Προφορικές Ανακοινώσεις 18 ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Προφορικές Ανακοινώσεις 18 ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού"

Transcript

1 Θεματικές Ενότητες: Αποκατάσταση μυοσκελετικών κακώσεων & παθήσεων Άσκηση & Χρόνιες Παθήσεις Τραυματιολογία Επιδημιολογικές έρευνες αθλητικών τραυματισμών Προφορικές Ανακοινώσεις 18 ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Sections: Muscular-skeletal injuries & disease rehabilitation Exercise & chronic diseases Traumatiology Epidemiology of sport injusiers Oral Presentations of the 18 th International Congress of Physical Education & Sport ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ Χασάνδρα Α., Μπεμπέτσος Ε., Αντωνίου Π. ημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τ.Ε.Φ.Α.Α. INVESTIGATION OF WORKING AND PHYSICAL ACTIVITY ATTITUDES AND BEHAVIORS OF EMPLOYEES IN SANITARY HOSPITALIZATION SERVICES A. Hasandra, E. Bebetsos, P. Antoniou Democritus University of Thrace, D.P.E.S.S. Σκοπός της έρευνας ήταν να διερευνήσει τις στάσεις και τις συμπεριφορές εργασίας και Φυσικής ραστηριότητας των εργαζομένων σε Ελληνικά δημόσια νοσοκομεία, σε τομείς οι οποίοι σχετίζονται άμεσα με την ασφάλεια των ασθενών. Συμμετείχαν 508 επαγγελματίες υγείας από 10 νοσοκομεία της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής (135 άνδρες και 373 γυναίκες). Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν τα ερωτηματολόγια: α) αξιολόγηση στάσεων και συμπεριφορών εργαζομένων σε υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης (Safety Attitudes Questionnaire: S.A.Q.) με 38 ερωτήσεις οι οποίες εξέταζαν τους παράγοντες ομαδικότητα, stress, αντίληψη για τη διοίκηση της κλινικής και του νοσοκομείου, κλίμα ασφάλειας, επαγγελματική ικανοποίηση και συνθήκες εργασίας, β) στάσεις ως προς την άσκηση των επαγγελματιών υγείας, και γ) «Άσκηση κατά τον Ελεύθερο Χρόνο» (Leisure- Time Exercise Questionnaire) χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό της συμπεριφοράς της άσκησης, δ) «Αξιολόγησης της επιθυμίας για κοινωνική αποδοχή». Στα αποτελέσματα παρουσιάζονται τα περιγραφικά στατιστικά στοιχεία των συνολικών δεδομένων, οι συσχετίσεις μεταξύ των παραγόντων του ερωτηματολογίου SAQ με τις μετρήσεις της 1

2 άσκησης, και η διερεύνηση διαφορών ανά ηλικία αλλά και μεταξύ ασκούμενων μη ασκούμενων. Συνοπτικά, τα αποτελέσματα των συσχετίσεων παρουσίασαν σημαντικές αρνητικές συσχετίσεις μεταξύ της έντονης άσκησης και εργασιακής ικανοποίησης, αντιλήψεις για τη διοίκηση της κλινικής, συνθήκες εργασίας και κλίμα ασφάλειας. Σημαντικές διαφορές ανά ηλικία παρουσιάστηκαν στον συνολικό δείκτη άσκησης και στους παράγοντες εργασιακή ικανοποίηση, αναγνώριση στρες, αντιλήψεις διοίκησης νοσοκομείου, κλίμα ασφάλειας, συνθήκες εργασίας και ομαδικότητα. Μεταξύ ασκουμένων και μη ασκουμένων δεν εντοπίστηκε καμία σημαντική διαφορά σε όλους τους παράγοντες του ερωτηματολογίου SAQ. Συμπερασματικά, οι επαγγελματίες υγείας φαίνεται να έχουν μειωμένα επίπεδα φυσικής δραστηριότητας στον ελεύθερο χρόνο τους και ταυτόχρονα η άσκηση δεν φαίνεται να επηρεάζει ή να σχετίζεται με τις στάσεις και συμπεριφορές εργασίας τους. Λέξεις κλειδιά: Στάσεις και συμπεριφορές εργασίας, επαγγελματίες υγείας, φυσική δραστηριότητα Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΣ PILATES ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΟΣΦΥΑΛΓΙΑΣ. Καραγιώργου Β., Ζουρλαδάνη Α., Χαριτοπούλου Ν., Τριανταφύλλου Χ. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τ.Ε.Φ.Α.Α. THE CONTRIBUTION OF PILATES METHOD IN REHABILITATION OF CHRONIC LOW BACK PAIN V. Karagiorgou, A. Zourladani, N. Charitopoulou, C. Triantafillou Aristotle University of Thessaloniki, D.P.E.S.S. Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότεροι ασκούμενοι επιλέγουν την μέθοδο pilates ως μια ολιστική μέθοδο άσκησης. Η μέθοδος pilates όμως δεν χρεισιμοποιείται μόνο ως μέθοδο εκγύμνασης αλλά και ως εργαλείο για την αποκατάσταση απο διαφόρους μυοσκελετικούς τραυματισμούς. Φυσιοθεραπευτές, γυμναστές και ειδικοί στο χώρο της αποκατάστασης επιλέγουν την μέθοδο pilates προκειμένου να βοηθήσουν τους ασθενείς στην αποτελεσματική αποκατάσταση απο μυοσκελετικόυς τραυματισμούς η ακόμα και χρόνιους πόνους. Σκοπός της παρούσας ανασκοπικής μελέτης ήταν να καταγράψει και να αναλύσει τις έρευνες των τελευταίων ετών που χρησιμοποίησαν την μέθοδο pilates ως μέσο αποκατάστασης ασθενών με χρόνια προβλήματα οσφυαλγία.για την πραγματοποίηση της παρούσας μελέτης χρησιμοποιήθηκαν οι βάσεις δεδομένων Medline και SportDiscus. Από το συνολικό αριθμό των άρθρων που απέδωσε η αναζήτηση, έγινε επιλογή μόνο όσων ήταν άμεσα σχετικά με το προς μελέτη θέμα και δεν είχαν μεθοδολογικά προβλήματα στο σχεδιασμό και στις αναλύσεις τους.όπως προέκυψε από την ανάλυση των άρθρων, ομόφωνα οι ερευνητές που εφάρμοσαν την μέθοδο pilates για την αποκατάσταση ασθενών με χρόνια οσφυαλγία, τονίζουν τη θετική συνεισφορά της στη βελτίωση της λειτουργικότητας των ασθενών και στη μείωση του οσφυικού 2

3 άλγους.περαιτέρω κλινικές έρευνες απαιτούνται προκειμένου να συγκεκριμενοποιηθούν τα πρωτόκολλα άσκησης που χρησιμοποιούν τη μέθοδο pilates για την αποκατάσταση των χρόνιων προβλημάτων οσφυαλγίας. Λέξεις κλειδιά: pilates, οσφυαλγία, αποκατάσταση Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΕΝΟΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕΙ ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΊΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ Καραναστάσης Γ., Βόλακλης Κ., Ζώης Χ., Σπάσης Α., ούδα Ε., Τοκμακίδης Σ., Κουκουράκης Μ. ημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τ.Ε.Φ.Α.Α., ημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τμήμα Ακτινοθεραπείας/Ογκολογίας THE EFFECTS OF A SPECIFIC EXERCISE PROGRAM FOR WOMEN WHO COMPLETED THE TREATMENT FOR BREAST CANCER G. Karanastasis, K. Volaklis, C. Zois, A. Spassis, H. Douda, S. Tokmakidis, M. Koukourakis Democritus University of Thrace, D.P.E.S.S., Democritus University of Thrace, Department of Radiotherapy/Oncology Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να μελετήσει την επίδραση της συνδυασμένης άσκησης (άσκηση με αντιστάσεις και αερόβια άσκηση) στο βασικό μεταβολισμό, στην αερόβια ικανότητα και στη μυϊκή δύναμη γυναικών που ολοκλήρωσαν την θεραπεία καρκίνου του μαστού. Το δείγμα αποτέλεσαν 10 γυναίκες (ηλικία: 44.0±5.2), οι οποίες πραγματοποίησαν συνδυασμένη άσκηση για 4 μήνες (συχνότητα 3 φορές εβδομαδιαίως) και στη συνέχεια διέκοψαν την άσκηση για 2 μήνες. Στην έναρξη, μετά από 5 εβδομάδες, 4 και 6 μήνες πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις περιφερειών βραχίονα, μεταβολισμού ηρεμίας, υπομέγιστης δοκιμασίας κόπωσης και μυϊκής δύναμης στα κάτω άκρα. Οι γυναίκες που ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα άσκησης παρουσίασαν σημαντική βελτίωση στις εκτάσεις (+53.1%, p<0.05) και στις πιέσεις ποδιών (+59.9%, p<0.05). Στους 4 μήνες ο βασικός μεταβολισμός παρουσίασε σημαντική αύξηση (+9.7%, p<0.05), ενώ το σωματικό βάρος μειώθηκε κατά 6.2% (p<0.05) και η περιφέρεια μέσης κατά 5.2% (p>0.05). Παρατηρήθηκαν επίσης μικρές, μη σημαντικές διαφορές στις αιμοδυναμικές παραμέτρους στην ηρεμία και στη διάρκεια της άσκησης. Η διακοπή της άσκησης για διάστημα 2 μηνών είχε ως συνέπεια την επιδείνωση των φυσιολογικών παραμέτρων (συστολική πίεση του 6 λεπτού της μέτρησης: +9.1%, p<0.05). Η δύναμη παρουσίασε μείωση 20.4%, (p<0.05) στις εκτάσεις τετρακέφαλων και 15.3% (p<0.05) στις πιέσεις ποδιών. Η περιφέρεια μέσης παρουσίασε αύξηση 3.8% (p>0.05). Συνάγεται ότι η συνδυασμένη άσκηση είναι ένα ασφαλές και αποτελεσματικό μέσο για τη βελτίωση της φυσικής κατάστασης γυναικών με καρκίνο του μαστού, ενώ η διακοπή της άσκησης επιδρά αρνητικά στη φυσική κατάσταση και θα πρέπει να αποφεύγεται. Λέξεις κλειδιά: άσκηση με αντιστάσεις, αερόβια άσκηση, καρκίνος του μαστού 3

4 11569 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Ι ΙΟΠΑΘΟΥΣ ΣΚΟΛΙΩΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΥ ΑΣΚΗΣΗΣ PILATES. Μιχαηλίδου Μ., Καμπίτσης Χ. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τ.Ε.Φ.Α.Α. Σερρών IMPROVEMENT OF IDIOPATHY SCOLIOSIS WITH EXERCISE ON PILATES METHOD. M. Michailidou, C. Kabitsis Aristotle University of Thessaloniki, D.P.E.S.S. of Serres Η σκολίωση αποτελεί μια από τις πιο συχνές σκελετικές παραμορφώσεις των νέων, η οποία μελλοντικά δημιουργεί πολλά προβλήματα στη σπονδυλική στήλη. Σκοπός της έρευνας ήταν να διερευνήσει κατά πόσο και αν η ιδιοπαθής σκολίωση μπορεί να μειωθεί μέσω της μεθόδου άσκησης Pilates. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 24 παιδιά ηλικίας 8-17 ετών με μέσο όρο σκολίωσης 34 μοίρες. Η πλειοψηφία των παιδιών δεν είχε προηγούμενη εμπειρία κάποιας αθλητικής δραστηριότητας. Η αξιολόγηση της σκολίωσης έγινε από τους ορθοπεδικούς μέσω ακτινογραφίας της σπονδυλικής στήλης. Οι ασκούμενοι ακολούθησαν συστηματικό πρόγραμμα άσκησης Pilates με μέσο όρο συχνότητας 2 φορές την εβδομάδα για 10 μήνες. Η περιγραφική στατιστική χρησιμοποιήθηκε για μια περιληπτική παρουσίαση των δεδομένων, και το paired t test για να διαπιστωθούν στατιστικά οι διαφορές μεταξύ αρχικών και τελικών μετρήσεων. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά στη βελτίωση της σκολίωσης των ασκουμένων κατά μέσω όρο 16 μοίρες. Συμπερασματικά η άσκηση μέσω της μεθόδου Pilates μπορεί να βελτιώσει σημαντικά τη στάση της σπονδυλικής στήλης ακόμα και σε περίπτωση ιδιοπαθούς σκολίωσης καθώς επίσης και σε μεγάλο βαθμό, ώστε να αποφευχθούν χειρουργικές επεμβάσεις. Λέξεις κλειδιά: ιδιοπαθής σκολίωση, μέθοδος άσκησης Pilates, παιδιά ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ, ΤΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΠΟΝΟ ΣΤΟΝ ΑΥΧΕΝΑ, ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Μισαηλίδου Β., Μάλλιου Π., Χριστάρα Α., Γιοφτσίδου Α., Γκοδόλιας Γ. Τμήμα φυσικοθεραπείας Θεσσαλονίκης, ημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τ.Ε.Φ.Α.Α. EVALUATION OF PAIN, THE RESPIRATORY FUNCTION AND QUALITY OF LIFE IN PEOPLE WITH CHRONIC PAIN NECK, AFTER APPLYING DIFFERENT PROGRAMS THERAPEUTIC EXERCISE 4

5 B. Misailidou, P. Malliou, A. Christara, A. Gioftsidou, G. Godolias Department in physiotherapy of Thessaloniki, Democritus University of Thrace, D.P.E.S.S. Ο χρόνιος αυχενικός πόνος προσβάλει μεγάλο μέρος του πληθυσμού και οδηγεί τα άτομα σε διαφόρου βαθμού σωματική και ψυχοκοινωνική ανικανότητα. Οι ασθενείς αυτοί πολύ συχνά αποσύρονται από τις κοινωνικές τους δραστηριότητες, πιστεύοντας ότι αυτές θα εντείνουν τα συμπτώματα και θα χειροτερέψουν την κατάστασή τους. Αυτή η αντίληψη έχει ως αποτέλεσμα τον περιορισμό του τρόπου ζωής, την απουσία από την εργασία, τη διαταραχή των διαπροσωπικών σχέσεων και κατ επέκταση τη μειωμένη προσαρμογή των ασθενών στο περιβάλλον. Πιθανή σχέση μπορεί να υπάρχει μεταξύ του αυχενικού πόνου και της αναπνευστικής λειτουργίας, λόγω της μειωμένης δύναμης των εν τω βάθει καμπτήρων και εκτεινόντων του αυχένα, της αυξημένης δραστηριότητας και αυξημένης κόπωσης των επιπολής καμπτήρων του αυχένα, του μειωμένου εύρους κίνησης, του αυξημένου πόνου και των διαφόρων ψυχοκοινωνικών παραγόντων. Να διερευνηθεί η επίδραση τριών προγραμμάτων θεραπευτικής άσκησης στην αίσθηση πόνου, στην αναπνευστική λειτουργία και στην ποιότητα ζωής ασθενών με χρόνιο αυχενικό πόνο. Τα θεραπευτικά προγράμματα περιλαμβάνουν α) αναπνευστικές ασκήσεις και ασκήσεις χαλάρωσης. β) ασκήσεις διάτασης, ενδυνάμωσης, αντοχής και ιδιοδεκτικότητας και γ) θεραπεία με τις αρχές της μεθόδου McKenzie. Στην έρευνα έλαβαν μέρος 60 ασθενείς με χρόνιο αυχενικό πόνο οι οποίοι χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες των 20 ατόμων: στην 1η ομάδα έγινε εφαρμογή τεχνικών χαλάρωσης, διαφραγματική αναπνοή και ασκήσεις σε συνδυασμό με εισπνοή-εκπνοή, στην 2η ομάδα έγινε αξιολόγηση και θεραπεία σύμφωνα με τις αρχές της μεθόδου McKenzie και στην 3η ομάδα έγινε αξιολόγηση και θεραπεία με ασκήσεις διάτασης, ενδυνάμωσης, αντοχής και ιδιοδεκτικότητας. Η αξιολόγηση της αίσθησης πόνου πραγματοποιήθηκε με την ελληνική έκδοση του ερωτηματολογίου McGill Pain Questionnaire short form (SF-MPQ). Για την αξιολόγηση της αναπνευστικής λειτουργίας χρησιμοποιήθηκε ένα φορητό σπιρόμετρο της COSMED (Rome, Italy) και για την αξιολόγηση της ποιότητας ζωής και της γενικότερης ψυχοσωματικής υγείας των ασθενών χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο SF-36 Health Survey μεταφρασμένο στα ελληνικά. Όλες οι αναλύσεις έγιναν με το στατιστικό πακέτο SPSS for Windows (Version 17.0) και έδειξαν στατιστικά σημαντική μείωση του πόνου και βελτίωση της ποιότητας ζωής μετά την παρέμβαση, και στις τρεις πειραματικές ομάδες. Αντίθετα, δεν παρατηρήθηκε αλλαγή της αναπνευστικής λειτουργίας μετά την θεραπευτική παρέμβαση. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι και τα τρία θεραπευτικά προγράμματα είναι αποτελεσματικά στην μείωση του πόνου και στην βελτίωση της ποιότητας ζωής σε ασθενείς με χρόνιο αυχενικό πόνο ενώ δεν έχουν καμία επίδραση στην αναπνευστική λειτουργία όπως μετρήθηκε με το σπιρόμετρο. Λέξεις κλειδιά: χρόνιο πόνο στον αυχένα, θεραπευτικής άσκησης, ποιότητας ζωής

6 Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ, ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΕΝ ΥΝΑΜΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΥ MCKENZIE ΣΤΟΝ ΠΟΝΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΥΧΕΝΙΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΑΥΧΕΝΙΚΟ ΠΟΝΟ Μισαηλίδου Β., Μάλλιου Π., Γιοφτσίδου Α., Καραγιαννίδης Α., Γκοδόλιας Γ. Τμήμα φυσικοθεραπείας Θεσσαλονίκης, ημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τ.Ε.Φ.Α.Α., ΑΧΕΠΑ, Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης THE EFFECT OF BREATHING, STRENGTHENING EXERCISES AND MCKENZIE METHOD IN PAIN THE FUNCTIONAL ABILITY IN PEOPLE WITH CHRONIC NECK PAIN B. Misailidou, P. Malliou, A. Gioftsidou, A. Karagiannidis, G. Godolias Department in physiotherapy of Thessaloniki, Democritus University of Thrace, D.P.E.S.S., AHEPA, Hospital in Thessaloniki Ο χρόνιος αυχενικός πόνος προσβάλει μεγάλο μέρος του πληθυσμού και οδηγεί τα άτομα σε διαφόρου βαθμού σωματική ανικανότητα. Οι ασθενείς αυτοί παρουσιάζουν μειωμένη δύναμη και αυξημένη κόπωση στους μύες του αυχένα σε σχέση με τα υγιή άτομα Αρκετές μελέτες εξετάζουν την επίδραση διαφόρων τύπων άσκησης στην θεραπεία του χρόνιου αυχενικού πόνου όπως ασκήσεις διάτασης και ενδυνάμωσης των μυών του αυχένα και των ώμων, ασκήσεις βελτίωσης της ιδιοδεκτικότητας και της αντοχής και εκπαίδευση σωστής στάσης. Μία από τις πιο δημοφιλείς θεραπευτικές παρεμβάσεις στην αντιμετώπιση του σπονδυλικού πόνου είναι η μέθοδος McKenzie που θεωρεί ότι ο πόνος οφείλεται κατά κύριο λόγο σε μηχανικά αίτια. Επίσης, πολλοί ασθενείς καταφεύγουν σε εναλλακτικές θεραπείες συμμετέχοντας σε προγράμματα τεχνικών χαλάρωσης με την εφαρμογή αναπνευστικών ασκήσεων, μάλαξης και τεχνικών προοδευτικής χαλάρωσης. Να διερευνηθεί η επίδραση τριών προγραμμάτων θεραπευτικής άσκησης στην αίσθηση πόνου και στη λειτουργική ικανότητα ασθενών με χρόνιο αυχενικό πόνο. Τα θεραπευτικά προγράμματα περιλαμβάνουν α) αναπνευστικές ασκήσεις και ασκήσεις χαλάρωσης. β) ασκήσεις διάτασης, ενδυνάμωσης, αντοχής και ιδιοδεκτικότητας και γ) θεραπεία με τις αρχές της μεθόδου McKenzie. Στην έρευνα έλαβαν μέρος 60 ασθενείς με χρόνιο αυχενικό πόνο οι οποίοι χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες των 20 ατόμων: στην 1η ομάδα έγινε εφαρμογή τεχνικών χαλάρωσης, διαφραγματική αναπνοή και ασκήσεις σε συνδυασμό με εισπνοή-εκπνοή, στην 2η ομάδα έγινε αξιολόγηση και θεραπεία σύμφωνα με τις αρχές της μεθόδου McKenzie και στην 3η ομάδα έγινε αξιολόγηση και θεραπεία με ασκήσεις διάτασης, ενδυνάμωσης, αντοχής και ιδιοδεκτικότητας. Η αξιολόγηση της αίσθησης πόνου πραγματοποιήθηκε με την ελληνική έκδοση του ερωτηματολογίου McGill Pain Questionnaire short form (SF-MPQ) και η αξιολόγηση της λειτουργικής ικανότητας πραγματοποιήθηκε με την ελληνική έκδοση του ερωτηματολογίου Neck Disability Index (NDI). Όλες οι αναλύσεις έγιναν με το στατιστικό πακέτο SPSS for Windows (Version 17.0) και έδειξαν στατιστικά σημαντική μείωση του πόνου, και βελτίωση της λειτουργικής ικανότητας μετά την παρέμβαση, και 6

7 στις τρεις πειραματικές ομάδες. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι και τα τρία θεραπευτικά προγράμματα είναι αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση του χρόνιου αυχενικού πόνου όσον αφορά τον πόνο και την λειτουργική ικανότητα, χωρίς κάποιο να υπερτερεί σημαντικά έναντι του άλλου. Λέξεις κλειδιά: μέθοδος MCKENZIE, χρόνιος αυχενικός πόνος, ασκήσεις ενδυνάμωσης ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΚΑΚΩΣΕΩΝ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΣΤΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟ Ιντζεγιάννη Κ., Κωφοτόλης Ν., Κέλλης Ε. Αριστοτέλειο πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τ.Ε.Φ.Α.Α. Σερρών RISK FACTORS FOR INJURIES IN ELITE FEMALE SOCCER PLAYERS K. Intzegianni, N. Kofotolis, E. Kellis Aristotle University of Thessaloniki, D.P.E.S.S. of Serres Ένας μεγάλος αριθμός μελετών έχει ερευνήσει τους παράγοντες κινδύνου τραυματισμών στο ποδόσφαιρο ανδρών (Ekstrand & Gillguist 1983, Hawkins et al,1998, 2000, Giza et al, 2003, Kofotolis & Kellis 2007, Junge et al, 2009) ενώ λίγες μελέτες έχουν στραφεί στο γυναικείο ποδόσφαιρο υψηλού επιπέδου (Faude et al, 2006, Jacobson & Tegner 2007, Le Gal et al, 2008). Σκοπός αυτής της μελέτης ήταν να ερευνηθούν οι επιπτώσεις και το σχέδιο των τραυματισμών που παρουσιάζονται στο γυναικείο ποδόσφαιρο υψηλού επιπέδου στη Βόρεια Ελλάδα και Κύπρο. Μέθοδος: 330 αθλήτριες από 18 σωματεία συμμετείχαν στη μελέτη για χρονικό διάστημα ενός έτους. Το ποσοστό κακώσεων, η χρονική απώλεια συμμετοχής, ο μηχανισμός πρόκλησης, η ανατομική θέση, και άλλοι παράγοντες κινδύνου καταγράφηκαν στα παιχνίδια και στους αγώνες. Αποτελέσματα: Κατά τη διάρκεια της μελέτης παρουσιάστηκαν 423 κακώσεις από 202 αθλήτριες (61,2%): 102 από τις κακώσεις (24%) ήταν από υπέρχρηση και 321 (76%) ήταν τραυματικές. 141 (44%) από τις τραυματικές κακώσεις παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια της προπόνησης και 180 (56%) κατά τη διάρκεια των αγώνων. 163 (50.8%) των τραυματικών κακώσεων παρουσιάστηκε με μηχανισμό επαφής και 158 (49,2%) με μηχανισμό μη επαφής. Οι περισσότερες κακώσεις παρουσιάστηκαν στα κάτω άκρα 313 (74%) και κυρίως στην ποδοκνημική άρθρωση 79 (25,2%), στο γόνατο 71 (22,7%) και ισχίο 66 (21%). Η πιο συχνή κάκωση ήταν τα διαστρέμματα στην ποδοκνημική άρθρωση (67). 51% των κακώσεων ήταν μικρής σημασίας, 36.2% μέτριας και το 12,8% σημαντικής σημασίας. Οι αμυντικοί και οι κεντρικοί είναι αυτοί που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη συχνότητα κακώσεων. Συμπεράσματα: Φαίνεται ότι οι συνδεσμικές κακώσεις ποδοκνημικής άρθρωσης και γόνατος στο γυναικείο ποδόσφαιρο υψηλού επιπέδου παρουσιάζουν μεγάλη συχνότητα. Επίσης ορισμένοι παράγοντες πρόκλησης κακώσεων χρειάζονται περισσότερο διερεύνηση. Τα αποτελέσματα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προγραμματισμό στρατηγικών πρόληψης για την μείωση των τραυματισμών. 7

8 Λέξεις κλειδιά: γυναίκες, ποδόσφαιρο, κάκωση 8

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη 24 Μαΐου 2012 Last updated: Thursday, May 24, 2012

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη 24 Μαΐου 2012 Last updated: Thursday, May 24, 2012 Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη 24 Μαΐου 2012 Last updated: Thursday, May 24, 2012 Θεματική Ενότητα: Αποκατάσταση Μυοσκελετικών Κακώσεων & Παθήσεων Άσκηση & Χρόνιες Παθήσεις Προφορικές Ανακοινώσεις 20ου Διεθνούς

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτημένες Ανακοινώσεις 18 ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

Αναρτημένες Ανακοινώσεις 18 ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Θεματικές Ενότητες: Αποκατάσταση μυοσκελετικών κακώσεων & παθήσεων Άσκηση & Χρόνιες Παθήσεις Τραυματιολογία Επιδημιολογικές έρευνες αθλητικών τραυματισμών Αναρτημένες Ανακοινώσεις 18 ου Διεθνούς Συνεδρίου

Διαβάστε περισσότερα

Section: Sport Injuries Sport Rehabilitation Oral & Poster Presentations of the 17 th International Congress of Physical Education & Sport

Section: Sport Injuries Sport Rehabilitation Oral & Poster Presentations of the 17 th International Congress of Physical Education & Sport 1 Θεματική Ενότητα: Αθλητική Τραυματολογία Προπόνηση Αποκατάστασης Προφορικές & Αναρτημένες Ανακοινώσεις 17 ου Διεθνές Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Section: Sport Injuries Sport Rehabilitation

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων Προφορικές Ανακοινώσεις 22 ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

Πίνακας Περιεχομένων Προφορικές Ανακοινώσεις 22 ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Τελευταία ενημέρωση: Κυριακή 25 Μαΐου 2014 Last updated: Sunday, May 25, 2014 Πίνακας Περιεχομένων Προφορικές Ανακοινώσεις 22 ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Table of Contents Oral Presentations

Διαβάστε περισσότερα

All rights reserved ISBN: 978-618-80369-0-1

All rights reserved ISBN: 978-618-80369-0-1 COPYRIGHT Ελληνική Εταιρεία Θεραπευτικής Γυμναστικής και Ειδικής Φυσικής Αγωγής Θεσσαλονίκη Τηλ: 2310 992215, 2310 991066, 2310 992253 www.pe.uth.gr/helathe e-mail: eletefa@yahoo.gr All rights reserved

Διαβάστε περισσότερα

3 o Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο Φυσικοθεραπείας Θεσσαλονίκη, 24, 25 & 26 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

3 o Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο Φυσικοθεραπείας Θεσσαλονίκη, 24, 25 & 26 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ Τίτλος: Κριτήρια επιλογής επαγγέλματος υποψηφίων σε επιστήμες υγείας. Η περίπτωση των φοιτητών φυσικοθεραπείας Πιλοτική μελέτη. Συγγραφείς: Πέττα Γ. PT, MSc 1, Σεφερίαδης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΒΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΟ HIV

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΒΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΟ HIV ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ O01 Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΒΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΟ HIV Ζουρλαδάνη Α., Παππάς Ε., Τσαλογλίδου Α., Τριανταφύλλου Χ., Ματζιάρη Χ. Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική Ενότητα: Αθλητική Αναψυχή Section: Sports Recreation

Θεματική Ενότητα: Αθλητική Αναψυχή Section: Sports Recreation Προφορικές Ανακοινώσεις 23 ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Oral Presentations of the 23 rd International Congress of Physical Education & Sport Θεματική Ενότητα: Αθλητική Αναψυχή Section:

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική Ενότητα: Εργοφυσιολογία Προφορικές & Αναρτημένες Ανακοινώσεις 17 ου Διεθνές Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

Θεματική Ενότητα: Εργοφυσιολογία Προφορικές & Αναρτημένες Ανακοινώσεις 17 ου Διεθνές Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού 1 Θεματική Ενότητα: Εργοφυσιολογία Προφορικές & Αναρτημένες Ανακοινώσεις 17 ου Διεθνές Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Section: Exercise Physiology Oral & Poster Presentations of the 17 th International

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΕΞΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΤΟΚΕΤΟ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΕΞΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΤΟΚΕΤΟ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Ο01 ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ Μεϊμέτη Ε. 1, Αρβανιτίδου Ε. 1, Κουτρούπη Χ. 1, Ερμείδου Δ. 2 1.Προπτυχιακές Φοιτήτριες Νοσηλευτικής, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης 2.Νοσηλεύτρια Τ.Ε. Γ.Ν.Θ. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

Διαβάστε περισσότερα

11 ο ΕΛΛΑΔΟ-ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΑΘΛΗΤΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

11 ο ΕΛΛΑΔΟ-ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΑΘΛΗΤΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΑΘΛΗΤΙΑΤΡΙΚΗ ΤΟΜΟΣ ΙΑ (11 ος ) 11 ο ΕΛΛΑΔΟ-ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΑΘΛΗΤΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : ΑΘΛΗΤΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ - ABSTRACTS Αρχές αποκατάστασης και

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική Ενότητα: Διατροφή Αναρτημένες Ανακοινώσεις 18 ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

Θεματική Ενότητα: Διατροφή Αναρτημένες Ανακοινώσεις 18 ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Θεματική Ενότητα: Διατροφή Αναρτημένες Ανακοινώσεις 18 ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Section: Nutrition Poster Presentations of the 18 th International Congress of Physical Education

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΟΝΗΣ ΚΑΤΑ MULLIGAN ΣΤΑ ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΡΘΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Διπλωματική Εργασία ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΝΕΥΡYΣΜΑ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Διπλωματική Εργασία ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΝΕΥΡYΣΜΑ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διπλωματική Εργασία ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΝΕΥΡYΣΜΑ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ της ΜΑΛΛΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΛΕΤΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΡΕΥΝΑ. Η Αποτελεσματικότητα Ενός Προγράμματος «back school» με Έμφαση στις Ασκήσεις Σταθεροποίησης: Πιλοτική Μελέτη

Ε ΡΕΥΝΑ. Η Αποτελεσματικότητα Ενός Προγράμματος «back school» με Έμφαση στις Ασκήσεις Σταθεροποίησης: Πιλοτική Μελέτη Ε ΡΕΥΝΑ Η Αποτελεσματικότητα Ενός Προγράμματος «back school» με Έμφαση στις Ασκήσεις Σταθεροποίησης: Πιλοτική Μελέτη Άννα Χαϊμανδού 1, Ευάγγελος Αξιώτης 1, Ευδοκία Μπίλλη 2, Γεώργιος Κουμαντάκης 3 1 Φυσικοθεραπεύτρια-της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Μυοσκελετικές διαταραχές στο νοσηλευτικό προσωπικό Μπιτσιός Αθανάσιος 1, Τσίγγανου Ευδοκία 2 1. Νοσηλευτής, MSc, Γ.Ν.Χαλκιδικής 2. Φυσικοθεραπεύτρια, MSc, Γ.Ν. Χαλκιδικής Τόμος 13,

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικό Πρόγραμμα του 16ου Διεθνές Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

Συνοπτικό Πρόγραμμα του 16ου Διεθνές Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού 16/04/2008 Συνοπτικό Πρόγραμμα του 16ου Διεθνές Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Concise Program of the 16th International Congress of Physical Education & Sport ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ FRIDAY 10:00-11:30 12:00-13:30

Διαβάστε περισσότερα

A.T.E.I. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

A.T.E.I. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ A.T.E.I. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΕ ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΗΜΟΣΙΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΤΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση και Άτομα με Κάκωση Νωτιαίου Μυελού. Σοφία Μπάτσιου, Οδυσσέας Τρίκκος, Παναγιώτης Δαφνής, & Τρύφων Τόφας ΤΕΦΑΑ, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Άσκηση και Άτομα με Κάκωση Νωτιαίου Μυελού. Σοφία Μπάτσιου, Οδυσσέας Τρίκκος, Παναγιώτης Δαφνής, & Τρύφων Τόφας ΤΕΦΑΑ, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 6 (1), 56 66 Δημοσιεύτηκε: 15 Ιουλίου 2008 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 6 (1), 56-66 Released: July 15, 2008 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

Βερναδάκης Νικόλαος, Επίκουρος Καθηγητής / Nikolaos Vernadakis, Assistant Professor

Βερναδάκης Νικόλαος, Επίκουρος Καθηγητής / Nikolaos Vernadakis, Assistant Professor Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη 8 Ιουλίου 2014 Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Democritus University of Thrace School

Διαβάστε περισσότερα

EUROPEAN UNIVERSITY CYPRUS

EUROPEAN UNIVERSITY CYPRUS «ΟΣΦΥΑΛΓΙΑ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΡΝΑΚΑΣ» ΠΟΛΥΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ Πτυχιακή εργασία για τον κλάδο της νοσηλευτικής Για μερική ικανοποίηση των όρων για απόκτηση Πτυχίου EUROPEAN

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική Ενότητα: Άσκηση σε Άτομα με Αναπηρία Αναρτημένες Ανακοινώσεις 18 ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

Θεματική Ενότητα: Άσκηση σε Άτομα με Αναπηρία Αναρτημένες Ανακοινώσεις 18 ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Θεματική Ενότητα: Άσκηση σε Άτομα με Αναπηρία Αναρτημένες Ανακοινώσεις 18 ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Section: Exercise for people with disabilities Poster Presentations of the 18

Διαβάστε περισσότερα

Επιδημιολογική μελέτη ασθενών με Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια σε επίπεδο πρωτοβάθμιας περίθαλψης στην Ελλάδα Η μελέτη EPIPTOSI

Επιδημιολογική μελέτη ασθενών με Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια σε επίπεδο πρωτοβάθμιας περίθαλψης στην Ελλάδα Η μελέτη EPIPTOSI Πρωτότυπη Εργασία Επιδημιολογική μελέτη ασθενών με Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια σε επίπεδο πρωτοβάθμιας περίθαλψης στην Ελλάδα Η μελέτη EPIPTOSI Χρίστος Π. Καρβούνης 1, Νίκος Νίκας 2, Έλενα Πανίττι

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή διατριβή

Μεταπτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Μεταπτυχιακή διατριβή Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Δήμητρα Γαβριηλίδου

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικό Πρόγραμμα του 15ου Διεθνές Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

Συνοπτικό Πρόγραμμα του 15ου Διεθνές Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού 9/05/2007 Συνοπτικό Πρόγραμμα του 15ου Διεθνές Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Concise Program of the 15th International Congress of Physical Education & Sport ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ FRIDAY 10:00-11:30 12:00-13:30

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ Αδάμου Νίκη 2008694358 Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Δρ. Λαμπρινού Αικατερίνη Πτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Δρ. Αικατερίνη Λαμπρινού Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΝΟΣΟ Λεάνδρου Τάσος 2007316512 Πτυχιακή Επιστημονική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΣΕ ΚΛΙΝΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΜΑΡΟ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΣΕ ΚΛΙΝΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΜΑΡΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΣΕ ΚΛΙΝΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΜΑΡΟ Μαρία Χατζοπούλου 1,2, Ελισάβετ Δοναδίκη 1, Ελένη Τσίντζου 1, Ιωάννης Μπένος 2, Παναγιώτα Σουρτζή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ www.gerontology2015.gr

ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ www.gerontology2015.gr www.gerontology.gr ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ www.gerontology2015.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΕΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - 2 - ΓΕΡΟΝΤΟΛΟΓΙΑ-ΓΗΡΙΑΤΡΙΚΗ - 3 - ΓΕΡΟΝΤΟΛΟΓΙΑ - 9 - ΙΑΤΡΙΚΗ-ΓΗΡΙΑΤΡΙΚΗ - 16 - ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ-ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ. Φυσική δραστηριότητα ατόμων ηλικίας 65-85 ετών: καταγραφή δεδομένων μέσω του βηματόμετρου και του ερωτηματολογίου αυτοαναφοράς PASE

ΕΡΕΥΝΑ. Φυσική δραστηριότητα ατόμων ηλικίας 65-85 ετών: καταγραφή δεδομένων μέσω του βηματόμετρου και του ερωτηματολογίου αυτοαναφοράς PASE ΕΡΕΥΝΑ Φυσική δραστηριότητα ατόμων ηλικίας 65-85 ετών: καταγραφή δεδομένων μέσω του βηματόμετρου και του ερωτηματολογίου αυτοαναφοράς PASE Γεώργιος Τσατσάκος1, Μαρία Μιχαλοπούλου2, Νικόλαος Αγγελούσης2,

Διαβάστε περισσότερα