«Πολυπολιτισμικό κοινό και σχέσεις Ανατολής - Δύσης»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Πολυπολιτισμικό κοινό και σχέσεις Ανατολής - Δύσης»"

Transcript

1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Πολυπολιτισμικό κοινό και σχέσεις Ανατολής - Δύσης» ΠΑΝΤΑΖΗ ΔΗΜΗΤΡΑ (Α.Μ.:1307 ) ΦΕΡΡΑ ΙΩΑΝΝΑ (Α.Μ.:1198) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΣ: Δρ. Δόμνας Μιχαήλ ΚΑΣΤΟΡΙΑ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008

2 Περίληψη The only way in which a human being can make some approach to knowing the whole of subject is by hearing what can be said about it by persons of every variety of opinion and studying all modes in which it can be looked at by every character of mind. No wise man ever acquired his wisdom in any mode but this. John Stuart Mill Τα ΜΜΕ είναι, ίσως, ένας από τους πιο σημαντικούς θεσμούς της σύγχρονης κοινωνίας και διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στην παραγωγή γνώσης και στη διανομή της. Επίσης, τα ΜΜΕ αποτελούν έναν έμμεσο τρόπο επικοινωνίας ανάμεσα σε ανθρώπους διαφορετικής κουλτούρας, εθνικότητας, και όχι μόνο. Μπορούν να μετατραπούν σε ένα πολύ δυνατό μέσο άσκησης πολυπολιτισμικής πολιτικής και προώθησης του πλουραλισμού σε μία πολυπολιτισμική κοινωνία. Ιδιαίτερα μέσα από αυτό το ρόλο μπορούν να διευκολύνουν τη συνύπαρξη των διαφορετικών πολιτισμών και να ενισχύσουν τις σχέσεις μεταξύ των πολιτών των διαφόρων κρατών. Το τι διαβάζει και παρακολουθεί ένα άτομο και το είδος της κουλτούρας, της λογοτεχνίας και γενικότερα των προτύπων στα οποία εκτίθεται, παρέχει σε αυτό το άτομο τις βασικές αξίες, τις πεποιθήσεις και τις απόψεις, οι οποίες θα το ακολουθούν, θα το καθορίζουν και θα το παρακινούν σε όλη τη διάρκεια της ζωής του. Τα πρότυπα αυτά μπορεί να προέρχονται από το οικογενειακό του περιβάλλον, την εκπαίδευση που λαμβάνει, το θρησκευτικό του προσανατολισμό, τον κοινωνικό του περίγυρο και ακόμα εντονότερα από την τηλεόραση και τελευταία και το διαδίκτυο. Οι ιστορίες, οι ειδήσεις, τα νέα που ακούν οι άνθρωποι, που διαβάζουν ή παρακολουθούν στην τηλεόραση, ως παιδιά και αργότερα ως ενήλικοι, γίνονται ένα αναπόσπαστο κομμάτι της ταυτότητας και της προσωπικότητάς τους. Ακόμα και οι θρησκείες, που είναι ένα επίσης αναπόσπαστο τμήμα του πολιτισμού, στηρίζονται κυρίως στην εξιστόρηση και τις παραβολές. Είναι, επομένως, κρίσιμης σημασίας αυτά που ακούμε, βλέπουμε ή παρακολουθούμε στην τηλεόραση, τόσο σε επίπεδο κοινωνικό και πολιτιστικό, όσο και σε επίπεδο εκπαιδευτικό και θρησκευτικό. Μπορεί να είναι ενθαρρυντικά, αρμονικά, να προάγουν την ειρήνη, τη δημιουργικότητα και τον πολιτισμό. Ο σημαντικότερος στόχος αυτής της μελέτης είναι να αναζητηθεί ο τρόπος με τον οποίο το CNN και το CNNTurk αλληλεπιδρούν στην προώθηση των σχέσεων μεταξύ Ανατολής και Δύσης. Για το λόγο αυτό στην παρούσα εργασία θα 2

3 επικεντρωθούμε στο ρόλο των ΜΜΕ και του CNNTürk στην Τουρκία σε σχέση και με τη γενικότερη φιλοσοφία του CNN και το ρόλο του στην παραγωγή των ειδήσεων. Μέσα από αυτή την ανάλυση θα επιχειρήσουμε να δούμε πως αυτή η αλληλεπίδραση επέδρασε στην τουρκική πολυπολιτισμική κοινωνία, αλλά και στις σχέσεις της ανατολικής αυτής χώρας με τη Δύση. Η κοινωνία της Τουρκίας, η πολιτική και η οικονομία της έχουν αλλάξει αρκετά τις τελευταίες δεκαετίες με σημαντικές μεταβολές στις σχέσεις της Τουρκίας με τις ΗΠΑ και την παραδοσιακή Δύση. Ο ρυθμός αυτής της αλλαγής έγινε ιδιαίτερα αισθητός με τις οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές μεταρρυθμίσεις, τα υψηλά ποσοστά ανάπτυξης και το νέο πολιτικό ρεύμα με δυτικό προσανατολισμό που έφερε πλέον την Τουρκία στο κατώφλι της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1. Η διεκπεραίωση αυτής της μελέτης πραγματοποιήθηκε μέσω της ανάλυσης ηλεκτρονικών αλλά και έντυπων άρθρων όπως και μέσω μελέτης των βιβλίων και ιστοσελίδων που περιέχονται στη βιβλιογραφία. Λέξεις κλειδιά: CNN, CNNTurk, κουλτούρα, πολυπολιτισμικότητα, ΜΜΕ, τηλεόραση, ειδήσεις, δυτικοποίηση 1 Αν και η πιθανότητα πλήρους ένταξης της Τουρκίας στους κόλπους της ΕΕ, ολοένα και ελαχιστοποιείται τους τελευταίους μήνες, κυρίως εξαιτίας της αμφιλεγόμενης πολιτικής σταθερότητας και των εντάσεων στο εσωτερικό της Τουρκίας. 3

4 Summary The only way in which a human being can make some approach to knowing the whole of subject is by hearing what can be said about it by persons of every variety of opinion and studying all modes in which it can be looked at by every character of mind. No wise man ever acquired his wisdom in any mode but this. John Stuart Mill Mass Media are perhaps one of the most important institutions of modern society that play an essential role in the production and the distribution of knowledge in it. Also, Mass Media constitute a direct way of communication between individuals of any culture, nationality, etc and can be used as a very strong mean in exercising multicultural policy and in promoting pluralism in a multicultural society. Particularly through this role it can facilitate the coexistence of different cultures and strengthen the relations between the citizens of various states. Turkish society, its politics and economy have changed enough through the last decades with important transformations in the relations of Turkey with the USA and the traditional West. The pace of this change became particularly perceptible with the economic, social and political reforms, the high rates of growth and the new political current with western orientation that brought Turkey in the threshold of the European Union. What a person reads and watches, the types of culture, literature and in general the models in which one is exposed to, provides in this individual the basic values, the convictions and opinions, that will follow, determine and motivate one s way of life. These models can be derived from one s family, education, religious orientation, social environment and more vigorously nowadays from television and the internet. The stories and the news, that a person hears, reads or watches in the television, as a child and later as an adult, become an integral piece of one s identity and personality. Even religions, that are also an integral component of culture, are supported mainly with narrations and parables. Therefore, what we hear, see or watch in television, is of critical importance, so much in a socio-cultural level, as much as in the educational and religious, as to be encouraging and harmonious and furthermore should promote peace, creativity and culture. The most important objective of this paper is to study the way with which CNN and CNNTurk influence the promotion of the relations between East and West. For this reason in this work we will focus on the role of the News Media and CNNTurk in 4

5 Turkey and in relation with the overall philosophy of the CNN and its role in the production of news. Through this analysis we will attempt to see how this interaction affected the Turkish multicultural society, and also the relations of this Eastern country with the West. Turkish society, its politics and economy have changed enough through the last decades with important developments in the relations between Turkey and USA and the traditional West. The pace of this transformation became particularly noticeable from the economic, social and political reforms, the high rates of growth and the new political western oriented current that brought henceforth Turkey in the threshold of European Union. The implementation of this study was realized via the analysis electronic but also printed articles as and via study of books and web pages that are contained in the bibliography. Key words: CNN, CNNTurk, culture, multiculturalism, Mass Media, television, news, westernization 5

6 Ευχαριστίες Η διεκπεραίωση μιας πτυχιακής εργασίας συνιστά ένα δύσκολο και ταυτόχρονα σημαντικό έργο στο τέλος της πορείας κάθε φοιτητή και απαιτεί χρόνο και υποστήριξη. Για την ολοκλήρωση αυτής της εργασίας, σημαντική ήταν η συμβολή της επιβλέπουσας καθηγήτριάς μας κας Μιχαήλ Δόμνας, η οποία με την κατάλληλη καθοδήγηση συνέβαλε καθοριστικά στην ολοκλήρωσή της. Επίσης, ευχαριστούμε για τη συμπαράσταση που μας επέδειξαν τα άτομα του οικογενειακού και φιλικού μας περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια εκπόνησης αυτής της μελέτης. 6

7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περίληψη Summary ΕΙΣΑΓΩΓΗ.. 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Παρουσίαση του CNN 1.1 Το Cable News Network (CNN) Η φιλοσοφία και ο ρόλος του CNN στην ενημέρωση Το φαινόμενο του CNN προβληματισμοί Τηλεοπτικά κανάλια που ανήκουν στο παγκόσμιο δίκτυο του CNN 22 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Τα ΜΜΕ στην Τουρκία 2.1 Λίγα λόγια για την Τουρκία Τα ΜΜΕ στην Τουρκία Ο έντυπος τύπος Η τηλεόραση Οι ψηφιακές υπηρεσίες Τα Πρακτορεία Ειδήσεων Το Διαδίκτυο Δημοσιογραφικές οργανώσεις Το ανώτατο ραδιοτηλεοπτικό συμβούλιο Η λογοκρισία στην Τουρκία και οι σχέσεις κράτους τύπου Τα ξένα ΜΜΕ στην Τουρκία Πρόσφατες εξελίξεις και συμπεράσματα Το CNNTurk Η φιλοσοφία του CNNTurk ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Πολυπολιτισμικότητα και ΜΜΕ 3.1. Πολυπολιτισμός και ο ρόλος των ΜΜΕ Ο τρόπος επιλογής των ειδήσεων Η τουρκική πολυπολιτισμική κοινωνία

8 3.4 Ο ρόλος των ΜΜΕ στην τουρκική κοινωνία Το αμερικανικό μοντέλο και η επιρροή των ΜΜΕ Συμπεράσματα Βιβλιογραφία Αρθρογραφία

9 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Δεδομένου ότι η συνειδητοποίηση της ύπαρξης πολιτισμικής ποικιλομορφίας στις δυτικές κυρίως κοινωνίες τις τελευταίες δεκαετίες ολοένα και αυξάνεται, έχει προκύψει η ανάγκη για την έκφραση αυτής της διαφορετικότητας στη δημόσια σφαίρα και τη δημιουργία ενός κοινού στο οποίο όλες οι ομάδες θα μπορούν και θα πρέπει να επικοινωνούν 2 σύμφωνα με τις πολιτισμικές τους διαφορετικότητες. Πραγματικά, η δυνατότητα έκφρασης της πολιτισμικής ποικιλομορφίας θεωρείται σημαντικό κομμάτι μιας δημοκρατικής κοινωνίας, το να είναι σε θέση δηλαδή η ίδια η δημοκρατία να εγγυάται την ύπαρξη δικτύων και συστημάτων ΜΜΕ που θα αρθρώνουν επαρκώς την εθνική ποικιλομορφία του συνόλου των πολιτών μιας κοινωνίας. Ήδη από τη δεκαετία του 80 το Συμβούλιο της Ευρώπης για παράδειγμα, προωθεί και πραγματοποιεί συζητήσεις για θέματα σχετικά με την πολιτισμική ποικιλομορφία και τα ΜΜΕ κυρίως μέσα από σειρές διασκέψεων, καθώς και μέσω της σύνταξης και δημοσιοποίησης εγγράφων διαμόρφωσης πολιτικών για την πολιτισμική ποικιλομορφία. Το μεγαλύτερο μέρος των ομιλιών του Συμβουλίου και οι συστάσεις στις οποίες καταλήγει, αναφέρονται στην υποχρέωση της ΕΕ για την ανάδειξη της ποικιλομορφίας μέσα από τις έννοιες για τα πολιτιστικά δικαιώματα και την προώθηση της κουλτούρας των μεταναστών στις χώρες που τους φιλοξενούν. Ωστόσο, ο Göktürk (1999) επισημαίνει ότι «η εστίαση στην πολιτισμική ποικιλομορφία η οποία υποτίθεται ότι είναι απελευθερωτική στην πράξη, συχνά καταλήγει να καλύπτει την υπάρχουσα διαπολιτισμική κυκλοφορία και καθιστά δυσκολότερο το διάλογο και την αλληλεπίδραση» 3. Επίσης, οι πρακτικές που ακολουθούν τα διάφορα είδη ΜΜΕ για την ανάδειξη της πολυπολιτισμικότητας, αν και ανταποκρίνονται στην ανάγκη ύπαρξης πολυπολιτισμικών προγραμμάτων κυρίως για τις εθνικές μειονότητες, δεν έχουν στην ουσία δημιουργήσει ή αναδείξει τις λεγόμενες «ευαισθησίες του κοσμοπολιτισμού» στους μειονοτικούς ή και τους πλειοψηφικούς πληθυσμούς. 2 Sandercock, L, (1998), Towards Cosmopolis: Planning for Multicultural Cities, John Wiley & Sons, Chichester, σελ Göktürk, D., (1999), Turkish Delight - German Fright: Migrant Identities in Transnational Cinema, ESRC Transnational Communities Programme, Working Paper No. 16, σελ. 7. (πρόσβαση 10 Μαΐου 2008) 9

10 Πρόσφατα, το Συμβούλιο της ΕΕ έχει διευρύνει τη συζήτηση για την πολυπολιτισμικότητα, υπερτονίζοντας ουσιαστικά την επιθυμία της ΕΕ τα ΜΜΕ να επιδιώξουν τη δημιουργία «κόμβων διασύνδεσης και διαδραστικότητας των πολιτισμών» που θα υπερβαίνουν τα όρια των ταυτοτήτων 4. Εδώ μπορούμε να παρατηρήσουμε την αύξηση του ενδιαφέροντος από επίσημους φορείς πλέον, που καλούν τα ΜΜΕ να ενθαρρύνουν την εθνική/πολιτιστική συνομιλία και την ανάμειξη των φωνών. Μια τέτοια προσπάθεια φαίνεται να βρήκε τρόπο έκφρασης μέσα από τις συστάσεις και τις προτροπές για τις πολιτικές των ΜΜΕ όπως προέκυψαν από το Παγκόσμιο Φόρουμ των Ηνωμένων Εθνών για την Τηλεόραση που πραγματοποιήθηκε το Οι αποφάσεις του φόρουμ περιελάμβαναν προτάσεις για το μετασχηματισμό των οργανισμών ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης στη δημιουργία δομών στις οποίες θα μπορούν να συμμετέχουν οι διαφορετικές φωνές σε έναν συλλογικό διάλογο. Στόχος ήταν να γίνουν οι υπηρεσίες που προσφέρουν τα ΜΜΕ περισσότερο καταδεκτικές και ανοικτές σε πολιτιστικά εναλλακτικές πηγές προγραμματισμού και, στην καλύτερη περίπτωση, να υποκινηθούν νέες, υβριδικές μορφές προγραμματισμού πάντα με βάση την ποικιλομορφία των πολιτισμών 6. Δηλαδή, ένας τρόπος για την προώθηση της πολυπολιτισμικότητας μέσα από τα ΜΜΕ μπορεί να είναι ο διάλογος και η αντιπροσώπευση στη δημόσια σφαίρα διαφορετικών προγραμμάτων που θα προάγουν και θα γνωρίζουν στο κοινό την ποικιλομορφία. Με αυτό τον τρόπο ο κοσμοπολίτικος χαρακτήρας της δημόσιας σφαίρας θα προσέλκυε την προσοχή όλο και περισσότερων πολιτών, αλλά και θα αύξανε τη συνειδητοποίηση των μορφών που λαμβάνει η πολιτισμική ποικιλομορφία στην καθημερινότητά τους. Ωστόσο, αυτό θα απαιτούσε μια μάλλον διαφορετική ημερήσια ατζέντα για τα προγράμματα πολλών πολυπολιτισμικών ΜΜΕ η οποία θα μπορούσε συχνά να παρερμηνευθεί ότι μάλλον πατρονάρει την «εθνική μοναδικότητα». Η «εθνική μοναδικότητα» έχει να κάνει με τη δυναμική της εθνικής ταυτότητας που υπερισχύει σε έναν πληθυσμό και της νομιμοποίησης της υπεροχής της έναντι των άλλων μειονοτικών εθνικών ταυτοτήτων. Σύμφωνα με τον Cheung η εθνική ταυτότητα είναι μία καθαρά ψυχολογική σύνδεση του ατόμου με μια εθνική 4 Perotti, A., (1997), Practising Cultural Diversity in Culture and the Media, Council for Cultural Co-operation of the Council of Europe, Strasbourg, σελ World Television Forum. (πρόσβαση 10 Μαΐου 2008) 6 Robins, K., Cornford J., & Aksoy, Â., (1997), Overview: From Cultural Rights to Cultural Responsibilities. Σε: Programming for People: From Cultural Rights to Cultural Responsibilities by K. Robins, ed. σελ , United Nations World Television Forum, New York. 10

11 ομάδα ή μια κοινή καταγωγή με επίκεντρο την αντίληψη που έχει το ίδιο το άτομο για τον εαυτό του 7. Με άλλα λόγια, τα ΜΜΕ είναι σε θέση να κάνουν μία κουλτούρα να φαίνεται «κανονική», στο τηλεοπτικό, κυρίως, κοινό και από την άλλη μπορούν τον ίδιο πολιτισμό να τον κάνουν να φαίνεται εξωτικός, με αποτέλεσμα να επηρεάζουν τη στάση της πλειοψηφίας και να διαμορφώνουν συγκεκριμένες απόψεις γι αυτόν τον πολιτισμό 8. Ο όρος «κανονική» τέθηκε για να τονίσει τη στάση και τα ταμπού που υπάρχουν σε έναν πολιτισμό όσον αφορά στην πρόσληψη της κουλτούρας ενός άλλου πολιτισμού, υπό την έννοια ότι η αποδοχή ή η κατανόηση μιας διαφορετικής π.χ. από τη δική μας, κουλτούρα, είναι μία διαδικασία που αρχικά η «άλλη» κουλτούρα γίνεται αντιληπτή ως «ξένη», ως «μη κανονική», πάντα σε σχέση με τη δική μας. Με την παρούσα εργασία θα επιχειρήσουμε να δούμε με ποιο τρόπο επικοινωνούν και ανταλλάσσουν στοιχεία οι πληθυσμοί μιας κοινωνίας και ακόμα περισσότερο θα επικεντρωθούμε στην ιδιαιτερότητα μιας πολυπολιτισμικής κοινωνίας. Θα εξετάσουμε το πώς τα άτομα μιας πολυπολιτισμικής κοινωνίας καταφέρνουν να επικοινωνήσουν μεταξύ τους, να προσεγγίσουν τις διαφορετικές κουλτούρες τους, να τις κατανοήσουν ή και να υιοθετήσουν στοιχεία η μία από την άλλη. Για το σκοπό αυτό θα εξετάσουμε το παράδειγμα της πολυπολιτισμικής κοινωνίας της Τουρκίας και θα το συνδέσουμε με το φαινόμενο του CNN και του CNN - Turk. Θα προσπαθήσουμε να δείξουμε το ρόλο και την επιρροή που μπορεί να ασκήσει ένα τηλεοπτικό κανάλι στη διαμόρφωση της τουρκικής κοινής γνώμης και της κοινωνίας γενικότερα, λαμβάνοντας υπόψη μας τις ιδιαιτερότητες του τουρκικού κοινού σχετικά με τη διαμόρφωση της εθνικής του ταυτότητας και τον τρόπο με τον οποίο ενσωματώνουν στις καθημερινές τους συνήθειες στοιχεία του δυτικού πολιτισμού. Θα δούμε με ποιο τρόπο αναπτύσσονται οι σχέσεις και παρουσιάζονται οι διαφορετικότητες μεταξύ «Ανατολής - Δύσης» και ειδικότερα θα δούμε με ποιο τρόπο το τουρκικό πολυπολιτισμικό κοινό (μειονότητες με διαφορετική διάλεκτο, 7 Cheung, Y. W., Approaches to ethnicity: Clearing roadblocks in the study of ethnicity and substance abuse, International Journal of Addictions, 28(12), 1993, pp Shohat, E., & Stam, R., (1995), Unthinking Eurocentrism: Multiculturalism and the Media, Routledge, London, p

12 γλώσσα, επίπεδο μόρφωσης, κτλ) αξιοποιεί και ασκεί κριτική σε αυτού του είδους την ενημέρωση (CNNTurk). Αρχικά θα παρουσιάσουμε το προφίλ του αμερικάνικου τηλεοπτικού καναλιού CNN και θα αναφερθούμε, κυρίως, στη φιλοσοφία του, το ρόλο που διαδραματίζει στην ενημέρωση και τον τρόπο με τον οποίο θεωρείται ότι αποτελεί βασικό συστατικό στοιχείο μια παγκοσμιοποιημένης κοινωνίας. Φυσικά θα αναφέρουμε και κάποια γενικά χαρακτηριστικά όσον αφορά στην ιστορία και την πορεία του καναλιού και γενικότερα στο χαρακτήρα των προγραμμάτων του. Επίσης, θα σχολιάσουμε και το τοπίο των ΜΜΕ στην Τουρκία και το πώς αυτό έχει διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα στο πλαίσιο της συνεργασίας της με την ΕΕ ως υποψήφια προς ένταξη χώρα. Θα προσπαθήσουμε να αναλύσουμε τον τρόπο λειτουργίας των ΜΜΕ, τους περιορισμούς που αντιμετωπίζουν, τους φορείς και τους οργανισμούς που τα ελέγχουν και γενικά θα δούμε τη φιλοσοφία των οργανισμών επικοινωνίας στην Τουρκία. Εδώ, επίσης θα αναφερθούμε και στη φιλοσοφία του CNNTurk και στο ρόλο του στη διαμόρφωση της κοινής γνώμης. Όσον αφορά στον τρόπο που θα επιτύχουμε το σκοπό μας στην παρούσα εργασία επιλέξαμε να χρησιμοποιήσουμε τη μέθοδο της επισκόπησης της βιβλιογραφίας 9. Η επιλογή αυτή έγινε κυρίως εξαιτίας της δυσκολίας ανεύρεσης πρωτογενών πηγών και του οικονομικού κόστους που θα απαιτούσε μία εναλλακτική πρόταση για προσέγγιση του ίδιου του τουρκικού κοινού η οποία και θα ήταν χρονικά και οικονομικά αδύνατη να πραγματοποιηθεί 10. Υπάρχουν δύο είδη πηγών μέσα από τα οποία μπορούμε να συλλέξουμε στοιχεία για μια έρευνα, αυτές είναι οι πρωτογενείς και οι δευτερογενείς πηγές στοιχείων 11. Πρωτογενή είναι τα στοιχεία που συλλέγονται για την επίλυση του συγκεκριμένου προβλήματος με το οποίο ασχολείται η έρευνα και η συλλογή τους συνήθως απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα. Δευτερογενή είναι τα στοιχεία που συλλέχτηκαν κατά καιρούς για άλλους σκοπούς και όχι για το θέμα που καλείται να ασχοληθεί η παρούσα μελέτη. Ως δευτερογενή στοιχεία στην παρούσα εργασία αναφερόμαστε στις μελέτες, στα άρθρα και στις 9 Δημητρόπουλος, Ε. Γ., (2001), «Εισαγωγή στη Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας», 3 η έκδοση, Εκδόσεις Έλλην, Αθήνα. 10 Παρασκευόπουλου, Ι., (1993), «Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας», Εκδόσεις Γρηγόρη, Αθήνα. 11 Παρασκευόπουλου, Ι., (1993), «Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας», Εκδόσεις Γρηγόρη, Αθήνα. 12

13 έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί και που δεν έχουν άμεση σχέση με το αντικείμενο της εργασίας μας. Η εργασία βασίστηκε κυρίως σε άρθρα, δημοσιεύσεις και μελέτες από την ξενόγλωσση βιβλιογραφία στην προσπάθεια απόκτησης μίας σαφούς και πλήρους εικόνας σχετικά με το κοινό της Τουρκίας και τα ΜΜΕ. Η επισκόπηση της βιβλιογραφίας αποτελεί μία εδραιωμένη τεχνική στις περισσότερες ερευνητικές σχολές και είναι μία περίπλοκη διαδικασία καθώς απαιτείται η συλλογή των κατάλληλων άρθρων και μελετών και η σχετική επεξεργασία τους για την άντληση συμπερασμάτων. Επίσης, χρήσιμα στοιχεία αντλήθηκαν και από τους επίσημους διαδικτυακούς τόπους του CNN και του CNNTurk, καθώς επίσης και από την επίσημη στατιστική υπηρεσία της Τουρκίας, αλλά και άλλους χρήσιμους ιστοτόπους. 13

14 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Παρουσίαση του CNN 1.1 Το Cable News Network (CNN) Το CNN (Cable News Network) είναι ένα σημαντικό τηλεοπτικό καλωδιακό δίκτυο ειδήσεων με έδρα την Ατλάντα της Τζιώρτζια και με παγκόσμια εμβέλεια. Ιδρύθηκε το 1980 από τον Ted Turner και βγήκε στον αέρα την 1 η Ιουνίου Είναι το δίκτυο που πρώτο εισήγαγε την ιδέα της εικοσιτετράωρης κάλυψης τηλεοπτικών ειδήσεων, αν και στα πρώτα χρόνια λειτουργίας του, το κανάλι δε γνώρισε σημαντικές επιτυχίες, κυρίως λόγω του ανταγωνισμού με το Δορυφορικό Ειδησεογραφικό Κανάλι (Satellite News Channel) που προϋπήρχε - μία συνεργασία του ABC (American Broadcasting Company) και του CBS (Columbia Broadcasting System). Σήμερα 1 δισεκατομμύριο άνθρωποι σε 212 χώρες μπορούν να παρακολουθήσουν το CNN, το οποίο διαθέτει 15 σταθμούς και 12 ιστοσελίδες. Η αμερικανική έκδοση εκπέμπει και στον Καναδά και σε παγκόσμιο επίπεδο, το CNN εκπέμπει μέσα από το CNN International και συνεργάζεται με επιλεγμένα δίκτυα και υπηρεσίες. Το 1980, το δίκτυο ειδήσεων CNN ήταν το πρώτο καλωδιακό κανάλι μετάδοσης εικοσιτετράωρων τηλεοπτικών ειδήσεων. Από τα κεντρικά στην Ατλάντα, το CNN έχει επεκτείνει τη δραστηριότητά του σε όλο τον κόσμο και σιγά σιγά μετατρέπεται σε μια κυρίαρχη δύναμη στην εθνική και τη διεθνή δημοσιογραφία. Μαζί με τα θυγατρικά κανάλια του και τον ανταγωνισμό που ενέπνευσε, το δίκτυο έχει αλλάξει τον τρόπο της ροής πληροφοριών στον ολοένα και περισσότερο συνδεδεμένο κόσμο 12. Το 1987 ο Turner πούλησε σημαντικό μερίδιο των μετοχών του δικτύου στους μεγαλύτερους φορείς καλωδιακής τηλεόρασης που υπήρχαν τότε, την Time Warner και την TCI (Tele-Communications, Inc). Έτσι αυτές οι επιχειρήσεις απέκτησαν ένα ισχυρό οικονομικό κίνητρο για την επιτυχία του CNN και έτσι για πολλά χρόνια εμπόδισαν τη δημιουργία άλλων ανταγωνιστικών ειδησεογραφικών καναλιών με εικοσιτετράωρο πρόγραμμα, δημιουργώντας έτσι ένα μονοπώλιο στην καλωδιακή 12 Masterslave.eu, European Informational Website (πρόσβαση 13 Ιουλίου 2008) 14

15 τηλεόραση μετάδοσης ειδήσεων των ΗΠΑ. Μόνο όταν το 1996 η Time Warner αγόρασε όλο το δίκτυο του Turner, επετράπη η ανάπτυξη ανταγωνιστικών ειδησεογραφικών καναλιών και έτσι άνοιξε ο δρόμος για τη δημιουργία του Fox News Channel του Rupert Murdoch 13. Στη δεκαετία του 70 ο Turner εκμεταλλεύτηκε την αυξανόμενη διαθεσιμότητα των διαστημικών δορυφόρων επικοινωνιών και ξεκίνησε τον ανεξάρτητο σταθμό Channel 17 στην Ατλάντα. Καθώς η καλωδιακή τηλεόραση επεκτεινόταν σε όλες τις ΗΠΑ και νέες επιχειρήσεις άρχισαν να παρουσιάζουν δυνατότητες δημιουργίας καναλιών niche, που θα απευθύνονται δηλαδή σε συγκεκριμένες αγορές στόχους με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, ο Turner επεδίωξε τη δημιουργία ενός δικτύου που θα μετέδιδε μόνο ειδήσεις. Αρχικά πολλοί αμφέβαλαν εάν θα μπορούσε να υπάρξει μια αγορά με κοινό που θα ήθελε να παρακολουθεί ειδήσεις επί εικοσιτετραώρου βάσεως και αμφέβαλλαν για το κατά πόσο ένα τέτοιο εγχείρημα θα μπορούσε να είναι κερδοφόρο. Στον κόσμο των τηλεοπτικών ειδήσεων που κυριαρχούσαν τα τρία μεγάλα δίκτυα (CBS, NBC, και ABC), πολλοί αναρωτήθηκαν εάν θα υπήρχε χώρος για μια τέτοια καινοτομία, ιδιαίτερα επειδή προγραμμάτιζε να γεμίσει ένα τεράστιο μέρος του τηλεοπτικού χρόνου με έναν προϋπολογισμό που αποτελούσε μόνο ένα μέρος αυτού που ξόδευαν μέχρι τότε τα δίκτυα 14. Παρά τα τρομερά οργανωτικά και τεχνικά εμπόδια, το CNN κατόρθωσε να βγει στον αέρα την 1 η Ιουνίου 1980 και 1,7 εκατομμύρια συνδρομητών καλωδιακής τηλεόρασης ήταν σε θέση να το παρακολουθήσουν. Αν και η πρώτη ημέρα δεν ξεκίνησε χωρίς αντιξοότητες, το CNN πήρε το πρώτο του «θέμα» λίγα λεπτά πριν την εναρκτήρια μετάδοσή του. Διέκοψε το πρώτο διαφημιστικό του διάλλειμα για να μεταδώσει ζωντανά την επίσκεψη του Προέδρου των ΗΠΑ Jimmy Carter στην Ιντιάνα, στο δωμάτιο του νοσοκομείου όπου νοσηλευόταν ο αρχηγός των πολιτικών δικαιωμάτων Vernon Jordan, ο οποίος είχε πληγωθεί κατά την απόπειρα δολοφονίας του. Η επιχείρηση τιμήθηκε το 2008 με το βραβείο EMMY στην κατηγορία Τεχνολογίας και Εφαρμοσμένης Μηχανικής (Technology & Engineering Emmy Awards) για την ανάπτυξη και την εφαρμογή ενός καινοτόμου ψηφιακού συστήματος συλλογής, επεξεργασίας και μετάδοσης ειδήσεων. 13 Picard, R. G., (1993), The Cable Networks Handbook, Riverside, Carpelan, California. 14 Picard, R. G., (1993), The Cable Networks Handbook, Riverside, Carpelan, California. 15

16 Από τότε που άρχισε να λειτουργεί το CNN, έχει επεκτείνει τη μετάδοσή του σε διάφορα δίκτυα καλωδιακής και δορυφορικής τηλεόρασης (όπως το CNN Headline News), σε 12 ιστοσελίδες, δύο ιδιωτικά δίκτυα (όπως το CNN Airport Network) και σε δύο ραδιοφωνικά. Η παγκόσμια φήμη του CNN ενισχύθηκε όπως είδαμε το 1991 κατά τη διάρκεια του πολέμου του Κόλπου, όπου η κάλυψη των ειδήσεων μεταδόθηκε σε όλο τον κόσμο Η φιλοσοφία και ο ρόλος του CNN στην ενημέρωση Το CNN παραμένει δεύτερο στην κάλυψη των διεθνών ειδήσεων, με κοινό που φθάνει ακριβώς στο μισό από αυτό που έχει το BBC News. Σε αντίθεση με τα γραφεία και τους δημοσιογράφους του BBC, το CNN International χρησιμοποιεί αρκετά συχνά συνεργαζόμενους τοπικούς δημοσιογράφους οι οποίοι επηρεάζονται άμεσα από τα γεγονότα για τα οποία κάνουν ρεπορτάζ. Έτσι το αποτέλεσμα είναι μια πιο άμεση και λιγότερο απόμακρη προσέγγιση στην κάλυψη των γεγονότων στις περιοχές όπου πραγματικά συμβαίνουν. Το CNN κέρδισε την κοινή γνώμη και αποδοχή κατά τη διάρκεια του πρώτου πολέμου στον Κόλπο, καθώς ήταν το μόνο ξένο ειδησεογραφικό κανάλι που ενέκρινε ο ίδιος ο Σαντάμ Χουσεΐν να παραμείνει στο Ιράκ, επιτρέποντας έτσι στο δίκτυο να μεταδίδει αποκλειστικά ειδήσεις και εικόνες στον υπόλοιπο κόσμο. Σύμφωνα με έρευνες της κοινής γνώμης το 1995, οι θεατές βρήκαν το CNN ως το πιο αντικειμενικό κανάλι ανάμεσα σε όλα τα άλλα τηλεοπτικά κανάλια και εμπιστεύονταν το CNN περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο οργανισμό τηλεοπτικών ειδήσεων. Ο πρώτος πόλεμος του Περσικού Κόλπου το 1991 τοποθέτησε το CNN ανάμεσα στα τρία μεγάλα αμερικανικά δίκτυα για πρώτη φορά στην ιστορία του. Το CNN ήταν το μόνο δελτίο ειδήσεων που είχε τη δυνατότητα να μεταδίδει στο εξωτερικό εικόνες κατά τη διάρκεια των πρώτων ωρών των αμερικανικών βομβαρδισμών με ζωντανές μεταδόσεις από το ξενοδοχείο Al-Rashid στη Βαγδάτη. Η εμπειρία του πολέμου του Κόλπου απέδωσε στο CNN κύρος και έκανε γνωστά τα ονόματα αρκετών δημοσιογράφων οι οποίοι αποτελούν τώρα την παλιά φρουρά του CNN Whittemore, H., (1990), CNN: The Inside Story, Little Brown, Boston. 16 The New Georgia Encyclopedia (πρόσβαση 13 Ιουλίου 2008) 16

17 Η κάλυψη του πρώτου πολέμου του Κόλπου καθώς και άλλων παγκόσμιων κρίσεων στις αρχές της δεκαετίας του 90 οδήγησε στην κατασκευή του όρου «φαινόμενο CNN» κυρίως από ανώτερα στελέχη του αμερικανικού Πενταγώνου για να περιγράψουν τον χωρίς προηγούμενο αντίκτυπο που είχε η εικοσιτετράωρη κάλυψη των ειδήσεων σε πραγματικό χρόνο στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων της αμερικανικής κυβέρνησης. Επίσης, το CNN ήταν το δίκτυο που μετέδωσε πρώτο, έκτακτο δελτίο ειδήσεων για τις επιθέσεις της 11 ης Σεπτεμβρίου με ρεπορτάζ από τον τόπο των επιθέσεων 17. Μέρος της φιλοσοφίας του CNN είναι ότι οι ειδήσεις και όχι ο παρουσιαστής, είναι το «αστέρι» στο πρόγραμμα. Το αρχικό σχήμα του δικτύου, που προήλθε εν μέρει από αυτό των ραδιοφωνικών ειδήσεων, βασίστηκε στην «τοποθέτηση των ειδήσεων σε κυκλική συχνότητα». Τα σημαντικά θέματα επαναλαμβάνονται σε κυκλική βάση καθ όλη τη διάρκεια της ημέρας, μερικές φορές με τροποποιήσεις δευτερεύουσας όμως σημασίας, και τα καινούργια θέματα προστίθενται στο μίγμα των ειδήσεων σταδιακά. Ωστόσο, οποιαδήποτε στιγμή μπορούν να προκύψουν έκτακτα γεγονότα τα οποία και θα εξουσιάσουν το πρόγραμμα. Όπως προαναφέρθηκε το CNN άρχισε να κερδίζει το σεβασμό στη διάρκεια της δεκαετίας του 80. Το σχήμα του με τη μετάδοση αποκλειστικά και μόνο ειδήσεων, έδωσε την ευκαιρία, συν τω χρόνω, να δημιουργήσει και άλλες εκπομπές ειδήσεων πιο εξειδικευμένες που επικεντρώνουν σε θέματα ιατρικά, αθλητικά, περιβαλλοντικά, κ.ά. Η εμμονή στη ζωντανή κάλυψη των ειδήσεων, κυρίως με τηλεοπτικές κάμερες στο σημείο των γεγονότων, έδωσε στις μεταδόσεις του CNN μια πρόσθετη αίσθηση του επείγοντος. Το 1981 ο παρουσιαστής του CNN Bernard Shaw ήταν ο πρώτος που μετέδωσε την απόπειρα δολοφονίας του προέδρου των ΗΠΑ Ronald Reagan. Το 1986 εκατομμύρια τηλεθεατών (συμπεριλαμβανομένης και της πρώτης κυρίας Nancy Reagan) παρακολουθούσαν το CNN όταν εξερράγη το διαστημικό όχημα Challenger αμέσως μετά από την εκτόξευση. Το CNN ήταν το μόνο δίκτυο που μετέδιδε ζωντανά την εκτόξευση. Μέχρι τότε μερικοί αποκαλούσαν το κανάλι το «Δίκτυο Ειδήσεων Κρίσεων» (Crisis News Network CNN) το οποίο και σαφώς προσέλκυε συνεχώς μεγάλα ακροατήρια, όταν ξέσπαγαν σημαντικά γεγονότα. 17 Barbetta, I., The CNN Role in the Global Market of News Broadcasting (πρόσβαση 13 Ιουλίου 2008) 17

18 Σύμφωνα με πρόσφατες εκτιμήσεις, το CNN είναι το εικοσιτετράωρο δίκτυο ειδήσεων που παρακολουθείται περισσότερο και μαζί με το CNN Headline News και το CNN International, είναι το μοναδικό εικοσιτετράωρο δίκτυο ειδήσεων παγκοσμίως με περισσότερο από ένα δισεκατομμύριο τηλεθεατές. Το CNN έχει, επίσης, ένα δίκτυο ιστοσελίδων σε όλο τον κόσμο, με τη μεγαλύτερη πρόσβαση χρηστών από οποιοδήποτε άλλο ανταγωνιστικό ειδησεογραφικό φορέα 18. Διαθέτει δημοσιογράφους και γραφεία σε όλο τον κόσμο, περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο δίκτυο, με εργαζομένους παγκοσμίως με 300 ανταποκριτές έξω από τις ΗΠΑ και γραφεία σε 43 περιοχές σε όλο τον κόσμο (30 εκτός ΗΠΑ). Τελευταία λόγω και των παγκόσμιων συνθηκών, έχει διπλασιάσει τον αριθμό των υπαλλήλων του στους 75 στην κεντρική Ασία και τη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένων 40 στο Πακιστάν και 15 στο Αφγανιστάν. Επίσης, έχει ένα πολύ δυνατό τμήμα κατοχύρωσης αποκλειστικών δικαιωμάτων με το οποίο κατόρθωσε να αποκτήσει μερικά από τα καλύτερα ερασιτεχνικά βίντεο που λήφθηκαν κατά τη διάρκεια των πρώτων ωρών των επιθέσεων της 11 ης Σεπτεμβρίου. Μία άλλη δύναμη του CNN είναι η τεχνολογία συλλογής των ειδήσεων. Το βιντεόφωνο έχει δώσει τη δυνατότητα στο CNN να εκπέμπει υλικό ακόμα και στους πιο απομακρυσμένους τηλεθεατές. Τα μικρά, φορητά και σχετικά χαμηλού κόστους βιντεόφωνα ($7.500), μπορούν να στείλουν εικόνες μέσα από κυκλώματα - που κανονικά χρησιμοποιούνται για τη μεταβίβαση του ήχου - μετασχηματίζοντας τον τρόπο που δουλεύουν πλέον οι δημοσιογράφοι. Ο συμβατικός δορυφορικός εξοπλισμός είναι πάρα πολύ βαρύς και η μεταφορά του απαιτεί πάνω από ένα άτομο, ενώ τα βιντεόφωνα μπορούν να συναρμολογηθούν και να αποσυναρμολογηθούν σε μερικά μόνο λεπτά, συνήθως μόνο από έναν δημοσιογράφο. Είναι, επίσης, αθόρυβο και δυσδιάκριτο, κάτι που αποτελεί βασικό πλεονέκτημα στον πόλεμο π.χ. στο Ιράκ γιατί δεν τραβά ιδιαίτερα την προσοχή. Και αρκετοί πιστεύουν ότι αυτός ο εξοπλισμός είναι το μέλλον των τηλεοπτικών ειδήσεων, με τη διαχείριση των επιθυμιών των τηλεθεατών να είναι μια πρόκληση για το CNN 19. Το CNN ήταν πάντα ένα δίκτυο παγκόσμιας εμβέλειας, έχοντας προσωπικό και τηλεθεατές σε όλο τον κόσμο. Σύμφωνα με τον διευθυντή του CNN International η 18 Gomery, D., (2003), Cable News Network, Museum of Broadcast Communications. (πρόσβαση 13 Ιουλίου 2008) 19 Flournoy M. D., & Stewart, K.R., (1997), CNN: Making News in the Global Market, University of Luton Press, England. 18

ΕΠΕΑΕΚ 2.4.2.β «Υποστήριξη Επιχειρηματικών Ιδεών των σπουδαστών από το Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΙ Σερρών» ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΕΠΕΑΕΚ 2.4.2.β «Υποστήριξη Επιχειρηματικών Ιδεών των σπουδαστών από το Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΙ Σερρών» ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ των σπουδαστών από το Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ EIΣΑΓΩΓΗ Η επιρροή της διαφήμισης υπήρξε κι εξακολουθεί να είναι αναμφισβήτητα αισθητή, τόσο σε οικονομικά και επιχειρηματικά πλαίσια, όσο και

Διαβάστε περισσότερα

Τ. Ε. Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τ. Ε. Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Τ. Ε. Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : Θέμα: «Η προώθηση της επιχείρησης μέσω της διαφήμισης στο διαδίκτυο» (World Wide Web Marketing & Promotion)

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : Θέμα: «Η προώθηση της επιχείρησης μέσω της διαφήμισης στο διαδίκτυο» (World Wide Web Marketing & Promotion) ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : Θέμα: «Η προώθηση της επιχείρησης μέσω της διαφήμισης στο διαδίκτυο» (World Wide Web Marketing & Promotion) ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : Κ ος. Χ. Κυτάγιας ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Ανύσης Ιωάννης Α.Μ: 7032

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Θέμα διπλωματικής εργασίας: «Πληροφοριακά συστήματα και εφαρμογές στον τουρισμό Case study: Ξενοδοχειακή

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Ιωάννης Κουκότζηλας, Α.Μ. 634. Επιβλέπων: Δρ. Γεώργιος Μαστοράκης

Εισηγητής: Ιωάννης Κουκότζηλας, Α.Μ. 634. Επιβλέπων: Δρ. Γεώργιος Μαστοράκης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΚΤΥΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. ΤΟ FACEBOOK ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ».

«ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΚΤΥΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. ΤΟ FACEBOOK ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ». ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ «ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΚΤΥΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. ΤΟ FACEBOOK ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΜΕΣΩ INTERNET»

ΘΕΜΑ : «ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΜΕΣΩ INTERNET» Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ &ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ T.E.I. OF EPIRUS SCHOOL OF MANAGEMENT AND ECONOMICS DEPARTMENT OF COMMUNICATION, INFORMATICS AND MANAGEMENT ΘΕΜΑ :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Α. Γενικό πλαίσιο - Στόχοι Β. Μεθοδολογία Γ. Συμπεράσματα ανάλυση του εξωτερικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος της Ιαπωνίας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Α. Γενικό πλαίσιο - Στόχοι Β. Μεθοδολογία Γ. Συμπεράσματα ανάλυση του εξωτερικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος της Ιαπωνίας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Α. Γενικό πλαίσιο - Στόχοι Με τα σημερινά δεδομένα, οι ελληνικές επιχειρήσεις δεν παρουσιάζουν αξιοσημείωτη δραστηριότητα στην ιαπωνική αγορά, πιθανότατα επειδή δεν επιδεικνύουν την κατάλληλη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ική Σταδιοδρομίας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ EΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Επιστημονικό Υποστηρικτικό

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπων: Μάνος Περακάκης Καθηγητής Εφαρμογών

Επιβλέπων: Μάνος Περακάκης Καθηγητής Εφαρμογών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Η Σημασία της Διαδικτυακής παρουσίας ενός δήμου για την τουριστική του προβολή. Η περίπτωση της Ιεράπετρας.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ...σελ.3. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ...σελ.4. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...σελ.5

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ...σελ.3. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ...σελ.4. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...σελ.5 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ...σελ.3 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ...σελ.4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...σελ.5 ΜΕΡΟΣ Α : ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΤΟΥ ΓΛΩΣΣΙΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ...σελ.10 ΜΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Διαδικτυακή Διαφήμιση: Η άποψη των καταναλωτών του Ν. Ηρακλείου»

«Διαδικτυακή Διαφήμιση: Η άποψη των καταναλωτών του Ν. Ηρακλείου» Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Ηράκλειο, Νοέμβριος 2013 «Διαδικτυακή Διαφήμιση: Η άποψη των καταναλωτών του Ν. Ηρακλείου» Νικηφόρου Σταυρούλα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ MARKETING ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ MARKETING ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ MARKETING ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΓΡΗΓΟΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Σταυρίδου Μαρία. Θέμα: Η Αποτελεσματικότητα της διαφήμισης στο Διαδίκτυο

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Σταυρίδου Μαρία. Θέμα: Η Αποτελεσματικότητα της διαφήμισης στο Διαδίκτυο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σταυρίδου Μαρία Θέμα: Η Αποτελεσματικότητα της διαφήμισης στο Διαδίκτυο Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 2014 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΘΗΝΑ 2014 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ 2014 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Σπουδάστρια: Κυριακή Βαρσάμη

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Σπουδάστρια: Κυριακή Βαρσάμη Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: Εκπόνηση οδηγού διαφημιστικής πολιτικής για τον ΕΟΤ Σπουδάστρια: Κυριακή Βαρσάμη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Ι ' ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Ι ' ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Ι ' ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΤΥΠΟΥ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: Επιβλέπων: Ε. Χαιρετάκης Σπουδάστρια: Χρηστίδου Ζωή ΑΘΗΝΑ 2003 Περίληψη Η εργασία που ακολουθεί, ασχολείται

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη επιχείρησης που ανήκει στον κλάδο των Τηλεπικοινωνιών - Cyta Hellas

Μελέτη επιχείρησης που ανήκει στον κλάδο των Τηλεπικοινωνιών - Cyta Hellas Τµήµα Ψηφιακών Συστηµάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μελέτη επιχείρησης που ανήκει στον κλάδο των Τηλεπικοινωνιών - Cyta Hellas Φοιτήτρια: Τριχάκη Μαρία Επιβλέπων Καθηγητής: κ. Γεωργόπουλος Νικόλαος Αθήνα, 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ

ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ ΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ Ο ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. μέσα κοινωνικής δικτύωσης.»

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. μέσα κοινωνικής δικτύωσης.» ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ανάλυση ιστοσελίδων εταιρειών δερμοκαλλυντικών προϊόντων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.» ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η χρήση των νέων τεχνολογιών για την προβολή μιας πόλης. Δημιουργία πολυμεσικής εφαρμογής για την προβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τελική Εργασία

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τελική Εργασία ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τελική Εργασία Θέμα: «Κοινωνική ένταξη μεταναστών. Αρχές που πρέπει να διέπουν τις πολιτικές κοινωνικής ένταξης των μεταναστών. Προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή Εργασία «Εκπαίδευση Ενηλίκων: Η περίπτωση της τουρκικής γλώσσας στα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης»

Μεταπτυχιακή Εργασία «Εκπαίδευση Ενηλίκων: Η περίπτωση της τουρκικής γλώσσας στα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης» ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Μ.Σ.: Σπουδές στις Γλώσσες και τον Πολιτισμό των Χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης Μεταπτυχιακή Εργασία «Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΑΚΟΥΛΗ-ΧΑΣΑΠΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΑΜ.9159 ΜΑΓΔΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ «Η χρήση των µέσων κοινωνικής δικτύωσης ως εργαλείο για τη διαχείριση των σχέσεων µε τους πελάτες (Customer

Διαβάστε περισσότερα

«SOCIAL MEDIA MARKETING»

«SOCIAL MEDIA MARKETING» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA Tourism Management) Διπλωματική Εργασία «SOCIAL MEDIA MARKETING» Χριστίνα

Διαβάστε περισσότερα

«Σύγκριση των παραδοσιακών τρόπων κρατήσεων, των Travel 2.0 τεχνολογιών & των on-line συστημάτων κρατήσεων»

«Σύγκριση των παραδοσιακών τρόπων κρατήσεων, των Travel 2.0 τεχνολογιών & των on-line συστημάτων κρατήσεων» ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «Σύγκριση των παραδοσιακών τρόπων κρατήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση και Web 2.0

Εκπαίδευση και Web 2.0 του Δρ. Αριστείδη Βαγγελάτου* Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, Ε.Α. Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών Δαβάκη 10, 11525 Αθήνα vagelat@cti.gr Εκπαίδευση και Web 2.0 * Ο Δρ. Α. Βαγγελάτος,

Διαβάστε περισσότερα