ΠΡΑΣΙΝΗ ΖΩΗ ΣΤΗΝ ΓΙΟΛΗ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΑΣΙΝΗ ΖΩΗ ΣΤΗΝ ΓΙΟΛΗ»"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟ : ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΙ ΑΠΙΚΗΤ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ που αποτελούμε την επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του παραπάνω έργου, σύμψωνα με το με αριθμό πρωτ. 66Ο4/Ο254 ΙΟ.Ο9.2Ο1 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, μεταβήκαμε οήμερα στο έργο, μετον εκπρόσωπο του εργολάβου κ. Λάνη Χρήστο της ι Ι ι. Ι.. Ιι: Ο ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΠΡΟΓΡΜΜΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΖΩΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΑΝΑΔΟΧΟΙ: Κ/Ξ ΛΜ.Ν. ΑΤΕΕ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ! ΠΡΟΥΠΟΛ: ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ.: ΕΣΤίΑ ΚΑΡΑΛΗΣ 2 ΓΙΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ :ιαναβαθμιση ΜΕΡΟΥ! ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ! ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ - Οι Παρακάτω: ΠΡΑΣΙΝΗ ΖΩΗ ΣΤΗΝ ΓΙΟΛΗ» ΠΡΟΓΡΜΜΑ α Πρόεδρος Κολοβός Γιώργος Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ.. β Τακτικό μέλος Μπίρη Μαριάννα Αρχιτέκτων Μηχανικός γ Αναπληρωματικό μέλος Σπυροπούλου Μαρία Πολιτικός Μηχ. ΠΕ. δ Τακτικό μέλος Κυριακόπουλος Αθανάσιος Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Διονύσου κ/ξιασ Λ.Μ.Ν. ΛΤΕΕ ΚΑΡΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΛΝΤΙΝΟΣ και την επιβλέτιουσα κα Ειρήνη Χαμακιώτη Πολ. Μηχ. Τ.Ε. για την παραλαβή των εργασιών όπως αυτές αναγράψονται παρακάτω: αια ΕργασΙα Μέτρησης ΠοΣΟΤΗΤΕΙ ολογράφως Εκτελεσμένη ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ 1 : ομαδα Α:_ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ,_ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ Εκσκοφή θεμελίων οε Εδάφη γαιώδη - φορτοεκφόρτωση Και μεταφορά Των προίόντων εκσκαφής 1968 ημιβραχωδη. με την ΟΜΑΔΑ 8: ΣΚΥΡοΔεΜΑΤΑ Σκυροδέματα μικρών έργων, Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας 2 012/ Προμήθεια. μεταφορά επί τόπου &αστρωση Και συμπύκνωση σκυσοδέυατος αε χρήση αντλίας ό πυργογνρανου για κατασκευές από εη ακυρόδεμα κατηγορίας 020/ Πσοσαυξηση τ μης σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγοριας. όταν το σύνολο Της χρηαμοποιουμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει το 0,ΟΟΓττ για ετι 4 κατασκευές από ακυρόδεμα κατηγαριας 012/15 Προσούξηση τμης σκυροδέματος οποιοσδήποτε κατηγορίας όταν Το σύνολο Της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβοινε τα 0 ΟΟιπ για πι Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας 020/ ό Ξυλότυττοι χυτών υικροκαταακεαων 1960 Χολυβδινοι οπλισμοτ σκυροδέματος Χαλύβδινοι οττλ:σμοί κατηγορίας (8500$) ο Β Χαλύβδινοι οπλιομοί σκυροδευατος δομικα πλέγματα ) Διαζώματα (σενάζ) λιθοδομών από ελαφρο οπλισμενο σκυροδεμα 9 Γσομμικα διαζώματα (σεναζ) μπατικών τοίχων Σκυροδεματα αικρών έργων Για Κατασκευές από σκυροδεμα κατηνοοίας Ι ΝΤ16Οι20 ι1ε119,5, ι:ιόιτ απο 7

2 Πεσιιύιηιη Οεσ=2θοτπιτι ΝΤΙ7 Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας. όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει Τα 0ΟΟιττ για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας 616/20 ιη 119,5 ΟΜΑΔΑ Γ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ, ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ 10 Επιστρώσέις δοττέδων με κυβόλιθσυς τσιμέντου 10415,19 Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους. Λιθόστρωτο ττάχους μέσου πόχους 11 άνωτων25ε,η Εττισ-τρώσεις με τάπητα από χλωρισύχο ττολυβινύλιο ιρνε.) πι2 σασ 2 ΟΜΑΔΑ Δ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Ή ΜΕΤΑΛΑΙΚΕΣ Λιθοδομές οναδομών Λ;θοδομές ανωδομών με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα /2 των 150 Κ τσιμέντου 2624 : Λιθαδουά με ειδική αρμολάγηση ίβραχοσύνθεση). Λιθοδομή ανωδομών υε 14 ασβεστοτσιμεντοκανίαυα 1 2 1/2 των 200 Κ9 τσιμέντου Σφυρήλατα κιγκλιδώματα Απλού σχεδου Και ελαφράς κατασκευής Πέργκαλες Και παρεμφερή. Πέργκσλες Και παρεμφερείς κατασκευές απο Γ 16 ξυλεία λαρικοειδή (λαρτζινη) 2,00 ΟΜΑΔΑ Ε_ΛΟΙΠΑ, ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ Υδραχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με Ι 2 17 ακρυλικό υδατοδιαλυτά τσιμεντόχρωμα 0,00 18 ΚαλάΘι απαρριμμάτων πεζαδρομίου 19 Σκελετάς κούνιας τταιδικής χαράς τεσσάρων θέσεων 20 Θέση κούνιας ασφαλείας σε σχήμα καλαθάκι με αλυσίδες Τη]. τεμ. π.μ. 42,00 0,00 0,00 21 Εργονομική Θέση κούνιας με αλυσίδες οσο. 22 Τσαυττήλα τηλ. οσο 2 Πύργος τσουλήθρας π.μ. Οσο 24 Κύβος αναρρίχησης π.μ. 0,00 25 Ρόδα παιδικής χαράς 26 Καθιστικό (παγκάκι) Τεμ. Τη]. 0,00 8,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 - Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑ_Α_ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ 27 Κρήνη (βρύση) νερού Τει]. 0,00 Πλαστικός σωλήνας ύδρευσπς απά ακτιναδιακτυωμένο πολυαιθυλένιο 28 Φ16χ2 0,00 29 Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από σκληρό Ρ.ν.ό. όαίιτι διαμέτρου Φ100 29,00 0 Προκατασκευασμένο φρεάτιο δκτύων άρδευσης ή ύδρευσης π.μ. 1,00 1 καλύμματα φρεατίων χυτοσιδηρά 45,00 ΝΤΙ Επισκευή φρεατίου τταροχης π.μ. Πλαστικός σωλήνας αποχετευσεως ομβρίων υδάτων (υδραροοη) ΝΤ14 σρθογωνικής διατομής ό Χ 10 εκ από σκληρά Ρ6 150,00 ΟΜΑΔΑ Α ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ 2 Ανωνοί σττοχετευση απο σωλήνες Ρν& σειαας 41 για σωληνες ΡνΟ/41 ΝΤ : Λωνοι αττσχετευσης απο σωληνες ρνε σειοάς 41, νια σωλήνες Ρν6141 ΝΤ8 0σ125ητπ ΝΤ9 Αγωγαί αποχέτευσης απο σωλήνες ρνε σειρας 41 για σωληνες Ρν ,00 ΟΜΑΔΑ Β ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ 2 - ι ι Σελίδιι 2 από 7

3 ι ι εκρίζωση ημιβροχώδη ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ Ι ι 000 Φρεατιο δισκλσδώσεως υπογείων δικτύων διαστάσεων 50 χ50 αεπ βάθους 5ϋέως70ειτι Καλώδιο Τύπου ΝΥΥ γιο τοποθέτηση μέσο στο έδαφος Πεντοττολικό Ι η 0,00 4 διατομής 5χ 4 τιιπι Καλώδιο τύπου ΝΥΥ γιο τοποθέτηση μέσα στο έδαφος Πενταπολικό Ι 5 διοτομής 5 χ ό τπτιι Φωτιστικά σώμα εξωτερικού χώρου τύπ0υ σφοίρας οττί μετα.-\ικού ιστού Ι τμ 6 λομπτήραηήνα70 Ν - 7 Κιβώτιο πλεκτρικής διανομής (πίλλαρ) τεμ Βάση σδηροϊοτού οπλισμένη διαστάσεων Ι.ΟΟχ00 βάθους 1,5Οτπ Χυτοσιδηρούς στός φωτισμού. τηλεοκοπικός, ύψους.0 μ 0,00 Πλοστικοί σωλήνες από πολυοιθυλένιο (ΡΕ) Σωληνώσεις από σκληρό πολυαιθυλένιο ΗΟΡΕ) ςε 100 τρίτης γενιάς, ονομ διαμέτρου ΟΝ θοιτιπι / ττι ΝΤΙΟ ΡΝ ΙΟαίτη ,00 ΝΤ18 ίστός φωτισμου ύψους 4μ. 700 ΝΤΙ9 Φωτιστικά σώμα εξωτερικού χώρου ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 40 Επένδυοη πρανών ιει,ττ με φυτική γη πι2 ΟΜΑΔΑ Β: ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΧΩΡΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Γενική μόρφωση επιφάνειας εδάφους γιο Την φύτευση φυτών ή εγκατάσταση 41 χλοοτόπητα 086 στρ 42 Καθορισμός Και διάστρωση υλικών στην επιφάνεια Της κονίστρος ιιι ΟΜΑΔΑ Γ_ΦΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 4 Δέντρο. Δέντρα κατηγορίας Δ5 50,00 ΝΤ22 Θάμνοι, θάμνοι Κατηγορίας 82 Δ ΟΜΑΔΑ Δ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Ανοιγμα λάκκων σε εδάφη γοιώδη ημιβροχώδη με εργαλεία χειρός 44 διαστάσεων Ο, 1000,00 5ΟχΟ.ϋΟχΟ.5Ο ηι 5000 τιμ 45 Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος από 2 μέχρι 40 ίί Εγκατάσταση χλοοτάπηταμε σπορά στρ με εργαλεία χειρός ΝΤ20 διαστάσεων 0,0χ0.0χ0,0 ιιι τεμ Ανοιγμα λάκκων σε εδάφη γαιώδη - ΝΤ2Ι Φυτευση φυτών με μπάλα χώματος από 2 μέχρι ,00 Κόψιμο - ΟΜΑΔΑ Ε ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ θάμνων και δέντρων. Εκρίζωοη μεγάλων δέντρων 47 περιμέτρου κορμου από 061 μέχρι 0.90 ιιι 25,00 Κόψιμο εκρίζωση θάμνων και δέντρων. Εκριζωση μεγάλων δέντρων 48 ι τεριμέτρου κορμού από 091 μέχρι 1 20 ηι 10,00 ΝΤ2 Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) ό οίτη. Ονομαστικής διαμέτρου Φ25 ειιεη Σταλλακτηφόροι ΦΙό ή ΦΙ 7 τιιετι αττό ΡΕ με αυτορυθμιζόμενους σταλάκτες ΝΤ24 με απαστααεις σταλακτών σιι ΝΤ25 Σωλήνες από πολυαιθυλένιο ΙΡΕ) ό αίττι. Ονομοστικής διαμέτρου ΦΙό ειιτιι ΝΤ26 Εκτοξευτήρος αυτοανυιμουμενος οτατικος, με σώμα ανύψωοης 15 εκ, ΝΤ27 Σταλάκτης αυιορυθμιζέ:μενος επ σκεψιυος ,00 ΝΤ2Β Σφαιρκοί κραυνσί ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, ονομαστικής διαμέτρου Φ /4 ιιι ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4 - ΕΡΓΑ 500 ΟΜΑΔΑ Α: χωματουργικα- ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 49 Πινακίδες εργσταξιακής οάιιανσης Χρήση αμφιπλεύρων εργοταξ ακων οτηθαων οδού. τύπου Νσ Ν ύαε5εγ, από 50 σκληρο πλαστικό 51 Αναλάμποτες φανοί επισήμανοης κινδυνου κ.α. 50,00 52 Ρυμουλκαυμενο στοιχείο με φωτεινο παλαόμενο Βέλος παράκαμφης Προσωρινες γεφυώσεις οσυγμάτων για Την διευκ όλυνση της κυκλ.οφορας 5 *ων ιτεζών Αποξήλωαη πλακοατοωαειυν ττεοδρομων τπ _έ Αττεξήλωση κραοπεδω ποόχοτων ή μη,,,,,, ηι 1 542, ί Καθαίριση μεμΰνσμένυ;ν οτοιυείι.,.ν κατιισνειιων οττο αότμο οιιμεοδευσ. μ-τι 4Υ-$ υρυ Σελώιι υπό 7 Η

4 Υπόβαση Κοθαίρεση μεμονομένων στοιχείι&ν κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. ΝΤ2 με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης 25,00 ΝΤ Φορταεκοαρτωση προέντων εκσκαφών με μηχανκά μέσα τη 224,96 ΝΤ4 Καθαρή μεταφαρα Ιτραιόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων με αυτοκίνητο ττι.κιτι 74,4 Πρασαύξηαη τιμών εκακαφών αρυγμάτων υπαγείων δικτύων γιο την ανττμετώπιση πρόσθετων δυσχεριών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΝΤ5 ΟΚΩ 200,00 ΟΜΑΔΑ_Β_ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ_ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ - ΛΟΙΠΕΣ_ΕΡΓΑΣΙΕΣ 56 Αναασμός καλύμματος φρεατίου αποχέτευσης τεμ. Γη 8,00 Κανάλια αποατρόνγισης δαττέδων, εσωτρικαυ πλάτους 150ππη, κατηγορίας ΝΤ5 φορτίου 6250 με εσχάρα από ελατά χυτααίδηρο 700 Κανάλια αποστράγγισης δαττέδων. εσωτρικού πλάτους 2ΟΟπππ, κατηγορίας ΝΤΘ φαρτίαυ 6250 με εσχάρο από ελατό χυτασίδηρο 27,00 ΝΤΙΙ Σύνδεση αγωγαύ εξόδου φρεατίαυ υδρασυλλογάς με Το δίκτυο ομβρίων ΟΜΑΔΑ Β ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Πληρης καθαρισμός φρεατίου Υδροουλλογής τύπου Α με εσχάρα. ενος ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 2 ΝΤ12 ανοίγματος 44,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5 - ΟΔίΚΑ ΕΡΓΑ Τε ΟΜΑΔΑ Α_ΤΕΧΝΙΚΑ_ΕΡΓΑ 57 Πρόχυτα κρααττεδα ΟΙ5χ0Οιη από σκυρόδεμα με τη βάση Τους 452,12 58 Πρόχυτα κρασπεδα Ο ΟχΟ25πι αιτό σκυρόδεμα με τη βάση Τους Γη 89,21 ΟΜΑΔΑ Β_ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ 59 } Υπόβααη οδοστρωσίας - πάχους 0.10 αι (ΠΓΠ. Ο-150) ΟΜΑΔΑ Γ_ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ Γη Καπη ασφαλταδέμοτος.999,21 ΟΜΑΔΑ Δ_ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΙΣΗ 61 Πινακίδα ρυθμιατικη μικρού μεγεθους απλής οψης 62 Πινακίδα ρυθμιστική μεσαίαυ μεγέθους απλής όψης Σελιδα4α,Ιυ7 ν

5 περιοχής, β) για να συμπεριληψθούν αυξήσεις ποσοτήτων εγκεκριμένων εργασιών καθώς και νέες εργασίες οι οποίες λόγω προψανών παραλείψεων της μελέτης δεν υπήρχαν, όπως διαπιστώθηκε έπειτα αυξομειώσεις ποσοτήτων εργασιών όπως αυτές προέκυψαν από τις αναλυτικές επιμετρήσεις και διαμορφώθηκαν με την ολοκλήρωση του έργου και την Τελική επιμέτρηση Και παρουσιάζει μείωση λόγω Με την 119/2014 απόφαση του ΔΣ. εγκρίθηκε ο 2 ΑΠΕ. (Τακιοποιητικός) με οπό να Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 1. Με την υπ αριθμ. 255/2009 απόφαση Κοιν. Συμβουλίου Κρυονερίου εγκρίθηκε η μελέτη του έργου με τίτλο: «Αναβάθμιση μέρους του Αστικού Κέντρου Κοινότητας ΚρυονερίουΠρόγραμμα Πράσινη Ζωή στην Πόλη)) προυπολογισμού δαπάνης ,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ Και καθορίστηκαν οι όροι του διαγωνισμού. 2. Με την υπ αριθμ 19/2010 Απόφαση Κοινοτικού Συμβουλίου με την εγκρίθηκε το πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου : «Αναβάθμιση μέρους του Αστικού Κέντρου Κοινότητας Κρυονερίου Πρόγραμμα Πράσινη Ζωή στην Πόλη» προυπολογισμού ,81 με ΦΠΑ 21% που διεξήχθη την 12/01/2010 με μειοδότη την «Κξία Λ.Μ.Ν. ΑΤΕΕ-Καραλης Κων/νος» και ποσοστό προσψερόμενης έκπτωσης 12,9% και υπεγράψη το με αριθμ. πρωτ. 2789/ Εργολαβικό Συμψωνητικό του έργου «Αναβάθμιση μέρους του Αστικού Κέντρου Κοινότητας Κρυονερίου-Πρόγραμμα Πράσινη Ζωή στην Πόλη» προϋπολογισμού ,81 με ΦΠΑ 21% μεταξύ του Προέδρου της Κοινότητας Κρυονερίου κ. Καλαψατέλη Ιωάννη και του Νομίμου Εκπροσώπου της Κ/ξίας κ. Σουβατζή Ελευθέριου. Η προθεσμία αποπεράτωσης του έργου σύμψωνα με την ΕΣΥ ήταν Ι8μήνες και ακολούθησαν τρείς παρατάσεις Ξμηνών & 8 ημερών ήτοι έως , λόγω αναμονής έγκρισης του 1 ΑΠΕ από τα εμπλεκόμενα όργανα Ιος Ανακεψαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών ήταν μειωτικός σε σχέση με το συμβατικό αντικείμενο συντάχθηκε: α) Προκειμένου να γίνει μείωση του ψυσικού και οικονομικού αντικειμένου της εργολαβίας με εεαίρεση Της κατασκευής της πλατείας Μπαιρίου, λόγω έντονων αντιδράσεων των κατοίκων της από λεπτομερή αναλυτική προμέτρηση των εργασιών και να προκύπτει το έργο άρτιο τεχνικά και λειτουργικά ολοκληρωμένο. 1 ΑΠΕ διαμορφώθηκε στο ποσό ,761 ήτοι δαπάνη εργασιών ,821 και δαπάνη ΦΠΑ 2% , Ανακεψαλαιωτικός Πίνακας εργασιών (Τακτοποιητικός) συντάχθηκε με σκοπό να ουμπεριλάβει της μη απορρόφησης μέρους της δαπάνης των Απροβλέπτων εργασιών και της δαπάνης της Αναθεώρησης. 6. Η συνολική δαπάνη του έργου (με ΦΠΑ 2%) σύμψωνα και με το 2 ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των , Το έργο ολοκληρώθηκε στις οπότε και εκδόθηκε η βεβαίωση περαίωσης με την ίδια ημερομηνία μετά την έγγραφη αναφορά ιης επιβλέπουσας στη Προϊσταμένη της δ/νσης. 8. Η τελική επιμέτρηση του έργου υποβλήθηκε με το υπ αρίθμ. πρωτ. 601/ υποβλητικό ενώ εγκρίθηκε και κοινοποιήθηκε στον ανάδοχο στις 18.0,1. 0 χρόνος εγγύηοης του έργου (1 μήνες έως ). Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Με την υπ αριθμόν 246/2012. απόφαση του Δ.Σ. εγκρίθηκε ο 1 Α.Π.Ε ο οποίος συντάχθηκε σε εφαρμογή του άρθρου 8 του νόμου 1418/84, για να συμπεριλάβειτη σύνταξη νέων τιμών του Ίου ΠΚΤΜΝΕ, για τις νέες εργασίες που ήταν αναγκαίες για την ολοκλήρωση του έργου (Η δαπάνη Των νέων τιμών καλύψθηκε από τη δαπάνη των απροβλέπτων και δεν έγινε χρήση «επί έλλατον δαπανών»). συμπεριλάβει συεσμειώσεις ποσοτήτων εργασιών όπως αυτές προέκυψαν από τις αήλυτικέι Επιμετρησεις και όιαμορψώθηκαν μετην ολοκλήρωση του έργου Και ιην Τελική επιμέτηση. ν...υ.ιδι 5 ΙΠ() / ς.. 77

6 τα Παρακάτω παρατίθεται πίνακας με τις μεταβολές Των δαπανών του έργου. Αρχικού Γ 10ς Προϋπολογισμού ΑΠΕ ΑΠΕ Σύνολο Εργασιών ,02 Η ,77 Γ.Ε. & Ο.Ε. 18% 1605, , ,84 Σύνολο , ,8 788,61 Απρόβλεπτα 1767, , Σύνολο , , ,61 Αναθεώρηση 2581, , ,56 Σύνολο , , ,17 ΦΠΑ , ,94 ιει.6ο8,50 Σύνολο , Ο5, ,67 20ς ΑΝΑΚΕΦΑΑΑ$ΩΤΙΚΟΣ Π!ΝΑΚΑΣ (Τακτοποιητικός) 0 παρόντας 20ς Ανακεψαλαιωτικός Πίνακας εργασιών, συντάχθηκε με σκοπό να συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων εργασιών όπως αυτές προέκυψαν από τις αναλυτικές επιμετρήσεις και διαμορψώθηκαν μετην ολοκλήρωση του έργου καιτην Τελική επιμέτρηση. Η συνολική δαπάνη του έργου (με ΦΠΑ 2%) ανέρχεται στο ποσό των 971,210,67 και παρουσιάζει μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά ,09 ήτοι ποσοστό μείωσης 9,74% λόγω μη απορρόψησης μέρους της δαπάνης των Απροβλέπτων εργασιών και της δαπάνης της Αναθεώρησης. Γ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Η Επιτροπή Παραλαβής αφού έκανε κατά το δυνατόν τον έλεγχο των εργασιών που εκτελέοτηκαν και αναγράψονται στη Τελική επιμέτρηση η οποία θεωρήθηκε από την Δ/ντρια της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών κα Άννα Αγγελίνα έλαβε υπόψη: πρωτόκολλα παραλαβής των αψανών εργασιών, τα λοιπά επιμετρητικά στοιχεία του ψακέλου τον 2 ΑΠΕ Τακτοποιητικό, τον εγκεκριμένο μηδενικό λογαριασμό - τον επικαιροποιημένο Φάκελο Ασψάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) τα «ως κατασκευάστηθαν» σχέδια του έργου και τις διατάξεις του Ν.669/2008 και ειδικότερα των άρθρων 7 & 75 αυτού, προβαίνει στην παραλαβή του έργου. Η παρούσα παραλαβή προτείνεται ως Προσωρινή και Οριστική Παραλαβή, καθ όσον παρήλθε ο χρόνος συντήρησης του έργου που ορίζεται σε 15 μήνες. Σελίδα ό απύ 7

7 Το παρόν συντάχθηκε σε έξι (6) αντίγραψα Και υπογράψεται ως ακολούθως Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ιξπρόεόρος Η Επιβλέπουσα Για Τον 9άόοχο Κολοής Γιώργος Χαμακυτ5ιρήνη Πολιτικός χανικός ΠΕ, Πολιτικός Μχψνικός ΤΕ. ΚΟ * Ε ΚΩΝ/ΝοΣ 2. Το μελος -ί84 οτ Μπίρη Μαριάννα Αρχιτέκτων Μηχανικός 44κ011. Το μέλος Σπυροπούλου Μαρία Πολιτικός Μήνικό ΠΕ. Τομέλος Γ) ηή- Ι Κυοιακόπουλοι -- ΔημοτικόςΣύμβουλος ιξ :φ&ί. Ιξ 1Ίη% ί4 14 Ίν ςήιιη τχ.ι.-( Σελίδα 7 απο 7

8

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΘΕΜΑ : Έγκριση τευχών δημοπράτησης της μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΚΡΟΗΣ ΚΑΛΩΝ ΝΕΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ», προεκτιμώμενης αμοιβής 311.083,42 πλέον

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 84/2015

Αρ. Απόφασης: 84/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 & ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ 2000-2006 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΠ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 & ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ 2000-2006 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΠ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 & ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ 2000-2006 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ EΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΡΓΟ : ΦΥΤΟΤΕΧΝΙKΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΥΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΧΡΥΣΟΡΡΟΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: Δήμος Ιλίου, Ν. Αττικής ΕΡΓΟ: 28 ο Νηπιαγωγείο Ιλίου - Οικοδομικές εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΡΓΟ: ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ & ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αχαρνές,27/08/2014. Τη Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου. Προς: ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Αχαρνές,27/08/2014. Τη Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου. Προς: ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Διεύθυνση Οικ. Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα 136 73 Αχαρνές Συντάκτης: Κων/νος Φωτιάδης Τηλ.: (+30) 210 2415368 Fax: (+30) 210 2415369 Προς: Αχαρνές,27/08/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2007 2013 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2007 2013 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2007 2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΡΓΟ : ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΥΟ ΚΑΤΩ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΡΓΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΓIOY ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ» «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΡΓΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΓIOY ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ» «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Μελέτης : 56 /2013 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΡΓΟΥ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΓIOY ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΝΕΤ ΥΔΡ - ΕΚΔΟΣΗ 3.0 #

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΝΕΤ ΥΔΡ - ΕΚΔΟΣΗ 3.0 # ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΝΕΤ ΥΔΡ - ΕΚΔΟΣΗ 3.0 # ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Aντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των εργασιών, που είναι απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΡΡΟΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΟΥΝΤΙΟΥ Α

ΑΠΟΡΡΟΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΟΥΝΤΙΟΥ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΕΛ. 3A / 2012 ΝΟΜΟΣ 14REQ002372482 ΑΤΤΙΚΗΣ 2014-10-31 ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΡΡΟΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΑΞΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ Εργο : Άρση καταπτώσεων και καθαρισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ Διαμορφώσεις μικρής κλίμακας, κατασκευή παρατηρητηρίων και κέντρου ενημέρωσης επισκεπτών στην περιοχή Ατσπάς, Σκ. Μαριών ΤΕΥΧΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ ΘΑΣΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Εργασία Ανακατασκευή χλοοτάπητα γηπέδου Ηροδότου ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Προϋπολογισμός 230.000.00 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ Πηγή Χρηματοδότησης ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Αρ.μελέτης:

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης για την παραχώρηση των αθλητικών εγκαταστάσεων του Ολυμπιακού Χωριού από τον Ο.Α.Ε.Δ. στο Δήμο Αχαρνών».

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης για την παραχώρηση των αθλητικών εγκαταστάσεων του Ολυμπιακού Χωριού από τον Ο.Α.Ε.Δ. στο Δήμο Αχαρνών». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 Αχαρνές,././. Προς : Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης για την παραχώρηση των αθλητικών εγκαταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμός Μελέτης: 80/2013 ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμός Μελέτης: 80/2013 ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμός Μελέτης: 80/2013 ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 487.804,88

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ 30,0 MW

ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ 30,0 MW VOLTERRA A.E. ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ 30,0 MW ΘΕΣΗ : "ΧΑΛΚΟΔΟΝΙΟ" ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ & ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ.

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ & ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ. ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ & ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ. ΕΡΓΟ: "3/θέσιο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Νίκαιας, του Δήμου Κιλελέρ, με τη Μέθοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕ ΟΥ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙ ΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ (δ.δ. Ποταµιών)

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕ ΟΥ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙ ΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ (δ.δ. Ποταµιών) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ/ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ/ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ήµου Χερσονήσου ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕ ΟΥ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙ ΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: «ΚΡΑΣΠΕΔΩΣΕΙΣ & ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ Δ.Ε.ΘΕΡΜΑΊΚΟΥ» ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΡ.ΜΕΛ.: 63/ 2015 ΤΜΗΜΑ Μ.Ε.Τ.Ε. ΠΡΟΫΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΓ. ΑΝΝΑΣ-ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ- ΧΑΜΟΜΥΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΓ. ΑΝΝΑΣ-ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ- ΧΑΜΟΜΥΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 2/ 2013 ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΓ. ΑΝΝΑΣ-ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ-

Διαβάστε περισσότερα

KΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΨΑΧΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΣΤΕΛΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

KΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΨΑΧΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΣΤΕΛΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ KΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΨΑΧΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΣΤΕΛΑΣ 1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Αντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των εργασιών, που είναι απαραίτητες για την έντεχνη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΤΜΗΜΑ Τ.Υ. ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ. ΚΟΡΜΙΣΤΑΣ Ν.

ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΤΜΗΜΑ Τ.Υ. ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ. ΚΟΡΜΙΣΤΑΣ Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΤΜΗΜΑ Τ.Υ. ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ. ΚΟΡΜΙΣΤΑΣ Ν. ΜΠΑΦΡΑΣ ΑΓΓΙΣΤΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 65.000,00 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ: ΣΑΤΑ 2012, 2014, ΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχη Δημοπράτησης. Τεύχος 4.1 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. ΡΕΘΥΜΝΟ Ιούλιος 2013

Τεύχη Δημοπράτησης. Τεύχος 4.1 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. ΡΕΘΥΜΝΟ Ιούλιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΠΗΛΙΟΥ» Οδός : Λ. Σοφοκλή Βενιζέλου Κτίριο Δελφίνι Ταχ.Κωδ. : 74100 - Ρέθυμνο Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Θέση: ΝΙΚΑΙΑ. Τιµολόγιο Μελέτης

Θέση: ΝΙΚΑΙΑ. Τιµολόγιο Μελέτης ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 5-7 Έργο: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΑ Ο.Τ. ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ Ο ΩΝ ΚΥΠΡΟΥ - ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΑΜΥΡΑ ΑΚΗ- Θέση: ΝΙΚΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛ. : 4/ 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΛΕΚΑΝΗΣ» 03. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΛΕΚΑΝΗΣ» 03. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΛΕΚΑΝΗΣ» 03. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ ΚΑΒΑΛΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. Τιμαριθμική 2012 Γ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. Τιμαριθμική 2012 Γ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 328.976,00 (με ΦΠΑ) ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΧΑΪΔΕΥΤΟ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ. ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.315.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΧΑΪΔΕΥΤΟ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ. ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.315. ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΧΑΪΔΕΥΤΟ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 1.315.000,00 Επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ

Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΟΜΑ Α Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ ΕΡΓΟ : 1 Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες - ηµιβραχώδες 001 Ν.Ο Ο 1123Β Ο Ο-1123Α m 3 0,70 40,00 28,00 ΘΕΣΗ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ : Άρθρο Αναθεώρησης ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα