Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης"

Transcript

1 Εξώφυλλο Αναφοράς Πτυχιακής Εργασίας Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής & Πολυµέσων Πτυχιακή εργασία Τίτλος: Κατασκευή εικονικού κόσµου µε τη βοήθεια του προγράµµατος ανοικτού λογισµικού OpenSimulator Καρέλης Σταύρος (1081) Επιβλέπων Καθηγητής : Παπαδουράκης Γεώργιος Επιτροπή Αξιολόγησης : Ηµεροµηνία παρουσίασης: Σελίδα - 1

2 Ευχαριστίες Πριν την παρουσίαση των αποτελεσµάτων της παρούσας εργασίας, αισθάνοµαι την υποχρέωση να ευχαριστήσω τους ανθρώπους που γνώρισα, συνεργάστηκα µαζί τους και έπαιξαν σηµαντικό ρόλο στην πραγµατοποίησή της. Τον καθηγητή µου κύριο Παπαδουράκη Γιώργο που µου έδωσε την ευκαιρία να εµβαθύνω στο αντικείµενο των τρισδιάστατων γραφικών. Την οικογένεια µου, για τη µακροχρόνια πίστη τους στο πρόσωπό µου. Τους developers ανοικτού κώδικα opensim για την ανταπόκριση τους σε µια προσπάθεια επέκτασης του λογισµικού τους, και τις πληροφορίες που µου έδωσαν σε κάποια τεχνικά ζητήµατα. Οποιονδήποτε συνέβαλε στην ολοκλήρωση της εργασίας αυτής. Σελίδα - 2

3 Abstract Demonstration of installation, configuration and how the program OpenSimulator functions, in which is hosted a new virtual world for use in educational needs. In the platform is implemented the construction and adaptation of an avatar, the installation of a terrain and the creation of a robot that responds to the current movement of a user. Σελίδα - 3

4 Σύνοψη Επίδειξη εγκατάστασης, παραµετροποίησης και τρόπου λειτουργίας του προγράµµατος OpenSimulator, στο οποίο γίνεται η φιλοξενία ενός νέου εικονικού κόσµου µε σκοπό τη χρήση του σε εκπαιδευτικές ανάγκες. Στην πλατφόρµα υλοποιούνται η κατασκευή και προσαρµογή ενός avatar, η εγκατάσταση ενός terrain και η δηµιουργία ενός robot που ανταποκρίνεται σε τυχόν κινήσεις του χρήστη. Σελίδα - 4

5 Πίνακας Περιεχοµένων Εξώφυλλο Αναφοράς Πτυχιακής Εργασίας... 1 Ευχαριστίες... 2 Abstract... 3 Σύνοψη... 4 Πίνακας Περιεχοµένων... 5 Πίνακας Εικόνων... 7 Λίστα Πινάκων Εισαγωγή Περίληψη Κίνητρο για τη ιεξαγωγή της Εργασίας Σκοπός και Στόχοι Εργασίας οµή Εργασίας Εικονική Πραγµατικότητα Κατηγορίες Εικονικής Πραγµατικότητας Κατηγορίες Εικονικών Περιβάλλοντων Λειτουργικά χαρακτηριστικά ενόςεικονικού Περιβάλλοντος Τεχνολογίες Υλικό Πεδία Εφαρµογής Ενδεικτικά παραδείγµατα εφαρµογής Εικονικών Κόσµων που έχουν χρησιµοποιηθεί στην εκπαίδευση Εικονική Πανεπιστηµιούπολη University of Sussex Συνεργατική ηµιουργία Οικοδοµήµατος Active Worlds Εικονική Πανεπιστηµιακή Κοινότητα του ΜΙΤ Εισαγωγή στο OpenSimulator Τι είναι Χαρακτηριστικά Τι είναι µια περιοχή (region) Τι είναι ένα πλέγµα (grid) Αρχιτεκτονική Πρωτόκολλο Εγκατάσταση OpenSimulator στο περιβάλλον των Windows Σελίδα - 5

6 4.1 ηµιουργία µιας καινούργιας περιοχής Επιλογή ενός 3D viewer Εντολές κονσόλας του OpenSimulator Βασικές εντολές κονσόλας Εντολές κονσόλας για το χρήστη Προσαρµογή του avatar Τι είναι Ιδιότητεςενός avatar Πλοήγηση στο χώρο Ο κατάλογος αντικειµένων (inventory) Σχηµατισµός του avatar ιαµόρφωση της εξωτερικής εµφάνισης Το προφίλ Η εµφάνιση Επεξεργασία σχηµάτων και παρασκηνίου Μια κατασκευή από τρίγωνα Εγκατάσταση ενός νέου παρασκηνίου Επικοινωνία µεταξύ των χρηστών Προσθήκηι ενός νέου χρήστη σε τοπικό δίκτυο Το θεωρητικό κοµµάτι Το πρακτικό κοµµάτι Τα γραπτά µηνύµατα Οι χειρονοµίες (gestures) Οι φίλοι και τα γκρούπ Υλοποίηση και προγραµµατισµός ενός ροµπότ Παραµετροποίηση του Microsoft Visual Studio Προγραµµατισµός του ροµπότ Ανταπόκριση του ροµπότ σε µηνύµατα του χρήστη Τρέξιµο του προγράµµατος Βιβλιογραφία Παράρτηµα Σελίδα - 6

7 Πίνακας Εικόνων Εικόνα 1: Εικόνα 2: Εικόνα 3: Εικόνα 4: Εικόνα 5: Εικόνα 6: Εικόνα 7: Το τρίγωνο των τριών I της εικονικής πραγµατικότητας όπως παρουσιάζονται από τους Burdea & Coiffet. Επιτραπέζιο σύστηµα Εικονικής Πραγµατικότητας. Σύστηµα εµβύθισης. Χρήστης εντός ενός CAVE. Τρισδιάστατος καναπές όπως εµφανίζεται σε κατάλογο σχεδιασµένο ειδικά για να εφαρµοστεί η επαυξηµένη πραγµατικότητα. Τα λειτουργικά χαρακτηριστικά ενός Εικονικού Περιβάλλοντος. Ένα γενικό σύστηµα Εικονικού Περιβάλλοντος και τα επιµέρους τµήµατά του. Εικόνα 8: Συσκευές εικονικού περιβάλλοντος: α) ένα σύγχρονο HMD, β) γάντια δεδοµένων, γ) απλό και τρισδιάστατο ποντίκι και τρισδιάστατο ποντίκι και τρισδιάστατη σφαίρα Εικόνα 9: Εικόνα 10: Εικόνα 11: Εικόνα 12: Εικόνα 13: Εικόνα 14: Εικόνα 15: University of Sussex Prasolova Fortland, E. and Chang, T. W. (2007). Building a Babel Tower in Wongtangswad, J. (2008). Uses of Second Life in Higher Education: Three Successful Cases. In C. Bonk et al. (Eds.), Proceedings of World Conference on E Learning in Corporate, Government, Healthcare, and Higher Education 2008 Το λογότυπο του OpenSimulator Το OpenSim σε αυτόνοµη λειτουργία ο προσοµοιωτής και οι λειτουργίες του τρέχουν στην ίδια διεργασία(opensim.exe) Το OpenSim σε λειτουργία πλέγµατος. Στην περίπτωση αυτή, όλες οι υπηρεσίες λειτουργούν στο πλαίσιο µιας διαδικασίας, τη Robust.exe. Πολλαπλά αντίγραφα OpenSim.exe (συνήθως τρέχουν σε διαφορετικές µηχανές) χρησιµοποιούν το ίδιο σύνολο των κοινών υπηρεσιών. Η ακολουθία των βηµάτων που πραγµατοποιεί ένας χρήστης για την εισαγωγή του στο σύστηµα. Εικόνα 16-24: Βήµατα εγκατάστασης OpenSimulator Εικόνα 25: Εικόνα 26: Η κονσόλα εντολών όπως φαίνεται στο σύστηµα. Region name Εικόνα 27: Grid Location X Axis (άξονας των Χ) Εικόνα 28: Grid Location X Axis (άξονας των Υ) Εικόνα 29: Εικόνα 30: Internal IP Address Internal IP Port Σελίδα - 7

8 Εικόνα 31: Εικόνα 32: Εικόνα 33: Εικόνα 34: Εικόνα 35: Εικόνα 36: Εικόνα 37: Εικόνα 39: Εικόνα 40: Εικόνα 41: Εικόνα 42: Εικόνα 43: Εικόνα 44: Εικόνα 46: Εικόνα 47: Εικόνα 48: Εικόνα 49: Εικόνα 50: Εικόνα 51: Εικόνα 52: Εικόνα 53: Εικόνα 54: Εικόνα 55: Εικόνα 56: Εικόνα 57: Εικόνα 58: Εικόνα 59: Εικόνα 60: Εικόνα 61: External Host Name First Name of Master Avatar Last Name of Master Avatar Ο κωδικός πρόσβασης Η καινούργια περιοχή όπως φαίνεται στη κονσόλα εντολών των Windows Η αρχική οθόνη του Imprudence. Η πρώτη επαφή µε το περιβάλλον του OpenSimulator. O χάρτης µε όλα τα δεδοµένα προσοµοίωσης Ο κατάλογος αντικειµένων ενός χαρακτήρα Το µενού µε τα καινούργια µέρη του σώµατος Προσθήκη σχήµατος, δέρµατος, µαλλιών και µατιών Εφαρµογή των αλλαγών Ο χαρακτήρας πριν και µετά τις αλλαγές Το µενού επιλογών εµφάνισης Ο ορισµός της εθνικότητας Η ενδυµασία, όπως φαίνεται στο κατάλογο αντικειµένων Ένα παράδειγµα πλήρους επεξεργασίας ενός χαρακτήρα Η τελική µορφή της κατασκευής Το αντικείµενο τύπου πρίσµατος Ένα ορθογώνιο τρίγωνο Το ισόπλευρο τρίγωνο Η ArtPark περιοχή Η εγκατάσταση της έτοιµης περιοχής µέσω της κονσόλας OpenSim Ένα στιγµιότυπο της νέας περιοχής του OpenSim Η αυτόνοµη λειτουργία ενός χρήστη στο OpenSimulator Η διαδικασία σύνδεσης στο σύστηµα Το κύκλωµα µεταξύ προσοµοιωτή και πλατφόρµας Μια επιτυχηµένη σύνδεση Η επιβεβαίωση της επικοινωνίας προσοµοιωτή και οπτικοποιητή Σελίδα - 8

9 Εικόνα 62: Εικόνα 63: Εικόνα 64: Εικόνα 65: Εικόνα 66: Εικόνα 67: Ένας επιπλέον χρήστης Τα γραπτά µηνύµατα (Instant Messaging) Το παράθυρο επιλογών µε τις χειρονοµίες (Gestures) Η διαχείριση των επαφών Η διαχείριση των γκρουπ Η αρχική οθόνη του Microsoft Visual Studio. Εικόνα 68-74: Βήµατα δηµιουργίας ενός ροµπότ στο OpenSimulator Σελίδα - 9

10 Λίστα Πινάκων Πίνακας 1: Πίνακας 2: Πίνακας 3: Πίνακας 4: Πίνακας 5: Πίνακας 6: Ιδιότητες Viewer Ιδιότητες Avatar Ιδιότητες καταλόγου αντικειµένων (Inventory) Building Land and parcels Chat, IM, Voice Σελίδα - 10

11 1 Εισαγωγή 1.1 Περίληψη Σκοπός της πτυχιακής αυτής ήταν η µελέτη, σχεδίαση και ανάπτυξη ενός εικονικού κόσµου, και για το λόγο αυτό µελετήθηκαν υπάρχουσες προτάσεις στο χώρο των εικονικών κοινοτήτων. Πιο συγκεκριµένα, χρησιµοποιήθηκε το ανοικτού κώδικα Πρόγραµµα OpenSimulator, το οποίο βασίζεται στη γλώσσα προγραµµατισµού C# και εκτελείται µε οποιονδήποτε application server και µε οποιαδήποτε Βάση εδοµένων. Για την επέκταση του Liferay CMS µε επιπρόσθετα portlet,όπως προέκυψε από συγκεκριµένες απαιτήσεις του συστήµατος, χρησιµοποιήθηκαν οι JSP, HTML, Javascript, XML και AJAX. τεχνολογίες. Έτσι, το σύστηµα που αναπτύχθηκε, µε κεντρικό θέµα την εκπαίδευση, δίνει τη δυνατότητα σε έναν χρήστη να εγγραφτεί στο portal ως απλός χρήστης, αλλά και να γίνει µέλος συγκεκριµένων κοινοτήτων ως επιχειρηµατικός εταίρος. Ένα βασικό σηµείο του συστήµατος που αναπτύχθηκε είναι ότι ο χρήστης δεν παραµένει παθητικός δέκτης στις αλλαγές και τα γεγονότα που λαµβάνουν µέρος σε µια κοινότητα, αντιθέτως µπορεί και ο ίδιος να συµµετάσχει ενεργά στην κοινότητα στην οποία ανήκει. ηλαδή, µπορεί να εµπλουτίσει το περιεχόµενο της κοινότητας, γράφοντας ανακοινώσεις στο message board ή γράφοντας δικά του άρθρα, µε κείµενο και εικόνες, διαφηµίζοντας έτσι και την επιχείρησή του. Εκτός από το χρήστη, και ο ίδιος ο διαχειριστής του συστήµατος διευκολύνεται µέσα από τη χρήση ειδικά σχεδιασµένων portlets, τα οποία του παρέχουν σφαιρική εποπτεία και έλεγχο του portal. 1.2 Κίνητρο για τη ιεξαγωγή της Εργασίας Η παρούσα εργασία έγινε στα πλαίσια της ακόµα υπό εξέλιξη επιστήµης των Τρισδιάστατων Γραφικών. Βασική επιδίωξη, ήταν να τεκµηριωθεί ότι η χρήση και λειτουργία ενός εικονικού κόσµου δεν αξιοποιείται µόνο για εµπορικούς σκοπούς, όπως η κατασκευή και πώληση ηλεκτρονικών παιχνιδιών από µεγάλες εταιρείες µε στόχο το κέρδος. Αντ αυτού, η εργασία προορίζεται να χρησιµοποιηθεί για λόγους κοινωνικούς και εκπαιδευτικούς δίνοντας κίνητρο στους ενεργούς χρήστες να ανταλλάξουν πληροφορίες σε ένα διασκεδαστικό και ευχάριστο περιβάλλον. 1.3 Σκοπός και Στόχοι Εργασίας Σκοπός, ήταν να δηµιουργηθεί ένα εικονικό περιβάλλον που θα βοηθούσε τους χρήστες να αλληλεπιδρούν µεταξύ τους καθορίζοντας τα δικά τους δεδοµένα ελεύθερα σε µια εκπαιδευτική κοινότητα. Συνοπτικά, στην εργασία αναλύεται: 1. Η λειτουργία της πλατφόρµας ανοικτού λογισµικού OpenSimulator 2. Η εγκατάσταση του προγράµµατος 3. Οι βασικές εντολές κονσόλας του OpenSimulator 4. H δηµιουργία ενός avatar 5. H επεξεργασία των σχηµάτων 6. Η επικοινωνία µεταξύ των χρηστών 7. Η υλοποίηση ενός ροµπότ Σελίδα - 11

12 1.4 οµή Εργασίας Σύντοµη περιγραφή των κεφαλαίων που ακολουθούν και των θεµάτων µε τα οποία ασχολείται κάθε κεφάλαιο. Στο κεφάλαιο 1, παρουσιάζεται η εισαγωγή. Μια σύντοµη περίληψη µε τις τεχνολογίες και το θέµα της εργασίας. Εξηγούνται συνοπτικά ο σκοπός και το κίνητρο που δόθηκε ώστε να ολοκληρωθεί η εργασία. Στο Κεφάλαιο 2, αναλύεται ο όρος της Εικονικής Πραγµατικότητας και η ιστορία της. Επίσης, εξηγείται θεωρητικά ο τρόπος µε τον οποίο λειτουργεί ένα Εικονικό Περιβάλλον και οι κατηγορίες του. Ακόµη, χρησιµοποιούνται πραγµατικά παραδείγµατα στα πεδία εφαρµογής των τεχνολογιών αυτών. Στο κεφάλαιο 3, που είναι ένα από τα κύρια κεφάλαια της εργασίας εξηγείται λεπτοµερώς η πλατφόρµα προσοµοίωσης OpenSimulator.Για να γίνει απόλυτα κατανοητή η λειτουργία της σε όρους της επιστήµης των υπολογιστών δίνεται η αρχιτεκτονική της, και το πρωτόκολλο επικοινωνίας της. Στο κεφάλαιο 4, παρουσιάζεται µε τη βοήθεια εικόνων η εγκατάσταση της εφαρµογής σε περιβάλλον Windows.Επιπλέον, αναλύεται η δηµιουργία µια νέας περιοχής που γίνεται µόνο µέσω της γραµµής εντολών των Windows.Τέλος, προτείνεται ένας τρισδιάστατος κωδικοποιητής που είναι απαραίτητος για την εµφάνιση των αντικειµένων που έχουµε προηγουµένως δηµιουργήσει στο OpenSimulator. Στο κεφάλαιο 5, δίνονται οι βασικές εντολές µε τις οποίες ο διαχειριστής της πλατφόρµας µπορεί να ελέγχει και να δηµιουργεί την περιοχή του. Στο κεφάλαιο 6, δίνονται στον αναγνώστη πληροφορίες για το πως θα µπορέσει να δηµιουργήσει και να προσαρµόσει τον εικονικό του χαρακτήρα (avatar) µέσα στη πλατφόρµα. Στο κεφάλαιο 7, παρουσιάζεται ο τρόπος µε τον οποίο µπορεί κάποιος να δηµιουργήσει τρισδιάστατα αντικείµενα και κατασκευές στον εικονικό χώρο. Στο κεφάλαιο 8, παρουσιάζονται οι διάφοροι τρόποι επικοινωνίας µεταξύ των εικονικών χρηστών. Στο κεφάλαιο 9, παρουσιάζονται οδηγίες για την υλοποίηση ενός ροµπότ που θα µπορούσε να φανεί χρήσιµο σε κάθε λειτουργία µιας πλατφόρµας. Στη Βιβλιογραφία, παρουσιάζονται οι παραποµπές σε βιβλία και οι δικτυακοί τόποι που χρησιµοποιήθηκαν στην υλοποίηση της εργασίας. Στο παράρτηµα, δίνεται η παρουσίαση της πτυχιακής που έγινε την ηµέρα της εξέτασης, και µια περίληψη πτυχιακής σε στυλ δηµοσίευσης. Σελίδα - 12

13 2 Εικονική Πραγµατικότητα Η εικονική πραγµατικότητα (virtual reality) θεωρείται µια καινοτόµος τεχνολογική ανακάλυψη που επέτρεψε στον άνθρωπο να ξεπεράσει τον κλασικό τρόπο διάδρασης µε τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, µέσο των στατικών µέσων διεπαφής, όπως το ποντίκι και το πληκτρολόγιο και του έδωσε τη δυνατότητα να µπει και να πλοηγηθεί σε ένα τρισδιάστατο τεχνητό κόσµο. Ο όρος της εικονικής πραγµατικότητας διατυπώθηκε για πρώτη φορά το 1989 από τον Jaron Lanier ο οποίος της έδωσε τον εξής ορισµό: <<Εικονική πραγµατικότητα είναι ένα αλληλεπιδραστικό περιβάλλον, φτιαγµένο από υπολογιστή, στο οποίο µπορεί κάποιος να εµβυθιστεί>>. Στη συνέχεια δόθηκαν διάφοροι άλλοι ορισµοί. Το 1993 ο Gigante είπε: <<Χαρακτηρίζεται από την ψευδαίσθηση της συµµετοχής σε ένα συνθετικό περιβάλλον και όχι απλά από την εξωτερική παρατήρηση ενός τέτοιου περιβάλλοντος. Η εικονική πραγµατικότητα βασίζεται σε τρισδιάστατες στερεοσκοπικές µονάδες απεικόνισης µε ανιχνευτή της κίνησης του κεφαλιού, του χεριού ή του σώµατος και στερεοσκοπικό ήχο. Η εικονική πραγµατικότητα είναι µια εµπειρία εµβύθισης που χρησιµοποιεί όλες τις αισθήσεις>>. Οι Loffer και Anderson (1994) ορίζουν την εικονική πραγµατικότητα ως εξής: <<Εικονική πραγµατικότητα είναι ένα τρισδιάστατο περιβάλλον προσοµοίωσης σε υπολογιστή του οποίου η απεικόνιση γίνεται σε πραγµατικό χρόνο και εξαρτάται από τη συµπεριφορά του χρήστη>>. Η εικονική πραγµατικότητα χρησιµοποιεί ηλεκτρονικούς υπολογιστές, για να δηµιουργήσει και να προσοµοιώσει υπαρκτά ή φανταστικά περιβάλλοντα, από τα οποία ο χρήστης έχει την ψευδαίσθηση ότι περιβάλλεται και στα οποία µπορεί να κινηθεί ελεύθερα, αλληλεπιδρώντας παράλληλα µε τα αντικείµενα που περιλαµβάνουν, όπως θα έκανε και στον πραγµατικό κόσµο. Εποµένως η έννοια της εικονικής πραγµατικότητας ορίζεται µέσα από την εµπειρία που βιώνει ο χρήστης. Η εικονική πραγµατικότητα περιγράφεται από τρία I (Εικόνα 1), immersion (εµβύθιση), interaction (αλληλεπίδραση), imagination (φαντασία) περιοριζόµενη από την ανθρώπινη φαντασία όσο αφορά τις εφαρµογές της (Burdea & Coiffet, 1993). Σελίδα - 13

14 Εικόνα 1: Το τρίγωνο των τριών I της εικονικής πραγµατικότητας όπως παρουσιάζονται από τους Burdea & Coiffet. Το αποτέλεσµα που παράγεται από ένα σύστηµα εικονικής πραγµατικότητας ονοµάζεται Εικονικό Περιβάλλον, που αναφέρεται στη βιβλιογραφία και ως σύστηµα εικονικού περιβάλλοντος (virtual environment system) ή και ως εικονικός κόσµος (virtual world). Το εικονικό περιβάλλον (virtual environment) είναι ένας συνθετικός κόσµος που διέπεται από ένα σύνολο κανόνων και επιτρέπει στο χρήστη να πλοηγηθεί µέσα σε αυτό και να αλληλεπιδράσει µαζί του. Πολλές φορές στο περιβάλλον αυτό χρησιµοποιείται εξειδικευµένο υλικό για την επικοινωνία µε το χρήστη, που καθορίζει και τον τρόπο αλληλεπίδρασής του µε αυτά. Σύµφωνα µε τον Kalawasky (1994) <<ένα εικονικό περιβάλλον είναι µια συνθετική αισθητήρια εµπειρία που µεταδίδει φυσικά και αφηρηµένα στοιχεία στο άτοµο που τη βιώνει. Αυτή η αισθητήρια εµπειρία γεννιέται από ένα υπολογιστικό σύστηµα µέσω της παρουσίασης, στα ανθρώπινα αισθητήρια συστήµατα µιας διεπαφής ανθρώπου- υπολογιστή, που προσεγγίζει διάφορες ιδιότητες του πραγµατικού κόσµου. Αυτή η διεπαφή έχει τη µορφή τρισδιάστατου απεικονιστικού περιβάλλοντος, το οποίο συνίσταται σε αντικείµενα και φαινόµενα>>. ηµιουργώντας την αισθητήρια εµπειρία, το σύστηµα εικονικής πραγµατικότητας <<περιβάλλει>> τον χρήστη δηµιουργώντας του µια συνειδητή αίσθηση παρουσίας. Στο (Witner et al., 1998) προτείνεται ότι η ποιότητα της αίσθησης παρουσίας σε ένα εικονικό περιβάλλον είναι µετρήσιµη, επιτυγχάνεται µέσα από τη νοητική συγκέντρωση και εξαρτάται από τους παρακάτω παράγοντες: Εµπλοκή: η ψυχολογική κατάσταση που βιώνεται ως συνέπεια της συγκέντρωσης της ενέργειας και της προσοχής ενός ατόµου σε ένα συνεκτικό σύνολο ερεθισµάτων ή εννοιολογικά συσχετιζόµενων δραστηριοτήτων και γεγονότων. Εµβύθιση: η ψυχολογική κατάσταση που χαρακτηρίζεται από την αντίληψη που έχει ένα άτοµο ότι περιέχεται ή περικλείεται από ένα περιβάλλον και αλληλεπιδρά µε αυτό το περιβάλλον, το οποίο παρέχει στο άτοµο συνεχή ροή ερεθισµάτων και εµπειριών. Ο Ellis (1993) δίνει έναν άλλο ορισµό: << Ένα εικονικό περιβάλλον αποτελείται από περιεχόµενο (αντικείµενα και δράστες), γεωµετρία και δυναµική, µε ένα εγωκεντρικό πλαίσιο αναφοράς, που περιλαµβάνει την αντίληψη των αντικειµένων σε βάθος και που εγείρει διάφορες αισθήσεις ταυτόχρονα>>. Σελίδα - 14

15 Με βάση τους παραπάνω ορισµούς τα βασικά χαρακτηριστικά των εικονικών περιβαλλόντων φαίνεται να είναι τρισδιάστατα γραφικά και ένα µοντέλο περιβάλλοντος, που αναπαριστά µια τοποθεσία από την πραγµατική ζωή ή κάποια τεχνητή δοµή. Ο λόγος για τον οποίο έχει επικρατήσει τα τελευταία χρόνια ο όρος <<εικονικό περιβάλλον>> έναντι του όρου <<εικονική πραγµατικότητα>> είναι γιατί στα συστήµατα αυτά αφενός δε γίνεται προσπάθεια µοντελοποίησης ολόκληρου του σύµπαντος αλλά ενός περιορισµένου περιβάλλοντος ανάλογα µε την εφαρµογή και αφετέρου γιατί δεν είναι υποχρεωτικό η αναπαράσταση να αφορά κάποια ρεαλιστική δοµή, αλλά µπορεί κάλλιστα να είναι και κάποιος φανταστικός χώρος µε ιδιόµορφους νόµους. Ουσιαστικά ένας χρήστης <<κατοικεί>> στο περιβάλλον έχοντας µια τρέχουσα θέση σε αυτό και εποµένως µια περιορισµένη άποψη του χώρου. Έχει την ικανότητα να ταξιδεύει σε αυτό και να αλληλεπιδρά µε τα αντικείµενα που τον περιβάλλουν. Τόσο η αντίληψη του περιβάλλοντος, όσο και η αλληλεπίδραση του χρήστη µε αυτό µπορούν να µοντελοποιηθούν µε βάση την πραγµατικότητα. Στην περίπτωση της αντίληψης, ένα τέτοιο παράδειγµα είναι η χρήση πολυαισθητήριων ερεθισµάτων που µιµούνται τα ερεθίσµατα του πραγµατικού κόσµου ενισχύοντας έτσι την αληθοφάνεια του εικονικού περιβάλλοντος. Αντίστοιχο παράδειγµα αλληλεπίδρασης είναι το βάδισµα του χρήστη πάνω σε κυλιόµενο επίπεδο που προκαλεί την πλοήγησή του στο εικονικό περιβάλλον. 2.1 Κατηγορίες Εικονικής Πραγµατικότητας Τα συστήµατα της Εικονικής Πραγµατικότητας µε τα οποία υλοποιούνται τα εικονικά Περιβάλλοντα διακρίνονται στις εξής κατηγορίες : Επιτραπέζια συστήµατα Εικονικής Πραγµατικότητας (DeskTop VR). Στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα συστήµατα που προβάλλουν τον εικονικό κόσµο σε µια τυπική οθόνη επιτραπέζιου υπολογιστή. Ένα µειονέκτηµα της προσέγγισης αυτής είναι ότι δεν προσφέρει περιφερειακή όραση, οπότε οδηγεί σε χαµηλότερο επίπεδο εµβύθισης. Ωστόσο, αυτά τα συστήµατα είναι ευρέως διαδεδοµένα λόγω του χαµηλού κόστους τους και της υπάρχουσας υποδοµής. Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι τα ηλεκτρονικά παιχνίδια. Σελίδα - 15

16 Εικόνα 2: Επιτραπέζιο σύστηµα Εικονικής Πραγµατικότητας. Συστήµατα εµβύθισης (Immersion VR). Σε αυτά τα συστήµατα δίνεται µεγάλη σηµασία στην ποιότητα της εµβύθισης του χρήστη, µε χρήση συσκευών (π.χ. κράνους) που τον αποκόπτουν από ερεθίσµατα του πραγµατικού κόσµου προσφέροντας ρεαλιστική αλληλεπίδραση µε τον εικονικό κόσµο. Εικόνα 3: Σύστηµα εµβύθισης. Συστήµατα µε αναπαράσταση του χρήστη. Η αίσθηση παρουσίας του χρήστη στο εικονικό περιβάλλον ενισχύεται από την ύπαρξη µιας τρισδιάστατης αναπαράστασης µέσα στον εικονικό χώρο. Η αναπαράσταση µπορεί να προέρχεται από σύνθεση τρισδιάστατου µοντέλου από τον υπολογιστή ή ακόµα και από την εικόνα του χρήστη, σε πραγµατικό χρόνο, µε χαρτογράφηση video. Προβολικά συστήµατα (Cave). Αποτελούνται από ένα δωµάτιο στους τοίχους, το δάπεδο και την οροφή του οποίου προβάλλονται εικόνες που αναπαριστούν απόψεις του εικονικού περιβάλλοντος. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να βαδίζει στο δωµάτιο και να έχει την αίσθηση της παρουσίας του στον εικονικό κόσµο. Σελίδα - 16

17 Εικόνα 4: Χρήστης εντός ενός CAVE. Τηλεπαρουσία (Tele-presence). Η συγκεκριµένη κατηγορία χρησιµοποιεί αποµακρυσµένους αισθητήρες του πραγµατικού κόσµου, για να µεταφέρει τις συνθήκες του πραγµατικού περιβάλλοντος στο εικονικό. Ένα τέτοιο διαδραστικό σύστηµα αποτελεί ένα σύστηµα µικτής πραγµατικότητας, καθώς συνδυάζει εισόδους από τον πραγµατικό και τον εικονικό κόσµο. Ενισχυµένη εικονική πραγµατικότητα (Augmented VR). Ένα σύστηµα εικονικής πραγµατικότητας που συνδυάζει την πραγµατική σκηνή µε την εικονική που παράγει ο υπολογιστής βελτιστοποιώντας την αίσθηση ρεαλισµού και προσεγγίζοντας πολύ τη συνειδητή πραγµατικότητα, όπως φαίνεται στην εικόνα 5. Εικόνα 5: Τρισδιάστατος καναπές όπως εµφανίζεται σε κατάλογο σχεδιασµένο ειδικά για να εφαρµοστεί η επαυξηµένη πραγµατικότητα. Σελίδα - 17

18 2.2 Κατηγορίες Εικονικών Περιβαλλόντων Τα Εικονικά Περιβάλλοντα διακρίνονται στις εξής κατηγορίες: Κατανεµηµένα εικονικά περιβάλλοντα. Ονοµάζονται έτσι όταν ενεργά µέρη τους είναι διασκορπισµένα σε διαφορετικά υπολογιστικά συστήµατα και συνδέονται µέσω ενός δικτύου. Το βασικό χαρακτηριστικό τους είναι ότι επιτρέπουν την αλληλεπίδραση του χρήστη µε το περιβάλλον και µε τα αντικείµενα που περιέχει, σε πραγµατικό χρόνο, παρέχοντας µια αυξηµένη αίσθηση ρεαλισµού (Slater and Usoh, 1995). ικτυακά εικονικά περιβάλλοντα. Τα δικτυακά εικονικά περιβάλλοντα επιτρέπουν σε µια οµάδα διασκορπισµένων χωρικά και χρονικά χρηστών να αλληλεπιδρούν σε πραγµατικό χρόνο. Τα περιβάλλοντα αυτά ονοµάζονται και πολυχρηστικά (multyuser). Σε αντιπαράθεση µε τα µονοχρηστικά περιβάλλοντα που ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να αλληλεπιδρά µόνο µε το περιβάλλον του εικονικού κόσµου, τα πολυχρηστικά εικονικά περιβάλλοντα στοχεύουν σε κάτι περισσότερο: την αλληλεπίδραση πολλαπλών χρηστών µεταξύ τους σε πραγµατικό χρόνο. Επιπλέον, το εικονικό περιβάλλον µπορεί να είναι κατανεµηµένο και να εκτελείται σε πολλαπλά υπολογιστικά συστήµατα τα οποία βρίσκονται συνδεδεµένα στο δίκτυο. Συνεργατικά εικονικά περιβάλλοντα. Ως τέτοιο εικονικό περιβάλλον χαρακτηρίζεται ένας παραγόµενος από ηλεκτρονικό υπολογιστή εικονικός τόπος ή και ένα σύνολο τέτοιων τόπων. Στα περιβάλλοντα αυτά οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να συναντιούνται, να συνεργάζονται και να αλληλεπιδρούν µεταξύ τους, µε ευφυείς πράκτορες και µε τα αντικείµενα του εικονικού κόσµου. Η αναπαράστασή τους µπορεί να ποικίλλει από τρισδιάστατους γραφικούς χώρους και δισδιάστατους κόσµους, σε περιβάλλοντα που βασίζονται σε απλό κείµενο. Μαθησιακά Εικονικά Περιβάλλοντα. Ένα µαθησιακό εικονικό περιβάλλον µπορεί να θεωρηθεί ως ένα συνεργατικό περιβάλλον µε σκοπό όµως όχι µόνο τη διεξαγωγή και ολοκλήρωση µιας συνεργατικής διαδικασίας, αλλά και επιπρόσθετες εκπαιδευτικές εργασίες, όπως για παράδειγµα η µάθηση από απόσταση. Πιο συγκεκριµένα ένα τέτοιο περιβάλλον είναι ένα σύνολο από εικονικούς κόσµους, ένας εικονικός κόσµος ο οποίος παρέχει στους χρήστες εκπαιδευτική λειτουργικότητα. Σελίδα - 18

19 2.3 Λειτουργικά Χαρακτηριστικά ενός Εικονικού Περιβάλλοντος Μια πολύ εύστοχη ανάλυση ενός Εικονικού Περιβάλλοντος στα λειτουργικά στοιχεία από τα οποία αποτελείται πραγµατοποιήθηκε από τον Stephen Ellis (1993) σύµφωνα µε την οποία ένα Εικονικό περιβάλλον αποτελείται από τρία συστατικά (Εικόνα 8). Περιεχόµενο: Τα αντικείµενα και τα ενεργά στοιχεία, συµπεριλαµβανοµένης και της αναπαράστασης του χρήστη. Γεωµετρία: Η µαθηµατική περιγραφή του πεδίου όπου εξελίσσεται η αλληλεπίδραση. υναµικές: Οι κανόνες σύµφωνα µε του οποίους αλληλεπιδρούν αντικείµενα και πράκτορες µεταξύ τους, ο τρόπος µε τον οποίο συµπεριφέρονται και επικοινωνούν. Εικόνα 6: Τα λειτουργικά χαρακτηριστικά ενός Εικονικού Περιβάλλοντος. Σελίδα - 19

20 2.4 Τεχνολογίες Κάθε εικονικό περιβάλλον αποτελείται από το υλικό που θα χρησιµοποιήσει ο χρήστης και από το λογισµικό που εκτελείται σε κάποιον υπολογιστή. Το υλικό χρησιµοποιείται αφενός για να καταγράψει την τρέχουσα κατάσταση του χρήστη, όπως θέση στο χώρο, κινήσεις χεριών και κεφαλιού, οµιλία, κτλ., και αφετέρου για να µεταδώσει τα κατάλληλα ερεθίσµατα στις αισθήσεις του, δηλαδή στην όραση, ακοή και αφή του. Αντίθετα το λογισµικό περιλαµβάνει το ίδιο το περιβάλλον αλλά και τα τµήµατα διεπαφής του υλικού µε το περιβάλλον. Στην παρακάτω εικόνα παρουσιάζεται ένα γενικό σύστηµα εικονικού περιβάλλοντος, όπου η εικόνα και ο ήχος προσαρµόζονται στην κίνησή του κεφαλιού και υπάρχει αλληλεπίδραση µε το περιβάλλον µε τη χρήση γαντιού δεδοµένων και µε φωνητικές εντολές. Εικόνα 7: Ένα γενικό σύστηµα Εικονικού Περιβάλλοντος και τα επιµέρους τµήµατά του Υλικό Οι συσκευές που χρησιµοποιούνται ως σήµερα σε εικονικά περιβάλλοντα είναι οι παρακάτω: Σελίδα - 20

21 Συσκευές εισόδου: Υπάρχει ένας αριθµός συσκευών που χρησιµοποιούνται για τη µετακίνηση του χρήστη στο περιβάλλον σε όλες τις διαστάσεις µε διάφορους βαθµούς ελευθερίας. Τέτοιες συσκευές είναι το χειριστήριο (joystick), η σφαίρα (space ball) (εικόνα 10γ) και το τρισδιάστατο ποντίκι. Ακόµα, µπορούν να χρησιµοποιηθούν γάντια δεδοµένων (data gloves) (εικόνα 10β) που εντοπίζουν τη θέση και την κίνηση του χεριού και των δακτύλων για αλληλεπίδραση µε εικονικά αντικείµενα. Συσκευές εντοπισµού θέσης (position trackers) ή καταγραφής video µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να εντοπιστούν κινήσεις του κεφαλιού ή του σώµατος, ώστε να βοηθήσουν τη µετακίνηση του χρήστη στο περιβάλλον ή την αλληλεπίδραση µε αντικείµενα. Συσκευές οπτικοποίησης: Οθόνες προσαρµοσµένες στο κεφάλι (head-mounted displays) που περιλαµβάνουν ανεξάρτητες οθόνες για κάθε µάτι, µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να παρέχουν εµβυθισµένη, στερεοσκοπική εµφάνιση (εικόνα 10α,δ). Εναλλακτικά, µπορούν να χρησιµοποιηθούν συσκευές προβολής video που προβάλλουν το περιβάλλον σε φυσικό µέγεθος πάνω σε τοίχους δωµατίων ή επιφάνειες τραπεζιών. Συσκευές τρισδιάστατου ήχου: Οι συσκευές αυτές µπορούν να παράγουν πολυφωνικούς ήχους µε τρόπο τέτοιο, ώστε να γίνεται αντιληπτή από το χρήστη η σχετική θέση στο χώρο της κάθε πηγής ήχου. Συσκευές ανάδρασης: Υπάρχουν συσκευές ανάδρασης δυνάµεων και ανάδρασης αφής, που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να προσοµοιώσουν την αίσθηση που έχει το δέρµα, όταν αγγίζει διαφόρων ειδών υλικά, ή για να εξοµοιώσουν τη βαρύτητα ή την αντίσταση στην κίνηση. Εικόνα 8:Συσκευές εικονικού περιβάλλοντος: α) ένα σύγχρονο HMD, β) γάντια δεδοµένων, γ) απλό και τρισδιάστατο ποντίκι και τρισδιάστατο ποντίκι και τρισδιάστατη σφαίρα Σελίδα - 21

22 2.5 Πεδία Εφαρµογής ηµιουργία Κοινωνικών Οµάδων µε κοινές Πρακτικές και Ενδιαφέροντα (Virtual Communities of Practice) Οι Εικονικοί Κόσµοι παρέχουν εργαλεία όπως η σύγχρονη και η ασύγχρονη επικοινωνία, η δυνατότητα δηµιουργίας φίλων, οι δυνατότητες δηµιουργίας και παραµετροποίησης των εικονικών εκπροσώπων των χρηστών που καθιστούν τους Εικονικούς Κόσµους ένα περιβάλλον στο οποίο οι χρήστες µπορούν να δηµιουργήσουν κοινότητες. Μέσα στις εικονικές κοινότητες οι χρήστες µπορεί να συζητούν, να µοιράζονται πληροφορίες και αντικείµενα και να αποκτούν εµπειρίες. Τα παραπάνω οδηγούν στο διαµοιρασµό της γνώσης και στην δηµιουργία δεσµών µεταξύ των χρηστών τους. Οι πιο δηµοφιλείς Εικονικοί Κόσµοι που χρησιµοποιούνται στο συγκεκριµένο πεδίο είναι το Second Life και το Active Worlds (Goel et al, 2009). Ιατρικές Επιστήµες (Medical) Οι Εικονικοί Κόσµοι εφαρµόζονται επίσης και στις ιατρικές επιστήµες κυρίως µε τις δυνατότητες που παρέχουν για δηµιουργία ενός περιβάλλοντος στο οποίο µπορούν να πραγµατοποιηθούν επικίνδυνα πειράµατα χωρίς να υπάρχει κίνδυνος στους εµπλεκόµενους. Έτσι, οι εκπαιδευόµενοι χειρούργοι µπορούν για παράδειγµα να πραγµατοποιήσουν µία επικίνδυνη εγχείριση και να µελετήσουν όλες τις πιθανές εκβάσεις τις. Εκτός από τα παραπάνω οι Εικονικοί Κόσµοι έχουν εφαρµογή και στην Ψυχολογία επιτρέποντας στους χρήστες να βιώσουν καταστάσεις που δεν θα µπορούσαν στο φυσικό κόσµο και να ξεπεράσουν φοβίες και άλλα σχετικά προβλήµατα (de Freitas, 2008). Εµπόριο (Commercial) Αρκετές εταιρείες (όπως είναι η ΙΒΜ και η Coca Cola) έχουν αναγνωρίσει τα στρατηγικά πλεονεκτήµατα που µπορούν να προσφέρουν οι Εικονικοί Κόσµοι στην προώθηση των προϊόντων τους. Εποµένως, χρησιµοποιούν τους Εικονικούς Κόσµους ως ένα νέο µέσω διαφήµισης. Επιπλέον, µπορούν να πάρουν ανατροφοδότηση για την ποιότητα των προϊόντων τους από τους χρήστες των Εικονικών Κόσµων. Εκτός, από αυτή την χρήση τους οι Εικονικοί Κόσµοι έχουν τη δυνατότητα να στηρίξουν δικό τους εικονικό εµπόριο χρησιµοποιώντας έχοντας δική τους οικονοµία και νόµισµα ((de Freitas, 2006). Ψυχαγωγία ιασκέδαση (Entertainment) Οι Εικονικοί Κόσµοι αρχικά αντιµετωπίζονταν ως παιχνίδια και χρησιµοποιήθηκαν από τους χρήστες τους κυρίως για τη διασκέδαση του. Επιπλέον, οι δυνατότητες επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης που προσφέρουν έχει δηµιουργούν ένα περιβάλλον που ενισχύει την δηµιουργία διαπροσωπικών σχέσεων µεταξύ των χρηστών τους, οι οποίες οδηγούν στη δηµιουργία µορφών διασκέδασης µέσα στον ίδιο τον Εικονικό Κόσµο πέρα από τη διασκέδαση που µπορεί να προσφέρει ένα παιχνίδι. Έτσι, µία µεγάλη µερίδα χρηστών συµµετέχει σε κοινωνικές εκδηλώσεις και άλλες δραστηριότητες Σελίδα - 22

23 Εκπαίδευση (Education) Η αξιοποίηση των 3 ΕΚ έχει απασχολήσει αρκετά τα τελευταία χρόνια, τόσο στην Αµερική όσο και στην Ευρώπη. Πολλοί επιστήµονες και ερευνητές πιστεύουν ότι η τεχνολογία των εικονικών περιβαλλόντων προσφέρει µεγάλες δυνατότητες για την υποστήριξη της µάθησης και της εκπαιδευτικής διαδικασίας τόσο στη σχολική όσο και στην ακαδηµαϊκή κοινότητα. Ο λόγος είναι η αξιοποίηση των δυνατοτήτων και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών που διαθέτουν τα εικονικά περιβάλλοντα, τα οποία συµβαδίζουν και ενισχύουν τις σύγχρονες θεωρίες µάθησης, υποστηρίζοντας την αλληλεπίδραση µε το γνωστικό αντικείµενο, τη µάθηση µέσα από την πράξη, την εµπειρική µάθηση και τη δηµιουργία κινήτρων. Οι Εικονικοί Κόσµοι παρέχουν δυνατότητες συνεργατικότητας, ενίσχυσης του ενδιαφέροντος, επικοινωνίας, αλληλεπίδρασης και εναλλακτικών τρόπων έκφρασης (π.χ. Ειδικές Κινήσεις (Gestures), γραπτό κείµενο). Επιπλέον, αφαιρούν τοπογραφικούς και χωροταξικούς περιορισµούς. Αυτό τους καθιστά ικανούς να στηρίξουν εκπαιδευτικές δραστηριότητες και να φιλοξενήσουν κοινότητες δηµιουργηµένες από εκπαιδευτικά ιδρύµατα (de Freitas, 2008). Οι κυριότερες κατευθύνσεις που έχουν τεθεί και αφορούν την αξιοποίηση των Εικονικών Κόσµων στην Εκπαίδευση είναι οι παρακάτω: Ιστορία και κοινωνικές επιστήµες, Εκπαίδευση επιστήµων, Κατάρτιση Επαγγελµατιών Υγείας, Μάνατζµεντ και οικονοµικά, Αρχιτεκτονική, Ξένες γλώσσες, Αστρονοµία 2.6 Ενδεικτικά παραδείγµατα εφαρµογής Εικονικών Κόσµων που έχουν χρησιµοποιηθεί στην Εκπαίδευση Στα πλαίσια της Τεχνολογικά Υποστηριζόµενης Εκπαίδευσης πολλά εκπαιδευτικά ιδρύµατα έχουν εικονική παρουσία στην εφαρµογή, οργανώνοντας διάφορες εκπαιδευτικές ή άλλες δραστηριότητες Εικονική Πανεπιστηµιούπολη University of Sussex Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί το University of Sussex το οποίο δηµιούργησε µέσω της εφαρµογής µια εικονική πανεπιστηµιούπολη. Οι επισκέπτες της µπορούν να συναντηθούν µε άλλους χρήστες, να πάνε στη βιβλιοθήκη ή ακόµα και να παρακολουθήσουν σεµινάρια που διοργανώνονται. Σελίδα - 23

Περιεχόµενα 1. Εγκατάσταση 2. Εισαγωγή 3. Σύνδεση 4. Ρυθµίσεις 2.1 Περιοχή εργασιών και πλοήγησης 2.2 Περιοχή απεικόνισης "Λεπτοµέρειες" 2.3 Περιοχή απεικόνισης "Στατιστικά" 4.1 Προφίλ 4.2 ίκτυο 4.2.1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΙΚΤΥΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΙΚΤΥΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΙΚΤΥΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ σ. 1 από 18 _ Εγχειρίδιο ρυθµίσεων για την πρόσβαση σε ηλεκτρονικούς πόρους bibliotecas Εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμβατότητα του λογισμικού με άλλα λειτουργικά συστήματα, επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης πελατών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμβατότητα του λογισμικού με άλλα λειτουργικά συστήματα, επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης πελατών. Σελίδα 1 από 7 Οδηγός σύνδεσης Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα Μπορείτε να πραγματοποιήσετε εγκατάσταση του λογισμικού του εκτυπωτή χρησιμοποιώντας το CD Λογισμικό και τεκμηρίωση για τα ακόλουθα λειτουργικά

Διαβάστε περισσότερα

e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση

e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση - 0 - Πίνακας Περιεχοµένων 1 Εισαγωγή.. 2 1.1 Σχολές/Τµήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήστη. Καλώς ήλθατε στο Ηλεκτρονικό Περιβάλλον Μάθησης. http://elearning.kekdiastasi.edu.gr/

Οδηγός Χρήστη. Καλώς ήλθατε στο Ηλεκτρονικό Περιβάλλον Μάθησης. http://elearning.kekdiastasi.edu.gr/ Οδηγός Χρήστη Καλώς ήλθατε στο Ηλεκτρονικό Περιβάλλον Μάθησης http://elearning.kekdiastasi.edu.gr/ Περιεχόµενα 1. ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 3 2. ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΣΑΣ 6 3. ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 9 4. ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αν παρ όλα αυτά αντιμετωπίζετε πρόβλημα, επικοινωνήστε με το Κέντρο Δικτύου της ΑΣΠΑΙΤΕ Τηλ 210 2896709, 210 2896722, 210 2896721, noc@aspete.

Αν παρ όλα αυτά αντιμετωπίζετε πρόβλημα, επικοινωνήστε με το Κέντρο Δικτύου της ΑΣΠΑΙΤΕ Τηλ 210 2896709, 210 2896722, 210 2896721, noc@aspete. H υπηρεσία VPN προσφέρει τη δυνατότητα σε χρήστες της ΑΣΠΑΙΤΕ που συνδέονται στο Internet από άλλους φορείς (πχ ISP, άλλα ιδρύματα, κτλ) να αποκτούν ασφαλή πρόσβαση στο δίκτυο και στις υπηρεσίες της Σχολής.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΧΕΙΩΝ FTP

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΧΕΙΩΝ FTP ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΧΕΙΩΝ FTP Το FTP (File Transfer Protocol) είναι το εξειδικευμένο πρωτόκολλο μεταφοράς αρχείων στα σύγχρονα δίκτυα δεδομένων όπως το Διαδίκτυο. Δίνει τη δυνατότητα μεταφοράς αρχείων από τον υπολογιστή

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρμα ηλεκτρονικής παρακολούθησης μαθημάτων εξ αποστάσεως Οδηγός Χρήστη www.schoolessons.gr

Πλατφόρμα ηλεκτρονικής παρακολούθησης μαθημάτων εξ αποστάσεως Οδηγός Χρήστη www.schoolessons.gr Πλατφόρμα ηλεκτρονικής παρακολούθησης μαθημάτων εξ αποστάσεως Οδηγός Χρήστη www.schoolessons.gr Σύντομη Περιγραφή Η πλατφόρμα ηλεκτρονικής παρακολούθησης μαθημάτων εξ αποστάσεως της δίνει τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Μέρος I Βασικά στοιχεία των Microsoft Windows XP Professional. Ευχαριστίες... 17 Εισαγωγή... 19

Περιεχόµενα. Μέρος I Βασικά στοιχεία των Microsoft Windows XP Professional. Ευχαριστίες... 17 Εισαγωγή... 19 Περιεχόµενα Ευχαριστίες... 17 Εισαγωγή... 19 Μέρος I Βασικά στοιχεία των Microsoft Windows XP Professional 1 Εισαγωγή στη διαχείριση των Microsoft Windows XP Professional... 25 Ξεκίνηµα µε τα Windows XP

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο υποστήριξης HP. Εισαγωγή. Τι χρειάζεται να γνωρίζετε. Λήψη και εγκατάσταση της λύσης Vista στα Windows 8. 1 of 5 1/7/2014 2:09 μμ

Κέντρο υποστήριξης HP. Εισαγωγή. Τι χρειάζεται να γνωρίζετε. Λήψη και εγκατάσταση της λύσης Vista στα Windows 8. 1 of 5 1/7/2014 2:09 μμ http://h2056wwwhp.com/portal/site/hpsc/template.page/public/psi... 1 of 5 1/7/2014 2:09 μμ Για το σπίτι Για την επιχείρηση Υποστήριξη Είσοδος Εγγραφή Βοήθεια ιστότοπου HP Color LaserJet 3600 Printer series

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης eclass 2.0. Οδηγίες Αναβάθµισης (Upgrade) - 1 - Αθήνα, 1 Ιουνίου 2007. 1. Εισαγωγή

Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης eclass 2.0. Οδηγίες Αναβάθµισης (Upgrade) - 1 - Αθήνα, 1 Ιουνίου 2007. 1. Εισαγωγή Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης eclass 2.0 Οδηγίες Αναβάθµισης (Upgrade) Οµάδα Εργασίας: Τσιµπάνης Κωνσταντίνος, Εξηνταρίδης Γιάννης Αθήνα, 1 Ιουνίου 2007 1. Εισαγωγή Η πλατφόρµα eclass είναι ένα ολοκληρωµένο

Διαβάστε περισσότερα

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 CubisLITE Client Οδηγίες Χρήσεως Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά 1. Τι είναι ο CubisLITE Server 2. Τι είναι ο

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή 1 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 4 1.1 Περιβάλλον Moodle...4 1.2 Χρήση ονόματος χρήστη και κωδικού...4 1.3 Δημιουργία νέου μαθήματος...4 1.3.1

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένες Δράσεις προβολής δημοσιότητας για το Δήμο Αρχανών Αστερουσίων Εγχειρίδιο Χρήσης - Παρουσίαση

Ολοκληρωμένες Δράσεις προβολής δημοσιότητας για το Δήμο Αρχανών Αστερουσίων Εγχειρίδιο Χρήσης - Παρουσίαση Novel Tech «Μέλος του Επιστημονικού & Τεχνολογικού Πάρκου Κρήτης» http://www.noveltech.gr info@noveltech.gr Ολοκληρωμένες Δράσεις προβολής δημοσιότητας για το Δήμο Αρχανών Αστερουσίων Εγχειρίδιο Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Open eclass 2.2 - Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Open eclass 2.2 - Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Open eclass 2.2 - Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Οδηγίες Αναβάθμισης (Upgrade) Ομάδα Εργασίας: Τσιμπάνης Κωνσταντίνος, Εξηνταρίδης Γιάννης Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2009 Εισαγωγή Η πλατφόρμα Open eclass

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΟΠΑ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΑΡΟΧΟ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ VPN) Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΟΠΑ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΑΡΟΧΟ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ VPN) Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΟΠΑ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΑΡΟΧΟ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ VPN) Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP Σε περίπτωση κατά την οποία ο υπολογιστής που χρησιμοποιείτε συνδέεται στο Internet

Διαβάστε περισσότερα

Special edition of the Technical Chamber of Greece on Video Conference Services on the Internet, 2000 INTERNET PHONE

Special edition of the Technical Chamber of Greece on Video Conference Services on the Internet, 2000 INTERNET PHONE INTERNET PHONE A.S. DRIGAS Applied Technologies Department NCSR DEMOKRITOS Ag. Paraskevi GREECE dr@imm.demokritos.gr http://imm.demokritos.gr Το Internet Phone θέτει καινούργια δεδοµένα για την επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Συντάκτης. Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Συντάκτης. Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Συντάκτης Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Ηµεροµηνία Μάιος 2004 Πίνακας Περιεχοµένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ 4 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ E-LEARNING - 2 -

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ E-LEARNING - 2 - - 2 - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ E-LEARNING Περιεχόµενα Εγκατάσταση λογισµικού Οθόνη καλωσορίσµατος στην εγκατάσταση...4 Πληροφορίες ιδρύµατος και λογισµικού...5 ηµιουργία συντόµευσης στο µενού έναρξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ... 22 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ... 23

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ... 22 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ... 23 Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης GUnet e-class Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Συντάκτης Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εγκατάστασης και Χρήσης του Arebas Easy

Οδηγός Εγκατάστασης και Χρήσης του Arebas Easy Σ ε λ ί δ α 1 Οδηγός Εγκατάστασης και Χρήσης του Arebas Easy Περιεχόμενα 1. Download Arebas Easy... 2 2. Εγκατάσταση Arebas Easy... 3 3. Εγγραφή στον Arebas Server... 7 4. Παραμετροποίηση Arebas Easy...

Διαβάστε περισσότερα

Joomla! with K2 - User Guide

Joomla! with K2 - User Guide Joomla! with K2 - User Guide τελευταία ανανέωση: 27/03/2014 από την ICAP WEB Solutions 1 Η κατασκευή της δυναμικής σας ιστοσελίδας έχει ολοκληρωθεί και μπορείτε πλέον να προχωρήσετε σε αλλαγές ή προσθήκες

Διαβάστε περισσότερα

Marmitek UltraViewPro 1

Marmitek UltraViewPro 1 IP CAMERA SERIES IP Eye Anywhere 10 11 20 21 470 IP RoboCam 10 11 21 541 641 ULTRAVIEW PRO ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1..1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ....1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.. 2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ......3 ΧΡΗΣΗ MARMITEK Ultraview

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την εγκατάσταση του πακέτου Cygwin

Οδηγίες για την εγκατάσταση του πακέτου Cygwin Οδηγίες για την εγκατάσταση του πακέτου Cygwin Ακολουθήστε τις οδηγίες που περιγράφονται σε αυτό το file μόνο αν έχετε κάποιο laptop ή desktop PC που τρέχουν κάποιο version των Microsoft Windows. 1) Copy

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3: Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα και το Πρώτο Πρόγραμμα C

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3: Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα και το Πρώτο Πρόγραμμα C ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3: Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα και το Πρώτο Πρόγραμμα C Στο εργαστήριο αυτό, θα ασχοληθούμε με δύο προγραμματιστικά περιβάλλοντα για τη γλώσσα C: τον gcc μεταγλωττιστή της C σε περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

Πως θα κατασκευάσω το πρώτο πρόγραμμα;

Πως θα κατασκευάσω το πρώτο πρόγραμμα; Εργαστήριο Δομημένος Προγραμματισμός (C#) Τμήμα Μηχανολογίας Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Καθηγητής Εφαρμογών Σκοπός Να γίνει εξοικείωση το μαθητών με τον ΗΥ και το λειτουργικό σύστημα. - Επίδειξη του My Computer

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Σιώζιος Κων/νος - Πληροφορική Ι

Λειτουργικά. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Σιώζιος Κων/νος - Πληροφορική Ι Λειτουργικά Συστήματα 1 Λογισμικό του Υπολογιστή Για να λειτουργήσει ένας Η/Υ εκτός από το υλικό του, είναι απαραίτητο και το λογισμικό Το σύνολο των προγραμμάτων που συντονίζουν τις λειτουργίες του υλικού

Διαβάστε περισσότερα

Στο παράθυρο που θα εµφανιστεί πατήστε το κουµπί Unzip.

Στο παράθυρο που θα εµφανιστεί πατήστε το κουµπί Unzip. Το αρχείο EstateWeb 4.0.2.exe περιέχει την εγκατάσταση της εφαρµογής σε συµπιεσµένη µορφή. Για αυτό το λόγο θα πρέπει πρώτα να αποσυµπιέσετε τα αρχεία της εγκατάστασης στον σκληρό σας δίσκο. Κάντε διπλό

Διαβάστε περισσότερα

PROXY SERVER. Άριστη πύλη διαχωρισμού μεταξύ του εσωτερικού δικτύου και του Internet.

PROXY SERVER. Άριστη πύλη διαχωρισμού μεταξύ του εσωτερικού δικτύου και του Internet. PROXY SERVER Άριστη πύλη διαχωρισμού μεταξύ του εσωτερικού δικτύου και του Internet. Αποτελεσματικό εργαλείο για την απόκρυψη των εσωτερικών λεπτομερειών και διευθύνσεων IP του δικτύου. Αυξάνει τη συνολική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΕΩΝ epresence Οδηγός συμμετοχής σε τηλεδιάσκεψη Τελευταία ημερομηνία αναθεώρησης:

Διαβάστε περισσότερα

Stellarium Εγχειρίδιο Οδηγιών

Stellarium Εγχειρίδιο Οδηγιών Προϋποθέσεις συστήματος: Windows (XP, Vista, 7) με DirectX 9.x και τελευταίες ServicePack ή MacOS X 10.3.x (ή υψηλότερη), κάρτα γραφικών 3D με υποστήριξη OpenGL, ελάχ. 512 MB RAM, 1 GB διαθέσιμος χώρος

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Πλατφόρμας Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης (Moodle) του Τμήματος ΔΕΤ

Οδηγίες Χρήσης Πλατφόρμας Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης (Moodle) του Τμήματος ΔΕΤ Οδηγίες Χρήσης Πλατφόρμας Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης (Moodle) του Τμήματος ΔΕΤ -Για τους Φοιτητές- Έκδοση 1.2 Οκτώβριος 2015 Υπεύθυνος Σύνταξης: Χρήστος Λάζαρης (lazaris@aueb.gr) Πίνακας Περιεχομένων Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ LIVETRIP TRAVELLER

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ LIVETRIP TRAVELLER ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ LIVETRIP TRAVELLER Η εφαρμογή LiveTripTraveller διατίθεται για κινητά τηλέφωνα με λειτουργικό σύστημα Android. Στο υπο-ιστοσελίδα www.livetrips.com/sources μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Αντί προλόγου. 1. Τι είναι το Twitter;

Αντί προλόγου. 1. Τι είναι το Twitter; Περιεχόµενα Αντί προλόγου...7 Πώς να χρησιµοποιήσετε το βιβλίο...13 Κεφάλαιο 1: Πώς δηµιουργώ τον λογαριασµό µου στο Twitter;...15 Κεφάλαιο 2: Πώς µπορώ να συνδεθώ και να αποσυνδεθώ από το Twitter;...37

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργείο Αυτοκινήτων

Συνεργείο Αυτοκινήτων Συνεργείο Αυτοκινήτων v2.102, Οκτώβριος 2015 Σύντοµες οδηγίες χρήσης Εισαγωγή Το πρόγραµµα Συνεργείο Αυτοκινήτων έχει σκοπό τη διαχείριση και παρακολούθηση του πελατολογίου, των αυτοκινήτων και των εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Μιλτιάδης Κακλαμάνης

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Μιλτιάδης Κακλαμάνης Σελίδα 1από ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ Πτυχιακή εργασία Δικτυακή Εφαρμογή διαχείρισης ηλεκτρονικών εγγράφων υπηρεσίας. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μιλτιάδης Κακλαμάνης Σελίδα 2από Κατάλογος περιεχομένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 Σχετιζόμενα πρόσωπα...3

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις εγκατάστασης του συστήµατος εκτύπωσης HP LaserJet σειράς P2015

Σηµειώσεις εγκατάστασης του συστήµατος εκτύπωσης HP LaserJet σειράς P2015 Σηµειώσεις εγκατάστασης του συστήµατος εκτύπωσης HP LaserJet σειράς P2015 Πνευµατικά δικαιώµατα και Άδεια χρήσης 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, προσαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση σε Windows 8.1 από τα Windows 8

Ενημέρωση σε Windows 8.1 από τα Windows 8 Ενημέρωση σε Windows 8.1 από τα Windows 8 Τα Windows 8.1 και τα Windows RT 8.1 είναι βασισμένα στα Windows 8 και στα Windows RT, για να σας προσφέρουν βελτιώσεις στην εξατομίκευση, την αναζήτηση, τις εφαρμογές,

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση. Εγκατάσταση του Wamp

Εγκατάσταση. Εγκατάσταση του Wamp Εγκατάσταση Εγκατάσταση του Wamp Η εγκατάσταση χωρίζεται σε δύο µέρη. Πρώτα θα εγκαταστήσουµε το Wamp, ώστε να µετατρέψουµε τον υπολογιστή µας σε Web Server και µετά θα εγκαταστήσουµε το Joomla. Η εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

www.e-katartisi.com Equal Society e-learning platform

www.e-katartisi.com Equal Society e-learning platform www.e-katartisi.com Equal Society e-learning platform Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Για να εισέλθετε στην πλατφόρµα τηλεκατάρτισης της Equal Society και να έχετε πρόσβαση στα περιεχόµενά

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εκπαιδευτή

Εγχειρίδιο εκπαιδευτή Εγχειρίδιο εκπαιδευτή Καλώς ήλθατε στο Ηλεκτρονικό Περιβάλλον Μάθησης http://elearning.kekdiastasi.edu.gr/ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εισαγωγή... 3 2. Τι είναι η Πλατφόρµα Τηλεκατάρτισης... 4 3. Απαραίτητος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1: 1 Εισαγωγή, Χρήσιμες Εφαρμογές

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1: 1 Εισαγωγή, Χρήσιμες Εφαρμογές ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1: 1 Εισαγωγή, Χρήσιμες Εφαρμογές Σκοπός του εργαστηρίου αυτού είναι η εξοικείωση με κάποιες εφαρμογές που θα μας φανούν πολύ χρήσιμες κατά τη διάρκεια του μαθήματος της Εισαγωγής στον Προγραμματισμό.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 Έργο: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο με κωδικό ΟΠΣ296121 Υπο-έργο 5: Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ GOOGLE EARTH [ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ]

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ GOOGLE EARTH [ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ] ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ GOOGLE EARTH [ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ] Τι είναι το Google Earth Το Google Earth είναι λογισμικό-εργαλείο γραφικής απεικόνισης, χαρτογράφησης και εξερεύνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ. της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ. της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή...2 2. Αρχική σελίδα, Εισαγωγή & Περιβάλλον Συστήματος...3 2.1. Αρχική σελίδα εισαγωγής...3 2.2. Εισαγωγή στην Πλατφόρμα Τηλε-κατάρτισης...4

Διαβάστε περισσότερα

Atlantis - Νέο user interface

Atlantis - Νέο user interface New Desktop 1 Atlantis - Νέο user interface ATLANTIS - ΝΕΟ USER INTERFACE...2 ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ...3 ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ...4 ΜΠΑΡΑ ΧΡΗΣΤΗ (USER TOOLBAR)...5 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ...6 Κεντρικό μενού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΤΟ INTERNET

ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΤΟ INTERNET ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΤΟ INTERNET 1) Συνδέουμε το καταγραφικό και τον Η/Υ με το ίδιο ADSL Router. 2) Έπειτα θα πρέπει να βρούμε την IP διεύθυνση που έχει το Router. Για να το κάνουμε αυτό, ακολουθούμε

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή χρήση πόρων με τα Windows XP

Κοινή χρήση πόρων με τα Windows XP Κοινή χρήση πόρων με τα Windows XP Α. Κοινή χρήση αρχείων και φακέλων Θα μάθετε: Να θέτετε σε κοινή χρήση ένα αρχείο ή ένα φάκελο του υπολογιστή με τα Windows XP. Να θέτετε σε κοινή χρήση στο δίκτυο μουσική,

Διαβάστε περισσότερα

6 Εισαγωγή στο Wordpress 3.x

6 Εισαγωγή στο Wordpress 3.x Περιεχόμενα 1 Εγκατάσταση του WordPress... 11 Ελάχιστες απαιτήσεις... 11 Easy PHP... 12 Εγκατάσταση Easy PHP... 12 Βήματα εγκατάστασης EasyPHP με εικόνες... 13 Το EasyPHP στα Ελληνικά... 17 Κατέβασμα και

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι IEK ΟΑΕΔ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΟΦΟΡΙΚΗΣ Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι Διδάσκουσα: Κανελλοπούλου Χριστίνα ΠΕ19 Πληροφορικής 4 φάσεις διαδικτυακών εφαρμογών 1.Εφαρμογές στατικής πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφορά Αρχείων µε χρήση της Υπηρεσίας FTP σελ. 1

Μεταφορά Αρχείων µε χρήση της Υπηρεσίας FTP σελ. 1 Μεταφορά Αρχείων µε χρήση της Υπηρεσίας FTP Περιεχόµενα Τι είναι η υπηρεσία FTP;...2 FTP από τη γραµµή εντολών των Windows...2 Το πρόγραµµα WS-FTP...4 Μεταφορά Αρχείων µε χρήση της Υπηρεσίας FTP σελ. 1

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός & Ανάπτυξη Υποδοµών & Προηγµένων Υπηρεσιών για την Υλοποίηση του e-school: Υλοποίηση, οκιµαστική εφαρµογή και Πιλοτική λειτουργία συστηµάτων γραµµατειακής υποστήριξης ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Υποσύστηµα

Διαβάστε περισσότερα

Computing and Information Systems Service. ιαχείριση Αρχείων

Computing and Information Systems Service. ιαχείριση Αρχείων ιαχείριση Αρχείων Η διαχείριση αρχείων είναι πολύ σηµαντική για την οργάνωση των αρχείων σας σε φακέλους και την αποθήκευση των αρχείων που συσχετίζονται µεταξύ τους στον ίδιο φάκελο. Αν έχετε πολλά αρχεία,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΠΛΗΝΕΤ ΕΒΡΟΥ. Καλτσίδης Χρήστος

ΚΕΠΛΗΝΕΤ ΕΒΡΟΥ. Καλτσίδης Χρήστος Καλτσίδης Χρήστος Μάρτιος 2009 Υπηρεσία Φιλοξενίας Ιστοσελίδων στο ΠΣΔ Η υπηρεσία φιλοξενίας σελίδων στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο έχει σκοπό την προβολή των δραστηριοτήτων των σχολικών μονάδων και του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΜΑΝUΑL) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΧΡΗΣΤΗ.

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΜΑΝUΑL) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΧΡΗΣΤΗ. ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΜΑΝUΑL) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΧΡΗΣΤΗ. Οδηγός Διαχειριστή Το m-learning Toolkit είναι μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που έχει σχεδιαστεί για να υπάρχει η δυνατότητα της πρόσβασης

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Διαχείρισης Συστημάτων Ι

Προγραμματισμός Διαχείρισης Συστημάτων Ι Προγραμματισμός Διαχείρισης Συστημάτων Ι Μάθημα 7ο X Window System Μιχαηλίδης Παναγιώτης Tι είναι παραθυρικό σύστημα; Ένα παραθυρικό σύστημα (window system) είναι μια γραφική διεπαφή χρήστη (Graphical

Διαβάστε περισσότερα

Ευ ομή. Εγχειρίδιο χρήσης του περιβάλλοντος LT125-dp

Ευ ομή. Εγχειρίδιο χρήσης του περιβάλλοντος LT125-dp Ευ ομή Εγχειρίδιο χρήσης του περιβάλλοντος LT125-dp Περιεχόμενα 1. Χειρισμός του περιβάλλοντος LT125-dp Εγκατάσταση & Τρέξιμο Χειρισμός της ψηφιακής εφαρμογής Πλοήγηση στο περιεχόμενο Αλλαγή του μεγέθους

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ) Τµήµα Προγραµµατιστών Σειρά 112

Σχολή Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ) Τµήµα Προγραµµατιστών Σειρά 112 Σχολή Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ) Τµήµα Προγραµµατιστών Σειρά 112 Πλωτάρχης Γ. ΚΑΤΣΗΣ ΠΝ Γιατί χρησιµοποιούµε δίκτυα? Δίκτυο Σύνολο Η/Υ και συσκευών Συνδεδεµένα µε κάποιο µέσο Stand-alone

Διαβάστε περισσότερα

Smart Notebook Software Installer 2014 ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Smart Notebook Software Installer 2014 ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Smart Notebook Software Installer 2014 ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Εφόσον έχετε κάνει δήλωση του SMART προϊόντος σας, θα σας ενηµερώσουµε για νέα χαρακτηριστικά και καινούριες ενηµερώσεις του

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες ΣΧΟΛΕΙΟ Η εκπαιδευτική πρακτική αφορούσε τη διδασκαλία των μεταβλητών στον προγραμματισμό και εφαρμόστηκε σε μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ του τομέα Πληροφορικής στα πλαίσια του μαθήματος του Δομημένου

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή 6. Δημιουργία λογαριασμού 13. Εγκατάσταση και λειτουργία του Skype 28. Βασικές λειτουργίες 32. Επιλογές συνομιλίας 48

Εισαγωγή 6. Δημιουργία λογαριασμού 13. Εγκατάσταση και λειτουργία του Skype 28. Βασικές λειτουργίες 32. Επιλογές συνομιλίας 48 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή 6 Δημιουργία λογαριασμού 13 Εγκατάσταση και λειτουργία του Skype 28 Βασικές λειτουργίες 32 Επιλογές συνομιλίας 48 Γενικές ρυθμίσεις Skype 64 Το Skype σε φορητές συσκευές 78 Εγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικός οδηγός της ενημέρωσης των Windows 8.1

Αναλυτικός οδηγός της ενημέρωσης των Windows 8.1 Αναλυτικός οδηγός της ενημέρωσης των Windows 8.1 Εγκατάσταση και ενημέρωση των Windows 8.1 Ενημερώστε το BIOS, εφαρμογές, προγράμματα οδήγησης και εκτελέστε το Windows Update Επιλέξτε τον τύπο εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης της MySQL

Οδηγίες Χρήσης της MySQL ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Οδηγίες Χρήσης της MySQL Διδάσκων: Γιάννης Θεοδωρίδης Συντάκτης Κειμένου: Βαγγέλης Κατσικάρος Νοέμβριος 2007 1 Περιεχόμενα Εισαγωγή...2

Διαβάστε περισσότερα

Windows 7 Windows Vista

Windows 7 Windows Vista ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ Κωστακιοί Άρτας, ΑΡΤΑ 47100 - Tηλ.. 26810 50500 - Fax. 2681 76941 e-mail: noc@teiep.gr ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

FTP - (File Transfer Protocol ) Πρωτόκολλο Μεταφοράς Αρχείων

FTP - (File Transfer Protocol ) Πρωτόκολλο Μεταφοράς Αρχείων FTP - (File Transfer Protocol ) Πρωτόκολλο Μεταφοράς Αρχείων Το File Transfer Protocol (FTP), (Πρωτόκολλο Μεταφοράς Αρχείων) είναι ένα ευρέως χρησιμοποιούμενο πρωτόκολλο σε δίκτυα τα οποία υποστηρίζουν

Διαβάστε περισσότερα

TRAVIS TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ

TRAVIS TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ TRAVIS-V1-2012 TRAVIS Λογισμικό Διαχείρισης Παραβάσεων Φωτοεπισήμανσης Το σύστημα διαχείρισης παραβάσεων φωτοεπισήμανσης

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος

Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος Ερωτήσεις 1. Να αναφέρετε συνοπτικά τις κατηγορίες στις οποίες διακρίνεται το λογισμικό συστήματος. Σε ποια ευρύτερη κατηγορία εντάσσεται αυτό; Το λογισμικό συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVR TVT

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVR TVT ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVR TVT ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΜΕΝΟΥ Στην πρώτη εκκίνηση του καταγραφικού πατάμε ΕΞΟΔΟΣ στο παράθυρο με τον «ΟΔΗΓΟ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ» 1) Κάνουμε δεξί κλικ και εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης η μπάρα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Το εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε Άδεια Χρήσης Creative Commons Αναφορά Μη-Εµπορική Χρήση Όχι Παράγωγο Έργο v. 3.0

ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Το εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε Άδεια Χρήσης Creative Commons Αναφορά Μη-Εµπορική Χρήση Όχι Παράγωγο Έργο v. 3.0 ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Ενότητα: ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση Υποενότητα: Y5 ηµιουργία διαδικτυακής ραδιοφωνικής εκποµπής µε το εργαλείο Icecast Το εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε Άδεια Χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Το Microsoft Word 2013 έχει διαφορετική εμφάνιση από προηγούμενες εκδόσεις. Γι αυτό το λόγο, δημιουργήσαμε αυτόν τον οδηγό για να ελαχιστοποιήσουμε την καμπύλη εκμάθησης. Γραμμή

Διαβάστε περισσότερα

Ανακαλύπτω. Ο υπολογιστής στην πράξη!

Ανακαλύπτω. Ο υπολογιστής στην πράξη! ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΦΙΛΟΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ» Κατερίνα Κεράστα 2014 Α Μαθαίνω τον υπολογιστή μου Ανακαλύπτω Ο υπολογιστής στην πράξη! Ο υπολογιστής στην πράξη! Επιφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

Βασική εγκατάσταση Asterisk σε Linux

Βασική εγκατάσταση Asterisk σε Linux Βασική εγκατάσταση Asterisk σε Linux 1 Πι νακας περιεχομε νων ΓΕΝΙΚΆ... 3 ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΎ... 4 LINUX MYSQL ASTERISK - UTILITIES... 4 ACCS (ALTEC CALL CENTER SERVER)... 5 Εγκατάσταση σε περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Πληροφοριών στο ιαδίκτυο

ιαχείριση Πληροφοριών στο ιαδίκτυο ιαχείριση Πληροφοριών στο ιαδίκτυο Εργαστήριο (Φυλλάδιο 3) ΤΕΙ Καβάλας - Σχολή ιοίκησης & Οικονοµίας Τµήµα ιαχείρισης Πληροφοριών ιδάσκων: Μαρδύρης Βασίλειος, ιπλ. Ηλ. Μηχανικός & Μηχ. Υπολογιστών, MSc

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση του εκτυπωτή από το CD λογισμικού και τεκμηρίωσης

Εγκατάσταση του εκτυπωτή από το CD λογισμικού και τεκμηρίωσης Σελίδα 1 από 6 Οδηγός σύνδεσης Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα Μπορείτε να εγκαταστήσετε το λογισμικό του εκτυπωτή χρησιμοποιώντας το CD λογισμικού στα ακόλουθα λειτουργικά συστήματα: Windows 8.1

Διαβάστε περισσότερα

Special edition of the Technical Chamber of Greece on Video Conference Services on the Internet, 2000 CU-SEEME

Special edition of the Technical Chamber of Greece on Video Conference Services on the Internet, 2000 CU-SEEME CU-SEEME A.S. DRIGAS Applied Technologies Department NCSR DEMOKRITOS Ag. Paraskevi GREECE dr@imm.demokritos.gr http://imm.demokritos.gr Το Cu-SeeMe είναι ένα πρόγραµµα Video Conference που σας επιτρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Εργαστήριο Εγκατάσταση Ubuntu με VirtualBox Εγκατάσταση Ubuntu με Unetbootin Απομακρυσμένη πρόσβαση με Putty/WinSCP

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Εργαστήριο Εγκατάσταση Ubuntu με VirtualBox Εγκατάσταση Ubuntu με Unetbootin Απομακρυσμένη πρόσβαση με Putty/WinSCP ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Εργαστήριο Εγκατάσταση Ubuntu με VirtualBox Εγκατάσταση Ubuntu με Unetbootin Απομακρυσμένη πρόσβαση με Putty/WinSCP Κ.Γ. Μαργαρίτης, Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Π.1.2.2.: Εγχειρίδια χρήσης της υπηρεσίας για τα κύρια υποστηριζόμενα Λειτουργικά

Π.1.2.2.: Εγχειρίδια χρήσης της υπηρεσίας για τα κύρια υποστηριζόμενα Λειτουργικά ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ Κωστακιοί Άρτας, ΑΡΤΑ 47100 - Tηλ.. 26810 50500 - Fax. 2681 76941 e-mail: noc@teiep.gr ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης-Οδηγός Εκπαίδευσης Χρηστών. - Δήμος Δέλτα - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Εγχειρίδιο Χρήσης-Οδηγός Εκπαίδευσης Χρηστών. - Δήμος Δέλτα - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής υποστήριξης των δράσεων περιβαλλοντικής διαχείρισης της παράκτιας ζώνης του Θερμαϊκού Κόλπου και διαδραστικής εφαρμογής αναφοράς περιβαλλοντικών προβλημάτων Εγχειρίδιο Χρήσης-Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

Xerox WorkCentre 3655 Πολυλειτουργικός εκτυπωτής Πίνακας ελέγχου

Xerox WorkCentre 3655 Πολυλειτουργικός εκτυπωτής Πίνακας ελέγχου Πίνακας ελέγχου Οι διαθέσιμες υπηρεσίες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη διαμόρφωση του εκτυπωτή σας. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις υπηρεσίες και τις ρυθμίσεις, ανατρέξτε στον Οδηγό χρήσης. 3 4 5 Οθόνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ GRS-1

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ GRS-1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ GRS-1 Σελίδα 1 ΓΕΝΙΚΑ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το GRS-1 της TOPCON διαθέτει λειτουργικό σύστημα Windows CE NET 6.1 παρέχοντας την δυνατότητα εγκατάστασης οποιασδήποτε εφαρμογής και λογισμικού έκδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης eclass 1.7. Οδηγίες Αναβάθμισης (Upgrade) - 1 - Αθήνα, 16 Μαρτίου 2007. 1. Εισαγωγή

Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης eclass 1.7. Οδηγίες Αναβάθμισης (Upgrade) - 1 - Αθήνα, 16 Μαρτίου 2007. 1. Εισαγωγή Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης eclass 1.7 Οδηγίες Αναβάθμισης (Upgrade) Ομάδα Εργασίας: Τσιμπάνης Κωνσταντίνος, Εξηνταρίδης Γιάννης Αθήνα, 16 Μαρτίου 2007 1. Εισαγωγή Η πλατφόρμα eclass είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MODULE: ΠΕΛΑΤΕΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MODULE: ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MODULE: ΠΕΛΑΤΕΣ VERSION CMS 4.0 ΕΚ ΟΣΗ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟΥ 4.0.1-2009 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009 Το παρόν εγχειρίδιο διατίθεται µαζί µε την πλατφόρµα ηλεκτρονικού επιχειρείν altab2x

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΞΑΜΗΝΟ Η ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ : ΜΟΣΧΟΥΛΑ ΟΛΓΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ : 30/02 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

4.1 Άνοιγμα υπάρχοντος βιβλίου εργασίας

4.1 Άνοιγμα υπάρχοντος βιβλίου εργασίας 4.1 Άνοιγμα υπάρχοντος βιβλίου εργασίας 4.1.1 Άνοιγμα υπάρχοντος βιβλίου εργασίας από βάση δεδομένων Όταν εκκινήσουμε τον Discoverer εμφανίζεται στην οθόνη μας το παράθυρο διαλόγου του βοηθητικού προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση Joomla 1. Στο Π.Σ.Δ. (www.sch.gr) 2. Τοπικά 3. Σε δωρεάν Server

Εγκατάσταση Joomla 1. Στο Π.Σ.Δ. (www.sch.gr) 2. Τοπικά 3. Σε δωρεάν Server Γεώργιος Χρ. Μακρής Εγκατάσταση Joomla 1. Στο Π.Σ.Δ. (www.sch.gr) 2. Τοπικά 3. Σε δωρεάν Server 2012 Γ ε ώ ρ γ ι ο ς Χ ρ. Μ α κ ρ ή ς ( h t t p : / / u s e r s. s c h. g r / g m a k r i s ) Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

SITEBUILDER ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ (WEBSITE) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Version 2.0

SITEBUILDER ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ (WEBSITE) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Version 2.0 SITEBUILDER ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ (WEBSITE) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Version 2.0 Περιεχόμενα 1. Οδηγίες πρόσβασης... 3 2. Οδηγίες Σχεδιασμού Website... 4 2.1. Έναρξη...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήσης της Εφαρμογής Web based Video Conference

Οδηγός Χρήσης της Εφαρμογής Web based Video Conference Οδηγός Χρήσης της Εφαρμογής Web based Video Conference Περιεχόμενα Περιβάλλον Εφαρμογής... 3 1. Σύνδεση... 3 2. Κατάσταση Σύνδεσης... 3 3. Συνδεδεμένοι Χρήστες... 4 4. Συμμετέχοντες... 4 Διάταξη Push to

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρμα Συνεργατικότητας (Collaboration Platform) ΧΡΗΣΗΣ. MRB Hellas System Συμβουλευτική Α.Ε

Πλατφόρμα Συνεργατικότητας (Collaboration Platform) ΧΡΗΣΗΣ. MRB Hellas System Συμβουλευτική Α.Ε σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας 1 25 Λογισμικές εφαρμογές καταγραφής και αξιοποίησης πληροφοριών σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας Πλατφόρμα Συνεργατικότητας (Collaboration

Διαβάστε περισσότερα

1. Γνωριμία Με Το Περιβάλλον Του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

1. Γνωριμία Με Το Περιβάλλον Του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή WINDOWS ΣΤΟΧΟΙ: 1. Γνωριμία Με Το Περιβάλλον Του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 2. Γνωριμία Με Την Επιφάνεια Εργασίας (Desktop) 3. Ta Βασικά Εικονίδια Της Επιφάνειας Εργασίας (Desktop) 4. Κουμπιά Παραθύρων 5.

Διαβάστε περισσότερα

Η εφαρµογή ClassWeb δίνει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος τη δυνατότητα πρόσβασης µέσω του ιαδικτύου σε ποικίλες υπηρεσίες, όπως:

Η εφαρµογή ClassWeb δίνει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος τη δυνατότητα πρόσβασης µέσω του ιαδικτύου σε ποικίλες υπηρεσίες, όπως: 1. Υπηρεσία ClassWeb 1.1. Γενικά Η εφαρµογή ClassWeb δίνει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος τη δυνατότητα πρόσβασης µέσω του ιαδικτύου σε ποικίλες υπηρεσίες, όπως: εµφάνιση στατιστικών στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο διαχείρισης χρηστών και λιστών διανομής για τον Υπεύθυνο Φορέα του Δικτύου "Σύζευξις" -1-

Εγχειρίδιο διαχείρισης χρηστών και λιστών διανομής για τον Υπεύθυνο Φορέα του Δικτύου Σύζευξις -1- -1- 1 Διαχείριση Χρηστών...3 1.1 Υπηρεσίες...5 1.1.1 Δημιουργία νέου χρήστη...6 1.1.2 Αναζήτηση χρήστη...7 1.1.2 Επεξεργασία στοιχείων χρήστη...8 1.1.3 Δημιουργία /Επεξεργασία mailbox plan...10 1.1.4 Ενεργοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

1. Τα τμήματα της επιφάνειας εργασίας των Windows

1. Τα τμήματα της επιφάνειας εργασίας των Windows 1. Τα τμήματα της επιφάνειας εργασίας των Windows Εικονίδια συντομεύσεων (αρχείου-φακέλου) Εικονίδια Ανενεργά Ενεργό Επιφάνεια (αρχείου-φακέλου) παράθυρα παράθυρο εργασίας Γραμμή μενού Γραμμή εργαλείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ WEBCAM STATION EVOLUTION

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ WEBCAM STATION EVOLUTION ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ WEBCAM STATION EVOLUTION ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κάνοντας κλικ σε έναν τίτλο σε αυτόν τον πίνακα περιεχομένων, θα εμφανιστεί η αντίστοιχη παράγραφος 1. 2. 3. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΡΥΘΜΙΣΗ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ 4 ΕΜΦΑΝΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Εικονικού Κόσμου

Οδηγίες χρήσης Εικονικού Κόσμου Οδηγίες χρήσης Εικονικού Κόσμου 1. Εισαγωγή σε βασικές έννοιες Εισαγωγή στην Εικονική Πραγματικότητα Εισαγωγή στους Εικονικούς Κόσμους Τεχνολογική προσέγγιση Ψυχοκοινωνική προσέγγιση Εκπαιδευτική χρησιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικό εγχειρίδιο χρήσης του Microsoft Visual Studio 2010

Συνοπτικό εγχειρίδιο χρήσης του Microsoft Visual Studio 2010 Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Τομέας Υπολογιστικών Τεχνικών & Συστημάτων Συνοπτικό εγχειρίδιο χρήσης του Microsoft Visual Studio 2010 Ιωάννης Γεωργουδάκης - Πάρις Μαστοροκώστας Σεπτέμβριος 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης συστήματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας της Ελληνικής Ομοσπονδίας Μπριτζ

Εγχειρίδιο χρήσης συστήματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας της Ελληνικής Ομοσπονδίας Μπριτζ Εγχειρίδιο χρήσης συστήματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας της Ελληνικής Ομοσπονδίας Μπριτζ Ελληνική Ομοσπονδία Μπριτζ Σελίδα 1 / 8 Πίνακας περιεχομένων 1. Γενικά...3 2. Ρυθμίσεις για προχωρημένους...3 α.

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Τηλεφωνικών Κλήσεων

ιαχείριση Τηλεφωνικών Κλήσεων ιαχείριση Τηλεφωνικών Κλήσεων 1 Διαχει ριση Τηλεφωνικω ν Κλη σεων ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ... 3 ΔΟΜΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΛΗΣΕΩΝ... 3 ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ... 4 ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ... 5

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Microsoft WINDOWS (95-98-NT-2000-XP)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Microsoft WINDOWS (95-98-NT-2000-XP) ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α.Π.Θ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Microsoft WINDOWS (95-98-NT-2000-XP) Κ. Παρασκευόπουλος Αναπλ. Καθηγητής Θεσσαλονίκη 2004 1. Μερικά κλασσικά ερωτήματα

Διαβάστε περισσότερα