Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "12. 13. 14. 15. 10. 11."

Transcript

1 Τι θα ισχύσει για τη φορολογία επιχειρήσεων ιαχωρισµό των φορολογητέων κερδών σε µη διανεµόµενα και διανεµόµενα κέρδη, επέκταση του ΦΠΑ σε οικονοµικές δραστηριότητες που µέχρι σήµερα δεν καλύπτονται, καθώς και ευνοϊκή µεταχείριση για µικρές επιχειρήσεις περιλαµβάνουν οι ανακοινώσεις του Υπουργείου Οικονοµικών για τη φορολογία των επιχειρήσεων. Συγκεκριµένα: ιαχωρισµός των φορολογητέων κερδών σε µη διανεµόµενα και διανεµόµενα κέρδη Η κύρια µεταβολή αφορά στο διαχωρισµό των φορολογητέων κερδών σε µη διανεµόµενα και διανεµόµενα κέρδη. Η φορολογία των µη διανεµοµένων κερδών µειώνεται σταδιακά από 25% σε 20%. Το 2010 ο συντελεστής φόρου µειώνεται στο 24%. Η παρακράτηση φόρου στα διανεµόµενα κέρδη (µερίσµατα) γίνεται σε επίπεδο νοµικού προσώπου µε συντελεστή 40%. Στη συνέχεια τα διανεµόµενα κέρδη (µερίσµατα) εντάσσονται στη φορολογική δήλωση του µετόχου και ο φόρος υπολογίζεται µε την ενιαία κλίµακα φορολογίας εισοδήµατος. Το ποσοστό των µερισµάτων που εντάσσεται στην ενιαία φορολογική κλίµακα φυσικών προσώπων, θα υπολογίζεται έτσι ώστε η συνολική φορολογική επιβάρυνση να µη ξεπερνά το 40%. Επιστρέφεται φόρος σε όσους από τη συνολική φορολόγηση προκύπτει φόρος µικρότερος του 40%. Ευνοϊκή µεταχείριση για µικρές επιχειρήσεις Θεσπίζεται 5ετές αφορολόγητο για δηµιουργία και λειτουργία νέων επιχειρήσεων από άτοµα έως 30 ετών. Επέκταση ΦΠΑ Προβλέπεται η επέκταση ΦΠΑ σε οικονοµικές δραστηριότητες που σήµερα δεν καλύπτονται ή απαλλάσσονται. Φορολόγηση παροχών σε είδος προς εταιρικά στελέχη Επειδή οι επιτηδευµατίες αγοράζουν πολυτελή αυτοκίνητα στο όνοµα των εταιρειών τους για να µην τα εµφανίζουν στις προσωπικές δηλώσεις τους θα προβλεφθεί ότι το κόστος κυκλοφορίας, συντήρησης και τα µισθώµατα που καταβάλλονται όπως αυτά προκύπτουν από τα βιβλία της εταιρείας αποτελούν εισόδηµα του χρήστη ( ιευθύνων Σύµβουλος, ιαχειριστής, Πρόεδρος Σ, στέλεχος). Κριτήρια αυτοελέγχου Η αντιµετώπιση σε συστηµατική βάση του φαινοµένου της φοροδιαφυγής και της παραοικονοµίας µε την προοδευτική λήψη κατάλληλων θεσµικών και διοικητικών µέτρων πρέπει να συνδυαστεί µε την αύξηση της εθελούσιας συµµόρφωσης. Σ αυτή την κατεύθυνση θα υπάρχουν κίνητρα για τον αυτοέλεγχο των µικρών επιχειρήσεων µε την καθιέρωση δεικτών, όρων και προϋποθέσεων υπαγωγής. Όποιος πληροί τα συγκεκριµένα κριτήρια ή τα αποδέχεται θα ολοκληρώνει κατ αρχήν την φορολογική του υποχρέωση για την συγκεκριµένη χρήση. Βέβαια εάν από το σύνολο των στοιχείων βρεθεί στο δείγµα µέσω της ανάλυσης κινδύνου κατ εξαίρεση θα υπόκειται σε έλεγχο. Κατάργηση χαριστικών φοροαπαλλαγών Επανεξέταση και κατάργηση χαριστικών φοροαπαλλαγών στις επιχειρήσεις. Φορολόγηση 90% των bonus στις τράπεζες. Φορολογικά πιστοποιητικά επιχειρήσεων από ορκωτούς ελεγκτές Ορκωτοί ελεγκτές, και για τις µικρότερες εταιρείες πιστοποιηµένα γραφεία λογιστών ή φοροτεχνικών, θα βεβαιώνουν τη φορολογική υποχρέωση της επιχείρησης. Με βάση σχετικό πιστοποιητικό η εταιρία θα καταβάλει το βεβαιωθέντα φόρο και θα θεωρείται κατ αρχήν φορολογικά ενήµερη. Η εφορία µε βάση το σύστηµα στοχευµένων ελέγχων θα διενεργεί δειγµατοληπτικούς ελέγχους οι οποίοι εφόσον αναδείξουν φοροδιαφυγή θα επιφέρουν τις προβλεπόµενες κυρώσεις τόσο στις επιχειρήσεις όσο και στις ελεγκτικές εταιρίες. (πηγή: Φοροδιαφυγή: Οι 15 στόχοι της Εφορίας Ταµειακές µηχανές σε όλη την αγορά, τεκµήρια για τους ελεύθερους επαγγελµατίες, έξτρα φοροέκπτωση για τις αποδείξεις από γιατρούς, δικηγόρους, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, φορολογική αµνηστία σε όσους καταγγέλλουν επίορκους εφοριακούς, λίστες φοροφυγάδων µε ηλεκτρονική διαπόµπευση, έλεγχο του «πόθεν έσχες» των φορολογούµενων ακόµη και µέσω των λογαριασµών για φως, νερό, τηλέφωνο και ηλεκτρονική παρακολούθηση των συναλλαγών των ελεύθερων επαγγελµατιών είναι ορισµένα από τα µέτρα που επιστρατεύει το υπουργείο Οικονοµικών για να «συλλάβει» όσους φοροδιαφεύγουν. Η φοροδιαφυγή υπερβαίνει πλέον τα 15 δις ετησίως έπειτα από πολλές αποτυχηµένες προσπάθειες να παταχθεί η προκλητική φοροαποφυγή στους κόλπους των ελεύθερων επαγγελµατιών τα προηγούµενα χρόνια. Έτσι το οικονοµικό επιτελείο µέσω του φορολογικού νοµοσχεδίου του οποίου οι βασικές αρχές θα δοθούν στη δηµοσιότητα την ερχόµενη εβδοµάδα θέτει σε εφαρµογή σχέδιο που προβλέπει: 1. Εγκατάσταση ταµειακών στο σύνολο της αγοράς ακόµα και σε βενζινάδικα, ταξί και λαϊκές αγορές. Αυτό σηµαίνει ότι καταργείται ο ειδικός τρόπος φορολόγησης ορισµένων επαγγελµάτων, όπως επιχειρήσεων ανέγερσης οικοδοµών, εργολάβων, υπεργολάβων, µηχανικών, αρχιτεκτόνων,

2 ΤΑΧΙ, λιανοπωλητών, ενοικιαζόµενων δωµατίων κ.λπ. Όλοι οι επιτηδευµατίες θα τηρούν βιβλία εσόδων και εξόδων και θα υπολογίζουν τα εισοδήµατά τους µε λογιστικό τρόπο (έσοδα - έξοδα). 2. Θέσπιση ενός ελάχιστου ορίου εισοδήµατος που θα απαγορεύει στους ελεύθερους επαγγελµατίες να εµφανίζουν στις δηλώσεις τους κέρδη χαµηλότερα από αυτό. Το ελάχιστο αυτό όριο θα διαµορφώνεται µε βάση τις πραγµατικές προσωπικές και οικογενειακές δαπάνες που πραγµατοποιεί ο επαγγελµατίας. ηλαδή, θα διαµορφώνεται µε βάση το κόστος χρήσης του αυτοκινήτου που κατέχει, της επιφάνειας του σπιτιού του, αλλά και των υπόλοιπων ακινήτων που χρησιµοποιεί. Επίσης, θα επηρεάζεται από τα δίδακτρα των ιδιωτικών σχολείων, τις αγορές καταναλωτικών αγαθών µέσω πιστωτικών καρτών και άλλες δαπάνες. 3. Ηλεκτρονική παρακολούθηση επαγγελµατιών και αυτοαπασχολούµενων µε υψηλό κίνδυνο φοροδιαφυγής. Θα υποχρεούνται να ασκούν τις δραστηριότητές τους µέσω πληροφοριακών συστηµάτων που θα παρέχονται ή θα ελέγχονται από το υπουργείο Οικονοµικών και από τα οποία θα προκύπτει καταγραφή του αριθµού των ραντεβού και των παρεχοµένων υπηρεσιών. Στο νέο σύστηµα αναµένεται να ενταχθούν κυρίως γιατροί, δικηγόροι, συµβολαιογράφοι, µηχανικοί και τεχνίτες. 4. Έξτρα φοροέκπτωση θα έχουν οι φορολογούµενοι που συγκεντρώνουν αποδείξεις δαπανών που θα προέρχονται από κλάδους που βρίσκονται στο «κόκκινο» της φοροδιαφυγής. Οι αποδείξεις αυτές, θα εκπίπτουν προσαυξηµένες ενδεχοµένως κατά 50%. 5. Αυστηρό έλεγχο του «πόθεν έσχες». Η Γενική Γραµµατεία Πληροφορικών Συστηµάτων θα συλλέξει για διασταυρώσεις και όλα τα στοιχεία από τους λογαριασµούς ύδρευσης, τηλεφωνίας και ηλεκτρικού. 6. Έλεγχο και φορολόγηση των ακινήτων που ανήκουν σε offshore εταιρίες. Εξετάζεται να αυξηθεί - από το 3% στο 40% της αντικειµενικής αξίας του ακινήτου - ο ετήσιος ειδικός φόρος που καταβάλλουν οι offshore και άλλες εταιρίες για ακίνητα που έχουν στη χώρα µας, ώστε να γίνει ασύµφορη η καταχώρηση ακινήτων σε τέτοιου είδους εταιρίες. Για το σκοπό αυτό, µελετάται η διενέργεια διασταυρώσεων, ώστε να εξακριβωθεί ποια ακίνητα είναι ιδιοκτησίας offshore εταιριών και δεν έχουν δηλωθεί. 7. Λίστες φοροφυγάδων µε ηλεκτρονική διαπόµπευση τους. 8. Έλεγχος και φορολόγηση των µερισµάτων από υπεράκτιες εταιρείες µέσω της χρήσης των υφιστάµενων ή επικείµενων διµερών φορολογικών συνθηκών. 9. υνατότητα σε πιστοποιηµένους φορολογούµενους να καταγγέλλουν εταιρείες και ιδιώτες που φοροδιαφεύγουν. 10. Υποχρεωτική τήρηση από τις επιχειρήσεις επιχειρηµατικών λογαριασµών στις εµπορικές τράπεζες. 11. Επιλογή των υποθέσεων που θα ελεγχθούν µε ένα σύστηµα point system που θα βασίζεται σε αντικειµενικά κριτήρια. 12. ιενέργεια φορολογικών ελέγχων µόνο σε εκείνες τις οµάδες φορολογουµένων που έχουν υψηλό βαθµό «επικινδυνότητας» για φοροδιαφυγή. Εγκατάλειψη της υποχρέωσης ελέγχου όλων των αρχείων µέσα σε διάστηµα πέντε ετών. 13. Ηλεκτρονική υποβολή (µέσω Internet ή κινητού τηλεφώνου) λεπτοµερών πληροφοριών για όλες τις εκδιδόµενες αποδείξεις. Τα στοιχεία αυτά µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τον εντοπισµό σε πραγµατικό χρόνο πλαστών τιµολογίων και εγκαταστάσεων που δεν εκδίδουν αποδείξεις. 14. Φορολογική αµνηστία στους ιδιώτες ή τις εταιρείες που βοηθούν στην προσαγωγή ενώπιoν της δικαιοσύνης διεφθαρµένων υπαλλήλων. 15. Επιβολή σκληρών ποινών και εξοντωτικών προστίµων σε όσους συλλαµβάνονται να φοροδιαφεύγουν. (Πηγή: Ηµερησία) Μόνο για κεφάλαιο κίνησης τα δάνεια µέσω του ΤΕΜΠΜΕ ικλίδες ασφαλείας προκειµένου τα εγγυοδοτηµένα από το ΤΕΜΠΜΕ δάνεια για κεφάλαιο κίνησης να µην µετατρέπονται σε τραπεζικές καταθέσεις προς αξιοποίηση της διαφοράς του επιτοκίου, πρόκειται, σύµφωνα µε έγκυρες πληροφορίες, να θεσπιστούν στο υπό διαµόρφωση νέο πρόγραµµα του Ταµείου. Η νέα διοίκηση του ΤΕΜΠΜΕ, υπό τον κ. Αλέξανδρο Παπαρσένο, σε στενή συνεργασία µε την υπουργό Οικονοµίας Λούκα Κατσέλη, επεξεργάζεται τους όρους του ΤΕΜΠΜΕ ΙΙΙ. H Υπουργός, που παραβρέθηκε στην ετήσια δεξίωση του Επιµελητηρίου Πιερίας, την Κυριακή 07 Φεβρουαρίου, τόνισε µεταξύ άλλων ότι στο πλαίσιο της αναµόρφωσης που επιχειρείται για το ΤΕΜΠΜΕ ΙΙΙ, προβλέπεται αλλαγή κριτηρίων, τροποποίηση των όρων λειτουργίας του Ταµείου και αύξηση του µετοχικού του κεφαλαίου από περίπου 200 εκατ. ευρώ που είναι σήµερα, σε εκατ. ευρώ. Όπως αναφέρει η εφηµερίδα «Εξπρές», στο νέο πρόγραµµα θα προβλέπονται δικλίδες προκειµένου να διασφαλίζεται ότι το δάνειο θα χρησιµοποιηθεί για επιχειρηµατικούς σκοπούς. Μεταξύ των µέτρων που εξετάζονται είναι η παροχή εγγύησης και η χρηµατοδότηση να συνδυαστεί µε τιµολόγια για αγορές πρώτων υλών ή άλλες δαπάνες, που σχετίζονται µε κεφάλαια κίνησης. Οι τελικές ρυθµίσεις για το πώς θα εφαρµοστεί το νέο µέτρο αναµένεται να ανακοινωθούν έως το τέλος του µήνα. Στους στόχους είναι το ΤΕΜΠΜΕ ΙΙΙ να απευθυνθεί και σε άλλους επιχειρηµατίες, όπως οι αγροτικές επιχειρήσεις ενώ στελέχη του υπουργείου και του Ταµείου επεξεργάζονται τη δυνατότητα να γίνουν λίγο πιο ελαστικά τα κριτήρια χορηγήσεων.

3 Ψηφίστηκε από τη Βουλή Ρύθµιση οφειλών Επιχειρήσεων, Επαγγελµατιών και Αγροτών προς τα πιστωτικά ιδρύµατα Τη δυνατότητα τακτοποίησης των υποχρεώσεών τους προς τις τράπεζες µέχρι τις 15 Απριλίου δίνει σε περίπου επιχειρήσεις το νοµοσχέδιο για τη ρύθµιση επιχειρηµατικών και επαγγελµατικών οφειλών που ψηφίστηκε από τη Βουλή. Σύµφωνα µε τις πρώτες εκτιµήσεις το ύψος των δανείων που ενδέχεται να ρυθµιστούν, υπολογίζεται ότι θα υπερβεί τα 30 δισ. ευρώ, στο σύνολο των 110 δισ. ευρώ που είναι το χαρτοφυλάκιο επιχειρηµατικών δανείων του τραπεζικού συστήµατος. Ιδιαίτερη βαρύτητα και εγρήγορση για την ενηµέρωση των ενδιαφερόντων σχετικά µε τη ρύθµιση δείχνει το αρµόδιο Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Στα Επιµελητήρια όλης της χώρας ήδη στάλθηκαν τα σχετικά ενηµερωτικά έντυπα. Άλλωστε, και η ίδια η Υπουργός Λούκα Κατσέλη δεν παρέλειψε, κατά την άφιξή της στην Κατερίνη για να παραβρεθεί στην ετήσια δεξίωση του Επιµελητηρίου Πιερίας, να µοιράσει στα παρευρισκόµενα µέλη του Επιµελητηρίου το ενηµερωτικό έντυπο. Επίσης, έκανε ειδική αναφορά στο θέµα κατά τη διάρκεια της οµιλίας της, τονίζοντας ότι η ρύθµιση αποτελεί ένα από τα µέτρα στήριξης της επιχειρηµατικότητας. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να προµηθευτούν το ενηµερωτικό έντυπο για την εν λόγω ρύθµιση ή περαιτέρω πληροφορίες από το Επιµελητήριο Πιερίας. Απαντήσεις σε βασικά ερωτήµατα που αφορούν όσους θα υπαχθούν στη ρύθµιση: 1. Πώς µπορώ να ρυθµίσω τα ληξιπρόθεσµα χρέη µου προς τις τράπεζες; Πρώτον, ο νόµος ρυθµίζει τις ληξιπρόθεσµες οφειλές επιχειρήσεων, επαγγελµατιών και αγροτών που δηµιουργήθηκαν µετά τη 30/6/2007. Η εξυπηρέτηση των ρυθµιζόµενων οφειλών γίνεται µε το συµβατικό επιτόκιο ενήµερης οφειλής, ενώ διαγράφονται οι τόκοι υπερηµερίας και ανατοκισµού που συσσωρεύτηκαν κατά την προηγούµενη περίοδο. Ο νόµος επεκτείνει τις παραπάνω δυνατότητες ρύθµισης ληξιπρόθεσµων οφειλών και σε οφειλές από δάνεια και πιστώσεις που κατέστησαν ληξιπρόθεσµα µετά την 1/1/2005 έως 30/6/2007, υπό τον όρο ότι θα αποπληρωθεί µέχρι 15/5/2010 ποσό ίσο µε το δέκα τοις εκατό της οφειλής που προκύπτει. 2. Ποιοι ωφελούνται και µέχρι ποιου ποσού; Ο νέος νόµος ρυθµίζει καταρχήν τις οφειλές επιχειρήσεων, επαγγελµατιών και αγροτών προς τα πιστωτικά ιδρύµατα που κατέστησαν ληξιπρόθεσµες µετά την 1/1/2005. Ειδικότερα: α) Σε ρύθµιση υπάγεται το σύνολο της ληξιπρόθεσµης οφειλής από κάθε σύµβαση δανείου ή πίστωσης εφόσον το σύνολο της ληξιπρόθεσµης οφειλής από κάθε σύµβαση δεν υπερβαίνει το ευρώ. β) Η ρύθµιση γίνεται µε επιτόκιο ενήµερης οφειλής και κατ ελάχιστον σε επτά έτη. Τα δύο πρώτα έτη ο δανειολήπτης καταβάλλει µόνο τόκους και µετά τις τοκοχρεολυτικές δόσεις. γ) Αν πρόκειται για ληξιπρόθεσµες οφειλές µετά την 30/7/2007, ο δανειολήπτης δεν υποχρεούται να προκαταβάλει για τη ρύθµιση κανένα ποσόν. Αν πρόκειται, ωστόσο, για ληξιπρόθεσµες οφειλές της περιόδου 1/1/2005 έως 30/6/2007, υποχρεούται να καταβάλει το 10% της οφειλής, δίχως να υπολογίζονται τόκοι ανατοκισµού και υπερηµερίας. δ) Για τις ληξιπρόθεσµες οφειλές µετά την 30/7/2007, διαγράφονται µε τη ρύθµιση οι τόκοι ανατοκισµού και υπερηµερίας. Για τις ληξιπρόθεσµες οφειλές της περιόδου 1/1/2005 έως 30/6/2007 διαγράφονται οι τόκοι ανατοκισµού και υπερηµερίας, εφόσον εξοφληθεί το ήµισυ της οφειλής. ε) Σε ρύθµιση υπάγονται και ληξιπρόθεσµες οφειλές από συµβάσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης που δεν έχουν καταγγελθεί. εν υπάγονται αντιθέτως επιδοτούµενα ή εγγυηµένα δάνεια. Οι αιτήσεις για την υπαγωγή στη ρύθµιση των οφειλών των προηγούµενων παραγράφων υποβάλλονται µέχρι τις 15/4/ Ρυθµίζονται και ενήµερες οφειλές; εύτερον, ο νόµος περιλαµβάνει διατάξεις που στοχεύουν στη ρύθµιση ενήµερων οφειλών µικρών και µικροµεσαίων επιχειρήσεων και αγροτών. Καθορίζονται συγκεκριµένα κριτήρια, ώστε να υπαχθούν στη ρύθµιση οι δανειολήπτες που τα έχουν ανάγκη, χωρίς ταυτόχρονα να τίθεται σε κίνδυνο η κεφαλαιακή επάρκεια των πιστωτικών ιδρυµάτων. Οι διατάξεις για τις ενήµερες οφειλές αφορούν τα επιχειρηµατικά ή αγροτικά δάνεια. 4. Ποιοι µπορούν να υπαχθούν στις διατάξεις για τις ενήµερες οφειλές; α) οι επιχειρήσεις και επαγγελµατίες µε βιβλία τρίτης κατηγορίας και οι αγροτικοί συνεταιρισµοί, οι οποίοι στην τελευταία ετήσια χρήση µέχρι τον Ιούνιο του 2009 είχαν ετήσιο κύκλο εργασιών µικρότερο των ευρώ και ζηµία στην ίδια χρήση. Προϋπόθεση είναι το ανεξόφλητο κεφάλαιο του δανείου να µην υπερβαίνει τις ευρώ. β) επιχειρήσεις µε ακαθάριστα έσοδα µικρότερα των ευρώ στην χρήση του 2008, κατ επάγγελµα αγρότες και επιχειρήσεις που έχουν από πυρκαγιές ή φυσικές καταστροφές από το 2007 µέχρι το Προϋπόθεση είναι το ανεξόφλητο κεφάλαιο του δανείου να µην υπερβαίνει το ποσόν των ευρώ.

4 5. Ποιες δυνατότητες παρέχονται; Οι παραπάνω δανειολήπτες έχουν µία από τις ακόλουθες δυνατότητες: α) περίοδο χάριτος ενός έτους, χωρίς καταβολή τόκων και κεφαλαίου, µε αντίστοιχη παράταση της συµβατικής διάρκειας του δανείου, εφόσον η σύµβαση δεν έχει υπερβεί το ένα τρίτο της διάρκειάς της, β) αναστολή επί διετία της χρεολυτικής αποπληρωµής του άληκτου κεφαλαίου µε αντίστοιχη παράταση της συµβατικής διάρκειας του δανείου και καταβολή των τόκων στη διάρκεια της αναστολής, γ) παράταση της συµβατικής διάρκειας του δανείου κατά τρία έτη. 6. Τι πρόβλεψη υπάρχει για τις επιχειρήσεις και τους επαγγελµατίες των πυρόπληκτων περιοχών από τις πυρκαγιές του 2007; Οι επιχειρήσεις και επαγγελµατίες των πυρόπληκτων περιοχών από τις πυρκαγιές του 2007 έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν, για τα δάνεια που τους είχαν χορηγηθεί, την αναστολή επί διετία και αναδροµικά από 1/1/2010 της αποπληρωµής του άληκτου κεφαλαίου. Κατά τη διετία αυτή καταβάλλουν µόνο τους τόκους. 7. Τι θα γίνει µε τον Τειρεσία; Ο νέος νόµος θέτει περιορισµούς στην επεξεργασία δυσµενών οικονοµικών δεδοµένων από την ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ και σε µακροχρόνιους αποκλεισµούς οφειλετών από την οικονοµική ζωή. Συγκεκριµένα: Προβλέπει το µέτρο της διαγραφής των δυσµενών δεδοµένων για όσους έχουν τακτοποιήσει ή θα τακτοποιήσουν εντός τριών µηνών από τη δηµοσίευση του νόµου, τις οφειλές τους. Μειώνει κατά ένα έτος τα όρια εγγραφής στον ΤΕΙΡΕΣΙΑ. Επιταγές και συναλλαγµατικές που εξοφλούνται σε τριάντα ηµέρες από τη σφράγισή τους ή τη λήξη τους, ανεξόφλητες οφειλές µέχρι ευρώ όπως και πρόσφατα εξοφληµένες µέχρι ευρώ δεν εµφανίζονται στον ΤΕΙΡΕΣΙΑ. Οι τράπεζες ενηµερώνουν χωρίς αµοιβή ή καθυστέρηση τον ΤΕΙΡΕΣΙΑ για την εξόφληση των οφειλών. Προβλέπει την υπό προϋποθέσεις µη εµφάνιση στον ΤΕΙΡΕΣΙΑ οφειλών που δικαιολογηµένα αµφισβητούνται. Προβλέπει τη δυνατότητα χορήγησης µπλοκ επιταγών σε όσους έχουν στερηθεί διοικητικά τη δυνατότητα αυτή, εφόσον υφίσταται εγγύηση. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ AGRO QUALITY FESTIVAL» Το Επιµελητήριο Πιερίας ενηµερώνει τα µέλη του ότι προτίθεται να συµµετέχει, αναλαµβάνοντας το κόστος ενοικίασης του περιπτέρου ανάλογα µε το ενδιαφέρον των µελών, στη Έκθεση «Agro Quality Festival» που θα πραγµατοποιηθεί στον πολυχώρο «Τεχνόπολις», στην Αθήνα, από τις 28 Απριλίου έως τις 2 Μαΐου 2010, υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. Στόχος της διοργάνωσης είναι να αναδείξει και να προβάλλει τα ποιοτικά προϊόντα της ελληνικής αγροτικής επιχειρηµατικότητας. Κατηγορίες εκθεµάτων: προϊόντα της ελιάς, ποτοποιεία, γαλακτοκοµεία, µελισσοκοµικά προϊόντα, προϊόντα κρέατος, οπωροκηπευτικά, παραδοσιακά προϊόντα, αγροτουρισµός, ζαχαροπλαστική και gourmet προϊόντα. Τα µέλη που επιθυµούν να συµµετέχουν µαζί µε το Επιµελητήριο Πιερίας παρακαλούνται να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους συµπληρώνοντας τη σχετική αίτηση, την οποία µπορούν να προµηθευτούν από την υπηρεσία, µέχρι την Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου. Περισσότερες πληροφορίες, στο τηλέφωνο , ώρες γραφείου. Με εκτίµηση, Ηλίας Χατζηχριστοδούλου Πρόεδρος ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ Α. Το Επιµελητήριο Πιερίας ενηµερώνει τα µέλη του για τις κάτωθι εκθέσεις: Ambiente Φρανκφούρτη ιεθνής Έκθεση ιακόσµησης και ειδών δώρων Ηµεροµηνία:12-16 Φεβρουαρίου 2010 Οργάνωση: Messe Frankfurt Greece Τηλ: , φαξ: BioFach 2010 Νυρεµβέργη ιεθνής Έκθεση για προιόντα βιολογικής καλλιέργειας Ηµεροµηνία:17-20 Φεβρουαρίου 2010 Οργάνωση: Messe Frankfurt Greece Τηλ: , φαξ: Marmin Stone 2010 Θεσσαλονίκη 34 η ιεθνής Έκθεση Μαρµάρου, Πετρωµάτων, Ορυκτών, Κατασκευών από µάρµαρο, Μηχανηµάτων & Εξοπλισµού Ηµεροµηνία:18-21 Φεβρουαρίου 2010, εκθεσιακός χώρος: ΕΘ Οργάνωση: Helexpo Τηλ: & φαξ: website:

5 Infacoma 2010 Θεσσαλονίκη 27 η ιεθνής Έκθεση οµικών υλικών, Μονωτικών Κουφωµάτων, Ειδών Υγιεινής, Μπάνιου, Προκατασκευών και Τεχνολογίας Ηµεροµηνία: Φεβρουαρίου 2010, εκθεσιακός χώρος: ΕΘ Οργάνωση: Helexpo Τηλ: & φαξ: website: Γεύσεις & Ζωή Αθήνα ιαδραστική πολυέκθεση: ποιοτική διατροφή υγεία ποιότητα ζωής Ηµεροµηνία: 8-11 Απριλίου 2010, Ζάππειον Συνεδριακό & Εκθεσιακό κέντρο Οργάνωση: Ατού ΑΕ Τηλ: , Φαξ: & website: Medic Expo 2010 Αττική 5 η Ιατρική Έκθεση για τον κλάδο των ιατρικών νοσοκοµειακών µηχανηµάτων και εξοπλισµού, ιατρικά εφόδια αναλώσιµα και υπηρεσίες Ηµεροµηνία: Απριλίου 2010, στο Helexpo Palace, Λ. Κηφισίας - Μαρούσι Οργάνωση: Compass expo Τηλ: , Φαξ: & Β. Εκθέσεις µε τη συµµετοχή του Επιµελητηρίου Πιερίας 4 η Έκθεση Ελαιολάδου και Ελιάς Πειραιά Ηµεροµηνία: Μαρτίου 2010, εκθεσιακός χώρος: ΟΛΠ Πειραιά (website: Το Επιµελητήριο Πιερίας ενηµερώνει τα µέλη του για ότι προτίθεται να συµµετέχει αναλαµβάνοντας το κόστος ενοικίασης του περιπτέρου ανάλογα µε το ενδιαφέρον των µελών. Τα µέλη που επιθυµούν να συµµετέχουν µαζί µε το Επιµελητήριο Πιερίας παρακαλούνται να συµπληρώσουν σχετική αίτηση που µπορούν να προµηθευτούν από την υπηρεσία. Περισσότερες πληροφορίες, στο τηλέφωνο , ώρες γραφείου. Γ. Επιχειρηµατικές Αποστολές Επιχειρηµατική Αποστολή στο Άµπου Ντάµπι/ Η.Α.Ε. Ηµεροµηνία: Μαρτίου 2010 ιοργάνωση: Αραβο Ελληνικό Επιµελητήριο Εµπορίου & Αναπτύξεως ηλώσεις συµµετοχής: ΑΜΕΣΑ Πληροφορίες: Άννα Σακούρ. Τηλ: & (εσωτ 103), Φαξ: & Επιχειρηµατική Αποστολή στην Σεούλ - Κορέα Επιχειρηµατική Αποστολή του κοινοτικού προγράµµατος Gateway to Korea για επιχειρήσεις του κλάδου των κατασκευών και κτηριακής τεχνολογίας. Ηµεροµηνία: 7-11 Ιουνίου 2010 ιοργάνωση: Ελληνική Πρεσβεία στη Σεούλ, Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων Αιτήσεις συµµετοχής µέσω του διαδικτύου στην ιστοσελίδα: Προθεσµία υποβολής αιτήσεων έως 29 Ιανουαρίου 2010 Για κάθε µέλος της αποστολή καλύπτονται τα έξοδα διαµονής µέχρι 1000 ευρώ και παρέχεται η δυνατότητα επιπλέον εξειδικευµένων υπηρεσιών, το κόστος των οποίων καλύπτεται κατά 80% µέχρι του ποσού των 1600 ευρώ. Τηλέφωνο Ελληνικής Πρεσβείας στη Σεούλ: , Φαξ: ΕΛΤΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ Το Επιµελητήριο Πιερίας ενηµερώνει τα µέλη του για συνεργασίες, προσφορές και ζητήσεις προϊόντων από επιχειρήσεις του εξωτερικού. Σηµειώνεται ότι το Επιµελητήριο δεν φέρει καµία περαιτέρω ευθύνη. Επίσης, για δελτία προσφορών ζητήσεων και επιχειρηµατικών συνεργασιών µπορείτε να επισκέπτεστε τη δικτυακή σελίδα του Επιµελητηρίου ή το αρµόδιο τµήµα του Επιµελητηρίου, τηλ ΗΝΩΜ.ΑΡΑΒ.ΕΜΙΡΑΤΑ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗΝ ΤΖΕΝΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟ Ο.Ε.Υ. /ΝΣΗ: P.O.BOX 5108, JEDDAH 21422, SAUDI ARABIA ΤΗΛ: ( ) FAX: ( ) ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΑΟΥ ΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ ΖΗΤΟΥΝ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ (ΦΑΡΜΑΚΑ, ΙΑΤΡΙΚΟ ΥΛΙΚΟ, ΜΑΡΜΑΡΟ, ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ κα). ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ Viola Farma Ltd /ΝΣΗ: Ulbrokas street 42, Riga, LV-1021 ΤΗΛ: (00371) FAX: (00371) web site: Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ "VIOLA FARMA Ltd", ΠΟΥ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΙΑΝΟΜΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΖΗΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΈΛΛΗΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΟΛΛΑΝ ΙΑ GS Filters BV /ΝΣΗ: P.O. Box 95553, 2509 CN, The Hague /The Netherlands ΤΗΛ: (0031 (0)) FAX: (0031 (0)) web site: Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ "GS Filters BV", ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ Α ΡΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ- ΕΞΟΥ ΕΤΕΡΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΚΠΕΜΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ, ΖΗΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΈΛΛΗΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ

6 ΟΥΚΡΑΝΙΑ TOBACCO COMPANY KHAMADEY (Contact person Sergey Stelnik) /ΝΣΗ: 83047,Ukraine, Donetsk, Antropova 2-2A Str. ΤΗΛ: (0038) , , FAX: (0038) Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ "TOBACCO COMPANY KHAMADEY", ΕΝ ΙΑΦΕΡΕΤAI ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΕΞΗΣ ΕΙ ΩΝ ΚΑΠΝΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (HQ) ΜΕ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΝΙΚΟΤΙΝΗ 2%-3%: FLUE CURED VIRGINIA (125 τόνους µηνιαίως), ORIENTAL TOBACCOS (75 τόνους), BURLEY (50 τόνους). ΠΟΛΩΝΙΑ C C Polonia (Contact person Adam Plaszczyk) /ΝΣΗ: Zagonowa 36, Lodz, Poland ΤΗΛ: (0048) , FAX: (0048) Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ "C C POLONIA", ΠΟΥ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΤΕΡΑ ΤΟΥ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟΥ ΤΟΜΑΤΟΠΟΛΤΟΥ, ΖΗΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΈΛΛΗΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ. ΤΟΥΡΚΙΑ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ A /ΝΣΗ: ΡΙΓΗΛΛΗΣ 26, ΑΘΗΝΑ-ΕΛΛΑ Α ΤΗΛ: (210) FAX: (210) web site: ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ ΖΗΤΟΥΝ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ (ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ, ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΟΤΟΠΟ ΗΛΑΤΩΝ κα). ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Επιχειρηµατική ανειστική Βιβλιοθήκη Επιχειρηµατική βιβλιοθήκη αλλά και δωρεάν χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή µε παροχές ίντερνετ διαθέτει πλέον το Επιµελητήριο στα µέλη του. Η δανειστική βιβλιοθήκη λειτουργεί τις ώρες που είναι ανοικτό το Επιµελητήριο Πιερίας, δηλαδή καθηµερινά από τις 7:30 15:00 και κάθε Τετάρτη απόγευµα από τις 18:00-21:00. Λειτουργία Τµήµατος ιαχείρισης Ανθρώπινου υναµικού Στο Επιµελητήριο Πιερίας λειτουργεί γραφείο ενηµέρωσης ανέργων και επιχειρήσεων, το οποίο διατηρεί αρχείο δεδοµένων ατόµων που αναζητούν εργασία σε επιχειρήσεις του νοµού και επιχειρήσεων που προσφέρουν εργασία. Αν ζητάτε εργασία σε επιχειρήσεις του νοµού ή ψάχνετε ανθρώπινο δυναµικό απευθυνθείτε στο Επιµελητήριο Πιερίας για να καταθέσετε τα στοιχεία σας, εντελώς δωρεάν, καθηµερινά, ώρες γραφείου, στο τηλέφωνο Συνεχίζονται τα σεµινάρια από την Επιµελητηριακή Σχολή Μπορείτε να δηλώσετε συµµετοχή συµπληρώνοντας τη σχετική αίτηση στα γραφεία του Επιµελητηρίου ή στέλνοντάς την µε ΦΑΞ. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο Προβληθείτε στην Ιστοσελίδα του Επιµελητηρίου Πιερίας και Επωφεληθείτε. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο Στα γραφεία του Επιµελητηρίου και στη διάθεση κάθε ενδιαφερόµενου µέλους υπάρχει κατάσταση µε ζητήσεις προσφορές προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και λίστα µε τις εκθέσεις εσωτερικού εξωτερικού. Επίσης, µπορείτε να ενηµερώνεστε σχετικά και από την ιστοσελίδα του Επιµελητηρίου (www.champier.gr). Ανοιχτές είναι οι υπηρεσίες του Επιµελητηρίου κάθε Τετάρτη απόγευµα, από τις 6µ.µ. έως τις 9µ.µ.. Τα µέλη έχουν τη δυνατότητα να κάνουν χρήση υπηρεσιών όπως έκδοση πιστοποιητικών, βεβαιώσεων, εγγραφές, πληρωµές, κτλ. Φοροτεχνική Υπηρεσία στο Επιµελητήριο Πιερίας Στο Επιµελητήριο Πιερίας λειτουργεί δωρεάν για τα µέλη Φοροτεχνική Υπηρεσία κάθε Τετάρτη απόγευµα και ώρες 6 µ.µ. έως 9 µ.µ.. Στο Επιµελητήριο, κάθε ευτέρα και Τρίτη, ώρες γραφείου, λειτουργεί «Γραφείο Νοµικών Υπηρεσιών», χωρίς οικονοµική επιβάρυνση για τα µέλη. Ώρες υποδοχής µελών Ο Πρόεδρος και τα µέλη της ιοικητικής Επιτροπής του Επιµελητηρίου βρίσκονται στο Επιµελητήριο κάθε Τετάρτη απόγευµα και ώρες 7-9µ.µ. για να πραγµατοποιούν συναντήσεις µε µέλη που επιθυµούν να συζητήσουν µε τη διοίκηση για θέµατα και προβλήµατα που τους απασχολούν, να εκφράσουν παράπονα, σκέψεις ή προτάσεις τους. Οι συναντήσεις ορίζονται κατόπιν συνεννόησης µε τη Γραµµατεία Προέδρου, στο τηλέφωνο

ΥΠΟΜΝΗΜΑ 10 ΣΗΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΣΕΕ. προς την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ & ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ 10 ΣΗΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΣΕΕ. προς την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ & ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΥΠΟΜΝΗΜΑ 10 ΣΗΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΣΕΕ προς την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ & ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ Αθήνα, Αύγουστος 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ Ι. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 1 ΙΙ. ΝΕΑ ΒΑΣΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαία ηλεκτρονική ενημερωτική έκδοση του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης

Εβδομαδιαία ηλεκτρονική ενημερωτική έκδοση του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης On line Εβδομαδιαία ηλεκτρονική ενημερωτική έκδοση του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 14 Φεβρουαρίου 2014, τεύχος 306 Επιμέλεια: Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας Σύνταξη:

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 8 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ

Σελίδα 1 από 8 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ Σελίδα 1 από 8 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 3816/10 Βλέπετε το πλήρες κείµενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 6Α Μέγεθος κειµένου: 1379,801 KB N. 3816/10

Διαβάστε περισσότερα

Kελεμένης & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία

Kελεμένης & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία Εν συντομία 2 Παρά την αφθονία της πληροφορίας σε κάθε λογής οικονομική δραστηριότητα, το έλλειμμα νομικής πληροφόρησης παραμένει σοβαρό για την ελληνική επιχείρηση. Σε αντίθεση με ό,τι Πρόσφατη Νομοθεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ 2011-2013. Πολίτες και πολιτεία Μαζί

ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ 2011-2013. Πολίτες και πολιτεία Μαζί ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ 2011-2013 Πολίτες και πολιτεία Μαζί ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σύμφωνα με το άρθρο 1 του νόμου 3943/2011 κάθε τρία χρόνια εκπονείται εθνικό επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

Το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

Το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ Το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ και ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ Συνδιοργανώνουν ενηµερωτική ηµερίδα για τα Μέλη τους µε θέµα: ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ 2012 2013 Το Σάββατο

Διαβάστε περισσότερα

Οι 69 + 1 αλλαγές του νέου φορολογικού νόµου

Οι 69 + 1 αλλαγές του νέου φορολογικού νόµου Οι 69 + 1 αλλαγές του νέου φορολογικού νόµου ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, Πέµπτη, 17 Ιανουαρίου 2013 Αθανάσιος Λ. Βουθούνης, Σελίδα: 43 Με το Νόµο που ψηφίστηκε πρόσφατα στη Βουλή µε θέµα «Ρυθµίσεις στη Φορολογία Εισοδήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ. Σηµειώσεις Σεµιναρίων

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ. Σηµειώσεις Σεµιναρίων ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Σηµειώσεις Σεµιναρίων Ανάλυση των διατάξεων του Ν. 2238/1994 όπως ισχύουν µετά τις αλλαγές των Ν. 3522/2006, 3610/2007 και Ν. 3634/2008 Πρακτικά παραδείγµατα

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ (Αρχιτεκτόνων Μηχανικών)

Φορολογία ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ (Αρχιτεκτόνων Μηχανικών) Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας Τμήμα Επαγγελματικών Θεμάτων Ενημερωτικό Σεμινάριο Τ.Ε.Ε./Τ.Κ.Μ Φορολογία ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ (Αρχιτεκτόνων Μηχανικών) Νόμος 4308/2014 Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

Χρόνια πολλά & ευτυχισμένος ο νέος χρόνος

Χρόνια πολλά & ευτυχισμένος ο νέος χρόνος NEWS ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ENΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΛΑΜΙΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΤΕΥΧΟΣ 14 Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Φ Θ Ι Ω Τ Ι Δ Α Σ / Ο Θ Ω Ν Ο Σ 3, Τ. Κ. 3 5

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ENΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΛΑΜΙΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - OKΤΩΒΡΙΟΣ 2011 ΤΕΥΧΟΣ 12

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ENΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΛΑΜΙΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - OKΤΩΒΡΙΟΣ 2011 ΤΕΥΧΟΣ 12 NEWS ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ENΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΛΑΜΙΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - OKΤΩΒΡΙΟΣ 2011 ΤΕΥΧΟΣ 12 Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Φ Θ Ι Ω Τ Ι Δ Α Σ / Ο Θ Ω Ν Ο Σ 3, Τ. Κ. 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ 1. «Μπόνους» σε νέους για ίδρυση επιχείρησης 2 2. Αγρότες του ειδικού καθεστώτος (Μη υπόχρεοι στην τήρηση βιβλίων) - Ισχύον

Διαβάστε περισσότερα

Πρεσβεία της Ελλάδος στην Κύπρο Γραφείο Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων Επιχειρηµατικός Οδηγός

Πρεσβεία της Ελλάδος στην Κύπρο Γραφείο Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων Επιχειρηµατικός Οδηγός Πρεσβεία της Ελλάδος στην Κύπρο Γραφείο Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων Επιχειρηµατικός Οδηγός Συντάκτες: Βασίλης Σκρόνιας, Σύµβουλος ΟΕΥ Α Μιχάλης Χαροκόπος, Γραµµατέας ΟΕΥ Β Λευκωσία, 6 Μαΐου 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011 ΤΕΥΧΟΣ 47 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ. επικοινωνία ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011 ΤΕΥΧΟΣ 47 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ. επικοινωνία ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΤΕΥΧΟΣ 47 επικοινωνία ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ περιεχόμενα χρήσιμα EΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΣΤΟ www.korinthiacc.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.. Τµήµα Β ΗΜΟΣΙΩΝ & Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΜΕ ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ»

«ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΜΕ ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ» «ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΜΕ ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ» ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΜΕ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ Αθήνα, Οκτώβριος 2011 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Γενικές Παρατηρήσεις 2. Υφιστάμενη

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση. Δελτίο Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών

Ενημέρωση. Δελτίο Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών Ενημέρωση ETOΣ 61ο AP. 513 ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2009 www.eea-info.gr ISSN 1105-5626 Tιμή Πώλησης: 0,01h Η κρίση και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων μέσω του ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ ΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 2012 ΤΕΥΧΟΣ 51

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ ΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 2012 ΤΕΥΧΟΣ 51 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 ΤΕΥΧΟΣ 51 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ περιεχόμενα - ταυτότητα ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : «ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 2012» : «TAXATION 2012» ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΧΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ : 9 Ο Α.Μ. : 13212 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΑΦΑΗΛ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ : 9 Ο Α.Μ. : 13268 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΓΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ (ΥΠΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ) ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ (ΥΠΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ) ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ (ΥΠΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ) ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Άρθρο 1 Κλίμακα φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων και δαπάνες απόκτησης

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικά Νέα Νέος Φορολογικός Νόμος

Φορολογικά Νέα Νέος Φορολογικός Νόμος Greece, EMEA Deloitte Hadjipavlou Sofianos & Cambanis ΑΕ Tax Services Σε αυτό το τεύχος: Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων Παρακρατούμενοι φόροι Φορολογία υπεραξίας

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÖÙÍÇ ÔÏÕ ÊÁÔÁÍÁËÙÔÇ

Ç ÖÙÍÇ ÔÏÕ ÊÁÔÁÍÁËÙÔÇ ÓÕÌÌÅÔÅ Ù ÅÍÇÌÅÑÙÍÏÌÁÉ ÅÐÉËÅÃÙ ÐÁÑÅÌÂÁÉÍÙ! Ç ÖÙÍÇ ÔÏÕ ÊÁÔÁÍÁËÙÔÇ ÐÅÑÉÏÄÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÔÇÓ ÅÍÙÓÇÓ ÅÑÃÁÆÏÌÅÍÙÍ ÊÁÔÁÍÁËÙÔÙÍ ÅËËÁÄÁÓ ÔÅÕ ÏÓ 3 ÏÊÔÙÂÑÉÏÓ 2010 www.eeke.gr ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ: ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Ιδρυμα Καβάλας Σχολή Διοίκησης Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΡΦΕΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Τεχνολογικό Ιδρυμα Καβάλας Σχολή Διοίκησης Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΡΦΕΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Τεχνολογικό Ιδρυμα Καβάλας Σχολή Διοίκησης Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΡΦΕΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΣΑΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ ΛΩΛΟΥ ΓΛΑΥΚΗ ΚΑΒΑΛΑ 2006 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Editorial. Έχει γίνει πλέον κοινή συνείδηση. Προτιμούμε ελληνικά για να σώσουμε την οικονομία της πατρίδας μας

Editorial. Έχει γίνει πλέον κοινή συνείδηση. Προτιμούμε ελληνικά για να σώσουμε την οικονομία της πατρίδας μας Editorial Προτιμούμε ελληνικά για να σώσουμε την οικονομία της πατρίδας μας Έχει γίνει πλέον κοινή συνείδηση ότι για την αντιμετώπιση της μεγάλης οικονομικής κρίσης, που πλήττει την Ελλάδα, έχοντας φέρει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Το Διοικητικό Συμβούλιο της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης, με την από 28/5/2015 και με αριθμό 7 Πράξη του, καλεί, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ENΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΛΑΜΙΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΤΕΥΧΟΣ 16

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ENΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΛΑΜΙΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΤΕΥΧΟΣ 16 NEWS ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ENΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΛΑΜΙΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΤΕΥΧΟΣ 16 Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Φ Θ Ι Ω Τ Ι Δ Α Σ / Ο Θ Ω Ν Ο Σ 3, Τ. Κ. 3 5 1 0 0 Λ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ. «Η αγορά των καταναλωτικών δανείων στην Ελλάδα»

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ. «Η αγορά των καταναλωτικών δανείων στην Ελλάδα» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΘΕΜΑ: «Η αγορά των καταναλωτικών δανείων στην Ελλάδα» Υπεύθυνος καθηγητής: κ. Πασχαλίδης Νικόλαος Σπουδάστρια:

Διαβάστε περισσότερα

ραστηριότητες Επιχειρηµατικά Νέα Προγράµµατα-Επιδοτήσεις

ραστηριότητες Επιχειρηµατικά Νέα Προγράµµατα-Επιδοτήσεις NEWS ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ENΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΛΑΜΙΑ MΑΪΟΣ 2013 ΤΕΥΧΟΣ 31 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ/ΟΘΩΝΟΣ 3, Τ. Κ. 35100 ΛΑΜΙΑ / email: info@fthiotidoscc.gr / 22310

Διαβάστε περισσότερα

BusinessNews. Σε αυτό το τεύχος Πόσο αξίζει κάθε πελάτης σας; ΣΕΛ. 2

BusinessNews. Σε αυτό το τεύχος Πόσο αξίζει κάθε πελάτης σας; ΣΕΛ. 2 ΤΕΥΧΟΣ 11 ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ΜΗΝΙΑΙΟ NEWSLETTER ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ & ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ BusinessNews e-newsletter SUMMERTIME June2011 ΤΗΛ: +30.26650.21428 FAX: +30.26650.27849 EMAIL: INFO@EPIXEIREIN.GR

Διαβάστε περισσότερα

Ευχής έργον η στήριξη της νομοθεσίας για το κάπνισμα

Ευχής έργον η στήριξη της νομοθεσίας για το κάπνισμα >>> >>>> >>>>> >>>>>>> 3 Ευχής έργον η στήριξη της νομοθεσίας για το κάπνισμα Σχετικά με το θέμα της νομοθεσίας για το κάπνισμα που πρόσφατα ψηφίστηκε στη Βουλή και θα εφαρμόζεται στη χώρα μας από 1η Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα