ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ"

Transcript

1 MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION AND RELIGIOUS AFFAIRS MANAGING AUTHORITY OF THE OPERATIONAL PROGRAMME EDUCATION AND INITIAL VOCATIONAL TRAINING EUROPEAN COMMUNITY Co financing European Social Fund (E.S.F.) European Regional Development Fund (E.R.D.F.) ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ιάλεξη 1. Τίτλος Στόχος και Περιεχόµενα Λέξεις-Κλειδιά Άσκηση και Ψυχική Υγεία Εισαγωγή µαθήµατος Εισαγωγή στο µάθηµα και τα θέµατα που διαπραγµατεύεται 1. Ορισµοί, ψυχολογίας άσκησης, ψυχικής υγείας κλπ. 2. Χαρακτηριστικά της άσκησης 3. Παράµετροι της άσκησης Ψυχική υγεία Ψυχική ευεξία Άσκηση, παιγνίδι McAuley, E., & Rudolph, D. (1995). Physical activity, aging and psychologycal well-being. Journal of aging and physical activity, 3, ιάλεξη 2. Τίτλος Στόχος και Περιεχόµενα Λέξεις-Κλειδιά Άσκηση και Ψυχική Υγεία Άσκηση και προσωπικότητα Να κατανοηθούν οι επιδράσεις της άσκησης, στην προσωπικότητα, και αντίστροφα 1. Προσεγγίσεις για προσωπικότητα 2. Χαρακτηριστικά της προσωπικότητας και άσκηση 3. Συµπεριφορά τύπου Α 4. Ζωηρή αίσθηση αναζήτησης Προσωπικότητα Συµπεριφορά τύπου Α άσκηση

2 Basson, C.J. (2001). Personality and behaviour associated with excessive dependence on exercise: Some reflections from research. South African Journal of Psychology; 31, Kirkcaldy, B.D., Shephard, R.J., & Furnham, A.F. (2002). The influence of type A behaviour and locus of control upon job satisfaction and occupational health. Personality and Individual Differences, 33, ιάλεξη 3. Τίτλος Στόχος και Περιεχόµενα Λέξεις-Κλειδιά Άσκηση και Ψυχική Υγεία Ψυχική υγεία, ευχαρίστηση, Η κατανόηση της σχέσης µεταξύ ποιότητα ζωής. Ψυχολογικά άσκησης και ποιότητας ζωής, και οφέλη από την άσκηση ευχαρίστησης. Άσκηση και ποιότητα ζωής Άσκηση και ευχαρίστηση Ψυχολογικά Οφέλη από την άσκηση 1. Άσκηση και ποιότητα ζωής 2. Άσκηση και ευφορία 3. Άσκηση και ευχαρίστηση 4. Άσκηση και κορυφαίες εµπειρίες 5. Ψυχολογικά οφέλη από συγκεκριµένες µορφές άσκησης Weinberg, R.S. & Gould, D. (1999). Exercise and Psychological Well- Being. In: Foundations of Sport and Exercise Psychology (2 nd Ed.) Champaign, IL, Human Kinetics. Laforge, R. Rossi, J.S., Prochaska, J.O., Velicer, W.F., Levesque, D.A., & McHorney, C.H. (1999). Stage of Regular Exercise and Health- Related Quality of Life. Preventive Medicine, 29, Hassemen, P., Koivula, N., & Uutela, A. (2000). Physical Exercise and Psychological Well-Being: A Population Study nd Finland. Preventive Medicine, 30, ιάλεξη 4. Τίτλος Στόχος και Περιεχόµενα Λέξεις-Κλειδιά Άσκηση και χαλάρωση από το στρες Η σηµασία της άσκησης στον περιορισµό του στρες Στρες, άσκηση, άγχος 1. Στρες 2. Άσκηση και στρες µηχανισµοί. 3.Έλεγχος του Στρες και τα Φυσιολογικά 4. Οφέλη της Άσκησης Salmon, P. (2000). Effects of Physical Exercise on anxiety, depression, and sensitivity to stress: A Unifying Theory. Clinical Psychology Review, 21(1),

3 ιάλεξη 5. Τίτλος Στόχος και Περιεχόµενα Λέξεις-Κλειδιά Ψυχολογικά µοντέλα που Κοινωνική µάθηση σχετίζονται µε προγράµµατα Κατανόηση γνωστών θεωριών που Σχεδιασµένη συµπεριφορά άσκησης για υγεία ερµηνεύουν την συµµετοχή των Ψυχολογικά µοντέλα ατόµων σε προγράµµατα άσκησης 1. Σχετικές θεωρίες που ερµηνεύουν συµπεριφορές άσκησης και υγείας. 2. Μοντέλα άσκησης και υγείας. 3. Παράγοντες που οδηγούν σε προγράµµατα άσκησης και υγείας. Lewis, B.A., Marcus, B.H., Pate, R.R., Dunn, A.L. (2002). Psychosocial Mediators of Physical Activity Behavior Among Adults and Children. American Journal of Preventive Medicine, 23, (2S), Theodorakis, Y. (1994) Planned behavior, attitude strength, self-identity, and the prediction of exercise behavior. The Sport Psychologist, 8, ιάλεξη 6. Τίτλος Στόχος και Περιεχόµενα Λέξεις-Κλειδιά Άσκηση και κατάθλιψη Κατάθλιψη, αλκοολισµός, Τα οφέλη της άσκησης σε άτοµα µε ψυχολογία της άσκησης κατάθλιψη ιβλιογραφία: 1. Άσκηση και κατάθλιψη, 2. Άσκηση και αλκοολισµός Lane, M., A., Terry, P., C.,Beedie, C., J., Curry, D., A. & Clark, N. (2001). Mood and performance: test of a conceptual model with a focus on depressed mood. Psychology of Sport and Exercise, 2, Van de Vliet, P., Knapen, J., Onghena, P., Fox, K., Morres, I., Van coppenolle, H., & Pieters, G. (2002). Relationships between selfperceptions and negative affect in adult Flemish psychiatric inpatients suffering from mood disorders. Psychology of Sport & Exercise, 3, ιάλεξη 7. Τίτλος Στόχος και Περιεχόµενα Λέξεις-Κλειδιά Ψυχική υγεία και τραυµατισµοί στα σπορ Να κατανοηθούν οι ψυχολογικοί Τραυµατισµός, αποκατάσταση, παράγοντες που οδηγούν σε τραυµατισµούς, και πώς βοηθάνε στην αποκατάσταση 1. Γιατί τραυµατίζονται οι αθλητές και οι ασκούµενοι 2. Ψυχολογικές καταστάσεις κατά τον τραυµατισµό, την

4 αποκατάσταση 3. Ψυχολογικές τεχνικές αποκατάστασης και υποστήριξης των τραυµατισµένων ατόµων Τheodorakis, Y., Maliou, P. Papaioannou, A., Beneca, A., Filactakidou, A. (1996). The effect of personal goal, self-efficacy, and selfsatisfaction on injury rehabilitation. Journal of Sport Rehabilitation, 5, Theodorakis, Y. Beneca, A., Maliou, P., & Goudas, M. (1997). Examining psychological factors during injury rehabilitation. Journal of Sport Rehabilitation, 6, ιάλεξη 8. Τίτλος Στόχος και Περιεχόµενα Λέξεις-Κλειδιά Άσκηση και αυτοεκτίµηση Να κατανοηθούν οι επιδράσεις της άσκησης στην αυτό-εκτίµηση και αυτοπεποίθηση των ατόµων και αντίστροφα. Άσκηση, αυτοπεποίθηση 1. Αυτοεκτίµηση & αυτοπεποίθηση 2. Άσκηση και αυτοεκτίµηση 3. Τρόποι βελτίωσης της αυτόαποτελεσµατικότητας σε προγράµµατα άσκησης και υγείας 4. Πρακτικές εφαρµογές αυτοεκτίµηση, Bozoian, S., Rejeski, J., McAuley, E. (1994). Self-efficacy influences feeling states associated with acute exercise. Journal of Sport & exercise psychology, 16, ιάλεξη 9. Τίτλος Στόχος και Περιεχόµενα Λέξεις-Κλειδιά Άσκηση και εικόνα του σώµατος Η σηµασία της εικόνας του σώµατος και πως διαµορφώνεται από τη συµµετοχή σε προγράµµατα άσκησης Άσκηση και εικόνα σώµατος Αυτοαποδοχή Σωµατική Κάθεξη Σωµατική εικόνα, αυτοεκτίµηση και συµµετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες Εικόνα του σώµατος, Σωµατικά πρότυπα

5 Inledew, D.K., & Sullivan, G. (2002). Effects of body mass and body image on exercise motives in adolescence. Psychology of Sport and Exercise, 3, Θεοδωράκης Γ. (1999). Σωµατική εικόνα, σωµατική κάθεξη και ψυχική υγεία. Αθλητική Απόδοση και Υγεία, 1, ιάλεξη 10. Τίτλος Στόχος και Περιεχόµενα Λέξεις-Κλειδιά Η ψυχολογία της άσκησης για άτοµα µε κινητικές Να κατανοηθεί η σπουδαιότητα των ιδιαιτερότητες ψυχολογικών επιδράσεων της άσκησης σε κλινικούς πληθυσµούς 1. Ψυχολογικοί παράγοντες και οφέλη που σχετίζονται µε την άσκηση των ατόµων µε κινητικές ιδιαιτερότητες, 2. Ψυχολογικές τεχνικές που χρησιµοποιούνται για την εξάσκησή τους, 3. Ο ρόλος της αθλητικής ψυχολογίας στα άτοµα µε κινητικές ιδιαιτερότητες Κινητικά προβλήµατα, Αναπηρίες, Άτοµα µε ειδικές ανάγκες Ψυχολογία της άσκησης Martin, J.J. (1999). A personal development model of sport psychology for athletes with disabilities. Journal of Applied Sport Psychology, 11, Hendrick, B.,& Morse, M. (1991). Setting goals in wheelchair basketball. Sports n Spokes, 17, Campell, E., & Graham, J. (1997). Precompetition anxiety and selfconfidence in wheelchair sport participants. Adapted Physical Activity Quarterly, 14, ιάλεξη 11. Τίτλος Στόχος και Περιεχόµενα Λέξεις-Κλειδιά Προγράµµατα άσκησης και Στρατηγικές παρέµβασης υγείας. Να διδαχτούν τεχνικές ψυχολογικής Ψυχολογική υποστήριξη Στρατηγικές παρέµβασης Ι. παρακίνησης και υποστήριξης σε προγράµµατα άσκησης 1.Τεχνικές και στρατηγικές παρακίνησης για προγράµµατα άσκησης και υγείας 2. Οδηγίες για εφαρµογή σε προγράµµατα άσκησης και υγείας 3. Ασκήσεις για εµπέδωση

6 Resnick, B. (2000). A seven-step approach to starting an exercise program for older adults. Patient Education and Counseling, 39, Poag, K. & McAuley, E. (1992) Journal of Sport and Exercise Psychology. Goal-setting, self-efficacy, and exercise behavior. ιάλεξη 12. Τίτλος Στόχος και Περιεχόµενα Λέξεις-Κλειδιά Προγράµµατα άσκησης και υγείας. Να διδαχτούν τεχνικές ψυχολογικής Στρατηγικές παρέµβασης ΙΙ. παρακίνησης και υποστήριξης σε προγράµµατα άσκησης Περιεχόµ ενα της διάλεξης 1. Τεχνικές και στρατηγικές παρακίνησης για προγράµµατα άσκησης και υγείας 2. Οδηγίες για εφαρµογή σε προγράµµατα άσκησης και υγείας 3. Ασκήσεις για εµπέδωση Στρατηγικές παρέµβασης Ψυχολογική υποστήριξη Θεοδωράκης, Γ., Γούδας, Μ. (2003). Αύξηση της συµµετοχής των ασκουµένων στα γυµναστήρια. Πρακτικές τεχνικές για την διατήρηση της συµµετοχής ασκουµένων σε προγράµµατα άσκησης γυµναστηρίων. Εκ. Χριστοδουλίδη Exercise Adherence (1995). In R. Weinberg & D. Gould (Eds.), Foundations of sport and exercise psychology (pp ). Human Kinetics.

Άσκηση και κατάθλιψη. Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Άσκηση και κατάθλιψη. Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Άσκηση και κατάθλιψη. Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Θέματα που θα αναπτυχθούν Άσκηση και κατάθλιψη Άσκηση και σχιζοφρένεια Άσκηση και αλκοόλ Εισαγωγή Για την αντιμετώπιση της κατάθλιψης και

Διαβάστε περισσότερα

H Αθλητική Ψυχολογία στην παιδεία, την ποιότητα ζωής και τον αθλητισµό ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ

H Αθλητική Ψυχολογία στην παιδεία, την ποιότητα ζωής και τον αθλητισµό ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ H Αθλητική Ψυχολογία στην παιδεία, την ποιότητα ζωής και τον αθλητισµό ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ Επιµέλεια Νεκτάριος Α. Σταύρου, Άννα Χρηστάκου, & Εµµανουήλ Γεωργιάδης Εταιρεία Αθλητικής Ψυχολογίας & Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δογάνη Γεωργίου, καθηγητή ΤΕΦΑΑ. Email: doganis@phed.auth.gr Τηλ. Εργασίας: 2310992211

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δογάνη Γεωργίου, καθηγητή ΤΕΦΑΑ. Email: doganis@phed.auth.gr Τηλ. Εργασίας: 2310992211 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δογάνη Γεωργίου, καθηγητή ΤΕΦΑΑ Email: doganis@phed.auth.gr Τηλ. Εργασίας: 2310992211 19.06.2013 Θέση: Βιογραφικό Δογάνη Γεωργίου, καθηγητή ΤΕΦΑΑ, ΑΠΘ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ του ΑΠΘ Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

Νοέμβριος 26-28, 2004 Τρίκαλα ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ. Επιστημονικός Υπεύθυνος Συνεδρίου Θεοδωράκης Γιάννης

Νοέμβριος 26-28, 2004 Τρίκαλα ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ. Επιστημονικός Υπεύθυνος Συνεδρίου Θεοδωράκης Γιάννης 3 rd International Congress on Sport Psychology 8 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αθλητικής Ψυχολογίας Νοέμβριος 26-28, 2004 Τρίκαλα ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Επιστημονικός Υπεύθυνος Συνεδρίου Θεοδωράκης Γιάννης Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Καλλιόπη Θεοδωράκου και Ολύβια Δόντη Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Περίληψη

Καλλιόπη Θεοδωράκου και Ολύβια Δόντη Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Περίληψη ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ, 24, 11-23 2013 Ε.Α.Ψ. Τάση εμφάνισης διατροφικών διαταραχών και ψυχολογικές παράμετροι σε αθλήτριες γυμναστικής υψηλού επιπέδου: Η σχέση τους με την εικόνα σώματος και το δείκτη μάζας

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση και Άτομα με Κάκωση Νωτιαίου Μυελού. Σοφία Μπάτσιου, Οδυσσέας Τρίκκος, Παναγιώτης Δαφνής, & Τρύφων Τόφας ΤΕΦΑΑ, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Άσκηση και Άτομα με Κάκωση Νωτιαίου Μυελού. Σοφία Μπάτσιου, Οδυσσέας Τρίκκος, Παναγιώτης Δαφνής, & Τρύφων Τόφας ΤΕΦΑΑ, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 6 (1), 56 66 Δημοσιεύτηκε: 15 Ιουλίου 2008 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 6 (1), 56-66 Released: July 15, 2008 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

Η επίδραση διαφορετικών στυλ διδασκαλίας στην αυτοαντίληψη και αυτοεκτίμηση μαθητών δημοτικού σχολείου στο μάθημα της φυσικής αγωγής.

Η επίδραση διαφορετικών στυλ διδασκαλίας στην αυτοαντίληψη και αυτοεκτίμηση μαθητών δημοτικού σχολείου στο μάθημα της φυσικής αγωγής. ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ, 20, 3-15 2009 Ε.Α.Ψ. Η επίδραση διαφορετικών στυλ διδασκαλίας στην αυτοαντίληψη και αυτοεκτίμηση μαθητών δημοτικού σχολείου στο μάθημα της φυσικής αγωγής Αναστάσιος Μίχης 1, Ηλίας Μπεζεβέγκης

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση & αθλητισμός στα παιδιά και τους εφήβους: Ψυχολογική προσέγγιση ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Άσκηση & αθλητισμός στα παιδιά και τους εφήβους: Ψυχολογική προσέγγιση ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 10o Πανελλήνιο Συνέδριο Αθλητικής Ψυχολογίας Άσκηση & αθλητισμός στα παιδιά και τους εφήβους: Ψυχολογική προσέγγιση ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Επιμέλεια: Νεκτάριος Α. Σταύρου, Γιάννης Ζέρβας, Βασίλης Κάκκος &

Διαβάστε περισσότερα

Ψυχοκοινωνική προσέγγιση των ορίων στην αθλητική απόδοση

Ψυχοκοινωνική προσέγγιση των ορίων στην αθλητική απόδοση Ψυχοκοινωνική προσέγγιση των ορίων στην αθλητική απόδοση [Μιλτιάδης Πρώιος] 1 Ψυχοκοινωνική προσέγγιση των ορίων στην αθλητική απόδοση Μιλτιάδης Πρώιος Επίκουρος Καθηγητής Εισαγωγή Ο αθλητισμός είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 5 (3), 386 395 Δημοσιεύτηκε: 31 Δεκεμβρίου 2007

Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 5 (3), 386 395 Δημοσιεύτηκε: 31 Δεκεμβρίου 2007 Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 5 (3), 386 395 Δημοσιεύτηκε: 31 Δεκεμβρίου 2007 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 5 (3), 386-395 Released: December 31, 2007 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

Επιστήμη του Χορού Τόμος 2, 2008. Science of Dance Volume 2, 2008

Επιστήμη του Χορού Τόμος 2, 2008. Science of Dance Volume 2, 2008 Επιστήμη του Χορού Τόμος 2, 2008 Science of Dance Volume 2, 2008 Ηλεκτρονικό Περιοδικό Electronic Journal www.elepex.gr ISSN 1790-7527 Επίδραση Παρεμβατικών Προγραμμάτων Αεροβικής Γυμναστικής και Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

Σχέση μεταξύ σοβαρότητας τραυματισμού, ανησυχίας επανατραυματισμού, αγωνιστικής αυτοπεποίθησης και προσοχής

Σχέση μεταξύ σοβαρότητας τραυματισμού, ανησυχίας επανατραυματισμού, αγωνιστικής αυτοπεποίθησης και προσοχής ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ, 21, 28-37 2010 Ε.Α.Ψ. Σχέση μεταξύ σοβαρότητας τραυματισμού, ανησυχίας επανατραυματισμού, αγωνιστικής αυτοπεποίθησης και προσοχής Άννα Χρηστάκου, Γιάννης Ζέρβας, Μαρία Ψυχουντάκη και

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη. Λέξεις κλειδιά: Καθορισμός στόχων, αυτοκαθοριζόμενοι στόχοι, καλαθοσφαιρικές δεξιότητες. Abstract

Περίληψη. Λέξεις κλειδιά: Καθορισμός στόχων, αυτοκαθοριζόμενοι στόχοι, καλαθοσφαιρικές δεξιότητες. Abstract ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ, 20, 16-26 2009 Ε.Α.Ψ. Η επίδραση διαφορετικών μεθόδων καθορισμού στόχων στη βελτίωση δεξιοτήτων σε νεαρούς καλαθοσφαιριστές Πιλοτική έρευνα Παναγιώτης Γ. Σαββατής 1, Ανδρέας Γ. Γαβριηλίδης

Διαβάστε περισσότερα

Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 6 (3), 257 269 Δημοσιεύτηκε: 31 Δεκεμβρίου 2008

Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 6 (3), 257 269 Δημοσιεύτηκε: 31 Δεκεμβρίου 2008 Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 6 (3), 257 269 Δημοσιεύτηκε: 31 Δεκεμβρίου 2008 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 6 (3), 257-269 Released: December 31, 2008 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τρισέλιδες Εργασίες που παρουσιάστηκαν κατά το 16 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τρισέλιδες Εργασίες που παρουσιάστηκαν κατά το 16 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τρισέλιδες Εργασίες που παρουσιάστηκαν κατά το 16 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού CONTENTS Short papers presented during the 16 th International Congress of Physical Education

Διαβάστε περισσότερα

Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό Τόμος 10(2), 91 101 Δημοσιεύτηκε: Σεπτέμβρης, 2012

Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό Τόμος 10(2), 91 101 Δημοσιεύτηκε: Σεπτέμβρης, 2012 Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό Τόμος 10(2), 91 101 Δημοσιεύτηκε: Σεπτέμβρης, 2012 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 10 (2), 91-101 Released: September, 2012 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του Ευαγγέλου Χ. Καραδήμα. Διεύθυνση: Συγκρότημα Βαμιεδάκη, Γάλλος, Ρέθυμνο e-mail: karademas@psy.soc.uoc.gr

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του Ευαγγέλου Χ. Καραδήμα. Διεύθυνση: Συγκρότημα Βαμιεδάκη, Γάλλος, Ρέθυμνο e-mail: karademas@psy.soc.uoc.gr ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του Ευαγγέλου Χ. Καραδήμα Διεύθυνση: Συγκρότημα Βαμιεδάκη, Γάλλος, Ρέθυμνο e-mail: karademas@psy.soc.uoc.gr Έτος γέννησης: 27 / 7 / 1969 Τόπος γέννησης: Αθήνα Κύριες Σπουδές: Ιούλιος

Διαβάστε περισσότερα

Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό Τόμος 9 (2), 134 143 Δημοσιεύτηκε: 30 Σεπτεμβρίου 2011

Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό Τόμος 9 (2), 134 143 Δημοσιεύτηκε: 30 Σεπτεμβρίου 2011 Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό Τόμος 9 (2), 134 143 Δημοσιεύτηκε: 30 Σεπτεμβρίου 2011 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 9 (2), 134-143 Released: September 30, 2011

Διαβάστε περισσότερα

Περιοδικό Αθλητικού Τουρισµού και Αναψυχής

Περιοδικό Αθλητικού Τουρισµού και Αναψυχής Η σωµατική και ψυχική ευηµερία από τη φυσική δραστηριοποίηση στο υδάτινο περιβάλλον στα πλαίσια της αθλητικής και θεραπευτικής αναψυχής. Τσεβαϊρίδου Λ., Ματσούκα Ο. ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης, Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

Κίνητρα συμμετοχής αθλητών/ τριων με και χωρίς κινητικές αναπηρίες στην ξιφασκία

Κίνητρα συμμετοχής αθλητών/ τριων με και χωρίς κινητικές αναπηρίες στην ξιφασκία ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ, 21, 14-27 2010 Ε.Α.Ψ. Κίνητρα συμμετοχής αθλητών/ τριων με και χωρίς κινητικές αναπηρίες στην ξιφασκία Χαρίλαος Τσολάκης, Ευτέρπη Ζάχου, Νίκη Καραγεώργη, Φωτεινή Σκαφίδα, Φεβρωνία Καρκαλέτση,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Τρισέλιδες Εργασίες 20 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Τρισέλιδες Εργασίες 20 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Τελευταία ενημέρωση: 6 Οκτωβρίου 202 Last updated: October 6, 202 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Τρισέλιδες Εργασίες 20 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού SPORTS PSYCHOLOGY Short Papers 20 th International

Διαβάστε περισσότερα

Πατσιαούρας Αστέριος

Πατσιαούρας Αστέριος Πατσιαούρας Αστέριος Είδος Αριθμός Βιβλία 5 Κεφάλαια σε βιβλία 2 Άρθρα σε Διεθνή Περιοδικά με Σύστημα Κριτών Ενταγμένα σε 57 Βιβλιογραφικές Βάσεις Δεδομένων (Π.Χ. SPORTDISCUS) Άρθρα σε Περιοδικά μη Ενταγμένα

Διαβάστε περισσότερα

Περιοδικό Αθλητικού Τουρισµού και Αναψυχής

Περιοδικό Αθλητικού Τουρισµού και Αναψυχής Ψυχολογικά Οφέλη και Ανασταλτικοί Παράγοντες στη Συµµέτοχη στην Υπαίθρια ραστηριότητα Αναψυχής της Χιονοδροµίας Υφαντίδου Γεωργία, Νάκης Νικόλαος, Κώστα Γεώργιος ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης, Τµήµα Επιστήµης

Διαβάστε περισσότερα

This is an electronic reprint of the original article. This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail.

This is an electronic reprint of the original article. This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. This is an electronic reprint of the original article. This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Author(s): Adamidou, Eleni; Zisi, Vasiliki; Chasandra, Mary; Chroni,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο: Κοΐδου Όνομα: Ειρήνη Όνομα Πατέρα: Παύλος Επάγγελμα: Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Σερρών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

KM 950: Αεροβικός χορός- οργάνωση - μεθοδολογία Διάλεξη 11η : Προπονητική. και aerobic (αεροβικός χορός) I

KM 950: Αεροβικός χορός- οργάνωση - μεθοδολογία Διάλεξη 11η : Προπονητική. και aerobic (αεροβικός χορός) I ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ KM 950: Αεροβικός χορός- οργάνωση - μεθοδολογία

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή των κοινωνικών επιστημών στην αξιολόγηση της σχετιζόμενης με την υγεία ποιότητας ζωής. Παρασκευή Α. Θεοφίλου

Η συμβολή των κοινωνικών επιστημών στην αξιολόγηση της σχετιζόμενης με την υγεία ποιότητας ζωής. Παρασκευή Α. Θεοφίλου e -Journal of Science & Technology (e-jst) e-περιοδικό Επιστήμης & Τεχνολογίας 19 Η συμβολή των κοινωνικών επιστημών στην αξιολόγηση της σχετιζόμενης με την υγεία ποιότητας ζωής Παρασκευή Α. Θεοφίλου Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

115 21 Αθήνα. Τηλ.: 2106466243, Fax: 2106443864, e-mail: gkoulier@nsph.gr

115 21 Αθήνα. Τηλ.: 2106466243, Fax: 2106443864, e-mail: gkoulier@nsph.gr Ψυχολογία της Υγείας και ηµόσια Υγεία: Συνάντηση και συνεισφορές, στην Ευρώπη και στην Ελλάδα ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΛΙΕΡΑΚΗΣ 1 Εθνική Σχολή ηµόσιας Υγείας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η Ψυχολογία της Υγείας συνεισφέρει στις δράσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ. Φυσική δραστηριότητα ατόμων ηλικίας 65-85 ετών: καταγραφή δεδομένων μέσω του βηματόμετρου και του ερωτηματολογίου αυτοαναφοράς PASE

ΕΡΕΥΝΑ. Φυσική δραστηριότητα ατόμων ηλικίας 65-85 ετών: καταγραφή δεδομένων μέσω του βηματόμετρου και του ερωτηματολογίου αυτοαναφοράς PASE ΕΡΕΥΝΑ Φυσική δραστηριότητα ατόμων ηλικίας 65-85 ετών: καταγραφή δεδομένων μέσω του βηματόμετρου και του ερωτηματολογίου αυτοαναφοράς PASE Γεώργιος Τσατσάκος1, Μαρία Μιχαλοπούλου2, Νικόλαος Αγγελούσης2,

Διαβάστε περισσότερα

Άγχος και κατάθλιψη στους φοιτητές Νοσηλευτικής: εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης

Άγχος και κατάθλιψη στους φοιτητές Νοσηλευτικής: εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ, 2012, 19 (3) 281-295 PSYCHOLOGY, 2012, 19 (1) 281-295 Άγχος και κατάθλιψη στους φοιτητές Νοσηλευτικής: εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΛΟΥ 1 ΑΝΤΩΝΙΑ A. ΠΑΣΧΑΛΗ 2 Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα