ΤΕΧΝΟΓΛΩΣΣΙΑ VIII ΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: ΜΑΪΣΤΡΟΣ ΓΙΑΝΗΣ, ΠΑΠΑΚΙΤΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΣΚΗΣΗ: ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ (Β )

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΟΓΛΩΣΣΙΑ VIII ΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: ΜΑΪΣΤΡΟΣ ΓΙΑΝΗΣ, ΠΑΠΑΚΙΤΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΣΚΗΣΗ: ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ (Β )"

Transcript

1 ΤΕΧΝΟΓΛΩΣΣΙΑ VIII ΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: ΜΑΪΣΤΡΟΣ ΓΙΑΝΗΣ, ΠΑΠΑΚΙΤΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΣΚΗΣΗ: ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ (Β ) ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της άσκησης είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση συστήματος διόρθωσης εκφράσεων βασισμένου στην Prolog και δη στο εξειδικευμένο για ενοποιητικές γραμματικές σύστημα Gulp4. Το σύστημα καλείται να διαβάζει κείμενο από αρχείο ή πληκτρολόγιο, να ελέγχει την ορθότητα ή μη της πρότασης ως προς ορισμένες παραμέτρους και στην περίπτωση εντοπισμού λάθους, να προτείνει την σωστή πρόταση. Επίσης, το σύστημα καλείται να δώσει τα χαρακτηριστικά (features) των συντακτικών όρων, με βάση την δοθείσα γραμματική. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ Για την υλοποίηση του άνωθε συστήματος, σχεδιάστηκε ενοποιητική γραμματική βασισμένη στον φορμαλισμό της Prolog και συγκεκριμένα στο Gulp4. Δημιουργήθηκαν κανόνες με συγκεκριμένα κατηγορήματα(predicates) και ορίσματα (arguments), οι οποίοι συχνά εμπλουτίζονται με χαρακτηριστικά (features) γραμματικού και συντακτικού περιεχομένου, τα οποία λειτουργούν ως περιορισμοί (constraints) για την πιθανή πραγμάτωση των ζητούμενων προτάσεων. Επιπλέον, δόθηκε λεξικό με αντίστοιχους περιορισμούς, ώστε να επιτευχθεί η ενοποίηση. Το δοθέν λεξικό είναι το εξής : Οι, η, ο, τους Επιβάτες, αεροσυνοδός, πιλότος Ελέγχει, κοιμάται, κοιμούνται Οι δοθέντες αρχικοί συντακτικοί κανόνες είναι οι εξής: S np vp Np det n

2 Vp v np Vp v Εργασία Β εξαμήνου στο μάθημα του Λογικού Προγραμματισμού Οι πιθανές πραγματώσεις προτάσεων με βάσει τους προκείμενους συντακτικούς κανόνες, το λεξικό και τους σημασιολογικούς περιορισμούς είναι οι κάτωθι: - Οι επιβάτες κοιμούνται - Η αεροσυνοδός ελέγχει (τους) επιβάτες - Η αεροσυνοδός κοιμάται - Ο πιλότος ελέγχει (τους) επιβάτες [ θεωρήθηκε ως αποδεκτή σημασιολογικά πρόταση] - Ο πιλότος κοιμάται ΑΡΧΙΚΗ ΔΟΜΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Για να αναλύσει συντακτικά τους παραπάνω κανόνες το σύστημα, δόθηκε ένας γενικός κανόνας S, ο οποίος αναλύεται σε ονοματική (np) και ρηματική (vp) φράση. Το κατηγόρημα (ρήμα), περιβάλλεται από ένα όρισμα στην περίπτωση των αμετάβατων ρημάτων(υποκείμενο) και δύο ορίσματα στην περίπτωση των μεταβατικών μονόπτωτων (Υποκείμενο, Αντικείμενο). Σε αυτό το στάδιο δίνουμε προσοχή στην προσθήκη χαρακτηριστικών ίδιων τιμών τόσο στο ονοματικό όσο και στο ρηματικό μέρος,ώστε να επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ υποκειμένου και ρήματος. Σημαντική κατά την διαδικασία του parsing είναι η απόδοση κατηγορίας των όρων, η οποία θα δίνεται με τη γενική δήλωση των χαρακτηριστικών που μας ενδιαφέρουν g_features([gender,number,case,person,tense]) και τη συνάρτηση try(string) :- writeln([string]), phrase(s(features),string), display_feature_structure(features). η οποία αποδίδει την f-structure της εκάστοτε οντότητας και αποδέχεται ή όχι την ορθότητα μιας πρότασης, προβάλλοντας την ένδειξη True ή False αντίστοιχα π.χ?- try([o,pilotos,koimatai]). [o, pilotos, koimatai]

3 sem: pred : KOIMAMAI arg1 : PILOTOS True. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΡΗΜΑ Πέρα από τα χαρακτηριστικά που αποδίδονται στα ορίσματα των κατηγορημάτων, έπρεπε να υπάρξει επιπρόσθετος περιορισμός στις ρηματικές φράσεις, για να αποδοθεί η μεταβατικότητα των ρημάτων (βλ.επέκταση ρηματικού μέρους). Έτσι καταλήγουμε στον σχηματισμό δύο ρηματικών φράσεων (vp). a) Vp με ένα όρισμα αμετάβατο ρήμα. (π.χ ο πιλότος κοιμάται) vp(sem:(pred:x1..arg1:y..number:b1)) --> v(sem:x1..number:b1). b) Vp με δύο ορίσματα μεταβατικό (μονόπτωτο) ρήμα (π.χ η αεροσυνοδός ελέγχει τους επιβάτες). vp(sem:(pred:x..arg1:y..arg2:z..number:b)) --> v(sem:x..number:b), np(sem:z..gender:g..number:n..case:acc). ΌΝΟΜΑ Δεχόμαστε εξ αρχής την παρουσία άρθρου μπροστά από όλα τα ουσιαστικά του λεξικού μας (π.χ ο πιλότος, η αεροσυνοδός, οι επιβάτες, τους επιβάτες). Για το λόγο αυτό, εξομοιώνοντας τα χαρακτηριστικά του άρθρου ως προς το γένος, τον αριθμό και την πτώση με τα αντίστοιχα του ουσιαστικού που προσδιορίζει, επιτυγχάνουμε συμφωνία μεταξύ τους (βλ. Επέκταση Ονοματικού Μέρους). np(sem:y..number:b1..case:c1) --> det(gender:a1..number:b1..case:c1), n(sem:y..gender:a1..number:b1..case:c1). Λόγω της πιθανής σύγχισης της χρήσης του πληθυντικού του ουσιαστικού «επιβάτης» τόσο ως υποκείμενο («οι επιβάτες κοιμούνται»), όσο και ως αντικείμενο («η αεροσυνοδός ελέγχει τους επιβάτες»), δίνουμε δύο φορές στο

4 λεξικό το λήμμα, διαφοροποιώντας το ως προς τα χαρακτηριστικά της πτώσης. n(sem:'epivatis'..gender:m..number:pl..case:nom) --> [epivates] n(sem:'epivatis'..gender:m..number:pl..case:acc) --> [epivates] ΛΑΘΗ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Θα θεωρήσουμε εξ αρχής πως το σύστημά μας αντιλαμβάνεται και διορθώνει ένα λάθος τη φορά. Για περισσότερα λάθη στην ίδια πρόταση, ο διορθωτής εκφράσεων θα πρέπει να επεκταθεί με τους κατάλληλους κανόνες. Τα λάθη που μπορεί να εντοπίζει το σύστμα, σύμφωνα με τη γραμματική που το δόθηκε, είναι τα εξής: a) Σε περίπτωση που μία λέξη βρίσκεται σε λάθος θέση (αντιμετάθεση γειτονικών λέξεων), την εντοπίζει και προτείνει σε μήνυμα την ορθή της έκφραση. Η απόσταση στην παρούσα άσκηση αφορά το μέγιστο δύο λέξεις και δεν καλύπτει αντιμετάθεση λέξεων σε μεγαλύτερη απόσταση (πχ. διορθώνει έκφραση της μορφής«η αεροσυνοδός τους ελέγχει επιβάτες», αλλά όχι «η ελέγχει τους αεροσυνοδός επιβάτες») Η παραπάνω ενέργεια ικανοποιείται με τους εξής κανόνες που αφορούν και τις πιθανές προτάσεις μας και οι οποίοι διακρίνονται με βάση την μεταβατικότητα του ρήματος: Αντιμετάθεση γειτονικών λέξεων: Αμετάβατο: Αντιμετάθεση άρθρου με ουσιαστικό (στο υποκείμενο) try([y,x,koimatai]) :- writeln([x, ' ', Y, ' ', koimatai]). Αντιμετάθεση ρήματος με ουσιαστικό υποκειμένου try([x, koimatai, Y]) :- writeln([x, ' ', Y, ' ', koimatai]).

5 Μεταβατικό: Εργασία Β εξαμήνου στο μάθημα του Λογικού Προγραμματισμού Αντιμετάθεση άρθρου με ουσιαστικό στο υποκείμενο try([y,h,e,w,z]) :- writeln([h, ' ', Y, ' ', E, ' ', W, ' ', Z, ' ']). try([y,o,e,w,z]) :- writeln([o, ' ', Y, ' ', E, ' ', W, ' ', Z, ' ']). Αντιμετάθεση άρθρου με ουσιαστικό στο αντικείμενο try([x,y,e,z,tous]) :- writeln([x, ' ', Y, ' ', E, ' ', tous, ' ', Z, ' ']). Αντιμετάθεση ρήματος με υποκείμενο try([x,elegxei,y,w,z]) :- writeln([x, ' ', Y, ' ', elegxei, ' ', W, ' ', Z, ' ']). Αντιμετάθεση ρήματος με άρθρο αντικειμένου try([x,y,tous,e,z]) :- writeln([x, ' ', Y, ' ', E, ' ', tous, ' ', Z, ' ']). Παρατηρείται πως κάθε φορά ίσως παρθούν κάποιες σταθερές(π.χ ρήμα ή άρθρο), γύρω από τις οποίες εξετάζονται όλες οι πιθανές μεταβλητές που μπορεί να τοποθετηθούν δορυφορικά σε λανθασμένες θέσεις γύρω από αυτές. Η ορθή έκφραση τυπώνεται, ώστε να αποκαταστήσει το λάθος. b) Σε περίπτωση που υπάρχει μία «επιπλέον λέξη» αμέσως μετά, ή ισοδύναμα πριν από την ίδια λέξη, το σύστημα καλείται να την εντοπίσει και να προτείνει διορθωμένο μήνυμα στo οποίo το επιπλέον στοιχείο έχει διαγραφεί. Μία τέτοιας μορφής λάθος είναι, για παράδειγμα, η έκφραση «ο ο πιλότος κοιμάται». Σε αυτή την περίπτωση, ενώ χρησιμοποιήθηκε ξανά η ενέργεια του ρήματος και η εξέταση όλων των πιθανών ενδεχομένων, ωστόσο δεν χρειάστηκαν σταθερές. Επανάληψη ίδιας λέξης Αμετάβατα: Επανάληψη άρθρου υποκειμένου try([x,x,y,k]) :- writeln([x, ' ', Y, ' ', K]). Επανάληψη υποκειμένου try([x,y,y,k]) :- writeln([x, ' ', Y, ' ', K]). Επανάληψη ρήματος try([x,y,k,k]) :- writeln([x, ' ', Y, ' ', K]).

6 Μεταβατικά: Επανάληψη άρθρου υποκειμένου try([x,x,y,e,w,z]) :- writeln([x, ' ', Y, ' ', E, ' ',W, ' ', Z, ' ']). Επανάληψη υποκειμένου try([x,y,y,e,w,z]) :- writeln([x, ' ', Y, ' ', E, ' ',W, ' ', Z, ' ']). Επανάληψη ρήματος try([x,y,e,e,w,z]) :- writeln([x, ' ', Y, ' ', E, ' ',W, ' ', Z, ' ']). Επανάληψη άρθρου αντικειμένου try([x,y,e,w,w,z]) :- writeln([x, ' ', Y, ' ', E, ' ',W, ' ', Z, ' ']). Επανάληψη αντικειμένου try([x,y,e,w,z,z]) :- writeln([x, ' ', Y, ' ', E, ' ',W, ' ', Z, ' ']). ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Επέκταση ως προς την προαιρετικότητα Φράσεις όπως «ο πιλότος κοιμάται» και «κοιμάται ο πιλότος» είναι εξίσου συντακτικά και σημασιολογικά ορθές. Το σύστημα ως τώρα δεχόταν ως σωστή μόνο την πρώτη εκδοχή. Επειδή η αντιστροφή των όρων δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί στην Prolog, για να γίνει δυνατή η αποδοχή και των δύο περιπτώσεων (εναλλαγή ονοματικού-ρηματικού μέρους στην αρχή της S), διαμορφώθηκε μία νέα S, στην οποία δίνεται η δυνατότητα να εμφανιστεί πρώτα το ρηματικό και ύστερα το ονοματικό μέρος(υποκείμενο). s(sem:(pred:x..arg1:y..arg2:z))-->p(sem:(arg1:y..pred:x..arg2:z..number:b1)), np(sem:y..number:b1..case:nom). Επέκταση συστήματος ως προς τη χρήση άρθρου στο ονοματικό μέρος της ρηματικής φράσης Η έκφραση «η αεροσυνοδός ελέγχει επιβάτες» είναι εξίσου ορθή, όπως ακριβώς και η έκφραση «η αεροσυνοδός ελέγχει τους επιβάτες». Για να γίνονται και οι δύο εκδοχές αποδεκτές, δημιουργήθηκαν δύο ονοματικές φράσεις (np), στις οποίες έχουμε εμφάνιση ουσιαστικού με άρθρο και χωρίς άρθρο. Η συμφωνία άρθρου-ουσιαστικού και η συντάξη πραγματώθηκαν ορθά με την ανάλογη χρήση των κατάλληλων χαρακτηριστικών στις οντότητες

7 np(sem:g..number:b1..case:acc) --> n(sem:g..gender:nt..number:b1..case:acc). np(sem:y..number:b1..case:c1)-->det(gender:a1..number:b1..case:c1), n(sem:y..gender:a1..number:b1..case:c1). Επέκταση συστήματος ως προς τη μεταβατικότητα του ρήματος Οι περιπτώσεις που ως τώρα εξετάστηκαν αφορούν ρήματα αμετάβατα (κοιμάμαι) και μεταβατικά- μονόπτωτα (ελέγχω). Η περίπτωση των δίπτωτων ρημάτων στη νέα ελληνική έχει πιο σύνθετη φορμαλιστική απόδοση. Χρησιμοποιήθηκε ως γνώμονας το παράδειγμα «Η αεροσυνοδός έδωσε φαγητό σε επιβάτες», για να μπορέσουμε με τα περισσότερα στοιχεία του υπάρχοντος λεξικού να ελέγξουμε την συντακτική ανάλυση ενός δίπτωτου ρήματος, το οποίο εμπλέκει τρία ορίσματα, όπως το ρήμα δίνω. Η μορφή της σύνταξης κατά την χρήση του δίνω έχει ως εξής: δίνω κάτι σε κάποιον. Για τον λόγο αυτό χρειάστηκε η πρόσθεση μιας προθετικής φράσης, για να αποδοθεί ο θεματικός ρόλος του σκοπού(goal) που συνδέεται με ρήματα όπως το δίνω, δωρίζω, χαρίζω κ.α. pp(sem~h1..gender~m..case~acc)--> p(prop~goal),n(sem~h1..gender~a1..case~acc). Το ουσιαστικό που ακολουθεί την πρόθεση δίνεται σε πτώση αιτιατική ως αντικείμενο (object) της πρόθεσης. Εδώ πια παρεισφρύει και ο σημασιολογικός περιορισμός της οντότητας που ακολουθεί το «δίνω» ως άμεσο αντικείμενο. Έτσι, έπρεπε να προστεθεί στα χαρακτηριστικά της λέξης «φαγητό» μία ακόμα ιδιότητα που θα επέτρεπε στο σύστημα να το επιλέξει ως άμεσο αντικείμενο. Σε αντίθετη περίπτωση, θα γίνονταν αποδεκτές μη σημασιολογικά ορθές προτάσεις όπως «η αεροσυνοδός έδωσε επιβάτες σε φαγητό»κ.ο.κ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ- ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ - Ένα βασικό πρόβλημα αποτέλεσε η αδυναμία χρήσης ελληνικών χαρακτήρων στο περιβάλλον του Gulp4,ενδεχομένως λόγω της κωδικοποίησης του συστήματος, πράγμα που οδήγησε αποκλειστικά στην χρήση λατινικών χαρακτήρων. - Η προαιρετικότητα στην Prolog πρέπει να δηλωθεί εξ αρχής με νέες συντακτικές δομές, οι οποίες δεν μπορούν να ενοποιηθούν με τις υπάρχουσες. - Η καταγραφή όλων των πιθανών λαθών και η δήλωσή τους, για την δημιουργία ενός διορθωτή έκφρασης είναι ένα ζήτημα χρονικά ασύμφορο και όχι οικονομικό. - Το συγκεκριμένο σύστημα φτιάχτηκε με βάση πολύ μικρές δομές προτάσεων. Οι περιορισμοί για μεγαλύτερες δομές,ώστε να είναι

8 δυνατή η συντακτική τους ανάλυση, θα μπορούσε να οδηγήσει σε πολυάριθμες περιπτώσεις.

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Του σπουδαστή ΓΡΙΒΑ ΑΡΓΥΡΗ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο 2: Σχεδιασμός του περιβάλλοντος ηλεκτρονικής μάθησης και των εργαλείων γλωσσικής τεχνολογίας

Παραδοτέο 2: Σχεδιασμός του περιβάλλοντος ηλεκτρονικής μάθησης και των εργαλείων γλωσσικής τεχνολογίας Παραδοτέο 2: Σχεδιασμός του περιβάλλοντος ηλεκτρονικής μάθησης και των εργαλείων γλωσσικής τεχνολογίας Τίτλος έργου : ΝΕΑ ΛΟΓΟΜΑΘΕΙΑ Κωδικός έργου : E/L 45 Ανάδοχος : ΚΕΤΕΠ/ΙΕΛ Δράση : 3.3.1- Δράσεις Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3: οµή Φράσης

Κεφάλαιο 3: οµή Φράσης Κεφάλαιο : οµή Φράσης 1 Η οµή της Φράσης Αναφερθήκαµε για πρώτη φορά στο Κεφάλαιο 1 στις φραστικές κατηγορίες, ή αλλιώς Φράσεις. Οι Φράσεις, είναι αποτέλεσµα του συνδυασµού ή, αλλιώς συγχώνευσης (merging)

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προγραμματισμού

Τεχνικές Προγραμματισμού Νικόλαος Β. Πλατής Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Πληροφορικής Τεχνικές Προγραμματισμού Μάρτιος 2001 1. Εισαγωγή 1.1 Βασικές έννοιες Η επιστήμη της Πληροφορικής μελετά την επίλυση προβλημάτων με τη βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογές αναλυτικών προγραμμάτων για το μάθημα της Γλώσσας στο Γυμνάσιο

Προσαρμογές αναλυτικών προγραμμάτων για το μάθημα της Γλώσσας στο Γυμνάσιο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ «Αναλυτικά Προγράμματα Μαθησιακών Δυσκολιών-Ενημέρωση-Ευαισθητοποίηση» ΤΕΥΧΟΣ Α ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυδάπανη συντήρηση (technical support) η οποία σε πολλές περιπτώσεις ειδικά στην επαρχία είναι σχεδόν ανύπαρκτη.

Πολυδάπανη συντήρηση (technical support) η οποία σε πολλές περιπτώσεις ειδικά στην επαρχία είναι σχεδόν ανύπαρκτη. 1 Εισαγωγή Το πρόγραμμα που θα παρουσιαστεί, είναι ένα πρόγραμμα που απευθύνεται σε συνεργεία αυτοκινήτων. Η σχεδίαση και η υλοποίησή του στηρίζονται αποκλειστικά σε βάση δεδομένων σε συνδυασμό με σχεδιασμό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Διπλωματική Εργασία Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Διπλωματική Εργασία Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Διπλωματική Εργασία Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης «Αναγνώριση μερών του λόγου σε ελληνικά κείμενα με τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI. Εισαγωγή στον προγραμματισμό

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI. Εισαγωγή στον προγραμματισμό ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI Η επίλυση ενός προβλήματος με τον υπολογιστή περιλαμβάνει, όπως έχει ήδη αναφερθεί, τρία εξίσου σημαντικά στάδια. Τον ακριβή προσδιορισμό του προβλήματος. Την ανάπτυξη του αντίστοιχου αλγορίθμου.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟY ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΩΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟY ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΩΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 1 Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟY ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΤΟΝΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΩΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ, Δάσκαλος, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Παιδαγωγική Περίληψη Η αξιολόγηση του διδακτικού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ο ΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ Κέντρο Πολιτισµικής Πληροφορικής Ινστιτούτο Πληροφορικής ΙΤΕ Επιµέλεια: Πάνος Κωνσταντόπουλος Χρυσούλα Μπεκιάρη Μάρτιν Ντέρ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις για την Pascal

Σημειώσεις για την Pascal Σημειώσεις για την Pascal 10 Νοεμβρίου 2013 1 Γλώσσες προγραμματισμού Οι σύγχρονοι μικροεπεξεργαστές μπορούν μεταξύ άλλων να εκτελούν αριθμητικές και λογικές πράξεις και να διαβάζουν και γράφουν στη μνήμη

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Κεφάλαιο 1. 1.1 Γλωσσικοί Επεξεργαστές

Εισαγωγή. Κεφάλαιο 1. 1.1 Γλωσσικοί Επεξεργαστές Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή Οι γλώσσες προγραμματισμού είναι σημειογραφίες που περιγράφουν υπολογισμούς στους ανθρώπους και στις μηχανές. Ο κόσμος όπως τον γνωρίζουμε, εξαρτάται από τις γλώσσες προγραμματισμού,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ "Υλοποίηση ιαδικτυακού Τόπου Αγγελιών Με Χρήση των PHP &

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρμα e-μάθησης βασισμένη στο Moodle

Πλατφόρμα e-μάθησης βασισμένη στο Moodle ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Πλατφόρμα e-μάθησης βασισμένη στο Moodle Συντάκτης: Γιάννης Σιακαβάρας Επιμέλεια: Μαρίνα Παπαστεργίου Moodle Ερευνητικό Έργο: Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Αιγαίου url: http://www.aegean.gr. Εισαγωγή στις γλώσσες προγραµµατισµού µε τη γλώσσα C

Πανεπιστήµιο Αιγαίου url: http://www.aegean.gr. Εισαγωγή στις γλώσσες προγραµµατισµού µε τη γλώσσα C Πανεπιστήµιο Αιγαίου url: http://www.aegean.gr Εισαγωγή στις Γλώσσες Προγραµµατισµού Βασικά στοιχεία της Γλώσσας C Εισαγωγή στις γλώσσες προγραµµατισµού µε τη γλώσσα C Εντολές Ελέγχου Ροής Προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΓENIKA ΓIA THN EΠIΣTHMONIKH EPΓAΣIA

ΓENIKA ΓIA THN EΠIΣTHMONIKH EPΓAΣIA ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΓENIKA ΓIA THN EΠIΣTHMONIKH EPΓAΣIA Είδη εργασιών σε σχέση με το επίπεδο σπουδών Σε σχέση με το επίπεδο σπουδών του ερευνητή, το μέγεθος και το θέμα της εργασίας, τη χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική εργασία. Το ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ της ΠΑΛΑΙΩΝΥΜΙΑΣ. στη ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ: Μία λεξικολογική προσέγγιση. Λαζανά Ειρήνη Α.Μ.Μ.Φ: 93. Εαρινό εξάμηνο 2011-2012

Διπλωματική εργασία. Το ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ της ΠΑΛΑΙΩΝΥΜΙΑΣ. στη ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ: Μία λεξικολογική προσέγγιση. Λαζανά Ειρήνη Α.Μ.Μ.Φ: 93. Εαρινό εξάμηνο 2011-2012 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Π.Μ.Σ.: Σύγχρονες προσεγγίσεις στη γλώσσα και τα κείμενα ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ Διπλωματική εργασία Το ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ της ΠΑΛΑΙΩΝΥΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΥΣΚΟΛΙΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΥΣΚΟΛΙΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΥΣΚΟΛΙΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 2 3 Πανεπιστήµιο Πατρών Παιδαγωγικό Τµήµα ηµοτικής Εκπαίδευσης Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle

Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle (Έκδοση Moodle 1.9.5) Σουλτάνα Κάργα, Msc. Κατερίνα Κατσάνα, Msc. Φωτεινή Τρίμμη, Msc Άδεια Χρήσης: Creative Commons Το υλικό διατίθεται υπό την άδεια:

Διαβάστε περισσότερα

Θ. ΧΩΜΑΤΙ ΟΥ, A. ΤΣΩΗΣ

Θ. ΧΩΜΑΤΙ ΟΥ, A. ΤΣΩΗΣ ΕΝΕΡΓΕΣ ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ 131 ΕΝΕΡΓΕΣ ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ Θ. ΧΩΜΑΤΙ ΟΥ, A. ΤΣΩΗΣ 6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα Ενεργά Συστήµατα Βάσεων εδοµένων συνδυάζουν την τεχνολογία των Συστηµάτων Βάσεων εδοµένων µε τον Προγραµµατισµό

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΣΤ «ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗΣ» ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ 5-6 ΕΤΩΝ Σπουδάζουσα: Ψαρά Ιωάννα Α.Μ:

Διαβάστε περισσότερα

Ορθογραφικά λάθη ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών Δημοτικού

Ορθογραφικά λάθη ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών Δημοτικού ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ Π.Μ.Σ.: Σύγχρονες Προσεγγίσεις στη Γλώσσα και τα Κείμενα Ορθογραφικά λάθη ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΓΟΥΜΙΝΤΖΗΣ, ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΣ, PHD ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΓΟΥΜΙΝΤΖΗΣ, ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΣ, PHD ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΓΟΥΜΙΝΤΖΗΣ, ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΣ, PHD ΙΑΤΡΙΚΗΣ Τις επιστημονικές έρευνες μπορούμε να τις διακρίνουμε σε δύο μεγάλες κατηγορίες, τις ποσοτικές και τις ποιοτικές. Όπως καταλαβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνοµη Λήψη Αποφάσεων Βασισµένη σε Πολιτικές για Ασύρµατα ίκτυα Α.Μ.: 1115200200024 Α.Μ.:1115200200135

Αυτόνοµη Λήψη Αποφάσεων Βασισµένη σε Πολιτικές για Ασύρµατα ίκτυα Α.Μ.: 1115200200024 Α.Μ.:1115200200135 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Αυτόνοµη Λήψη Αποφάσεων Βασισµένη σε Πολιτικές για Ασύρµατα ίκτυα Νίκη Ε. Γκαζώνη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΣΤΕΡΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Μάθημα: Επιχειρησιακή Έρευνα. Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014

ΤΕΙ ΣΤΕΡΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Μάθημα: Επιχειρησιακή Έρευνα. Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014 ΤΕΙ ΣΤΕΡΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Μάθημα: Επιχειρησιακή Έρευνα Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014 Διδάσκων: Δρ. Χρήστος Γενιτσαρόπουλος Άμφισσα, 2013 Δρ. Χρήστος Γενιτσαρόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΟΝΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο 15: Ενεργός Μετεωρολογικός Χάρτης

Σενάριο 15: Ενεργός Μετεωρολογικός Χάρτης Σενάριο 15: Ενεργός Μετεωρολογικός Χάρτης Ταυτότητα Σεναρίου Τίτλος : Ενεργός Μετεωρολογικός Χάρτης Γνωστικό Αντικείμενο: Εφαρμογές Πληροφορικής-Υπολογιστών Διδακτική Ενότητα: Διερευνώ - Δημιουργώ Ανακαλύπτω,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 9. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Κεφάλαιο 9. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Κεφάλαιο 9. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Στο κεφάλαιο αυτό θα ασχοληθούμε με δύο πολύ βασικά θέματα τα οποία σχετίζονται με την διαχείριση της ποιότητας. Το πρώτο από αυτά είναι η περιγραφή και ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη της ειδικής γλώσσας του χρηματιστηρίου. με βάση σώματα κειμένων και στόχο την αυτόματη μετάφραση

Μελέτη της ειδικής γλώσσας του χρηματιστηρίου. με βάση σώματα κειμένων και στόχο την αυτόματη μετάφραση ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) «Διερμηνεία και Μετάφραση» Των Τμημάτων: Φιλολογίας, Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Γαλλικής Γλώσσας και

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - ΑΤΕΙ Ηπείρου Προγραμματισμός Ι Η Γλώσσα Προγραμματισμού PASCAL

Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - ΑΤΕΙ Ηπείρου Προγραμματισμός Ι Η Γλώσσα Προγραμματισμού PASCAL Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΑΤΕΙ Ηπείρου Προγραμματισμός Ι Η Γλώσσα Προγραμματισμού PASCAL Ακαδημαϊκό Έτος 20092010 Περιεχόμενα Η Γλώσσα Προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα