Δημήτριοs Τσατσούλαs Αντιπύραρχοs Δρ. Πολιτικόs Μηχανικόs

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δημήτριοs Τσατσούλαs Αντιπύραρχοs Δρ. Πολιτικόs Μηχανικόs"

Transcript

1 TEXNIΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΡΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ (ΤΑΜΕ) ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ-ΠΡΟΛΗΨΗ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ-ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ «Επιχειρησιακός σχεδιασμός του Πυροσβεστικού Σώματος για την αντιμετώπιση τεχνολογικών - βιομηχανικών ατυχημάτων μεγάλης έκτασης» Δημήτριοs Τσατσούλαs Αντιπύραρχοs Δρ. Πολιτικόs Μηχανικόs 1

2 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Το Πυροσβεστικό Σώμα (Ν. 3511/2006) είναι αρμόδιο για : Την αντιμετώπιση των συνεπειών από τις φυσικές, τεχνολογικές και λοιπές καταστροφέs, τις χημικές βιολογικές ραδιολογικές πυρηνικές (Χ.Β.Ρ.Π.) απειλές και τη διάσωση ατόμων και υλικών αγαθών, που κινδυνεύουν από αυτέs. Τη διάσωση και παροχή κάθε δυνατής συνδρομής σε άτομα των οποίων απειλείται ή εκτίθεται η ζωή και σωματική της ακεραιότητα από κάθε είδους ατυχήματα, όπως αεροπορικά, σιδηροδρομικά, τροχαία, εργατικά, πτώση σε λίμνες, ποταμούς κλπ 2

3 ΜΕΓΑΛΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Μεγάλο (βιομηχανικό) ατύχημα είναι ένα συμβάν, όπως μεγάλη πυρκαγιά, έκρηξη ή διαρροή στην οποία υπάρχουν μία ή περισσότερες επικίνδυνες ουσίες και προκαλεί μεγάλους κινδύνους (η ζημιέs), άμεσους ή έμεσουs στον άνθρωπο εντός ή εκτός της εγκατάστασης, στην ανθρώπινη περιουσία και το περιβάλλον. Μεγάλος αριθμός θυμάτων (εγκαύματα-αναπνευστικά προβλήματα) Μεγάλη πιθανότητα για αλυσιδωτά ατυχήματα Μεγάλη χρονική διάρκεια του ατυχήματος Μεγάλες υλικές ζημιές εντός/εκτός της εγκατάστασης Καταστροφικές επιπτώσεις στο περιβάλλον Συνεργασία πολλών υπηρεσιών επέμβασης (Πυροσβεστική Υπηρεσία, Αστυνομία, ασθενοφόρα, τοπικές Αρχές κ.α.) Πιθανή εκκένωση πληθυσμού σε περιοχές γύρω από την εγκατάσταση 3

4 ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ Πυρκαγιά η έκρηξη σε δεξαμενές αποθήκευσης πετρελαιοειδών Πυρκαγιά η έκρηξη στις μονάδες διύλισης και μετατροπής Πυρκαγιά η έκρηξη στις δεξαμενές (σφαίρες) υγραερίου Πυρκαγιά η έκρηξη στις προβλήτες Πυρκαγιά η έκρηξη στο σταθμό φόρτωσης βυτιοφόρων με υγρά καύσιμα Πυρκαγιά η έκρηξη στο σταθμό φόρτωσης βυτιοφόρων με υγραέριο Πυρκαγιά η έκρηξη σε εγκαταστάσεις τυποποίησης και εμπορίας φυτοφαρμάκων Πυρκαγιά η έκρηξη σε ηλεκτρικούς υποσταθμούς κτίρια αποθήκες χημείο Πυρκαγιά η έκρηξη κατά την μεταφορά επικίνδυνων φορτίων 4

5 Κυριότεροι τρόποι και μορφές εκδήλωσης των επικινδύνων περιστατικών Διαρροή ευφλέκτων ουσιών. Διαρροή τοξικών η διαβρωτικού ουσιών. Δημιουργία τοξικού νέφους από διαρροή τοξικών αερίων ή ατμών. Έκρηξη ατμών αναβράζοντος υγρού (BLEVE), ή άλλη μορφή έκρηξης. Έκρηξη από ασταθείς ή εκρηκτικές ουσίες Eκλυση εύφλεκτου υγρού, η οποία μπορεί να προκαλέσει λίμνη φωτιάς (pool fire). Πύρινη σφαίρα (fire ball) Ανάφλεξη υγραερίου Ανάφλεξη φυσικού αερίου 5

6 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΑ sevezo Η Οδηγία sevezo ΙΙ που τροποποιεί και συμπληρώνει την προηγούμενη Οδηγία sevezo Ι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφαρμόζεται στην Ελλάδα με την ΚΥΑ 12044/613/ «Καθορισμός μέτρων και όρων για την αντιμετώπιση των κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης σε εγκαταστάσεις ή μονάδες λόγω της ύπαρξης επικίνδυνων ουσιών». Η Οδηγία προβλέπει την υποβολή μελέτη ασφαλείας προς την αδειοδοτούσα αρχή και υποβολή γνωμοδοτήσεων των συναρμοδίων αρχών προς αυτή. Συναρμόδιες Αρχές για την εφαρμογή της Οδηγίας SEVEZO στην Ελλάδα, είναι το Υπουργεία Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων (Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας), Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής,Υγείας, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας, Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη(ΓΓΠΠ, ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ) 6

7 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΑ sevezo Το Πυροσβεστικό Σώμα από την παραπάνω Κοινή Υπουργική Απόφαση, αλλά και από δικές του ενέργειες, έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες-υποχρεώσεις: 1. Γνωμοδότηση επί των στοιχείων της μελέτης ασφαλείας που αφορούν σε θέματα σχεδιασμού στα οποία περιλαμβάνεται και το εσωτερικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση και καταστολή ενός ατυχήματος 2. Σύνταξη σχεδίου επέμβασης από την τοπική Πυροσβεστική Υπηρεσία αντιμετώπισης ενδεχομένων ατυχημάτων στις εγκαταστάσεις που υπάγονται στην Οδηγία. 3. Ασκήσεις ετοιμότητας στις εγκαταστάσεις σε συνεργασία με τον ασκούντα την εκμετάλλευση, για την εφαρμογή και εκπαίδευση στα εσωτερικά σχέδια έκτακτης ανάγκης και συσχέτιση με τα σχέδια επέμβασης των τοπικών Πυροσβεστικών Υπηρεσιών. 4. Συμμετοχή εκπροσώπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στην κατάρτιση του εξωτερικού σχεδίου έκτακτης ανάγκης, το οποίο συντάσσεται με μέριμνα της Περιφερειακήs ενότηταs. 5. Συμμετοχή εκπροσώπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας σε επιθεωρήσεις-ελέγχους που διοργανώνει η αδειοδοτούσα αρχή σε συνεργασία με τις συναρμόδιες αρχές στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις. 7

8 Γενικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Τεχνολογικών Ατυχημάτων Μεγάλης Έκτασης Εξωτερικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης Αποτελεί προσθήκη στο Παράρτημα Α του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ» Συντάσσεται από εκπροσώπους αρμοδίων Υπουργείων, Πυροσβεστικού Σώματος κ.α. Το Γενικό Σ.Α.Τ.Α.Μ.Ε. περιλαμβάνει ένα γενικό σύστημα διαχείρισης τεχνολογικών ατυχημάτων μεγάλης έκτασης που καθορίζει και συντονίζει τις δράσεις των εμπλεκομένων φορέων, με σκοπό την προστασία του κοινού και του περιβάλλοντος, καθώς επίσης και τον περιορισμό των επιπτώσεων των ατυχημάτων Αποστέλλεται στις Πετιφερειακέs ενότητεs για τη σύνταξη των Ειδικών Σ.Α.Τ.Α.Μ.Ε. Ειδικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Τεχνολογικών Ατυχημάτων Μεγάλης Έκτασης Εξωτερικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης για κάθε εγκατάσταση Συντάσσεται από την Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας της οικείας Περιφερειακήs ενότηταs σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Υπηρεσίες, εκπρόσωπο της τοπικής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και διαβούλευση με το προσωπικό της εγκατάστασης Λαμβάνονται υπ όψη : Το Γενικό Σ.Α.Τ.Α.Μ.Ε. Η καταχωρημένη μελέτη ασφαλείας Το ενδεχόμενο του φαινομένου domino Ζητείται η γνώμη του κοινού για το εξωτερικό σχέδιο Πραγματοποιούνται ασκήσεις ετοιμότητας 8

9 EΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες συντάσσουν σχέδια επέμβασης (Εγκύκλιος Διαταγή 104/2001 Α.Π.Σ./Δνση Πυρόσβεσης Διάσωσης ) σε κτιριακές εγκαταστάσεις και τεχνικά έργα (εκτός Οδηγίας SEVESO) που παρουσιάζουν μεγάλη επικινδυνότητα : Μεγάλα νοσοκομεία Πολυώροφα κτίρια (ξενοδοχεία, γραφεία, εμπορικά κέντρα, εκπαιδευτήρια κ.α.) Σήραγγες μεγάλου μήκους Αθλητικές εγκαταστάσεις μεγάλης χωρητικότητας (ανοικτά κλειστά στάδια) Φυλακές Κατασκηνώσεις Βιομηχανίες Μεγάλες αποθήκες κ.α. Κάθε σχέδιο επέμβασης περιλαμβάνει σενάρια πυρκαγιάς, παροχής βοηθείας σε επικίνδυνες χημικές ουσίες, παροχής βοηθείας σε περίπτωση σεισμού. 9

10 EΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Σύνταξη σχεδίου επέμβασηs Η Πυροσβεστική Υπηρεσία συντάσσει σχέδιο επέμβασης για την αντιμετώπιση ενδεχομένων ατυχημάτων στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις η μεγάληs επικινδυνότηταs εγκαταστάσειs στο οποίο περιλαμβάνονται: Περιγραφή, στοιχεία εγκατάστασης Πρώτες ύλες Επεξεργασία - Προϊόντα Ιδιότητες Κίνδυνοι Υπάρχοντα προληπτικά κατασταλτικά μέτρα πυροπροστασίας Κυριότερα σενάρια ατυχημάτων όπως αναφέρονται στη μελέτη ασφαλείας Ενεργοποίηση και τρόπος αντιμετώπισης του συμβάντος από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Προσωπικό, οχήματα, εξοπλισμός Αναγνώριση, διάσωση, επέμβαση, καταστολή του ατυχήματος 10

11 EΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Σύνταξη σχεδίου επέμβασηs Ενισχύσεις από άλλες Υπηρεσίες (Αστυνομία, ΕΚΑΒ, Περιφερειακή ενότητα, ΔΕΗ κ.α.) Συντονισμός, συνεργασία με την ομάδα Πυροπροστασίαs της εγκατάστασης, αμοιβαία βοήθεια από άλλα διυλιστήρια Αποκατάσταση - Διερεύνηση αιτίων Καταγραφή Άλλες ενέργειες Το σχέδιο επέμβασης αποτελεί αντικείμενο εκπαίδευσης των Πυροσβεστών και είναι διαθέσιμο στην Πυροσβεστική Έξοδο Η Πυροσβεστική Υπηρεσία μεριμνά για την πραγματοποίηση ασκήσεων ετοιμότητας στις εγκαταστάσεις σε συνεργασία με τον ασκούντα την εκμετάλλευση, για την εφαρμογή και εκπαίδευση στο εσωτερικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης 11

12 KAΡΤΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ - ERICards Οι ERICards αναπτύχθηκαν και μεταφράστηκαν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Χημικής Βιομηχανίας (CEFIC) σε διάφορες γλώσσες με τη συνεργασία ειδικών από τις Δημόσιες Πυροσβεστικές Υπηρεσίες. Οι ERICards είναι ένα σύνολο οδηγιών έκτακτης ανάγκης που αποτελεί τον οδηγό για τις αρχικές ενέργειες που πρέπει να ληφθούν από τα πυροσβεστικά πληρώματα μόλις πρώτα αφιχθούν στο χώρο που συνέβη ατύχημα μεταφοράς χημικών και όταν δεν είναι ακόμη διαθέσιμες κατάλληλες και αξιόπιστες ειδικές πληροφορίες έκτακτης ανάγκης για το εμπλεκόμενο προϊόν. 12

13 KAΡΤΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ - ERICards Επικίνδυνες ουσίες κατά αύξοντα αριθμό UN Eπικίνδυνες ουσίες αλφαβητικά Κάθε επικίνδυνη ουσία αντιστοιχεί σε μια ERICard 13 με οδηγίες για τα πυροσβεστικά πληρώματα

14 KAΡΤΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ - ERICards Οι ERICards προορίζονται για τα πυροσβεστικά πληρώματα που είναι εκπαιδευμένα σε επιχειρήσεις έκτακτης ανάγκης με χημικά και περιλαμβάνουν πληροφορίες και διαδικασίες που μπορεί να απαιτούν εξειδικευμένο εξοπλισμό. Οι ERICards προορίζονται για χρήση σε χημικά ατυχήματα που εμπλέκεται σημαντική ποσότητα του προϊόντος και συνέβησαν κατά τη μεταφορά στη ξηρά μόνο. Επομένως μπορεί να μην είναι κατάλληλες για ατυχήματα σε άλλες περιστάσεις. Οι ERICards απευθύνονται σε ομάδα προϊόντων και γι αυτό το λόγο δεν μπορούν ποτέ να υποκαταστήσουν ειδικές πληροφορίες για το προϊόν από μια αξιόπιστη πηγή (π.χ. δελτία δεδομένων ασφαλείας, βάσεις δεδομένων αναφοράς, ειδικοί από τη βιομηχανία ή Σύμβουλοι Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ΣΑΜΕΕ)). Η χρήση των ERICards απαιτεί πάντοτε ορθή κρίση, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες κάθε ατυχήματος. Οι ERICards αποστάλθηκαν στις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες με την Εγκύκλιο Διαταγή 114/2008 του Α.Π.Σ./Δνση Πυρόσβεσης Διάσωσης 14

15 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ (ADR) Αριθμός αναγνώρισης κινδύνου, 2 ή 3 ψηφία 33:πολύ εύφλεκτο υγρό, 60:τοξική ή ελαφρώς τοξική ουσία Αριθμός αναγνώρισης της ύλης, 4 ψηφία 1203:βενζίνη,1708: τολουϊδίνες 15

16 EΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 16

17 ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ Άμεση επέμβαση στον μικρότερο δυνατό χρόνο ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Καλή γνώση χώρου και συνθηκών Λήψη αποφάσεων βάσει αντικειμενικών κριτηρίων Υπολογισμός συμπεριφοράς πυρκαγιάς Ορθολογική χρήση μέσων καταστολής Ασφάλεια ανθρώπινου δυναμικού και μέσων Προτεραιότητες στην προστασία (ανθρώπινες ζωές, κατοικίες κ.λ.π.)

18 EΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 18

19 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

20 ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Ειδικά πυροσβεστικά οχήματα διυλιστηρίων αφρού με αρθρωτούς βραχίονες. Είναι τοποθετημένα σε Πυροσβεστικές Υπηρεσίες που βρίσκονται κοντά σε διυλιστήρια. 20

21 ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Το όχημα της φωτογραφίας φέρει βραχίονα 20 μέτρων που μπορεί να εκτοξεύει αφρό λίτρα ανά λεπτό σε απόσταση 70 μέτρων. Έχει δεξαμενή αφρογόνου υγρού λίτρων και δέχεται νερό από υδροφόρα οχήματα ή από μόνιμο υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο. Είναι κατάλληλο για κατάσβεση μεγάλων πυρκαγιών που εμπλέκονται υγρά καύσιμα, π.χ. δεξαμενές, βυτιοφόρα υγρών καυσίμων. 21

22 ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Ειδικά οχήματα περισυλλογής και διαχωρισμού χημικών και τοξικών ουσιών Διαχωρίζουν μη αναμίξιμα υγρά, όπως πετρελαιοειδή με νερό Διαθέτουν εξοπλισμό για την απορρόφηση και διαχωρισμό χημικών ουσιών αντιεκρηκτικού τύπου, στολές προστασίας από επικίνδυνες χημικές ουσίες, εργαλεία χαμηλού σπινθηρισμού, ειδικό λογισμικό πρόγραμμα κ.α. 22

23 ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 23

24 ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Ειδικό Πυροσβεστικό όχημα αντιμετώπισης περιβαλλοντικών καταστροφών Μέσα ατομικής προστασίας Εξοπλισμός ανίχνευσης δειγματοληψίας Εξοπλισμός επέμβασης σε συμβάντα με επικίνδυνα υλικά Εξοπλισμός απολύμανσης προσωπικού Μέσα και υλικά πρώτων βοηθειών Εξοπλισμός υποστήριξης κ.α. 24

25 ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 25

26 26

27 ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Στολές προστασίας από χημικές ουσίες μεγάλου και μέσου βαθμού προστασίας. Μετρητές εκρηκτικών και άλλων αερίων (εκρηγνυόμετρα). Σύστημα απολύμανσης από χημικά (φορητός καταιονιστήρας πυραμιδοειδούς σχήματος). Φουσκωτά μαξιλάρια πλακέ και κυλινδρικά, ιμάντες σύσφιξης, πλαστικές σφήνες κ.α. για στεγανοποίηση διαρροών χημικών ουσιών από δεξαμενές και σωληνώσεις. 27

28 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ πιθανών ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ (Σεισμός, τεχνολογικό ατύχημα)). ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Ασφάλεια ζωής κατοίκων / εργαζομένων. Πρόληψη τραυματισμών κατοίκων /εργαζομένων. Ασφάλεια ζωής των πυρ/στών. Πρόληψη τραυματισμών των πυρ/στών. Πρόληψη καταστροφής των υλικών. Πρόληψη ζημιών στην παραγωγική διαδικασίας. Πρόληψη καταστροφής / κατάρρευσης των κτιρίων.

29 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ πιθανών ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Πολλαπλές καταστροφές / αστοχίες -καταστροφή οικοδομημάτων -εκτοπισμός υλικών - Θραύση αγωγών αερίου η ηλεκτρολογικών συνδέσεων. Έναρξη πυρκαγιών. - κατάρρευση / εκτοπισμός υλικών. - Πολλαπλές πηγές ανάφλεξης(ανοικτές φλόγες, καυτές επιφάνειες, βραχυκύκλωμα). - Πολλαπλές θραύσεις/ διαρροές αγωγών στο Δίκτυο αερίου. Εξάπλωση πυρκαγιάς. - Αστοχία μέτρων πυρ/σίας / αδυναμία λειτουργίας sprinkler /M.Υ.Π.Δ. - Είδος υλικών πρώτηs ανάφλεξηs/ κατασκευών.

30 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ πιθανών ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ (Σεισμός, τεχνολογικό ατύχημα). ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Αποτελεσματικότητα μέτρων και μέσων πυρ/σίας. Επιστημονική Διαχείριση της κρίσης. Συντονισμένη /αποτελεσματική επιχειρησιακή δραστηριότητα

31 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΙΘΑΝΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ Τ.Α.Μ.Ε. Σύνθετο πρόβλημα που αφορά πολλές υπηρεσίες / οργανισμούς. ΓΓΠΠ Πυροσβεστική υπηρεσία Εθελοντικές ομάδες Υπηρεσίες κοινής ωφέλειας(επα,δεη,εκαβ, κλπ) Τοπική Αυτοδιοίκηση Στρατιωτικέs/Αστυνομικέs αρχέs. ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Ομάδα διαχείρησηs κρίσεων Δυνάμεις άμεσης επέμβασης Φορείς υποστήριξης Φορείς αποκατάστασης

32 Αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος μπορεί να επιτευχθεί Σωστή και έγκαιρη επέμβαση / παροχή κάθε δυνατής βοήθειας στους κατοίκουs της πληγείσας περιοχής. Με την αποτελεσματική συνεργασία των εμπλεκομένων φορέων. Χάρη στoν επιχειρησιακό σχεδιασμό και ετοιμότητα των πυροσβεστικών υπηρεσιών. Η Δκση Πυρ/κών Υπηρεσιών Θεσ/νίκης διαθέτει έξι (6) πυρ/κούς Σταθμούς (στρατηγικά σχεδιασμένους καθ όλη την έκταση της Πόλης) με πάνω από 500 πυρ/στές που επανδρώνουν εβδομήντα (70) υδροφόρα οχήματα (διαφόρων τύπων) συνολικής χωρητικότητας 300 tn νερού σε άμεση ετοιμότητα καθ όλο το 24ωρο. Επιπρόσθετα 2 η Ε.Μ.Α.Κ. εδρεύει στο Αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκηs. Άμεση συγκρότηση ομάδων από Π.Υ. και Ε.Μ.Α.Κ. με ανάλογο επιχειρησιακό κέντρο. Στην άμεση ενίσχυση τους με οχήματα και προσωπικό άλλων υπηρεσιών και εθελοντικών ομάδων εάν αυτό απαιτηθεί. Πυροσβεστικά ελικόπτερα, πλοιάρια μπορούν να χρησιμοποιηθούν.

33 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Οι Αξιωματικοί του Πυροσβεστικού Σώματος λαμβάνουν στη Σχολή Ανθυποπυραγών τη βασική εκπαίδευση στην αντιμετώπιση συμβάντων με επικίνδυνα υλικά. Συνεχιζόμενη εκπαίδευση στο εσωτερικό και εξωτερικό (μεγάλα τεχνολογικά ατυχήματα, Seveso, Χ.Β.Ρ.Π. συμβάντα, ατυχήματα σε σήραγγες κ.α.) Πραγματοποιούνται κατά τακτικά διαστήματα εκπαιδευτικές διαλέξεις στους Πυροσβέστες που υπηρετούσαν σε όλες τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες της χώρας, από Αξιωματικούς του Πυροσβεστικού Σώματος, Μηχανικούς Χημικούς, στην αντιμετώπιση ατυχημάτων που προκαλούνται από επικίνδυνες χημικές ουσίες. Η εκπαίδευση στα τεχνολογικά ατυχήματα (θεωρητική και πρακτική ) είναι δια βίου συνεχιζόμενη για όλο το πυροσβεστικό προσωπικό 33

34 Το Πυροσβεστικό Σώμα έχει εκδόσει και διανείμει στις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες της χώρας : Οδηγία αντιμετώπισης ατυχημάτων στα οποία εμπλέκεται ΥΔΡΑΖΙΝΗ (χρησιμοποιείται στα αεροσκάφη F-16) Δεκαέξι (16) Οδηγίες αντιμετώπισης επικίνδυνων χημικών ουσιών ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ για κάθε Πυροσβέστη ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ -ΣΗΜΑΝΣΗ Κατάταξη επικινδύνων υλών σε κλάσεις Ετικέτες κινδύνου Κίνδυνοι από τις ύλες Γενικές οδηγίες για την αντιμετώπιση ατυχήματος Πινακίδα αναγνώρισης επικινδύνων υλών 34

35 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ 1. Πληροφορίες 2. Μέσα α) για τη κατάσβεση των πυρκαγιών, διάσωση και παροχή βοηθείας. β) για τη συνέχιση της ζωής των κατοίκων. 3. Ασφάλεια α) έλεγχος εισόδων εξόδων πληγείσας περιοχής (μπλοκάρισμα). β) έλεγχος κεντρικών αρτηριών μέσα στην πληγείσα περιοχή. γ) αποκλεισμός της περιοχής που διενεργείται η κατάσβεση. 4. Άξονες κυκλοφορίας 5. Παροχή ιατρική βοήθειας 6. Ενημέρωση πυροσβεστών /διασωστών και πληθυσμού ατομικά και συλλογικά 7. Διαχωρισμός σε ζώνες καταστροφής της πληγείσας περιοχής 8. Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος

36 ΜΕΓΑΛΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - JET OIL Εγκατάσταση αποθήκευσης πετρελαιοειδών - Kαλοχώρι Θεσσαλονίκης / Η συνολική ποσότητα των πετρελαιοειδών που κάηκαν ήταν ~ m 3 αργό πετρέλαιο, ~ m 3 μαζούτ, ~400 m 3 ντήζελ και ~20 m 3 νάφθα. Κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης 25 άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για ιατρική περίθαλψη. Χαρακτηριστικά στοιχεία του ατυχήματος ήταν η διαδοχική μετάδοση της πυρκαγιάς από τη μια δεξαμενή στην άλλη και η διασπορά μεγάλων ποσοτήτων καπνού στην ατμόσφαιρα. Μεγάλες ποσότητες γεωργικών προϊόντων κατεστράφησαν, λόγω της επικάθησης επικίνδυνων ουσιών από την καύση των πετρελαιοειδών. Στην περιοχή υπάρχουν γειτονικές εγκαταστάσεις με επικίνδυνες ουσίες. Χρειάστηκε να απομακρυνθεί με ειδικό δεξαμενόπλοιο μεγάλη ποσότητα αποθηκευμένης αμμωνίας από παρακείμενη ψυχόμενη δεξαμενή. Κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς συνέβη το φαινόμενο του BOILOVER (αναβρασμός). 36

37 JET OIL Εγκατάσταση αποθήκευσης πετρελαιοειδών Kαλοχώρι Θεσσαλονίκης /

38 ΑΤΥΧΗΜΑ ΣΤΑ ΚΑΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ , 177,4 χλμ. Ν.Ε.Ο. Αθηνών Λαμίας. Το βυτιοφόρο όχημα με μίγμα προπανίου βουτανίου στάθμευσε αντικανονικά στο φυσικό χωμάτινο πάρκινγκ, ύστερα από σήμα περιπολικού της ΕΛ.ΑΣ. Μετά από λίγο περί ώρα προσέκρουσε στο πίσω μέρος αυτού όχημα τύπου VAN με τον οδηγό του να εγκλωβίζεται στο όχημά του. Σημειώθηκε διαρροή υγρού υγραερίου (λευκό νέφος) στο πίσω μέρος του βυτιοφόρου και ακολούθησε ανάφλεξη αυτού. Την περίπου ειδοποιείται η Π.Υ. Λαμίας. Καθ οδόν ενημερώνονται τα πληρώματα για το περιεχόμενο του βυτιοφόρου από τον επόπτη της Υπηρεσίας μας. Το πρώτο υδροφόρο Πυρ/κό όχημα πλησιάζει, παίρνει στροφή και σταθμεύει μπροστά από αυτό. Την ώρα που κατέβηκαν από το όχημα ο επικεφαλής και ο βοηθός του περί ώρα 17.00, σημειώθηκε ισχυρότατη έκρηξη (BLEVE) με αποτέλεσμα να σκοτωθούν οι δύο Πυροσβέστες, οι δύο οδηγοί του VAN και του βυτιοφόρου και να τραυματισθεί θανάσιμα ο τρίτος Πυροσβέστης. Τραυματίσθηκαν επίσης από τα θραύσματα άλλα 14 άτομα. 38

39 ΜΕΓΑΛΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΤΡΟΛΑ Ελευσίνα Το ατύχημα συνέβη στο διυλιστήριο της ΠΕΤΡΟΛΑ στην Ελευσίνα το πρωί της Κατά τη διάρκεια ξεκινήματος της μονάδας απόσταξης έσπασε ένας σωλήνας και διέρρευσαν στη γύρω περιοχή του διυλιστηρίου ελαφρά κλάσματα υδρογονανθράκων. Η έκρηξη που ακολούθησε μετά από λίγο προκάλεσε το θάνατο 14 εργαζομένων και τον τραυματισμό άλλων 20. Η έκρηξη συνοδεύτηκε από πυρκαγιά που επικεντρώθηκε στο σημείο που υπήρχε η διαρροή. Η πυρκαγιά κατασβέστηκε μετά από 4 ώρες από δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, του διυλιστηρίου και των άλλων διυλιστηρίων της χώρας βάσει του σχεδίου αμοιβαίας βοήθειας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Οι εργαζόμενοι που υπέστησαν εγκαύματα μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της Αττικής και σε νοσοκομεία του εξωτερικού. 39

40 ΜΕΓΑΛΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - «ΧΥΜΑ Α.Ε.» Την 26 η Ιουλίου 2006, Ω/10.30 εκδηλώθηκε μεγάλη πυρκαγιά στην εταιρεία ΧΥΜΑ Α.Ε., εγκατάσταση με αποθήκες χημικών πρώτων υλών που βρίσκεται στο Λαύριο Αττικής. Η έναρξη της πυρκαγιάς έγινε στο γεμιστήριο βαρελιών της εγκατάστασης, όπου κατέληγαν οι απολήξεις των χαλύβδινων σωληνώσεων με τις οποίες μεταφέρονταν οι διαλύτες από τις 45 δεξαμενές με τη βαρύτητα. Διαλύτες, αλκοόλες, κετόνες, εστέρες και άλλες εύφλεκτες υγρές χημικές ύλες αποθηκευμένες σε δεξαμενές ανεφλέγησαν. Οι υψηλές θερμοκρασίες στο χώρο του γεμιστηρίου οδήγησαν σε εκρήξεις κλειστών βαρελιών. Η συνεχώς εξαπλούμενη πυρκαγιά λίμνης (pool fire) λόγω της κλίσης του εδάφους προς τον πυροσβεστικό σταθμό της εταιρείας (αντλιοστάσιο) κατέστρεψε αυτόν σε σύντομο χρονικό διάστημα. Αστοχία οροφών δεξαμενών : Ο έντονος βρασμός των υγρών χημικών μέσα στις δεξαμενές και η μεγάλη παραγωγή ατμών δεν μπορούσε πλέον να απομακρυνθεί με τις βαλβίδες εξισορρόπησης της πίεσης στην κορυφή των δεξαμενών, με αποτέλεσμα την αύξηση της πίεσης, τη μερική ή ολική αποκόλληση των οροφών και τη βίαιη εκτίναξή τους σε μερικές περιπτώσεις. Η πυρκαγιά διήρκεσε αρκετές ώρες και τέθηκε υπό έλεγχο την 27 η Ιουλίου Ω/

41 41

42 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ/ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Η διαχείριση των κινδύνων που προκύπτουν από την άσκηση της βιομηχανικής δραστηριότητας και μεταφοράς, αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει η -χημική κυρίως- βιομηχανία στις μέρες μας αλλά και όλο το πλέγμα των συναρμόδιων φορέων για την πρόληψη και αντιμετώπιση τεχνολογικών ατυχημάτων. Συμβάντα με επικίνδυνες χημικές ύλες παρουσιάζουν ασυνήθιστους κινδύνους και μπορούν να προκαλέσουν άμεσο τραυματισμό,θάνατο ή δηλητηριάσεις και ασθένειες που προκλήθηκαν από έκθεση σε κάποιες χημικές ουσίες. 42

43 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ/ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Το προσωπικό της Πυροσβεστικής υπηρεσίαs σε συνεργασία με όλουs τους συναρμόσιουs φορείs αντιμετώπισης επικίνδυνων περιστατικών πρέπει να : 1. Εκπαιδεύεται, και επιμορφώνεται συνεχώς 2. Ο κακός σχεδιασμός, τα λάθη και η άγνοια μπορεί να επιφέρουν δυσάρεστεs επιπτώσεις. 3. Να ακολουθεί τα σχέδια δράσης των περιστατικών αυτών Οι κίνδυνοι από τη βιομηχανική δραστηριότητα είναι συνυφασμένοι με την ανάπτυξη και την ευημερία του σύγχρονου κόσμου. Αυτό που έχει σημασία είναι η σωστή διαχείριση τους σε όλα τα επίπεδα: κοινωνικό, τεχνικό, επιστημονικό. 43

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ Επιπυραγός Νικόλαος Γρ. Σακκαλής ιπλ. Χηµικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώµατος Α Κλάδος Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων ιεύθυνση Πυρόσβεσης ιάσωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 1 ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Εύη Γεωργιάδου, Χηµικός Μηχανικός Κέντρο Ασφάλειας της Εργασίας του ΕΛΙΝΥΑΕ Εισαγωγή Σε κάθε εργασιακό χώρο υπάρχει η πιθανότητα πρόκλησης πυρκαγιάς ή/και έκρηξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΩ ΑΛΛΟΥΣ» ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ -

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΩ ΑΛΛΟΥΣ» ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ - ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΩ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ» ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ - ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΥΓΡΩΝ - ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Νικόλαος Γρ. Σακκαλής Επιπυραγός - Χημικός

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΣΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΣΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΣΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΑΡΟΓΛΑΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΠΑΤΣΕΑΔΗ ΑΧΙΛΛΕΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριστοθέα Α. Λαζαρίδου ΟΜΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ

Αριστοθέα Α. Λαζαρίδου ΟΜΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ Σελίδα 1 από 17 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Χηµικός Μηχανικός M.Sc. Ch.E., N.J.I.T. Μηχανικός Ασφαλείας Οµίλου Εταιρειών ΕΤΜΑ Α.Ε. Καθηγήτρια Πυροσβεστικής Ακαδηµίας - Επιστηµονικός

Διαβάστε περισσότερα

2. ΕΓΓΕΝΕΙΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗ

2. ΕΓΓΕΝΕΙΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ : ΠΡΩΤΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΕΓΓΕΝΕΙΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ του Δρ Μιχάλη Χάλαρη, Επιπυραγού - Χημικού PhD,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ «ΑΣΦΑΛΕΙΑ» ΣΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ

Ο ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ «ΑΣΦΑΛΕΙΑ» ΣΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ e-περιοδικό Επιστήμης & Τεχνολογίας 1 Ο ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ «ΑΣΦΑΛΕΙΑ» ΣΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ Δρ. Μυλωνόπουλος Δημ. Επικ. Καθηγητής Τ.Ε.Ι. Πειραιά e-mail: dimilon@teipir.gr Περίληψη Η εργασία αυτή αποσκοπεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΥΛΙΚΑ ( 199

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΥΛΙΚΑ ( 199 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Α ΚΛΑΔΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ - ΔΙΑΣΩΣΗΣ Π.Ε. 13 30 1202 23 1978 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2.Σε ποιές κατηγορίες ταξινομούνται οι επαγγελματικοί κίνδυνοι; Οι επαγγελματικοί κίνδυνοι μπορούν να ταξινομηθούν σε 3 ομάδες:

2.Σε ποιές κατηγορίες ταξινομούνται οι επαγγελματικοί κίνδυνοι; Οι επαγγελματικοί κίνδυνοι μπορούν να ταξινομηθούν σε 3 ομάδες: 1.Τί ονομάζουμε επαγγελματικό κίνδυνο; Με τον όρο επαγγελματικό κίνδυνο εννοούμε τον κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων ο οποίος προέρχεται από την επαγγελματική έκθεση στους βλαπτικούς

Διαβάστε περισσότερα

οι άνθρωποί μας είναι η κινητήριος δύναμή μας

οι άνθρωποί μας είναι η κινητήριος δύναμή μας 4. Οι Άνθρωποι μας Η συνεχής φροντίδα για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων αλλά και η μέριμνα για τις οικογένειες τους, συνιστούν ένα τμήμα της αναγνώρισης της συμμετοχής τους στην αναπτυξιακή

Διαβάστε περισσότερα

YΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ TΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

YΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ TΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Το έργο συγχρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό κατά 71,42% το οποίο αντιστοιχεί σε 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1. Αντικείμενο Σκοπός- Πεδίο εφαρμογής

ΑΡΘΡΟ 1. Αντικείμενο Σκοπός- Πεδίο εφαρμογής ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ. ΑΡΘΡΟ 1. Αντικείμενο Σκοπός- Πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ. τηλ. -199-

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ. τηλ. -199- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ τηλ. -199- http://www.fireservice.gr Ομάδα εργασίας σύνταξης του εγχειριδίου Υποπυραγός Πουλής Γεώργιος Υποπυραγός Καρρά Αικατερίνη Υποπυραγός Κωσταρόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. Ασφάλεια και Υγιεινή Εργασίας στους Βιομηχανικούς Χώρους

ΜΑΚΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. Ασφάλεια και Υγιεινή Εργασίας στους Βιομηχανικούς Χώρους ΤΕΙ ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 2003 ΜΑΚΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ασφάλεια και Υγιεινή Εργασίας στους Βιομηχανικούς Χώρους Υπεύθυνη καθηγήτρια ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ Ποιά είναι τα επικίνδυνα φορτία; Ως επικίνδυνα φορτία ορίζονται τα εµπορεύµατα, είδη και ύλικά από τα οποία µπορούν να προκύψουν κίνδυνοι για το κοινωνικό σύνολο, τη ζωή και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΕΚΡΗΞΕΩΝ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΕΚΡΗΞΕΩΝ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Το έργο συγχρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό κατά 71,42% το οποίο αντιστοιχεί σε 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ Ή ΑΛΛΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ Ή ΑΛΛΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠIΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: LOGISTICS ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΗΡ. ΝΤΟΥΣΗΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΗΡ. ΝΤΟΥΣΗΣ 1 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2014-2015 ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΑΞΗ ΤΜΗΜΑ : Β1β ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Διευθύνων σύμβουλος : ΖΕΦΤΕΡΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Δ/ντρια Ανθρώπινου δυναμικού: ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. 34458/90 Καθορισµός τεχνικών προδιαγραφών, διαµόρφωσης, σχεδίασης, κατασκευής, ασφαλούς λειτουργίας και πυροπροστασίας εγκαταστάσεων διυλιστηρίων και λοιπών βιοµηχανιών πετρελαίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΕΦΟΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ «ΠΛΑΤΑΝΙΑ» Λευκωσία, 6 Ιουνίου 2010 Γ.Ζ - ΑΠ - KΧΓ Σκοπός Το παρόν αποτελεί το πλαίσιο που θα

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για το σχεδιασμό γενικής ετοιμότητας. Τεχνικές οδηγίες σχεδιασμού γενικής ετοιμότητας για έκτακτες καταστάσεις δημόσιας υγείας

Στρατηγική για το σχεδιασμό γενικής ετοιμότητας. Τεχνικές οδηγίες σχεδιασμού γενικής ετοιμότητας για έκτακτες καταστάσεις δημόσιας υγείας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ Αξιολόγηση Κινδύνων και ημόσια Υγεία Απειλές για την υγεία Στρατηγική για το σχεδιασμό γενικής ετοιμότητας Τεχνικές οδηγίες σχεδιασμού γενικής

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχέδιο ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ 2015-2019. Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Λειτουργίας

Στρατηγικό Σχέδιο ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ 2015-2019. Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Λειτουργίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣKAIΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Στρατηγικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ. Συντάξας: Χρήστος Χατζηιωάννου. ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Παράρτηµα Θεσσαλονίκης 1

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ. Συντάξας: Χρήστος Χατζηιωάννου. ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Παράρτηµα Θεσσαλονίκης 1 ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Συντάξας: Χρήστος Χατζηιωάννου ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Παράρτηµα Θεσσαλονίκης 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ...1 1 Πρόληψη και καταστολή πυρκαγιών...3 1.1 Βασικές έννοιες...3 1.2 ιάδοση της θερµότητας...4

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 24.7.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 197/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2012/18/EE ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 4ης Ιουλίου 2012 για την αντιμετώπιση των

Διαβάστε περισσότερα

1. Πολιτική Προστασία Μνημόνιο ενεργειών για την αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών του Δήμου Διστόμου Αράχωβας Αντίκυρας.

1. Πολιτική Προστασία Μνημόνιο ενεργειών για την αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών του Δήμου Διστόμου Αράχωβας Αντίκυρας. Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΩΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση : 10 ης Ιουνίου 28, 32005 Δίστομο Τηλ. 2267022320 & 2267022633 FAX : 22670-22063

Διαβάστε περισσότερα