ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ"

Transcript

1 ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010

2 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR Paradissos Amaroussiou Athens, Greece ΤΕΛΕΦΑΞ: TELEFAX: ΤΗΛΕΦΩΝΑ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ: ΤΕΛΗ: ΕΞΕΤΑΣΤΕΣ: ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ: ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ: ΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ: Επιµέλεια - Έκδοση: Βασιλείου Χρήστος Οργανισµός Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) Οργανισµός Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) 24 Φεβρουαρίου 2010 TELEPHONS: GENERAL INFORMATION: RECEIVING OFFICE: FEES: EXAMINERS: ACCOUNTS OFFICE: LEGAL METTERS: TECHNICAL INFORMATION: PUBLIC RELATIONS: Editor - Publisher: Vassiliou Christos Industrial Property Organisation (ΟΒΙ) Industrial Property Organisation (ΟΒΙ) February 24, 2010

3 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Το Ειδικό ελτίο Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας τηρείται από τον Οργανισµό Βιο- µηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.) κατ εφαρµογή του άρθρου 4 του νόµου 1733/1987 (ΦΕΚ 171,Α ) και αποτελείται δύο τεύχη: Στο ΤΕΥΧΟΣ Α δηµοσιεύονται σε µηνιαία βάση τα εξής : Αιτήσεις και χορηγήσεις ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας (.Ε.) Αιτήσεις και χορηγήσεις Πιστοποιητικών Υποδείγµατος Χρησιµότητας (Π.Υ.Χ.) Αιτήσεις και χορηγήσεις Συµπληρωµατικών Πιστοποιητικών Προστασίας για Φυτοπροστατευτικά προϊόντα (Σ.Π.Π.Φ.Π.) Αιτήσεις και χορηγήσεις Συµπληρωµατικών Πιστοποιητικών Προστασίας για Φάρµακα (Σ.Π.Π.Φ.) Αιτήσεις Μετάφρασης Αξιώσεων Ευρωπαϊκών ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας Βεβαιώσεις Μεταφράσεων Ευρωπαϊκών ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας Μεταβολές - ιορθώσεις αιτήσεων και χορηγήσεων τίτλων βιοµηχανικής ιδιοκτησίας Εκπτώσεις - Ανακλήσεις Εκπτώσεων αιτήσεων και χορηγήσεων τίτλων βιοµηχανικής ιδιοκτησίας Στο ΤΕΥΧΟΣ Β δηµοσιεύονται σε µηνιαία βάση οι αιτήσεις και τα καταχωρη- µένα Σχέδια ή Υποδείγµατα. Τα παραπάνω τεύχη διατίθενται ξεχωριστά. 1

4 2

5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010 Ηµεροµηνία έκδοσης: 24/02/2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Ανάλυση κωδικών αρθµών... 5 Συντµήσεις... 5 JANUARY 2010 Publication date: 24/02/2010 CONTENTS Page INID Codes...5 Abbreviations...5 ΜΕΡΟΣ Α ΕΘΝΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΙΤΗΣΕΙΣ : ΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1.1 Αιτήσεις ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας Ευρετήριο αιτήσεων.ε. σύµφωνα µε την ηµεροµηνία κατάθεσης Ευρετήριο αιτήσεων.ε. σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των καταθετών Αιτήσεις Πιστοποιητικών Υποδείγµατος Χρησιµότητας Ευρετήριο αιτήσεων Π.Υ.Χ. σύµφωνα µε την ηµερο- µηνία κατάθεσης Ευρετήριο αιτήσεων Π.Υ.Χ. σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των καταθετών Αιτήσεις για Συµπληρωµατικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φάρµακα Ευρετήριο αιτήσεων για Συµπληρωµατικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φάρµακα σύµφωνα µε την ηµεροµηνία κατάθεσης Ευρετήριο αιτήσεων για Συµπληρωµατικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φάρµακα σύµφωνα µε αλφαβητική σειρά των αιτούντων Αιτήσεις για Συµπληρωµατικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα Ευρετήριο αιτήσεων για Συµπληρωµατικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα σύµφωνα µε την ηµεροµηνία κατάθεσης Ευρετήριο αιτήσεων για Συµπληρωµατικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα σύµφωνα µε αλφαβητική σειρά των αιτούντων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2.1 ιπλώµατα Ευρεσιτεχνίας Ευρετήριο.Ε. σύµφωνα µε την ηµεροµηνία κατάθεσης Ευρετήριο.Ε. σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των δικαιούχων Πιστοποιητικά Υποδείγµατος Χρησιµότητας Ευρετήριο Π.Υ.Χ. σύµφωνα µε την ηµεροµηνία κατάθεσης Ευρετήριο Π.Υ.Χ. σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των δικαιούχων Συµπληρωµατικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φάρµακα PART Α NATIONAL PROTECTION TITLES CHAPTER 1 APPLICATIONS: PATENT UTILITY MODEL APPLICATIONS SUPPLEMENTARY PROTECTION CERTIFICATES 1.1 Patent Applications Patent Application Index by filing date Patent Application Index in alphabetical order of the patentee Utility Model Applications Utility Model Application Index by filing date Utility Model Application Index in alphabetical order of the applicants Applications for Supplementary Protection Certificates for plant protection medicines Applications Index for Supplementary Protection Certificates for plant protection medicines by filing date Applications Index for Supplementary Protection Certificates for plant protection medicines in alphabetical order of the applicants Applications for Supplementary Protection Certificates for plant protection products Applications Index forsupplementary Protection Certificates for plant protection products by filing date Applications Index for Supplementary Protection Certificates for plant protection products in alphabetical order of the applicants...39 CHAPTER 2 PATENTS AND UTILITY MODELS 2.1 Patents Patent Index by filing date Patent Index in alphabetical order of the patentee Utility Models Utility Model Index by filing date Utility Model Index in alphabetical order of the patentee Supplementary Protection Certificates for medicines products

6 2.8 Ευρετήριο Συµπληρωµατικών Πιστοποιητικών Προστασίας για Φάρµακα σύµφωνα µε την ηµεροµηνία κατάθεσης Ευρετήριο Συµπληρωµατικών Πιστοποιητικών Προστασίας για Φάρµακα σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των δικαιούχων Συµπληρωµατικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα Ευρετήριο Συµπληρωµατικών Πιστοποιητικών Προστασίας για Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα σύµφωνα µε την ηµεροµηνία κατάθεσης Ευρετήριο Συµπληρωµατικών Πιστοποιητικών Προστασίας για Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα σύµφωνα µε αλφαβητική σειρά των δικαιούχων Intex to Supplementary Protection Certificates for medicines products by filing date Intex to Supplementary Protection Certificates for medicines products in alphabetical order of the owner Supplementary Protection Certificates for plant protection products Intex to Supplementary Protection Certificates for plant protection products by filing date Intex to Supplementary Protection Certificates for plant protection product in alphabetical order of the owner...72 ΜΕΡΟΣ B ΕYΡΩΠΑΪΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 1.1 Ανακοίνωση για κατάθεση µετάφρασης των αξιώσεων Ευρωπαϊκών αιτήσεων.ε Ευρετήριο Ευρωπαϊκών αιτήσεων σύµφωνα µε τον αριθµό δηµοσίευσης Ευρετήριο Ευρωπαϊκών αιτήσεων σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των καταθετών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ (B1) 2.1 Ανακοίνωση για κατάθεση µετάφρασης στα Ελληνικά Ευρωπαϊκών.Ε Ευρετήριο σύµφωνα µε τον αριθµό δηµοσίευσης µεταφρασµένων στα Ελληνικά Ευρωπαϊκών.Ε Ευρετήριο σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των δικαιούχων µεταφρασµένων στα Ελληνικά Ευρωπαϊκών.Ε ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ (B2) 3.1 Ανακοίνωση για κατάθεση µετάφρασης στα Ελληνικά Τροποποιηµένων Ευρωπαϊκών.Ε Ευρετήριο σύµφωνα µε τον αριθµό δηµοσίευσης µεταφρασµένων στα Ελληνικά Τροποποιηµένων Ευρωπαϊκών.Ε Ευρετήριο σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των δικαιούχων µεταφρασµένων στα Ελληνικά Τροποποιηµένων Ευρωπαϊκών.Ε ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΑ Ή ΑΝΑΚΛΗΘΕΝΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ (B3) 4.1 Ανακοίνωση για κατάθεση µετάφρασης στα Ελληνικά Περιορισµένων ή Ανακληθέντων Ευρωπαϊκών.Ε Ευρετήριο σύµφωνα µε τον αριθµό δηµοσίευσης µεταφρασµένων στα Ελληνικά Περιορισµένων ή Ανακληθέντων Ευρωπαϊκών.Ε Ευρετήριο σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των δικαιούχων µεταφρασµένων στα Ελληνικά Περιορισµένων ή Ανακληθέντων Ευρωπαϊκών.Ε PART B EUROPEAN PROTECTION TITLES CHAPTER 1 TRANSLATIONS OF EUROPEAN PATENT APPLICATIONS 1.1 Notification concerning the translation of the European patents applications claims Index by publication number of the European applications patents Index in alphabetical order of the patentee...77 CHAPTER 2 EUROPEAN PATENTS (B1) 2.1 Notification concerning the translation into Greek of the European patents Index by publication number of the European patents translated into Greek Index in alphabetical order of the patentee of the European patents translated into Greek CHAPTER 3 AMENDED EUROPEAN PATENTS (B2) 3.1 Notification concerning the translation into Greek of the Amended European patents Index by publication number of the Amended European patents translated into Greek Index in alphabetical order of the patentee of the Amended European patents translated into Greek CHAPTER 4.EUROPEAN PATENTS AFTER LIMITATION PROCEEDINGS (B3) 4.1 Notification concerning the translation into Greek of European patents after limitation proceedings Index by publication number of European patents after limitation proceedings translated into Greek Index in alphabetical order of the patentee of European patents after limitation proceedings translated into Greek

7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΠΌ ΕΓ Ε 5.2 Ανακλήσεις από ΕΓ Ε χορηγηθέντων Ε Ε CHAPTER 5 REVOCATION FROM EPO 5.2 Revocations from EPO of European patents ΜΕΡΟΣ Γ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ - ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ - ΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ -ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ PART C MODIFICATIONS - ANNULMENTS MODIFICATIONS - CORRECTIONS ANNULMENTS-REVOCATIONS OF ANNULMENTS ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Συνδροµές για το Ε ΒΙ PART D SPECIAL COMMUNICATIONS Subscription of the Industrial Property Bulletin

8 ΚΩ ΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΘΝΙΚΟ (11) Αριθµός.Ε. (11) Αριθµός Π.Υ.Χ. (21) Αριθµός Αίτησης.Ε. (21) Αριθµός Αίτησης Π.Υ.Χ. (22) Ηµεροµηνία κατάθεσης (30) Συµβατικές Προτεραιότητες (47) Ηµεροµηνία απονοµής (51) ιεθνής ταξινόµηση (54) Τίτλος εφεύρεσης (57) Περίληψη (61) Τροποποίηση στο κύριο.ε. (71) Καταθέτης (72) Εφευρέτης (73) ικαιούχος (74) Ειδικός Πληρεξούσιος (74) Αντίκλητος ΤΕΥΧΟΣ Β ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (11) Αριθµός Ευρωπαϊκού.Ε. (21) Αριθµός Ελληνικής κατάθεσης (22) Ηµεροµηνία Ελληνικής κατάθεσης (30) Προτεραιότητα (54) Τίτλος εφεύρεσης (57) Περίληψη (71) Καταθέτης (72) Εφευρέτης (73) ικαιούχος (74) Ειδικός Πληρεξούσιος (74) Αντίκλητος (86) Αριθµ./ηµερ. κατάθεσης Ευρωπαϊκής αίτησης (87) Αριθµ./ηµερ. δηµοσίευσης Ευρωπαϊκής αίτησης (68) Αριθµ./ηµερ. κυρίου.ε. (92) Αριθµ./ηµερ. ισχύουσας άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα (93) Αριθµ./ηµερ. 1ης άδειας κυκλοφορίας στην Ε.Κ. (95) Προσδιορισµός προϊόντος INID CODES PART Α NATIONAL PROTECTION TITLES (11) Patent No (11) Utility Model No (21) Patent application No (21) Utility Model application No (22) Filing date (30) Priority (47) Date of grant (51) International Patent Classification (54) Invention title (57) Abstract (61) Addition to the patent (71) Applicant (72) Inventor (73) Patentee (74) Attorney (74) Representative PART Β EUROPEAN PATENTS (11) European Patent No (21) Greek application No (22) Greek application filing date (30) Priority (54) Invention title (57) Abstract (71) Applicant (72) Inventor (73) Patentee (74) Attorney (74) Representative (86) European application No/European application filing date (87) EP Publication No/Date (68) Number/publication number of the basic patent (92) Number/date of the first marketing authorization in Greece (93) Number/date of the first marketing authorization in the EU (95) Name of the product ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ ΟΒΙ: Οργανισµός Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας Ε ΒΙ: Ειδικό ελτίο Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας ΕΒΙ: ελτίο Εµπορικής και Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας.Ε.: ίπλωµα Ευρεσιτεχνίας ΠΥΧ: Πιστοποιητικό Υποδείγµατος Χρησιµότητας.Σ.: ιοικητικό Συµβούλιο ΑΠ./ΗΜ. ΗΜ.Ε.Α. (87): Αριθµός/ηµεροµηνία δηµοσίευσης ευρωπαϊκής αίτησης ΑΡ.ΕΛΛ.ΚΑΤ. (21): Αριθµός Ελληνικής Κατάθεσης ΑΡ.ΑΙΤ.ΠΥΧ.: Αριθµός αίτησης πιστοποιητικού υποδείγµατος χρησιµότητας ΕΓ Ε: Ευρωπαϊκό Γραφείο ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας ΕΡΟ: European Patent Office ΣΠΠΦΠ: Συµπληρωµατικό Πιστοποιητικό Προστασίας για Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα ΣΠΠΦ: Συµπληρωµατικό Πιστοποιητικό Προστασίας για Φάρµακα 6

9 ΜΕΡΟΣ Α ΕΘΝΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 7

10 8

11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1.1 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: C12N 5/00 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1) ΗΜΟΦΙΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ελάτη, ΠΥΛΗ (ΤΡΙΚΑΛΩΝ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):04/07/2008 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1) ΗΜΟΦΙΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΕΞΑΛΕΙΨΗΣ ΙΣΤΙ- ΚΩΝ ΑΝΤΙΓΟΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΑΠΟ ΙΣΤΟΥΣ-ΟΡΓΑΝΑ ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΜΟ- ΣΧΕΥΣΗ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΤΙ- ΡΑΣΗΣ ΜΕΣΩ MHC & Th1/Th2 ΚΑΙ ΜΗ ΕΝΙΣΜΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΙΑ- ΣΤΑΥΡΟΥΜΕΝΗΣ ΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Η χρήση του οµφαλοπλακουντιακού αίµατος ως υποστρωµατικού υλικού έκπλυσης των - συλλήβδην - ιστικών αντισωµάτων και επιφανείας µε την καθοριστικότατη καινοτόµο προσθήκη - προς τον σκοπό και την χρήση σε νέο πεδίο - των ουσιών - δραστών, που ρητά αναφέρονται, σηµατοδοτεί οιωνεί την αρχή µιας µεθοδολογικής πορείας παρέµβασης στην βιωσιµότητα και το δυνατόν άριστη θαλερότητα - προσδόκιµο επιβίωσης του ιστού - οργάνου προς µεταµόσχευση, εξαλείφοντας τα µέγιστα, το φαινόµενο της απόρριψης. Οι ευρηµατικές εναλλακτικές χρήσεις των µηχανηµάτων εξωσωµατικής κυκλοφορίας και της αντλίας, αναπαριστούν πειστικά τις συνθήκες κυκλοφοριακής αγωγής, προσοµοιάζοντας τες και η διατήρηση - συν τοις άλλοις - ηθεληµένα, ποσοστού του µεταβολισµού του οργάνου [βλέπε σχετικό υποθερµικό στάτους], εξαλείφοντας τονχρόνο ίσχαιµης περιόδου, την εξουδετέρωση της ενδοθηλίνης, την ευόδωση του συστήµατος του µονοξειδίου του αζώτου, την δέσµευση των ελευθέρων ριζών, την διαπνοή του ιστού και την δοµική ακεραιότητα των µεµβρανών του κυτταρικού τοιχώµατος, αριστεύουν την λειτουργική επιβίωση. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: F03B 13/14 IPC8: F03B 13/18 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΗΣ ΙΩΣΗΦ Κων. Καραµανλή 175, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α 2)ΣΟΛ ΑΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Κων/νου Καραµανλή 175, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α 3)ΤΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Κων. Καραµανλή 175, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):04/07/2008 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΗΣ ΙΩΣΗΦ 2)ΣΟΛ ΑΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 3)ΤΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΜΗΧΑΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Είναι µία µηχανή παραγωγής ενέργειας από τον οποιοδήποτε κυµατισµό της θάλασσας µέσω ενός φλοτέρ-έµβολο (1) σε συνδιασµό µε ένα αντίβαρο (3) µία µπιέλα ( 6 ) ( 6α ) και των αρθρώσεων (7)(7α) κινούνται 3 άξονες(5)(10)(17) που την µηχανική ενέργεια που παράγουν µέσω ενός πολλαπλασιαστή την µεταφέρουν σε αντίστοιχη ηλεκτρογεννήτρια προς παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. 9

12 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: F03G 6/00 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΜΑΓΚΛΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΗΜΟΣ Κνωσσού 9, ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):07/07/2008 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)ΜΑΓΚΛΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΗΜΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74):ΜΑΓΚΛΑΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ Κνωσσού 9, ΑΘΗΝΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΜΕΘΟ ΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑ- ΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΥΠΕΡΘΕΡΜΟΥ ΝΕΡΟΥ Ή ΑΤΜΟΥ ΜΕ ΘΕΡΜΙΚΟΥΣ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΚΑΙ ΑΕΡΟΤΟΥΡ- ΜΠΙΝΑ Η καινοτοµία έγκειται σε Μέθοδο και Συστήµατα ώστε να πολλαπλασιάζω τις πιέσεις αέρος σε µια συστοιχία κυλίνδρων (1), θερµικών αεροσυµπιεστών (Σχ. 1) µονωµένων και που φέρουν εσωτερικά, ειδικό θερµαντικό στοιχείο (7) πτερυγιοφόρο (για ταχεία θέρµανση) του περιεχοµένου αέρα των κυλίνδρων (1) δια της κυκλοφορίας υπέρθερµου νερού ή ατµού που θα παράγεται µε ηλιακή ενέργεια και ηλιακούς συλλέκτες (2)(απλούς ή συγκεντρωτικούς) κι έτσι να πολλαπλασιάζεται η αρχικά εισερχόµενη πίεση, σε κάθε κύλινδρο (1), του οποίου το στοιχείο έχει προηγουµένως ψυχθεί κατάλληλα [µε δευτερογενές κύκλωµα κρύου νερού µέσω πύργου ψύξεως (8)], κατόπιν θερµάνθηκε, αύξησε την πίεση και εκτονώθηκε στην πτερωτή αεροτουρµπίνας (4). Λόγω δε της συνεχούς εκτονώσεως νέων κυλίνδρων (1) που έχουν µε την σειρά τους θερµανθεί συµπιεσθεί και εκτονωθεί, συντηρείται η ορµή περιστροφής συνεχώς της αεροτουρµπίνας (4), η οποία µε την σειρά της κινεί την ηλεκτρογεννήτρια (6) για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύµατος. Η αρχική πίεση κάθε κυλίνδρου (1) µπορεί να εκκινεί µε την βοήθεια αεροσυµπιεστού (10) κι από 2 ή 3 ή 5 BAR χωρίς κι αυτές οι πιέσεις να είναι δεσµευτικές για την εφεύρεση. Η καινοτοµία µας προσβλέπει στην επιτυχία παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας µε αποσβέσεις των συσκευών της σε 6-8 χρόνια και 40 τoις εκατό φθηνότερα των ανεµογεννητριών (11). ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: A47J 27/12 IPC8: A47G 19/00 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΛΟΥΚΟΥ ΕΛΕΝΗ Ταινάρου 33, ΓΛΥΦΑ Α (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):08/07/2008 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)ΛΟΥΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74):ΠΟΛΥΚΡΕΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Καποδιστρίου & Θερµοπυλών 107,18345 ΜΟΣΧΑΤΟ (ΑΤΤΙΚΗΣ) ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΠΟΛΥΣΚΕΥΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ Η επινόηση αναφέρεται σε πολυσκεύος µαγειρικής, που αποτελείται από ταψί (1), ένα πλαστικό καπάκι (7) σχήµατος καµπάνας αεροστεγούς κλεισίµατος για ασφαλή µεταφορά του περιεχοµένου, καθώς και από ένα καπάκι (3) σχήµατος καµπάνας από το αυτό υλικό µετο ταψί µετατρέποντας το σκεύος σε γάστρα ψησίµατος. Το καπάκι µε το ταψί µπορούν να θηλυκώνουν µεταξύ τους περιστροφικά µε βόλτες παρέχοντας µεγαλύτερη ασφάλεια στην µεταφορά. Το ταψί, επίσης µπορεί να πάρει την µορφή κατσαρόλας (14) χρησιµοποιώντας και εδώ αντίστοιχα καπάκι ψησίµατος (15) ή µεταφοράς (16). Σύµφωνα µε εναλλακτική εφαρµογή το ταψί, όσο και το καπάκι, δύναται επίσης να κατασκευασθούν από πυρίµαχο υλικό µορφής πυρέξ. 10

13 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: B60R 19/40 IPC8: B60R 19/02 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΚΑΣΣΙΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΡΑΓΑΝΟ ΗΛΕΙΑΣ, ΤΡΑΓΑΝΟ (ΗΛΕΙΑΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):08/07/2008 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)ΚΑΣΣΙΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΜΕΘΟ ΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΕΛΤΙΩ- ΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΣΗ ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗΣ ΤΩΝ ΖΩ- ΝΩΝ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩ- ΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΩΝ Μέθοδος βελτίωσης της παθητικής ασφάλειας των αυτοκινήτων, η οποία συνίσταται στην κατά περίσταση επιµήκυνση των ζωνών ελεγχόµενης παραµόρφωσης του πλαισίου των, µετατοπίζοντας για τον σκοπό αυτό τους προφυλακτήρες (1) του αυτοκινήτου και σύστηµα για την εφαρµογή της, που αποτελείται από ένα σύστηµα κοίλων δοκών (10), για το πλαίσιο (2) κάθε προβόλου του αυτοκινήτου, που αποτελείται από δύο ή περισσότερα υποσυστήµατα δύο κοίλων δοκών (11), τα οποία αποτελούνται από µία σταθερή κοίλη δοκό (3) που πακτώνεται στο πλαίσιο (2) του προβόλου και από µία κινητή κοίλη δοκό (4), η οποία τοποθετείται στο εσωτερικό της, µετακινείται από ένα µηχανισµό µετακίνησης (5), είναι συνδεδεµένη σταθερά και άκαµπτα, µε τον προφυλακτήρα (1), του προβόλου και ασφαλίζεται από ένα µηχανισµό ασφάλισης (6), δι ενός πύρου (7) εντός της οπής (Β) αυτής στην Θέση εκτός λειτουργίας και εντός της οπής (Κ) αυτής στην θέση λειτουργίας. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: E06B 9/78 IPC8: E06B 9/80 IPC8: E05B 65/00 IPC8: E05C 9/04 IPC8: E06B 9/86 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΣΑΒΒΙ ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Χωριό Μακρύγιαλος Ν. Πιερίας, ΜΕΘΩΝΗ (ΠΙΕΡΙΑΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):09/07/2008 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)ΣΑΒΒΙ ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΣΥΡΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΡΟΛΩΝ ΘΥΡΩΝ- ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ Είναι ένας σύρτης(1) ασφαλείας των ρολών των θυρών-παράθυρων των οικειώνγραφείων και λοιπών οικοδοµικών κατασκευών που έχουν κουφώµατα όπου χρησιµοποιούνται τα ρολά. Αποτελείται από το κύριο σώµα(2) που καταλήγει σε ένα άξονα(2α) που φέρει περιφερειακά κωνικές ραβδώσεις (2δ) που βοηθούν στην σφιγκτή συναρµογή µε το άκρο-οδηγό(2β) που φέρει κατακόρυφο άξονα(2γ) µε σπείρωµα (4)πάνω στο οποίο κοχλιώνεται ανά περικόχλιο-οδηγός(3). Ο σύρτης τοποθετείται στο τελευταίο πλαστικό προφίλ στελέχους (κατωκάσι) (5α) του ρολού (5) για να µη υπάρχει ανύψωση των ρολών από έξω. 11

14 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: A63H 33/02 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΚΑΡΥ ΑΣ ΠΕΤΡΟΣ Λιανοκλάδι, ΛΑΜΙΑ (ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):10/07/2008 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)ΚΑΡΥ ΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΣΤΕΦΑΝΗΣ (Ρόδας) Η Ισορροπία στεφάνης (Ρόδα) είναι ένα διασκεδαστικό παιχνίδι µε το οποίο ασχολείται το άτοµο για να εξασκείται. Αποτελείται από ένα κοντάρι το οποίο στην µια την άκρη φερνή µια υποδοχή Για να εισέρχεται η στεφάνη (Ρόδα) ώστε σπρώχνοντας επί του δαπέδου να εξασκείται στην ισορροπία. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: H02K 53/00 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΠΑΠΑ ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ Λ.Ποσειδώνος 6-7, ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):10/07/2008 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)ΠΑΠΑ ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΜΗΧΑΝΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1ον Η µηχανή συνεχούς λειτουργίας, 2ον Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύµατος έχει 3ον ύο βολάν, 4ον 'Ενα άξονα, 5ον ύο κουζινέτα, 6ον ύο κοµπλέρ, 7ον 'Ενα µοτέρ, 8ον 15 HP, 9ον Επί τρεις τόνους = 4500 τόνους ΡΟΠΗ ΣΤΡΕΨΕΩΣ, 10ον Μία γεννήτρια πολλών δεκάδων Mega Watt. 12

15 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: B65D 5/20 IPC8: B65D 21/02 IPC8: B65D 21/032 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71): ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):11/07/2008 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)ΤΣΑΜΟΥΡΓΚΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΥΤΟΣΥΓΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΚΙΒΩΤΙΟ Η εφεύρεση αναφέρεται σε ένα πρακτικό αυτοσυγκρατούµενο κιβώτιο από εύκαµπτο υλικό, κατάλληλα κοµµένο και πτυχωµένο που µε απλό τρόπο διαµορφώνεται σε κιβώτιο. Η ΑΙ 3 περιστρέφεται εσωτερικά κατά 90 µοίρες ως προς την Α12, οι δύο µαζί περιστρέφονταιεσωτερικά κατά 90 µοίρες ως προς την ΑΙ και οι τρεις µαζί περιστρέφονται εσωτερικά κατά 90 µοίρες ως προς την ΑΙ. Η ΕΙ2 περιστρέφεται εσωτερικά κατά 90 µοίρες ως προς την El 1 και οι δύο µαζί περιστρέφονται εσωτερικά κατά 90 µοίρες ως προς την ΕΙ, όλες δε µαζί εσωτερικά κατά 90 µοίρες ως προς την Β. Η ΑΙ περιστρέφεται εσωτερικά ως προς την Β κατά 90 µοίρες, η ΕΙ2 εσωτερικά ως προς τις El 1, η Zl 1 εσωτερικά κατά 90 µοίρες ως προς την Ζ1, η Ζ1 από κοινού µε την Ζ11 κατά 90 µοίρες ως προς την ΕΙ,µε την Ζ11 να διεισδύσει στην 01. Επαναφέροντας την ΕΙ2 στην αρχική θέση της το άγκιστρο Ζ11 εγκλωβίζεται ανάµεσα στις επιφάνειες ΑΙ 1 και Ε12. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: E04B 2/74 IPC8: E04B 2/76 IPC8: E04B 9/00 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΛΙΑΣΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ιερά Οδός 163, ΑΙΓΑΛΕΩ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):15/07/2008 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)ΛΙΑΣΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74):ΟΙΚΟΝΟΜΙ ΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ εκελείας 12,14578 ΕΚΑΛΗ (ΑΤΤΙΚΗΣ) ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩ- ΜΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ Νέο σύστηµα διατοµών και εξαρτηµάτων για ην κατάσκευή διαχωριστικών τοιχωµάτων εσωτερικών χώρων το οποίο ικανοποιεί της απαιτήσεις της νέας τεχνικής της ξηράς δόµησης, συνιστά δε µιαν ευέλικτη µέθοδο διαφορετικών λύσεων αποτελούµενο από µία νέα βασική διατοµή αλουµινίου (05) η οποία επέχει θέση εξωτερικού πλαισίου του διαχωρίσµατος, τοποθετείται επί των δοµικών στοιχείων του χώρου, οι δε γωνίες του σχηµατιζόµενου βασικού πλαίσιου συνδέονται µεταξύ τους µε τη χρήση του γνωστού συνδετικού γωνιακού εξαρτήµατος (21). Επί της νέας διατοµής (05) συνδέονται οι γνωστές διατοµές (1,2) µε τα γνωστά συνδετικά γωνιακά εξαρτήµατα (21), οι συναποτελούσες τον φέροντα οργανισµό του διαχωρσίµατος, χρησιµοποιούνται δε νέα εξαρτήµατα ανάρτησης των επικαλυπτικών ήτοι τα σχήµατος Π εξαρτήµατα (06) κατάλληλα να συσφίγγονται εντός των διαµήκων υποδοχών (05.2, 05.3) της νέας διατοµής πλαισίου (05) ως και της υποδοχής (1.1) των παλαιότερων διατοµών (1& 2). Επί της εσωτερικής όψεως των επικαλυπτικών πλακών κοχλιώνονται τα νέα ειδικά άγκιστρα (08) ώστε να συγκρατούν τις πλάκες (15), συµπλεκόµενα µετά των σχήµατος Π εξαρτηµάτων (06), τόσο σε σταθερή θέση καθ'υψος, όσο κα πρός τα έξω, από τα στοιχεία του φέροντος οργανισµού µέσω των ονύχων (08.1) αυτών, επιτυγχάνοντας την ασφαλή τοποθέτηση-εκτοποθέτηση των επικαλυπτικών πλακών. Το σύστηµα προσφέρεται για εγκατάσταση διαχωρίσµατος κάτωθεν ψευδοροφής. Το σύστηµα προσφέρει λύση για τη γωνιακή τοποθέτηση διαδοχικών τµηµάτων διαχωρίσµατος, αποτελούµενο από δύο ειδικές διατοµές, µία κυλινδρική (07.1) και µία συµπληρωµατική (07,2), όπου επάνω στη βασική κατακόρυφη κυλινδρική διατοµή (07.1) στερεώνονται δύο ισοµήκη τεµάχια της συµπληρωµατικής διατοµής (07.2) τα οποία διαθέτουν υποδοχή για τη στερέωση επ'αυτών της διατοµής πλαισίου (05), δίνουν δε τη δυνατότητα στο σύστηµα των τρίων διατοµών να δηµιουργήσει γωνία από 90 έως 180 βαθµούς. 13

16 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: A01G 5/06 IPC8: A47G 7/06 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΜΑΒΙ ΗΣ ΙΩΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π.Μαυρογιάννη 54, ΙΩΑΝΝΙΝΑ (ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):16/07/2008 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)ΜΑΒΙ ΗΣ ΙΩΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΣΤΕΓΑΝΟ ΟΧΕΙΟ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥ- ΣΗΣ ΝΕΡΟΥ Στεγανό δοχείο µε αυτόµατο σύστηµα αλλαγής και αποχέτευσης νερού το οποίο αποτελείται από ένα εσωτερικό (1) και ένα εξωτερικό (3) δοχείο διαφορετικών διαστάσεων που το ένα είναι µέσα στο άλλο, σωλήνα παροχής νερού (5) στο εσωτερικό δοχείο, επιλεγµένα σηµεία επαφής (2) των δύο δοχείων ώστε να µην εφάπτονται οι πυθµένες τους (11), και σωλήνα αποστράγγισης στον πυθµένα του εξωτερικού δοχείου (4).Ανοίγοντας τη βρύση (8), το νερό περνώντας µε πίεση από τον σωλήνα παροχής (5), κατευθείαν στον πυθµένα του εσωτερικού δοχείου (1), το υπερχειλίζει δηµιουργώντας ένα ανοδικό ρεύµα νερού και παρασέρνει ότι καθιζάνει στον πυθµένα ή αιωρείται ή επιπλέει στην επιφάνεια, µε αποτέλεσµα τον καθαρισµό του. Στη συνέχεια περνώντας ανάµεσα από τα τοιχώµατα (10) των δύο δοχείων και κάτω από τον πυθµένα (11) του εσωτερικού δοχείου, περνάει δια µέσου της οπής αποστράγγισης (4) στον σωλήνα (12) και από κει στην αποχέτευση (13). ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: B65D 51/28 IPC8: B65D 51/24 IPC8: B65D 25/20 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1) ΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Μοίρες Ηρακλείου, ΜΟΙΡΕΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):16/07/2008 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1) ΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΚΑΘΑΡΟ ΣΤΟΜΙΟ Το καθαρό στόµιο αποτελείται από το κουτάκι του αναψυκτικού (1) από ένα λεπτό αλουµινένιο επικάλυµµα (2) και από ένα αντιβακτηριδιακό µαντηλάκι (3) τα οποία (2) και (3) είναι τοποθετηµένα στη βάση του (1). Η αφαίρεση του αλουµινένιου επικαλύµµατος είναι πολύ εύκολη για τον καθαρισµό του στοµίου µε το αντιβακτηριδιακο µαντηλάκι. Το πλεονέκτηµα αυτής της εφεύρεσης είναι ότι µε αυτό το µαντηλάκι αποµακρύνονται τα µικρόβια και καταναλώνεται το ρόφηµα ασφαλές. 14

17 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: G06Q 20/00 IPC8: H04L 29/06 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΗΜΗΤΡΙΟΣ Ελ.Βενιζέλου 20, Π. ΠΕΝΤΕΛΗ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):17/07/2008 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74):ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Σπ.Μερκούρη 56,11634 ΑΘΗΝΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕ- ΦΩΝΟΥ ΕΥΤΕΡΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΣΦΑ- ΛΟΥΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΠΕΛΑΤΗ ΣΕ ΤΡΑ- ΠΕΖΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗ- ΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ Η εφεύρεση αναφέρεται στο γενικό πεδίο τραπεζικών συναλλαγών µε χρήση Τραπεζικών Καρτών (Πιστωτικών, Χρεωστικών, ανειοληπτικών, κλπ. ). Η λύση προκύπτει από τη χρήση ειδικού λογισµικού που επιτρέπει τη χρήση του κινητού τηλεφώνου του δικαιούχου πελάτη-χρήστη για την εισαγωγή ενός δεύτερου, ανεξάρτητου κωδικού, ώστε να επιτευχθεί ένα δεύτερο, ανεξάρτητο επίπεδο ασφαλούς ταυτοποίησης. Με αυτή τη µέθοδο, δεν χρειάζεται η χρήση ειδικού εξοπλισµού στα σηµεία πώλησης και ελαχιστοποιείται η πιθανότητα καταστρατήγησης και των δύο επιπέδων ασφαλείας, καθώς οι δύο κωδικοί ανήκουν σε διαφορετικά συστήµατα. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: A42B 3/12 IPC8: A42B 3/04 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ Ιθώµης 37α, ΧΑΛΑΝ ΡΙ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):21/07/2008 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΗΜΗΤΡΙΑ ΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ Ιθώµης 37α,15231 ΧΑΛΑΝ ΡΙ (ΑΤΤΙΚΗΣ) ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΚΡΑΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΕΝ ΥΣΗ ΑΥΞΟΜΕΙΟΥ- ΜΕΝΟΥ ΟΓΚΟΥ Κράνος προστασίας κεφαλής που εντός του σκληρού εξωτερικού περιβλήµατος (1) έχει εσωτερική επένδυση αυξοµειούµενου όγκου, η οποία αποτελείται από έναν ή περισσότερους αεροθαλάµους µόνον ή από συνδυασµό αυτού ων µε άλλα υλικά απόσβεσης χτυπηµάτων σταθερού όγκου. Η αυξοµείωση του όγκου γίνεται µέσω εισροής και εκροής αέρα σε ή από αεροθάλαµο µους της εσωτερικής επένδυσης µε την αντίστοιχη λειτουργία φορητής αεραντλίας (4) ενσωµατωµένης στο κράνος ή ευρισκοµένης εκτός αυτού, µπορεί δε να επαναλαµβάνεται όποτε και γιά όσες φορές επιθυµεί ο χρήστης. Η εσωτερική επένδυση είναι σε θέση συρρίκνωσης (2) κατά τις φάσεις τοποθέτησης του κράνους στην κεφαλή και αποµάκρυνσης του από αυτήν ενώ είναι σε θέση διόγκωσης (3) κατά την ώρα του το κράνος χρησιµοποιείται, δηλ. είναι τοποθετηµένο στη κεφαλή για να παρέχει ασφάλεια. Τα πλεονεκτήµατα της παρούσας εφεύρεσης είναι ότι εξαλείφονται τα αισθήµατα δυσφορίας και πίεσης που προκαλούν κατά τις διαδικασίες του βαλσίµατος και του βγαλσίµατος τα έως σήµερα γνωστά κράνη, ενώ ταυτόχρονα παρέρχεται η αυξηµένη προστασία που εξασφαλίζει ο αέρας ως υλικό απόσβεσης. 15

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou Athens,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου. 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou Athens, Greece

Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου. 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou Athens, Greece ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Γιάννη Σταυρουλάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou Athens,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Γιάννη Σταυρουλάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΜΑΪΟΣ 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou Athens,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Γιάννη Σταυρουλάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou Athens,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΜΑΪΟΣ 2008 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Γιάννη Σταυρουλάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou Athens,

Διαβάστε περισσότερα