Manpower Ελλάς, Ξενοφώντος 9, Σύνταγµα Tηλ.: , Fax: , Manpower Inc. All rights reserved.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Manpower Ελλάς, Ξενοφώντος 9, 105 57 Σύνταγµα Tηλ.: 210 32 24 301, Fax: 32 48 621 www.manpower.com. 2008, Manpower Inc. All rights reserved."

Transcript

1 Manpower Ελλάς, Ξενοφώντος 9, Σύνταγµα Tηλ.: , Fax: , Manpower Inc. All rights reserved.

2 Αντιµετωπίζοντας προσφορά ζήτηση την Έλλειψη Ταλέντων στην Αγορά Εργασίας 2008 A Manpower White Paper

3

4 Περιεχόµενα Το Παράδοξο των Ανθρώπινων Πόρων Οι Τάσεις Γίνονται Εντονότερες: What s Next? ηµογραφική Εξέλιξη Οικονοµική Ανάπτυξη ιεθνής Ανταγωνισµός Τεχνολογική Πρόοδος Αντιµετωπίζοντας την Έλλειψη Ταλέντων: 2008 Κυβερνήσεις: Αναπτύσσοντας τα Κατάλληλα Προσόντα Εργοδότες: Αντιµετωπίζοντας την Έλλειψη Ταλέντων Έρευνα για την Έλλειψη Ταλέντων - Αποτελέσµατα 2008 στον κόσµο Η Έλλειψη Ταλέντων στην Ελληνική Αγορά Εργασίας Εργαζόµενοι: η Προπόνηση για τον Αγώνα Συµπέρασµα Μόνη Λύση η Πρόληψη

5 Αντιµετωπίζοντας Την Έλλειψη Ταλέντων Στην Αγορά Εργασίας: 2008 Η έλλειψη ταλέντων δεν αποτελεί πλέον µια κρίση που φαίνεται αµυδρά στον ορίζοντα. Σε πολλές περιοχές και σε πολλούς τοµείς επαγγελµατικής δραστηριότητας, είναι µια κρίση που συµβαίνει ΤΩΡΑ και απειλεί να εξαπλωθεί ακόµη περισσότερο. Η έλλειψη ταλέντων απειλεί την παγκόσµια ανάπτυξη και ευηµερία. Ωστόσο, αν και τα προβλήµατα που σχετίζονται µε την έλλειψη ταλέντων είναι σε µεγάλο βαθµό γνωστά και αναγνωρισµένα, οι πιθανές λύσεις του προβλήµατος δεν έχουν ευρέως υιοθετηθεί ή εφαρµοστεί από τις εταιρείες, τις κυβερνήσεις και τους ιδιώτες που µπορούν να επωφεληθούν από αυτές. Οι δηµογραφικές αλλαγές (γήρανση του πληθυσµού, µείωση του ρυθµού των γεννήσεων, οικονοµική µετανάστευση), οι κοινωνικές εξελίξεις, τα ανεπαρκή εκπαιδευτικά προγράµµατα, η παγκοσµιοποίηση και οι επιχειρηµατικές πρακτικές (outsourcing, πρόσληψη εργαζοµένων από άλλα κράτη, προσλήψεις εργαζοµένων µόνον όταν υπάρχει ζήτηση) ευθύνονται όχι µόνο για τη µείωση της συνολικής διαθεσιµότητας ταλέντων, αλλά επίσης και σε µεγαλύτερο βαθµό- για τη δυσκολία εύρεσης εργαζοµένων µε τις δεξιότητες που απαιτούνται για την υποστήριξη τόσο των βιοµηχανοποιηµένων όσο και των αναδυόµενων ή αναπτυσσόµενων οικονοµιών. Επιπροσθέτως, και ως απόρροια των τεχνολογικών εξελίξεων και της αύξησης της παραγωγικότητας, πολλές θέσεις χαµηλής εξειδίκευσης καταργούνται, ενώ πολλά επαγγέλµατα που κάποτε ήταν περιζήτητα σήµερα θεωρούνται ξεπερασµένα. Μπορεί µε τον τρόπο αυτό το φαινόµενο της έλλειψης ταλέντων να γίνεται λιγότερο αισθητό, αφού µειώνεται η ζήτηση για ορισµένα επαγγέλµατα, αλλά η παράπλευρη συνέπειά του είναι ότι πολλοί εργαζόµενοι µένουν άνεργοι. Ως εκ τούτου, τόσο οι ίδιοι οι εργαζόµενοι, όσο και οι συνδικαλιστικοί φορείς που τους εκπροσωπούν οφείλουν να αξιοποιήσουν όλες τις διαθέσιµες ευκαιρίες για επανεκπαίδευση και επιµόρφωση, ώστε οι υποψήφιοι να αποκτήσουν τις δεξιότητες που ζητά η αγορά εργασίας του µέλλοντος. Η µελέτη αυτή (αναθεωρηµένη έκδοση της αρχικής µελέτης του 2006) ερευνά και καταγράφει τις τάσεις που ενδέχεται στο µέλλον να ισχυροποιηθούν και τους τρόπους µε τους οποίους οι κυβερνήσεις, οι εργοδότες και οι εργαζόµενοι µπορούν να προετοιµαστούν για να αντιµετωπίσουν τη διαρκώς αυξανόµενη έλλειψη ταλέντων. 1

6 Το Παράδοξο των Ανθρώπινων Πόρων Σύµφωνα µε πρόσφατη µελέτη του ιεθνούς Οργανισµού Εργασίας (ILO), το 2007 εργαζόταν µόνο το 61,7% του παγκόσµιου πληθυσµού το οποίο βρίσκεται σε ηλικία που µπορεί να εργαστεί. Αυτό σηµαίνει ότι 1,5 δισεκατοµµύριο άνθρωποι στον κόσµο, ενώ βρίσκονται σε ηλικία που µπορούν να εργαστούν, είναι είτε άνεργοι, είτε υποαπασχολούµενοι. Ωστόσο, όπως κάθε εργοδότης µπορεί να αντιληφθεί, η λύση στο πρόβληµα της έλλειψης ταλέντων δεν θα προέλθει από τον αριθµό των διαθέσιµων για εργασία ανθρώπων. Η λύση εξαρτάται από τη διαθεσιµότητα των κατάλληλων ανθρώπων, αυτών δηλαδή που έχουν τις απαιτούµενες δεξιότητες. Και εδώ είναι που υπεισέρχονται αρκετοί παράγοντες, οι οποίοι καθιστούν την εύρεση αυτών των ανθρώπων δύσκολητόσο δύσκολη που η αρνητική της επίδραση στην παγκόσµια οικονοµία είναι ήδη αισθητή και στο µέλλον θα γίνει ακόµα περισσότερο. Ήδη πολλές εθνικές οικονοµίες βρίσκονται αντιµέτωπες και αυτό θα ενταθεί- µε σοβαρές ελλείψεις στην αγορά εργασίας, ελλείψεις που οφείλονται όχι µόνο σε άνευ προηγουµένου δηµογραφικές αλλαγές, αλλά και στην έλλειψη ατόµων µε τα προσόντα και τις δεξιότητες που απαιτούνται για την κάλυψη των διαθέσιµων θέσεων εργασίας. Με άλλα λόγια, η επερχόµενη δηµογραφική κρίση θα ενταθεί από το φαινόµενο της έλλειψης ταλέντων, το οποίο απειλεί να µπλοκάρει τις κινητήριες µηχανές της παγκόσµιας οικονοµικής ανάπτυξης. Σε πολλές αναπτυγµένες οικονοµίες, ο αριθµός των γεννήσεων δεν αρκεί για να αναπληρώσει τη µείωση του πληθυσµού, ενώ παράλληλα ο µέσος όρος ζωής αυξάνεται, λόγω των καλύτερων συνθηκών περίθαλψης. Ως αποτέλεσµα, το ενεργό ανθρώπινο δυναµικό δεν επαρκεί για να στηρίξει τις οικονοµικές ανάγκες των χωρών αυτών. Σε άλλες χώρες υπάρχει ανεργία ή υποαπασχόληση, λόγω της ανεπαρκούς ή ακατάλληλης εκπαίδευσης. Άλλες πάλι οικονοµίες δεν εµφανίζουν αριθµητικό έλλειµµα ανθρώπινου δυναµικού, όµως είτε τα προσόντα που οι υποψήφιοι διαθέτουν δεν είναι αυτά που απαιτούνται για τις διαθέσιµες θέσεις εργασίας, είτε, όταν τα προσόντα των υποψηφίων είναι τα απαιτούµενα, οι υποψήφιοι εργαζόµενοι βρίσκονται µακριά από τις περιοχές όπου υπάρχει προσφορά εργασίας Αυτή η διττή πραγµατικότητα της ανεργίας και της έλλειψης ταλέντων δηµιουργεί έναν µοναδικό, αυτοτροφοδοτούµενο φαύλο κύκλο και φέρνει τις κυβερνήσεις και τους εργοδότες αντιµέτωπους µε το Παράδοξο των Ανθρώπινων Πόρων: πώς θα βρεθούν οι κατάλληλοι άνθρωποι στο σωστό χρόνο και στο σωστό µέρος έτσι ώστε να καλυφθεί το κενό; H κατάσταση του ανθρώπινου δυναµικού στην Κίνα µπορεί να συνοψιστεί σε µία φράση: «έλλειψη των κατάλληλων ανθρώπων». Το πρόβληµα αυτό επιδρά σε ένα ευρύ φάσµα οικονοµικών δραστηριοτήτων, από τη βιοµηχανία έως τις δουλειές γραφείου. Παρά την πληθώρα διαθέσιµου ανθρώπινου δυναµικού, η ζήτηση για συγκεκριµένες δεξιότητες είναι πολύ µεγαλύτερη από την προσφορά. The Economist Intelligence Unit, «China Economy: Talent Shortage», 22 Αυγούστου 2007 Η Έλλειψη Ταλέντων σε Τίτλους Μελέτη του McKinsey Global Institute προβλέπει ότι µέσα στα επόµενα 10 χρόνια η Κίνα θα χρειαστεί τις υπηρεσίες 75,000 υψηλόβαθµων στελεχών. Σε µία λίαν αισιόδοξη προσέγγιση, η έρευνα εκτιµά ότι σήµερα υπάρχουν µόλις 3,000 µε 5,000 στελέχη αυτής της βαθµίδας. The Economist, «Capturing Talent - Asia s Skill Shortage», 18 Αυγούστου 2007 Περίπου το 50% των στελεχών του τεχνολογικού τοµέα θεωρούν ότι η διαχείριση µιας παγκόσµιας δεξαµενής ταλέντων καθίσταται σταδιακά η µεγαλύτερη πρόκληση που αντιµετωπίζουν. «Technology Executive Connections - Successful Strategies for Talent Management», Vol 3, PricewaterhouseCoopers Περίπου 5 εκ. Βρετανοί, από τα συνολικά 60 εκ., ζουν στο εξωτερικό... Η αγορά των ταλαντούχων ανθρώπων γίνεται όλο και πιο ανταγωνιστική και παγκόσµια. The Economist, «A World in Flux», Νοέµβριος

7 Οι Τάσεις Γίνονται Εντονότερες: What s Next? Οι κυβερνήσεις και οι εργοδότες ήδη γνωρίζουν την έλλειψη ταλέντων στην αγορά εργασίας και λαµβάνουν µέτρα για να την αντιµετωπίσουν. Τα µέτρα αυτά περιλαµβάνουν τις παροχές για εκπαίδευση και επιµόρφωση, την υιοθέτηση στρατηγικών για τη µετανάστευση, τα µέτρα ένταξης του οικονοµικά ανενεργού πληθυσµού σε µια πιο «ανοιχτή» αγορά εργασίας και την ενθάρρυνση των ικανών και έµπειρων εργαζοµένων µεγαλύτερης ηλικίας ώστε να παραµείνουν περισσότερο στην αγορά εργασίας. Αλλά όσο οι ελλείψεις γίνονται πιο εµφανείς, υπάρχουν πολλά περισσότερα µέτρα πρόληψης τα οποία µπορούν να πάρουν οι εργοδότες και οι κυβερνήσεις προκειµένου να αµβλύνουν την αρνητική επίδραση του φαινοµένου στο µέλλον. Στην επόµενη δεκαετία είναι πιθανό κάποιες από τις τάσεις που παρατηρούµε σήµερα και καταγράφουµε παρακάτω να γίνουν πιο έντονες. ηµογραφική Εξέλιξη Μια σειρά δηµογραφικών αλλαγών σε όλο τον κόσµο έχει οδηγήσει στο εξής φαινόµενο: υπάρχουν πλέον πολύ λίγοι άνθρωποι στη σωστή ηλικία ή µε τις κατάλληλες δεξιότητες ή στο σωστό µέρος. Επιπλέον, κατά τα επόµενα 20 χρόνια και σε πολλά µέρη του κόσµου, όλο και λιγότεροι άνθρωποι θα µπαίνουν στην αγορά εργασίας. Σχήµα 1: Η αναντιστοιχία στην πυραµίδα της προσφοράς/ζήτησης ολάρια ανά ώρα Άνδρες Γυναίκες Αριθµός διαθέσιµων ατόµων ανά επίπεδο δεξιότητας Η έλλειψη πόρων δηµιουργεί ένταση στην αγορά εξειδικευµένων ατόµων Η υπερπροσφορά ανειδίκευτων πόρων δηµιουργεί ανεργία Σε χώρες όπου ο ρυθµός των γεννήσεων είναι σταθερός (Ηνωµένες Πολιτείες και Ιαπωνία) ή µειώνεται (στις περισσότερες χώρες της ΕΕ), όλο και λιγότεροι νέοι άνθρωποι µπαίνουν στην αγορά εργασίας και εξελίσσονται, γεγονός που θα µειώσει την ικανότητα των οικονοµιών να διατηρήσουν την οικονοµική τους ανάπτυξη. Επιπλέον, όσο το προσδόκιµο ζωής αυξάνεται, ο εργασιακά ενεργός πληθυσµός δεν θα είναι επαρκής για να παράγει τον πλούτο που απαιτείται αφ' ενός για να υποστηρίξει όσους έχουν βγει στη σύνταξη ή είναι οικονοµικά ανενεργοί και αφ' ετέρου να διατηρήσει το επίπεδο ζωής στο οποίο έχουν αυτοί συνηθίσει- ή, έστω, προσδοκούν. Για να απαλύνουν την έλλειψη, οι αναπτυγµένες χώρες θα συνεχίσουν να προσφέρουν κίνητρα σε εργαζόµενους µεγαλύτερης ηλικίας ώστε να αναβάλουν τη σύνταξή τους και να παραµείνουν στην αγορά εργασίας για περισσότερο χρόνο. Μ αυτό τον τρόπο, οι αναπτυγµένες χώρες προσπαθούν να διατηρήσουν τον επιθυµητό βαθµό των απαιτούµενων δεξιοτήτων και ταλέντων στις οικονοµίες τους. Υπάρχει ακόµα η πιθανότητα της προσφοράς κινήτρων σε όσους έχουν ήδη συνταξιοδοτηθεί για την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας. Είναι ακόµη πιθανό ταλαντούχοι εργαζόµενοι που εργάζονται στο εξωτερικό να δελεαστούν και να επιστρέψουν στην πατρίδα τους, αν αυτή ανήκει στις αναδυόµενες αγορές και βρίσκεται σε φάση ανάπτυξης. Οι εργοδότες θα συνεχίσουν να στρέφονται σε νέες αγορές ταλέντων για να καλύψουν τις ανάγκες τους. Αυτό µπορεί να αποτελέσει σηµαντική ευκαιρία για αναδυόµενες αγορές µε διαρκώς αυξανόµενο πληθυσµό, όπως είναι ορισµένες χώρες της Αφρικής. Αλλά η ευκαιρία αυτή θα προκύψει µόνο αν οι κυβερνήσεις των χωρών αυτών βοηθήσουν τους πολίτες τους να αποκτήσουν το σύνολο των δεξιοτήτων που απαιτούν οι εργοδότες και, φυσικά, αν καταφέρουν να αντιµετωπίσουν ευρύτερα κοινωνικά ζητήµατα (π.χ. πολιτική αστάθεια και ασθένειες), καθώς τέτοια ζητήµατα µπορούν να τις καταστήσουν µη ελκυστικούς προορισµούς για αναζήτηση ταλέντων. Ζήτηση δεξιοτήτων Προσφορά δεξιοτήτων 3

8 Ο πληθυσµός της Ιταλίας θα µειωθεί µέχρι το 2050 κατά 28%. Για να µπορέσει να διατηρήσει τον πληθυσµό που βρίσκεται στην κατάλληλη για εργασία ηλικία, η χώρα θα πρέπει να αρχίσει να δέχεται πάνω από 350,000 µετανάστες το χρόνο ή, εναλλακτικά, να κρατήσει τους πολίτες της στην αγορά εργασίας µέχρι την ηλικία των 75 ετών. ΟΟΣΑ, «Trends in Worker Requirements and the Need for Better Information to Make More Informed Decisions in a Global Economy», Ιούνιος 2007 Ο οικονοµικά ενεργός πληθυσµός των αναπτυσσόµενων και αναδυόµενων χωρών µετακινείται για να βρει εργασία, στερώντας από τις χώρες αυτές τους ανθρώπινους πόρους που απαιτούνται για τη διατήρηση της παρούσας ανάπτυξής τους και την εκµετάλλευση µελλοντικών ευκαιριών. Επίσης, πολλοί φοιτητές από τις χώρες αυτές φεύγουν για σπουδές στο εξωτερικό και συχνά δεν επιστρέφουν- γεγονός που οξύνει περαιτέρω την έλλειψη ταλέντων. Αν ορισµένες χώρες υποδοχής αυτών των ατόµων θεωρούν ότι αυτού του είδους η µετανάστευση είναι καλοδεχούµενη, άλλες χώρες δεν την αντιµετωπίζουν το ίδιο θετικά. Αντίθετα, η δηµογραφική ακινησία µπορεί να προκαλέσει έλλειψη ταλέντων µέσα στις ίδιες τις χώρες. Στην Κίνα, ενώ µερικά άτοµα φεύγουν για πανεπιστήµια άλλων χωρών, µερικοί απόφοιτοι πανεπιστηµίων δεν είναι πρόθυµοι να εγκαταλείψουν τις επαρχίες όπου σπούδασαν για να αναζητήσουν εργασία στις µεγάλες πόλεις, όπου βρίσκονται οι περισσότερες πολυεθνικές και ανθεί η βιοµηχανία και το εµπόριο. Ωστόσο, στην Ινδία η Manpower έχει παρατηρήσει ότι η µεγαλύτερη δραστηριότητα στελέχωσης εµφανίζεται πλέον σε περιοχές εκτός της Bangalore και του Mumbai. Αυτό σηµαίνει ότι αυξάνεται σταδιακά η κινητικότητα στη χώρα. Οικονοµική Ανάπτυξη Παρότι η οικονοµική ανάπτυξη δεν έχει τους ίδιους ρυθµούς σε κάθε χώρα, υφίσταται παντού και εντάσσει αρκετές ανταγωνιστικές δυνάµεις στο παιχνίδι. Στις χώρες όπου αυτήν την περίοδο σηµειώνεται ύφεση, η ανάκαµψη είναι θέµα χρόνου. Για το λόγο αυτό, είναι σηµαντικό οι εργοδότες να εφαρµόζουν στρατηγικές αύξησης των διαθέσιµων ταλέντων, ακόµα και όταν η υφιστάµενη έλλειψη ταλέντου δεν επηρεάζει τις επιχειρήσεις τους. Από τη µία, είναι προφανές ότι πολλές εταιρείες έχουν προσπαθήσει να διατηρήσουν το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτηµα µεταφέροντας µεταποιητικές δραστηριότητες µακριά από αναπτυγµένες χώρες που έχουν έλλειψη ταλέντων, σε αναδυόµενες και αναπτυσσόµενες οικονοµίες, όπου τα ηµεροµίσθια είναι χαµηλότερα. Από την άλλη πλευρά, οι αναδυόµενες αυτές οικονοµίες, όπως η Ινδία και η Κίνα, δυσκολεύονται να καλύψουν τις ανάγκες για ταλέντα, και οδηγούνται και τελικά αντιµετωπίζουν και οι ίδιες ελλείψεις ταλέντων. Αν η Ινδία και η Κίνα καταφύγουν σε πιο επιθετικές προσπάθειες για να διατηρήσουν τα ταλέντα τους, αυτό θα εντείνει την έλλειψη ταλέντων σε όλες τις οικονοµίες. Όσο οι αναπτυσσόµενες και αναδυόµενες οικονοµίες εξελίσσονται και αυξάνουν τον πλούτο τους, θα χρειάζονται όλο και µεγαλύτερο αριθµό ταλαντούχων εργαζοµένων για να καλύψουν τις εγχώριες ανάγκες, ο αριθµός των οποίων όµως θα είναι περιορισµένος. Παράλληλα, καθώς οι αµοιβές στην εγχώρια αναπτυσσόµενη οικονοµία θα αυξάνονται, οι προερχόµενοι από άλλες χώρες εργοδότες θα αντιµετωπίσουν έναν διαρκώς αυξανόµενο ανταγωνισµό από τους εγχώριους εργοδότες, ο οποίος θα κάνει την προσέλκυση ταλαντούχων υποψηφίων µια όλο και πιο δύσκολη διαδικασία. Οι αναδυόµενες αγορές, όπως η Πολωνία και η ηµοκρατία της Τσεχίας, αντιµετωπίζουν ήδη σηµαντική έλλειψη ταλέντων, καθώς οι πολίτες τους αναζητούν εργασία σε άλλες χώρες της Ευρωζώνης. Ως εκ τούτου, οι εγχώριοι εργοδότες αναγκάζονται να αυξήσουν τους µισθούς για να µπορέσουν να δελεάσουν την εγχώρια και όλο και µικρότερη δεξαµενή ταλέντων, µε αποτέλεσµα η αύξηση των µισθών να ξεπερνά σε ρυθµό την αύξηση της παραγωγικότητας 2. Η έλλειψη δεξιοτήτων εµφανίζεται µε δύο µορφές: µε αυξηµένη εναλλαγή των υψηλόβαθµων στελεχών και µε αύξηση του κόστους των µισθών. Οι αµοιβές ανώτατων στελεχών σε πολλές περιοχές της Ασίας ξεπερνούν αυτές των Ευρωπαίων οµολόγων τους. The Economist, «Capturing Talent- Asia s Skills Shortage», 18 Αυγούστου

9 ιεθνής Ανταγωνισµός Όσο ο διεθνής ανταγωνισµός για την εξεύρεση πελατών εντείνεται και οι αναδυόµενες οικονοµίες µπαίνουν στο παιχνίδι, οι µεγάλες επιχειρήσεις υιοθετούν πιο χαλαρές οργανωτικές δοµές, ώστε να είναι στρατηγικά πιο ευέλικτες και να µειώσουν τα κόστη τους. Στην προσπάθειά τους αυτή, προχωρούν σε outsourcing των δραστηριοτήτων οι οποίες δεν είναι «ευαίσθητες» ή ουσιαστικές για το στρατηγικό τους πλεονέκτηµα. Κάποιες, επίσης, αναθέτουν δραστηριότητες διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων σε εταιρείες υπηρεσιών απασχόλησης, οι οποίες αναλαµβάνουν για λογαριασµό τους τη διαχείριση τόσο του µόνιµου όσο και του έκτακτου ανθρώπινου δυναµικού τους. Η τάση του outsourcing δεν πρόκειται να µειωθεί στο µέλλον. Αυτό σηµαίνει ότι άνθρωποι ευέλικτοι, εκπαιδευµένοι, µε τις δεξιότητες που χρειάζεται η κάθε εταιρεία και έτοιµοι να αναλάβουν άµεσα καθήκοντα θα είναι ολοένα και πιο περιζήτητοι. Κι ενώ οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών απασχόλησης είναι ίσως η καλύτερη λύση για την εξεύρεση τέτοιων ανθρώπων, ακόµα και αυτές θα αντιµετωπίσουν την πρόκληση έλλειψης ταλέντων, καθώς θα πρέπει να ανταγωνιστούν εργοδότες µε δυνατά brands, οι οποίοι θα αποτελούν πόλο έλξης για τους ταλαντούχους υποψηφίους, προσφέροντάς τους ενδεχοµένως καλύτερες ευκαιρίες. Τεχνολογική Πρόοδος Η πρόοδος στον τοµέα της πληροφορικής και οι εφαρµογές της στον αυτοµατισµό έχουν επιδράσει σε µεγάλο βαθµό στην παραγωγικότητα και οι εργοδότες απολαµβάνουν ήδη τα οφέλη από τη δραµατική αύξηση της αποδοτικότητας. Καθώς όµως δηµιουργούνται νέα επαγγέλµατα, τα οποία απαιτούν νέες δεξιότητες και τεχνολογική επάρκεια, οι εργοδότες θα πρέπει να αναβαθµίζουν και τις δικές τους δεξιότητες για να µπορέσουν να προσαρµοστούν σε ένα µεταβαλλόµενο περιβάλλον εργασίας. Το γεγονός αυτό καθιστά την αναβάθµιση και ανανέωση δεξιοτήτων ουσιαστική ανάγκη, όχι µόνο για τους εργαζόµενους, αλλά και για τους εργοδότες και τις κυβερνήσεις. Σε αυτό το πλαίσιο, η επιµόρφωση θα αποτελέσει υπόθεση υψίστης σηµασίας, απαιτώντας στρατηγικό σχεδιασµό από την πλευρά των εργοδοτών και αφοσίωση από την πλευρά των εργαζοµένων. Αντιµετωπίζοντας την Έλλειψη Ταλέντων: 2008 Η οποιασδήποτε µορφής έλλειψη ισορροπίας αντιµετωπίζεται µε δύο τρόπους: µε µείωση της ζήτησης ή/ και µε αύξηση της προσφοράς. Σχήµα 2: Περιορισµός της ζήτησης, Αύξηση της προσφοράς Μηχανοργάνωση Αυτοµατισµός Ανασχεδιασµός επιχειρηµατικών διαδικασιών Ανασχεδιασµός εργασιών Offshore Outsource Βελτιστοποίηση ανθρώπινου δυναµικού Μείωση ζήτησης Αύξηση προσφοράς Μετανάστευση Εκπαίδευση/επιµόρφωση ηµόσιες και ιδιωτικές πρωτοβουλίες Στενότεροι δεσµοί µε την εκπαίδευση Υποαπασχολούµενοι / Άνεργοι / Μη αποκλεισµός Ανανέωση / Αναβάθµιση των δεξιοτήτων Μεγαλύτεροι σε ηλικία εργαζόµενοι Offshore Εκπαίδευση σε άλλες δραστηριότητες Ευελιξία Βελτιστοποίηση ανθρώπινου δυναµικού Αντιµέτωποι µε τη σηµερινή και µελλοντική έλλειψη ταλέντων, οι εργοδότες θα πρέπει ή να µειώσουν τις θέσεις εργασίας στις οποίες διαπιστώνεται έλλειψη ταλέντων ή να αυξήσουν τη διαθεσιµότητα ανθρώπινου δυναµικού µε τις δεξιότητες τις οποίες έχουν ανάγκη. Όσον αφορά τους εργαζόµενους, οι οποίοι βρίσκονται σε έλλειψη, αυτοί θα πρέπει να βρίσκονται σε εγρήγορση, παρακολουθώντας τις τάσεις και τις εξελίξεις στην εργασιακή αρένα. Οι κυβερνήσεις και οι εργοδότες µπορούν να υιοθετήσουν µια σειρά πρακτικών, σε επίπεδο πρόληψης, προκειµένου να βελτιώσουν την κατάσταση και να µετριάσουν την ένταση της κρίσης. Οι εργαζόµενοι, καθώς και οι φορείς που τους εκπροσωπούν, από την άλλη, µπορούν να αναλάβουν µια σειρά δράσεων, ώστε να εξασφαλίσουν ότι οι δεξιότητές τους ανανεώνονται και ακολουθούν τη ζήτηση, ώστε να παραµένουν απασχολήσιµοι. 5

10 Κυβερνήσεις: Αναπτύσσοντας τα Κατάλληλα Προσόντα Τι µπορούν να κάνουν οι κυβερνήσεις για να αντισταθµίσουν την αυξανόµενη έλλειψη ταλέντων και να εξασφαλίσουν τη διαθεσιµότητα ανθρώπων µε τις κατάλληλες δεξιότητες, οι οποίοι θα καλύψουν τις εργασιακές ανάγκες της χώρας και θα διασφαλίσουν το µέλλον της εθνικής οικονοµίας; εν υπάρχει απλή απάντηση σε αυτή την ερώτηση, όπως διαπιστώνουν οι περισσότερες χώρες του ΟΟΣΑ. Ένα είναι σίγουρο: το άνοιγµα των συνόρων δεν είναι πλέον αρκετό για να προσελκύσει αλλοδαπούς εργαζόµενους µε τις απαιτούµενες δεξιότητες. Οι κυβερνήσεις θα χρειαστεί να αναζητήσουν άλλες λύσεις. ιευκόλυνση της «Στρατηγικής» Μετανάστευσης Σε αρκετές χώρες που αντιµετωπίζουν σηµαντική δηµογραφική ύφεση, οι ανάγκες σε εργαζοµένους σύντοµα δεν θα µπορούν να καλυφθούν από το εγχώριο ανθρώπινο δυναµικό. Χώρες µε χαµηλούς δείκτες συµµετοχής στην εργασία, όπως αυτές της Ανατολικής Ευρώπης, της πρώην Σοβιετικής Ένωσης και η Υποσαχάρια Αφρική ίσως να µπορέσουν να αξιοποιήσουν µεγαλύτερο µέρος τους ανθρώπινου δυναµικού τους και να καλύψουν έτσι το χάσµα. Παρόλα αυτά, είναι εµφανές ότι αυτό δεν µπορεί να επιτευχθεί σε όλες τις χώρες. Άλλες χώρες, οι οποίες έχουν άµεση ανάγκη για εργαζόµενους µε εξειδίκευση σε συγκεκριµένους τοµείς, διευκολύνουν την είσοδο εξειδικευµένων µεταναστών στην αγορά εργασίας τους. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η Νορβηγία, όπου η Manpower διευκολύνει τη µετανάστευση εκπαιδευµένων σφαγέων από την Ανατολική Ευρώπη, την Ιρλανδία, τη Βραζιλία και άλλες χώρες, για να µπορέσει να καλύψει την ανάγκη ειδικευµένων εργαζοµένων σ αυτόν τον τοµέα. Το παράδειγµα της Νορβηγίας δείχνει ότι η έλλειψη ταλέντων πλήττει έναν µεγάλο αριθµό επαγγελµάτων και όχι µόνο αυτά που σχετίζονται µε την τεχνολογία ή την οικονοµία. Οµοίως, η Ιαπωνία και άλλες προσφάτως βιοµηχανοποιηµένες οικονοµίες της Νοτιοανατολικής Ασίας, προσελκύουν χιλιάδες εργαζόµενους από τις Φιλιππίνες, την Ινδονησία, την Κίνα, την Ταϊλάνδη και το Πακιστάν, ιδίως για τον τοµέα της παροχής υπηρεσιών. Στο µέλλον, µε την έλλειψη ταλέντων να οξύνεται, ίσως η παραπάνω προσέγγιση να πρέπει να διευρυνθεί. Μάλιστα πολλές χώρες, µετά από χρόνιες προσπάθειες περιορισµού της παράνοµης µετανάστευσης, ανακαλύπτουν πλέον ότι είναι προς όφελός τους να ενθαρρύνουν την οικονοµική µετανάστευση. Η αναθεώρηση της πολιτικής για την οικονοµική µετανάστευση µπορεί επίσης να οδηγήσει σε µια τυποποιηµένη διαδικασία βελτίωσης των δεξιοτήτων των µεταναστών - ιδιαίτερα αυτών που εξαιτίας της παράνοµης διαµονής τους στη χώρα υποδοχής δεν είχαν τη δυνατότητα να εκπαιδευτούν και εργάζονταν µε πολύ χαµηλές αµοιβές. Πολλοί φοιτητές αφήνουν τις χώρες τους για να σπουδάσουν σε πανεπιστήµια του εξωτερικού. Μέρος της µεταναστευτικής πολιτικής µιας χώρας θα µπορούσε να είναι η ενθάρρυνση της παραµονής των ξένων φοιτητών µετά τις σπουδές τους και η ένταξή τους στο εγχώριο ανθρώπινο δυναµικό. Η Αυστραλία είναι από τους πρωτοπόρους στην υιοθέτηση αυτής της πολιτικής, ενθαρρύνοντας την παραµονή φοιτητών που πληρούν συγκεκριµένα επαγγελµατικά κριτήρια. Στον αντίποδα, η Κίνα και άλλες χώρες, έχουν λάβει δραστικά µέτρα έτσι ώστε να ενθαρρύνουν όσο το δυνατόν περισσότερους κινέζους φοιτητές που σπουδάζουν στο εξωτερικό να επιστρέψουν στη χώρα και να υποστηρίξουν την αναδυόµενη οικονοµία µε τις νέες τους γνώσεις και δεξιότητες. Πρόσφατες µετρήσεις δείχνουν ότι τα συγκεκριµένα µέτρα είναι αποτελεσµατικά. Σύµφωνα µε την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Κίνας, την περίοδο 1978 µε 2006 µόλις ένας στους τέσσερις κινέζους φοιτητές που σπούδαζαν στο εξωτερικό επέστρεφαν στη χώρα τους µετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους. Το τελευταίο διάστηµα το ποσοστό αυξάνεται «χάρη στις δελεαστικές συνθήκες εργασίας στην Κίνα» 3. Οι µεταρρυθµίσεις περιλαµβάνουν αυξηµένη οικονοµική και επαγγελµατική υποστήριξη για φοιτητές και επιστήµονες, διευκολύνοντας κατά αυτόν τον τρόπο την επιστροφή και επανεγκατάστασή τους στην Κίνα και αναδεικνύοντας τον ιδιωτικό τοµέα ως αναπόσπαστο τµήµα της εθνικής οικονοµίας, και όχι απλώς ως ένα συµπλήρωµα του κράτους. Το αποτέλεσµα αυτών των µεταρρυθµίσεων και διαφόρων άλλων πρωτοβουλιών που θεσµοθετήθηκαν σε τοπικό κυβερνητικό επίπεδο είναι ότι από το 1994 έως και σήµερα ο αριθµός των φοιτητών που επέστρεψαν στην Κίνα µετά τις σπουδές τους στο εξωτερικό αυξήθηκε περίπου κατά 400% 4. 6

11 Επενδύσεις σε Εκπαίδευση και Επαγγελµατική Κατάρτιση Για την ανάπτυξη µιας δεξαµενής ταλαντούχου ανθρώπινου δυναµικού, µε περισσότερα και καλύτερα προσόντα, οι κυβερνήσεις, και ιδιαίτερα αυτές των αναδυόµενων και αναπτυσσόµενων οικονοµιών, θα πρέπει µέσα από κατάλληλες πολιτικές να επενδύσουν στην εκπαίδευση και την επαγγελµατική και τεχνική κατάρτιση. Αυτό θα πρέπει να γίνει µέσα από ακαδηµαϊκά, εκπαιδευτικά και αναπτυξιακά προγράµµατα που θα είναι εναρµονισµένα µε τις ανάγκες της κάθε οικονοµίας. Ένα παράδειγµα αποτελεσµατικής απάντησης στην έλλειψη συγκεκριµένων δεξιοτήτων είναι η Manpower Logistics Academy που ίδρυσε η Manpower στο Βέλγιο. Η ακαδηµία αυτή προσφέρει κατάρτιση στους υποψηφίους που θέλουν να απασχοληθούν στον τοµέα των logistics, έναν τοµέα µε ραγδαία ανάπτυξη στο Βέλγιο. Το 2007 η ακαδηµία αυτή προσέφερε πρακτική εκπαίδευση σε 300 άτοµα. Η πρωτοβουλία αυτή συµβάλλει ουσιαστικά στην κάλυψη θέσεων εργασίας µε εκπαιδευµένους εργαζόµενους, προσεγγίζοντας µια διαπιστωµένη έλλειψη µε καινοτόµο τρόπο. Πρόσφατα στοιχεία δείχνουν ότι µερικές αναδυόµενες χώρες δίνουν εκ νέου έµφαση στην εκπαίδευση, για να µπορέσουν να βελτιώσουν το επίπεδο των εγχώριων ταλέντων τους. Στο Μεξικό, για παράδειγµα, η κυβέρνηση λαµβάνει µέτρα για τη βελτίωση του εκπαιδευτικού συστήµατος και για τη διευρυµένη πρόσβαση στην εκπαίδευση. Στόχος αυτών των µέτρων είναι η δηµιουργία µιας εθνικής «δεξαµενής» εργαζοµένων που θα είναι πιο ελκυστική στους εγχώριους εργοδότες, αλλά και στις πολυεθνικές που επενδύουν στη χώρα, ανεβάζοντας το επίπεδο µόρφωσης και εκπαίδευσης. Καθώς οι ανάγκες των επιχειρήσεων εξελίσσονται σε τοπικό επίπεδο, τα συστήµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης πρέπει να εξελιχθούν αντίστοιχα. Ωστόσο, ο βαθµός ανταπόκρισης των συστηµάτων αυτών στις νέες ανάγκες συχνά δεν είναι επαρκής. Καθώς η Κίνα µεταβάλλεται σε υπερδύναµη της παγκόσµιας οικονοµίας, επενδύει πολύ στη βελτίωση της γνώσης της αγγλικής γλώσσας, ιδιαίτερα στους ενήλικες οι οποίοι δεν έχουν προλάβει να ωφεληθούν από το νέο σχολικό εκπαιδευτικό σύστηµα. Η εκπαίδευση περισσότερων καθηγητών αγγλικής γλώσσας, αλλά και η προσέλκυση καθηγητών από το εξωτερικό φαίνεται να είναι επιτακτική. Τα µέτρα αυτά θα βοηθήσουν τους κινέζους εργαζοµένους να είναι περισσότερο απασχολήσιµοι στις πολυεθνικές, αλλά και να µπορούν να αναπτύξουν επιχειρηµατικές δράσεις σε όλο τον κόσµο. Οµοίως, πολλές ευρωπαϊκές χώρες θα πρέπει να επιταχύνουν τις προσπάθειες για τη διάδοση και την επαρκή γνώση της αγγλικής γλώσσας, ώστε οι πολίτες τους να είναι ανταγωνιστικοί στην παγκόσµια αγορά εργασίας. Ενώ στις Ηνωµένες Πολιτείες, όπου είναι µάλλον απίθανο να υπάρξει ανταγωνισµός στο επίπεδο των χαµηλόµισθων εργαζοµένων, το εκπαιδευτικό σύστηµα κυρίως σε πανεπιστηµιακό επίπεδο - θα πρέπει να βελτιωθεί, ώστε µέσα από κατάλληλα σχεδιασµένα προγράµµατα σπουδών να εφοδιάζει τους σπουδαστές µε τα απαραίτητα προσόντα για θέσεις εργασίας στις οποίες υπάρχει µεγάλη ζήτηση. Οι αναδυόµενες οικονοµίες θα ανακαλύψουν ότι τους συµφέρει µακροπρόθεσµα η βελτίωση της παρεχόµενης εκπαίδευσης- ειδικά στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. Σύµφωνα µε πρόσφατο άρθρο των Financial Times, µόλις 5 από τα 100 κορυφαία MBA προγράµµατα εδρεύουν σε αναπτυσσόµενες χώρες 5. Αυτός µπορεί να είναι και ένας από τους βασικούς λόγους για τον οποίο οι κινέζικες εταιρείες δυσκολεύονται να βρουν κατάλληλα ταλέντα για διοικητικές θέσεις, µε δύο στις πέντε εταιρείες να αναφέρουν ότι δυσκολεύονται να καλύψουν θέσεις στην ανώτατη διοικητική βαθµίδα. Όπως σηµειώνεται και σε πρόσφατη µελέτη της McKinsey, µόλις το 25% των µηχανικών που έχουν εκπαιδευτεί στην Ινδία και µόλις το 15% αυτών που έχουν αποφοιτήσει στον τοµέα των χρηµατοοικονοµικών και της λογιστικής έχουν τα απαραίτητα προσόντα για να απασχοληθούν σε µια πολυεθνική εταιρεία 6. Οι κυβερνήσεις σε όλο τον κόσµο µπορούν να διαδραµατίσουν ουσιαστικό ρόλο στην αναβάθµιση των δεξιοτήτων που έχουν οι εργαζόµενοι, ενθαρρύνοντάς τους να βελτιώνονται διαρκώς, ώστε να παραµένουν απασχολήσιµοι. Αυτό είναι εφικτό µέσα από την προώθηση προγραµµάτων επαγγελµατικής κατάρτισης και την αναβάθµιση της θέσης των ελεύθερων επαγγελµατιών, ώστε να πάψουν αυτοί να θεωρούνται εργαζόµενοι β κατηγορίας, όπως συµβαίνει σήµερα. ΟΟΣΑ, «Designing Local Skills Strategies», 15 Ιανουαρίου

12 Στο µέλλον, οι κυβερνήσεις θα πρέπει να λειτουργήσουν στο επίπεδο της πρόληψης, προσδιορίζοντας τις δεξιότητες που έχουν ζήτηση, πριν ακόµη εκδηλωθεί η έλλειψη. Επίσης θα πρέπει να βοηθούν τους εργαζόµενους να αναβαθµίσουν τις δεξιότητές τους ή να αποκτήσουν νέες, πιο χρήσιµες δεξιότητες, ώστε να είναι σε θέση να ακολουθήσουν µια καινούρια σταδιοδροµία στους τοµείς εργασίας που παρουσιάζουν ζήτηση. Η ικανότητα των κυβερνήσεων να αναγνωρίζουν ποιες δεξιότητες θα πρέπει να αποκτηθούν ή να αναβαθµιστούν και η εφαρµογή µιας αποτελεσµατικής στρατηγικής µε στόχο την ανταπόκριση στο πρόβληµα της έλλειψης ταλέντων, θα καθορίσει το βαθµό στον οποίο οι πολίτες κάθε χώρας θα είναι ανταγωνιστικοί στην παγκόσµια εργασιακή αρένα. H ζήτηση για εκπαίδευση υψηλότερου επιπέδου είναι πιθανόν να αυξηθεί, καθώς οι άνθρωποι θα θέλουν να πετύχουν σε µια οικονοµία που βασίζεται στη γνώση. Με τη διεθνοποίηση της παραγωγής και την αύξηση του διασυνοριακού εµπορίου, η εκπαίδευση που αποκτάται σε διαφορετικά περιβάλλοντα θα αξιολογείται πολύ υψηλά. ιεθνής Οργανισµός Εργασίας, Γενεύη, «Competing for Global Talent», 2006 Βελτίωση των ηµόσιων και Ιδιωτικών Πρωτοβουλιών Οι κυβερνήσεις και οι εργοδότες µπορούν να βελτιώσουν την εικόνα της αγοράς εργασίας, αν βελτιώσουν την οργάνωση και την αποτελεσµατικότητα των συνεργασιών µεταξύ δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα. Ακόµα και οι ίδιες οι κυβερνήσεις αντιµετωπίζουν δυσκολία στο να ανακαλύψουν και να προσελκύσουν τους κατάλληλους εργαζόµενους. Έτσι απευθύνονται όλο και περισσότερο σε εταιρείες παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναµικού για την αναζήτηση και την εκπαίδευση ατόµων για θέσεις που είναι δύσκολο να καλυφθούν. Για παράδειγµα, εδώ και αρκετά χρόνια η κυβέρνηση της Αυστραλίας ανέθεσε εξολοκλήρου στη Manpower τη διαδικασία στρατολόγησης, µε θετικά αποτελέσµατα τόσο στην κάλυψη των θέσεων όσο και στο χρόνο παραµονής των εργαζοµένων στις συγκεκριµένες θέσεις. Επιπλέον, από το 1997, η Manpower στη Μεγάλη Βρετανία έχει αποδειχθεί ένας πολύ αποτελεσµατικός συνεργάτης της κυβέρνησης, σε µία πρωτοβουλία που ονοµάζεται «New Deal» - ένα πρόγραµµα για την αύξηση της απασχόλησης στην περιοχή της Νότιας Ουαλίας. Σε µια περιοχή που ιστορικά παρουσίαζε υψηλά ποσοστά ανεργίας για τρεις συνεχόµενες γενιές, η Manpower συνεργάστηκε µε οργανισµούς σε όλη τη Νότια Ουαλία, παρέχοντας στα άτοµα την καθοδήγηση και την εκπαίδευση που χρειάζονται για να αναπτύξουν δεξιότητες που έχουν ζήτηση. Μέσα από ειδικά προγράµµατα ένταξης, σε τοµείς όπως οι κατασκευές και τα σιδηροδροµικά έργα, η Manpower βοήθησε συνολικά 6,000 εργαζοµένους που ζούσαν µε επιδόµατα ανεργίας να επιστρέψουν στην αγορά εργασίας και να παραµείνουν σε αυτήν. Κι άλλες προσπάθειες αποδείχθηκαν εξίσου αποτελεσµατικές. Η Manpower Γαλλίας συνεργάστηκε µε το Γαλλικό Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Ισότητας και το Ίδρυµα για τη ράση Κατά του Κοινωνικού Αποκλεισµού (FACE) στην ίδρυση της Ακαδηµίας Εργασίας. Η Ακαδηµία βοηθά άτοµα από υποβαθµισµένες περιοχές που κατέχουν την απαραίτητη µόρφωση να ξεπεράσουν τα εµπόδια ένταξης στην αγορά εργασίας και να εργαστούν σε εταιρείες και οργανισµούς που έχουν ανάγκη τις δεξιότητές τους. Το πρόγραµµα αυτό προσφέρει στους υποψήφιους την πρόσθετη εκπαίδευση και υποστήριξη που χρειάζονται για να αποκτήσουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας και να µπορέσουν να παραµείνουν σε απαιτητικές, υψηλής ζήτησης θέσεις. Η Ακαδηµία Εργασίας, από το 2006 που ιδρύθηκε, έχει βοηθήσει περίπου 1,000 υποψήφιους να βρουν εργασία. Σε µια προσπάθεια ένταξης των µακροχρόνια ανέργων και µη προνοµιούχων οµάδων, η Manpower δηµιούργησε το 2000 στη Βρετανία την Working Links, µια σύµπραξη µεταξύ δηµοσίου - ιδιωτικού τοµέα και εθελοντών, στην οποία συµµετέχουν η κυβέρνηση, η Manpower, η Cap Gemini και η Mission Australia. Μέχρι σήµερα, 90,000 άνθρωποι έχουν βρει εργασία µέσω της Working Links. Μεγάλο µέρος αυτής της επιτυχίας οφείλεται στον επαναστατικό τρόπο µε τον οποίο η Working Links κάλυψε τις πραγµατικές ανάγκες των σηµερινών εργοδοτών και ανέργων. Η πρωτοβουλία συνεχίζει µε επιτυχία την παροχή βοήθειας σε οµάδες υποαπασχολούµενων, έτσι ώστε να αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες για να αποκτήσουν µια θέση εργασίας. Το 70% των ατόµων που βρήκαν δουλειά µέσω της Working Links παραµένουν στη δουλειά τους ένα χρόνο αργότερα. Η Manpower συνεργάζεται επίσης µε την κυβέρνηση της Κίνας, συµµετέχοντας στη δηµιουργία της αγοράς εργασίας του αύριο, µέσα από την παροχή υπηρεσιών αξιολόγησης και εκπαίδευσης, οι οποίες έχουν ως στόχο να ενισχύσουν την κινητικότητα των µεσαίων στελεχών και την επιχειρηµατικότητα. 8

13 Εργοδότες: Αντιµετωπίζοντας την Έλλειψη Ταλέντων Η έλλειψη ταλέντων προκαλεί διαρθρωτικές αλλαγές στο ανθρώπινο δυναµικό. Οι εργοδότες που δεν δίνουν την απαραίτητη προσοχή µπορεί από τη µια χρονιά στην άλλη να αντιµετωπίσουν προβλήµατα µε τις εταιρείες τους. Η λιτή δοµή πολλών εταιρειών µπορεί να τις οδηγήσει σε κατάρρευση, σε περίπτωση που δεν καταφέρουν να καλύψουν µερικές µόνο θέσεις ζωτικής σηµασίας. Αυτό σηµαίνει ότι το πρόβληµα δεν περιορίζεται µόνο στο 10% των υψηλόβαθµων θέσεων των επιχειρήσεων, αλλά στο σύνολο των θέσεων εργασίας. Τι µπορούν λοιπόν να κάνουν οι εργοδότες τώρα και µέσα στα επόµενα χρόνια για να προετοιµάσουν τις εταιρείες τους να αντιµετωπίσουν την αναπόφευκτη κρίση ταλέντων που σε 10 χρόνια από σήµερα θα φανεί στην πλήρη έκτασή της; Επενδύσεις σε Κατάρτιση και Ανάπτυξη Επειδή οι πρωτοβουλίες που αφορούν την εκπαιδευτική πολιτική αργούν να αποδώσουν καρπούς, θα πρέπει οι ίδιοι οι εργοδότες να επενδύσουν σε τεχνική και επαγγελµατική κατάρτιση µέσα στην εταιρεία τους, δηµιουργώντας τη δική τους «δεξαµενή» ταλέντων µε κατάλληλες δεξιότητες. Παρά το ότι πρόκειται για µια ακριβή διαδικασία, η απόσβεση προκύπτει από την επάρκεια σε απαραίτητα για την εταιρεία ταλέντα. Οι περισσότεροι εργοδότες αντιµετωπίζουν την εκπαίδευση ως βιτρίνα. Ενώ οι µεγαλύτερες εταιρείες διαθέτουν αξιόλογα προγράµµατα κατάρτισης δεν τα αξιοποιούν πλήρως επειδή δεν υπάρχει χρόνος µέσα στη µέρα, λόγω των χαλαρών οργανωτικών δοµών που έχουν δηµιουργήσει. Στο µέλλον, µε το πρόβληµα της έλλειψης ταλέντων και δεξιοτήτων να γίνεται εντονότερο, οι εργοδότες δεν θα έχουν το περιθώριο να διατηρήσουν τη στάση αυτή. Αναβάθµιση εξιοτήτων και Επανειδίκευση Οι εργοδότες θα πρέπει να κάνουν ό,τι µπορούν για να κρατήσουν κοντά τους ταλέντα τα οποία θα µπορούσαν να αξιοποιηθούν και να προσαρµοστούν σε µια άλλη θέση, όποια κι αν είναι η σηµερινή τους θέση την εταιρεία. εν θα έχουν πλέον την πολυτέλεια να απολύσουν 5,000 εργαζόµενους µε δεξιότητες που δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους, αντικαθιστώντας τους µε 5,000 νέους υπαλλήλους µε τις κατάλληλες δεξιότητες. Η έλλειψη ταλέντων σηµαίνει ότι οι εργοδότες θα σκέπτονται εγκαίρως τρόπους για την 9 επανεκπαίδευση και την αναβάθµιση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναµικού τους, ώστε εργαζόµενοι σε θέσεις ή ειδικότητες που δεν είναι πλέον χρήσιµες να αξιοποιούνται σε νέους ρόλους Ενθάρρυνση για Παράταση του Επαγγελµατικού Βίου Οι εργοδότες µπορούν να αυξήσουν τη «δεξαµενή» διαθέσιµων ταλέντων αν βρουν καινοτόµους τρόπους ώστε να παρατείνουν την ενεργή παραµονή των στελεχών τους στην εργασία. Στο µέλλον, όταν η έλλειψη των ταλέντων θα ενταθεί, η συνταξιοδότηση στα 50 δεν θα αποτελεί βιώσιµη λύση ούτε για τους εργοδότες ούτε για τους εργαζόµενους. Οι εργοδότες δεν θα πρέπει να βλέπουν τις επερχόµενες συνταξιοδοτήσεις ως µια ευκαιρία για µείωση του κόστους µια προσέγγιση επικίνδυνη και κοντόφθαλµη. Αντίθετα, θα πρέπει να ενθαρρύνουν τους µεγαλύτερους σε ηλικία εργαζοµένους να παραµείνουν περισσότερο στην εταιρεία, προσέγγιση απαραίτητη για να απαλυνθεί η αναπόφευκτη επίδραση της συνταξιοδότησης των Baby Boomers. Σύµφωνα µε πρόσφατο άρθρο του Economist, οι 500 µεγαλύτερες εταιρείες των Ηνωµένων Πολιτειών θα χάσουν τους µισούς ανώτερους διευθυντές τους µέσα στα επόµενα πέντε χρόνια 7. Οι περισσότερες αµερικανικές εταιρείες θα δυσκολευτούν πολύ να αναπληρώσουν τη γνώση και τις δεξιότητες των συγκεκριµένων στελεχών. Στην Ιαπωνία, όπου οι εργοδότες θα αντιµετωπίσουν παρόµοιες συνέπειες από τη συνταξιοδότηση µιας ολόκληρης γενιάς εργαζοµένων, οι ιαπωνικές εταιρείες θα πρέπει από τώρα ή να αυξήσουν το όριο συνταξιοδότησης πάνω από τα 60 χρόνια ή να προσφέρουν προγράµµατα επανεκπαίδευσης και επανένταξης στην αγορά εργασίας, έτσι ώστε να κρατήσουν περισσότερους ανθρώπους στην αγορά εργασίας 8. Ορισµένοι εργοδότες προσφέρουν επίσης σε όσους είναι υποψήφιοι για συνταξιοδότηση τη δυνατότητα απασχόλησης σε ρόλους λιγότερο αγχωτικούς και χρονοβόρους, όπως το να µοιράζονται τη γνώση τους σε ό,τι αφορά τη λειτουργία των θεσµών και να εκπαιδεύουν τη νέα γενιά εργαζοµένων. Μπορεί να µην είναι δυνατό να µεταλαµπαδεύσουν όλη τους τη γνώση, αλλά είναι απολύτως εφικτό να: Εντοπίσουν ποιες γνώσεις και ποια projects θα πρέπει απαραιτήτως να µεταφερθούν στις νέες γενιές Καταγράψουν σηµαντικές πληροφορίες, διαδικασίες και επαγγελµατικές επαφές ηµιουργήσουν ένα πρόγραµµα καθοδήγησης (mentoring), όπου ο προς αποχώρηση εργαζόµενος θα εκπαιδεύει το διάδοχό του και θα µοιράζεται τη γνώση του σε πραγµατικές συνθήκες εργασίας. Η θεσµοθέτηση παρόµοιων τακτικών µπορεί να οδηγήσει σε σηµαντική µείωση των δαπανών για την εκπαίδευση των νεότερων εργαζοµένων.

14 Ανασχεδιασµός Εργασιών Αν από τα καθήκοντα των εξειδικευµένων υψηλόβαθµων στελεχών αφαιρεθούν εκείνες οι εργασίες οι οποίες δεν είναι επιτελικές, βελτιώνεται η παραγωγικότητά τους και µειώνεται η συνολική ζήτηση σε αυτές τις θέσεις. Με τον ανασχεδιασµό των εργασιών και την αφαίρεση εκείνων οι οποίες δεν απαιτούν ιδιαίτερες δεξιότητες, οι εταιρείες µπορούν να µειώσουν την ανάγκη για τόσα πολλά υψηλόβαθµα στελέχη και παράλληλα να δηµιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας, για τις οποίες απαιτούνται λιγότερα προσόντα και για τις οποίες υπάρχει µεγαλύτερη προσφορά ατόµων. Για παράδειγµα, στις Η.Π.Α. υπάρχει χρόνια έλλειψη σε διδακτικό προσωπικό. Κάποια εκπαιδευτικά ιδρύµατα προσδιόρισαν ποια από τα καθήκοντα ενός εκπαιδευτικού δεν απαιτούν πανεπιστηµιακή εκπαίδευση και ανέθεσαν τη διεκπεραίωσή τους σε βοηθητικό προσωπικό. Με αυτόν τον τρόπο, τα σχολεία έχουν τη δυνατότητα να διατηρήσουν το επιθυµητό υψηλό επίπεδο διδακτικού έργου, ακόµη κι όταν αυξάνεται η αναλογία δασκάλων/µαθητών. Μια ακόµη εξέλιξη που βοηθά την αντιµετώπιση του προβλήµατος είναι και η αξιοποίηση τεχνικών online µάθησης, που επιτρέπει στους φοιτητές να µοιράζονται διδάσκοντες αυθεντίες σε περισσότερα από ένα σχολείο. Ο αυτοµατισµός µπορεί επίσης να καταργήσει µερικές εργασίες ρουτίνας. Εδώ και χρόνια, ο αυτοµατισµός µειώνει τη ζήτηση για ανειδίκευτους υπαλλήλους σε µονάδες µε γραµµή παραγωγής, ενώ σήµερα χρησιµοποιείται ακόµη και για να µειώσει τη ζήτηση σε θέσεις όπου απαιτούνται περισσότερα προσόντα. Για παράδειγµα, µέσα από ειδικές εφαρµογές λογισµικού για τη διαχείριση µισθοδοσίας και άλλων διοικητικών εργασιών, σχετικών µε τη διαχείριση ανθρώπινων πόρων, οι εταιρείες µείωσαν τη ζήτηση για στελέχη Πληροφορικής, HR και Λογιστές, οι οποίοι προηγουµένως εκτελούσαν αυτά τα καθήκοντα. Η δέσµευση µε την εταιρεία είναι πολύ σηµαντική υπόθεση για το management, καθώς έρευνες συνδέουν άµεσα τον υψηλό βαθµό δέσµευσης του ανθρώπινου δυναµικού µε την κερδοφορία. Financial Times, «When Engagement Doesn t Lead to a Wedding», 25 Οκτωβρίου 2007 Με την ανάλυση των επαγγελµάτων που έχουν µεγάλη ζήτηση και τον καθορισµό των εργασιών που µπορούν να επανασχεδιαστούν ή να αυτοµατοποιηθούν, οι εργοδότες θα µπορέσουν να αξιοποιήσουν καλύτερα τα στελέχη τους και παράλληλα να διατηρήσουν το ενδιαφέρον τους για τη δουλειά τους ζωντανότερο, αφού τους απαλλάσσουν από κάποια επαναλαµβανόµενα, βαρετά καθήκοντα. Τελειοποίηση των Μεθόδων Προσέλκυσης και ιατήρησης Εργαζοµένων Σε ένα µέλλον που θα χαρακτηριστεί από ανταγωνισµό και έλλειψη ταλέντων, οι εταιρείες θα πρέπει να γίνουν «εργοδότες πρώτης επιλογής» και να εξασκηθούν τόσο στην προσέλκυση των ταλέντων όσο και στη διακράτησή τους για µεγάλο χρονικό διάστηµα. Αυτό σηµαίνει ότι θα πρέπει να κατανοούν τα κίνητρα κάθε εργασιακής οµάδας και να παρέχουν ευκαιρίες, ανάλογα µε τη γενιά εργαζοµένων στην οποία απευθύνονται. Για παράδειγµα, οι εργαζόµενοι της Generation X & Y θα ανταποκριθούν θετικότερα στην προοπτική µιας προαγωγής. Άλλες εργασιακές οµάδες µπορεί να ανταποκριθούν σ ένα συνδυασµό εργασιακών συνθηκών ο οποίος θα περιλαµβάνει ευέλικτο ωράριο, γονικές παροχές, καθώς και γενναιόδωρα ετήσια επιδόµατα άδειας, συνθήκες δηλαδή που θα υποστηρίζουν την ισορροπηµένη σχέση εργασίας και προσωπικής ζωής. Οι µεγαλύτεροι σε ηλικία εργαζόµενοι πιθανόν να αποδώσουν πολύ καλύτερα σε ένα περιβάλλον µε λιγότερο στρες. Αυτού του είδους οι προσεγγίσεις του «employer branding» θα κερδίσουν τη δέσµευση και την αφοσίωση των υπαλλήλων. Σύµφωνα µε µελέτη που δηµοσιεύτηκε πρόσφατα στο The McKinsey Quarterly, οι εργοδότες θα πρέπει να πάρουν δραστικά µέτρα για να µπορέσουν να κάνουν πιο ελκυστικές τις εταιρείες τους στο ευρύτερο κοινό: «Για να µπορέσουν να διαχειριστούν επιτυχώς τα ταλέντα, τα στελέχη θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν: Ότι οι στρατηγικές τους δεν θα πρέπει να επικεντρώνονται µονάχα στους κορυφαίους, από άποψη απόδοσης, υπαλλήλους τους. Ότι κάθε άνθρωπος, ανάλογα µε το φύλο, την ηλικία και την εθνικότητά του µπορεί να έχει διαφορετικούς λόγους για να θέλει να δουλέψει για µια εταιρεία και να παραµείνει σε αυτή. Ότι το τµήµα Ανθρώπινου υναµικού χρειάζεται πρόσθετες ικανότητες και ενθάρρυνση για να αναπτύξει αποτελεσµατικές λύσεις». 10

15 Για να αντιµετωπίσουν τις ελλείψεις ταλέντων, οι ιευθυντές Ανθρώπινου υναµικού θα χρειαστεί να αναλύσουν τις συνολικές ανάγκες της εταιρείας σε ταλέντα και να δηµιουργήσουν ένα πλάνο για την εύρεσή τους. Η Manpower έχει δηµιουργήσει µια υπηρεσία που ονοµάζεται Talent Value Management (TVM), η οποία προσφέρει µια ολιστική και οργανωµένη στρατηγική προσέγγιση για την εύρεση ταλέντων και τη διαθεσιµότητά τους καθ όλη τη διάρκεια της επαγγελµατικής τους ζωής, µε στόχο τη βελτιστοποίηση των ταλέντων µιας εταιρείας. Η προσέγγιση αυτή προϋποθέτει ότι ο τοµέας του Ανθρώπινου υναµικού αποτελεί µέρος του στρατηγικού σχεδιασµού της εταιρείας. Έτσι, µπορούν να κατατµηθούν και να αναλυθούν όλοι οι ρόλοι, ανεξάρτητα από την παραδοσιακή λειτουργία τους ή από την ιεραρχική τους βαθµίδα. Η κατάτµηση αυτή κατηγοριοποιεί τους ρόλους αφ ενός ανάλογα µε τα προσόντα, τις δεξιότητες, τις ικανότητες και την εµπειρία που χρειάζονται και αφ ετέρου µε την αξία τους στη στρατηγική της εταιρείας, ιδωµένες σε σχέση µε τη σηµασία της κάθε θέσης στη λειτουργία της επιχείρησης και την πιθανή δυσκολία στο να βρεθούν αντικαταστάτες. Μετά την κατάτµηση αυτή, η ιεύθυνση Ανθρώπινου υναµικού µπορεί να αποφασίσει για το ποιοι ρόλοι θα παραµείνουν στους κόλπους της εταιρείας, σε ποιους θα γίνει outsourcing, και εάν αυτό πρέπει να γίνει εντός της χώρας ή µπορεί να λειτουργήσει το ίδιο καλά και µακριά από τις κεντρικές λειτουργίες της εταιρείας, σε κάποιον offshore προορισµό. Αυτή η ανάλυση δίνει τη δυνατότητα στη διοίκηση της επιχείρησης να διαµορφώνει συνθήκες απασχόλησης ανάλογες µε τις διαφορετικές κατηγορίες ταλέντων, και παράλληλα να τις διαχειρίζεται αποτελεσµατικά, καθ όλη τη διάρκεια του εργασιακού κύκλου ζωής, µέσα στην εταιρεία. Έτσι, η εταιρεία µπορεί να δηµιουργήσει συγκεκριµένες πρακτικές για να διατηρήσει τους πιο αξιόλογους υπαλλήλους, που δεν είναι απαραιτήτως οι ανώτατοι διευθυντές, αλλά εκείνοι που, στρατηγικά, έχουν τους πιο σηµαντικούς ρόλους. Ευέλικτη Χρήση των ιαθέσιµων Ταλέντων Η προώθηση της εκπαίδευσης των εργαζοµένων σε πρόσθετες δεξιότητες, καθώς και της ευελιξίας στην εργασία, µπορεί να δηµιουργήσει ένα απόθεµα εργαζοµένων, οι οποίοι µπορούν άµεσα να αναλάβουν νέα καθήκοντα, µε ελάχιστη ανάγκη για πρόσθετη κατάρτιση. Πέρα από αυτό, οι εργοδότες µπορούν να διαχειρίζονται την αυξηµένη ζήτηση κατά περίπτωση, µέσω προσωρινά απασχολούµενου ανθρώπινου δυναµικού, συµβούλων και outsourcing. Για τις µεγαλύτερες εταιρείες η χρήση «εφεδρικών» λύσεων δεν αποτελεί πλέον έναν εναλλακτικό τρόπο για την κάλυψη των αδειών του διοικητικού προσωπικού, αλλά µια στρατηγική που αφορά τη βελτιστοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού. Οι οργανωτικές δοµές των εταιρειών που, σήµερα, είναι απλούστερες από ποτέ, προσδοκούν και παίρνουν περισσότερα αποτελέσµατα από λιγότερους σε αριθµό υπαλλήλους. Σήµερα, οι διοικήσεις των εταιρειών δεν µπορούν να επιστρέψουν στα χρόνια των πολυάριθµων εργαζοµένων, οι µέτοχοί τους δεν πρόκειται να το επιτρέψουν. ιατήρηση της αφοσίωσης των πρώην εργαζοµένων Σε µια πρόσφατη µελέτη που ετοίµασε το American Institute of Certified Public Accountants (AICPA), δόθηκαν συµβουλές στις εταιρείες για το πώς µπορούν να διατηρήσουν την αφοσίωση και το ενδιαφέρον των πρώην εργαζοµένων τους που άφησαν τις δουλειές τους για να αφοσιωθούν στα παιδιά τους ή τους ηλικιωµένους γονείς τους, για να συνεχίσουν τις σπουδές τους ή για µία καλύτερη επαγγελµατική πρόταση. Η µελέτη κατέληξε ότι η συνεχιζόµενη επικοινωνία είναι το κλειδί για τη διατήρηση των σχέσεων µεταξύ της εταιρείας και των πολύτιµων αυτών εργαζοµένων. Η επικοινωνία αυτή µπορεί να έχει τη µορφή της συνεχιζόµενης πρόσβασης σε επαγγελµατικές πηγές και της επαφής µε συναδέλφους, µέσω της συνεχιζόµενης πρόσβασης στο εταιρικό ή µέσα από ευκαιρίες για εκπαίδευση, οι οποίες βοηθούν τους πρώην εργαζόµενους να διατηρήσουν το επίπεδο των γνώσεων και των προσόντων τους. Η επένδυση σ έναν πρώην εργαζόµενο ακούγεται σίγουρα ασυνήθιστη, αλλά σε µια ανταγωνιστική αγορά όπου οι ταλαντούχοι εργαζόµενοι είναι σπάνιοι, µπορεί να αποτελεί µια προσέγγιση που θα δώσει σε χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς ή λογιστικές εταιρείες ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα, βοηθώντας τους να ξανακερδίσουν πρώην εργαζοµένους, όταν αυτοί αποφασίσουν να επιστρέψουν στην αγορά εργασίας ή στην πρότερη θέση απασχόλησής τους. Βελτίωση των εσµών µε την Εκπαίδευση Σε πολλές χώρες οι σπουδαστές, ως µέρος των σπουδών τους, κάνουν την πρακτική τους άσκηση σε επιχειρήσεις. Παρόλα αυτά, η παρουσία τους εκεί και τα καθήκοντά τους είναι συχνά περισσότερο τυπικά παρά ουσιαστικά και δεν έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν την πραγµατικότητα της εργασίας, ούτε τη στάση την οποία είναι απαραίτητο να υιοθετήσουν απέναντι στην εργασία. Oι εργοδότες θα χρειαστεί να βελτιώσουν τις διασυνδέσεις τους µε τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα, έτσι ώστε να παρέχουν στους σπουδαστές ουσιαστικές ευκαιρίες εργασίας, βοηθώντας τους να αντιληφθούν την εργασία και τις απαιτήσεις της όπως 11

16 είναι στην πραγµατικότητα και, τελικά, προετοιµάζοντάς τους για τη µελλοντική απασχόλησή τους. Οι εργοδότες στο Μεξικό, για παράδειγµα, ήδη επωφελούνται από ένα σχετικό πρόγραµµα που εκπόνησε η Manpower. Σε συνεργασία µε έξι µεγάλα πανεπιστήµια και τέσσερα τεχνολογικά ιδρύµατα της χώρας, η Manpower δηµιούργησε γραφεία εργασίας σε κάθε πανεπιστηµιούπολη, µέσω των οποίων παρέχει στους τελειόφοιτους πρόσβαση σε θέσεις εργασίας και στους εργοδότες απευθείας σύνδεση µε µια δεξαµενή νέων ταλέντων. Προώθηση της Αρχής του «Μη Αποκλεισµού» Ο «µη αποκλεισµός» από την αγορά εργασίας οδηγεί στην εύρεση νέων πηγών ταλέντου. Γυναίκες, µεγαλύτερα σε ηλικία άτοµα, άτοµα µε αναπηρία και µειονότητες δεν εκπροσωπούνται επαρκώς σε πολλές αγορές, αποτελούν όµως µια σηµαντική πηγή ταλέντου που δεν πρέπει να παραβλεφθεί. Οι εργοδότες θα πρέπει να δουλέψουν για τη δηµιουργία µιας κουλτούρας «µη αποκλεισµού» και να βοηθήσουν την ένταξη τέτοιων οµάδων στην αγορά εργασίας. Για παράδειγµα, οι εταιρείες στο Μεξικό προτιµούν να προσλαµβάνουν νεότερους εργαζοµένους γιατί πιστεύουν ότι είναι πιο παραγωγικοί. Αυτό συµβαίνει παρά το γεγονός ότι οι µεγαλύτεροι σε ηλικία εργαζόµενοι έχουν συχνά περισσότερα προσόντα, περισσότερα κίνητρα και είναι και πιο αξιόπιστοι. Η Manpower, για να βοηθήσει να αλλάξει αυτή η νοoτροπία και να δηµιουργήσει περισσότερες ευκαιρίες για τους µεγαλύτερους σε ηλικία εργαζοµένους, συνεργάστηκε πρόσφατα µε την εταιρεία µεταφορών Mexico City s Rapid Transit System. Η εταιρεία αυτή θα εισήγαγε ένα νέο σύστηµα εισιτηρίων και χρειαζόταν επιπλέον προσωπικό για την υποστήριξη αυτής της αλλαγής. Σε λίγες µέρες η Manpower είχε προσλάβει περίπου 700 εργαζοµένους µεγαλύτερης ηλικίας για τις θέσεις αυτές, τους οποίους εκπαίδευσε και εγκατέστησε σε θέσεις από πωλητές εισιτηρίων µέχρι και εξυπηρέτησης πελατών. H Manpower Σουηδίας και η Σουηδική Ένωση Ηλεκτρολόγων προχώρησαν πρόσφατα σε µια συνεργασία για την αντιµετώπιση της έλλειψης σε εκπαιδευµένους ηλεκτρολόγους, που αντιµετωπίζει η χώρα. Η πρωτοβουλία αυτή σχεδιάστηκε µε σκοπό να παρέχει βιώσιµες ευκαιρίες σε µερίδες του Σουηδικού πληθυσµού που παρέµεναν εκτός αγοράς εργασίας, όπως οι µακροχρόνια άνεργες γυναίκες, οι νέοι και ο αυξανόµενος πληθυσµός µεταναστών. Στον πρώτο χρόνο εφαρµογής του, 900 µακροχρόνια άνεργοι µπήκαν στο 6µηνο πρόγραµµα εκπαίδευσης. Στη Βρετανία, σε µια προσπάθεια να βοηθήσει τα άτοµα µε αναπηρίες που εξέφρασαν την επιθυµία να επιστρέψουν στην αγορά εργασίας, η Manpower συνεργάστηκε µε την BT για να καταγράψει αφενός τις ανάγκες σε ταλέντα του γιγαντιαίου αυτού οργανισµού τηλεπικοινωνιών και αφετέρου για να του παρέχει τους κατάλληλους υποψηφίους, µε την απαιτούµενη εκπαίδευση. Για παράδειγµα, µια οµάδα υποψηφίων µε προβλήµατα όρασης απασχολήθηκαν επιτυχώς στα τηλεφωνικά κέντρα της εταιρείας, µετά την απαραίτητη εκπαίδευση. Από τη µια µεριά οι υποψήφιοι απολαµβάνουν τα οφέλη που συνεπάγεται η εργασία και η ανεξαρτησία, ενώ η ΒΤ επωφελείται από την ύπαρξη µιας νέας πηγής αφοσιωµένων, κινητοποιηµένων υπαλλήλων. Οι εργοδότες µπορούν να επεκτείνουν το δίκτυο ταλέντων τους επενδύοντας στην τεχνολογία η οποία διευκολύνει τα άτοµα µε αναπηρία, όπως τα υπολογιστικά συστήµατα που µετατρέπουν γραπτό κείµενο σε προφορικό λόγο και τα ειδικά για άτοµα µε αναπηρία χειριστήρια Η/Υ. Η αναλογία των ανενεργών ατόµων µεγάλης ηλικίας ανά εργαζόµενο αναµένεται σχεδόν να διπλασιαστεί στις χώρες του ΟΟΣΑ, από 38% που ήταν το 2000, σε κάτι πάνω από 70% το ΟΟΣΑ, «Designing Local Skills Strategies», 15 Ιανουαρίου 2008 Αξιοποίηση των Υποαπασχολούµενων Σε πολλές οικονοµίες υπάρχει πληθώρα ανέργων ή υποαπασχολούµενων, οι οποίοι θα µπορούσαν να ενταχθούν στην αγορά εργασίας, όπως νέοι άνεργοι, ανύπαντρες µητέρες, άτοµα µε αναπηρία, εργαζόµενοι µερικής απασχόλησης που θα προτιµούσαν την πλήρη απασχόληση και µεγαλύτεροι σε ηλικία εργαζόµενοι που θα ήθελαν να εργαστούν περισσότερο για να αυξήσουν τις πενιχρές συντάξεις τους. Η έλλειψη ταλέντων καθιστά τις οµάδες αυτές πολύτιµες πηγές ταλέντων για τις εταιρείες που θέλουν να καλύψουν τις άµεσες ανάγκες τους. Για να προσελκύσουν αυτές τις οµάδες εργαζοµένων, οι εργοδότες θα χρειαστεί να δηµιουργήσουν τις κατάλληλες εργασιακές συνθήκες. Σηµαντικός θα είναι και ο ρόλος των κυβερνήσεων, µέσα από τη διαµόρφωση νοµοθετικών και ρυθµιστικών πλαισίων, που θα επιτρέψουν στους εργοδότες να επανεντάξουν πλήρως αυτά τα άτοµα στην αγορά εργασίας. 12

17 Σύµφωνα µε στατιστικές, στις ΗΠΑ εργάζεται µόνο το ένα τρίτο των ατόµων µε αναπηρία, ενώ θα προτιµούσαν να εργάζονται πολλοί περισσότεροι. Η ανεργία φτάνει το 70% στους ενήλικες µε σοβαρές αναπηρίες. Journal of Economic Issues, «The Impact of Worker s Compensation Experience-Rating on Discriminatory Hiring Practices», 1 Σεπτεµβρίου 2007 Η επανένταξη ανέργων και υποαπασχολούµενων, και ιδιαίτερα των χρόνια ανέργων, προϋποθέτει ότι θα τους παρασχεθεί εκπαίδευση σε βασικές δεξιότητες και στις βασικές αρχές της επαγγελµατικής δεοντολογίας. Η Manpower έχει δηµιουργήσει αρκετά αποτελεσµατικά προγράµµατα για την επίτευξη αυτών των στόχων. Το πρόγραµµα ανάπτυξης ανθρώπινου δυναµικού TechReach της Manpower αποτελεί ένα καλό παράδειγµα. Σκοπός του είναι να προετοιµάσει τους άνεργους και υποαπασχολούµενους αµερικανούς και καναδούς πολίτες για καλά αµειβόµενες θέσεις εργασίας στον τοµέα του IT και να δηµιουργήσει µια νέα πηγή ειδικευµένου τεχνικού προσωπικού για τις επιχειρήσεις. Το TechReach περιλαµβάνει εντατική εκπαίδευση, πιστοποίηση, τοποθέτηση σε θέσεις εργασίας και προγράµµατα mentoring. των εργασιών σε άλλες χώρες ήδη οδηγεί στην αύξηση των µισθών στις χώρες υποδοχής. Και όσο οι εργαζόµενοι σε άλλες αναπτυσσόµενες χώρες βελτιώνουν τις γνώσεις των αγγλικών τους, είναι πιθανόν οι εργοδότες, στην προσπάθειά τους να διατηρήσουν το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτηµα, να µεταφέρουν τις δραστηριότητές τους εκεί. Συνεργαστείτε µε έναν Ειδικό Η σύναψη µιας στρατηγικής συνεργασίας µε µια εξειδικευµένη εταιρεία παροχής υπηρεσιών Ανθρώπινου υναµικού µπορεί να αποβεί σωτήρια κίνηση για το µέλλον. Η στρατηγική προσέγγιση ενός ειδικού σε ό,τι αφορά το σχεδιασµό και τη διαχείριση ταλέντων σε µια παγκοσµιοποιηµένη αγορά προσφέρει στον εργοδότη µια ακριβή εικόνα για το είδος των ταλέντων που θα χρειαστεί, καθώς και για το χρόνο που θα τα χρειαστεί. Η συνεργασία µε µια εταιρεία παροχής στρατηγικών υπηρεσιών Ανθρώπινου υναµικού σηµαίνει ότι η εταιρεία αυτή θα έχει πάντοτε κατά νου τις µελλοντικές ανάγκες του πελάτη της, σε αριθµούς, δεξιότητες και κουλτούρα και θα είναι σε θέση να σχεδιάσει µία στρατηγική για την εύρεση, εκπαίδευση και προετοιµασία των κατάλληλων ταλέντων- τόσο µόνιµων όσο και προσωρινών-, όπως και όποτε χρειαστεί. Θα ήταν λάθος να υποθέσουµε ότι αυτού του είδους η συνεργασία είναι κατάλληλη µόνο για εταιρείες πολύ µεγάλου µεγέθους. Ακόµα και οι µικρού και µεσαίου µεγέθους εταιρείες θα βρεθούν στη θέση, αν δεν έχουν βρεθεί ακόµα, να ανταγωνίζονται µε άλλες εταιρείες για την εύρεση των ταλαντούχων εργαζοµένων που τους είναι απαραίτητοι για να αναπτυχθούν και να διατηρήσουν το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτηµα. Κεφαλαιοποίηση των ιασυνοριακών Ευκαιριών που Αποµένουν Η µεταφορά εργασιών σε χώρες µε χαµηλότερους µισθούς και µεγαλύτερη αφθονία σε ανθρώπινο δυναµικό ή το outsourcing σε άλλες εταιρείες θα συνεχίσει να αποτελεί βιώσιµη λύση για µεταποιητικές επιχειρήσεις και για λειτουργίες που δεν απαιτούν επαφή µε τον πελάτη. Ωστόσο, η λύση αυτή αφορά µόνο λειτουργίες που δεν είναι στρατηγικές ή κρίσιµες για την επιχείρηση. Και φυσικά, η λύση αυτή θα είναι βιώσιµη µόνο για όσο το κόστος της εργασίας σε άλλες χώρες παραµένει χαµηλό. Για παράδειγµα, ένας αριθµός αγγλόφωνων τηλεφωνικών κέντρων εξυπηρέτησης µεταφέρθηκε πρόσφατα από τη Βρετανία σε χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Ο λόγος ήταν απλός: η αφθονία εργαζοµένων µε καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, σε συνδυασµό µε χαµηλότερους µισθούς επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να παραµείνουν ανταγωνιστικές. Αν και µια στρατηγική σαν κι αυτή αποσκοπεί στη µείωση του κόστους, είναι σηµαντικό να σηµειωθεί ότι η µεταφορά 13

18 Έρευνα για την Έλλειψη Ταλέντων Αποτελέσµατα 2008 στον κόσµο Η τρίτη ετήσια Έρευνα της Manpower για την Έλλειψη Ταλέντων πραγµατοποιήθηκε σε δείγµα 43,000 εργοδοτών, σε 32 χώρες από όλο τον κόσµο. Στόχος της έρευνας είναι να εντοπισθούν οι θέσεις εργασίας, οι οποίες, σύµφωνα µε τους ίδιους τους εργοδότες, είναι δύσκολο να καλυφθούν, λόγω της έλλειψης ταλέντων. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της έρευνας, το 31% των εργοδοτών, σε παγκόσµιο επίπεδο, δυσκολεύονται να καλύψουν διαθέσιµες θέσεις εργασίας, λόγω της έλλειψης ταλέντων στις αγορές τους. Οι εργοδότες που αντιµετωπίζουν τη µεγαλύτερη δυσκολία στο να βρουν τους κατάλληλους ανθρώπους για τις διαθέσιµες θέσεις εργασίας είναι αυτοί στη Ρουµανία (73%), την Ιαπωνία (63%), το Χονγκ- Κονγκ (61%), τη Σιγκαπούρη (57%), την Αυστραλία (52%) και την Ταϊβάν (51%). Αξίζει να σηµειωθεί ότι πάνω από το 50% των εργοδοτών σε πέντε από τις οχτώ χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας ανέφεραν ότι δυσκολεύονται να βρουν τα κατάλληλα ταλέντα για να καλύψουν τις διαθέσιµες θέσεις. Η έλλειψη ταλέντων εµφανίζεται λιγότερο έντονη το 2008 στην Ινδία (12%), το Ηνωµένο Βασίλειο (12%), την Ιρλανδία (14%), την Κίνα (15%) και τις Κάτω Χώρες (15%). Οι εξειδικευµένοι χειρώνακτες (συµπεριλαµβανοµένων και των ηλεκτρολόγων, των ξυλουργών και των συγκολλητών) είναι οι πλέον περιζήτητοι εργαζόµενοι τόσο παγκοσµίως, όσο και σε 15 από τις 32 χώρες που συµµετείχαν στην έρευνα. Επίσης, βρέθηκαν ανάµεσα στις 10 πλέον δυσεύρετες ειδικότητες σε 27 από τις 32 χώρες που συµµετείχαν στην έρευνα. Τα αποτελέσµατα αυτά επιβεβαιώνουν τη σηµασία που έχει η συνεχιζόµενη επένδυση των κυβερνήσεων σε εκπαίδευση και επαγγελµατική κατάρτιση. παγκόσµιο κατάλογο, ήταν µεταξύ άλλων οι δάσκαλοι, οι νοσοκόµοι, το προσωπικό εξυπηρέτησης και υποστήριξης πελατών και το προσωπικό εστιατορίων και ξενοδοχείων. Σχήµα 3: Σύγκριση των 10 πιο δυσεύρετων ειδικοτήτων 2007/2008 Οι πιο δυσεύρετες ειδικότητες Εξειδικευµένοι Χειρώνακτες (κυρίως ξυλουργοί, συγκολλητές και υδραυλικοί) Στελέχη Πωλήσεων Τεχνικοί (κυρίως παραγωγής/ λειτουργίας και συντήρησης) Πτυχιούχοι Μηχανικοί Στελέχη ιοίκησης (ανώτερο/ ανώτατο επίπεδο) Εργάτες ιοικητικό Προσωπικό / Γραµµατείς ιοίκησης / Προσωπικοί βοηθοί και Προσωπικό Υποστήριξης Γραφείου Οδηγοί Λογιστές Ειδικοί Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (κυρίως προγραµµατιστές/ developers) Σύµβολα (σε σχέση µε τα αποτελέσµατα του 2007) Άνοδος στην κατάταξη Κάθοδος στην κατάταξη Ίδια θέση µε το 2007 εν εµφανιζόταν το 2007 Οι πιο δυσεύρετες ειδικότητες Στελέχη Πωλήσεων Εξειδικευµένοι Χειρώνακτες (κυρίως ξυλουργοί, συγκολλητές και υδραυλικοί) Τεχνικοί (κυρίως παραγωγής/ λειτουργίας και συντήρησης) Πτυχιούχοι Μηχανικοί Λογιστές Εργάτες Χειριστές Μηχανηµάτων Παραγωγής Οδηγοί Στελέχη ιοίκησης (ανώτερο/ ανώτατο επίπεδο) Μηχανουργοί/ Χειριστές Οχτώ από τις 10 πιο δυσεύρετες ειδικότητες που αναδείχθηκαν από τη φετινή έρευνα της Manpower περιλαµβάνονταν και στον κατάλογο που προέκυψε από την έρευνα του Ακόµη, δύο κατηγορίες επαγγελµάτων που είχαν εµφανιστεί στον κατάλογο του 2006, αλλά όχι σε αυτή του 2007, επανεµφανίστηκαν φέτος: οι γραµµατείς, προσωπικοί βοηθοί, γραµµατείς διεύθυνσης και προσωπικό υποστήριξης γραφείου (#7 το 2008) και οι Ειδικοί Η/Υ/ προγραµµατιστές (#10 το 2008). Στο φετινό κατάλογο δεν συναντούµε πλέον τα επαγγέλµατα των Χειριστών Μηχανηµάτων Παραγωγής και των Μηχανουργών. Ωστόσο, πρέπει να σηµειωθεί ότι η Έρευνα για την Έλλειψη Ταλέντων αναφέρει τις 10 πιο δυσεύρετες, σύµφωνα µε τους εργοδότες, κατηγορίες επαγγελµάτων κάθε χρόνο. Οι ειδικότητες που αναφέρθηκαν σε πολλές λίστες διαφόρων χωρών αυτό το χρόνο, αλλά δεν µπήκαν στο συνολικό 14

19 Η Έλλειψη Ταλέντων στην Ελληνική Αγορά Εργασίας Η Έρευνα της Manpower για την Έλλειψη Ταλέντων και το βαθµό που αυτή επηρεάζει την αγορά εργασίας κατέδειξε ότι το 47% των εργοδοτών στην Ελλάδα αντιµετωπίζουν σήµερα δυσκολία στην κάλυψη θέσεων εργασίας, εξαιτίας της έλλειψης εξειδικευµένου προσωπικού στις επί µέρους αγορές τους. Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε δείγµα 762 ελλήνων εργοδοτών, µε σκοπό να αναδείξει τις πλέον δυσεύρετες ειδικότητες στη χώρα µας. Η πλέον δυσεύρετη ειδικότητα στην ελληνική Αγορά Εργασίας για το 2008 περιλαµβάνει: Γραµµατείς όλων των βαθµίδων και Προσωπικό Υποστήριξης Γραφείου. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της Έρευνας της Manpower, η έλλειψη ταλέντων αποτελεί πραγµατικότητα για πολλούς έλληνες εργοδότες. Παράγοντες όπως οι δηµογραφικές αλλαγές, η τεχνολογική εξέλιξη και η έλλειψη επαρκούς εκπαίδευσης συντελούν ώστε το 47% των εργοδοτών που συµµετείχαν στην Έρευνα να δηλώνουν ότι αντιµετωπίζουν δυσκολία στην κάλυψη κενών θέσεων µε εργαζόµενους που κατέχουν τις κατάλληλες κάθε φορά δεξιότητες. Οι 10 πλέον δυσεύρετες ειδικότητες για την Ελλάδα το 2008, όπως αναδείχθηκαν από την Έρευνα της Manpower, είναι κατά σειρά οι ακόλουθες: 1. Γραµµατείς όλων των βαθµίδων & Προσωπικό Υποστήριξης Γραφείου 2. Εξειδικευµένοι Χειρώνακτες (κυρίως ηλεκτρολόγοι, ξυλουργοί και υδραυλικοί) 3. Τεχνικοί 4. Στελέχη Πωλήσεων 5. Εργάτες 6. Στελέχη Εξυπηρέτησης Πελατών & Προσωπικό Υποστήριξης Πελατών 7. Πτυχιούχοι Μηχανικοί 8. Λογιστές και Χρηµατοοικονοµικοί Υπάλληλοι 9. Στελέχη ιοίκησης (Ανώτερο / Ανώτατο Επίπεδο) 10. Προσωπικό Εστιατορίων & Ξενοδοχείων Τα πλήρη αποτελέσµατα της Έρευνας για την Έλλειψη Ταλέντων 2008, µε αναλυτικά αποτελέσµατα για την Ελλάδα και τις άλλες 31 ακόµη χώρες που συµµετείχαν στην Έρευνα, είναι διαθέσιµα στο 15

20 Εργαζόµενοι: η Προπόνηση για τον Αγώνα Ti γίνεται όµως µε τους πρωταγωνιστές όλης αυτής της κατάστασης, τα ταλέντα, δηλαδή µε τους ίδιους τους εργαζόµενους; Ποιες είναι γι αυτούς οι επιπτώσεις της συνεχιζόµενης και αυξανόµενης έλλειψης ταλέντων; Πολλοί από τους σηµερινούς εργαζόµενους έχουν ήδη κατανοήσει ότι το εργασιακό τοπίο έχει αλλάξει δραστικά. Μέχρι πρόσφατα, πίστευαν ότι τα προσόντα, οι δεξιότητες και η εµπειρία που προσέφεραν στις εταιρείες τους ήταν αρκετά για να διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας τους για πολλά χρόνια. Όµως, η εµπειρία τους έδειξε ότι τα πράγµατα είναι διαφορετικά. Οι γρήγοροι ρυθµοί των τεχνολογικών και επιχειρηµατικών εξελίξεων είχαν ως αποτέλεσµα πολλές από τις ειδικότητες και δεξιότητες που κάποτε θεωρούνταν σηµαντικές, σήµερα να είναι ξεπερασµένες. Στο µέλλον, πολλοί άνθρωποι θα ανακαλύψουν ότι η έλλειψη ταλέντων δεν οδηγεί, όπως ίσως πίστευαν σε µεγαλύτερη σταθερότητα στην εργασία. Αντιθέτως, τα προσόντα και η εµπειρία τους µπορεί να θεωρηθούν ξεπερασµένα και να µην έχουν ζήτηση. Σήµερα, τα πλέον περιζήτητα επαγγέλµατα µπορεί να «µείνουν στα αζήτητα», σχεδόν τόσο σύντοµα όσο και ο κύκλος ζωής ενός προϊόντος. Ο κύκλος ζωής κάποιας δεξιότητας που κάποτε διαρκούσε τρία χρόνια σήµερα κρατά µόνον εννέα µήνες. Κάποτε, όχι πολύ καιρό πριν, οι Webmasters ήταν περιζήτητοι. Σήµερα, µε το κατάλληλο λογισµικό, ο οποιοσδήποτε µπορεί να φτιάξει µια ιστοσελίδα. Αυτό σηµαίνει πως η ζήτηση για την ειδικότητα αυτή έχει µειωθεί σηµαντικά. Αλλά οι Webmasters και άλλοι ειδικοί της τεχνολογίας κατανοούν ότι όσο γρήγορα µια ευκαιρία εξατµίζεται, τόσο γρήγορα παρουσιάζεται µια άλλη. Σήµερα οι ειδικοί στη JAVA και οι επαγγελµατίες στη ιαχείριση Έργων είναι περιζήτητοι. Αν, λοιπόν, οι πρώην Webmasters καταφέρουν να αναβαθµίσουν τις δεξιότητές τους ανάλογα, θα ανακαλύψουν ότι η ικανότητά τους να προσαρµόζονται στις τεχνολογικές αλλαγές θα αυξήσει την αξία τους στην αγορά εργασίας -τόσο βραχυπρόθεσµα όσο και µακροπρόθεσµα. Ενώ ο κάθε εργασιακός τοµέας έχει τους δικούς του ρυθµούς ύφεσης, υπάρχει, ανεξαρτήτως τοµέα, µια ατέρµονη ανάγκη βελτίωσης δεξιοτήτων, η οποία καθιστά την επανεκπαίδευση των εργαζοµένων εξαιρετικά σηµαντική. Σ έναν κόσµο εργασίας που συνεχώς αλλάζει, τα άτοµα πρέπει από µόνα τους να λαµβάνουν την πρωτοβουλία να διατηρήσουν και να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους για να παραµείνουν ελκυστικοί για τους εργοδότες. Πάνω από τους µισούς συµµετέχοντες στην έρευνα αναφέρουν ότι η αδυναµία ανάπτυξης νέων δεξιοτήτων αποτελεί τη µεγαλύτερη πρόκληση για το ανθρώπινο δυναµικό. Πάνω από το ένα τρίτο αναφέρουν ότι οι δεξιότητες των εργαζοµένων τους δεν συνάδουν µε τις ανάγκες των επιχειρήσεών τους. IBM, The Global Human Capital Study 2008 ιατήρηση και Ανανέωση των εξιοτήτων Σύµφωνα µε τις περισσότερες εκτιµήσεις, ο µέσος άνθρωπος θα αλλάξει εργασία τουλάχιστον εφτά φορές κατά τη διάρκεια της ζωής του. Οι εργαζόµενοι, λοιπόν, θα πρέπει να επαναπροσδιορίζουν διαρκώς τα επαγγελµατικά τους ενδιαφέροντα, να αναγνωρίζουν πρόσθετες και εναλλακτικές επαγγελµατικές πορείες, στην περίπτωση που ο τωρινός τους ρόλος τείνει να ξεπεραστεί, και να είναι έτοιµοι να ακολουθήσουν αυτές τις πορείες. Σε αυτό το πλαίσιο, κορυφαίες εταιρείες βοηθούν τους εργαζοµένους τους προσφέροντάς τους εργαλεία διαχείρισης σταδιοδροµίας. Οι εργαζόµενοι που αυτοπεριορίζουν τη δυνατότητά τους να προσαρµόζονται στις αλλαγές της αγοράς εργασίας θα ανακαλύψουν ότι οι µελλοντικές προοπτικές απασχόλησης θα είναι γι αυτούς ολοένα και πιο δυσεύρετες. Η συνεχής ανάπτυξη δεξιοτήτων, η εκπαίδευση και η δια βίου µάθηση θα αποτελούν καθηµερινότητα. Αν και η παροχή τους είναι κοινή ευθύνη των κυβερνήσεων και των εργοδοτών, η αξιοποίηση των προσφερόµενων ευκαιριών για εκπαίδευση, επιµόρφωση και κατάρτιση αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των εργαζοµένων. Σήµερα, οι εργοδότες παρέχουν πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό, αλλά έχουν πάψει να προσφέρουν στους υπαλλήλους τους εκπαιδευτικές άδειες που διαρκούν εβδοµάδες, µε σκοπό την κατάρτισή τους. Η κατάρτιση προσφέρεται αργά το απόγευµα, εκτός ωρών γραφείου, τα σαββατοκύριακα ή κατά τη διάρκεια του µεσηµεριανού διαλείµµατος και οι υπάλληλοι την αγνοούν. Ίσως η κατάρτιση να αποτελούσε επιλογή για τους εργαζόµενους αν ήταν άµεσα συνδεδεµένη µε το µισθό τους. Είναι πολλοί όµως αυτοί που δεν έχουν αντιληφθεί ακόµη την αναγκαιότητα της κατάρτισης, ενώ πραγµατικά αυτό πρέπει να κάνουν. Τέλος, µε το να παραµένουν ενεργοί και διαθέσιµοι στην αγορά εργασίας, είτε για µερική είτε για πλήρη απασχόληση, οι εργαζόµενοι βοηθούν τόσο τους εαυτούς τους όσο και ολόκληρη την κοινωνία. 16

ΔΙΝΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΣ ΔΥΝΑΤΟ

ΔΙΝΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΣ ΔΥΝΑΤΟ ΔΙΝΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΣ ΔΥΝΑΤΟ 2 Ο κόσμος της εργασίας αλλάζει πιο γρήγορα από ποτέ ενώ οι παλιοί επιχειρηματικοί κανόνες δεν ανταποκρίνονται στο νέο περιβάλλον. Ούτε τα χρήματα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των πανεπιστημίων στην Ευρώπη της Γνώσης

Ο ρόλος των πανεπιστημίων στην Ευρώπη της Γνώσης Ο ρόλος των πανεπιστημίων στην Ευρώπη της Γνώσης 1) ΣΤΟΧΟΣ Να αρχίσει συζήτηση σχετικά με το ρόλο που διαδραματίζουν τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια στην κοινωνία και στην οικονομία της γνώσης. 2) ΠΡΑΞΗ Ανακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Δελτίο Τύπου ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Παγκόσμια Έρευνα του Boston Consulting Group για λογαριασμό της Ciett αποκαλύπτει πώς οι παλαιωμένες

Διαβάστε περισσότερα

shaping the world of life sciences life sciences good to know you

shaping the world of life sciences life sciences good to know you shaping the world of life sciences good to know you life sciences Best Workplaces 2013 Greece profile H Randstad είναι ένας από τους μεγαλύτερως παρόχους στελέχωσης και υπηρεσίων Ανθρώπινου Δυναμικού παγκοσμίως

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ: 24 Ανάπτυξη πλαισίου Κοινωνικού Διαλόγου σε επίπεδο κλάδου και επιχείρησης για την ανάδειξη των προσαρμογών των

ΔΡΑΣΗ: 24 Ανάπτυξη πλαισίου Κοινωνικού Διαλόγου σε επίπεδο κλάδου και επιχείρησης για την ανάδειξη των προσαρμογών των ΔΡΑΣΗ: 24 Ανάπτυξη πλαισίου Κοινωνικού Διαλόγου σε επίπεδο κλάδου και επιχείρησης για την ανάδειξη των προσαρμογών των καταστατικών κειμένων διοίκησης ανθρώπινου ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: δυναμικού ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Απασχολησιμότητα Ανεργία & Ψηφιακές δεξιότητες Προτάσεις για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας

Απασχολησιμότητα Ανεργία & Ψηφιακές δεξιότητες Προτάσεις για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας Απασχολησιμότητα Ανεργία & Ψηφιακές δεξιότητες Προτάσεις για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας Α. Βύρων Νικολαΐδης Πρόεδρος Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Ενώσεων Πληροφορικής(CEPIS) To Όραμα Δημιουργώντας 500.000

Διαβάστε περισσότερα

Μanpower Έρευνα για τις Προοπτικές Απασχόλησης Ελλάδα Q3 2008. Μία Έρευνα της Manpower

Μanpower Έρευνα για τις Προοπτικές Απασχόλησης Ελλάδα Q3 2008. Μία Έρευνα της Manpower Μanpower Έρευνα για τις Προοπτικές Απασχόλησης Ελλάδα Q3 28 Μία Έρευνα της Manpower Manpower - Έρευνα για τις Προοπτικές Απασχόλησης Ελλάδα Περιεχόµενα Q3/8 Οι Προοπτικές Απασχόλησης στην Ελλάδα Συγκρίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμια Έρευνα Κινδύνου Αποτελεσματικής Διαχείρισης Ταλέντων Γενικά Στοιχεία. Τα 5 Cs: Οι 5 κατηγορίες κινδύνου αποτελεσματικής διαχείρισης ταλέντων

Παγκόσμια Έρευνα Κινδύνου Αποτελεσματικής Διαχείρισης Ταλέντων Γενικά Στοιχεία. Τα 5 Cs: Οι 5 κατηγορίες κινδύνου αποτελεσματικής διαχείρισης ταλέντων Παγκόσμια Έρευνα Κινδύνου Αποτελεσματικής Διαχείρισης Ταλέντων Γενικά Στοιχεία Από το Μάιο έως τον Αύγουστο του 2013, η KPMG International σε συνεργασία με την διεθνώς αναγνωρισμένη εταιρεία ερευνών Brandon

Διαβάστε περισσότερα

Real Tangible Solutions

Real Tangible Solutions Real Tangible Solutions Σε έναν κόσμο όπου το ανθρώπινο δυναμικό αναδεικνύεται ως το κυριότερο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, η ManpowerGroup παρέχει στους οργανισμούς το ταλέντο που χρειάζονται για να καινοτομούν

Διαβάστε περισσότερα

Τα εφόδια των εργαζομένων για την είσοδο και παραμονή στην εργασία

Τα εφόδια των εργαζομένων για την είσοδο και παραμονή στην εργασία Τα εφόδια των εργαζομένων για την είσοδο και παραμονή στην εργασία Όταν το άτομο έρχεται αντιμέτωπο για πρώτη φορά με την άμεση πράξη της αναζήτησης και εξεύρεσης εργασίας, πρέπει, ουσιαστικά, να εντοπίσει

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

Η συµβολή του ΕΣΠΑ ( ΚΠΣ) στην ενδυνάµωση του Ανθρώπινου υναµικού

Η συµβολή του ΕΣΠΑ ( ΚΠΣ) στην ενδυνάµωση του Ανθρώπινου υναµικού Η συµβολή του ΕΣΠΑ ( ΚΠΣ) στην ενδυνάµωση του Ανθρώπινου υναµικού ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΑΜ, ΜΕΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Ε.Σ.Π.Α. (Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς) ) 2007-2013 Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού Ενίσχυση της

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου 1. Σύνοψη Σύμφωνα με το στρατηγικό σχεδιασμό της Πρυτανείας για τα έτη 2010-2020, το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει θέσει αριθμό προτεραιοτήτων ως τη βάση

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά. Εκπαίδευση Προσωπικού Επιχειρήσεων στην Νέα Οικονοµία. EuroGET Technologies ΑΕ

Αναφορά. Εκπαίδευση Προσωπικού Επιχειρήσεων στην Νέα Οικονοµία. EuroGET Technologies ΑΕ EuroGET Technologies ΑΕ Εκπαίδευση Προσωπικού Επιχειρήσεων στην Νέα Οικονοµία Ηλίας Σαµαράς Γιώργος ραµιτινός Έκδοση 1.0 EuroGET Technologies ΑΕ 2001 Αναφορά Εκπαίδευση Προσωπικού Επιχειρήσεων στην Νέα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2020 ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2020 ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ EL Η ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Μετά τη Λισσαβόνα: προς μια κοινωνία της γνώσης Η δομή των επαγγελματικών προσόντων αλλάζει Από τη μεσοπρόθεσμη

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 8. Διαµόρφωση και Εφαρµογή Στρατηγικής. Copyright 2012 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All Rights Reserved.

Κεφάλαιο 8. Διαµόρφωση και Εφαρµογή Στρατηγικής. Copyright 2012 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All Rights Reserved. Κεφάλαιο 8 Διαµόρφωση και Εφαρµογή Στρατηγικής McGraw-Hill/Irwin Copyright 2012 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All Rights Reserved. Διαµόρφωση και Εφαρµογή Στρατηγικής v Οι ειδικοί στόχοι του παρόντος

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαίο ενημερωτικό Η.R. Newsletter. 16o ΤΕΥΧΟΣ

Τριμηνιαίο ενημερωτικό Η.R. Newsletter. 16o ΤΕΥΧΟΣ Τριμηνιαίο ενημερωτικό Η.R. Newsletter 16o ΤΕΥΧΟΣ Πληροφορίες: Ευαγγελία Ίσαρη Evangelia.Isari@adecco.com 210 6930490 Αγαπητοί συνεργάτες, Στο Newsletter αυτό σας παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα της έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δείκτης Νέων Εργαζομένων της PwC αξιολογεί το κατά πόσο οι χώρες του ΟΟΣΑ συμβάλουν με επιτυχία στην εξέλιξη των νέων τους

Ο Δείκτης Νέων Εργαζομένων της PwC αξιολογεί το κατά πόσο οι χώρες του ΟΟΣΑ συμβάλουν με επιτυχία στην εξέλιξη των νέων τους Δελτίο τύπου Ημερομηνία: 10 Δεκεμβρίου 2015 Υπεύθυνη: Αλεξάνδρα Φιλιππάκη Τηλ: 2106874711 Email: alexandra.filippaki@gr.pwc.com Σελίδες: 5 Περισσότερες πληροφορίες εδώ. Follow/retweet: @pwc_press Ο Δείκτης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Leonardo da Vinci A EUROPEAN OBSERVATORY OF THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFELONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES & THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3: ΕΡΕΥΝΑ ΦΟΡΕΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ, ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ = O ΚΛΑ ΟΣ ΤΟΥ MANAGEMENT ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την Eκπαίδευση Eνηλίκων 2012-14

Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την Eκπαίδευση Eνηλίκων 2012-14 Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την Eκπαίδευση Eνηλίκων 2012-14 (A renewed European agenda for adult learning 2012-14) Μαθαίνω για καλύτερη ζωή και καλύτερες ευκαιρίες απασχόλησης Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Μητροπόλεως 42, 105 63 Αθήνα τηλ.: 210 3259200, fax: 210 3259209 Ανταγωνιστικότητα Πρώτα Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την απασχόληση και την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

International Migration Outlook: SOPEMI - 2006 Edition. Προοπτικές της διεθνούς µετανάστευσης : SOPEMI Έκδοση 2006. Κύριο άρθρο

International Migration Outlook: SOPEMI - 2006 Edition. Προοπτικές της διεθνούς µετανάστευσης : SOPEMI Έκδοση 2006. Κύριο άρθρο International Migration Outlook: SOPEMI - 2006 Edition Summary in Greek Προοπτικές της διεθνούς µετανάστευσης : SOPEMI Έκδοση 2006 Περίληψη στα ελληνικά Κύριο άρθρο ιαχείριση της µετανάστευσης: µια λεπτή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2088(INI) 26.6.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2088(INI) 26.6.2015 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 2015/2088(INI) 26.6.2015 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τις πολιτικές δεξιοτήτων για την καταπολέμηση της νεανικής ανεργίας (2015/2088

Διαβάστε περισσότερα

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΩΝ CLUSTERS Με σκοπό τον εντοπισμό των βασικών παραγόντων επιτυχίας

Διαβάστε περισσότερα

Προσφέρουμε στους συνεργάτες μας την ασφάλεια και την δύναμη μιας μακροπρόθεσμης συνεργασίας

Προσφέρουμε στους συνεργάτες μας την ασφάλεια και την δύναμη μιας μακροπρόθεσμης συνεργασίας Προσφέρουμε στους συνεργάτες μας την ασφάλεια και την δύναμη μιας μακροπρόθεσμης συνεργασίας ΖΗΣΕ ΤΗΝ ΕΜΠΕIΡΙΑ EXPERT Το πιο σημαντικό περιουσιακό στοιχείο της Expert είναι το όνομά της. Παρέχει στους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

Pensions at a Glance: Public Policies across OECD Countries 2005 Edition

Pensions at a Glance: Public Policies across OECD Countries 2005 Edition Pensions at a Glance: Public Policies across OECD Countries 2005 Edition Summary in Greek Οι συντάξεις µε µια µατιά : Οι δηµόσιες πολιτικές στις χώρες του ΟΟΣΑ -Έκδοση 2005 Περίληψη στα ελληνικά Τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Οι εξελίξεις στο χώρο της πιστοποίησης και τα νέα δεδομένα στη χώρα μας. TIE: Μια καινοτόμος πρόταση

Οι εξελίξεις στο χώρο της πιστοποίησης και τα νέα δεδομένα στη χώρα μας. TIE: Μια καινοτόμος πρόταση Οι εξελίξεις στο χώρο της πιστοποίησης και τα νέα δεδομένα στη χώρα μας. TIE: Μια καινοτόμος πρόταση Η πρωτοφανής κρίση που πλήττει τα τελευταία χρόνια τη χώρα μας είναι βέβαιο ότι θα καταστήσει σύντομα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΑΝΑΚΑΜΠΤΕΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Σηµαντική έρευνα διεξήχθη από την Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία Συµβούλων Μάνατζµεντ (FEACO-European Federation of Management Consultancies

Διαβάστε περισσότερα

Manpower, Λ. Μεσογείων 2-4, Πύργος Αθηνών, 115 27 Αθήνα Tηλ.: 210 32 24 301, Fax: 210 32 48 644 www.manpower.com

Manpower, Λ. Μεσογείων 2-4, Πύργος Αθηνών, 115 27 Αθήνα Tηλ.: 210 32 24 301, Fax: 210 32 48 644 www.manpower.com Manpower, Λ. Μεσογείων 2-4, Πύργος Αθηνών, 115 27 Αθήνα Tηλ.: 21 32 24 31, Fax: 21 32 48 644 www.manpower.com 28, Manpower Inc. All rights reserved. Μanpower Έρευνα για τις Προοπτικές Απασχόλησης Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Η σύγχρονη εποχή χαρακτηρίζεται από την ένταξη της επιστημονικής γνώσης στη διαδικασία ανάπτυξης προϊόντων. Η έρευνα ενσωματώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;» ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΟΚΕ ΕΛΛΑΔΑΣ, κ. Χρήστου ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ TRESMED 4 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 10-11/9/2012

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΟΚΕ ΕΛΛΑΔΑΣ, κ. Χρήστου ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ TRESMED 4 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 10-11/9/2012 ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΟΚΕ ΕΛΛΑΔΑΣ, κ. Χρήστου ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ TRESMED 4 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 10-11/9/2012 Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, Σας ευχαριστώ όλους που ήρθατε στη χώρα μας και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΛΕΨΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ

ΔΟΥΛΕΨΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ ΣΠΟΥΔΑΣ Ε Νεολαία σε κίνηση: ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΟΥ Η Ευρώπη στηρίζει τους νέους ΔΟΥΛΕΨΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΘΕ ΚΙΝΗΣΟΥ ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ στην ΕΕ Δεν είναι υπεύθυνη ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΣ Α Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ

ΥΠΕΣ Α Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης& Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ Ο ΠΥΛΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ & ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ IΘΑΚΗΣ 29, 112 57 ΑΘΗΝΑ url: http://www.aueb.gr/statistical-institute ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ Ιθάκης 29 Αθήνα 112 57

Διαβάστε περισσότερα

Outsourcing: Ένας μηχανισμός καινοτομίας για τις επιχειρήσεις

Outsourcing: Ένας μηχανισμός καινοτομίας για τις επιχειρήσεις Μέσο: ΚΕΡΔΟΣ Ημ. Δημοσίευσης: 23 Ιουλίου 2014 Outsourcing: Ένας μηχανισμός καινοτομίας για τις επιχειρήσεις Κωνσταντίνος Ε. Καρύδης* Ο Peter Bendor-Samuel, στο βιβλίο του Turning Lead into Gold: The Demystification

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Λίγα λόγια για εμάς...σελ.2. Επιχειρηματικότητα: έννοια και σημασία σελ.3. Επιχειρηματίας: γεννιέσαι ή γίνεσαι?...σελ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Λίγα λόγια για εμάς...σελ.2. Επιχειρηματικότητα: έννοια και σημασία σελ.3. Επιχειρηματίας: γεννιέσαι ή γίνεσαι?...σελ. Ιουστινιανού 3, 41222, Λάρισα Τηλ:2410-626945 e-mail: info@entre.gr web site: www.entre.gr ΜΗΝΙΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΜΑΙΟΣ 2006 ΤΕΥΧΟΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Λίγα λόγια για εμάς...σελ.2 Επιχειρηματικότητα: έννοια

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έρευνα της ManpowerGroup για την Έλλειψη Ταλέντου στην Ελλάδα - 2013

Ετήσια Έρευνα της ManpowerGroup για την Έλλειψη Ταλέντου στην Ελλάδα - 2013 ManpowerGroup Μεσογείων 2-4 Πύργος Αθηνών 115 27 Αθήνα WWW.MANPOWERGROUP.GR T: 210 32.24.301 Ετήσια Έρευνα της ManpowerGroup για την Έλλειψη Ταλέντου στην Ελλάδα - 2013 Ταυτότητα Έρευνας Δείγμα: Ελλάδα:

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 15.4.2015 2014/2236(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την κοινωνική επιχειρηματικότητα και την κοινωνική καινοτομία στην καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Το έργο «Ολοκληρωµένα προγράµµατα, πρωτοβουλίες και δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων εξωστρέφειας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων

Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων Ενότητα 5: Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων & Εκπαίδευση Δημήτριος Σταυρουλάκης Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης Γενικές αρχές διοίκησης μιας μικρής επιχείρησης Η επιχείρηση αποτελεί μια παραγωγική - οικονομική μονάδα, με την έννοια ότι συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο, γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Πολιτική Επιστήμη 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική Εργασία Β2

Ερευνητική Εργασία Β2 ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΠΑΤΡΑΣ Ερευνητική Εργασία Β2 Σχολικό έτος 2014-15 Β τετράμηνο Θέμα: «Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και επαγγελματική αποκατάσταση» Ερευνητικό υποερώτημα: «Ποια τα Κριτήρια για την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ;

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ; ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ; Οικονοµική είναι η µελέτη του τρόπου µε τον οποίο οι άνθρωποι επιλέγουν να κατανείµουν τους σπάνιους πόρους τους. Λόγω της σπανιότητας δεν είναι δυνατόν να εκπληρωθούν όλες

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαίο ενημερωτικό Η.R. Newsletter. 14o ΤΕΥΧΟΣ

Τριμηνιαίο ενημερωτικό Η.R. Newsletter. 14o ΤΕΥΧΟΣ Τριμηνιαίο ενημερωτικό Η.R. Newsletter 14o ΤΕΥΧΟΣ Πληροφορίες: Ευαγγελία Ίσαρη Evangelia.Isari@adecco.com 210 6930490 Αγαπητοί συνεργάτες, Το 14o τεύχος του HR Newsletter της Adecco είναι αφιερωμένο στην

Διαβάστε περισσότερα

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation Παραδοτέο 2.1.2 ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ Ε&Α, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, Αύγουστος 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

Νότια Ευρώπη. Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Ελληνικά

Νότια Ευρώπη. Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Ελληνικά Νότια Ευρώπη Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός Η πρόσφατη οικονομική κρίση επηρέασε εκατομμύρια Ευρωπαίων πολιτών με πολλούς να χάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για την στήριξη της επιχειρηματικότητας, των επιχειρήσεων και των εργαζομένων

Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για την στήριξη της επιχειρηματικότητας, των επιχειρήσεων και των εργαζομένων Προκήρυξη νέου Πρόγραμματος Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, των τους, μέσω δράσεων συμβουλευτικής και κατάρτισης καθώς και στήριξης της απασχόλησης σε περιοχές που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Προοπτικών Απασχόλησης της Manpower για το Γ Τρίμηνο 2015. Συγκρατημένα αισιόδοξες οι προβλέψεις προσλήψεων των εργοδοτών στην Ελλάδα

Έρευνα Προοπτικών Απασχόλησης της Manpower για το Γ Τρίμηνο 2015. Συγκρατημένα αισιόδοξες οι προβλέψεις προσλήψεων των εργοδοτών στην Ελλάδα ManpowerGroup Λεωφόρος Μεσογείων 2-4 Πύργος Αθηνών, Κτίριο Β 115 27 Αθήνα T: 210 69 27 400 www.manpowergroup.gr MEDIA CONTACT: Τάνια Κωφίδου 210-6931216 tkofidou@manpowergroup.gr Βίκυ Μπουλούκου 210-6931204

Διαβάστε περισσότερα

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση. Womens Business Gerasimos Tzamarelos, PhD 27 November 2014 Έννοιες Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Διαβάστε περισσότερα

«Περισσότερα ψηφιακά προϊόντα και υπηρεσίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης» Αθήνα, 7 Μαΐου 2014

«Περισσότερα ψηφιακά προϊόντα και υπηρεσίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης» Αθήνα, 7 Μαΐου 2014 ΟΜΙΛΙΑ κ. ΔΗΜΗΤΡΗ ΑΡΒΑΝΙΤΟΖΗΣΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ «Περισσότερα ψηφιακά προϊόντα και υπηρεσίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης» Αθήνα, 7 Μαΐου 2014 Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

Ανθρώπινοι πόροι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

Ανθρώπινοι πόροι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ-ΠΘ-ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Θα παρουσιαστούν Η σπουδαιότητα των ανθρώπινων πόρων Οι λειτουργίες της διοίκησης ανθρώπινων πόρων

Διαβάστε περισσότερα

Η ειδικότητα του Μηχανικού Παραγωγής & Διοίκησης και η συμβολή του στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας

Η ειδικότητα του Μηχανικού Παραγωγής & Διοίκησης και η συμβολή του στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας Ημερίδα TEE "Η Ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα και ο ρόλος των Ελλήνων Μηχανικών" Η ειδικότητα του Μηχανικού Παραγωγής & Διοίκησης και η συμβολή του στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Τουριστική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Τουριστική Εκπαίδευση και Κατάρτιση ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24, 105 33 Τηλ. 331 2253, 331 0022 Fax: 33 120 33 Email: itep@otenet.gr URL: http://www.itep.gr Αθήνα, 26 Μαΐου 2004 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Τουριστική Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

1. Γυναίκα & Απασχόληση

1. Γυναίκα & Απασχόληση 1. Γυναίκα & Απασχόληση Παρά τα βήματα προόδου τα οποία έχουν σημειωθεί τα τελευταία χρόνια, τόσο σε θεσμικό επίπεδο (νομοθετικό έργο), όσο και στην ανάπτυξη «ειδικευμένων πολιτικών και δράσεων» καταπολέμησης

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες δια βίου µάθησης στoν χώρο εργασίας για παραδοσιακά ευπαθείς οµάδες στην Ιρλανδία.

Ευκαιρίες δια βίου µάθησης στoν χώρο εργασίας για παραδοσιακά ευπαθείς οµάδες στην Ιρλανδία. 1 Ευκαιρίες δια βίου µάθησης στoν χώρο εργασίας για παραδοσιακά ευπαθείς οµάδες στην Ιρλανδία. Η δια βίου µάθηση στην Ιρλανδία. 2 Η δια βίου µάθηση είναι κάθε διαδικασία µάθησης που συµµετέχει κανείς σε

Διαβάστε περισσότερα

Μanpower Έρευνα για τις Προοπτικές Απασχόλησης Ελλάδα Q2 2012

Μanpower Έρευνα για τις Προοπτικές Απασχόλησης Ελλάδα Q2 2012 Μanpower Έρευνα για τις Προοπτικές Απασχόλησης Ελλάδα Q2 2012 Q2/12 Περιεχόµενα Οι Προοπτικές Απασχόλησης στην Ελλάδα Συγκρίσεις ανά Γεωγραφική Περιοχή Συγκρίσεις ανά Τοµέα Οικονοµικής Δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου 18/11/2014

Δελτίο Τύπου 18/11/2014 Δελτίο Τύπου 18/11/2014 Ο ΟΑΕΔ / EURES και η BBi Communication ανταποκρίνονται στις ανάγκες της Φινλανδίας για απασχόληση στον τομέα της δημόσιας υγείας και περίθαλψης - Έλληνες γιατροί και νοσηλευτές

Διαβάστε περισσότερα

Καθοδήγηση Σταδιοδροµίας: Εγχειρίδιο για τους ιαµορφωτές Πολιτικής

Καθοδήγηση Σταδιοδροµίας: Εγχειρίδιο για τους ιαµορφωτές Πολιτικής Career Guidance: A Handbook for Policy Makers Summary in Greek Καθοδήγηση Σταδιοδροµίας: Εγχειρίδιο για τους ιαµορφωτές Πολιτικής Περίληψη στα ελληνικά Οι άρτια οργανωµένες υπηρεσίες καθοδήγησης σταδιοδροµίας

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Η Ευρωπαϊκή τυποποίηση θα αποτελέσει ουσιαστικό παράγοντα για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης σε παγκόσμιο επίπεδο, την ανάπτυξη,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΕΝΔΥΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ. Τι είναι και τι κάνει. Κοινωνική Ευρώπη

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΕΝΔΥΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ. Τι είναι και τι κάνει. Κοινωνική Ευρώπη ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΕΝΔΥΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ Τι είναι και τι κάνει Κοινωνική Ευρώπη Δεν είναι υπεύθυνη ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε κάποιο άτομο που ενεργεί εκ μέρους της Επιτροπής για την ενδεχόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ

Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 01: «ΜΈΣΟ-ΜΑΚΡΟΠΡΌΘΕΣΜΗ ΣΤΉΡΙΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΏΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΎ ΠΟΥ ΥΦΊΣΤΑΤΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΈΠΕΙΕΣ ΑΠΡΌΒΛΕΠΤΩΝ ΤΟΠΙΚΏΝ Ή ΤΟΜΕΑΚΏΝ ΚΡΊΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΈΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

OECD Science, Technology and Industry: Scoreboard 2005. Επιστήμη, Τεχνολογία και Βιομηχανία: Πίνακας Αποτελεσμάτων του ΟΟΣΑ 2005.

OECD Science, Technology and Industry: Scoreboard 2005. Επιστήμη, Τεχνολογία και Βιομηχανία: Πίνακας Αποτελεσμάτων του ΟΟΣΑ 2005. OECD Science, Technology and Industry: Scoreboard 2005 Summary in Greek Επιστήμη, Τεχνολογία και Βιομηχανία: Πίνακας Αποτελεσμάτων του ΟΟΣΑ 2005 Περίληψη στα ελληνικά Σύνοψη Η μακροπρόθεσμη τάση προς την

Διαβάστε περισσότερα

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας Εφαρμοσμένες ΛΥΣΕΙΣ για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Ανάπτυξη Πωλήσεων Ανδρόμαχος Δημητροκάλλης, MBA Management

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου. Έρευνα Προοπτικών Απασχόλησης της Manpower για το Δ Τρίμηνο 2015

Δελτίο Τύπου. Έρευνα Προοπτικών Απασχόλησης της Manpower για το Δ Τρίμηνο 2015 ManpowerGroup Λεωφόρος Μεσογείων 2-4 Πύργος Αθηνών, Κτίριο Β 115 27 Αθήνα T: 210 69 27 400 www.manpowergroup.gr MEDIA CONTACT: Τάνια Κωφίδου 210-6931216 tkofidou@manpowergroup.gr Δελτίο Τύπου Βίκυ Μπουλούκου

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Χημικοί Τμήμα Χημικών Μηχανικών 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕ ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ;

ΣΕ ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ; ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ; Βοηθούν στη διαφοροποίηση της οικονομικής βάσης της χώρας Βοηθούν στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και στον περιορισμό της

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Διακήρυξη των Δικαιωμάτων και Ευθυνών των Εθελοντών Συμμετέχω Διαμορφώνω Συμμετέχω Έχω ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις

Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις LOGO Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας Σέρρες, 17/10/2010 Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις Δρ. Γεώργιος A. Κουλαουζίδης Μαθηματικός

Διαβάστε περισσότερα

Η αγορά εργασίας στους κλάδους παρέµβασης, στην ευρύτερη περιοχή του Κεντρικού Τοµέα Αθηνών

Η αγορά εργασίας στους κλάδους παρέµβασης, στην ευρύτερη περιοχή του Κεντρικού Τοµέα Αθηνών ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Η αγορά εργασίας στους κλάδους παρέµβασης, στην ευρύτερη περιοχή του Κεντρικού Τοµέα Αθηνών ρ. Μιλτιάδης Σταµπουλής, ρ. Οικονοµολόγος της Εργασίας Επιστηµονικός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΥΦΥΟΥΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ?

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΥΦΥΟΥΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ? ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΥΦΥΟΥΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ? ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΑΪΤΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΤΕΠ-ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ, 5 ΝΟΕ. 2012 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΥΦΥΟΥΣ (ΕΞΥΠΝΗΣ) ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Οι Εθνικές/Περιφερειακές στρατηγικές

Διαβάστε περισσότερα

5η ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΕΣ / ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ

5η ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΕΣ / ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ 5η ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΕΣ / ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ 5 η ΕΝΟΤΗΤΑ Στην 5η Ενότητα - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΕΣ / ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ περιγράφουμε

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕ ΡΙΟ «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

ΣΥΝΕ ΡΙΟ «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΗΜΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΥΝΕ ΡΙΟ «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Εισήγηση θέμα : Απασχόληση και Τοπική Αυτοδιοίκηση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Γιάννης Γούπιος ιευθυντής Ανάπτυξης και Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

«καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο. «διαμόρφωση αποστολής, στόχων, σκοπών και πολιτικών»

«καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο. «διαμόρφωση αποστολής, στόχων, σκοπών και πολιτικών» ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ A ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Τι είναι η στρατηγική; «καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο προσδιορισμός των μέσων για την επίτευξη τους»

Διαβάστε περισσότερα

20 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 1993-2013 ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

20 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 1993-2013 ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Ανδρέας Θεοφάνους 20 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 1993-2013 ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Η οικονομική κρίση και η πρόκληση της αναβάθμισης 18 Δεκεμβρίου 2013 ΔΟΜΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φιλολογία Τμήμα Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής 1 Μελέτη απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL

Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Εσωτερική Αγορά, Βιομηχανία, Επιχειρηματικότη τα και ΜΜΕ ΣΥΝΟΨΗ Πίνακας επιδόσεων της Ένωσης για την Καινοτομία το

Διαβάστε περισσότερα

Καταγραφή αναγκών στελεχών της δημόσιας διοίκησης

Καταγραφή αναγκών στελεχών της δημόσιας διοίκησης Καταγραφή αναγκών στελεχών της δημόσιας διοίκησης Ειρήνη Ρήγου Εισαγωγή Για να επιτευχθεί μια Διοικητική Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα, δεν αρκεί μόνο το να σχεδιάζονται πολιτικές σε εθνική κλίμακα παρακολουθώντας

Διαβάστε περισσότερα

Μία Έρευνα της Manpower Q2 2013. Μanpower Έρευνα για τις Προοπτικές Απασχόλησης Ελλάδα

Μία Έρευνα της Manpower Q2 2013. Μanpower Έρευνα για τις Προοπτικές Απασχόλησης Ελλάδα Μία Έρευνα της Manpower Q Μanpower Έρευνα για τις Προοπτικές Απασχόλησης Ελλάδα Q/ Περιεχόµενα Οι Προοπτικές Απασχόλησης στην Ελλάδα Συγκρίσεις ανά Γεωγραφική Περιοχή Συγκρίσεις ανά Τοµέα Οικονοµικής ραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Το Τμήμα Ηλεκτρολογίας, ανήκει στη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.ΕΦ.) του Τ.Ε.Ι. Πειραιά.

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Προοπτικών Απασχόλησης της Manpower για το B Τρίμηνο 2015. Συνεχής ανάκαμψη των προθέσεων προσλήψεων των εργοδοτών στην Ελλάδα

Έρευνα Προοπτικών Απασχόλησης της Manpower για το B Τρίμηνο 2015. Συνεχής ανάκαμψη των προθέσεων προσλήψεων των εργοδοτών στην Ελλάδα ManpowerGroup Λεωφόρος Μεσογείων 2-4 Πύργος Αθηνών Κτίριο Β 115 27 Αθήνα T: 210 69 27 400 www.manpowergroup.gr Media Contact: Μαριάννα Κολλητήρη T: 210 69 31 235 mkollitiri@manpowergroup.gr UNDER STRICT

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. Γιώργος Τζέτζης Αναπ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. Γιώργος Τζέτζης Αναπ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Γιώργος Τζέτζης Αναπ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ Ο ρόλος της άσκησης για όλους Η άσκηση με την συστηματική καθοδήγηση αποτελεί ουσιαστική κοινωνική επένδυση γιατί

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Εμπιστοσύνη και αξιοπιστία. www.pvtrin.eu

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Εμπιστοσύνη και αξιοπιστία. www.pvtrin.eu ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Εμπιστοσύνη και αξιοπιστία www.pvtrin.eu Με την πιστοποίηση PVTRIN μπορείτε να αποκτήσετε ανταγωνιστικό επαγγελματικό πλεονέκτημα σε μια διαρκώς αναπτυσσόμενη αγορά και να διακριθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΥΝ ΕΣΜΩΝ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ FEDERATION OF HELLENIC ASSOCIATIONS OF YOUNG ENTREPRENEURS

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΥΝ ΕΣΜΩΝ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ FEDERATION OF HELLENIC ASSOCIATIONS OF YOUNG ENTREPRENEURS ΝΕΑΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Προτάσεις για δράση! Πως επιχειρήσεις, κυβέρνηση αλλά και οι διάφορες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών µπορούν να βοηθήσουν τους νέους ανθρώπους να ξεκινήσουν την δική τους

Διαβάστε περισσότερα

Understanding Economic Growth: A Macro-level, Industry-level, and Firm-level Perspective

Understanding Economic Growth: A Macro-level, Industry-level, and Firm-level Perspective Understanding Economic Growth: A Macro-level, Industry-level, and Firm-level Perspective Summary in Greek Κατανοώντας την οικονοµική µεγέθυνση : ανάλυση σε επίπεδο µακροοικονοµίας, τοµέα και επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας

Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας Στοιχεία της Επετηρίδας για την Παγκόσμια Ανταγωνιστικότητα του International Institute for Management Development - IMD World Competitiveness Yearbook 2015

Διαβάστε περισσότερα