1. ΘΈΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΎ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1. ΘΈΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΎ."

Transcript

1 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ 1. ΘΈΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΎ. Στην ενότητα αυτή θα γίνεται αναφορά στο σύγχρονο τρόπο διοίκησης του ανθρώπινου δυναμικού της επιχείρησης, με έμφαση στην ανάπτυξη. Θα αναπτυχθούν πολιτικές δημιουργίας εταιρικών εσωτερικών αξιών αλλά και τεχνικές χειρισμού του ανθρώπινου δυναμικού σε περίοδο οικονομικής ύφεσης, όταν, εκ των πραγμάτων, είναι αναπόφευκτο να ληφθούν «δύσκολες» αποφάσεις. Ειδικότερα θα υλοποιηθούν τα ακόλουθα σεμινάρια : ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΕΠΙΛΟΓΉΣ ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΌΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΎ ΣΚΟΠΌΣ: Θα παρουσιαστεί η μεθοδολογία και τα εργαλεία με τα οποία υλοποιείται μια αρχική αξιολόγηση του προσωπικού και στη συνέχεια ο τρόπος με τον οποίον σχεδιάζεται το πλάνο βελτίωσης, η εφαρμογή coaching για την ενδυνάμωση και την υποβοήθηση των ανθρώπων να βελτιώσουν την απόδοσή τους και τελική ανάλυση όλων των βημάτων της τελικής αξιολόγησης τους με χρήση ηλεκτρονικών εφαρμογών. ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ - Ομαδικότητα και συνέργια - Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της ομαδικής σκέψης - Τα χαρακτηριστικά μια υποδειγματικής ομάδας - Τα απαιτούμενα team skills για τα μέλη και τον ηγέτη της ομάδας 2. Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ - Η επιλογή των μελών της ομάδας - Ο καθορισμός των ρόλων της ομάδας - Η στοχοθέτηση της ομάδας - Η επιλογή του συστήματος αξιών για την ομάδα - Ο καθορισμός των κανόνων λειτουργίας της ομάδας - Ανάπτυξη μιας αποδοτικής δομής meeting - Η δομή και το check list αξιολόγηση ενός αποδοτικού meeting - Ο καθορισμός του τρόπου αξιολόγησης της αποδοτικότητας της ομάδας - Ο καθορισμός χρόνου και πόρων - Οι στοιχειώδεις υποδομές - Συνήθη αίτια αποτυχίας λειτουργίας ομάδας 3. Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ - Αποδοτική Επικοινωνία - Κτίσιμο εμπιστοσύνης - Διαχείριση συγκρούσεων - Αναγνώριση και κτίσιμο στα δυνατά σημεία του κάθε μέλους - Εξάλειψη της αντίληψης «εμείς αυτοί» - Το χτίσιμο της αρμονίας - Ενίσχυση διαπροσωπικών δεξιοτήτων - Επικέντρωση στο αποτέλεσμα - Εξάλειψη της αρνητικής συμπεριφοράς - Υποκίνηση της ομάδας - Σχηματισμός υποομάδων - Η διαχείριση του χρόνου - Η ιεράρχηση των θεμάτων - Η δημιουργία Consensus - Η μέτρηση της αποτελεσματικότητας της ομάδας - Γιορτάζουμε την επιτυχία 4. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΗΓΕΤΗ - Επιλογή του κατάλληλου στυλ Διοίκησης - Επικέντρωση στα ουσιώδη - Ενθάρρυνση της συμμετοχής - Διαχείριση συγκρούσεων - Υποκίνηση μελών ομάδας

2 - Διαχείριση συγκρούσεων - Υποκίνηση μελών ομάδας - Καθοδήγηση προς τη βέλτιστη λύση - Ενθάρρυνση θετικής σκέψης - Αποφυγή εύκολων συμβιβασμών 5. ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ - Mind Mapping - Διάγραμμα αίτιου αποτελέσματος - Brainstorming - Tree diagram - Matched Paired Analysis - Decision Mattrix - Τεχνικές επίλυσης προβλημάτων COACHING ΣΚΟΠΌΣ: Να κατανοήσουν οι συμμετέχουσες την ανάγκη και τα πλεονεκτήματα από την εφαρμογή ενός καθοδηγητικού τρόπου Διοίκησης έτσι ώστε να: - καθοδηγούν το προσωπικό τους με αναπτυξιακή κατεύθυνση - αποκτήσουν τις απαραίτητες επικοινωνιακές δεξιότητες ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΟ 1. Μορφές καθοδήγησης ο ετήσιος κύκλος 2. Οι τρεις κύκλοι της επιτυχίας 3. Το περιστασιακό στυλ καθοδήγησης και η εκχώρηση 4. Καθοδήγηση και αξιολόγηση της απόδοσης 5. Η αποτελεσματική συνέντευξη αξιολόγησης 6. Οι προληπτικές ενέργειες για καλό εργασιακό κλίμα 7. Περιστασιακές καθοδηγητικές παρεμβάσεις 8. Η καθοδήγηση της ανάπτυξης του εργαζόμενου 9. Γιατί η ανάθεση βοηθάει την αποτελεσματικότητα 10. Πως πρέπει να γίνεται η σωστή ανάθεση 11. Οι απαραίτητες επικοινωνιακές δεξιότητες του καθοδηγητή : α) Η δύναμη της συμπεριφοράς, η προσαρμογή και η σημασία του αυτό-ελέγχου β) Η ελευθερία της επιλογής γ) Οι προκαταλήψεις και η ενεργητική ακρόαση δ) Η σωστή χρήση των ερωτήσεων ε) Οι τέσσερις ( 4 ) επικοινωνιακοί τύποι στ) Η αντιμετώπιση δύσκολων συνεργατών και διαφωνιών ζ) Η θετική συμπεριφορά ( assertiveness ) η)τα έξι στυλ καθοδήγησης 2. MARKETING Η θεματική ενότητα θα περιλαμβάνει διαλέξεις που θα αφορούν: ΒΑΣΙΚΈΣ ΈΝΝΟΙΕΣ MARKETING Σκοπός: Θα παρουσιαστούν οι Βασικές Αρχές του Μάρκετινγκ αποκλειστικά για Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις που θα βοηθήσουν τις συμμετέχουσες να αντιληφθούν τις απαραίτητες τεχνικές και έννοιες μάρκετινγκ, τις οποίες μπορούν άμεσα να εφαρμόσουν στην καθημερινότητα της επιχείρησής τους. ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΊΟΥ 1. Η ψυχολογία του καταναλωτή σήμερα 2. Η σημασία του πελάτη και του πελατολογίου 3. Τι είναι το Μάρκετινγκ της Μικρής και Μεσαίας Επιχείρησης 4. Τι είναι οι ενέργειες Μάρκετινγκ και πως τις αξιολογούμε 5. Το πλάνο Μάρκετινγκ

3 ΑΝΑΠΤΎΣΣΟΝΤΑΣ ΈΝΑ ΣΧΈΔΙΟ MARKETING (MARKETING PLAN) Σκοπός: Το Σεμινάριο αυτό παρουσιάζει την πλήρη διαδικασία σχεδιασμού, την παρακολούθηση της υλοποίησης και τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας ενός Marketing Plan. Για να θεωρηθεί ένα Marketing Plan επιτυχημένο, πρέπει τεκμηριωμένα να βελτιώνει την προοπτική πώλησης των προϊόντων και επομένως είναι σημαντικό να καθορισθούν και δείκτες μέτρησης της αποτελεσματικότητάς του. Το σεμινάριο προσδιορίζει με σαφήνεια: - Τι ακριβώς πρέπει να περιλαμβάνει ένα αποδοτικό Marketing Plan. - Ποιες πληροφορίες χρειάζονται, από ποιες πήγες θα αναζητηθούν και ποια εργαλεία θα χρησιμοποιηθούν, προκειμένου να γίνει η συλλογή και η επεξεργασία των πληροφοριών αυτών. - Με ποιες συγκεκριμένες διαδικασίες και εργαλεία θα προσδιορίσουμε το Target Group. - Πώς γίνεται η ανάπτυξη Στρατηγικής για τα προϊόντα, την τιμολογιακή πολιτική, τη θέση (κανάλι διανομής και τρόπος προσέγγισης προς τον πελάτη) χρησιμοποιώντας τα νέα εργαλεία Strategy Map - Balanced Scorecard. - Ποιες ενέργειες πρέπει να σχεδιαστούν για την Υλοποίηση του Marketing Plan. - Πώς γίνεται η μέτρηση της αποδοτικότητας του Marketing Plan. - Τη μεθοδολογία υποστήριξης της Διοίκησης για την αποτελεσματική υλοποίηση του Marketing Plan. ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΊΟΥ Α. ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΣ ΠΛΗΡΟΥΣ MARKETING PLAN Β. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - Ανάλυση εξωτερικού περιβάλλοντος - Ανάλυση εσωτερικού περιβάλλοντος - Ανάλυση ανταγωνισμού - Ανάλυση αναγκών και συμπεριφοράς πελατών - Check List για την ανάλυση της παρούσας κατάστασης Γ. ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ - ΕΠΙΛΟΓΗ TARGET GROUP - Κριτήρια Τμηματοποίησης Καταναλωτικών Αγορών - Κριτήρια Τμηματοποίησης Βιομηχανικών Αγορών - Διαδικασία Επιλογής Τμήματος Αγοράς ως Target Group Δ. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ MARKETING & ΠΛΑΝΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Δ1. Κατευθύνσεις Στρατηγικής - Ανάπτυξη αγοράς με υπάρχοντα προϊόντα - Ανάπτυξη νέων προϊόντων Δ2. Στρατηγικοί Στόχοι Marketing & Πλάνα Υλοποίησης Η Στρατηγική και τα Πλάνα υλοποίησης που αφορούν: - Τα προϊόντα - Brand Management - Τα κανάλια διανομής - Τα Logistics του Marketing Plan - Το Customer Service - Τον καθορισμό τιμολογιακής πολιτικής - Τον υπολογισμό του νεκρού σημείου - Την προώθηση των προϊόντων/ υπηρεσιών Ε. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ MARKETING PLAN - Προβλέψεις Πωλήσεων - Προϋπολογισμός - Αναλυτικός Σχεδιασμός Πλάνων Υλοποίησης - Eφαρμογή του Action Plan & Παρακολούθηση - Αποκλίσεις από budget - πλάνα υλοποίησης - Δείκτες Μέτρησης Αποδοτικότητας - Marketing Plan Audit ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΤΩΝ SOCIAL MEDIA ΣΚΟΠΌΣ: Το σεμινάριο αποτελεί εισαγωγή στο ρόλο των κοινωνικών μέσων και των κοινωνικών δικτύων. Στόχος είναι να εξετάσει τις νέες δεξιότητες που πρέπει να αναπτύξουν οι επαγγελματίες, προκειμένου να αντεπεξέλθουν στις προκλήσεις της νέας ψηφιακής και κυρίως διασυνδεδεμένης εποχής έτσι ώστε να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή προβολή και προώθηση της επιχείρησής σας.

4 ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΊΟΥ Ενότητα 1: - Ορισμός και ανάλυση των social media - Κατηγορίες και είδη social media - Κοινωνικότητα και διαδίκτυο - Επαγγελματική Διαχείριση των social media (ανάπτυξη και παραγωγική εξέλιξη λογαριασμών) Ενότητα 2: - Επαγγελματική Διαχείριση των social media (ανάπτυξη και παραγωγική εξέλιξη λογαριασμών) - Facebook, Twitter, LinkedIn (ανάπτυξη και θέματα διαχείρισης προσωπικής σελίδας) - Social Media Mission and Objectives Ενότητα 3: - Pest Analysis in Social Media - Swot Analysis in Social Media - Social Media Monitoring Ενότητα 4: - Social Media & PR - Τεχνικές Δημοσίων Σχέσεων στα social media - PR releases on line - E-advertising Ενότητα 5: - Blogs - Η θέση σας στη μπλογκόσφαιρα - Ανάπτυξη και εξέλιξη του blog σας - Blog και επιχειρηματικότητα 3. ΧΡΗΜΑΤΟΔΌΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ. Η θεματική ενότητα θα περιλαμβάνει διαλέξεις που θα αφορούν: ΣΤΟΙΧΕΙΏΔΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΣΚΟΠΌΣ: Το σεμινάριο αυτό έρχεται να καλύψει τις στοιχειώδης οικονομικές γνώσεις που θα πρέπει να διαθέτουν τα μη Οικονομικά Στελέχη προκειμένου να κατανοήσουν σε βάθος τα στοιχειώδη και όχι μόνο Οικονομικές λειτουργίες μιας επιχείρησης. ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ 1. Θα μάθετε τι είναι λογιστικό σχέδιο, σχετική -Νομοθεσία 2. Θα μάθετε τι είναι Αναλυτικό -Γενικό Καθολικό, Ισοζύγιο, 3. Θα μάθετε τι είναι κόστος πωληθέντων και πως υπολογίζεται 4. Σταθερά και Μεταβλητά Κόστη, τρόποι υπολογισμού τους, πρακτικά παραδείγματα 5. Κόστος παραμονής των αποθεμάτων στην Αποθήκη 6. Επισφαλείς Πελάτες, μέθοδοι μείωση τους 7. Τα συνηθέστερα σφάλματα και τρόπος επίλυσης τους 8. Διάγραμμα ροής των λειτουργιών ενός λογιστηρίου 9. Κεφάλαιο κίνησης, τι είναι και πως υπολογίζεται 10. Τι είναι το Factoring και πότε συμφέρει η επιλογή του 11. Προϋπολογισμός, απολογισμός τι είναι πως υπολογίζονται 12. Δάνεια, βραχυπρόθεσμα, μακροπρόθεσμα κλπ 13. Πότε συμφέρει το leasing,πότε ο Δανεισμός και πότε το Factoring 14. Μείωση του Κόστους αγορών με Reverse Factornig 15. Τεχνικές Αξιολόγησης των Επενδυτικών αποφάσεων 16. Τεχνική ανάλυση των ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ - ΡΟΩΝ της επιχείρησης 17. Ανάπτυξη της Δομής και του περιεχομένου των Ισολογισμών 18. Πως λειτουργούν οι λογαριασμοί Ενεργητικού, Παθητικού και Καθαρής Θέσης 19. Ερμηνεία της Ισότητας Ενεργητικό = Παθητικό

5 20. Υπολογισμός της αξίας της Επιχείρησης 21. Υπολογισμός ρευστότητας, καθώς κα στην Βιωσιμότητας της επιχείρησης 22. Πρακτικές Εφαρμογές με ανάλυση των ανωτέρω 23. Ανάπτυξη των Αριμοδεικτών Οικονομική απόδοσης 24. Ανάπτυξη των Αριμοδεικτών Βιωσιμότητας 25. Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα μιας υγιούς Επιχείρησης, τεχνικές και μέθοδοι εντοπισμού 26. Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα μιας Προβληματικής Επιχείρησης, τεχνικές και μέθοδοι εντοπισμού 27. Τι είναι και πως υπολογίζεται το Νεκρό Σημείο 28. Τεχνικές - Μέθοδοι εντοπισμού μείωσης κόστους 29. Οι αποφάσεις για την σωστή τιμολογιακή πολιτική 30. Έξοδα Πωλήσεων - Μεταφορά Διανομή 31. Πληροφορική -Διαχείριση Αρχείων 32. Κόστος Εργασίας - Διαχείριση Προσωπικού 33. Διοικητικά Έξοδα-Εργασίες Γραφείου-«Χαρτοβασίλειο» -Security 34. Λειτουργία Γραμματείας 35. Φύρες Παραγωγής - Ποιότητα προϊόντων 36. Αγορές Προμήθειες 37. Γενικά Έξοδα ( Γ.Β.Ε.Κόστος Οχημάτων - Ενέργεια - Τηλέφωνα) 38. Επενδύσεις Πάγιου Κεφαλαίου-Αλλαγές Καινοτομίες 39. Σχεδιασμός Προϊόντων Υπηρεσιών 40. Έξοδα προώθησης - προβολής διαφήμισης 41. Οικονομικές λειτουργίες - Χρηματοοικονομικά - Δανεισμός - Κεφάλαιο κίνησης 42. Χωροταξία και τεχνολογία Παραγωγής Συντήρηση 43. Αποθέματα-Λειτουργία Αποθήκης 44. Πίνακας 100 σημείων για μείωση κόστους 45. Γραμμικός Προγραμματισμός, NPV, PBP, ROI 46. Pareto Analysis - Statistical Process Control (SPC) και πρακτικές εφαρμογές 47. Value Analysis -Cause and Effects- Brainstorming και πρακτικές εφαρμογές 48. Μελέτη Χρόνων Μεθόδων 49. Excel Ελέγχου Προϋπολογισμένων δαπανών και Cash Flow και πρακτικές εφαρμογές 50. Έντυπα και Λογισμικό υποστήριξης για μείωση κόστους 51. Προγραμματισμός και Διαδοχές Παραγωγής 52. Τεχνικές μείωσης Αποθέματος 53. Εργαλεία Τηλεργασίας 54. Προϋπολογισμός - Ανάλυση Νεκρού Σημείου 55. Τεχνικές μείωσης Αποθέματος 56. Τεχνικές Βελτίωσης Διεργασιών 57. Επιλογή Μορφών Χρηματοδότησης ΈΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΆΣ - ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ ΒΙΩΣΙΜΌΤΗΤΑΣ Σκοπός: Η γνώση για όλα όσα θα πρέπει να κατανοεί ο σύγχρονος επιχειρηματίας και η τεχνική του κατάρτιση με σύγχρονα εργαλεία αποτελεσματικής Διοίκησης και λήψης αποφάσεων στο σωστό time για την Οικονομική του Μονάδα. ΛΟΓΙΣΤΙΚΈΣ ΑΡΧΈΣ ΣΤΌΧΟΣ: της διάλεξης είναι να εφοδιάσει τις συμμετέχουσες με τις απολύτως απαραίτητες γνώσεις της λογιστικής επιστήμης που είναι αναγκαίες σε κάθε απασχολούμενη με την οργάνωση και τη διοίκηση μιας επιχείρησης, ώστε να είναι ικανή να συλλέγει, να εκτιμά, να αξιολογεί και να παρέχει ποσοτικές πληροφορίες που θα βοηθήσουν στη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων. Επιπλέον, οι συμμετέχουσες θα εξοικειωθούν με λογιστικές έννοιες και όρους με τους οποίους έρχονται καθημερινά αντιμέτωποι στην επαγγελματική τους καθημερινότητα. ΘΕΜΑΤΙΚΈΣ ΕΝΌΤΗΤΕΣ: 1. Βασικά στοιχεία Λογιστικής: Έννοια και Σκοποί της Λογιστικής, Χρησιμότητα των Λογιστικών Πληροφοριών, Οι Βασικές Λογιστικές Αρχές 2. Λογιστικές καταστάσεις: Η έννοια των Λογιστικών Καταστάσεων, Ισολογισμός της Οικονομικής Μονάδας, Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως, Παραδείγματα και Ασκήσεις 3. Το Λογιστικό Κύκλωμα: Η βασική λογιστική ισότητα, Λογιστικό Γεγονός, Παραδείγματα Λογιστικών γεγονότων και Ασκήσεις, Οι Λογαριασμοί, Τα στάδια του λογιστικού κυκλώματος, Ημερολόγιο, Γενικό Καθολικό, Ισοζύγιο Λογαριασμών 4. Απογραφή - Εγγραφές προσαρμογής-αποσβέσεις: Ορισμός και είδη Απογραφής, Ποια είναι η σημασία των εγγραφών προσαρμογής, Αποσβέσεις Πάγιων Στοιχείων -παραδείγματα 5. Προσδιορισμός του Λογιστικού Αποτελέσματος της Λογιστικής Χρήσης: Τρόποι υπολογισμού του αποτελέσματος χρήσης, Κλείσιμο Άνοιγμα των Λογιστικών Βιβλίων

6 ΑΝΆΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΏΝ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ ΣΚΟΠΌΣ: Πρακτική προσέγγιση της ανάλυσης του Ισολογισμού με ανάλυση των κυριότερων αριθμοδεικτών, με έμφαση στην ανάλυση της βιωσιμότητας μιας επιχείρησης, της Ρευστότητας, το απαραίτητο Κεφάλαιο Κίνησης, καθώς και των κρισιμότερων σημείων ενός Ισολογισμού. Οι συμμετέχουσες θα μπορούν μετά το πέρας του σεμιναρίου να κάνουν ανάλυση των στοιχειών οποιοιδήποτε Ισολογισμού καθώς και σύγκριση του με τα αντίστοιχα αποτελέσματα του Κλάδου και θα έχουν μια άρτια γνώση του αντικειμένου. ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 2. Ουσιώδη στοιχεία που είναι απαραίτητοι για την κατανόηση των Ισολογισμών 3. Κατηγορίες επιχειρήσεων σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π. (Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα) 4. Αξιοπιστία οικονομικών καταστάσεων ΕΛΕΓΧΟΣ από ορκωτούς ελεγκτές 5. Ισολογισμός - Πίνακας Αποτελεσμάτων Χρήσης 6. Λογαριασμοί Ενεργητικού -Παθητικού-Τάξεως 7. Προσάρτημα ισολογισμού 8. Έξοδα οργανικά - Έσοδα οργανικά - Λογαριασμοί Leasing 9. Ανόργανα έσοδα έξοδα 10 Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων 11. Εννοιολογική σημασία των αριθμοδεικτών 12. Διάκριση αριθμοδεικτών, ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ, ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 13. Διάκριση αριθμοδεικτών, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΙ, ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ - ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 14. Ανάλυση βάσει αριθμοδεικτών 15. Αποτίμηση της αποδοτικότητας της επιχείρησης, Νεκρό σημείο 16. Περιθώριο ασφάλειας επιχείρησης 17. Ανάλυση τάσεων - Διαχρονική ανάλυση, Συγκριτική ανάλυση 18. Πως υπολογίζεται το κεφάλαιο κίνησης 19. Η διαφορά υπολογισμού άμεσης και έμμεσης ρευστότητας 20. Βραχυχρόνια και μακροχρόνια ισορροπία επιχείρησης 21. Βήμα προς βήμα ανάλυση των Ισολογισμών 22. Οι κρισιμότεροι δείκτες των Ισολογισμών π.χ. ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 23. Μέτρηση αποδοτικότητας της επιχείρησης 24. Πως αποτιμάται η αποδοτικότητα της επιχείρησης ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΑΝΆΛΥΣΗ ΣΚΟΠΌΣ: H διάλεξη αυτή θα παρουσιάζει μια πρακτική προσέγγιση στην Ανάλυση των Οικονομικών Καταστάσεων. Οι συμμετέχουσες θα εξοικειωθούν με τον τρόπο κτισίματος των ισολογισμών και με δείκτες και έννοιες όπως: EBIDTA, Ρευστότητα, Άνοιγμα στην Αγορά, Καθαρή Θέση Επιχείρησης, Κεφάλαιο Κίνησης, Δείκτες Αποδοτικότητας κλπ. Επιπλέον, μέσω της ανάλυσης των αριθμοδεικτών, θα είναι σε θέση να εντοπίζουν σημεία που εγκυμονούν κινδύνους για το μέλλον, ώστε να λαμβάνονται έγκαιρα τα απαιτούμενα μέτρα πριν εκδηλωθεί η κρίση. Θα εντοπισθούν επίσης τα σημεία των οικονομικών καταστάσεων, τα οποία φανερώνουν ατασθαλίες ή λάθη, μέσω παραδειγμάτων Ισολογισμών και τέλος, θα παρουσιασθούν καταστάσεις ταμειακών ροών και εκθέσεις ορκωτών ελεγκτών και θα προσδιορισθεί η επίδρασή τους στα αποτελέσματα της επιχείρησης. Στις συμμετέχουσες παρέχεται δωρεάν Εργαλείο, στο οποίο μεταφέρεται αυτούσιος ο Ισολογισμός και παράγονται αυτόματα οι τιμές των αριθμοδεικτών, περιλαμβανομένου και του Δείκτη Ζ. Επίσης παρέχεται εφαρμογή σε Excel, η οποία με βάση τα στοιχεία του προϋπολογισμού και τον ισολογισμό της προηγούμενης χρήσης, δημιουργεί τον ισολογισμό της επόμενης χρήσης. ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΟ 1. Ποιές είναι οι Οικονομικές Καταστάσεις 2. Παρουσίαση και ανάλυση των στοιχείων που απαρτίζουν τις Οικονομικές Καταστάσεις 3. Σημαντικές έννοιες και όροι όπως: Contribution Margin, EBITDA, Κεφάλαιο Κίνησης, Ρευστότητα, Καθαρή Θέση 4. Αριθμοδείκτες Οικονομικής Απόδοσης 5. Ποιοί είναι οι σημαντικότεροι αριθμοδείκτες και ποιά η χρησιμότητά τους 6. Μέτρηση αποδοτικότητας της επιχείρησης 7. Μέθοδοι υπολογισμού της αξίας της επιχείρησης 8. Κρίσιμα σημεία των Οικονομικών Καταστάσεων που φανερώνουν ατασθαλίες ή λάθη 9. Τι φανερώνει, αλλά και τι δεν αποκαλύπτει η ανάλυση των Ισολογισμών και των Αποτελεσμάτων Χρήσεως 10. Ταμειακές ροές ως εργαλείο ανάλυσης Οικ. Καταστάσεων 11. Παρουσίαση της έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή και πως αυτή επηρεάζει την ανάλυση των Οικ. Καταστάσεων 12. Πως υπολογίζεται το κεφάλαιο κίνησης 13. Ο ρόλος του δείκτη Ζ για την πρόβλεψη κατάρρευσης μιας επιχείρησης

7 4. ΕΊΣΟΔΟ ΣΕ ΝΈΕΣ ΑΓΟΡΈΣ Ή ΣΕ ΑΝΑΠΤΥΣΣΌΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΈΣ ΑΝΟΙΚΤΟΎ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΘΕΤΙΚΏΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΏΝ ΜΕ ΚΎΡΙΟ ΣΚΟΠΌ ΤΗΝ ΕΝΊΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΉΣ ΘΈΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΩΝ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΊΣ ΑΓΟΡΈΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ Ή/ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΏΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΓΧΏΡΙΑ Ή / ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΉ ΑΓΟΡΆ. ΣΚΟΠΌΣ: Nα ενημερωθούν οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις για τις διάφορες μορφές διεθνοποίησης και για το πώς η διεθνής επέκταση δραστηριοτήτων μπορεί να προσφέρει επιχειρηματική ανάπτυξη. ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΊΟΥ 1. ΑΠΌ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΉ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΉ ΑΓΟΡΆ - Διεθνοποίηση και Επιχειρηματικότητα: κίνητρα & κίνδυνοι - Οι μορφές της διεθνούς επέκτασης δραστηριοτήτων Εξαγωγές Ίδρυση υποκαταστηµάτων - θυγατρικών (greenfield investments) Έµµεση / άµεση ξένη επένδυση Συμφωνίες αντιπροσωπίας, αποκλειστικής διάθεσης, αποκλειστικής προµήθειας και Franchising προϊόντων και υπηρεσιών Τεχνολογική συνεργασία - Μεταφορά τεχνολογίας - Η επίδραση του κόστους εργασίας και ενέργειας. Διεθνείς συγκρίσεις. Μεταφορά επενδύσεων σε χώρες χαµηλού κόστους. 2. Η ΜΕΤΑΦΟΡΆ ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑΣ ΩΣ ΜΈΣΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΘΝΟΠΟΊΗΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΉΤΩΝ - Προώθηση προϊόντων και τεχνολογίας - Αναζήτηση διεθνών συνεργατών για τεχνολογική και επιχειρηματική συνεργασία - Διοργάνωση επιχειρηματικών αποστολών - Προκαταρκτική έρευνα αγοράς για τις χώρες-στόχους 3. ΒΉΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΆΚΤΗΣΗ ΝΈΩΝ ΑΓΟΡΏΝ - Επιχειρησιακός σχεδιασμός και οργάνωση / Φτιάχνοντας την κουλτούρα μιας διεθνοποιημένης εταιρείας - Έρευνα αγοράς: Επιλογή κατάλληλης χώρας/ αγοράς Συγκέντρωση πληροφοριών αγοράς Στρατηγική διείσδυσης

Synergy Solution m.v.p. A.E.

Synergy Solution m.v.p. A.E. Synergy Solution m.v.p. A.E. consulting ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ SYNERGY SOLUTION m.v.p. A.E., Τζώρτζ 6, Πλ. Κάνιγγος, Αθήνα και Σταδίου 43 Αθήνα, τηλ. 2103838942, φαξ, 210-3838030,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015 ΤΜΗΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015 ΤΜΗΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015 ΤΜΗΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΩΡΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ σελ. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων - 3η σειρά Αλεξανδρούπολης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑ, 2013 [2] A. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» 1. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ -

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ»

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» Οδηγός ανάπτυξης εξαγωγών Δεκέμβριος 2014 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχοµένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Πίνακας περιεχοµένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΝΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΝΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΑΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Σχολή Διοίκησης Οικονομίας Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΝΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΣΙΓΑΡΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ : ΠΤΥΧΙΟ 1. ΘΕΜΑ:«Δημιουργία Business Plan»

Τ Ε Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ : ΠΤΥΧΙΟ 1. ΘΕΜΑ:«Δημιουργία Business Plan» Τ Ε Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ : ΠΤΥΧΙΟ 1 ΘΕΜΑ: ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤHΣ-ΣΥΝΤΑΚΤHΣ ΖΑΪΜΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΜ 438 ΚΑΒΑΛΑ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

587 Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Καβάλας

587 Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Καβάλας 587 Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Καβάλας Σκοπός Σκοπός του Τμήματος είναι να καταρτίζει τους σπουδαστές σε σύγχρονες επιστημονικές και τεχνολογικές μεθόδους στη διοίκηση, ώστε να εξελιχθούν σε υπεύθυνα οργανωτικά

Διαβάστε περισσότερα

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 1 Περιεχόμενα 1. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ... 3 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 3. Σκοπός του Προγράμματος... 4 4. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί

Διαβάστε περισσότερα

A Q S Advanced Quality Services Ltd.

A Q S Advanced Quality Services Ltd. A Q S Advanced Quality Services Ltd. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΘΗΝΑ 2008 Η ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Αθήνα Ηρώων Πολυτεχνείου & Πεντζερίδου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ B ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014 ΤΜΗΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ B ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014 ΤΜΗΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ B ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014 ΤΜΗΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 1 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού Εισαγωγή Θεματικές Ενότητες Η αποτελεσματική διοίκηση του Ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικός Οδηγός για την εκπόνηση ενός Οδηγού Επιχειρηματικού. 5. Συμπέρασμα: στη δημιουργία επιχειρήσεων

Τεχνικός Οδηγός για την εκπόνηση ενός Οδηγού Επιχειρηματικού. 5. Συμπέρασμα: στη δημιουργία επιχειρήσεων Τεχνικός Οδηγός για την εκπόνηση ενός Οδηγού Επιχειρηματικού 0. Παρουσίαση 1. Γενικές Πληροφορίες 2. Περιεχόμενο 3. Δομή του Επιχειρηματικού 4. Πληροφορίες 5. Συμπέρασμα: στη δημιουργία επιχειρήσεων 0.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΓΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΖΩΙΤΣΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΘΙΑΝΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 1 Περιεχόμενα 1. φιλοσοφια των προγραμματων... 3 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 3. Σκοπός του Προγράμματος... 5 4. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί

Διαβάστε περισσότερα

1 Εισαγωγή. Προαπαιτήσεις χρηµατοδότησης νέας επιχειρηµατικής δραστηριότητας.

1 Εισαγωγή. Προαπαιτήσεις χρηµατοδότησης νέας επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Για την εκπόνηση του παρόντος οδηγού συνεργάστηκαν το Ταµείο Ανάπτυξης Νέας Οικονοµίας και το Τµήµα ιοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών. Ο οδηγός συντάχθηκε, υπό τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 ΑΠΟΣΤΟΛΗ TΟΥ ΜΕΝΤΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 5 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 6

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 ΑΠΟΣΤΟΛΗ TΟΥ ΜΕΝΤΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 5 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 6 Επαναπροσδιορισμός του ΜΕΝΤΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Προφίλ Ικανοτήτων CESI IBERIA, S.A. Σεπτέμβριιος 2005 ΕΕππααννααππρρ οοσσ δδι ιι οορρι ιισσμμόόςς ττοουυ ππρροοφί ίίλλ ττοουυ Μέέννττοορραα ΚΚααι ιι ννοοττοομμί

Διαβάστε περισσότερα

code ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΕ Ε - Τµήµα Μακεδονίας

code ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΕ Ε - Τµήµα Μακεδονίας code ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΕ Ε - Τµήµα Μακεδονίας B ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013 Η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) ιδρύθηκε το 1962. Είναι σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που σκοπό έχει τη διάδοση,

Διαβάστε περισσότερα

Specisoft. www.specisoft.gr. ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Business Plan

Specisoft. www.specisoft.gr. ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Business Plan Specisoft www.specisoft.gr ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Business Plan Σχέδιο Περιεχομένων Μακροχρόνιου Επιχειρησιακού σχεδίου (Business Plan) Βασικός σκοπός ενός επιχειρηματικού σχεδίου (BUSINESS

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Αθήνα, Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ... 3 1.1. Παράγοντες Καινοτομίας... 5

Διαβάστε περισσότερα

περιεχόμενα 5. Χρονική Διάρκεια και Κόστος Φοίτησης...6 6. Προαπαιτούμενα...7

περιεχόμενα 5. Χρονική Διάρκεια και Κόστος Φοίτησης...6 6. Προαπαιτούμενα...7 2 3 περιεχόμενα 1. Εισαγωγή...5 2. Σκοπός του Προγράμματος...5 3. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος Ένταξης...6 4. Professional Certificate...6 5. Χρονική Διάρκεια και Κόστος

Διαβάστε περισσότερα

314 Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας Οικονομικού Παν. Αθήνας

314 Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας Οικονομικού Παν. Αθήνας 314 Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας Οικονομικού Παν. Αθήνας Το τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας. προήλθε από τη μετονομασία του τμήματος Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ. Οι υποψήφιοι φοιτητές που ενδιαφέρονται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ STARTUP ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ: ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ. της ΕΥΤΥΧΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ STARTUP ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ: ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ. της ΕΥΤΥΧΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

ΚΥΚΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΚΥΚΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΣΚΟΠΟΣ 2 ΗΜΕΡΕΣ Σκοπός του σεμιναρίου είναι η απλούστευση της λογιστικής εργασίας των οικονομικών μονάδων (με την εφαρμογή του Ενιαίου Γενικού Λογιστικού Σχεδίου) και αποβλέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Το επιχειρηματικό σχέδιο (Business Plan) ως εργαλείο επιχειρησιακού σχεδιασμού

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Το επιχειρηματικό σχέδιο (Business Plan) ως εργαλείο επιχειρησιακού σχεδιασμού Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Το επιχειρηματικό σχέδιο (Business Plan) ως εργαλείο επιχειρησιακού σχεδιασμού ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Κ. ΣΩΦΡΟΝΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015 ΤΜΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015 ΤΜΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015 ΤΜΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΩΡΕΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων- 19η σειρά Κρήτης (Ηράκλειο) Diploma in Sales Management (The Institute

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ - ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

ΚΥΚΛΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ - ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΚΥΚΛΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ - ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός του σεμιναρίου είναι η εξοικείωση των συμμετεχόντων με τη διαδικασία προδικαστικών ερωτημάτων που απευθύνονται από τα Ελληνικά δικαστήρια στο

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

337 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη)

337 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) 337 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) Σκοπός Στόχοι του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής είναι η προαγωγή και εξειδικευμένη διδασκαλία της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής,

Διαβάστε περισσότερα

100 Διοικητικές Ικανότητες, Μάνατζμεντ, Στρατηγική & Μάρκετινγκ

100 Διοικητικές Ικανότητες, Μάνατζμεντ, Στρατηγική & Μάρκετινγκ 100 Διοικητικές Ικανότητες, Μάνατζμεντ, Στρατηγική & Μάρκετινγκ 100.01 Επίπεδο: Ενδιάμεσο Προκειμένου να μπορέσει να μεγιστοποιήσει την απόδοσή του και να πετύχει τα αναμενόμενα αποτελέσματα ο μάνατζερ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ ΣΚΟΠΟΣ: Πρόκειται για ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα απαιτήσεων που προσφέρει την κατάλληλη ενημέρωση και προετοιμασία για γραμματείς επιχειρήσεων,

Διαβάστε περισσότερα