Σχόλια στο Σχέδιο Οργανισμού του Πανεπιστημίου Κρήτης

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σχόλια στο Σχέδιο Οργανισμού του Πανεπιστημίου Κρήτης"

Transcript

1 Αλέξης Καλοκαιρινός Αναπληρωτής καθηγητής Γενικής Γλωσσολογίας, Τμήμα Φιλολογίας Μέλος του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κρήτης 19/11/2014 Σχόλια στο Σχέδιο Οργανισμού του Πανεπιστημίου Κρήτης 1. Γενικές ή κεντρικές παρατηρήσεις Στο Σχέδιο Οργανισμού του Πανεπιστημίου Κρήτης συνεχίζεται και επιτείνεται (α) η πρακτική της αυτολεξεί αντιγραφής διατάξεων του νόμου και της συρραφής τους, χωρίς να δηλώνεται η προέλευση του κειμένου, και (β) η στενή γραμματική ερμηνεία του νομικού πλαισίου, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η ανατροπή του σκεπτικού του ν. 4009/2011 από τον ν. 4076/2012. Όπως υπογράμμισα στις παρατηρήσεις στο Προσχέδιο Οργανισμού που κατέθεσα και δημοσιοποίησα στις 30/7/2014, «Μείζον ελάττωμα του προσχεδίου συνιστά ο συμφυρμός διατάξεων του νόμου με ενδογενείς πρόνοιες του Οργανισμού: η φωνή του Πανεπιστημίου συγχέεται με τη φωνή του νομοθέτη Συναφώς, δεν διακρίνω να έχει καταβληθεί προσπάθεια για την αποτύπωση στον Οργανισμό μιας ιδιαίτερης φυσιογνωμίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, υφιστάμενης ή σκοπούμενης. Επίσης, η συνήθως, υπόρρητη- ενσωμάτωση της νομοθεσίας στο Προσχέδιο Οργανισμού μεταφέρει σε πρώτο πρόσωπο (δηλαδή, στο δικό μας πρόσωπο) τις κρίσιμες στρεβλώσεις των αναθεωρήσεων του νομικού πλαισίου. Ειδικότερα, οι συντάκτες του προσχεδίου δεν φαίνεται να εκτιμούν το μέγεθος της δυσλειτουργίας που προκαλεί η στενή ερμηνεία διατάξεων του ν. 4009/2011, το πνεύμα του οποίου (κατάργηση των Τμημάτων και υποκατάστασή τους από «ομάδες διδασκόντων» που αναλαμβάνουν «προγράμματα σπουδών» από τις «Σχολές προπτυχιακών σπουδών» και τις «Σχολές μεταπτυχιακών σπουδών») ανετράπη άρδην από τον επόμενο νόμο 4076/2012, χωρίς ωστόσο να θεραπευθούν γραμματικά όλες οι σχετικές διατάξεις του νόμου (4009) που αναθεωρήθηκε». 1 Θα ήταν ωφελιμότερο για τα Πανεπιστήμια αν η Σύνοδος των Πρυτάνεων, αντί να εκπονεί ογκώδη υποδείγματα Οργανισμού, είχε αφιερώσει τον αντίστοιχο χρόνο στη σύνταξη σειράς τροπολογιών που θα θεράπευαν τις βασικές στρεβλώσεις του υφιστάμενου νομικού πλαισίου για την ανώτατη εκπαίδευση. Σε κάθε περίπτωση, δεν είναι αποστολή του Οργανισμού να επαναλαμβάνει τον νόμο. Εφόσον επιλέγεται η επανάληψη και όπου επιλέγεται, αυτό πρέπει να δηλώνεται ρητά. 1 πβ. 1

2 Η αντιγραφή-συρραφή του νόμου φτάνει στο σημείο να ενσωματώνονται στον Οργανισμό του Πανεπιστημίου Κρήτης διατυπώσεις όπως «[Ο πρύτανης] καταρτίζει σχέδιο Οργανισμού και Εσωτερικού Κανονισμού, τους οποίους εισηγείται προς έγκριση στο Συμβούλιο του ιδρύματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον παρόντα νόμο» (Γ7, ε ) και «[Ο πρύτανης] εισηγείται στη Σύγκλητο την έκδοση απόφασης για την κατανομή των θέσεων των καθηγητών στις Σχολές προπτυχιακών σπουδών» (Γ7, κδ ), οι οποίες προβλέφθηκαν με τον νόμο 4009/2011 και καταργήθηκαν με τον ισχύοντα νόμο 4076/ Όπως προκύπτει, κατά τη σύνταξη του Σχεδίου Οργανισμού αναζητήθηκαν στο νόμο και έγινε προσπάθεια να συγκεντρωθούν σε άρθρα του Σχεδίου αρμοδιότητες των Οργάνων του Πανεπιστημίου. Ως αποτέλεσμα, οι απαριθμούμενες αρμοδιότητες του πρύτανη (αρ. Γ7) αυξήθηκαν από δεκαεπτά (17) σε τριάντα επτά (37) οι απαριθμούμενες αρμοδιότητες του κοσμήτορα (αρ. Γ17), αυξήθηκαν από έξι (6) σε δεκαέξι (16) στον πρόεδρο του Τμήματος (αρ. Γ24) αποδίδονται πέντε (5) αρμοδιότητες, από αντιγραφή του ν. 4009, αρ (α -ε ) ίσως δεν αναζητήθηκε στον υπόλοιπο ν ο εκεί ονομαζόμενος «διευθυντής» του Τμήματος. Στις πρόσθετες αρμοδιότητες του Πρύτανη βρίσκεται η ακόλουθη: «Εκδίδει απόφαση με την οποία τα παντός είδους ακίνητα και κινητά περιουσιακά στοιχεία του ιδρύματος παραχωρούνται κατά χρήση στο Ν.Π.Ι.Δ. που συνιστάται για τη διαχείριση της περιουσίας και των κονδυλίων έρευνας του Ιδρύματος» (Γ7, λγ ). Παρατηρήσεις: α) Από τον ίδιο Οργανισμό δεν συγκροτείται ΝΠΙΔ «για τη διαχείριση της περιουσίας και των κονδυλίων έρευνας του Ιδρύματος». Ως συνέπεια, οι πλείστες αναφορές του Σχεδίου Οργανισμού στην εκλογή προέδρου και μελών του ΔΣ του ΝΠΙΔ καθίστανται άνευ αντικειμένου. β) Πόθεν προκύπτει η ως άνω «αρμοδιότητα» που αποδίδεται στον πρύτανη; Ο νόμος προβλέπει πράγματι την δυνατότητα παραχώρησης κατά χρήση περιουσιακών στοιχείων του Πανεπιστημίου στο ΝΠΙΔ. Ειδικότερα, όμως, ο νόμος 4009, αρ. 58.2, ορίζει: «Ως «περιουσία» που υπόκειται στην αξιοποίηση και διαχείριση του ΝΠΙΔ νοούνται τα παντός είδους ακίνητα και κινητά περιουσιακά στοιχεία του ιδρύματος, τα οποία παραχωρούνται σε αυτό κατά χρήση, με απόφαση του πρύτανη που εγκρίνεται από το Συμβούλιο του ιδρύματος. Δεν νοούνται ως «περιουσία» που υπόκειται στην αξιοποίηση και διαχείριση του ΝΠΙΔ τα ακίνητα και κινητά περιουσιακά στοιχεία που χρησιμοποιούνται για τις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και διοικητικές δραστηριότητες του ιδρύματος και αποκτήθηκαν με πόρους προερχόμενους είτε από τον τακτικό προϋπολογισμό είτε από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων» Συνεπώς, η περιγραφόμενη στον Οργανισμό ως άνω «αρμοδιότητα» δεν υφίσταται - ευτυχώς. Η ορθή διατύπωση είναι : «Ο Πρύτανης δύναται να παραχωρεί κατόπιν εγκρίσεως του Συμβουλίου στο ΝΠΙΔ περιουσιακά στοιχεία του Ιδρύματος κατά τα οριζόμενα στον ν. 4009/2012, αρ. 58.2» - αν, εντέλει, συγκροτείται ΝΠΙΔ στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. 2 Αναφορά του Σχεδίου Οργανισμού σε «σχολές προπτυχιακών σπουδών», από αντιγραφή του νόμου (όπως δεν ισχύει), και στο Γ10, ζ. 2

3 Στο Σχέδιο Οργανισμού εμφανίζεται η ακόλουθη πρόσθετη αρμοδιότητα του Κοσμήτορα: «συγκροτεί επιτροπές για την κατάρτιση νέων προγραμμάτων σπουδών, απαρτιζόμενες από τουλάχιστον πέντε καθηγητές της Σχολής» (Γ17, ι ). Εδώ μεταφέρεται στον Οργανισμό κολοβωμένη η ακόλουθη πρόβλεψη του νόμου 4009, αρ. 32.2: «Το κατά την παράγραφο 1 περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών καταρτίζεται από ειδική επιτροπή, η οποία αποτελείται από τουλάχιστον πέντε καθηγητές της σχολής του οικείου γνωστικού πεδίου και συγκροτείται από τον κοσμήτορα και, εφόσον δεν πρόκειται για νέο πρόγραμμα σπουδών, το διευθυντή του τμήματος ή, σε περίπτωση συνεργασίας σχολών του ίδιου ΑΕΙ, από τους οικείους κοσμήτορες». 3 Στο σημείο αυτό αγγίζουμε μια από τις κύριες δομικές ατέλειες του Σχεδίου Οργανισμού, όπως προαναφέρθηκε: παρά τις σχετικές πρόνοιες του ισχύοντος νόμου 4076/2012, ο Οργανισμός του Πανεπιστημίου Κρήτης παραμένει προσκολλημένος στις διατάξεις του νόμου 4009/2011, οι οποίες υποβίβαζαν το Τμήμα σε διαχειριστικό μόρφωμα, οργανωτικό παρακολούθημα προγραμμάτων σπουδών τα οποία προβλεπόταν να συγκροτούνται από ολιγομελείς ομάδες καθηγητών της Σχολής σε απευθείας συνεννόηση με τον κοσμήτορα και να ανατίθενται σε «ομάδες διδασκόντων», οι οποίες θα συναποτελούσαν «Τμήμα», από το γεγονός της ανάθεσης σε αυτές του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού έργου. Ο νόμος 4009/2011 καταργούσε στην ουσία το Τμήμα και όριζε ως βασική ακαδημαϊκή μονάδα την Σχολή, στην οποία προέβλεπε την εισαγωγή φοιτητών και την μετέπειτα κατανομή τους σε προγράμματα σπουδών. Ο νόμος 4076/2012 ανέτρεψε άρδην τις βασικές πρόνοιες του νόμου 4009/2011. Συγκεκριμένα, καταργήθηκε η διάταξη σύμφωνα με την οποία «Η σχολή συντονίζει και εποπτεύει τη λειτουργία των προγραμμάτων σπουδών, αναθέτει την υλοποίησή τους σε τμήματα κατά την έννοια της επόμενης παραγράφου» σύμφωνα με την οποία «Το τμήμα αποτελείται από σύνολο καθηγητών της σχολής που διδάσκουν ένα πρόγραμμα σπουδών» (4009/ 7.1 & 7.2). Και αυτός ορισμός καταργήθηκε. Πλέον, «Το τμήμα αποτελείται από το σύνολο των καθηγητών, λεκτόρων, ΕΕΠ, ΕΤΕΠ που υπηρετούν σε αυτό». Και η προηγούμενη διάταξη τροποποιήθηκε ως εξής: «Η σχολή συντονίζει και εποπτεύει και εποπτεύει τη λειτουργία των Τμημάτων, σύμφωνα με τον κανονισμό σπουδών τους». Το Τμήμα δεν αποτελεί πλέον μεταμφίεση της «ομάδας διδασκόντων» στην οποία ο κοσμήτορας αναθέτει την υλοποίηση προγράμματος σπουδών. Η κατάργηση υπερκείμενης διάταξης συμπαρασύρει τις εξαρτημένες υποκείμενες διατάξεις. Τούτο ισχύει ακόμα κι αν οι τελευταίες δεν έχουν γραμματικώς ανασκευασθεί. Συνεπώς, υπάρχει ισχυρότατο έρεισμα ορθής ερμηνείας του νόμου, προς το συμφέρον του Πανεπιστημίου: αποφυγής της μεγέθυνσης της γραφειοκρατίας και αποφυγής παρεμβολής κατ ουσίαν άσχετων οργάνων, όπως η Κοσμητεία, σε συστατικές αρμοδιότητες (δηλαδή, που συνιστούν τον λόγο ύπαρξης) άλλων οργάνων, όπως το Τμήμα. Με τον νόμο 4076/2012 ο αναφερόμενος ανωτέρω ως «διευθυντής» του Τμήματος αποκαταστάθηκε ως πρόεδρος του Τμήματος. Συνεπώς, θα έπρεπε να προστεθεί, και μάλιστα να προταχθεί, στις αρμοδιότητές του, εφόσον απαριθμούνται στον Οργανισμό, η σχετική με τον καθορισμό του περιεχομένου του προγράμματος σπουδών. Περαιτέρω, δεν 3 Αντιγράφεται αλλού, ως Δ2.3, στο Σχέδιο Οργανισμού. 3

4 αντιτίθεται στο νόμο αλλά είναι σύμφωνο με το πνεύμα του, το περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών να τελεί υπό την έγκριση της Συνέλευσης του Τμήματος, η οποία, κατά το Σχέδιο Οργανισμού, έχει ως μόνη σχετική αρμοδιότητα «την εφαρμογή του προγράμματος σπουδών και τη συνεχή βελτίωση της μάθησης σε αυτό» (Γ26, 1α). Με δεδομένη την υπόσταση του Τμήματος, γίνεται φανερό ότι το Τμήμα δεν μπορεί να παρακάμπτεται από τον κοσμήτορα στη συγκρότηση και νέων ακόμα προγραμμάτων σπουδών, εφόσον περιέχονται στο «επιστημονικό πεδίο» του Τμήματος. Μπορεί, βεβαίως, ο Οργανισμός του Πανεπιστημίου να ορίζει ότι ο Κοσμήτορας έχει δικαιοδοσία στη συγκρότηση διατμηματικών προγραμμάτων σπουδών. Στην περίπτωση αυτή, και σε ό,τι αφορά στις προπτυχιακές σπουδές το Πανεπιστήμιο πρέπει να σκεφτεί, να σχεδιάσει και να οργανώσει προγράμματα σπουδών, ενδεχομένως με μείζονα (από το Τμήμα εισαγωγής) και ελάσσονα (από άλλο Τμήμα της Σχολής ή του Ιδρύματος) κατεύθυνση. Η εκπόνηση του Οργανισμού θα έπρεπε να αντιμετωπίζεται ως ευκαιρία για τέτοιες συζητήσεις, ζυμώσεις και συνθέσεις μέσα στην πανεπιστημιακή κοινότητα, ενόψει της διαμόρφωσης της μελλοντικής φυσιογνωμίας του Πανεπιστημίου. Τα παραπάνω ισχύουν κατ επίταση στις μεταπτυχιακές σπουδές, μετά την κατάργηση των προβλεπομένων από τον ν. 4009, αρ. 11, «Σχολών μεταπτυχιακών σπουδών». Αρμοδιότητες των μη προβλεπομένων πλέον κοσμήτορα και κοσμητείας μεταπτυχιακής σχολής, δεν είναι καθόλου αυτονόητο ότι μεταφέρονται στον κοσμήτορα της σχολής, καθώς η κατάργηση της πρόνοιας περί μεταπτυχιακών σχολών δεν έγινε μεμονωμένα, αλλά σε συνάρτηση με την αποκατάσταση του Τμήματος ως «βασικής εκπαιδευτικής μονάδας» του Πανεπιστημίου. Σύμφωνα με τον ν. 4009, αρ. 38.3, «Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών καταρτίζεται από ειδική επιτροπή, η οποία αποτελείται από καθηγητές του οικείου γνωστικού πεδίου, και συγκροτείται από την κοσμητεία ή, σε περίπτωση συνεργασίας σχολών του ιδίου Α.Ε.Ι., από τις κοσμητείες των οικείων σχολών προπτυχιακών σπουδών. Το περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών εγκρίνεται από τον πρύτανη, ύστερα από εισήγηση της κοσμητείας της σχολής μεταπτυχιακών σπουδών και σύμφωνη γνώμη της Συγκλήτου». Κατά τα ανωτέρω, δεν είναι ακολουθητέα η ερμηνευτική γνώμη της καθηγήτριας της Νομικής ΑΠΘ κυρίας Γιαννούλας Καρύμπαλη-Τίπτσιου (σ. 52, σημ. 84), σύμφωνα με την οποία, απλώς, διαβάζουμε «Σχολή» όπου βλέπουμε «Σχολή μεταπτυχιακών σπουδών». Αντιθέτως, μπορούμε να διαπιστώσουμε την ακυρότητά του αρ. 38.3, λόγω της ασυμφωνίας του με τις βασικές διατάξεις του νόμου, όπως ισχύει: δεν υφίστανται πλέον σχολές προπτυχιακών σπουδών δεν υφίστανται πλέον σχολές μεταπτυχιακών σπουδών το Τμήμα δεν αποτελεί πλέον μόνο εφαρμοστικό όργανο των προγραμμάτων σπουδών, και αυτό σε όλα τα επίπεδα σπουδών. Απομένει σε μας, στον Οργανισμό του Πανεπιστημίου μας, να ρυθμίσουμε τις μεταπτυχιακές σπουδές με τον λειτουργικότερο και ακαδημαϊκά ορθότερο τρόπο. Ο Οργανισμός του Πανεπιστημίου, αντί να προσκολλάται στο (σε πολλές και κρίσιμες περιπτώσεις, νεκρό) γράμμα του Νόμου, θα έπρεπε να επιχειρήσει την εύλογη ερμηνεία του, όπως ισχύει. Εφόσον, το «γνωστικό πεδίο» αποτελεί κατά νόμο πεδίο του Τμήματος, βάσει του συνδυασμού των ισχυουσών βασικών διατάξεων, το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη του Τμήματος. Και εδώ, ο Οργανισμός μπορεί, 4

5 βεβαίως, να αποδίδει στην Κοσμητεία αρμοδιότητα για την οργάνωση διατμηματικών μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών. Αντίθετα, όμως, το Σχέδιο Οργανισμού του Πανεπιστημίου Κρήτης υποβιβάζει το Τμήμα σε εκτελεστικό κατ ανάθεσιν όργανο και διογκώνει την Κοσμητεία σε υπερτροφικό γραφειοκρατικό μηχανισμό ή σε μηχανισμό παρέμβασης σε κρίσιμα ζητήματα που κατά νόμο συνιστούν αρμοδιότητα του Τμήματος. Με αυξανόμενη επίταση τα ανωτέρω ισχύουν για τον «διδακτορικό κύκλο σπουδών», όπου το Σχέδιο Οργανισμού μεταφέρει κατά στενή γραμματική ερμηνεία του νόμου αρμοδιότητες των μη προβλεπόμενων κοσμήτορα και κοσμητείας μεταπτυχιακής σχολής στον κοσμήτορα και στην κοσμητεία της Σχολής. Ωστόσο, ουδεμία ουσιαστική δικαιοδοσία έχει ο κοσμήτορας και η κοσμητεία της σχολής να προκηρύσσουν τις θέσεις των υποψηφίων διδακτόρων (Δ13.4) και να ορίζουν επιβλέποντες καθηγητές (Δ14.1). Επιπλέον ο Οργανισμός ενσωματώνει την απαίτηση του νόμου για την οργάνωση διδακτορικών μαθημάτων. Ως συνέπεια αυτής της πρακτικής, αν ο νόμος τροποποιηθεί ως οφείλει, ώστε η οργάνωση διδακτορικών μαθημάτων να μην είναι υποχρεωτική, η υποχρέωση θα παραμένει στο Πανεπιστήμιο Κρήτης από το Π.Δ. του Οργανισμού του: «Ο τρίτος κύκλος σπουδών συνίσταται στην παρακολούθηση προγράμματος διδακτορικών σπουδών, το οποίο περιλαμβάνει για κάθε πρόγραμμα σπουδών μαθήματα που αντιστοιχούν κατ ελάχιστο σε 30 πιστωτικές μονάδες, και την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής» (Δ1γ, από αντιγραφή του ν. 4009, αρ. 30.4). [Η παρατήρηση αυτή έχει γενικότερη ισχύ: Αναπαράγοντας άκριτα τον νόμο σε κάθε του πρόνοια, το Πανεπιστήμιο κινδυνεύει να τελεί υπό τις διατάξεις του, ως ενσωματωμένες πλέον στον Οργανισμό του, ακόμα και όσες ενδεχομένως καταργηθούν και αντικατασταθούν από άλλες που θα αφήνουν μεγαλύτερα περιθώρια αυτορρύθμισης]. Το Σχέδιο Οργανισμού του Π.Κ. προβλέπει την οργάνωση «Σύντομου Κύκλου Σπουδών», ως εξής: «1. Κάθε πρόγραμμα σπουδών σύντομου κύκλου με διδασκόμενα μαθήματα προερχόμενα από τον πρώτο ή δεύτερο κύκλο προγραμμάτων σπουδών του Ιδρύματος καταρτίζεται από ομάδα διδασκόντων, η οποία αποτελείται από καθηγητές του οικείου γνωστικού πεδίου. Η έγκριση των Κανονισμών Σπουδών για προγράμματα σύντομου κύκλου γίνεται από τη Σύγκλητο. 2. Ο Κανονισμός Σπουδών των προγραμμάτων σύντομου κύκλου σπουδών περιέχει τους τίτλους των μαθημάτων, το περιεχόμενό τους, τους μαθησιακούς στόχους, τις πιστωτικές μονάδες, τις ώρες διδασκαλίας στις οποίες περιλαμβάνεται το κάθε μορφής διδακτικό έργο, τη χρονική αλληλουχία των μαθημάτων, τα προσόντα και τις ειδικότητες του εκπαιδευτικού προσωπικού που απαιτούνται για την εφαρμογή του καθώς και τα μαθησιακά αποτελέσματα. Αρμόδιο όργανο για την απόδοση πιστωτικών μονάδων σε κάθε εκπαιδευτική δραστηριότητα του προγράμματος σπουδών είναι η Κοσμητεία της οικείας Σχολής ή οι Κοσμητείες των οικείων Σχολών, σε περίπτωση συνεργασίας περισσοτέρων Σχολών του Ιδρύματος, ύστερα από εισήγηση της οικείας ομάδας διδασκόντων». 5

6 Σύμφωνα με το ν. 4009, αρ. 30.2γ, «Κάθε ίδρυμα μπορεί να οργανώνει προγράμματα σύντομου κύκλου σπουδών, τα οποία περιλαμβάνουν μαθήματα που αντιστοιχούν κατά μέγιστο σε 120 πιστωτικές μονάδες και ολοκληρώνεται με την απονομή πιστοποιητικού κατάρτισης σύντομου κύκλου, κατά τα οριζόμενα στον Οργανισμό του ιδρύματος. Το πιστοποιητικό αυτό δεν είναι ισότιμο με τίτλο σπουδών πρώτου κύκλου». Με αντικείμενο τον «σύντομο κύκλο σπουδών», επανέρχονται στο Οργανισμό του Π.Κ. οι «ομάδες διδασκόντων» που στήνουν προγράμματα σπουδών σε άμεση συνεννόηση με την Κοσμητεία. Με βάση το Σχέδιο Οργανισμού, το Τμήμα δεν έχει καμιά συμμετοχή. Δεν διευκρινίζεται στο Σχέδιο Οργανισμού τι σημαίνει «μαθήματα προερχόμενα από τον πρώτο ή δεύτερο κύκλο προγραμμάτων σπουδών του Ιδρύματος» (δηλαδή, η σχέση μεταξύ των «κανονικών» και των «σύντομων» σπουδών), ποιες είναι οι προϋποθέσεις εισαγωγής των φοιτητών στα «προγράμματα σπουδών σύντομου κύκλου», ποια είναι η ισχύς του απονεμόμενου «πιστοποιητικού». Αντ αυτών στην παράγραφο 2, ανωτέρω, αντιγράφονται και αναπαράγονται για πολλοστή φορά στον Οργανισμό του Π.Κ., γενικές διατάξεις του νόμου σχετικές με «Κανονισμούς σπουδών». Το ζήτημα χρήζει σκέψης και συζήτησης στην πανεπιστημιακή κοινότητα, αν το Πανεπιστήμιο Κρήτης έχει τη βούληση να αποφύγει τη συμμετοχή του στην «κολλεγιοποίηση» των πανεπιστημιακών σπουδών, η οποία ενδέχεται να δημιουργήσει και προϋποθέσεις ροής σπουδαστών ιδιωτικών «κολλεγίων» προς το Πανεπιστήμιο. Σε κάθε περίπτωση, όμως, θα έπρεπε κατ ελάχιστον, να προβλέπεται στον Οργανισμό ότι η κατ αρχήν απόφαση για την πραγματοποίηση ή μη «προγραμμάτων σπουδών σύντομου κύκλου» λαμβάνεται από την Σύγκλητο, με αυξημένη μάλλον πλειοψηφία. Ωστόσο, ακόμα και η αρμοδιότητα της Συγκλήτου για την «έγκριση των κανονισμών σπουδών προγραμμάτων σύντομου κύκλου» (ν.4009, αρ ζ ) έχει παραληφθεί από το οικείο άρθρο του Οργανισμού (Γ10), το οποίο κατά τα λοιπά αντιγράφει το σχετικό άρθρο του νόμου (8.19). Οι προϋποθέσεις εκλογής και εξέλιξης καθηγητών, όπως έχουν τεθεί στο Σχέδιο Οργανισμού (Ε1), δεν πρόκειται να διασφαλίσουν το υψηλό επίπεδο του επιστημονικού προσωπικού του Πανεπιστημίου, επίπεδο το οποίο, άλλωστε, δεν χρειάστηκε την θέσπισή τους για να επιτευχθεί. Αντίθετα, αν εγκριθούν, μπορεί να λειτουργήσουν αρνητικά, αποκλείοντας από τη δυνατότητα κρίσης νέους επιστήμονες που δεν εξασφαλίζουν, ιδιαίτερα μετά την ουσιαστική κατάργηση της επί συμβάσει διδασκαλίας (ΠΔ 407), «τουλάχιστον δύο χρόνια διδασκαλίας ή/και έρευνας σε ΑΕΙ της ημεδαπής και ή της αλλοδαπής μετά την απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος ή τουλάχιστον δύο χρόνια εργασίας σε αναγνωρισμένα Ερευνητικά Κέντρα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής» (Ε1.5α1). Γενικότερα, κριτήρια εκλογής και εξέλιξης των καθηγητών που μπορεί να κρίνεται ότι αρμόζουν σε ορισμένα επιστημονικά πεδία δεν μπορεί να γενικεύονται ως κοινός παρονομαστής στις εκλογές και εξελίξεις των Σχολών και Τμημάτων του Πανεπιστημίου, συνολικά. Ο κοινός παρονομαστής πρέπει να είναι κατάλληλος για όλους. Πρόσθετα κριτήρια μπορεί να τίθενται από Σχολές ή Τμήματα, ανάλογα με τη συγκρότηση του επιστημονικού τους πεδίου. Οι ως άνω παρατηρήσεις ισχύουν και για την «αξιολόγηση καθηγητών» (Ε8.2). 6

7 2. Περαιτέρω μερικές παρατηρήσεις (Με αδρά στοιχεία αναφέρονται τα κεφάλαια/άρθρα/εδάφια του Σχεδίου Οργανισμού σχόλιο, πρόταση ή ερώτημα εισάγεται με το σύμβολο ) Β1.3γ: «Οι καθηγητές και οι λέκτορες, μετά από απόφαση της Συνέλευσης Τμήματος, μπορούν να ασκούν πλήρες διδακτικό, ερευνητικό, εργαστηριακό ή κλινικό και εν γένει επιστημονικό έργο σε περισσότερους από έναν Τομείς του ίδιου Τμήματος και σε περισσότερα από ένα Τμήματα της ίδιας Σχολής μετά από αίτημα του Τομέα ή του Τμήματος υποδοχής». Το ερευνητικό και εν γένει επιστημονικό έργο είναι προφανώς ελεύθερο και δεν υπόκειται σε αποφάσεις Συνελεύσεων. Για το διδακτικό έργο, θα έπρεπε να δίδεται η δυνατότητα διδασκαλίας και σε Τμήμα άλλης Σχολής, με τη διαδικασία που ορίζεται ανωτέρω. Γ1.2: «Σε επίπεδο Πανεπιστήμιο λειτουργούν και τα ακόλουθα γνωμοδοτικού χαρακτήρα συλλογικά όργανα: (α) το Συμβούλιο Φοιτητικής Μέριμνας, (β) Η Επιτροπή Δεοντολογίας, (γ) Συμβούλιο Πρυτανείας» Απουσιάζουν τα προβλεπόμενα στον Οργανισμό Τεχνικό Συμβούλιο, Οικονομικό Συμβούλιο, Συμβούλιο Έρευνας, Επιτροπή δια Βίου Μάθησης, καθώς και η μη προβλεπόμενη αλλά υφιστάμενη και οπωσδήποτε απαραίτητη Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών. Γ4: «Αρμοδιότητες του Συμβουλίου» (α) Οι αρμοδιότητες του Συμβουλίου αντιγράφονται από τον νόμο με ορισμένες αλλοιώσεις, των οποίων δεν αντιλαμβάνομαι τη σκοπιμότητα (βλ. ενδεικτικά Γ4β, όπου παραλείπεται η αρμοδιότητα «της γενικής εποπτείας και του ελέγχου της λειτουργίας του ιδρύματος», και Γ4ι, όπου παραλείπεται η αρμοδιότητα «παύσης από τα καθήκοντά τους» μελών του ΔΣ του ΝΠΙΔ). (β) Επαναλαμβάνεται η από το νόμο αρμοδιότητα του Συμβουλίου που αφορά «τον ορισμό ή μη διδάκτρων και του ύψους τους για τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών του ιδρύματος, έπειτα από γνώμη του Κοσμήτορα της οικείας Σχολής» (Γ4ιβ). Ωστόσο, το Συμβούλιο σε συνεργασία με την Πρυτανεία του Π.Κ, εκπόνησε αυστηρό πλαίσιο κριτηρίων, βάσει του οποίου θα ασκείται η εν λόγω αρμοδιότητα, προς ένταξη στον Οργανισμό του Πανεπιστημίου. Το Σχέδιο Οργανισμού δεν περιέχει το ως άνω πλαίσιο, στην θέση όπου θα αναμενόταν, δηλαδή σε συνέχεια του Δ12.5, όπου η διάταξη του νόμου απλώς επαναλαμβάνεται αυτούσια. 7

8 Γ6 κεξ. Οι λεπτομερείς προβλέψεις των διαδικασιών εκλογής των μονοπρόσωπων οργάνων του Πανεπιστημίου (Γ6, Γ15, Γ18, Γ31, ) δεν έχουν θέση στον Οργανισμό αλλά στο Εσωτερικό Κανονισμό του Ιδρύματος. Γ8: «Ο Πρύτανης ορίζει, για την υποβοήθηση του έργου του, από τρείς (3) έως πέντε (5) καθηγητές πρώτης βαθμίδας ή αναπληρωτές Καθηγητές του ιδρύματος ως Αναπληρωτές Πρύτανη». Θεωρώ υπερβολικό τον αριθμό των πέντε αναπληρωτών πρύτανη, εφόσον μάλιστα δεν εκλέγονται από την πανεπιστημιακή κοινότητα αλλά επιλέγονται προσωπικά από τον Πρύτανη. Προτείνω την επάνοδο στην πρόνοια του προσχεδίου του Οργανισμού: «Ο αριθμός των αναπληρωτών πρύτανη δεν μπορεί να υπερβαίνει του τρεις». Γ9: «Συγκρότηση Συγκλήτου». Αφαιρέθηκε από το Σχέδιο Οργανισμού η συμμετοχή στις συνεδριάσεις της Συγκλήτου χωρίς δικαίωμα ψήφου αλλά με δικαίωμα λόγου των Προέδρων οι οποίοι δεν συμμετέχουν στο σώμα, όπως προβλεπόταν στα δύο προσχέδια. Γιατί; Γ18: «Συγκρότηση Κοσμητείας» Η θητεία του εκπροσώπου των φοιτητών θα έπρεπε να είναι ετήσια και όχι διετής. Γ19: «Αρμοδιότητες Κοσμητείας» Η προσθήκη είκοσι αρμοδιοτήτων στο Όργανο αυτό, πολλές από τις οποίες εμπίπτουν στην ουσιαστική δικαιοδοσία του Τμήματος είναι επίσης ενδεικτική της ενσωμάτωσης των στρεβλώσεων του νομικού πλαισίου, υπό τη στενή γραμματική του θεώρηση, στον Οργανισμό του Πανεπιστημίου Κρήτης. Καθηγητές εισηγούνται στην Κοσμητεία, παρακάμπτοντας το Τμήμα τους, για ζητήματα που αφορούν στη συγκρότησή του. Ενδεικτικά, η Κοσμητεία «ιβ) Έπειτα από εισήγηση καθηγητή της Σχολής, αποφασίζει την πρόσκληση ως επισκεπτών μεταδιδακτορικών ερευνητών, Ελλήνων ή αλλοδαπών νέων επιστημόνων, κατόχων διδακτορικού διπλώματος, για την προώθηση των ερευνητικών δραστηριοτήτων της Σχολής». «ιγ) Έπειτα από εισήγηση του Κοσμήτορα αποφασίζει τη μετάκληση καθηγητών σε κενές θέσεις καθηγητή πρώτης βαθμίδας, ύστερα από πρόταση 4 τουλάχιστον Καθηγητών της σχολής». Προφανώς, ωστόσο, οι εν λόγω ερευνητές και καθηγητές δεν θα ενταχθούν γενικά στη Σχολή (στο πνεύμα του ν. 4009), αλλά σε Τμήμα της, κατά τα ισχύοντα με τον ν Αλλά στο Σχέδιο Οργανισμού η άποψη του Τμήματος υποδοχής δεν υπολογίζεται. 8

9 Κατά τα ήδη συζητημένα (στις Γενικές παρατηρήσεις), το Σχέδιο Οργανισμού επιμένει ότι Κοσμητεία, επίσης «κγ) Συγκροτεί επιτροπή για την κατάρτιση προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών και εισηγείται προς τον Πρύτανη την έγκρισή του». «κδ) Αποφασίζει την οργάνωση προγράμματος μαθημάτων διδακτορικών σπουδών». «κε) Ορίζει καθηγητή του ίδιου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με αυτό για το οποίο ενδιαφέρεται υποψήφιος διδάκτορας, ως επιβλέποντα, με τη συναίνεση του ίδιου του οριζομένου καθώς και τριμελή εξεταστική επιτροπή, ύστερα από εισήγηση του επιβλέποντος ή των επιβλεπόντων καθηγητών ή ερευνητών, σε ένα από τα μέλη της οποίας αναθέτει τη σύνταξη έγγραφης εισηγητικής έκθεσης αξιολόγησης της διατριβής». Γ20: «Συγκρότηση Γενικής Συνέλευσης Σχολής». Ο ν. 4076, αρ. 3.8, τροποποιώντας τον ν. 4009, αρ. 9.10, ορίζει ότι «Η Γενική Συνέλευση της Σχολής απαρτίζεται από τους Καθηγητές της Σχολής, καθώς και έναν εκπρόσωπο, ανά κατηγορία, των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ), των μελών του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) και των μελών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ)». Εάν παρά ταύτα κρίνεται ερμηνευτικά ότι δεν συμμετέχουν όλοι οι καθηγητές, η σύνθεση της Γενικής Συνέλευσης είναι προτιμότερο να μη προσδιορίζεται αριθμητικά στους τριάντα σε κάθε περίπτωση, αλλά ο αριθμός των εκπροσώπων των καθηγητών να τίθεται σε αναλογία με τους ex officio συμμετέχοντες (κοσμήτορα, προέδρους τμημάτων, διευθυντές τομέων). Γ21: «Αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής»: «β) Διατυπώνει γνώμη προς τον Κοσμήτορα για την ίδρυση, κατάργηση ή συγχώνευση Τομέων», σε συνδυασμό με Γ26: «Αρμοδιότητες της Συνέλευσης του Τμήματος»: «ιε) διατύπωση γνώμης προ του Κοσμήτορα για την ίδρυση, κατάργηση, συγχώνευση ή μετονομασία Τομέων» Πώς ενεργεί ο Κοσμήτορας αφού λάβει όλες αυτές τις «γνώμες» που δεν απαιτείται καν να είναι «σύμφωνες γνώμες»; Εισηγείται στη Σύγκλητο (ακόμα και αντίθετα προς τις ειλημμένες «γνώμες» των συλλογικών οργάνων); Για τούτο θα χρειαζόταν, τουλάχιστον, προσθήκη στην υπό Γ17.1ιβ αρμοδιότητά του («προτείνει στη Σύγκλητο την ίδρυση, κατάργηση, συγχώνευση ή μετονομασία Εργαστηρίου, Κλινικής ή Μουσείου») και αντίστοιχη προσθήκη στην υπό Γ10.κβ αρμοδιότητα της Συγκλήτου («ίδρυση, κατάργηση, συγχώνευση ή μετονομασία Εργαστηρίου, Κλινικής ή Μουσείου»). Γ22: «Συμβούλιο Σπουδών» Δεν είμαι βέβαιος για την αναγκαιότητα αυτού του οργάνου σε επίπεδο Σχολής (ο ρόλος του προδιαγράφεται με ασάφεια στην παρ. 1), αλλά εφόσον συγκροτηθεί θεωρώ αναγκαία τη συνεχή και όχι εκ περιτροπής εκπροσώπηση όλων των Τμημάτων. 9

10 Γ, Μέρος Γ : «Όργανα του Τμήματος» Να προστεθούν άρθρα «Επιτροπή μεταπτυχιακών σπουδών» και «Διευθυντής μεταπτυχιακών σπουδών». Γ23: «Ο Πρόεδρος [του Τμήματος] δεν μπορεί να επανεκλεγεί για δεύτερη συνεχή θητεία» Ο περιορισμός της εκλογιμότητας είναι άκυρος, εφόσον δεν τίθεται από το νόμο. Γ24: «Αρμοδιότητες Προέδρου του Τμήματος» Να προστεθεί, τουλάχιστον, εδάφιο (μεταξύ των υφισταμένων (α) και (β)): «Συγκροτεί επιτροπή καθηγητών για την κατάρτιση του περιεχομένου του προγράμματος σπουδών [κατά το ν. 4009, αρ. 32.2], η εισήγηση της οποίας υποβάλλεται προς προέγκριση στη Συνέλευση του Τμήματος». Γ26: «Αρμοδιότητες της Συνέλευσης του Τμήματος» Να προστεθούν, τουλάχιστον, εδάφια: ως (α), «Προτείνει την οργάνωση και κατάργηση των προγραμμάτων σπουδών», κατά τα οριζόμενα στο Δ2.1 του Οργανισμού, ως (β) «Προεγκρίνει το περιεχόμενο των προγραμμάτων σπουδών, όπως αναπροσαρμόζονται βάσει των εισηγήσεων της οικείας επιτροπής που συγκροτεί ο πρόεδρος του Τμήματος η/και των εισηγήσεων των Τομέων, σύμφωνα με το Γ28γ». (Γ28γ: «[Η Γενική Συνέλευση του Τομέα] 4 υποβάλλει προτάσεις προς τη Συνέλευση του Τμήματος σχετικά με το πρόγραμμα σπουδών» ασαφής η υφιστάμενη διατύπωση, αλλά καλύτερη από το τίποτα. Η έγκριση, κατά νόμο (4009, αρ.32.2), γίνεται από τον Πρύτανη πβ. Δ2 («Σύσταση και κατάργηση προγραμμάτων σπουδών» ξέφυγε, ωστόσο, από το Γ7 («Αρμοδιότητες Πρύτανη»)), ως (γ), «Εισηγείται την ίδρυση προγραμμάτων σπουδών σε συνεργασία με άλλα ΑΕΙ, κατά τα οριζόμενα στο αρ. Δ19». Γ41: «Σύγκληση Συλλογικών Οργάνων» & Γ42: «Γενικοί Κανόνες συνεδριάσεων Συλλογικών Οργάνων» Οι λεπτομερείς ρυθμίσεις είναι ζήτημα του Εσωτερικού Κανονισμού, όχι του Οργανισμού. Δ2.5: «Το Συμβούλιο του Ιδρύματος αποφασίζει τον ορισμό ή μη διδάκτρων και του ύψους τους για τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών του ιδρύματος, ύστερα από γνώµη του Κοσμήτορα της αντίστοιχης Σχολής» 4 Διαγράφεται το «Γενική», κατά το «Συνέλευση του Τμήματος». 10

11 Βλ. παραπάνω, σχόλιο στο Γ4. Δ12: «Προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών» «2. Η Συνέλευση του Τμήματος στο γνωστικό αντικείμενο του οποίου εμπίπτει το περιεχόμενο προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών εισηγείται προς την Κοσμητεία της οικείας Σχολής την ίδρυση σχετικού προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών. Εφόσον η Κοσμητεία εγκρίνει την ίδρυση του προγράμματος, ακολουθείται η προβλεπόμενη στο άρθρο Δ2 του παρόντος Οργανισμού διαδικασία». Όπως υπογράμμισα στις Γενικές Παρατηρήσεις, παραπάνω, από τον ισχύοντα νόμο έχουν αρθεί οι ουσιαστικοί λόγοι για τους οποίους η Κοσμητεία πρέπει να εγκρίνει την ίδρυση προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών. Ο νόμος 4009, στον οποίο παραμένει προσκολλημένο το Σχέδιο Οργανισμού, αναφέρεται στην καταργηθείσα από το νόμο 4011 Σχολή μεταπτυχιακών σπουδών. Δ13: «Προγράμματα διδακτορικών σπουδών» & Δ14: «Εκπόνηση διδακτορικής διατριβής» Εξαιρετικά προβληματική η πλήρης ενσωμάτωση ρυθμίσεων του νόμου που αφορούσαν την Κοσμητεία της καταργημένης Σχολής Μεταπτυχιακών Σπουδών στον Οργανισμό του Πανεπιστημίου Κρήτης: εκτός αρμοδιότητος εμπλοκή της υφιστάμενης Κοσμητείας της Σχολής, εκθετική αύξηση της γραφειοκρατίας, δέσμευση του Πανεπιστημίου ακόμα και όταν οι συμπαρασυρόμενες διατάξεις καταργηθούν, ως οφείλεται, από το νομοθέτη βλ. Γενικές Παρατηρήσεις. Ε1: «Προσόντα και προϋποθέσεις επιλογής και εξέλιξης» & Ε8: «Αξιολόγηση καθηγητών» Βλ. Γενικές Παρατηρήσεις. Ε9: «Επιβραβεύσεις και διευκολύνσεις». Οι «πρόσθετες παροχές για νεοδιοριζόμενους καθηγητές» (Ε9.2) πρέπει να προσδιορίζονται και δεν μπορεί να είναι «ανάλογες» με τις «επιβραβεύσεις και διευκολύνσεις σε καθηγητές που διακρίνονται για τις ερευνητικές ή εκπαιδευτικές τους επιδόσεις» (Ε9.1, όπως περιγράφονται εκεί). Ε10: «Δικαιώματα και υποχρεώσεις καθηγητών». Για να λάβει «ολιγοήμερη άδεια για συμμετοχή σε επιστημονικό συνέδριο» (Ε10.4) ο ενδιαφερόμενος καθηγητής πρέπει να αιτηθεί στον κοσμήτορα, αλλά δεν χρειάζεται να ενημερώσει καν το Τμήμα του: ενδεικτικό και αυτό των στρεβλώσεων της υπερτροφικής Κοσμητείας και του αναιμικού Τμήματος, όπως τις προδιαγράφει το Σχέδιο Οργανισμού του Π.Κ. 11

12 Ε11: «Καθηγητές πλήρους και μερικής απασχόλησης» Να προβλεφθεί η δυνατότητα απαλλαγής από το διδακτικό έργο του Πρύτανη και των αναπληρωτών του μερικής απαλλαγής του αναπληρωτή προέδρου του Συμβουλίου, των κοσμητόρων και των προέδρων των Τμημάτων. [Προβλέπεται, ήδη, στο Σχέδιο Οργανισμού για το Συνήγορο του Φοιτητή, Γ11.3). Ε12.1: «Με απόφαση της Κοσμητείας Σχολής είναι δυνατή η μετάκληση Καθηγητών σε κενές θέσεις καθηγητή πρώτης βαθμίδας, έπειτα από πρόταση του ¼ τουλάχιστον των καθηγητών της Σχολής και εισήγηση του Κοσμήτορα». Δεν θα έπρεπε η πρόταση να προέρχεται από το Τμήμα στο οποίο ο μετακληθησόμενος πρόκειται να ενταχθεί; Πβ. Ε12.2. Ε20: «Επώνυμες έδρες». Να μετονομαστεί σε «επώνυμες θέσεις». (Εκτός αν προετοιμαζόμαστε για την επαναφορά της έδρας, γενικά, στο Πανεπιστήμιο). Ε24: «Η διάρκεια εβδομαδιαίας απασχόλησης των μελών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) είναι εικοσιπέντε (25) έως τριάντα (30) ώρες». Προσδιορίζεται από το νόμο ή συνιστά παροχή του Πανεπιστημίου Κρήτης προς τη συγκεκριμένη κατηγορία εργαζομένων; Μειωμένη απασχόληση θα μπορούσε να προβλέπεται για όσα μέλη Ε.Τ.Ε.Π. ασκούν διδακτικό έργο. ΣΤ4: «Οι φοιτητές του Πανεπιστημίου δικαιούνται. πλήρη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη στο Εθνικό Σύστημα Υγείας» Ισχύει και για τους εισαγομένους σε ΠΜΣ με δίδακτρα; Ζ, Μέρος Β : «Αυτοτελείς μονάδες». Δεν ιδρύεται ΝΠΙΔ (4009, αρ. 58), αλλά δεν προβλέπεται και Εταιρία διαχείρισης της περιουσίας του Πανεπιστημίου. Γενικότερα, δεν προσδιορίζεται η θέση των «Αυτοτελών μονάδων στο Οργανόγραμμα του Πανεπιστημίου καθώς και η νομική τους προσωπικότητα βλ. παρακάτω, ιδιαίτερα Ζ13. Ζ1: «Βασική διάρθρωση του Πανεπιστημίου Οργανόγραμμα» Από το Σχέδιο Οργανισμού λείπει το αναγγελλόμενο εκεί γράφημα της οργανωτικής δομής του Πανεπιστημίου. 12

13 Γενική παρατήρηση για το κεφάλαιο Ζ: Το συμπίλημα σημειωμάτων των αρμοδίων υπαλλήλων καταλήγει σε ένα ετερόκλητο κείμενο, με ετερογενή διάταξη και αρίθμηση και με πολλές άχρηστες λεπτομέρειες. Ζ4.3: «Γραμματέας» Η επιλογή του Γραμματέα του Πανεπιστημίου δεν «εγκρίνεται» αλλά γίνεται από το Συμβούλιο του Ιδρύματος. Ζ2 («Αυτοτελές Γραφείο γραμματείας του Συμβουλίου του Ιδρύματος») vs Z5.(I).1 («Τμήματα Γραφεία υπαγόμενα στο γραμματέα του Ιδρύματος») Αντίφαση ως προς την γραμματειακή υποστήριξη του Συμβουλίου. Ζ7.1: Μεταξύ των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Προπτυχιακών Σπουδών, «[ο] Συντονισμός, υποστήριξη και εποπτεία των διαδικασιών επαναπροσδιορισμού του κανονισμού προπτυχιακών σπουδών ιδιαιτέρως του προγράμματος σπουδών και των εργαστηρίων, κλινικών και μουσείων, η ομοιόμορφη, θεσμικά και χρονικά, εφαρμογή των τροποποιήσεων από τις ακαδημαϊκές μονάδες στο σύνολό τους» Οι ακαδημαϊκές μονάδες δεν χρειάζονται την εποπτεία τμήματος της Διεύθυνσης Σπουδών (ή οποιασδήποτε διοικητικής υπηρεσίας) για να επιτελούν βασικό έργο τους. Να αποφευχθεί οπωσδήποτε μια διατύπωση που αποπνέει στρατιωτική πειθαρχία και ισοπεδώνει τις ιδιαιτερότητες των ακαδημαϊκών μονάδων. Ζ13: «Ειδικός λογαριασμός» Δεν προσδιορίζεται η νομική προσωπικότητά του Ειδικού Λογαριασμού. Ζ14: «Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης». Θα έπρεπε να μειωθεί η έκταση του άρθρου αυτού, που καταλαμβάνει οκτώ σελίδες στον Οργανισμό. Η μέριμνα για την απεντόμωση, η βιβλιοδεσία «για κάθε τόμο ξεχωριστά», οι ξεναγήσεις σχολείων και η άσκηση σπουδαστών του ΤΕΙ Αθηνών (σελ ) δεν συνιστούν αντικείμενα του Οργανισμού του Πανεπιστημίου. Ζ19: «Τεχνικό Συμβούλιο». Το άρθρο είναι ελλιπές, αντιπαραβαλλόμενο με το ακόλουθο (Ζ20: «Οικονομικό Συμβούλιο»): δεν προσδιορίζονται αρμοδιότητες. (Στο άρθρο Ζ20, πλεονάζουν οι λεπτομέρειες περί απαρτίας). 13

14 Ζ22: «Συμβούλιο Έρευνας». Δεν προσδιορίζεται η αριθμητική του σύνθεση. Ζ24: «Προσωπικό». Από το Σχέδιο Οργανισμού λείπει ο πίνακας των οργανικών θέσεων του Πανεπιστημίου Κρήτης. Πρόκειται, ασφαλώς, για βασικότατο στοιχείο. Η2: «Γενικές Αρχές του Πειθαρχικού Δικαίου». Το άρθρο 2 πρέπει να διατυπωθεί έτσι ώστε να γίνεται κατανοητό και σε μη νομικούς. Η9: «Πειθαρχικό Συμβούλιο Φοιτητών». Στη σύνθεσή του να μετέχει ο αρμόδιος αναπληρωτής πρύτανη, όχι απαραίτητα «ο αναπληρωτής πρύτανη αρμόδιος για θέματα προσωπικού». Ι1: «Συμφωνίες προγραμματικού σχεδιασμού». «γ) Τα σχέδια των συμφωνιών προγραμματικού σχεδιασμού καταρτίζονται από τον Πρύτανη και εγκρίνονται από το Συμβούλιο του Ιδρύματος. Για το σκοπό αυτό συστήνεται κοινό όργανο το οποίο επεξεργάζεται το σχετικό σχέδιο. Αυτό υποβάλλεται στη Σύγκλητο για συζήτηση και έγκριση και κατόπιν στο Συμβούλιο του Ιδρύματος». Απαιτείται η συμπλήρωση του κενού για να γίνει αντιληπτό τι εννοείται ως «κοινό όργανο». «ε) Σε περίπτωση ουσιαστικής διαφωνίας Συμβουλίου και Πρύτανη, ζητείται η γνώμη της Συγκλήτου, βάσει της οποίας γίνεται η σύνθεση των διαφορετικών απόψεων. Εάν η διαφωνία Συμβουλίου και Πρύτανη παραμείνει, το συγκεκριμένο ζήτημα επανέρχεται στη Σύγκλητο, η οποία τελικώς αποφασίζει». Με τον ισχύοντα νόμο, η Σύγκλητος δεν μπορεί να υποκαταστήσει το Συμβούλιο σε άσκηση αρμοδιότητάς του (ακόμα κι αν το Σχέδιο Οργανισμού, στο Γ1.2α, προτάσσει πλέον τη Σύγκλητο έναντι του Συμβουλίου). Ι3: «Συμβάσεις κλπ.». «Οι επισκευές των κτηρίων, οι συντηρήσεις και η λειτουργία κτηριακών εγκαταστάσεων ανατίθενται σε εργολάβους που αναδεικνύονται από διαγωνισμούς και κατόπιν υπογραφής σχετικής σύμβασης με περιεχόμενο σύμφωνα με τα οριζόμενα κάθε φορά στην τεχνική περιγραφή και τη διακήρυξη του διαγωνισμού». Να προστεθεί «μπορεί να [ανατίθεται]», ώστε να γίνει συμβατό με τα προβλεπόμενα για την Τεχνική Υπηρεσία, παραπάνω. Επίσης, να ορίζεται επίβλεψη από την Τεχνική Υπηρεσία. 14

15 Ι5: «Διασφάλιση ιδίων εσόδων» Να προστεθεί: «ι. Με την οργάνωση θερινών σχολείων και μεταπτυχιακών προγραμμάτων με δίδακτρα». 15

ΆΆρθρο 7 Τμήμα Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική ακαδημαϊκή και διοικητική μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο

ΆΆρθρο 7 Τμήμα Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική ακαδημαϊκή και διοικητική μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο ΆΆρθρο 7 Τμήμα Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική ακαδημαϊκή και διοικητική μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο μιας επιστήμης. Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος οδηγεί

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/6.9.2011 Άρθρο 39/6.9.2011 Διδακτορική διατριβή - Προγράμματα διδακτορικών σπουδών ΜΕΡΟΣ Γ ΤΡΙΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2. Με απόφαση της κοσμητείας της σχολής μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποίηση των αρμοδιοτήτων των οργάνων της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ

Κωδικοποίηση των αρμοδιοτήτων των οργάνων της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ Κωδικοποίηση των αρμοδιοτήτων των οργάνων της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ Απόφαση της Κοσμητείας (συν. 14/9/2016) και της Γενικής Συνέλευσης (συν. 29/9/2010) μετά από εισήγηση του Κοσμήτορα Δ. Κουτσογιάννη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ 4009. μηχανισμό. του πρέπει να γνωρίζουν καλά τον μηχανισμό του για το επόμενο βήμα.

Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ 4009. μηχανισμό. του πρέπει να γνωρίζουν καλά τον μηχανισμό του για το επόμενο βήμα. Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ 4009 Η παρουσίαση δεν κρίνει το νόμο, αλλά τον αναλύει σαν μηχανισμό. Τόσο οι υπέρ του νόμου όσο και οι εναντίον του πρέπει να γνωρίζουν καλά τον μηχανισμό του για το επόμενο βήμα. Μέρος Πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου 18.6.2014 Καθηγήτρια Νομικής Σχολής, ΑΠΘ

Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου 18.6.2014 Καθηγήτρια Νομικής Σχολής, ΑΠΘ Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου 18.6.2014 Καθηγήτρια Νομικής Σχολής, ΑΠΘ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΥΤΑΝΗ Οι αρμοδιότητες του Πρύτανη 1 καταστρώνονται στις ακόλουθες ομάδες 2 : 1. Πρύτανης και Ίδρυμα: α) Προΐσταται του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (της Καθ. Γλυκερίας Σιούτη, καθηγήτριας Νομικής και μέλος του Συμβουλίου του ΕΚΠΑ) 1. Οι αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΙ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΙ Τα Α.Ε.Ι αποτελούνται από Σχολές, Τμήματα, Τομείς, Εργαστήρια, Κλινικές, Μουσεία και λοιπές Μονάδες, οι οποίες συνιστούν τις ακαδημαϊκές μονάδες κάθε ιδρύματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν.3685/08 - Απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Φαρμακευτικής του Ε.Κ.Π.Α., Συνεδρίασης της 22-11-2016 1. Αρμόδια όργανα

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.),

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ : ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ : ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ : ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ Άρθρο Δ1 Διάρθρωση των Σπουδών 1. Οι σπουδές του Ιδρύματος αποτελούνται από τον πρώτο κύκλο σπουδών (προπτυχιακές σπουδές), τον δεύτερο κύκλο σπουδών (μεταπτυχιακές

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου Καθηγήτρια Τμήματος Νομικής. Αρμοδιότητες Συμβουλίου

Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου Καθηγήτρια Τμήματος Νομικής. Αρμοδιότητες Συμβουλίου Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου Καθηγήτρια Τμήματος Νομικής Αρμοδιότητες Συμβουλίου Οι αρμοδιότητες του Συμβουλίου είναι οι ακόλουθες: 1. Στρατηγική ανάπτυξης του Ιδρύματος. Ειδικότερα, το Συμβούλιο: α) Χαράσσει

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου Καθηγήτρια Νομικής Σχολής, ΑΠΘ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου Καθηγήτρια Νομικής Σχολής, ΑΠΘ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου 18.6.2014 Καθηγήτρια Νομικής Σχολής, ΑΠΘ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Οι αρμοδιότητες του Συμβουλίου 1 καταστρώνονται στις ακόλουθες ομάδες: 1. Στρατηγική ανάπτυξης του Ιδρύματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΒΑΣΙΚA ΣΤΟΙΧΕΙA ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ Για την κατάρτιση των Οργανισμών και των Εσωτερικών Κανονισμών των Α.Ε.Ι.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΒΑΣΙΚA ΣΤΟΙΧΕΙA ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ Για την κατάρτιση των Οργανισμών και των Εσωτερικών Κανονισμών των Α.Ε.Ι. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΒΑΣΙΚA ΣΤΟΙΧΕΙA ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ Για την κατάρτιση των Οργανισμών και των Εσωτερικών Κανονισμών των Α.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑ / ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 1 Περιεχόμενα ΒΑΣΙΚA ΣΤΟΙΧΕΙA ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ν.4009/2011: «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων»

Ν.4009/2011: «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» Ν.4009/2011: «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» Μελέτη, κωδικοποίηση και ερμηνεία πάνω στο νέο νόμο πλαίσιο Συσπείρωση Πανεπιστημιακών

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση για τη διαδικασία απονομής του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή από τη Σύγκλητο Ειδικής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Εισήγηση για τη διαδικασία απονομής του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή από τη Σύγκλητο Ειδικής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Εισήγηση για τη διαδικασία απονομής του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή από τη Σύγκλητο Ειδικής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Α. Θεσμικό πλαίσιο Χρ. Γκόβαρης 1, Γ. Λυμπερόπουλος 2, Κ. Μαλίζος 3 30

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων

Πίνακας περιεχομένων 281 Πίνακας περιεχομένων Ν. 4009/2011 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Άρθρο 1 Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης. Νομική μορφή των Α.Ε.Ι. Άρθρο 2 Ορισμοί Άρθρο 3 Ακαδημαϊκή ελευθερία Άρθρο 4 Αποστολή των Α.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΡΘΡΩΝ σχετικά με τις αρμοδιότητες και τη λειτουργία Σχολής, Κοσμητείας, Κοσμήτορα κ.λ.π. (ιδίως από τους Ν.4009/2011 & Ν.

ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΡΘΡΩΝ σχετικά με τις αρμοδιότητες και τη λειτουργία Σχολής, Κοσμητείας, Κοσμήτορα κ.λ.π. (ιδίως από τους Ν.4009/2011 & Ν. ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΡΘΡΩΝ σχετικά με τις αρμοδιότητες και τη λειτουργία Σχολής, Κοσμητείας, Κοσμήτορα κ.λ.π. (ιδίως από τους Ν.4009/2011 & Ν.4076/2012) Εκπονήθηκε από τη Γραμματεία της Πολυτεχνικής Σχολής / ΔΠΘ Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ρύθμισης στον υπό σύνταξη Οργανισμό του Πολυτεχνείου Κρήτης για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.

Πρόταση ρύθμισης στον υπό σύνταξη Οργανισμό του Πολυτεχνείου Κρήτης για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ. Πρόταση ρύθμισης στον υπό σύνταξη Οργανισμό του Πολυτεχνείου Κρήτης για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) ΣΣ: Προτείνουμε να περιληφθούν στον υπό σύνταξη Οργανισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΑΡΘΡΑ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ Άρθρο 1. Διδακτορικό

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000

Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000 Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000 ΦΕΚ Α'78/14.03.2000 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ.2817/2000 Άρθρο 13 Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.), Ειδικό και Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) και Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ Σπουδές που παρέχει το Ίδρυμα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ Σπουδές που παρέχει το Ίδρυμα Άρθρο Δ1: Διάρθρωση των σπουδών ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ Σπουδές που παρέχει το Ίδρυμα 1. Οι σπουδές διαρθρώνονται σε τρεις κύκλους, τον πρώτο (προπτυχιακές σπουδές), τον δεύτερο (μεταπτυχιακές σπουδές) και τον τρίτο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ EΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ EΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ EΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ http://www.polhist.panteion.gr/ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ της 17.2.2016 Σύμφωνα με το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Στο Τμήμα Aρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης είναι δυνατή η εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ. Άρθρο 1 Γενικές αρχές

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ. Άρθρο 1 Γενικές αρχές ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ Άρθρο 1 Γενικές αρχές 1. α) Τα Πανεπιστήμια έχουν την κύρια ευθύνη του σχεδιασμού και της οργάνωσης των μεταπτυχιακών σπουδών στην Ελλάδα και την αρμοδιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ Άρθρο 1 Γενικές αρχές 1. α) Τα Πανεπιστήμια έχουν την κύρια ευθύνη του σχεδιασμού και της οργάνωσης των μεταπτυχιακών σπουδών στην Ελλάδα και την αρμοδιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Μονομελή και συλλογικά όργανα διοίκησης & ο ρόλος των αντιπρυτάνεων στο νέο νομικό πλαίσιο λειτουργίας των Πανεπιστημίων

Θέμα: Μονομελή και συλλογικά όργανα διοίκησης & ο ρόλος των αντιπρυτάνεων στο νέο νομικό πλαίσιο λειτουργίας των Πανεπιστημίων 2 Η ΣΥΝΟΔΟΣ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Πανεπιστήμιο Πατρών 29/11/2012) Θέμα: Μονομελή και συλλογικά όργανα διοίκησης & ο ρόλος των αντιπρυτάνεων στο νέο νομικό πλαίσιο λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο Σχέδιο Νόμου: «Δομή, Λειτουργία, Διασφάλιση της Ποιότητας των Σπουδών και Διεθνοποίηση των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων»

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο Σχέδιο Νόμου: «Δομή, Λειτουργία, Διασφάλιση της Ποιότητας των Σπουδών και Διεθνοποίηση των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» Άρθρο 8, παρ. 2 (εδάφιο β) και παρ. 4 (εδάφιο α) Με στόχο, αφενός, την επιτυχή εφαρμογή του νέου Νόμου για μια ποιοτική αλλαγή στη λειτουργία των ΑΕΙ και, αφετέρου, την αποφυγή τυχόν νομικών εμπλοκών αναφορικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΟΜΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΟΜΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΟΜΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Άρθρο 1 Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης - νοµική

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΘΥΝΕΣ, ΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ Α.Ε.Ι. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΑΝ.Α.Α.Ε.) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΘΥΝΕΣ, ΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ Α.Ε.Ι. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΑΝ.Α.Α.Ε.) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΘΥΝΕΣ, ΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ Α.Ε.Ι. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΑΝ.Α.Α.Ε.) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Άρθρο 1 Διάρθρωση της Ανώτατης Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ

Ο ΗΓΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα έχουν την κύρια ευθύνη της οργάνωσης και λειτουργίας προγραµµάτων µεταπτυχιακών σπουδών (Π.Μ.Σ.),

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΟΜΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

«ΔΟΜΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ www.esos.gr ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Formatted: English (U.S.) «ΔΟΜΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Άρθρο 1 Διάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΙΤΕ Τ.Θ. 1385, ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΙΤΕ Τ.Θ. 1385, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΙΤΕ Τ.Θ. 1385, 71110 ΗΡΑΚΛΕΙΟ Θέμα: Σχόλια επί της τροπολογίας του Ν. 4310/2014 για την Έρευνα, την Τεχνολογική Ανάπτυξη και την Καινοτομία Ver. 2.0 1. Το Επιστημονικό Συμβούλιο Ινστιτούτου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ Ε.Ε.ΔΙ.Π. / Ι

ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ Ε.Ε.ΔΙ.Π. / Ι ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α.Ε.Ι. (Ο.ΣΥ.Ε.Ε.ΔΙ.Π. / Ι) ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1989 Διεύθυνση ιστοσελίδας: http://osyeedip1.uth.gr/ Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΟΜΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΑΙ ΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Άρθρο 1 ιάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης - νοµική µορφή

Διαβάστε περισσότερα

- ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ.

- ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. - ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. «Ίδρυση Εργαστηρίου Πληροφορικής στη Σχολή Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και καθορισμός εσωτερικού κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ»

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ» ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ» 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Άρθρο 1 ιάρθρωση της Ανώτατης Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Κ.Ε.Δ.ΣΥ.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Κ.Ε.Δ.ΣΥ.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Κ.Ε.Δ.ΣΥ.) ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ \ ΑΘΗΝΑ 2015 2 ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Άρθρο 1. Σύσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1 Ορισμοί 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. 2. Ως «Δια Βίου Εκπαίδευση» ορίζεται κάθε διαδικασία απόκτησης γνώσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ 89, 17671 ΑΘΗΝΑ -ΤΗΛ: 210-9549280, FAX: 210-9549281 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ Άρθρο 1 1. Υποψηφιότητες για την εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ" ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ" ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ Α. ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ Οι υποτροφίες αφορούν προπτυχιακούς φοιτητές του τρίτου έως και εβδόμου ή ενάτου ή εντεκάτου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Ρέθυμνο, 05 Ιουλίου 2013 Αριθμ. Γενικού Πρωτ.: 9917 Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Ρέθυμνο, 05 Ιουλίου 2013 Αριθμ. Γενικού Πρωτ.: 9917 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ/ΑΔΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Ρέθυμνο, 05 Ιουλίου 2013 Αριθμ. Γενικού Πρωτ.: 9917 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2014 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ. «Οργανισμός Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων οργανώνει και λειτουργεί από το Ακαδημαϊκό Έτος 1998-1999, Πρόγραμμα Διδακτορικών

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας Στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας Tης Θεολογικής Σχολής Του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Κανονισμός Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας Στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας Tης Θεολογικής Σχολής Του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Κανονισμός Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας Στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας Tης Θεολογικής Σχολής Του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Άρθρο 1. Εκπόνηση Μεταδιδακτορικής Έρευνας στο Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. 11. Μεταπτυχιακές Σπουδές

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. 11. Μεταπτυχιακές Σπουδές ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 11. Μεταπτυχιακές Σπουδές 11.1 Εισαγωγή Οι μεταπτυχιακές σπουδές (ΜΣ) αποτελούν πλέον απαραίτητη προέκταση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος

Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ : «ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ 1 Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες σύνθεσης και λειτουργίας των Συγκλητικών Επιτροπών

Κανόνες σύνθεσης και λειτουργίας των Συγκλητικών Επιτροπών Κανόνες σύνθεσης και λειτουργίας των Συγκλητικών Επιτροπών 1. Η Σύγκλητος συγκροτεί τις πιο κάτω Συμβουλευτικές Επιτροπές για μελέτη και υποβολή εισηγήσεων επί θεμάτων των αρμοδιοτήτων της: (α) Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ»

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ» ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ» 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Άρθρο 1 ιάρθρωση της Ανώτατης Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β: Διδακτικό και Εργαστηριακό Προσωπικό Ειδικών Κατηγοριών

ΜΕΡΟΣ Β: Διδακτικό και Εργαστηριακό Προσωπικό Ειδικών Κατηγοριών ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε : Εκπαιδευτικό Προσωπικό του Ιδρύματος ΜΕΡΟΣ Β: Διδακτικό και Εργαστηριακό Προσωπικό Ειδικών Κατηγοριών Άρθρο E.25. Καθήκοντα και υποχρεώσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικό (Ε.Ε.Π.) και Εργαστηριακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ Ιούλιος 2010 Άρθρο 1 ΣΤΟΧΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Η απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος διέπεται από τις κείμενες διατάξεις (άρθρο 9 του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» Έχοντας υπόψη: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» 1. Το άρθρο 7 του Ν. 1268/1982 «Για τη δομή και λειτουργία των ΑΕΙ», όπως ισχύει σήμερα, 2. Το άρθρο 28, παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις 1. Οι μεταπτυχιακές σπουδές στα Τμήματα TEI πραγματοποιούνται και ολοκληρώνονται με τη χορήγηση

Διαβάστε περισσότερα

Προς: κα. A. Διαμαντοπούλου, Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων,

Προς: κα. A. Διαμαντοπούλου, Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Ζωγράφου, 11-8-2011 Αρ. Πρωτ. 253 Προς: κα. A. Διαμαντοπούλου, Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Κοιν.: κ. Β. Παπάζογλου, Ειδικό Γραμματέα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης του Υπ.Π.Δ.Β.Μ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών. Κανονισμός εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών. Κανονισμός εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας Κανονισμός εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας Μάϊος 2015 Συντομογραφίες Α.Δ.Ι.Π. Α.Ε.Ι. Γ.Σ.Ε.Σ. Δ.Δ. Δ.Ε.Π. Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ΜΔ.Σ. Μ.Δ.Ε. Σ.Ε.Σ. Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας Ανώτατης Εκπαίδευσης Ανώτατα Εκπαιδευτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2007 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Άρθρο 1 Στόχος των ιδακτορικών Σπουδών Η απόκτηση του διδακτορικού διπλώµατος διέπεται από τις κείµενες διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Αρχική ψήφιση: Ιούλιος 2007 Αναθεώρηση: Ιανουάριος 2015 1. Δομή - Τίτλος Σπουδών 1.1 Στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2013-2014

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2013-2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2013-2014 (Α.Σ.Ο.Ε.Ε) ΠΡΟΕΔΡΕΙΑ: κ. A. ODONI Απόσπασμα Πρακτικών 7 ης Συνεδρίασης του Συμβουλίου του Ο.Π.Α. της 16/05/2014 και 3/6/2014... Θέμα 1 ο : Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ω Κ Ε Α Ν Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α Σ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ω Κ Ε Α Ν Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α Σ ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ Ω Κ Ε Α Ν Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α Σ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ &

Διαβάστε περισσότερα

ΟΘΟΝΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ

ΟΘΟΝΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ Page 1 of 88 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθμός: 4009 Έτος: 2011 ΦΕΚ: Α 195 20110906 Τέθηκε σε ισχύ: 06.09.2011 Ημ.Υπογραφής: 02.09.2011 ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ Τίτλος Δομή,

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Άρθρο 1 Σκοπός της ΜΟ.ΔΙ.Π. 1. Η ΜΟ.ΔΙ.Π. (Μονάδα Διασφάλισης της Ποιότητας)

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ (ΦΕΚ Α ) Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ (ΦΕΚ Α ) Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4009 (ΦΕΚ Α 195 6.9.2011) Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων Ν 4009/2011: Δομή, λειτουργία και διεθνοποίηση των

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου

Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου (Απόφαση Συγκλήτου Παντείου Πανεπιστημίου της 8ης Ιουλίου 2010) Eιδικός Κανονισμός Άρθρο 1 Σύσταση-Λειτουργία (α) Ιδρύεται στο Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΕΙ ΣΧΕΔΙΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΕΙ. με τα σημεία ενιαίας αντιμετώπισης από τα ΑΕΙ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΕΙ ΣΧΕΔΙΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΕΙ. με τα σημεία ενιαίας αντιμετώπισης από τα ΑΕΙ ΣΧΕΔΙΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΕΙ με τα σημεία ενιαίας αντιμετώπισης από τα ΑΕΙ ΑΘΗΝΑ / ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 1 Περιεχόμενα ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 1. Εισαγωγή... 5 2. Δομή και αντικείμενο τυπικού Οργανισμού ΑΕΙ... 5 2.1 Δομή τυπικού

Διαβάστε περισσότερα

Νέος Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών 2014

Νέος Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Νέος Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών 2014 1. Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΑΘΗΝΑ 2014 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΔΔΦΕ) Το Τμήμα Φυσικής του Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Σχέδιο Νόμου «Ρυθμίσεις για την ανώτατη εκπαίδευση και την έρευνα και άλλες διατάξεις- Ρυθμίσεις θεμάτων για την εύρυθμη λειτουργία και την ανάπτυξη του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΑΝΩΤΑΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΑΣ 22965 8 ουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2115 ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΣ 1 Ηρακλείου. 2 Κέρκυρας. 3 στο Ν.Π.Δ.Δ. Εθνικό Στάδιο Κομοτηνής «Πανθρακικό». 4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΑΘΗΝΑ 2014 1 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόμου ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Άρθρο 1. Ορισμοί Ανώτατης Εκπαίδευσης

Σχέδιο Νόμου ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Άρθρο 1. Ορισμοί Ανώτατης Εκπαίδευσης Σχέδιο Νόμου ΤΕΛΙΚΟ έκδοση 7.1 «Ρυθμίσεις για την ανώτατη εκπαίδευση, την έρευνα και άλλες διατάξεις» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Άρθρο 1 Ορισμοί Ανώτατης Εκπαίδευσης Το άρθρο 2 του ν.4009/2011 (Α 195)

Διαβάστε περισσότερα

Περί γνωστικού αντικειμένου Εκπαιδευτικού, Διδακτικού, Εργαστηριακού και Τεχνικού Προσωπικού ειδικών κατηγοριών των Πανεπιστημίων και των Τ.Ε.Ι.

Περί γνωστικού αντικειμένου Εκπαιδευτικού, Διδακτικού, Εργαστηριακού και Τεχνικού Προσωπικού ειδικών κατηγοριών των Πανεπιστημίων και των Τ.Ε.Ι. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α ΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ Σηλ: 2610 969701,702, 703,704 Fax: 2610-969780, 2610-969705 e-mail: secptde@upatras.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Άρθρο 1 Ορισμοί Ανώτατης Εκπαίδευσης Το άρθρο 2 του ν.4009/2011 (Α 195) αντικαθίσταται ως εξής: «Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε επί

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 9. Β Κύκλος - Διδακτορικό Δίπλωμα

Άρθρο 9. Β Κύκλος - Διδακτορικό Δίπλωμα Σύμφωνα με τα άρθρα 9, 10 και 11 του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Μεταπτυχιακού Προγράμματος του ΠΤΔΕ (β κύκλου) η Διαδικασία Εκπόνησης και Αξιολόγησης της Διδακτορικής Διατριβής έχει ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.uoc.gr/ Σ Υ Γ Κ Λ Η Τ Ο Σ Γραμματεία Συγκλήτου Πληροφορίες: Ελευθερία Αλεφαντινού Τηλέφωνο: 28310 77904 Τηλεομοιοτυπία:

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Παρατηρήσεις επί των πρώτων 40 άρθρων του Οργανισμού. Σχετ. : Έγγραφό σας με ΑΠ 1/ και έγγραφό μας με ΑΠ 86/

Θέμα : Παρατηρήσεις επί των πρώτων 40 άρθρων του Οργανισμού. Σχετ. : Έγγραφό σας με ΑΠ 1/ και έγγραφό μας με ΑΠ 86/ Αθήνα, 24 Μαίου 2012 AΠ : 92 Προς : Ομάδα Εργασίας Τροποποίησης Οργανισμού ΥΠΕΞ Υπόψη κας Προέδρου Θέμα : Παρατηρήσεις επί των πρώτων 40 άρθρων του Οργανισμού. Σχετ. : Έγγραφό σας με ΑΠ 1/10.4.2012 και

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (πρώην ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ)

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (πρώην ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ) ΠΡΑΞΗ ΜΟ.ΔΙ.Π. του ΤΕΙ πρώην (ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ) ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ (πρώην ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ) Το Νομικό πλαίσιο της Διασφάλισης Ποιότητας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Κυρία Άννα ιαµαντοπούλου, Υπουργό Παιδείας ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι, ypourgos@ypepth.

Προς: Κυρία Άννα ιαµαντοπούλου, Υπουργό Παιδείας ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι, ypourgos@ypepth. ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ Αθήνα, 21/07/2011 Αρ. Πρωτ.: Εξ./397/2011 Προς: Κυρία Άννα ιαµαντοπούλου, Υπουργό Παιδείας ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι, ypourgos@ypepth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.uoc.gr/ Σ Υ Γ Κ Λ Η Τ Ο Σ Γραμματεία Συγκλήτου Πληροφορίες: Ελευθερία Αλεφαντινού Τηλέφωνο: 28310 77904 Τηλεομοιοτυπία: 28310 77970 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Περιεχόμενα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Περιεχόμενα Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Περιεχόμενα Άρθρο 1. Γενικές Διατάξεις... 1 Άρθρο 2. Αντικείμενο-σκοπός του Δ.Π.Μ.Σ.... 1 Άρθρο 3. Μεταπτυχιακός τίτλος... 2 Άρθρο 4. Όργανα Δ.Π.Μ.Σ.... 3 Άρθρο 5. Δομή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Σχέδιο Νόμου «Ρυθμίσεις για την ανώτατη εκπαίδευση και την έρευνα και άλλες διατάξεις- Ρυθμίσεις θεμάτων για την εύρυθμη λειτουργία και την ανάπτυξη του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΑΝΩΤΑΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΣΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΣΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΣΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ (Συμπληρώνεται από το ακαδημαϊκό Τμήμα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ: ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΤΜΗΜΑ: ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

N. 4009/11 (ΦΕΚ 195 Α/ ) : Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

N. 4009/11 (ΦΕΚ 195 Α/ ) : Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. 1 of 92 28/12/2012 2:08 μμ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 4009/11 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 195Α Μέγεθος κειμένου: 1007 KB N.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 456Μ9-ΙΦΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ. ΠΡΟΣ : Όλα τα Πανεπιστήμια της Χώρας

ΑΔΑ: 456Μ9-ΙΦΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ. ΠΡΟΣ : Όλα τα Πανεπιστήμια της Χώρας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΑΝΩΤΕΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Άρθρο Γ1 Όργανα Διοίκησης του Ιδρύματος 1. Τα όργανα διοίκησης του Πανεπιστημίου διακρίνονται σε συλλογικά και μονοπρόσωπα. 2. Τα συλλογικά Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

Α. Όργανα των ΑΕΙ- Ανάδειξη-Συγκρότηση-Λειτουργία- Αρμοδιότητες.

Α. Όργανα των ΑΕΙ- Ανάδειξη-Συγκρότηση-Λειτουργία- Αρμοδιότητες. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ---- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόμου «Ρυθμίσεις για την ανώτατη εκπαίδευση, την έρευνα, την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις»

Σχέδιο Νόμου «Ρυθμίσεις για την ανώτατη εκπαίδευση, την έρευνα, την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» Σχέδιο Νόμου «Ρυθμίσεις για την ανώτατη εκπαίδευση, την έρευνα, την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Άρθρο 1 Ορισμοί Ανώτατης Εκπαίδευσης Το

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός (1) μηνός από τη λήξη της προθεσμίας

Άρθρο Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός (1) μηνός από τη λήξη της προθεσμίας Yπ αρ. 12/15.12.2011 απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος με θέμα «Εφαρμογή του άρθρου 77 παρ. 3 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α 195) Διαδικασίες επιλογής και εξέλιξης σε θέσεις καθηγητών έως τη δημοσίευση του

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Xαροκοπείου Πανεπιστημίου ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Xαροκοπείου Πανεπιστημίου ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Xαροκοπείου Πανεπιστημίου ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Άρθρο 1 Αντικείμενο, περιεχόμενο και σκοπός της αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ Ηράκλειο, Νοέμβριος 2014 1 Κεφάλαιο Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο. Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος Οργανισμού Ιδρύματος

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο. Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος Οργανισμού Ιδρύματος Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος Οργανισμού Ιδρύματος Οκτώβριος 2014 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ. Οργανισμός Χαροκοπείου Πανεπιστημίου Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ: FAX:

ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ: FAX: ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 46-11251 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ:210-8665350 - 8665370 - FAX:210-8676265 Αθήνα, 29/10/2013 Αρ. Πρωτ. 920000/1657-13 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ. «Οργανισμός Πανεπιστημίου Κρήτης» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ. «Οργανισμός Πανεπιστημίου Κρήτης» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ «Οργανισμός Πανεπιστημίου Κρήτης» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του Ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Άρθρο 1 Ορισμοί Ανώτατης Εκπαίδευσης Το άρθρο 2 του ν.4009/2011 (Α 195) αντικαθίσταται ως εξής: «Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ Π.Μ.Σ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. ΤΟΥ Α.Π.Θ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ Π.Μ.Σ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. ΤΟΥ Α.Π.Θ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ Π.Μ.Σ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. ΤΟΥ Α.Π.Θ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη 1.Τις διατάξεις των άρθρων 10 έως 12 του Ν. 2083/1992

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ 1. Γενικά Στο ιατµηµατικό Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια σπουδών στο ΔΠΜΣ-ΣΕΣΕ είναι συνήθως πλήρους φοίτησης, με διάρκεια που είναι κατ ελάχιστο 1,5 έτος και δεν δύναται να υπερβεί τα 3 έτη.

Η διάρκεια σπουδών στο ΔΠΜΣ-ΣΕΣΕ είναι συνήθως πλήρους φοίτησης, με διάρκεια που είναι κατ ελάχιστο 1,5 έτος και δεν δύναται να υπερβεί τα 3 έτη. Διάρκεια Σπουδών Η διάρκεια σπουδών στο ΔΠΜΣ-ΣΕΣΕ είναι συνήθως πλήρους φοίτησης, με διάρκεια που είναι κατ ελάχιστο 1,5 έτος και δεν δύναται να υπερβεί τα 3 έτη. Μερική φοίτηση Μερική φοίτηση προβλέπεται

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/08 (ΦΕΚ 148 Α/16-7-2008) : Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές.

N. 3685/08 (ΦΕΚ 148 Α/16-7-2008) : Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. 3685/08 1 of 12 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 3685/08 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 148Α Μέγεθος κειμένου: 1649,757 KB N. 3685/08

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2016

ΣΧΕΔΙΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2016 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ.......7 Άρθρο Α.1 Νομική μορφή.... 7 Άρθρο Α.2 Ταυτότητα και Έδρα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας....7 Άρθρο Α.3 Έμβλημα Σφραγίδα...... 7 Άρθρο Α.4 Γενικές Αρχές.....7

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Περιεχόμενα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Περιεχόμενα Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Περιεχόμενα Άρθρο 1. Γενικές Διατάξεις... 1 Άρθρο 2. Αντικείμενο-σκοπός του Δ.Π.Μ.Σ.... 1 Άρθρο 3. Μεταπτυχιακός τίτλος... 2 Άρθρο 4. Όργανα Δ.Π.Μ.Σ.... 3 Άρθρο 5. Δομή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. ΠΡΟΣ : Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. ΠΡΟΣ : Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα