ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ. Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 72 /2014

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ. Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 72 /2014"

Transcript

1 Αθήνα 3/1/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 72 /2014 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/ ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μα τον Ν.4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α/ ). β) την υπ αριθμ. K / απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης «καθορισμός κριτηρίων επιλογής και προσόντων εξεταστών της Υπηρεσίας Σημάτων κατ εφαρμογή του Ν. 4072/2012» γ) την υπ αριθμ. Κ / πράξη του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας Σημάτων «ορισμός εξεταστών» δ) τον Νόμο 2783/2000, ΦΕΚ Α' 1/ η Ελισάβετ Καραγιαμπή εξεταστής υπάλληλος της ως άνω Υπηρεσίας, δέχεται τη με αριθμό /45431 GAZETTE OMPI: 10/2014, δήλωση του σήματος: EDF της εταιρείας με την επωνυμία ELECTRICITE DE FRANCE που εδρεύει η οποία κατατέθηκε στις 19/10/2012, με συμβατική προτεραιότητα Ημ.: 20/4/2012, Αρ.Κατάθεσης: Χώρα:ΓΑΛΛΙΑ για να διακρίνει τα ακόλουθα προϊόντα/υπηρεσίες ταξινομημένα κατά κλάσεις: Κλάση 4: Έλαια, γράσα και λιπαντικά για τις βιομηχανίες ενέργειας. Καύσιμα. Καύσιμα βιομάζας. Βιοκαύσιμα (ξύλο, αλκοόλες, φυτικά έλαια). Καύσιμα γεωργικής προέλευσης. Καύσιμα από απόβλητα και οργανικά κατάλοιπα. Ορυκτός άνθρακας. Γαιάνθρακες (καύσιμοι). Ξυλάνθρακας (καύσιμος). Ενέργεια, δηλ. ηλιακή, αιολική, φωτοβολταϊκή, γεωθερμική, υδραυλική, θερμική και ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ηλεκτρική ενέργεια. Πυρηνική ενέργεια. Φυσικό αέριο. Φωταέριο. Αεριώδες ή υγροποιημένο αέριο πετρελαίου. Αέρια καύσιμα. Αέρια (απόβλητα) χαλυβουργείων. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (μαζούτ). Αργό ή διυλισμένο πετρέλαιο. Καυσόξυλα. Κλάση 9: Συσκευές επεξεργασίας ήχου και εικόνας. Μηχανισμοί συσκευών προπληρωμής. Ηλεκτρικές συσκευές και όργανα μέτρησης, παρακολούθησης και ελέγχου συσκευών παραγωγής ενέργειας. Ηλεκτρικές συσκευές και όργανα μέτρησης και ελέγχου της οικιακής ή βιομηχανικής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Ηλεκτρικοί ηλεκτρονόμοι. Ηλεκτρικές συσκευές μεταγωγής. Ηλεκτρικοί μετατροπείς. Ηλεκτρικοί συλλέκτες. Ηλεκτρικά καλώδια υψηλής, μέσης και χαμηλής τάσης. Ηλεκτρικοί μετασχηματιστές. Ασφάλειες ηλεκτρικού κυκλώματος. Κυτία, κονσόλες και πίνακες διανομής ηλεκτρικού ρεύματος. Ηλεκτρικοί πίνακες ελέγχου. Ηλεκτρικοί πίνακες σύνδεσης. Ηλεκτρικοί συσσωρευτές. Ηλεκτρικοί αγωγοί και καλώδια. Ηλεκτρικά σύρματα. Υλικό μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας (σύρματα, καλώδια). Χιτώνια ηλεκτρικών καλωδίων Καλώδια οπτικών ινών. Ομοαξονικά καλώδια. Ηλεκτρικές καλωδιώσεις. Αγωγοί ηλεκτρικού δικτύου. Διακόπτες γείωσης. Διακόπτες. Διακόπτες κυκλώματος. Ηλεκτρικές απολήξεις. Συνδέσεις ηλεκτρικών δικτύων. Ακροδέκτες καλωδίων.

2 Ακροδέκτες (ηλεκτρολογικός εξοπλισμός). Κουτιά ηλεκτρικής γεφύρωσης, διακλάδωσης και σύνδεσης. Συσκευές καταμέτρησης ενέργειας. Ηλεκτρικοί μετρητές. Μετρητές αερίου. Όργανα ελέγχου λεβήτων, όργανα ελέγχου θερμότητας, δείκτες ηλεκτρικής ενέργειας, δείκτες διαρροής ηλεκτρικού ρεύματος. Δείκτες θερμοκρασίας. Θερμοστάτες. Ροοστάτες. Θερμόμετρα μη ιατρικής χρήσης. Ροοστάτες φωτός. Ηλεκτρικές μπαταρίες, μπαταρίες ανάφλεξης, μπαταρίες ανόδων, ηλεκτρικές αντιστάσεις, επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. Ηλεκτρικοί φορτιστές με χρήση ηλιακής ενέργειας. Πόλοι φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Ηλεκτρικοί και ηλιακοί συσσωρευτές. Φωτοβολταϊκά κύτταρα και δομοστοιχεία. Επιταχυντές σωματιδίων. Φωτοβολταϊκά ηλιακά πάνελ (φωτοβολταϊκά δομοστοιχεία). Θερμικά φωτοβολταϊκά πάνελ για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Αμπερόμετρα. Ανεμόμετρα. Βαρόμετρα. Δυναμόμετρα. Γαλβανόμετρα. Αερόμετρα. Ωμόμετρα. Βολτόμετρα. Απαγωγείς υπερτάσεων (αντικεραυνικοί μηχανισμοί). Αλεξικέραυνα. Ηλεκτρικοί πυλώνες. Υπολογιστές προσομοίωσης και έλεγχου δικτύων μεταφοράς και διανομής ενέργειας. Ηλεκτρικοί μηχανισμοί διαχείρισης κατάστασης αναμονής, δηλ. ηλεκτρονικές συσκευές ελέγχου της τροφοδοσίας των ηλεκτρικών συσκευών με ενέργεια. Ανιχνευτές καπνού. Πυροσβεστήρες. Πομποί ηλεκτρονικών σημάτων και τηλεπικοινωνιών, οθόνες. Ιματισμός κατά ατυχημάτων, ακτινοβολίας και ενδύματα πυροπροστασίας. Συσκευές πρώτων βοηθειών. Συσκευές διάσωσης. Συσκευές προστασίας από ακτίνες X μη ιατρικής χρήσης και προστασίας από πυρηνική ακτινοβολία. Συσκευές ατομικής προστασίας κατά ατυχημάτων, ακτινοβολίας και πυρκαγιάς. Προστατευτικά κράνη. Προστατευτικά γυαλιά. Προστατευτικές μάσκες. Αναπνευστικός εξοπλισμός και μάσκες πλην αυτών για τεχνητή αναπνοή. Μάσκες μιας χρήσης κατά της σκόνης. Προστατευτικά γάντια κατά ατυχημάτων, ακτινοβολίας και πυρκαγιάς. Υποδήματα προστασίας από ατυχήματα, ακτινοβολία και πυρκαγιά. Όργανα συναγερμού. Συναγερμοί πυρκαγιάς. Συναγερμοί για φυσικές καταστροφές. Συναγερμοί για βιομηχανικά ατυχήματα. Συσκευές ανίχνευσης ραδιενέργειας. Μετρητές Γκάιγκερ. Συναγερμοί (πλην αυτών για οχήματα). Όργανα και μηχανήματα δοκιμής υλικών στον τομέα της ενέργειας. Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμού για κτίρια και μονοκατοικίες. Ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές ανίχνευσης κίνδυνου (πυρκαγιάς, ατυχήματος ή διάρρηξης). Ηλεκτρικές συσκευές παρακολούθησης. Συσκευές τηλε-επιτήρησης και βιντεο-επιτήρησης. Λογισμικό για τον τομέα της ενέργειας. Λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Λογισμικό σχεδιασμού, διαχείρισης, συντήρησης, προσομοίωσης ή δοκιμής, δικτύων μεταφοράς και διανομής ενέργειας. Αναλυτές ελέγχου υλικών δικτύων εξοικονόμησης ενέργειας. Συσκευές επαναφόρτισης ηλεκτρικών συσσωρευτών. Κλάση 35: Διαφήμιση. Διαχείριση εμπορικών επιχειρήσεων. Διοίκηση επιχειρήσεων. Εργασίες γραφείου. Έρευνα για πληροφορίες σε ηλεκτρονικά αρχεία υπέρ τρίτων. Παροχή βοήθειας σε θυγατρικές εταιρείες στο πλαίσιο της διαχείρισης της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας. Διοικητική διαχείριση θυγατρικών επιχειρήσεων. Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θυγατρικές εταιρείες ως προς την οργάνωση και τη διαχείριση των επιχειρήσεων. Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα διοίκησης, στρατηγικής, οργάνωσης και διαχείρισης επιχειρήσεων και προσωπικού. Παροχή συμβουλών περί στρατηγικής και διαχείρισης επιχειρήσεων. Μεταφορά (διάθεση) διοικητικής και εμπορικής τεχνογνωσίας. Υποστήριξη, συμβουλές, πληροφορίες ή επιχειρηματικές πληροφορίες στον οικονομικό και στρατηγικό τομέα, του μάρκετινγκ, της βιομηχανικής ανάλυσης και της διαχείρισης των επιχειρήσεων. Οργάνωση και διεξαγωγή εκθέσεων, συνεδρίων για εμπορικούς ή διαφημιστικούς σκοπούς. Ραδιοφωνική και τηλεοπτική διαφήμιση. Online διαφήμιση σε ηλεκτρονικό δίκτυο. Διαφημιστικά μηνύματα. Διανομή διαφημιστικού και προωθητικού υλικού. Προωθητικές και διαφημιστικές δράσεις προς κατοχύρωση αφοσιωμένης πελατείας. Εκπόνηση (σχεδιασμός) διαφημιστικών εκστρατειών. Διαφημιστική χορηγία. Διαφημιστική και εμπορική χορηγία και

3 οικονομική ενίσχυση. Αναζήτηση χορηγών. Διοικητική διαχείριση εκθεσιακών χώρων. Διοικητική υποστήριξη για σύσταση επιχείρησης και ένωσης. Δημόσιες σχέσεις. Εκπροσώπηση επαγγελματιών ενέργειας σε διοικητικές και πολιτικές δράσεις (δημόσιες σχέσεις). Προώθηση πωλήσεων υπέρ τρίτων. Προώθηση προϊόντων υπέρ τρίτων που λειτουργούν με οποιαδήποτε μορφή ενέργειας. Βοήθεια ως προς τη διοίκηση επιχειρήσεων και παροχή συμβουλών για την οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων στον τομέα της οικολογίας, πολεοδομίας, της μείωσης των απορριμμάτων και ρυπογόνων αποβλήτων. Πραγματογνωμοσύνη σε θέματα επιχειρηματικής δραστηριότητας στους τομείς της οικολογίας, της πολεοδομίας, της μείωσης ρυπογόνων απορριμμάτων και αποβλήτων. Διανομή πολύπτυχων φυλλαδίων, διαφημιστικών φυλλαδίων, εντύπων οικολογικού και πολεοδομικού περιεχομένου. Ανάλυση κόστους κατανάλωσης ενέργειας και πρώτων υλών, εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου ή μη, μεταφοράς, παραγωγής ρυπογόνων απορριμμάτων και αποβλήτων, περιβαλλοντικών επιπτώσεων καθώς και παροχή βοήθειας ως προς τη λήψη δημοσιονομικών αποφάσεων περί κατανάλωσης ενέργειας και πρώτων υλών, εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου ή μη, μεταφοράς, παραγωγής ρυπογόνων απορριμμάτων και αποβλήτων, περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Κατάρτιση στατιστικών. Κατάρτιση καταστάσεων ενεργειακής κατανάλωσης. Έκδοση τιμολογίων. Διαχείριση και ηλεκτρονική επεξεργασία τιμολογίων. Υπηρεσίες σύγκρισης τιμών. Εμπορικές πληροφορίες και συμβουλές προς καταναλωτές. Υπηρεσίες διαχείρισης εισπρακτέων λογαριασμών. Συστηματοποίηση δεδομένων σε κεντρικό αρχείο. Πληροφορίες και διοικητικές και επιχειρηματικές συμβουλές στον τομέα της ενέργειας. Δημοσίευση διαφημιστικών κειμένων. Επιχειρηματικές πληροφορίες και συμβουλές περί προστασίας του περιβάλλοντος, εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, διαφύλαξης φυσικών πόρων, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, νέων μορφών ενέργειας και αειφόρου ανάπτυξης. Επιχειρηματικές συμβουλές και πληροφορίες περί παραγωγής, προμήθειας, κατανάλωσης φυσικού αερίου. Εμπορική εκτίμηση περί κατανάλωσης ενέργειας. Υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών μέσω τηλεφώνου. Επιχειρηματικές συμβουλές περί αγοράς και επιλογής ηλεκτρικών συσκευών βάσει κριτηρίων συναρτώμενων με τις τεχνικές τους δυνατότητες, το κόστος τους και την εξοικονόμηση κατανάλωσης ενέργειας. Εμπορικές αναλύσεις για προεπιλογή προϊόντων υπέρ τρίτων και επιχειρηματικές συμβουλές ως προς την επιλογή ενεργειακού, ηλεκτρικού και βιομηχανικού εξοπλισμού που εναρμονίζεται με τα ισχύοντα πρότυπα και κανονισμούς. Επιχειρηματικές συμβουλές και πληροφορίες ως προς την επιλογή επαγγελματιών επισκευαστικών εργασιών. Επιχειρηματικές συμβουλές και πληροφορίες ως προς την επιλογή τεχνικών εγκατάστασης ενεργειακού εξοπλισμού. Επιχειρηματικές συμβουλές και πληροφορίες περί μόνωσης και οίκησης. Επιχειρηματικές συμβουλές περί εκπτώσεων φόρων και φορολογικών προνομίων και επιστροφής φόρου υπέρ της εξοικονόμησης ενέργειας και της αειφόρου ανάπτυξης για τη βελτιστοποίηση της παραγωγής και διανομής ενέργειας. Υπηρεσίες χονδρικής ή λιανικής πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας, καυσίμων, γαιανθράκων, μαζούτ, καυσόξυλων, φυσικού αέριου, πετρελαίου, φωτοβολταϊκών συλλεκτών. Χονδρική αγορά και πώληση φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας. Αγορά φωτοβολταϊκής ηλεκτρικής ενέργειας. Αγορά ηλεκτρικής ενέργειας από εγκαταστάσεις εκμετάλλευσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Δημοπρασίες φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας. Εκτιμήσεις επιχειρήσεων. Εμπορική εκτίμηση φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας. Πρακτορεία εισαγωγών-εξαγωγών. Υπηρεσίες προμήθειας αερίου και ηλεκτρισμού επ' ωφελεία τρίτων. Πώληση ετοιμοπαράδοτων φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων. Πώληση ετοιμοπαράδοτων μονάδων παραγωγής και διανομής ενέργειας. Προώθηση υπέρ τρίτων οχημάτων που κινούνται με άλλες μορφές ενέργειας. Αναζήτηση τεχνικής και

4 τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ υπηρεσιών έρευνας και ανάπτυξης βιομηχανιών και πανεπιστημίων. Κλάση 36: Χρηματοοικονομικές υποθέσεις. Ασφάλειες. Νομισματικές υποθέσεις. Κτηματομεσιτικές υποθέσεις. Σύσταση ή επένδυση κεφαλαίων. Χρηματοπιστωτικές εκτιμήσεις (ασφάλειες, τράπεζες, ακίνητα). Χρηματοπιστωτικές υποθέσεις και νομισματικές συναλλαγές στους ενεργειακούς τομείς της ηλεκτρικής, πυρηνικής, οικολογικής, φωτοβολταϊκής, αιολικής, παλιρροϊκής, γεωθερμικής, υδραυλικής, θερμικής, αιολικής ενέργειας, της ενέργειας από φυσικό αέριο, πετρέλαιο, βιοενέργεια, ανανεώσιμες πηγές, βιομάζα, της γεωθερμικής και ηλιακής ενέργειας. Επενδυτικές συμβουλές. Χρηματοπιστωτικές εκτιμήσεις και προϋπολογισμός έργων για εξοικονόμηση ενέργειας. Πληροφορίες και πληροφοριακό υλικό περί χρηματιστηριακών θεμάτων. Κτήση μεριδίων συμμετοχής σε όλες τις χρηματοπιστωτικές, εμπορικές, βιομηχανικές, εταιρείες ή επιχειρήσεις, κινητών αξιών ή ακινήτων. Σύσταση και επένδυση κεφαλαίων. Διαχείριση χρηματοδοτικών και χρηματιστηριακών χαρτοφυλακίων, κινητών αξιών και ακινήτων. Δραστηριότητες επένδυσης ιδίων κεφαλαίων. Δραστηριότητες επισφαλούς κεφαλαίου, επενδυτικού και αναπτυξιακού κεφαλαίου. Χρηματοοικονομική διαχείριση εταιρικών μεριδίων και διακρατούμενων μετοχών σε επιχειρήσεις τρίτων. Χρηματοοικονομικός σχεδιασμός. Χρηματιστηριακές συναλλαγές. Χρηματοοικονομικές συναλλαγές χονδρικών αγορών ενέργειας, φυσικού αερίου και ηλεκτρισμού. Υπηρεσίες μέτρησης μεταβολών ή διακυμάνσεων τιμών προσφοράς πρώτων υλών. Χρηματιστηριακή διαπραγμάτευση στον ενεργειακό τομέα. Μεσιτεία χρηματιστηριακών πρώτων υλών (φυσικού αερίου, γαιάνθρακα και υδρογονανθράκων). Διαχείριση, αποτίμηση και εμπορία πιστώσεων άνθρακα. Ασφαλιστικές υπηρεσίες στον τομέα των ενεργειακών δραστηριοτήτων για επιχειρήσεις και ιδιώτες. Υπηρεσίες ασφάλισης περί αποκατάστασης βλαβών κεντρικών και ατομικών εγκαταστάσεων θέρμανσης, ηλεκτρισμού, νερού, ηλιακής ενέργειας, φυσικού αερίου, πετρελαίου θέρμανσης, ψύξης. Ασφαλιστική κάλυψη ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και ηλεκτρικού εξοπλισμού. Ασφαλιστήρια συμβόλαια σε ιδιώτες έναντι κινδύνου ανεξόφλητων τιμολογίων ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου. Ασφαλιστήρια συμβόλαια αποκατάστασης βλάβης ηλεκτρικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων. Χρηματοοικονομικές συμβουλές περί τιμολογιακών προσφορών στον τομέα της κατανάλωσης και διαχείρισης της ενέργειας. Χρηματοοικονομικές μελέτες και χρηματοδοτικές συμβουλές περί βελτίωσης, ανάπτυξης και ανανέωσης των ενεργειακών εγκαταστάσεων, κυρίως των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και φυσικού αερίου. Υπηρεσίες χρηματοοικονομικών πληροφοριών μέσω τηλεφώνου (hotline) στον τομέα της ενέργειας. Χρηματοοικονομικές πληροφορίες και χρηματοδοτικές συμβουλές περί εξοικονόμησης ενεργειακής κατανάλωσης. Χρηματοδοτικές συμβουλές περί αγοράς και επιλογής ηλεκτρικών συσκευών με κριτήριο τις τεχνικές τους δυνατότητες, το κόστος τους και την εξοικονόμηση της ενεργειακής κατανάλωσης. Χρηματοοικονομική ανάλυση περί προεπιλογής προϊόντων υπέρ τρίτων και χρηματοδοτικές συμβουλές ως προς την επιλογή ηλεκτρικού και βιομηχανικού εξοπλισμού που εναρμονίζεται με τα ισχύοντα πρότυπα και κανονισμούς. Χρηματοοικονομικές πληροφορίες και χρηματοδοτικές συμβουλές περί κόστους και λειτουργίας των ηλεκτρικών συσκευών. Χρηματοοικονομικές πληροφορίες και χρηματοδοτικές συμβουλές περί ενεργειακού κόστους. Χρηματοδοτικά δάνεια στο τομέα της ανάπτυξης και βελτίωσης των ενεργειακών συστημάτων. Υπηρεσίες χρηματοδότησης. Χρηματοδοτικά δάνεια για αγορά ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, εγκαταστάσεων θέρμανσης ή εγκαταστάσεων που λειτουργούν με χρήση κάθε τύπου ενέργειας. Χρηματοδότηση εργασιών ανακαίνισης κατοικιών για επίτευξη ενεργειακής εξοικονόμησης. Δανειοδότηση ανέγερσης νέων ενεργειακά αποδοτικών και φιλικών προς το περιβάλλον κατοικιών. Χρηματοδοτικές συμβουλές περί εκπτώσεων φόρων και φορολογικών

5 προνομίων και επιστροφής φόρου υπέρ της εξοικονόμησης ενέργειας και της αειφόρου ανάπτυξης. Χρηματοοικονομική εκτίμηση περί βελτιστοποίησης της ενεργειακής, θερμικής και περιβαλλοντικής απόδοσης κατοικιών και κτηριακών συγκροτημάτων. Διαχείριση ακινήτων. Διαχείριση εκμισθωμένων ακινήτων. Χρηματοδοτική χορηγία. Χρηματοδοτική χορηγία επιχειρήσεων, ενώσεων και αθλητικών, ψυχαγωγικών ή εκπαιδευτικών σωματείων, αθλητικών διαγωνισμών και εκδηλώσεων, εκθέσεων και εκδηλώσεων για πολιτιστικούς ή εκπαιδευτικούς σκοπούς. Χρηματοδοτική χορηγία αθλητικών σωματείων. Αναζήτηση χρηματοδοτικής χορηγίας. Χρηματοοικονομική στήριξη για σύσταση επιχείρησης και ένωσης. Έρανοι και διανομή δωρεών. Κλάση 37: Κατασκευή. Κατεδάφιση κτιρίων. Εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων και εξοπλισμού διανομής ενέργειας. Συντήρηση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, εξοπλισμού φωτισμού, θέρμανσης, κλιματισμού, ηλεκτρικών συσκευών, φωτοβολταϊκών συστοιχιών, ηλιακών συλλεκτών, ανεμογεννητριών, λεβήτων, κλιβάνων, καυστήρων, συσκευών μαγειρέματος, ψύξης, αερισμού, κλιματισμού, εγκαταστάσεων ύδρευσης και αποχέτευσης. Εγκατάσταση συσκευών και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, εγκατάσταση και επισκευή εξοπλισμού φωτισμού, θέρμανσης, κλιματισμού, ηλεκτρικών συσκευών, φωτοβολταϊκών συστοιχιών, ηλιακών συλλεκτών, ανεμογεννητριών, λεβήτων, κλιβάνων, καυστήρων, συσκευών μαγειρέματος, ψύξης, αερισμού, κλιματισμού, εγκαταστάσεων ύδρευσης και αποχέτευσης. Εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή έξυπνων συστημάτων σε κτίρια. Διάθεση βιομηχανικών εγκαταστάσεων, εγκαταστάσεων παραγωγής και διανομής ενέργειας. Κατασκευή, συντήρηση και επισκευή θερμικών και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, πυρηνικών, υδροηλεκτρικών, υδραυλικών σταθμών, φραγμάτων, αιολικών πάρκων, αγωγών πετρελαίου και φυσικού αερίου, σωληνώσεων μεταφοράς φυσικού αερίου, ηλεκτρικών γραμμών, πετρελαϊκών εγκαταστάσεων, παλιρροϊκών και φωτοβολταϊκών πάρκων, μονάδων κυματικής ενέργειας, γεωθερμικών σταθμών και σταθμών βιομάζας. Τεχνικές συμβουλές και πληροφορίες περί εγκατάστασης, συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού και εγκαταστάσεων παραγωγής ενέργειας. Κατασκευή, συντήρηση και επισκευή δικτύων μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Υπηρεσίες εγκατάστασης και μετατόπισης ηλεκτρικών μετρητών και μετρητών φυσικού αερίου. Κατασκευή, συντήρηση και επισκευή σωληνώσεων μεταφοράς αερίων, υγρών και στερεών. Τεχνικές υπηρεσίες εγκατάστασης, συντήρησης και επισκευής Η/Υ και περιφερειακών Η/Υ. Υπηρεσίες μόνωσης (κτηρίων). Κατασκευή, συντήρηση και επισκευή υποβρύχιας υποδομής παλιρροϊκής και κυματική ενέργειας, σωληναγωγών, αγωγών μεταφοράς ενέργειας. Πληροφορίες περί κατασκευής, συντήρησης και επισκευής ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, βιώσιμης ανάπτυξης, προστασίας του περιβάλλοντος, διαφύλαξης φυσικών πόρων και καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής. Εγκαταστάσεις, συντήρηση, αποκατάσταση, απομόλυνση, αποπαρασίτωση, απολύμανση, αποδόμηση και ανακαίνιση βιομηχανικών εγκαταστάσεων, εγκαταστάσεων παραγωγής ενέργειας και ηλεκτρισμού, πυρηνικών σταθμών, πυρηνικών αντιδραστήρων, θερμοηλεκτρικών, υδροηλεκτρικών σταθμών, υδραυλικών μονάδων, φραγμάτων, αιολικών πάρκων, αγωγών πετρελαίου και φυσικού αερίου, σωληνώσεων μεταφοράς φυσικού αερίου, ηλεκτρικών γραμμών, πετρελαϊκών εγκαταστάσεων, παλιρροϊκών και φωτοβολταϊκών πάρκων, μονάδων κυματικής ενέργειας, γεωθερμικών σταθμών και σταθμών βιομάζας. Συντήρηση εγκαταστάσεων παραγωγής ενέργειας, πυρηνικών σταθμών, πυρηνικών αντιδραστήρων, θερμοηλεκτρικών, υδροηλεκτρικών σταθμών, υδραυλικών μονάδων, φραγμάτων, αιολικών πάρκων, αγωγών πετρελαίου και φυσικού αερίου, σωληνώσεων μεταφοράς φυσικού αερίου, ηλεκτρικών γραμμών, πετρελαϊκών εγκαταστάσεων, παλιρροϊκών και φωτοβολταϊκών πάρκων, μονάδων κυματικής ενέργειας, γεωθερμικών σταθμών και σταθμών βιομάζας. Κατασκευή εγκαταστάσεων επεξεργασίας και / ή καθαρισμού λυμάτων. Κατασκευή, εγκατάσταση,

6 συντήρηση, επισκευή επιδιόρθωσης εγκαταστάσεων και μονάδων αποθήκευσης, επεξεργασίας, επανεπεξεργασίας και ανακύκλωσης καυσίμων και αποβλήτων. Εποπτεία, διεύθυνση εργασιών εγκατάστασης, τεχνικού ελέγχου, συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού παραγωγής, παροχής και διανομής ενέργειας. Εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή οποιουδήποτε συστήματος προστασίας και ασφάλειας περιουσιακών στοιχείων και προσώπων. Συντήρηση, καθαρισμός και επισκευή ηλεκτρικών οχημάτων και πόλων φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Βοήθεια σε περίπτωση βλάβης ηλεκτρικών οχημάτων (επισκευή). Συμβουλές κατασκευής. Συμβουλές κατασκευής εγκαταστάσεων παραγωγής ενέργειας και ηλεκτρισμού, πυρηνικών, ηλεκτρικών, θερμοηλεκτρικών, υδροηλεκτρικών σταθμών, υδραυλικών μονάδων, φραγμάτων, αιολικών πάρκων, αγωγών πετρελαίου, ηλεκτρικών γραμμών, πετρελαϊκών εγκαταστάσεων, παλιρροϊκών και φωτοβολταϊκών πάρκων, μονάδων κυματικής ενέργειας, γεωθερμικών σταθμών και σταθμών βιομάζας. Υπηρεσίες συντήρησης και ανακαίνισης πυρηνικών εγκαταστάσεων. Υπηρεσίες καθαρισμού, αποκατάστασης, συντήρησης και ανακαίνισης πυρηνικών εγκαταστάσεων, εγκαταστάσεων παραγωγής ενέργειας και ηλεκτρισμού, εξοπλισμού και μηχανημάτων παραγωγής ενέργειας. Συντήρηση συστημάτων οικιακού αυτοματισμού καθώς και προγραμματιζόμενων ρομπότ και εγκαταστάσεων τεχνικής διαχείρισης κτιρίων. Κλάση 39: Μεταφορές, πληροφορίες περί μεταφορών. Συσκευασία και αποθήκευση εμπορευμάτων. Μεταφορά, διανομή και προμήθεια ενέργειας, ηλεκτρισμού, φυσικού αερίου, υδρογονανθράκων, θέρμανσης, νερού, πυρηνικής, θερμικής, αιολικής, υδραυλικής, υδροηλεκτρικής, παλιρροϊκής ενέργειας, της ενέργειας από φυσικό αέριο, πετρέλαιο, βιοενέργεια, ανανεώσιμες πηγές, βιομάζα, της γεωθερμικής και ηλιακής ενέργειας. Εκμετάλλευση και διαχείριση υπέρ τρίτων δικτύων μεταφοράς και διανομής ενέργειας. Υπηρεσίες εναέριας, χερσαίας ή θαλάσσιας αποκομιδής, αποθήκευσης και αποθεματοποίησης καυσίμων, μεταλλευμάτων, πυρηνικών υλικών και πυρηνικών αποβλήτων. Πληροφορίες και συμβουλές περί μεταφοράς και προμήθειας ενέργειας. Διανομή (παράδοση) μη διαφημιστικών εντύπων περί ενέργειας, μεταφοράς, διανομής και προμήθειάς της, προστασίας του περιβάλλοντος, νέων μορφών ενέργειας, διαφύλαξης φυσικών πόρων και βιοποικιλότητας, αειφόρου ανάπτυξης. Πληροφορίες και τεχνικές συμβουλές περί εγκαταστάσεων μεταφοράς, παροχής ενέργειας, κυρίως ηλεκτρικής, πυρηνικής, αιολικής, ηλιακής, φωτοβολταϊκής, θερμικής, υδραυλικής, παλιρροϊκής, γεωθερμικής, υδροηλεκτρικής ενέργειας, πετρελαίου, βιοενέργειας, ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, βιομάζα, ηλιακής ενέργειας, φυσικού αερίου, ατμού και νερού. Κλάση 40: Παραγωγή ενέργειας, ηλεκτρισμού, φυσικού αερίου, συστημάτων θέρμανσης, πυρηνικής, θερμικής, αιολικής, υδραυλικής, υδροηλεκτρικής, παλιρροϊκής ενέργειας, πετρελαίου, βιοενέργειας, ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, βιομάζα, γεωθερμικής και ηλιακής ενέργειας. Απόσμωση αέρα. Καθαρισμός αέρα. Ανανέωση αέρα. Καθαρισμός λυμάτων. Επεξεργασία υλικών. Πληροφορίες περί επεξεργασίας υλικών στον ενεργειακό τομέα. Ανακύκλωση αποβλήτων. Πληροφορίες περί επεξεργασίας αποβλήτων. Απομόλυνση επικίνδυνων υλικών. Επεξεργασία αποβλήτων (μεταποίηση). Διαλογή αποβλήτων και ανακυκλώσιμων πρώτων υλών (μεταποίηση). Επεξεργασία και μετατροπή καυσίμων για παραγωγή ενέργειας. Μίσθωση ηλιακών συστημάτων (φωτοβολταϊκών) και ηλιακών συλλεκτών, ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, αιολικών και παλιρροϊκών εγκαταστάσεων. Υπηρεσίες διαλογής καυσίμων. Υπηρεσίες απομόλυνσης και απορρύπανσης πυρηνικών εγκαταστάσεων, εγκαταστάσεων παραγωγής ενέργειας και ηλεκτρισμού, εξοπλισμού και συσκευών στον τομέα της παραγωγής ενέργειας. Επαγγελματικές συμβουλές περί παραγωγής ενέργειας, ηλεκτρισμού, φυσικού αερίου, θέρμανσης, πυρηνικής, θερμικής, αιολικής, υδραυλικής,

7 υδροηλεκτρικής, παλιρροϊκής ενέργειας, πετρελαίου, βιοενέργειας, ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, βιομάζα, γεωθερμικής και ηλιακής ενέργειας. Πληροφορίες και τεχνικές συμβουλές για εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας, ηλεκτρισμού, φυσικού αερίου, θέρμανσης, πυρηνικής, θερμικής, αιολικής, υδραυλικής, υδροηλεκτρικής, παλιρροϊκής ενέργειας, πετρελαίου, βιοενέργειας, ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, βιομάζα, γεωθερμικής και ηλιακής ενέργειας. Συμβουλές και τεχνογνωσία στους τομείς της παραγωγής ενέργειας, κυρίως της ηλεκτρικής, πυρηνικής, αιολικής, ηλιακής, φωτοβολταϊκής, θερμικής, υδραυλικής, γεωθερμικής, παλιρροϊκής, υδροηλεκτρικής ενέργειας, της ενέργειας από πετρέλαιο, βιοενέργεια, φυσικό αέριο. Κλάση 42: Εργασίες μηχανικών με αντικείμενο αξιολογήσεις, εκτιμήσεις, έρευνες και σύνταξη εκθέσεων στον επιστημονικό και τεχνολογικό τομέα. Μελέτη τεχνικών έργων. Υπηρεσίες μηχανολογίας. Πραγματογνωμοσύνες (χωρομετρία). Έρευνα και ανάπτυξη νέων προϊόντων υπέρ τρίτων. Ανάπτυξη, εγκατάσταση, αναβάθμιση ή μίσθωση λογισμικού. Προγραμματισμός Η/Υ. Φυσική και χημική ανάλυση. Ανάλυση εκμετάλλευσης πετρελαϊκών κοιτασμάτων. Προγραμματισμός συστημάτων οικιακού αυτοματισμού καθώς και προγραμματιζόμενων ρομπότ και εγκαταστάσεων τεχνικής διαχείρισης κτιρίων. Εκπόνηση κατασκευαστικών σχεδίων. Αρχιτεκτονικές υπηρεσίες. Συμβουλές αρχιτέκτονα περί προστασίας του περιβάλλοντος, ανάπτυξης νέων πηγών ενέργειας, διαφύλαξης φυσικών πόρων, εφαρμογής αειφόρου ανάπτυξης και πολεοδομικού σχεδιασμού. Επιστημονικές και τεχνολογικές έρευνας στον ενεργειακό τομέα. Τεχνικές συμβουλές και τεχνική βοήθεια (μηχανολογίας) στον ενεργειακό τομέα Έρευνα και ανάπτυξη στον τομέα της ηλεκτρομηχανολογίας, παραγωγής ηλεκτρικής, πυρηνικής, αιολικής, ηλιακής, υδραυλικής, γεωθερμικής, θερμικής, κλιματικής ενέργειας, ενέργειας από βιομάζα, ανανεώσιμες πηγές. Τεχνικές συμβουλές και τεχνική εμπειρογνωμοσύνη στους τομείς της ηλεκτρικής, πυρηνικής, αιολικής, ηλιακής, υδραυλικής, γεωθερμικής, θερμικής ενέργειας, ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Πραγματογνωμοσύνες με αριθμητική προσομοίωση (χωρομετρία). Υπηρεσίες μηχανολογίας για καλύτερη διαχείριση της παραγωγής, αποθήκευσης και ενεργειακής κατανάλωσης. Υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που απορρέουν απ' τις εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας, υπηρεσίες μηχανολογίας περί εκτίμησης αναγκών και διαθέσιμων πόρων για ηλεκτρική ενέργεια και προσαρμογής των μέσων διανομής ηλεκτρισμού. Υπηρεσίες μηχανολογίας περί σχεδιασμού και κατασκευής νέων εγκαταστάσεων παραγωγής και διανομής ενέργειας. Τεχνικές συμβουλές εξοικονόμησης ενέργειας. Έρευνα για την προστασία του περιβάλλοντος. Τεχνικές μελέτες αξιολόγησης και βελτιστοποίησης της ενεργειακής απόδοσης συσκευών και κτιρίων. Τεχνικές συμβουλές και συμβουλευτική περί προστασίας του περιβάλλοντος και ανάπτυξης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Τεχνικές μελέτες και έρευνα περί επεξεργασίας και ανακύκλωσης αποβλήτων. Τεχνικές μελέτες και έρευνα περί επεξεργασίας υλικών. Εργαστηριακές εργασίες και διαχείριση επιστημονικών και τεχνολογικών προγραμμάτων στους τομείς της ηλεκτρικής ενέργειας, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της αειφόρου ανάπτυξης, της οικολογίας, του αστικού σχεδιασμού, της προστασίας του περιβάλλοντος, της μείωσης αποβλήτων και ρυπογόνων απορριμμάτων, της διαφύλαξης των φυσικών πόρων και της καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής. Μελέτες, έρευνα και πραγματογνωμοσύνη μηχανικών στους τομείς της ενέργειας, του περιβάλλοντος, των φυσικών πόρων, της αειφόρου ανάπτυξης και του αστικού σχεδιασμού. Τεχνικές υπηρεσίες ανάγνωσης μετρητών ενεργειακής κατανάλωσης από απόσταση. Τεχνικές αξιολογήσεις και εκτιμήσεις περί ενεργειακής κατανάλωσης. Παροχή τεχνικών συμβουλών, τεχνολογικές πληροφορίες περί θέρμανσης. Τεχνικές συμβουλές και τεχνολογικές πληροφορίες περί εξοικονόμησης ενέργειας. Τεχνικές συμβουλές μηχανικών από τηλεφώνου (hotline) ως προς τη χρήση ηλεκτρικών

8 συσκευών και εγκαταστάσεων. Τεχνολογικές συμβουλές περί αγοράς και επιλογής ηλεκτρικών συσκευών βάσει κριτηρίων συναρτώμενων με τις τεχνικές τους δυνατότητες, το κόστος τους και την εξοικονόμηση κατανάλωσης ενέργειας. Προεπιλογή (τεχνική ανάλυση) προϊόντων υπέρ τρίτων και τεχνολογικές συμβουλές ως προς την επιλογή ηλεκτρικού και βιομηχανικού εξοπλισμού που εναρμονίζεται με τα ισχύοντα πρότυπα και κανονισμούς. Τεχνικές μελέτες, κρίσεις και αναλύσεις μηχανικών περί εγκατάστασης εξοπλισμού παραγωγής, παροχής και / ή διανομής ενέργειας, φυσικού αερίου, θέρμανσης και νερού. Υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης στον τομέα της θερμομόνωσης, της ηλιακής και κλιματικής προστασίας των κατοικιών. Συμβουλές και τεχνολογικές πληροφορίες περί θερμομόνωσης και ηλιακής και κλιματικής προστασίας των κατοικιών. Συμβουλές και τεχνολογικές πληροφορίες ως προς την αξιολόγηση και τροποποίηση της ισχύος μετρητή ηλεκτρικού και / ή φυσικού αερίου. Συμβουλές και τεχνολογικές πληροφορίες ως προς την επιλογή επαγγελματιών επισκευαστικών εργασιών. Συμβουλές και τεχνολογικές πληροφορίες ως προς την επιλογή τεχνικών εγκαταστάσεων ενεργειακού εξοπλισμού. Συμβουλές και τεχνολογικές πληροφορίες ως προς την μόνωση κατοικιών. Υπηρεσίες εκτίμησης ενεργειακής απόδοσης ακινήτων. Ενεργειακή, θερμική και περιβαλλοντική ανάλυση κατοικιών και κτηριακών συγκροτημάτων. Τεχνική εμπειρογνωμοσύνη περί μεταφοράς τεχνολογίας. Μεταφορά (διάθεση) τεχνολογικής τεχνογνωσίας. Τεχνικές συμβουλές και τεχνική βοήθεια (χωρομετρία) μεταφοράς τεχνολογίας και τεχνογνωσίας Έλεγχος ποιότητας ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. Τεχνικές δοκιμές. Τεχνικές δοκιμές περί ηλεκτρικής ενέργειας, θέρμανσης, οικιακού αυτοματισμού. Παροχή τεχνικών συμβουλών επ' ωφελεία τρίτων με αντικείμενο την τοποθέτηση προσωπικού, προϊόντων, υλικών, βιομηχανικών εγκαταστάσεων ή χώρων τους σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα και κανονισμούς. Έλεγχος σε θέματα ασφάλειας και συμμόρφωσης με τα ισχύοντα πρότυπα και κανονισμούς όλων των εγκαταστάσεων παραγωγής ενέργειας και ηλεκτρισμού. Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης σε θέματα πιστοποίησης και έγκρισης. Υπηρεσίες ποιοτικού ελέγχου εξοπλισμού παραγωγής ενέργειας. Έλεγχος και τεχνική πραγματογνωμοσύνη ενεργειακών εγκαταστάσεων. Τεχνικός έλεγχος και πραγματογνωμοσύνη (χωρομετρία) εγκαταστάσεων που λειτουργούν με κάθε τύπο ενέργειας. Υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης στον τομέα των ηλεκτρικών μεταφορών, κυρίως ηλεκτρικές μπαταρίες, ηλεκτρικοί ακροδέκτες, ηλεκτρικά οχήματα, τραμ, (μηχανολογία) στον τομέα των ηλεκτρικών μεταφορών. Τεχνικές συμβουλές και πραγματογνωμοσύνες (χωρομετρία) περί κλιματισμού, θέρμανσης και φωτισμού. Κλάση 45: Υπηρεσίες ασφάλειας για την προστασία αγαθών και ατόμων. Πληροφορίες και συμβουλές περί ασφάλειας. Υπηρεσίες επιθεώρησης ασφαλείας κατασκευαστικών έργων, ενεργειακών και πυρηνικών εγκαταστάσεων. Μίσθωση προστατευτικού εξοπλισμού περιουσιακών στοιχείων και προσώπων. Υπηρεσίες ασφάλισης και εποπτείας βιομηχανικών εγκαταστάσεων, εγκαταστάσεων παραγωγής ενέργειας και ηλεκτρισμού, πυρηνικών, θερμικών, υδροηλεκτρικών σταθμών, υδραυλικών μονάδων, φραγμάτων, αιολικών πάρκων, αγωγών πετρελαίου και φυσικού αερίου, ηλεκτρικών γραμμών, πετρελαϊκών εγκαταστάσεων, φωτοβολταϊκών και παλιρροϊκών πάρκων, μονάδων κυματικής ενέργειας, γεωθερμικών σταθμών και σταθμών βιομάζας. Υπηρεσίες εποπτείας δικτύων διανομής ηλεκτρισμού, θέρμανσης και ενέργειας. Συσκευές και έλεγχος ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών μέτρησης, ελέγχου, παρακολούθησης, ανίχνευσης ή εντοπισμού κίνδυνου (πυρκαγιάς ή διάρρηξης). Υπηρεσίες αξιόπιστης πρόληψης κινδύνων βιομηχανικής προέλευσης, δηλ. ανάλυση και προγνωστική αξιολόγηση του ανθρώπινου παράγοντα σε συνθήκες ατυχήματος στο βιομηχανικό περιβάλλον. Υπηρεσίες ασφάλειας και επίβλεψης ηλικιωμένων, κατ' οίκον ή μη ασθενών. Υπηρεσίες βιντεοεπιτήρησης, παρακολούθησης αντικλεπτικών συναγερμών, πρακτορεία νυκτοφυλάκων. Υπηρεσίες ενημέρωσης από αυτοδιοικητικούς ή δημόσιους

9 φορείς περί κοινωνικής δράσης, δημόσιας ασφάλειας και πολιτικής προστασίας. Έλεγχος ασφάλειας ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. Νομικές υπηρεσίες. Νομική ανάλυση. Υπηρεσίες νομικής υποστήριξης για σύσταση επιχείρησης. Υπηρεσίες νομικής πραγματογνωμοσύνης σε θέματα μεταφοράς τεχνολογίας. Αναζήτηση νομικής σύμπραξης. Νομική υποστήριξη για σύνταξη συμβολαίων μεταφοράς τεχνολογίας. Νομικές συμβουλές περί εκπτώσεων φόρων και φορολογικών προνομίων και επιστροφής φόρου υπέρ της εξοικονόμησης ενέργειας και της αειφόρου ανάπτυξης. Διαιτησία. Κοινωνική διαμεσολάβηση για ρύθμιση καταστάσεων ενεργειακής επισφάλειας. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στο δικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου. Η εξεταστής Ελισάβετ Καραγιαμπή

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4592 /04-09-2015 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136 του Ν. 4072/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΘΗΝΑ 16-6-2014 Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 3343/16-6-2014 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/11-4- 2012) όπως τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ Αθήνα 2-6-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 2779/2-6-2015 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/11-4- 2012), β) την υπ αριθμ. K4-13977/12-11-12

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σε αυτό το τμήμα μπορείτε να βρείτε τις περιγραφές των θέσεων εργασίας των κύριων επαγγελμάτων στην αγορά εργασίας των ΑΠΕ. Η πλειοψηφία των θέσεων εργασίας μπορεί να βρεθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 2019 / 25-04-2014 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/11-4- 2012), β) τον Νόμο 2783/2000, ΦΕΚ Α 1/7-1-2000

Διαβάστε περισσότερα

8.3.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 69/65

8.3.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 69/65 8.3.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 69/65 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 215/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Μαρτίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013

Διαβάστε περισσότερα

Ο ενημερωτικός φάκελος συμπληρώνεται από 4 Παραρτήματα, τα οποία περιέχονται στο συνημμένο CD. Τα περιεχόμενα του CD είναι τα εξής:

Ο ενημερωτικός φάκελος συμπληρώνεται από 4 Παραρτήματα, τα οποία περιέχονται στο συνημμένο CD. Τα περιεχόμενα του CD είναι τα εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΑΝΤ/ΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4558 /01-09-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4558 /01-09-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4558 /01-09-2015 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136 του Ν. 4072/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ.. Τροποποίηση της Κ.Υ.Α.2325/27-04.1989 (ΦΕΚ Β 314/89) Κανονισμός Λειτουργίας του Κ.Α.Π.Ε.

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ.. Τροποποίηση της Κ.Υ.Α.2325/27-04.1989 (ΦΕΚ Β 314/89) Κανονισμός Λειτουργίας του Κ.Α.Π.Ε. ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ.. Τροποποίηση της Κ.Υ.Α.2325/27-04.1989 (ΦΕΚ Β 314/89) Κανονισμός Λειτουργίας του Κ.Α.Π.Ε. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Προσφερόμενων Προγραμμάτων

Παρουσίαση Προσφερόμενων Προγραμμάτων Παρουσίαση Προσφερόμενων Προγραμμάτων Ενεργειακοί Επιθεωρητές για Κτήρια ΣΚΟΠΟΣ: Η αναλυτική παρουσίαση και επεξήγηση του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων - (ΚΕΝΑΚ), αλλά και των τεχνικών οδηγιών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΕΒΕΝΤΖΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ ΜΑΥΡΙΔΗ ΜΑΥΡΟΥΔΗ ΑΝΤΩΝΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 0.1.1 Γενικά για τον Οδηγό...5 0.1.2 ΣΔΙΤ και Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ»...5 0.1.3 Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Πολιτική...7 0.1.4 Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Σχέδια Δράσης...11

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ του Δήμου Ιεράπετρας

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ του Δήμου Ιεράπετρας 1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ του Δήμου Ιεράπετρας Sustainable Energy Action Plan (SEAP) Μάρτιος 2014 Έχει εγκριθεί με την 84/2014 απόφαση ΔΣ 2 Ανταποκρινόμενος στο κάλεσμα των Δημάρχων της

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. Ενέργεια και Ενεργειακή Διαχείριση

ΦΙΛΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. Ενέργεια και Ενεργειακή Διαχείριση ΦΙΛΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Ενέργεια και Ενεργειακή Διαχείριση Η ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Επάρκεια των καυσίμων οικονομία του υδρογόνου Αποκεντρωμένα συστήματα εκδημοκρατισμός της παραγωγής ενέργειας Περιβαλλοντική

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοι κλάδοι θα επιδοτηθούν από το πρόγραμμα «ΕΠΑνΕΚ-κίνηση» του νέου ΕΣΠΑ (2014-2020) και για ποιες κατηγορίες επενδύσεων

Ποιοι κλάδοι θα επιδοτηθούν από το πρόγραμμα «ΕΠΑνΕΚ-κίνηση» του νέου ΕΣΠΑ (2014-2020) και για ποιες κατηγορίες επενδύσεων Ποιοι κλάδοι θα επιδοτηθούν από το πρόγραμμα «ΕΠΑνΕΚ-κίνηση» του νέου ΕΣΠΑ (2014-2020) και για ποιες κατηγορίες επενδύσεων Στις 17/7/2014 κατατέθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για έγκριση το Επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΧΡΗΣΗ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΧΡΗΣΗ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΧΡΗΣΗ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Σκοπός και πεδίο εφαρμογής Άρθρο 1 Σκοπός Με τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ III 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΜΕΤΡΟ 6.5 Προώθηση συστημάτων ΑΠΕ, Συμπαραγωγής στο ενεργειακό σύστημα της χώρας - Εξοικονόμηση

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξάκος Γεώργιος ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Αλεξάκος Γεώργιος ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 1 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο... 5 ΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ... 5 1.1. Γενικά στοιχεία για τα φωτοβολταϊκά συστήματα... 5 1.2. Ιστορικό των Φωτοβολταϊκών συστημάτων... 8 1.3. Πλεονεκτήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ - ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΑΔ Α.Ε. 1. Αναθέτουσα αρχή: Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ) Α.Ε. Ταχ. διεύθυνση : Βουλής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ)

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Π.Ε. 3 Περιφερειακά και Μακρο Περιφερειακό / Διασυνοριακό Σχέδιο Δράσης για Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση, ενεργειακές υπηρεσίες και άλλες διατάξεις» ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση, ενεργειακές υπηρεσίες και άλλες διατάξεις» ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση, ενεργειακές υπηρεσίες και άλλες διατάξεις» ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση και ενεργειακές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΣΗ «ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ, ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ, ΑΠΕ

ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΣΗ «ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ, ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ, ΑΠΕ Ταμείο Επιχειρηματικότητας Δράση «Θεματικός Τουρισμός, Αφαλάτωση, Διαχείριση Απορριμμάτων, Πράσινες Υποδομές, Πράσινες Εφαρμογές, ΑΠΕ» Περιγραφή δράσης - στόχων του προγράμματος Με την 12017/1245 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα του ΥΠΑΑΝ για το πρόγραμμα «ΕΠΑνΕΚ-κίνηση» Ενημερωτικό σημείωμα

Ημερίδα του ΥΠΑΑΝ για το πρόγραμμα «ΕΠΑνΕΚ-κίνηση» Ενημερωτικό σημείωμα Ημερίδα του ΥΠΑΑΝ για το πρόγραμμα «ΕΠΑνΕΚ-κίνηση» του νέου ΕΣΠΑ (2014-2020) Ενημερωτικό σημείωμα Με την ημερίδα που πραγματοποιείται σήμερα Πέμπτη 3 Απριλίου, ξεκινά η δημόσια διαβούλευση για τις δράσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Η χώρα μας για πολλά χρόνια είχε παραλείψει να θέσει τις υγιείς βάσεις που είναι προϋπόθεση για μια ανταγωνιστική οικονομία, για ανταγωνιστικές

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικές Επιστήμες

Τεχνολογικές Επιστήμες 4 ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ Τεχνολογικές Επιστήμες 4 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ Α/Α ΤΜΗΜΑ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 327 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧ Αθήνα Ε.Μ.Π. 328 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧ Π.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 329 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ. Άρθρο 1 Σκοπός - αντικείµενο

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ. Άρθρο 1 Σκοπός - αντικείµενο ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2012/27/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΗΣ 25 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012, «ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ, ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ Ο ΗΓΙΩΝ 2009/125/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Ανάπτυξη μιας μεθοδολογίας αξιολόγησης τραπεζικών επενδύσεων στον τομέα των Α.Π.Ε με τη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Πεπραγμένα 2007 Προγραμματισμός Δράσεων 2008 Στατιστικά Στοιχεία ΑΠΕ & ΕΞΕ

Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Πεπραγμένα 2007 Προγραμματισμός Δράσεων 2008 Στατιστικά Στοιχεία ΑΠΕ & ΕΞΕ Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Πεπραγμένα 2007 Προγραμματισμός Δράσεων 2008 Στατιστικά Στοιχεία ΑΠΕ & ΕΞΕ EH Τ ΣΙΑ EΚΘΕΣΗ 2007 Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΉ 1.1 Χαιρετισμός του Προέδρου 1.2 Παρουσίαση του

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ Έτος: 203 Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 203, Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος 2 Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 203, Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 3 Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕ :ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΤΕΤΑΡΤΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Γ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ: ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα