Ακαδηµαϊκό Έτος Αναφοράς

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ακαδηµαϊκό Έτος Αναφοράς"

Transcript

1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ακαδηµαϊκό Έτος Αναφοράς

2

3 Παρουσίαση του Τµήµατος Το Τµήµα ιαχείρισης Πληροφοριών (Τ Π) είναι ένα υβριδικό Τµήµα που ιδρύθηκε µε το Προεδρικό ιάταγµα 200/1999 (ΦΕΚ 179/6-9-99) και υποδέχτηκε τους πρώτους φοιτητές του τον Σεπτέµβριο του 2000, ενώ τον Νοέµβριο του 2004 ορκίστηκαν και οι πρώτοι απόφοιτοι. Ανήκει στη Σχολή ιοίκησης & Οικονοµίας του ΤΕΙ Καβάλας και προσφέρει γνώσεις από τα επιστηµονικά πεδία της Πληροφορικής, της ιοίκησης Επιχειρήσεων και της Οικονοµίας. Η ίδρυση και δραστηριότητα του Τµήµατος αρχικά χρηµατοδοτήθηκε από το Β' και Γ' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης - Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Εκπαίδευσης & Αρχικής Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΕΠΕΑΕΚ). Αποστολή του ΕΠΕΑΕΚ ήταν η δηµιουργία ενός αναβαθµισµένου Προγράµµατος Σπουδών το οποίο θα ανταποκρίνεται στις εκάστοτε ανάγκες µιας αναπτυσσόµενης κοινωνίας που συνεχώς δηµιουργεί νέες απαιτήσεις, νέες προκλήσεις και νέες προοπτικές. Τμήμα Το Τ Π αποτελεί ένα µεσαίου µεγέθους Τµήµα του ΤΕΙ Καβάλας και υποδέχονταν στα πρώτα χρόνια της λειτουργίας του κάθε έτος περί τους 250 νέους σπουδαστές ενώ µετά την εφαρµογή της βάσης εισαγωγής υποδέχονταν σπουδαστές κάθε έτος. Στεγάζεται στα νέα κτίρια του οικοδοµικού συγκροτήµατος του ΤΕΙ Καβάλας, που βρίσκονται στην περιοχή του Αγίου Λουκά. Με αυτό τον τρόπο είναι πλήρως ενσωµατωµένο στον πολεοδοµικό ιστό της πόλης. Το νέο κτιριακό συγκρότηµα εκτείνεται επί εδάφους 132 στρεµµάτων µε κάλυψη περίπου 36000m 2 από τα οποία 6000m 2 σε αίθουσες διδασκαλίας και 11500m 2 σε εργαστήρια. Συγκεκριµένα, το Τµήµα στεγάζεται σε χώρους του κτιρίου της βιβλιοθήκης. Ιστορικό της εξέλιξης του Τµήµατος. Αντικείµενο της ιαχείρισης Πληροφοριών είναι η παραγωγή και η αξιοποίηση µεθόδων και γνώσεων από τα επιστηµονικά πεδία της Πληροφορικής, της ιοίκησης Επιχειρήσεων και της Οικονοµίας, µε στόχο την αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας και των υπολογιστών προς όφελος των ανθρώπων και των επιχειρήσεων και οργανισµών. Ιδιαίτερη βαρύτητα για τη ιαχείριση Πληροφοριών δίδεται σε συγκεκριµένα επιστηµονικά πεδία όπως: Ο Προγραµµατισµός Υπολογιστών, οι εφαρµογές Βάσεων εδοµένων και οι ιαδικτυακές εφαρµογές. Τα Πληροφοριακά Συστήµατα ιοίκησης. Τα Έµπειρα Συστήµατα και τα Συστήµατα Υποστήριξης Αποφάσεων. Η Στατιστική και η Επιχειρησιακή Έρευνα. Η αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας στην Οργάνωση και ιοίκηση Επιχειρήσεων. Το ηλεκτρονικό εµπόριο και το ηλεκτρονικό επιχειρείν.

4 Στελέχωση του Τµήµατος Το Τ Π για το ακαδηµαϊκό έτος στελεχώνεται µε επτά (7) µόνιµους καθηγητές, δύο (2) διδάσκοντες από το Τµήµα Λογιστικής και σαράντα εννέα (47) εξωτερικούς συνεργάτες. Το µόνιµο Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΠ) του Τµήµατος αποτελείται από τους: Πίνακας 1-1 Μόνιµο Προσωπικό του Τµήµατος ιαχείρισης Πληροφοριών Ονοµατεπώνυµο Βαθµίδα Ειδικότητα Τερζίδης Κωνσταντίνος Καθηγητής Μάνατζµεντ Γεροντίδης Ιωάννης Καθηγητής Στατιστική - Επιχειρησιακή Έρευνα Χατζής Βασίλειος Καθηγητής Προγραµµατισµός Η/Υ Παπαδηµητρίου Αστέριος Γκούµας Στέφανος Μαρδύρης Βασίλειος Κοσµίδης Κοσµάς Καθηγητής Επίκουρος Καθηγητής Καθηγητής Εφαρµογών Καθηγητής Εφαρµογών Βάσεις εδοµένων Πληροφοριακά Συστήµατα - Έµπειρα Συστήµατα Προγραµµατισµός Η/Υ Τεχνολογία, Σχεδιασµός και Υλοποίηση Συστηµάτων Μικροηλεκτρονικής & Πληροφορικής Λογιστική & Χρηµατοοικονοµική Επίσης στο Τµήµα διδάσκουν και µέλη Ε.Π. άλλων Τµηµάτων: Πίνακας 1-2 Εκπαιδευτικό Προσωπικό άλλων Τµηµάτων Ονοµατεπώνυµο Βαθµίδα Τµήµα που ανήκει Καλαµπούκα Καλλιόπη Επίκουρη Καθηγήτρια Τµήµα Λογιστικής Βαλσαµίδης Σταύρος Καθηγητής Εφαρµογών Τµήµα Λογιστικής Μια συγκεντρωτική εικόνα της εξέλιξης του προσωπικού του Τµήµατος κατά την τελευταία πενταετία αποτυπώνεται στον Πίνακα Το σύνολο ωρών του προαναφερθέντος µονίµου ΕΠ του Τµήµατος ανέρχεται σε 88 διδακτικές ώρες, και προσεγγίζει ποσοστό 23% επί του Γενικού Συνόλου Ωρών διδασκαλίας του Τµήµατος. Το σύνολο ωρών που ανατίθενται σε εξωτερικούς συνεργάτες, ανά βαθµίδα ανάθεσης, για το ακαδηµαϊκό έτος συγκριτικά µε το ακαδηµαϊκό έτος έχει ως εξής: Πίνακας 1-3 Σύνολο Ωρών ανά Βαθµίδα Ανάθεσης έκτακτου Προσωπικού

5 Βαθµίδα Με πλήρη προσόντα: (Ώρες) (Ώρες) (Ώρες) Α. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ µε προσόντα Επίκουρου Καθηγητή Β. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ µε προσόντα Καθηγητή Εφαρµογών Με ελλιπή προσόντα: Α. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ µε βασικό τίτλο και διδακτορικό Β. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ µε βασικό τίτλο και µεταπτυχιακό Γ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ µε βασικό τίτλο σπουδών Γενικό Σύνολο Ωρών Τµήµατος: Όπως προκύπτει από τον παραπάνω Πίνακα έχει αυξηθεί σηµαντικά το ποσοστό του διδακτικού έργου που προσφέρεται από εκπαιδευτικό προσωπικό πλήρων προσόντων σε σχέση µε το προηγούµενο ακαδηµαϊκό έτος. Ιδιαίτερα το ποσοστό ωρών διδασκαλίας που προσφέρεται από εξωτερικούς συνεργάτες χωρίς µεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών έχει µειωθεί σηµαντικά. Σκοπός και Στόχοι του Τµήµατος Η επιστήµη της πληροφορικής και οι επιστήµες της οικονοµίας και διοίκησης, καλύπτουν ένα τεράστιο εύρος, τόσο επιστηµονικό όσο και εφαρµογών της ανθρώπινης δραστηριότητας. Στην καθηµερινή µας ενασχόληση διαπιστώνουµε συχνά ότι η πληροφορική και οι οικονοµικές επιστήµες χρειάζονται η µία την άλλη για την δηµιουργία ολοκληρωµένων διαδικασιών. Ο βέλτιστος συνδυασµός των τεχνικών, οικονοµικών και διοικητικών γνώσεων διαµορφώνει την ταυτότητα του σύγχρονου στελέχους ικανού να ανταποκριθεί τόσο στις ανάγκες µιας επιχείρησης όσο και της δηµόσιας διοίκησης. Τα τελευταία δε χρόνια η ανάγκη δηµιουργίας στελεχών µε

6 ικανότητες ανάλυσης και σύνθεσης, ώστε να κατανοούν και να ερµηνεύουν το ραγδαία µεταβαλλόµενο οικονοµικό και τεχνολογικό περιβάλλον, γίνεται πλέον επιτακτική. Σε αυτή την εξέλιξη συνηγορούν τόσο η αναδυόµενη κοινωνία της πληροφορίας όσο και η προϊούσα παγκοσµιοποίηση της οικονοµίας. Στόχο, συνεπώς, του Τ Π αποτελεί η δηµιουργία «ειδικών» που να κατέχουν την ικανότητα να αναγνωρίζουν, να διαµορφώνουν, να αξιολογούν και να αξιοποιούν οικονοµικά τη ροή και τα προϊόντα της πληροφορίας. Οι «ιαχειριστές Πληροφορίας» διαµορφώνουν την πληροφορία τόσο από οικονοµική όσο και από τεχνολογική άποψη και είναι αρµόδιοι για τη λήψη αποφάσεων που αφορούν το αντικείµενο αυτό, σε επίπεδο λειτουργικών διευθύνσεων ή διοικούν εξειδικευµένες στο αντικείµενο επιχειρήσεις, όπως π.χ. «µεσιτείας πληροφοριών», που ήδη αναπτύσσουν έντονη δραστηριότητα στην αγορά. Το Τ Π έχει λοιπόν πρωτοποριακό χαρακτήρα για την Ελληνική Τεχνολογική Εκπαίδευση, καθώς η καινοτοµία που εισάγει, συνίσταται στη συνένωση δύο ειδικοτήτων σε ένα πρόσωπο. Με δεδοµένο το γεγονός ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις είναι στη µεγάλη τους πλειοψηφία (98%) µικρο-µεσαίες οι οποίες λόγω του µεγέθους τους αδυνατούν να προσλάβουν περισσότερα του ενός άτοµα, η λύση του «δύο σε ένα» είναι επωφελής τόσο για την επιχείρηση όσο και για τον απόφοιτο του Τµήµατος ο οποίος κατ αυτό τον τρόπο απολαµβάνει από την αγορά εργασίας προνοµιακή µεταχείριση. Στα επαγγελµατικά δικαιώµατα των πτυχιούχων του Τµήµατος τα οποία κατοχυρώθηκαν µε το προεδρικό διάταγµα Υπ. Αριθµ. 287 (ΦΕΚ 257/τΑ / ) αναφέρεται ότι: Οι πτυχιούχοι του Τ Π της Σχολής ιοίκησης και Οικονοµίας απασχολούνται επαγγελµατικά µε την Τεχνολογία της ιαχείρισης και της Τεκµηρίωσης της Πληροφορίας, ως στελέχη σε Οργανισµούς του ιδιωτικού και δηµόσιου τοµέα και ως αυτοαπασχολούµενοι. Ειδικότερα, αποστολή ενός Τεχνολόγου ιαχειριστή της Πληροφορίας είναι, µεταξύ άλλων να: ασχολείται µε το τεχνικό µέρος της ανάλυσης των Πληροφοριακών Αναγκών και του καθορισµού των Πληροφοριακών Ροών ενός Οργανισµού, επεξεργάζεται και να υλοποιεί τεχνικά τις Λογικές οµές που έχουν προκαθοριστεί για την κατάταξη και αποθήκευση των πληροφοριών του οργανισµού, παράγει και να συντηρεί τα ταξινοµικά εργαλεία (θησαυρούς, ελεγχόµενα λεξιλόγια), τα οποία έχουν σχεδιαστεί για τη ιαχείριση των Πληροφοριών του Οργανισµού, προσεγγίζει τεχνικά τις Πληροφοριακές Πηγές που, σύµφωνα µε την προηγηθείσα ανάλυση των Πληροφοριακών Αναγκών, πρέπει να αξιοποιηθούν, φροντίζει ώστε τα µέσα, οι µέθοδοι και το κόστος της άντλησης των Πληροφοριακών Πηγών και της Αποθήκευσης των Πληροφοριών να ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές του Οργανισµού, εξειδικεύει την πολιτική που έχει καθορίσει ο Οργανισµός ή η Επιχείρηση στους τοµείς της ιοίκησης και της Οικονοµίας και να φροντίζει µέσω της ανάπτυξης και υλοποίησης κατάλληλων πληροφοριακών συστηµάτων για την εφαρµογή και εκτέλεση των επιµέρους αποφάσεων του Οργανισµού ή της Επιχείρησης, φροντίζει για τη µορφή που τελικά θα λάβουν οι Πληροφορίες που ρέουν από τον Οργανισµό προς τους αποδέκτες τους και για τα µέσα που χρησιµοποιούνται για να φτάσει το περιεχόµενο των Πληροφοριών στους αποδέκτες. Οι πτυχιούχοι του Τµήµατος µπορούν επίσης να σταδιοδροµήσουν σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. Ειδικότερα στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση

7 εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ20 Πληροφορικής ΤΕΙ σύµφωνα µε το Προεδρικό ιάταγµα 268/2004. Στη ηµόσια ιοίκηση ως πτυχιούχοι του Κλάδου ΤΕ Πληροφορικής σύµφωνα µε το Προεδρικό ιάταγµα 347/2003 και εξελίσσονται στις βαθµίδες της ιεραρχίας σύµφωνα µε τα οριζόµενα από το νόµο. Οι πτυχιούχοι του Τµήµατος, µε την απόκτηση του πτυχίου τους ασκούν το επάγγελµα όπως αυτό οριοθετείται από τα επαγγελµατικά δικαιώµατα που προαναφέρθηκαν. Η πρωτοπορία και η µοναδικότητα του Τµήµατος αποδεικνύεται εξ άλλου και µε την ανυπαρξία αντιστοιχίας µε κάποιο άλλο Τµήµα ΤΕΙ της χώρας. Λόγω της µοναδικότητας αυτής, η µετακίνηση σπουδαστών στο πλαίσιο των εσωτερικών µεταγραφών που ανακοινώνει κάθε χρόνο το Υπουργείο Παιδείας είναι αδύνατη. ιοίκηση του Τµήµατος Η γενική οργανωτική διάρθρωση του Τµήµατος καθορίζεται στον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας (ΕΚΛ) του ΤΕΙ Καβάλας (ΦΕΚ τ.β 1622/ ) (βλέπε Παράρτηµα I) και στην ισχύουσα νοµοθεσία, ενώ εξειδικεύεται περαιτέρω από το ίδιο το Τµήµα όπως παρουσιάζεται στο οργανόγραµµα. Το οργανόγραµµα αποτυπώνει τις ποικίλες διοικητικές λειτουργίες του Τµήµατος, εκτελεστικές και επιτελικές, συλλογικές και ατοµικές και τις σχέσεις αναφοράς τους. Στο Τ Π λειτουργούν δύο Τοµείς: Ο Τοµέας Πληροφορικής και Ο Τοµέας ιοίκησης και Συναφούς Υποδοµής. Οι λειτουργίες του Τµήµατος χωρίζονται : στα διοικητικά όργανα του Τµήµατος που είναι υπεύθυνα για τον καθορισµό της πολιτικής του Τµήµατος και τη λήψη αποφάσεων και στις λοιπές λειτουργίες υπεύθυνες για την υλοποίηση των αποφάσεων των οργάνων και την καθηµερινή λειτουργία του Τµήµατος.

8 Εικόνα 1-1 Το οργανόγραµµα του Τµήµατος Τα συλλογικά και µονοµελή όργανα του Τµήµατος (σύµφωνα µε τον ΕΚΛ) είναι : η Γενική Συνέλευση Τµήµατος, το Συµβούλιο Τµήµατος, ο Προϊστάµενος Τµήµατος, η Γενική Συνέλευση Τοµέα, ο Υπεύθυνος Τοµέα. Ο τρόπος εκλογής, συγκρότησης και λειτουργίας των οργάνων περιγράφεται στον ΕΚΛ. Το προσωπικό του Τµήµατος είναι : Το Εκπαιδευτικό προσωπικό που χωρίζεται σε τακτικό και έκτακτο και κατατάσσεται αντίστοιχα στις βαθµίδες του Καθηγητή, Αναπληρωτή Καθηγητή, Επίκουρου και Καθηγητή Εφαρµογών και στις βαθµίδες του Επιστηµονικού Συνεργάτη µε πλήρη προσόντα σε κάποια από τις τρεις πρώτες βαθµίδες ή µε ελλιπή προσόντα και του Εργαστηριακού Συνεργάτη µε πλήρη προσόντα Καθηγητή Εφαρµογών ή µε ελλιπή προσόντα. Η Γραµµατεία του Τµήµατος (υπάγεται διοικητικά στον Γενικό Γραµµατέα του ΤΕΙ), Το Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό (ΕΤΠ) Το προαναφερθέν προσωπικό εξειδικεύει τα καθήκοντά του στις εξής λειτουργίες/αρµοδιότητες: ιδάσκων Θεωρίας ιδάσκων Εργαστηρίου Υπεύθυνος Εργαστηρίου Υπεύθυνος Ποιότητας Υπεύθυνος για τη σύνταξη του Προγράµµατος Μαθηµάτων Υπεύθυνος για τη σύνταξη του Προγράµµατος Εξετάσεων Υπεύθυνος Εξοπλισµού. Προϊστάµενος του Τµήµατος για το Ακαδηµαϊκό Έτος είναι ο Καθηγητής κ. Χατζής Βασίλειος. Σπουδαστές του Τµήµατος Σπουδαστές, σύµφωνα µε τις κείµενες νοµοθετικές διατάξεις, καθίστανται όσοι εγγράφονται στο Τµήµα µετά από εισαγωγή, µετεγγραφή ή κατάταξη. Αυτοί διατηρούν την σπουδαστική τους ιδιότητα µέχρι την απόκτηση πτυχίου. ικαίωµα εγγραφής έχουν όλοι όσοι αναγράφονται στον

9 πίνακα επιτυχόντων των εισαγωγικών εξετάσεων που κοινοποιείται από το υπουργείο Παιδείας στη Γραµµατεία του Τµήµατος. Πτυχιούχοι άλλων τριτοβάθµιων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων µπορούν να εισάγονται στο Τµήµα κατόπιν κατατακτήριων Εξετάσεων που διεξάγονται από το ίδιο το Τµήµα. Οι ενδιαφερόµενοι υποβάλλουν σχετική αίτηση κατάταξης στη Γραµµατεία του Τµήµατος προσκοµίζοντας επικυρωµένο αντίγραφο πτυχίου και πιστοποιητικό αναλυτικής βαθµολογίας. Ο αριθµός των σπουδαστών που δέχεται το Τµήµα µε τη διαδικασία κατάταξης, κυµαίνεται από 2% έως 4% του αριθµού των εισακτέων στο Τµήµα και καθορίζεται για κάθε ακαδηµαϊκό έτος µε απόφαση του Συµβουλίου του Τµήµατος. Τα µαθήµατα, η ύλη των εξετάσεων και η ηµεροµηνία διεξαγωγής των εξετάσεων καθορίζονται επίσης από το Συµβούλιο του Τµήµατος. Η Γραµµατεία του Τµήµατος ανακοινώνει στους υποψηφίους την ηµεροµηνία, τα µαθήµατα και την ύλη των εξετάσεων και αναρτά επίσης τις σχετικές πληροφορίες στον ιστότοπο του Τµήµατος. Οι σπουδαστές οφείλουν να ανανεώνουν την εγγραφή τους ανά εκπαιδευτικό εξάµηνο. Σε περίπτωση µη πραγµατοποίησης της εγγραφής ή της ανανέωσης εγγραφής εφαρµόζονται τα προβλεπόµενα από τον Κανονισµό σπουδών και την ισχύουσα νοµοθεσία. Σπουδαστής που έχει εγγραφεί στο Τµήµα δεν µπορεί να είναι συγχρόνως σπουδαστής και σε άλλο τριτοβάθµιο εκπαιδευτικό ίδρυµα του εσωτερικού ή του εξωτερικού. Οι εγγραφές κάθε εξαµήνου πραγµατοποιούνται κατά τις κοινές ηµεροµηνίες που ισχύουν για όλα τα ΤΕΙ και καθορίζονται από το Υπουργείο Παιδείας. Οι ανανεώσεις εγγραφών πραγµατοποιούνται την εβδοµάδα πριν από την έναρξη των µαθηµάτων κάθε εξαµήνου. Οι ακριβείς ηµεροµηνίες καθορίζονται επακριβώς από το Συµβούλιο του ΤΕΙ το αργότερο µέχρι το τέλος Ιουνίου κάθε έτους και ανακοινώνονται ενιαία σε όλες τις Σχολές µε ευθύνη του Αντιπροέδρου του ΤΕΙ (αρµόδιου για εκπαιδευτικά θέµατα). Οι ηµεροµηνίες εγγραφών - ανανεώσεων κοινοποιούνται στους σπουδαστές µε ανακοίνωση στους πίνακες ανακοινώσεων και τον ιστότοπο του Τµήµατος. Οι ανανεώσεις εγγραφών πραγµατοποιούνται ηλεκτρονικά από τους ίδιους τους σπουδαστές µέσω του δικτυακού τόπου του Τµήµατος, έπονται της ολοκλήρωσης της καταχώρησης της βαθµολογίας της προηγούµενης εξεταστικής περιόδου και της σύνταξης του προγράµµατος µαθηµάτων του εποµένου εξαµήνου. Οι σπουδαστές µπορούν να αναστείλουν τις σπουδές τους (µε κατάθεση αίτησης στη Γραµµατεία). Φοιτητής που δεν ανανεώνει την εγγραφή του για δύο συνεχόµενα ή τρία µη συνεχόµενα εξάµηνα (και εφόσον δεν βρίσκεται σε αναστολή) χάνει τη δυνατότητα να συνεχίσει τις σπουδές του στο ΤΕΙ Καβάλας και διαγράφεται αυτοµάτως από τα Μητρώα του Τµήµατος. Αιτήσεις επανεγγραφής διαγραφέντων εξετάζονται από το Συµβούλιο του Τµήµατος µόνο εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι. Ο αριθµός των σπουδαστών που έχουν εγγραφεί στο Τµήµα από το ακαδηµαϊκό έτος (έτος ίδρυσης του Τµήµατος) µέχρι και το ακαδηµαϊκό έτος , ανέρχεται σε σπουδαστές. Αναλυτικά ο αριθµός των εισακτέων ανά ακαδηµαϊκό έτος και φύλο αναγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί:

10 Πίνακας 1-4 Κατανοµή εισαχθέντων ανά Ακαδηµαϊκό Έτος και Φύλο Έτος εισαγωγής Άρρεν Θήλυ Aθροισµα Γενικό Σύνολο 2369 Παρατηρήθηκε µια πτώση της τάξης του 55% στον αριθµό των εισαχθέντων στο Τµήµα κατά το Ακαδηµαϊκό Έτος , πρώτο έτος εφαρµογής του νέου νόµου εισαγωγής στα Πανεπιστήµια µε χρήση της βάσης του 10. Από τότε οι εισροές στο Τµήµα διατηρούνται σχετικά σταθερές. ιαχρονικά η εξέλιξη του πληθυσµού µε βάση τις εγγραφές, τις διαγραφές και τα πτυχία που απονέµονται παρουσιάζεται στον επόµενο πίνακα και στο αντίστοιχο γράφηµα: Πίνακας 1-5 ιαχρονική κατάσταση σύνθεσης πληθυσµού Έτος εισαγωγής Σύνολα Εγγραφή ιαγραφή Αποφοίτηση Σύνολο

11 Εικόνα 1-2 ιαχρονική κατάσταση σύνθεσης πληθυσµού Στον Πίνακα 3 του Παραρτήµατος των Πινάκων, καταγράφεται η εξέλιξη των εισαχθέντων προπτυχιακών σπουδαστών του Τµήµατος από το Ακαδηµαϊκό Έτος (έτος ίδρυσης του Τµήµατος) µέχρι και σήµερα. Το ποσοστό των διαγραφέντων φοιτητών από της ιδρύσεως του Τµήµατος µέχρι σήµερα, κυµαίνεται από 8-26% µε µέσο όρο 19%. Οι πτυχιούχοι αποτελούν το 29% των εγγεγραµµένων στο Τµήµα, ενώ εξακολουθούν να σπουδάζουν 1064 άτοµα. Συµπεράσµατα Το Τ Π είναι ένα σχετικά νέο Τµήµα, εγκατεστηµένο σε νεόδµητες κτιριακές εγκαταστάσεις, κτισµένες µέσα σε ιδανικό για σπουδές περιβάλλον. Το αντικείµενο σπουδών είναι σύγχρονο και µε διεπιστηµονικό χαρακτήρα, γεγονός που του προσδίδει ελκυστικότητα. Είναι στελεχωµένο µε επτά µόνιµα µέλη ΕΠ, ενώ για να καλύψει τις υπόλοιπες διδακτικές ανάγκες προσλαµβάνει εκπαιδευτικό προσωπικό µε ετήσιες συµβάσεις. Το προσωπικό που επιλέγεται έχει υψηλό επίπεδο σπουδών. Το Τµήµα ζητά εδώ και πολλά χρόνια την προκήρυξη νέων θέσεων µονίµου ΕΠ προκειµένου να καλύψει τις πάγιες διδακτικές ανάγκες.

12 Πρόγραµµα Προπτυχιακών Σπουδών Η κατάρτιση του Προγράµµατος Προπτυχιακών Σπουδών συνιστά την πρωταρχική διαδικασία σχεδιασµού του Τµήµατος και πραγµατοποιείται βάσει συγκεκριµένων προδιαγραφών που τέθηκαν αρχικά από το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΙΤΕ). Το Πρόγραµµα διαµορφώνεται από αρµόδια τριµελή επιτροπή σε συνεργασία µε τους Υπεύθυνους Τοµέων βάσει συγκεκριµένων κατευθύνσεων. Στη συνέχεια εγκρίνεται αρχικά από το Συµβούλιο του Τµήµατος και στη συνέχεια από το Συµβούλιο του ΤΕΙ µετά από εισήγηση σχετικής επιτροπής. Η επικύρωσή του πραγµατοποιείται µε την ετήσια παρακολούθηση της υλοποίησής του και µέσω των ερευνών που διεξάγει κατά καιρούς το Τµήµα στο πλαίσιο των µετρήσεων και αναλύσεων που πραγµατοποιεί (όπως π.χ. µέτρηση ικανοποίησης των σπουδαστών, έρευνα εξέλιξης των αποφοίτων του κ.ά.). Από το ακαδηµαϊκό έτος εφαρµόσθηκε νέο Πρόγραµµα Σπουδών στο Τµήµα το οποίο περιγράφεται στη συνέχεια. Βασικές Αρχές που διαπνέουν το Πρόγραµµα Προπτυχιακών Σπουδών Οι αρχές που διαπνέουν ένα Πρόγραµµα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, οι προδιαγραφές της µορφής τους, καθώς και οι βασικές κατευθύνσεις για την κατάρτισή του βασίζονται σε γραπτές οδηγίες του Ινστιτούτου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΙΤΕ), ενώ επίσης προκύπτουν από Πανελλαδικές συναντήσεις των Τµηµάτων οµοειδών αντικειµένων που συγκαλούνται κατά καιρούς. Οι βασικές αυτές αρχές είναι : Πρόγραμμα Σπουδών Επικαιρότητα αναφορικά µε τις εξελίξεις στην πρόοδο της επιστήµης της τεχνολογίας και εξισορροπηµένη εναρµόνιση µε τις ανάγκες εξέλιξης της επιστήµης και ανάπτυξης της οικονοµίας. Το ΠΠΣ ενσωµατώνει τη νέα γνώση που παράγεται παγκοσµίως και κάνει δυνατή την πρόσβαση των σπουδαστών σε αυτήν. Παράλληλα λαµβάνει υπόψη την ελληνική πραγµατικότητα και συµβάλλει στην ανάπτυξή της µέσω της δηµιουργίας υψηλού επιπέδου στελεχών κατάλληλων ειδικοτήτων. υνατότητα αντιστοίχησης µε ΠΠΣ άλλων τριτοβάθµιων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων της Ευρώπης. Λόγω της οικονοµικής ολοκλήρωσης της Ευρώπης και της διεθνοποίησης της οικονοµίας δηµιουργείται η ανάγκη ισοτίµισης των πτυχίων και άρα η ανάγκη αντίστοιχης προσαρµογής µε τα ΠΠΣ των Ευρωπαϊκών Ιδρυµάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης. Ενδυνάµωση και ολοκλήρωση των σπουδαστών µέσω της ανεξάρτητης µάθησης. Η «στρατηγική διδασκαλίας και µάθησης των σπουδαστών», τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει διεθνώς. Επιδίωξη κάθε τριτοβάθµιου ιδρύµατος είναι η δηµιουργία µιας «εκπαιδευτικής κουλτούρας» µε επίκεντρο τον σπουδαστή - φοιτητή που στοχεύει στην ολοκληρωµένη ανάπτυξη αποφοίτων, ικανών να λειτουργούν αυτόνοµα τόσο µέσα στην κοινωνία όσο και µέσα στο επαγγελµατικό τους περιβάλλον. Το Τµήµα επιδιώκει ώστε οι σπουδαστές να οδηγηθούν, έγκαιρα σε αλλαγή της µεθόδου µάθησης: από την «από έδρας διδασκαλία» στην «ανεξάρτητη µάθηση»και από την «από στήθους αποµνηµόνευση» στην «κριτική επεξεργασία» της διδαχθείσας ύλης. Οι σπουδαστές εθίζονται να µελετούν ως ανεξάρτητοι πόλοι µάθησης, ενώ οι καθηγητές ενεργοποιούνται ως καθοδηγητές και σύµβουλοι των σπουδαστών σε ζητήµατα, π.χ., εκπόνησης εργασιών, ανάλυσης περιπτωσιολογικών µελετών, κ.ά.

13 Πρόγραµµα Σπουδών Το πρόγραµµα σπουδών του Τ Π παρέχει επιστηµονικές γνώσεις στην Πληροφορική και το Μάνατζµεντ συνδυάζοντας δύο από τους πλέον σύγχρονους επιστηµονικούς κλάδους. Έχει διαµορφωθεί έτσι ώστε να συµβάλλει, κατά το µεγαλύτερο δυνατό βαθµό, στην εκπλήρωση της αποστολής του Τµήµατος και να παρέχει τις γνώσεις και τις δεξιότητες που θα εξασφαλίζουν επιτυχηµένη επαγγελµατική πορεία στους αποφοίτους του. Το Τ Π του ΤΕΙ Καβάλας έχει ήδη αναµορφώσει δύο φορές το πρόγραµµα σπουδών του το 2004 όταν συµπλήρωσε 4 χρόνια λειτουργίας και το Το αρχικό πρόγραµµα σπουδών του έχει εγκριθεί από το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΙΤΕ) του ΥΠΕΠΘ µε την Πράξη 16/ Το πρόγραµµα σπουδών και η εφαρµογή του ελέγχεται µέσω διαδικασίας Αξιολόγησης που εντάσσεται στο Σύστηµα ιασφάλισης Ποιότητας και εφαρµόζεται όπως προαναφέρθηκε το Τµήµα από το Οι πληροφορίες που συλλέγονται και τα αποτελέσµατα που προκύπτουν, οδηγούν σε συµπεράσµατα που αποτελούν τη βάση για την περαιτέρω συνεχή αναβάθµιση του προγράµµατος µε στόχο τη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόµενης εκπαίδευσης. H δηµοσιοποίηση του επικαιροποιηµένου προγράµµατος γίνεται µέσω της ιστοσελίδας του Τµήµατος στο ιαδίκτυο. ιάρθρωση του Προγράµµατος Σπουδών Η διάρκεια των σπουδών είναι 4 έτη χωρισµένα σε 8 ακαδηµαϊκά εξάµηνα. Τα πρώτα 7 εξάµηνα περιλαµβάνουν παρακολούθηση θεωρητικών και εργαστηριακών µαθηµάτων, ασκήσεων πράξης, φροντιστηρίων και σεµιναρίων, καθώς και εκπόνηση εργασιών και µελετών. Το τελευταίο 8ο εξάµηνο περιλαµβάνει την εκπλήρωση της υποχρέωσης πρακτικής άσκησης και την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας. Στον πίνακα που ακολουθεί δίνεται το πρόγραµµα σπουδών του Τ Π, που ίσχυσε για το ακαδηµαϊκό έτος , το οποίο ακολουθεί τους κανόνες του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Πιστωτικών ιδακτικών Μονάδων (ECTS). ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ Α! ΤΥΠΙΚΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΥΠΟΣ Θ ΑΠ Ε ΦΕ Ω Μ ΜΓΥ(Υ) Αρχιτεκτονική Υπολογιστών ΜΓΥ(Υ) Πληροφορία και ιαχείριση της Επικοινωνίας ΜΕΥ(Υ) οµηµένος Προγραµµατισµός ΜΓΥ(Υ) Μαθηµατικά στη ιοίκηση ΜΓΥ(Υ) Οικονοµική

14 ΜΓΥ(Υ) Εισαγωγή στην Πληροφορική ΣΥΝΟΛΑ: B! ΤΥΠΙΚΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΥΠΟΣ Θ ΑΠ Ε ΦΕ Ω Μ ΜΕΥ(Υ) Αντικειµενοστρεφής Προγραµµατισµός ΜΕ(Υ) Βάσεις εδοµένων Ι ΜΓΥ(Υ) ιακριτά Μαθηµατικά - Γραµµική Άλγεβρα ΜΓΥ(Υ) Ιδιωτική Οικονοµική ΜΓΥ(Υ) Λειτουργικά Συστήµατα ΜΕ(Υ) ιοίκηση Επιχειρήσεων ΣΥΝΟΛΑ: Γ! ΤΥΠΙΚΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΥΠΟΣ Θ ΑΠ Ε ΦΕ Ω Μ ΜΕΥ(Υ) Ανάλυση και Σχεδίαση Αλγορίθµων ΜΕ(Υ) Βάσεις εδοµένων ΙΙ ΜΕΥ(Υ) ίκτυα Υπολογιστών Ι ΜΓΥ(Υ) Ευρωπαϊκοί Θεσµοί και Πολιτισµός ΜΕ(Υ) Μάρκετινγκ της Πληροφορίας ΜΕΥ(Υ) Λογιστική Ι ΣΥΝΟΛΑ: ! ΤΥΠΙΚΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΥΠΟΣ Θ ΑΠ Ε ΦΕ Ω Μ ΜΕΥ(Υ) ίκτυα Υπολογιστών ΙΙ ΜΕΥ(Υ) οµές εδοµένων ΜΕΥ(Υ) Πολυµέσα στη ιαχείριση Πληροφοριών ΜΓΥ(Υ) Στατιστική Επιχειρήσεων

15 ΜΕΥ(Υ) Λογιστική ΙΙ ΜΓΥ(ΕΥ) Στοιχεία ιδακτικής και Παιδαγωγικής ΜΓΥ(ΕΥ) Ειδικά Θέµατα ικαίου ΣΥΝΟΛΑ: Ε! ΤΥΠΙΚΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΥΠΟΣ Θ ΑΠ Ε ΦΕ Ω Μ ΜΕ(Υ) ιαχείριση Πληροφοριών στο ιαδίκτυο ΜΕ(Υ) Χρηµατοοικονοµική Ανάλυση και Αποτίµηση Επιχειρήσεων ΜΓΥ(Υ) Επιχειρησιακή Έρευνα ΜΕ(Υ) Πληροφοριακά Συστήµατα ιοίκησης ΜΕΥ(ΕΥ) Εφοδιαστική ΜΕΥ(ΕΥ) Οπτικός Προγραµµατισµός - Σχεδίαση ιεπαφών ΣΥΝΟΛΑ: ΣΤ! ΤΥΠΙΚΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΥΠΟΣ Θ ΑΠ Ε ΦΕ Ω Μ ΜΕΥ(Υ) Ανάλυση Συστηµάτων - Τεχνολογία Λογισµικού ΜΕ(Υ) Επιχειρηµατικότητα - ιοίκηση Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων ΜΓΥ(Υ) Μεθοδολογία Επιστηµονικής Έρευνας ΜΕΥ(Υ) Στατιστικές Μέθοδοι Πρόβλεψης ΜΕΥ(ΕΥ) Ολική ιαχείριση Ποιότητας ΜΕΥ(ΕΥ) Προηγµένα Θέµατα Πληροφορικής ΣΥΝΟΛΑ: Ζ! ΤΥΠΙΚΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΥΠΟΣ Θ ΑΠ Ε ΦΕ Ω Μ ΜΕΥ(Υ) ιαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων ΜΕΥ(Υ) Έµπειρα Συστήµατα και Συστήµατα Υποστήριξης

16 Αποφάσεων ΜΕΥ(Υ) Ηλεκτρονική Επιχειρησιακή ράση ΜΕY(Υ) Σεµινάριο Τελειοφοίτων ΜΕΥ(ΕΥ) ιαχείριση έργων ΜΕΥ(ΕΥ) Γραφικά ΣΥΝΟΛΑ: Η! ΤΥΠΙΚΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΥΠΟΣ Θ ΑΠ Ε ΦΕ Ω Μ Πτυχιακή Εργασία Πρακτική Άσκηση ΣΥΝΟΛΑ: ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΤΥΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Θ ΑΠ Ε ΦΕ Ω Μ ΜΕΥ(ΕΥ) Προηγµένα Θέµατα ιαχείρισης Πληροφοριών Ι 4 2 ΜΕΥ(ΕΥ) Προηγµένα Θέµατα ιαχείρισης Πληροφοριών ΙI 4 2 ΜΕΥ(ΕΥ) Προηγµένα Θέµατα ιαχείρισης Πληροφοριών ΙΙΙ 8 4 ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΜΓΥ ΜΕΥ ΜΕ (Υ) (ΕΥ) Θ ΑΠ Ε ΦΕ Ω Μάθηµα Γενικής Υποδοµής Μάθηµα Ειδικής Υποδοµής Μάθηµα Ειδικότητας Υποχρεωτικό Επιλογής Υποχρεωτικό Θεωρία (Ώρες) Ασκήσεις Πράξης (Ώρες) Εργαστήριο (Ώρες) Φόρτος Εργασίας Ώρες ιδασκαλίας

17 Μ ιδακτικές Μονάδες ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ- ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ Πληροφορία και ιαχείριση της Επικοινωνίας οµηµένος Προγραµµατισµός οµηµένος Προγραµµατισµός οµηµένος Προγραµµατισµός Αντικειµενοστρεφής Προγραµµατισµός Βάσεις εδοµένων Ι ίκτυα Υπολογιστών Ι Ιδιωτική Οικονοµική Λογιστική Ι ιοίκηση Επιχειρήσεων ιοίκηση Επιχειρήσεων ιοίκηση Επιχειρήσεων ιοίκηση Επιχειρήσεων Στατιστική Επιχειρήσεων ιακριτά Μαθηµατικά Γραµµική Άλγεβρα Στατιστική Επιχειρήσεων Μεθοδολογία Επιστηµονικής Έρευνας ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΑ Μάρκετινγκ της Πληροφορίας Αντικειµενοστρεφής Προγραµµατισµός Οπτικός Προγραµµατισµός - Σχεδίαση ιεπαφών Ανάλυση και Σχεδίαση Αλγορίθµων οµές εδοµένων Βάσεις εδοµένων ΙΙ ίκτυα Υπολογιστών ΙΙ Χρηµατοοικονοµική Ανάλυση και Αποτίµηση Επιχειρήσεων Λογιστική ΙΙ Επιχειρηµατικότητα - ιοίκηση Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων ιαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων Ολική ιαχείριση Ποιότητας Εφοδιαστική Στατιστικές Μέθοδοι Πρόβλεψης Στατιστικές Μέθοδοι Πρόβλεψης Μεθοδολογία Επιστηµονικής Έρευνας Σεµινάριο Τελειοφοίτων Ωρολόγιο Πρόγραµµα Καταβάλλεται προσπάθεια στο Τµήµα, να ρυθµίζεται το Ωρολόγιο Πρόγραµµα έτσι ώστε τα µαθήµατα να µην γίνονται µέχρι αργά το βράδυ όπως και να µην υπάρχουν πολλά µαθήµατα ίδιου εξαµήνου την ίδια µέρα. Προς το παρόν, όµως, η επίτευξη του στόχου αυτού συναντά δυσκολίες, διότι: Η ζήτηση αιθουσών διδασκαλίας είναι σε αρκετές περιπτώσεις πολύ µεγαλύτερη από την προσφορά, κατά τις πρωινές ώρες

18 Τα µαθήµατα επιλογής ενός εξαµήνου, συχνά διδάσκονται παράλληλα, όµως µε αυτό τον τρόπο χάνει ο φοιτητής τη δυνατότητα επιλογής Ο αριθµός των αιθουσών του Τµήµατος είναι µικρός σε σχέση µε τον αριθµό των µαθηµάτων Αναπόφευκτα, λοιπόν, τα µαθήµατα ξεκινούν στις 8:30 το πρωί και τελειώνουν αργά το απόγευµα ή και το βράδυ. Λόγω του εκτεταµένου ωραρίου και της κόπωσης που αυτό συνεπάγεται, παρατηρείται αδικαιολόγητα µειωµένη προσέλευση των σπουδαστών στις παρακολουθήσεις των µαθηµάτων. Πρακτική Άσκηση Σύµφωνα µε τον ιδρυτικό νόµο-πλαίσιο των ΤΕΙ (Ν. 1404/83), η πρακτική άσκηση των φοιτητών αποτελεί µέρος του εκπαιδευτικού έργου και συνεπώς αναπόσπαστο τµήµα των σπουδών τους. Η πρακτική άσκηση πραγµατοποιείται σε θεσµοθετηµένες θέσεις τόσο του δηµόσιου όσο και του ιδιωτικού τοµέα, µετά από σχετικό προγραµµατισµό-σχεδιασµό. Επίσης θεσµοθετηµένη είναι και η καταβολή αποζηµίωσης στους ασκούµενους σπουδαστές, ενώ παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη έναντι επαγγελµατικού κινδύνου, κατά τη διάρκεια της άσκησής τους. Τέλος, η πρακτική άσκηση είναι εποπτευόµενη από το εκπαιδευτικό προσωπικό των ΤΕΙ και διεξάγεται µε βάση το περίγραµµα προγράµµατος πρακτικής άσκησης που εκπονείται για κάθε ειδικότητα. Ως εκ τούτου, ο προσανατολισµός της Τριτοβάθµιας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης δίνει ξεχωριστή σηµασία στην πρακτική άσκηση των φοιτητών της συµβάλλοντας άµεσα στην σύνδεση της εκπαίδευσης µε την παραγωγή. Συγκεκριµένα, η πρακτική άσκηση: Είναι υποχρεωτική. Έχει εξάµηνη διάρκεια (ηµερολογιακό εξάµηνο). ιεξάγεται κατά το τελευταίο (όγδοο) εξάµηνο των σπουδών. Αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την λήψη του πτυχίου. Ειδικότερα, στο Τ Π η Πρακτική Άσκηση που διεξάγεται κατά τα ανωτέρω αποσκοπεί: α) στην ενηµέρωση των ασκούµενων για τη διάρθρωση και λειτουργία των διάφορων οικονοµικών µονάδων (παραγωγής ή παροχής υπηρεσιών) καθώς και στην ενεργό συµµετοχή των ασκούµενων στις διεργασίες παραγωγής και παροχής υπηρεσιών, β) στην εξοικείωση των ασκούµενων µε τους κοινωνικούς, οικονοµικούς και τεχνολογικούς παράγοντες που επηρεάζουν τις συνθήκες εργασίας, γ) στον συσχετισµό των θεωρητικών και εργαστηριακών γνώσεων που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια των σπουδών µε τα προβλήµατα των χώρων εφαρµογής, δ) στην επαφή του Τµήµατος µε τους χώρους παραγωγής και εφαρµοσµένης έρευνας, µε σκοπό την δηµιουργία αµφίδροµης σχέσης µεταξύ τους. Η Πρακτική Άσκηση (όπως και η πτυχιακή εργασία) δεν θεωρείται µάθηµα (θεωρητικό ή εργαστηριακό) και δεν χρεώνεται µε ώρες διδασκαλίας. Χαρακτηρίζεται όµως από φόρτο εργασίας 30 ωρών και αξία 10 διδακτικών µονάδων, και επίσης δεν βαθµολογείται, αποτελεί όµως απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη πτυχίου. Η Πρακτική Άσκηση των σπουδαστών πραγµατοποιείται σε δύο κύκλους µε έναρξη είτε την 1η Απριλίου, είτε την 1η Οκτωβρίου εφόσον αυτοί έχουν εξεταστεί επιτυχώς στα 2/3 του συνολικού

19 αριθµού µαθηµάτων του Προγράµµατος Σπουδών (29 µαθήµατα) και στο 80% από τα µαθήµατα ειδικότητας. Ωστόσο, εάν συντρέχουν ιδιαίτεροι λόγοι η πρακτική άσκηση µπορεί να πραγµατοποιηθεί και σε διαφορετικές ηµεροµηνίες. Σχετική βεβαίωση δυνατότητας Πρακτικής Άσκησης παραλαµβάνεται για όσους σπουδαστές πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις από τη Γραµµατεία του Τµήµατος. Για την καθοδήγηση και την υποβοήθηση των σπουδαστών κατά την πρακτική τους άσκηση το Τµήµα, µε ευθύνη του Υπεύθυνου Πρακτικής Άσκησης, συντάσσει και εκδίδει σχετικό σπουδαστικό οδηγό (Παράρτηµα VII, Οδηγός Πρακτικής Άσκησης). Αντικειµενική αδυναµία εφαρµογής του θεσµού αποτελεί η ελλιπής εποπτεία οφειλόµενη στον περιορισµένο διαθέσιµο χρόνο του ΕΠ, καθώς και στην ανεπάρκεια των διατιθέµενων προς το σκοπό αυτό κονδυλίων. Πτυχιακή Εργασία Βασική επιδίωξη της πτυχιακής εργασίας είναι να εισάγει τους σπουδαστές στην εφαρµογή της επιστηµονικής µεθόδου έρευνας ή στην λεπτοµερειακή µελέτη και παρουσίαση θεµάτων που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για το Τµήµα και την αγορά ή στην δηµιουργία προγραµµάτων λογισµικού για την επίλυση συγκεκριµένων προβληµάτων και την υλοποίηση συγκεκριµένων εφαρµογών µε ενδιαφέρον για το Τµήµα. Η εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας πραγµατοποιείται κατά το όγδοο εξάµηνο της τετραετούς φοίτησης παράλληλα µε την πρακτική άσκηση. Η πτυχιακή εργασία (όπως και η πρακτική άσκηση) δεν θεωρείται µάθηµα (θεωρητικό ή εργαστηριακό) και δεν χρεώνεται µε ώρες διδασκαλίας. Χαρακτηρίζεται όµως από φόρτο εργασίας 20 ωρών και αξία 20 διδακτικών µονάδων. Η πτυχιακή εργασία βαθµολογείται και ο βαθµός της συνυπολογίζεται στον βαθµό του πτυχίου. Η εκπόνηση των πτυχιακών εργασιών προτείνεται και επιβλέπεται από το ΕΠ του Τµήµατος (τακτικό και έκτακτο µε πλήρη προσόντα). Τα µέλη του ΕΠ µε πλήρες ωράριο υποχρεούνται να προτείνουν και να αναλάβουν την επίβλεψη τριών πτυχιακών ανά εξάµηνο ώστε να διασφαλίζεται η διαθεσιµότητά τους για υποστήριξη του σπουδαστή και η συµβολή τους στην ανύψωση της ποιοτικής στάθµης της πτυχιακής εργασίας. Οι προδιαγραφές για την εκπόνηση πτυχιακής εργασίας περιγράφονται στην ανάλογη διαδικασία του Σ Π του Τµήµατος, (Παράρτηµα VIII, Οδηγός Πτυχιακής Εργασίας) ενώ χορηγείται στους σπουδαστές και ειδικό υπόδειγµα για τη µορφή που πρέπει να εµφανίζει η υπό εκπόνηση διπλωµατική εργασία. Η Γραµµατεία τηρεί αρχείο όλων των εντύπων που παράγονται από τη διαδικασία καθώς και ηλεκτρονικών αντιγράφων των πτυχιακών εργασιών (CD). Εξεταστικό Σύστηµα Το Τ Π εφαρµόζει συγκεκριµένες προδιαγραφές όσον αφορά στο εξεταστικό σύστηµα, που περιγράφονται αναλυτικά στην σχετική διαδικασία του εγχειριδίου ποιότητας του Τµήµατος. Σκοπός της διαδικασίας είναι η απρόσκοπτη και αδιάβλητη πραγµατοποίηση των εξαµηνιαίων γραπτών εξετάσεων των σπουδαστών για την αξιολόγηση του βαθµού κατανόησης από αυτούς της διδακτέας ύλης και η ορθή και έγκαιρη κοινοποίηση και καταχώρηση των αποτελεσµάτων.

20 Οι γραπτές εξετάσεις των µαθηµάτων πραγµατοποιούνται στο τέλος του εξαµήνου σε δύο εξεταστικές περιόδους διάρκειας δύο εβδοµάδων η καθεµία. Η δεύτερη εξεταστική περίοδος του εαρινού εξαµήνου γίνεται εντός του Σεπτεµβρίου του επόµενου διδακτικού έτους. Οι εξετάσεις πραγµατοποιούνται καθηµερινά σύµφωνα µε το πρόγραµµα εξετάσεων και επιτηρήσεων σε πέντε κύκλους διάρκειας δύο και µισή (2,5) ωρών ο καθένας. Ειδικότερα για τη διεξαγωγή των εξετάσεων ισχύει η οδηγία εργασίας: «Επιτήρηση και Εποπτεία Εξετάσεων». Για πειθαρχικά ζητήµατα που άπτονται των εξετάσεων εφαρµόζεται ο Κανονισµός Σπουδών και ο Εσωτερικός Κανονισµός του ΤΕΙ Καβάλας. Εφόσον παρουσιαστούν λόγοι ανωτέρας βίας (π.χ. κακοκαιρία κ.ά.) που καθιστούν τη διεξαγωγή των εξετάσεων κάποιων ηµερών αδύνατη, τα αρµόδια όργανα του Τµήµατος γνωµοδοτούν όπως προβλέπεται στον Κανονισµό του ΤΕΙ για την πραγµατοποίησή τους την αµέσως επόµενη εβδοµάδα µετά την λήξη των εξετάσεων ή το συντοµότερο δυνατόν. ιεθνής διάσταση του Προγράµµατος Σπουδών Το ΤΕΙ Καβάλας προωθεί την συνεργασία µε Τριτοβάθµια Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα των άλλων µελών κρατών ως µέσο για την βελτίωση της ποιότητας της παρεχόµενης εκπαίδευσης. Κύριο στοιχείο της συνεργασίας αυτής αποτελεί η κινητικότητα Σπουδαστών και Προσωπικού µέσω των προγραµµάτων Erasmus και Leonardo. Μέσα από τα προγράµµατα αυτά, οι σπουδαστές έχουν τη δυνατότητα να πραγµατοποιήσουν µέρος των σπουδών τους σε συνεργαζόµενο Πανεπιστήµιο ενός άλλου κράτους µέλους. Το µέρος αυτό των σπουδών µπορεί να αφορά: Μαθήµατα Πτυχιακή εργασία Πρακτική άσκηση Στο πλαίσιο της κινητικότητας Προσωπικού πραγµατοποιούνται από µέλη ΕΠ του Τµήµατος επισκέψεις διδασκαλίας στα Ιδρύµατα Hochschule Karlsruhe kai Hochschule Nuernberg της Γερµανίας. Το ΤΕΙ Καβάλας είναι ιδρυτικό µέλος και συµµετέχει στο δίκτυο PrimeNetworking για περισσότερα από δέκα τρία έτη. Το δίκτυο αυτό αποτελείται από 18 Πανεπιστήµια και ΤΕΙ της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και ένα Πανεπιστήµιο της Κολοµβίας. Σκοπός του είναι να ενθαρρύνει τη συνεργασία µεταξύ καθηγητών και σπουδαστών. Μια δράση του δικτύου αυτού είναι και η Euroweek. Κάθε χρόνο, γίνεται η ετήσια συνάντηση καθηγητών και σπουδαστών εκ περιτροπής σε διαφορετική κάθε φορά χώρα µέλος του δικτύου. Σκοπός της συνάντησης αυτής είναι η παρουσίαση εργασιών από φοιτητές, οι οποίοι καθοδηγούµενοι από τους καθηγητές τους, προσπαθούν να παρουσιάσουν καινοτόµες ιδέες και εργασίες. Οι σπουδαστές συγκροτούν οµάδες από δύο ακόµη Ευρωπαϊκά Ιδρύµατα του δικτύου και κάτω από την επίβλεψη των καθηγητών τους συνεργάζονται για την υλοποίηση του στόχου τους. Οι οµάδες εργασίας συγκροτούνται τον Νοέµβριο και συνεργάζονται επί 6 µήνες να ολοκληρώσουν την έρευνα τους. Κατά τη διάρκεια της εβδοµαδιαίας συνάντησης τους (Euroweek) παρουσιάζουν την εργασία τους η οποία αξιολογείται από επιτροπές που συγκροτούν οι εκπαιδευτικοί των Ιδρυµάτων µελών.

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ»

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ» ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ» Μιχάλης Αμοιραδάκης, Χρήστος Λέλης, Διονύσης Μπάλλας, Αντώνης Μπαλάφας, Μαρίνος Παπαδόπουλος, Ελένη Παπαλυμπέρη, Αναστασία Τάγκαλη Αμοιραδάκη ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (στο πλαίσιο του έργου ΕΠΕΑΕΚ «ιεύρυνση τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης Πανεπιστήµιο Στερεάς

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Άρθρο 1 Έμβλημα Σφραγίδα 1. Το κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 83/1984 Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Εγχειρίδιο («Οδηγός Εφαρμογής») για τη λειτουργία και τη διαχείριση των «Κυψελών Επιχειρηματικότητας»

Αναλυτικό Εγχειρίδιο («Οδηγός Εφαρμογής») για τη λειτουργία και τη διαχείριση των «Κυψελών Επιχειρηματικότητας» Αναλυτικό Εγχειρίδιο («Οδηγός Εφαρμογής») για τη λειτουργία και τη διαχείριση των «Κυψελών Επιχειρηματικότητας» Επικαιροποιημένη Έκδοση μετά τη λήξη της Πιλοτικής Φάσης Επωνυμία: ENVIROMETRICS ΤΕΧΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Άρθρο 1: Αποστολή των Α.Ε.Ι. Άρθρο 2: ιάρθρωση των Α.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87) : Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87) : Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων of 52 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 1268/82 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 87Α Μέγεθος κειμένου: 522,126 KB Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87)

Διαβάστε περισσότερα

Β5. Κανονισµός Λειτουργίας Κέντρου Υπολογιστών και Δικτύων (Κ.Υ.Δ.) Τµήµα Στατιστικής Μηχανογράφησης & Πληροφορικής

Β5. Κανονισµός Λειτουργίας Κέντρου Υπολογιστών και Δικτύων (Κ.Υ.Δ.) Τµήµα Στατιστικής Μηχανογράφησης & Πληροφορικής Β5. Κανονισµός Λειτουργίας Κέντρου Υπολογιστών και Δικτύων (Κ.Υ.Δ.) Τµήµα Στατιστικής Μηχανογράφησης & Πληροφορικής Θεσσαλονίκη 19/12/2006 88 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΙΚΟΙΙΝΩΝΙΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΙΟ TOY E..Π.. «ΙΙΟΙΙΚΗΤΙΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΙΣΗ 2007--2013» CCI: 2007GR05UPO003 ΙΟΥΛΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟN Ν. 3848/2010) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ Δρ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΠΡΙΝΙΑ Αθήνα, Απρίλιος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ N. 2552/1997 ( όπως τροποποιήθηκε από το αρθ. 14 του Ν. 2817/2000*, από το αρθ. 3 του Ν. 3027/2002**, από το αρθ. 13 του Ν. 3260/2004***& από το αρθ. 19

Διαβάστε περισσότερα

τηλεκατάρτισης για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση των εξεταστών

τηλεκατάρτισης για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση των εξεταστών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διδακτικής της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστημάτων» Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ: Άτομα με Προβλήματα Όρασης Χειριστές Τηλεφωνικού Κέντρου Εξυπηρέτησης Πελατών ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ: Άτομα με Προβλήματα Όρασης Χειριστές Τηλεφωνικού Κέντρου Εξυπηρέτησης Πελατών ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Αθήνα 2003 0 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Τομέας Ειδικότητα Επιμέλεια Συντάκτες Επιμέλεια έκδοσης Ιδιοκτησία Τιράζ Ημερομηνία 1 ης έκδοσης Τρέχουσα έκδοση Κωδικός ειδικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο 1 Αντικείμενο, περιεχόμενο και σκοπός της αξιολόγησης ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Αρθρο 1 Αντικείμενο, περιεχόμενο και σκοπός της αξιολόγησης ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ 3374/2005 ΦΕΚ 189/Α'/2.8.2005 Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Πολιτικών Δοµικών Έργων Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τµήµατος Πολιτικών Δοµικών Έργων Συντάκτης Δηµήτριος Κακαλέτσης Αναπληρωτής Καθηγητής Σέρρες, Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 2007

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 2007 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 2007 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στα πλαίσια ολοκλήρωσης των σπουδών για την απόκτηση προπτυχιακού διπλώµατος του Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας Ελληνική ηµοκρατία Ευρωπαϊκή Ένωση Έργο συγχρηµατοδοτούµενο κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας» Άξονας 5 - Μέτρο 5.3 Μελέτη µε αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Οδηγός σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2013-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Κολλεγίου Ανατόλια

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Κολλεγίου Ανατόλια Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Κολλεγίου Ανατόλια ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ( κατά τον Νόμο 682 / 77, άρθρο 11, παράγρ. 1 ) EΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σημαντικό διακύβευμα του μεταρρυθμιστικού εγχειρήματος συνιστά η μετάβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 Προοίμιο... 4 Άρθρο 1. Αντικείμενο του Εσωτερικού Κανονισμού της Εταιρίας.... 7 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ... 7 Άρθρο 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Διεύθυνση: Τμήμα Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πατησίων 76, 104 34 Αθήνα. Τηλέφωνο Τμήματος: +30-210-8203314-6

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.»

ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ» www.epimorfosi.edu.gr Τελικός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ... 3 Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 4 ΝΟΜΟΣ 2916/2001 (αρθρ 5, παρ., 12)... 4 Β. ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 4 Β1. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

THE STRATEGIC DOUBLE JEOPARDY ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΏΡΙΜΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟ ΟΥΣ ΥΦΕΣΗΣ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

THE STRATEGIC DOUBLE JEOPARDY ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΏΡΙΜΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟ ΟΥΣ ΥΦΕΣΗΣ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (EXECUTIVE MBA) ιπλωµατική Εργασία THE STRATEGIC DOUBLE JEOPARDY ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής 1. Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η ανάπτυξη της διά βίου μάθησης, μέσω της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 07 08 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2007 2008 ISBN: 960-86977-9-9 2008 για την ελληνική γλώσσα Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών Πατησίων 42, 106 82 Αθήνα www.asfa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές και κατευθυντήριες οδηγίες για την Διασφάλιση της Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης

Αρχές και κατευθυντήριες οδηγίες για την Διασφάλιση της Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης Αρχές και κατευθυντήριες οδηγίες για την Διασφάλιση της Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης Ευρωπαϊκή Ένωση για την Διασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ENQA), 2009, Ελσίνκι,

Διαβάστε περισσότερα