EBDOMADIAIO ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Συντάκτης: Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος & Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "EBDOMADIAIO ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Συντάκτης: Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος & Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίας"

Transcript

1 EBDOMADIAIO ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Συντάκτης: Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος & Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίας Ἀριθμ. 14 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 IANOYAΡΙΟΥ 2010 Μνήμη Τιμοθέου Ἀποστόλου, Ἀναστασίου τοῦ Πέρσου ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙΟ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ Τήν 26η τοῦ μηνός Ἰανουαρίου ἑορτάζουμε τήν μνήμη τοῦ ἁγίου Ἀμμωνᾶ. Αὐτός ὁ ἅγιος Ἀμμωνᾶς ἦταν Ἐπίσκοπος γιά τόν ὁποῖο ὁ Μέγας Ἀντώνιος εἶχε πεῖ ὅτι θά προκόψει στόν φόβο τοῦ Θεοῦ. Ὁ ἅγιος εἶχε μεγάλη ἀνεξικακία καί ἀγαθότητα, τόση ὥστε δέν ἐγνώριζε καθόλου τήν κακία. Ἔτσι, ὅταν ἔγινε Ἐπίσκοπος ἔφεραν σ αὐτόν μία νέα, ἡ ὁποία ἔμεινε ἔγγυος ἀπό κάποιον. Ὁμοίως ἔφεραν στόν ἅγιο καί ἐκεῖνον πού ἔφθειρε τήν νέα καί ζητοῦσαν νά τούς ἐπιτιμήσει. Ὁ ἅγιος ὅμως Ἀμμωνᾶς ὄχι μόνο δέν τούς ἐπιτίμησε, ἀλλά οὔτε καθόλου τούς κατέκρινε. Μάλιστα, ἀντί νά ἐπιτιμήσει τήν γυναίκα, τήν σφράγιζε στήν κοιλιά της καί τῆς δώρισε καί ἕξι ζευγάρια σεντόνια! Ἄλλοτε πάλι ἐπῆγε ὁ ἅγιος σέ ἕνα τόπο καί ἐκεῖ ἦταν ἕνας μοναχός, πού φημιζόταν ὅτι πορνεύει μέ μία γυναίκα. Μάλιστα ἐκείνη τήν φορά ἔτυχε νά εἶναι μέσα στό κελλίο τοῦ μοναχοῦ ἡ γυναίκα μέ τήν ὁποία ἁμάρτανε. Αὐτό τό ἤξεραν οἱ ἄλλοι ἐντόπιοι καί παρακάλεσαν τόν ἅγιο Ἀμμωνᾶ νά περάσει, ὡς Ἐπίσκοπος πού ἦταν, ἀπό τό κελλί τοῦ μοναχοῦ, γιά νά ἐξευτελιστεῖ ὁ μοναχός γιά τήν ἁμαρτία του. Πῆγε ὁ ἅγιος στό κελλί τοῦ μοναχοῦ μέ τούς ἐντοπίους ἄλλους μοναχούς καί λαϊκούς. Ὁ μοναχός, ὅταν τούς εἶδε, πρόλαβε καί ἔκρυψε τήν γυναίκα σέ ἕνα πιθάρι, ἀλλά ὁ Ἀμμωνᾶς, σάν ἅγιος, τό γνώριζε αὐτό καί πῆγε καί κάθισε

2 πάνω στό στόμιο τοῦ πιθαριοῦ. Ἔπειτα πρόσταξε τούς ἄλλους νά ἐρευνήσουν, γιά νά τοῦ βροῦν τήν γυναίκα, γιά τήν ὁποία τοῦ κατήγγειλαν. Ἀλλά αὐτοί δέν τήν βρῆκαν πουθενά. Καί μετά εἶπε σ αὐτούς, τούς κατηγορήσαντες τόν μοναχό: «Ὁ Θεός νά σᾶς συγχωρέσει γιά τήν ἁμαρτία πού κάνατε μέ τό νά συκοφαντήσετε τόν ἀδελφό σας μοναχό». Τότε αὐτοί καταντροπιασμένοι ἀναχώρησαν καί ὁ ἅγιος Ἀμμωνᾶς πιάνοντας τό χέρι τοῦ μοναχοῦ (δείχνοντάς του ἔτσι τήν ἀγάπη του σ αὐτόν) τοῦ εἶπε αὐτόν τόν ἁπλό λόγο: «Πρόσεχε, ἀδελφέ μου». Καί ἀναχώρησε! Τήν 28η τοῦ μηνός Ἰανουαρίου ἑορτάζουμε τήν μνήμη τοῦ ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀσκητοῦ. Ὁ ὅσιος Ἰάκωβος ἐγκατέλειψε τά ἐγκόσμια καί ἐγκαταστάθηκε γιά δεκαπέντε χρόνια σέ μιά σπηλιά δίπλα σέ μιά κωμόπολη. Προόδευσε πολύ στήν ἄσκηση, τόσο πολύ, ὥστε ἀξιώθηκε ἀπό τόν Θεό νά κάνει θαύματα: Ἔδιωχνε δαίμονες, γιάτρευε ἀσθένειες καί πολλές ἀνίατες ἀρρώστιες. Ἀπό τότε ἔγινε γνωστός καί ξακουστός σέ ὅλους. Πολλοί πήγαιναν στό κελλί του γιά νά ὠφεληθοῦν καί νά θεραπευθοῦν. Πήγαιναν ὄχι μόνο εὐσεβεῖς, ἀλλά καί ἀσεβεῖς, τούς ὁποίους νουθετοῦσε μέ παραδείγματα ἀπό τήν Ἁγία Γραφή καί τούς ἔστρεφε στήν εὐσέβεια. Ὁ φθονερός ὅμως διάβολος, βλέποντας τήν πολύ μεγάλη ὠφέλεια πού εἶχε ὁ λαός ἀπό αὐτόν, τόν μίσησε καί προσπάθησε νά διώξει τόν ὅσιο ἀπό ἐκεῖ. Ἔτσι ἔβαλε μερικούς κακούς ἀνθρώπους γιά νά βροῦν τρόπους νά διώξουν τόν ὅσιο ἀπό τό κελλί του. Αὐτοί βρῆκαν μία πόρνη καί τῆς ἔδωσαν εἴκοσι χρυσά φλουριά, ὑποσχόμενοι νά τῆς δώσουν καί ἄλλα περισσότερα, ἄν καταφέρει νά ἁμαρτήσει μέ τόν ὅσιο καί ἔτσι νά τόν διώξουν ἀπό τήν περιοχή. Ὅταν λοιπόν νύχτωσε, ἡ ἀδιάντροπη καί ἄσωτη αὐτή γυναῖκα πῆγε στό κελλί τοῦ ὁσίου, χτύπησε τήν πόρτα καί τόν παρακάλεσε νά τήν ὑποδεχθεῖ. Ἐκεῖνος δέν ἤθελε νά τῆς ἀνοίξει. Αὐτή ὅμως ἔμεινε πολλή ὥρα καί τόν παρακαλοῦσε μέ δάκρυα νά τῆς ἀνοίξει. Ὅταν ἐκεῖνος ἄνοιξε τήν πόρτα καί τήν εἶδε, νόμισε ὅτι ἦταν ἕνα φάντασμα καί κλείνοντας πάλι τήν πόρτα πίσω του ἄρχισε νά προσεύχεται, γιά νά τόν λυτρώσει ὁ Κύριος ἀπό τόν πειρασμό. Ἡ γυναίκα ὅμως τοῦ φώναζε καί τοῦ ἔλεγε: «Γιά τό ὄνομα τοῦ Θεοῦ, δοῦλε τοῦ Θεοῦ, ἐλέησέ με τήν ταλαίπωρη καί φτωχή καί ἄνοιξέ μου τήν πόρτα, γιά νά μή μέ φᾶνε τά θηρία». Καί φώναζε μέχρι τά μεσάνυχτα. Ὁ ὅσιος τότε τήν λυπήθηκε καί τῆς ἄνοιξε: «Ἀπό ποῦ εἶσαι καί τί ζητᾶς;», τήν ρώτησε. Καί αὐτή ἀπάντησε: «Ἀπό τό τάδε 2

3 μοναστήρι εἶμαι καί μέ ἔστειλε ἡ ἡγουμένη νά φέρω εὐλογίες σέ τοῦτο τό χωριό καί νύχτωσα. Γι αὐτό παρακαλῶ νά μέ κρατήσεις ἐδῶ ἕως ὅτου νά ξημερώσει καί τότε θά πάω στόν προορισμό μου». Ἐπειδή λοιπόν τήν λυπήθηκε ὁ ὅσιος Ἰάκωβος, τῆς ἔδωσε ἄρτο καί κρασί καί, ἀφοῦ τήν ἄφησε στό ἔξω κελλί, μπῆκε ἐκεῖνος στό μέσα κελλί. Αὐτή, ἀφοῦ ἔφαγε, ἡσύχασε γιά λίγο. Ἔπειτα ἄρχιζε νά φωνάζει δυνατά σάν νά τήν ἔδερναν. Ὁ ὅσιος, τήν ρώτησε τί ἔπαθε. Ἐκείνη τότε εἶπε ὅτι τῆς ἦλθε στήν καρδιά δυνατός πόνος, πού τήν ὁδηγεῖ στόν θάνατο καί τόν παρακάλεσε νά βάλει στό στῆθος της τό χέρι του καί νά τό σταυρώσει, μήπως σταματήσει ὁ πόνος της. Πιστεύοντάς την λοιπόν σάν ἄνθρωπος ὁ ὅσιος βγῆκε καί, ἀφοῦ ἄναψε φωτιά, τέντωσε τό ἀριστερό του χέρι πάνω στήν πυρά καί μέ τό δεξί του χέρι ἄλειψε τό στῆθος της μέ λάδι ἀπό τά καντήλια τῶν ἁγίων. Αὐτή ὅμως κοπίαζε νά τόν παγιδεύσει καί τοῦ ἔλεγε: «Γιά τό ὄνομα τοῦ Κυρίου, ἄλειψέ μου τήν καρδιά γιά ἀρκετή ὥρα, ἕως ὅτου σταματήσουν οἱ πόνοι μου». Ὁ ὅσιος γνωρίζοντας τίς ραδιουργίες τοῦ πονηροῦ δέν τόλμησε νά βγάλει τό χέρι του ἀπό τήν φωτιά, ὅση ὥρα τήν ἄλειφε. Ἔτσι πέρασαν τρεῖς ὧρες, ὥστε ἔσπασαν οἱ σύνδεσμοι τῶν δακτύλων του. Ὁ ἅγιος μέ αὐτόν τόν τρόπο, μέ τό νά βάλει δηλαδή τό χέρι του στήν φωτιά, ἀπομάκρυνε τήν σαρκική ἐπιθυμία ἀπό μέσα του. Ὅταν δέ ἡ γυναίκα εἶδε κατακαμμένο τό χέρι του, ἦρθε σέ περισυλλογή καί ἄρχισε νά κλαίει πικρά, μετανοώντας γιά τήν πράξη της. Ἐξομολογήθηκε στόν ἅγιο ὅλη τήν ἱστορία της καί ἔταξε νά τηρήσει σωφροσύνη στό μέλλον. Τότε ὁ ἅγιος τήν κατήχησε καί τήν ἔστειλε στόν ἁγιώτατο Ἐπίσκοπο Ἀλέξανδρο, ὁ ὁποῖος, ὅταν διαπίστωσε τήν πραγματική της μετάνοια, τήν ἔστειλε σέ μοναστήρι, τούς δέ κακούς ἀνθρώπους, πού μηχανεύθηκαν αὐτό τό κακό τέχνασμα ἐναντίον τοῦ ὁσίου, ἀπομάκρυνε ἀπό τήν περιοχή ἐκείνη. Μάλιστα ἡ γυναίκα αὐτή, ἡ πρώην ἄσωτη, τόσο πολύ πρόκοψε στήν μοναχική ζωή, ὥστε ἀξιώθηκε καί δαιμόνια νά διώκει ἀπό τούς ἀνθρώπους. Ὕστερα ἀπό καιρό μία κόρη, θυγατέρα ἑνός ἄρχοντα, δαιμονίστηκε. Μέ τό στόμα της φώναζε τό δαιμόνιο καί καλοῦσε τόν Ἰάκωβο. Οἱ γονεῖς τοῦ κοριτσιοῦ τήν ἔφεραν σ αὐτόν μέ τήν θερμή παράκληση νά διώξει τό ἀκάθαρτο δαιμόνιο. Ὁ ὅσιος προσευχήθηκε καί μόλις ἔβαλε τό χέρι του στό κεφάλι τῆς κόρης ὁ δαίμονας ἔφυγε ἀμέσως καί αὐτή ἔγινε καλά. Οἱ γονεῖς της τότε, γιά νά ἀνταμείψουν τόν ὅσιο γι αὐτό τό μεγάλο καλό πού τούς ἔκανε, ἔστειλαν σ αὐτόν τριακόσια χρυσά νομίσματα. Αὐτός ὅμως δέν δεχόταν τά χρήματα καί ἔλεγε: «Τήν χάρη τοῦ Θεοῦ δέν πρέπει κανείς νά τήν ἐκμεταλλεύεται». Οἱ ἀπεσταλμένοι τοῦ εἶπαν 3

4 νά τά κρατήσει γιά νά τά δώσει στούς φτωχούς, ἀλλά ὁ ὅσιος τούς ἀπάντησε: «Ἄς τά δώσουν στούς φτωχούς ἐκεῖνοι πού τά κατέχουν». Καί ἄλλα πολλά θαύματα ἔκανε ὁ ὅσιος Ἰάκωβος ὁ ἀσκητής μέ τήν προσευχή του, μέ ἀποτέλεσμα νά δέχεται τίς τιμές καί τίς εὐχαριστίες τῶν ἀνθρώπων. Φοβήθηκε ὅμως μήπως πέσει στήν κενοδοξία καί χάσει τούς κόπους του. Ἔτσι πῆγε σέ ἄλλο μέρος, σαράντα μίλια μακρυά, σέ ἕνα σπήλαιο καί κατοίκησε ἐκεῖ γιά τριάντα χρόνια τρώγοντας μόνο ἄγρια χόρτα. Ἀλλά καί ἐκεῖ ἔγινε πολύ γνωστός καί πολλοί ἔρχονταν νά λάβουν τήν εὐλογία του. Ὅμως, ἄν καί ἦταν ἄνθρωπος μέ τόσο μεγάλη ἁγιότητα, ἐπειδή ὑπερηφανεύθηκε, ἐγκαταλείφθηκε ἀπό τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ καί ἔπεσε σέ μεγάλη ἁμαρτία. Τό ἐπέτρεψε δέ αὐτό ὁ Θεός γιά νά ταπεινωθεῖ καί νά σωθεῖ. Γιατί, ὅταν ὁ ἁμαρτωλός μετανοεῖ γιά τήν ἁμαρτία του καί κλαίει γι αὐτήν, ὁ Κύριος τόν εὐσπλαγχνίζεται καί τόν σώζει. Μιά κόρη ἑνός πλουσίου δαιμονίστηκε καί τό δαιμόνιο πού εἶχε μέσα της φώναζε καί τῆς ἔλεγε: «Ἄν δέν μέ διατάξει ὁ Ἰάκωβος ὁ ἀσκητής, δέν θά βγῶ ποτέ ἀπό μέσα σου». Πῆραν λοιπόν οἱ γονεῖς τήν δαιμονιζόμενη κόρη τους καί τήν πῆγαν στόν Ἰάκωβο. Ἔπεσαν στά πόδια του καί τοῦ ζητοῦσαν νά τήν θεραπεύσει. Τότε ὁ ἅγιος, ἀφοῦ προσευχήθηκε ἐπί πολλή ὥρα, φύσησε στό πρόσωπό της λέγοντας: «Στό ὄνομα τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ βγές ἀπό τήν κόρη αὐτή, ἀκάθαρτε». Ὁ δαίμονας ἔφυγε ἀμέσως ἀπό τήν κόρη σάν νά τόν κυνηγοῦσε φωτιά. Οἱ γονεῖς της δόξασαν τόν Θεό γιά τό θαῦμα πού εἶδαν, ἀλλά ἐπειδή φοβήθηκαν μήπως ἐπανέλθει τό δαιμόνιο σ αὐτήν, παρακάλεσαν τόν ὅσιο νά τήν κρατήσει μαζί του ἀκόμη γιά λίγες ἡμέρες καί αὐτοί ἐπέστρεψαν στό σπίτι τους. Ἀλλά ὁ πονηρός, μέ ἀφορμή πιθανόν τίς εὐλαβικές διαχύσεις τῆς νέας στό πρόσωπο τοῦ θεραπευτοῦ της, ἄναψε στήν καρδιά τοῦ ἀσκητῆ μεγάλη σαρκική ἐπιθυμία, καί τόσο πολύ τόν βασάνισε ἡ ἐπιθυμία αὐτή, ὥστε τόν ἔκανε νά πέσει στά γηρατειά του σέ ἁμαρτία μέ τήν νέα γυναίκα. Στά νειᾶτα του εἶχε ξεφύγει τήν ἁμαρτία αὐτή καί τήν διέπραξε τώρα σέ μεγάλη του προχωρημένη ἡλικία. Πρέπει νά ἦταν ἑβδομῆντα ἐτῶν. Ἀλλά καί τό ἀκόμη χειρότερο καί φοβερώτερο! Φοβούμενος τώρα ὁ Ἰάκωβος μήπως φανερωθεῖ ἡ ἁμαρτία του καί διαπομπευθεῖ, φόνευσε τήν κόρη καί πέταξε τό νεκρό της σῶμα στό ποτάμι πού ἔτρεχε ἐκεῖ κοντά. 1 Μετά ὅμως ἀπό τήν διάπραξη τῶν δύο αὐτῶν μεγάλων του ἁμαρτημάτων, τῆς 1. Οἱ Συναξαριστές λέγουν πράγματι ὅτι τόν φόνο ὁ Ἰάκωβος τόν ἔκανε γιά νά μήν διαπομπευθεῖ ἡ ἁμαρτία του μέ τήν νεάνιδα. Ἐπειδή βασανίσαμε τό συμβάν, νομίζουμε ὅτι ὁ ὅσιος φόνευσε τήν νεάνιδα ἀπό ταραχή καί ἀγανάκτηση γι αὐτό πού συνέβηκε ἐξ αἰτίας της. Τό περιστατικό ἑρμηνεύεται ψυχολογικά. Σκεπτόμενος ὁ ἀσκητής αὐτό πού τοῦ συνέβηκε σέ προχωρημένη του μάλιστα ἡλικία καί πού μ αὐτή του τήν ἁμαρτία παρέβηκε τόν ὅρκο τῆς ἀφιερώσεώς του στόν Θεό, ταράχθηκε καί ἔγινε «ὠκεα- 4

5 μοιχείας καί τοῦ φόνου, ὁ Ἰάκωβος ἦλθε στόν ἑαυτό του. Μπῆκε στό κελλί του καί πέφτοντας στό χῶμα κτυποῦσε τό στῆθος του καί τό πρόσωπό του δυνατά καί ἀπό τά μάτια του ἔτρεχαν πολλά καί καυτά δάκρυα. Ὁ διάβολος ὅμως τώρα, βλέποντάς τον νά μετανοεῖ, ἔσπειρε στήν καρδιά του λογισμούς ἀπελπισίας καί τοῦ ἔλεγε: «Μήν κοπιάζεις ἄδικα, γιατί δέν σώζεσαι». Σηκώθηκε λοιπόν ἀπό τό ἔδαφος καί ἀναχώρησε ἀπό τήν ἔρημο πηγαίνοντας περίλυπος πρός τόν κόσμο. Ἀλλά ὁ φιλάνθρωπος Θεός τοῦ ἔστειλε πάλι βοήθεια. Στόν δρόμο του συνάντησε ἕναν ἅγιο Γέροντα, ὁ ὁποῖος ἀπό τό ταραγμένο ὕφος του κατάλαβε ὅτι εἶχε πέσει σέ μεγάλο ἁμάρτημα καί τόν παρακάλεσε νά τοῦ τό ἐξομολογηθεῖ. Τότε ὁ Ἰάκωβος μέ πολλά δάκρυα διηγήθηκε τήν ὑπόθεσή του ἀπό τήν ἀρχή. Ὁ ἅγιος Γέροντα, πού ἦταν ἔμπειρος πνευματικός πατέρας, κατάλαβε τίς πανουργίες τοῦ δαίμονα καί εἶπε μέ ἀγάπη στόν Ἰάκωβο: «Μή λυπᾶσαι, ἀδελφέ μου, μή λυπᾶσαι καί πέσεις στήν ἀπελπισία, γιατί ὑπάρχει μετάνοια. Ὁ Θεός πού συνεχώρησε τόν Δαυΐδ, θά συγχωρέσει καί σένα, πού ἔκανες τά ἴδια ἁμαρτήματα μ αὐτόν. Καί ὁ Πέτρος ἁμάρτησε, ἀλλά μέ τήν μετάνοιά του ἔσβησε τήν ἁμαρτία του καί ὁ Χριστός τόν ἔκανε ἀπόστολό Του». Μέ αὐτά τά λόγια τοῦ φωτισμένου Γέροντα στηρίχθηκε ὁ θλιμμένος καί ἀπελπισμένος Ἰάκωβος καί συνέχισε ἔπειτα τόν δρόμο του. Περπατώντας βρῆκε ἕνα μεγάλο τάφο σάν σπηλιά καί κλείστηκε σ αὐτόν γιά νά ξεπλύνει μέ τήν μετάνοια τίς ἁμαρτίες του. Ἡ μετάνοιά του ἔγινε τόσο δεκτή ἀπό τόν Θεό, ὥστε κάποτε πού ἡ περιοχή ὑπέφερε ἀπό μεγάλη ἀνομβρία, ὁ Θεός ἐμφανίστηκε σέ ὄνειρο στόν Ἐπίσκοπο τοῦ τόπου καί τόν πρόσταξε νά καταφύγει στόν Ἰάκωβο, γιά νά προσευχηθεῖ νά σταματήσει ἡ ἀνομβρία. Ὁ Θεός μάλιστα φανέρωσε στόν Ἐπίσκοπο καί ποῦ ἦταν κλεισμένος ὁ Ἰάκωβος. Ὁ Ἐπίσκοπος τότε πῆγε μαζί μέ τόν λαό στόν τάφο πού ἀσκεῖτο ὁ Ἰάκωβος καί τόν παρακάλεσαν νά προσευχηθεῖ γιά νά βρέξει. Ὁ Θεός πράγματι ἄκουσε τήν προσευχή τοῦ Ἰακώβου καί ἡ βροχή ἔπεσε πλούσια στήν γῆ. Αὐτό ἔδωσε θάρρος στόν Ἰάκωβο, γιατί πῆρε ἐλπίδες γιά τήν σωτηρία του, καί πρόσθετε περισσότερες προσευχές στίς μέχρι τώρα προσευχές του καί ἔκανε ἀκόμη μεγαλύτερη ἄσκηση. Ἔτσι, μέ αὐτήν τήν θεάρεστη μετάνοιά του, τελείωσε ὁ ὅσιος τήν ζωή του ἐν εἰρήνῃ σέ ἡλικία ἑβδομήντα πέντε ἐτῶν, τήν 28η Ἰανουαρίου. Ὁ ὅσιος Ἰάκωβος ὁ ἀσκητής μοῦ εἶναι συμπαθής ἅγιος ἀπό ἐτῶν, ἀπό τότε νός» ἡ ψυχή του. Στήν κατάσταση αὐτή ἔχασε τήν κυριαρχία του καί ὅρμησε κατά τῆς νέας μέ ἀγανάκτηση ἐναντίον της, γιά τό ποῦ βρέθηκε αὐτή ἐκεῖ μακρυά στό ἀσκηταριό του καί ἔγινε ἀφορμή νά τοῦ συμβεῖ τέτοιο κακό, χειρότερο ἀπό τόν ὁποῖο γι αὐτόν δέν ὑπῆρχε. Ἔτσι, μέ τέτοια ὁρμή καί βρασμό ψυχῆς, ὅρμησε ἐναντίον της καί τήν ἔπνιξε. 5

6 πού ἀνέγνωσα τόν βίο του. Γι αὐτό τοῦ ἀφιέρωσα ἕνα ἐκκλησάκι, ὡς ὑπόγειο, γιά νά μοῦ θυμίζει τόν τάφο του. Εἶναι ὁ ὑπόγειος Ναός κάτω ἀπό τόν ὅσιο Δαυΐδ στήν Μάνδρα Ἀττικῆς, δίπλα ἀκριβῶς στόν τάφο τῆς μακαριστῆς Μητέρας μου. Οἱ θεῖες Λειτουργίες σ αὐτόν τόν ὑπόγειο Ναό τοῦ ὁσίου Ἰακώβου μοῦ ἦταν πολύ θελκτικές. bbbbbbc ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΚΗΡΥΓΜΑ (Ἀναγινώσκεται κάθε Κυριακή ἀπό τούς Ἱερεῖς στούς Ναούς καί τίς Μονές τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας) Δημητσάνα - Μεγαλόπολη, Κυριακή 24 Ἰανουαρίου ΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΤΟΝ ΑΒΡΑΑΜ (Γεν. 12,2-4.7) 1. Μελετοῦμε, ἀδελφοί μου χριστιανοί, τό πρῶτο βιβλίο τῆς Ἁγίας Γραφῆς, τήν Γένεση. Πολύ καλά τό βιβλίο αὐτό τό ὀνόμασαν ἔτσι. «Γένεση» σημαίνει δημιουργία. Τό βιβλίο λοιπόν αὐτό, ἀφοῦ μᾶς εἶπε μέχρι τώρα γιά τήν δημιουργία τοῦ κόσμου καί τοῦ ἀνθρώπου, θα μᾶς πεῖ τώρα γιά τήν δημιουργία τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ. Ὁ Θεός, ἀγαπητοί μου, θά ἐκλέξει ἕναν λαό μέ τόν ὁποῖον θά συνάψει συμφωνία καί θά τοῦ δώσει τόν Νόμο Του. Καί θά τό κάνει ὁ Θεός αὐτό, γιατί θέλει τόν λαό πού θά ἐκλέξει νά τόν χρησιμοποιήσει σάν προζύμι, γιά νά ζυμώσει ὅλο τό ἀλεύρι τοῦ κόσμου! Ναί! Ὁ σκοπός γιά τόν ὁποῖον ὁ Θεός ἐξέλεξε τόν Ἰσραηλιτικό λαό καί τοῦ ἔδωσε τόν Νόμο Του ἦταν ἱεραποστολικός σκοπός. Ἦταν γιά νά γίνει ὁ λαός αὐτός ἱεραπόστολος στά ἔθνη καί νά δώσει καί στά ἔθνη αὐτά τόν Νόμο, πού ἔδωσε ὁ Θεός σ αὐτόν. 2. Εἴδαμε στό προηγούμενο κήρυγμά μας γιά τήν κλήση τοῦ Ἀβραάμ ἀπό τήν Μεσσοποταμία πρός τήν Παλαιστίνη. Αὐτός ὁ Ἀβραάμ θά γινόταν ὁ γενάρχης τοῦ λαοῦ αὐτοῦ. Καλώντας ὁ Θεός τόν Ἀβραάμ πρός τήν νέα του κατοικία τοῦ ἔδωσε μία ἐπαγγελία, μία ὑπόσχεση γιά τό μέλλον του. Ὅταν αὐτός βρισκόταν στήν Συχέμ τοῦ εἶπε: «Θά σέ εὐλογήσω, θά σέ κάνω μέγα ἔθνος καί θά μεγαλύνω τό ὄνομά σου... Καί θά εὐλογηθοῦν διά σοῦ ὅλες οἱ φυλές τῆς γῆς» (Γεν. 12,2-3). Ἀλλά, λίγο ἀργότερα ὁ Θεός ἔδωσε καί μία ἄλλη ἐπαγγελία στόν Ἀβραάμ. Τοῦ εἶπε ὅτι αὐτή τήν χώρα πού βλέπει τήν προορίζει γιά κατοικία τοῦ λαοῦ πού θά βγεῖ ἀπό τά σπλάχνα του (Γεν. 12,7). Αὐτές οἱ δύο ἐπαγγελίες, ἀγαπητοί, πού δόθηκαν στόν Ἀβραάμ, ἦταν δύο θε- 6

7 οφάνειες τοῦ Θεοῦ σ αὐτόν. Γι αὐτό καί διαβάζουμε: «Ὤφθη Κύριος τῷ Ἀβραάμ καί εἶπεν αὐτῷ» (Γεν.12,7). Αὐτές τίς θεοφάνειες θά τίς βλέπουμε συχνά στήν Παλαιά Διαθήκη. Δέν εἶναι, λοιπόν, ἡ Παλαιά Διαθήκη ἕνα ἁπλῶς καλό βιβλίο, πού ἔχει καλά λόγια. Τέτοια βιβλία μέ καλά λόγια εἶναι πολλά. Ἡ Παλαιά Διαθήκη εἶναι βιβλίο θεοφανειῶν. Καί μάλιστα θά ποῦμε ἀργότερα, ὅτι ἡ Παλαιά Διαθήκη ἔχει θεοφάνειες τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, προτοῦ ἀκόμη νά σαρκωθεῖ. Γι αὐτόν ἀκριβῶς τόν λόγο δέν πρέπει νά ἀπορρίπτουμε τήν Παλαιά Διαθήκη, γιατί εἶναι καί αὐτή, ὅπως καί ἡ Καινή. Εἶναι βιβλίο τοῦ Χριστοῦ. 3. Ὁ Ἀβραάμ λοιπόν εἶδε καί ἄκουσε τόν Θεό, πού τοῦ ἔδωσε δύο ἐπαγγελίες, γι αὐτόν καί γιά τόν λαό, πού θά προέλθει ἀπό αὐτόν. Ἀλλά μπορεῖ νά δεῖ κανείς τόν Θεό; Ὄχι, χριστιανοί μου, «κανείς ποτέ δέν εἶδε τόν Θεό» (Ἰωάν. 1,18). Ἀλλά θά πρέπει ἀπό τώρα νά σᾶς πῶ ὅτι, ὅπως δέν μποροῦμε νά δοῦμε καί νά ἀγγίξουμε τήν οὐσία τοῦ ἥλιου, τήν λάβα του, ἀλλά ὅμως λουζόμαστε στό φῶς καί τίς ἀκτῖνες τοῦ ἥλιου, ἔτσι καί μέ τόν Θεό. Δέν μποροῦμε νά δοῦμε, οὔτε μποροῦμε νά ἔρθουμε σέ ἐπαφή μέ τήν οὐσία τοῦ Θεοῦ, ἀλλά ὅμως βλέπουμε τόν Θεό καί κοινωνοῦμε μαζί του μέ τίς ἐνέργειές Του. Μάθετε, ἀγαπητοί μου, αὐτό τό δόγμα τῆς πίστεως, πού δέν τό ἤξερε ὁ αἱρετικός Βαρλαάμ, καί ἄς ἔκανε τόν σοφό. Οἱ ἅγιοι Πατέρες, μέ μεγάφωνο τόν ἅγιο Γρηγόριο τόν Παλαμᾶ, μᾶς λέγουν ὅτι ὁ Θεός ἔχει οὐσία καί ἐνέργειες. Μέ τήν θεία οὐσία μόνο Τρία Πρόσωπα ἔχουν κοινωνία, γι αὐτό καί λέγονται «Ὁμοούσια». Εἶναι τά Τρία Πρόσωπα τῆς Ἁγίας Τριάδος. Διά μέσου τῶν θείων ἐνεργειῶν λοιπόν ὁ Ἀβραάμ εἶδε καί ἄκουσε τόν Θεό, ὅταν Αὐτός τοῦ ἔδωσε τίς ἐπαγγελίες. Ὅτι, δηλαδή, «θά εὐλογηθεῖ καί θά γίνει μέγα ἔθνος» καί ὅτι «θά εὐλογηθοῦν διά αὐτοῦ ὅλες οἱ φυλές τῆς γῆς»! Οἱ ὑποσχέσεις αὐτές τοῦ Θεοῦ στόν Ἀβραάμ εἶναι μέ λίγα λόγια ὅλο τό ὑπόλοιπο μέρος τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης. Ἀλλά οἱ ὑποσχέσεις αὐτές τοῦ Θεοῦ εἶναι καί ἡ οὐσία τῆς Καινῆς Διαθήκης. Γιατί ἡ Καινή Διαθήκη μᾶς μιλάει γιά τήν σωτηρία ὅλων τῶν ἐθνῶν διά τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὁ Ὁποῖος, κατά σάρκα, εἶναι ἀπόγονος τοῦ Ἀβραάμ. Ὅπως μᾶς λέγει ὁ ἀπόστολος Παῦλος «Ἡ εὐλογία τοῦ Ἀβραάμ δηλαδή, ἡ ἐπαγγελία πού ἔδωσε ὁ Θεός σ αὐτόν ἔρχεται μέ τόν Ἰησοῦ Χριστό στά ἔθνη. Καί ἔτσι μέ τήν πίστη ἀποκτοῦμε τό πνεῦμα πού ὑποσχέθηκε ὁ Θεός στόν Ἀβραάμ» (Γαλ. 3,14). 4. Ὁ εὐλαβέστατος καί εὐσεβέστατος Ἀβραάμ στόν τόπο ἐκεῖνο τῆς Συχέμ, πού εἶδε καί ἄκουσε τόν Θεό, «ἔχτισε θυσιαστήριο σ Αὐτόν, πού τοῦ φανερώθηκε» (Γεν 12,7). Δηλαδή ὁ Ἀβραάμ στόν τόπο ἐκεῖνο ἔκανε ἕναν Ναό. Ἤθελε νά θυμᾶται καί αὐτός καί οἱ ἀπόγονοί του τό θαῦμα τῆς παρουσίας τοῦ Θεοῦ σ αὐτόν τόν τόπο καί ὅσοι περνοῦν ἀπ αὐτόν νά τόν σέβονται καί νά τόν εὐλαβοῦνται ὡς ἱερό τόπο. Καί πραγματικά, ἔτσι ἔβλεπαν ἀργότερα τόν τόπο αὐτόν. Σ αὐτόν τόν τόπο ἀργότερα ὁ Ἰακώβ ἔχτισε καί αὐτός ἕνα θυσιαστήριο ἀγοράζοντας μάλιστα καί τόν τόπο. Ἔγινε ἕνας τόπος ταφῆς τῶν Πατριαρχῶν (Ἰησ. Ν. 24,32). 7

8 5. Ὁ Ἀβραάμ, ἀγαπητοί μου, ἦταν ἄνθρωπος μεγάλης πίστεως στόν Θεό. Ὁ Θεός τοῦ εἶπε ὅτι θά πληθύνει τούς ἀπογόνους του, ἀλλά ἡ γυναίκα του Σάρρα ἦταν στείρα. Καί ἦταν καί οἱ δυό σέ μεγάλη ἡλικία. Ὄχι μόνον αὐτό, ἀλλά τώρα ἔχασε καί αὐτή τήν στείρα γυναίκα του. Γιατί μᾶς λέει παρακάτω ἡ Γένεση, ὅτι ὁ Ἀβραάμ βρέθηκε στήν Αἴγυπτο (12,10-20). Τί ἤθελε ὁ Ἀβραάμ στήν Αἴγυπτο; Πείνα συνέβαινε συχνά στήν Παλαιστίνη καί οἱ πεινῶντες κατέβαιναν στήν Αἴγυπτο, τόν σιτοβολῶνα αὐτόν τῆς Ἀνατολῆς (Γεν. 12,10). Στήν Αἴγυπτο ὅμως πού πῆγε ὁ Ἀβραάμ ζοῦσαν οἱ Φαραώ, πού εἶχαν χαρέμια γυναικῶν. Ἔτσι λοιπόν οἱ ἄρχοντες τοῦ Φαραώ ἅρπαξαν καί τήν Σάρρα, τήν γυναίκα τοῦ Ἀβραάμ καί τήν παρουσίασαν στόν Φαραώ. Μιά στείρα γυναίκα εἶχε ὁ Ἀβραάμ καί τοῦ τήν πῆραν καί αὐτή! Καί αὐτός ἔμεινε μόνο μέ τήν ἐπαγγελία τοῦ Θεοῦ, ὅτι θά τόν κάνει ἔθνος μέγα. Ἀλλά κρατιόταν, πραγματικά, ὁ Ἀβραάμ ἀπό αὐτήν τήν ὑπόσχεση τοῦ Θεοῦ, γιατί εἶχε δυνατή πίστη σ Αὐτόν. Καί ὁ Θεός πάντα ὑπεράσπιζε τόν πιστό Του δοῦλο, τόν Ἀβραάμ. Καί τώρα, στήν περίπτωση τοῦ Φαραώ, ἐπενέβηκε ὁ Θεός καί τοῦ χτύπησε μέ πληγές τήν οἰκογένειά του, γιατί ἅρπαξε τήν γυναίκα τοῦ πιστοῦ του δούλου. Καί ἀναγκάστηκε τελικά ὁ ἴδιος ὁ Φαραώ νά παραδώσει τήν Σάρα στόν σύζυγό της Ἀβραάμ (Γεν. 12,17-19). Ἀλλά θά συνεχίσουμε στό ἑπόμενό μας κήρυγμα. Μέ πολλές εὐχές, Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίας 8 u 8 ΟΡΘΟΔΟΞΗ KATHXHΣΗ (Σέ συνέχειες) Ἐπειδή ἐπειγόμαστε νά ἐκδώσουμε μία ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΚΑΤΗΧΗΣΗ γιά τόν λαό μας, διαφορετική σέ πολλά σημεῖα ἀπό αὐτήν πού εἴχαμε ἐκδόσει παλαιότερα, καταχωροῦμε ἐδῶ στό ἑβδομαδιαῖο περιοδικό μας τοῦ διαδικτύου τό ἔργο ἀνά ἑνότητες. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ Ἐρώτηση: Τί εἶναι ἡ Ὀρθόδοξη Κατήχηση; Ἀπάντηση: Ὀρθόδοξη Κατήχηση εἶναι ἡ διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας μας γιά τήν πίστη μας, πού πρέπει ὅλοι οἱ χριστιανοί νά γνωρίσουμε, γιά νά γίνουμε συνειδητοί χριστιανοί καί νά εὐαρεστήσουμε τόν Θεό. 8

9 Ἐρ.: Ποιά εἶναι ἡ ἔννοια τῆς λέξης «Κατήχηση;» Ἀπ.: Ἡ λέξη «Κατήχηση» σημαίνει «διδασκαλία», προφορική διδασκαλία. Καί χρησιμοποιήθηκε ἡ λέξη αὐτή ἀπό παλαιά, ἀπό τά χρόνια τῶν ἁγίων Ἀποστόλων, γιά νά δηλώσει τήν στοιχειώδη διδασκαλία τῆς χριστιανικῆς πίστεως, πού εἶναι ἀναγκαία γιά κάθε χριστιανό (βλ. Λουκ. 1, 4. Πράξ. 18, 25). Εἶναι δέ πλασμένη ἡ λέξη ἀπό ἐκεῖνο πού συνέβηκε τήν Πεντηκοστή. Κατά τήν Πεντηκοστή ἦρθε ἀπό τόν οὐρανό, ἀπό πάνω πρός τά κάτω «ἦχος», σάν ἰσχυρή βοή ἀνέμου καί γέμισε ὅλο τό σπίτι, ὅπου ἦταν συγκεντρωμένοι οἱ μαθητές (βλ. Πράξ. 2, 2). Ἀπό αὐτές τίς λέξεις, «κάτω» «ἦχος», ἔγινε ἡ λέξη «Κατήχηση». Ἐρ.: Τί χρειάζεται γιά νά γίνουμε συνειδητοί χριστιανοί καί νά εὐαρεστήσουμε τόν Θεό; Ἀπ.: Χρειάζεται, ὅπως εἴπαμε, Κατήχηση. Γιά νά εὐαρεστήσουμε τόν Θεό χρειάζεται κατά πρῶτον νά ἔχουμε γνώση τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ μας καί σωστή πίστη σ Αὐτόν καί δεύτερον, πράγμα πού ἀπορρέει ἀπό τό πρῶτο, ἡ ζωή μας νά ἔχει ἔργα καλά σύμφωνα μέ τήν πίστη μας. Ἐρ.: Γιατί κατά πρῶτον λόγον εἶναι ἀναγκαία ἡ πίστη; Ἀπ.: Γιατί, ὅπως τό λέει ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ, «χωρίς τήν πίστη εἶναι ἀδύνατο νά εὐαρεστήσουμε τόν Θεό» (Ἑβρ. 11, 6). Ερ.: Γιατί πρέπει τά καλά ἔργα νά εἶναι ἀχώριστα ἀπό τήν πίστη; Ἀπ.: Γιατί, ὅπως μᾶς τό λέει πάλι ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ, «ἡ πίστη χωρίς τά ἔργα εἶναι νεκρά» (Ἰακ. 2, 20). Ἐρ.: Τί εἶναι πίστη; Ἀπ.: Κατά τόν ὡραῖο ὁρισμό τοῦ ἀποστόλου Παύλου, πίστη εἶναι «ἐλπιζομένων ὑπόστασις, πραγμάτων ἔλεγχος οὐ βλεπομένων» (Ἑβρ. 11, 1). Δηλαδή, πίστη εἶναι ἀκλόνητη πεποίθηση στήν πραγματική ὕπαρξη ἀγαθῶν πού ἐλπίζουμε εἶναι βεβαιότητα γιά πράγματα πού δέν βλέπονται μέ τά μάτια. Πίστη εἶναι ἡ ἀπόλυτη ἐμπιστοσύνη στόν Θεό καί ὄχι ἁπλῶς ἡ παραδοχή ὅτι ὑπάρχει Θεός. Πίστη στόν Θεό σημαίνει νά ἐμπιστευόμαστε ἀπόλυτα σ Αὐτόν. Ἀλλά οἱ ἐρωτευμόνοι ἐμπιστεύονται ἀπόλυτα. Πίστη λοιπόν εἶναι ἡ θερμή ἀγάπη καί ὁ ἔρωτας στόν Ἰησοῦ Χριστό! Ἤ, ὅπως τό λέει ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός, πίστη εἶναι ἡ κοινωνία μέ τήν παράδοση, ὅπως αὐτή βιώνεται στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. Ἀντίθετα, αὐτός πού κοινωνεῖ μέ τά ἔργα τοῦ Διαβόλου καί ὄχι μέ τήν παράδοση τῆς Ἐκκλησίας μας, εἶναι ἄπιστος Πρέπει νά προσέξουμε ἰδιαίτερα αὐτόν τόν ἁπλό ὁρισμό τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ περί τῆς πίστεως, ὅτι, δηλαδή, αὐτή εἶναι κοινωνία μέ τήν παράδοση, ὅπως αὐτή βιώνεται στήν Ἐκκλησία μας. Ἔτσι, δέν μᾶς ἀναπαύει ὁ ὁρισμός τῶν σχολαστικῶν ὅτι ἡ πίστη εἶναι ἁπλᾶ θεωρητικές δογματικές 9

10 Ἐρ.: Βοηθάει ὁ λόγος (ἡ λογική) στήν πίστη; Ἀπ. Κατά πρῶτον ἀποκρούουμε τήν ἄποψη τῶν σχολαστικῶν ὅτι ὁ ἄνθρωπος μέ τήν λογική του μπορεῖ νά ἐμβαθύνει στό περιεχόμενο τῶν ἀληθειῶν τῆς πίστεως καί νά ἀνακαλύψει καινούργια δόγματα. 2 Δεχόμαστε τήν θέση τῶν δογματολόγων θεολόγων ὅτι ὁ λόγος βοηθάει μόνο στήν διατύπωση καί τήν συστηματική ἐκφορά τῶν δογμάτων τῆς πίστεώς μας. Ἐρ. Μέ αὐτό ὅμως σάν νά φαίνεται ὅτι οἱ πιστοί δέχονται τήν πίστη μέ ἄλογο τρόπο, ἀφοῦ ὁ λόγος χρησιμεύει μόνο γιά τήν διατύπωση τῶν δογ- ἀλήθειες, πού πρέπει ἀπαθῶς νά τίς δεχόμαστε σάν νά μήν ἐπιτρέπεται νά τίς ἐξετάζουμε, γιατί τά δόγματα ὑπερβαίνουν τόν αἰσθητό κόσμο καί δέν μπορεῖ, λοιπόν, ὁ ἄνθρωπος νά συλλάβει τό νόημά τους. Αὐτό εἶναι ὀρθό ἀπό ἕνα μέρος, ἀλλά ἕνας τέτοιος ψυχρός ὁρισμός τῆς πίστεως μᾶς παίρνει τά δόγματα ἀπό τά χέρια μας, γιατί δέν μᾶς τά παρουσιάζει ὡς ἁπτᾶ, δέν μᾶς ὁδηγεῖ σέ ὄρεξη γιά τήν σπουδή τους, γιατί ὁ νοῦς θεωρεῖται ξένος καί ἀνίκανος γιά τήν ἔρευνά τους, ἀλλά καί ὁ ὁρισμός αὐτός τοῦ περιεχομένου τῆς πίστεως ὡς ἀκαταλήπτων δογματικῶν ἀληθειῶν, δέν μᾶς ὁδηγεῖ στήν καρδιακή κοινωνία μέ τήν παράδοση τῆς Ἐκκλησίας μας, ὅπως ἔτσι καθορίζει τήν πίστη ὁ ἅγιος Δαμασκηνός. Παραθέτω ἐδῶ τά ὅσα ὡραῖα γράφει ὁ δογματολόγος μακαριστός Καθηγητής Νικόλαος Ματσούκας: «Ἡ πίστη δέν ἀποτελεῖ καμιά ἀνεξέλεγκτη καί ἀφελή παραδοχή κάποιων ἀπόψεων, μιά καί ὁ νοῦς ἔχει περιορισμένες δυνατότητες γιά τήν κατάληψη τοῦ περιεχομένου τῶν δογμάτων. Ἄλλωστε ὁ νοῦς ἔχει περιορισμένες δυνατότητες καί γιά τή γνώση κάθε ἐπιστητοῦ. Κάθε ἐπιστήμη ἐξάλλου γνωρίζει τά ὅρια τῶν νοητικῶν ἱκανοτήτων τοῦ ἀνθρώπου, ἀλλά ποτέ δέν ἔχει ὑποστηρίξει (ἐκτός ἀπό τούς θιασῶτες τοῦ δογματισμοῦ) τήν ἀνάγκη ν ἀποδέχεται κανείς ἄκριτα καί ἀνεξέλεγκτα κάποιες ἀπόψεις, ἐπειδή ὁ ἀνθρώπινος νούς ἀδυνατεῖ νά προσπελάσει ἐξολοκλήρου μιά πραγματικότητα. Ἡ πίστη λοιπόν δέν εἶναι τίποτα ἄλλο παρά ἡ κοινωνία μέ ἕνα (ὁποιοδήποτε) περιεχόμενο ζωῆς, καί ἡ σταθερή καί βέβαιη ἐμμονή σ αὐτό. Στήν κοινωνία αὐτή, ὅπως καταλαβαίνει κανείς πολύ εὔκολα, ὑπάρχει σέ μεγάλο βαθμό ἔλεγχος*, κρίση, δοκιμή καί ἀξιολόγηση. Ἀλλιώτικα δέν μπορεῖ νά νοηθεῖ οὔτε θρησκευτική οὔτε ἐπιστημονική οὔτε ὁποιαδήποτε ἄλλη (ἐμπορική λόγου χάρη!) πίστη. Ὁ πιστός κατά τόν Ἰωάννη Δαμασκηνό κοινωνεῖ μέ τήν παράδοση, μέ κάτι πού εἶναι, θά ἔλεγε κανείς, περισσότερο πραγματικό ἀπό ὁποιοδήποτε φυσικό στοιχεῖο. Ἐμμένει σέ τούτη τήν κοινωνία κι ἔτσι παραμένει πιστός. Ὁ ἄπιστος ἀρνεῖται τούτη τήν κοινωνία καί συντάσσεται μέ τά διαβολικά ἔργα. Τό περιεχόμενο λοιπόν τῆς πίστης, μέ τό ὁποῖο ἀσχολεῖται ἡ δογματική καί συμβολική θεολογία, ὡς σύνολο δογματικῶν ἀληθειῶν, εἶναι κάτι τό ἁπτό καί συγκεκριμένο» (Ν. Ματσούκα, Δογματική καί Συμβολική Θεολογία Β, σελ ). 2. Βλ. Πρωτ. Ἰωάν. Ρωμανίδου, Ρωμαῖοι ἤ Ρωμηοί Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, Τόμος πρῶτος, σελ Θεωροῦμε ὡς πολύ ἀναγκαῖο τήν ἀπό τόν ὀρθόδοξο θεολόγο μελέτη τῶν σελ τοῦ βιβλίου τούτου τοῦ μακαριστοῦ πατρός καί καθηγητοῦ. * Βλ. Ἑβρ. 11,1: «Ἔστιν δέ πίστις ἐλπιζομένων ὑπόστασις, πραγμάτων ἔλεγχος οὐ βλεπομένων». Καί ἐπειδή ἡ ἀνάγνωση τῶν ἱερῶν (καί ὁποιωνδήποτε) κειμένων δέν μπορεῖ νά γίνεται μέ ἀκρωτηριασμένα ἀποσπάσματα δίχως συνοχή πρός τό ὅλο, ἄν κανείς διαβάσει ὁλόκληρο τό ἐνδέκατο κεφάλαιο τῆς Πρός Ἑβραίους Ἐπιστολῆς θά δεῖ συγκλονισμένος πῶς ἐννοεῖ ὁ Παῦλος αὐτή τήν «ὑπόσταση» καί τοῦτο τόν «ἔλεγχο». Μπροστά στά μάτια του θά παρελάσει ὁλόκληρη ἡ δραματική ἱστορία τοῦ Ἰσραήλ (τά γεγονότα τῆς θείας οἰκονομίας καί ἑπομένως ἡ ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητας). Ἡ πίστη ἐδῶ ὡς «ὑπόσταση» ἐλπιζομένων καί ὡς «ἔλεγχος» μή βλεπομένων πραγμάτων περνάει μέσα ἀπό φωτιά καί δάκρυα. Ἱστορική εἶναι ἡ ρίζα τῆς (θρησκευτικῆς-δογματικῆς) πίστης. 10

11 μάτων τῆς πίστεώς μας καί δέν συμμετέχει στήν ἐμπερία, στήν βίωση τῶν δογμάτων. Ἀπ. Πολύ σωστό αὐτό! Γιατί ἔλεγαν καί λέγουν ἀκόμη πολλοί, ἐπειρεασμένοι ἀπό τήν Δύση, ὅτι τήν πίστη τήν γευόμαστε μόνο μέ τό συναίσθημα, ὅτι αὐτή διενεργεῖται μόνο στήν συναισθηματική σφαίρα, καί ἔχει ἄλογο χαρακτήρα (δέν συμμετέχει ἡ λογική). Ὁ λόγος δηλαδή, λέγουν, ἐρευνᾶ τήν πίστη μέχρι ἑνός σημείου καί ἀπό ἐκεῖ καί πέρα σταματᾶ τήν προσπάθειά του καί παραδίδει τήν σκυτάλη στό συναίσθημα ἤ σέ κάποια ἄλογη λειτουργία! Καί ὅμως! Τό περιεχόμενο τῆς πίστεώς μας, σάν χαρισματική ζωή, προσεγγίζεται μέ ὅλη τήν ὕπαρξη τοῦ ἀνθρώπου, καί μέ τήν λογική του βέβαια, γιατί ὅ,τι ἔχουμε ὡς ἄνθρωποι μᾶς δόθηκε ἀπό τόν Θεό κατά τήν δημιουργία γιά νά Τόν προσεγγίζουμε καί νά Τόν βιώνουμε. 3 Ἔτσι τήν πίστη μας τήν γεύονται λογικοί καί καθαροί ἀσφαλῶς κατά πρῶτον στήν καρδιά ἄνθρωποι. 4 Ἄς προσθέσουμε δέ ἐδῶ, πού μιλᾶμε γιά τήν πίστη, ὅτι οἱ ἅγιοι Πατέρες μιλᾶνε γιά δύο εἴδη πίστεως. Ἐρ.: Ποιά εἶναι αὐτά τά εἴδη; Ἀπ.: Ἡ μία πίστη εἶναι ἡ «ἐξ ἀκοῆς» εἶναι πίστη πού προῆλθε ἀπό τήν ἀκοή. Ὁ ἀκροατής ἄκουσε ἕνα κήρυγμα καί δέχθηκε τήν διδασκαλία τοῦ Χριστοῦ. Δέν 3. «Καί λογισμόν ἐλάβομεν, ἵνα τόν Χριστόν γινώσκωμεν, ἐπιθυμίαν, ἵνα πρός ἐκεῖνον τρέχωμεν, μνήμην ἔσχομεν, ἵν ἐκεῖνον φέρωμεν, ἐπεί καί δημιουργημένοις αὐτός ἀρχέτυπον ἦν» (Νικόλαος Καβάσιλας, Περί τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς 6. MPG 150,680A). 4. Ὁ Καθηγητής Ματσούκας λέγει: «Ἡ ἐπιστημονική θεολογία μέ ἄλλα λόγια, μολονότι εἶναι μιά ξεχωριστή διανοητική λειτουργία, συνυπάρχει καί συμβιβάζεται μέ τήν γνώση τοῦ δόγματος ὡς ἐμπειρίας ἤ πείρας τῆς χαρισματικῆς ζωῆς, ὅπου ἐκεῖ ἀκριβῶς φωτίζεται ὁ νοῦς καί γίνεται ἱκανός νά κατανοήσει κατά τό ἐφεκτό τά μυστήρια τῶν θείων πραγμάτων. Ἔτσι μονάχα ἀποδέχεται κανείς ἀβίαστα ὅτι ὁ λόγος ἐμβαθύνει στό δόγμα, ἀλλά τό δόγμα φωτίζει τόν λόγο γιά νά κατανοήσει τοῦτο τό περιεχόμενο τῆς θείας ζωῆς... Οἱ λειτουργίες τῆς ψυχῆς ὡς λόγος καί ὡς γενική σχέση πρός τήν «πείρα» τοῦ Θεοῦ καί τῆς συγκεκριμένης ζωῆς τοῦ σώματος τῆς Ἐκκλησίας διατηροῦν πάντοτε τήν ἰσορροπία καί τήν θέση τους. Μόνο ἔτσι διατηρεῖται καί ἡ λειτουργικότητα ἐπιστήμης, φιλοσοφίας καί θεολογίας. Τούτη ἡ λειτουργικότητα σίγουρα εἶναι τό ἀποτέλεσμα τῆς «λόγωσης τῆς σάρκας» κατά τήν χαρακτηριστική πατερική ἔκφραση πού μνημονεύει ὁ Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός, Ἔκδοσις ἀκριβής τῆς ὀρθοδόξου πίστεως 4,18. MPG 94,1184B». Δογματική καί Συμβολική Θεολογία Β, σ Καί στό ἴδιο του βιβλίο σ ὁ Καθηγητής πάλι λέγει: «Ἡ ὀρθόδοξη θεολογία διασώζει τόν λόγο μέ τήν «λόγωση τῆς σάρκας» καί τόν θέλει νά συνυπάρχει ὡς τήν θέωση στήν συνολική ὑπαρξιακή ἑνότητα τοῦ ἀνθρώπου. Ἔπειτα ὁ ἴδιος ὁ λόγος μέ τήν ἐπιστημονική καί φιλοσοφική γλώσσα μπορεῖ καί ἔχει ὅλη τήν δικαιοδοσία νά διατυπώσει καί νά ἐκθέσει μέ ὅλα τά συμβολικά μέσα τό περιεχόμενο τῆς πίστης. Ὅσο παράδοξο κι ἄν φαίνεται ὁ σχολαστικισμός καί ἡ νεότερη δυτική σκέψη ἔχουν εὐνουχίσει τόν λόγο, ἐνῶ ἡ ὀρθόδοξη θεολογία τόν ἀναδεικνύει ὄχι μόνο ἔτσι κι ἀλλιῶς στόν χῶρο τῆς ἐπιστήμης καί τῆς φιλοσοφίας, ἀλλά κατεξοχήν στόν χῶρο τῆς θεολογίας. 11

12 σώζει ὅμως αὐτή ἡ πίστη. Δέν ἀρκεῖ δηλαδή γιά τήν σωτηρία τό νά παραδεχθεῖ κάποιος μόνο ὅτι ὑπάρχει Θεός ἤ νά πιστέψει μόνο ὡς ἀληθινά τά δόγματα τῆς πίστης μας. Αὐτή εἶναι μία πίστη ἁπλῆ ἤ ψιλή. Πρέπει αὐτή ἡ «πίστη ἐξ ἀκοῆς» νά γίνει «πίστη ἐκ θεωρίας». Νά βάλει δηλαδή στήν καρδιά του τήν ἐξ ἀκοῆς πίστη του καί αὐτή νά τοῦ διαποτίσει ὅλο τό εἶναι του καί νά τήν βιώνει στήν καθημερική του ζωή μέ θεάρεστα στόν Θεό ἔργα. Διαφορετικά ἡ πίστη του θά τοῦ εἶναι νεκρά, γιατί ὁ ἀδελφόθεος Ἰάκωβος λέγει: «Πίστις χωρίς τῶν ἔργων νεκρά ἐστι» (Ἰακ. 2,26). Ὁ ἄνθρωπος σώζεται μέ τήν «πίστη ἐκ θεωρίας», μέ ἐκείνη δηλαδή τήν πίστη πού τόν βοηθάει νά ζητάει μέ θέρμη τόν Θεό καί νά καθαρίζει τήν καρδιά του ἀπό τά πάθη του, ὥστε νά τοῦ ἀποκαλύπτονται τά μυστήρια τῆς θεολογίας. 5 ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΙΑ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ Ἐρ.: Ἀπό ποῦ μαθαίνουμε τά δόγματα τῆς ὀρθόδοξης πίστης μας; Ἀπ.: Ἀπό τήν θεία Ἀποκάλυψη. Ἐρ.: Τί ἐννοοῦμε μέ τήν ἔκφραση «θεία Ἀποκάλυψη»; Ἀπ.: Ἐννοοῦμε αὐτό πού ὁ Ἴδιος ὁ Θεός ἀπεκάλυψε στούς ἀνθρώπους, γιά νά πιστεύουν ὀρθά σ Αὐτόν καί νά Τόν λατρεύουν σωστά. Ἐρ.: Πῶς ἔδωσε ὁ Θεός τήν ἀποκάλυψή του; Ἀπ.: Ὁ Θεός χρησιμοποίησε ὡρισμένα πρόσωπα στά ὁποῖα ἔδωσε τήν ἀποκάλυψή Του, γιά νά τήν παραδώσουν ἔπειτα αὐτοί σ ἐκείνους, πού ἐπιθυμοῦν νά τήν λάβουν. Ἐρ.: Ποιά εἶναι τά πρόσωπα πού δέχτηκαν τήν θεία Ἀποκάλυψη; 5. Κατά τόν ἅγιο Ἰσαάκ τόν Σῦρο μέ τήν λ. «πίστη» δέν ἐννοῦμε τήν παραδοχή τῶν δογματικῶν ἀληθειῶν, ἀλλά κυρίως ἐννοῦμε «τήν πίστιν τήν ἐκ τοῦ φωτός τῆς χάριτος ἀνατέλλουσαν ἐν τῇ ψυχῇ». Καί ἡ πνευματική αὐτή πίστη δέν μαθαίνει μέ τήν ἀκοή τά μυστήρια, «ἀλλ ἐν τοῖς πνευματικοῖς ὀφθαλμοῖς τά μυστήρια τά κεκρυμμένα ἐν τῇ ψυχῇ καί τόν κρυπτόν καί θεῖον πλοῦτον, τόν κεκρυμμένον ἐκ τῶν ὀφθαλμῶν τῶν υἱῶν τῆς σαρκός καί ἀποκαλυπτόμενον ἐν τῷ πνεύματι τοῖς ἐν τῇ τραπέζῃ τοῦ Χριστοῦ διαιτωμένοις ἐν τῇ ἀδολεσχίᾳ τῶν νόμων αὐτοῦ...» (Ἰσαάκ Σύρου, Ἀσκητικά, ἔκδ. Ρηγοπούλου, 1977, σ. 261). Βλ. Μητροπολίτου Ναυπάκτου Ἱεροθέου, Ὀρθόδοξη Ψυχοθεραπεία, 1987, σελ Περί τῶν δύο εἰδῶν τῆς πίστεως βλ. τοῦ ἰδίου στά ἔργα του Τό πολίτευμα τοῦ Σταυροῦ 2, σελ Ψυχική ἀσθένεια καί ὑγεία 3, σελ Βλ. τά θέματα: Ἡ Ὀρθοδοξία κατά τούς ἁγίους Πατέρες εἰς Ἐκκλησιαστικό Φρόνημα 2, σελ Ἡ χριστιανική πίστη εἰς Ποιότητα Ζωῆς, σελ Οἱ τρεῖς γνώσεις κατά τόν ἅγιο Ἰσαάκ τόν Σύρο εἰς Ὀρθόδοξη Ψυχοθεραπεία 5, σελ Ὀρθόδοξη Ψυχοθεραπεία (Πρώτη συζήτηση) εἰς Συζητήσεις γιά τήν Ὀρθόδοξη Ψυχοθεραπεία 2, σελ. 55 ὑποσ

13 Ἀπ.: Εἶναι ὁ Ἀδάμ (πρίν ἀπό τήν πτώση του), ὁ Νῶε, ὁ Ἀβραάμ, ὁ Μωυσῆς καί ἄλλοι Προφῆτες, πού ἔλαβαν καί δίδαξαν τίς ἀρχές τῆς θείας Ἀποκάλυψης. Τήν πλήρη ὅμως καί τέλεια θεία Ἀποκάλυψη ἔφερε στήν ἀνθρωπότητα ὁ σαρκωθείς Υἱός τοῦ Θεοῦ καί τήν ἐξάπλωσαν σ ὅλο τόν κόσμο οἱ μαθητές Του καί Ἀπόστολοί Του. Ὁ ἀπόστολος Παῦλος λέει στήν ἀρχή τῆς πρός Ἑβραίους ἐπιστολῆς Του: «Ἀφοῦ ὁ Θεός τούς παλαιούς καιρούς πολλές φορές καί μέ πολλούς τρόπους μίλησε στούς προγόνους μας διά τῶν προφητῶν, τίς ἔσχατες αὐτές ἡμέρες μίλησε σέ μᾶς διά τοῦ Υἱοῦ. Αὐτόν κατέστησε κληρονόμον ὅλων. Δι αὐτοῦ δημιούργησε τόν κόσμο» (Ἑβρ. 1, 1-2). Ὁ ἴδιος ἀπόστολος γράφει τά ἀκόλουθα πρός τούς χριστιανούς τῆς Κορίνθου: «Κηρύττουμε σοφία τοῦ Θεοῦ, πού ἀναφέρεται σέ μυστικό σχέδιο σοφία, πού ἦταν κρυμμένη, πού ὁ Θεός προώρισε προαιωνίως γιά τήν δόξα μας. Αὐτή τήν σοφία κανείς ἀπό τούς ἄρχοντας τοῦ κόσμου τούτου δέν γνώρισε. Γιατί, ἄν γνώριζαν, δέν θά σταύρωναν τόν Κύριο τῆς δόξης... Σέ μᾶς ὅμως ὁ Θεός τά ἀπεκάλυψε διά τοῦ Πνεύματός του, γιατί τό Πνεῦμα τά γνωρίζει ὅλα, καί αὐτά τά βάθη τοῦ Θεοῦ (Πατρός)» (Α Κορ. 2, 7.10). Ὁ εὐαγγελιστής Ἰωάννης γράφει στό Εὐαγγέλιό Του: «Τόν Θεό κανείς δέν ἔχει ἰδεῖ ποτέ. Ὁ μονογενής Υἱός πού εἶναι στόν κόλπο τοῦ Πατέρα, ἐκεῖνος ἀποκάλυψε» (Ἰωάν. 1, 18). Καί ὁ ἴδιος ὁ Ἰησοῦς Χριστός λέει: «Κανένας (ἄνθρωπος) δέν γνωρίζει τόν Υἱό, παρά μόνο ὁ Πατέρας, οὔτε τόν Πατέρα γνωρίζει κανείς, παρά μόνο ὁ Υἱός, καί ἐκεῖνος στόν ὁποῖο θά θελήσει ὁ Υἱός ν ἀποκαλύψει» (Ματθ. 11, 27). Ἐρ.: Δηλαδή, κατά τά λόγια αὐτά τοῦ Χριστοῦ, δέν μποροῦμε νά ἔχουμε κάποια γνώση τοῦ Θεοῦ, ἄν δέν ἔχουμε λάβει μιά εἰδική ἀποκάλυψη ἀπ Αὐτόν. Ἀπ.: Ὁ ἄνθρωπος μπορεῖ νά ἔχει κάποια γνώση Θεοῦ ἀπό τήν μελέτη τῶν δημιουργημάτων ἡ γνώση ὅμως αὐτή εἶναι ἀτελής καί ἀνεπαρκής καί μπορεῖ νά χρησιμεύσει μόνο σάν μιά προπαρασκευή γιά τήν πίστη ἤ σάν βοήθημα γιά τήν γνώση τοῦ Θεοῦ ἀπό τήν θεία Ἀποκάλυψή Του. Ὁ ἀπόστολος Παῦλος λέει στήν πρός Ρωμαίους ἐπιστολή του: «Ἡ αἰώνια δύναμη τοῦ Θεοῦ καί ἡ θεία μεγαλειότητά του, ἄν καί εἶναι πράγματα ἀόρατα, φαίνονται καθαρά διά μέσου τῶν δημιουργημάτων μέ τά μάτια τῆς διανοίας» (Ρωμ. 1, 20). Ὁ εὐαγγελιστής Λουκᾶς στό βιβλίο του Πράξεις τῶν Ἀποστόλων λέει: «(Ὁ Θεός) δημιούργησε ὅλα τά ἔθνη τῶν ἀνθρώπων ἀπό ἕνα αἷμα, γιά νά κατοικοῦν σέ ὅλη τήν γῆ. Καί ὥρισε τούς χρόνους, πού θά ζοῦν, καί τά ὅρια τῆς κατοικίας τους, γιά νά ζητοῦν τόν Κύριο, μήπως τόν ἀνακαλύψουν καί τόν βροῦν, ἄν καί 13

14 δέν εἶναι μακρυά ἀπό τόν καθένα μας. Γιατί ἐξ αἰτίας του ζοῦμε καί κινούμεθα καί ὑπάρχουμε» (Πράξ. 17, 26-28). Καί ὁ μέγας Βασίλειος λέει: «Γιά τήν πίστη μας στόν Θεό προηγεῖται ἡ ἔννοια ὅτι ὑπάρχει Θεός. Αὐτήν δέ τήν ἔννοια τήν συμπεραίνουμε ἀπό τά δημιουργήματα. Ἐξετάζοντες τήν δημιουργία τοῦ κόσμου νοοῦμε ὅτι ὁ Θεός εἶναι σοφός, δυνατός καί ἀγαθός. Ἔτσι, λοιπόν, τόν δεχόμαστε καί κυβερνήτη μας. Γιατί, ἀφοῦ ὁ Θεός εἶναι δημιουργός ὅλου τοῦ κόσμου, ἐμεῖς δέ εἴμαστε ἕνα μέρος τοῦ κόσμου, ἄρα εἶναι καί δικός μας δημιουργός. Σ αὐτή τήν γνώση ἀκολουθεῖ ἡ πίστη στόν Θεό καί σ αὐτή τήν πίστη ἡ λατρεία μας σ Αὐτόν» (Ἐπιστολή 235, MPG 32, 872). pppppppppppppppppppppppppp ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΣΤΟ ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ (Σέ συνέχειες) Μή μολύνετε τά ἅγια πράγματα (7,6) 7, 6 Μὴ δῶτε τὸ ἅγιον τοῖς κυσὶ μηδὲ βάλητε τοὺς μαργαρίτας ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν χοίρων, μήποτε καταπατήσωσιν αὐτοὺς ἐν τοῖς ποσὶν αὐτῶν καὶ στραφέντες ρήξωσιν ὑμᾶς. 7, 6 «Μή δώσετε τό ἅγιο στά σκυλιά καί μή ρίξετε τά μαργαριτάρια σας στούς χοίρους, γιά νά μήν τά καταπατήσουν μέ τά πόδια τους καί ἔπειτα στραφοῦν ἐναντίον σας καί σᾶς καταξεσχίσουν». Ὁ λόγος αὐτός τοῦ Κυρίου ἀπευθύνεται σέ ὅλους τούς χριστιανούς καί ἰδιαίτερα στούς ἱερεῖς καί τούς κήρυκες τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ. Μᾶς λέγει νά μήν δίδουμε «τό ἅγιο στούς κύνες», οὔτε νά ρίχνουμε «τούς μαργαρίτες στούς χοίρους». Μέ τίς ἐδῶ ἐκφράσεις «ἅγιο» καί «μαργαρίτες» ὁ Χριστός ὀνομάζει ὅλο τό μυστήριο 7,6. Μή δῶτε τό ἅγιον... Εἶναι αἰνιγματική ἔκφραση πού μπορεῖ νά σημαίνει στήν Παλαιά Διαθήκη τά ἱερά κρέατα, τίς ἐξαγνισμένες τροφές, ἀφοῦ αὐτές εἶχαν προσφερθεῖ στόν Ναό (βλ. Ἐξ. 22,30. Λευτ. 22,14), εἴτε δύναται νά σημαίνει, κατά τά συμφραζόμενα, τήν διδασκαλία τοῦ Ἰησοῦ στά κεφ. 5-7, εἴτε, πιό γενικά, τό Εὐαγγέλιο. Δηλαδή, δέν πρέπει νά προτείνουμε μία πολύτιμη καί ἅγια διδασκαλία σέ ἀνθρώπους πού εἶναι ἀνίκανοι νά τήν δεχθοῦν καλῶς καί πού μποροῦν νά κάνουν καί κακή χρήση 14

15 τῆς πίστης μας. Εἶναι «ἅγιο» τό μυστήριο τῆς πίστης μας, γιατί εἶναι θεῖο καί «μαργαρίτες» εἶναι τά τίμια δόγματα τῆς ἀμώμητης αὐτῆς πίστης μας. «Κῦνες» καί «χοῖροι» εἶναι οἱ ἄπιστοι καί οἱ ἀσεβεῖς. Καί λέγονται μέν «κῦνες», γιατί «γαυγίζουν», δηλαδή, ὑβρίζουν τόν Ἰησοῦ Χριστό καί τήν πίστη μας, «χοῖροι» δέ λέγονται γιατί ζοῦν στό βόρβορο τῶν παθῶν τους. Μᾶς λέγει λοιπόν ὁ Κύριός μας ἐδῶ νά μή δίδουμε σ αὐτούς τό μυστήριο τῶν δογμάτων τῆς πίστης μας. Γιατί αὐτοί εἶναι ἀνάξιοι νά ἀκούσουν μιά τέτοια ὑψηλή καί θεία διδασκαλία. Τέτοιοι ἄνθρωποι εἶναι προτιμώτερο νά μήν ἀκούσουν κἄν γιά τά δόγματά μας, παρά νά τά ἀκούσουν καί νά τά ἐμπαίζουν ἔπειτα, ἐπειδή δέν ἔχουν τήν καθαρότητα τῆς καρδιᾶς γιά νά τά κατανοήσουν καί τά πιστεύσουν. Ὅπως μᾶς λέγει ἡ περικοπή μας ἐδῶ, αὐτοί οἱ ἄνθρωποι, πού ὁ Κύριός μας τούς παρομοιάζει μέ «κῦνες» καί μέ «χοίρους», θά «καταπατήσουν» (στίχ. 6) τά δόγματα τῆς πίστης μας. Καί τά «πόδια», μέ τά ὁποῖα θά καταπατήσουν τή δόγματά μας, εἶναι ἡ ἀπιστία τους. Θά ἐμπαίζουν λοιπόν αὐτοί καί θά διακωμωδοῦν τήν πίστη μας, ἄν τήν ἀκούσουν, καί ὄχι μόνο αὐτό, ἀλλά καί θά ἐπιτεθοῦν ἐναντίον αὐτῶν πού τήν κηρύττουν. Αὐτό εἶναι τό «ρήξωσιν ὑμᾶς», πού λέγει στήν συνέχεια ὁ Κύριος. Δέν πρέπει, λοιπόν, μᾶς λέγει ὁ Κύριος στόν στίχο μας αὐτόν νά προτείνουμε μία πολύτιμη καί ἅγια διδασκαλία σέ ἀνθρώπους πού εἶναι ἀνίκανοι νά τήν δεχθοῦν καλῶς καί πού μποροῦν νά κάνουν καί κακή χρήση αὐτῆς. «Τά ἅγια τοῖς ἁγίοις»! αὐτῆς («κῦνες», «χοῖροι»). Τό κείμενο δέν καθορίζει ποιοί εἶναι αὐτοί οἱ ἄνθρωποι Ἰουδαῖοι, ἐχθρικοί ἤ τά ἔθνη (βλ. 15,26); Ὁ λόγος αὐτός τοῦ Κυρίου εἶναι πιθανόν μία σύσταση γιά σωφροσύνη στό πνεῦμα τοῦ χωρίου Ματθ. 10,16. Βλ. Παροιμ. 9,7. Τοῖς κυσί. Μία πολύ προσβλητική ἔκφραση, βλ. 15, Δευτ. 23,18. Φιλιπ. 3,2. Ἀποκ. 22,15. Τῶν χοίρων. Ἐθεωροῦντο ἀκάθαρτοι ἀπό τούς Ἰουδαίους, βλ. 8,31. Λευτ. 11,7-8. Ἠσ. 65,4. Β Πέτρ. 2,22. 15

16 ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΣΤΟΝ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΣΑΪΑ (Σέ συνέχειες) Δεύτερη παρέμβαση: Τό σημεῖο τοῦ Ἐμμανουήλ (7,10-17) 7, 10 Καὶ προσέθετο Κύριος λαλῆσαι τῷ Ἄχαζ λέγων 11 αἴτησαι σεαυτῷ σημεῖον παρὰ Κυρίου Θεοῦ σου εἰς βάθος ἢ εἰς ὕψος. 12 Καὶ εἶπεν Ἄχαζ οὐ μὴ αἰτήσω οὐδ οὐ μὴ πειράσω Κύριον. 13 Καὶ εἶπεν ἀκούσατε δή, οἶκος Δαυΐδ μὴ μικρὸν ὑμῖν ἀγῶνα παρέχειν ἀνθρώποις; Καὶ πῶς Κυρίῳ παρέχετε ἀγῶνα; 14 Διὰ τοῦτο δώσει Κύριος αὐτὸς ὑμῖν σημεῖον ἰδοὺ ἡ παρθένος ἐν γαστρὶ ἕξει, καὶ τέξεται υἱόν, καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἐμμανουήλ 7, 10 Καί ὁ Κύριος συνέχισε νά ὁμιλεῖ στόν Ἄχαζ καί τοῦ εἶπε: 11 «Ζήτησε γιά τόν ἑαυτό σου ἀπό τόν Κύριο τόν Θεό σου ἕνα σημεῖο, (σημεῖο) εἴτε στό βάθος (τῆς γῆς) εἴτε στό ὕψος (τοῦ οὐρανοῦ)». 12 Ἀλλά ὁ Ἄχαζ ἀποκρίθηκε: «Δέν θά ζητήσω, γιά νά μή δοκιμάσω τόν Κύριο» 13 Τότε εἶπε (ὁ Ἠσαΐας): «Ἀκοῦστε, λοιπόν, ὦ οἶκος τοῦ Δαυΐδ! Σᾶς εἶναι πολύ λίγο νά καταπονεῖτε ἀνθρώπους, ὥστε θέλετε νά καταπονήσετε καί τόν Θεό; 14 Γι αὐτό θά σᾶς δώσει αὐτός ὁ Κύριος σημεῖο: Ἰδού ἡ Παρθένος θά συλλάβει καί θά γεννήσει υἱό καί θά τόν ὀνομάσει Ἐμμανουήλ. 7,10. Δέν εἶναι βέβαιο ὅτι αὐτός ὁ δεύτερος λόγος τοῦ Γιαχβέ (διά τοῦ προφήτου του βεβαίως) ἔλαβε χώρα ἀμέσως μετά τόν πρῶτο. Τό κείμενο δέν καθορίζει οὔτε τόν χρόνο οὔτε τόν τόπο. Γενικῶς ὅμως λέγουμε ὅτι τά περιστατικά δέν πρέπει νά ἄλλαξαν πολύ. 7,11. Σημεῖον. Τό «σημεῖον» (Ἑβρ. «ὤθ») στόν Ἠσαΐα νοεῖται καί ὡς θαῦμα, ὡς ἕνα ἔκτακτο γεγονός, ἀλλά καί ὡς ἕνα γεγονός πού θά συμβεῖ λίγο μετά καί τό ὁποῖο θά βοηθήσει γιά νά νοηθεῖ μέ βεβαιότητα ἕνα ἄλλο πολύ μετέπειτα χρονικῶς γεγονός (βλ. 8, ,30. 38,7-8). Ἤ, καί στήν Παλαιά καί στήν Καινή Διαθήκη, τό «σημεῖον» εἶναι συνήθως κάποιο γεγονός, τό ὁποῖο βεβαιώνει τόν ἄνθρωπο γιά μία θεία ἐπέμβαση. Εἶναι μία μορφή ἀποκαλύψεως στήν περίπτωσή μας τό «σημεῖο» σκοπεύει νά διαβε- 16

17 15 βούτυρον καὶ μέλι φάγεται πρὶν ἢ γνῶναι αὐτὸν ἢ προελέσθαι πονηρά, ἐκλέξεται τὸ ἀγαθόν 16 διότι πρὶν ἢ γνῶναι τὸ παιδίον ἀ - γαθὸν ἢ κακόν, ἀπειθεῖ πονηρίᾳ τοῦ ἐκλέξασθαι τὸ ἀγαθόν, καὶ καταλειφθήσεται ἡ γῆ, ἣν σὺ φοβῇ, ἀπὸ προσώπου τῶν δύο βασιλέων. 17 Ἀλλὰ ἐπάξει ὁ Θεὸς ἐπὶ σὲ καὶ ἐπὶ τὸν λαόν σου καὶ ἐπὶ τὸν οἶκον τοῦ πατρός σου ἡμέρας, αἳ οὔπω ἥκασιν ἀφ ἧς ἡμέρας ἀφεῖλεν Ἐφραὶμ ἀπὸ Ἰούδα τὸν βασιλέα τῶν Ἀσσυρίων. 15 Βούτυρο καί μέλι θά τρώγει προτοῦ ἀκόμη ἔρθει σέ ἡλικία νά νοήσει καί νά γνωρίσει τό κακό, θά ἐκλέξει τό καλό 16 γιατί προτοῦ τό παιδί μάθει νά διακρίνει τό ἀγαθό ἀπό τό κακό, θά ἀπειθεῖ στήν πονηρία γιά νά ἐκλέγει τό ἀγαθό. (Αὐτό ἐγγυᾶται ὅτι) θά ἀπαλλαγεῖ ἡ χώρα, γιά τήν ὁποία ἐσύ φοβᾶσαι, ἀπό τούς δύο βασιλεῖς. 17 Ἀλλά ὁ Κύριος θά ἐπιφέρει ἐναντίον σου καί ἐναντίον τοῦ λαοῦ σου καί ἐναντίον τοῦ οἴκου τοῦ πατέρα σου, ἡμέρες, οἱ ὁποῖες δέν ἔχουν ἔρθει ἀπό τήν ἡμέρα ἐκείνη πού ὁ Ἰσραήλ χωρίστηκε ἀπό τόν Ἰούδα. (Θά ἐπιφέρει ἐναντίον σου) τόν βασιλέα τῶν Ἀσσυρίων». Ὁ βασιλεύς σιωποῦσε στά καθησυχαστικά λόγια τοῦ προφήτου Ἠσαΐου τῆς προηγούμενης περικοπῆς, ἀλλά αὐτή ἡ σιωπή ἦταν δυσπιστία. Γι αὐτό καί ὁ Προφήτης προσπαθώντας νά τόν βοηθήσει στήν ἐμπιστοσύνη του πρός τόν Θεό, τόν προσκαλεῖ νά ζητήσει ἀπό τόν Θεό ἕνα «σημεῖον», ὅσο αὐτός θέλει μεγάλο καί καταπληκτικό (στίχ. 11). Μέ τήν λ. «σημεῖον» θά νοήσουμε ἕνα ἔκτακτο γεγονός, ἕνα θαῦμα, τό ὁποῖο θά ἀπέβλεπε στήν διαβεβαίωση τῆς ὑποσχέσεως βαιώσει τό πρῶτο μήνυμα τοῦ Γιαχβέ στόν Ἄχαζ. - Εἰς βάθος ἤ εἰς ὕψος. Τό «εἰς βάθος» δύναται νά νοηθεῖ καί ὡς ὁ τόπος παραμονῆς τῶν νεκρῶν, στόν ἅδη βαθειά, καί ὄχι ἁπλᾶ μέ τήν ἔννοια νά ζητήσει ὁ Ἄχαζ ἕνα περίεργο ἤ ἀκατόρθωτο γεγονός. Καί τό «εἰς ὕψος» πάλι θά ἑρμηνευθεῖ ἀναλόγως, εἰς ὕψος, μέχρι τόν οὐρανό. Ἡ ἀντίθεση αὐτή τοῦ πάνω καί τοῦ κάτω κόσμου ὑπογραμμίζει ἐδῶ τόν ἐπίσημο χαρακτῆρα τῆς πρότασης καί τήν σπουδαιότητα τοῦ γεγονότος γιά τό ὁποῖο πρόκειται (βλ. Δευτ. 33,13. Ἰώβ 11,8). 7,12. Οὐ μή αἰτήσω οὐδ οὐ μή πειράσω... Ἀναφερόμενος σέ παλαιά κείμενα (βλ. Ἐξ. 17,2) ὁ Ἄχαζ προσποιεῖται τόν εὐσεβῆ γιά νά ἀποφύγει νά ἐκλέξει τήν ἀπόλυτο ἐμπιστοσύνη του στόν παγκόσμιο καί παντοδύναμο Θεό, ὅπως τόν συνεβούλευε ὁ προφήτης 17

18 περί λυτρώσεως τῆς Ἰερουσαλήμ. Ἀλλά ὁ βασιλεύς ἐμφορούμενος ἀπό κοσμικά καί ὑλιστικά φρονήματα καί μή συμφωνώντας μέ τήν θεοκρατική πολιτική τοῦ Προφήτου, τῆς ἐμπιστοσύνης δηλαδή στόν Θεό καί τῆς ἐπαναπαύσεως σ Αὐτόν, ὑποκρίνεται εὐσέβεια καί λέγει ὅτι δέν θέλει νά πειράσει τόν Θεό μέ τό νά ζητήσει «σημεῖον» ἀπό Αὐτόν (στίχ. 12). Μετά τήν ἀποτυχία καί τῆς δευτέρας του ἀπόπειρας νά συνετίσει τόν βασιλέα Ἄχαζ ὁ Προφήτης, ἀγανακτώντας κατά τῆς ἀπιστίας του καί ὑποκρισίας του ἀπευθύνεται πρός αὐτόν καί πρός ὅλον τόν οἶκον Δαυΐδ καί τούς ἐλέγχει (στίχ. 13). Ἔτσι ἐπέρχεται τελεία ρήξη μεταξύ βασιλέως καί Προφήτου. Ἀλλά ἐάν ἔτσι ὁ βασιλεύς ἀπέρριψε τό θαῦμα, ὁ Προφήτης ὅμως, γιά νά ἀποδείξει τήν ἀλήθεια τῆς θεοκρατικῆς πολιτικῆς, τῆς πίστεως στήν παντοδυναμία τοῦ Θεοῦ, διατυπώνει τό μεγαλύτερο θαῦμα τῆς ἱστορίας, τήν γέννηση ἀπό τήν Παρθένο τοῦ Ἐμμανουήλ, διά τοῦ ὁποίου οἱ πιστεύσαντες σ Αὐτόν θά σωθοῦν (7,14 ἑξ.). Καί στήν συνέχεια ὁ προφήτης Ἠσαΐας μᾶς λέγει καί γιά τό θαυμαστό Πρόσωπο τοῦ Ἐμμανουήλ καί γιά τό προσεχές μέλλον τοῦ ἔθνους εἶναι δέ ἡ προφητεία περί τοῦ μέλλοντος ἐπαγγελία καί ἀπειλή συνάμα (στίχ. 15 Ἠσαΐας, καί νά μήν συνάψει λοιπόν συμμαχία μέ τούς Ἀσσυρίους.7,13. Καί εἶπεν. Κατά τήν ἀρχή τοῦ στίχ. 10 ὁ Κύριος, ἀλλά κατά τόν παρόντα στίχ. («καί πῶς Κυρίῳ», κατά τό Ἑβρ. «τόν Θεό μου») ὁ ἴδιος ὁ Ἠσαΐας. Στήν πραγματικότητα ὁ Κύριος διά τοῦ προφήτου. - Μή μικρόν ὑμῖν ἀγῶνα παρέχειν ἀνθρώποις; Μᾶλλον ἐδῶ ἔχουμε ὑπαινιγμό σέ ἕνα σημαντικό μέρος τοῦ λαοῦ τῆς Ἰερουσαλήμ, πού ἡ ταραγμένη καρδιά του δέν θά ἔκλινε ἀναγκαστικά πρός τήν σκέψη τοῦ βασιλιᾶ (στίχ. 2), ὁ ὁποῖος μέ τίς ἐνέργειές του ἀποσπᾶται ἀπό τήν δυναστεία τοῦ Δαυΐδ καί γίνεται γι αὐτό μή λαοφιλής. 7,14. Ἰδού ἡ παρθένος ἐν γαστρί ἕξει καί τέξεται υἱόν...ἐδῶ ἔχουμε μία ἀπό τίς σπουδαιότερες μεσσιακές προφητεῖες, γιά τήν ὁποία ἔχουν γραφεῖ πάμπολλες μονογραφίες, ἐκτός τῶν εἰς ὑπομνήματα σχολιασμῶν. Ὑπό τήν «παρθένο» τοῦ στίχου μας θά νοήσουμε τήν Παρθένο Μαρία, τήν Παναγία Μητέρα τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, γιά τήν ὑπερφυσική γέννηση τοῦ ὁποίου πληροφορούμεθα ἀπό τά χωρία Λουκ. 1,35 καί Ματθ. 1,18 ἑξ. τῆς Κ.Δ. Ἤδη ὅμως ἀπό παλαιά, καθώς πληροφορούμεθα ἀπό τόν φιλόσοφο καί μάρτυρα Ἰουστῖνο ( 165;) (Διάλογος πρός Τρύφωνα 71,120), ὑπῆρχαν σύγχρονοί του Ἰουδαῖοι, οἱ ὁποῖοι διέστρεφαν τό σημαντικώτατο αὐτό χωρίο τοῦ Ἠσαΐου καί ἑρμήνευαν τήν λ. «παρθένος» («ἁλμά») διά τοῦ «νεᾶνις». Ἀλλά σέ τί θά εἶναι «σημεῖον», δηλ. θαῦμα, τό ὁποῖο θά στερεώσει τόν ἀπιστοῦντα Ἄχαζ, ἀλλά καί πάντα ἄπιστο, τό νά γεννήσει μία ὕπανδρος γυναίκα, ἔστω καί νεαρά («νεᾶνις»); Γιά νά νοηθεῖ ὀρθῶς ἡ προφητεία μας πρέπει ἀπαραιτήτως νά συσχετισθεῖ καί πρός τίς ἄλλες σχετικές προφητεῖες τοῦ Ἠσαΐου (κεφ. 8-11) καί πρός παράλληλη προφητεία τοῦ Μιχαίου (5,1 ἑξ.). Ἡ «ἁλμά» τοῦ Ἠσαΐου εἶναι ἡ «Γιολενδά» τοῦ Μιχαίου. Ἰσχυρή ἀναίρεση ἀπό ὀρθοδόξου πλευρᾶς τῶν παλαιῶν ἰουδαϊκῶν, ἀλλά καί συγχρόνων προτεσταντικῶν λεγομένων περί τῆς «παρθένου» τοῦ στίχ. μας βλ. τό ἰσχυρό ὑπόμνημα τοῦ ἀειμνήστου Καθηγητοῦ μας Π. Μπρατσιώτου Ὁ προφήτης Ἡσαΐας, Τεῦχος Α. Κεφ. Α -ΙΒ (ἔκδοση Καθηγητοῦ Ν. Μπρατσιώτου, Ἀθῆναι 1993, σελ ). Ἀλλά θά παραθέσουμε χάριν ἑρμηνείας καί τούς σχολιασμούς ξένων ὑπομνημάτων, τά ὁποῖα 18

19 ἑξ.). Ὁ Ἐμμανουήλ εἶναι Θεός, πράγμα τό ὁποῖο ὑποδηλώθηκε μέ τήν παρθενική σύλληψή Του καί ὑποδηλώνεται πάλι τώρα μέ τήν εὐθυκρισία του καί τό ἀναμάρτητον αὐτοῦ (στίχ α), ἀκόμη δέ καί μέ τήν διατροφή αὐτοῦ, ἡ ὁποία θά εἶναι παραδείσια καί ἡ ὁποία καί στούς Βαβυλωνίους καί στούς Ἕλληνες συνδέεται ἀπό παλαιά μέ τούς θεούς («βούτυρον καί μέλι φάγεται», στίχ. 15). Ὁ βέβαιος ἐρχομός τοῦ Ἐμμανουήλ ἐγγυᾶται τήν ἀπαλλαγή τῆς χώρας ἀπό τήν καί συμβουλευόμεθα ἐκλεκτικῶς. Τά ὑπομνήματα αὐτά δίνουν μία ἄλλη, τυπολογική μεσσιακή ἔννοια στό χωρίο μας, ἡ ὁποία δέν μᾶς γίνεται ἀπολύτως ἀποδεκτή, γιατί δέν μᾶς εἶναι πειστική. Τό ὑπόμνημα JBC λέγει: «Μία παμμεγέθης λογοτεχνία ἔχει ἀναπτυχθεῖ σχετική μέ τήν προφητεία αὐτή τοῦ στίχου μας καί ἀκόμη συνεχίζονται νά γράφονται μελέτες. Πρέπει νά σχολιασθοῦν ὅμως μερικά σημεῖα: Ὁ Ἠσαΐας δέν χρησιμοποιεῖ τήν τεχνητή λέξη γιά τήν «παρθένο» τήν bethula, ἀλλά τήν λέξη alma, πού σημαίνει μία νεαρά γυναίκα σέ ἡλικία γάμου, εἴτε παρθένο εἴτε ὄχι. Ἡ ἐπίσημη προφητεία μας ἐλέχθη πρό τῆς βασιλικῆς αὐλῆς, περιφόβου μήπως ἀνατραπεῖ καί ἐκλείψει ἡ Δαυϊτική δυναστεία. Μία τέτοια καταστροφή θά ἐσήμαινε τήν διαγραφή τῆς μεγάλης ὑποσχέσεως τῆς γενομένης στόν οἶκο τοῦ Δαυϊδ περί τῆς δυναστείας (Β Βασ. 7,12-16). Ὁ Ἰούδας ἐναπέθετε τίς ἐλπίδες του γιά τήν σωτηρία τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ σέ βασιλικό ἀπόγονο τοῦ Δαυίδ. Τό παιδί τό ὁποῖο θά ἐγεννᾶτο, λοιπόν, θά ἦταν πιθανόν ὁ νεαρός Ἐζεκίας, στήν γέννηση τοῦ ὁποίου ὁ ἰουδαϊκός λαός θά ἔβλεπε τήν συνεχῆ παρουσία τοῦ Θεοῦ μεταξύ τοῦ λαοῦ του καί μία ἄλλη ἀνανέωση τῆς ὑποσχέσεως τῆς γενομένης στόν Δαυΐδ. Οὐχ ἦττον ὅμως ἡ ἐπισημότης τῆς προφητείας καί τοῦ ὀνόματος Ἐμμανουήλ ἔφερε τήν πίστη στήν γνώμη ὅτι ἡ προφητεία τοῦ Ἠσαΐου δέν σταματᾶ στήν γέννηση τοῦ Ἐζεκίου κινεῖται πέραν, μακρᾶν, πρός τόν ἰδεατό Βασιλέα τῆς γραμμῆς τοῦ Δαυΐδ, διά τοῦ ὁποίου ἐρχόμενος ὁ Θεός θά ἠδύνατο νά λεχθεῖ ὅτι εἶναι ὁριστικῶς καί πλήρως μετά τοῦ λαοῦ του. Αὐτό δέν σημαίνει φυσικά ὅτι ὁ Ἠσαΐας προεῖδε τήν ἐκπλήρωση αὐτῆς τῆς προφητείας στόν Χριστό, ἀλλά ἐξέφρασε τήν ἐλπίδα ὅτι ὁ Χριστός θά τήν πραγματοποιήσει πλήρως. Ὁ Ματθαῖος καί ἡ Ἐκκλησία εἶδαν στήν γέννηση τοῦ Χριστοῦ ἀπό τήν παρθένο Μαρία τήν πλήρη ἐκπλήρωση αὐτῆς τῆς προφητείας». Ἀλλά πῶς ἐρωτοῦμε ἡμεῖς ἀναφέρεται ἡ προφητεία μας στόν Ἐζεκία, ἀφοῦ αὐτός εἶχε ἤδη γεννηθεῖ κατά τόν χρόνο ἐκεῖνο καί ἦταν μάλιστα 9, ἄν ὄχι 11 ἐτῶν (Δ Βασ. 16,2. 18,2. Β Παραλ. 28,1)! Καί πῶς δύναται νά νοηθεῖ ὁ Ἄχαζ πατέρας τοῦ Ἐμμανουήλ (!), αὐτός ὁ ὁποῖος ἀπεποιήθη τό σημεῖο; Παραθέτουμε ὁμοίως καί τό σχόλιο τοῦ ΤΟΒ, τό ὁποῖο λέγει: «Τό σημεῖο, τό ὁποῖο δίνει ὁ Ἴδιος ὁ Κύριος εἶναι λοιπόν ἡ γέννηση ἑνός ἀγοριοῦ. Ἡ νεᾶνις, γιά τήν ὁποία πρόκειται ἐδῶ, εἶναι πιθανόν ἡ κατ ἐξοχήν νεαρή γυναίκα, δηλαδή, ἡ βασιλική σύζυγος, ἡ ὁποία σημαίνεται ὁμοίως σέ κάποια πολύ παλαιά κείμενα τῆς Οὐγγαρίτ. Αὐτή ἡ ἑρμηνεία φαίνεται προτιμητέα ἀπό τίς ἄλλες ἑρμηνεῖες πού βλέπουν ἐδῶ ὁποιαδήποτε νεαρή ἔγγυο τότε γυναίκα τοῦ βασιλείου τοῦ Ἰούδα ἤ ἀκόμη καί τήν σύζυγο τοῦ ἰδίου τοῦ Ἠσαΐου. Ἡ προφητεία ἀπευθύνεται, πράγματι, στόν οἶκο Δαυΐδ, σέ μιά κατάσταση ὅπου ἡ ἴδια ἡ δυναστεία τίθεται σέ ἀμφισβήτηση: Εἶναι λοιπόν λογικό ὅτι ἡ ἀναγγελομένη γέννηση εἶναι ἡ γέννηση τοῦ κληρονόμου τῆς δυναστείας. Ἡ Μετάφραση τῶν Ο μετέφρασε ἐδῶ τό «νεᾶνις» μέ τό «παρθένος». Ἀπό τόν 2ο αἰῶνα π.χ. καί ἴσως ἐνωρίτερα ἤδη, μιά μερίδα τῆς ἰουδαϊκῆς παραδόσεως εἶδε λοιπόν σ αὐτή τήν ἐξαιρετική γέννηση, τήν ἀναμενομένη ἀκόμη, τήν παρθενική γέννηση τοῦ Μεσσίου. Σέ συνέχεια τοῦ Ματθ. 1,23, ἡ παλαιά χριστιανική παράδοση ἐφήρμοσε αὐτή τήν προφητεία στήν Μαρία, τήν Μητέρα τοῦ Ἰησοῦ, ὁ Ὁποῖος εἶναι ὁ κατ ἐξοχήν κληρονόμος τῆς δαυϊτικῆς δυναστείας». Ὅμως 19

20 ἐπιδρομή τῶν ἐχθρῶν (στίχ. 16β) καί ἀνανεώνεται ἔτσι ἡ δοθεῖσα στούς στίχ. 7-9 ὑπόσχεση. Στόν τελευταῖο ὅμως στίχ. 17 χάνεται ἡ δυναμένη νά γεννηθεῖ στόν βασιλέα ἐλπίδα. Γιατί ὁ ἐρχομός τοῦ βασιλέως τῶν Ἀσσυρίων Τιγλάθ-Πιτό σύντομο, ἀλλά λίαν περιεκτικό ὑπόμνημα BJ λέγει καλύτερα ἐπί τοῦ στίχου μας: «Ὁ βασιλεύς Ἄχαζ ἀρνήθηκε νά ζητήσει σημεῖο, ἀλλά ἐν τούτοις τοῦ δόθηκε ἀπό τόν Θεό. Τό σημεῖο εἶναι ἡ γέννηση ἑνός παιδίου, τοῦ ὁποίου τό ὄνομα Ἐμμανουήλ, δηλαδή ὁ Θεός μαζί μας, βλ. 8,8.10, εἶναι προφητικό, βλ. σχόλ. εἰς 1,26, καί ἀναγγέλει ὅτι ὁ Θεός θά προστατεύσει καί θά εὐλογήσει τόν Ἰούδα. Σέ ἄλλες περικοπές, 9, ,1-9, ὁ Ἠσαΐας θά ἀποκαλύψει μέ μεγαλύτερη ἀκρίβεια τήν σωτηρία πού θά ἔλθει ἀπό αὐτό τό παιδίο. Οἱ προφητεῖες αὐτές εἶναι μία ἔκφραση τοῦ μεσσιανικοῦ βασιλείου, πού ἔχει σκιαγραφηθεῖ ἤδη ἀπό τόν προφήτη Νάθαν, Β Βασ. κεφ. 7, καί πού θά ἐπαναληφθεῖ ἀργότερα ἀπό τίς περικοπές Μιχ. 4,14. Ἰεζ. 34,23. Ἀγγ.2,23 βλ. Ψαλμ. 2, Ὁ Θεός θά δώσει τήν σωτηρία στόν λαό του ἀπό ἕνα βασιλιᾶ, διάδοχο τοῦ Δαυΐδ ἡ ἐλπίδα τῶν πιστῶν τοῦ Γιαχβέ στηρίζεται στήν διάρκεια τῆς δαυϊτικῆς γραμμῆς. Ἀκόμη καί ἄν ὁ Ἠσαΐας ἔχει κατά νοῦν τήν ἄμεση γέννηση ἑνός υἱοῦ τοῦ Ἄχαζ, γιά παράδειγμα τοῦ Ἐζεκία (πράγμα πού φαίνεται πιθανόν, παρά τήν ἀβεβαιότητα τῆς χρονολογίας, καί πράγμα πού φαίνεται νά ἐνόησαν οἱ Ο διαβάζοντας στόν στίχ. 14 «καί καλέσεις τό ὄνομα αὐτοῦ»), ὅμως, ἀπό τήν ἐπισημότητα τῆς προφητείας καί ἀπό τήν δυνατή ἔννοια τοῦ συμβολικοῦ ὀνόματος πού δόθηκε στό παιδίο, νοοῦμε ὅτι ὁ Ἠσαΐας διαβλέπει σ αὐτή τήν βασιλική γέννηση, πέρα ἀπό τά παρόντα περιστατικά, μία ἐπέμβαση τοῦ Θεοῦ πρός τήν ὁριστική μεσσιακή βασιλεία. Ἔτσι ἡ προφητεία περί τοῦ Ἐμμανουήλ ξεπερνάει τό ἄμεσο παρόν καί πολύ σωστά λοιπόν οἱ Εὐαγγελιστές (εἰς Ματθ. 1,23 ἀναφέρεται τό Ἠσ. 7,14 εἰς Ματθ. 4,15-16 ἀναφέρεται τό Ἠσ. 8,23-9,1) καί στήν συνέχεια ὅλη ἡ χριστιανική παράδοση βλέπουν στήν ἐδῶ προφητεία μας τήν ἀγγελία τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ. - Ἡ παρθένος. Τό ἀντίστοιχο ἑβρ. «ἁλμά» σημαίνει ἀκριβῶς μία νέα ἄγαμη γυναίκα ἤ καί ἀκόμη καί μία προσφάτως ὑπανδρευμένη. Ἡ Μετάφραση ὅμως τῶν Ο ἀπέδωσε τήν ἑβραϊκή αὐτή ἔκφραση «ἁλμά» μέ τό «παρθένος» καί αὐτό πρέπει νά ὑποδηλώνει μία παλαιά ἰουδαϊκή παράδοση περί τῆς Μητέρας τοῦ Μεσσίου, πού θά ἐπιβεβαιωθεῖ ἀπό τό ἱερό Εὐαγγέλιο: Τό Ματθ. 1,23 βρίσκει στήν μετάφραση αὐτή τήν προφητεία περί τῆς παρθενικῆς συλλήψεως τοῦ Χριστοῦ. Καί καλέσεις. Τό Μασοριτικό ἔχει «αὐτή θά καλέσει», δηλαδή ἡ μητέρα. Τό γεγονός τό ὅτι ἡ μητέρα δίνει στό παιδί της τό ὄνομά του δέν εἶναι καθόλου περίεργο, βλ. Γεν. 29, ,24. 35,18. Α Βασ. 4,21. κ.ἄ. Ἕνα ὅμως χειρόγραφο τοῦ Qumran ἔχει «αὐτός θά καλέσει», ἐνῶ οἱ μεταφράσεις γενικά διχάζονται μεταξύ τῶν «σύ θά καλέσεις», (τό πλεῖστον τῶν ἑλληνικῶν χειρογράφων), «σεῖς θά καλέσετε» (παλαιά λατινική μετάφραση καί κάποια ἑλληνικά χειρόγραφα) καί «θά καλέσουν» (Βουλγάτα). Τά σύμφωνα τοῦ Ἑβραϊκοῦ κειμένου μποροῦν νά ἀναγνωσθοῦν «αὐτή θά καλέσει» ἤ «σύ θά καλέσεις». Τήν ἀνάγνωση «σύ θά καλέσεις» οἱ δεχόμενοι ὅτι ὁ προφήτης μέ τήν προφητεία του δέν ἐννοεῖ ἄμεσα τήν γέννηση τοῦ Μεσσία τήν νοοῦν ὡς δυναμένη νά ἀπευθυνθεῖ καί στήν μέλλουσα μητέρα, τήν ὁποία ὅμως πρέπει νά θεωρήσουν ὡς παροῦσα (!) Ἐμμανουήλ, σημαίνει «ὁ Θεός μαζί μας». Πρόκειται μᾶλλον γιά ἕνα τύπο λειτουργικῆς κραυγῆς, γιατί παρόμοιες ἐκφράσεις («ὁ Κύριος», «ὁ Παντοδύναμος», «εἶναι μαζί μας») φαίνονται στήν ἐπῳδό τοῦ Ψαλμ. 45. Βλ. Μιχ. 3,11. Σοφ. 3,15. Ἀριθμ. 23,21. Ἀμ. 5,14 κ.ἄ. Αὐτός ὁ τύπος παίρνει ἐδῶ τήν ἀξία ἑνός συμβολικοῦ ὀνόματος (βλ. στίχ. 3.8,1-4.18), ὁ ὁποῖος δέν μαρτυρεῖται ἀλλοῦ στήν Π.Δ. ὡς προσωπικό ὄνομα καί φέρει μιά ὑπόσχεση τῆς σωτηρίας. Τό παιδίο, γιά τό ὁποῖο πρόκειται ἐδῶ, ξαναεμφανίζεται στό 8,8 (βλ. καί 8,10) 20

Ἀπό τήν ζωή τοῦ ἁγιασμένου Γέροντος Ἰακώβου Oἱ ἐμφανίσεις τῆς ἁγίας Παρασκευῆς

Ἀπό τήν ζωή τοῦ ἁγιασμένου Γέροντος Ἰακώβου Oἱ ἐμφανίσεις τῆς ἁγίας Παρασκευῆς Α Π Λ Η Κ ΑΤ Η Χ Η Σ Η «Μορφῶστε τόν λαό ἐν σιωπῇ. Αὐτός θἆναι ὁ μοναχικός σας ἆθλος. Γιατί αὐτός ὁ λαός εἶναι θεοφόρος» (Ντοστογιέφσκι, ἀπό τίς διδαχές τοῦ στάρετς Ζωσιμᾶ) Ἰούλιος 2010 Ἀριθμ. 43 Συντάκτης:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ (14 Σεπτεμβρίου) ΤΙΜΗ ΣΤΟΝ ΤΙΜΙΟ ΣΤΑΥΡΟ

ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ (14 Σεπτεμβρίου) ΤΙΜΗ ΣΤΟΝ ΤΙΜΙΟ ΣΤΑΥΡΟ Α Π Λ Η Κ ΑΤ Η Χ Η Σ Η «Μορφῶστε τόν λαό ἐν σιωπῇ. Αὐτός θἆναι ὁ μοναχικός σας ἆθλος. Γιατί αὐτός ὁ λαός εἶναι θεοφόρος» (Ντοστογιέφσκι, ἀπό τίς διδαχές τοῦ στάρετς Ζωσιμᾶ) Σεπτέμβριος-Ὀκτώβριος 2011 Ἀριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 45 κωδικός 7109 ΙΟΥΛ.ΑΥΓ.ΣΕΠΤ. 2011

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 45 κωδικός 7109 ΙΟΥΛ.ΑΥΓ.ΣΕΠΤ. 2011 j n ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 45 κωδικός 7109 ΙΟΥΛ.ΑΥΓ.ΣΕΠΤ. 2011 n X τ. 45, ΙΟΥΛ-ΑΥΓΟΥΣΤ-ΣΕΠΤΕΜ. 2011 ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ - ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ ΦΩΚΙΔΟΣ 330 56 ΕΥΠΑΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση των παλαιοδιαθηκικών χωρίων. στη διατύπωση του χριστολογικού δόγματος το παράδειγμα της «Προς Εβραίους» επιστολής 1

Η χρήση των παλαιοδιαθηκικών χωρίων. στη διατύπωση του χριστολογικού δόγματος το παράδειγμα της «Προς Εβραίους» επιστολής 1 1 Η χρήση των παλαιοδιαθηκικών χωρίων στη διατύπωση του χριστολογικού δόγματος το παράδειγμα της «Προς Εβραίους» επιστολής 1 Δρ. Ιωάννης Ν. Λίλης εκλ. Λέκτορας Δογματικής και Συμβολικής Θεολογίας της Ανωτάτης

Διαβάστε περισσότερα

επιλεγμένα από τα πέντε βιβλία που έγραψε γι αυτόν ο μαθητής του π. Ζωσιμάς

επιλεγμένα από τα πέντε βιβλία που έγραψε γι αυτόν ο μαθητής του π. Ζωσιμάς Αποφθέγματα του π. Σίμωνος Αρβανίτη (+1988) επιλεγμένα από τα πέντε βιβλία που έγραψε γι αυτόν ο μαθητής του π. Ζωσιμάς Το παρόν κείμενο είναι το μεγαλύτερο μέρος μιας εργασίας του εν Χριστώ αδελφού Νικολάου

Διαβάστε περισσότερα

ρ. Χριστόδουλος Βασιλειάδης ΑΝΩ ΣΧΩΜΕΝ ΤΑΣ ΚΑΡ ΙΑΣ

ρ. Χριστόδουλος Βασιλειάδης ΑΝΩ ΣΧΩΜΕΝ ΤΑΣ ΚΑΡ ΙΑΣ ρ. Χριστόδουλος Βασιλειάδης ΑΝΩ ΣΧΩΜΕΝ ΤΑΣ ΚΑΡ ΙΑΣ ΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟ ΟΞΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΖΩΗ Ἐκδόσεις Ἁγία Ταϊσία Λευκωσία 2015 Ἐκδόσεις Ἁγία Ταϊσία Σύµης 15, 2044 Στρόβολος Λευκωσία, Κύπρος τ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΕΨΕΙΣ. ΑΣΤΗΡ της ΑΝΑΤΟΛΗΣ Εκδίδεται από το 1858 ΜΠΙΛΥ ΓΚΡΑΧΑΜ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΚΕΨΕΙΣ. ΑΣΤΗΡ της ΑΝΑΤΟΛΗΣ Εκδίδεται από το 1858 ΜΠΙΛΥ ΓΚΡΑΧΑΜ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΘΩΣ ΕΙΜΙ ΕΛΕΕΙΝΟΣ ΣΚΕΨΕΙΣ Στο παρόν τεύχος έχουμε για πρώτη φορά στο περιοδικό μας και στην Ελλάδα μία βιογραφία του δρος Μπίλλυ Γκραίαμ ή Γκράχαμ όπως καθιερώθηκε στα ελληνικά το όνομά του. Την έγραψε

Διαβάστε περισσότερα

διάλογος ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ 1990 (στ μέρος) «Μία Παγκόσμια Κοινωνία» ἤ «Παγκοσμιοποιημένη

διάλογος ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ 1990 (στ μέρος) «Μία Παγκόσμια Κοινωνία» ἤ «Παγκοσμιοποιημένη ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2009, ΤΕΥΧΟΣ 56 διάλογος ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ 1990 (στ μέρος) τοῦ π. Ἀντωνίου Ἀλεβιζοπούλου ( ) 1 9. Ἀνάντα Μάργκα. «Ἀνάντα Μάργκα» σημαίνει δρόμος πρός τήν μακαριότητα. Ἡ κίνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΕΨΕΙΣ. ΑΣΤΗΡ της ΑΝΑΤΟΛΗΣ Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ. Εκδίδεται από το 1858

ΣΚΕΨΕΙΣ. ΑΣΤΗΡ της ΑΝΑΤΟΛΗΣ Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ. Εκδίδεται από το 1858 Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΚΕΨΕΙΣ Αγαπητοί Αναγνώστες, Το τεύχος που κρατάτε στα χέρια σας έχει μια διπλή ιδιαιτερότητα: 1. Σηματοδοτεί την αλλαγή του εκδότη. Μετά από 12 χρόνια ως Εκδότης, ο αγαπητός φίλος και

Διαβάστε περισσότερα

Είναι ο Ιησούς Θεός; Η Βίβλος Λέει: ΟΧΙ

Είναι ο Ιησούς Θεός; Η Βίβλος Λέει: ΟΧΙ Είναι ο Ιησούς Θεός; Η Βίβλος Λέει: ΟΧΙ ] يونا Greek [ Ελληνικά Σαμπίρ Αλί Μετάφραση : EUROPEAN ISLAMIC RESEARCH CENTER (EIRC) & Ρηγάλος Κωνσταντίνος Επιμέλεια : Τσεκούρα Βίβιαν & Άχμαντ Αλ- Αμίρ 2013-1435

Διαβάστε περισσότερα

«Φιλοπολυτεκνικό Μνημόσυνο», βλ. σ. 6.

«Φιλοπολυτεκνικό Μνημόσυνο», βλ. σ. 6. ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ (1979) Ἡ Ἐθνική Παλιγγενεσία 1821 καί οἱ Πολύτεκνοι..., βλ. σ. 5. π. Νικόδημος Μπιλάλης «Φιλοπολυτεκνικό Μνημόσυνο», βλ. σ. 6. «Πῶς ἐκδικοῦνται οἱ νεκροί!», βλ. σ. 10. Ὑπερπολύτεκνη

Διαβάστε περισσότερα

Ιερείς που ασπάστηκαν το Ισλάμ

Ιερείς που ασπάστηκαν το Ισλάμ Ιερείς που ασπάστηκαν το Ισλάμ ] يونا Greek [ Ελληνικά Μετάφραση : EUROPEAN ISLAMIC RESEARCH CENTER (EIRC) & Ρηγάλου Αριστέα Επιμέλεια : Τσεκούρα Βίβιαν & Άχμαντ Αλ- Αμίρ & Ρηγάλος Κωνσταντίνος 2012-1433

Διαβάστε περισσότερα

Πῶς θα πρέπει νὰ ἐκκλησιαζόμαστε

Πῶς θα πρέπει νὰ ἐκκλησιαζόμαστε Πῶς θα πρέπει νὰ ἐκκλησιαζόμαστε Εἶναι γεγονὸς ὅτι ὁ ἀριθμὸς τῶν Χριστιανῶν ποὺ ἐκκλησιάζεται σήμερα, δυστυχῶς ὅλο καὶ μειώνεται. Οἱ λόγοι; Πολλοὶ καὶ διάφοροι καὶ μεταξύ αὐτῶν καὶ ὁ τρόπος πολλῶν ἀδελφῶν

Διαβάστε περισσότερα

Η Διάκριση ως Ποιμαντική Αρετή στο Συμβουλευτικό Έργο Συγχρόνων Γερόντων*

Η Διάκριση ως Ποιμαντική Αρετή στο Συμβουλευτικό Έργο Συγχρόνων Γερόντων* Η Διάκριση ως Ποιμαντική Αρετή στο Συμβουλευτικό Έργο Συγχρόνων Γερόντων* Σταματίου Σπ. Ζούλα Δ.Μ.Σ. Θεολογίας-Εκπαιδευτικού ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΣΠ. ΖΟΥΛΑΣ (Α.Μ. 99501) ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΨΟΜΕΘΑ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΚΑΘΩΣ ΕΣΤΙ

ΟΨΟΜΕΘΑ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΚΑΘΩΣ ΕΣΤΙ ΑΡΧΙΜ. ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ ΤΟΥ ΕΣΣΕΞ ΤΟΜΟΣ 1 Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΖΩΗ ΜΟΥ & ΟΨΟΜΕΘΑ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΚΑΘΩΣ ΕΣΤΙ Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΖΩΗ ΜΟΥ ΕΚΔ. ΠΟΥΡΝΑΡΑ 1983. Μετάφραση Rosemary Edmonds ΟΨΟΜΕΘΑ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΚΑΘΩΣ ΕΣΤΙ ΕΚΔ. ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤ. Η μέτρηση του ναού και οι δυο μάρτυρες στο 11ο κεφάλαιο.

ΣΤ. Η μέτρηση του ναού και οι δυο μάρτυρες στο 11ο κεφάλαιο. ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ Πάτμος ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ Στην τοιχογραφία, οι δύο προφήτες Ενώχ και Ηλίας καθώς και ο Θεολόγος Ιωάννης, στο 11ο κεφάλαιο. «Ιδού Εγώ σας αποστέλλω τον Ηλία

Διαβάστε περισσότερα

OΙ ΠΡΟΦΗΤΕΣ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

OΙ ΠΡΟΦΗΤΕΣ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ 1 2 OΙ ΠΡΟΦΗΤΕΣ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΙΕΡΕΜΙΟΥ ΦΟΥΝΤΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ Καθηγητοῦ Πανεπιστημίου OΙ ΠΡΟΦΗΤΕΣ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ (Γιά τούς φοιτητές τῆς Θεολογίας) ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Γέροντας Ἰάκωβος μεταδίδει τὴν χαρὰ τῶν Χριστουγέννων στὴν ἄλογη φύση

Ὁ Γέροντας Ἰάκωβος μεταδίδει τὴν χαρὰ τῶν Χριστουγέννων στὴν ἄλογη φύση ΤΕΥΧΟΣ 21 ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2010 Ὁ ἀχώρητος παντί, πῶς ἐχωρήθη ἐν γαστρὶ; ὁ ἐν κόλποις τοῦ Πατρός, πῶς ἐν ἀγκάλαις τῆς Μητρός; πάντως ὡς οἶδεν ὡς ἠθέλησε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟΥ ΠΕΡΑΙΑΣ

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟΥ ΠΕΡΑΙΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟΥ ΠΕΡΑΙΑΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ΠΛΗΣΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΑΠΛΗΣΙΑΣΤΟΥΣ: Η ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΣΤΟΥΣ ΡΟΜΑ Ο λαός της διπλανής πόρτας ή της διπλανής πεδιάδας ή του διπλανού σκουπιδότοπου ονομάζεται Ρομά. Τους ανθρώπους

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοί είναι ιερείς; Εκδόσεις. Ορθόδοξου Προβληματισμού

Ποιοί είναι ιερείς; Εκδόσεις. Ορθόδοξου Προβληματισμού Ποιοί είναι ιερείς; Επιτομή βιβλικής και ιστορικοδογματικής μελέτης για τη χριστιανική ιεροσύνη, για άλλα δόγματα και για τη σημερινή κατάσταση στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Εκδόσεις Ορθόδοξου Προβληματισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΩΝ

Ο ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΩΝ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Σ. ΔΕΣΠΟΤΗΣ Δ.Θ. Ο ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΩΝ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΤΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΩΝ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΘΩΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ Copyright: Εκδόσεις Άθως Σωτήριος Δεσπότης Αθήνα 2009 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Ι Ε Ρ Α Σ Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ Ι Ε Ρ Α Π Υ Τ Ν Η Σ Κ Α Ι Σ Η Τ Ε Ι Α Σ

Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Ι Ε Ρ Α Σ Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ Ι Ε Ρ Α Π Υ Τ Ν Η Σ Κ Α Ι Σ Η Τ Ε Ι Α Σ Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Ι Ε Ρ Α Σ Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ Ι Ε Ρ Α Π Υ Τ Ν Η Σ Κ Α Ι Σ Η Τ Ε Ι Α Σ Ἄγκυρα Ἐλπίδος Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο Σ Β Τ Ε Υ Χ Ο Σ 6 9 Ι Ο Υ Λ Ι Ο Σ - Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Σ 2 0 1 2 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Δια Χριστόν σαλότητα δια Χριστόν σαλότητα

Δια Χριστόν σαλότητα δια Χριστόν σαλότητα Δια Χριστόν σαλότητα Η δια Χριστόν σαλότητα (τρέλα), αναφέρεται στον τρόπο λειτουργίας μίας ειδικής τάξης αγίων στο σώμα της εκκλησίας, οι οποίοι ενεργώντας με παράδοξο τρόπο και μακριά από τα συνήθη τυπικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Ο Eμμανουήλ / ΣΕΛ. 2 / Και επί γης ειρήνη / ΣΕΛ. 4 / Ο άγγελος Γαβριήλ / ΣΕΛ. 8 / Οι Μάγοι που προσκύνησαν τον Ιησού / ΣΕΛ.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Ο Eμμανουήλ / ΣΕΛ. 2 / Και επί γης ειρήνη / ΣΕΛ. 4 / Ο άγγελος Γαβριήλ / ΣΕΛ. 8 / Οι Μάγοι που προσκύνησαν τον Ιησού / ΣΕΛ. ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΤΟΣ Ε - ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ 13 / ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010 ISSN 1450-2240 Ο Eμμανουήλ / ΣΕΛ. 2 / Και επί γης ειρήνη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΥΤΗ ΑΦΙΕΡΩΝΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΜΟΥ ΠΑΤΕΡΑ, ΤΟΝ ΠΑΝΟΣΙΟΛΟΓΙΩΤΑΤΟ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗ π. ΛΑΥΡΕΝΤΙΟ ΓΡΑΤΣΙΑ, ΩΣ ΑΡΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗΣ ΑΝΤΙΔΩΡΟΝ.

Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΥΤΗ ΑΦΙΕΡΩΝΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΜΟΥ ΠΑΤΕΡΑ, ΤΟΝ ΠΑΝΟΣΙΟΛΟΓΙΩΤΑΤΟ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗ π. ΛΑΥΡΕΝΤΙΟ ΓΡΑΤΣΙΑ, ΩΣ ΑΡΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗΣ ΑΝΤΙΔΩΡΟΝ. ΠΕΡΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Ήτοι, έκθεσις συνοπτική των αρχών της Ορθοδόξου Θεολογίας εις κεφάλαια ΙΒ (12) πονηθείσα υπό Μιχαήλ Κωνσταντίνου Μπερκουτάκη εν έτει σωτηρίῳ 2013 Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΥΤΗ ΑΦΙΕΡΩΝΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ierosnaosagiastriadospetroupoleos.blogspot.gr - agiatriadapetroupoleos.gr - facebook: agiatriadapetroupolis

ierosnaosagiastriadospetroupoleos.blogspot.gr - agiatriadapetroupoleos.gr - facebook: agiatriadapetroupolis διαδρομές Ν ο ητ ι κ έ ς δ ι α δ ρ ο μ έ ς σ τ ό ν χ ῶ ρ ο τ ῆ ς π ί σ τ η ς Μηνιαῖο φυλλάδιο τοῦ Ἱ.Ν. Ἁγίας Τριάδος Πετρουπόλεως Σουλίου 167 - Τηλ.: 210 5013108 Τεῦχος 7 ο - Ὀκτώβριος 2014 ierosnaosagiastriadospetroupoleos.blogspot.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η Φιλοκαλία των Ιερών Νηπτικών

Η Φιλοκαλία των Ιερών Νηπτικών Η Φιλοκαλία των Ιερών Νηπτικών Η Φιλοκαλία των Ιερών Νηπτικών ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Αντώνιος Γ. Γαλίτης ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Γεώργιος Αντ. Γαλίτης Εισαγωγή Σχόλια Θεόκλητος μοναχός Διονυσιάτης ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Ιγνάτιος

Διαβάστε περισσότερα

Μετάνοια Εξομολόγηση ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ ΣΤΗΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΛΑΙΜΑΡΓΙΑ: ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ

Μετάνοια Εξομολόγηση ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ ΣΤΗΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΛΑΙΜΑΡΓΙΑ: ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ Ä É Ì Ç Í É Á É Ï Ê Á È Ï Ë É Ê Ï Ð Å Ñ É Ï Ä É Ê Ï È Ñ Ç Ó Ê Å Õ Ô É Ê Ï Õ & Ê Ï É Í Ù Í É Ê Ï Õ Ð Ñ Ï Â Ë Ç Ì Á Ô É Ó Ì Ï Õ Oäüò: Óìýñíçò 27-10439 ÁÈÇÍÁ ENTYÐÏ ÊËÅÉÓÔÏ ÁÑ. ÁÄÅÉÁÓ 1091/9 ÊÅÌÐÁ Êùäéê üò:

Διαβάστε περισσότερα

τον αιμοχαρή, αίφνης, αρχιεπίσκοπο σεραφείμ τίκα, με

τον αιμοχαρή, αίφνης, αρχιεπίσκοπο σεραφείμ τίκα, με ΑΓΩΝΑΣ 1 επικαιρα φεβρουαριοσ 2015 κ.κ. λάρισας Α Ὀχληρές καί δυσοίωνες ἐκκλησιαστικές καταγραφές «Σκληροτράχηλοι καὶ ἀπερίτμητοι τῇ καρδίᾳ καὶ τοῖς ὠσὶν, ὑμεῖς ἀεὶ τῷ Πνεύματι τῷ Ἁγίῳ ἀντιπίπτετε, ὡς

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΑΓΕΙΑ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΛΗΓΗ

ΜΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΑΓΕΙΑ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΛΗΓΗ ΜΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΑΓΕΙΑ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΛΗΓΗ Ἦ ταν τὸ 1968 ἢ 69 ὅταν εἶδα νὰ εἰσέρχεται στὸ σπίτι μας ἡ ἀείμνηστη πλέον κατὰ σάρκα μητέρα μου ἀνήσυχη καὶ ἀρκετὰ ταραγμένη. Στὴν ἐρώτηση ποὺ τῆς κάναμε, τὶ

Διαβάστε περισσότερα