(βάσει Σχεδίου Αναθεώρησης Ε.Π. 2006)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "(βάσει Σχεδίου Αναθεώρησης Ε.Π. 2006)"

Transcript

1 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Ε. Π. «ΥΓΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ» (βάσει Σχεδίου Αναθεώρησης Ε.Π. 2006) ΙΟΥΝΗΣ 2007

2 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ (βάσει σχεδίου αναθεώρησης) ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 ΑΞΟΝΕΣ / ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΜΕΤΡΩΝ...10 AΞONAΣ 1 ΥΓΕΙΑ...11 TEXNIKO ΔEΛTIO METPOY ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ ΑΞΟΝΑΣ 2 ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ...49 ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ ΑΞΟΝΑΣ 3 ΠΡΟΝΟΙΑ...89 ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ ΑΞΟΝΑΣ 4 ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ ΑΞΟΝΑΣ 5 ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΙΠΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης 2

3 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ (βάσει σχεδίου αναθεώρησης) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης 3

4 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ (βάσει σχεδίου αναθεώρησης) A. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ Ε.Π. Tο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υγεία -Πρόνοια» αρθρώνεται γύρω από τρεις σημαντικές παρεμβάσεις - Άξονες στους αντίστοιχους τομείς Υγείας, Ψυχικής Υγείας και Πρόνοιας, ενώ, παράλληλα, προβλέπει ένα τέταρτο οριζόντιο Άξονα για το Ανθρώπινο Δυναμικό των παραπάνω τομέων. Αναλυτικότερα πρόκειται: Πρώτον, στον τομέα της Υγείας, για τη συνολική μεταρρύθμιση του Ε.Σ.Υ., η οποία προβλέπει την περιφερειακή συγκρότησή του σ όλα τα επίπεδα φροντίδας υγείας και τη ριζική οργανωτική και λειτουργική του αναδιάρθρωση. Δεύτερον, στον τομέα της Ψυχικής Υγείας, για την ολοκλήρωση της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης, δηλαδή την αποασυλοποίηση του μεγαλύτερου δυνατού αριθμού χρόνιων ψυχικά ασθενών που σήμερα διαβιούν σε κλειστές δομές, την ανάπτυξη ανοιχτών κοινοτικών δομών πρόληψης και θεραπείας και την υλοποίηση ενεργειών κοινωνικής και οικονομικής επανένταξης των ψυχικά ασθενών. Τρίτον, στον τομέα της Πρόνοιας, για τη σταδιακή εγκατάλειψη του σημερινού προστατευτικού και ιδρυματικού μοντέλου και την υιοθέτηση υπηρεσιών ανοιχτής φροντίδας αφενός με την ενίσχυση μορφών αυτόνομης ή ημιαυτόνομης διαβίωσης για άτομα με ειδικές ανάγκες και αφετέρου με τη δημιουργία ενός ανοιχτού κοινοτικού δικτύου πρόληψης, συμβουλευτικής και παραπομπών για τα άτομα που πλήττονται ή απειλούνται με κοινωνικό αποκλεισμό. Τέλος, στον οριζόντιο Άξονα των Ανθρώπινων Πόρων, για την ανάπτυξη δράσεων διά βίου κατάρτισης με στόχο τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών σ όλους τους τομείς και για όλες τις ειδικότητες εργαζομένων ή νεοπροσλαμβανόμενων. Καθένας από τους τέσσερις προηγούμενους στρατηγικούς στόχους προκύπτει ως το συνδυασμένο αποτέλεσμα συγκεκριμένων Μέτρων και πράξεων που παρουσιάζουν ολοκληρωμένο αλλά και συμπληρωματικό χαρακτήρα. Η στρατηγική που ακολουθείται για την επίτευξη των παραπάνω στόχων του προγράμματος βασίζεται στις εξής αρχές: Έμφαση σε τύπους δράσεων οι οποίοι ενισχύουν τη μεταρρυθμιστική και εκσυγχρονιστική διαδικασία. Συνέργεια και συμπληρωματικότητα μεταξύ των δράσεων (π.χ. συνδυασμός οργανωτικών διοικητικών και λειτουργικών αλλαγών, υιοθέτηση νέων μοντέλων και εισαγωγή νέων τεχνολογιών). Ολοκληρωμένη προσέγγιση (π.χ. αλλαγή λειτουργικού προτύπου ή αποασυλοποίηση και παράλληλη δημιουργία ανοιχτών κοινοτικών δομών πρόληψης). Προώθηση της καινοτομίας (σε περιεχόμενο δράσεων και λειτουργία δομών). Ενίσχυση της απασχόλησης Προστασία του περιβάλλοντος Ισότητα των δύο φύλων και ισότητα ευκαιριών σε όλους. Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης 4

5 Β. ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Διάρθρωση Επιχειρησιακού Προγράμματος κατά Άξονα και Μέτρο Επιχειρησιακό πρόγραμμα «ΥΓΕΙΑ-ΠΡΟΝΟΙΑ» Άξονας προτεραιότητας 1 «ΥΓΕΙΑ» Άξονας προτεραιότητας 2 «ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ» Άξονας προτεραιότητας 3 «ΠΡΟΝΟΙΑ» Άξονας προτεραιότητας 4 «ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ» ΆΆξονας προτεραιότητας 5 «ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ» Μέτρο 1.1. Ανάπτυξη υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας» Μέτρο 1.2. «Λειτουργικός εκσυχρονισμός Νοσοκομειακών Μονάδων» Mέτρο 2.1. Αποσυλοποίηση και κοινωνικοοικονομική (επαν)ένταξη ψυχικά ασθενών Μέτρο 2.2. «Ανάπτυξη συμπλήρωση - επέκταση δομών στην κοινότητα, για την ολοκληρωμένη εφαρμογή της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης» Μέτρο 3.1 «Ενέργειες υποστήριξης ατόμων που απειλούνται ή πλήττονται με αποκλεισμό από την αγορά εργασίας στο πλαίσιο των δράσεων του Δικτύου κοινωνικών υποστηρικτικών υπηρεσιών σε τοπικό επίπεδο» Μέτρο 3.2 «Σταδιακή επανένταξη των ατόμων με αναπηρίες στην κοινωνικοοικονομική ζωή και προώθηση στην αυτόνομη διαβίωση Μέτρο 4.1 Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού του τομέα της Υγείας Μέτρο 4.2 «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού του τομέα της Πρόνοιας» Μέτρο 5.1 «Υποστήριξη της εφαρμογής του Ε.Π.» Μέτρο 1.4. «Ανάπτυξη Δημόσιας Υγείας» Μέτρο 2.3. «Ενέργειες πρόλψηης, ενίσχυσης της κοινωνικής αλληλεγγύης και κοινωνικοοικονομική ένταξης» Μέτρο1.5. Μέτρο 2.4. «Δράσεις Ωρίμανσης και «Κατάρτιση του προσωπικού Προετοιμασίας» για τη στήριξη αποασυλοποίησης, της κοινωνικοοικονομικής Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ειδική επανένταξης Υπηρεσίας και ιαχείρισης της 5 συνεχούς υποστήριξης των ψυχικά ασθενών»

6 B1. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ B.1.1 Άξονας 1 Υγεία Οι κυριότεροι στόχοι του Άξονα προτεραιότητας 1 είναι: Η λειτουργική και οργανωτική μεταρρύθμιση των μονάδων υγείας του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ), για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητάς τους και την προσαρμογή τους στις νέες σύγχρονες και ολοκληρωμένες μορφές παροχής υπηρεσιών υγείας Η αναδιάρθρωση και ολοκλήρωση των δομών και υποδομών του ΕΣΥ, ώστε να καταστεί εφικτή η εφαρμογή της εθνικής πολιτικής Υγείας και η επίτευξη των στόχων της μεταρρύθμισης Η περιφερειακή συγκρότηση και η λειτουργική ολοκλήρωση του ΕΣΥ στα διαφορετικά επίπεδα φροντίδας υγείας, περίθαλψης και αποκατάστασης Η αξιοποίηση της νέας βιοϊατρικής τεχνολογίας για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας, της αποδοτικότητας και της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας Η διασφάλιση και προαγωγή της δημόσιας υγείας, μέσω της αξιοποίησης των υπαρχουσών δομών και υποδομών, της λειτουργίας υποστηρικτικών μηχανισμών και της προώθησης εξειδικευμένων πολιτικών και προγραμμάτων Η αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού για την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και την προώθηση των στρατηγικών στόχων εθνικής πολιτικής στον τομέα της υγείας. Ο Άξονας 1 περιλαμβάνει 3 Μέτρα: Μέτρο 1.1: «Ανάπτυξη υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας» Μέτρο 1.2: «Λειτουργικός εκσυγχρονισμός Νοσοκομειακών Μονάδων» Μέτρο 1.4: «Ανάπτυξη Δημόσιας Υγείας» Μέτρο 1.5: «Δράσεις Ωρίμανσης και Προετοιμασίας» Β.1.2 Άξονας 2 Ψυχική Υγεία Οι κυριότεροι στόχοι του Άξονα προτεραιότητας 2 είναι: Η τομεοποίηση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας Η ανάπτυξη ειδικής δράσης που αφορά στη λειτουργική αναβάθμιση κυρίως του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής, με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των ασθενών κατά την παρούσα περίοδο και την ολοκληρωμένη προετοιμασία της εξόδου τους στην κοινότητα. Το σχέδιο ανάπτυξης της ειδικής δράσης αποτελεί μέρος του εθνικού σχεδίου για την ολοκλήρωση της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης που θα ολοκληρωθεί το πρώτο εξάμηνο του Η λειτουργική αναβάθμιση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας Η ανάπτυξη κοινοτικών δομών και προγραμμάτων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας φροντίδας ψυχικής υγείας και στη διασύνδεση των υπηρεσιών σε ολοκληρωμένα δίκτυα στο πλαίσιο των τομέων ψυχικής υγείας Η διασφάλιση της συνέχειας της φροντίδας για τους πληθυσμούς -στόχους στο επίπεδο της κοινότητας Η προαγωγή της πρόληψης 6

7 Η ανάπτυξη ενεργειών που προωθούν την κοινωνική αλληλεγγύη και ενισχύουν τις δράσεις επανένταξης των ψυχικά ασθενών στόχων στην αγορά εργασίας. Επιπλέον προβλέπεται η διενέργεια μελετών για την αξιολόγηση και επικαιροποίηση της πολιτικής για την ψυχιατρική μεταρρύθμιση με σκοπό την αναπροσαρμογή, όπου απαιτείται του Προγράμματος «Ψυχαργώς» Ο Άξονας 2 περιλαμβάνει 4 Μέτρα: Μέτρο 2.1: «Αποασυλοποίηση και κοινωνικο -οικονομική (επαν)ένταξη ψυχικά ασθενών» Μέτρο 2.2: «Ανάπτυξη/συμπλήρωση/ επέκταση δομών στην κοινότητα, για την ολοκληρωμένη εφαρμογή της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης» Μέτρο 2.3: «Ενέργειες πρόληψης, ενίσχυσης της κοινωνικής αλληλεγγύης και κοινωνικοοικονομικής (επαν)ένταξης» Μέτρο 2.4: «Κατάρτιση του προσωπικού για τη στήριξη της αποασυλοποίησης, της κοινωνικοοικονομικής επανένταξης και της συνεχούς υποστήριξης των ψυχικά ασθενών» Β.1.3 Άξονας 3 Πρόνοια Οι κυριότεροι στόχοι του Άξονα προτεραιότητας 3 είναι: Η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και δικαιωμάτων για όλους, η καταπολέμηση των διακρίσεων και η άρση των εμποδίων για την ένταξη στην αγορά εργασίας των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού Η εξατομικευμένη προσέγγιση ατόμων που ζουν στις παρυφές του κοινωνικού ιστού και βιώνουν αποκλεισμό αφενός από την αγορά εργασίας και αφετέρου από την δυνατότητα πρόσβασης στις υπάρχουσες κοινωνικές υπηρεσίες, προκειμένου να έχουν ίσες ευκαιρίες πρόσβασης στην αγορά εργασίας Η διασύνδεση των προνοιακών υπηρεσιών με το Εθνικό Σύστημα Υγείας, τις υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας, καθώς και τις δομές προώθησης στην απασχόληση για την στήριξη δράσεων πρόληψης και καταπολέμησης του κοινωνικού, οικονομικού και εργασιακού αποκλεισμού Ο Άξονας 3 περιλαμβάνει 2 Μέτρα: Μέτρο 3.1: «Ενέργειες υποστήριξης ατόμων που απειλούνται ή πλήττονται με αποκλεισμό από την αγορά εργασίας στο πλαίσιο των δράσεων του Δικτύου κοινωνικών υποστηρικτικών υπηρεσιών σε τοπικό επίπεδο» Μέτρο 3.2: «Σταδιακή επανένταξη των ατόμων με αναπηρίες στην κοινωνικο - οικονομική ζωή και προώθηση στην αυτόνομη διαβίωση». Β.1.4 Αξονας 4 Ανθρώπινοι Πόροι Οι κυριότεροι στόχοι του Άξονα προτεραιότητας 4 είναι: Η σύνδεση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων με τους στρατηγικούς στόχους της μεταρρύθμισης και η εναρμόνιση του περιεχομένου της εκπαίδευσης προς τις διοικητικές, οργανωτικές και λειτουργικές αλλαγές του Εθνικού Συστήματος Υγείας και του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας 7

8 Η συμβολή του προσωπικού στη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στους πολίτες Η αύξηση της παραγωγικότητας και αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών Η προώθηση της ισότιμης πρόσβασης των πολιτών στις υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας και πολιτισμικής ομάδας Η στήριξη της απασχόλησης και η δημιουργία νέων ευκαιριών και δυνατοτήτων εργασιακής ένταξης Ο Άξονας 4 περιλαμβάνει 2 Μέτρα: Μέτρο 4.1: «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού του τομέα της Υγείας» Μέτρο 4.2: «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού του τομέα της Πρόνοιας» Β.1.5 Αξονας 5 Τεχνική Βοήθεια Το Ε.Π. «Υγεία Πρόνοια» ολοκληρώνεται με τον Άξονα 5 «Τεχνική Βοήθεια», ο οποίος στηρίζει οριζόντια τους υπόλοιπους Άξονες καλύπτοντας τις ανάγκες υλοποίησης, διαχείρισης και δημοσιότητας του Προγράμματος Ο Άξονας 5 περιλαμβάνει 1 Μέτρο: Μέτρο 5.1: «Υποστήριξη της εφαρμογής του Ε.Π.» Γ. ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΤΟΥ Ε.Π. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η στρατηγική και οι στόχοι του Ε.Π. Υγεία -Πρόνοια όπως εκφράζονται από τους παραπάνω Άξονες Προτεραιότητας και τα Μέτρα που τους συγκροτούν, είναι συνεπείς με τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις Κοινοτικές Πολιτικές και τους γενικούς στόχους του Σχεδίου Ανάπτυξης της χώρας. Ειδικότερα το Ε.Π. συμβάλλει καθοριστικά: «στην επίτευξη διαρθρωτικών αλλαγών στους τομείς της υγείας και κοινωνικής φροντίδας σε εθνικό επίπεδο, οι οποίες αποτελούν προϋπόθεση για την ισόρροπη κοινωνική και οικονομική της ανάπτυξη και τη σύγκλιση σε πραγματικούς όρους με τα υπόλοιπα Κράτη -μέλη της Ε.Ε.» (Σχέδιο Ανάπτυξης σελ. 297) «στην ανάπτυξη ευέλικτων δομών παροχής εξειδικευμένων και υψηλής ποιότητας υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής φροντίδας, υπηρεσιών αυξημένης λειτουργικότητας και αποτελεσματικότητας από άποψη εξυπηρέτησης των πολιτών και συγκράτησης του κόστους» (οπ. αν. σελ. 293) «στην αξιοποίηση σύγχρονης τεχνολογίας και στην προσαρμογή των υπαρχουσών υποδομών δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας περίθαλψης στις νέες απαιτήσεις για την παραγωγή και διανομή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών υγείας» (οπ. αν.) «στην ολοκλήρωση των δικτύων στο πρωτοβάθμιο επίπεδο Υγείας και Πρόνοιας, με την ενσωμάτωση των τεχνολογικών εξελίξεων και των προτύπων που τα καθιστούν κοινωνικά αποδοτικά, λειτουργικά και αποτελεσματικά στην υποστήριξη των παρεχόμενων νοσηλευτικών και προνοιακών υπηρεσιών» (οπ.αν.) «στην αποασυλοποίηση των ασθενών των ψυχιατρικών νοσοκομείων και την ανάπτυξη και ολοκλήρωση εξωνοσοκομειακών δομών του συστήματος ψυχικής υγείας» (οπ. αν. σελ. 299) 8

9 «στην αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και δημιουργία εξειδικευμένων στελεχών μέσω ολοκληρωμένων προγραμμάτων συνεχιζόμενης κατάρτισης» (οπ. αν. σελ. 293) Τέλος, το E.Π. ολοκληρώνεται με τον Άξονα 5 «Τεχνική Βοήθεια», ο οποίος στηρίζει οριζόντια τους υπόλοιπους Άξονες καλύπτοντας τις ανάγκες υλοποίησης, διαχείρισης και δημοσιότητας. 9

10 ΑΞΟΝΕΣ / ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΜΕΤΡΩΝ 10

11 AΞONAΣ 1 YΓEIA 11

12 TEXNIKO ΔEΛTIO METPOY 1.1. ANAΠTYΞH YΠHPEΣIΩN ΠPΩTOBAΘMIAΣ ΦPONTIΔAΣ YΓEIAΣ 12

13 Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ Α1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1.1 ΚΩΔ. ΟΠΣ ΚΠΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΓΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1. ΥΓΕΙΑ ΜΕΤΡΟ 1.1 Ανάπτυξη υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Αστικά κέντρα απομακρυσμένες περιοχές ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΡΟ Συνολικός πληθυσμός της χώρας ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 36 Α2. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΡΟΥ 1.1 Συνολικό Κόστος (ΣΚ) Δημόσια Δαπάνη (ΔΔ) Κοινοτική Συμμετοχή (ΕΤΠΑ) Εθνική Δημόσια Δαπάνη ΠΟΣΟ (εκατομ. ΕΥΡΩ) 44,11 44,11 ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΗ Δ.Δ. ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 33,16 75,17 10,95 ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ % % Σ.Κ. % Δ.Δ. % Σ.Κ. % Δ.Δ. 24,83 21,38 21,38 21,38 16,07 16,07 8,84 8,84 8,84 6,64 6,64 5,30 5,30 2,19 2,19 Ιδιωτική Συμμετοχή Δανεισμός

14 Β. ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΟΥ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ - ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΔΕΙΚΤΕΣ B1. Εισαγωγική συνοπτική παρουσίαση υπάρχουσας κατάστασης για τα πλεονεκτήματα και προβλήματα του τομέα σε σχέση με το συγκεκριμένο Μέτρο Η θεσμοθέτηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας με το Νόμο 1397/83 σηματοδότησε την απαρχή σημαντικών διαρθρωτικών αλλαγών στο επίπεδο κατανομής και παροχής των υπηρεσιών υγείας στη χώρα. Ένας από τους βασικούς στόχους ήταν η ανάπτυξη της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.), με την λειτουργία Κέντρων Υγείας αγροτικού ή αστικού τύπου, Περιφερειακών Ιατρείων κ.λπ. Οι επενδύσεις που κατά προτεραιότητα πραγματοποιήθηκαν αφορούσαν στην δημιουργία πανελλαδικής κλίμακας δικτύου παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στις μη αστικές περιοχές, για την επί τόπου κάλυψη των αναγκών του πληθυσμού αυτών των περιοχών (25% του συνολικού πληθυσμού της χώρας), αλλά και των αναγκών που παρουσιάζονται κατά τη διάρκεια αιχμής της τουριστικής περιόδου. Ωστόσο, Κέντρα Υγείας αστικού τύπου δεν αναπτύχθηκαν μέχρι σήμερα. Επίσης, ο θεσμός του προσωπικού γενικού γιατρού δεν επεκτάθηκε στο βαθμό που προβλεπόταν από το σχεδιασμό του ΕΣΥ, με αποτέλεσμα σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις στη λειτουργία του συστήματος διαχείρισης της ροής των ασθενών. Έτσι, στα αστικά κέντρα οι υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας παρέχονται σήμερα από ένα μικτό σύστημα, το οποίο περιλαμβάνει τα εξωτερικά ιατρεία των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ., τα Πολυϊατρεία του Ι.Κ.Α. και άλλων Ασφαλιστικών Οργανισμών, τους ιδιώτες γιατρούς και τα εργαστήρια του ιδιωτικού τομέα. Πολλές από τις δομές, όμως, που παρέχουν υπηρεσίες Π.Φ.Υ., τόσο στα αστικά κέντρα όσο και στην περιφέρεια, δημιουργήθηκαν κατά την πρώτη περίοδο εφαρμογής του Ε.Σ.Υ. (δεκαετία 1980). Το αποτέλεσμα είναι αφενός να παρουσιάζουν ελλείψεις και αφετέρου να χρειάζονται βελτιώσεις ή/ και αναβάθμιση (κτιριακή, εγκαταστάσεων, ιατρικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού), αλλά και λειτουργική προσαρμογή στις νέες ανάγκες στις οποίες καλούνται να ανταποκριθούν. Οι ελλείψεις αυτές, σε συνάρτηση με τη συμφόρηση των εξωτερικών ιατρείων των νοσοκομείων και τη μη λειτουργία ενός συστήματος παραπομπών, έχουν ως συνέπεια την αποσπασματική παροχή πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στα αστικά κέντρα, την κατάχρηση νοσοκομειακών υπηρεσιών και τον υψηλό χρόνο πρόσβασης και αναμονής στις υπηρεσίες υγείας. Το σύστημα συνολικά παραμένει έντονα νοσοκομειοκεντρικό, ενώ η ικανοποίηση των χρηστών από τις υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στα αστικά κέντρα είναι χαμηλή. Παράλληλα, η κατασκευή σε ορισμένες πόλεις της περιφέρειας μεγάλων Περιφερειακών Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων έξω από το στενό αστικό χώρο των πόλεων αυτών, ενώ συγκράτησε τη ροή ασθενών από τις πόλεις αυτές, ανακουφίζοντας τις μονάδες Αθήνας και Θεσσαλονίκης κυρίως, δημιούργησε ανάγκες παροχής Π.Φ.Υ. μέσα στις πόλεις. Επιπλέον, την τελευταία εικοσαετία η χώρα γνώρισε μια ιδιαίτερα μεγάλη τουριστική ανάπτυξη, με αποτέλεσμα οι περιοχές της περιφέρειας που δέχονται το μεγάλο όγκο τουριστών να παρουσιάζουν διαφοροποίηση τόσο στα χαρακτηριστικά όσο και στις ανάγκες τους. Αυτό, σε συνδυασμό με την ανάληψη από τη χώρα μας της διοργάνωσης 14

15 των Ολυμπιακών Αγώνων το 2004, που προβλέπεται να έχει ως συνέπεια την ένταση του τουριστικού ρεύματος τα επόμενα χρόνια, θα αυξήσει σημαντικά την ανάγκη παροχής Π.Φ.Υ. στις τουριστικές περιοχές. Στις παραπάνω διαπιστώσεις θα πρέπει, εξάλλου, να προστεθεί η ανάγκη ύπαρξης ενός οργανωτικού και λειτουργικού προτύπου για τις μονάδες Π.Φ.Υ. που θα μπορούσε να εξασφαλίσει την οριζόντια διασύνδεση και το συντονισμό των υφιστάμενων δομών αλλά και την κάθετη με τις δευτεροβάθμιες μονάδες. Αυτό θα συνέβαλλε, επίσης, στην καλύτερη διαχείριση της ροής των ασθενών καθώς και στη βελτίωση της λειτουργίας του συστήματος, συνολικά. Ήδη, η αποτελεσματική αντιμετώπιση των ζητημάτων που αφορούν στην ανάπτυξη των υπηρεσιών Π.Φ.Υ. αποτελεί μέρος της προσπάθειας που εξελίσσεται με στόχο τη συνολική βελτίωση της λειτουργίας του συστήματος υγείας και την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Στο πλαίσιο του προωθούμενου μεταρρυθμιστικού προγράμματος, η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας αναγνωρίζεται ως βασικός πυλώνας του Εθνικού Συστήματος Υγείας. B2. Καθορισμός και αναλυτική περιγραφή του περιεχομένου του Μέτρου, των στόχων του και ανάλυση της συνέπειας / συνάφειάς του ως προς τους στόχους του Άξονα προτεραιότητας στον οποίο εντάσσεται. Όπως προαναφέρθηκε, στα αστικά κέντρα, η έλλειψη ενός ολοκληρωμένου δικτύου υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, ο πολυκερματισμός και η αδυναμία συντονισμού μεταξύ των πολυάριθμων φορέων παροχής υπηρεσιών ΠΦΥ, παράλληλα με την έλλειψη οργανωμένου συστήματος διαχείρισης της ροής των ασθενών στο σύστημα, επιδρούν αρνητικά στην ποιότητα, την επάρκεια και το συνολικό κόστος της παρεχόμενης φροντίδας. Ταυτόχρονα, προκαλούν σοβαρά προβλήματα και στη λειτουργία των νοσοκομείων, λόγω υπερφόρτωσης των εξωτερικών τους ιατρείων. Οι βασικοί στόχοι του Μέτρου είναι: Η δημιουργία των κατάλληλων υποδομών και η αξιοποίηση των υφιστάμενων δομών και υποδομών παροχής πρωτοβάθμιων υπηρεσιών υγείας. Η εφαρμογή σύγχρονου διοικητικού, οργανωτικού και λειτουργικού προτύπου στις μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, με στόχο τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και την ενίσχυση του διαγνωστικού του χαρακτήρα. Η αξιοποίηση των συστημάτων βιοϊατρικής τεχνολογίας, προκειμένου να διασφαλιστεί η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών διάγνωσης. Στο πλαίσιο αυτό, τα Αστικά Κέντρα Υγείας αναμένεται να συμβάλλουν στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του συστήματος, παρέχοντας: υπηρεσίες πρόληψης, διάγνωσης και θεραπείας υπηρεσίες παρακολούθησης και αποκατάστασης υπηρεσίες παρέμβασης στην κοινότητα προγράμματα προαγωγής της υγείας του πληθυσμού με ιδιαίτερη έμφαση σε θέματα που αφορούν ειδικές ομάδες στόχους Κάλυψη έκτακτων τοπικών αναγκών 15

16 Έτσι, η ολοκληρωμένη ανάπτυξη των υπηρεσιών ΠΦΥ θα αποτελέσει «ηθμό» μεταξύ πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων -τριτοβάθμιων υπηρεσιών υγείας και αναμένεται να επηρεάσει θετικά τη συνολική προσπάθεια αναβάθμισης του Ε.Σ.Υ. Πιο συγκεκριμένα, η δημιουργία νέων αλλά και η αξιοποίηση υφιστάμενων δομών για την παροχή πρωτοβάθμιων υπηρεσιών υγείας εξυπηρετεί κατά τον καλύτερο τρόπο τους βασικούς στόχους του Άξονα 1 Υγεία και καταρχήν, το στόχο της περιφερειακής συγκρότησης και λειτουργικής ολοκλήρωσης του ΕΣΥ στα διαφορετικά επίπεδα φροντίδας υγείας, περίθαλψης και αποκατάστασης. Επιπλέον, η αξιοποίηση των υπαρχουσών δομών και υποδομών, η λειτουργία υποστηρικτικών μηχανισμών και η προώθηση εξειδικευμένων πολιτικών και προγραμμάτων θα συμβάλλει συνολικά στη διασφάλιση και προαγωγή της δημόσιας υγείας. Παράλληλα, η εφαρμογή σύγχρονου διοικητικού, οργανωτικού και λειτουργικού προτύπου στις μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, με στόχο τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και την ενίσχυση του διαγνωστικού χαρακτήρα των μονάδων, θα συμβάλλει στη λειτουργική και οργανωτική μεταρρύθμιση των μονάδων υγείας του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ), στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών και την προσαρμογή τους στις σύγχρονες και ολοκληρωμένες μορφές παροχής υπηρεσιών υγείας. Τέλος, η αξιοποίηση των συστημάτων βιοϊατρικής τεχνολογίας θα συντείνει στη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών διάγνωσης, συμβάλλοντας στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας, της αποδοτικότητας και της ποιότητας των υπηρεσιών. Συνολικά, το Μέτρο αναμένεται να συμβάλλει ουσιαστικά στην αύξηση της ικανοποίησης των πολιτών με τη δημιουργία υπηρεσιών κοντά στο εξυπηρετούμενο άτομο και την παροχή υπηρεσιών υγείας υψηλών προδιαγραφών, οι οποίες είναι φιλικές προς τους χρήστες και προσιτές σε όλους. B3. Ιεράρχηση αναγκών και προτεραιοτήτων του Μέτρου και σημαντικότητα ως προς την επίτευξη του στόχου του Μέτρου Το συγκεκριμένο Μέτρο αποτελεί ολοκληρωμένη παρέμβαση σε επίπεδο άυλων και υλικών υποδομών που έχει στόχο να συμβάλλει στην ανάδειξη του πραγματικού ρόλου της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Οι προτεραιότητές του απορρέουν από την ανάγκη ολοκλήρωσης της ανάπτυξης υπηρεσιών Π.Φ.Υ. σε περιοχές που δεν έχουν μέχρι σήμερα καλυφθεί, αλλά και αναβάθμισης υπηρεσιών σε περιοχές όπου διαπιστώνεται ανεπάρκεια ή αδυναμία κάλυψης των σχετικών αναγκών. Πιο συγκεκριμένα: Προβλέπεται, κατ αρχήν, η ανάπτυξη νέων δομών σε αστικά κέντρα με ιδιαίτερη έμφαση στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για δημιουργία νέων υποδομών ή μετατροπή υφιστάμενων σε Αστικά Κέντρα Υγείας. Παράλληλα, προβλέπεται η επέκταση και ο εκσυγχρονισμός υφισταμένων μονάδων στην περιφέρεια, (απομακρυσμένες από αστικά κέντρα ή παραμεθόριες περιοχές). Πρόκειται: Είτε για παρεμβάσεις σε υφιστάμενες δομές, που έχουν ανάγκη λειτουργικού εκσυγχρονισμού ή/ και αναβάθμισης της υποδομής ή/ και του εξοπλισμού τους 16

17 Είτε/και για παρεμβάσεις σε υποδομές με στόχο τη μετατροπή τους σε δομές Π.Φ.Υ., σε περιοχές που, όπως προαναφέρθηκε, έχουν ανάγκη ενίσχυσης σ αυτό το επίπεδο Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των στόχων του Μέτρου για την ανάπτυξη της Π.Φ.Υ στην Ελλάδα, τόσο όσον αφορά στην ολοκλήρωση του δικτύου των σχετικών υποδομών όσο και στην εξασφάλιση σύγχρονου τρόπου λειτουργίας των μονάδων Π.Φ.Υ στο πλαίσιο του Ε.Σ.Υ. Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας αποτελεί, εξάλλου, έναν από τους πυλώνες της προωθούμενης Μεταρρύθμισης του Εθνικού Συστήματος Υγείας, η ανάπτυξη της οποίας αναμένεται να συμβάλλει, μεταξύ των άλλων, στην ανάδειξη των διακριτών ρόλων πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων υπηρεσιών. B4. Συνοπτική περιγραφή κατηγοριών πράξεων και ενδεικτικές προβλεπόμενες πράξεις Στο πλαίσιο του Μέτρου προβλέπεται η δημιουργία 8 δομών Αστικών Κέντρων Υγείας με πληθυσμιακή αντιστοιχία κατοίκους και άνω ανά κέντρο. Προβλέπεται, επίσης, η βελτίωση ή/και η αναβάθμιση 3 Κέντρων Υγείας Αγροτικού τύπου και περιφερειακών Ιατρείων σε απομακρυσμένες από αστικά κέντρα ή παραμεθόριες περιοχές, οι οποίες εμφανίζουν αυξημένες ανάγκες παροχής Π.Φ.Υ. Πρόκειται για δημιουργία νέων και εκσυγχρονισμό υφιστάμενων κτιριακών υποδομών, προμήθεια ή αναβάθμιση εξοπλισμού (βιοϊατρικού, ξενοδοχειακού, πληροφοριακού και λοιπού) Ως ενδεικτικές προβλεπόμενες πράξεις μπορούν να αναφερθούν: Μελέτη και κατασκευή Κ.Υ. ή Π.Ι Μελέτη και κατασκευή ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων Κ.Υ. ή Π.Ι Προμήθεια και εγκατάσταση ιατρικού εξοπλισμού Κ.Υ. ή Π.Ι. Προμήθεια ξενοδοχειακού εξοπλισμού Κ.Υ. ή Π.Ι. Προμήθεια και εγκατάσταση πληροφορικών συστημάτων Κ.Υ. ή Π.Ι. (Software, Hardware) Αγορά κτιρίων 17

18 B5. Ποσοτικοποίηση στόχων Μέτρου δείκτες πραγματοποίησης (εκροών) Αναμενόμενα αποτελέσματα επιπτώσεις (απασχόληση, περιβάλλον, ισότητα ευκαιριών κλπ) Καθορισμός δεικτών επίδοσης για το 2003 Α ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΒΑΣΗ Σ 1 Νέα κτιριακή υποδομή Κέντρων Υγείας ή Περιφεριακών Ιατρείων 2 Βελτίωση / Αναβάθμιση υφιστάμενης κτιριακής υποδομής Κέντρων Υγείας ή Περιφερειακών Ιατρείων 0 0 Μονάδα ΣΤΟΧΟΣ 2003 (Σε ισοδύναμα τ.μ.) ΣΤΟΧΟΣ 2006 ισοδύναμα τ.μ τ.μ ισοδύναμα τ.μ τ.μ Β ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 1 Αστικά Κέντρα Υγείας (Α.Κ.Υ.) 0 Αριθμός 8 2 Δημιουργία Κέντρων Υγείας Απομακρυσμένων Περιοχών (ενδεικτικός αριθμός δομών: 3). 3 3 Θεσεις εργασίας που δημιουργούνται κατα τη διάρκεια υλοποίησης του έργου Ισοδυν. ανθρ/ετη 12μ διαρκειας Γ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 1 Νέες θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης πλήθος 800 θέσεις 900 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο Δείκτης Α 2 περιλαμβάνει και μετατροπές κτιριακής υποδομής σε Κέντρα Υγείας και Περιφερειακά Ιατρεία Η μονάδα τ.μ. των δεικτών Α1 και Α2 αφορά ισοδύναμα τετραγωνικά μέτρα B6. Αναμενόμενα Αποτελέσματα / Επιπτώσεις (απασχόληση, περιβάλλον, ισότητα ευκαιριών κ.λ.π) Σε επίπεδο αποτελεσμάτων, το Μέτρο αναμένεται να συμβάλλει στην ανάπτυξη της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, με επέκταση της κάλυψης του πληθυσμού σε πρωτοβάθμιο επίπεδο και βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Όσον αφορά στην απασχόληση, εκτιμάται ότι θα δημιουργηθούν αρκετές θέσεις εργασίας κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Μέτρου. Συγκεκριμένα: Κατά τη μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή των έργων θα δημιουργηθούν ενδιάμεσες θέσεις απασχόλησης για επαγγελματίες διαφόρων ειδικοτήτων όπως πολιτικούς μηχανικούς, μηχανολόγους μηχανικούς, αρχιτέκτονες, οικονομολόγους, κοινωνιολόγους κ.τλ. Σημαντικός, επίσης, αριθμός ενδιάμεσων θέσεων απασχόλησης θα δημιουργηθεί για ειδικούς τεχνίτες διαφόρων ειδικοτήτων, καθώς και για ειδικευμένο ή/και ανειδίκευτο εργατικό δυναμικό. Η λειτουργία των Αστικών Κέντρων Υγείας και νέων Κέντρων Υγείας απομακρυσμένων περιοχών συνεπάγεται, επίσης, θετικές επιπτώσεις στην απασχόληση επαγγελματιών 18

19 υγείας διαφόρων ειδικοτήτων. Συνολικά, αναμένεται η δημιουργία περίπου 800 μόνιμων θέσεων επιστημονικού ή/και ανειδίκευτου προσωπικού. Όσον αφορά στο περιβάλλον, δεν αναμένονται σημαντικές επιπτώσεις αφενός γιατί οι πράξεις θα υλοποιηθούν σε υφιστάμενες κατά κύριο λόγο υποδομές και αφετέρου όπου υπάρξουν νέες παρεμβάσεις αυτές θα είναι μικρής κλίμακας. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, θα τηρηθούν οι προβλεπόμενοι περιβαλλοντικοί όροι. Με δεδομένο, μάλιστα, ότι προβλέπεται και εκσυγχρονισμός της υφιστάμενης κτιριακής υποδομής, θα επιτευχθεί, μεταξύ άλλων, βελτίωση του αισθητικού αποτελέσματος και έμμεση ανάδειξη του περιβάλλοντος (φυσικού και μη), στοιχείο το οποίο θα έχει άμεσες επιπτώσεις στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης για ασθενείς και εργαζόμενους των μονάδων. Γ. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 1.1 ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 1 ΜΕΤΡΟ 1.1 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΡΟΥ ΑΝΑ ΕΤΟΣ σε ΕΥΡΩ Έτος Πεδίο Παρέ μβα σης (κωδι κός) Συνολικό κόστος Σύνολο Κοινοτική συμμετοχή Σύνολο ΕΤΠΑ Ε Κ Τ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Συμμετοχή του κράτους Ε Χ Σύνολο Κεντρική Π Γ Μ Ε Τ Π Ρ Π Α Ι Ε Φ 1=2+13 2= ΣΥΝΟΛΟ Τ Ο Π Ι Κ Η Α Λ Λ Η Ι Δ Ι Ω Τ Ε Σ 19

20 Δ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ Δ1. Εξειδίκευση στο επίπεδο του Μέτρου και όπου απαιτείται διαδικασιών, λειτουργιών, οργανωτικών προϋποθέσεων κλπ. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων των Διαχειριστικών Αρχών Προϋπόθεση εφαρμογής του Μέτρου που εντάσσεται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της διαχειριστικής Αρχής είναι ο συντονισμός των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και φορέων - κεντρικών και περιφερειακών - ήδη από τη φάση προγραμματισμού ώστε να κατατεθούν έγκαιρα προτάσεις ολοκληρωμένων πράξεων, συμβατών με την εθνική στρατηγική και τους στόχους του Μέτρου. Πρόκειται για ιδιαίτερα σημαντική προϋπόθεση, με δεδομένο ότι η ομαλή υλοποίηση του Μέτρου συμβάλλει αποφασιστικά στην επίτευξη των στόχων και άλλων Μέτρων, και κυρίως του Μέτρου 1.2 «Λειτουργικός εκσυγχρονισμός νοσοκομειακών μονάδων». Κι αυτό, γιατί τα Μέτρα 1.1 και 1.2 είναι εκείνα μέσα από τα οποία περνά, σε μεγάλο βαθμό, η ανάδειξη των διακριτών ρόλων πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων -τριτοβάθμιων μονάδων υγείας, στο πλαίσιο του οργανωτικού και λειτουργικού εκσυγχρονισμού του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Δ2. Κρίσιμες διαδρομές στην εφαρμογή, ειδικότερα για τις καινοτόμες δράσεις συμπεριλαμβανομένων των θεσμικών και διοικητικών προϋποθέσεων αποτελεσματικής εφαρμογής του Για την αποτελεσματική εφαρμογή του Μέτρου απαραίτητες προϋποθέσεις είναι: Η ολοκλήρωση του θεσμικού και διοικητικού πλαισίου για την ύπαρξη και λειτουργία των Κ.Υ. Η δημιουργία προδιαγραφών Κέντρων Υγείας (κτιριολογικό πρόγραμμα, εξοπλισμός λειτουργίας) και η υιοθέτηση τυποποιημένων διαδικασιών υλοποίησης των έργων (ανάθεση μελετών, διαγωνισμοί κατασκευής και προμηθειών) Η ανάπτυξη του κατάλληλου οργανωτικού και λειτουργικού προτύπου Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στο πλαίσιο του Ε.Σ.Υ. Η ενδεχόμενη πρόσληψη συμβούλου υποστήριξης, με κύρια δραστηριότητα τη συνδρομή των τελικών δικαιούχων από τη φάση σχεδιασμού των πράξεων (προδιαγραφές τύπων Α.Κ.Υ) μέχρι και την τελική φάση ολοκλήρωσης των έργων που θα ενταχθούν στο Μέτρο. Αλλαγή του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας της ΔΕΠΑΝΟΜ μέσω κατάλληλων θεσμικών και διοικητικών ρυθμίσεων. Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι προγραμματισμός σχεδιασμός μονάδων Π.Φ.Υ. (Κ.Υ. ή Π.Ι.) θα συνοδεύεται από μελέτες σκοπιμότητας για τον προσδιορισμό των κτιριακών υποδομών, τον εξοπλισμό καθώς και την οργάνωση, διοίκηση και λειτουργία τους. Δ3. Προκύπτουσες ανάγκες Τεχνικής Βοήθειας για την εφαρμογή Κατά την εφαρμογή του συγκεκριμένου Μέτρου αναμένεται να προκύψουν οι παρακάτω ανάγκες σε επίπεδο Τεχνικής Βοήθειας: 20

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Οι μονάδες Υγείας και Πρόνοιας στη δεκαετία του 80, τα. Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα Μ.Ο.Π. και το Πρώτο Κοινοτική

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Οι μονάδες Υγείας και Πρόνοιας στη δεκαετία του 80, τα. Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα Μ.Ο.Π. και το Πρώτο Κοινοτική ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Οι μονάδες Υγείας και Πρόνοιας στη δεκαετία του 80, τα Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα Μ.Ο.Π. και το Πρώτο Κοινοτική Πλαίσιο Στήριξης. ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Το Δεύτερο

Διαβάστε περισσότερα

1. Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

1. Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 1. Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η Υγεία δεν είναι μόνο πολύτιμο αγαθό από μόνη της, αλλά και μοχλός για την ανάπτυξη. Μόνο ένας υγιής

Διαβάστε περισσότερα

Ο βασικός σκοπός του μέτρου είναι η αναβάθμιση των υπηρεσιών και η επέκταση των υποδομών όλων των βαθμίδων περίθαλψης και πρόνοιας.

Ο βασικός σκοπός του μέτρου είναι η αναβάθμιση των υπηρεσιών και η επέκταση των υποδομών όλων των βαθμίδων περίθαλψης και πρόνοιας. 2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Υπάρχουσα κατάσταση Η Περιφέρεια Αττικής αποτελεί τον τόπο συγκέντρωσης του κύριου όγκου των υπηρεσιών υγείας πρόνοιας καθώς και του ιατρικού

Διαβάστε περισσότερα

«Σχέδιο Δράσης. Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας»

«Σχέδιο Δράσης. Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας» «Σχέδιο Δράσης Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2 3. Σχέδιο Δράσης 4. Υλοποίηση Σχεδίου Δράσης 5. Κανονισμοί ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κυριόπουλος Γιάννης Λιονής Χρήστος Τσιάντου Βασιλική Σουλιώτης Κυριάκος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή Συνοπτική Περιγραφή των στόχων και της δομής 3 του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ. «Σχέδιο Δράσης για τη ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ 2007-2013»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ. «Σχέδιο Δράσης για τη ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ 2007-2013» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ «Σχέδιο Δράσης για τη ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ 2007-2013» Δεκέμβριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1...4 Ανάπτυξη Στρατηγικής για τη Δημόσια Υγεία...4 1.1. Αποστολή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ & ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων «ΥΓΕΙΑ 2014-2020» Πρόταση Υπουργείου Υγείας ΜΑΪΟΣ 2013 Πίνακας Περιεχομένων 1 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ»... 3 1.1 Ανάλυση Των Ανισοτήτων Και Των Αναπτυξιακών Αναγκών... 3 1.1.1 Ανισότητες στον Τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Αλεξάνδρα Βασιλική Π. Αλεξανδράκη Σημαντικοί Όροι: Υγεία, Σύστημα Υγείας, Υπηρεσίες Υγείας, Διαθεσιμότητα, Προσπελασιμότητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑ Α ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΦΡΟΝΤΙ Α ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΑΘΗΝΑ

ΕΛΛΑ Α ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΦΡΟΝΤΙ Α ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΑΘΗΝΑ ΕΛΛΑ Α ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΦΡΟΝΤΙ Α ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΑΘΗΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2002 1 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ... 2

σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ... 2 i ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ... 2 ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ... 5 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΩΝ..

Διαβάστε περισσότερα

Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας & 4 Βήματα για τη μεταρρύθμιση

Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας & 4 Βήματα για τη μεταρρύθμιση Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας & ο ρόλος του ΕΟΠΥΥ 4 Βήματα για τη μεταρρύθμιση Οκτώβριος, 2013 1 Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας & ο ρόλος του ΕΟΠΥΥ 4 Βήματα για τη μεταρρύθμιση Για τη συγγραφή της πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

1.4. Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΕΠ: AΞΟΝΕΣ

1.4. Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΕΠ: AΞΟΝΕΣ 1.4. Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΕΠ: AΞΟΝΕΣ Η εθνική στρατηγική ανάπτυξης της εκπαίδευσης, που περιγράφεται στο ΚΠΣ, αποτέλεσε τη βάση για το σχεδιασμό του παρόντος Επιχειρησιακού Προγράμματος. Επιχειρεί να αντιμετωπίσει

Διαβάστε περισσότερα

«Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων»

«Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων» του Ε.Π.ΑΝ.Α.Δ. 2007-2013 (κωδ. ΟΠΣ 393311) Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020 ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2006 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ INTERREG III Α /ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000 2006

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2006 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ INTERREG III Α /ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000 2006 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2006 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ INTERREG III Α /ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000 2006 ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ : ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β ΦΑΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ : ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β ΦΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ : ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β ΦΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 3.6 Αξιολόγηση Λειτουργίας ΕΑΠ: Αποτελέσματα Έρευνας Αποφοίτων... 485 3.7 Αξιολόγηση Συνέργιας & Συμπληρωματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ 2006-2008

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ 2006-2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ 2006-2008 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2006 Το συντονισµό για την εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020 ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΤΜΗΜΑ 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομοτεχνική Μελέτη για την Αξιοποίηση του Κέντρου Αποθεραπείας Βούλας κατά την Δ Προγραμματική Περίοδο

Οικονομοτεχνική Μελέτη για την Αξιοποίηση του Κέντρου Αποθεραπείας Βούλας κατά την Δ Προγραμματική Περίοδο ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΥΓΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ» 2000-2006 Οικονομοτεχνική Μελέτη για την Αξιοποίηση του Κέντρου Αποθεραπείας Βούλας κατά την Δ Προγραμματική Περίοδο ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5.1 Η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010 ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010 Οκτώβριος 2008 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή...5 1.1 Διαδικασία Κατάρτισης Ε.Π.Μ....5 2 Μακροοικονομικές παρεμβάσεις...6 2.1 Εξελίξεις

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Κατευθύνσεων 5ης Προγραμματικής Περιόδου

Πρόταση Κατευθύνσεων 5ης Προγραμματικής Περιόδου Πρόταση Κατευθύνσεων 5ης Προγραμματικής Περιόδου 1 Η θέση της Περιφέρειας στο εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας είναι μια από τις δεκατρείς (13) αυτοδιοικητικές περιφέρειες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 2011 2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 2011 2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 2011 2014 Ενότητα 2: Επιχειρησιακός Προγραμματισμός Δυνάμει του άρθρου 266 του Ν3852/10 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» και του άρθρου 203 του Ν3463/06 «Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019 Φάση Α

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019 Φάση Α 1 Περιγραφή και Αξιολόγηση Υφιστάµενης Κατάστασης Στρατηγική ήµου Αλιάρτου Θεσπιέων 2 Πίνακας περιεχομένων Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...13 Α.1. Τα επιχειρησιακά Προγράμματα των δήμων...13 Α.1.1. Ορισμός...14 Α.2. Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού της οργάνωσης και λειτουργίας των δήμων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ 2007 2010 Αιγάλεω, Απρίλιος 2008 ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ (Δ.Ο.Ε.) Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 5 2. Στόχοι, Μεθοδολογία και Προϋποθέσεις επιτυχίας του

Διαβάστε περισσότερα

OPERATIONAL PROGRAMME UNDER THE 'INVESTMENT FOR GROWTH AND JOBS' GOAL. 2014GR05M9OP001 Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

OPERATIONAL PROGRAMME UNDER THE 'INVESTMENT FOR GROWTH AND JOBS' GOAL. 2014GR05M9OP001 Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση CCI Title OPERATIONAL PROGRAMME UNDER THE 'INVESTMENT FOR GROWTH AND JOBS' GOAL Version 1.1 First year 2014 Last year 2020 Eligible from Eligible until EC decision number EC decision date MS amending decision

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 2005-2008 ΕΚΘΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. Οκτώβριος 2007

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 2005-2008 ΕΚΘΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. Οκτώβριος 2007 ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 2005-2008 ΕΚΘΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2007 Οκτώβριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 1.1 Διακυβέρνηση 2. Βιωσιμότητα των Δημοσίων Οικονομικών 2.1 Πλαίσιο πολιτικής 2.2 Μακροοικονομικές

Διαβάστε περισσότερα