµάτων και είναι φυτό µεγάλης οικονοµικής σηµασίας παγκοσµίως. Τα βοτανικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 5 ΤΑ ΚΑΤΩΤΕΡΑ ΦΥΤΑ ΒΡΥΟΦΥΤΑ - ΠΤΕΡΙΔΟΦΥΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 5 ΤΑ ΚΑΤΩΤΕΡΑ ΦΥΤΑ ΒΡΥΟΦΥΤΑ - ΠΤΕΡΙΔΟΦΥΤΑ 43 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 5 ΤΑ ΚΑΤΩΤΕΡΑ ΦΥΤΑ ΒΡΥΟΦΥΤΑ - ΠΤΕΡΙΔΟΦΥΤΑ 44 ΤΑ ΦΥΤΑ Τα πρώτα χερσαία φυτά προήλθαν από ένα οργανισμό, που αν υπήρχε σήμερα, θα ταξινομούνταν ως πολυκύτταρο χλωροφύκος. Οι τόσες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Δρ. ΡΟΥΣΣΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΡΟΥΣΣΟΣ ΠΕΤΡΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Δρ. ΡΟΥΣΣΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΡΟΥΣΣΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Δρ. ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Η γενική δενδροκομία πραγματεύεται τη βιολογία των καρποφόρων δένδρων και θάμνων καθώς και τη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 2008-09 2 Επαναλ. Ασκήσεις Α Γυμν 2008-9 Κύτταρο 1. Από ποια μέρη αποτελείται το μικροσκόπιο; 2. Στην εικόνα φαίνεται ένα μικροσκόπιο. Να γράψετε τα μέρη του όπως υποδεικνύονται

Διαβάστε περισσότερα

www.cyprusbiology.com ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ Ι ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ

www.cyprusbiology.com ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ Ι ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ www.cyprusbiology.com ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ Ι ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Λουκάς Νικολάου 2007-08 Λουκάς Νικολάου 1 ΕΝΟΤΗΤΑ Α : ΕΡΕΥΝΩ ΤΗ ΦΥΣΗ Κεφάλαιο 1: Οι µέθοδοι της επιστήµης Σελίδες 8-11 Φυσιογνωστικά

Διαβάστε περισσότερα

1 of 19 http://www.agrool.gr Η ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ. Γενετική βελτίωση φυτών Ηέκφραση του φύλου

1 of 19 http://www.agrool.gr Η ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ. Γενετική βελτίωση φυτών Ηέκφραση του φύλου 1 of 19 http://www.agrool.gr Η ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ 2 of 19 http://www.agrool.gr Όταν αναφερόμαστε στο φύλο ενός φυτού αναφερόμαστε ουσιαστικά στον τύπο του άνθους του Τύποι: ΦΥΛΟΥ ΑΝΘΟΥΣ Ερμαφρόδιτο Αρσενικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΒΟΤΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ ΚΛΕΙΔΕΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΣΠΕΡΜΑΤΟΦΥΤΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΡΙΓΚΑΣ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΑΘΗΝΑ 2012 1 ΚΛΕΙΔΕΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΓΓΕΙΟΣΠΕΡΜΩΝ ΚΛΕΙΔΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας Τμήμα Φυτικής Παραγωγής ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ. Εργαστήριο 2 ο. Υλικό Καλλιέργειας. Δούμα Δήμητρα Άρτα, 2013

Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας Τμήμα Φυτικής Παραγωγής ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ. Εργαστήριο 2 ο. Υλικό Καλλιέργειας. Δούμα Δήμητρα Άρτα, 2013 Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας Τμήμα Φυτικής Παραγωγής ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ IN VITRO Εργαστήριο 2 ο Υλικό Καλλιέργειας Δούμα Δήμητρα Άρτα, 2013 ΥΛΙΚΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ o Ο ζυγώτης εμφανίζει ολοδυναμικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 7 ΟΙ ΙΣΤΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΩΝ ΣΠΕΡΜΑΤΟΦΥΤΩΝ Η ΡΙΖΑ ΚΑΙ ΤΟ ΦΥΛΛΟ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 7 ΟΙ ΙΣΤΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΩΝ ΣΠΕΡΜΑΤΟΦΥΤΩΝ Η ΡΙΖΑ ΚΑΙ ΤΟ ΦΥΛΛΟ 66 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 7 ΟΙ ΙΣΤΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΩΝ ΣΠΕΡΜΑΤΟΦΥΤΩΝ Η ΡΙΖΑ ΚΑΙ ΤΟ ΦΥΛΛΟ 67 Η Ρίζα Αν και είναι συνηθισμένο να αναφερόμαστε στη ρίζα ενός φυτού, η έκφραση «ριζικό σύστημα» αποδίδει καλύτερα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ 2007-08

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ 2007-08 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ 2007-08 2 Επαναλ. Ασκήσεις Α Γυμν 2007-8 Σπέρματα-Φύτρωση 1.Να συμπληρώσετε τα κενά: Όταν ανακατέψουμε ασβέστη και νερό παράγεται... το οποίο με διήθηση μετατρέπεται σε... που χρησιμοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑ 488: Σύγχρονες Εκπαιδευτικές Διαστάσεις της Βιολογίας

ΕΠΑ 488: Σύγχρονες Εκπαιδευτικές Διαστάσεις της Βιολογίας ΕΠΑ 488: Σύγχρονες Εκπαιδευτικές Διαστάσεις της Βιολογίας Αναδόμηση Σχεδίου Μαθήματος Πρώτα Βήματα στην Επιστήμη Δημοτικής Εκπαίδευσης «Παρατηρώ το Άνθος» Μαρία Φωτίου Άνθη Χριστοδούλου Μαρία Χριστοδούλου

Διαβάστε περισσότερα

6.4 Η αναπαραγωγή στον άνθρωπο ΜΙΚΡΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

6.4 Η αναπαραγωγή στον άνθρωπο ΜΙΚΡΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΙΚΡΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1. Τα νεογνά των φυτοφάγων θηλαστικών, όπως της γίδας, γεννιούνται με τρίχωμα. Τα μάτια τους είναι ανοιχτά και μπορούν αμέσως να περπατήσουν. Αντίθετα, τα νεογνά των σαρκοφάγων

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακές ασκήσεις Γενικής ενδροκοµίας 5ου Εξαµήνου

Εργαστηριακές ασκήσεις Γενικής ενδροκοµίας 5ου Εξαµήνου Εργαστηριακές ασκήσεις Γενικής ενδροκοµίας 5ου Εξαµήνου Εισηγητής, Πέτρος Ρούσσος, Λέκτορας Μέρος των κειµένων και των σχηµάτων είναι ευγενική προσφορά του κ. Βέµµου Σταύρου, /ντή του Εργαστηρίου ενδροκοµίας,

Διαβάστε περισσότερα

Οικογένεια: OLEACEAE. Γενικά μορφολογικά γνωρίσματα:

Οικογένεια: OLEACEAE. Γενικά μορφολογικά γνωρίσματα: Οικογένεια: OLEACEAE Αριθμός γενών: 25. [Σήμερα κατατάσσουν σε αυτήν 24 ζώντα γένη και ένα (1) επί πλέον γένος, που πιστεύεται ότι έχει εξαφανισθεί (Hesperelaea). (στην Ευρώπη 9, στην Ελλάδα 6)] Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Συγχαρητήρια! Κύκλος Ζωής των Φυτών. Ολοκλήρωσες με επιτυχία την εργασία σου για τον κύκλο ζωής των φυτών! Όνομα: Τάξη: Ημερομηνία:

Συγχαρητήρια! Κύκλος Ζωής των Φυτών. Ολοκλήρωσες με επιτυχία την εργασία σου για τον κύκλο ζωής των φυτών! Όνομα: Τάξη: Ημερομηνία: Συγχαρητήρια! Ολοκλήρωσες με επιτυχία την εργασία σου για τον κύκλο ζωής των φυτών! Οι μικροί ερευνητές σου απονέμουν το πιο κάτω δίπλωμα για την άξια προσπάθεια και εργασία σου! Κύκλος Ζωής των Φυτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΑ ΦΥΤΑ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 204008

ΕΞΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΑ ΦΥΤΑ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 204008 ΕΞΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΑ ΦΥΤΑ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 204008 Υπόβαθρο Τα φυτά προσαρμόζονται πρώτιστα στη ζωή στο έδαφος, αν και πολλά ζουν στο νερό κατά τη διάρκεια μέρους του κύκλου ζωής τους. Αυτό το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΖΩΩΝ. Αρχιτομία. Αγενής αναπαραγωγή. Παρατομία. Εκβλάστηση. Εγγενής αναπαραγωγή Διπλοφασικός κύκλος.

Η ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΖΩΩΝ. Αρχιτομία. Αγενής αναπαραγωγή. Παρατομία. Εκβλάστηση. Εγγενής αναπαραγωγή Διπλοφασικός κύκλος. Η ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΖΩΩΝ Αρχιτομία Αγενής αναπαραγωγή Παρατομία Εκβλάστηση Εγγενής αναπαραγωγή Απλοφασικός κύκλος Διπλοφασικός κύκλος Ισογαμία Ανισογαμία Ωογαμία Η ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τύποι Φυτών. Ετήσια Διετή Πολυετή. Ποώδη. Ξυλώδη

Τύποι Φυτών. Ετήσια Διετή Πολυετή. Ποώδη. Ξυλώδη Τύποι Φυτών Ετήσια Διετή Πολυετή Ποώδη Ξυλώδη Δένδρα Θάμνοι Ανατομική των αγγειωδών φυτών Κύτταρο Ιστός Όργανο Φυτό Υπόγειο μέρος Υπέργειο μέρος Ρίζα Βλαστοί ή στελέχη Ιστοί του βλαστού Εφυμενίδα Επιδερμίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΘ - Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΒΛΑΣΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΠΕΡΜΑΤΩΝ

ΔΠΘ - Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΒΛΑΣΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΠΕΡΜΑΤΩΝ ΔΠΘ - Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΒΛΑΣΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΠΕΡΜΑΤΩΝ Θερινό εξάμηνο 2011 ΣΠΕΡΜΑΤΟΦΥΤΑ Τα πιο διαδεδομένα είδη της γήινης βλάστησης βάση διατροφής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. ΜΙΑ ΑΜΦΙΔΡΟΜΗ ΣΧΕΣΗ ΖΩΗΣ

ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. ΜΙΑ ΑΜΦΙΔΡΟΜΗ ΣΧΕΣΗ ΖΩΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. ΜΙΑ ΑΜΦΙΔΡΟΜΗ ΣΧΕΣΗ ΖΩΗΣ ΕΠΙΚΟΝΙΑΣΗ Η ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ Οι μαθητές Γιώτα Λιατσή Θανάσης Λίβανος Ο καθηγητής Χαράλαμπος Ανδρουτσόπουλος Η ΣΥΜΒΟΛΉ ΤΗΣ ΜΈΛΙΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΓΕΩΡΓΊΑ Η συμβολή

Διαβάστε περισσότερα

V. Υπόκλαση Dilleniidae

V. Υπόκλαση Dilleniidae V. Υπόκλαση Dilleniidae Άνθη διγενή ή µονογενή Στεφάνη κυρίως χωριστοπέταλη Ανδρείο αναπτυσσόµενο από το κέντρο προς τα έξω (κεντρόφυγη ανάπτυξη ανδρείου) Dilleniidae Theales Violales Capparales Cucurbitales

Διαβάστε περισσότερα

1.Προσομοίωση μείωσης 2.Η επέμβαση της τύχης στη δημιουργία γαμετών

1.Προσομοίωση μείωσης 2.Η επέμβαση της τύχης στη δημιουργία γαμετών 1.Προσομοίωση μείωσης 2.Η επέμβαση της τύχης στη δημιουργία γαμετών Κατά τη διάρκεια της μείωσης, από την οποία δημιουργούνται οι γαμέτες, τα χρωμοσώματα των άωρων γεννητικών κυττάρων μοιράζονται τυχαία.

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση και περιγραφή πέντε νέων ποικιλιών βυσσινιάς

Αξιολόγηση και περιγραφή πέντε νέων ποικιλιών βυσσινιάς Αξιολόγηση και περιγραφή πέντε νέων ποικιλιών βυσσινιάς Ιωάννης Α. Χατζηχαρίσης και Κωνσταντίνος Α. Καζαντζής ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε., Ινστιτούτο Φυλλοβόλων Δένδρων Νάουσας Παρουσιάζονται 5 ποικιλίες βυσσινιάς, οι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΙΠΕΡΙΑΣ. Δημήτρης Σάββας ΓεωπονικόΠανεπιστήμιο Αθηνών Εργαστήριο Κηπευτικών Καλλιεργειών

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΙΠΕΡΙΑΣ. Δημήτρης Σάββας ΓεωπονικόΠανεπιστήμιο Αθηνών Εργαστήριο Κηπευτικών Καλλιεργειών ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΙΠΕΡΙΑΣ Δημήτρης Σάββας ΓεωπονικόΠανεπιστήμιο Αθηνών Εργαστήριο Κηπευτικών Καλλιεργειών Καταγωγή του φυτού Η πιπεριά κατάγεται από την κεντρική Αμερική. Αρχικά η πιπεριά χρησιμοποιήθηκε για

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ

Ο ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ Ο ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ Αυχενικοί σπόνδυλοι 7 Θωρακικοί σπόνδυλοι 12 Οσφυϊκοί σπόνδυλοι 5 Ιερό οστό 5 συνοστεομένοι σπόνδυλοι Κόκκυγας Φυσιολογικά Κυρτώματα Σ.Σ. Η σπονδυλική στήλη δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Α ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ Κεφάλαιο 1 ο ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΠΑΡΤΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΦΥΤΑ.

Μέρος Α ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ Κεφάλαιο 1 ο ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΠΑΡΤΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΦΥΤΑ. ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ Βασικά μαθήματα μορφολογίας και φυσιολογίας Σπερματοφύτων ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το ενδιαφέρον και η χρήση των φυτών στον άνθρωπο. Η ιστορία και η εξέλιξη της βοτανικής επιστήμης.

Διαβάστε περισσότερα

BIO 101 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΖΩΟΛΟΓΙΑ

BIO 101 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΖΩΟΛΟΓΙΑ BIO 101 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΖΩΟΛΟΓΙΑ ΙΑΛΕΞΗ 2. ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ - ΑΥΛΑΚΩΣΗ Ι ΑΣΚΩΝ Μιχάλης Παυλίδης (pavlidis@biology.uoc.gr) Hράκλειο, Νοέμβριος 2012 1 ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ* 1. 2. 3. 4. Επαφή, αναγνώριση & πρόσδεση σπερματοζωαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ* BIO 101 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΖΩΟΛΟΓΙΑ. Επαφή, Αναγνώριση & Πρόσδεσητου σπερματοζωαρίου στο ωάριο ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΛΑΚΩΣΗ

ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ* BIO 101 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΖΩΟΛΟΓΙΑ. Επαφή, Αναγνώριση & Πρόσδεσητου σπερματοζωαρίου στο ωάριο ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΛΑΚΩΣΗ ΔΙΑΛΕΞΗ 2. BIO 101 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΖΩΟΛΟΓΙΑ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΛΑΚΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ Μιχάλης Παυλίδης (pavlidis@biology.uoc.gr) Hράκλειο, Νοέμβριος 2013 ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ* 1. Επαφή, αναγνώριση & πρόσδεση σπερματοζωαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3. Ανάπτυξη και ανόργανη θρέψη

Κεφάλαιο 3. Ανάπτυξη και ανόργανη θρέψη Κεφάλαιο 3. Ανάπτυξη και ανόργανη θρέψη Σύνοψη Η άσκηση έχει ως σκοπό να μελετήσει ο φοιτητής την ανάπτυξη του φυτού. Χρησιμοποιούνται τα λεγόμενα φυτά σύντομου κύκλου ζωής (fast plants, Brassica rapa),

Διαβάστε περισσότερα

Στάδια ανάπτυξης σιτηρών

Στάδια ανάπτυξης σιτηρών Στάδια ανάπτυξης σιτηρών Ξεστάχυασμα Ωρίμανση Επιμ στελέχους Σπορά φύτρ Αδέλφωμα Αγριοβρώμη Φάλαρη Ήρα Σιτάρι Κριθάρι Σίκαλη ΣΠΟΡΟΣ ΣΙΤΗΡΩΝ Ο σπόρος των σιτηρών είναι καρύοψη (καρπός ξηρός, μονόσπερμος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ Βλάστηση των σπερμάτων. Μελέτη των εξωγενών περιβαλλοντικών παραγόντων επηρεάζουν τη βλάστηση των σπερμάτων ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ Δρ. Γεωπόνος Βλάστηση των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΚΙΑ. Γραμματικός Διονύσιος, Γεωπόνος, Msc Τμήμα Αμπέλου & Ξ. Κ. Δ/νση ΠΑΠ Δενδροκηπευτικής

ΣΥΚΙΑ. Γραμματικός Διονύσιος, Γεωπόνος, Msc Τμήμα Αμπέλου & Ξ. Κ. Δ/νση ΠΑΠ Δενδροκηπευτικής ΣΥΚΙΑ Γραμματικός Διονύσιος, Γεωπόνος, Msc Τμήμα Αμπέλου & Ξ. Κ. Δ/νση ΠΑΠ Δενδροκηπευτικής ΒΟΤΑΝΙΚΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ Τάξη των Αγγειόσπερμων Δικότυλων φυτών. Οικογένεια Moraceae, γένος Ficus, είδος Carica.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 8: ΗΛΙΑΝΘΟΣ

Κεφάλαιο 8: ΗΛΙΑΝΘΟΣ Κεφάλαιο 8: ΗΛΙΑΝΘΟΣ Σύνοψη, προαπαιτούµενη γνώση για τον ηλίανθο Ο ηλίανθος ανήκει στα φυτά µεγάλης καλλιέργειας που παράγουν ελαιούχους σπόρους και κατατάσσεται στα αποκλειστικώς ελαιοδοτικά φυτά µε

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 9: ΕΛΑΙΟΚΡΑΜΒΗ

Κεφάλαιο 9: ΕΛΑΙΟΚΡΑΜΒΗ Κεφάλαιο 9: ΕΛΑΙΟΚΡΑΜΒΗ Σύνοψη, προαπαιτούµενη γνώση για την ελαιοκράµβη Η ελαιοκράµβη ανήκει στα φυτά µεγάλης καλλιέργειας που παράγουν ελαιούχους σπόρους και κατατάσσεται στις αποκλειστικώς ελαιοδοτικές

Διαβάστε περισσότερα

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΠΑΜΙΑΣ 1

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΠΑΜΙΑΣ 1 econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΜΠΑΜΙΑΣ 1 econteplusproject Organic.Edunet ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΜΠΑΜΙΑ Χαράλαμπος Θανόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΕΙΔΕΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΕΣ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΚΛΕΙΔΕΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΕΣ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ-ΒΟΤΑΝΙΚΗΣ ΚΛΕΙΔΕΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τύποι φυτικών κυττάρων & ιστών

Τύποι φυτικών κυττάρων & ιστών Τύποι φυτικών κυττάρων & ιστών Οργάνωση μία ομάδα παρόμοιων σε μορφή κυττάρων, τα οποία βρίσκονται σε επαφή μεταξύ τους, διαθέτουν ομοειδές περιεχόμενο και επιτελούν συγκεκριμένη λειτουργία ή λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΡΠΟΦΟΡΙΑΣ-ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΑΝΘΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΡΠΩΝ ΣΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ ΔΕΝΔΡΑ

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΡΠΟΦΟΡΙΑΣ-ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΑΝΘΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΡΠΩΝ ΣΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ ΔΕΝΔΡΑ ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΡΠΟΦΟΡΙΑΣ-ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΑΝΘΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΡΠΩΝ ΣΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ ΔΕΝΔΡΑ Για τη συστηματική μελέτη του τρόπου καρποφορίας τα καρποφόρα δένδρα χωρίστηκαν σε διάφορες ομάδες: α) Σε αυτές που τα είδη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Ανθοκομία - Κηποτεχνία ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑΣ Σμαραγδή Πετροπούλου Καραγιαννοπούλου Καθηγήτρια Τ.Ε.Ι Πελοποννήσου Καλαμάτα, 2014 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 ο Περιγραφή των καρποφόρων

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 11: ΡΕΤΣΙΝΟΛΑΔΙΑ

Κεφάλαιο 11: ΡΕΤΣΙΝΟΛΑΔΙΑ Κεφάλαιο 11: ΡΕΤΣΙΝΟΛΑΔΙΑ Σύνοψη, προαπαιτούµενη γνώση για τη ρετσινολαδιά Η ρετσινολαδιά ανήκει στις ελαιούχες και ενεργειακές καλλιέργειες. Τα βοτανικά χαρακτηριστικά του φυτού και ο βιολογικός του κύκλος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΖΙΖΑΝΙΩΝ 1. Μπιφόρα (Bifora radians, Apiaceae)

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΖΙΖΑΝΙΩΝ 1. Μπιφόρα (Bifora radians, Apiaceae) ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΖΙΖΑΝΙΩΝ 1 Μπιφόρα (Bifora radians, Apiaceae) Η µπιφόρα είναι ετήσιο, χειµερινό, δικοτυλήδονο φυτό µε όρθιας έκφυση και φθάνει µέχρι το ύψος των 40 cm. Αναπαράγεται µε σπόρους και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 7. Ταξινόμηση Δικότυλων (συνέχεια)

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 7. Ταξινόμηση Δικότυλων (συνέχεια) ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 7 Ταξινόμηση Δικότυλων (συνέχεια) ΥΠΟΚΛΑΣΗ ASTERIDAE Περιλαμβάνει 60.000 είδη και χαρακτηρίζονται από: Συμπέταλα άνθη, τετρακυκλικά, ζυγόμορφα ή ακτινόμορφα Αριθμός στημόνων

Διαβάστε περισσότερα

Όλα αρχίζουν από το έμβρυο

Όλα αρχίζουν από το έμβρυο ΙΣΤΟΙ Όλα αρχίζουν από το έμβρυο Οι ιστοί διακρίνονται σε: - ΜΕΡΙΣΤΟΜΑΤΙΚΟΥΣ ή ΜΕΡΙΣΤΟΜΑΤΑ - ΜΟΝΙΜΟΥΣ Τα μεριστόματα διακρίνονται σε: Πρωτογενή: πρωτόδερμα, προκάμβιο, θεμελιώδες μερίστομα υπεύθυνα για

Διαβάστε περισσότερα

Η ανατομία της μέλισσας ΞΑΝΘΗ ΛΙΑΝΟΥ - Α ΛΥΚΕΙΟΥ - ΓΕΛ ΒΟΥΝΑΡΓΟΥ

Η ανατομία της μέλισσας ΞΑΝΘΗ ΛΙΑΝΟΥ - Α ΛΥΚΕΙΟΥ - ΓΕΛ ΒΟΥΝΑΡΓΟΥ Η ανατομία της μέλισσας Η ερευνητική ομάδα Η μαθήτρια Ξανθή Λιανού Ο καθηγητής Χαράλαμπος Ανδρουτσόπουλος Ποια είναι τα μέρη του σώματος της; (ανατομία του σώματος) Στο κεφάλι διακρίνουμε : 1. Δύο μεγάλα,

Διαβάστε περισσότερα

Ο αγενής πολλαπλασιασμός των φυτών γίνεται με τμήματα των φυτών.

Ο αγενής πολλαπλασιασμός των φυτών γίνεται με τμήματα των φυτών. Ο αγενής πολλαπλασιασμός των φυτών γίνεται με τμήματα των φυτών. Καταβολάδες Μοσχεύματα Κόνδυλοι Βολβοί Φύλλα Ανθη Με τον αγενή πολλαπλασιασμό των φυτών παράγονται κλώνοι φυτών, δηλαδή απόλυτα όμοια γονοτυπικά

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΥΘΡΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΣΠΑΝΙΩΝ & ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΦΥΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΟΜΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ E - Z

ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΥΘΡΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΣΠΑΝΙΩΝ & ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΦΥΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΟΜΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ E - Z ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΥΘΡΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΣΠΑΝΙΩΝ & ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΦΥΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΟΜΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ E - Z ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΥΘΡΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΣΠΑΝΙΩΝ & ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΦΥΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΟΜΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ Ε - Z Επιτροπή Έκδοσης: Δημήτριος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΣΠΟΡΟΙ Ο σπόρος αποτελεί την εγγενή αναπαραγωγική μονάδα των φυτών. Ο σχηματισμός του είναι το αποτέλεσμα της γονιμοποίησης της ωοθήκης και της

ΟΙ ΣΠΟΡΟΙ Ο σπόρος αποτελεί την εγγενή αναπαραγωγική μονάδα των φυτών. Ο σχηματισμός του είναι το αποτέλεσμα της γονιμοποίησης της ωοθήκης και της ΟΙ ΣΠΟΡΟΙ Ο σπόρος αποτελεί την εγγενή αναπαραγωγική μονάδα των φυτών. Ο σχηματισμός του είναι το αποτέλεσμα της γονιμοποίησης της ωοθήκης και της μετεξέλιξης της σπερματικής βλάστης σε σπέρμα. A Β περικάρπιο

Διαβάστε περισσότερα

Κύτταρα πολυκύτταρων οργανισμών

Κύτταρα πολυκύτταρων οργανισμών Μίτωση - Μείωση Τα ευκαρυωτικά κύτταρα διαιρούνται με δύο τρόπους: τη μίτωση και τη μείωση. Η Μίτωση είναι ο τύπος της κυτταρικής διαίρεσης που από ένα πατρικό κύτταρο καταλήγει σε δύο γενετικά πανομοιότυπα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΤΗ-ΜΑΘΗΤΡΙΑΣ:... 1. Το πιο κάτω σχεδιάγραμμα δείχνει ανθρώπινο σπερματοζωάριο.

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΤΗ-ΜΑΘΗΤΡΙΑΣ:... 1. Το πιο κάτω σχεδιάγραμμα δείχνει ανθρώπινο σπερματοζωάριο. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:... ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΤΗΡ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΣΑΑΚ ΤΜΗΜΑ:... ΑΡ. ΜΑΘΗΤΗ-ΜΑΘΗΤΡΙΑΣ:... ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΤΗ-ΜΑΘΗΤΡΙΑΣ:... 1. Το πιο κάτω σχεδιάγραμμα δείχνει

Διαβάστε περισσότερα

5. MΠIZΕΛΙ 5.1. Γενικά

5. MΠIZΕΛΙ 5.1. Γενικά 5. MΠIZΕΛΙ 5.1. Γενικά Με το όνομα μπιζέλι είναι γνωστά διάφορα είδη, τα οποία ανήκουν στο γένος Pisum. Ως κέντρα καταγωγής τους θεωρούνται το Αφγανιστάν και η περιοχή της Αιθιοπίας. Αργότερα μεταφέρθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΖΩΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ. Το πρώτο σύστημα κατάταξης των ζώων κατά τον Αριστοτέλη

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΖΩΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ. Το πρώτο σύστημα κατάταξης των ζώων κατά τον Αριστοτέλη ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΖΩΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Το πρώτο σύστημα κατάταξης των ζώων κατά τον Αριστοτέλη Επόμενα συστήματα κατάταξης John Ray (1627-1705): Νέο σύστημα κατάταξης και εισαγωγή έννοιας του είδους Charles Linnaeus

Διαβάστε περισσότερα

Κινητικό σύστημα του ανθρώπου Μέρος Ι: Ερειστικό, μυϊκό και συνδεσμικό σύστημα. Μάλλιου Βίβιαν Καθηγήτρια ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ Φυσικοθεραπεύτρια

Κινητικό σύστημα του ανθρώπου Μέρος Ι: Ερειστικό, μυϊκό και συνδεσμικό σύστημα. Μάλλιου Βίβιαν Καθηγήτρια ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ Φυσικοθεραπεύτρια Κινητικό σύστημα του ανθρώπου Μέρος Ι: Ερειστικό, μυϊκό και συνδεσμικό σύστημα Μάλλιου Βίβιαν Καθηγήτρια ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ Φυσικοθεραπεύτρια Τα συστήματα του ανθρώπινου σώματος Αναπνευστικό σύστημα (αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΖΙΖΑΝΙΩΝ 23. Κοινή πόα (Poa annua, Poaceae)

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΖΙΖΑΝΙΩΝ 23. Κοινή πόα (Poa annua, Poaceae) ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΖΙΖΑΝΙΩΝ 23 Κοινή πόα (Poa annua, Poaceae) Η κοινή πόα είναι ετήσιο, φθινοπωρινό ή εαρινό, µονοκοτυλήδονο φυτό µε όρθια έκφυση και µε µήκος καλαµιού µέχρι 30 cm. Αναπαράγεται µε

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 13: ΛΥΚΙΣΚΟΣ

Κεφάλαιο 13: ΛΥΚΙΣΚΟΣ Κεφάλαιο 13: ΛΥΚΙΣΚΟΣ Σύνοψη, προαπαιτούµενη γνώση για τον λυκίσκο Ο λυκίσκος ανήκει στα αρωµατικά αρτυµατικά φαρµακευτικά φυτά µε ιδιαίτερο οικονοµικό ενδιαφέρον παγκοσµίως για τη ζυθοποιία. Τα βοτανικά

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία φυσιολογίας αμπελιού. Αύξηση Αποθησαυρισμός Χειμέρια ανάπαυση Μεταφορά και διακίνηση αποθησαυριστικών ουσιών Αναπαραγωγική φάση

Στοιχεία φυσιολογίας αμπελιού. Αύξηση Αποθησαυρισμός Χειμέρια ανάπαυση Μεταφορά και διακίνηση αποθησαυριστικών ουσιών Αναπαραγωγική φάση Στοιχεία φυσιολογίας αμπελιού Αύξηση Αποθησαυρισμός Χειμέρια ανάπαυση Μεταφορά και διακίνηση αποθησαυριστικών ουσιών Αναπαραγωγική φάση Αύξηση: από την έκπτυξη των οφθαλμών (θ>10 0 C) μέχρι την ωρίμανση

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3. Οι ιστοί συγκροτούν όργανα

Κεφάλαιο 3. Οι ιστοί συγκροτούν όργανα Κεφάλαιο 3 Οι ιστοί συγκροτούν όργανα Τα µέρη ενός αντιπροσωπευτικού σπερµατόφυτου Οβλαστός: (α) στηρίζει τα φύλλα και τα άνθη, (β) µεταφέρει νερό και ανόργανα άλατα από τις ρίζες προς όλα τα εναέρια µέρη

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 10: ΣΟΥΣΑΜΙ

Κεφάλαιο 10: ΣΟΥΣΑΜΙ Κεφάλαιο 10: ΣΟΥΣΑΜΙ Σύνοψη, προαπαιτούµενη γνώση για το σουσάµι Το σουσάµι ανήκει στα φυτά µεγάλης καλλιέργειας που παράγουν ελαιούχους σπόρους και κατατάσσεται στις αποκλειστικώς ελαιοδοτικές καλλιέργειες.

Διαβάστε περισσότερα