Εξωχώριες εταιρείες (offshore companies) και ελληνική έννομη τάξη*

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εξωχώριες εταιρείες (offshore companies) και ελληνική έννομη τάξη*"

Transcript

1 2013 ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ 935 Εξωχώριες εταιρείες (offshore companies) και ελληνική έννομη τάξη* Αγγέλου Π. Μπώλου Επίκουρου Καθηγητή Παντείου Πανεπιστημίου, Δικηγόρου Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις 1. Η έννοια της offshore εταιρείας 1 βρίσκεται τις τελευταίες δεκαετίες, άλλοτε με λιγότερη και άλλοτε με περισσότερη έμφαση, στο προσκήνιο του δημόσιου διαλόγου. Το γεγονός αυτό δεν είναι ασφαλώς διόλου τυχαίο, καθώς από πλείστες δημόσιες αναφορές στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, αποκαλύπτεται ότι στα μεγαλύτερα οικονομικοπολιτικά σκάνδαλα της νεότερης ελληνικής μεταπολιτευτικής ιστορίας, εμπλέκονται μια ή (κατά κανόνα) περισσότερες offshore εταιρείες κατά τη μεταφορά, απόκρυψη και «λεύκανση» παράνομων κεφαλαίων 2. H διασύνδεση αυτή των υπεράκτιων εταιρειών με τη διαδικασία νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες έχει οδηγήσει το νομικό κόσμο και την κοινή γνώμη εν γένει σε μια συνειρμική ταύτιση των εν λόγω εταιρικών σχημάτων με τη διαδικασία «ξεπλύματος» βρόμικου χρήματος ή με τη διενέργεια διάφορων άλλων αξιόποινων πράξεων. Παράλληλα έχει καλλιεργήσει στην πλειοψηφία των κρατών του δυτικού κόσμου μια έντονη καχυποψία και επιφυλακτικότητα ως προς την υιοθέτηση ενός offshore θεσμικού πλαισίου στην εθνική τους επικράτεια 3. * Η παρούσα μελέτη συνιστά επεξεργασμένη μορφή προφορικής εισήγησης που δόθηκε στις στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, στο πλαίσιο των επιστημονικών διαλέξεων του Ιδρύματος Διεθνών Νομικών Μελετών Καθηγητού Ηλία Κρίσπη και Δρ. Αναστασίας Σαμαρά-Κρίσπη. 1. Ειδικότερα για την ορολογία και το περιεχόμενο της έννοιας, βλ. κατωτ. πλαγιαριθ Βλ. εντελώς ενδεικτικά την υπόθεση Siemens, τα εξοπλιστικά προγράμματα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, το Βατοπέδι, τα δομημένα ομόλογα των ασφαλιστικών ταμείων, την υπόθεση της Proton Bank, την υπόθεση των στημένων ποδοσφαιρικών αγώνων. Για τη δαιδαλώδη διαδρομή του μαύρου χρήματος μέσω εξωχώριων εταιρειών στην υπόθεση Siemens, βλ. Τ έ λ λ ο - γ λ ο υ, Το Δίκτυο Φάκελος Siemens, 2009, 102 επ. 3. Πρβλ. Δ ο ύ β λ η, Η ελληνική νομοθεσία για τις εξωχώριες (off-shore) επιχειρήσεις, ΕΤρΑξΧρΔ 1996, Πράγματι, όπως θα δούμε αναλυτικά παρακάτω, οι εξωχώριες εταιρείες εξαιτίας των πλεονεκτημάτων που παρέχουν στον ιδρυτή τους, όπως είναι λ.χ. η απουσία περιουσιακού ελέγχου «πόθεν έσχες», η τήρηση ανωνυμίας ως προς τα πρόσωπα των πραγματικών δικαιούχων, η ευκολία ίδρυσης, η απουσία αυστηρών εταιρικών και εν γένει εποπτικών ρυθμίσεων, έχουν αναδειχθεί σε ένα ιδιαίτερα ελκυστικό «εργαλείο» για τη διενέργεια παράνομων και εγκληματικών δράσεων 4. Η διασύνδεσή τους όμως με τη διαδικασία του «ξεπλύματος» 5, την απόκρυψη περιουσιακών στοιχείων ή την φοροαποφυγή από επαχθείς φορολογικές επιβαρύνσεις αποκαλύπτει μόνο ένα μέρος της αλήθειας. Και τούτο διότι τα προαναφερόμενα πλεονεκτήματα, προεξάρχοντος εκείνου της μηδενικής ή χαμηλής φορολόγησης, υπηρετούν και ενισχύουν την κερδοφορία του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού και χρηματοοικονομικού κεφαλαίου 6, όπως τούτο αποτυπώνεται με χαρακτηριστικό τρόπο στα υφιστάμενα στατιστικά στοιχεία. Αυτά αποκαλύπτουν, έστω και κατά προσέγγιση, το τεράστιο εύρος των διακινούμενων κεφαλαίων στην «αφανή» αυτή παγκόσμια οικονομία. 3. Συγκεκριμένα, τα περιουσιακά στοιχεία που κατέχουν offshore εταιρείες φαίνεται να αγγίζουν το 1/3 περίπου του συνολικού παγκόσμιου ενεργητικού, ενώ μέσα από υπεράκτιες εταιρείες διακινείται το 50% του παγκόσμιου εμπορίου 7. Πάνω 4. Πρβλ. σχετικά Ζ έ ρ β α, Εξωχώριες εταιρίες και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες ενέργειες, ΠοινΔικ 2001, Σχετικά, W o r k m a n, The Use of Offshore Tax Havens for the Purpose of Criminally Evading Income Taxes, J Crim Law Crim 1982, Όπως θα καταδειχθεί παρακάτω (βλ. πλαγιαριθμ. 12), ένας από τους βασικούς πυλώνες δραστηριοποίησης των offshore εταιρειών είναι η παροχή χρηματοπιστωτικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. 7. php?idcat=2.

2 936 ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ τόμος 61 από το 50% των τραπεζικών στοιχείων ενεργητικού και το 1/3 των άμεσων ξένων επενδύσεων από μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες δρομολογείται μέσα από υπεράκτιες δικαιοδοσίες 8. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) εκτιμούσε το 2010 ότι η συνολική αξία των στοιχείων ενεργητικού μόνο των μικρών νησιωτικών χρηματοπιστωτικών κέντρων ανερχόταν συνολικά στα 18 τρισεκατομμύρια δολάρια 9. Σύμφωνα με άλλες εκτιμήσεις το ποσό αυτό ανέρχεται στα 21 έως και 32 τρισεκατομμύρια δολάρια 10. Ασφαλώς, η εκρηκτική αύξηση των υπεράκτιων οικονομικών κέντρων (Offshore Financial Centres - OFCs), ειδικά δε μετά τη δεκαετία του 1960, συνδέεται αναπόσπαστα με τη διεθνοποίηση και εν γένει την παγκοσμιοποίηση των χρηματοοικονομικών συναλλαγών, επιτείνοντας τον ανταγωνισμό των εννόμων τάξεων 11 και την εμπορευματοποίηση της εθνικής κυριαρχίας 12. Σε κάθε περίπτωση πάντως η δημιουργηθείσα κατάσταση και το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των offshore δικαιοδοσιών φαίνεται να έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην αδιαφάνεια των αγορών 13, στην επιτάχυνση και μεταφορά των οικονομικών κρίσεων στις κοινωνικά ασθενέστερες τάξεις, καθώς και στη σταδιακή διάβρωση της φορολογικής βάσης των οικονομικά ανεπτυγμένων χωρών Οι πρώτες αυτές διαπιστώσεις αναδεικνύουν το εύρος των κρίσιμων ζητημάτων που αναφύονται στο πλαίσιο της εξεταζόμενης προβληματικής. Υπό το πρίσμα αυτό, η παρούσα μελέτη περιορίζεται στο να αναδείξει το γενικότερο θεσμικό πλαίσιο των offshore εταιρειών με αναφορά στην έννοια, στην ιστορική προέλευση, καθώς και 8. P a l a n / M u r p h y / C h a v a g n e u x, Tax Havens: How Globalization Really Works, Cornell University, 2010, P a l a n / M u r p h y / C h a v a g n e u x (2010), S h a x s o n (2011), 31 επ. 11. Χ ρ ι σ τ ο δ ο ύ λ ο υ Φ., Προλεγόμενα στην προβληματική των υπεράκτιων εταιριών, ΔΕΕ 2001, R o s e / S p i e g e l, Offshore Financial Centres: Parasites or Symbionts?, Econ J 2007, 1310 P a l a n, Tax Havens and the Commercialization of State Sovereignty, Inter Organ 2002, Σχετικά, βλ. E u r o p e a n C e n t r a l B a n k (ECB), The Implication of Hedge Funds for Financial Stability, 2004, passim. 14. Χ ρ ι σ τ ο δ ο ύ λ ο υ Φ., ΔΕΕ 2001, 568. στους τομείς δράσης των εταιρειών αυτών (Β), προκειμένου να εντοπισθούν στη συνέχεια ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά γνωρίσματα και να καταγραφεί η διασύνδεσή τους με τον θεσμό του Trust (Γ). Ειδικό βάρος θα δοθεί τέλος στην αντιμετώπιση των offshore εταιρειών από την ελληνική έννομη τάξη σε επίπεδο εταιρικού και φορολογικού δικαίου, ενώ σε επίπεδο ποινικού δικαίου θα αναδειχθεί το ζήτημα της εμπλοκής Πιστωτικών Ιδρύματα ή νομικών επαγγελμάτων, όπως είναι εκείνο του δικηγόρου και του συμβολαιογράφου, σε συναλλαγές με υπεράκτιες εταιρείες (Δ) 15. Β. Έννοια, ιστορική προέλευση, τομείς δραστηριοποίησης Ι. Εννοιολογική προσέγγιση 5. Μια επισκόπηση της ελληνικής θεωρίας και νομολογίας καθιστά σαφές ότι η έννοια του αγγλικού όρου offshore company δεν έχει αποδοθεί στην ελληνική του έκδοση, δηλαδή στην ελληνική μετάφραση, με μια και μόνον αντιστοιχία. Αντιθέτως, σε πλείστα νομικά κείμενα, όπως λ.χ. σε δικαστικές αποφάσεις, σε αιτιολογικές εκθέσεις νόμων ή νόμους, σε επιστημονικές μελέτες, συναντούμε μια εννοιολογικά παράλληλη ή ταυτόσημη χρήση των όρων «εξωχώρια» ή «υπεράκτια» ή «υπερόρια» ή «υπερπόντια» εταιρεία 16. Ανεξάρτητα από τις υφιστάμενες μεταφραστικές εκδοχές, και πέρα από το γεγονός ότι φαίνεται να έχουν 15. Όπως προκύπτει από το άρθρο 5 1 στοιχ. ιγ του ν. 3691/2008 «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις» (Φ ΕΚ/Α/166/ ), οι δικηγόροι και οι συμβολαιογράφοι εντάσσονται ρητά στα πρόσωπα που υπόκεινται στις υποχρεώσεις του εν λόγω νόμου. Ως προς το ζήτημα αυτό, βλ. αναλυτικά κατωτ. πλαγιαριθ Πάντως, στην ελληνική νομολογία συναντάται συχνά ο όρος «υπεράκτια» εταιρεία, βλ. ενδεικτικά ΕφΠειρ 601/ 2011, ΔΕΕ 2012, 30 ΜΠρΠειρ 2166/2011, ΝοΒ 2012, 98. Ως προς τις έννοιες αυτές, βλ. και Π α - μ π ο ύ κ η Χ., Οι Υπεράκτιες (Offshore) εταιρίες στο ελληνικό ιδιωτικό διεθνές δίκαιο, ΔΕΕ 2001, 965. Όμως, ο Έλληνας νομοθέτης, όπως θα δούμε αμέσως παρακάτω, φαίνεται να υιοθετεί στις έως τώρα νομοθετικές παρεμβάσεις του την έννοια της εξωχώριας εταιρείας, η οποία συναντάται συχνότατα και στη θεωρία.

3 2013 ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ 937 καθιερωθεί εξαιτίας της συχνής χρήσης στα ανωτέρω νομικά κείμενα και στις συναλλαγές οι όροι της εξωχώριας ή υπεράκτιας εταιρείας 17, καθίσταται ήδη σε γραμματολογικό επίπεδο σαφές, ότι η εξωεδαφική διάσταση των συγκεκριμένων εταιρικών μορφωμάτων, δηλαδή η εξ ορισμού διάσταση μεταξύ του τόπου ίδρυσης και του τόπου λειτουργίας τους είναι το στοιχείο εκείνο που αποδίδεται με εύστοχο τρόπο στις προαναφερόμενες ελληνικές μεταφράσεις. 6. Στο ελληνικό δίκαιο, και ειδικότερα σε επίπεδο νομοθεσίας, ανευρίσκουμε έναν πρώτο ορισμό της εξωχώριας εταιρείας στην αιτιολογική έκθεση του φορολογικού νόμου 3091/ Εκεί αναφέρεται ότι: «ως εξωχώριες (offshore) έχει επικρατήσει διεθνώς να θεωρούνται εταιρείες που δεν έχουν δραστηριότητα στη χώρα στην οποία φέρονται ότι έχουν την καταστατική τους έδρα και των οποίων οι μετοχές ή τίτλοι παραστατικοί ιδιοκτησίας είναι κατά κανόνα ανώνυμοι. Για τις χώρες αυτές έχει επικρατήσει διεθνώς ο όρος φορολογικός παράδεισος, γιατί επιτρέπει τη μη φορολόγηση της εξωχώριας εταιρείας ή τη φορολόγησή της κατά τρόπο ευνοϊκό». Στον ίδιον «καμβά» και μέχρι το 2010 συναντάμε τον ορισμό της εξωχώριας εταιρείας στο άρθρο 31 1 στοιχ. στ του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ΚΦΕ) 19. Εκεί οριζόταν ως εξωχώρια «η εταιρεία που έχει την έδρα της σε αλλοδαπή χώρα και με βάση τη νομοθεσία της οποίας δραστηριοποιείται αποκλειστικά σε άλλες χώρες και απολαμβάνει ιδιαίτερα ευνοϊκής φορολογικής μεταχείρισης» 20. Μετά 17. Στην παρούσα μελέτη οι όροι εξωχώρια ή υπεράκτια εταιρεία χρησιμοποιούνται εκ παραλλήλου με ταυτόσημο εννοιολογικά περιεχόμενο. 18. «Απλουστεύσεις και βελτιώσεις στη φορολογία εισοδήματος και κεφαλαίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ/ Α/330/ ). 19. «Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος» (ΦΕΚ/Α/151/ ). 20. Είναι προφανές ότι ο Έλληνας φορολογικός νομοθέτης εστιάζει στον χαμηλό ή ακόμη και μηδενικό φορολογικό συντελεστή, επιβεβαιώνοντας τη διασύνδεση των εξωχώριων εταιρειών με την έννοια του «φορολογικού παραδείσου». Σύμφωνα με τον ορισμό του ΟΟΣΑ (= Οργανισμός Οικον ομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης) ως «φορολογικός παράδεισος» ( tax haven, paradise fiscal) νοείται η δικαιοδοσία που παρέχει τη δυνατότητα αποφυγής καταβολής φόρων, οι οποίοι θα έπρεπε διαφορετικά να καταβληθούν σε άλλο κράτος. το 2010 και με τις επελθούσες μεταβολές που επέφερε ο ν. 3842/ , ο όρος της εξωχώριας εταιρείας απαλείφεται οριστικά από το κείμενο του νόμου και η εμπλοκή μιας υπεράκτιας εταιρείας με την ελληνική φορολογική νομοθεσία γίνεται πλέον σύμφωνα με το άρθρο 51 Α του ΚΦΕ βάσει της διάκρισης μεταξύ μη συνεργάσιμων κρατών στον φορολογικό τομέα και κρατών με προνομιακό φορολογικό καθεστώς Οι ανωτέρω νομοθετικές πρωτοβουλίες καταδεικνύουν ότι ο Έλληνας (φορολογικός) νομ ο- θέτης έχει διασυνδέσει πρωτίστως τις υπεράκτιες εταιρείες με την έννοια του «φορολογικού παραδείσου», δεδομένου ότι οι μηδενικοί ή οι εξαιρετικά χαμηλοί φορολογικοί συντελεστές αποτελούν βασικό μέγεθος και ιδιάζον γνώρισμα των offshore δικαιοδοσιών. Βέβαια, το γεγονός αυτό δεν πρέπει να οδηγεί σε λανθασμένα συμπεράσματα, ότι δηλαδή η έννοια του «φορολογικού παραδείσου» επικαλύπτεται απόλυτα με την έννοια της υπεράκτιας εταιρείας. Μολονότι το φορολογικό σκέλος επηρεάζει ασφαλώς σε καθοριστικό βαθμό την επιλογή της δικαιοδοσίας σύστασης, εντούτοις δεν είναι το μοναδικό κριτήριο που λαμβάνεται υπόψη στη διεθνή πρακτική, όπως θα δούμε αμέσως παρακάτω. Υπό το πρίσμα αυτό, ως εξωχώρια πρέπει να θεωρηθεί η εταιρεία εκείνη στην οποία αφενός μεν υφίσταται εξ ορισμού διάσταση μεταξύ του τόπου ίδρυσης και του τόπου λειτουργίας της, αφετέρου δε ιδρύεται σε δικαιοδοσίες που προσφέρουν διόδους διαφυγής από τις νομικές υποχρεώσεις που συνεπάγεται η ένταξη ενός ατόμου ή μιας επιχείρησης (ενός φυσικού ή νομ ικού προσώπου) σε μια συντεταγμένη Πολιτεία, όπως είναι λ.χ. η καταβολή των αναλογούντων φόρων, η εφαρμογή αναγκαστικών διατάξεων του κληρονομικού ή του εταιρικού δικαίου, η υπαγωγή των χρηματοπιστωτικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών σε συγκεκριμένο κανονιστικό (εποπτ ι- κό) πλαίσιο κ.ο.κ. 21. «Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, α- ντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ/Α/58/ ). 22. Το άρθρο 51Α, όπως διαμορφώθηκε με την 1 του άρθρου 78 του ν. 3842/2010,ισχύει από , σύμφωνα με την 5 του ιδίου άρθρου.

4 938 ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ τόμος 61 ΙΙ. Ιστορική αναδρομή 8. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ευχερέστερη κατανόηση του ρόλου των υπεράκτιων εταιρειών στο παγκόσμιο οικονομικό γίγνεσθαι αποκτά μια σύντομη αναδρομή στην ιστορική τους πορεία και εξέλιξη. Η ιστορική αυτή αναφορά χωρίζεται σε τρία στάδια, τα οποία φαίνεται να λειτουργούν μεταξύ τους ως συγκοινωνούντα δοχεία. Το καθένα είχε τη δική του συμβολή στη διαμόρφωση του σημερινού status quo των υπεράκτιων οικονομικών κέντρων. Η πρώτη (πρώιμη) φάση δημιου ρ- γίας εξωχώριων εταιρειών εντοπίζεται στα τέλη του 19 ου αιώνα στις Αμερικανικές Πολιτείες του New Jersey και του Delaware 23. Συγκεκριμένα, η Πολιτεία του New Jersey, προκειμένου να προσελκύσει εταιρείες από άλλες Πολιτείες των ΗΠΑ 24, αποσκοπώντας με τον τρόπο αυτό να ενισχύσει το δημόσιο ταμείο, θέσπισε ένα νομοθετικό πλαίσιο, που προέβλεπε ευκολίες σύστασης και εγκατάστασης εταιρειών στην επικράτειά της, συνδέονταν δε με την επιβολή ενός και μόνο ευνοϊκού φόρου εγκατάστασης. Λίγο καιρό αργότερα ακολούθησε στην ίδια Πολιτεία η θέσπιση της νομοθεσίας περί ομίλων (1899), η οποία έδινε τη δυνατότητα της μειωμένης απόδοσης φόρων εξαιτίας της ενδοομιλικής τιμολόγησης ( transfer pricing). Η επιτυχημένη αυτή πορεία του New Jersey αποτέλεσε το κανονιστικό πρότυπο που ακολούθησε λίγο καιρό αργότερα και η Πολιτεία του Delaware. 9. Από τη δεκαετία του 1920 και μετά ξεκινά το δεύτερο στάδιο εξέλιξης των υπεράκτιων εταιρειών. Το αμερικανικό μοντέλο περνάει πλέον σε ευρωπαϊκό έδαφος, ειδικότερα δε στα ελβετικά καντόνια, με πρωτοπόρο εκείνο του Zug, γειτονικό καντόνι με εκείνο της Ζυρίχης. Κατά την περίοδο αυτή διαπιστώνεται μια σημαντική άνθηση των Ιδρυμάτων ( Foundation, Anstalt) και των ε- ταιρειών καταπιστευματικής διαχείρισης κεφαλαίων στο τρίγωνο Ελβετία, Λιχτενστάιν, Λουξεμβούργο. Παράλληλα, η θέσπιση του αυστηρού 23. Βλ. σχετικά P a l a n / M u r p h y / C h a v a g - n e u x, Der Aufstieg der Offshore-Welt und ihre verschiedene Facetten, σε: Ötsch/Di Pauli (Hrsg.), Räume der Offshore-Welt. Steueroasen und Offshore-Zentren in Europa, 2009, 47 επ. 24. Όπως ήταν εκείνες της γειτονικής Πολιτείας της Νέας Υόρκης. ελβετικού τραπεζικού απορρήτου το λειτουργεί ενισχυτικά κατά τη διαδικασία προσέλκυσης κεφαλαίων από ολόκληρο τον Πλανήτη, ενώ αναδεικνύεται σε περαιτέρω βασικό πυλώνα της νομικής διάρθρωσης των offshore δικαιοδοσιών, καθώς έρχεται να συμπληρώσει τα ήδη υφιστάμενα πλεονεκτήματα των δικαιοδοσιών που αναπτύχθηκαν στις Πολιτείες του New Jersey και του Delaware. Πρέπει να σημειωθεί ότι το αυστηρό τραπεζικό απόρρητο της Ελβετίας 26 υπήρξε καθοδηγητικό πρότυπο και για άλλες εξωχώριες δικαιοδοσίες, οι οποίες είτε το ακολούθησαν πιστά αντιγράφοντάς το, είτε το αυστηροποίησαν ακόμη περισσότερο. 10. Το τρίτο και καθοριστικότερο στάδιο άνθησης των εξωχώριων εταιρειών κατά τις τελευταίες δεκαετίες (και μέχρι σήμερα) συνδέεται με τη δ η- μιουργία της Ευρωαγοράς στο City του Λονδίνου 25. Βλ. το άρθρο 47 του ομοσπονδιακού ελβετικού νόμου περί Τραπεζών και Ταμιευτηρίων του 1934 (Bundesgesetz vom 8. November 1934 über die Banken und Sparkassen, BankG, SR 952.0). Για το ελβετικό τραπεζικό απόρρητο, βλ. M u e l l e r, The Swiss Banking Secret: From a Legal View, ICLQ 1969, 360 Μ π ώ - λ ο ς / A r n o l d, Το ζήτημα των ελληνικών καταθέσεων στην Ελβετία - Το ελβετικό τραπεζικό απόρρητο, η διασυνοριακή ανταλλαγή τραπεζικών πληροφοριών και η φορολόγηση των ελληνικών καταθέσεων σε Πιστωτικά Ιδρύματα της Ελβετίας, ΔΕΕ 2012, 301 επ. 26. Το άρθρο 47 1 του ελβετικού Τραπεζικού Νόμου (ελβτν) προβλέπει ως ειδική ποινική διάταξη πο ι- νή φυλάκισης μέχρι τρία χρόνια ή χρηματική ποινή σε όποιον από πρόθεση αποκαλύπτει ένα μυστικό, το ο- ποίο του έχουν εμπιστευτεί ή έχει υποπέσει στην αντίληψή του υπό την ιδιότητά του ή εξαιτίας αυτής ως οργάνου, υπαλλήλου, εντολοδόχου ή εκκαθαριστή Τράπεζας, καθώς και ως οργάνου ή υπαλλήλου ελεγκτικής ε- ταιρείας. Με την ίδια ποινή τιμωρείται και εκείνος που αποπειράται να υποκινήσει σε παραβίαση του επαγγελματικού απορρήτου, ενώ όποιος ενεργεί εξ αμελείας τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο, το οποίο μπορεί να φτάσει μέχρι και τα ελβετικά φράγκα (άρθρο 47 2 ελβτν). Η παραβίαση του επαγγελματικού απορρήτου τιμωρείται ακόμη και μετά το πέρας της διοικητικής ή υπηρεσιακής σχέσης ή της άσκησης του συγκεκριμένου επαγγέλματος (άρθρου 47 4 ελβτν), ενώ η κάμψη του διατυπώνεται ρητά στην ειδική ρύθμιση του άρθρου 47 5 ελβτν σύμφωνα με την οποία «διατηρούνται σε ισχύ οι ομοσπονδιακές διατάξεις και οι διατάξεις των καντονίων σχετικά με το καθήκον μαρτυρίας και την υποχρέωση πληροφόρησης ενώπιον των Αρχών».

5 2013 ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ 939 προς τα τέλη της δεκαετίας του Η εν λόγω αγορά προέκυψε ουσιαστικά μέσα από μια άτυπη συμφωνία μεταξύ της Τράπεζας της Αγγλίας (Bank of England) με τις εμπορικές τράπεζες του City, ότι κάθε συναλλαγή μέσω Λονδίνου μεταξύ δύο μη-κατοίκων (non-residence) σε ξένο νόμισμα -κατά τον τότε χρόνο θέσπισης της Ευρωαγοράς κυρίως σε δολάριο- δεν θα υπόκεινται στο βρετανικό κανονιστικό πλαίσιο. Βέβαια, η ανωτέρω συμφωνία φαίνεται να συνδέεται με τη νομισματική κρίση της αγγλικής λίρας κατά τα έτη , η οποία πρέπει να ειδωθεί σε συνδυασμό με την φημολογία περί «κατασκευής» της συγκεκριμένης κρίσης από τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι ο- ποίες ήταν ιδιαίτερα δυσαρεστημένες με τη βρετανική και τη γαλλική εισβολή στην Αίγυπτο και την εθνικοποίηση της διώρυγας του Σουέζ από τον Νάσερ 27. Δεν πρέπει επίσης να παροράται ότι η γέννηση της Ευρωαγοράς, δηλαδή μιας αγοράς που δεν αφορά σε μια γεωγραφικά καθορισμένη διεθνή χρηματοπιστωτική αγορά, αλλά σε διεθνείς αγορές χρήματος και κεφαλαίων σε ξένο νόμισμα με εταίρους από ολόκληρη τον κόσμο 28, συνδέεται και με την προσπάθεια υπονόμευσης του συστήματος σταθερών συναλλαγματικών ισοτιμιών του Bretton Woods με βάση το δολάριο, καθώς και με την προσπάθεια παράκαμψης των νομισματικών και συναλλαγματικών περιορισμών που τέθηκαν στην ομώνυμη συνδιάσκεψη. Η διασύνδεση των offshore δικαιοδοσιών με την Ευρωαγορά γίνεται εμφανής, όταν οι υπερπόντιες κτήσεις του βρετανικού στέμματος 29, μετά τη γεωγραφική συρρίκνωση του βρετανικού imperium, μετατρέπονται σε offshore δικαιοδοσίες, υποκείμενες στον βρετανικό έλεγχο, και τίθενται στις υπηρεσίες του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού και χρηματοοι- 27. P a l a n / S t e r n - W e i n e, Britain s Second Empire, διαθέσιμο στην ιστοσελίδα: Αξίζει να αναφερθεί συναφώς ότι η Ευρωαγορά πήρε αυτό το όνομα, διότι οι συναλλαγές πραγματοποιούνται σε ευρωπαϊκή χώρα, εν προκειμένω στο City του Λονδίνου. 29. Όπως είναι: H Ανγκουίλα, οι Βερμούδες, οι Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι, τα Νησιά Καϋμάν, το Γιβραλτάρ, το Μοντσερράτ, τα Τερκ και Κάικος. Επίσης, το Τζέρσεϊ, το Γκέρνσεϊ και η Νήσος του Μαν, τα οποία βρίσκονται γεωγραφικά πολύ κοντά στη Βρετανία και αποτελούν εξαρτήσεις του βρετανικού στέμματος. κονομικού συστήματος, αναδεικνύοντας τη Μ. Βρετανία, και ειδικά το City του Λονδίνου, σε παγκόσμιο οικονομικό κέντρο. Μετά τη δεκαετία του 1970 αρχίζει να γίνεται εμφανής η τάση ε- μπορευματοποίησης της εθνικής κυριαρχίας μικρών εξωτικών και ελεγχόμενων από «προστάτιδες» δυνάμεις νησιών (κρατιδίων), τα οποία απ ο- σκοπώντας στην οικονομική τους ανάπτυξη ανακαλύπτουν τον κόσμο των υπεράκτιων εταιρειών και μετατρέπονται σταδιακά σε υπεράκτια οικονομικά κέντρα Σήμερα απαριθμούνται παγκοσμίως περίπου 70 offshore δικαιοδοσίες, οι οποίες προσπαθούν να καρπωθούν ένα κομμάτι από την πίτα των τρισεκατομμυρίων δολαρίων που διακινούνται μέσω αυτών. Γεωγραφικά θα μπορούσαν να διαχωριστούν σε 5 μεγάλες κατηγορίες: α) στις offshore δικαιοδοσίες της Κεντρικής Αμερικής και της Καραϊβικής 31, β) στις offshore δικαιοδοσίες της Ασίας και της Ωκεανίας 32, γ) στις offshore δικαιοδοσίες της Μ. Ανατολής 33, δ) στις offshore δικαιοδοσίες της Αφρικής 34 και τέλος ε) στις offshore δικαιοδοσίες της Ευρώπης 35. Σε σχέση με τα παραπάνω πρέπει να σημειωθεί ότι και η Ελλάδα με τον α.ν. 89/1967 «περί εγκαταστάσεως εν Ελλάδι αλλοδαπών εμποροβιομηχανικών εταιριών» 36, όπως αυτός ισχύει σήμερα, διαθέτει θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση και λειτουργία ε- ξωχώριων εταιρειών, το οποίο δεν έχει αποδώσει τα αναμενόμενα αποτελέσματα, καθώς θέτει μια σειρά από περιοριστικές προϋποθέσεις για την εφαρμογή του, όπως λ.χ. την απασχόληση στην 30. Εδώ εντάσσεται και το παράδειγμα της Κύπρου. Σχετικά, βλ. Ο ι κ ο ν ο μ ί δ ο υ - Α π ο σ τ ο λ ί δ ο υ / Κ α - μ π έ ρ η, Θέματα υπεράκτιων εταιριών της Κύπρου και Κοινοτικό Δίκαιο, ΔΕΕ 1999, 975 επ. 31. Ανγκουίλα, Αντίγκουα, Αρούμπα, Γουατεμάλα, Κόστα Ρίκα, Barbados, Μπαχάμες, Μπελίζ, Νησιά Καϋμάν, Ολλανδικές Αντίλλες, Ουρουγουάη, Παναμάς, Πουέρτο Ρίκο. 32. Φιλιππίνες, Σιγκαπούρη, Μακάο, Μαλαισία, Χονγκ-Κονγκ, Νήσοι Κουκ, Νήσοι Μάρσαλ, Ναούρου, Νιούε, Σαμόα, Ταϊλάνδη. 33. Κουβέιτ, Λίβανος, Μπαχρέιν, Ντουμπάι, Ομάν. 34. Λιβερία, Μαυρίκιος, Τζιμπουτί, Σεϋχέλλες. 35. Ανδόρα, Γιβλαρτάρ, Γκέρνσεϊ, Ελβετία, Ιρλανδία, Κύπρος, Λιχτενστάιν, Μάλτα, Μονακό, Νήσος του Μαν, Τζέρσεϊ. 36. ΦΕΚ/Α/132/ Αναλυτικά επί αυτού, Δ ο ύ β λ η ς, ΕΤρΑξΧρΔ 1996, 16 επ.

6 940 ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ τόμος 61 Ελλάδα προσωπικού τουλάχιστον (4) τεσσάρων ατόμων και την διενέργεια δαπανών λειτουργίας στη χώρα μας τουλάχιστον ευρώ. Από την παραπάνω διαπίστωση εξαιρείται ο κλάδος της ναυτιλίας, καθώς οι διατάξεις του α.ν. 89/1967 επεκτάθηκαν στις ναυτιλιακές επιχειρήσεις και α- ξιοποιήθηκαν με επιτυχία στο πεδίο της ναυτιλίας 37, γεγονός το οποίο πρέπει να ειδωθεί σε συνδυασμό με το σύνολο των υφιστάμενων ευνοϊκών - φορολογικών- ρυθμίσεων της ελληνικής νομοθεσίας υπέρ του εφοπλιστικού κεφαλαίου 38. ΙΙΙ. Τομείς δραστηριοποίησης 12. Βασικοί τομείς δραστηριοποίησης των offshore εταιρειών είναι επιγραμματικά οι ακόλουθοι: 1) Η ναυτιλία, με την νηολόγηση πλοίων κάθε είδους (τάνκερ, πολυτελών σκαφών αναψυχής κ.λπ.) με σημαίες ευκαιρίας 39, 2) Η παροχή τραπεζικών υπηρεσιών 40, 3) Η διενέργεια χρηματιστηριακών συναλλαγών, 4) Η παροχή επενδυτικών 37. Ο ν. 791/1978 με το μοναδικό του άρθρο 1 ορίζει ότι «... ναυτιλιακαί εταιρίαι, αίτινες συνεστήθησαν κατά τους νόμους αλλοδαπής Πολιτείας, εφόσον είναι ή ήσαν πλοιοκτήτριαι ή διαχειρίστριαι πλοίων υπό ελληνικήν σημαίαν, ή είναι εγκατεστημένοι ή ήθελον εγκατασταθή εν Ελλάδι δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 25 του ν. 27/1975 ή των α.ν. 89/1967 και 378/1968, διέπονται, ως προς την σύσταση και την ικανότητα δικαίου, υπό του δικαίου της Χώρας της εν τω καταστατικώ έδρας των, αδιαφόρως του πόθεν διευθύνονται ή διηυθύνοντο εν όλω ή εν μέρει αι υποθέσεις των...». Η παραπάνω ρύθμιση έχει επεκταθεί και στις αλλοδαπές ε- ταιρείες που είναι πλοιοκτήτριες πλοίων με ξένη σημαία, εφόσον τα πλοία τελούσαν ή τελούν υπό τη διαχείριση γραφείου ή υποκαταστήματος εταιρείας που υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 27/ Βλ. μεταξύ άλλων Α ν τ ά π α σ η, Το σύστημα φορολογίας εισοδήματος των ελληνικών πλοίων, Στο χώρο της ποντοπόρου ναυτιλίας προτιμώνται κατά κόρον οι offshore δικαιοδοσίες του Παναμά (22,63% της συνολικής χωρητικότητας του παγκόσμιου στόλου) και της Λιβερίας (11,14% της συνολικής χωρητικότητας του παγκόσμιου στόλου), καθώς και άλλων δικαιοδοσιών, όπως λ.χ. των Νήσων Μάρσαλ, των Βερμούδων, σχετικά: <http://www.itfglobal.org/>. 40. Χαρακτηριστική περίπτωση είναι εκείνη του Παναμά, όπου δραστηριοποιούνται πάνω από 140 υπεράκτιες Τράπεζες. Σχετικά, βλ. Μ ε λ ά, Οι υπεράκτιες τράπεζες και υπεράκτιες πιστωτικές κάρτες, e-forologia 2012, υπηρεσιών (εταιρείες επενδύσεων, αμοιβαία κ ε- φάλαια, κερδοσκοπικά funds) 41, 5) Η διαχείριση ακινήτων ή χαρτοφυλακίου ακινήτων, 6) Η παροχή ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών υπηρεσιών, 7) Η συμμετοχή σε άλλες εταιρείες (εταιρείες holding), 8) Οι εταιρείες αδειών και δικαιωμάτων, με σκοπό τη διαχείριση δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας (άδειες εκμετάλλευσης χρήσης, ευρ ε- σιτεχνίες, σήματα, βιομηχανικά σχέδια κ.λπ.), 9) Το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών σε Τράπεζες άλλων χωρών, 10) Η αεροπλοΐα με την καταχώρηση αεροσκαφών, ιδιωτικών αεροσκαφών, ε- λικοπτέρων, 11) Το ηλεκτρονικό εμπόριο, 12) Ο τζόγος 42. Πρέπει να σημειωθεί ότι τις τελευταίες δεκαετίες, κυρίως εξαιτίας της έξαρσης του φαινομένου και του υφιστάμενου ανταγωνισμού των εννόμων τάξεων, είναι εμφανής μια τάση εξειδίκευσης των δραστηριοτήτων των offshore δικαιοδοσιών, προκειμένου να καθίστανται ελκυστικότερες και να ανταποκρίνονται πληρέστερα στις ιδιωτικές ή επιχειρηματικές ανάγκες του εκάστοτε ενδιαφερόμενου 43. Γ. Κοινά χαρακτηριστικά της διάρθρωσης των εξωχώριων εταιρειών 13. Οι υπεράκτιες εταιρείες χρησιμοποιούνται από σημαντικό αριθμό ιδιωτών, όχι μόνο για τη «λεύκανση» βρόμικου χρήματος, αλλά και για τον αποκλεισμό της προσωπικής τους ευθύνης, την προστασία περιουσιακών τους στοιχείων από ανεπιθύμητους δανειστές, καθώς και την αποφυγή απόδοσης των αναλογούντων φόρων, όπως είναι λ.χ. ο φόρος κληρονομιάς. Το γεγονός αυτό 41. Βλ. Δ ο υ β ή, Δομές υπεράκτιων εταιρειών Ε- ταιρείες Επενδύσεων ( Investment Companies), Λογ 2010, 156 τ ο υ ι δ ί ο υ, Διεθνή υπεράκτια ( offshore) χρηματοοικονομικά κέντρα, Λογ 2009, Χαρακτηριστικό παράδειγμα από την πρόσφατη ελληνική επικαιρότητα είναι το επενδυτικό fund των 550 εκ. ευρώ της Λίστας L a g a r d e, το οποίο εδρεύει σε offshore δικαιοδοσία. 42. Κλασικές είναι οι περιπτώσεις: online casino, bet and win (διαδικτυακές εταιρείες στοιχημάτων κάθε είδους, όπως λ.χ. ποδοσφαιρικών αγώνων). 43. Βλ. επί παραδείγματι, την παροχή χρηματοπιστωτικών ή/και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών από τα Νησιά Καϋμάν ή την νηολόγηση ποντοπόρων πλοίων με σημαία Λιβερίας.

7 2013 ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ 941 θέτει ασφαλώς στο προσκήνιο την ανάδειξη των προνομίων εκείνων που παρέχουν οι offshore ε- ταιρείες σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, δικαιολογώντας την άνθηση του φαινομένου. Αν προβούμε σε μια αποδελτίωση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας τους, θα διαπιστώσουμε ότι τα κοινά βασικά δομικά στοιχεία που συναντώνται grosso modo σε όλες τις offshore δικαιοδοσίες είναι: α) η διασφάλιση της εχεμύθειας (ανωνυμίας) σχετικά με τους πραγματικούς δικαιούχους, β) η ευκολία και το χαμηλό κόστος ίδρυσης, γ) η ευλυγισία στη διοίκηση των εν λόγω εταιρειών και στη ρύθμιση των εσωτερικών σχέσεων των εταίρων, δ) η ελαστική τήρηση του κανονιστικού εποπτικού πλαισίου, όπως είναι λ.χ. η τήρηση της νομοθεσίας για το ξέπλυμα ή αρχή Know your Customer ή ανταλλαγή κρίσιμων φορολογικών στοιχείων και πληροφοριών ή έλλειψη διακρατικών συμφωνιών διοικητικής συνδρομής. 1. Η δ ι α σ φ ά λ ι σ η τ η ς ε χ ε μ ύ θ ε ι α ς μ έ σ ω O f f s h o r e T r u s t s 14. Η διασφάλιση της ανωνυμίας των πραγματικών ιδιοκτητών μιας offshore εταιρείας αποτελεί ουσιώδες γνώρισμα του θεσμικού μοντέλου κάθε υπεράκτιας δικαιοδοσίας. Εκτός από το «πέπλο» της εμπιστευτικότητας που απλώνεται μέσα από τις διατάξεις για το τραπεζικό απόρρητο, σε αρκετές υπεράκτιες δικαιοδοσίες απουσιάζουν συγκεκριμένες νομικές υποχρεώσεις ως προς την καταχώρηση της συσταθείσας εταιρείας σε δημόσιο μητρώο ή σε Επιμελητήριο, ενώ ακόμη και εκεί που υφίστανται τέτοιου είδους μητρώα, γίνεται συνήθως μόνο μια εγγραφή της συσταθείσας εταιρείας, χωρίς να τηρούνται τα στοιχεία των πραγματικών δικαιούχων (μετόχων) 44. Σημειωτέον ότι σε αρκετούς φορολογικούς παραδείσους οι συσταθείσες εταιρείες δεν υποχρεούνται στη σύνταξη ισολογισμού ή στη δήλωση εισοδημάτων στις τοπικές φορολογικές αρχές, δεδομένου ότι στην πλειονότητά τους οι αρχές αυτές δεν επιβάλλουν καθόλου φόρους 45. Ο συνηθέστερος όμως τρόπος τήρησης και 44. Βλ. αναλυτικά επί των ζητημάτων αυτών και για κάθε offshore δικαιοδοσία ξεχωριστά: offshore-e-com.com/. 45. Βλ. H a d n u m, The World s Best Tax Havens, , 165 επ. διασφάλισης της ανωνυμίας των πραγματικών δικαιούχων μιας υπεράκτιας εταιρείας είναι η δημιουργία ενός offshore trust, το οποίο ως θεσμός έχει μακρά παράδοση και ποικιλόμορφη πρακτική εφαρμογή στο αγγλοσαξονικό δίκαιο, ενώ αποτελεί γνωστή και καθιερωμένη «πεπατημένη» στον κόσμο των υπεράκτιων δικαιοδοσιών. Άλλωστε, οι περισσότερες υπεράκτιες δικαιοδοσίες βρίσκονται υπό την επιρροή του βρετανικού στέμματος και ο νομικός τους πολιτισμός συνδέεται άμεσα με τις αγγλοσαξονικές νομικές παραδόσεις Δέον να αναφερθεί εν συντομία ότι ο θεσμός του offshore trust λειτουργεί στο πλαίσιο των όρων της συστατικής πράξης του εμπιστεύματος (trust deed), βάσει της οποίας μεταβιβάζονται περιουσιακά στοιχεία από ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο, τον ιδρυτή (settler), σε ένα «έμπιστο» πρόσωπο, τον εμπιστευματοδόχο ( trustee). Ο τελευταίος διαχειρίζεται τα περιουσιακά στοιχεία προς όφελος κάποιου τρίτου προσώπου, του δικαιούχου ( beneficiary), ενώ θεωρείται κύριος των περιουσιακών αυτών στοιχείων ( legal owner). Κρίσιμο είναι το γεγονός ότι το «εμπράγματο» δικαίωμα του trustee περιορίζεται στο μέτρο που εξυπηρετεί το σκοπό του trust. Κατ αυτόν τον τρόπο, ο δικαιούχος (beneficiary) έχει δικαιώματα «εμπραγμάτου τύπου» επί της περιουσίας του trust, όπως το δικαίωμα παρακολουθήσεως της περιουσίας του trust σε περίπτωση που ο trustee τη μεταβιβάσει σε άλλο πρόσωπο. Στις offshore δικαιοδοσίες αυτός που διαχειρίζεται τα περιουσιακά στοιχεία του ιδρυτή του trust προς όφελος των δικαιούχων, δηλαδή ο trustee, είναι συνήθως μια εξωχώρια εταιρεία. Επομένως, τα πλεονεκτήματα ενός offshore trust έγκεινται στο νομικό α- ποχωρισμό του πραγματικού δικαιούχου από την περιουσία του, γεγονός που συνεπάγεται την α- παλλαγή του από την υποχρέωση απόδοσης των φόρων που του αναλογούν, στην ενίσχυση της ανωνυμίας και της μυστικότητας ιδρυτών και δι- 46. Για μια αναλυτική προσέγγιση του ζητήματος, βλ. Δ ε λ η γ ι ά ν ν η - Δ η μ η τ ρ ά κ ο υ, Trust και καταπίστευση, 1998, passim Μ έ ξ ι α, Μια συνοπτική θεώρηση του θεσμού του trust, ΝομΕπ 2010, 26. Για το ζήτημα του νομικού χαρακτηρισμού και της αναγνώρισης του trust από το ελληνικό δίκαιο, Μ έ ξ ι α ς, ΝομΕπ 2010, 26.

8 942 ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ τόμος 61 καιούχων από την μη ύπαρξη διατυπώσεων δημοσιότητας, και τέλος στο διεθνή χαρακτήρα των μορφωμάτων αυτών που καθιστούν ακόμη δυσχερέστερο τον έλεγχό τους. 2. Β α σ ι κ έ ς α ρ χ έ ς λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ς τ η ς ε ξ ω - χ ώ ρ ι α ς ε τ α ι ρ ε ί α ς 16. Οι υπεράκτιες δικαιοδοσίες απαιτούν κατά κανόνα ελάχιστες διατυπώσεις για τη σύσταση μιας offshore εταιρίας, ενώ διαθέτουν ελάχιστες θεσμοθετημένες διαδικασίες ή όργανα για τον έ- λεγχο των εταιριών αυτών. Η σύσταση αναλαμβάνεται από εξουσιοδοτημένα νομικά ή φυσικά πρόσωπα στη χώρα σύστασης 47, της οποίας οι κανονισμοί πρέπει να τηρηθούν προς τούτο. Το καταστατικό έχει συνήθως τη μορφή απλού ιδιωτικού εγγράφου, βεβαιώνει την ίδρυση της εταιρίας και περιέχει βασικές πληροφορίες, όπως την επωνυμία της, τον εταιρικό τύπο και τον τύπο των μετοχών, το μετοχικό κεφάλαιο, τον μέτοχο ιδρυτή της, το σκοπό ίδρυσής της, τις δραστηριότητες που θα αναπτύξει και τα δικαιώματα των μελών της. Σημαντικό εδώ είναι το γεγονός ότι οι ίδιες οι χώρες σύστασης δεν θέτουν περιορισμούς ως προς το τυπικό περιεχόμενο του καταστατικού. Το κεφάλαιο της εταιρείας είναι ονομαστικό, έχει δε συνήθως συμβολικό χαρακτήρα και δεν ανταποκρίνεται στα πραγματικά περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας. Συνήθως, προτιμάται να εντάσσεται στην ίδια offshore εταιρεία ένα μόνο περιουσιακό στοιχείο, όπως λ.χ. ένας τραπεζικός λογαριασμός, ένα πλοίο, ένα ακίνητο, αφενός μεν για να είναι εύκολη και άμεση η μεταβίβαση των μετοχών σε 47. Τα έξοδα ίδρυσης και λειτουργίας ποικίλλουν μεταξύ τους και οι διαφοροποιήσεις στο κόστος είναι όσες είναι και οι offshore δικαιοδοσίες. Έτσι, υφίστανται δικαιοδοσίες όπου το κόστος ανέρχεται σε μερικές εκατοντάδες ευρώ, ενώ σε άλλες ανέρχεται σε μερικές χιλιάδες ευρώ. Στο ποσό ίδρυσης πρέπει να συνυπολογιστεί και το ετήσιο κόστος συντήρησης, καθώς επίσης και οι υφιστάμενες παροχές κάθε πακέτου, όπως είναι λ.χ. η παροχή λογιστικής και γραμματειακής υποστήριξης, το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού, η διάθεση και χρήση χώρου κ.λπ. Πάντως, το συνολικό κόστος φαίνεται να καθίσταται μάλλον απαγορευτικό για τον μέσο εργαζόμενο πολίτη. Για χρήσιμες πληροφορίες και περαιτέρω υλικό, βλ. <www.taxjustice.net> και <www. lawandtax-news.com>. ένα πρόσωπο ή σε κάποια άλλη εταιρεία με τη σύνταξη ενός απλού πρακτικού του ΔΣ, που το συντάσσει ο διαχειριστής της, αφετέρου για να αποκλείεται ο κίνδυνος απώλειας όλων των περιουσιακών της στοιχείων, εάν κάποιο από αυτά κατασχεθεί ή γενικά αποτύχει επιχειρηματικά. 17. Ως προς τις μετοχές της εξωχώριας εταιρείας υπάρχει ιδιαίτερη ευελιξία. Κατά κανόνα εκδίδεται μία και μοναδική μετοχή, συνήθως στον κομιστή, και επομένως εκείνος που την κατέχει διατηρεί και τον απόλυτο έλεγχο της περιουσίας της εταιρείας. Οι μετοχές μεταβιβάζονται ελεύθερα από τον εκάστοτε μέτοχο ή κάτοχο. Τούτο σημαίνει ότι αν ο ιδιοκτήτης δεν επιθυμεί να εμφανισθεί κατά τη μεταβίβαση, εγχειρίζει τη μετοχή (ή τις μετοχές) στους εκπρόσωπους του, που αποδεικνύουν ότι εκπροσωπούν το μέτοχο και προβαίνουν μαζί με τα μέλη του ΔΣ στη μεταβίβαση. Εξαιτίας της επιδιωκόμενης ανωνυμίας οι μέτοχοι της offshore εταιρείας δεν είναι μέλη του ΔΣ, ούτε διευθυντές (διαχειριστές) της. Άλλωστε, προς το σκοπό αυτό διορίζονται «τύποις» διευθυντές εμφανιζόμενοι ως εκπρόσωποι της υπεράκτιας εταιρείας στις προς τα έξω σχέσεις της και διαχειριζόμενοι τις υποθέσεις της. Διαχειριστές μπορεί να είναι είτε φυσικά είτε νομικά πρόσωπα. Συνήθως μια υ- περάκτια εταιρεία (η Α offshore) είναι διαχειριστής μιας άλλης υπεράκτιας εταιρείας (της Β offshore), ενώ και οι δύο offshore εταιρείες ελέγχονται από τον ίδιο μέτοχο. 3. Ο ι μ η δ ε ν ι κ ο ί ή χ α μ η λ ο ί φορολογικ οί σ υ ντελ εστές Οι διακρατικές σ υ μ - φωνίες 18. Αδιαμφισβήτητο πλεονέκτημα που χαρακτηρίζει το σύνολο των εξωχώριων εταιρειών είναι ασφαλώς οι μηδενικοί ή χαμηλοί φορολογικοί συντελεστές σε σχέση με το κράτος δραστηριοποίησης, η διάρκεια των οποίων διασφαλίζεται με ειδική νομοθετική ρύθμιση για μεγάλο χρονικό διάστημα 48. Υπό το πρίσμα αυτό και βάσει των φορολογικών προνομίων που παρέχουν οι υπεράκτιες δικαιοδοσίες, μπορούμε να διακρίνουμε τις εξής κατηγορίες δικαιοδοσιών: α) εκείνες με 48. Έτσι, υπάρχουν δικαιοδοσίες που εγγυώνται το αφορολόγητο όριο για 20, 30 ή ακόμη και 50 χρόνια, βλ. H a d n u m ( ), 165 επ.

9 2013 ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ 943 μηδενικό φόρο εισοδήματος ή/και μηδενικό εταιρικό φόρο 49, β) εκείνες με χαμηλούς φορολογικούς συντελεστές σε ειδικές κατηγορίες φόρων ( ό- πως είναι ο εταιρικός φόρος κερδών κ.λπ.) ή/και με τη χορήγηση ειδικών φορολογικών προνομίων για ορισμένες μορφές εταιρειών, και τέλος γ) εκείνες που προβλέπουν την επιβολή φόρων μόνο για τα αμιγώς εσωτερικά (τοπικά) εταιρικά κέρδη, δεδομένου ότι τα κέρδη εκτός δικαιοδοσίας είτε δεν φορολογούνται καθόλου είτε φορολογούνται με χαμηλότατο συντελεστή. Στο γενικότερο φορολογικό καθεστώς των υπεράκτιων δικαιοδοσιών πρέπει να συνυπολογιστούν και τα σημαντικά οικονομικά οφέλη που προκύπτουν από την ύπαρξη διακρατικών συμβάσεων για την αποφυγή της διπλής φορολόγησης ( Double Tax Treaty), καθώς πολλές offshore δικαιοδοσίες έχουν υπογράψει σειρά τέτοιου είδους συμβάσεων με ισχυρά κράτη της Ευρώπης και της Αμερικής 50. Μέσω των διακρατικών αυτών συμφωνιών δίδεται στις επιχειρήσεις η δυνατότητα ευνοϊκού φορολογικού σχεδιασμού (tax planning) με τη μεταφορά κερδών από χώρες με υψηλούς φορολογικούς συντελεστές σε δικαιοδοσίες με χαμηλή ή ανύπαρκτη φορολόγηση. Δ. Η αντιμετώπιση των offshore εταιρειών στην ελληνική έννομη τάξη 19. Λαμβάνοντας υπόψη την προαναφερθείσα ποικιλομορφία των δράσεων που αναπτύσσονται από εξωχώριες εταιρείες, ο Έλληνας δικηγόρος ή/και δικαστής θα βρεθεί αντιμέτωπος με μια σειρά από νομικά ζητήματα, που ενδέχεται να 49. Βλ. επί παραδείγματι, τα Νησιά Καϋμάν, τις Μπαχάμες, τη Νήσο του Μαν, τις Βερμούδες κ.λπ. 50. Η παγκοσμιοποίηση και η αύξηση της διασυνοριακής οικονομικής δραστηριότητας από φυσικά ή νομικά πρόσωπα καθιστούν αναγκαία την ύπαρξη τέτοιου είδους συμφωνιών για την αποφυγή της διπλής φορολόγησης, καθώς και για την παροχή σχετικών πληροφοριών από το εξωτερικό, η οποία καθίσταται δυνατή μόνο με την υποστήριξη και συνδρομή των αλλοδαπών φορολογικών αρχών. Σχετικά, βλ. Μ ά ρ κ ο, Διεθνείς διμερείς συμβάσεις για την αποφυγή της διπλής φορολογίας εισοδήματος, 2001, passim. Ως προς την ερμηνεία τους, Τ σ ο υ ρ ο υ φ λ ή ς, Η ερμηνεία των διμερών διεθνών συμβάσεων για την αποφυγή της διπλής φορολογίας, 2010, 76 επ. ανακύψουν, όταν λ.χ. μια υπεράκτια εταιρεία θα εμπλακεί σε δικαστική διαμάχη με έναν Έλληνα δανειστή στο πλαίσιο της συναλλακτικής τους σχέσης. 1. Σ ε ε π ί π ε δ ο Ε τ α ι ρ ι κ ο ύ Δ ι κ α ί ο υ 20. Ένα από τα πρώτα ζητήματα που θα κληθεί να αντιμετωπίσει ο εφαρμοστής του δικαίου σε μια διαφορά μεταξύ offshore εταιρείας και Έλληνα δανειστή, είναι εκείνο του εφαρμοστέου δικαίου της πραγματικής ή καταστατικής έδρας 51. Δεδομένου ότι το ελληνικό δίκαιο ακολουθεί κατά κανόνα την αρχή της πραγματικής έδρας, θα τεθεί προς διερεύνηση το ζήτημα της έγκυρης ή μη σύστασης της υπεράκτιας εταιρείας (με κεφαλαιο υ- χική μορφή) 52, η οποία ναι μεν δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, έχει όμως την καταστατική της έδρα σε κάποιο εξωτικό νησί της Καραϊβικής ή της Ω- κεανίας. Η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου με την υπ αριθμ. 2/2003 απόφασή της έκρινε ότι «η ικανότητα του νομικού προσώπου ρυθμίζεται από το δίκαιο της έδρας του κατά το άρθρο 10. Ως έδρα νοείται η πραγματική και όχι η καταστατική. Εάν συνεπώς δεν έχουν τηρηθεί οι διατυπώσεις ιδρύσεως που επιτάσσει το ελληνικό δίκαιο για συγκεκριμένο εταιρικό τύπο, η εν λόγω εταιρεία είναι άκυρη» 53. Πάντως, το ελληνικό δίκαιο εισάγει με το ν. 791/1978 απόκλιση από τον κανόνα της 51. Για μια συνοπτική παρουσίαση της νομολογίας του ΔΕΚ (πλέον ΔικΕΕ) ως προς το ζήτημα αυτό, βλ. Π α μ π ο ύ κ η Χ., Η κοινοτική ελευθερία εγκατάστασης ως προς τα νομικά πρόσωπα, σε: Παμπούκη (Επιμ.) Δίκαιο Διεθνών Συναλλαγών, 2009, 143 επ. 52. Κατά κανόνα οι offshore εταιρείες ιδρύονται ως Limited, δηλαδή ως Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ). Βλ. σχετικά και Β ο σ κ ό, Ίδρυση, λειτουργία, κατηγορίες και θέματα των εξωχώριων εταιρειών, Εισήγηση της Εκδήλωση του Συνδέσμου Ελλήνων Εμπορικολόγων, διαθέσιμη στην ιστοσελίδα: <http://www.syneemp.gr/?pgtp=1&aid= >. 53. Αναλυτικά επί της απόφασης, Γ ρ η γ ο ρ ι ά δ η ς, Υπεράκτια εταιρεία με πραγματική έδρα στην Ελλάδα (Σκέψεις με αφορμή της υπ αριθ. 2/2003 απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου), ΧρΙΔ 2003, 760. Επίσης, βλ. τα σχόλια Αθανασίου και Αλεξανδρή στην ΟλΑΠ 2/2003, ΔΕΕ 2003, 525. Σχετικά και Κ α ρ α μ π α τ ζ ό ς, Το κύρος υπεράκτιας εταιρείας-ιδιοκτήτριας ακινήτου με καταστατική έδρα σε «υπερπόντια χώρα» - Ιδίως υπό το πρίσμα της ΟλΑΠ 2/2003, ΧρΙΔ 2009, 293.

10 944 ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ τόμος 61 πραγματικής έδρας για τις ναυτιλιακές εταιρίες (πλοιοκτήτριες ή διαχειρίστριες εταιρείες πλοίων), καθώς οι εταιρείες αυτές δεν διέπονται από το δίκαιο της πραγματικής αλλά από το δίκαιο της καταστατικής τους έδρας 54. Ο λόγος της απόκλισης για τις ναυτιλιακές εταιρείες είναι προφανής, α- φού δεν έχουν τηρήσει τις απαιτούμενες διαδικασίες σύστασης του ελληνικού δικαίου. Η ίδρυσή τους γίνεται βάσει του νομικού πλαισίου της υπεράκτιας δικαιοδοσίας, προκειμένου να διέπονται από το ευνοϊκό καθεστώς της καταστατικής τους έδρας. Για να μην θεωρηθούν άκυρες, ο Έλληνας νομοθέτης έσπευσε να παρέμβει νομοθετικά, θεσπίζοντας την ανωτέρω απόκλιση υπέρ της καταστατικής έδρας Σ ε ε π ί π ε δ ο Φ ο ρ ο λ ο γ ι κ ο ύ Δ ι κ α ί ο υ 21. Το ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς μιας υ- περάκτιας δικαιοδοσίας, σε συνδυασμό με τα ρυθμιστικά κενά της εθνικής νομοθεσίας στο κράτος δραστηριοποίησης της offshore εταιρείας 56, έδωσαν τη δυνατότητα στις τελευταίες να καταστρατηγήσουν εθνικές φορολογικές διατάξεις, προκειμένου να αποφύγουν την καταβολή των αναλογούντων φόρων. Κλασικό παράδειγμα από το πρόσφατο παρελθόν υπήρξε η μεταβίβαση (συνήθως πολυτελών) ακινήτων μέσω υπεράκτιων εταιρειών στο πλαίσιο πράξεων αγοραπωλησίας ή κληρονομικής διαδοχής. Στις τελευταίες αυτές περιπτώσεις το μεταβιβαζόμενο ακίνητο, το οποίο ανήκε σε κάποια offshore εταιρεία, άλλαζε χέρια με την παράδοση των ανώνυμων μετοχών της offshore εταιρείας από τον κάτοχο των μετοχών σε συγγενικό του πρόσωπο ή σε νέο αγοραστή, με 54. Ως προς το ζήτημα της απόκλισης αυτής από την αρχή της πραγματικής έδρας υφίσταται διαμάχη στη θεωρία, καθώς ορισμένοι υποστηρίζουν ότι ο α.ν. 89/ 1967 εντάσσεται στο δίκαιο της κατάστασης αλλοδαπών και δεν περιέχει λανθάνοντα κανόνα ιδιωτικού διεθνούς δικαίου. Πρβλ. σχετικά Π α μ π ο ύ κ η, ΑΝ 89/67 και ΑΚ 10 (γνωμ.), ΔΕΕ 2002, Για τα ζητήματα που αναφύονται στο πλαίσιο της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (ΙΚΕ) σε σχέση με την καταστατική έδρα ως lex societatis, βλ. Β α σ ι - λ α κ ά κ η, Το δίκαιο της καταστατικής έδρας ως lex societatis της ΙΚΕ, ΔΕΕ 2013, 99 επ. 56. Λ.χ. παναμέζικη εξωχώρια εταιρεία, που δραστηριοποιείται εν τοις πράγμασι στην Ελλάδα. συνέπεια το Ελληνικό Δημόσιο να έχει απολέσει σημαντικότατα ποσά από την μη καταβολή των αναλογούντων φόρων βάσει της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου. Περαιτέρω, χαρακτηριστικό παράδειγμα υπήρξε και η έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων από υπεράκτιες εταιρείες με έδρα σε φορολογικούς παραδείσους. Οι συσταθείσες offshore εταιρίες παρουσιάζονταν ως εταιρείες παροχής υπηρεσιών σε ελληνικές επιχειρήσεις, εκδίδοντας φορολογικά στοιχεία, τα οποία η ελληνική επιχείρηση καταχωρούσε στα λογιστικά της βιβλία ως δαπάνες, μειώνοντας με τον τρόπο αυτό τα καθαρά φορολογητέα κέρδη της. Οι εξωχώριες εταιρείες αυτού του είδους ιδρύονταν συνήθως από τις ίδιες τις ελληνικές εταιρείες (πελάτες τους) με μοναδική πραγματική «υπηρεσία» την έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων. 22. Οι προαναφερόμενες περιπτώσεις ώθησαν σταδιακά τον Έλληνα φορολογικό νομοθέτη, έστω και καθυστερημένα, στη θέσπιση μιας σειράς φορολογικών αντικινήτρων, προκειμένου να περιοριστούν κατά το δυνατόν οι σημαντικότατες απώλειες εσόδων υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου 57. Έ- τσι, στο πλαίσιο του ν. 3091/2002 επιβλήθηκε αρχικά η καταβολή ετήσιου φόρου της τάξεως του 3% επί της αντικειμενικής αξίας των ακινήτων που κατέχουν υπεράκτιες εταιρείες 58, ο οποίος μετά 2010 ανήλθε στο 15% ετησίως επί της αντικειμενικής αξίας των ακινήτων. Με τον τρόπο αυτό, επετεύχθη σε μεγάλο βαθμό η μεταβίβαση ακινή- 57. Βλ. Α ν α γ ν ώ σ τ ο υ, Φορολογική μεταχείριση των εξωχώριων (offshore) εταιρειών στην Ελλάδα σήμερα, ΦΕ 2009, 2012 τ ο υ ι δ ί ο υ, Η φορολογία των εξωχώριων ( offshore) εταιρειών στην Ελλάδα σήμερα μετά την ισχύ του ν. 3842/2010, Λογ 2011, 208 Μ ή τ σ ι ο, Εξωχώριες εταιρείες, Λογ 2010, 284. Επίσης, Τ ό τ σ η ς, Οι εξωχώριες (offshore) εταιρείες στο στόχαστρο της ελληνικής φορολογικής νομοθεσίας, Λογ 2003, 510 Φ ω - τ ό π ο υ λ ο ς / Φ ω τ ό π ο υ λ ο ς, Υπεράκτιες εταιρίες Χρήσεις, φορολογικά προβλήματα, προοπτικές, Λογ 2001, Βλ. Κ α λ λ ι ν τ έ ρ η, Ο ειδικός φόρος 3% επί της ακίνητης περιουσίας που ανήκει σε εξωχώρια («offshore») εταιρία Η αποκάλυψη των φυσικών προσώπων που συμμετέχουν στην εταιρία ως προϋπόθεση α- παλλαγής από το φόρο. Ερμηνευτικοί προβληματισμοί, ΔΕΕ 2006, 1111 Λ ε ο ν τ ά ρ η, Εξωχώριες ( offshore) ε- ταιρείες - Μεταβίβαση ακινήτων τους με ευνοϊκούς ό- ρους. Παύση λειτουργίας τους στην Ελλάδα και λύση αυτών, Λογ 2003, 672.

11 2013 ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ 945 των από υπεράκτιες εταιρίες σε φυσικά πρόσωπα 59. Αλλά και στο ζήτημα της έκδοσης εικονικών τιμολογίων ο φορολογικός νομοθέτης θέσπισε α- ντικίνητρα στο άρθρο 51Β 1 ΚΦΕ, σύμφωνα με το οποίο δεν αναγνωρίζονται τιμολόγια αυτού του είδους, δηλαδή από offshore εταιρείες, ως δαπάνες που εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα ή από το φορολογητέο εισόδημα, εκτός αν ο ενδιαφερόμενος αποδείξει ότι οι δαπάνες αυτές αφορούν πραγματικές και συνήθεις συναλλαγές και δεν έχουν ως αποτέλεσμα τη μεταφορά κερδών ή εισοδημάτων ή κεφαλαίου, με σκοπό τη φοροαποφυγή ή φοροδιαφυγή. Η ίδια διάταξη εφαρμόζεται και σε άλλες κατηγορίες εσόδων, όπως π.χ. στις αμοιβές που αποκομίζει κάποιος από δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας Σ ε ε π ί π ε δ ο Π ο ι ν ι κ ο ύ Δ ι κ α ί ο υ O f f s h o r e σ υ ν α λ λ α γ έ ς μ ε Π ι σ τ ω τ ι κ ά Ι δ ρ ύ μ α τ α κ α ι ν ο μ ι κ ά ε π α γ γ έ λ μ α τ α 23. Η αντιμετώπιση της εμπλοκής offshore ε- ταιρειών κατά τη διαδικασία νομιμοποίησης εσό- 59. Δεν πρέπει βέβαια να παροράται ότι από την καταβολή του 15% εξαιρούνται ορισμένες κατηγορίες εταιρειών (και offshore εταιρειών). Βλ. επί παραδείγματι, τις ναυτιλιακές εταιρείες που κατέχουν μέσω υπεράκτιων εταιρειών ακίνητα για συγκεκριμένες χρήσεις. 60. Εκτός από τα αντικίνητρα σε φορολογικό επίπεδο, στην ελληνική νομοθεσία υφίστανται και αντικίνητρα για τη χρήση υπεράκτιων εταιρειών στο πλαίσιο κατασκευής δημοσίων έργων, προφανώς για να αντιμετωπιστούν οι περιπτώσεις ξεπλύματος βρόμικου χρήματος μέσω της κατασκευής δημοσιών έργων. Βλ. τις προβλέψεις του Κώδικα Κατασκευής Δημοσίων Έργων (ν. 3669/2008), ο οποίος απαγορεύει τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων με εξωχώριες εταιρείες, όπως αυτές εξειδικεύονται βάσει της Λίστας του ΟΟΣΑ με απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών (άρθρο 32 4 του ν. 3669/2008). Το ίδιο νομοθέτημα απαγορεύει και τη συμμετοχή εξωχώριων εταιρειών σε επιχειρήσεις που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις, εφόσον το ποσοστό της συμμετοχής εκ μέρους της offshore είναι μεγαλύτερο του 1% του μετοχικού κεφαλαίου της συμμετέχουσας στο δημόσιο έργο επιχείρησης. Ο ίδιος νόμος απαγορεύει επίσης σε offshore εταιρείες να κατέχουν εταιρικά μερίδια ή να είναι εταίροι των εταίρων σε επιχειρήσεις που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις, εφόσον και εδώ το ποσοστό ξεπερνά το 1%. Τα ίδια ισχύουν mutatis mutandis και για τη συμμετοχές offshore εταιρειών σε επιχειρήσεις Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ). δων από παράνομες δραστηριότητες (ξέπλυμα) 61, αποτελεί ασφαλώς ένα ζήτημα μείζονος σημασίας για κάθε έννομη τάξη 62, δεδομένου ότι η διεθνοποίηση των συναλλαγών και η ευκολία μεταφοράς κεφαλαίων από κάθε μέρος του Πλανήτη μέσω του τραπεζικού συστήματος μεγιστοποιεί τους κινδύνους προς αυτή την κατεύθυνση. Επομένως, η διερεύνηση των υποχρεώσεων των Πιστωτικών Ιδρυμάτων, όταν καλούνται να αντιμετωπίσουν συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσα από υπεράκτιες εταιρείες, αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Παρόμοιο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι υ- ποχρεώσεις των νομικών επαγγελμάτων, καθώς δεν είναι διόλου απίθανο δικηγόροι ή/και συμβολαιογράφοι να εμπλακούν σε συναλλαγές με υπεράκτιες εταιρείες. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση των δικηγόρων που λειτουργούν ως εκπρόσωποι offshore εταιρειών στην Ελλάδα 63 ή των συμβολαιογράφων που μετέχουν σε συμβολαιογραφικές πράξεις με υπεράκτιες εταιρείες, όπως λ.χ. κατά τη διαδικασία μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων από και προς την offshore εταιρεία Offshore εταιρείες και Πιστωτικά Ιδρύματα 24. Ξεκινώντας από τις υποχρεώσεις των Πιστωτικών Ιδρυμάτων, πρέπει να σημειωθεί ότι η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) μέσω τη ς Επιτροπής Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεμάτων (ΕΤΠΘ), ενεργώντας ως αρμόδια εποπτική αρχή εντός των 61. Σχετικά Ζ έ ρ β α, ΠοινΔικ 2001, Βλ. σχετικά Τ σ ι ρ ί δ η, Ο νέος νόμος για το ξέπλυμα χρήματος (Ν 3691/2008), 2009, passim. Ειδικά για την αντιμετώπιση του «ξεπλύματος» στο πεδίο των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, βλ. Δ ο ύ β λ η, Η α- ντιμετώπιση του «ξεπλύματος βρώμικου χρήματος» από την ελληνική τραπεζική νομοθεσία, ΕλλΔνη 1995, 29 τ ο υ ι δ ί ο υ, Ο έλεγχος για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος στους χρηματοπιστωτικούς ομίλους εντός και εκτός ΕΕ, ΕλλΔνη 2011, 1284 επ. Πρβλ. επίσης την έκθεση της Eurostat: T a v a r e s / T h o m a s / R o u d a u t, Money laundering in Europe, 2010 (<www.europa.eu>). 63. Βλ. επί παραδείγματι, τους δικηγόρους που σύμφωνα με τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης εκπροσωπούσαν τις εξωχώριες εταιρείες στην υπόθεση Τσοχατζόπουλου. 64. Αγορά ακινήτων ή αγορά γης για την ανάπτυξη ξενοδοχειακής μονάδας από Ρώσους επενδυτές στη Χαλκιδική.

12 946 ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ τόμος 61 αρμοδιοτήτων της δυνάμει του άρθρου 6 2 του ν. 3691/2008, προέβη στην έκδοση της υπ αριθμ. 281/2009 απόφασης, η οποία αποτελεί το κύριο κανονιστικό πλαίσιο εφαρμογής της νομοθεσίας για την αποτροπή του ξεπλύματος από τα εποπτευόμενα Πιστωτικά Ιδρύματα και τους Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς 65. Η ανωτέρω απόφαση της ΤτΕ προβαίνει σε μια διαβάθμιση των πελατών σε τρεις τουλάχιστον κατηγορίες κινδύνου ( risk based approach) 66 και εντάσσει συγκεκριμένες κατηγορίες πελατών υποχρεωτικά στην κατηγορία υψηλού κινδύνου, για την οποία ε- φαρμόζονται όχι μόνο «απλά», αλλά «αυξημένα» μέτρα δέουσας επιμέλειας. Στην κατηγορία πελατών υψηλού κινδύνου εντάσσονται και οι εξωχώριες εταιρείες, τα trust, και γενικά τα σχήματα ε- μπιστευματικής διαχείρισης κεφαλαίων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων. Στην περίπτωση κατά την οποία το Πιστωτικό Ίδρυμα εμπλέκεται σε συναλλαγές με υπεράκτιες εταιρείες, είναι υποχρεωμένο να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για την πλήρη διαπίστωση της διάρθρωσης, της κυριότητας και του ελέγχου της εταιρείας και την εξακρίβωση της ταυτότητας των πραγματικών δικαιούχων φυσικών προσώπων. Πέραν των υποχρεώσεων αυτών, το Πιστωτικό Ίδρυμα λαμβάνει γραπτή δήλωση από το νόμιμο εκπρόσωπο της υπεράκτιας εταιρείας, με την οποία ο τελευταίος δεσμεύεται ότι σε περίπτωση που οι μετοχές των πραγματικών δικαιούχων μεταβιβαστούν σε τρίτο ή συμβεί ο- ποιαδήποτε σημαντική μεταβολή στο καθεστώς της εταιρείας, να ανακοινώσει τις μεταβολές αυτές άμεσα στο Πιστωτικό Ίδρυμα. Εάν υπάρξει αλλαγή στους πραγματικούς δικαιούχους της εταιρείας, τότε η Τράπεζα εξετάζει κατά πόσον ενδείκνυται ή όχι η συνέχιση της επιχειρηματικής σχέσης. 65. ΕΤΠΘ 281/ , ΦΕΚ/650/Β/ «Πρόληψη της χρησιμοποίησης των εποπτευομένων από την Τράπεζα της Ελλάδος πιστωτικών ιδρυμάτων και χρηματοπιστωτικών οργανισμών για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας», όπως ισχύει τροποποιηθείσα από την ΕΤΠΘ 300/ «Συμπλήρωση των αποφάσεων ΕΤΠΘ 281/ και 290/ 12/11/11/2009», καθώς και την ΠΔΤΕ 2652/ , ΦΕΚ/503/Β/ «Τροποποίηση των Αποφάσεων της Επιτροπής Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεμάτων 281/5/ και 285/6/ ». 66. Χαμηλού, κανονικού και υψηλού κινδύνου. 25. Σημαντικές ρυθμίσεις προβλέπει όμως η ί- δια απόφαση της ΤτΕ για τα trust και τα λοιπά σχήματα εμπιστευματικής διαχείρισης κεφαλαίων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων. Και εδώ το Πιστωτικό Ίδρυμα λαμβάνει εύλογα μέτρα, αναλόγως του βαθμού της επικινδυνότητας, προκειμένου να κατανοήσει τη διάρθρωση της κυριότητας και του ελέγχου του εμπιστεύματος. Κρίσιμο είναι το γεγονός ότι η Τράπεζα στις περιπτώσεις εμπλοκής trust ή παρόμοιων μορφωμάτων διαπιστώνει και επαληθεύει: το όνομα και την ημερομηνία σύστασης, την ταυτότητα των εμπιστευματοπαρόχων, εμπιστευματοδόχων και πραγματικών δικαιούχων, τη φύση και το σκοπό της σύστασης και των δραστηριοτήτων του σχήματος αυτού, καθώς και την πηγή και την προέλευση των χρημάτων. Τούτο σημαίνει ότι ένα offshore trust δεν μπορεί να επιχειρήσει καμία συναλλαγή μέσω ενός Πιστωτικού Ιδρύματος στην Ελλάδα, εάν δεν αποκαλύψει πρώτα την ταυτότητα όλων των συμμετεχόντων σε αυτό 67. Επομένως, οι ανωτέρω νομοθετικές και κανονιστικές ρυθμίσεις καθιστούν σαφές ότι το ξέπλυμα μέσω offshore εταιρειών, ειδικά με την παρεμβολή και τη διαμεσολάβηση του τραπεζικού συστήματος, το οποίο έχει καταστεί πλέον αναγκαίος κρίκος σε κάθε είδους συναλλαγή, έχει καταστεί εξαιρετικά δυσχερές Πρβλ. επίσης την υπ αριθμ πρόβλεψη της απόφασης της 281/2009 ως προς το περιεχόμενο της έννοιας του «πραγματικού δικαιούχου», το οποίο για τους σκοπούς της εν λόγω παραγράφου που αφορά μεταξύ άλλων και στα trust, είναι: α) το φυσικό πρόσωπο ή τα φυσικά πρόσωπα που δικαιούνται ποσοστό 25% τουλάχιστον των περιουσιακών στοιχείων της νομικής οντότητας ή του νομικού σχήματος, εφόσον οι μελλοντικοί δικαιούχοι έχουν ήδη προσδιορισθεί, β) η κατηγορία προσώπων, προς το συμφέρον της οποίας κυρίως έχει συσταθεί ή λειτουργεί η νομική οντότητα ή το νομικό σχήμα, εφόσον οι δικαιούχοι του νομικού προσώπου ή του νομικού σχήματος δεν έχουν προσδιορισθεί ακόμη, γ) το φυσικό πρόσωπο ή τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν έλεγχο σε ποσοστό 25% τουλάχιστον επί των περιουσιακών στοιχείων της νομικής οντότητας ή του νομικού σχήματος. 68. Στις παραπάνω εξελίξεις πρέπει να επισημανθεί ιδιαίτερα ο καθοριστικός ρόλος των Συστάσεων της FATF/GAFI (Financial Action Task Force/Groupe d'action financière), δηλαδή της Ομάδας Χρηματοπιστωτικής Δράσης: <http://www.fatf-gafi.org/>.

13 2013 ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ Offshore εταιρείες και νομικά επαγγέλματα 26. Όπως προαναφέρθηκε, και στα νομικά ε- παγγέλματα εφαρμόζεται απαρέγκλιτα ο ν. 3691/ 2008 για το ξέπλυμα, αφού σύμφωνα με το άρθρο 5 1 στοιχ. ιγ του νόμου αυτού υπόχρεα πρόσωπα νοούνται συμβολαιογράφοι και δικηγόροι: «όταν συμμετέχουν είτε ενεργώντας εξ ονόματος και για λογαριασμό των πελατών τους στο πλαίσιο χρηματοπιστωτικών συναλλαγών ή συναλλαγών επί ακινήτων είτε βοηθώντας στον σχεδιασμό ή στην υλοποίηση συναλλαγών για τους πελάτες τους». Ο ίδιος ο νόμος περιλαμβάνει μια περιπτωσιολογία των συναλλαγών που αφορούν: i) στην αγορά ή πώληση ακινήτων ή επιχειρήσεων, ii) στη διαχείριση χρημάτων, τίτλων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων των πελατών τους, iii) στο άνοιγμα ή τη διαχείριση τραπεζικών λογαριασμών, λογαριασμών ταμιευτηρίου ή λογαριασμών τίτλων, iv) στην οργάνωση των αναγκαίων εισφορών για τη σύσταση, λειτουργία ή διοίκηση εταιρειών, v) στη σύσταση, λειτουργία ή διοίκηση εταιρειών, εμπιστευμάτων (trusts) ή ανάλογων νομικών σχημάτων. Ασφαλώς, η παροχή νομικών συμβουλών εξακολουθεί να υπόκειται στην τήρηση του επαγγελματικού απορρήτου, εκτός εάν ο ίδιος ο δικηγόρος ή ο συμβολαιογράφος συμμετέχει σε δραστηριότητες νομιμοποίησης παράνομων εσόδων ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας ή εάν οι νομικές συμβουλές του παρέχονται με σκοπό τη διάπραξη αυτών των αδικημάτων ή εν γνώσει του γεγονότος ότι ο πελάτης του ζητεί νομικές συμβουλές, προκειμένου να διαπράξει τα ως άνω αδικήματα Πέρα από τα ανωτέρω και σε σχέση πάντα με τις υποχρεώσεις και την ευθύνη δικηγόρων και συμβολαιογράφων, δεν πρέπει να παροράται ότι 69. Εδώ αξίζει να αναφερθεί ότι το ΔΕΚ (πλέον ΔικΕΕ) στην απόφαση της , υπόθ. C-305/05, Ordre des barreaux francophones et germanophone και λοιποί κατά Conseil des ministres, Συλλ I-5305, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η υποχρέωση ενημέρωσης και συνεργασίας των δικηγόρων με τις αρμόδιες αρχές για την καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες δεν προσβάλλει το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη, αφού αναφέρεται σε δραστηριότητες που κείνται εκτός της ένδικης διαδικασίας, και συνεπώς δεν υπάρχει ασυμβατότητα της Οδηγίας 2001/97/ΕΚ με το άρθρο 6 της ΕΣΔΑ. η υπ αριθ / Απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, εκδοθείσα κατ εξουσιοδότηση του ν. 3691/2008, διαφοροποιεί τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στο νόμο για τα υπόχρεα πρόσωπα, συνεκτιμώντας το νομικό πλαίσιο που διέπει τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες 70. Έ- τσι, η ανωτέρω ΥΑ προβλέπει ότι στο πλαίσιο τήρησης των υποχρεώσεων της δέουσας ή της αυξημένης δέουσας επιμέλειας, δικηγόροι και συμβολαιογράφοι είναι υποχρεωμένοι για ποσά τουλάχιστον δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ να ελέγχουν την ταυτότητα του πελάτη, καθώς και την ταυτότητα του πραγματικού ή των πραγματικών δικαιούχων της εταιρείας-πελάτη, βάσει των προσκομιζόμενων νομιμοποιητικών εγγράφων της εταιρείας-πελάτη. Τούτο σημαίνει ότι εφόσον ο δικηγόρος εμπλέκεται σε συναλλαγή με μια offshore εταιρεία, πρέπει να προβεί στον προαναφερόμενο έλεγχο νομιμοποίησης μέχρι της αποκαλύψεως του πραγματικού φυσικού προσώπου. Αν όμως υπάρχουν βάσιμες ενδείξεις ή γνώση ότι η σχεδιαζόμενη πράξη ή συναλλαγή για την οποία ζητείται η συνδρομή δικηγόρων ή/και συμβολαιογράφων με το αδίκημα νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (ξέπλυμα), ο- φείλουν να αποφύγουν τη διενέργεια της συναλλαγής, την άσκηση της δραστηριότητας ή την παροχή των υπηρεσιών τους. Ε. Συμπεράσματα Προοπτικές 28. Η πληθώρα των ζητημάτων που συνδέονται και αφορούν στο θεσμικό πλαίσιο των υπεράκτιων δικαιοδοσιών καθιστά την αναζήτηση της ενδεδειγμένης και ελκυστικότερης από πλευράς πλεονεκτημάτων offshore δικαιοδοσίας ένα δυσχερές εγχείρημα. Το συμπέρασμα αυτό επιτείνεται περαιτέρω και από το γεγονός ότι στον παγκόσμιο οικονομικό χάρτη των υπεράκτιων δικαιοδοσιών εμφανίζονται μια σειρά από δικαιοδοσίες που υπερέχουν σαφώς έναντι άλλων, εξαιτίας της εξειδίκευσής τους στην παροχή συγκεκρι- 70. Η εν λόγω απόφαση αφορά στον καθορισμό των λεπτομερειών εφαρμογής των επιμέρους υποχρεώσεων των δικηγόρων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 4 του ν. 3691/2008, και εκδόθηκε κατόπιν και της από γνώμης της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας.

14 948 ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ τόμος 61 μένων υπηρεσιών. H αναζήτηση επομένως της αρμόζουσας δικαιοδοσίας προϋποθέτει μια περιπτωσιολογική και ad hoc προσέγγιση βάσει συγκεκριμένων κριτήριων, όπως λ.χ. ο τομέα δραστηριοποίησης της (μέλλουσας) εταιρείας, το σ υ- νολικό ετήσιο κόστος λειτουργίας της, οι φορολογικοί συντελεστές στους οποίους αυτή υπόκειται, οι υφιστάμενες διακρατικές συμφωνίες για την αποφυγή της διπλής φορολόγησης, η πολιτική και οικονομική σταθερότητα, η γεωγραφική εγγύτητα της δικαιοδοσίας προς τον ιδρυτή (πελάτη). Πρ ο- κειμένου να αποφευχθούν ανεπιθύμητες και α- πρόβλεπτες συνέπειες για τα οικονομικά συμφέροντα του πελάτη, η εξέταση των ανωτέρω κριτηρίων σε σχέση με τον σκοπό σύστασης της υπεράκτιας εταιρείας, καθιστά τη συμβουλευτική συνδρομή ενός ειδικού μια μάλλον αναγκαία διαδικασία. 29. Κλείνοντας, πρέπει να επισημανθεί, ειδικά δε μετά τις πρόσφατες οικονομικοπολιτικές εξελίξεις στην περίπτωση του φορολογικού παραδείσου της Κύπρου, ότι το ερώτημα ως προς την μελλοντική βιωσιμότητα των υπεράκτιων δικαιοδοσιών επανέρχεται με δριμύτητα στο προσκήνιο. Θα μπορούσε η οικονομική κρίση, ο φορολογικός ανταγωνισμός των εννόμων τάξεων, η σταδιακή διάβρωση της φορολογικής βάσης των οικονομικά ανεπτυγμένων χωρών και η μεταφορά των οικονομικών βαρών στους πιο αδύνατους (μισθ ω- τούς και συνταξιούχους), να οδηγήσει μέσα από τις διεθνείς πιέσεις των ισχυρών κρατών του Πλανήτη, σε έναν «στραγγαλισμό» των δικαιοδοσιών αυτών, και επομένως στο σταδιακό μαρασμό τους; Όπως σχολιάζει, τουλάχιστον εύστοχα για την ώρα, ο Αμερικανός δικηγόρος Jack Blum: «τελικά οι τράπεζες και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα από τις μεγάλες χώρες είναι οι μεγάλοι παίκτες στον κόσμο των εξωχώριων εταιρειών. Χωρίς αυτούς, χωρίς πρόσβαση στο διεθνές σύστημα πληρωμών, που παρέχουν και χωρίς πρόσβαση στις αγορές, όλο αυτό το θέμα των υπεράκτιων εταιρειών θα μπορούσε να λήξει μέσα σε ένα λεπτό». Όμως, οι παρούσες και μέλλουσες εξελίξεις, όπως αυτές φαίνεται να σχηματοποιούνται σταδιακά στην ευρωπαϊκή, αλλά και γενικότερα στην παγκόσμια οικονομία, θα καταδείξουν τελικά αν οι φορολογικοί παράδεισοι και οι υπεράκτιες δικαιοδοσίες θα παραμείνουν διαχρονικά στο απυρόβλητο ή αν «το κουτί της Πανδώρας» θα ανοίξει για αυτές υπό την ασφυκτική πίεση των ισχυρών κρατών του κόσμου για φορολόγηση των «αφανών» κεφαλαίων, αλλά και για τη σταδιακή μεταφορά τους στην πραγματική οικονομία της α- γοράς.

ΥΠΕΡΑΚΤΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΥΠΕΡΑΚΤΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΥΠΕΡΑΚΤΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΑΒΡΑΑΜ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΚΙΝΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Περίληψη Εισαγωγή Επισκόπηση βιβλιογραφίας Εννοιολογικό

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακές Μητρικές Εταιρείες Holding Companies

Κυπριακές Μητρικές Εταιρείες Holding Companies Κυπριακές Μητρικές Εταιρείες Holding Companies Μια Κυπριακή Μητρική Εταιρεία ή Εταιρεία Συμμετοχών (Holding Company) είναι μια εταιρεία που έχει συσταθεί στην Κύπρο και η οποία συμμετέχει, μέσω της κτήσης

Διαβάστε περισσότερα

Ζητήματα φορολογίας κατοίκων εξωτερικού - Η φορολόγηση κατοίκων Ελλάδας για εισοδήματα στο εξωτερικό - Μεταφορά επιχείρησης εκτός Ελλάδας.

Ζητήματα φορολογίας κατοίκων εξωτερικού - Η φορολόγηση κατοίκων Ελλάδας για εισοδήματα στο εξωτερικό - Μεταφορά επιχείρησης εκτός Ελλάδας. Ζητήματα φορολογίας κατοίκων εξωτερικού - Η φορολόγηση κατοίκων Ελλάδας για εισοδήματα στο εξωτερικό - Μεταφορά επιχείρησης εκτός Ελλάδας. ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΙΧΕΛΙΝΑΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Μαντζάρης Γιάννης

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Μαντζάρης Γιάννης Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Θ) Ενότητα 2: ΝΟΜΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Μαντζάρης Γιάννης Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2652/29.2.2012

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2652/29.2.2012 ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2652/29.2.2012 Θέμα: Τροποποίηση των Αποφάσεων της Επιτροπής Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεμάτων 281/5/17.3.2009 «Πρόληψη της χρησιμοποίησης των εποπτευόμενων από την Τράπεζα της Ελλάδος

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικά Νέα Tax Flash

Φορολογικά Νέα Tax Flash GLOBAL ACCOUNTING SOLUTIONS Α.Ε. Φορολογικά Νέα Tax Flash Επικοινωνία: Παπαδημητρίου Δημήτρης Senior Tax Partner dpapadimitriou@pdaudit.gr Μαλιάγκα Ασπασία Head of Tax amaliagka@pdaudit.gr Η εγκύκλιος

Διαβάστε περισσότερα

15 years. Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών. Παρουσίαση στο πλαίσιο του. Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών

15 years. Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών. Παρουσίαση στο πλαίσιο του. Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών Παρουσίαση στο πλαίσιο του Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών Θεσσαλονίκη, 11/3/2015 Γνωστοποίηση Αποποίηση ευθύνης Η HellasFin ΑΕΠΕΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2016 ΤΜΗΜΑΤΑ Β, Α Ταχ. Δ/νση : Κ. Σερβίας 10 Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Αθήνα ΠΟΛ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2016 ΤΜΗΜΑΤΑ Β, Α Ταχ. Δ/νση : Κ. Σερβίας 10 Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Αθήνα ΠΟΛ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

P&V CY Fiduciary Services Ltd P.O.Box 30021, 5340 Ayia Napa, Cyprus Tel. +357 23 721 070 Fax +357 23 721 125 info@cyfiduciary.com www.cyfiduciary.

P&V CY Fiduciary Services Ltd P.O.Box 30021, 5340 Ayia Napa, Cyprus Tel. +357 23 721 070 Fax +357 23 721 125 info@cyfiduciary.com www.cyfiduciary. Ενημερωτικό Φυλλάδιο Ελλάδα - 2013 Κύπρος: Μια από τις πιο ελκυστικές δικαιοδοσίες για διεθνείς επιχειρήσεις Η Κύπρος, λόγω του εξαιρετικά ευνοϊκού φορολογικού της συστήματος, είναι μια από τις πιο δημοφιλής

Διαβάστε περισσότερα

-Α εξάμηνο Η έγκαιρη δήλωση συμμετοχής (με όλα τα στοιχεία που ζητούνται) είναι απαραίτητη για την ομαλή διεξαγωγή των προγραμμάτων.

-Α εξάμηνο Η έγκαιρη δήλωση συμμετοχής (με όλα τα στοιχεία που ζητούνται) είναι απαραίτητη για την ομαλή διεξαγωγή των προγραμμάτων. -Α εξάμηνο 2016 - Τα προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης του ΕΤΙ προσφέρουν ευκαιρίες εκπαίδευσης στους εργαζομένους των τραπεζών που διαμένουν ακόμη και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές της ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Τα βασικά νομικά χαρακτηριστικά των Ανωνύμων Εταιρειών είναι τα εξής:

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Τα βασικά νομικά χαρακτηριστικά των Ανωνύμων Εταιρειών είναι τα εξής: ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ανώνυμη Εταιρεία είναι η εμπορική κεφαλαιουχική εταιρεία με νομική προσωπικότητα και αποτελεί τον πιο εξελιγμένο τύπο εταιρείας. Το κεφάλαιό της καλείται Μετοχικό Κεφάλαιο και διαιρείται σε ίσα

Διαβάστε περισσότερα

10.- ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ OFF SHORE ΕΤΑΙΡΙΩΝ. Ν.3091/2002 (ΦΕΚ 330 Α 24-12-2002), όπως ισχύει. (Άρθρο 15 ) Ειδικός φόρος επί των ακινήτων

10.- ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ OFF SHORE ΕΤΑΙΡΙΩΝ. Ν.3091/2002 (ΦΕΚ 330 Α 24-12-2002), όπως ισχύει. (Άρθρο 15 ) Ειδικός φόρος επί των ακινήτων 10.- ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ OFF SHORE ΕΤΑΙΡΙΩΝ Ν.3091/2002 (ΦΕΚ 330 Α 24-12-2002), όπως ισχύει (Άρθρο 15 ) Ειδικός φόρος επί των ακινήτων 1. Εταιρείες οι οποίες έχουν εµπράγµατα δικαιώµατα πλήρους

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Αμοιβαία Κεφάλαια

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Αμοιβαία Κεφάλαια ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Αμοιβαία Κεφάλαια Γενικά Tα Αμοιβαία Κεφάλαια εδώ και δεκαετίες θεωρούνται διεθνώς ώς μια από τις πιο αποτελεσματικές μορφές επένδυσης. Αποτελούν συλλογικά επενδυτικά σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

Υποβολή δήλωσης παρακρατούμενων φόρων από μισθωτή εργασία 2014

Υποβολή δήλωσης παρακρατούμενων φόρων από μισθωτή εργασία 2014 Υποβολή δήλωσης παρακρατούμενων φόρων από μισθωτή εργασία 2014 Των Νίκου Παπαγιάννη, οικονομολόγου, φοροτεχνικού και Μαρίας Καλουμένου, λογίστριας Είναι εντυπωσιακό πως για το 2014 δεν έχει ακόμη εκδοθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΑΠΙ ΗΣ

ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΑΠΙ ΗΣ ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld Paul Krugman Maurice Obsfeld Διεθνής Οικονομική Κεφάλαιο 21 Η Διεθνής Αγορά Κεφαλαίου και τα κέρδη από το Εμπόριο Διεθνής Τραπεζική Λειτουργία και Διεθνής Κεφαλαιαγορά Φιλίππου Ευαγγελία Α.Μ. 1207 Μ069

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προϋποθέσεις δικαιολόγησης εισοδήματος από μερίσματα πλοιοκτητριών εταιρειών.

ΘΕΜΑ: Προϋποθέσεις δικαιολόγησης εισοδήματος από μερίσματα πλοιοκτητριών εταιρειών. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΚΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ T.E.K.E. Ενηµερωθείτε πώς λειτουργεί και πώς σας καλύπτει. ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΤΕΚΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ T.E.K.E. Ενηµερωθείτε πώς λειτουργεί και πώς σας καλύπτει. ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΚΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ T.E.K.E. ΜΚΤ 9002/08-2012/5.500 801-11- 500900 210-366-9000 www.atticabank.gr Σε περισσότερα από 80 σηµεία σε όλη την Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΕΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ - ΣΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 170 171 ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΥΠΟΣ Ι (άρθρο 37(3)) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου και αριθμός της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 7

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 7 458 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 7 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 7 -Ποιά φυσικά πρόσωπα φορολογούνται στην

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικές αλλαγές 2010-2011. 14 Φεβρουαρίου 2011/ Γιάννης Αχείλας

Φορολογικές αλλαγές 2010-2011. 14 Φεβρουαρίου 2011/ Γιάννης Αχείλας Φορολογικές αλλαγές 2010-2011 14 Φεβρουαρίου 2011/ Γιάννης Αχείλας Φορολογικές αλλαγές 2010-2011 - Θεματικές Ενότητες Δαπάνες επιχειρήσεων Υποκεφαλαιοδότηση επιχειρήσεων Μη έκπτωση δαπανών Φορολογική μεταχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Το προτεινόμενο σχέδιο νόμου καταστρώνεται σε τρία βασικά κεφάλαια: Α) Ως προς το Ταμείο Παρακαταθηκών

Διαβάστε περισσότερα

Επενδύσεις & Διαχείριση Χαρτοφυλακίων Ακινήτων:

Επενδύσεις & Διαχείριση Χαρτοφυλακίων Ακινήτων: 6 ο Συνταξιοδοτικό Φόρουμ Πέμπτη, 19 Νοεμβρίου 2015 Επενδύσεις & Διαχείριση Χαρτοφυλακίων Ακινήτων: Τα οφέλη των έμμεσων επενδυτικών οχημάτων όπως REITs/ AIFs για τα Ταμεία Προνοίας Δρ. Γεώργιος Μούντης

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση του Ελληνικού φορολογικού τοπίου

Επισκόπηση του Ελληνικού φορολογικού τοπίου Επισκόπηση του Ελληνικού φορολογικού τοπίου Αθήνα, Μάιος 2015 www.zeya.com Φορολογική Μεταχείριση Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου Φορολογική Μεταχείριση Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου 1. Μερίσματα και άλλες διανομές

Διαβάστε περισσότερα

Ποινική ευθύνη Δικηγόρων για µη γνωστοποίηση παραβάσεων του «πόθεν έσχες» από υπόχρεα πρόσωπα. Πολυχρόνη Τσιρίδη, Δ.Ν. Δικηγόρου Πειραιώς

Ποινική ευθύνη Δικηγόρων για µη γνωστοποίηση παραβάσεων του «πόθεν έσχες» από υπόχρεα πρόσωπα. Πολυχρόνη Τσιρίδη, Δ.Ν. Δικηγόρου Πειραιώς ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ www.dskalamatas.gr Καλαμάτα 9 Σεπτεμβρίου 2013 Ποινική ευθύνη Δικηγόρων για µη γνωστοποίηση παραβάσεων του «πόθεν έσχες» από υπόχρεα πρόσωπα. Πολυχρόνη Τσιρίδη, Δ.Ν. Δικηγόρου

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός οδηγός για τα σημαντικότερα φορολογικά θέματα του νέου πολυνομοσχεδίου που έχει κατατεθεί για ψήφιση στη Βουλή

Συνοπτικός οδηγός για τα σημαντικότερα φορολογικά θέματα του νέου πολυνομοσχεδίου που έχει κατατεθεί για ψήφιση στη Βουλή Συνοπτικός οδηγός για τα σημαντικότερα φορολογικά θέματα του νέου πολυνομοσχεδίου που έχει κατατεθεί για ψήφιση στη Βουλή Δεκέμβριος 2016 Εμμανουήλ Πετράκης Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής TMS Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αντικείμενο της φορολογίας εισοδήματος για τους φορολογικούς κατοίκους της Ελλάδας είναι το παγκόσμιο εισόδημα τους.

Αντικείμενο της φορολογίας εισοδήματος για τους φορολογικούς κατοίκους της Ελλάδας είναι το παγκόσμιο εισόδημα τους. Η εργασία στο εξωτερικό αποτελεί μία επιλογή συχνά συναντώμενη στην ελληνική πραγματικότητα και στη δύσκολη περίοδο που διανύει η χώρα. Το ζήτημα της φορολόγησης των κατοίκων του εξωτερικού, εκ των πραγμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1).. 2).. 3).. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Άρθρο 1 Διαδικασία Προέγκρισης των συναλλαγών που υπάγονται στο άρθρο 21 του ν.4321/2015 H συναλλαγή που εμπίπτει στο άρθρο 21 του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ.

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. Κατευθυντήριες Γραμμές σχετικά με τα ακόλουθα θέματα: (Α) «Τρίτα Πρόσωπα» (Β) Τήρηση Αρχείου (Γ) Παρακολούθηση Λογαριασμών και Συναλλαγών (Δ) Εσωτερική Αναφορά

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 314/66 1.12.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/2218 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 20ής Νοεμβρίου 2015 σχετικά με τη διαδικασία εξαίρεσης μελών του προσωπικού εποπτευόμενων πιστωτικών ιδρυμάτων από την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Tax Flash. Εγκύκλιοι 1037/2015, 1039/2015 & 1042/2015

Tax Flash. Εγκύκλιοι 1037/2015, 1039/2015 & 1042/2015 Tax Flash Εγκύκλιοι 1037/2015, 1039/2015 & 1042/2015 Φεβρουάριος 2015 Με τις Εγκυκλίους 1037/2015, 1039/2015 & 1042/2015 δόθηκαν σημαντικές διευκρινίσεις ως προς την εφαρμογή των διατάξεων σχετικά με τη

Διαβάστε περισσότερα

Tax Bulletin. August 2011. www.pwc.gr ...

Tax Bulletin. August 2011. www.pwc.gr ... www.pwc.gr Tax Bulletin August 2011.... Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ (Β 1657/26.07.2011) η Απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών που αφορά το ετήσιο φορολογικό πιστοποιητικό. Παρατίθενται στη συνέχεια τα σημαντικότερα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ Ν. 3691/2008 ΕΛΕΓΚΤΕΣ: ΕΠΟΠΤΗΣ:

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ Ν. 3691/2008 ΕΛΕΓΚΤΕΣ: ΕΠΟΠΤΗΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ.Ο.Υ. / ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ. Ταχ. Δ/νση : Τηλέφωνο : FAX : ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ Ν. 3691/2008 ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ ΥΠΟΧΡΕΟ ΠΡΟΣΩΠΟ: Α.Φ.Μ.: ΑΡΜΟΔΙΑ Δ.Ο.Υ.:. ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ:.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΜΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ «ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΩΝ OFFSHORE ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 30ής Απριλίου 2010

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 30ής Απριλίου 2010 EL ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 30ής Απριλίου 2010 σχετικά µε σχέδιο νόµου για την αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης και την αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής (CON/2010/36) Εισαγωγή και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΙΚΕ)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΙΚΕ) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΙΚΕ) Η ΙΚΕ έχει νομική προσωπικότητα και είναι εμπορική Με το δεύτερο μέρος (άρθρα 43-120) του Ν. 4072/2012 θεσπίσθηκε νέα εταιρική μορφή, η ιδιωτική κεφαλαιουχική

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Εργαλείο Οικονομικής Ανάπτυξης και Απασχόλησης

ΧΡΗΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Εργαλείο Οικονομικής Ανάπτυξης και Απασχόλησης 12 th ANNUAL ATHENS TAX FORUM ΧΡΗΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Εργαλείο Οικονομικής Ανάπτυξης και Απασχόλησης Η υποχρέωση υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης (πόθεν έσχες) του ν.4281/2014 Εταίρος Ομιλητής:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID)

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID) Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID) Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών Γενικός Γραμματέας ΕΕΤ Μάρτιος 2007 1 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Mάρτιος 2010 Σύστηµα Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδυτικών Υπηρεσιών Για την εφαρµογή και διαχείριση του Συστήµατος Καταθέσεων και Επενδυτικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΑ ΠΡΟΣ: - ΚΟΙΝ/ΣΗ:

ΑΝΑΡΤΑ ΠΡΟΣ: - ΚΟΙΝ/ΣΗ: ΑΝΑΡΤΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Αθήνα, 24 6 2015 Αριθμ. Πρωτ. : 68293 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & ΓΕΜΗ Τμήμα Θεσμικών Ρυθμίσεων & ΓΕΜΗ Ταχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 1.9.2009 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Αναφορά 0586/2005, του Ιωάννη Βουτινόπουλου, ελληνικής ιθαγένειας, σχετικά με εικαζόμενες παράνομες χρηματιστηριακές συναλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

Οι επιπτώσεις της πρόσφατης ασφαλιστικής και φορολογικής μεταρρύθμισης στους παράγοντες της επιχείρησης

Οι επιπτώσεις της πρόσφατης ασφαλιστικής και φορολογικής μεταρρύθμισης στους παράγοντες της επιχείρησης ΜΑΪΟΣ 2016 Tax Alert Οι επιπτώσεις της πρόσφατης ασφαλιστικής και φορολογικής μεταρρύθμισης στους παράγοντες της επιχείρησης Οι εξεταζόμενες αλλαγές Στις 8 Μαΐου 2016 το Ελληνικό Κοινοβούλιο ψήφισε το

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος Νόμος 4172/2013 Ισχύει από 1/1/2014. Κώδικας Φορολογικών Διαδικασιών Ν.4174/2013 Ισχύει από 1/1/2014

Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος Νόμος 4172/2013 Ισχύει από 1/1/2014. Κώδικας Φορολογικών Διαδικασιών Ν.4174/2013 Ισχύει από 1/1/2014 ΠΑΝΟΖΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Οικονομολόγος Φοροτεχνικός Msc Εφαρμοσμένης Λογιστικής & Ελεγκτικής Επιστημονικός Υπεύθυνος της ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΕ Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος Νόμος 4172/2013 Ισχύει από 1/1/2014 Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 4ης Απριλίου 2011

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 4ης Απριλίου 2011 EL ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Απριλίου 2011 σχετικά με την επιβολή ειδικού φόρου τράπεζας και με τη δημιουργία ανεξάρτητου ταμείου χρηματοπιστωτικής σταθερότητας (CON/2011/29) Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. L 126/20 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αριθ. L 126/20 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθ. L 126/20 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 12. 5. 84 II (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΓΔΟΗ ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 10ης Απριλίου 1984 βασιζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

9549/13 ΣΠΚ/μκ 1 DG G II

9549/13 ΣΠΚ/μκ 1 DG G II ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 14 Μαΐου 2013 (21.05) (OR. en) 9549/13 FISC 94 ΕCOFIN 353 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς: τις αντιπροσωπίες Θέμα: Συμπεράσματα του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρώντας στο Χονγκ Κονγκ

Επιχειρώντας στο Χονγκ Κονγκ Επιχειρώντας στο Χονγκ Κονγκ Η οικονομία του Χονγκ Κονγκ προσελκύει έναν μεγάλο αριθμό επενδυτών. Η λειτουργία των εταιρειών στο Χονγκ Κονγκ γίνεται βάσει ενός οργανωμένου διοικητικού συστήματος. Μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου 1. Κάτω από ποιές προϋποθέσεις ενεργοποιείται το Σχέδιο Προστασίας Καταθέσεων; Το Σχέδιο Προστασίας Καταθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ ΒΡΩΜΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ ΒΡΩΜΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ ΒΡΩΜΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Σεμινάριο ενημέρωσης 25 Νοεμβρίου 2008 Η πρακτική της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (γνωστή στην αγγλική

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα 2014. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος

Ημερίδα 2014. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος Ημερίδα 2014 Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος (Κ.Φ.Ε.) Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013) Ορίζεται η έννοια του φορολογικού έτους το οποίο ταυτίζεται με το ημερολογιακό έτος. Καταργούνται οι έννοιες διαχειριστική περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4010, 8/7/2005.Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4010, 8/7/2005.Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 .Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. Ορισμός εμπορικής πράξης (σελ.77) 2. Αντικειμενικό, υποκειμενικό, μικτό και σύστημα οργανωμένης επιχείρησης.(σελ.77-79) 3. Πρωτότυπα(φύσει) εμπορικές πράξεις του χερσαίου

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογική Ενημέρωση 6

Φορολογική Ενημέρωση 6 Φορολογική Ενημέρωση 6 Έκτακτα Φορολογικά Μέτρα Εισαγωγή Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε στις 14 Δεκεμβρίου 2011 διάφορες τροποποιήσεις σε Φορολογικές Νομοθεσίες στα πλαίσια της προσπάθειας για οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Η. Φορολογία Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων Σελ Αντικείμενο της φορολογίας εισοδήματος Νομικών Προσώπων

Η. Φορολογία Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων Σελ Αντικείμενο της φορολογίας εισοδήματος Νομικών Προσώπων ΜΕΡΟΣ Α ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Ν 4172/2013, ΦΕΚ Α 167/23-7-2013) Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Σελ. 21 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Φορολογία Εισοδήματος Ι. Γενικά Σελ. 23 Α. Πεδίο Εφαρμογής Σελ. 23 Β. Φορολογική Κατοικία

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ φορολογικών αρχών Θεόδωρος Ι. Σκουζός

Αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ φορολογικών αρχών Θεόδωρος Ι. Σκουζός Αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ φορολογικών αρχών Θεόδωρος Ι. Σκουζός Automatic exchange of information between tax authorities Theodoros I. Skouzos 1 1. Ιστορική εξέλιξη της ανταλλαγής πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Βασίλης Παναγιωτίδης Ειδικός Σύμβουλος ΕΕΤ. Νοέμβριος 2007

Βασίλης Παναγιωτίδης Ειδικός Σύμβουλος ΕΕΤ. Νοέμβριος 2007 Πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας Βασίλης Παναγιωτίδης Ειδικός Σύμβουλος ΕΕΤ Νοέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

H ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 29/12/2010 www.sate.gr. Πώς θα διενεργηθεί η κεφαλαιοποίηση υπεραξιών από την αναπροσαρµογή των ακινήτων

H ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 29/12/2010 www.sate.gr. Πώς θα διενεργηθεί η κεφαλαιοποίηση υπεραξιών από την αναπροσαρµογή των ακινήτων Πώς θα διενεργηθεί η κεφαλαιοποίηση υπεραξιών από την αναπροσαρµογή των ακινήτων Οι ανώνυµες εταιρείες, οι ΕΠΕ, οι συνεταιρισµοί, καθώς και οι οµόρρυθµες και ετερόρρυθµες εταιρείες πρέπει µέχρι 31.12.2010

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλοι Επιχειρήσεων (1)

Όμιλοι Επιχειρήσεων (1) Όμιλοι Επιχειρήσεων (1) ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Νίκος Συκιανάκης Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Πειραιά Συνδεδεμένες Ανώνυμες Εταιρείες Διαμέσου Εξαγορών και Συγχωνεύσεων

Διαβάστε περισσότερα

Oι Σημαντικότερες Αλλαγές κατά Άρθρο του Νέου Ν.4172/2013

Oι Σημαντικότερες Αλλαγές κατά Άρθρο του Νέου Ν.4172/2013 2013 ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ι.Κ.Ε. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Oι Σημαντικότερες Αλλαγές κατά Άρθρο του Νέου Ν.4172/2013 Περιεχόμενα Α. Οι σημαντικότερες αλλαγές με

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ο Νόμος Φορολογίας Εισοδήματος (Τροποποίηση) του 2005 Ο Νόμος Ειδικής Εισφοράς για την Άμυνα (Τροποποίηση) του 2004 Ο

Διαβάστε περισσότερα

"Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα

Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα "Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα 1. α) Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο (στο εξής: "υποψήφιος αγοραστής"), το οποίο μεμονωμένα ή μέσω κοινής δράσης με άλλα πρόσωπα, υπό την έννοια του

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC. 1 ΕΕ L 189 της , σ. 42.

ECB-PUBLIC. 1 ΕΕ L 189 της , σ. 42. EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 26ης Νοεμβρίου 2013 σχετικά με την αδειοδότηση, τη ρύθμιση και την εποπτεία των συνεργατικών πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/81) Εισαγωγή και νομική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚ0 ΠΛΑΣΙΟ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Νεόφυτος Νεοφύτου

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚ0 ΠΛΑΣΙΟ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Νεόφυτος Νεοφύτου ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚ0 ΠΛΑΣΙΟ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Νεόφυτος Νεοφύτου ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ 12 ΜΗΝΕΣ Φόρος Εισοδήματος ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Είδος Επιχειρήσεων & Νοµικά Ζητήµατα

Είδος Επιχειρήσεων & Νοµικά Ζητήµατα Είδος Επιχειρήσεων & Νοµικά Ζητήµατα Το υφιστάµενο νοµικό καθεστώς προδιαγράφει σε σηµαντικό Βαθµό αρκετούς περιορισµούς ενός επιχειρηµατικού σχεδίου Βασικά Θέµατα Νοµικό Πλαίσιο Επιχειρήσεων Επιλογή Νοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές

ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές 21.4.93 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Αριθ. L 95/29 ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αριθ. MARKT/2006/11/G : Πάροχοι δεδοµένων στον τοµέα των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αριθ. MARKT/2006/11/G : Πάροχοι δεδοµένων στον τοµέα των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ Αξιότιµοι Κύριοι, Σας επισυνάπτουµε την αίτηση του [ονοµατεπώνυµο ή επωνυµία του παρόχου ], υποβληθείσα στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παρόχους δεδοµένων στον τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 παρ. 1 του Ν 3091/2002 (ΦΕΚ Α 330/24.12.2002),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΒΕΤΙΑ ΜΑΛΤΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΚΥΠΡΟΣ. Δεν απαιτείται ελάχιστη διαμονή. Δεν υπάρχει φόρος πλούτου, κληρονομιών και δωρεών

ΕΛΒΕΤΙΑ ΜΑΛΤΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΚΥΠΡΟΣ. Δεν απαιτείται ελάχιστη διαμονή. Δεν υπάρχει φόρος πλούτου, κληρονομιών και δωρεών ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ Ανταγωνιστικό φορολογικό σύστημα Άμεση πρόσβαση ΕΛΒΕΤΙΑ ΜΑΛΤΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΚΥΠΡΟΣ Δεν χρειάζεται να δηλωθεί παγκόσμιο εισόδημα Δεν Δεν υπάρχει φόρος πλούτου, κληρονομιών και δωρεών Χαμηλός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 28/01/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 43 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Ε.Π.Ε.Υ.) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Ε.Π.Ε.Υ.) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Ε.Π.Ε.Υ.) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2004 Συνοπτικός τίτλος. 148(Ι) του 2002 214(Ι) του 2002 6(Ι) του 2003 86(Ι)του 2003 194(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

-Ο νόμος αυτός αποτελείται από οκτώ μέρη και 330 άρθρα, από τα οποία χρήζουν προσοχής τα ακόλουθα:

-Ο νόμος αυτός αποτελείται από οκτώ μέρη και 330 άρθρα, από τα οποία χρήζουν προσοχής τα ακόλουθα: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 12η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20 Απριλίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΦΕΤΕΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ- ΑΙΓΑΙΟΥ & ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Ταχ.Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Α Ι Τ Η Σ Η ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Η παρούσα συμπληρώνεται από:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Α Ι Τ Η Σ Η ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Η παρούσα συμπληρώνεται από: Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Α Ι Τ Η Σ Η ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Η παρούσα συμπληρώνεται από α. Ανώνυμες εταιρείες ή αμιγείς πιστωτικούς συνεταιρισμούς του ν. 1667/1986

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002 ΠολΠρωτΑθ 528/2002 Προστασία καταναλωτή. Προστασία προσωπικών δεδομένων. Τράπεζες. Συλλογική αγωγή. Ενώσεις καταναλωτών. Νομιμοποίηση. (..) Ι. Από τις συνδυασμένες διατάξεις των αρ. 4 παρ. 2, 6, 12 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ 1. Εισαγωγή Η παρούσα Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών εφαρµόζεται στις εταιρείες του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς, οι οποίες παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες κατά την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΒΕΤΙΑ ΜΑΛΤΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΚΥΠΡΟΣ

ΕΛΒΕΤΙΑ ΜΑΛΤΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΚΥΠΡΟΣ Κύρια πλεονεκτήματα ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ -Ανταγωνιστικό φορολογικό σύστημα -Άμεση πρόσβαση -Φορολογικά κίνητρα -Σχετικά χαμηλός φόρος κεφαλαιουχ.κερδώ ν -Διευκόλυνση πρόσβασης σε όλες τις χώρες Σένγκεν φορολογικό

Διαβάστε περισσότερα

Ενάντια στο ξέπλυμα παράνομου χρήματος

Ενάντια στο ξέπλυμα παράνομου χρήματος Plus500CY Ltd. Ενάντια στο ξέπλυμα παράνομου χρήματος Ενάντια στο ξέπλυμα παράνομου χρήματος Ο όμιλος της Plus500 υποστηρίζει τον αγώνα για την παρεμπόδιση και καταπολέμηση της χρησιμοποίησης του χρηματοοικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ

Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την γερμανική ΕΠΕ και ενεργεί επ'ονόματι αυτής κάθε πράξη διαχείρισης. Ποιος μπορεί να γίνει διαχειριστής σε μία γερμανική ΕΠΕ Διαχειριστής μίας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΧΩΝ /ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ - ΤΜΗΜΑ Β

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΧΩΝ /ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ - ΤΜΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, 6.08.2009 1. 14 η /ΝΣΗ Φ.Π.Α. Αρ. Πρωτ.: 1078580/6637/491/B0014 ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β 2. 15 η /ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α,

Διαβάστε περισσότερα

Ν 3606/2007: Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις.

Ν 3606/2007: Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις. Ν 3606/2007: Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α` ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οι αλλαγές αυτές θα εφαρμοστούν μαζί με την έναρξη του διαχωρισμού των υπηρεσιών εκκαθάρισης, διακανονισμού και καταχώρησης στις 6 Ιουνίου 2011.

Οι αλλαγές αυτές θα εφαρμοστούν μαζί με την έναρξη του διαχωρισμού των υπηρεσιών εκκαθάρισης, διακανονισμού και καταχώρησης στις 6 Ιουνίου 2011. ΠΡΟΣ : Μέλη του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΑΠΟ : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΘΕΜΑ : Αλλαγές στους Κανόνες Συναλλαγών ΗΜΕΡ. : 3 Ιουνίου, 2011 Αρ. ΕΓΚ. : 10-2011 Κύριοι, Αναφορικά με το

Διαβάστε περισσότερα

Thessaloniki Tax Forum Φοροδιαφυγή & Φοροαποφυγή Νέες εξελίξεις στον ευρωπαϊκό χώρο

Thessaloniki Tax Forum Φοροδιαφυγή & Φοροαποφυγή Νέες εξελίξεις στον ευρωπαϊκό χώρο Thessaloniki Tax Forum Φοροδιαφυγή & Φοροαποφυγή Νέες εξελίξεις στον ευρωπαϊκό χώρο, 7 η Νοεµβρίου 2016 Απώλεια Εσόδων 1 τρις Ετησίως εκτιµούσε η Επιτροπή το 2012 τις απώλειες σε φορολογικά έσοδα στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Ιουνίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Β - Α

Διαβάστε περισσότερα

669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)

669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) 669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Δικαίωμα για παροχή έννομης προστασίας κατά το Σύνταγμα και την ΕΣΔΑ. Εννοια και περιεχόμενο. Θέσπιση από τον κοινό νομοθέτη περιορισμών και προϋποθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικό Δίκαιο. Φόρος εισοδήματος. Θ. Φορτσάκης Α. Τσουρουφλής Κ. Πέρρου Π. Πανταζόπουλος. ΠΜΣ Δημοσίου Δικαίου

Φορολογικό Δίκαιο. Φόρος εισοδήματος. Θ. Φορτσάκης Α. Τσουρουφλής Κ. Πέρρου Π. Πανταζόπουλος. ΠΜΣ Δημοσίου Δικαίου Φορολογικό Δίκαιο Φόρος εισοδήματος Θ. Φορτσάκης Α. Τσουρουφλής Κ. Πέρρου Π. Πανταζόπουλος ΠΜΣ Δημοσίου Δικαίου 3/12/2014 Φόρος εισοδήματος Φόρος εισοδήματος Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων Φόρος εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

Μονοπάτια Skywalker Κοινωνική Επιχειρηματικότητα Ενότητα: Φορολογικά. Πανοζάχος Δημήτριος Msc Οικονομολόγος Φοροτεχνικός Σύμβουλος

Μονοπάτια Skywalker Κοινωνική Επιχειρηματικότητα Ενότητα: Φορολογικά. Πανοζάχος Δημήτριος Msc Οικονομολόγος Φοροτεχνικός Σύμβουλος Μονοπάτια Skywalker Κοινωνική Επιχειρηματικότητα Ενότητα: Φορολογικά Πανοζάχος Δημήτριος Msc Οικονομολόγος Φοροτεχνικός Σύμβουλος Αναφορές στο Νομικό Πλαίσιο λειτουργίας των Κοιν. Σ. Επ. Είναι Αστικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 592 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ - ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΚΕΡΔΩΝ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΦΟΡΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 7 -Γενικά 7 -Σε ποιές περιπτώσεις επιβάλλεται ο φόρος συγκέντρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Με ποιες δαπάνες γλιτώνουν φόρο οι ελεύθεροι επαγγελματίες Αναλυτικός οδηγός

Με ποιες δαπάνες γλιτώνουν φόρο οι ελεύθεροι επαγγελματίες Αναλυτικός οδηγός Περισσότερους φόρους θα κληθούν να πληρώσουν το 2014 οι... ΕΙΔΗΣΕΙΣ Η ECON ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ Σας ενημερώνει και σας υπενθυμίζει Η ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ Με ποιες δαπάνες γλιτώνουν φόρο οι ελεύθεροι επαγγελματίες

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 28ης Φεβρουαρίου 2012

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 28ης Φεβρουαρίου 2012 EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 28ης Φεβρουαρίου 2012 σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση και την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα (CON/2012/14) Εισαγωγή και νομική βάση

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Έντυπο Ν. 73 09 Ιανουαρίου 2012

Ενημερωτικό Έντυπο Ν. 73 09 Ιανουαρίου 2012 Ενημερωτικό Έντυπο Ν. 73 09 Ιανουαρίου 2012 Για περαιτέρω διευκρινήσεις παρακαλώ επικοινωνήστε με τους ειδικούς επί θεμάτων ΦΠΑ: Χάρης Χαραλάμπους 22 209 300 hcharalambous@kpmg.com Μιχάλης Χάλιος 24 200

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Πρωτοκόλλου : Αριθμός Μητρώου : Ημερομηνία :

Αριθμός Πρωτοκόλλου : Αριθμός Μητρώου : Ημερομηνία : Αριθμός Πρωτοκόλλου : Αριθμός Μητρώου : Ημερομηνία : ΔΗΛΩΣΗ Περιουσιακής Κατάστασης έτους 20... κατά το άρθρο 2 του ν.3213 / 2003 Όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 223 του ν.4281/2014 (Φ.Ε.Κ. Α 160/8.8.2014)

Διαβάστε περισσότερα

BROKERS UNION ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε.

BROKERS UNION ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε. BROKERS UNION ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε. Λ. Βουλιαγμένης 90, 16674 Γλυφάδα Αρ. ΓΕ.ΜΗ.: 115832209000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 [1] ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (νομοθεσία) που διέπει τις δραστηριότητες της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ACCOUNTING SERVICES TAX TAX ADVISORY AUDIT. Ίδρυση επιχειρήσεων

ACCOUNTING SERVICES TAX TAX ADVISORY AUDIT. Ίδρυση επιχειρήσεων Ίδρυση επιχειρήσεων 6 Βήματα στην έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Ελλάδα Οι συνεργάτες της E.F.M. θα σας βοηθήσουν σε όλα τα θέματα για τη δημιουργία μιας εταιρείας περιορισμένης ευθύνης στην

Διαβάστε περισσότερα

Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Οι εποπτικές αρμοδιότητες της Τράπεζας της Ελλάδος στο νέο χρηματοοικονομικό περιβάλλον

Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Οι εποπτικές αρμοδιότητες της Τράπεζας της Ελλάδος στο νέο χρηματοοικονομικό περιβάλλον Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Οι εποπτικές αρμοδιότητες της Τράπεζας της Ελλάδος στο νέο χρηματοοικονομικό περιβάλλον Με βάση το άρθρο 55Α του Καταστατικού της, η Τράπεζα της Ελλάδος ασκεί την εποπτεία στα πιστωτικά ιδρύματα,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3623, 19/7/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3623, 19/7/2002 Ο περί της Απόσπασης Εργαζομένων στο Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 137(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις σχετικά με το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720. Ημερομηνία: 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ L 230/56 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.6.2004 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 3ης Ιουνίου 2004 σχετικά με τους όρους και τις λεπτομέρειες διεξαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2006O0004 EL 24.05.2013 002.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης οδηγίας του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης οδηγίας του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.1.2016 COM(2016) 25 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Πρότασης οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2011/16/ΕΕ όσον αφορά την υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή

Διαβάστε περισσότερα