ΥΠΟ ΤΟΥ ΑΣΜΧΟΥ Υ (ΜΤ) Α. ΜΠΟΥΡ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΠΟ ΤΟΥ ΑΣΜΧΟΥ Υ (ΜΤ) Α. ΜΠΟΥΡ"

Transcript

1

2

3

4 ΥΠΟ ΤΟΥ ΑΣΜΧΟΥ Υ (ΜΤ) Α. ΜΠΟΥΡ ΥΡΑ Γενικά Η πληροφόρηση αποτελεί ως γνωστόν το βασικότερο στοιχείο στη λήψη των αποφάσεων, ενώ παράλληλα η ανταλλαγή πληροφοριών συνεπάγεται την ευρύτητα της γνώσης σε διάφορα αντικείμενα που ενδιαφέρουν κάθε άτομο. Καθίσταται λοιπόν φανερό ότι όσο μεγαλύτερο είναι το πεδίο πληροφόρησης, αλλά και η ταχύτητα λήψης των διαφόρων πληροφοριών, τόσο καλύτερα και ασφαλέστερα θα οδηγηθούμε σε ορθές αποφάσεις, αλλά και θα θωρακιστούμε με γνώσεις ώστε να αντιμετωπίσουμε με ασφαλή και επιτυχή τρόπο την επαγγελματική μας δραστηριότητα. Στο κατώφλι του 21ου αιώνα, βρισκόμαστε μπροστά σε πληθώρα ανακατατάξεων, οικονομικών, κοινωνικών, στρατιωτικών και εν τέλει τεχνολογικών, όπου πολλές από τις μέχρι τώρα αρχές και αξιώματα τίθενται σε αμφισβήτηση και ανατρέπονται. 2 ÁÅÑÏÐÏÑÉÊÇ ÅÐÉÈÅÙÑÇÓÇ Ôåý ïò 62

5 Για να μπορέσουμε να οδηγήσουμε με ασφάλεια την ΠΑ σε αυτές τις εξελίξεις, χρειάζονται οπωσδήποτε γνώσεις, προβλέψεις, επιλογές, χάραξη στρατηγικής, έλεγχος αποκλίσεων, παρακολούθηση αλλαγών, επαναπροσδιορισμός στόχων κλπ. Ο πυρήνας όμως όλων αυτών των απαιτήσεων είναι η πληροφόρηση και αυτό το πολύτιμο στοιχείο απαιτεί μια επαγγελματική διαχείριση με την ευρεία έννοια του όρου. Η διαχείριση της πληροφόρησης για την Ακαδημαϊκή κοινότητα, η οποία ασχολείται κυρίως με μελέτες και έρευνα, αποτελεί τη βάση για κάθε μελλοντική ανάπτυξη της τεχνολογίας, αλλά και για την απόκτηση σφαιρικών και σύγχρονων γνώσεων στα άτομα που θα στελεχώσουν α- ργότερα την ΠΑ. Ένας από τους πρωταρχικούς στόχους, λοιπόν, που έχει θέσει η ΠΑ είναι να παρέχει τη δυνατότητα στα ενεργά και στα μελλοντικά της στελέχη να έχουν πρόσβαση σε μεγάλο αριθμό πληροφοριών. Για το λόγο αυτό η ΠΑ θωρακίζεται με τα κατάλληλα εργαλεία που παρέχει σήμερα η σύγχρονη τεχνολογία και τα οποία αποτελούν το πλέον κεντρικό σημείο ανάπτυξης τόσο στην ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Βασικό τέτοιο εργαλείο αποτελούν σήμερα τα δίκτυα υπολογιστών και οι υπηρεσίες που αυτά μπορούν να παρέχουν στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Δεν αποτελεί υπερβολή μάλιστα η παραδοχή ότι τα δίκτυα υπολογιστών αποτελούν σήμερα ένα τόσο βασικό αγαθό για την ανάπτυξη και την εκπαίδευση όσο και ο ηλεκτρισμός. Η μορφή που λαμβάνουν τα δίκτυα αυτά σήμερα αποτελούν είτε ένα Intranet είτε προέκταση - παρακλάδι του δημοφιλούς και ραγδαία αναπτυσσόμενου Internet. Σε αυτό το πνεύμα αναπτύσσεται και ένα δίκτυο για την εκπαίδευση και την έρευνα στους κόλπους της ΠΑ. Άλλωστε, η σημασία τέτοιων υποδομών φαίνεται και από το γεγονός ότι σε χώρες όπως οι ΗΠΑ, η ανάπτυξη αυτών των υποδομών γεννιέται πρώτα στους κόλπους των Ενόπλων Δυνάμεων και στη συνέχεια επεκτείνεται και στην υπόλοιπη κοινωνία. Χαρακτηριστικό τέτοιο παράδειγμα αποτελεί και το Internet, το οποίο και αναπτύχθηκε με άμεση εμπλοκή του Υπουργείου Αμύνης των ΗΠΑ μέσω της δημιουργίας του ARPANET. Ποιοί είναι οι στόχοι όμως ενός τέτοιου δικτύου; Ως βασικός στόχος που τέθηκε είναι η ελεύθερη πρόσβαση σε πληροφορίες καθώς και η επικοινωνία μεταξύ ομάδων τόσο εντός της ΠΑ όσο και πέρα από αυτή, στο πλαίσιο πάντα βέβαια της εκπαίδευσης και της έρευνας. Για το λόγο αυτό και το δίκτυο πρέπει να δίνει τη δυνατότητα για πρόσβαση στην παγκόσμια ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα, καθώς και στους πόρους και στο υλικό που είναι διαθέσιμο μέσω του Internet. Οι πόροι αυτοί αποτελούν επιστημονικό υλικό και τεχνολογική τεκμηρίωση απαραίτητη για την κατανόηση, εξοικείωση, χρήση και ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και τεχνολογικών λύσεων. Εξίσου όμως σημαντική θεωρείται και η χρήση των δυνατοτήτων που παρέχει ένα δίκτυο υπολογιστών για την παροχή υπηρεσιών άμεσα εντός του πλαισίου της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Οι υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνουν την πραγματοποίηση μαθημάτων από απόσταση στα οποία θα μπορούν να λαμβάνουν μέρος στελέχη της ΠΑ τα οποία διαμένουν και εργάζονται σε απομακρυσμένες γεωγραφικά περιοχές. Επιπλέον, είναι δυνατή η δημιουργία ηλεκτρονικών ÁÅÑÏÐÏÑÉÊÇ ÅÐÉÈÅÙÑÇÓÇ Ôåý ïò 62 3

6 βιβλιοθηκών στις οποίες οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να προστρέχουν για σημειώσεις και εκπαιδευτικό υλικό. Πέρα όμως από τη δημιουργία "απλών" ηλεκτρονικών βιβλιοθηκών, είναι δυνατή και στο πνεύμα των εξελίξεων η ανάπτυξη και αξιοποίηση εικονικών εκπαιδευτικών χώρων. Οι χώροι αυτοί λειτουργούν είτε επικουρικά στην ήδη υπάρχουσα παραδοσιακή διδασκαλία, είτε μπορούν να την αντικαταστήσουν πλήρως δίνοντας τη δυνατότητα συμμετοχής σε διδακτικούς κύκλους από απόσταση. Μία τέτοια δυνατότητα γίνεται αρκετά μεγάλης σημασίας αν αναλογιστεί κανείς και τους ρυθμούς με τους οποίους μεταβάλλονται και διευρύνονται οι τεχνολογικές εξελίξεις. Κάτι τέτοιο γεννά αυτόματα την ανάγκη για συνεχή εκπαίδευση, ώστε να εξασφαλίζεται η υψηλή και σύγχρονη κατάρτιση του προσωπικού. Τέλος, η τριβή με την τεχνολογία των δικτύων εντός ενός εκπαιδευτικού περιβάλλοντος θα έχει και από μόνη της μεγάλη συμμετοχή στη διαμόρφωση των μελλοντικών διαχειριστών. Είναι γεγονός ότι η τριβή με ένα αντικείμενο όπως τα δίκτυα τεχνολογίας Internet είναι η καλύτερη μέθοδος για την απόκτηση της κατάλληλης κατάρτισης και την ανάπτυξη εκείνων των δεξιοτήτων οι οποίες στη συνέχεια θα αποτελέσουν σημαντικό εφόδιο για τον μελλοντικό διαχειριστή δικτύων. Αυτό σε συνδυασμό με τη συνεχώς αυξανόμενη σημασία των δικτύων υπολογιστών σε κάθε τομέα και δραστηριότητα της ΠΑ αποτελεί ικανό κίνητρο για την ανάπτυξη ενός εκπαιδευτικού και ερευνητικού δικτύου στους κόλπους της ΠΑ. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού σε εθνικό επίπεδο έχουν δημιουργηθεί, εκτός των άλλων, ένα Εθνικό Δίκτυο Έρευνας Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ), το οποίο παρέχει υψηλού επιπέδου δικτυακή διασύνδεση στα Ελληνικά Ακαδημαϊκά και Ερευνητικά Ιδρύματα και το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), το οποίο παρέχει συνεχή ροή πληροφοριών από και προς την επιστημονική κοινότητα της χώρας, καθώς και την απαιτούμενη επιστημονική και τεχνολογική τεκμηρίωση (σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή) σε επιστήμονες και ερευνητές. Το ΕΔΕΤ και ΕΚΤ εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, αποτελούν έργα κοινοτικών προγραμμάτων και αναλυτικά περιλαμβάνουν - παρέχουν τα ακόλουθα: Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και κ Τεχνολογίας - ΕΔΕΤ Το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ) παρέχει προηγμένες υπηρεσίες δικτύου κορμού τεχνολογίας Internet και ATM στην ακαδημαϊκή - ερευνητική κοινότητα της χώρας (http://www.grnet.gr/about.html). Επιπλέον, υποστηρίζει προηγμένα ερευνητικά έργα και συνεργασίες της Ακαδημαϊκής και Ερευνητικής Κοινότητας της χώρας με την Ευρωπαϊκή βιομηχανία στα πλαίσια του 5ου Προγράμματος Πλαισίου για την Έρευνα & Τεχνολογία (πρόγραμμα Ιnformation Society Technologies - IST), σαν αναπόσπαστο μέρος του Πανευρωπαϊκού Ερευνητικού Δικτύου ΤΕΝ-155. Η τοπολογία του δικτύου του ΕΔΕΤ σήμερα (Ιούλιος 2000) είναι αυτή που παρουσιάζεται στο σχήμα 1. Το δίκτυο αποτελείται από 7 κόμβους (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Πάτρα, Ηράκλειο, Ιωάννινα και Ξάνθη). Η διασύνδεση των κόμβων πραγματοποιείται στα 155Μbps (ATM), 34Mbps (ATM) και 2Μbps. Η διασύνδεση με το Εξωτερικό πραγματοποιείται μέσω του TEN-155 (Quantum) στα 155Μbps. 4 ÁÅÑÏÐÏÑÉÊÇ ÅÐÉÈÅÙÑÇÓÇ Ôåý ïò 62

7 ó Þìá 1: Ôïðïëïãßá äéêôýïõ ÅÄÅÔ Τέλος, το ΕΔΕΤ παρέχει πρόσβαση στο Internet και στα ακαδημαϊκά ερευνητικά ιδρύματα της Βουλγαρίας και της Κύπρου, ενώ συμμετέχει ενεργά στο πρόγραμμα Q-MED (Quality Network Technology for User Oriented Multimedia in the Eastern Mediterranean Region) το ο- ποίο και αποσκοπεί στο να εντάξει τα Ακαδημαϊκά και Ερευνητικά Δίκτυα του Ισραήλ (MACHBA) και της Κύπρου (CYNET) στον Ευρωπαϊκό Δικτυακό κορμό (δίκτυο ΤΕΝ-155). Το TEN-155 αποτελεί το κύριο πανευρωπαϊκό δίκτυο των ερευνητικών και ακαδημαϊκών ι- δρυμάτων της Ευρώπης. Παρέχει υψηλές ποιότητας δικτυακές υπηρεσίες δίνοντας τη δυνατότητα στα ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα των χωρών της Ευρώπης της μεταξύ τους διασύνδεσης καθώς και με το Internet και το Internet2. Το Internet2 αποτελεί το ερευνητικό δίκτυο των πανεπιστημίων των ΗΠΑ με το οποίο το ΕΔΕΤ διασυνδέεται μέσω του κόμβου του ΤΕΝ-155 στη Νέα Υόρκη δίνοντας τη δυνατότητα συμμετοχής σε κοινά πειράματα με τους Ευρωπαϊκούς και Αμερικανικούς φορείς που εμπλέκονται στο Internet2 (http://www.internet2.edu/). Η τοπολογία του TEN-155 παρουσιάζεται στο ακόλουθο σχήμα 2 ÁÅÑÏÐÏÑÉÊÇ ÅÐÉÈÅÙÑÇÓÇ Ôåý ïò 62 5

8 ó Þìá 2: Ôïðïëïãßá ôïõ äéêôýïõ ÔÅÍ-155 Τα ακαδημαϊκά και ερευνητικά δίκτυα τις χώρας που εξυπηρετεί σήμερα το ΕΔΕΤ καθώς και ο τρόπος με τον οποίο αυτά διασυνδέονται παρουσιάζονται στο σχήμα 3Αναλυτικά τα ιδρύματα ó Þìá 3: Äéáóýíäåóç ÉäñõìÜôùí óôï äßêôõï ôïõ ÅÄÅÔ 6 ÁÅÑÏÐÏÑÉÊÇ ÅÐÉÈÅÙÑÇÓÇ Ôåý ïò 62

9 καθώς και οι ταχύτητες διασύνδεσης τους με το ΕΔΕΤ φαίνονται στον ακόλουθο πίνακα. ÁÅÑÏÐÏÑÉÊÇ ÅÐÉÈÅÙÑÇÓÇ Ôåý ïò 62 7

10 ðßíáêáò 1: Äéáóõíäåüìåíá éäñýìáôá êáé ôá ýôçôá ðñüóâáóçò Οι υπηρεσίες (http://www.grnet.gr/services.html) που παρέχει προς τα ιδρύματα αυτά το Ε- ΔΕΤ είναι : 1. Βασικές υπηρεσίες Διασυνδέσεις Internet υψηλής ταχύτητας DNS (Secondary nameserver for connected networks) Mail (Fallback Mail Exchanger for connected networks) NTP (Network Time Protocole: ntp.grnet.gr) 8 ÁÅÑÏÐÏÑÉÊÇ ÅÐÉÈÅÙÑÇÓÇ Ôåý ïò 62

11 FTP Archive (Anonymous FTP: ftp.grnet.gr) NetNews (News feed: news.grnet.gr Transparent Proxy (http://www.grnet.gr/proxy/) 2. Προηγμένες υπηρεσίες MBS (Managed Bandwidth Service): επιτρέπει τη δέσμευση του εύρους ζώνης για καινοτομικές εφαρμογές και πειράματα της Ακαδημαϊκής κοινότητας σε Εθνικό και Πανευρωπαϊκό επίπεδο IpV6 (Νέα γενιά προηγμένων πρωτοκόλλων επικοινωνίας τύπου Internet) GRNet Cert (Αναφορά περιστατικών ασφαλείας στη διεύθυνση ) Multicast-Mbone (Επιτρέπει επικοινωνίa πολυμέσων σε Εθνικό και Πανευρωπαϊκό επίπεδο) 3. Εργαλεία παρακολούθησης (GRnet ONLINE TOOLS) GRNET Looking Glass (http://grnet.gr/lg.html) Network link status / Traffic load map (http://grnet.gr/status.shtml) Διαγράμματα κίνησης ανά σύνδεση (http://grnet.gr/traffic/) Διαγράμματα καθυστέρησης και απώλειας πακέτων (http://grnet.gr/pings/) Τέλος, το ΕΔΕΤ προσφέρει τοπική διασύνδεση (peering) με τα εμπορικά δίκτυα των μεγαλύτερων εταιρειών παροχής υπηρεσιών Internet (ISP) στη χώρα μας μέσω του κόμβου Athens Internet Exchange(http://www.aix.gr/). Το ΕΔΕΤ προσφέρει αυτή την υπηρεσία προς τις μεγάλες εταιρείες παροχής υπηρεσιών Internet (ISP) στη χώρα μας ως Οντότητα Κοινής Εμπιστοσύνης (Third Trusted Party) κάτω από την επίβλεψη της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων. Ενδεικτικά, στο σχήμα 4, παρουσιάζεται ο όγκος των δεδομένων ο οποίος εξυπηρετήθηκε από το δίκτυο του ΕΔΕΤ κατά το Μάιο 2000 καθώς και η σύνθεση του, εισερχόμενη (δηλαδή προς τους διασυνδεόμενους φορείς και ιδρύματα) και εξερχόμενη (δηλαδή προς το υπόλοιπο Internet) ó Þìá 4: Óôïé åßá êßíçóçò ÅÄÅÔ ãéá ôï ÌÜéï 2000 ÁÅÑÏÐÏÑÉÊÇ ÅÐÉÈÅÙÑÇÓÇ Ôåý ïò 62 9

12 Εθνικό ό Κέντρο Τεκμηρίωσης - ΕΚΤ Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης είναι ο κύριος εθνικός οργανισμός παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικής πληροφόρησης και υποστήριξης σε θέματα έρευνας, επιστήμης και τεχνολογίας. Κύριος στόχος του ΕΚΤ είναι η ανάπτυξη, συγκέντρωση, οργάνωση και διάθεση περιεχομένου Eπιστήμης και Τεχνολογίας, σε φυσική ή ηλεκτρονική μορφή. Μέσα από μια σειρά δραστηριοτήτων και παρεχόμενων υπηρεσιών επιδιώκεται: α. Η κάλυψη των πληροφοριακών αναγκών της ελληνικής επιστημονικής και επιχειρηματικής κοινότητας και η προώθηση της χρήσης των υπηρεσιών ηλεκτρονικής πληροφόρησης. β. Η ανάπτυξη του Εθνικού Δικτύου Επιστημονικών Βιβλιοθηκών και η κάλυψη των αναγκών των βιβλιοθηκών σε συστήματα αυτοματισμού. γ. Η ενημέρωση και υποστήριξη των ελληνικών φορέων για τη συμμετοχή τους σε ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα. δ. Η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων έρευνας και τεχνολογίας, και η υποστήριξη νέων ε- πιχειρηματικών πρωτοβουλιών. Δραστηριότητες Επιστημονικής και κ Τεχνολογικής Πληροφόρησης και κ Υπο- στήριξης Ψηφιακή Βιβλιοθήκη / Ηλεκτρονικό Αναγνωστήριο Στο πλαίσιο της μετάβασης από τις παραδοσιακές μορφές πληροφόρησης στον κόσμο της ηλεκτρονικής πληροφορίας, το ΕΚΤ αναπτύσσει την Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Επιστήμης & Τεχνολογίας (Ε+Τ). Η Ψηφιακή Βιβλιοθήκη περιλαμβάνει περιεχόμενο σε ηλεκτρονική μορφή και παρέχει πρόσβαση σε: Ηλεκτρονικά περιοδικά, Διεθνείς Βάσεις Δεδομένων, Εθνικές Βάσεις Δεδομένων. Με σκοπό την εξυπηρέτηση και χρήση της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης, έχει δημιουργηθεί και λειτουργεί το Ηλεκτρονικό Αναγνωστήριο, ένας χώρος 12 θέσεων εργασίας στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του ΕΚΤ. Από το Ηλεκτρονικό Αναγνωστήριο, οι χρήστες έχουν πρόσβαση: σε 1400 ηλεκτρονικά περιοδικά πλήρους κειμένου και εικόνας των μεγαλύτερων εκδοτών του κόσμου (600 περιοδικά σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα Ε+Τ, και 800 περιοδικά στους τομείς της Οικονομίας, της Διοίκησης και των Επιχειρήσεων), σε > επιστημονικά περιοδικά με δυνατότητες πρόσβασης στους πίνακες περιεχομένων και θεματικής αναζήτησης. σε 33 διεθνείς βάσεις δεδομένων, τοπικά εγκατεστημένων στο υπολογιστικό σύστημα του ΕΚΤ, για 10 από τις οποίες παρέχεται η δυνατότητα σύνδεσης με το πλήρες κείμενο. σε ένα πυρήνα εθνικών βάσεων δεδομένων που το ΕΚΤ αναπτύσσει ή υποδέχεται (περισσότερες από 45 μέχρι το τέλος του 2000). στο Συλλογικό Κατάλογο Περιοδικών, με τις συλλογές 228 ελληνικών βιβλιοθηκών. σε περισσότερες από Ψηφιοποιημένες Διδακτορικές Διατριβές. 10 ÁÅÑÏÐÏÑÉÊÇ ÅÐÉÈÅÙÑÇÓÇ Ôåý ïò 62

13 σε προτεινόμενες χρήσιμες διευθύνσεις στο Διαδίκτυο. Εντοπισμός Ε & Τ πληροφοριών Το εξειδικευμένο προσωπικό του ΕΚΤ πραγματοποιεί αναζητήσεις επιστημονικών & τεχνολογικών πληροφοριών, συνδυάζοντας και αξιοποιώντας ένα μεγάλο εύρος πληροφοριακών πηγών και περισσότερες από βάσεις δεδομένων, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, μέσω ό- λων των διαθέσιμων δικτύων μεταβίβασης δεδομένων, καλύπτοντας: όλα τα γνωστικά αντικείμενα όπως ιατρική, βιολογία, περιβάλλον, χημεία, οικονομία, διοίκηση, τεχνολογία, ανθρωπιστικά και κοινωνικά θέματα, εκπαίδευση, θέματα ευρωπαϊκής έ- νωσης, βιβλιοθηκονομία, φυσικές επιστήμες κ.ά. όλους τους τύπους δημοσιευμάτων όπως: άρθρα περιοδικών, βιβλία, διδακτορικές διατριβές, εκθέσεις, πρακτικά συνεδρίων, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, εφημερίδες κ.ά. ειδικές πληροφορίες όπως citation index, impact factor περιοδικών, στοιχεία εταιρειών κ.ά. Υπηρεσία Παραγγελίας πλήρων κειμένων Εξασφαλίζονται τα πλήρη κείμενα επιστημονικών άρθρων περιοδικών, βιβλίων, πρακτικών συνεδρίων, διδακτορικών διατριβών, τεχνικών εκθέσεων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, κ.ά. Για το σκοπό αυτό το ΕΚΤ αξιοποιεί : την έντυπη και ψηφιακή συλλογή της βιβλιοθήκης του ΕΚΤ, το Συλλογικό Κατάλογο Περιοδικών και το Εθνικό Δίκτυο Επιστημονικών και Τεχνολογικών Βιβλιοθηκών. τη συνεργασία του τις μεγαλύτερες βιβλιοθήκες του εξωτερικού. Web Υπηρεσίες Χρησιμοποιώντας το σύνδεσμο (link) στην πρώτη σελίδα του web site του ΕΚΤ (http://www.ekt.gr ) μπορούν να πραγματοποιηθούν: αναζητήσεις σε ελληνικές βάσεις δεδομένων, σε θέματα επιστήμης και τεχνολογίας, που το ΕΚΤ αναπτύσσει ή υποδέχεται. αναζητήσεις στη βάση δεδομένων Συλλογικός Κατάλογος Περιοδικών. αναζητήσεις πινάκων περιεχομένων ή και πλήρων κειμένων επιστημονικών περιοδικών. παραγγελίες βιβλιογραφίας από διεθνείς και εθνικές βάσεις δεδομένων. παραγγελίες citation index και impact factor περιοδικών. παραγγελίες πλήρων κειμένων επιστημονικών δημοσιευμάτων. Δραστηριότητες στον Τομέα των Βιβλιοθηκών Οι κύριες δραστηριότητες του ΕΚΤ όσον αφορά τον Τομέα των Βιβλιοθηκών είναι οι ακόλουθες: Λειτουργία της Βιβλιοθήκης Περιοδικών Επιστήμης και Τεχνολογίας και της Βιβλιοθ- ÁÅÑÏÐÏÑÉÊÇ ÅÐÉÈÅÙÑÇÓÇ Ôåý ïò 62 11

14 ήκης Παρακαταθήκης. Ανάπτυξη και συντονισμός του Εθνικού Δικτύου Επιστημονικών και Τεχνολογικών Βιβλιοθηκών (ΕΔΕΤΒ) (περισσότερες από 115 βιβλιοθήκες). Ανάπτυξη Ταξινομικού Καταλόγου για Βιβλιοθήκες. Υπηρεσίες εκπαίδευσης και κατάρτισης για σχολικές βιβλιοθήκες. Ειδικότερα, όσον αφορά στην αναβάθμιση και υποστήριξη των Βιβλιοθηκών, το ΕΚΤ έχει α- ναπτύξει και διαθέτει το Σύστημα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών ΑΒΕΚΤ, μία ολοκληρωμένη λύση για την αξιόπιστη και οικονομική χρήση των δυνατοτήτων της πληροφορικής στις κάθε είδους βιβλιοθήκες και λοιπούς οργανισμούς που ασχολούνται με την οργάνωση και διάθεση βιβλιογραφικών πληροφοριών και ανάλογου υλικού. Το Σύστημα χρησιμοποιείται σήμερα από περισσότερους από χρήστες (εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα, δημόσιες και ιδιωτικές βιβλιοθήκες, οργανισμούς κοινής ωφέλειας κ.τ.λ.) σε όλη την Ελλάδα. Το ΕΚΤ παρέχει συνεχή βιβλιοθηκονομική και τεχνική υποστήριξη και οργανώνει ειδικά σεμινάρια για την εκμάθηση της χρήσης του λογισμικού. Δραστηριότητες πληροφόρησης και κ υποστήριξης φορέων για συμμετοχή σε ερ- ευνητικά ά προγράμματα Το ΕΚΤ έχει οριστεί από τη ΓΓΕΤ, ως Εθνικό Σημείο Επαφής για το 5ο Πρόγραμμα Πλαίσιο (5ο ΠΠ), και πιο συγκεκριμένα για τα επιμέρους Προγράμματα "Φιλικές προς τον χρήστη τεχνολογίες των πληροφοριών", "Ποιότητα ζωής και διαχείριση έμβιων πόρων", "Ενέργεια", και "Καινοτομία και Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις". Στο πλαίσιο αυτό, το ΕΚΤ παρέχει υπηρεσίες πληροφόρησης και υποστήριξης στους ελληνικούς φορείς (Επιχειρήσεις, Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα, άλλοι Δημόσιοι /Ιδιωτικοί φορείς) για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο των ανοικτών προσκλήσεων στα διάφορα προγράμματα του 5ου ΠΠ και την εξεύρεση εταίρων για την από κοινού υποβολή προτάσεων. Δραστηριότητες για τη σύνδεση Έρευνας και κ Παραγωγής Το ΕΚΤ δραστηριοποιείται ενεργά όσον αφορά στην ενθάρρυνση των ερευνητικών και ε- πιχειρηματικών συνεργασιών, στο πλαίσιο μεταφοράς τεχνολογίας και αξιοποίησης αποτελεσμάτων Ε&ΤΑ, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Το ΕΚΤ είναι ο συντονιστής του Ελληνικού Κέντρου Αναδιανομής Καινοτομίας /ΕΚΤ, ένα από τα 68 ευρωπαϊκά Κέντρα Αναδιανομής Καινοτομίας. Στο Ελληνικό Κέντρο Αναδιανομής Καινοτομίας / ΕΚΤ συμμετέχουν ακόμη οι αναπτυξιακές εταιρείες: EANT Α.Ε., EBETAM Α.Ε., ΕΚΕΠΥ Α.Ε., ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε., ΕΤΑΚΕΙ Α.Ε., ΕΤΑΤ Α.Ε., ΕΔΑΠ/ΤΠΘ. Στο πλαίσιο αυτό παρέχεται μεταξύ άλλων: Πληροφόρηση των ελληνικών φορέων, κυρίως Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ), για θέματα καινοτομίας, μεταφοράς τεχνολογίας, προστασίας δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, χρηματοδοτικών πόρων κ.ά. Υποστήριξη των ελληνικών φορέων για την επίτευξη διεθνικών συμφωνιών μεταφοράς τεχνολογίας. 12 ÁÅÑÏÐÏÑÉÊÇ ÅÐÉÈÅÙÑÇÓÇ Ôåý ïò 62

15 Eπιδιώκεται έτσι η παραγωγική εκμετάλλευση των ερευνητικών αποτελεσμάτων, η ενίσχυση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας και η δημιουργία επιχειρήσεων εντάσεως τεχνολογίας. Ακαδημαϊκ αδημαϊκό-ερευνητικό Δίκτυο ΠΑ Στο πλαίσιο αναβάθμισης της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης και του ερευνητικού έργου στην ΠΑ δημιουργείται ένα Ακαδημαϊκό - Ερευνητικό Δίκτυο (ΑΕΔ), Intranet, το οποίο διασυνδέεται με το ΕΔΕΤ και το ΕΚΤ παρέχοντας τις υπηρεσίες - δυνατότητές τους στους μαθητές, στους εκπαιδευτές και το ερευνητικό προσωπικό της ΠΑ. Στο ΑΕΔ εντάσσεται και ένα σύστημα Αυτοματισμού Βιβλιοθήκης, για την Επιστημονική Βιβλιοθήκη/ΣΠΑ, το οποίο δίνει τη δυνατότητα σε όλες ή σε επιλεγμένες θέσεις εργασίας του ΑΕΔ, να έχουν πρόσβαση στο πληροφοριακό υλικό της βιβλιοθήκης, που θα διαθέτει σε ηλεκτρονική μορφή. Τοπολογία Ανάπτυξης ΑΕΔ/ΠΑ Σύμφωνα με τη διεθνή πρακτική το ΑΕΔ/ΠΑ αναπτύσσεται σε ένα δίκτυο κορμού (backbone network) το οποίο διασυνδέει μεταξύ τους τα επιμέρους τοπικά δίκτυα. Το δίκτυο κορμού αποτελείται από: Το επιμέρους δίκτυο κορμού της Δεκέλειας, το οποίο καλύπτει τη διασύνδεση όλων των τοπικών δικτύων που αναπτύσσονται στη Δεκέλεια. Το κυρίως δίκτυο κορμού το οποίο συνδέει το δίκτυο της Δεκέλειας με τα δίκτυα της 120 ΠΕΑ, της ΣΠΑ (251 ΓΝΑ), της ΣΥΔ, της ΣΤΥΑ (128 ΣΕΤΗ) και του ΚΕΤΑ/ΕΤΗΜ. ÁÅÑÏÐÏÑÉÊÇ ÅÐÉÈÅÙÑÇÓÇ Ôåý ïò 62 13

16 Η διασύνδεση όλου του ΑΕΔ της ΠΑ με το Διαδίκτυο (Internet) και το ΕΚΤ γίνεται μέσω του ΕΔΕΤ από ένα σημείο εισόδου /εξόδου με χρήση μισθωμένου κυκλώματος του Ο- ΤΕ (σχήμα). 14 ÁÅÑÏÐÏÑÉÊÇ ÅÐÉÈÅÙÑÇÓÇ Ôåý ïò 62

17 Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών στις κτιριακές εγκαταστάσεις της Δεκέλειας το δίκτυο CAMPUS θα αναπροσαρμοστεί και θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα τοπικά δίκτυα : Το τοπικό δίκτυο της ΔΑΕ.. Το τοπικό δίκτυο της ΣΙ στο οποίο συνδέονται η ΣΜΑΕΚ, ΣΜΙΚ, το Διοικητήριο της Σχολής και η ΣΞΓ. Το τοπικό δίκτυο της ΣΠΑ στο οποίο συνδέονται το κεντρικό κτίριο, το κτίριο Πληροφορικής, το κτίριο της Βιβλιοθήκης και το ΣΕΣ. Το τοπικό δίκτυο της ΣΤΥΑ στο οποίο συνδέονται η ΔΑΕΚ, η ΔΣΕ, το Εργαστήριο Πληροφορικής, η Βιβλιοθήκη και το Διοικητήριο της Σχολής. ÁÅÑÏÐÏÑÉÊÇ ÅÐÉÈÅÙÑÇÓÇ Ôåý ïò 62 15

18 Δυνατότητες ΑΕΔ/ΠΑ. Η δημιουργία ενός Ακαδημαϊκού - Ερευνητικού Intarnet στην Π.Α. το οποίο διασυνδέεται με το ΕΔΕΤ και το ΕΚΤ δίνει τη δυνατότητα υποστήριξης νέων υπηρεσιών τηλεματικής στην ΠΑ. Συγκεκριμένα: Οι μαθητές, το εκπαιδευτικό προσωπικό και οι Επιτελείς ερευνητές της ΠΑ έχουν απρόσκοπτη πρόσβαση σε παγκόσμιες πηγές πληροφόρησης Οι επιμέρους υποδομές των Σχολών σε επίπεδο μελετών και ερευνητικών προγραμμάτων ολοκληρώνονται με σύγχρονες τεχνολογίες τηλε-εργασίας, τηλε-εκπαίδευσης. Ερευνητικές συνεργασίες του έμψυχου επιστημονικού προσωπικού της Π.Α. σε Εθνικό και Κοινοτικό επίπεδο. Πρακτική άσκηση των μαθητών των Σχολών της ΠΑ σε τεχνολογίες αιχμής και εμπλουτισμός των προγραμμάτων εκπαίδευσης σε θέματα πληροφορικής. Υποστήριξη των αναγκαίων υπηρεσιών επικοινωνίας Βιβλιοθηκών των Εκπαιδευτικών και Ερευνητικών Ιδρυμάτων του εσωτερικού και του εξωτερικού με τη Π.Α. Άμεση πληροφόρηση και ηλεκτρονική ενημέρωση από τις διεθνείς δικτυωμένες πηγές πληροφορίας (π.χ. World Wide Web) και βάσεις δεδομένων. Συνεργασία και επικοινωνία μεταξύ των Στρατιωτικών Σχολών. Επικοινωνία με Ευρωπαϊκά Α.Ε.Ι. και πρόσβαση σε Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δυνατότητα ταχείας διεκπεραίωσης διοικητικών λειτουργιών των Στρατιωτικών Σχολών (παρακολούθηση σπουδών, προόδου σπουδαστών, κλπ) Τηλε-εκπαίδευση Η έννοια της τηλε-εκπαίδευσης στους κόλπους των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων δεν είναι πρωτόγνωρη. Από τα μέσα της δεκαετίας του 1970 ήδη τα μεγάλα Αμερικανικά πανεπιστήμια προσέφεραν τη δυνατότητα στους σπουδαστές τους να παρακολουθήσουν διαλέξεις και σημαντικές παρουσιάσεις με χρήση οπτικο-ακουστικών μέσων (κυρίως video και ειδικών films). Στα ι- δρύματα αυτά λειτουργούσε ειδική υπηρεσία η οποία στόχο είχε να καταγράψει και να αρχειοθετήσει τις διαλέξεις - παρουσιάσεις καθώς και το αντίστοιχο υλικό (σημειώσεις). Η ανάπτυξη των εφαρμογών πολυμέσων σε συνδυασμό με την ευρεία διάδοση του Internet καθώς και των δικτύων υψηλής ποιότητας και ταχύτητας έκανε εφικτή τη φύλαξη του εκπαιδευτικού υλικού σε ψηφιακή μορφή και τη μετάδοσή του μέσω των δικτύων δεδομένων. Έτσι η έννοια της τηλε-εκπαίδευσης λαμβάνει άλλες διαστάσεις εντός αυτού του πλαισίου των νέων τεχνολογιών. Ας αναφερθεί στο σημείο αυτό ότι σε πανεπιστήμια των ΗΠΑ θεωρείται βασικό κριτήριο για την πρόσληψη ενός νέου καθηγητή η δυνατότητα του να δημιουργεί ο ίδιος τις σημειώσεις του μαθήματος του σε μορφή έτοιμη για το World Wide Web (WWW). Οι μορφές που λαμβάνει η τηλε-εκπαίδευση σε αυτό το περιβάλλον μπορεί να ομαδοποιηθεί στις ακόλουθες κατηγορίες: 16 ÁÅÑÏÐÏÑÉÊÇ ÅÐÉÈÅÙÑÇÓÇ Ôåý ïò 62

19 Διενέργεια σεμιναρίων όπου συμμετέχουν ομιλητές και κ κοινό κ σε ειδικά διαμορφωμένες αίθουσες οι οποίες απέχουν σημαντικά ά μεταξύ τους. Σε αυτή την περίπτωση η έννοια του κλασσικού αμφιθεάτρου παραμένει. Οι σπουδαστές και ο ομιλητής βρίσκονται σε ειδικά διαμορφωμένα αμφιθέατρα όπου έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν τους απομακρυσμένους ομιλητές καθώς και τους σπουδαστές που πραγματοποιούν ερωτήσεις μέσω οθονών προβολής. Οι οθόνες αυτές καλύπτουν εκτός από τους ομιλητές και το κοινό, τις σημειώσεις των ομιλητών καθώς και κάποιο πείραμα, παράδειγμα, το ο- ποίο πιθανά λαμβάνει χώρα σε κάποιο από τα αμφιθέατρα. Με αυτό τον τρόπο υλοποιείται ένα "ιδεατό" κατανεμημένο αμφιθέατρο το οποίο δίνει στους συμμετέχοντες την αίσθηση ότι βρίσκονται τελικά στον ίδιο χώρο. Κατ' αυτή την έννοια λοιπόν δεν πραγματοποιείται σημαντική απομάκρυνση από την παραδοσιακή εκπαιδευτική διαδικασία. Οι διδάσκοντες και οι μαθητές παραμένουν φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν άμεση επαφή μεταξύ τους και μπορούν να συμμετέχουν ενεργά στην εκπαιδευτική διαδικασία. Επιπρόσθετα, οι λύσεις αυτές δίνουν και εξαιρετικές δυνατότητες όσον αφορά στη χρησιμοποίηση των οπτικοακουστικών μέσων καθώς αυτά είναι πλήρως ενταγμένα στην εκπαιδευτική διαδικασία. Πρέπει βέβαια να τονιστεί ότι το σενάριο αυτό δίνει τη δυνατότητα συμμετοχής μικρού αριθμού απομακρυσμένων αμφιθεάτρων, καθώς είναι δύσκολο να εμφανίζονται ταυτόχρονα τα τεκταινόμενα σε μεγάλο αριθμό αιθουσών χωρίς να μειώνεται αισθητά η αποδοτικότητα της διδακτικής μεθόδου. Προς αυτή την κατεύθυνση κινούνται τα πανεπιστήμια των ΗΠΑ όπου υπάρχει ήδη η σχετική υποδομή (στούντιο, τεχνικοί, σκηνοθέτες, δίκτυα υπερυψηλών ταχυτήτων) και μένει να εγκατασταθεί το απαραίτητο υλικό (ψηφιακές κάμερες και κωδικοποιητές, ψηφιακά συστήματα προβολής, ιδεατοί μαυροπίνακες κλπ.) Προς την συγκεκριμένη κατεύθυνση έχουν κινηθεί και τα ελληνικά πανεπιστήμια. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι έχουν ήδη δημιουργηθεί και λειτουργούν ειδικές αίθουσες στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) και στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ). Οι αίθουσες αυτές, σε συνδυασμό με τα δίκτυα υψηλών ταχυτήτων τα οποία διασυνδέουν τα τρία ιδρύματα, δίνουν τη δυνατότητα διενέργειας κοινών μαθημάτων και διαλέξεων από απόσταση υλοποιώντας ακριβώς ένα κατανεμημένο "ιδεατό" α- μφιθέατρο όπως αυτό περιγράφηκε παραπάνω. Διαλέξεις οι οποίες αφού ψηφιακοποιηθούν είναι διαθέσιμες στους σπου- δαστές μέσω ειδικών διακομιστών (video servers). Τα μαθήματα αυτά μπορεί να μεταδίδονται ζωντανά μέσω του δικτύου της πανεπιστημιακής κοινότητας προς όλους τους ενδιαφερόμενους, χωρίς να δίνουν τη δυνατότητα όμως για τη διενέργεια ερωτήσεων από τους σπουδαστές. Τα μαθήματα έτσι είναι δυνατό να παρακολουθούν σπουδαστές οι οποίοι βρίσκονται σε κάποιο άλλο παράρτημα του πανεπιστημίου (χαρακτηριστικό τέτοιο παράδειγμα στον ελλαδικό χώρο αποτελεί το Πανεπιστήμιο Αιγαίου), ή και σπουδαστές οι οποίοι ανήκουν σε κάποιο άλλο πανεπιστήμιο και ενδιαφέρονται για το περιεχόμενο της διάλεξης. ÁÅÑÏÐÏÑÉÊÇ ÅÐÉÈÅÙÑÇÓÇ Ôåý ïò 62 17

20 Τέτοιας μορφής μαθήματα παρέχονταν και παλαιότερα σε μερικά πανεπιστήμια της Αμερικής. Βέβαια τα μαθήματα αυτά αφορούσαν κυρίως διαλέξεις οι οποίες είχαν ήδη πραγματοποιηθεί, καθώς ήταν αναγκαίος κάποιος χρόνος για τη δημιουργία του video του μαθήματος. Η α- νάπτυξη της τεχνολογίας των πολυμέσων καθώς και των δικτύων υπολογιστών δίνει τη δυνατότητα στο σπουδαστή μέσω του δικτύου να παρακολουθήσει τη διάλεξη που τον ενδιαφέρει στον προσωπικό του υπολογιστή ακόμα και τη χρονική στιγμή που αυτή λαμβάνει χώρα. Σε αρκετά πανεπιστήμια των ΗΠΑ καθώς και σε Αγγλία, Γερμανία τα μαθήματα - διαλέξεις ψηφιακοποιούνται και αποθηκεύονται σε ειδικούς video servers όπου εν συνεχεία οι σπουδαστές έχουν τη δυνατότητα να ανατρέξουν. Προς αυτή την κατεύθυνση προχωρούν και όλα σχεδόν τα πανεπιστήμια της χώρας καθώς η παροχή τέτοιων υπηρεσιών προς τους σπουδαστές αποτελεί άμεση προτεραιότητα για την ακαδημαϊκή κοινότητα και επιπλέον αναβαθμίζει σημαντικά την παρεχόμενη εκπαίδευση. Δημιουργία εικονικ ονικών εκπαιδευτικών χώρων. χ Στο πλαίσιο ενός επιτυχημένου μαθήματος πρέπει να παρέχονται οι ακόλουθες λειτουργίες : 1. παρουσίαση της πληροφορίας - σημειώσεων 2. καθοδήγηση των μαθητών 3. πρακτική εξάσκηση 4. αξιολόγηση των συμμετεχόντων Στην περίπτωση των εικονικών εκπαιδευτικών χώρων με τη βοήθεια του παγκόσμιου ιστού (World Wide Web - WWW) παρέχονται μία ή περισσότερες από τις παραπάνω λειτουργίες. Α- νάλογα με το ποιες από τις παραπάνω λειτουργίες παρέχονται μπορούν να διακριθούν οι ακόλουθες περιπτώσεις: i. Δημιουργία μιας περιοχής (site) μέσω του οποίου οι σπουδαστές μπορούν να έχουν πρόσβαση στην πληροφορία - σημειώσεις του μαθήματος. Στις περιπτώσεις αυτές η πληροφορία είναι τις περισσότερες περιπτώσεις κείμενο μα είναι δυνατό να περιλαμβάνεται και υλικό με τη μορφή πολυμέσων. Η περίπτωση αυτή μοιάζει αρκετά με το δεύτερο σενάριο που παρουσιάστηκε παραπάνω όπου παλαιότερες διαλέξεις σε ψηφιακή μορφή ήταν διαθέσιμες προς τους σπουδαστές. ii. Δημιουργία μίας περιοχής όπου εκτός από το υλικό δίνεται η δυνατότητα στους σπουδαστές μέσω ενός "ηλεκτρονικού βήματος" να θέσουν ερωτήματα και να συζητήσουν ασύγχρονα θέματα σχετικά με το μάθημα βοηθώντας έτσι στην κατανόηση της πληροφορίας - σημειώσεων. Ταυτόχρονα μέσω ειδικής εφαρμογής ο καθηγητής έχει τη δυνατότητα μερικής α- ξιολόγησης των μαθητών κάνοντας ακριβώς χρήση αυτού του ηλεκτρονικού βήματος. iii. Δημιουργία εφαρμογής πολυμέσων μέσω της οποίας γίνεται προβολή του μαθησιακού υλικού. Μέσω της εφαρμογής οι σπουδαστές έχουν τη δυνατότητα να αφομοιώσουν μόνοι τους το υλικό του μαθήματος, ενώ ταυτόχρονα η εφαρμογή δίνει τη δυνατότητα μέσω ασκήσεων να γίνει μερική αξιολόγηση των σπουδαστών. Τέλος η εφαρμογή παρέχει τη δυνατότητα υποβολής 18 ÁÅÑÏÐÏÑÉÊÇ ÅÐÉÈÅÙÑÇÓÇ Ôåý ïò 62

21 των παραδοτέων, κάποιας πιθανής εργασίας, η οποία συνοδεύει το μαθησιακό υλικό, και των ασκήσεων ώστε να είναι πιο ολοκληρωμένη η αξιολόγηση των σπουδαστών. Η περίπτωση αυτή αποτελεί ουσιαστικά ένα ολοκληρωμένο σύστημα αυτοδιδασκαλίας κάνοντας χρήση των υπηρεσιών που παρέχει η μοντέρνα τεχνολογία. iv. Η τελευταία περίπτωση αποτελεί ουσιαστικά επέκταση της προηγούμενης μόνο που γίνεται εκτενέστερη χρήση των δυνατοτήτων που παρέχει ο παγκόσμιος ιστός (WWW). Έτσι δημιουργείται πέρα από την εφαρμογή πολυμέσων και ένα ηλεκτρονικό βήμα μέσω του οποίου γίνεται εφικτή η ασύγχρονη επικοινωνία μεταξύ σπουδαστών και διδάσκοντος. Ταυτόχρονα δημιουργείται εικονικός χώρος συζητήσεων (chat) στο πλαίσιο του μαθήματος όπου οι σπουδαστές μπορούν να ανταλλάξουν ιδέες και προβληματισμούς. Έτσι, σε αυτή την περίπτωση, γίνεται πλήρης χρήση των δυνατοτήτων που παρέχει ο παγκόσμιος ιστός, ενώ η έννοια του εικονικού εκπαιδευτικού χώρου αποκτά μια πλήρη μορφή καθώς παρέχονται και οι τέσσερις βασικές λειτουργίες όπως αυτές παρουσιάστηκαν παραπάνω. Οι εικονικοί εκπαιδευτικοί χώροι έχουν αναπτυχθεί αρκετά σε μεγάλο αριθμό πανεπιστημίων και ακαδημαϊκών ιδρυμάτων. Στην αγορά υπάρχουν διαθέσιμα σχετικά εργαλεία για τη δημιουργία και διαχείριση τέτοιων χώρων (π.χ. WebCT). Πρέπει να τονιστεί όμως η χρήση τους είναι μέχρι σήμερα επικουρική καθώς δεν έχουν αντικαταστήσει πλήρως την παραδοσιακή αίθουσα διδασκαλίας. Ó õ ì ð å ñ á ó ì á ô é ê Ü, ç ñ Þ ó ç ô ù í í Ý ù í ô å í ï ë ï ã é þ í ê á é ô ù í ä é ê ô ý ù í õ ð ï ë ï ã é ó ô þ í ó ô ç í å ê ð á é ä å õ ô é ê Þ ä é á ä é ê á ó ß á á ð ï ô å ë ï ý í ó Þ ì å ñ á ì ß á á ñ ê å ô Ü õ ð ï ó ü - ì å í ç å î Ý ë é î ç. Ç ð á ñ ï Þ ô Ý ô ï é ù í õ ð ç ñ å ó é þ í ó ô ï ð ë á ß ó é ï ô ç ò å ê ð á ß ä å õ ó ç ò á ð ü ô á ð á í å ð é ó ô Þ ì é á ê á é ô á á ê á ä ç ì á ú ê Ü é ä ñ ý ì á ô á õ ð ï â ï ç è Ü ô ü ó ï ô á å ð ß ì Ý ñ ï õ ò ì á è Þ ì á ô á ê á é ê ý ê ë ï õ ò ì á è ç ì Ü ô ù í ü ó ï ê á é ô ç í å î ï é - ê å ß ù ó ç ì å ô á í Ý á ì Ý ó á ê á é ô å í ï ë ï ã ß å ò. Ó ô ï ð í å ý ì á á õ ô ü è å ù ñ å ß ô á é ü ô é ç ð á ñ ï Þ õ ð ç ñ å ó é þ í ô ç ë å - å ê - ð á ß ä å õ ó ç ò å í ô ü ò å í ü ò ó ý ã ñ ï í ï õ å ê ð á é ä å õ ô é ê ï ý é - ä ñ ý ì á ô ï ò å ß í á é á ð á ñ á ß ô ç ô ç.  é â ë é ï ã ñ á ö ß á 1. h t t p : / / w w w. g r n e t. g r / 2. h t t p : / / w w w. n t u a. g r / 3. ÁíáóôÜóéïò ÊïõôïõìÜíïò, ÔÝóóåñá óåíáñéá ãéá ôçí ôçëå-åêðáßäåõóç, NETletter Éïýíéïò 1999 ÁÅÑÏÐÏÑÉÊÇ ÅÐÉÈÅÙÑÇÓÇ Ôåý ïò 62 19

Κ. Σ. Χειλάς Τ.Ε.Ι. Σερρών - Τµήµα Πληροφορικής και Επικοινωνιών. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 5ο ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΤΗ ΟΜΗ ΤΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ (TRACEROUTE)

Κ. Σ. Χειλάς Τ.Ε.Ι. Σερρών - Τµήµα Πληροφορικής και Επικοινωνιών. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 5ο ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΤΗ ΟΜΗ ΤΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ (TRACEROUTE) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 5ο ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΤΗ ΟΜΗ ΤΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ (TRACEROUTE) Σκοπός του Εργαστηρίου: Στο εργαστήριο αυτό οι φοιτητές θα κατανοήσουν τη δοµή του ιαδικτύου. Θα πειραµατιστούν σχετικά και θα προσπαθήσουν να

Διαβάστε περισσότερα

737 Τεχνολογίας Αεροσκαφών ΤΕΙ Χαλκίδας

737 Τεχνολογίας Αεροσκαφών ΤΕΙ Χαλκίδας 737 Τεχνολογίας Αεροσκαφών ΤΕΙ Χαλκίδας 1. Εισαγωγή Η ασφάλεια πτήσεων εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από την επιμελημένη και σωστή συντήρηση των διαφόρων τύπων αεροσκαφών. Ο ρόλος λοιπόν των μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Δραστηριότητες και Εργαλεία για τις Βιβλιοθήκες

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Δραστηριότητες και Εργαλεία για τις Βιβλιοθήκες Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Δραστηριότητες και Εργαλεία για τις Βιβλιοθήκες Αποστολή και Στόχος του ΕΚΤ Το ΕΚΤ είναι ο Εθνικός οργανισμός για την τεκμηρίωση, την πληροφόρηση και την υποστήριξη σε θέματα

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Κέντρο Αναδιανομής Καινοτομίας/ΕΚΤ

Ελληνικό Κέντρο Αναδιανομής Καινοτομίας/ΕΚΤ Ελληνικό Κέντρο Αναδιανομής ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (IRC Network) Πρόγραμμα INNOVATION (DG Enterprise) 63 Κέντρα Αναδιανομής INNOVATION Διάδοση και αξιοποίηση αποτελεσμάτων ερευνητικών

Διαβάστε περισσότερα

215 Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πάτρας

215 Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πάτρας 215 Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πάτρας Το Τμήμα ασχολείται με τη διδασκαλία και την έρευνα στην επιστήμη και τεχνολογία των υπολογιστών και τη μελέτη των εφαρμογών τους. Το Τμήμα ιδρύθηκε το 1980 (ως

Διαβάστε περισσότερα

ποτελεσματικότητα διαδικασίες sms ταχύτητα οργανόγραμμα ανάθεσηαρχειοθέτηση υτοματοποιημένη εκτέλεση ψηφιακή υπογραφή ISO ενημερώσεις διαγράμματα

ποτελεσματικότητα διαδικασίες sms ταχύτητα οργανόγραμμα ανάθεσηαρχειοθέτηση υτοματοποιημένη εκτέλεση ψηφιακή υπογραφή ISO ενημερώσεις διαγράμματα ργασίες διαδικασίες ειδικότητες παρατηρήσεις διαγράμματα οργανόγραμμα μειωμένο κόστος αποθήκευσης ανάθεσηαρχειοθέτηση email στατιστικά Ηλεκτρονική Διαχείριση Διαδικασιών υτοματοποιημένη εκτέλεση χρόνοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Διοίκηση Επιχειρήσεων Έννοια του Μάνατζμεντ Ικανότητες των Μάνατζερ Στόχοι του Μάνατζμεντ Βασικές Λειτουργίες του Μάνατζμεντ Σχεδιασμός Οργάνωση Διεύθυνση Έλεγχος Εφαρμογή του Μάνατζμεντ

Διαβάστε περισσότερα

συναντήσεις εργασίας εκτέλεση ρόλου διευθυντή σεμινάρια σύνταξη γραπτής εργασίας τελικό σεμινάριο έκθεση αξιολόγηση

συναντήσεις εργασίας εκτέλεση ρόλου διευθυντή σεμινάρια σύνταξη γραπτής εργασίας τελικό σεμινάριο έκθεση αξιολόγηση 1.ΟΜΑ ΙΚΗ ΜΕΘΟ ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Στη οµαδική µέθοδο οι µαθητές θα γνωρίσουν την οργάνωση και τον τεχνολογικό εξοπλισµό των βιοµηχανικών µονάδων, τις πρώτες ύλες που χρησιµοποιούν, τις διαδικασίες παραγωγής των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1 ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Η Ενέργεια περιλαμβάνει ενδεικτικά τις ακόλουθες κατηγορίες Πράξεων:

Η Ενέργεια περιλαμβάνει ενδεικτικά τις ακόλουθες κατηγορίες Πράξεων: Ενέργεια 2.1.2 : Αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου Για να βελτιωθεί η ποιότητα του εκπαιδευτικού συστήματος, η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου που αφορά την πρωτοβάθμια, την δευτεροβάθμια γενική και τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

6. Διαχείριση Έργου. Έκδοση των φοιτητών

6. Διαχείριση Έργου. Έκδοση των φοιτητών 6. Διαχείριση Έργου Έκδοση των φοιτητών Εισαγωγή 1. Η διαδικασία της Διαχείρισης Έργου 2. Διαχείριση κινδύνων Επανεξέταση Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης Διαχείριση του έργου είναι να βάζεις σαφείς στόχους,

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Δικτυοκεντρικών Ψηφιακών Συστημάτων και Υπηρεσιών Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων Πτυχίο Ψηφιακά Συστήμα- τα

Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Δικτυοκεντρικών Ψηφιακών Συστημάτων και Υπηρεσιών Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων Πτυχίο Ψηφιακά Συστήμα- τα 2 Πρόλογος Το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς καλύπτει δύο σημαντικούς κλάδους της Ψηφιακής Οικονομίας και της Κοινωνίας της Γνώσης: τον κλάδο των Δικτυοκεντρικών Ψηφιακών Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Η συνολική δημόσια δαπάνη της δράσης ανέρχεται σε 30 εκ. και ο συνολικός προϋπολογισμός της εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 45 εκ..

Η συνολική δημόσια δαπάνη της δράσης ανέρχεται σε 30 εκ. και ο συνολικός προϋπολογισμός της εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 45 εκ.. Προδημοσίευση Δράσης Εθνικής Εμβέλειας «Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας & Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ)» Σκοπός της δράσης είναι η υποστήριξη ερευνητικών έργων, που εκτελούνται από δυναμικές εγχώριες επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ Υλοποίηση Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Πληροφορικής

ΕΡΓΟ Υλοποίηση Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Πληροφορικής ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Πληροφορικής» ΠΡΑΞΗ «Δράσεις Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Πληροφορικής» ΜΕΤΡΟ 1.2 «Εισαγωγή & Αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών

Διαβάστε περισσότερα

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι)

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι) Εισαγωγή Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει ολοκληρωμένα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στους κλάδους του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

APPLICATION OF BEMS IN THE BUILDING SECTOR 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤA ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ (BEMS)

APPLICATION OF BEMS IN THE BUILDING SECTOR 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤA ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ (BEMS) APPLICATION OF BEMS IN THE BUILDING SECTOR 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤA ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ (BEMS) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το πρόγραμμα αφορά στην κατάρτιση δέκα (10) πτυχιούχων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ Α.Ε.Ι.

Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ Α.Ε.Ι. Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ Α.Ε.Ι. Β.Ι. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ Καθηγητής Ε.Μ.Π., Πρόεδρος Σ.Ε.Α.Β. Ημερίδα με θέμα: «Συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου 1. Σύνοψη Σύμφωνα με το στρατηγικό σχεδιασμό της Πρυτανείας για τα έτη 2010-2020, το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει θέσει αριθμό προτεραιοτήτων ως τη βάση

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται

Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται Κύκλος Εκπαίδευσης «Συστήματα Ηλεκτρονικής Μάθησης & Ηλεκτρονική Αξιολόγηση» Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται Κατερίνα Γεωργούλη ΤΕΙ Αθήνας Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες EKT για έρευνα, επιστήμη και τεχνολογία

Υπηρεσίες EKT για έρευνα, επιστήμη και τεχνολογία ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Υπηρεσίες EKT για έρευνα, επιστήμη και τεχνολογία Εθνικό Σημείο Επαφής του 7 ου ΠΠ, Συντονιστής του Enterprise Europe Network-Hellas Αργυρώ Καραχάλιου

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Επιχειρηματικότητας ΕΚΠΑ

Εργαστήριο Επιχειρηματικότητας ΕΚΠΑ Εργαστήριο Επιχειρηματικότητας ΕΚΠΑ Για την εξυπηρέτηση εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών στην επιχειρηματικότητα, ιδρύθηκε και λειτουργεί στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚO ΕΛΤIΟ. Σ αυτό το τεύχος θα βρείτε: Τεύχος 1 Ιούλιος 2005. Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Αιγαίου και οι Ηλεκτρονικές της Υπηρεσίες

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚO ΕΛΤIΟ. Σ αυτό το τεύχος θα βρείτε: Τεύχος 1 Ιούλιος 2005. Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Αιγαίου και οι Ηλεκτρονικές της Υπηρεσίες ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚO ΕΛΤIΟ Τεύχος 1 Ιούλιος 2005 Σ αυτό το τεύχος θα βρείτε: Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Αιγαίου και οι Ηλεκτρονικές της Υπηρεσίες Νέα Υπηρεσία Υποστήριξης των Χρηστών της Βιβλιοθήκης Helpdesk

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδος : έρευνα και πειραματισμός

Μέθοδος : έρευνα και πειραματισμός 1 Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΥΚΩΝ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ : Τρασανίδης Γεώργιος, διπλ. Ηλεκ/γος Μηχανικός Μsc ΠΕ12 05 Μέθοδος : έρευνα και πειραματισμός Στόχος της Τεχνολογίας στην Γ Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονη και Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Άννα Κεφάλα Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων

Σύγχρονη και Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Άννα Κεφάλα Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων Σύγχρονη και Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Άννα Κεφάλα Τηλεκπαίδευση: νέο μοντέλο εκπαίδευσης;; Συμπληρωματική ως προς την παραδοσιακή Άρση χωρο χρονικών περιορισμών Αυξημένες

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Το Τμήμα Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών (Ο.Π.Ε.) ιδρύθηκε το 1927, ένα από τα 5 ιδρυτικά τμήματα του Α.Π.Θ. Το 1973 εξειδικεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗΣ Η

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗΣ Η ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗΣ Η σχέση της Αμυντικής Βιομηχανίας και των ΕΔ στον Τομέα της Έρευνας και Ανάπτυξης Ο ρόλος του Χρήστη ΓΕΕΘΑ/Δ2 - ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ»

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ» ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ Τ.Ε.Ι. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ» Βασικός στόχος του προγράμματος είναι

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Επικοινωνίας. +210-772 1268 / 1271 / 3483 / 3411 +210-772 3781 : innovation@view.gr http://innovation.view.gr

Στοιχεία Επικοινωνίας. +210-772 1268 / 1271 / 3483 / 3411 +210-772 3781 : innovation@view.gr http://innovation.view.gr Παρουσίαση του Κέντρου Καινοτομίας Κατασκευών του Ε.Μ.Πολυτεχνείου Στοιχεία Επικοινωνίας +210-772 1268 / 1271 / 3483 / 3411 +210-772 3781 : innovation@view.gr http://innovation.view.gr Διευθυντής : Πάρις

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Εκπαιδευτικού Λογισμικού για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Εφαρμογές Εκπαιδευτικού Λογισμικού για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Εφαρμογές Εκπαιδευτικού Λογισμικού για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Μαρία Καραβελάκη-Καπλάνη, M.Sc. INTE*LEARN Αγν.Στρατιώτη 46 176 73 Καλλιθέα τηλ. 95 91 853, fax. 95 72 098 E-mail: intelrn@prometheus.hol.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Το Ινστιτούτο Δια Βίου Εκπαίδευσης και το Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Απάντηση ερωτήσεων σχετικά με την οργάνωση των Ερευνητικών Εργασιών στο Γενικό Λύκειο κατά το σχολικό έτος 2012-2013 ΛΑΜΙΑ: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Αγαπητοί/ες

Διαβάστε περισσότερα

GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Περιγραφή Πλατφόρμας Η πλατφόρμα eclass είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και αποτελεί την πρόταση του Ακαδημαϊκού Διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 9.10 Υπηρεσία Υποστήριξης Τελικών Χρηστών των Βιβλιοθηκών και Κέντρων Πληροφόρησης

Δράση 9.10 Υπηρεσία Υποστήριξης Τελικών Χρηστών των Βιβλιοθηκών και Κέντρων Πληροφόρησης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» Δράση 9.10 Υπηρεσία Υποστήριξης Τελικών Χρηστών των Βιβλιοθηκών και Κέντρων Πληροφόρησης ΚΥΡΙΩΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: 9.10.5 Ηλεκτρονικό ενημερωτικό και εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η χρονική διάρκεια κάθε έργου ορίζεται από 12 έως 24 μήνες.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η χρονική διάρκεια κάθε έργου ορίζεται από 12 έως 24 μήνες. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΚΟΠΟΣ: Η δράση υποστηρίζει την διευκόλυνση της αξιοποίησης ενός τεκμηριωμένα ώριμου ερευνητικού αποτελέσματος σε επιχειρηματική / εμπορική δραστηριότητα. Συγκεκριμένα,

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs «Στρατηγικές Ανάπτυξης Συνεργατικών Σχηματισμών στις Ελληνικές Περιφέρειες» Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης Οικονομολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Ενέργεια 2.4.2 : Πρακτική Άσκηση και Γραφεία Διασύνδεσης Η παρούσα Ενέργεια στοχεύει, μέσω δύο διακριτών παρεμβάσεων, στην ουσιαστική σύζευξη της

Ενέργεια 2.4.2 : Πρακτική Άσκηση και Γραφεία Διασύνδεσης Η παρούσα Ενέργεια στοχεύει, μέσω δύο διακριτών παρεμβάσεων, στην ουσιαστική σύζευξη της Ενέργεια 2.4.2 : Πρακτική Άσκηση και Γραφεία Διασύνδεσης Η παρούσα Ενέργεια στοχεύει, μέσω δύο διακριτών παρεμβάσεων, στην ουσιαστική σύζευξη της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας. Η πρώτη παρέμβαση αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ - Π.Δ. 432/81 Α.Φ.Μ.: 998219694 Α Δ.Ο.Υ. ΠΑΤΡΩΝ ΤΗΛ: 2610-996660 FAX: 2610-996677 E-mail: rescom@upatras.gr Url: http://research.upatras.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΝΤΥΠΟ Α ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΜΑΔΑ 4 Όνομα _Ανδρέας Επώνυμο _Αθανασόπουλος Αριθμός Μητρώου Φοιτητή ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οδός / Αριθμός _Τήνου 31 Περιοχή Κυψέλη Πόλη Αθήνα Ταχ. Κώδικας 11257

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑ η-τάξη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

ΕΚΠΑ η-τάξη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης ΕΚΠΑ η-τάξη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Περιγραφή Πλατφόρμας Η πλατφόρμα η-τάξη είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και υποστηρίζει την Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιο Σχολικό ίκτυο

Πανελλήνιο Σχολικό ίκτυο Πανελλήνιο Σχολικό ίκτυο Στόχος του Πανελλήνιου Σχολικού ικτύου Στόχος του Πανελλήνιου Σχολικού ικτύου είναι να διασυνδέσει όλα τα σχολεία της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης σε ένα εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ησυνδυαστικήαναζήτηση& ο ρόλος της στην εκπαιδευτική διαδικασία: το παράδειγμα του Livesearch

Ησυνδυαστικήαναζήτηση& ο ρόλος της στην εκπαιδευτική διαδικασία: το παράδειγμα του Livesearch Ησυνδυαστικήαναζήτηση& ο ρόλος της στην εκπαιδευτική διαδικασία: το παράδειγμα του Livesearch Κατερίνα Λενάκη, Πόπη Παπαδάκη, Γιάννης Κοσμάς Βιβλιοθήκη Πανεπιστήμιου Κρήτης 1 ο Επιστημονικό Συμπόσιο «Πληροφοριακή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3114 Μέσα από ένα τετραετές πρόγραμμα σπουδών, το Τμήμα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων επιτρέποντας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Ακαδ. Έτους 2014 2015 Εισαγωγικά

Διαβάστε περισσότερα

Fiche N /File Nr 6: COM-Part - p. 1

Fiche N /File Nr 6: COM-Part - p. 1 Πρόγραμμα Τομεακό Πρόγραμμα Κατηγορία Δράσης Δράση Στόχοι και περιγραφή της δράσης ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ COMENIUS ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ Πολυμερείς Σχολικές Συμπράξεις COMENIUS Οι Πολυμερείς Σχολικές συμπράξεις Comenius

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ & ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΑ ΤΕΕ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ & ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΑ ΤΕΕ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 543 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ & ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΑ ΤΕΕ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Καρτσιώτης Θόδωρος Συντονιστής Επιμόρφωσης έργου Λαέρτη kartsiot@auth.gr Ρενιέρη Νικολίνα Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

«Η Αξιοποίηση του ΑΒΕΚΤ για τις Βιβλιοθήκες Κυβερνητικών Υπηρεσιών»

«Η Αξιοποίηση του ΑΒΕΚΤ για τις Βιβλιοθήκες Κυβερνητικών Υπηρεσιών» Οµιλία στο Πρώτο Συνέδριο Κυπριακών Βιβλιοθηκών «Ο Ρόλος της Βιβλιοθήκης στον 21ον Αιώνα» 2 Νοεµβρίου 2001 Με θέµα «Η Αξιοποίηση του ΑΒΕΚΤ για τις Βιβλιοθήκες Κυβερνητικών Υπηρεσιών» Εισαγωγή Επιτρέψετε

Διαβάστε περισσότερα

Γ Γυμνασίου: Οδηγίες Γραπτής Εργασίας και Σεμιναρίων. Επιμέλεια Καραβλίδης Αλέξανδρος. Πίνακας περιεχομένων

Γ Γυμνασίου: Οδηγίες Γραπτής Εργασίας και Σεμιναρίων. Επιμέλεια Καραβλίδης Αλέξανδρος. Πίνακας περιεχομένων Γ Γυμνασίου: Οδηγίες Γραπτής Εργασίας και Σεμιναρίων. Πίνακας περιεχομένων Τίτλος της έρευνας (title)... 2 Περιγραφή του προβλήματος (Statement of the problem)... 2 Περιγραφή του σκοπού της έρευνας (statement

Διαβάστε περισσότερα

» με έδρα τα Χανιά. Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή:

» με έδρα τα Χανιά. Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή: Το Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών του ΤΕΙ Κρήτης οργανώνει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Ηλεκτρονικά Συστήματα Τηλεπικοινωνιών & Αυτοματισμών» με έδρα τα Χανιά. Το ΠΜΣ έχει διάρκεια τριών (3)

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 2 ο

ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 2 ο 1. Γενικά για την επιχείρηση Η επιχείρηση αποτελεί ένα στοιχείο της κοινωνίας μας, το ίδιο σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

Συνεχής επιμόρφωση χωρίς φραγμούς

Συνεχής επιμόρφωση χωρίς φραγμούς Συνεχής επιμόρφωση χωρίς φραγμούς Ζούμε στην περίοδο όπου η διαρκής επιμόρφωση έχει γίνει απαραίτητη. Τόσο οι προσωπικές όσο και οι επαγγελματικές ανάγκες για γνώσεις και επαγγελματικά εφόδια, σε συνδυασμό

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εθνικό & Καποδιστρικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εθνικό & Καποδιστρικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εθνικό & Καποδιστρικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΤΣΙΜΠΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΞΗΝΤΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2014 1 1. Τι είναι το e-learning; Το e-learning, η ηλεκτρονική μάθηση, είναι μια διαδικασία μάθησης και ταυτόχρονα μια μεθοδολογία εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Εκσυγχρονισμός Βιβλιοθηκών Πανεπιστημίου Αθηνών: έργο και προοπτική

Εκσυγχρονισμός Βιβλιοθηκών Πανεπιστημίου Αθηνών: έργο και προοπτική ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 299 Εκσυγχρονισμός Βιβλιοθηκών Πανεπιστημίου Αθηνών: έργο και προοπτική Ο Κωνσταντίνος Βουδούρης ι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες αποτελούν τις πλέον ζωτικές μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Παράρτημα Κατερίνης Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων (Logistics)

AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Παράρτημα Κατερίνης Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων (Logistics) AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Διακίνησης Προϊόντων (Logistics) www.logistics.teithe.gr Επίκουρος Καθηγητής dfolinas@gmail.com Στόχοι Θέματα παρουσίασης παρουσίασης Επιστήμη των Logistics Επιχειρηματικό ενδιαφέρον

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Την Πολιτική ηγεσία Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων

ΠΡΟΣ: Την Πολιτική ηγεσία Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας Κοδριγκτώνος 33, 5ος όροφος ΤΚ 10434, Αθήνα http://www.epe.org.gr e-mail: info@epe.org.gr ΠΡΟΣ: Την Πολιτική ηγεσία Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων KOIN:

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη στην ΙΩΑΝΝΑ ΤΑΞΙΑΡΧΟΥ. Ποιος κατά τη γνώμη σας ήταν ο λόγος που ξεχωρίσατε και βραβευτήκατε από το ΕΒΕΑ ως ο καλύτερος νέος επιχειρηματίας;

Συνέντευξη στην ΙΩΑΝΝΑ ΤΑΞΙΑΡΧΟΥ. Ποιος κατά τη γνώμη σας ήταν ο λόγος που ξεχωρίσατε και βραβευτήκατε από το ΕΒΕΑ ως ο καλύτερος νέος επιχειρηματίας; Π. ΓΕΩΡΓΟΛΙΟΣ «Το βραβείο του ΕΒΕΑ είναι μεγάλη ευθύνη» (14/7 1:22 μμ) Βραβεύτηκε από το ΕΒΕΑ ως ο καλύτερος νέος επιχειρηματίας. Ο κ. Παναγιώτης Πέτρος Γεωργολιός, διευθύνων σύμβουλος της IMC, εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΗ «Δ» ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΡΟΗ «Δ» ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ - ΕΜΠ ΝATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS - NTUA ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Τομέας Επικοινωνιών, Ηλεκτρονικής & Συστημάτων Πληροφορικής ΡΟΗ «Δ» ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Το Ινστιτούτο Κύπρου στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξής των ερευνητικών δραστηριοτήτων του αλλά και την στρατηγική του για ευρύτερη συμμετοχή στην προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 1 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Η δράση υποστηρίζει την διευκόλυνση της αξιοποίησης ενός τεκμηριωμένα ώριμου ερευνητικού αποτελέσματος σε επιχειρηματική/

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Διοίκηση Επιχειρήσεων. Β Εξάμηνο -Παραδόσεις

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Διοίκηση Επιχειρήσεων. Β Εξάμηνο -Παραδόσεις ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων Β Εξάμηνο -Παραδόσεις 1 Σκοπός του Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοηθεί από τους σπουδαστές η σημασία της Διοικητικής Επιστήμης στην λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3121 Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων αποκτούν

Διαβάστε περισσότερα

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Χαρούλα Αγγελή cangeli@ucy.ac.cy Τμήμα Επιστημών της Αγωγής 1 Το περιβάλλον της συνεργασίας Συνεργασία μεταξύ πανεπιστημιακών

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο πως λειτουργεί το διαδίκτυο

Εισαγωγή στο πως λειτουργεί το διαδίκτυο Εισαγωγή στο πως λειτουργεί το διαδίκτυο (και τι θα δούμε στο εργαστήριο δικτύων) Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών 2014-2015 Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Διαδίκτυο - ένα δίκτυο δεδομένων Σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙΝΩΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» (INOV) Ζ ΚΥΚΛΟΣ To Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Γενικά... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Προϊόντα... 4 Υπηρεσίες...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα. Κωνσταντίνα Ματαλιωτάκη Επιχειρηματική Σύμβουλος Επιμελητηρίου Χανίων

Επιχειρηματικότητα. Κωνσταντίνα Ματαλιωτάκη Επιχειρηματική Σύμβουλος Επιμελητηρίου Χανίων Επιχειρηματικότητα Κωνσταντίνα Ματαλιωτάκη Επιχειρηματική Σύμβουλος Επιμελητηρίου Χανίων Γραφείο Επιχειρηματικής Υποστήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων ΟΡΙΣΜΟΣ Επιχειρηματικότητα είναι η ιδιότητα ενός ατόμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ενημερωτικό Φυλλάδιο Αθήνα, Οκτώβριος 2016 Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

5. Η εκπαίδευση στην Κοινωνία της Πληροφορίας

5. Η εκπαίδευση στην Κοινωνία της Πληροφορίας 5. Η εκπαίδευση στην Κοινωνία της Πληροφορίας 5.1 Εισαγωγή 5.2 Τα βασικά χαρακτηριστικά της συντελούμενης αλλαγής 5.3 Οι νέες προτεραιότητες 5.4 Τα συστατικά στοιχεία του νέου εκπαιδευτικού περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου SCinTE

Διαβάστε περισσότερα

"Αθηνά" - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτοµίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης

Αθηνά - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτοµίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης "Αθηνά" - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτοµίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Ινστιτούτο Πληροφοριακών

Διαβάστε περισσότερα

Title. Συνέργειες για την εξωστρέφεια και την καινοτομία των επιχειρήσεων. Sub-title. 5 Μαρτίου 2015 Ημερίδα εξωστρέφειας

Title. Συνέργειες για την εξωστρέφεια και την καινοτομία των επιχειρήσεων. Sub-title. 5 Μαρτίου 2015 Ημερίδα εξωστρέφειας Συνέργειες για την εξωστρέφεια και την καινοτομία των επιχειρήσεων Title 5 Μαρτίου 2015 Ημερίδα εξωστρέφειας Sub-title Χριστιάνα Σιαμπέκου Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης(EKT) Enterprise Europe Network - Hellas

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 2013 Εισαγωγή Σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο και ιδιαιτέρα ανταγωνιστικό εκπαιδευτικό περιβάλλον, η δια βίου μάθηση

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ενημέρωση για τη διεξαγωγή εξετάσεων αξιολόγησης επιπέδου γλωσσομάθειας μαθητών της Δ/θμιας Εκπαίδευσης με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή

Θέμα: Ενημέρωση για τη διεξαγωγή εξετάσεων αξιολόγησης επιπέδου γλωσσομάθειας μαθητών της Δ/θμιας Εκπαίδευσης με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α -----

Διαβάστε περισσότερα

«Εμπειρία ανάπτυξης συστημάτων βιβλιοθηκών Συνεργασίες με βιβλιοθήκες ββ Εξέλιξη ξη ΑΒΕΚΤ»

«Εμπειρία ανάπτυξης συστημάτων βιβλιοθηκών Συνεργασίες με βιβλιοθήκες ββ Εξέλιξη ξη ΑΒΕΚΤ» «Εμπειρία ανάπτυξης συστημάτων βιβλιοθηκών Συνεργασίες με βιβλιοθήκες ββ Εξέλιξη ξη ΑΒΕΚΤ» o Πρόγραμμα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών ΕΚΤ (ΑΒΕΚΤ) Ανάπτυξη του Λογισμικού Πορεία εξέλιξης Στόχοι Συστήματος Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Τμήματος Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος

Παρουσίαση Τμήματος Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος εκπαίδευση Παρουσίαση Τμήματος Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ενηµέρωση Γενικά Το Τμήμα Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος, του Παραρτήματος Χανίων του ΤΕΙ Κρήτης, οργανώθηκε και ξεκίνησε τη λειτουργία του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ. Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ. Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ «ΦΥΤΩΡΙΟ ΙΔΕΩΝ» ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ «ΦΥΤΩΡΙΟ ΙΔΕΩΝ»;

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ «ΦΥΤΩΡΙΟ ΙΔΕΩΝ» ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ «ΦΥΤΩΡΙΟ ΙΔΕΩΝ»; ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ «ΦΥΤΩΡΙΟ ΙΔΕΩΝ»; ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ «ΦΥΤΩΡΙΟ ΙΔΕΩΝ» 2013-2014 Το Φυτώριο Ιδεών είναι μια δράση στα πλαίσια έργου «ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ», που υλοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων

Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείριση και Έλεγχος Πληροφοριακών Πόρων: To Τμήμα Πληροφορικής Διδάσκουσα: Αδαμαντία Πατέλη (pateli@ionio.gr) Κέρκυρα, 30 Απριλίου 2015 1 Χρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΕΠΑΦΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΘΡΩΠΟΙ» ΡΟΛΟΣ & ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΘΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΕΠΑΦΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΘΡΩΠΟΙ» ΡΟΛΟΣ & ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΘΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΕΠΑΦΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΘΡΩΠΟΙ» ΡΟΛΟΣ & ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΑΪΤΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΤΙΑ ΕΛΛΑΔΑ Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακές πολύμεσες βιβλιοθήκες στο INTERNET - CHILIAS

Ψηφιακές πολύμεσες βιβλιοθήκες στο INTERNET - CHILIAS Ψηφιακές πολύμεσες βιβλιοθήκες στο INTERNET - CHILIAS Αλεξάνδρα Παπάζογλου Ελληνοαμερικανικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Βιβλιοθήκη Κολλεγίου Αθηνών Η ανάπτυξη της τηλεπικοινωνιακής υποδομής σε συνδυασμό με τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ «ΦΥΤΩΡΙΟ ΙΔΕΩΝ» ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ «ΦΥΤΩΡΙΟ ΙΔΕΩΝ»?

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ «ΦΥΤΩΡΙΟ ΙΔΕΩΝ» ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ «ΦΥΤΩΡΙΟ ΙΔΕΩΝ»? ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ «ΦΥΤΩΡΙΟ ΙΔΕΩΝ»? ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ «ΦΥΤΩΡΙΟ ΙΔΕΩΝ» 2012-2013 Το Φυτώριο Ιδεών είναι μια δράση στα πλαίσια έργου «ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ», που υλοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΩΣ ΔΟΜΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΈΡΓΟΥ

ΟΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΩΣ ΔΟΜΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΈΡΓΟΥ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 351 ΟΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΩΣ ΔΟΜΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΈΡΓΟΥ Τζουμάκας Βασίλης Καθηγητής Πληροφορικής στο Παπαστράτειο Γυμνάσιο Αγρινίου vtzoum@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

INTERNSHIP DAY Corallia Patras InnoHub. Τρίτη, 15 Μαΐου 2012

INTERNSHIP DAY Corallia Patras InnoHub. Τρίτη, 15 Μαΐου 2012 INTERNSHIP DAY Corallia Patras InnoHub Τρίτη, 15 Μαΐου 2012 Δομή Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) Πανεπιστημίου Πατρών Η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) Πανεπιστημίου Πατρών αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 Εισαγωγή Η παρούσα παρουσίαση της στρατηγικής για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και την υποστήριξη της τοπικής οικονομίας του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Τελική έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης του έργου

Τελική έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης του έργου ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (Β Φάση)» και α/α «02» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός Οδηγός Υλοποίησης για την Πρακτική Εκπαίδευση των Εκπαιδευτικών Πληροφορικής

Συνοπτικός Οδηγός Υλοποίησης για την Πρακτική Εκπαίδευση των Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (ΙΤΥΕ - Διόφαντος) Συνοπτικός Οδηγός Υλοποίησης για την Πρακτική Εκπαίδευση των Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Έκδοση 6.2 Ιανουάριος 2015 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ: ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΑΘΗΝΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ: ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΑΘΗΝΑ k a k Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα Πληροφόρηση, Τεκμηρίωση και Συντονισμός των Δικτύων Πληροφόρησης ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ: ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΑΘΗΝΑ 14-16.06.2006 "Η Στρατηγική της Λισσαβόνας:

Διαβάστε περισσότερα

Τα Επιτεύγματα του ΕΜΠ ως Συμβολή στην Αειφόρο Ανάπτυξη: Υπηρεσίες Δικτύων & Υπολογιστών και Ποιότητα Ζωής

Τα Επιτεύγματα του ΕΜΠ ως Συμβολή στην Αειφόρο Ανάπτυξη: Υπηρεσίες Δικτύων & Υπολογιστών και Ποιότητα Ζωής Τα Επιτεύγματα του ΕΜΠ ως Συμβολή στην Αειφόρο Ανάπτυξη: Υπηρεσίες Δικτύων & Υπολογιστών και Ποιότητα Ζωής Ρ. Λάμπρου Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός & Μηχ/κός Υπολογιστών Ε.Μ.Π. Κέντρο Δικτύων Ε.Μ.Π. Αδιαμφισβήτητα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων οργανώνει και λειτουργεί από το Ακαδημαϊκό Έτος 1998-1999, Πρόγραμμα Διδακτορικών

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Διαχείρισης, Ελέγχου και Παρακολούθησης Ασθενοφόρων και Περιστατικών

Σύστημα Διαχείρισης, Ελέγχου και Παρακολούθησης Ασθενοφόρων και Περιστατικών Σύστημα Διαχείρισης, Ελέγχου και Παρακολούθησης Ασθενοφόρων και Περιστατικών Η LINK Technologies Α.Ε. ιδρύθηκε το 2002 με στόχο να καταστεί πυρήνας καινοτομικών λύσεων Τηλεματικής αναβαθμίζοντας καθημερινά

Διαβάστε περισσότερα