T E X N I K O M E Ρ Ο Σ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "T E X N I K O M E Ρ Ο Σ"

Transcript

1 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ, ΑΘΗΝΑ fax: ΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΕΡΓΟ : ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΘ ΥΨΟΣ ΕΝΟΣ (1) ΟΡΟΦΟΥ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ, ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ ΤΕΥΧΟΣ 9 T E X N I K O M E Ρ Ο Σ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

2 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 1. Καθαίρεση πλάκα σκυροδέµατος για την κατασκευή κλίµακας. Καθαιρείται το προβλεπόµενο από την κατασκευή οροφής του υπάρχοντος ισογείου ορόφου για την κατασκευή κλίµακας για την κατακόρυφη επικοινωνία. Η καθαίρεση θα γίνει µε αδιατάρακτη κοπή ώστε να προκύψουν οµαλές τοµές στο σκυρόδεµα και να µην προκληθούν βλάβες. Τα υλικά καθαίρεσης θα αποµακρυνθούν από τον ανάδοχο µε δική του ευθύνη για το χώρο απόρριψης. Η τιµή προσφοράς ανά 1 τεµάχιο περιλαµβάνει: -Τη λήψη µέτρων προς αποφυγή βλαβών στις υφιστάµενες κατασκευές. -Την εργασία καθαίρεσης. -Τη χρήση εργαλείων. -Την αποµάκρυνση των υλικών καθαίρεσης. -Τον καθαρισµό του εργοταξίου. -Την ασφάλιση του εργαζόµενου προσωπικού. -Την αποζηµίωση του εργαζόµενου προσωπικού. -Την συµµόρφωση µε τους Ισχύοντες Κανονισµούς, τους κανόνες Τέχνης και Επιστήµης και τις επί τούτου οδηγίες του Εντεταλµένου Μηχανικού της.ε.η. Α.Ε. 2. Κατασκευή µεταλλικής κλίµακας. Για την κατακόρυφη επικοινωνία του ορόφου κατασκευάζεται σε προβλεπόµενο χώρο µεταλλική κλίµακα όπως στα σχέδια της µελέτης. Η µεταλλική κλίµακα στηρίζεται σε κυκλικά υποστυλώµατα καθώς και σε στηρίξεις πακτώσεις στο σκυρόδεµα της πλάκας οροφής αλλά και δαπέδου. Η στήριξη γίνεται µέσω πλακών και αγκυριών τύπου HILTI όπως φαίνονται στα αντίστοιχα σχέδια µελέτης. Οι βαθµοιδοφόροι θα κατασκευασθούν από κοιλοδοκούς ορθογωνικής διατοµής οι οποίοι και στηρίζονται συγκολούµενες στα κυκλικά υποστυλώµατα. Οι βαθµίδες φέρονται σε µεταλλική κατασκευή βάση. Προβλέπεται επίσης µεταλλικό κιγκλίδωµα µε κουπαστή καθώς και απλή κουπαστή στήριξης στην εσωτερική πλευρά (επαφή µε κλιµακοστάσιο). Οι µεταλλικοί δοκοί θα είναι καινούργιας ποιότητας S235JR και αµµοβοληµένες. Θα χρωµατισθούν µε δύο στρώσεις primer και δύο στρώσεις µεταλλικού χρώµατος perla. Ο χρωµατισµός θα αποφασισθεί από τον εντεταλµένο µηχανικό της ΕΗ. Η τιµή προσφοράς ανά κιλό (kg) µεταλλικής κατασκευής περιλαµβάνει: -Την αγορά των υλικών, των µεταλλικών δοκών, πλακών κοχλιών. -Την αµµοβολή των παραπάνω υλικών. -Την κατασκευή µε κοπή, διάτρητη συγκόλληση των τεµαχίων της κατασκευής. -Την βαφή µε δύο στρώσεις primer για µέταλλα. -Το χρωµατισµό µε χρώµα ιδιαίτερης ποιότητας perla. -Την µεταφορά των παρακάτω υλικών στο έργο. -Την προετοιµασία των στηρίξεων στα στοιχεία σκυροδέµατος και την εφαρµογή των ειδικών αγκυριών. -Την τοποθέτηση της µεταλλικής κατασκευής. -Την επιδιόρθωση βλαβών του χρωµατισµού που προέρχεται από κρούσεις κατά τη µεταφορά και τοποθέτηση. -Την αποζηµίωση του εργαζόµενου προσωπικού. -Την ασφάλιση του εργαζόµενου προσωπικού. -Την συµµόρφωση µε τους Ισχύοντες Κανονισµούς, τους κανόνες Τέχνης και Επιστήµης και τις επί τούτου οδηγίες του Εντεταλµένου Μηχανικού της.ε.η. Α.Ε.

3 3. Κατασκευή οριζόντιας εσωτερικής υδρορροής. Προβλέπεται η κατασκευή υδρορροής οριζόντιας µε µόνωση από λαµαρίνα πάχους 1,50mm γαλβανισµένης εν θερµώ και κατάλληλα διαµορφωµένη όπως στο αντίστοιχο σχέδιο της µελέτης. Τοποθετείται στις δύο µεγάλες πλευρές του κτιρίου. Μορφώνεται κατάλληλα ώστε να επιτυγχάνεται απόλυτη στεγανότητα. Η τιµή προσφοράς ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) περιλαµβάνει: -Την αγορά, µόρφωση, µεταφορά και τοποθέτηση του υλικού. -Την αγορά των υλικών στερέωσης. -Την αποζηµίωση του εργαζόµενου προσωπικού. -Την ασφάλιση του εργαζόµενου προσωπικού. -Την συµµόρφωση µε τους Ισχύοντες Κανονισµούς, τους κανόνες Τέχνης και Επιστήµης και τις επί τούτου οδηγίες του Εντεταλµένου Μηχανικού της.ε.η. Α.Ε. 4. Κατακόρυφη υδρορροή. Προβλέπεται η κατασκευή 4 (τεσσάρων) ανά όψη κατακόρυφων υδροροών από σωλήνα Φ4 γαλβανισµένο βαρέως τύπου. -Η υδρορροή στηρίζεται µε κατάλληλες στηρίξεις κολάρα τόσο στη µεταλλική κατασκευή του ορόφου όσο και στα στοιχεία σκυροδέµατος του ισογείου. -Προσαρµόζεται µε συγκόλληση µε την οριζόντια υδρορροή. Η τιµή προσφοράς ανά τρέχον µέτρο (m) περιλαµβάνει: -Την αγορά, µόρφωση, µεταφορά και τοποθέτηση του υλικού. -Την αποζηµίωση του εργαζόµενου προσωπικού. -Την ασφάλιση του εργαζόµενου προσωπικού. -Την συµµόρφωση µε τους Ισχύοντες Κανονισµούς, τους κανόνες Τέχνης και Επιστήµης και τις επί τούτου οδηγίες του Εντεταλµένου Μηχανικού της.ε.η. Α.Ε. 5. Μη φέρουσα εξωτερική τοιχοποιία ξηράς δόµησης σε µεταλλικό σκελετό από διπλούς ορθοστάτες µε αµφίπλευρη διπλή επίστρωση από τσιµεντοσανίδες, ινογυψοσανιδες και γυψοσανίδες τύπου Knauf. Κατασκευή σκελετού: εξωτερικές επιφανειες :Κατασκευή σκελετού µε στρωτήρες από προφίλ τύπου Knauf-UW: 75x40x0,6mm και ορθοστάτες από προφίλ τύπου Knauf-CW:75x50x0,6mm κατά EN που θα τοποθετούνται κατακόρυφα µέσα στους στρωτήρες µε το άνοιγµά τους προς µία κατεύθυνση, θα αλφαδιάζονται σε µέγιστες αξονικές αποστάσεις των 600mm που καθορίζεται από το ύψος της τοιχοποιίας και θα συνδέονται µε βίδα ή πριτσίνωµα. Τα µεταλλικά προφίλ του σκελετού που εφάπτονται στα συνορεύοντα δοµικά στοιχεία του φέροντος οργανισµού πρέπει να σφραγίζουν µε δύο κορδόνια ακρυλικής µαστίχης ή µε πορώδη ηχοµονωτική ταινία. Τα µεταλλικά προφίλ θα στερεώνονται µε ειδικές βίδες και βύσµατα σε όλα τα συνορεύοντα δοµικά στοιχεία σε αποστάσεις µικρότερες του 1,00 m και το λιγότερο σε τρία σηµε Για µη συµπαγή δοµικά στοιχεία: Κατάλληλες για το υλικό βίδες µε βύσµατα. εσωτερικές επιφανειες : Κατασκευή σκελετού µε στρωτήρες από προφίλ τύπου Knauf-UW: 50x40x0,6mm και µονούς ορθοστάτες από προφίλ τύπου Knauf-CW:50x50x0,6mm κατά EN που θα τοποθετούνται κατακόρυφα µέσα στους στρωτήρες µε το άνοιγµά τους προς µία κατεύθυνση, θα αλφαδιάζονται σε µέγιστες αξονικές αποστάσεις 600mm που καθορίζεται από το ύψος της επένδυσης και θα συνδέονται µε βίδα ή πριτσίνωµα. Τα µεταλλικά προφίλ του σκελετού που εφάπτονται στα συνορεύοντα δοµικά στοιχεία του φέροντος οργανισµού πρέπει να σφραγίζουν µε δύο κορδόνια ακρυλικής µαστίχης ή µε πορώδη ηχοµονωτική ταινία όπου υπάρχουν απαιτήσεις ηχοµόνωσης. Τα µεταλλικά προφίλ θα στερεώνονται µε ειδικές βίδες και βύσµατα σε όλα τα συνορεύοντα δοµικά στοιχεία σε αποστάσεις µικρότερες του 1,00 m και το λιγότερο σε τρία σηµεία. Για µη συµπαγή δοµικά στοιχεία: Κατάλληλες για το υλικό βίδες µε βύσµατα.

4 ιαµόρφωση ανοιγµάτων θυρών: Στην περίπτωση που το ύψος του τοίχου υπερβαίνει τα 3,00 m ή το βάρος της πόρτας είναι πάνω από 40 Kg τότε η διαµόρφωση του ανοίγµατος θα γίνεται από ειδικά UA µεταλλικά προφίλ, πάχους 2mm, τύπου Knauf-UA: 75x40x2 mm. Η στερέωση αυτών των ορθοστατών στην φέρουσα οροφή και το δάπεδο θα γίνεται µε ειδικές µεταλλικές γωνίες και βύσµα µε καρφί. Επίστρωση δοµικών πλακών Οι εξωτερικές επιφάνειες του κτιρίου θα κατασκευαστούν από µία στρώση δοµικής πλάκας από τσιµέντο (τσιµεντοσανίδα) τύπου Aquapanel της εταιρίας Knauf-USG Systems πάχους 12,5mm και από µια στρώση δοµικής πλάκας υψηλής αντοχής (ινογυψοσανίδα) τύπου Knauf vidiwall 2vt πάχους 12,5mm, οι οποίες θα στηρίζονται σε µεταλλικό σκελετό τοποθετηµένες όρθια και στις δύο όψεις µε κατάλληλες αυτοπροωθούµενες βίδες στην απαιτούµενη πυκνότητα των 75 cm για την πρώτη στρώση και των 25cm για την δεύτερη στρώση. Το ελάχιστο βάθος εισχώρησης των βιδών στο σκελετό θα είναι 10 mm. α. στρώση µε ινογυψοσανίδα τύπου Knauf vidiwall 2vt πάχους 12,5mm : αιχµηρή βίδα τύπου vidin VN 3,9x 30mm της εταιρίας Knauf β. στρώση µε τσιµεντοσανίδα τύπου Aquapanel της εταιρίας Knauf-USG Systems πάχους 12,5mm : αιχµηρή βίδα τύπου climate-x TN 4,2x39mm της εταιρίας Knauf. Στο εσωτερικό του τοίχου τοποθετείται µονωτικό υλικό πετροβάµβακας σε πλάκες 1,2x0.6m πάχους 50mm και βάρους 40kg/m³. Μεταξύ των στρώσεων των δοµικών πλακών τσιµεντοσανίδας και ινογυψοσανίδας εφαρµόζεται διαπνέουσα µεµβράνη στεγάνωσης τύπου Aquapanel Stucco Wrap της εταιρίας Knauf. Η διαπνέουσα µεµβράνη στηρίζεται στην ινογυψοσανίδα µε χρήση αυτοκόλλητης ταινίας διπλής όψεως. Οι εσωτερικές τοιχοποιίες θα κατασκευαστούν µε διπλή στρώση γυψοσανίδων τύπου Knauf κατά EN 520 τοποθετηµένες όρθια και στις δύο όψεις µε κατάλληλες αυτοπροωθούµενες βίδες Knauf TN25 και Knauf TN35 στην απαιτούµενη πυκνότητα των 75 cm για την πρώτη στρώση και των 25cm για την δεύτερη στρώση. Το ελάχιστο βάθος εισχώρησης των βιδών στο σκελετό θα είναι 10 mm. Οι ελεύθερες γωνιακές απολήξεις θα προστατεύονται µε γαλβανισµένα γωνιόκρανα Knauf 31/31/0,5 mm. Οι αρµοί των δύο στρώσεων γυψοσανίδας θα πρέπει να µετατίθενται κατά µήκος και κατά πλάτος. εν επιτρέπεται να γίνεται αρµολόγηση γυψοσανίδων σε ορθοστάτες που στερεώνεται το κάσσωµα της πόρτας. Η ένωση των γυψοσανίδων πρέπει να γίνεται στο υπέρθυρο. Στο εσωτερικό του τοίχου τοποθετείται µονωτικό υλικό πετροβάµβακας σε πλάκες 1,2x0.6m πάχους 60mm και βάρους 40kg/m³. Οι ελεύθερες γωνιακές απολήξεις στις εσωτερικές τοιχοποιίες θα προστατεύονται µε γαλβανισµένα γωνιόκρανα τύπου Knauf 31/31/0,5 mm.. Αρµολόγηση: εξωτερικές επιφανειες Οι αρµοί της α στρώσης από ινιγυψισανίδα, στοκάρονται µε υλικό αρµολόγησης µε βάση το γύψο, τύπου Uniflott της εταιρίας Knauf και µε ειδική χαρτοταινία αρµού. Οι αρµοί της β στρώσης από τσιµεντοσανίδα, στοκάρονται µε υλικό αρµολόγησης µε βάση το τσιµέντο τύπου Aquapanel betocoat της εταιρίας Knauf και ειδική αντιαλκαλική ταινία αρµού τσιµεντοσανίδας πλάτους 10cm. Στην συνέχεια όλη η επιφάνεια της τσιµεντοσανίδας επικαλύπτεται µε επίχρισµα πάχους 7mm περίπου, τύπου Aquapanel betocoat της εταιρίας Knauf. Κατά το πέρασµα του επιχρίσµατος ενσωµατώνεται ειδικό αντιαλκαλικό πλέγµα (βάρους 200gr/m²) τύπου Aquapanel εξωτερικό πλέγµα της εταιρίας Knauf όπου είναι ο οπλισµός του επιχρίσµατος. Η τελική επιχρισµένη επιφάνεια θα χρωµατισθεί µε ειδικό ακρυλικό χρώµα τύπου Aquapanel betocoat color elast της εταιρίας Knauf, αφού πρώτα περαστεί ειδικό αστάρι τύπου Aquapanel betocoat primer elast της εταιρίας Knauf. Ο χρωµατισµός θα αποφασισθεί από την επιβλεψη. εσωτερικές επιφανειες

5 Για συνήθεις απαιτήσεις επιπεδότητας η αρµολόγηση περιλαµβάνει στοκάρισµα των αρµών σε δύο στρώσεις µε χρήση ταινίας ανάλογα µε τον τύπο των διαµορφωµένων άκρων όπως περιγράφονται παρακάτω, στοκάρισµα των βιδών, απόξεση του στόκου που προεξέχει και λείανση µέχρι την επίτευξη λείου περάσµατος. Σηµάδια από την επεξεργασία δεν πρέπει να φαίνονται. Η αρµολόγηση των διαµορφωµένων άκρων της γυψοσανίδας τύπου AK (Λοξά) γίνεται µε δύο στρώσεις Knauf- Uniflott ή Knauf Fugenfueller ή Knauf F2F και ταινία αρµού τύπου Knauf-Kurt. Το στοκάρισµα των µη διαµορφωµένων άκρων (σόκορα) γίνεται µε δύο στρώσεις Knauf-Uniflott και ταινία αρµού τύπου Knauf-Kurt. Τα κοµµένα άκρα κόβονται, ρασπάρονται και πλανίζονται υπό γωνία κατά τα δύο τρίτα του πάχους της γυψοσανίδας πριν το στοκάρισµα. Στην πρώτη στρώση απαιτείται για λόγους ηχοµόνωσης πυραντοχής γέµισµα των αρµών µε υλικό αρµολόγησης.. Απαιτείται το στοκάρισµα των βιδών µόνο της τελευταίας στρώσης. Η αρµολόγηση των γυψοσανίδων πρέπει να γίνεται όταν δεν αναµένονται αλλαγές των διαστάσεων της γυψοσανίδας λόγω µεταβολών θερµοκρασίας ή υγρασίας. Η αρµολόγηση δεν πρέπει να γίνεται σε περιβάλλον θερµοκρασίας κάτω των 10 ο C, ενώ σε περιπτώσεις ασφαλτικών επιστρώσεων δαπέδου προτείνεται η αρµολόγηση να γίνεται πριν την ασφάλτωση. Επεξεργασία Επιφάνειας: Πριν το βάψιµο η επιφάνεια των γυψοσανίδων πρέπει να ασταρώνεται µε το υδατοδιαλυτό αστάρι Knauf Tiefengrund ή Knauf Spezialgrund για εξοµοίωση της απορροφητικότητας της επιφάνειας. Η τιµή προσφοράς ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) περιλαµβάνει: -Την προµήθεια, µεταφορά και τοποθέτηση του υλικού. -Την αποζηµίωση του εργαζόµενου προσωπικού. -Την ασφάλιση του εργαζόµενου προσωπικού. -Την συµµόρφωση µε τους Ισχύοντες Κανονισµούς, τους κανόνες Τέχνης και Επιστήµης και τις επί τούτου οδηγίες του Εντεταλµένου Μηχανικού της.ε.η. Α.Ε. 6. Μη φέρουσα εσωτερική τοιχοποιία ξηράς δόµησης σε µεταλλικό σκελετό από µονούς ορθοστάτες µε αµφίπλευρη διπλή επίστρωση από γυψοσανίδες τύπου Knauf. Κατασκευή σκελετού: Κατασκευή σκελετού µε στρωτήρες από προφίλ τύπου Knauf-UW: 50x40x0,6mm και µονούς ορθοστάτες από προφίλ τύπου Knauf-CW:50x50x0,6mm κατά EN που θα τοποθετούνται κατακόρυφα µέσα στους στρωτήρες µε το άνοιγµά τους προς µία κατεύθυνση, θα αλφαδιάζονται σε µέγιστες αξονικές αποστάσεις των 600mm που καθορίζεται από το ύψος της τοιχοποιίας και θα συνδέονται µε βίδα ή πριτσίνωµα. Τα µεταλλικά προφίλ του σκελετού που εφάπτονται στα συνορεύοντα δοµικά στοιχεία του φέροντος οργανισµού πρέπει να σφραγίζουν µε δύο κορδόνια ακρυλικής µαστίχης ή µε πορώδη ηχοµονωτική ταινία. Τα µεταλλικά προφίλ θα στερεώνονται µε ειδικές βίδες και βίσµατα σε όλα τα συνορεύοντα δοµικά στοιχεία σε αποστάσεις µικρότερες του 1,00 m και το λιγώτερο σε τρία σηµεία. Για συµπαγή δοµικά στοιχεία: Νάυλον εκτονούµενο βύσµα µε καρφί τύπου Knauf K6/35 ή µεγαλύτερο. Για µη συµπαγή δοµικά στοιχεία: Κατάλληλες για το υλικό βίδες µε βίσµατα. ιαµόρφωση ανοιγµάτων θυρών: Η διαµόρφωση του ανοίγµατος θα γίνεται από ειδικά UA µεταλλικά προφίλ, πάχους 2mm, τύπου Knauf-UA: 50x40x2 mm. Η στερέωση αυτών των ορθοστατών στην φέρουσα οροφή και το δάπεδο θα γίνεται µε ειδικές µεταλλικές γωνίες και βύσµα µε καρφί. Επίστρωση γυψοσανίδας: Επίστρωση µε διπλή στρώση γυψοσανίδων τυπου Knauf 12,5mm κατά EN 520 τοποθετηµένες όρθια και στις δύο όψεις µε κατάλληλες αυτοπροωθούµενες βίδες τυπου Knauf TN25 και βίδες τυπου Knauf TN35 στην απαιτούµενη πυκνότητα των 75 cm για την πρώτη στρώση και των 25cm για την δεύτερη στρώση. Το ελάχιστο βάθος εισχώρησης των βιδών στο σκελετό θα είναι 10 mm. Οι ελεύθερες γωνιακές απολήξεις θα προστατεύονται µε γαλβανισµένα γωνιόκρανα Knauf 31/31/0,5 mm. Οι αρµοί των δύο στρώσεων γυψοσανίδας θα πρέπει να µετατίθενται κατά µήκος

6 και κατά πλάτος. εν επιτρέπεται να γίνεται αρµολόγηση γυψοσανίδων σε ορθοστάτες που στερεώνεται το κάσσωµα της πόρτας. Η ένωση των γυψοσανίδων πρέπει να γίνεται στο υπέρθυρο. Στο εσωτερικό του τοίχου τοποθετείται µονωτικό υλικό πετροβάµβακας σε πλάκες 1,2x0.6m πάχους 50mm και βάρους 40kg/m³. Αρµολόγηση: Για συνήθεις απαιτήσεις επιπεδότητας η αρµολόγηση περιλαµβάνει στοκάρισµα των αρµών σε δύο στρώσεις µε ή χωρίς χρήση ταινίας ανάλογα µε τον τύπο των διαµορφωµένων άκρων όπως περιγράφονται παρακάτω, στοκάρισµα των βιδών, απόξυση του στόκου που προεξέχει και λείανση µέχρι την επίτευξη λείου περάσµατος. Σηµάδια από την επεξεργασία δεν πρέπει να φαίνονται. Η αρµολόγηση των διαµορφωµένων άκρων της γυψοσανίδας τύπου AK (Λοξά) γίνεται µε δύο στρώσεις τυπου Knauf-Uniflott ή Knauf Fugenfueller ή Knauf F2F και ταινία αρµού τύπου Knauf- Kurt. Το στοκάρισµα των µη διαµορφωµένων άκρων (σόκορα) γίνεται µε δύο στρώσεις τυπου Knauf-Uniflott ή Knauf Fugenfueller ή Knauf F2F και ταινία αρµού τύπου Knauf-Kurt. Τα κοµµένα άκρα κόβονται, ρασπάρονται και πλανίζονται υπό γωνία κατά τα δύο τρίτα του πάχους της γυψοσανίδας πριν το στοκάρισµα. Στην πρώτη στρώση απαιτείται για λόγους ηχοµόνωσης ή/και πυραντοχής γέµισµα των αρµών µε υλικό αρµολόγησης. Απαιτείται το στοκάρισµα των βιδών µόνο της τελευταίας στρώσης. Η αρµολόγηση των γυψοσανίδων πρέπει να γίνεται όταν δεν αναµένονται αλλαγές των διαστάσεων της γυψοσανίδας λόγω µεταβολών θερµοκρασίας ή υγρασίας. Η αρµολόγηση δεν πρέπει να γίνεται σε περιβάλλον θερµοκρασίας κάτω των 10 ο C, ενώ σε περιπτώσεις ασφαλτικών επιστρώσεων δαπέδου προτείνεται η αρµολόγηση να γίνεται πριν την ασφάλτωση. Επεξεργασία Επιφάνειας: Πριν το βάψιµο ή την επικόλληση πλακιδίων η επιφάνεια των γυψοσανίδων πρέπει να ασταρώνεται µε το υδατοδιαλυτό αστάρι τύπου Knauf Tiefengrund ή Knauf Spezialgrund για εξοµοίωση της απορροφητικότητας της επιφάνειας. Ακολουθως χρωµατιζεται µε δυο στρωσεις πλαστικου επι τοιχου. Ο χρωµατισµός θα αποφασισθεί από την επιβλεψη. Η τιµή προσφοράς ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) περιλαµβάνει: -Την προµήθεια, µεταφορά και τοποθέτηση του υλικού. -Την αποζηµίωση του εργαζόµενου προσωπικού. -Την ασφάλιση του εργαζόµενου προσωπικού. -Την συµµόρφωση µε τους Ισχύοντες Κανονισµούς, τους κανόνες Τέχνης και Επιστήµης και τις επί τούτου οδηγίες του Εντεταλµένου Μηχανικού της.ε.η. Α.Ε. 7.Ψευδοροφή αφανούς ανισόπεδου µεταλλικού σκελετού επενδυµένου µε γυψοσανίδα Knauf. Κατασκευή σκελετού: Βασικός σκελετός (επάνω) από οριζόντιες γαλβανισµένες χαλύβδινες διατοµές (κύριοι οδηγοί) τύπου Knauf-CD:60X27X0,6 mm κατά EN Οι κύριοι οδηγοί κατανέµονται και αλφαδιάζονται σε αξονικές αποστάσεις από 500mm έως 1200mm για αντίστοιχες αποστάσεις στηρίξεων από 1200mm έως 900mm από την φέρουσα οροφή ( µε ταχείες αναρτήσεις τύπου Knauf και γαλβανιζµένες ντίζες Φ4 mm ελάχιστου ύψους ανάρτησης 110mm και κατηγορίας ανάρτησης φορτίου 0,25KN. Οι ντίζες στερεώνονται από την φέρουσα µεταλλικη κατασκευη Επίστρωση γυψοσανίδας: Επένδυση του µεταλλικού σκελετού µε µονή στρώση γυψοσανίδων τύπου Knauf, πάχους 12,5mm, κατά EN 520, τοποθετηµένες κάθετα στους δευτερεύοντες οδηγούς. Οι κατά πλάτος αρµοί µετατίθενται κατά 500mm πάνω στους δευτερεύοντες οδηγούς. Η στερέωση των γυψοσανίδων αρχίζει από την µέση ή από τα άκρα για να αποφύγουµε τραυµατισµούς της γυψοσανίδας. Τις γυψοσανίδες τις πιέζουµε προς τον µεταλλικό σκελετό κατά το βίδωµα µε αυτοπροωθούµενες βίδες Knauf TN25 σε αποστάσεις των 170mm.

7 Αρµολόγηση: Για συνήθεις απαιτήσεις επιπεδότητας η αρµολόγηση περιλαµβάνει στοκάρισµα των αρµών σε δύο στρώσεις µε ή χωρίς χρήση ταινίας ανάλογα µε τον τύπο των διαµορφωµένων άκρων όπως περιγράφονται παρακάτω, στοκάρισµα των βιδών, απόξεση του στόκου που προεξέχει και λείανση µέχρι την επίτευξη λείου περάσµατος. Σηµάδια από την επεξεργασία δεν πρέπει να φαίνονται. Η αρµολόγηση των διαµορφωµένων άκρων της γυψοσανίδας τύπου AK (Λοξά) γίνεται µε δύο στρώσεις Knauf-Uniflott και ταινία αρµού τύπου Knauf-Kurt. Το στοκάρισµα των µη διαµορφωµένων άκρων (σόκορα) γίνεται µε δύο στρώσεις Knauf και ταινία αρµού τύπου Knauf- Kurt. Τα κοµµένα άκρα κόβονται, ρασπάρονται και πλανίζονται υπό γωνία κατά τα δύο τρίτα του πάχους της γυψοσανίδας πριν το στοκάρισµα. Η αρµολόγηση των γυψοσανίδων πρέπει να γίνεται όταν δεν αναµένονται αλλαγές των διαστάσεων της γυψοσανίδας λόγω µεταβολών θερµοκρασίας ή υγρασίας. Η αρµολόγηση δεν πρέπει να γίνεται σε περιβάλλον θερµοκρασίας κάτω των 10 ο C, ενώ σε περιπτώσεις ασφαλτικών επιστρώσεων δαπέδου προτείνεται η αρµολόγηση να γίνεται πριν την ασφάλτωση. Επεξεργασία Επιφάνειας: Πριν το βάψιµο η επιφάνεια των γυψοσανίδων πρέπει να ασταρώνεται µε το υδατοδιαλυτό αστάρι Knauf Tiefengrund ή Knauf Spezialgrund για εξοµοίωση της απορροφητικότητας της επιφάνειας. Ακολουθως χρωµατιζεται µε δυο στρωσεις πλαστικου επι τοιχου. Ο χρωµατισµός θα αποφασισθεί από την επιβλεψη. Η τιµή προσφοράς ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) περιλαµβάνει: -Την προµήθεια, µεταφορά και τοποθέτηση του υλικού. -Την αποζηµίωση του εργαζόµενου προσωπικού. -Την ασφάλιση του εργαζόµενου προσωπικού. -Την συµµόρφωση µε τους Ισχύοντες Κανονισµούς, τους κανόνες Τέχνης και Επιστήµης και τις επί τούτου οδηγίες του Εντεταλµένου Μηχανικού της.ε.η. Α.Ε. 8. Μη φέρουσα εσωτερική τοιχοποιία ξηράς δόµησης σε µεταλλικό σκελετό από διπλούς ορθοστάτες µε αµφίπλευρη διπλή επίστρωση από γυψοσανίδες ανθυγρές τύπου Knauf. Κατασκευή σκελετού: (Για τοιίχους υδραυλικών εγκαταστάσεων όπου πρόκειται να περάσουν σωληνώσεις υδραυλικές και αποχετευτικού τοποθετούνται δύο παράλληλοι µεταλλικοί σκελετοί οι οποίοι ενώνονται ανά 60cm καθ ύψος µε λωρίδες γυψοσανίδας φάρδους 30cm δηµιουργώντας πλαίσια στήριξης. Η απόσταση µεταξύ των µεταλλικών σκελετών εξαρτάται από τη διάµετρο του σωλήνα αποχέτευσης, αν αυτός διέρχεται µέσα από την τοιχοποιία. ) Κατασκευή σκελετού µε διπλούς παράλληλους στρωτήρες από προφίλ τύπου Knauf-UW: 50x40x0,6mm και διπλούς παράλληλους ορθοστάτες από προφίλ τύπου Knauf-CW:50x50x0,6mm κατά EN που θα τοποθετούνται κατακόρυφα µέσα στους στρωτήρες µε το άνοιγµά τους προς µία κατεύθυνση, θα αλφαδιάζονται σε µέγιστες αξονικές αποστάσεις των 600mm που καθορίζεται από το ύψος της τοιχοποιίας και θα συνδέονται µε βίδα ή πριτσίνωµα. Τα µεταλλικά προφίλ του σκελετού που εφάπτονται στα συνορεύοντα δοµικά στοιχεία του φέροντος οργανισµού πρέπει να σφραγίζουν µε δύο κορδόνια ακρυλικής µαστίχης ή µε πορώδη ηχοµονωτική ταινία. Τα µεταλλικά προφίλ θα στερεώνονται µε ειδικές βίδες και βύσµατα σε όλα τα συνορεύοντα δοµικά στοιχεία σε αποστάσεις µικρότερες του 1,00 m και το λιγότερο σε τρία σηµεία. Για συµπαγή δοµικά στοιχεία: Νάυλον εκτονούµενο βύσµα µε καρφί τύπου Knauf K6/35 ή µεγαλύτερο. Για µη συµπαγή δοµικά στοιχεία: Κατάλληλες για το υλικό βίδες µε βύσµατα. Για στήριξη πλαισίων ανάρτησης ειδών υγιεινής απαιτείται η χρήση ειδικών µεταλλικών προφίλ τύπου πάχους 2mm, τύπου Knauf-UA: 50x40x2 mm ιαµόρφωση ανοιγµάτων θυρών: Η διαµόρφωση του ανοίγµατος θα γίνεται από ειδικά UA µεταλλικά προφίλ, πάχους 2mm, τύπου Knauf-UA: 50x40x2 mm. Η στερέωση αυτών των ορθοστατών στην φέρουσα οροφή και το δάπεδο θα γίνεται µε ειδικές µεταλλικές γωνίες και βύσµα µε καρφί.

8 Επίστρωση γυψοσανίδας: Επένδυση µε διπλή στρώση ανθυγρών γυψοσανίδων τύπου Knauf κατά EN 520 τοποθετηµένες όρθια και στις δύο όψεις µε κατάλληλες αυτοπροωθούµενες βίδες Knauf TN25 και Knauf TN35 στην απαιτούµενη πυκνότητα των 75 cm για την πρώτη στρώση και των 25cm για την δεύτερη στρώση. Το ελάχιστο βάθος εισχώρησης των βιδών στο σκελετό θα είναι 10 mm. Οι ελεύθερες γωνιακές απολήξεις θα προστατεύονται µε γαλβανισµένα γωνιόκρανα Knauf 31/31/0,5 mm. Οι αρµοί των δύο στρώσεων γυψοσανίδας θα πρέπει να µετατίθενται κατά µήκος και κατά πλάτος. εν επιτρέπεται να γίνεται αρµολόγηση γυψοσανίδων σε ορθοστάτες που στερεώνεται το κάσσωµα της πόρτας. Η ένωση των γυψοσανίδων πρέπει να γίνεται στο υπέρθυρο. Στο εσωτερικό του τοίχου τοποθετείται µονωτικό υλικό πετροβάµβακας σε πλάκες 1,2x0.6m πάχους 50mm και βάρους 40kg/m³. Αρµολόγηση: Για συνήθεις απαιτήσεις επιπεδότητας η αρµολόγηση περιλαµβάνει στοκάρισµα των αρµών σε δύο στρώσεις µε ή χωρίς χρήση ταινίας ανάλογα µε τον τύπο των διαµορφωµένων άκρων όπως περιγράφονται παρακάτω, στοκάρισµα των βιδών, απόξεση του στόκου που προεξέχει και λείανση µέχρι την επίτευξη λείου περάσµατος. Σηµάδια από την επεξεργασία δεν πρέπει να φαίνονται. Η αρµολόγηση των διαµορφωµένων άκρων της γυψοσανίδας τύπου AK (Λοξά) γίνεται µε δύο στρώσεις Knauf-Uniflott Ανθυγρό και ταινία αρµού τύπου Knauf-Kurt. Το στοκάρισµα των µη διαµορφωµένων άκρων (σόκορα) γίνεται µε δύο στρώσεις Knauf-Uniflott Ανθυγρό και ταινία αρµού τύπου Knauf-Kurt. Τα κοµµένα άκρα κόβονται, ρασπάρονται και πλανίζονται υπό γωνία κατά τα δύο τρίτα του πάχους της γυψοσανίδας πριν το στοκάρισµα. Στην πρώτη στρώση απαιτείται για λόγους ηχοµόνωσης ή/και πυραντοχής γέµισµα των αρµών µε υλικό αρµολόγησης. Απαιτείται το στοκάρισµα των βιδών µόνο της τελευταίας στρώσης. Η αρµολόγηση των γυψοσανίδων πρέπει να γίνεται όταν δεν αναµένονται αλλαγές των διαστάσεων της γυψοσανίδας λόγω µεταβολών θερµοκρασίας ή υγρασίας. Η αρµολόγηση δεν πρέπει να γίνεται σε περιβάλλον θερµοκρασίας κάτω των 10 ο C, ενώ σε περιπτώσεις ασφαλτικών επιστρώσεων δαπέδου προτείνεται η αρµολόγηση να γίνεται πριν την ασφάλτωση. Επεξεργασία Επιφάνειας: Πριν το βάψιµο ή την επικόλληση πλακιδίων η επιφάνεια των γυψοσανίδων πρέπει να ασταρώνεται µε το υδατοδιαλυτό αστάρι Knauf Tiefengrund για εξοµοίωση της απορροφητικότητας της επιφάνειας. Στα σηµεία όπου θα υπάρχει καταιονισµός νερού πρέπει να ασταρώνεται η γυψοσανίδα µε ασφαλτικό αστάρι τύπου Knauf Flachendicht. Στην συνέχεια εφαρµόζεται η κόλλα πλακιδίων τύπου Knauf-Superklaber. Η τιµή προσφοράς ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) Περιλαµβάνει: -Την προµήθεια, µεταφορά και τοποθέτηση του υλικού. -Την αποζηµίωση του εργαζόµενου προσωπικού. -Την ασφάλιση του εργαζόµενου προσωπικού. -Την συµµόρφωση µε τους Ισχύοντες Κανονισµούς, τους κανόνες Τέχνης και Επιστήµης και τις επί τούτου οδηγίες του Εντεταλµένου Μηχανικού της.ε.η. Α.Ε. 9. Εξωτερικά κουφώµατα αλουµινίου τύπου ALPIN 4000 της EXALCO. Παράθυρο αλουµινίου, προβαλλόµενο εσωτερικά, µε κάσσα και υαλοστάσιο αλουµινίου τύπου σειράς ALPIN 4000 της EXALCO. Παρεµβύσµατα και ψευτόκασσες από γαλβανισµένη λαµαρίνα 1,2 mm µε εξαρτήµατα και λειτουργία σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του προµηθευτή. Τα κρύσταλλα είναι διπλά θερµοµονωτικά, 5mm-κενό 12mm-5mm. Τα αλουµίνια θα παραδοθούν µε ανοδίωση χρώµατος RAL σύµφωνα µε την εντολή της επίβλεψης. Τα εξωτερικά κουφώµατα θα αποτελούνται από τέσσερα (4) φύλλα εκ των οποίων τα δύο ακραία θα είναι σταθερά και τα υπόλοιπα ενδιάµεσα δύο ανοιγόµενα εκ των οποίων το ένα θα έχει τη δυνατότητα ανάκλισης.

9 Η τιµή προσφοράς ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) περιλαµβάνει: -Την προµήθεια, µεταφορά και τοποθέτηση του υλικού. -Την αποζηµίωση του εργαζόµενου προσωπικού. -Την ασφάλιση του εργαζόµενου προσωπικού. -Την συµµόρφωση µε τους Ισχύοντες Κανονισµούς, τους κανόνες Τέχνης και Επιστήµης και τις επί τούτου οδηγίες του Εντεταλµένου Μηχανικού της.ε.η. Α.Ε. 10. Εσωτερικά κουφώµατα αλουµινίου τύπου ALBIO 101 της EXALCO. Παράθυρο αλουµινίου, σταθερό, µε κάσσα και υαλοστάσιο αλουµινίου τύπου σειράς ALBIO 101 της EXALCO. Παρεµβύσµατα και ψευτόκασσες από γαλβανισµένη λαµαρίνα 1,2 mm µε εξαρτήµατα και λειτουργία σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του προµηθευτή. Τα κρύσταλλα είναι διπλά θερµοµονωτικά, 5mm-κενό 12mm-5mm. Τα αλουµίνια θα παραδοθούν µε ανοδίωση χρώµατος RAL σύµφωνα µε την εντολή της επίβλεψης. Τα εσωτερικά παράθυρα θα αποτελούνται κατά περίπτωση και σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης από φύλλα σταθερά (µη ανοιγόµενα). Η τιµή προσφοράς ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) περιλαµβάνει: -Την προµήθεια, µεταφορά και τοποθέτηση του υλικού. -Την αποζηµίωση του εργαζόµενου προσωπικού. -Την ασφάλιση του εργαζόµενου προσωπικού. -Την συµµόρφωση µε τους Ισχύοντες Κανονισµούς, τους κανόνες Τέχνης και Επιστήµης και τις επί τούτου οδηγίες του Εντεταλµένου Μηχανικού της.ε.η. Α.Ε. 11. Εξωτερική θύρα µεταλλική. Μεταλλική θύρρα εισόδου, µονόφυλλη, ανοιγόµενη προς τα έξω µε κάσσα και υαλοστάσιο από στρατζαριστή λαµαρίνα πάχους 3mm. Τα κρύσταλλα είναι διπλά θερµοµονωτικά, 5mm-κενό 12mm-5mm. Η θύρα θα χρωµατισθεί µε χρώµα RAL σύµφωνα µε την εντολή της επίβλεψης. Η τιµή προσφοράς ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) περιλαµβάνει: -Την προµήθεια, µεταφορά και τοποθέτηση του υλικού. -Την αποζηµίωση του εργαζόµενου προσωπικού. -Την ασφάλιση του εργαζόµενου προσωπικού. -Την συµµόρφωση µε τους Ισχύοντες Κανονισµούς, τους κανόνες Τέχνης και Επιστήµης και τις επί τούτου οδηγίες του Εντεταλµένου Μηχανικού της.ε.η. Α.Ε. 12. Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές µε ελαστικό παρέµβυσµα. Τοποθετούνται στους χώρους των w.c.. Αφορούν την κατασκευή θύρας από ξυλεία τύπου Σουηδίας ποιότητας UNSORTED, µε κάσσα δροµική πλάτους έως 13 cm, πρεσσαριστή, µονόφυλλη µε φύλλο πλήρη ή µε φεγγίτη συνολικού πάχους 50mm, µε σκελετό από τραβέρσες, ορθοστάτες, τελάρα κ.λ.π. συνολικού πλάτους 75cm και πάχους 42 mm µε ενίσχυση στο ύψος της κλειδαριάς µε ξύλο διαστάσεων 4*5*40 cm από λευκή ξυλεία αρίστης ποιότητας, εσχάρα διασταυρουµένων µισοχάρακτων πήχεων, διατοµής 35*15 cm µε κενά 10*10 cm και κόντρα πλακέ πάχους 4mm, περιθώρια (περβάζια) 2*5,5cm αρµοκάλυπτρα µε διατοµή µεγαλύτερη τεταρτοκύκλου, αρµοκάλυπτρα φύλλων (µπινί) διαστάσεων 40*10mm, µε ειδικό λάστιχο τοποθετηµένο περιµετρικά του κουφώµατος (ενδεικτικού τύπου ATHEMR V DICHTUNG 4,5mm ή ισοδυνάσµου) για ηχοµόνωση και ανεµοστεγανότητα, µε την προµήθεια και τοποθέτηση µεντεσέδων και λοιπών εξαρτηµάτων λειτουργίας βαρέως τύπου, εκτός από τις κλειδαριές και χειρολαβές, τα υλικά και µικροϋλικά καθώς και την εργασία κατασκευής, στερέωσης τοποθέτησης, για πλήρη λειτουργία. Η τιµή προσφοράς ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) περιλαµβάνει: -Την προµήθεια, µεταφορά και τοποθέτηση του υλικού. -Την αποζηµίωση του εργαζόµενου προσωπικού. -Την ασφάλιση του εργαζόµενου προσωπικού. -Την συµµόρφωση µε τους Ισχύοντες Κανονισµούς, τους κανόνες Τέχνης και Επιστήµης και τις επί

10 τούτου οδηγίες του Εντεταλµένου Μηχανικού της.ε.η. Α.Ε. 13. Επιστρώσεις δαπεδων µε κεραµικά πλακίδια τυπου granitο 30x30 Επίστρωση του δαπέδου των γραφείων µε κεραµικά πλακίδια τύπου granito διαστάσεων 30*30cm υγροαπορροφητικότητας, αντοχής σε απότριψη GROUP 4 χρώµατος γκρί µατ σε στρώση από τσιµεντοκονίαµα των 450kg µε πρόσµικτο βελτιωτικό της πρόσφυσης µε την επιφάνεια εφαρµογής ή µε κόλλα συµβατή µε την υπάρχουσα υποδοµή. θα κατασκευασθεί αρµός πάχους 3mm µε ειδικό αρµόστοκο τύπου Ceresit χρώµατος γκρί ανοικτό. Τέλος θα γίνει επιµελής καθαρισµός των τελικών επιφανειών καθώς και διαµορφώσεις για τη διέλευση σωληνώσεων των εγκαταστάσεων. Η τιµή προσφοράς ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) περιλαµβάνει: -Την προµήθεια, µεταφορά και τοποθέτηση του υλικού. -Την αποζηµίωση του εργαζόµενου προσωπικού. -Την ασφάλιση του εργαζόµενου προσωπικού. -Την συµµόρφωση µε τους Ισχύοντες Κανονισµούς, τους κανόνες Τέχνης και Επιστήµης και τις επί τούτου οδηγίες του Εντεταλµένου Μηχανικού της.ε.η. Α.Ε. 14. Επιστρώσεις δαπεδων W.C. και επενδυσεις τοιχων W.C. µε κεραµικα πλακιδια GROUP 4, διαστασεων 20*20. Προτείνεται επίστρωση δαπέδων µε κεραµικά πλακίδια 1 ης ποιότητας ανυάλωτα, έγχρωµα, υδατοαπορροφηκότητας έως 0,5%, αντοχής σε απότριψη GROUP 4, διαστάσεων 20*20cm οποιουδήποτε χρώµατος και σχεδίου εφαρµογής, σύµφωνα µε τη µελέτη. Περιλαµβάνεται η προµήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων µε αρµούς µε ειδική κόλλα συµβατή µε την υπάρχουσα υποδοµή, η πλήρωση των αρµών µε ειδικό υλικό πληρώσεως αρµόστοκο συµβατό µε τα κεραµικά πλακίδια και ο επιµελής καθαρισµός της τελικής επιφάνειας του δαπέδου. Η τιµή προσφοράς ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) περιλαµβάνει: -Την προµήθεια, µεταφορά και τοποθέτηση του υλικού. -Την αποζηµίωση του εργαζόµενου προσωπικού. -Την ασφάλιση του εργαζόµενου προσωπικού. -Την συµµόρφωση µε τους Ισχύοντες Κανονισµούς, τους κανόνες Τέχνης και Επιστήµης και τις επί τούτου οδηγίες του Εντεταλµένου Μηχανικού της.ε.η. Α.Ε. 15. Περιθώρια σοβατεπιά από κεραµικά πλακίδια. Περιθώρια (σουβατεπιά) από κεραµικά πλακίδια οποιουδήποτε τύπου διαστάσεων 7,5*30cm ή 7,5*20cm µονόχρωµα ή έγχρωµα, µε αρµούς πλάτους 3mm. Η δόµηση και η αρµολόγηση, θα γίνει µε κατάλληλη τσιµεντοκονία ή κόλλα. Η τιµή προσφοράς ανά τρέχον µέτρο περιλαµβάνει: -Την προµήθεια, µεταφορά και τοποθέτηση του υλικού. -Την αποζηµίωση του εργαζόµενου προσωπικού. -Την ασφάλιση του εργαζόµενου προσωπικού. -Την συµµόρφωση µε τους Ισχύοντες Κανονισµούς, τους κανόνες Τέχνης και Επιστήµης και τις επί τούτου οδηγίες του Εντεταλµένου Μηχανικού της.ε.η. Α.Ε. 16. Κιγλιδώµατα κλίµακας εισόδου. Θα κατασκευασθούν κιγκλιδώµατα από πρότυπες µεταλλικές διατοµές απλού σχεδίου όπως αυτά φαίνονται στη µελέτη. Οι κολλήσεις θα λειανθούν και προβλέπεται βαφή µε δύο στρώσεις primer και δύο στρώσεις χρώµατος perle. Θα συνδεθούν µε τον µεταλλικό σκελετό της σκάλας και το δάπεδο εισόδου. Περιλαµβάνονται και οι εσωτερικές κουπαστές που στηρίζονται απ ευθείας στην τοιχοποιία. Η τιµή προσφοράς ανά τρέχον µέτρο (m) περιλαµβάνει: -Την προµήθεια, µεταφορά και τοποθέτηση του υλικού.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Κ3 & ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ Κ4 ΣΤΟ Ο.Τ. 2060 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήναι, Ιούλιος 2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ SUPERMARKET PLUS ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ SUPERMARKET PLUS ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ SUPERMARKET PLUS ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΑΓΟΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρικό: Δημ. Υψηλάντου 8 & Μαιζώνος, Πάτρα, Τ.Κ. 26222

Κεντρικό: Δημ. Υψηλάντου 8 & Μαιζώνος, Πάτρα, Τ.Κ. 26222 Κεντρικό: Δημ. Υψηλάντου 8 & Μαιζώνος, Πάτρα, Τ.Κ. 26222 Υποκατάστημα: 28ης Οκτωβρίου 54, Πύργος, Τ.Κ. 27100 Τηλ.: 26210 37146, 37194, 37223, Fax: 26210 37169 e-mail: aepde@aepde.gr, website: www.aepde.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Κατασκευή ηµοτικού Σχολείου Σίφνου (Ν1000c)» 3.700.400 ευρώ. Ιανουάριος 2014. K:\N1000c\cons\tefhi\5300_MAPS.doc.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Κατασκευή ηµοτικού Σχολείου Σίφνου (Ν1000c)» 3.700.400 ευρώ. Ιανουάριος 2014. K:\N1000c\cons\tefhi\5300_MAPS.doc. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Κατασκευή ηµοτικού Σχολείου Σίφνου (Ν1000c)» 3.700.400 ευρώ Ιανουάριος 2014 K:\N1000c\cons\tefhi\5300_MAPS.doc Ν1000c/5300/Β02 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ : «Κατασκευή ηµοτικού Σχολείου Σίφνου

Διαβάστε περισσότερα

Η Μ Ο Σ Ρ Ε Θ Υ Μ Ν Η Σ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 5 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 4 ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΦΑΚΑΚΙ, ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Η / Μ Ε Γ Κ / Σ Ε Ω Ν ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ [

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ) Σελ. 1 από 87 1. Υ ΡΕΥΣΗ 1.1. ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΙΚΤΥΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ Σωληνώσεις Τα κεντρικά δίκτυα για τη διακίνηση πόσιµου νερού και νερού χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ & ΑΡΤΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ.Ο.Υ.»

«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ & ΑΡΤΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ.Ο.Υ.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΛΗΡΟ ΟΤΗΜΑΤΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Ε «ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Ολοήµερο Νηπιαγωγείο Χώρας Κύθνου (Ν0600)» 525.000,00 (µε ΦΠΑ) εκέµβριος 2012. K:\N0600\cons\tefhi\MAPS.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Ολοήµερο Νηπιαγωγείο Χώρας Κύθνου (Ν0600)» 525.000,00 (µε ΦΠΑ) εκέµβριος 2012. K:\N0600\cons\tefhi\MAPS. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Ολοήµερο Νηπιαγωγείο Χώρας Κύθνου (Ν0600)» 525.000,00 (µε ΦΠΑ) εκέµβριος 2012 K:\N0600\cons\tefhi\MAPS.doc Ν0600/5213 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ : «Ολοήµερο Νηπιαγωγείο Χώρας Κύθνου (Ν0600)»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ «Αποκατάσταση ζηµιών του κτιριακού συγκροτήµατος του Ευρωπαϊκού Οργανισµού CEDEFOP στη Θεσσαλονίκη» 2.100.000,00 ευρώ Μάρτιος 2011 K:\CF0000\cons\tefxi\MAPS.doc

Διαβάστε περισσότερα

1180. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣH ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ 1181. EΓΚΑΤΑΣΤΑΣH ΥΔΡΕΥΣΗΣ

1180. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣH ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ 1181. EΓΚΑΤΑΣΤΑΣH ΥΔΡΕΥΣΗΣ 1180. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣH ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ 1181.1 Πεδίο Εφαρμογής Ορισμοί 1181. EΓΚΑΤΑΣΤΑΣH ΥΔΡΕΥΣΗΣ Το τμήμα αυτό της Γενικής Τεχνικής Συγγραφής Υποχρεώσεων αναφέρεται στα υλικά,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 7 1.1 Δίκτυα Σωληνώσεων 7 1.2 Οργανα διακοπής, Ελέγχου και Ασφάλειας Δικτύων Σωληνώσεων 12 1.3 Μονώσεις σωληνώσεων 14 1.4 Είδη κρουνοποιϊας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΣΤΟ 4 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΞΟΥ ΘΕΣΗ ΧΩΡΑ ΝΑΞΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ & ΑΡΤΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ»

«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ & ΑΡΤΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Ε «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ TEXNIKΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Εργασίες διαμόρφωσης της Αποθήκης 27 για τη μετεγκατάσταση της Αποθήκης Υλικού, γραφείων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΝΕΓΕΡΣΗ 6/ΘΕΣΙΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΕΡΑΝΙΟΥ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Περιεχόµενα Σελίδα 1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ Η / Μ Ε Γ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Ε Ω Ν

Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ Η / Μ Ε Γ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: «Ανακαίνιση της ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Φοιτητικής Εστίας του ----- Πάντειου Πανεπιστημίου» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕ 046 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 1 / 16 : ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΓΡΑΦΕΙΑ & ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ( W.C.) ΕΛΑΦΡΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 1 / 16 : ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΓΡΑΦΕΙΑ & ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ( W.C.) ΕΛΑΦΡΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 / 16 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΣ : ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΓΡΑΦΕΙΑ & ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ( W.C.) ΕΛΑΦΡΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2 / 16 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ (ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Εργοδότης ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ Έργο ΚΤΙΡΙΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΑΣ ΧΑΡΑ 1- ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ" ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

13 mm. : 3.750Lt. : (250x250x250)cm

13 mm. : 3.750Lt. : (250x250x250)cm 1. Υ ΡΕΥΣΗ 1. Νοµοθεσία Κανονισµοί Η υδραυλική εγκατάσταση θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τις οδηγίες που ακολουθούν, τη ΤΟΤΕΕ 2411/86, τα σχέδια και τους κανόνες της πείρας και της τέχνης. α/α Νοµοθεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Λειτουργίας & Ανάπτυξης Διεύθυνση Εξοπλισμού Σχολείων Τμήμα Προδιαγραφών, Τυποποίησης & Έρευνας Αγοράς Εξοπλιστικών Μέσων ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟ Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ ΘΕΣΗ : ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ LOGISTICS : LOGISTICS ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΖΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ :ΒΙΟ. ΠΑ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ Τόπος: ΚΑΛΛΟΝΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Σελ. 1 από 95 ΓΕΝΙΚΑ Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει όλες τις υπόψη κατασκευές του έργου του θέµατος, σύµφωνα µε: - Τους όρους, τα σχέδια, τα τεύχη και τις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΗ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΜ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΥΧΗ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΜ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. ιεύθυνση: Μεγ. Αλεξάνδρου 26 Ταχ. Κώδικας: 632 00, Ν. ΜΟΥ ΑΝΙΑ ΤΗΛ: 23733-50220 FAX: 23730-65792 ΕΡΓΟ: ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αφορά στην προµήθεια και τοποθέτηση ενός (1) ισόγειου προκατασκευασµένου οικίσκου τύπου (ISOBOX), ο οποίος θα χρησιµοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ... 2 2 ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ... 3

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ... 2 2 ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ... 3 ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ... 2 2 ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ... 3 2.1 Πυροδιαµερίσµατα και Πυράντοχες θύρες...4 2.1.1 Πυροδιαµερίσµατα... 4 2.1.2 Πυράντοχες θύρες...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ BIΟΦΙΑΛ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ BIΟΦΙΑΛ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 1.1 Γενικά... 4 1.2 Βασικές αρχές εκπόνησης της μελέτης - Προβλεπόμενες εγκαταστάσεις... 4 2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ... 6 2.1 ΓΕΝΙΚA... 6 2.2 YΔΡΕΥΣΗ... 6 2.3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011. Σεπτέµβριος 2012

ΑΘΗΝΑ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011. Σεπτέµβριος 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΕΡΓΟ: ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΘΗΝΑ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 Σεπτέµβριος 2012 ΤΕ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 00 1/42 ηµιουργήθηκε την 19/11/2011 ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Α. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Α. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ Τ.Π.1 Οπτοπλινθοδομές. Α. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Οι ελάχιστες απαιτήσεις ποιότητας υλικών και οι κανόνες έντεχνης κατασκευής μη φερόντων τοίχων με τεχνητά λιθοσώματα μικρού μεγέθους από ψημένη άργιλο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΚΤΙΡΙΟ Σελίδα 1 ΑΠΟ 117

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΚΤΙΡΙΟ Σελίδα 1 ΑΠΟ 117 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 1 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 1.1 Γενικά... 5 1.2 Περιεχόµενα Μελέτης... 6 1.3 Τοπικές Συνθήκες και εδοµένα... 6 1.3.1 υνατότητα Παροχών - Απορροών... 6 1.3.2 Κλιµατολογικές

Διαβάστε περισσότερα