Οι διαγλωσσικές επιδράσεις και η αξιοποίησή τους κατά τη διδασκαλία των. αγγλόφωνους: Πρόταση για ένα διαδικτυακό λεξικό. In E. Close, G.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οι διαγλωσσικές επιδράσεις και η αξιοποίησή τους κατά τη διδασκαλία των. αγγλόφωνους: Πρόταση για ένα διαδικτυακό λεξικό. In E. Close, G."

Transcript

1 ΠρΟταση για Ενα διαδικτυακο λεξικο Οι διαγλωσσικές επιδράσεις και η αξιοποίησή τους κατά τη διδασκαλία των Ελληνικών σε αγγλόφωνους: Πρόταση για ένα διαδικτυακό λεξικό Δημήτρης Κλωτσοτύρας και Μαρία Λώμη Interlingual influences and their exploitation in the teaching of Modern Greek to English speakers: Proposal for an online dictionary: English and Greek share a large number of common words with significant similarities both in the written form and in pronunciation. This paper begins with proposing a complete terminology, which covers the various categories of those words. It continues reviewing the related literature, which suggests that the similarities can be particularly helpful in the teaching of Modern Greek to English speakers. Since course books available today do not exploit this benefit systematically and considering the teachers difficulties in sourcing the common words, we propose an online dictionary. The dictionary includes words that demonstrate a strong degree of similarity. Entries are selected with students from 5 to 18 years of age in mind, are divided into thematic categories and graded levels of difficulty. The option of finding entries using a variety of criteria is also provided. Εισαγωγή Τα Ελληνικά και τα Αγγλικά μοιράζονται ένα μεγάλο αριθμό λέξεων με κοινή ελληνική, λατινική ή άλλη καταγωγή 1 (Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, 1996 Καναράκης, 2005: Μπαμπινιώτης, 2000 Πετρούνιας, 1996). Συχνά οι λέξεις αυτές παρουσιάζουν αξιοσημείωτες ομοιότητες, τόσο στην προφορά τους όσο και στη γραπτή τους αποτύπωση. Οι ομοιότητες αυτές θα μπορούσαν να φανούν χρήσιμες κατά τη διδασκαλία του ελληνικού λεξιλογίου σε αγγλόφωνους, όμως στην παρούσα 1 Οι όροι καταγωγή και προέλευση χρησιμοποιούνται με βάση την ετυμολόγηση των λέξεων. Έτσι, η λέξη diplomacy θεωρείται ελληνικής καταγωγής, παρά το γεγονός ότι πρωτοεμφανίστηκε στη γαλλική γλώσσα (diplomatie) κατά τον 18ο αιώνα (Μπαμπινιώτης, 1998:520). 467

2 ΔημΗτρης ΚλωτσοτΥρας / ΜαρΙα ΛΩμη συγκυρία οι κοινές λέξεις αξιοποιούνται μόνο σποραδικά, δεν υπάρχει επαρκής θεωρητική κάλυψη της διδακτικής τους και η εύρεσή τους είναι δύσκολη, αφού λείπει ένα σχετικό λεξικό με εκπαιδευτικό προσανατολισμό. Με το παρόν κείμενο ευελπιστούμε να παρουσιάσουμε ένα πλαίσιο υπέρβασης αυτής της κατάστασης. Η τρέχουσα ορολογία Σύμφωνα με το λεξικό του Oxford (Soanes and Stevenson, 2003:335), οι λέξεις που, ενώ ανήκουν σε διαφορετικές γλώσσες, έχουν κοινή καταγωγή και γι αυτό σημαντικές ομοιότητες, ονομάζονται cognates (από το Λατινικό cognatus: co- μαζί με + gnatus γεννημένος ), που στα Ελληνικά μεταφράζεται με τον όρο συγγενείς λέξεις (Χειλάκου, 2006:71). Κατά τη χρήση όμως του όρου cognates στην αγγλική βιβλιογραφία τη σχετική με τη διδασκαλία της δεύτερης/ξένης γλώσσας, παρατηρούνται δύο τάσεις σε σχέση με τον ορισμό της. Για τη μία τάση, που υιοθετεί καθαρά γλωσσολογικά/φιλολογικά κριτήρια, cognates είναι οι λέξεις που: α) μοιάζουν στη γραφή και στην προφορά, β) έχουν κοινή ετυμολογική καταγωγή, και γ) έχουν ίδια ή παραπλήσια σημασία (Banta, 1981:129 Lengeling, 1996:1 Rodriguez, 2001:744). Με βάση τα παραπάνω χαρακτηριστικά έχουν προταθεί (Gallegos, 1983 στο Carroll, 1992:101) οι παρακάτω όροι: 1. Τrue cognates, για τις λέξεις που έχουν κοινή καταγωγή και ίδια ή παραπλήσια σημασία, π.χ. δημοκρατία democracy. Οι λέξεις αυτές κάποιες φορές ονομάζονται επίσης true friends (Lengeling, 1996:2). 2. Deceptive cognates, για τις λέξεις με κοινή καταγωγή αλλά μόνο μερική συμφωνία στη σημασία τους, π.χ. απολογούμαι apologize. 3. False cognates, για τις λέξεις με κοινή καταγωγή αλλά καμία ομοιότητα στη σημασία, π.χ. εμπάθεια empathy. Οι λέξεις αυτές επίσης συναντώνται ως false friends (Lengeling, 1996:4). 4. Accidental cognates, για τις λέξεις που, ενώ μοιάζουν αρκετά μεταξύ τους, δεν έχουν κοινή ετυμολογική προέλευση, π.χ. μέση messy. Στον καθοριστικό ρόλο της ετυμολογίας δε συμφωνούν, όμως, όσοι εκπροσωπούν τη δεύτερη τάση, που παίρνει περισσότερο υπόψη της τα πορίσματα της ψυχογλωσσολογίας. Η Caroll (1992:102 04) για παράδειγμα, υποστηρίζει ότι η ετυμολογία δε μετράει καθόλου και ότι δύο λέξεις πρέπει να θεωρούνται cognates, απλά όταν ο μαθητής τις αναγνωρίζει ως ίδιο πράγμα, αν και ξέρει ότι ανήκουν σε δύο διαφορετικές γλώσσες. Ο μέσος μαθητής δε γνωρίζει ετυμολογία και περιορίζεται στη βοήθεια της γραπτής αποτύπωσης και της φωνητικής απόδοσης για να συνδέσει τις δύο λέξεις. Η ετυμολογική συσχέτιση, ενώ δεν αποκλείεται από την Carrol, ανάγεται σε ένα κατοπινό στάδιο, αυτό της μεταγλωσσικής επεξεργασίας. 468

3 ΠρΟταση για Ενα διαδικτυακο λεξικο Η συνύπαρξη των δύο παραπάνω οπτικών μπορεί να προκαλέσει παρανοήσεις ή/και συγχύσεις. Για παράδειγμα η Frantzen (1998:243), που ακολουθεί επίσης τη δεύτερη τάση, ονομάζει false cognates τις λέξεις που έχουν παρόμοια ή ίδια μορφή αλλά διαφορετική σημασία. Αυτός όμως ο ορισμός περικλείει τόσο τα χαρακτηριστικά των false cognates όσο και αυτά των accidental cognates της πρώτης τάσης. Σύγχυση, επίσης, μπορεί να προκαλέσει και το γεγονός ότι, ενώ ο όρος cognates υποδηλώνει κοινή προέλευση, εντούτοις, χρησιμοποιείται για να ορίσει λέξεις που δεν έχουν καμία σχέση μεταξύ τους, πέραν της εξωτερικής ομοιότητας. Η χρήση των επιθέτων false ή accidental δεν νομίζουμε ότι εξαλείφει αυτή την αντίφαση. Η πρότασή μας για τη σχετική ορολογία Αν και προτιμούμε την ψυχογλωσσική προσέγγιση, τουλάχιστον σε ό,τι έχει να κάνει με τη διδακτική της γλώσσας στα πρώτα στάδια εκμάθησης, εντούτοις, θεωρούμε απαραίτητη τη βοήθεια της ετυμολόγησης κατά την ταξινόμηση των λέξεων, ώστε να μην προκύπτουν συγχύσεις. Οι λέξεις, λοιπόν, που παρουσιάζουν ομοιότητες στην ακουστική ή/και στη γραπτή εικόνα τους, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κοινής καταγωγής, θα μπορούσαν να ονομαστούν σύμμορφες λέξεις ή απλά σύμμορφα. Τέτοιες είναι: τηλεσκόπιο telescope, πάστα pasta, Καναδάς Canada αλλά και μέση messy, μέλλον melon, κ.λπ. Από τα σύμμορφα, άλλα έχουν κοινή καταγωγή και ονομάζονται συγγενή σύμμορφα, π.χ. τηλεσκόπιο telescope, ενώ άλλα δεν έχουν κοινή καταγωγή και ονομάζονται μη συγγενή σύμμορφα, π.χ. μέση messy. Από τα συγγενή σύμμορφα τώρα, άλλα έχουν την ίδια ή παρόμοια σημασία και ονομάζονται αληθή συγγενή σύμμορφα, π.χ. ιπποπόταμος hippopotamus, ενώ άλλα έχουν διαφορετική σημασία και ονομάζονται ψευδή συγγενή σύμμορφα, π.χ. εμπάθεια empathy. Μερικές λέξεις μπορεί να είναι αληθή συγγενή σύμμορφα ως προς μια σημασία τους, π.χ. συμπάθεια sympathy με τη σημασία της συμπόνιας, και ψευδή ως προς μια άλλη, π.χ. συμπάθεια sympathy με τη σημασία της ερωτικής προτίμησης που συναντάται μόνο στα Ελληνικά (Μπαμπινιώτης, 1998:1707 Soanes and Stevenson, 2003:1788). Στους πίνακες 1 και 2 παρουσιάζονται σχηματικά τα βασικά σημεία της προτεινόμενης ορολογίας. Πίνακας 1: Οι προτεινόμενοι όροι και οι σχέσεις μεταξύ τους Συγγενή σύμμορφα Αληθή συγγενή σύμμορφα Σύμμορφα Ψευδή συγγενή σύμμορφα Μη συγγενή σύμμορφα 469

4 ΔημΗτρης ΚλωτσοτΥρας / ΜαρΙα ΛΩμη Πίνακας 2: Οι προτεινόμενοι όροι και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους Μορφολογικές ομοιότητες Κοινή καταγωγή Διαφορετική καταγωγή Κοινή ή παραπλήσια σημασία Διαφορετική σημασία Σύμμορφα Χ Συγγενή σύμμορφα Χ Χ Μη συγγενή σύμμορφα Χ Χ Χ Αληθή συγγενή σύμμορφα Χ Χ Χ Ψευδή συγγενή σύμμορφα Χ Χ Χ Θα επιμείνουμε λίγο περισσότερο στην ανάλυση του όρου σύμμορφα, μιας και τα χαρακτηριστικά τους είναι ακριβώς η βάση πάνω στην οποία αναπτύχθηκε η συλλογιστική μας. Είπαμε παραπάνω, ότι η ομοιότητά τους εντοπίζεται στη γραπτή αποτύπωση ή/ και στη φωνητική απόδοση. Λαμβάνοντας πάντα υπόψη μας τις διαφορές στο αλφάβητο και στην προφορά των φθόγγων, μπορούμε να διακρίνουμε ότι η ομοιότητα δεν είναι ένα μονοδιάστατο χαρακτηριστικό. Δεν ορίζεται, δηλαδή, μόνο αν συμβαίνει ή όχι, αλλά χρειάζεται να προσδιοριστεί και ένας σχετικός βαθμός εμφάνισής της. Για παράδειγμα, οι λέξεις άρωμα aroma και τίγρη tiger, έχουν διαφορετικούς βαθμούς ομοιότητας. Στο πρώτο ζεύγος η κοινή καταγωγή είναι προφανής με την πρώτη ματιά, ενώ στο δεύτερο όχι. Επίσης, ο βαθμός φωνολογικής ομοιότητας και ο βαθμός ομοιότητας της γραπτής μορφής δεν είναι απαραίτητα ανάλογοι. Οι λέξεις αισθητική aesthetics ακούγονται παρόμοιες, αλλά η γραπτή τους αποτύπωση διαφέρει αισθητά. Αντίθετα, τα προθήματα νεύρο- και neuro- μοιάζουν αρκετά στη γραφή (για όποιον γνωρίζει τις αντιστοιχίες των γραμμάτων στα δύο αλφάβητα), έχουν όμως σημαντικά διαφορετική προφορά. Τα παραπάνω δεν πρέπει να θεωρηθούν λεπτομέρειες, αφού το σκεπτικό της αξιοποίησης των κοινών λέξεων στηρίζεται ακριβώς στην ομοιότητά τους. Αυτή η ομοιότητα θα πρέπει να αναλυθεί σε όλες της παραμέτρους της, για να μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά. Θεωρητική βάση της διδακτικής αξιοποίησης των σύμμορφων Την άποψη, ότι οι μορφολογικές ομοιότητες θα μπορούσαν να φανούν χρήσιμες κατά τη διδασκαλία του ελληνικού λεξιλογίου σε αγγλόφωνους, έρχονται να συνδράμουν 470

5 ΠρΟταση για Ενα διαδικτυακο λεξικο κάποιες από τις βασικές θεωρίες μάθησης αλλά και θεωρίες σχετικές με τη διδασκαλία της ξένης γλώσσας και του λεξιλογίου. Γενικές θεωρίες μάθησης Σύμφωνα με τις συμπεριφοριστικές (μπιχεβιοριστικές) θεωρίες, η ανθρώπινη δραστηριότητα συντίθεται από τις αντιδράσεις στα ερεθίσματα που δεχόμαστε από το περιβάλλον. Μέσω της μίμησης, της επανάληψης και της ενίσχυσης μαθαίνουμε πώς να αντιδρούμε σε συγκεκριμένα ερεθίσματα. Έτσι, όμοια ερεθίσματα τείνουν να προκαλούν παρόμοιες αντιδράσεις. Οι λέξεις αποτελούν ηχητικά ή οπτικά ερεθίσματα που συνδέονται σταθερά μέσα από μια μακρόχρονη συνάφεια με τις έννοιες που συμβολίζουν (Lightbown and Spada, 1999:35 Φράγκου, 1994:273 86). Έτσι, το άκουσμα της λέξης ιπποπόταμος θα προκαλέσει πιθανότατα στον αγγλομαθή την ίδια αντιληπτική αντίδραση με το άκουσμα της λέξης hippopotamus. Πηγαίνοντας στις γνωστικές (cognitive) προσεγγίσεις, θα μπορούσαμε να αναφέρουμε τη Μορφολογική Θεωρία (Gestalt Theory). Σύμφωνα με αυτή, η μάθηση εξαρτάται στενά από τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τα πράγματα. Οι αρχές που διέπουν την αντίληψη αποτελούν και αρχές της μάθησης. Μια από αυτές είναι και η αρχή της ομοιότητας, σύμφωνα με την οποία στοιχεία που μοιάζουν, μαθαίνονται πιο εύκολα από αυτά που δεν παρουσιάζουν ομοιότητες (Φράγκου, 1994:287). Η θεωρία του Εποικοδομητισμού (Constructivism) έχει, επίσης, στοιχεία που είναι χρήσιμα στην περίπτωσή μας. Σύμφωνα με τους εκπροσώπους της, η καινούργια γνώση οικοδομείται πάνω στην προηγούμενη. Οι ισχυροί δεσμοί με την παλιά, οδηγούν στην ευκολότερη κατάκτηση και τη σταθερότητα της νέας γνώσης (Huitt, 2003). Ξεφεύγοντας από το πλαίσιο της Γενικής Ψυχολογίας και μπαίνοντας στο πεδίο της Ψυχοπαιδαγωγικής, θα μπορούσαμε να αναφέρουμε τις απόψεις του Χ. Φράγκου (1994:319 20). Η θεωρητική του πρόταση, την οποία ονομάζει λειτουργική θεωρία για τη σχολική μάθηση, έχει ως βάση το αξίωμα της λειτουργικής σύνδεσης και προώθησης. Από το αξίωμα αυτό απορρέουν μια σειρά από αρχές. Θα ξεχωρίσουμε εδώ, ως σχετικότερη με το αντικείμενό μας, την αρχή της σύνδεσης. Σύμφωνα με αυτή, η νέα γνώση κατακτιέται ευκολότερα, αν συνδεθεί και συσχετιστεί με την ήδη υπάρχουσα. Μόνο έτσι καθίσταται λειτουργική και δεν αποτελεί άχρηστη επισώρευση που ξεχνιέται εύκολα. Θεωρίες για την εκμάθηση της ξένης γλώσσας και του λεξιλογίου Πέραν των γενικών θεωριών μάθησης, υπάρχουν και θεωρίες εξειδικευμένες στη διδασκαλία ξένων γλωσσών που μπορούν να λειτουργήσουν υποστηρικτικά στη χρήση των κοινών λέξεων. Έχοντας ως βάση τον Συμπεριφορισμό, η θεωρία της Αντιπαραβολικής Ανάλυσης (Contrastive Analysis) υποστηρίζει ότι ο μαθητής μαθαίνει τη νέα γλώσσα συγκρίνοντας και βρίσκοντας ομοιότητες και διαφορές με τη γλώσσα που ήδη γνωρίζει. Στη 471

6 ΔημΗτρης ΚλωτσοτΥρας / ΜαρΙα ΛΩμη συνέχεια, μεταφέρει από τη μητρική του στη νέα γλώσσα όσα στοιχεία νομίζει ότι ταιριάζουν (Saville-Troike, 2006:34 35 Χειλάκου, 2006:68). Η θεωρία του Krashen, επίσης, έχει στοιχεία υποστηρικτικά της χρήσης των όμοιων λέξεων (Rodriguez, 2001:744). Σημαντικό μέρος της θεωρίας αυτής αποτελεί η θέση, ότι στους μαθητές θα πρέπει να προσφέρεται νέα γνώση που να μην απέχει πολύ από την ήδη κατακτημένη. Αν η υπάρχουσα γνώση συμβολίζεται με i τότε η νέα θα πρέπει να περιοριστεί στο επίπεδο i + 1 (Krashen, 1985:2 Lightbown and Spada, 1999:39 Saville-Troike, 2006:45). Τέλος, ο Carter (1987:155 62), αφού κάνει μια επισκόπηση των σχετικών θεωρητικών και ερευνητικών δεδομένων, συμπεραίνει πως η μορφολογική ομοιότητα των λέξεων είναι σημαντικός παράγοντας για την εκμάθησή τους. Μια σχετική έρευνα Προς ενίσχυση των παραπάνω προσεγγίσεων, θα ήταν χρήσιμο να αναφέρουμε τα αποτελέσματα μιας έρευνας που πραγματοποιήθηκε από το Πανεπιστήμιο του Ιλλινόις. Σ αυτήν ελέγχθηκε κατά πόσο τα σύμμορφα μπορούν να βοηθήσουν δίγλωσσους, αγγλο-ισπανόφωνους (με μητρική την Ισπανική) μαθητές, να κατανοήσουν δύσκολα κείμενα και να συμπληρώσουν ασκήσεις λεξιλογίου στα Αγγλικά. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι, και στις δύο περιπτώσεις, τα σύμμορφα έπαιξαν σοβαρό επιβοηθητικό ρόλο (Nagy, Garcia, Durgunoglu and Hancin-Bhatt, 1992). Προκλήσεις προς αντιμετώπιση Βέβαια, οι υποστηρικτικές απόψεις, που είδαμε προηγούμενα, είναι η μία πλευρά του νομίσματος. Η αποτελεσματική χρήση των κοινών λέξεων προϋποθέτει και την επίγνωση των προκλήσεων που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν. Οι λεπτές διαφορές ανάμεσα στα αληθή και τα ψευδή συγγενή σύμμορφα (π.χ. συμπάθεια sympathy), μπορούν να προκαλέσουν σύγχυση και λάθη στους μαθητές. Επίσης, αν θεωρηθεί, μέσω της γενίκευσης (Φράγκου, 1994:298), ότι όλες οι παρόμοιες λέξεις έχουν και την ίδια σημασία, τότε οι παρανοήσεις θα είναι πολλές (π.χ. στις λέξεις πάστα pasta, εμπάθεια empathy). Έτσι, στα σχετικά άρθρα, παρά την αποδοχή της χρησιμότητας των κοινών λέξεων (Banta, 1981:129 Χειλάκου, 2006:71), επισημαίνονται εμφαντικά τα προβλήματα που μπορεί να δημιουργήσουν τα μη συγγενή σύμμορφα ή τα ψευδή συγγενή σύμμορφα (Carroll, 1992:94 Lengeling, 1996:4), κωδικοποιούνται οι αιτίες αυτών των προβλημάτων και προτείνονται μέθοδοι για την αντιμετώπισή τους (Frantzen, 1998:244 52). Η χρήση των σύμμορφων στη διδασκαλία Στο διεθνή χώρο, έχουν παρουσιαστεί διάφορες προτάσεις που αφορούν, ειδικά, τη διδακτική των σύμμορφων. Το υλικό αυτό είναι ιδιαίτερα εκτενές, όταν πρόκειται για 472

7 ΠρΟταση για Ενα διαδικτυακο λεξικο τις κοινές λέξεις μεταξύ Αγγλικών και Ισπανικών. Ο Garrison (1990:509), για παράδειγμα, προτείνει λίστες από ζεύγη λέξεων, που ο μαθητής καλείται να συμπληρώσει γραπτά ή προφορικά, με βάση δοσμένο παράδειγμα: reality la realidad capacity... formality... Ο Rodriguez (2001) θεωρεί ως ενδεικνυόμενη μέθοδο την ανάγνωση και λεξιλογική ανάλυση κειμένων που περιέχουν σύμμορφα, ενώ η Lengeling (1996) δίνει έμφαση στην εξάσκηση στα ψευδή συγγενή σύμμορφα μέσα από ασκήσεις και παιχνίδια. Στο χώρο της διδασκαλίας της Ελληνικής σε αγγλόφωνους όμως, η αξιοποίηση του πλεονεκτήματος των σύμμορφων είναι αποσπασματική και περιορισμένη, ενώ υπάρχει σοβαρό έλλειμμα στη θεωρητική κάλυψη της διδακτικής τους. Στο εκπαιδευτικό υλικό του Εργαστηρίου Διαπολιτισμικών και Μεταναστευτικών Μελετών (Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ.) εμφανίζονται σχετικές διδακτικές δραστηριότητες, αλλά είναι περιορισμένες σε κάποια αρχικά συνήθως στάδια (Βάμβουκας, Ασμέτη και Κορφιάτη, 2000:9 Παπαδήμα-Σοφοκλέους, 2001α:22 30, 2001β:17 27). Επίσης, στο θεωρητικό πλαίσιο του Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ. για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση και πιο συγκεκριμένα στο κεφάλαιο που αναφέρεται στη διδασκαλία του λεξιλογίου (Δαμανάκης, 2004α:92 93), δε γίνεται αναφορά στις κοινές λέξεις. Συνακόλουθα, οι λέξεις αυτές δεν επισημαίνονται ούτε στο λεξιλογικό παράρτημα, που συνοδεύει το θεωρητικό πλαίσιο (Δαμανάκης, 2004β). Στη διαδικτυακή Πύλη για την ελληνική γλώσσα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας (Κ.Ε.Γ.) γίνεται εκτενής αναφορά στο λεξιλογικό δανεισμό ως γλωσσολογικό φαινόμενο και δίνονται πολλά παραδείγματα, αλλά δεν προβάλλεται το διδακτικό πλεονέκτημα που θα μπορούσαν να προσφέρουν τα δάνεια μέσω της ομοιότητάς τους (Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, 1996 Κίτσα, 2006 Πετρούνιας, 1996). Θεωρούμε, ότι η παρούσα κατάσταση θα πρέπει να αλλάξει, ιδίως αν αναλογιστούμε το πλήθος των σύμμορφων μεταξύ Ελληνικών και Αγγλικών. Η έκταση του κοινού λεξιλογίου Η ελληνική επίδραση στα Αγγλικά είναι ιδιαίτερα εκτενής (Κωνσταντινίδης, 1993, 2001 Μπαμπινιώτης, 2000) και δεν περιορίζεται στο λεξιλογικό, αλλά επεκτείνεται και στο γραφηματικό και μορφολογικό επίπεδο (Καναράκης, 2005:282 92). Βέβαια, όλες αυτές οι λέξεις δεν είναι κατάλληλες προς διδασκαλία. Η μεγάλη πλειοψηφία των ελληνικών επιδράσεων είναι εξειδικευμένοι επιστημονικοί όροι που ίσως δε θα χρειαστεί ποτέ ο μέσος ομιλητής. Για να είναι χρήσιμες στον εκπαιδευτικό οι λέξεις θα πρέπει: α) να ανταποκρίνονται στην ηλικιακή και γνωστική/λεξιλογική ανάπτυξη των μαθητών και β) η ομοιότητά τους να είναι τέτοια που να προκαλεί σχετικά εύκολα τον αντιληπτικό συνειρμό. 473

8 ΔημΗτρης ΚλωτσοτΥρας / ΜαρΙα ΛΩμη Σε μια βάση δεδομένων που παρουσιάσαμε πριν από δύο χρόνια (Ο Κόσμος, 13 Σεπτεμβρίου 2005:8) είχαμε καταγράψει αρκετές εκατοντάδες ζεύγη λέξεων που πληρούσαν τα παραπάνω κριτήρια. Στόχος της εργασίας ήταν να προσφέρει στους εκπαιδευτικούς ένα εργαλείο εύρεσης των κοινών λέξεων, ώστε να τις χρησιμοποιήσουν στα μαθήματά τους όπως αυτοί έκριναν κατάλληλο. Όμως, το ηλεκτρονικό αυτό λεξικό είχε δύο βασικά μειονεκτήματα. Το πρώτο ήταν ότι περιοριζόταν στις λέξεις με ελληνική καταγωγή, ενώ τα δεδομένα δείχνουν ότι μεγάλος είναι και ο αριθμός των μη ελληνικής προέλευσης κοινών λέξεων (Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, 1996 Πετρούνιας, 1996). Το δεύτερο μειονέκτημα ήταν, ότι τα εργαλεία εξεύρεσης των λέξεων απαιτούσαν από τους εκπαιδευτικούς εξοικείωση με τη διαχείριση βάσεων δεδομένων, κάτι που δεν είναι αναμενόμενο από το μέσο εκπαιδευτικό. Εικόνα 1: Η ηλεκτρονική μορφή της αρχικής βάσης δεδομένων Η πρότασή μας για την ανάπτυξη ενός διαδικτυακού λεξικού Παίρνοντας ως βάση την εμπειρία μας από την παραπάνω εργασία προτείνουμε ένα ηλεκτρονικό λεξικό διαδικτυακά προσβάσιμο. Τα λήμματα θα είναι συγγενή σύμμορφα, μεταξύ Ελληνικών και Αγγλικών, ανεξάρτητα από την ετυμολογική τους 474

9 ΠρΟταση για Ενα διαδικτυακο λεξικο προέλευση. Εκτός από την αγγλική και την αντίστοιχη ελληνική λέξη, των οποίων θα ήταν καλό να υπάρχει και εκφώνηση, θα ήταν χρήσιμο να εμφανίζεται: τι μέρος του λόγου είναι οι λέξεις το επίπεδο δυσκολίας, όπου προτείνουμε τρία επίπεδα: Α, για παιδιά 5 9 ετών, Β, για παιδιά ετών και Γ, για παιδιά ετών η θεματική κατηγορία, όπου θα μπορούσαν για παράδειγμα να υπάρχουν οι εξής ενότητες: αθλητισμός, θρησκεία, ιατρική, μαθηματικά, πολιτική/κοινωνία, μεταφορές, τέχνη, ζώα, φυτά, τρόφιμα, επαγγέλματα, αντικείμενα καθημερινής χρήσης, κ.λπ. η ετυμολογική ανάλυση παραδείγματα χρήσης της ελληνικής λέξης μέσα σε φράσεις τα συνώνυμα και τα αντίθετα (όταν υπάρχουν) και της αγγλικής και της ελληνικής λέξης Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού λεξικού θα πρέπει να διαρθρωθούν με γνώμονα τη χρηστικότητα από το μέσο εκπαιδευτικό. Η αναζήτηση λέξεων με βάση μόνο την αλφαβητική σειρά δε θα ήταν αποδοτική, αφού οι εκπαιδευτικοί συνήθως χρειάζονται λέξεις που αναφέρονται σε συγκεκριμένη θεματολογία ή επίπεδο τάξης, ανεξάρτητα από το αρχικό γράμμα. Προτείνεται λοιπόν να υπάρχει δυνατότητα, ώστε να αναζητούνται λήμματα με πολλαπλά κριτήρια. Μια κατάλληλα οργανωμένη βάση δεδομένων θα επέτρεπε, για παράδειγμα, να βρεθούν: α) οι λέξεις του πρώτου επιπέδου που αφορούν τη σχολική ζωή, β) τα ουσιαστικά του δεύτερου επιπέδου που αφορούν τον αθλητισμό ή γ) τα επίθετα που ανήκουν στην κατηγορία πολιτική/κοινωνία κ.λπ. Έτσι ο εκπαιδευτικός θα μπορούσε να συγκεντρώνει τις λέξεις που τον ενδιαφέρουν, ανάλογα με το στόχο του μαθήματός του, και να τις χρησιμοποιεί με τον τρόπο που ο ίδιος θεωρεί κατάλληλο. Πάντως, η παράθεση των λέξεων, έστω και σε μια βάση δεδομένων με πρακτική και εύχρηστη αναζήτηση λημμάτων, δεν αρκεί. Για να είναι ολοκληρωμένη η διδακτική αξιοποίηση του λεξικού, θα ήταν χρήσιμο να ενταχθεί σε ένα γενικότερο σχεδιασμό για έναν ιστοχώρο που θα περιλαμβάνει: το θεωρητικό πλαίσιο για τη χρήση των σύμμορφων στη διδασκαλία την κωδικοποίηση και παρουσίαση των διδακτικών πρακτικών που εμφανίζονται στη διεθνή βιβλιογραφία δείγματα ασκήσεων και δραστηριοτήτων σχετικό υλικό και ιδέες που αποστέλλουν εκπαιδευτικοί 475

10 ΔημΗτρης ΚλωτσοτΥρας / ΜαρΙα ΛΩμη Χρήσεις του διαδικτυακού λεξικού Πέραν της προφανούς χρήσης για την εύρεση διδακτικού υλικού, οι εκπαιδευτικοί θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν το λεξικό, για να δείξουν στους υποψήφιους αγγλόφωνους μαθητές τους, ότι τα Ελληνικά δεν είναι τόσο δύσκολα όσο ίσως φαντάζουν. Το λεξικό θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί, επίσης, από τους μεγαλύτερους μαθητές για εύρεση κοινών λέξεων ή ετυμολογικών πληροφοριών. Αυτό θα μπορούσε να γίνει είτε από δικό τους ενδιαφέρον είτε λόγω ανάθεσης σχετικής εργασίας στην τάξη τους. Ακόμα, οι μελετητές που ενδιαφέρονται για τις διαγλωσσικές επιδράσεις, θα είχαν μια εύκολα προσβάσιμη πηγή, για να αντλήσουν υλικό. Συμπέρασμα Στα Αγγλικά και τα Ελληνικά, οι λέξεις που, λόγω κοινής καταγωγής, παρουσιάζουν ομοιότητες στα μορφολογικά τους χαρακτηριστικά είναι πολλές. Γενικές θεωρίες μάθησης και θεωρίες για τη διδασκαλία των ξένων γλωσσών, συνηγορούν στο ότι αυτές οι ομοιότητες μπορούν να βοηθήσουν στην εκμάθηση του ελληνικού λεξιλογίου από τους αγγλόφωνους. Μια καλή αρχή για την εκμετάλλευσή τους θα ήταν ένα διαδικτυακό λεξικό που θα συγκέντρωνε και θα πρόσφερε προς διδακτική χρήση αυτές τις λέξεις. Θα ήταν στρατηγικό λάθος, να παραμείνουμε στη γλωσσολογική επισήμανση των κοινών λέξεων και να μην προχωρήσουμε στο στάδιο της πλήρους και συστηματικής διδακτικής αξιοποίησης. 476

11 Ελληνική ΠρΟταση για Ενα διαδικτυακο λεξικο Βιβλιογραφία Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, 1996 Α. Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, Το λεξιλόγιο της νεοελληνικής και ο ευρωπαϊκός γλωσσικός πλουραλισμός. Στο Η ελληνική γλώσσα στη διευρυμένη Ευρωπαϊκή Ένωση: Γλωσσικός πλουραλισμός και εθνοκεντρισμός, πρακτικά συνεδρίου: Αθήνα: Κέντρο Λογοτεχνικής Μετάφρασης. Διαθέσιμο διαδικτυακά από: modern_greek/studies/europe/b7/index.html Βάμβουκας, Ασμέτη και Κορφιάτη, 2000 Μ. Βάμβουκας, Χ. Ασμέτη και Α. Κορφιάτη, Πράγματα και Γράμματα: Οδηγός για τη νηπιαγωγό και το δάσκαλο. Αθήνα: Ο.Ε.Δ.Β. Δαμανάκης, 2004α Μ. Δαμανάκης, επιμ., Θεωρητικό Πλαίσιο και Προγράμματα Σπουδών για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στη Διασπορά. Ρέθυμνο: Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ. Δαμανάκης, 2004β Μ. Δαμανάκης, επιμ., Θεωρητικό Πλαίσιο και Προγράμματα Σπουδών για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στη Διασπορά Παράρτημα: Λεξιλόγιο. Ρέθυμνο: Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ. Καναράκης, 2005 Γ. Καναράκης, Διαγλωσσικές επιδράσεις στην Αγγλική και η συμβολή της ελληνικής γλώσσας. Αθήνα: Γρηγόρη. Κίτσα, 2006 Β. Κίτσα, Λεξιλογικό Βοήθημα για την υποστήριξη των διδασκόντων την Ελληνική ως Δεύτερη/Ξένη Γλώσσα. Β Μέρος: Παραγωγή, Σύνθεση, Δανεισμός. Θεσσαλονίκη: ΥΠ.Ε.Π.Θ.-Κ.Ε.Γ. Διαθέσιμο διαδικτυακά από: modern_greek/foreign/education/word2text/contents-b.html Κωνσταντινίδης, 1993 Α. Κωνσταντινίδης, Οι ελληνικές λέξεις στην Αγγλική γλώσσα (Β έκδ.). Θεσσαλονίκη: Κωνσταντινίδης. Κωνσταντινίδης, 2001 Α. Κωνσταντινίδης, Η οικουμενική διάσταση της ελληνικής γλώσσας. Θεσσαλονίκη: Μ. Κωνσταντινίδη. Μπαμπινιώτης, 1998 Γ. Μπαμπινιώτης, Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας. Αθήνα: Κέντρο Λεξικολογίας. Μπαμπινιώτης, 2000 Γ. Μπαμπινιώτης, Και όμως είναι ελληνικές. Το Βήμα Online, 20 Μαρτίου Διαθέσιμο διαδικτυακά από: Ο Κόσμος, 2005 Ομογενειακή εφημερίδα της Αυστραλίας. Παπαδήμα-Σοφοκλέους, 2001α Σ. Παπαδήμα-Σοφοκλέους, Ελληνικά! Γιατί όχι; Βιβλίο μαθητή. Ρέθυμνο: Ε.Δ.ΔΙΑ.ΜΕ. Παπαδήμα-Σοφοκλέους, 2001β Σ. Παπαδήμα-Σοφοκλέους, Ελληνικά! Γιατί όχι; Τετράδιο εργασιών. Ρέθυμνο: Ε.Δ.ΔΙΑ.ΜΕ. Πετρούνιας, 1996 Ε. Πετρούνιας, Γλωσσικές σχέσεις Ελλάδας και Δύσης: Λεξιλόγιο και διαχρονικότητα της 477

12 ΔημΗτρης ΚλωτσοτΥρας / ΜαρΙα ΛΩμη ελληνικής γλώσσας. Στο H ελληνική γλώσσα (σσ ). Aθήνα: ΥΠ.Ε.Π.Θ. Διαθέσιμο διαδικτυακά από: Φράγκου, 1994 Χ. Φράγκου, Ψυχοπαιδαγωγική. Αθήνα: Gutenberg. Χειλάκου, 2006 Ε. Χειλάκου, Το λεξιλόγιο στην κατάκτηση της ξένης γλώσσας: Από τη θεωρία στην πράξη. Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων, 11: Αγγλική Banta, 1981 F. G. Banta, Teaching German vocabulary: the use of English cognates and common loan words. Modern Language Journal, 65(2): Carroll, 1992 S. E. Carroll, On cognates. Second Language Research, 8(2): Carter, 1987 R. Carter, Vocabulary: Applied Linguistic Perspectives (pp ). London: Allen & Unwin. Frantzen, 1998 D. Frantzen, Intrinsic and extrinsic factors that contribute to the difficulty of learning of false cognates. Foreign Language Annals, 31(2): Garrison, 1990 D. Garrison, Inductive strategies for teaching Spanish-English cognates. Hispania, 73(2): Huitt, 2003 W. Huitt, Constructivism. Educational Psychology Interactive. Valdosta, GA: Valdosta State University. Available on-line at: Krashen, 1985 S. D. Krashen, The Input Hypothesis: Issues and Implications. New York: Longman. Lengeling, 1996 M. M. Lengeling, True friends and false friends (Teaching Guide), University of Guanajuato. Lightbown and Spada, 1999 P. M. Lightbown and N. Spada, How Languages Are Learned (2nd edn). Oxford: Oxford University Press. Nagy, Garcia, Durgunoglu and Hancin-Bhatt, 1992 W. E. Nagy, G. E. Garcia, A. Durgunoglu and B. J. Hancin-Bhatt, Cross-language transfer of lexical knowledge: bilingual students use of cognates. Technical report No. 558, Urbana: Illinois University. Rodriguez, 2001 T. A. Rodriguez, From the known to the unknown: using cognates to teach English to Spanish-speaking literates. Reading Teacher, 54(8): Saville-Troike, 2006 M. Saville-Troike, Introducing Second Language Acquisition. Cambridge, UK: Cambridge University Press. Soanes and Stevenson, 2003 C. Soanes and A. Stevenson, eds, Oxford Dictionary of English (2nd edn). Oxford: Oxford University Press. 478

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1 Αναστασιάδη-Συμεωνίδη Α. (1984) «-έ: ένα νέο επίθημα της Νέας Ελληνικής», Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα 5, Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης, 89-110. 1. ----------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού

Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού Περιεχόμενα 1. Εισαγωγικά στοιχεία 1.1 Η τρέχουσα αντιμετώπιση του γλωσσικού δανεισμού 1.2 Η προσέγγιση του θέματος μέσα από το σχολείο 1.3 Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Περιεχόμενα ΠΡΟΛΟΓΟΣ 13 1. ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 17 ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 17 1.1 Η αξία του λεξιλογίου και η θέση του στο γλωσσικό μάθημα 18 1.2 Εμπόδια στη

Διαβάστε περισσότερα

Η αναγκαιότητα της αξιοποίησης των στρατηγικών εκμάθησης και διδασκαλίας του λεξιλογίου στον τομέα της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας

Η αναγκαιότητα της αξιοποίησης των στρατηγικών εκμάθησης και διδασκαλίας του λεξιλογίου στον τομέα της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας Η αναγκαιότητα της αξιοποίησης των στρατηγικών εκμάθησης και διδασκαλίας του λεξιλογίου στον τομέα της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας Η γνώση των λέξεων συνιστά ένα πολύπλοκο φαινόμενο, το οποίο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Οι Υπουργοί Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

ΠΡΟΣ: Οι Υπουργοί Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Β, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ -----

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008 ( ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3Π /2008) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλάδοι: ΠΕ 05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΕ 06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΕ 07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ FGA460 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά ερωτήματα- άξονες σχεδιασμού της διδ/λίας (α)

Βασικά ερωτήματα- άξονες σχεδιασμού της διδ/λίας (α) Βασικά ερωτήματα- άξονες σχεδιασμού της διδ/λίας (α) Ποιους καλούμαι να διδάξω και ποιες παραδοχές θα πρέπει να λάβω υπόψη σε σχέση με αυτό; ποιες οι ομάδες-στόχοι ως προς την προέλευση και τα επίπεδα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την 1 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την παλαιότερη γνώση τους, σημειώνουν λεπτομέρειες, παρακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργική Εκπαίδευση. Θεματική ενότητα 9 1/2. Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης

Γεωργική Εκπαίδευση. Θεματική ενότητα 9 1/2. Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Γεωργική Εκπαίδευση Θεματική ενότητα 9 1/2 Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Οι φοιτητές/τριες πρέπει να είναι ικανοί/ες: α) να ορίζουν τι

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιοπούλου Κωνσταντίνα

Ηλιοπούλου Κωνσταντίνα Ηλιοπούλου Κωνσταντίνα Θεωρία Επειδή οι δυνατότητες διδασκαλίας του λεξιλογίου στην τάξη είναι χρονικά περιορισμένες, οι διδάσκοντες, πέρα από τις στρατηγικές που χρησιμοποιούν οι ίδιοι κατά τη διεξαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Η στοχοθεσία της Ελληνικής ως δεύτερης και ως ξένης γλώσσας. Α. Χατζηδάκη, Επ. Καθηγήτρια Π.Τ.Δ.Ε. Παν/μίου Κρήτης

Η στοχοθεσία της Ελληνικής ως δεύτερης και ως ξένης γλώσσας. Α. Χατζηδάκη, Επ. Καθηγήτρια Π.Τ.Δ.Ε. Παν/μίου Κρήτης Η στοχοθεσία της Ελληνικής ως δεύτερης και ως ξένης γλώσσας Α. Χατζηδάκη, Επ. Καθηγήτρια Π.Τ.Δ.Ε. Παν/μίου Κρήτης Δεύτερη γλώσσα (1/2) Όταν ένας ομιλητής μαθαίνει ή/και χρησιμοποιεί μια Χ γλώσσα ως δεύτερη,

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργική Εκπαίδευση. Θεματική ενότητα 10 1/2. Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης

Γεωργική Εκπαίδευση. Θεματική ενότητα 10 1/2. Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Γεωργική Εκπαίδευση Θεματική ενότητα 10 1/2 Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Οι φοιτητές/τριες πρέπει να είναι ικανοί/ες: α) να αναφέρουν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΣΩ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Φρειδερίκη ΜΠΑΤΣΑΛΙΑ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ελένη ΣΕΛΛΑ Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Κέρκυρα

Η ΜΕΣΩ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Φρειδερίκη ΜΠΑΤΣΑΛΙΑ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ελένη ΣΕΛΛΑ Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Κέρκυρα 1 Η ΜΕΣΩ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Φρειδερίκη ΜΠΑΤΣΑΛΙΑ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ελένη ΣΕΛΛΑ Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Κέρκυρα Στο: Γλωσσολογικές έρευνες για την Ελληνική Ι, Πρακτικά του 5 ου

Διαβάστε περισσότερα

Διαφοροποίηση.. τι. γιατί. και πώς. Πηλείδου Κωνσταντίνα Σχ. Σύμβουλος 10 ης ΕΠ ΕΑΕ https://pileidou.wordpress.com/

Διαφοροποίηση.. τι. γιατί. και πώς. Πηλείδου Κωνσταντίνα Σχ. Σύμβουλος 10 ης ΕΠ ΕΑΕ https://pileidou.wordpress.com/ Διαφοροποίηση.. τι. γιατί. και πώς Πηλείδου Κωνσταντίνα Σχ. Σύμβουλος 10 ης ΕΠ ΕΑΕ https://pileidou.wordpress.com/ Τι σημαίνει Διαφοροποίηση; Είναι μια συνθετική παιδαγωγική προσέγγιση που συνάδει με τις

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 014-015 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 014-15 ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού του Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Ονοματεπώνυμο εκπαιδευτικού: Γκουντέλα Βασιλική Ειδικότητα: Φιλόλογος (ΠΕ2) Σχολείο: 4 ο Γυμνάσιο Κομοτηνής Μάθημα: Αρχαία Ελληνικά Διάρκεια: 1 διδακτική

Διαβάστε περισσότερα

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010 Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Δημοτικής, Προδημοτικής και Ειδικής Εκπαίδευσης για τα νέα Αναλυτικά Προγράμματα (21-22 Δεκεμβρίου 2010 και 7 Ιανουαρίου 2011) Δ Φάση Επιμόρφωσης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

«Η ελληνική γλώσσα στην ανώτατη. και στην τεχνολογία Εθνική και διεθνής διάσταση» Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη ansym@lit.auth.gr

«Η ελληνική γλώσσα στην ανώτατη. και στην τεχνολογία Εθνική και διεθνής διάσταση» Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη ansym@lit.auth.gr «Η ελληνική γλώσσα στην ανώτατη εκπαίδευση, στην επιστήμη και στην τεχνολογία Εθνική και διεθνής διάσταση» Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη ansym@lit.auth.gr th 9ο διεθνές συνέδριο «Ελληνική γλώσσα και Ορολογία»

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργική Εκπαίδευση. Θεματική ενότητα 9 1/2. Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης

Γεωργική Εκπαίδευση. Θεματική ενότητα 9 1/2. Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Γεωργική Εκπαίδευση Θεματική ενότητα 9 1/2 Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Οι φοιτητές/τριες πρέπει να είναι ικανοί/ες: α) να ορίζουν τι

Διαβάστε περισσότερα

Ζερδελή Σοφία - Φιλόλογος ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑ.Λ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Ζερδελή Σοφία - Φιλόλογος ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑ.Λ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Η ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ / ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Ζερδελή Σοφία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΩΝΟΥΜΕ ΤΙΣ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΜΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

ΒΕΛΤΙΩΝΟΥΜΕ ΤΙΣ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΜΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ Οικοδομούμε μια νέα ζωή στο Οντάριο Οδηγός για τους καινούργιους μετανάστες Μαθαίνουμε να: ΒΕΛΤΙΩΝΟΥΜΕ ΤΙΣ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΜΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ Μόλις έχετε μεταναστεύσει στο Οντάριο και είναι πολύ φυσικό να έχετε

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη περίπτωσης εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης - MultiBlog. Ισπανική γλώσσα. 33 φοιτητές (ενήλικες > 25 ετών) και 2 εκπαιδευτικοί

Μελέτη περίπτωσης εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης - MultiBlog. Ισπανική γλώσσα. 33 φοιτητές (ενήλικες > 25 ετών) και 2 εκπαιδευτικοί Μελέτη περίπτωσης εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης - MultiBlog Σελίδα 1 μελέτη περίπτωσης πληροφορίες 1. Γενικές Πληροφορίες Πρόσβαση στο Πανεπιστήμιο για ενήλικες (ηλικία άνω 25 Επίπεδο (ηλικία των μαθητών)

Διαβάστε περισσότερα

Λεξικός δανεισμός και ειδικά λεξιλόγια Πρόταση για διαθεματική διδασκαλία

Λεξικός δανεισμός και ειδικά λεξιλόγια Πρόταση για διαθεματική διδασκαλία Λεξικός δανεισμός και ειδικά λεξιλόγια Πρόταση για διαθεματική διδασκαλία ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγικό μέρος 2. Ειδικά λεξιλόγια και λεξικός δανεισμός 2.1.Διδακτικές προτάσεις 3. Παράδειγμα διδακτικής εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Χριστίνα Μητσοπούλου

Επιμέλεια: Χριστίνα Μητσοπούλου ΠΡΑΞΗ: «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ/ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ/ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ» Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ΔΥΣΑΝΑΓΝΩΣΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΑΜΗΛΗ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ

ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ΔΥΣΑΝΑΓΝΩΣΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΑΜΗΛΗ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ΔΥΣΑΝΑΓΝΩΣΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΑΜΗΛΗ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΗ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΜΝΗΜΗ ΧΑΜΗΛΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος 6 ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I 6 ΓΑΛ 170 e-french 6 ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής 6

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος 6 ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I 6 ΓΑΛ 170 e-french 6 ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής 6 πρώτο δεύτερο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I ΓΑΛ 170 e-french ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής ΓΑΛ 104 Γραπτός λόγος II ΓΑΛ 111 Φωνητική ΓΑΛ 1 Από

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για το νέο HSK

Πληροφορίες για το νέο HSK Πληροφορίες για το νέο HSK Μετάφραση από την ιστοσελίδα http://www.chinesetesting.cn/gosign.do?id=1&lid=0# Το νέο HSK δημιουργήθηκε από το Χανπάν σε μια προσπάθεια καλύτερης εξυπηρέτησης των σπουδαστών

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα PETALL. Πανευρωπαϊκές Δραστηριότητες για την Εκμάθηση Γλωσσών Πρόταση διεξαγωγής σεμιναρίου σε εθνικό επίπεδο.

Το πρόγραμμα PETALL. Πανευρωπαϊκές Δραστηριότητες για την Εκμάθηση Γλωσσών Πρόταση διεξαγωγής σεμιναρίου σε εθνικό επίπεδο. Το πρόγραμμα PETALL Πανευρωπαϊκές Δραστηριότητες για την Εκμάθηση Γλωσσών Πρόταση διεξαγωγής σεμιναρίου σε εθνικό επίπεδο Τίτλος σεμιναρίου Ανακαλύψτε το δικό σας μονοπάτι μέσω της εργασιοκεντρικής διδασκαλίας

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση. Διδακτικής του Μαθήµατος των Θρησκευτικών. Γ Οµάδα. Διδάσκων: Αθ. Στογιαννίδης Λέκτορας ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! 1ο Μάθηµα 15 Οκτωβρίου 2013

Άσκηση. Διδακτικής του Μαθήµατος των Θρησκευτικών. Γ Οµάδα. Διδάσκων: Αθ. Στογιαννίδης Λέκτορας ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! 1ο Μάθηµα 15 Οκτωβρίου 2013 Άσκηση Διδακτικής του Μαθήµατος των Θρησκευτικών Γ Οµάδα Διδάσκων: Αθ. Στογιαννίδης Λέκτορας ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! 1ο Μάθηµα 15 Οκτωβρίου 2013 Τα τρία πρώτα επίπεδα µάθησης στον γνωστικό τοµέα και η χρήση τους

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδος-Προσέγγιση- Διδακτικός σχεδιασμός. A. Xατζηδάκη, Π.Τ.Δ.Ε. Παν/μιο Κρήτης

Μέθοδος-Προσέγγιση- Διδακτικός σχεδιασμός. A. Xατζηδάκη, Π.Τ.Δ.Ε. Παν/μιο Κρήτης Μέθοδος-Προσέγγιση- Διδακτικός σχεδιασμός A. Xατζηδάκη, Π.Τ.Δ.Ε. Παν/μιο Κρήτης 1. MΕΘΟΔΟΣ Ο όρος μέθοδος, έτσι όπως χρησιμοποιείται στην Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία, έχει ποικίλες σημασίες. Διαφοροποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Αφροδίτη Οικονόμου Νηπιαγωγός afoikon@uth.gr Μαρία Παπαδοπούλου Αν. Καθηγήτρια, Π.Τ.Π.Ε., Π.Θ. mariapap@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι

Διαβάστε περισσότερα

το σύστηµα ελέγχει διαρκώς το µαθητή,

το σύστηµα ελέγχει διαρκώς το µαθητή, Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Ένας νηπιαγωγός, προκειµένου να διδάξει σε παιδιά προσχολικής ηλικίας το λεξιλόγιο των φρούτων Σωστό και λαχανικών που συνδέονται µε τις διατροφικές συνήθειες µας, δε ζητάει

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ -ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ -ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Σχέδιο Διδασκαλίας Τάξη: Β Γυμνασίου Μάθημα: Νεοελληνική Γλώσσα Θέμα: Η συνοχή ενός ευρύτερου Κειμένου Διάρκεια: Μία περίοδος Στην τέταρτη ενότητα ο προγραμματισμός προβλέπει έξι περιόδους. Η συγκεκριμένη

Διαβάστε περισσότερα

Eισαγωγή. Σε ποιους απευθύνεται η σειρά Ελληνικά για σας (A0 - A1 - A2)

Eισαγωγή. Σε ποιους απευθύνεται η σειρά Ελληνικά για σας (A0 - A1 - A2) Eισαγωγή Σε ποιους απευθύνεται η σειρά Ελληνικά για σας (A0 - A1 - A2) Σε τελείως αρχαρίους, οι οποίοι δε γνωρίζουν ούτε τo αλφάβητο. Σε σπουδαστές, οι οποίοι έχουν προβλήματα ανάγνωσης, γραφής, τονισμού,

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικό Υπόβαθρο ΤΠΕ. Κυρίαρχες παιδαγωγικές θεωρίες

Παιδαγωγικό Υπόβαθρο ΤΠΕ. Κυρίαρχες παιδαγωγικές θεωρίες Παιδαγωγικό Υπόβαθρο ΤΠΕ Κυρίαρχες παιδαγωγικές θεωρίες Θεωρίες μάθησης για τις ΤΠΕ Συμπεριφορισμός (behaviorism) Γνωστικές Γνωστικής Ψυχολογίας (cognitive psychology) Εποικοδομητισμός (constructivism)

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Γεωργία Αθανασοπούλου Σχ. Σύμβουλος Δυτικής Αττικής και Ν. Φωκίδας

Δρ Γεωργία Αθανασοπούλου Σχ. Σύμβουλος Δυτικής Αττικής και Ν. Φωκίδας Δρ Γεωργία Αθανασοπούλου Σχ. Σύμβουλος Δυτικής Αττικής και Ν. Φωκίδας Η ΓΛΩΣΣΑ! Η γλώσσα είναι το μέσο με το οποίο σκεφτόμαστε και επικοινωνούμε με τους άλλους, αλλά και ένα μέσο με το οποίο δημιουργούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 6 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 26-2-2015 (2 Ο ΜΑΘΗΜΑ)

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 6 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 26-2-2015 (2 Ο ΜΑΘΗΜΑ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 6 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 26-2-2015 (2 Ο ΜΑΘΗΜΑ) Σωτηρία Τζιβινίκου Λέκτορας ΠΤΕΑ Γραφικός χώρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ . Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο- για τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Στρατηγικές για την ενίσχυση των μαθητών 2 & 3 Οκτωβρίου 2008 2ο Γυμνάσιο

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοι είναι οι μαθητές μου; Μαθησιακά προφίλ και η διαφοροποιημένη μάθηση στη γερμανική γλώσσα

Ποιοι είναι οι μαθητές μου; Μαθησιακά προφίλ και η διαφοροποιημένη μάθηση στη γερμανική γλώσσα Ποιοι είναι οι μαθητές μου; Μαθησιακά προφίλ και η διαφοροποιημένη μάθηση στη γερμανική γλώσσα Μαρία Ανδρεαδάκη Εκπαιδευτικός Γερμανικής Ορισμός Διαφοροποιημένης Mάθησης βάσει Tomlinson (2001) Παιδαγωγική

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικές κάρτες

Επαγγελματικές κάρτες Επαγγελματικές κάρτες Αφροδίτη Οικονόμου Νηπιαγωγός afoikon@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι στον γραμματισμό Θεματική: Τα επαγγέλματα των γονιών της τάξης μας ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δικτυακός Τόπος e- γεωγραφία. http://geogr.eduportal.gr

Ο Δικτυακός Τόπος e- γεωγραφία. http://geogr.eduportal.gr Ο Δικτυακός Τόπος e- γεωγραφία http://geogr.eduportal.gr Ομάδα Β Αντωνόπουλος Εμμανουήλ - Άρης Βασιλειάδης Βασίλειος Ελευθεριάδης Χαράλαμπος Θεοδωρίδης Αθανάσιος Μαγλογιάννης Βασίλειος Παρασύρης Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Επιμόρφωσης για τη Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας - Φάση Α (2014-2015)

Πρόγραμμα Επιμόρφωσης για τη Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας - Φάση Α (2014-2015) Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης Οκτώβριος 2014 Πρόγραμμα Επιμόρφωσης για τη Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας - Φάση Α (2014-2015) Γλωσσική Εκπαίδευση - Εκπαίδευση στον Γραμματισμό:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος δεύτερης έκδοσης

Πρόλογος δεύτερης έκδοσης Πρόλογος δεύτερης έκδοσης Δέκα έτη μετά την πρώτη έκδοση και την επιτυχημένη πορεία αυτού του βιβλίου θεωρήθηκε αναγκαία η επανέκδοσή του αφενός για να προστεθούν στα ήδη υπάρχοντα κεφάλαια τα νέα ερευνητικά

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφίδες για τη Νεοελληνική Γλώσσα

Ψηφίδες για τη Νεοελληνική Γλώσσα [1] Ψηφίδες για τη Νεοελληνική Γλώσσα Παρουσίαση και ενδεικτικά παραδείγματα εκπαιδευτικής αξιοποίησης Συντάκτρια: Μαρία Αλεξίου (εκπαιδευτικός ΠΕ02, ΜΔΕ Θεωρητικής Γλωσσολογίας, συντονίστρια του ψηφιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: "ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ/ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ/ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ"

ΠΡΑΞΗ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ/ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ/ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΡΑΞΗ: "ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ/ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ/ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ" Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας

Διαβάστε περισσότερα

Γράφοντας ένα σχολικό βιβλίο για τα Μαθηματικά. Μαριάννα Τζεκάκη Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Μ. Καλδρυμίδου Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Γράφοντας ένα σχολικό βιβλίο για τα Μαθηματικά. Μαριάννα Τζεκάκη Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Μ. Καλδρυμίδου Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Γράφοντας ένα σχολικό βιβλίο για τα Μαθηματικά Μαριάννα Τζεκάκη Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Μ. Καλδρυμίδου Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Εισαγωγή Η χώρα μας απέκτησε Νέα Προγράμματα Σπουδών και Νέα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες) 1.α 3 ώρες Η εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και τη διδασκαλία των φιλολογικών µαθηµάτων Επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Α ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Α ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Α ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Το μάθημα της Νέας Ελληνικής Γλώσσας στην Α Γυμνασίου διδάσκεται τρεις (3) περιόδους την εβδομάδα. Συνεπώς, το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Μία πρόταση διαδασκαλίας βασισμένη στη διαθεματική προσέγγιση

Μία πρόταση διαδασκαλίας βασισμένη στη διαθεματική προσέγγιση Μία πρόταση διαδασκαλίας βασισμένη στη διαθεματική προσέγγιση Αθανάσιος Κυρίτσης Δάσκαλος ΠΕ70 Yπεύθυνος του εξεταστικού κέντρου Κοπεγχάγης th_kiritsis@yahoo.gr ΑΘΗΝΑ 11 Οκτωβρίου 2014 1 Λέξεις - κλειδιά:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Δρ Κωνσταντίνα Κηροποιού Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Καβάλας ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Ομαδοσυνεργατική μάθηση. Γιατί; Στη σύγχρονη εποχή, κοινωνικοί παράγοντες, όπως

Διαβάστε περισσότερα

Greek On The Go Μια εφαρμογή για iphone

Greek On The Go Μια εφαρμογή για iphone Greek On The Go Μια εφαρμογή για iphone Διημερίδα Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας 10-11 Οκτωβρίου 2014, Αθήνα Δημήτρης Τολιάς, Ph.D. Διευθυντής Κέντρο Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας και Γλωσσικών Σπουδών Ελληνοαμερικανική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΘΕΜΑ: Αξιολόγηση και Εκπαίδευση των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες. Προσαρμογές αναλυτικών

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργατικές Τεχνικές

Συνεργατικές Τεχνικές Καταιγισμός ιδεών, Παιχνίδι ρόλων, Ομάδες Εργασίας, Συζήτηση με διάταξη δύο κύκλων, Δομημένη Συζήτηση - Debate Μέθοδος σχεδίων εργασίας ΚΕΣΥΠ ΚΙΛΚΙΣ Καταιγισμός ιδεών Είναι η εξέταση ενός ζητήματος μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Learn vocabulary through music

Learn vocabulary through music Learn vocabulary through music Επαρκές Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Αγγλική Γλώσσα Δημιουργός: ΑΡΕΤΗ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Σημείωση

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση και Web 2.0: Προκλήσεις και Προοπτικές

Εκπαίδευση και Web 2.0: Προκλήσεις και Προοπτικές Εκπαίδευση και Web 2.0: Προκλήσεις και Προοπτικές Charalambos Vrasidas www.cardet.org pambos@cardet.org Web 2.0 Επιχειρήματα υπέρ της ένταξης της τεχνολογίας (καινοτομίας) στη διδασκαλία Έχει εισβάλει

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικό Σεμινάριο. Διαφοροποίηση της διδασκαλίας σε πολυπολιτισμικές τάξεις

Επιμορφωτικό Σεμινάριο. Διαφοροποίηση της διδασκαλίας σε πολυπολιτισμικές τάξεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Διαφοροποίηση της διδασκαλίας σε πολυπολιτισμικές τάξεις ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού.

Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού. Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού. ημήτρης Γουλής Ο παραδοσιακός όρος αλφαβητισμός αντικαταστάθηκε από τον πολυδύναμο

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα: «Βιβλία Γλώσσας Α, Β, Γ ηµοτικού», «Μαθηµατικά Α, Β ηµοτικού»

Θέµατα: «Βιβλία Γλώσσας Α, Β, Γ ηµοτικού», «Μαθηµατικά Α, Β ηµοτικού» 1 ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Για την ενηµέρωση των υποψηφίων συγγραφέων εγχειριδίων Γλώσσας και Μαθηµατικών, κοινοποιούµε απάντηση σε σχετικό ερωτηµατολόγιο που µας είχαν υποβάλει

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 2015 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΓΡΙΒΑ ΕΛΕΝΗ 5/2/2015 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αυτό το portfolio φτιάχτηκε

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Μάθηση και γνώση: μια συνεχής και καθοριστική αλληλοεπίδραση Αντώνης Λιοναράκης Στην παρουσίαση που θα ακολουθήσει θα μιλήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΤΑΞΗ Δ : ΒΙΒΛΙΑ : * Paul, Lisa & CO 1 Kursbuch (αναγνωστικό) * Paul, Lisa & CO 1 Arbeitsbuch (βιβλίο ασκήσεων) * Paul, Lisa & CO 1 Glossar (βιβλίο λεξιλογίου + CD) * GRAMMATIKLAND 1 (Βιβλίο γραμματικής)

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μαθήματος: Εκπαιδευτικό υλικό για τη γλώσσα στην προσχολική εκπαίδευση

Τίτλος Μαθήματος: Εκπαιδευτικό υλικό για τη γλώσσα στην προσχολική εκπαίδευση Τίτλος Μαθήματος: Εκπαιδευτικό υλικό για τη γλώσσα στην προσχολική εκπαίδευση Κωδικός Μαθήματος: ΙΠ041 Διδάσκουσα: Μαρία Παπαδοπούλου, mariapap@uth.gr Είδος Μαθήματος: Επιλογής Εξάμηνο: 6 ο & 7 ο Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑ Σ: Τι γνωρίζουμε ήδη και κάποιες καινούριες πληροφορίες

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑ Σ: Τι γνωρίζουμε ήδη και κάποιες καινούριες πληροφορίες ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑ Σ: Τι γνωρίζουμε ήδη και κάποιες καινούριες πληροφορίες Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ ΧΡΗΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σωφρόνης Χατζησαββίδης. Οι σύγχρονες κριτικές γλωσσοδιδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία της γλώσσας ως δεύτερης και ξένης

Σωφρόνης Χατζησαββίδης. Οι σύγχρονες κριτικές γλωσσοδιδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία της γλώσσας ως δεύτερης και ξένης Σωφρόνης Χατζησαββίδης Οι σύγχρονες κριτικές γλωσσοδιδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία της γλώσσας ως δεύτερης και ξένης 1 ΣΚΟΠΟΣ Oι σύγχρονες κριτικές προσεγγίσεις που έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας

Διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας Διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας Όλγα Μούσιου-Μυλωνά Σχολική Σύμβουλος Π.Ε. Στόχος του μαθήματος «Διδασκαλία της Νεοελληνικής γλώσσας» είναι να προσφέρει στους φοιτητές και τις φοιτήτριες τις βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your

Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Σε όλα τα Ιατρεία Οικογενειακού

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙΙ. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ.

ΙΙΙ. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ. ΙΙΙ. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ. Είδαμε πως το 4.2% των μαθητών στο δείγμα μας δεν έχουν ελληνική καταγωγή. Θα μπορούσαμε να εξετάσουμε κάποια ειδικά χαρακτηριστικά αυτών των ξένων μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Γλωσσολογία Ι

Εισαγωγή στη Γλωσσολογία Ι ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Εισαγωγή στη Γλωσσολογία Ι Εισαγωγικά: τι είναι γλώσσα, τι είναι γλωσσολογία Διδάσκοντες: Επίκ. Καθ. Μαρία Λεκάκου, Λέκτορας Μαρία Μαστροπαύλου Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικό σεμινάριο. Διδάσκοντας σε πολύγλωσση τάξη: Θεωρητικές προσεγγίσεις και πρακτικές εφαρμογές ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ

Επιμορφωτικό σεμινάριο. Διδάσκοντας σε πολύγλωσση τάξη: Θεωρητικές προσεγγίσεις και πρακτικές εφαρμογές ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ Έργο: Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο) Επιμορφωτικό σεμινάριο Διδάσκοντας σε πολύγλωσση τάξη: Θεωρητικές προσεγγίσεις και πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικό σεμινάριο «Διδάσκοντας την Ελληνική ως δεύτερη γλώσσα στο Δημοτικό Σχολείο»

Επιμορφωτικό σεμινάριο «Διδάσκοντας την Ελληνική ως δεύτερη γλώσσα στο Δημοτικό Σχολείο» Πρόγραμμα Ενδοϋπηρεσιακής Επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, Εκπαιδευτικών Ψυχολόγων και εκπαιδευτικών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής Επιμορφωτικό σεμινάριο «Διδάσκοντας την Ελληνική ως δεύτερη γλώσσα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. Μάθημα 1 ο : Εισαγωγή στην γλωσσική τεχνολογία. Γεώργιος Πετάσης. Ακαδημαϊκό Έτος: 2012 2013

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. Μάθημα 1 ο : Εισαγωγή στην γλωσσική τεχνολογία. Γεώργιος Πετάσης. Ακαδημαϊκό Έτος: 2012 2013 ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Μάθημα 1 ο : Εισαγωγή στην γλωσσική τεχνολογία Γεώργιος Πετάσης Ακαδημαϊκό Έτος: 2012 2013 ΤMHMA MHXANIKΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, Πανεπιστήμιο Πατρών, 2012 2013 Τι είναι η γλωσσική τεχνολογία;

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμοι σύνδεσμοι- Υλικά- Βιβλιογραφία

Χρήσιμοι σύνδεσμοι- Υλικά- Βιβλιογραφία Χρήσιμοι σύνδεσμοι- Υλικά- Βιβλιογραφία Άννα Αναστασιάδη- Συμεωνίδη Ομότιμη Καθηγήτρια Γλωσσολογίας Α.Π.Θ. ansym@lit.auth.gr Μαρία Μητσιάκη Διδάκτωρ Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας Α.Π.Θ. Εκπαιδευτικός ΠΕ02

Διαβάστε περισσότερα

Πολυτροπικότητα και διδασκαλία των ξένων γλωσσών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Πολυτροπικότητα και διδασκαλία των ξένων γλωσσών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Μαρία ημάση Μακρίνα Ζαφείρη Γρηγορία-Καρολίνα Κωνσταντινίδου Πολυτροπικότητα και διδασκαλία των ξένων γλωσσών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Πλυτροπικότητα: η έννοια Ως πολυτροπικότητα, multimodality, ορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Ένα Επίπεδο 1 Στόχοι και Περιεχόμενο

Κεφάλαιο Ένα Επίπεδο 1 Στόχοι και Περιεχόμενο Κεφάλαιο Ένα Επίπεδο 1 Στόχοι και Περιεχόμενο 1.1 Στόχοι Οι σπουδαστές στο Επίπεδο 1 του ICCLE είναι ικανοί να κατανοούν βασικά γλωσσικά στοιχεία που σχετίζονται με συνήθη καθημερινά θέματα. Είναι ικανοί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΝΤΥΠΟ Α ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΜΑΔΑ 4 Όνομα _Ανδρέας Επώνυμο _Αθανασόπουλος Αριθμός Μητρώου Φοιτητή ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οδός / Αριθμός _Τήνου 31 Περιοχή Κυψέλη Πόλη Αθήνα Ταχ. Κώδικας 11257

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 3. Πτυχίο του Τµήµατος Ελληνικής Φιλολογίας.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 3. Πτυχίο του Τµήµατος Ελληνικής Φιλολογίας. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοµ/νυµο: Αµβράζης Νικόλαος Πατρώνυµο: Παύλος Έτος Γέννησης: 1971 Διεύθυνση: Αγ. Μαρίνας 61 ΤΚ: 54 351 Θεσσαλονίκη Επικοινωνία: amvrazis@smg.auth.gr Σπουδές: 1. Διδακτορικό δίπλωµα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (STATE OF THE ART) ΤΟΥ ENTELIS ΕΚΔΟΣΗ EΥΚΟΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ

ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (STATE OF THE ART) ΤΟΥ ENTELIS ΕΚΔΟΣΗ EΥΚΟΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (STATE OF THE ART) ΤΟΥ ENTELIS ΕΚΔΟΣΗ EΥΚΟΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ Εισαγωγή Η έρευνα στην Ευρώπη δείχνει ότι οι άνθρωποι με αναπηρίες όλων των ηλικιών έχουν προσωπική εμπειρία με την τεχνολογία.

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια σε Κεφάλαιο από το βιβλίο «Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή» της ΣΤ' Δημοτικού

Σχόλια σε Κεφάλαιο από το βιβλίο «Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή» της ΣΤ' Δημοτικού Σχόλια σε Κεφάλαιο από το βιβλίο «Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή» της ΣΤ' Δημοτικού Μ. Χρήστου Στο Δημοτικό Σχολείο, τα σχολικά εγχειρίδια που χρησιμοποιούνται τα τελευταία χρόνια είναι εμπλουτισμένα με

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους

Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους Ειδικό ευρωβαρόμετρο 386 Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στον πληθυσμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ευρύτερα ομιλούμενη μητρική γλώσσα είναι η γερμανική (16%), έπονται η ιταλική και η αγγλική (13%

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ. Νικολιδάκης Συμεών, Τσάνταλη Καλλιόπη,

ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ. Νικολιδάκης Συμεών, Τσάνταλη Καλλιόπη, ΕΠΑΝΕΓΓΡAΦΟΝΤΑΣ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Νικολιδάκης Συμεών, simosnikoli@yahoo.gr Τσάνταλη Καλλιόπη, calliopetsantali@yahoo.gr ta oo Εισαγωγή Στην

Διαβάστε περισσότερα

Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Ο φίλος μας ο άνεμος»

Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Ο φίλος μας ο άνεμος» Π.3.1.4 Ολοκληρωμένα παραδείγματα εκπαιδευτικών σεναρίων ανά γνωστικό αντικείμενο με εφαρμογή των αρχών σχεδίασης Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας «Ο φίλος μας ο άνεμος» ΣΩΤΗΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εννοιολογική χαρτογράφηση. Τ. Α. Μικρόπουλος

Εννοιολογική χαρτογράφηση. Τ. Α. Μικρόπουλος Εννοιολογική χαρτογράφηση Τ. Α. Μικρόπουλος Οργάνωση γνώσης Η οργάνωση και η αναπαράσταση της γνώσης αποτελούν σημαντικούς παράγοντες για την οικοδόμηση νέας γνώσης. Η οργάνωση των εννοιών που αναφέρονται

Διαβάστε περισσότερα

Πώς μαθαίνουν οι μαθητές;

Πώς μαθαίνουν οι μαθητές; Τεχνικές για την καλλιέργεια δεξιοτήτων ανάγνωσης και γραφής Ευγενία Νιάκα Σχολική Σύμβουλος Πώς μαθαίνουν οι μαθητές; Οι μαθητές δεν απορροφούν «σαν σφουγγάρια», ούτε αποδέχονται άκριτα κάθε νέα πληροφορία.

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκοντας την ελληνική ως δεύτερη γλώσσα στη Δημοτική Εκπαίδευση

Διδάσκοντας την ελληνική ως δεύτερη γλώσσα στη Δημοτική Εκπαίδευση Επιμορφωτικό Σεμινάριο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου 21-22/3/2014, Λευκωσία 16-17/5/2014, Λεμεσός Διδάσκοντας την ελληνική ως δεύτερη γλώσσα στη Δημοτική Εκπαίδευση Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη Ομότιμη Καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ενδοϋπηρεσιακής Επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, Εκπαιδευτικών Ψυχολόγων και εκπαιδευτικών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής

Πρόγραμμα Ενδοϋπηρεσιακής Επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, Εκπαιδευτικών Ψυχολόγων και εκπαιδευτικών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής Πρόγραμμα Ενδοϋπηρεσιακής Επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, Εκπαιδευτικών Ψυχολόγων και εκπαιδευτικών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής 21-22 Μαρτίου 2014, Λευκωσία 16-17 Μαΐου 2014, Λεμεσός Η αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΞ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΔΕΞΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΚΟΥΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαγνωστικά δοκίμια ελληνομάθειας για Γυμνάσια & Λύκεια /Τεχνικές Σχολές

Διαγνωστικά δοκίμια ελληνομάθειας για Γυμνάσια & Λύκεια /Τεχνικές Σχολές Πρόγραμμα Εκμάθησης της Ελληνικής ως δεύτερης /ξένης γλώσσας στη Μέση Εκπαίδευση Διαγνωστικά δοκίμια ελληνομάθειας για Γυμνάσια & Λύκεια /Τεχνικές Σχολές Σεπτέμβριος 2011 {επιμ. παρουσίασης: Μαρία Παπαλεοντίου,

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζοντας τη διδασκαλία των Μαθηματικών: Βασικές αρχές

Σχεδιάζοντας τη διδασκαλία των Μαθηματικών: Βασικές αρχές Σχεδιάζοντας τη διδασκαλία των Μαθηματικών: Βασικές αρχές Φοιτητής: Σκαρπέντζος Γεώργιος Καθηγήτρια: Κολέζα Ευγενία ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Βασικές θεωρίες σχεδιασμού της διδασκαλίας Δραστηριότητες και κατανόηση εννοιών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ Δρ Κορρές Κωνσταντίνος Θεωρίες μάθησης Ευνοϊκές συνθήκες για τη μάθηση Μέθοδοι διδασκαλίας Διδακτικές προσεγγίσεις (Ι) Συμπεριφορικές Θεωρίες μάθησης Για τους εκπροσώπους της Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστική Ψυχολογία ΙΙ (ΨΧ 05) Γλώσσα (2)

Γνωστική Ψυχολογία ΙΙ (ΨΧ 05) Γλώσσα (2) Γνωστική Ψυχολογία ΙΙ (ΨΧ 05) Γλώσσα (2) Αντίληψη της ομιλίας Απεικόνιση της πρότασης «θα σας διηγηθώ την ιστορία των δύο νέων» κυματομορφή Φασματόγραμμα Συνάρθρωση Οι φθόγγοι αλληλεπικαλύπτονται μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικό υλικό σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή που απευθύνεται σε: τουρκόφωνους/ μουσουλμάνους μαθητές:

Διδακτικό υλικό σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή που απευθύνεται σε: τουρκόφωνους/ μουσουλμάνους μαθητές: Δοµή της παρουσίασης Διδακτικό υλικό σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή που απευθύνεται σε: παλιννοστούντες και αλλοδαπούς μαθητές: http://www.keda.uoa.gr/ed_material.html http://eppas.web.auth.gr/didaktiko/didaktiko.html

Διαβάστε περισσότερα

Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις

Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Α/ Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Απλή Αν κάνετε αναζήτηση µιας λέξης σε ένα αρχαιοελληνικό σώµα κειµένων, αυτό που θα λάβετε ως αποτέλεσµα θα είναι: Μια καταγραφή όλων των εµφανίσεων της λέξης στο συγκεκριµένο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Επώνυμο / Όνομα: Κατσαλήρου Αθανασία Τηλέφωνο (γραφείου): 2310 997575 Διεύθυνση e mail: athan@smg.auth.gr Υπηκοότητα: Ελληνική Ημερομηνία γέννησης: 11/10/1972

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΑ Ι. Ενότητα 7α: Impact of the Internet on Economic Education. Ζωή Κανταρίδου Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

ΑΓΓΛΙΚΑ Ι. Ενότητα 7α: Impact of the Internet on Economic Education. Ζωή Κανταρίδου Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Ενότητα 7α: Impact of the Internet on Economic Education Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως

Διαβάστε περισσότερα

Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind

Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind Λαδιάς Αναστάσιος, Σχολικός Σύµβουλος Πληροφορικής Β Αθήνας Μπέλλου Ιωάννα, Σχολικός Σύµβουλος Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές)

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Ενδεικτικές τεχνικές διδασκαλίας: 1. Εισήγηση ή διάλεξη ή Μονολογική Παρουσίαση 2. Συζήτηση ή διάλογος 3. Ερωταποκρίσεις 4. Χιονοστιβάδα 5. Καταιγισμός Ιδεών 6. Επίδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Δ Τάξη. Παρουσίαση της διεξαγωγής του μαθήματος της ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ στο σχολείο μας

Δ Τάξη. Παρουσίαση της διεξαγωγής του μαθήματος της ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ στο σχολείο μας ΒΙΒΛΙΑ : 1.Arthur et Lilou 1- Niveau 1- Delf A1 1- Cahier 2.Arthur et Lilou 1- Niveau 1- Delf A1 1- Livre de l élève (πωλούνται μαζί σε πακέτο ως σετ των εκδόσεων Trait d union). * Θα χρησιμοποιήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας. Οδηγίες για την ανάπτυξη εξεταστικών ερωτημάτων

Πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας. Οδηγίες για την ανάπτυξη εξεταστικών ερωτημάτων Πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας. Οδηγίες για την ανάπτυξη εξεταστικών ερωτημάτων Εισαγωγή Από το Μάιο του 2011 έγιναν ουσιαστικές και ριζικές αλλαγές στο πιστοποιητικό ελληνομάθειας, που αφορούν

Διαβάστε περισσότερα