ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ T.T. ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ T.T. ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ"

Transcript

1 ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ T.T. (Α.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ T.T.) ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα : Εμπορικό σήμα και ευρεσιτεχνίες Επιμέλεια εργασίας : Μαρία Βρεττού Α.Μ : Επιβλέπουσα καθηγήτρια : κ. Δεδούλη Αικατερίνη Πειραιάς

2 Πίνακας περιεχομένων ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 4 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΑ Ορισμός και τύποι σημάτων Σκοπός και λειτουργία σήματος Κατάθεση και σημασία σήματος Διάκριση σήματος Σήματα απαράδεκτα προς κατάθεση Έλλειψη διακριτικού χαρακτήρα Πρόσκρουση σε βασικούς και ηθικούς κανόνες Ταύτιση ή ομοιότητα με προγενέστερο σήμα Πρόσκρουση σε προγενέστερο δικαίωμα Μεταβίβαση σήματος Προστασία του σήματος Συλλογικά σήματα Αλλοδαπά σήματα Κοινοτικό σήμα Χαρακτηριστικά κοινοτικού σήματος Απόσβεση του δικαιώματος του σήματος Διαγραφή του σήματος Λόγοι διαγραφής σήματος ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ Έννοια της εφεύρεσης Εφευρετική δραστηριότητα Δικαίωμα απόκτησης διπλώματος Κατάθεση χορήγησης αίτησης διπλώματος ευρεσιτεχνίας Ορισμός του όρου δίπλωμα ευρεσιτεχνίας Ιστορική αναδρομή διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας Κατηγορίες διπλώματος ευρεσιτεχνίας Άδειες εκμετάλλευσης Μεταβίβαση δικαιώματος ευρεσιτεχνίας Προστασία διπλώματος ευρεσιτεχνίας

3 2.7 Απώλεια δικαιώματος ευρεσιτεχνίας Ακυρότητα διπλώματος ευρεσιτεχνίας Πιστοποιητικό υποδείγματος χρησιμότητας Κόστος διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΗΓΕΣ ΙΣΤΟΣ

4 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ο σκοπός της υπάρχουσας εργασίας είναι να περιγράψει την τρέχουσα θέση του εμπορικού σήματος και της ευρεσιτεχνίας στην οικονομική δραστηριότητα των επιχειρήσεων. Επιπλέον, στόχο έχει να αποσαφηνίσει τις παραπάνω έννοιες σύμφωνα πάντα με τις ισχύουσες διατάξεις του εμπορικού δικαίου. Ακόμα, αναλύει τις βασικές αρχές των εμπορικών σημάτων(brand names) και των ευρεσιτεχνιών(patents), τον τρόπο κατάθεσης και προστασίας των δικαιούχων σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο που ισχύει στην εγχώρια αγορά. Επιπροσθέτως, περιγράφονται τα είδη των εμπορικών σημάτων, καθώς και οι λόγοι για τους οποίους ένα σήμα μπορεί να παρέλθει σε διαγραφή. Τέλος, δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στον τομέα των ευρεσιτεχνιών, των εφευρέσεων και στους τρόπους απόκτησης ενός διπλώματος ευρεσιτεχνίας. Στο τέλος της εργασίας παρατίθενται τα συμπεράσματα μέσω των οποίων ξεκαθαρίζεται ο σπουδαίος ρόλος των εμπορικών σημάτων και των ευρεσιτεχνιών στο επιχειρηματικό φάσμα. 4

5 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Στον κόσμο των οικονομικών οργανισμών ο ρόλος των εμπορικών σημάτων και των ευρεσιτεχνιών είναι ιδιαίτερα σημαντικός καθώς αυτός αποτελεί χαρακτηριστικό γνώρισμα της εκάστοτε επιχείρησης. Με την κατοχύρωση των εμπορικών σημάτων οι επιχειρήσεις αποκτούν ταυτότητα στον κόσμο του εμπορίου ενώ παράλληλα οι ευρεσιτεχνίες συμβάλλουν στην φήμη της οικονομικής μονάδας και στην διατήρησή της. Με κύριο γνώμονα τα προαναφερθέντα στοιχεία, η εν λόγω εργασία να αναλύσει όλο το φάσμα των εμπορικών σημάτων και ευρεσιτεχνιών. Το πρώτο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας αναφέρεται στο σήμα και χωρίζεται σε δώδεκα υποκεφάλαια. Πιο αναλυτικά στα πρώτα τέσσερα υποκεφάλαια αναλύονται οι ορισμοί και οι τύποι των σημάτων, ο σκοπός και η λειτουργία αυτών, η κατάθεση του σήματος και η σημασία του για την επιχείρηση και η διάκριση των σημάτων με βάση τη μορφή σε λεκτικά, σύνθετα σήματα και ηχητικά. Επιπλέον, στα επόμενα υποκεφάλαια της πρώτης ενότητας δίνεται έμφαση στα μη αποδεκτά από τον νόμο σήματα προς κατάθεση και τα χαρακτηριστικά αυτών, στην μεταβίβαση των σημάτων σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα και τον τρόπο με τον οποίο επιτυγχάνεται αυτό. Στη συνέχεια, γίνεται λόγος για την προστασία του σήματος και την διαίρεσή της σε διοικητική, αστική και ποινική. Επίσης, στα υπόλοιπα υποκεφάλαια υπογραμμίζεται ο ρόλος των συλλογικών σημάτων και η διαφοροποίησή τους από τα ατομικά, η έννοια των αλλοδαπών σημάτων, τα οποία κατέχουν Έλληνες ή αλλοδαποί που δεν έχουν την επιχειρηματική τους εγκατάσταση στην Ελλάδα. Παρακάτω γίνεται λόγος για τα κοινοτικά σήματα και τη νομοθεσία που τα διέπει καθώς και τα χαρακτηριστικά τους. Τέλος, στο κλείσιμο του κεφαλαίου γίνεται αναφορά στην απόσβεση του δικαιώματος των σημάτων, την διαγραφή του και τους λόγους,συνήθως νομικούς, που συντελούν σε αυτή. Το δεύτερο κεφάλαιο της πτυχιακής είναι εξίσου σημαντικό διότι αναλύει την σπουδαία σημασία της ύπαρξης των ευρεσιτεχνιών και χωρίζεται 5

6 σε δέκα υποκεφάλαια. Στα πρώτα πέντε υποκεφάλαια γίνεται λόγος για την έννοια της εφεύρεσης και την δύναμη της εφευρετικής δραστηριότητας για τον οικονομικό φορέα, τον τρόπο με τον οποίο κατατίθεται η αίτηση χορήγησης του διπλώματος ευρεσιτεχνίας από νομικά ή φυσικά πρόσωπα, ο ορισμός του όρου του διπλώματος καθώς κα οι άδειες εκμετάλλευσης του. Στα τελευταία υποκεφάλαια υπογραμμίζονται η προστασία, η απώλεια και η έλλειψη εγκυρότητας του διπλώματος της ευρεσιτεχνίας. Κλείνοντας, δίνεται βάρος στον τρόπο με τον οποίο παρέχεται η πιστοποίηση υποδείγματος χρησιμότητας για τεχνικές εργασίες καθώς επίσης και στο οικονομικό κόστος που απαιτείται για την απόκτηση και την νόμιμη κατοχύρωση του διπλώματος ευρεσιτεχνίας για την οικονομική μονάδα. Τέλος, το τρίτο κεφάλαιο της εργασίας αποτελείται από τα συμπεράσματα που ανακύπτουν από την έκθεση της εργασίας. Συγκεκριμένα, τα συμπεράσματα εκθέτουν στον αναγνώστη την ζωτική σημασία των εμπορικών σημάτων(brand names) και οπωσδήποτε των ευρεσιτεχνιών(patents) σε όλους τους κλάδους του επιχειρηματικού σύμπαντος. 6

7 1.ΣΗΜΑ 1.1. Ορισμός και τύποι σημάτων Με τον όρο «βιομηχανικό σήμα» γίνεται η διάκριση των προϊόντων που παράγει μια επιχείρηση. Το «εμπορικό σήμα» αναφέρεται στα προϊόντα που η επιχείρηση εμπορεύεται και το «σήμα υπηρεσιών» αφορά σε προϊόντα υπηρεσιών (δηλαδή στις δραστηριότητες που ασκούνται για λογαριασμό τρίτων και δεν οδηγούν στην παραγωγή ή κυκλοφορία προϊόντων). Το σήμα ανήκει στα δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας. Άλλα τέτοια δικαιώματα είναι η ευρεσιτεχνία και το βιομηχανικό υπόδειγμα, το βιομηχανικό σχέδιο, οι γεωγραφικές ονομασίες προέλευσης, οι τοπογραφίες ημιαγωγών και το δικαίωμα σε ποικιλίες φυτών. Σύμφωνα με τη διεύθυνση Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, θεωρείται σήμα κάθε σημείο επιδεκτικό γραφικής παραστάσεως, ικανό να διακρίνει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μιας επιχειρήσεως από εκείνα άλλων επιχειρήσεων. Έτσι, το σήμα είναι οποιαδήποτε σημάδι, σύμβολο, γραφική αντιπροσώπευση, επιστολή, έμβλημα, ήχος (συμπεριλαμβανομένων των μουσικών φράσεων), μορφή του προϊόντος ή μορφή της συσκευασίας του προϊόντος που αντιπροσωπεύεται ελεύθερα και που χρησιμοποιείται με σκοπό να διακρίνει τα χαρακτηριστικά όπως η ποιότητα, κατασκευή, προέλευση των αγαθών, των προϊόντων ή των υπηρεσιών. Χρησιμοποιείται προκειμένου να διευκολυνθεί η διάκριση μεταξύ των προϊόντων των μεμονωμένων παραγωγών ή των κατασκευαστών και να προστατευθεί το κοινό από τον αθέμιτο ανταγωνισμό. Άλλοι τύποι σημάτων είναι το «συλλογικό σήμα», το «σήμα προνοίας», «αμυντικό σήμα», «σήματα σειράς», «κύρια σήματα και σήματα είδους», «συνδεδεμένα σήματα» και «σήματα ποιότητας». Παρατηρείται, ότι μπορούν να αποτελέσουν σήματα οι λέξεις, τα 7

8 ονόματα φυσικών ή νομικών προσώπων, τα ψευδώνυμα, οι απεικονίσεις, τα σχέδια, τα γράμματα, οι αριθμοί, οι ήχοι, συμπεριλαμβανομένων των μουσικών φράσεων, το σχήμα του προϊόντος ή της συσκευασίας του, ο τίτλος εφημερίδας ή περιοδικού. Το σήμα, μετά από τη νόμιμη εγγραφή, θεωρείται ένα μόνιμο και αποκλειστικό περιουσιακό στοιχείο του (φυσικού ή νομικού) προσώπου του οποίου το όνομα καταχωρείται. Οι τίτλοι εφημερίδων και περιοδικών θεωρούνται επίσης σήματα. Για το ευρύ κοινό, πολλά σήματα συνδέονται τόσο στενά με τον τύπο προϊόντος ώστε να αντικατασταθεί η ονομασία αυτών των τύπων των προϊόντων από τα εμπορικά τους σήματα (π.χ. Nescafe, Aspirin, Jeep, Thermos, Sherry, Klinex). 1.2 Σκοπός και λειτουργία σήματος Είναι γνωστό ότι ο σκοπός του σήματος είναι η εξυπηρέτηση του συμφέροντος του φορέα της επιχείρησης. Πιο συγκεκριμένα, χρησιμοποιείται στην διεύρυνση του κύκλου των πελατών του. Τα προϊόντα της επιχείρησης είναι συνυφασμένα με το σήμα κι έτσι αναδύονται από τη μάζα των όμοιων ή παραπλήσιων προϊόντων που κυκλοφορούν στην αγορά. Το σήμα, διεγείροντας την προσοχή των καταναλωτών, συμβάλλει στην 8

9 συγκράτηση των παλιών και στην απόκτηση νέων πελατών. Παράλληλα, ο σπουδαίος ρόλος του σήματος είναι ότι χρησιμεύει στον φορέα του και ως όπλο στον αγώνα του εναντίον των λοιπών ανταγωνιστριών επιχειρήσεων. Από την νομοθεσία ορίζεται ότι το σήμα δεν πρέπει να μοιάζει με άλλα σήματα που έχουν κατοχυρωθεί νωρίτερα και τα οποία διακρίνουν άλλα όμοια ή παρεμφερή προϊόντα ή υπηρεσίες. Έτσι, θα πρέπει τα σήματα να έχουν κάποια βασικά εννοιολογικά στοιχεία, τα οποία είναι τα εξής Να είναι ικανά να διακρίνουν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μιας επιχείρησης από μίας άλλης. Εύκολος προσδιορισμός της προέλευσης του προϊόντος ή της υπηρεσίας. Επίτευξη σύνδεσης σήματος και επιχείρησης για την αποφυγή ενδεχόμενου λάθους. Δεν υπάγονται στα εμπορεύματα τα άυλα αγαθά και τα αξιόγραφα. Ο σκοπός και οι λειτουργίες του σήματος βρίσκονται σε στενό δεσμό μεταξύ τους, χωρίς να ταυτίζονται απόλυτα. Ο σκοπός αποτελεί το πρωταρχικό στοιχείο, το αποτέλεσμα που ο νομοθέτης επιδιώκει με την αναγνώριση του σήματος. Αντίθετα, η λειτουργία σημαίνει την ενέργεια, τη δράση που αναπτύσσει το σήμα και που είναι σημαντική για την επίτευξη του σκοπού του. Η βασικότερη λειτουργία που το σήμα επιτελεί είναι η λειτουργία προέλευσης. Σύμφωνα με τη λειτουργία αυτή, το σήμα τονίζει το δεσμό ανάμεσα στην επιχείρηση και στα προϊόντα ή στις υπηρεσίες και έτσι διακρίνει τελικά αυτά από τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες άλλων επιχειρήσεων. Ακόμη, το σήμα, ως διακριτικό γνώρισμα, χρησιμεύει στο φορέα του και ως μέσο πληροφοριακής, κυρίως, διαφήμισης. Τη διαφημιστική του δύναμη τη στηρίζει είτε στη σχέση που το συνδέει με το προϊόν ή την υπηρεσία, είτε στην εντυπωσιακή του διαμόρφωση, ή στην προβολή του από τα μέσα ενημέρωσης. Επομένως, το σήμα επιτελεί και διαφημιστική λειτουργία, που 9

10 το καθιστά οικονομικό αγαθό από την εκμετάλλευση του οποίου ο φορέας του προσδοκά συμφέρον. Στο δίκαιο των σημάτων έχει τεθεί και το ερώτημα αν το σήμα, πέρα από τις παραπάνω λειτουργίες, επιτελεί και εγγυητική λειτουργία, με την έννοια ότι εγγυάται μια ορισμένη ποιότητα των προϊόντων ή των υπηρεσιών που διακρίνει. Τέτοια λειτουργία υπό το προϊσχύων δίκαιο δεν επιτελούσε αφού δεν προέκυπτε από οποιαδήποτε διάταξη υποχρέωση διατήρησης της ίδιας πάντοτε ποιότητας. Όμως, το σήμα ούτε υπό το ισχύον νέο δίκαιο, επιτελεί εγγυητική λειτουργία με την παραπάνω έννοια. Θα μπορούσε μόνο να λεχθεί ότι τα γνωστά σήματα επιτελούν εγγυητική λειτουργία με την οικονομική του όρου έννοια. Και αυτό, γιατί ο επιχειρηματίας φροντίζει να διατηρεί το ίδιο επίπεδο ποιότητας, αφού αυτό επιβάλλεται από το δικό του επιχειρηματικό συμφέρον κι έτσι ο καταναλωτής εξακολουθεί να εμπιστεύεται το προϊόν ή την υπηρεσία Κατάθεση και σημασία σήματος Σύμφωνα με τον Ν. 2239/94 οποιαδήποτε εργασία σχετικά με το σήμα γίνεται στη διεύθυνση Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας. Το σήμα καταχωρείται και ισχύει για 10 χρόνια από την επόμενη της ημερομηνίας κατάθεσης. Η καταχώρηση του σήματος παρέχει στο δικαιούχο αποκλειστικό δικαίωμα. Ιδίως παρέχει το δικαίωμα της χρήσεως αυτού, το δικαίωμα να επιθέτει αυτό στα προϊόντα ή εμπορεύματα τα οποία προορίζεται να διακρίνει, να χαρακτηρίζει τις παρεχόμενες υπηρεσίες, να επιθέτει αυτό στα περικαλύμματα και στις συσκευασίες των εμπορευμάτων, στο χαρτί αλληλογραφίας, στα τιμολόγια στους τιμοκαταλόγους, στις αγγελίες, στις κάθε είδους διαφημίσεις, ως και σε άλλο έντυπο υλικό και να το χρησιμοποιεί σε ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα. Η νομική διαδικασία αναγνώρισης ενός σήματος ξεκινά με την κατάθεση της ειδικής Δήλωσης και του σχετικού φακέλου από εξουσιοδοτημένο για αυτό Δικηγόρο στο αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου Εμπορίου, όπου μετά από έλεγχο της τυπικής νομιμότητας και τις τυχόν διορθώσεις φέρεται προς συζήτηση στη Διοικητική Επιτροπή Σημάτων, 10

11 η απόφαση της οποίας καταχωρείται σε ειδικό δημόσιο βιβλίο μαζί με όλα τα εξατομικευτικά του σήματος στοιχεία. Το σημαντικό είναι ότι η καταχώρηση αυτή που έχει αναδρομική ενέργεια, δηλαδή οι συνέπειες της ανατρέχουν στο χρόνο κατάθεσης της Δήλωσης, αποτελεί ατομική διοικητική πράξη διαπλαστικού χαρακτήρα και δημιουργεί απόλυτο δικαίωμα κατά παντός. Αποτέλεσμα: ο δικαιούχος δικαιούται να χρησιμοποιεί το σήμα αλλά και να εμποδίζει τρίτους από τη χρήση του ίδιου ή και παρόμοιου σήματος. Αποκτά, επίσης, ένα δυνατό μέσο διατήρησης αλλά και διεύρυνσης του πελατολογίου του. δικαιούται να το μεταβιβάσει με αντάλλαγμα ανάλογο κάθε φορά της φήμης και της διακριτικής του δύναμης του σήματος. δικαιούται να παραχωρεί με αντάλλαγμα άδειες παράλληλης κατάθεσης ή χρήσης του σήματος σε τρίτους. Επομένως το σήμα, εκτός από την κύρια λειτουργία που είναι η διαφοροποίηση των προϊόντων και των υπηρεσιών μιας επιχείρησης από άλλες, είναι και ένα περιουσιακά εκμεταλλεύσιμο άυλο αγαθό, το οποίο για να αποδώσει καρπούς χρειάζεται ποιότητα, σωστή διαχείριση, διαθέσιμα κεφάλαια, δυναμική και οπωσδήποτε μακρόχρονη χρήση στην αγορά. Για το λόγο αυτό τόσο η κατοχύρωση όσο και η διαχείριση του αφορά στις επιχειρήσεις με προοπτικές εξελίξεις, διαθέσιμα κεφάλαια, διαφημιστική πολιτική και δυναμική παρουσία στον ελεύθερο ανταγωνισμό. Μικρότερης εμβέλειας επιχειρήσεις μπορούν να συσπειρωθούν κάτω από ένα δυνατό σήμα με δικαίωμα χρήσης του και μπορούν να πετύχουν, χρησιμοποιώντας το διακριτικό γνώρισμα των προϊόντων ή υπηρεσιών τους το οποίο μέσα στα γεωγραφικά τους όρια δράσης επιτελεί την ίδια λειτουργία με το σήμα. 11

12 1.4 Διάκριση σήματος Διάκριση με βάση τη μορφή του σήματος: Λεκτικά σήματα. Υποστηρίζεται ότι είναι το πιο συνηθισμένο είδος σήματος. Αποτελούνται από μια ή περισσότερες λέξεις, σύμφωνα καταρχήν με τους γλωσσικούς κανόνες, ή μικρές φράσεις (slogans), με την προϋπόθεση ότι δεν είναι απλά περιγραφές και μπορούν να διακρίνουν τα προϊόντα της επιχείρησης. Με αυτό τον τρόπο είναι δυνατή, παραδείγματος χάριν, η κατάθεση ως σήματος της επωνυμίας, του αστικού ονόματος ή του ψευδωνύμου του φορέα της επιχείρησης. Οι λέξεις μπορεί να είναι και φανταστικές. Κυρίως τέτοιες είναι οι λεξιπλασίες. Πιο συγκεκριμένα, καινούργιες λέξεις που δεν ανήκουν στο λεξιλόγιο της καθημερινότητας και που σχηματίζονται από «συνδυασμούς ή αλλοιώσεις άλλων λέξεων ή τμημάτων τους, προσφυμάτων, καταλήξεων ή φθόγγων της καθομιλουμένης». Λόγου χάρη, αναφέρεται το σήμα της «Kodak», το οποίο δεν είχε καμία έννοια πριν υιοθετηθεί και χρησιμοποιηθεί ως λογότυπο που σχετίζεται με αγαθά, είτε αυτά είναι φωτογραφικού ή διαφορετικού είδους. Τα σήματα που έχουν επινοηθεί αποτελούν νεολογισμούς οι οποίοι δεν βρίσκονταν προηγουμένως σε κάποιο λεξικό. Είναι πολλά τα παραδείγματα σημάτων που αποτελούνται από λέξεις με λεξιλογική ερμηνεία που σχετίζονται ακριβώς και προσδιορίζουν άμεσα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες στα οποία απευθύνονται. Ένα τέτοιο παράδειγμα αποτελεί η λέξη-σήμα Salty που απευθύνεται σε αλμυρά προϊόντα. Ακόμη, αρκετά σήματα έχουν την ιδιότητα να υποδηλώνουν την φύση, ποιότητα, ή κάποιο χαρακτηριστικό των προϊόντων ή υπηρεσιών σε σχέση με αυτό που χρησιμοποιούνται. Σε αυτήν την περίπτωση δεν περιγράφουν αυτό το χαρακτηριστικό και απαιτούν τη φαντασία από τη μεριά του καταναλωτή για να προσδιοριστεί το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό. Τέτοιου είδους σήματα, επικαλούνται την διορατική φαντασία του καταναλωτή. Σχετικό παράδειγμα αποτελεί, η Blu-ray, μια νέα τεχνολογία υψηλών δυνατοτήτων για αποθήκευση δεδομένων. 12

13 Σύνθετα σήματα. Αποτελούνται από συνδυασμό λέξεων και εικόνων ή μόνο λέξεων ή μόνο εικόνων. Δεν είναι απαραίτητο κάποιο από τα μέρη του σύνθετου σήματος να έχει διακριτική ικανότητα. Αρκεί να έχει τέτοια ικανότητα η σύνθεση των επιμέρους τμημάτων. 1 Τέτοια σήματα, μπορεί να αποτελούνται από κοινές λέξεις, των οποίων η ερμηνεία δεν παραπέμπει ούτε στο αγαθό, ούτε στο πεδίο στο οποίο αυτό ανήκει. Αποτελούνται από λέξεις ή εικόνες που διαθέτουν λεξιλογική ερμηνεία πριν υιοθετηθούν σαν λογότυπα, αλλά χρησιμοποιούνται για προϊόντα ή υπηρεσίες, που δεν έχουν κάποια σχέση με αυτή τους την ερμηνεία. Παράδειγμα αποτελεί η «Apple» που ενώ ερμηνεύεται ως «μήλο», είναι το εμπορικό σήμα βιομηχανίας υπολογιστών. Σήματα με επίπεδη και σήματα με τρισδιάστατη μορφή : Ηχητικά σήματα. Τα σήματα αυτά ενεργούν μόνο ακουστικά. Δηλαδή, διακρίνουν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μέσω ενός ήχου ή θορύβου, που συνήθως αποτυπώνεται σε δίσκο ή σε ταινία μαγνητοφώνου και μεταδίδεται μέσω ραδιοφώνου ή τηλεόρασης. Μπορούν να παρασταθούν γραφικά με τη μορφή πενταγράμμου με μουσικές νότες. 1.5 Σήματα απαράδεκτα προς κατάθεση Σύμφωνα με τον νόμο υφίστανται ορισμένες κατηγορίες σημείων που δεν είναι δυνατόν να γίνουν παραδεκτά και πρέπει να απορρίπτονται από τα διοικητικά δικαστήρια και την διοικητική επιτροπή σημάτων. 1 Σερελέα Γαρυφαλιά (2000), «Στοιχεία Εμπορικού Δικαίου», εκδόσεις Σύγχρονη Εκδοτική, Αθήνα, σελ

14 1.5.1 Έλλειψη διακριτικού χαρακτήρα Σημεία τα οποία στερούνται διακριτικού χαρακτήρα και δεν είναι επιδεικτικά γραφικής παράστασης, ικανής να διακρίνονται τα προϊόντα η υπηρεσίες μιας επιχείρησης από εκείνα άλλων επιχειρήσεων δεν μπορούν να καταχωρηθούν ως σήματα. Επιπροσθέτως, δεν καταχωρούνται ως σήματα τα σημεία ή ενδείξεις που χρησιμεύουν στις συναλλαγές για την δήλωση της ποιότητας, του είδους, της ποσότητας, της αξίας, της γεωγραφικής προέλευσης ή του χρόνου παραγωγής του προϊόντος ή της υπηρεσίας. Σημεία τα οποία χρησιμοποιούνται στην καθομιλουμένη και σημεία που μπορούν να παραπλανήσουν το κοινό ως προς την φύση και την ποιότητα του προϊόντος, δεν δύναται να καταχωρηθούν ως σήματα Πρόσκρουση σε βασικούς και ηθικούς κανόνες Δεν καταχωρούνται ως σήματα επίσης όσα έρχονται σε αντίθεση με την δημόσια τάξη ή τα χρηστά ήθη. Τέτοιου είδους παραδείγματα είναι η σημαία, τα σύμβολα, τα εμβλήματα του ελληνικού κράτους και των λοιπών κρατών καθώς ακόμη και τα σημεία που αντίκειται στην καλή πίστη Ταύτιση ή ομοιότητα με προγενέστερο σήμα Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 του Ν. 2239/1994, μη καταχώρηση σήματος έχουμε ακόμη : σε περιπτώσεις στις οποίες έχουμε ταύτιση του σήματος με προγενέστερο σήμα ( όπου προγενέστερο σήμα ορίζεται το σήμα το 2 Πουλάτου-Ευθυμιάτου Αντωνία, (2008) «Επιτομή εμπορικού δικαίου», 5 η έκδοση, εκδόσεις, Αντ.Ν.Σακκουλά, Αθήνα, σελ

15 οποίο έχει καταχωρηθεί πριν από την ημερομηνία κατάθεσης της δήλωσης του σήματος λαμβάνοντας υπόψη τα δικαιώματα προτεραιότητας αυτών που προβλήθηκαν). όταν υπάρχει κίνδυνος σύγχυσης του κοινού λόγω της ταυτότητας με το προγενέστερο σήμα και της ομοιότητας των υπηρεσιών και έχει ως αποτέλεσμα τον κίνδυνο συσχέτισης του με το προγενέστερο σήμα. Εάν ταυτίζεται με προγενέστερο σήμα και προορίζεται να διακρίνει προϊόντα η υπηρεσίες που είναι ανόμοια με εκείνα για τα οποία έχει καταχωρηθεί το παλαιότερο σήμα. Και τέλος, στα σήματα τα οποία κατά την ημερομηνία κατάθεσης της δήλωσης τους είναι ευρέως γνωστά. Πηγή: 15

16 1.5.4 Πρόσκρουση σε προγενέστερο δικαίωμα Μη αποδεκτό για καταχώρηση είναι το σήμα : Το οποίο έρχεται σε σύγκρουση με το δικαίωμα μη καταχωρημένου σήματος που χρησιμοποιείται σε συναλλαγές και το οποίο παρέχει στον δικαιούχο το δικαίωμα απαγόρευσης χρήσης μεταγενέστερου σήματος. Λαμβάνοντας υπόψη πως τα δικαιώματα αυτά έχουν αποκτηθεί πριν από την ημερομηνία κατάθεσης του συγκεκριμένου σήματος. Όταν προσκρούει σε προγενέστερο δικαίωμα της προσωπικότητας τρίτου η σε προγενέστερο δικαίωμα βιομηχανικής η πνευματικής ιδιοκτησίας. Το οποίο ενδέχεται να δημιουργήσει σύγχυση με σήμα που έχει καταχωρηθεί και χρησιμοποιείται στο εξωτερικό κατά την στιγμή της κατάθεσης της δήλωσης, εάν αυτή έγινε κακόπιστα από τον αιτών. Που αποτελείται από το όνομα του καταθέτη, εάν το ίδιο όνομα δε έχει ήδη κατατεθεί από άλλον ως σήμα για να διακρίνει ταυτόσημα προϊόντα, πρέπει να προστεθεί ένα διακριτικό σημείο για την ξεκάθαρη διάκριση του από το προηγούμενο. Σύμφωνα με την έννοια του κινδύνου συσχέτισης σημάτων, που δύναται να αποτελούν λόγους σύγχυσης όταν πρόκειται για παραπλήσια σήματα δυο προϊόντων τα οποία μπορούν να προκαλέσουν στον μέσο καταναλωτή την αίσθηση ότι και τα δυο προϊόντα προέρχονται από την ίδια επιχείρηση. 1.6 Μεταβίβαση σήματος Σύμφωνα με τον νόμο 2239/94 το σήμα μπορεί να είναι αντικείμενο συναλλαγών και ο δικαιούχος του μπορεί να το μεταβιβάσει σε τρίτο πρόσωπο είτε αυτό είναι νομικό η φυσικό.το δικαίωμα στο σήμα μπορεί να μεταβιβαστεί είτε εν ζωή είτε λόγω θανάτου, ανεξάρτητα από τη 16

17 μεταβίβαση της επιχείρησης. Το σήμα πλέον αποτελεί απόλυτο αυτοτελές δικαίωμα. Η μεταβίβαση του σήματος γίνεται με υποβολή αίτησης στο τμήμα Σημάτων του Υπουργείου Εμπορίου, στην οποία περιλαμβάνεται το συμφωνητικό μεταβίβασης του σήματος. Στην περίπτωση μεταβίβασης ολόκληρης της επιχείρησης τότε αυτόματα μεταβιβάζεται μαζί και το σήμα. Το σήμα είναι κληρονομικό. Η μεταβίβαση του σήματος λόγω θανάτου του φορέα του επέρχεται ανεξάρτητα από την μεταβίβαση της επιχείρησης. Αν δεν ορίζεται η τύχη του σήματος, γίνεται δεκτό ότι ακολουθεί την τύχη της επιχείρησης. Το δικαίωμα χρήσης του σήματος που περιήλθε σε περισσότερους κληρονόμους, ανήκει σε όλους από κοινού και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από κοινού για να διακρίνει προϊόντα η υπηρεσίες της κοινής επιχείρησης. Σε περίπτωση πτώχευσης της επιχείρησης και εφόσον το σήμα δεν ταυτίζεται με το όνομα του δικαιούχου γίνεται αναγκαστική εκποίηση του σήματος. Τέλος, άξιο αναφοράς είναι το γεγονός ότι η διαδικασία της μεταβίβασης του σήματος έχει ισχύ μόνο για το σύνολο της ελληνικής επικράτειας Προστασία του σήματος Ως προστασία ορίζεται το δικαίωμα που παρέχει το σήμα στον δικαιούχο του, εφόσον είναι καταχωρημένο και εγκεκριμένο, να το χρησιμοποιεί μόνο αυτός κατά αποκλειστικότητα για χαρακτηρισμό των υπηρεσιών του. Έτσι ο δικαιούχος έχει κάθε δικαίωμα να απαγορεύει σε τρίτους την οποιαδήποτε χρήση διακριτικού γνωρίσματος που είναι όμοιο με το δικό του. 3 Σερελέα Γαρυφαλιά (2000), «Στοιχεία Εμπορικού Δικαίου», εκδόσεις Σύγχρονη Εκδοτική, Αθήνα, σελ

18 Η προστασία του σήματος έχει διάρκεια για δέκα έτη και υπάρχει η δυνατότητα να παρατείνεται για ακόμα δέκα με μια αίτηση του δικαιούχου και την μες στα χρονικά πλαίσια υποβολή του αποδεικτικού καταβολής των τελών υπέρ Δημοσίου. Εάν το αποδεικτικό καταβολής των τελών κατατεθεί εκτός προθεσμίας τότε έχουμε σαν αποτέλεσμα την διαγραφή του σήματος. Στην περίπτωση που κάποιος τρίτος χρησιμοποιεί παράνομα, παραποιεί η απομιμείται το ίδιο σήμα, τότε έχουμε προσβολή στο δικαίωμα αυτό. Φαινόμενο που στην ελληνική αγορά αναπτύσσεται ραγδαία και της μηδαμινής νομικής προστασίας που υπάρχει στα εμπορικά σήματα. Τέτοιου είδους νομική προστασία είναι η διοικητική, η αστική και η ποινική. Η Διοικητική προστασία του σήματος έχει να κάνει με την διαδικασία καταχώρισης του και τα μέσα τα οποία παρέχει ο νόμος στον δικαιούχο για να προσφύγει στο δικαστήριο ζητώντας μερική η ολική μεταρρύθμιση στο ζήτημα αυτό ή την εκ νέου κρίση της υπόθεσης σε ένα ανώτατο δικαστήριο. Αστική προστασία παρέχεται σε περίπτωση προσβολής του σήματος από μεταγενέστερη ένδειξη και δίνει το δικαίωμα στον δικαιούχο του σήματος να καταφύγει στα πολιτικά δικαστήρια και να ζητήσει την διακοπή και την μη επανάληψη της προσβολής του σήματος του καθώς και την αφαίρεση παρομοίου σήματος από τα προϊόντα. Ακόμα, ο δικαιούχος μπορεί να προσφύγει σε ασφαλιστικά μέτρα μόλις διαπιστώσει ότι το σήμα του έχει απομιμηθεί και το δικαστήριο προχωρά στην κατάσχεση των προϊόντων αλλά και στην απαγόρευση κυκλοφορίας τους. Ποινική προστασία παρέχεται σε περίπτωση παραποίησης ξένου σήματος, στην χρησιμοποίηση εν γνώσει παραποιημένου σήματος, στην απομίμηση σήματος για την παραπλάνηση καταναλωτών, στην πώληση προϊόντων με απομιμιτικό σήμα καθώς και στην χρήση σήματος των συμβόλων και εμβλημάτων του ελληνικού κράτους και των θρησκευτικών συμβόλων. Ο δικαιούχος στις παραπάνω περιπτώσεις μπορεί να προβεί 18

19 στο δικαστήριο και να αξιώσει για τον αντίδικο ποινές όπως η φυλάκιση ή χρηματικό πρόστιμο Συλλογικά σήματα Δικαίωμα για την κατάθεση συλλογικού σήματος ακόμα και εάν δεν έχουν δική τους επιχείρηση έχουν οι σύλλογοι ή οι ενώσεις που επιδιώκουν επαγγελματικούς σκοπούς και έχουν νομικό πρόσωπο, οι συνεταιρισμοί καθώς και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Με τον τρόπο αυτό μπορεί να γίνει διάκριση στα προϊόντα που παράγουν ή πωλούν από τα εμπορεύματα που πωλούνται από τα μέλη τους χωριστά. Τα συλλογικά σήματα διαφέρουν από τα ατομικά : Στα συλλογικά σήματα καταθέτης είναι μόνο νομικό πρόσωπο. Δικαίωμα χρήσης του συλλογικού σήματος, έχουν τα φυσικά ή τα νομικά πρόσωπα, τα οποία, κατά τον χρόνο απονομής ή μεταγενέστερα, έχουν δικές τους αυτοτελείς επιχειρήσεις και σύμφωνα με το καταστατικό δικαιούνται να χρησιμοποιούν το σήμα του νομικού προσώπου για την διάκριση των προϊόντων τους. Το συλλογικό σήμα επιτελεί ποιοτική λειτουργία, δηλαδή παρέχει εγγυήσεις στους καταναλωτές ότι για το εκάστοτε προϊόν έχουν τηρηθεί ορισμένοι ποιοτικοί κανόνες. Το συλλογικό σήμα δεν μεταβιβάζεται. Σε περίπτωση προσβολής του συλλογικού σήματος μόνο το νομικό πρόσωπο μπορεί να αξιώσει τις σχετικές νομικές διαδικασίες. Με την δήλωση κατάθεσης του συλλογικού σήματος είναι αναγκαίο να υποβληθεί η υπεύθυνη δήλωση στην οποία να περιλαμβάνεται ο 4 Πουλάτου-Ευθυμιάτου Αντωνία, (2008) «Επιτομή εμπορικού δικαίου», 5 η έκδοση, εκδόσεις, Αντ.Ν.Σακκουλά, Αθήνα, σελ

20 τίτλος, η έδρα, ο σκοπός του νομικού προσώπου, το ονοματεπώνυμο των νομίμων εκπροσώπων, ο ονομαστικός κατάλογος των μελών που έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν το σήμα και οι όροι που αφορούν στα δικαιώματα και στις υποχρεώσεις των μελών σχετικά με την χρήση του σήματος. Για τα συλλογικά σήματα υφίσταται ιδιαίτερο βιβλίο συλλογικών σημάτων στο υπουργείο εμπορίου. Το συλλογικό σήμα αποτελείται από ενδείξεις που χρησιμεύουν στο εμπόριο για τον προσδιορισμό της γεωγραφικής προέλευσης των υπηρεσιών. Το δικαίωμα στο συλλογικό σήμα δεν μπορεί να μεταβιβασθεί ως τέτοιο σε τρίτον. Διαγραφή του συλλογικού σήματος μπορεί να γίνει σε όλες εκείνες τις περιπτώσεις που προβλέπονται για τα σήματα. Συλλογικά σήματα έχουν την δυνατότητα να καταθέτουν και αλλοδαποί συνεταιρισμοί, σύλλογοι ή ενώσεις, που ιδρύθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου της χώρας την οποία έχουν σαν έδρα, εφόσον στην χώρα τους κατατίθενται και προστατεύονται ελληνικά συλλογικά σήματα. Η χρήση του συλλογικού σήματος γίνεται πάντα με την ένδειξη << συλλογικό σήμα>>. Το συλλογικό σήμα θεωρείται ότι εξυπηρετεί εθνικό σκοπό διότι αποδεικνύει τον έλεγχο και την πιστοποίηση της ποιότητας των προϊόντων από τον σύλλογο η την ένωση Αλλοδαπά σήματα Σύμφωνα με το άρθρο 33 του νόμου 2239/94 αλλοδαπά ή ημεδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν την επαγγελματική τους εγκατάσταση εκτός Ελλάδας δύναται να προστατευθούν από την ελληνική νομοθεσία «περί σημάτων» εάν το σήμα τους προστατεύεται 5 Σερελέα Γαρυφαλιά (2000), «Στοιχεία Εμπορικού Δικαίου», εκδόσεις Σύγχρονη Εκδοτική, Αθήνα, σελ

21 από το δίκαιο της πολιτείας όπου έχουν την επαγγελματική τους εγκατάσταση. Τέτοια σήματα είναι τα αλλοδαπά. Έτσι, για την προστασία στην Ελλάδα είναι απαραίτητο να κατατεθεί το σήμα διότι είναι η πιο σημαντική απόδειξη της αρμόδιας αλλοδαπής αρχής ότι σύμφωνα με την νομοθεσία της αλλοδαπής πολιτείας όπου βρίσκεται η επαγγελματική εγκατάσταση του αιτών, είναι κατατεθειμένο και προστατεύεται το σήμα, του οποίου η κατάθεση ζητείται στην Ελλάδα. Η απόδειξη αυτή δεν απαιτείται, όταν τα ελληνικά σήματα κατατίθενται στην αλλοδαπή πολιτεία χωρίς την προσαγωγή της. Από την στιγμή που καταχωρηθεί στην Ελλάδα το αλλοδαπό σήμα, καθίσταται ανεξάρτητο από το σήμα της χώρας προέλευσης και προστατεύεται στην Ελλάδα παρά την εν τω μεταξύ παύση της προστασίας του από το δίκαιο της χώρας όπου ο καταθέτης έχει την επαγγελματική του εγκατάσταση. Από την δημιουργία του αλλοδαπού σήματος εφαρμόζονται όλες οι ισχύουσες διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας. Σημαντική προϋπόθεση για την απόκτηση αλλοδαπού σήματος είναι η ύπαρξη αμοιβαιότητας. Δηλαδή, η αλλοδαπή πολιτεία πρέπει να παρέχει στα ελληνικά σήματα προστασία που έχει καθιερωθεί από διεθνείς συμβάσεις Κοινοτικό σήμα Τόσο στην χώρα μας, όσο και τα υπόλοιπα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουν προσχωρήσει στη Διεθνή Σύμβαση του Παρισιού του 1883, με την οποία ιδρύθηκε η Διεθνής Ένωση για την Προστασία της Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας. Προκειμένου όμως να επιτευχθούν πλήρως τόσο η ελευθερία διακίνησης εμπορευμάτων όσο και ο ελεύθερος ανταγωνισμός, κρίθηκε απαραίτητο να εκδοθεί σχετική 21

22 οδηγία με την οποία εναρμονίσθηκαν και οι εσωτερικές νομοθεσίες, η δε δική μας ειδικότερα με τον νόμο 2239/1994 για τα σήματα. Εντούτοις, δεν καταργείται το εθνικό σήμα. Για τον λόγο αυτό δημιουργήθηκε το κοινοτικό σήμα αντίστοιχα με το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, το οποίο κατατίθεται αρχικά στην αρμόδια Εθνική Υπηρεσία Σημάτων, αυτή όμως στην συνέχεια το προωθεί στην Κοινοτική Υπηρεσία Σημάτων, στην οποία και μόνον καταχωρείται ως ευρωπαϊκό σήμα. Ο νέος αυτός κοινοτικός θεσμός έχει ως στόχο στην αρμονική ανάπτυξη των οικονομικών δραστηριοτήτων στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στην συνεχή επέκταση της. Στοχεύει ακόμα, στην κατάργηση των εμποδίων που δημιουργούνται από τις νομοθεσίες περί σημάτων των επί μέρους κρατών. Δημιουργεί ένα καθεστώς το οποίο εξασφαλίζει τον ανόθευτο ανταγωνισμό, εξαλείφει τα εμπόδια για την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων και δύναται να συνυπάρχει με τα εθνικά σήματα Χαρακτηριστικά κοινοτικού σήματος Το κοινοτικό σήμα διακρίνεται με κάποια χαρακτηριστικά γνωρίσματα τα οποία είναι τα εξής : Κοινοτικό σήμα μπορεί να αποτελέσει οποιοδήποτε σημείο επιδεκτικό γραφικής παράστασης, όπως λέξεις, σχέδια ή αριθμοί που έχουν την ικανότητα να διακρίνουν τα προϊόντα μιας επιχείρησης από μιας άλλης. Το κοινοτικό σήμα έχει ενιαίο χαρακτήρα. Δεν γίνεται να μεταβιβασθεί, να καταχωρηθεί η να απαγορευθεί η χρήση του παρά μόνο για ολόκληρη την κοινότητα. Η απόκτηση του κοινοτικού σήματος γίνεται με την καταχώρηση. 6 Πουλάτου-Ευθυμιάτου Αντωνία, (2008) «Επιτομή εμπορικού δικαίου», 5 η έκδοση, εκδόσεις, Αντ.Ν.Σακκουλά, Αθήνα, σελ

23 Η αίτηση κατάθεσης του κοινοτικού σήματος πρέπει να περιλαμβάνει πέρα από το σήμα και τα στοιχεία του αιτούντος και μελλοντικού δικαιούχου και την κατάσταση των προϊόντων η υπηρεσιών που αυτό θα διακρίνει. Κοινοτικό σήμα το οποίο αποτελείται αποκλειστικά από λέξεις ή ενδείξεις που δηλώνου το είδος, την ποιότητα, την ποσότητα, τις ιδιότητες του προϊόντος, την αξία και αντίκειται στην δημόσια τάξη η τα χρηστά ήθη, δεν μπορεί να γίνει δεκτό για καταχώρηση. Δικαιούχος κοινοτικού σήματος μπορεί να είναι φυσικό η νομικό πρόσωπο που είναι υπήκοος των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπήκοος άλλων κρατών συμβαλλομένων μερών της σύμβασης των Παρισίων, υπήκοος κράτους που δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος της σύμβασης των Παρισίων ο οποίος κατοικεί στο έδαφος κράτους μέλους της σύμβασης των Παρισίων. Ο δικαιούχος του κοινοτικού σήματος έχει το αποκλειστικό δικαίωμα της χρήσης του σήματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, μπορεί να απαγορεύει στον οποιονδήποτε τρίτο να το χρησιμοποιεί χωρίς την συγκατάθεση του, από την ημερομηνία δημοσίευσης της καταχώρησης του. Στην περίπτωση που ο δικαιούχος του κοινοτικού σήματος δεν το έχει χρησιμοποιήσει ουσιαστικά μέσα στη κοινότητα για τις υπηρεσίες για τις οποίες αυτό έχει καταχωρηθεί ή έχει ανασταλεί η χρήση του για συνεχόμενα 5 έτη, το κοινοτικό σήμα προσπίπτει στις κυρώσεις που προβλέπονται στον κανονισμό, εκτός αν υπάρχει εύλογη αιτία για την μη χρήση του. Υπάρχει η δυνατότητα παραχώρησης αποκλειστικής ή μη άδειας χρήσης του κοινοτικού σήματος για όλα ή μέρος των υπηρεσιών για τα οποία έχει καταχωρηθεί. Μεταβίβαση του κοινοτικού σήματος μπορεί να γίνει είτε στο σύνολο των υπηρεσιών του είτε σε μέρος αυτού, ανεξάρτητα από την μεταβίβαση της επιχείρησης. Το δικαίωμα που παρέχει το κοινοτικό σήμα αντιτάσσεται κατά τρίτων από την ημερομηνία της δημοσίευσης της καταχώρησης. 23

24 Όταν χρειάζεται να καθοριστεί το προγενέστερο των δικαιωμάτων, ημερομηνία προτεραιότητας θεωρείται η ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης του κοινοτικού σήματος. Ο δικαιούχος του κοινοτικού σήματος έχει το δικαίωμα παραίτησης από το σύνολο ή μέρος των προϊόντων η υπηρεσιών για τις οποίες το σήμα έχει καταχωρηθεί. Ο δικαιούχος του κοινοτικού σήματος μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος των δικαιωμάτων του, σε περίπτωση που δεν έχει γίνει ουσιαστική χρήση του σήματος για πέντε συνεχή έτη, σε περίπτωση που το σήμα ενδέχεται να παραπλανήσει το κοινό και στην περίπτωση που έχει καταστεί συνήθης εμπορική σημασία προϊόντος για την οποία έχει καταχωρηθεί. Το κοινοτικό σήμα μπορεί να κηρυχθεί άκυρο. Έχουμε απόσβεση του δικαιώματος στο κοινοτικό σήμα σε περίπτωση παραίτησης, έκπτωσης και ακυρότητας. Στο κοινοτικό σήμα μπορεί να διεκδικηθεί αρχαιότητα, ώστε να διατηρούνται προγενέστερες ημερομηνίες κατάθεσης και καταχώρησης του εθνικού σήματος. Στην περίπτωση που ο καταθέτης επιθυμεί να είναι το σήμα του προστατευμένο σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, το κοινοτικό σήμα αποτελεί την καλύτερη επιλογή και από άποψη κόστους. 7 Το κοινοτικό σήμα αποτελεί ίσως το πιο σημαντικό όπλο που κάθε ελληνική επιχείρηση επιβάλλεται να έχει στην κατοχή της. Με την βοήθεια αυτού του πλεονεκτήματος θα μπορέσει να επεκτείνει τις δραστηριότητες της στην Ευρωπαϊκή αγορά και με την κατοχύρωση του να εξάγει ελληνικά προϊόντα όπως η φέτα και το ελαιόλαδο και να κατακλύσουν τα ράφια της ευρωπαϊκής αγοράς και όχι μόνο. 7 Σερελέα Γαρυφαλιά (2000), «Στοιχεία Εμπορικού Δικαίου», εκδόσεις Σύγχρονη Εκδοτική, Αθήνα, σελ

25 1.11 Απόσβεση του δικαιώματος του σήματος Υπάρχουν διάφοροι λόγοι για τους οποίους μπορεί να αποσβεσθεί ένα σήμα : Η πάροδος του χρόνου διάρκειας της προστασίας. Η προστασία του σήματος διαρκεί δέκα χρόνια και δύναται να παρατείνεται κάθε δέκα χρόνια. Αν περάσει άπρακτη η προθεσμία το σήμα διαγράφεται αυτομάτως και ο δικαιούχος χάνει τα δικαιώματα του επ αυτού. Η παραίτηση. Ο δικαιούχος του σήματος να δηλώσει ότι παραιτείται από το δικαίωμα που έχει στο σήμα. Η απόσβεση του σήματος σε περίπτωση διάλυσης της επιχείρησης. Σε περίπτωση που η απόσβεση επέρχεται μετά από απόφαση της διοικητικής επιτροπής σημάτων ή των διοικητικών δικαστηρίων ο νόμος χρησιμοποιεί τον όρο διαγραφή αντί απόσβεση Διαγραφή του σήματος Το σήμα μπορεί να διαγραφεί μόνο με απόφαση της διοικητικής επιτροπής σημάτων ή με απόφαση των διοικητικών δικαστηρίων εφόσον στην απόφαση ασκήθηκε προσφυγή. Οι λόγοι διαγραφής μπορεί να προέκυψαν αφού αποκτήθηκε το δικαίωμα στο σήμα είτε να υπήρχαν κατά την κατάθεση του και λόγω εσφαλμένης εφαρμογής της νομοθεσίας να έγινε δεκτό από την επιτροπή σημάτων. Σήμα το οποίο δεν έχει γίνει ακόμα δεκτό η δεν έχει καταχωρηθεί ακόμα, δεν μπορεί να διαγραφεί. Επομένως, μόνο κτηθέντα σήματα δύναται να διαγραφούν. Κάθε σήμα μέχρι την διαγραφή του χρίζει προστασίας. Για την διαγραφή του σήματος πρέπει να κατατεθεί αίτηση διαγραφής, την οποία μπορεί να υποβάλει κάθε πρόσωπο το εμπορικό, βιομηχανικό, επαγγελματικό ή και βιοτεχνικό επιμελητήριο καθώς και κάθε πρόσωπο που 25

26 έχει έννομο συμφέρον. Η αίτηση μπορεί να μην στρέφεται κατά την υπόσταση του σήματος αλλά να ζητά την μερική διαγραφή προϊόντων. Η διαγραφή σήματος υπόκειται στην δημοσιότητα, όπως και οποιαδήποτε μεταβολή της νομικής κατάστασης του σήματος Λόγοι διαγραφής σήματος Σύμφωνα με το νόμο, ένα σήμα μπορεί να διαγραφεί όταν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο διάστημα, πιο συγκεκριμένα μέσα σε πέντε χρόνια από την καταχώρηση του. Το σήμα δεν διαγράφεται αν ο δικαιούχος αποδείξει ότι για εύλογη αιτία δεν έθεσε σε κυκλοφορία τις υπηρεσίες του. Όταν η επιχείρηση για τα προϊόντα της οποίας έχει κατατεθεί το σήμα σταματήσει να λειτουργεί από πενταετίας, τότε έχουμε διαγραφή του σήματος. Εκτός αν ο δικαιούχος αποδείξει ότι η επιχείρηση σταμάτησε να λειτουργεί δικαιολογημένα, δηλαδή, όταν οφείλεται σε γεγονότα ανωτέρας βίας. Όταν ο δικαιούχος προσπαθεί να παραπλανήσει το κοινό και η κατάθεση του σήματος γίνεται κακόπιστα. Στην περίπτωση που το σήμα καταστεί κοινόχρηστο λόγω αδράνειας του δικαιούχου. Όταν λόγω της χρήσης του σήματος είτε από τον δικαιούχο είτε από τρίτο με την συγκατάθεση του δικαιούχου, για τα προϊόντα η τις υπηρεσίες για τις οποίες έχει καταχωρηθεί, ενδέχεται να παραπλανηθεί το κοινό είτε ως προς την φύση είτε ως προς την ποιότητα των υπηρεσιών. Το σήμα υπόκειται σε διαγραφή όταν είναι απαράδεκτο για καταχώρηση, εφόσον είναι ήδη καταχωρημένο. Το καταχωρημένο σήμα αποτελεί απομίμηση η παραποίηση αλλοδαπού σήματος, που καταχωρήθηκε μεταγενέστερα στο βιβλίο σημάτων αλλά κατέχει το δικαίωμα της προτεραιότητας. 8 Σερελέα Γαρυφαλιά (2000),«Στοιχεία Εμπορικού Δικαίου», εκδόσεις Σύγχρονη Εκδοτική, Αθήνα, σελ

27 Η αίτηση διαγραφής μπορεί να υποβληθεί εντός της διάρκειας των πέντε ετών από την καταχώρηση του σήματος. 2. ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ 2.1 Έννοια της εφεύρεσης Η έννοια της εφεύρεσης δεν προσδιορίζεται στον νόμο. Εφεύρεση θεωρείται κάθε δημιουργία του ανθρώπινου πνεύματος, η οποία είτε λύνει κάποιο τεχνικό πρόβλημα με την βοήθεια των φυσικών νόμων, είτε εξευρίσκει μια καινούργια μέθοδο με την οποία βελτιώνεται η λύση κάποιου τεχνικού προβλήματος. Η εφεύρεση θα πρέπει να είναι νέα και επιδεικτική βιομηχανικής εφαρμογής. Μια εφεύρεση κρίνεται ως νέα όταν δεν εμπεριέχει τίποτα το οποίο να είναι γνωστό οπουδήποτε στον κόσμο από προφορική ή γραπτή περιγραφή ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, πριν από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης για χορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας. Αφετέρου ως επιδεικτική βιομηχανικής εφαρμογής θεωρείται η εφεύρεση που το αντικείμενο της μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιονδήποτε τομέα παραγωγικής δραστηριότητας. Εφευρέσεις δεν μπορούν να θεωρηθούν οι επιστημονικές θεωρίες, οι ανακαλύψεις, οι μαθηματικές μέθοδοι, οι αισθητικές δημιουργίες, οι κανόνες, τα σχέδια και η παρουσίαση πληροφοριών. Δεν πρέπει να γίνεται σύγχυση ανάμεσα στις έννοιες της εφεύρεσης και της ανακάλυψης, για την οποία δεν χορηγείται δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Η ανακάλυψη μπορεί να είναι νέα αλλά όχι επιδεικτική βιομηχανικής εφαρμογής. Ακόμα δεν δύναται να χορηγηθεί δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για εφευρέσεις που αφορούν επιστημονικούς σκοπούς. 27

28 Πηγή: Εφευρετική δραστηριότητα Υπάρχουν τρείς διαφορετικές περιπτώσεις όσον αφορά την εφευρετική δραστηριότητα των εργαζομένων. Η υπηρεσιακή, η εξαρτημένη και η ελεύθερη εφεύρεση. Υπηρεσιακή εφεύρεση είναι το προϊόν συμβατικής σχέσης εργοδότη με εργαζόμενου για την ανάπτυξη της εφευρετικής δραστηριότητας. Στην περίπτωση αυτή η εφεύρεση ανήκει στον εργοδότη, όμως αν αυτή θεωρηθεί επωφελής για τον ίδιο τότε ο εργαζόμενος δικαιούται πρόσθετη αμοιβή. Εξαρτημένη εφεύρεση είναι εκείνη που πραγματοποιείται από τον εργαζόμενο με την χρήση πληροφοριών η υλικών μέσων της επιχείρησης. Στην περίπτωση αυτή η εφεύρεση αυτή ανήκει κατά 60% στον εργαζόμενο και κατά 40% στον εργοδότη. Ο εργοδότης έχει δικαίωμα στην εκμετάλλευση της εξαρτημένης εφεύρεσης, υποχρεούται όμως να δώσει αμοιβή στον εφευρέτη, ανάλογη με την οικονομική αξία της εφεύρεσης και τα κέρδη που έχει αποφέρει. Ο εφευρέτης εξαρτημένης εφεύρεσης πρέπει να γνωστοποιήσει εγγράφως στον εργοδότη του την πραγματοποίηση της εφεύρεσης καθώς και να του παράσχει τα απαραίτητα στοιχεία για την υποβολή από κοινού της αίτησης για το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Στην περίπτωση που ο εργοδότης δεν 28

29 δηλώσει εγγράφως στον εργαζόμενο, εντός τεσσάρων μηνών από την παραπάνω γνωστοποίηση, ότι ενδιαφέρεται να συνυποβάλει την αίτηση, τότε την υποβάλει μόνο ο εργαζόμενος και η εφεύρεση θα ανήκει μόνο και εξολοκλήρου σε εκείνον. Ελεύθερη εφεύρεση θεωρείται οποιαδήποτε άλλη εφεύρεση πραγματοποιηθεί από τον εργαζόμενο και τα δικαιώματα ανήκουν αποκλειστικά στον ίδιο Δικαίωμα απόκτησης διπλώματος Σε περιπτώσεις οπού πραγματοποιήσουν την εφεύρεση περισσότερα άτομα, από κοινού και δεν υφίσταται διαφορετική συμφωνία, το δικαίωμα ανήκει σε όλους. Έτσι, κάθε συνδικαιούχος έχει την δυνατότητα να μεταβιβάζει την μερίδα του και να είναι υπεύθυνος για την προστασία του κοινού διπλώματος. Αντιθέτως, στις περιπτώσεις που περισσότερα άτομα πραγματοποίησαν μια εφεύρεση, ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλο, το δίπλωμα θα ανήκει σε εκείνον που κατέθεσε πρώτος την αίτηση για την απόκτηση του διπλώματος ευρεσιτεχνίας, ή σε εκείνον που έχει δικαίωμα προτεραιότητας απέναντι στους υπόλοιπους. Σε κάθε περίπτωση χορήγησης διπλώματος ευρεσιτεχνίας, είναι υποχρεωτικό να αναφέρεται το όνομα του εφευρέτη, ο οποίος έχει δικαίωμα να απαιτήσει από αυτόν που κάνει την αίτηση για δίπλωμα ευρεσιτεχνίας η από τον κάτοχο του, την νόμιμη αναγνώριση του ως εφευρέτη. Ο νόμος παραχωρεί στον εφευρέτη το δικαίωμα να αποκτήσει με αγωγή δική του κατά τρίτου, την αναγνώριση σε αυτόν είτε των δικαιωμάτων που προκύπτουν από την αίτηση για δίπλωμα είτε των δικαιωμάτων που προκύπτουν από το δίπλωμα εάν ήδη έχει χορηγηθεί. Όταν η γνωστοποίηση εφεύρεσης οφείλεται σε καταχρηστική ενέργεια εις βάρος του αιτούντος, τότε το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας χορηγείται μέσα στο διάστημα των έξι μηνών πριν από την κατάθεση της αίτησης. 29

30 Ακόμη, αν η γνωστοποίηση οφείλεται σε παρουσίαση της εφεύρεσης σε κάποια επίσημα αναγνωρισμένη έκθεση, και αιτών δηλώσει κατά την κατάθεση ότι η εφεύρεση αυτή έχει παρουσιασθεί σε έκθεση κ παραθέσει την σχετική βεβαίωση, τότε δεν θίγεται ο νέος χαρακτήρας της εφεύρεσης και μπορεί να χορηγηθεί το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Δεν δύναται να χορηγηθεί δίπλωμα ευρεσιτεχνίας στις εφευρέσεις οι οποίες η εφαρμογή και δημοσίευση τους αντίκειται στα χρηστά ήθη και στην δημόσια τάξη. Καθώς και σε εκείνες που αφορούν ποικιλίες φυτών η είδη ζώων Κατάθεση χορήγησης αίτησης διπλώματος ευρεσιτεχνίας Το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας αποτελεί διοικητική πράξη και για να χορηγηθεί απαιτείται η κατάθεση αίτησης στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ), με την οποία δημιουργείται το ιδιωτικό δικαίωμα ευρεσιτεχνίας. Την αίτηση συνοδεύουν 10 : Η επωνυμία, η εθνικότητα, το πλήρες όνομα, η κατοικία, η διεύθυνση και η έδρα του καταθέτη. Σαφής και πλήρης περιγραφή της εφεύρεσης, ώστε να είναι δυνατή η πρακτική της εφαρμογή από τον ειδικό. Οι αξιώσεις της εφεύρεσης, δηλαδή η έκταση και το περιεχόμενο της προστασίας που ζητείται με βάση τα χαρακτηριστικά της εφεύρεσης. Τα σχέδια στα οποία αναφέρονται οι αξιώσεις ή την περιγραφή. Η περίληψη της εφεύρεσης Οι επεξηγήσεις για την κατανόηση της περιγραφής Εάν δεν είναι ο εφευρέτης, τα έγγραφα νομιμοποίησης του καταθέτη σε περίπτωση νομικού ή σε περίπτωση φυσικού προσώπου. Αποδείξεις είσπραξης των τελών κατάθεσης και πρώτου έτους προστασίας. 9 Πουλάτου-Ευθυμιάτου Αντωνία, (2008) «Επιτομή εμπορικού δικαίου», 5 η έκδοση, εκδόσεις, Αντ.Ν.Σακκουλά, Αθήνα, σελ Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) 30

31 Στην περίπτωση που η αίτηση αφορά περισσότερες εφευρέσεις, δηλαδή είναι μια σύνθετη αίτηση, τότε ο καταθέτης έχει το δικαίωμα να χωρίσει την αίτηση σε περισσότερες τμηματικές αιτήσεις μέχρι την έκδοση διπλώματος ευρεσιτεχνίας. Ημερομηνία κατάθεσης κάθε τμηματικής αίτησης θα θεωρηθεί η ημερομηνία αρχικής αίτησης. Εφόσον στην αίτηση συμπεριλαμβάνονται όλα τα παραπάνω και πληροί τους άνωθεν όρους, τότε γίνεται δεκτή για κατάθεση με την προϋπόθεση ότι περικλείονται μέσα και οι αποδείξεις πληρωμής των τελών. Για να θεωρηθεί η αίτηση πλήρης, πρέπει μέσα σε τέσσερις μήνες από την κατάθεση της να υποβάλει τυχόν σχέδια ή και δικαιολογητικά που δεν είχαν κατατεθεί καθώς και ελλείψεις, όπως και επίσης τυχόν διορθώσεις στην σύνταξη των εγγράφων. Η αίτηση για χορήγηση διπλώματος και όσα αυτή περιλαμβάνει, δημοσιεύονται 1,5χρόνο μετά την ημερομηνία κατάθεσης ή προτεραιότητας. Αν όμως έχει εκδοθεί το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, τα στοιχεία αυτά γίνονται ευρέως γνωστά με την έκδοση του διπλώματος. Το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας βεβαιώνει μόνο ότι η εφεύρεση δηλώθηκε κανονικά. Κατά την χορήγηση του ο Ο.Β.Ι. δεν εξετάζει αν είναι επιδεικτική βιομηχανικής εφαρμογής ή νέα, η εφεύρεση. Όποιος καταθέσει πρώτος την δήλωση στον Ο.Β.Ι., τότε σύμφωνα με τον νόμο, το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας θα παραχωρηθεί σε αυτόν. Η ισχύς του ξεκινά από την επομένη της κατάθεσης της αίτησης και ισχύει για είκοσι έτη. 2.4 Ορισμός του όρου δίπλωμα ευρεσιτεχνίας Αναφερθήκαμε αρκετές φορές παραπάνω στον όρο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, χωρίς όμως να έχουμε συγκεκριμενοποιήσει τον όρο αυτόν. Το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας κατά βάση είναι πνευματικά δικαιώματα. Τα πνευματικά δικαιώματα μπορεί να περικλείονται σε δυο κατηγορίες, δηλαδή στην πνευματική ιδιοκτησία και στην βιομηχανική ιδιοκτησία, όμως ουσιαστικά ανήκουν στην πρώτη. Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας έχουν την 31

32 δυνατότητα να προστατεύουν την έκφραση μιας ιδέας/εφεύρεσης και όχι την ιδέα αυτή κάθε αυτή. Ο εφευρέτης μπορεί να προστατεύσει την εφεύρεση του μέσω των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας είτε καταθέτοντας την σε συμβολαιογράφο για να του παράσχει νομική κάλυψη, είτε στέλνοντας στον εαυτό του μια συστημένη επιστολή που θα περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες της εφεύρεσης. Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας χωρίζονται σε τέσσερις κατηγορίες : Εμπορικό σήμα Δικαιώματα σχεδίων Δικαίωμα δημιουργού (copyright) Δικαίωμα διπλώματος ευρεσιτεχνίας (πατέντα) Πηγή: 32

33 2.4.1 Ιστορική αναδρομή διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας Στην καθημερινότητα μας, είτε στην προσωπική μας ζωή είτε στην επαγγελματική μας ζωή, οπουδήποτε και αν κοιτάξουμε, το πλεόνασμα των πραγμάτων και μη, αποτελούνται από μια εφεύρεση. Το μεγαλύτερο μέρος των προϊόντων στην καθημερινή μας ζωή αποτελείται από ευρεσιτεχνίες κατοχυρωμένες με δίπλωμα. Την αρχή για την κατοχύρωση των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας έκανε η Αγγλία, αν και όχι επίσημα. Ειδικά προνόμια ξεκίνησαν να προσφέρονται στην χώρα την εποχή του 15 ο αιώνα, όταν οι έμποροι με την δημιουργία προϊόντων άρχισαν να βοηθούν στην εξέλιξη της οικονομίας. Συγκεκριμένα το 1449 ο Βασιλιάς Henry IV έδωσε την δυνατότητα στον John of Utynam να παράγει ένα τύπο χρωματιστού γυαλιού μονοπωλιακά για 20 έτη. Ως αντάλλαγµα ο εκείνος θα δίδασκε σε ντόπιους την τεχνική κατασκευής του συγκεκριμένου γυαλιού. Τον ίδιο αιώνα και λίγο μετέπειτα συνεχίστηκε η παραχώρηση μονοπωλιακών δικαιωμάτων σε εφευρέτες. Τον 16 ο αιώνα και με την αλλαγή του καθεστώτος, τα μονοπώλια αποσύρθηκαν και μόνο εάν ένα προϊόν ήταν αρκετά καινοτόμο και ριζοσπαστικό μπορούσε κάποιος να το εκμεταλλευτεί. Κάτι που επισημοποιήθηκε το 1624 και ίσχυσε στην Αγγλία για τους επόμενους 2 αιώνες. Σύμφωνα με τον νόμο του 1785, οι εφευρέτες υποχρεούνταν να περιγράφουν με κάθε λεπτομέρεια τις δημιουργίες τους. Από τον 18 ο αιώνα και μετά και αφότου συνέβη η βιομηχανική επανάσταση, η υπόλοιπη Ευρώπη ξεκίνησε να ανθίζει οικονομικά και έτσι ίδρυσε ένα σύστημα κατοχύρωσης ευρεσιτεχνιών. Το νομικό πλαίσιο που ακολουθούσαν όλα τα κράτη για τις ευρεσιτεχνίας ήταν αυτό της Αγγλίας ως φυσικό επακόλουθο. Με την σύμβαση των Παρισίων το 1883, τα διπλώματα πήραν την τελική τους μορφή και αρκετές χώρες καθιέρωσαν διεθνή νομικά ιδρύματα για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας. Στο τέλος του ίδιου έτους δημιουργήθηκε και το γραφείο για την προστασία της βιομηχανικής ιδιοκτησίας. 33

34 Ημερομηνία σταθμός για το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας είναι το 1973, όπου και υπογράφηκε η σύμβαση του Μονάχου, που νομοθετεί ένα ενιαίο σύστημα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας Κατηγορίες διπλώματος ευρεσιτεχνίας Τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας χωρίζονται σε τρείς κατηγορίες : Στο Εθνικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, που προστατεύει την εφεύρεση μόνο στον ελληνικό χώρο και απονέμεται από τον Ο.Β.Ι. Στο Ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, που χορηγείται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας που εδρεύει στο Μόναχο. Το δίπλωμα παρέχεται σε οποιονδήποτε το ζητήσει, ανεξάρτητα από την υπηκοότητα η τον τόπο διαμονής. Προστατεύεται με βάση τις εθνικές νομοθεσίες και με ότι ισχύει στα 37 ευρωπαϊκά κράτη που έχουν συμφωνήσει στην ευρωπαϊκή σύμβαση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Επίσης, ο εφευρέτης, μπορεί να ζητήσει προστασία και από τα κράτη Σερβία, Μαυροβούνιο και Βοσνία-Ερζεγοβίνη τα οποία έχουν συνάψει και αυτά επέκταση της προστασίας των ευρεσιτεχνιών. Ισχύει για είκοσι έτη από την ημέρα κατάθεσης της αίτησης. Στο Διεθνές δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Σε αυτή την περίπτωση, ο καταθέτης της αίτησης για το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, πρέπει να προχωρήσει σε μετάφραση του ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας σε όποια κράτη επιθυμεί, έτσι ώστε αυτό να εξομοιωθεί απόλυτα με το εθνικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας σε αυτά τα κράτη. Με αυτό τον τρόπο προστατεύεται η εφεύρεση από πολλά κράτη είτε ευρωπαϊκά είτε όχι τα οποία ανήκουν στην διεθνή συνθήκη συνεργασίας για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας. 34

35 2.5 Άδειες εκμετάλλευσης Ο δικαιούχος της εφεύρεσης έχει την δυνατότητα να παραχωρήσει σε τρίτους την άδεια για εκμετάλλευση της εφεύρεσης του. Πιο συγκεκριμένα, χωρίς ο ίδιος να αποποιείται τα δικαιώματα του, παραχωρεί άδεια διενέργειας ορισμένων η όλων των πράξεων που αποτελούν το περιεχόμενο της αποκλειστικής του εξουσίας. Η άδεια εκμετάλλευσης είναι πράξη δικαίου και πρέπει να γίνεται εγγράφως. Για να έχει ισχύ, είναι υποχρεωτικό να εγγραφεί στο μητρώο διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας του Ο.Β.Ι. και να δημοσιευθεί στο δελτίο βιομηχανικής ιδιοκτησίας του ΦΕΚ. 11 Σε περιπτώσεις εφευρέσεων που σχετίζονται με την δημόσια υγεία, το δημόσιο συμφέρον και την εθνική άμυνα, παραχωρείται υποχρεωτική άδεια εκμετάλλευσης. Αν η εφεύρεση δεν έχει χρησιμοποιηθεί για τέσσερα έτη από την κατάθεση η για τρία έτη από την χορήγηση του διπλώματος, τότε και έπειτα από δικαστική απόφαση, παραχωρείται στον αιτών η υποχρεωτική άδεια εκμετάλλευσης, εκτός αν ο δικαιούχος αποδείξει ότι η μη χρήση της εφεύρεσης δεν οφείλεται σε δικό του σφάλμα. Όταν υφίστανται επιτακτικοί λόγοι εξυπηρέτησης της δημόσιας υγείας και της εθνικής άμυνας της χώρας αλλά η εφεύρεση που σχετίζεται δεν γίνεται αντικείμενο παραγωγικής εκμετάλλευσης στην Ελλάδα, τότε μπορεί να παρασχεθεί άδεια εκμετάλλευσης της εφεύρεσης σε φορείς του δημοσίου τομέα, που μπορούν να προχωρήσουν στην εκμετάλλευση της στον ελλαδικό χώρο με απόφαση του εκάστοτε αρμόδιου υπουργού. Έπειτα, ορίζεται το ποσό και οι όροι καταβολής αποζημίωσης στον κάτοχο του διπλώματος. Δύναται να χορηγηθεί άδεια εκμετάλλευσης του διπλώματος ευρεσιτεχνίας και χωρίς την σύμφωνη γνώμη του δικαιούχου, αλλά με απόφαση δικαστηρίου, όταν : Έχουν παρέλθει τρία έτη από την κατάθεση του διπλώματος ή την κατάθεση της αίτηση για χορήγηση του διπλώματος. 11 Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) 35

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. Βασικές έννοιες ΙΙ. Ευρεσιτεχνία Α. Γενικά

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. Βασικές έννοιες ΙΙ. Ευρεσιτεχνία Α. Γενικά ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. Βασικές έννοιες 1. Βιομηχανική ιδιοκτησία (β.ι.)... 1 2. Κλάδοι β.ι.... 1 3. Δικαιώματα β.ι.... 1 4. Πνευματική ιδιοκτησία (π.ι.)... 2 5. Διανοητική ιδιοκτησία... 2 6. Εξέλιξη β.ι.... 2

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟ DESIGN. Γαρεφαλάκη Άντα, dpsd03006 Ζεγκίνογλου Νατάσα, dpsd03012.

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟ DESIGN. Γαρεφαλάκη Άντα, dpsd03006 Ζεγκίνογλου Νατάσα, dpsd03012. ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟ DESIGN Γαρεφαλάκη Άντα, dpsd03006 Ζεγκίνογλου Νατάσα, dpsd03012 Το σήμα Ιανουάριος 2008 Σήμα Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Διαβάστε περισσότερα

Προστασία και εφαρμογή νομοθεσίας των εμπορικών σημάτων

Προστασία και εφαρμογή νομοθεσίας των εμπορικών σημάτων ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Προστασία και εφαρμογή νομοθεσίας των εμπορικών σημάτων Παναγιώτα Γεωργοπούλου Δικηγόρος, Νομικός της Δ/νσης Εμπορικής και Βιομ/κης Ιδιοκτησίας e-mail: georgopoulou@gge.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗΣ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗΣ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗΣ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ Κάθε νέα ιδέα ή εφεύρεση πρέπει να προστατεύεται νομικά και να κατοχυρώνεται ως σχέδιο ή υπόδειγμα με τον αντίστοιχο τίτλο προστασίας εφευρέσεων. Στην Ελλάδα ο αποκλειστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Πρόλογος. Συντομογραφίες. Βιβλιογραφία ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Πρόλογος. Συντομογραφίες. Βιβλιογραφία ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος. Συντομογραφίες Βιβλιογραφία Σελ. ΙΧ XVII ΧΙΧ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1 2. ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΣ. 4 I. α) Ιστορική

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: 317/92 Τροποποίηση και συµπλήρωση του Α.Ν. 1998/1939 «Περί σηµάτων όπως τροποποιήθηκε µεταγενεστέρως, σε συµµόρφωση προς την Πρώτη οδηγία του Συµβουλίου της 21 ης εκεµβρίου 1998, για

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε άλλου τύπου άδειας χρήσης, η άδεια χρήσης αναφέρεται ρητώς.

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε άλλου τύπου άδειας χρήσης, η άδεια χρήσης αναφέρεται ρητώς.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗΣ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗΣ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗΣ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ Κάθε νέα ιδέα ή εφεύρεση πρέπει να προστατεύεται νομικά και να κατοχυρώνεται ως σχέδιο ή υπόδειγμα με τον αντίστοιχο τίτλο προστασίας εφευρέσεων. Στην Ελλάδα ο αποκλειστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 77/1988. "Διατάξεις εφαρμογής της σύμβασης για τη χορήγηση ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που κυρώθηκε με το νόμο 1607/1986".

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 77/1988. Διατάξεις εφαρμογής της σύμβασης για τη χορήγηση ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που κυρώθηκε με το νόμο 1607/1986. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 77/1988 "Διατάξεις εφαρμογής της σύμβασης για τη χορήγηση ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που κυρώθηκε με το νόμο 1607/1986". Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΧΕΣΗ ΚΑΙ Η ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΩΝ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ

Η ΣΧΕΣΗ ΚΑΙ Η ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΩΝ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ Η ΣΧΕΣΗ ΚΑΙ Η ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΩΝ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ Διακριτικά γνωρίσματα του ουσιαστικού συστήματος Όνομα: για να προστατευτεί πρέπει να έχει διακριτική

Διαβάστε περισσότερα

MBA Ι.Κ. ΡΟΚΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

MBA Ι.Κ. ΡΟΚΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΣΗΜΑΤΑ Θεοφανώ Δ. Σοφού Δικηγόρος, MBA Ι.Κ. ΡΟΚΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Βουκουρεστίου 25Α τ.κ. 10671 Αθήνα 1. ΕΝΝΟΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ - ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΥΤΟΥ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 16/1991

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 16/1991 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 16/1991 "Διατάξεις εφαρμογής της σύμβασης για την συνθήκη συνεργασίας για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας που κυρώθηκε με το νόμο 1883/1990" Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών. Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ορισμοί

Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών. Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ορισμοί Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 30560/544. "Κατάθεση αίτησης στον OBI για χορήγηση συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα"

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 30560/544. Κατάθεση αίτησης στον OBI για χορήγηση συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 30560/544 "Κατάθεση αίτησης στον OBI για χορήγηση συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα" ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3459, 29/12/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3459, 29/12/2000 Ο περί Εμπορικών Σημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 176(Ι) του 2000 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008 Διαδικασία κατάθεσης αίτησης στον ΟΒΙ για εξάμηνη παράταση της διάρκειας ισχύος του συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για παιδιατρικά φάρμακα

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικότερες διαφορές πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Σημαντικότερες διαφορές πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας Νομικά στο design Σημαντικότερες διαφορές πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας Μαρκοπούλου Μαρία dpsd01032 Πίνακας περιεχομένων: Έννοια και Αντικείμενο: 3 Τι δεν προστατεύεται από πνευματική και βιομηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 14905/ΕΦΑ/3058. "Κατάθεση αίτησης στον ΟΒΙ για χορήγηση συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για τα φάρμακα"

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 14905/ΕΦΑ/3058. Κατάθεση αίτησης στον ΟΒΙ για χορήγηση συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για τα φάρμακα ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 14905/ΕΦΑ/3058 "Κατάθεση αίτησης στον ΟΒΙ για χορήγηση συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για τα φάρμακα" ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσίευση και Έκδοση: Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ)

Δημοσίευση και Έκδοση: Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) Γιάννη Σταυρουλάκη 5 (πρώην Παντανάσσης), 151 25 Παράδεισος Αμαρουσίου Τηλεφωνικό κέντρο: 2 6183500 Υπηρεσία μιας Στάσης: 800 11 088, 2 6183580-1 Καταθέσεις: 2 6183593 Τέλη: 2 6183594 Αρχείο: 2 6183572

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2819/2000(ΦΕΚ 84 Α /15 Mαρτίου 2000)

ΝΟΜΟΣ 2819/2000(ΦΕΚ 84 Α /15 Mαρτίου 2000) ΝΟΜΟΣ 2819/2000(ΦΕΚ 84 Α /15 Mαρτίου 2000) Άρθρο 7 Εναρμόνιση με την Οδηγία 96/9/ΕΟΚτου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 1996 σχετικά με τη νομική προστασία των βάσεων δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΗ Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης εκεµβρίου 1988 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών περί σηµάτων ( 89/104 /ΕΟΚ )

ΠΡΩΤΗ Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης εκεµβρίου 1988 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών περί σηµάτων ( 89/104 /ΕΟΚ ) Ο ΗΓΙΑ 89/104 /ΕΟΚ ΠΡΩΤΗ Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης εκεµβρίου 1988 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών περί σηµάτων ( 89/104 /ΕΟΚ ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑIΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ 64 Σήμα Σήμα είναι η ένδειξη που αναγνωρίστηκε με αμετάκλητη απόφαση της Διοικητικής επιτροπής σημάτων για να διακρίνει τα προϊόντα που μία επιχείρηση παράγει, εμπορεύεται ή τις

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ "Η Ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα και ο ρόλος των Ελλήνων Μηχανικών" Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2005 ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΙΤΤΑΡΑΣ Εξεταστής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 321/2001

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 321/2001 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 321/2001 "Προσαρμογή στην Οδηγία 98/44/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την έννομη προστασία των βιοτεχνολογικών εφευρέσεων" Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Παναγιώτα Γεωργοπούλου Δικηγόρος ΔΣΠ, Νομικός της Δ/νσης Εμπορικής Ιδιοκτησίας e-mail: georgopoulou@gge.gr

Εισηγητής: Παναγιώτα Γεωργοπούλου Δικηγόρος ΔΣΠ, Νομικός της Δ/νσης Εμπορικής Ιδιοκτησίας e-mail: georgopoulou@gge.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Εισηγητής: Παναγιώτα Γεωργοπούλου Δικηγόρος ΔΣΠ, Νομικός της Δ/νσης Εμπορικής Ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακές Μητρικές Εταιρείες Holding Companies

Κυπριακές Μητρικές Εταιρείες Holding Companies Κυπριακές Μητρικές Εταιρείες Holding Companies Μια Κυπριακή Μητρική Εταιρεία ή Εταιρεία Συμμετοχών (Holding Company) είναι μια εταιρεία που έχει συσταθεί στην Κύπρο και η οποία συμμετέχει, μέσω της κτήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. Ορισμός εμπορικής πράξης (σελ.77) 2. Αντικειμενικό, υποκειμενικό, μικτό και σύστημα οργανωμένης επιχείρησης.(σελ.77-79) 3. Πρωτότυπα(φύσει) εμπορικές πράξεις του χερσαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΗΡΥΞΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΗΡΥΞΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΓΕΕΑ) Τελευταία ενημέρωση: 07/2013 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΗΡΥΞΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ Αριθμός σελίδων (συμπεριλαμβανομένης αυτής) Στοιχεία αιτούντος/αντιπροσώπου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Α) ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Α) ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Α) ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ Ο Κώδικας αφορά όλες τις διαφημίσεις για κάθε είδους προϊόντα και υπηρεσίες. Ο Κώδικας ορίζει τους κανόνες επαγγελματικής δεοντολογίας και

Διαβάστε περισσότερα

Η προστασία των εφευρέσεων

Η προστασία των εφευρέσεων Η προστασία των εφευρέσεων Κ. Αµπατζής, ιευθυντής Κατάθεσης και Χορήγησης Τίτλων 1 Το έργο "Ενηµέρωση, ευαισθητοποίηση και εξοικείωση του κοινού σε θέµατα Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας" συγχρηµατοδοτείται κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΘΕΒ) Τρίτη, 7 Δεκεμβρίου 2010 Μηχανισμός Αντικυθήρων Π. Γκαγκανάτσου Προϊσταμένη Τεχνολογικής Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Διοικητική Λογιστική Λογιστική Εταιρειών Διδάσκοντες: Νικόλαος Ηρειώτης & Δημήτριος Μπάλιος Σημειώσεις με θέμα την 1 η ομάδα του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟΥΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟΥΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Παντανάσσης 5, 151 25 Παράδεισος μαρουσίου ηλ.: 210 61 83 500 Fax: 210 68 19 231 Π ΩΝ ΕΦΕΥΕΕΩΝ ΜΕ ΛΥ ΒΜΗΧΝΚΗ ΔΚΗ ΓΝΜ ΒΜΗΧΝΚΗ ΔΚΗ ΓΝΜ ΒΜΗΧΝΚΗ ΔΚΗ ργανισμός Βιομηχανικής διοκτησίας (Β) ιδρύθηκε το 1987 (Ν.1733/1987),

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/24/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/24/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 111/16 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.5.2009 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/24/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Απριλίου 2009 για τη νομική προστασία των προγραμμάτων ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΝΙΟ ΛΑΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ

ΠΑΙΓΝΙΟ ΛΑΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΠΑΙΓΝΙΟ ΛΑΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ Σύμβαση Προσχώρησης Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ ΑΕ, δυνάμει του Ν.4183/2013 (Κύρωση της από 30.07.2013 Σύμβασης Παραχώρησης), έχει το αποκλειστικό δικαίωμα παραγωγής, λειτουργίας, κυκλοφορίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΕΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ - ΣΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

περιεχόμενα Πρόλογος 17 Κεφ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΑΙΚΑΙΟΥ

περιεχόμενα Πρόλογος 17 Κεφ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΑΙΚΑΙΟΥ περιεχόμενα Πρόλογος 17 Κεφ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΑΙΚΑΙΟΥ 1.1. Ορισμός εμπορικού δικαίου και εμπορίου 20 1.2. Συστήματα καθορισμού της εμπορικότητας 21 1.3. Το σύστη μα εμπορ ικότητας του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου 1. Κάτω από ποιές προϋποθέσεις ενεργοποιείται το Σχέδιο Προστασίας Καταθέσεων; Το Σχέδιο Προστασίας Καταθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις σχετικά με το έντυπο της αίτησης μετατροπής

Παρατηρήσεις σχετικά με το έντυπο της αίτησης μετατροπής ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΓΕΕΑ) Εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα Παρατηρήσεις σχετικά με το έντυπο της αίτησης μετατροπής Γενικά σχόλια Το έντυπο της αίτησης μετατροπής διατίθεται

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002 ΠολΠρωτΑθ 528/2002 Προστασία καταναλωτή. Προστασία προσωπικών δεδομένων. Τράπεζες. Συλλογική αγωγή. Ενώσεις καταναλωτών. Νομιμοποίηση. (..) Ι. Από τις συνδυασμένες διατάξεις των αρ. 4 παρ. 2, 6, 12 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΣΗΜΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Επιβλέπων: Μαργώνης Δημήτριος Επιμέλεια: Ζαβέρδα Ευφροσύνη Σιδέρη Χαραλαμπία ΠΡΕΒΕΖΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΝΙΟ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ

ΠΑΙΓΝΙΟ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΠΑΙΓΝΙΟ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ Σύμβαση Προσχώρησης Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ ΑΕ, δυνάμει του Ν.4183/2013 (Κύρωση της από 30.07.2013 Σύμβασης Παραχώρησης), έχει το αποκλειστικό δικαίωμα παραγωγής,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 20/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 20/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 20/2015 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135,136 και 139 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/11-4-2012), β) την υπ αριθμ. K4-13977/12-11-12 απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 15928/ΕΦΑ/1253/

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 15928/ΕΦΑ/1253/ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 15928/ΕΦΑ/1253/13.12.1987 "Κατάθεση αίτησης για χορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας ή πιστοποιητικού υποδείγματος χρησιμότητας στον OBI και τήρηση βιβλίων" Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

EQUITY INVESTMENT FORUM

EQUITY INVESTMENT FORUM EQUITY INVESTMENT FORUM Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Μηχανισμός Αντικυθήρων 08.12.2015 Athens Hilton Δρ. Π. Γκαγκανάτσου Προϊσταμένη Τεχνολογικής Πληροφόρησης &

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3449, 17/11/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3449, 17/11/2000 Ο περί Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 153(Ι) του 2000

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές

ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές 21.4.93 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Αριθ. L 95/29 ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές

Διαβάστε περισσότερα

Λευκωσία Κυρίες, Κύριοι,

Λευκωσία Κυρίες, Κύριοι, Λευκωσία 25.1.2017 Προς: Όλα τα Μέλη Από: Τμήμα Υπηρεσιών και Εμπορίου Θέμα: Ο Περί Εμπορικών Σημάτων Νόμος Νέα Νομοθεσία σε εναρμόνιση με πρόσφατη Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κυρίες, Κύριοι, Το επισυναπτόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 6996 /29-12-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 6996 /29-12-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 6996 /29-12-2015 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Β Α Σ Η. «Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ΙSO 9001:2008» Επιμελητηρίου Ηρακλείου ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

Σ Υ Μ Β Α Σ Η. «Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ΙSO 9001:2008» Επιμελητηρίου Ηρακλείου ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ Σ Υ Μ Β Α Σ Η Επιμελητηρίου Ηρακλείου & ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ΙSO 9001:2008» Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΝΙΟ ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΣΚΡΑΤΣ. Σύμβαση Προσχώρησης

ΠΑΙΓΝΙΟ ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΣΚΡΑΤΣ. Σύμβαση Προσχώρησης ΠΑΙΓΝΙΟ ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΣΚΡΑΤΣ Σύμβαση Προσχώρησης Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ ΑΕ, δυνάμει του Ν.4183/2013 (Κύρωση της από 30.07.2013 Σύμβασης Παραχώρησης), έχει το αποκλειστικό δικαίωμα παραγωγής, λειτουργίας,

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης. Γενικά. Πρόσβαση στο δικτυακό τόπο της RASH Media

Όροι Χρήσης. Γενικά. Πρόσβαση στο δικτυακό τόπο της RASH Media Όροι Χρήσης Εχετε επισκεφθεί τη δικτυακή μας πύλη http://www.rash.gr Ελπίζουμε ότι θα επωφεληθείτε από την περιήγησή σας και θα ανακαλύψετε άφθονες προτάσεις για να μορφοποιήσετε την προσωπική ή επαγγελματική

Διαβάστε περισσότερα

Νομικά στο Design Δημόπουλος Αντώνης - dpsd10018

Νομικά στο Design Δημόπουλος Αντώνης - dpsd10018 Νομικά στο Design 2014-2015 Δημόπουλος Αντώνης - dpsd10018 Άυλα αγαθά βιομηχανικής ιδιοκτησίας Τα έργα και τα βασικά τους στοιχεία Το ηθικό δικαίωμα του δημιουργού περιλαμβάνεται στο δικαίωμα πνευματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ. Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 4832 /2013

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ. Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 4832 /2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 4832 /2013 Σύμφωνα με : α) Τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135, 136 και 139 του Νόμου του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/11-04-2012), όπως τροποποιήθηκε και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ. Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 468/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ. Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 468/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 468/2014 Σύμφωνα με : α) Τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135, 136 και 139 του Νόμου του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/11-04-2012), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, αφού έλαβε υπόψη: 1. Το Ν. 3867/10 «Εποπτεία Ιδιωτικής

Διαβάστε περισσότερα

DRAFT ΑΔΕΙΑ CREATIVE COMMONS -- COMMONS DEED ATTRIBUTION 2.5

DRAFT ΑΔΕΙΑ CREATIVE COMMONS -- COMMONS DEED ATTRIBUTION 2.5 Attribution 2.5 Είναι ελεύθερη Η αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση στο κοινό και δημόσια εκτέλεση του Έργου Η δημιουργία Παραγώγων Έργων Η χρησιμοποίηση του Έργου για εμπορικούς σκοπούς Υπό τους εξής όρους:

Διαβάστε περισσότερα

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική Ν. 2522/8-9-97 (ΦΕΚ-178 Α') : Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημόσιων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 ΕΟΚ 'Αρθρο 1 : Πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ: 2148/1993 ΦΕΚ: Α 96/

ΝΟΜΟΣ: 2148/1993 ΦΕΚ: Α 96/ ΝΟΜΟΣ: 2148/1993 ΦΕΚ: Α 96/16.06.1993 ΤΙΤΛΟΣ: ΚΥΡΩΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ: ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΦΩΝΟΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΜΗ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΦΩΝΟΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ, ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4342, 29.6.2012 Ν. 83(Ι)/2012 83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Απαντήσεις επί ερωτημάτων σχετικά με τη Διακήρυξη του έργου: «Προμήθεια φωτιστικών και λαμπτήρων LED εξωτερικού και εσωτερικού χώρου». ΣΧΕΤ.

ΘΕΜΑ: Απαντήσεις επί ερωτημάτων σχετικά με τη Διακήρυξη του έργου: «Προμήθεια φωτιστικών και λαμπτήρων LED εξωτερικού και εσωτερικού χώρου». ΣΧΕΤ. Θεσσαλονίκη: 26-09-2014 Διεύθυνση : Ν. Μενεμένη 546-28 Πληροφορίες : Επιτροπή Διαγωνισμού Τηλ : 2310764023 ΠΡΟΣ: Πίνακα Αποδεκτών FAX : 2310760076 Email : kathc@otenet.gr ΘΕΜΑ: Απαντήσεις επί ερωτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΡΧΕΙΑ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, 2 32. H προστασία του ηθικού δικαιώματος στις ψηφιακές βιβλιοθήκες

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΡΧΕΙΑ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, 2 32. H προστασία του ηθικού δικαιώματος στις ψηφιακές βιβλιοθήκες ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΡΧΕΙΑ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, 2 32 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2006 H προστασία του ηθικού δικαιώματος στις ψηφιακές βιβλιοθήκες Δρ.Ν.,., Μαρία Δάφνη Παπαδοπούλου, LL.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή αιτήµατος: «Αναγγελία έναρξης λειτουργίας εργαστηρίων αισθητικής».

Περιγραφή αιτήµατος: «Αναγγελία έναρξης λειτουργίας εργαστηρίων αισθητικής». Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑ Ν. 2239/1994. Το δικαίωμα για αποκλειστική χρήση του σήματος κτάται μόνο με την καταχώρηση αυτού σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

ΣΗΜΑ Ν. 2239/1994. Το δικαίωμα για αποκλειστική χρήση του σήματος κτάται μόνο με την καταχώρηση αυτού σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. ΣΗΜΑ Ν. 2239/1994 Αρ. 1 1. Θεωρείται σήμα κάθε σημείο επιδεκτικό γραφικής παραστάσεως, ικανό να διακρίνει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μιας επιχειρήσεως από εκείνα των άλλων επιχειρήσεων. Μπορούν να αποτελέσουν

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία της προστασίας του εμπορικού σήματος

Ιστορία της προστασίας του εμπορικού σήματος Ιστορία της προστασίας του εμπορικού σήματος Αθήνα 25 Μαΐου 2013 Αριστέα Σινανιώτη - Μαρούδη Καθηγήτρια Εμπορικού Δικαίου Πανεπιστημίου Πειραιώς Το σήμα, ως υλική διακριτική παράσταση, προηγήθηκε της γραφής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟΥΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟΥΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟΥΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Θεσσαλονίκη 23 Φεβρουαρίου 2008 Π. Γκαγκανάτσου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β41Α4691Ω3-Κ3Γ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18 10432 ΑΘΗΝΑ ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α ΠΛΗΡ. : Β. ΜΠΕΡΟΥΤΣΟΥ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 44 ΤΗΛ.

ΑΔΑ: Β41Α4691Ω3-Κ3Γ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18 10432 ΑΘΗΝΑ ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α ΠΛΗΡ. : Β. ΜΠΕΡΟΥΤΣΟΥ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 44 ΤΗΛ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός ΑΘΗΝΑ, 27/07/2012 Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων ΑΡ. ΠΡΩΤ.ΔΙΑΣΦ/Φ3/92/94533 Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 5024 /2013

Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 5024 /2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ Αθήνα 4 Νοεμβρίου 2013 Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 5024 /2013 Σύμφωνα με : α) Τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135, 136 και 139 του Νόμου του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/11-04-2012),

Διαβάστε περισσότερα

Η Προστασία των προσωπικών δεδομένων στην επιστημονική έρευνα

Η Προστασία των προσωπικών δεδομένων στην επιστημονική έρευνα Η Προστασία των προσωπικών δεδομένων στην επιστημονική έρευνα Ευγενία Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου Καθηγήτρια Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ealex@uom.gr Σύγκρουση Δικαιωμάτων Δικαίωμα συμμετοχής στην Κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 207/2009 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 26ης Φεβρουαρίου 2009. για το κοινοτικό σήμα. (Κωδικοποιημένη έκδοση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 207/2009 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 26ης Φεβρουαρίου 2009. για το κοινοτικό σήμα. (Κωδικοποιημένη έκδοση) 24.3.2009 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 78/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 207/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές

Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές B-Economics Δημοσιεύτηκε η προκήρυξη της δράσης Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ NOMOΣ: 3448/2006 ΦΕΚ: Α 57/15.03.2006 ΤΙΤΛΟΣ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ IATRICA 1. Η Εταιρεία με την επωνυμία IATRICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ, με Α.Φ.Μ. 800542860, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και Έδρα

Διαβάστε περισσότερα

Links to other sites ("Δεσμοί με άλλες ιστοσελίδες") Η ιστοσελίδας μας περιλαμβάνει links ("δεσμούς") προς άλλα web sites τα οποία και δεν

Links to other sites (Δεσμοί με άλλες ιστοσελίδες) Η ιστοσελίδας μας περιλαμβάνει links (δεσμούς) προς άλλα web sites τα οποία και δεν Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη των υπηρεσιών του site (stathiskotidis.gr) υπόκειται στους όρους του παρόντος κειμένου καθώς και από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΟΠ. ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΟΠ. ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΟΠ. ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ανδρέας Θρασυβούλου Εργαστήριο Μελισσοκομίας-Σηροτροφίας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης www.beelab.gr Τι είναι ΠΟΠ και τι ΠΓΕ ΠΟΠ Η ποιότητα ή τα χαρ/κά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 6193/24-11-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 6193/24-11-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 6193/24-11-2015 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έννοια υλικής- πνευματικής ιδιοκτησίας

ΘΕΜΑ: Έννοια υλικής- πνευματικής ιδιοκτησίας ΠΣΠΑ Project Β Λυκείου : Α' τετραμήνου 2015-16 «Κατοχύρωση Πνευματικής Ιδιοκτησίας Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας και Εμπορικά Σήματα. Ποια είναι η χρησιμότητα και ποιες οι διαφορές τους;» ΘΕΜΑ: Έννοια υλικής-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ Ηράκλειο 4 /11/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 14119

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ Ηράκλειο 4 /11/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 14119 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ Ηράκλειο 4 /11/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 14119 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Σχετ:13930,14023 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Διακανονισμός της Χάγης. για τη Διεθνή Καταχώριση των Βιομηχανικών Σχεδίων και Υποδειγμάτων: Κύρια Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήματα

Ο Διακανονισμός της Χάγης. για τη Διεθνή Καταχώριση των Βιομηχανικών Σχεδίων και Υποδειγμάτων: Κύρια Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήματα ιακανονισμός της Χάγης Ο Διακανονισμός της Χάγης για τη Διεθνή Καταχώριση των Βιομηχανικών Σχεδίων και Υποδειγμάτων: Κύρια Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήματα 1 Ο Διακανονισμός της Χάγης για τη Διεθνή Καταχώριση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, 28.12.2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, 28.12.2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, 28.12.2012 207(Ι)/2012 207(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθμός: 1733 Έτος: 1987 ΦΕΚ: Α 171 19870922 Τέθηκε σε ισχύ: 22.09.1987 Αρμόδιος Φορέας: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

αποτελεσµατικότητας των Κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/Α /97). 1.5. Του Π.. 370/95 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας περί

αποτελεσµατικότητας των Κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/Α /97). 1.5. Του Π.. 370/95 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας περί Αριθ. Π1-1893 Μητρώο Προµηθευτών Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 1.1. Του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/Α /85). 1.2. Του Ν. 1599/1986

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΔΥΝΑΤΙΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΔΥΝΑΤΙΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΔΥΝΑΤΙΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Τέλος κατάθεσης της μετάφρασης των Αξιώσεων Ευρωπαϊκής Αίτησης (Άρθρο 9 παρ. 1 Π.Δ. 77/1988)

Τέλος κατάθεσης της μετάφρασης των Αξιώσεων Ευρωπαϊκής Αίτησης (Άρθρο 9 παρ. 1 Π.Δ. 77/1988) Κανονισμός ΤΕΛΩΝ ΟΒΙ Ισχύει από 1/1/2016 (Απόφαση ΔΣ/13/Α01/2016 από 31/8/2016) Μεταβολή τέλους έκθεσης έρευνας με αιτιολογημένη γνώμη με αναδρομική ισχύ από 1/1/2016 1 Τέλος κατάθεσης της αίτησης για

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Σήμα στο γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα

Ελληνικό Σήμα στο γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα Ελληνικό Σήμα στο Ιωάννα Ζτάλιου M.Sc. Γεωπόνος Τροφίμων ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ Διεύθυνση Διαχείρισης Ελέγχων Γάλακτος & Κρέατος Κηφισίας 33, Θεσσαλονίκη email: ztaliou@elog.gr 1 Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος 4072/2012

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 23.12.2015 L 336/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ (ΕΕ) 2015/2436 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2015 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών περί

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 14/48 21.1.2015 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ Διορθωτικό στην οδηγία 2014/26/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, για τη συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγές στον Κ.Β.Σ. που έγιναν μέσα στο 2011

Αλλαγές στον Κ.Β.Σ. που έγιναν μέσα στο 2011 Ο φοροτεχνικός του Επιμελητηρίου σας ενημερώνει σχετικά με τον Κ.Β.Σ. Ο Κ.Β.Σ. δεν καταργείται από 1.1.2012 Πράξη Νομοθετικού περιεχομένου από 16.12.2011 (άρ. 5 παρ. 3) ΠΟΛ.1256/23.12.2011. Σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ. Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 4824/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ. Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 4824/2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 4824/2013 Σύμφωνα με : α) Τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135, 136 και 139 του Νόμου του Ν. 4072/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ 1 1. Γενικό Πλαίσιο - Φιλοσοφία Ο Διαγωνισμός Επιχειρηματικότητας διοργανώνεται από τη Μονάδα Καινοτομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθμός: 2239 Έτος: 1994 ΦΕΚ: Α 152 19940916 Τέθηκε σε ισχύ: 31.10.1994 Αρμόδιος Φορέας: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΖΩΩΝ Ή ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΖΩΩΝ Ή ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΖΩΩΝ Ή ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΖΩΩΝ Ή ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 7 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΖΩΩΝ Ή ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΖΩΩΝ Ή ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 25 /11/2010 Α. Π.: 585/028 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, 25 /11/2010 Α. Π.: 585/028 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 25 /11/2010 Α. Π.: 585/028 ΑΠΟΦΑΣΗ Επί της Ακροάσεως μεταξύ αφενός της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΖΙΝΟ ΠΑΡΝΗΘΑΣ Α.Ε.» και αφετέρου της εταιρείας «CANDERNE LIMITED», με αντικείμενο την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΕ & ΠΥΧ

ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΕ & ΠΥΧ Κ Υ Λ Π Π ΥΝΞΗ ΗΕΩΝ Γ ΔΕ & ΠΥΧ ΓΝΜ ΒΜΗΧΝΚΗ ΔΚΗ ΠΕΛΜΒΝΕ Μ ΗΗ Γ ΔΕ & ΠΥΧ Κ Υ Λ Π ίτηση Περιγραφή ξιώσεις Περίληψη χέδια (προαιρετικά) ΓΝΜ ΒΜΗΧΝΚΗ ΔΚΗ ίτλος ΥΝΞΗ ΠΕΓΦΗ ι πρέπει να αναφέρεται: Κ Υ Λ Π εχνικό

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και προϋποθέσεις χρήσης

Όροι και προϋποθέσεις χρήσης Όροι και προϋποθέσεις χρήσης 1. Αποδοχή Η πρόσβαση και η χρήση αυτού του δικτυακού τόπου υπόκεινται στους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις και σε όλους τους νόμους που εφαρμόζονται σχετικά. Με την πρόσβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (Μ.Κ.Ε.) ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Για την ίδρυση μιας επιχείρησης (ανεξαρτήτου μορφής και νομικής υπόστασης) είναι απαραίτητα τα παρακάτω βήματα: ΒΗΜΑ 1 ο : Πριν από οποιαδήποτε άλλη ενέργεια,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Τα βασικά νομικά χαρακτηριστικά των Ανωνύμων Εταιρειών είναι τα εξής:

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Τα βασικά νομικά χαρακτηριστικά των Ανωνύμων Εταιρειών είναι τα εξής: ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ανώνυμη Εταιρεία είναι η εμπορική κεφαλαιουχική εταιρεία με νομική προσωπικότητα και αποτελεί τον πιο εξελιγμένο τύπο εταιρείας. Το κεφάλαιό της καλείται Μετοχικό Κεφάλαιο και διαιρείται σε ίσα

Διαβάστε περισσότερα