«Πολυπολιτισμικό κοινό και σχέσεις Ανατολής - Δύσης»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Πολυπολιτισμικό κοινό και σχέσεις Ανατολής - Δύσης»"

Transcript

1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Πολυπολιτισμικό κοινό και σχέσεις Ανατολής - Δύσης» ΠΑΝΤΑΖΗ ΔΗΜΗΤΡΑ (Α.Μ.:1307 ) ΦΕΡΡΑ ΙΩΑΝΝΑ (Α.Μ.:1198) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΣ: Δρ. Δόμνας Μιχαήλ ΚΑΣΤΟΡΙΑ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008

2 Περίληψη The only way in which a human being can make some approach to knowing the whole of subject is by hearing what can be said about it by persons of every variety of opinion and studying all modes in which it can be looked at by every character of mind. No wise man ever acquired his wisdom in any mode but this. John Stuart Mill Τα ΜΜΕ είναι, ίσως, ένας από τους πιο σημαντικούς θεσμούς της σύγχρονης κοινωνίας και διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στην παραγωγή γνώσης και στη διανομή της. Επίσης, τα ΜΜΕ αποτελούν έναν έμμεσο τρόπο επικοινωνίας ανάμεσα σε ανθρώπους διαφορετικής κουλτούρας, εθνικότητας, και όχι μόνο. Μπορούν να μετατραπούν σε ένα πολύ δυνατό μέσο άσκησης πολυπολιτισμικής πολιτικής και προώθησης του πλουραλισμού σε μία πολυπολιτισμική κοινωνία. Ιδιαίτερα μέσα από αυτό το ρόλο μπορούν να διευκολύνουν τη συνύπαρξη των διαφορετικών πολιτισμών και να ενισχύσουν τις σχέσεις μεταξύ των πολιτών των διαφόρων κρατών. Το τι διαβάζει και παρακολουθεί ένα άτομο και το είδος της κουλτούρας, της λογοτεχνίας και γενικότερα των προτύπων στα οποία εκτίθεται, παρέχει σε αυτό το άτομο τις βασικές αξίες, τις πεποιθήσεις και τις απόψεις, οι οποίες θα το ακολουθούν, θα το καθορίζουν και θα το παρακινούν σε όλη τη διάρκεια της ζωής του. Τα πρότυπα αυτά μπορεί να προέρχονται από το οικογενειακό του περιβάλλον, την εκπαίδευση που λαμβάνει, το θρησκευτικό του προσανατολισμό, τον κοινωνικό του περίγυρο και ακόμα εντονότερα από την τηλεόραση και τελευταία και το διαδίκτυο. Οι ιστορίες, οι ειδήσεις, τα νέα που ακούν οι άνθρωποι, που διαβάζουν ή παρακολουθούν στην τηλεόραση, ως παιδιά και αργότερα ως ενήλικοι, γίνονται ένα αναπόσπαστο κομμάτι της ταυτότητας και της προσωπικότητάς τους. Ακόμα και οι θρησκείες, που είναι ένα επίσης αναπόσπαστο τμήμα του πολιτισμού, στηρίζονται κυρίως στην εξιστόρηση και τις παραβολές. Είναι, επομένως, κρίσιμης σημασίας αυτά που ακούμε, βλέπουμε ή παρακολουθούμε στην τηλεόραση, τόσο σε επίπεδο κοινωνικό και πολιτιστικό, όσο και σε επίπεδο εκπαιδευτικό και θρησκευτικό. Μπορεί να είναι ενθαρρυντικά, αρμονικά, να προάγουν την ειρήνη, τη δημιουργικότητα και τον πολιτισμό. Ο σημαντικότερος στόχος αυτής της μελέτης είναι να αναζητηθεί ο τρόπος με τον οποίο το CNN και το CNNTurk αλληλεπιδρούν στην προώθηση των σχέσεων μεταξύ Ανατολής και Δύσης. Για το λόγο αυτό στην παρούσα εργασία θα 2

3 επικεντρωθούμε στο ρόλο των ΜΜΕ και του CNNTürk στην Τουρκία σε σχέση και με τη γενικότερη φιλοσοφία του CNN και το ρόλο του στην παραγωγή των ειδήσεων. Μέσα από αυτή την ανάλυση θα επιχειρήσουμε να δούμε πως αυτή η αλληλεπίδραση επέδρασε στην τουρκική πολυπολιτισμική κοινωνία, αλλά και στις σχέσεις της ανατολικής αυτής χώρας με τη Δύση. Η κοινωνία της Τουρκίας, η πολιτική και η οικονομία της έχουν αλλάξει αρκετά τις τελευταίες δεκαετίες με σημαντικές μεταβολές στις σχέσεις της Τουρκίας με τις ΗΠΑ και την παραδοσιακή Δύση. Ο ρυθμός αυτής της αλλαγής έγινε ιδιαίτερα αισθητός με τις οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές μεταρρυθμίσεις, τα υψηλά ποσοστά ανάπτυξης και το νέο πολιτικό ρεύμα με δυτικό προσανατολισμό που έφερε πλέον την Τουρκία στο κατώφλι της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1. Η διεκπεραίωση αυτής της μελέτης πραγματοποιήθηκε μέσω της ανάλυσης ηλεκτρονικών αλλά και έντυπων άρθρων όπως και μέσω μελέτης των βιβλίων και ιστοσελίδων που περιέχονται στη βιβλιογραφία. Λέξεις κλειδιά: CNN, CNNTurk, κουλτούρα, πολυπολιτισμικότητα, ΜΜΕ, τηλεόραση, ειδήσεις, δυτικοποίηση 1 Αν και η πιθανότητα πλήρους ένταξης της Τουρκίας στους κόλπους της ΕΕ, ολοένα και ελαχιστοποιείται τους τελευταίους μήνες, κυρίως εξαιτίας της αμφιλεγόμενης πολιτικής σταθερότητας και των εντάσεων στο εσωτερικό της Τουρκίας. 3

4 Summary The only way in which a human being can make some approach to knowing the whole of subject is by hearing what can be said about it by persons of every variety of opinion and studying all modes in which it can be looked at by every character of mind. No wise man ever acquired his wisdom in any mode but this. John Stuart Mill Mass Media are perhaps one of the most important institutions of modern society that play an essential role in the production and the distribution of knowledge in it. Also, Mass Media constitute a direct way of communication between individuals of any culture, nationality, etc and can be used as a very strong mean in exercising multicultural policy and in promoting pluralism in a multicultural society. Particularly through this role it can facilitate the coexistence of different cultures and strengthen the relations between the citizens of various states. Turkish society, its politics and economy have changed enough through the last decades with important transformations in the relations of Turkey with the USA and the traditional West. The pace of this change became particularly perceptible with the economic, social and political reforms, the high rates of growth and the new political current with western orientation that brought Turkey in the threshold of the European Union. What a person reads and watches, the types of culture, literature and in general the models in which one is exposed to, provides in this individual the basic values, the convictions and opinions, that will follow, determine and motivate one s way of life. These models can be derived from one s family, education, religious orientation, social environment and more vigorously nowadays from television and the internet. The stories and the news, that a person hears, reads or watches in the television, as a child and later as an adult, become an integral piece of one s identity and personality. Even religions, that are also an integral component of culture, are supported mainly with narrations and parables. Therefore, what we hear, see or watch in television, is of critical importance, so much in a socio-cultural level, as much as in the educational and religious, as to be encouraging and harmonious and furthermore should promote peace, creativity and culture. The most important objective of this paper is to study the way with which CNN and CNNTurk influence the promotion of the relations between East and West. For this reason in this work we will focus on the role of the News Media and CNNTurk in 4

5 Turkey and in relation with the overall philosophy of the CNN and its role in the production of news. Through this analysis we will attempt to see how this interaction affected the Turkish multicultural society, and also the relations of this Eastern country with the West. Turkish society, its politics and economy have changed enough through the last decades with important developments in the relations between Turkey and USA and the traditional West. The pace of this transformation became particularly noticeable from the economic, social and political reforms, the high rates of growth and the new political western oriented current that brought henceforth Turkey in the threshold of European Union. The implementation of this study was realized via the analysis electronic but also printed articles as and via study of books and web pages that are contained in the bibliography. Key words: CNN, CNNTurk, culture, multiculturalism, Mass Media, television, news, westernization 5

6 Ευχαριστίες Η διεκπεραίωση μιας πτυχιακής εργασίας συνιστά ένα δύσκολο και ταυτόχρονα σημαντικό έργο στο τέλος της πορείας κάθε φοιτητή και απαιτεί χρόνο και υποστήριξη. Για την ολοκλήρωση αυτής της εργασίας, σημαντική ήταν η συμβολή της επιβλέπουσας καθηγήτριάς μας κας Μιχαήλ Δόμνας, η οποία με την κατάλληλη καθοδήγηση συνέβαλε καθοριστικά στην ολοκλήρωσή της. Επίσης, ευχαριστούμε για τη συμπαράσταση που μας επέδειξαν τα άτομα του οικογενειακού και φιλικού μας περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια εκπόνησης αυτής της μελέτης. 6

7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περίληψη Summary ΕΙΣΑΓΩΓΗ.. 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Παρουσίαση του CNN 1.1 Το Cable News Network (CNN) Η φιλοσοφία και ο ρόλος του CNN στην ενημέρωση Το φαινόμενο του CNN προβληματισμοί Τηλεοπτικά κανάλια που ανήκουν στο παγκόσμιο δίκτυο του CNN 22 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Τα ΜΜΕ στην Τουρκία 2.1 Λίγα λόγια για την Τουρκία Τα ΜΜΕ στην Τουρκία Ο έντυπος τύπος Η τηλεόραση Οι ψηφιακές υπηρεσίες Τα Πρακτορεία Ειδήσεων Το Διαδίκτυο Δημοσιογραφικές οργανώσεις Το ανώτατο ραδιοτηλεοπτικό συμβούλιο Η λογοκρισία στην Τουρκία και οι σχέσεις κράτους τύπου Τα ξένα ΜΜΕ στην Τουρκία Πρόσφατες εξελίξεις και συμπεράσματα Το CNNTurk Η φιλοσοφία του CNNTurk ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Πολυπολιτισμικότητα και ΜΜΕ 3.1. Πολυπολιτισμός και ο ρόλος των ΜΜΕ Ο τρόπος επιλογής των ειδήσεων Η τουρκική πολυπολιτισμική κοινωνία

8 3.4 Ο ρόλος των ΜΜΕ στην τουρκική κοινωνία Το αμερικανικό μοντέλο και η επιρροή των ΜΜΕ Συμπεράσματα Βιβλιογραφία Αρθρογραφία

9 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Δεδομένου ότι η συνειδητοποίηση της ύπαρξης πολιτισμικής ποικιλομορφίας στις δυτικές κυρίως κοινωνίες τις τελευταίες δεκαετίες ολοένα και αυξάνεται, έχει προκύψει η ανάγκη για την έκφραση αυτής της διαφορετικότητας στη δημόσια σφαίρα και τη δημιουργία ενός κοινού στο οποίο όλες οι ομάδες θα μπορούν και θα πρέπει να επικοινωνούν 2 σύμφωνα με τις πολιτισμικές τους διαφορετικότητες. Πραγματικά, η δυνατότητα έκφρασης της πολιτισμικής ποικιλομορφίας θεωρείται σημαντικό κομμάτι μιας δημοκρατικής κοινωνίας, το να είναι σε θέση δηλαδή η ίδια η δημοκρατία να εγγυάται την ύπαρξη δικτύων και συστημάτων ΜΜΕ που θα αρθρώνουν επαρκώς την εθνική ποικιλομορφία του συνόλου των πολιτών μιας κοινωνίας. Ήδη από τη δεκαετία του 80 το Συμβούλιο της Ευρώπης για παράδειγμα, προωθεί και πραγματοποιεί συζητήσεις για θέματα σχετικά με την πολιτισμική ποικιλομορφία και τα ΜΜΕ κυρίως μέσα από σειρές διασκέψεων, καθώς και μέσω της σύνταξης και δημοσιοποίησης εγγράφων διαμόρφωσης πολιτικών για την πολιτισμική ποικιλομορφία. Το μεγαλύτερο μέρος των ομιλιών του Συμβουλίου και οι συστάσεις στις οποίες καταλήγει, αναφέρονται στην υποχρέωση της ΕΕ για την ανάδειξη της ποικιλομορφίας μέσα από τις έννοιες για τα πολιτιστικά δικαιώματα και την προώθηση της κουλτούρας των μεταναστών στις χώρες που τους φιλοξενούν. Ωστόσο, ο Göktürk (1999) επισημαίνει ότι «η εστίαση στην πολιτισμική ποικιλομορφία η οποία υποτίθεται ότι είναι απελευθερωτική στην πράξη, συχνά καταλήγει να καλύπτει την υπάρχουσα διαπολιτισμική κυκλοφορία και καθιστά δυσκολότερο το διάλογο και την αλληλεπίδραση» 3. Επίσης, οι πρακτικές που ακολουθούν τα διάφορα είδη ΜΜΕ για την ανάδειξη της πολυπολιτισμικότητας, αν και ανταποκρίνονται στην ανάγκη ύπαρξης πολυπολιτισμικών προγραμμάτων κυρίως για τις εθνικές μειονότητες, δεν έχουν στην ουσία δημιουργήσει ή αναδείξει τις λεγόμενες «ευαισθησίες του κοσμοπολιτισμού» στους μειονοτικούς ή και τους πλειοψηφικούς πληθυσμούς. 2 Sandercock, L, (1998), Towards Cosmopolis: Planning for Multicultural Cities, John Wiley & Sons, Chichester, σελ Göktürk, D., (1999), Turkish Delight - German Fright: Migrant Identities in Transnational Cinema, ESRC Transnational Communities Programme, Working Paper No. 16, σελ. 7. (πρόσβαση 10 Μαΐου 2008) 9

10 Πρόσφατα, το Συμβούλιο της ΕΕ έχει διευρύνει τη συζήτηση για την πολυπολιτισμικότητα, υπερτονίζοντας ουσιαστικά την επιθυμία της ΕΕ τα ΜΜΕ να επιδιώξουν τη δημιουργία «κόμβων διασύνδεσης και διαδραστικότητας των πολιτισμών» που θα υπερβαίνουν τα όρια των ταυτοτήτων 4. Εδώ μπορούμε να παρατηρήσουμε την αύξηση του ενδιαφέροντος από επίσημους φορείς πλέον, που καλούν τα ΜΜΕ να ενθαρρύνουν την εθνική/πολιτιστική συνομιλία και την ανάμειξη των φωνών. Μια τέτοια προσπάθεια φαίνεται να βρήκε τρόπο έκφρασης μέσα από τις συστάσεις και τις προτροπές για τις πολιτικές των ΜΜΕ όπως προέκυψαν από το Παγκόσμιο Φόρουμ των Ηνωμένων Εθνών για την Τηλεόραση που πραγματοποιήθηκε το Οι αποφάσεις του φόρουμ περιελάμβαναν προτάσεις για το μετασχηματισμό των οργανισμών ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης στη δημιουργία δομών στις οποίες θα μπορούν να συμμετέχουν οι διαφορετικές φωνές σε έναν συλλογικό διάλογο. Στόχος ήταν να γίνουν οι υπηρεσίες που προσφέρουν τα ΜΜΕ περισσότερο καταδεκτικές και ανοικτές σε πολιτιστικά εναλλακτικές πηγές προγραμματισμού και, στην καλύτερη περίπτωση, να υποκινηθούν νέες, υβριδικές μορφές προγραμματισμού πάντα με βάση την ποικιλομορφία των πολιτισμών 6. Δηλαδή, ένας τρόπος για την προώθηση της πολυπολιτισμικότητας μέσα από τα ΜΜΕ μπορεί να είναι ο διάλογος και η αντιπροσώπευση στη δημόσια σφαίρα διαφορετικών προγραμμάτων που θα προάγουν και θα γνωρίζουν στο κοινό την ποικιλομορφία. Με αυτό τον τρόπο ο κοσμοπολίτικος χαρακτήρας της δημόσιας σφαίρας θα προσέλκυε την προσοχή όλο και περισσότερων πολιτών, αλλά και θα αύξανε τη συνειδητοποίηση των μορφών που λαμβάνει η πολιτισμική ποικιλομορφία στην καθημερινότητά τους. Ωστόσο, αυτό θα απαιτούσε μια μάλλον διαφορετική ημερήσια ατζέντα για τα προγράμματα πολλών πολυπολιτισμικών ΜΜΕ η οποία θα μπορούσε συχνά να παρερμηνευθεί ότι μάλλον πατρονάρει την «εθνική μοναδικότητα». Η «εθνική μοναδικότητα» έχει να κάνει με τη δυναμική της εθνικής ταυτότητας που υπερισχύει σε έναν πληθυσμό και της νομιμοποίησης της υπεροχής της έναντι των άλλων μειονοτικών εθνικών ταυτοτήτων. Σύμφωνα με τον Cheung η εθνική ταυτότητα είναι μία καθαρά ψυχολογική σύνδεση του ατόμου με μια εθνική 4 Perotti, A., (1997), Practising Cultural Diversity in Culture and the Media, Council for Cultural Co-operation of the Council of Europe, Strasbourg, σελ World Television Forum. (πρόσβαση 10 Μαΐου 2008) 6 Robins, K., Cornford J., & Aksoy, Â., (1997), Overview: From Cultural Rights to Cultural Responsibilities. Σε: Programming for People: From Cultural Rights to Cultural Responsibilities by K. Robins, ed. σελ , United Nations World Television Forum, New York. 10

11 ομάδα ή μια κοινή καταγωγή με επίκεντρο την αντίληψη που έχει το ίδιο το άτομο για τον εαυτό του 7. Με άλλα λόγια, τα ΜΜΕ είναι σε θέση να κάνουν μία κουλτούρα να φαίνεται «κανονική», στο τηλεοπτικό, κυρίως, κοινό και από την άλλη μπορούν τον ίδιο πολιτισμό να τον κάνουν να φαίνεται εξωτικός, με αποτέλεσμα να επηρεάζουν τη στάση της πλειοψηφίας και να διαμορφώνουν συγκεκριμένες απόψεις γι αυτόν τον πολιτισμό 8. Ο όρος «κανονική» τέθηκε για να τονίσει τη στάση και τα ταμπού που υπάρχουν σε έναν πολιτισμό όσον αφορά στην πρόσληψη της κουλτούρας ενός άλλου πολιτισμού, υπό την έννοια ότι η αποδοχή ή η κατανόηση μιας διαφορετικής π.χ. από τη δική μας, κουλτούρα, είναι μία διαδικασία που αρχικά η «άλλη» κουλτούρα γίνεται αντιληπτή ως «ξένη», ως «μη κανονική», πάντα σε σχέση με τη δική μας. Με την παρούσα εργασία θα επιχειρήσουμε να δούμε με ποιο τρόπο επικοινωνούν και ανταλλάσσουν στοιχεία οι πληθυσμοί μιας κοινωνίας και ακόμα περισσότερο θα επικεντρωθούμε στην ιδιαιτερότητα μιας πολυπολιτισμικής κοινωνίας. Θα εξετάσουμε το πώς τα άτομα μιας πολυπολιτισμικής κοινωνίας καταφέρνουν να επικοινωνήσουν μεταξύ τους, να προσεγγίσουν τις διαφορετικές κουλτούρες τους, να τις κατανοήσουν ή και να υιοθετήσουν στοιχεία η μία από την άλλη. Για το σκοπό αυτό θα εξετάσουμε το παράδειγμα της πολυπολιτισμικής κοινωνίας της Τουρκίας και θα το συνδέσουμε με το φαινόμενο του CNN και του CNN - Turk. Θα προσπαθήσουμε να δείξουμε το ρόλο και την επιρροή που μπορεί να ασκήσει ένα τηλεοπτικό κανάλι στη διαμόρφωση της τουρκικής κοινής γνώμης και της κοινωνίας γενικότερα, λαμβάνοντας υπόψη μας τις ιδιαιτερότητες του τουρκικού κοινού σχετικά με τη διαμόρφωση της εθνικής του ταυτότητας και τον τρόπο με τον οποίο ενσωματώνουν στις καθημερινές τους συνήθειες στοιχεία του δυτικού πολιτισμού. Θα δούμε με ποιο τρόπο αναπτύσσονται οι σχέσεις και παρουσιάζονται οι διαφορετικότητες μεταξύ «Ανατολής - Δύσης» και ειδικότερα θα δούμε με ποιο τρόπο το τουρκικό πολυπολιτισμικό κοινό (μειονότητες με διαφορετική διάλεκτο, 7 Cheung, Y. W., Approaches to ethnicity: Clearing roadblocks in the study of ethnicity and substance abuse, International Journal of Addictions, 28(12), 1993, pp Shohat, E., & Stam, R., (1995), Unthinking Eurocentrism: Multiculturalism and the Media, Routledge, London, p

12 γλώσσα, επίπεδο μόρφωσης, κτλ) αξιοποιεί και ασκεί κριτική σε αυτού του είδους την ενημέρωση (CNNTurk). Αρχικά θα παρουσιάσουμε το προφίλ του αμερικάνικου τηλεοπτικού καναλιού CNN και θα αναφερθούμε, κυρίως, στη φιλοσοφία του, το ρόλο που διαδραματίζει στην ενημέρωση και τον τρόπο με τον οποίο θεωρείται ότι αποτελεί βασικό συστατικό στοιχείο μια παγκοσμιοποιημένης κοινωνίας. Φυσικά θα αναφέρουμε και κάποια γενικά χαρακτηριστικά όσον αφορά στην ιστορία και την πορεία του καναλιού και γενικότερα στο χαρακτήρα των προγραμμάτων του. Επίσης, θα σχολιάσουμε και το τοπίο των ΜΜΕ στην Τουρκία και το πώς αυτό έχει διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα στο πλαίσιο της συνεργασίας της με την ΕΕ ως υποψήφια προς ένταξη χώρα. Θα προσπαθήσουμε να αναλύσουμε τον τρόπο λειτουργίας των ΜΜΕ, τους περιορισμούς που αντιμετωπίζουν, τους φορείς και τους οργανισμούς που τα ελέγχουν και γενικά θα δούμε τη φιλοσοφία των οργανισμών επικοινωνίας στην Τουρκία. Εδώ, επίσης θα αναφερθούμε και στη φιλοσοφία του CNNTurk και στο ρόλο του στη διαμόρφωση της κοινής γνώμης. Όσον αφορά στον τρόπο που θα επιτύχουμε το σκοπό μας στην παρούσα εργασία επιλέξαμε να χρησιμοποιήσουμε τη μέθοδο της επισκόπησης της βιβλιογραφίας 9. Η επιλογή αυτή έγινε κυρίως εξαιτίας της δυσκολίας ανεύρεσης πρωτογενών πηγών και του οικονομικού κόστους που θα απαιτούσε μία εναλλακτική πρόταση για προσέγγιση του ίδιου του τουρκικού κοινού η οποία και θα ήταν χρονικά και οικονομικά αδύνατη να πραγματοποιηθεί 10. Υπάρχουν δύο είδη πηγών μέσα από τα οποία μπορούμε να συλλέξουμε στοιχεία για μια έρευνα, αυτές είναι οι πρωτογενείς και οι δευτερογενείς πηγές στοιχείων 11. Πρωτογενή είναι τα στοιχεία που συλλέγονται για την επίλυση του συγκεκριμένου προβλήματος με το οποίο ασχολείται η έρευνα και η συλλογή τους συνήθως απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα. Δευτερογενή είναι τα στοιχεία που συλλέχτηκαν κατά καιρούς για άλλους σκοπούς και όχι για το θέμα που καλείται να ασχοληθεί η παρούσα μελέτη. Ως δευτερογενή στοιχεία στην παρούσα εργασία αναφερόμαστε στις μελέτες, στα άρθρα και στις 9 Δημητρόπουλος, Ε. Γ., (2001), «Εισαγωγή στη Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας», 3 η έκδοση, Εκδόσεις Έλλην, Αθήνα. 10 Παρασκευόπουλου, Ι., (1993), «Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας», Εκδόσεις Γρηγόρη, Αθήνα. 11 Παρασκευόπουλου, Ι., (1993), «Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας», Εκδόσεις Γρηγόρη, Αθήνα. 12

13 έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί και που δεν έχουν άμεση σχέση με το αντικείμενο της εργασίας μας. Η εργασία βασίστηκε κυρίως σε άρθρα, δημοσιεύσεις και μελέτες από την ξενόγλωσση βιβλιογραφία στην προσπάθεια απόκτησης μίας σαφούς και πλήρους εικόνας σχετικά με το κοινό της Τουρκίας και τα ΜΜΕ. Η επισκόπηση της βιβλιογραφίας αποτελεί μία εδραιωμένη τεχνική στις περισσότερες ερευνητικές σχολές και είναι μία περίπλοκη διαδικασία καθώς απαιτείται η συλλογή των κατάλληλων άρθρων και μελετών και η σχετική επεξεργασία τους για την άντληση συμπερασμάτων. Επίσης, χρήσιμα στοιχεία αντλήθηκαν και από τους επίσημους διαδικτυακούς τόπους του CNN και του CNNTurk, καθώς επίσης και από την επίσημη στατιστική υπηρεσία της Τουρκίας, αλλά και άλλους χρήσιμους ιστοτόπους. 13

14 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Παρουσίαση του CNN 1.1 Το Cable News Network (CNN) Το CNN (Cable News Network) είναι ένα σημαντικό τηλεοπτικό καλωδιακό δίκτυο ειδήσεων με έδρα την Ατλάντα της Τζιώρτζια και με παγκόσμια εμβέλεια. Ιδρύθηκε το 1980 από τον Ted Turner και βγήκε στον αέρα την 1 η Ιουνίου Είναι το δίκτυο που πρώτο εισήγαγε την ιδέα της εικοσιτετράωρης κάλυψης τηλεοπτικών ειδήσεων, αν και στα πρώτα χρόνια λειτουργίας του, το κανάλι δε γνώρισε σημαντικές επιτυχίες, κυρίως λόγω του ανταγωνισμού με το Δορυφορικό Ειδησεογραφικό Κανάλι (Satellite News Channel) που προϋπήρχε - μία συνεργασία του ABC (American Broadcasting Company) και του CBS (Columbia Broadcasting System). Σήμερα 1 δισεκατομμύριο άνθρωποι σε 212 χώρες μπορούν να παρακολουθήσουν το CNN, το οποίο διαθέτει 15 σταθμούς και 12 ιστοσελίδες. Η αμερικανική έκδοση εκπέμπει και στον Καναδά και σε παγκόσμιο επίπεδο, το CNN εκπέμπει μέσα από το CNN International και συνεργάζεται με επιλεγμένα δίκτυα και υπηρεσίες. Το 1980, το δίκτυο ειδήσεων CNN ήταν το πρώτο καλωδιακό κανάλι μετάδοσης εικοσιτετράωρων τηλεοπτικών ειδήσεων. Από τα κεντρικά στην Ατλάντα, το CNN έχει επεκτείνει τη δραστηριότητά του σε όλο τον κόσμο και σιγά σιγά μετατρέπεται σε μια κυρίαρχη δύναμη στην εθνική και τη διεθνή δημοσιογραφία. Μαζί με τα θυγατρικά κανάλια του και τον ανταγωνισμό που ενέπνευσε, το δίκτυο έχει αλλάξει τον τρόπο της ροής πληροφοριών στον ολοένα και περισσότερο συνδεδεμένο κόσμο 12. Το 1987 ο Turner πούλησε σημαντικό μερίδιο των μετοχών του δικτύου στους μεγαλύτερους φορείς καλωδιακής τηλεόρασης που υπήρχαν τότε, την Time Warner και την TCI (Tele-Communications, Inc). Έτσι αυτές οι επιχειρήσεις απέκτησαν ένα ισχυρό οικονομικό κίνητρο για την επιτυχία του CNN και έτσι για πολλά χρόνια εμπόδισαν τη δημιουργία άλλων ανταγωνιστικών ειδησεογραφικών καναλιών με εικοσιτετράωρο πρόγραμμα, δημιουργώντας έτσι ένα μονοπώλιο στην καλωδιακή 12 Masterslave.eu, European Informational Website (πρόσβαση 13 Ιουλίου 2008) 14

15 τηλεόραση μετάδοσης ειδήσεων των ΗΠΑ. Μόνο όταν το 1996 η Time Warner αγόρασε όλο το δίκτυο του Turner, επετράπη η ανάπτυξη ανταγωνιστικών ειδησεογραφικών καναλιών και έτσι άνοιξε ο δρόμος για τη δημιουργία του Fox News Channel του Rupert Murdoch 13. Στη δεκαετία του 70 ο Turner εκμεταλλεύτηκε την αυξανόμενη διαθεσιμότητα των διαστημικών δορυφόρων επικοινωνιών και ξεκίνησε τον ανεξάρτητο σταθμό Channel 17 στην Ατλάντα. Καθώς η καλωδιακή τηλεόραση επεκτεινόταν σε όλες τις ΗΠΑ και νέες επιχειρήσεις άρχισαν να παρουσιάζουν δυνατότητες δημιουργίας καναλιών niche, που θα απευθύνονται δηλαδή σε συγκεκριμένες αγορές στόχους με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, ο Turner επεδίωξε τη δημιουργία ενός δικτύου που θα μετέδιδε μόνο ειδήσεις. Αρχικά πολλοί αμφέβαλαν εάν θα μπορούσε να υπάρξει μια αγορά με κοινό που θα ήθελε να παρακολουθεί ειδήσεις επί εικοσιτετραώρου βάσεως και αμφέβαλλαν για το κατά πόσο ένα τέτοιο εγχείρημα θα μπορούσε να είναι κερδοφόρο. Στον κόσμο των τηλεοπτικών ειδήσεων που κυριαρχούσαν τα τρία μεγάλα δίκτυα (CBS, NBC, και ABC), πολλοί αναρωτήθηκαν εάν θα υπήρχε χώρος για μια τέτοια καινοτομία, ιδιαίτερα επειδή προγραμμάτιζε να γεμίσει ένα τεράστιο μέρος του τηλεοπτικού χρόνου με έναν προϋπολογισμό που αποτελούσε μόνο ένα μέρος αυτού που ξόδευαν μέχρι τότε τα δίκτυα 14. Παρά τα τρομερά οργανωτικά και τεχνικά εμπόδια, το CNN κατόρθωσε να βγει στον αέρα την 1 η Ιουνίου 1980 και 1,7 εκατομμύρια συνδρομητών καλωδιακής τηλεόρασης ήταν σε θέση να το παρακολουθήσουν. Αν και η πρώτη ημέρα δεν ξεκίνησε χωρίς αντιξοότητες, το CNN πήρε το πρώτο του «θέμα» λίγα λεπτά πριν την εναρκτήρια μετάδοσή του. Διέκοψε το πρώτο διαφημιστικό του διάλλειμα για να μεταδώσει ζωντανά την επίσκεψη του Προέδρου των ΗΠΑ Jimmy Carter στην Ιντιάνα, στο δωμάτιο του νοσοκομείου όπου νοσηλευόταν ο αρχηγός των πολιτικών δικαιωμάτων Vernon Jordan, ο οποίος είχε πληγωθεί κατά την απόπειρα δολοφονίας του. Η επιχείρηση τιμήθηκε το 2008 με το βραβείο EMMY στην κατηγορία Τεχνολογίας και Εφαρμοσμένης Μηχανικής (Technology & Engineering Emmy Awards) για την ανάπτυξη και την εφαρμογή ενός καινοτόμου ψηφιακού συστήματος συλλογής, επεξεργασίας και μετάδοσης ειδήσεων. 13 Picard, R. G., (1993), The Cable Networks Handbook, Riverside, Carpelan, California. 14 Picard, R. G., (1993), The Cable Networks Handbook, Riverside, Carpelan, California. 15

16 Από τότε που άρχισε να λειτουργεί το CNN, έχει επεκτείνει τη μετάδοσή του σε διάφορα δίκτυα καλωδιακής και δορυφορικής τηλεόρασης (όπως το CNN Headline News), σε 12 ιστοσελίδες, δύο ιδιωτικά δίκτυα (όπως το CNN Airport Network) και σε δύο ραδιοφωνικά. Η παγκόσμια φήμη του CNN ενισχύθηκε όπως είδαμε το 1991 κατά τη διάρκεια του πολέμου του Κόλπου, όπου η κάλυψη των ειδήσεων μεταδόθηκε σε όλο τον κόσμο Η φιλοσοφία και ο ρόλος του CNN στην ενημέρωση Το CNN παραμένει δεύτερο στην κάλυψη των διεθνών ειδήσεων, με κοινό που φθάνει ακριβώς στο μισό από αυτό που έχει το BBC News. Σε αντίθεση με τα γραφεία και τους δημοσιογράφους του BBC, το CNN International χρησιμοποιεί αρκετά συχνά συνεργαζόμενους τοπικούς δημοσιογράφους οι οποίοι επηρεάζονται άμεσα από τα γεγονότα για τα οποία κάνουν ρεπορτάζ. Έτσι το αποτέλεσμα είναι μια πιο άμεση και λιγότερο απόμακρη προσέγγιση στην κάλυψη των γεγονότων στις περιοχές όπου πραγματικά συμβαίνουν. Το CNN κέρδισε την κοινή γνώμη και αποδοχή κατά τη διάρκεια του πρώτου πολέμου στον Κόλπο, καθώς ήταν το μόνο ξένο ειδησεογραφικό κανάλι που ενέκρινε ο ίδιος ο Σαντάμ Χουσεΐν να παραμείνει στο Ιράκ, επιτρέποντας έτσι στο δίκτυο να μεταδίδει αποκλειστικά ειδήσεις και εικόνες στον υπόλοιπο κόσμο. Σύμφωνα με έρευνες της κοινής γνώμης το 1995, οι θεατές βρήκαν το CNN ως το πιο αντικειμενικό κανάλι ανάμεσα σε όλα τα άλλα τηλεοπτικά κανάλια και εμπιστεύονταν το CNN περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο οργανισμό τηλεοπτικών ειδήσεων. Ο πρώτος πόλεμος του Περσικού Κόλπου το 1991 τοποθέτησε το CNN ανάμεσα στα τρία μεγάλα αμερικανικά δίκτυα για πρώτη φορά στην ιστορία του. Το CNN ήταν το μόνο δελτίο ειδήσεων που είχε τη δυνατότητα να μεταδίδει στο εξωτερικό εικόνες κατά τη διάρκεια των πρώτων ωρών των αμερικανικών βομβαρδισμών με ζωντανές μεταδόσεις από το ξενοδοχείο Al-Rashid στη Βαγδάτη. Η εμπειρία του πολέμου του Κόλπου απέδωσε στο CNN κύρος και έκανε γνωστά τα ονόματα αρκετών δημοσιογράφων οι οποίοι αποτελούν τώρα την παλιά φρουρά του CNN Whittemore, H., (1990), CNN: The Inside Story, Little Brown, Boston. 16 The New Georgia Encyclopedia (πρόσβαση 13 Ιουλίου 2008) 16

17 Η κάλυψη του πρώτου πολέμου του Κόλπου καθώς και άλλων παγκόσμιων κρίσεων στις αρχές της δεκαετίας του 90 οδήγησε στην κατασκευή του όρου «φαινόμενο CNN» κυρίως από ανώτερα στελέχη του αμερικανικού Πενταγώνου για να περιγράψουν τον χωρίς προηγούμενο αντίκτυπο που είχε η εικοσιτετράωρη κάλυψη των ειδήσεων σε πραγματικό χρόνο στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων της αμερικανικής κυβέρνησης. Επίσης, το CNN ήταν το δίκτυο που μετέδωσε πρώτο, έκτακτο δελτίο ειδήσεων για τις επιθέσεις της 11 ης Σεπτεμβρίου με ρεπορτάζ από τον τόπο των επιθέσεων 17. Μέρος της φιλοσοφίας του CNN είναι ότι οι ειδήσεις και όχι ο παρουσιαστής, είναι το «αστέρι» στο πρόγραμμα. Το αρχικό σχήμα του δικτύου, που προήλθε εν μέρει από αυτό των ραδιοφωνικών ειδήσεων, βασίστηκε στην «τοποθέτηση των ειδήσεων σε κυκλική συχνότητα». Τα σημαντικά θέματα επαναλαμβάνονται σε κυκλική βάση καθ όλη τη διάρκεια της ημέρας, μερικές φορές με τροποποιήσεις δευτερεύουσας όμως σημασίας, και τα καινούργια θέματα προστίθενται στο μίγμα των ειδήσεων σταδιακά. Ωστόσο, οποιαδήποτε στιγμή μπορούν να προκύψουν έκτακτα γεγονότα τα οποία και θα εξουσιάσουν το πρόγραμμα. Όπως προαναφέρθηκε το CNN άρχισε να κερδίζει το σεβασμό στη διάρκεια της δεκαετίας του 80. Το σχήμα του με τη μετάδοση αποκλειστικά και μόνο ειδήσεων, έδωσε την ευκαιρία, συν τω χρόνω, να δημιουργήσει και άλλες εκπομπές ειδήσεων πιο εξειδικευμένες που επικεντρώνουν σε θέματα ιατρικά, αθλητικά, περιβαλλοντικά, κ.ά. Η εμμονή στη ζωντανή κάλυψη των ειδήσεων, κυρίως με τηλεοπτικές κάμερες στο σημείο των γεγονότων, έδωσε στις μεταδόσεις του CNN μια πρόσθετη αίσθηση του επείγοντος. Το 1981 ο παρουσιαστής του CNN Bernard Shaw ήταν ο πρώτος που μετέδωσε την απόπειρα δολοφονίας του προέδρου των ΗΠΑ Ronald Reagan. Το 1986 εκατομμύρια τηλεθεατών (συμπεριλαμβανομένης και της πρώτης κυρίας Nancy Reagan) παρακολουθούσαν το CNN όταν εξερράγη το διαστημικό όχημα Challenger αμέσως μετά από την εκτόξευση. Το CNN ήταν το μόνο δίκτυο που μετέδιδε ζωντανά την εκτόξευση. Μέχρι τότε μερικοί αποκαλούσαν το κανάλι το «Δίκτυο Ειδήσεων Κρίσεων» (Crisis News Network CNN) το οποίο και σαφώς προσέλκυε συνεχώς μεγάλα ακροατήρια, όταν ξέσπαγαν σημαντικά γεγονότα. 17 Barbetta, I., The CNN Role in the Global Market of News Broadcasting (πρόσβαση 13 Ιουλίου 2008) 17

18 Σύμφωνα με πρόσφατες εκτιμήσεις, το CNN είναι το εικοσιτετράωρο δίκτυο ειδήσεων που παρακολουθείται περισσότερο και μαζί με το CNN Headline News και το CNN International, είναι το μοναδικό εικοσιτετράωρο δίκτυο ειδήσεων παγκοσμίως με περισσότερο από ένα δισεκατομμύριο τηλεθεατές. Το CNN έχει, επίσης, ένα δίκτυο ιστοσελίδων σε όλο τον κόσμο, με τη μεγαλύτερη πρόσβαση χρηστών από οποιοδήποτε άλλο ανταγωνιστικό ειδησεογραφικό φορέα 18. Διαθέτει δημοσιογράφους και γραφεία σε όλο τον κόσμο, περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο δίκτυο, με εργαζομένους παγκοσμίως με 300 ανταποκριτές έξω από τις ΗΠΑ και γραφεία σε 43 περιοχές σε όλο τον κόσμο (30 εκτός ΗΠΑ). Τελευταία λόγω και των παγκόσμιων συνθηκών, έχει διπλασιάσει τον αριθμό των υπαλλήλων του στους 75 στην κεντρική Ασία και τη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένων 40 στο Πακιστάν και 15 στο Αφγανιστάν. Επίσης, έχει ένα πολύ δυνατό τμήμα κατοχύρωσης αποκλειστικών δικαιωμάτων με το οποίο κατόρθωσε να αποκτήσει μερικά από τα καλύτερα ερασιτεχνικά βίντεο που λήφθηκαν κατά τη διάρκεια των πρώτων ωρών των επιθέσεων της 11 ης Σεπτεμβρίου. Μία άλλη δύναμη του CNN είναι η τεχνολογία συλλογής των ειδήσεων. Το βιντεόφωνο έχει δώσει τη δυνατότητα στο CNN να εκπέμπει υλικό ακόμα και στους πιο απομακρυσμένους τηλεθεατές. Τα μικρά, φορητά και σχετικά χαμηλού κόστους βιντεόφωνα ($7.500), μπορούν να στείλουν εικόνες μέσα από κυκλώματα - που κανονικά χρησιμοποιούνται για τη μεταβίβαση του ήχου - μετασχηματίζοντας τον τρόπο που δουλεύουν πλέον οι δημοσιογράφοι. Ο συμβατικός δορυφορικός εξοπλισμός είναι πάρα πολύ βαρύς και η μεταφορά του απαιτεί πάνω από ένα άτομο, ενώ τα βιντεόφωνα μπορούν να συναρμολογηθούν και να αποσυναρμολογηθούν σε μερικά μόνο λεπτά, συνήθως μόνο από έναν δημοσιογράφο. Είναι, επίσης, αθόρυβο και δυσδιάκριτο, κάτι που αποτελεί βασικό πλεονέκτημα στον πόλεμο π.χ. στο Ιράκ γιατί δεν τραβά ιδιαίτερα την προσοχή. Και αρκετοί πιστεύουν ότι αυτός ο εξοπλισμός είναι το μέλλον των τηλεοπτικών ειδήσεων, με τη διαχείριση των επιθυμιών των τηλεθεατών να είναι μια πρόκληση για το CNN 19. Το CNN ήταν πάντα ένα δίκτυο παγκόσμιας εμβέλειας, έχοντας προσωπικό και τηλεθεατές σε όλο τον κόσμο. Σύμφωνα με τον διευθυντή του CNN International η 18 Gomery, D., (2003), Cable News Network, Museum of Broadcast Communications. (πρόσβαση 13 Ιουλίου 2008) 19 Flournoy M. D., & Stewart, K.R., (1997), CNN: Making News in the Global Market, University of Luton Press, England. 18

19 δύναμη του καναλιού οφείλεται σε αυτήν ακριβώς τη διεθνή κάλυψη των γεγονότων. Με τα 43 γραφεία σε όλο τον κόσμο και 300 δημοσιογράφους εκτός ΗΠΑ, μπορούν να στείλουν ανταποκριτές για να καλύψουν το ξέσπασμα ενός γεγονότος οπουδήποτε και σε πολύ πιο σύντομο χρονικό διάστημα από τα άλλα δίκτυα 20. Επιπλέον, εξαιτίας της φύσης του, το CNN ως διεθνές δίκτυο, έχει τεράστια ευθύνη στην προβολή και παρουσίαση των γεγονότων με ισορροπημένο και μηπροπαγανδιστικό τρόπο. Η κάλυψη των γεγονότων πρέπει να απεικονίζει αυτή την αντικειμενικότητα, την προβολή όλων των απόψεων και όλων των εμπλεκόμενων μερών. Το CNN βλέπει τον εαυτό του ως ένα παγκόσμιο δίκτυο που απλώς τυχαίνει να εδρεύει στην Ατλάντα των ΗΠΑ και πως δεν είναι ένα αμερικανικό δίκτυο που απλώς μεταδίδει σε διεθνές επίπεδο και αυτή ακριβώς η διάκριση είναι και ο πυρήνας της φιλοσοφίας του CNN. Είναι σαφές ότι η αμερικανική κουλτούρα έχει γίνει πιο διεθνής τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα μετά τις επιθέσεις της 11 ης Σεπτεμβρίου, καθώς ολοένα και περισσότεροι Αμερικανοί αρχίζουν να παρακολουθούν, να ενδιαφέρονται και να κατανοούν αυτά που συμβαίνουν σε άλλα μέρη του κόσμου. Επομένως, το CNN μπορεί να πρέπει να γίνει ακόμα περισσότερο σφαιρικό ώστε να καλύψει όλες αυτές τις νέες ανάγκες. Το επόμενο βήμα για το CNN είναι να καινοτομήσει και να συνεχίσει να μεγαλώνει σε έναν χώρο που φαίνεται να αποτελεί το μέλλον στη βιομηχανία των ειδήσεων και στις νέες τεχνολογίες διανομής, όπως είναι το Ίντερνετ. Οι ιστοσελίδες του CNN έχουν γίνει επίκεντρο στη χάραξη της επιχειρησιακής στρατηγικής του CNN, καθώς ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι συνδέονται για ώρες στο Διαδίκτυο, λαμβάνουν, παρακολουθούν ή διαβάζουν ειδήσεις της τελευταίας στιγμής. Ανώτερα στελέχη του CNN.com επιδόθηκαν στον τριπλασιασμό της ικανότητας των υπολογιστών τους και βελτίωση της ιστοσελίδας του καναλιού για πιο άμεση και σύντομη πρόσβαση των χρηστών, ιδιαίτερα μετά την 11 ης Σεπτεμβρίου όπου παρατηρήθηκε μία κατακόρυφη αύξηση του αριθμού των χρηστών που μπήκαν στην ιστοσελίδα του καναλιού Flournoy M. D., & Stewart, K. R., (1997), CNN: Making News in the Global Market, University of Luton Press, England. 21 Lewites, N., (2002), CNN and September 11 th, 2001: Management in a Crisis, Institute for Technology and Enterprise, Polytechnic University, The New York Information Technology Center, (πρόσβαση 10 Μαΐου 2008) 19

20 1.3 Το φαινόμενο του CNN προβληματισμοί Ωστόσο, το CNN έχει κατηγορηθεί και για μεροληπτική συμπεριφορά ότι δηλαδή προωθεί μία συντηρητική και μία φιλελεύθερη ημερήσια διάταξη βασισμένη σε προηγούμενα γεγονότα, αν και σύμφωνα με την κυρίαρχη κριτική το CNN θεωρείται ότι έχει φιλελεύθερη προκατάληψη. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 90 ονομάστηκε εμπαικτικά ως «το δίκτυο ειδήσεων του Κλίντον» για την εμφανή προκατάληψη υπέρ της διακυβέρνησης του πρώην προέδρου των ΗΠΑ. Μερικοί μελετητές ισχυρίζονται ότι σήμερα το δίκτυο προωθεί την εικόνα του Barack Obama στις εκλογές του 2008 για το χρίσμα του υποψηφίου των Δημοκρατικών για την προεδρία. Το CNN έχει αποτελέσει αντικείμενο συχνών συζητήσεων και αντιπαραθέσεων, τόσο όσον αφορά στην εσωτερική έκδοση των ειδήσεων από το CNN, όσο και σε διεθνές επίπεδο από το CNN International 22. Ο όρος «φαινόμενο CNN» αναφέρεται σε μια θεωρία των Πολιτικών Επιστημών και των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, που ισχυρίζεται ότι η ανάπτυξη του δημοφιλούς διεθνούς καναλιού εικοσιτετράωρης μετάδοσης τηλεοπτικών ειδήσεων, άσκησε σημαντική επίδραση στη διαμόρφωση της εξωτερικής πολιτικής των κρατών προς το τέλος της περιόδου του ψυχρού πολέμου και ότι το CNN και οι συνακόλουθοι ανταγωνιστές του στη βιομηχανία των ειδήσεων έχουν ασκήσει παρόμοια επίδραση στη μεταψυχροπολεμική εποχή. Όπως ο ελεύθερος τύπος, εξαιτίας του ρόλου του ως «Τέταρτης Εξουσίας», είχε πάντα επιρροή στη χάραξη της πολιτικής στα δημοκρατικά κράτη, έτσι οι μελετητές του φαινομένου CNN υποστηρίζουν ότι και το CNN έχει τεράστια επιρροή. Όμως ο βαθμός, το βάθος και η ταχύτητα των νέων μέσων παγκοσμίως έχουν δημιουργήσει ένα νέο είδος επιδράσεων, ποιοτικά διαφοροποιημένων από εκείνες που προηγήθηκαν ιστορικά. Αυτός ο κατασκευασμένος όρος αντικατοπτρίζει τον πρωταγωνιστικό ρόλο που διαδραμάτισε το δίκτυο CNN στο χώρο, του οποίου η εκτενής κάλυψη από γεγονότα όπως για παράδειγμα, οι διαδηλώσεις στην πλατεία Τιενανμέν του 1989, η πτώση του κομμουνισμού στην Ανατολική Ευρώπη, ο πρώτος πόλεμος στον Κόλπο και η μάχη του Mogadishu, είχαν άμεσο και έντονο αντίκτυπο στην αμερικανική πολιτική 22 Gomery, D., Cable News Network», Museum of Broadcast Communications, (πρόσβαση 13 Ιουλίου 2008) 20

«Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία»

«Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία» «Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία» Σίμου Δανάη Μεταπτυχιακή φοιτήτρια: Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση danai.simou@st.ouc.ac.cy Περίληψη: Στη σημερινή κοινωνία παρατηρούνται

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: ΣΟΦΙΑ ΑΡΑΒΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: ΣΟΦΙΑ ΑΡΑΒΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Λεωφ. Αντ.Τρίτση, Αργοστόλι Κεφαλληνίας Τ.Κ. 28 100 τηλ. : 26710-27311 fax : 26710-27312

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Κατ/νση Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Μοντέλα στρατηγικής διοίκησης και

Διαβάστε περισσότερα

Social Media και Επικοινωνία Φεβρουάριος 2009

Social Media και Επικοινωνία Φεβρουάριος 2009 Social Media και Επικοινωνία Φεβρουάριος 2009 Το Ινστιτούτο Επικοινωνίας είναι φορέας μη κερδοσκοπικός. Στους στόχους του περιλαμβάνεται η συμβολή στην ανάπτυξη της έρευνας και την ανάδειξη κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

οµάδα 57 Ζαφειριάδης Δηµήτρης Μπατσούκας Δηµήτρης Case Study Intel Εργασία για «Πληροφοριακά Συστήµατα Μάρκετινγκ»

οµάδα 57 Ζαφειριάδης Δηµήτρης Μπατσούκας Δηµήτρης Case Study Intel Εργασία για «Πληροφοριακά Συστήµατα Μάρκετινγκ» οµάδα 57 Ζαφειριάδης Δηµήτρης Μπατσούκας Δηµήτρης Case Study Intel Εργασία για «Πληροφοριακά Συστήµατα Μάρκετινγκ» Τι είναι Πολιτική Προβολής µέσα από το διαδίκτυο ; Ο όρος αναφέρεται στην διαφήµιση (προώθηση)

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα 6. Οργανωσιακή Κουλτούρα και Ποικιλοµορφία. Copyright 2012 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All Rights Reserved.

Μάθηµα 6. Οργανωσιακή Κουλτούρα και Ποικιλοµορφία. Copyright 2012 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All Rights Reserved. Μάθηµα 6 Οργανωσιακή Κουλτούρα και Ποικιλοµορφία McGraw-Hill/Irwin Copyright 2012 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All Rights Reserved. Οργανωσιακή Κουλτούρα και Ποικιλοµορφία v Οι ειδικοί στόχοι του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία «Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ»

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία «Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία «Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ» Πολίνα Πολυδώρου Λεμεσός 2012 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η Διακήρυξη της IFLA για την Πολυπολιτισμική Βιβλιοθήκη

Η Διακήρυξη της IFLA για την Πολυπολιτισμική Βιβλιοθήκη Η Διακήρυξη της IFLA για την Πολυπολιτισμική Βιβλιοθήκη Η πολυπολιτισµική βιβλιοθήκη - µια πύλη σε µία πολιτιστικά ποικιλόµορφη κοινωνία ανοιχτή στο διάλογο Translation in Greek: Antonia Arahova Librarian

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Οργανισμός είναι ένα σύνολο κρατών, που δημιουργείται με διεθνή συνθήκη, διαθέτει μόνιμα όργανα νομική προσωπικότητα διαφορετική από τα κράτη

Διεθνής Οργανισμός είναι ένα σύνολο κρατών, που δημιουργείται με διεθνή συνθήκη, διαθέτει μόνιμα όργανα νομική προσωπικότητα διαφορετική από τα κράτη Διεθνείς Οργανισμοί Περιεχόμενα Σελ.3 Τι είναι διεθνής οργανισμός; Σελ.4 Κατηγορίες διεθνών οργανισμών Σελ.5-6 Σημαντικότεροι Διεθνείς Οργανισμοί Σελ.7 Τι είναι Μη Κυβερνητικός Οργανισμός Σελ.8-11 Μ.Κ.Ο

Διαβάστε περισσότερα

Σταμούλου Αναστασία-Διονυσία 7ο Λύκειο Καλλιθέας Α4

Σταμούλου Αναστασία-Διονυσία 7ο Λύκειο Καλλιθέας Α4 Σταμούλου Αναστασία-Διονυσία 7ο Λύκειο Καλλιθέας Α4 Ευχαριστίες Στο σημείο αυτό θα ήθελα να αποδώσω τις ευχαριστίες μου σε όσους βοήθησαν με τον τρόπο τους στην εκπόνηση αυτής της εργασίας. Αρχικά, θα

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια για την «Εθνική έρευνα για τα ΜΜΕ»

Σχόλια για την «Εθνική έρευνα για τα ΜΜΕ» Σχόλια για την «Εθνική έρευνα για τα ΜΜΕ» Του καθηγητή Στέλιου Παπαθανασόπουλου, Προέδρου του Τμήματος Επικοινωνίας και Ενημέρωσης του Πανεπιστημίου Αθηνών και μέλους του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ Παναγιώτου Νεοφύτα 2008969752 Επιβλέπων καθηγητής Δρ. Νίκος Μίτλεττον,

Διαβάστε περισσότερα

European Year of Citizens 2013 Alliance

European Year of Citizens 2013 Alliance European Year of Citizens 2013 Alliance MANIFESTO Η ενεργός συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιδίωξη των Ευρωπαϊκών συλλογικών στόχων και αξιών που προβλέπονται στις Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Β ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Θέµα:

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Β ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Θέµα: Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Β ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: Πολιτιστική Επικοινωνία και Τοπική ηµοσιότητα: Η αξιοποίηση των Μέσων Ενηµέρωσης, ο ρόλος των

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιβλέπων Καθηγητής: Δρ. Νίκος Μίτλεττον Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2 ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ονοματεπώνυμο: Ιωσηφίνα

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός: 3.650.000 Ευρώ Φορέας υλοποίησης: Ελληνικός Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορείου ΟΠΕ ΑΕ Χρηματοδότηση: Συγχρηματοδότηση από την Ελλάδα και

Προϋπολογισμός: 3.650.000 Ευρώ Φορέας υλοποίησης: Ελληνικός Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορείου ΟΠΕ ΑΕ Χρηματοδότηση: Συγχρηματοδότηση από την Ελλάδα και Προϋπολογισμός: 3.650.000 Ευρώ Φορέας υλοποίησης: Ελληνικός Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορείου ΟΠΕ ΑΕ Χρηματοδότηση: Συγχρηματοδότηση από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΡΕΙΟ ΙΡΑΚ. Ιούλιος 2009. www.geostrategy.gr. Γιαννακόπουλος Βασίλειος

ΒΟΡΕΙΟ ΙΡΑΚ. Ιούλιος 2009. www.geostrategy.gr. Γιαννακόπουλος Βασίλειος 1 ΒΟΡΕΙΟ ΙΡΑΚ Ιούλιος 2009 www.geostrategy.gr Γιαννακόπουλος Βασίλειος 2 Εισαγωγή Θα μπορούσαμε να πούμε ότι το Ιράκ είναι ένα «τεχνητό κοσμικό κράτος». Η ενότητά του ουσιαστικά δεν υφίσταται ούτε εθνικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ. Public Relations Management

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ. Public Relations Management ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Public Relations Management Στόχος του Προγράμματος Το πρόγραμμα Διοίκηση Επικοινωνίας Δημοσίων Σχέσεων είναι ένα πλήρες και ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ. ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ.5 /06.05.2014

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ. ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ.5 /06.05.2014 ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ.5 /06.05.2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Σήμερα ημέρα Τρίτη 06 Μαΐου 2014 και ώρα 11:00 το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία παρέστησαν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΕΟΥ Φ.Τ:2008670839 Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ κεφάλαιο 1 ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1. Εισαγωγή Μ έχρι αρκετά πρόσφατα, η έννοια του μάρκετινγκ των υπηρεσιών αποτελούσε μια έννοια χωρίς ιδιαίτερη αξία αφού, πρακτικά,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ CHAT ROOMS

Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ CHAT ROOMS ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Ι Ο Ν Ι Ω Ν Ν Η Σ Ω Ν ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : ΑΤΕΙ Ιονίων Νήσων- Λεωφόρος Αντώνη Τρίτση Αργοστόλι Κεφαλληνίας, Ελλάδα 28100,+30

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΑΣΘΜΑ

Πτυχιακή εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΑΣΘΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΑΣΘΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΛΟΙΖΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική»

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Επίκαιρα Θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Σταμάτιος

Διαβάστε περισσότερα

Ραδιοτηλεοπτική κάλυψη της προεκλογικής περιόδου των βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015 ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ.

Ραδιοτηλεοπτική κάλυψη της προεκλογικής περιόδου των βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015 ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ. ΝΑ ΕΠΑΝΑΛΗΦΘΕΙ Η ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ. 1/13.01.2015 Σήμερα ημέρα Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2015 και ώρα 13:00 το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ. Ονοματεπώνυμο:

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος του σεμιναρίου. Σε ποιους απευθύνεται. Οφέλη

Στόχος του σεμιναρίου. Σε ποιους απευθύνεται. Οφέλη Στόχος του σεμιναρίου Το LinkedIn σεμινάριο είναι ένα σεμινάριο διάρκειας 8 ωρών το οποίο θα πραγματοποιηθεί από τη Socialab την Τρίτη 21 Απριλίου με σκοπό να καλύψει τις ανάγκες όσων επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ / ICT

ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ / ICT ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ / ICT Η στροφή προς τις υψηλές τεχνολογίες, κυρίως στο πλαίσιο της Ψηφιακής Στρατηγικής (2006-2013) έχει οδηγήσει στην βελτίωση των περισσότερων δεικτών Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτική Έρευνα στο Κοινό του Money Show 2013 στην Αθήνα. ή ς 42-44, 161 21 ή.210-7455900, Fax 210-7488713 E-mail: hrh@otenet.gr, http://www.hrh.

Ποσοτική Έρευνα στο Κοινό του Money Show 2013 στην Αθήνα. ή ς 42-44, 161 21 ή.210-7455900, Fax 210-7488713 E-mail: hrh@otenet.gr, http://www.hrh. Ποσοτική Έρευνα στο Κοινό του Money Show 2013 στην Αθήνα ή ς 42-44, 161 21 ή.210-7455900, Fax 210-7488713 E-mail: hrh@otenet.gr, http://www.hrh.gr Εισαγωγή / Στόχος της Έρευνας Στα πλαίσια της μεγαλύτερης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. Στις μέρες μας, η ελεύθερη πληροφόρηση και διακίνηση της πληροφορίας

Πρόλογος. Στις μέρες μας, η ελεύθερη πληροφόρηση και διακίνηση της πληροφορίας Πρόλογος Στις μέρες μας, η ελεύθερη πληροφόρηση και διακίνηση της πληροφορίας αποτελεί δημόσιο αγαθό, το οποίο πρέπει να παρέχεται χωρίς περιορισμούς και εμπόδια στα μέλη της κοινωνίας. Οι πολύπλευρα πληροφορημένοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ.: 09/061. Υπεύθυνος Καθηγητής: Σάββας Μακρίδης

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ.: 09/061. Υπεύθυνος Καθηγητής: Σάββας Μακρίδης Α.Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η διαμόρφωση επικοινωνιακής στρατηγικής (και των τακτικών ενεργειών) για την ενδυνάμωση της εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένες Επικοινωνίες Marketing. Παρουσίαση πτυχιακής εργασίας Αδαμαντίας Τραϊφόρου

Ολοκληρωμένες Επικοινωνίες Marketing. Παρουσίαση πτυχιακής εργασίας Αδαμαντίας Τραϊφόρου Ολοκληρωμένες Επικοινωνίες Marketing Παρουσίαση πτυχιακής εργασίας Αδαμαντίας Τραϊφόρου Θεωρητική προσέγγιση Οι Ολοκληρωμένες Επικοινωνίες Marketing (IMC), είναι μια διαδικασία προγραμματισμού με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Τα Αίτια και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Μετανάστευσης. Πραγματικοί Μισθοί, Παγκόσμια Παραγωγή, Ωφελημένοι και Ζημιωμένοι

Τα Αίτια και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Μετανάστευσης. Πραγματικοί Μισθοί, Παγκόσμια Παραγωγή, Ωφελημένοι και Ζημιωμένοι Τα Αίτια και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Μετανάστευσης Πραγματικοί Μισθοί, Παγκόσμια Παραγωγή, Ωφελημένοι και Ζημιωμένοι Η Παγκόσµια Μετανάστευση Το 2010, 214 εκατομμύρια άνθρωποι ήταν μετανάστες, κατοικούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ Socm09008@soc.aegean.gr

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ Socm09008@soc.aegean.gr ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΧΗ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: Διερεύνηση των απόψεων

Διαβάστε περισσότερα

Διαφήμιση και Επιχειρησιακή Επικοινωνία. Ενότητα # 7: Δημοσιότητα Διδάσκων: Γεώργιος Πανηγυράκης Τμήμα: Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διαφήμιση και Επιχειρησιακή Επικοινωνία. Ενότητα # 7: Δημοσιότητα Διδάσκων: Γεώργιος Πανηγυράκης Τμήμα: Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Διαφήμιση και Επιχειρησιακή Επικοινωνία Ενότητα # 7: Δημοσιότητα Διδάσκων: Γεώργιος Πανηγυράκης Τμήμα: Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων Ενότητα 6: Η οργανωτική συμπεριφορά ως επιστημονικός χώρος

Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων Ενότητα 6: Η οργανωτική συμπεριφορά ως επιστημονικός χώρος Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων Ενότητα 6: Η οργανωτική συμπεριφορά ως επιστημονικός χώρος Δρ. Σερδάρης Παναγιώτης Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νάκου Αλεξάνδρα Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής Ο όρος ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ δημιουργεί μία αίσθηση ασάφειας αφού επιδέχεται πολλές εξηγήσεις. Υπάρχει συνεχής διάλογος και προβληματισμός ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

e-knownet Δίκτυο για τη μη-τυπική εκπαίδευση στην επιστήμη, με τη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ)

e-knownet Δίκτυο για τη μη-τυπική εκπαίδευση στην επιστήμη, με τη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) LLP Application Call EAC/61/2006 Transversal Programme / Key Activity 3: ICT / Networks e-knownet Δίκτυο για τη μη-τυπική εκπαίδευση στην επιστήμη, με τη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

«Έντυπο και ψηφιακό βιβλίο στη σύγχρονη εποχή: τάσεις στην παγκόσμια βιομηχανία».

«Έντυπο και ψηφιακό βιβλίο στη σύγχρονη εποχή: τάσεις στην παγκόσμια βιομηχανία». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : ΑΤΕΙ Ιονίων Νήσων- Λεωφόρος Αντώνη Τρίτση Αργοστόλι- Κεφαλληνίας, Ελλάδα 28100, +30

Διαβάστε περισσότερα

κατεύθυνση της εξάλειψης εθνοκεντρικών και άλλων αρνητικών στοιχείων που υπάρχουν στην ελληνική εκπαίδευση έτσι ώστε η εκπαίδευση να λαμβάνει υπόψη

κατεύθυνση της εξάλειψης εθνοκεντρικών και άλλων αρνητικών στοιχείων που υπάρχουν στην ελληνική εκπαίδευση έτσι ώστε η εκπαίδευση να λαμβάνει υπόψη ΕΙΣΑΓΩΓΗ Είναι γνωστό ότι, παραδοσιακά, όπως άλλα εκπαιδευτικά συστήματα έτσι και το ελληνικό στόχευαν στην καλλιέργεια και ενδυνάμωση της εθνοπολιτιστικής ταυτότητας. Αυτό κρίνεται θετικό, στο βαθμό που

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου. Ενώ οι υπόλοιπες εκθέσεις ασχολούνται μόνο με επιμέρους τομείς της. No. 020/2015 101-HvS/Breu 1/6

Δελτίο Τύπου. Ενώ οι υπόλοιπες εκθέσεις ασχολούνται μόνο με επιμέρους τομείς της. No. 020/2015 101-HvS/Breu 1/6 Δελτίο Τύπου 28 Σεπτεμβρίου 2015 CeBIT 2016 (14 18 Μαρτίου, Δευτ. Παρ.): Η CeBIT προωθεί την ψηφιοποίηση στην επιχειρηματική δραστηριότητα, την δημόσια διοίκηση και την κοινωνία - Ισχυρή ώθηση για την

Διαβάστε περισσότερα

Telecoms. Retail. Τοµείς δραστηριοποίησης: Wholesale. στο χώρο της διανοµής προϊόντων τεχνολογίας µέσω της εταιρείας WestNet Distribution

Telecoms. Retail. Τοµείς δραστηριοποίησης: Wholesale. στο χώρο της διανοµής προϊόντων τεχνολογίας µέσω της εταιρείας WestNet Distribution Ο Όµιλος Εταιριών Olympia, του επιχειρηµατία Πάνου Γερµανού, αποτελεί σηµείο αναφοράς για την ελληνική επιχειρηµατική σκηνή ήδη από τη δεκαετία του 1980 και συνεχίζει αδιάλειπτα να στηρίζει την εθνική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ UNITE-IT

ΔΙΚΤΥΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ UNITE-IT ΔΙΚΤΥΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ UNITE-IT Με την υποστήριξη ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ unite-it 2014 Το δίκτυο Unite-IT ολοκλήρωσε το πρώτο έτος πλήρους λειτουργίας από τα δύο συνολικά έτη που υλοποιείται και συνεχίζει

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης εργασίας, η οποία εξελίσσεται σε έξι μέρη που δημοσιεύονται σε αντίστοιχα τεύχη. Τεύχος 1, 2013.

Το παρόν αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης εργασίας, η οποία εξελίσσεται σε έξι μέρη που δημοσιεύονται σε αντίστοιχα τεύχη. Τεύχος 1, 2013. Είναι Πράγματι οι Γερμανοί Φτωχότεροι από τους Έλληνες, in DEEP ANALYSIS Ενέργεια Παγκόσμιες Ενεργειακές Ανάγκες της Περιόδου 2010-2040 του Ιωάννη Γατσίδα και της Θεοδώρας Νικολετοπούλου in DEEP ANALYSIS

Διαβάστε περισσότερα

THINK PLUS ADVERTISING 2011 www.think-plus.gr

THINK PLUS ADVERTISING 2011 www.think-plus.gr ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ The price of greatness is responsibility ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΕΛΙΔΑ 2 Η THINK PLUS δραστηριοποιείται στον τομέα των ολοκληρωμένων μορφών επικοινωνίας, προσφέροντας υψηλή ποιότητα εταιρικής εικόνας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BUSINESS PLAN

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BUSINESS PLAN ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BUSINESS PLAN Business Plan (Γραπτή Τελική Εταιρική Αναφορά) Το business plan (γραπτή αναφορά) είναι η ολοκληρωμένη και αναλυτική αποτύπωση της επιχειρηματικής σας ιδέας με τρόπο που να

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΟΧΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ...είναι να διερευνηθεί κατά πόσο γίνεται χρήση των Social Media στο πολιτικό μάρκετινγκ στην Ελλάδα και ποια είναι η σχέση της χρήσης αυτών των μέσων με την πολιτική συμπεριφορά... Συγκεκριμένα,

Διαβάστε περισσότερα

Η Sopexa αποκρυπτογραφεί τους foodies ανά τον κόσμο

Η Sopexa αποκρυπτογραφεί τους foodies ανά τον κόσμο opexa Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2015 Δελτίο Τύπου Η Sopexa αποκρυπτογραφεί τους foodies ανά τον κόσμο Ευχάριστη έκπληξη για την ελληνική κουζίνα! Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μεγάλης έρευνας «Sopexa Foodies

Διαβάστε περισσότερα

τι σημαίνει ΚΑΡΙΕΡΑ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ; Έλια Λιατάκη Διευθύνουσα Σύμβουλος

τι σημαίνει ΚΑΡΙΕΡΑ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ; Έλια Λιατάκη Διευθύνουσα Σύμβουλος τι σημαίνει ΚΑΡΙΕΡΑ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ; Έλια Λιατάκη Διευθύνουσα Σύμβουλος Η αποστολή των Δημοσίων Σχέσεων είναι να επηρεάζουν αντιλήψεις και συμπεριφορές. influence Για την Porter Novelli είναι κάτι

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η Ψηφιακή Υποδοµή DARIAH-GR. Ελένη Κατσιαδάκη Ακαδηµία Αθηνών, 8 Απριλίου 2014

Τι είναι η Ψηφιακή Υποδοµή DARIAH-GR. Ελένη Κατσιαδάκη Ακαδηµία Αθηνών, 8 Απριλίου 2014 Τι είναι η Ψηφιακή Υποδοµή DARIAH-GR Ελένη Κατσιαδάκη Ακαδηµία Αθηνών, 8 Απριλίου 2014 Η εισαγωγή της διαχείρισης της πληροφορίας και των ψηφιακών µεθόδων έρευνας στο πεδίο των ανθρωπιστικών επιστηµών

Διαβάστε περισσότερα

Σπουδάστρια Δακανάλη Νικολέτα Α.Μ. 5567. "Πώς η εξέλιξη της τεχνολογίας επηρεάζει την απόδοση των επιχειρήσεων" ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Σπουδάστρια Δακανάλη Νικολέτα Α.Μ. 5567. Πώς η εξέλιξη της τεχνολογίας επηρεάζει την απόδοση των επιχειρήσεων ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Σπουδάστρια Δακανάλη Νικολέτα Α.Μ. 5567 "Πώς η εξέλιξη της τεχνολογίας επηρεάζει την

Διαβάστε περισσότερα

http://hdl.handle.net/11728/6817 Downloaded from HEPHAESTUS Repository, Neapolis University institutional repository

http://hdl.handle.net/11728/6817 Downloaded from HEPHAESTUS Repository, Neapolis University institutional repository Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Law and Social Sciences http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ ÅÁÉÀ±Êº ˆ½Éà º±¹ ı ±½ þÿ º º±, œ±á ± þÿ Á̳Á±¼¼± ¹µ ½  º±¹ ÅÁÉÀ±ÊºÌ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΕΩΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΙΡΑΝ. Του Ανδρέα Ανδριανόπουλου

Η ΓΕΩΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΙΡΑΝ. Του Ανδρέα Ανδριανόπουλου Η ΓΕΩΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΙΡΑΝ Του Ανδρέα Ανδριανόπουλου Αλλαγές στο Ενεργειακό Τοπίο Πολλά φαίνεται να αλλάζουν με την πρόσφατη συμφωνία για τα πυρηνικά με το Ιράν. Είναι φανερό πως

Διαβάστε περισσότερα

Η Δράση της Ψηφιακής Εμπιστοσύνης και το Σημερινό Σχολείο ΑΡ. ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΙΤΥΕ

Η Δράση της Ψηφιακής Εμπιστοσύνης και το Σημερινό Σχολείο ΑΡ. ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΙΤΥΕ Η Δράση της Ψηφιακής Εμπιστοσύνης και το Σημερινό Σχολείο ΑΡ. ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΙΤΥΕ Το περιβάλλον Διαδίκτυο Ψηφιακό οικοσύστημα Σχολείο Εκπαιδευτικοί Γονείς. Η ανάγκη Τα παιδιά χρειάζονται ποιοτικό ψηφιακό

Διαβάστε περισσότερα

Επιστήμη και Δημοσιογραφία. Δημοσιογραφία Επιστήμης Μπορούν να αποτυπωθούν δημοσιογραφικά τα αποτελέσματα της επιστήμης;

Επιστήμη και Δημοσιογραφία. Δημοσιογραφία Επιστήμης Μπορούν να αποτυπωθούν δημοσιογραφικά τα αποτελέσματα της επιστήμης; Δημοσιογραφία Μπορούν να αποτυπωθούν δημοσιογραφικά τα αποτελέσματα της επιστήμης; Μενέλαος Σωτηρίου 8ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία», Αθήνα, 10-12 Νοεμβρίου 2011 Επιστήμη και Δημοσιογραφία «Η

Διαβάστε περισσότερα

Πηγές ευρωπαϊκής πληροφόρησης

Πηγές ευρωπαϊκής πληροφόρησης ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ τεκµηρίωση, επικοινωνία, δικτύωση Πηγές ευρωπαϊκής πληροφόρησης Σύγχρονα εργαλεία Επιµέλεια: ΕιρήνηΘυµιατζή εκέµβριος 2012 ΗΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΓΙΑΤΗΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗΈΝΩΣΗ : ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ Πoύ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τις έρευνες

Σύμφωνα με τις έρευνες Το Διαδίκτυο αλλάζει τις δυνατότητες για πληροφορίες υγείας Σύμφωνα με τις έρευνες Οι ασθενείς: επιθυμούν να έχουν οι ίδιοι περισσότερο έλεγχο και ρόλο - 80% των χρηστών του Internet, ψάχνουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Προσέλκυση πελατών. Marketing Προώθηση πωλήσεων. Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ

Προσέλκυση πελατών. Marketing Προώθηση πωλήσεων. Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ Προσέλκυση πελατών Marketing Προώθηση πωλήσεων Εισηγητής: Μανώλης Τσαντάκης, Οικονοµολόγος, TEAM EUROPE Ελλάδα Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

The IFLA Internet Manifesto. Η Διακήρυξη της IFLA για το Διαδίκτυο

The IFLA Internet Manifesto. Η Διακήρυξη της IFLA για το Διαδίκτυο The IFLA Internet Manifesto Translation in Greek Antonia Arahova Librarian National Library of Greece Institute for Democracy Konstantinos Karamanlis Η Διακήρυξη της IFLA για το Διαδίκτυο [Ελληνική Μετάφραση]

Διαβάστε περισσότερα

ERGASIA.GR. Συν-εργαστείτε μαζί μας

ERGASIA.GR. Συν-εργαστείτε μαζί μας ERGASIA.GR Συν-εργαστείτε μαζί μας 1.000.000 επισκέψεις μηνιαίως! Το ergasia.gr ξεκίνησε την λειτουργία του τον Μάρτιο του 2014 και σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, αναρριχήθηκε ανάμεσα στις πρώτες ιστοσελίδες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Το κοινωνικό στίγμα της ψυχικής ασθένειας

Το κοινωνικό στίγμα της ψυχικής ασθένειας Διεπιζηημονική Φρονηίδα Υγείας(2015) Τόμος 7,Τεύχος 1, 8-18 ISSN 1791-9649 Το κοινωνικό στίγμα της ψυχικής ασθένειας Κνξδώζε Α 1, Σαξίδε Μ 2, Σνπιηώηεο Κ 3 1 Ννζειεύηξηα ΤΔ, MSc, Γεληθό Ννζνθνκείν Κνξίλζνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Φοινίκη Αλεξάνδρου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διαμοιρασμός δεδομένων & γλωσσικών πόρων: τεχνικά ζητήματα. Πένυ Λαμπροπούλου ΙΕΛ/ΕΚ "ΑΘΗΝΑ"

Διαμοιρασμός δεδομένων & γλωσσικών πόρων: τεχνικά ζητήματα. Πένυ Λαμπροπούλου ΙΕΛ/ΕΚ ΑΘΗΝΑ Διαμοιρασμός δεδομένων & γλωσσικών πόρων: τεχνικά ζητήματα Πένυ Λαμπροπούλου ΙΕΛ/ΕΚ "ΑΘΗΝΑ" Επισκόπηση Γνωρίζετε ήδη Τι είδους δεδομένα χρειάζονται από προηγούμενη συνεδρία Μοντέλο που βασίζεται στα Δεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Τμήμα Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Τμήμα Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Τμήμα Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών Ίδρυση Το Τμήμα Τουρκικών Σπουδών ιδρύθηκε το 1989. Δέχθηκε τους πρώτους φοιτητές του στο πρώτο έτος λειτουργίας του Πανεπιστημίου Κύπρου,

Διαβάστε περισσότερα

Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα

Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα Δρ. Ιωάννης Χατζηκιάν, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΣΔΟ, ΤΕΙ Αθηνών, Εισήγηση στην ημερίδα του Γραφείου Διαμεσολάβησης

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικά Προγράμματα Διεθνών Οργανισμών και Πρωτοβουλιών

Εκπαιδευτικά Προγράμματα Διεθνών Οργανισμών και Πρωτοβουλιών Universities 4 EU Αθήνα, 21 Μαρτίου 2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Εκπαιδευτικά Προγράμματα Διεθνών Οργανισμών και Πρωτοβουλιών Βέρα Δηλάρη Education expert veradil61@gmail.com Παγκόσμιοι Αναπτυξιακοί Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Μάριος Βρυωνίδης Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Εθνικός Συντονιστής Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας

Μάριος Βρυωνίδης Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Εθνικός Συντονιστής Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας Μάριος Βρυωνίδης Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Εθνικός Συντονιστής Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας Χριστίνα Παπασολομώντος Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Μέλος Ομάδας Συντονισμού για Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

CyberEdge από την AIG

CyberEdge από την AIG Προστασία από τις συνέπειες των ηλεκτρονικών και διαδικτυακών κινδύνων Business Solutions CyberEdge από την AIG ηλεκτρονικοί και Οι ηλεκτρονικοί και διαδικτυακοί κίνδυνοι αποτελούν καθημερινή πραγματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 4.1 Τρόποι Προσέλκυσης Νέων...21 4.2 Προτάσεις Πολιτικής των Νέων...22 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ...26 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΡΕΩΝ...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 4.1 Τρόποι Προσέλκυσης Νέων...21 4.2 Προτάσεις Πολιτικής των Νέων...22 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ...26 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΡΕΩΝ... Cities for Peace and Democracy in Europe Ε Ρ Ε ΤΟΠΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ Υ Ν Α με την υποστήριξη Ιανουάριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ...6

Διαβάστε περισσότερα

Δεδομένα στην πράξη. Μιχάλης Βαφόπουλος, vafopoulos.org. ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος και ODI ΕΕΛΛΑΚ

Δεδομένα στην πράξη. Μιχάλης Βαφόπουλος, vafopoulos.org. ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος και ODI ΕΕΛΛΑΚ Δεδομένα στην πράξη Μιχάλης Βαφόπουλος, vafopoulos.org ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος και ODI ΕΕΛΛΑΚ Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Τµήµα ιεθνών Ευρωπαϊκών Σπουδών Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές της Νεολαίας

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Τµήµα ιεθνών Ευρωπαϊκών Σπουδών Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές της Νεολαίας Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Τµήµα ιεθνών Ευρωπαϊκών Σπουδών Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές της Νεολαίας Πρόγραµµα εργασίας «Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2020» της Ε.Ε: Στρατηγικές δια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Ως κλάδος τηλεπικοινωνιών ορίζεται η παραγωγή τηλεπικοινωνιακού υλικού και η χρήση των παραγόμενων τηλεπικοινωνιακών προϊόντων και

Διαβάστε περισσότερα

ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση

ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση Κατάρτιση και Πιστοποίηση σε βασικές εξιότητες και Κατάρτιση σε Προηγµένες εξιότητες στη Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών Εργαζόµενων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους

Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους Ειδικό ευρωβαρόμετρο 386 Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στον πληθυσμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ευρύτερα ομιλούμενη μητρική γλώσσα είναι η γερμανική (16%), έπονται η ιταλική και η αγγλική (13%

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος και Συνιδρυτής της Microsoft, Bill Gates, είχε πει προσφάτως:

Ο Πρόεδρος και Συνιδρυτής της Microsoft, Bill Gates, είχε πει προσφάτως: Ο Πρόεδρος και Συνιδρυτής της Microsoft, Bill Gates, είχε πει προσφάτως: Στον 21ο αιώνα θα υπάρχουν δυο ειδών επιχειρήσεις: Αυτές με παρουσία στο Internet και αυτές που θα έχουν βάλει ΛΟΥΚΕΤΟ! Σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Σπύρος Παπαδάκης. Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Δρ. Σ. Παπαδάκης

Δρ. Σπύρος Παπαδάκης. Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Δρ. Σ. Παπαδάκης Τεκμηρίωση η Επιστημονικών Εργασιών,, Διπλωματικών και Διδακτορικών Διατρίβων: Το σύστημα APA Δρ. Σπύρος Παπαδάκης Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Σκοπός σκοπός και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΟ»

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνικές σχέσεις μαθητών με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες σε ελληνικές τάξεις»

«Κοινωνικές σχέσεις μαθητών με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες σε ελληνικές τάξεις» Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο «Κοινωνικές σχέσεις μαθητών με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες σε ελληνικές

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαμπος Βρασίδας

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαμπος Βρασίδας Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαμπος Βρασίδας www.cardet.org www.unic.ac.cy info@cardet.org Ανασκόπηση Σύγχρονες τάσεις Στοιχεία από ΕΕ Προκλήσεις Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένα Συστήματα Επικοινωνίας

Ολοκληρωμένα Συστήματα Επικοινωνίας Προβολή 1. Ολοκληρωμένα Συστήματα Επικοινωνίας 2. Σκοπός της Επικοινωνίας 3. Παράγοντες που επηρεάζουν το μίγμα προβολής 4. Το πρόγραμμα προβολής 5. Διαφήμιση 6. Προσωπική Πώληση 7. Προώθηση των Πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Το παιχνίδι της χαράς

Το παιχνίδι της χαράς Ανοιχτό πρόγραμμα εκπαίδευσης Κατερίνα Πουλέα Παιδαγωγός Το παιχνίδι της χαράς Το παιχνίδι της χαράς Αετιδέων 15 & Βουτσινά Χολαργός 6944 773597 Ανοιχτό πρόγραμμα εκπαίδευσης Το Παιδαγωγικό Κέντρο Προσχολικής

Διαβάστε περισσότερα

Το θεσμικό πλαίσιο της ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης αθλητικών γεγονότων

Το θεσμικό πλαίσιο της ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης αθλητικών γεγονότων Το θεσμικό πλαίσιο της ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης αθλητικών γεγονότων Χάρις Τσίγκου, Ειδικός Ειδικός Επιστήμονας ΕΣΡ Η συμβιωτική σχέση τηλεόρασης και αθλητισμού Πορεία ευθέως ανάλογη της τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ (Roadshows) ΒΑΣΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ (Roadshows) ΒΑΣΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ (Roadshows) ΒΑΣΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Τoυ Νίκου Ντέμου* Ο βασικός στόχος του τμήματος Σχέσεων με Επενδυτές - Investor Relations (IR) είναι 1) η δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου SCinTE

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΤΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ; ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ (European politechnical university)

ΓΙΑΤΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ; ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ (European politechnical university) ΓΙΑΤΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ; ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ (European politechnical university) ΑΓΓΛΟΦΩΝΑ ΚΑΙ ΒΟΥΛΓΑΡΟΦΩΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Σπουδές πληροφορικής στη βουλγαρία, αγγλόφωνες σπουδές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Κατάλογος διευκρινιστικού υλικού..................................... 18 Πρόλογος....................................................... 27 Ευχαριστίες......................................................

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Ε ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Κ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ : Σνπξηζηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο (ΣΟΑ) ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Σνπξηζκφο θαη Οηθνλνκηθή Κξίζε Δπηβιέπσλ : Νηνχβαο Λνπθάο πνπδάζηξηα : Σζαγθαξάθε

Διαβάστε περισσότερα

Επιτελική Σύνοψη. Χρόνια Κινητή Τηλεφωνία στην Ελλάδα

Επιτελική Σύνοψη. Χρόνια Κινητή Τηλεφωνία στην Ελλάδα Επιτελική Σύνοψη 20 Χρόνια Κινητή Τηλεφωνία στην Ελλάδα ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Ένωση Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας (ΕΕΚΤ), με αφορμή τη συμπλήρωση των είκοσι χρόνων τoυ Κλάδου στην Ελλάδα, πραγματοποίησε έρευνα κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. «Θεσμικό Πλαίσιο Φωτοβολταïκών Συστημάτων- Βέλτιστη Απόδοση Μέσω Τρόπων Στήριξης»

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. «Θεσμικό Πλαίσιο Φωτοβολταïκών Συστημάτων- Βέλτιστη Απόδοση Μέσω Τρόπων Στήριξης» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥ «Θεσμικό Πλαίσιο Φωτοβολταïκών Συστημάτων- Βέλτιστη Απόδοση Μέσω Τρόπων Στήριξης» Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 2003-2005 Δύο χρόνια μετά την ιδρυτική του Συνέλευση το Δίκτυο, μέσα στα πλαίσια των αξόνων που αυτή έθεσε και με βάση τη μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Διαφήμιση. Αντωνιάδου Όλγα

Ηλεκτρονική Διαφήμιση. Αντωνιάδου Όλγα Ηλεκτρονική Διαφήμιση Αντωνιάδου Όλγα Διαφήμιση στο διαδίκτυο Το διαδίκτυο είναι αναμφισβήτητα ένα τεράστιο πεδίο προώθησης και διαφήμισης υπηρεσιών και προϊόντων. Η ποσότητα της πληροφορίας που διακινείται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Έλλη Φωτίου 2010364426 Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

Επι Mένοντας Διεθνώς. Λίζα Μάγιερ. Managing Director, Fortis Venustas

Επι Mένοντας Διεθνώς. Λίζα Μάγιερ. Managing Director, Fortis Venustas Επι Mένοντας Διεθνώς Λίζα Μάγιερ Managing Director, Fortis Venustas Reinventing your Business Διαγράφοντας το παρελθόν και χαράζοντας το μέλλον Υπάρχει μέλλον μετά την κρίση; Ηκρίσηοδηγεί στην αναζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Σπουδάστρια: Διαούρτη Ειρήνη Δήμητρα Επιβλέπων καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα