ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ"

Transcript

1 Διοίκηση Αθλητισμού και Αναψυχής, (), 877 Ελληνική Εταιρεία Διοίκηση Αθλητισμού και Αναψυχής, (), 877 Διοίκησης Αθλητισμού ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ Βασίλης Γεροδήμος, Ανδρέας Ζαφειρίδης Α., Βασιλικής Μάνου Β., Παναγιώτης Ιωακειμίδης, Ελευθέριος Κέλλης, Αθανάσιος Κουστέλιος, Γιώργος Τζέτζης,, και Σπύρος Κέλλης ΤΕΦΑΑ Τρικάλων, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ Σερρών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΤΕΦΑΑ Θεσσαλονίκης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Περίληψη Τα τμήματα αθλητικής διευκόλυνσης (Τ.Α.Δ. και Ε.Τ.Α.Δ.) ιδρύθηκαν και λειτουργούν εδώ και έτη στο πλαίσιο του εθνικού αθλητικού σχεδιασμού. Σκοπός της μελέτης ήταν η διερεύνηση του τρόπου λειτουργίας και της αποτελεσματικότητας των Τ.Α.Δ. και Ε.Τ.Α.Δ. Για τη διεξαγωγή της μελέτης χρησιμοποιήθηκαν ερωτηματολόγια τα οποία κατασκευάστηκαν και απευθύνθηκαν σε φορείς και πρόσωπα που εμπλέκονται άμεσα με το θεσμό των Τ.Α.Δ. Ε.Τ.Α.Δ. Συγκεκριμένα στα ερωτηματολόγια κλήθηκαν να απαντήσουν οι προϊστάμενοι των Γραφείων Φυσικής Αγωγής, οι Διευθυντές των σχολείων που λειτουργούν τα Τ.Α.Δ.Ε.Τ.Α.Δ., οι καθηγητές Φυσικής Αγωγής προπονητές που απασχολούνται σε αυτά, καθηγητές άλλων ειδικοτήτων που διδάσκουν στα Τ.Α.Δ. Ε.Τ.Α.Δ., οι μαθητές αθλητές που φοιτούν στα Τ.Α.Δ.Ε.Τ.Α.Δ., καθώς επίσης και οι γονείς των μαθητών. Για την επιλογή του δείγματος της συγκεκριμένης έρευνας χρησιμοποιήθηκε ο πληθυσμός του σχολικού έτους 000. Προκειμένου το δείγμα να είναι αντιπροσωπευτικό του συνολικού πληθυσμού χρησιμοποιήθηκε η τυχαία δειγματοληψία κατά στρώματα (στρωσιγενής δειγματοληψία) με βάση το άθλημα και τον πληθυσμό της πόλης που λειτουργούσε κάθε Τ.Α.Δ.Ε.Τ.Α.Δ. Από τη στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων φαίνεται ότι ο θεσμός είναι σημαντικός όμως απαιτούνται αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας των τμημάτων αθλητικής διευκόλυνσης έτσι ώστε να εκπληρώνονται οι στόχοι τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Λέξεις Κλειδιά: αθλητικά σχολεία, τμήματα αθλητικής διευκόλυνσης, ΤΑΔ, ΕΤΑΔ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο πλαίσιο του εθνικού αθλητικού σχεδιασμού ιδρύθηκαν και λειτουργούν τα Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης (Τ.Α.Δ. και Ε.Τ.Α.Δ.). Όπως διαφαίνεται και από την ονομασία τους, τα Τ.Α.Δ. και Ε.Τ.Α.Δ. απευθύνονται σε αθλητές μαθητές και έχουν ως στόχο την παροχή εκπαίδευσης σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα του ΥΠ.Ε.Π.Θ., επιτρέποντας και διευκολύνοντας παράλληλα την ενασχόλησή τους με τον αγωνιστικό αθλητισμό στο πλαίσιο του σχολείου. Με τον τρόπο αυτό τα Τ.Α.Δ.Ε.Τ.Α.Δ. και η πολιτεία γενικότερα αναγνωρίζουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αθλητές μαθητές για να αντεπεξέλθουν τόσο στις απαιτήσεις του σχολείου όσο και σε αυτές των υψηλών επιδόσεων. 8

2 Διοίκηση Αθλητισμού και Αναψυχής, (), 877 Η λειτουργία του θεσμού των Τμημάτων Αθλητικής Διευκόλυνσης για δεκαπέντε () έτη δημιούργησε μια δυναμική η οποία χαρακτηρίζεται από τη μεγάλη αύξηση του αριθμού των Τ.Α.Δ., το πρώτο έτος λειτουργίας και σήμερα 89, ενώ στα Ε.Τ.Α.Δ. από 0 περίπου φτάνουν σήμερα τα 0. Ανάλογα φυσικά είναι και τα μεγέθη αύξησης των μαθητών που ανέρχονται σήμερα στους 7.70 στα Τ.Α.Δ. και στους 70 στα Ε.Τ.Α.Δ., ενώ οι αντίστοιχοι αριθμοί για τους καθηγητές Φυσικής Αγωγής που υπηρετούν σε αυτά είναι 7 και 9 για τα Τ.Α.Δ. και τα Ε.Τ.Α.Δ. αντίστοιχα. Ο προϋπολογισμός λειτουργίας του θεσμού ανέρχεται για το τρέχον σχολικό έτος (000) στα περίπου, από τα οποία τα προέρχονται από τη Γ.Γ.Α. και τα υπόλοιπα από το ΥΠ.Ε.Π.Θ. Σήμερα, η λειτουργία του θεσμού των Τ.Α.Δ.Ε.Τ.Α.Δ. χαρακτηρίζεται από μια διάχυτη αμφισβήτηση από φορείς και πρόσωπα, ως προς την αποτελεσματικότητά του. Κατά καιρούς έχουν επισημανθεί διοικητικά, οργανωτικά και λειτουργικά προβλήματα σε τομείς όπως: α) τα κριτήρια και η διαδικασία επιλογής των μαθητώναθλητών, β) το αγωνιστικό επίπεδο των μαθητών αθλητών, γ) η συνεργασία μεταξύ Τ.Α.Δ.Ε.Τ.Α.Δ. και αθλητικών Ομοσπονδιών, δ) η επιλογή των προπονητών, ε) η επιστημονική στήριξη της προπονητικής διαδικασίας, στ) η κτιριακή υποδομή αθλητικές εγκαταστάσεις, ζ) ο βαθμός ικανοποίησης των μαθητών αθλητών που φοιτούν στα Τ.Α.Δ.Ε.Τ.Α.Δ., καθώς και των άμεσα εμπλεκόμενων προσώπων και φορέων. Οι παραπάνω επισημάνσεις είναι βιωματικές και αποσπασματικές και προέρχονται κυρίως από προσωπικές και περιστασιακές καταθέσεις απόψεων των άμεσα εμπλεκομένων προσώπων στο πρόγραμμα και δεν μπορούν να δώσουν μια ολοκληρωμένη και επιστημονικά τεκμηριωμένη εικόνα του τρόπου λειτουργίας και της αποτελεσματικότητας των Τ.Α.Δ. και Ε.Τ.Α.Δ. Στην κατεύθυνση αυτή, η Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων, μέσω της Κ.Ε.Α.Τ., ανέθεσε στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα στο Εργαστήριο Προπονητικής και Αθλητικής Απόδοσης, την εκπόνηση ερευνητικού προγράμματος με σκοπό τη διερεύνηση της λειτουργίας των Τ.Α.Δ. και Ε.Τ.Α.Δ. και των πιθανών αδυναμιών του συστήματος, με τελικό στόχο την εξαγωγή συγκεκριμένων συμπερασμάτων και προτάσεων για τη συνέχιση και την αναβάθμιση του θεσμού. Δείγμα ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Τ.Α.Δ. Τη σχολική χρονιά 0000, χρονιά που διεξήχθη η έρευνα, λειτούργησαν 89 Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης σε 0 Γυμνάσια της χώρας. Το των σχολείων λειτούργησαν σε μεγάλα αστικά κέντρα με πληθυσμό άνω των 0.000, από τα οποία τα 0 (9) στην Αθήνα, τον Πειραιά και τη Θεσσαλονίκη. Το των σχολείων λειτούργησαν σε πόλεις με πληθυσμό από έως 0.000, ενώ τα μισά περίπου σχολεία () σε πόλεις με πληθυσμό κάτω των Συνολικά στα Τ.Α.Δ. φοιτούσαν 7.70 μαθητές και απασχολούνταν 7 καθηγητές Φυσικής Αγωγής προπονητές με αναλογία καθηγητής Φυσικής Αγωγής ανά μαθητές κατά μέσο όρο. Στα Τ.Α.Δ. καλλιεργούνταν 7 συνολικά αθλήματα ( ατομικά και ομαδικά). Tο, των μαθητών ασχολούνταν με τον κλασικό αθλητισμό, το με τις τρεις πιο δημοφιλείς αθλοπαιδιές (ποδόσφαιρο, καλαθοσφαίριση, πετοσφαίριση) και το περίπου με τα υπόλοιπα αθλήματα. Ανάλογη φυσικά ήταν και η εικόνα που παρουσίασαν οι Κ.Φ.Α., με το 0 να ειδικεύονται στα τέσσερα παραπάνω αθλήματα και το 0 σε όλα τα υπόλοιπα. Για την επιλογή του δείγματος της συγκεκριμένης έρευνας χρησιμοποιήθηκε ο πληθυσμός του σχολικού έτους 000 με τα χαρακτηριστικά που παρουσιάστηκαν παραπάνω. Προκειμένου το δείγμα να είναι αντιπροσωπευτικό του συνολικού πληθυσμού 8

3 Διοίκηση Αθλητισμού και Αναψυχής, (), 877 χρησιμοποιήθηκε η τυχαία δειγματοληψία κατά στρώματα (στρωσιγενής δειγματοληψία, Chase & Bown,997; Fink, 00) με βάση το άθλημα και τον πληθυσμό της πόλης που λειτουργούσε κάθε Τ.Α.Δ. Αφού επιλέχθηκε το δείγμα της έρευνας, με τον τρόπο που περιγράφηκε παραπάνω, έγινε η διακίνηση των ερωτηματολογίων από τη Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Συγκεκριμένα αποστολή ερωτηματολογίων έγινε: Σε όλους τους Διευθυντές των Γραφείων Φυσικής Αγωγής (8). Στους διευθυντές των σχολείων που λειτουργούν τα Τ.Α.Δ. που επιλέχθηκαν (7). Σε όλους τους καθηγητές Φυσικής Αγωγής προπονητές () των Τ.Α.Δ. που επιλέχθηκαν. Σε τρεις () καθηγητές άλλων ειδικοτήτων κάθε σχολείου που επιλέχθηκε (σύνολο 8). Σε όλους τους μαθητές (.8) που φοιτούν στα Τ.Α.Δ. που επιλέχθηκαν με την παραπάνω διαδικασία. Σε τρεις () γονείς μαθητών κάθε Τ.Α.Δ. που επιλέχθηκε (σύνολο ). Τα ερωτηματολόγια που επιστράφηκαν συμπληρωμένα προέρχονταν από 9 Τ.Α.Δ. (πίνακας ). Πίνακας. Αριθμός και ποσοστά ερωτηματολογίων που επιστράφηκαν συμπληρωμένα. Αριθμός επί του επί των συνολικού επιλεγέντων πληθυσμού Τ.Α.Δ. 9 8,8 0, Προϊστάμενοι Γραφείων Φυσικής 9 7, 7, Αγωγής Διευθυντές σχολείων 8,9 0, Καθηγητές Φυσικής Αγωγής 88, Καθηγητές άλλων ειδικοτήτων 9 8, Μαθητές αθλητές.99 9,, Γονείς 8 90, Ε.Τ.Α.Δ. Τη σχολική χρονιά 0000, χρονιά που διεξήχθη η έρευνα, λειτούργησαν 0 Ειδικά Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης σε Λύκεια της χώρας (Αθήνα, Θεσ/νίκη, Πειραιά, Πάτρα, Ηράκλειο, Λάρισα, Βόλο, Ιωάννινα, Αγρίνιο). Συγκεκριμένα λειτούργησαν Ε.Τ.Α.Δ. σε 7 αθλήματα ( ατομικά και ομαδικά). Συνολικά στα Ε.Τ.Α.Δ. φοιτούσαν 70 μαθητές και απασχολούνταν καθηγητές Φυσικής Αγωγής προπονητές με αναλογία καθηγητής Φυσικής Αγωγής ανά μαθητές κατά μέσο όρο. Tο,9 των μαθητών ασχολούνταν με τις τέσσερις πιο δημοφιλείς αθλοπαιδιές (ποδόσφαιρο, καλαθοσφαίριση, χειροσφαίριση και πετοσφαίριση), το. με τον κλασικό αθλητισμό και το 0 περίπου με τα υπόλοιπα αθλήματα. Ανάλογη φυσικά ήταν και η εικόνα που παρουσίαζαν οι ΚΦΑ, με το να ειδικεύονται στα πέντε παραπάνω αθλήματα και το σε όλα τα υπόλοιπα. Η επιλογή του δείγματος της συγκεκριμένης έρευνας για τα Ε.Τ.Α.Δ. έγινε όπως ακριβώς και για τα Τ.Α.Δ. Eπιλέχθηκαν λοιπόν 0 Ε.Τ.Α.Δ. όλων των αθλημάτων σε 8 σχολεία της Αθήνας, Θεσ/νίκης, Πειραιά, Πάτρας, Ηρακλείου και Λάρισας, στα οποία φοιτούσαν 0 μαθητές και απασχολούνταν καθηγητές Φυσικής Αγωγής. Αφού επιλέχθηκε το δείγμα της έρευνας, με τον τρόπο που περιγράφηκε παραπάνω, έγινε η διακίνηση των ερωτηματολογίων από τη Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Συγκεκριμένα αποστολή ερωτηματολογίων έγινε: 8

4 Διοίκηση Αθλητισμού και Αναψυχής, (), 877 Στους διευθυντές των σχολείων που λειτουργούν τα Ε.Τ.Α.Δ. που επιλέχθηκαν (8). Σε όλους τους καθηγητές Φυσικής Αγωγής προπονητές () των Ε.Τ.Α.Δ. που επιλέχθηκαν. Σε τρεις () καθηγητές άλλων ειδικοτήτων κάθε σχολείου που επιλέχθηκε (σύνολο ). Σε όλους τους μαθητές (0) που φοιτούν στα Ε.Τ.Α.Δ. που επιλέχθηκαν με την παραπάνω διαδικασία. Σε τρεις () γονείς μαθητών κάθε Ε.Τ.Α.Δ. που επιλέχθηκε (σύνολο 90). Τα ερωτηματολόγια που επιστράφηκαν συμπληρωμένα προέρχονταν από Ε.Τ.Α.Δ. (πίνακας ). Πίνακας. Αριθμός και ποσοστά ερωτηματολογίων που επιστράφηκαν συμπληρωμένα. Αριθμός επί των επιλεγέντων επί του συνολικού πληθυσμού Ε.Τ.Α.Δ. 8,,7 Διευθυντές σχολείων 7, Καθηγητές Φυσικής Αγωγής 9 90,,8 Καθηγητές άλλων ειδικοτήτων 87, Μαθητές αθλητές 07 9, 8,8 Γονείς 8, 8 Διαδικασία αξιολόγησης Για τη διεξαγωγή της συγκεκριμένης έρευνας χρησιμοποιήθηκαν ερωτηματολόγια τα οποία κατασκευάστηκαν και απευθύνθηκαν σε φορείς και πρόσωπα που εμπλέκονται άμεσα με το θεσμό των Τ.Α.Δ.Ε.Τ.Α.Δ. Συγκεκριμένα στα ερωτηματολόγια κλήθηκαν να απαντήσουν οι προϊστάμενοι των Γραφείων Φυσικής Αγωγής, οι Διευθυντές των σχολείων που λειτουργούν τα Τ.Α.Δ.Ε.Τ.Α.Δ., οι καθηγητές Φυσικής Αγωγής προπονητές που απασχολούνται σε αυτά, καθηγητές άλλων ειδικοτήτων που διδάσκουν στα Τ.Α.Δ. Ε.Τ.Α.Δ., οι μαθητές αθλητές που φοιτούν στα Τ.Α.Δ.Ε.Τ.Α.Δ., καθώς επίσης και οι γονείς των μαθητών. Όλα τα ερωτηματολόγια που κατασκευάστηκαν είχαν κάποιες κοινές ερωτήσεις, που απευθύνονταν σε όλες τις κατηγορίες των ερωτηθέντων, καθώς επίσης και ερωτήσεις που απευθύνονταν σε συγκεκριμένες κατηγορίες. Τα ερωτηματολόγια περιείχαν κλειστές και ανοικτές ερωτήσεις (Oppenheim, 98). Οι κλειστές ερωτήσεις αποτελούνταν από μια σειρά προτεινόμενων απαντήσεων και οι ερωτώμενοι καλούνταν να συμφωνήσουν με κάποια από αυτές, ενώ οι ανοικτές ερωτήσεις απαιτούσαν καταγραφή της άποψης των ερωτώμενων σε δύο ή τρεις σειρές. Οι κοινές ερωτήσεις των ερωτηματολογίων αφορούσαν: στοιχεία του δείγματος (φύλο, ηλικία, μορφωτικό επίπεδο), τη σχέση τους με τον αθλητισμό (στο παρελθόν και σήμερα), τα προβλήματα των μαθητών που φοιτούν στα Τ.Α.Δ.Ε.Τ.Α.Δ., την ικανοποίησή τους από τον τρόπο λειτουργίας των Τ.Α.Δ.Ε.Τ.Α.Δ. και τις προτάσεις τους για τη βελτίωση του θεσμού των Τ.Α.Δ.Ε.Τ.Α.Δ. Στη συνέχεια περιγράφονται τα ερωτηματολόγια κάθε μιας κατηγορίας. Ερωτηματολόγιο των προϊσταμένων των Γραφείων Φυσικής Αγωγής Στο ερωτηματολόγιο αυτό υπήρχαν συνολικά ερωτήσεις, από τις οποίες οι 9 ήταν κλειστές και οι ανοικτές. Εκτός από τις κοινές ερωτήσεις που αναφέρθηκαν παραπάνω, υπήρχαν επιπλέον ερωτήσεις σχετικές με: το βαθμό ικανοποίησης και τις προτάσεις τους για το αγωνιστικό σύστημα των Τ.Α.Δ. Ε.Τ.Α.Δ., 8

5 Διοίκηση Αθλητισμού και Αναψυχής, (), 877 τις προτάσεις τους για την καλύτερη σύνδεση των Τ.Α.Δ.Ε.Τ.Α.Δ. με τα σωματεία και τις αθλητικές ομοσπονδίες και στοιχεία για την αγωνιστική εξέλιξη των μαθητών που φοιτούσαν στα Τ.Α.Δ.Ε.Τ.Α.Δ. Ερωτηματολόγιο των Διευθυντών των σχολείων Το ερωτηματολόγιο αυτό περιείχε 0 ερωτήσεις, 7 κλειστές και ανοικτές. Από τους Διευθυντές των σχολείων διερευνήθηκαν επιπλέον: ο βαθμός ικανοποίησής τους από την απόδοση και το επίπεδο των μαθητών που φοιτούν στα Τ.Α.Δ.Ε.Τ.Α.Δ. και η επιμόρφωση που γίνεται στους μαθητές των Τ.Α.Δ.Ε.Τ.Α.Δ. με τη μορφή διαλέξεων πάνω σε ειδικά θέματα που αφορούν στον αθλητισμό. Ερωτηματολόγιο των καθηγητών Φυσικής Αγωγής προπονητών Οι καθηγητές Φυσικής Αγωγής προπονητές που εργάζονταν στα Τ.Α.Δ.Ε.Τ.Α.Δ. ζητήθηκε να απαντήσουν σε συνολικά ερωτήσεις, 0 κλειστές και ανοικτές. Εκτός από τις κοινές ερωτήθηκαν επιπλέον για ζητήματα σχετικά με την προπονητική διαδικασία. Συγκεκριμένα για: το βαθμό ικανοποίησής τους από την επιμόρφωση και την καθοδήγηση που δέχονται σε προπονητικά θέματα, τις προτάσεις τους για τη βελτίωση της βοήθειας εκ μέρους της Κ.Ε.Α.Τ. και των Γ.Φ.Α. στην κατεύθυνση της καθοδήγησης της προπονητικής διαδικασίας στο πλαίσιο των Τ.Α.Δ. Ε.Τ.Α.Δ., το βαθμό ικανοποίησης και τις προτάσεις τους για το αγωνιστικό σύστημα που ισχύει στα Τ.Α.Δ.Ε.Τ.Α.Δ. και τα προβλήματα που δημιουργούνται λόγω της παράλληλης προπόνησης των μαθητών στα Τ.Α.Δ. Ε.Τ.Α.Δ. και στα σωματεία και προτάσεις για την αντιμετώπισή τους. Ερωτηματολόγιο των καθηγητών των άλλων ειδικοτήτων Οι καθηγητές των άλλων ειδικοτήτων που δίδασκαν στα Τ.Α.Δ.Ε.Τ.Α.Δ. κλήθηκαν να απαντήσουν σε 7 ερωτήσεις, κλειστές και ανοικτές, σχετικές με: το επίπεδο της ικανοποίησής τους από την απόδοση των μαθητών στα μαθήματά που διδάσκουν και τα προβλήματα που δημιουργούνται λόγω της παράλληλης προπόνησης των μαθητών στα Τ.Α.Δ. Ε.Τ.Α.Δ. και στα σωματεία, καθώς και προτάσεις για την αντιμετώπισή τους. Ερωτηματολόγιο των μαθητών Οι μαθητές απάντησαν σε συνολικά ερωτήσεις από τις οποίες οι ήταν κλειστές και οι 7 ανοικτές. Επιπλέον ερωτήθηκαν για: προπονητικά στοιχεία (προπόνηση σε σύλλογο, ώρες προπόνησης, αγωνιστικές διακρίσεις, συνθήκες προπόνησης στα Τ.Α.Δ.Ε.Τ.Α.Δ.), τις επιδόσεις τους στα μαθήματα (βαθμολογία) και για τους μελλοντικούς στόχους (αγωνιστικούς, σχολικούς, επαγγελματικούς). Ερωτηματολόγιο γονέων Από τους γονείς των μαθητών που φοιτούσαν στα Τ.Α.Δ.Ε.Τ.Α.Δ. με 9 ερωτήσεις, κλειστές και ανοικτές, ζητήθηκε να απαντήσουν επιπλέον σε ερωτήσεις σχετικές με τα κίνητρα που τους οδήγησαν να στείλουν τα παιδιά τους στα Τ.Α.Δ.Ε.Τ.Α.Δ., καθώς επίσης και τις προσδοκίες που έχουν από τα παιδιά τους στο μέλλον. 8

6 Διοίκηση Αθλητισμού και Αναψυχής, (), 877 Στατιστική ανάλυση Τα δεδομένα της μελέτης αναλύθηκαν με το στατιστικό πρόγραμμα S.P.S.S..0. Για την ανάλυση χρησιμοποιήθηκε η περιγραφική στατιστική. Οι απαντήσεις των ερωτηθέντων στις ερωτήσεις που αφορούσαν στα στοιχεία του δείγματος, στη σχέση τους με τον αθλητισμό, στην ικανοποίηση από το επίπεδο των μαθητών, στις παροχές του προγράμματος των Τ.Α.Δ. Ε.Τ.Α.Δ. και στις προτάσεις τους για τη βελτίωση της λειτουργίας των Τ.Α.Δ.Ε.Τ.Α.Δ. παρουσιάζονται σε γραφήματα ή στους πίνακες συχνοτήτων, τα οποία καταγράφουν τον αριθμό ή το ποσοστό εμφάνισης της απάντησης ή της πρότασης. Για τις ερωτήσεις με τις οποίες διερευνήθηκαν τα προβλήματα των μαθητών και η ικανοποίηση των ερωτηθέντων από τον τρόπο λειτουργίας των Τ.Α.Δ.Ε.Τ.Α.Δ., εξετάστηκαν τόσο η συχνότητα και το ποσοστό, όσο και η διάμεσος των απαντήσεων. Συγκεκριμένα, ως διάμεσος (κεντρική τιμή) ορίστηκε η τιμή που βρίσκεται στο μέσο της κατανομής όταν το σύνολο των τιμών ταξινομηθεί κατά σειρά μεγέθους. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε δευτερογενής στατιστική ανάλυση με την οποία εξετάστηκε η ύπαρξη προβλημάτων, καθώς και η σημαντικότητά τους σε συνάρτηση με την πληθυσμιακή περιοχή στην οποία λειτουργούν τα Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης. Αποτελέσματα Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας. Αρχικά αναφέρονται τα στοιχεία και οι απαντήσεις των προϊσταμένων των Γραφείων Φυσικής Αγωγής που απάντησαν στα ερωτηματολόγια και στη συνέχεια οι απόψεις των υπόλοιπων κατηγοριών που πήραν μέρος στην έρευνα. Οι κατηγορίες αυτές περιλαμβάνουν τους διευθυντές των σχολείων στα οποία λειτουργούν Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης, τους καθηγητές Φυσικής Αγωγής και των άλλων ειδικοτήτων που διδάσκουν σε αυτά, τους μαθητές αθλητών και τους γονείς τους. Τα αποτελέσματα των απαντήσεών τους παρουσιάζονται χωριστά για τα Τ.Α.Δ. και τα Ε.Τ.Α.Δ. Στο τέλος του κεφαλαίου αναλύονται τα αποτελέσματα της έρευνας σε σχέση με τον πληθυσμό της περιοχής που λειτουργούν τα Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης. Αποτελέσματα προϊσταμένων Γραφείων Φυσικής Αγωγής Στοιχεία δείγματος Το εύρος ηλικίας των προϊστάμενων κυμάνθηκε από έως ετών. Από αυτούς οι είναι γυναίκες (ποσοστό 7.7), οι είναι άνδρες, ενώ μόνο ένας (μια) προϊστάμενος είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου. Η κατανομή του φύλου και των ηλικιών των προϊσταμένων των Γ.Φ.Α. παρουσιάζεται στο σχήμα. Φύλο Ηλικία 8 ΑΝΤΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 9 Σχήμα. Ποσοστιαία κατανομή των συμμετεχόντων ανά φύλο και ηλικία Εμπιστοσύνη των προϊσταμένων των Γ.Φ.Α. στο θεσμό της ενισχυτικής διδασκαλίας στα Τ.Α.Δ.Ε.Τ.Α.Δ. Το 9.7 των συμμετεχόντων έχουν μεγάλη εμπιστοσύνη στον θεσμό των Τ.Α.Δ. (σχήμα ). 87

7 Διοίκηση Αθλητισμού και Αναψυχής, (), ΝΑΙ ΌΧΙ Σχήμα. Η απάντηση των προϊστάμενων για το εάν εμπιστεύονται (ΝΑΙ) το θεσμό της ενισχυτικής διδασκαλίας ή το αντίθετο (ΟΧΙ). Απόψεις των προϊσταμένων των Γ.Φ.Α. σχετικά με προβλήματα των μαθητών που φοιτούν στα Τ.Α.Δ.Ε.Τ.Α.Δ. Οι συμμετέχοντες αξιολόγησαν τη σημαντικότητα συγκεκριμένων προβλημάτων που πιθανά να αντιμετωπίζουν οι μαθητές που φοιτούν στα Τ.Α.Δ.Ε.Τ.Α.Δ. σε κλίμακα από έως 7 (καθόλου έως πολύ σημαντικά). Τα αποτελέσματα φαίνονται αναλυτικά στον πίνακα. Συγκεκριμένα, το των προϊσταμένων θεωρούν ότι τα προβλήματα από το σπίτι οικογένεια αποτελούν πολύ σημαντικό θέμα που απασχολεί τους μαθητές των Τ.Α.Δ. Ε.Τ.Α.Δ. Από τα άλλα θέματα, σημαντικά θεωρούνται αυτά της μικρής στήριξης από τους διευθυντές των σχολείων, της μετακίνησης, της διατροφής και του υπερφορτωμένου αριθμού μαθημάτων. Αντίθετα, σύμφωνα με τους προϊστάμενους των Γ.Φ.Α., λιγότερο σημαντικά είναι τα προβλήματα που δημιουργούνται από το υπερφορτωμένο πρόγραμμα προπόνησης, την ταυτόχρονη προπόνηση σε συλλόγους και από τα προσωπικά προβλήματα των μαθητών. Πίνακας. Απαντήσεις (ποσοστό ) των προϊστάμενων των Γ.Φ.Α. για τη σημαντικότητα των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι μαθητές κατά τη φοίτησή τους στα Τ.Α.Δ. Ε.Τ.Α.Δ. Σημαντικότητα Καθόλου Μέτρια Πολύ Προβλήματα 7 Μετακίνηση Διατροφή Μικρή στήριξη από τη διεύθυνση του σχολείου Υπερφορτωμένο πρόγραμμα μαθημάτων Υπερφορτωμένο πρόγραμμα προπόνησης Ταυτόχρονη προπόνηση σε συλλόγους Πρόβλημα από το σπίτι οικογένεια Προσωπικά προβλήματα (φίλους, παρέες) Σε ερώτηση για τα γενικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα Τ.Α.Δ.Ε.Τ.Α.Δ., οι περισσότεροι συμμετέχοντες στην έρευνα ανέφεραν τις μετακινήσεις, το μικρό ενδιαφέρον του προσωπικού για το θεσμό και τις μετακινήσεις (πίνακας ). Πίνακας. Απαντήσεις (ποσοστό ) των προϊστάμενων των Γ.Φ.Α. για τη σημαντικότητα προβλημάτων λειτουργίας που αντιμετωπίζουν τα Τ.Α.Δ. Ε.Τ.Α.Δ. (αριθμός) Ποσοστό () Εγκαταστάσεις 8, Μικρό ενδιαφέρον διδακτικού προσωπικού για το θεσμό 7 7,9 Μετακινήσεις 7 7,9 Μικρό ενδιαφέρον μαθητών για εγγραφή στα Τ.Α.Δ., Ε.Τ.Α.Δ. Εξοπλισμός αθλητικό υλικό, Μη ύπαρξη αυτοδύναμου αθλητικού σχολείου,8 Κακή άποψη των γονιών για το θεσμό 7,7 88

8 Διοίκηση Αθλητισμού και Αναψυχής, (), 877 Διατροφή 7,7 Ποιότητα προπονητών και προγραμμάτων προπόνησης 7,7 Δεν υπάρχει συνέχεια των προπονητικών προγραμμάτων από τα Τ.Α.Δ. στα Ε.Τ.Α.Δ., Ικανοποίηση από τον τρόπο λειτουργίας των Τ.Α.Δ.Ε.Τ.Α.Δ. Σε ερωτήσεις για τη λειτουργία των Τ.Α.Δ.Ε.Τ.Α.Δ., το 9.9 των προϊσταμένων των Γ.Φ.Α. απάντησαν ότι τα Τ.Α.Δ.Ε.Τ.Α.Δ. παρουσιάζουν προβλήματα στη λειτουργία τους και πρέπει να αλλάξουν, όχι όμως να καταργηθούν. Τα Τ.Α.Δ. πρέπει να αλλάξουν; ΝΑΙ ΌΧΙ 97 Τα Τ.Α.Δ. πρέπει να καταργηθούν; 8 ΝΑΙ ΟΧΙ Σχήμα. Η γνώμη των προϊστάμενων για το εάν τα Τ.Α.Δ.Ε.Τ.Α.Δ. πρέπει να αλλάξουν ή να καταργηθούν. Σχετικά με το αγωνιστικό πρόγραμμα, οι απόψεις των προϊσταμένων των Γ.Φ.Α είναι διχασμένες. Όμως, όπως φαίνεται στον πίνακα, πάνω από το 0 των συμμετεχόντων, θεώρησε ότι ο βαθμός ικανοποίησης τους από το αγωνιστικό πρόγραμμα είναι ελάχιστος έως μέτριος. Λιγότερο ικανοποιημένοι φαίνεται ότι είναι οι προϊστάμενοι από την ποιότητα του ανταγωνισμού, ενώ ένα 0 των συμμετεχόντων θεωρεί ικανοποιητικό τον αριθμό των αθλητικών εγκαταστάσεων, την ποιότητα και τον αριθμό των παρεχόμενων οργάνων και των μετακινήσεων σε αγώνες. Πίνακας. Απαντήσεις (ποσοστό ) των προϊσταμένων των Γ.Φ.Α. για τη σημαντικότητα προβλημάτων σχετικών με το αγωνιστικό σύστημα των Τ.Α.Δ. Ε.Τ.Α.Δ. Σημαντικότητα Καθόλου Μέτρια Πολύ Προβλήματα 7 Αριθμός των αγώνων που συμμετέχουν οι μαθητές των Τ.Α.Δ.Ε.Τ.Α.Δ Ποιότητα του ανταγωνισμού (αγωνιστικό επίπεδο) Ποιότητα των αθλητικών εγκαταστάσεων Αριθμό των αθλητικών εγκαταστάσεων Ποιότητα των οργάνων Αριθμό των οργάνων Μετακινήσεις για τους αγώνες Κριτήρια επιλογής των μαθητών στα Τ.Α.Δ. Ε.Τ.Α.Δ. Ένα ποσοστό πάνω από το 0 των προϊστάμενων θεωρεί ότι τα κριτήρια επιλογής είναι δίκαια. Επίσης, οι προϊστάμενοι των Γ.Φ.Α. θεωρούν ότι ο αριθμός κριτηρίων είναι μέτριος, ούτε μεγάλος αλλά ούτε και πολύ μικρός. Σε σχέση με την καταλληλότητα των κριτηρίων, στη πλειονότητα τους οι προϊστάμενοι θεωρούν τα κριτήρια μέτρια έως άκρως κατάλληλα (σχήμα ). 89

9 Διοίκηση Αθλητισμού και Αναψυχής, (), ακατάλληλα 7 κατάλληλα Σχήμα. Η γνώμη των προϊστάμενων για την καταλληλότητα των κριτηρίων επιλογής των μαθητών στα Τ.Α.Δ. Ε.Τ.Α.Δ δύσκολα εύκολα Σχήμα. Η γνώμη των προϊστάμενων για το πόσο εύκολα είναι τα κριτήρια επιλογής των μαθητών στα Τ.Α.Δ. Ε.Τ.Α.Δ. Το 7 των προϊσταμένων θεωρεί ότι τα κριτήρια εισαγωγής δεν είναι πολύ δύσκολα ούτε και πολύ εύκολα. Με άλλα λόγια, σε μια επταβάθμια κλίμακα, όπου το δείχνει τη μέγιστη δυσκολία και το 7 τη μέγιστη ευκολία, το 8. απάντησε με την κλίμακα και το 8. στην κλίμακα, που ισοδυναμούν με βαθμό δυσκολίας των κριτηρίων από το μέτρια δύσκολο προς το εύκολο. Αυτό φαίνεται χαρακτηριστικά στο σχήμα. Προτάσεις για τη βελτίωση των Τ.Α.Δ.Ε.Τ.Α.Δ. Οι προτάσεις των προϊσταμένων των Γ.Φ.Α. παρουσιάζονται στον πίνακα. Φαίνεται ότι η συμμετοχή των μαθητών αθλητών σε περισσότερους αγώνες αποτελεί την υπ αριθμό ένα πρόταση των συμμετεχόντων. Πίνακας. Οι κύριες προτάσεις των προϊσταμένων των Γ.Φ.Α. για την βελτίωση του αγωνιστικού προγράμματος των Τ.Α.Δ. Ε.Τ.Α.Δ. Συχνότητ α Ποσοστό () Περισσότεροι αγώνες 8 7,8 Τουρνουά πρωταθλήματα μεταξύ των Τ.Α.Δ.Ε.Τ.Α.Δ. 8, Ένταξη των ομάδων των Τ.Α.Δ.Ε.Τ.Α.Δ. στα τοπικά πρωταθλήματα, Το καλοκαίρι να οργανώνονται προπονητικά καμπ,8 Οι προϊστάμενοι των Γ.Φ.Α. υπέβαλαν προτάσεις που αφορούν στην καλύτερη καθοδήγηση των καθηγητών Φυσικής Αγωγής προπονητών των Τ.Α.Δ.Ε.Τ.Α.Δ. και οι οποίες παρουσιάζονται στον πίνακα 7. Συγκεκριμένα, φαίνεται ότι η διοργάνωση σεμιναρίων και η καθιέρωση ενιαίου προπονητικού σχεδιασμού, αποτελούν τα κύρια μέτρα που προτείνει αυτή η κατηγορία συμμετεχόντων στο συγκεκριμένο θέμα. Πίνακας 7. Οι κύριες προτάσεις των προϊσταμένων των Γ.Φ.Α. για την καλύτερη καθοδήγηση σε προπονητικά θέματα των καθηγητών Φυσικής Αγωγής προπονητών των Τ.Α.Δ.Ε.Τ.Α.Δ. 90

10 Διοίκηση Αθλητισμού και Αναψυχής, (), 877 Ποσοστό () Διοργάνωση σεμιναρίων σε ετήσια βάση, Αξιολόγηση των προπονητικών προγραμμάτων των Κ.Φ.Α. στα Τ.Α.Δ.Ε.Τ.Α.Δ.,9 Ενιαία προπονητικά προγράμματα για όλα τα Τ.Α.Δ. Ε.Τ.Α.Δ. 9 8,7 Συντονιστής προπονητής Κ.Φ.Α. ανά περιοχή,8 Βιβλιογραφία στα σχολεία για τους Κ.Φ.Α. 7,7 Προτάσεις για την καλύτερη σύνδεση των Τ.Α.Δ.Ε.Τ.Α.Δ. με τα σωματεία και τις αθλητικές ομοσπονδίες Στην πλειονότητα τους οι προϊστάμενοι των Γ.Φ.Α. θεωρούν ότι το κύριο μέτρο για την καλύτερη σύνδεση μεταξύ των Τ.Α.Δ.Ε.Τ.Α.Δ. με τους συλλόγους και τις Ομοσπονδίες, είναι να συνεργάζονται (πίνακας 8). Πίνακας 8. Οι κύριες προτάσεις των προϊσταμένων των Γ.Φ.Α. για την καλύτερη σύνδεση των Τ.Α.Δ.Ε.Τ.Α.Δ. με τους συλλόγους και τις αθλητικές Ομοσπονδίες Ποσοστό () Συνεργασία Τ.Α.Δ.Ε.Τ.Α.Δ. με συλλόγους και Ομοσπονδίες,8 Συνέχεια και σύνδεση ταλέντων πυρήνων αθλητικών τάξεων 7,7 Ενιαία προπονητικά προγράμματα 9, Προτάσεις που αφορούν στη βελτίωση της λειτουργίας του προγράμματος των Τ.Α.Δ.Ε.Τ.Α.Δ. Οι προϊστάμενοι των Γ.Φ.Α. έκαναν διάφορες προτάσεις σχόλια για τη βελτίωση της λειτουργίας των Τ.Α.Δ.Ε.Τ.Α.Δ. Από τον πίνακα 9, στον οποίο παρουσιάζονται το σύνολο των προτάσεών τους, διαπιστώνεται ότι το των συμμετεχόντων προτείνουν την μετεξέλιξη των Τ.Α.Δ.Ε.Τ.Α.Δ. σε αυτοδύναμα αθλητικά σχολεία, ενώ το.9 προτείνουν την αλλαγή του προγράμματος σπουδών. Από τις υπόλοιπες προτάσεις, ένα 0 προτείνει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στη διατροφή των μαθητών αθλητών και ένα μικρότερο ποσοστό προϊσταμένων, προτείνουν περισσότερη προπόνηση των μαθητών στα Τ.Α.Δ. Ε.Τ.Α.Δ. Πίνακας 9. και ποσοστό (επί του συνόλου των απαντήσεων) των προτάσεων των προϊσταμένων των Γ.Φ.Α. για τη βελτίωση της λειτουργίας του προγράμματος των Τ.Α.Δ. Ε.Τ.Α.Δ. Ποσοστό () Αυτοδύναμο αθλητικό σχολείο Αλλαγή προγράμματος σπουδών,9 Διατροφή 8 0, Περισσότερη προπόνηση, Εξοπλισμός αθλητικό υλικό,8 Επιστημονική υποστήριξη,8 Κίνητρα για τους απόφοιτους των Ε.Τ.Α.Δ.,8 Μετακινήσεις 7,7 Δημιουργία ατομικής καρτέλας του μαθητή αθλητή 7,7 Ετήσια αξιολόγηση των Κ.Φ.Α. και των προπονητικών τους, προγραμμάτων Δημιουργία Ε.Τ.Α.Δ., Αυστηρότερα κριτήρια επιλογής μαθητών, Περισσότεροι αγώνες, Εκπαιδευτικά σεμινάρια στην αρχή κάθε έτους στους Κ.Φ.Α., 9

11 Διοίκηση Αθλητισμού και Αναψυχής, (), 877 Στοιχεία για διακρίσεις και εξέλιξη μαθητών Το.7 των συμμετεχόντων προϊσταμένων τηρούν αρχείο με τις διακρίσεις των αθλητών μαθητών των Τ.Α.Δ. ενώ το. δεν διατηρεί αρχεία. Αποτελέσματα διευθυντών Τ.Α.Δ. ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ Τ.Α.Δ. Στοιχεία δείγματος Συνολικά, διευθυντές των Τ.Α.Δ. ( επί του συνολικού πληθυσμού) απάντησαν στο ερωτηματολόγιο. Αξίζει να σημειωθεί ότι σε ορισμένες ερωτήσεις δεν απάντησαν όλοι οι διευθυντές. Η πλειοψηφία των αποκρινόμενων διευθυντών των Τ.Α.Δ. ήταν άντρες () ηλικίας χρόνων (9). Το 8 των διευθυντών των Τ.Α.Δ. οι οποίοι απάντησαν στην ερώτηση σχετικά με την εκπαίδευσή τους, είναι κάτοχοι πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών ( άτομα) και τo υπόλοιπο (9 άτομα) είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού (0) ή διδακτορικού () τίτλου σπουδών. Οι κατανομές του φύλου και των ηλικιών των διευθυντών των Τ.Α.Δ. παρουσιάζονται στο σχήμα. ΑΝΤΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 8 9 Σχήμα. Φύλο και ηλικία των διευθυντών των Τ.Α.Δ. (). Σχέση των διευθυντών με τον αθλητισμό Οι 0 από τους 9 αποκρινόμενους διευθυντές των Τ.Α.Δ. () δήλωσαν ότι ήταν αθλητές. Η πλειοψηφία των διευθυντών των Τ.Α.Δ. που ασχολήθηκαν με τον αθλητισμό ήταν αθλητές στον κλασικό αθλητισμό (70 ή στους 0), οι υπόλοιποι ήταν αθλητές στην ενόργανη ( στους 0), στην πετοσφαίριση ( στους 0), στην καλαθοσφαίριση ( στους 0) και στο ποδόσφαιρο ( στους 0). Οι από τους αποκρινόμενους () είχαν σημειώσει σημαντική διάκριση στην αθλητική τους καριέρα (από νομαρχιακούς μέχρι πανελλήνιους/παγκύπριους αγώνες). Κανένας από τους διευθυντές των Τ.Α.Δ. δεν είναι εν ενεργεία αθλητής, αλλά το 9 των αποκρινόμενων ( στους ) δήλωσε ότι «του αρέσει να αθλείται» και οι μισοί περίπου από τους αποκρινόμενους διευθυντές () δήλωσε ότι αθλείται από έως φορές την εβδομάδα. Τα ποσοστά () των αθλούμενων διευθυντών των Τ.Α.Δ. και της συχνότητας άσκησης παρουσιάζονται στο σχήμα 7. 9

12 Διοίκηση Αθλητισμού και Αναψυχής, (), 877 Σου αρέσει να αθλείσαι; Πόσο συχνά αθλείσαι; 9 9 ΝΑΙ ΟΧΙ 9 Καθημερινά φ ορ/εβδ Συχνά Σπάνια Σχήμα 7. Ποσοστά () των αθλούμενων διευθυντών των Τ.Α.Δ. και της συχνότητας άσκησης. Επίπεδο μαθητών των Τ.Α.Δ. Στην ερώτηση «Πόσο ικανοποιημένος/η είστε από την απόδοση των μαθητών στο Τ.Α.Δ.» οι διευθυντές των Τ.Α.Δ. δήλωσαν αρκετά ικανοποιημένοι για την απόδοση των μαθητών (διάμεσος,0 σε κλίμακα 7). Όσον αφορά στη γνώμη των διευθυντών για το γνωστικό επίπεδο των μαθητών που φοιτούν στα Τ.Α.Δ., οι απόψεις τους διίστανται. Συγκεκριμένα, το. των διευθυντών (8 διευθυντές) θεώρησε ότι το γνωστικό επίπεδο των μαθητών των Τ.Α.Δ. σε σύγκριση με αυτούς που δε φοιτούν στα Τ.Α.Δ. είναι πιο κακό (), ενώ το 8.7 των διευθυντών ( διευθυντές) δηλώνει ότι είναι πιο καλό (7). Τέλος, το, (0 διευθυντές) δήλωσε ότι είναι το ίδιο καλό (,0). Συνολικά, οι διευθυντές των Τ.Α.Δ. δήλωσαν ότι το γνωστικό επίπεδο των μαθητών που φοιτούν στα Τ.Α.Δ. είναι το ίδιο καλό με αυτούς που δε φοιτούν στα Τ.Α.Δ. (διάμεσος,0). Οι συχνότητες των απαντήσεων των διευθυντών των Τ.Α.Δ. για την απόδοση και το γνωστικό επίπεδο των μαθητών παρουσιάζονται στα σχήματα 8 και μέτρια ικανοποιημένοι καθόλου ικανοποιημένοι πολύ ικανοποιημένοι Σχήμα 8. Η ικανοποίηση των διευθυντών για την απόδοση των μαθητών στα Τ.Α.Δ Δε γνωρίζω πολύ πιο κακό το ίδιο καλό πολύ πιο καλό Σχήμα 9. Η γνώμη των διευθυντών για το γνωστικό επίπεδο των μαθητών των Τ.Α.Δ. σε σύγκριση με τους μαθητές που δε φοιτούν στα Τ.Α.Δ. Επίσης, η πλειοψηφία της βαθμολογίας των μαθητών κατά την περισυνή χρονιά ήταν από (7,) και το 0 είχε βαθμό από 8. Μόλις το, των μαθητών είχε βαθμό κάτω από 0, ενώ το, είχε βαθμό «άριστα» (80) (σχήμα 0). Επιπλέον, από τις απαντήσεις των διευθυντών γίνεται φανερό ότι η πλειοψηφία των σχολείων (70) δε διατηρεί στοιχεία για τη σχολική εξέλιξη των μαθητών. Όμως, αξίζει να αναφέρθεί ότι στησυγκεκριμένη ερώτηση δεν απάντησαν οι από τους διευθυντές των Τ.Α.Δ. 9

13 Διοίκηση Αθλητισμού και Αναψυχής, (), < Βαθμολογία Σχήμα 0. Η κατανομή της βαθμολογίας των μαθητών που φοιτούν στα Τ.Α.Δ. Παροχές του σχολείου στους μαθητές των Τ.Α.Δ. Η ενότητα αυτή περιελάμβανε ερωτήσεις σχετικές με τις παροχές του σχολείου προς τους μαθητές όπως, η λειτουργία του θεσμού της ενισχυτικής διδασκαλίας, η πραγματοποίηση και η συχνότητα του ιατρικού ελέγχου, η παροχή διατροφής στους μαθητές και η λειτουργία συλλόγου γονέων και κηδεμόνων των μαθητών των Τ.Α.Δ. στα σχολεία. Η ανάλυση των ερωτηματολογίων έδειξε ότι στο 7 των σχολείων λειτουργεί ο θεσμός της ενισχυτικής διδασκαλίας. Όμως, το ποσοστό παρακολούθησης των μαθητών της ενισχυτικής διδασκαλίας είναι σχετικά μικρό. Συγκεκριμένα, στο των σχολείων (9 σχολεία) κανένας μαθητής δεν παρακολουθεί το πρόγραμμα, ενώ στο, των σχολείων ( σχολεία) το ποσοστό () παρακολούθησης είναι 0 (σχήμα ). Παράλληλα, o ιατρικός έλεγχος πραγματοποιείται στο 0 των σχολείων με συχνότητα ελέγχου φορές/έτος (διάμεσος). Σύμφωνα με τις απαντήσεις των διευθυντών Τ.Α.Δ., μόνο σε από τα σχολεία (.) παρέχεται διατροφή. Τέλος, όπως επισήμαναν οι διευθυντές, στη συντριπτική πλειοψηφία των Τ.Α.Δ. δε λειτουργεί σύλλογος γονέων και κηδεμόνων (8,9) των μαθητών που φοιτούν σε αυτά. Αριθμός σχολείων >0 Ποσοστό παρακολούθησης Σχήμα. Ποσοστά () παρακολούθησης της ενισχυτικής διδασκαλίας των μαθητών των Τ.Α.Δ. Προβλήματα των μαθητών των Τ.Α.Δ. Από τους διευθυντές των Τ.Α.Δ. ζητήθηκε να αξιολογήσουν τη σημαντικότητα συγκεκριμένων προβλημάτων που πιθανά να αντιμετωπίζουν οι μαθητές των Τ.Α.Δ. σε κλίμακα από έως 7 (καθόλου έως πολύ σημαντικά). Συνολικά, για τα 7 συγκεκριμένα προβλήματα απάντησε το 89 ( άτομα) από τους διευθυντές που ρωτήθηκαν. Οι διευθυντές θεώρησαν μέτρια σημαντικό το πρόβλημα υπερφορτωμένου προγράμματος προπόνησης (διάμεσος ) και τα προβλήματα από σπίτιοικογένεια (διάμεσος,0). Ως αρκετά σημαντικά θεωρήθηκαν τα προβλήματα της μετακίνησης (διάμεσος ), του υπερφορτωμένου προγράμματος μαθημάτων (διάμεσος ) και το πρόβλημα της ταυτόχρονης προπόνησης σε σύλλογο (διάμεσος ). Τέλος, ως πολύ σημαντικά χαρακτηρίστηκαν από τους διευθυντές των Τ.Α.Δ. το πρόβλημα της διατροφής (διάμεσος ) και της μη αυτόνομης λειτουργίας των Τ.Α.Δ. (διάμεσος ). Οι συχνότητες και τα ποσοστά () των απαντήσεων των διευθυντών για τη σημαντικότητα συγκεκριμένων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι μαθητές κατά τη φοίτησή τους στα Τ.Α.Δ. παρουσιάζονται στον πίνακα 0. 9

Ίδρυση και λειτουργία των Τμημάτων Αθλητικής Διευκόλυνσης Γυμνασίων (ΤΑΔ) διαδικασία επιλογής και παραμονής των μαθητών στα Αθλητικά Τμήματα

Ίδρυση και λειτουργία των Τμημάτων Αθλητικής Διευκόλυνσης Γυμνασίων (ΤΑΔ) διαδικασία επιλογής και παραμονής των μαθητών στα Αθλητικά Τμήματα Ίδρυση και λειτουργία των Τμημάτων Αθλητικής Διευκόλυνσης Γυμνασίων (ΤΑΔ) διαδικασία επιλογής και παραμονής των μαθητών στα Αθλητικά Τμήματα Έχοντας υπόψη 1. Τις διατάξεις της αριθ. Γ4/902/29-09-1998 Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Επιστήμες Επικοινωνίας Τμήμα Δημοσιογραφίας & Μ.Μ.Ε. 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ Ελληνική Εταιρεία ιοίκηση Αθλητισµού και Αναψυχής, 3(1), 178-218 ιοίκησης Αθλητισµού ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ψυχολογία 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φαρμακευτική 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Επιστήμη Τμήμα ς 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΕΡΕΥΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ Εμμανουήλ Μπενάκη 71Α, Αθήνα 10681 τηλ: 210-3327768 - Fax: 210-3327714 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ-ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΟΕ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ-ΜΕΛΕΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Μηχανολόγοι Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Τμήμα: Βιολογίας 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Οικονομική Επιστήμη Τμήμα Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φυσική Αγωγή Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Δασολογία-Περιβάλλον Σχολή Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος 1 Μελέτη απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Τμήμα Ιστορίας - Αρχαιολογίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ιστορία-Αρχαιολογία Τμήμα Ιστορίας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Τοπογράφοι Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών 1 Μελέτη απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φιλολογία-Φιλοσοφία 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Τμήματα: ς, Ποιμαντικής & Κοινωνικής ς 1 Μελέτη απορρόφησης του

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Παιδαγωγική Σχολή Τμήμα: Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Γεωπονική 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής: Δρ. Χρήστος

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Πολιτική Επιστήμη 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΚΟΠΟΣ Η πολύπλευρη στήριξη των μαθητών-αθλητών για σωστή προετοιμασία και πετυχημένη επαγγελματική και αθλητική σταδιοδρομία. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Η

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φιλολογία Τμήμα Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής 1 Μελέτη απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ξένες Γλώσσες Τμήματα: Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής & Ιταλικής

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ηλεκτρολόγοι Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 4.1 Τρόποι Προσέλκυσης Νέων...21 4.2 Προτάσεις Πολιτικής των Νέων...22 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ...26 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΡΕΩΝ...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 4.1 Τρόποι Προσέλκυσης Νέων...21 4.2 Προτάσεις Πολιτικής των Νέων...22 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ...26 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΡΕΩΝ... Cities for Peace and Democracy in Europe Ε Ρ Ε ΤΟΠΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ Υ Ν Α με την υποστήριξη Ιανουάριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ...6

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ S.P.S.S. Υβόννη Νικολάου Ελένη Σακαρέλη Επιβλέπουσα:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ιατρική 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

Β. Πίνακες που σχετίζονται με τα ευρήματα του ερωτηματολογίου για τους Εκπαιδευτικούς

Β. Πίνακες που σχετίζονται με τα ευρήματα του ερωτηματολογίου για τους Εκπαιδευτικούς Β. Πίνακες που σχετίζονται με τα ευρήματα του ερωτηματολογίου για τους Εκπαιδευτικούς ΕΚ1. Διεύθυνση Περιφέρειας Α Αθήνας 10,6 Αιτωλ/νίας 2,5 Ανατ. Αττική 3,5 Ανατ. Θεσ/νίκη 6,1 Αργολίδα 1,0 Αρκαδίας 3,0

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ιατρική 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Μουσικού Σχολείου (Οκτώβριος 2015)

Αξιολόγηση του Μουσικού Σχολείου (Οκτώβριος 2015) Αξιολόγηση του Μουσικού Σχολείου (Οκτώβριος 2015) 1. Ταυτότητα της έρευνας Το Μουσικό Σχολείο (Μ.Σ.) λειτουργεί στην Κύπρο από το 2006. Η ίδρυσή του έγινε στα πλαίσια της Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης, με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΥΡΟΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ- ΕΚΠΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΥΡΟΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ- ΕΚΠΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΥΡΟΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ- ΕΚΠΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Δρ. Όλγα Χρ. Σίσκου Το διάστημα

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Κτηνιατρική 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΞΙΦΑΣΚΙΑΣ Μισαραλιώτου 2 117 42 Αθήνα Tηλ. 210-3607507, 210-3639781, 210-3614197 * Fax 210-3389004 E - mail: info@fencing.org.gr escrime@fencing.org.gr ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Εκπροσώπηση

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Προγράμματος Στήριξης Δημοτικών Σχολείων με μεγάλο αριθμό/ποσοστό παιδιών με αυξημένες πιθανότητες για λειτουργικό αναλφαβητισμό

Αξιολόγηση του Προγράμματος Στήριξης Δημοτικών Σχολείων με μεγάλο αριθμό/ποσοστό παιδιών με αυξημένες πιθανότητες για λειτουργικό αναλφαβητισμό Αξιολόγηση του Προγράμματος Στήριξης Δημοτικών Σχολείων με μεγάλο αριθμό/ποσοστό παιδιών με αυξημένες πιθανότητες για λειτουργικό αναλφαβητισμό 1. Ταυτότητα της έρευνας Κατά τη σχολική χρονιά 2016-2017,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Καλών Τεχνών Τμήματα Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών, Θεάτρου, Μουσικών Σπουδών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.:

Διαβάστε περισσότερα

405 Επιστ. Φυσ. Αγωγής και Αθλητισμού Θεσσαλίας Τρίκαλα)

405 Επιστ. Φυσ. Αγωγής και Αθλητισμού Θεσσαλίας Τρίκαλα) 405 Επιστ. Φυσ. Αγωγής και Αθλητισμού Θεσσαλίας Τρίκαλα) Σκοπός Nα οδηγήσει τους φοιτητές σε ένα σύγχρονο πτυχίο που θα ανταποκρίνεται στις πολύπλευρες ανάγκες της κοινωνίας του 2000. Nα συμβάλλει στην

Διαβάστε περισσότερα

«ΝΟΥΣ ΥΓΙΗΣ ΕΝ ΣΩΜΑΤΙ ΥΓΙΕΙ» -

«ΝΟΥΣ ΥΓΙΗΣ ΕΝ ΣΩΜΑΤΙ ΥΓΙΕΙ» - «ΝΟΥΣ ΥΓΙΗΣ ΕΝ ΣΩΜΑΤΙ ΥΓΙΕΙ» - http://blogs.sch.gr/nikitpapa ΜΙΑ ΙΔΙΑΤΕΡΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΘΡΑΚΗΣ κ. ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΞΑΝΘΗ «Η ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ» 1. κ. Κωσταντινίδου υπηρετείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΞΙΦΑΣΚΙΑΣ Μισαραλιώτου 2 117 42 Αθήνα Tηλ. 210-3607507, 210-3639781, 210-3614197 * Fax 210-3389004 E - mail: info@fencing.org.gr escrime@fencing.org.gr ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Εκπροσώπηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ στο τέλος του εξαμήνου με ΑΝΟΙΧΤΑ βιβλία ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ο καθένας θα πρέπει να έχει το ΔΙΚΟ του βιβλίο ΔΕΝ θα μπορείτε να ανταλλάσετε βιβλία ή να

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ στο τέλος του εξαμήνου με ΑΝΟΙΧΤΑ βιβλία ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ο καθένας θα πρέπει να έχει το ΔΙΚΟ του βιβλίο ΔΕΝ θα μπορείτε να ανταλλάσετε βιβλία ή να N161 _ (262) Στατιστική στη Φυσική Αγωγή Βιβλία ή 1 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ στο τέλος του εξαμήνου με ΑΝΟΙΧΤΑ βιβλία ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ο καθένας θα πρέπει να έχει το ΔΙΚΟ του βιβλίο ΔΕΝ θα μπορείτε να ανταλλάσετε βιβλία ή να

Διαβάστε περισσότερα

Οι Διαστάσεις του Λειτουργικού Αναλφαβητισμού στην Κύπρο [Σχολική χρονιά ]

Οι Διαστάσεις του Λειτουργικού Αναλφαβητισμού στην Κύπρο [Σχολική χρονιά ] Οι Διαστάσεις του Λειτουργικού Αναλφαβητισμού στην Κύπρο [Σχολική χρονιά 2010-2011] 1. Ταυτότητα της Έρευνας Η έρευνα «Οι Διαστάσεις του Λειτουργικού Αναλφαβητισμού στην Κύπρο» διεξήχθη από το ΚΕΕΑ για

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσματα της έρευνας σε απόφοιτους του τμήματος

Τα αποτελέσματα της έρευνας σε απόφοιτους του τμήματος Τα αποτελέσματα της έρευνας σε απόφοιτους του τμήματος I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δημοσίευσε το Μάιο του 2012 τα αποτελέσματα έρευνας που πραγματοποίησε μεταξύ των αποφοίτων του, που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑ Α3

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑ Α3 1 ο ΕΠΑΛ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-13 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑ Α3 ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ: ΛΑΜΠΡΟΣ ΛΙΑΠΗΣ (ΠΕ11) ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΚΑΝΑΤΣΟΣ (ΠΕ12.10) ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΜΑΪΟΣ 2013 Σκοπός της ερευνητικής εργασίας: Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΗΛΩΣΗ «ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» Αποτελέσματα Ερωτηματολογίου. Φεβρουάριος 2010

ΕΚΔΗΛΩΣΗ «ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» Αποτελέσματα Ερωτηματολογίου. Φεβρουάριος 2010 ΕΚΔΗΛΩΣΗ «ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» Αποτελέσματα Ερωτηματολογίου Φεβρουάριος 2010 Α.Π.Θ Ιδρυματικά Υπεύθυνη Βαβάτση Χριστάκη Νόρμα, Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής. Επιμέλεια/ Συντονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή και αξιολόγηση προγράμματος συνεκπαίδευσης στην αγγλική γλώσσα σε ένα σχολικό έτος

Εφαρμογή και αξιολόγηση προγράμματος συνεκπαίδευσης στην αγγλική γλώσσα σε ένα σχολικό έτος Εφαρμογή και προγράμματος συνεκπαίδευσης στην αγγλική γλώσσα σε ένα σχολικό έτος Δρ Σύρου Νίκη ΠΕ 25 Νούλα Ιωάννα ΠΕ 06 Μακρυγιάννη Κων/να ΠΕ 71 Μέκρας Δημήτριος ΠΕ 70 Εισαγωγή Η συνεκπαίδευση είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2002 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009)

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Το πρόβλημα του λειτουργικού αναλφαβητισμού στην Κύπρο στις ηλικίες των 12 με 15 χρόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΒΕΡΓΟΣ Σ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΒΕΡΓΟΣ Σ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑ 2010-2015 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑ ΒΕΡΓΟΣ Σ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΑΠΘ Ημερομηνία 28/02/2015 2/38 «ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος «Αναμόρφωση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του ΠΤΔΕ» (ΕΠΕΑΕΚ/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ) και με την

Στο πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος «Αναμόρφωση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του ΠΤΔΕ» (ΕΠΕΑΕΚ/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ) και με την ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟ ΠΤΔΕ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Το υπουργείο μας. Ατυχήματα - πρώτες βοήθειες στο σχολείο

Το υπουργείο μας. Ατυχήματα - πρώτες βοήθειες στο σχολείο Αθήνα 29 Το υπουργείο μας Ατυχήματα - πρώτες βοήθειες στο σχολείο Χρήστος Τριπόδης Αναστάσιος Χριστάκης Παναγιώτα Γ. Ψυχογιού Νικόλαος Τριπόδης Αθήνα 29 Ατυχήματα - πρώτες βοήθειες στο σχολείο Συγγραφείς:

Διαβάστε περισσότερα

4.2 Μελέτη Επίδρασης Επεξηγηματικών Μεταβλητών

4.2 Μελέτη Επίδρασης Επεξηγηματικών Μεταβλητών 4.2 Μελέτη Επίδρασης Επεξηγηματικών Μεταβλητών Στο προηγούμενο κεφάλαιο (4.1) παρουσιάστηκαν τα βασικά αποτελέσματα της έρευνάς μας σχετικά με την άποψη, στάση και αντίληψη των μαθητών γύρω από θέματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΧΕΠΑ, ΑΠΘ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΒΕΡΓΟΣ Σ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΒΕΡΓΟΣ Σ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑ 2010-2015 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑ ΒΕΡΓΟΣ Σ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΑΠΘ Ημερομηνία 31/08/2014 Παραδοτέο 1.4.12 «ΕΤΗΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

(Nοέμβριος 2015) 1. Ταυτότητα της έρευνας

(Nοέμβριος 2015) 1. Ταυτότητα της έρευνας Ανατροφοδότηση από Διευθυντές/Διευθύντριες και εκπαιδευτικούς, σχετικά με τις ενέργειες για στήριξη των παιδιών με αυξημένες πιθανότητες για λειτουργικό αναλφαβητισμό (Nοέμβριος 2015) 1. Ταυτότητα της

Διαβάστε περισσότερα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ιστοσελίδα Τμήματος: http://www.phed-sr.auth.gr/dept.html

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ιστοσελίδα Τμήματος: http://www.phed-sr.auth.gr/dept.html Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ιστοσελίδα Τμήματος: http://www.phed-sr.auth.gr/dept.html ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Παρακολούθηση-διδασκαλία μαθημάτων Διάρκεια των σπουδών:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΒΕΡΓΟΣ Σ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΒΕΡΓΟΣ Σ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑ 2010-2013 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑ ΒΕΡΓΟΣ Σ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΑΠΘ Ημερομηνία 01/07/2013 «ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΚΑ ΣΤΕΛΛΑ. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ

ΔΟΥΚΑ ΣΤΕΛΛΑ. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ ΔΟΥΚΑ ΣΤΕΛΛΑ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ Έχει έμβλημα τον Δορυφόρο τον οποίο φιλοτέχνησε ο Πολύκλειτος τον 5 ο π.χ. αιώνα για να υποστηρίξει την θεωρητική εργασία του "Κανών", υποστηρίζοντας τη συμμετρία

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων

Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων. Ταυτότητα της Έρευνας Το Πρόγραμμα της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων και Νεοεισερχομένων Εκπαιδευτικών προσφέρεται κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΗΝ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΘΛΗΤΡΙΑ ΒΟΛΛΕΥ

ΠΡΩΗΝ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΘΛΗΤΡΙΑ ΒΟΛΛΕΥ ΠΟΛΥΖΩΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΡΩΗΝ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΘΛΗΤΡΙΑ ΒΟΛΛΕΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΟΛΥΖΩΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:17.02.1969 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ :ΗΛΕΚΤΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 46 ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ/ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ/ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ/ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η παρούσα έρευνα πραγματοποιήθηκε στο 3 ο Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Ευόσμου, κατά το διάστημα Μαρτίου-Απριλίου 2014. Αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία αθλητών υψηλού επιπέδου.

Δημιουργία αθλητών υψηλού επιπέδου. Δημιουργία αθλητών υψηλού επιπέδου. Ημερίδα ΕΟΠΕ για το ανδρικό βόλεϊ. Ορισμός του προβλήματος Διάχυση σε άλλα υπαρκτά προβλήματα. Οικονομική κρίση, έλλειψη χρημάτων, χρέη. Άγνοια του προβλήματος. Δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΧΕΠΑ, ΑΠΘ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΛΗΞΗ Τ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πειραιάς 24/02/2009 Αριθμ. Πρωτ.: 210 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Πειραιάς 24/02/2009 Αριθμ. Πρωτ.: 210 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς 24/02/2009 Αριθμ. Πρωτ.: 210 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π.&Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΕΥΤ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ταχ. Δ/νση: 34ου Συντάγματος Πεζικού 17 185 32,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη για την. «Παρακολούθηση της Επαγγελματικής Ένταξης Αποφοίτων» Γραφείο Διασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας

Μελέτη για την. «Παρακολούθηση της Επαγγελματικής Ένταξης Αποφοίτων» Γραφείο Διασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας Μελέτη για την «Παρακολούθηση της Επαγγελματικής Ένταξης Αποφοίτων» Γραφείο Διασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας 3 ο Παραδοτέο : «Έκθεση αποτελεσμάτων έρευνας απορρόφησης» Οκτώβριος 215 Κοινωνία Γνώσης Μονοπρόσωπη

Διαβάστε περισσότερα

Σύγκριση συστημάτων της τηλεεκπαίδευσης στη Ρωσία και στην Ελλάδα και Στατιστικές μελέτες.

Σύγκριση συστημάτων της τηλεεκπαίδευσης στη Ρωσία και στην Ελλάδα και Στατιστικές μελέτες. Σύγκριση συστημάτων της τηλεεκπαίδευσης στη Ρωσία και στην Ελλάδα και Στατιστικές μελέτες. Συλλογή των αποτελεσμάτων και επεξεργασία τους. Δημιουργία βάσης δεδομένων για τις δύο χώρες ξεχωριστά (Ρωσία/Ελλάδα).

Διαβάστε περισσότερα

9/3/2012. ΣΤΕΛΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ Διευθυντής Φυσικής Αγωγής Υπ. Παιδείας ΔΒΜΘ

9/3/2012. ΣΤΕΛΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ Διευθυντής Φυσικής Αγωγής Υπ. Παιδείας ΔΒΜΘ ΣΤΕΛΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ Διευθυντής Φυσικής Αγωγής Υπ. Παιδείας ΔΒΜΘ Κατάργηση όλων των Γραφείων Εκπαίδευσης Κατάργηση Γραφείων Φυσικής Αγωγής Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Αντιλήψεις-Στάσεις των μαθητών του γυμνασίου και των Λ.Τ. τάξεων σχετικά με την σχολική ζωή

Αντιλήψεις-Στάσεις των μαθητών του γυμνασίου και των Λ.Τ. τάξεων σχετικά με την σχολική ζωή Αντιλήψεις-Στάσεις των μαθητών του γυμνασίου και των Λ.Τ. τάξεων σχετικά με την σχολική ζωή 2016-2017 Βαβαρούτα Κατερίνα Σπυρόπουλος Βασίλης Ψηλοπαναγιώτη Άννα Ψυχομάνη Γεωργία Ριόλος 2016-17 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΠΙΝΑΚΕΣ. Α. Πίνακες που σχετίζονται με τα ευρήματα του ερωτηματολογίου για τους γονείς

ΙΙ. ΠΙΝΑΚΕΣ. Α. Πίνακες που σχετίζονται με τα ευρήματα του ερωτηματολογίου για τους γονείς ΙΙ. ΠΙΝΑΚΕΣ Α. Πίνακες που σχετίζονται με τα ευρήματα του ερωτηματολογίου για τους γονείς Γ1. Διεύθυνση Περιφέρειας Α Αθήνας 12,9 Αιτωλ/νίας 1,3 Ανατ. Αττική 2,9 Ανατ. Θεσ/νίκη 5,1 Αργολίδα 1,3 Αρκαδίας

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: «Εκπόνηση μελετών» Δράση 3: Διακρίσεις και εμπόδια για τα άτομα με αναπηρία στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και μεταλυκειακή εκπαίδευση

Έργο: «Εκπόνηση μελετών» Δράση 3: Διακρίσεις και εμπόδια για τα άτομα με αναπηρία στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και μεταλυκειακή εκπαίδευση Έργο: «Εκπόνηση μελετών» Δράση 3: Διακρίσεις και εμπόδια για τα άτομα με αναπηρία στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και μεταλυκειακή εκπαίδευση Παραδοτέο 3Γ: Τελική Μελέτη ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Οδηγός Συνέντευξης

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Σκοπός της έρευνας αυτής είναι η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών αναφορικά με την ιδιαίτερη πολιτική του σχολείου τους. Η έρευνα αυτή εξετάζει, κυρίως, την πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Α ΚΑΙ Β ΦΑΣΗΣ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΠΙΜΟΡΦΟΥΜΕΝΟΥΣ)

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Α ΚΑΙ Β ΦΑΣΗΣ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΠΙΜΟΡΦΟΥΜΕΝΟΥΣ) ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Α ΚΑΙ Β ΦΑΣΗΣ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΠΙΜΟΡΦΟΥΜΕΝΟΥΣ) Το παρόν ερωτηματολόγιο έχει ως σκοπό τη διερεύνηση των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών που συμμετέχουν στην Α και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΙΩΡΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ Ε/Ν

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΙΩΡΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ Ε/Ν ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΙΩΡΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ Ε/Ν o o o o ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ: 1.Ανά ομάδα αγωνισμάτων. 2.Ανά αγώνισμα. Σε χρονικές περιόδους (διακοπές, χριστούγεννα,πάσχα) μόνο για τους Π/Κ-Ε/Ν) Σε προπονητικά κέντρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Παρουσίαση Χρήστος Γαλαζούλας Λέκτορας Προπονητικής της

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Παρουσίαση Χρήστος Γαλαζούλας Λέκτορας Προπονητικής της ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Παρουσίαση Χρήστος Γαλαζούλας Λέκτορας Προπονητικής της Καλαθοσφαίρισης Αγαπητoί μαθητές/τριες τριες ΤΕΦΑΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1.

2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1. 2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1. : - :. : : ( /,, ) :...., -, -.,,... 1.,, 2,,,....,,,...,, 2008 1. 2. - : On Demand 1. 9 2. 9 2.1 9 2.2 11 2.3 14 3. 16 3.1 16 3.1.1 16 3.1.1. 16 3.1.1. 25 3.1.2 26

Διαβάστε περισσότερα

Κανάρη 5, Δάφνη Τ.Κ: 17235 Ελλάδα 6977016530 & 215 5105501 msahanidi@gmail.com. Ημερομηνία γέννησης 08/10/1982 Εθνικότητα Ελληνική

Κανάρη 5, Δάφνη Τ.Κ: 17235 Ελλάδα 6977016530 & 215 5105501 msahanidi@gmail.com. Ημερομηνία γέννησης 08/10/1982 Εθνικότητα Ελληνική ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΑΧΑΝΙΔΗ ΜΑΡΙΑ Κανάρη 5, Δάφνη Τ.Κ: 17235 Ελλάδα 6977016530 & 215 5105501 msahanidi@gmail.com Ημερομηνία γέννησης 08/10/1982 Εθνικότητα Ελληνική ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Περισσότερες πληροφορίες για το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ. μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Τμήματος

Περισσότερες πληροφορίες για το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ. μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Τμήματος ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗ 2012 1 Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τ.Ε.Φ.Α.Α. - Δ.Π.Θ. περιλαμβάνει δύο κύκλους

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση σχετικά με το περιβάλλον Εκπαίδευση για το περιβάλλον Εκπαίδευση στο περιβάλλον

Εκπαίδευση σχετικά με το περιβάλλον Εκπαίδευση για το περιβάλλον Εκπαίδευση στο περιβάλλον Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (ΠΕ) ονομάζεται η διδασκαλία του τρόπου λειτουργίας του οικοσυστήματος και στόχος της είναι η αλλαγή της συμπεριφοράς των ανθρώπων προς μια αειφορική κατεύθυνση Εκπαίδευση σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

1. Εντάσσονται στο σχεδιασμό των Χειμερινών Αγώνων που η ΚΟΕ εφαρμόζει στον Αγωνιστικό της Σχεδιασμό σαν μια ξεχωριστή παράλληλη

1. Εντάσσονται στο σχεδιασμό των Χειμερινών Αγώνων που η ΚΟΕ εφαρμόζει στον Αγωνιστικό της Σχεδιασμό σαν μια ξεχωριστή παράλληλη Αθήνα 25 Ιανουαρίου 2017 Αριθ. Πρωτ. 479/Ε Προς Σωματεία Μέλη ΚΟΕ Περιφερειακές Επιτροπές ------------------------------- Κύριε Πρόεδρε, Είναι γνωστό ότι η ΚΟΕ τα τελευταία χρόνια έχει λάβει πρωτοβουλίες

Διαβάστε περισσότερα

7 ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Φόρουμ Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Ιατρικής Η Δημόσια Υγεία στο Προσκήνιο: Πρόληψη-Προαγωγή-Ποιότητα

7 ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Φόρουμ Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Ιατρικής Η Δημόσια Υγεία στο Προσκήνιο: Πρόληψη-Προαγωγή-Ποιότητα 7 ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Φόρουμ Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Ιατρικής Η Δημόσια Υγεία στο Προσκήνιο: Πρόληψη-Προαγωγή-Ποιότητα ΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Δ/ντής: Καθηγητής Μ. Λεοτσινίδης Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ Εμμανουήλ Μπενάκη 71Α, Αθήνα 10681 τηλ: 210-3327768 - Fax: 210-3327714 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ-ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΟΕ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

4. ΑΝΑΛΥΣΗ - ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

4. ΑΝΑΛΥΣΗ - ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 4. ΑΝΑΛΥΣΗ - ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 4.1. Αξιολόγηση και ερμηνεία των ευρημάτων του ερωτηματολογίου των γονέων Η αξιολόγηση και ερμηνεία των ερευνητικών δεδομένων, που προκύπτουν από τη στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΧΡΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ» ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2005 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελ Η "ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ" 3 ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες τάσεις μακροχρόνιου προγραμματισμού στον κλασικό αθλητισμό

Σύγχρονες τάσεις μακροχρόνιου προγραμματισμού στον κλασικό αθλητισμό Σύγχρονες τάσεις μακροχρόνιου προγραμματισμού στον κλασικό αθλητισμό Σπύρος Κέλλης Ομότιμος καθηγητής Α.Π.Θ. Μέλος Δ.Σ. του ΣΕΓΑΣ Πρόεδρος ΕΠΕΠ-ΣΕΓΑΣ kellis@phed.auth.gr Αθλητικό σύστημα Η ύπαρξη αθλητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών στη Βιβλιοθήκη του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών στη Βιβλιοθήκη του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών στη Βιβλιοθήκη του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2016 2 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης των Εσπερινών Σχολών Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης (2007-2008)

Ερευνητικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης των Εσπερινών Σχολών Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης (2007-2008) Ερευνητικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης των Εσπερινών Σχολών Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης (2007-2008) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Ο Τομέας Έρευνας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, μετά από οδηγία του

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του ηλεκτρονικού ενημερωτικού δελτίου NewsLetter ΠΕ19 ΠΕ20

Αξιολόγηση του ηλεκτρονικού ενημερωτικού δελτίου NewsLetter ΠΕ19 ΠΕ20 Αξιολόγηση του ηλεκτρονικού ενημερωτικού δελτίου NewsLetter ΠΕ19 ΠΕ20 Περιγραφή της έρευνας Το ερωτηματολόγιο αναρτήθηκε στο Διαδίκτυο σε μορφή Google Form στο https://docs.google.com/forms/d/1r7yfqqpmjvgcverywc_oz7km54h5m1yrxet

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ Φορέας Υλοποίησης Έκθεσης

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 34 του Νόμου 2725/1999 (ΦΕΚ 121/Α/ ): Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός α- θλητισμός και άλλες διατάξεις.

Άρθρο 34 του Νόμου 2725/1999 (ΦΕΚ 121/Α/ ): Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός α- θλητισμός και άλλες διατάξεις. Άρθρο 34 του Νόμου 2725/1999 (ΦΕΚ 121/Α/17-6-1999): Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός α- θλητισμός και άλλες διατάξεις. Παροχές σε διακρινόμενους αθλητές 1. Σε αθλητές που σημειώνουν εξαιρετικές αγωνιστικές

Διαβάστε περισσότερα

29/10/13 ΚΡΙΣΗ: ΠΡΟΒΛΗΜΑ Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ; ΣΤΕΛΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ Διευθυντής Φυσικής Αγωγής Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΣΧΟΛΙΚΟΥ

29/10/13 ΚΡΙΣΗ: ΠΡΟΒΛΗΜΑ Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ; ΣΤΕΛΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ Διευθυντής Φυσικής Αγωγής Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΡΙΣΗ: ΠΡΟΒΛΗΜΑ Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ; ΣΤΕΛΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ Διευθυντής Φυσικής Αγωγής Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΣΧΟΛΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ } Ο σχολικός αθλητισμός αποτελεί την άμεση συνέχεια της

Διαβάστε περισσότερα

«Απόψεις των μαθητών του 50 ου ΓΕΛ και Γυμνασίου Αθηνών για την ενασχόληση με τον αθλητισμό»

«Απόψεις των μαθητών του 50 ου ΓΕΛ και Γυμνασίου Αθηνών για την ενασχόληση με τον αθλητισμό» 5Ο ο ΓΕΛ Αθηνών Τμήμα: Α2 Σχολικό έτος: 2015-2016 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Απόψεις των μαθητών του 50 ου ΓΕΛ και Γυμνασίου Αθηνών για την ενασχόληση με τον αθλητισμό» Επιβλέπων καθηγητής: Λάππας Βασίλειος Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟ Παλλήνη Χορηγικό Πρόγραμμα.

ΑΟ Παλλήνη Χορηγικό Πρόγραμμα. ΑΟ Παλλήνη Χορηγικό Πρόγραμμα www.pallinivolleyball.gr Σύλλογος -Ιστορικό Ο «Αθλητικός Όμιλος Παλλήνη» ιδρύθηκε το 1986 από μία παρέα φίλων που αγαπούσαν το volley και ήθελαν να δώσουν τη δυνατότητα στη

Διαβάστε περισσότερα

4.3. Συνολική και συγκριτική αξιολόγηση και ερμηνεία των ευρημάτων από τα δύο ερωτηματολόγια

4.3. Συνολική και συγκριτική αξιολόγηση και ερμηνεία των ευρημάτων από τα δύο ερωτηματολόγια 4.3. Συνολική και συγκριτική αξιολόγηση και ερμηνεία των ευρημάτων από τα δύο ερωτηματολόγια Η διερεύνηση του επιπέδου οργάνωσης, του τρόπου λειτουργίας και του βαθμού επίτευξης των στόχων του Ο.Δ.Σ. ολοκληρώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ για το υποέργο: «Εξωτερική Αξιολόγηση Πράξης» Δράσεις προσαρμογής επαγγελμάτων που εκπροσωπούνται από τη ΓΣΕΒΕΕ στα δεδομένα της οικονομικής κρίσης διαμέσου πιλοτικών

Διαβάστε περισσότερα

«Αθλητική υλικοτεχνική υποδομή του σχολείου. Προδιαθέτει τους μαθητές, θετικά ή αρνητικά για το μάθημα της Φυσικής Αγωγής.»

«Αθλητική υλικοτεχνική υποδομή του σχολείου. Προδιαθέτει τους μαθητές, θετικά ή αρνητικά για το μάθημα της Φυσικής Αγωγής.» «Αθλητική υλικοτεχνική υποδομή του σχολείου. Προδιαθέτει τους μαθητές, θετικά ή αρνητικά για το μάθημα της Φυσικής Αγωγής.» Με τον όρο αθλητική υλικοτεχνική υποδομή του σχολείου ορίζουμε τις εγκαταστάσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2016 2 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα