ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ"

Transcript

1 ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Υπό Γ.Χ. ΚΑΤΣΟΥ Ερευνητή του ΚΕΠΕ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Είναι γνωστό ότι η ανάγκη για πολιτική ενότητα στη Δ. Ευρώπη συνειδητοποιήθηκε αμέσως μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο καθώς η Αν. Ευρώπη, με βάση τη συμφωνία της Γιάλτας, πέρασε κάτω από τη σοβιετική επιρροή. Αλλά εκτός από το γεγονός αυτό, αμέσως μετά τον πόλεμο, οι δυτικοί σύμμαχοι επιθυμούν να υπάρχει ένας τρόπος διακριτικού ελέγχου επί της Γερμανίας, ώστε το ανήσυχο και δυναμικό γερμανικό πνεύμα να αξιοποιηθεί σωστά και να αποτραπεί ένας νέος πόλεμος με αιτία πάλι τη Γερμανία. Την πολιτική όμως ενοποίηση που θα λάβαινε χώρα, σύμφωνα με το σχέδιο Schuman, πρόλαβε η ανάγκη για οικονομική ενοποίηση, καθώς η Γερμανία ζήτησε από τους συμμάχους να της επιτραπεί η αύξηση της παραγωγής χάλυβα (πρώτη ύλη για πολεμικό υλικό) από 11 εκ. τόννους σε 14 εκ. τόννους. Οι Γάλλοι θορυβήθηκαν έντονα και πρότειναν, σε συνεννόηση με τις ΗΠΑ, τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα (ΕΚΑΧ) με ελεγχόμενη και συντονισμένη παραγωγή χάλυβα μέσα στα πρώτα εξ κράτη - μέλη. Το θέμα της πολιτικής ενοποίησης της Ευρώπης αναβλήθηκε για το μέλλον αφού και τα τραύματα του πολέμου ήταν ακόμη νωπά, πράγμα που δεν δημιούργησε τις κατάλληλες προϋποθέσεις για σημαντική πολιτική προσέγγιση μεταξύ των κρατών - μελών της Κοινότητας. Η Γερμανία περιοριζόταν με τη συμφωνία ΕΚΑΧ (Παρίσι, 1951) στη δημιουργία ενός ελεγχόμενου και περιορισμένου πρότυπου βαρείας βιομηχανίας 263

2 που απείχε πολύ από το επιθυμητό. Όμως με τη συμφωνία της Ρώμης (1957) καθώς τα μέλη της ΕΚΑΧ προχωρούν σε μια ευρύτερη οικονομική ενοποίηση (όχι μόνο για το χάλυβα), η Γερμανία ουσιαστικά αποζημιώνεται και μάλιστα ωφελείται, αφού θεσμοθετήθηκε ελεύθερο εμπόριο μεταξύ των κρατών - μελών για όλα τα βιομηχανικά προϊόντα, πράγμα που προμήνυε υπεροχή της γερμανικής βιομηχανίας που θα ήταν πιό νέα και πιο σύγχρονη τεχνολογικά. Έτσι επιτεύχθηκε ισορροπία επιθυμιών ανάμεσα στα κράτη-μέλη με αμοιβαία συμφέροντα και η ΕΟΚ απόκτησε σπονδυλική στήλη ικανή να της εξασφαλίσει ένα μέλλον. Όλη η παραπάνω εισαγωγή έγινε όχι τόσο για να εξιχνιάσει ιστορικά την δημιουργία της ΕΟΚ όσο για να τονίσει ότι η οικονομική ενοποίηση θα λάβαινε χώρα (με βάση τη συμφωνία της Ρώμης) μέσα σε καθεστώς ελεύθερου εσωτερικού ανταγωνισμού χωρίς παρεμβάσεις εκ μέρους των κρατών - μελών στη βιομηχανική τους δραστηριότητα άλλες από εκείνες που θα εξασφάλιζαν ή θα δυνάμωναν το ανταγωνιστικό περιβάλλον μέσα στην Κοινότητα. Τούτο σημαίνει ουσιαστικά ανυπαρξία επιθετικής βιομηχανικής πολιτικής σε κρατικό επίπεδο - μιας πολιτικής που 8α ευνοεί την εγχώρια βιομηχανία παραβλάπτοντας τα συμφέροντα όλων των κρατών - μελών. Π. ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τα εξ πρώτα μέλη ετήρησαν ευθύς εξ αρχής τη συμφωνία για το χάλυβα σε ικανοποιητικό θα λέγαμε βαθμό. Δεν έγινε όμως το ίδιο με τη συμφωνία της Ρώμης γιατί κάθε κράτος - μέλος, καθώς η συμφωνία δεν προσδιόριζε κοινή βιομηχανική πολιτική, είχε την ευχέρεια να εφαρμόζει τη δική του πολιτική παρέμβασης στη βιομηχανία και ήταν πλέον έργο της Επιτροπής (COMMISSION) να επιβλέπει την τήρηση της συμφωνίας και να εισηγείται τη συμμόρφωση προς αυτή. Και είναι οι συνεχείς και επίμονες παρεμβάσεις της Επιτροπής εκείνες που διαχρονικά έδωσαν υπόσταση σε ένα παραδεδεγμένο πλαίσιο Αρχών που να διέπουν τη βιομηχανική δραστηριότητα των κρατών - μελών. Οι βάσεις για τη διαμόρφωση μιας ενιαίας βιομηχανικής πολιτικής ανάμεσα στα κράτη - μέλη βρίσκονται στα άρθρα 92 και 93 της συμφωνίας της Ρώμης όπου κρατικές παρεμβάσεις στη βιομηχανική δραστηριότητα επιτρέπονται μόνον αν συμβάλουν στην «αρμονική» ανάπτυξη, μειώνοντας τις διαφορές μεταξύ των διαφόρων περιοχών υποβοηθώντας τις καθυστερημένες οικονομικά περιοχές που έχουν χαμηλό βιοτικό επίπεδο και υψηλό επίπεδο ανεργίας (άρθρο 92 παρ. 264

3 3 της συνθήκης της Ρώμης). Στο άρθρο 93 στη συνέχεια ορίζεται ότι κάθε βοήθημα που θα χορηγείται σε μια περιοχή δεν πρέπει να αλλοιώνει τους όρους ανταγωνισιιού μεταξύ των κρατών μελών κατά τρόπο που να ζημιώνει το κοινοτικό σύνολο. Τα άρθρα αυτά αποτέλεσαν τη βάση για τη δημιουργία της πολιτικής περιφερειακής ανάπτυξης, της πολιτικής για τις εξαγωγές, της κλαδικής πολιτικής, της πολιτικής για την απασχόληση, την κρατική εμποροβιομηχανική δραστηριότητα (State Trading) και τέλος για την εναρμόνιση της έμμεσης φορολογίας. (α) Κίνητρα περιφερειακής ανάπτυξης Με βάση το άρθρο 93 της συμφωνίας της Ρώμης δημιουργήθηκε η πολιτική περιφερειακής ανάπτυξης της ΕΟΚ (με το αντίστοιχο Ταμείο Π.Α.). Κάθε κράτος - μέλος είχε την τάση να ζητεί όσο γινόταν πιό πολλή βοήθεια. Σκανδαλώδες είναι το παράδειγμα της Ιταλίας όπου παρεχόταν η βοήθεια στις καθυστερημένες περιοχές της Ν. Ιταλίας χωρίς να υπάρχουν τα κατάλληλα κανάλια αξιοποίησης και ελέγχου των αποτελεσμάτων. Τελικά, όχι μόνο στην Ιταλία αλλά και στις άλλες χώρες - μέλη τα κίνητρα περιφερειακής ανάπτυξης είχαν περιορισμένη συμβολή στην ανάπτυξη γιατί ουσιαστικά «ξερρίζωναν» βιομηχανικές μονάδες 1 από περιοχές όπου αυτές θα μπορούσαν να δουλεύουν χωρίς βοήθεια και τις «μετεμφύτευαν» σε προβληματικές περιοχές με αποτέλεσμα το συνολικό όφελος να είναι πολύ περιορισμένο (ίσως και αρνητικό). Έτσι δεν παρατηρήθηκε σημαντική επενδυτική δραστηριότητα (συνολικά) που να δικαιολογεί τη χορήγηση των κινήτρων. Το παραπάνω γεγονός ανάγκασε την COMMISSION να υποβάλλει ενα νέο Commumqué στο Συμβούλιο των Υπουργών με συγκεκριμένους κανόνες αναφορικά με τη χορήγηση των περιφερειακών κινήτρων (ΕΟΚ, 1971, L 185/1)όπου προσδιορίστηκαν και μέγιστα επιτρεπτά όρια βοήθειας κατά περιοχή. Απαιτήθηκε επίσης διαφάνεια στη βοήθεια, τα κίνητρα να είναι «ειδικά» κατά τόπους και να μην καλύπτουν μεγάλες εθνικές περιοχές αλλά μόνον περιοχές με τεκμηριωμένα τοπικά οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα. Οριζόταν επίσης ότι η βοήθεια δεν έπρεπε να έχει χαρακτήρα μονιμότητας αλλά να παρέχεται για ορισμένο χρόνο - κατά προτίμηση στην αρχή της επένδυσης. Καθώς το γεγονός αυτό κατά- 1. Ο D. Swann (1983) παρατηρεί ότι τα περιφερειακά κίνητρα ουσιαστικά οδήγησαν σε Foot Loose Investment και σε αδικαιολόγητα κέρδη για τις επιχειρήσεις που τα έπαιρναν. 265

4 λήξε σε επιδότηση επενδύσεων εντάσεως κεφαλαίου, η Επιτροπή (1979) επανατοποθετήθηκε πάνω στο θέμα αυτό (ΕΟΚ, C 31/9) και άλλαξε τους όρους περιφερειακής βοήθειας για να ωφελούνται και οι επιχειρήσεις εντάσεως εργασίας. (β) Εξαγωγικά κίνητρα Το ανταγωνιστικό περιβάλλον μέσα στο οποίο επιθυμεί η ΕΟΚ να προωθήσει την οικονομική της ολοκλήρωση δεν επιτρέπει με κανένα τρόπο να υπάρχουν εξαγωγικά κίνητρα - αυτά καθ' εαυτά - γιατί αποτελούν μία απευθείας αλλοίωση των όρων ανταγωνισμού μεταξύ των κρατών - μελών. Ας σημειωθεί ότι ήταν έντονη η αντίδραση της Επιτροπής στην επιδότηση (πιστωτικές διευκολύνσεις) των εξαγωγών της Γαλλίας, Αγγλίας και Ολλανδίας. (γ) Κλαδικά κίνητρα βιομηχανικής Ανάπτυξης Η πρώτη Κοινοτική προσπάθεια υποβοήθησης της βιομηχανίας έγινε ουσιαστικά το 1970 με την έκθεση COLONNA (Coïonna Report) στο επίκεντρο της οποίας τοποθετήθηκε η τεχνολογική ανάπτυξη των χωρών - μελών σαν ένας τρόπος άμυνας ενάντια στην αμερικανική πρόκληση της δεκαετίας του Η έκθεση COLONNA. αποτελεί βασικά μια τροποποίηση της Συνθήκης της Ρώμης και αποσκοπεί (ι) στη δημιουργία μιας ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς με κατάργηση των φορολογικών εμποδίων μεταξύ των χωρών - μελών, (ii) στην τεχνολογική ανάπτυξη (και συνεργασία), (ut) στην κινητικότητα της εργασίας από φθίνοντες τομείς σε άλλους με καλές προοπτικές. Μετά όμως την αμερικανική πρόκληση του 1960 εμφανίστηκε πολύ σύντομα και η πρόκληση των αναπτυσσόμενων χωρών. Τότε το πρόβλημα της κλαδικής βοήθειας συνειδητοποιήθηκε εντονότερα καθώς έκαναν την εμφάνιση τους οι πρώτοι προβληματικοί κλάδοι (κλωστοϋφαντουργία, ανθρωποποίητες ίνες και ναυπηγεία). Η Επιτροπή στην «Πρώτη Έκθεση για την Πολιτική Ανταγωνισμού» το 1972, καθόρισε ότι η βοήθεια πρέπει να είναι επιλεκτική και να βοηθούνται μόνο επιχειρήσεις με προοπτικές μακρόχρονης βιωσιμότητας, καθώς αυτές επιθυμούν να αναδιαρθρωθούν έχοντας εκπονήσει (και παρουσιάσει) ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα αναδιάρθρωσης. Η βοήθεια πάλι τονίστηκε ότι πρέπει να είναι 266

5 διαφανής και να διαρκεί ορισμένο χρόνο - τόσο όσο θα απαιτηθεί για την εξυγίανση. Η ειδικότερη κοινοτική πολιτική που διαμορφώθηκε για τους παραπάνω κλάδους είναι η εξής : ι) Κλωστοϋφαντουργία και ανθωιποποίητες ίνες Το 1972 δημοσιεύεται το «Πλαίσιο Βοηθείας στην Κλωστοϋφαντουργία» (ΕΟΚ, 1972, L 135/6). Οι κρατικές επιδοτήσεις (σαν ποσοστό επί της τιμής) θεωρήθηκαν απαράδεκτες γιατί συντελούν μόνο στην επιβίωση και όχι και στην εξυγίανση. Κάθε βοήθεια έπρεπε να συντελεί σε μείωση του περισσεύοντος παραγωγικού δυναμικού και αλλαγή του Product - Mix σε ανώτερης ποιότητας προϊόντα που δεν μπορούν να παραχθούν στις χώρες χαμηλού εργατικού κόστους. Έπρεπε δηλαδή η βοήθεια να συνοδεύεται με (ή να οδηγεί σε) τεχνολογική και ποιοτική αναβάθμιση. Όμως η πίεση του ανταγωνισμού γίνεται αφόρητη σε όλες τις ανεπτυγμένες χώρες για τα κλωστοϋφαντουργικά με αποτέλεσμα να γίνει συμφωνία στα πλαίσια της GATT το Είναι η λεγόμενη πολυϊνική συμφωνία όπου οι ανεγτυγμένες χώρες έθεσαν ποσοτικούς περιορισμούς στις εισαγωγές τους. Από πλευράς τώρα καθαρά της ΕΟΚ έγινε μια νέα προσπάθεια επαναπροσδιορισμού του τρόπου βοήθειας της κλωστοϋφαντουργίας το ] 976 (ΕΟΚ, 1976, L '45/1) ενώ το επόμενο χρόνο (1977) η νέα πολυϊνική συμφωνία όρισε αυστηρότερους ποσοτικούς περιορισμούς εισαγωγών κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων επιτρέποντας αυξήσεις μόνο κατά 6 % ετησίως στις χώρες της ΕΟΚ. Ακολούθησε και τρίτη πολυϊνική συμφοι>νία (1981) η οποία προβλέπει μια κάπως ευνοϊκή μεταχείρηση των εισαγωγών από χώρες που παράγουν οι ίδιες την πρώτη ύλη (κυρίως το βαμβάκι). ιι) Ναυπηγική βιομηχανία Η ναυπήγηση πλοίων είναι ένας επίσης τομέας ότου η ΕΟΚ αναγνώρισε την ανάγκη για παρέμβαση καθώς η Ιαπωνία,'που είναι κύριος ανταγωνιστής, επιδοτούσε τα ναυπηγία της. Το πρόβλημα όμως δεν ήταν τόσο σοβαρό μέχρι τη στιγμή που άρχισε η πετρελαιακή κρίση (1973) η οποία επηρέασε αρνητικά και 267

6 σχετικά έντονα τα ναυπηγεία. Η Ιαπωνία αύξησε τις επιδοτήσεις της και η ΕΟΚ αναγκάστηκε να ακολουθήσει. Η Επιτροπή επέτρεπε βοήθεια από τα κράτη-μέλη προς τα ναυπηγεία τους αλλά με τον όρο της αναδιάρθρωσης. Επέτρεπε και επιδοτήσεις παραγωγής αλλά με προσωρινό χαρακτήρα. ια) Επέκταση της βοήθειας και σε άλλους κλαδους Το 1979, όταν ο ανταγωγισμός από τρίτες χώρες εντάθηκε σε περισσότερους τομείς της βιομηχανίας, η Επιτροπή έκανε μια νέα Ανακοίνωση Γενικών Αρχών αναφορικά με την κλαδική υποστήριξη, επεκτείνοντας τη βοήθεια σε όλους τους πληττόμενους κλάδους και επιχειρήσεις, όχι μόνον στους τρεις κλάδους που αναφέραμε παραπάνω (ΕΟΚ, 1979, L 339/1). Με βάση την Ανακοίνωση αυτή τα κράτη - μέλη μπορούν να θυσιάζουν εθνικούς πόρους (όχι κοινοτικούς) για να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις που βρίσκονται σε κίνδυνο να κλείσουν. ΙΤάντως σε όλες τις περιπτώσεις το κράτος - μέλος πρέπει, σύμφωνα με το άρθρο 93 της Συνθήκης της Ρώμης, να γνωστοποιεί στην Κοινότητα τον τρόπο με τον οποίο προτίθεται να βοηθήσει τους προβληματικούς του κλάδους και επιχειρήσεις, να συζητεί το θέμα με την Επιτροπή για να διαμορφωθούν κοινά παραδεκτές θέσεις οι οποίες σε γενικές γραμμές φαίνεται να είναι οι εξής : Να μη δημιουργείται νέα παραγωγική δυναμικότητα στον φθίνοντα κλάδο. Αν δημιουργείται νέα δυναμικότητα να είναι τεχνολογικά σύγχρονη και πιο αποδοτική ενώ, αν είναι δυνατόν, να καταστρέφεται παλαιά χαμηλής παραγωγικότητας δυναμικότητα. Η βοήθεια, όποια και αν είναι, να παρέχεται μόνο για ορισμένο χρόνο - τόσο όσο χρειάζεται να λάβει χώρα η αναδιάρθρωση. Να υπάρχει συγκεκριμένο και διαχρονικά προσδιορισμένο σχέδιο αναδιάρθρωσης. (δ) Κοινοτική πολιτική για την κρατική εμποροβιομηχανική δραστηριότητα Σύμφωνα με τα άρθρα 7, 30 και 34 της Συμφωνίας της Ρώμης απαγορεύεται η εθνική μεροληψία στις κρατικές αγορές (προμήθειες) βιομηχανικών προϊόν- 268

7 των που είναι αντικείμενο διεθνούς εμπορίου. Ας σημειωθεί ότι οι προσπάθειες της Επιτροπής να εξαναγκάσει τα κράτη -μέλη να τηρήσουν τη Συμφωνία δεν στέφθηκαν ακόμη με πλήρη επιτυχία σ' αυτόν τον τομέα. (ε) Εναρμόνιση της Έμμεσης φορολογίας Σύμφωνα με την έκθεση COLONNA πρέπει να εναρμονιστούν οι εθνικές έμμεσες φορολογίες κατά τέτοιο τρόπο που ο κοινοτικός αγοραστής ενός κοινοτικού προϊόντος πρέπει να επιβαρύνεται με το ίδιο ποσοστό φορολογίας είτε αγοράζει εγχώριο προϊόν είτε προϊόν άλλου κράτους - μέλους για να τηρηθεί έτσι το άρθρο 95 της Συνθήκης της Ρώμης. Για το σκοπό αυτό καθορίστηκε η «αρχή προορισμού» του προϊόντος, ώστε η τελική κατανάλωση να φορολογείται με βάση τους συντελεστές της χώρας προορισμού. Με τον τρόπο αυτό διαφορές στους φορολογικούς συντελεστές που υπάρχουν μεταξύ κρατών δεν θα επηρεάζουν τους όρους ανταγωνισμού. Τέλος, για να υπάρχει διαφάνεια του συνολικού φορολογικού βάρους της μονάδας του προϊόντος καθώς και για να είναι εύκολη η εξεύρεση του ποσού φόρου που πρέπει να αφαιρείται κατά την εξαγωγή, υιοθετήθηκε το σύστημα της φορολογίας της προστιθεμένης αξίας. III. Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΟΚ ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΗΠΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ Οι ΗΠΑ είναι γνωστό ότι χαρακτηρίζονται από ανυπαρξία μιας συγκεκριμένης και αυστηρά νομοθετημένης βιομηχανικής πολιτικής αφού η εν γένει πρόοδος - άρα και η βιομηχανική - έχουν αφεθεί στις δυνάμεις της αγοράς. Βέβαια κατά τον περασμένο αιώνα η στήριξη της βιομηχανίας ήταν βασισμένη σε επιλεκτικό περιορισμό των εισαγωγών πράγμα που ως ένα βαθμό συνεχίζεται και σήμερα. Άν και η Κυβέρνηση των ΗΠΑ πρόσφατα δαπανά ένα μεγάλο σχετικά ποσό (13,6% του ΑΕΠ) για τη βιομηχανική δραστηριότητα, δεν το κάνει για χάρη της βιομηχανίας, αλλά για άλλους στόχους όπως : την άμυνα, την ενέργεια, την κατοικία κλπ., πράγμα όμως που ωφελεί τη βιομηχανία αλλά δευτερευόντως. Όμως αντί για μιά ενιαία και σαφώς καθορισμένη βιομηχανική πολιτική οι ΗΠΑ έχουν ένα «συνονθύλευμα» από διάφορες διατάξεις που προωθούν τη βιο- 269

8 μηχανία 2. Πρόκειται για δημοσιονομικά μέτρα, επιδοτήσεις επιτοκίων, εμπορικούς περιορισμούς (που ήδη αναφέραμε), πολιτική περιφερειακής βελτίωσης - ανάπτυξης και τέλος πολιτική ανταγωνισμού (αντιμονοπωλιακού). Οι ΗΠΑ, καθώς επιθυμούν να ευρίσκονται πάντοτε στην πρώτη γραμμή του διεθνούς οικονομικού μετώπου και να κυριαρχούν, δίνουν μεγάλη σημασία στην Έρευνα και Ανάπτυξη (Research and Development) και προσπαθούν να υποβοηθήσουν τις δραστηριότητες αυτές με μια ποικιλία φορολογικών επιδοτήσεων, με παροχή κεφαλαίων και με υποβοήθηση του ελέγχου των προτύπων. Όσον αφορά τη βιομηχανία, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα προγράμματα αεροναυπηγικής, τηλεπικοινωνιακού υλικού (και μεθόδων) και ηλεκτρονικών υπολογιστών. Η προώθηση των εξαγωγών γίνεται ιδιαίτερα μέσα από πιστωτικές διευκολύνσειςτης EXPORT - IMPORT BANK και επιδοτήσεις φορολογικού χαρακτήρα. Παράλληλα με την παραπάνω πολιτική την οποία θα αποκαλούσαμε θετική (όχι όμως και επιθετική) βιομηχανική πολιτική, οι ΗΠΑ έχουν και πολιτική προσαρμογής και αναδιάρθρωσης, όμως όχι για τις βιομηχανικές επιχειρήσεις αλλά για τους εργαζόμενους που χάνουν τη δουλειά τους (Job Training Partneship Act, Trade Adjustment Assistance). Ας έρθουμε τώρα στην Ιαπ<ονία που είναι ένας ισχυρός ανταγωνιστής και των ΗΠΑ και των χωρών της ΕΟΚ. Η χώρα αυτή ακολουθεί πολύ πιό συνεκτική και συστηματική πολιτική παρέμβασης στη βιομηχανία, με επίκεντρο τη συνεχή τεχνολογική αναβάθμιση, ιδιαίτερα όσον αφορά την προώθηση των βιομηχανικών εξαγωγών, χωρίς ταυτόχρονα να αφήνεται στην τύχη και η φθίνουσα βιομηχανία της που πλήττεται από το διεθνή ανταγωγισμό (ιδιαίτερα των ΗΠΑ και των άλλων χωρών του Ειρηνικού π.χ. Ν. Κορέα). Δεδομένης της σημασίας του ενεργειακού θέματος και των πρώτων υλών, για την Ιαπωνία, ένα σοβαρό τμήμα της βιομηχανικής της πολιτικής αναφέρεται σε Energy Diversification και στην οικονομικότερη χρησιμοποίηση των πρώτων υλών. Οι φθίνοντες κλάδοι (και επιχειρήσεις) βοηθούνται (επιδοτούνται) έντονα όταν προσανατολίζονται πάνω σ' αυτήν τη γραμμή πολιτικής. Ας σημειωθεί ότι η Ιαπωνία έχει αυτή τη στιγμή συγκεκριμένη και συνεπή πολιτική βιομηχανικής ανάπτυξης - υποστήριξης 3 αφού οι Ιάπωνες παρεμβαίνουν στη βιομηχανία πάντοτε με πρακτικούς και αποτελεσματικούς τρόπους όταν 2. Ίδε : Center for National Policy : Restoring Competitiveness, Proposals for Industria Policy, Washington, 'δε J. Pinder (1982, σελ. 266). 270

9 οι δυνάμεις της αγοράς δεν είναι σε θέση να την προωθήσουν. Παρόμοια όμως πολιτική δεν ακολουθείται στις ΗΠΑ, που πιστεύουν στις δυνάμεις της αγοράς, ώστε οι παρεμβάσεις (όταν γίνονται) να είναι κατακερματισμένες και να μη στοχεύουν άμεσα σε συγκεκριμένα σημεία, πράγμα που τις κάνει συγκριτικά (με την Ιαπωνία) λιγότερο αποτελεσματικές. Η ΕΟΚ τέλος, σαν σύνολο χωρών, πλήττεται από το πρόβλημα της συνενόησης των κρατών μελών μεταξύ τους, όπου τα αντικρουόμενα πολλές φορές συμφέροντα των κρατών μελών να εμποδίζουν την υιοθέτηση μιας κοινής γραμμής πάνω στα θέματα της βιομηχανίας. Η Γερμανία, για παράδειγμα, καθώς έχει δυναμικές εξαγωγικές επιχειρήσεις, επιθυμεί το ελεύθερο εμπόριο και γενικά τη μη - παρέμβαση, ενώ άλλες μεγάλες χώρες όπως η Βρετανία, η Γαλλία και η Ιταλία επιθυμούν τις παρεμβάσεις. Αν στη διαφορά οικονομικών συμφερόντων προστεθεί και η διαφορά ιδεολογίας αναφορικά με την έννοια του «Welfare State» και της πολιτικής ταυτότητας που πρέπει να έχει η ΕΟΚ, τότε φαίνεται μάλλον αδύνατη η δημιουργία μιας πολιτικής ενιαίας και με σαφήνεια καθορισμένης που να είναι υποχρεωτική για όλα τα κράτη - μέλη. IV. ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΜΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙ ΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δύο είναι οι λόγοι πού, κατά τη γνώμη μας, καθιστούν αναγκαία την ύπαρξη ενιαίας βιομηχανικής πολιτικής στην ΕΟΚ : (α) Το γεγονός ότι ένας από τους κυριότερους ανταγωνιστές της, η Ιαπωνία, παρεμβαίνει δυναμικά και συντονισμένα στην ανάπτυξη της βιομηχανίας της (άρα και των εξαγωγών της), (β) Ο μεγάλος αριθμός (12) των χωρών - μελών καθιστά δύσκολο τον έλεγχο και την παρακολούθηση κάθε κράτους-μέλους αναφορικά με την εθνική πολιτική που ακολουθεί, ώστε να μην παραβιάζονται τα άρθρα 92 και 93 της Συμφωνίας της Ρώμης. Πιό απλό θα ήταν να έχει καθοριστεί σε κοινοτικό επίπεδο, με σαφήνεια, η πολιτική που κάθε κράτος μέλος πρέπει να ακολουθεί, ώστε ο έλεγχος να είναι και αντικειμενικός αλλά και λιγότερο δαπανηρός. Ας σημειωθεί στο προκείμενο ότι οι νέες χώρες - μέλη (Ελλάδα, Ισπανία, Πορτογαλία) έχουν προστατευόμενους βιομηχανικούς τομείς (σχετικά πιο πολύ από τις άλλες χώρες) και δυσκολεύονται να υπακούσουν στις εντολές της Επιτροπής για συμμόρφωση με τις αποδεκτές γραμμές παρέμβασης. Τέλος, αν η κοινή γραμμή που θα διαμορφωθεί για τη βιομηχανία, είναι σαφής και ολοκληρωμένη με εναρμονισμένα τα συμφέροντα όλων των μελών και 271

10 χωρίς τα κράτη - μέλη να έχουν τη δυνατότητα «παράβασης», τούτο 9α αποτελέσει δικλείδα ασφαλείας για την Κοινότητα και, εκτός από τα παραπάνω πλεονεκτήματα που θα έχει, θα αποτρέψει αιτήσεις για ένταξη άλλων χωρών που τώρα προστατεύουν τη βιομηχανία τους (π.χ. Τουρκία) και τα οποία αν γίνονταν μέλη θα έφερναν μεγάλη αντίδραση στη συμμόρφωση πάνω στις κοινοτικές γραμμές. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Curson Price V. (198!), Industrial Policies in the European Community, London, Mac Millan. Κάτσος Γ., Σπανάκης, Ν., Βιομηχανική Προστασία και Ένταξη στην ΕΟΚ, ΚΕΠΕ MacLennan M.C., Par Β.G., Regional Planning. Οξφόρδη, Martin Robertson Pinder J., National Industrial Strategies and the World Economy. Allanheld Press, Λονδίνο, Swinn D., The Economics of the Common Market, Harmondsworth, Penguin, Swann D., Competition and Industral Policy in the EEC, Methuen, Λονδίνο Λίμονιάς, Ε., Αναπτυξιακά Κίνητρα στην Ελλάδα και στην ΕΟΚ, ΚΕΠΕ,

3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας. Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Αθήνα, Νοέμβριος 2007 ΔΡΑΣΗ:

3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας. Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Αθήνα, Νοέμβριος 2007 ΔΡΑΣΗ: ΔΡΑΣΗ: ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: 3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Δρ. Αφροδίτη Μακρυγιάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ π À ª π π À ª ƒπ À ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Κείμενο πολιτικής ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ π À ª π π À ª ƒπ À ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις

ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ

Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ Θέσεις της Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) για την αντιμετώπιση της Οικονομικής Κρίσης και για την ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας. ΑΘΗΝΑ - ΜΑΡΤΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ποια τα επιχειρήματα υπέρ και κατά του διεθνούς εμπορίου;

Ποια τα επιχειρήματα υπέρ και κατά του διεθνούς εμπορίου; Τι είναι το συγκριτικό και τι το απόλυτο πλεονέκτημα στο διεθνές εμπόριο; Συγκριτικό πλεονέκτημα: μια χώρα έχει συγκριτικό πλεονέκτημα στην παραγωγή ενός προϊόντος αν το κόστος ευκαιρίας της παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

1 Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

1 Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Χ I Ε Ι Ι Κ Ο Θ Ε Μ Α : Η Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Η Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Γ Ι Α Τ Η Ν Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Κ Η Α Λ Λ Α Γ Η Κ Α Ι Τ Η Ν Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α, Η Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Τ Ο Υ Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Ο Σ Κ Α Ι Ο Τ Ο Μ Ε Α

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιεχόµενα 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ: ΣΥΝΟΨΗ Ι ΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Εμπόριο: βασική πηγή ανάπτυξης και απασχόλησης για την ΕΕ

Εμπόριο: βασική πηγή ανάπτυξης και απασχόλησης για την ΕΕ Εμπόριο: βασική πηγή ανάπτυξης και απασχόλησης για την ΕΕ Συνεισφορά της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 7ης-8ης Φεβρουαρίου 2013 ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ : «Η σημασία ί ττου συμμ εεττο χχ ι κκού managemen tt σττι ι ςς Τράπ εε ζζ εε ςς γγ ια ι ττη νν αύ ξξηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Στρατηγική και Πολιτικές για Ταχεία Περιφερειακή Ανάπτυξη, Ισχυρές Επιχειρήσεις και Αποτελεσματικό Ανθρώπινο Δυναμικό ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ.. 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Η Επιτροπή έχει επίσης αποκτήσει επαρκή πείρα από την

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Η Επιτροπή έχει επίσης αποκτήσει επαρκή πείρα από την 9.8.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 214/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 800/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Αυγούστου 2008 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την κοινή αγορά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΣΕ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΣΧΕ ΙΟ ΣΕ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 69, ΑΘΗΝΑ 10564 ΤΗΛ.: 3727400, FAX: 3255460, E-MAIL: info@rae.gr, WEB: www.rae.gr Μ Α Κ Ρ Ο Χ Ρ Ο Ν Ι Ο Σ Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Ο Σ Σ Χ Ε Ι Α Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ Ε Λ Λ Α

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της Κίνας στο σύγχρονο χρηματοοικονομικό περιβάλλον

Ο ρόλος της Κίνας στο σύγχρονο χρηματοοικονομικό περιβάλλον ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ INSTITUTE OF INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS Ο ρόλος της Κίνας στο σύγχρονο χρηματοοικονομικό περιβάλλον Ερευνητής:Σπύρος Μελίτσας Βοηθοί ερευνητές: Ευαγγελία Αθανασούλη

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών. Η Ελληνική Οικονομία 2/10

Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών. Η Ελληνική Οικονομία 2/10 Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών Η Ελληνική Οικονομία 2/10 Τριμηνιαία Έκθεση Αρ. Τεύχους 60, Ιούλιος 2010 Οι Συγγραφείς Η ανάλυση της πορείας της Ελληνικής Οικονομίας αποτελεί προϊόν συλλογικής

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα άμεσης δημιουργίας θέσεων εργασίας σε συνθήκες κρίσης στην Ελλάδα

Προγράμματα άμεσης δημιουργίας θέσεων εργασίας σε συνθήκες κρίσης στην Ελλάδα ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ Μελέτες (Studies) / 15 Προγράμματα άμεσης δημιουργίας θέσεων εργασίας σε συνθήκες κρίσης στην Ελλάδα ΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Στρατηγική και Οδικός. Χάρτης για τη Διευκόλυνση του. Εξωτερικού Εμπορίου

Εθνική Στρατηγική και Οδικός. Χάρτης για τη Διευκόλυνση του. Εξωτερικού Εμπορίου Φ092.22/6842 Εθνική Στρατηγική και Οδικός Greece Trade Facilitation Roadmap Χάρτης για τη Διευκόλυνση του September 2012 Εξωτερικού Εμπορίου Draft Οκτώβριος Version 0.1 2012 " 25 δράσεις για τη μείωση

Διαβάστε περισσότερα

«Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων»

«Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων» του Ε.Π.ΑΝ.Α.Δ. 2007-2013 (κωδ. ΟΠΣ 393311) Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακές και κοινωνικές επιπτώσεις των πολιτικών σταθερότητας του ΔΝΤ

Αναπτυξιακές και κοινωνικές επιπτώσεις των πολιτικών σταθερότητας του ΔΝΤ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ Μελέτες (Studies) / 21 Αναπτυξιακές και κοινωνικές επιπτώσεις των πολιτικών σταθερότητας του ΔΝΤ ΣΤΕΛΛΑ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2010 Δεκέμβριος 2007 Το Επικαιροποιημένο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης υποβάλλεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή. Γκαρέτσα Νίκη, 2004 Α.Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή εργασία Γκαρέτσα Νικολέτα, Εξάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

Προλογος TOY Διοικητη

Προλογος TOY Διοικητη Προλογος TOY Διοικητη Το 2001, όταν η Ελλάδα έγινε μέλος της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης και υιοθέτησε το ενιαίο νόμισμα, οι οιωνοί ήταν αίσιοι και οι προσδοκίες μεγάλες. Δημιουργήθηκε τότε η εντύπωση

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή EUR/006 Ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης 2014 Βρυξέλλες, 26 Φεβρουαρίου 2014 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα Ανακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΓΙΑ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Προτάσεις της CRPM µε την ευκαιρία της δεύτερης έκθεσης για την οικονοµική και κοινωνική συνοχή : «10 θέµατα για τη συζήτηση» Κείµενο που εγκρίθηκε από το Πολιτικό Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ένωση. του Pascal Fontaine

Ευρωπαϊκή Ένωση. του Pascal Fontaine Ευρωπαϊκή Ένωση του Pascal Fontaine Μπορείτε να βρείτε αυτό το φυλλάδιο και άλλες σύντομες και σαφείς πληροφορίες σχετικά με την ΕΕ στο διαδίκτυο στη διεύθυνση ec.europa.eu/publications Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ( ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ) Διπλωματική Εργασία Θέμα: "Η νομοθετική κατοχύρωση και προστασία της εργασίας" ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2012 SWD(2012) 61 τελικό Μέρος I ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Στοιχεία για κοινό στρατηγικό πλαίσιο 2014-2020 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020. Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020. Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.3.2010 COM(2010) 2020 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020 Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη EL EL Πρόλογος Το 2010 πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 -

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020 ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ «ΕΥΡΩΠΗ 2020» ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ...6 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ : ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ : ΚΑΝΛΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ

Διαβάστε περισσότερα