Το Αρνητικό στην Ψυχανάλυση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Το Αρνητικό στην Ψυχανάλυση"

Transcript

1 Το Αρνητικό στην Ψυχανάλυση Εργασία στο πλαίσιο του Προγράμματος «Εισαγωγική Εκπαίδευση στην Ψυχαναλυτική Πράξη» ΕΠΕΚΕΙΝΑ Επιμέλεια: Αφροδίτη Στυλιαρά ψυχολόγος - Αγγελική Καραγιάννη ψυχολόγος. Εποπτεία: Σάββας Μπακιρτζόγλου, ψυχολόγος-ψυχαναλυτής Αθήνα 7 Μαρτίου Η έννοια του αρνητικού παίρνει κεντρική θέση στο χώρο της ψυχανάλυσης από τον Andre Green ανοίγοντας νέους δρόμους και προσανατολισμούς στην ψυχαναλυτική σκέψη. Η έννοια του αρνητικού συνδέεται στενά με το ασυνείδητο και την ενόρμηση της καταστροφής και εκφράζεται μέσα από τις διάφορες εκδηλώσεις του ψυχισμού, στο χώρο του φυσιολογικού αλλά και του παθολογικού. Το Εγώ και οι λειτουργίες του, η προσπάθεια ελέγχου των ενορμήσεων, η επεξεργασία του τραύματος, ο τρόπος συσχέτισης με το αντικείμενο, δίνουν τη δυνατότητα να παρατηρηθεί η παρουσία του αρνητικού και η εμπλοκή του. Το αρνητικό μέσω των διαφόρων μηχανισμών άμυνας προσπαθεί να προστατέψει το ψυχισμό από το να κατακλυστεί από εντάσεις, να τις αρνητικοποιήσει και να διασφαλίσει τη λειτουργία του και τη σχέση με το αντικείμενο. Ωστόσο, υπάρχουν περιπτώσεις όπου το αρνητικό μπορεί να γίνει καταστροφικό, μέσω της ενόρμησης του θανάτου, οδηγώντας το ψυχικό όργανο σε απόσυρση, παθολογικό ναρκισσισμό και αποεπένδυση των αντικειμένων.

2 Σύμφωνα με τον Freud, το αρνητικό συνδέεται με το μη συνειδητό, με την ονειρική εργασία, με το πένθος και την απώλεια του αντικειμένου, με την ταύτιση, με τις άμυνες και την ενόρμηση καταστροφής. Πιο συγκεκριμένα, αναφέρεται στην περίπτωση της αρνητικής ψευδαίσθησης, των νευρώσεων ως αρνητικό των διαστροφών και στην αρνητική θεραπευτική αντίδραση. Η αρνητική ψευδαίσθηση, είναι η κατάσταση κατά την οποία το άτομο δεν βλέπει και δεν αναγνωρίζει αντικείμενα και πρόσωπα που είναι παρόντα. Η προσπάθεια έγκειται στην αποφυγή εξωτερικών ερεθισμάτων, μέσω της κινητοποίησης μηχανισμών άμυνας, από τα οποία ο ψυχισμός απειλείται. Οι νευρώσεις, σύμφωνα με τον Freud, ορίζονται ως το αρνητικό των διαστροφών. Το αρνητικό στην προκειμένη περίπτωση συνδέεται με μια σύνθετη διαδικασία αρνητικοποίησης. Στη νεύρωση παρατηρείται η προσπάθεια του ψυχισμού να μπορέσει να κρατήσει σε λανθάνον επίπεδο την εναγώνια σύγκρουση επιθυμίας και άμυνας, όπως είναι για παράδειγμα η απώθηση. Αντιθέτως η διαστροφή εκδηλώνεται με έναν θορυβώδη και εμφανή τρόπο και ενεργοποιούνται άλλοι μηχανισμοί άμυνας όπως είναι η διάψευση, οι διχοτομήσεις και οι προβολές. Μέσω των παραπάνω καταστάσεων, είμαστε σε θέση να κατανοήσουμε τις διαφορετικές διόδους ελέγχου των ενορμήσεων, τη διαφορετική οργάνωση του ψυχισμού, τη σχέση με το αντικείμενο και τέλος τις λειτουργίες που εκδηλώνει το εγώ για να επιτύχει την ισορροπία μεταξύ του άγχους σήματος κινδύνου και του παραλυτικού άγχους. Ο Freud αναφέρει ότι στη διάρκεια της ονειρικής εργασίας, το αρνητικό συνδέεται με την απουσία της συνειδητοποίησης, με τον ύπνο να αποτελεί ταυτόχρονα το θετικό πόλο αυτής της κατάστασης. Μέσα από τα όνειρα, παρατηρούνται οι διεργασίες του αρνητικού, με τη αίσθηση της αναστολής κάποιας κίνησης. Η αναστολή αυτή φαίνεται να συνδέεται με την σύγκρουση μεταξύ ικανοποίησης της επιθυμίας και της διαδικασίας ελέγχου που δεν το επιτρέπει. Σχετικά με τα όνειρα αξίζει να αναφερθούμε στην διαδικασία της συμπύκνωσης στην οποία θεωρείται ότι εμπλέκεται η έννοια του αρνητικού. Στη συμπύκνωση το φανερό περιεχόμενο του ονείρου είναι πολύ μικρότερο από το λανθάνον και μάλλον αποτελεί μια βραχεία μετάφρασή του. Η προαναφερθείσα διαδικασία πραγματοποιείται με την κατάργηση στοιχείων του λανθάνοντος περιεχομένου, με την μερική εμφάνιση τμημάτων του λανθάνοντος στο φανερό περιεχόμενο και τέλος με την μείξη κοινών στοιχείων στο φανερό. Επιπλέον, εμπλοκή του αρνητικού παρατηρείται και στην περίπτωση των παραπραξιών. Όντας σε μια κατάσταση σύγκρουσης ανάμεσα στην επιθυμία και την απαγόρευση της, ο ψυχισμός αναζητά

3 έναν τρόπο να εκδηλωθεί έμμεσα, δίχως να γίνει αντιληπτή η συσχέτιση της παραπραξίας με την ψυχική σύγκρουση στο άτομο. Κύριος στόχος είναι η αποφυγή της δυσαρέσκειας, στόχος που επιτυγχάνεται με την μνήμη να γίνεται επιλεκτική. Σημαντική παρουσία της έννοιας του αρνητικού διακρίνεται στο φαινόμενο της αρνητικής θεραπευτικής αντίδρασης. Το φαινόμενο αυτό αφορά την ισορροπία μεταξύ των δυνάμεων της ενόρμησης και της καταστροφής. Κλινικά εκδηλώνεται με ένα παράδοξο τρόπο, με τον θεραπευόμενο να παρουσιάζει επιδείνωση αντί για βελτίωση παρ όλο που η διαδικασία της ψυχαναλυτικής ερμηνευτικής διαδικασίας είναι σωστή. Ο Freud τονίζει ότι τα δύο πρωταρχικά ένστικτα διαπερνούν ολόκληρο τον ψυχισμό, κάνοντας την παρουσία τους συνεχή είτε με φανερούς είτε με λανθάνοντες τρόπους. Στην περίπτωση που η αρνητική θεραπευτική αντίδραση συνδέεται με την ενοχή και την ένταση της σύγκρουσης του Εγώ και τουυπερεγώ, υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης από τον αναλυτή. Ωστόσο, όταν η ενόρμηση της καταστροφής δεν δεσμεύεται με την αναπαράσταση κάποιας ψυχικής δομής, τότε η παρέμβαση του αναλυτή είναι ιδιαίτερα προβληματική. Η έννοια του αρνητικού συναντάται σε πολλές αναφορές του Freud, υποδεικνύοντας την επίδρασή του στον ψυχισμό του ατόμου, άλλοτε με τρόπο οργανωτικό και άλλοτε αποδιοργανωτικό μέσα από την επικράτηση της ενόρμησης της καταστροφής. Περνώντας σε άλλους συγγραφείς της ψυχαναλυτικής σκέψης, σημαντική αναφορά στην έννοια του αρνητικού γίνεται από τον Bion, ο οποίος διαχωρίζει τη γνώση σε θετική (Κ) και αρνητική (-Κ). Ο ψυχισμός, μέσα από τη διαδικασία της προβολικής ταύτισης, αποβάλλει τα στοιχεία που δεν μπορεί να επεξεργαστεί μετά από ματαιωτικές εμπειρίες. Τα στοιχεία αυτά παρουσιάζουν τάση για επιστροφή, οπότε τότε ακολουθεί το «άδειασμα» του ψυχισμού στο σύνολό του. Η άλλη οδός είναι η ανοχή της ματαίωσης και η προσπάθεια επεξεργασίας της. Η έννοια του αρνητικού και η διεργασία του αρνητικού εμπεριέχεται και στο όνειρο- οθόνη που περιγράφεται από το Lewin. H οθόνη συνδέεται με το μαστό και αναπαριστά την επιθυμία του ατόμου να βυθιστεί σε ύπνο χωρίς ερεθίσματα. Αυτό παρομοιάζεται από το Lewin με το βρέφος το οποίο μετά το θηλασμό και την στοματική ικανοποίηση, πέφτει όπως υποθέτουμε σε λευκό ύπνο, ύπνο χωρίς όνειρα. Η εικόνα της λευκής οθόνης είναι συνέχεια της οθόνης του μαστού. Το όνειρο- οθόνη έχει αρνητικοποιήσει οποιοδήποτε ερέθισμα έρχεται από μέσα ή απέξω. Σύμφωνα με τον Winnicott, σε περιπτώσεις τραυματικής εμπειρίας με το αντικείμενο, το αρνητικό της σχέσης είναι το μόνο πραγματικό. Δεν έχει σημασία, από ένα σημείο και μετά η

4 παρουσία του αντικειμένου, αφού έχει εγκατασταθεί ψυχική αποεπένδυση. Η κατάσταση αυτή είναι πιθανό να επηρεάσει τη λειτουργία του συμβολισμού του ατόμου. Ακόμα, η έννοια του αρνητικού εμπλέκεται στην ανάδυση του μεταβατικού αντικειμένου. Το μεταβατικό αντικείμενο, όχι τόσο με την θετική πλευρά του, αυτή της ανταπόκρισης και της ικανοποίησης της επιθυμίας, αλλά στην κατεύθυνση της διαφοροποίησης, μπορεί να οριστεί ως αρνητικό του εαυτού. Μελετώντας τα ψυχωσικά φαινόμενα, η Jacobson περιγράφει τις φαντασιώσεις των ψυχωτικών, οι οποίες παρουσιάζονται αμυντικά ώστε να προστατέψουν τον ψυχισμό από άλλες περισσότερο απειλητικές. Συνιστά μια αγωνιώδης προσπάθεια του ψυχισμού να αποκαταστήσει οργάνωση και ισορροπία. Το ίδιο φαίνεται να συμβαίνει με τις επιλεκτικές αμνησίες πολύ τραυματικών γεγονότων, τα οποία καλύπτονται από άλλες έντονες αναμνήσεις. Η Ποταμιάνου στο κείμενο «Τι επιμυθεύεται;» ορίζει την έννοια του αρνητικού του Green ως μια διαδικασία που εμπλέκεται σε πλήθος διαδικασιών όπως είναι η απώθηση, η άρνηση, ο αρνητικός ναρκισσισμός, ο θανατερός μαζοχισμός και οι αρνητικές θεραπευτικές αντιδράσεις μέσα από διαδικασίες διαψεύσεων, απαρνήσεων και αποκλεισμών. Το αρνητικό μπορεί να έχει δύο όψεις, αυτή του οργανωτικού και αυτή του αποδιοργανωτικού. Ωστόσο, η Ποταμιάνου δίνει και μια τρίτη όψη, αυτή του αρνητικού ως ελκυστή που οργανώνει τον ψυχισμό γύρω από έναν άξονα βιωμάτων και φαντασιώσεων, προσδιορίζοντας τροχιές ψυχικά αποδιοργανώνουσες. Το αρνητικό παρουσιάζει μια τάση αποδιοργάνωσης του ψυχισμού μέσω αποσυνδέσεων και αποεπενδύσεων. Για παράδειγμα, αυτό παρατηρείται στη θεμελιακή κατάθλιψη όπου τα εσωτερικά αντικείμενα και μορφώματα αφανίζονται. Aκόμα η συγγραφέας αναφέρεται στην από - αντικειμενικοποίηση, όρο που ο Green χρησιμοποιεί για εκδηλώσεις όπου σχέσεις και εσωτερικά μορφώματα αποσυνδέονται και τα μνημονικά ίχνη αποδιοργανώνονται. Βιβλιογραφία Green, Α., Αϊζενστάιν Μ., Βαρτζόπουλος Ι., Μητροσύλης Σ., Μπεράτη Σ., & Ποταμιάνου Α. «Η έννοια του αρνητικού στην ψυχανάλυση», Αθήνα (2011), εκδ. Νήσος.

5

δελτίο της ελληνικής ψυχαναλυτικής εταιρείας

δελτίο της ελληνικής ψυχαναλυτικής εταιρείας δελτίο περιεχόμενα Σημείωμα της σύνταξης Επιστημονικό συμπόσιο της ΕΨΕ και της Διεθνούς Ψυχαναλυτικής Ένωσης (ΙΡΑ) Αθήνα, 18-19/02/2011 Ruggero Levy «Εφηβεία, ναρκισσισμός και πολιτισμική πραγματικότητα.

Διαβάστε περισσότερα

Η λειτουργία της μνήμης, το τραύμα και η επανάληψη με έναυσμα τις αμνημονικές διαδικασίες 1

Η λειτουργία της μνήμης, το τραύμα και η επανάληψη με έναυσμα τις αμνημονικές διαδικασίες 1 Η λειτουργία της μνήμης, το τραύμα και η επανάληψη με έναυσμα τις αμνημονικές διαδικασίες 1 Αριστέα ΣΚΟΥΛΙΚΑ Εισαγωγή Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να παρουσιάσουμε ορισμένα σημεία των επεξεργασιών της

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις επί του έργου του D.W. Winnicott, με αφορμή το επιθανάτιο κείμενό του «Φόβος κατάρρευσης».

Σημειώσεις επί του έργου του D.W. Winnicott, με αφορμή το επιθανάτιο κείμενό του «Φόβος κατάρρευσης». Σημειώσεις επί του έργου του D.W. Winnicott, με αφορμή το επιθανάτιο κείμενό του «Φόβος κατάρρευσης». Σάββας Μπακιρτζόγλου ψυχολόγος ψυχαναλυτής O Winnicott σε ένα δικό του ποίημα, δείχνει να αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΡΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΟΡΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΡΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Φ.Π.Ψ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΟΡΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΡΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Επιβλέποντες: Κος Ναυρίδης Φοιτήτρια: Φραγκονικολάκη Μαρία Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία συµβολοποίησης κατά την ψυχαναλυτική εργασία Φώτης Μπόµπος

Διαδικασία συµβολοποίησης κατά την ψυχαναλυτική εργασία Φώτης Μπόµπος Διαδικασία συµβολοποίησης κατά την ψυχαναλυτική εργασία Φώτης Μπόµπος Για τους ευνόητους λόγους της διαφύλαξης του προσωπικού απορρήτου, η κλινική περίπτωση που παρουσιάστηκε στο συνέδριο σχετικά µε την

Διαβάστε περισσότερα

So, good night unto you all. Give me your hands, if you be friends: And Robin shall restore amends. 1

So, good night unto you all. Give me your hands, if you be friends: And Robin shall restore amends. 1 δελτίο περιεχόµενα Εκδήλωση της ΕΨΕ Μνεία André Green 23 Μαρτίου 2012 Άννα Ποταµιάνου Αναφορές στο έργο και την πορεία του André Green Σάββας Σαββόπουλος Green André: Για το Αρνητικό. Εις µνήµην Θεωρία

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά µε την Ψυχανάλυση

Σχετικά µε την Ψυχανάλυση Σχετικά µε την Ψυχανάλυση Τι είναι η Ψυχανάλυση; Σε ποιους απευθύνεται η Ψυχαναλυτική Θεραπεία; Οι πιο σηµαντικές ανακαλύψεις και καινοτοµίες του Freud Το Ασυνείδητο Τα Πρώιµα Παιδικά Βιώµατα Η Ψυχοσεξουαλική

Διαβάστε περισσότερα

1 Άννα Ποταµιάνου: Ψυχική Οικονοµία και Δυναµική στις Οριακές Καταστάσεις.

1 Άννα Ποταµιάνου: Ψυχική Οικονοµία και Δυναµική στις Οριακές Καταστάσεις. Μερικές πλευρές του ζητήµατος των οριακών οργανώσεων, µε αφορµή- αναφορά στο βιβλίο της Α. Ποταµιάνου «Ψυχική Οικονοµία και Δυναµική στις Οριακές Καταστάσεις» 1 από τον Β. Δηµόπουλο Η Άννα Ποταµιάνου,

Διαβάστε περισσότερα

«Bλέπω τα δάκρυά σου»

«Bλέπω τα δάκρυά σου» «Bλέπω τα δάκρυά σου» θλίβομαι, μπορώ να ζήσω Παρασκευή 17 έως Κυριακή 19 Ιανουαρίου 2014 Τριήμερο Βιωματικό Εκπαιδευτικό Σεμινάριο επί του πένθους Έναστρη Νύχτα, του Vincent Van Gogh Σάββας Μπακιρτζόγλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ Ψαθάς Δημήτρης Παιδαγωγός MSc (6-9-08) Η ΑΣΥΝΕΙΔΗΤΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Η χρησιμοποίηση ψυχαναλυτικών εννοιών για την ανάλυση των μηχανισμών της παιδαγωγικής επικοινωνίας, πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

Η διαμόρφωση της έννοιας του χρόνου και η σημασία της στη ψυχαναλυτική -

Η διαμόρφωση της έννοιας του χρόνου και η σημασία της στη ψυχαναλυτική - Η διαμόρφωση της έννοιας του χρόνου και η σημασία της στη ψυχαναλυτική - ψυχοθεραπευτική σχέση Ε. ουμάκη 1, Δ. Αναγνωστόπουλος 1, Δ. Αναστασόπουλος 2 1 Ελληνική Εταιρεία Χυχαναλυτικής Χυχοθεραπείας 2 Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Ψυχαναλυτική Προσέγγιση της Σχιζοφρενικής Ψύχωσης. Θ. Υφαντής Μάθηµα στην Εποπτεία-Επίβλεψη, 12 Νοεµβρίου 2002

Ψυχαναλυτική Προσέγγιση της Σχιζοφρενικής Ψύχωσης. Θ. Υφαντής Μάθηµα στην Εποπτεία-Επίβλεψη, 12 Νοεµβρίου 2002 Ψυχαναλυτική Προσέγγιση της Σχιζοφρενικής Ψύχωσης Θ. Υφαντής Μάθηµα στην Εποπτεία-Επίβλεψη, 12 Νοεµβρίου 2002 Ο όρος Σχιζοφρένεια (από το ελληνικό σχίζω και φρήν) εισήχθη στην ψυχιατρική ορολογία από τον

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΧΩΔΗΣ ΦΟΒΙΚΟΣ

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΧΩΔΗΣ ΦΟΒΙΚΟΣ Αθήνα 2008 ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΧΩΔΗΣ ΦΟΒΙΚΟΣ Βασιλική Σπανού Ιωάννα Καζάνη Νικόλαος Τριπόδης 0 Αθήνα 2008 ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΧΩΔΗΣ ΦΟΒΙΚΟΣ Συγγραφείς: Βασιλική Σπανού, Ψυχολόγος Ιωάννα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ 19, 20, 21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΑΘΗΝΑ

ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ 19, 20, 21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΑΘΗΝΑ 3 o ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗΣ Η Ασίγαστη Δράση του Οιδιποδείου Συμπλέγματος ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ 19, 20, 21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΑΘΗΝΑ «Η ΑΣΙΓΑΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΟΙΔΙΠΟΔΕΙΟΥ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΟΣ» ΕSPERIA PALACE

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΦΡΟΫΝΤ

Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΦΡΟΫΝΤ Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΦΡΟΫΝΤ ΕΠΟ41 ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 20 Ό ΑΙΩΝΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΡΓΑΣΙΑ - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΘΟΔΩΡΗΣ ΣΟΛΔΑΤΟΣ 3000 ΛΕΞΕΙΣ Εκφώνηση εργασίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ

ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ Διάλογοι για την Ψυχανάλυση Έκδοση της Ελληνικής Εταιρείας Ψυχαναλυτικής Ψυχοθεραπείας Περίοδος Α τεύχος 6. Οκτώβριος 2014 ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ Σημείωμα της Σύνταξης Η ομάδα ως σύνολο ψυχικών λειτουργιών:

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Ψυχαναλυτική Εταιρεία

Ελληνική Ψυχαναλυτική Εταιρεία δελτίο περιεχόµενα Συνέδριο της Γερµανικής Ψυχαναλυτικής Ενώσεως, Bad Homburg, Νοέµβριος 2011 Νίκος Τζαβάρας Διαπολιτισµική ψυχανάλυση στη Γερµανική Ψυχαναλυτική Ένωση Πολυτίµη Ζέη Αναπαραγωγή και συγκρούσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ Γεωργαντά Ευγενία, Psy.D.*

ΘΕΩΡΙΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ Γεωργαντά Ευγενία, Psy.D.* ΘΕΩΡΙΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ Γεωργαντά Ευγενία, Psy.D.* Ορισμός προσωπικότητας Η προσωπικότητα είναι μια πολυσύνθετη έννοια στην οποία έχουν δοθεί διαφορετικοί ορισμοί κατά περιόδους. Ο Allport έχει εντοπίσει

Διαβάστε περισσότερα

«Αυτοεκτίμηση και κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο Ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών του Δημοτικού σχολείου»

«Αυτοεκτίμηση και κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο Ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών του Δημοτικού σχολείου» Πανεπιστήμιο Πατρών Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Θέμα πτυχιακής εργασίας: «Αυτοεκτίμηση και κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο Ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 2008 ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΜΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΟΣ - ΠΑΡΟΡΜΗΤΙΚΟΣ. Βασιλική Σπανού Ιωάννα Καζάνη Νικόλαος Τριπόδης

Αθήνα 2008 ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΜΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΟΣ - ΠΑΡΟΡΜΗΤΙΚΟΣ. Βασιλική Σπανού Ιωάννα Καζάνη Νικόλαος Τριπόδης Αθήνα 2008 ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΜΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΟΣ - ΠΑΡΟΡΜΗΤΙΚΟΣ Βασιλική Σπανού Ιωάννα Καζάνη Νικόλαος Τριπόδης 0 Αθήνα 2008 ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΜΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΟΣ - ΠΑΡΟΡΜΗΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq σwωψerβνtyuςiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπςπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghςj

qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq σwωψerβνtyuςiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπςπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghςj qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq σwωψerβνtyuςiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπςπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghςj Πρόσωπο και προσωπείο klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjklz Η ανθρώπινη προσωπικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Η αντίσταση στη ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία

Η αντίσταση στη ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία Η αντίσταση στη ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία Αν. Τσαμπαρλή Καθηγήτρια Κλινικής Ψυχολογίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Ένας κοινός παρανομαστής στο νου των νέων θεραπευτών όταν εισέρχονται στο επάγγελμα τους είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Μ.Β.Α.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Μ.Β.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Μ.Β.Α.) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΚΙΝΗΤΗ, ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΚΑΙ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ:

Διαβάστε περισσότερα

"Η εµφάνιση σωµατικής νόσου κατά την ψυχαναλυτική διαδικασία" 16 & 17 Μαΐου 2014

Η εµφάνιση σωµατικής νόσου κατά την ψυχαναλυτική διαδικασία 16 & 17 Μαΐου 2014 3o Συµπόσιο της εψσε - ipso p. marty "Η εµφάνιση σωµατικής νόσου κατά την ψυχαναλυτική διαδικασία" 16 & 17 Μαΐου 2014 Ασθένεια κατά κρίσεις και ασθένεια στο πλαίσιο προϊούσας αποδιοργάνωσης Σάββας Σαββόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Θρήνοι νηπενθείς Άννα Ποταµιάνου

Θρήνοι νηπενθείς Άννα Ποταµιάνου Θρήνοι νηπενθείς Άννα Ποταµιάνου Για την σηµερινή παρουσίαση χρησιµοποίησα µια λέξη παρούσα ήδη στην οµηρική γλώσσα ως ουδέτερο «το νηπενθές», δηλαδή εκείνο που δεν επιτρέπει το πένθος (Οδύσ., 221). Καµία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝTEIO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2014-2015

ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝTEIO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝTEIO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2014-2015 Κλινική Ψυχολογία Πώς ένα ουδέτερο ερέθισμα μπορεί να προκαλέσει συναίσθημα φόβου ή ντροπής και να εξαλειφθεί με βάση την

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΣΙΑΚΗ- ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΣΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ- ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙ ΡΑΣΗΣ

Η ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΣΙΑΚΗ- ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΣΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ- ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙ ΡΑΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Η ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΣΙΑΚΗ- ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΣΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ- ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙ ΡΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΑΤΣΑΜΠΑ ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΓΚΡΗΣ ΖΩΗ ΠΑΠΑΜΑΤΘΑΙΟΥ ΕΠΟΠΤΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό άρθρο Special article

Ειδικό άρθρο Special article 124 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 19 (2), 2008 Ειδικό άρθρο Special article Γ.Ι. Mουσσάς, 1 Α.Π. Καρκανιάς, 2 Α. Παπαδοπούλου 3 1 Β Ψυχιατρική Κλινική, Πανεπιστήμιο Αθηνών Γενικό Νοσοκομείο, «Αττικόν», 2 Γενικό Νοσοκομείο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ EQUAL ΕΡΓΟ ΑΛΚΗΣΤΙΣ ΔΡΑΣΗ 15 «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ»

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ EQUAL ΕΡΓΟ ΑΛΚΗΣΤΙΣ ΔΡΑΣΗ 15 «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ EQUAL ΕΡΓΟ ΑΛΚΗΣΤΙΣ ΔΡΑΣΗ 15 «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ Απρίλιος 2007 Αρχές Συμβουλευτικής 1. Εισαγωγή Τα τελευταία χρόνια

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο. Πολιτικής. No 17_Nοέμβριος 2013

Κείμενο. Πολιτικής. No 17_Nοέμβριος 2013 Κείμενο No 17_Nοέμβριος 2013 Πολιτικής Η «βία» των ενστίκτων, το αβοήθητο των ανθρώπων & η στάση του ψυχοθεραπευτή απέναντι στην οδύνη της αποτυχίας των θεσμών στην Ελλάδα της «κρίσης» των Παναγιώτη Σακελλαρόπουλου

Διαβάστε περισσότερα