ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ. Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 72 /2014

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ. Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 72 /2014"

Transcript

1 Αθήνα 3/1/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 72 /2014 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/ ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μα τον Ν.4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α/ ). β) την υπ αριθμ. K / απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης «καθορισμός κριτηρίων επιλογής και προσόντων εξεταστών της Υπηρεσίας Σημάτων κατ εφαρμογή του Ν. 4072/2012» γ) την υπ αριθμ. Κ / πράξη του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας Σημάτων «ορισμός εξεταστών» δ) τον Νόμο 2783/2000, ΦΕΚ Α' 1/ η Ελισάβετ Καραγιαμπή εξεταστής υπάλληλος της ως άνω Υπηρεσίας, δέχεται τη με αριθμό /45431 GAZETTE OMPI: 10/2014, δήλωση του σήματος: EDF της εταιρείας με την επωνυμία ELECTRICITE DE FRANCE που εδρεύει η οποία κατατέθηκε στις 19/10/2012, με συμβατική προτεραιότητα Ημ.: 20/4/2012, Αρ.Κατάθεσης: Χώρα:ΓΑΛΛΙΑ για να διακρίνει τα ακόλουθα προϊόντα/υπηρεσίες ταξινομημένα κατά κλάσεις: Κλάση 4: Έλαια, γράσα και λιπαντικά για τις βιομηχανίες ενέργειας. Καύσιμα. Καύσιμα βιομάζας. Βιοκαύσιμα (ξύλο, αλκοόλες, φυτικά έλαια). Καύσιμα γεωργικής προέλευσης. Καύσιμα από απόβλητα και οργανικά κατάλοιπα. Ορυκτός άνθρακας. Γαιάνθρακες (καύσιμοι). Ξυλάνθρακας (καύσιμος). Ενέργεια, δηλ. ηλιακή, αιολική, φωτοβολταϊκή, γεωθερμική, υδραυλική, θερμική και ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ηλεκτρική ενέργεια. Πυρηνική ενέργεια. Φυσικό αέριο. Φωταέριο. Αεριώδες ή υγροποιημένο αέριο πετρελαίου. Αέρια καύσιμα. Αέρια (απόβλητα) χαλυβουργείων. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (μαζούτ). Αργό ή διυλισμένο πετρέλαιο. Καυσόξυλα. Κλάση 9: Συσκευές επεξεργασίας ήχου και εικόνας. Μηχανισμοί συσκευών προπληρωμής. Ηλεκτρικές συσκευές και όργανα μέτρησης, παρακολούθησης και ελέγχου συσκευών παραγωγής ενέργειας. Ηλεκτρικές συσκευές και όργανα μέτρησης και ελέγχου της οικιακής ή βιομηχανικής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Ηλεκτρικοί ηλεκτρονόμοι. Ηλεκτρικές συσκευές μεταγωγής. Ηλεκτρικοί μετατροπείς. Ηλεκτρικοί συλλέκτες. Ηλεκτρικά καλώδια υψηλής, μέσης και χαμηλής τάσης. Ηλεκτρικοί μετασχηματιστές. Ασφάλειες ηλεκτρικού κυκλώματος. Κυτία, κονσόλες και πίνακες διανομής ηλεκτρικού ρεύματος. Ηλεκτρικοί πίνακες ελέγχου. Ηλεκτρικοί πίνακες σύνδεσης. Ηλεκτρικοί συσσωρευτές. Ηλεκτρικοί αγωγοί και καλώδια. Ηλεκτρικά σύρματα. Υλικό μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας (σύρματα, καλώδια). Χιτώνια ηλεκτρικών καλωδίων Καλώδια οπτικών ινών. Ομοαξονικά καλώδια. Ηλεκτρικές καλωδιώσεις. Αγωγοί ηλεκτρικού δικτύου. Διακόπτες γείωσης. Διακόπτες. Διακόπτες κυκλώματος. Ηλεκτρικές απολήξεις. Συνδέσεις ηλεκτρικών δικτύων. Ακροδέκτες καλωδίων.

2 Ακροδέκτες (ηλεκτρολογικός εξοπλισμός). Κουτιά ηλεκτρικής γεφύρωσης, διακλάδωσης και σύνδεσης. Συσκευές καταμέτρησης ενέργειας. Ηλεκτρικοί μετρητές. Μετρητές αερίου. Όργανα ελέγχου λεβήτων, όργανα ελέγχου θερμότητας, δείκτες ηλεκτρικής ενέργειας, δείκτες διαρροής ηλεκτρικού ρεύματος. Δείκτες θερμοκρασίας. Θερμοστάτες. Ροοστάτες. Θερμόμετρα μη ιατρικής χρήσης. Ροοστάτες φωτός. Ηλεκτρικές μπαταρίες, μπαταρίες ανάφλεξης, μπαταρίες ανόδων, ηλεκτρικές αντιστάσεις, επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. Ηλεκτρικοί φορτιστές με χρήση ηλιακής ενέργειας. Πόλοι φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Ηλεκτρικοί και ηλιακοί συσσωρευτές. Φωτοβολταϊκά κύτταρα και δομοστοιχεία. Επιταχυντές σωματιδίων. Φωτοβολταϊκά ηλιακά πάνελ (φωτοβολταϊκά δομοστοιχεία). Θερμικά φωτοβολταϊκά πάνελ για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Αμπερόμετρα. Ανεμόμετρα. Βαρόμετρα. Δυναμόμετρα. Γαλβανόμετρα. Αερόμετρα. Ωμόμετρα. Βολτόμετρα. Απαγωγείς υπερτάσεων (αντικεραυνικοί μηχανισμοί). Αλεξικέραυνα. Ηλεκτρικοί πυλώνες. Υπολογιστές προσομοίωσης και έλεγχου δικτύων μεταφοράς και διανομής ενέργειας. Ηλεκτρικοί μηχανισμοί διαχείρισης κατάστασης αναμονής, δηλ. ηλεκτρονικές συσκευές ελέγχου της τροφοδοσίας των ηλεκτρικών συσκευών με ενέργεια. Ανιχνευτές καπνού. Πυροσβεστήρες. Πομποί ηλεκτρονικών σημάτων και τηλεπικοινωνιών, οθόνες. Ιματισμός κατά ατυχημάτων, ακτινοβολίας και ενδύματα πυροπροστασίας. Συσκευές πρώτων βοηθειών. Συσκευές διάσωσης. Συσκευές προστασίας από ακτίνες X μη ιατρικής χρήσης και προστασίας από πυρηνική ακτινοβολία. Συσκευές ατομικής προστασίας κατά ατυχημάτων, ακτινοβολίας και πυρκαγιάς. Προστατευτικά κράνη. Προστατευτικά γυαλιά. Προστατευτικές μάσκες. Αναπνευστικός εξοπλισμός και μάσκες πλην αυτών για τεχνητή αναπνοή. Μάσκες μιας χρήσης κατά της σκόνης. Προστατευτικά γάντια κατά ατυχημάτων, ακτινοβολίας και πυρκαγιάς. Υποδήματα προστασίας από ατυχήματα, ακτινοβολία και πυρκαγιά. Όργανα συναγερμού. Συναγερμοί πυρκαγιάς. Συναγερμοί για φυσικές καταστροφές. Συναγερμοί για βιομηχανικά ατυχήματα. Συσκευές ανίχνευσης ραδιενέργειας. Μετρητές Γκάιγκερ. Συναγερμοί (πλην αυτών για οχήματα). Όργανα και μηχανήματα δοκιμής υλικών στον τομέα της ενέργειας. Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμού για κτίρια και μονοκατοικίες. Ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές ανίχνευσης κίνδυνου (πυρκαγιάς, ατυχήματος ή διάρρηξης). Ηλεκτρικές συσκευές παρακολούθησης. Συσκευές τηλε-επιτήρησης και βιντεο-επιτήρησης. Λογισμικό για τον τομέα της ενέργειας. Λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Λογισμικό σχεδιασμού, διαχείρισης, συντήρησης, προσομοίωσης ή δοκιμής, δικτύων μεταφοράς και διανομής ενέργειας. Αναλυτές ελέγχου υλικών δικτύων εξοικονόμησης ενέργειας. Συσκευές επαναφόρτισης ηλεκτρικών συσσωρευτών. Κλάση 35: Διαφήμιση. Διαχείριση εμπορικών επιχειρήσεων. Διοίκηση επιχειρήσεων. Εργασίες γραφείου. Έρευνα για πληροφορίες σε ηλεκτρονικά αρχεία υπέρ τρίτων. Παροχή βοήθειας σε θυγατρικές εταιρείες στο πλαίσιο της διαχείρισης της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας. Διοικητική διαχείριση θυγατρικών επιχειρήσεων. Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θυγατρικές εταιρείες ως προς την οργάνωση και τη διαχείριση των επιχειρήσεων. Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα διοίκησης, στρατηγικής, οργάνωσης και διαχείρισης επιχειρήσεων και προσωπικού. Παροχή συμβουλών περί στρατηγικής και διαχείρισης επιχειρήσεων. Μεταφορά (διάθεση) διοικητικής και εμπορικής τεχνογνωσίας. Υποστήριξη, συμβουλές, πληροφορίες ή επιχειρηματικές πληροφορίες στον οικονομικό και στρατηγικό τομέα, του μάρκετινγκ, της βιομηχανικής ανάλυσης και της διαχείρισης των επιχειρήσεων. Οργάνωση και διεξαγωγή εκθέσεων, συνεδρίων για εμπορικούς ή διαφημιστικούς σκοπούς. Ραδιοφωνική και τηλεοπτική διαφήμιση. Online διαφήμιση σε ηλεκτρονικό δίκτυο. Διαφημιστικά μηνύματα. Διανομή διαφημιστικού και προωθητικού υλικού. Προωθητικές και διαφημιστικές δράσεις προς κατοχύρωση αφοσιωμένης πελατείας. Εκπόνηση (σχεδιασμός) διαφημιστικών εκστρατειών. Διαφημιστική χορηγία. Διαφημιστική και εμπορική χορηγία και

3 οικονομική ενίσχυση. Αναζήτηση χορηγών. Διοικητική διαχείριση εκθεσιακών χώρων. Διοικητική υποστήριξη για σύσταση επιχείρησης και ένωσης. Δημόσιες σχέσεις. Εκπροσώπηση επαγγελματιών ενέργειας σε διοικητικές και πολιτικές δράσεις (δημόσιες σχέσεις). Προώθηση πωλήσεων υπέρ τρίτων. Προώθηση προϊόντων υπέρ τρίτων που λειτουργούν με οποιαδήποτε μορφή ενέργειας. Βοήθεια ως προς τη διοίκηση επιχειρήσεων και παροχή συμβουλών για την οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων στον τομέα της οικολογίας, πολεοδομίας, της μείωσης των απορριμμάτων και ρυπογόνων αποβλήτων. Πραγματογνωμοσύνη σε θέματα επιχειρηματικής δραστηριότητας στους τομείς της οικολογίας, της πολεοδομίας, της μείωσης ρυπογόνων απορριμμάτων και αποβλήτων. Διανομή πολύπτυχων φυλλαδίων, διαφημιστικών φυλλαδίων, εντύπων οικολογικού και πολεοδομικού περιεχομένου. Ανάλυση κόστους κατανάλωσης ενέργειας και πρώτων υλών, εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου ή μη, μεταφοράς, παραγωγής ρυπογόνων απορριμμάτων και αποβλήτων, περιβαλλοντικών επιπτώσεων καθώς και παροχή βοήθειας ως προς τη λήψη δημοσιονομικών αποφάσεων περί κατανάλωσης ενέργειας και πρώτων υλών, εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου ή μη, μεταφοράς, παραγωγής ρυπογόνων απορριμμάτων και αποβλήτων, περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Κατάρτιση στατιστικών. Κατάρτιση καταστάσεων ενεργειακής κατανάλωσης. Έκδοση τιμολογίων. Διαχείριση και ηλεκτρονική επεξεργασία τιμολογίων. Υπηρεσίες σύγκρισης τιμών. Εμπορικές πληροφορίες και συμβουλές προς καταναλωτές. Υπηρεσίες διαχείρισης εισπρακτέων λογαριασμών. Συστηματοποίηση δεδομένων σε κεντρικό αρχείο. Πληροφορίες και διοικητικές και επιχειρηματικές συμβουλές στον τομέα της ενέργειας. Δημοσίευση διαφημιστικών κειμένων. Επιχειρηματικές πληροφορίες και συμβουλές περί προστασίας του περιβάλλοντος, εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, διαφύλαξης φυσικών πόρων, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, νέων μορφών ενέργειας και αειφόρου ανάπτυξης. Επιχειρηματικές συμβουλές και πληροφορίες περί παραγωγής, προμήθειας, κατανάλωσης φυσικού αερίου. Εμπορική εκτίμηση περί κατανάλωσης ενέργειας. Υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών μέσω τηλεφώνου. Επιχειρηματικές συμβουλές περί αγοράς και επιλογής ηλεκτρικών συσκευών βάσει κριτηρίων συναρτώμενων με τις τεχνικές τους δυνατότητες, το κόστος τους και την εξοικονόμηση κατανάλωσης ενέργειας. Εμπορικές αναλύσεις για προεπιλογή προϊόντων υπέρ τρίτων και επιχειρηματικές συμβουλές ως προς την επιλογή ενεργειακού, ηλεκτρικού και βιομηχανικού εξοπλισμού που εναρμονίζεται με τα ισχύοντα πρότυπα και κανονισμούς. Επιχειρηματικές συμβουλές και πληροφορίες ως προς την επιλογή επαγγελματιών επισκευαστικών εργασιών. Επιχειρηματικές συμβουλές και πληροφορίες ως προς την επιλογή τεχνικών εγκατάστασης ενεργειακού εξοπλισμού. Επιχειρηματικές συμβουλές και πληροφορίες περί μόνωσης και οίκησης. Επιχειρηματικές συμβουλές περί εκπτώσεων φόρων και φορολογικών προνομίων και επιστροφής φόρου υπέρ της εξοικονόμησης ενέργειας και της αειφόρου ανάπτυξης για τη βελτιστοποίηση της παραγωγής και διανομής ενέργειας. Υπηρεσίες χονδρικής ή λιανικής πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας, καυσίμων, γαιανθράκων, μαζούτ, καυσόξυλων, φυσικού αέριου, πετρελαίου, φωτοβολταϊκών συλλεκτών. Χονδρική αγορά και πώληση φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας. Αγορά φωτοβολταϊκής ηλεκτρικής ενέργειας. Αγορά ηλεκτρικής ενέργειας από εγκαταστάσεις εκμετάλλευσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Δημοπρασίες φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας. Εκτιμήσεις επιχειρήσεων. Εμπορική εκτίμηση φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας. Πρακτορεία εισαγωγών-εξαγωγών. Υπηρεσίες προμήθειας αερίου και ηλεκτρισμού επ' ωφελεία τρίτων. Πώληση ετοιμοπαράδοτων φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων. Πώληση ετοιμοπαράδοτων μονάδων παραγωγής και διανομής ενέργειας. Προώθηση υπέρ τρίτων οχημάτων που κινούνται με άλλες μορφές ενέργειας. Αναζήτηση τεχνικής και

4 τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ υπηρεσιών έρευνας και ανάπτυξης βιομηχανιών και πανεπιστημίων. Κλάση 36: Χρηματοοικονομικές υποθέσεις. Ασφάλειες. Νομισματικές υποθέσεις. Κτηματομεσιτικές υποθέσεις. Σύσταση ή επένδυση κεφαλαίων. Χρηματοπιστωτικές εκτιμήσεις (ασφάλειες, τράπεζες, ακίνητα). Χρηματοπιστωτικές υποθέσεις και νομισματικές συναλλαγές στους ενεργειακούς τομείς της ηλεκτρικής, πυρηνικής, οικολογικής, φωτοβολταϊκής, αιολικής, παλιρροϊκής, γεωθερμικής, υδραυλικής, θερμικής, αιολικής ενέργειας, της ενέργειας από φυσικό αέριο, πετρέλαιο, βιοενέργεια, ανανεώσιμες πηγές, βιομάζα, της γεωθερμικής και ηλιακής ενέργειας. Επενδυτικές συμβουλές. Χρηματοπιστωτικές εκτιμήσεις και προϋπολογισμός έργων για εξοικονόμηση ενέργειας. Πληροφορίες και πληροφοριακό υλικό περί χρηματιστηριακών θεμάτων. Κτήση μεριδίων συμμετοχής σε όλες τις χρηματοπιστωτικές, εμπορικές, βιομηχανικές, εταιρείες ή επιχειρήσεις, κινητών αξιών ή ακινήτων. Σύσταση και επένδυση κεφαλαίων. Διαχείριση χρηματοδοτικών και χρηματιστηριακών χαρτοφυλακίων, κινητών αξιών και ακινήτων. Δραστηριότητες επένδυσης ιδίων κεφαλαίων. Δραστηριότητες επισφαλούς κεφαλαίου, επενδυτικού και αναπτυξιακού κεφαλαίου. Χρηματοοικονομική διαχείριση εταιρικών μεριδίων και διακρατούμενων μετοχών σε επιχειρήσεις τρίτων. Χρηματοοικονομικός σχεδιασμός. Χρηματιστηριακές συναλλαγές. Χρηματοοικονομικές συναλλαγές χονδρικών αγορών ενέργειας, φυσικού αερίου και ηλεκτρισμού. Υπηρεσίες μέτρησης μεταβολών ή διακυμάνσεων τιμών προσφοράς πρώτων υλών. Χρηματιστηριακή διαπραγμάτευση στον ενεργειακό τομέα. Μεσιτεία χρηματιστηριακών πρώτων υλών (φυσικού αερίου, γαιάνθρακα και υδρογονανθράκων). Διαχείριση, αποτίμηση και εμπορία πιστώσεων άνθρακα. Ασφαλιστικές υπηρεσίες στον τομέα των ενεργειακών δραστηριοτήτων για επιχειρήσεις και ιδιώτες. Υπηρεσίες ασφάλισης περί αποκατάστασης βλαβών κεντρικών και ατομικών εγκαταστάσεων θέρμανσης, ηλεκτρισμού, νερού, ηλιακής ενέργειας, φυσικού αερίου, πετρελαίου θέρμανσης, ψύξης. Ασφαλιστική κάλυψη ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και ηλεκτρικού εξοπλισμού. Ασφαλιστήρια συμβόλαια σε ιδιώτες έναντι κινδύνου ανεξόφλητων τιμολογίων ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου. Ασφαλιστήρια συμβόλαια αποκατάστασης βλάβης ηλεκτρικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων. Χρηματοοικονομικές συμβουλές περί τιμολογιακών προσφορών στον τομέα της κατανάλωσης και διαχείρισης της ενέργειας. Χρηματοοικονομικές μελέτες και χρηματοδοτικές συμβουλές περί βελτίωσης, ανάπτυξης και ανανέωσης των ενεργειακών εγκαταστάσεων, κυρίως των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και φυσικού αερίου. Υπηρεσίες χρηματοοικονομικών πληροφοριών μέσω τηλεφώνου (hotline) στον τομέα της ενέργειας. Χρηματοοικονομικές πληροφορίες και χρηματοδοτικές συμβουλές περί εξοικονόμησης ενεργειακής κατανάλωσης. Χρηματοδοτικές συμβουλές περί αγοράς και επιλογής ηλεκτρικών συσκευών με κριτήριο τις τεχνικές τους δυνατότητες, το κόστος τους και την εξοικονόμηση της ενεργειακής κατανάλωσης. Χρηματοοικονομική ανάλυση περί προεπιλογής προϊόντων υπέρ τρίτων και χρηματοδοτικές συμβουλές ως προς την επιλογή ηλεκτρικού και βιομηχανικού εξοπλισμού που εναρμονίζεται με τα ισχύοντα πρότυπα και κανονισμούς. Χρηματοοικονομικές πληροφορίες και χρηματοδοτικές συμβουλές περί κόστους και λειτουργίας των ηλεκτρικών συσκευών. Χρηματοοικονομικές πληροφορίες και χρηματοδοτικές συμβουλές περί ενεργειακού κόστους. Χρηματοδοτικά δάνεια στο τομέα της ανάπτυξης και βελτίωσης των ενεργειακών συστημάτων. Υπηρεσίες χρηματοδότησης. Χρηματοδοτικά δάνεια για αγορά ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, εγκαταστάσεων θέρμανσης ή εγκαταστάσεων που λειτουργούν με χρήση κάθε τύπου ενέργειας. Χρηματοδότηση εργασιών ανακαίνισης κατοικιών για επίτευξη ενεργειακής εξοικονόμησης. Δανειοδότηση ανέγερσης νέων ενεργειακά αποδοτικών και φιλικών προς το περιβάλλον κατοικιών. Χρηματοδοτικές συμβουλές περί εκπτώσεων φόρων και φορολογικών

5 προνομίων και επιστροφής φόρου υπέρ της εξοικονόμησης ενέργειας και της αειφόρου ανάπτυξης. Χρηματοοικονομική εκτίμηση περί βελτιστοποίησης της ενεργειακής, θερμικής και περιβαλλοντικής απόδοσης κατοικιών και κτηριακών συγκροτημάτων. Διαχείριση ακινήτων. Διαχείριση εκμισθωμένων ακινήτων. Χρηματοδοτική χορηγία. Χρηματοδοτική χορηγία επιχειρήσεων, ενώσεων και αθλητικών, ψυχαγωγικών ή εκπαιδευτικών σωματείων, αθλητικών διαγωνισμών και εκδηλώσεων, εκθέσεων και εκδηλώσεων για πολιτιστικούς ή εκπαιδευτικούς σκοπούς. Χρηματοδοτική χορηγία αθλητικών σωματείων. Αναζήτηση χρηματοδοτικής χορηγίας. Χρηματοοικονομική στήριξη για σύσταση επιχείρησης και ένωσης. Έρανοι και διανομή δωρεών. Κλάση 37: Κατασκευή. Κατεδάφιση κτιρίων. Εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων και εξοπλισμού διανομής ενέργειας. Συντήρηση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, εξοπλισμού φωτισμού, θέρμανσης, κλιματισμού, ηλεκτρικών συσκευών, φωτοβολταϊκών συστοιχιών, ηλιακών συλλεκτών, ανεμογεννητριών, λεβήτων, κλιβάνων, καυστήρων, συσκευών μαγειρέματος, ψύξης, αερισμού, κλιματισμού, εγκαταστάσεων ύδρευσης και αποχέτευσης. Εγκατάσταση συσκευών και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, εγκατάσταση και επισκευή εξοπλισμού φωτισμού, θέρμανσης, κλιματισμού, ηλεκτρικών συσκευών, φωτοβολταϊκών συστοιχιών, ηλιακών συλλεκτών, ανεμογεννητριών, λεβήτων, κλιβάνων, καυστήρων, συσκευών μαγειρέματος, ψύξης, αερισμού, κλιματισμού, εγκαταστάσεων ύδρευσης και αποχέτευσης. Εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή έξυπνων συστημάτων σε κτίρια. Διάθεση βιομηχανικών εγκαταστάσεων, εγκαταστάσεων παραγωγής και διανομής ενέργειας. Κατασκευή, συντήρηση και επισκευή θερμικών και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, πυρηνικών, υδροηλεκτρικών, υδραυλικών σταθμών, φραγμάτων, αιολικών πάρκων, αγωγών πετρελαίου και φυσικού αερίου, σωληνώσεων μεταφοράς φυσικού αερίου, ηλεκτρικών γραμμών, πετρελαϊκών εγκαταστάσεων, παλιρροϊκών και φωτοβολταϊκών πάρκων, μονάδων κυματικής ενέργειας, γεωθερμικών σταθμών και σταθμών βιομάζας. Τεχνικές συμβουλές και πληροφορίες περί εγκατάστασης, συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού και εγκαταστάσεων παραγωγής ενέργειας. Κατασκευή, συντήρηση και επισκευή δικτύων μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Υπηρεσίες εγκατάστασης και μετατόπισης ηλεκτρικών μετρητών και μετρητών φυσικού αερίου. Κατασκευή, συντήρηση και επισκευή σωληνώσεων μεταφοράς αερίων, υγρών και στερεών. Τεχνικές υπηρεσίες εγκατάστασης, συντήρησης και επισκευής Η/Υ και περιφερειακών Η/Υ. Υπηρεσίες μόνωσης (κτηρίων). Κατασκευή, συντήρηση και επισκευή υποβρύχιας υποδομής παλιρροϊκής και κυματική ενέργειας, σωληναγωγών, αγωγών μεταφοράς ενέργειας. Πληροφορίες περί κατασκευής, συντήρησης και επισκευής ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, βιώσιμης ανάπτυξης, προστασίας του περιβάλλοντος, διαφύλαξης φυσικών πόρων και καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής. Εγκαταστάσεις, συντήρηση, αποκατάσταση, απομόλυνση, αποπαρασίτωση, απολύμανση, αποδόμηση και ανακαίνιση βιομηχανικών εγκαταστάσεων, εγκαταστάσεων παραγωγής ενέργειας και ηλεκτρισμού, πυρηνικών σταθμών, πυρηνικών αντιδραστήρων, θερμοηλεκτρικών, υδροηλεκτρικών σταθμών, υδραυλικών μονάδων, φραγμάτων, αιολικών πάρκων, αγωγών πετρελαίου και φυσικού αερίου, σωληνώσεων μεταφοράς φυσικού αερίου, ηλεκτρικών γραμμών, πετρελαϊκών εγκαταστάσεων, παλιρροϊκών και φωτοβολταϊκών πάρκων, μονάδων κυματικής ενέργειας, γεωθερμικών σταθμών και σταθμών βιομάζας. Συντήρηση εγκαταστάσεων παραγωγής ενέργειας, πυρηνικών σταθμών, πυρηνικών αντιδραστήρων, θερμοηλεκτρικών, υδροηλεκτρικών σταθμών, υδραυλικών μονάδων, φραγμάτων, αιολικών πάρκων, αγωγών πετρελαίου και φυσικού αερίου, σωληνώσεων μεταφοράς φυσικού αερίου, ηλεκτρικών γραμμών, πετρελαϊκών εγκαταστάσεων, παλιρροϊκών και φωτοβολταϊκών πάρκων, μονάδων κυματικής ενέργειας, γεωθερμικών σταθμών και σταθμών βιομάζας. Κατασκευή εγκαταστάσεων επεξεργασίας και / ή καθαρισμού λυμάτων. Κατασκευή, εγκατάσταση,

6 συντήρηση, επισκευή επιδιόρθωσης εγκαταστάσεων και μονάδων αποθήκευσης, επεξεργασίας, επανεπεξεργασίας και ανακύκλωσης καυσίμων και αποβλήτων. Εποπτεία, διεύθυνση εργασιών εγκατάστασης, τεχνικού ελέγχου, συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού παραγωγής, παροχής και διανομής ενέργειας. Εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή οποιουδήποτε συστήματος προστασίας και ασφάλειας περιουσιακών στοιχείων και προσώπων. Συντήρηση, καθαρισμός και επισκευή ηλεκτρικών οχημάτων και πόλων φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Βοήθεια σε περίπτωση βλάβης ηλεκτρικών οχημάτων (επισκευή). Συμβουλές κατασκευής. Συμβουλές κατασκευής εγκαταστάσεων παραγωγής ενέργειας και ηλεκτρισμού, πυρηνικών, ηλεκτρικών, θερμοηλεκτρικών, υδροηλεκτρικών σταθμών, υδραυλικών μονάδων, φραγμάτων, αιολικών πάρκων, αγωγών πετρελαίου, ηλεκτρικών γραμμών, πετρελαϊκών εγκαταστάσεων, παλιρροϊκών και φωτοβολταϊκών πάρκων, μονάδων κυματικής ενέργειας, γεωθερμικών σταθμών και σταθμών βιομάζας. Υπηρεσίες συντήρησης και ανακαίνισης πυρηνικών εγκαταστάσεων. Υπηρεσίες καθαρισμού, αποκατάστασης, συντήρησης και ανακαίνισης πυρηνικών εγκαταστάσεων, εγκαταστάσεων παραγωγής ενέργειας και ηλεκτρισμού, εξοπλισμού και μηχανημάτων παραγωγής ενέργειας. Συντήρηση συστημάτων οικιακού αυτοματισμού καθώς και προγραμματιζόμενων ρομπότ και εγκαταστάσεων τεχνικής διαχείρισης κτιρίων. Κλάση 39: Μεταφορές, πληροφορίες περί μεταφορών. Συσκευασία και αποθήκευση εμπορευμάτων. Μεταφορά, διανομή και προμήθεια ενέργειας, ηλεκτρισμού, φυσικού αερίου, υδρογονανθράκων, θέρμανσης, νερού, πυρηνικής, θερμικής, αιολικής, υδραυλικής, υδροηλεκτρικής, παλιρροϊκής ενέργειας, της ενέργειας από φυσικό αέριο, πετρέλαιο, βιοενέργεια, ανανεώσιμες πηγές, βιομάζα, της γεωθερμικής και ηλιακής ενέργειας. Εκμετάλλευση και διαχείριση υπέρ τρίτων δικτύων μεταφοράς και διανομής ενέργειας. Υπηρεσίες εναέριας, χερσαίας ή θαλάσσιας αποκομιδής, αποθήκευσης και αποθεματοποίησης καυσίμων, μεταλλευμάτων, πυρηνικών υλικών και πυρηνικών αποβλήτων. Πληροφορίες και συμβουλές περί μεταφοράς και προμήθειας ενέργειας. Διανομή (παράδοση) μη διαφημιστικών εντύπων περί ενέργειας, μεταφοράς, διανομής και προμήθειάς της, προστασίας του περιβάλλοντος, νέων μορφών ενέργειας, διαφύλαξης φυσικών πόρων και βιοποικιλότητας, αειφόρου ανάπτυξης. Πληροφορίες και τεχνικές συμβουλές περί εγκαταστάσεων μεταφοράς, παροχής ενέργειας, κυρίως ηλεκτρικής, πυρηνικής, αιολικής, ηλιακής, φωτοβολταϊκής, θερμικής, υδραυλικής, παλιρροϊκής, γεωθερμικής, υδροηλεκτρικής ενέργειας, πετρελαίου, βιοενέργειας, ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, βιομάζα, ηλιακής ενέργειας, φυσικού αερίου, ατμού και νερού. Κλάση 40: Παραγωγή ενέργειας, ηλεκτρισμού, φυσικού αερίου, συστημάτων θέρμανσης, πυρηνικής, θερμικής, αιολικής, υδραυλικής, υδροηλεκτρικής, παλιρροϊκής ενέργειας, πετρελαίου, βιοενέργειας, ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, βιομάζα, γεωθερμικής και ηλιακής ενέργειας. Απόσμωση αέρα. Καθαρισμός αέρα. Ανανέωση αέρα. Καθαρισμός λυμάτων. Επεξεργασία υλικών. Πληροφορίες περί επεξεργασίας υλικών στον ενεργειακό τομέα. Ανακύκλωση αποβλήτων. Πληροφορίες περί επεξεργασίας αποβλήτων. Απομόλυνση επικίνδυνων υλικών. Επεξεργασία αποβλήτων (μεταποίηση). Διαλογή αποβλήτων και ανακυκλώσιμων πρώτων υλών (μεταποίηση). Επεξεργασία και μετατροπή καυσίμων για παραγωγή ενέργειας. Μίσθωση ηλιακών συστημάτων (φωτοβολταϊκών) και ηλιακών συλλεκτών, ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, αιολικών και παλιρροϊκών εγκαταστάσεων. Υπηρεσίες διαλογής καυσίμων. Υπηρεσίες απομόλυνσης και απορρύπανσης πυρηνικών εγκαταστάσεων, εγκαταστάσεων παραγωγής ενέργειας και ηλεκτρισμού, εξοπλισμού και συσκευών στον τομέα της παραγωγής ενέργειας. Επαγγελματικές συμβουλές περί παραγωγής ενέργειας, ηλεκτρισμού, φυσικού αερίου, θέρμανσης, πυρηνικής, θερμικής, αιολικής, υδραυλικής,

7 υδροηλεκτρικής, παλιρροϊκής ενέργειας, πετρελαίου, βιοενέργειας, ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, βιομάζα, γεωθερμικής και ηλιακής ενέργειας. Πληροφορίες και τεχνικές συμβουλές για εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας, ηλεκτρισμού, φυσικού αερίου, θέρμανσης, πυρηνικής, θερμικής, αιολικής, υδραυλικής, υδροηλεκτρικής, παλιρροϊκής ενέργειας, πετρελαίου, βιοενέργειας, ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, βιομάζα, γεωθερμικής και ηλιακής ενέργειας. Συμβουλές και τεχνογνωσία στους τομείς της παραγωγής ενέργειας, κυρίως της ηλεκτρικής, πυρηνικής, αιολικής, ηλιακής, φωτοβολταϊκής, θερμικής, υδραυλικής, γεωθερμικής, παλιρροϊκής, υδροηλεκτρικής ενέργειας, της ενέργειας από πετρέλαιο, βιοενέργεια, φυσικό αέριο. Κλάση 42: Εργασίες μηχανικών με αντικείμενο αξιολογήσεις, εκτιμήσεις, έρευνες και σύνταξη εκθέσεων στον επιστημονικό και τεχνολογικό τομέα. Μελέτη τεχνικών έργων. Υπηρεσίες μηχανολογίας. Πραγματογνωμοσύνες (χωρομετρία). Έρευνα και ανάπτυξη νέων προϊόντων υπέρ τρίτων. Ανάπτυξη, εγκατάσταση, αναβάθμιση ή μίσθωση λογισμικού. Προγραμματισμός Η/Υ. Φυσική και χημική ανάλυση. Ανάλυση εκμετάλλευσης πετρελαϊκών κοιτασμάτων. Προγραμματισμός συστημάτων οικιακού αυτοματισμού καθώς και προγραμματιζόμενων ρομπότ και εγκαταστάσεων τεχνικής διαχείρισης κτιρίων. Εκπόνηση κατασκευαστικών σχεδίων. Αρχιτεκτονικές υπηρεσίες. Συμβουλές αρχιτέκτονα περί προστασίας του περιβάλλοντος, ανάπτυξης νέων πηγών ενέργειας, διαφύλαξης φυσικών πόρων, εφαρμογής αειφόρου ανάπτυξης και πολεοδομικού σχεδιασμού. Επιστημονικές και τεχνολογικές έρευνας στον ενεργειακό τομέα. Τεχνικές συμβουλές και τεχνική βοήθεια (μηχανολογίας) στον ενεργειακό τομέα Έρευνα και ανάπτυξη στον τομέα της ηλεκτρομηχανολογίας, παραγωγής ηλεκτρικής, πυρηνικής, αιολικής, ηλιακής, υδραυλικής, γεωθερμικής, θερμικής, κλιματικής ενέργειας, ενέργειας από βιομάζα, ανανεώσιμες πηγές. Τεχνικές συμβουλές και τεχνική εμπειρογνωμοσύνη στους τομείς της ηλεκτρικής, πυρηνικής, αιολικής, ηλιακής, υδραυλικής, γεωθερμικής, θερμικής ενέργειας, ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Πραγματογνωμοσύνες με αριθμητική προσομοίωση (χωρομετρία). Υπηρεσίες μηχανολογίας για καλύτερη διαχείριση της παραγωγής, αποθήκευσης και ενεργειακής κατανάλωσης. Υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που απορρέουν απ' τις εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας, υπηρεσίες μηχανολογίας περί εκτίμησης αναγκών και διαθέσιμων πόρων για ηλεκτρική ενέργεια και προσαρμογής των μέσων διανομής ηλεκτρισμού. Υπηρεσίες μηχανολογίας περί σχεδιασμού και κατασκευής νέων εγκαταστάσεων παραγωγής και διανομής ενέργειας. Τεχνικές συμβουλές εξοικονόμησης ενέργειας. Έρευνα για την προστασία του περιβάλλοντος. Τεχνικές μελέτες αξιολόγησης και βελτιστοποίησης της ενεργειακής απόδοσης συσκευών και κτιρίων. Τεχνικές συμβουλές και συμβουλευτική περί προστασίας του περιβάλλοντος και ανάπτυξης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Τεχνικές μελέτες και έρευνα περί επεξεργασίας και ανακύκλωσης αποβλήτων. Τεχνικές μελέτες και έρευνα περί επεξεργασίας υλικών. Εργαστηριακές εργασίες και διαχείριση επιστημονικών και τεχνολογικών προγραμμάτων στους τομείς της ηλεκτρικής ενέργειας, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της αειφόρου ανάπτυξης, της οικολογίας, του αστικού σχεδιασμού, της προστασίας του περιβάλλοντος, της μείωσης αποβλήτων και ρυπογόνων απορριμμάτων, της διαφύλαξης των φυσικών πόρων και της καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής. Μελέτες, έρευνα και πραγματογνωμοσύνη μηχανικών στους τομείς της ενέργειας, του περιβάλλοντος, των φυσικών πόρων, της αειφόρου ανάπτυξης και του αστικού σχεδιασμού. Τεχνικές υπηρεσίες ανάγνωσης μετρητών ενεργειακής κατανάλωσης από απόσταση. Τεχνικές αξιολογήσεις και εκτιμήσεις περί ενεργειακής κατανάλωσης. Παροχή τεχνικών συμβουλών, τεχνολογικές πληροφορίες περί θέρμανσης. Τεχνικές συμβουλές και τεχνολογικές πληροφορίες περί εξοικονόμησης ενέργειας. Τεχνικές συμβουλές μηχανικών από τηλεφώνου (hotline) ως προς τη χρήση ηλεκτρικών

8 συσκευών και εγκαταστάσεων. Τεχνολογικές συμβουλές περί αγοράς και επιλογής ηλεκτρικών συσκευών βάσει κριτηρίων συναρτώμενων με τις τεχνικές τους δυνατότητες, το κόστος τους και την εξοικονόμηση κατανάλωσης ενέργειας. Προεπιλογή (τεχνική ανάλυση) προϊόντων υπέρ τρίτων και τεχνολογικές συμβουλές ως προς την επιλογή ηλεκτρικού και βιομηχανικού εξοπλισμού που εναρμονίζεται με τα ισχύοντα πρότυπα και κανονισμούς. Τεχνικές μελέτες, κρίσεις και αναλύσεις μηχανικών περί εγκατάστασης εξοπλισμού παραγωγής, παροχής και / ή διανομής ενέργειας, φυσικού αερίου, θέρμανσης και νερού. Υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης στον τομέα της θερμομόνωσης, της ηλιακής και κλιματικής προστασίας των κατοικιών. Συμβουλές και τεχνολογικές πληροφορίες περί θερμομόνωσης και ηλιακής και κλιματικής προστασίας των κατοικιών. Συμβουλές και τεχνολογικές πληροφορίες ως προς την αξιολόγηση και τροποποίηση της ισχύος μετρητή ηλεκτρικού και / ή φυσικού αερίου. Συμβουλές και τεχνολογικές πληροφορίες ως προς την επιλογή επαγγελματιών επισκευαστικών εργασιών. Συμβουλές και τεχνολογικές πληροφορίες ως προς την επιλογή τεχνικών εγκαταστάσεων ενεργειακού εξοπλισμού. Συμβουλές και τεχνολογικές πληροφορίες ως προς την μόνωση κατοικιών. Υπηρεσίες εκτίμησης ενεργειακής απόδοσης ακινήτων. Ενεργειακή, θερμική και περιβαλλοντική ανάλυση κατοικιών και κτηριακών συγκροτημάτων. Τεχνική εμπειρογνωμοσύνη περί μεταφοράς τεχνολογίας. Μεταφορά (διάθεση) τεχνολογικής τεχνογνωσίας. Τεχνικές συμβουλές και τεχνική βοήθεια (χωρομετρία) μεταφοράς τεχνολογίας και τεχνογνωσίας Έλεγχος ποιότητας ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. Τεχνικές δοκιμές. Τεχνικές δοκιμές περί ηλεκτρικής ενέργειας, θέρμανσης, οικιακού αυτοματισμού. Παροχή τεχνικών συμβουλών επ' ωφελεία τρίτων με αντικείμενο την τοποθέτηση προσωπικού, προϊόντων, υλικών, βιομηχανικών εγκαταστάσεων ή χώρων τους σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα και κανονισμούς. Έλεγχος σε θέματα ασφάλειας και συμμόρφωσης με τα ισχύοντα πρότυπα και κανονισμούς όλων των εγκαταστάσεων παραγωγής ενέργειας και ηλεκτρισμού. Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης σε θέματα πιστοποίησης και έγκρισης. Υπηρεσίες ποιοτικού ελέγχου εξοπλισμού παραγωγής ενέργειας. Έλεγχος και τεχνική πραγματογνωμοσύνη ενεργειακών εγκαταστάσεων. Τεχνικός έλεγχος και πραγματογνωμοσύνη (χωρομετρία) εγκαταστάσεων που λειτουργούν με κάθε τύπο ενέργειας. Υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης στον τομέα των ηλεκτρικών μεταφορών, κυρίως ηλεκτρικές μπαταρίες, ηλεκτρικοί ακροδέκτες, ηλεκτρικά οχήματα, τραμ, (μηχανολογία) στον τομέα των ηλεκτρικών μεταφορών. Τεχνικές συμβουλές και πραγματογνωμοσύνες (χωρομετρία) περί κλιματισμού, θέρμανσης και φωτισμού. Κλάση 45: Υπηρεσίες ασφάλειας για την προστασία αγαθών και ατόμων. Πληροφορίες και συμβουλές περί ασφάλειας. Υπηρεσίες επιθεώρησης ασφαλείας κατασκευαστικών έργων, ενεργειακών και πυρηνικών εγκαταστάσεων. Μίσθωση προστατευτικού εξοπλισμού περιουσιακών στοιχείων και προσώπων. Υπηρεσίες ασφάλισης και εποπτείας βιομηχανικών εγκαταστάσεων, εγκαταστάσεων παραγωγής ενέργειας και ηλεκτρισμού, πυρηνικών, θερμικών, υδροηλεκτρικών σταθμών, υδραυλικών μονάδων, φραγμάτων, αιολικών πάρκων, αγωγών πετρελαίου και φυσικού αερίου, ηλεκτρικών γραμμών, πετρελαϊκών εγκαταστάσεων, φωτοβολταϊκών και παλιρροϊκών πάρκων, μονάδων κυματικής ενέργειας, γεωθερμικών σταθμών και σταθμών βιομάζας. Υπηρεσίες εποπτείας δικτύων διανομής ηλεκτρισμού, θέρμανσης και ενέργειας. Συσκευές και έλεγχος ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών μέτρησης, ελέγχου, παρακολούθησης, ανίχνευσης ή εντοπισμού κίνδυνου (πυρκαγιάς ή διάρρηξης). Υπηρεσίες αξιόπιστης πρόληψης κινδύνων βιομηχανικής προέλευσης, δηλ. ανάλυση και προγνωστική αξιολόγηση του ανθρώπινου παράγοντα σε συνθήκες ατυχήματος στο βιομηχανικό περιβάλλον. Υπηρεσίες ασφάλειας και επίβλεψης ηλικιωμένων, κατ' οίκον ή μη ασθενών. Υπηρεσίες βιντεοεπιτήρησης, παρακολούθησης αντικλεπτικών συναγερμών, πρακτορεία νυκτοφυλάκων. Υπηρεσίες ενημέρωσης από αυτοδιοικητικούς ή δημόσιους

9 φορείς περί κοινωνικής δράσης, δημόσιας ασφάλειας και πολιτικής προστασίας. Έλεγχος ασφάλειας ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. Νομικές υπηρεσίες. Νομική ανάλυση. Υπηρεσίες νομικής υποστήριξης για σύσταση επιχείρησης. Υπηρεσίες νομικής πραγματογνωμοσύνης σε θέματα μεταφοράς τεχνολογίας. Αναζήτηση νομικής σύμπραξης. Νομική υποστήριξη για σύνταξη συμβολαίων μεταφοράς τεχνολογίας. Νομικές συμβουλές περί εκπτώσεων φόρων και φορολογικών προνομίων και επιστροφής φόρου υπέρ της εξοικονόμησης ενέργειας και της αειφόρου ανάπτυξης. Διαιτησία. Κοινωνική διαμεσολάβηση για ρύθμιση καταστάσεων ενεργειακής επισφάλειας. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στο δικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου. Η εξεταστής Ελισάβετ Καραγιαμπή

Η Κατάσταση των ΑΠΕ στην Κρήτη: Δυνατότητες Περιφερειακής Καινοτομίας

Η Κατάσταση των ΑΠΕ στην Κρήτη: Δυνατότητες Περιφερειακής Καινοτομίας 1 Ο Διεθνές Συνέδριο «BIOSOL 2011» Εσπερίδα: «ΑΠΕ: Συνεργασία Έρευνας και Βιομηχανίας» Χανιά 16/9/2011 Η Κατάσταση των ΑΠΕ στην Κρήτη: Δυνατότητες Περιφερειακής Καινοτομίας Δρ. Ν. Ζωγραφάκης Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4208 /06.08.2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4208 /06.08.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4208 /06.08.2015 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136 του Ν. 4072/2012

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη τεχνολογιών για την Εξοικονόμηση Ενέργειας στα κτίρια

Ανάπτυξη τεχνολογιών για την Εξοικονόμηση Ενέργειας στα κτίρια ΠΡΩΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ και ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΓΓΕΤ με ενσωματωμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΘΑΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΦΘ ΣΤΟ ΒΟΛΟ

ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΘΑΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΦΘ ΣΤΟ ΒΟΛΟ ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΘΑΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΦΘ ΣΤΟ ΒΟΛΟ Α. ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.1. Μόνωση οροφής Α.2. Μόνωση εξωτερικών τοίχων Α.3. Ταρατσόκηποι Α.4. Αντικατάσταση παλαιών κουφωμάτων & μονών

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Διαχείριση αστικών

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Ν Ο Ι Κ Ο Κ Υ Ρ Ι Α Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Δ ιαχείριση αστικών στερεών

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Ο Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Δ ιαχείριση αστικών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Τι μπορεί να αναλάβει η Τοπική Αυτοδιοίκηση Οι ΟΤΑ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κατέχουν πρωταγωνιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακός Σχεδιασµός. για την Ενέργεια στην Κρήτη

Περιφερειακός Σχεδιασµός. για την Ενέργεια στην Κρήτη Τεχνολογίες και Εφαρµογές Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας στην Κρήτη Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας Περιφερειακό Τµήµα υτ. Κρήτης 22-23 Μαΐου 2009, Χανιά Περιφερειακός Σχεδιασµός για την Ενέργεια στην Κρήτη

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Τίτλος: Ελληνικές προτεραιότητες στο τομέα Ενέργειας στο πλαίσιο της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης Αλίκη Παππά Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

2015 Η ενέργεια είναι δανεική απ τα παιδιά μας

2015 Η ενέργεια είναι δανεική απ τα παιδιά μας Εκπαιδευτικά θεματικά πακέτα (ΚΙΤ) για ευρωπαϊκά θέματα Τ4Ε 2015 Η ενέργεια είναι δανεική απ τα παιδιά μας Teachers4Europe Οδηγιεσ χρησησ Το αρχείο που χρησιμοποιείτε είναι μια διαδραστική ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 3113/19-6-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 3113/19-6-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 3113/19-6-2015 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136 του Ν. 4072/2012

Διαβάστε περισσότερα

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στο δικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου. Η εξεταστής Ελισάβετ Καραγιαμπή

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στο δικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου. Η εξεταστής Ελισάβετ Καραγιαμπή ΚΛΑΣΗ 37: ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ), ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ), ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 7 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 11 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 19 ΜΕΡΟΣ 1 - Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ... 21 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - Η ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗ- ΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Ορισμός «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) είναι οι μη ορυκτές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δηλαδή η αιολική, η ηλιακή και η γεωθερμική ενέργεια, η ενέργεια κυμάτων, η παλιρροϊκή ενέργεια, η υδραυλική

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 1. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το χειμερινό εξάμηνο 2012-13. Αριθμός σπουδαστών

Πίνακας 1. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το χειμερινό εξάμηνο 2012-13. Αριθμός σπουδαστών Πίνακας. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το χειμερινό εξάμηνο 0-3 ΤΜΗΜΑ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α/Α Τίτλος θέματος Μέλος Ε.Π Σύντομη περιγραφή Διακόπτες δικτύων ισχύος 3 4 5 Μηχανικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας

Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας Οι Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (GPP/ΠΔΣ) αποτελούν προαιρετικό μέσο. Το παρόν έγγραφο παρέχει τα κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ, τα οποία έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ Καθορισμός επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχιούχων Μηχανικών των Τμημάτων α) Ηλεκτρολογίας, β) Μηχανολογίας, γ) Ενεργειακής Τεχνολογίας και δ) Αυτοματισμού της Σχολής Τεχνολογικών

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτικό Αναπτυξιακό Πλεονέκτηµα

Συγκριτικό Αναπτυξιακό Πλεονέκτηµα ιεθνής Συνάντηση για την Πράσινη Ανάπτυξη στην Πράξη Οργανισµός Ανάπτυξης Σητείας Σητεία 21-22/9/2010 Η Ανάπτυξη των ΑΠΕ στην Κρήτη: Συγκριτικό Αναπτυξιακό Πλεονέκτηµα ρ. Ν. Ζωγραφάκης Περιφέρεια Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Βασίλης Γκαβαλιάς, διπλ. μηχανολόγος μηχανικός Α.Π.Θ. Ενεργειακός επιθεωρητής`

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Βασίλης Γκαβαλιάς, διπλ. μηχανολόγος μηχανικός Α.Π.Θ. Ενεργειακός επιθεωρητής` ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΕΚ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ Εισηγητής: Γκαβαλιάς Βασίλειος,διπλ μηχανολόγος μηχανικός ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Βασίλης Γκαβαλιάς, διπλ. μηχανολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις από τον οικιακό χώρο

Οι περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις από τον οικιακό χώρο Οι περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις από τον οικιακό χώρο Κ. Αμπελιώτης, Λέκτορας Τμ. Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Οι επιβαρύνσεις συνοπτικά Κατανάλωση φυσικών πόρων Ρύπανση Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κατηγορία Επιλέξιμων Δαπανών Κτίρια, εγκαταστάσεις & περιβάλλων χώρος Μηχανήματα Εξοπλισμός παραγωγής Λοιπός Εξοπλισμός Περιγραφή επιλέξιμων Δαπανών

Διαβάστε περισσότερα

[ 1 ] την εφαρμογή συγκεκριμένων περιβαλλοντικών

[ 1 ] την εφαρμογή συγκεκριμένων περιβαλλοντικών [ 1 ] [ 1 ] Υδροηλεκτρικός Σταθμός Κρεμαστών - Ποταμός Αχελώος - Ταμιευτήρας >> H Περιβαλλοντική Στρατηγική της ΔΕΗ είναι ευθυγραμμισμένη με τους στόχους της ενεργειακής πολιτικής της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καστρίου 2013 Ενέργεια & Περιβάλλον Το ενεργειακό πρόβλημα (Ι) Σε τι συνίσταται το ενεργειακό πρόβλημα; 1. Εξάντληση των συμβατικών ενεργειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΣ ΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΣ ΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΣ ΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Θέμα της εργασίας είναι Η αξιοποίηση βιομάζας για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Εφαρμογές Α.Π.Ε. σε Κτίρια και Οικιστικά Σύνολα Μαρία Κίκηρα, ΚΑΠΕ - Τμήμα Κτιρίων Αρχιτέκτων MSc Αναφορές: RES Dissemination, DG

Διαβάστε περισσότερα

Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας

Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας Φωτοβολταϊκά Αστείρευτη ενέργεια από τον ήλιο! Η ηλιακή ενέργεια είναι μια αστείρευτη πηγή ενέργειας στη διάθεση μας.τα προηγούμενα χρόνια η τεχνολογία και το κόστος παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 ΠΟΡΟΙ Π.Π 2014-2020 ΕΠ - ΥΜΕ - ΠΕΡΑΑ (ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ) ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΠΟΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕ ΠΕΠ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ & ΚΥΨΕΛΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ. Δρ. Μ. Ζούλιας Γραμματεία της Πλατφόρμας, Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ & ΚΥΨΕΛΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ. Δρ. Μ. Ζούλιας Γραμματεία της Πλατφόρμας, Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ & ΚΥΨΕΛΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ Δρ. Μ. Ζούλιας Γραμματεία της Πλατφόρμας, Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Γενικές Πληροφορίες Η Ελληνική Τεχνολογική Πλατφόρμα Υδρογόνου

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Περιφέρειας Ν. - Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Νέο Πρότυπο Ανάπτυξης ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΜΗΔΕΝΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ Μειωμένη ενεργειακή κατανάλωση Υπάρχουσα κατάσταση Μηδενική

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΑΣ. www.en-come.com

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΑΣ. www.en-come.com ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΑΣ / ΣΎΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕΝΔΎΣΕΩΝ / ΤΕΧΝΙΚΉ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ / ΒΕΛΤΊΩΣΗ ΑΠΌΔΟΣΗΣ / ΑΞΙΟΠΟΊΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ GR www.en-come.com ΣΎΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕΝΔΎΣΕΩΝ ΑΞΙΟΠΟΊΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόοδος Υλοποίησης ΕΠ "Μακεδονία - Θράκη"

Πρόοδος Υλοποίησης ΕΠ Μακεδονία - Θράκη ΑΠ 01. Υποδομές και υπηρεσίες προσπελασιμότητας 307.733,8 19 607.933,1 197,6 483.992,2 157,3 239.752,7 77,9 17 Σιδηρόδρομοι (TEN-T) 37.00 1 64.841,6 175,2 36.906,6 99,7 30.323,5 82,0 20 Αυτοκινητόδρομοι

Διαβάστε περισσότερα

Πηγές ενέργειας - Πηγές ζωής

Πηγές ενέργειας - Πηγές ζωής Πηγές ενέργειας - Πηγές ζωής Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καστρίου 2014 Παράγει ενέργεια το σώμα μας; Πράγματι, το σώμα μας παράγει ενέργεια! Για να είμαστε πιο ακριβείς, παίρνουμε ενέργεια από τις

Διαβάστε περισσότερα

Καύση υλικών Ηλιακή ενέργεια Πυρηνική ενέργεια Από τον πυρήνα της γης Ηλεκτρισμό

Καύση υλικών Ηλιακή ενέργεια Πυρηνική ενέργεια Από τον πυρήνα της γης Ηλεκτρισμό Ενεργειακή Μορφή Θερμότητα Φως Ηλεκτρισμός Ραδιοκύματα Μηχανική Ήχος Τι είναι; Ενέργεια κινούμενων σωματιδίων (άτομα, μόρια) υγρής, αέριας ή στερεάς ύλης Ακτινοβολούμενη ενέργεια με μορφή φωτονίων Ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Γ. ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗΣ, PhD, Διπλ. Μηχ. Μηχ Υπεύθυνος Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς ΚΑΠΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΝΑ ΝΕΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ενότητες παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ "ΕΞΥΠΝΟ" ΣΠΙΤΙ. Αθανάσιος Σφαιρίδης Δρ. Δρ. Ηλεκτρολόγος -- Μηχανολόγος

ΤΟ ΕΞΥΠΝΟ ΣΠΙΤΙ. Αθανάσιος Σφαιρίδης Δρ. Δρ. Ηλεκτρολόγος -- Μηχανολόγος ΤΟ "ΕΞΥΠΝΟ" ΣΠΙΤΙ Αθανάσιος Σφαιρίδης Δρ. Δρ. Ηλεκτρολόγος -- Μηχανολόγος Διευθύνων Διευθύνων Σύμβουλος Σύμβουλος SPECTRUM SPECTRUM Α.Τ.Ε.Ε. Α.Τ.Ε.Ε. Γιατί Έξυπνο Σπίτι; Μέγιστηδυνατήεξοικονόμησηενέργειας-

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική περίοδος 2014-2020

Προγραμματική περίοδος 2014-2020 «Χρηματοδοτικές ευκαιρίες της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014 2020 για την υλοποίηση δράσεων για την Αειφόρο Ενέργεια» Αθήνα, 27 Νοεμβρίου 2015 Γιάννα Νίκου Προϊσταμένη Μονάδας Α Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ήπιες µορφές ενέργειας

Ήπιες µορφές ενέργειας ΕΒ ΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ήπιες µορφές ενέργειας Α. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Επιλέξετε τη σωστή από τις παρακάτω προτάσεις, θέτοντάς την σε κύκλο. 1. ΥΣΑΡΕΣΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κλιματικές αλλαγές σε σχέση με την οικονομία και την εναλλακτική μορφή ενέργειας. Μπασδαγιάννης Σωτήριος - Πετροκόκκινος Αλέξανδρος

Κλιματικές αλλαγές σε σχέση με την οικονομία και την εναλλακτική μορφή ενέργειας. Μπασδαγιάννης Σωτήριος - Πετροκόκκινος Αλέξανδρος Κλιματικές αλλαγές σε σχέση με την οικονομία και την εναλλακτική μορφή ενέργειας Μπασδαγιάννης Σωτήριος - Πετροκόκκινος Αλέξανδρος Ιούνιος 2014 Αρχή της οικολογίας ως σκέψη Πρώτος οικολόγος Αριστοτέλης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ URL: www.enveng.uowm.gr Ο Ρόλος του Μηχανικού Περιβάλλοντος Η αποκατάσταση, η προστασία, η διαχείριση του περιβάλλοντος με

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ: Κωνσταντινιά Τσιρογιάννη. Βασιλική Χατζηκωνσταντίνου (ΠΕ04)

ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ: Κωνσταντινιά Τσιρογιάννη. Βασιλική Χατζηκωνσταντίνου (ΠΕ04) ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ: Κωνσταντινιά Τσιρογιάννη (ΠΕ02) Βασιλική Χατζηκωνσταντίνου (ΠΕ04) Β T C E J O R P Υ Ν Η Μ Α Ρ Τ ΤΕ Α Ν Α Ν Ε Ω ΣΙ Μ ΕΣ Π Η ΓΕ Σ ΕΝ Ε Ρ ΓΕ Ι Α Σ. Δ Ι Ε Ξ Δ Σ Α Π ΤΗ Ν Κ Ρ Ι ΣΗ 2 Να

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγική Σειρά Μαθημάτων για την Ενέργεια από το ΙΕΝΕ (Μάρτιος Απρίλιος 2011)

Εισαγωγική Σειρά Μαθημάτων για την Ενέργεια από το ΙΕΝΕ (Μάρτιος Απρίλιος 2011) «Ο Κύκλος της Ενέργειας» Εισαγωγική Σειρά Μαθημάτων για την Ενέργεια από το ΙΕΝΕ (Μάρτιος Απρίλιος 2011) Σύνολο ωρών: 36 2η Σειρά Σεµιναρίων 1 η Ενότητα Τετάρτη, 2 Μαρτίου Εισαγωγικές Ομιλίες Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Πράσινη θερµότητα Ένας µικρός πρακτικός οδηγός

Πράσινη θερµότητα Ένας µικρός πρακτικός οδηγός Πράσινη θερµότητα Ένας µικρός πρακτικός οδηγός Αν δεν πιστεύετε τις στατιστικές, κοιτάξτε το πορτοφόλι σας. Πάνω από τη µισή ενέργεια που χρειάζεται ένα σπίτι, καταναλώνεται για τις ανάγκες της θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

90711400-8. Σελίδα 2 από 5

90711400-8. Σελίδα 2 από 5 CPV κωδικοί «Υπηρεσίες λυμάτων, απορριμμάτων, καθαρισμού και περιβαλλοντικές υπηρεσίες» 90XXXXXX CODE EL 90000000-7 Υπηρεσίες λυμάτων, απορριμμάτων, καθαρισμού και περιβαλλοντικές υπηρεσίες 90400000-1

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεδειγμένες Ενεργειακές Παρεμβάσεις στο Κέλυφος και στις ΗΜ Εγκαταστάσεις Κατοικιών

Ενδεδειγμένες Ενεργειακές Παρεμβάσεις στο Κέλυφος και στις ΗΜ Εγκαταστάσεις Κατοικιών Ενδεδειγμένες Ενεργειακές Παρεμβάσεις στο Κέλυφος και στις ΗΜ Εγκαταστάσεις Κατοικιών Γιώργος Μαρκογιαννάκης Διπλ. Μηχανολόγος - Ενεργειακός Μηχανικός, Μ.Sc. ΚΑΠΕ Τομέας Ανάλυσης Ενεργειακής Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία Συμφώνου των Δημάρχων. Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Έδεσσας

Πρωτοβουλία Συμφώνου των Δημάρχων. Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Έδεσσας Πρωτοβουλία Συμφώνου των Δημάρχων Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Έδεσσας Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Πολιτική Οι στόχοι της ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής: Αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Βραβείο για ολοκληρωμένη πολιτική Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων

1 ο Βραβείο για ολοκληρωμένη πολιτική Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων 1 ο Βραβείο για ολοκληρωμένη πολιτική Απονέμεται στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου 1 ο Βραβείο για ολοκληρωμένη πολιτική Από την αρχή λειτουργίας του, το ΤΕΠΑΚ περιλάμβανε κριτήρια Πράσινων Δημόσιων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ- ΕΥΡΩΠΗ 2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ- ΕΥΡΩΠΗ 2020 Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Αττικής Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Υπηρεσίας/ Προϊσταμένη Μονάδας Επιτόπιων Επαληθεύσεων Σημείο Επαφής Συμφώνου των Δημάρχων για την Περιφέρεια Αττικής ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ-

Διαβάστε περισσότερα

Χαράλαμπος Μαλαματένιος Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ (PhD) ΥπεύθυνοςΤμήματοςΕκπαίδευσης Διεύθυνση Ενεργειακής Πολιτικής & Σχεδιασμού

Χαράλαμπος Μαλαματένιος Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ (PhD) ΥπεύθυνοςΤμήματοςΕκπαίδευσης Διεύθυνση Ενεργειακής Πολιτικής & Σχεδιασμού Πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται η 2 η Συνάντηση Εργασίας με θέμα: «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΤΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΕ ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑ» Χαράλαμπος Μαλαματένιος Μηχανολόγος Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Project Τμήμα Α 3

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Project Τμήμα Α 3 Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Project Τμήμα Α 3 Ενότητες εργασίας Η εργασία αναφέρετε στις ΑΠΕ και μη ανανεώσιμες πήγες ενέργειας. Στην 1ενότητα θα μιλήσουμε αναλυτικά τόσο για τις ΑΠΕ όσο και για τις μη

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτική διαχείριση στερεών απορριμμάτων. Αδαμάντιος Σκορδίλης Δρ Χημικός Μηχανικός

Εναλλακτική διαχείριση στερεών απορριμμάτων. Αδαμάντιος Σκορδίλης Δρ Χημικός Μηχανικός 1 Εναλλακτική διαχείριση στερεών απορριμμάτων Αδαμάντιος Σκορδίλης Δρ Χημικός Μηχανικός Η διαχείριση των στερεών απορριμμάτων αποτελεί ένα σύνθετο πρόβλημα, δεν είναι μόνο περιβαλλοντικό, αλλά πολιτικό,

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακοί Υπεύθυνοι Δημοσίων Σχολικών Κτιρίων Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Ενεργειακοί Υπεύθυνοι Δημοσίων Σχολικών Κτιρίων Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ενεργειακοί Υπεύθυνοι Δημοσίων Σχολικών Κτιρίων Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ταχ.Δ/νση: Μπότσαρη 2 Τ.Κ. 42100 Τρίκαλα Τηλέφωνο: 24310-46427 Fax: 24310-35950 ΖΥΓΟΛΑΝΗ ΟΛΓΑ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Κινητό: 6972990707 Κινητό:

Διαβάστε περισσότερα

Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ Ανάμικτη περισυλλογή Ένα δίκτυο για βρόχινα νερά και λύματα απλό και φθηνό διάμετροι μεγάλοι καθώς νερό βροχής μπορεί για μικρό διάστημα να είναι σε μεγάλες ποσότητες

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμησης Ενέργειας στα Κτίρια

Εξοικονόμησης Ενέργειας στα Κτίρια Εξοικονόμησης Ενέργειας στα Κτίρια Γιώργος Μαρκογιαννάκης Διπλ. Μηχανολόγος - Ενεργειακός Μηχανικός, Μ.Sc. ΚΑΠΕ Τομέας Ανάλυσης Ενεργειακής Πολιτικής Γενικά Υφιστάμενα Κτίρια Ανομοιομορφία στις Καταναλώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ Πιο κάτω αναφέρονται οι συνήθεις επιλέξιμες δαπάνες όπως αυτές καταγράφονται στις δημοσιεύσεις των επιδοτούμενων προγραμμάτων μέσω ΕΣΠΑ τα οποία

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/)

Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/) Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/) Το ελληνικό κράτος το 1994 με τον Ν.2244 (ΦΕΚ.Α 168) κάνει το πρώτο βήμα για τη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τρίτους εκτός της

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΗΓΕΣ / ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 περίοδος

ΘΕΜΑ : ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΗΓΕΣ / ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 περίοδος ΘΕΜΑ : ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΗΓΕΣ / ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 περίοδος ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ; Η ενέργεια υπάρχει παντού παρόλο που δεν μπορούμε να την δούμε. Αντιλαμβανόμαστε την ύπαρξη της από τα αποτελέσματα της.

Διαβάστε περισσότερα

πως εξελίχθηκε. ( 60-70) σύγχρονα υλικά & σχεδιασμός ανεξάρτητος από το περιβάλλον του κτιρίου

πως εξελίχθηκε. ( 60-70) σύγχρονα υλικά & σχεδιασμός ανεξάρτητος από το περιβάλλον του κτιρίου Η εξέλιξη της ενεργειακής κατανάλωσης στα κτίρια πως ξεκίνησε... Η ανθρώπινη κατοικία ήταν πάντα απόλυτα προσαρμοσμένη στις τοπικές κλιματικές συνθήκες (προστασία & θερμική άνεση - παραδοσιακή αρχιτεκτονική)

Διαβάστε περισσότερα

Υφιστάμενη ενεργειακή κατάσταση κτιριακού αποθέματος

Υφιστάμενη ενεργειακή κατάσταση κτιριακού αποθέματος Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Υφιστάμενη ενεργειακή κατάσταση κτιριακού αποθέματος Εξοικονόμηση Ενέργειας Στα Κτίρια Πάρος 15 Οκτωβρίου 2012 Ελπίδα Πολυχρόνη Μηχανολόγος Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. ΤΟΣ Ενέργεια. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, 03.04.2014

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. ΤΟΣ Ενέργεια. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, 03.04.2014 ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Ενέργεια Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους και Εμπειρογνώμονες

Διαβάστε περισσότερα

Πηγές Ενέργειας για τον 21ο αιώνα

Πηγές Ενέργειας για τον 21ο αιώνα Πηγές Ενέργειας για τον 21ο αιώνα Πετρέλαιο Κάρβουνο ΑΠΕ Εξοικονόμηση Φυσικό Αέριο Υδρογόνο Πυρηνική Σύντηξη (?) Γ. Μπεργελές Καθηγητής Ε.Μ.Π www.aerolab.ntua.gr e mail: bergeles@fluid.mech.ntua.gr Ενέργεια-Περιβάλλον-Αειφορία

Διαβάστε περισσότερα

Είναι μια καταγραφή/υπολογισμός των ποσοτήτων

Είναι μια καταγραφή/υπολογισμός των ποσοτήτων Απογραφές Εκπομπών: α) Γενικά, β) Ειδικά για τις ανάγκες απογραφής CO 2 σε αστική περιοχή Θεόδωρος Ζαχαριάδης Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Περιβάλλοντος Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου τηλ. 25 002304,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ 1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 1.1 Αναφερθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων Το «Σύµφωνο των ηµάρχων» αποτελεί µία φιλόδοξη πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δίνοντας το προβάδισµα σε πρωτοπόρους δήµους της Ευρώπης να αµβλύνουν

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα Greenbuilding, 2 Ιουλίου 2009 - Αθήνα

Ημερίδα Greenbuilding, 2 Ιουλίου 2009 - Αθήνα Εναρμόνιση της Οδηγία 2006/32/ΕΚ για την ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση και τις ενεργειακές υπηρεσίες 1 ο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ενεργειακή Απόδοση ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΜΗΝΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπες Περιφέρειες για μια Βιώσιμη Ευρώπη. Άργος, 10 Μαρτίου 2012. Δρ Γ. Γιαννακίδης Εργ. Ανάλυσης Ενεργειακών Συστημάτων.

Πρότυπες Περιφέρειες για μια Βιώσιμη Ευρώπη. Άργος, 10 Μαρτίου 2012. Δρ Γ. Γιαννακίδης Εργ. Ανάλυσης Ενεργειακών Συστημάτων. Πρότυπες Περιφέρειες για μια Βιώσιμη Ευρώπη Άργος, 10 Μαρτίου 2012 Δρ Γ. Γιαννακίδης Εργ. Ανάλυσης Ενεργειακών Συστημάτων. Τι είναι το ΣΔΑΕ; Ένα Σχέδιο Δράσης μέχρι το2020 με συγκεκριμένους στόχους μείωσης

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδοτικά Προγράμματα και Πράσινες Δημόσιες Προμήθειες Εμπειρία από τα νησιά του Αιγαίου. Αλέξης Χατζημπίρος

Χρηματοδοτικά Προγράμματα και Πράσινες Δημόσιες Προμήθειες Εμπειρία από τα νησιά του Αιγαίου. Αλέξης Χατζημπίρος Χρηματοδοτικά Προγράμματα και Πράσινες Δημόσιες Προμήθειες Εμπειρία από τα νησιά του Αιγαίου Αλέξης Χατζημπίρος Ξξ Το Δίκτυο ΔΑΦΝΗ Δίκτυο Αειφόρων Νήσων του Αιγαίου: Αστική μηκερδοσκοπική εταιρεία των

Διαβάστε περισσότερα

Πράσινο & Κοινωνικό Επιχειρείν

Πράσινο & Κοινωνικό Επιχειρείν Πράσινο & Κοινωνικό Επιχειρείν 1 Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) Eίναι οι ενεργειακές πηγές (ο ήλιος, ο άνεμος, η βιομάζα, κλπ.), οι οποίες υπάρχουν σε αφθονία στο φυσικό μας περιβάλλον Το ενδιαφέρον

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ & ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΔΟΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ Οι απαιτήσεις κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΕΣΑΓΡΟΤΙΚΕΣ& ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΑΣΙΝΕΣΑΓΡΟΤΙΚΕΣ& ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Μετη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ημερίδα ManagEnergy Έξυπνη Χρηματοδότηση και Τεχνική Υποστήριξη για Δράσεις Βιώσιμης Ενέργειας στην Ελλάδα ΠΡΑΣΙΝΕΣΑΓΡΟΤΙΚΕΣ& ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 1Α (Επιλέξιμες κατά ISO 9001:2000)

Πίνακας 1Α (Επιλέξιμες κατά ISO 9001:2000) Πίνακας 1Α (Επιλέξιμες κατά ISO 9001:2000) 13 Εξόρυξη μεταλλούχων μεταλλευμάτων 14 Άλλες εξορυκτικές και λατομικές δραστηριότητες Από την 158.6 Παραγωγή υποκατάστατων καφέ. Παραγωγή συμπυκνωμάτων και 17

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας GRV Energy Solutions S.A Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας Ανανεώσιμες Πηγές Σκοπός της GRV Ενεργειακές Εφαρμογές Α.Ε. είναι η κατασκευή ενεργειακών συστημάτων που σέβονται το περιβάλλον με εκμετάλλευση

Διαβάστε περισσότερα

Ο δευτερογενής τομέας παραγωγής, η βιομηχανία, παράγει την ηλεκτρική ενέργεια και τα καύσιμα που χρησιμοποιούμε. Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ διακρίνεται σε

Ο δευτερογενής τομέας παραγωγής, η βιομηχανία, παράγει την ηλεκτρική ενέργεια και τα καύσιμα που χρησιμοποιούμε. Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ διακρίνεται σε στον κόσμο Οι κινήσεις της Ευρώπης για «πράσινη» ενέργεια Χρειαζόμαστε ενέργεια για όλους τους τομείς παραγωγής, για να μαγειρέψουμε το φαγητό μας, να φωταγωγήσουμε τα σπίτια, τις επιχειρήσεις και τα σχολεία,

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδεσμος Μηχανολόγων Μηχανικών Κύπρου. Ελίζα Βασιλείου Πρόεδρος

Σύνδεσμος Μηχανολόγων Μηχανικών Κύπρου. Ελίζα Βασιλείου Πρόεδρος Σύνδεσμος Μηχανολόγων Μηχανικών Κύπρου (ΣΜΜΗΚ-ΣΕΜ) ΣΕΜ) Ελίζα Βασιλείου Πρόεδρος Μηχανολογική Μηχανική Σταδιοδρομία 2014 29 30 Νοεμβρίου 2014 ΟΡΙΣΜΟΙ Μηχανολογική Μηχανική Η Μηχανολογική Μηχανική είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΥΣΗ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΥΣΗ Την εργασία επιμελήθηκαν οι: Αναστασοπούλου Ευτυχία Ανδρεοπούλου Μαρία Αρβανίτη Αγγελίνα Ηρακλέους Κυριακή Καραβιώτη Θεοδώρα Καραβιώτης Στέλιος Σπυρόπουλος Παντελής Τσάτος Σπύρος

Διαβάστε περισσότερα

υναµικό Εξοικονόµησης Ενέργειας στα ηµόσια Κτίρια Έργο ΥΠΑΝ-ΚΑΠΕ: 25 Ενεργειακές Επιθεωρήσεις σε ηµόσια Κτίρια

υναµικό Εξοικονόµησης Ενέργειας στα ηµόσια Κτίρια Έργο ΥΠΑΝ-ΚΑΠΕ: 25 Ενεργειακές Επιθεωρήσεις σε ηµόσια Κτίρια υναµικό Εξοικονόµησης Ενέργειας στα ηµόσια Κτίρια Έργο ΥΠΑΝ-ΚΑΠΕ: 25 Ενεργειακές Επιθεωρήσεις σε ηµόσια Κτίρια Γιώργος Μαρκογιαννάκης ιπλ. Μηχανολόγος - Ενεργειακός Μηχανικός, Μ.Sc. ΚΑΠΕ ιεύθυνση Ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

Εξωστρέφεια & Επιχειρήσεις

Εξωστρέφεια & Επιχειρήσεις Εξωστρέφεια & Επιχειρήσεις ΕΠΑνΕΚ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία Το ΕΠΑνΕΚ καλύπτει γεωγραφικά το σύνολο της Χώρας με προϋπολογισμό 4,56 δις ευρώ δημόσιας δαπάνης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σας ενημερώνουμε ότι προκυρήχθηκε το πρόγραμμα «Πράσινος Τουρισμός» στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα. Επιλέξιμες

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή αποδοτικότητα στο δομημένο περιβάλλον

Ενεργειακή αποδοτικότητα στο δομημένο περιβάλλον Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Ενεργειακή αποδοτικότητα στο δομημένο περιβάλλον Εξοικονόμηση Ενέργειας Στα Κτίρια Πάρος 15 Οκτωβρίου 2012 Ελπίδα Πολυχρόνη Μηχανολόγος Μηχανικός M.Sc.

Διαβάστε περισσότερα

«Περιβάλλον Ενεργειακή Επανάσταση-Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας». Σύνθημά μας: «Θέλουμε να ζήσουμε σε ένα ανθρώπινο πλανήτη!

«Περιβάλλον Ενεργειακή Επανάσταση-Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας». Σύνθημά μας: «Θέλουμε να ζήσουμε σε ένα ανθρώπινο πλανήτη! Η ιαδραστική Τηλεδιάσκεψη στην Υπηρεσία του Σύγχρονου Σχολείου Πρόγραµµα Οδυσσέας 1 ος Κύκλος 2009 «Περιβάλλον Ενεργειακή Επανάσταση-Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας». Σύνθημά μας: «Θέλουμε να ζήσουμε σε ένα

Διαβάστε περισσότερα

Η παραγωγή καυσίμων βιομάζας με βάση το πυρηνόξυλο. Κλέαρχος Μαρκαντωνάκης

Η παραγωγή καυσίμων βιομάζας με βάση το πυρηνόξυλο. Κλέαρχος Μαρκαντωνάκης Η παραγωγή καυσίμων βιομάζας με βάση το πυρηνόξυλο Κλέαρχος Μαρκαντωνάκης Περιεχόμενα Παραγωγή βιομάζας ελιάς Εισαγωγή Παραγωγική διαδικασία Τεχνικές προδιαγραφές Διακίνηση Καύση Εισαγωγή 2009: Αρχή αναζήτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Με τον όρο «ενεργειακή αναβάθμιση» εννοούμε μια σειρά απλών επεμβάσεων τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό του κτηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας μέσω του Χρηματοδοτικού Εργαλείου JESSICA

Χρηματοδότηση δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας μέσω του Χρηματοδοτικού Εργαλείου JESSICA Υπεργολάβοι Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Αττικής Χρηματοδότηση δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας μέσω του Χρηματοδοτικού Εργαλείου JESSICA Αθήνα, 21 Απριλίου 2015 Περιεχόμενα 1. Χρηματοδοτικό εργαλείο JESSICA

Διαβάστε περισσότερα

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο»

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» 1. Εθνικό πλαίσιο επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Σκοπός του νέου νόμου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (νόμος 3468/2006 ΑΠΕ)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ & ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Παρουσίαση Εγκεκριμένων Πράξεων

Συνοπτική Παρουσίαση Εγκεκριμένων Πράξεων Αυτοτελές Τμήμα ΕΟΧ Εθνικό Σημείο Επαφής Διαχειριστής Προγράμματος Χρηματοδοτικός Μηχανισμός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (XM- EOX) 2009-14 Πρόγραμμα GR-03 «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» Συνοπτική Παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

10:00 10:10 10:10 12:10 12:10-12:15 12:15-14:00

10:00 10:10 10:10 12:10 12:10-12:15 12:15-14:00 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΑΝΑ -ΚΕΠΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ) Α ΘΕΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έργα Υποδομών: μπορούμε να συμβάλουμε στην επιτυχή σύζευξή τους με το «αστικό» περιβάλλον και την αειφορία;

Έργα Υποδομών: μπορούμε να συμβάλουμε στην επιτυχή σύζευξή τους με το «αστικό» περιβάλλον και την αειφορία; Διεπιστημονική προσέγγιση στα ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ :Τεχνολογία, Περιβάλλον, Πολιτισμός Έργα Υποδομών: μπορούμε να συμβάλουμε στην επιτυχή σύζευξή τους με το «αστικό» περιβάλλον και την αειφορία; Κλειώ Αξαρλή,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4288 /11.08.2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4288 /11.08.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4288 /11.08.2015 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136 του Ν. 4072/2012

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα Προστατεύει από τα Απόβλητα Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ ενισχύει την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων βελτιώνει την Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορία. Ομάδες κλάδων οικονομικής δραστηριότητας κατά διψήφιο κωδικό (ΣΤΑΚΟΔ-91) Αμφοτέρων των φύλων. Κωδι-κός αριθ-μός

Κατηγορία. Ομάδες κλάδων οικονομικής δραστηριότητας κατά διψήφιο κωδικό (ΣΤΑΚΟΔ-91) Αμφοτέρων των φύλων. Κωδι-κός αριθ-μός Πίνακας 8. Οικονομικώς ενεργός πληθυσμός κατά διψήφιο κλάδο οικονομικής δραστηριότητας και φύλο Σύνολο Ελλάδος, αστικές και αγροτικές περιοχές γεωγραφικά διαμερίσματα κατά αστικές, αγροτικές περιοχές και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & EΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Οι πηγές ανανεώσιμης ενέργειας στην Γερμανία

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & EΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Οι πηγές ανανεώσιμης ενέργειας στην Γερμανία ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & EΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Βερολίνο, Μάρτιος 2010 Οι πηγές ανανεώσιμης ενέργειας στην Γερμανία Στόχοι της κυβερνητικής πολιτικής Μείωση των εκπομπών ρύπων έως το 2020

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΞΥΠΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΑΣ

Η ΕΞΥΠΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΑΣ Η ΕΞΥΠΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στα site: ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.)

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.) ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.) ΑΘΗΝΑ ΓΑΓΛΙΑ Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π., M.Sc. Οµάδα Εξοικονόµησης

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμησης Ενέργειας

Εξοικονόμησης Ενέργειας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Πράσινη Επιχειρηματικότητα στον τομέα της Ενέργειας Γ. Βουγιουκλάκης Υπ. Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς ΚΑΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθεί το πρότυπό µας, το οποίο ελπίζουµε να βρείτε χρήσιµο. ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Ακολουθεί το πρότυπό µας, το οποίο ελπίζουµε να βρείτε χρήσιµο. ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Προτάσεις του WWF Ελλάς για το περιεχόµενο του Εθνικού Σχεδίου ράσης Ενεργειακής Απόδοσης σύµφωνα µε την Οδηγία 2006/32/ΕΚ για την ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση και τις ενεργειακές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς

Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς 2014-20202020 Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς Γιάννης Βουγιουκλάκης PhD, Διπλ. Μηχ. Μηχανικός Υπεύθυνος Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς Θεματικός στόχος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ (Ν.3908/2011)

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ (Ν.3908/2011) Ποσοστό επιχορήγησης 15%-50% 100.000 και άνω ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ (Ν.3908/2011) ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Επιλέξιμες θεωρούνται οι υφιστάμενες ή υπό ίδρυση επιχειρήσεις που: είναι εγκατεστημένες στην Ελληνική Επικράτεια

Διαβάστε περισσότερα

"Μέτρα Ενεργειακής και Περιβαλλοντικής Αναβάθμισης Δημοσίων Κτιρίων και Ανοικτών Χώρων" Ένωση Εταιρειών EXERGIA 4M

Μέτρα Ενεργειακής και Περιβαλλοντικής Αναβάθμισης Δημοσίων Κτιρίων και Ανοικτών Χώρων Ένωση Εταιρειών EXERGIA 4M 2 η Τεχνική Συνάντηση στα πλαίσια του Έργου REPUBLIC-MED με θέμα: "Μέτρα Ενεργειακής και Περιβαλλοντικής Αναβάθμισης Δημοσίων Κτιρίων και Ανοικτών Χώρων" Ένωση Εταιρειών EXERGIA 4M 29 Μαΐου 2014, Πειραιάς

Διαβάστε περισσότερα