ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗΣ"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗΣ Διπλωματική Εργασία για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης Πειραιάς, 2010

2 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗΣ Επιβλέπων Καθηγητής : Μανιαδάκης Νικόλαος Μελέτη για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης Πειραιάς, 2010 ii

3 UNIVERSITY OF PIRAEUS ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ HEALTH MANAGEMENT TEI PIRAEUS EYAGGELOS KOKKINOS MEDICAL WASTE MANAGEMENT - FINANCIAL AND TECHNICAL RESEARCH OF A MODERN UNIT OF INCINERATOR Graduate Thesis Submitted for the Degree Master in Health Management Piraeus, 2010 iii

4 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ στην οικογένεια μου στην αγαπημένη μου στον καθηγητή μου και στους συναδέλφους μου iv

5 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα περιβαλλοντικά ζητήματα κερδίζουν έδαφος τα τελευταία χρόνια διεθνώς. Οι λανθασμένες πρακτικές διαχείρισης των ΕΙΑ όπως η ανάμειξη και η επεξεργασία τους με τα ΙΑ ΑΧ και καθώς και η ανεξέλικτη καύση τους σε κλιβάνους που δεν πληρούν τους περιβαλλοντικούς όρους οδήγησαν στην πραγματοποίηση αλματωδών νομοθετικών βημάτων για την χώρα που χρονολογούνται από το έτος 2003 μέχρι και σήμερα. Η μέση παραγόμενη ποσότητα ΕΙΑ σε επίπεδο χώρας ανέρχεται στα 0,7 Kg /κλίνη / ημέρα με τα ΕΙΑ ΜΧ να καταλαμβάνουν κυρίαρχη θέση. Σημαντικό ρόλο στην ορθή διαχείριση των ΕΙΑ καταλαμβάνουν η σύσταση Εσωτερικού Κανονισμού Διαχείρισης ΕΙΑ στον οποίο προβλέπονται και παρουσιάζονται μέτρα Υγιεινής και Ασφάλειας καθώς και ο σχεδιασμός σε περιπτώσεις Έκτατης Ανάγκης. Ακρογωνιαίος λίθος της ορθολογικής και ασφαλής διαχείρισης των εν λόγω αποβλήτων αποτελεί το εμπλεκόμενο προσωπικό και η εκπαίδευση αυτού. Η παρούσα μελέτη επικεντρώνεται στην περιγραφή των ΙΑ, στους τρόπους και τις πηγές παραγωγής τους. Ιδιαίτερη έμφαση δίνετε στα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας και στην εκπαίδευση του προσωπικού που εμπλέκεται σε οποιοδήποτε στάδιο της διαχείριση των ΕΙΑ. Έπειτα παρουσιάζεται μία οικονομοτεχνική μελέτη για μία νέα μονάδα αποτέφρωσης με έδρα την Αττική η οποία συλλέγει και επεξεργάζεται τα ΕΙΑ με το χαμηλότερο δυνατό κόστος. Λέξεις κλειδιά: Διαχείριση Ιατρικών Αποβλήτων, Μέτρα Υγιεινής και Ασφάλειας, Αποτέφρωση, Εσωτερικός Κανονισμός, Οικονομοτεχνική Μελέτη Μονάδας Αποτέφρωσης. v

6 ABSTRACT Medical Waste Management-financial and technical study of a modern unit of Incineration Kokkinos Evaggelos Graduate Thesis Submitted for the Degree Master in Health Management, University of Piraeus - TEI of Piraeus, Greece. Supervisor: Dr Maniadakis Nickolaos. ABSTRACT In recent years, environmental issues are gaining ground internationally. The incorrect practices in the management of Hazardous Medical Waste, as mixing and processing with household waste as long as the burning without control witch takes place in incinerators that do not meet the environmental conditions, led to rapid implementation of legislative steps for the country, dating from 2003 to The average quantity of HMW in country-level amounts to 0,7 Kg / bed / day, HMW with infectious nature waste occupies dominant position. Important role in proper management of HMW comes about the creation of a guide with rules for Medical Hazardous Waste, which were provided and presented not only health and safety measures but also planning in emergency situations. The cornerstone of safe management of HMW is the staff and its training. First of all, this study focuses on the description of Medical Waste, in methods and sources of production. Secondly special emphasis is given in health and safety measures and training of staff, who was involved at any stage of the management of HMW. At the end of the study, a techno - economic research is presented, concerning a new incinerator witch located in Attica. The specific unit has the opportunity to gather and process the HMW from Health Units by the lowest cost. Keywords: Medical Waste Management, Hygiene and Safety Measures, Incineration, Operating Rules of a new incinerator, Financial and Technical Research. vi

7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΡΙΣΜΟΣ & ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΥΓΕΙΑΣ (ΠΟΥ) ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΗΓΕΣ ΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΑ ΑΡΙΘ. Η.Π / ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΥΑ ΑΡΙΘ. Η.Π / ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΚΥΑ ΑΡΙΘ. Η.Π / ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΑ ΑΡΙΘ. Η.Π / ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗΣ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ (ΣΤΑΘΕΡΕΣ Η ΚΙΝΗΤΕΣ) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΑ ΑΡΙΘ. Η.Π / ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΚΥΑ ΑΡΙΘ. Η.Π. 8668/ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΤΗΣ ΚΥΑ ΑΡΙΘ. Η.Π. 8668/ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΑ ΑΡΙΘ. Η.Π. 8668/ ΤΡΕΙΣ ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΥΛΩΝΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΙΑ ΜΕΤΡΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ / ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΈΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΔΙΑΣΚΟΡΠΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΟΥΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ & ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Η : ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΙΑΚ Α.Ε ΕΝΟΤΗΤΑ 2 Η : ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Η : ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 Η :ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΔΗΓΩΝ & ΒΟΗΘΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 Η : ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΖΥΓΙΣΗΣ & ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΣΤΗΝ ΥΜ ΕΝΟΤΗΤΑ 6 Η : ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΩΝ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 7 Η : ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 8 Η : ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 9 Η : ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΠΛΗΞΗΣ & ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΗΠΤΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ...75 vii

8 6.1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ 5 ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΤΟΥ PORTER ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΙΚΡΟ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ S.W.O.T. ANALYSIS ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΘΑΡΗ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (IRR) ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΗΓΕΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ viii

9 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ & ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΙΚΟΝΑ 1: ΜΈΣΗ ΣΎΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΙΚΏΝ ΑΠΟΒΛΉΤΩΝ...14 ΕΙΚΟΝΑ 2: ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΌΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΎΣΤΑΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΏΝ ΑΠΟΒΛΉΤΩΝ...15 ΕΙΚΟΝΑ 3: Η ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΏΝ ΑΠΟΒΛΉΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΆΔΑ...17 ΕΙΚΟΝΑ 4: ΙΕΡΆΡΧΗΣΗ ΕΠΙΛΟΓΏΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΏΝ ΑΠΟΒΛΉΤΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ε...20 ΕΙΚΟΝΑ 5: ΕΝΈΡΓΕΙΕΣ & ΑΠΑΡΑΊΤΗΤΑ ΕΡΓΑΛΕΊΑ Ή ΥΛΙΚΆ...56 ΕΙΚΟΝΑ 6: ΔΙΕΘΝΉ ΣΉΜΑΤΑ ΕΙΑ...61 ΕΙΚΟΝΑ 7: ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ ΕΙΑ...62 ΕΙΚΟΝΑ 8: ΔΙΆΓΡΑΜΜΑ ΡΟΉΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑΣ ΠΑΡΑΛΑΒΉΣ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΊΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΏΝ ΑΠΌΒΛΗΤΩΝ ΑΠΌ ΤΙΣ ΥΜ...65 ΕΙΚΟΝΑ 9 ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΊΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΠ ΒΆΣΕΙ ΕΙΔΙΚΌΤΗΤΑΣ...67 ΕΙΚΟΝΑ 10: ΚΊΝΔΥΝΟΙ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΣΥΛΛΟΓΉ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΆ ΤΩΝ ΕΙΑ...69 ΕΙΚΟΝΑ 11: ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΏΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΆΓΚΗΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΆΣΕΙΣ ΣΤΆΘΜΕΥΣΗΣ...70 ΕΙΚΟΝΑ 12: ΑΝΆΛΥΣΗ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΎ ΜΑΚΡΟΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ...76 ΕΙΚΟΝΑ 13: Η ΑΝΆΛΥΣΗ VRIO ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ...80 ΕΙΚΟΝΑ 14: SWOT ANALYSIS...81 ΕΙΚΟΝΑ 15: ΟΡΓΑΝΌΓΡΑΜΜΑ...90 ΕΙΚΟΝΑ 16: ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΈΣ & ΠΛΉΘΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΎ...92 ΕΙΚΟΝΑ 17: ΚΌΣΤΟΣ ΕΠΈΝΔΥΣΗΣ...94 ΕΙΚΟΝΑ 18: ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΆΜΜΑ ΥΛΟΠΟΊΗΣΗΣ ΕΠΈΝΔΥΣΗΣ...94 ΕΙΚΟΝΑ 19: ΠΑΡΑΔΟΧΈΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΌΤΗΣΗΣ...95 ΕΙΚΟΝΑ 20: ΛΟΙΠΈΣ ΠΑΡΑΔΟΧΈΣ...96 ΕΙΚΟΝΑ 21: ΒΑΣΙΚΈΣ ΠΑΡΑΔΟΧΈΣ ΕΙΣΟΔΉΜΑΤΟΣ...97 ΕΙΚΟΝΑ 22: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΆ ΈΞΟΔΑ...99 ΕΙΚΟΝΑ 23 ΔΑΠΆΝΕΣ ΤΉΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΈΝΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΏΝ ΌΡΩΝ...99 ΕΙΚΟΝΑ 24: ΔΑΠΆΝΕΣ ΣΥΛΛΟΓΉΣ ΕΙΚΟΝΑ 25: ΔΑΠΆΝΕΣ ΣΥΛΛΟΓΉΣ ΕΙΚΟΝΑ 26: ΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΆΤΩΝ ΧΡΉΣΗΣ 31/12/ /12/ ΕΙΚΟΝΑ 29: ΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΎ 31/12/ /12/ ΕΙΚΟΝΑ 29: ΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΎ 31/12/ /12/ ΕΙΚΟΝΑ 30: ΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΏΝ ΡΟΏΝ 31/12/ /12/ ΕΙΚΟΝΑ 30: ΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΏΝ ΡΟΏΝ 31/12/ /12/ ΕΙΚΟΝΑ 31: ΓΡΆΦΗΜΑ ΤΑΜΕΙΑΚΏΝ ΡΟΏΝ 31/12/ /12/ ΕΙΚΟΝΑ 32: ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΜΉΣ ΠΛΗΡΩΜΏΝ 31/12/ /12/ ΕΙΚΟΝΑ 33: ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΜΉΣ ΠΛΗΡΩΜΏΝ 31/12/ /12/ ΕΙΚΟΝΑ 34: ΚΑΘΑΡΉ ΠΑΡΟΎΣΑ ΑΞΊΑ ΕΙΚΟΝΑ 35: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΌΣ ΚΑΘΑΡΉΣ ΠΑΡΟΎΣΑΣ ΑΞΊΑΣ ix

10 ΕΙΚΟΝΑ 36: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΌΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΎ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΉ ΑΠΌΔΟΣΗΣ ΑΠΌ 31/12/ /12/ ΕΙΚΟΝΑ 37: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΌΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΎ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΉ ΑΠΌΔΟΣΗΣ ΑΠΌ 31/12/ /12/ ΕΙΚΟΝΑ 38: ΑΝΆΛΥΣΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΊΑΣ ΕΠΊ ΤΗΣ ΠΟΣΌΤΗΤΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΉΣ ΕΙΚΟΝΑ 39: ΑΝΆΛΥΣΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΊΑΣ ΕΠΊ ΤΗΣ ΤΙΜΉΣ ΤΗΣ ΕΠΈΝΔΥΣΗΣ ΕΙΚΟΝΑ 40 ΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΟΜΟΙΆΖΟΥΝ ΜΕ ΤΑ ΟΙΚΙΑΚΆ ΑΠΌΒΛΗΤΑ (ΙΑ ΑΧ) ΕΙΚΟΝΑ 41 ΕΙΑ ΑΜΙΓΏΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΟΎ ΧΑΡΑΚΤΉΡΑ (ΕΙΑ ΜΧ) ΕΙΚΟΝΑ 42 ΕΙΑ ΠΟΥ ΈΧΟΥΝ ΤΑΥΤΌΧΡΟΝΑ ΤΟΞΙΚΌ ΚΑΙ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΌ ΧΑΡΑΚΤΉΡΑ (ΕΙΑ ΜΤΧ) x

11 ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ ΙΑ ΕΙΑ Ιατρικά απόβλητα Επικίνδυνα ιατρικά απόβλητα ΙΑ-ΑΧ Ιατρικά απόβλητα Αστικού Χαρακτήρα ΕΙΑ-ΜΧ Επικίνδυνα ιατρικά απόβλητα Μολυσματικού Χαρακτήρα ΕΙΑ-ΤΧ Επικίνδυνα ιατρικά απόβλητα Τοξικού Χαρακτήρα ΕΙΑ ΜΤΧ Επικίνδυνα ιατρικά απόβλητα ταυτόχρονα Μολυσματικού και Τοξικού Χαρακτήρα ΑΙΑ Άλλα ιατρικά απόβλητα ΔΥΠΕ Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας ΕΣΔΚΝΑ Ενιαίος Σύνδεσμος Δήμων και Κοινοτήτων ΚΥΑ Κοινή Υπουργική Απόφαση ΦΕΚ Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης ΥΜ Υγειονομική Μονάδα ΧΥΤΑ Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων ΧΔΑ Χώρος Διάθεσης Απορριμμάτων Κ/ΞΙΑ Κοινοπραξία ΕΣΔΕΑ Έγκριση Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων ΕΚΔΕΙΑ Εσωτερικός Κανονισμός Διαχείρισης Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων ΕΥΕΠ Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος ΟΤΑ Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΕΚΑ Ευρωπαϊκοί κατάλογοι αποβλήτων ΧΑΔΑ Χώρος Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων ΠΕΣΔΑ Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων ΦοΣΔΑ Φορέων Σχεδιασμού Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων EMAS Eco-Management and Audit Scheme xi

12 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Είναι γεγονός ότι, το πρόβλημα της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, και ιδιαίτερα αυτών που χαρακτηρίζονται ως ειδικά, έχει οξυνθεί τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Στην κατηγορία των επικίνδυνων εντάσσονται και τα νοσοκομειακά απορρίμματα, για τα οποία έχει εμφανιστεί αυξημένο ενδιαφέρον όχι μόνο διεθνώς αλλά και σε Εθνικό επίπεδο. Ο λόγος είναι οι συνήθεις μέθοδοι διαχείρισης των νοσοκομειακών αποβλήτων σε παγκόσμιο επίπεδο, που ήταν στις περισσότερες περιπτώσεις η απόθεση μαζί με οικιακά απορρίμματα σε χώρους υγειονομικής ταφής απορριμμάτων ή χώρους διάθεσης απορριμμάτων, η καύση σε αποτεφρωτήρες μικρής δυναμικότητας (χωρίς να τηρούνται οι περιβαλλοντικοί όροι) και η αποστείρωση. Η μακρόχρονη έλλειψη πολιτικής και νομοθεσίας για την διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων, οδήγησε σε πολλές περιπτώσεις στην προσβολή ανθρώπων από μολυσματικές ασθένειες και στην ρύπανση του περιβάλλοντος. Για τον λόγο, αυτό στην Ελλάδα, έγιναν αλματώδη νομοθετικά βήματα από το 2003 με την Κοινή Υπουργική Απόφαση Η.Π 37591/2031/2003. «Μέτρα και όροι για την διαχείριση Ιατρικών Αποβλήτων» και μέχρι το 2007 με την Κοινή Υπουργική Απόφαση Η.Π 8667/2007 «Έγκριση Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων». Με τις δύο Υπουργικές Αποφάσεις δόθηκε προσωρινή λύση για την σωστή διαχείριση των Ιατρικών Αποβλήτων τόσο ενδονοσοκομειακά αλλά και εξωνοσοκομειακά μέχρι και την τελική διάθεσή των υπολειμμάτων τους (ιπτάμενη τέφρα, καθιζάνουσα). Παρόλα αυτά, η υφιστάμενη κατάσταση στην Ελλάδα δείχνει σε γενικές γραμμές ότι, οι κανονισμοί εφαρμόζονται πλημμελώς με αποτέλεσμα να παρουσιάζεται μεγάλη ανομοιογένεια στην παραγόμενη ποσότητα επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων ανά κλίνη ανά μέρα. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε πολλούς παράγοντες, όπως η άστοχη εναπόθεση οικιακού τύπου απορριμμάτων στα εγκεκριμένα χαρτοκιβώτια των ΕΙΑ, η μειωμένη παράδοση ΕΙΑ στις εταιρείες διαχείρισης προς μείωση του κόστους για το νοσοκομείο, η έλλειψη εκπαίδευσης κ.α. Υπάρχουν αναφορές για ποσότητες όπως 0,7Kg 1,2 Kg / κλίνη / ημέρα [1], 1,9 Kg / κλίνη / ημέρα [2], ενώ οι ποσότητες που παραδίδονται προς αποτέφρωση στην υφιστάμενη μονάδα αποτέφρωσης στην περιφέρεια Αττικής είναι κατά μέσο όρο 304,75 g ήτοι 0,3 Kg / κλίνη / ημέρα [3]. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να περιγραφούν κατ αρχήν τα νοσοκομειακά απόβλητα, οι τρόποι και οι πηγές παραγωγής τους, η σύσταση και οι παραγόμενες 1

13 ποσότητες ανά περιφέρεια στην Ελλάδα, ώστε να δοθεί μία πρώτη ολοκληρωμένη εικόνα της αναγκαιότητας που υπάρχει για την ευαισθητοποίηση σε θέματα ορθής διαχείρισης αυτών. Στην συνέχεια, ακολουθεί η παρουσίαση του διαχειριστικού πλαισίου των νοσοκομειακών αποβλήτων, σε νομοθετικό και ενδονοσοκομειακό επίπεδο, που θεμελιώνει τους κανόνες, τις προϋποθέσεις και τις συνθήκες για την διασφάλιση της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος. Επίσης, γίνεται αναλυτική παρουσίαση των τριών βασικών πυλώνων κατά την διαχείριση των ΕΙΑ βάσει έρευνας σε τέσσερις Δημόσιες Υγειονομικές Μονάδες εντός Αττικής. Επιπροσθέτως, γίνεται η παρουσίαση ενός εσωτερικού κανονισμού συστήματος και συλλογής & μεταφοράς των Ιατρικών μιας σύγχρονης μονάδος Αποτέφρωσης στην περιφέρεια Αττικής. Ωστόσο, κύριος στόχος της παρούσας εργασίας είναι η κατασκευή και λειτουργία μίας νέας μονάδας αποτέφρωσης στην περιφέρεια Αττικής εξαιτίας των ΕΙΑ στην ήδη υπάρχουσα μονάδα αποτέφρωσης των Άνω Λιοσίων με σκοπό την ελάττωση του κόστους συλλογής και μεταφοράς για τις Υγειονομικές Μονάδες. 2

14 1. ΟΡΙΣΜΟΣ & ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 1.1 Ορισμός Σύμφωνα με την ΚΥΑ 37591/2031/2003, «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση Ιατρικών Αποβλήτων από Υγειονομικές Μονάδες», Ιατρικά Απόβλητα θεωρούνται τα απόβλητα που παράγονται από Υγειονομικές Μονάδες (ΥΜ) και αναφέρονται στον κατάλογο αποβλήτων του Παραρτήματος της Απόφασης 2001/118/ΕΚ του Συμβουλίου της 16ης Ιανουαρίου 2001 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EEL47/2001). Με τον όρο Υγειονομικές Μονάδες (YM) εννοούνται τα δημόσια θεραπευτήρια, οι δημοτικοί υγειονομικοί σταθμοί, ΝΠΙΔ παροχής υγειονομικών υπηρεσιών, τα ιδιωτικά θεραπευτήρια, τα στρατιωτικά νοσοκομεία, τα Κέντρα Υγείας, τα κέντρα αιμοδοσίας, τα Μικροβιολογικά εργαστήρια, οι κτηνιατρικές κλινικές μικρών και μεγάλων ζώων, τα διαγνωστικά και ερευνητικά εργαστήρια και τα αντίστοιχα κτηνιατρικά με εμβαδόν μεγαλύτερο των 200 m2 ή με απασχολούμενο προσωπικό περισσότερο των 5 ατόμων[7,8]. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ WHO) δίνει ένα γενικότερο ορισμό για τα Ιατρικά Απόβλητα. Συγκεκριμένα σύμφωνα μ αυτόν, Ιατρικά απόβλητα είναι τα απόβλητα που παράγονται από δραστηριότητες που αφορούν την υγειονομική περίθαλψη ανθρώπων ή ζώων σε ΥΜ, ερευνητικά εργαστήρια ή ερευνητικές δραστηριότητες που έχουν να κάνουν με «φροντίδα υγείας», αλλά και από άλλες μικρότερες πηγές, όπως φροντίδα υγείας παρεχόμενη στο σπίτι [4,5,6]. 1.2 Κατηγοριοποίηση των ΙΑ σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία Σύμφωνα με την ανωτέρω Κοινή Υπουργική Απόφαση 37591/2031/2003 γίνεται διάκριση των ιατρικών αποβλήτων σε επιμέρους κατηγορίες που διαφοροποιούν την επικινδυνότητά τους, αλλά ταυτόχρονα εξυπηρετούν και την πληρέστερη αποσαφήνιση του τρόπου διαχείρισης τους. Συγκεκριμένα, τα Ιατρικά Απόβλητα διαχωρίζονται σε τρεις (ευδιάκριτες) κατηγορίες όπως φαίνονται παρακάτω [7] : Ιατρικά Απόβλητα Αστικού Χαρακτήρα (ΙΑ ΑΧ) που προσομοιάζουν με τα οικιακά απορρίμματα (βλ παράρτημα ) Επικίνδυνα Ιατρικά Απόβλητα (ΕΙΑ) (βλ παράρτημα ) 3

15 i. Αμιγώς μολυσματικού χαρακτήρα απόβλητα (ΕΙΑ ΜΧ) ii. Απόβλητα που έχουν ταυτόχρονα μολυσματικό και τοξικό χαρακτήρα iii. Απόβλητα αμιγώς τοξικού χαρακτήρα (ΕΙΑ ΤΧ) Άλλα Ιατρικά Απόβλητα (ΑΙΑ) (βλ παράρτημα ) Το αντικείμενο της παρούσας εργασίας επικεντρώνεται κυρίως στα ΕΙΑ και τη διαχείρισή τους με την κατασκευή μιας νέας μονάδας αποτέφρωσης στο νομό Αττικής. Ωστόσο σε αυτό το σημείο κρίνεται αναγκαία μια σύντομη περιγραφή των διαφόρων κατηγοριών των Ιατρικών Αποβλήτων και το περιεχόμενο αυτών, καθώς και η σημασία τους για το περιβάλλον. Ιατρικά Απόβλητα Αστικού Χαρακτήρα (ΙΑ ΑΧ) που προσομοιάζουν με τα οικιακά απορρίμματα: (βλ παράρτημα ) Στην παρούσα κατηγορία αποβλήτων εντάσσονται αυτά τα οποία παρουσιάζουν πολλά κοινά χαρακτηριστικά με αυτά του αστικού τύπου και ακολουθούν ανάλογη γραμμή διαχείρισης. Τέτοια είναι τα απορρίμματα που προέρχονται από υποστηρικτικές, ως προς την λειτουργία της Υγειονομικής Μονάδας (YM), λειτουργίες όπως απόβλητα από τα μαγειρεία, τους χώρους εστίασης, αναλώσιμη ύλη από τα γραφεία, ορθοπεδικοί γύψοι καθώς και επικίνδυνα ιατρικά απόβλητα αμιγώς μολυσματικού χαρακτήρα που με την μέθοδο της αποστείρωσης έχει εξομοιωθεί το μικροβιακό τους φορτίο κ.α. Αμιγώς μολυσματικού χαρακτήρα απόβλητα (ΕΙΑ ΜΧ) Είναι απόβλητα των οποίων η συλλογή και διάθεση υπόκεινται σε ειδικές απαιτήσεις σε σχέση με την πρόληψη μόλυνσης. Τα απόβλητα αυτά περιέχουν ποσοτικούς αλλά και ποιοτικούς παθογόνους οργανισμούς (βακτήρια, ιούς, παράσιτα ή μύκητες) σε συγκεντρώσεις ή ποσότητες ικανές να προκαλέσουν ασθένειες. Παρουσιάζεται ενδεικτικός κατάλογος στα σημεία * και * του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων (2001/118/ΕΚ) των αμιγών μολυσματικών ιατρικών αποβλήτων [8]: 4

16 ιστοί και όργανα ανθρωπίνου σώματος όλα τα απόβλητα που προέρχονται από περιβάλλοντα, στα οποία υφίσταται κίνδυνος βιολογικής μετάδοσης δια του αέρος, καθώς και από περιβάλλοντα απομόνωσης, στα οποία βρίσκονται ασθενείς πάσχοντες από μεταδοτικό νόσημα και έχουν μολυνθεί από : i. κόπρανα και ούρα, στην περίπτωση συγκεκριμένου ασθενούς, στον οποίο έχει διαγνωστεί κλινικά από τον θεράποντα ιατρό μία νόσος που μπορεί να μεταδοθεί με αυτά τα περιττώματα ii. σπέρμα, κολπικές εκκρίσεις, εγκεφαλονωτιαίο υγρό, αρθρικό υγρό, πλευριτικό υγρό, περιτοναϊκό υγρό, περικάρδιο υγρό ή αμνιακό υγρό Ενδεικτικά αναφέρονται : i. βελόνες, σύριγγες, λάμες, χειρουργικά νυστέρια, εργαλεία για κολποσκόπηση και τεστ-παπ, οφθαλμικές ράβδοι από ΤΝΤ, σωλήνες παροχετεύσεων και διασωληνώσεων, καθετήρες (κύστης, φλεβών, αρτηριών, για πλευριτικές παροχετεύσεις κ.α.), συνδέσεις, κυκλώματα για εξωσωματική κυκλοφορία, λεκανίτσες μίας χρήσεως για λήψη υλικού βιοψίας ενδομητρίου, σετ μετάγγισης, μολυσμένα εργαλεία από ενδοφλέβια χορήγηση ορού, φίλτρα διύλισης, γάντια μίας χρήσεως ii. υλικό μίας χρήσεως : σταγονόμετρα, δοκιμαστικοί σωλήνες, προστατευτικός ρουχισμός και μάσκες, γυαλιά, πανιά, σεντόνια, μπότες, γαλότσες, πουκαμίσες iii. ιατρικά υλικά (γάζες, ταμπόν, επίδεσμοι, τσιρότα, σωληνοειδή ράμματα), σακούλες (για μεταγγίσεις, για ούρα, για παρεντερική διατροφή), σετ για εγχύσεις, ορθοσκόπια και γαστροσκόπια, σωλήνες μύτης για βρογχοαναρρόφηση, για οξυγονοθεραπεία κ.α. iv. ψήκτρες, καθετήρες για κυτταρολογική λήψη, ρινοσκόπια μίας χρήσεως, μητροσκόπια, δόντια και μέρη σώματος μικρού μεγέθους μη αναγνωρίσιμα, μικρές κλίνες για πειραματόζωα, κενά δοχεία εμβολίων ζωντανού αντιγόνου, υπολείμματα φαγητού από το δίσκο του ασθενούς τα απόβλητα που προέρχονται από κτηνιατρικές δραστηριότητες και i. έχουν μολυνθεί από παθογόνους για τον άνθρωπο και τα ζώα παράγοντες όπως βελόνες, σύριγγες 5

17 ii. iii. έχουν έρθει σε επαφή με οποιοδήποτε βιολογικό υγρό που εκκρίνεται ή απεκκρίνεται και για τα οποία υγρά έχει διαπιστωθεί κλινικά, από τον υπεύθυνο κτηνίατρο σώμα νεκρών ζώων ή μέρη σώματος ζώων, ιστοί ή όργανα ζώων Ταυτόχρονα μολυσματικού και τοξικού χαρακτήρα (ΕΙΑ ΜΤΧ) Είναι απόβλητα που οφείλονται στην ανάπτυξη ερευνητικών δραστηριοτήτων και μικροβιολογικών βιοχημικών εξετάσεων (πχ τριβλία, καλλιέργειες, πλάκες κ.α), τα οποία περιέχουν πέρα από κάποιο μολυσματικό παράγοντα και κάποια τοξική χημική ουσία όπως αντιδραστήριο, διαλύτη κ.α. (βλ. Παράρτημα ). Απόβλητα αμιγώς τοξικού χαρακτήρα (ΕΙΑ ΤΧ) Είναι απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες κυτταροτοξικές κυτταροστατικές φαρμακευτικές ουσίες. Περιλαμβάνουν φαρμακευτικά απόβλητα, τα οποία προέρχονται από φάρμακα που είτε έχουν λήξει, είτε έχουν μολυνθεί. Στην ίδια κατηγορία ανήκουν και τα προϊόντα που έχουν προκύψει από τη χρήση φαρμακευτικών σκευασμάτων όπως κουτιά, μπουκάλια με κατάλοιπα, φιαλίδια, γάντια, μάσκες, σωληνάκια κ.α. Επιπλέον, στην κατηγορία αυτή ανήκουν και τα χημικά απόβλητα. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται ενδεικτικός κατάλογος των επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων που είναι αμιγώς τοξικού χαρακτήρα. Τα ΙΑ που χαρακτηρίζονται με τους κωδικούς αριθμούς *, *, *, * και * του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων (2001/118/ΕΚ) [8] i. Απόβλητα που περιέχουν υδράργυρο, άλλα βαρέα μέταλλα, επικίνδυνες οργανικές ενώσεις κ.α. ii. Ληγμένα φάρμακα ή φάρμακα που δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν, συμπεριλαμβανομένων των κυτταροστατικών φαρμάκων iii. Εξαντλημένα προσροφητικά υλικά, φίλτρα iv. Έλαια εκροής από αντλίες κενού v. Μονωτικά υλικά που περιέχουν αμίαντο 6

18 Άλλα Ιατρικά Απόβλητα (ΑΙΑ) Άλλα ιατρικά απόβλητα θεωρούνται τα απόβλητα, τα οποία δεν περιλαμβάνονται στις προηγούμενες κατηγορίες και των οποίων η διαχείριση υπόκειται σε ειδικές προδιαγραφές απαιτήσεις. Παραδείγματα τέτοιων αποβλήτων είναι οι μπαταρίες, δοχεία υπό πίεση, ραδιενεργά απόβλητα και άλλα όπως τα κάτωθι: Τα ραδιενεργά ιατρικά απόβλητα Οι ηλεκτρικές στήλες Οι συσκευασίες με αέρια υπό πίεση Τα έλαια εκροής από αντλίες κενού και τα έλαια μηχανών Απόβλητα με υψηλή περιεκτικότητα σε βαρέα μέταλλα (κάδμιο ή υδράργυρο) Επικίνδυνα χημικά απόβλητα που περιέχουν αλογόνο Φαρμακευτικές ουσίες Ληγμένα ή κατεστραμμένα κυτταροστατικά Υγρά μικροβιολογικών εργαστηρίων 1.3 Κατηγοριοποίηση των ΙΑ σύμφωνα με την σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) Τα απόβλητα υγειονομικής περίθαλψης διακρίνονται σε 8 κατηγορίες σύμφωνα με τον Π.Ο.Υ. Οι κατηγορίες αυτές είναι οι ακόλουθες [4,24]: 1) Μολυσματικά Απόβλητα : Η εν λόγω κατηγορία αποβλήτων περιέχει παθογόνους μικροοργανισμούς (βακτήρια, μύκητες, παράσιτα, ιούς) ή τοξίνες αυτών σε τέτοια συγκέντρωση ή ποσότητα ικανή να προκαλέσει ασθένεια σε ευάλωτους ξενιστές. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν : Μολυσματικοί παράγοντες από εργαστηριακή δραστηριότητα (τριβλία καλλιέργειας, μολυσματικές πλάκες) 7

19 Απόβλητα από χειρουργικές επεμβάσεις και αυτοψίες σε ασθενείς με μολυσματικές ασθένειες (πχ ιστοί ή υλικά ή εξοπλισμός που έχει έρθει σε επαφή με αίμα ή βιολογικά υγρά) Μολυσμένα πειραματόζωα από εργαστήρια Απόβλητα από ασθενείς που έχουν μολυνθεί και βρίσκονται σε θαλάμους απομόνωσης (πχ εμποτισμένος ιματισμός με αίμα ή άλλα βιολογικά υγρά, περιττώματα ζώων, μετεγχειρητικά υγρά από πληγές κ.α) Απορρίμματα προερχόμενα από αιμοκαθερόμενους ασθενείς (πχ γάζες, γάντια, φίλτρα και σωληνώσεις αιμοκάθαρσης, εργαστηριακά επικαλύμματα κ.α) Υλικά και εργαλεία πάσης φύσεως που έχουν έρθει σε επαφή με μολυσματικά άτομα ή ζώα 2) Παθολογικά Απόβλητα: Τα παθολογικά απόβλητα περικλείουν: Ιστούς Ανθρώπινα μέλη Όργανα Ανθρώπινα έμβρυα Πτώματα ζώων Αίμα και σωματικά υγρά Τα αναγνωρίσιμα ανθρώπινα ή ζωικά σωματικά μέλη αποτελούν τα ανατομικά απόβλητα. Αυτή η κατηγορία αποβλήτων δύναται να εκληφθεί ως κατηγορία των μολυσματικών αποβλήτων παρά το γεγονός ότι, ενδέχεται να περιλαμβάνει και μη μολυσματικά υγιή μέλη. 3) Αιχμηρά αντικείμενα : 8

20 Αιχμηρά χαρακτηρίζονται τα αντικείμενα τα οποία μπορούν να προκαλέσουν πληγές από κόψιμο ή τρύπημα και περιλαμβάνουν : Βελόνες Υποδερμικές βελόνες Νυστέρια Λεπίδες Μαχαίρια Πριόνια Σπασμένα γυαλιά και καρφιά Σετ έγχυσης υγρών Σετ μετάγγισης 4) Φαρμακευτικά Απόβλητα : Στην εν λόγω κατηγορία ανήκουν : Ληγμένα, αχρησιμοποίητα, εγχυμένα και μολυσμένα φαρμακευτικά προϊόντα Ναρκωτικά Εμβόλια Οροί που δεν δύναται να χρησιμοποιηθούν και δει να επεξεργαστούν με κατάλληλους τρόπους Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν επίσης, αντικείμενα τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για την διαχείριση των φαρμάκων όπως: Κουτιά με υπολείμματα Δοχεία Μάσκες Γάντια 9

21 Συνδετικοί σωλήνες και φιαλίδια φαρμάκων 5) Γονοτοξικά Απόβλητα : Τα γονοτοξικά είναι απόβλητα υψηλού κινδύνου με μεταλλαξιογόνες, τερατογενείς, και καρκινογόνες ιδιότητες. Οι ιδιότητες αυτές εγείρουν ζητήματα ασφαλείας και μέσα στο νοσοκομείο και μετά την διάθεσή τους και χρήζουν ιδιαίτερης μεταχείρισης. Σε αυτή την κατηγορία περιλαμβάνονται και ορισμένα κυτταροστατικά (αντινεοπλασματικά) φάρμακα καθώς και εμετός, ούρα και περιττώματα από ασθενείς που υποβάλλονται σε θεραπεία με κυτταροστατικά φάρμακα, χημικά και ραδιενεργά υλικά. Τα κυτταροστατικά είναι φάρμακα, τα οποία κυρίως χρησιμοποιούνται στην ογκολογία και την ακτινοθεραπεία και έχουν την ικανότητα να εμποδίζουν την ανάπτυξη συγκεκριμένων κυττάρων. Διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην θεραπεία του καρκίνου. Τα κυτταροστατικά απόβλητα προέρχονται από διάφορες πηγές και περιλαμβάνουν: Μολυσμένα υλικά από την προετοιμασία των φαρμάκων, την χορήγησή τους όπως σύριγγες, βελόνες, φιαλίδια, συσκευασίες, όργανα μέτρησης Φάρμακα τα οποία έχουν λήξει, περίσσεια διαλυμάτων, επιστραφέντα από τις κλινικές φάρμακα Ούρα, εμετοί, περιττώματα ασθενών οι οποίοι υποβάλλονται σε χημειοθεραπεία και τα εν λόγω απόβλητα παρουσιάζουν επικίνδυνες συγκεντρώσεις των χορηγούμενων κυτταροστατικών φαρμάκων ή των μεταβολιτών τους και τα οποία απαιτείται να εκληφθούν ες γονοτοξικά για χρονικό διάστημα από 48 ώρες ως 1 εβδομάδα. Τα γονοτοξικά απόβλητα καταλαμβάνουν το 1% του συνόλου των απορριμμάτων των ογκολογικών νοσοκομείων. 6) Χημικά Απόβλητα : Τα χημικά απόβλητα απαρτίζονται από: Απορριπτόμενα στερεά, υγρά, αέρια χημικά 10

22 Διαδικασίες καθορισμού και απολύμανσης Διαγνωστικές ή ερευνητικές δραστηριότητες Δεν είναι απαραίτητο το σύνολο των χημικών αποβλήτων προερχόμενα από Υγειονομικές Μονάδες (ΥΜ) να είναι υψηλής επικινδυνότητας για την υγεία. Εκλαμβάνονται ως επικίνδυνα και χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής και μεταχείρισης αν έχουν μια από τις παρακάτω ιδιότητες : Τοξικότητα Διαβρωτικότητα (πχ οξέα με PH<2 και βάσεις με PH>12) Γονοτοξικότητα Αναφλεξιμότητα Αντιδραστικότητα Επικίνδυνα χημικά απόβλητα τα οποία χρησιμοποιούνται κατά κόρων είναι τα ακόλουθα : Φορμαλδεΰδη : Χημική ουσία υψηλής επικινδυνότητας η οποία χρησιμοποιείται για τον καθορισμό και την απολύμανση συσκευών, εργαλείων και εξοπλισμού, για την συντήρηση δειγμάτων, για την απολύμανση μολυσματικών υγρών στην Παθολογία, στην Ανατομία κ.α. Φωτογραφικά χημικά : Τα διαλύματα εμφάνισης και στερέωσης χρησιμοποιούνται στα ακτινολογικά τμήματα για την εμφάνιση των ακτινολογικών φιλμ. Τα υγρά εμφάνισης περιέχουν 40% γλουταραλδεϋδη ενώ τα υγρά στερέωσης περιέχουν 5-10% υδροκινόνη, 1-5%υδροξείδιο του καλίου και λιγότερο από 1% άργυρο. Οξικό οξύ χρησιμοποιήται και στα δύο υγρά. Διαλύτες : Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν αλογονομένα συστατικά όπως χλωρίδιο του μεθυλενίου, τριχλωροαιθυλένιο, χλωροφόρμιο, ψυκτικά υγρά κλιματιστικών 11

23 μονάδων και ψυγείων καθώς και μη αλογονομένα συστατικά όπως μεθανόλη, ξυλένιο, ακετόνη, ισοπροπανόλη κ.α Οργανικά Χημικά : Στην κατηγορία αυτή των αποβλήτων ανήκουν : i. Καθαριστικά και διαλύματα απολύμανσης που περιέχουν φαινόλες και υπερχλωροαιθυλένιο που χρησιμοποιούνται σε εργασίες και πλυντήρια. ii. iii. Εντομοκτόνα και μυοκτόνα Λάδια μηχανών εσωτερικής καύσης και λιπαντικά αντλιών κενού Ανόργανα Χημικά : Κύρια συστατικά των αποβλήτων αυτής της κατηγορίας είναι οξέα, αλκάλια (πχ θειικά, υδροχλωρικά και χρωμικά οξέα καθώς και διαλύματα νατρίου και αμμωνίας) και οξειδωτικά (πχ όξινο θειώδες νάτριο και θειώδες νάτριο). Απόβλητα με υψηλή συγκέντρωση βαρέων μετάλλων : Το χαρακτηριστικό της συγκεκριμένης κατηγορίας των χημικών αποβλήτων είναι η υψηλή συγκέντρωση τοξικών παραγόντων στην σύστασή τους. Απόβλητα υδραργύρου ανήκουν σε αυτή την κατηγορία και προέρχονται κυρίως από διαρροές κλινικού εξοπλισμού όπως κατεστραμμένα θερμόμετρα και πιεσόμετρα. Τα απόβλητα οδοντιατρείων έχουν επίσης υψηλή συγκέντρωση υδραργύρου. Εδώ εντάσσονται και τα απόβλητα καδμίου που προέρχονται από κατεστραμμένες μπαταρίες και οι ποσότητες μολύβδου που προκύπτουν από κατεδαφίσεις θωρακίσεων ακτινολογικών και ακτινοθεραπευτικών θαλάμων. Τέλος, απόβλητα αμίαντου προκύπτουν από θερμομονώσεις παλαιών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων (λεβητοστασίων, καμινάδων κ.α). 7) Δοχεία υπό πίεση : Στις νοσηλευτικές μονάδες χρησιμοποιούνται διάφοροι τύποι αερίων όπως : Αναισθητικά αέρια (πρωτοξείδιο του αζώτου κ.α) Αέρια για αποστείρωση (οξείδιο του αιθυλενίου κ.α) 12

24 Αναπνευστικά αέρια (οξυγόνο και αναπνευστικός πιεσμένος αέρας) Αέρια εργαστηριακής χρήσης (διοξείδιο του άνθρακα κ.α) Τα παραπάνω αέρια αποθηκεύονται και διακινούνται σε κυλινδρικές φιάλες οι οποίες είναι ιδιαιτέρως επικίνδυνες εάν υποστούν κατά τύχη διάτρηση ή καύση. 8) Ραδιενεργά Απορρίμματα : Δημιουργούνται κατά το στάδιο της διάγνωσης της θεραπείας και της κλινικής εργαστηριακής έρευνας. Τα ραδιενεργά υλικά με μικρή διάρκεια ημιζωής διαδραματίζουν κυρίαρχο ρόλο στην Πυρηνική Ιατρική. Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν: Καυσαέρια και αέρια από αποθήκες και χώρους με αιθάλη Περιττώματα από ασθενείς που υποβάλλονται σε θεραπεία με ραδιονουκλεοτίδια Υγρά που δεν αναμειγνύονται με το νερό (λάδια αντλιών κ.α) 1.4 Σύσταση των Ιατρικών Αποβλήτων Πηγές των Ιατρικών Απόβλητων Πηγές παραγωγής ιατρικών αποβλήτων είναι οι Υγειονομικές Μονάδες, όπως δημόσια και ιδιωτικά θεραπευτήρια, δημοτικοί υγειονομικοί σταθμοί, Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) παροχής υπηρεσιών υγείας, στρατιωτικά νοσοκομεία, κέντρα υγείας, κέντρα αιμοδοσίας, διαγνωστικά και ερευνητικά εργαστήρια, μικροβιολογικά εργαστήρια, κτηνιατρικές κλινικές μικρών και μεγάλων ζώων και κτηνιατρικά διαγνωστικά και ερευνητικά εργαστήρια [7]. Επιπλέον μια σημαντική παράμετρος είναι τα απορρίμματα που παράγονται εκτός νοσοκομείων, από ασθενείς με αναπνευστήρες ή από αιμοκαθαιρόμενους κ.α. τα οποία και διατίθενται μαζί με τα απόβλητα οικιακού τύπου σε Χώρους Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ). 13

25 1.4.2 Σύσταση Ιατρικών Αποβλήτων Για την κατανόηση της σύστασης των παραγόμενων Ιατρικών Αποβλήτων το 80% του συνόλου των ΙΑ είναι Αστικού Τύπου που προσομοιάζουν με τα οικιακά, το 16% είναι ΕΙΑ-ΜΧ και το υπολειπόμενο 4% είναι Τοξικά Ραδιενεργά Απόβλητα. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας υπάρχει η κάτωθι αναλυτική σύνθεση ΙΑ [4]: 80% γενικά απόβλητα υγειονομικής περίθαλψης, τα οποία μπορούν να αντιμετωπισθούν από το υπάρχον αστικό και διοικητικό σύστημα αποβλήτων. 15% παθολογικά και μολυσματικά απόβλητα. 1% σύριγγες. 3% χημικά ή φαρμακευτικά απόβλητα. ειδικά απόβλητα λιγότερο από 1%, όπως τα ραδιενεργά ή κυτταροστατικά απόβλητα ή τα σπασμένα θερμόμετρα και οι χρησιμοποιημένες μπαταρίες. Παρακάτω ακολουθεί το διάγραμμα, στο οποίο απεικονίζεται η μέση σύσταση των Ιατρικών Αποβλήτων. Τα συστατικά με τα μεγαλύτερα ποσοστά συγκέντρωσης στα Ιατρικά Απόβλητα είναι το χαρτί (45%), το πλαστικό (15%), ενώ παράλληλα εντοπίζονται και άλλα υλικά όπως το γυαλί, διάφορα μέταλλα κ.α. σε μικρότερα ποσοστά συγκέντρωσης [9]. ΕΙΚΟΝΑ 1: Μέση Σύσταση Ιατρικών Αποβλήτων 14

26 ΠΗΓΗ : AWMA (Air&Waste Management Association) Παραγωγή Νοσοκομειακών Απορριμμάτων σε Εθνικό και Διεθνές επίπεδο Σε μελέτη που εκπονήθηκε από το Ε.Μ.Π. με τίτλο «Αξιολόγηση της ποιότητας και της σύστασης Νοσοκομειακών Αποβλήτων» (Μαρία Λοϊζίδου, 1999), αναφέρεται ότι, η ποσότητα των μολυσματικών αποβλήτων που παράγονται σε επίπεδο χώρας είναι τόνοι ετησίως. Κατά την ίδια περίοδο δε, ο αριθμός των ανεπτυγμένων κλινών στα νοσηλευτικά ιδρύματα ανερχόταν σε κλίνες. Από τις αναφορές αυτές προκύπτει ένας εύλογος μέσος όρος που ανέρχεται σε 673g/κλίνη/ημέρα [10]. Η συνολική ποσότητα των μολυσματικών αποβλήτων στις Περιφέρειες της χώρας σύμφωνα με την ίδια μελέτη είναι: ΕΙΚΟΝΑ 2: Αξιολόγηση της ποιότητας και της σύστασης Νοσοκομειακών Αποβλήτων Περιφέρειες Ποσότητα (Kg/ημέρα) Ποσοστό επί του συνόλου της χώρας (%) Θράκη Μακεδονία Θεσσαλία Ήπειρος Δυτική Ελλάδα, Στερεά Ελλάδα Αττική Αιγαίο (Βόρειο Νότιο) Ιόνιο Πελοπόννησος Κρήτη Πηγή: Μαρία Λοϊζίδου, 1999 «Αξιολόγηση της ποιότητας και της σύστασης Νοσοκομειακών Αποβλήτων» Επίσης, στη μελέτη του πλαισίου του περιφερειακού σχεδιασμού Διαχείρισης των Στερεών Αποβλήτων της Αττικής (14312/1302/2000), αναφέρεται ως ημερήσια παραγωγή μολυσματικών νοσοκομειακών απορριμμάτων για την Αττική, η ποσότητα των ~21 τόνων, αριθμός που οδηγεί σε μέση ημερήσια ειδική παραγωγή μολυσματικών νοσοκομειακών απορριμμάτων ίση με 680g/κλίνη/ημέρα ( κλίνες στις 15

27 υγειονομικές μονάδες της Αττικής), τιμή που συμφωνεί με την τιμή της προγενέστερης μελέτης [11]. Τον Οκτώβριο του 2002 έγινε μία μελέτη από το ΥΠΕΧΩΔΕ και συγκεκριμένα από την Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος, την Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού και από το τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων με τίτλο : «Η διαχείριση των Ιατρικών Αποβλήτων στην Ελλάδα» [12]. Στην Εικόνα 3 που ακολουθεί παρουσιάζεται ο αριθμός των κλινών (δημόσιων - ιδιωτικών) ανά υγειονομική περιφέρεια και οι παραγόμενες ποσότητες σε kg των οικιακών και μολυσματικών αποβλήτων ανά ημέρα και ανά περιφέρεια. 16

28 ΕΙΚΟΝΑ 3: Η διαχείριση των ιατρικών αποβλήτων στην Ελλάδα Αριθμός κλινών Ποσότητες παραγόμενων αποβλήτων (kg/ημέρα) Υγειονομική Περιφέρεια Νοσοκομείων Ιδιωτικών κλινικών Σύνολο κλινών Οικιακά Μολυσματικά Σύνολο 1 η Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας η Υγειονομική Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας η Υγειονομική Περιφέρεια Ηπείρου η Υγειονομική Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας η Υγειονομική Περιφέρεια Ιονίων νήσων η Υγειονομική Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος η Υγειονομική Περιφέρεια Πελοποννήσου η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης η Υγειονομική Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας η Υγειονομική Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης η Υγειονομική Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Υγειονομική Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου Σύνολο ΠΗΓΗ : ΥΠΕΧΩΔΕ, «Η διαχείριση των ιατρικών αποβλήτων στην Ελλάδα», Αθήνα, Οκτώβριος 2002 Σύμφωνα με τα δεδομένα της παραπάνω μελέτης προκύπτει : 17

29 Ο αριθμός των ανεπτυγμένων κλινών (δημόσιων-ιδιωτικών) ανέρχεται σε Η παραγόμενη ποσότητα μολυσματικών αποβλήτων ανά ημέρα στο σύνολο των Υγειονομικών Περιφερειών ανέρχεται σε kg. Εύλογα προκύπτει ότι η μέση παραγόμενη ποσότητα μολυσματικών αποβλήτων σε επίπεδο χώρας είναι 0,544 kg/κλίνη/ημέρα. Επιπρόσθετα, ο εγκεκριμένος Εθνικός Σχεδιασμός Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΥΑ 8668/2007) εκτιμά ότι, η παραγωγή ΕΙΑ ανέρχεται σε τόνους ετησίως, γεγονός που με βάση και τις προηγούμενες αναλύσεις οδηγεί σε μέση ημερήσια ειδική παραγωγή μολυσματικών νοσοκομειακών απορριμμάτων ίση με 702g/κλίνη/ημέρα [13]. Για λόγους σύγκρισης του χαρακτηριστικού αυτού μεγέθους, με βάση διεθνείς στατιστικές και με βάση τη μελέτη «Ασφαλής διαχείριση των αποβλήτων από τις δραστηριότητες υγειονομικής περίθαλψης (Safe Management of Wastes from Health Care Activities) του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, η ημερήσια παραγωγή ιατρικών αποβλήτων στη Δυτική Ευρώπη ανέρχεται σε 3 6kg ανά κλίνη ανά ημέρα, γεγονός που συνεπάγεται ότι τα μολυσματικά απόβλητα ανέρχονται με βάση την προηγούμενη κατανομή σε g/κλίνη/ημέρα. Αντίστοιχα, στη Βόρεια Αμερική, η παραγωγή μολυσματικών αποβλήτων ανέρχεται σε g/κλίνη/ημέρα [4]. Συμπερασματικά, λοιπόν, από τις μέχρι σήμερα στατιστικές, η εκτιμώμενη παραγωγή μολυσματικών αποβλήτων στην Ελλάδα ανέρχεται στο 97,5% του ευρωπαϊκού μέσου όρου και στο 51,6% του μέσου όρου της Βόρειας Αμερικής [14]. 18

30 2. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 2.1 Στην Ευρωπαϊκή Ένωση Η Κοινοτική πολιτική για την προστασία του περιβάλλοντος ξεκίνησε ουσιαστικά με τη Σύνοδο κορυφής των Παρισίων το Ακολούθησαν τα προγράμματα δράσης της Κοινότητας και ήδη από το 1975 προβλέπονται στον κοινοτικό προϋπολογισμό κονδύλια για την προστασία του περιβάλλοντος. Το 1981 οι ως τότε διάσπαρτες περιβαλλοντικές υπηρεσίες συγχωνεύονται στη Γενική Διεύθυνση ΧΙ (περιβάλλον, πυρηνική ασφάλεια προστασία πολιτών) και υπό το πρίσμα των εξελίξεων υιοθετείται η Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη (1η Ιουλίου 1987) ως ανεξάρτητη πολιτική για το περιβάλλον. Την ίδια χρονιά υιοθετείται το 4ο Πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον, με βασικό στόχο την αποτελεσματική εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας για το περιβάλλον από τα κράτη μέλη. Το 1991 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε το πρόγραμμα για τη διαχείριση των αποβλήτων προτεραιότητας στα οποία περιλαμβάνονταν και τα Νοσοκομειακά απόβλητα. Ακολούθησε το 5ο Πρόγραμμα Δράσεως για το Περιβάλλον προς μια αειφόρο ανάπτυξη το οποίο θέσπισε τις αρχές μιας πιο ενεργητικής Ευρωπαϊκής στρατηγικής για την περίοδο και σηματοδότησε την αρχή μίας οριζόντιας κοινοτικής δράσεως, λαμβάνοντας υπόψη όλους τους παράγοντες ρύπανσης (βιομηχανία, ενέργεια, τουρισμός, μεταφορές, γεωργία). Πλέον τρέχει το 6ο Πρόγραμμα Δράσης για το Περιβάλλον το οποίο προσδιορίζει γενικούς στόχους και καθορίζει κατάλογο περιβαλλοντικών προτεραιοτήτων μέχρι και το έτος 2010 [15]. Τα βασικότερα σημεία της περιβαλλοντικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι τα εξής: Η πρόληψη είναι προτιμότερη από τη λήψη διορθωτικών μέτρων Τα περιβαλλοντικά προβλήματα πρέπει να αντιμετωπίζονται στην πηγή τους Ο ρυπαίνων πρέπει να πληρώνει το κόστος των μέτρων που θα ληφθούν για την προστασία του περιβάλλοντος Η περιβαλλοντική πολιτική πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και να αποτελεί τμήμα των άλλων πολιτικών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 19

31 Ολόκληρη η περιβαλλοντική πολιτική της Ε.Ε. βασίζεται στην αρχή "ο ρυπαίνων πληρώνει". Οι πληρωμές μπορεί να πραγματοποιηθούν με τη μορφή επενδύσεων για να επιτευχθεί συμμόρφωση προς αυστηρότερα πρότυπα ή με τη μορφή φόρου επιβαλλόμενου στις επιχειρήσεις ή στους καταναλωτές που χρησιμοποιούν μη οικολογικά προϊόντα (π.χ. ορισμένους τύπους συσκευασιών) [15]. ΕΙΚΟΝΑ 4: Ιεράρχηση επιλογών για τη Διαχείριση στερεών αποβλήτων στην Ε.Ε Πηγή : Όταν οι κίνδυνοι που απειλούν το περιβάλλον είναι περισσότερο δυνητικοί παρά αποδεδειγμένα υπαρκτοί, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εφαρμόζει αυτό που είναι γνωστό ως "αρχή της προφύλαξης", δηλαδή προτείνει μέτρα προστασίας, αν ο κίνδυνος φαίνεται πραγματικός, ακόμα και αν δεν υπάρχει απόλυτη επιστημονική βεβαιότητα. Ειδικότερα για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων, αυτή με βάση τις κοινοτικές Οδηγίες θα πρέπει να βασίζεται στις εξής αρχές [15]: 1)Αρχή της πρόληψης ή και μείωσης των παραγόμενων αποβλήτων Βασικό ζήτημα στην πρόληψη παραγωγής απορριμμάτων αποτελεί η εκτίμηση των επιπτώσεων από το στάδιο της εξαγωγής παρθένων πρώτων υλών, της επεξεργασίας, μεταποίησης, μεταφοράς και χρήσης. Μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν σε αρκετά παγιωμένη μορφή μέθοδοι αναλύσεων κύκλου ζωής για τα κάθε είδους προϊόντα, κατασκευές κ.λπ. Ήδη όμως έχουν ληφθεί αποφάσεις που υλοποιούνται είτε μέσω 20

32 χρηματοδοτικών προγραμμάτων (π.χ. LIFE), είτε μέσω θεσμοθέτησης τεχνικών προτύπων, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τυποποίησης (CEN). Σε ειδικές περιπτώσεις η πρόληψη μπορεί να γίνεται μέσω περιορισμών ή απαγορεύσεων στη χρήση συγκεκριμένων ουσιών (π.χ. βαρέων μετάλλων), ώστε να προλαμβάνεται σε μεταγενέστερο στάδιο η δημιουργία επικίνδυνων αποβλήτων. Άλλοι τρόποι συνεισφοράς στην πρόληψη, είναι τα προγράμματα οικολογικών ελέγχων, με παράλληλη θέσπιση κινήτρων ή και αντικινήτρων σε οικονομικούς φορείς του Δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα (οικολογικό σήμα) και η ενθάρρυνση των καταναλωτών να αγοράσουν προϊόντα που ρυπαίνουν λιγότερο. 2)Αρχή επαναχρησιμοποίησης των υλικών Με βάση και την ευθύνη του παραγωγού, ο κατασκευαστής οφείλει να εξασφαλίζει τα μέσα, όχι μόνο για να περιορίσει τη δημιουργία αποβλήτων, (με συνετή χρήση των φυσικών πόρων, ανανεώσιμων πρώτων υλών ή μη επικίνδυνων υλικών) αλλά και για τη δημιουργία προϊόντων ώστε να διευκολύνεται επαναχρησιμοποίηση και ανάκτησή τους. 3)Αρχή ανακύκλωσης και αξιοποίησης των υλικών Η ανάκτηση από τα απορρίμματα αποτελεί τον πυρήνα κάθε αειφόρου πολιτικής διαχείρισής τους. Αυτό σημαίνει, ότι σε περιπτώσεις όπου η δημιουργία τους δεν μπορεί να αποφεύγεται, θα πρέπει να επαναχρησιμοποιούνται ή να υποβάλλονται σε διαδικασίες ανάκτησης υλικών. Βασική διαδικασία για την ανάκτηση των υλικών, είναι ο διαχωρισμός τους στην πηγή. Αυτό απαιτεί τη συμμετοχή των καταναλωτών και των τελικών χρηστών στην αλυσίδα διαχείρισης και τους καθιστά περισσότερο ευαίσθητους ως προς την ανάγκη μείωσης της παραγωγής αποβλήτων. Σημαντική επίσης προϋπόθεση αποτελεί για την οικονομική βιωσιμότητα συστημάτων ανακύκλωσης και η δημιουργία αγορών για τα προϊόντα που θα προκύψουν. 4)Αρχή ανάκτησης ενέργειας Στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η ανάκτηση υλικών λόγω τεχνικών περιορισμών, θα πρέπει να οδηγούνται τα απόβλητα με σημαντικό θερμικό περιεχόμενο σε μονάδες καύσης με στόχο την ανάκτηση ενέργειας, ώστε να διατεθεί τελικώς μόνο το κλάσμα που δεν δύναται να αξιοποιηθεί. 21

33 5)Αρχή της ασφαλούς διάθεσης Η απόρριψη στερεών αποβλήτων σε χώρους διάθεσης έχει βαρύτατες επιπτώσεις στο περιβάλλον και θα πρέπει να επιλέγεται ως έσχατη λύση. Χρησιμοποιείται εκτενώς μιας και είναι η οικονομικότερη λύση, αλλά οι πρόσφατες νομοθετικές διατάξεις έχουν ως μεσοπρόθεσμο στόχο να καταλήγουν σε χώρους διάθεσης μόνο τα μη ανακτήσιμα και αδρανή απόβλητα. Τα σημαντικότερα Ευρωπαϊκά Νομοθετήματα που σχετίζονται με τα Ιατρικά Απόβλητα είναι τα παρακάτω και παρουσιάζονται με χρονολογική ακολουθία [16, 17] : 1. 78/319/ΕΟΚ : του Συμβουλίου της 20ής Μαρτίου 1978 περί των τοξικών και επικινδύνων αποβλήτων και η ενσωμάτωση της με την Εθνική Νομοθεσία έγινε από την Υπουργική Απόφαση 72751/3054/85, (ΦΕΚ 665/Β/ ) με τίτλο «Τα Τοξικά και επικίνδυνα απόβλητα και εξάλειψη πολυχλωροδιφαινυλίων και πολυχλωροτριφαινυλίων». Η οδηγία 78/319/ΕΟΚ τροποποιήθηκε από την 90/656/ΕΟΚ, την 91/692/ΕΟΚ και τελικά καταργήθηκε από την 91/689/ΕΟΚ /631/ΕΟΚ : του Συμβούλιο της 6ης Δεκεμβρίου 1984 για την επιτήρηση και τον έλεγχο εντός της Ευρωπαϊκής Κοινότητας των διασυνοριακών μεταφορών επικίνδυνων αποβλήτων και η ενσωμάτωση της με την Εθνική Νομοθεσία έγινε από την Υπουργική Απόφαση 19744/454/1988 (ΦΕΚ 166Β/ ). 3. Οδηγία 91/689/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 12 ης Δεκεμβρίου 1991 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με την οποία γίνεται προσπάθεια προσέγγισης των νομοθεσιών των κρατών-μελών σε σχέση με την ελεγχόμενη διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων και η ενσωμάτωση της με την Εθνική Νομοθεσία έγινε από την Υπουργική Απόφαση 19396/1546/97, (604/Β/ ) Η οδηγία 91/689/ΕΟΚ η οποία τροποποιήθηκε από την 94/31/ΕΚ. 4. Οδηγία 93/98/EOK : Απόφαση του Συμβουλίου της 1 ης Φεβρουαρίου 1993 σχετικά με την σύναψη, εξ ονόματος της Κοινότητας, σύμβασης για τον έλεγχο της διασυνοριακής διακίνησης επικίνδυνων αποβλήτων και την διάθεσή τους (Σύμβαση της Βασιλείας). 22

34 5. Οδηγία 94/904/ΕΚ : του Συμβουλίου της 22 Δεκεμβρίου 1994 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την κατάργηση καταλόγου επικίνδυνων αποβλήτων και την εφαρμογή του άρθρου 1 παρ 4 της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ για τα επικίνδυνα απόβλητα. 6. Οδηγία 94/67/ΕΚ: του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 1994 για την αποτέφρωση των επικίνδυνων αποβλήτων και η ενσωμάτωση της με την Εθνική Νομοθεσία έγινε από την Υπουργική Απόφαση 2487/455/99, (ΦΕΚ196/Β/ ) Μέτρα και όροι για την πρόληψη και τον περιορισμό της ρύπανσης του περιβάλλοντος από την αποτέφρωση επικίνδυνων αποβλήτων. Η οδηγία 94/67/ΕΚκαταργήθηκε από την οδηγία 00/76/ΕΚ /532/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 3ης Μαΐου 2000, για αντικατάσταση της απόφασης 94/3/ΕΚ για τη θέσπιση καταλόγου αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 1 στοιχείο α) της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της απόφασης 94/904/ΕΚ του Συμβουλίου για την κατάρτιση καταλόγου επικίνδυνων αποβλήτων κατ' εφαρμογή του άρθρου 1 παράγραφος 4 της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τα επικίνδυνα απόβλητα /76/ΕΚ : Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4 ης Δεκεμβρίου 2000 περί αποτέφρωσης. Η οδηγία τροποποιεί την 75/439/ΕΟΚ και καταργούνται με την εφαρμογή της η οδηγία 89/369/ΕΟΚ η 89/429/ΕΟΚ και η 94/67/ΕΚ /118/ΕΚ : Απόφαση της Επιτροπής της 16 ης Ιανουαρίου 2001 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την τροποποίηση της Απόφασης 2000/532/ΕΚ σχετικά με τον κατάλογο των αποβλήτων /573/ΕΚ : Απόφαση του Συμβουλίου της 23 ης Ιουλίου 2001 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την τροποποίηση της Απόφασης 2000/532/ΕΚ όσον αφορά τα Επικίνδυνα Απόβλητα. 2.2 Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων Το σύνολο των Αποβλήτων που παράγονται κατά την διαδικασία παραγωγής περικλείονται στον ειδικό αυτό κατάλογο (Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων) ο 23

35 οποίος έχει νομοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι διαμορφωμένος με γνώμονα τις ακόλουθες Κοινοτικές Οδηγίες [8]: Οδηγία 75/442/ΕΟΚ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τα Στερεά Απόβλητα. Οδηγία 91/689/ΕΟΚ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τα Επικίνδυνα Απόβλητα. Είκοσι κεφάλαια απαρτίζουν τον εν λόγω κατάλογο τα οποία αντιστοιχούν σε 20 δραστηριότητες οι οποίες με την σειρά τους χωρίζονται σε υποκατηγορίες. Ο Ευρωπαικός Κατάλογος Αποβλήτων περιλαμβάνει στους 849 τύπους αποβλήτων από τους οποίους ταχτοποιήθηκαν ως επικίνδυνοι οι 404 [8]. Τα απόβλητα από την υγειονομική περίθαλψη και την παροχή υπηρεσιών φροντίδας σε ανθρώπους και ζώα έχουν τον κωδικό 18 στον εν λόγω κατάλογο και παρουσιάζεται παρακάτω η κωδικοποίηση τους : 18 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ Ή ΖΩΩΝ Ή/ΚΑΙ ΑΠΟ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ (εξαιρούνται απόβλητα κουζίνας και εστιατορίων που δεν προκύπτουν άμεσα από το σύστημα υγείας) απόβλητα από την περιγεννητική φροντίδα, τη διάγνωση, τη θεραπεία ή την πρόληψη ασθενειών σε ανθρώπους κοπτερά εργαλεία (εκτός από το σημείο ) μέρη και όργανα του σώματος περιλαμβανομένων σάκων αίματος και διατηρημένο αίμα (εκτός από το σημείο ) * απόβλητα των οποίων η συλλογή και διάθεση υπόκεινται σε ειδικές απαιτήσεις σε σχέση με την πρόληψη μόλυνσης απόβλητα των οποίων η συλλογή και διάθεση δεν υπόκεινται σε ειδικές απαιτήσεις σε σχέση με την πρόληψη μόλυνσης (π.χ. επίδεσμοι, γύψινα εκμαγεία, σεντόνια, πετσέτες, ρουχισμός μιας χρήσης, απορροφητικές πάνες) * χημικές ουσίες που αποτελούνται από ή περιέχουν επικίνδυνες ουσίες χημικές ουσίες άλλες από τις αναφερόμενες στο σημείο * κυτταροτοξικές και κυτταροστατικές φαρμακευτικές ουσίες φαρμακευτικές ουσίες άλλες από τις αναφερόμενες στο σημείο * αμάλγαμα οδοντιατρικής απόβλητα από την έρευνα, διάγνωση, θεραπεία ή πρόληψη των ασθενειών που εμφανίζονται σε ζώα κοπτερά εργαλεία (εκτός από το σημείο ) 24

36 * απόβλητα των οποίων η συλλογή και διάθεση υπόκεινται σε ειδικές απαιτήσεις σε σχέση με την πρόληψη μόλυνσης άλλα απόβλητα των οποίων η συλλογή και διάθεση δεν υπόκεινται σε ειδικές απαιτήσεις σε σχέση με την πρόληψη μόλυνσης * χημικές ουσίες που αποτελούνται από ή περιέχουν επικίνδυνες ουσίες χημικές ουσίες άλλες από τις αναφερόμενες στο σημείο * κυτταροτοξικές και κυτταροστατικές φαρμακευτικές ουσίες φαρμακευτικές ουσίες άλλες από τις αναφερόμενες στο σημείο Στην Ελλάδα Η πρώτη διάταξη για τη διαχείριση των αποβλήτων στην Ελλάδα, ήταν η ΥΑ ΕΙβ/301/64 «περί συλλογής, αποκομιδής και διάθεσης απορριμμάτων», η οποία και καθόριζε τις τεχνικές προδιαγραφές για τη διαχείριση των απορριμμάτων και πιο συγκεκριμένα για τη συλλογή αλλά και τη διάθεση αυτών. Η παρούσα διάταξη έδινε ουσιαστικά την δυνατότητα για παρέκκλιση της ρύθμισης με απλή απόφαση του εκάστοτε νομάρχη [18,15]. Μετέπειτα ψηφίζονται οι Νομοθετικές ρυθμίσεις Ν.Δ. 703/1970, Ν. 25/1975, Ν. 429/1976, Ν. 1080/1980, κατά τις οποίες τα τετραγωνικά μετρά της οικίας καθόριζαν και τα δημοτικά τέλη αποκομιδής των απορριμμάτων. Με δεδομένες τις προαναφερθείσες ρυθμίσεις προσδιορίζονται τα δημοτικά τέλη που καλούνται να πληρώσουν οι πολίτες. Η σύνδεση των τελών διαχείρισης απορριμμάτων με το μέγεθος του οικοπέδου και όχι με την παραγωγή αυτών, έχει ως αποτέλεσμα ο πολίτης είτε να μη πληροφορείται για τις χρεώσεις είτε δε να μην του δίνεται η ευκαιρία να μειώσει τα παραγόμενα απορρίμματα. Για το λόγο αυτό, είναι απαραίτητη η ενημέρωση του πολίτη για αλλαγή της κοστολόγησης με βάση τα τετραγωνικά μέτρα του οικοπέδου και να θέσπιση χρέωσης βάσει των οικιακών του απορριμμάτων και μόνο. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα το 1985 ψηφίζεται ο Νόμος 1650 «για την προστασία του Περιβάλλοντος», ο οποίος θέτει το γενικό πλαίσιο αλλά και τους στόχους και τα μέσα για την προστασία του Περιβάλλοντος. Στο άρθρο 12 ορίζονται ως αρμόδιοι φορείς για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων, οι ΟΤΑ, οι οποίοι όμως δεν διαχειρίζονται απόβλητα που λόγω της σύστασής τους δεν μπορούν να διατεθούν μαζί με τα οικιακά 25

37 απορρίμματα όπως τα Επικίνδυνα Ιατρικά Απόβλητα. Αυτό βέβαια, έχει ως συνέπεια, ο μόνος αρμόδιος για τη διαχείριση και με βάση το Νόμο, να είναι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα από τις δραστηριότητες των οποίων παράγονται τα συγκεκριμένα απόβλητα. Η πρώτη ενσωμάτωση της Ελληνικής Νομοθεσίας για τη διαχείριση των απορριμμάτων με την αντίστοιχη Ευρωπαϊκή οδηγία έγινε με την ΚΥΑ 49541/1424/86 «Στερεά απόβλητα σε συμμόρφωση με την Οδηγία 75/442/ΕΟΚ». Με την συγκεκριμένη Κοινή Υπουργική Απόφαση διατυπώνονται οι βασικές αρχές που πρέπει να διέπουν τη διαχείριση των απορριμμάτων, ώστε να μην προβάλλονται σε κίνδυνο, άμεσα ή έμμεσα η Δημόσια Υγεία και να μην προκαλούνται βλάβες στο περιβάλλον. Επιπλέον σ αυτήν, αναφέρεται για πρώτη φορά η δυνατότητα σύνταξης Σχεδίων Διαχείρισης, καθώς και οι διαδικασίες που πρέπει να τηρούνται. Επιπλέον θα πρέπει να σημειωθεί ότι: ορίζονται οι φορείς διαχείρισης των απορριμμάτων και δίνεται ο ορισμός των βασικών εννοιών καθορίζονται οι φάσεις του σχεδιασμού διαχείρισης αλλαγή στις άδειες για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων, που χορηγούνται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, πέρα των ΟΤΑ. Για πρώτη φορά θα ασκηθεί έλεγχος στις εγκαταστάσεις των βιομηχανιών και των επιχειρήσεων που διαχειρίζονται στερεά απόβλητα προσδιορίζονται επίσης και οι υπόχρεοι καταβολής δαπάνης διαχείρισης. Γνωστοποιούνται οι κατά περίπτωση κυρώσεις για τη μη συμμόρφωση των υπόχρεων προς τις οδηγίες των αρμόδιων υπηρεσιών, που μπορεί να είναι ποινικές, διοικητικές ή και χρηματικά πρόστιμα. Το Ειδικό Σώμα Ελεγκτών για την Προστασία του Περιβάλλοντος δημιουργήθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα το 1994 με το Νόμο. 2242/1994 (άρθρο 4), και το ειδικό σώμα θα τελούσε υπό την εποπτεία του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, καθώς και του οικείου Νομάρχη και Περιφερειάρχη. Ανάμεσα στις αρμοδιότητές του ήταν «η προστασία του περιβάλλοντος από τις καταστροφές του δασικού πλούτου, τις καταπατήσεις των δημόσιων εκτάσεων, τις παράνομες κατατμήσεις γης, τις αυθαίρετες κατασκευές, τις παράνομες επεμβάσεις στα ρέματα, στον αιγιαλό και στη ζώνη παραλίας και σε κάθε άλλη παράνομη δραστηριότητα, που μπορεί να έχει δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον». Επιπλέον, θα επέβαλλε τον έλεγχο για την συμμόρφωση 26

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ. ΤΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ. ΤΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ. ΤΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ. Σοφία Σπαθοπούλου, Νοσηλεύτρια Επιτήρησης Νοσοκομειακών Λοιμώξεων, Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΓ0-Κ75 Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: Β4ΛΓ0-Κ75 Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧ. ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 5-06 - 202 Αρ. Πρ.: οικ.

Διαβάστε περισσότερα

«Διαχείριση. και σήμανση των Επικινδύνων Ιατρικών-Μολυσματικών Αποβλήτων» απόβλητα; πανεπιστημιακά / περιφερειακά /στρατιωτικά

«Διαχείριση. και σήμανση των Επικινδύνων Ιατρικών-Μολυσματικών Αποβλήτων» απόβλητα; πανεπιστημιακά / περιφερειακά /στρατιωτικά «Διαχείριση και σήμανση των Επικινδύνων Ιατρικών-Μολυσματικών Αποβλήτων» Τι είναι τα ιατρικά και νοσοκομειακά απόβλητα; Ως Ιατρικά Απόβλητα (Ι.Α.).) νοούνται τα απορρίμματα στις Υγειονομικές Μονάδες (Υ.Μ.).)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΕ/ΤΚΜ Κωνσταντίνος Πούλιος Μηχ Περ Κωνσταντίνος Πούλιος, Μηχ. Περ. Ανδρέας Χασιώτης, ΧΜ Έλενα Χλιοπάνου, ΜΜ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σηµεία Παθολογοανατοµικού Ενδιαφέροντος:

Σηµεία Παθολογοανατοµικού Ενδιαφέροντος: Άρθρο 1 Σκοπός ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΩΝ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ της ΥΑ Η.Π.37591/2031/2003 ΦΕΚ 1419/1.10.2003 «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση ιατρικών αποβλήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΕ/ΤΚΜ Κωνσταντίνος Πούλιος, Μηχ. Περ. ς ς, ηχ ρ Ανδρέας Χασιώτης, ΧΜ Έλενα Χλιοπάνου, ΜΜ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Καταγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ. Ευάγγελος Βουδριάς

ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ. Ευάγγελος Βουδριάς ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ Ευάγγελος Βουδριάς Καθηγητής Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο 671 00

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. ΘΕΜΑ: Διαχείριση Επικινδύνων Ιατρικών Αποβλήτων αμιγώς Τοξικού Χαρακτήρα (ΕΙΑ ΤΧ) από Υγειονομικές Μονάδες

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. ΘΕΜΑ: Διαχείριση Επικινδύνων Ιατρικών Αποβλήτων αμιγώς Τοξικού Χαρακτήρα (ΕΙΑ ΤΧ) από Υγειονομικές Μονάδες ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧ. ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ταχ. Δ/νση : Πατησίων 147 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΜΗΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ιωάννης Μαχαίρας ΥΠΕΧΩΔΕ Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 3η Πανελλήνια Σύνοδος ΦΟΔΣΑ. Χανιά, 2-4 Ιουλίου 2009 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική»

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Πατρώνυμο Διαχείριση Νοσοκομειακών Αποβλήτων Ευάγγελος

Διαβάστε περισσότερα

ΕυάγγελοςΒουδριάς Καθηγητής

ΕυάγγελοςΒουδριάς Καθηγητής ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕ Ο: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΕυάγγελοςΒουδριάς Καθηγητής Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο 671 00 Ξάνθη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Τετάρτη 26 Μαΐου 2010 http://utopia.duth.gr/~tconstan/hygerg0txtfin.pdf ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Γιαννοπούλου Ευδοξία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ & ΑΙΧΜΗΡΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΙΚΗ ΕΥΘΥΓΡΑΜΙΣΗ

ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ & ΑΙΧΜΗΡΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΙΚΗ ΕΥΘΥΓΡΑΜΙΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ & ΑΙΧΜΗΡΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΙΚΗ ΕΥΘΥΓΡΑΜΙΣΗ Α. ΤΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Τα αποστειρωμένα ΕΙΑ ΜΧ (επικίνδυνα ιατρικά απόβλητα μολυσματικού χαρακτήρα)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αυτεπάγγελτη έρευνα του Συνηγόρου του Πολίτη για τη ιαχείριση των Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων (ΕΙΑ) από ηµόσιους Φορείς

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αυτεπάγγελτη έρευνα του Συνηγόρου του Πολίτη για τη ιαχείριση των Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων (ΕΙΑ) από ηµόσιους Φορείς ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 8 Φεβρουαρίου 2007 Αυτεπάγγελτη έρευνα του Συνηγόρου του Πολίτη για τη ιαχείριση των Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων (ΕΙΑ) από ηµόσιους Φορείς Μη εφαρµογή των διατάξεων της Κοινής Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ Σ.Τ.Ε.Φ. ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Σπουδαστής: Καλογριδάκης Δημήτριος, Α.Μ. 2993 Επιβλέπων: Δρ. Κενανάκης Γεώργιος,

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση των επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων

Διαχείριση των επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων Διαχείριση των επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων Φωτεινή Καράμπαμπα Με τον όρο ιατρικά απόβλητα (ΙΑ) νοούνται όλα τα απόβλητα που παράγονται από κάθε είδους υγειονομικές μονάδες (ΥΜ, μονάδες παροχής υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΤΣΙΠΡΑΚΟΥ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Διπλωματική Εργασία για την απόκτηση Μεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Περίληψη εισήγησης σε σεµινάριο τεχνικών ασφαλείας του ΕΛΙΝΥΑΕ ΤΖΙΝΑΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΒΙΟΛΟΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΟΡΙΣΜΟΙ Βιολογικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ενότητα 4: Στερεά απόβλητα (Μέρος 1 ο ) Ζαγγανά Ελένη Σχολή : Θετικών Επιστημών Τμήμα : Γεωλογίας Σκοποί ενότητας Κατανόηση των ορισμών στερεά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ Μιχ. Σαµπατακάκης Υγιεινολόγος Χηµικός Μηχανικός ΕΜΠ (Μ.Sc.) Γενικός Επιθεωρητής Σώµατος Επιθεωρητών Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ & ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ & ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ & ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ: ΝΕΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Χριστίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΩΣ ΠΟΡΟΙ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΩΣ ΠΟΡΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΩΣ ΠΟΡΟΙ Αγγελική Καλλία Αντωνίου Δρ. Νομικής, Δικηγόρος, ankallia@auth.gr 2 δισ. τόνοι αποβλήτων /χρόνο παράγονται στην

Διαβάστε περισσότερα

Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;»

Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;» Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;» Λέξεις κλειδιά: Απορρίμματα, ανακύκλωση, ρύπανση, υγεία, προστασία περιβάλλοντος, ΧΥΤΥ, ΧΑΔΑ Εισαγωγή Απόβλητα ένα επίκαιρο ζήτημα, που αποτελεί διαχρονικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΞΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΝΤΟΜΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ GWS Ltd. Γιαννιτσών 200, 54628 Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310 523245, Φαξ.: 2310 523241 info@gws.gr www.gws.gr Η Global

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΑΕΑ)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΑΕΑ) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΑΕΑ) Η διαχείριση των Επικινδύνων Αποβλήτων της Υγειονομικής Μονάδας (ΕΑΥΜ) θα πρέπει να γίνεται με τρόπο που θα διασφαλίζεται η

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα Προστατεύει από τα Απόβλητα Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ ενισχύει την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων βελτιώνει την Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ. Ειρήνη Βασιλάκη. αρχιτέκτων μηχανικός χωροτάκτης Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ. Ειρήνη Βασιλάκη. αρχιτέκτων μηχανικός χωροτάκτης Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 2008/98/ ΕΚ "ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ" Ειρήνη Βασιλάκη αρχιτέκτων μηχανικός χωροτάκτης Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: Διαχείρηση στερεών αποβλήτων

ΜΑΘΗΜΑ: Διαχείρηση στερεών αποβλήτων ΜΑΘΗΜΑ: Διαχείρηση στερεών αποβλήτων ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Καθηγητής Σεραφείμ Σαββίδης ΤΜΗΜΑ: Μηχανικών Περιβάλλοντος & Μηχανικών Αντιρρύπανσης 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: LOGISTICS ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: LOGISTICS ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: LOGISTICS ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΜΙΡΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΤΑΞΗ :Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ

ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΤΑΞΗ :Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΤΑΞΗ :Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 Απορρίμματα Τι είναι τα απορρίμματα; Απορρίμματα είναι υπολείμματα τροφών και αντικειμένων τα οποία έχουν παύσει να εξυπηρετούν τον σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτική διαχείριση στερεών απορριμμάτων. Αδαμάντιος Σκορδίλης Δρ Χημικός Μηχανικός

Εναλλακτική διαχείριση στερεών απορριμμάτων. Αδαμάντιος Σκορδίλης Δρ Χημικός Μηχανικός 1 Εναλλακτική διαχείριση στερεών απορριμμάτων Αδαμάντιος Σκορδίλης Δρ Χημικός Μηχανικός Η διαχείριση των στερεών απορριμμάτων αποτελεί ένα σύνθετο πρόβλημα, δεν είναι μόνο περιβαλλοντικό, αλλά πολιτικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ «Η διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων. Παρόν και προοπτικές.»

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ «Η διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων. Παρόν και προοπτικές.» ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ «Η διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων. Παρόν και προοπτικές.» 2-6-2010 2010 ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΜΙΛΙΑΣ Ιωάννη Μαχαίρα Προϊσταμένου στο Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Αγαπητοί/ες κύριοι/ες,

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Αγαπητοί/ες κύριοι/ες, Αγαπητοί/ες κύριοι/ες, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Η Ελλάδα, στα πλαίσια της ορθολογικής εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων με σκοπό την τελική τους διάθεση με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον και ακολουθώντας

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση και ταξινόμηση των χημικών αποβλήτων

Αξιολόγηση και ταξινόμηση των χημικών αποβλήτων Αξιολόγηση και ταξινόμηση των χημικών αποβλήτων Εισαγωγή Η αξιολόγηση των αποβλήτων είναι ιδιαίτερα σημαντική για την κατάλληλη ανακύκλωση ή διάθεσή τους. Αρμόδιος για τον ακριβή προσδιορισμό και την ταξινόμηση

Διαβάστε περισσότερα

Παντελής Παντελάρας Χημικός Μηχανικός Μέλος ΜΕΠΑΑ ΤΕΕ

Παντελής Παντελάρας Χημικός Μηχανικός Μέλος ΜΕΠΑΑ ΤΕΕ Παντελής Παντελάρας Χημικός Μηχανικός Μέλος ΜΕΠΑΑ ΤΕΕ Η συνέπεια της ανάπτυξης σε μιά παγκόσμια οικονομία, είναι η αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής και της κατανάλωσης. Αποτέλεσμα : υπερβολική αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ : ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ : ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΡΟΥΣΙΑΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ : ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Διπλωματική Εργασία για την απόκτηση

Διαβάστε περισσότερα

2.4 Ρύπανση του νερού

2.4 Ρύπανση του νερού 1 Η θεωρία του μαθήματος με ερωτήσεις 2.4 Ρύπανση του νερού 4-1. Ποια ονομάζονται λύματα; Έτσι ονομάζονται τα υγρά απόβλητα από τις κατοικίες, τις βιομηχανίες, τις βιοτεχνίες και τους αγρούς. 4-2. Ποιοι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ, ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ.

ΣΧΕΔΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ, ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ. ΣΧΕΔΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ, ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ. Το παρόν δεν υποκαθιστά την ισχύουσα Κ.Υ.Α. 37591/2031 (ΦΕΚ 1419/τ. Β /1-10-2003), Κοινή Υπουργική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣ Α

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣ Α Αρφανάκου Αναστασία ΥΠΕΚΑ Γραφείο Εναλλακτικής ιαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων Θεσμικό Πλαίσιο για την Ανακύκλωση Νόμος 4042/ 2012 (ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων συντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Απορριμμάτων και ΧΥΤΥ Σητείας» 1.2 ΕΙΔΟΣ & ΜΕΓΕΘΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση των Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων: Μία µελέτη στα Νοσοκοµεία του Νοµού Θεσσαλονίκης

ιαχείριση των Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων: Μία µελέτη στα Νοσοκοµεία του Νοµού Θεσσαλονίκης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Τµήµα Τυποποίησης και ιακίνησης Προϊόντων (Logistics) ιαχείριση των Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων: Μία µελέτη στα Νοσοκοµεία του Νοµού Θεσσαλονίκης Πτυχιακή εργασία Φοιτήτριες: Καλτουρµίδου

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική έκθεση σε κυτταροστατικά φάρμακα: Εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας. Μανωλίδου Ζαχαρούλα Σχης (ΥΝ) ε.α., M.Sc.

Επαγγελματική έκθεση σε κυτταροστατικά φάρμακα: Εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας. Μανωλίδου Ζαχαρούλα Σχης (ΥΝ) ε.α., M.Sc. Επαγγελματική έκθεση σε κυτταροστατικά φάρμακα: Εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας Μανωλίδου Ζαχαρούλα Σχης (ΥΝ) ε.α., M.Sc. ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Το προσωπικό υγείας που θα χειρίζεται τα χημειοθεραπευτικά,

Διαβάστε περισσότερα

90711400-8. Σελίδα 2 από 5

90711400-8. Σελίδα 2 από 5 CPV κωδικοί «Υπηρεσίες λυμάτων, απορριμμάτων, καθαρισμού και περιβαλλοντικές υπηρεσίες» 90XXXXXX CODE EL 90000000-7 Υπηρεσίες λυμάτων, απορριμμάτων, καθαρισμού και περιβαλλοντικές υπηρεσίες 90400000-1

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΡΟΟΙΜΙΟ Η Στρατηγική της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την ολοκληρωμένη διαχείριση των στερεών αποβλήτων στοχεύει αφενός στην υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Αποβλήτων. Ενότητα 1: Εισαγωγή (Γενικά Περιβαλλοντικά θέματα Περιβαλλοντική Πολιτική).

Διαχείριση Αποβλήτων. Ενότητα 1: Εισαγωγή (Γενικά Περιβαλλοντικά θέματα Περιβαλλοντική Πολιτική). Διαχείριση Αποβλήτων Ενότητα 1: Εισαγωγή (Γενικά Περιβαλλοντικά θέματα Περιβαλλοντική Πολιτική). Δρ. Σταυρούλα Τσιτσιφλή Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΝΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΝΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Χριστίνα Στουραϊτη ΥΠΕΚΑ Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Εφαρμοσμένη Περιβαλλοντική Γεωλογία Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.7.2014 COM(2014) 397 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των οδηγιών 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα,

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας

Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Διεθνώς αναγνωρισμένο θεσμικό εργαλείο που αποτελεί το κυριότερο μέσο αξιολόγησης των επιπτώσεων διαφόρων έργων και δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα Πτυχιακή Εργασία : πόλη των Σερρών

Θέμα Πτυχιακή Εργασία : πόλη των Σερρών Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Γεωπληροφορική και Τοπογραφία Θέμα Πτυχιακή Εργασία : Διαχείριση Αστικών Απορριμμάτων στην πόλη των Σερρών Επιμέλεια: Γκότσικα

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτική Διαχείριση Αποβλήτων στην Ελλάδα Επιτεύγματα, προκλήσεις και προοπτικές

Εναλλακτική Διαχείριση Αποβλήτων στην Ελλάδα Επιτεύγματα, προκλήσεις και προοπτικές Εναλλακτική Διαχείριση Αποβλήτων στην Ελλάδα Επιτεύγματα, προκλήσεις και προοπτικές Ρ. Χαριτοπούλου, Δρ.-Μηχ. Διευθύντρια Εναλλακτικής Διαχείρισης ΕΟΑΝ Εντ. Δημ. Σύμβουλος Περιβάλλοντος Δ. Κηφισιάς Δομή

Διαβάστε περισσότερα

Δεν μας αξίζει! Αλλάζουμε. Αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα! τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Δεν μας αξίζει! Αλλάζουμε. Αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα! τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Δεν μας αξίζει! Αλλάζουμε τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων Αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα! ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 8selido.indd 2 12/1/10 8:38 AM Η κατάσταση σήμερα Στην Περιφέρειά μας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» Κωνσταντίνος Πούλιος Μηχανικός Περιβάλλοντος Ανδρέας Χασιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Πλήρης Ανάλυση: Τεχνολογίας / Απαιτούµενων Επενδύσεων Οικονοµικών Παραµέτρων Νοµοθεσίας ιαχειριστικών Πρακτικών Υφιστάµενων Πρακτικών σε Ελλάδα και εξωτερικό ρ. Αραβώσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Το έργο αφορά: Τη μεταφορά και διαχείριση των υγρών εμφάνισης και στερέωσης των ακτινολογικών εργαστηρίων των ΠΕΔΥ-Μονάδων Υγείας και των ΠΕΔΥ- Κέντρων Υγείας ευθύνης της 4 ης Υγειονομικής

Διαβάστε περισσότερα

02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό

02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό Κεφάλαιο 02-04 σελ. 1 02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό Όπως επισημάνθηκε στο κεφάλαιο 01-04, η πρώτη ύλη για τα «ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας είναι μη επικίνδυνα απόβλητα, κυρίως παραγόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Αικατερίνη Μανουσίδου, Χημ. Μηχανικός Α.Π.Θ., ΣΑΜΕΕ Υπεύθυνη Ποιοτικού Ελέγχου της εταιρείας SteriMed Α.Ε. SteriMed Α.Ε.

Αικατερίνη Μανουσίδου, Χημ. Μηχανικός Α.Π.Θ., ΣΑΜΕΕ Υπεύθυνη Ποιοτικού Ελέγχου της εταιρείας SteriMed Α.Ε. SteriMed Α.Ε. Διαχείριση Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων Αικατερίνη Μανουσίδου, Χημ. Μηχανικός Α.Π.Θ., ΣΑΜΕΕ Υπεύθυνη Ποιοτικού Ελέγχου της εταιρείας SteriMed Α.Ε. SteriMed Α.Ε. Νομοθετικό Πλαίσιο ΚΥΑ 146163/2012

Διαβάστε περισσότερα

Ορθή περιβαλλοντικά λειτουργία μονάδων παραγωγής βιοαερίου με την αξιοποίηση βιομάζας

Ορθή περιβαλλοντικά λειτουργία μονάδων παραγωγής βιοαερίου με την αξιοποίηση βιομάζας Ορθή περιβαλλοντικά λειτουργία μονάδων παραγωγής βιοαερίου με την αξιοποίηση βιομάζας ΑΡΓΥΡΩ ΛΑΓΟΥΔΗ Δρ. Χημικός TERRA NOVA ΕΠΕ περιβαλλοντική τεχνική συμβουλευτική ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΕΕ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

Διαβάστε περισσότερα

«Διαχείριση Ιατρικών Απόβλητων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας»

«Διαχείριση Ιατρικών Απόβλητων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ «Διαχείριση Ιατρικών Απόβλητων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» Πόρισμα Ομάδας Εργασίας του ΤΕΕ/ΤΚΜ, όπως εγκρίθηκε με την υπ αριθμ. Α68/Σ6/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΒΒΑΣ ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΣΑΒΒΑΣ ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΑΒΒΑΣ ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Στερεά απόβλητα είναι τα υλικά από τα οποία ο κάτοχος τους θέλει ή είναι υποχρεωμένος να απαλλαγεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Δύο

Διαβάστε περισσότερα

Διάθεση αστικών αποβλήτων αποβλήτων στην στην ΕΕ % 30 XYT XY A Αποτέφρ φ ωση Ανακύ κ κλω κ ση λω & Κομποστ.

Διάθεση αστικών αποβλήτων αποβλήτων στην στην ΕΕ % 30 XYT XY A Αποτέφρ φ ωση Ανακύ κ κλω κ ση λω & Κομποστ. Η Aνακύκλωση Στερεών Αποβλήτων στην Ελλάδα. Παρόν και προοπτικές Αδαμάντιου Δ. Σκορδίλη Δρ ος Χημικού Μηχανικού Προσυνεδριακή Εκδήλωση HELECO Πάτρα 2010 Παραγωγή Αποβλήτων στην ΕΕ Οικιακά 241 εκατ τον.

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ε.. 25/06/2008 ΑΘΗΝΑ

Τ.Ε.Ε.. 25/06/2008 ΑΘΗΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ Pb - Οξέως, Ni-Cd «Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ» Τ.Ε.Ε.. 25/06/2008 ΑΘΗΝΑ 1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΤΗΛΕΣ & ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΣΑΜΠΟΥΚΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΣΑΜΠΟΥΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗMIΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΣΑΜΠΟΥΚΟΥ ΕΛΕΝΗ Παρουσίαση της υπάρχουσας κατάστασης στην διαχείριση ιατρικών αποβλήτων στην Ελλάδα και εναλλακτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Εγκατάσταση συστημάτων και διαχείριση εργαστηριακών αποβλήτων των εργαστηρίων του Ε.Ο.Φ. : ΚΑΕ 0899 (90520000-8). 1. Περιγραφή. Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.) στεγάζεται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Σε ότι έχει να κάνει με τις γενικότερες επί του θέματος της εναλλακτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. β. Η μόλυνση των φυτικών προϊόντων από γεωργικά φάρμακα μπορεί να είτε άμεση είτε έμμεση. ΣΩΣΤΟ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. β. Η μόλυνση των φυτικών προϊόντων από γεωργικά φάρμακα μπορεί να είτε άμεση είτε έμμεση. ΣΩΣΤΟ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α ) & ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 15/04/2015 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ Α ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α1. Να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

Ανακύκλωση στην Ελλάδα Νομοθεσία και Προγράμματα

Ανακύκλωση στην Ελλάδα Νομοθεσία και Προγράμματα Ανακύκλωση στην Ελλάδα Νομοθεσία και Προγράμματα Αδαμάντιου Σκορδίλη Πρόεδρος ΕΠΕΔ-Προιστάμενος Προιστάμενος ΓΕΔΣΑΠ Εκτίμηση Παραγωγής Απορ/μάτων στην Ελλάδα 6.000 5.000 4.000 tn x 10 3 3.000 2.000 1.000

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Όλοι νοιαζόμαστε, όλοι συμμετέχουμε Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;»

ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Όλοι νοιαζόμαστε, όλοι συμμετέχουμε Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;» Λέξεις κλειδιά: Απορρίμματα, ανακύκλωση, ρύπανση, υγεία, προστασία περιβάλλοντος, ΧΥΤΥ, ΧΑΔΑ Εισαγωγή Απόβλητα ένα επίκαιρο ζήτημα, που αποτελεί διαχρονικά ένα κρίσιμο περιβαλλοντικό, κοινωνικό και οικονομικό

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4159, 18/4/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4159, 18/4/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΝΟΜΟ Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 257, 10.10.1996, σ. 26. L 33, 4.2.2006, σ. 1. Για σκοπούς πληρέστερης εναρμόνισης με την πράξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΤΚΗ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΤΚΗ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΤΚΗ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ιω ά ννη ς Μ α χα ίρ α ς ΥΠΕΧΩΔΕ Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 6ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ Τ.Ε.Ε. 5-7 Ιουνίου 2008 TO ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανικά απόβλητα και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων

Βιομηχανικά απόβλητα και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Βιομηχανικά απόβλητα και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Δ. Καλλιδρομίτου 1, Κ. Κορυζή 1, Κ. Αραβώσης 2 1 Εψιλον ΑΕ, Μονεμβασίας 27, 15125, Μαρούσι 2 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Μηχανολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΤΠΚ Δωδεκανήσου Ο.Π για τη διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων Ν. Ρόδου

Πρόταση ΤΠΚ Δωδεκανήσου Ο.Π για τη διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων Ν. Ρόδου Πρόταση ΤΠΚ Δωδεκανήσου Ο.Π για τη διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων Ν. Ρόδου 1. Αστικά Στερεά Απόβλητα (ΑΣΑ) Με τον όρο Αστικά Στερεά Απόβλητα εννοούμε τα οικιακά απόβλητα και όσα λόγω της φύσης ή σύνθεσης,

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Στέρεα Απόβλητα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. ΦΕΚ 179/Α/2001, Νόµος Υπ Αριθ. 2939 Ανακύκλωση συσκευασιών και άλλων προϊόντων (µπαταρίες, ηλεκτρονικά απόβλητα) 2. ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ Οικολογική Εταιρία Ανακύκλωσης Μαμάη 3, 10440, Αθήνα, Τηλ: 210-82.24.481 www.ecorec.gr Κλεισόβης 9, 10677 Αθήνα, Τηλ: 210-38.40.774-5 www.greenpeace.gr Μαμάη 3, 10440 Αθήνα Τηλ: 210 8228795 www.medsos.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ, Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ Το παρόν δεν υποκαθιστά την ισχύουσα Η.Π. 37591/2031 (ΦΕΚ 1419/τ. Β /1-10-2003), Κοινή Υπουργική Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Dr ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Αριθμ. οικ.146163 Αρ. Φύλλου 1537 Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου Αρχ. Ολυμπίας Π.Ε. Ηλείας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

ΘΕΜΑ: Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου Αρχ. Ολυμπίας Π.Ε. Ηλείας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΗ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΑΜΙΓΩ ΜΟΛΤΜΑΣΙΚΩΝ (ΕΑΑΜ) ΚΑΙ ΜΙΚΣΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ (ΜΕΑ)

ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΗ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΑΜΙΓΩ ΜΟΛΤΜΑΣΙΚΩΝ (ΕΑΑΜ) ΚΑΙ ΜΙΚΣΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ (ΜΕΑ) ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΕΥΡΩΗ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΕΑΤΜ) ΗΣΟΙ, ΣΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΑΜΙΓΩ ΜΟΛΤΜΑΣΙΚΩΝ (ΕΑΑΜ) ΚΑΙ ΜΙΚΣΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ (ΜΕΑ) ΣΟΤ Ε.ΚΕ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ «Περιβαλλοντικά Προβλήματα & Δίκαιο» ΜΑΘΗΜΑ 8

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ «Περιβαλλοντικά Προβλήματα & Δίκαιο» ΜΑΘΗΜΑ 8 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ «Περιβαλλοντικά Προβλήματα & Δίκαιο» ΜΑΘΗΜΑ 8 ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ Το πρόβλημα Η διάθεση των αποβλήτων, που παράγονται σε στερεά ή υγρή μορφή είναι ένα δύσκολο περιβαλλοντικό

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Αποβλήτων

Διαχείριση Αποβλήτων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Διαχείριση Αποβλήτων Ενότητα 11 : Βιομηχανικά Στερεά και Υγρά Απόβλητα Δρ. Σταυρούλα Τσιτσιφλή Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Άδειες Χρήσης Το

Διαβάστε περισσότερα

Βιώσιμη διαχείριση των απορριμμάτων: Μία ολοκληρωμένη αποκεντρωμένη προσέγγιση

Βιώσιμη διαχείριση των απορριμμάτων: Μία ολοκληρωμένη αποκεντρωμένη προσέγγιση ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ TOMEAΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Βιώσιμη διαχείριση των απορριμμάτων: Μία ολοκληρωμένη αποκεντρωμένη προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕ κλπ ΘΕΜΑ: Διαχείριση αποβλήτων Νοσοκομείων ΠΡΟΣ: Διοικητή Νοσοκομείου Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Προϊσταμένους Νοσηλευτικών Τμημάτων

ΕΝΕ κλπ ΘΕΜΑ: Διαχείριση αποβλήτων Νοσοκομείων ΠΡΟΣ: Διοικητή Νοσοκομείου Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Προϊσταμένους Νοσηλευτικών Τμημάτων ΕΝΕ κλπ ΘΕΜΑ: Διαχείριση αποβλήτων Νοσοκομείων ΠΡΟΣ: Διοικητή Νοσοκομείου Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Προϊσταμένους Νοσηλευτικών Τμημάτων Αναφορικά με το φλέγον ζήτημα της διαχείρισης των αποβλήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 124 & ΙΑΤΡΙΔΟΥ 2, ΤΗΛ: FAX:

ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 124 & ΙΑΤΡΙΔΟΥ 2, ΤΗΛ: FAX: Δρ. Κωνσταντίνος Μπαρμπέρης Δρ. Βασιλική Αβραμοπούλου Δρ. Λεωνίδας Παλίλης Διεύθυνση Εργαστηριακών Ελέγχων ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 124 & ΙΑΤΡΙΔΟΥ 2, 115 26 ΤΗΛ: +30 213 2145800 FAX: +30

Διαβάστε περισσότερα

CONSLEG - 76L /12/ σ.

CONSLEG - 76L /12/ σ. Οδηγία 91/157/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 18ης Μαρτίου 1991 για τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές που περιέχουν ορισµένες επικίνδυνες ουσίες Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 078 της 26/03/1991 σ. 0038-0041

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθετικές Υποχρεώσεις για τη διαχείριση πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων. Παπαπαθεοχάρη Σταυρούλα, Περιβαλλοντολόγος MSc

Νομοθετικές Υποχρεώσεις για τη διαχείριση πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων. Παπαπαθεοχάρη Σταυρούλα, Περιβαλλοντολόγος MSc Νομοθετικές Υποχρεώσεις για τη διαχείριση πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων Παπαπαθεοχάρη Σταυρούλα, Περιβαλλοντολόγος MSc Γενικό Πλαίσιο Σύντομη παρουσίαση του ELINA project Πετρελαιοειδή Απόβλητα

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Αποβλήτων στην Κύπρο

Διαχείριση Αποβλήτων στην Κύπρο Διαχείριση Αποβλήτων στην Κύπρο ΜΕΡΟΠΗ ΣΑΜΑΡΑ-ΜΗΛΙΩΤΟΥ Τμήμα Περιβάλλοντος 16 Μάιου 2013 Λευκωσία 1 Διαχείριση αποβλήτων Εφαρμογή ευρωπαϊκών νομοθετημάτων Οδηγία πλαίσιο για τα απόβλητα Οδηγία για τις

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Αποβλήτων

Διαχείριση Αποβλήτων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Διαχείριση Αποβλήτων Ενότητα 10: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ Περιβαλλοντολόγος, PhD, MSc Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ. Η Ελλάδα υστερεί σοβαρά στη βιώσιμη διαχείριση των αποβλήτων. Η

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ. Η Ελλάδα υστερεί σοβαρά στη βιώσιμη διαχείριση των αποβλήτων. Η Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΔΚΝΑ, κ. Γ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Η Ελλάδα υστερεί σοβαρά στη βιώσιμη διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ενότητα 1: Εισαγωγή Ζαγγανά Ελένη Σχολή : Θετικών Επιστημών Τμήμα : Γεωλογίας Σκοποί ενότητας Παρουσίαση του περιεχομένου του μαθήματος «Διάθεση

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ενότητα 1: Εισαγωγή στην Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ενότητα 1: Εισαγωγή στην Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ενότητα 1: Εισαγωγή στην Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Καθηγητής Α. Κούγκολος Δρ Στ. Τσιτσιφλή Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Διάθεση αστικών αποβλήτων αποβλήτων στην στην ΕΕ % 30 XYT XY A Αποτέφρ φ ωση Ανακύ κ κλω κ ση λω & Κομποστ.

Διάθεση αστικών αποβλήτων αποβλήτων στην στην ΕΕ % 30 XYT XY A Αποτέφρ φ ωση Ανακύ κ κλω κ ση λω & Κομποστ. Η Aνακύκλωση ύ λ Στερεών Αποβλήτων στην Ελλάδα. Παρόν και προοπτικές Αδαμάντιου Δ. Σκορδίλη Δρ ος Χημικού Μηχανικού Ecotec 2010 Παραγωγή Αποβλήτων στην ΕΕ Οικιακά 241 εκατ τον. Βιομηχανικά 427» Κατασκευές

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4079, 31/3/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4079, 31/3/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 47, 18.02.2004, σ.26.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ, ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ, ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ, ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Προϋπολογισμός (Δ.Δ) : 250.573,75 Δικαιούχος: Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας Διεύθυνση Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων Ευάγγελος Καπετάνιος «Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Βιώσιμη και δίκαιη οικονομικά και οικολογικά λύση Τ Ε Τ Α Ρ Τ Η 12-10-2011 στις 7.00 μ.μ. στην αίθουσα της ΠΟΕ-ΟΤΑ, Καρόλου 24, πλ. Μεταξουργείου

Διαβάστε περισσότερα

WHO, Safe Management of Wastes from Health-care Activities iti, 1999

WHO, Safe Management of Wastes from Health-care Activities iti, 1999 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» Δρ. Αναστασία Πανταζοπούλου Φωτεινέα Ιατρός Εργασίας Ιατρός Δημόσιας Υγείας Προϊσταμένη Γενικής Δ/νσεως Δημόσιας Υγείας ΥΥΚΑ ΑΘΗΝΑ, 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 Ιατρικά απόβλητα

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων

Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων ΕΨΙΛΟΝ Α.Ε. Despina Kallidromitou Managing Director 27, Monemvasias str. 151 25 MAROUSI, ATHENS -GREECE T: +30 210 6898622, F: +30 210 6842420 email: kallidromitou@epsilon.gr Σύμβαση: τελος 2012 Ανάδοχο

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 15 ο CE Marketing

Μάθημα 15 ο CE Marketing Μάθημα 15 ο CE Marketing Περιεχόμενα Παρουσίασης Εισαγωγή Ταξινόμηση Ιατρικών συσκευών Κανόνες ταξινόμησης Εφαρμογή των κανόνων ταξινόμησης Γραφική Αναπαράσταση ταξινόμησης Γενική εξήγηση των κανόνων Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

"Γιαχείριζη Θαηρικών Αποβλήηων με έμθαζη ζηον Υδράργυρο"

Γιαχείριζη Θαηρικών Αποβλήηων με έμθαζη ζηον Υδράργυρο ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Εργαςτήριο Διαχείριςησ Σοξικών και Επικίνδυνων Αποβλήτων ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ "Γιαχείριζη Θαηρικών Αποβλήηων με έμθαζη ζηον Υδράργυρο" ΒΡΥΖΑΣ ΖΗΣΗΣ Επιβλζπων

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθεσία για τη Διαχείριση των Υδατικών Πόρων

Νομοθεσία για τη Διαχείριση των Υδατικών Πόρων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Νομοθεσία για τη Διαχείριση των Υδατικών Πόρων Υπουργείο Π.Ε.Κ.Α., Ειδική Γραμματεία Υδάτων Αθήνα, Μάιος 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα